Стенограма пленарного засідання

22 березня 1996

                ЗАСІДАННЯ СОРОК ЧЕТВЕРТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

    У к р а ї н и  22  б е р е з н я   1996  р о к у

                      16.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.   Прошу   депутатів   підготуватися   до

 реєстрації. Сідайте на місця, сідайте швиденько.

      Проводиться поіменна реєстрація. Зареєструвалося

 351    депутат.    Вечірнє   засідання   оголошується

 відкритим.

      Так.  Ми  на  чому  зупинилися? Ми зупинилися на

 тому, що 4 статтю минаємо, так? Уже.

 

      АЗАРОВ   М.   Я.   Мы  четвертую  проголосовали,

 Александр Александрович.

 

      ГОЛОВА.  Четверту  не голосували? А, без Соханя,

 правильно. Давайте ще Саханю слово і голосуємо. Все.

 

      САХАНЬ

      Шановний   Олександре   Олександровичу!  Шановні

 представники  Уряду!  Вікторе Михайловичу! Я хотів би

 привернути  вашу увагу і, шановні колеги, до третього

 пункту,  вірніше  до  третього  абзацу нашого проекту

 постанови   з   цього   питання.  Мова  йде  тут  про

 проведення...,   вивчити   практику  здачі  в  оренду

 нежилих  приміщень.  Оскільки я автор цієї строчки, я

 хотів  би  підкреслити,  що  вносив просив пропозицію

 дещо  ширше.  Я  пропонував  провести  інвентарізацію

 державного   майна,   нежидих   приміщень   з   метою

 впорядкування  цією роботи і встановлення контролю за

 використанням державного майна.

      А  в  даному  випадку редакція дає право вивчити

 практику,   тобто   вона  абсолютно  знімає  питання,

 пов'язане  з  підвищенням  ефективності  використання

 державного  майна  і знімає практично контроль з цієї

 справи.  Як  до  цього  часу  є. На сьогодні ми маємо

 мільйон   прикладів,   коли  приміщення  зхдається  в

 аренду, цей колектив, який має на сьогодні це майно в

 своєму  використанні,  користується  ним  за  рахунок

 (...........)  заробітну  плату,  нічого  не  даючи в

 бюджет.

      Я вважаю:  це невірно.  І  це...

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу: ви не наполягайте, ви скажіть

 за  що  голосувати.

 

      САХАНЬ.  Я сказав, що у першому півріччі 1996 року провести

 інвентаризацію  державного майна, нежилих приміщень, що здаються

 в аренду.

 

      ГОЛОВА. Ясно. Правильно.   Так  би  і  сказали.

 

      САХАНЬ.  Я  так  і  сказав.

 

      ГОЛОВА.  Давайте підтримаємо цю пропозицію, вона

 правильна  і  Уряд  погоджується і комісія підтримує.

 Траба  було  раніше просто казати і його б записали з

 самого початку.

      Ставлю  на  голосування. Будь ласка, підтримайте

 пропозицію.  Хороша пропозиція.  Та все  ясно.

 

      "За" -

 

      Хто  не  зосередився -будь ласка. 136 чоловік ще

 роздумують.  Будь ласка. У кого не працює? У вас?

      Будь ласка,  ще раз  ставлю на   голосування.

 

      АЗАРОВ М.Я. Надо   включить  конечно.

 

      ГОЛОВА.  Послухайте  Миколу  Яновича. Він -"за".

 Підтримайте  всі. Будь ласка. Активніше. Який номер у

 вас? Номер.

 

      "За" -

 

      Прийнято.

      113  номер   поставте на...

 

      АЗАРОВ М.Я.   Ну  4 же.

 

      КОЖЕВНІКОВ

      Кожевников,  председатель подкомиссии по военно-

 промышленному  комплексу.

      Уважаемые   народные  депутаты!  В  поривняльной

 таблице было принято выделить Минмашпрому 2 триллиона

 на  создание  мощностей по утилизации боеприпасов. На

 сегодняшний    день    порядка   13   тысяч   вагонов

 боеприпасов,  которые  не  пригодны  к  эксплуатации,

 находятся  на арсеналах и базах Министерства обороны.

      Они   представляют   из   себя   очень   большую

 опасность.  Потому  что  такие  системы,  как  грады,

 ураганы  и  смерчи могут от грозы начинать работать и

 будет что-то непредвиденное.

      Я прошу проголосовать статью о выделении средств

 Минмашпрому,  2  триллиона  на создание отечественных

 мощностей.

      И  еще.  Ввиду того, что Министерству обороны мы

 на  закупку  вооружения выделили практически мизер, а

 заводы  военно-промышленного комплекса у нас остались

 без  заказов,  я  прошу на содержание мобилизационных

 мощностей  также  выделить 1 триллион 780 миллиардов.

 Это  было  записано  вот  в  этой таблице, а теперь в

 нашем  новом бюджете это все записали одной строчкой:

 "спецрасходы",  -а спецрасходы в Минмашпроме до этого

 было  4,  1  триллиона,  и осталось 4, 1. То есть, ни

 одной  копейки  не  выделено. Я прошу поддержать. Это

 очень важно для нашего государства.

 

      ГОЛОВА.  Я  підтримую  повністю вашу пропозицію,

 але  не можна в постанові ще один бюджет написать. Це

 треба  було відображати у четвертій статті бюджету, а

 не  в  постанові  про введення бюджету, ви розумієте.

 Тому,  доручення  можна  таке записати, а, крім того,

 його  ж треба в балансі давать за рахунок чого знять,

 щоб сюди записать. А важлива, тема дуже важлива.

      Петро Кузьмич.

 

      ГЕРМАНЧУК П. К. Олександре Олександровичу, це ми

 в   перерву   підрахували  те,  що  запропонували  до

 постави, у нас уже півбюджету є, а то, що пропонують,

 там   є   міністр   і  в  нього  є  видатки  по  його

 організації, в тому числі які повинні це враховувати.

 Ну чого ми повинні міністру розказувати, куди йому що

 направляти?  Він  відповідальний  за  виконання свого

 бюджету.

      А якщо йде мова про збільшення, то тоді сказати,

 де треба взяти. І там стільки пунктів, що, я не знаю,

 ми за рік їх уже не...

 

      ГОЛОВА.   Одначе,   ви   наполягаєте   на  своїй

 пропозиції? Я ставлю на голосування.

 

      "за"

      Не вистачило трохи голосів. Дякую.

      І   останній,   Терьохін,  будь  ласка.  Остання

 пропозиція.

 

      ТЕРЬОХІН.

 

      Шановні  народні  депутати, я просив би звернути

 вашу  увагу на останній абзац пункту 4, який каже про

 те,  що  у разі якщо у підприємства не буде достатньо

 коштів  на  сплатимо,  скажімо,  податків  або  інших

 обов'язкових    платежів    це    підприємство   може

 розрахуватися  продукцією  з  бюджетом держрезервами,

 але зрозуміло, що якщо підприємство не має коштів, то

 вона  цю  продукцію не може продати, або і не купують

 бо нема грошей, або вона нікому не протрібна.

      Ми   в   перерві   говорили  про  це  питання  з

 Міністерством  фінансів,  яке  категорично  заперечує

 проти такого запису. Взагалі це є питання податкового

 законодавства,  яке  встановлює,  що  тільки  грошима

 можуть   сплачуватись   податки  та  інші  податкові,

 неподаткові платежі.

      Я   просив  би  як  першу  пропозицію  виключити

 останній пункт.

      І друге,  коли ми з вами

 

      ГОЛОВА.  Ви маєте на увазі в місячний термін оце

 виключити?

 

      ТЕРЬОХІН. Абсолютно так.

      І  друге, коли ми з вами говорили про статтю 16,

 а яка...

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилинку,  я  зараз  поставлю  на

 голосування.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Александр Александрович, разрешите

 мне все-таки комментарий сделать.

      Да,    действительно    Министерство    финансов

 категорически  заперечивает  против данного пункта. И

 теоретически,  уважаемый Сергей Анатольевич Терьохин,

 прав,   если  в  нашей  державе  не  было  б  кризиса

 неплатежей,   если   б   в   нашей  державе  не  было

 задолженности   только   по   просроченым   платежам,

 превышающей   1   квадриллион,  тогда  бы  я  на  100

 процентов   поддержал   бы   и  министра  финансов  и

 Терьохина.  Но,  к сожалению, надо в державный резерв

 закладывать  и  сахар,  и  зерно,  и так далее, и так

 далее,  надо это закладывать, и надо дать возможность

 именно    только    для    закладки    в   держрезерв

 рассчитываться товарами.

 

      ГОЛОВА.  Тоді  треба  написать, що це продукція,

 яка підлягає

 

      АЗАРОВ М. Я. А так тут и написано, никто ж мосты

 там, краны не будет держать в резерве.

 

      ГОЛОВА.   У   місячний   термін   розробити   та

 затвердити  порядок  погашення боргу товаровиробників

 перед    державним   бюджетом   шляхомом   закладання

 до....................   продукції   на   суму  боргу

 Державного бюджету.

 

      ГЕРМАНЧУК  П.  К.  Олександре  Олександровичу...

 Олександре Олександровичу,...

 

      ГОЛОВА.  Петро Кузьмич, будь ласка.

 

      ГЕРМАНЧУК   П.   К.   Діло   в  тім,  що  ми  на

 сьогоднішній   проводим  такі  взаємозаліки,  якщо  в

 Державному   бюджеті   є   передбачена  закладка  для

 державного  резерву  -це  взаєміозалік  через товарне

 забезпечення.  Але  якщо ми сьогодні зведем Державний

 бюджет  до  постачання не грошима, а газом, сахаром і

 таке  інше,  чим  я буду платити зарплату?! тоді мені

 треба  складати  оптові  контори  по продажу газу, по

 продажу  сахару  там  і  таке інше. А взаємозаліки ми

 робимо і йдем на такі товарні обміни.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ну, Петр Кузьмич, вы ж сами себе

 противоречите!  Вы селянам отдали 1, 5 миллиона кубов

 газа. Отдали? Так чем, если у вас этого газа не будет

 скоро,  чем  вы будете, так сказать, рассчитываться?!

 это  в порядке исключения на 1996 год, а дальше будем

 смотреть.

 

      ГОЛОВА.  Так, пропозиція Терьохіна зрозуміла...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну,  я  прошу  вас,  дискусію  не  будемо...,  я

 підтримую  вашу  пропозицію,  і  всі  ж  підтримують,

 дивіться...  І  зараз  проголосують,  як  вважатимуть

 потрібним. Ставлю на голосування пропозицію Терьохіна

 про зняття останнього абзацу пункту 4.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      І пропозиція Мінфіна, так...

 

      "За" -

 

      Не вистачає голосів.

      Олексеєнко, останнє зауваження. Все.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      А, правда, він ще одну поправку робив, так...

 

      ТЕРЬОХІН.  А. Шановні колеги, тут можна залишити

 цю  норму, але написати: "Продукції, передбаченої для

 державних  закупівель",  а  не  всю. Тому я просив би

 "для державних закупівель".

