Стенограма пленарного засідання

19 квітня 1996

 

ЗАСІДАННЯ ШІСТДЕСЯТ ПЕРШЕ

(Частина 2)

 

Сесійний зал Верховної Ради України. 19 квітня 1996 року. 12 година 30 хвилин. /Після перерви/.

 

 

Веде засідання   перший   заступник  Голови  Верховної  Ради України ТКАЧЕНКО О.М.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати,  прошу зайняти  місця. Запрошуйте всіх до залу.

 

     Продовжуємо роботу.   Слово   надається   депутату  Пронюку. Підготуватися депутату Драгомарецькому.

 

     ПРОНЮК Є.В.,  голова  підкомісії  Комісії   Верховної   Ради України   з   питань   прав   людини,   національних   меншин   і міжнаціональних   відносин    /Тисменицький    виборчий    округ, ІваноФранківська   область/.   Депутатська   груш  "Державність", Українська  республіканська  партія.  Шановний  пане  головуючий! Шановні колеги!  Майже рік тому українське суспільство переживало хвилю напруги, подібну до тієї, яку маємо

 

     3

 

     сьогодні. Тоді  державну  політичну  кризу,  що  невблаганно насувалася  і  яка  в  жовтні  1993  року в Росії була розв'язана розстрілом  Верховної  Ради  Російської  Федерації,   нами   було розв'язано  шляхом  укладення  Конституційного  договору.  То був український    спосіб     розв'язання     суперечностей,     який характеризується компромісами,  певного повільністю,  але всетаки впертим просуванням уперед у розв'язанні тієї чи іншої проблеми.

 

     І ось тепер ми маємо знову застосувати цей самий спосіб, щоб подолати  ще  один бар'єр,  ще одну перепону на шляху до мирного, демократичного розвитку України.

 

     Я сподіваюся,  що  патріотичні  сили  в  нашому   парламенті зрештою  це  зроблять.  Ті,  що гальмують цю справу,  прагнуть не допустити прийняття Конституції до 16 червня - до  президентських виборів  у Росії,  щоб здати за методом Лукашенка наш суверенітет Зюгановим і Жириновським, - приречені на поразку.

 

     Що пропонують  нам  ті,   хто   не   хоче   приймати   зараз Конституцію,  хто  зриває  цей  процес?  Що пропонує Комуністична фракція?  Товариш Моісеєнко пропонує не  менше  Я  не  більше  як державу  УРСР  у  московському  союзі.  А  це  означає повернення советського  гулагу,  селянського  кріпацтва,  позбавлення  вищої цінності людей - свобода.

 

     Але хіба  український  народ  може  забути  ті жахи,  які ми пережили упродовж отих так званих "золотих" сімдесяти років? Я не буду вдаватися в докладний перелік усіх тих жахів /це,  власне, і неможливо зробити/, але все-таки не

 

     4

 

     можу втриматися,  щоб  не   назвати   один   факт   -   факт святкування.  Свято - це завжди щось радісне й приємне.  А ось як святкували двадцяту річницю  жовтневого  перевороту.  За  ухвалою особливої  трійки  управління НКВС Ленінградської області від 9 і 10 жовтня 1937 року /це  архівний  документ/  було  засуджено  до розстрілу  тисячу  українських діячів культури.  Серед них...  Це цілком по темі. Не перебивайте, будь ласка, я вас не перебивав.

 

     Серед них  -  Лесь  Курбас,  професор  філософії  /до  речі, марксистської/  Петро Демчук,  письменники Мирослав Ірчан,  Антін Крушельницький,  Василь  Атаманюк,  Михайло  Яловий  та  інші.  Я повторюю:  тисячу  українських видатних діячів /я вже не кажу про інших,  списки яких ми ще не зібрали/ було засуджено до розстрілу на    відзначення    двадцятої   річниці   так   званої   Великої соціалістичної  революції.   Звичайно,   це   не   що   інше   як канібальство.  То  що,  ми будемо повертатися до УРСР,  до всього того?  Звичайно, назад вороття немає. Мені видається, що той, хто обізнаний   з   "благами"   будівництва  комунізму,  на  цей  раз схаменеться і не послухається, як це інколи бувало раніше.

 

     Я сподіваюся,  що ми маємо нагадувати нашим  співвітчизникам про  той  "тріумфальний  хід"  комунізму  по концтаборах Воркути, Печори,  Інти,  Норильська,  Колими, Магадана, Тайшета, Кінгіру й Північного Уралу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Говоріть за темою.

 

     ПРОНЮК Є.В.  Я  намагаюся  говорити  за темою.  Це цілком за темою,  оскільки   той   варіант   Конституції,   який   пропонує Комуністична фракція, веде до відродження оцих самих

 

     5

 

     гулагів, до  того самого шляху,  який ми пробили.  Так що це цілком відповідає темі.  Ви  не  любите  цього  слухати,  шановні комуністи.   Ну,  що  зробиш...  Тоді  не  треба  брати  на  себе відповідальність  і  не  треба  вимагати   від   Верховної   Ради скасування  заборони  на колишню КПРС-КПУ.  Ви ж цього вимагаєте, отже,  ви солідаризуєтеся з цією колишньою  партією.  Тоді,  будь ласка, слухайте це.

 

     Не коли-небудь,   а   вчора   в   Києві  відбулося  зібрання керівництва  обласних  організацій   Всеукраїнського   товариства політичних   в'язнів  і  репресованих,  на  якому  було  ухвалено продовжувати збір матеріалів для  організації  міжнародного  суду над  КПРС-КПУ  за злочини тоталітарного режиму.  Учора ж на цьому зібранні так само було  ухвалено  всім  колишнім  репресованим  і політв'язням  включитися  в  конституційний процес,  вимагати від своїх депутатів,  від Верховної Ради  прийняття  Верховною  Радою Конституції,  узявши  за  основу проект,  внесений Конституційною комісією.

 

     Нам видається,  що Іншого шляху  немає.  Ви  пам'ятаєте,  як важко  йшла  справа з Конституційним договором?  Але ми взяли той проект,  змінили,  доповнили його і зрештою погодили  2  ухвалили договір. Таким чином ми подолали оту державнополітичну кризу, яка наростала рік тому. Гадаю, так само ми маємо зробити й тепер.

 

     Я підтримую  проект   постанови,   який   поданий   десятьма фракціями,   про   створення  спеціальної  головної  комісії  для опрацювання  проекту  Конституції  з  тим,  щоб  ми  подали  туди зауваження  і  через  короткий  термін  -  через два тижні змогли розглянути й ухвалити його в першому читанні,  а потім, обмеживши термін другого читання, прийняти головний документ нашої держави.

 

     6

 

     Іншого шляху в нас немає і не може бути. Будь-яке зволікання

- чи то зривання засідань парламенту,  чи то затягування є не чим іншим   /і   це   треба   вже   зрозуміти/   як  антиукраїнською, антидержавною акцією.  І ми на це так і будемо дивитися.  Тому  я закликаю  всіх  депутатів  Верховної Ради підтримати той проект і взятися за роботу.

 

     Хоча я не схильний,  що треба все  схвалювати.  Є  там  наші зауваження.  І  в  усіх нас вони в,  бо ми мали доволі часу,  щоб опрацювати той проект.  Але ж, будь ласка, давайте просуватися, а не тупцювати на місці.

 

     Особливість нашого розвитку і біда його в тому,  що ми йдемо дуже повільно. Але перевага цього розвитку й розвитку Української держави  полягає  в  тому,  що  ми  все-таки просуваємося.  Я вас закликаю йти цим шляхом і до червня ухвалити Конституцію України.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.     Депутат     Драгомарецький      від Комуністичної фракції. За ним - депутат Старовойтова.

 

     ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ С.Д.,  голова  Контрольної  комісії Верховної Ради України з питань приватизації /Іллічівський виборчий  округ, Одеська   область/.  Уважаемые  коллеги!  Не  могу  не  начать  с замечания по поводу только что  прозвучавшего  выступления  моего коллеги. Да, мы "повільно" двигаемся куда-то, только жаль, что, к сожалению,  в конституционном процессе  двигаемся  назад:  не  от тоталитаризма   к   демократии,  а  от  относительной  демократии постепенно

 

     7

 

     к тоталитаризму.  Ну сколько можно быть вечно  вчерашними  и смотреть  назад!  Тот,  кто смотрит назад,  расписывается в своей неспособности решить проблемы, настоящего и будущего.

 

     Конституция страны - это Основной Закон.  Если хотите -  это закон законов. Поэтому спешка и суета при его принятии неуместны. А отсюда любая попытка  грубо  "продавить"  через  парламент  при помощи  "одобряємо"  из  многолетнего прошлого наверняка кончится неудачей.

 

     Законы государства  представляют   собой   систему,   а   не хаотический   набор  различных  положений.  Основу  этой  системы формирует  Конституция,  являющаяся   не   только   учредительным документом  государства  и  его основных институций:  парламента, правительства,  суда,  местного самоуправления,  - но и серьезным юридическим актом.

 

     Как юридический  документ Конституция должна быть изложена в четких  юридических  терминах,   а   ее   положения   не   должны противоречить одно другому,  то есть заведомо создавать коллизии. Как документ учредительный Конституция должна содержать процедуры разрешения  противоречий,  возникающих  в  процессе  деятельности государства.

 

     Представленный проект    президентской    Конституции     не соответствует указанным требованиям.  Необходимо подчеркнуть, что основные  положения  конституционного  устройства   Украины   уже определены  Соглашением  о  партнерстве  и  сотрудничестве  между Украиной и Европейским союзом,  которое ратифицировано  Верховным Советом Украины и Европейским парламентом и, таким образом, стало уже частью национального законодательства Украины.

 

     8

 

     В статье  51  этого  соглашения  четко   сказано:   "Сторони визнають,  що  важливою умовою для зміцнення економічних зв'язків між  Україною  та  Співтовариством  є   зближення   існуючого   і майбутнього     законодавства     України    із    законодавством Співтовариства.  Україна вживе заходів для забезпечення того, щоб її  законодавство  поступово  було  приведено  у відповідність до законодавства Співтовариства".

 

     Приводить законодательство в соответствие с правом Евросоюза необходимо   начиная   с   Конституции,  ибо  именно  Конституция закладывает основы правовой системы государства.

 

     В основе государственного устройства всех европейских  стран является  разделение  государственной  власти на законодательную, исполнительную и судебную, имеющие равные права и полномочия.

 

     Что же  мы  видим  в  проекте   президентской   Конституции? Президенту  предоставлены полномочия:  а/ законодательной власти, б/ исполнительной власти,  в/ судебной власти, - то есть заведомо попирается  принцип  разделения  властей.  О  каком  сближении  с законодательством Евросоюза можно говорить?

 

     Ему вменены  также  функции  учреждения   различных   ветвей власти,   то  есть  функции  создания  органов  судебной  власти, назначения должностных лиц  судебной  власти  и  их  смещения  по собственному   усмотрению,   созыва  и  роспуска  законодательных органов,  а также контрольные функции над  действиями  фактически всех ветвей власти.

 

     Последним политическим  лидером  из  стран  Европы  с такими неограниченными полномочиями /не хочу никого обидеть,  но слов из песни не выкинешь/ являлся Адольф Гитлер. Рекомендуем

 

     9

 

     нынешним авторам    этого   проекта   Конституции   прочесть солиднейшую    монографию    Александра    Галкина    "Германский фашизм"/раздел "Механизм контроля за обществом"/.

 

     Предложенный проект  Конституции  есть проектом формирования тоталитарного государства с чисто декларативными законодательными и судебными органами.

 

     Как вы понимаете,  этим данный проект Конституции отличается от конституций всех  европейских  государств  без  исключения,  в которых  именно  законодательная  власть  -  парламент  формирует исполнительную, а не наоборот.

 

     Кроме того,     законодательства      европейских      стран предусматривают      безусловную      ответственность     органов исполнительной  власти  и  их  должностных  лиц  за  неисполнение закона.  В  то  же  время  в  представленном  проекте Конституции встречаются явно алогичные вещи.  Например,  предполагается,  что Президент  распускает  парламент,  если  он  дважды не утверждает программу правительства.  А если эта программа  правительства  не влазит ни в какие ворота, то как ее можно утверждать?

 

     А какова ответственность правительства,  скажем, если оно не исполняет бюджет, и кто эту ответственность устанавливает? Ответа нет.

 

     Наиболее выпукло  система  безответственности  за  нарушения закона   проявилась   в   период   действия    так    называемого Конституционного договора. Напомню, как нас гнали в шею, кричали: "Принимайте!".  И что изменилось  через  год?  Ничего,  положение только ухудшилось.

 

     В Конституционном  договоре  впервые  сделана робкая попытка продекларировать разграничение полномочий. Однако те же самые

 

     10

 

     лица, подписи которых стоят  под  этим  документом,  сорвали избрание   Конституционного  Суда  Украины,  совершили  узурпацию власти,  совмещая посты  в  исполнительных  органах  власти  и  в парламенте,   систематически  срывали  наложение  вето  на  указы Президента,  выходящие за пределы  его  полномочий,  определенных пунктом 2 статьи 18 Конституционного договора.

 

     Это стало  возможным  в  результате  слабости и фактического бесправия судебной власти в силу ее расчленения на три автономные структуры:    Верховный    Суд,    Высший   арбитражный   суд   и Конституционный Суд.  А  прокуратура  вообще  изъята  из  органов судебной  власти.  И  получается:  Президент заявляет,  что у нас криминальное общество,  а органы,  которые должны бороться с ним, прокуратура в частности,  лишаются по данному проекту Конституции даже права общего надзора.  И если очередной мэр  или  губернатор примет какое-то безумное решение,  то никто это решение не сможет отменить. Не говорю уже об указах Президента и Верховном Совете.

 

     Хотелось бы отметить,  что все почему-то  деликатно  обходят вопрос о президентской власти вообще.  Скажите,  пожалуйста, хоть один   человек   на   территории   этой   страны   скажет,    что конструктивного   и  позитивного  принесла  президентская  власть Украине?  Все разводят руками и никак не могут понять,  зачем это нужно.

 

     Возникает сплошная путаница.  Благодаря президентской власти у  нас  два  Кабинета  Министров  в  стране.  Может   государство позволить   себе   это?   Нет,   не  может.  Путаница  в  органах исполнительной  власти.  Блокируется  избрание   Конституционного Суда.

 

     И в  конце-концов  лишний элемент в системе управления - это не просто лишний элемент. Это всегда мешающий элемент.

 

     11

 

     Поэтому надо вернуться к предложениям  коммунистов,  которые ставят  вопрос  о  ликвидации  института  президентской  власти в Украине  вообще...  Уважаемый  господин  Пронюк,  вы  как  всегда вчерашний.   Генсеков   в  Коммунистической  партии  Украины  нет сегодня. Запомните это, пожалуйста.

 

     Двухпалатный парламент:  да,  это  признак  демократического государства.  Но  ведь  двухпалатный парламент отражает состояние федерального   устройства   государства.    Депутат    Мясковский предлагает   правильно:  если  идем  на  двухпалатный  парламент, господа и паны,  будьте добры,  вначале - федеральное  устройство государства.

 

     Следующий момент.  Сегодня введение двухпалатного парламента

- это тормоз при принятии законов,  Если две  структуры,  которые занимаются   законодательным  творчеством  -  Верховный  Совет  и Президент  Украины,  -  сегодня  с  трудом   договариваются,   то представьте  себе  еще  наличие промежуточной палаты.  Это конец. Процесс законотворчества в Украине будет остановлен и  заторможен чуть ли не навсегда.

 

     Далее. Хочу подчеркнуть,  что рассматриваемый сегодня проект Конституции  -  это  чисто  эпигонский  проект.  Он  списан,   по существу,   с   конституции   России  и  конституции  Французской Республики.  Но  во  Французской  Республике,  где   используется элемент   отсылочного   права,  там  в  каждом  законе  прописана ответственность    лиц    за    неисполнение.    А    в     нашем законодательстве?..  Таким  образом  мы стимулируем что?  Систему сплошного, тотального беззакония в органах исполнительной власти.

 

     И принципиальный  вопрос  экономического  характера.   И   я подчеркиваю, что это чисто эпигонский вопрос. У нас в проекте

 

     12

 

     Конституции две   формы   собственности:  государственная  и частная.

 

     Уважаемые господа!  Хочу   напомнить   сторонникам   частной собственности,  что сегодня в развитых рыночных системах частной, индивидуальной собственности осталось  меньше  13  процентов.  До каких пор можно тянуть страну вспять, даже не к началу двадцатого века, а в конец восемнадцатого?!

 

     Заканчивая свое выступление,  хочу сказать следующее. Сергей Гмыря   привел   прекрасное   выражение,  появившееся  в  народе: "стабилизец".  Теперь появилось  новое  -  "консервация",  Проект Конституции - это консервация бесправия,  произвола и нищеты. Его ни  в  коем  случае  нельзя  принимать,  ибо  общество  не  может постоянно  идти  назад.  Ему  надо  идти вперед.  Эта Конституция движения вперед не обеспечивает и обеспечить не может.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Депутат Старовойтова від МДГ.  За  нею буде виступати депутат Марковська.

 

     СТАРОВОЙТОВА Г.М., секретар Комісії Верховної Ради України з питань  боротьби  з   організованою   злочинністю   і   корупцією /Красноперекопський  виборчий округ,  Автономна Республіка Крим/. Межрегиональная депутатская группа.  Народные  депутаты  Украины, входящие  в  состав Межрегиональной депутатской группы,  осознают особую важность настоящего исторического момента в  жизни  нашего государства  и  свою  ответственность перед нашими избирателями и народом Украины за принятие

 

     13

 

     Конституции. Мы  солидарны  с  теми  народными   депутатами, которые считают,  что Конституцию должен принять Верховный Совет, реализовав тем самым свою трудную, но и почетную обязанность.

 

     Процесс подготовки  Конституции  прошел  уже  длительный   и непростой  путь.  Обобщен опыт государственности Украины,  других государств.  Действует  временный  конституционный   документ   - Конституционный  договор.  И  как бы мы к нему ни относились,  за время его подготовки, рассмотрения, принятия и действия наработан ценный  опыт  государственного  строительства,  который  позволит более ответственно и  уверенно  определить  в  новой  Конституции полномочия и соотношения различных органов власти.

 

     Представлено на обсуждение несколько проектов Конституции. С уважением относясь к их авторам и к их работам,  мы считаем,  что все-таки  за  основу  должен  быть  взят  проект,  представленный Конституционной комиссией. В то же время, по нашему мнению, он не может  быть  принят  в  первом чтении без существенной доработки, которую  следует   поручить   временной   специальной   комиссии, образованной  на  пропорциональной  основе  согласно  квоты  по 2 депутата от 25 народных депутатов.  Часть депутатов нашей  группы предлагает  включить  в  состав комиссии также одного человека от крымских депутатов.  Как мы  помним,  в  составе  Конституционной комиссии  представительство  от  Автономной  Республики Крым было обеспечено.  Следовало бы сохранить это положение  и  при  работе временной комиссии.

 

     У нашей  группы  есть  предложение и по проекту Конституции. Здесь  уже  довольно  подробно,  в   частности   и   в   докладе, анализировался этот проект. Я не ставлю себе цель так же подробно анализировать весь проект. Со многими положениями,

 

     14

 

     высказанными здесь, мы согласны. Поэтому обращаю внимание на те  разделы,  по которым мнение нашей группы отличается от мнения других депутатских групп.

 

     Так, в преамбуле мы предлагаем первое положение дать в такой редакции:   "Ми,   народ   України   -   громадяни  України  всіх національностей".

