Стенограма пленарного засідання

22 березня 1996

                 ЗАСІДАННЯ СОРОК ТРЕТЄ

      с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

    У к р а ї н и  22  б е р е з н я   1996  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Доброго  ранку, шановні депутати, члени

 Кабінету  Мінісітрів, журналісти  і  гості  Верховної

 Ради!  Запрошую  депутатів  до  реєстрації.  Я  прошу

 уваги,   проводиться   поіменна  реєстрація.

      Встигли  зареєструватися 330 народних депутатів.

 Ранкове засідання оголошується відкритим.

      У  роботі сесії бере участь Кабінет Міністрів на

 чолі   із   Прем'єр-міністром   Євгеном   Кириловичем

 Марчуком.

      Оскільки ми впродовж останніх трьох днів не мали

 змоги  проголосувати депутатські запити, які потрібно

 надіслати  до  адресатів  відповідних,  то  я витрачу

 півтори  хвилини, щоб їх оголосити, ми проголосуємо і

 підемо  далі  за процедурою.

       Депутатські   запити  надійшли  від  Бобриньова

 Олександра   Васильовича  до  Генерального  прокурора

 України,   міністра  внутрішніх  справ голови  Служби

 безпеки України стосовно проведення розслідування про

 обставини  автоаварії,  коли  17 березня цього року в

 Севастополі   був   збитий   автомобілем  кандидат  у

 депутати Верховної Ради України Антолій Юрковський.

      Я  привертаю  увагу  Генеральної  прокуратури до

 цього  випадку,  бо  це  на  одному  і  тому ж окрузі

 тільки-но   вбитий   обраний  депутат,  коротше,  став

 неживим  новий обраний депутат, не зрозуміла причина,

 йде  розслідування  і воно ще не завершено. І знову ж

 кандидат  в депутати із якихось причин невідомих стає

 жертвою   автоаварії.  Треба  розслідування  провести

 грунтовне,  щоб дати  відповіді  на  всі  запитання.

      Ратушного Михайла Ярославича до Прем'єр-міністра

 України   стосовно   невиплати  заробітної  плати  за

 листопад-грудень  минулого року працівникам бюджетної

 сфери    з    Баразького   та   Лановецького   району

 Тернопільської  області;

      Гармаша   Леоніда   Івановича   до  Генерального

 прокурора   України   та   голови  Комісії  з  питань

 законності  та правопорядку у зв'язку з невдоволенням

 відповіддю  Генеральної прокуратури стосовно розгляду

 скарг  громадянина    Тоцького;

      Гурвіца  Едуарда  Йосиповича до Голови Верховної

 Ради  України стосовно матеріалів, поданих на розгляд

 Президії  Верховної  Ради  в питанні про стосунки між

 Одеською  міською та обласною Радами (з цього приводу

 я хочу сказати, що дане доручення відповідне Комісії,

 яка  створювалась для аналізу цієї ситуації, Президія

 прийняла,   на   мій   погляд  зважене  рішення,  але

 відповіді  на  всі  питання  повинні  теж  бути  дані);

      групи  народних депутатів -Поровський, Шевченко,

 Хумнич,   Ярошинський,   Матковський,   Омельчук  -до

 Президента  України стосовно відповіді Міністерства у

 справах  преси та інформації щодо звернення депутатів

 від  Рівненської  області  про  відзначення 435-річчя

 виходу  в світ  Пересопницького  Євангліє;

      Шейка   Петра   Володимировича   до   Президента

 України,    Прем'єр-міністра   України  у  зв'язку  з

 відсутністю  відповіді  на  звернення  депутатів  про

 створення    Ботуринського    держваного    історико-

 культурного  заповідника "Гетьманська столиця". Прошу

 звернути  увагу  на  цей  запит,  бо  це  надзвичайно

 важлива  для  історії  України і для нашої культурної

 спадщини   обставина   і   нею  треба  скористуватися

 безперечно.

      Квятковського  Ігоря  Васильовича  до  Кабінету

 Міністрів України у зв'язку з несвоєчасним виконанням

 постанови     Верховної     Ради    щодо    погашення

 заборгованості  по  заробітній  платі  та затримку її

 виплати   працівникам   бюджетної   сфери   Віницької

 області.

      Алексєєва Володимира Геннадійовича до Президента

 України   стосовно   Указу   щодо  компенсації  втрат

 населення   від  знецінення  вкладів  ощадбанку.  Теж

 болюча  тема,  ви  пам'ятаєте  наскільки  вона гостро

 звучить у пресі і ососбливо на зустрічі з виборцями.

      Всі  ці  запити мають підстави бути направленими

 від  імені  Верховної  Ради,  від  імені  депутатів і

 ствердженні   Верховною  Радою,  оформленні  як  слід

 ініціаторами   і  Секретаріатом.  Тому  я  ставлю  на

 голосування  питання  про направлення за відповідними

 адресами цих депутатських запитів, будь ласка.

 

      "За" -

 

      Дякую.  У  нас...  До  мене  заходили до початку

 засідання  сьогодні групи депутатів від ряду фракцій,

 просили  перерву для того, щоб з'ясувати позицію по 4

 статті  відносно  конкретизації  використання обсягів

 капіталвкладень,  де  визначено  у  4  статті, там 90

 трильйонів карбованців.

      Ми   домовилися   таким   чином,   і   вони   не

 наполягатимуть,  я  буду  їх  просити,  що  ми  будем

 розглядати  подальші  інші  статті,  а потім, якщо ми

 вкладемося,  наприклад,  до 12 години із усіма іншими

 статтями,  то  ми  повернемося  до  цього  і  ще  раз

 поставимо  на  голосування ту пропозицію, розшифровку

 зробимо,  не  порушуючи  баланс  4  статті. Це перший

 нюанс.

      А  другий. Якщо ми не встигнемо до 12 години, то

 тоді з 12 до 12. 30, коли буде йти Президія Верховної

 Ради,  вони   проведуть   консультації,  всі  фракції

 проведуть  консультації  з  цього приводу. А я просив

 би,  щоб  фракція  селян,  зокрема,  підійшла  в інші

 фракції,  пояснила  суть питання, що це немає ніякого

 застереження,   ніякої  загрози  нема  для  порушення

 балансу,  а  йде  мова  про  дотримання  Закону " Про

 пріоритетність    розвитку    села",   де   визначені

 відповідні  пропорції  використання капіталовкладень.

 Ясно, так?

      А  тому  йде дальше за процедурою. Микола Янович

 запрошується  на  трибуну.  Ми  проголосували вчора 5

 статтю.   Ні,   ні, страва  в  тому,  що  вчора  було

 роз'яснення  теж, що у нас іде в закритому режимі дві

 статті,  прошу вибачити, дві статті, але вони всеодно

 не  обговолрюються  у  Верховній Раді, а з'ясовуються

 обставини  тільки  через  відповідну комісію. Тому ви

 вчора  мали можливість, а сьогодні просто поставлю ці

 статті на голосування автоматично.

 

      АЗАРОВ М.Я.

 

      Уважаемые   народные   депутаты!   Мы   с   вами

 проголосовали за 9 статью включительно и остановились

 на 10 статье.

 

      ГОЛОВА.   Так,  прошу  уваги.  До  10  статті  у

 порівняльній  таблиці на 25 сторінці подивіться, будь

 ласка.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Она  не новая статья. Она была в

 первом  чтении. КАбинет Министров предложил перенести

 сумму  превышений из доходов Государственного бюджету

 в доходы мисцевых бюджетов. Вот смысл 10 статьи.

      Да, есть поправка  Анисимова.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Анісімову слово.

 

      АНІСІМОВ

      178, город Запорожье, Анисимов.

      Значит,    я    пропрошу    народных   депутатов

 внимательно  меня  послушать и все-таки согласиться и

 поддержать.   Первое.  Значит,  статья  ь10  в  такой

 редакции   несет   с   собой  нагрузку,  что  Кабинет

 Министров  на  сегодняшний  день  725 постановлением,

 ссылаясь   на  такую  же  поправку,  которая  была  в

 предыдущем  бюджете,  выпустил постановление, которое

 практически заморозил заработную плату.

      Почему  я  говорю по этому что ее нельзя в таком

 виде   пропускать   и  прошу  народных  депутатов  не

 поддержать  голосование  за  эту  статью?

      Первое.  Нет  бюджетной резолюции этой нормы. Мы

 ее  отклонили.

      Второе.   Вводится   дополнительный   налог  -30

 процентов   -за   превышение   фонда  потребления,  а

 приоритет  в  создании  норм  подоходных  нормативных

 актов,  что касается налогообложения, это преригатава

 Верховного Совета.

      Третье  нарушение.  Часть  фонда  оплаты уйдет в

 тень,   уже  показала  практика.  Будут  выпачиваться

 заработные  платы  через  фонды,  страховые компании,

 профсоюзы. И бюджет недосчитается огромную количество

 сумм  в  денежном  выражении,  которые  должны идти в

 фонд,  в  первую очередь, пенсионный. 12 процентов от

 соцстраха  идет  на  чернобыльское  обеспечение и так

 далее  и тому  подобное.

      Четвертое.   В   металлургическом  комплексе  на

 сегодняшний  день  доля  заработной  платы составляет

 порядка  2-4  процента.  Разьве  это подход сегодня к

 человеку, производящему  материльные  блага?

      Наверное  такой  дешевой  силы  не  найдешь ни в

 одной  мировой  практике.

      И  пятое. Не повышение фонда оплаты -я обращаюсь

 к  Евгению  Кирилловичу  -несет  функции  инфляции, а

 ценообразование.

      Вы  сегодня  еще  раз  посмотрите  на  некоторые

 предприятия,   которые   в  это  кризисное  состояние

 экономики, рентабильность установили 50-60 процентов.

      Поэтому   я   предлагаю   эту  норму  статьи  не

 поддерживать.  Но сегодня будет высказывания в другом

 плане,  что  мы  заложили  все-таки в местные бюджеты

 определенную  сумму.

      Поэтому  ряд  народных  депутатов  и я конкретно

 тоже   предлагаю  статью  ь10  изложить  в  следующей

 редакции.  Статья  ь10  бюджет излалается в следующей

 редакции:   "установити,   що   в   1996   році  суми

 перевищення  планових надходжень прибуткового податку

 з   громадян  зараховуються  до  бюджетів  Автономної

 Республіки  Крим, областей, міст Києва та Севастополя

 в   повному  розмірі".  И  я  думаю,  мы  этим  самым

 компенсируем часть той доходной части, которая должна

 прийти в местные Советы. Было предложение Кириченка -

 заместителя   главы   администрации  Днепропетровской

 области    -эту    норму   Кириленка   установить   в

 постановляющей  части,  пункт  10, я думаю, мы должны

 подкрепить и статьей ь 10. Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА.  І тим самим простимулюєм продуктивність

 праці...

 

      АЗАРОВ  М. Я. Уважаемый Александр Александрович,

 значит,   это  так  на  первый  взгляд  кажется,  что

 простимулируем,   но   если   мы  посмотрим  детально

 нормативы,  то  у нас 100-процентное друкування имеет

 очень  много  областей, и ничего мы там стимулировать

 не  будем, поскольку все 100% и остаются, в том числе

 и превышающие.

      Что  касается...  Что касается... Ну, я прошу не

 перебивать!

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  спокійно!  Спокійно, будь

 ласка!  Я  прошу  ще  раз: спокійно! Візьмете слово -

 скажете.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Иеперь,  что  касается,  еще раз

 повторяю  тот аргумент, который я высказывал вчера. В

 сумме расходов и доходов Государственного бюджета 65%

 приходится   на   расходы  Государственного  бюджета.

 Поэтому,  относить  все превышение по прибыли и т. д.

 на  доходы местных бюджетов не правильно. Более того,

 я  еще  раз  напоминаю  вам, что это превышение может

 быть  достигнуто  не  засчет,  так  сказать, огромной

 работы  областей  местных  организаций  над  доходами

 бюджетов,  а  засчет индекса инфляции, всего-навсего.

 Что мы в этом случае будем делать?

      Поэтому,  давайте  здесь  думать  о  том, что из

 Государственного  бюджета  финансируется, в том числе

 АПК,  угольная промышленность, народный хозяйственный

 комплекс,  здравоохранение,  социальное обеспечение и

 много  другий статей. И вот так вот с голоса: даватйе

 100 % оставим...

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.   Я  прошу,  одну  хвилиночку.  Анісімов

 виступає  в  даному випадку від кількох комісій, тому

 він більше говорить, ніж...

 

      АЗАРОВ     М.     Я........    нашей    комиссии

 заинтересовать область и оставить превышение...

 

      ГОЛОВА.  Будь   ласка,   я  даю  ще  раз  слово

 Анісімову, а потім

 

     АЗАРОВ М.Я.       Поскольку  эта наша инициатива,

 нашей  комисссии  заинтересовать  область  и оставить

 превышение

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, ще раз даю слово Анісімову,

 а  потім  Германчук  і  ставлю  на  голосування. Одну

 хвилиночку.

 

      АНІСІМОВ.     Я  еще  раз хочу сказать и Николаю

 Яновичу,  я  его  очень  уважаю,  я  говорил совсем о

 другой сути. Если, к примеру, сеголня закладывается в

 области  и  она собрала подоходный налог 10 рублей, 5

 рублей  отдает  в  государстенную  казну,  а 5 рублей

 оставляет  у  себя.  Пускай  эта норма остается. А мы

 говорим,  что  будет свыше 10 этих рублей, стимулируя

 работу  и  областей,  пускай  они останутся в местных

 советах.   Вот   о  чем  идет  речь.  Поэтому  мы  не

 затрагиваем   сумму,   которая  на  сегодняшний  день

 зафиксирована  и  должна  входить  в  государственный

 бюджет. Вот о чем идет речь.

 

      АЗАРОВ  Н.  Я. Уважаемый Леонид Александрович, я

 вас  тоже  глубоко  уважаю,  но  вместе с тем, я хочу

 отметить, что вот эти превышения 10 рублей могут быть

 достигнуты  за  счет того, что уровень инфляции будет

 не 34 процента, а 65. Так. Поэтому мы заложили норму,

 норму  заложили,  что  вот  превышение над 10 рублями

 пойдет    в    размерах    50    процентов    -доходы

 государственного  бюджета, уже уменьшает пропорцию 35

 и  65,  то  есть  больше  остается  на  местах,  а 50

 процентов останется на местах.

 

      ГОЛОВА.   Шановний  Микола  Яновичу  і  шановний

 Леоніде  Олександровичу,  і  взаємношановні депутати,

 слово  має  теж  і  Петро  Кузьмич  Германчук  і  теж

 депутат, і теж шановний, будь ласка.

 

      ГЕРМАНЧУК.   Спасибі. Ну, перше, це врегулювання

 не   фонду  заробітної  плати,  а  регулювання  фонду

 споживання.  Кабінет  Міністрів прийняв це рішення не

 тому, що захотів якось зменшити реальну оплату праці,

 навпаки, він хотів прив'язати реальну заробітну плату

 і  оплату  праці  до об'ємів виробняцтва. Це перше. І

 завжди  регулювання...  Я  не  розумію, якщо хтось не

 розуміє... Я вам один приклад приведу 1995 року -що в

 зв'язку  з  нерегулюванням заробітної плати тільки по

 бюджетній  сфері ми мали +105 трильйонів карбованців,

 які у нас не враховані у бюджеті. І тепер всі питають

 уряд,  де взять ці 105 трильйонів карбованців. А якщо

 ще  й  так  розподілити  -5  + 5 -і все те, що зверх,

 віддати  на  місцеві  бюджети,  то  ми  завжди  будем

 заложниками  місцевих  органів влади і завжди Кабінет

 Міністрів  буде  відповідати  за  оплату  праці. Тому

 Кабінету  Міністрів  позиція  -за  регулювання  фонду

 споживання.

 

      З ЗАЛУ. Неправильная позиция!..

 

      ГОЛОВА.  Я прошу, спокійно. Спокійно... Що скаже

 комісія,  яка відповідає за заробітну плату? Шановний

 Юрій Буздуган.

 

      БУЗДУГАН Ю.О.

      Дякую. Шановні колеги, по-перше, я хочу сказати,

 що   справа  йде  про  мізерну  суму.  В  бюджеті,  в

 Державному  бюджеті  вона  складала 0,05%. В місцевих

 бюджетах це буде приблизно 0,1% всього. Тому не треба

 говорити,  що  місцеві  бюджети  сильно постраждають,

 якщо ми не підтримаємо цю статтю.

      Другий момент. Будемо говорити відверто -це все-

 таки   механізм  скорочення,  стримування  заробітних

 плат.  Зараз  доля  зарплати  у  ВВП  складає  31% за

 офіційними  даними.  Міжнародна організація праці дає

 9,  6%.  Ну, невже ми і далі будемо жити за приницпом

 "З'їмо  спочатку  твоє, а потім кожний своє"? Давайте

 все-таки   не   підтримаємо  цю  статтю.  Я  пропоную

 підтримати позицію депутата Анісімова.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      З ЗАЛУ. Вообще убрать...!

 

      БУЗДУГАН Ю.О. Убрать!..

 

      ГОЛОВА.  Так,  одну  хвилиночку!..  Є...  будьте

 уважні6  будьте  уважні!.. Є процедура, якої ми маємо

 дотримуватись.  Оскільки у першому... під час першого

 читання  цієї  статті  не  було, то я не можу ставити

 питання  на  голсоування  про  її  вилучення  -я можу

 ставити тільки пропозиції про її затвердження.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      І  тому  я в такій послідовності і дію. Я ставлю

 на  голосування  статтю  10  в  редакції від комісії.

 Прошу.

 

      "За" -

 

      Воно не одержало потрібної кількомті голосів.

      Тоді  я  ставлю  на  голосування альтернативу за

 змістом яку вніс, одну хвилиночку... Ми проголосим, а

 тоді будемо визначатися долі...

 

      АЗАРОВ М.Я.    Значит, по Регламенту, мы никакие

 альтернативы  на  ставим  на  голосование, мы идем по

 перечню. Мы ее сняли и все...

 

      ГОЛОВА. Ну, давайте так...

 

      АЗАРОВ М.Я.    Мы  за  нее  не проголосовали, мы

 исключаем, идем дальше по....

 

      ГОЛОВА. Тоді вважається 10 стаття виключена...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Тоді,  я  прошу,  ну,  заспокойтеся...  Тоді,  є

 пропозиція,  щоб  Анісімов  і  Буздуган  внесли це як

 доповнення  до  проекту постанови, де забов'язати або

 те  доручення... вважати  необхідним в 1996 році суми

 перевищення    планових     надходжень   прибуткового

 податку  з громадян зараховувати до бюджету Автономії

 Крим і...  хоч це  - норма закону взагалі.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ну,   Михайленко  вносив  пропозицію  цю  вчора,

 давайте  ми  її в постанові відобразимо, в постанові.

 Все, дякую.

      11  стаття.  Продовжити  на  1996 рік термін дій

 статті  12,  16,  24,  25,  39  Закону  України  "Про

 Державний бюджет України на 1995 рік", Микола Янович,

 будь ласка, прокоментуйте.

 

      АЗАРОВ. Ну,   что тут коментировать особенно ....

 

      ГОЛОВА.  Коментуйте те, що радіослухачі слухають

 і  номери  ж  вони,  для  них.....  номери  нічого не

 говорять..... поясніть суть коротенько....

 

      АЗАРОВ. Значит, 12 статья в 1995 году определяла

 доходы  бюджета,  80 видсоткив коштив, що приходят до

 соотвествующих   позабюджетных  фондов  приватизации,

 плата  за  понадлимитне  выкорыстання  пресных водных

 ресурсов,    розподил    платежив   за   корыстування

 надрами...

      Теперь, 16 статья говори об обязательных взносах

 на  державное социальное страхование.

      Теперь,  24  статья  говорит  о финансированиях,

 связанных   с   ликвидаций   наслидков  Чернобыльской

 катастрофы,  определяет законодательно перечисления в

 Чернобыльский фонд.

      25  статья  определяет, что 90 видсотков коштив,

 что   поступят   от    приватизации   и  завершенного

 будивныцтва также будут направляться на Чернобыльскую

 строительную программу.

      39  статья говорит о том, что приостанавливается

 действие на 1995 год предоставление различных льгот и

 так  далее.

      Вот ,  собственно  говоря,...

 

       ГОЛОВА.   Тобто,   для  спеціалістів  бюджетної

 зрозуміло,  що  ті  норми,  які діяли в минулому році

 стосовно згаданих статей будуть діяти і в 1996 році.

      Нема зауважень тут?

      Немировський  вносив  рпопозицію, будь  ласка.

 

      НЕМИРОВСЬКИЙ.  Мыкола Янович, дело в том, что 12

 статьей  предусматривается 28 % налога на добавленную

 стоимость.

      Пожалуйста,  уточните,  28  или  20? Потому что,

 если  продолжить  статью 12 1995 года, то получается,

 что  мы  опять  вводим налог на добавленную стоимость

 28%. Прокомментируйте,  пожалуйста.

 

      АЗАРОВ. Уважаемый депутат Немировский! 12 Статья

 в  редакции  Закона  1995  года  ничего  не говорит о

 налоге   на   добавленную   стоимость.   Ставка   как

 действовала  20%, так  и действует.

      Я  не  знаю,  какую  вы  смотрите  12 Статью. 12

 Статья  гласит, состоит  из    трех  пунктов:

      а)  80%  коштів,  яка  надходять  до відповідних

 позабюджетних  фондів від приватизації об'єктів малої

 приватизації,  зараховується  до відповідних місцевих

 бюджетів   і   спрямовується   на  підтримку  рпограм

 соціального  розвитку.

      б)  Плата  за  понадлімітне використання пресних

 водних  ресурсів.

      в) Розподіл платежів за користування надрів.

 

       ГОЛОВА. У вас бюджет за 1995 рік на руках?

 

      АЗАРОВ.   Вот  бюджет 1995  года.

 

      ГОЛОВА. Ану,  прочиайте  свою  12статтю.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Ви   цитуйте,  що  ж  ви  коментуєте,  цитуйте!

 

      НЕМИРОВСЬКИЙ. Установить  налог  на  добавленную

 стоимость  в  1995  году  в  размере  28%.  Начало 12

 статьи,  бюджет  за  1995  год,  это  те  экземпляры,

 которые вы раздавали с самого н ачала. Если вы что-то

 уточняли  -это другой вопрос. Но то, что было роздано

 на  руки,   там  28%  написано.

 

      АЗАРОВ.  Ну,  уважаемый  депутат  Немировский, я

 читаю  здесь с трибуны, я зачитываю официальный текст

 закона  по  ведомостям  опубликованного  закона.

 

       ШУМ   У   ЗАЛІ

 

      ГЕРМАНЧУК.      Буде  діяти ставка 20 процентів.

 Там же чітко.

 

      ГОЛОВА.  Все  ясно. Інше питання було. Стаття 11

 ставиться на голосування в цілому.

 

      АЗАРОВ М.Я.    Одиннадцатая.

 

      ГОЛОВА. Одинадцята.

 

      "За" -

 

      Прийнято рішення.

      Стаття   12.  Повернуті  у  1996  році  бюджетні

 позички,  надані  Мінсільгоспу,  Держкомітетут  і так

 дальше,  обліковуються  на  окремому  розділі доходів

 Державного    бюджету    та   використовується   міра

 надходження      для      фінансування      закупівлі

 сільгоспродукції  за держконтрактами 1995-96 років на

 зворотній основі. І так далі за текстом.

      Зауважень  тут не було, здається. Погоджена вона

 була. Голосуєм. Ставлю на голосування.

 

      "За" -

 

      Дякую.

      Голосуються 13, 14 статті в цілому.

 

      "За" -

 

      Прийнято рішення.

      Відносно 15 статті, про склад доходів Державного

 бюджету  і  додатково,  що  зараховується виручка від

 реалізації  і  тому  подібне.  Є  зауваження  тут?  Є

 зауваження.   Давайте  ми  пройдемо  до  порівняльної

 таблиці,    подивимось   на   пункти,   котрі   треба

 голосувати.   Із   мотивів   голосування...  Так,  це

 правильна   підказка,   з   мотивів   голосування.  Я

 зауважень  не  бачу  у  порівняльній  таблиці. Тим не

 меньше... Прошу вибачити, це ж не нова стаття, ні? Не

 нова.  Хто  хоче з мотивів голосування і має підстави

 для  того,  запишіться.  Запишіться,  я  кажу,  по 15

 статті. Але хто на те має підстави, я не бачу хто має

 підстави.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Та нема, мы ее приняли без единого

 замечания в первом чтении.

 

      ГОЛОВА. Тому я...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Що,  що?  Так э голова Комісії з питань оборони,

 вк він скаже, так і буде. Список опублікований.

      М'ясковський,  ви  давали зауваження сюди? Цушко

 давав? Будь ласка.

 

      ЦУШКО

      Депутат Цушко, 315 округ, селянская фракция.

      Уважаемый    докладчик!    Уважаемый   Александр

 Александрович!  В  этой  статье  мы разрешаем органам

 государственной   власти,  которая  финансируется  из

 бюджета  вот  по  пункту  а)  20  процентов  на  свое

 развитие,  которые  будут ими изкяты; по пункту г) 15

 процентов;  по  пункт е) 20 процентов. Это фактически

 мы     создаем     условия    для    функционирования

 государственного   или   узаканиваем  государственный

 рекет.    Потому   что   органы,   которые   являются

 государственными  органами  контроля,  я  имею  ввиду

 таможенные    и   так   далее,   пограничные   другие

 правоохранительные  органы,  и  от  того,  что больше

 будут   штрафов   изымать,   от   того,   что   будут

 конфисковать  -будут  финансироваться.  Нельзя  этого

 делать.   Если   мы  считает,  что  эти  органы  надо

 поддержать,  эти все доходы должны идти в бюджет и из

 бюджета финансировать эти органы.

      Спасибо.  Я коллег прошу, чтобы не голосовали за

 эту статью, пока не будет изменена эта формула.

 

      ГОЛОВА.  Я прошу, правильно то правильно, але ми

 голосували цю статтю вже...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Логічно все, тільки я ще раз кажу: за процедурою

 голосували в першому читанні цю пропозицію.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Ну я хотел бы, чтобы Правительство

 прокоментировало  этот  пункт, эту статью, а со своей

 стороны  хочу  добавить,  что  если мы вот так сейчас

 одним  махом  разрушим систему, которая на протяжении

 трех  лет  уже функционирует, трех лет подчеркиваю.

      А  мы  сейчас  вот  так  вот  в первом чтении мы

 довольно  детально  разбирали, теперь Цушко вспомнил,

 что он в первом чтении не был там или что-то...

 

      ГОЛОВА.  Микола  Янович,  він  не  забував цього

 ніколи.  Я  прошу  вас:  не треба так висловлюватися.

 Петро  Кузьмич,  будь ласка.

 

      ГЕРМАНЧУК.     Ну   в   першому   читанні   була

 проблема - 50  відсотків   ілі  20.

 

      АЗАРОВ М.Я. Да  или 20.

 

      ГЕРМАНЧУК.    А  тепер  виникла проблема взагалі

 зняття  цього джерела.

      Я  прокоментував  би так. Діло в тому, що дійсно

 сьогодні   в   умовах,   коли  ми  не  дофінансовуємо

 правоохоронні органи і в умовах, коли вони находяться

 в  скруті  з  технічним  оснащенням, я вважав би, щоб

 таке  джерело  повинно бути в бюджеті як цільове. Тим

 більше,  що  ми даєм цьому джерелу цільовий характер.

 Це  думка   Уряду.  Тому  вам вирішувати.

 

      ГОЛОВА.  Ричагов.  Зараз,  зараз,  зараз. Він не

 бере  слово.  Мухін, будь ласка, від Комісії з питань

 оборони.

 

      МУХІН

      Комісія  по  обороні. Олександре Олександровичу,

 Микола  Янович,  я  прошу  все-таки не резать курицу,

 которая  несет  яйца.

      Представьте   себе,  если  все  деньги  от  этих

 мероприятий  будут  уходить в бюджет, какой там будет

 стимул.  Стимула  не  будет.  Хотя бы оставить эти 20

 процентов, а мы настаивали на 50 процентов.

      Но  здесь  еще есть такая тонкость. Что касается

 таможни,  мы  там  будем решать вопрос поповоду того,

 чтобы таможню перевести на хозрасчет. В каком смысле?

 Чтобы  все  эти  6  триллионов,  и  не  больше  того,

 выделить  таможне. А для остальных правоохранительных

 органов  надо  -мне  кажется -цифру даже поднять и 20

 сделать.  Но 50, если не хотите, я бы настаивал на 50

 процентах.

      Потому  что  вы ж видите какое финансирование мы

 даем  этим органам. Нулевое финансирование. Еще здесь

 отбираем ...

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, будь ласка, хвилинку. Євген

 Кирилович.

 

      МАРЧУК Є.К.

      Шановний   Олександре   Олександровичу!  Шановні

 народні депутати! Я  прошу  уваги.

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилиночку.  Кириченко.  Ну що ви

 крик  підняли  там? Я не до вас звертаюся, а до ваших

 сусідів.

 

      МАРЧУК Є. К.... той, хто знає який стан сьогодні

 із  забезпеченням правоохоронних органів елементарною

 технікою,  той  би  тут  би  взагалі цього питання не

 піднімав.  Мова  ж  іде не на зарплату, що це піде на

 зарплату   і   буде  кожен  там,  значить,  працівник

 зацікавлений,  щоб  щось  там  порушувати,  закони, і

 збільшувати  кількість  штрафів.  Мова  йде тільки на

 розвиток, а не на зарплату. Це перше.

      Друге.  Конфіскація  у  нас тільки через суд, бо

 рішення   суду,   вироку   відбувається  конфіскація,

 вилучення  коштів. І тільки ця частина, 20%, цільовим

 порядком на розвиток. Я не бачу тут ніякої небезпеки

 ніякій  демократії і ніяких зловживань. Зловживання в

 іншому.  Від  бідності, від нерозвинутості, від малої

 зарплати  правоохоронних органів, отам криється якраз

 багато  неподобства  того, яке потім і притягнення до

 відповідальності  працівників, і міліції там, і інших

 і  т.  д.  Я  просив би все-таки цю статтю залишити в

 такій редакції, в якій вона є.

 

      ГОЛОВА. Плющ,  будь ласка.

 

 

      ПЛЮЩ І.С.

      Дякую, Олександре Олександровичу.

      Шановні колеги, я хочу звернутися до вас усіх, і

 перевсім   до   Євгена  Кириловича.  З  яких  це  пір

 правоохоронні  органи  стали  "нести  злоті  яйця"? Я

 пам'ятаю,  що  нас  завжди  так учили і зараз, що все

 життя   "золоті   яйця  "  виробляються,  несуться  у

 виробництві.  Тільки  там, і тільки там, більше ніхто

 "злотих  яєць  не носить", а якщо й "носить" то..., а

 якщо й "носить", то не свої.

      СМІХ У ЗАЛІ.

      Це перше, а тепер друге. А тепер друге. Невже це

 в нас сьогодні такі численні апарати не можуть уже із

 того,  що  із'ято, визначить, скільки на виробництво,

 скільки  на  вдосконалення,  скільки на зарплату і ще

 чомусь.  Ну,  це  ж  уже  смішно! Ну, це вже ж зовсім

 смішно,  якщо  ми  те,  що  із'яли,  не  в  состояніі

 розілить  з точки зору держави, куди це потрібно. Ну,

 хто  втручається  в  це,  крім держави і Мінфіна? Хто

 втручається в те, що із'яли? Та ви ж уже зберіть його

 і  розберіться,  куди його дать: чи на те, щоб купить

 машину, чи картуза пошить, чи зарплату, чи бутерброд.

 Ну, це смішно вже.

 

      ГОЛОВА.  Гетьман,  будь  ласка,  одну  хвилинку,

 спакійно, спокійно.

 

      ГЕРМАНЧУК.

 

      Шановні народні депутати, на цей раз я прошу вас

 не  підтримувати  думку  Уряду, тому що ми закладаємо

 надзвичайно  небезпечний  прецедент, який немає місця

 ні в одній країні світу, подивіться, так сказать, всі

 бюджети, де б це могло бути.

      По-друге, ви подивіться до чого ми дійшли, у нас

 сьогодні  податкова  інспекція  включає, так сказать,

 лічильник  30  процентів,  цінова  інспекція  включає

 лічільник,  автоінспекція включає лічильник і якщо ви

 зараз  оцю  статтю проведемо в законодавчому порядку,

 створима  ще  одну  законодавчу  базу, а тут написано

 правоохороних  та  інших  уповноважених на це органів

 зверх  асигнувань,  я  вважаю, що це не можна робити.

 Якщо  потрібно  треба  створити,  можливо спеціальний

 фонд  для  допомоги  таким  організаціям, але держава

 повинна  контролювати весь цей процес. Дякую за увагу

 і прошу підтримати не голосувати за цей пункт.