 

      ГОЛОВА.  Це  буде в тому порядку, який розробить

 Кабінет...

 

      ТЕРЬОХІН С. А. Правильно, але це треба написати,

 щоб не були крани, як каже Микола Янович.

 

      ГОЛОВА.  Спокійно, вже це проголосовано...

 

      ТЕРЬОХІН  С.  А. І друге питання. Ми з вами коли

 обговорювали   16   статтю  Закону  про  консолідацію

 позабюджетних фондів місцевих Рад, було таке прийнято

 рішення, що в постанові Кабміну ми доручимо постанові

 про введення закону, ми доручимо Кабінету Міністрів в

 місячний  термін  подати  на  розгляд  Верховної Ради

 проект  Закону  України Про внесення змін і доповнень

 до  Закону  "Про  бюджетну  систему"  стосовно змін і

 принципів  розміжування, закріплення..... закріплених

 власних  доходів і видитків різних рівней. Тобто, про

 що  іде  мова?  Ми  з  Миколою  Чновичем  про  це теж

 говорили,  що  треба  встановити  чіткі  норми, які б

 дозволяли   місцевій  Раді  або  міста,  або  області

 використовувати  без  будь-яких  погоджень ті доходи,

 які  вони  самі  на  своїй  теріторії  піднімають  за

 рахунок власної компетенції.

      Я  говорив  з  Міністром фінансів теж в перерву,

 він за це, давайте проголосуємо це доручення.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Микола Янович.

 

      АЗАРОВ.  Ну, я хотел бы сказать, что, во-первых,

 оно   не   сформулировано   так  четко  и  мы,  когда

 записывали  этот пункт, я имею ввиду 16 статью, то мы

 прежде  всего  имели  ввиду,  чтоб  эти позабюджетные

 фонды  находились  под контролем соответствующих Рад.

 Вот , что мы  имели ввиду.

      А,  что  касается  порядка  их выкорыстання, ну,

 то....  Я  думаю,  что  это  в  рабочем  порядкен  мы

 порешаем,    когда   будем   вносить   изменения   до

 бюджтности,  Закона  "О  бюджетной системе". А мы ...

 олжны где-то в мае  эти изменения внести.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ну, я не видел Вашего пысьмого.....

 

      ГОЛОВА.   Та,   воно  десь  тут,  але  спробуйте

 знайти.... в  цих....

 

      АЗАРОВ. Ну, Сергей Анатолиевич, согласитесь, что

 оно....   не первоочередное.

 

      ГОЛОВА.  А, є, є... Кабінету Міністрів України в

 місячний  строк  термін:  подати на розгляд Верховної

 Ради  України проект Закону України Про внесення змін

 і доповнень до Закону України "Про бюджетну систему в

 Україні"  стосовно  принципів розподілу закріплених і

 власних доходів і видатків між бюджетами різних рівнів.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Правильно?

 

      АЗАРОВ.  Можно,  можно  проголосовать,  в  таком

 виде....

 

      ГОЛОВА.  Я  ставлю на голосування. Це нормально,

 вони самі розроблять.....

 

      ГЕРМАНЧУК.

      Є  компромісне  рішення.  Микола Янович в своєму

 доповіді  говорив,  що  до  травня  місяця ми готуємо

 Закон  Про  внесення  змін і доповнень до Закону "Про

 бюджетну  систему".  Це можна дорученням записати, ми

 там не..........

 

      ГОЛОВА.  Тай  це  і  пишеться.  як раз співпадає

 навіть за строками. Ставлю на голосування пропозицію,

 яку   я  тільки  що  прочитав,  підтримано  Кабінетом

 Міністрів, Комісією і внесено фінансовою Комісією.

      Ставлю на  голосування.

      За -

      Прийнято  рішення.  Дякую.

      Все Олексієнко останній, і білльше до четвертого

 більше  не  вертаємось.

      Ну,  я  благаю  вас,  ну, не  можна  ж   ....

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Будь ласка.

      Дайте  йому  що- небудь.

 

       ОЛЕКСІЄНКО.       Олександр       Олександрович

 і..............  ми,  коли обговорювали 17 статтю, то

 домовились,  що  в  Постанові  записать, що вона діє,

 норми  цієї  статті  діють  до  прийняття Закону "Про

 зміни  і  доповнення до Закону України "Про плату про

 землю".

      Ми  так  домовились, є  формуліровка  моя.

 

       ГОЛОВА.  Встановити,  що  норми  статей 17 і 23

 Закону  України  "Про Державний бюджет и на 1996 рік"

 діють  до введення в дію Закону України "Про внесення

 змін  і  доповнень  до  Закону  України "Про плату за

 землю".

 

      АЗАРОВ.   Да,  мы  так  договоривались.

 

       ГОЛОВА.    Ми ж  так  домовлялись.

      Ставимо  на  голосування  цю  пропозицію, тільки

 вона тоді йде не в цьому пункті, а окремим пунктом.

      Редакційно  ми  її  розмістимо  правильно. Прошу

 уваги, голосуйте, підтримайте, це ж погоджено раніше.

      За -

      Прийнято.

      Все.

       Четвертий  в  цілому голосується,  прошу.

      З  доповненнями,  які  проголосовані.

      За -

      Прийнято.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Александр Александрович, я прошу

 прощения,  но  тут  необходимо на минутку прерваться.

 Дело  в  том,  что в перерыве в результате нашей, так

 сказать,  деятельности импровизаторской по 35 статье,

 мы  исключили  из  доходов  бюджета  стягнення мыта с

 громадян,  которые  ни  много ни мало составляют 4, 5

 триллиона.

      Есть  пропозыция  Кабинета  Министров,  вот  она

 подписана Урядом, которая гласит, что мы с вами, если

 вы  помните,  исключили после точки, вот надо 35 чтоб

 открыли   снова   народные   депутаты  статью,  и  мы

 поставили    точку    перед   (............)   митних

 законодавством,  далее  мито  на товари, що ввозиться

 (............)   через   митний   кордон  громадянами

 доходів  від  розміщеніе  за  зберігання  на руханках

 банков     вільних     коштів,     які    залишаються

 (............).    Это    вычеркнуть.   А   дополнить

 встановите,  что  кошти,  які надходять від стягнення

 мита на товари, що ввозяться -вивозяться через митний

 кордон  громадянами, зараховуються у державний бюджет

 України  і  використовуються на утримання та розвиток

 митних органів України.

      Надо   проголосовать   Александр  Александрович.

 Потому что мы исключили целый вид  доходов.

 

      ГОЛОВА.  Так  ви  ж  уже  раз  ставили крапку. І

 використовується    на    що,    не   треба   писать.

 

      ГЕРМАНЧУК.  Зараховується до бюджету. Діло в

 тому,  що після крапки ця норма, після крапки там, де

 митні  кандали.  А  та  норма,  там  7,  5 трильйонів

 карбованців.  Вона  взагалі  випала з закону. І треба

 тепер через постанову провести, тому що ми...

 

      ГОЛОВА.  Да,  не  через  постанову, давайте так.

 Оскільки   постановою   закон  ще  не  введенний,  як

 виняток, змінемо цю статтю.

      Я  прошу  вас  більше  не  редагуйте.  В останнє

 голосуємо  цю  норму.  Ставлю  на  голосування,  будь

 ласка.  Це норма закона, будь ласка. Сидіть спокійно.

 Голосуйте, у вас же картка там є.

 

      "За" -

 

      Дякую.

      Ідем  дальше  за  постановою. 5 пункт постанови.

 Хвилинку.  Заспокойтесь.

       П'ятий  пункт.  Національним  банком України за

 поданням    Кабінету   Міністрів   України   надавати

 Міністерству фінансів України на договірних засадах в

 межах   первинної   емісії   розрахованої   на  зміни

 показників  валового  внутрішнього  продукту  на 1996

 рік,    внутрішньорічний   кредит,   внутрішньорічний

 кредит  -це  щось не так... в розмірі до 10 відсотків

 від  квартального  обсягу видатнік Державного бюджету

 України   на   покриття   планових   витрат,  які  не

 покриваються   доходами,  що  обумовлюються  сезонним

 характером  сільськогосподарського виробництва.

      Гетьман, будь ласка.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Александр Александрович или мне в

 конце? Ну,  пожалуйста, пусть Гетьман.

 

      ГОЛОВА. Гетьман, а потім ви доповните.

 

      ГЕТЬМАН

 

      Шановні     народні     депутати!    Послухайте,

 пожалуйста, уважно. Фінансування Міністерства фінасів

 з  боку  Національного  банку  України  шляхом прямої

 емісії  категорично  заборонено  нашим  законом. І це

 питання  не  погоджено навіть сьогодні з Національним

 банков  України,  а головне, що воно зовсім нічого не

 вирішує.

      По-перше.  Верховна  Рада  встановила  граничний

 розмір   емісії   на   кажний   квартал   і  сьогодні

 Національний банк фінансує в граничному цьому розмірі

 Міністерство фінансів.

      По-друге.  Ми в статті 2 цього закону встановили

 розмір   оборотної   касової  готівки  в  розмірі  50

 трильйонів  в  межах  якої  Мінфін, Національний банк

 регулює свої взаємовідносини.

      По-третє.  Не  треба  все  ж  таки на оцих селян

 вішати,  так  званий,  під  виглядом  селян емісійний

 кредит,  тому що селяни потребують реальних коштів, а

 не фальшивих.

      І  я пропоную вилучити цей пункт. Уряд, шановний

 Віктор  Михайлович  Пинзеник  і Міністерство фінансів

 Петро   Кузьмич   Германчук   з   цим   погоджуються,

 Національний банк може це підтвердити.

 

      ГОЛОВА. Банк підтверджує. Уряд підтверджує?

 

      ГЕРМАНЧУК.

      Я хотів би сказати таку річ. Що ми цю норму мали

 і  в  минулому  році,  на  жаль,  ми  жодного разу не

 скористались,  тому  що,  дійсно,  ми склали з банком

 відповідну   угоду  про  взаємовідносини  Мінстерства

 фінансів  і  Центрального  банка  і в межах кредитної

 емісії ...

 

      ГОЛОВА. На щастя не скористалися, так?

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Александр Александрович, я только

 одну  реплику хотел бы сказать по поводы высказывания

 Вадима  Петровича,  що категорически заборонено нашим

 законодательством.  Не  категорически  заборонено,  а

 решается    в    пределах    емиссионного    кредита,

 устанавливаемого Законом  про Державный бюджет.

      107 триллионов мы установили уже, проголосовали,

 и  в  межах этого Национальный банк будет кредитовать

 наше  Правительство.  Если Правительство считает, что

 оно обойдется без этого, я пидтримаю этот пункт.

 

      ГОЛОВА.  Знімається  п'ятий  пункт  за загальною

 згодою,  а  для  того,  щоб це зафіксувати, ставлю на

 голосування.   Зняти  п'ятий  пункт  постанови.  Будь

 ласка, підтримайте активно. П'ятий пункт знімається з

 проекту.

 

      "за"

 

      Ясно, приймається рішення.