 

     В статье  10  проекта  мы  предлагаем  предоставить   статус официального  русскому языку.  Это отражало бы реальную ситуацию, которая сложилась в Украине,  тем более что  в  мировой  практике такой  опыт есть.  Мы уверены,  что это никак не стимулировало бы сепаратизм, а напротив укрепило бы государство.

 

     40 процентов населения Украины  говорит  на  русском  языке. Большинство   из  них  проголосовало  за  независимость  Украины, надеясь при этом, что это государство защитит их права и свободы, в том числе и право говорить на языке,  с которым они выросли.  И было бы нечестно, если бы мы обманули их ожидания и доверие.

 

     Большинство в группе склоняется к тому, что в наших условиях более  приемлем  однопалатный  парламент.  Кроме  тех аргументов, которые   были   высказаны   в   докладе   уважаемого   Владимира Григорьевича Буткевича, в выступлениях других народных депутатов, хотелось бы обратить ваше внимание и на такой: исходя из традиции нашей  политической  жизни  двухпалатный  парламент  привел  бы к образованию еще одного очага напряженности  в  обществе  -  между двумя ветвями законодательной власти.

 

     Мы считаем, что лишение прокуратуры полномочий по надзору за соблюдением законов отрицательно скажется на состоянии

 

     15

 

     законности, и    поддерживаем    предложения    Генерального прокурора по разделу VІІ проекта.  Поддерживаем также предложения прокуратуры по статьям 24 и 25 проекта,  где говорится о том, что за  прокурором  нужно  оставить  право  давать санкции на арест и обыск и оставить закрепленное сейчас законом право обжаловать эти действия прокурора в суде.  Думаю,  это в интересах законности, и ничьи права не были бы нарушены.

 

     То, что  хорошо  для  других  государств,  нельзя  выборочно переносить в наше государственное устройство - и свое разрушим, и чужое может не прижиться.

 

     Не только  я,  но  и  наша  депутатская  группа   не   может согласиться  с  новеллами,  записанными в разделе X проекта,  где речь идет о статусе Автономной Республики Крым.

 

     До сего    времени    практика    нашего    государственного строительства  шла  по  пути взвешенных законодательных решений в отношении  Крыма.  Не  так  давно  в  этом  зале   мы   утвердили Конституцию Автономней Республики Крым. Такие новеллы, заложенные в проекте, как "Автономия Крым", "Устав" вместо "Конституция", не воспринимаются в Крыму. Это отступление от ранее принятых решений и  может  нарушить  стабильность  политической  жизни  автономной республики. Надеемся, что этот раздел будет переработан.

 

     У нас   имеются   предложения  по  разделам,  относящимся  к полномочиям Верховного Совета, Президента, Кабинета Министров. Мы считаем,  что  Президент должен быть главой государства,  Кабинет Министров - стоять во главе исполнительной власти. В соответствии с этим должны быть определены и полномочия, и ответственность.

 

     16

 

     Есть предложения  по  разделу  "Местное самоуправление",  по разделу "Права и свободы человека и гражданина".  Все  они  будут представлены в комиссию.

 

     Но для   примера   хотелось  бы  остановиться  на  некоторых статьях,  в  которых  говорится  о  правах  и  свободах  граждан. Например,  статья  44:  "Кожен  має  право  на  охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.  Держава  створює  умови для   ефективного  і  доступного.  для  всіх  громадян  медичного обслуговування.  У  державних  і  комунальних  установах  охорони здоров'я  медична  допомога надається безоплатно.  Держава сприяє розвиткові приватних лікувальних закладів".

 

     Уважаемые народные депутаты) Уважаемые наши  избиратели!  Вы знаете,  в  каком  запушенном  состоянии  сейчас наше медицинское обслуживание,  наши медицинские  учреждения.  Поэтому  непонятно, почему  особым  вниманием государства должны пользоваться частные лечебные учреждения,  а  не  коммунальные,  где  сейчас  получает медицинскую помощь большинство населения.

 

     В статье   36   обозначено:   "Право   приватної   власності гарантується".  Мы согласны,  что оно должно гарантироваться,  но почему  только  право частной собственности?  Почему другие формы собственности тоже не должны гарантироваться?..

 

     Спорным является положение статьи  76  проекта  о  том,  что "Депутати  і  сенатори  не пов'язані імперативним мандатом".  Тем самым депутаты будут освобождены от выполнения своих предвыборных обещаний, с чем мы согласиться не можем.

 

     17

 

     Мы допускаем,  что по отдельным позициям проекта,  возможно, не будет достигнуто согласия,  и  тогда,  если  их  нельзя  будет принять  отдельным  законом,  эти вопросы должны быть вынесены на референдум. В целом же при доброй воле всех народных депутатов /а мы  надеемся  на  это/  мы сможем принять Конституцию уже на этой сессии.

 

     Наш коллега  народный  депутат  Василий  Иванович   Степенко привык апеллировать к народной мудрости.  Я хотела бы последовать его доброму  примеру.  Так  вот  народная  мудрость  гласит,  что красивые и умные дети рождаются в семьях, где есть любовь. Думаю, мы в этом зале не можем рассчитывать на любовь друг к другу, даже если   бы  очень  старались.  Но  здесь  рождается  проект  новой Конституции,  и  поэтому  все  мы  рассчитываем  /и  имеем  право рассчитывать   на   это/,   что  мнение  каждого  депутата  будет пользоваться уважением,  тем более что каждый из нас представляет не  себя  лично,  а  своих избирателей.  Право каждого депутата - высказаться и быть услышанным.  И к этому мы должны  отнестись  с уважением.

 

     Спасибо за внимание. /Оплески/.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Депутат  Марковська.  За  нею  виступить депутат Чечетов.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України  з питань  охорони здоров'я,  материнства і дитинства /Замостянський виборчий  округ,  Вінницька  область/.   Соціалістична   фракція. Шановний Олександре Миколайовичу, шановні колеги! Слухаючи

 

     18

 

     деяких депутатів  правого  крила,  пригадала  рядки з віршів Шевченка:  "Село неначе погоріло,  неначе люди подуріли:  самі на панщину ідуть, ще й діточок з собой ведуть".

 

     Прийняття нової  Конституції України є історичною подією,  в житті народу.  Воно  потребує  об'єктивної,  зваженої  оцінки  та всебічного   обгрунтування  змін  та  подій,  які  відбувалися  в державі.  Конституція створюється не на  порожньому  місці.  Вона повинна   юридичне  закріпити  все  те  позитивне,  що  вироблено державою за останні роки  в  процесі  забезпечення  інтересів  та сподівань народу.  Конституція повинна гарантувати громадянам, що досягнутий рівень прогресу в усіх  сферах  соціально-економічного та  політичного  життя підтверджує правильність обраного шляху та відкриває  нові  можливості  для  послідовного  руху  вперед   до побудови цивілізованого суспільства.

 

     Чи відповідає  проект  Конституції,  поданий президентськими структурами, цим параметрам?

 

     Держава вступає в конституційний процес  у  стані  обвальної економічної  кризи,  яка  охопила  всі  сфери  життя суспільства. Паралізовані провідні  галузі  промисловості,  на  грані  розвалу агропромисловий     комплекс,    неухильно    зростав    зовнішня заборгованість,  за  межею  бідності   та   виживання   опинилась переважна   частина   населення.   Сотні  тисяч  людей  не  мають можливості використовувати набуту професію, свої знання та досвід для  розвитку  нашої держави.  Наука,  освіта та охорона здоров'я перестали бути пріоритетними  напрямами  внутрішньої  політики  і приречені на жебрацьке існування.

 

     Молодь та  підростаюче  покоління покинуті напризволяще,  на жорна дикої,  ніким  не  контрольованої  капіталізації.  Хронічна заборгованість  по  заробітній  платні  принижує людську гідність молодого  громадянина,   викликав   соціальну   та   психологічну напруженість у суспільстві.

 

     19

 

     Засилля іноземних  товарів  не тільки витіснило вітчизняного виробника,  а ще й завдає морального удару по ідеї  національного відродження. Суспільства стало заручником розбещеної мафіозної та корумпованої злочинності.

 

     Перелік таких   "досягнень",   які    маємо    на    початок конституційного  процесу,  можна  продовжувати до нескінченності, якщо  проаналізувати  життя  регіонів,  областей,  міст,  сіл  та переважної більшості сімей нашої держави.

 

     При всьому   розумінні   того,   що   Україна  як  незалежна самостійна  держава  потребує  нової   Конституції,   нездатність існуючих владних структур забезпечити українському народу вхід до нового правового поля в умовах стабілізації соціальноекономічного та політичного становища породжує масу запитань.

 

     1. Чим пояснити те, що в запропонованому Президентом проекті немає чітко сформульованого визначення політичної та  економічної системи,  яка, будучи закріпленою в Основному Законі, дасть змогу запобігти національній катастрофі, що наближається?

 

     2. Чи  не  в  запропонований  проект   Конституції   спробою уникнути відповідальності за повний провал проведених радикальних економічних реформ?

 

     3. У чому принципова відмінність цього  проекту  Конституції від нині діючої в плані подальшого розвитку народовладдя як вищої форми виявлення демократії?

 

     4. Чи  не  проглядається  в  ньому.  бажання  президентських структур продовжити дію Конституційного договору,  який не вніс у життя держави нічого суттєвого, навіть у вигляді малої

 

     20

 

     Конституції, яка  надає  необмежені  права  та  повноваження Президенту?  З  якою  метою  в  проект включено статтю 162,  якою штучно  продовжується  дія  Конституційного  договору  у  випадку неприйняття нової Конституції?

 

     5. Які нові гарантії додаються в проекті до тих, що вже мало населення,  для забезпечення його основних прав?  Хіба що  стаття 29,  в якій говориться, що кожний громадянин має право на свободу думки. Як казав наш знаменитий гуморист, це "шизиловка". Як можна сказати, думаєте ви вільно чи невільно?

 

     6. Чи  не  виявляється  в  проекті  нової Конституції спроби закріпити соціальне розшарування суспільства на багатих та бідних і тим самим створити прецедент постійної напруженості?

 

     7. Чи  не  таїть  у  собі  небезпеки  той факт,  що за новою Конституцією проведення всенародного референдуму  прямо  залежить від волі та бажання Президента?

 

     8. У чому перевага двопалатного парламенту, якщо порівняно з нинішньою  Конституцією  права  представників  Палати   депутатів обрізані  й  суворо  врегламентовані,  що позбавляє їх можливості захищати та відстоювати інтереси своїх виборців?

 

     9. Яким  принципом  керувалися  автори  проекту,  визначаючи повноваження Палати депутатів та Сенату?

 

     10. Як  узгоджуються  вибори  депутатів  за  багатопартійною системою з тим,  як має формуватися.  Кабінет Міністрів?  І чи  є взагалі механізм його формування?

 

     11. Що нового, прогресивного закладено в проекті Конституції з питань  місцевого  самоврядування?  Кому  конкретно  ці  органи підконтрольні: Президенту чи Прем'єр-міністру?

 

     21

 

     12. Які в реальні гарантії того, що Президент, зосередивши у своїх  руках  усю  повноту  влади,  зумів  на   належному   рівні здійснювати контроль за всіма її гілками?

 

     13. Чому  в  проекті  нової Конституції зникло положення про рівність прав жінок і чоловіків?

 

     Відповіді на ці та багато  інших  запитань,  які  стосуються долі  народу та держави,  слід шукати не тільки в запропонованому проекті Конституції, а й в альтернативних проектах, а головне - у самому  житті.  Жодною  мірою не слід відкидати тих соціальних та правових завоювань, які має наше суспільство, бо у випадку втрати вони не підлягатимуть відновленню.

 

     А взагалі  я  хочу  сказати  таке:  ми  знову  йдемо шляхом, пройденим напередодні прийняття  Конституційного  договору.  Коли минав   рік  панування  нашого  Президента,  нам  підкинули  ідею Конституційного договору. Минає другий рік, але нічого на краще в державі  не  змінилося,  тому  зараз виникла ідея прийняття нової Конституції.  Люди,  які перед ним низька вклоняються,  уже мають певний  сколіоз /я це кажу як лікар/,  і гидко дивитися,  як вони один поперед одного вибивають собі поважні  місця.  То  будьте  ж гідними, достойними свого народу, який вас сюди обрав!

 

     Дякую за увагу. /Оплески/.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Чечетов,  Соцвибір.  За  ним  виступить депутат Долженко.

 

     22

 

     ЧЕЧЕТОВ М.В.,  заступник  голови  Комісії   Верховної   Ради України  з  питань  економічної  політики  та управління народним господарством   /Юнокомунарівський   виборчий   округ,   Донецька область/.  Уважаемый  Александр  Николаевич!  Уважаемые  народные депутаты! Давайте попробуем спрогнозировать ситуацию и просчитать как минимум на два-три хода вперед.

 

     Летом, когда    исполнится    год   с   момента   заключения Конституционного договора,  в случае непринятия новой Конституции в    обществе   начнутся   политические   спекуляции.   Отдельные политические   силы   будут   говорить,   что    срок    действия Конституционного договора истек,  и,  поскольку новой Конституции нет, призывать восстановить или реанимировать старую Конституцию. Их оппоненты и другие политические силы будут говорить,  что срок Конституционного договора должен быть  автоматически  продлен  до момента  принятия  новой  Конституции.  И  никто ничего никому не докажет.  Конституционного Суда в роли третейского  судьи  у  нас нет,  и  все  это в конце-концов приведет к острому политическому кризису,  который  будет   сопровождаться   правовым   хаосом   в государстве.

 

     Естественно, Конституцию   принимать  надо.  Конституция,  с одной стороны,  внесет определенную политическую  стабильность  в государстве,  а  с другой - создаст мощную законодательную основу функционирования всех властных структур в государстве.

 

     23

 

     Но, наверное,  нужно быть реалистом и понять,  что сегодня в этом зале, как бы нам ни хотелось, конституционным большинством - двумя третями голосов - Конституция наверняка принята не будет. И судьба   ее   будет  решаться  на  референдуме.  Однако  если  на референдум  будет  вынесен  односторонний  проект:  или  какой-то партии,  или одной властной структуры - это приведет к тому,  что сразу после объявления референдума одни политические силы, партии будут  ратовать  и  агитировать  за принятие этой Конституции,  а другие будут использовать всю мощь своих  региональных  структур, мощь аппарата для того, чтобы препятствовать ее принятию. В итоге конституционный процесс может зайти в тупик.

 

     24

 

     Поэтому думаю,  что главная задача парламента -  максимально согласовать   проект   Конституции   о  отдельными  политическими партиями,  группами,  властными структурами  и  этот  максимально согласованный  проект  /в  случав  непринятия  Конституции в этом зале/ вынести на референдум.  Чтобы не было тех политических сил, которые активно противодействовали бы принятию Конституции.

 

     Теперь конкретно   по   замечаниям  к  проекту  Конституции, представленному  Конституционной  комиссией.  В  данном   проекте предусмотрен   двухпалатный   парламент.  Уже  приводилось  много аргументов против двухпалатного  парламента.  Действительно,  для него   нужно   как   минимум  две  предпосылки:  или  исторически сложившаяся ситуация,  когда в стране уже существует двухпалатный парламент,  или федеративное устройство государства. У нас нет ни первого,  ни  второго,  и   идея   двухпалатности   носит   чисто искусственный характер.

 

     Мне пришлось  в  прошлом  месяце  побывать  в составе группы депутатов в Бельгии.  Бельгийский парламент исторически  сложился как двухпалатный, но уже сейчас в его стенах муссируется вопрос о том,  что  нужно  упразднить  одну  палату,  поскольку   усложнен законодательный процесс.  И это там, где принимается один закон в год.  Мы же рассматриваем десятки,  а то и сотню законов в год, и процедура   принятия  иногда  замедляется,  приходится  создавать согласительную комиссию на стыке двух комиссий.  А если еще нужно будет создавать согласительную комиссию на стыке двух

 

     25

 

     палат, то  эффективность законодательного органа практически будет сведена к нулю.  Поэтому в  целях  повышения  эффективности законотворческой    работы   парламента   в   Конституции   нужно предусмотреть одну палату.

 

     Еще один из наиболее острых вопросов -  вопрос  о  языке.  В проекте  Конституции записано,  что государственным языком должен быть один - украинский.  Но у нас исторически сложилось так,  что половина   населения   Украины,  живущая  в  восточных  областях, независимо от национальности - русский,  украинец,  грузин, еврей или азербайджанец - говорит на русском языке.  Он для них родной. Половина населения,  проживающая в западных регионах,  опять-таки независимо   от   национальности  говорит  на  украинском  языке. Думается,  что  с  целью  консолидации  общества  нужно  было  бы заложить в Конституции два государственных языка.

 

     Я опять-таки  приведу  в  пример Бельгию.  Кстати,  мы часто пытаемся копировать западный опыт и не всегда берем  лучшее.  Оно почему-то остается за кадром.  В Бельгии 10 миллионов населения и три государственных языка.  Будучи в их парламенте,  я спросил  у депутата,   что   это,   наверное,   экономически   накладно  для государства - иметь три языка.  Ответ  был  такой:  экономические издержки   не   сравнимы,   не  сопоставимы  с  тем  политическим выигрышем,  который мы имеем, а цена этого политического выигрыша

- политическая стабильность и спокойствие в стране.

 

     Поэтому, думается,  правильно  было  бы в интересах будущего политического спокойствия и стабильности в Украине

 

     26

 

     заложить два государственных языка.

 

     Далее. В проекте Конституции хорошо выписаны права  граждан, но  как-то не акцентируется внимание на государственных гарантиях реализации  этих  прав.  Сейчас   проходит   процесс   обсуждения Конституции в регионах, в отдельных трудовых коллективах, и очень много замечаний поступает  в  связи  с  тем,  что  эти  права  не подкреплены  гарантиями.  В особенности речь идет о том,  что нет государственных   гарантий    получения    бесплатного    высшего образования и бесплатного медицинского обслуживания.

 

     Да, действительно,    в    сегодняшней    ситуации,    когда материальное положение  значительной  части  населения  находится ниже  черты  бедности,  введение  платного образования и медицины лишит граждан возможности пользоваться этими правами.

 

     Что касается  образования,  то   хочу   сказать   следующее. Отсутствие   в  Конституции  государственных  гарантий  получения высшего образования приведет к тому, что миллионы детей из бедных семей, семей с невысоким уровнем дохода не смогут получить высшее образование.  Тем  самым   будет   нанесен   колоссальный   ущерб интеллектуальному потенциалу общества.

 

     Я не  боюсь громких слов и хочу сказать с этой трибуны,  что отсутствие  государственных   гарантий   на   получение   высшего образования  -  это  медленная  интеллектуальная  смерть  нации и народа. В Конституции нужно заложить

 

     27

 

     государственные гарантии     получения     и     бесплатного медицинского обслуживания,  и бесплатного высшего образования.  В то   же   время,   наверное,   следует   предусмотреть   развитие негосударственных медицинских и высших учебных заведений.

 

     Далее. Наверное,  в  Конституции  нужно  усилить  полномочия законодательной  власти  и  ликвидировать   просматривающийся   в проекте перекос в сторону исполнительной власти. Главный принцип, на котором зиждется Конституция - это принцип разделения  властей на   законодательную,  исполнительную  и  судебную.  Политический знаменатель здесь только один:  все ветви власти  должны  быть  в одинаковой  степени сильны и сбалансировании.  Только это может в перспективе свести до минимума возможность нарушений  со  стороны той или иной ветви власти.

 

     И несколько  слов о том,  какой видится дальнейшая процедура рассмотрения  проекта  Конституции.  Прежде   всего   нам   нужно утвердить  постановлением  согласительную комиссию,  состоящую из представителей разных политических групп и  фракций,  и  поручить этой комиссии,  взяв за основу проект.  внесенный Конституционной комиссией,  доработать его с учетом  предложений,  высказанных  в этом  зале,  и  внести  через  две-три недели на повторное первое чтение.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Долженко. За ним - депутат Поровський.

