Стенограма пленарного засідання

02 квітня 1996

 

ЗАСІДАННЯ П'ЯТДЕСЯТЕ

 

Сесійний зал Верховної Ради України.  2 квітня 1996 року. 16 година.

 

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.

 

     ГОЛОВА. Прошу депутатів підготуватися до реєстрації.

 

     Я пояснюю,  що зараз завершується  засідання  Президії,  яке проводить  Олександр Миколайович Ткаченко,  тому ще немає частини членів Президії і депутатів.

 

     Проводиться поіменна реєстрація. Будь ласка.

 

     Зареєструвалися 362 депутати. Вечірнє засідання оголошується відкритим.

 

     Я прошу  уваги.  До  мене  звернувся депутат Носов з приводу того,  що я поставив на голосування його пропозицію,  але  не  на поіменне, як він пропонував.

 

     Водночас я   хочу   вас  поінформувати,  що  в  перерві  між засіданнями я розмовляв з цього приводу  і  з  Президентом,  і  з Прем'єр-міністром.  Вони  вважають,  що прийняття такої постанови можливе, оскільки з усього змісту доповіді випливає, що

 

     3

 

     нам необхідно працювали системно над  законодавчими  актами, котрі турбують сьогодні і Кабінет Міністрів.  Тому таке доручення Кабінету Міністрів цілком слушне.

 

     Оскільки пропозиція депутата Носова набрала 205 голосів, то, якщо  він  не наполягає,  можна було б оформити її як протокольне доручення,  і нехай Кабінет Міністрів працює.  А якщо ви  хочете, щоб було... /Шум у залі/. Ні, за процедурою

 

     він має  право наполягати на поіменному головуванні.  Тому я ставлю  на  голосування  пропозицію  поіменно  проголосувати  цей проект постанови. Будь ласка. "За" - 177. Приймається.

 

     Ставлю на   поіменне   голосування   за  основу  цей  проект постанови.

 

     "За" - 210. Прийнято.

 

     Які є уточнення, доповнення? Депутат Гетьман. Будь ласка.

 

     ГЕТЬМАН В.П.,  заступник  голови  Комісії   Верховної   Ради України  з питань фінансів і банківської діяльності /Тальнівський виборчий округ,  Черкаська  область/.  Шановні  колеги!  Я  хотів виступити з мотивів голосування до голосування.

 

     Перше. Поставлений на голосування проект не був розмножений, у нас на руках його не було.

 

     Друге. Це  питання  не  внесено  до  порядку  денного,   щоб приймати щодо нього рішення.

 

     4

 

     І третє.  Внести  і  прийняти  рішення  про введення якогось надзвичайного стану після доповіді Президента про те,  яким чином нам  війти  з  цієї кризи,  без його доручення і розробки якихось спеціальних заходів,  я вважаю, що це недоцільно. Якоюсь мірою це знову ж таки протистояння однієї влади іншій.

 

     Тому пропоную  це  питання зняти з порядку денного і вважати голосування таким, що не відбулося.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Вадиме  Петровичу,   можна   взяти   до   уваги   це зауваження. Ви праві. Тільки ж немає ніякого надзвичайного стану. Ідеться про антикризове регулювання  в  економіці.  Це  доручення передбачено  в  постанові,  прийнятій,  нами з приводу Закону про Державний бюджет на 1996 рік.  І все,  більше нічого немає.  А  в першому пункті - перелік законодавчих актів,  які треба приймати. Так що визначайтеся шляхом голосування. Це несуттєво в принципі.

 

     Депутат Марченко. Будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  член Комісії Верховної Ради України з питань економічної   політики   та   управління  народним  господарством /Роменський   виборчий   округ,   Сумська   область/.   Александр Александрович!   Кроме   проекта   постановления,   предложенного Носовым,  есть  проект  постановления,  который   подготовлен   и размножен   в  зале  в  установленном  порядке  мной  и  Натальей Михайловной Витренко.

 

     Согласно процедуре  я  прошу  вас  либо  дать  слово,   либо зачитать наш проект постановления и также поставить

 

     5

 

     его на   поименное  голосование.  Если  нужна  аргументация, пожалуйста, мы готовы выступить, дать аргументацию. И если надо - я прочитаю, если нет - вы прочитайте для того, чтобы поставить на голосование наш проект постановления.

 

     ГОЛОВА. Володимире Романовичу,  справа  в  тому,  що  проект постанови,  який  запропонував депутат Носов,  випливав із змісту щорічної доповіді Президента і з норми Регламенту про порядок  її розгляду.  Тобто  ми  беремо до відома і даємо доручення Кабінету Міністрів.  А  ви  пропонуєте  назвати  -  проект  постанови  про результати  слухання щорічної доповіді Президента Україна.  Ми не слухали,  бо слухання означає обговорення в повному контексті  із запитаннями, відповідями і так далі. Регламент не передбачав цієї норми. Ми просто можемо брати до відома або вважати чи не вважати на неї, не більше /Шум у залі/.

 

     Будь ласка,  я  прошу...  Я  надам вам слово.  Ви пропонуєте визнати  діяльність  Кабінету  Міністрів  України,   призначеного Президентом  України,  як  і Президента України,  незадовільною і запропонувати Президенту України в квітні  1996  року  подати  на розгляд  Верховної Ради України програму запобігання національній катастрофі.  Оскільки це питання інше,  ніж заслухана доповідь, я ставлю  на  голосування  пропозицію про включення його до порядку денного. Будь ласка.

 

     "За" - 135. Не прийнято.

 

     Депутат Мовчан. Будь ласка.

 

     6

 

     МОВЧАН П.М.,  голова  підкомісії  Комісії   Верховної   Ради України  у  закордонних  справах  і  зв'язках з СНД /Коломийський виборчий  округ,  Івано-Франківська  область/.  Шановні   колеги! Шановний  пане  Голово!  Я  звертаюся до вас у зв'язку з тим,  що найбільший  наш  законник  пан  Носов   свій   проект   постанови запропонував  буквально за кілька годин до того,  як ми заслухали доповідь Президента,  і ми цю пропозицію проголосували.  Я  хотів би,  щоб  у  подальшому  ми  уникали  подібних  ексцесів.  Або ми обумовлюємо  процедуру  до  заслуховування  доповіді,  або  після нього. Тоді готуються певні думки керівників усіх груп і фракцій, вони  висловлюють   їх,   і   ми   погоджуємо   загальну   думку, напрацьовуємо  у  підсумку її тут.  Але не подану за кілька годин буквально одну Думку Носова, яка ставиться на голосування.

 

     Я вважаю,  що підстави у Вадима Петровича абсолютно реальні, ми   мусимо   відкинути  цей  проект  як  варіант,  який  був  не підготовлений,  і не повертатися до нього.  Тому що одна  справа, коли  це стосується бюджету,  і ви проголосували цілком слушно те доповнення.  Я пригадую постанову і  формулу  доручення  Кабінету Міністрів  щодо  антикризових  заходів.  І  інша справа,  коли це стосується оцінки діяльності уряду, Президента і всієї виконавчої влади.

 

     7

 

     ГОЛОВА. Так тут же не дається оцінка!

 

     МОВЧАН П.М.  Але  це має дещо політичний характер,  і тому я хотів би, щоб якраз це було знято з порядку...

 

     ГОЛОВА. Павле Михайловичу,  це правильно, що за кілька годин до  розгляду  роздали,  але  ж  за  кілька годин до розгляду ви й матеріали до доповіді одержали.  Так що раніше просто б подати не можна  було...  І  ми  не  обговорюємо доповідь Президента.  Будь ласка, не треба обговорювати, ми беремо її до відома. Із доповіді це випливає,  наголошується ж у кожному розділі на тому, що треба законодавство підігнати під потреби уряду.  Ми й просимо  Кабінет Міністрів:  погодьте  з  Президентом  перелік законодавчих актів, розпишіть графік їх подання,  і ми будемо приймати.  Отакий зміст постанови.  Давайте я ще раз прочитаю,  коли хтось сумнівається в тому.

 

     "Заслухавши і взявши до відома щорічну  доповідь  Президента України, Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Запропонувати   Кабінету   Міністрів   України  додати  у тримісячний термін до Верховної Ради України розгорнуту структуру системи законодавства України з виділенням тих нормативних актів, які  потребують  розробки,  а  також  подати  перспективний  план законопроектних  робіт  Кабінету Міністрів України,  погоджений з Президентом України.

 

     2. Звернути увагу Прем'єр-міністра України Марчука  Є.К.  на необхідність  невідкладної  розробки  проекту  Закону України про антикризове регулювання в економіці згідно з дорученням,

 

     8

 

     передбаченим у Постанові Верховної Ради про введення  в  дію Закону України про Державний бюджет України на 1996 рік."

 

     Абсолютно толерантні пропозиції, ще раз повторюю.

 

     Можна в  цілому голосувати?  Ставлю на голосування в цілому. Будь ласка.

 

     "За" - 180.

 

     Не приймається.  Не  заперечуєте,  якщо   ми   оформимо   це протокольним  дорученням?  Голосується пропозиція оформити проект як протокольне доручення Кабінету Міністрів. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 199. Прийнято. Дякую.

 

     Продовжується обговорення питання, яке перерване у зв'язку з доповіддю Президента,  про включення до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради  України  та  організацію  підготовки  до першого  читання  проекту  Конституції.  Висвітліть,  будь ласка, список депутатів, які записалися на виступ.

 

     Будь ласка. Депутат Білоус.

 

     БІЛОУС В.О.,  член Комісії Верховної Ради України  з  питань оборони і державної безпеки /Київський виборчий округ, Полтавська область/.  Спілка офіцерів України.  Шановний головуючий! Шановні колеги!  Усі  ми  або  переважна  більшість у своїх передвиборних програмах обіцяли прийняти нову Конституцію. Але, на жаль, не всі депутати дотримують свого слова. Це так само, як і стосовно

 

     9

 

     переходу на  роботу на професійній основі,  коли ми письмово давали зобов'язання  в  разі  обрання  працювати  на  професійній основі.  Але,  як  показала практика,  не всі депутати дотримають слова.  Тому хотілось би, щоб не було спекуляції навколо розгляду питання про проект Конституції.

 

     Іван Плющ  відверто сказав,  що не змогла попередня Верховна Рада прийняти нову Конституцію. Я сказав би: мабуть, не захотіла, тому   що   тодішні   депутати   власні  амбіції  поставили  вище загальнолюдських та державних інтересів.

 

     Ми не  повинні  повторити  помилок  парламенту  попереднього складу, тим паче що цей проект напрацьовано спільною комісією від усіх гілок влади.  Це факт, і він залишиться в історії, скільки б ми не жили.

 

     Нам ніхто   не  дозволяв  перекладати  свої  обов'язки  щодо прийняття Конституції на плечі та бюджет наших виборців. Вони нас утримують за рахунок своїх видатків і довірили вирішувати питання про прийняття Конституції цьому складу парламенту. Ми зобов'язані стати  вище  корпоративних  інтересів,  піти на компроміси заради майбутнього України.

 

     Для підготовки  до  першого  читання   погодженого   проекту Конституції  України  пропоную  утворити відповідно до Регламенту /статті  4.6.1  та  6.4.2/  тимчасову  спеціальну   погоджувальну комісію,  до складу якої депутатські групи і фракції делегують по два представники.  Ну,  щодо  кількості  можна  визначитись.  Але обов'язково  утворити  цю погоджувальну комісію.  І приступити до обговорення проекту Конституції,  тому що тільки розпочавши його, можна зрозуміти, хто чого вартий

 

     10

 

     і хто які інтереси обстоює.  Якраз обговорення й покаже, хто захищає на словах інтереси людей,  права виборців,  а  хто  -  на ділі.

 

     Пропоную підтримати    проект    постанови,    який   внесли депутатські  групи  "Реформи",   "Державність",   "Аграрники   за реформи", "Незалежні" та інші.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Чиж від Соціалістичної фракції.

 

     ЧИЖ І.С.,  заступник голови Комісії Верховної Ради України з питань  соціальної  політики  та  праці  /Летичівський  виборчий, округ,  Хмельницька область/. Шановний Олександре Олександровичу! Шановні  колеги  народні  депутати!  Розпочинаючи  конституційний процес, Верховна Рада як вищий законодавчий орган держави повинна поставити запитання: "Чого ми хочемо?"

 

     Соціалістична Фракція однозначно виступає за те, щоб саме зі стін Верховної Ради, з цього залу вийшла демократична Конституція України,  прийнята  демократичним  шляхом.   Причому,   на   наше переконання,  це  має  статися на нинішній п'ятій сесії Верховної Ради.

 

     Якщо таке  прагнення  має   більшість   народних   депутатів України,  то  ми  повинні зробити все належне,  аби розчистити на шляху  конституційного  процесу  будь-які  можливі  перешкоди.  У зв'язку з цим треба поставити ще кілька запитань.

 

     11

 

     Перше. Як   ми  будемо  розглядати  проект  Конституції?  На законній  легітимній  основі  чи  будемо   ігнорувати   визначену Регламентом  процедуру?  Це  не дрібниця,  це надзвичайно важливо хоча  б  тому,  що  будь-яке  відхилення  від  закону,   будь-яке незаконне  рішення щодо механізму прийняття і щодо суті Основного Закону дасть підставу в майбутньому в будь-який момент  поставити під  сумнів  легітимність Конституції.  Це може стати ахіллесовою п'ятою  Основного  Закону,  і  так  допускати,  на  наше  глибоке переконання,  ніяк  не  можна.  Та  й узагалі,  не можна чесної і справедливої мети досягати неправедними методами.

 

     Друге запитання.  Чи є інший, крім законного, шлях прийняття Конституції?  Ні,  немає.  До речі,  і діюча Конституція визначає Верховну Раду як орган,  який приймає  Конституцію,  і  стаття  7 Конституційного договору,  якщо хтось спирається на цей документ, також  прямо  визнає,  що  Верховна  Рада  працює  відповідно  до Регламенту, який має силу закону.

 

     Тому дивною   є   позиція   Президента,  який  на  засіданні Конституційної комісії категорично виступав проти того,  щоб саме ці  норми діяли і Конституція приймалася за Регламентом.  Кажуть, Конституція - особливий закон,  і його  за  звичайною  процедурою приймати не можна.  Що ж,  частково з цим можна погодитися. Може, не всі позиції Регламенту треба застосовувати  по  відношенню  до проекту Конституції.  Ну,  наприклад, частина перша статті 6.2.7. Хто є автором проекту Конституції, який стільки часу розроблявся? За  Регламентом  цей  проект  має  супроводжуватися пояснювальною запискою.

 

     12

 

     Тобто деякі регламентні норми можна  було  б  змінити  задля розблокування,  задля того,  щоб процес ішов швидше. Але при тому все це треба робити законно: через голосування. Якщо в Регламенті такі   норми   не   виписані,  двома  третинами  голосів  питання знімається,  скажімо,  спеціально для цього розгляду,  для  цього закону.

 

     До речі,  у  проекті,  внесеному головами юридичних комісій, був  такий  пункт,  Президія  чомусь,  мені  дуже  прикро,   його відхилила.   Можна  було  б  прийняти  рішення  саме  про  разове голосування спеціально для цих випадків.  На  мій  погляд,  дивна позиція  деяких  голів  комісій,  які внесли проект,  а коли було поіменне  голосування  на  засіданні  Президії,  від  нього  ж  і відмовились.

 

     Можна було  б  піти  іншим шляхом.  Ми з Віктором Петровичем Бритом, членом Соціалістичної фракції, подавали проект Закону про прийняття  Конституції.  Хто  його  заблокував?  Я  можу  назвати поіменно.  У мене ось у руках стенограма того засідання,  коли  і пан Сирота,  і пан Лавринович,  і Павло Михайлович Мовчан ставили запитання:  "Що ви робите? Ви ж блокуєте проект Конституції..." А ми  казали:  "Прийде час -ми наткнемося на неврегульовані норми і моменти".

 

     Сирота тут говорив,  що все  виписано  в  Регламенті,  треба дотримуватися  норм  Регламенту.  Давайте  діяти  якраз  у такому ключі.

 

     Я глибоко переконаний,  що ми повинні діяти тільки  в  межах норм і в тому правовому полі, які передбачені Регламентом.