      Шостий.  "Верховній  Раді  Автономної Республіки

 Крим,  обласним  Київській і Севастопольській міським

 Радам   при  перегляді  земельних  ставок  земельного

 податку,  збільшених  в  1996  році  в  1,  45  рази,

 затверджувати     ставки     податку     на     землі

 несільськогосподарського   призначення,  виходячи  із

 середньої    ставки   податку,   економічної   оцінки

 території  та місця розташуванни ділянок, але не вище

 середніх у 2 рази".

      Ставлю на голосування цей пункт.

 

      АЗАРОВ   М.  Я.  Александр  Александрович,  один

 момент, перед голосованием я скажу. Значит, крымчане,

 именно  Крым,  при  рассмотрении  на  комиссии  этого

 вопроса,  они  попросили  с  учетом  того, что сейчас

 размер ставки платы за землю по нормативам определяет

 зависимость  от численности, ну и т. д., в результате

 получается,  что земля в Ялте, например, дешевле, чем

 в  Красноперекопске. Крим Крыма, сделать исключение в

 плане  вот  этой  единицы в среднем 2. То есть, после

 точки  в 2, добавить фразу: "крім Криму", "Автономної

 Республіки Крим".

 

      ГОЛОВА.  "Не  вищго  середнього  в  2 рази (крім

 Автономної Республіки Крим)".

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Да, да, чтоб там, имеется ввиду,

 они могли устанавливать более высокие ставки.

 

      ГОЛОВА.   Ну,   це   є  спеціальна  зона,  ви  ж

 розумієте, ...........зона.

 

      АЗАРОВ   М.   Я.   Конечно,   надо   учесть  это

 обстоятельство.

 

      ГОЛОВА.  Зрозуміло, так. А Ну, а вони на місці ж

 будуть   визначаться,   їм  право  так-інакше,  ми  ж

 територію не визначаєм. Ми даєм тільки дозвіл.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Нет, нет, Александр Александрович,

 это просьба Правительства Крыма и мы...

 

      ГОЛОВА. Так я розумію.

      Із  доповненням,  яке  сказав  тільки що Азаров,

 ставиться  на  голосування, будь ласка, увага, шостий

 пункт  постанови  з  доповненням Азарова голосується.

 Хто не розібрався, голосуйте "за".

 

      "за"

 

      Дякую.

      Сьомий  пункт.  "  Міністерствам  і  відомствам,

 іншим   органам  державної  виконавчої  влади,  Уряду

 Автономної  Республіки  Крим,  обласним  Київській  і

 Севастопольській   міським  державним  адміністраціям

 забезпечити  скорочення  державних витрат, припинення

 реалізації   раніше   прийнятих   програм,   які   не

 забезпечаться   джерелами   фінансування,  приведення

 показників   по   мережі,   штатах   та  контингентах

 підвідомчих  установ  і  закладів  у  відповідність з

 розмірами  коштів,  що  передбачені  в  державному та

 місцевих  бюджетах  на  їх  утримання  в  96 році. Це

 норма,  яка  буде  використана  найближчими  днями на

 сесії обласних і так далі рад. Ставлю на голосування.

      Увага!

 

      За-

 

      Прийнято рішення.

      Пункт   8.   З   метою   мобілізації  додаткових

 фінансових   ресурсів   на   вирішення   невідкладних

 проблем   щодо   соціального   захисту  та  медичного

 обслуговування  населення надати право Верховнїй Раді

 Автономної  Республіки  Крим,  областей  Київській  і

 Севастопольській    міським    радам    встановлювати

 фіксовані  надбавки  до  роздрібних  цін  на  лікеро-

 горілчані  вироби,  коняк  та  пиво  із  зарахуванням

 зазначених  коштів  до відповідних місцевих бюджетів.

 Рішення  щодо  встановлення  цих надбавок приймається

 відповідними радами при затвердженні своїх бюджетів.

      Суслов.

 

      СУСЛОВ

      Уважаемые  народные  депутаты,  я предлагаю этот

 пункт    снять    как   противоречащий   действующему

 законодательству,   потому  что  законодательство  не

 предусматривает такого вида местных налогов, это ведь

 новый  вид  налогов,  его  нет  в  законе  Украине "О

 системе налогообложения".

      Кроме того, в соответствии с законодательством и

 Конституционным  договором  такие  виды  налогов, тем

 более без ограничения ставки не могут устанавливаться

 местными   органами  власти.  Поэтому  это  не  норма

 постановления.     Если     будет    принято    такое

 постановление,  возникает  проблема конкуренции между

 регионамы   и   целый  ряд  весьма  сложных  проблем.

 Одновременно  обесцениваются  наши  законопроекты  по

 обложению алкогольных изделий акцизным сбором.

      Да,  если  в этом зале не будет проголосовано из

 уважения  к  закону  снятие  этого пункта, то тогда я

 предлагаю... ну, тогда я попрошу слова еще раз. И, по

 крайней   мере,   мы  должны  будем  ввести  какие-то

 ограничения,  потому  что вводить право, давать право

 вводить  налоги  без ограничения ставки, без закона -

 это, конечно, неправильно.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Александр Александрович, уважаемые

 народные депутаты...

 

      ГОЛОВА.  Одну хвилиночку. Петро Кузьмич.

 

      ГЕРМАНЧУК П. К. Ну, я особисту думку скажу, дещо

 вона   не   розділяється   з   думкою  моїх  колег  в

 Міністерстві  фінансів...

      Я  тут підтримую Віктора Івановича в плані того,

 що якщо кожний буде установлювати надбавку на лікеро-

 горілчані   вироби,   ми   дійсно  не  зможемо....  і

 конкурентноспроможність   цієї   продукції  в  різних

 регіонах...  Це  було  у  нас 1 раз по Криму, коли ми

 дали  право  їм  при  Сабурову  управляти  податковою

 політикою, і відміна, навпаки, ставок акцизного збору

 і ПДВ призвела до того, що Херсон, Миколаїв, Одеса  -

 практично   лікеро-горілчані  заводи  залишились  без

 роботи,   тому  що  все  було  запруждено  кримськими

 товарами...  Тому  я  вважаю,  що тут або треба якісь

 параметри...

 

      ГОЛОВА.   Поправки  до  закону  вносить...  Тоді

 пропонуйте.  Ми  тоді  нормою  в  закон запишемо таке

 право, але то буде законне право.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Александр Александрович, разрешите

 мне ответить.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, Микола Янович.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Значит, Комиссия з пытань бюджета,

 рассмотрев  состояние дел с финансиврованием, прежде

 всего, социально-культурных закладив, здравоохранения,

 образования,  культуры  по всем абсолютно областям...

 ну,   я   прошу,   народные   депутаты,   послушайте,

 пожалуйста...

 

      ГОЛОВА.  Чапюк! Чапюк...  відпустіть сусіда...

 

      АЗАРОВ  М.  Я....  пыталась найти и мобилизовать

 какие-то  дополнительные  возможности для того, чтобы

 мисцевые  бюджеты  хоть в малейшей... хоть в какой-то

 степени   могли  бы  иметь  дополнительные  источники

 поступлений.  В  этом  зале  уже  не  1  раз делались

 попытки  использовать  ну  хоть в минимальной степени

 доходы  от реализации вино-водочных, которые когда-то

 составляли  20%  дохода  бюджета, для того, чтобы эти

 доходы работали на наше здравоохранение ....

 и  так далее и так далее.

      К  сожалению, к сожалению, я повторяю, не прошел

 закон у нас ни О державной монополии на вино-водочные

 изделия,  ни  прочие  законы,  которые предлагались и

 нацелились  на  то,  что  в  максимальной степени эти

 доходы  мобилизовать  в  доходы  бюджетов.  Такая вот

 ситуация  сложилась.  что  было делать? Петр Кузьмич,

 видимо,  не совсем разобрался, когда говорит, что это

 право,  там,  свои  налоги  устанавливать. Никакое не

 право.  На  вино-водочные  и  все остальное действует

 законодательство   по   установлению   акциза  и  так

 далее...

 

      ГОЛОВА. Я прошу,  скоріше,  Микола Янович.

 

      АЗАРОВ....  установленные  законодательством.  А

 эта  надбавка  фиксированная  сверх  и  Крым никак не

 сможет  дешевые вина поставлять куда-то, поскольку он

 будет   уплачивает,  в  смысле,  на  эти  вина  будут

 начисляться  все  налоги плюс еще Крымская надбавка -

 вот  в  чем смысл, и вся эта надбавка пойдет работать

 на  доходы местных бюджетов.

      И,  если Верховна Рада в очередной раз не примет

 эту  попраку, то как уплывали доходы от вино-водочных

 в карманы кого-то, так и будут продолжать уплывать...

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА. Я прошу: я прошу, заспокойтеся всі. Була

 пропозиція,  була  пропозиція  знять,  але  тут  така

 ситуація.  І  затвердити,  якщо  щоб вона пройшла, то

 треба,  щоб  була прийнята. І так чи інакше остаточно

 буде голосування. Чи пройде чи не пройде.

 

      АЗАРОВ.  Все  абсолютно областные Советы.... все

 абсолютно поддержали...

 

      ГОЛОВА.  Я  розумію.  ствиться на гоосування від

 комісії  пропозиція,  від Комісії бюджетної, та, що у

 вас в редакції, будь ласка...

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      "За" -

 

      Голосів  не  вистачає.  значить ця пропозиція не

 проходять і в постанові її  немає .

 

      КОСТИЦЬКИЙ.

      Олександр   Олександровичу,   можна  компромісне

 рішення з цього приводу? Тут логіка, безпперечно, є і

 те, що для місцевих бюджетів це додатковий доход, але

 я кажу ще раз -при умові, якщо Кабінет Міністрів буде

 регулювати   максимальний   розмір   для   того,  щоб

 регулювати в таком плані...

 

      ГОЛОВА.  Ні-ні,  я  прошу...  Це  не  компроміс,

 регулюється  тільки  законом, а це, давайте не будемо

 город  городить.

      Вносьте  пропозицію, ми змінимо закон, дамо таке

 право....

 

      АЗАРОВ.   Ничего   мы  не  изменим,  потому  что

 интересы   тех,   кто   торгует  водкой,  значительно

 сильнее,  чем ........

 

       ГОЛОВА.  Ну,  не  пройшла, я голосував "за", не

 витачило  голосів  все  одно, ну,  що зробиш?

 

      АЗАРОВ.  Так  давайте поименно проголосуем, хоть

 будем  знать,  кто  за  что?  Кто за доходы от винно-

 водочных, кто  против - хоть  знать   будем.

 

       ШУМ   У   ЗАЛІ

 

       ГОЛОВА.   Так,  9  пункт.

      Закарпатсікій,  Івано-Франківській,  Львівській,

 Чернівецькій   обласним   державним   адміністраціям,

 Міністерству      сільського      господарства     та

 продовольства,  Міністерству  транспорту, Українській

 державній   корпорації  по  будівництву,  ремонту  та

 утриманню автомобільних доріг, іншим міністерствам та

 відомствам  передбачити  на 1996 рік та наступні роки

 кошти    за    рахунок    державних   централізованих

 капітальних  вкладень,  із залученням коштів місцевих

 бюджетів,  підприємств  і організацій та інших джерел

 фінансування  на  здійснення  заходів,  пов'язаних  з

 соціально-економічним  розвитком  населених  пунктів,

 яким  надано  статус  гірських  відповідно  до Закону

 України  "Про  статус  гірських  населених  пунктів".

