Стенограма пленарного засідання

21 березня 1996

                   ЗАСІДАННЯ СОРОК  ДРУГЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

    У к р а ї н и  21  б е р е з н я   1996  р о к у

                      16.00 година

 

      Веде засідання Перший заступник Голова Верховної

      Ради України ТКАЧЕНКО О. М.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Проводиться  поіменна реєстрація.

 

      Зареєструвалось  351  депутат. Вечірнє засідання

 оголошується  відкритим.

      Продовжуєм  роботу  по  розгляду бюджету на 1996

 рік.  Слово  надається  голові  Комісії по регламенту

 Шейку   Петру  Володимировичу.

 

      ШЕЙКО П.В.

      Шановний    Олександре   Миколайовичу!   Шановні

 колеги-депутати!  Я  хотів  би в першу чергу нагадати

 одну  таку  цікаву  статтю  3.  3.  5 Регламенту, яка

 сьогодні регулює наші взаємовідносини при обговоренні

 бюджету с представниками   Уряду.

      Вона  говорить  про  те,  що Президент України і

 Глава Уряду, або ті особи, яких вони уповноважують на

 затвердження  бюджету до Парламенту, вони мають право

 в   будь-який   час   взяти   слово   для  виступу  з

 обговорюваного  питання, якщо воно стосується кола їх

 діяльності   або,  скажімо,  для  постановки  про  її

 доцільного, відкладального і так далі.

      Ми  ведемо  діалог. Скажімо, практично завершено

 обговорення  бюджету  і  хтось із представників Уряду

 бере  слово для, начебто заключного слова.

      Значить,  я хотів би уточнити деталь - якраз вона

 характерна при обговоренні бюджету -що будь-який член

 Кабінету  Міністрів  може  взяти  в  ході обговорення

 двічі,  при  тому, 2 рази, не більше двох разів слово

 взяти і висловитись з приводу обговорюваного питання.

 Але  коли, скажімо, ми обговорили, практично підійшли

 до  завершення,  і  хтось  із членів уряду бере знову

 слово, запевнюючи, скажімо, відповідаючи на запитання

 депутатів  по  тій  чи  іншій позиції, і ми, скажімо,

 беремо  до уваги запевнення уряду, то дуже бути треба

 обереж   ними.   Тому  що  і  в  попередньому  складі

 парламенту   і   вже  в  цьому  заперечення,  верніше

 переконання  звітти  були,  а  потім  вони  раптом не

 виконувались.  Тому,  якщо ми послухаємо представника

 Уряду,  то знову головуючий може відкрити обговорення

 по позиції Уряду. Це перше.

      По-друге,  я  хотів  би ще раз наголосити вам на

 особливостях  процедури  прийняття бюджету. Я вже тут

 пояснював  ранком,  але  дехто  із колег не зовсім їх

 зрозумів.

      Шановні    депутати,    кожна   комісія   нашого

 Парламенту,  вона  в  якійсь мірі є бюджетною в своїй

 галузі, і коли нам Уряд подав на перше читання проект

 бюджету,  кожна  комісія  працювала  і  подавала свої

 пропозиції.    Були    пропозиції   окремі   народних

 депутатів,  вони  розмежовувалися бюджетною комісією,

 тому  що  вона  є акумулюючою і головною в бюджеті, і

 коли  ми  подавали  ці  пропозиції,  їх  било багато,

 Микола  Янович  тут доповідав, він розділяв їх на дві

 частини.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Петро  Володимирович,  я вибачаюсь,

 шановні  колеги,  ми  ж  не  чуєм, що говорить голова

 комісії,   яким,   за   яким   регламентом,  за  якою

 процедурою  ми  будем  обговорювати бюджет, і за яким

 регламентом і процедурою ми будем приймать його. Тому

 я просив би, давайте вислухаєм, будь ласка.

 

      ШЕЙКО. Так.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Не чуть нічого.

 

      ШЕЙКО.  Тому  кожна  комісія,  яка  давала  свої

 пропозиції  до  бюджетної  комісії  і  окремі народні

 депутати,  всі  ті  пропозиції  були  поділені на дві

 частини  бюджетною,  тобто, перша частина пропозицій,

 яка  формулювалася  у  відповідності  до  регламенту,

 тобто  якщо  була  пропозиція і було визначено звідки

 взяти і куди дати, оті пропозиції комісія розглядала.

