Стенограма пленарного засідання

24 квітня 1996

                  ЗАСІДАННЯ  ШІСТДЕСЯТ  ЧЕТВЕРТЕ

        с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

          У к р а ї н и  24  к в і т н я   1996  р о к у

                           10.00 година

 

         Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

                            МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Доброго   ранку,  шановні  народні  депутати,

 доброго  ранку,  всі запрошені.  Розпочинаєм роботу сесії, прошу

 вставити  картки  і  підготуватись до реєстрації. Включіть, будь

 ласка, систему. Реєструємся.

      В  залі  зареєструвалось  302  народних  депутати.  Ранкове

 засідання оголошується відкритим.

      Шановні  колеги,  є  пропозиція  розпочати  нашу роботу без

 розминки з урахуванням того, що у нас, дійсно, багато залишилося

 питань,  яких  ми  завчора  не  розглянули  і  які  нам потрібно

 розглянути    на    протязі   сьогоднішнього,   завтрішнього   і

 післязавтрішнього днів.

      Я  хотів  вас  проінформувати,  що  за  станом на 10 годину

 сьогоднішнього  дня  у нас виступило по обговоренню Конституції,

 проекту  Конституції  55  чоловік,  в  тому  числі  53  народних

 депутатів.

      Від  груп і фракцій виступило 11, не виступило ще від групи

 "Центр".  Позафракційних два виступило, від комісій 4, і особчто

 народних  депутатів   виступило  37.

      Записано  по  обговоренню  Конституції  у  нас у списках 60

 народних  депутатів.

      Пропонується на ваш розгляд такий порядок. Рахуючи те, що у

 нас  після цього пленарного тижня слідуючий тиждень буде робота

 у  виборчих  округах,  пропонується,  щоб  ми  сьогодні і завтра

 провели  день  пленарний  севії  в  режимі  обговорення  проекту

 Конституції.

      Але  щоденно  відводити з 16 години по 18 годину на розгляд

 тих  питань, які ми з вами затвердили в порядку денному, то єсть

 невідкладні питання,  а в  нас  такі  є.

      Друге.  Сьогодні зранку нам все-таки визначитись і прийняти

 Постанову  про  створення  спеціальної  комісії, а в нас проекти

 єсть  три,  які ми вчора розглядали і попередні дні, я їх ще раз

 вам  напомню.

      І  третє.  Затвердивши  комісію,  доручити  комісія  внести

 пропозицію по керівнику цієї комісії спеціальної і ми її повинні

 винести  на  сесію  ,  затвердить .

      І,  враховуючи  те, що депутатам, хто записався, ми повинні

 надати  право виступити і висловити свої думки з приводу проекту

 Конституції,   таким  чином  ми  могли  б  з  вами  ці  три  дні

 рподуктивно  попрацювати і піти на слідуючий тиждень працювати в

 свої виборчі округа, що в нас буде створена Комісія, працюватиме

 над  доопрацюванням проекту, визначимо дату, коли ми винесемо на

 перше  повторне  читання  уже проект Конституції, доопрацьований

 спеціальною  комісією,  яку  ми  з  вами  утворимо.

      Я  думаю,  що такий підхід буде правильний. Вчора ми ще раз

 вечером  проговорили  це  питання  із головою Верховної Ради, із

 Президентом  після  его  повернення вчора у нас була зустріч. Ми

 провели розмову з Прем'єр-міністром Євгеном Кириловичем.

      І  прохання  таке:  давайте  ми  все-таки,  я  поставлю  на

 голосування  той  проект  від  фракції,  який  вчора  набрав 148

 голосів.  З цим проектом виступав депутат Соболєв. І я думаю, що

 це  буде якраз прийнятний варіант, якщо даже ми, а ми повинні на

 пропорційній  основі,  в  нас  у цю спеціальну комісію увійде 28

 народних  депутатів.  Я  вважаю,  що це буде та комісія, ми десь

 маєм  5-6  травня уже на повторному першому читанні обговорювати

 доопрацьованний проект Конституції.

      Погодимся  з таким порядком? Я просив би, щоб без розимнки.

 Хто за те, щоб не проводить розминку і пристіупить до роботи.  Я

 прошу  включить  систему. Хто за те, щоб без розминки приступить

 до продовження обговорення проекту Конституції.

 

      "За" -

      Рішення прийнято.

      Я  на  ваш  розгляд зачитую проект постанови Верховної Ради

 "Про проект Конституції".

      Розглянувши  проект Конституції України, це проект поданний

 від  фракції,  внесенний  вчора  Соболєвим.  Але  я тут з вашого

 дозволу,  ви  пам'ятаєте,  що коли ми списочний склад тимчасової

 спеціальної  комісії,  я його зачитаю, на пропорційній основі. А

 проект...   Одну   хвилиночку.

      Розглянувши   проект  Конституції  України,  підготовленний

 Конституційною  комісією і поданний на розгляд Верховної Ради 20

 березня 1996 року,  Верховна Рада України постановляє:

      1. Керуючись пунктом 2 частиною 3 статті 6. 5. 4 Регламенту

 Верховної   Ради   України   передати   проект   Конституції  на

 доопрацювання  та  подати  його  на  повторне перше читання (тут

 написано) 25 квітня 1996 року.

      Ми дату з вами визначимо.

      2.   Для   підготовки  для  повторного  першого  читання  в

 Верховній  Раді   України  доопрацьованого  проекта  Конституції

 утворити   відповідно   до   глави  4.  6  Регламенту  тимчасову

 спеціальну комісію  сформовану з представників депутатських груп

 і фракцій.

      Затвердити  голову  та  персональний  склад комісії (список

 додається).

      3.  Тимчасовій  спеціальній  комісії  взяти  за  основу для

 підготовки до  повторного  першого  читання  проект  Конституції

 підготовлений  Конституційною  комісією  за дорученням Верховної

 Ради  України  з  урахуванням  зауважень  і пропозицій суб'єктів

 законодавчої ініціативи.

      При  доопрацюванні проекту Коснтитуції врахувати зауваження

 та пропозиції внесені Президентом України.

      Внести   доорпрацьований  проект  Конституції  на  повторне

 пленарне засідання Верховної Ради 25 квітня в першому читанні.

      Підписалося сім груп і фракцій.

      Одну хвилиночку. Я ставлю цей проект за основу.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Список...  Я вибачаюсь, правильно. Список членів тимчасової

 спеціальної   комісії   по   доопрацюванню  проекту  Конституції

 внесений Конституційною  комісією.

      "Аграрники за реформи" - Чапюк, Стретович.

      "Державність "         - Юхновський, Безсмертний.

      "Єдність"              - Селіфонтьев, Меркушов.

      Я вибачаюсь.

      "Єдність"              - Омеліч, Меркушов.

      "Коммуністи"           - Гармаш, Гмиря, Долженко, Дроботов,

                               Кочерга, Пейгалайнен.

      "НДГ"                  - Попеску, Старовойтова.

      "Незалежні"            - Гетьман, Ольховський.

      "Рух"                  -Лавринович,  Чорновіл;

      "Реформи"              -Соболєв,   Костицький;

      "Селянська  партія"    -Довгань, Дудченко;

      "Соціально-ринковий   вибір"   -Новіков,   Кириченко;

      Соціалісти             -Ніколаєнко, Лавриненко і

      "Центр"                -Сирота, Буткевич.

      Підходить? Я ставлю за основу цей проект.

      Я ставлю  цей  проект і   персональний  склад  за  основу.

 

      "За" -

 

      Значить,  давайте  тепер  ми  окрему  постанову.  Вноситься

 пропозиція  така,  щоб  у  третьому  пункті...  вчора  вона була

 внесена  і  я  хочу  її  повторити.  Я зачитаю цей третій пункт.

 Вилучити  з  нього.  "Тимчасовій  сепціальній  комісії  взяти за

 основу  для  підготовки  до  повторного  першого  читання проект

 Конституції, підготовлений Конституційної комісією за дорученням

 Верховної  Ради  України  з  урахуванням  зауважень і пропозицій

 суб'єктів  законодавчої ініціативи. Внести доопрацьований проект

 Конституції  на  пленарне  засідання  Верховної  Ради України 25

 квітня   1996  року  для  повторного  першого  читання."  Тобто,

 вилучити пункт "при доопрацюванні проекту Конституції, врахувати

 зауваження  і  пропозиції  Президента", враховуючи, що Президент

 являється суб'єктом... суб'єктом законодавчої ініціативи.

      ШУМ В ЗАЛІ

      Давайте  ми  поставим все-таки за основу, без персонального

 складу. Ставлю на голосування. Прийняти за основу, а потім підем

 дальше.

      ШУМ В ЗАЛІ

      Голосуєм. З третім пунктом. За основу з третім пунктом.

 

      "За" -

      196.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Одну хвилиночку!

      Значить,  я,  шановні  колеги,  хотів  вам  сказати,  що ми

 голосуємо  не поіменно, ми голосуєм в звичайному режимі. Тому що

 поіменно    голосуються    згідно   Регламенту   тільки   статті

 Конституції.

      Значить,  тому  я  просив  би,  щоб  ті, хто сильно боїться

 поіменного,  то  я вас просто поперджаю, що голосуєм в режимі не

 поіменному.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Я прошу... Є зауваження по цьому проекту?

      Давайте 5 хвилин відведем. Запишіться,  будь ласка.

      Ну,  я  думаю, що ми час, який сьогодні втратимо зранку, ми

 будем працювать тоді не до 18, а до 19-ої чи 20-ої, тому що всім

 надо  дать  виступить  напротязі  двох днів. А 26 число, ви самі

 розумієте, що день буде, як кажуть, всі будем ми зайняті з вами.

       Будь ласка, Кочерга, за ним - Ємець.

 

      КОЧЕРГА.

      Прошу передати слово Селіфонтьєву, 86-ий виборчий ...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка. Я прошу до уваги.

 

      СЕЛІФОНТЬЄВ С.І.

 

      Шановний  Олександр  Миколайович,  шановні  колеги,  я  вас

 попрохав  би  слідуюче.  Той  проект, який подали 8 депутатських

 груп  і фракцій, давайте його так, як його подали, там не списка

 не  було  поки,  нічого,  подали  з третім пунктом, давайте його

 чітко  скажемо,  що  поставим на голосування і проголосуєм. Його

 підтримали  8 депутатських груп. Я думаю, люди не зрозуміли. Там

 це  відпрацьовано  вже згідно Регламенту, там це стоїть, все вже

 воно погоджено.

      Тому  я дуже просив би, щоб ми зараз поставили ще раз це на

 голосування  і  проголосували,  нарешті створили цю комісію, яка

 працює,  вже  закінчує працювати, і вирішили це питання, тому що

 далі ми не можемо рухатися.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь  ласка,  Олександр Іванович Ємець. За ним

 Ковтунець. Я прошу до уваги, ні чого не чути що говорять.

 

      ЄМЕЦЬ. Прошу передати слово Соболєву Сергію.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Соболєв, будь ласка.

 

      СОБОЛЄВ С.  Запоріжжя, депутатська група "Реформи".

 

      Я  звертаю  вашу  увагу, оскільки цей проект розраний був 4

 дні  назад, тому він у всіх є перед очима цей проек, там є чітки

 три  пункти. Перший із яких нам треба визначити дату, до якої ця

 комісія  винна  доопрацювати  варіант. Друге -який варіант вщяти

 тимчасовій  комісії,  я  це  підкреслюю,  не  Верховній  Раді, а

 тимчасовій   комісії   за  основу.  І  третій  пункт  -коли  цей

 доопрацьований  варіант  внести  в  зал  для  повторного першого

 читання.

      Я  просив  би зараз, оскільки не всіма сприймається список,

 давайте  проголосуємо  проект постанови за основу, а далі будемо

 голосувати список, який варіант пройде, той і буде мати право на

 життя.    Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Ковтунець, Чивюк.

 

      КОВТУНЕЦЬ. Я прошу передати слово Олександру Лавриновичу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

      ЛАВРИНОВИЧ.

 

      Шановні  колеги,  я  хотів би  до вас  звернутися  з  такою

 пропозицією.  Внесений проект  постанови щодо питання про проект

 Конституції  України від імені 8 депутатських груп і фракцій для

 того,  щоб  можна  було  результативно  завершити  розгляд цього

 питання,  потрібно  зараз  чітко  роздати  на руки депутатам цей

 проект.  Проект  не  передбачав  жодних  додатків, інших якихось

 документів  і поставити на поіменне голосування цей проект, який

 визначить  яким  чином  далі буде продовжуватись розгляд проекту

 Конституції  в  сесійній  залі. після прийняття цього проекту як

 документу   Верховної   Ради  створюється  тимчасова  спеціальна

 комісія.  Звичайно,  припиняються  будь-які обговорення, тому що

 готується на повторне перше читання вже інший документ, і тому у

 відповідності  з  Регламентом,  який  дуже  старанно  намагались

 дотримуватись  в  останні  дні,  ми  повинні  зараз  в  підсумку

 обговорення  прийняти  документ,  який  називається  "Про проект

 Конституції  України", внесений від імені декількох депутатських

 груп.

 

       ГОЛОВУЮЧИЙ. Чивюк. Скіпальський.

 

      ЧИВЮК М.В., Миколаївська область, фракція комуністів.

      Дякую.

      Шановні колеги!

      Нам треба просуватися в цьому питанні. До того ж я хочу вам

 наголосити  на  те,  що у нас ряд інших питань невідкладних, які

 нам треба розглянути.

      Можливо,   було  б  доцільно  зараз  припинити  обговорення

 Конституції   для   того,   щоб   зібрались  знову  ці  фракції,

 представники.   І   все   ж  таки  затвердити  склад  тимчасової

 спеціальної  комісії на пропорційній основі (так, як пропонували

 і  так,  як передбачено Регламентом). В цей час, поки це питання

 вирішується,  все  ж  таки  розглянути ряд невідкладних питань і

 потім   затвердити   цей   склад   комісії,   не   вибирати,  не

 затверджувати  поки  що  голову  комісії,  тому  що  це  питання

 викликає  деякі  сумніви.  А  потім, коли вирішиться на комісії,

 кого  ж  головою  обрати,  затвердити  цього  голову  так, як це

 передбачено  Регламентом,  рішенням  нашої сесії. Отакий порядок

 роботи.

      Дякую.

 

       ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Скіпальський.

 

      СКІПАЛЬСЬКИЙ О.О., 66 виборчий округ.

      Шановний Олександре Миколайовичу!

      Ви  побачили,  що останні ваші зусилля по прийняттю проекту

 останнього,  який  винесений  окремо  від  списку,  приніс майже

 бажаний  результат  -чуть-чуть  не вистачило депутатів... тому я

 прошу  вас  і  своїх колег-депутатів концентрувати увагу саме на

 цьому  проекті,  який би влаштував по загальній формі підходу, а

 список уже скласти окремо.

      І  думаю,  що всі сьогодні бажають як найшвидшого прийняття

 Конституції,  тому прошу вас ще раз тільки роздати на руки, тому

 що підняти це питання, дуже проектів і люди вже навіть путаються

 в цьому залі.

      Пропоную   роздати   оцей  остаточний  проект  один-єдиний,

 відкинути   всі   інші,   які  не  проходили  і  його  повторно

 проголосувати. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  колеги,  я думаю, що всі 5 депутатів,

 які  виступили  с пропозиціями, сходяться все-таки на одному, що

 нам  потрібно  конструктивно  працювати, прийняти  постанову про

 створення спеціальної комісії. І я думаю, що тут немає ні в кого

 іншої  думки. Те, що внесли дати, депутат Соболєв, він правильно

 сказав,  що  дату подання одну і дату розгляду в повторному 1-му

 читанні  тоже  правильно  ми  з  вами  опреділимось окремо, но в

 принципі   ми   повинні  прийняти  постанову,  потім  розгялнути

 персональний  склад  на  пропорційній основі. Можна в перерві ще

 раз  до цього питання повернуться, і після перерви вже сам склад

 определить  персональний.

      І  третє  те,  що вніс депутат Чивюк. Доручити комісії, яка

 вже  буде  затверджена нами, вони опрацюють і внесуть пропозицію

 по  голові  комісії  і  будем  продовжувать  роботу.  Що  тут не

 зрозуміло?

      Тому  я  ставлю  на  глосування ще раз проект, внесений від

 груп  і  фракцій,  поданий депутатом Соболєвим і я прошу... Я ще

 раз його  зачитаю у кого нема на руках...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ну,  в  кого  нема,  я  зачитаю  для  радіослухачів. Проект

 постанови,   я   попросив   не   шуміть...  Розгялянувши  проект

 Конституції   України,  підготовлений  Конституційною  комісією,

 поданий на розгляд Верховної Ради 20 березня 1996 року, Верховна

 Рада  України постановляє:

      Перше.  Керуючись  пунктом  2  частиною  3  стаття  6. 5. 4

 Регламенту Верховної Ради України передати проект Конституції на

 доопрацювання  та  подати його на повторне 1-е читанння -дату ми

 визначаєм.

      Друге.   Для   підготовки  до  повторного  1-го  читання  в

 Верховній   Раді  України  доопрацьованого  проекту  Конституції

 утворити відповідно до Глави 4. 6 Регламенту тимчасову спеціалну

 комісію, сформовану з представників депутатських груп і фракцій,

 затвердити голову та персональний склад, тоже ми домовились.

      Третє.  Тимчасовій  спеціальній комісії взяти за основу для

 підготовки  до  повторного першого читання проетк Конституції, п

 ідготовлений  Конституційною  комісією  за  дорученням Верховної

 Ради  України,  з  урахуванням  зацважень і пропозицій суб'єктів

 законодавчої ініціативи.

      І  останнє.  Внести  доопрацьований  проект  Конституції на

 пленарне   засідання   Верховної   Ради,   дату  визначаєм,  для

 повторного   першого  читання.

      Голосуємо.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Ну,  давате  проголосуємо,  що  тут  не зрозуміло? Включіть

 систему.

      Голосуємо  в  звичайному режимі, не персональне, не поіменн

 голосування, я ще раз повторюю. Щоб ніхто ні на кого не тиснув.

      За -

      Спасибі.

      А  тепер прохання до голів груп і фракцій зібратись зараз в

 залі   Президії,   Олег   Олексійович  з  вами  зустрінеться,  і

 продивіться  ще  раз  персональний  склад.

      А  ми  тим  часом  будемо  працювать по обговоренню проекту

 Конституції.

      Доопрацюйте  персональний склад, вносимо і розглядаємо тоді

 два  питання -персональний склад і дати, які ми з вами визначимо

 на  повторне  перше  читання.

      Прохання  головам  груп  і  фракцій  в зал  Презиідї.

      А  зараз  продовжуємо  роботу.

 

      Слово  надається Марченку Володимиру Івановичу. За ним буде

 виступать  Швидкий.

      Володимир  Романович  я  вибачаюсь.  Шановні колеги я прошу

 занять  місця.  депутату  надано  слово.  Ми домовилися, що з 16

 години   ми  будем  розглядать  ті  питання  решту,  які  в  нас

 невідкладні.  Мається  на  увазі по Генеральній прокуратурі і по

 Чорнобилю.

      Я прошу Володимир Романович виступайте.

 

      МАРЧЕНКО В.Р.

 

      Уважаемые депутаты, уважаемые избиратели.

      Конституционный  процесс  -это  борьба  за власть. И если в

 России  на  глазах  у  всего  мира  пошли  на  растрел  народных

 представителей, чтобы навязать новою Конституцию, то характерной

 чертой  для  Украины  в  конституционном процессе является ложь.

 Врут руководители государства, врут политики, народные депутаты,

 отстаивающие  вдруг  появившуюся  срочную необходимость принятия

 новой  Конституции.  Средства  массовой  информации  с изысканым

 профессионализмом  навязывают населению мысль, открывая тайну на

 пятом   году   независимости,   что  на  Украине  вроде  бы  нет

 Конституции, а если она есть, то вроде бы она социалистическая.

      Опять  обанкротившиеся  руховцы  и так называемые демократы

 втаскивают  или  вытаскивают гебельсовский прием пропаганды типа

 хто  за  нову  Конституцію,  той  за Україну, хто проти неї -той

 ворог.

      Президентская  вертикаль  власть, нарушая все нормы закона,

 зупугивая  увольнением, подключила  сотни  тысяч государственных

 служащих  к  работе по навязыванию одобрения проекта Конституции

 трудовыми  колективами,  Советами  всех уровней. Идет обсуждение

 проекта   Конституции   трудовыми  коллективами,  Советами  всех

 уровней.

      Идет  обсуждение  проекта  Конституции  без  решения  на то

 Верховного  Совета, проекта, который даже не прошел рассмотрения

 Верховным  Советом.  Это  характерная  черта  нынешнего  режима.

 Полтора года разрабатывали в тайне от народа проект Конституции,

 а   за   полтора   месяца  неинформированым  людям  предлагается

 повсеместно его одобрить.

      Действительно  ли  главна  я  идея  этой Конституции защита

 свободы  и  демократии  как  заявил вчера в Страсбурге Президент

 Украины.

      Раздел  второй  "Права  і  свободи  людини  і  громадянина"

 построен  на  замене  мини  закрепленных  социальных гарантий на

 труд,   на   бесплатное   образование,   бесплатное  медицинское

 обслуживания, на возможность зарабатывать себе на жизнь (статьяи

 38)  или  возможность  получить право по охране здоровья (статья

 44) и так далее по всем остальным социальным гарантиям.

      Но  гарантии  по  реализации  этих  прав  в  Конституции не

 заложены,  а возможность получить работу можна и не реализовать,

 это только же возможность.

      А как же жить безработному или работающему, что даже ему не

 гарантируется  установленные  международными  нормами (статья 23

 всеобщей Декларации прав человека) минимальные уровни заработной

 платы?  То же касается и пенсионеров.

      А чтобы не связывать себя международными  обязательстами по

 правам  и  свободам  человека, в проекте Конституции (статья 17)

 нет  нормы, которые бы ратифицированы Украиной пакты по правам и

 свободам человека выводило на конституционный уровень.

      Центральной  идеей  этого проекта -построение тоталитарного

 диктаторского  режима  и  правления  с  криминальной властью. На

 протяжении  двух созывов Верховного Совета я участвовал в работе

 над  новой  Конституцийе  Украины, переработал массу информации,

 работал    с    учеными,    которые    действительно    созидали

 демократическую цивилизованую Украину.

      Сегодня я заявляю: нынешний проект -это заказ криминального

 капитала.   Аналогов   этому   проекту   в  Европе  нет.  Европа

 парламентская.   Проектом  делается  попытка  растоптать  высшее

 решение  по  основным  вопросам  новой Конституции, Декларацию о

 государственном   суверенитете,   проголосованую   всеукраинским

 референдумом   1  декабря  1991  года.  Растоптать  исторические

 традиции нашего народа.

      Да, 5 апреля 1710 года была принята самая демократическая в

 Европе  на то время Конституция Пилиппа Орлика. Президенту и ему

 сторонникам  не  мешало  бы  разобраться: в чем же заключался ее

 демократизм. Если трудно или некогда, напомню: статья 6 "Порядок

 відправляли  приватні  і  публічні  ради". Статья 10: "Урядовці,

 урядники,  полковники  мають  бути  вибрані  вільними голосами з

 після вибрання, підтверджені гетьмановською владою".

      Статья 12: "Вищі повноваження надаються генеральній раді".

      Напомню, отрекающимися от всего и вся во имя корыта власти,

 прислужникам  режима,  прикрывающимися  национал-патриотическими

 лозунгами,   слова  Винниченка:  "Народ  своїм  чуттям  найкраще

 розуміє  ідею  справжнього  народоправства,  ідею  демократичної

 влади,  яка  йде знизу, а не згори, яка є для народу, а не народ

 для  неї".

      А  что же в проекте отводится самому народу? Какие же права

 даются по управлению государством снизу? Действительно, избирать

 депутатов,   сенаторов  и  президента.  И  хватит.  Депутатов  и

 сенаторов  отозвать  нельзя  (статья  76  проекта).  В нарушении

 Европейской хартии по местному самоуправлению делегировать своих

 представителей  на  управление  районом,  областью  не позволено

 (статья  138  ограничивает это право селом, селыщем, городом). А

 чтобы   там   не   умничали,   решения   народные  ставятся  под

 представителей    президента    (статья    142).    Статья   116

 исполнительную    власть   закрепляет   главам   соответствующих

 администраций.

      Дали  право  на  всеукраинский  референдум  (статья 68). Но

 обкявляет  референдум  по народной инициативе Президент. Правда,

 не  сказано  в  какой  срок.  Может через год, через 2, через 4.

 Деятельность   структур,  политических  партий  местных  органов

 самоуправления   запрещена,   политические   партии  на  Украине

 бесправны,  так  как  даже в случае победы на выборах им не дано

 сформировать Правительство и реализовать свои программы.

      Никакого   разделения   властей   проектом  Конституции  не

 закреплено.   Статья   71-ая   не   определяет   парламент   как

 единственный  законодательный  орган.  Но  статья  105 позволяет

 Президенту выдавать универсалы, указы, распоряжения, правда, при

 этом  забыли  определить  их  нормативными актами исполнительной

 власти.  О  независимом  суде  можно  забыть,  так  же  как  и о

 прокуратуре.

      Центральная  фигура  данного проекта -это Президент. Только

 заказом  криминального  капитала можно обкяснить его полномочия.

 Вывели на должность -плати и охраняй. Как это сделать? Назначать

 своих  в  исполнительную власть (статья 105, пункт 9, 10), судьи

 должны  быть  своими,  опять  назаначает Президент (статья 124),

 прокурор  должен  знать  свое  место,  опять  назначает  "пахан"

 (статья  120).  С  армией  шутки  плохи,  тут  уже Президент сам

 является  Верховным  главнокомандующим  и  назначает,  увольняет

 высшие  командные, командование Вооруженных Сил (пункт 15 статья

 105).

      А  какая  же  мера  ответственности и контроля? Яркий ответ

 надоим  в  статье  109:  "Президент може бути усунутий з поста у

 випадку   вчинення   ним  державної  зради  або  іншого  тяжкого

 злочину".