 Ставиться   на   голосування   цей   пункт.  Не  так?

 Доповнення?  Будь ласка. Костицький.

 

      КОСТИЦЬКИЙ.  Я  хочу  попросити сюди дописати ще

 Міністерство  лісового  господарства  і  Міністерство

 промисловості,  оскільки  там зосереджені значні їхні

 ресурси  і  підприємства.

      Дякую.

 

       ГОЛОВА. Тут же написано: іншим міністерствам та

 відомства - це  і є.

 

      КОСТИЦЬКИЙ.  Я  прошу  конкретно дописати ці два

 міністерства.

      Це є лісовий район, там 40% лісу України.

 

       ГОЛОВА.  Пронюк,  будь  ласка,  ще  скажіть,  я

 поставлю  на голосування.

 

      ПРОНЮК.  Шановний  пане  Голово,  я розумію, що,

 мабуть,  вам легше дивитись вліво, ніж вправо, і тому

 ви не помічаєте мене. Тому я прошу вас, що стосується

 9   Статті,   то   я   підтримую   доповнення  колеги

 Костицького,  але там треба вилучити кілька слів -"із

 залученням  коштів  місцевих  бюджетів, підприємств і

 організацій   та  інших  джерел".

      Якщо  ми  так  напишемо,  тоді центр завжди буде

 казати,  що  це  місцева  річ,  що  то  місцеві мають

 бюджети  поповнювати.  І  закон  цей не буде діяти. А

 вони і так цим займаються.

      Але   крім  того  пане  Голово,  я  користуючись

 (............) до 4 статті, я користуючись хотів би у

 присутності   тут   міністра  фінансів.  Я  хочу  вас

 попоросити  дати  хоча би протокольне доручення Уряду

 виконувати    закон   про   реабілітацію   політичний

 репресій.  Ми  внесли  зміну у мінімальну зарплату, а

 Міністерство  фінансів  не  провело  це.  Я  прошу це

 окремо до 4 статті.

 

      ГОЛОВА.  Євген  Вікторович, будь ласка, 4 статтю

 ми  проголосували.  Тут  передбачається  використання

 Державного   бюджету   та  інших  бюджетів  і  коштів

 підприємсвт і органзацій.

      Одну хвилиночку, почекайте. Як би це стосувалося

 тільки  Державного бюджету, то не треба було б нічого

 цього  записувать.  Вони  б і так використали його. А

 тут  мова  йде  про концентрацію фінансових ресурсів.

 Буде змога -буде включено, не буде -ну що ж зробиш. А

 те, що ви подтримуєте пропозицію Костицького, то я її

 поставлю  на  голосування.  Пвло  Михайлович поясніть

 йому, він тут помиляється. Я пршу вас, будь ласка.

      Я   прошу   голосується   поправка  Костицького,

 Пронюка    про    доповнення    переліку    відомств,

 Міністерства  (............) господарства. І якого? І

 Міністерства промисловості. Зрозуміло?

      Ставиться   із   цією   поправкою   пункт  9  на

 голосування. Будь ласка,  в цілому. Зосередилися.

 

      "За" -

 

      Ще  якусь  поправку  не  врахували.  Будь ласка,

 Микола  Петрович  Дудченко  до  цього  пункту,  до  9

 пункту.

 

      ДУДЧЕНКО М.П.

 

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 коллеги.  9  пункт  при  наличии 7 пункта работать не

 будет.  Это  будет  просто  декларации  того,  что мы

 заботимся о людях. Поэтому надо, чтоб работал 9 пункт

 , 7 пункт выключить.

 

      ГОЛОВА. 9 виключити?

 

      ДУДЧЕНКО. Седьмой виключить.

 

      ГОЛОВА.  А  сьомий.  Прошу  уваги.  І  сьомий  і

 дев'ятий.  Ні  сьомий  проголосували.  Якщо виключить

 сьомий,   то   треба  обов'язково  дев'ятий.  Давайте

 спочатку  дев'ятий  проголосумо,  а  тоді  вже будемо

 говорити про сьомий чи виключить його, чи ні.

      Так,  я  прошу.  Олександре  Тимофійович, Дронь,

 сідайте   всі   на  місце.  Черкащане,  зосередилися.

 Чернівчане, Харьків'яни, разом взялися.

      пункт   дев'ятий   голосується   в   цілому   із

 зауваження Костицького, який добавляє два відомства в

 перелік  тих,  що мають це враховувати, концентрувати

 кошти. Будь ласка. Ставлю на голосування.

 

      "За" -

 

      Значить пункт не проходить.

      ШУМ У ЗАЛІ

      10  пункт: "Верховній Раді Автономної Республіки

 Крим,  обласним,  Київській, Севастопольській міським

 Радам  здійснити  в  1996  році  розмежування частини

 загальнодержавних    податкі,    зборів    та   інших

 обов'язкових  платежів  між республікансіким бюджетом

 Автономної Республіки Крим, обласним і міськими, міст

 Києва  і  Севстополя  бюджетами та бюджетами районів,

 міст обласного підпорядкування, виходячи з розрахунку

 середньої мінімальної забезпеченості на одного жителя

 Автономної  Республіки  Крим,  області,  міста...", а

 далі треба писати "району", якщо вже говорити про це.

 Міста.

      Розмежування  треба  зробить.  А міста в районах

 як?

      Дайте Германчуку слово для пояснення.

 

      ГЕРМАНЧУК  П.  К.  Я  дам  пояснення чому ми так

 виходили  з  Комісією  з питань бюджету. Мова йде про

 що?  Що  є  область,  а  в  області і територіальному

 розділі  є райони, міста і таке інше. Так от на рівні

 області  це,  дійсно,  норма  повинна  витримуватись.

 Точно так є місто, а в місті є райони. Так от, норма,

 яка  в  місті  і  в  районі вона буде. Тобто, по всій

 території  повинна  бути  норма для всіх регіональних

 структур. А якщо ви кажете "для району", так в районі

 один бюджет. Йому дає обласна Рада.

 

      ГОЛОВА. Це-то, ви все правильно сказали. Тільки,

 ще   ми   перед   тим   в  дужки  поставили  Києва  і

 Севастополя.  То якщо там тільки до міста, то значить

 це  їх...

 

      ГЕРМАНЧУК.   Ні.   Є   міста  обласного  підпорядкування  -

 Дніпропетровськ  та  інші  -в яких багато районів. І це мова йде

 тільки з цього приводу.

 

      ГОЛОВА.  Ви не зрозуміли. Міськими. Міст Києва і

 Севастополя.  А тепер області міста. Крапка. А дальше

 що? Так виходить, що їх стосується. Подивіться уважно

 на те, що написано.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Петр Кузмич, ну можно добавить эти

 районы в города. То есть, районы в городах.

 

      ГОЛОВА.   Райони  в  містах.  І  тоді  буде  все

 правильно.  Ясно? З добавкою "райони в містах" ставлю

 на  голосування.  Увага.  Увага.  Ну побачим зараз. Я

 прошу  голосувати.

 

      "За" -

 

      Прийнята. А ви  казали. Все  в  порядку.

      11   пункт.   "З   метою  розширення  фінансово-

 бюджетної  бази  місцевих  Рад  встановити, що у 1996

 році  у  бюджетах областей та міста Києва залишається

 50  відсотків  суми  надходжень  податку на добавлену

 вартість...   на  додану  вартість  акцизного  збору,

 податку  на  прибуток  підприємств, які перебувають у

 загальнодержавній     власності     понад     розміри

 контингентів,  врахованих  у  нормативних відрахувань

 від  загальнодержавних  податків  і  зборів. Кабінету

 Міністрів   України   затвердити  порядок  проведення

 зазначених  розрахунків."

      І   було   б   дуже   правильно,  якби  вони  не

 враховувалися  в  контингентах на наступний рік. Тоді

 це  було б...  стимул  хороший  був би.

      Микола Янович, поясніть, прокоментуйте.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Александр Александрович, уважаемые

 народные  депутаты! Ну я столько раз уже коментировал

 эту статью, что мне кажется уже слов у меня нет.

 

      ГОЛОВА.   Да?  Якщо  правильно,  то  давайте  не

 будемо. Якщо всі  все  добре  розуміють.

 

      АЗАРОВ    М.   Я.   Она   оптимально   взвешена,

 максимально продумана,  расчитана.

 

      ГОЛОВА. Суслов.

 

      СУСЛОВ В. І. Уважаемый Николай Янович, уважаемые

 народные   депутаты,  мы  ведь  утвердили  Законом  о

 бюджете  нормативы  отчислений  от  налогов в местные

 бюджеты. Если принимается эта норма дополнительно, то

 есть  в  бюджетах  областей города Киева остается 50%

 суммы  поступлений  налога  на добавленную стоимость,

 акцизного  сбора,  налога на прибыль пидпрыемств, тех

 предприятий,  которые находятся в общегосударственной

 собственности.  Что  это  значит? Да, мы накажем тех,

 кто,  допустим,  занимался  приватизацией.  Да, темпы

 приватизации  были  не  равномерны.  Может,  там, где

 меньше  осталось  в загальнодержавной власности, и не

 нужно им оставлять налогов. Не знаю. Но я считаю, что

 нормативы   распределения   этих   отчислений  должны

 исходить  не из того: много они там наприватизировали

 или мало, - а из других совершенно изображений.

      Поэтому я бы предложил этот пункт снять.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Уважаемый Виктор Иванович, ну вы

 просто, извините, не разобрались в норме этой статьи.

 Речь  идет,  речь  идет  о  понадрозмиры контингетов,

 установленных   в   плане   регулирования.  То  есть,

 установили  в области контингент 60 триллионов, а она

 получила  80  триллионов, например. Что плучается? 60

 триллионов    распределяется    в    соответствии   с

 нормативами,  утвержденными в законе, а 20 триллионов

 распределяются:  50-в  Государственный бюджет, 50% -в

 местные  бюджеты.  Причем  здесь  приватизация  и все

 остальное?

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, Кириленко.

 

      КИРИЛЕНКО.  Шановний  Олександре Олександровичу,

 шановні   народні   депутати,   ще   раз  прохаю  вас

 прислухатись   до  поправки,  яку  ми  внесли,  група

 депутатів:  "З  метою  розширення фінансово-бюджетної

 бази  місцевих  Рад  установити,  що  в  1996  році в

 бюджетах   областей  та  міста  Києва  залишається  в

 повному  обязі  суми  надходжень податку на добавлену

 вартість,   акцизного   збору,  податку  на  прибуток

 підприємств,   які  перебувають  у  загальнодержавній

 власності, (додаєм іще) прибуткового податку громадян

 понад  розміри  контингентів, врахованих у нормативах

 відрахувань від загальнодержавних податків і зборів".