 Все  те,  що  було  просто  дане  як,  скажімо, чиста

 пропозиція, або якийсь лозунг, комісія все те брала і

 складала в інші таблиці і ми його тут не розглядали в

 першому читанні, ту частину пропозицій.

      Комісія  бюджетна узагальнювала і голова комісії

 виступав  тут  із  доповіддю.  Ми  голосували з вами,

 верніше  розглядали  таблицю  і  проголосували баланс

 самого  бюджету,  схвалили  доповідь  і передали її з

 проголосованими  поправками  Кабінету  Міністрів  для

 підготовки на друге читання.

      Я  хотів  би  тут  звернути  увагу  на  ось таку

 деталь,  шановні  колеги.  Ви  пам'ятаєте,  що із цих

 пропозицій,  на  яких наполягали народні депутати для

 проголосовування  тут, на парламенті, вони були якраз

 суттєвими, і ми поступали чисто процедурно правильно.

 15,  по-моєму,  чи  16 пропозицій було проголосовано.

 Частина з них паралментом була прийнята, частина була

 відхилена.  І  все  це  пішло  до Кабінету Міністрів.

 Уряд, маючи час -майже місяць -готував нам до другого

 читання  матеріали.  І  знову  сьогодні в кулуарах, в

 перерві багато народних депутатів подавало (чи вчора,

 скажімо,  чи  позавчора)  свої  пропозиції,  але вони

 адресували  їх  не  Кабінету  Міністрів,  а до Голови

 Верховної   Ради,   до  Секретаріату,  в  Комісію  по

 бюджету.  І  все  це  сьогодні приносить Секретаріат,

 отаку  стопку  пропозицій, які сьогодні можна хіба що

 для  історії  покласти  у  бюджетну  Комісію.  Або, в

 ліпшому   випадку,   взагалі   їх  зігнорувати  -вони

 сьогодні  не  можуть  бути  прийнятими  і  не  можуть

 розглядатися і тим більше не можуть проголосовуватися

 тут.   Тому,   що   процедура   підготовки  Кабінетом

 Міністрів  проекту  бюджету  до дургого читання, вона

 повинна  була обов'язково узгоджуватись із комісіями.

 Тобто,  ну,  скажімо,  схема  могла  би  буть  такою:

 комісія  домовляється  з  урядом  чи з провідними там

 відділами Кабінету Міністрів, скажімо, міністерствами

 і  відомствами  і  працює  в урядових структурах. Або

 запрошує  представників  уряду в свою комісію, і вони

 разом спільно готують до другого читання документ.

      Так,  на  жаль, відбулося не з усіма комсііями і

 отаким  ином  появилился сьогодні пропозиції, на яких

 наполягають   для   розгляду   тут  сьогодні  народні

 депутати,  хоч  це  не є нормою Регламенту. Тому я ще

 раз  вам  підкреслюю,  що  те  все,  що подано було в

 неустановлений  Регламентом поярдку, воно сьогодні не

 може бути проголосовано. І взагалі по ньому не можуть

 іти ніякі обговорення.

      Ну,  от,  скажімо,  були  такі  поправки.  Ми  ж

 поправочки, пам'ятаєте, проголосувавали. Ну, скажімо,

 пам'ятаєте, депутат Пєхота і я, кожушко, ми по спорту

 була   така  норма.  Бюджетна  комісія  запропонувала

 передати всі гроші, які ідуть на розвиток фізкультури

 і  спорту,  скажімо, Міністерству молоді і спорту. Ми

 не  погодились,  а  парламент  підтримав  як раз нашу

 пропозицію і дуже добре, що він це зробив.

      Потім...  були  пропозиції по інших комісіях,  і

 це все відповідало статті  9.1.5...... ....

      Завдання  комісії,  я  вже говорив яким чином ми

 повинні   були   це   відпрацьовувати   з   Кабінетом

 Міністрів,  і,  якщо  сьогодні  є  пропозиції, я б не

 думав   би   таким  чином,  що  їх  зігнорує  Комісія

 бюджетна,   вона   обов'язково   повинна   врахувати,

 скажімо,   ці  пропозиції  при  підготовці  резолюції

 бюджетної,  яку  ми будемо буквально  після прийняття

 цього   бюджету,   готувати   на  1997  рік.  Там  ці

 пропозиції  можуть бути враховані.