 

     28

 

     ДОЛЖЕНКО Г.П.,  заступник  голови  Комісії  Верховної   Ради України   з  питань  Чорнобильської  катастрофи  /  Чернігівський виборчий округ,  Чернігівська область/.  Член фракции "Коммунисты Украины".  Уважаемые  избиратели!  Уважаемые депутаты!  Уважаемый Александр Николаевич!  Все мы,  граждане Украины  -  люди  разных национальностей,    разных   убеждений   и   верований,   разного социального  и  имущественного  положения,  пожилые  и   молодые, здоровые  и  больные,  мужчины и женщины,  - стоим перед выбором: какой  быть  Украине?  Кому  будут  служить   наши   национальные богатства   -   земля,   недра,   леса,  реки,  заводы,  фабрики, предприятия агропромышленного комплекса?  Как будут защищены наши права  и  свободы,  жизнь наших детей и внуков?  Какие социальные гарантии обеспечивает государство Украина своему гражданину?  Как будут защищены права пожилых людей,  инвалидов,  детей?  На эти и многие другие вопросы  должны  ответить  главы  и  разделы  новой Конституции  Украины.  И  только  в  том случае,  если абсолютное большинство народа ответит:  "Да,  мы готовы строить свою жизнь и жизнь  будущих  поколений  Украины по этому Основному Закону",  - такая Конституция имеет право быть принятой.

 

     Вот почему коммунисты Украины  настаивали  и  настаивают  на проведении   всеукраинского   референдума   по   основополагающим разделам проекта Конституции,  ибо только народ может  определить свою судьбу.  Но несмотря на то,  что более 3, 5 миллиона человек высказались за проведение референдума, власти, в нарушение закона и действующей Конституции, проигнорировали их волю.

 

     29

 

     Предлагаемый сегодня   народу  Украины  проект  Конституции, который еще не обсуждался в Верховном Совете,  на протяжении трех месяцев   на   всех   уровнях,   начиная   с   сельского  Совета, протаскивался пропрезидентскими структурами  как  очень  и  очень хороший с установкой, что его необходимо "одобряю".

 

     Уважаемые граждане, не верьте "данайцам, дары приносящим"

- обманут.  Обманут, как. обманули прелестью реформ приватизации, либерализации цен, вольным хождением валют, свободной коммерцией, бизнесом! Обманут, как обманули в трастах, на биржах, и в банках. Заберут   последнее,   как   забрали   вши   вклады,   облигации, сертификаты.

 

     Цель предлагаемого   проекта   Конституции    -    закрепить господство   кучки   жирных   котов   -  новоукраинцев  и  нищету большинства народа.  Подтверждение?  Пожалуйста.  Статьи  36,  37 проекта     освящают     все,     что    награблено,    незаконно "прихватизировано"  у  государства   и   народа,   легализуют   и закрепляют  власть  воров  и  мафии,  гарантируют  защиту частной собственности, сколоченной за счет ограбления трудящихся.

 

     Статьи 16,  19 утверждают, что грабитель и ограбленный имеют равные  права и возможности.  Одним - жиреть,  другим - замерзать без топлива, умирать из-за отсутствия еды и лекарств.

 

     Статья 53  снимает  с  грабителей,   махинаторов   и   воров ответственность за содеянное,  узаконивает трехэтажные "хатинки", гаражи,  виллы, "вольво", "мерседесы", валютные счета в банках за границей,  закрепляет  за Президентом полудиктаторские полномочия для надежной  защиты  власти  воров  и  спекулянтов,  для  защиты "прихватизированной" собственности.

 

     30

 

     Предлагаемый проект  открывает  широкую  дорогу  для грабежа Украины западными финансовыми воротилами.

 

     Статья 9 придает кабальным соглашениям с Западом силу закона и  фактически  провозглашает  Международный валютный фонд главным законодателем в Украине.

 

     Статья 21 предоставляет иностранцам по сути равные  права  с гражданами Украины на собственность и распространение информации, узаконивает  положение,  при  котором  практически   все   каналы

-телевидения Украины и радио уже проданы.  Не потому ли Смитт так назойливо вдалбливает в головы людей сказки о  новой  Конституции вперемешку с проповедями заморских сектантов?

 

     Предлагаемый проект  по  большинству  глав  не соответствует Декларации о государственном суверенитете Украины.  А статьи  16, 17,  18,  19,  20, 29, 30 и 33, где говорится о правах и свободах человека,  не соответствуют Всеобщей  декларации  прав  человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году.

 

     Вместо подлинного  народовластия  в  форме  Советов народных депутатов  предлагается  двухпалатный  парламент.  Раз  уже  есть двухпалатная  исполнительная  власть  в виде Кабинета Министров и Администрации Президента с примерно равным аппаратом служащих, то подавай и двухпалатный парламент.

 

     Есть и  другие  новации  в  предлагаемом проекте.  О них уже говорили  народные  депутаты,  Вот  почему  коммунисты  выступают против  такой  редакции Конституции и предлагают внесенный проект снять с рассмотрения.

 

     Мы также  решительно  отметаем  попытки   обвинить   нас   в торпедировании  конституционного  процесса.  Почти  год  назад от Коммунистической партии Украины мы подали на рассмотрение

 

     31

 

     свой проект  Конституции,  который  подписали  125  народных депутатов.   Однако   он   был   проигнорирован   Конституционной комиссией. Мы предлагаем принять наш проект за основу, так как он отражает  волю  и  цели народа Украины,  защищает права и свободы граждан Украины.

 

     Мы отстаиваем   установленный   законами   Украины   порядок рассмотрения  и процедуру принятия Конституции Украины,  право на пропорциональное представительство фракций и комиссий  Верховного Совета в согласительной комиссии по доработке проекта.

 

     Мы, коммунисты, за принятие Конституции, которая отвечала бы чаяниям трудящихся,  гарантировала им основные права  и  свободы, защищала матерей и детей,  инвалидов и пожилых людей. Мы за такой Основной Закон, под которым без колебаний и сомнений поставили бы свои подписи наши великие соотечественники:  Олекса Довбуш, Устим Кармелюк,  Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка, наши деды и отцы,  своей жизнью и кровью отвоевавшие это право,  победившие фашизм и отстоявшие независимость и свободу Украины.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Поровський. За ним - депутат Масенко.

 

     32

 

     ПОРОВСЬКИЙ М.І.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України  з питань  оборони  і державної безпеки /Рівненський виборчий округ, Рівненська область/.  Українська  республіканська  партія,  група "Державність".  Шановні колеги депутати!  Правильно зазначив один із виступаючих з цієї трибуни,  що Конституція - це  час  істини. Час  істини  у  розумінні,  якою  бути  нашій  державі  Україні в майбутньому.  Чи   бути   Україні   українською,   чи   бути   їй неукраїнською.   Чи  буде  ця  держава  заможною  і  багатою,  із заможними громадянами,  чи всі громадяни будуть  рівні  у  своєму убозтві і бідності.

 

     Крім того,  Конституція  -  це  і  час  іспиту  для  кожного депутата,  для  кожного  з  нас  на  здатність   піднестися   над партійними  інтересами,  над  клановими  амбіціями,  на здатність прогнозувати  майбутнє   і   прийняти   таку   Конституцію,   яка забезпечила б прогрес, розвиток і благополуччя нашому народу.

 

     Ми, депутати,  покликані з усіх істин відібрати ті, які слід покласти в основу державного будівництва,  тобто відобразити їх в Конституції незалежної української держави.  При цьому наголошую: не Малоросії,  не територіального придатка  близької  чи  далекої могутньої держави, а держави українського народу.

 

     Отож перше. Державою якого народу є Україна? Що повинно бути зазначено з цього приводу в Конституції?

 

     Моісеєнко, Чиж  та  інші  депутати  з  комуністичного  блоку намагалися   довести,   що  Україна  в  державою  "русскоязычного населения".  Мовляв,  історично так склалося. Але ж чи варто таку історію  проектувати  на  майбутнє?  Чи  варто  узаконювати  це і сприяти  подальшій  русифікації  українського  народу,  як   вони пропонують?  Адже  цим вини перевершили навіть чорносотенців доби імператора Миколи ІІ.

 

     33

 

     Українська республіканська   партія   у    своєму    проекті Конституції запропонувала зазначити,  що "Україна є державою, яка виникла на основі самовизначення  української  нації.  Україна  є національного   державою,  що  представляв  інтереси  української нації.  Кожен громадянин України  незалежно  від  його  етнічного походження,   який  визнає  Конституцію,  закони  України,  є  її громадянином,  приймав її духовні й культурні цінності,  належить до  українського  народу".  І  це  цілком демократична норма,  що відображає  законні  інтереси  36  мільйонів  українців.  Тому  я пропоную внести її до Конституції.

 

     Наступне положення  -  про  державну  мову.  Без  мови немає народу.  Якщо   історично   так   склалося   внаслідок   геноциду українського   народу,   внаслідок   300-літньої   русифікації  і поневолення,  що значна частина українців не знає рідної мови, то чи  повинні  ми  проектувати  на  майбутнє  ту саму русифікацію і закладати її  в  норми  Конституції?  Звичайно,  ні.  Конституція повинна створити належні умови для відродження української нації, української мови і  культури.  Звичайно,  слід  створити  належні умови  і для розвитку національних культур інших національностей, представники яких мешкають в Україні і є її громадянами.  Отож  у Конституції України не може бути іншого положення, окрім того, що державною /і офіційною/ мовою є українська мова.

 

     Далі. Сама по собі Конституція нічого не  дасть  громадянам. Вона  тільки  може  гарантувати  суспільний  устрій,  підкреслюю, справедливий суспільний устрій, в умовах якого людина зможе

 

     34

 

     заробити на заможне життя і бути впевненою,  що зароблене  у неї  не  відберуть  іменем  Комуністичної  партії  чи  ще чиїмось іменем.  Отож у Конституції має бути чітко зазначено:  чи в нашій державі  здійснюється  державний  розподіл  товарів та ресурсів і загальна зрівнялівка і чи  це  в  основним  принципом  державного господарювання,  чи навпаки - системою господарювання в Україні є вільне підприємництво і ринок.

 

     У запропонованому проекті  Конституції  державний  устрій  в Україні визначено як республіканський. Але депутати комуністичної фракції намагаються довести,  що в Конституції мав бути зазначено і  те,  що  держава  в  "радянською  соціалістичною".  При  цьому соціалістичний устрій начебто має забезпечити розвиток держави  і добробут  народу.  70  років комуністи будували щасливе майбутнє, маючи необмежену владу  в  руках.  Комуністична  партія  будувала соціалізмі і чотири рази протягом 70 років комуністи заявляли, що збудовано не те через перегини,  злочини  правлячої  верхівки,  і оголошували  чергову  перебудову.  Але  ні ленінська перебудова - НЕП,  ні хрущовська перебудова,  ні  горбачовська  перебудова  не забезпечили  головного - добробуту людей.  Кожного разу виходило, що чергова перебудова заводила не туди,  але комуністи  весь  час обіцяли  -  таки  побудувати  справедливий устрій "с человеческим лицом".  Ніде,  в жодній країні світу,  це не вдалося,  бо "лицо" комуністичної системи було і в антилюдським.

 

     Отож я хочу сказати шановним нашим виборцям,  радіослухачам: не вірте комуністові Долженку й іншим комуністам, які

 

     35

 

     щойно тут заявляли про те,  що, мовляв, "не верьте данайцам, дары  приносящим".  Я хочу нагадати вам істину із Святого письма: "Бережіться тих,  які приходять до вас із ласкавими обіцянками  в овечих  шкурах,  а  всередині вовки хижі.  По ділах їх пізнавайте їх".

 

     Отож комуністи  обмануть  вас,   шановні   виборці,   своїми посулами, які тут щедро лилися з уст Моїсеєнка та інших. Обмануть так, як 70 років обманювали, обіцяючи і землю селянам передати, і фабрики   робітникам,   і  побудувати  комунізм,  рай  земний,  а побудували  концтабори,  тюрми,  вчинили  страхітливі   репресії. Комуністи  побудували щасливе життя тільки для своїх зверхників - вождів та  компартійної  еліти.  І  кожного  разу,  від  чергової перебудови до розвінчання "антипартійної кліки",  цю комуністичну еліту очолювали хабарники і злочинці,  які будували собі  заможне життя  за  рахунок  трудового  народу,  прикриваючись  тим  самим народом.

 

     Це неправда,  що запропонований проект  Конституції  начебто легалізує  несправедливо придбане майно багатих,  Це абсолютно не відповідав  дійсності.  У  проекті  Конституції  чітко   виписані функції  суду.  І  коли він визнав,  що майно придбане незаконно, його конфіскують.

 

     Отож колеги депутати з комуністичної і соціалістичної фракцій

- Чиж,  Долженко,  Моісеєнко та інші!  Ви не приховуйте відомості про тих,  хто незаконно придбав майно, награбував і таке інше, як ви  це  щойно  заявляли.  Ви здійснюйте гарантоване законом право народного депутата і подавайте до прокуратури відомості про  тих, хто накрав майна. Нехай прокуратура притягує

 

     36

 

     їх до  відповідальності,  а  суд нехай конфісковує незаконно придбане,  награбоване майно. При цьому варто зазначити в проекті Конституції,  що  належить  конфіскувати  власність,  створену  в 1987-1990-х роках на гроші Комуністичної партії, коли міськкоми і райкоми Комуністичної партії,  беручи зі своїх рахунків і ховаючи вкрадені у держави  кошти,  активно  створювали  спільні  і  малі підприємства,   до   статутних  фондів  яких  "закачували"  гроші Комуністичної партії. Тоді ж секретарі міськкомів та райкомів КПУ ставали їх директорами, керівниками банків, спільних підприємств, малих підприємств і таке інше.

 

     Прокурор Росії відверто заявив по  російському  телебаченню, що  таким  чином  було украдено 2 тисячі тонн золота з державного запасу і що воно зникло завдяки керівництву Комуністичної  партії невідомо  куди.  Чи  не  на  ці украдені гроші діє і оплачує свої рахунки та вибори так звана Комуністична партія України?

 

     У кожній конституції має бути зазначено, чи гарантує держава своїм  громадянам  право  власності і її недоторканність.  З цієї трибуни  пролунало  безліч  проклять  капіталізму   і   приватній власності.   Але  чому  ж  так  поспішають  депутати-комуністи  і некомуністи  у  поїздки  за  кордон,  у   той   "проклятий   світ капіталізму"?  Лідер  Селянської  партії  колега  Сергій Довгань, побувавши у складі парламентської делегації в  Англії  /з  питань міжпарламентського   обміну/,   зронив   цікаву   фразу  Г  "Бони обманювали нас,  по будують капіталізм, а самі в Англії збудували для   свого   народу  комунізм".  Тому  я  пропоную  закласти  до Конституції такі принципи,  які б  дали  можливість  збудувати  в Україні заможне життя, хоча б таке, як в Данії, чи в Англії, чи в інших європейських країнах.

 

     37

 

     Отож Конституція має гарантувати нашому народу такий устрій, який забезпечить не тільки право на працю, як при соціалізмі, а й право на  результати  праці,  як  б  в  капіталістичній  системі. Звісно,  я підтримую, щоб у Конституції було чітко записано право кожного на працю,  безплатну освіту,  медичне  обслуговування  та гідне  пенсійне забезпечення.  Але хто на це заробить кошти?  Хто може заробити ці гроші,  з яких буде оплачена і безплатна освіта, і безплатне медичне обслуговування? Ці кошти може заробити тільки вільний працівник - власник.  Дотепер соціалістична система за 70 років  не  змогла реально забезпечити справді безплатну ефективну медицину чи належний рівень життя своїм громадянам.  Тим,  у кого коротка  пам'ять,  я  можу нагадати,  що і десять років назад,  і раніше діяв принцип -  "лікуватись  даром  -  даром  лікуватись". Дефіцитні  ліки  були  тільки  на  "чорному"  ринку,  а  право  з радянської  соціалістичної  Конституції  на  безплатну   медицину забезпечували  здебільшого  неефективним лікуванням,  Отож тільки вільний громадянин і право приватної власності можуть забезпечити здійснення  таких  важливих  соціальних  гарантій,  як  право  на безплатну освіту,  на безплатне медичне обслуговування і  належне пенсійне забезпечення.

 

     З цієї  трибуни  безліч разів говорилося про те,  що повинен бути справедливий суспільно-економічний устрій,  зокрема,  лунали заклики   встановити   паритет   цін  на  сільськогосподарську  і промислову продукцію.  Селянин зможе мати всі економічні права  і паритет  цін  на  сільськогосподарську  та  промислову  продукцію тільки тоді,  коли буде здійснено право  приватної  власності  на землю.

 

     38

 

     Я вам процитую лист, надісланий із Бориспільського району, в якому автор пише: "У моєму селі сотні гектарів землі передані під дачні  ділянки,  індивідуальну житлову забудову.  Тут зібралися і чиновники з ЦК КПРС,  і з Кабінету Міністрів,  КДБ, МВС, і різних закладів,   об'єднані   всі   геніальним  винаходом  Компартії  - можливістю отримати землю безплатно, ціною своєї влади".

 

     Пропоную, щоб у Конституції було  чітко  записано  право  на приватну  власність  на землю,  право на вільну працю селянина на своїй власній землі,  бо тільки це  забезпечить  добробут  нашого суспільства,  А  якщо ми,  народні депутати,  виявимо нездатність прийняти запропоновану комісією Конституцію,  то тим підтвердимо, що   цей   склад   Верховної   Ради   недієздатний  і  заслуговує дострокового  розпуску.  Нехай  тоді  наші  виборці  за  нас   на конституційному референдумі приймають Конституцію.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Тільки я просив би... /Шум у залі/. Не треба,  Миколо Івановичу... Я просив би не плутати різні поняття. Власність на продуктивність не впливає.

 

     Депутат Масенко. Будь ласка. За ним - депутат Селіфонтьєв.

 

     МАСЕНКО О.М.,   голова  підкомісії  Комісії  Верховної  Ради України з питань державного будівництва, діяльності Рад і

 

     39

 

     самоврядування /Оржицький   виборчий    округ,    Полтавська область/. Фракція "Комуністи України". Шановні депутати! Шановний головуючий!  Верховна  Рада  щодня  приймає  багато  законодавчих актів,  а ще більше вносить поправок до вже діючих.  І це справді свідчить про те,  що практика постійно вносить свої корективи  до тих   чи   інших  законодавчих  актів,  виявляючи  тим  самим  їх недосконалість.  Але  цей  факт  сам  по  собі  є   закономірним, оскільки,  практично,  передбачити  це неможливо.  І це,  мабуть, притаманно парламентам багатьох країн світу.

 

     Але є такі законодавчі акти,  які змінювати так часто, як це робимо  ми,  просто  неможливо.  Саме  до таких належить Основний Закон, тобто Конституція держави. На основі цього закону пишуться всі інші закони.  Він є визначальним у житті держави і її народу. І щоб цей закон був непохитним на десятиліття,  потрібно, щоб він увібрав  у себе існуючу дійсність на момент його прийняття,  волю більшості громадян щодо створення моделі  державного  будівництва для  забезпечення  високого життєвого рівня,  їх гордість за свою державу,  за свою Батьківщину.  І треба, щоб він був обов'язковим для виконання всіма без винятку громадянами.