      Що  ми  досягаєм? Ми стимулюєм регіони заробляти

 бюджет, стимулюєм, ми повертаємося лицем до регіонів,

 хоч  невеличким  компромісом.  І  скільки  тут  копій

 поломано, щоб в кінці-кінців бюджет формувати знизу.

      Ми стимулюємо регіони займатися виробництвом, бо

 через виробництво бюджет виробляється.

      І  нарешті,  ми закладаємо норму, по якій бюджет

 буде   виконано.   Це  ж  за  перевиконання  йде,  за

 перевиконання, вдумайтесь всі. Я прошу підтримати.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Иван Григорьевич, как заместитель

 главы администрации Днепропетровской области вы очень

 патриотично  выступаете.  Давайте  вместе  подумаем о

  государственном   бюджете.   Какое  отношение  имеет

 работа областной администрации к подоходному налогу с

 граждан?  Ну  скажите, ещё ПДВ ясно, вы там что-то...

 Сейчас,  одну  минуточку, вы дослушайте до конца. Про

 ПДВ   ясно,  вы  занимаетесь  подкемом  производства,

 получается расширение обкема производства, увеличение

 ПДВ.

      По  прибыли  тоже ясно. Администрация занимается

 там  и  так далее, и так далее, получает доходы. Но к

 подоходному   налогу   громадян   какое   вы   имеете

 отношение?

 

      ГОЛОВА.   Дуже  просто,  Микола  Янович,  більше

 робочих   місць,   більший   контингент   і  все,  це

 зайнятість людей, це стимулювання зайнятості.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. В повному обсязі. Можно добавлять

 что  угодно  конечно,  но  в повному обсязі зачислять

 нельзя.

 

      ГОЛОВА.  Германчук.  Це  не, одну хвилиночку, не

 сперечайтеся  з  місця.  Ми  цифру  50  подивимося чи

 повністю, чи 50 відсотків.

      Германчук, будь ласка.

 

      ГЕРМАНЧУК.  Ну,  я хотів би сказати, підтримавши

 Миколу Яновича в цьому плані тому, що так як ставлять

 питання,  наприклад, Дніпропетровська область неможна

 так ставить питання, тому що всі потім області і я не

 буду  називать  на  які  міроприємства,  приходять  з

                         - 42 -

 протянутою   рукою  до  державного  бюджету.  На  всі

 централізовані і інші міроприємства і таке інше. І 50

 процентів,  я  вважаю,  при  Радянському  Союзі я вам

 скажу,  що  давали  надпланові  видатки  по податку з

 обороту  тільки  5  відсотків і то всі бігали кожного

 дня  в  магазин  і  мобілізовували  ці доходи. Тут 50

 відсотків,  ми  кричимо: давайте 100. Ну, так давайте

 все   передамо  на  місця,  не  будем  фінансувати  з

 державного бюджету нічого.

     

      ГОЛОВА.  Іван  Григорович, спокійно, спокійно...

 Тут мова йде про те, якби ще ми додали про те, що цей

 обсяг не входить у нас в континингет 1997 року, то це

 й  був той стимул, за який ви хочете. Тоді можна було

 б  зростати  і...  я прошу... Та зрозуміло, про що ви

 говорите...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Микола  Янович,  ще  раз  коментар, ія ставлю на

 голосування.

     

      ГЕРМАНЧУК П. К. Ви зайдете, я вам об'ясню у себе

 от...

     

      ГОЛОВА.   Спокійно!   Микола   Янович,   ще  раз

 коментар...

     

      АЗАРОВ М.Я. Уважаемые народные депутаты,...

     

      ГОЛОВА.  Увага!..

     

      АЗАРОВ  М.  Я....  значит,  этот пункт постановы

 появился  после  длительных  дебатов  (уверяю  вас  -

 трехмесячных     ебатов)    с    правительством,    с

 Министерством    финансов,    которые   категорически

 возражали   против  этой  нормы.  Совершенно  логично

 обкясняя  нам -я уже 100 раз говорил этот аргумент!..

 Ну,  предположим,  за  счет  инфляции  общей  выросли

 доходы.  Какая  тут работа мисцевой администрации?! А

 мы   лишим  доход  Государственного  бюджета!..  Иван

 Григорьевич,   не   спорьте,   пожалуйста,  50%  ваша

 Днепропетровская  область,  когда  была  на комиссии,

 вышла  чрезвычайно  довольная  и сказала нам: если вы

 эту норму проведете через Верховную Раду, все области

 кажут вам большое спасибо. 50% (напоминаю) речь шла!

     

      ГОЛОВА.  Є  пропозиція  у  редакції,  котра  вам

 запропонувала, проголосувати цю норму. Це прогресивна

 норма,  особливо  для  нинішньої  ситуації. Ставлю на

 голосування.

     

      "За" -

     

      Прийняте рішення.

      Стаття  12.  Хвилинку!  "Припинити,  починаючи з

 1997        року,        практику       відшкодування

 сільськогосподарським   товаровиробникам   проведених

 ними   за   розрахунок   власних  коштів,  витрат  по

 будівництву       об'єктів      соціально-культурного

 призначення  на  селі".  Я прошу виключити цю статтю,

 оскільки   вона   порушує  Закон  про  пріоритетність

 соціального розвитку села.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Але  як  вона  подана  як  пропозиція комісії, я

 ставлю  на  голосування  пропозицію  комісії.  А  вас

 прошу: не підтримуйте!

      

      АЗАРОВ  М. Я. Александр Александрович, разрешите

 мне одно добавление сделать!

     

      ГОЛОВА.   Будь ласка, давайте доповнення.

     

      АЗАРОВ.   Одно   добавление,  значит,  уважаемые

 коллеги,   ну,   вот   эта  статья,  если  вдуматься,

 вышкодування   неизвестно  чего  в  течение  года  не

 известно  в  каком  обкеме... селяне, я прошу меня не

 перебивать.... Она создает ...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ну, выслушайте 2 минуты...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Да,  вы  сначала  аргументы  выслушайте, а потом

 принимайте решение...

     

      ГОЛОВА.  Микола  Янович, я прошу... сідайте будь

 ласка...  Я  прошу  всіх,  спокійно, спокійно... Мова

 йде,  Микола  Янович...  Будь ласка, сядьте, опустіть

 Анатолій   Миколайович,   опустіть   руки...   Попов,

 опустіть, не треба... Микола Янович,  спокійно...

     

      АЗАРОВ.....  Я  очень спокойно говорю.... В 1994

 году эта статья "Вышкодування" была заложена в обкеме

 12   триллионов.   По   истечении   1995   года,  ну,

 послушайте,   пожалуйста,  я  вас  очень  прошу  -это

 конкретные  цифры,  не  надо  махать  рукой. Она былы

 сначала  по  концу  года, я отвечаю за свои слова, 21

 триллион, затем 27 триллионов, затем в течение месяца

 58 триллионов...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Как  же можно ...

     

      ГОЛОВА. Микола Янович, я прошу..

      ШУМ У ЗАЛІ

     

      АЗАРОВ... Я сейчас уйду  с трибуни...

     

      ГОЛОВА.  Микола  Янович, ну, що Ви обурюваєтеся.

 Мені  інколи  всі засідання так доводиться проводити,

 ну, той що? Спокійно...

     

      АЗАРОВ.  Александр Александрович, речь идет идет

 о нормальном планировании Государственного бюджета...

     

      ГОЛОВА. Та я знаю...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Микола Янович, ну, Цушко, сядьте...

     

      АЗАРОВ.... но планировать  этот бюджет...

     

      ГОЛОВА.  Микола  Янович,  ще раз прошу: хвилинку

 уваги.   Мова  йде  про  те,  що  постановою  неможна

 порушувати закон. Перше.

      А  друге  те,  що Ви пропонуєте -воно має рацію,

 тільки це норма іншого  акту нормативного....

     

      АЗАРОВ.  Ну,  Вы  ж  не  выслушали,  что  я хочу

 предложить....

     

      ГОЛОВА.  Та  відомо....  Це треба провести через

 лімітування,  але,  будь  ласка,  сьогодні  цю  норму

 записувать неможна...

     

      АЗАРОВ...  Александр Александрович, речь идет не

 о  припинении,  речь  идет  не  о припинении. Вы ж не

 высмлушали  мое добавление, а том, что почыная з 1996

 года   включать  эти  вытраты...  вытраты  в  расходы

 Государственного  бюджета,  как  пположено.  тогда мы

 получим  с  вами  вместе  возможность планировать эти

 вытраты...

      ШУМ У ЗАЛІ

     

       ГОЛОВА.  Пункт  12  в  редакції,  яку  пропонує

 Комісія  бюджетна ,  ставиться  на  голосування.

      За -

      Не  вистачило  голосів.

      14  пункт.  Пункт 10, Петро Кузьмич, будь ласка,

 слово.

     

      ГЕРМАНЧУК.  Діло  в тому, що тут сидять аграрії,

 Яковенко,  ми  зовсім, там єдине, що Микола Янович не

 зміг  пояснити,  там  помилка просто. Не припинити, а

 змінити  порядок,  починаючи...

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Та  нє,  там,  і  ми мали в виду не припинити, а

 змінити  порядок.

     

      АЗАРОВ.    Я  обб  этом  и говорил.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

     

       ГОЛОВА. Я прошу, ну, не кричіть же на місці.

      Будь  ласка,  до  1997  року  ще  є час. Порядок

 запропонуєте - змінимо.

      Так  чи  ні?

     

      АЗАРОВ. Так мы же заранее говорим, какие вытраты

 мы  будем  планировать  в 1997  году.

     

       ГОЛОВА. Хвилинку, почекайте, я не можу так.

      Все  ясно,  спасибі,  вносьте пропозицію, будемо

 дивитись.

      Підемо  далі.

      Почекайте.

      Пункт 13:

      "Установити,  що кошти на фінансування державних

 централізованих капітальних вкладень, які передбачені

 в  розрахунках до бюджету Автономної Республіки Крим,

 областей,  міст  Києва і Севастополя використовуються

 відповідними   Радами   виключно   за   їх   цільовим

 призначенням".

      Не  за  їх,  а  за цільовим призначенням, а "їх"

 пропустити,  бо  тут виходить, ніби Ради за їх, а тут

 за  цільовим  призначенням.

        ШУМ   У   ЗАЛІ

      Це не  само  собою,  це  інша  мова.

      Ставлю на  голосування,  будь  ласка.

       За -

      Прийнято  рішення.

       14  пункт:

      "Пункт  10  Постанови Верховної Ради України від

 13  грудня  1995  про  основні  положення  податкової

 політики  і  податкову  реформу  в Україні викласти в

 такій  редакції:

      "Встановити,  що з 1 січня 1996 року на основний

 рахунок  бюджету України, Державного бюджету України,

 а  також  місцевих бюджетів всіх рівнів зараховуються

 кошти  цільових  бюджетних  фондів,  крім  пенсійного

 фонду,  державного і інваційного фонду, фонду охорони

 праці та фонду для здійснення заходів щодо ліквідації

 наслідків  Чорнобильської  катастрофи  та соціального

 захисту  населення,  а  також  спеціальних фондів, що

 утворенні  в  міністерствах, відомствах, концернах на

 корпораціях      для      фінансування      галузевих

 навколодослідних    робіт.   Закрита   дужка.   Кошти

 зазаначенних  фондів  входять  до  складу  доходів  і

 видатків   відповідних   бюджетів,  обліковуються  на

 окремих  рахунках  використовуються  відповідно до їх

 цільового ризначення.