      Открываем   Уголовный   Кодекс   (статья   7   прим.),  она

 раскрывает,  за  что  можно освободить Президента: за бандитизм,

 контрабанду  наркотиками,  изнасилование.  И даже если Президент

 попался  на  этом,  то  импичмент в две трети голосов парламента

 водействует только после решения Конституционного суда, половину

 которого назначает Президент своим  указом (статья 146)

      То  есть,  проектом Конституции президенту разрешается быть

 преступником   по  статье  7  Уголовного  Кодекса,  безнаказанно

 посягать   на  конституционный  строй  Украины,  политическую  и

 экономическую   системы,   на  собственность,  на  политические,

 экономические и другие права и свободы граждан.

      Поэтому,   проектом   Конституции   закрепляется  безправье

 народа.

      Второй   фокус   Конституции  -это  статья  36,  в  которой

 гарантируется только частная собственность, потому что про другие

 и  разговора  нет.  Миф  о  том, что беспокоится о собственности

 граждан  Украины  лопается  сразу,  когда  посмотреть кому после

 приватизации     стали     принадлежать     магазины,    заводы,

 автозаправочные  анции,  улицы  в  городах,-ясно, что крминалу и

 иностранному  капиталу.  Поэтому  именно  им  необходимо  срочно

 принять  такую  новую Конституцию, именно им необходимо отстоять

 свои  права  на  частную собственность, а если вдруг взбунтуются

 люди, они имеют право ввести войска, которые под лозунгом защиты

 Конституиции  будут защищать как понятно криминал и иностраннный

 капитал.  Поэтому  не  свободу  и независимость Украины защищает

 проект  этой Конституции, а рабство и колонизацию нашего народа.

 В  этом  правда. Что делать? Прежде всего -укратить кандидатов в

 будущие  Президенты:  нынешнего  Леонида Даниловича и Александра

 Мороза,  напомнить  им, что решение всеукраинского референдума 1

 декабря  91  года  имеет  наивысшую  силу,  а их обязанность -не

 топтать   волю   народа,   а   выполнять   его.   Поэтому  вношу

 предложение  -проголосовать  как  не  принятный  этот  проект  и

 отклонить  его  как  противоречащий Декларации о государственном

 суверенитете.

      Второе.    Поручить    генеральному    прокурору   провести

 расследование  и  привлечь  к  ответственности  должностных лиц,

 использующих  свои  служебные  положения  по  навязыванию  этого

 проекта населению.

      И  тертье.  Проект  новой  Конституции разработать в полном

 соответствии  с  Декларацией  о  государственном  суверенитете и

 волеизкявлении,  выраженого  1  декабря  91  года  всеукраинским

 референдумом. Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Швидкий, Вітренко.

 

      ШВИДКИЙ.

 

      Шановні  народні  депутати, шановні громадяни України. Я не

 знаю  чи зможу щось багато нового сказати стосовно проекту нової

 Конституції,  адже  вже так багато дебатів на цю тему відбулись в

 цьому  залі  і стільки виговорено думок. Але попробую поділитись

 своїми міркуваннями і  постараться бути конструктивним.

     Ітак, перше - чи потрібний інститут президентства в Україні?

 Думаю, що на це питання дав відповідь український народ, який на

 виборах  взяв участь в переважній своїй більшості і обрав нового

 Президента.  Це десь біля 70% наших виборців.

      Крім  того  згадаймо  попередню нашу історію. Кого лають за

 трагедію  і наслідеки Чорнобиля? Щербицького. Хто розвалив Союз?

 Говорять:  Горбачьов.  Хто  сіяв  кукурудзу? Кажуть: Хрущов. Хто

 творив  голодомори?  Кажуть: Сталін. І так дальше, і так дальше.

 Адже ніде  не  згадують колективні органи - ЦК, чи скажемо, Раду

 Міністрів,  чи  Верховну  Раду.  Народ... завжди народу потрібні

 лідери - він їм довіряє, він їх обирає і саме вони повинні нести

 персональну  (добру  чи  злу)  відповідальність  за  доручену їм

 справу.  Тим  більше,  що Президент обирається всенародно. Отже,

 питання, по-моєму, вичерпане.

      Друге  питання -  чи  можна  брати  проект,  запропонований

 Конституційною  комісією,  за основу? Давайте проаналізуємо і це

 питання.  В  ньому  чіткий  розподіл  влади на 3 гілки; виписані

 права  і свободи людини і громадянина, які відповідають світовим

 вимогам;  закладені  перехідні положення. Єдиного того, чого там

 немає, на мою думку, це розділу "Оборона і безпека України" -я з

 цим  погоджуюсь,  але  це  можна  дописати, бо це ж проект, який

 виноситься на перше читання.

      Дехто  вимагає,  щоб там були і профспілки, і банки, і інші

 структури.  Я  вважаю,  що  Конституція повинна відображати самі

 загальні   положення   держави,   а   деталізація  залежить  від

 законодавчої бази.

      Попробую   проаналізувати   державний   устрій   в  проекті

 Конституції.

      Виконавча влада. Тут, дійсно, не все так, як я собі уявляю.

 Можливо, потрібно провести розумний перерозподіл повноважень між

 Президентом  і  Кабінетом  Міністрів.  До  речі, зараз це вже, в

 основному,  здійснено узгоджувальною ініціативною групою. Але як

 база для роботи цей розділ абсолютно підходить.

      Законодавча  база. Запропонована двопалатна система, на мій

 погляд,  набагато краща однопалатної тим, що розвантажує кожну з

 палат  і  чітео регламентує кожній палаті свої функції. По цьому

 проекту  нашій  законодавчій владі, парламенту належиться більше

 36  функцій.  Ми самі бачимо, як нас часто галузом розглядається

 те  чи  інше  питання,  немає чссу на обговорення. Ну, а кодрові

 питання ми взагалі вирішуємо, не знаючи за кого голосуємо.

      Думаю, розмежування тих функцій зробило б набагото плідніше

 роботу кожної із палат. А взагалі законодавчі справи вирішували

 такі..........  законодавчі  справи вирішувались би на спільному

 засіданні.

      Абсолютна   логіка  тут  прослідковується,  безумовно.  Але

 більшість  груп  чомусь вважають, що все-таки краще однопалатний

 парламент.  тому  можна  і  на це погодитись, я думаю, це не так

 важливо.

      Судова   влада.   В   останньому  варіанті  набагато  краще

 розписані  функції  окремих гілок судової влади. Хоча, правда, і

 тут  є  різні бачення, ну, наприклад, куди віднести прокуратуру,

 які на неї покладають функції, як обираються чи призначаються ті

 чи  інші органи і керівники судової влади. Про це можна говорити

 на 1-му читанні, можна доказувати, аргументувати, змінювати там,

 де  потнрібно вдосконалювати. Головне, я вважаю, не потрібно все

 абсолютно   в  любій  системі  влади  міняти  абсолютна  на  180

 процентів.  В  нас  вже  є  структури,  в  яких  хоч погано, але

 виконують  свої функції, а люба реорганізація спочатку приводить

 до погіршення роботи.

      Особливо  хочеться  зупинитися на місцевому самоврядуванні.

 Це  дуже  важлива  ланка  демократичного суспільства і, можливо,

 саме   її   треба   вділити  саме  пильну  увагу.  Якщо  місцеве

 самоврядування сіл, міст -це нормальна норма, яка існує в цілому

 світі і добре функціонує, то районий і обласний рівень -надумана

 структура.  Я  сам  був  в  районій  структурі  і  знаю,  що всі

 депутати,  які  там працюють не в виконавчій структурі влади, не

 володіють інформацією про район, багато чогоь приймають на віру,

 не  мають  часу,  оскільки вони зайняті на місці основної праці,

 вникнути  в  ту  чи  іншу  проблему. Тому до районної і обласної

 структури  треба  прийти  нетрадиційно.  Хай  вона складається з

 голів нижчого рівня як колегіальний орган.

      Крім  того  там  дуже  потрібно  чітко  розмежувати функції

 самрядні  і  державні,  адже  багато  є  такого,  чого  не можна

 доручати   органам  самоврядування.

      Ну,   наприклад,   на  Львівцині  був  побудований  водогін

 довжиною  десь  30  чи  40  кілометрів,  і  зараз  по  сучасному

 законодавству  місцеві  органи  влади  наклали  вето  і  вода не

 поступає,  водогін  псується.  Значіть, державні функції повинні

 вирішувати  одні структури, а місцеві функції повинні вирішувати

 органи  самоврядування.

      Я  думаю,  що  там,  дійсно,  є поле діяльності. В нас же є

 напрацьований  еликий  матеріал  по місцевому самоврядуванню. І,

 можливо,  дещо  по  місцевому  самоврядуванню можна  міняти.

       Одне,  що  треба  обов'язково передбачити в новому проекті

 Конституції,  я  тут  погоджуюсь  з  багатьма  в иступаючими, це

 персональна  відповідальність  всіх посадових осіб за ввірену їм

 ділянку  роботи  -і  Президенту,  і  міністру,  і Верховній Раді

 також,  хоча  це не персональна буде, і всім іншим структурам. В

 нас  саме  немає  цього.  Зараз,  наприклад,  розвалена споживча

 кооперація  -ніхто не поніс відповідальності, розвалені заводи -

 директора  нормально  одержують  зарплату,  не  працює якась там

 галузь -   міністр  знаходиться  на  своєму  місці.

      Через  то  персональна  відповідальність  повинна  червоною

 ниткою проходить через весь проект теперішньої Конституції.

      Я  розумію,  тут багато дебатів між лівою і правою частиною

 парламенту відносно того, що там держава повинна гарантувати, що

 там    повинна  вона  не   гарантувати.

      Давайте  поставимо  собі  чітко  питання:  хто кому делегує

 повноваження  -народ  державі  чи  держава  народу?  Якщо  народ

 державі, то повинні народу бути створені такі умови, щоб він міг

 нормально  проживати,  тобто  нормальний мати життєвий рівень, а

 те,  що  він  не  може  виконувати  -це повинно б ути передано у

 керівні  органи   державного    управління.

      Якщо  ж ми, навпаки, підемо, що держава повинна забезпечити

 людей  і  тим,  і  тим,  і тим, то тоді ця людина буде абсолютно

 забита  в  вузький  коридор,  вона  не  буде  вільною так, як це

 передбачено  в західних демократіях, вона буде обмеженна тим, що

 вона  залежатиме  від  того,  де  вона  там  працює  і як на неї

 подивиться  начальник і тому подібне. І через те якраз саме оцей

 підхід  повинен  бути покладенний в основу нормальний, я вважаю,

 так,  як  це  зроблено  в  цілому  світі.  Людина повинна стояти

 першою,   а   потім   вже  підструктури,  я  кі  під  цю  людину

 створюються.

      Тому  я  думаю  сьогодні  дуже  правильно  зробили  тих 214

 народних   депутатів,   які   проголосували   цей   законопроект

 Конституції  за  основу.  Я  думаю,  що він не цілком досконалий

 абсолютно,  тому  що  він  нікого не влаштовує, бо кожна думка є

 індивідуальна,  кожний  бачить в ньому щось своє, а нам потрібно

 дійти до колективної думки відносно цього проекту Конституції.

      Я  б  ще  хотів  би  сказати  слідуюче.  шановні мої, дехто

 вимагає  гарантії  на  житло,  гарантії  на  освіту, гарантії на

 охорону  здоров'я  і  таке  інше. Я також цього вимагаю. Я також

 хотів  би,  щоб  все було не так, як є. Давайте подумаєм чи може

 зараз та бідна держава все це дати. Ясно діло, що не може. Але є

 там  такі  функції,  які  абсолютно необхідні. Це скажем освіта.

 Дійсно,  там держава мусить брати на себе, формувати інтелект на

 майбутнє, а є такі функції, які скажем зараз держав абсолютно не

 може  давати. Та й вони і напевно їй невластиві є. Ну, наприклад

 скажем,  на  житло. Згадаємо скільки років стояли ми на черзі. Я

 наприклад  десь  біля  20  років  поки одержав квартиру. А як це

 вирішується  на  Заході. Держава дає можливість одержати кредит,

 будується  квартира.  Ти  маєш  25  років.  Створив сім'ю, живеш

 нормально  і  вже  є в тебе стимул для тої  праці, бо тобі треба

 віддати за ту квартиру. Треба нормально себе почувати незалежним

 не від кого.

      Значить,  є  виходить  інші важелі, які можна зробити в цій

 державі так, щоб вона нормально функціонувала.

      Шановні  народні  депутати,  я  вважаю,  що  ми  будем дуже

 мудрими,  кщо ми, не дивлячись на наші погляди, все-таки зуміємо

 знайти  те  порозуміння  і прийняти Конституцію в цьому залі. Це

 якраз  підніме наш імідж і скажуть, що все-таки є мудрі, тому що

 ми  можем  до  цього дійти. Якщо ми цього не зробимо і вона буде

 винесена на референдум -це також буде правильно. Тому що кінець-

 кінцями  держава  мусить  мати  Конституцію,  бо  це  є  один із

 символів  держави.  Але,  я  вважаю, що імідж Верховної Ради при

 цьому  значно  впаде.  Тому  я  закликаю  всіх  підійти до цього

 зважено,  деякі  політичні амбіції трошки поубавити і, думаю, що

 ще  якраз  підніме  тільни  наш  імідж, покаже, що все-таки ми є

 розумні  люди  (а ми вже за два роки один до другого притертися,

 ми  вже  не  кидаємся  один на одного) і, я вважаю, що це тільки

 дасть нормальну користь.

      Шановні,  я  хотів би сьогодні підняти ще одне питання, але

 це  неконституційне.  Значить,  вчора  засоби масовою інформації

 повідомили  про  те,  що  вбитий Джоахар Дудаєв. Це є гідний син

 свого  народу.  І  ми  повинні  про  це діло якось також світові

 донести.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Відключіть мікрофон. Ми давайте заніматься тим,

 чим нам положено.

      Будь ласка, слово надається Вітренко, за нею буде виступать

 Пустовойтовський.

 

      ВІТРЕНКО Н.М.

 

      Шановні  колеги!  Мені  дійсно  дуже шкода, що ми так марно

 витрачаємо наш дорогоцінний час.  Це саме тоді, коли в народному

 господарстві   дуже потрібні закони, які ми повинні прийняти. Ми

 бачимо, як на наших очах все доруйновується і це доруйновує і та

 податкова  політика, що сьогодні існує, і ці довірчі товариства,

 які  сьогодні  хазяйнують,  і та кредитна політика, яка кредитує

 тільки вигідних людей і об'єктів, і все це ми повинні зробити, а

 нас з вами  втягнули на хибний шлях.

      Що б не  казав  наш  Президент  чи  Прем'єр,  зомбуючи своє

 населення,  чи  виступаючи перед міжнародним співтовариством, що

 ось  вже  покращення  на  очах,  і починається відбудова країни.

 Тільки  одна  цифра,  що  квітень  цього  року  дав  перевезення

 вантажів  і людей-пасажирів залізницею на 18 відсотків менше ніж

 квітень  1996  року   підтверджує,  що  стагнація відбувається в

 Україні,  що  затихає  ділова  активність, в конвульсіях б'ється

 господасрство, а нас з вами штовхнули на принципово хибний шлях.

 Чому хибний? Можна було б працювати над Конституцією, треба було

 б працювати над Конституцією. Але над якою?

      Нам  народ з вами дав тільки одне завдання, волевиявлення в

 нас   тільки   сьогодні   одне   -це  Декларація  про  державний

 суверенітет.

      Починається  фарисейство.  Ті,  які кричали голосніше всіх,

 кричали:  "Нам  потрібна  суверенність  і  Декларація."  Кажуть:

 "Декдарація  вже  не така. І народ  не  той  і  все змінилося."

      В  чому  ж  тоді  справа?  Давайте  наступний референдум. І

 спитаємо нашого народу тепер, коли все змінилося -що хоче народ.

      Нам   кажуть:  "Народ  хоче  Президента".  Не  хоче  народб

 Президента.  Не  хоче.  І, до речі, ми з вами повинні виконувати

 закони  України.

      Постановою  Верховної  Ради від 22 червня 1991 року постать

 президента,  посада  його,  була  введена  тільки  тимчасово  до

 прийняття   нової  Конституції.

      Звідки  ви  взяли,  що  народ вже захотів президента? З тих

 передач  по  телебаченню,  які оплачують американці, і показують

 тих  зомбованих  наших людей, які кажуть: "Нам потрібен хазяїн".

 Да  ніколи  український  народ  до  цього  не  тягнувся.  Завжди

 менталітет  був:  колективність і  спільне  управління.

      Далі.  Конституція,  яку нам пропонують, яку за сьогодні, і

 це  Олександр  Миколайович  чи  буде  за  це відповідати, як він

 протягнув  оце  постанову  і  прийнявши  за  основу, 214 чоловік

 проголосували   -взяти   за   основу.   Що   взяти   за  основу?

 Конституційний  проект і тепер ви думаєте його змінити? Ті люди,

 які  ще хочуть щось змінити. Не можна буде змінити. Бо більшість

 Верховної  Ради сьогодні оплачувана саме для того, щоби провести

 цей  проект   Конституції.

      Ввиступаючи  з  цієї  проблеми, Леонід Данилович Кучма зміг

 навести  прізвище  Юськова,  як одного з авторів Конституційного

 проекту.  Я  хочу  захистити  світлу  пам'ять цієї людини. І той

 проект,  який  завдяки Буздугану, тепер ми маємо на руках, чітко

 показує  -ані  по  владі,  ані  по  власності, ані по соціальних

 гарантіях  ніколи  Леонід  Петрович ще не бачив таких реакційних

 критеріїв,  які  заложені  тут,  в цьому проекті Конституції. Бо

 коли казали про владу, то в проекті Юськова дійсно Верховна Рада

 України  -це  єдиний  законодавчий  орган.  А  що  ми  бачимо  в

 конституційному    проекті,    запропонованому    Конституційною

 комісією?  Там  же,  почитайте, парламентаризму немає в Україні!

 Депутати  нічого  не вирішать, бо вони повинні розглядати тільки

 ті  питання,  які Президент їм дасть в першочерговому порядку. І

 під Президента все підведено.

      Тому,  я  хочу  сказати,  от  виступав  шановний мій колега

 Чечетов  Михайло Васильович і казав: що буде з Україною, якщо ми

 не  приймемо нову Конституцію? Жах який буде! То я хочу сказати,

 Михайло Васильович, ми з вами прогматики, ми економісти, ми ж не

 фізики-лірики,  які  не  розуміються  в  цьому, ми розуміємо, що

 грають   економічні   інтереси.   І   якщо  не  прийметься  нова

 Конституція,  я  хочу  сказати,  що буде: нарешті буде закінчена

 діяльність  цього  ганебного  Конституційного  Договору, нарешті

 Президент  повинен  буде  виконувати  Конституцію,  бо  він  тут

 клявся,  що  він  буде  гарантом  Конституції.  Хто йому заважає

 сьогодні,  маючи  сьогодні діючу Конституцію, наводити порядок в

 країні? Ніхто не заважає - він цього не хоче.

      А  ось  якщо  приймуть  нову Конституцію, от тепер, Михайло

 Васильович,  давайте скажемо своєму народові, що буде: страшенна

 концентрація  влади  тільки  у  однієї  посади,  тільки у однієї

 особи.  Парламентаризму нема, профспілок ніхто і не згадує в цій

 Конституції,  трудові  колективи  мовчать, суди виконують те, що

 скаже  Президент,  генеральний  прокурор  -ставленик Президента,

 Президент  керує  військами, в цензуру прокладає свій шлях через

 засоби  масової  інформації.  Що розпочнеться тоді в Україні? Ви

 що,  не  знаєте,  який капітал сьогодні стоїть за Марчуком? Який

 капітал  стоїть  за  Лазаренка?  Який капітал сьогодні стоїть за

 Щербанем?  А там підростає Ратушняк, а там і наш Епіфанов теж не

 буде  сидіти  мовчки,  а  там  ще  Гурвіц,  інші,  вони  що,  не

 включаться  в боротьбу за владу? Почнуть клани грати. Треба буде

 кров'ю вибороти цю владу. Чому? Бо якщо ж не ти прийдеш до влади

 (це ж Маркс це написав вже) тебе зжеруть, тебе розщавлять. І ось

 тоді  Україна наша залита кров'ю, так і не побачивша демократії,

 буде розплачуватись за таке рішення.

      Я   хочу,   до   всіх   звертаючись,  сказати:  ми  з  вами

 відповідльні  за ті рішення, що будуть прийняті в цьому залі, ми

 повинні  передбачати з вами чи буде дійсно влада кількох гілок і

 ми будемо відстоювати парламентаризм як демократію в Україні, чи

 ми все здамо.

      Представляючи  прогресивну  соціалістичну партію України, я

 хочу  зачитати  езолюцію  установчого  з'їзду  нашої  партії  до

 конституційного  процесу  від  20  квітня 96 року. Конституція -

 основний  закон  -є фундаментом правової системи держави, саме в

 ній  фіксується  державний  устрій,  функції різних гілок влади,

 закладаються   основи   соціальних   гарантій   і  прав  людини.

 Конституція   -це   політико-правовий  договір  між  державою  і

 суспільством,  в  якому  обидві  сторони  беруть  на  себе певні

 зобов'язання,  гарантії,  ставлть цйілі розвитку суспільства. Пр

 заключенні такого договору повинні приймати  участь дві сторони:

 народ  і  влада. І прогресивність нової Конституції визначається

 ступенем   розвитку   народовладдя  і  через  це  -більше  повне

 забезпечення  соціальних, громадських і політичних прав і свобод

 людини.

      Той   конституційний  процес,  який  нав'язується  в  нашій

 державі   не  можна  охарактеризувати  інакше  як  антинародний.

 Антинародний тому -що народ усунений від вільного волевиявлення,

 антинародний    тому   -що   попрані   рішення   всеукраїнського

 референдуму  1  грудня 91 року, антинародний по змісту - тому що

 народ  позбавляється  права  управління і контролю за діяльністю

 державних органів влади, антинародний вже тому -що народ втрачає

 навіть  ті  соціальні гарантії, які він має сьогодні. Цей проект

 Конституції   позбавляє   народ  власності,  створеною  багатьма

 поколіннями  і  забезпечує  її  кримінальний  перерозподіл. Така

 ситуація   в  державі  стала  можливою,  з  одного  боку,  через

 зрощування  кримінального  капіталу  з владними структурами, а з

 іншого  боку, через пасивність інших партій, а іноді і відвертою

 зрадою  своїх передвиборних обіцянок та інтересів тих, кого вони

 збирались   захищати.   Особливе  місце  в  цьому  займає  лідер

 Соціалістичної   партії   України,  який  очолює  Верховну  Раду

 України  -Олександр  Мороз  -він своїми діями сприяє проходженню

 Президентського антинародного проекту.

      За цих умов, що склалися, прогресивна Соціалістична партія

 України вважає своїм обов'язком:

      1.    Попередити    народ    України    про    реакційність

 Президентського   проекту  Конституції  і  тяжкі  наслідки,  які

 очікують країну з його прийняттям.

      2.  Звернутись  до  Президента  України з вимогою припинити

 ганебну   практику   використання   своїх  підлеглих,  державних

 службовців у політичних цілях, а саме -для нав'язування трудовим

 колективам, регіонам свого проекту Конституції.

      3.  Звернутись  до народних депутатів України з пропозицією

 відхилити  Президентський проект Конституції та всі інші, які не

 відповідають Декларації "про державний суверенітет України".

      4.  Звернутись  до  всіх прихильників соціалістичної ідеї з

 закликом  об'єднатись  по  недопощунню  прийняття  антинародного

 проекту Конституції України.

      Я  переконана,  що якщо сьогодні народ ще мовчить і нема...

 дуже  шкода,  що  нема  пікетів  під  Верховною  Радою з вимогою

 відхилити той проект, то народ скаже своє слово на 1 Травня -він

 ийде  на  демонстрації  по  всій  Україні  і  скаже: Конституція

 повинна  бути тільки для народовладдя! Конституція повинна бути,

 яка б захищала людину, яка б давала їй міцні соціальні гарантії,

 і  місцеві  органи  влади  робили би органами влади! Конституція

 повинна  бути для народу України, а не для того Президента, який

 вже сьогодні марить цим ганебним постом!

      Дякую.

      (Оплески)

 

       ГОЛОВУЮЧИЙ.   Пустовойтовський,   за  ним  юуде  виступать

 Семенюк.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      ...від аграрної комісії.

 

      ПУСТОВОЙТОВСЬКИЙ. Уважаемый Александр Николаевич!

 

       ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу - не надо...

 

      ПУСТОВОЙТОВСЬКИЙ

 

      Пустовойтовский     Первомайский     избирательный    округ

 Харьковской области.

      Уважаемые  коллеги,  мы  рассматриваенм  с вами исторческий

 документ  и  нужно,  чтобы он был отработан надежно, не на олдин

 деясток  лет.  В  основном так и идет его обсуждение. правда, не

 могу    не    заметитьь    любопытную    аномалию,    а,   может

 бытьзакономерность.   Депутаты   "левого"   блока   и  "центра",

 выступая, вносят конкретные замечания и мзменения к Конституции,

 "правые"  почти целиком сосредоточились на использовании трибуны

 для извержения антикоммунистической желчи.

      То  ли  больше  говорить  нечего,  или рожденный разрушать,

 строить  не  может.  Бог  его  знает.  Так  как  мои коллеги уже

 высказали  замечания  по  ряду  статей, которые были у меня, яне

 хочу  тратить  здесь дорогое время и сосредоточу свое внимание в

 своем выступление на разделах 5-м и 6-м -О президенте и Кабинете

 Министров Украины.

      Говорят,  что  история  учит,  но  у  нее редко кто учится.