 

     І прикро чути від деяких політиків, що окремі політичні сили /насамперед вони мають на увазі комуністів і соціалістів/ не хочуть приймати   Конституцію.  Неправда  це,  шановні  товариші, вірніше,  це  -  підступна  брехня!  Ми  -  за  Конституцію,  але дивлячись за яку,  дивлячись чиї інтереси вона буде відображати і кому буде служити - всьому народу чи окремій його  привілейованій частині.

 

     40

 

     Ось давайте   і   подивимося,   які   основи   закладено  до запропонованого нам проекту.  Щодо фіксації  нинішньої  ситуації, то,  на  мою  думку,  це явно невдалий момент.  Обраний правлячою верхівкою економічний курс призвів основну масу населення України до  зубожіння  і  дав  змогу невеликій купці награбувати створене народом за  десятиліття.  Тепер  нам  пропонується  конституційно закріпити  цю  дійсність і створити ілюзію,  що такого злиденного життя для себе зажадав сам народ!  Це  не  тільки  зухвало,  а  й злочинно по відношенню до наших людей!

 

     Що стосується  майбутнього,  то тут взагалі суцільне марево. Ми постійно чуємо з уст Президента:  народ  України  обрав  такий шлях  і  назад  вороття  немає.  Та  ніхто і не закликає його йти назад! Але на тому шляху, яким ми йдемо, переду також не видно. А найголовніше - хто питав народ України, яким шляхом він хоче йти? Та ніхто!  А чому б не запитати?  Я більш ніж  упевнений,  що  за нормальної постановки питання сам народ такий шлях не вибрав би.

 

     Але мене дивує ще й те, що в цій ситуації, коли життя людей, економіка країни з кожним днем погіршуються,  коли люди  місяцями не  отримують  заробітну  плату,  практично  не можуть вижити,  а горе-реформатори запевняють,  що далі буде краще,  -  знаходяться люди, які вірять цій брехні.

 

     Люди добрі,  та не стане краще! А якщо й стане, то тільки не вам.  Не  створюйте  ілюзій,  що  всі  ви  станете  підприємцями, бізнесменами, мільйонерами /маю на увазі тверду валюту, а не нашу українську/.  Всі ви багатими не будете.  Такого немає  в  жодній країні світу, і Україна винятком. у цьому не стане.

 

     41

 

     Наші опоненти  дуже  полюбляють у вигідних для них ситуаціях звертатися до історії.  Тож давайте і ми на одну мить заглянемо у наше минуле. Хто і як не оцінював би події 1917 року і подальшого періоду,  яким би розумним не був Володимир Ілліч  Ленін  з  його геніальними  ідеями,  але якби людям тоді жилося добре,  то він і його ідеї підтримки в народу не знайшли б.  Ніхто з доброго  дива на  смерть  добровільно  не пішов би.  А державний та економічний устрій  тоді  був  саме  такий,  який  тепер   хочуть   закріпити конституційне.

 

     Так уже  створена  людина,  що вона ніколи не буває повністю всім задоволена.  Можна погодитися з тим, що при соціалізмі ми не були  рокфелерами,  але  ми  в переважній більшості були рівними. Оскільки ми з колегою Поровський знаходимося в дружніх стосунках, мені   хотілося  б  сказати  йому,  що  протягом  70  років  наше суспільство з кожним роком  все-таки  прогресувало,  а  за  ці  5 років,  що  ми  пройшли  по  нинішньому шляху,  ми з кожним роком скочуємося все глибше і глибше в безодню.

 

     Зрозуміло, що людям хотілося кращого, тому вони повною мірою піддались  обману і не чинили особливого опору тим реформам,  які насаджувалися купкою так званих реформаторів,  які  переслідували переважно свої особисті цілі. І тільки тоді, коли зрозуміли, вони почали кричати:  "Та що ж це робиться?  Та  не  всі  ще  й  зараз зрозуміли.

 

     Найбільш прикрим  є  те,  що  багато людей сподівається,  що ситуацію на краще може змінити Верховна Рада.  Вони не  розуміють того,  що  влада в Україні практично узурпована Президентом і всі ті негаразди звалюються на голови людей

 

     42

 

     з його доброї волі. А щоб була можливість виправдати ці дії, нам пропонують закріпити їх конституційне.

 

     Заради справедливості   не  можна  повною  мірою  скидати  о рахунку і депутатів.  Дивує те, що переважна більшість з них /я ж чую розмови в кулуарах/ не схвалює положення проекту Конституції, але відкрито про це  не  говорить.  Одні  просто  відробляють  за даровану  милість,  інші  сподіваються,  що  отримають  ще якийсь портфель чи принаймні хоч якусь посадову папку,  а  деякі  просто бояться:  - як воно повернеться далі? Є і такі, що, не сприймаючи цього проекту, підтримують його, боячись, що для них може бути ще гірший варіант.

 

     Тут хотілося б мені,  шановні колеги, навести такий приклад. П'ятого квітня  в  телепередачі  "П'ятий  кут"  народний  депутат Соболев  /я  особисто  після  всіх тих маніпуляцій з питанням про вступ України до МПА,  коли він запевняв нас в  одному,  а  потім відмовлявся  від  своїх  слів,  не довіряю йому/ сказав приблизно таке  /на  точність  я  не  претендую/:  їхня  фракція   ті   дії Президента, які збігаються з її позицією, підтримує, а ті, які не збігаються, не підтримує.

 

     То, люди добрі, дозвольте запитати: а якщо дії Президента не збігаються  з позицією нашої фракції,  комуністичної,  і ми їх не підтримуємо,  то тоді чому ж ви дивитесь на  нас  як  на  ворогів українського  народу?  До  якого  безглуздя  у цій політиці можна дійти!

 

     43

 

     Цей приклад я навів для того, щоб ми не шукали ворогів серед своїх  колег,  а  подивилися,  для кого вигідна така Конституція, проект якої нам пропонується. Відповідь одна - тим, хто вже зумів щось прихопити,  тим,  хто має можливість вхопити зараз, можливо, те й тим,  хто зі  своєї  простоти  сподівається,  що  йому  щось залишиться. Решті ж громадян України такий варіант Конституції не підходить.  Тож давайте всі разом  подумаємо,  як  виробити  таку Конституцію, яка була б надійною опорою для кожної простої людини в Україні.

 

     Для цього,  на нашу думку,  в два виходи.  Перший. За основу взяти   проект,  внесений  Комуністичною  партією,  оскільки  він найбільше відображає інтереси,  бажання і  сподівання  переважної більшості громадян України.

 

     Якщо такий  варіант не проходить,  то потрібно всі ті статті запропонованого  нам  проекту,  щодо   яких   немає   згоди   між політичними  силами,  винести  в окрему таблицю,  опрацювати їх і все-таки спробувати погодити.  А які  не  вдасться,  то  провести всеукраїнський  референдум  з  основоположних  питань  державного будівництва і потім підкоритися волі нашого народу.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Слово надається депутату  Селіфонтьєву рід групи "Єдність". За ним виступатиме депутат Ратушний.

 

     СЕЛІФОНТЬЄВ С.І.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України з питань науки  та  народної  освіти  /Горняцький  виборчий  округ, Дніпропетровська

 

     44

 

     область/. Шановні колеги!  Справді,  ситуація,  яка склалася під час обговорення проекту  Конституції,  дуже  напружена.  І  в суспільстві теж відчувається велика напруженість. Не виплачується заробітна плата в бюджетних організаціях.  У промисловості теж  є великі  труднощі,  які треба долати.  Не вистачає коштів у нашому бюджеті. Але це не означав, що ми повинні при обговоренні проекту Конституції  нашаровувати  всі  ці проблеми на ту конкретну тему, над якою повинні працювати.

 

     Безумовно, найважливіше питання для держави  і  для  нас  як законодавчого органу - це прийняття Конституції.  І зараз,  коли, як кажуть, людину штовхнули в воду, то, можливо, не треба шукати, хто це зробив,  а варто витягнути її з води,  а потім подивитися, хто був героєм, а хто ні.

 

     І якщо вже говорити про переможців і переможених, то або всі ми,  і  наш  народ  у тому числі,  будемо переможені,  або всі ми переможемо  і  приймемо  таку  Конституцію,  яка  потрібна  нашій державі і нашому народу.

 

     Повинен сказати,  що  як  звинувачення  одне одного в тих чи інших вадах  не  дасть  можливості  дійти  якогось  компромісу  і консенсусу,  знайти  той  шлях,  який  привів би нас до прийняття нової  Конституції,  так  і  проголошення  лише  ідеологічних   і політичних  постулатів  не  приведе до поліпшення конституційного процесу.

 

     Тому, на мій погляд, нам необхідно насамперед скерувати свою роботу  в  русло  конструктивізму.  Група  "Єдність"  дуже уважно вивчала   проект   Конституції,   запропонований   Конституційною комісією, а. також інші проекти, які надійшли до Верховної Ради.

 

     45

 

     Ми бачимо вади, які мають усі проекти Конституції. Тому ми в основному  обговорювали  проект,  над  яким  багато   попрацювала Конституційна  комісія.  І  якщо  бути  неупередженим,  то  можна зрозуміти,  що,  крім негативного, дуже багато напрацьовано тут і позитивного.

 

     У цьому проекті є багато положень,  з якими погодитися ми не можемо,  вони потребують обговорення. Це насамперед положення про місцеве  самоврядування,  про статус нашого уряду,  це положення, які  стосуються  прокуратури,  судів.  Є  положення,  над   якими потрібно  ще  ретельно  попрацювати.  Взяти,  наприклад,  питання освіти, про яке не один раз говорилося з трибуни в цьому залі. Ми бачимо,  в  якому становиш!  зараз перебував освіта.  Справді,  у проекті зроблено такий запис,  який не може задовольнити нікого з нас.  Там навіть змінено термінологію, яка визначена в Законі про освіту. Але я не вважаю це смертельним, Просто необхідно записати те, що потрібно нашій державі і нашому народу. Тому мені хотілося б, щоб ми працювали конструктивно.

 

     До речі,  багато депутатів у своїх виступах казали  про  те, піп  над проектом Конституції підпільна працює якась група.  Я не хотів би це коментувати,  але депутатів не позбавляли  можливості працювати  над  проектом.  Кожен  має  на це право.  Я працював у групі,  яка погоджувала пункти цього проекту. Слід сказати, що 11 депутатських  груп  і фракцій дуже плідно працювали,  і більшість слушних зауважень,  які висловлювали у своїх  виступах  депутати, знаходять  відображення  в  погоджуваному тексті,  над яким зараз працює оця група.

 

     46

 

     На мій погляд,  це добре,  що таке обговорення відбулося, що внесено  дуже багато конструктивних пропозицій.  Я впевнений,  що всі,  хто виступав,  щиро вболівають за те,  щоб Конституція була прийнята,  щоб  вона  була  такою,  яка дала б можливість зайняти нашій державі і нашим людям  гідне  становище  і  в  світі,  і  в Європі.

 

     Ретельніше зараз  зупинятися  на  аналізі  проекту Основного Закону, внесеного на наш розгляд Конституційною комісією, мабуть, немає необхідності, тому що робота триває. Зауважень було багато, я не буду їх повторювати.  Але мені хотілося б сказати таке: якщо ми  всі  щиро прагнемо і хочемо прийняти Конституцію,  то в цьому проекті  є  здорова  основа.  Ми  можемо  спільно  попрацювати  і добитися  того,  щоб  Основний  Закон  був  прийнятий.  Я в цьому глибоко переконаний.  І наша група додержується тієї точки  зору, що  ми  повинні  зробити все можливе,  щоб прийняти Конституцію в цьому залі,  тому що доручив нам це зробити  народ.  А  прийняття Конституції  - це найважливіший акт за весь період нашої роботи у Верховній Раді.

 

     Отже, позиції депутатів  повинні  бути  виваженими,  повинні бути  стриманими і конструктивними.  Лише в цьому разі ми зможемо виробити нормальний проект  Конституції.  Взаємні  обвинувачення, взаємні  претензії  і  докори  не виведуть нас на той шлях,  який дасть можливість прийняти Конституцію для наших людей.

 

     Можливо, в такий тяжкий період декому  здається,  що  це  не головне.  Але ви,  як політики і депутати,  повинні знати, що від цього закону буде залежати і стабільність в нашій державі,  і,  я маю на це велику надію, добробут народу.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Слово надається депутату Ратушному. За ним - депутат Чурута.

 

     47

 

     РАТУШНИЙ М.Я.,  член Комісії Верховної Рада України з питань боротьби  з  організованою  злочинністю  і  корупцією /Збаразький виборчий  округ,  Тернопільська  область/.  Конгрес   українських націоналістів.  Шановні співвітчизники!  Шановні виборці! Шановні колеги!  Українські націоналісти не належать до того  політичного середовищ, яке підтримує запропонований проект цілком і повністю. Ми бачимо,  що  в  цьому  проекті  недостатньо  чітко  закріплені положення,  по відображають національну сутність, про яку повинно бути зазначено  в  Конституції  української  держави,  Ми  бачимо небезпеку,  яку  несе  в  собі стаття 10 проекту Конституції,  що фактично передбачає і надалі упосліджений стан української мови в українській державі.

 

     Ми бачимо,  що  в  цьому проекті не закріплені унітарність і соборність українських земель.  Цілий розділ  дозволяє  існування антизаконної кримської автономії.  Ми бачимо, що розділ про права і свободи є чисто декларативним.  У  цьому  роз  Ділі  нічого  не говориться   про   обов'язки   громадянина  перед  державою,  про обов'язки посадової особи перед державою  і  перед  народом,  про обов'язок  громадянина  бути лояльним до тої держави,  в якій він живе.

 

     Ми бачимо і недоліки в системі організації влади  у  верхах. Ми  розуміємо,  що  зараз  серед  депутатів від Донецької області замість залізобетонного більшовика Моісеєнка  немає  українського націоналіста  Мусія.  Ми розуміємо,  що від Східної України серед депутатів  замість  "латышского   стрелка"   Пейгалайнена   немає січового стрільця. Ми розуміємо це. І розуміємо, що проект

 

     48

 

     Основного Закону  в наслідком певного консенсусу між різними політичними силами,  але лише тими силами,  які твердо стоять  на одному - на тому, що Україна мав бути.

 

     Вчора мій колега депутат Оробець, на мій погляд, сказав дуже серйозну Фразу, яка відображав ситуацію, пов'язану з обговоренням проекту  Конституції,  з  механізмом її прийняття і,  власне,  зі змістом Конституції.

 

     В українському суспільстві, на жаль, склалася ситуація, коли одні сили говорять:  якщо Україна не буде соціалістичною,  то нам не потрібна така Україна,  а  інші  крайні  сили  говорять:  якщо Україна не буде президентською,  то нам не потрібна така Україна. Ми,  українські націоналісти,  на відміну від  цих  двох  крайніх позицій,  які заперечують існування України-держави, якщо вона не відповідав їхнім  ідеологічним  догмам,  говоримо:  нам  потрібна насамперед Україна як незалежна держава.  І з цього,  власне,  ми виходимо.

 

     Давайте подивимось,  чи  багато  недоліків  має  цей  проект Основного  Закону.  Без  сумніву,  має.  І  ще  раз  кажу:  ми як націоналісти не підходимо до  нього,  як  до  істини  в  останній інстанції.  Але  чи можна над ним працювати і чи потрібно над ним працювати?  Я думаю,  що потрібно, і ми вже працюємо над проектом Основного  Закону  дуже  довго.  Я не погоджуюся зі своїм колегою Борисом    Ільковичем     Олійником     -     напевно,     єдиним націонал-комуністом  в Україні,  що тут є великий поспіх.  Ми вже запізнилися на п'ять років,  товаришу Олійник, з них півтора року працювала  Конституційна  комісія.  Просто  не  треба піддаватися деяким силам,  які не хочуть приймати Основний Закон.  Тут  немає поспіху, тут якраз є затягування.

 

     49

 

     Я також розумію тих колег,  які стверджують,  що Конституція не усуне тих недоліків виконавчої влада,  які простежуються тепер щодня  у фінансовій,  банківській сфері;  в тому,  що робітники і вчителі місяцями не одержують заробітної  плати;  в  діях  уряду, безвідповідальних  діях,  які  підігрують  антиукраїнським  лівим силам,  і напередодні,  і під час  розгляду  проекту  Конституції провокують ситуацію соціального вибуху.

 

     Я звертаюся   до  Президента  як  співголови  Конституційної комісії і як голови виконавчої влади. Леоніде Даниловичу, якщо ви не наведете порядок у виконавчій владі і не усунете тих сил,  які в очі вам говорять одне,  а  насправді  підігрують  антидержавним силам,  то  той референдум,  власне,  розгляд проекту Конституції буде торпедований.  У мене складається така думка,  що в урядовій ложі   сидять  люди,  які  хочуть,  щоб  проект  Конституції  був винесений на референдум.  Але робітники і вчителі, які півроку не одержують зарплати,  сказали:  для чого нам потрібна Конституція, якщо немає зарплати?  Якщо немає  зарплати,  то  референдум  буде торпедовано. ! тоді ті сили /комуністичні і не лише комуністичні, але й  інші  антиукраїнські/  скажуть:  бачите,  референдумом  не підтримано Основного Закону, відповідно перекреслені і результати референдуму,  який відбувся 1 грудня. Ми повинні бути готовими до такої  гри  в чотири руки,  але в той же час ми повинні працювати над проектом Конституції спокійно і конструктивно.

 

     Я впевнений,  що в суспільстві є сили,  які хочуть працювати за наявності різних позицій, і спроможні працювати. Я радий тому, що 10 політичних партій вчора зібралися в Києві і вирішили

 

     50

 

     працювати над проектом Основного Закону.  Я  радий,  що  без зайвого  галасу 9 чи 10 представників депутатських груп і фракцій щодня на третьому поверсі українського парламенту шліфують,  а не торпедують  проект  Конституції  України.  І це є той шлях,  який справді приведе Україну до Основного Закону, до Конституції.

 

     Тепер я перейду конкретно до пропозицій, які вносить Конгрес українських націоналістів.  Відносно преамбули. Ми вважаємо, що в той  час,  коли  хтось  свідомо  усунув  графу  національності  з українського  паспорта,  некоректно  в  першому реченні преамбули говорити:  "Ми,  український  народ  -  громадяни  України   усіх національностей...   "Можна  викласти  цю  думку  спокійно:  "Ми, український народ - всі громадяни України",  що автоматично  буде включати і представників усіх етнічних груп.

 

     Ми вважаємо,  що в проекті преамбули некоректно говорити про відповідальність лише перед нинішнім  і  прийдешніми  поколіннями громадян  України.  Треба  написати  про відповідальність і перед попередніми поколіннями  українських  громадян,  які  боролися  і гинули за цю державу.

 

     Я хотів би комуністу Масенку,  який говорить, що в 1917 році не було б антидержавного перевороту в Україні  і  окупації,  якби жилось  дуже  добре,  нагадати  одну  цифру.  До  1917  року,  не включаючи Західної України,  на території  лише  Великої  України проживало 45 мільйонів українців. Сьогодні, тобто

 

     51

 

     після 1917 року, тут лишилося тільки 37 мільйонів українців. Ось результат того експерименту,  який,  власне, був проведений в 1917 році.

 

     Далі. Розділ "Загальні засади".  На наш погляд,  треба чітко закріпити у статті  І  твердження,  що  Україна  є  національного державою. Ми вважаємо також необхідним доповнити проект розділом, де говорилося б про національну  безпеку  України  і  де  повинно регламентуватися  положення  про збройні сили відповідних силових відомств.

 

     Ми також вважаємо,  що права і свободи громадян повинні бути врівноважені   і   обов'язками  громадянина  перед  державою.  Ми вважаємо,  що розділ ІІІ  "Вибори.  Референдум..."  повинен  бути доповнений  окремими положеннями про те,  що референдуми з питань ліквідації державної незалежності,  входження в наддержавні союзи не допускаються.