 

      АЗАРОВ  Н. Я. Александр Александрович, значит, я

 должен внести комментарии, поскольку просто говорится

 не совсем соответствующее действительности.

      Я  зачитываю  статью 10-ю  Закона "Про державный

 бюджет  на  1995  год", я мог бы зачитать аналогичную

 статью  и  94  года, но я зачитываю 95-й год, то есть

 Вадим  Петрович, законодательная база уже существует,

 она  определена  законом  95 года. Так вот, статья 10

 установить,   что   в   95  году  до  складу  доходов

 державного  бюджета  зараховуються:  "а" -виручка від

 реалізації  товарів та інших предметів, конфіскованих

 митними  правоохоронними  та іншими вповноваженими на

 це  органами,  а  також суми, одержані від реалізації

 товарів та інших предметів, що зберігались под митним

 контролем,  власник  яких не знайшовся в установлений

 нормативними   актами  термін,  за  винятком  витрат,

 пов'язаних із зберіганням, пересиланням, перевезенням

 і    реалізацією    зазначених   товарів.   А   також

 конфіскована  іноземна  валюта".  Ну, я дальше мог бы

 зачитывать  содержание  статьи  1996 года, -повторяет

 статью 1995 года.

      По..................  Вадиму  Петровичу Гетьману

 известен  соответствующий  кодекс  Соединенных Штатов

 Америки,  то если у нас такой конфискат зачисляется в

 доходы  Державного бюджета только по решению суда, то

 там  он  осуществляется  по  решению мытных органов -

 изкяли на тамоэжне и тут же зачислили в доходы.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Это  ничего  подобного,  вы  почитайте,  а потом

 выступайте...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА. Я прошу... Ще раз Петро Кузьмич, і будем

 ставить на голосування.

 

      ГЕРМАНЧУК  П.  К. Я хочу, щоб ви уважно почитали

 статтю:  "Установити,  що  у  1996 році до Державного

 бюджету зараховуються всі конфіскати...", виручка від

 онфіскату  до  Державного  бюджету  зараховується!  І

 тільки  потім 20%, якщо вони будуть, спрямовуються на

 технічне оснащення.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Да,  цільове  використання  Мінфін  тільки  буде

 контролювати,   тому   що   вони  будуть  на  рахунку

 Державного бюджету!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      АЗАРОВ   М.   Я.   Вы  понимаете,  речь  идет  о

 непонимании... Депутаты думают, что...

 

      ГОЛОВА.  Микола Янович, Микола Янович...

 

      АЗАРОВ  М.  Я....  мытные органы, правоохоронные

 сами  взымают  штрафы  и тут же -себе в карман!.. Вся

 выручка  поступает в Государственный бюджет. И статья

 определяет,   что  20%  от  этой  выручки  уже  может

 минфином   направляться   на   приобретение  техники,

 оборудования и т.д., и т.д.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  Микола  Янович,  я  прошу

 уваги!  Щановні  депутати, я не наполягаю ні на тому,

 ні   на   іншому   формулюванні,   і  на  результатах

 голосування,  але  треба  зважити  на  те, що говорив

 Прем'єр.   послухайте,   до   чого   зводилася   його

 пропозиція:  ніхто  цільовим  порядком  на  місці  не

 знімає ту частину надходжень конфіскатів, які будуть,

 наприклад,  мати місце на тій чи... на тому чи іншому

 переході,  або  в іншому митному... митній структурі.

 Але мова йде про те, що це -не фіксоване надходження.

 Вірніше,  не  можна  піймати,  відобразити в бюджеті.

 Просто  мова  іде про те, що дозволити потім Кабінету

 Міністрів  з  цієї частини, якщо вона буде, на.......

 на цільові витратити ці кошти.

      Але   це  зовсім  не  означає,  що  це  якась...

 державний рекет абощо. Так що, будь ласка, голосуйте,

 як  кошти, але в даному випадку..., ну, то я розумію,

 що за, але  ж не всі так розуміють, що за. Тому,

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      АЗАРОВ. Ну, Александр Александрович, куда девать

 тогда ........ если мы  проголосуем....

 

      ГОЛОВА. Одну хвилинку, я прошу вас: відмітьте ці

 криски....., будь ласка...... він не відповідає за цю

 службу, прикордонну і митну службу...., будь ласка.

 

      КРИЗСЬКИЙ.

 

      Спасибо,   Александр   Александрович.  Уважаемые

 товарищи   депутаты!  Я  должен  вам сказать, что вот

 введение  этой 15 статьи втом виде, в каком она есть,

 не требует кааких либо средств из бюджета, не требует

 введения новых видов налогов и сборов, а построена на

 тех   платежах   внеплановых,   которые  не  являются

 основными,   то  есть,  плановыми  в  доходной  части

 бюджета. И все деньги действительно, как Петр Кузьмич

 здесь  сказал6 они идут в доходную часть на основании

 решения  суда и только лишь 20 процентов от изымаемой

 суммы   будет  идти  на  развитие  мытной  системы  и

 пограничной ситемы.

      И   я  просто  не  понимаю  тех  людей,  которые

 отстаивают  сегодня  право  на  то  -занчит, они, что

 разворовывают   или   боятся,   что   у   них   будут

 кофисковывать этот  товар?

      Я предлагаю всем депутатам поддержать эту статью

 за  исключением, может быть, та иншымы вповноваженымы

 на  це  органамы, -это расплывчатая формулировка. Эту

 формулировку  можно и убрать с этой статьи.

       Спасибо.

 

       ГОЛОВА.   Я  прошу,  спокійно...  Ви  голосуєте

 статтю, ми провели обговорення з мотивів голосування,

 висловилися всі ті, хто...

       Одну  хвилиночку,  від  вашої  Комісії,  Сергій

 Анатолійович,  я  прошу, будь ласка,. ну, виступали ж

 від  вашої Комісії Гетьман витупав. Будь ласка, і від

 вашої  виступали. будь ласка, спокійно, визначайтесь,

 будь  ласка, 15 Стаття в редакції від комісії, ставлю

 на  голосування.

      За-

      Дякую,  рішення прийнято.

      Стаття  16  -становити,  що  позабюджетні  фонду

 місцевих   Рад  у  1996  році  включають  в  себе  до

 відповідних  місцевих  бюджетів  за  виключенням  тих

 відрахувань,  до  яких  не  є  обов'язковими згідно з

 законодавством   України   без   зміни  їх  цільового

 призначення.

      Мене  з  самого  почаку  запитання,  оскільки  я

 вносив  пропозицію  з  цього  приводу. Чи це означає,

 скажем так, використання за призначенням на місцевому

 рівні  позабюджетних  коштів,  чи  це  є  просто, ну,

 скажем так, урегулювання або унормування використання

 цих  фондів.  Як   це  можна  пояснити?

 

      АЗАРОВ.  Сделано  это в соответствии с бюджетной

 резолюцией  с  несколькими Постановлениями Верховного

 Совета,  и  сделано  это  с  одной  целью  -взять под

 контроль использование средст позбюджетных фондов.

      А  смысл очень простой: если раньше председатель

 городского   совета  или  руководитель  администрации

 позабюджетный  фонд мог использовать так, как считает

 лично одноособно как хочет, или как может, то теперь,

 после    включения   в   бюджет   видповидной   Рады,

 видповидни бюджетни комиссии и прочие государственные

 органы    контроля    имеют    право   контроля   над

 использованием  внебюджетных  фондов.

 

       ГОЛОВА.  Одну  хвилинку,  одначе  це  ж знову ж

 таки, це знову невизначена сума наперед. Я, наскільки

 я  пам'ятаю, асоціація міст і керівники Рад місцевого

 рівня  на  зустрічі  висловлюювались щодо того, що цю

 статтю  так  записувати на можна, тому що це повністю

 зв'язує  руки  їм  і не дає можливості використати ці

 позабюджетні  кошти  на  потреби  місцевого  регіона,

 міста  або що. Як тут бути, я, чесно кажучи, хотів би

 знати вашу думку.

      Я  просив  би,  Микола Янович ви не ображайтеся,

 хтось  може  є  з  керівників  місцевих адміністрацій

 депутатів. Поживанов, наприклад.

 

      АЗАРОВ М.Я.     Александр  Александрович,  или у

 Верховного Совета есть определенная стартегия и мы ее

 проводим,  или  мы  от  случая  к  случаю ее меняем в

 зависимости  от  того, какое настроение преобладает в

 зале.   Мы   проводим   определенную  линию,  которая

 заложена в законе о бюджетной системе. Эта линия была

 реализована  в  бюджете 1995 года, реализуется в 1996

 году.  И  менять  ее произвольно в зависимости, я еще

 раз говорю, от настроения нельзя.

      Сделано  это  было первый раз именно потому, что

 с мест к нам обращались депутаты бюджетной комиссии и

 так  далее, приводили факты использования этих фондов

 неправильногов  наше трудное время. В силу этого было

 сделано такое дело, что эти фонды включаются в состав

 бюджета для учета без изменения целевого призначення.

      Я прошу дать слово Министерству финансов.

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилиночку. Мається на увазі саме

 збереження  їх цільового призначення, так, що я думаю

 тут  немає сумнівів, тим більше, якщо це в законі про

 бюджетну   систему   передбачено,   то   по   другому

 голосувати не можна.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Конечно,  должна  ж  быть  линия

 определенная.

 

      ГОЛОВА.  Я ставлю статтю 16 на голосування.

 

      "За" -

 

      Стаття  17.  Збільшити  у  1  і  45  раза ставки

 земельного  податку, встановленні законом від 3 липня

 1992  року  про  оплату  за  землю, з  урахуванням їх

 підвищення  в 1994-95 роках. Тобто проіндексовано.

      Олексєєнко.   Ми  ж  і закон приймали вже з цього

 приводу.

 

      ОЛЕКСЄЄНКО В.К.

 

      Дякую Олександре Олександровичу. Ми в 1994 році,

 коли  вперший раз розглядали закон плату про землю, и

 там  записали, що змінити докорінно концепції податку

 за  землю. Перший варіант ми розглянули, буквально, у

 лютому  місяці.  Тому  я вважаю, що 17 статтю повинно

 виключити.  І  ми від комісії подавали ці пропозиції.

 Не  знаю  чого  Ніколай  Янович  не врахував. Я прошу

 депутатів підтримати і виключити цю 17 статтю.

 

      ГОЛОВА. Микола Янович.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Уважаемый  Владимир  Кириллович!

 Уважаемые  народные депутаты! Мы с вами проголосовали

 за  статью 1, определяющую дефициты, баланс доходов и

 расходов.    За   3   статью,   определяющую   доходы

 Государственного  бюджета. В доходах Государственного

 бюджета  учтено  повышение  ставки  платы  за землю в

 1, 45,   которая   осуществляется     видповидно   до

 инфляционных  оказателей,  то  есть  общего изменения

 уровня цен и так далее и так далее.

      С  выходом  Закона  о  плате за землю -Земельный

 кодекс,   мы   статью  соответствующую,  то  есть 17,

 приведем  в  соответствие  с тем законом об оплате за

 землю,  которая  будет  принята  Верховной  Радой. Но

 сейчас  изменять эту статью, выкидывать, это сразу же

 говорите откуда снять расходы соответствующие. Причем

 пострадают   в  основном  те  представители,  которые

 сейчас   руку   поднимают.   То  есть,  представители

 сильскых  Рад,  бюджетов сильских мест, районов и так

 далее  и  так  далее,  где  плата за землю составляет

 главную  часть  доходов бюджета. Но это вообще нельзя

 делать. Это можно сразу закрывать эту книжку...

 

      ГОЛОВА. Дякую. Суслов.

 

      СУСЛОВ В.І.

 

      Уважаемые  народные депутаты! Это принципиальный

 вопрос,  вопрос  о том, можем ли мы Законом о бюджете

 менять  налоговую  политику,  налоговые  ставки и так

 далее.   Я   хочу   напомнить,  что  Верховный  Совет

 этот   вопрос   специально   уже  обсуждал  и  принял

 Постановление   "Про   основні  положення  податкової

 політики  і податкову реформу в Україні", где пунктом

 8  записано:  "Встановити, що введення нових податків

 та  обов'язкових  платежів, зміна податкових ставок і

 механізму   справляння   податків   та   обов'язкових

 платежів  не  можуть запроваджуватись Законом України

 "Про Державний бюджет" на відповідний рік".

      Таким  образом  авторы  проекта  закона нарушили

 действующее   законодательство.  Эта  статья,  как  и

 другие    статьи,    которые    касаются    изменения

 налоговых   ставок,  введения  новых  видов  налогов,

 изменения  порядка  взимания  налогов  должны быть из

 этого проекта  исключены.

      Поэтому   я   предлагаю   статью  17  отклонить.

 Спасибо.

 

      АЗАРОВ   М.   Я.   Уважаемые  народные  депутат!

 Уважаемый  Виктор  Иванович! Кодекс о земле или плата

 за  землю Верховна Рада разбирается -на моей памяти -

 полтора  года  и  до  сих пор не  принята.

      Как  же  в таком случае быть с доходами бюджета?

 Поэтому  из  основного вида   источников.

      Закона НДС на моей памяти 2 года разбирается и в

 течение  2  лет  мы  еще до сих пор не приняли третью

 реакцию закона о налоге на добавленую стоимость.

      Я  мог  бы  приводить  еще примеры, так сказать,

 действия   вот  нашего  налогового  законодательства.

 Хотел  бы  подчекнуть  главное, что действует во всех

 странах  мира в этом плане. Законы по налогам -законы

 догловременного  пользования.  Закон  о  бюджете -это

 закон, определяющий доходы на один год.

      Мы так  с вами делали в 1995 году.

      И,   наконец,   последнее.   Доходы   по   земле

 составляют в доходах зведеного бюджета 95 триллионов.

 Ну-ка сейчас  в  полтора  раза  их  уменьшите, это 30

 триллионов  снять  с  доходов  сведеного бюджета. Это

 аналогично снимать 30 триллионов надо прямо сейчас же

 с  расходов на соответствующие статьи, и этого нельзя

 сделать,  потому что мы уже утвердили баланс, то есть

 уже   утвердили  доходы  и  расходы  Государственного

 бюджета.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  уваги! Тут є певна колізія, і

 Віктор  Іванович  правий  і  своєрідно  правий Микола

 Янович,   тому  що  в  Законі  про  бюджетну  систему

 передбачена  стаття,  яка  дає право цьому Закону про

 бюджет   на   відповідний  рік  втручатися  навіть  у

 податкову  систему.  І  хоч  це  треба  було  б зняти

 раніше,  нам  потрібно  було б знайти такі механізми,

 які  б такі корекції давали можливість внести, але ця

 норма  теж працює. І правий Віктор Іванович, і правий

 Микола Янович, але треба було б розглядати цю систему

 по суті зараз, по суті самої норми.

       Германчук, будь ласка.

 

      ГЕРМАНЧУК  П.  К. В принципі, я підтримую те, що

 сказав  Олександр  Олександрович.  І  бюджет, який на

 кожний  рік  затверджується, він виходить з тих умов,

 які  складаються  в  виробництві  і  таке  інше. І це

 єдиний  закон,  який діє тільки на один рік і він має

 право  втручання  в  усі інші закони згідно з законом

 "Про  бюджетну  систему". А Постанову Верховнї Ради і

 закон я б тоже не статвив на один рік.

 

      ГОЛОВА.  Степенко  має поправку до цього пункту,

 він її вносив.

 

       СТЕПЕНКО. Я дякую, Олександре Олександровичу.

      Шановний  Євгене Кириловичу, на нараді...( та він

 чує,  або  йому  скажуть)  на нараді аграрників був у

 виступі  у  вас і Президента, коли я вам особисто дав

 записку і запитав, як ви двитесь на єдиний податок на

 землю.  Президент  і  ви  сказали,  що  це  буде саме

 правильне,  що  ми  приймем для села, дамо можливість

 працювать і нормально жити. Я подав цю поправку і мав

 розмову  і  з  вами,  шановний  міністр  фінансів, і,

 Микола  Янович,  з  вами  була  розмова  ви  сказали:

 "Конечно  це буде враховано". І в первому читанні є у

 нас прийнятий закон про єдиний податок на землю.

      Я   ще   раз   звертаюсь   до   вас,  Олександре

 Олександровичу,  ви ж розбираєтесь у цих ділах, я вам

 конкретно назову цифру, можете це не зовсім правильно

 буде:   хозяйство,   де  я  працюю  заплатило,  Євген

 Кирилович, 37 мільярдів податків. Це 60 процентів від

 чистого прибутку і скільки ж можна? За воду добавили,

 за екологію добавили, а за замлю ще 1. 45. Причом тут

 30 трильйонів, Микола Янович? Давайте десь шукать. Ми

 привикли  селяни  мовчать,  за счет селян все це діло

 робим.

      Я  прошу, шановні колеги, я вас умоляю, ви ж 300

 чоловік  від  округів  сільських  не  голосуйте за цю

 статтю.  Ну,  давайте  ж  в кінці кінців не давить це

 село. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.   Я прошу уваги.

 

      АЗАРОВ М. Я.   Василий Иванович.

 

      ГОЛОВА.    Микола   Янович,   одну   секундочку,

 уточнення  те,  що  сказав  Олександр  Іванович, ми в

 першому  читанні  розглянули проект закону і прийняли

 постанову,  залишається  1  місяць  для  того, щоб ми

 розглянули   концепцію   оподаткування  в  сільському

 господарстві,  за якою основний тягар податковий буде

 нести  закон  "Плата  за  землю",  але його ще, цього

 документу немає, закону ще не прийнято.

      Микола Янович.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Я  хочу  сказать,  что я Василия

 Ивановича  целиком и полностью поддерживаю, выступая,

 наша  комиссия  это обсуждала этот вопрос за введение

 единого  налога на землю, єдиного податку для селян -

 это  налога на землю. Но сейчас его пока нет, поэтому

 как  только  он будет принят Верховной Радой, закон о

 бюджете  в  этой части будет приведен в соответствие.

 Но,  я  вас  уверяю,  что эти 95 триллионов налога на

 землю   при  любом  виде  закона  надо  собрать,  они

 составляют  в  общих доходах государственного бюджета

 всего-навсего   4%.   Но   они   определяют   расходы

 Государственного  бюджета. Ну нельзя же так говорить:

 я призываю 300 депутатов не голосовать! Тогда скажите

 прямо, где 30 триллионов снять?!

 

      ГОЛОВА.  Микола  Янович, ви не так рахуєте... Ви

 90  трильйонів  поділіть на площу і подивитеся, що це

 вийде  з  гектара.  І  тоді  буде  відповідь для всіх

 зрозуміла.

 

      АЗАРОВ  П.  Я.  А что с гектара будет? 450 тысяч

 карбованцев с гектара будет... Так, Петр Кузьмич? 450

 тысяч карбованцев с гектара! Мы просчитывали...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Александр  Александрович,  еще  раз  я  все-таки

 обращаюсь   к  вам  и  к  залу.  Все-таки  существует

 специальная процедура обсуждения бюджетного Закона. И

 если мы сейчас будем ее нарушать и каждый пункт снова

 обговорювать и принимать несбалансированное решение...

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу,  Микола  Янович,  ще  раз -не

 ведіть  агітацію!  Нема  в  цьому ніякої потреби -іде

 строго  за процедурою, депутати мають право з мотивів

 голсоування   по   кожній   статті  висловитися,  але

 найперше  ті,  хто  вносив  пропозиції. Я тим і давав

 слово:   Олексеєнко,   Степенко   вносив   пропозиції

 (правда,  він  їх  зараз не формулює так, як слід)...

 Ну, будь ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я  прошу,  Василь  Іванович,  треба  ставити  на

 голосування те, що можна голосувати, а не просто...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну,  що  ви  -я  ж  вас  люблю!..  Про  що мова?

 Спокійно... Будь ласка.

      Я  ставлю  на  голосування статтю 17 в редакції,

 яку дає комісія.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      "За" -

 

      АЗАРОВ М.Я. Нельзя про это голосовать...

 

      ГОЛОВА.  Рішення  не прийнято. Як бути? В даному

 випадку  ми  не  можемо пропустити в цілому цю статю,

 оскільки тоді немає наповнення до бюджету...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Тут  можна  було  б таким чином передбачити: щоб

 ці...    ці    кошти,    вилучені    цим    податком,

 використовуються  виключно  на  підвищення  родючості

 землі...

 

      АЗАРОВ   М.   Я.   Александр   Александрович,  я

 предлагаю    -когда    мы...    сейчас   эту   статью

 проголосовать, а когда мы дойдем до постановы и будем

 определять  порядок  введения ее в дию, то мы скажем,

 что  с  выходом  в  свет  Закона  о  плате  за  землю

 правительству  привести  видповидность статью номер 17

 Закона "О бюджете".

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.   Давайте,   ми   цей  ппункт  постанови

 спочатку  проголосуєм,  щоб не  забули потім.

 

      АЗАРОВ. Нет-нет,  мы не забудем...

 

      ГОЛОВА....    Ні-ні,   а   потім   потавимо   на

 голосування...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Да,  я  розумію.  Но  ми  вчора  проголосували 3

 пункти так... Я прошу: не  коментуйте, будь ласка...

 

      АЗАРОВ.  Мы  не  забудем, потому что это -важный

 пункт. как мы его можем забыть?

 

      ГОЛОВА.  Значить,  запам'ятовуйте тоді цю норму,

 будь  ласка, і нагадайте тоді.

 

      АЗАРОВ.Статья 17...

 

      ГОЛОВА.  Так?  Я  ставлю  ще  раз  17  статтю на

 голосування...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ні, а то в постанові буде поправка.

 

      АЗАРОВ. А   постановление  введем в действие...

 

      "За"-

 

      ГОЛОВА. Стаття 18. Включити до складу Державного

 бюджету  України  на 1996 рік бюджет пенсійного фонду

 по   доходах   і   видатках  по  такій-то  сумі,  730

 трильйонів.... Фонду сприяння зайнятості оп доходах в

 сумі   38   трильйонів   і   видатках  28,  сприймати

 надходження  до Фонду сприяння зайнятості населення в

 сумі   10  трильйонів  карбованців  на  фітнансування

 заходів по  соціальному захисту населення...

      А   що   це   за   заходи,   конкретно...   Одну

 секундочку...

 

      АЗАРОВ.  Они  обычные заходы, они указывают, что

 мы  10  триллионов  направим  на  решение  воппроса о

 социальной защите населения из этого фонда.

 

      ГОЛОВА. Ясно. У кого були поправки без мотивів з

 цього приводу, запишіться....

 

      АЗАРОВ.  Да,  ни  у  кого  не  было  поправки по

 этой......

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.  Який  номер  поправки?  На які сторінці

 поправка? Я зараз  скажу...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Дайте Кужель...

 

      АЗАРОВ.  Да,  здесь  вообще  о Фонде социального

 страхования ничего не говорится!

 

      КУЖЕЛЬ, 181, Фракція "Социально-ринковий вибір".

 

      Шановні  депутати,  у  мене  прохання підтримати

 пропозицію,  в  Статтю  18  додатково  включити  таке

 речення:    "Зарахувати   кошти   Фонду   соціального

 страхування    на   основний   рахунок   казначейства

  з  збереженням  цільвого використання коштів". Що це

 має?  Бо  профсоюзи  мають  сьогодні  кошти,  які  ми

 начисляємо   на   заробітну   плату,   і   цільво  їх

 перечисляємо, але використання ніхто не контролює. Ми

 їх не забираємо, але як держава кажемо: вони йдуть на

 основний   рахунок   казначейства   і   по  цільовому

 призначенню  використовується.

      Я  дуже  рпошу  підтримати  мою  пропозицію.

 

      АЗАРОВ.   Уважаемый   Александр   Александрович,

 уважаемые  народные  депутаты,  я  опять  еще  раз  в

 очередной возвращаюсь к процедуре рассмотрения. Мы на

 первом  чтении  потратили  на  мой,  если я не помню,

 полтора  часа именно на обсуждение вот этого пункта -

 включать Соцстрах в состав бюджета или не включать?

      Мнения разделились, решение не было принято. Ну,

 давайте  еще  раз  эту  дискуссию  начнем.  Моя лично

 позиция  заключалась  в том,  чтобы...

 

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      А  казначейский счет, дорогой мой депутат, это и

 есть   счет   Министерства  финансов,  счет  бюджета.

 Казначейский счет - это  и есть счет Государственного

 бюджета.

      Поэтому  я  лично не против, давайте включим, но

 мы...

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Ну,  вот  видите, она говорит: не надо включать.

 Мы  эту  дискуссию  вели  уже  час при первом чтении.

 Давайте    еще  раз  подискутируем.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

 

       ГОЛОВА.    Пропозицію    Кужель?    Ставлю   на

 голосування,  вона має, це поправка, вона її вносила,

 тим  більше.

      За -

      Так, стаття 18 можна ставить на голосування?

      Ставлю на голосування в цілому 18 статтю.

      "За" -

      Стаття 19  :

      "Включити   до   складу   доходів   і   видатків

 Державного   бюджету   України   на  1996  рік  кошти

 державного  іноваційного  фонду  і  його регіональних

 відділень  по  внесках  підприємств  і  господарських

 організацій  з  одночасним  збереженням  їх цільового

 призначення.

 

      АЗАРОВ М.Я.     Ну,   это   продолжается  линия

 Верховного  Совета,  которую  мы  уже  обсуждали.  На

 контроль  за использованием всех фондов позабюджетных

 финансованых и всех прочих.

 

      ГОЛОВА.  Мається на увазі цільове використання у

 тому числі регіональне і з тими пропорціями, що були.

 Тому   що   на   зустрічі   з   керівнками   обласних

 адміністрацій,   вони   наполягали   на   тому,   щоб

 зберегти...

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Александр  Александрович,  ну мы

 когда   дойдем,   то   мы   там   укажем  порядок  их

 использования.

 

      ГОЛОВА. Тобто зберігається минулорічна практика?

 Можна  ставить на голосування? Ставлю на голосування,

 будь ласка.

 

      "За" -

 

      Стаття 20. Виключити з пункту 5 статті 19 закону

 про   міцеві  Ради  народних  депутатів  та  місцево-

 регіональне самоврядування слова "умов оплати праці і

 працівники апарату". Що це є?

 

      АЗАРОВ М. Я. Речь идет вот о чем. Чтобы все-таки

 взять  под контроль державы установление оплаты праці

 на местах, потому что мы с вами знаем после того, как

 мы слишком, так сказать, распорядились и предоставили

 слишком  много  прав  на  места  у  нас пошли оклады,

 разбухания аппарата, разбухания условий оплаты праци.

 Поэтому    эта    статья   предусматривает   контроль

 государства над фондом...

 

      ГОЛОВА.  Немає  заперечень?  Безсмертний  вносив

 пропозицію.

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ    Р.   П.   220   виборчий   округ,

 Безсмертний.

      Олександре   Олександровичу,   шановні   народні

 депутати.   Я   в  минулому  році  тричі  з  запитами

 звертався   до  Уряду  по  цьому  питанню  про  вкрай

 незадовільне     забезпечення     заробітної    плати

 працівників апаратів сільских і селещних Рад.

      І  трічі я отримав за підписом міністра фінансів

 і міністра праці відповідь з посиланням на цю статтю,

 що  місцеві Ради мають право збільшувати оплату праці

 за разунок цього місцевого бюджету.

      Якщо  ми  зараз  знімаємо  цю статтю, ми повинні

 регулювати   це   питання.   Давайте  тепер  візьмемо

 проблему  землевпорядника,  які  працюють  у сільских

 селищних  Радах.  Якщо  ми  не регулюєм це питання на

 сьогоднішній  день  Постановою Кабінету Міністрів, то

 цю статтю треба зберігати в законі.

      Дякую за увагу.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Эта статья дает возможности, право

 Кабинету   Министров   отрегулировать   оплату  праци

 работникам местных администраций   вплоть до сильской

 Рады.

      Но я хотел бы сказать еще одно. Когда мы изучили

 этот  вопрос,  то  мы обнаружили, что настолько у нас

 безсисметность  наметилась  в  плате  оплаты праци на

 местах.   Ноя  пример  только  приведу.  В  Винницкой

 области,  например,  у нас численность и оплата праци

 работников   администрации   больше  чем  в  Донецкой

 области,  которая  в  три  раза больше, чем Винницкая

 область.  Ну  уже один этот пример говорит о том, что

 необходимо   все-таки   порядок  навести,  установить

 зависимость  численности оплаты праци от обкемов, что

 было  и  раньше.  Раньше были категории и так далее и

 так далее.

 

      ГОЛОВА.  Я  поставлю на голосування, тільки все-

 таки  не  ображайте Вінницьку область, вона не втричі

 менша від Донецької.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ну  в два раза меньше. Я условно

 говорю.

 

      ГОЛОВА.  Фігурально  хіба  що,  так.  А  вона за

 площею така ж як і Донецька, до речі.

      ШУМ У ЗАЛІ

      То інша справа, за населенням, да.

      Є  запитання? З мотивів голосування? Запишіться,

 хто хоче з мотивів, але ті, хто вносив поправки.

      Ну  правильно, щоб я не давав слово всім підряд,

 а  може  хтось  не  хоче  брати  з  тих,  хто  вносив

 поправки.  Тому  запишеться той, хто хоче висловиться

 із числа авторів поправок, от і все.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Ну в первом чтении мы приняли эту

 статью.

 

      ГОЛОВА. Марковська.

 

      МАРКОВСЬКА.

      Дякую. Передаю слово Юхимчуку.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ЮХИМЧУК.

      Дякую. Депутат Юхимчук, Вінницька область.

      Шановний   Микола  Яновичу!  Я  в  цьому  цілком

 підтримую  пропозицію  і  думку  колеги Безсмертного.

 Огульно  до  цієї  статті ми ніяк не можем підходить,

 тому  що  сьогодні  на  рівні  районних адміністрацій

 сільських,  селищних  Рад,  скажімо,  техпрацівник чи

 працівник  отримує  мізер  сьогодні. І єдиний принцип

 самоврядування   і  регулювання  зарплати,  який  був

 сьогодні  у  керівника адміністрації, він зміг фондом

 або  за  рахунок  економії заробітної плати хоть яку-

 небуть   копійку   але  добавить  сьогодні  молочному

 працівнику.

      Якщо ми сьогодні оці умови оплати праці знімемо,

 то  звичайно  ми  сьогодні  поставимо в край кабальні

 умови  роботу технічних працівників, роботу тих самих

 водіїв, які сьогодні працюють в Адміністрації.

      Тому  єсть  вихід:  оцей додаток, Микола Янович,

 який  нам  дали,  перерахований з сотні міністерств і

 відомств,   отут   ми  повинні  регулювать  кількість

 численість  апарату  центральних органів влади. А там

 єсть   місцеві   органи   і   в  нього  єсть  принцип

 самоврядування.

      Я  б  хотів  би,  щоб  все-таки  ми тут рахували

 об'єктивно. Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Петро Кузьмич, будь ласка. Може... це ж

 на бюджет   не  впливає.

 

      ГЕРМАНЧУК.     Ні,   я  хочу  сказати,  щоб  всі

 зрозуміли,       що      самоврядування,      місцеве

 самоврядування  -це  єдиний  орган,  який  має право,

 згідно  з законодавством, самостійно вставляти оклади

 не  так,  як  ви  кажете: там давати якусь за рахунок

 економії.   Це   всі   мають   право,  в  тому  числі

 (...........).

      Але  коли  тільки  сільська рада або міська мала

 право  самостійно  встановлювати  посадові оклади -ви

 згадайте  -вони  були  в 3, в 4 рази вищі, чим голови

 обласної  і  таке  інше. Це для того, щоб врегулювати

 стосунки  і врегулювати право на заробітну плату всіх

 рівнів   рад.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Эта  статья  в  первом чтении не

 вызвала вообще накаких возражений, никаких замечаний.

 Мы  ее  проголосовали.

 

      ГОЛОВА.   Ставлю   на   голосування  цю  статтю,

 оскільки   вона   в   першому   читанні  пройшла  без

 зауважень.

      Ставлю на голосування  цю статтю. 20.

      20 стаття  голосується.

 

      "За" -

 

      Прийнято рішення.

      21  стаття.  Частина  8 статті 33 закону України

 "Про державну службу" викласти в такій редакції.

      "Джерелом    формування   фонду   оплати   праці

 державних  службовців  є  Державний бюджет України та

 інші джерела, визначені для цієї мети положеннями про

 органи   державної  виконавчої  влади,  затвердженими

 указами  Президента  України  та постановами Кабінету

 Міністрів".

      А що тут ми нового? Чого це треба записувати?

 

      АЗАРОВ М. Я.  Да,  ну,  что мы вводим нового, мы

 вводим  инши  джерела.  Вчера  я  давал  пояснення по

 поводу  этих инших джерел, вот, сегодня может Кабинет

 Министров эти пояснення даст, пожалуйста.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, Петро Кузьмич.