 Николай  Иванович,  не  мешайте... В статье 101 говорится о том,

 что  Президент  Украины  является  главой  государства.  По идее

 должен  быть  и  голова  и  исполнительной власти, однако, что в

 статье  111 Кабинет Министров является центральным коллегиальным

 органом  исполнительной  власти.  Вполне  естественно, что мы не

 можемтак  вдруг  оторваться  от  недавней  истории,  когда  были

 центральные  органы  партии,  но там была логика, были районные,

 городские   и  областные  комитеты,  поэтому  республиканские  и

 союзные  считались  центральными. А почему у нас правительство -

 центральный  орган?  Что  у  нас  еще правительство есть? Логика

 говорит, что верховным органом исполнительной власти должен быть

 Кабинет  Министров или... Совет Министров или президиум Кабинета

 или  Совета  Министров  Украины.  Включение  слова "центральный"

 связано  стем, что в президентском проекте Конституции иная суть

 и  появлясь по 101 статье главой государства, Президент получает

 полномочия   всех   назначать   и   увольнять,   не  отвечая  за

 исполнительную   власть,   формировать   Кабинет  Министров.  По

 нормальной    логике    за   каждым   правом   следует   следует

 ответственность. В данном случае права даются, а ответственности

 нет.  Так  по  той  же  статье  101  " Президент Україн и сприяє

 узгодженості  у діяльності органів державної влади, їх взаємодії

 з органами місцевого самоуправління". И не более.

      В  той  же статье 111 Кабинет Министров подчинен Президенту

 Украины  и  пределах  статьи 85-86 Конституции ответсвенен перед

 Нацоинальным собранием. Тут обратная ситуация -обязанности есть,

 а прав  нет.

       статья   112   предусматривает   для   Кабинета  Министров

 единственное   право:   "Прем'єр-міністр,  інші  члени  Кабінету

 Міністрів  мають  право  заявити  Президентові  України про свою

 відставку". Больше прав для кабинета я не нашел в 6 Разделе.

      Во-первый,    это    явная   неопределенность.   Во-вторых,

 законодательно   закладываются  беспомощнось  и  соответственно

 безответственность   Правительства,   в-третьих,   опять  у  нас

 комплекс  незаменимости.

      Вспомним  недавню  историю.  Никита  Сергеевия Хрущов решил

 быть  и Генсеком и Председателем Совета Министров. Что хорошего?

 Сняли,  раскритиковали.

      Леонид  Ильич  Брежнев  решил  быть  и  Генсеком  и  главой

 госудраства -  тоже  раскритиковали  после  смерти.

      теперь   украдкой,   с  недомолвками  протягивается  Леонид

 Данилович  Кучма  и  главой государства, и главой исполнительной

 власти.  Сделать  так,  как стало после заключения Угоды. Но вот

 уже  скоро  год,  как  Угода  заключена.  Стало ли простому люду

 лучше?  Увы,  наоборот.  Почему  же  не  сделать  выводы  из вот

 сегодняшней истории?

      Мои  предложения.  Кабинет, или Совет министров должен быть

 верховным  органом  исполнительной  власти; Премьер-министр, или

 председатель  Совета  министров  должен  утверждаться  Верховным

 Советом  по  п  редставлению  Президентом,  а смещаться только в

 следствие   недоверия,   обкявленного   Правительству  Верховным

 Советом,  то  ли  при  сложении  своих  полномочий  перед  говым

 составом Верховного Совета, то ли при подачи в отставку.

      Премьер-министр  вносит  Верховному  Совету  кандидатуры на

 членов  Президиума Кабинета Министров, Вице-премьеров, министров

 обороны,    внутренних    дел,   экономики,   финансов,   видимо

 госбезопасности.  А  остальных руководителей центральных органов

 власти  назначает и смещает Президиум Кабинета Министров. Они же

 несут  полную ответсвенность за дела в государстве и располагают

 необходимой полнотой власти.

      Президен -глава государства, главнокомандующий воорущенными

 силами,  председатель  Комитета обороны он принимает верительные

 грамоты,  он принимает решение  о  поручении  в  зависимости  от

 расклада  политических  сил  в Верховном Совете. Поручать лидеру

 большинства  формировать  правительство.  Он  гарант Конституции

 законов.   Он  награждает  по  представлению  правительства,  он

 вручает государственные награды и так далее.

      На   мой   взгляд   нагрузки  вполне  достаточно  и  работы

 Президенту   хватит.  Дай  бог  здоровья.  Равно  как  не  будет

 жаловаться  на недогрузку Премьер-министр. В тоже время не будет

 пересосредоточения  власти  в  одних руках и возможных перегибов

 пункта личности.

      В  стране  обстановка  очень  сложная, экономика продолжает

 падать, снижается жизненный уровень народа. Мы с вами знаем, что

 к  любому  закону  еще должны быть преложена политическая воля и

 система.  Но  хужу,  когда  закон откровенно слаб. Тогда никакая

 воля не поможет обеспечить его исполнение или функционирование в

 угоду большинства народу.

      Практически    так    сегодня    ведется    подготовка    в

 правительственными  кругами.  Сегодня  уже  открыто  говорится в

 стране  и  за  ее  рубежами  о  том, что нужно под президентским

                              - 40 -

 проектом  собрать  209  подписей  народных депутатов и запустить

 довольно  слабый  проект  на  референдум.  Это откровенная форма

 неуважения к своему народу и к вышему законодательному органу.

      Кто   хочет   закрепить  конституционноновый  культ,  пусть

 голосует   за   проект.   Кто   хочет  получить  демократическую

 Конституцию,  должен  поспособствовать  детальной  парламентской

 доработке  Конституции  и  принять ее нормальным конституционным

 путем с учетом интиресов всех  слоев общества.

      Противостояние  политических  сил  в обществе есть и будет.

 Таковы  законы  жизни  человечества.  Важно, чтобы созидательная

 работа  шла  и  преобладала. Желчь лишь способствует переработке

 биологической   продукции.   Давайте   напряжем  свои  усилия  в

 конструктивном русле. Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Семенюк від агропромислової комісії. Занею буде

 виступать Моцпан.

 

      СЕМЕНЮК

 

      159 виборчий округ, депутат Семенюк.

      Шановні   колеги  народні  депутати!  Шановні  представники

 засобів  масової  іформаціі!  Шановні  представники  Уряду! Ми с

 цьому   залі   неоднаразово   висловлювались   про  необхідність

 напратись терпимості, мудрості при розгляді проекту Конституції.

 Саме,  я  думаю,  час  прислухатися до розуму видатного філософа

 Цицерона,  який  говорив:"Благо  народа  -вищий  закон". З цього

 приводу  я  хочу  задати  питання собі, Президенту, вам, шановні

 колеги. Що нам потрібно, благо народу чи........... тексту, який

 щось  декларує,  а  не  дає  ні прав, ні гарантій на відпочинок,

 працю, житло, освіту, охорону здоров'я - все, те, що набуто було

 вже  не  одним  поколінням  людей?  Я думаю, відповідь тут одна.

 Поспішності бути не може.

      А тепер конкретно про проект Конституції, який був внесений

 в  зал  Президентом.  В  проекті Конституції повинен бути розділ

 "Економічна    система",   де   необхідно   передбачити   основи

 економічної  системи, правове регулювання економічної системи. В

 проекті  не  знайшло  відображення  гарантії  права на державну,

 комунальну,  колективну власність, а лише добре виписані права і

 гарантії на приватну власність.

      Нічього  не  сказано  про  власність  на надра, води, ліси,

 рослинний  і тваринний світ. Сьогодні, як відомо, начебто багато

 висловлюється  про рівність форм власності. Але з яких міркувань

 передаються  повні і закріпляються повні гарантії лише приватній

 власності.  Як  же  ж  бути  із  державною  власністю?  Вірніше,

 власністю народа. Що ми маємо відповідати нашим громадянам, якщо

 погодимось  надалі за допомогою нової Конституції створимо умови

 для  повної  трати  народної власності. Яка ж може бути рівність

 між  приватною, в якої є господар, і державною, за словами наших

 нових ідеологів є нічийною.

      Я хочу запитати вас, шановні колеги. Скажіть, в якій країні

 ринкової  економіки державна власність є нічийною? А її знищення

 та пограбування є проявом високої державності і гуманності.

      В  нас  державна  власність  найбільш незахищена. В нею є 2

 ахілесові  п'яти.  Перша -вона беззахисна проти злодія, особливо

 якщо на ньому мундир державного чиновника самого високого рангу.

 Друге -вона беззахисна, якщо за її керма хапається некомпетентна

 людина,   коли  на  ньому  мундир  найвищого  державного  рангу.

 Скажіть, де механізм в проекті нової Конституції і, перш за все,

 економічні  і  правові,  які  захищають  державну  економіку від

 злодія.   Так,  як  це  захищає  державну  власність  в  країнах

 розвинутої  ринкової  економіки.  Скажіть мені, де в світі -я не

 буду  брати  для  прикладу  бувші республіки Радянського Союзу -

 дозволяється   чи   не  забороняється  використовувати  державну

 власність   з метою  ососбистого збагачення.

      Лише  тепер  мені зрозуміло, чому так було важливо зупинити

 дію  статті  10  Конституції,  де  заборонялося  використовувати

 державну  власність  з  метою  особистого  збагачення. А тепер в

 проекті   нової   Конституції   закріпити   право  за  особистою

 власністю,  яка  награбована  за  рахунок народної власності. Це

 стаття  36.

      Я думаю, що в нашій Конституції повинно бути чітко виписана

 економічна  система. Ми повинні мати власну економічну політику,

 а  не чекати підказок, підшіптувань, консультацій із-за кордону,

 які  більше  схожі  на  вимоги  в  економічних  реформах, ніж на

 допомогу.

      Хочу окремо зупинитися, за рахунок чого останні чотири роки

 жила  держава.  Ми  втратили  більш,  ніж половину матеріального

 виробництва,   адже   за   світовими  стандартами  втрата  25  %

 національного  доходу  -це  вже  катастрофа. Прикладом може бути

 Сполучені Штати в 30-ті роки.

      Перше.   За   4   роки   ми  знищили  амаортизацію,  і  тут

 неодноразово говорив мій колега депутат Анісімов.

      Друге.  Знищені  наші власні запаси, які були накопичені на

 складах дрежавних підприємств: це близько 120 мільярдів доларів.

      Третє.   Без............  розставили  величезні  тратегічні

 запаси,  які  мала  Україна  і  були накопичені на підприємствах

 оборони. Це буде ще декілька мільярдів.

      І,  нарешті,  10  мільярдів  боргу,  повторюю: 10 мільярдів

 боргу, на обслуговування якого йде майже в 2 рази більше коштів,

 ніж на освіту, хорону здоров'я разом взяті.

      Так,   не   маючи  правового  механізму  захисту  державної

 власності,  яка існує майже у всіх країнах світу, в тому числі в

 Англії,  Тайвані і навіть в Чілі, куди наші їздять мужі вчитися.

 Не  маючи  власної  економічної політики, якими коштами ми будем

 розраховуватись  за  ті кредити: землею, дітьми чи внуками? Хіба

 не достатньо цих аргументів, щоб переконати вас, шановні колеги,

 яку  помилку  ми можемо зробити, передавши все в приватні руки і

 закріпивши це в новій Конституції.

      А   тепер   конкретно   по   повноваженнях  законодавчої  і

 виконавчої  гілки  влади. Ми вже мали особливі повноваження, які

 були надані Кабінету Міністрів на 6 місяців. І результат -Декрет

 Кабінету  Міністрів  ь  7  від 9 грудня 1992 року "Про тимчасове

 зупинення індексації грошових доходів населення", який, до речі,

 до   цього  часу  діє.  Зокрема,  відмінено  індексацію  пенсій,

 заробітної плати, індексацію грошових доходів населення, виплата

 допомог малозабезпеченим і багатодітним сім'ям. Саме з того часу

 було  кинуто  людей  на  призволяще.  Це був, як антиінфляційний

 захід, після цього декрету він майже зріс ще у тисячи разів, ось

 вам  і  результат  одного  лише  декрету. Або ж інший декрет про

 режим  іноземного  інвестування,  я  в  цьому  залі  нодноразово

 говорила  про цей декрет, який звільнив від сплати податків на 5

 років  всі  іноземні  фірми,  і  результат -повний завоз товарів

 третього  сорту,  в  основному  тих товарів, які виробляються на

 Україні   разом   з   тим   створили   конкурента  для  власного

 товаровиробника, за те получаєм відповідні премії.

      Або  ж  інший  декрет  славнозвісний про трасти. Саме з тих

 особливих  повноважень почалося нищення правового поля і нищення

 власної  економічної  політики.  Наши  підприємства  і громадяни

 довго будуть відчувати на своїх плечах цю суцільну декретизацію.

 З  дня  підписання так званого конституційного договору особливі

 повноваження  надані  Президенту.  За  цей час багато зроблено в

 плані  нарад, семінарів, видано гору указів, хаотичність виданих

 декретів  указів  без  власної  економічної  політики привела до

 анархії  в  економіці.  І  як говорив вже той же самий Наполеон,

 анархія  завжди  приводить  до  абсолютизму, що явно викладено в

 новому проекті Конституції, розділ 5.

      В  даний  час у нас є не дві, а три гілки виконавчої влади.

 Перша  -це  основна,  адміністрація Президента, яка функціонує в

 умовах  правової  безвідповідальності, безкарності і політичного

 всевладдя.  Друга  -Кабінет  Міністрів  разом  з  галузевими  та

 функціональними міністерствами і відомствами. Третя -регіональні

 адміністрації  на  чолі  з  головами  адміністрацій.  Хотілося б

 особливо  звернути  увагу на цілком те, що нові автори в проекті

 Конституції  визначили статус нашого Президента, а не залишив, в

 якому  ж  стані опинився тоді наш уряд. Без повних повноважень і

 без  конституційних  можливостей  управляти  державним  сектором

 економіки. Не визначено статус прем'єр-міністра, який повинен не

 тільки  відповідати перед парламентом і Президентом, а і реально

 керувати  міністерствами  і відомствами, мати право законодавчої

 ініціативи  і  спільно  з  парламентом  вирішувати  і створювати

 правове поле в Україні.

      Так  про  який  балан  можна  говорити,  якщо в Конституції

 пишеться:  під конкретну особу, його оточення, а не для народу і

 перспектив розвитку країни?

      Мені  запам'яталися наведені в цьому залі слова Тіта Лівія,

 що  закони  об'єднують  народи.  А  чи  не варто згадати не менш

 вразливий  вислів римського диктатора, який говорив: "Я застосую

 силу  кари,  даною  мені волею Божою, щоб виконати закон. Навіть

 коли  загине  народ!".  Повторюю,  шановні колеги, - навіть коли

 загине   народ!..   При  такій  Конституції  глобальні  програми

 римського  клубу  будуть  виконані,  і  квота, яка визначена для

 України  -  10 мільйонів чоловік - також. Так що, це і є головна

 мета Конституції, яку так спішно обгвоорюють на сесіях обласних,

 районних,    сільських    Рад    під    диктовку   представників

 Адміністрації?!  Прикладом цьому можуть бути обговорення проекту

 Конституції в Житомирі, у Вінниці і в інших місцях.

      Я   підтримую  тих  колег,  які  пропонують  відправити  на

 повторне  перше  читання.  Свої  зауваження  подам  в письмовому

 вигляді.

      Дякую за увагу.

 

       ГОЛОВУЮЧИЙ. Моцпан. За ним буде виступать Піменова.

 

      МОЦПАН  А.  Ф.,  146 Амвросіївський виборчий округ, фракція

 соціалістів.

      Уважаемый Александр Николаевич, уважаемые коллеги!

      В  любом  государстве  принятие  Констиуции, согласитесь, -

 событие  судьбоносного  масштаба.  К  сожалению,  лично я особой

 торжественности  и  значимости  от  процесса обсуждения в стенах

 высшего законодательного органа страны, проекта нового Основного

 Закона  Украины  не  ощущаю.  Скорее, наоборот - конституционный

 процесс  рассматриваю как грубый и наглый обман большинства моих

 избирателей, как и народа Украины в целом.

      Депутаты,  которые  считают,  что  проект Конституции после

 доработки  якобы  вполне  будет  отвечать  интересам украинского

 общества,  либо элементарно слепы, либо отстаивают таким образом

 свои  меркантильные,  корыстные интересы, существенно выросшие у

 них за последние годы небывалого ограбления государства и людей,

 в нем живущих!

      Полагаю,  что  здесь  прежде  всего  присутствуют  интересы

 личной выгоды и карьеры. О каких правах и гарантиях человеческих

 условий  жизни  трудящихся может идти речь, когда главная задача

 проекта   новой   Конституции   страны   четко   просматривается

 изначально, а именно узаконить претсупный экоеномический курс на

 рыночную  копиталистическую  экономику.  Правовое  господство  в

 стране  длится  раззбогатевших на ограблении народа новоявленных

 капиталистов,   помещиков,   спекулянтолв   и  вообще  уголовных

 элементов.  проще  говоря,  узаконить  власть негодяев. И это не

 прекувеличение.

      Народу   же   предоставляется   возможность   рассуждать  о

 социально-экономических  правах, отмеченных в Конституции, но на

 деле  в жэизни их не  иметь.

      Сегодня  у  Украины,  какт  известно, 2, 5 миллиона граждан

 стоят   в   очереди   на   квартиру.   В  то  же  время,  обкемы

 государственного    жилищного   строительства   сократились   за

 последние  годы  в  несколько  раз.  На  фоне  3-х и 4-х этажных

 особняков,  дворцов,  появившихся  в  собственности всякого рода

 жуликов,  ибо  честным  путем такие хоромы не возвести, ощущаешь

 полную    бесперспективность    реализации   права   на   жилье,

 декларированого в 42 статьей  проекта  Конституции.

      Для подавляющего большинства граждан, сотоящих на кварирном

 учете,  это,  действительно,  бдудет  всего  лишьт  декларацией.

 Аналогичный  обман  заложен  и в других статьях, провозглашающих

 пправа грпждан на бесплатное образование, медицинскую помощь, на

 труд  и обеспеченную старость, о чем справедливо и убедительного

 говорили   депутаты   от  левого  блока.  Коммунисты  Симоненко,

 Самойлик,  Гмыря, моисеенко, Пустовойтовский, социалист Степанов

 и другие.

      Тем   же   избирателям,  которые   по  призыву  чиновников,

 президента  Кучмы, глав обласных и районных администраций готовы

 хоть  сегодня  одобрять проект Конституции, я советую спуститься

 на  грешную землю и не теряя головы и достоинства вспомнить хотя

 бы некоторые  реалии недавнего прошлого.

      В   октябре   1994   года  Президент  Украины,  выступая  с

 парламентской  трибуны,  с  докладом  Об  основных  направлениях

 экономической  и  социальной  политики,  а  по существу со своей

 программой,  так  называемых  преобразований,  заявил, что уже в

 1995   году   будети   обеспечена   финансовая  и  экономическая

 стабилизация,   а   следовательно   и   улучшение  жизни  людей.

 преседатель  областного  совета  Щербань обещал землякам в то же

 время  улучшение уже к концу 1994 года.

      Я  полагаю  Владимиру Петровичу Щербаню всегда было хорошо.

 И,  когда  он  возглавлял  один из крупнейших гастрономов города

 Донецка,  а затем крупнейшую коммерческую коммерческую структуру

 Дело всех.

      Депутаты  от  левого  блока  тогда же заявляли, что если не

 изменится  гибельная  экономическая  политика,  то 30% населения

 Украины  будет  обречено  на  нищету, а то и вымирание. В первую

 очередь  пенсионеру, школы и больницы будут закрываться, так как

 нечем б удет  их  финансировать.

      Депутаты  социалисты,  коммунисты,  некоторые нефракционные

 давали   крайне   негативную   оценку   экономической   политике

 Президента,   предупреждали  народ  о  тяжелых  последствиях,  к

 сожалению,  из-за  явного  меньшинства в Верховном Совете, о чем

 свидетельствуют   результаты   голосования   по   принципиальным

 вопросам,  они  не  смогли остановить заведомо порочную политику

 Президента.  Так  кому доверять, а кому не доверять -решать вам,

 уважаемые  избиратели.  Авторы  обмана и лживых заявлений хорошо

 просматриваются.

      В   связи   с   этим   совершенно   безосновательны  упреки

 президентской  команды  в  адрес Верховного Совета, подхваченные

 некоторыми  проституированными  средствами массовой информации о

 том,  что  якобы  парламент  тормозит  благие  начинания  Кучмы.

 Напротив,  он  имеет  в парламенте пропрезидентское большинство,

 давшее ему санкцию в октябре 1994 года на ускорение антинародных

 экономических  реформ,  и заполученный Конституционный договор в

 июне  1995 года. Лично для меня давно уже ясно, что политическая

 деятельность  Кучмы не во благо н арода Україны, а потому он как

 Президент  заслуживает  отставки.

      В  ежегодном  докладе  Президента  о  внешней  и внутренней

 политике  Украины  под  названием  "Экономическое  и  социальное

 развитие   Украины   в  1995  году",  котоырй  недавно  получили

 депутаты,  в качестве достижений политики Кучмы за прошедший год

 отмечено,  цитирую:  "  Ликвидирован  традиционный для советской

 экономики  тотальный  дефицит  товаров,  рынок  товаров  и услуг

 значительно  пополнился". Коней   цитаты.

      Чтобы  подписаться  под  подобными выводами ка к достижения

 собственной  политики,  надо  считать свой народ быдлом, который

 все  стерпит.  Мои  избиратели  рассказывают  о вопиющей нищете,

 некоторые из них в порыве отчаяния прямо говорят: "Скажите Кучме

 и Верховному Совету, пусть они с нами поступят, как в свое время

 опступали  немцы  -растреливали,  травили в газовых камерах, нет

 сил  терпеть  издевательство  властей  над  нами".  Президент же

 говорит  о  насыщении рынка. Ну, разве это не кощунственно? И вы

 хотите  при  такой  политике получить Конституцию, гарантирующую

 человеческие   условия   жизни   граждан  страны?  Увы,  надежды

 беспочвенны.   ДЛя  меня  проект  новой  Конституции  однозначно

 антиукраинский, направленный против интересов подавляющего числа

 моих   избирателей,   и   поэтому  считаю,  что  его  необходимо

 отклонить.

      Более  того,  в  самой концепции проекта основного закона я

 усматриваю  реализацию  заговора  враждебных геополитических сил

 против  украинского  народа  и  его государства. А потому вполне

 согласен с выводами на сей счет народного депутата Смирнова.

      Добавлю следующее. Главня цель, навязанная Западом Украине,

 как впрочем и Россие, так называемой рыночной экономики, состоит

 в  том, чтобы не извести наше государство до уровня третесортной

 страны.  И  таким образом убрать реального конкурента, расширить

 для себя рынок сбыта залежалых товаров и заполучить одновременно

 источник  дешевой рабочей силы.

      Принятие новой Конституции должно придать этому бандитскому

 замыслу  узаконенную  лигитивную  основу.  В этой связи понятным

 становится  намерение авторов проекта Конституции наделить Кучму

 по существу диктаторскими полномочиями. Это отличается интересам

 как  определенных кругов Запада, так и внутренних мафиозных сил,

 сделавших   на   него  ставку,  когда  политика  готова  полагаю

 реализивать намеченную программу. Для такого политика и нужны на

 данном  этапе  диктаторские  полномочия. А иначе как для пирмеру

 выполнять  рекомендации  Международного валютного фонда, кредиты

 которого  приподносятся  как  благо для Украины, а на самом деле

 раставтическая удавка.

      И   в   случае  принятия  36  статьи  проекта  Конституции,

 гарантирующей  право  только  лишь  частной собственности, а она

 будет,  к  сожалению,  принята  пропрезиденстким  большинством в

 Верховном Совете. Грабеж народа Украины как национальными, так и

 международными  жуликами будет узаконено. А следовательно всякие

 разговоры  и  рассуждения о защите интиресов народа, о намерении

 разработать  и  принять  хороший  законы  по  социальной  защите

 граждан,   в  том  числе  и  пенсионеров,  останутся  совершенно

 бессмысленными.  С  этой жестокой реальностью нашим иизбирателям

 прийдется считаться.

      Поэтому  пока  еще  не  поздно, как представитель группы 34

 народных  депутатов Украины, обратившихся к народу с заявлением,

 опубликованным  в газете Верховного Совета "Голос Украины" за 28

 марта,  я  призываю  избирателей грядущие первомайские митингы и

 демонстрации   превратить  в  мощные  акции  протекста  политики

 президенства Кучмы и проперзидентского большинства в Парламенте.

 Потребовать  от них реализации экономической программы выхода из

 кризиса, предложенной в депутатском заявлении, а именно:

      1.    Национализация    крупных   и   средних   предприятий

 коммерческих банков.

      2. Жесткий правительственный контроль за зарплатой и ценами

 на товары, расходованием  государственных средств.

      3. Конфискационная денежная  реформа.

      4.  Монополия государства на внешнюю торговлю, производство

 и реализацию вино-водочных и табачных изделий.

      5. Оптимальные налоги на товаропроизводителей.

      6.   Конфискация  имущества  в  судебном  порядке  нажитого

 нечестным путем.

      7.  Создание  на предприятиях и хозяйствах советов трудовых

 коллективов с правами контроля за производственной, финансовой и

 снабженческо-сбытовой   деятельностью   администраций  и  отвода

 скомпрометировавших  себя  руководителей, формирование комитетов

 народного    контроля   из   представителей   советов   трудовых

 коллективов, предприятий и хозяйств.

      8.  До  стабилизации  экономики  и выхода из кризиса доходы

 Президента   Украины,   народных   депутатов,   министров,  всех

 госслужащих не должны превышать средний уровенеь доходов рабочих

 высшей квалификации в промышленности.

      И  другие  меры  изложенные  в заявлении от 28 марта "Голос

 Украины".