 

     13

 

     Принципово заявляємо,  що  в проекті,  який подала Президія, проголосованому  поіменно,  є  неприйнятним  пункт  4.  Тому   що погодження,  як тут і доповідав Стретович,  має відбуватися після того,  як  Верховна  Рада  розгляне,  внесе  зміни.   Тоді   буде погодження.  Можливо,  і доведеться вдатися до референдуму,  хоча найкращий варіант - прийняти тут Верховною Радою.

 

     17 квітня тут ми  будемо  розглядати  проект  Конституції  в першому читанні, і я хотів би, щоб ми вже сьогодні пройшли всі ці процедурні  моменти,  тому  що,  побачите,  скільки  вони  в  нас забиратимуть   часу.   І   гальмуватиме   конституційний   процес неврегульованість саме от цього плану.

 

     Конституцію треба приймати,  вносити її у світ через  широко відчинені  двері,  а  не  влазити  з  нею  через вікно.  Не можна повторити  правового  абсурду,  зробленого,  скажімо,  щодо   так званого Конституційного договору. Зрозуміло, що портфелів і посад усім не вистачить, хоч декому й дістануться...

 

     ГОЛОВА. Я прошу, закінчуйте.

 

     ЧИЖ І.С.  Але я хотів  би,  щоб  нашими  діями  керували  не особистий інтерес, а честь, совість і відповідальність. Ціна дуже висока - Україна.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Вітренко. Будь ласка.

 

     14

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  голова  підкомісії  Комісії  Верховної  Ради України  з  питань  економічної  політики  та управління народним господарством /Конотопський  виборчий  округ,  Сумська  область/. Шановні   колеги!   Сьогодні  ми  почули  вже  й  дату  прийняття Конституції у першому  читанні  -  17  квітня.  Звідки,  взагалі, взялася  ця  дата?  Звідки  взялося  те,  що  до  24 квітня треба завершити  обговорення  проекту  Конституції?  Це  вже  знає  вся Україна,  хоч  я переконана,  що більшість населення не читала ще проекту Конституції взагалі.  Ці дати,  як перша,  так  і  друга, встановлені   паном  Табачником.  І  вся  Україна  повинна  тепер виконувати те, що вирішив він.

 

     Що повинна,  на мій погляд,  робити Верховна Рада?  Верховна Рада,  дійсно,  відповідальна за Конституцію, вже зробила злочин, коли    більшість    депутатів    підписали    антиконституційний Конституційний договір.  Це треба виправляти.  І якщо йдеться про прийняття нової Конституції,  то нова  Конституція  повинна  бути кращою, ніж Конституція діюча.

 

     Я переконана,  що всі фахівці і взагалі нормальні люди,  які спокійно прочитають запропонований проект,  побачать:  немає  тут народовладдя,  немає тут поділу влади на різні гілки.  Тут є один диктатор, який бере під себе всю Україну і всі гілки влади.

 

     Тому розглядати  проект  Конституції  треба,  справді,  дуже обережно. Коли ставилося сьогодні на поіменне голосування питання про пленарне засідання  9  квітня,  ми  з  Володимиром  Марченком проголосувала проти. Чому? Тому що коли ще не

 

     15

 

     розглянуто проект  Конституції в регіонах,  коли депутати не провели  зустрічі  зі  своїми  виборцями,  їм  не  доповіли,   що пропонується  і  що  буде надалі з Україною,  розглядати проект 9 квітня на пленарному  засіданні,  а  17  квітня  вносити  його  в першому читанні, неможливо.

 

     Узагалі, весь  порядок  роботи  в  квітні,  який  знову-таки більшість залу підтримала, проголосований неправильно. З проектом Конституції такого робити не можна.

 

     І останнє.  Нам  запропонував  пан  Стретович  підтримати  і проголосувати  оці  пункти  про  розгляд  проекту  Конституції  у Верховній Раді. Але погляньмо спочатку на другий пункт, а потім - на четвертий.

 

     У другому пункті визначається  головною  комісія,  яка  буде опрацьовувати проект Конституції і яка формується з представників депутатських груп. Це вже третя комісія, третій набір людей, який бере на себе всі повноваження щодо проекту Конституції.

 

     А далі  четвертий  пункт.  Секретаріат  Верховної Ради подає народним депутатам України  висновок,  і  вже  всі  зауваження  і пропозиції  членів  комісії  погоджено  з Президентом.  То в мене виникає запитання:  знову ж таки на себе бере повноваження окрема група, вона вирішує за всю Верховну Раду і за весь народ України, і це вона вже домовляється з Президентом?

 

     Ну, ми тут почули про таку,  знаєте, чуйну єдність, коли вже соціалісти  підтримали  вісім  депутатських фракцій і вже дев'ять депутатських  фракцій  за  те,  щоб  17  квітня  прийняти  проект Конституції в першому читанні, тобто наш зал уже спрямований

 

     16

 

     на те,  щоб прийняти її в першому читанні, і тоді Президенту відкриваються всі шлюзи,  щоб проект цієї недоречної Конституції, яка   не   відповідає   потребам   народу  України,  виносити  на референдум.

 

     ГОЛОВА. Наталіє Михайлівно,  то  не  той  проект  постанови. Стретович інший проект пропонував. Депутат Марченко. Будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Уважаемые  депутаты,  Председатель Верховного Совета!  Это как раз тот проект постановления,  который вышел  от Президиума  Верховного  Совета,  где  вторым пунктом предлагается создать   согласительную   комиссию   для    доработки    проекта Конституции. Об этом доложил Стретович.

 

     Средства массовой     информации     опубликовали     проект Конституции,  который был  одобрен  Конституционной  комиссией  и Президентом,  в регионах будут обсуждать этот проект.  И трудовые коллективы,  и депутаты всех уровней будут вносить предложения  к уже проголосованному и одобренному документу.

 

     Если сегодня мы создадим группу, то у меня возникает вопрос: на каком основании она будет менять проект Конституции? Как будут поступать  к нам результаты с мест,  дополнения и как мы их будем учитывать?

 

     Второй момент - это то,  что  текущие  изменения  необходимо будет   согласовывать   с   Президентом.  Какая  будет  процедура согласования - не определено...

 

     17

 

     Поэтому я считаю,  что это постановление  ничего  не  решит, потому  что  даже  вновь  собранная группа не внесет кардинальных изменений,  а  изменения  необходимо  внести.   Пример   тому   - рекомендации Международного юридического форума,  которые розданы членам Конституционной комиссии.  В этих рекомендациях есть более 60    существенных    поправок,    предложенных    международными организациями.  Каким образом они будут учтены за  этот  короткий отрезок   времени,   который   предлагается   для   рассмотрения, предположить трудно.

 

     Однако существенный вопрос,  на который я хотел бы  обратить ваше  внимание  и  после  учета  которого  изменится  и процедура рассмотрения проекта Конституции,  следующий:  если принимается в первом   чтении   проект   Конституции,  который  нам  роздан  на рассмотрение,  а уже девять фракций выступили  за  него  /сегодня социалисты  также  предложили  принять  его в первом чтении/,  то нужно отдавать себе отчет, что этот проект полностью идет вразрез с Декларацией о государственном суверенитете.  Нужно быть честным перед самим собой и перед народом Украины  и  определиться:  этот Верховный   Совет   что   -   против   принципов   Декларации   о государственном суверенитете как основы новой Конституции?!  Если против, то я, Александр Александрович, вношу и прошу поставить на голосование предложение,  что первый процедурный шаг -  нынешнему Верховному  Совету  нужно высказать свое отношение к Декларации о государственном суверенитете.

 

     18

 

     Второй вопрос.  Эта декларация была утверждена и  поддержана всеукраинским референдумом 1 декабря 1991 года. Опять же, если мы не лукавим  перед  народом  Украины,  то  нам  надо  высказать  и отношение  к  референдуму,  который  утвердил  эту декларацию как основу новой Конституции.

 

     Поэтому предложение:  прежде  всего  рассмотреть   концепцию поданного    проекта    на    его   соответствие   Декларации   о государственном суверенитете. А рассмотрение такое было, комиссия выступала,  и  Александр  Александрович  незаконно снял с трибуны докладчика  Моисеенко  и  после  этого  опять  же   в   нарушение Регламента не дал рассматривать этот вопрос.

 

     ГОЛОВА. Сідайте, будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.   Я   прошу,   Александр   Александрович,   не занимайтесь комментариями,  потому что они у вас всегда построены на ложных предпосылках...

 

     ГОЛОВА. Сідайте,  будь ласка. Я нічого не коментую, я просто зобов'язаний усіх закликати до коректності.

 

     Будь ласка, депутат Чиж має одну хвилину для довідки.

 

     ЧИЖ І.С. Шановний Олександре Олександровичу! Шановні народні депутати!  Як  керівник  Соціалістичної  фракції  я повинен після виступу  представників  ще   не   створеної,   але   революційної соціалістичної партії сказати, що Соціалістична

 

     19

 

     фракція, як  і  партія,  виконуючи рішення загальнопартійної конференції,  виступає  за  прийняття  демократичної  Конституції демократичним шляхом.

 

     Мій виступ якраз про це і свідчить.  Ідеться про те,  щоб ми діяли виключно за Регламентом і виключно  за  законом.  Тому  оці пересмикування  в  нічим іншим як спробою спровокувати ситуацію і заплямувати  честь  і   партії,   і   фракції.   Ми   категорично відмежовуємося  від  усього  того,  що сказали тут пан Марченко і пані Вітренко.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Для тих,  хто обурюється,  хочу сказати,  що коли зачіпається честь депутата,  він має право отримати слово на одну хвилину для з'ясування позицій.  Це передбачено Регламентом. Так я надавав слово Чорноволу, Моісеєнку, іншим депутатам. /Шум у залі/.

 

     Спокійно. Я прошу вас,  Іване Заєць,  сядьте на місце  і  не заважайте вести засідання.

 

     Депутат Кириченко. Будь ласка.

 

     Поки він підготується, надаю слово депутату Ратушному.

 

     Я ще раз роблю зауваження депутатам,  які близько  сидять... /Шум  у залі/.  Ну,  коли робив зауваження Президент,  то ви були щасливі, зараз...

 

     РАТУШНИЙ М.Я.,  член Комісії Верховної Ради України з питань боротьби з  організованою  злочинністю  і  корупцією  /Збаразький виборчий округ, Тернопільська область/. Шановні виборці!

 

     20

 

     Шановні народні  депутати!  Є  три ключові питання,  які ми, Конгрес  українських   націоналістів,   вважаємо,   і   в   і   в конституційному процесі повинні бути вирішені.

 

     Перше питання: Конституцію якої держави ми повинні приймати? Без сумніву, Конституцію Української держави.

 

     Питання друге:  яка це має бути Конституція? Без сумніву, це має бути Конституція демократичної держави.

 

     І третє  питання,  яке  стало  зараз  дуже  актуальним,  без сумніву,  воно є  актуальне:  як  розглядати  і  приймати  проект Конституції?

 

     Треба чітко   й   однозначно   сказати,   що  є  сили,  які, використовуючи різні моделі,  ставлять собі за мету  торпедування прийняття Конституції України загалом. Використовується закидання парламенту  альтернативних   проектів   Конституції   Української Радянської  Соціалістичної  Республіки для того,  щоб Конституція /Основний Закон/ не була прийнята.

 

     Ми повинні сказати чітко,  що і  в  парламенті,  і  за  його межами  є  сили  комуністичної  орієнтації,  які  керуються  з-за кордону.  Ці сили ставлять собі за мету:  не допустити  прийняття Основного Закону України.

 

     Модель номер два.  Є сили,  які вважають,  що не можна чисто формально,  автоматично допустити  запропонований  Конституційною комісією проект Конституції на референдум, тому що зараз в умовах великою  мірою  створеної  штучно   ситуації,   коли   українські робітники  і  вчителі  не  одержують  зарплати,  референдум  щодо проекту Конституції є велика розкіш. І

 

     21

 

     вважають за необхідне,  щоб парламент виконав свій  основний законодавчий обов'язок і прийняв Основний Закон.

 

     Дня того   ми  повинні  добитися,  щоб  у  цьому  парламенті розглядався проект Конституції конструктивно,  а не ставилося  за мету  блокувати питання і не допустити,  щоб українська мова була державною, щоб була символіка, яка вже стала реальністю, без чого ставиться під сумнів існування Української держави.

 

     Я думаю,  що  коли  ми підемо шляхом,  який пропонують вісім депутатських груп і фракцій,  і створимо відповідну погоджувальну комісію,  куди увійдуть по два представники від усіх депутатських груп і фракцій,  а  також  представники  від  депутатів,  які  не входять у групи і фракції, то ми зможемо конструктивно підійти до проекту Основного Закону,  відшліфувати його і  прийняти  тут,  у стінах парламенту України.

 

     Якщо ж цього не буде, то тоді, як це не погано, як не сумно, повинен  своє  слово  сказати  український  народ   і   одночасно відзначити,  що  Верховна  Рада  своєї  ролі  не  виконала і вона повинна бути розпущена.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Лавриненко. Будь ласка...

 

     Я звертаюся до Івана Зайця: не називав я вашого прізвища, не називав!  Візьміть  стенограму  й подивіться.  Я знаю,  коли й що говорити.

 

     22

 

     ЛАВРИНЕНКО М.Ф.,  член  Комісії  Верховної  Ради  Україні  з питань  правової  політики і судово-правової реформи /Глухівський виборчий округ,  Сумська область/.  Уважаемые товарищи  депутаты! Уважаемый  Александр  Александрович!  Подготовка  к  рассмотрению данного  вопроса  на  заседании  Президиума   Верховного   Совета показала, что ему искусственно придается характер конфликтного. И документ от девяти фракций  оказался  липовым,  поскольку  многих туда загоняли под разными предлогами.  На деле оказалось,  что он подписан только четырьмя фракциями.

 

     В течение всего заседания Президиума осуществлялось давление членов  "политбюро"  объединения  так  называемых демократических реформаторов  на  всех  беспартийных  депутатов,  кто  имел  свое мнение.

 

     Поэтому мы,    группа    депутатов,   внесли   свой   проект постановления. К сожалению, здесь ему уже давалась оценка, и наши прогрессивные  коллеги тоже заблудились в трех соснах.  Очевидно, надо было обратить внимание на другое,  что если  мы  сегодня  не определим здесь,  в Верховном Совете,  порядок рассмотрения этого вопроса  легитимным  образом,  то  сегодня   уже   осуществляется нелегитимный порядок.  Позвольте,  как назвать вот этот документ: "Заходи  Адміністрації   Президента   України   по   забезпеченню загальнодержавної  кампанії по обговоренню та розьясненню проекту Конституції  України".  Спрашивается:  "Какого  проекта  и   тому подобное?"  А  здесь  несколько  страниц расписано.  И причем уже указано,  кто будет проводить,  когда  будут  итоги  подводиться, освещаться вплоть до посольств.

 

     23

 

     Возникает вопрос:  действительно, что мы должны обсуждать, я имею в виду в народе? Сам проект Конституции или речь идет только о  принятии  его  на  каком-то  митинге,  как  это  у  нас не раз проходило?

 

     Поэтому я  хотел  бы,  чтобы  все  вчитались  в  наш  проект постановления,  где  все предусматривается четко в соответствии с пунктами Регламента.  И поскольку здесь его уже перекручивали,  я зачитаю все-таки некоторые пункты.

 

     Первый: "Включити  до  порядку  денного  пленарних  засідань Верховної Ради України питання про  проект  Конституції  України, передбачивши початок розгляду проекту в першому читанні 17 квітня 1996 року". /Шум у залі/. Это не "прийняття", Владимир Романович!

 

     Второй: "Утворити  Тимчасову  спеціальну  комісію  Верховної Ради  України  у  якості  головної комісії по опрацюванню проекту Конституції..." Обратите внимание на вторую часть  этого  пункта: "Відповідно  до  вимог  частини  3 статті 4.6.1 доручити Президії Верховної Ради України  подати  на  затвердження  Верховної  Ради України  до  5  квітня  1996  року проект положення про Тимчасову спеціальну комісію по опрацюванню проекту Конституції України..." /Шум у залі/.

 

     Вместо того   чтобы  смеяться,  Владимир  Романович,  вы  бы работали в Конституционной  комиссии,  куда  вас  определила  еще Социалистическая  фракция.  Вы  отдали  Ивану  Зайцу на откуп всю Конституцию, а теперь хихикаете. /Шум у залі/.

 

     24

 

     Почему требуется положение  об  этой  специальной  комиссии? Чтобы  не было своеобразной своевольной трактовки снова,  как эго было в той же рабочей группе,  где не было положения о  комиссии, но им руководствовались.