 

      ГЕРМАНЧУК.    Інші  джерела це маються ввиду що?

 Що  у  нас сьогодні до державних службовців віднесені

 такі  установи,  джерелом яких не є заробітна плата -

 державний   бюджет,   а  є  відрахування  за  рахунок

 підприємств   госпрозрахункових.   Це,  я  вам  скажу

 наприклад,  будівельні  корпорації сьогодні віднесені

 до рангу державних службовців. У них джерело зарплати

 не  державний  бюджет,  а  відрахування. Оце і є інші

 джерела.

      Ні,   це   упорядкування   нормальне,  якщо  він

 віднесений   до  державного  службовця,  так  чого  я

 повинен  йому  платити з державного бюджету, якщо він

 формує   своє   джерела   іншим?  Але  він  державний

 службовець.  Це  вже  інша  справа  кого відносити до

 державного  службовця,  то  там  треба врегулювати. А

 якщо  ми  не  приймем  цю  статтю,  то всім державним

 службовцям,  даже  які  на госпрозрахунку, ми повинні

 будем  платити  заробітну плату з державного бюджету.

 Оце ця стаття має...

 

      ГОЛОВА.  Я прошу не вступати в дискусію з місця.

 Мова  йде тут по суті про джерела покриття заробітної

 плати  державними  службовцями,  які  мають  змогу її

 одержувати   не   з   Державного   бюджету.  Тому  це

 полегшення для Державного бюджету.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Кстати, я хочу напомнить, что мы с

 вами  принимали решение о переводе ряда министерств и

 ведомств  на  хозрасчет.  Но  если мы их переведем на

 хозрасчет,  они  ж  державными  служащими остануться?

 Остануться.

 

      ГОЛОВА.  І якщо... Я ще раз прошу, якщо говорити

 ро  те,  що  ця  стаття  когось не заодвольняє, то це

 треба  переглядати Закон "про державну службу". А тут

 записано з позиції бюджету правильно.

      (Шум у залі)

      Я прошу, Терьохін.

 

      ТЕРЬХОІН С.А.

      Шановні  народні  депутати, взагалі статті 21 не

 стосується  рямо  цього  документу,  бюджету. Це, по-

 перше.

      По-друге,   якщо   хоче   Міністерство  фінансів

 якимось  чином зменшити видатки на виплату заробітних

 плат   державним   службовцям,   хай   би   вийшло  з

 ініціативою  про виключення з робітників корпорації і

 інших   структур,   які  мають  власний,  небюджетний

 прибуток6  з  числа  державних  службовців.  А  от ця

 норма,  яка сьогодні записана, може трактуватися так,

 що   державний  службовець  може  займатися  науковою

 діяльністю  (скажемо,  бути  науковим  консультантом,

 скажемо  в довірчому товаристві або в банку і т. д.).

 Дивіться,  і,  якщо  подивитеся  Закон  "Про державну

 службу",  ви  знайдете,  що державний службовець може

 займатися   науковою  та  іншою  діяльністю.  Тому  я

 пропоную цю статю, 21-шу викинути і попросити Кабінет

 Міністрів  виступити  з  законодавчою ініціативою про

 внесення  відповідних  змін  до  Закону  про  дежавну

 службу   з  метою  виведення  всіх  госпрозрахункових

 підприємств...

 

      ГОЛОВА.  Сергій  Анатолійович,  якщо це все буде

 зроблено, то на бюджеті це однак не позначиться -буде

 те,  що  тут  записано. А ваша пропозиція правильна -

 внесуть...  А  тим  часом треба6 щоб бюджет не платив

 зарплату цим людям. І все...

 

      АЗАРОВ  М. Я. Если мы такое предложение Терехина

 примем   йчас,  то  мы  должны  будем,  должны  будем

 дополнительно   выделить  на  управленческий  аппарат

 около 8 триллионов карбованцев. Всего-навсего!.. Если

 мы такие богатые, давайте выделим...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.  Мухін. За? Тоді я ставлю на голосування

 статтю 21 в цілому. Стаття 21-ша голосується!

 

      "За" -

 

      Пєхота, будь ласка,  дайте Пєхоті слово.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Я еще раз подчеркиваю, уважаемые

 коллеги...

 

      ГОЛОВА.  Микола  Янович,  Пєхота  говорить. Будь

 ласка, а потім ви...

 

      ПЄХОТА

      Дякую, Олександре Олександровичу.

      Справа  в  тому,  що  Терьохін не в курсі справи

 цієї і не треба його підтримувати. Якщо піти по лінії

 Терьохіна,   то   треба   і  Міністерство  енергетики

 виключити...

 

      АЗАРОВ М.Я. Абсолютно верно...

 

      ПЄХОТА...  інші міністерства, які на розрахунку.

 І   сьогодні,   коли   промисловість   не  працює,  і

 міністерство  не відповідає за наслідки, то саме це і

 формує   ті   наслідки,   от,   які   відбуваються  в

 промисловості.

      Я  рахую,  що це абсолютно  правильно записано -

 треба,   щоб  міністерство  відповідало  за  наслідки

 роботи галузі... І це закладалось в самому законі....

 

      ГОЛОВА.  ставлю  ще  раз  на  голосування це....

 Стаття  21  голосується....  Будь  ласка,  статья  21

 голосується....  Сергій Анатолійович, потім в перерві

 йому розкажіть.... Будь ласка...

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      "За" -

 

      АЗАРОВ.   Но  нельзя  против  голосовать,  вы  ж

 подумайте...

 

      ГОЛОВА.   Я   прошу,   не   говоріть,  коли  іде

 голосування.

      Рішення прийнято.

      Тепер можна говорить...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Стаття 22. Встановити загальний обсяг внутрішніх

 державних  опзик  на  1996  рік  у сумі 332 трильйони

 карбованців,  в тому числі з прямуванням на погашення

 позик  у 1995-1996 років виплату доходу по ним в сумі

 128   трильйонів   карбованців.   Випуск   внутрішніх

 державних   позик   в   1996   році   здійснювати  на

 безвідсотковій .............основі.

      Не було заперечень з цього  приводу?

 

      АЗАРОВ.   1-я  эта  статья  в  1-м  чтении  была

 проголосована без единого замечания.

 

      ГОЛОВА.  Гетьман,  Ви  ж вносили пропозиції, але

 вона ж врахована. Дайте слово Гетьману.

 

      ГЕТЬМАН.

 

      Шановні народні депутати, я підтримую в принципі

 цю  статтю, але 2-й абзац, його треба відціля убрати,

 тому що це - не норма закону - це по-перше.

      По-друге,  ринок державних внутрішніх позик, тим

 більше  вторинний,  тільки  формується і умови цього,

 так сказать, вони можуть змінюватися на протязі року.

      Тому,  абзац 2-й звідціля треба, так сказать, ці

 2 строчки убрати, а статтю  прийняти.

      Дякую.

 

      АЗАРОВ.  Уважаемый Вадим Петрович, категорически

 не  согласен,  и комиссия категорически не согласна с

 этим.  За  2  месяца  этого года мы выпускаем........

 облигации на прибыльной основе, на прибыльной основе,

 то есть, платя сверхноминальную стоимость еще прибыль

 покупателю      облигаций,      банку     конкретному

 коммерческому, практически ничего не получили в доход

 бюджета.

      23  триллиона  мы  реализовали эти облигации, 19

 триллионов  пошел возврат. 4 триллиона всего прибыль.

 Мы  закладываем  на  погашение  дефицита  бюджета 150

 триллионов.   Если   мы  за  два  месяца  получили  4

 триллиона,  как  мы  можем планировать получение 150?

 Поэтому  абсолютно  правильная формулировака Кабинета

 Министров -на дисконтной основе.

 

        ГОЛОВА.   Петро  Кузьмич.

 

      ГЕРМАНЧУК.    Тут   єдине   можна  погодитись  з

 Гетьманом  в  якому  плані?  Що,  може,  не з моменту

 введення  цього  закону, а через місяць або з першого

 іюля,   наприклад.

 

       ГОЛОВА.   То ми  в Постанові  запишемо.

 

      ГЕРМАНЧУК.   Або в Постанові записать. В з аконі

 так  воно  повинно  бути,  а в Постанові ми визначимо

 строк.

 

      АЗАРОВ.  Можно  в  Постанове,  но  только  чтобы

 просто узаконить эти вытраты ...

 

       ГОЛОВА.  Микола  Яновч, не можна говорити, коли

 оголошено   голосування.  Будь  ласка,  спокійно,  22

 стаття  голосується.

      За -

      Стаття 23:

      "Звільнити  в  1996  році  від сплати земельного

 податку   військові   частини,   установи,  військові

 навчальні   заклади   ,   науково-дослідні,   дитячі,

 санаторно-курортні     та     оздоровчі     установи,

 підприємства  чи  організації,  що  утримуютьс  я  за

 рахунок    бюджету,    Збройних   Сил,   Міністерства

 внутрішніх   справ,   Служби   безпеки,  Національної

 гвардії,   прикордонних   військ,   військ  цивільної

 оборони.  Підприємств  авіаційної, ракетно-космічної,

 суднобудівної  промисловості,  а  також підприємства,

 які   виробляють   військову  техніку  та  боєприпаси

 звільняються   від   сплати   земельного  податку  по

 земельрих  ділянках,  на  яких знаходяться аеродроми,

 полігони,  дослідно-випробувальні  станції, добуваючі

 набережні,   цехи  небезпечних  виробництв,  а  також

 гірничо-металургійні    підприємства   по   земельних

 ділянках,     на     яких     знаходяться     відвали

 та...............

      Перелік   зазаначених   підприємств  та  розміри

 земельних    ділянок,   що   підлягають   звільненню,

 затверджуються   Кабінетом   Міністрів   України   за

 поданням   відповідних   міністерств  та  відомств  і

 погодженням  з  органами  Держкомзему України".

 

      АЗАРОВ.   Я  хочу  прокомментировать.  В  первом

 чтении  мы  приняли  эту  статью за исключением одноф

 фразы, в смысле, мы добавили в эту статью одну фразу:

      "  А також гірничі, металургійні підприємства по

 земельним  ділянкам,  ділянкам,  на  яких  знаходятьс

 відвали  і .............сховища".

       Мы за это голосовали, дополнили эту статью.

      Я  хочу  обратиться  к  народным депутатам, чтоб

 проголосовать  ее  без  малейших  изменений.  Почему?

 Потому   что   вот   эти   хвостосховища  потребовали

 пересчета   доходов   Государственного  бюджета,  это

 потеря доходов.

      И  если  мы  сейчас,  что-то  будем  произвольно

 звильнять,   то  это  надо  будет  соответсвенно,  не

 произвольно, соответсвенно снимать с доходов бюджета.

      Поэтому я вас прошу проголосовать ее в том виде,

 в каком она есть.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  Сахань, ваша думка врахована.

 Ну,   з   мотивів   Сахань,  він  буде  агитувати  за

 голосування цієї статті.

 

      САХАНЬ І.Я.

 

      Шановні  колеги.  Микола  Янович,  я  просив  би

 уважно  послухати. Євген Кирилович учора нам закинув,

 що  ми  тільки  видаткові,  так  би  мовити,  частини

 бюджету  активність  проявляємо.  Я  пропоную  в  цій

 статті  дописати обов'язково, значить, що утримається

 за  рахунок бюджету і використовують ділянку виключно

 за   призначенням.   Чому?   Бо  зараз  великі  площи

 військових  частин  використовуються  абсолютно не за

 призначенням.   Вони   здаються   в  оренду,  на  них

 розташовуються склади, ділянки і таке інше.

      Тобто  я  пропоную  тут  з  урахуванням,  так би

 мовити, раціонального використання піти таким шляхом.

      І   друга   остання   фраза,   останній   абзац.

 Олександре  Олександровичу,  просив  би  вас звернути

 уванг   на   останній   абзац.   Перелік  зазначенних

 підприємств   та   розміри   земельних   ділянок,  що

 підлягають звільненню від сплати земельного податку.

      Тут треба додати, бо не відомо чого звільнення.

 

      АЗАРОВ М.Я.  Так это ж статьи касается.

 

      САХАНЬ   І.  Я.  Ні,  ні,  я  прошу  від  сплати

 земельного  податку.  Тут  треба  додати, бо невідомо

 чого звільнення.

 

      ГОЛОВА.  Ні, секунду. Це редакційна. Внесемо. Це

 не  суттєво.  А ось те, що... Одну хвилиночку, ну я ж

 повинен  відповісти,  вже  треба  іншу думку слухать.

 Почекайте.

      Значить,  він  пропонує  у  1  абзаці  звільнити

 (............)   земельного   податку   і  вівйськові

 частини  і  так дальше, і так дальше військ цивільної

 оборони...

 

      АЗАРОВ  М. Я. И после точки добавить предложение

 исключительно  за  прызначенням.  Короче  предложение

 можно поддержать.

 

      ГОЛОВА. Давайте так редакційно визначимо, а суть

 зрозуміла,   так?   Редакційно  запишемо  норму,  яка

 стосується  земель,  що  використовуються за цільовим

 призначенням.  Зрозуміло?  Або  при  умові  цільового

 використання цих земель. Можна так записать?

      Ні,  ні.  У  цьому  ж  абзаці  кома  "при  умові

 цільового використання цих земель".

      ШУМ У ЗАЛІ

      І в постанові так само.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      АЗАРОВ  М. Я. Ну дело в том, что пидпрыемства во

 втором  абзаце,  они  же относятся к этим ведомствам,

 которые перечислены вначале.

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилиночку.  А  другий  абзац  не

 можна,  ми  це  дискотували  під час першого читання,

 коли говорили про хвостосховища і інші землі зайняті,

 які  створилися  раніше,  а  не  під  час теперішньої

 діяльності.  Не  можна їх перекладать на собівартість

 нинішньої родукції.

      Тому в першому абзаці добавка приймається, немає

 заперечень,  я  її  потім  разом поставлю. І що хотів

 Кузьменко?

 

      КУЗЬМЕНКО

 

      Спасибі.  Олександре  Олександровичу, я пропоную

 продовжити   останній   абзац   таким  висловов:"  За

 погодженням  з  органами  Держкомзему  і  відповідних

 комісій Верховної Ради України".

 

      ГОЛОВА.  У  нас нема можливості такої. Спокійно.

 Одну  хвилину. Ну почекайте. Будь ласка, не кричіть з

 місця.

      Ви знімаєте свою поправку?

 

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Уважаемый депутат Кузьменко! Это

 перелик  насчитывает  около 11 тысяч пидпрыемств. Так

 нейжели  вы комиссией дойдете до каждого предприятия,

 на  каждом  предприятии  проведете анализ, выйдете на

 место,   разберетесь,  посмотрите,  а  потом  Кабинет

 Министров скажет: "А мы ж согласовали с комиссией", а

 комиссия  согласует  чисто  формально. Пусть все-таки

 ответственность лежит... А мы проверить имеем право в

 соответствии   с   контрольными  фукциями  Верховного

 Совета.

 

      ГОЛОВА. Голосується поправка при умові цільового

 використання цих земель, для першого абзацу поправка:

 "при умові цільового використання цих земель".

      Ставлю на голосування, будь ласка.

      Поправка голосується одна, почекайте трошки.

 

      "За" -

 

      Дальше.   Була  поправка  Ямкового.  До  другого

 абзацу включити: "склади державного і мобілізаційного

 резерву".

      Тут,   де   підприємства  авіаційного,  ракерно-

 космічного, тощо, склади державного і мобілізаційного

 резерву. Тому що це тільки прогонка через бюджет, але

 нічого  не  змінює...

 

      АЗАРОВ   М.   Я.  Не,  не,  не.  Там  ничего  не

 изменивается. Там пусть  министр  финансов  скажет...

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Петро Кузьмич.

 

      ГЕРМАНЧУК  П.  К. Ну склади Держ(...........) ми

 не будем заперечувать.

 

      ГОЛОВА.  Немає  заперечень.  Я пропоную в другий

 пункт  в  потрібному  місці  вставити  ще до переліку

 підприємств    і    об'єктів   слади   державного   і

 мобілізаційного  резерву.

      Ставлю  на голосування. Будь ласка, підтримайте.

 Та я ж це поправку поки що. А потім скажете ви.

 

      "За" -

 

      Прийнято рішення.

      Мухін, будь ласка.

 

      МУХІН

      Я предлагаю эту статью в целому проголосовать.

      Я предлагаю эту статью в целом проголосовать.

 

      ГОЛОВА. Я прошу уваги. Дайте  Мухіну  слово.

 

      МУХІН  В.  В.  Мне  уже  слово  дали,  Александр

 Александрович.   Я   предлагаю  эту  статью  в  целом

 проголосовать.

      ШУМ У  ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.  Голосується  поправка  Кузьменко.  Будь

 ласка.

      Вона  не  стосується  до  балансу  бюджету, вона

 стосується  до  організації  тільки  і все. Тому я її

 ставлю на голосування.

 

      "За" -

 

      Комісія  за  своїми  функціональними обов'язками

 зобов'язана  контролювати  і  так: записуємо це чи не

 записуємо?   Нехай   контролює   як  використовується

 налогообкладання.

      Хмара, будь ласка.

 

      ХМАРА

      Я  пропоную  до  другого  абзацу, де йде перелік

 підприємств,     перед    підприємствами    поставити

 "українських підприємств".

      А далі  вже  по  тексту.

      Тому  що  можуть  бути змішані і не українські і

 так  далі.  Обов'язково  це треба  включити.

 

      ГОЛОВА.  Взагалі правильна пропозиція. Тому що в

 нас є   багато і СП і вже інших .

      Суть,   мабуть,   є   в   тому.   Напишемо  так:

 "вітчизняні  підприємства"  авіаційної  і так далі за

 текстом.   Перше   слово   "вітчизняні",   ставлю  на

 голосування.

      Ні, не державні. Тут же не тільки державні.

 

      "за"

 

      В цілому ставиться на голосування стаття з усіма

 поправками.  Зніміть, ще  раз.  Мішура, ваша поправка

 була?

       Будь ласка,  будь ласка, кожен депутат...

 

      МІШУРА В.Д.

 

      Олександре   Олександровичу,   була   пропозиція

 Донченка, він кілька разів її ставив у цьому залі про

 те,  щоб  звільнити  від земельного податку дорожньо-

 експлуатаційні  служби.  Комісія ніяк не відреагували

 на ці питання.

 

      ГОЛОВА.  Петро Кузьмич.

 

      ГЕРМАНЧУК П.К.

 

      Я категорично проти, по-перше, служби мають свої

 доходи, я не розумію...

 

      ГОЛОВА.  Одну хвилиночку,  я прошу вас...

 

      ГУРМАНЧУК . ... тоді треба всіх знімати.

 

      АЗАРОВ М.Я. Тогда никому не надо платить.

 

      ГОЛОВА.   Микоал  Янович,  одну  хвилиночку,  ви

 пригадайте  закон  про  земльний  податок,  вони  для

 дорожньої   служби  символічні  ці  суми,  символічні

 відносно  тих  площ,  які  вони  займають. Тому і для

 залізниць  ми  це  передбачили,  ще  навіть знизили у

 двічі.

 

      АЗАРОВ М.Я.   Давайте не импровизировать.

 

      ГОЛОВА.    Тому,    бачте,    Орест    Дмитрович

 погоджується з цим. Ставиться в цілому стаття.

 

      За -

 

      Стаття   24.   Витрати   державного   бюджету  з

 обслуговування  іноземних кредитів, наданих юридичним

 особам  України  на умовах валютної самоокупності під

 гарантії   Кабінету   Міністрів  України,  підлягають

 відшкодуванню  цими особами в місячний термін. І далі

 за  текстом  доручення,  не  доручення, а норма, якою

 керується   державна   податкова  інспекція  з  цього

 приводу.

      Нема  заперечень?  Нема.  Є?  Будь ласка, дайте,

 номер округа ........

 

      ХУДОМАКА.

 

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 колеги,  значить в мене є така пропозиція після слова

 "  особам України на умовах валютної самоокупності та

 обов'язковій  тендорній  основі під гарантії Кабінету

 Міністрів   України"  і  далі  по  тексту.  Щоб  була

 тендерна основа, змагальна.

 

      ГОЛОВА.  Та  воно  то правильно, тільки це норма

 іншого  закону.  Я згоден з вами, але це норма іншого

 закону.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Вы понимаете что, тут речь идет о

 тех кредитах, которые уже были наданы, а что касается

 вновь  выдаваемых  -это есть в нормах соответствующих

 законах, поэтому...

 

      ГОЛОВА. Ви не наполягєте? Наполягаєте? Ставиться

 поправка Худомаки на голосування.

 

      "За" -

 

      В цілому ставиться стаття 24.

 

      "За" -

 

      Стаття  25:  "Внески підприємств і господарських

 організацій  до  фонду  для  здійснення  заходів щодо

 ліквідації  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  та

 соціального захисту населення проводяться в порядку і

 розмірах,   встановлених  на  1995  рік".  Ставлю  на

 голосування.

 

      "За" -

 

      Долженко?..

 

      АЗАРОВ М. Я. Обычная статья, перекочевывающая из

 года в год... Что там можно дабавлять?

 

      ГОЛОВА.  ОДну  хвилину,  зніміть  з голосування.

 Зніміть, Комісія Чорнобильська щось каже...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я не прошу: не бунтуйте!  Ви пригадайте, як...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я  вам  ще  раз кажу: ви пригадайте, як ви за цю

 статтю  голосували  у 1990 році, а тепер, бачте, інша

 позиція стала...

       ШУМ У ЗАЛІ

 

      ДОЛЖЕНКО.     Спасибо, Александр Александрович.

      Дело  в том, что мы дважды обращались в Комиссию

 з  пытань  бюджету,  к  Азарову  -обращались в январе

 месяце   и   16.  02.  -с  просьбой  включить  пункт:

 передбачити,   що  внески  до  фонду  для  здійснення

 заходів   щодо  ліквідації  наслідків  Чорнобильської

 катастрофи здійснюють всі без виключення підприємства

 і  організації, незалежно від їх підпорядкованості та

 форм валсності, у розмірі 12% від фонду оплати праці.

 Діло   в  тому,  що  ми  підіймали  питання  і  перед

 Кабміном,  і  перед  комісією  про  те, щоб в повному

 обсязі  виплачував  з  бюджетів  витрати  на Програму

 Чорнобильську  в  повному  обсязі.  Іде 10-та річниця

 Чорнобильської  трагедії  -маса проблем... Крім того,

 що у нас на 30% ця програма забезпечується...

 

      АЗАРОВ М. Я. Мы инвалидские организации и прочие

 освободили...

 

      ДОЛЖЕНКО.     Почекайте! Почекайте... Крім того,

 що  вона обеспечується лише на 3-%, ми просимо (це не

 викликає  ніяких  витрат  з бюджету), щоб цю поправку

 включити....

 

      АЗАРОВ. Ну,  мы не один раз....

 

      ГОЛОВА. Григорій Петрович, справа в тому, що тут

 все тут правильно Ви говорите -тільки, що це не норма

 цього  закону. Тут є  про порядок...

 

      АЗАРОВ. Зачисления ....

 

      ГОЛОВА.   зарахування...   То   до   4-ї  статті

 відноситься  скоріше те, що Ви пропонуєте... Дайте ще

 раз Долженко слово...

 

      ДОЛЖЕНКО.

 

      Згідно  статті  25,  яка  була  в 1995 році, від

 податку Чорнобильського звільналась маса організацій:

 там  і  творчі  союзи  і  металургія, і знов збудовані

 шахти.  І  так  далі.  В нас шахтарів, бітльше всього

 чорнобильців в Луганській, в Донецькій області.

      Ви  получаєте гроші і на соціальні витрати, і на

 оздоровлення,  і  на побутову житла і так далі. як же

 ми  можем їх звільняти  сьогодні?

      Ми   просимо,   ще   раз   вас   просимо,   ради

 чорнобильців:  зробіть  цю поступку і включіть пункт,

 як ми просимо. Вона......

 

      ГОЛОВА.   Я   зрозумів.   Іншими   словами,   Ви

 пропонуєте, власне кажучи,  вилучити цю статтю...

 

      ДОЛЖЕНКО...  Не  вилучити,  а  в  нашій редакції

 дати...

 

      АЗАРОВ.  Александр  Александрович,  если мы ее и

 выключим,  то,  я  думаю, что Чернобыль ни копейки не

 получит. Тут определяется порядок перечисления.

      Предложение  Долженко  обсуждалось  на  комиссии

 действительно дважды. Но есть у нас законы, котрые мы

 раньше     принимали,     которыми    устанавливаются

 определенные льготы по сплате податков. Ну, например,

 какие-то там  инвалидские организации и так далее.

      Неужели   мы  сейчас  тут  одним,  так  сказать,

 добавлением 1-й фразы, так, уберем все эти льготы? Мы

 ж когда их давали, наверное, о чем-то думали и чем-то

 руководствовались?

      Поэтому,  уж  если  так,  как  говориться, стоит

 вопрос,  давайте  мы,  обсуждая  вопрос по льготам, о

 законопроекте  льгот,  который  мы уже долго готовим,

 выделим  этот  пункт  особо, и особо обратим на негшо

 внимание.

      А  вот  эта  статья  была в прошлом году, статья

 называлалсь  24,  абсолютно соответствует статье 25 в

 редакции   этого  года.

 

       ШУМ   У   ЗАЛІ

 

       ГОЛОВА. Я прошу уваги. Я розумію, ви настоюєте,

 але  ми  голосували  вашу  пропозицію під час першого

 читання...

 

       АЗАРОВ.   Ну,   как   понять  -ну  и  что?  Они

 проголосованы  в  соответствии  с регламентом   .........

 

       ГОЛОВА.  Хвилиночку,  Микола Янович, Германчуку

 слово.

 

       ГЕРМАНЧУК.  Микола  Янович абсолютно правий, що

 ця  стаття  в  1995, 1994, скільки вона існує, пільги

 існують  тільки на підставі діючого законодавства. Ні

 Кабінету  Міністрів, нікому не дано надавати будь-які

 пільги  по  цьому податку.

      Тому,  якщо  ми  хочумо  змінчти,  то ми повинні

 внести  в  те  законодавство ті пільги і перерахувати

 сам  фонд,  тому  що сума фонду уже обрахована згідно

 діючого законоадвства.

      Тому  вносити    сюди  корективи  якісь...

 

 

       ГОЛОВА.  Я  прошу  вас,  або ви зніміть, щоб не

 голосували  вашу  поправку, бо тоді треба розписувать

 ще  на  цілу  сторінку, і вкажіть, які в закони треба

 зміни  внести  тим  самим.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Я  прошу  вас...

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Я  розумію.  Тоді  я  ставлю  вашу  поправку  на

 голосування.    Поправка    Довженка   ставиться   на

 голосування.

      За -

       Стаття  25  ставиться на голосуванян в редакції

 Комісії.

      За -

      Рішення прийнято,  280  - за.

      16 стаття. "Установити, що в 1996 році податок з

 власників  транспортних  засобів  та інших самохідних

 маших і механізмів сплачується розмірах, передбачених

 Декретом Кабінету Міністрів України від 9 квітня 1993

 року  про  ставки  опдатків  з власників транспортних

 засобів  та  інших  самохідних  машин  і механізмів з

 з  урахуванням статті 18 закону України про Державний

 бюджет України на 1995 рік збільшених у півтори рази.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Ну, это осуществляется так же, как

 и  в  плате  за землю пересчет в соответсвии с ростом

 номинальной  зароботной  платы, номинальных доходов с

 инфляцией и так далее, и так далее.

 

      ГОЛОВА. Я прошу уваги. Будь ласка, Костюченко.

 

      КОСТЮЧЕНКО Л.М.

 

      Дякую   Олександре   Олександровичу.   Уважаемый

 Николай   Янович,   сегодня  сложившаяся  ситуация  в

 автомобильном  транспорте  не  позволяет  уже выплату

 налога  на  транспорт.  С  увеличением в полтора раза

 стоимости  этого  налога  мы остановим (............)

 состав.

      Кто  просчитывал  эту  ситуацию  и  у  кого есть

 расчеты, к кому можно обратиться?

 

      АЗАРОВ  М. Я. Да, все просчитывали. Недавно мы с

 вами  беседовали  как найти, так сказать, средства из

 Государственного бюджета на поддержку транспорта того

 же  самого.  Да,  как  же  найти, если мы вот с вашим

 предложением  снимем  с доходов. Ну, как. Ведь доходы

 всех    возростают   в   соответсвии   с   инфляцией,

 номинальные   доходы   возрастают,   не  реальные,  а

 номинальные.  Инфляция  50 процентов годовая, значит,

 на 50 процентов возросли   доходы.

      Значить, если мы оставим ставки на транспорт, на

 власников  транспортных  засобов в прежнем уровне, то

 мы реально их уменьшим в полтора раза.

      Более  того, когда мы на комиссии рассматривали,

 там предложения были по дерефинциации этого податка и

 так  далее,  и  так  далее.  Однако, все они не нашли

 поддержки.  И на первом чтении мы об этом говорили. В

 первом чтении приняли.

 

      ГОЛОВА. Мусіяка.

 

      МУСІЯКА В.Л.

 

      Шановні  народні  депутати, я звертаю вашу увагу

 на  ту  помилку,  яку ми весь час повторюємо, а саме:

 два  останніх  речення  цієї  статті.  Із урахуванням

 статті   18  закону  України  про  Дерджавний  бюджет

 України  на 1995 рік збільшених у півтора рази. Закон

 України   про   Державний  бюджет  на  1995  рік  -це

 треміновий  закон,  діє  на  термін  дії бюджету 1995

 року.   І  він  не  може,  ці  норми  уже  не  можуть

 розповсюджуватися  уже  на 1996 рік. І ми дуже часто,

 між  іншим,  правила 1995-1994 року розповсюджуємо на

 новий рік бюджетний. Цього робити не можна. Цей закон

 вже    перестає    діяти,   коли   виконаний   бюджет

 відповідного року.

      Тому  я  пропоную:  оце  речення  викинути:"  із

 урахуванням  статті  17 Закону України "Про Державний

 бюджет України на 1995 рік"", залишивши "збільшених в

 півтора рази".

 

      АЗАРОВ М.Я. По отношению к чему збильшеных?

 

      МУСІЯКА.      А  от  це  буде  по отношенію кома

 після  "самохідних  машин, механізмів і, збільшених в

 півтора рази". Все.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Ну, уважаемый Виктор Андреевич, у

 нас  статья  18  Закона  "Про  Державний  бюджет 1995

 года",   во-первых,   в  соответствии  с  действующим

 законодательством и Законом о бюджетной системе может

 быть  продлена  дия,  ана  может  действовать  в  том

 случае,  если  при  введени  закона  в  действие,  не

 установлен  срок ее действия. Но в данном случае мы в

 1995 году установили, что: статья 18: установить, что

 в 1995 году действуют вот такие-то ставки. И далее мы

 перечисляем:    автомобили   легковые,   залежно  від

 потужності  двигуна до 70 кінських сил, до 150 больше

 там і  так далее и так далее. Расписывая.

      Значит,  чтобы  не  повторять  ее  в законе, эта

 норма  действует  сейчас.  Мы  отсылаем к закону 1995

 года   двумя   последними  реченнями,  о  которых  вы

 говорите.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  колеги! Я прошу не шуміть,

 ви ж не чуєте  що задають і яка відповідь.

      Суслов, будь ласка.

 

      СУСЛОВ В.І.

 

      Уважаемые  народные  депутаты!  Я  предлагаю  не

 обсуждать  вопрос:  много  или  мало  повысить ставку

 налога в полтора раза по этой статье. Но речь опять о

 принципе. Мы временными мерами сроком на 1 год меняем

 ставки.  Давайте  все-таки не принимать эту статью, а

 внисем  соответствующие изменения в Декрет про ставки

 податку  с  власныкив транспортных засобив. Это будет

 действовать. В таком же мамом обкеме внесем. Но будем

 действовать   в   соответствии   с  законодательством

 процедурой и порядком регулирования налоговых ставок.

 Спасибо.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Уважаемый  Виктор  Иванович!  Вы

 совершенно  прекрасно  знаете,  что то, что вы сейчас

 сказали, противоречит закону о бюджетной системе.

      Мы  учитываем  это  в  доходах  бюджета.  И если

 сегодня  мы исключаем сейчас эту статью, то мы должны

 снять  с  доходов  и  с расходов бюджета определенную

 сумму.

      Когда  это  мы  с  вами  проголосуем за какие-то

 изменения, никому не ведомо.

      Сейчас   мы  в  законе  1995,  1993,  1994  года

 устанавливали     ставки    налога    на    власников

 транспортных  засобив. И я прошу поставить, поскольку

 она  была проголосована в первом чтении, поставить на

 голосование  ее.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування. 26 статтю.

 

      "За" -

 

      Вадим   Петрович,   хай  коло  вас  усядуться  і

 голосують.  Я  з  урахуванням  хотів  би надати слово

 Петру  Кузмичу. Будь ласка.