      34  народных депутата из левого блока подписавшые заявление

 убеждены  в  целесообразности данной программы спасения народа и

 государства  и призывают народ цивилизованными акциями протеста:

 митинги,  собрания,  сходы  граждан  без  забастовок и остановки

 производства  потребовать  от  Президента  Украины и Верховнного

 совета  ее  реализации.  В  противном  случае  ставить вопрос об

 отставке  и  приступить  к  формированию Правительства народного

 доверия.  Эти  требования  уже  сегодня  необходимо  ставить  на

 повестку дня.

      На  наш  взгляд,  сегодня  это важнейшая задача, выполнение

 которой  может  быть  похоронена  принятием криминальной по сути

 Конституции  Украины. И решающее слово теперь должны сказать вы,

 уважаемые избиратели.

      Спасибо за внимание.

 

      ОПЛЕСКИ

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Слово  надається  Піменовій  від  Комісії  по

 соціальним питанням, після неї буде виступать Кузнєцов.

 

      ПІМЕНОВА

      Пименова,    Симферопольский    42   избирательный   округ,

 Автономная Республика Крым, фракция коммунистов.

      Уважаемый   Председатель!  Уважаемые  депутаты  и  граждане

 Украины!  Уже  не раз в эти дни в этом зале поднимались вопросы,

 касающиеся  статуса  Крыма  в  проекте новой Конституции. Долгие

 спекляции  вокруг,  так  называемого,  сепаратизма Крыма наконец

 обрели свое  истинное  лицо.  Обращаясь  прежде  всего к авторам

 президентского проекта Конституции, хочу подчеркнуть, что это вы

 заганяете  крымскую проблему в патовую ситуацию. Это вы готовите

 все  предпосылки для создания национального государства в Крыму,

 это  вы  углубляэте  противоречия  между  Украиной  и  Россией и

 создаете  предпосылки  для  политических  спекуляций  и усиления

 влияния   Турции.   А   это,   господа,   слишком   опаснае  для

 государствеености Украины и для крымчан политика.

      Те   же,   кто   упрямо   продолжает  говорить  о  крымском

 сепаратизме, почему-то не хотят откровенно признаться, что среди

 множества  причин,  породивших и обостривших крымскую ситуацию,-

 националистическая  политика  самоизоляции Украины и разрыв всех

 связей  с  Россией.  И  это  на  фоне того, что Крым всегода был

 всесоюзной  здравницей,  это  на  фоне  того,  что акт 1954 года

 далеко  не  безупречен в правовом  и  юридическом  отношении.

      Как бы не закрывали мы глаза, но понятно одно: что крымская

 проблема  будет  иметь  определенное политическое разрешение при

 условии  нормализации  отношений  между  Украиной  и  Россией  и

 дальнейшее   углубление   интергационных   связей  двух  великих

 славянских  народов. Упрощать это или недооценивать мы просто не

 имеем права. Есть реалии сегодняшнего дня, с этим тоже нельзя не

 считаться.   Важнейшее   геополитическое  положение  Крыма,  его

 историческое  прошлое,  нынешнее  етническое  состояние дают все

 основания для того, чтобы предоставить Конституцию Украины самые

 широкие  автономные  права и полномичия Крыму. Это соответствует

 настроением  крымчан. Это отражено и в решении Верховного Совета

 Крыма, который обратился к крымским депутатам Украины с просьбой

 воздержаться  от  голосования  за проект Конституции. В вопросах

 решения проблем Крыма мы должны руководствоваться одним -здравым

 смыслом и хоть немного заглядывать в будущее, если действительно

 хотим согласия в нашем доме, если хотим, чтобы Крым всегда был с

 Украиной.

      Средства   массовой   информации   широко   освещают,   так

 называемое,  всенародное  одобрение проекта Конституции. Это при

 том, что далеко не каждый вообще видел и читал этот документ. Но

 есть  и  другая  оценка проекта, о которой полностью отсутствует

 всякая   информация.  Трудовые  колективы  Крыма,  в  том  числе

 Севастопольский    завод    строительных    материалов   СУ-528,

 Евпаторийское  ТП 14 311 и многие другие в своих постановлениях,

 телеграммах,  которые присылают сюда, заявляют совершенно другую

 оценку,  которую  не хочется слышать многим сидящим в этом зале.

 "Отвергаем    антинародную   Конституцию,   требуем   проведение

 референдума по основополагающим положениям Конституции".

      Это  к  вам,  Леонид Данилович, в первую очередь обращаются

 крымчане, поверившие в свое время вашим предвыборным обещаниям и

 отдавшим  во  время президентских выборово свои голоса вам еще и

 потому,  что  в  июле  1993  года  в интервью газете "Правда" вы

 говорили:  вопрос  о  том, какое общество мы строим, я предложил

 вынести  на  референдум,  ведь  народ и только народ имеет право

 выступать заказчиком государственного строя. Дело теперь за тем,

 чтобы  выслушать  людей  и  не  унижать их подсказками, удобными

 определенным  политическим  силам  и  иноземным  советникам, тем

 более  не  надо  людей  пугать  социализмом, мол, мы при нем уже

 пожили.

      Наивные  крымчане  думали  и верили, что будет закреплено в

 Конституции  равенство  русского  и  украинского языков и многие

 другие положения предывборной программы будущего Президента. Как

 же  резко  разнятся обещания с нынешним курсом, самой идеологией

 проекта   Основного  Закона!  Проект  не  только  и  не  столько

 закрепляет   развал   некогда   великой   державы  и  построение

 независимого    Украинского    государства,    речь    идет    о

 конституционном  закреплении  смены  общественноэкономического и

 политического  строя, капитализации общества, на котрую, и я это

 подчеркиваю, право своего народ Украины до сих пор не давал.

      Обсуждаемый  проект  не  может  быть  принят  в Крыму еще и

 потому, что закрепляет установление диктатуры одного человека, а

 гарантии  в осуществлении политических прав и свобод подменяется

 декларацией.

      Крым  как  малый полигон уже прошел этап борьбы между двумя

 ветвями  власти,  между Президентом Крыма и Верховным Советом, и

 потеряв  Президента  в  этой  борьбе,  нисколько  не  сожалеет о

 случившемся.

      На  собственном опыте сегодняшнего дня люди обеждаются, что

 провозглашенные  безгосударственные гарантии, широкие права -это

 одно,  а реальная жизнь, принципы которой закрепляются в проекте

 новой  Конституции,  оказывается -совершенно другое. Так, в след

 за  санкционированным  итингом  в  городе Симферополе работников

 агропромышленного комплекса доведенных до отчаяиния, последовали

 разбирательства    с    руководителями   хозяйств   со   стороны

 представителей   Президента   в  Крыму,  а  против  вышедшых  на

 пикиртирование  учителей,  не  получающих  в  течение нескольких

 месяцев   заработную   плату,   против  безоружных  женщин  были

 выставлены  силы  Омона.  Вот вам и демократия в том виде, какая

 она есть на самом деле и которая закрепляется в новом проекте.

      Возврата к прошлому нет -это лейтмотив проекта Конституции,

 суть его идеологии и в этом уже на деле убеждаются преподаватели

 и  студенты  Симферопольского  госуниверситета  и других учебных

 заведений,  не получающих по несколько месяцев заработную плату.

 Это пенсионеры Крыма и всей Украины, которым чиновники разделили

 пенсию  уже  и  выдают по двум ведомостям: по 60 и 40 процентов,

 только  почему  то  не делят на эти процетны квартплату и другие

 цены и услуги. Это дети, которые сегодня голодными и оборванными

 стайками,  бросив  школу,  бродят  по  вокзалам  и другим людным

 местам  в  поисках  хлеба.  Это  дети, которые стали товаром для

 похотливых   бизнесменов.   Скажите,   где   еще   можно   найти

 государство,  в  котором  бы люди просили у своего правительства

 как  милостыню  не  повышение  заработной платы, а ту заработную

 плату, которую они заработали честным трудом.

      Непреложная  вечная истина о том, что государство, бросившы

 на произвол судьбы стариков и детей и не ценящее трудящегося как

 главного созидателя благ, это государство лишено будущего. Левых

 обвиняют  в  том,  что  они  антигосударственны, это откровенная

 ложь. на фоне того, что предствален проект Колнституции выглядит

 по  меньшей  мере  просто  не  убедительно,  никто  не говорит о

 содержании  нашего  проекта и делается это умышленно, запугивают

 названием,  обвиняют  в  опступлении к прошлому. Да, есть проект

 Конституции Украинского Советского Социалистического государства

 и  не  говорят  о его содержании потому, что партия коммунистов,

 учитывая  обкективные  процессы и изменения в обществе, стала на

 защиту  не  жирных  котов, а трудящегося большинства. Не говорят

 потому,  что  в  нашем  проекте  независимо  от  национальности,

 социального  положения  человека  не  просто декларируется, но и

 четко  определяется  механизм государственной гарантии -в полной

 мере  обеспечивают  защиту рабочего, селянина, женщин, молодежи,

 пенсионеров и всех других слоев населения.

      На  недавнем  семинаре  в  Словакии,  на  котором я была по

 вопросам социальной политики, один из представителей Британского

 парламента  вынужден  был отметить, что в свое время в Советском

 Союзе  была  создана  лучшая  в мире система социальной защиты в

 вопросах    обеспечения    работой,   бесплатным   образованием,

 медицинским   обслуживанием,   пенсионным   обеспечением.   Нами

 предложено  такое  название  нашего  проекта Конституции потому,

 чтобы  людям сразу  было  понятно,  что  Украина Советская - это

 система   власти,  где  власть  пренадлежит  народу;  это  такая

 система,  которая не только обеспечивает избирательные права, но

 право  контроля за этой властью, право непосредственного участия

 в разработке  государственных программ. Да, мы - за Конституцию,

 но   Конституцию   для   трудящихся  людей.  Мы - за  реализацию

 децйствительной  независимости  Украинского государства, и в том

 числе - независимость  от  Международного  валютного  фонда,  от

 Мирового  банка, за действительное процветание страны, где не на

 словах,  а  на  деле человек по праву будет величайшей и главной

 ценностью.

      А  потому  за основу проекта Новой Конституции надо и брать

 тот  проект,  который  был  представлен коммунистами и поддержан

 125-ю депутатами.

      Благодарю за внимание.

      (Оплески)

 

       ГОЛОВУЮЧИЙ.  Слово  надається  Кузнєцову, за ним виступить

 Васильєв.

 

      КУЗНЄЦОВ  П.  С., 127 виборчий Краматорський округ, фракція

 комуністів України.

      Уважаемые   депутаты!   Уважаемый   председатель!  Граждане

 Украины!

      Идет   пятый   год   существования  Украины  как  полностью

 независимого  государства,  вышедшего  из  всех союзов и блоков.

 Сегодня  мы  обсуждаем  внесенные  проекты Новой Конституции, по

 которой  всем  нам  предстоит  жить  сегодня,  завтра,  а может,

 придется жить нашим детям и внукам...

      Лично меня как депутата, как человека, призванного защищать

 и  отстаивать  интересы  моих избирателей, не может не волновать

 вопрос:  каким  будет наше общество в ближайшей перспективе? Как

 будет  жить  народ  Украины,  каким буде воспринимать его мровое

 сообщество? Как будут относиться к нам наши ближайшие соседи? На

 все  эти  вопросы  должна  отвечать Конституция страны. Начнем с

 самого простого. Какое госудасртво мы собираемся строить. Статья

 1  проекта,  внесенного Конституционной комиссией, провозглашает

 Украины  суверенной  и  независимой,  демократичной, социальной,

 прарвовой державой.

      Ну, допустим суверенитет и независимость есть понятие, суть

 тафтологичны, то есть одинаковые. Но как следует понимать термин

 "социальное   государство"?  Социальное   -значит  общественное.

 Позвольте   спросить   у   авторов   проекта:  разве  существуют

 антиобщественные  государства?  Нет.  Для  чего  же нужен данный

 туман.  Да для того, чтобы опять обмануть народ страны.

      Граждане    Украины,    поставившие    свои   подписи   под

 необходимостью  проведения  референдума  по  основным положениям

 Конституции страны односзначно высказываются за социалистический

 путьразвития нашего общества и этих граждан  3,5 миллиона.

      А  наш  президент ни с того ни с сего заявляет:"що шлях вже

 вибраний".  позвольте  полюбопитствовать, кем же он вибраний? Ви

 же.....   утверждаете,  что  единственным  источником  власти  в

 Украине  есть  ее  народ,  так почему же в таком случае не даете

 именно  народу  определиться  в  каком государстве жить. По ныне

 действующей,    правда,   кастрированной   Конституции,   делать

 заявления   от   имени  народа  Украины  имеет  право  только  и

 исключительно  Верховный  Совет,  как  единое  целое, а вовсе не

 президент, премьер, министры и  даже отдельные  депутаты.

      Проект  Конституции,  предложенный Коммунистической партией

 Украины,   ясно   говорит,   что   Украина   является  советской

 социалистической республикой.

      Не  может  Конституция отражать интересы только меньшинства

 населения   страны,   ибо   это  постоянно  будет  провоцировать

 конфликтность в обществе.

         Остановлюсь  на  форме  организации  власти.  В  проекте

 коммунистов  все  просто  и понятно -власть принадлежит Советам,

 кстати,  этот  лозунг  написан  на  газете  Верховного Совета. В

 Президентском    проекте   провоглашается   принцип   раздаления

 властей -  статья  6.

      Ну,  а  на  практике  все  устройство власти в стране можно

 охарактеризовать двумя пунктами: пункт 1 -Президент всегда прав,

 и пукнт2 -если Президент не прав, то смотри пункт 1.

      И  действительно,  полномочий у Президента больше,-  прямых и

 косвенных,  -чем  у  всех  ветвей  власти  вместе взятых. Как не

 вспомнить фрауз из последнего выступления Президента Кучмы перед

 Верховным   Советом,  когда  он  сказал,  что  о  н  один  будет

 формировать  государственную политику. Но, оказывается, согласно

 поданного  проекта,  при  этом  главный  конституцинный  орган -

 Президент  ни за что не собирается отвечать. Вся ответственность

 перелагаетс  на  Кабинет  Министров,  который  формируется не на

 основе   волеизкявления   народа,   как  это  делается  во  всех

 европейских   государствах,   а   именно:   партия,   получающая

 большинство  на  выборах  в  парламент формирует правительство и

 несет  за него ответственность, а Президент его предлагает после

 консультации  с руководителями   партий.

      Нам  же  предлагается вариант, когда Президент есть альфа и

 омега  всей политической жизни страны. Что это, как не узурпация

 власти.

      Джеймс   Мэдисон,  один  из  главных  творцов  американской

 конституции    говорил:    "Сосредоточение    всей    власти,   -

 законодательной,  исполнительной,  сдуебной, -в одних руках, -то

 ли  одной  личности, то ли нескольких, то ли многих, не зависимо

 от того, наследственна ли она, самозванна или выборная, -можно с

 веренностью   определить   как   тиранию.   Трудно  с  н  им  не

 согласиться.

      И   достаточно   такому   Президенту,   получившему   такие

 полномочия, стать руководителем мафиозного клана, как поделать с

 ним  никто  и ничего  не  сможет.

      То,  что  образчик  предлагаемого  нам  в  качестве  проекта

 Конституции списан с российско-ельцинского варианта, не вызывает

 никаких  сомнений.

      И вообще, опыт существования всех президентских структур во

 всех   странах   СНГ   свидетельствует,   что   это  кукушата,

 вылупившиеся  в  национальных гнездах, куда подбросил свои яйца

 американский  орел. И  поведение  их  соответствующее.

      В   проекте,   предложенном  коммунистами,  четко  очерчена

 структура  власти,  ее  связь  с  народом  страны.  Все депутаты

 подотчетны  своим  избирателям.  Есть  способы  их  отзыва,  как

 неоправдавших   доверия.   Напротив  в  проекте  Конституционной

 комиссии депутаты освобождаются от императивного мандата. Статья

 76.

      Так  вот  я хочу заявить с этой трибуны, что мы еще даже не

 обсуждали данного вопроса, а мои избиратели из села уже заявили,

 что  в  случае  принития  данного  положения, ни ни какие выборы

 больше не пойдут. Зачем нам депутаты, которые не будут исполнять

 наших наказов и не будут работать на округи.

      И  они правы. Отчуждение власти от ее источника народа -вот

 суть  предложенного проекта от Конституционной комиссии. И я тут

 абсолютно  согласен  с  сопредседателем Конституционной комиссии

 Морозом.

      Права   человека.   предыдущие   ораторы  достаточно  полно

 осветили  отсутсвие  гарантий,  выполнение основных прав граждан

 страны.  Хочу  только  добавить,  что права человека освещенны в

 проекте  Конституционной комиссии таким казуестическми способом,

 что  внешне  кажется,  что  все  есть  и все нормально. Но когда

 начинаешь  разбираться  по существу, то оказывается, что никаких

 прав  вообще  не  существует.  Например,  статья  43 гласит, что

 каждый  имеет  право на достаточный жизненный уровень для него и

 его семьи, что включает достаточное питание, одежду и жилище. Но

 в  статье  11 международного факта об экономических социальных и

 культурных правах от 16 декабря 1966 года записано: "Участвующие

 в   настоящем   пакте   госдарства  признают  право  каждого  на

 достаточный  жизненный  уровень для него и его семьи, включающий

 достаточное  питание, одежду и жилище и на непрерывное улучшение

 условий  жизни.  Государства-учасники  приймут надлежащие меры к

 обеспечению осуществления этого права".

      Пож  этим  пактом  стоит  подпись Украины как равноправного

 субьекта   международных  отношений,  хоть  она  и  жила  в  так

 называемой империи. Так позвольте спросить, мы что начинаем жить

 в   новой   Конституции   с   нарушением   своих   международных

 обязательств  или здесь действует двойной стандарт. Как в Анголу

 посылать  наших  ребят  с  миротворческой  миссией,  так там наш

 меджународный престиж. А когда выполнение прав человека у себя в

 стране,  хай  его..........  визьме.  Удивляет  и то, что за эту

 часть  проекта  Конституции  отвечает  председатель  Комиссии по

 правам   человека   и  национальным  меншинствам  пан  профессор

 Буткевич.  Хотя  впрочем  ничего удивительного в этом и нет, ибо

 нет  статьи  всеобщей  Декларации  прав  человека, которая бы не

 нарушалась  сейчас  в  Украине.  А от этой комиссии ни слуху, ни

 духу.

      Позиция  коммунистов  в  данном  вопросе  однозначна: мы за

 всеобщее  исполнение  прав  человека  в новой Конституции, и это

 подтверждается в нашем проекте.

      Полностью  отсутствует  в  проекте  конституционной комисии

 экономический  раздел.  Наверно,  это  потому  что  экономики  в

 Украине  нет  и  экономических  перспектив  не предвидется. Даже

 такой  чрезвычайно  важный для страны экономический субкект, как

 Национальный банк, оказался вне конституционного поля. Позвольте

 спросить:  "Это  то  еще почему?" Не потому ли, что Национальный

 банк  сейчас  находится  в  двойном  подчинении,  в  том числе и

 Верховного Совета?

      Любая  Конституция  должна закреплять достигнутое состояние

 общества  и  открывать перспективы для его дальнейшего развития.

 Но  приняв  предложенный  проект Конституционной комиссии, мы не

 решаем ни первого, ни второго вопроса.

      В   свое   время   Верховный   Совет  Украины  провозглашая

 независимость   заявил,   что   на   территории   Украины  дубут

 действовать  до приняти соответствующих законов законы СССР. Это

 було правильное в свое время решение. Но если мы приймем проект,

 который  нам сейчас предложили, я подсчитал: где-то 90 процентов

 всего  правового  поля  Украины  будет  уничтожено и нужно будет

 создавать его заново. Так это что, мы так и должны дальше жить?

      Есть  много  других вопросов. Значит приведу лишь некоторые

 примеры.  В  проекте отсутствет ограничение на пропаганду войны,

 насилия,   расжигание  рассово-национальных,........-религиозной

 нетерпимости.  Чем может закончится отсутствие таких ограничений

 трудно себе представить.

      Нет в проекте статьи посвященной основным принципам внешней

 политики    Украинского    государства.    Отсутствет   правовое

 подтверджение   статуса  нашего  государства  как  нейтрального,

 неблокового, неядерного, миролюбивого.

      Если  мы  мы  только  приймем  такую, с позволения сказать,

 Конституцию, мы все время будем тем и заниматься, что разкяснять

 принципы и действия о внешне-политической сфере и откроем  канал

 для бесконечной критики и притязаний со стороны соседей.

      Я призываю депутатов -учитывая все вышесказаное, отвергнуть

 проект,  предложеный  Конституционной комиссией как неприятный и

 взять  за основу проект, превознесенный коммунистами. Значит, те

 же,  кто  поддержал  даный  проект  в  этом  зале,  -а это на 90

 процентов   представители   западных  областей  Украины  -я  вам

 рекомендую:  возмите  этот проект, утвердите у себя его и по нем

 живите.  И это  будет правильно.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Слово   надається   Васильєву.  За  ним  буде

 виступать Грабар.

 

      ВАСИЛЬЄВ

      Васильєв  , місто Донецьк,   109  виборчий  округ.

      Шановний  Олександр  Миколайович! Шановні народні депутати!

 Всі ми з вами стали причетними до історичної події, пов'язаної з

 прийняттям    нової    Конституції.    Після   тривалої   роботи

 Конституційної комісії офіційно на розгляд Верховної Ради внесен

 проект   головного  закону  держави.  Обговорюючи  цей  важливий

 документ,  я  хотів  би  висловити свої міркування та зауваження

 щодо    окремих  його  положень.

      По-перше.  Викликає  сумнів твердження про те, що Україна є

 унітарною  державою,  існування  Автономної  Республіки  Крим зі

 своїми  Верховною  Радою  та Урядом не дає змоги відносити її до

 такої.

      На   територіі   унітарної   держави   не  можуть  діяти  2

 парламенти,  2  уряди,  2  Конституції.  Навіть  якщо одну х них

 назвати   статутом.

      Тому  пропоную  частину  другу  статті  2  виключити. Думаю

 також,  що  опис  і  порядок  офіційного  використання державних

 символів   України   повинні  встановлюватись  окремим  законом.

 Статтею  24 передбачається, що людина може бути заарештована або

 триматися  під вартою тільки  за рішенням  суду.

      Згідно  зі  статтею  25  проникнення  до  житла  може  бути

 здійснено   також   тільки   за  судовим  рішенням.  Але  діючий

 Кримінально-процесуальний   кодекс   України   передбачує  право

 прокурора на арешт і дачу санкції на обшук, а суд при цьому може

 перевірити  рішення  прокурора. Якщо норми Конституції є нормами

 прямої  дії,  як це передбачено статтею 8 проекту, то як цілих 6

 місяців  застосовувати  на  практиці  закон,  який не відповідає

 Конституції, що набрала чинності. І ще не відомо, скільки пройде

 часу  з  моменту  прийняття Конституції до введення в дію нового

 кримінально-процесуального кодексу.

      У  минулому  році прокурорами Донецької області, наприклад,

 дано  санкції  на  арест  близько  9  тисяч  осіб.  За  скаргами

 арештованих  судами  скасовано всього 20 санкцій прокурорів, або

 0, 23%.

      Ці  цифри  свідчать  про  те,  що  існуючий порядок арештів

 відповідає  демократичним принципам і забезпечує дотримання прав

 людини.

      Слідуюче.   Виникає   запитання:   навіщо  у  статті  52-ій

 перелічуються  органи,  у які може звернутися людина за захистом

 своїх  прав.  Чому в цій статті виділені тільки три органи: суд,

 уповноважений  Національних  зборів  України  у  правах  людини,

 установи  ООН  та Ради Європи? А невже людина не може звертатися

 за  захистом  своїх  прав до посадової особи вищого рівня або до

 прокурора?

      Також    виникає   запитання,   хто   такий   уповноважений

 Національних  зборів  у правах людини. Не маючи закону про цього

 уповноваженого,  ми  збираємося  прийняти  Конституцію,  в  якій

 пропонуємо громадянам звертатися до не існуючої посадової особи.

      Тому,  пропоную  статтю  50  виключити,  викласти  в  такій

 редакції:  "Кожна  людина, права і свободи якої порушуються, має

 право   звернутися  за  захистом  своїх  прав  до  суду  або  до

 відповідного  державного  органу  чи  посадової особи. Кожен має

 право  звертатися  за захистом своїх прав і свобод до судових чи

 інших установ міжнародних правозахисних організацій, членом якої

 є Україна".

      Що  стосується уповноваженого Національних Зборів України у

 правах  людини,  то  вважаю,  що така посада є зайвою. Напротязі

 десятирічь   у   нашій  країні  ісунє  орган,  діяльність  якого

 спрямована  на  зміцнення  законності  і виконання правозахисних

 завдань:  орган  цей  -прокуратура.  То  навіщо забирати функції

 захисту  прав  людини  від  одного  органу  і створювати інший з

 такими  же  функціями?  Чи рахував хто-небудь, скільки для цього

 потрібно коштів?

      Згідно  статті  93 проекту право законодавчою ініціативою у

 національних  зборах  належить Президентові України, депутатам і

 сенаторам.  Не зрозуміло з яких міркувань побавлені законодавчої

 ініціативи  Кабінет  Міністрів  та  равоохоронні  органи.  Невже

 тільки  депутати  і  сенатори  знають  краще  за всіх які закони

 потрібні  державі? Пропоную цю статтю викласти у такій редакції:

 право  законодавчої  ініціативи  у  національних зборах належить

 Президентові  України,  депутатам,  сенаторам,  прем'єр-міністру

 України,   генкральному   прокурору   України,  Верховному  суду

 України.

      Далі.  Згідно  з  розділом  7  проекту  прокуратура повинна

 перетворитися  з  органу вищого наглиду за законністю на орган з

 вузькою   спеціалізацією,   тобто   нагляд   за  розслідуванням,

 підтримання  обвинувачення  в суді, нагляд за виконанням судових

 рішень.  При такому положенні Україні не беде органу, який зможе

 сам  за своєю ініціативою слідкувати за законністю. Вже сьогодні

 правовий  негілізм  охопив  всі  сторони  суспільного  життя, бо

 прокуратура  залишилась  чи  не  єдиним органом, який спроможний

 запобігати  порушенню  закону  з  боку  державний і не державних

 підприємств, установ, організацій та посадових осіб.