      Ну, тут, до речі, охоплено все те, що записано в

 законі  про  бюджет.  Тільки  викладено його у такому

 порядку.

      Я  прошу  за... Ставлю на голосування вірніше, я

 не так сказав. Ставлю на голосування цей пункт.

     

      "За" -

     

      Рішення  прийнято.

      15  пункт. Встановити, що починаючи з 1997 року,

 кошти, що надходять до Державного бюджету України від

 плати   за  спеціальне  використання  прісних  водних

 ресурсів,    від   підприємств   житлово-комунального

 господарства спрямовуються на ремонт та реконструкцію

 аварійних   мереж   водопостачання  та  каналізування

 міських    населенних   пунктів   України.   Мінфіну,

 Мінекономіки,   Мінеконом   еко   безпеки   разом   з

 держжитлокомгоспом   внести   відповідні   зміни   до

 існуючого   порядку   формування  розділу  Державного

 бюджету:  охорона навколишнього природного середовища

 та ядерна безпека.

      Немає тут змін? Чи є? Писаренко, будь ласка.

     

      ПИСАРЕНКО А.А.

     

      Уважаемые     коллеги,    уважаемый    Александр

 Александрович.  Мы  вносили  предложение, чтобы здесь

 внести  маленькую  поправку:  не  с  1997 года, а з 1

 травня 1996 року.

      Пояснюю  чому.  Тому  що  зараз у водопороводно-

 канализационному господарстві дуже критична ситуація,

 Василь   Васильович   мене   підтримає.   Так   зараз

 розрушуються  і  каналізаційні колекстора, питна вода

 не   відповідає  ніяким  тим  требованіям  санітарних

 станцій.

      Поэтому  вас, колеги дорогие, поддержите. Это не

 надо  бюджет  менять,  это  просто  с  одной  системы

 водхоза  коммунальному хозяйству должны поступить эти

 деньги.  Пожалуйста.  Я  прошу  эту поправку, Николай

 Янович........

     

      ГОЛОВА. Микола Янович, прошу.

     

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ми  рассматривали  на  комиссии,

 поддерживаем.

     

      ГОЛОВА.   Підтримується.   Пропозиція  Писаренка

 підтримується комісією, вона редакціно не змінює, так

 би мовити, формулу бюджету.

      Ставлю  на  голосування.  Я  прошу  вас, вона не

 змінює видатків ніяких, будь ласка.

     

      "За"-

      Прийнята постнова, пункт прийнятий.

      16.  Контроль  за  виконанням Державного бюджету

 УКраїни  на  1996  рік  покласти на Комісію Верховної

 Ради України з питань бюджету. Ставлю на голосування.

     

      "За" -

     

      Гетьман.  Де  вона... А є тут. Хвилиночку, тут є

 доповнення  таке.  До 14 пункту: "Заборонити Кабінету

 Міністрів    України    збільшувати   загальну   суму

 внутрішнього   державного   боргу   до   затвердження

 Вероховною  Радою  Укераїни  граничного розміру цього

 боргу і визначення джерел на його обслуговування.

     

      АЗАРОВ  М.  Я. Александр Александрович, мы будем

 вносить  этот  закон  на  розгляд  Верховной Рады. Он

 будет  определять общий размер державного внутреннего

 борга.

     

      ГОЛОВА. Гетьману дайте, це його пропозиція.

     

      ГЕТЬМАН

     

      Шановні  колеги!  Шановні  народні депутати! Всі

 мої  намагання  перед  розглядом  бюджету на 1996 рік

 заслухати  питання  про  граничний розмір і структуру

 внутрішнього   боргу   держави   виявилися   марними.

 Бюджетна  комісія  і  особисто  Микола  Янович Азаров

 зробили  все  можливе,  щоб ви до розгляду бюджету на

 знали  правду  про  дійсний  стан внутрішнього боргу,

 його  структуру.  А головне -про реальні джерела його

 обслуговування.

      А  між  тим  мова  йде не мало, не багато, а про

 суму,  яка  перевищує  1 квадральйон карбованців, яка

 створилася   без   законодавчого   вирішення  з  боку

 Верховної  Ради. Більше того, ще й сьогодні робляться

 спроби  списати  на  цей  мифічний борг все те, що не

 поміщається  в бюджеті.

      Тому  в  цілому, розуміючи про те, що ми повинні

 заслухати  це  спеціальне  питання,  я  прошу в нашій

 постанові  записати  пункт,  який  прочитав Олександр

 Олександрович.  Тобто,  до  того  часу,  пока  ми  не

 затвердимо   граничний   розмір   цього   боргу,   не

 збільшувати  й  не змінювати все те, що сталося. Тому

 що  нам  треба  передбачати  реальні джерела для його

 обслуговавання.

      Я  й  вношу пропозицію -доповнити нашу постанову

 оцим  змістом:  заборонити Кабінету Міністрів України

 збільшувати  загальну  суму  внутрішнього  державного

 боргу  до  затвердження  Верховною  Радою  граничного

 розміру  цього  боргу і визначення реальних джерел на

 його   обслуговування.  Прошу  підтримати.

     

      ГОЛОВА. Ставиться пропозиція на голосування.

      Ставиться пропозиція  на голосування.

     

      "За" -

     

      Не  вистачає  голосів.  Але ми будемо розглядати

 цей  закон,   поправимо  тоді.

     

      АЗАРОВ  М.  Я. Александр Александрович, я просто

 хочу   одну  ремарку  сказать.  До  сих  пор ...

     

      ГОЛОВА. Микола  Янович...

     

      АЗАРОВ М.Я. Александр Александрович...

     

      ГОЛОВА. Микола Янович... Микола Янович, я ще раз

 прошу:  не  треба  розводити  дискусію.

     

      АЗАРОВ М.Я. Да  никакая ни дискуссия.

     

      ГОЛОВА.  Проголосована.  Ми  в  другому  читанні

 розглядаємо   закон.

     

      АЗАРОВ  М.  Я.  Да  при  чем  здесь дискуссия. Я

 обращаюсь,     пользуясь     присутствием     Эвгения

 Кирилловича,  председателя Правительства. Я обращаюсь

 к  нему  с просьбой ускорить представление на розгляд

 Верховной  Рады проекта закона о державном внутреннем

 борге.

     

      ГОЛОВА. Це правильно.

     

      АЗАРОВ М.Я. Вот и все.

     

      ГОЛОВА. Терець,  будь ласка.

              Я дам слово, сядьте.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Я вас всяк бачу. Будь ласка.

 

     ТЕРЕЦЬ В.М.

      Дякую.

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 члени  Уряду, шановні колеги, я пропоную до постанови

 внести ще один пункт такого змісту: "Для оперативного

 вирішення  питань  надати  право  Кабінету  Міністрів

 України  по  угодженню з Комісією з питань бюджету та

 фінансів  і  банківської діяльності тимчасово на 1996

 рік  вносити  зміни  до  ставок  акцизного  збору  за

 переліком  підакцизних  товарів,  який затверджується

 Верховною  Радою  України,  та  ставок ввізного мита.

 Прошу підтримати.

      Дякую.

      ШУМ У ЗАЛІ

     

      ГОЛОВА.  Ми  це  вже проголосували. Я прошу вас:

 хороша  пропозиція,  але  буде  час  -ми  ще  за  неї

 прголосуємо. Зараз?

      Зараз.   Ставлю  пропозицію  депутата  Терця  на

 голосування.

      ШУМ У ЗАЛІ

     

      "за"

     

      Так, не приймається.

      Немировський просив. Увага!

     

      НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.

     

      Уважаемый  Александр  Александрович, дело в том,

 что  мы проголосовали 11 пункт, где указали областные

 бюджеты,  ту льготу 50%, а вопрос района, конкретного

 предприятия здесь не указан. Это чисто редакционно, я

 считаю,  но  надо  было бы 11 пунктом заинтересовать,

 и чтоб это был районный бюджет, имел интерес.

     

      ГОЛОВА. Ми це проголосували. Райони.........7

     

      НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. И в 13 пункте.

     

      ГОЛОВА. Одну хвилиночку, Володимир Лукич, будьте

 точними.   Ми   проголосували   "районів  в  містах",

 оскільки    це    адресувалося    до    обласних    і

 Севастопольської  і  Київської  Рад,  а  вони  в себе

 повинні   дальше   розмежувати  до  районів  і  інших

 бюджетів.

      ШУМ У ЗАЛІ

     

      АЗАРОВ  М.  Я.  Нет,  речь идет о том, Александр

 Александрович,   речь   идет   о   том,  что  депутат

 Немировский предлагает распространить эту норму на 11

 пункт,  то есть на мисцеви, городские, районные и так

 далее.

     

      ГОЛОВА.  Згодні ви з цим?

     

      АЗАРОВ  М.  Я.  В принципе, в принципе это можно

 сделать,  но  в  соответствии  все-таки  с  законом о

 бюджетной   системе,   это  относится  к  компетенции

 областных советов. Понимаете? Областные Советы должны

 решать.   Но   в   принципе,  можно  и  здесь  нормой

 постанови.

     

      ГОЛОВА.  Будь ласка, треба підтримати.

     

      ГЕРМАНЧУК.  Діло  в том, що такі треба вносити

 зміни в закон про бюджетну систему і формувати бюджет

 не  обласний  міста  Севастополя  та  Київа  і Криму,

 формувати бюджет, починаючи з сільської ради, районої

 ради  і  таке інше. Є обласна рада і вона трансформує

 це  рішення Верховної Ради, районні, міські, сільські

 і  таке  інше.  Щож ми районну вихватуєм, а сільську?

 Базовий рівень чому не берем?

     

      ГОЛОВА.  Немировський ще раз.

     

      ГЕРМАНЧУК.  Ми  порушуєм  всю бюджетну систему

 просто.

     

      ГОЛОВА.  Хвилинку.

     

      НЕМИРОВСЬКИЙ.  Я  бы согласился, но идет разговор

 не  о  бюджете,  а о дополнительных поступлениях. Для

 того,  чтобы  заинтересовать конкретное предприятие и

 это   единственный  сегодня  рычаг  для  того,  чтобы

 использовала   местная   администрация   влияние   на

 предприятие,  если  его не использовать, мы ничего не

 добкемся. Это одно.

      И  в  13  пункте  там,  где  идет государстенные

 заказы.  Ведь они конкретно тоже на местах в районнах

 располагаются,  а  мы  только  до  уровня  области их

 распространили.

     

      АЗАРОВ   М.   Я.   Уважаемый   народный  депутат

 Немировский,  я  вас  попрошу,  давайте мы посмотрим,

 если  областные рады не скористуються данной нормой и

 при  утверждении  своих бюджетов не распространят эту

 норму  для  городских  и  районных, то мы корректируя

 бюджет  по итогам полугодия и посмотрев как эта норма

 сработала  в  масштабах  области  и республики, тогда

 вернемся  к  рассмотрению  этого  вопроса, но сейчас,

 Петр  Кузьмич  абсолютно  прав.  Все-таки  существует

 определенная иерархия бюджетной системы.