 

     52

 

     Одночасно ми  вважаємо  за  необхідне  доповнити  цей розділ статтею,  яка  гарантувала  б   народу   право   на   законодавчу Ініціативу, такого змісту: "Народ здійснює законодавчу ініціативу шляхом   внесення    до    Національних    Зборів    відповідного законопроекту".

 

     Ми твердо   стоїмо   за   необхідність  введення  в  Україні двопалатного парламенту.  Я не  розумію,  чому  деякі  сили,  які відстоюють   національні   інтереси   регіональних   еліт,  проти двопалатного парламенту.  Чому ви за регіоналізацію, коли йдеться про  гроші  і бюджети?  Двопалатний парламент дозволить однаковою мірою   голосно   звучати   і   Донбасу,   і   Тернопільщині,   і Івано-Франківщині.   Я  думаю,  що  представникам  Конституційної комісії,  які захочуть поторгуватись навколо цього положення,  не потрібно йти на поступки.

 

     Закінчуючи свій   виступ,  я  хочу  сказати,  що  Українські націоналісти стоять на позиції якнайшвидшого прийняття  Основного Закону.  Українські  націоналісти розуміють,  чому торпедують цей процес  певні  сили.  Я  звертаюсь  до  українського  боротьбіста Олійника,  бо його "партайгеноссе" чітко написали, що Конституція "лишает их надежды на объединение с русским народом".

 

     Ми повинні прийняти Основний Закон, і ми його приймемо. Якщо не  приймемо  тут,  у  Верховній Раді,  то Основний Закон повинен прийняти український народ. І я впевнений: він його прийме!

 

     То слава тій Україні, що є, і тричі слава тій, що буде!

 

     Дякую за увагу.

 

     53

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Чурута. За ним - депутат Довгань.

 

     ЧУРУТА М.І.,  голова  Підкомісії  Комісії   Верховної   Ради України з питань молоді, спорту і туризму /Стахановський виборчий округ,  Луганська  область/.   Фракция   коммунистов.   Уважаемый Александр  Николаевич!  Уважаемые  народные  депутаты!  Уважаемые избиратели!  Уже третий день мы  обсуждаем  предложенные  проекты Конституции.  Вчера  талантливые  ораторы  поведали нам несколько мифов.  Не буду на каждом останавливаться,  остановлюсь  лишь  на одном.  И депутат Заец,  и средства массовой информации,  которые находятся  под  эффективным  контролем  Президента,   нагло   вас обманывают,  уважаемые избиратели,  говоря о том,  что левые силы Верховного Совета не хотят принятия новой Конституции  и  срывают конституционный процесс. Повторяю, это наглая ложь.

 

     Коммунисты разработали свой вариант Конституции и внесли его на  рассмотрение  Верховного  Совета  в  полном  соответствии   с Регламентом и приступили к его рассмотрению именно 17 апреля, как это было проголосовано заранее. Но господа от известных фракций и групп   хотели   сорвать   конституционный  процесс  и  перенести рассмотрение  проекта  Конституции  на   23   апреля.   Все   это происходило после очередной "тайной вечери" у Президента на улице Банковой,  где вы,  господа,  получаете инструкции,  указания  об отстранении  Мороза  и  виды  на  будущее.  Но  об  этом средства массовой информации молчат, об этом народ не должен знать. Вместо этого  он  должен знать,  что уже вся Украина обсудила и одобряет президентский  проект  Конституции,   а   родившийся   еде   один вице-премьер по вопросам организации

 

     54

 

     "роз'яснення проекту Основного Закону" говорит, что мы вышли на  такой   вариант,   с   которым   могут   согласиться   разные общественно-политические слои. Вчера средства массовой информации поведали   нам   о   том,   что   состоялись   "установчі   збори Всеукраїнського  громадського  комітету  підтримки  проекту нової Конституції.  До нього увійшли різні політичні сили і  громадські організації і навіть церква".

 

     Но как с вами,  уважаемое духовенство, поступило руководство нашего временного шестого правительства и Президент -  мы  знаем. Мы  помним  16  июля 1995 года.  В проекте я не нашел положения о том,  что церковь отделена от государства,  а школа - от  церкви. Это неправильно.  Это обязательно должно быть,  как и право вести атеистическую пропаганду наряду с религиозной деятельностью.

 

     Вчера многие выступающие говорили об опасности  концентрации всей власти в одних руках. Я полностью разделяю эту точку зрения. Из нашего прошлого мы знаем,  чем это  может  закончиться.  Такое правление остро критиковалось прошлым Верховным Советом.  А вчера этот же народный депутат убеждал избирателей, что Украине позарез нужен  сильный Президент.  Об этом депутате метко написала газета "Україна молода": "Геройски оседлавши бензовоз, вершины всякие он покорять привык.  Да все же говорят, что после энных доз, ему все время снится броневик".

 

     Выполняя свою предвыборную программу, в отличие от нынешнего Президента  я считаю,  что организация президентства на Украине - это скорее всего дань моде,  чем жизненная  необходимость.  Да  и четырехлетний опыт свидетельствует, что в

 

     55

 

     наших условиях  наличие  Президента и его структур не только не содействовало утверждению  покоя  и  согласия  в  обществе,  а наоборот,  постоянно  угрожало  противостоянием  на  всех уровнях власти.

 

     Где гарантия,  что на каком-то этапе это  противостояние  не закончится   расстрелом?  Поэтому  следует  отказаться  от  поста Президента,  а функции,  которыми его  наделил  Верховный  Совет, передать Президиуму и Председателю Верховного Совета Украины.

 

     К слову  сказать,  организация института президентства у нас народом не санкционирована. У народа только спрашивали, кто нужен вам: Кравчук, Плющ, Кучма?" и так далее.

 

     Вы хорошо   помните,   как   по  требованию  Президента  240 депутатов   в   этом   Верховной    Совете    проголосовали    за антиконституционный  договор  в июне прошлого года.  И как же наш Президент  воспользовался  тем,  чего  просил?   Очень   успешно. Завершается  развал экономики,  задолженность по заработной плате по всей Украине - около 100 триллионов карбованцев, люди падают в голодные  обмороки.  И  все  эти  кошмары  можно  перечислять  до бесконечности.

 

     Но от своих  избирателей  уважаемый  Президент  прячется.  Я приглашаю его посетить наш славный город Стаханов и встретиться с шахтерами,  посмотреть им в лицо.  А он встречается только тогда, когда  его  прижимают  к  стене  спиной.  Он  прячется  от  своих избирателей,  и все больше пребывает "за бугром".  Ведь только  в апреле он успел посетить Вьетнам,  Индонезию, проверить, как наши "челноки" чувствуют

 

     56

 

     себя в Арабских Эмиратах.  А в эти дни  собирается  ехать  в Страсбург.  Турист да и только /я говорю об этом как председатель подкомиссии   по   туризму/.    Но    ведь    это    за    деньги налогоплательщиков! Лучше бы выдать заработанное ими на хлеб...

 

     Какой теперь    спрос    с    Президента?    Он    на   этом антиконституционном  договоре  присягу  не  давал,   поэтому   не является  гарантам  его  соблюдения.  Точно  так же он будет себя вести и после принятия новой Конституции.

 

     Поэтому я предлагаю  взять  за  основу  проект  Конституции, предложенный    депутатами-коммунистами,    а    после   принятия Конституции провести ноше выборы Президента,  Верховного Совета и всех остальных. Под новые полномочия должны прийти новые люди.

 

     57

 

     Нынешний Верховный   Совет   обвиняется   всеми   с   подачи пропрезидентских  средств  массовой  информации  в  очень   вялом рассмотрении  я  принятии  жизненно  важных  законов.  И тут же в проекте Основного Закона нам  предлагают  двухпалатный  Верховный Совет.  То есть процесс принятия законов еще больше растянется во временя. Я не вижу здесь никакой логики.

 

     О ком подумают составители проекта,  так это о разного  рода прихватизаторах, казнокрадах и фирмачах. Именно для них статья 36 гарантирует право на частную собственность.  И в то же  время  не предусмотрено  никаких  гарантий  в  отношении  государственной я коллективной собственности.  Провозгласив принцип "Позволено все, что  не  запрещено законом",  данная Конституция,  таким образом, создает   правовую   основу   для   дальнейшего    разворовывания госпредприятий, колхозов.

 

     Несколько лет   назад   нам   была   гарантирована  правовая защищенность на работе, на улице, дома. Теперь это все в прошлом. Теперь  имеем произвол на работе,  разбой на улице и грабеж дома. Страна  живет,  как  сказал  вчера  депутат  Гмыря,  по   законам джунглей,  а точнее - по законам мафий, грабителей и казнокрадов, вышколенных в офисах дикого рынка.  А теперь в данной проекте нам предлагают все это узаконить.

 

     Я не   буду   останавливаться  на  остальных  "достоинствах" президентского проекта.  Об атом уже говорили многие выступающие. Хочу  лишь  обратить  ваше  внимание  на  такой момент в проекте. Статья 16 гласит: "Усі люди в вільними і рівними у своїй гідності та  правах".  В  статье  64  этого  же проекта говорится:  "Кожен зобов'язаний...  не зазіхати на права і свободи, честь і гідність інших осіб". Это что, кто-то будет иметь другие

 

     58

 

     права и  свободы?  Да,  именно так.  Уже брошены на произвол судьбы  наши  ветераны,  находящиеся   на   заслуженном   отдыхе, инвалиды.  На их шеи накинута удавка, а с принятием этого проекта она будет затянута теми "жирными котами",  у  которых  уже  глаза покраснели от красной икры,  а во рту почернело от черной.  Вы не нужны им, им нужна дешевая рабочая сила.

 

     И последнее.  Мы видим,  как лихорадочно стремятся протащить президентский проект,  как нас опять хотят загнать в угол.  То мы должны ратифицировать договор к такому-то  числу,  не  то  штрафы пойдут,  то  мы  должны  принять  бюджет  на 1996 год к такому-то числу,  иначе дядя Сэм не даст кредит, который заложен в доходную часть.  Теперь  вот  Конституцию  должны  обязательно  принять до проведения президентских выборов в России.

 

     Давайте быть реалистами: этот Верховный Совет не наберет 301 голос  ни  по  одному  из проектов в целом.  Непонятно,  как, заявляя о  необходимости  принятия  Конституции  на  референдуме, глава  Администрации  Президента  считает  возможным принять ее в первом полугодии.  Он,  оказывается,  не знает,  что  действующее законодательство  не позволяет этого сделать,  времени уже просто нет

 

     А коммунисты еще в прошлом году предложили спорные  ключевые моменты  вынести на референдум,  а не весь текст,  и организовали сбор подписей за это,  и собрано их уже  более  3  миллионов.  Но власть  имущие  всячески стремятся не допустить этого,  раздаются угрозы,  шантаж.  Сейчас депутат Чорновил и иже с ним объявляют о сборе   подписей   против   Компартии.   Я  хочу  заверить  наших избирателей,  что нечего этого бояться,  это все мышиная возня, а все  их действия характеризуются лучше всего русской пословицей о громе, который гремит не из тучи, а из навозной кучи.

 

     59

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.

 

     ГОЛОВА. Слово мав депутат  Довгань  від  фракції  Селянської партії. За ним виступатиме депутат Райковський від комісії.

 

     ДОВГАНЬ С.В.,  член  Комісії Верховної Ради України з питань фінансів   і   банківської   діяльності   /Великоолександрівський виборчий округ, Херсонська область/. Шановні колеги! Шановні наші виборці!  Селянська  партія   України   виступає   за   прийняття демократичної Конституції, яка змогла б закріпити у нашій державі процеси,   спрямовані   на   створення   правової    держави    і громадянського  суспільства.  Чи відповідає цим принципам проект, запропонований нам Конституційною комісією? Відповідь однозначна: не  відповідає.  І  це визнають представники всіх фракцій і груп, які виступали сьогодні і вчора з цієї трибуни.

 

     То кому ж  потрібна  така  поспішність  у  такому  важливому питанні,  як  прийняття Конституції незалежної України?  Очевидно одне:  це не потрібно нашому народові.  Ми вже сьогодні пожинаємо плоди  поспішного прийняття рішення про розвал Радянського Союзу. У  результаті  цього  рішення  ми  прийшли  до  повного   розвалу промисловості  і  сільського господарства.  За останні роки на 20 мільйонів тонн упало виробництво зерна /раніше  ми  виробляли  по одній тонні на кожного жителя нашої держави,  тобто 52 мільйони/. Якби ці 20 мільйонів тонн

 

     60

 

     продати за мінімальними цінами за кордон,  то це були б ті З мільярди доларів, яких нам так не вистачає сьогодні і за якими ми їздимо  і  вклоняємося,  щоб  нам  якась  держава  дала  сьогодні кредити.

 

     У десятки разів зменшилися капіталовкладення в село,  в тому числі на  соціально-культурне  будівництво.  Безробіття,  злидні, проституція,   наркоманія,   бездуховність  -  все  це  результат прийняття поспішних рішень.

 

     Тому ми вважаємо,  що буде  правильно,  якщо  Верховна  Рада України  після  повного  обговорення Проекту створить комісію для доопрацювання цього проекту і комісія внесе  на  обговорення  вже доопрацьований проект.

 

     Що нас не задовольняє у внесеному проекті?

 

     Перше. Нашому  суспільству  через  Конституцію  нав'язується націоналізм як  державна  ідеологія.  Подивіться  преамбулу,  там записано:  "український  народ",  а  не "народ України".  Це саме говориться і в статті, яка стосується державної /офіційної/ мови. Ми відкидаємо половину населення України, яка говорить російською мовою,  вперто записуючи, що треба, щоб була тільки одна офіційна мова,  незважаючи  на досвід,  який мають високорозвинуті держави Європи та інших частіш світу.

 

     Друге. Питання власності виписано  упереджено,  гарантується тільки одна форма власності - приватна.  Зовсім нічого не сказано про загальнодержавну і колективну власність.  Ми вважаємо,  що  в Конституції треба закріпити положення про те,  що земля, її надра і таке інше повинно бути у виключній власності держави.  Тому  цю статтю треба доопрацювати і прийняти її так, щоб вона відповідала інтересам усього суспільства, а не окремим метким, так би мовити, ділкам.

 

     61

 

     Наша фракція не сприймає двопалатного парламенту. Ця вигадка з двопалатним парламентом веде тільки до того,  щоб наш парламент був недієздатним, щоб ми не могли приймати навіть простих рішень, щоб можна було затягнути,  заблокувати їх прийняття,  а під  цей, так  би  мовити,  шум  виписувати  інші  так звані законодавчі чи нормативні акти, які йшли б урозріз з інтересами нашого народу.

 

     Наступна позиція - права громадян.  Запропонований проект не гарантує цих прав.  Тут уже про це декілька виступаючих говорили, і  я  думаю,  що  всі  фракції  розуміють,  що  держава   повинна гарантувати  права  і  свободи  своїх  громадян  і тоді громадяни поважатимуть таку державу. Автори проекту Конституції намагаються створити   командно-адміністративну  систему,  тільки  у  гіршому виконанні,  під гаслами правової  та  демократичної  держави.  Ми вважаємо за неприпустиме підміну органів місцевого самоврядування державно-адміністративними  органами  та  створення   паралельних систем виконавчої влади.

 

     Далі. У  проекті  не  визначено повноважень гілок влади щодо володіння,  розпорядження  та  використання   суспільної,   тобто державної,  власності.  Тому  ми  вважаємо,  що одним із ключових питань,  які ми повинні  вирішити,  є  питання  про  повноваження різних гілок влади та їх урівноваження.

 

     Не витримує  жодної  критики  судово-правова  система у тому вигляді, як вона виписана у проекті, це питання потребує великого і  серйозного  доопрацювання.  Про  це  говорили  вчора  і Голова Верховного Суду, і Генеральний прокурор нашої держави.

 

     62

 

     На нашу думку,  цей проект може бути прийнятий тільки  після серйозного  доопрацювання  за  участю  всіх фракцій та груп,  які сьогодні  є  у  Верховній  Раді.  Тому  ми  закликаємо  всіх   до конструктивної  і  плідної  роботи  над  цим важливим документом. Сьогодні ми повинні прийняти рішення про створення погоджувальної комісії,  яка  могла  б урахувати всі зауваження фракцій і груп і потім внести доопрацьований проект на повторне перше  читання,  з тим  щоб  ми  змогли  все-таки  в стінах Верховної Ради,  а не на референдумі прийняти Основний Закон.

 

     Я ще раз звертаю вашу  увагу  на.  те,  що  сьогодні  засоби масової  інформації  і  владні структури створили у нашій державі ажіотаж навколо найважливішого документа,  який матиме  величезні політичні й економічні наслідки для всього нашого суспільства.  І тому тільки Верховна Рада повинна прийняти їдай документ.

 

     Я закликаю всі фракції і групи замислитися над тим, що буде, якщо  ми  сьогодні  не зможемо прийняти рішення і це рішення буде прийнято в кабінетах влади,  у всіх, так би мовити, ешелонах цієї влади,  починаючи  від  районів  і  областей.  Ви знаєте,  що там рішення уже заготовлені. І зараз лише чекають, коли їх можна буде обнародувати.

 

     Ще раз закликаю всіх до плідної роботи.

 

     ГОЛОВА. Слово мав депутат Райковський від комісії. Прошу.

 

     63

 

     РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.,  голова  підкомісії Комісії Верховної Ради України з питань законності і правопорядку /Чугуївський  виборчий округ,  Харківська  область/.  Коммунистическая  партия  Украины. Уважаемый Александр Александрович,  уважаемые народные  депутаты, уважаемые  избиратели!  Сегодня  мы  должны  ответить на основной вопрос:  для кого  пишется  Основной  Закон  и  для  чего  вообще существует  государство?  Если  Конституция  нужна  народу,  а не Президенту,  правителям,  чиновникам,  тогда  так  необходимо   и записать,  чтобы  простому  человеку  было понятно,  какие права, свободы,   гарантии   Конституцией   гарантируются,    а    какие декларируются.

 

     В проекте,  внесенном  Конституционной комиссией в Верховный Совет Украины, вы, уважаемые избиратели, не найдете почти ничего, что  было  закреплено,  гарантировано  государством в Конституции Украинской Советской Социалистической Республики. А что, она была плоха?

 

     Пытаются доказать,   что  новый  проект  соответствует  всем мировым стандартам,  и его,  к нашему стыду, обвозили уже по всей Европе  для  экспертиз  и  согласований.  Разве  наши запорожские казаки,  которые себя уважали,  возили по миру  или  к  турецкому султану  свои  законы,  как  это  делали  пан Головатый и Бурчак? Хотелось  бы  напомнить  нашим   новоявленным   демократам,   что благодаря    влиянию    социалистической   системы,   конституций Советского Союза и Украины, других стран социалистического лагеря почти во всех странах Европы и Азии в 50-70 годах нашего столетия пришлось принять новые конституции,  значительно расширив  в  них права и свободы граждан.

 

     64

 

     Наши "реформаторы" и "демократы" пытаются быстро свернуть те завоевания,  те социальные гарантии нашего народа,  которые  были предоставлены  государством  и  обществом,  и  закрепить  в новом законе те устои буржуазного общества, в которое мы сегодня делаем первые шаги.  Это - нищета и безработица, неуверенность граждан в завтрашнем дне,  лишение государственных гарантий  на  бесплатное образование,  медицинское  обслуживание,  права  на труд и отдых, обеспеченную старость.

 

     Нам говорят,  что это все есть  в  проекте.  Даже  Президент заявил, что все сохраняется, чего только хотят коммунисты. Но это совсем не так, все только декларируется.