      Наступний  момент. От, була, скажімо, пропозиція

 депутата  Носова. Він пропонував забрати від прибутку

 Національного  банку  частину  бюджетних асигнувань і

 предати   на   розвиток   бібліотек.   Уряд  врахував

 пропозицію Носова, але, скажімо, він взяв його не від

 прибутку   банку,   а   взяв  за  рахунок  скорочення

 фінансування  там  органім  державного управління. Це

 право Кабінету Міністрів -він так зробив і він зробив

 абсолютно  коректно,  в  межах тих параметрів, які ми

 затвердили в 1-му читанні.

      До речі, є такий ще варіант. Частина депутатів,

 в  тому  числі  колега  Терьохін,  задавали  сьогодні

 ранком  чому раптом появилися в бюджеті нові напрямки

 і   навіть   нові  статті.  Є  і  такі  варіанти,  ми

 проясняли,  Микола  Янович  теж нам давав пояснення в

 такому  плані, що, скажімо, була...... нами в проекті

 бюджету  норма,  що  діяльність  митних органів, вона

 повинна     була     фінансуватись     за     рахунок

 госразрахункової  діяльності  митниць,  але  Уряд при

 розгляді  на  2-ге  читання  врахував  інші, значить,

 пропозиції, зваживши обставини, які склалися, скажімо

 в цій галузі, від частину бюджету передбачив, частину

 бюджетних  асигнувань  на  розвиток   митниць.

      Тому  появився  новий  розділ. Це я для прикладу

 просто  говорю.  Можливо,  в  тих  розділах  є і інші

 статті, або окремі напрямки, які таким чином виникли,

 але  по  них  обов'язково  парламент  давав доручення

 Кабінету  Міністрів

      А  якщо,  скажімо,  бо  є  така  норма  і колега

 Терьохін вбачає, що вона абсолютно нова і ніде ніяких

 доручень  не давала Верховна Рада Кабінету Міністрів,

 то  тоді  на  це запитання мусить відповісти той, хто

 представляв від Кабміну у Верховній Раді цей бюджет.

      Чому  так  сталось -  хай  пояснить Кабмін.

      І на кінець, шановні колеги, по Постанові, у нас

 є  Стаття  6.  6,  вона така клапанна стаття, яка дає

 право   парламентові   сьогодні,   якщо  ми  згодимся

 прийнять    бюджет    в    остаточному   варіанті   і

 проголосувати   як   закон,   прийняти  Постанову  по

 введенню  цього бюджету  в  дію.

      Якщо  ми  в  першому  варіанті  урядового проекту

 Постанови  був  у нас на руках, нині багато депутатів

 говорять,  що  є  новий  проект  Постанови,  тому  ми

 повинні  проголосувати  цю  Постанову.

      І  всі  зауваження, які йдуть народних депутатів

 до Постанови, вони повинні ставитись на голосування і

 тут   проголосовуватись.

      Скажемо,   виникла.....   ситуація,   коли   не

 проголосовується  якийсь  пункт  проекту від Кабінету

 Міністрів  або від народних депутатів, головуючий має

 право  відповідно  до  статті  6. 1. 1, частина перша

 взяти  і  в  робочому порядку, скажімо, або в перерві

 між  засіданнями  або  в  процесі  засідання створити

 узгоджувальну  групу,  яка  отам,  буквально  за тими

 дверима  попрацює  і нам внесе сюди закінчений проект

 Постанови, який ми повинні проголосувати.

      Чи  це може статись сьогодні, чи, може, скажімо,

 завтра,  як  визначиться   Верховна  Рада .

      Ось  така  процедура.

      Тому  я  ще  раз  оголошую, що віднині ми ніяких

 пропозицій  ставить  на голосування і  на обговорення

 не  маємо  права.  Виключно  по  тих  статтях, які ми

 голосували   у   першому   варіанті,   по  яких  були

 розбіжності, і голосувати, так би мовити, постатейно,

 але бюджет в цілому. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   До   Петра  Володимировича  будуть

 питання?  Немає.  Спасибі. Сідайте, будь ласка. Петро

 Володимирович...  Григорій  Іванович настоює і Сергій

 Анатолійович - два запитання, будь ласка.