 

     Я прошу  всех  внимательно  вчитаться  в  предложенный  нами проект.  Он кое-где  не  противоречит  и  тем  проектам,  которые подавались депутатами Карнаухом и другими. Просил бы поддержать.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Сідайте, будь ласка.

 

     Шановні колеги  - учасники дискусії!  Оскільки вже в кількох виступах звучить тема про 17 число,  то я  хочу  привернути  валу увагу   до   того,   що   дата  17  квітня  визначена  в  строгій відповідності з Регламентом і означав відрізок часу  від  моменту включення  цього питання в порядок денний до його розгляду.  Якщо ми сьогодні включаємо,  то тоді  через  14  днів,  не  враховуючи вихідні,  - розгляд у першому читанні.  Це визначено Регламентом. Тому,  чи  хтось  хоче,  чи  не  хоче,  це  питання  мусить  бути проголосовано  в  такому  вигляді.  Якщо  сьогодні  не  включемо, значить, буде інша дата. Треба прискорювати процес.

 

     Депутата Болдирєва немає. Депутат М'ясковський. Прошу.

 

     М'ЯСКОВСЬКИЙ М.М., член Комісії Верховної Ради України

 

     у закордонних справах і зв'язках з СНД  /Великомихайлівський виборчий округ,

 

     25

 

     Одеська область/.    Шановний   Олександре   Олександровичу! Шановні колеги!  Шановні виборці!  Насамперед я хотів би,  щоб на провокаційні   марення   депутата   Ратушного  Комісія  з  питань Регламенту,  депутатської етики звернула увагу  і  розібралася  з тим,  що він сказав.  Бо я думаю,  що від себе відвертають увагу, хто кого там фінансує з-за кордону.

 

     Найбільше кричать про швидке прийняття Конституції якраз ті, хто   ігнорує  закони.  Подивіться,  хто  сьогодні  кричить  оте: "Давайте швидше приймемо Конституцію!" Це  свідчить  про  те,  що вони  і  не  думають  виконувати  Конституцію,  як і інші закони. Подивіться,  скільки депутатів забили владні коридори в  Кабінеті Міністрів і в Адміністрації Президента.  Це вони,  міх іншим, усі сьогодні  "за".  І  вони  сьогодні  використовуються,  на   жаль, Президентом як кувалда для того, щоб "пробити" цю Конституцію.

 

     Є така приказка: "Що скоро робиться, те сліпе родиться". Щоб ми не народили потвору.  Я думаю,  що сьогодні є  вже  для  цього підстави.

 

     Мені також дивно, коли пан Стретович каже, що і Президент не згоден з проектом Конституції.  То хто його придумав? Чорновіл чи хто?

 

     Уже сьогодні наполягають,  щоб проводити конференцію. Завтра будуть проходити конференції на рівнях адміністрацій і таке інше. Чому спішать?  Та ми розуміємо, чому спішать. Тому що ніхто ще не прочитав проект,  щоб нав'язати,  щоб за командою зверху провести конференції і сказати: "Всі вже за, приймається". І знову тиснути на Верховну Раду, щоб приймати.

 

     26

 

     У цьому проекті і не пахне  народовладдям,  фактично  хочуть руками народу,  руками Верховної Ради насадити диктаторську владу в Україні в особі Президента.  Але,  шановні колеги,  сьогодні  - Президент Кучма, а завтра - буде комуніст, то чи не жалітимете ви завтра про це. Подумайте.

 

     Конкретно щодо  проекту  постанови.  Я  вважаю,  що  в  тому проекті  постанови,  який  внесла Президія Верховної Ради,  треба залишити перший пункт,  вилучити з другого пункту "узгодженого" і "узгоджувальну"  і  вилучити четвертий пункт.  І треба,  щоб були внесені  на  розгляд  не  тільки  цей  проект  Конституції,  а  й альтернативні проекти, щоб вони теж були в цьому залі.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ще  раз  звертався  до всіх промовців:  не ображайте один одного згадуванням про авторство того чи  іншого  документа. Зокрема, Чорновіл тут ні при чому.

 

     Депутат Соболєв. Прошу.

 

     СОБОЛЄВ С.В.,  член  Комісії Верховної Ради України з питань правової політики і судово-правової реформи /Хортицький  виборчий округ,  Запорізька  область/.  Я  виступає від імені депутатської групи "Реформи".  Для того щоб усім було зрозуміло в цьому  залі, що  вчора  відбулося  на засіданні Президії,  я спинюся тільки на двох принципових пунктах.

 

     27

 

     Раптом на засіданні Президії з'являється документ,  який був нібито   підписаний   депутатом   Стретовичем,  головою  комісії, депутатом Буткевичем,  головою відповідної комісії,  і  депутатом Стешенком.  У  першому  пункті  /ви  всі можете підняти матеріали вчорашнього засідання Президії,  вони є у фракціях,  і там є  цей проект  постанови/  пропонувалося  наступне:  внести  17 числа на перше читання варіант проекту Конституції Конституційної комісії. Цю  ідею досить активно підтримував Голова Верховної Ради.  Через це засідання Президії перетворилося -я не знаю...  - в муки,  які протягом трьох годин витримували всі члени Президії.

 

     Відразу виник  інший проект,  який був поданий завчасно,  за два тижні,  депутатськими групами і фракціями.  Я хочу спеціально спинитися  на цьому моменті,  щоб усі розуміли,  що ми тут будемо розглядати  17  числа,  якщо  приймемо  відповідне  рішення.   Ми пропонували  17  числа  /попередньо  це було 10 число,  потім усі погодилися з датою 17 квітня,  щоб не  порушувати  термін  -  два тижні/  внести  на  обговорення в першому читанні безпосередньо в цьому залі документ, який буде погоджений депутатськими групами і фракціями і погоджений із стороною Президента.

 

     І ось  концептуальній підхід тих,  які кажуть,  що недолугий проект внесла Конституційна комісія,  що він  недостойний  навіть розгляду,  але  чомусь  вимагають  внести  на  перше  читання  не доопрацьований  варіант  за  участю  всіх  депутатських  груп   і фракцій,  а  тільки  той варіант,  який підготувала Конституційна комісія.

 

     28

 

     Розрахунки нібито дуже прості,  на перший  погляд,  і  дають можливість  двоваріантності.  Перший  варіант:  вноситься сюди не приймається в залі,  виноситься на референдум - не приймається на референдумі.   Є  підстава  починати  наступ  на  Президента,  на Верховну Раду про дострокові вибори. /Шум у залі/.

 

     Другий варіант:  вкоситься  в  залі,  приймається   або   не приймається,  але виносяться на референдум - і раптом приймається на референдумі.  А  далі  є  можливість  уже  до  себе  приміряти президентські  погони...  І  перший  варіант,  і другий варіант - безпрограшні.

 

     Я думаю,  абсолютну більшість тих,  хто сидить у цьому залі, влаштовує саме варіант, щоб на перше читання був внесений проект, який буде доопрацьовано за участие депутатських груп  і  фракцій. Щоб  ми  могли за ці два тижні до 17 числа "вичистити" принципові моменти,  які є,  наскільки я знаю, у зауваженнях і комуністів, і Руху, і депутатських груп "Реформи", "Центр" та інших.

 

     Подивіться, скільки  проектів  уже  нам  роздано,  ви будете вибирати серед цих проектів...  Якщо ви дійсно  концептуально  за те,  щоб 17 числа тут розглядався проект Конституційної комісії - будь  ласка,  у  вас  є  право  вибору.  Ми,  депутатська   група "Реформи",  пропонуємо на перше читання внести проект,  який буде доопрацьований за участю депутатських груп і фракцій, і саме його голосувати в першому читанні.  А для цього створити погоджувальну комісію за участю депутатських груп і фракцій за принципом по два представники  від  кожної депутатської групи і фракції,  оскільки кожна фракція буде представляти свою позицію.  Якщо, наприклад, є позиція   депутатської   групи   "Реформи",  то  делегуються  два конкретні представники, які будуть обстоювати її в погоджувальній комісії.  Є  позиція  комуністів  -  просимо дуже обстоювати свою позицію.

 

     29

 

     І останнє.  Є дуже принциповий момент.  Отут  розходяться  з приводу  того,  треба  чи  не  треба погоджувати з президентською стороною.  Усі чудово розуміють,  що Конституція -  це  документ, який  не  просто випливає з наслідків підписаного Конституційного договору  чи  з  наслідків  наявного  поділу  влади  в   державі. Конституція  - це документ,  який закріпить принаймні на декілька років стан речей,  в  якому  і  виконавча,  і  законодавча  влада змушені  будуть  шукати  компромісів.  Для  цього саме й потрібен документ,  який  був  би  погоджений  як  законодавчою,   так   і виконавчою гілкою влади.

 

     Але не треба забувати ось про що.  Мені здається, що це буде головне, на чому треба спинитися під час доопрацювання: якою буде судова гілка, що використовуватиме свої повноваження для усунення суперечок між іншими двома гілками влади.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Сирота. Будь ласка.

 

     СИРОТА М.Д., заступник голови Комісії Верховної Ради України з  питань  екологічної  політики /Придніпровський виборчий округ, Черкаська  область/.  Шановний  Голово!  Шановні  колеги  народні депутати!  Уже декілька років Україна перебуває в конституційному процесі.  Ці декілька  років  ми  обговорюємо  можливі  варіанти, можливі  статті.  Як  результат  такої нашої роботи Верховна Рада цього скликання прийняла постанову про  створення  Конституційної комісії, якій було доручено підготувати проект нової Конституції.

 

     30

 

     Конституційна комісія   завершила  свою  роботу  і  передала проект на розгляд Верховної Ради. Тому абсолютно логічно взяти за основу для розгляду саме цей проект, напрацьований Конституційною комісією.

 

     І саме   тому   дев'ять   депутатських   груп   і    фракцій запропонували ще два тижні тому проект постанови про включення до порядку  денного  сесії  та  організацію  підготовки  до  першого читання   проекту   Конституції  України,  де  в  першому  пункті записано:  "Взяти за основу для  підготовки  до  першого  читання проект Конституції України, підготовлений Конституційною комісією України".

 

     Сьогоднішнє обговорення вже показало,  наскільки нервове  це питання  для  дужа  багатьох  депутатів.  То щоб не нервувати,  а спробувати знайти спільну позицію,  і  треба  створити  Тимчасову спеціальну   /погоджувальну/   комісію   з   представників   усіх депутатських груп і  фракцій  без  винятку  та  доопрацювати  цей проект,  адже попередні намітки показують, що за той проект, який підготувала Конституційна комісія,  сьогодні можуть проголосувати не більше сотні депутатів.

 

     Але цей  проект перспективний,  і в разі доопрацювання всіма депутатськими групами і фракціями ми матимемо документ, придатний для розгляду в першому читанні.

 

     Саме тому  ми пропонуємо в третьому пункті проекту постанови погоджувальній  комісії  внести   проект   Конституції   України, погоджений  із  Президентом  України як суб'єктом конституційного процесу, на розгляд Верховної Ради України в першому читанні.

 

     31

 

     Тут робиться багато  некоректних  зауважень  і  депутатській групі "Центр", і іншим центристським групам з приводу того, що ми куплені,  що ми вислужуємося,  і те,  що ми ідемо на співпрацю  з Президентом,  інкримінується  майже  як  кримінальний злочин.  То депутатська група "Центр" буде співпрацювати  з  Президентом,  із Прем'єр-міністром,  із  комуністами,  із  соціалістами,  з  усіма конструктивними силами суспільства  без  винятку  для  того,  щоб Конституція України була прийнята.

 

     І треба   не  нагнітати  сьогодні  політичні  пристрасті,  а працювати.  Упевнений,  що конструктивних сил  у  Верховній  Раді України  вистачить  для  нормального  завершення  конституційного процесу і прийняття Конституції.  І цю свою  історичну  місію  ми виконаємо.

 

     Я пропоную    проголосувати   проект,   внесений   дев'ятьма депутатськими групами і фракціями.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Стецьків. За ним - депутат Моісеєнко.

 

     СТЕЦЬКІВ Т.С.,  член Комісії Верховної Ради України з питань правової політики і судово-правової реформи /Городоцький виборчий округ,   Львівська   область/.   Депутатська   група   "Реформи", Народно-демократична партія.  Шановні народні депутати!  Я думаю, що, розглядаючи таке важливе питання, як

 

     32

 

     прийняття нової Конституції,  ми  повинні  бути  як  мінімум послідовними, як мінімум логічними у своїх кроках.

 

     На жаль,   сьогоднішнє  обговорення  і  всі  попередні,  які стосувалися питання Конституції,  показують, що знову ми ділимося на  дві  групи:  на  тих,  хто  хоче рухати вперед конституційний процес,  і  на  тих,  хто  під  різними   приводами   намагається загальмувати   його   і   в   остаточному  підсумку  не  прийняти Конституцію.  Причому  як  аргументи   наводяться   і   положення Регламенту,  і  багато  інших  речей,  зокрема те,  про що сказав народний депутат М'ясковський.  Вибачте, так довго, як розробляли проект Конституції, ми не займалися жодним іншим питанням.

 

     Якщо Конституційна  комісія,  створена  Верховною Радою,  20 березня подала Верховній Раді  проект  Конституції,  то  Верховна Рада  не  має  іншого шляху,  як прийняти його до розгляду.  Може стояти  питання,  яку  дату  визначити   для   розгляду   проекту Конституції:  10 чи 17 число.  Я,  скажімо, схиляюсь до того, щоб розглядати  10  числа,  вважаю,  що  ми  будемо  готові  вже   10 розглядати. Є інша пропозиція. Тут можна голосувати.

 

     У якому   вигляді   ми   маємо   розглядати   текст  проекту Конституції?  Строго кажучи,  є два підходи,  ми можемо  прийняти будь-який  із  них.  Можна  розглядати варіант,  який напрацювала Конституційна комісія,  в чистому вигляді.  З моєї точки зору, це більш  конфліктний  шлях.  Тому  депутатські  фракції  і  вносять пропозицію створити погоджувальну комісію,

 

     33

 

     яка ще до першого читання "почистить" даний проект.  І таким чином конфліктність хоча б на кілька пунктів зменшиться.

 

     Як формувати  цю погоджувальну комісію?  Ну,  ні для кого не секрет,  усі знають,  скільки яка фракція має депутатів.  І треба тільки,  щоб  ці  фракції  висловили  своє бачення тієї або іншої статті проекту Конституції.  Потім зразу стане ясно,  яка  стаття пройде на засіданні Верховної Ради, яка не пройде.

 

     Мені здається,  можна розглядати лише одну модифікацію. Якщо навіть  обрати  пропорційний  принцип  формування  погоджувальної комісії,  то  прийняти  рішення,  згідно з яким кожна фракція має один голос.  У результаті робота цієї погоджувальної комісії буде швидкою, можна буде відносно швидко погодити основні положення.

 

     І, нарешті,  останнє.  Чи потрібно погоджувати з Президентом варіант,  який розробить погоджувальна комісія?  Якщо  ми  будемо заслуховувати  варіант  Конституційної комісії в чистому вигляді, то  такого  погодження  не  треба.   Але   коли   ми   визначаємо погоджувальну комісію,  яка дещо змінить,  то напередодні першого читання   таке   погодження   необхідне   для   зняття   тієї   ж конфліктності, проти якої практично всі фракції виступають.

 

     Тому я  підтримую  і  закликаю проголосувати за той варіант, який внесли дев'ять депутатських груп і фракцій.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Моісеєнко.

 

     34

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  заступник  голови  Комісії  Верховної  Ради України   з  питань  державного  будівництва,  діяльності  Рад  і самоврядування /Макіївський-Гірницький виборчий  округ,  Донецька область/.  Фракция Коммунисты Украины. Уважаемые коллеги! Я хотел бы сразу обратить ваше внимание  на  то,  что  я,  в  отличие  от некоторых,  здесь  выступающих,  никому  не обещал принятие новой Конституции,  и в моей программе этого  нет.  Я  обещал  в  своей программе    систему    законов   по   возрождению   производства государственного сектора экономики и на  их  основе  -  повышение благосостояния трудящихся.  И я, как коммунист, обещал сохранение системы советской  власти  как  высшей  формы  народовластия.  И, естественно,    приоритет   избранного   народом   депутата   над чиновниками и чиновничьим аппаратом.  Поэтому сразу хочу  отмести вот эти предложения по поводу Конституции.