 

     Хочу задать вопрос.  А  сколько  бесплатных  школ,  больниц, поликлиник  останется в районе,  городе,  области,  сколько будет стоить вызов на дом скорой помощи или врача?

 

     Помните, как красиво пропагандировали  введение  дотаций  на коммунальные  услуги и газ,  как убеждали,  что все будет хорошо, что платить будут только богатые,  а бедные получат субсидии.  Но все  оказалось  совсем  не  так,  как  говорилось.  С  повышением квартирной платы,  коммунальных услуг 90 процентов нашего  народа загнали в очереди на получение субсидий,  а инструкции составлены так, что вы получаете гроши.

 

     А как хотят лишить  всех  наших  граждан  льгот  и  дотаций, предусмотренных  нашим законодательством?  И вас давно уже лишили бы их,  если бы не  принципиальная  позиция  народных  депутатов. Люди,  не верьте декларации. Если вас всего лишат, больше к этому никто в государстве не вернется.  А если учитывать, что в проекте Основного  Закона  не расписан такой институт,  как избирательная система, что создается

 

     65

 

     двухпалатный парламент,  я уверен, что в дальнейшем в высший законодательный   орган  никогда  не  попадет  рабочий,  учитель, инженер,  а придут люди,  у которых большие деньги и власть.  Они все сделают, чтобы удержать свою власть.

 

     Пример -  обсуждение в Украине проекта Конституции.  Как все хотят выслужиться перед партией власти,  Президентом: вот, мол, в его   районе,   городе,   области   поддерживается   этот  проект единодушно.  И ясно почему.  Потому, что он закрепляет их власть, награбленную собственность,  сохраняет полномочия на 2-3 года,  а там еще посмотрим, чья возьмет.

 

     Вот почему народ должен сам решить,  как  ему  жить  дальше, какую  Конституцию  иметь.  Я  поддерживаю  те требования граждан Украины,  своих избирателей города Чугуева,  которые не побоялись угроз  и  преследований и поставили подписи под призывом провести всеукраинский   референдум   по   основным    положениям    новой Конституции, в том числе и по символике. Но все делают вид, в том числе и Президент, что требования более 3 миллионов граждан - это ничто, что волей народа можно пренебрегать.

 

     Уважаемые избиратели,   обратите   внимание,  какая  роль  в проекте  отводится   нам,   простым   гражданам,   в   управлении государством,   принятии  важнейших  государственных  решений?  А никакой.  Нам уготована роль статистов - прийти раз в четыре года на  избирательный  участок  и  принять  участие  в голосовании за Президента и народных избранников.  Мы с вами тех, кого избираем, не  сможем  отозвать,  потому  что этого не будет предусмотрено в Конституции.

 

     Хочу остановиться  еще  на  одной  проблеме.  Необходимо   в Основном Законе записать, что только Верховный Совет

 

     66

 

     является единственным  законодательным  органом государства. Мне не понятно, какие документы будет издавать Президент. Если мы хотим  построить  правовое  государство,  то  должны сделать так, чтобы был один нормативный акт.  А не так, как сегодня: Верховный Совет принимает закон, а вслед за ним издается противоречащий ему указ Президента. А как их исполнять?

 

     Проектом Основного Закона мы  даем  Президенту  диктаторские полномочия   на   управление   государством,   определение   всей внутренней и внешней политики.  А высшему органу -  Национальному Собранию  остается  только  принимать  законы  и  ни  во  что  не вмешиваться. Посмотрите, до чего додумались в проекте - закрепить право  Президента  оставаться  пожизненно  сенатором!  Поэтому  я предлагаю ликвидировать пост Президента.

 

     Много вопросов возникает в связи  с  тем,  почему  Верховный Совет  пытаются  переименовать  в  Национальное Собрание,  хотя в высший  законодательный   орган   граждане   избираются   не   по национальностям и не по национальным округам.

 

     Говорят, что  с  принятием новой Конституции стабилизируется политическая и экономическая жизнь,  консолидируется общество. Но разве  может консолидироваться общество,  если оно раскололось на бедных и богатых,  когда одни жируют,  а большинство  граждан  не могут  получить  заработную плату более полугода,  когда не решен вопрос о статусе русского языка? А ведь на русском языке общается почти половина граждан Украины.

 

     Как могут   согласиться  наши  граждане  с  той  символикой, которую навязал государству Рух /и  хотят  теперь  конституционно закрепить/,   если   под   тризубом  воевали  вояки  УПА,  другие бандитские формирования,  убивали своих же граждан?  Об этом люди помнят, еще живы свидетели тех драматических событий.

 

     67

 

     В проекте   Конституции   есть   еще   масса  недостатков  и противоречий.  Они  касаются  законодательной  и   исполнительной власти /Судебной системы,  прокуратуры, местного самоуправления/. О них можно было бы много говорить,  но за недостатком времени  я просто  направлю  свои  замечания и предложения в Конституционную комиссию.

 

     В заключение  хочу   сказать,   почему   мы   против   этого антинародного  проекта  Конституции,  я  предлагаем  его  снять с обсуждения.   Фракция   "Коммунисты   Украины    за    социальную справедливость   и   народовластие"   имеет   проект  Конституции Коммунистической партии Украины,  который выражает волю и  чаяния трудящихся,  гарантирует права и свободы всему народу Украины.  Я предлагаю принять его за основу.

 

     А пану Воровскому,  который тут лил  грязь  на  Компартию  и депутатов-коммунистов,  отвечу  пословицей:  "Черного  кобеля  не отмоешь     добела".     Посчитайте,      Поровский,      сколько националдемократов  - Заец,  Чорновил подобно "челнокам" мотались по Бельгиям,  Англиям,  Америкам,  Канадам как за счет Верховного Совета,  так  и за счет зарубежных фондов.  Этих денег хватило бы для кругосветного турне всей фракции коммунистов.

 

     Спасибо за внимание. /Шум у залі/.

 

     ГОЛОВА. Я прошу уваги!  Будь ласка,  увага! Я прошу, сідайте всі на місця.  Ще раз прошу.  Припиніть дискусію в залі.  Шановні колеги...   Олександре   Васильовичу,   Олександре    Васильовичу Бобриньов, сядьте на місце. Прошу уваги!

 

     Шановні депутати!  В обговоренні вже взяли участь близько 40 депутатів. Регламентом передбачено, що обмежувати право

 

     68

 

     виступу тих,   хто   записаний,   в   обговоренні    проекту Конституції не може ні головуючий,  ні будь-хто інший. Але так чи інакше,  якщо навіть ми завершимо це  обговорення,  то  постанемо перед вибором:  що робити далі.  Потрібно приймати якесь рішення. Уся Верховна Рада разом рішення  прийняти  не  зможе.  Відповідні документи повинна готувати тимчасова спеціальна комісія,  як це і визначено Регламентом, - нашим внутрішнім основним законом.

 

     Протягом десь двох годин проходило засідання ради фракцій, і вноситься  пропозиція  про  відкладення розгляду цього питання до створення  тимчасової  спеціальної  комісії  і  напрацювання  нею відповідних  документів,  тобто  продовження  тієї роботи,  яку з власної ініціативи розпочали депутати і яка  вже  пройшла  велику дистанцію...  ну,  десь на три чверті тексту проекту Конституції. Ми повинні цю групу депутатів  легітимізувати,  тобто  надати  їй законних  підстав,  бо  тільки  тоді  вона  зможе результат своєї роботи внести на розгляд Верховної Ради.  Регламент не передбачав іншої схеми.

 

     Регламентом передбачено щодо цього таку процедуру. Вноситься пропозиція  про  відкладення  розгляду.  Вона  обговорюється   за короткою  схемою  /якщо  є  потреба  в тому/:  два - "за",  два - "проти",  або ж відразу голосуеться.  Далі  розданий  вам  проект постанови  про  створення цієї комісії з перерахуванням її членів ставиться на голосування. Ось те, що вам пропонується.

 

     Спочатку зачитаю  текст  проекту  постанови,  яку   потрібно прийняти,   щоб   відкласти   розгляд   цього  питання.  А  потім проголосуємо  пропозицію  про  включення  питання  про  створення комісії і приймемо саму постанову. /Шум у залі/.

 

     69

 

     Будь ласка, пропонується проект постанови такого змісту: "Відповідно до частини другої статті  6.5.4  Регламенту  Верховна Рада постановляє:

 

     1. Відкласти  розгляд  у першому читанні проекту Конституції України,  поданого Конституційною  комісією,  із  зауваженнями  і пропозиціями  членів  Конституційної  комісії,  до 23 квітня 1996 року.

 

     2. Вважати  за  необхідне  утворити   Тимчасову   спеціальну комісію  Верховної  Ради України як головну з опрацювання проекту Конституції для прийняття рішення  в  першому  читанні  згідно  з частиною другою статті 6.4.6 Регламенту".

 

     Можна ставити на голосування за основу? /Шум у залі/. Ще раз пояснюю. Де не той документ роздано. Одну хвилинку! /Шум у залі/.

 

     Ще раз читаю:

 

     "1. Відкласти розгляд у першому читанні проекту  Конституції України,  поданого  Конституційною  комісією,  із  зауваженнями і пропозиціями членів Конституційної комісії,  до  23  квітня  1996 року.

 

     2. Вважати   за   необхідне  утворити  Тимчасову  спеціальну комісію Верховної Ради України як головну з  опрацювання  проекту Конституції... "

 

     Зрозуміло? Щоб  не  було  ніяких  там неясностей.  Ставлю за основу... /Шум у залі/.

 

     У вас є зауваження?  Два - "за",  два - "проти". Запишіться, будь ласка, хто хоче висловитися.

 

     За цей  проект  про  відкладення  ви будете "за" чи "проти", депутате Мішура? "За".

 

     70

 

     Депутате Заварзін? "За".

 

     Депутате Круцик?

 

     Скажіть тоді, хто буде "проти". Із тих, хто записався.

 

     Депутат Єрмак буде "проти". Ще є "проти"?

 

     Ну, тоді давайте: один - один.

 

     Депутате Мішура, будь ласка. А депутат Єрмак - "проти".

 

     МІШУРА В.Д.,  секретар  Комісії   Верховної   Ради   України законодавчого  забезпечення  свободи  слова  та  засобів  масової інформації /Центральний виборчий округ,  Кіровоградська область/. Фракція комуністів. Я вважаю і з цим звертаюся до всіх депутатів, що  потрібно  підтримати  за  основу  проект,  який  вніс  Голова Верховної  Ради  України.  Я  думаю,  більшість депутатів повинні підтримати цю пропозицію.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Єрмак.

 

     ЄРМАК А.В.,  член Комісії Верховної Ради  України  з  питань боротьби  з  організованою  злочинністю і корупцією /Пологівський виборчий  округ,  Запорізька  область/.  Прошу   передати   слово депутату Соболеву.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     СОБОЛЄВ С.В.,  член  Комісії Верховної Ради України з питань правової політики і судово-правової реформи /Хортицький  виборчий округ, Запорізька

 

     71

 

     область/. Депутатська група "Реформи".  По-перше, цей проект постанови не розданий нам на руки,  і я хотів би на  це  звернути вашу увагу.  По-друге,  усіх, хто буде голосувати, прошу звернути увагу на зміст проекту.

 

     Перший пункт - відкласти обговорення до  23-го.  Але  ж  від ряду депутатських груп і фракцій ще не виступили.  Наприклад, від нашої депутатської групи не виступили.  Виходить,  що після 23-го ми будемо виступати вже з іншого проекту, доопрацьованого.

 

     Щодо другого  пункту.  Наша  депутатська  група  категорично виступав проти того,  щоб формування цієї  комісії  проходило  на пропорційній основі.  /Шум у залі/.  Саме тому ми пропонуємо, щоб було чітко визначено: по два представники від кожної депутатської групи.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я прошу уваги. Одну хвилиночку! Висловилися... /Шум у залі/. Ми не обговорюємо зараз питання про утворення тимчасової комісії,   ми   обговорюємо  питання  про  відкладення розгляду до утворення тимчасової комісії. Тобто ми робимо паузу в обговоренні цього питання для того,  щоб утворити комісію. /Шум у залі/.

 

     Я прошу уваги!  Частина друга  статті  6.  5.  4  Регламенту передбачає можливість прийняття рішення щодо відкладення розгляду відразу,  як тільки проект його внесено  депутатами.  І  оскільки зміст  такого рішення надзвичайно простий:  перше - відкласти,  а друге - вважати за необхідне утворити комісію, і ми про його суть не говоримо, тому немає потреби

 

     72

 

     розмножувати. На те я і посилався,  коли говорив, що відразу вирішиться це питання. Тому я ставлю цей проект за основу... /Шум у залі/.

 

     "За" - 195.

 

     Які в інші пропозиції? Одну хвилинку. Залишіться. Якщо ми не приймемо цього рішення,  то не розглядаємо питання про комісію, і з вівторка продовжуємо до кінця все обговорення, а потім прийдемо до висновку, що все одно треба створити таку комісію.

 

     Будь ласка. 5 хвилин на пропозиції.

 

     Депутат Чиж.

 

     ЧИЖ І.С.  Шановні колеги, мені здається, що не всі зрозуміли суть   пропозиції.  Ідеться  не  про  підведення  риски,  не  про припинення  обговорення  проекту  Конституції,  а  про  тимчасове зупинення  цього  процесу,  оскільки ми тут же утворюємо комісію, яка буде наші зауваження,  пропозиції, висловлювання - усе те, що звучить у цьому залі,  брати до уваги і працювати.  Власне,  вона вже працювала,  але та комісія нелегітимна,  вона не має  статусу спеціальної, як це передбачено Регламентом.

 

     І тому  я  прошу  переголосувати,  бо  комісію  в будь-якому випадку треба створити.  А другим питанням порядку денного  /якщо ми  зараз  приймемо  рішення  про  відкладення/  буде питання про тимчасову спеціальну комісію.  От якщо тут сумніви  якісь  в,  то тоді ми можемо це продискутувати і вийти на якесь рішення.

 

     А далі піде обговорення, і всі, хто не виступив, виступлять. І ясна річ,  до вівторка,  навіть якщо ми створимо комісію, новий проект не надійде сюди в зал, і ми будемо

 

     73

 

     обговорювати проект,  внесений  Конституційною  комісією.  А тимчасова спеціальна комісія буде працювати.  Ми відкриваємо поле для конституційної нормальної роботи. Дякую.

 

     ГОЛОВА. Іван   Сергійович,   власне,   повторив  думку,  яка висловлювалася на засіданні  ради  фракцій.  Депутат  Костюченко. Будь ласка.

 

     КОСТЮЧЕНКО Л.М.,  голова  підкомісії  Комісії Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного  комплексу,  транспорту  і зв'язку    /Індустріальний   виборчий   округ,   Дніпропетровська область/.  Спасибо,  Александр  Александрович.  Я  бы  для   себя поставил  вопрос:  чего  мы  добиваемся?  Если  мы хотим отложить рассмотрение  этого  вопроса,  то,  наверное,   это   предложение правильное.  Если  же  мы хотим конструктивно работать,  а в этом есть необходимость...  Полтора года работала комиссия,  и если мы сегодня  создадим еще одну комиссию,  появится новый проект,  А у нас их было сколько?  Пять.  И Конституцию  наш  Верховный  Совет тринадцатого,  или  первого,  созыва /как его называть,  не знаю/ никогда не примет.

 

     Я бы предложил продолжить обсуждение и 21-го, и 22-го, и 23- го,  с тем чтобы потом определиться.  Ведь это правда, что не все высказали свои точки зрения.  Я понимаю, что они подчас полярные, что  депутаты  уже  определились,  но  тем  не  менее  надо  дать возможность всем высказаться, а потом принимать решение.

 

     74

 

     ГОЛОВА. Я   поясню,   Леоніде   Михайловичу.   Це    питання принципове.   Регламентом   визначено   порядок  розгляду  такого законопроекту,  яким  є  проект  Конституції.  Так   от,   тільки тимчасова спеціальна комісія з функціями головної комісії, тільки вона одна має право вносити  зміни  на  основі  врахування  думок окремих депутатів, груп і фракцій і пропонувати погоджений текст. Тільки вона!

 

     Те, що сьогодні роблять фактично наші  колеги  депутати,  не матиме  під собою правової основи.  Вони той документ не матимуть змоги знести на розгляд Верховної Ради, навіть якщо всі вони його підпишуть,  тому  що внесення нового варіанта замість відхиленого передбачено від прийняття рішення про розгляд у  першому  читанні до початку розгляду у першому читанні.

 

     І ось  тому  ми повинні сьогодні створити цю комісію,  тобто надати їй законні права. А все інше комісія вже визначатиме сама.

 

     Депутат Головатий. Немає його? Депутат Бобриньов.

 

     БОБРИНЬОВ О.В., член Комісії Верховної Ради України з питань оборони  і  державної  безпеки /Балаклавський виборчий округ,  м. Севастополь/.    Уважаемые    депутаты,    уважаемый    Александр Александрович!  Я считаю,  что если мы соглашаемся до принятия за основу создать новую комиссию, то тем самым мы выражаем недоверие тем  членам Конституционной комиссии,  которые разрабатывали этот проект, или рабочей группе. И это правильно, потому что идиотский

 

     75

 

     проект. И мы все это знаем.  Я считаю,  что  голосовать  это нужно.  Но те люди, которые были раньше в той комиссии, не должны входить в этот состав,  они потеряли право даже выступать за этот проект.  Это нужно сделать. И пусть опять собираются руководители фракций и вычеркивают оттуда тех, кто создавал этот проект.

 

     И еще один момент. Как-то вы упускаете в своих выступлениях, что есть проект Компартии,  есть и другие проекты.  Как они будут этой комиссией учитываться? Наверное, это нужно как-то оговорить. А так, я считаю...

 

     ГОЛОВА. Пояснюю  ще  раз,  шановні колеги,  і вам,  зокрема, Олександре Васильовичу.

 

     Створення тимчасової   спеціальної    комісії    передбачено Регламентом  і ніяк не зв'язано із функціонуванням Конституційної комісії.  Конституційна комісія теж мав статус тимчасової комісії для  підготовки  проекту  Конституції.  Вона свою місію виконала, подавши нам проект.  То інша справа  оцінку  давати.  Це  предмет нашої роботи сьогодні.  Ми повинні створити погоджувальну комісію

- тимчасову спеціальну з функціями головної,  щоб мати змогу  тут приймати відповідне рішення. А для того треба тимчасово припинити зараз дискусію, щоб прийняти рішення про цю комісію. Зрозуміло?

 

     Ставлю ще раз цей проект на голосування. Прошу, підтримайте. Ще  раз  прочитаю:  "Відкласти  розгляд у першому читанні проекту Конституції України, поданого Конституційною

 

     76

 

     комісією... "/Шум у залі/.  Одну  хвилинку!  Донеччани,  ну, можна ж послухати! Будь ласка, увага!

 

     "І. Відкласти  розгляд у першому читанні проекту Конституції України,  поданого Конституційною  комісією,  із  зауваженнями  і пропозиціями  членів  Конституційної  комісії,  до 23 квітня 1996 року.

 

     2. Вважати  за  необхідне  утворити   Тимчасову   спеціальну комісію  Верховної  Ради України як головну з опрацювання проекту Конституції України".

 

     Ставлю на голосування.

 

     "За" - 236. Рішення прийнято.

 

     Можна в  цілому  проголосувати?  Ставлю  на  голосування   в цілому. В цілому!

 

     "За" - 230.

 

     У вас на руках в проект постанови.  Тут внесено деякі зміни, керівники фракцій замінили окремі прізвища.  Я потім їх назву.  А поки  що ставиться на голосування таке:  про включення до порядку денного питання про Тимчасову спеціальну комісію  Верховної  Ради по   опрацюванню  проекту  Конституції  України.  /Шум  у  залі/. Зрозуміло, що поіменно буде голосуватися. Повторюю: про включення до  порядку  денного  питання  про  тимчасову спеціальну комісію. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 260.