 

      НАЙДА Г.І. Найда, 396, фракция "Коммунистов".

 

      Уменя  два  вопроса.  Первый.  Я  так и не понял

 будуть  Вице-премьеры докладывать? К вам был основной

 вопрос:   будут   или  не  будут  и  на  сколько  это

 закономерно?

      И  второй  вопрос.  Вас  комиссия  освободила от

 председателя. Чего вы выходите на трибуну?

 

      ШЕЙКО.  Я  відповідаю  на  друге  запитання,  що

 питання  про  голову  комісії  на  нашій  комісії  не

 виникало  і  не  розглядалося ніякого рішення з цього

 приводу  не  приймалося,  тому  я  вперше чую в такій

 постановці запитання.

      А по другому питанню Віце-прем'єри. Я вам назвав

 статтю  3.  3. 5, яка чітко визначає хто повинен, хто

 має  право,  вірніше,  від Уряду виступати по проекту

 бюджету.  Президент  подає  бюджет, але за дорученням

 Президента  може  цей  бюджет представляти ще й глава

 Уряду  чи,  скажімо, міністр фінансів, як це робилося

 сьогодні.  І  уповноваженні  члени  Уряду мають право

 брати   участь  в  обговоренні  бюджету.  Але  в  тій

 процедурі,  в  якій я вам сказав, щоб Уряд раптом нас

 десь, скажімо, не піймав на гачок.

      А    обов'язково    доповідь    Віце-президентів

 Регламентом не  передбачено.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Терьохін.

 

      ТЕРЬОХІН С.А.

 

      Шановний  голово комісії, так скажіть мені, будь

 ласка,  що  робити  з тими статтями, які є новелами і

 які не стосуються власне фінансових показників, тобто

 не цифрового характеру.

      Наприклад,  це  стаття, яка не впливає на розбір

 дефіциту  бюджету,  скажемо, або структури видатків а

 доходів.   Це   стаття  33,  де  Кабміну  доручається

 керувати пільгами по акцизу і імпортному миту.

      Стаття  34. Де встановлюється таке прощеніє всіх

 боргів  перед  бюджетом не тільки по санкціях, але по

 основній сумі заборгованості підприємства.

      Стаття  35,  яка,  хоча  частково повторює ідею,

 проголосовану   в   першому   читанні  по  розрахунок

 митниці, але не співпадає з цією ідеєю.

      Так  от,  що  з  ними  робити,  з цими статтями?

 Верховна  Рада  по  цих статтях нічого не вирішувала.

 Тому,  мені здається, що було б доцільно у ці новели,

 які   виникли  після  першого  читання,  були  окремо

 проголосвовані.   Всі   інші  можуть  голосуватися  в

 комплексі.

 

      ШЕЙКО.  Я  з  вами згоден, Сергію Анатолійовичу.

 І,  взагалі,  не  може  бути  такої  ситуації,  коли,

 скажімо,   Уряд,   представляючи   проект  Державного

 бюджету,  цим  же  бюджетом вносить зміни в Податкове

 законодавство  або змінює систему  оподаткування, або

 навіть   технологію   того  оподаткування.  Це  не  є

 нормальним.  А  якщо, скажімо, подано бюджет, то Уряд

 якраз  в цей період розгляду бюджету від початку і до

 кінця  його затвердження взагалі не повинен подавати,

 а парламент не повинен розглядати будь-якого питання,

 яке змінює систему оподаткування.

      Якщо  виникло таке, скажімо, питання і Уряд буде

 наполягати  на  тому,  щоби  ця стаття залишилася, то

 можемо  прийняти процедуру одноразову, тобто адхок, і

 винести  на голосування Верховної Ради. Такий варіант

 допускається.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. Ну, будь ласка, Свято і на

 цьому завершуємося.

 

      СВЯТО.

      Дякую, Олександре Миколайовичу.

      Василь Свято, 416 виборчий округ.