 

     Хочу сказать  и  о том,  что Конституция тем и отличается от других законов,  что имеет определенную стабильность.  И если наш Верховный  Совет  не  в  состоянии  перейти  через 300- голосовый барьер,   то   значит   этот    Верховный    Совет    пошел    по антиконституционному   пути,   против   воли  народа.  И  следует подумать,  где нам сейчас нужно находиться.  Может быть, нас всех пора    к   ответу   призвать,   особенно   тех,   кто   подписал "узгоджувальний" антиконституционный договор.

 

     И надо  задать  вопрос  Президенту:  на  чем  он  клялся,  и легитимен ли он сегодня,  учитывая то,  что избирался он под одну програшу, под одну Конституцию, а дальше совершил государственный переворот  конституционный,  о  чем мы сегодня уже очень подробно услышали из его доклада.

 

     35

 

     Здесь вопросов больше,  чем ответов, и еще раз говорю: очень спорно  - нужна ли сегодня новая Конституция Украины.  У нас есть прекрасный документ,  который надо возродить и призвать к  ответу тех, кто его игнорирует.

 

     Для того  чтобы  решить эту проблему,  коммунисты,  развивая народовластие в Украине,  предложили проект Конституции,  который был  опубликован  25  июля  прошлого  года  и  прошел всенародное обсуждение по системе общественных организаций.

 

     По-этому я удивлен тем,  как легко у нас некоторые  политики отметают  этот  документ.  Тем более что сюда он был предложен за подписью 125 народных депутатов Украины.

 

     Поверьте мне,  -  я  обращаюсь  в  первую  очередь  к  своим избирателям  как  один  из  соавторов  этого  документа,  - более хорошего и  более  отстаивающего  интересы  трудящегося  человека документа  в  этом  Верховном  Совете просто не в состоянии никто подготовить.

 

     Следующий момент,  на котором я хотел бы остановиться, - это напомнить  тем,  кто  сейчас вот здесь пытается проявить какие-то эмоции,  что более трех миллионов людей уже подписались под  теми принципами,   которые   совершенно  не  отражены  в  предлагаемом проекте.   Отсюда   возникают   сомнения    в    целесообразности рассмотрения сегодняшнего вопроса,

 

     Я хотел бы, уже говоря о содержательной стороне тех проектов постановлений,  которые  нам  предложены,  спросить.  Вот   здесь написано:  девять  фракций внесли проект постановления.  Но самое интересное то,  что "Єдність",  "Центр" и "Аграрники за реформи", то   есть   три   из  этих  девяти,  вдруг  пишут  другой  проект постановления.

 

     36

 

     И в конце своего  выступления  я  хотел  бы  заострить  ваше внимание на нескольких фразеологических терминах.  "Погоджувальна комісія" - кого мы хотим обмануть?  Вы хотите бросить этот проект как "погоджений" на референдум?

 

     Дальше. Написано:  "підготовча комісія" и рассмотреть проект в первом  чтении.  Это  значит,  что  вы  попытаетесь  опять  же, обманывая людей, бросить его на референдум. /Шум у залі/.

 

     Смешно выглядят  выкрики насчет регламента.  Почему?  Потому что людям все равно хочется слушать то, что я говорю.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВА. Ну,  лунають голоси такі в залі.  То,  знаєте, таким голосом  на  вокзалі  кажуть:  "Зайнято".  Не треба,  будь ласка, спокійніше.

 

     Депутат Смірнов -  автор  альтернативного  проекту.  /Шум  у залі/.  Я  прошу...  Депутат  Лавринович  від фракції Руху.  Мені здалося, що депутат Лавриненко, а я знаю, що він виступив.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.,  заступник голови  Комісії  Верховної  Ради України  з  питань  правової  політики  і судово-правової реформи /Дрогобицький виборчий округ, Львівська область/. Шановні народні депутати!   Шановний  головуючий!  Шановні  виборці!  Ви  знаєте, справді,  ми зараз обговорюємо питання, яке вийшло далеко за межі порядку денного,  який оголошено. І якщо головуючий має на увазі, що після кожного виступу він зможе дотепно

 

     37

 

     прокоментувати, то я думаю,  що він у даному випадку повинен згадувати не тільки про Регламент, а й про етичні норми також.

 

     А тепер хочу сказати,  що після виступів окремих депутатів у нас створюється тут досить парадоксальна  ситуація,  коли  дехто, нехтуючи  нашою дійсністю,  нехтуючи тими нормами,  які прийняті, починав їх витлумачувати на свій розсуд.

 

     Насамперед хочу  зазначити  про  декілька   таких   корінних моментів.  Перше.  Декларація  про  державний  суверенітет  -  це визначний документ,  який приймався в 1990 році  Верховною  Радою УРСР і дійсно був підтриманий українським народом на референдумі. Але дата цього референдуму - 17 березня 1991 року.  Хто цього  не знає,  то  ця історія - не таке далеке минуле,  і можна прочитати текст бюлетенів і подивитися на підсумки.  І хочу нагадати,  що 1 грудня  1991  року  люди  проголосували  за зовсім інше питання і підтримали Акт проголошення державної незалежності України значно більшою кількістю голосів, ніж їх було 17 березня 1991 року.

 

     Хочу принагідно   сказати,   що  нині  люди  знайомляться  з проектом,  який був схвалений Конституційною комісією і  внесений до  Верховної  Ради  України.  То  тут  тоді  також виникає певне запитання: чому дехто не хоче, щоб сьогодні було обговорення того документа,   який  готувався  півтора  року  комісією,  створеною Верховною Радою України, яка прийняла

 

     38

 

     спеціальну постанову з цього питання, у складі представників законодавчого  органу,  представників  виконавчої влади,  судової влади, науковців, фахівців із конституційного права? Невже в таке бажання,  щоб  вирішувалося так,  як у не такі далекі часи,  коли сказали,  що треба схвалити чи засудити,  а про що йдеться  -  не знаємо...

 

     А сьогодні йдеться про те, що і в загальноукраїнській пресі, і в місцевій опубліковано документ для того,  щоб люди знали,  за що  їм  доведеться  голосувати,  оскільки у прийнятті Конституції України останнє слово буде за народом України,  за тими,  хто  як джерело державної влади має повне право визначати,  якою має бути Конституція України.  І такий референдум цього року відбудеться в Україні,  і  люди  приймуть  Конституцію  незалежної  Української держави.

 

     А чому,  власне, ми виступаємо за якнайскоріше прийняття? Це абсолютно  зрозуміла ситуація в державі,  де протягом п'яти років не визначені основні напрями нашого  розвитку,  основні  напрямки існування  інститутів управління.  Ця ситуація вимагає чіткості й ясності.  І те,  що  є  блокування  цього  процесу,  абсолютно  ж очевидно.  Це  робиться  шляхом  пропонування  проекту Закону про порядок прийняття Конституції,  аналізуючи  який,  видно,  що  це проект закону про неприйняття Конституції, оскільки ті положення, які туди закладаються,  щодо норм  голосування,  щодо  процедури, практично унеможливлюють прийняття Конституції цього року.

 

     39

 

     Ніхто не   може   сумніватися,   що  Конституційний  договір передбачав право Верховної Ради  на  прийняття  Конституції.  При цьому слід зрозуміти,  що,  справді, у Регламенті виписано, як це має відбуватися.  І ми свідомі  того,  по  прийняття  Конституції постатейно в другому читанні,  у третьому читанні і в цілому,  де потрібна кваліфікована більшість  -  дві  третини  від  загальної конституційної   кількості   депутатів   на   сьогоднішній  день, виявляється повністю нереальним,  коли ми пригадаємо цифру, щойно названу  з  цієї  трибуни  попереднім  промовцем,  і діаметрально протилежні підходи не тільки до змісту Конституції,  а й до того, щоб ця Конституція віддзеркалювала потреби незалежної держави.

 

     Передбачено в  Конституційному  договорі  і  право винесення погодженого проекту на референдум.  Погодження відбувалося,  коли готувався цей проект у Конституційній комісії.  Ясна річ,  що для того аби  ми  могли  винести  для  українського  загалу  найбільш підготовлений  документ,  який  буде  віддзеркалювати  і  реальну ситуацію,  і перспективу  подальшого  розвитку,  потрібно  знайти підтримку   переважної   більшості   тих,   кому   народ  довірив представництво у Верховній Раді України.

 

     Саме з  цією  метою  пропонується  створення  погоджувальної комісії  а представників депутатських груп,  яка проведе роботу і консультації  разом  із  главою  держави,   щоб   перше   читання засвідчило підтримку проекту більшістю депутатів, і після того як він отримає підтримку Президента України, щоб залишилося слово за українським народом.

 

     40

 

     ГОЛОВА. Депутат Смірнов.  Будь ласка. П'ять хвилин як автору альтернативного проекту.

 

     СМІРНОВ Є.Л.,  член Комісії Верховної Ради України з  питань боротьби  з  організованою  злочинністю і корупцією /Тульчанський виборчий   округ,   Вінницька   область/.   Шановний   Олександре Олександровичу!  Шановні  колеги  депутати!  Я  не  збираюся  тут зправлятися в красномовстві і,  оскільки питання  процедурне,  не торкатимуся  його  політичного підтексту ні в контексті цілковито абсурдний положень запропонованого проекту Конституції...

 

     ГОЛОВА. Євгене Леонідовичу,  вибачте. Я прошу уваги, шановні колеги. Обговорюється надто серйозне питання, щоб так легковажити ним. Степане Ільковичу, будь ласка, не заважайте депутату Білоусу слухати...

 

     Говоріть, я додаю 30 секунд.

 

     СМІРНОВ Є.Л.   Оскільки   питання   процедурне,   то   я  не торкатимуся його політичного підтексту ні і  контексті  цілковито абсурдних положень запропонованого проекту Конституції, зокрема в царині  соціального  захисту,  ні   в   контексті   сьогоднішньої півторагодинної патетичної нісенітниці.

 

     Із шести  запропонованих  проектів  постанови  щодо  порядку розгляду  і  прийняття  проекту  Конституції,  серед  яких  є   й запропонований мною /до речі, прошу вибачення за технічну

 

     41

 

     неточність наприкінці  документа/,  найбільш  вдаліш,  як на мене,  є  проект,  внесений  депутатами  Марковською,  Бритом  та іншими. Варто було б додати туди чи змінити ось що.

 

     Перше. З    3    до   6   квітня   доручити   юрвідділу   та науковоекспертному відділу Секретаріату Верховної  Ради  провести юридичну  та наукову експертизу проекту,  а її результати роздати депутатам і постійним комісіям 9 квітня цього року.

 

     Друге. З 9 до  12  квітня  провести  обговорення  проекту  і результатів експертизи в постійних комісіях Верховної Ради.

 

     Третє. 17-18  квітня  розглянути  проект  у  першому читанні відповідно до Регламенту за повною процедурою.  Тоді ж розпустити Конституційну комісію через те,  що вона виконала,  власне,  своє завдання, і створити на пропорційних засадах тимчасову спеціальну депутатську  комісію.  Створювати  їх  зараз  недоцільно.  Навіть більше, вона може бути використана як винова краля в чужій грі. З доопрацюванням до 17 квітня, крім хаосу, нічого не вийде.

 

     І далі.  У  разі неприйняття Верховною Радою України проекту Конституції України в першому читанні доручити цій  створеній  17 чи   18   квітня   тимчасовій  спеціальній  депутатській  комісії доопрацювати проект Конституції з урахуванням висловлених під час обговорення,  поданих  письмово  зауважень і пропозицій та внести проект на повторне перше читання з 4 по 6 червня 1996 року.

 

     У разі прийняття проекту Конституції в першому читанні  -  а для цього потрібна, звісно, конституційна більшість голосів, а не проста, бо йдеться про концептуальні засади проекту -

 

     42

 

     доручити підготувати  тій  самій   тимчасовій   депутатській комісії проект і порівняльну таблицю до нього, до якої внести всі пропозиції, подані відповідно до Регламенту до другого читання. І розглянути  проект  у  другому читанні з 4 до 7 червня 1996 року. Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Мовчан.

 

     МОВЧАН П.М.  Шановний пане Голово! Шановні колеги! Зрозуміла річ,  що ми мусимо логічно дійти сьогодні вже до тієї норми,  яка потрібна для того, щоб конституційний процес у нас рухався далі.

 

     Але виглядав  парадоксально  сьогоднішня  ситуація,  і  мені здається,  що  то  вже  не жарт,  а справді треба спершу приймати Закон про психіатричну допомогу,  проект якого сьогодні  нам  був розданий, а потім ухе переходити до питання конституційного.

 

     43

 

     Настільки парадоксальні  висловлюються  тут  думки,  зокрема паном  Смірновим,  про  те,  як   можна   конституційний   процес загальмувати.  Це ж не що інше,  як його захоронити. Треба взяти, як кажуть,  глибоку штихову лопату і  почати  вже  сьогодні  його хоронити,  а разом із цим конституційним процесом і Україну, пане Смірнов!

 

     Я хотів би сказати,  що  внесено  прекрасну  пропозицію,  її погоджено  на  засіданні Президії вчора.  Дати - це така річ,  що навколо них можна ще сперечатися,  якщо не встигнемо погодити всі наші  зауваження.  Бо  є  в  кожного  з нас своє бачення,  і свої претензії,  і свої пропозиції.  Одні погоджуються на  двопалатний парламент,   інші  -  абсолютно  проти  цього.  Ще  інші  вносять пропозиції  щодо   підпорядкування,   скажімо,   прокуратури   чи Центральної виборчої комісії Президентові.

 

     44

 

     Є море наших зауважень. Для того, власне, ми і починаємо цей погоджувальний процес через  делегування  від  кожної  фракції  і групи  своїх представників,  які висловлять,  акумулюють усі наші думки і  наше  бачення  і  погодять.  А  погодивши,  таким  чином стимулюватимуть витворення єдиного оптимального варіанта.

 

     Не запевняйте,  панове,  що тут ми наберемо 301 голос.  Цією нормою проголосувати бодай один пункт не  вдасться,  тому  що  за всім  цим  криються величезні політичні розбіжності.  Свої,  я не буду казати, центри чи не центри фінансування, свої амбіції, буду точніше говорити. Я но хотів би тут зараз застосовувати політичну інвективу,  а скажу тільки про одне:  є сили,  які за  Українську державу,  за  українську справу,  а в сили,  які займають полярні позиції,  і ніколи в житті їх ніхто не узгодить.  Ніхто ніколи не переконав моїх опонентів постійних у тому, щоб держава Українська була,  бо в них повернуте обличчя,  як  у  пана  Лукашенка,  який сьогодні   здає   державу   Білорусь,   здає   віковічні  мріяння білоруського народу Росії.

 

     Тому я хотів би,  щоб  норми,  які  проголосовані  вчора  на засіданні Президії, були і загальноприйнятними.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я  зобов'язаний просити всіх:  не зачіпайте сусідів, це не наша справа.

 

     Будь ласка.  Депутат Буздуган. Альтернативний проект. За ним

- депутат Карнаух із таким же правом.

 

     45

 

     БУЗДУГАН Ю.О.,  голова  Комісії  Верховної  Ради  України  з питань  соціальної  політики  та  праці  /Новоселицький  виборчий округ, Чернівецька область/. Іване Олександровичу, хоч я говорю в мікрофон, мені дуже важко вас перекричати.

 

     Шановні колеги!  Вам сьогодні запропоновано  шість  проектів постанов,  і що найцікавіше - всі проекти постанов мають майже ту саму назву.  З  різними  варіаціями  вони  називаються  приблизно однаково:  про  включення  до  порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України...

 

     ГОЛОВА. Юрію   Олексійовичу,   одну   хвилинку.   Я    прошу чернігівців,   які   конфліктують   із   сусідами,   будь  ласка, спокійніше. Говорить автор альтернативного проекту. Увага!

 

     БУЗДУГАН Ю.О.  Дякую.  Я  вчора  був  на   цьому   засіданні Президії,  голосував.  Зразу  хочу сказати,  що я голосував проти того проекту,  який зараз вноситься від імені Президії  Верховної Ради України. Голосував я проти з двох міркувань.

 

     Міркування перше.  Якщо ви подивитеся на той проект,  який я вам запропонував,  то побачите,  що він  відрізняється  тільки  в третьому  пункті.  Третій пункт в інших проектах постанов звучить інакше.  Третій пункт, внесений Президією, звучить так: "Взяти за основу  для  підготовки  до  першого  читання  проект Конституції України, підготовлений Конституційною комісією України".