 

      ГЕРМАНЧУК  П.  К.  Я хотів би, що зрозуміли таку

 річ.  По-перше,  ми  не  міняєм  податок  з власників

 транспортних    засобів.   Щорічно   ми,   враховуючи

 інфляцію,  просто  його індексуєм.

      І це дозволено законом про бюджетну систему.

      Крім  того,  це  не  означає,  що  всі  власники

 транспортних  засобів  будуть  або  обкладаються  цим

 податком.   Інваліди,   учасники   війни,  відповідні

 підприємства  -є  цілий перелік, у законі визначений,

 хто пільгово або завсім звільняється з цього податку.

      Тому  ми  не  міняєм  нічого,  крім  того, що ми

 індексуєм  в  зв'язку  з  інфляцією.  Так  що, просим

 проголосувати.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я   прошу   голосувати.   Григорій

 Іванович, проголосуєм, а потім...

      ШУМ У ЗАЛІ

      А він тоді із Гераманчуком уяснить.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Заварзін  підтримує, Григорій Іванович, Заварзін

 підтримує вас.

 

      "За"-

 

      27 стаття.  Будь ласка.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      АЗАРОВ М. Я. Ну, 27 статья, я предлагаю, чтоб не

 будоражить,  так  сказать,  обсуждением  зал,  просто

 взять  ту  редакцию,  которая  проголосована в первом

 чтении,  один  к  одному  и  проголосовать в редакции

 первого чтения.

      Ну, так я понял, народный депутат Селифонтьев?

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилиночку, одну хвилиночку.

      Косів. Я зачитаю статтю, одну хвилинку.

      "Установити,  що перерахунки посадових окладів і

 розміри   заробітної  плати  педагогічним,  медичним,

 науково-технічним працівникам та працівникам культури

 передбачені відповідно статтею 52 Закону України "Про

 освіту",  статтею 77 Основ Законодавства України "Про

 охорону  здоров'я",  статтею  18  Закону України "Про

 основи  державної  політики  у сфері науки і науково-

 технічної діяльності", статтею 28 Основ Законодавства

 України   "Про   культуру",   здійснюються   в  межах

 затвердженого фонду оплати праці.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Одну хвилиночку. І є друга редакція. Я хотів би,

 щоб ви вислухали її.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ну,  я  прошу  Гаманюку. Это его

 поправка была.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, я вибачаюсь, Микола Янович,

 давайте, щоб обидві ці редакції я зачитаю, а потім ми

 оприділимось.

      "Установити,  що перерахунки посадових окладів і

 розмірів  заробітної  плати  педагогічним,  медичним,

 науково-технічним  працівникам,  працівникам культури

 та  виконавчим  викладачам вищої школи здійснюються в

 межах затвердженого фонду оплати праці, відповідно до

 статті 52 Закону України "Про освіту", статі 77 Основ

 законодавства України про охорону здоров'я, статті 18

 Закону України "Про основи державної політики у сфері

 науки  і  науково-технічної  діяльності",  статті  28

 Основ законодавства України "Про культуру".

      Перегляд   рівня   посадових   окладів,   ставок

 заробітної  плати,  зазначених  категорій працівників

 проводиться  двічі на рік щоквартальною індексацією з

 урахуванням інфляції у порядку, визначеному Кабінетом

 Міністрів України.

      Друга редакція підходить

 

      АЗАРОВ М.Я.

 

      Мы  поддержим  вторую редакцию, давайте поставим

 на голосувание.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я спочатку ставлю, одну хвилиночку,

 спочатку  ставлю  редакцію  від  комісії, 27 ту, що я

 першу  зачитав,  якщо  вона  не набере, тоді поставим

 другу редакцію.

      Я   ставлю   першу   редакцію   від  комісії  на

 голосування.

 

      За-

 

      Другу.  Одну  хвилиночку,  одну  хвилиночку, ну,

 давайте не шуміть. До другої редакції є зауваження.

      Я ставлю другу редакцію на голосування.

 

      За -

 

      28 стаття. Встановити, що ставки державного мита

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      ...за     нотаріальною    дією....    вчинюваної

 державними   нотаріальними  конторами  і  виконавчими

 комітетами  сільських, селищних, міських Рад народних

 депутатів  відповідно  до  статті  3 Декрету Кабінету

 Міністрів  України  від 21 січня 1993 року номер 7-93

 "Про  державне  мито"  в  редакції Закону України про

 внесення  змін  і  доповнень  до  деяких законодавчих

 актів  України  від 11 липня 1995 року за номером 297

 /95  ВР, розповсюджується на нотаріальні дії, вчинені

 приватними нотаріусами.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      АЗАРОВ  М. Я. Ну, эта статья не вызывала никаких

 возражений при первом чтении...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Манчуленко, будь ласка.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Но я прошу ставить на голосование

 не большие поправки Манчуленко, поэтому опять...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      МАНЧУЛЕНКО Г., 435 виборчий округ.

      Шановний Олександре Миколайовичу!

      Ну,  тут  зрозуміло, що є державні установи, які

 вчиняють  нотаріальні  дії, сільські, селищні, міські

 Ради,  і сюди ми ж підганяємо і приватних нотаріусів.

 Но  він  не  встиг  ще стати приватним нотаріусом, як

 йому  прийдеться  вже платити... платити оце от мито.

 Звідки  він  його  візьме?  І  невже  це  так  уже  й

 актуально для Державного бюджету?!..

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ну все должны обладатели доходов

 платить   державное   мыто...   Почему   для  частных

 нотариусов  мы  должны  делать  исключение?!  Я прошу

 поставить на голосование...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Косів.

 

      КОСІВ

      Олександре Миколайовичу і  Миколо Яновичу!

      Ну,    я   не   закликаю   до   того,   щоб   ми

 переголосовували  27-му  статтю,  бо  ми  вже  за неї

 проголосоували.  Але  ми  опустили дуже один скттєвий

 момент,  адже  в  Законі  про освіту нічого немає про

 забезпечення  заробітної  плати технічних працівників

 освіти  і навчально-допоміжного складу! Отже ж... Ну,

 це  ж абсолютно... Ми ж про це стільки говорили на...

 тут,  у  залі Верховної Ради, а у даному варіанті це,

 по-перше, нічого не сказано. Це одне.

      А друге. Ми з Вами, Микола Яновичу, говорили про

 те,  що  бюджет має бути структуризованим. І от в цих

 додатках,  які  Ви додали, така структуризації галузі

 соціально-культурної  є  і  це -прекрасно. Але Ви тут

 знову  ж  таки  узагальній  сумі  фінансування освіти

 виділяєте  окремим  рядком книгу друкування, а ми ж з

 Вами    уже    домовилися,    що   книгу   друкування

 зосереджується в одій системі -в системі Міністерства

 з  питань  преси  і інформації, щоб не розпилювати ці

 державні  кошти.  Тут  же  ж  вони  розподілени  і їх

 еонтролювати...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Васильович, ми проголосували

 за цю статтю...

 

      АЗАРОВ.  Единственно, что, Александр Николаевич,

 уважаемые  коллеги,  действительно  вопрос по........

 техническим работникам, так, он действительно стоял и

 ппоэтому,  если  мы редакционно добавим в том перечне

 слово"тенические", ничего не изменнится.

      Если згода есть  зала,  то мы добавим...

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      КОСІВ.        Ну, давайте, давайте додамо....

 

      АЗАРОВ.  Ну,  давайте  на  голосование  поставим

 добавить слово "технические"...

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я   ще...  Ну,  будь  ласка.  86-й

 включіть, будь  ласка...

 

      СЕЛІФОРНТЬЄВ.

 

      Шановні  колеги,  шановний   доповідувачу, ми на

 тому засіданні, коли розглядали цю статтю, в нас вона

 редакційно   вже  була  прийнята  і  зараз,  коли  ми

 голосували,  ми  випустили ту редакцію, за яку ми вже

 проголосували.   У  цій  редакції  було......  це  27

 стаття,  ми  повертаємся  за 27 статтю. Мова йшла про

 те,  що  сформульована  була  вона слідуючим образом:

 установити,   що   перерахунки  посадових  окладів  і

 розммірів  заробітної  плати  педагогічним, медичним,

 науково-технічним  працівникам,  працівникам культури

 та  викладачам вищої школи здійснюються в межах Фонду

 оплати  праці розраховано відповідно статті 52 Закону

 України  "Про освіту", 77 основ законодавства України

 Про  охорону  здоров'я, статті 18 Закону України "Про

 основи  державної  політики  у  сфері  науки і науко-

 технічної  діяльності", статті 28 основ законодавства

 України  "Про  культуру".  Отака  редакція  була нами

 проголосована.

      Потім  хтось її змінив, і виплила нова редакція.

 Я пропоную проголосувати за цю, тому що розрахунки по

 заробітній  платі не ведуться згідно ц им законам, це

 перше.

      А  по-друге,  якщо  Закон  "Про  освіту"  прийме

 зміни, які б то не було про оплату праці, тоце знайде

 відповідно    в   своєму   законодавстві   відповідне

 відображення.

      Але  зараз  за  те, що ми голосували, ми повинні

 тільки  за  цю  редакцію  проголосувати.

      ...........    працівники    обо'язково   будуть

 враховані....

 

       ГОЛОВА.   Я прошу, виключіть  мікрофон.

 

      АЗАРОВ.  Уважаемые  народные депутаты, Регламент

 рассмотрения бюджета позволяет в случае вожникновения

 спорного  вопроса,  вот  сейчас у н ас будет перерыв,

 Комиссии  з  пытань  там  о  науке совместно с Урядом

 определится, вызначится вот в этом вопросе, поскольку

 меня   проинформировали,   что  вторая  редакция,  за

 которую   мы   проголосовали   только   что,   Урядом

 согласована    с    народными   депутатами,   которые

 занимались  этим  вопросом.

      Поэтому  не  кто-то  там  внес.

      И первая редакция, и вторая, ну, первая редакция

 внесена Правительством, вторая внесена совместно.

 

       ГОЛОВА.    Микола  Янович,  спасібо.

      Каскевич.

 

      КАСКЕВИЧ.  Шановні  народні  депутати!

      Сьогодні  з  8. 30 ранку ми засідали в Комісії з

 питань  освіти. Перед цим це питання обговорювалось з

 представниками   Комісії   по   праці   і  соціальним

 проблемам.

      Який  був  знайдений  компроміс?  Залишається 52

 стаття, 18 стаття основ законодавства, 77, і так далі,

 і так  далі.

      Але  переглядаються  оклади самі два рази в рік.

 Але індексується зарплата вся -оклад, за зашити, і за

 все  інше, за  все  інше  щоквартально.

      І   в   цей   же   час   технічним  працівникам,

 працівникам,  спеіалістам  і  так  далі  піднімається

 зарплата  згідно  з  сіткою,  яку  опрацював сьогодні

 Кабінет   Міністрів  і  ми  дивились  ці  цифтри,  що

 технічка  4,  3-4,  8  мільфона  і  так  далі,  і теж

 індексуються щоквартально. Знайдений такий компроміс,

 і ми  б  просили  проголосувать за  нього.

 

      ГОЛОВА.  Я  вибачаюсь,  спасибі.  Справа в тому,

 шановні колеги, що, коли я зачитував, я просив перший

 варіант  і другий ваіант те, що сказав міністр праці.

 І  52,  і  77,  і  18,  і та індексація -все воно там

 сказано.  І  воно дійсно погоджено. Проголосувало 222

 голоси. Ми повертаться не будем до цього більше.

      Тому ми розглядаєм 28 статтю.

 

      АЗАРОВ М. Я. Ну, 28 надо ставить на голосование.

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилиночку.  Від комісії, коли ми

 голосували статтю, то стаття не набрала не 62 голоси.

 А другий варіант ми набрали 222. Що тут не зрозуміло?

 Микола Янович, працюємо по 28 статті.

 

      АЗАРОВ М.Я.  Голосуем за 28 статью.

 

      ГОЛОВА.   Я   прошу   не  шуміть.  Підійдете  до

 Каскевича,  він  все  об'яснить.  По  28  статті єсть

 зауваження? Я ставлю на голосування.

 

      "За" -

 

      Стаття прийнята. 266 голосів.

      29  стаття.  Призупинити  дію  статті  48 Закону

 Української  РСР  "Про  освіту"  в  частині  оплати у

 повному  обсязі  виконаної  роботи учнями професійно-

 технічних  училищ  під  час  виробничого  навчання  і

 практики.   Порядок   оплати   за   виконану   роботу

 визначається Кабінетом Міністрів України.

      Єсть зауваження? Будь ласка, Анісімов.

 

      АНІСІМОВ Л.О.

 

      Уважаемые  народные  депутаты, уважаемый Николай

 Янович.  Ну,  первое, мы должны получить разкяснение,

 что  несет  за  собой  смысловая  нагрузка, сказанная

 здесь (............). Если это касается действительно

 ограничения  заработной  платы  на те 4 часа, которые

 приходят  с  профисонально-технических училищ в цеха,

 заводы.  На  сегоднешний  день  такая  практика  была

 установлена,  я  думаю, мы допускаем огромную ошибку.

 Если  что-то  она  несет  другую  какую-то  слысловую

 нагрузку  с учетом увеличения, перерасчета, зачить мы

 тогда  поддерживаем  эту  статью. Если только идет на

 сокращение  этой  доли, что он заработал этот мальчик

 или  девочка  в  цеху,  мы на это не должны пойти и я

 прошу подержать меня.

 

      АЗАРОВ  М. М. Давайте таки образом. Есть министр

 финансов, пусть на этот вопрос он ответит.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Петро Кузьмич, будь ласка.

      Я  прошу  не  шуміть.  Ну  давате, Петро Кузьмич

 хорошо чує. Будь ласка.

 

      ГЕРМАНЧУК  П.  К.  Я  вважаю,  що  нада снять цю

 статтю.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зняти  цю  статтю? Одну хвилиночку.

 Ніколаєнко, будь ласка.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Уважаемые коллеги! Вот это внесло

 Правительство.

 

      НІКОЛАЄНКО

 

      Шановний Микола Янович, Олександр Олександрович,

 члени Уряду! Я хотів два невеличких анонса.

      Перше.   Мова   йде   про   те,  що  коли  учень

 знаходиться  на  частковому  державному  утриманні  і

 харчується  за  рахунок  держави,  отримає за рахунок

 держави  стипендію,  тоді  плюс до цього 50 відсотків

 коштів,  які  він  ще  отримає під час практики, була

 раніше  формула -взалі вони забиралися і направлялися

 на  профтехучилища  розвиток його бази, потім дали 50

 відсотків  дітям  плюс  стипендії  і харчування, а 50

 відсоток,   щоб   застимулювати  майстра  виробничого

 навчання,  дирекцію,  давали на фонд училищу, і кошти

 йшли також на спортивно-масову, культурно-масову оцим

 самим  дітям.  Тому  є  пропозиція  підтримати те, що

 запропонувала Комісія з питань науки і освіти.

      І друге. Олександр Миколайович, по 27 статті.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Секундочку, голосування від комісії.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Отключіть мікрофон.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Та  я  попрошу  по  29  все-таки

 яснение  сказать. Это ваше предложение было: включить

 эту  статью? Ну, тогда, уважаемые коллеги! Профильная

 комиссия предложила эту статью, ее не было в редакции

 первого читання. Не было. Она...

      Нет, не было, уважаемый народный депутат.

      Мы  ее  обсждали,  но обсуждали как? Быстро. Раз

 профильная комиссия предложила, значит включили.

      На  мой  взгляд,  те аргументы, которые высказал

 Николаенко, весомые. Надо его поддержать.

      ШУМ У  ЗАЛІ

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще одне. 86 і ставим на голосування.

 

      СЕЛІФОНТЬЄВ. Шановні колеги! Я, згідно цієї цієї

 статті,  що  маю  сказати?  По-перше,  це  значно  ми

 підтримуємо  всю  профтехсистему,  тому що будуть іти

 доходи.

      По-друге,  відповідні  статті  ми  закладуємо  в

 Закон  про освіту, де теж цим ми даєм змогу в системі

 профтехосвіти   заробити  собі  кошти.

      І ще прошу вас врахувати те, що наші учні, окрім

 того,  що вони там заробітну плату отримують, ми ж їх

 і   харчуєм  іще,  навчаєм.  Тому  що  я  дуже  прошу

 підтримати, це дуже важлива стаття.

      Да, я прошу за  цю статтю.

 

      АЗАРОВ М.Я.  Ну  вот видите.

      Уважаемые  народные  депутаты! Еще раз говорит о

 том,   что  нельзя  вот  так  на  основе  мгновенного

 впечатления  принимать  решения,  значит, выключить и

 включить.     Профильная     комиссия    разобралась,

 предложила...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Микола Янович, спасибі. Я ставлю від

 комісії 29  статтю  на  голосування.

      Ми  давайте  по  своїх  законах  жить,  а  не по

 міжнародним. Носов.

 

      "За" -

 

      246.

      Стаття  приймається.

      Стаття  30.  Установити, що кошти, які надходять

 від   обов'язкових   відрахувань  до  фонду  сприяння

 зайнятості   населення,   можуть   спрямовуватись  на

 фінансування  підготовки спеціалістів, яку забезпечує

 Міністерство  освіти  України  та інші міністерства і

 відомства,   у   підпорядкуванні   яких  є  навчальні

 заклади.

      Є зауваження? Ставлю на голосування. Голосуєм.

 

      "За" -

      269 -стаття приймається. Оголошується перерва на

 30 хвилин.

 

 

 

                        - 106 -

               П І С Л Я    П Е Р Е Р В И

 

      ГОЛОВА.  Я,  ні, будь ласка. Я прошу всіх сідати

 на місця.

 

      АЗАРОВ М.Я. Александр Александрович, 31 статья.

 

      ГОЛОВА.  Секунду,  Микола  Янович,  прошу сідати

 всіх на місця.

 

      АЗАРОВ М.Я. 31 статья.

 

      ГОЛОВА.  Увага. Продовжується розгляд державного

 бюджету  на  96  рік,  закону  про  державний бюджет,

 стаття  31.  Установити,  що  до  державного  бюджету

 зараховуються   дивіденди,  одержані  від  акцій,  що

 належать    державі    в   акціонерних   товариствах,

 створениих  у  процесі приватизації та корпоратижації

 піжприємств  загальнодержавної  власності.  Дозволити

 спрямовувати   указані   кошти  на  покриття  витрат,

 пов'язаних   з   здійсенням   уповноваженими  особами

 функцій   з   управління   акціями,  паями,  частками

 господарських    товариств,    які    перебувають   в

 загальгнодержавній власності згідно з нормами витрат,

 визначених    у   порядку   встановленому   Кабінетом

 Міністрів України.

      Тут  зауважень  не  було в принципі. Я ставлю на

 голосування цю статтю.

      Будь ласка, не заважайте Кабінету Міністрів.

 

      За -

 

      Прийнято рішення.

      Стаття  32. Встановити, що акціонерне товариство

 "Укргазпром"  вносить  до  державного бюджету України

 відрахування  від  плати  за  транзит природного газу

 трубопровідним  транспортом через територію України в

 розмірі  еквівалентному  0.  37  долара США за тисячу

 кубометрів  природного  газу  на кожні 100 кілометрів

 відстані. Внесення  вказаних   платежів  здійснюється

 подекадно,  виходячи  з обсягу газу, транспортованого

 через  територію  України.  Теж зауважень не було, це

 все в розрахунках покладено.

      Ставлю на голосування цю статтю.

 

      За -

 

      Прийнято рішення.

      Стаття   33.  Надати  Кабінету  Міністрів  право

 тимчасово на 96 рік вносити зміни до ставок акцизного

 збору   за   переліком   підакцизних   товарів,   які

 затверджуються  Верховною Радою України... хвлинку!..

 та  ставок  в'їздного  мита.  Суслов, будь ласка, він

 просив слова.

 

      СУСЛОВ  В.  І. Уважаемые народные депутаты, этот

 вопрос   был   специально   рассмотрен  Комиссией  по

 вопросам финансов и банковской деятельности. Комиссия

 приняла решение (причем единогласно) о том, что мы не

 можем   передавать   право   Кабинету   Министров  на

 регулирование   ставок   акцизного  сбора  и  ввозных

 пошлин.  В  частности,  это  противоречит  статье  18

 Конституционного  договора  между  Верховной  Радой и

 Президентом Украини, в соответствии с которой вопросы

 налогообложения регулируются исключительно законами и

 не  могут  регулироваться  актами Кабинета Министров.

      Кроме  того,  я  хочу  напомнить,  что Верховный

 Совет  на  протяжении  послежнего  времени принял ряд

 очень  важных  законопроектов,  как раз нацеленных на

 урегулирование  этой  сферы. Если мы теперь передадим

 право Кабинету Министров регулировать величину ставок

 акцизного  сбора,  то  все  наши усилия по ликвидации

 льгот по подакцизным товарам, по обложению (ну, таких

 товаров,  как  табачные  изделия  -вам  сейчас роздан

 проект   Закона   о   ставках  обложения  алкогольных

 изделий,  в ближайшее время будет подан проект Закона

 об   общем   перечне   подакцизных  товаров,  ставках

 акцизного  сбора  и  ввозных  пошлин  на  подакцизные

 товары), вся эта работа теряет смысл.

      Для   того,   чтобы  обеспечить  стабильность  в

 налоговом законодательсьвте, мы уже проектом Закона о

 бюджета,   вы  видите,  несколько  раз  вмешалдись  в

 налоговое конодательстао и создали в нем определенные

 сферы  нестабильности,  введя  новые  нормы всего для

 одного ода.

      По  подакцизным  товарам  (поскольку мы проводим

 политику   протекционизма,   поддержки  национального

 производства,  ограничения некритического импорта) мы

 должны  обеспечивать  стабильность.  Исходя  из  этих

 соображений,  комиссия предлагает статью 33 полностью

 снять.

 

      ГОЛОВА.  Микола Янович...

 

      АЗАРОВ  М. Я. Ну, что я хотел сказать, уважаемые

 коллеги, я попрошу вас набраться терпения и послушать

 аргументацию  нашу,  комиссии.  А  потом  дадим слово

 Кабинету Министров и определиться по этому важнейшему

 вопросу.

      Прежде  всего  Комисия з пытань бюджету исходила

 из  того, что Кабинет Министров несет ответственность

 за  выплату  своевременно заработной платы работникам

 бюджетной   сферы,  за  осоществление  финансирования

 народного хозяства, АПК и так далее, и так далее.

      Раз  Кабинет  Министров несет ответственность за

 своевременное  перечисление  из  заработной  платы  и

 прочих   финансовых   ресурсов,   значит  у  Кабинета

 Министров  должны ж быть какие-то и рычаги, с помощью

 которых  он  может регулировать поступление доходов в

 бюджет,  с  помощью  которых  он  может  регулировать

 постуления доходов   бюджета.

      Если  мы  так  резко взяв на себя право изменять

 налоговые  законодательства,  ставки  акцизов  и  так

 далее,  и  так далее, значит, мы должны взять на себя

 ответственность     перед    народом    Украины    за

 финансировании, за своевременность финансирования, за

 исполнения Государственного  бюджета и так далее.

      Мне  кажется,  что последняя функция не отвечает

 назначению  Верховного  Совета.  И теперь,  несколько

 конкретных  цифр.  Я бы не стал так оптимистично, как

 Виктор    Иванович,    оценивать   результаты   нашей

 деятельности  в  области  совершенствования акцизного

 законодательства.  Акциз за 1995 годне добран на 5, 5

 триллионов  только  по поступлениям в Государственный

 бюджет.   Импортное  мыто  дало  минус  21  триллион.

 Значит,    кто-то    за    эти   26,   5   триллионов

 недоппоступления     в     бюджет,    должен    нести

 ответственность.

      По  акцизу  за  2  месяца  мы  уже потеряли 6, 3

 триллиона только за месяца. Мы установили поступления

 по  акцизу  на  1996 год очень жесткие, но в принципе

 реальные доходы в размере 76 триллионов.

      Предствьте  себе,  что  мы  получили  поп  всему

 акцизу   за  2  месяца  этого  года  всего-навсего  6

 триллионов. Если мы таким образом будем действовать и

 дальше, то врядли этот источник дохода бюдждета будет

 выыполнен.

      Я  могу  привести  несколько  цифр  за  2 месяца

 поступления  по  акцизу  на  такие  виду  подакцизных

 товаров,   как   спирт,  ликеро-горилчана  продукция,

 виноматериалы,  винороблная  продукция,  мы  получили

 всего около 2, 5 триллионов за 2 месяца.

      По  табаку  мы  получили шестикратное уменьшение

 поступлений,    все-навсего 578  миллиардов.

      Поэтому   логично  было  бы...  Я  не  буду  уже

 говорить   по,   например,  ввезение  автотранспорта,

 доходы  по  автомобилям,  которые  мы  получаем,  во-

 первых,  в  торговом  обороте автомобилей сократилось

 ровно в два раза. Прошло через торговы оборот ровно в

 два  раза.

      А во внеторговом обороте увеличилось на 20%.

      Поэтому  все  это  дало  основние нам поддержать

 предложение  Кабинета  Министров в плане тымчасово на

 1996  год дать право вносить змины до ставок акцизного

 сбора.

 

       ГОЛОВА.   Германчук.

 

      ГЕРМАНЧУК.  Шановні  народні депутати, я не буду

 говорити  те,  що  говорив  Микола  Янович  в частині

 показників,  але  я  один  приклад  вам приведу.

      Кримчани  тут  сидяь, коли трапилось так, що ми,

 практично,  жодної  бутилки  вина, коньячних виробів,

 горілчаних  виробів  -те,  що  там  виробляється,  не

 змогли  зробити, бо   дуже  довго  міняли  ставки.

      Ми  не  просимо  зміни законодавства, ми просимо

 надати  право  регулювати  ставку  акциза.  Це зовсім

 нічого не міняє, не втручається ні в яку діяльність.

      Будь  ласка,  якщо  хтось  хоче нас конролювати,

 даватй за згодою Комісії Суслова будемо це робити.

      Але  якщо  оперативно  ми  не  можемо  управляти

 підакцизними  товарами, томи втрачаємо ринки збуту, а

 іншколи це вирішення потрібно зробити день-два, три.

      Тому  ми не просимо якогось надзвичайного права.

 Тим більше, що це право було в 1994 році, згадайте, і

 ми   дуже  файно  ним  скористувались.  Ми  додатково

 отримали  і  по  телевізорам,  і по машинобудуванню і

 таке  інше.

      Тому  Уряд  дуже  просить  вас  підтримати.

 

      АЗАРОВ. Доходы по телевизорам, например, упали в

 10  раз...  Это  так просто, к примеру, я могу дальше

 сказать...

 

       ГОЛОВА.  Микола  Янович,  я прошу уваги, власне

 кажучи,  це  питання, ну, скажемо, зв'язане з темпами

 проходження  відповідних  змін до акцизів. І тому тут

 можна  його в такій площині розглядати. Можна ставити

 так,  якщо  Уряд сьогодні хоче змінити ставку, то він

 може  внести  пропозицію,  а  ми  завтра  її приймемо

 позачергово.  І  все.  Але це деталі. Я не відкидаю і

 цієї  пропозиції.  Давайте  Цушко,  він  вносив  свою

 пропозицію і голосувалась вона на першому читанні.

 

      ЦУШКО В. П. Депутат Цушко, Комісія по фінансам і

 банкам.

      Уважаемый  Николай  Янович,  вы  сказали,  что в

 1994-95  недобран  акциз,  назвали  цифры.  К  вашему

 сведению  Верховный Совет этого созыва в августе 1994

 дал  Кабмину  полностью  разрешение.  И  до  этих пор

 устанавливал   акцизные   ставки  Кабмин.  Мы  сейчас

 просим,  чтоб  поддержали  Суслова. Эти уже документы

 пошли. Уже сейчас  практически готов закон.

      И опыт России показывает, что изменение вот этих

 ставок,  не увязка их с пошлинами, дает отрицательный

 результат. У нас готовы уже законы.

      Поэтому я прошу депутатов поддержать и снять эту

 статью.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Неужели уважаемый депутат Цушко вы

 считаете,  что Кабинет Министров менее квалифицирован

 в  плане  определения  ставок  акцизного  сбора,  чем

 Комиссия  з  пытань  финансов  и  банков. Я бы так не

 думал.  Тем  более,  что мы можем уйти на каникулы на

 два  месяца  и  так далее. У нас есть перерывы, у нас

 есть работа.

 

      ГОЛОВА.  Микола  Янович,  я  прошу давайте ми не

 будем   політичну   вести   дискусію,  бо  певно,  що

 Міністерство фінансів не меньш компетентне в бюджеті,

 як  і  Комісія  з  питань бюджету. Але ми довіряємо і

 Кабінету   Міністрів,   і   комісії.  Така  процедура

 передбачена, тут немає нічого дивного.

      Я   прошу   Гетьман,   будь   ласка.  Його  були

 пропозиції теж.

 

      ГЕТЬМАН В.П.

 

      Шановні  народні  депутати.  Ну, по-перше, цього

 пункту  не  було на першому читанні. Він зовсім новий

 пункт  і  його  треба  обговорювати  в  установленому

 законодавством порядку. Це раз.

      По-друге.  Я  хотів би довести до вашого відома,

 що  Президія  Верховної  Ради  України розглянула оцю

 пропозицію  і  відхилила  прохання Кабінету Міністрів

 надати їй  це право.

      Третє.  Немає  ні  одного випадку, коли на нашій

 комісії,  Комісії  з  питань  фінансів  і банківської

 діяльності  була  затримка  в розгляді цього питання,

 яке ми вважаємо першочерговим.

      І тому я б хотів би, що Микола Янович так   само

 з  великою  повагою  відноситься  до  своєї  комісії,

 відносився  і  до головної комісії, яка відповідає за

 цю галузь.

      Ми   не   можемо  сьогодні  розтащити  податкове

 законодавство, і  таким  чином зробити його абсолютно

 безконтрольним.

      Я  прошу  це питання зняти і підтримати Президію

 Верховної Ради.

 

      ГОЛОВА.  Я  не  можу  ставити на голосввання про

 зняття  цього  пункту,  я можу ставити пропозицію про

 прийняття пропозиції комісії, авторів проекту. Тому я

 ставлю на голосування 33...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Одну  секундочку.  Ні,  якщо  вона буде, тоді ми

 доповнення ще.

      Доповнення?   Носову  дайте  слово.  Хвилиночку.

 Носову слово ще.

 

      НОСОВ

      Шановні  депутати!  Я  хочу  звернути  увагу  на

 висновки юридичного відділу, які вам поширені щодо 33

 статті.  Там  пропонується доповнить оцю статтю таким

 текстом:"Причому  забороняється  надання  пільг  щодо

 оподаткування   окремим   субйєктам   підприємницбкої

 діяльності".  І  наша  держава порушує Антимонопольне

 законодавство. Це треба доповнити.

 

      ГОЛОВА. Євген Кирилович, будь ласка.

 

      МАРЧУК    Є. К.     Якраз   підтримується   така

 пропозиція.

 

      АЗАРОВ М. Я. Да, мы тоже на комиссии пидтрымали.

 Но поскольку это вносит ...

 

      ГОЛОВА.  Одначе так, як передбачено регламентом,

 я  ставлю  на голосування 33 статтю. Не агітуйте один

 одного,  не  агітуйте.  Не можна агітувати ніяк, ні з

 місця, ні за, ні проти. Кожен визначається сам.

 

      "За"-

 

      Із  доповненням теж ставиться на голосування, із

 доповненням.

      Зніміть  голосування.  Носов,  ще  раз зачитайте

 доповнення.

 

      АЗАРОВ М.Я. Оно роздано всем депутатам.

 

      ГОЛОВА. Микола Янович, спокійно. Хвилиночку.

      Статтю з доповненням, яке скаже Носов.

 

      НОСОВ.   Я   підтримую   внесене  це  зауваження

 юридичного   відділу,  вносив   його  за  підтримкою,

 регламент це  передбачає, доповнити текст: "при цьому

 забороняється  надання пільг...

 

      ГОЛОВА.  Ставиться  на  голосування  стаття 33 з

 доповненням, яке...

 

      АЗАРОВ М.Я. Я  ищу. А,  вот  оно.

 

      ГОЛОВА.    Ну    одну    хвилинку.    Почекайте.

 Голосується.

 

      АЗАРОВ М. Я. Александр Александрович, разрешите,

 я  прочитаю.

 

      ГОЛОВА.  Не  треба. Вже голосування йде. Він уже

 прочитав  тільки  що.

 

      "За" -

 

      АЗАРОВ  М. Я. Александр Александрович, разрешите

 все-таки  прочитать.

 

      ГОЛОВА. Ну читайте, будь ласка. Всі ж знають, за

 що  голосували.