     

      ГОЛОВА.    Пропозицію   немировського   потрібно

 ставити на голсоування? Ставиться на голосу... Він не

 наполягає?  Не  наполягає.  Спасибі.  Все.  Спокійно!

 Спокійно.  Костицький,  що...  який пункт? Він вносив

 пропозиції,  я,  чесно  кажучи,  їх просто у цій масі

 пропозицій не знайшов...

     

      КОСТИЦЬКИЙ

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 колеги!

      Я хочу висловити ще 3 аргументи з приводу пункту

 9. Перше, ви всі їздите відпочивати в ці 4 області: в

 Карпатський регіон. І вам зочеться, щоб там соціальна

 сфера  була  нормальною.  І щоб ви добре відпочивали.

 Або ваші діти.

      Друге.  Ліс  (а там 40% лісових запасів України)

 потрібен  для всієї України, а лісовозні дороги, вони

 проходять через села, і теж вони в жахливому стані. А

 лісозаготівля реміщається у важкодоступні райони.

      І  третій  аргумент. Адже із змісту цього пункту

 випливає,  що необхідно кооперувати або концентрувати

 кошти  місцевих  адміністрацій і міністерств, про які

 йшлося.  Тобто  не йдеться про те, щоб більше з Києва

 взяти   грошей.   А  про  те,  щоб  кошти  місцеві  і

 центральні були концентровані на певних об'єктах, щоб

 не робив кожен щось своє.

      Тому  я  все-таки просив би вас, шановні колеги,

 підтримати  дев'ятий  пункт,  добавивши туди Мінпром,

 Мінлісгосп  і ще, може, Мінеконбезпеки. Я дуже прошу:

 проголосуйте, будь ласка,  ще раз.

     

      АЗАРОВ   М.   Я.  Уважаемые  народные  депутаты,

 действительно,  я прошел -там несколько голосов у нас

 не  хватило,  но  мы,  значя ограниченные возможности

 бюджета,  просто  не  можем реализовать в полной мере

 Закон  о гирських населенных пунктах. Поэтому давайте

 мы  сделаем  хоть  то, что мы можем сделать... И все-

 таки девятый пункт вот этот примем и проголосуем.

     

      ГОЛОВА.  Так,  я  посторно ставлю як виняток 9-й

 пункт  з  поправкою  Костицького, Пронюка, Азарова на

 голосування. Вона підтримується урядом, підтримується

 всіма,  хто  знає, що це таке. Голосуємо, будь ласка.

 Увага! голосуємо!

     

      "За" -

     

      Приймаємо  це  як протокольне доручення Кабінету

 Міністрів.

     

      АЗАРОВ М. Я. Да нет, это протокльно нельзя -чего

 там доручать?!..

     

      ГОЛОВА.  Не можна?..

     

      АЗАРОВ  М.  Я.  Это надо все-таки проголосовать,

 уважаемые народные депутаты.

     ШУМ У ЗАЛІ

     

      ГОЛОВА. Ніяких поіменних, ще раз, будь ласка, як

 вийняток...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Спокійно...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Так,  хто  сказав,  що  в  Миколаївській області

 СПІД, ну, що ви? Будь ласка...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Будь ласка.... Спокійно...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Я  прошу  уваги... Я прошу уваги, спокійно... Ще

 раз   прошу.   Ну,  от,  ми  так  само  обговорювали,

 пам'ятаєте  статус,  Закон  "Про  статус населених...

 гірскіх  населенних  пунктів". До тих пір, поки група

 депутатів  не поїхала туди, і подивилася, що це таке,

 і  сказали:  як  би ми знали, то ми б рівні понизили.

 От,  зараз і теж сама ситуація. Коли ми голосували за

 шахтарські проблеми, то ви ж не обурювалися...

      Я прошу вас, мова ж іде про доручення. Ставлю на

 голосування ще раз 9 пункт, підтримуйте, будь ласка!

     

      АЗАРОВ.   Причем   так   же   мы   поддержим   и

 Николаевскую...

     

      ГОЛОВА..........   з   поправкою   відносно  3-х

 міністерств..

     

      "За" -

     

      Дякую. Є пропозиція вцілому проголосувать.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Олександра Кужель.

      ШУМ У ЗАЛІ

     

      КУЖЕЛЬ.

     

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 народные  депутаты!

       Наверное,  случайно  упустили, когда голосовали

 11  Статью,  предложение  было и депутата Анисимова о

 том,  чтобы  в  этот  перечень  налогов,  которые  за

 превышение  остается  50%  в  районе,  вставить еще и

 подоходный  налог, потому что, чтобы стимулировать на

 местах  увеличивать  колличество   рабочих  мест.

      Я очень  прошу   поддержать  депутатов.

     

      АЗАРОВ.   Нет,   это  не  случайно,  это  вполне

 осознано  исключен  подоходный  налог,  я  об  это  м

 говорил.

      А  что касается предложения Паламарчука, вот они

 там  по............,  давайте  мы  протокольно примем

 поручение.

      Народный   депутат   Паламарчук.   Я  знаю,  эту

 проблему   на   Комиссии  рассматривали,  давайте  мы

 аналогичное  поручение  Кабинету Министров  сделаем.

      То  есть,  разработать  комплекс  мер, изысткать

 дополнительные      рессурсы      для     обеспечения

 противохолерных  всех мероприятий, ну, смысл такой, а

 редакционно  мы  поправим.

     

       ГОЛОВА.  Я  ставлю  на  голосування  пропозицію

 Кужель.

      За -

      Не  вистачило  голосів.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Доручення,   вірніше,  пункт,  який  пропонували

 миколаївці:  Кабінету  Міністрів  вишукати  додаткові

 кошти  на  організацію   боротьби  з  холерою.

 

       АЗАРОВ.   В   южных   областях,   не  только  в

 Николаевской.

     

       ГОЛОВА.    В південних   областях   України.

       Ставлю  на  голосування цю  пропозицію.

      За -

      Прийнято  рішення.

      В  цілому  ставиться  на голосування.

      Все,  всі  пункти   проголосовані.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Почекайте,  ось  голова  Комісії.

      Я прошу вас, Генадій Григорович, не ображайтесь.

      Дайте   Самохвалову,  про  порушення  Регламенту

 будемо  голосувать.

     

      САМОФАЛОВ Г.Г.

     

      Уважаемые  коллеги,  по предложению председателя

 бюджетной  комиссии  надо  было проголосовать 8 пукнт

 поименно.  Он  это  предложил. Мы этого не сделали. Я

 прошу   сейчас   переголосовать   8  пункт.  8  пункт

 постановы,  посмотрите,  пожалуйста.  Николай Янович,

 почитайте.

     

      ГОЛОВА.   В   цілому   ставиться   постанова  на

 голосування. В цілому, будь ласка.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      Є  потреба  поіменно  голосувать? Немає потреби.

 Прийнято рішення.

      Я  хотів  би подякувати Комісії з питань бюджету

 за  серйозну  роботу,  котру  вона  провела продовж 4

 місяців.   Безперечно,  Міністертству  фінансів,  яке

 зрозуміло  нарешті,  що  треба працювати у контакті з

 комісією.  Комісії  банківській, яка висловила слушні

 зауваження  всім  депутатам,  котрі працювали над цим

 документом.

      Я  розумію прекрасно, що він ще недосконалий, бо

 недосконале  виробництво.  Але  в  тих межах, що є на

 сьогодні,   ми   прийняли   оптимальне   рішення  для

 сьогоднішнього  дня.  Все  тепер залежитаме від того,

 наскільки ефективно спрацює  Кабінет Міністрів.

      Євгене Кириловичу, будь ласка.

     

      МАРЧУК Є. К. Шановний Олександре Олександровичу,

 шановні народні депутати.

      Я  хотів  би від імені Уряду всім подякувати вам

 за таке рішення і запевнити, можливо зараз це немодно

 такі  слова говорити, але я хочу дійсно запевнити, що

 Уряд  зробить максимально все, щоб і цей бюджет, який

 недосконалий,  виконати його оптимально, співпрацюючи

 активно  з  усіма  комісіями,  особливо  з  бюджетною

 комісією.

      З  другої...  Вірніше друга обставина, яка часто

 тут звучала. Можете бути впевненні, що якихось витрат

 такі,   які   б  були  невмотивовані  чи  за  плечима

 бюджетної комісії, їх не буде. Ми вже перконалися, що

 краще  і  ефективніше  і  потім більш спокійніше себе

 почуваємо,   коли  іці  навіть  гарячі  витрати,  які

 приходиться  роботи  під тиском різних обставин, вони

 потім  всіма  краще розуміються, якщо ми їх всі разом

 обговорюємо   і   приймаємо  рішення.  Тобто  я  хочу

 завірити  вас,  що Уряд буд і сприяти також тому, щоб

 особливо    виконання    бюджету   було   максимально

 підконтрольне Верховній Раді через бюджетну комісії і

 через інші механізми.

      Дякую ще раз всім.

     

      ОПЛЕСКИ

     

      ГОЛОВА.    Про   проект   Закону   України   про

 патентування деяких видів підприємницької діяльності.

 Чапюку надається слово, будь ласка.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Сесія продовжується,

 вона  е  закінчила  свою  роботи. Це ми бюджет тільки

 завершили. Подивіться на час.

      Іване  Олександровичу,  сідайте.  А вже після 18

 години, вже тоді справа кодного.

      Працюєм    дальше.    Будь    ласка,   Ростислав

 Степанович, доповідайте.

      Слухається питання про проект Закону України про

 патентування деяких видів підприємницької діяльності.

 Друге читання.

     

      ЧАПЮК

      Шановний  Головуючий!  Шановні народні депутати!

 Комісія  з  питань  економічної політики і управління

 народним   господарством   повторно  розглянула  і  в

 робочій  групі, і додатково на засіданні комісії. Всі

 зауваження,  які були висловлені народними депутатами

 після попереднього розгляду і з врахуванням практично

 абсолютної   більшості   їх,  виносить  в  повторному

 другому читанні на ваше схвалення.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги! Я вибачаюсь. Ну нам

 40  хвлин потрібно, згідно Регламенту, допрацювати на

 вечірньому засіданні. Ну давайте наберемся терпіння.

     

      ЧАПЮК. Закон має 8 статей.

      Значить,  по  першому пункту. Цей закон визначає

 порядок  (...........)  діяльності в сфері роздрібної

 торгівлі, торгівлі іноземною валютою, а також надання

 послуг  у  сфері  грального  бізнесу, яка провадиться

 суб'єктами  підприємницької  діяльності.

     

      ГОЛОВУЮЧУЙ.  Ростислав Степанович, давайте будем

 в режимі  другого читання  розглядати  цей  закон.

      По  приамбулі  єсть  питання?  Єсть. Будь ласка,

 запишіться. По приамбулі.

     

      ЧАПЮК.    Про    патентування    деяких    видів

 підприємницької діяльності.