 

     Ну, я розумію депутата Зайця, який півтора року працював над цим  проектом.  Він  же його,  що називається,  напам'ять вивчив. Вибачте, він уже в нього закохався. Але це ще не гарантія, що цей проект є найкращий... Ну, все-таки факт.

 

     46

 

     Вибачте, як  ми можемо приймати за основу якийсь проект,  не подивившись усіх інших  проектів?  Ви  знаєте,  це  мені  нагадує ситуацію  з Галілео Галілеем.  Він не тільки сказав про Землю;  а все-таки вона рухається.  Є ще інша історична фраза,  пов'язана з ним.  Він  запропонував одному монаху піти і подивитися на небо в телескоп,  переконатися,  що Чумацький шлях - то є зірки,  багато зірок. І що йому відповів той монах? "І дивитися не буду".

 

     Ми маємо  три альтернативних проекти.  Ну що,  і дивитися не будемо? Так, як той монах?

 

     Тому я вважаю, що третій пункт проекту, внесеного Президією, ми  не  можемо приймати.  Урешті-решт це суперечить статті 6,2.13 /частина І/ нашого Регламенту.

 

     Друге міркування.  Це питання вже голосувалося сьогодні, але я ще раз хочу його поставити - про парламентські слухання.

 

     Знову ж  таки,  я розумію,  що є депутати,  які були членами Конституційної  комісії,  які  вже   вивчили   напам'ять   проект Конституції.  Вибачте,  але є й депутати, які... Ну навіть ті, що були членами Конституційної комісії. Іване Олександровичу, про що говорить  стаття  44 проекту Конституції,  підготовленого робочою групою? Бачите, а я знаю. І я знаю, чому її не можна приймати. Бо немає саме соціальних гарантій.

 

     Шановні колега!  Я  не  буду зловживати вашим часом.  У мене конкретна пропозиція - підтримати той  проект,  який  я  вніс.  Є дватри проекти,  які кореспондуються з ним.  Це проект,  внесений депутатом Смірновим, це проект, внесений депутатом Карнаухом. І я вас закликаю за це проголосувати. Дякую.

 

     47

 

     ГОЛОВА. Слово   має   Карнаух   Микола  Васильович  -  автор альтернативного проекту. Будь ласка.

 

     КАРНАУХ М.В.,  член Комісії Верховної Ради України з  питань боротьби  з  організованою  злочинністю  і  корупцією /Лубенський виборчий округ, Полтавська область/. Шановні виборці! Я звертаюся до вас:  чи хочете ви мати таку владу,  яка була б відповідальною перед вами?  А тепер я звертаюся до вас,  шановні колеги  народні депутати,  до вашої гідності, до почуття високої відповідальності за виконання тих повноважень,  якими вас наділив наш народ,  наші виборці: давайте будемо пам'ятати, що наш із вами головний хазяїн

- це наші виборці, і ми повинні діяти тільки в їхніх інтересах.

 

     Я ніколи ще не був такий переконаний  у  своїй  правоті,  як зараз. І хотів би, щоб моя правота передалася кожному порядному і чесному депутатові.

 

     Тут деякі депутати говорять,  що вчора на засіданні Президії Верховної Ради зовсім безпідставно точилася дискусія щодо проекту постанови.  Я з цим ніколи не погоджусь.  І ось  чому.  Тому  ідо проект"   підготовлений   депутатськими   групами,   чотирма   чи п'ятьма...  Депутатська  група  "Незалежні"  з  цим  проектом  не погоджується,   це  проект  дужо  небезпечний.  Давайте  ті,  хто постійно займається конституційним процесом,  проаналізуємо:  де, коли і з якою метою з'явилося чарівно слово "погоджений"?

 

     Згадайте, хто  був  на  засіданні  Конституційної комісії 11 березня,  скільки  потребувалося  зусиль,  щоб  доказати,  що  до компетенції Конституційної комісії не входило питання

 

     48

 

     погодження. Вона  повинна була тільки опрацювати на підставі Декларації  концепцію  Конституції,  взявши  за   основу   проект Конституції в редакції від 26 жовтня 1993 року.  І він був взятий за основу.  Але взятий за основу  так,  що  від  цієї  основи  не залишилося жодного слова.

 

     Тепер що  стосується  процесу  розгляду проекту Конституції. Хоч  сказав  тут  один  класик  про  мої  слова,  які  я   навів, посилаючись  на  Арістотеля,  що  це дурниці,  однак я скажу,  що Арістотель говорив,  що закон - це король,  і там, де не правлять закони,  там  немає  державного  устрою.  Для нас,  грубо кажучи, процедура прийняття і розгляду проекту Основного Закону  виписана з  Регламенті.  І  якби  ми  частіше  відкривали  цей  Регламент, дивилися,  аналізували,  то  не  ставили  б  собі  запитання,  як розглядати. Тут усе виписано.

 

     І тому  я ще раз звертаю увагу на те,  що питання погодження да є пастка.  Ніхто не давав права ні Конституційній комісії,  ні нам погоджувати. Комісія підготувала, опрацювала проект, передала до Верховної Ради - все. Діє стаття 97 Конституції, діє стаття 17 Конституційного договору.  Це - наше.  Є така приказка:  кесарю - кесареве,  а Богу - Богове.  Тобто ми маємо приймати Конституцію, до нашої компетенції це віднесено.

 

     І наступне.   Я  підготував  проект  постанови,  прошу  його підтримати,  це,  я сказав би,  досить досконалий документ, можна внести...  /Шум у залі/.  Так,  пане Мовчан,  він досконалий,  бо базується на нормах права.

 

     Що стосується розгляду проекту Конституції,  то  ми  повинні сьогодні або завтра створити тимчасову спеціальну комісію,  ніяку не погоджувальну, тобто це не є синонім. Чітко в

 

     49

 

     Регламенті написано:  тимчасова  спеціальна  комісія   -   і крапка.  Там виписано її повноваження,  там говориться, що вона є основною. І чітко виписати, як вона має діяти. Так от" ця комісія стане головною,  і вже до неї будуть надходити всі пропозиції від суб'єктів права законодавчої ініціативи,  в тому  числі  ті,  які будуть містити нові концептуальні положення щодо окремих розділів або статей.  Вони мають бути враховані і цією комісією внесені на перше читання.

 

     Давайте будемо йти далі.  Тут кажуть,  що є потреба погодити проект Конституції  з  Президентом.  Ці  погодження  будуть  мати тільки   косметичний  характер,  по  суті  проект  не  може  бути змінений,  тому  що  Президент  заявив,  що  це   найдосконаліший документ,  це  є досягнення,  як кажуть,  світової конституційної науки!  Ми й сьогодні про це чули.  А ми ж усі розуміємо, що це є недосконалий документ,  що цей документ порушує принципи правової держави,  не  дає  чіткого  поділу  влади,  не  дає  відповідного механізму   стримувань   і   противаг,   не  встановлює  взаємної відповідальності держави перед людиною і людини перед державою  і таке інше.

 

     А тому я пропоную створити тимчасову...  /Шум у залі/. Я вже п'ять хвилин вичерпав, щось дуже швидко час іде...

 

     Я пропоную за основу все-таки  взяти  проект,  підготовлений Конституційною  комісією,  внести  його на перше читання,  але не приймати  в  першому  читанні,  а  направити  на   доопрацювання, встановивши  відповідний  термін,  а  також  те,  як  мають  бути доопрацьовані концептуальні положення,  і вже внести на  повторне перше читання. Таким чином, ми лиш уповільнимо

 

     50

 

     конституційний процес на 10 днів, але нам будуть вдячні наші виборці і наші потомки. Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, я прошу уважно слухати те, що пропонують ваші колеги, і не переводити на жарт те, що є серйозним. Я уважно ознайомився майже з усіма  проектами,  крім  тих,  що  тільки  що надійшли.   І  тому  хочу  сказати,  що  те,  що  написав  Микола Васильович,  подобається воно комусь чи ні,  але  буква  в  букву відповідає Регламенту. Буква в букву!

 

     Депутат Болдирєв. Будь ласка. За ним - депутат Новіков.

 

     БОЛДИРЄВ Ю.О.,   заступник   голови   виконавчого   комітету Донецької  міської  Ради   народних   депутатів   /Кіровський   - Шахтарський виборчий округ, Донецька область/. Уважаемые коллеги! Уважаемый Председатель! Мы в данный момент пытаемся обмануть сами себя.   Мы   пытаемся   обсуждать  вопрос  о  механизме  принятия Конституции,  все время имея в  виду  на  самом  деле  содержание Конституции. Никуда мы от этого не уйдем. Вопрос именно в этом. В связи с этим...

 

     А почему мне три минуты установили,  а не пять,  как  народу всему остальному?..

 

     В связи  с  этим  у  меня  вопрос  к  настоящим,  к истинным патриотам:  скажите, уважаемые истинные патриоты, вы уверены, что создание  нового  тоталитарного  режима  в  нашей новой маленькой Родине отвечает вашим истинным интересам? /Шум у залі/.

 

     51

 

     Вы считаете  -  да?  Не  могу  с  вами  согласиться  в  этом отношении.  Может  быть,  вы найдете больше понимания у тех,  кто привык к тоталитарной системе.  Но вспомните,  мы же с вами вроде бы пытались из нее выйти.  Этот проект Конституции написан нашими уважаемыми коллегами Емцем,  Головатым и Зайцем по принципу: чего изволите?  Неужели этот принцип отвечает вашим принципам?  /Шум у залі/.

 

     Давайте подумаем о том,  является  ли  необходимым  в  нашей стране создание двухпалатного парламента.  Нужно ли его? Отвечает ли это демократическим устремлениям истинных патриотов Украины? Я имею в виду партию Рух и ближе к ней. Так ли это? Кто навязал нам вот эту систему, откуда она возникла? Разве мы выбирали здесь эти принципы,  разве  Верховный  Совет так,  как в случае о Законом о выборах,  проголосовал здесь основополагающие статьи Конституции? Помните, как было с Законом о выборах?

 

     Так почему же не было сделано того же с Конституцией? Почему нам сегодня не вернуться к этому?  Ведь вы  все  понимаете:  если машина  голосования  будет  запущена,  если мы только внесем этот проект и пойдем по процедуре, то уже никто никуда не денется, как в том анекдоте с колеей. Все это понимают.

 

     52

 

     Конечно же,  исключительно с точки зрения истинных патриотов Украины,  видимо,   нужно   думать   и   о   сохранении   какихто демократических   механизмов   в   обществе.  Но  нельзя  же  так действовать,  исключительно  по  указанию  пана   Тернопильского, который  еще  23  августа  1994 года сформулировал идеологию этой Конституции.  Он тогда еще сказал,  что "є тоталітарні  незалежні держави та демократичні колонії; якщо я не можу жити в незалежній демократичній  Україні,  нехай  я  буду   жити   в   тоталітарній незалежній Україні".

 

     И вот  по  этому  принципу  все сегодня и формулируется,  Но стоит ли нам идти  за  паном  Тернопильским,  как  вот  те  самые животные шли за мальчиком с дудочкой?

 

     Я предлагаю,  уважаемые  коллеги,  принять  такую процедуру, которая позволит нам с вами с  участием,  вне  всякого  сомнения, нашого  Президента  определить  основополагающие  конституционные принципи,  которые будут соответствовать:  первое - Декларации  о государственном  суверенитете  и второе - результатам референдума хотя бы  от  1  декабря  1991  года.  Я  не  говорю  уже  о  двух референдумах  от 17 марта 1991 года,  которые также состоялись на территории Украины,  и их результаты точно так же имеют  для  нас обязательную силу, как и результаты референдума 1 декабря.

 

     53

 

     Поэтому я  предлагаю  вам пойти по такой процедуре,  которая обеспечивала бы внесение  на  первое  чтение  не  того,  что  нам предложено нашими уважаемыми коллегами Зайцем, Головатым и Емцем, а того, что будет определяться мнением большинства присутствующих в   зале   депутатов,  что  касается  основополагающих  принципов Конституции. С Президентом, я уверяю вас, мы договоримся.

 

     Спасибо. /Шум у залі/.

 

     ГОЛОВА. Я  прошу  не  заважати   вести   засідання.   Прошу, Олександре Васильовичу.

 

     НОВІКОВ О.В.,   голова  підкомісії  Комісії  Верховної  Ради України а питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією /Броварський   виборчий   округ,   Київська  область/.  Уважаемые депутаты?  Дело в том,  что вообще в политике практически никогда не   приходится   открывать  все  козыри  и  карты.  Поэтому  мое выступление прошу считать как чистосердечное признание.  Это  его смягчает.

 

     Мы в этом зале можем говорить все, что угодно, и делать все, что угодно. Но реально мы должны понимать, что имеем на руках. На сегодняшний  момент  есть  единственный легитимный документ.  Это проект, утвержденный Конституционной комиссией.

 

     Что бы  мы  с  вами  здесь  ни  говорили,   это   пока   что единственный официальный документ.  И сегодня Президент может уже совершенно спокойно выносить  его  на  референдум.  И  это  будет вариант, худший из всех.

 

     54

 

     Почему я  вам это говорю?  Потому что единственное,  что его держит,  - это правила  приличия,  международное  сообщество  так далее.  Он  вынужден  был  нам  этот  документ представить.  И мы сделаем самый большой ему  подарок,  если  сейчас  этот  документ здесь завалим и позволим ему сделать все это.

 

     Дальше действует   принцип   домино.  Нам  Президент  просто говорит: "Верховный Совет, уже проголосовано народом, должен быть двухпалатный.   Этот   Верховный   Совет   показал   полную  свою неспособность.  Он совершенно закономерно должен быть переизбран, потому  что  он  даже  не смог проект Конституции в первом чтении рассмотреть". Поэтому все начинается элементарно.

 

     Мы, кстати,  такой эксперимент уже  ставили.  Тот  Верховный Совет поставил на себе эксперимент.  В результате что получилось? Генералы,  которые  здесь  сидели   и   командовали   депутатами, выиграли.  Они  все  переобрались,  некоторые  даже улучшили свое положение.  А  все  остальные,  позволившие   над   собой   такой эксперимент поставить,  сейчас пишут воспоминания. От них немного осталось...

 

     Так вот,  чтобы не  рассказывать  жене,  почему  вы  сегодня сделали  такую  большую  глупость,  все-таки  послушайте меня.  Я пройдусь кратенько по самой сути проекта  постановления,  который дали эти девять-десять фракций не потому, что мы так сильно любим Президента, а потому, что мы беспокоимся вообще о здравом смысле.

 

     Так вот,  какой проект вносить?  Если мы сейчас внесем  пять этих проектов за основу, мы ничего не примем. Почему?

 

     55

 

     Потому что  зал  распадается  на  пять частей,  потому что я уважаю свой проект, я уважаю своего друга Колю, и пошлопоехало.

 

     Мы теряем срок,  и  соответственно  будет  внесен  опять  же единственный легальный вариант - проект Конституционной комиссии, который прекрасно устраивает  Президента,  потому  что  он  будет теперь царем-батюшкой.  Мы же распадаемся на две палаты, нас уже, собственно,  нет,  не с кем разговаривать и  со  многими  из  нас просто уже не надо будет здороваться.

 

     Никто нам не мешает взять проект Конституции и дописать туда все, что мы считаем необходимым, что, собственно говоря, и делала уже эта комиссия,  которая еще не была утверждена, но она собрала представителей фракций,  и  это  нормально.  Все,  кто  там  был, видели,    что   можно   совершенно   спокойно   все   оставлять, согласовывать, и никто там не дрался ни по каким позициям, потому что все исходили из соображений здравого смысла.

 

     Теперь что относится ко второму пункту:  создать комиссию по пропорциональному принципу или нет? Опять же это просто от нашего бессмысленного  желания  везде  накидать  как  можно больше своих людей. Я задаю вопрос элементарный. Шесть человек или 26, которые будут  сидеть  там  от  коммунистов,  они что,  будут выражать 26 позиций? Так чего вы их туда направляли?

 

     Там должно  быть  максимум  два  человека.  Почему  не  один человек? А просто потому, что он не всегда сможет присутствовать. Сегодня к избирателям надо поехать, завтра - заболел и так далее, а новый человек,  который приходит, начинает все с первой статьи, потому что он не в курсе дела. Поэтому когда

 

     56

 

     сидят два человека,  они  хотя  бы  могут  подсказать,  один другого подменить. И это элементарный здравый смысл: чтобы быть в курсе,  двое человек должно  сидеть.  Не  надо  заниматься  здесь политиканством.  Мы  те  не  занимаемся политиканством,  мы пишем проект Конституции. Это нешуточный документ.