 

      АЗАРОВ   М.   Я.   Значит,   Юридический   отдел

 Верховного  Совета, рассматривая текст законопроекта,

 сделал   такое   замечание.  Пункт  3.  В  статие  33

 законопроекта  идется  про надання Кабинету Министров

 права  тымчасово  зминюваты  ставки вквозного мыта та

 акцизного збора за переликом пидакцизных товаров, яки

 затверджуются  Верховной  Радой Украины.

      На  наш  погляд було б доцільно доповнити статтю

 33   законопроекта   таким   реченням:   "при   цьому

 забороняється   надання   пільг   щодо  оподаткування

 окремим   суб'єктам  підприємницької діяльності".

      То  есть  (...........)  висновків  Юрідіческого

 відділу   заключається  в  том,  что  эта  статья  не

 противоречит юридическому законодательству.

 

      ГОЛОВА. Терьохін.

 

      ТЕРЬОХІН

      Шановний  Олександре  Олександровичу!  Я звертаю

 вашу  увагу  на порушення процедури. Стаття відхилена

 із   поправкою теж.

      Окрім    того,   оце   друге   доповнення,   яке

 пропонується   Юридичним  відділом,  не  має  ніякого

 економічного   сенсу.   Тому  що  ми  знаємо  ступінь

 монополізованості   нашої   економіки,   коли  багато

 товарів, які входять в перелік підакцизних, робляться

 практично  одним-двома підприємствами.

      Тобто,   надання  пільг  стосовно  товару,  буде

 означати    надання    пільг    одному   чи   другому

 підприємству.

      Тим   самим   ми  і  порушили  нашщі  міжнародні

 зобов'язання по встановленню національного режиму.

      Тому я просив би вважати голосування вже фактом,

 який  здійснився і  перейти до 34  статті.

 

      ГОЛОВА.   Я  прошу  вас.  Ми  можемо  в  проекті

 постанови   написати   такий   пункт:  що  пропозиції

 Кабінету  Міністрів  щодо  ставок  акцизного збору та

 ставок  ввізного  мита,  які  надходять  до Верховної

 Ради, розглядати в невідкладному порядку.

 

      АЗАРОВ   М.   Я.   Александр   Александрович,  к

 сожалению,  у  нас  получается  так,  что с Кабинетом

 Министров  не  считает необходимым согласовывать даже

 законопроекты,  касающиеся  их ставок. Ведь мы с вами

 имели  примеры  на  последнем  заседании  Президиума,

 направили  законопроект  по  ставкам  на  алкогольные

 товары  и  выробы на согласование Кабинета Министров.

 Однако,  вчера я, получая постанову Президии, которая

 искажает  смысл  принятого  на  Президии  решения.  В

 первочерговом   порядке   без   всякого  согласования

 вынести на розгляд.

      Но я же задаю себе вопрос все-таки: кто отвечает

 за доходы бюджета?

 

      ГОЛОВА.  Микола  Янович,  я  прошу, ви, до речі,

 член Президії. Тому не треба одержувать цей документ,

 а  брать  участь  у  обговоренні  і  відстоювать свою

 позицію, і буде правильно.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Поэтому я прошу все-таки народных

 депутатов с учетом предложения...

 

      ГОЛОВА.  Оскільки була пропозиція з доповненням,

 я ставлю її на голосування.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Спокійно.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      МАРЧУК.           Микола  Янович,  я  вибачаюсь,

 перелік  підакцизних  товарів  і ставок знаходиться в

 Верховній  Раді  більше  двох місяців, це до прикладу

 щодо  оперативності  розгляду  цих  питань. Іде літо,

 почнуться  канікули  у  вас,  зміниться  ситуація  на

 російському  ринку,  це  точно  абсолютно,  і як буде

 далі,  ми будем чекати потім, значить, розгляду цього

 питання в вересні місяці.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Причем, самое главное, уважаемые

 народные  депутаты,  но  ведь  если бы у нас итоги

 выполнения по акцизу были бы отрадными за прошлый год

 и  за  эти два месяца, мы бы никогда в жизни не пошли

 на  это  право  Кабинету  Министров. Но мы уже видим,

 бюджетная  комиссия, что мы по акцизам очень много не

 добираем.  Так  пусть  он  берет  на себя это право и

 отвечает за это дело. И мы с вами в конце года или по

 итогам полугодия спросим.

 

      ГОЛОВА.  Всі  позиції  з'ясовані.  З доповненням

 стаття 33 ставиться на голосування.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      АЗАРОВ   М.   Я.   Я  вас  прошу  поддержать,  а

 протекционизм  тут...  Это  вопрос  касается  доходов

 бюджета, прежде всего.

 

      ГОЛОВА. Я прошу не говорити під час голосування.

 

      "за"

 

      Рішення не прийнято. Одну хвилинку, сядьте, будь

 ласка, агітувать треба до розгляду в сесійному залі.

      Стаття  34.  Надати підприємствам промисловості,

 транспорту,    агропромислового    та    будівельного

 комплексів відстрочку до 1 грудня 1996 року по сплаті

 податків   і   платежів   до   бюджету  та  державних

 позабюджетних  фондів, що не сплачені платниками на 1

 січня  96  року  та  сум пені, штрафних та фінансових

 санкцій,    що    були    нараховані   підприємствам,

 організаціям за станом на 1 січня 96 року.

      Рішення  про  відстрочку  приймаються  по  сумах

 заборгованості,  яка  не  сплачена  в  дату  внесення

 рішення   без   нарахування   пені   і  відсотків  за

 користування податковим кредитом, починаючи з 1 січня

 96  року.  І  далі  за  текстом,  який  вам знайомий.

 Зауважень, якщо я не помиляюсь, тут не було.

      Були?  Я  не  чую, коли всі кричать, будь ласка,

 спокійно.   В   кого   були   поправки,  будь  ласка,

 запишиться.  А відносно попередньої статті, якщо буде

 потреба,  то  ми  можемо  перед перервою літньою дати

 постанову   і   право  Кабінету  Міністрів  2  місяці

 користуваться  цим пунктом так, як вони бажають, будь

 ласка.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Александр Александрович, я считаю,

 по   33  статье  мы  сделали  грубейшую  ошибку.  Она

 приведет к катастрофическим последствиям.

 

      ГОЛОВА.    Можливо.    Одну   хвилиночку,   одну

 хвилиночку,  можливо.  Я  прошу  вас,  Микола Янович,

 розглядається 34 стаття.

 

      АЗАРОВ М.Я. Александр Александрович...

 

      ГОЛОВА. Бельський, прошу.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Значит с учетом дополнения можно

 посмотреть другую редакцию

 

      БЄЛЬСЬКИЙ.

 

      Дякую    Олександре   Олександровичу,  (Вячеслав

 Бельський, 189 виборчий округ,  Запорізька область).

      Значить,   тут   на   сьогодняшній  день  у  нас

 економіка являється многоукладною і тому так приймати

 цю  статтю,  в  тому  вигляді,  якому вона є, вважаю,

 недоцьльно.   Надо   записати  після  слова  "надати"

 вставити  слово  "державним підприємствам" і тоді все

 далі по тексту. Дякую.

 

      АЗАРОВ М.Я. Ну, что я хотел бы сказать,

 

      ГОЛОВА.  А  колективне  господарство  -це  ж  не

 державне.

 

      АЗАРОВ  М.  Я....  уж  если  мы....  уж если мы,

 уважаемые   народные   депутаты,  идем  на  смешанную

 экономику,  какая  нам  разница кого поднимать? Какая

 нам   разница!  И  неужели  лучше,  если  акционерное

 предприятие   ляжет?   Арендное   предприятие  ляжет?

 Державное  предприятие? Давайте уже если мы говорим о

 поддержке,  давайте поддерживать все предприятия... А

 в   перечене   показаны:  промисловості,  транспорту,

 агропромислового,  будівельного  комплексу.  То  есть

 речь  не  идет  ни  о  посреднических  структурах, ни

 прочих,  а  речь  идет о предприятиях промышленности,

 будивельного комплекса, агропромышленного комплекса.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.    Ні,   це   дуже   серйозне   питання,

 Бєльський...   Якщо   ви...   Мабуть,   зніміть  свою

 пропозицію.  Погляньте, у нас же в АПК, по суті, нема

 вже державних зовсім, а вони першими потребують такої

 підтримки.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Він зняв уже свою пропозицію, зняв...

      Будь ласка, Терьохін.

 

      ТЕРЬОХІН   С.   А.   Шановні  народні  депутати,

 зверніть,   будь  ласка,  увагу:  по-перше,  це  нова

 стаття,  тобто поправок ніяких не було; по-друге, про

 що  вона  каже?  Вона каже про те, що податки і також

 штрафені  санкції,  які  не  були сплачені до 1 січня

 1996 року, підлягають реструктуризації. І про що вона

 каже  тим підприємствам, які платити податки? Ми були

 дурні!   -скаже   це  таким  підприємствам...  Бо  ті

 отримують  більші  податкові  пільги,  які не платили

 податки...  Тому моя пропозиція наступна: в зв'язку з

 тим,    що   минулого   року   були   адміністративно

 встановлені  невиправдані розміри санкцій за неоплату

 податків, я пропонував би слова "по сплаті податків і

 платежів   до   бюджету  та  державних  позабюджетних

 фондів,  що  не  сплачені  на  1  січня" виключити, а

 написати: "по сплаті сум пені та фінансових санкцій".

 Між  іншим,  штрафні  санкції  -це  не  за  те, що не

 платили  податки,  а  за те, що їх зовали! Тому треба

 писати:  сум  пені  та  фінансових  санкцій і далі по

 тексту.   А  податки,  шановні,  мають  платити  всі,

 незалежно від того, в якому стані вони опинилися.

      І  останнє.  В  уряда є прекрасний метод санації

 підприємств   -вони   можуть   зняти   всі  податкові

 навантаження  на підприємства. Але для цього уряд має

 по державній власності прийняти рішення про санацію в

 межпх  банкрутства  і  вести роботу таким чином, а не

 огульно всіх змінювати..... звільнювати.

      Тому, я ще раз пропоную не включати розстрочення

 податків   і   платежів,   а   включати  розстрочення

 нарахованих  санкцій  на  ці  податки,  податки мають

 платити всі.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Германчук....

 

      АЗАРОВ. Ну,  я уже вчера....

 

      ГОЛОВА.  Хвилинку,  Микола  Янович, Германчук, а

 потім Ви.

 

      ГЕРМАНЧУК.   Ну,   я.......  відповім  господину

 Терьохіну.  Що,  якщо  ми  так  запишемо, так ми знов

 цілий  рік  будемо  накручувать  штрафні  санкції  за

 несплачені  податки  на 01. 01. 96 року -це нічого не

 дасть.

      Я розумію, як Міністр фінансів, я, мабуть, проти

 виступати  цієї статті, але в Уряді ми довго радилися

 з приводу того, що краще? Сьогодні дати обігові кошти

 підприємствам  і  здихнути  їм трошки, щоб потім мати

 якісь  платежі, чим знову штрафні санкції, неплатежі.

 Я  взагалі не розумію, якщо Уряд пішов уже на це, так

 чому ми ....

      ШУМ У ЗАЛ

 

      ГОЛОВА. Хвилинку, Анісімов.

 

      АНІСІМОВ, 178,  місто Запоріжжя.

 

      Я  прошу успокоится народных депутатов и обращаю

 вас  к  6  числу  марта  месяца.  Мы  здесь,  в  зале

 поддержали  мое предложение и послали запрос Кабинету

 Министров,   чтоб   они  рассмотели  эту  сложившуюся

 ситуацию в народном  хозяйстве и  попддержали.

      поэтому, я хочу сегодня сказать спасибо Кабинету

 министров,   что   они   все-таки  пошли  на  встречу

 производителю.  И так сегодня подходить, как подходит

 мой    коллега   Терехин,   мы   полностью   разложим

 производство  и  разложим его на лопатках, не получив

 того,  что  оно  не имеет, не реструктуризировав этот

 долг,  мы  все  дальше  и  дальше заганяем проблему в

 тупик.

      Поэтому,  я  прошу народных депутатов поддержать

 эту   статью   и   сказать   в   этом  плане  спасибо

 Правительству, что оно хоть чуть-чуть разворачивается

 к  производству.

 

      АЗАРОВ. Я хотел бы два слова только добавить.

 

       ГОЛОВА.   Я  прошу.  Ставиться  на  голосування

 стаття 34 з доповненням Анісімова -"спасибі Уряду".

      Будь  ласка, ми цю фразу не будемо записувать, а

 ставиться  на  голосування 34  стаття, будь ласка.

      За -

      Прийнято  рішення.

      35   Стаття  -це  видатки  на  утримання  митної

 системи  і тому подібне. Є зауваження тих, хто вносив

 пропозиції   і поправки.

      Гетьман,  прошу.

 

      АЗАРОВ.  Эта  поправка  проголосована  Кризького

 депутата  в  первом  чтении. Она  была  принята.

 

      ГЕТЬМАН. Шановні депутати, я повертаюсь до того,

 що  я  вже  говорив.  Ми  створюємо  прецедент,  коли

 митниці переводимо на госпрозрахунок, тобто включаємо

 лічильник  -хто  більше.  Хто трошки хоч мав справу з

 сьогонішньою  митницею, розумію всю трагічність цього

 становища.

      Більше  того,  ми  статею  15  надали відповідні

 пільги,  включивши  20% від вартості ще додатково від

 суми,  яку,  так  сказать, вони накручують за рахунок

 штрафів   і  так  дальше   оцим  своїм  питанням.

      Тому  я пропоную, що оскільки цю стаття нова, її

 не було  у...

 

      АЗРОВ.   Она  не  новая,  она  была  принята  по

 предложению   депутата  Кризького.

 

       ГЕТЬМАН.  Я  просив  би  цю  статтю  зняти і не

 вважати    її,   так   сказать,   що   вона   повинна

 фінансуватися за рахунок госпрозрахункового порядку.

 

       АЗАРОВ.  Снять  мы  ее не имеем права, она была

 принята  в первом чтении, проголосована, это поправка

 ь94  депутата  Кризького.

      Что  касается относительно 15-20% от конфиската,

 то это, Вадим Петрович, к вашему сведению, составляет

 всего-навсего  260  миллиардов карбованцев, а выдаткы

 на утрымання мытных органив составляют 6, 3 триллиона

 по  минимальным  розрахункам.

 

      САХАНЬ І.Я.

 

      Шановний  Олександре Олександровичу, оскільки це

 питання  дійсно  дуже важливе і серйозне, я хотів би,

 щоб вислухали ми члена бюджетної комісії Оленця, який

 працює  безпосередньо у митних службах. І він можливо

 нам дасть роз'яснення з цього питання.

 

      ГОЛОВА. Оленець.

 

      УЛИНЕЦЬ.

 

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 колеги,  справа  в тому, що ми розглядували статтю 4,

 яка  була  прийнята,  там  нема  фінансування  митних

 органів.  Воно  виведено  в  окрему статтю 35, яку ми

 зараз розглядуємо. І ці 6, 3 мільйрда карбованців -це

 є  мінімальні  розрахунки, які потрібні для утримання

 митної системи.

      Я рахую, що замість того, щоб одержувати гроши з

 бюджету,  з  державного  бюджету,  коли  є можливість

 митникам  заробити самім ці гроши, і тут у цій статті

 написано   яким  чином  їх  заробити  можна.  Тому  я

 підтримую цю статтю і прошу всіх колег своїх народних

 депутатів проголосувати і прийняти її.

 

      ГОЛОВА. Мухін щось каже з цього приводу.

 

      МУХІН В.В.

 

      Я  сожалею, что в самом деле нет (............).

 Я просто  приведу такие цифры.

      За  1995  год  таможня только сборами дала нам в

 бюджет  36 триллионов, а всего дала 100 триллионов. О

 каком  хозрасчете  идет  речь,  если  там  речь  о  6

 триллионах.

      На  самом деле порядок выплачивания им зарплаты.

 Что  они  это  вносят в бюджет, потом бюджет это дело

 прокручивает,  а  потом  стоят  в  очереди. Уважаемое

 Министерство   финансов   дайте   нам   деньги,  чтоб

 заплатить  заработную  плату.  Понимаете. Поэтому там

 совсем  не  хозрасчет.  А сразу мы пишем с тех денег,

 которые  они  отчисляют,  они  сразу  себе  могут  на

 заработную  плату  брать соответсвующие деньги. Вот о

 чем  идет  речь. И не более 6 триллионов, которые там

 записаны.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Роз'яснення  зрозуміле. Міністр

 фінансів   говорить  з  цього  приводу.  Будь  ласка,

 Анатолій Константинович, не заважайте, ви ж.....

 

      ГЕРМАНЧУК.    Це  пропозиція митників. Вона була

 внесена  на  Уряд. Уряд розглядав кошторис, визначив,

 дійсно,  мінімальну потребу, контроль за надходженням

 коштів   у  нас  є.  Ми  вважали,  що  можна  було  б

 підтримати, але як вірішать депутати.

 

      ГОЛОВА.  Я  вважав би, може... Петро Кузьмич, як

 ви дивитесь, якби ми цю статтю 66 записали в 4 статтю

 і  поставли  крапку?  У  4 статтю "Видатки з бюджету"

 записані  там, а навіщо цей механізм списувать, він і

 так   буде.   Ці   ж   гроші   всеодно  через  бюджет

 пропускаються.

 

      АЗАРОВ М. Я. Нет,  они  не  пропускаются. Мы эти

 6, 3   триллиона  сняли  с  раходов  Государственного

 бюдежта  по  мытнице  и  направили  на  другие статьи

 расходов. Это сейчас нужно снова возвращаться к этому

 и  перераспределять по 4 статье. И я не понимаю какой

 смысл. Какой смысл? Все превышение идет в бюджет, иде

 в  доходы  бюджета.  Какой  смысл?  Ну  тут, конечно,

 Владимир   Васильевич  несколько  произвольные  цифры

 назвал,  это  другой  разговор. Это уже, так сказать,

 будем   говорить,  вопрос  с  точностью  цифр.  Но  в

 целом...    Сначала    бюджетная    комиссия   стояла

 категорически  против,  потом,  когда  мы рассмотрели

 доходы,  расходы  и  так  далее, пришли к выводу, что

 целесообразно  поддержать.  Вопрос  рассматривался на

 Кабинете Министров. Поэтому давайте поддержим.

 

      ГОЛОВА. Черенков, будь ласка. Давайте ще раз, ще

 два  слова порадымся и будемо голосувать. Я думаю, що

 треба голосовать.

 

      ЧЕРЕНКОВ.

      Уважаемые  коллеги! Беловодский округ, Луганская

 область.

      Три  района  округа  пограничный  с Россией. Хто

 возил и получал взятки, тот и будет возить и получать

 взятки. И эти дорожки и тропинки все там знают. Но на

 что   ляжет  бремя  в  данной  ситуации?  На  простых

 смертных,   на   тех  людей,  когда  останавливаются,

 которые  родственникам  везет 100 килограмм капусты -

 вот где будет что.

      Другой  вопрос.  Вы меня извените. Давайте тогда

 налоговую   инспекцию  переведем  на  хозрасчет,  КРУ

 переведем  на  хозрасчет,  прокуратуру  переведем  на

 хозрасчет,  МВД  переведем на хозрасчет. Поезжайте по

 дорогам,  посмотрите как с капистрами стоят кое-какие

 государственные  служащие.  Поэтому я считаю не нужно

 голосовать, и прошу всех не делать этого.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ну во-первых, уважаемый господин

 Черенков,  капуста  не  относится  к  числу  товаров,

 которые дикларируются при пересечении государственной

 границы.

      Поэтому давайте все-таки, значит... При чем, это

 частное  лицо. Ну давайте все-таки серьезно подходить

 к  этому    вопросу.

      ШУМ У  ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.  Ну  мова  й не про капусту. Будь ласка,

 (...........)   останній   виступ   і   я  ставлю  на

 голосування.

 

      М'ЯСКОВСЬКИЙ.

      Спасибо.   Уважаемый   Александр  Александрович!

 Уважаемые   коллеги!   Я   считаю,   что  было  очень

 нормальное предложение практическое, которое мы можем

 проголосовать,  отнести  к  статье 4. И действительно

 это же не понятно. Здесь Черенков правильно говорил о

 том, что может тогда перенести на "самообслуживание",

 перевести  все  службы.

      Я  тоже  самое. Я... в моем избирательном округе

 есть  несколько  таможенных...  таможен.  Это  просто

 кошмар.

 

      ГОЛОВА. Ви підтримуєте пропозицію Черенкова?

 

      М'ЯСКОВСЬКИЙ. Я  поддерживаю  пропозицию  вашу и

 Черенкова.

 

      ГОЛОВА. Ясно. Микола Янович...

 

      АЗАРОВ  М.  Я.... один и тот же человек говорит,

 во-первых.

      Значит,  уважаемые  колеги!  Ситуация  в держави

 такова   (...........)  не  то,  що  этих  3  десятых

 триллиона,  а каждая копейка нуждается в учете и, так

 сказать,  4 статья уже была принята в сбалансированом

 виде.  Вторгаться  в  нее нельзя. Поэтому я вас прошу

 пойти на  это.

      Осуществляться    это    будет   под   контролем

 Правительства.

 

      ГОЛОВА. Шановні  колеги!

 

      АЗАРОВ  М.  Я.... отрицательный опыт отменим это

 постановление в  следующем году.

 

      ГОЛОВА.  Шановні  колеги!  Виходячи  з  того, що

 приймаючи  4  статтю,  ми  баланс там забезпечили, то

 якщо  тепер вертатися, відхиляти цю норму, то треба і

 по  доходах  і  по  видатках  передбачити  оці  6,  3

 трильйони.

      Тобто,  вернутися  треба  до  розгляду 4 статті.

 Якщо  згодні  -будь  ласка.  А  якщо находить джерело

 Кабінет  Міністрів, маючи на увазі всю його умовність

 таку,   то   може  треба  підтримати  тут  і  Кабінет

 Міністрів ...

      Євген Кирилович...

 

      АЗАРОВ  М.  Я. 6, 3 триллиона отдали на село там

 ещ   куда-то.

 

      МАРЧУК.      Шановний Олександре Олександровичу!

 Шановні  народні  депутати!  У  нас може бути слабкий

 кордон  з  точки зору прикордонників, але  якщо в нас

 буде  нерозвинутий економічний кордон -цивілізований,

 спокійний,  але  дійсно  економічний  кордон,  то  ми

 ніколи  не будемо точно знати скільки вивезено чого і

 скільки   чого  повернулося.  І  коли  ми  розглядали

 питання   про   повернення   валюти,   яка  незаконно

 знаходиться   за  кордоном,  ніхто  толком,  відверто

 кажучи, це вже, правда, пройшло місяців три, зараз ми

 це знаємо, не міг точно сказати, тому що з митницею у

 нас було багато проблем з точки зору її і обладнання,

 там, і т.д.

      Тому,  митний  кордон  як  економічний кордон ми

 повинні розвивати досить серйозно.

      Друге.  Якщо  через бюджет... Правильно, з точки

 зору  цивілізованих  підходів  повинно  все йти через

 Державний  бюджет,  однозначно.  Але появляться зараз

 знову  проблеми шахтарів, зарплати, появляться гострі

 невідкладні  проблеми,  ті, які ніде не плануються, з

 іншими проблемами. І ми з того ж самого бюджету будем

 витягувати,  вишукуючи, як це називається, кошти, для

 того,  щоб  погасити  гарячі проблеми. До митників ні

 разу   ще  не  доходило  питання  гострого  вирішення

 проблеми  зарплати  митникам.  Жодного разу. Ось чому

 якраз питання ставиться саме так, щоб ця система хоча

 б  в  цій частині, в частині забезпечення елементарно

 зарплатою,  була забезпечена як слід. А що стосується

 недоліків,  там,  наведення  порядку, і там є багато,

 чим  займатися,  це  питання  іншого профілю. І ми їм

 будемо займатися.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Стаття  35  ставиться  на голосування в

 редакції,   яка   запропонована   Комісією  з  питань

 бюджету.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      "за"

 

      Рішення не прийняте.

      Я  пропонував  би таку схему. Одну секундочку. Я

 пропонував  би  таку  схему.  У  четвертій  статті  у

 статтях  доходу  від  митного  збору додати 6, 3, а в

 видатках  записати записати те, що тут записано -6, 3

 знову.   Тому   що,   все   одно,   ці  гроші  будуть

 пропускаться через бюджет.

      ШУМ У ЗАЛІ

      А вона прийнята в першому читанні?

 

      АЗАРОВ М.Я. Она была принята и проголосована.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.  Що скаже Владислав Носов?

 

      АЗАРОВ   М.  Я.  Да  нет,  она  была  принята  и

 проголосована,  поэтому  речь  может  идти  только  о

 снятии этой статьи. И я прошу еще раз проголосовать и

 поддержать ее все-таки.

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилиночку,  не  спішіть,  я  вас

 прошу, не спішіть.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Потому  что  эти 6. 3 триллиона,

 имеется  ввиду,  конечно,  сверх  плана,  сверх  тех,

 которые учтены в розрахунках. Так мы договаривались и

 с Правительством, и с митним комитетом.

 

      ГОЛОВА.  Ну, вони ж будуть?

 

      АЗАРОВ М.Я. Откуда мы знаем будут они или нет?

 

      ГОЛОВА.  Ну,  добре.  Як  це  ми  от  записувать

 зарплату,  не  знаючи  чи будуть гроші. Ви ж записали

 тут ...

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Мы  уверены,  что  при внедрении

 такого порядка митниця эти 6. 3 обеспечит, а вот если

 мы  ее  посадим на державный бюджет, то эти 6. 3, как

 Евгений  Кирилович  говорит, мы будем находить откуда

 снять.  Поэтому  мы  и  пошли  на это, поэтому я вас,

 уважаемые    народные    депутаты,   все-таки   прошу

 поддержать.

 

      ГОЛОВА.  Шеховцов,  що  ви скажете. Треба ще раз

 голосувать? Ви розробляли ці норми.

 

      ШЕХОВЦОВ.  Уважаемые  коллеги,  здесь  действует

 общее  правило  регламента,  если  статья  во  втором

 чтении  не  набирает голосов, никак нельзя считать ее

 принятой  и  ссылаться  на  другие  чтения. Статья во

 втором чтении должна быть принята.

 

      АЗАРАОВ  М.  Я.  Давайте  еще  голосовать, может

 добавку какую-то.

 

      ГОЛОВА. Ще раз ставлю на голосування статтю 35.

 

      МАРЧУК.

 

      Олександре   Олександровичу,  можна  я  ще  одне

 доповнення,  якщо  можна  зробити. Є така пропозиція,

 щоб   цю   статтю  прийняти  в  такій  редакції,  яка

 пов'язана  тільки  з  вилученням  останніх  декількох

 речень.  Це,  я  зачитаю,  установити на такий-то рік

 видатки  на  утримання  органів митної системи в сумі

 такій-то,   в   тому  числі  і  на  заробітну  плату.

 Зазначені  видатки  проводяться Держмиткомом згідно з

 поквартальних    їх    розподілом,    погодженим    з

 міністерством   фінансів  за  рахунок  надходжень  на

 рахунки  митних  органів  від  штрафів  або  вартості

 товарів, необхідних для забезпечення стягнення штрафу

 при  порушенні  митних  правил,  сум,  пені  та інших

 санкцій,  передбачених митним законодавством, крапка.

 Все інше вилучити.

 

      ГОЛОВА.   І другий абзац вилучити?

 

      АЗАРОВ М.Я.   Другий абзац залишити.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Нет,  другий  абзац  обязательно

 оставить, а вот исключить слово "мито" на "товары....

 

      ГОЛОВА.   Ставиться   на   голосування  з  таким

 уточненнням, з вилученням чотирьох рядків останніх із

 першого абзацу. Ставлю на голосування, будь ласка.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Но  речь  идет  об использовании

 средств там в банке...

 

      "За" -

 

      ГОЛОВА.  Рішення прийнято.

      Стаття  36:  "Надати  право  Державному комітету

 України   по   матеріальних   резервах   стягувати  в

 безспірному порядку з юридичних осіб, на.............

 яких  знаходяться  матеріальні  ціонності, резерву за

 самовільне    відчудження   використання   реалізації

 матеріальних    ресурсів   штраф   у   розмірі   100%

 вартості"...  Ми це проголосували вже окремим законом

 навіть,  тому  й  не  має  заперечень  -я  ставлю  на

 голосування   це.  Ставлю  на  голосування.  Ямковий,

 правильно? Ямковий просить теж "за"...

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Стаття 37: "Утворити в складі Державного бюдежту

 державний  цільовий  фонд  розвитку промислововсті на

 базі   галузевого   фонду   фінансового   регулювання

 Мінпрому  для  фінансування  заходів  щодо завершення

 будівництва   Криворізького   гірничо-збагачувального

 комбінату окислених руд та реконструкції пов'язаних з

 ним  об'єктів.  Джерелами утворення зазначеного фонду

 визначити   відрахування  в  розмірі  2%  від  обсягу

 реалізації  продукції,  робіт, послуг підприємств, що

 входять  до  сфери  управління Мінпрому з віднесенням

 цих  витрат на собівартість продукції, робіт, послуг,

 а   також  інші  надходження,  не  заборонені  чинним

 законодавством".

      Анісімов, поправка його тут...

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ну,  это  не  его  поправка, это

 поправка,   которую...   Вернее,  это  новая  статья,

 которую внес Кабинет Министров...

 

      АНІСІМОВ   Л.  О.,  178  виборчий  округ,  місто

 Запоріжжя.

      Значит,  я  выступаю  и  от бахзовых отраслей, и

 возглавляю подкомиссию по металлургическому комплексу

 и  химии.  И  казалось  бы,  мне  болит  то,  что  на

 сегодняшний   день   горно...   Криворожский   горно-

 обогатительный комбинат не достроен. Но я все-таки на

 сегодняшний   день,   по   советовавшись   со  своими

 коллегами-металлургами,  потому что все это относится

 к  Минпрому,  где  сконцентрирована металлургическая,

 химическая   промышленность,   просил   бы   народных

 депутатов  не  поддержать эту статью. потому, что это

 увеличение  себестоимости  на 2% продукции... сегодня

 мы  уже зашкаливаем по продукции и даже не выходим на

 уровень,  то есть, выше уровня мировых цен по прокату

 на металлургических мероприятиях.

      Поэтому,  прошу  ее не поддержать, а обращаюсь к

 Кабинету   Министрв,   что   все-таки  источник  надо

 изыскать.  Может  быть,  это будет тендор, может, это

 будет  иностранный  инвестор,  может,  надо  привлечь

 своего   инвестора,   конечно,  этой  проблемой  надо

 заниматься,  но ити на увеличение стоимости продукции

 своих металлургических предприятий, сегодня не стоит.

      Сппасибо.

 

      ГОЛОВА.Уряд  підтримує цю пропозицію?

      ШУМ У ЗАЛІ

      Будь ласка, Віктор Іванович Суслов.

 

      СУСЛОВ.  Уважаемые народные депутаты, я хотел бы

 обратить  ваше  внимание на то, что вновь речь идет о

 введении  еще  одного  ьналога. Пусть на ограниченный

 круг  предприятий,  но таким способом, путем введения

 2-х  процентов  начислений  на  себестоимость  или от

 обкемов реализации с отнесением на себетоимости мы не

 можем вводить новые виды налогов. Пусть правительство

 подготовит  проект об этом виде налога, проект закона

 внесет и мы его рассмотрим.

      Спасибо. Поэтому статью принмать нельзя.

 

      ГОЛОВА.  Я  ставлю  на  голосування  питання про

 зниття   цієї   статті,   оскільки  підтримується  ця

 пропозиція   і Урядом, і  всіма.....

 

      АЗАРОВ. Я просто, Александр Александрович, хотел

 би сказать несколько слов....

 

      ГОЛОВА. Хвилиночку, Микола Янович...

 

      АЗАРОВ....  Нет,  ну,  мы  ж  должны....  как-то

 прокоментировать  эту статью.

 

      ГОЛОВА.  Ну,  дайте, хай прокоментує, не ставьте

 поки що.

 

      АЗАРОВ.  Я  не буду горячо отстаивать ее так, не

 буду,    потому    что   это   -отраслевой   фонд   и

 Правительство,  принимая  решение  о  включении  этой

 статьи,  опиралось прежде всего.... оппиралось на тот

 факт,  что  необходимо  достроить  этот  Криворожский

 горнообогатительный   комбинат.  Причем,  большинство

 предприятий   отрасли   согласилось   на   то,  чтобы

 добровольно перечислять такие средства.

      Ну,  я  несколько  слов хотел еще сказать о том,

 что  все-таки  металлопрокат,  Леонид  Александрович,

 цены на внутреннем рынке...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ну,  давайте  исключит, кто возражает? Я не могу

 так легко .....

 

      ГОЛОВА. Ну, про це йшлося... Я прошу...

 

      АЗАРОВ... а    потом выключать...

 

       ГОЛОВА. Ставиться на голосування питання...