      Сьогодні   загальний   нагляд   трактується   Законом  "Про

 прокуратуру"  як  нагляд  за  дотриманням законіввсіма органами,

 підприємствами, організаціями, посадовими особами і громадянами.

 Прокурор   не  має  право  втручатися  в  господарчу  діяльність

 підприємств, кщо вона не суперечить закону.

      З  рештою,  потрібен  чи  не  потрібен  такий прокурорський

 нагляд  покаже  час.  Будівництво правової держави -це справа не

 одного  року, а головною ознакою правової держави є те, що в ній

 діє закон.

      Пропоную   підготовлений   Конституційною  комісією  проект

 Конституції України прийняти за основу, доопрацювати, враховуючи

 висловлені  зауваження  і внести далі на розгляд Верховної Ради.

 Ми  повинні,  зобов'язані  знайти  порозуміння і все зробити для

 того,  щоб  прийняттям  Конституції  відбулося тут, у цьому залі.

 Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.   Грабар.   За  ним  буде  виступать

 Горохівський.

 

      ГРАБАР М. Ф., Хустський виборчий округ, Закарпаття, фракція

 "Реформи".

      Шановний Голово, шановні виборці!

      Ми  вже  майже тиждень ведемо з вами це нелегке обговорення

 основного нашого...  проекту  Основного Закону України - проекту

 Нової  Конституції.  На  мій  погляд,  процес  іде  нормально, і

 Верховна   Рада   саме   тим   якраз  зацймається,  чим  повинна

 займатись - Основним Законом і нормотворчою діяльністю.

      Хоча  багато  лунає  з  цієї  трибуни голосів про те, що ми

 займаємось  балаканиною,  що  пора  було  закінчити обговорення,

 необхідно  було  прийняти  якесь  рішення...  Причому  ці голоси

 лунають  з  тих  країв,  з тих флангів, котрі переслідують якраз

 ціль  не прийняти ніякого сьогодні рішення і не ухвалити в цьому

 залі ніякого проекту. Чому я так вважаю?

      Уважно  слухаючи виступи всіх попередніх депутатів, прийшов

 число  логічним  шляхом  до  такого  висновку,  бо  бачу,  що  є

 політичні   сили,   які, ... зокрема,  ті,  які  зовсім  справа,

 апологети  підтримки (як  називають "пропрезидентського  проекту

 Конституції") - вони теж не зацікавлені в цьому, і проста логіка

 говорить   про   те,  що  ухвалене  нами  сьогодні  рішення  про

 затвердження  узгоджувальної  Конституційної  цієї  комісії  так

 званої,  яка  врешті-решт  може,  погодивши проект, дати його на

 утвердження Президенту, і Президент, скориставшись хоч маленьким

 узгодженням  у  Верховній  Раді через те наше з вами сьогоднішнє

 рішення  осмілиться винести цей проект на всенародний референдум

 і шляхом референдуму його завтвердити.

      Є  інша частина, яка не хоче теж сьогодні, щоб ми приймали,

 саме  ініцює  це  і  підтримує Президента в цьому, хоча з трибун

 вона  говорить  про інше, робить різні політичні заяви, але вона

 підсвідомо  переслідує  саме таку ціль -щоб тут не було прийнято

 ніякого  проекту,  щоб  пустити Президента на його цей необачний

 крок - винесення цієї Конституції на референдум, з тим,  що вона

 сподівається,  що  референдум або буде зірвано, або він не дасть

 позитивних  для  Президента  наслідків і врешті-решт закінчиться

 фіаско Президента.

      Я  приєднуюсь  до  тих депутатів і представляю ті політичні

 сили  у Верховній Раді, які займають іншу позицію, які стоять на

 засадах   того,   що  проект  Конституції  після  всестороннього

 ретельного обговорення і аналізу, з урахуванням всіх висловлених

 нами  з  вами  пропозицій прийнятних, які можуть бути враховані,

 повинен  бути  принятий  Верховною Радою. І вважаю, що це наша з

 вами  місія, місія Верховної Ради цього скликання - прийняти цей

 проект.

      Тому,     перейшовши     безпосередньо    до    обговорення

 запропонованого  нам  сьогодні  проекту Конституційною комісією,

 хотів  би  відразу сказати, що я підтримую ту позицію і ті ідеї,

 котрі  висловлювились попередниками моїми з цієї трибуни про те,

 що  Конституційна  комісія,  яка  запропонувала  нам проект і на

 гадці  не  мала про те, що ми, Верховна Рада можемо схвалити цей

 проект  і що він буде схвалений. Це підтверджує і сама преамбула

 проекту   Конституції,  яка  гласить:  "Ми,  український  народ-

 громадяни  України  всіх  національностей,  виражаючи волю, свою

 суверенну   волю,   спираючись,  дбаючи,  піклуючись,  прагнучі,

 усвідомлюючи   і   керуючись  Актом  проголошення  незалежності,

 затверджуємо  цю  Конституцію  - Основний Закон  України". Тобто

 наперед  Конституційна  комісія поставила нас в умови, що вона і

 гадки не мала, що ми можемо взагалі ухвалити.

      Тому  я  пропоную  для узгоджувальної комісії такий варіант

 преамбули: Верховна Рада України, виражаючи суверенну волю свого

 українського  народу - громадян  України всіх національностей, а

 далі  по  тексту  до  кінця, затверджує цю Конституцію -Основний

 Закон  України.  Це  було  би порядно, шановні народні депутати,

 якби  нам  запропонували  такий  варіант  преамбули,  а  ми,  не

 прийнявши  його,  дозволивши  собі  його  не  прийнять,  тоді  б

 Конституційна  комісія  могла  б  запропонувать той, що нам було

 роздано.

      Тепер  по структурі самого проекту, який нам запропоновано.

 На  мій  погляд,  головними  питаннями, які ми у нинішньому залі

 сьогодні  повинні  будем  вирішити, це питання "Спосіб і порядок

 прийняття  Конституції". Ну, він практично майже вирішений, якщо

 буде  наша  ласка,  то  це буде робити парламент. Якщо ми з вами

 будемо   нерозумними,  непослідовними,  то  це  зробить  за  нас

 Президент через всенародний референдум.

      Дуже  головне і важливе питання наступне -це співвідношення

 гілок  влади,  які , на превеликий ажль, погано виписані в цьому

 рпоекті,  і  з  цим  слід  погодитись з більшістю зауважень, які

 були.

      Необхідно  також  замінити  розділ 8 -"Правосуддя". Назвати

 його  "Судова  система".

      І  главу  Розділ  7  -"Прокуратура" я взагалі вибучив би як

 самостійний   розділ,   зробив   би  його  главою  розділу  8  -

 "Прокуратура",  і  ось чому. Були дві полярні позиція про те, чи

 мати  Прокуратурі  загальний  нагляд  і  здійснювати  її нинішні

 функції,   чи   прокуратура  повинна  виконувати  суто  функції,

 пов'язані   з  наглядом  за  розслідуванням  кримінальних  справ

 органів   дізнання,  слідства  і  безпосередньо  звинувачення  в

 державних  судах  і розслідування особливо важливих кримінальних

 справ.

      Як  колишній  прокурорський  працівник  я, звичайно, мав би

 зайняти  позицію  про  те, щоб зберегти ці необ'ятні, неохоплені

 можливості  Прокуратури,  цю надзвичайну її вагу. Але я наступлю

 на,  як  кажуть, горло власної пісні, і скажу, що я зараз займаю

 позицію,  що  Прокуратура  повинна  бути інститутом в системі не

 виконавчої  влади, як зараз нам в проекті Конституційної комісії

 запропоновано це, що це є частина гілки виконавчої влади. вважаю

 це  помилкою,  бо посилення виконавчої влади і без того, яка має

 всі   важелі   ще  і  таким  інститутом  сильним  і  карним,  як

 прокуратура, було б великою похибкою при розбудові демократичної

 правової  держави.

      Більшість цивілізованих країн світу має інститут прокурора,

 який  є  в  системі  судів.  і  якщо  Конституційна  комісія нам

 запропонувала варіант урізати повноваження Прокуратури, забравши

 від  неї загальний нагляд, то, сказавши "а", треба було говорити

 і  "б",  треба  було  зробити,  щоб  Прокурор є складова частина

 судової  влади.  він  має  свої  функції, свої повноваження він

 незалежний, визначається це все законом про прокуратуру. Але він

 є  в системі суду. Тоді залишається принцип той, який закладений

 в статтях про права людини, що стосується Стаття 24 дачі санкції

 на  утримання  під  вартою  або арешт. Нині діє принцип, коли це

 робить  прокурор.  Конституційна комісія запропонувла, що це має

 робити  суд.  Так, правильно, це має робитись усудовому спірному

 порядку,  ле  прокурор,  будучи  в  системі  суду, можна було б,

 узгодивши    ці    моменти,    дати   дійсно   загальноприйнятий

 цивілізованний  принцип,  покласти  це на суд. Відповідно це ж у

 статті  25  закріплено,  що дозволяється проникнення до житла не

 інакше, як за мотивованим рішенням суду.

      Тому   я   просив   би  ці  моменти  узгоджувальну  комісію

 врахувати.

      Крім  того хотів би, щоб ми записали у статтю 3 такі слова,

 які  є  принциповими  і  важливими  для  розвитку  подачі  нашої

 держави.  Ма  багато говорили про те, що права людини понад усе,

 що  держава  повинна  все робити в ім'я людини. То давайте прямо

 так  запишем,  абзац  3  статті  такої, що держава здійснює свою

 діяльність  за  принципом  -держава  для людини. І тоді всі інші

 статті,  кі  випливають,  які  забезпечують, які гарантують, які

 зобов'язують, будуть підпорядкованні цьому принциму.

      Багато тут лунало в питанні про права людини про те, що цей

 проект  є  слабеньким,  тому  що  він  не дає гарантій, основних

 гарантій  для  людини.  Це  немає  гарантій  на  житло, це немає

 гарантій на безкоштовну медицину. Так, це так.

      Але  я  хотів би задати шановним депутатам, які відстоювали

 цю  позицію.  Скажіть,  будь  ласка, а за який рахунок і за який

 кошт  ви  будете  робити  ці  гарантії?  Давши  ці  гарантії, ви

 зобов'язанні   їх   зробити,   ви   зобов'язанні   витримати  ці

 конституційні норми.

      На  привелкий жаль немає зараз в державі людей, які могли б

 запропонувати  елексір  такий безболісного виходу держави з цієї

 економічної  кризи. Так, це дійсно так, не виплачується зарплата

 протягом 3-4 місяців в бюджетній сфері. Так, є величезний спад в

 економіці.  Це  все  є.  Але  ті, хто за це виступає, він тільки

 констатує   факти   і   пропонує   одне.  Давайте  ми  проведемо

 націоналізацію.  Так, я за те, щоб забрати незаконно нажите. Але

 давайте це робити законним чином, не вподоблятись тій процедурі,

 яка була в 17 році, коли прийшли більшовики і все забирали.

      Тому  всі  свої пропозиції, що стосуються конкретно (в мене

 їх  більше  200  є)  по  кожній статті я передам у узгоджувальну

 комісію в письмовому вигляді.

      Сьогодні  хотів  би  на  закінчення озвучити доручення, яке

 дала  мені  як  депутату  Київради  Київська міська Рада, яка 11

 кваітня  1996  року  прийняла  рішення  про  проект  коснтитуції

 України.  Вона  не  підтвердила  і  не схвалила цей проект. Вона

 просила  Верховну  Раду України пунктом першим викласти останній

 абзац статті 15 проекту Конституції в такій редакції:

      "Столицею  України  є місто Київ. Порядок здійснення Києвом

 столичних  функцій  регулюється  окремим  законом. Територіальна

 громада  Києва  користується правом місцевого самоврядування, що

 гарантовано  Конституцією  України  для  мешканців сіл, селищ та

 міст. З усіх інших статей посилання на місто Київ вилучити.

      На  закінчення,  шановні  народні  депутати, я хотів би вас

 закликати  до  терпимості,  до людяності, тому що те, що звучить

 інколи з цієї трибуни, рядовий виборець цього просто не розуміє.

 Коли  звучить  "кучмоноїди", "кучмовози" і тому щось подібне, це

 просто  говорить  про рівень, низький рівень нас з вами. Давайте

 дискусію  вести  цивілізовано.  Я ніколи не був в президентській

 команді, я ніколи не був у Русі, я ніколи не був в Комуністичній

 партії, але я за те, щоб ми цивілізовано дискутуючи тут приймали

 виважені рішення.

      І   моя   пропозиція:   відправити  проект,  запропонований

 Конституційною  комісією,  на  повторне  перше  читання  і після

 доопрацювання узгоджувальною комісією тут розглядати.

      Дякую.

 

       ГОЛОВУЮЧИЙ. Оголошується перерва на 30 хвилин.

                               80 -

                          ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Слово  для виступу надається Горохівському. За

 ним  Білас.

     

      ГОРОХІВСЬКИЙ Л.Т.

      Шановні  народні  депутати!  Насамперед  треба  задати собі

 питання: чи  потрібна нині Конституція для України? Без сумніву,

 що потрібна. Бо Конституція як консолідуючий фактор мала б стати

 запорукою  стабільності  в  нашій  державі.  Тому конституційний

 процес  продовжується  формуванням  парламентської  більшості на

 засадах  компромісу  між різними політичними силами. І це єдиний

 правильний шлях в теперішній політичній ситуації, яка склалася у

 Верховній Раді.

      Але, здобувши незалежність, не задля незалежності, а заради

 звільнення  українського  народу  від  духовного  політичного та

 економічного   гніту,   Україна  має  стати  українською,  а  не

 космополітичною    державою.    Патріотизм    повинен    постати

 найголовнішою рушійною силою українського суспільства.

      То  чи  здатна  прийняти  таку Конституцію нинішня Верховна

 Рада?   Аналіз   досвіду   роботи  Верховної  Ради  попереднього

 скликання   свідчить,  що  це  може  відбутися  лише  при  умові

 спрацювання  інстинкту  самозбереження. Адже ГКЧП і штурм Білого

 Дому  в Москві так налякав комуністів, що у першому випадку вони

 проголосували  за  акт  незалежності, а під час штурму зі страху

 знімали  червоні  значки  і  начіпляли   синьо-жовті...

      Я  не  є  прихильником  повторення  подібних ситуацій, а ще

 більше  не  хотів  би,  щоб пропокаційні заклики до об'єднання з

 Росією привели Україну до громадянської війни. Мені віриться, що

 переможе конструктивний розум і якщо вже нас обрали до Верховної

 Ради,  то  для державотворення в Парламенті немає значення якого

 спрямування   політична  сила,  лівого  чи  правого,  якщо  вона

 державницька   і українська.

      Будучи   готовим   до   компромісу    з  багатьох  положень

 останнього варіанту проекту Конституційної комісії, вважаю, що є

 принципи, які мають бути непорушними для всіх державницьких сил.

 Це  стосуються  державної  мови, символіки, унітарності України,

 президентсько-парламентського   правління,  рівноправності  всіх

 форм власності. Лише заради сформування парламентської чи навіть

 конституційної більшості, заради прийняття Конституції Верховною

 Радою погоджуюсь на компроміс щодо кількості палат в парламенті,

 вдосконалення  виконавчої  гілки  влади,  корективи  в місцевому

 самоврядуванні,  прокуратурі, судовій владі. Але державною мовою

 в Україні повинна бути українська мова і офіційною теж. У всьому

 іншому всі мови рівноправні.

      Щодо  української  мови,  то  потрібно  знати, що науковими

 дослідженнями  точно  встановлено в Київській Русі для відправ в

 церквах  і  писаннях  книг  користувалися  церковно-слов'янською

 мовою, яка потім лягла в основу російської мови.

      Це  саме  відбувалося  в  той  час  і в Західній Європі, де

 єдиною  літературною мовою була латинська. Але жили своїм життям

 національні  мови.  Встановлено,  що  в  Київській Русі народною

 мовою  була  українська.  Тому  символіка  і  мова являють собою

 сконцентроване  надбання  української  духовності  та  культури.

 Шалений опір цьому надбанню з боку комуністів, можливо, не всіх,

 говорить  про  безцеремонне  ігнорування  національним  обличчям

 Української  держави,  в  якій  українці  становлять переважаючу

 більшість.

      Така   антиукраїнська  орієнтація  нав'язується  російським

 шовінізмом  і  виконанням  певних замовлень "п'ятою колоною". Ця

 пропаганда  буйно приживається на нашій ментальності, холуйсько-

 хохлацькій  запопадливості.  І проблема не в тому, що українська

 мова  тяжко  піддається  вивченню,  а  в  тому, що нею просто не

 бажають спілкуватись.

      Що    стосується    суспільного    устрою:   президентсько-

 парламентського  правління, ринкової економіки, то їх схематично

 можна  було  б  виразити формулою: субординація плюс ініціатива.

 Субординація  необхідна  для  вертикалі  виконавчої влади, але в

 демократичному  суспільстві крім субординації створені всі умови

 для ініціативи. Соціалістичний устрій -це суцільна субординація,

 через яку люди завжди чекали вказівку згори. Залишки соціалізму,

 соціалістичний спосіб господарювання ще і нині живуть на селі, в

 колгоспах,   тому   катострофічний   стан  на  селі,  насамперед

 зумовлений   відсутністю   можливостей   для   ініціативи,  адже

 ініціатива породжується приватною власністю.

      Нинішня   соціально-економічна   криза   зумовлена   ще   і

 недостатністю  політичної болі по захисту національних інтересів

 як  виконавчої  так  і  законодавчої влади. Тому крім противаг і

 можливості  взаємного контролю при президентсько-парламентському

 правлінні   потрібно   закласти   вимоги  щодо  відповідальності

 найвищих   посадових   осіб,  але  основним  має  стати  надання

 національного обличчя українській Конституції.

      Можна   було  б  розмалювати  будь-яку  привабливу  картину

 майбутнього  і  сьогодення,  спокушати людей казковим життям при

 соціалізмі як тут вже старались робити, але все це буде утопією,

 бо  зумовлено  боротьбою  за  владу,  бо  механізм  радикального

 досягнення  комуністичних  ідеалів  той  самий, що був і веде до

 руйнації  а  не до державотворення. Революційний шлях, керуючись

 марксисько-ленінською  термінологією, приводить до влади замість

 одних експлуататорів інших. Тому вихід з духовної, політичної та

 економічної  кризи  можливий  лише  через поступовий еволюційний

 розвиток,  складовою  якого  є  конституційний  процес,  але  ця

 еволюція  буде  ще  довша, коли антидержавні сили Верховної Ради

 будуть шалено опиратись. І хоч через нинішні спроби прихільників

 об'єднання   з   Росією,   а   також  захисників  соціалістичної

 власності,  гальмуються  реформи  і  український  народ змушений

 терпіти,  однаково переможе конструктивний розум, переможе любов

 до  України,  віра у власні сили і буде приватна власність, буде

 добробут, буде Україна.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається Біласу, за ним буде Мухін.

     

      БІЛАС І.Г., 278 виборчий округ, Мостищина.

      Вельмишановні виборці! Шановний головуючий! Щановні колеги!

      Мене чомусь дивує, що при обговоренні проекту Конституції -

 Основного Закону життя суспільства і Української держави, чомусь

 іде якийсь такий однобічний ухил... І більшості виступаючих, які

 ратують  за відновлення колишнього комуністичного режиму, чомусь

 називають цей проект не інакше, як Президентський... Ну, давайте

 не  будемо  лукавити,  адже  співголовами конституційних комісій

 були  як,  з  одного  боку, Президент держави - Леонід Данилович

 Кучма,  так  і,  з  другого  боку, -  наш Голова  Верховної Ради

 Олександр   Олександрович  Мороз.  І  до  складу  Конституційної

 комсіії  входили також представники представники і комуністів, і

 соціалістів.  І  цей  проект  писаний  разом,  і  разом  ми його

 обговорюємо,  і  разом  ми  його  повинні  прийняти.  Ну,  це  ж

 однозначно  так,  але  чомусь  вам  притаманно  ввесь  час  його

 перетягувати в один бік...

      У  мене  хоча  і  риторичне  питання,  на яке ви відповіді,

 безперечно,   не   дасте:   що   вам  заважало,  панове-товариші

 комуністи,   впродовж   більш  ніж  70  років  реалізувати  свої

 декларативні  ідеї, які були записані у попередніх конституціях,

 які  ви  так  вихвалаяєте?  Ви  ощасливлювали  український народ

 впродовж   багатьох   років,   але   чомусь   та  ідея  не  була

 реалізована - була  реалізована  тільки одна ідея: маніакального

 винищення  цього  народу,  який хотів зреалізувати своє природнє

 право  на  самовизначення  жити  державницьким  життям.  І ніхто

 інший.  Так, безперечно, це моя точка зору як народного депутата

 і  моїх виборців, про що я скажу пізніше у їхньому зверненні...

 Кожна  точка  зору  має  право на своє виголошення, але не кожна

 точка  зору  має  право  на  її  реалізацію у державі, тому що у

 певних  напрямках  проглядуються  відверті  антидержавні дії.  І

 якщо впродовж 70 років ті ідеї не були реалізовані імперськи, то

 чому ви зараз знову ж заставляєте повертататись назад і знову же

 проголошувати проект Конституції, який був раніше?

       Я  цілком  згідний  з  вами,  що  є  сьогодні  у нас чинна

 Конституція  України,  яку ми доповнювали і наші попередники  як

 Основний  Закон  життя  нашої держави, по якому ми і живемо. Але

 ви  ж  чудово  розумієте,  що  вся  різниця, основна різниця між

 чинною  Конституцією  України із багаточисельними доповненнями і

 запропонованим  проектом  Конституції  України якраз і полягає в

 цьому,  що  новий проект Конституції України докорінно стверджує

 суспільну   політичну  ситуацію  в  Україні  і  затверджує  нашу

 українську  державність,  затверджує  нові  справді демократичні

 принципи, по яких пішли майже всі народи світу.

      Я  цілком  згідний  з  тим,  що  в  цьому  проекті  є певні

 недотягнення,  є  певні  упущення  і  в  тому числі помилки, які

 необхідно  виправляти  і  над  цим   виправленням  працює  зараз

 узгоджувальна  комісія  і безперечно в такому вигляді цей проект

 Конституції  у  1-му... ні на референдумі, якщо він відбудеться,

 ні  у  Верховній  Раді  не приймемо такий, який він наданий. А з

 виправленнями відповідними -однозначно ми його повинні схвалити.

      Але  в  той же час мене хвилює так... в намаганні ствердити

 України  як правову державу, цивілізовано суспільство, ми багато

 декларуємо пправ, свобод громадянини. Але чомусь мене дивує чому

 у  цьому  розділі  ми забуваємо про обов'язки. Відома істина, що

 жити в суспільстві і  бути незалежним  від нього неможливо.

      То ж в першу чергу ми повинні ще раз і ще раз наголосити на

 цих   обов'язках, адже  Конституція  - це суспільно-політичний

 договір суспільства із державою, народа із державою, коли обидві

 сторони  беруть  на  себе  відповідні  зобов'язання, а не просто

 декларування.

      І  в  зв'язку  з  цим  мене  справді турбує як представника

 Спілки   офіцерів   України   відсутність  в  проектіКонституції

 окремого   розділу,   який   передбачав  би  принципові  питання

 національної безпеки,  захисту   територіальної  цілісності.

      Ми  справді  декларуємо,  що держава бере на себе обов'язок

 захисту  життя,  здоров'я  людей,  наведення порядку. А хто ж це

 буде  роботи?  Є ж відповідні інституції в державі. Чому вони не

 знайшли  свого  відображення  в проектіКонституції?

      Я  впевнений,  що  цей  розділ  буде виписаний по-новому, і

 тільки  після  цього  ми  будемо  однозначно приймати цей проект

 Конституції.

      Але  знову же будемо відверті: хто за концептуальний підхід

 щодо  проекту  Конституції  і  хто  проти  нього? Ваш улюбленець

 Володимир Ілліч Ленін певний час твердив, що "факти -это упрямая

 вещь  ".  Виключно  хочу  звернутись  до  факту: коли ваш колега

 Адам  Мартинюк  відверто  заявляє  у  статті:  "Наша  задача -не

 допустить  принятия  новой Конституции Украины". Шановні колеги,

 давайте  ми  все-таки  відкинемо  ті  амбіціями,  які диктуються

 політичними  намірами  тої  чи  іншої партії, і справді приймемо

 Основний  Закон  життя  нашої  держави,  так,  як  це вимагають,

 зокрема,  виборці  мого  288   Мостирського  виборчого  округу.

      Я  не  буду  говорити  свої суб'єктивні міркування, а скажу

 словами  виборців,  які   направляли  числені  листи.

      Зокрема в ситуації, коли в українському суспільстві зростає

 соціальна,  економічна  та  політична напруженість, непевність у

 подальшому  розвитку  нашої держави, в цих умовах звертаємось до

 вас,  керівництво  Верховної  Ради  України,  керівників Комісії

 Верховної  Ради,  до  депутатів,  що  називаються  народними  із

 настійним  проханням і жаданням прийняти на сесії Верховної Ради

 кваліфікованою    більшістю    до    закінчення    терміну   дії

 Конституційного  Договору  нову  Конституції України за проектом

 Конституційної  комісії,  надрукованого  в  пресі  для  широкого

 ознайомлення та обговорення.

      Необхідно  нарешті  відмовитись  від  негідних українського

 народу  партійних  ігр  та  безперспективної  туги за радянським

 минулим.

      У   разі  неприйняття  до  середини  травня  конституціцною

 більшістю  основного  закону  держави  підтримуємо  проведення у

 місячний термін  референдуму із затверженням Конституції.