     

      ГОЛОВУЮЧУЙ.  Будь  ласка.  Вітренко,  Стапанов і

 Чурута.

      3   питання.  У  трьох  депутатів.  Будь  ласка,

 Вітренко.

     

      ВІТРЕНКО  Н.  М.  Дякую.  Я  дуже задоволена, що

 нарешті  слово  дали,  щоб  задати питання. Це Закон,

 який   проходив   по   нашій  комісії.  І  цей  закон

 пов'язаний з бюджетом.

      Я, користуючись нагодою, що Євген Кирилович ще в

 залі, хочу підкреслити, що зараз відбулося найгрубіше

 порушення   прав  депутатів.  Такого  не  знає  жоден

 парламент  світу...

     

      ГОЛОВУЮЧУЙ.   Одну   хвилиночку.   Ви  по  якому

 питанню?

     

      ВІТРЕНКО  Н.  М....  щоб  голосували  бюджет  не

 поіменно   і щоб відповідальність  лягла  на всіх.

      Тому відповідальність за виконання цього бюджету

 повинна взяти  більшість  депутатів...

     

      ГОЛОВУЮЧУЙ. Я прошу -   відключіть  мікрофон.

      Степанов, будь ласка. За ним  Чурута.

     

      СТЕПАНОВ. Александр Николаевич, Чуруте передайте

 пожалуйста слово.

     

      ГОЛОВУЮЧУЙ. Ми  бюджет затвердили.

     

      ЧУРУТА  М. І. Уважаемые народные депутаты! Сечас

 нам  предлагают повторно рассмотреть во втором чтении

 Закон о патентовании некоторых видов деятельности.

      Я  хочу  сказать  по этому Закону следующее. Ну,

 во-первых, Закон нам был роздан во вторник вечером, и

 в   нарушение  регламентных  сроков  мы  сегодня  его

 рассматриваем. Это первое.

      Во-вторых, докладчик в своем вступительном слове

 не  сказал,  что  в  сревнительной  таблице  допущены

 технические  ошибке,  а  также  грубейшие  нарушения,

 когда   пропощены  целые  предложения  или  некоторые

 пункты  написаны  слитно,  что  когда читаешь, вообще

 получается галиматья.

      Кроме  того,  и самое главное, почему я выступаю

 противником   этого   Закона  именно  сейчас.  У  нас

 присутствует  Евгений Кириллович Марчук, к которому я

 также  хочу  обратиться.  Значит, при подготовке этого

 Закона  ко  второму  чтению,  я  посылал  депутатские

 запросы  аторам,  разработчикам  этого  Закона с тем,

 чтобы  предоставили  информацию  о том, каким образом

 были установлены ставки торгового патента. В ответ, я

 не получил ответа. На комиссии мне сказали, что таких

 расчетов  нет,  и  Кабинет Министров такие расчеты не

 предоставил.  Поэтому  я  не  против того, чтобы, как

 говориться,   облагать   налогом   вот   тот  теневую

 торговлю,  но для этого я хочу знать и видет расчеты,

 которые   Кабинет  Министров  по  каким-то  расчетам,

 причинам нам не дает. Я считаю, что это неуважение не

 только  к нам как к народным депутатам, а в целом как

 Верховному Совету.

      И  на  комиссии  уважаемый докладчик сказал, что

 этот Закон мы будем принимать "втемную", так сказать,

 импирическим  путем.  И  когда  мы  увидим, что после

 принятия  нашего  Закона  через  3-4  месяца торговля

 начнет  умирать,  тогда  мы  внесем  поправки  в этот

 Закон.

      Поэтому,  я  не  хочу  новых  экспериментов  над

 нашими  людьми  и  предлагаю  этот  Закон  сегодня не

 рассматривать,  тем  более, что поправка ь 7 депутата

 Пименовой  как  раз  об этом гласит, но она почему-то

 записана под ь 7, а не под ь 1.

     

      ГОЛОВА. Я прошу... Все. Ростислав Станіславович,

 будь ласка.

     

      ЧАПЮК.   Змушений   дати   відповідь  на  перше.

 Представлений   був  проект  цього  Закону  Кабінетом

 Міністрів  10  жовтня,  і його завізували авторитетні

 керівники   Уряду,   віце-прем'єр   Пинзеник,  голова

 правління    Нацбанку    Ющенко,   міністр   фінансів

 Германчук,   міністр   економіки   Гуреєв,  заступник

 міністра   юстиції   Стечинський   і  два  заступника

 головної   Держподаткової   інспекції  Регорицький  і

 Шитреєв.

      Крім  того, я не закончив, є розрахунки Головної

 державної  податкової  інспекції про те, що прийняття

 цього  закону  дає  додаткове надходження в державний

 бюджет   13.   2   трильйона  карбованців  додаткових

 надходжень.   Це   також  є  за  підписом  головного,

 начальника   держінспекції   Ільїна,   про   що  мені

 і  Чурута  в  ході  засідання  комісії ознайомитися і

 ознайомитися в ході засідання робочої групи.

      Здається  все,  що  я  повинен  вам  сказати.  А

 відносно  строків.  Це друге повторне читання другого

 читання  або  повторна версія другого читання. Перший

 раз  була  представлений  документ  1  лютого  і було

 достатньо   часу   ознайомитися  всім.  А  це  вже  з

 добавками   як   раз  автора  Чурути і  ще  декількох

 народних депутатів.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  прошу запросіть депутатів у зал,

 вони трошки розслабились і будем працювать дальше.

      Степанов,  будь ласка. Достатньо, я думаю. Ви не

 задоволені? Чурута, будь ласка.

     

      ЧУРУТА.  Уважаемые  народные депутаты, докладчик

 вводив вас в оману, як кажуть на український мови,

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну надо ж якийсь прецедент для того,

 щоб сесію зупинити.

     

      ЧУРУТА.   Передо   мной   лежит   ответ  Главной

 государственной  налоговой  инспекции  Украины  от 23

 января   за   подписью   Регуревского   (?),  который

 сообщает,  что  доходы, которые планируется получить,

 значит,  составляют (здесь указано) 32 триллиона. Это

 первое.

      Второй  его  ответ,  уже  Ильина  от  12 марта -

 значит,  здесь  доходы  планируется  получить  уже  в

 размере  23  триллионов.  То  есть  10 триллионов уже

 потеряно... Это один момент.

      Второй   момент.   Значит,   уважаемый   депутат

 Терехин,  когда  представлял нам в первом чтении этот

 закон,  он  говорил  (цитирую по бюллетеню номер 48):

 "Орієнтовно  сума  надходжень  за  рік від реалізації

 торгових  патентів  становитиме близько 32 трильйонів

 карбованців, або 177 мільйонів...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я виьачаюся! Чурута, ви ж розумієте,

 ми ж не на комісії - ми на сесії...

     

      ЧУРУТА.    Закінчую!   Пропоную   прийняти   цей

 законопроект у першому читанні і постаратись принйяти

 його  в другому та затвердження бюджетом на 1996 рік.

 Тому в мене запитання: ви мені, будь ласка, покажіть,

 де   в   Державному   бюджеті,   який  ми  тільки  що

 затвердили,  є строчка об этом законе, 30 триллионов,

 которые  будут поступать в бюджет, где они в доходах?

 Їх немає! Їх немає... Будь ласка, поясніть.

     

      ЧАПЮК.  Даю  відповідь. Перше. Те, що у вас є на

 руках,  32  трильйони, це було до першого читання, до

 тих змін, що пізніше Кабінет Міністрів вніс в розмірі

 вартості  патенту.  Остання  цифра  -13,  2 трильйони

 карбованців. Це по-перше.

      Друге.  В  бюджеті  то не відображено і не могло

 бути  відображеним,  бо нами не затверджено. Закон не

 затверджений, він не міг відображатися.

      І   останнє.  Ми  прийняли  тільки  що,  шановні

 народні  депутати,  постанову  до  бюджету, де другим

 пунктом,  або  статтею  2  відображено,  що додаткові

 надходження  у  тих законах, котрі будуть передбачати

 додаткові  надходження  до  бюджету,  використати  на

 соціальний захист населення.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  У  мене  лише  одна  така

 ремарка.  Я  думаю, шановні колеги і шановний депутат

 Чурута,   ви   так  кажете,  наче  ви  хочете  ког-то

 захистити. І заиститьне стільки поступлення в бюджет,

 скільки  заистить  цей  ігровий  бізнес,  за який іде

 мова,  Ви  розумієте?  Тому,  так  воно  сильно видно

 наяву.  Тому,  я  ставлю  на  голосування назву цього

 закону  і  преамбулу до нього. І прошу проголосувати,

 затвердити.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Голосуєм.

      Ми   працюєм в Регламенті  другого читання.

     

      "За" -

     

      Азаров, будь ласка.

      В мене на  мониторі  325  депутатів у залі...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Будь ласка, Микола Янович.

     

      АЗАРОВ.  Уважаемые  народные депутаты, уважаемый

 Александр  Николаевич,  я  хотел бы ответить депутату

 Чуруте.  Вы  в  постанове  Про порядок введення в дию

 Закона "Про державный бюджет" запланировали додаткови

 кошты  до бюджету. И даже расписали, как мы их будем,

 эти додатковые кошты, так сказать, распределять.

      Предлагаемый  закон сегодня -чрезвычайно важен в

 части  расширения базового налогобложения, охватывает

 налогообложением тех, кто  никогда налоги не платил.

      Но,  Александр  Николаевич, я...., посмотрите, в

 зале    сколько    людей    и   этот   закон   должен

 рассматриваться  когда  действительно  будет  кворум,

 чтоб  мы его проголосовали и пприняли.

      Давайте  мы сейчас что-нибудь попроще, а сегодня

 снимем  и вынесем его сразу же на завтра на утро, или

 на  понедельник  на  утро.    Но  проголосуем.

      А  сегодня  мы его можем просто, так сказать, не

 рпоголосовать,  потому  что  в  зале  мало  людей. Да

 подустали  еще.

       Александр Николаевич,  я вас  рпошу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  колеги!  Питання  Азаровим

 внесено,  безперечно, правильно. І всі тут розуміють,

 і  я  і кожний  сидячий.

      Ми  ж  працюємо в режимі-то сесійного засідання.

 Сьогодні  я  розумію, що дійсно-то, незвичайний день.

 Але  завтра  Ростислав  Степанович  повинен відбути у

 відрядження,  при  тому...

      Якщо  ми  поставимо його завтра першим питанням,

 він  ще  цей   час  може  працювати.

      Завтра  першим.

      Тоді   переносимо на  завтра.

     

      ЧАПЮК.  Спасибі,  мудро.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сідайте,  будь  ласка,  спасибі  за

 плідну  роботу.

      Олександра  ВОлодимирівна  Кужель...

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Не  будемо  працювать?

      Ну,  враховуючи  напругу,  в  якій  ми  сьогодні

 працювали   в   режимі  і  одну  годину  ми  все-таки

 процювали  в  обіднї  перерву, тому вечірнє засідання

 оголошується  закритим. Завтра розпочнемо роботу о 10

 годині.