       Одну  хвилинку,   не  заважайте   з  місця.

      Ставиться  на  голосування  питання  про  зняття

 статті  37  із  тексту  закону.

       Я  прошу  ,  не  коментуйте, будь ласка.

      Голосуйте  за  зняття  цієї  статті

      За -

      Ви  голосуйте, так  і пройде.

      Пройшло  чи  ні?

      Якщо   люди   правильно   думають,   то  чого  ж

 сумніваться?

 

      АЗАРОВ.  Я  просто  два  слова скажу: теперь нам

 придется  решать из бюджета, где находить средства для

 подкема этого Криворожского..... Только и всего.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Расходы  бюджета  -это и есть раздевание других,

 всех,  только  еще  и  социальной  сферы  плюс.

 

       ГОЛОВА.  Спокійно, я  прошу.

      Стаття   38.   "Встановити,   що   в  1996  році

 справляння,  контроль  за  правильністю обчислення та

 своєчасністю  сплати податку на добавлену вартість та

 акцизного збору з товарів, що імпортуються в Україну,

 здійснюється  за  діючими  ставками митними ораганами

 при  митному  оформленні  таких  товарів одночасно із

 справлянням  мита  та  митних  хборів.

      А  інструктивні  та  методичні  документи  з цих

 питань видаються Державним митним комітетом України.

       Об'єктом  оподаткування  податком  на додану

 вартість  є  митна  вартість  товарів,  що ввозяться,

 імпортуються  на  територію  із  урахуванням  мита та

 митних  зборів,  а  по  підакцизних  товарах  із  сум

 акцизного збору.

      А об'єктом оподаткування акцизним збором є митна

 вартість  таких  товарів з урахуванням мита та митних

 зборів.

 

      АЗАРОВ. Эта поправка депутата Кризского ь94, она

 была     проголосована  в первом  чтении.

      Ну,   а   более   подробный   комментарий  пусть

 Правительство  дает.

 

      СУСЛОВ В.І.  Я  надеюсь,  что  по  этому  поводу

 выскажется  также министр финансов, но ведь речь идет

 о  том,  что налоговая политика у нас, если мы примем

 эту   статью,   делится   между,   так  сказать,  или

 осуществление  взимания  налогов,  контроль,  издание

 методических   материалов   делится  между  налоговой

 инспекцией  и   мытным  комитетом.

      Конечно, этого делать нельзя. Инструктивная база

 должна  выдаваться одним и тем же органом. Есть связь

 между обложением тем же акцизным збором и таможенными

 пошлинами    импортируемых   товаров   и   обложением

 внутрених товаров обложениями аналогичными.

                        - 151 -

      Поэтому  после  слова  "мытных  зборив", то есть

 можно  согласится  с  тем,  что  мытный комитет будет

 взывать  эти  налоги.  После  слова  "митних  зборів"

 поставить  точку,  а  дальше  изьять, начиная со слов

 "інструктивні   та   методичні   матеріали  видаються

 державним  митним  комітетом".  И все, что относится,

 что  является обкектом оподаткування и так далее -все

 это регулируется соответсвующими законами. И не может

 регулироваться  в данной статье. Это тоже должно быть

 снято.

      Спасибо.

 

      АЗАРОВ М.Я.    Речь идет здесь в данном случае о

 том,  чтобы  упростить  процедуру сплаты податков при

 пересечении  груза  и  платника  податка  через мытну

 границу.   Ну,  я  считаю,  что  тут  должен  министр

 финансов   дать  действиетльно  коментарий  по  этому

 поводу.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, Петро Кузьмич.

 

      ГЕРМАНЧУК П. К. Я згоден (............) того, що

 інструктивну   базу,   безперечно,   повиннен  робити

 Міністерство фінансів, податкова інспекція.

 

      ГОЛОВА.  Так що зняти статтю.

 

      ГЕРМАНЧУК  П. К. Нет, не снять, а установити, що

 справляння  контроль,  а  інструктивну  базу -це буде

 Кабінет Міністрів, Міністерство економіки. Установити

 те, що сказав Суслов: поставити точку після зборів.

 

      ГОЛОВА.  Митних зборів, отам так же? Установити,

 що  в  1996  році справляння контроль за правильність

 обчислення  та своєчасної сплати податку на добавлену

 вартість  акцизного  збору  товари, що імпортуються в

 Україну,  здійснюються  за  діючими  ставками митними

 органами   при  митному  оформленні  такими  товарів,

 одночасного  (............) та митних зборів. Крапка.

 Так? І все.

 

      АЗАРОВ М.Я.     Но это ж констататация того, что

 сейчас это есть.  Я прошу Улинцу дать слово...

 

      ГОЛОВА. Ну, вибачте, ну хіба це норма закону про

 бюджет,  про  те, що інструктивні документи видаються

 митним...

 

      АЗАРОВ М.Я.       Нет,   то   можно   исключить:

 "державні  методичні  інструктивні  документи  з  цих

 питань".  То,  конечно,  безусловно,  эту фразу можно

 исключить. А что касается вот...

 

      ГОЛОВА.   Об'єктом   оподаткування   податку  на

 добавлену  вартість  і  митна  вартість  товарів,  що

 ввозяться  і  імпортуються  на  територію  України  з

 врахуванням  мита  та митних зборів, а по підакзицних

 товарах   -і   сума   акцизного   збору,  а  об'єктом

 оподаткування  акцізного збору є митна вартість таких

 товарів  з  врахуванням мита та митних зборів. Але це

 норма діючого закону.

 

      АЗАРОВ М.А. Значит это норма диючого закона ...

 

      ГОЛОВА. То довайте знімемо, це й так зрозуміло.

 

      АЗАРОВ М. Я. Нет, Александр Алесандрович, здесь

 речь   идет   о   месте   сплаты   податков.   Вот  я

 вижу............  пусть  он... я не вижу председателя

 Мытного  комитета.  Пусть  или  председатель  Мытного

 комитета   дасть  комментарий   или............  даст

 комментарий.

 

      ГОЛОВА.   Ну,   давайте   так.   От  хвилиночку.

 Секундочку.   Зараз,   зараз.   Я   прошу,  Терьохін,

 Терьохін,   сядьте,   будь ласка  ...........   ви  ж

 відволікаєте  увагу, симпатичний чоловік підходить до

 Уряду.   Спокійно.  Я  прошу.  Одну  хвилинку.  Петро

 Кузьмич.

      Микола  Янович,  можна вас зупинить на хвилинку.

 Прошу вас.

      Оскільки  перша  частина  і  останнє  є фактично

 норми  діючих  законів,  то  їх,  повторивши  тут, ми

 нічого  не  порушуємо.  А  вже процедуру саму Кабінет

 Міністрів  визначить  спираючись  на  ці закони. Тому

 давайте   проголосуємо   без  отих  двох  рядків  про

 інструктивний  матеріал.  який  не  є  нормою взагалі

 закону,  і цього в тому числі, і проголосуємо в цьому

 контексті.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Я  не  возражаю,  но  давайте мы

 мытнику  дадим  слово,  заместителю  председателя,  и

 пусть он нам прокоментирует.

 

      ГОЛОВА.  Дайте слово митному комітету.

 

      ЄГОРОВ О.Б.

 

      Шановний   Олександре   Олександровичу!  Шановні

 депутати! Я хотів би дати такий коментар. На сьогодні

 згідно   Закону   "Про   бюджет  1995  року"  всі  ці

 повноваження   митниця   вже   має.  на  сьогодні  ми

 справляємо  ці  збори, але вся ситуація в тому, що ми

 не  здійснюємо повного контролю за їх надходженням до

 бюджету.  Ми  не ставимо останню крапку і на сьогодні

 не знаємо скільки складають ці збори, які попадають в

 загальну  суму  ПДВ  і  акцизного  збору. Це потрібно

 тільки  для  контролю,  тільки для того, щоб ми могли

 проконтролювати весь цикл. Такий порядок ми зробили з

 митом.  В  прошлому  році  після  запровадження цього

 порядку мито зросло в три рази. Невже це не зрозуміло

 на  сьогодні, що сама функція контролю по остаточному

 надходженню  в  бюджет  на  сьогодні, яка не належить

 митним  органам, а попадає в загальні суми і рахунки,

 не  дає  можливість  коректувати і, допустим, вносити

 якісь  пропозиції по стягненню цих зборів. І повністю

 знімає контроль.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  вас, а до кого стосується, не

 вже це не зрозуміло? Депутатам зрозуміло, вони хотіли

 голосувати  за  цю пропозицію, але ви попросили слово

 для  уточнення.  Я  думаю,  що  і вам це зрозуміло, і

 депутатам зрозуміло.

      І  тому,  будь ласка, я ставлю на голосування ці

 два пункти без двох рядків, які вже були...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Я  ще  раз кажу: це інша редакція, ми випускаємо

 тільки   два   рядки,  а  інструктивні  та  методичні

 документи  з  цих  питань  видаються державним митним

 комітетам. Ми знімаємо ці два рядки.

      Голосується...

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      МАРЧУК.           Олександре  Олександровичу,  я

 прошу,  я  пропоную дл спрощення четвертий рядок: "що

 імпортуються  в Україну, здійснюються Держмедкомом за

 діючими ставками" і т.д.

 

      ГОЛОВА. Давайте так, тоді правильно буде.

 

      АЗАРОВ М.Я. Да, можна підтримати.

 

      ГОЛОВА. Нема заперечень?

      Із   урахуванням   цих  зауважень  ставиться  на

 голосування    стаття    38   з   добавленням   слова

 "Держмедкомом" і зняттям двох рядків.

 

      "за"

 

      Дякую.

      Тепер,  ми  проголосували  всі статті, але треба

 зняти     деякі    оті...    На    російській    мові

 "шероховатости",  не  можу  зараз знайти українського

 замінника. Мовчан, подумайте над цим словом.

      Ні, це не зовсім недоречність.

      Прошу  уваги,  до  37  статті,  до  27 статті ми

 проголосували, може, хто не зрозумів, в тій редакції,

 яка  запропонована  була  Комісією  з  питань науки і

 освіти  в  такому змісті: "Установити, що перерахунки

 посадових   окладів   і   розмірів  заробітної  плати

 педагогічним,       медичним,       науково-технічним

 працівникам, працівникам культури та викладачам вищої

 школи здійснюються в межах затвердженого фонду оплати

 праці  відповідно  до  статті  52 Закону України "Про

 освіту",  статті  77 Основ законодавства "Про охорону

 здоров'я",  статті  18  Закону  України  "Про  основи

 державної  політики у сфері науки і науково-технічної

 діяльності",  статті  28  Основ законодавства України

 "Про культуру".

      Перегляд    рівня   посадових   окладів   ставок

 заробітної  плати  зазначеній  категорії  працівників

 проводиться    двічі    на   рік:   з   щоквартальною

 індексацією,   з  урахуванням  інфляції,  в  порядку,

 визначеному Кабінетом Міністрів  України.

      За  цю  норму проголосувало 222 депутати. Тобто,

 ця стаття  прийнята.

      Але  підходили  депутати і сказали, що пропущена

 була  теза  про  те,  що перед тим, що прочитано, щоб

 встановити середній розмір ставок і посадових окладів

 навчально-допоміжному     і     обслуговуючому     та

 обслуговуючому   персоналові,   відповідно  до  схеми

 посадових   окладі,   ставок   заробітної  плати,  що

 визначені  Кабінетом Міністрів України.

      Перегляд   рівня   заробітної  плати  навчально-

 допоміжному  і  обслуговуючому  персоналу проводиться

 двічі  на  рік: щоквартальну індексацію з урахуванням

 інфляції.  Це  норма,  вона-то  взагалі деталізує уже

 проголосовані  тут  норми  у Верховній Раді, де ми...

 хвилинку,  де  ми  передбачали,  що  для  працівників

 освіти,    культури   тощо   установлюється   середня

 заробітна  плата  по промисловості, а для допоміжного

 персоналу    -на    рівні   народного   господарства,

 середня... на  рівні 70  відсотків   від  неї.

      Але в даному випадку -чи треба доголосовувати це

 чи  ні?

      Юхновський, прошу.

 

      ЮХНОВСЬКИЙ

      Шановний  Олександре Олександровичу! Справді цей

 додаток,  що ви прочитали, треба конче проголосувати,

 але   крім  того,  я  хотів  би  вас  просити  внести

 редакційну   поправку  до  першого  абзацу,  який  ви

 прочитали.

      Дозвольте  я  прочитаю перший абзац, який ви вже

 прочитали.

 

      ГОЛОВА. Ну  давайте   доповнення  до нього.

 

      ЮХНОВСЬКИЙ  Установити, що перерахунки посадових

 окладів  і  розмірів  заробітної  плати педагогічним,

 медичним,     науково-технічним     працівникам    та

 працівникам   культури  здійснюється  в  межах  фонду

 оплати  праці,  розрахованого відповідно до статті 52

 Закону   і   так   дальше.   Тобто,   викинути  слово

 "затвердженого"   і   додати   слово   "розрахованого

 відповідно до".

      Це перше   доповнення.

      І   друге  доповнення:  оцей  абзац  "встановити

 середній розмір ставок і посадових окладів навчально-

 допоміжному і обслуговуючому персоналу" відповідно до

 схеми   посадових  окладів,  що  визначені  Кабінетом

 Міністрів   України.  Ми  про  це  уже  домовилися  з

 Кабінетом Міністрів.

 

      ГОЛОВА.  Петро Кузьмич, що ви скажете?

 

      ГЕРМАНЧУК.   Получается, что масло масленное. Ми

 ж  не  відміняєм  52  статтю  і  в межах фонду оплати

 праці,  це не означає, що ми відмінили 52 статтю, тим

 більше  що  фонд оплати праці ми вже тут затвердили з

 вами в інших статтях державного бюджету.

 

      ГОЛОВА.  Ну,  все  правильно,  ви  критикуєте цю

 редакцію, бо якщо повторяти.

 

      ГЕРМАНЧУК.    Редакція,  яка проголосована, вона

 повинна  бути, і вона зрозуміла. Скільки спілкувались

 з цього приводу.

 

      ГОЛОВА.  Одну хвилиночку.

 

      ГЕРМАНЧУК.     Так  що,  будем  переголосовувать

 кожен раз со слуху.

 

      ГОЛОВА.   Та   ні,   ні,  ні,  за  процедуру  ми

 відповідаємо,  а  ви  відповідаєте  за  гроші.  Тому,

 справа  ось у чому. Масло масляное, якщо ми голосуємо

 те,  що  проголосували  -в  межах затвердженого фонду

 оплати праці відповідно до, відповідно до створюється

 фонд  оплати  праці.  Тому  пропозицію............. в

 даному  разі  як раз є зняття одного шару масла, а ви

 кажете масло масляное.

 

      ГЕРМАНЧУК.

 

      Ви  ж  іншу частину не знімаєте, і ще добавляєте

 туди персонал і таке інше.

 

      ГОЛОВА.  А то вже окрема норма.

 

      ГЕРМАНЧУК.    У  вас же буде прийнято в залі тут

 закон,  завтра  причому,  і відповідно до нього будем

 враховувати фонд оплати праці.

 

      ГОЛОВА.  Подождіте секундочку, Ніколаєнко.

 

      АЗАРОВ    М.   Я.   Олександре   Олександровичу,

 уважаемие   народние  депутати,  но  я  протів  такой

 редакціонной правкі.

 

      ГОЛОВА. Микола Янович, ну, я вам дам слово. Ваше

 останнє слово буде.

 

      НІКОЛАЄНКО.  Шановний Олександре Олександровичу,

 Микола  Яновичу,  члени  Уряду.  Ось тільки закон про

 бюджет  є первинним і він домінує над всіма законами,

 то  ми  погодились  сьогодні з Віктором Михайловичем,

 представниками  Мінфіну оце формулювання по технічним

 працівникам і давайте ми його сьогодні запишемо, тому

 що ми чи приймем цю поправку до закону про освіту, чи

 ні, а тут вона не завадить. Якщо навіть буде і масло,

 то  наші  люди  не...  від масла сьогодні на голодухі

 поживуть, то непагано їм буде від цього.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Ну, еще раз пусть он повторит эту

 поправку, потому что я, например, не...

 

      ГОЛОВА. Я понимаю, хвилиночку. Вся редакція буде

 така:  установити, що перерахунки посадових окладів і

 розмірів  заробітної  плати  педагогічним,  медичним,

 науково-технічним  працівникам,  працівникам культури

 та  викладачам  вищої  школи  здійснюється відповідно

 статті  52  Закону  України  "Про  освіту", статті 77

 Основ  законодавства  України  про  охорону здоров'я,

 статті   18  Закону  України  "про  основи  державної

 політики    у   сфері   науки   і   науково-технічної

 діяльності",   статті   28  Основ  законодавства  про

 культуру.   Встановити   среденій   розмір  ставок  і

 посадових   окладів   допоміжному  та  обслуговуючому

 персоналу  відповідно  до  схеми  посадових  окладів,

 ставок,  заробітної  плати,  що  визначені  Кабінетом

 Міністрів  України.  Перегляд  рівня заробітної плати

 навчально-допоміжному,    обслуговуючому    персоналу

 проводиться  двічі на рік з щоквартальною індексацією

 з  урахуванням  інфляції".  І  далі:  "Перегляд рівня

 посадових окладів, ставок та рівня оплати зазначені в

 категорії  "а"..."  -я помилився... Я прошу вибачити!

 Те,  що я тільки що прочитав, читається після абзацу:

 "Перегляд рівня посадових окладів, ставок, заробітної

 плати  зазначеної  категорії  працівників провадиться

 двічі   на   рік   з   щоквартальною   індексацією  з

 урахуванням інфляції в порядку, визначеному Кабінетом

 Міністрів  України".  А  після  того,  потім  те,  що

 стосується  персоналу...  Так я зрозумів, Юхновський?

 Ігоре   Рафаїловичу?...  Тоді  я  прошу  не  морочити

 голову,  а  сформулюйте  1 раз і все так, щоб було як

 слід...  І  щоб  враховані  були всі пропозиції, а то

 кожен кидає свого клаптя і вважає, що я тут, на місці

 можу написати норму закону...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Будь   ласка.  Будь  ласка,  говоріть.  Говорить

 міністр праці.

 

      КАСКЕВИЧ.

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 народні депутати!

      Вся  справа  в  тім,  що  це можна було би з цим

 погодитися.  Але  тут  зразу  випадають спеціалісти -

 бухгалтери, інженери - значить, це - раз.

      Друге.  Обслуговуючий  персонал в інших галузях,

 які  регулюються  спецівальними  законами, -в охороні

 здоров'я...   Що,  прибиральниця  буде  користуватися

 іншими правами, ніж в освіті?!

      Значить,   треба   залишити   так   -ми  це  все

 відрегулюємо  і  погодимо  з  вами  -а  не треба цієї

 деталізації,  тому  що  вона  за  бортом  залишає оці

 категорії в інших галузях. Не треба цього робити!

 

      АЗАРОВ  М. Я. Я думаю, что мы можем в постанове,

 вводя  в порядок действия этой статьи, отрегулировать

 то, о чем говорит Каскевич.

 

      ГОЛОВА.   Михайло   Григорович,   так?  І,  одну

 хвилиночку!   Спокійно,   спокійно...  А  якщо  взяти

 таку... компромісний варіант. Послухайте уважно, якщо

 ми   запишем   так:   перший  абзац  -установити,  що

 перерахунки  посадових  окладів  і розміри заробітної

 плати   педагогічним,   медичним,   науково-технічним

 працівникам, працівникам культури та викладачам вищої

 школи   здійснюється   відповідно  статті  52  Закону

 України  "Про  освіту",  статті 77 Основ законодаства

 України  "Про  охорону  здоров'я",  статті  18 Закону

 України  "Про основи державної політики у сфері науки

 і  науково-технічної  діяльності",  статті  28  Основ

 законодавства  України  "Про културу", а   навчально-

 допоміжному та обслуговуючому персоналу відповідно до

 схеми  посадових  окладів  стан  заробітної плати, що

 визначені  Кабінетом Міністрів  України.

      А  далі  абзац  той,  що  вже  проголосований  -

 Перегляд рівня посадових окладів зазначених категорій

 працівників  проводиться  двічи  на рік і так далі...

 Це.....

 

      АЗАРОВ М.Я.   Слово "спеціалісту" добавьте....

 

      ГОЛОВА.....    і   "спеціалістів",   так?   Одну

 хвилиночку....  Ну,  говорить  же  міністр  і каже: і

 додати слово  "і спеціалістів". Немає заперечень?

      Будь ласка, ще доповнення.Селіфонтьєв...

 

      СЕЛІФОНТЬЄВ.

 

      Шановні  келиги, якщо уникати деталізації, то ця

 деталізація  буде  завтра  чи  післязавтра,  коли  ми

 розглянем  57 статтю, і там ми випишем всі..... кажу,

 що первинна була запропонована дуже така ця редакція,

 яка  б  зараз врахувала майже всіх -це установити, що

 сказав  Ігор  Рафаїлович  Юхновський,  установити, що

 перерахунки  посадових окладів і розмірів заробітньої

 плати    педагогічним,   медичним,  науково-технічним

 працівникам   та  працівникам  культури  здійснюються

 відповідно  статей  52 і перерахунок далі іде 77, 18,

 28 в межах Фонду оплати праці, який розраховано...

      ШУМ У ЗАЛІ

      ...так...  запутав,  чуть-чуть  я  перепутав,  я

 вибачаюсь....   та  вже  тут  так  напутали,  що  сам

 запутався...

      ШУМ У ЗАЛІ

      ...здійснюється  в межах... здійснюється в межах

 Фонду   оплати   праці,  розрахованого  відповідно  і

 перерахунок статей, я вибачаюсь, в межах Фонду оплати

 праці, розрахованого відповідно статей...

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  уваги... Ще раз прошу: воно ж

 проголосовано там...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Написано  "в  межах  затвердженого  фонду оплати

 праці, відповідно  статі такій....

      ШУМ У ЗАЛІ

      Так,  в  межах фонду оплати праці, розрахованого

 відповідно,  так?  Тобто,  до  проголосованої  статті

 додати  слово  "розрахованого".

 

      АЗАРОВ.  Александр  Алексащднрович,  ну, можно и

 мне  сказать  свое  мнение?

 

       ГОЛОВА.  Почекайте  ще,  не  горить.

       Отже  будьте  уважні,  спокійно.

      В  цій статті уже проголосованій, бо ми ще іншої

 не  голосували,  буде  звучати  так:  піля  слів  "та

 викладачам   вищої   школи   здійснюється   в   межах

 затвердженого   фонду   оплати  праці,  розрахованого

 відповідно  статті... " Так?

       ШУМ   У   ЗАЛІ

       Я  розумію,  про  що  йдеться,  це дуже важлива

 норма,  щоб  не було тут зловживань, ми голосували її

 вже  раз.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Одну  хвилиночку.

      А дальше...

      Ну,  почекайте,  не  пишіть  усі  разом,  ми  не

 напишемо  усі  разом.

      Ота     поправка:     "А    навчально-технічному

 допоміжному  та обслуговуючому персоналу і службовцям

 відповідно  до  системи  посадових окладів заробітної

 плати, що визначені Кабінетом Міністрів України". Те,

 що  пропонує  Германчук.

 

      ГЕРМАНЧУК.  Олександр Олександрович, ви зачитали

 дуже  нормальну  статтю перед цим. ЇЇ треба приймати,

 тоді  ми  опгоджуємось  іна  ті  другі  пункти.

      А  так,  як з місця розраховувати межу в межах

 фонду оплати праці -ну, не буває такого. От перед цим

 ви  зачитали  статтю -  вона для  всіх  підходить.

 

       ГОЛОВА.  Там  йде  дещо  інше.  Ви  ж  її краще

 знаєте,  цю  проблему.

       Ми  вже  голосували  за неї окремо тут, я прошу

 вас  підтримати, ви розумієте, про що йдеться, щоб не

 було  зловживань в  цьому   відношенні.

       Євген  Кирилович, будь ласка.

 

      МАРЧУК.      Олександр  Олександрович,  три  дні

 назад  ми  подали  до  Верховної  Ради  схему по всіх

 посадових  окладах і по тарифах. Я думаю, що саме тим

 ми  ці всі питання і закриємо. В тому документі, який

 три  дні  назад був поданий по посадових окладах і по

 тарифах.

 

      ГОЛОВА. Тоді це не заважає в будь-якому разі. Ми

 розглянемо той документ і воно буде все як слід. Будь

 уважні.

       Ще  арз  читаю,  востаннє.  Не  піднімате  руки

 тільки,   коли   підняті  руки,  я  читать  не  можу.

 Спокійно.

      Будь ласка.

      "Установити,  що перерахунки посадових окладів і

 розмірів  заробітної  плати  педагогічним,  медичним,

 науково-технічним  працівникам,  працівникам культура

 та   викладачам  Вищої  школи  здійснюється  у  межах

 затвердженого   фонду   оплати  праці,  розрахованого

 відповідно до статті. І дальше посилання на статті. А

 навчалольно-допоміжному та обслуговуючому персоналу і

 службовцям  відповідно  до  схеми  посадових окладів,

 ставок  заробітної  плати,  що  визначенні  Кабінетом

 Міністрів.

      Перегляд   рівня   посадових  окладів  і  ставок

 заробітної  плати  зазначеної  категорії  працівників

 проводиться двічі на рік з щоквартальною індексацією,

 з   урахуванням   інфляції  в  порядку,  визначенному

 Кабінетом Міністрів.

      Ставлю на голосування.

 

      "За" -

 

      Ніхто не має права змінити, конституційна норма.

 Далі. Хвилинку, будьте спокійні, я прошу витримки. Ми

 з  ранку  домовилися  про  те,  що  у  4  статті на 7

 сторінці,  і провели консультації у фракції за їхньою

 вимогою,  сторінка  6.  Там,  де  написано  державне-

 капітальне   вкладення  90  трильйонів.  А  колись  я

 пригадую  Вячеслав  Максимович  Чорновіл  тут  слушно

 говорив  про  те, що в бюджеті треба розписувати все,

 що перевищує трильйон.

      Але  в данному випадку мова йде про те, що закон

 про    пріоритетність   соціального   розвитку   села

 передбачає  норму, за якою державні капіталовкладення

 використовуються для розвитку сільського господарства

 в  межах  тої пропорції, яку АПК дає до національного

 доходу, плюс  15 процентів до цього обсягу.

      Сьогодні  держава  нездатна  виконати  цю норму,

 щоб  іще  плюс  15.  Але все-таки 46 процентів ті, що

 наполягають   сьогодні   аграрники   і   Уряд  з  цим

 погоджується,  бо  воно  всеодно іде на тіж проблеми.

 Треба   голосувати,  тим  більше,  що  це  не  змінює

 балансу, а говориться в тому числі.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Петро Кузьмич.

 

      ГЕРМАНЧУК  П.  К.  Я хочу дати пояснення. Діло в

 тому, що.. Я не знаю, чому виникло таке питання, адже

 и  проголосували,  що  з  90  трильйонів  капітальних

 вкладень  передати  на місця 23, в тому числі там є і

 сільські будівлі. Так якщо взяти від тієї суми, то це

 абсолютно  відповідає  46.  Якщо господин Яковенко не

 хоче  підрахувати, він би підійшов в Уряд і подивився

 це. Крім того, там ще бюджетна позичка. Крім того, 25

 не   враховано,   це  тоже  капітальні  вкладення  по

 об'єктам  соцкультпобуту.  І  ми  абсолютно делікатно

 поступили,   і  там  в  Уряді  осталось,  взагалі  30

 трильйонів  капітальних вкладень на всю промисловість

 і на все народне господарство.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Тому,  ми,  ну,  просто  не можемо погодитись на

 таку позицію.

 

      ГОЛОВА.  Ну,  по-перше,  одну  хвилиночку, 23 на

 місця - то це інша пропорція. Одне.

      Друге.  Відсилання  його  до  місцевого рівня не

 означає зміну цифри 90. Враховуйте, що і в тому числі

 там   пішло  і  23  із  тих  46,  це  право  Кабінету

 Міністрів.  Але  пропорція  загальнодержавна  повинна

 бути витримана, так, як Законом передбачено.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Законом, Александр Александрович,

 нельзя записывать 46%. Если...

 

      ГОЛОВА.  Ні,  а  ми  не будемо писати "46", ми є

 елементарно можемо визначити, що це буде 41 трильйон.

 

      АЗАРОВ    М.   Я.   Ну,   я   вчера,   Александр

 Александрович,  ну,  давайте  будем все-таки считать,

 давайте  будем  считать.  23  триллиона  мы  передали

 капитальных вложений на мисцеви бюджеты -передали. 25

 триллионов, которые мы возвращаем сегодня, -это разве

 не  капитальные вложения? Это капитальные вложения. И

 я прекрасно знаю, что 32 триллиона...

 

      ГОЛОВА. Одну секундочку.

 

      АЗАРОВ М.Я. Так, я не пойму, что вы не слушаете?!

 

      ГОЛОВА. Микола Янович, я прошу, сядьте спокійно,

 не  шуміть,  селяни.  Мова  йде  про те, що ці 25 -це

 треба  було  віддать  в  минулому  році, це не з того

 бюджету гроші.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Александр Александрович! Уважаемые

 депутаты  аграрники!  С вами трудно договариваться, я

 честно  скажу.  В  воскресенье  ваш  голова  комиссии

 народный депутат Даниленко... Я прошу послушать меня.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ну, я  прошу меня послушать.

      ШУМ У ЗАЛІ

      На    будущее    будем    знать,    что   трудно

 договариваться.   Ваш   депутат  Даниленко  пришел  в

 комиссию    и   говорит,   что   вот   мы   аграрники

 посоветовались.   Если   вы  вместе  с  Правительнвом

 увеличиваете   до   25  триллионов  видшкодування  на

 компенсацию,  значит, собственных средств на сельское

 хозяйство,  мы  снимаем этот вопрос. Я говорю:"Будете

 голосовать?" -  "Будем  голосовать".  Даниленко  нет,

 вопросов задавать некому.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ну   тогда   давайте   с   25  до  21  уменьшать

 компенсиции,  потому  что  те ж 4 триллиона тоже были

 сняты с кого-то.

 

      ГОЛОВА. Я прошу.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Теперь,  еще  одно компромиссное

 решение.  Яковенко сидит в ложе, он знает об этом. Мы

 договаривались  о чем еще? Что из этих 24 триллионов,

 так,  мы запишем в постанове о компенсации селу до 31

 мая,  более  60  процентов.  Так?  Так.  То  есть, мы

 какого-то  компромиса достигли. Достигли компромисса,

 начинается ...

 

      ГОЛОВА.  Микола  Янович.  Я  прошу  вас,  будьте

 уважні.   Петро   Григорович,  не  говоріть  голосно,

 сядьте,  будь  ласка.  Ще раз. І Петра Кузьмича прошу

 послухати уважно. Будьте уважні.

      Григорій  Едуардович,  я прошу вас, скажіть йому

 по-німецьки,  щоб  він замовк теж......., будь ласка.

 Спокійно. Будьте уважні. Сядьте спокійно. послухайте.

      У  нас  визначено  на дердавні капіталовкладення

 відвести   там   90,   8   трільйона  карбованців.  У

 нинішньому році по розрахунках, які зробив Мінфін, ми

 співвідношення 46, 5 процента, який відповідає Закону

 про  пріоритетність,  витримали.  І тому, якщо ми тут

 цей   розрахунок  зробимо,  а  це  буде  означати  42

 трильйони  записати тут і з цих 42 трильйонів, так як

 далі записано, віднести на місця і все інше, ніхто не

 заперечує.  Але  зафіксувати  цю  суму, щоб вона була

 підконтрольна. І все.

      І це не порушує ні балансу, нічого. Це деталізує

 сам бюджет.

 

      АЗАРОВ   М.   Я.   Тогда   надо   писать  "общие

 капитальные  вклады,  направляемые  на  село". Общие,

 чтоб  все  считать.

      ШУМ У  ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА. Про це й  йдеться.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. По государственному только. Общие

 по государственному  бюджету.

      Давайте   все   считать   капитальные  вложения,

 которые у нас имеются в государственном бюджете. Все,

 абсолютно  ничего не  исключая.

      ШУМ У  ЗАЛІ

      Мы   не   заперечуем.  Александр  Александрович.

 Давайте  так  напишем: 42 триллиона общих капитальных

 вложений, направленых на село.

 

      ГОЛОВА.  Було  пропозиция від багатьох депутатів

 деталізувати  цей  пункт доповненням "в тому числі 42

 трильйони  на розвиток  АПК".

      Це  відповідає  пропорції 46,5.

      Ставлю на голосування   цю пропозицію.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято. Дякую. Спокійно.  Спокійно.

      Все  це  співпадає  з  усіма  розрахунками,  які

 зробив  Кабінет  Міністрів.  Тут все в порядку. ви не

 хвилюйтеся.