      Констатуючи  поданний  на  розгляд  Верховної  Ради  проект

 Конституції  відзначаємо,  що в ньому міститься і багатослівья і

 посилання  в  окремих  статтях на інші підконституційні норми, в

 тому   числі  і  не  прийняті.  Нерівномірно  за  конкретизацією

 виписані  повноваження  Президента  Кабінетом  Міністрів  вищого

 закондавчого    органу    і    Конституційного   суду,   системи

 конструктивних   противаг  і  взаємодії  різними  гілкам  влади,

 системи і права місцевого самоврядування громад у державі.

       Ми   категорично   виступаєм   проти  внесення  до  тексту

 Конституції  поправок і доповнень, що незміцнюють, а послаблюють

 прямо  чи  посередньо  конституційне  забезпечення  незалежності

 суверенітету  та  територіальної цілосності Української держави.

 Визнання   за   українською   нацією   право  бути  визначальною

 державницькою нацією в Україні.

      Так  само  ми  проти  внесення  до проекту Основного Закону

 будь-яких  поправок  і  змін,  що  не  розширюють,  а  обмежують

 демократичні    права   і   свободи   громадянина.   І   зокрема

 конституційне   конституйоване  в  цивілізованних  демократичних

 країнах право приватної власності та приватної ініціативи.

      Вважаємо  недостатніми  передбаченні  в проекті Конституції

 гарантії  проти  захоплення  влади  в  державі окремою особою чи

 групою осіб.

      Однозначно  вимагаємо  від  керівництва  Верховної  Ради не

 підігравати  комуно-лівацьким партіям в боротьбі  проти ринкових

 реформ,  а протидіяти збагаченню до 5 відсотків так званої еліти

 шляхом  пограбування  народу.

      Політичне протистояння економічним реформам із рівноправною

 приватизацією   і   можливістю  займатися  вигідною  суспільству

 приватно-економічною діяльністю вже привело до відставання нашої

 країни.  Вимагаємо  від  керівництва  Верховної  Ради  виразно і

 однозначно не допускати  у Верховній Раді будь-які антидержавні,

 антиукраїнські вибрики, пропаганду реваншистський ідей. Ця думка

 і  вислі,  і рішення моїх виборців, як і інших виборців, шановні

 колеги.

      І  завершуючи,  я хочу навести слова Президента Української

 народної республіки, які ще в 1917 році, безперечно, підтвердив,

 що Україна не тільки для українців, як це дехто зараз заявляє, в

 тому  числі із боку лівих сил, а Україна для всіх, що проживають

 в  Україні. А проживаючи в України, вони її люблять, працюють за

 для її блага, примноження її багатств.

      Спасибі за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мухін  Володимир  Васильович.  Мухіна  я  бучу

 немає.  Слово  надається  Паламарчуку  від  Комісії з фінансів і

 банківської діяльності, за ним Цибенко.

     

      ПАЛАМАРЧУК

     

      Шановні   народні  депутати!  Шановні  виборці!  Підписання

 Коснтитуційного   договору   і  вступ  до  Ради  Європи  змусили

 активізувати  конституційний  процес,  який завершився розглядом

 проекту нової Конституції України.

      Про  необхідність  використати кредит довіри наших виборців

 підкреслили багато народних депутатів, і ми здатні конструктивно

 доопрацбвати,   поданий   Конституційною   комісією   проект,  з

 врахуванням  думок основних політичних сил, широкої громадскості

 і,   безумовно,   цікавих   і   необхідних  пропозицій  народних

 депутатів.

      Всі   ми   згодні,   що   Конституція   повинна  закріплять

 демократичні  права  і свободи громадян, стабільність державного

 ладу,  створити  такі  стабільні умови, політичні механізми, які

 спрямуватимуть   і  подальші,  щоб  криза......  в  економіці  і

 проведені соціально-........... реформ.

      Конституцію  України  ми  будемо приймати не на рік і не на

 п'ять,  а  від цього і залежить зміст кожного положення і кожної

 норми  Основного  Закону, який має бути сприйнятий, як державою,

 так і всім суспільством.

      Саме  тому  уважний розгляд проекту Конституції в постійних

 комісіях Верховної Ради свідчить, що механізм сприйняття проекту

 Конституції,  безоглядна підтримка бездумливого аналізу принижує

 роль  Верховної Ради і перетворює народних депутатів у звичайних

 статистів політичної  акції.

      Ось   чому,  на  мою  думку,  проект  Конституції  потребує

 серйозного,  а  в  деяких  положеннях  і  корінних,  змін  як  в

 структурній  перебудові  і  побудові  самого парламенту, так і в

 інститутах  державної  влади,  органах  правосуддя  і  місцевого

 самоврядування.

      По-перше,  на  мій погляд, проект нової Конституції не може

 погіршувати   конституціонне   становище   ані   громадян,   ані

 адміністративних суб'єктів  нашої  держави.

      Виникає  питання  -чому  в  такому  разі замість Автономної

 Республіки  Крим  автори  проекту  записали незрозумілу складову

 частину  України,  назвали  її  автономією  Крим. І ще визначили

 якийсь  статус  автономної  республіки.  "Що  мають  на меті?" -

 спитаємо  ми  їх.  Створити  через  нову  Конституцію конфлік чи

 противостояння.  Чи  такі  вже  знамениті  юристи  писали проект

 Конституції,  що  забули  про  існуючі  закони  і  нарешті чинну

 Конституцію  України.

      Це   також   стосується   розділу,   присвяченому   статусу

 Президента  України. Чому Президент визначений як глава держави,

 але  він  виконує  не тільки представницькі функції і є гарантом

 державної  єдності  і  призначає  і звільняє прем'єр-міністра та

 одно (...........)  формує  Уряд.

      Знову-таки,  що  закладали у це противоріччя автори проекту

 Конституції,  які  вже побували мабуть у всіх зарубіжних країнах

 світу.  І  їм  відомо, що такого ніде немає: Президент, якого ми

 обирали  як   (...........)   держави.

      Більш   того,   Президент   наділяється   правом   розпуску

 Парламенту  палати  депутатів. Тоді дійсно автором проекту краще

 буде  обиритись  сенатором,  на  що  вони  мабуть вже сьогодні і

 розраховують.

      Безперечно,  нам  сьогодні  потрібен для сильної виконавчої

 влади  Президент України, але за його повноваженнями і функціями

 чи  зможе  він  розпорядитися  іменно  такою концентрацією влади

 Фізично виконувати занадто великі обов'язки перед країною. Це ми

 могли  бачити  у  деяких наших сусідів, та й у себе у недалекому

 минулому та і перспективі.

      Хіба   досвід  Білорусії  нас  нічому  не  навчив?  Хоча  в

 Конституції  цієї країни записано, що Президент має право навіть

 призупиняти  членство  у політичних партіях та інших громадських

 об'єднаннях,  які  мають  політичні цілі (стаття 102 Конституції

 Білорусії).   Невже   ж   ми   цього   теж  бажаємо,  щоб  потім

 замислюватись над процесами, які проходять у нас в країні?

      Разом  з  тим,  в проекті Конституції України Уряд за своїм

 статусом  і  можливостями  скоріше схожий на семінар відповідних

 посадових  осіб,  ніж на правлячий Уряд держави. Хіба можна було

 встановлювати   відповідальність   його   перед   Президентом  і

 парламентом і позбавляти при цьому будь-яких прав?

      На  виступав  на  сторінках  парламентської  газети  "Голос

 України",  на  сторінках, і обгрунтовував свою позицію, що такої

 моделі уряду немає в жодній державі.

      Якщо  з  виконавчою владою не дуже обізнані автори проекту,

 то  слід  би  було  б  звернути увагу і до фахівців, вивчити, як

 краще  виконувати..............  не тільки на рівні Міністерства

 юстиції, або на рівні міністерства справедливості.

      Хіба не зрозуміло нам всім, що сьогодні державне управління

 народним     господарством,     соціально-культурною     сферою,

 зовнішньоекономічними зв'язками потребує саме правлячого уряду і

 повноважного  Прем'єр-міністра  України,  якому  довіряє народ і

 парламент.

      Тому  я  вношу пропозицію докорінно переробити розділ, який

 стосується  урядової  влади.  І  для  цього  залучити фахівців з

 Кабінету  Міністрів,  які можуть допомогти і бути неупередженими

 експертами цього розділу.

      Я вважаю не вірним, що представники Уряду не брали участь у

 роботі   групи   і  в  Конституційній  комісії,  як,  наприклад,

 залучались представники апарату Президента.

      Вношу  пропзиції  щодо  визначення  взаємовідносин  Уряду і

 Національного   банку  України,  що  дуже  добре  нам  відомо  в

 постійній Комісії з питань фінансів і банківської діяльності.

      Свого часу нашою спільною позицією народний депутат Гетьман

 запропонував  в  Конституційному Договорі (стаття 34) формулу: у

 питаннях,  пов'язаних з проведенням грошової, кредитної політики

 Кабінет  Міністрів  погоджує  свої  дії  з  Національним  Банком

 України,  на  який  окладаються  функції визначення і проведення

 цієї політики.

      Чому автори розділу про уряд звбули про цю вкжливу юридичну

 норму?  Мабуть була всього ознака, все ж таки некомпетентність у

 цих  питаннях.

      Не  можна  у  зв'язку з цим обминути і статус Національного

 Банку України, який випав з тексту проекту Конституції. Я вважаю

 за  необхідне  і  прошу  підтримати пропозицію статті 12 розділу

 першого  записати  такі  слова:  грошовою  одиницею  в Україні є

 гривна,  грошова емісія здійснюєтьсявиключно Національним Банком

 України,  основним  завдянням  якого є забезпечення стабільності

 гривни. Чому автори забули визначити у проекті Конституції право

 Нацбанку  на  законодавчу ініціативу і як, до речі, і Генеральну

 прокуратуру.  Про  те  не  забули місце міністерства юстиції, що

 зроблено  не  без  якогось  умислу.

      Я  пропоную  закріпити  право  законодавчої  ініціативи  за

 визначенням суб'єктом і пункт третій статті 114 викласти у такій

 редакції,  що  Національний  Банк  України забезпечує проведення

 фінансової,  цінової,  інвестиційної політики, політики в галузі

 праці  і  зайнятості  населення,  соціального  захисту,  освіти,

 науки,   культури,   охорони   природи,  екологічної  безпеки  і

 природокористування   у   питаннях,  пов'язаних  із  проведенням

 грошово-кредитної  політики,  погоджує  свої  дії з Національним

 Банком  України,  на  який  покладаються  функції  визначення та

 проведення цієї політики.

      Можна  навести  ще  багато  прикладів  щодо недосконавлення

 проекту  Конституції,  поданого  робочою  групою. І як виявилось

 неоднозначно прийнятий членами Конституційної комісії про що тут

 наголошували  народні  депутати,  але  при  цьому  ми не повинні

 втрачати почуття реальності і гідності як в парламенті, так і за

 його  межами.  Мова  йде  про  повагу  до голови Верховної Ради,

 обраного  для  виконання  своїх  функцій  і  функцій нелегких.

 Я  особливо  не  розумію окремих народних депутатів, які замість

 конкретної  конструктивної  роботи  на  сторінках газети сьогодн

 пишуть   про   якусь   монополію   Голови   на  однопалат...  та

 однополатного  законодавчого  органу.  Невже  не  зрозуміло,  що

 пристрасті   в  парламенті  сьогодні  негативно  сприймаються  в

 трудових  колективах.  Я  вистапую  за консолідацію, злагоду віх

 гілок  влади, згуртованість всіх депутатських фракцій саме в цей

 опрацювання проекту нової Конституції.

      Так   виникає   питання:  яку  Конституцію  слід  приймати?

 Оскільки  її  необхідним  визнає  весь депутатський корпус і все

 суспільство.  Про  те  не тільки для мене сьогодні зрозуміло, що

 повторне  1-е  читання просто сьогодні необхідне, оскільки таким

 недосконалим подали творці цього тексту проект Основного Закону.

      Зокрема,  неможна  допустити, щоб в розділі "Правосуддя", а

 цей   термін   можна  тлумачити  по-різному,  залашились  навіть

 пойняття  термін  "спеціальні  суди".  Що  це  таке? Хто це мені

 роз'яснить,  що  це  таке  спеціальні суди? Може, мені поясне це

 міністр  юстиції,  може,  це  віце-ппрем'єр  з  правових  питань

 політики...  з прарвових і політичних питань, що вони записали і

 готують сьогодні, будучи для України.

      Невже  ж ця жахлива історія повториться в спеціальних судах

 і  питають  сьогодні уже виборці, які бачать небезпеку в цьому і

 ніколи не підтримують такий текст.

      Чому  на  мій  погляд  судова  система  в складі загальних,

 госопдарських та інших судів. чомцу з них Вищий арбітражний суд,

 який  дуже потрібен для вирішення спорів між юридичними сьогодні

 особами?  Чи  не  було  судової прарвової концепції, а вже хтось

 вирішив,   що   в   Конституції  можна  ліквідувати  і  створити

 спеціальні   суди.   Я   пропонував   і   пропоную   зафіксувати

 необхідність визначення в проекті Конституції арбітражних судів,

 які  мають  увійти до судової системи в складі адміністративних,

 згальноцивільних,  кримінальних  і  податкових судів. В більшому

 нас ще ніхто не  переконував, що цього непотрібно робити, про що

 свідчить і  доповідь  голови Верховного суду Бойко.

      Тому  пропоную  дати  можливість  виступити  голові  Вищого

 арбітражного  суду  Дмитру......... Отже, завершуючи, вважаю, що

 плідна  робота  над  проектом  Конституції  ще  раз доводить, що

 Верховна  Рада здатна сьогодні після наполегливої праці виконати

 свій  конституційний обов'язок, і після врахування всіх тих, які

 сьогодні  лунают,  і  вчора  лунали,  в  цьому  сесійному  залі,

 прийнять нову Конституцію України.

      дякую  за  увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Цибенко. За  ним  буде  виступать  Пасічник.

      

      ЦИБЕНКО. Уважаемые товарищи избиратели, уважемые коллеги!

      Сегодня  нет  вопроса  более  актуального  и  важного,  чем

 принятие Конституции Украины. Это вопрос, как через своеобразный

 рентген  есть  возможность оценить истинную суть, настоящее лищо

 каждого  чиновника,  члена  властной  структуры,  депутата.

      Иными  словами,  сколько бы ни кричал депутат о том, что он

 на  практике  защищает интересы народа, если он голосует за этот

 антинародный   проект  Основного  Закону  государства,  все  его

 заявления лукавство и обман. Я хочу, чтобы избиратели это знали.

      Несколько  слов  об  обстановке,  которая  слжилась  вокруг

 обсуждения   проекта   Конституции.  Я  абсолютно  убежден,  что

 Конституцию  принимать  необходимо.  вопрос только в том, какую.

 Именно  в  этом  и  суть проблемы.

      Я  лично  считаю,  что  за  основу  необходимо брать проект

 Конституции,  разработанный  Компартией    Украины.

      Но время для принятия Основного Закона государстсва, с моей

 точки  зрения,  выбрано неудачно. О чем идет речь? Любой проект,

 который рассматривается сегодня, с учетом того, что государствао

 находится   переломном   этапе,  будет  в  значительной  степени

 декларациях о намерениях, а не Конституцией -это неизбежно.

      Далее,   конституционный   процесс   идет,   действительно,

 нелегко.  Почему?  Национал-демократы  вместе  с Президентом это

 обкясняют  легко  и  просто:  противодействуют  левые,  то  есть

 коммунисты и  социалисты.

      И  в этой связи на ум приходит известная народная мудрость:

 разум  человеческий  имеет  пределы,  но  глупость  человеческая

 беспределна.

      И  действительно,  может  ли  нормальный  человек  обвинить

 в  противодействии  Компартию Украины, подготовившую свой проект

 Конституции, причем еще за год до внесения официального.

      И  к  официальному  проекту  наша фракция подала наибольшее

 количество  предложений.  То  есть  противодействие левых в деле

 принятия  Конституции  -плод  больного  воображения определенных

 политических сил и прежде всего Руха, УРП, КУНа.

      Но  тогда  почему  же  тормозится  конституционный процесс?

 Причина  здесь  вполне очивидна и совершенно иная. Состоит она в

 следующем.   Депутаты-коммунисты   еще   осенью   прошлого  года

 предлагали провести референдум по ключевым вопросам Конституции.

 Сегодня  в Компартии есть голоса более 2 миллионов избирателей в

 поддержку  этой  идеи.  А  ведь  это  тот  народ,  который  и  в

 Конституции и в конституционном соглашении является единственным

 источником  власти.  Но  Президент  и  его пособники не захотели

 услышать  их  голос. Почему? Наверное, потому что заранее знали,

 что  избиратели скажут нет генациду против собственного народа и

 привращению   Украины   в  аграрно-сырьевой  придаток  Запада  в

 современную колонию.

      Абсолютно убежден у нас была только одна возможность быстро

 принять  нормальную, народную Конституцию -это положить в основу

 ее  итоги  референдума.  Но  для  этого  необходимо было его как

 минимум   провести.   Все   другие   пути  ведут  в  тупик  и  к

 естественному  противостоянию  в  обществе.

      А теперь по сути президентского варианта Конституции. самый

 главный  ее  недостаток  отсутсвие, при чем абсолютное, гарантий

 основных    социально-экономических   прав.   По   сравнению   с

 Конституцией  1978  года  делается  огромный  шаг  назад  в этом

 вопросе.

      Проект  лишает  гражданина  гарантированного,  подчеркиваю,

 гарантированного   права   на   образование,   охрану  здоровья,

 обеспеченную старость, жилье. Всеего этого либо нет вообще, либо

 эти  права  просто декларируются и не более того. Но при этом не

 могу  не сказать, что некоторые другие права, а именно права для

 избранных, действиетльно, гарантируются.,

      Скажем,    в    статье   25   декларируется,   подчеркиваю,

 декларируется  равенство  всех форм сосбвтенности. А в статье 36

 гарантируется  неприкосновенность  к частн ой собственности. Так

 где же правда?

      Другая  статья  гарантирует  право  на  предпринимательскую

 деятельность.  А  теперь  я  спрашиваю  себя и вас, кто, сколько

 граждан  Украины  сможет  воспользоваться  этим  правом?  Почему

 возникла   статья   о   гарантиях   неприкосновенности   частной

 собственности?  Да,  потому,  что  сбственность  у  подавляющего

 большинства  наших  новых  панов  и хозяев носит ярко выраженный

 криминальный характер и замешана на народной крови.

      Другая  причина,  по  которой нельзя принимать этот проект,

 состоит  том,  что  он  уничтожает  систему советов, как органов

 народовластья. На счет ни у кого не должно быть иллюзий. К слову

 сказать,  одном из своих интервью во всеуслышанье об этом заявил

 Президлент  Украины  Леонид  Данилович Кучма, подчеркнувший, что

 Конституционным  соглашением  по советам нанесен серьезный удар,

 а  с  принятием его проекта ситсема советов будет уничтожена как

 таковая.

      Далее.  С  принятием президентского варианта Конституции не

 приходится  говорить  о каком-то разграничении полномочий ветвей

 власти.  По  нему  есть  только  одна  старша,  главная, высшая,

 называйте, как хотите, ветвь власти -президентская. А две другие

 существуют постольку, поскольку они устраивают Президента.

      Не случайно в своем недавнем выступлении Президент высказал

 тезис  о  кухаркиных  детях. Ему виднее. Наверное, его мать была

 по, меньшей мере, графиней.

      В  даный  проект  записан  ряд таких полномочий Президента,

 которых  не было даже у некоторых абсолютных монархов, не говоря

 уже   о   президентах.   К   примеру:  назначение  и  увольнение

 генерального   прокурора,  создание  и  упразднение  центральных

 органов   исполнительной   власти,   назначение  и  освобождение

 руководителей  органов  государственной и исполнительной власти,

 отмена решений Правительства, назначение судей. Таких полномочий

 нет  у  Президента  Соединенных Штатов Америки, Франции и многих

 других.  Сможет ли Президент с умом ими вопрользоваться во благо

 своему народу, а не во зло?

      И  еще.  Обращаю внимание избирателей на то, как подаются в

 средствах  массовой  информации  ход  обсуждения  проекта  и его

 итоги.. В ход пускается ложь, клевета, искажения, запугивания. К

 примеру,  на  сессии  Луганского  областного  Совета в поддержку

 президентского  варианта,  за  поддержку  президентского вариант

 проголосовало  30  депутатов. А для принятия решания необходимо,

 как  минимум,  38.  Более  того, в знак протеста група депутатов

 покинула зал заседания. Но средства массовой информации обкявили

 эти   итого,   безусловно,   "викторией".

      Еще  дальше  пошли  в  Киевсовете,  где  только  26  из  72

 депутатов  проголосовали  за  то,  чтобы  взять  этот  проект за

 основу.  На  конгресе  федерации профсоюзов документ о поддержке

 Конституции вообще не принимался, но со страниц средств массовой

 информации  и  здесь  прозвучал  полнейший  "одобряемс".  Вот уж

 воистину  "цель  оправджывает  средства".  А  как  только власть

 прекращает   фальсифицировать,   то   получает  иной  совершенно

 результат.  Скажем,  на  сессии  Свердловского городского совета

 депутаты   отклонили  даный  проект.  За  это  проголосовало  23

 депутата   из   24.   Вывод:   обсуждение  официального  проекта

 убедительно говорит о том, что у нас нет никаких оснований брать

 его даже за основу. Почему? Потому что этим документом стремятся

 узаконить  беззаконие,  возвести разбой и грабеж, генацид против

 собственного народа в ранг  государственной  политики.

      И  последнее.  Вчера  все  слышали выступление Президента в

 Страсбурге  на  сессии Европарламента. Прелюбопытная речь. Пусть

 остается на совести главы государства откревенный обман, который

 касается  стабилизации  производства,  роста реальной заработной

 платыи  многое  другое.  Но, обращаясь к избирателям, я хотел бы

 сказать  следующее.  Если  вы  в  той  или иной форме поддержите

 президентский  вариант  Конституции,  знайте,  что вы поддержали

 этот  антинародный колониальный курс, вы предали не только детей

 своих, но и внуков. Спасибо.

      ОПЛЕСКИ

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Пасічна. За нею буде виступать Красняков.

     

      ПАСЄЧНА

      Пасечная,  126 избирательный округ, Константиновка, фракция

 коммунистов.

      Уважаемый    Александр   Николаевич!   Уважаемые   народные

 депутаты!  Вот  уже  несколько  дней звучат с этой трибуны самые

 различные   критические   точки  зрения  о  проекте  Конституции

 Украины.  Думаю, переубедить присутствующих коллег в этом зале о

 ее принятии или непринятии мне вряд ли удастся, поскольку каждый

 уже   определил   свою  позицию  и  я  бы  хотела  обратиться  к

 избирателям.

      О  важности  принятия  Конституции  говорить  не буду. Ведь

 почти  все  об  этом  говорили  и я - за  принятие. Но при одном

 условии:  какую    Конституцию   и   принимать   ее   в  строгом

 законодательном   поле.

      Сегодняшняя   шумиха,  организованая  в  нашем  государстве

 сторонниками  Президента, не без его участия  о срочном принятии

 Конституции,  говорит о том, что они ее представляют для народа,

 как  спасательный  круг.  Со  всех  средств  массовой информации

 заверяют  украинцев,  что,  приняв  ее,  реки потекут молочными,

 берега станут кисельными, золото придет со всех концов Украины и

 народ заживет райской жизнью.

      Президент   настаивает  на  срочном  принятии  Конституции,

 поскольку во всех областях якобы ее рассмотрели и одобрили. Ведь

 так  рапортуют  главы  госадминистраций по заранее заготовленным

 образцам.  А  где  же,  интересно,  проживают  более 3 миллионов

 граждан,    наших    соотечественников,   требующих   проведения

 Общеукраинского  референдума по основным вопросам Конституции до

 ее  принятия?  К  их  мнению  Президенту  позволительно  в нашем

 государстве   не   прислушиваться. Да  и  у  нас  масса  писем,

 телеграмм,  обращений  избирателей  совершенно с противоположным

 мнением: такую Конституцию принимать нельзя, она антинародная. А

 принять  ее  -значит  совершить  зло  против своего народа. Ведь

 понятно,   разработчики,  авторы,  соавторы,  должностные  лица,

 ряднародных избранников, отстаивающих представленный нам вариант

 Конституции, выполняют социальный заказ не своего народа и своих

 избирателей,   а   тех  сил,  которым  нужна  Украина,  правящая

 монархом.  И  многие в своих выступлениях об этом говорили. Ведь

 понимают:    доведенный   до   отчаяния   голодный,   униженный,

 оскорбленный  народ  они  сегодня  спасти  и  вывести  из  этого

 состояния  не  могут,  но  запугать правящим режимом нужно, дабы

 чего не случилось, ведь гнев народа не безграничен.

      И  вот  несколько  слов  о  гневе  народа.  Я зачитаю всего

 несколько  строк  из  писем  и обращений наших избирателей. "Кто

 виноват   в   нашем   голодоморе?"  -справшивают  люди.  "Почему

 Правительство   обрекает   нас,   ветеранов  и  малообеспеченных

 рабочих, а голодную смерть? Неужели ветераны, победившие фашиста

 в   Великой   Отечественной  войне,  восстановившие  от  разрухи

 народное хозяйство за 5 послеовенных лет, создавшие национальные

 богатства,  которые  за  5  лет  "незалежності" никак не удается

 разграбить   доконца,   заслужили   такую  голодную  и  холодную

 старость?  Такое небрежное отношение к нам, долго ли еще терпеть

 это  унижение?  Пройдут годы, -пишут люди, -десятилетия, история

 рассудит, определит главных виновников наших мучений, страданий,

 но,  увы,  нас  тогда  уже  не  будет  на этом свете. Поэтому мы

 вынуждены  обратиться  к международному сообществу, в суд Совета

 Европы,  наказать  виновных  за  страдания  и мучения народа, за

 произвол и грабеж.