 

     Мы уже проходили этот процесс. Все просто и элементарно. Все же   прекрасно  понимают,  что  если  человек  говорит  от  имени коммунистов,  то за ним стоит, скажем, 90 человек. А если человек выступает  от имени внефракционных депутатов,  то он представляет себя и,  так сказать,  своего друга.  Поэтому здесь и вес голосов совершенно разный.

 

     Мы прекрасно  понимаем,  это проходной вопрос или нет.  Если вопрос непроходной,  то никто не собирается тянуть мертвый проект за  уши,  чтобы  он  здесь был завален,  и мы вернемся опять же и проекту той самой Конституционной комиссии.

 

     Поэтому никто не собирается этими вещами  шутить,  и  можете поверить,   что   здесь  абсолютно  все  идет  на  джентльменских основаниях.

 

     Но я,  кстати,  не очень протестую против  пропорционального принципа.  Ведь  из этих шести представителей хорошо,  если будет работать один.  Да еще слава Богу, чтобы он вообще разбирался, за что голосует.

 

     Есть еще  один  момент - пункт 3 проекта постановления,  где говорится, нужно ли согласовывать с Президентом. Так вот я просто взываю  к  вашему  здравому  смыслу.  Неужели  мы  наивные люди и думаем,  что Президент не сможет завалить любой  проект?  Сможет. Слишком много у него есть людей,  которые к нему хорошо относятся по службе.

 

     57

 

     Вопрос в том,  что если мы разработали проект,  а потом  его официально направляем Президенту,  то Президент теперь уже должен публично сказать,  что ему не нравится.  Уже не в коридоре,  не в узком кругу скажет,  что,  мод,  ребята,  валите, потому что меня что-то там не устраивает,  а публично.  А публично, между прочим, не все скажешь.  Придется официально давать документ.  И придется рассказывать,  почему ты  не  хочешь  народу  давать  его  права. Поверьте мне,  как раз будет больше толку, если он официально это все будет делать.

 

     Поэтому я  вас  прошу  поддержать   этот   проект,   который поддержали девять фракций, разные, между прочим, фракции, и пойти по пути здравого смысла.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Депутат Свято. /Шум у залі/. І ви виступите, аякже, виступите. Я не можу поза чергою вам надавати слово.

 

     СВЯТО В.П.,  заступник голови Комісії Верховної Ради України з питань  ядерної  політики  та  ядерної  безпеки  /Чемеровецький виборчий   округ,   Хмельницька   область/.   Дякую,   Олександре Олександровичу.  Шановні колеги депутати!  Шановні виборці!  Дуже багато  вже  говорилося  а цієї трибуни.  І кожен відстоював свою думку.  І в кожній із думок в раціональне,  є розумне,  але  в  і елементи суб'єктивізму. Ми всі такі: маємо те і маємо інше.

 

     58

 

     Я хочу,  щоб  із  цієї  трибуни  прозвучали  слова не тільки народних депутатів,  а щоб із  цієї  трибуни  були  почуті  слова народу України.

 

     До мене   надходить  багато  листів,  і  не  тільки  з  мого виборчого округу,  а й з усієї України.  От два з цих  листів.  Я хочу, шановні, зачитати витяги з них, які стосуються саме проекту Конституції.  Листи від шахтарів -  виборців  Донецької  області, Донбасу.

 

     Перший лист.  "1  березня  1996  року  слухали ваш виступ по телебаченню і звертаємося до  вас  від  імені  шахтарів-виборців. Дійсно, потрібна Конституція, а не макет "демократичних" вимірів. Та хто зараз прислухається до  думок  народу?  Панує  поліцейська дубинка  меншості.  "Хай  нас  буде  менше,  - гадають безсоромні інтелектуали - батьки нової Конституції,  - але ми  все  одно  її проштовхнемо". Конституція для купки - це безглуздя. Ну, поділите ви гілки влади,  а далі?  Влади,  як не  було,  так  і  не  буде. Тіньовими та мафія-ненька вас уже давно доконує. Де держава?"

 

     І другий лист. "Мы, избиратели Донецкой области, услышав вас 12 марта 1996 года,  полностью солидарны с вами  и  сделали  свой вывод,  что  нынешние  финансовые  разбойники  доведут  страну до гибели. Сколько они из вас, депутатов, будут веревки вить? Они же обманывают  и  себя,  и  народ,  и вас,  депутатов,  в том числе. Сколько мы все  будем  терпеть  этот  обман?  Под  этими  словами подпишутся тысячи людей Донецкой области и всей Украины. Миллионы людей осуждают режим,

 

     59

 

     принимающий Конституцию втайне от народа. В апреле многие из вас  попытаются принять Конституцию времен Луи Бонапарта,  текста которой не видело ни одно объединение граждан,  ни один  трудовой коллектив, он нигде не обсуждался. Лицо произвола безлико, но оно имеет свое имя".

 

     Від себе буквально кілька слів. Ви всі люди мудрі - думайте, гадайте,  зважуйте. І Конституцію приймайте не тільки для себе, а й для дітей своїх, онуків та для нашої держави.

 

     Дякую за увагу. /Оплески/

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Шановні депутати! Ми ведемо обговорення вже півтори  години.  У  часі не визначилися,  оскільки це специфічне питання.  Де є в списку на виступ шість  депутатів.  Надавати  їм слово? /Шум у залі/.

 

     Будь ласка.  Депутат Осадчук від групи "Державність". Одначе я просив би, щоб ми провали голосування сьогодні. Сьогодні!

 

     ОСАДЧУК П.І.,  голова  підкомісії  Комісії  Верховної   Ради України  з  питань  культури  та  духовності /Тлумацький виборчий округ,   Івано-Франківська   область/.    Група    "Державність". Демократична партія України.  Шановний Олександре Олександровичу! Шановні депутати!  Слухаючи деякі виступи,  вдумуючись у  ті  всі пропозиції, я чомусь згадав знаменитого Станіслава Єжи Лєца, який сказав: "Дурниці можна говорити, але тільки не урочистим тоном".

 

     60

 

     У порядку денному нашого сьогоднішнього засідання залишилося ще  п'ять  не  розглянутих  дуже  важливих  питань.  А  нам щедро виділяється час для того,  щоб ми вели розмову,  на мій погляд, у тому  самому  ключі,  в  якому  вона велася,  холи тут розглядали законопроект про порядок прийняття нової Конституції,  який би  я переназвав - про порядок неприйняття нової Конституції.  Якби все це прийняти й слідувати тому регламенту,  то ми б Конституцію  не прийняли й за півтора-два роки.

 

     Я глибоко  переконаний  у  тому,  що  затяжні  танці навколо регламентної процедури з вихилясами навмисно спрямовані  сьогодні на одне: щоб Конституція України не була прийнята.

 

     Тут виникають  дивні риторичні запитання.  Звідки той проект Конституції?  Хто його підготував,  щось  ми  нічого  не  знаємо, таємно  від  народу?  Та  цей  же  проект  створила Конституційна комісія,  яку у свою чергу створила Верховна Рада!  І ця  комісія працювала півтора року!  Вона працювала відкрито,  і всі, хто мав що  сказати  і  хто  не  мав  що  сказати  і  досі  не  має,  уже висловилися...

 

     Один депутат,  який часто тут махав прапорцями,  заявив,  що він не обіцяв приймати Конституцію і  кличе  до  демократії.  Він забув  сказати,  що  у  нього  в  програмі серед іншого написано: "создание вооруженных отрядов на крупных предприятиях".  У жодній нормальній державі таку б програму не зареєстрували.  А якби десь вона  й  проскочила  на  рівні  округу,  то   Центрвиборчком   не зареєстрував  би  такого  депутата.  Тим часом він у нас безкарно проповідує свої насильницькі ідеї /його,  до речі,  в окрузі  вже називають мракобісом/,  і ми все вислуховуємо і робимо вигляд, що це демократія торжествує!

 

     61

 

     Я пропоную  підтримати   пропозицію   десяти   фракцій,   ті працюють,  які  внесли  багато  пропозицій  і  це внесуть.  Прошу проголосувати  за  проект  постанови,  який  вони  пропонують,  і створити  ту  погоджувальну  комісію,  яка неминуча при прийнятті кожного складного документа,  бо вона буде коригувати пропозиції, вона   буде   їх   осмислювати,   вона  буде  збагачувати  проект Конституції,  який ми  маємо  тут  розглянути,  прийняти  хоча  б звичайною  більшістю,  а потім подати Президенту для прийняття на референдумі.  Ми не можемо затягувати прийняття  Конституції,  як хтось хоче, до виборів президента Росії.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Як і перед виступом Осадчука, я пропоную ще раз: може, припинимо обговорення? /Шум у залі/. Наполягаєте?

 

     Депутат Оробець. Він уже був оголошений.../Шум у залі/. Мені дорікають,  що  я дозволяю всім виступати.  Якби відмовилися,  то було б...

 

     Будь ласка, депутате Оробець, говоріть.

 

     62

 

     ОРОБЕЦЬ Ю.М.,  член Комісії Верховної Ради України з  питань паливно-енергетичного    комплексу,    транспорту    і    зв'язку /Промисловий виборчий округ,  м.Київ /.  Група "Реформи". Шановні депутати! Шановний головуючий! Мене ніхто не може звинувачувати в тому,  що я некритично ставлюся до цього проекту  Конституції.  Я мав   можливість  його  дуже  детально  проаналізувати,  а  також аналізувати  той  процес,  який  відбувається   навколо   проекту Конституції.

 

     Мене дуже  непокоїть,  що  в  нас відбувається спеціально зі сторони програмування нашого залу на дві половини.  І робиться це в  такий  спосіб,  щоб  далі наша Верховна Рада була недієздатна. Причому кожна половина говорить  про  референдум:  одні  збирають підписи за референдум,  а інші кажуть, що вони проект Конституції виносять на референдум. І при тому чітко знають, що і в тому, і в другому  випадку  Україна  рветься  навпіл.  То це є державницька позиція?  Ні, це не є державницька позиція. Хочу сказати, що я но для того тут у Верховній Раді,  щоб рвати Україну. На мій погляд, треба сформувати третю точку зору, а саме державницьку.

 

     63

 

     Я вважаю,  що потрібно нам перш за  все  зайнятися  процесом "розмінування" даного проекту Конституції. Нам треба, щоб у ньому було закладено і нормальні норми,  і поділ влади,  щоб  парламент мав і контролюючі функції, щоб було місцеве самоврядування і була сильна судова система.

 

     Я переконаний,  що  коли  ми  будемо  працювати,  то  в  нас набереться  достатня кількість голосів для справжньої згоди,  щоб не виносити на карту України капі незгоди.

 

     Я хочу  ось  що  додати:  я  дуже  боюся,  що  після   цього обговорення жодна точка зору не набере більшості. Давайте зробимо так, щоб сьогодні прийняти нормальне рішення, щоб можна було далі працювати.  Я  мрію  про  той  час,  коли  ми будемо говорити про конкретні статті,  пропонувати конкретні позиції,  одним  словом, будемо відстоювати нашу правду і переконання. Тільки в цьому разі ми здатні будемо зробити це.

 

     Я прошу  зараз  не  наголошувати  на  тому,  не  робити   на противагу  іншим  якісь несерйозні кроки,  обрали ти одне одного. Цим шляхом ми далеко не підемо.

 

     Закінчуючи, хочу сказати:  давайте приступимо до  роботи.  Є такий вислів: чим більше праці, тим менше пальці знати.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Дякую    за   лаконічність.   Ще   чотири   виступи. Наполягаєте  на  виступах?  Від  групи  ще  не  виступив  депутат Гетьман.  А решта від себе виступає, бо їхні фракції свою позицію вже висловили. Тоді є пропозиція надати слово депутату Гетьману і завершити обговорення. /Шум у залі/.

 

     64

 

     Я ставлю   на   голосування  мою  пропозицію:  надати  слово депутату Гетьману і завершити обговорення. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 163.

 

     Процедурне питання. Будь ласка, ідіть на трибуну.

 

     ГЕТЬМАН В.П.  Шановний  Олександре  Олександровичу!  Шановні народні   депутати!   Я   звертаю   вашу   увагу,   що  Олександр Олександрович  надав  слово  Миколі   Васильовичу   Парнауху   як депутату,  який  вніс  альтернативний  проект.  Він,  як  і кожен народний депутат,  мав на те право.  Але ніхто  не  доручав  йому говорити  від  депутатської  групи  "Незалежні".  Це  його власна думка.  Вона відома депутатській групі.  І тому депутатське група доручила  працювати  в  погоджувальній  комісії  Борису Івановичу Ольховському.

 

     А тепер по суті.  Я звертаюся  до  всіх  присутніх.  Шановні друзі!  Я  хотів  би,  щоб  ви  самі  відповіли  собі  на  просте запитання:  чи зможете ви /я знову ж таки звертаюся до  тих,  хто має  добрі наміри стосовно конституційного процесу,  звертаюся до своїх колег із  депутатської  групи  "Незалежні"/  своїм  голосом підтримати   проект   Конституції,  який  внесено  Конституційною комісією?

 

     Відповідь неважко передбачити,  тому що,  справді, у проекті багато сумнівних речей.  Але чи усвідомлюємо ми всі, що станеться після того, як проект, який ми сюди внесемо, буде відправлено або не прийнято в першому читанні?  Наслідки цього важко передбачити. Україна - досі  єдина  на  терені  колишнього  Радянського  Союзу держава, яка ще не має нової Конституції.

 

     65

 

     Цим самим  рішенням  ми  відкинемо  конституційний процес на два-три роки назад. Хто хоче продовження хаосу, бездержавності, а можливо, навіть втрати державності, може проголосувати за таке. Я впевнений,  що Конституцію,  якщо ми не приймемо зараз,  то  буде приймати парламент наступного скликання.

 

     Що пропонують  дев'ять  депутатських груп?  Вони пропонують, взявши за основу  внесений  проект,  з  допомогою  погоджувальної комісії спробувати його так сугтєво поправити, аби він сприймався більшістю  народних  депутатів  у  цьому  залі.   Чому   ж   така пропозиція, яка відкриває шлях до руху конституційного процесу, а не до  його  блокування,  не  сприймається  тими,  хто  хотів  би врешті-решт мати свого Конституцію?

 

     Шановний Олександре  Олександровичу!  Ми  маємо  справу не 8 рядовим документом.  Це те питання, від якого неможливо сховатися за безіменним голосуванням.  Я пропоную,  щоб усі пропозиції, які мають відношення  до  проекту  Конституції,  голосувалися  тільки поіменно і в повному залі. Тому і дану пропозицію, яка стосується початку розгляду цього доленосного документа,  пропоную поставити на поіменне голосування і за неї зараз проголосувати.

 

     Дякую за увагу.

 

     66

 

     ГОЛОВА. Шановні   депутати...   /Шум  у  залі/.  Ні-ні,  усі скористалися.  Я ще раз пояснюю,  Вадиме  Петровичу,  що  депутат Карнаух виступав як автор альтернативного проекту постанови,  він не посилався на те,  що від групи "Незалежні"  виступає.  /Шум  у залі/.  Ну, так було записано... Будь ласка, якщо ви наполягаєте, то я тоді всім надаю слово.

 

     Будь ласка, депутат Заєць на трибуну.

 

     ЗАЄЦЬ І.О.,  заступник голови Комісії Верховної Ради України у  закордонних  справах  і зв'язках з СНД /Святошинський виборчий округ,  м.  Київ/, Шановні депутати! От ви сьогодні переконалися, що  для того,  щоб одержати слово,  треба бути обов'язково членом Соціалістичної партії.  Марченко говорив про  те,  що  соціалісти підтримали   позицію   дев'яти   фракцій,   і   за  це  Олександр Олександрович Мороз надав слово.  Про мене говорять  цілий  день, одначе  він не хоче надати мені слово,  щоб я скористався.  Тобто принцип дії той,  що й раніше: якщо в партії,- то з нами, якщо не в нашій партії, - то котись ти бур'янами.

 

     67

 

     Конституційний процес  остаточно  зриває  маски з облич усіх політиків. Творяться чудеса, аби тільки зупинити процес прийняття нової Конституції.  Тут депутат Лавриненко умовляв усіх повірити, що  демократи  хочуть  навіть  день  скоротити,  щоб  хоч   уночі "протягнути"  цю нову Конституцію.  Чи не пам'ятає пан Лавриненко /а він тоді був/,  що  саме  Олександр  Мороз,  Петро  Симоненко, Моісеєнко,  Гмиря  та  іже  з  ними  голосували  проти публікації проекту, схваленого Конституційною комісією.