      Тепер.   Євгене   Кириловичу,  я  хотів  до  вас

 звернутися  з  проханням  таким.  Є  пропозиція,  яка

 надходила   із  місць  і  вам...  і  у  вас  була  ця

 пропозиція.  Оскільки  в цьому році відзначається 100

 років  Луганському  тепловозобудівному  заводу  і там

 потрібно  800  мільярдів  на певну реконструкцію, цей

 завод  ще  довго  буде природним монополістом у нас і

 ми...   одну   секундочку.   Я   прошу  вас.  Хай  би

 дніпропетровці  вже  прмовчали.  Я  прошу  вас.  Будь

 ласка.

      ОПЛЕСКИ.

      Тому  якби  ми  тут  в тому числі 0, 8 трильйони

 записали  для  проведення  робіт  на модернізацію там

 цього  заводу,  то  це  було б нормально, будь ласка,

 Євгене  Кириловичу,  як  ви дивитесь? Я не наполягаю,

 але так сталося...

 

      МАРЧУК.      В принципі я не заперечую, оскільки

 це  дійсно  серьйозний  об'єкт,  але  в нас є не менш

 важливі   ще   і  інші  об'єкти:  Одеський  термінал,

 постанова   Верховної   Ради,   є  інші.  В  принципі

 правильно  треба вибрати якийсь десяток чи 2 десятки,

 це  те,  що  ми  передбачаємо  по  нашій,  як кажуть,

 технології,  але ж тоді, я думаю, тут можуть стати ще

 декілька   пропозицій  на  інші  об'єкти  не  менш  -

 ...........  Криворіжський -не менш важливий ми зняли

 практично   фінансування  цільове  на  нього,  знявши

 джерело   фінансування,   будем   вишукувати.  "а"  -

 гірничозбагачувальний, не менш важливий.

 

      ГОЛОВА.  Євген  Кирилович,  ну,  давайте  тоді в

 проекті   постанови  передбачемо  доручення  Кабінету

 Міністрів  щодо  виділення  на  ці  потреби коштів із

 цього,  із  державних  капіталовкладень.  А вони тоді

 окремо  переглянуть  ще й інші, бо там же будуть інші

 об'єкти. Петро Степанович, можна так...

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Да  не  все  эти  800 миллиардов

 относятся  к  разряду капитальных вложений, уважаемые

 народные  депутаты. К смете, которая представила этот

 завод,   относится   и   к  капитальному  ремонту,  и

 приведение    мероприятий    по..........,    поэтому

 записывать    на   капитальные   вложения   все   800

 миллиардов,  по  крайней мере не правильно. Надо дать

 общее поручение Кабинету Министров

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу,  спокійно.  Можна записать на

 санацію цього комбінату.

 

      АЗАРОВ  М. Я. На санацию надо еще кошти иметь на

 эту санацию.

 

      ГОЛОВА.   Спокійно,   будь  ласка,  дайте  слово

 чоловіку сказать. Валентина...

 

      СТЕПАНОВ. (236)

 

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемый

 Евгений  Кириллович,  уважаемый  докладчик, уважаемые

 народные  депутаты.  Еще в январе  месяце в Верховный

 Совет,  Президенту,  в  Кабинет  Министров  поступили

 обращения    Луганской    областной   государственной

 администрации,   министра  машиностроения  и  военно-

 промышленного   комплекса   и  конверсии  с  просьбой

 поддержать   этот  завод  в  год  100-летия,  которое

 отмечается  в  аме  месяце.  Это  связано  с тем, что

 необходимо   ускорить   производство   изель-поездов,

 электропоездов...  то  есть выполнить государственную

 программу развития железнодорожного транспорта.

      Еще я хочу обратить внимание всех...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.  Сядьте всі... Сядьте...

 

      СТЕПАНОВ.  ....   что  речь  идет  о  сохранении

 единственного и огромного опыта локомотивостроения на

 всем  пространстве  СНГ.  То  есть  это -единственный

 завод,  который  производил тепловозы магистральные и

 сейчас      осваивает      выпуск     дизель-поездов,

 электропоездов, горно-.............. техники и т.д.

      прошу,  учитывая  огромный  вклад этого завода в

 экономику Украины, принять или отдельным пунктом, или

 отдельным   постановлением   поручение  правительству

 выделить  этих  несчастных 850 миллиардов карбованцев

 для этих целей.

 

      ГОЛОВА.  Спокійно!..

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ну,  в  виде  поручения  давайте

 проголосуем, когда постанову будем голосовать...

 

      ГОЛОВА.   Давайте   ми   в  нормі  постанови  це

 передбачимо. Так? І сформулюйте зараз. Я буду ставить

 голосування постанови, і все...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ми  все  проголосували.  38-ма стаття -просив ще

 уточнення одне Суслов, будь ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Хвилиночку! Хвилинку...

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Уважаемые  народные  депутаты, я

 предлагал  снять  последнюю  часть  этой  статьи. Это

 очень   важно   -эти   вопросы   регулируются  другим

 законодательством. Обратите внимание, что мы приняли:

 мы написали...

 

      ГОЛОВА.  Будьте  уважні!  Мова  йде про останній

 абзац  нашого  документу,  38 стаття, другий абзац. Я

 прошу! Ми не зняли це.

 

      СУСЛОВ   В.   І.  Да..  "Об'єктом  оподаткування

 акцизним  збором  є  митна  вартість  таких товарів".

 Теперь  возникает вопрос: мы приняли Закон про ставки

 обложения   табачных  изделий.  С  целью  недопущения

 ухода  от  уплаты  налогов  при импорте мы установили

 фиксированные  ставки  в  экю с тысячи сигарет. то же

 самок  мы  собирались  сейчас  сделать  -подан проект

 закона  -по  алкогольным изделиям. Эта идея полностью

 поддержана  Кабмином. А то, что здесь проголосовано с

 подачи  вроде бы опять Кабмина, опзволяет по прежнему

 занижать  мытну стоимость товаров и не добирать таким

 образом  акцизхный  сбор.  То  есть,  это должно быть

 устранено,  потому что оно полностью ликвидирует идею

 специфических   ставок   акцизного  сбора,  ту  идею,

 которую мы уже провели во многих законах. И я поэтому

 предлагаю   переголосовать   и  все-таки  после  слов

 "одночасно  з..........  мыта  и  мытных  зборив" все

 остальное снять...

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      АЗАРОВ. Ну, нельзя этого делать... Во-первых, мы

 ничего  тут не уменьшаем и ничего не изменяем. Ставка

 податка   будет   определяться  законом,  который  мы

 примем.  То есть, Мытный комитет будеи справлять так,

 как гласит закон.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.  Одну хвилиночку, спокійно. Спокійно, не

 нервуйте, я прошу  вас.

      Суслов,  я  думаю  в  відношенні  правий, що тут

 визначаються  об'єкти  і  суб'єкти оодаткування, а це

 норми  Закону  "Про оподаткування". А не норми Закону

 "Про  бюджет". А Ви у першому дали дозвіл Держмиткому

 справляти  на  основі діючого фактично закону, а якщо

 ми тут записуємо, то ми вже втручаємося в поле закону

 іншого,  що  є  об'єктом  оподаткування,  от,  про що

 йде... Суслов про що  говорить...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Петро  Кузьмич,  я правильно пояснив? Правильно.

 Будь  ласка,  Петро Кузьмич, що Ви скажете... Давайте

 знімемо,  та  йі  не  будемо  морочити голову ні Вам,

 ні.....

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      АЗАРОВ М.Я .    Так   нельзя  законы  принимать,

 Александр Александрович.....

 

      ГЕРМАНЧУК.  .....    Ми   проголосували   і  уже

 поправки  вніс   в  Митний  комітет  і  Микола Янович

 згідно  законодавства.......... добавили туда дійсно,

 що ми пропустили Державним митним комитетом....

 

      ГОЛОВА. Уже проголосували.... проголосували....

 

      ГЕРМАНЧУК.    Да, проголосували....

 

      ГОЛОВА.  А  мова  йде  про те, щоб зняти останнє

 речення   "об'єктом   оподаткування   на...  є  митна

 вартість,  що  ввозиться"  і  так  далі з урахуванням

 мита............ і тому подібне...

 

      ГЕРМАНЧУК.    Ну,   ми   все   це  виписували  з

 законодавства,  і  якщо  хтось  думає, що неправильно

 записали....

 

       ГОЛОВА.   Ну,  то    й  користуйтесь  ними ....

 

     ГЕРМАНЧУК.  У нас буде, ще редакційно ми можемо з

 Сусловим    уточнить,  але,    в принципі...

 

       ГОЛОВА.  Ніяких  уточнень,  ми  запишемо -так і

 буде.

 

      ГЕРМАНЧУК.   Ну,  тоді  я не  знаю.

 

       ГОЛОВА.  Ще  раз  Суслову слово, а потім Микола

 Янович  - і будемо  ставити  на  голсоування.

 

      СУСЛОВ.   Уважажемые   депутаты,   просто  прошу

 оратить  внимание  на то, что в законодательстве есть

 свой...

        ШУМ   У   ЗАЛІ

      При  этом,  например,  берем  Закон  "Про ставки

 акцизного  сбора  на  табачные  изделия".  По импорту

 установлены  ставки  акцизного сбора в отношении не к

 мытной     вартости    импортируемых    сигарет,    а

 специфические  ставки  на  тысячу  сигарет.

      Если   мы   оставляем   эту   формулировку,   то

 оказывается,   что   принятый   нами   закон  уже  не

 действует,   потому   что   там   уже   другая   база

 оподаткування  -не  мытна вартисть, а тысяча сигарет,

 колличество облагается  там.

      Поэтому  попытки  вводить  новые  принципы  этим

 законом  и  этой  статьей никакого смысла не имеют. И

 эта   часть   должна  быть  изкята,  потому  что  это

 регулируется  другими  законами.

      Потом   у   нас   появится   противоречие  между

 действующими  законами  и  этим  законом.

 

       ГОЛОВА.  Пинзеник  ще  раз.

      Я  до  Кендзьора прошу: ви зробіть фотографію -я

 потім  надішлю   Президенту.

      Будь ласка.

 

       ПИНЗЕНИК.  Немає  тут  суперечності,  про  я ку

 говорить  Віктор  Іванович.  Об'єктом оподаткування в

 будь-якому випадку чи ставки податку у відсотках чи у

 фіксованих  є  митна  вартість.

      Віктор  Іванович  госорить  про базу. Про базу в

 нашому  рішенні  мова  не  йде.

      Тому  ми просимо зберегти в тій редакції, в якій

 прийнято.

 

       ГОЛОВА.  Віктор  Іванович,  ви  наполягаєте  на

 голосуванні?

 

      АЗАРОВ.      Олександр     Олександрович,     ми

 проголосовали  эту  статью и  абсолютно  правильно....

 

       ГОЛОВА.  Микола  Янович, я прошу вас, ми багато

 чого  і  іншого проголосували, але все одно вертались

 до  тих   за  вимогою  депутатів.

      Ну,  добре, якщо ми будемо голосувати в цілому і

 завалимо  весь  закон,  то  що,  буде краще від того?

 Треба  враховувати думку депутатів. І це ж комісія не

 другорядна, а комісія профильна. Вони всі профільні.

 

      ТЕРЬОХІН С. А. Шановні члени Кабінету Міністрів,

 я   до  вас  звертаюся  з  одним  проханням.  Давайте

 погодимся,  що  є  дві  бази  оподаткування імпортних

 товарів.  Одна  база, то є митна вартість, так званні

 (............)  ставки,  проценти  до  ціни.  А  інша

 база -це є відштук від кількісних показників.

      Тому,  якщо  поступати по законам, які діють, то

 треба  або  вилучати,  як  кажу  Суслов,  оце останнє

 речення,  або  його добавити "митна вартість, а також

 кількісні  показники". Або долучити, що там може бути

 в  натуральному  виразі,  а не тільки митна вартість,

 або  вилучити, бо  це є дійсно абсолютно неприйнятний

 для цього закон, вони  нічого не кажуть.

 

      АЗАРОВ М.Я.      Уважаемый  Сергей  Анатольевич,

 уважаемые  народные депутаты. Понятие мытная вартість

 относится  равнозначно,  что  к литрам, что к штукам,

 что и так далее.

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Михайлович,  ви не заперечуєте,

 якщо   ми   запишемо   так:  "Об'єктом  оподаткування

 податком  на  добавлену  вартість  і  митна  вартість

 товарів,   -в  дужках  -та  кількісні  показники,  що

 ввозяться  і  іспортуються  на  територію  України  з

 урахуванням   мита  та  митних  зборів".  І  далі  за

 текстом. Немає заперечень.

 

      АЗАРОВ М.Я.    Надо добавить слова, единственные

 слова, -это "згідно з діючим законодавством". И все.

 

      ГОЛОВА. Правильно. І закінчити словами "згідно з

 діючим  законодавством".  Значить,   доповнення,  яке

 вніс  Терьохін,  погодженне  Кабінетом  Міністрів,  і

 доповнення Азарова кінцевими словами "згідно з діючим

 законодавством"   ставиться  на  голосування.  Чинним

 законодавством...

 

      АЗАРОВ М.Я.     Чинним  законодавством... Только

 подождите, какую Терехин внес поправку, я не понял.

 

      "За" -

      Прийнято.

      101,  яка  ремарка,  редакціна  правка? Ну дайте

 Тихонову слово, редакційно можна і при доопрацюванні.

 

      ТИХОНОВ

 

      Я депутатов прошу вернуться на к 4 статье шестая

 страница   "   Фінансування   будівництва  житла  для

 військовослужбовців  та осіб рядового і начальницкого

 складу органів внутрішніх справ", з них.   Я хотел бы

 после   "на  будівництво"  вставить  два  слова  "або

 купівлю житла військовослужбовцям, звільнених в запас

 або у відставку..." и за текстом .

      Мотивирую  почему.  Например,  у  меня на округе

 есть  город  50 населения, там есть люди... построить

 там  невозможно,  можна  купить.  И  между прочим там

 стоимость жилья в 2-3 раза дешевле, чем постоить.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Уважаемые  народные депутаты! Мы

 детально  азбирались  с этим вопросом. Вообще говоря,

 Александр  Александрович,  нельзя нарушать процедуру.

 Если  мы  сейчас  начнем возвращаться к той статье, к

 этой статье, то мы снова устроим ......... закона.

       Вместе  с  тем  уж  коль,  так сказать, депутат

 Тихонов   такой  вопрос  поднял,  то  вам  официально

 доложу.  Стоимость жилья, которое строит Министерство

 обороны,  примерно  в  полтора  раза  ниже  стоимости

 жилья,  которое возводится силами местных Советов и в

 2  раза  дешевле  стоимости жилья, строящегося иншыми

 организациями.  Поэтому,  если мы хотим 15 триллионов

 жти  разбазарить,  давайте  напише: для купивли в том

 числе.   Стояла  задача  все-таки  обеспечить,  будем

 говорить,    средствами    строительные   организации

 Министерства оборона, чтобы они строили...

 

      ГОЛОВА. Тихонов вже не наполягає.

      ШУМ У ЗАЛІ

      На чому? Ми все проголосуали. Шановні колеги!

      ШУМ У ЗАЛІ

      Послухайте.  Не буде кінця поправкам. Я прошу, я

 зобов'язаний ставити в цілому на голосування закон, в

 цілому,   будь  ласка.  Ну   подивіться  скільки  рук

 піднято, я ж не можу продовжувати до безконечності.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      ОПЛЕСКИ.

      Спокійно.  Проект постанови ставиться за основу.

 За  основу.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Комиссия з пытань бюджета выносит

 проект.

 

      ГОЛОВА. Ставлю   на  голосування.

 

      "За" -

 

      Тепер.  Учора  ми  проголосували  кілька норм до

 постанови,  які вважаємо, що вони записані вже. Це за

 основу . В тому числі  те, що  вчора  проголосовано.

      Тепер   доповнення,   які  треба  проголосувати.

 Запишіться, будь ласка, хто  хоче...

      Одну  хвилиночку.  Запишіться,  а  не  кричіть з

 місця.

      Будь ласка, Вінський.

 

      ВІНСЬКИЙ Й.В.

      Олександре Олександровичу! Наша комісія подавала

 пропозиції по постанові, які стосуються 12 статті....

 Пункту  12  про  те,  що  в  1997  році  не планувати

 компенсації  по  соціально-культурному будівництву на

 селі  за рахунок  господарства.

 

      ГОЛОВА.  Секундочку.  Давайте...  Одну хвилинку.

 Одну  хвилиночку.

      Йосип Вікентійович, ви  одержите  слово зараз.

 

      АЗАРОВ М.Я. Не, не. Надо   сейчас  закончить.

 

      ГОЛОВА. Я прошу уваги. Ну будь ласка, з місця не

 вигукуйте.

      Хвилинку.   Ми   закінчим   це  питання,  зробим

 перерву.

      Де  проект постанови? Ага, ось є. Я прошу. Є, є,

 є.  Є  пропозиція  така:  ідемо по пунктах і до якого

 пункту  будуть  із записаних в тій послідовності, які

 будуть зауваження, ті й будуть брать слово. Добре?

 

      АЗАРОВ М.Я. Конечно. Иначе ж мы  запутаемся.

 

      ГОЛОВА.  Ну я прошу вас. Сядьте тут і попробуйте

 розібраться  в  тому,  що  подавали.  В  мене  лежить

 приблизно  50  пропозицій.  Як  я їх буду голосувати?

 Тому  по пунктах  треба  йти.

 

      АЗАРОВ М.Я. Да, только по пунктам.

 

      ГОЛОВА.   Спокійно,  будь  ласка,  заспокойтеся,

 тихо.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Значит, Александр Александрович,

 сразу  же  еще  я  хочу  сделать такую ремарку, у нас

 возникло  непоразумение,  когда мы 1995 годы приняли.

 Значит,  нумерация статей, нумерация статей в связи с

 вылученням  из  основного  текста  закона  несокльких

 статей,  естественно,  изменится.  Это я сразу говорю

 для  стенограмы.  Мы  будем в постанове писать номера

 статей, соответствующих уже новой редакции закона без

 вылученных  статей.  А сейчас пока будем говорить про

 старые номера статей, чтоб не запутаться просто.

      Значит,  мы  сейчас называем статьи старые, имея

 ввиду,  что  после вылучення там двух или трех статей

 нумерация изменится и им будет присвоен номер новый.

 

      ГОЛОВА. Спокійно.

      "Верховна Рада постановляє:

      1.  Закон  України "Про Державний бюджет України

 на  1996  рік"  ввести  в  дію з 1 січня 1996 року, а

 статті   26,   28,   29,   33   цього  Закону  з  дня

 опублікування.  Статтю  38  цього  Закону  ввести з 1

 липня 1996 року.

      Кабінету  Міністрів  за  погодженням з Комісією

 Верховної  Ради  України  з  питань бюджету розробити

 механізм  запровадження  цієї  статті".

      Зауваження до цього пункту. Суслов,  будь ласка.

 

      СУСЛОВ  В.  І. Уважаемые депутаты, каждый год, в

 частности, нашей комиссии приходится много заниматься

 разбором   случаев,  связанных  с  введением  законов

 задним  числом,  особенно  в  той части, где касается

 налогообложения.

      Поэтому  надо  записать  так,  как  оно и должно

 быть,  что  закон  ввесты  с дня опубликования. Иначе

 аозникает  вопрос,  что  мы повышаем ставку налога на

 землю  задним числом и другие проблемы. Значит, закон

 в  целом  должен быть введен с дня опубликования. Это

 предложение.

 

      ГОЛОВА. Микола Янович.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Виктор Иванович, я вам посоветую,

 когда  к  вам будут по Державному бюджету обращаться,

 вы  в нашу комиссию пересылайте, а мы разберемся. Это

 первое.

      Второе. В соответствии, когда касается бюджета.

 

      ГОЛОВА.   Микола   Янович,   Микола  Янович,  ще

 секундочку.  Будь  ласка,  Віктор  Іванович  і Микола

 Янович,  Іван  Олександрович,  я  прошу, не кричіть з

 місця.  Ще  раз  прошу.  Микола  Янович,  будь ласка,

 утримуйтесь від таких некоректних випадів, тому що...

 Дуже просто, тому що ви повинні піднять трубку, а він

 вам  повинен  передзвонить, зустріться, привітаться і

 вирішить ці питання.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Что касается этих статей, то они

 фактически действуют сейчас.

 

      ГОЛОВА. Можна писать так, з дня опублікування? А

 ці  ж статті діють так чи інакше, якщо вони діють, то

 що записувать.

 

      ГЕРМАНЧУК.

 

      Діло  в  тому,  що згідно з усім законодавством,

 якщо  б  у  нас  бюджетний  рік був із 1 квітня, тоді

 можна було б так записати, а у нас бюджет уже діє з 1

 січня.   Я   згоден   там,   де  ми  відносим  з  дня

 опублікування  стосовно податку, це мені зрозуміло, а

 коли  ми всі статті видатків уже проводимо з 1 січня,

 і  прожили  3 місяці, я думаю, що не треба пояснювати

 що неможна так писати.

 

      ГОЛОВА. Тобто тут не буде нарахувань додаткових.

 Мається на увазі, що це уже в межах діючого

      (Шум у залі)

      Яку?

 

      АЗАРОВ   М.   Я.   А   налог   на   землю  тогда

 пересчитывается.

 

      ГОЛОВА.  Дайте ще раз Суслову слово. Хвилиночку,

 ну, постій трохи, я вас прошу. Сядьте, я і так бачу.

 

      СУСЛОВ   Я   понимаю,   что   в  части  расходов

 Министерству      финансов      нужно      оправдание

 законодательное  этих расходов с 1 января, потому что

 это  начало  бюджетного года, и это все правильно. Но

 тогда  давайте посмотрим на полный перечень статей, в

 частности   все-таки  17  статья  -Увеличение  ставки

 налога а землю в 1. 45 раза -значит, нельзя проводить

 задним  числом.  Тогда  эту  статью  нужно  ввести  в

 перечень  тех,  которые вводятся с дня опубликования.

 Вероятно  этот  не  единственная  такая  статья, я бы

 предложил, Александр Александрович,

 

      ГОЛОВА.  Ні, так вона ж тут і не записана.

 

      СУСЛОВ В.І.  Она не записана, что она вводится с

 дня  опубликования,  это значит, что она вводится с 1

 сичня, то есть задним числом.Так ведь?

 

      ГОЛОВА.  А, ну да.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Александр Александрович, все, кто

 знаком  с  порядком зачисления налога на землю знает,

 что  налог  на  землю  сплачивается  2 раза в течение

 года.  И  они  эти  налоги, как налог на транспортные

 засоби,    плата    за    землю,    учтены   в   базе

 налогообложения, начиная с бюджетного года, то есть с

 1  января. Но просто так получилось, что мы с вами 22

 марта  принимаем  этот  закон.  Мы  должны  были  его

 принимать в декабре, например, так? Но мы 3 месяца, 3

 месяца....  тогда  исключаем  доходы бюджета и должны

 снять  их,  эти  доходы.  поэтому  это -не безобидное

 предложение, уважаемые коллеги...

 

      ГОЛОВА.   Одну хвилинку!..

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Это не безобидное с точки зрения

 формирования  мисцевых  бюджетом,  потому  что все мы

 здесь  принимаем  в  равной  степени  относится как к

 Государственному бюджету, так и к местному бюджету. И

 там  эта  база  тоже  рассчитана  на  введение  в дию

 бюджетного закона с 1 января 1996 года.

 

      ГОЛОВА.   Я  прошу,  одну  хвилиночку...  Микола

 Янович  правий,  бо це означатиме двійний перерахунок

 всього...

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Конечно!.. И в прошлом году точно

 так  же  мы  сделали:  6  апреля  мы  приняли Закон о

 бюджете,  никаких вопросов по ставке платы за землю к

 нам не поступало...

 

      ГОЛОВА.  Спокійно!...

      Микола  Янович6  я  прошу вас, ну не треба... ви

 розумієте,   и  починаєте  дискусію,  а  дискусії  не

 треба  -треба  відповіді  на  запитання.  А  якщо є -

 пропозиції... Ми... Віктор Іванович уже не наполягає,

 не голосується ця поправка...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Наполягаєте,  щоб  голосувати?  Він наполягає на

 тому,  щоб  статтю 17 записати "З дня опублікування".

 До тих... переліку тих статей і статтю 17.

      Ставлю на голосування.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Но мы с вами договоаривались, что

 мы статью 17 будем пересматривать...

 

      ГОЛОВА.    Микола    Янович,   він   має   право

 наполягати!..

 

      АЗАРОВ М.Я. Пожалуйста...

 

      "За" -

 

      Ясно.

      До   другого   пункту:  "Рекомендувати  Кабінету

 Міністрів  при  внесенні  пропозицій  щодо  уточнення

 показників  Державного  бюджету  Укпраїни на 1996 рік

 передбачити  спрямування  додатково  отриманих коштів

 від   введення   в   дію  законів,  що  впливають  на

 збільшення доходної частини бюджету, в першу чергу на

 соціальний захист населення".

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Не викликає заперечень?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я   прошу   вас:   ми  проголосували  за  основу

 документ! поправка не пройшла, яка потреба голосувати

 пункт? Ми в цілому проголосуєм потім...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Це  не  закон  -це постанова. Будь ласка, уважно

 дивіться Регламент!

      ШУМ У ЗАЛІ

      В чому  справа?

      ШУМ У ЗАЛІ

      Манчуленко, прошу, він один із цих записаний.

 

      МАНЧУЛЕНКО,   435  округ,  Чернівецька  область,

 фракція  Народного руху.

 

      Олександре   Олександровичу,   ну,  ідеться  про

 перелік статей, які вводяться із дня опублікування, в

 тому  числі  і  33.  але  ж  ми проголосували, щоб 33

 статтю  вилучити  із закону, А тут, у постанові, овна

 знову  записана.

 

      АЗАРОВ.  Ну,  я  об  этом  сказал, что, если она

 выключена,  значит  она  не  будет и в постанове. Это

 однозначно...

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА. Ясно. Кужель , в чому  суть?

 

      КУЖЕЛЬ.

 

      Уважемые  коллеги,  в  проголосованной  нами  11

 статье, мы продовжуєм термін з дії 39 Закону Про 1995

 рік,  а  в  39  статье  есть льготы чернобыльцам, это

 компенсация  курортной  путевки  там и так далее. Она

 была  начислена  за  3 месяца. Если мы введем закон в

 действие  с  1  января, мы как будем назад забирать у

 этих  людей  деньги?  Тогда,  значит,  надо с момента

 введения..... Петр Кузьмич, поясните  , пожалуйста...

 

      ГОЛОВА. Петро Кузьмичу, пояснить...

 

      ГЕРМАНЧУК.       У   нас   1-й   квартал   діяло

 законодавство бюджету минулого року, згідно постанови

 Верховної  Ради.  Ніхто  в  нікого не буде забирать і

 нічого не буде давать....

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло...

 

      АЗАРОВ.Значит, у нас здесь.... приняли....

      ШУМ У ЗАЛІ

      ....  мы  приняли специальную постанову, которая

 продлевала действие 1995  года..............

 

      ГОЛОВА.  Микола  Янович,  ну,  все  ж ясно... Не

 пояснюйте... 3-й пункт. "Дозволити Кабінету Міністрів

 України  спрямувати  на  за  рахунок до нарохованих і

 стягнутих  за  результатами  документальних перевірок

 сум  податків інших пплатежів і внесків та фінансових

 санкцій  до  8  трильйонів  карбованців  на утримання

 державних податкових інспекцій". Дозволити за рахунок

 дорахованих  і  стягнутих,  тобто,  ну,  це те, що ми

 говорили  про Митний комітет.... Є зауваження?

      ШУМ У ЗАЛІ

      Я  дивлюсь  з  тих,  хто записався.

      Нема  заперечень.

      До  цього пункту,  да?

 

      АЗАРОВ.  Я  могу  пояснить,  если  есть  вопросы.

      О  чем  идет  речь?  О  том,  что  мы достаточно

 серьезно  занизили вытраты по налоговой службе. Когда

 4  статью принимали и когда расчитывали все это дело,

 мы  серьезно  занизили  там  вытраты.

      И  как  компромис  было  принято  решение, что в

 части    постановы    мы    введем   пункт,   который

 дополнительные  доходы  там  от  штрафных  санкций не

 более  8  триллионов, то есть, ограничим, направим на

 поддержание   этих  служб. Вот  этот  смысл.

      Если  кто-то проверил все расходы и считает, что

 слишком  много, давайте...

 

       ГОЛОВА.  Довганчин,  я  прошу,  бо він... У вас

 одна  і та ж  пропозиція, будь ласка.

 

      ДОВГАНЧИЧ. Шановний Микола Янович, нічого ми там

 вереді  не зменшили податковим інспекціям -як було 12

 трильйонів,  так  і є -  це  раз.

      А  друге  -вони  і так шаленіють, не можна цього

 робити,  інакше ми зупинимо все виробництво і взагалі

 всю  діяльність фінансову. Цей пункт я пропоную зняти

 повністю і прошу проголосувати.

 

      АЗАРОВ.  Ну,  во-первых, я вам скажу так, что 12

 триллионов,   которые   там   стояло,  это  уже  было

 уменьшенная  сумма,  уже  была  уменьшенная.

      Но  я,  в  принципе, не возражаю, если мы снимем

 этот   пункт.

 

       ГОЛОВА.   Нема   заперечень?

      Я  ставлю  на голсоування, я погоджую з Комісією

 про зняття  пункту   3  цієї Постанови.

      Будь ласка.

      Про  зняття  3 пункту Постанови. В межах бюджету

 нехай  користуються  ,  це  визначено.

      За -

      Прийнято  рішення ,  дякую.

      Я   прошу  вас:  давайте  закінчимо,  і  зробимо

 перерву  тоді.

      Я  прошу.

      Тут  небагато  залишилось.

       Четвертий  пункт:

      "Кабінету  Міністрів  України  в місячний термін

 розглянути    питання   про   вдосконалення   системи

 управління  галузі  охорони  здоров'я  та  розширення

 обсягу   медичних  платних  послуг  в  (............)

 обмеженості бюджетного фінансування.

      При    внесенні    пропозицій   щодо   уточнення

 показників Державного бюджету на 1996 рік передбачити

 збільшення    обсягу    фінансування    державних   і

 централізованих капітальних вкладень.

      У  першому  півріччі  1996 року вивчити практику

 здачі в оренду нежилих приміщень і підприємствами,  і

 організаціями  житлово-комунального  господарства  та

 бюджетними   установами,   стан  розрахунку  за  таку

 оренду.   Та  розробити  відповідні  пропозиції  щодо

 упорядкувння  орендних  відносин та збільшення на цій

 основі доходів бюджету і скорочення бюджетних витрат.

      В   місячний   термін  розробити  та  затвердити

 порядок    важення   боргу   товаровиробників   перед

 Державним  бюджетом  шляхом закладання до дерджавного

 резерву продукції на суму боргу Державного бюджету.

      Із тих, хто записувався, є слово до цієї статті?

 

      АЗАРОВ М.Я.     Заварзин, народный депутат, не в

 книжке смотрите, а отдельно.

 

      ГОЛОВА.  Є.  Янко,  будь ласка. Ну, почекайте, я

 дам слово, ну почекайте.

 

      ЯНКО С.В.

 

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 народные    депутаты.    Я   вношу   предложение   по

 согласованию  с  Министерством  финансов  и  Евгением

 Кириловичем  Марчуком, записать дополнительно к этому

 пункту предложение такого содержания.

      Кабінету   Міністрів   на   виконання  Постанови

 Верховної  Ради  України  від 5 жовтня 1995 року "Про

 роботу   Уряду   по  виконанню  законів  та  постанов

 Верховної   Ради   щодо   стабілізації,   фінансового

 забезпечення    паливно-енергетичного   комплексу   і

 підготовки  його для роботи в осіннє-зимовий період".

 Протягом    року    вишукати   можливість   залучення

 додаткових  коштів в обсязі 70 трильйонів карбованців

 для   державної   підтримки   підприємств  вугідльної

 промисловості.

      Ще    підкреслюю,    протягом    року   вишукати

 можливість.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Как  порученческий  пункт  можно

 записать.

 

      ГОЛОВА. Немає заперечень? Ставлю на голосування.

 Як пункт про доручення, будь ласка.  Спокійно.

 

      "За" -

      Хтось не зрозумів? Доручення мається на увазі, а

 не втручання в бюджетну сферу.

      Ставлю на голосування.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Может цифру не называть  конкретно

 70?

 

      ГОЛОВА.   Будь   ласка,   поки   що   з   цифрою

 голосується.

 

      "За" -

 

      Давайте  без цифри. Ми ж вчора проголосували 108

 у   4  статті.  Давайте  теж  саме  без  цифри.  Буде

 нормальне доручення. Я прошу.

      Янку дайте слово ще раз.