      Так  скажите,  я хотела бы обратиться к тем, кто раппортует

 сегодня,  будут ли эти люди голосовать за такую Конституцию? Без

 каких  либо  гарантий,  лишающих их всего? Я думаю, люди об этом

 скажут  на  первомайских манифестациях, митингах, демонстрациях.

 Дорогие соотечественники, вас в очередной раз хотят грубо, нагло

 обмануть,  знайте, что только проект Конституции, представленный

 фракцией  коммунистов  Украины  за  социальную  справедливость и

 народовластие,   защищает   ваши   права,  дают  все  социальные

 гарантии.

      Народ  и  только  народ  является источником всей власти на

 Украине, не о каком институте президентства речи вообще нет, наш

 проект   предусматривает   возврат   тех   символов,   атрибутов

 украинского государства. Вопросы двуязычия будут решены в пользу

 граждан  Украины.  Сможем  ли мы найти отражение этих вопросов в

 представленном  нам проекте Конституции? Конечно же нет. Тезис о

 народе  как  источнике  власти,  а  также  целый  ряд о правах и

 свободах  гражданина  изложены  декларативно,  групо  попирается

 декларация   государственном   суверенитете   Украине,  принятая

 Верховным  Советом  16  июля  90  года.  Результаты всенародного

 референдума:  март  1991  года. В проекте заявлено, что народное

 волеизлияние  осуществляется  через выборы, референдумы и другие

 формы  непосредственной  демократии.  Не  густо,  особенно, если

 иметь в виду известное меткое замечание класика марксизма о том,

 что  народу  позволяют  один  раз  в несколько лет решать кто из

 представителей  господствуещего класса должен представлять его в

 парламенте и подавлять его через него.

      А  что  касается  референдумов,  то  здесь  прямо-таки смех

 берет.  Право  влиять  через референдумы продекларировано, а вот

 право  выносить вопросы для обсуждения непосредственного народа,

 затуманено.

      Раздел о правах и свободах человека почти весь от начала до

 конца  состоит  из  деклараций,  и  добрых  пожеланий народу, не

 подкрепляемых  никакими  четкими  гарантиями  государства. Смысл

 этих  деклараций  состоит  в  том,  что  государство великодушно

 наделяет  своих  граждан  правами  и  свободами, а их реализация

 будет   гарантироваться   как   у   щедринских   генералов,   по

 возможности.   Например,   статья  43...........  провозглашает,

 каждый  имеет  право  на достаточный жизненный уровень для его и

 его  семьи,  что включает достаточное питание, одежду, жилище. И

 все! А чем гарантируется, а как достигается?! Бог весть...

       Но,  по  сути, статья звучит как насмешка... Все социальные

 права, задекларированные в проекте Конституции, воспринимаются и

 оцениваются  народом  только  в  сравнении с тем, что записано в

 Советской  Конституции,  которую  Украина признала, провозгласив

 свою  независимость.  А  эти сравнения звучат далеко не в пользу

 обсуждаемого проекта!

      Некоторые............................, записанные в проекте

 Конституции,   сформулированы   весьма   двусмысленно,  если  не

 сказать  -провокационно.  Возьмем,  например,  статью 14: "Народ

 имеет   право  оказывать  сопротивление  любому,  кто  совершает

 попытку  ликвидировать  Украинское государство". Скажите, чем не

 юридическая  основа  для  организации  типа УНО-УНСО, уже сейчас

 терроризирующей народ?!..

      Избирателям   не   понятен   и   чужд  смысл  двухпалатного

 парламента  в устройстве государственной власти. Люди с обидой и

 сожаленьям  говорят  об обезкяничаньи разработчиков Конституции,

 которые  позаимствовали  его  из опыта Запада -это вопринимается

 как   удар   по   менталитету   нашего   народа,   как  пощечина

 исторического   державотворення,   кака   неоправданное  и  даже

 злостное    игнорирование   опыта   конституционных   завоеваний

 советсткого   народа.   А  эти  завоевания  -во  многом  выше  и

 значительнее,  чем  опыт так называемых цивилизованных стран, на

 которые призывают буквально молиться во всем...

      В  этом  же  люди  категорически вытспуают против института

 президенства  -институт  президентства  не  только  не укрепляет

 демократию,  но,  если  судить  по  тем  правам  и прерогативам,

 которыми   наделяет   Президента  нынешний  проект  Конституции,

 унижает и обесценивает демократию как форму народовластия.

      Так же не понятна позиция разработчиков относительно статьи

 48, в которой записано, что каждый имеет право на образование, и

 государство   обеспечивает   доступность  и  "...  безплатність"

 дошкольного,  основного  общего и профессионального образования.

 Если  расшифровать  эту  запись,  то  нашим  детям гарантируется

 бесплатное  образование  на  уровне  9  классов  и  не выше. Это

 декларировали  те,  кто  в  свое время получил в государстве все

 уровни  образование  бесплатно.  Сегодня  их будующее Украины не

 интересует.   Развалив  лучшую  систему  образования  у  нас  на

 Украине,  нужно,  оказывается,  еще  и  довести  образовательный

 уровень молодежи до нулевого показателя.

      Господа,  о  какой  незалежности  выы  говорите?  Кто будет

 править  ею?  или истинные умы и таланты вами будут покупатся за

 границей,  а свои дети продаваться как товар? Думаю, специальная

 комиссия по доработке проекта Конституции учтет это и предлагает

 ривести   эту  статью  в  соответствие  с  Законом  Украины  "Об

 образовании" ,  недавно  нами принятой.

      Помню,  в  этом  зале  представители  всех  ветвей  власти,

 обсуждая   вопрос   на  парламентских  слушаниях  о  недопущении

 дискриминации женщин на Украине так много говорили о ее значении

 и  положенит  в нашем государстве. Правда, после этого ничего не

 изменилось  по  отношению  к  женщине.  И  подтверждением  этого

 является  наша  действительность.  А  также  то,  что  в проекте

 Конституции  ёё напрочь забыли, а равные права с представителями

 противоположного  пола вообще не предоставили -наверное, забыли,

 что нас  женщин  на Украине все-таки больше.

      Так   нужно  ли  принимать,  предлагаемый  нам,  Верховному

 совету,  проект  Конституции в том виде, как он представлен. Мое

 мнение  однозначно -принимать нельзя, ибо, пприняв его, мы своей

 рукой   вопреки  воле  народа,  подпишеим  приговор  демократии,

 заменив ее двоедушной, хитрой, лицемерной и наглой плутократией,

 властью  богатства ит богатых.

      В  чем  выход?  Я  вижу его в том, чтобы добиваться не того

 референдума,  который  должен  одобрить  Конституцию  в  целом и

 которым  так  настойчиво  пытаются  нам  здесь  навязать  и  это

 подтвердил  в своей речи вчера президент наш в Стратсбурге. Нет,

 я вижу выход в проведении такого референдума, который предлагают

 коммунисты  и  в  пользу  него  уже  собрано более 3-х миллионов

 подписей.  Референдума  об  основных вопросах новой Конституции.

 Пусть  народ  выскажет свои мысли о том, какой она должна быть и

 только   после  этого  выработать  новый  проект  Конституции  и

 ппринять  его  в  Верховном  совете.  Это  и  будет практической

 реализацией   того  вполне  логичного  и  правильного  суждения,

 которое  в  свое    время  высказал    наш   Президент.

      Заазчиком  типа власти может быть только народ. Это и будет

 полным  выражением народовластия или демократии6 как его принято

 называть.

 

        (ОПЛЕСКИ)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Бачите,  даже  Кендзьор  аплодує.

      Слово  надається  Краснякову,  за    ним  буде  Коропенко.

 

      КРАСНЯКОВ.       Уважаемые       избиратели,      уважаемый

 председательствующий,  уважаемые  коллеги!

      Наверное,    нам   сегодня   предоставляется   единственная

 возможность  для  наших  избирателей  услышать истинную правду о

 проекте  Конституции.  Это  именно  то время, когда мы говорим с

 этой трибуны и нас слушают радиослушатели. И то, если "случайно"

 друг не выключится микрофон, не прекратится радиотрансляция, как

 то  уже  неоднократно было во время выступлений Симоненко, Чижа,

 Гмыри,  моисеенко.

      Но  я  все-таки  надеюсь,  что сегодня нас все-таки слушают

 избиратели.  Слушают  избиратели всей Украины, в том числе нашей

 Донецкой  области.

      Более  5  лет  в  Украине  длится  конституционный марафон,

 второй  раз  он  выходит  на  финишную  прямую.

      следует  признать,  что  второй  рывок  по  принятию  новой

 Конституции  отличается значительно большим напором, жесточайшим

 давлением   как  на  высший  законодательный  орган,  так  и  на

 население    Украины.   Карманные   партии   от   политики,   их

 представитель   в   Верховном   Совете,   не   менее   карманные

 внепартийный депутаты, властные структуры во главе с Президентом

 елают  все,  чтобы  конституционный  марафон  завершился. Причем

 завершился на той беговой дорожке, которую запрограммировали еще

 на  старте.

      Прийдя  к  власти  на  выборах  в июле 1994 года, Президент

 Леонид  Кучма  и  его  окружение  не  торопились  с  разработкой

 Конституции.  Почти  год  новоизбранный  Президент  потратил  на

 упрочение  своих  позиций  путем  навязывания Верховному Совету,

 обществу  так  называемого   Конституционного Договора.

      Вспомним, как принимался договор чуть менее года назад. Тут

 было все: выкручивание рук, подкуп и переманивание, задабривание

 и  запугивание.  После этого акктивно начала формироваться пятая

 колона в стенах этого зала, в стенах законотворческого процесса.

 Поход  за  портфелями  стал  обычным  явлением.  Наши избиратели

 должны  знать, что нормальному конституционному процессу как раз

 мешают  те, кто имеют депутатские мандаты, а втоже время верой и

 правдой служат в структурах исполнительной власти.

      Не   могу   не  напомнить,  как  строилась  конституционно-

 проектная  работа  за  эту  полуторогодичную  давность.  Уже при

 формировании  состава  Конституционной  комиссии те, кто оседлал

 принцип  разделения  властей,  и  здесь  протащили  формирование

 конституционной комиссии по равному представительству.

      Стоит, наверное, напомнить, что исполнительная власть имеет

 как  раз  управленческие,  организационные функции по выполнению

 конституционных  норм  и законов. Судебная власть в свою очередь

 должна  обеспечивать  правовое  применение  Конституции законов.

 Поэтомуь тут, конек оседлавши, тезис разделения властей никак не

 уместен.  Только  народ  и  его  представительный  орган  должны

 заниматься конституционным строительством.

      Мы,  принимая  постановление Верховного Совета от 10 ноября

 1994   года   о  составе  Комиссии  по  вопросам  проекта  новой

 Конституции,    дали    возможность    Президенту   узурпировать

 конституционный процесс, сколотив свое подавляющее большинство.

      Познакомившись   с  материалами  Конституционной  комиссии,

 можно   четко   выделить   тех,   кто   занимал  принципиальную,

 взвешенную,   ответсвенную  позицию.  И  это  прежде  всего  мои

 товарищи   по   фракции:   Симоненко,   Моисеенко,  Пейгалайнен,

 (............) и не член нашей фракции Владимир Марченко.

      Второе.  Конституционная  комиссия  проигнорировала решение

 предыдущего  Верховного  Совета  в  части  того,  что декларация

 в  госдарственном  сувренитете,  концепция  Конституции  от июня

 месяца  1991  года ка краз и должны были стать теми документами,

 которые легли бы в основу будущей Конституции. Тем самым позорно

 растоптана  была  воля  народа,  также  и  его представиетльного

 органа.

      Спросим  сами себя. Могло бы быть по-другому или иначе? Да,

 могло  и  должно  быть,  но  не  у нас, а в том государстве, где

 правит закон.

      Третье.  Почему  кто-то  торопится  с  принятием  основного

 закона?  У  кого,  по  образному выражению нашего коллеги, очень

 удачное, у кого проявилась конституционное неудержание. Упование

 на  то,  что  принятие новой Конституции -это спасение сраны, ни

 что иное как спекуляция, прикрытие далекоидущих планов.

      На  мой  взгляд,  финишную  прямую  надо  пересечь до лета,

 исходя  из следующтх причин: узаконить на высшем законодательном

 уровне,  на уровне основного закона лавочно-торгашеские рыночные

 отношения;  ликвидировать те завоевания советских людей, которые

 не  пользовались  в  течение десятка лет; одным словом закрепить

 уже    почти    осуществленную   властными   структурами   смену

 общественно-политического  строя;  закрепить  монаршескую власть

 одного   человека,  утсранив  от  управления  народ,  тем  самым

 спрятать   грехи  прошлорго,  прикрывшись  недосягаемостью  отца

 солнца.

      Подталкивающим   фактором   есть   истечение   срока,   так

 тазываемого,  Конституционного  договора.  И  конечно же кровные

 обязательства, и которые мы слышали вчера перед Советом  Европы,

 НАТО  и  ОБСЕ,  МВФ и Световым банком другими помощниками извне.

 Это конечно же боязнь, негодование, недовольство народа, который

 уже    сегодня   влачит   жалкое   существование.   Безработица,

 безденежье,  разгул  преступности, нравственное обнищание, утеря

 уверености в завтрашнем дне - именно это сегодня реалии дня.

      Еще  не  так  давно, будучи Премьер-министром наш Президент

 говорил:  "Народ и только народ имеет право выступать заказчиком

 государственного   строя.   Уже   сегодня  никто  не  собирается

 спрашивать  народ:  в каком государстве он хотел бы жить, каковы

 общественные   политические   устои   этого   государства.

      Это становится понятным из статьи, разработаного с участием

 и  под давлением президентской команды, проекта Коснтитуции, где

 право  на труд, жилье, отдых, здравоохранение, образование всего

 лишь   декларация.   Именно  так  пан  Шевченко,  который  вчера

 говорил:"Неужели  вы  не  видите  сквозь  между  строк,  что эти

 зарантии обеспечиваются?"

      Остановлюсь  подробно  на  разделе  втором "Права и свободы

 граждан". Остановлюсь потому, что граждане Украины должны знать,

 которые  сегодня  активно по неволе, активно по указке обсуждают

 проект Конституции. Они должны знать что их ждет в будущем. Наши

 избиратели  должны  знать,  что  в  проекте даже не вспоминается

 такая  форма  собственности,  как  коллективная. Государственная

 собственность  вспоминается  ненароком.  Зато статья 36, одна из

 самых  больших  по обкему -полностью посвящена гарантиям прав на

 частную собственность.

      Мы  -за  все формы собственности. Но мы должны помнить, что

 определяющим   в   любом  государстве  является  государственная

 коллективная  собственность. Можно предположить, что государство

 признает     государственную     собственность,     коллективную

 собственность  граждан  неконституционными. Тогда и гляди: после

 принятия       Конституции      прихватизация      грабительская

 прихватизационные процессы пойдут семимильными шагами.

      Проект  Конституции  лишает  граждан Украины права на труд.

 Государство  только  создает  условия  для  осуществления  этого

 права.  Но  может  и  не  создавать  -как делается сейчас -лишив

 сотни-тысяч  людей права трудиться. Право граждан на отдых также

 ограничивается,  так  как  изкято положение о 40-часовом рабочем

 дне,   то  положение,  за  которое  сотни  лет  боролись  многие

 поколения  наших  предшественников.  Хочется  спросить у авторов

 проекта:  "Что,  может быть завтра уже рабочий день будет 46 или

 52 часа в неделю?"

      В статье 41 исключается гарантированое право на обеспечение

 в  старости.  Наряду  с  бюджетными ассигнованиями, пенсии будут

 платить  страховые какие-то компании по типу Селенгов, наверное,

 "Оберигов"  и других, организации которые только и существуют за

 то, чтобы   грабить наше  население.

      Наши  избиратели должны знать, что государство отказывается

 в предоставлении жилья бесплатно. Обещаниями успокоены социально

 только  незащищенные.  Это  значит,  что  уже  завтра  списки по

 квартирному  учету  на получение жилья будут выброшены в корзину

 для  ненужных  бумаг.  О  каких  гарантиях жилья можно говорить,

 когда  мы знаем такие цифры: что мы в бюджете выделям всего-лишь

 1,  6  триллиона карбованцев на строительство молодежно-жилищных

 комплексов.  А  это  тысячи-тысячи  молодых  семей.  Но  зато мы

 узнаем:  для  реконструкции нашего дворца "Украина" выделяется 4

 триллиона карбованцев. Это что получается? Действительно, пир во

 время чумы.

      Авторы   проекта   определяют   право   на   гарантированый

 достаточный  жизненый  уровень.  Опять же -право. Но не гарантии

 его.

      Зато  далее  цинично  заявляется,  что достаточный жизненый

 уровень  -это  всего-лишь питание одеждой и жильем. Оказывается,

 человеку  так  мало  надо.  Не  хватает  только  записать  в эту

 Конституцию. Еще и рпедоставляется право дышать.

      Проект   узаконивает   сегодняшний   произвол   в   системе

 здравоохранения,  бесплатно  могут  получить  медицинскую помощь

 только  в  государственных коммунальных медицинских учреждениях,

 хотя  каждый  знает,  что  эти  учреждения спешно переводятся на

 платную основу.

      Чтобы   доконца  усилить  эту  статью,  авторы  записывают:

 государство способствует развитию частных лечебных заведений. Не

 ошибусь в том, что уже завтра и сегодня в стране не останется ни

 одной  государственной  больницы,  ни  одного  профилактория или

 лечебного центра.

      Я  обращаюсь  к  родителям,  ко  всем,  у кого растут дети,

 обращаюсь  к молодежи, у которых будут дети: знайте, государство

 обеспечит  ваших  детей  образованием лишь 9 классов. Держава не

 гарантирует  получения высшего образования на бесплатной основе,

 продекларировано    бесплатное    обеспечение    образования   в

 университетах,   институтах,   техникумах,   училищах,   которые

 находятся  в  государственной  коммунальной собственности. Но мы

 должны  знать  и  это,  что уже 15% сегодня, 15% наших студентов

 учатся  на  платной  основе засчет каких-то спонсоров или других

 физических, юридических лиц.

      Дорогие  избиратели,  по такой Конституции рабочие, конечно

 же,  окажутся  в  жалких  лачугах,  без работы, образования, без

 медицинской  помощи.  Это  шаг  назад.  Задумайтесь  прежде, чем

 безмолвно голосовать за этот проект.

      И последнее. Предлагаю этот несовершенный проект отвергнуть

 и  все-таки  вчитаться  во  все  альтернативные  проекты.  А мне

 представляется,   что   проект,   который   подготовлен  не  125

 депутатами  Верховного Совета, а подготовлен мощной политической

 силой - Компартией Украины и фракцией ее в Верховном Совете.

      Уважаемые  избиратели,  у  нас  осталась, если не последняя

 возможность,  противостоять антинародной губительной политике. 1

 мая  мы  должны  выйти  на  улицы  и  сказать: "Нет антинародной

 Конституции,  -скажем,  -нет  реформам  не для человека труда, а

 засчет человека труда!"

      ОПЛЕСКИ.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Коропенко. За ним буде виступать   Чемерис.

     

      КОРОПЕНКО  А.  А. Шановна Президія, шановні колеги, шановні

 громадяни України!

      Верховна Рада проводить своє п'яте засідання по обговоренню

 проекту України роводить своє 5 засідання по обговоренню проекту

 Конституції,  запропонованою  Конституційною  комісією  разом  з

 поправками  та  пропозиціями  цієї  ж  комісії.  Дуде прикро, що

 Конституційну  комісію  повели  скорим  шляхом,  не  зважаючи на

 велике  протиріччя  самого  проекту.  Як  розуміти  той факт, що

 поправки  та  пропозиції членів комісії внесені окремим текстом?

 Це  що?  За  браком  фізичного та політичного часу так зроблено?

 Але,  як  кажуть  у  людях,  що  швидко  робиться  -те  не гарне

 родиться,  і  після  виступу  більшості депутатів стало ясно, що

 даний  проект  потребує  докорінного  опрацювання,  але  це  вже

 позаду.

      А  зараз  стосовно суті основного закону. Головне це те, на

 який  фундамент,  на  яку основу ставимо закон життя держави. Не

 будемо зараз відтінювати ідеологію, а матиме собі на пам'яті, що

 не дупутати ми з вами, а прості громадяни України. То як захищає

 цей  закон  простого трударя? Я комуніст, і спираючись на те, що

 людина  ає право на хороше життя, соціальний та правовий захист,

 це  головне,  то  ж  є основний закон, повинен базуватись на цій

 істині  -все  для людей, для наших громадян як теперішніх, так і

 майбутніх.  Є  надія,  що  тут  ми  повинні  бути єдині і писати

 Конституцію для народу, а не навпаки: народ для Конституції, або

 точніше, під Конституцію.

      Тому  потрібно  не  декларувати, що єдиним джерелом влади є

 народ, не джерелом, а чітко: влада в Україні належить народові і

 тільки  йому,  через  виборність  до рад. А ми, шановні, повинні

 пам'ятати,  що він, народ, на певний відрізок часу делегував нам

 право  вирішувати  питання  життя  та  діяльності, віднесений до

 різних  рівнів  рад  народних  депутатів.  Тож потрібно закласти

 такий  фундамент,  на  якому не озираючись можна ставити основну

 будівлю,  не  боючись  що  не  витримає,  а  для  цього потрібна

 рівновага всіх гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової.

 Так  цієї  ж  рівноваги,  як  раз,  і  близько немає. Навпаки, в

 проекті  перевага  виписана  для однієї гілки влади -виконавчої.

 Розуміємо,  що  є  Прзидент,  є закон про Президента, є Верховна

 Рада,  тому  потрібно  виписати їх права, базуючись на рівновазі

 влад.  Мається  на  увазі,  що  у  Президента і у Верховної Ради

 повинні  бути  контрважелі  для  перестороги  однієї  сторони чи

 другої  у  неможливості  перебрати  оті  важелі влади. Рівновага

 влади -це архіважливо, і вона повинна бути неодмінно в Основному

 Законі.

      В  цьому проекті слабо виписано розділ про прокуратуру -він

 не  просто  слабкий,  а занадто кволий. Хто буде вести нагляд за

 додержанням  законодавства в державі? Що це, помилка чи навмисне

 відтісняють  прокуратуру  від її головної задачі, роблячи статус

 кво безконтрольності та безвідповідальності?!

      Далі.  Ми  всі  говорили, що треба із Конституції не тільки

 Радянської  України, яку до речі, ніхто не відміняв, і Президент

 клявся на ній, приймаючи присягу, все краще -а там дійсно це є -

 і  переносити  до  нової.  Маються  на увазі гарантії держави на

 працю, відпочинок, безкоштовне навчання, медичне обслуговування,

 забезпечену  старість.  До  речі,  ми з вами в Законі про освіту

 прийняли  обов'язкову середню освіту, то це ж треба записати і в

 Конституцію!  Записано,  але  ж  як...  потрібно чітко записати:

 держава  гарантує  ці  права.  Тоді  буде ясно для кожного члена

 нашого суспільства.

      В статті 1 говориться, що Україна -соціальная держава. Якщо

 це  новий  термін, то потрібно дати роз'яснення чи тлумачення до

 цієї статті.

      В   7-й   статті   держава   визнає   і   гарантує  місцеве

 самоврядування.  Щось  утт не так! Що значить: держава визнає? А

 як  ні,  то  що  буде? А буде ліквідація влади -раз, але ж народ

 повинен  виказувати  своє волевиявлення саме через вибори до цих

 Рад,  а  Адміністрацію не вибирають -її призначають, і це вже не

 органи   народовладдя,  а  чиновничий,  адміністративний  апарат

 влади.   А  соновою  демократичного  утсрою  є  влада  Рад,  без

 місцевого  самоуправління  немає  правової  держави. Ніби тямущі

 люди з Пущі писали, а тут знову прогалина...

      Із районами у містах теж заковика -в житті вони є, діють, а

 в проекті щезли... Потрібно визначитися сітко, як потребує цього

 сновний Закон.

      Щодо   двоярусного   парламенту,   чи   як  то:  Сенату  та

 Національних  зборів.  Якщо  гальмувати законотворчий процес, то

 ліпше  не придумаєш -туточки все на місті. Цими ярусами як раз і

 буде  знижчено  молодий  український парламентаризм, за який тут

 так  багато говориться. Має бути одна Верховна Рада, якщо комусь

 не  подобається,  можна  доповнити "народна", але це тільки може

 скказати  сам  народ.  Так  і 4-й розділ потрібно називати. Дуже

 важливий  розділ  пропущений  в  проекті  -це розділ контролю за

 владою, а без нього просто не може бути влади народу.

      Залишається   влада   чиновника.   А  як  же  тоді  бити  з

 принципами?  Виражаючи  свою волю, спираючись на історію, дбаючи

 про пправа і свободи, піклуючись про злагоду, прагнуто розвивати

 і зміцнювати демократично-правову, усвідомлюючи відповідальність

 та  керуючись  актом  проголошення незалежності України, щоби це

 було  не  декларативно,  потрібен розділ чи доповнення -контроль

 народу за владою.

      Тоді  буде  дійсно  розвиватися і зміцнюватися демократична

 правова  держава.  Президент  України  є главою держави. А хто ж

 глава  виконавчої  влади?  Знову у розробників прогалини чи брак

 часу. У нас в державі жінок більше, ніж чоловіків,  а  в проекті

 про  них  сказано  дуже коротко -1. 5 срочки у статті 38, а де ж

 їхні права?

      Де  функції  держави  щодо  сім'ї,  материнства, дитинства,

 молоді?  Знову бракувало часу для розробки цього розділу чи щось

 інше? Цього ми вже не занємо. І гадки раніше не було, що в кінці

 20-го стооліття потрібно організовувати дитячі притулки, що діти

 в  14 років не знають, що таке шкільна парта.

      Стаття  36  Право...  приватній  власністі  гарантується...