 

     У вас проект на  руках.  Ніхто  не  може...  Одну  хвилинку. Поіменно? Прошу проголосувати цю пропозицію.

 

     "За" - 164. Рішення прийнято.

 

     77

 

     Будемо голосувати    поіменно.    Є    запитання    відносно позафракційних.  Ми виходили з того... Одну хвилинку! Ми виходили з того... нарада керівників фракцій прийняла рішення, що всі, хто бажає працювати в цій комісії, можуть приходити і працювати. Всі! Але оскільки за позафракційними не стоїть структура,  тобто кожен з них представляє самого себе,  пропонується,  щоб вони приходили працювати,  до їхньої думки будуть прислуховуватися. Але все-таки в комісії повинні бути представлені депутати від фракцій.  Тому я ставлю на голосування за основу цей проект.

 

     "За" - 209. Рішення прийнято.

 

     Які є уточнення,  доповнення?  Запишіться,  будь ласка,  хто хоче висловитися.

 

     Повідомляю, що від "Єдності" замість  депутата  Селіфонтьєва записаний депутат Омеліч,  керівник фракції це підтвердив.  А від МДГ замість депутата Самофалова - депутат Попеску.  Ці  люди  вже працюють,  так вирішили фракції.  А вже після затвердження складу Верховною Радою змін вноситися не буде.

 

     Що ще? Будь ласка, 5 хвилин на доповнення.

 

     Депутат Бублик.

 

     БУБЛИК Ю.Т.,  член Комісії Верховної Ради України  з  питань агропромислового  комплексу,  земельних  ресурсів  та соціального розвитку села /Тростянецький виборчий  округ,  Сумська  область/. Олександре  Олександровичу,  я  прошу  передати  слово депутатові Донченку.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     78

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.,  секретар Комісії Верховної  Ради  України  з питань  соціальної  політики  та  праці  /Старобільський виборчий округ,  Луганська  область/.   Фракция   коммунистов.   Уважаемые коллеги!  Я  просил  бы  посмотреть  внимательно на пункт 3 этого проекта постановления. Здесь записано: "Обрати головою Тимчасової спеціальної  комісії  по  опрацюванню проекту Конституції України керівника депутатської групи "Центр" Сироту", Я ничего не имею ни против депутатской группы "Центр",  ни против депутата Сироты, но все-таки считаю, что в том списке, который нам сегодня предложен, есть   более   достойная   кандидатура  -  специалист  в  области конституционного   права,   который   работает   в    Харьковской юридической академии, Ольховский Борис Иванович.

 

     Я бы  все-таки  предложил  поручить  возглавить эту комиссию Ольховскому Борису Ивановичу.  Нужно  заменить  фамилию  депутата Сироты на фамилию депутата Ольховского в этом списке. Это юрист с именем, профессор, и с этим надо считаться. Это первое.

 

     Второе. В этом списке  не  учтены  два  момента.  Здесь  нет фамилии  депутата  Стешенко,  который  представлял  одну  из трех комиссий... Александр Александрович, меня перебивают.

 

     Я бы предложил обязательно ввести  в  состав  этой  комиссии депутатов Стретовича,  Буткевича и Стешенко,  которые выступали с докладами по проекту Конституции.

 

     79

 

     И третье. Мы не видим в этом списке внефракционных депутатов

-  представителей  как  крайне  правого,  так и радикально левого крыла.  Я считаю, что и те, и другие должны туда войти. Это могли бы  быть,  к  примеру,  депутат  Марченко  и депутат Хмара или же Смирнов.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Я можу поставити вашу пропозицію  на  голосування... Одну  хвилинку!  Депутате  Зарудний,  будьте  ласкаві,  сядьте на місце!

 

     Я не проти  будь-якої  кандидатури,  але  хочу  сказати,  що пропозиції щодо списку самі фракції вносили,  а що стосується цих пунктів, то це рада фракцій пропонує. /Шум у залі/,

 

     Ще раз  наголошую:  пропозиції  щодо  тексту   робить   рада фракцій... Так, крім Чорновола. /Шум у залі/.

 

     Стосовно депутата Ольховського давайте вирішимо питання так. Приймемо постанову про включення його заступником голови комісії. /Шум  у  залі/.  Ну,  можна  й  співголовами.  Депутати  Сирота і Ольховський нейтральні. /Шум у залі/.

 

     Депутат Гетьман. Будь ласка.

 

     Та це відносно Ольховського.  Ви візьмете ще слово... /Шум у залі/.  Так,  будь ласка...  Хвилинку! Дуже кричить Єльяшкевич. Я відповім йому. Прошу вас...

 

     80

 

     Внесено пропозицію,  її треба проголосувати.  Якщо  керівник фракції  пропонує  інший  варіант  із  тих  же кандидатур,  то ми приймемо рішення і підемо далі  до  вашої  пропозиції.  А  як  же інакше?!

 

     Будь ласка, депутате Гетьман.

 

     ГЕТЬМАН В.П.,   заступник   голови  Комісії  Верховної  Ради України з питань фінансів і банківської діяльності  /Тальнівський виборчий   округ,  Черкаська  область/.  Шановні  колеги  народні депутати!  Я просив би вас погодитися із пропозицією, яку внесено від  імені  всіх керівників депутатських груп і фракцій,  про те, щоб,  як то кажуть,  спікеру вав на цих  засіданнях  все  ж  таки Михайло Дмитрович Сирота.  І ось чому.  Минуло вже 12 днів, як ця комісія почала працювати. Михайло Дмитрович постійно в матеріалі, якого  напрацьовано  вже три чверті.  Заміняти сьогодні керівника немає ніякої рації.  Інакше нам треба все починати  спочатку.  Що стосується  Бориса  Івановича Ольховського,  то я обома руками за те,  щоб він  був  або  заступником,  або,  якщо  ви  погодитеся, співголовою  цієї  комісії.  Але  вважаю,  що  Михайло  Дмитрович повинен продовжувати працювати там,  де він сьогодні дуже корисну роботу робить.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Єльяшкевич.

 

     81

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України  з питань фінансів і банківської діяльності  /Дніпровський  виборчий округ,   Херсонська   область/.  Прошу  передать  слово  депутату Соболеву.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка,

 

     СОБОЛЄВ С.В. Депутатська група "Реформи".

 

     Скажу конкретно.  Із тексту випали три принципових  моменти. Перший   момент:   не   сказано,   який   саме   з  проектів,  що обговорювалися в залі,  ця тимчасова комісія візьме  для  роботи, Тому  у  мене  є  конкретна  пропозиція.  У  пункті  2 після слів "проекту Конституції України" додати:  "внесеного  Конституційною комісією", а далі - за текстом.

 

     Друге. Незрозуміле,   яким   чином   ця  комісія  прийматиме рішення.  Якщо від фракції комуністів - б чоловік,  то чи означає це, що вони матимуть б голосів. /Шум у залі/.

 

     Наша пропозиція    така:    кожна   фракція   повинна   бути представлена одним голосом. /Шум у залі/.

 

     І третій  останній  момент.   Оскільки   внесено   погоджену кандидатуру  Михайла  Сироти,  я  хотів  би,  щоб  ця кандидатура залишалася в цьому тексті.

 

     Дякую.

 

     82

 

     ГОЛОВА. Я прошу уваги! Кожна думка мав значення. Будь ласка, не піднімайте руку.  Тут записано...  Нічого,  йому передали. Вам передадуть - ви візьмете слово. /Шум у залі/.

 

     Який проект брати за основу -  це  буде  вирішено  згідно  з Регламентом.  Це справа само! комісії. Вона вже працює, взявши за основу. Так що змін там не буде.

 

     Яким чином приймається рішення - це також справа  тимчасової комісії.  Вона розробляє положення і працює...  Ще раз прошу : не кричіть з місця!  Комісія працює за процедурою постійної комісії. Всі   нюанси   розписані   в  Регламенті.  Немає  потреби  давати доручення.

 

     Депутат Костицький. Будь ласка.

 

     83

 

     КОСТИЦЬКИЙ М.  В.,  голова підкомісії Комісії Верховної Ради України  з  питань  правової  політики  і судово-правової реформи /Надвірнянський виборчий округ, Івано-Франківська область/. Прошу передати слово академіку Юхновському.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.,  заступник  голови  Комісії  Верховної Ради України з питань науки та народної освіти /Личаківський  виборчий округ, Львівська область/. Шановний Олександре Олександровичу! Ви кожного разу порушуєте слово і обіцянки.  Ви давали нам обіцянку, що голови парламентських груп виступлять в обговоренні, але слова не дотримали.  Ми не домовилися про те, щоб виставляти цей проект на голосування, але вам вдалося його провести. Тому вважаю, що ця комісія може працювати лише за умови,  що комуністи і  соціалісти включаться  в  ту  роботу,  яку  продовжує  група з представників десяти парламентських груп,  якою керує депутат Сирота.  В іншому випадку вони нам зовсім не потрібні. /Шум у залі/.

 

     ГОЛОВА. Ігорю  Рафаїловичу,  я  нічого не порушував,  ніяких обіцянок. Я просто не можу зупинити годинник. Зараз 15 година. Ми не  зупиняємо  обговорення,  ми  лише  призупиняємо  його  на час створення комісії.  І ви одержите слово і  обов'язково  виступите тут, тільки готуйтеся, т все буде в порядку.

 

     84

 

     А відносно  того,  хто  що  порушував...  Ну,  треба  ж  так примудритися,  щоб  сказати,  що  я   тут   щось   порушив!   Усе відбувається відповідно до Регламенту.

 

     Я дуже прошу в цілому проголосувати цей проект постанови.  З тими змінами по кандидатурах, які я назвав.

 

     Заміни ще є у вас? У "Державності" заміна? Будь ласка. Зараз візьмете слово... Депутат Безсмертний.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України з питань державного будівництва,  діяльності Рад  і  самоврядування /Макарівський   виборчий   округ,   Київська  область/.  Шановний Олександре Олександровичу!  Ми в депутатській групі голосували  і вирішили, що не Безсмертний, а Ярошинський Богдан. Дякую.

 

     ГОЛОВА. Буде депутат Ярошинський?  Зрозуміло. Депутат Ємець. Будь ласка.

 

     ЄМЕЦЬ О.І., віце-прем'єр-міністр України /Галицький виборчий округ,  Львівська область/.  Шановний Голово! Шановні депутати! Я хотів би висловити позицію Президента і уряду з цих питань.  /Шум у залі/. Я уповноважений Президентом і урядом висловити позицію з цих питань.

 

     85

 

     Президент і уряд вважають,  що в цій постанові має бути  два пункти.  Перший  -  взяти  за основу дія підготовки до повторного першого читання проект Конституції,  підготовлений Конституційною комісією  за  дорученням  Верховної  Ради України,  з урахуванням зауважень  і  пропозицій  суб'єктів  законодавчої  ініціативи,  і наступний пункт - при доопрацюванні проекту Конституції врахувати зауваження та пропозиції Президента України.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я прошу,  Олександре Івановичі.  У нас є представник Президента  - це Віктор Лаврентійович Мусіяка,  Ви зараз працюєте як депутат Верховної Ради і маєте право висловити  свою  позицію. Одну хвилинку... Ще раз прошу, не вигукуйте з місця. Ви заважаєте вести засідання.  Це по-перше,  По-друге,  були  пропозиції,  які треба  голосувати.  Була пропозиція Юрія Григоровича Донченка про те, щоб був не голова Сирота, а було два співголови - Ольховський і  Сирота.  Ще  пропозицію  я  мушу ставити на голосування,  а ви визначайтеся шляхом голосування.

 

     "За" -183.

 

     Залишається у тій редакції.  Ще що ми не проголосували?  Все проголосовано?  Одну  хвилинку!  Ми  можемо  їм доручити,  але як тільки ми включимо  цих  людей  до  складу  комісії,  то  відразу порушується  принцип  пропорційності,  бо вони представляють ще і якісь фракції.  Тому є пропозиція...  Будь  ласка,  не  підходьте сюди. Тому є така пропозиція: ми

 

     86

 

     можемо доручити цим трьом комісіям,  щоб вони взяли участь у роботі,  але не входили до її складу.  Вони  так  чи  інакше  там працюють, весь час знаходяться в цій комісії, і правильно, що так роблять.  Тобто вони там голосу не мають,  але  беруть  участь  у роботі.

 

     Можна голосувати  в  цілому?  Просить слова депутат Мусіяка? Будь ласка, говоріть. Одну хвилинку!..

 

     Депутате Соболев,  я пропустив вашу пропозицію. Висловіть її ще раз.

 

     СОБОЛЄВ С.В.  "Визначити  завданням  Тимчасової  спеціальної комісії  підготовку  проекту   Конституції   України,   внесеного Конституційною комісією... "і далі за текстом.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування цю пропозицію.

 

     "За" - 176.

 

     Будь ласка, Вікторе Лаврентійовичу.

 

     МУСІЯКА В.Я.,  постійний  представник  Президента  Україні у Верховній Раді України /Фрунзевський виборчій  округ,  Харківська область/.  Шановні народні депутати? Ми дуже довго готували різні пропозиції,  був цілий ряд варіантів,  і от ми прийшли  до  цього варіанта проекту постанови. Я все ж таки хочу звернути вашу увагу і особливо увагу Олександра  Олександровича  на  те,  що  в  тому варіанті,  який  ви пропонували /ви пам'ятаєте/,  було положення, яке я зараз прошу

 

     87

 

     врахувати. Це  точка   зору   Президента.   Пам'ятаєте,   ми домовлялися, щоб при доопрацюванні проекту Конституції тимчасовою спеціальною   комісією   врахувати   пропозиції   і    зауваження Президента.   Ви   пам'ятаєте,   ми   відмовилися   від   формули "погодження",  а домовилися обумовити:  "врахувати  пропозиції  і зауваження Президента". Я прошу вибачити, це...

 

     ГОЛОВА. Ставлю цю пропозицію на голосування.

 

     МУСІЯКА В.Л. Це в другому пункті, частина друга.

 

     ГОЛОВА. Так, ставлю цю пропозицію на голосування.

 

     "За" - 178.

 

     Я прошу...  Одну  хвилинку!  Я  прошу  всіх  зважити на одну обставину.  Комісія,  яка  працює,  вже  погоджувала  і  ще  буде погоджувати норми з Президентом,  це її і право, і обов'язок. Так що тут нема нічого дивного.

 

     Можна в цілому ставити  на  голосування?  Прошу  голосувати. Підтримайте, будь ласка.

 

     "За" - 175.

 

     Не голосувало   55   депутатів.   Я   прошу  всіх;  усе-таки голосувати... Є зауваження?

 

     Ще 5 хвилин. Запишіться ще раз.

 

     Депутат Глухівський.

 

     88

 

     ГЛУХІВСЬКИЙ Л.Й.,  член Комісії  Верховної  Ради  України  з питань  науки  та  народної  освіти /Золочівський виборчий округ, Львівська область/.  Я попрошу передати слово  Ігорю  Рафаїловичу Юхновському.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.  Шановний Олександре Олександровичу! Шановні депутати!  Ми   відхилили   пропозицію   депутата   Мусіяка   про необхідність  консультацій  з  Президентом.  Але Конституція є не лише продукт Верховної Ради,  то  є  всенародний  документ,  який обов'язково  має  схвалити  і Президент.  Ми відхилили пропозицію взяти  за  основу  проект  Конституції,  поданий   Конституційною комісією.  Тому  ми  не  можемо  голосувати  в  цілому за поданий проект.

 

     ГОЛОВА. Депутат Смірнов.

 

     СМІРНОВ Є.Л.,  член Комісії Верховної Ради України з  питань боротьби  з  організованою  злочинністю і корупцією /Тульчинський виборчий округ,  Вінницька область/. Олександре Олександровичу, я нічого  не  маю  проти  депутата  Сироти,  упаси  Боже.  Але мені здається,  що голову тимчасової спеціальної комісії нам не  треба обирати тут,  у залі,  його мають обрати самі члени цієї комісії. Оберуть Сироту  -  хай  буде  Сирота.  Тому  прошу  третій  пункт вилучити з проекту взагалі.

 

     89

 

     ГОЛОВА. Я   прошу,  не  коментуйте.  Даю  відповідь.  Євгене Леонідовичу, Регламентом передбачається обрання голови тимчасової комісії саме Верховною Радою.

 

     Депутат Круцик. Будь ласка.

 

     КРУЦИК Р.М.,  член  Комісії  Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю  і  корупцією  /Рогатинський виборчий округ,  Івано-Франківська область/. Прошу передати слово депутатові Ратушному.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.  Шановні депутати, я хочу повернутися до того, що   в   все-таки  альтернативний  проект  постанови,  підписаний дев'ятьма. Він не ставився на голосування. Це перше.

 

     Друге. Я вважаю,  що все-таки згідно з Регламентом  до  цієї тимчасової   комісії  від  позафракційних  потрібно  ввести  двох депутатів.  Визначитися  тут  неважко.  Можна  взяти  від   лівих позафракційних,  наприклад,  депутата  Марченка,  і  від правих - націоналістів, яких там багато.

 

     І третє. Я звертаюся до колег. Якщо ми дійсно хочемо зробити перекіс у той бік, щоб був тільки погоджений варіант законодавчої гілки влади і не враховувалася позиція виконавчої гілки влади, то ми зараз так і зробимо, якщо не врахуємо пропозиції віце-прем'єра Ємця.

 

     90

 

     ГОЛОВА. Надійшла пропозиція включити двох позафракційних  до складу комісії. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 213. Рішення прийнято.

 

     Оскільки в  нас  в  альтернативний  проект,  з приводу якого виступив депутат Буздуган,  то можна і його  включити  до  складу комісії.  І ще депутата Носова. Можна? Депутати Буздуган і Носов. Ставлю на голосування цю пропозицію. Будь ласка.

 

     "За" - 162. Не приймається.

 

     Які пропозиції? Депутат Ратушний. Будь ласка.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.  Я,  нарешті,  радію,  що вашому такому вмінню маніпулювати    не   піддалися   народні   депутати,   Олександре Олександровичу. Бачу, що в них є...

 

     Я говорив про  те,  що  серед  позафракційних  є  люди,  які дотримуються  лівої  орієнтації.  Вони  можуть...  А саме депутат Марченко.  А також депутат Ратушний від націоналістів. Я розумію, що скромність ніколи не зайва, але...

 

     ГОЛОВА. Ставлю  на  голосування  пропозицію,  щоб  до складу комісії увійшли депутат Марченко і Ратушний.  Зрозуміло? Марченко і Ратушний. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 172. Рішення не прийнято.

 

     Ще які пропозиції?  /Шум у залі/.  Депутати Носов і Смірнов. Можна ставити? Ставлю на голосування.

 

     "За" - 189. Не прийнято.

 

     Є пропозиція передбачити у складі комісії для позафракційних квоту з двох чоловік, а позафракційні на своєму

 

     91

 

     засіданні вирішать,  хто  буде  їх представниками.  Але вони матимуть право голосу лише в тому  разі,  якщо  додатково  будуть затверджені  на  пленарному  засіданні у вівторок.  Зрозуміло?  В цілому  можна  проголосувати  всю  постанову?   /Шум   у   залі/. Виправлення  редакційні  будуть  зроблені.  Я  маю  на  увазі там прізвища, імена, по батькові. Поміняти місцями? Це ми зробимо.

 

     Ставлю в цілому на голосування. В цілому!

 

     "За" - 162.