 

      ЯНКО

      Уважаемые  народные  депутаты!  Я  еще раз к вам

 обращаюсь.  Мы  с  вами  принимали постановление от 5

 октября   1995   года,  в  котором  давали  поручение

 Правительству  решить  этот  вопрос. Более того, мы с

 вами  2  февраля уже этого года приняли Постановление

 ь26,    в   котором   опять   таки   дали   поручение

 Правительству вернуться к этому вопросу и решить его.

 Более  того, при встрече шахтеров с Премьер-министром

 здесь   была названа эта цифра и обещание рассмотреть

 этот  вопрос  и  помочь  шахтерам.  Более  того,  при

                        - 208 -

 встрече  Премьер-министра в Донбассе с шахтерами этот

 вопрос  ставился,  и  была обещана поддержка шахтерам

 именно  в  этом  вопросе. Я обращаюсь к вам, товарищи

 депутаты,  бцть  последовательными  в  тех  решениях,

 которые   мы   с   вами   принмаем,  тем  более,  что

 Правительство  в  данном  случае  не возражает против

 того, чтоба такое порученческих пункт в постановлении

 был. Я вас очень прошу.

 

      ГОЛОВА.   Я   сьтавлю   ще  раз  на  голосування

 пропозицію   Янко.   Ставлю  на  голосування.  Микола

 Янович,  будь  ласка.  Голосується  пропозиція  Янка,

 будь ласка, будьте уважні. Підтримайте це доручення.

      Я вам потім поясню, Павло Михайлович.

 

      "За"-

      Не й ще була пропозиція голосувати без цифри.

 

      АЗАРОВ М.Я. Без   цифр.

 

      ГОЛОВА.  Без  цифри.  Ставлю на голосування. Без

 цифри.

 

      АЗАРОВ М.Я. Ну   давайте  мы  ее  прочтем.

 

      ГОЛОВА. Без цифри. Будь ласка, без цифри.

 

      "За" -

 

      Одну  хвилинку. Я прошу тих, хто голосує "проти"

 брати  участь  тоді  в переговорах тут. А то виходить

 так:  тут він ніби-то дбає дуже і за галузь і за все,

 голосує "проти", а потім крайній йде виставляється чи

 Кабінет Міністрів, чи хтось інший.

      ШУМ У  ЗАЛІ

 

      МАРЧУК.       Шановні  народні  депутати!  У нас

 зараз  готово  43  лави.  Для того, щоб їх запустити,

 треба  декілька  десятків  трильйонів.  Запустивши 43

 лави,  ми  збільшуєм  на  20 мільйонів тонн видобутку

 вугілля  на  рік.  Це  якраз  саме  те,  чого  нам не

 вистачало  цієї  зими.  Не кажучи вже там про деталі,

 про  ціни  і так  далі.

      Я  просив би  підтримати   цю пропозицію.

      ШУМ У  ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА. Я ще раз ставлю на голосування. А як...

      ШУМ У  ЗАЛІ

      Ви  можете  не  кричать  з  місця?  Чи  ні? Я не

 називаю прізвищ. Я роблю зауваження Заварзіну.

      ШУМ У  ЗАЛІ

      Не  дам слова, тому що ви не записані. Регламент

 не  передбачає. Ставлю на голосування ще(...........)

 редакцію,    яку    підтримує    Кабінет   Міністрів.

 Підтримайте, будь ласка, її. Ставлю на голосування.

 

      "За" -

 

      Хвилиночку.  Записані?  Будете  мать доповнення.

 Будь  ласка.  Спокійно. Ну сядьте. Ну чому ви... Ви ж

 не військовий: весь час стоїте. Та я далеко я бачу. Я

 збизька не  бачу.

      Будь ласка, Марковська, вона вже другу годину з

 піднятою рукою сидить.

 

      МАРКОВСЬКА Н.С.

      Дякую.

      Шановні  колеги,  я звертаю вашу увагу на те, що

 записано  в  першому  пункті,  четвертому  пункті і в

 першому  підпункті.  "Збільшити.......  вдосконалення

 системи   управління   галуззю  охорони  здоров'я  та

 розширення  обсягу медичних платних послуг". Я питаю:

 а хто буде платити?

      Тому пропонується, і я не розумію, чому Комісія,

 бюджетна  комісія не взяли ті пропозиції, які вносила

 Комісія  охорони  здоров'я, щодо збільшення витрат на

 охорону  здоров'я. Тому що, дивіться, що получається,

 що утримання управлінського апартау одне, культура, в

 два рази всього на культуру, менше, чим на всю галузь

 охороні здоров'я дається коштів.

      Тому  я  пропоную  зробити  такий тут запис: "Та

 врегулювати розмір асигнувань на витрати по утриманню

 закладів  охорони  здоров'я  і  збереження бюджетного

 балансу  за  рахунок  зменшення  асигнувать державних

 органів  виконавчої влади". Це було комісією внесено,

 і  було... Тому прошу дати протокольне доручення, щоб

 цей пункт був записаний.

 

      ГОЛОВА. Не протокольне, а постанові записати.

 

      МАРКОВСЬКА Н.С. Постановою щоб було записано.

 

      АЗАРОВ М. Я. Что я могу ответить на этот вопрос?

 Александр  Александрович,  мы  разбирали  на комиссии

 несколько раз с участием вашей комиссии, Министерства

 здравоохранения,  и  совершенно  однозначно понимаем,

 что  те  затраты,  которые  мы  по  мисцевым бюджетам

 заложили  и  по  государственному на здравоохранение,

 покрывают  около  50% средств, которые необходимы для

 нормальноый,  для  нормального функционирования наших

 медицинских учреждений. Мы увеличили на 17 триллионов

 эти  расходы,  мы  сделали  все,  что  могли в рамках

 того...   В   том   числе,  сократили  и  расходы  на

 исполнительную  власть на 5 триллионов, Администрацию

 Президента,  вытраты  на  Кабинет Министров. Все, что

 можно   было  стянуть,  мы  стянули.  Что  еще  можно

 стянуть,   ну,   по   крайней   мере,  сейчас,  я  не

 представляю себе.

      Так.  Что  гласит  этот пункт? Он не содержит на

 себе, не несет на себе нагрузки по финансированию. Он

 говорит о том, что если Министерство здравоохранения,

 кстати  это  предложение  Минздрава, найдет возможным

 частично  расширить  платные  услуги.  За  счет этого

 выплачивать   заработную   плату,  приобретать  новое

 медичное  обладнення  и  так  далее,  и так далее, но

 пусть она это делает.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  вас,  цю фразу, одну хвилину,

 Микола  Янович,  будь  ласка, була пропозиція внесена

 від  комісії  тому,  якщо,  Ніна  Степанівна,  ви  не

 заперечуєте,  я  трошки редакційно її зміню, щоб вона

 була в контексті була в загальному пункті.

      У   місячний   термін   розглянути  питання  про

 вдосконалення   системи   управління  галузі  охорони

 здоров'я  та  витрат  на  утримання  закладів охорони

 здоров'я,  а також розширення всього медичних платних

 послуг,  а  далі за текстом. А про баланс............

 вони і так будуть в системі баланса працювати самі.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ну, это имеется ввиду, что такое

 розглянуть    питання   про   вдосконалення   системи

 управлиння? Я не вожражаю.

 

      ГОЛОВА.  Уряд не заперечує, будь ласка, я ставлю

 на  голосування цю пропозицію в тексті, який я тільки

 що прочитав, будь ласка.

 

      АЗАРОВ   М.   Я.  Да  потому  что  мы  над  этой

 постановой думали

 

      ГОЛОВА.  Микола  Янович,  голосується,  не можна

 говорить.

 

      За-

 

      Микола  Петрович,  будь  ласка.  Він, пропозиція

 лежить  уже  другий  день  тут.  По  списку,  він є в

 списку.    Сьомий   записаний   у   списку...........

 четвертий, і ви зараз візьмете. А Дудченко третій, до

 речі, стоїть. Все правильно.

 

      ДУДЧЕНКО.

 

      Спасибо   Александр   Александрович,   Уважаемые

 коллеги,   вчера   Верховный  Совет  и  Правительство

 приняли  политическое  решение, не государственное, а

 политическое.   Они   весь  фонд  развития  топливно-

 энергетического  комплексаи, вернее, все мы полностью

 отдали на развитие угольной отрасли, которая занимает

 всего  40% в энергетическом балансе страны. За бортом

 полностью  осталась вся энергетика! Ее в бюджете нет,

 а   это  -приоритетная  оталась.  В  этом  году  были

 перерывы  в  энергоснабжении  по  2 часа, в следующем

 году,   если   так   дело   пойдет,   будут  поадвать

 электроэнергию  на  2  часа!..  И  все, что мы решаем

 сейачс, оно все окажется ни к чему...

      Я   все-таки  призываю  вас  вернуться  к  этому

 вопросу, и есть у нас дополнение к проекту постановы.

 Я  все-таки  прошу  в атомную энергетику на окончание

 строительства...

 

      ГОЛОВА.  Прочитатйте її! А ви агітуєте...

 

      ДУДЧЕНКО.      Зважаючи   на   виключну  атомної

 енергетики  як  стабілізуючого  фактору  в енергетиці

 передбачити цільового фінансування ..................

 на  розвиток  атомної  енергетики  та промисловості в

 розмірі 19,5 трильйонів карбованців.

 

      ГОЛОВА.  Петро Кузьмич, будь ласка.

 

      ГЕРМАНЧУК П. К. Ми передбачили в бюджеті все, що

 могла.   А   енергетики,   навпаки,   вони  являються

 платниками бюджету, і сьогодні - боржниками.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ну  и, кстати сказать, вчера вот

 народный   депутат   Дудченко  сделал,  так  сказать,

 замечание,   что   мы   неправильно   назвали   цифру

 увеличения ассигнований по капитальному строительству

 на 2 атомные станции. Я перепроверил, еще раз называю

 цифры: дополнительно выделено по Державному бюджету 7

 триллионов  780 миллиардов + 570 миллиардов бюджетной

 позычки    на   строительство   Хмельныцкой   атомной

 электростанции.  Ну,  что головой вы качаете?! У меня

 документ, а он головой качает!..

      Теперь    идем    дальше:    Ривенская   атомная

 электростанция  -2  триллиона  710  миллиадов  и  260

 миллиардов  бюджетной  позычки.  То  есть то решение,

 которое мы принимали вместе с вашей комиссией, урядом

 реализовано   в   плане  государственных  капитальных

 вложений. Вот единственное, что я хотел сказать.

 

      ГОЛОВА. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставиться

 на   голосування   пропозиція   Дудченка.   Ягоферов,

 приготуйтесь...

 

      "За" -

 

      Ягоферов, будь ласка.

 

      ЯГОФЕРОВ.   Я   прошу   слово   передать  слово

 депутату  Борзых.

 

      БОРЗИХ.       Уважаемый Александр Александрович,

 там  есть письменное мое и............... предложение

 к  пункту  4  доповныты  2  пидпункта.  Я их читаю...

 Мухин, не заважай.

 

      ГОЛОВА.  У  цьому  пункті? Я прошу, ну, говоріть

 швиденько...

 

      ГЕРМАНЧУК.     Пункт  4 доповнити 2 підпункта...

 Перший:  "вишукати  додаткові  можливості для надання

 адресного  пріоритетно-пільгвого довгострокового (20,

 30 років) кредиту молодим сім'ям на будівництво житла

 в  системі  Асоціації МЖК України через Фонд сприяння

 Молодіжному   житловому   будівництві   в  розмірі  3

 трильйони карбованців.

      І   другий    підппункт.  З  метою  забезпечення

 можливості    розконсервації    об'єктів    житлового

 будівництва   високого   ступеню   готовності  знайти

 додаткові  можливості  для  середньострокового (5, 10

 років) кредитування підприємств Асоціації МЖК України

 через Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву

 в розмірі 11  трильйон  карбованців.

      Я  напоминаю,  что  это  предложение  поддержали

 более  220  народных  депутата. И обращаюсь к вам еще

 раз,  мои коллеги, чтобы поддержать это. И об этом...

 согласовано это и с Министерством финансов, изыскать,

 может,  в  течение  года такие возможности, тем более

 это сумма такая  - не 70 триллионов,  а всего 3 и 1.

 

      ГОЛОВА. Одну хвилинку, Петро Кузьмич, говоріть.

 

      ГЕРМАНЧУК. Ну, ми домовлялися і там джерело було

 за  рахунок  фонду... механізм через кредитні ресурси

 вирішити  це  питання.  Так  це  ж  совсім  по-іншому

 ставити  про  сім'ю.  Про  сім'ю,  якщо врахувати всі

 закон,  і  виконати  свої забов'язання для пільгового

 кредитування  по  сім'ї,  так  це  треба  більше  100

 трильйонів карбованців.

      ШУМ У ЗАЛІ

      А доручення таке? Да, ми погоджили, що доручення

 винайти  і  розглянути  можливість  за рахунок різних

 джерел   підтримати   фінансування   будівлі  молодим

 сім'ям -  так  це   інша  справа.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Да, так доручення ви ставити, щоб фінансувати.

 

       ГОЛОВА.   Я   прошу,  є  пропозиція  Борзих  -в

 установленому  порядку  внесена,  вона  ставиться  на

 голосування, будь ласка.

      За -

 

      АЗАРОВ.   Олександр   Олександрович,   ну,   вот

 пропозиция  в  редакции  Германчука, можна поддержать

 предложение  Борзых.

      И  мы, действительно, неоднократно рассматривали

 вопросы...

 

       ГОЛОВА.  Прочитайте -я поставлю на голосування,

 не  агітуйте.

 

      АЗАРОВ.   Смысл   какой?   "Кабинету   Міністрів

 вишукати   дополнітєльние  можливості  для  залучення

 довгострокового  кредитів,  а  також  із інших джерел

 фінансування  средства для оказания помощи молодежно-

 строительным  кооперативам.

      Ну,  я сформулирую,   Олександр Олександрович .

 

       ГОЛОВА.   Ясно,  ставлю на  голосування.

      Зміст  зрозумілий, Уряд підтримує, будь ласка, і

 дрежавною  мовою  сказано,  все  у порядку.

      За -

      Приймається.

      Пропозиція, внесена Комісією з питань оборони.

      При внесенні рпопозицій щодо уточнень показників

 до  Державного  бюджету  и  на  1996  рік передбачити

 збільшення  обсягу фінансування національної оборони,

 Служби  безпеки  та прикордонних   військ.

      Це  всора  б  уло  погоджено,  щоб  не  в нормах

 записувати  ,  а  в Постанові.

      Тому мова йде якраз про корекцію наступну, і цей

 захід  віднесени й до того строку.

      Я  прошу  проголосувать.

      Уряд  не  заперечує. Підтримайте,  будь ласка.

      За -

      Рішення   прийнято.

 До  4 ще є поправки? Будь ласка, Іванов не наполягає.

 Пасічна,  Бутрєвіч,  Рябченко. Не наполягає. Душейко.

 Будь ласка, Душейко.

 

      ДУШЕЙКО П.Г.

 

      Шановні  колеги  депутати,  шановний  Олександре

 Олександровичу. Ясно я відношуся і виступаю від імені

 селян,  які  ніколи  не страйкують. Я прошу тільки не

 перебивать   мене   Олександр  Олександрович.  Ми  не

 бігаємо,  не  кричимо,  не  галасуємо,  мовчки робимо

 роботу при будь-яких владах. Як би не мінялась влада,

 як би не  мінялась  політика,  ми робимо.

      Але  в  стінах  цього  залу  я помічаю, що стали

 реагувать  тільки  на  тих, хто кричить, а не на тих,

 хто  працює.  І  я прошу все-таки підтримать і внести

 таку  поправку  до  пункту 4 у підпункт. При внесенні

 пропозицій   щодо   уточнення  показників  Державного

 бюджету  України  на  1996  рік передбачити збільшити

 обсягу   фінансування   державних,   централізованих,

 капітальних  вкладень та відшкодування витрат власник

 коштів,        внесенних       сільськогосподарськими

 товаровиробниками  на будівництво об'єктів соціально-

 культурного призначення на селі в 1995 році у сумі 28

 трильйонів карбованців.

      Прошу  поставити  на голосування, прохання, якщо

 те на поіменне.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ну,  без  суммы можно ставить на

 голосование,   без  суммы,  без  указания  конкретной

 суммы.

 

      ГОЛОВА.   Я  ставлю  на  голосування  пропозицію

 депутата Душейко. Це передбачено, до речі, в бюджеті,

 частина передбачена. Там небагато залишається додать.

 Будь ласка, підтримайте.  Без галасу підтримайте.

 

      "За" -

 

      Виявляється  тут  всі  такіж,  як  і  ви, Петро

 Григорович.  Будь  ласка,  ще  до  1,  до  4  пункту?

 Кузьменко.

 

      КУЗЬМЕНКО С.Л.

 

      Спасибі.  Олександре  Олександровичу, у мене дві

 поправки. Я їх вам подавав, але у вас їх багато, тому

 я змушений ще і озвучити.

      Ну,  по-перше,  я  пропоную Кабінету Міністрів у

 місячний  термін  узгодити  з  відповідними комісіями

 Верховної   Ради   і   затвердити  у  Верховній  Раді

 положення по  реалізації пункту а) статті 15 бюджету.

 Це   те   саме    20   відсотків  на  прикордонників,

 правоохоронні   органи  і  таке  інше.  Положення  по

 реалізації  цього  пункту.  Щоб  воно  залишилось  на

 парламентському контролі. Це перша пропозиція.

 

      ГОЛОВА.   Одну   хвилинку.   Голосується   перша

 пропозиція Кузьменка.

 

      "За" -

 

      Друга пропозиція. Кузьменко, слово.

 

      КУЗЬМЕНКО.   І   друга   пропозиція.   Ми   коли

 голосували  18  статтю  бьюджета,  то  ми  там  якось

 обійшли  мовчанкою чи може Уряд використовувати кошти

 Пенсійного  фонду  на  інші  цілі.  Тому  я  пропоную

 написати:     "Заборонити    Міністерству    фінансів

 використання   коштів   Пенсійного   фонду  та  Фонду

 сприяння зайнятості не за цільовим призначенням".

 

      АЗАРОВ М.Я. Алексндр Александрович...

 

      ГОЛОВА. Це їх не можна  використовувати...

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Это  норма  Закона  о  бюджетной

 системе.  То  есть,  Уряд не имеет право использовать

 средства,  в  постанове  мы  можем написать, можем не

 написать.

 

      ГОЛОВА. Я прошу вас. Наполягаєте на голосуванні?

 Ясно. Ставлю на голосування пропозицію Кузьменка.

 

      "За" -

      Ця пропозиція не викликає ніяких заперечень, але

 це норма іншого закону.

      Будь лска, Анісімов. Коротко прошу.

 

      АНІСІМОВ

 

      Уважаемые   народные   депутаты!   Ну  логически

 завершая то, что мы с вами сняли з бюджета 10 статью,

 поэтому  дается поручение Кабинету Министров, который

 неоднократно  говорил в этом зале, Кабинету Министров

 Украины    рассмотреть   и   преостановить   действие

 постановления  Кабинета  Министров  ь725 от 14. 09795

 года   "О   штрафных   сакциях  за  превышение  фонда

 потребления".  Это  как поручение. И в течение месяца

 проинформировать Верховный Совет.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло. Уряд підтримує цю пропозицію.

 Ставлю на голосування. Будь ласка.

 

      "За" -

 

      Не підтримана пропозиція.

      Тоді  Уряд у робочому порядку виконає цю вимогу.

 Вважати  їїї  як  протокольне  доручення  Уряду. Так?

 Секретаріату  оформити як протокольне доручення Уряду

 з  цього  приводу.  Щоб  не перевантажувати постанову

 окремими дорученнями.

      До  4  ще є зауваження у вас? Ямковий, вже ж все

 проголосували, що ви просили. Будь ласка, Вітренко.

 

      ВІТРЕНКО Н.М.

      Дякую, Олександре Олександровичу. Я рівно годину

 тримаю  руку.  Для  того,  щоб  внести пропозицію -це

 право   депутата  -щоб  Державний  бюджет  1996  року

 приймався  тільки  в поіменному режимі. І як закон, і

 як  постанова  в  цілому.

      Я   прошу   вас   поставити  на  голосування  цю

 пропозицію.

 

      ГОЛОВА. Дякую. По пропозиції до 4 пункту які є?

      Цушко, прошу.

 

      ЦУШКО

      Депутат   Цушко.  Уважаемый  Николай  Янович!  Я

 предлагаю  внести такой пункт: предложить... поручить

 Кабинету  Министров  проводить финансирование статей,

 от  которые  у нас, допустим, пошли по АПК. Например,

 есть  статья  3,  5  триллиона  на  поддержку посадок

 молодых  садов,  виноградников  и  так  далее. Только

 через    органы    Министерства    финансов,    через

 государственное   казначейство  исключить  отраслевой

 метод  финансирования,  потому что после этого трудно

 найти концы.

      Спасибо.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Очень правильно предложение, очень

 правильное, я вас проддерживаю.

 

      ГОЛОВА.  Ставлю на голосування пропозиція Цушка,

 яка підтримується комісією і Урядом.

       Будь ласка.

 

      "за"

 

      Приймається.

      І   на  попереднє  зауваження,  на  докір,  який

 зроблений  відносно...  Всі  тримають по годині руки,

 інколи  так  буває,  і  в  цьому  голосуванні. Але ви

 годину тільки знаходитеся в цьому залі, ви розумієте.

      СМІХ У ЗАЛІ.

      Будь ласка, ще,  будь ласка, хто?

      Ямковий, прошу.

 

      ЯМКОВИЙ І.О.

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 депутати,   я   вношу   таку   пропозицію:  доповнити

 слідуючим підпунктом.

      "Зметою  забезпечення хворих на цукровий діабет,

 доручити   Кабінету   Міністрів   в  місячний  термін

 вишукати    можливості    будівництва   та   введення

 потужностей  по  забезпеченню  вітчизняним  інсуліном

 хворих".  Тому  що  людей  таких  багато, і без цього

 лікарства  вони  не  можуть,  а  це проблема. Тому що

 зараз  такі  питання  ви  поставили  про туберкульоз,

 фінансування, але ж це питання взяли і упустили.

      Тому я прошу таке доручення Уряду дати.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Александр Александрович, народные

 депутаты,  я  прошу  ва пидтрымать поправку Ямкового,

 тем более, что мы уже этот вопрос прорабатывали.

 

      ГОЛОВА.  Підтримується  уточнення Ямкового, будь

 ласка,  до  четвертого  пункту  доповнення  ставлю на

 голосування.  Уряд  теє  підтримує.  Голосуйте  "за",

 хороша пропозиція!

 

      "за"

 

      Приймається.

      Дальше. Свято. Василь Петрович, Хмельниччина.

 

      СВЯТО В.П.

 

      Дякую,  Олександре Олександровичу, Василь Свято,

 заступник голови комісії з питань ядерної політики та

 ядерної безпеки.

      Шановні колеги депутати, шановні члени Уряду. Ні

 у кого не виникає сумніву, що як істи треба всім, так

 і  енергією  користуватись. З цієї точки зору, атомна

 енергетика,    яка   виробляє   біля   50   відсотків

 електроенергії,    атомна    енергетика,    за   якою

 перспектива  держави нашої України, атомна енергетика

 яка   потрібна   як  заміщуючи  енергопотужності  при

 закритті Чорнобильської АЕС і, насамперед,

 

      ГОЛОВА.   Кажіть текст

 

      СВЯТО.   Виходячи   з   цього,   шановні  колеги

 депутати,  насамперед хочу вибачитися за Дудченка. Чи

 потрібна  вугільна  промисловість?  Так, потрібна. Чи

 потрібна     атомна    енергетика?    Потрібна.    Не

 протистояння,  а  взаємопідтримка.  По  цій причині я

 прошу   проголосувати   поправку  і  виділити  19.  5

 трильйона для атомної енергетики для добудови блоків.

 Дуже дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Дорогий  Василій Петровичу, послухайте.

 За  вугільників  проголосували  без  цифри, тому що і

 Уряд   погодився   з   тім,   а  у  законі,  статі  4

 передбачили,   що  можна  було  для  зодоволення  цих

 потреб.  Так  само  в  тій 4 статті перебдачили і для

 атомщиків те, що можна було зробить.

      Це   не   задовільняє  ні  вугільну,  ні  атомну

 промисловість,   це   ви   праві  абсолютно.  Давайте

 доручення  без цифри проголосуємо так, як ви вважаєте

 потрібно. Нема заперечень? Ставлю на голосуання.

      Ставлю   на   голосування,   Вадим  Петрович  не

 заважайте  Петру Кузьмичу з'ясувати те, що доведеться

 виконувати. Ставлю на голосування.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Увага!

 

      "За" -

 

      Приймається рішення. Спасибі, Василь Петрович.

      Степанов, будь ласка.

 

      СТЕПАНОВ П.С.

      Уважаемый   Александр   Александрович,  я  прошу

 поставить   в   этой   статье   мое   предложение  по

 Лугансктепловозу.   И  уважаемых  народных  депутатов

 прошу поддержать, потому что речь идет о предприятии,

 которое  связано более чем с 50-ю заводами украины. И

 при   полном   выполнении   постановления  Кабмина  о

 развитии    железнодорожного    транспорта   способен

 обеспечить рабочих мест дополнительно...

 

      ГОЛОВА.  Дякую,  дякую, Петро Степанович. Дякую.

 Під  час  розгляду  цього  питання як норми закону ми

 домовилися,  що  вона  пбуде  проголосована у проекті

 постанові    як    доручення    Кабінету   Міністрів.

 Передбачити  санацію  цього  підприємства  і з нагоди

 відзначення  100-річчя  (цього  писати в постанові не

 будемо),  а  зважаючи на важливість цього величезного

 підприємства  і  виключного його значення в економіці

 України. Ставлю на голосування цю пропозицію...

 

      АЗАРОВ М.Я.  Александр Александдрович...

 

      ГОЛОВА.  Хвилинку!

 

      АЗАРОВ М.Я. Без цифры!..

 

      ГОЛОВА.   Без   цифри,  тому  що  тут  не  можна

 визначати,  а  вони... А цифра передбачена в Кабінеті

 Міністрів,  вони  знають  -800  мільярдів  мова  йде.

 Ставлю  на  голсоування.  Без  визначення  конкретної

 суми.

      Заєць,  ну  в кінці кінців не кричіть голосніше,

 ніж я по мікрофону!..

 

      "За" -

 

      Ще  раз  ставлю на голосування, бо Заєць заважав

 голосувать    сусідам.    Будь   ласка,   ставлю   на

 голосування. Підтримайте. Просить Іван Олександрович:

 підтримайте!

 

      "За" -

 

      Так,  доручення протокольне. Оформіть його також

 протоклльним  дорученням,  у нас голосів вистачає -як

 окреме,  воно  не повинно втручатися в бюджетне поле.

 Будь ласка.

      4 статтю пройшли, так? Все...

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      МАРЧУК.       Шановний Олександр Олександровичу,

 або  4-у  я, дійсно, пітримую і варто, мабуть, було б

 закінчити,   тому  щоб  не  вийшов  у  нас  іще  один

 бюджет.....

 

      ГОЛОВА. В том то  і справа....

      ШУМ У ЗАЛІ

      Я прошу... будь ласка, Носов говорить, увага.

 

 

      АЗАРОВ М.Я. -+...  в пысьмовом выди подавал свою

 пропозицию ....

 

      ГОЛОВА. Увага...

 

      НОСОВ.

 

      Шановні  депутати,  я  ще  24  січня  я  подавав

 пропозицію  і  прошу  її  підтримати. В чому зміст? І

 Уряд  не  задоволений  цим  бюджетом,  і  депутати не

 задоволені.  Я  прямо  скажу: я вважаю, що цей бюджет

 вимирання  Ураїни.  тому,  пропоную доручити, зробити

 таке   доручення   Кабінету   Міністрів,   згідно   з

 Регламентом,  стаття  6.  1.  1., яка дозволяє робити

 доручення  Кабінету  на  розробку проектів законів. А

 Конституційна   угода  визнає Регламент,   як  закон.

 Доручити  Кабінету  Міністрів  України зробити проект

 закону   України   Про   антикризове   регулювання  в

 економіці  і  в  3-х  місячний  термін внести його на

 розгляд Верховної Ради України.

      Хочу  дати  пояснення, що...... Леонід Данилович

 Кучма  став  прем'єром,  я  йому  восени  11992  року

 відповідну  літературу,  матеріали  подав,  і  просив

 посадити лбдей вивчити це  питання.

      Як  тільки шановний наш Пре'єр став Прем'єром, я

 це.......  влітку  минулого року цю пропозицію вніс і

 сподіваюсь, що людей посадили, вивчили.

      Я  подавав  пропозицію  і  пану Гурєєву, щоб він

 вивчив  це  питання, я гадаю, що для них це не складе

 великої   проблеми.   Тому  що  зараз  передбачаються

 шматки,  а  треба  зробити  систему  і компплекс. Хай

 подумають і орзроблять.

      Оскільки  ец  питання  таке, стосується голодних

 людей,  а  ви  знаєте, в нас уже не доїдають, я прошу

 проголосувати   поіменно,   щоб   люди   знали   кого

 прославляти   і   кого........   гнати  не  тільки  в

 персонально-виконавчій владі, а серед депутатів.....

 

      ГОЛОВА.  Я прршу, сформулюйте ще раз, як окремий

 пункт... Микола Янович,

 

      АЗАРОВ.......  на комиссии рассматривали не один

 раз предложение деппутата Носова, как члена бюджетной

 комиссии.  Мы  считаем,  что  вопрос,  который ставит

 народный  депутат  Носов  -важный.  Но  ни  малейшого

 видношення  до  даной постановы он не имеет, поэтому,

 ну, нельзя, нельзя навантажувать Постанову различными

 вопросами. Бюджетная Постанова.

 

       ГОЛОВА.  Микола  Янович,  Владислав Васильович,

 коли   ви   хворіли,   не   були  на  сесії  тут,  ми

 рпоголосували  Постанову,  якою це доручення Кабінету

 Міністрів  уже  дано.

      Постанова   ця  вже  прийнята  місяць  тому.

      І  залишився  ще  місяць  до  подання пропозиція

 Кабінету Міністрів.

      Там  записано  подати  на розгляд Верховної Ради

 азкон  або  програму  дій  щодо  виходу з економічної

 кризи.

      ну,   ще   раз   дайте  Носову,  я  поставлю  на

 голосування вашу  пропозицію  як  окремий  пункт.

 

      НОСОВ.  Шановні  депуати,  це різні речі -заходи

 Уряду  і закон. З законом прийдеться робити так, як у

 законі, скажімо, в 1975 році вони цей захід вживали -

 заробітна  платня в приватному секторі не вища, ніж в

 державному. Це ніякими заходами, це закон має бути.

      Скажімо,    по   трудосвому   законодавству   не

 можна....

 

       ГОЛОВА.  Прочитайте,  я поставлю на голосування

 окремим  пунктом.

 

      НОСОВ.   Поставте,  будь  ласка,  як  доручення

 Кабінету Міністрів, це 4 пункт, всі доручення зібрані

 сюди.  Окреме  доручення,  ще раз посторюю, розробити

 всього   навсього  проект,  не  ввести,  а  розробити

 проект,   я   хочу,   щоб  вони  комплексно  системно

 подумали.

      Не  знають чого -хай поїдуть до Шумейко, він уже

 утворив  об'єднання  "Росія  -новий курс", і детально

 вивчає.  Не  вистачає  своєї  літератури і хисту, хай

 їдуть  і  туди  вивчають.

      Поставте, будь ласка, на поіменне голосування.

 

       ГОЛОВА.  Я  ще  раз  прошу: прочитайте текст -я

 поставлю.

 

      НОСОВ.  Текст поширений:

      "Кабінету  Міністрів  України  розробити  проект

 Закону   України   "Про   антикризове  регулювання  в

 економіці"  і  в  трьохмісячний  термін внести його на

 розгляд   Верховної Ради  України.

      Поіменно, будь ласка.

 

       ГОЛОВА.  Давайте так, якщо не заперечуєте: якщо

 не  вистачить  голосів -  я  поставлю  поіменно.

      За  рпопозицію  Носова,  ставлю  на голосування,

 будь ласка.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Має  відношення,  голосуйте  за,  я  прошу.

      За -

      Прийнято. Бачте, все так, як треба.

      Можна   минуть   4  пункт  дальше?  Сахань  ваша

 пропозиція  голосувалася  чи  ні?  Уже проголосований

 бюджет, ми не можемо вернуться...

      Я прошу вас, давайте, щоб була... Одну хвилинку.

 Є  пропозиція  така:  записуваться  по  кожній статті

 окремо,  тому  що я не можу. В мене записано 70, я не

 можу піймати ці прізвища. А потім ображаються.

      Одну  хвилинку.  Тоді  є пропозиція так: зробить

 перерву  на 1 годину. І о 16 продовжити це засідання.

 Оголошується перерва  на 1 годину.