      Шановний  Петре  Володимировичу!  Скажіть,  будь

 ласка,  якщо  в  бюджеті є помилки, при тому серйозні

 помилки,  якраз  оті,  за  які  я говорив, а саме: за

 заниження   валового   внутрішнього   продукту.   То,

 виходячи  з  цього,  чи  можна у жертву Регламенту ці

 питання зараз не розглядати, не ставити.

      І  ще  одне. Наприклад, питання місцевого рівня,

 регіонального. Місто Київ. Шановні, ми всі кияни, без

 винятку.  То є наша столиця. І ті, хто мають постійну

 прописку  і  хто,  власне  кажучи, проживає далеко за

 його межами. А Київ перетворили у донора. І це знову-

 таки  згідно    цьому  бюджету.

      Практично  всі  дотації  на  Україну -за рахунок

 Києва.  То  як  це  називається? Хочим ми того, чи не

 хочем,  чи є закон про столицю України чи його немає,

 але  Київ виконує цей статус. То чому не обговорювати

 ці питання?

      Тепер  ще  одне з питань. Їсти треба усім, треба

 їсти.  А  виділили  на  держконтракти  для сільського

 господарства   всього-навсього   30   трильйонів.   А

 потрібно  їх порядку 666. Треба за це говорити? Треба

 говорити.

      А  якщо говорити  за паливну  енергетику?

 

      ШЕЙКО.   Василь   Петрович,   я   вибачаюсь.   Я

 вибачаюсь. Ну по-перше...

 

      СВЯТО.  Ну  чому  ж  ми  мовчимо  і хочемо зараз

 прийняти бюджет, який доб'є нашу державу і наш народ?

 Дякую за увагу.

 

      ШЕЙКО.  Василь  Петрович, ви задали всі питання,

 які   відносяться   до  чистої  технології  складання

 бюджету   у   варіанті   першого   читання.   І   цей

 темперамент, мені здається, варто було би використати

 якраз до того моменту, коли ми прийняли бюджет в тому

 першому читанні.

      А  я з вами абсолютно згоден і по статусу Києва,

 скажімо,   вірніше   по  фінансуванню  столиці  і  по

 валовому   внутнішньому  продукту,  який  є  основною

 частиною   доходною  бюджету.

      Це  все  вірно.  Але  це  все чисто технологічні

 питанння,  які  ми повинні були розглядати до першого

 читання.  А  може  навіть працювати з Урядом у... при

 підготовці документу до другого читання.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. Сідайте.

 

      ГЕРМАНЧУК.  Александр Николаевич,(...........)

 полслова.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.   Сідайте, Володимир...

 

      ГЕРМАНЧУК.   Я...   Микола   Янович   сьогодні

 розказав  яка  процедура  і  як  ми  працювали  з цим

 бюджетом.  Я в своїй доповіді і Прем'єр-міністр, коли

 виступав  з  своїм  словом,  сказав, що Уряд вичерпав

 свої  можливості  і  збалансував  бюджет  виключно на

 пропозиціях Верховної Ради і виключно на пропозиціях,

 які схвалені комісією Верховної Ради.

      Я абсолютно підтримую Терьохіна в плані тому, що

 по  цих  пропозиціях  не може бути й мови, не повинні

 ставитись на голосування, бо голосуватись зразу. А по

 пропозиціях,   які  зовсім  нові,  то,  дійсно,  вони

 повинні кожна голосуватися окремо. Так, по процедурі.

 А я так і не поняв, що нам робити, стіьки наговорили,

 нам  вертають,  а якщо вертають бюджет, то повертають

 не  до  Уряду,  а  повертають  до  Комісії  з  питань

 бюджету.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Шановні  колеги,  таким чином, згідно Регламенту

 ми повинні спочатку затвердити дефіцит бюджету.

      Відкрийте,   будь  ласка  Закон  "Про  Державний

 бюджет", четверта сторінка...

      На трибуну, так, виходьте, Микола Янович.

      Передостанній абзац на четвертій сторінці.

 

      АЗАРОВ М. Я. Уважаемые народные депутаты, я тоже

 с  трудом  понял, для чего мы 23 минуты, так сказать,

 потеряли времени, ну уж коли потеряли, в соответствии

 с  Регламентом  мы  должны  с вами затвердить вначале

 первую    статью,   которая   рассматривает   дефицит

 Державного бюджету.