 

     Хай народ знає,  врешті-решт,  про що йде мова,  щоб тут  не виходили  люди  й не спотворювали суть цього законопроекту.  Вони голосували "проти",  а нам - демократам - приписується,  що це ми не  хочемо,  бачте,  розказати  народові,  що  є  в цьому проекті Конституції. Не треба обманювати народ!

 

     Пан М'ясковський  казав:  "Ви  будете  жаліти,  якщо  прийде Президент  -  комуніст".  Та ніколи комуніст не буде Президентом, якого обирає народ!  Такого не знала світова історія,  і не  буде цього   в   Україні.  Але  треба  знову  ж  таки  лякати  Україну комуністами. І нічого дивного тут немає.

 

     Євген Мармазов  підписував  ініціативу  49   депутатів   про юридичну  силу референдуму 1 грудня 1991 року,  де було написано, що той,  хто готував,  підписував і ратифікував Біловезькі угоди, знехтував  волею  народу.  Тобто  ті  люди фактично порушили волю народу  і  є  злочинцями.  Хоча  Мармазов   голосував   саме   за ратифікацію,  а  я не голосував,  бо я не хотів СНД.  Одначе люди йдуть уже до того,  що підписують собі вирок, аби тільки зупинити конституційний процес і

 

     68

 

     розбудову нашої  держави.  То  хіба  саме  з  цих позицій ми повинні обговорювати цей законопроект? Не з цих.

 

     Отже, шановні  депутати,  давайте   говорити   правду.   Усі розділилися сьогодні на два табори: ті, хто за державу, і ті, хто проти держави.  І сьогодні Президент правильно  сказав  у  своєму зверненні,  що є ліві сили, які фактично не сприймають Україну як державу.  Вони не можуть керувати нею як  незалежною  державою  і тому  хочуть  попроситися  в  найми.  Але ми цього не хочемо,  бо віримо  в  український  народ  і  хочемо,  щоб   він   мав   свою Конституцію, щоб він мав свою державу.

 

     Тому ми  пропонуємо,  шановні  депутати,  не вдаватися тут у всілякі інсинуації,  не вдавати з себе таких простих  людей,  які нічого...

 

     Олександре Олександровичу,  я  знаю,  скільки часу ви давали іншим депутатам, прошу не дзвонити. Ви розумієте, у чому справа?

 

     ГОЛОВА. Завершуйте виступ,

 

     ЗАЄЦЬ І.О. Я завершую, але ви мене не перебивайте.

 

     ГОЛОВА. Ще раз прошу, завершуйте виступ. /Шум у залі/.

 

     ЗАЄЦЬ І.О.  Тому,  шановні депутати,  хочемо ми цього чи  не хочемо, а нам треба розглянути проект Конституції,

 

     69

 

     який схвалила Конституційна комісія,  і взяти його за основу для подальшого опрацювання. Так само нам треба прийняти пункт...

 

     Олександре Олександровичу, ви ж усім давали більше часу?

 

     ГОЛОВА. Та я ж сигнал  подаю,  щоб  вас  слухали.  Ну,  будь ласка, закінчуйте.

 

     ЗАЄЦЬ І.О. Я розумію, що ви правди не любите, але все ж таки погодьтеся з цим.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, закінчуйте.

 

     ЗАЄЦЬ І.О.  Ну,  будь ласка. Це у вашому стилі. Я зійду, але все одно правда буде за мною.

 

     ГОЛОВА. Сідайте, будь ласка. /Шум у залі/.

 

     ГОЛОВА. Від фракції слово має депутат Терещук.

 

     ТЕРЕЩУК В.В.,  секретар  Комісії  Верховної  Ради  України з питань культури і духовності /Маріупольський-Приморський виборчий округ, Донецька область/. Фракція комуністів. Всеукраїнський союз робітників.

 

     70

 

     Шановні колеги! Я розумію, що ви всі вже стомилися, слухаючи ці розмови. Але хочу звернути вашу увагу ось на що.

 

     Коли говориться   про   те,   що  Верховна  Рада  не  прийме Конституції, бо вона розколота на групи й групки, то це не зовсім правда, а точніше - цілковита неправда.

 

     Проект Конституції  пропонується в умовах,  коли не Верховна Рада,  а суспільство розколоте на  б  відсотків  багатіїв  та  80 відсотків  бідняків.  Проект  Конституції  пропонується в умовах, коли  злодії  з  партгоспноменклатури  та  кримінальні  структури створили  в Україні владу долара,  в умовах,  коли значна частина депутатів  продалася  цій  владі  і  тепер  за  допомогою   нової Конституції  вони  хочуть цю кримінальну владу узаконити.  І коли тут депутат кричить,  що  Президент  в  усьому  правий,  то  він, мабуть,  хоче стати віце-прем'єром, як уже став ним один депутат, а другий - міністром за те,  що вони цей проект "проштовхували" у Верховну Раду.

 

     Багато промовців  посилаються  на  референдум  1 грудня 1991 року, яким було підтверджено Акт проголошення незалежності. Але в тому акті записано: "Принципи Декларації про

 

     71

 

     суверенітет України  використовуються для укладання союзного договору".  Про це ніхто  нічого  не  каже.  А  потрібно  було  б згадати,  що сьогодні, 2 квітня, у Москві відбувається підписання союзного договору між Білорусією і Росією. /Шум у залі/.

 

     Проект Конституції пропонується в умовах, коли люди не мають можливості  передплатити газету і не можуть прочитати цей проект. Ви кажете,  дайте їм його  прочитати.  А  де  ж  вони  для  цього візьмуть  гроші?  Я  вже  не  кажу,  що  в  таких умовах будь-яка процедура прийняття Конституції не зупинить владу  криміналу,  не припинить   розкрадання  України.  Ті,  хто  тепер  при  владі  й розпродають  нашу  країну,   завдяки   цій   Конституції   тільки легалізують право робити й далі те, що вони роблять зараз: класти гроші на анонімні валютні рахунки, гроші, вкрадені в народу.

 

     Я хотів би звернути вашу увагу ще й на таке. Коли кажуть, що дехто  був проти публікування проекту Конституції,  то це чергова неправда.  Було проголосовано,  що має бути опублікований проект, поданий  на розгляд Верховної Ради,  а не робочий документ,  який зараз пропонують, щоб "протягнути" його якнайшвидше.

 

     Тому /це щодо процедури  обговорення  проекту  Конституції/, можливо,  у  Верховній  Раді слід провести парламентські слухання для того, щоб люди, які не читають газет, послухали: а що ж там у цьому   документі  закладено,  що  їм  там  пропонується,  що  їм нав'язується?  А воно справді нав'язується. Нав'язується той стан у державі, коли викрадена власність захищатиметься ще й на вищому законодавчому рівні.

 

     72

 

     Закінчуючи /щоб не кричали/, хочу сказати таке. Конституцію, яка захищає трудовий люд, не дарують. Не дарують тим паче ті, хто цей трудовий люд пограбував. Конституцію треба виборювати. І доки трудівники  не  зрозуміють цього,  їх знову будуть обдурювати так само,  як обдурювали фонди, красти, комерційні банки, і доти буде той самий стан у державі.

 

     А той,  хто боїться,  що його дружина додому не пустить,  бо він Конституцію не прийняв і його  можуть  викинути  з  Верховної Ради,  той,  мабуть,  разом із дружиною думає про маєтності,  які можуть дати оці повноваження у Верховній Раді.

 

     Тільки виборюючи своє право бути людьми,  трудівники України зможуть  створити  собі  умови  для  прийняття  Конституції,  яка захищатиме інтереси того,  хто працює,  того,  хто створює,  а не того,  хто  понакрадав  тут  і  хоче записати в Конституцію право недоторканності  приватної  власності.  Це  їх  власність,  а  не більшості населення України,  яке зараз нічого не має, крім своїх рук.

 

     Дякую. /Оплески/.

 

     ГОЛОВА. Ніно Степанівно Марковська,  будь ласка. Це останній виступ.

 

     73

 

     МАРКОВСЬКА Н.С.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України  з питань охорони здоров'я,  материнства і дитинства  /Замостянський виборчий   округ,   Вінницька   область/.   Шановний   Олександре Олександровичу,  шановні колеги!  Сьогодні, справді, відбувається дуже   важлива  подія  в  житті  нашої  держави:  внесено  проект Конституції,  і ми вирішуємо,  як він має розглядатися. Але дивна річ,   люди,   які   називають   себе   демократами,  що  означає "прихильники влади народу",  хочуть зробити все,  щоб піти  проти закону.

 

     Ми всі   "законники",  стоїмо  на  сторожі  закону,  і  тому прийняття Конституції повинно  здійснюватися  виключно  згідно  з законом.  Що  к відбувається в залі?  Проводиться політика /дехто прикладає для того всі сили/, щоб Конституцію не було прийнято за законом.

 

     Поки ми  тут  сперечаємося,  у Вінницькій області вже повним ходом іде обговорення  й  схвалення  цього  проекту  Конституції. Депутат  Соболєв  каже,  що  це  правильно.  Можливо,  але я хочу спитати пана Соболєва: як тоді розуміти ту демократію, коли влада буде  узурпована  в  одних  руках?  Це  демократичний  принцип чи недемократичний?

 

     Тут багато говориться про погоджувальну комісію.  Тому,  хто звик весь час погоджувати, хилити спину, можливо, і потрібна така погоджувальна  комісія.  А  я  вважаю,  що  має  бути  спеціальна комісія,  яка  вирішувала  б ці та інші питання.  І тому пропоную підтримати проект, який був

 

     74

 

     внесений нами,  соціалістами,  а  також  підтримати   проект постанови,   внесений  депутатом  Карнаухом  /і  депутат  Смірнов говорив про це/.  Пропоную підтримати ці проекти й  дотримуватися закону.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Дякую за лаконічність. Прошу уваги.

 

     Ми провели дуже широку дискусію.  Вона може здатися надмірно широкою,  але специфіка цього документа полягає  в  тому,  що  ми визначаємо процедуру, механізм розгляду проекту Конституції. І ця процедура визначає зміст Конституції -от що важливо.  Треба,  щоб вибір ми робили свідомо.  Тому,  не нав'язуючи ніякої позиції,  я хочу зупинитися на деяких моментах нинішньої дискусії,  а потім - перед   голосуванням  -я  зачитуватиму  проекти,  які  ви  будете голосувати. Ще раз підкреслюю: вибір має бути свідомим.

 

     Так от,  дата 17 квітня  випливає  з  Регламенту.  Її  треба визначати.  Крім  того,  Регламент передбачає прийняття Верховною Радою  рішення  про  включення  проекту  Конституції  на  розгляд Верховної Ради.  І от від того часу,  як ми приймаємо це рішення, відраховуються 14 днів /крім  вихідних/  протягом  яких  депутати вивчають  подані  проекти,  вносять свої пропозиції,  зауваження, надсилають альтернативні проекти, які реєструються і обробляються перед розглядом у першому читанні.  Так визначається Регламентом. І тут правильно сказав Юрій  Буздуган,  що  той,  хто  не  бачить альтернативи, той монах. Треба враховувати всі ці обставини.

 

     75

 

     Далі. Для погодження різних позицій депутатів,  для того щоб ми могли знайти  варіант,  який  усіх  задовольнить,  Регламентом передбачено   створення   тимчасової  спеціальної  комісії,  якій Верховна  Рада  мас  надати  статус  головної.  Тоді,  зрозуміло, головна  комісія /а не профільні комісії/ збирає всі зауваження й пропозиції,  обробляє їх для того,  щоб запропонувати  погоджений варіант  сесійному  залу.  От  специфіка  процедури  передбаченої Регламентом.  А саме тому  вона  повинна  бути  окремо  визначена Верховною Радою.

 

     Таким чином,  якщо ми проголосуємо сьогодні принцип, то тоді через кілька днів на підставі пропозицій фракцій затвердимо склад цієї тимчасової спеціальної комісії /я не кажу, в якій кількості, це ми тоді  визначимо/  як  головної  для  доопрацювання  проекту Конституції. Це, ще раз повторюю, визначено Регламентом.

 

     Ми повинні  зважати  на  те,  що  процедура розгляду проекту Конституції,  як цілком слушно говорили про  це  при  обговоренні проекту  Закону про проект Конституції депутати Сирота,  Соболєв, Лавринович /можна було б процитувати,  але я не  думаю,  що  вони будуть заперечувати/,  повинна повністю відповідати Регламенту, У Регламенті  ж  і  передбачено,   що   коли   процедура   розгляду законопроекту, тим паче

 

     76

 

     проекту Конституції,  виходить  за  межі  Регламенту,  тобто відрізняється  від  визначеної  процедури,  то  рішення  з  цього питання має прийматися трьомастами голосами. Це теж обставина, на яку ми повинні зважати.

 

     Ось ті  моменти,  які  вам  треба   враховувати,   коли   ви визначатиметесь шляхом голосування.

 

     В якій  послідовності ми будемо розглядати проекти постанов? На пропозицію Президії,  першим голосуватимемо  проект,  внесений Президією Верховної Ради,  а далі - у тій послідовності ,  в якій вони надходили. Зрозуміло?

 

     Читаю проект постанови Верховної Ради, який вносить Президія Верховної Ради...

 

     Я прошу,  припиніть агітацію.  Усі роблять висновок свідомо, один одного не агітуйте,  і коли я оголошу голосування, не ведіть агітацію ні "за", ні "проти", будь ласка.

 

     "Верховна Рада України постановляє:  1.  Включити до порядку денного пленерних засідань Верховної Ради України 17 квітня  1996 року питання про проект Конституції України /перше читання/

 

     2. Для  підготовки  першого читання у Верховній Раді України погодженого проекту Конституції України  утворити  відповідно  до статей   4.6.1   та  6.4.2  Регламенту  Верховної  Ради,  України Тимчасову  спеціальну  /погоджувальну/  комісію,   сформовану   з представників  депутатських  груп  і  фракцій  у  Верховній  Раді України на пропорційній основі.

 

     77

 

     3. Узяти за основу дія підготовки до першого читання  проект Конституції   України,   підготовлений   Конституційною  комісією України,   разом   із   зауваженнями   й   пропозиціями    членів Конституційної комісії.

 

     4. Тимчасовій  спеціальній  /погоджувальній/  комісії внести проект Конституції України,  погоджений з Президентом України, на розгляд  Верховної  Ради України в першому читанні 17 квітня 1996 року.

 

     5. Погодитися з пропозицією постійної Комісії Верховної Ради України  з питань Регламенту,  депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів про створення Супроводжувальної регламентної групи по розгляду проекту Конституції України.

 

     Затвердити групу в складі народних депутатів України:  Шейка П.В.,  Коліушка І.Б.,  Дорошевського М.В., Носова В,В., Шеховцова О.Д."

 

     Ось такий  проект  ставиться  на голосування за основу...  Я знаю.  Ми порадимося, але я просив би все-таки, Вадиме Петровичу, щоб ви погодилися не голосувати поіменно. Не треба один на одного тиснути,  нехай депутати свідомо зроблять вибір. Це буде надмірна політизація.  Ми  повинні  прийняти  погоджений  варіант.  /Шум у залі/.

 

     Поіменно голосується Конституція,  усі норми Конституції,  а проект постанови не передбачено голосувати поіменно.  Але якщо ви наполягаєте, я поставлю на голосування.

 

     Хто за те, щоб постанову голосувати поіменно? Будь ласка.

 

     "За" - 111.

 

     Приймається. Тут   потрібна   відносна   третина    голосів. Кількість тих,  хто не брав участі в голосуванні відкидається від загальної кількості. Так Регламентом визначено.

 

     Слово депутату Носову.

 

     78

 

     НОСОВ В.В.,  член Комісії Верховної Ради  України  з  питань бюджету /Октябрський виборчий округ, Полтавська область/. Шановні депутати!  При голосуванні процедурних  питань  і  при  поіменних голосуваннях   не   враховуються   ті,   хто  не  бере  участі  в голосуванні.  Враховуються тільки ті, хто голосував "за", "проти" або утримався. /Шум у залі/.

 

     ГОЛОВА. Давайте  не  будемо  нервувати.  Я вносив пропозицію завершити обговорення й сьогодні проголосувати постанову.  Це вже проголосовано,  тому  повертаться  до  цього питання не будемо... Почитайте стенограму.