 

     Тоді... Будь ласка, прошу уваги! Я запропонував би перенести голосування на вівторок.  Прошу проголосувати цю пропозицію. /Шум у залі/. А я поясню, чому. "За" - 237.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Чому ви не поставили за основу?

 

     ГОЛОВА. Пояснюю,  чому не поставив.  Тому,  що  коли  проект постанови взято за основу, інші не ставляться.

 

     Шановні колеги!  Нам  треба  буквально ще 10 хвилин часу для розгляду одного питання. /Шум у залі /. Я прошу ще раз: 10 хвилин на розгляд одного питання!

 

     У вас  на  руках  в дуже короткий проект Закону про внесення змін  до  статті  23  Закону  України  про  загальний  військовий обов'язок  і  військову  службу.  З  його прийняттям зволікати не можна.  Це питання є в порядку денному на сьогодні. /Шум у залі/. Я прошу!

 

     92

 

     Можна ставити   на  голосування?  Ставлю  проект  закону  на голосування за основу. Будь ласка.

 

     "За" - 303.

 

     В цілому можна його голосувати? Прошу голосувати.

 

     "За" - 313.

 

     А тепер зачитаю текст закону для радіослухачів:

 

     "Закон України про внесення змін до статті 23 Закону України про загальний військовий обов'язок і військову службу.

 

     Верховна Рада України, постановляє:

 

     Підпункт "а" пункту 1 статті 23 Закону України про загальний військовий обов'язок  і  військову  службу...  викласти  в  такій редакції;

 

     "а/ для   солдатів   і  сержантів,  які  проходять  строкову військову службу в Збройних Силах України,  Національній  гвардії України,   Прикордонних  військах  України,  внутрішніх  військах Міністерства   внутрішніх   справ   України,   інших   військових формуваннях та Службі безпеки України, -18 місяців /для осіб, які мають вищу освіту,  - 12 місяців/;  для матросів і  старшин,  які проходять  строкову  військову  службу  на  кораблях,  суднах і в берегових частинах бойового забезпечення  Військово-Морських  Сил України та в морських частинах Прикордонних військ Україні,  - 24 місяці /дія осіб,  які мають вищу  освіту,  -  18  місяців/;  для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять військову службу за контрактом, - 3 роки".

 

     І є у вас на руках проект постанови про порядок  введення  в дію цього закону такого змісту:

 

     93

 

     "1. Увести  в  дію Закон України про внесення змін до статті 23 Закону України про загальний військовий обов'язок і  військову службу з дня його опублікування.

 

     2. Встановити,  що  вимоги цього закону поширюються також на осіб,  призваних на строкову військову службу до введення його  в дію".

 

     Ставлю на голосування за основу цей проект постанови.

 

     "За" - 267.

 

     У цілому можна ставити на голосування? Прошу голосувати.

 

     "За" - 266.

 

     Може, ще одне питання проголосуємо?

 

     У вас на руках є порядок питань на наступний тиждень, /Шум у залі/.  Наступного тижня будемо працювати  в  пленарному  режимі. Михайле Васильовичу, будь ласка, послухайте. На наступний тиждень підібрано питання а переліку, затвердженого Верховною Радою.

 

     Якщо ми у вівторок зранку не приймемо рішення стосовно  цієї постанови  остаточно,  то будемо продовжувати обговорення.  Але в тому ж режимі,  і  нам  доведеться  знову  повертатися  до  цього проекту постанови.

 

     Отже, якщо  у  вас будуть якісь зауваження до цього проекту, будь ласка, внесіть їх до Президії через голів комісій і фракцій.

 

     Оголошується перерва до вівторка, до 10-ї ранку. А в понеділок

- засідання Президії. До побачення.

 

     94

 

     ТЕКСТИ НЕВИГОЛОШЕНИХ ВИСТУПІВ

 

     ЗАПОРОЖЕЦЬ Ю.М.,  секретар  Комісії Верховної Ради України з питань  базових  галузей   та   соціально-економічного   розвитку регіонів  /Миколаївський  міський  виборчий  округ,  Миколаївська область/.  Сьогоднішній розгляд проекту Конституції України -  це черговий  етап процесу державотворення в Україні,  утвердження її незалежності і демократичних  засад  розвитку  суспільства.  Тому розглядати запропонований проект треба в контексті історичного та логічного взаємозв'язку з попередніми етапами розвитку суспільних відносин.

 

     Певний рівень  і  характер цих відносин закріплений в Законі про державну владу і місцеве самоврядування,  який було покладено в  основу  Конституційного  договору,  хоч  він  і  має обмежений характер у ряді аспектів. Зокрема, вів був зосереджений переважно на  питаннях  розподілу повноважень між гілками влади і практично не торкався регулювання багатьох питань в інших сферах. Тепер же, при  переході від Конституційного договору як тимчасового акта до Основного Закону, вже не можна залишати таких прогалин. Необхідно чітко  і недвозначно закріпити принципові норми прямої дії в усіх сферах регулювання суспільних відносин.

 

     У Конституції,  яка  повинна  стати  основою  для  прийняття найширшого  спектру законів та інших нормативних актів,  потрібно суворо  і  неухильно  дотримуватись  логічної   послідовності   і взаємозв'язку всіх норм Конституції із

 

     95

 

     закладеними в загальних положеннях принципами. Якщо виходити з викладених міркувань,  які  можна  було  б  назвати  принципами наступності,  вичерпності  та  логічної  послідовності,  то  слід відзначити,  що поданий проект Конституції значною  мірою  їм  не відповідає і тому потребує істотного доопрацювання.

 

     Я хотів  би зупинитися на деяких головних проблемах,  в яких виявляється  невідповідність  проекту  зазначеним  принципам.  Це добре   видно,   якщо  зіставити  тексти  проекту  Конституції  і Конституційного договору.

 

     Перша з цих проблем  -  це  співвідношення  понять  "повнота влади"   -  "єдине  джерело  влади"  -  "поділ  влади",  а  також "відповідальність  інститутів  влади".  Саме  остання   категорія визначає  основний засіб у системі стримувань і противаг у поділі влади.  На жаль,  ця система не  має  вичерпної  побудови  ані  в запропонованому проекті,  ані в Конституційному договорі. Однак в останньому можна бачити підстави для того,  щоб уявити завершену, досить  гармонійну  систему  відносин  у  колі  суб'єктів владних повноважень,  носіїв і джерел влади.  Тут треба  підкреслити,  що органи  місцевого самоврядування визначаються як засіб здійснення влади народом.  Далі.  Поділена на три гілки влада  будується  на засадах розмежування повноважень, а також відповідальності кожної гілки перед іншими,  хоча  це  навряд  чи  стосується,  згідно  з текстом,  судової  влади.  Тут не вистачає головного:  де повнота влади народу і відповідальність ви,  цих інститутів  влади  перед народом?

 

     96

 

     Очевидно, для  завершення  і справжньої реалізації положення про повноту  влади  народу  треба  передбачити  право  вирішувати всенародним  референдумом  питання  про довіру - як законодавчому органу -  Верховній.  Раді  чи  Національним  Зборам,  Президенту України,  так  і  найвищому  судовому інституту - Конституційному Суду України.  На жаль,  у запропонованому проекті не  тільки  не добудована  система стосунків суб'єктів і носіїв влади,  а навіть не відтворено  те,  що  вже  було  закріплено  в  Конституційному договорі:  у  статті  5 взагалі вилучена згадка про повноту влади народу,  а значить,  і відповідальності перед ним.  Як наслідок - Конституційний  Суд  і навіть загальні суди формуються із суддів, які отримують повноваження не від народу /"єдиного  джерела"/,  а довічно.   Тобто   ніяких  стримувань  і  противаг  відносно  цих інституцій не передбачається.

 

     Тому вважаю за  необхідне,  по-перше,  відновити  у  проекті положення  про  належність  повноти  влади  народові;  по  друге, передбачити можливість проведення  всенародного  референдуму  про довіру  Парламентові.  Президенту і Конституційному Суду України; по-третє,  система загальних судів  повинна  будуватись  якщо  не обранням  суддів,  як  це  було  раніше,  то  принаймні введенням інституту присяжних - представників  громадськості;  по-четверте, відновити  в  проекті  статус органів місцевого самоврядування як засобу здійснення народом /населенням/ своєї влади не відповідній території.

 

     97

 

     Друга проблема,  яка  безпосередньо  пов'язана  з першою,  - чіткий розподіл повноважень законодавчої і виконавчої влади.

 

     У Конституційному договорі /стаття 6/ визначено, що Верховна Рада  України "є єдиним органом законодавчої влади України",  а в проекті Конституції парламент,  тобто Національні  Збори,  тільки "здійснюють законодавчу владу". Різниця між цими формулюваннями - не редакційна,  навіть не семантична,  вона є  принциповою.  Так, якщо  за  Конституційним  договором  Верховна  Рада  /стаття  18/ визначає законами "засади внутрішньої і зовнішньої  політики",  а Президент /стаття 24/ "здійснює зовнішню політику",  то у проекті Конституції законодавчий орган визначав тільки "засади  зовнішніх зносин"   /стаття   92/,   Президент  /стаття  105/  "здійснює... керівництво зовнішньополітичною діяльністю  держави",  а  Кабінет Міністрів  /стаття  114/ "забезпечує...  здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави." Постає питання:  хто  ж  у  державі визначає зовнішню і внутрішню політику?

 

     Нарешті, дуже  принциповим  є  і  співвідношення повноважень Верховної Ради /чи Національних Зборів/ і Президента з  Кабінетом Міністрів   щодо   державного   майна.  Згідно  з  Конституційним договором законодавчий орган визначає правовий режим власності, а Президент і Кабінет Міністрів "здійснює...  управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності "/статті  24  і  31/.  На відміну  від цього в проекті Конституції тільки Кабінет Міністрів "здійснює...   управління    об'єктами,    що    перебувають    у загальнодержавній  власності",  у той же час /стаття 117,  ч.  1/ глави

 

     98

 

     держадміністрацій на відповідній території  "забезпечують... здійснення  наданих  їм  повноважень  щодо  управління  державним майном".  І  тут  не  може  не  постати  запитання:  ким   надані повноваження   щодо   управління   державним  майном?  Адже  такі повноваження може надати тільки власник  майна,  а  не  той,  хто управляє об'єктами!

 

     Крім того, вилучення положення про те, що парламент є єдиним законодавчим органом,  дало підстави вилучити з його  повноважень офіційне  тлумачення  законів  і  перенести  його  до повноважень Конституційного Суду.

 

     Висновок з  цього  аналізу  може   бути   тільки   один:   у запропонованому  проекті  значно  погіршені  ті  співвідношення в розподілі повноважень між гілками влади,  які вже були  досконало виписані  в Конституційному договорі.  Тому їх потрібно принаймні відновити в проекті.

 

     Третя проблема пов'язана з проблемами правосуб'єктності щодо загальнодержавної та іншої власності.  Не можна не відзначити,  з якою ретельністю виписані у статті  36  норми  щодо  гарантування приватної власності.  І це можна було б тільки вітати, якби таким же чином піклувалися і про іншу власність.  Але  на  відміну  від Конституційного   договору,   де   визначені  загальнодержавна  і комунальна власність /стаття  5/,  у  тексті  проекту  навіть  не наводиться  перелік  видів  власності.  Чомусь  зник  і  механізм захисту Всіх  форм  власності.  На  відміну  від  Конституційного договору  обов'язки захисту майнових та інших інтересів громадян, юридичних осіб та держави на прокуратуру не покладаються.

 

     99

 

     З другого  боку,  в  Конституційному  договорі   передбачена охорона  прав інтелектуальної власності /стаття 18/,  а в проекті Конституції така власність зовсім  зникає,  а  з'являється  якесь "право на результати своєї інтелектуальної праці"!

 

     У поданому  проекті  постійно  стикаєшся  з невизначеністю в питаннях:  хто ж власник,  хто розпорядник? Якщо згідно з діючими законами   про   власність   та  про  місцеві  Ради,  місцеве  та регіональне  самоврядування  власником   комунального   майна   в населення території, від імені якого виступає відповідна Рада, то це є норма прямої дії  визначального  і  принципового  характеру. Якщо автори проекту виходили саме з цих положень,  то їх потрібно відбити відповідними статтями у проекті Конституції.  А якщо  ні, то  треба  визначити,  чи  це  буде  виконавчий  орган  місцевого самоврядування,  чи особисто голова Ради  /це,  звичайно,  жарт/. Проте якщо якась Рада виступає суб'єктом права власності,  в тому числі розпорядження і відчуження,  то не можна  обійти  і  такого питання,  як  статус  члена  такої  Ради;  хто  такий представник мешканців села чи міста, які його прерогативи?

 

     Виходячи з цього постає питання і стосовно державного майна: хто власник  - чи населення України,  чи мешканці сіл і міст,  чи якась  "громада"  і  хто  здійснює  від  їх  імені   повноваження власника?  А  відповідь  начебто  відома  -  це  ж  Верховна Рада України!  А якщо вона буде не Верховною  Радою,  а  Національними Зборами,   то   чи   ті   Збори   є   суб'єктом  -  розпорядником загальнодержавної власності? А якщо будуть двопалатні Національні Збори, то яка палата розпоряджатиметься власністю?

 

     100

 

     Висновок. Без відповідей на викладені питання Конституція не може піти в життя.  Отже,  потрібно доопрацювати проект  з  метою чіткого   визначення  як  правосуб'єктності  органів  влади  щодо відповідної власності,  так і статусу осіб, які входять до складу представницьких органів.

 

     Є ще  й  четверта  проблема - щодо місцевого самоврядування, яка має не тільки ті виміри,  які  вже  розглянуті,  а  й  багато інших.  Але все ж теки головними питаннями,  на які потрібно мети відповіді, є такі.

 

     Джерела формування  місцевих  бюджетів.  Чи  визначатимуться вони згідно з діючим Законом про бюджетну систему,  який фактично не визнає місцевого самоврядування,  чи той закон буде  змінений, якщо  в  Конституції  будуть  закладені інші принципи щодо потреб "територіальних громад"?

 

     Комунальне майно,  яке було роздержавлене,  тепер згідно  із заковані  яро  приватизацію  розпродається;  право  розпорядження природними ресурсами,  які є у складі  комунальної  власності,  і така інше.

 

     Залежність місцевого господарства і систем життєзабезпечення населення  від  монополізованих  утворень  у  сфері   енерго-   і ресурсопостачання.

 

     Безумовно, є  багато  й  інших  питань,  які недостатньо або взагалі не розкриті в розділі про  місцеве  самоврядування,  тому треба  доручити  тимчасовій  спеціальній комісії доопрацювати цей проект з урахуванням висловлених принципових зауважень.

 

     101

 

     ПАРАСУНЬКО М.В.,  голова підкомісії Комісії  Верховної  Ради України  з питань агропромислового комплексу,  земельних ресурсів та соціального розвитку села /Могилів-Подільський виборчий округ, Вінницька область/. Пропоную внести до тексту проекту Конституції України,  схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року і  офіційно  поданого  на  розгляд Верховної Ради 17 березня 1996 року, такі зміни й доповнення.

 

     У преамбулі,  після слова "Ми"  записати  "народні  депутати України",  вилучивши  при  цьому  слова  "громадяни  України усіх національностей", і далі за текстом.

 

     Розділ 1 "Загальні засади",  стаття  31  у  другому  реченні після слова "діяльності" записати "державних органів" і поставити крапку.

 

     Статтю 7 викласти в такій редакції:  "Народ, усі гілки влади визнають і гарантують місцеве самоврядування".

 

     Стаття 8. Першу частину після слова "права" продовжити: "його гарантії, обов'язку і відповідальності перед народом".

 

     Стаття 12. У п'ятій частині замість слова "держава" записати: "Усі гілки  влади  на  основі  закону  забезпечують  і гарантують захист  усіх   форм   власності   і   господарювання,   соціальну спрямованість економіки для людини праці".

 

     Стаття 14.  Після  слів  "має право" записати:  "і обов'язок кожного громадянина України" і далі за текстом.

 

     102

 

     Розділ ІІ "Права і свободи людини і громадянина", стаття 17. У першій частині після слова "громадянина" записати "їх гарантії" і далі за текстом.

 

     У другій частині статті 17 після слова  "свободи"  записати: "їх гарантії і обов'язки" і далі за текстом.

 

     Стаття 22.  Другу  частину  після  слів  "обов'язок держави" доповнити словами "і державних органів" і далі за текстом.

 

     Стаття 30.   Останнє   речення   четвертої   частини,    яке починається словами "У разі коли", вилучити повністю.

 

     Стаття 41. Третю частину викласти в такій редакції: "Держава гарантує пенсії,  інші  соціальні  виплати  та  допомоги,  які  є основним джерелом існування і мають забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом" .

 

     Стаття 42.  Першу частину після слова "житло" продовжити; "і держава гарантує виділення його згідно з діючим законодавством".

 

     Стаття 44.  У другій частині після слова "створює" записати: "і гарантує умови для безоплатного,  ефективного і доступного для всіх  громадян  медичного  обслуговування".  Друге  речення  цієї частини вилучити.

 

     Стаття 48.  Перше речення третьої частини викласти  в  такій редакції:   "Держава   забезпечує   і   гарантує   доступність  і безоплатність   дошкільної,   основної   загальної,   професійної середньої спеціальної чи вищої освіти".

 

     103

 

     Стаття 61.  Другу частину викласти в такій редакції: "Служба в Збройних Силах України в обов'язком кожного  громадянина,  який досяг 18 років".

 

     Розділ ІV "Національні Збори України".

 

     Стаття 77. Друге речення першої частини вилучити.

 

     Стаття 80.  У  четвертій  частині після слова "Конституцією" поставити  крапку  /слова  "і  може  бути  оскаржене   до   суду" вилучити/.

 

     Стаття 83.  У  першій частині замість слів "ніж двох третин" записати "не менше половини".

 

     Стаття 84.  У пункті 8 першої частини після слова  "України" записати: "приймають відповідне рішення" і далі за текстом.

 

     Стаття 85.  У  пункті  5  замість слова "схвалення" записати "розглядає подання уряду і приймає рішення".

 

     Стаття 89.  Другу частину після слів  "Національних  Зборів" продовжити  словами:  "та приймають відповідні рішення,  що мають рекомендаційний характер".

 

     Розділ У "Президент України",  стаття 103,  У кінці  першого речення  третьої  частини після слова "вірність" записати "народу України".

 

     Стаття 105.  У пункті 11  першої  частини  після  слова  "за згодою"   записати   "Національних   Зборів   /Верховної  Ради/", вилучивши слово "Сенату", і далі за текстом.

 

     104

 

     Розділ VІІІ "Правосудця", стаття 124. У другій частині після слова  "обираються"  записати "таємним голосуванням Національними Зборами /Верховною Радою/ за поданням Президента"  Друге  речення цієї  ж  частини  записати  в такій редакції:  "Судді інших судів затверджуються на посадах Національними Зборами /Верховною Радою/ за поданням Кабінету Міністрів".

 

     Розділ XІ   "Місцеве   самоврядування",  стаття  138.  Першу частину викласти в  такій  редакції:  "Місцеве  самоврядування  в правом і обов'язком громадян даної території" і далі за текстом.

 

     У третій частині цієї ж статті після слів "міст" записати "є сільські" і далі за текстом.

 

     Стаття 139.  У  четвертій  частині  після   слова   "Голова" записати "сільської, селищної" і далі за текстом.

 

     Стаття 141.  Четверту  частину починати словами:  "Сільські, селищні", а далі за текстом.

 

     Розділ XV "Перехідні положення". Пункт 7 після слів "міські" доповнити словами "районні,  обласні",  а далі за текстом. Другий абзац цього пункту вилучити.

 

     105