      Александр  Николаевич,  я вас прошу поставить на

 голосование.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю на голосування пропозицію

 по дефіциту Державного бюджету.

      (Шум у залі)

      Значить,  шановні  колеги,  хто читав регламент,

 візьміть  регламент  стоінку  41  там  написано: лише

 з мотивів  по   тих   статтях,   по   яких  вносилися

 пропозиції.   Там  з  мотивів  голосування  вносяться

 пропозиції.  А я зараз ставлю на голосування дефіцит,

 який вноситься в даному проекті.

      Була  поправка  ваша?  Ну, будь ласка, включить,

 Симоненко Петро Миколайович.

 

      АЗАРОВ.   Олександре   Миколайовичу,   я,   Петр

 Николаевич,   прошу   извинения,   но,   если  строго

 следовать регламенту, ваша поправка, Петр Николаевич,

 была  внесена  к первому чтению проекта закона. Мы по

 ней  проголосовали  этой  поправке.  6.  2 процента в

 первом чтении утвердили, поэтому никаких мотивов.

      Ну, если просто выступить.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування.

      Ви  настоюєте,  ну,  будь  ласка, включить, будь

 ласка, Симоненко Петро Миколайович.

 

      СИМОНЕНКО.

 

      Спасибі, Олександре Миколайовичу, шановні народні

 депутати,  тут  дійсно це принципово і за регламентом

 ми  повинні  діяти, але, я хотів би пригорнути увагу,

 попросити   головуючого   тоді  зробити  перерву  для

 фракцій  в  зв'язку з чим? Ну, ми прийняли з вами, що

 повинні  були  затвердити  межу  малозабезпеченості і

 разом,  так  скажемо,  з  бюджетом  розглядати це. Це

 впливає на дефіцит бюджету? Безумовно, впливає.

      Ми  висловлювали, я хотів би просто порадитись з

 радою  фракцій,  бо вчора тільки роздали, знайомилась

 фракція  і  остаточно ми не визначились. Тому, щоб не

 була  допущена якась помилка, я прошу дати можливість

 для перерви з'ясувати чому, так скажемо, не враховані

 такі   зауваження,   що  мають  відношення  до  наших

 провідних  галузей промисловості, а це теж впливає ан

 цей  дефіцит  бюджету....  Ну,  припустимо, такі, так

 скажемо, напрямки, як самольотостроєніє, сейчас это -

 конкурентноспособная  продукция,  а  она остается без

 внимания. Чому, так скажемо, ми не врахували тут інші

 творчі спілки і організації, крім "Просвіта", а у нас

 є   "Прометей"   -це   всеукраїнська  Спілка  творчої

 інтелігенції.   У   нас   є   "Жінки-трудівниці"  -це

 всеукраїнська  спілка...  То треба, щоб фракція чітко

 визначилась  і  потім,  я думаю, ми значно менше часу

 витратимо   на  те,  щоб  проголосувати  цей  дефіцит

 бюджету.  Прошу,  якщо  фракції  ще  хтось підтримає,

 приєднатися  і дати можливість буквально 10-15 хвилин

 порадитись  фракції тільки на підставі того, що вчора

 було   роздано,  а  матеріал  великий  і  треба,  так

 скажемо, було детально ознайомитись.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я розумію, Петро Миколайович, но ви

 знаєте,  що  згідно Регламенту, дійсно, не менше двох

 фракцій  повинно  внести  пропозицію. Вносить фракція

 комуністів.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Одну  хвилину!  Одну  хвилину... І соціалістична

 фракція?

      Оголошується перерва на 15 хвилин!

 

              П І С Л Я     П Е Р Е Р В И

 

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, прискорьте цю процедуру...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Я    прошу   зосередитися   депутатів,   фракції

 скористувалися  своїм  правом  - порадилися з приводу

 голосування  цієї  статті.  Є в Вас думка якась? Будь

 ласка, Петро Симоненко.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Петру   Симоненку,   будь  ласка,  дайте  слово,

 Симоненку дайте слово.

 

      СИМОНЕНКО,  фракція комуністів.