 

     Тепер далі.  Депутати мають право наполягати,  щоб  провести перереєстрацію  присутніх  у  залі.  Тоді і я наполягав би ще раз проголосувати, визначитися щодо поіменного голосування.

 

     Проводиться поіменна реєстрація.  Усі голосують в режимі "За себе".

 

     Є 354 депутати, але зараз зареєструвалися 324.

 

     Хто за  те,  щоб проекти постанов голосувати поіменно?  Будь ласка. Усі проекти.

 

     "За" - 109.

 

     Голосування не поіменне.

 

     Проект, який я тільки-но зачитав,  ставиться на  голосування за основу.

 

     "За" - 116.

 

     Проект відкладається.

 

     Зачитую проект, який вніс депутат Буздуган:

 

     79

 

     "Постанова Верховної  Ради  України про включення до порядку денного пленарних засідань Верховної  Ради  України  питання  про проект  Конституції  України  та  організацію  підготовки його до розгляду в першому читанні.

 

     Відповідно до вимог частини 2 статті 3.1.1 частин 1 та 2 статті 6.3.3 Регламенту Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Включити  на  17  квітня  1996  року  до  порядку денного пленарних засідань Верховної  Ради  України  питання  про  проект Конституції України.

 

     2. Визначити   головною   комісією  по  проекту  Конституції України Тимчасову спеціальну комісію Верховної  Ради  України  по опрацюванню проекту Конституції України, сформовану відповідно до вимог глави 4.6 Регламенту з представників  депутатських  груп  і фракцій на пропорційній основі за квотою: один представник від 25 народних депутатів.

 

     Президії Верховної Ради України забезпечити розробку проекту Положення про Тимчасову спеціальну комісію по опрацюванню проекту Конституції  України  та  подати  його  разом   із   пропозиціями депутатських  груп  і  фракцій  про персональний склад комісії на затвердження Верховної Ради України до 5 квітня 1996 року.

 

     3. Доручити постійним  комісіям  Верховної  Ради  України  з питань  правової  політики  і  судово-правової  реформ,  з питань державного будівництва,  діяльності Рад  і  самоврядування  та  з питань   прав   людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних відносин організувати підготовку та провести 9 квітня  1996  року парламентське     слухання     проекту    Конституції    України, представленого у Верховній Раді України 20 березня 1996 року;

 

     80

 

     зазначеним постійним   комісіям    узагальнити    результати парламентського  слухання  та  до 12 квітня 1996 року передати до головної комісії свої пропозиції  щодо  проекту  Конституції  при підготовці його до першого читання.

 

     4. Секретаріату   Верховної  Ради  України  подати  народним депутатам   України   до   9   квітня    1996    року    висновок науковоекспертного  відділу  щодо  проекту Конституції України та зауважень і пропозицій до нього членів Конституційної комісії.

 

     5. Погодитись із  пропозицією  постійно?  Комісії  Верховної Ради   України   з   питань  Регламенту,  депутатської  етики  та забезпечення діяльності депутатів про створення Супроводжувальної регламентної групи по розгляду проекту Конституції України.

 

     Затвердити групу  в  складі народних депутатів України Шейка П.В.,  Коліушка І,Б.,  Дорошевського М.В., Носова В.В., Шеховцова О.Д."

 

     Ставлю цей проект постанови на голосування за основу.

 

     "За" - 170. За основу не береться.

 

     Проект постанови   Верховної  Ради,  що  вноситься  народним депутатом Карнаухом.

 

     "Про включення  до  порядку  денного  сесії  та  організацію підготовки до першого читання проекту Конституції України.

 

     Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Включити  до  порядку  денного  сесії питання про розгляд проекту   Конституції   України,   опрацьованого   Конституційною комісією,  із  зауваженнями й пропозиціями,  висловленими членами Конституційної  комісії,  іншими  суб'єктами  права  законодавчої ініціативи.

 

     81

 

     2. Відповідно  до  статті  4.6 Регламенту Верховної Ради для доопрацювання  проекту  Конституції  України  створити  Тимчасову спеціальну  комісію з представництвом депутатських груп і фракцій у співвідношенні: один член від 25 народних депутатів України.

 

     3. Тимчасовій спеціальній  комісії  при  підготовці  проекту Конституції  України  до  першого  читання взяти за основу проект Конституції,    опрацьований    Конституційною    комісією,    із зауваженнями й пропозиціями,  висловленими членами Конституційної комісії, іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи.

 

     4. 9 квітня 1996 року  провести  парламентські  слухання  по проекту   Конституції   України,   опрацьованому   Конституційною комісією,  із зауваженнями й пропозиціями  членів  Конституційної комісії, інших суб'єктів права законодавчої ініціативи".

 

     Ставлю цей проект на голосування за основу.

 

     "За" - 164. Для взяття за основу не вистачає голосів.

 

     Наступний проект    вноситься    депутатськими   групами   і фракціями.  Його  підписали  "Єдність",  "Центр",  "Аграрники  за реформи".

 

     "Про включення   до   порядку   денного  пленарних  засідань Верховної Ради  України  та  організацію  підготовки  до  першого читання проекту Конституції України.

 

     Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Включити  до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України питання про проект Конституції України.

 

     2. Взяти за основу для підготовки до першого читання  проект Конституції, підготовлений Конституційною комісією України, разом з поданими зауваженнями й пропозиціями.

 

     82

 

     3. Для підготовки  для  першого  читання  у  Верховній  Раді України   погодженого   проекту   Конституції   України  утворити відповідно до статей 4.6.1 та  6.4.2  Регламенту  Верховної  Ради України Тимчасову спеціальну /погоджувальну/ комісію,  сформовану з  представників  депутатських  груп  і  фракцій  Верховної  Ради України  на  пропорційній основі /не менше двох чоловік від групи або фракції/.

 

     4. Погоджувальній комісії внести проект Конституції України, погоджений  з  Президентом  України,  на  розгляд  Верховної Ради України в першому читанні 17 квітня 1996 року".

 

     Ставлю цей проект на голосування за основу.

 

     "За" - 154.  Цього теж не вистачає  для  взяття  проекту  за основу.

 

     Проект, який   внесли  народні  депутати  Лавриненко,  Брит, Марковська,  Черепков,  Чиж.  Назва та ж сама. Зачитую: "Згідно з частиною 2 статті 3.1.1,  статтею 4.6.1 та частинами 1 і 2 статті 6.3.3 Регламенту Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Включити до порядку денного пленарних засідань  Верховної Ради України питання про проект Конституції України, передбачивши початок розгляду проекту в першому читанні 17 квітня 1996 року.

 

     2. Утворити  Тимчасову  спеціальну  комісію  Верховної  Ради України  як  головну  комісію  по опрацюванню проекту Конституції України,  сформовану  на  пропорційній  основі  з   представників депутатських  фракцій  і груп за квотою:  один представник від 25 народних депутатів України.

 

     Відповідно до вимог частини 3 статті 4.6.1 доручити Президії Верховної Ради України подати на затвердження

 

     83

 

     Верховної Ради   України   до  5  квітня  1996  року  проект положення про Тимчасову спеціальну комісію по опрацюванню проекту Конституції  України,  разом із пропозиціями депутатських фракцій та груп про персональний склад зазначеної комісії.

 

     3. Тимчасовій спеціальній комісії згідно з частиною 1 статті 6.5.2 Регламенту   взяти   за   основу   при  підготовці  проекту Конституції України до першого читання поданий від Конституційної комісії  проект  Конституції  України,  разом  із  зауваженнями й пропозиціями членів Конституційної комісії.

 

     Внести на  перше   читання   проект   Конституції   України, опрацьований   Тимчасовою   спеціальною  комісією  з  урахуванням зауважень  і  пропозицій   членів   Конституційної   комісії   та пропозицій  народних  депутатів  України,  поданих  відповідно до частини 2 статті 6.5.1 Регламенту,  та  погоджений  депутатськими фракціями і групами.

 

     4. Доручити  постійним  комісіям  Верховної  Ради  України з питань правової політики  і  судово-правової  реформи,  з  питань державного  будівництва,  діяльності  Рад  і  самоврядування та з питань  прав  людини,  національних  меншин   і   міжнаціональних відносин  організувати  підготовку та провести 9 квітня 1996 року парламентські    слухання    проекту     Конституції     України, представленого   у  Верховній  Раді  України  від  Конституційної комісії 20 березня 1996 року".

 

     Ставлю цей проект на голосування за основу.

 

     "За" - 185.  Цього також не вистачає,  щоб узяти  проект  за основу.

 

     84

 

     Проект, який вносять групи "Державність", "Соціальноринковий вибір", "Центр" і "Реформи".

 

     "Про включення  до  порядку  денного  сесії  та  організацію підготовки   до  першого  читання  проекту  Конституції  України. Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Взяти за основу для підготовки до першого читання  проект Конституції   України,   підготовлений   Конституційною  комісією України.

 

     2. Для підготовки до  першого  читання  погодженого  проекту Конституції  України утворити відповідно до статті 4.6.1 та 6.4.2 Регламенту   Верховної   Ради   України   Тимчасову    спеціальну /погоджувальну/  комісію,  до складу якої всі депутатські групи і фракції делегують по два представники.

 

     3. Погоджувальній   комісії   внести    погоджений    проект Конституції  України  на розгляд Верховної Ради України в першому читанні 10 квітня 1996 року". Ставлю проект на голосування.

 

     "За" - 174.

 

     85

 

     Проект, який  вносить  депутат  Смірнов...  Ви  хочете  самі прочитати? Будь ласка, читайте самі.

 

     СМІРНОВ Є.Л. "1. Включити до порядку денного...

 

     ГОЛОВА. З місця не чути. Довірте мені, я прочитаю уважно, бо звідти погано чути.

 

     "Постанова Верховної Ради України  про  порядок  розгляду  й прийняття  проекту  Конституції  України.  /Це  за  умови,  що ми заголовок змінимо,  бо він має відповідати питанню,  включеному в порядок денний/.

 

     Верховна Рада України постановляє:

 

     1. З  02.04.1996 по 08.04.1996 року включно провести наукову та  юридичну  експертизу  проекту  Конституції.  09.04.1996  року подати   висновки   експертизи  народним  депутатам  та  комісіям Верховної Ради України.

 

     2. 04.04.1996  року  розглянути  на   пленарному   засіданні питання  про  включення  до  порядку  денного питання про розгляд проекту Конституції України в першому читанні з 18.04.1996 року.

 

     3. З 09.04.1996 року по 12.04.1996 року провести обговорення в комісіях Верховної Ради України проекту Конституції,  висновків наукової та юридичної експертизи щодо нього.

 

     4. На пленарних засіданнях Верховної Ради України 18.04 - 20.04.1996 року:

 

     провести обговорення  проекту  Конституції України,  надавши слово представникам усіх фракцій і груп та всіх

 

     86

 

     комісій Верховної  Ради,  а  також  15-20   депутатам,   які записалися;

 

     розглянути питання про розпуск Конституційної комісії;

 

     після розгляду  питання й голосування щодо прийняття проекту Конституції  України  в  першому  читанні  незалежно   від   його результату  створити Тимчасову спеціальну депутатську комісію для подальшої роботи над проектом.

 

     5. У  разі  неприйняття  Верховною  Радою  України   проекту Конституції   України   в  першому  читанні  доручити  Тимчасовій спеціальній депутатській комісії доопрацювати проект  Конституції з  урахуванням  висловлених  при  обговоренні та поданих письмово зауважень і пропозицій протягом одного - півтора  місяця.  Внести проект на повторне перше читання 04.06 - 07.06. 1996 року.

 

     6. У  разі  прийняття  проекту Конституції в першому читанні доручити Тимчасовій спеціальній депутатській комісії  підготувати цей  проект  і  порівняльну таблицю до нього,  в яку включити всі пропозиції,  подані згідно з Регламентом Верховної Ради  України, до другого читання.

 

     7. Внести проект на друге читання 04.06 - 07.06.1996 року.

 

     8. Тимчасову  спеціальну  депутатську  комісію сформувати на пропорційних засадах від усіх груп і фракцій по одній  особі  від кожних 30 депутатів".

 

     Ставлю цей проект на голосування за основу. Будь ласка.

 

     "За" - 176. Теж не вистачає голосів.

 

     У мене є компромісний варіант.  /Шум у залі/.  Я всі проекти ставив на голосування.

 

     87

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Проект дев'яти. Ви назвали чотири фракції.

 

     ГОЛОВА. Я називав тих,  хто  підписався.  Там  написано,  що проект дев'яти,  тільки підписали чотири.  Тих, хто підписав, я й назвав. /Шум у залі/. Спокійно, будь ласка.

 

     Не викликає  сумніву,  що  ми   повинні   визначитися   щодо включення  питання  до  порядку  денного  /дата  -  17 число,  це визначено  Регламентом/  і  створити  Погоджувальну  комісію  для підготовки  проекту до розгляду в першому читанні.  /Шум у залі/. Тимчасову спеціальну комісію.

 

     Щоб не було звинувачень у тому,  що це від себе голосується, я хочу підкреслити,  що в проекті чотирьох фракцій, по суті, та ж пропозиція,  тільки комісія там називається "Погоджувальна", а не Тимчасова спеціальна", і там 10 квітня, а тут інша дата.

 

     Це, я  б  сказав,  компромісний варіант.  Текст у вас є,  це проект депутата Буздугана. Послухайте уважно.

 

     "Постанова Верховної Ради України про включення  до  порядку денного  пленарних  засідань  Верховної  Ради України питання про проект Конституції України  та  організацію  підготовки  його  до розгляду в першому читанні.

 

     88

 

     Відповідно до вимог частини 2 статті 3.1.1, частин 1 та 2 статті 6.3.3 Регламенту Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Включити на  17  квітня  1996  року  до  порядку  денного пленарних  засідань  Верховної  Ради  України  питання про проект Конституції України.

 

     2. Визначити  головною  комісією  по   проекту   Конституції України  Тимчасову  спеціальну  комісію Верховної Ради України по опрацюванню проекту Конституції України, сформовану відповідно до вимог  глави  4.6  Регламенту з представників депутатських груп і фракцій на пропорційній основі.

 

     Президії Верховної Ради України забезпечити розробку проекту Положення про Тимчасову спеціальну комісію по опрацюванню проекту Конституції  України  та  подати  його  разом   із   пропозиціями депутатських  груп  і  фракцій  про персональний склад комісії на затвердження Верховної Ради України до 5  квітня  1996  року".  І все.

 

     89

 

     Цей варіант  у  вас  є,  тому  це  не  з  голосу.  Ставлю на голосування цей проект за основу.

 

     "За" - 153.  Цей варіант теж не набирав потрібної  кількості голосів...

 

     Частина депутатів  пропонують  те  ж  саме,  що  й у проекті Буздугана,  тільки в другому абзаці після слів  "на  пропорційній основі"  записати  "за  квотою:  два представники від 25 народних депутатів".

 

     Ставлю на голосування такий проект за основу.

 

     "За" - 191. Теж не прийнято.

 

     Тоді в мене є така пропозиція.  Оскільки проект внесений, ми повинні  сьогодні  обов'язково  зафіксувати початок його розгляду 17-го  числа.  Усе  інше  визначено  Регламентом  і  не  потребує додаткового голосування.

 

     Тому пропонується  схвалити  постанову з одного пункту,  щоб закінчити наше обговорення:

 

     "Відповідно до вимог частини 2 статті 3.1.1, частин 1 та 2 статті 6.3.3 регламенту Верховна Рада України постановляє :

 

     Включити на 17 квітня 1996 року до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради питання про проект Конституції України  в першому читанні". /Шум у залі/.

 

     Я розумію.  Давайте так: "Включити на 17 квітня 1996 року до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України питання про проект Конституції України, внесений Конституційною комісією, разом  із  зауваженнями   й   пропозиціями,   внесеними   членами Конституційної комісії".

 

     90

 

     Ставлю на голосування цей проект.

 

     "За" - 222. Прийнято, дякую.

 

     Керівникам груп  і  фракцій  через  годину треба зібратися в залі Президії й  визначитися  щодо  процедури  обговорення  цього проекту.  А  зараз  ми визначили головне:  що 17 квітня в першому читанні    розглядатиметься    проект    Конституції,    внесений Конституційною  комісією,  разом  із зауваженнями й пропозиціями, внесеними членами Конституційної комісії.

 

     До побачення.

 

     91