 Згодні,  вірно,  але де гарантія щодо державної власності чи про

 неї   розробники   геть  забули,  не  кажучи  вже  про  державне

 регулювання  економіки.  Це що знову помилка чи далекий близький

 пприцід  щодо державної власності і її вани в еокноміці держави?

 А  колективна  власність  теж відсутня в проекті. А де підтримка

 державою  розвитку  культури,  науки,  загальна  доступність  їх

 надбання?

       Не  зрозуміло,  що  мали  на  увазі розробники розділу 10,

 називаючи  його  "Автономія Крим". З запропонованої їй статутом,

 знаючи,   що   є   Автономна   Республіка  Крим,  є  Закон  "Про

 Конституцію", який же в цьому залі донедавна було розглянуто. То

 ж  не   треба  було  робити  вигляд, що  це  не  так.

      На  наш погляд, розділ 8 потрібно назвати "Суди України", а

 не  "Правосуддя". Тому  що  до  останнього  ще  дуже   далеко.

      В  проекті  судова  влада  зводиться до о днієї із структур

 виконавчої   влади.  фактично  ліквідує  незалежність  суду,  що

 неминуче   приведе   до   подальшої   криміналізації   влади   і

 безнаказаності  чиновників.

      Але  як же бути з правом демократичної України? Тим більше,

 що  ми  ж  світовому  співтовариству  заявили  і повторюємо  це

 регулярно    про    побудову   громадянського   суспільства   з

 верховенством  права.

      І  це  значить,  що  і  стаття  30,  де йдеться про свободу

 совісті  і релігію необхідно доповнити двома важливими пунктами,

 а   саме:   "Розпалювання  ворожнечі  і  ненависті  у  зв'язку  з

 релігійними   віруваннями   забороняється"   та   "Церква   в   і

 відокремлена від держави і школа від Церкви". Такі пункти будуть

 боронити державу і церкву від втручання в справи один одного .

      Нам  здається,  що в Основному Законі треба записати верхню

 межу   податків,   та   таку,   яка   б   давала   змогу  нашому

 народногосподарському  комплексу  впевнено  і надійно працювати.

 Таке  застереження  обов'язково  потрібні.

      До  речі,  як вам відомо, Наполеон увійшов в історію більше

 як  людина,    що  встановила  невисокий  рівень  податків.

      Не можна не сказати, а точніше, заперечити щодо звинувачень

 комуністів  і  соціалістів,  що  вони  буцімто  виступають проти

 державності України, її цілісності і таке інше, м'яко кажучи. Ми

 а  Україну  незалежну,  зі стабільною, різноплановою економікою,

 високим  рівнем  життя усіх людей, ми за національне підгруддя в

 інтернаціональному  вирішенню  питань життя та діяльності народу

 України.

      логіка  та  ідеологія  Основного Закону повинна відображати

 всю  палітру нашого суспільства, бо ж Конституція для нього -для

 народу,   а не  навпаки.

      Це  яскраво  видно  і  в  проекті, запропонованого фракцією

 комуністів,  і підтриманою  125  народними  депутатами.

      Звертаю  увагу тих, хто категорично проти цього проекту. Ви

 детально  розгляньте його і побачите, що категоричність відійде.

 То  ж  і  вам  потрібно  робити  кроки на зустріч за для держави

 України.  Ось  тоді,  дійсно, можна створити народну Конституцію

 набагато років вперед.

      На  референдум  потрібно  винести  тільки ті статті, які не

 будуть узгодженні на Верховній Раді. А такі ясна річ, що будуть.

 Маємо  нідю, що при такому підході ми зможемо вконати волю своїх

 виборців,  які  підтримують  нас  десятками  телеграмів, листів,

 звернень  і  таке інше, в яких вони виказують свої пропозиції та

 накази нам з вами.

      Всі ми розуміємо, що Конституція потрібна, але ми ж повинні

 розуміти  і  друге,  що  це  не раллі автомобільне, гонки тут не

 потрібні, як і не потрібне тупцювання на місці.

      То  ж  шановні народні обранці воля свого народу -це поанад

 усе.  Шануємося  і  ми  ж перед народом України. Проект потрібно

 доопрацювати і винести на повторне перше читання.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Чемерис, за ним буде виступать Немировський.

     

      ЧЕМЕРИС   В.   В.   Володимир   Чемери,  Львів,  Українська

 республіканська партія.

      Не  дивлячиь на те, що обговорення проходить дещо сумбурно,

 конституційні дебати вже дали позитивні результати.

      По-перше,   є   переважаюча  думка  у  Верховній  Раді,  що

 Конституція потрібна і її треба приймати.

      По-друге,  жоден  з  виступаючих  ні  лівий,  ні  правий не

 сказав,   що   президентський  проект  ідеальний.  Навпаки,  всі

 наголошували на численних недоліках. і в цьому плані дуже добре,

 що  не  вдалося протягнути сирий варіант Конституційної комісії,

 якій  міг  би  мати негативні наслідки для української держави і

 демократії в Україні.

      По-третє,  почала роботу узгоджувальна комісія, правда поки

 що   на   громадських   засадах.   І   що   важливо  робота  іде

 конструктивно.  Комісія  взяла  на  себе сміливість виправити ті

 недоліки,  що  є  в  проекті.  Зокрема пропонується однопалатний

 парламент, підвищення  ролі представницьких органів Уряду тощо.

      Тому  я просто не бачу смислу в позиції комуністів, в тому,

 що вони усуваються від цієї роботи. Якщо так, то робота піде без

 них.  Комуністи просто ізолюють себе від конституційного процесу

 і  від політичного процесу у ширшому розумінні, залишивши партію

 деструктивною,  не  конструктивною опозиції. І справа тут завсім

 не в кількості представників від тої чи іншої фракцій. Незалежно

 від  того,  скільки  там буде лівих, правих, центристів символи:

 тризубци,  жовтий  прапор  і  гімн  "Ще  не  вмерла"  залишиться

 державними  символами  України.  І  справа  тут не в тому, що ці

 символи  існують проти п'яти років, вони існують набагато  довше

 і  є  невід'ємними  символами  України.  Незалежно від кількості

 представників   тої   чи  іншої  фракції  українська  мова  буде

 державною.  А Україна незалежною, а не Радянською Соціалістичною

 державою.

      Якщо   будь-яка   Комісія  конституційна  чи  узгоджувальна

 вирішить  інакше,  національно-демократичні  сили  такий  процес

 зупинять.  ДОбре  це  чи  погано,  але  це очевидно і давайте до

 очевидних речей ставитися, як належно.

      Поза  цими  питаннями є всі можливості знайти порозуміння в

 узгоджувальній  комісії  і  в цьому залі, і є реальні можливості

 знайти  триста  голосів необхідних для прийняття конституційного

 рішення.  Є  всі  можливості  знайти  конценсус і щодо розподілу

 влад,    повноважень    Президента,   парламента,   Уряду   щодо

 незалежності   суддів.  Тому  ще  раз  повторюю:  нам  необхідно

 сформувати     легітивну     Узгоджувальну    комісіюІ    Інакше

 конституційний  процес  піде  поза  Верховною  Радою,  а  цього,

 сподіваюсь, більшість депутатів не хоче.

      Позиція  Української  республікуанської  партії  полягає  в

 тому,  що ми повинні чкомога швидше прийняти Конституцію України

 і для цього максимально пройти шлях узгодження у Верховній Раді.

 Ми    провинні    зпропонувати   максимально   вивірений   текст

 Конституції, а це можна зробити тільки тут.

      Альтернативою  шляху  узгодження  є референдум. Як не дивно

 референдума  сьогодні  добивається, як Адміністрація Президента,

 так  і  представники  комуністів,  які  вже  давно  почали  збір

 підписів   за   референдум   з  основних  положень  Конституції.

 Результати   референдуму   будуть,  принаймні,  різні  в  різних

 регіонах.    Референдум    дасть    простір    для    діяльності

 сепаратистських  регіональних  угруповань.   Ситуація, очевидно,

 вкрай   загосриться,   і   наврядчи  хто  сьогодні  точно  зможе

 спрогнозувати результати.

      Референдум  -це крайній захист і давайте до нього вдаватися

 лише  тоді,  коли  інші  всі  варіанти випробувані. Сьогодні вже

 можна  говорити  про варіант Узгоджувальної комісії, який значно

 покращив президентський варіант і врахував основні положення, як

 проекту 1993 року, так і проектів УРП і інших ряду інших партій.

      Тепер   конкретно.  Давайте  проаналізуємо:  як  у  проекті

 Конституційної   комісії   відображено  основний  конституційний

 принцип   розподілу  влад.  Які  пропозиції  ми  пропонуємо  для

 опрацювання Узгоджувальної комісії. Суть принципу розподілу влад

 у   функціонуванні   3   незалежних   гілок  влади:  виконавчої,

 законодавчої та судової.

      У  варіанті  Конституційної комісії, по-перше, не зазначено

 хто   є   главою   виконавчої   влади.   Але  Кабінет  Міністрів

 підпорядковано Президенту, якй в свою чергу має необмедене право

 призначати і звільняти міністрів. Уряд не має права законодавчої

 ініціативи,  але  Президент,  крім  законодавчої ініціативи, має

 право видавати акти, якими Уряд повинен керуватися.

      Така  система може бути ефективною і навіть дуже ефективною

 за  умови  того,  що Президент безпосередньо керуватиме Урядом і

 нестиме   відповідальність за  дії виконавчої  влади.

      Але  в  проекті зберігається двовладдя, яке існує сьогодні.

 Номінально  Урядом  керує  прем'єр,  у той же час Президент може

 створювати апарат Адміністрації для підготовки проектів указів і

 оперативного  керівництва  Урядом від імені Президента.

      Така   система   вигідна   цьому  апаратові,  який  отримує

 величезні повноваження, ен будучі підзвітним і підконтрольним ні

 представницькому органу влади,  ні  виборцям.

      Тому  Узгоджувальна  комісія  запропонувала  наділити  Уряд

 функціями вищого, а не колективного органу виконавчої влади.

      Законодавча  влада.  Двопалатний парламент має як переваги,

 так і недоліки порівняно з однопалатним. Серед переваг: подвійни

 контроль за законопроектами, урівноваження представництва різних

 регіонів   України,   зменшення   ролі   спікерів  палат.  Серед

 недоліків:  зменшення швидкості в проходженні проектів в умовах,

 коли  необхідно  якраз  швидке  створення  правової бази реформ;

 небезпека федералізації України; роздвоєння законодавчого органу

 і виникнення  на  цьому грунті  законодавчих конфліктів.

      Деякі  проблеми  можна  вирішити за однопалатної моделі, як

 тепер пропонує Узгоджевальна комісія. Зокрема, замість створення

 посади  другого  спікера  разом  з  цілим апаратом другої палати

 необхідно  розмежувати  функції президента і парламента так, щоб

 глава  держави  не  мав законодавчих функцій, а парламент не міг

 втручатися  у  повноваження  уряду.

      Доцільність  саме  такого  вирішення постановленої проблеми

 продиктовано  занепокоєністю демократичних і реформаторських сил

 появою   потягом   минулого   року   низки   указів  Президента,

 підготовлених  в  надрах  його адміністрації, зокрема, Указу про

 фінансово-промислові  групи,  за  яким  українська  промисловіть

 потрапляла   а  залежність  від  російського  капіталу,  та  про

 створення  стабілізаційного фонду, за яким запроваджувався новий

 податок,   підсилюючи   і   без  того  важкі  податки...........

 виробництва.

      За   президентським   варіантом   Конституції   дуже  важко

 ініціювати  і  провести  в  життя  реформаторські законопроекти.

 Необхідно, скажімо, якщо цей проект ініціюється в вищій палаті і

 вища  палата  накладе  вето,  набрати  кваліфіковану  більшість.

 Потім,   якщо   Президент   накладен  відкладальне  вето,  знову

 квалаіфкована  більшість,  а  потім вступає в дію Конституційний

 суд,   який  наполовину  призначається  Президентом,  наполовину

 сенатом.   Тобто,   фактично  не  можливо  провести  який-небудь

 законопроект, який би відбивав інтереси реформ.

      У  той же час, право Президента на видання указів, що мають

 статус  законів,  враховуючи  це право, Адміністрація Президента

 стає, фактично, ще одним законодавчим органом, причому парламент

 за президентським проектом позбавляється права вето щодо указів.

 Ці моменти необхідно врегулювати в узгоджувлаьній комісії, і УРП

 має поправки близько до 60 статей Конституції з цього приводу.

      Судова  влада. Стаття 124 президентського варіанту визначає

 право  Президента  призначати  суддів,  що  повністю перекреслює

 незалежність судової влади.

      Отже,  у  Президентському  варіанті принцип розподілу влади

 повно  не відображений, і саме на усунення цього недоліку мусить

 бути спрямована робота узгоджувальної комісії.

      Далі.  Конституція  повинна  не  лише  декларувати,  але  й

 гарантувати  незалежність  України,  незалежність  її зовнішньої

 політики.   Гарантію   таку  може  дати  лише  контроль  з  боку

 представницьких    органів    влади   за   посадовими   особами,

 уповноваженими визначати і проводити цю політику.

      Занепокоєння  національно-демократичних сил викликає те, що

 у,   так   званих,   інтеграційних   процесах,  які  ініціюються

 російським  керівництвом з метою відновлення Російської імперії,

 беруть   участь   сьогодні  країни,  де  президентська  влада  є

 безконтрольною:   Білорусь,  Казахстан,  Киргизстан.  Принаймні,

 пізно  потім  буде  хапатися  за  голову і думати, що буде, коли

 великі   повноваження   Президента   перейдуть  до  представника

 антидержавних,  антидемократичних сил. Знаючи про нестабільність

 національних  поглядів  Президента,  його  оточення,  про те, що

 отримавши повноваження за Конституцією, за конституційною угодою

 Президент  наступного  дня  Президент підписав Сочінські угоди з

 Росією,  а  18  липня виконавча вертикаль була спрямована як раз

 проти  прихильників  незалежності. УРП виступає за закріплення в

 Конституції  президентсько-парламентського  устрою  з  взаємними

 противагами між законодавчою і виконавчою гілками влади.

      Жорстка  влада  ефективна  для  перехідного періоду, але ми

 пишемо  Конституцію  не для перехідного періоду,  а принаймні на

 десятиліття   і   чим   швидше  ми  створимо  правову  базу  для

 нормального, а не перехідного періоду, тим швидше цей нормальний

 період наступить.

      Треба  зауважити, що президентський проект має ще принаймні

 два  суперечливих  моменти. Перший-стаття 10, що визначає статус

 мов.  Перше  речення  цієї  статті надає українській мові статус

 державної,  але  вже друге речення дозволяє державним органам та

 організаціям  використовувати  інші  мови. Зайве говорити, що ця

 стаття  фактично  дає  зелене світло російськомовній експансії в

 Україні.

      Другий  момент  -розділ 10, який визначає статус Криму. УРП

 виступає  за  надання  криму  статусу  області в складі України,

 одже, можна підсумувати. Варіант Конституційної комісії потребує

 серьйозного  доопрацювання,  насамеперед  щодо розподілу влад, а

 також місцевого самоврядування, прав людини і цим, сподіваюсь, з

 успіхом  займається узгоджувальна комісія. Але поза цим очевидно

 Конституція буде прийнята із закріпленням державних символів, із

 державним    статусом    української   мови,   із   закріпленням

 незалежності української держави, іншої історичної перспективи у

 нас немає, іншого і не буде.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається Немировському.

     

      НЕМИРОВСЬКИЙ.

     

      309 избирательный округ, Одесская область, Болград.

      Шановний Олександре Миколайовичу, шановні народні депутати,

 шановні виборці!

      У  конституційному  процесі,  коли  йде обговорення проекту

 Нової  Конституції  України,  внесеної  Конституіцйною комісією,

 ніхто  не  може  залишатись  стороннім  спостерігачом,  спокійно

 слухати,  як  робиться  ревізія  нашої історії горе-політиками в

 односторонніх  політичних  цілях. В цьому відношенні наше минуле

 відкидається,  знищуються  досягнуті права та гарантії народу, а

 також  практики...  а також... і такої практики немає ні в одній

 країні  світу,  тому  що  це  звужує  наші  погляди на історію і

 сучасність  і  заважає  нам  правильно робити висновки, будувати

 державу в інтересах народу.

      Ми  постійно  чуємо  голоси  від мітингової демократії, які

 закликають нас негайно приймати поданий Кконституційною комісією

 Президентський    проект    Конституції   України,   при   цьому

 звинувачують   ліві   сили   в   гальмуванні   занадто  швидкого

 конституційного  процесу.  Мабуть,  не  лишнє буде остудити дуже

 гарячі   голови  тим,  що  в  жодній  країні  так,  поспіхом  не

 приймалась  Конституція  і  що це не Декларація про суверенітет,

 від  якої праві  сили вже відказуються сьогодні, а це - Основний

 Закон України.

      Не  така  доля  має  бути  Конституції,  що  сьогодні ми її

 приймаємо,  а  завтра кажемо, що є багато помилок і знову будемо

 звинувачувати ліві сили.

      Конституційний  порядок  тримається  в  державі  не  буквою

 закону,  а  злагодою  в суспільстві, яке служить опорою державі.

 Пока  галаслива  кампанія, організована в областях та районах не

 йде  на користь суспільству сьогодні, а лише ускладнює суспільне

 життя.

      Наші  горе-політики  уже  дійшли  до  того,  що появляються

 оригінальні   думки  такого  типу,  що  Верховна  Рада  не  може

 приймати...   не  може  прийняти  запропонований  Президентський

 проект  Основного Закону і тому давайте призначити конституційні

 збори,  які  і  приймуть  нову Конституцію... Інтересно, на базі

 якого закону і по якому порядку?!..

      Зрозуміло, чому з'явилась така теоретична новація -тому, що

 народ,  з  якого зробили сьогодні безробітніх, бродяг і злиднів,

 який  сьогодні не може заробити собі на кусок хліба, скаже слово

 на  референдумі  по  основним  положенням  Конституції. Його вже

 ніхто   не  зможе  загнати  під  такий  Основний  Закон.  Ніяких

 "одобрямс"   з   областей  та  районів,  де  поспіхом  виконують

 розпорядження  Президента та його адміністрації, не спрацюють. В

 проекті навіть не юрист помічає серьйозні недоліки, недоречності

 і простоо політичні ппомилки.

      Що  мається  на  увазі?  По-перше. З проекту Конституції не

 випливає  яка ж має бути в суспільстві політична система. З чого

 вона  складається  і якщо, якщо політичним партіям забороняється

 створювати свої структури в вищому законодавчому органі держави.

 То  де  ж  ця візметься структуризація правлячих сил, за які так

 багато  говорять  "центристи"  та  "  праві" сили.

      Якщо  говорити  словами проекту, то, будь ласка, стаття 12:

 "Держава  гарантує  свободу  політичної  діяльності". Стаття 29:

 "Кожному  гарантується право на свободу думки і слова, на вільне

 виявлення  своїх  поглядів  і переконань". Стаття 31: "Кожен має

 право  на свободу об'єднання для здійснення і захисту своїх прав

 і  свобод  та  задоволення  політичних  економічних, соціальних,

 культурних та  інших  інтересів".

      Політичні партії України сприяють виявленню політичної волі

 громадян,  беруть  участь  у  виборах.  І нарешті стаття 32, яка

 ставить  всі  крапки  із  цього  на  свої  місця, денаписано "не

 допускається  утворення  і  діяльність  організаційних структур,

 політичних   партій  в  органах  державної  влади  і  в  органах

 місцевого  самоврядування".

      І,  будь ласка, оцінюйте що до чого. Стаття 80, підпункт 3-

 й,  це  нас  лічно  касається  "повноваження  депутата, сенатора

 припиняється  достроково  в  випадках  невиконання  вимоги  щодо

 несуміснства  мандата  депутата  або  сенатора  з  іншими видами

 діяльності. Ми ... перепутити з роботою, про це річ не йде.

      Називається  "приїхали".  Оце  ваші  полдітичні  свободи  і

 права, оце вам деморкратія

      Бачили  очі, що  робили.

      По-друге,  куди з тексту Конституції поділося народовладдя,

 яке  зведено авторами проекту основного закону до референдумів з

 незрозумілим  механізмом  його і права оскарження свавільних дій

 чиновника,   і   вибори   народних  представників  до  місцевого

 самоврядування, на яких, практично, нічого н е вирішується.

     По-третє,  нам  рпопонують зробити законодавчий орган з двох

 палат. При унітарній державі. І поправки до Конституції приймати

 через  референдуми. І так дуже багата держава і дівати нам гроші

 нема   куди.  Правда,  наші  пенсіонери,  робітники,  селяни  та

 інтелигенція  вже  звикли  по  півроку не получати платню, то як

 треба  буде  проветси  референдум,  то можна і по року нічого не

 платити  людям.

      А   от   до  слуг  народу,  авторів  проекту,  прилаштували

 незалежний  мандат вді виборців. І 4 роки нема чого зустрічатись

 з ними, як-небудь обійдуться. Обов'язків перед ними нема. Ось ще

 один  принцип  народовладдя.

      по-четверте,  Президента пропонують зробити головою держви,

 йому  дати  всі повноваження всіх гілок влади, правити країною і

 ні  за  що  при  цьому  не  відповідати перед народом, який його

 обрав. А Уряд Президент може за неділю назначити чи звільнити.

      Виникає  питання,   навіщо  тоді  Прем'єр-міністр?

      І,  мабуть,  самим  великим  успіхом в проекті є те, що всі

 народні  депутати, сенатори, судді Верховного та Конституційного

 суду   втрачають  свої  повноваження  при  порушенні  присяги.  А

 Президента  це не стосується, можна мати таку гарну передвиборну

 програму,   роздавати   обіцянки   народу,  приймати  клятву  на

 Конституції і на Біблії, а після цього робити, що заманеться. За

 це  відповідальності  ніякої.

      Це, безумовно, новація, якої не бачив світ, і ніхто в світі

 до  цього  не  додумався  крім  наших великих правників проекту,

 Основного Закону  держави.

      По-п'яте,  по  національному  питанню.  Стаття  3. "Права і

 свободи людини та їх гарантії визначаються зміст і спрямованість

 діяльності держави, утворення і забезпечить прав і свобод людини

 є  головним  обов'язком  держави". Дуже  гарно!

      Стаття  10. Державною офофіцйною мовою є українська мова. В

 місцях  компактного  проживання  громадян, що належить до однієї

 або  інших  кількох національних меньшин поряд з державною мовою

 може  вживатися  діяльності  органу деравжної влади та державних

 організацій  мова,  прийнятна  для  більшості  мешканців певного

 населенного пункту.

      А інтересно, а в других організаціях, недаржавних, яка мова

 буде вживатися і що  там робитися буде.

      І   для  повного  щастя  48  стаття  гарантує  національним

 меньшинам  получати освіту на рідній мові. І наверное треба буде

 нам обязательно в каждом населеном пункті мати свій університет.

 А  то  як  же ми тоді получим повну освіту. Получається державна

 мова   -одно,  прийнятна  мова  для  місцевості  чи  для  одного

 населенного пункту -це друге для більшості і мова навчання -це в

 державних устновах, а не в державних  ніхто не знає.

      Тільки  не  ясно,  як  забезпечити  сьогодні,  коли даже по

 українській  мові  сьогодні  на  рідній  українській  мові немає

 підручників.  Практично  для національних меньшин можна получити

 саме  більше  середню  освіту  і хватить вам, а то ви і так дуже

 розумні.

      А стаття 11 роз'ясняє чому... тому, хто не розібрався в цих

 статтях. Держава сприяє консолідації розвитку української нації,

 а   не  народу  України6  її  історичній  свідомості,  традиції,

 культури,  розвитку  етничної,  культурної, мовної та релігійної

 самобутності,  світ  національних меньшин. Хто може пояснити, що

 це таке по відношенню до національних меньшин?

      Панове  автори  опам'ятайтесь. Питання національних меньшин

 так не вирішуються, бо вони ці національні меньшини начнуть самі

 ці  питання вирішувати. А що з цього получається -це до добра не

 доводить.  А  хто  не вірить, то почитайте історію. Це буде дуже

 розумно.

      Ось   вам  рівні  права,  що  гарантуються  ще  статею  19.

 Громадяни України мають рівні конституційні права і свободи та є

 рівними перед законом.

      Значить,  один  рівний перед законом має все, може получати

 освіту  всю,  а другому хватить і трьох класів. Ось вам подарок,

 дорогі  кримчани. Крім того, вам уже затвердили Конституцію, але

 ви  не  тіштесь,  бо  будете  мати тілки статут Крима. Пограли в

 політику  і хватить. Осі вам, дорогі громадяни, повна відповідь,

 що  дає  стаття  19,  яка  говорть що нге може бути привілеїв чи

 обмежень  на  підставі раси, кольору, шкіри, політичних чи інших

 переконань,  статі, етнічного, соціального походження, майнового

 стану,  місця  проживання, мови, релігії та інших обставин. Отож

 знову приїхали.

      Маємо  право,  та  не  знаємо як його використати. Бо як ті

 басні  про  лисицю та журавля: дали істи, але попробуй з'їж. Оце

 то, що ми називаємо "маємо право".

      І   на   заключення.   На   мою  думку,  проект,  винесений

 Конституційною  комісією,  повинен бути докорінно доопрацьовани,

 концептуально  виправлений, і щоб це були не лозунги та гасла  і

 статті, які не протирічать одна другій, а правовий фундамент для

 нашого народу, нашої держави і суспільного життя. І тільки після

 цього його можна буде розглядати в першому читанні.

      Спасибі за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, перед тим, як оголосити час на

 переву,  я  хотів  би просити вас, щоб ви своїм колегам передали

 всім,  що  ми  о  16  годині  розпочнем роботи з розгляду питань

 порядку   денного,   тих   невідкладних   питань,   за   які  ми

 проголосували  на  початку роботи в квітні місяці. Тому я просив

 би,  щоб  явка  була  о  16  годині   хороша,  і ми розпочнем із

 планових питань. а зараз оголошується перерва до 16 години.