 

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 народные   депутаты.   Две   фракции  сейчас  провели

 совещание,  пришли  к  мнению,  что да, действительно

 бюджет  надо  рассматривать,  понимаем  все сложности

 Кабинета  министров  сегодня  в той ситуации, в какой

 оказалась  в целом Украина и экономика, невозможности

 сегодня предвидеть как будет по сути дела реализована

 доходная  часть  бюджета,  и те проблемы, связанняе с

 расходной астью.

      Но у нас есть такое мнение и хотели бы попросить

 народных  депутатов  поддержать.  Мы  свами принимали

 ранее  решение,  имеющее  отношение  и  действительно

 перед  бюджетом,  еще  правительство  даже не вносило

 этот   бюджет  официально,  рассматривали  и  принято

 решение  было  о  том,  что "межа малозабезпеченості"

 принимается   до  официального  утверждения  бюджета.

 Закон "Про оплату праці"  - до бюджета.

      Дальше,     проблемы    топливно-энергетического

 комплекса  обязательно,  там же 73 триллиона, которые

 будут  иметь  огромнейшее  значение  в результате для

 Украины  не  только  в  этом  году,  а  надо думать о

 следующих, так  сказать ,  периодах.

       Мы  бы  хотели  привлечь  внимание  к тому, что

 сегодня,  практически,  из этого бюджета выпала такая

 принципиальная      статья,     как     необходимость

 государственной     закупки     зерна    и    рпоблем

 агропромышленного комплекса, вытекающих отсюда, на 10

 миллионов  тонн зерна  хотя бы,  там  этого нет.

      Закон  "Про  освіту",  мы тоже приняли решение о

 точ,  что,  там  же  сейчас происходят парадоксальная

 вещь.  В  29  и  27  статьях  закона,  который сейчас

 предложен,  на  второе чтение, исключается то, что мы

 сейчас  пока  отложили  пока  две статьи, одну статью

 там  -57,  Закону  "Про  освіту",  И  если  мы примем

 решение про ввведение, тогда у нас изменятся расчеты,

 необходимые  для  того,  чтобы  удовлетворить  в  том

 числе, так скажем, потребность и бюджетной сферы.

      Ну,   я  уже  не  говорю  о  том,  что  проблемы

 Чернобыля  очень  остро  встали  и они там до конца не

 разрешены.

      Поэтому   вот   хотели   бы  попросить  народных

 депутатов,  чтобы  прислушались,  еще раз говорю, две

 фракции   понимают,   что   надо   принимать  бюджет,

 необходимость  скорейшего принятия.

      Но  хотели бы предложить такой вариант: все-таки

 еще  раз  пройти  и  голосовать,  даже,  может  быть,

 немного   отступая   от   Регламента,  постатейно,  и

 последним  утвердить реальный дефицит бюджета. Потому

 что  мы сегодня вновь попадаем в ту же зависимость от

 6,  2%  дефицита  бюджета,  который  предлагается,  и

 разрушаем  своеми  же  руками  народное  хозяйство, и

 возникает   социальная   напряженность   в  обществе,

 которая уже сегодня достигла определенной критической

 черты.

      ясно,   что   трехмесячная  вновь  задолженность

 сформировалась  по  выплате  заработной  платы  у нас

 реально  в Правительстве.

      Поэтому  просим  вас  учесть вот такой механизм,

 который    мы   предлагаем,   когда   фракции   будут

 голосовать, естественно, принимать активное участие.

      Да,  и,  кстати  говоря, внутренние долги еще не

 учтены,  даже  за  1995 год, Александр Александрович,

 они же не нашли  отражение  в  бюджете.

 

       ГОЛОВА. Петро Миколайович, зовсім, я скажу так,

 бгрунтована  досить  чітко  позиція,  і  з  нею треба

 рахуватись, треба  на  неї  зважать.

      Але  в  даному  випадку  треба враховувати деякі

 моменти,  ну,  по-перше,  дефіцит  бюджету для Закону

 про  бюджет  це  все рівно що, ну, скажемо так, перо,

 яким пишеться бюджет. Або може бути такої ширини, або

 бути іншої, тому що він ключовий. І невипадково закон

 про бюджет і регламент передбачає, що перед розглядом

 бюджету спочатку визначається дефіцит. Якщо так буде,

 тоді  можна  танцювати  в балансах і все інше, але не

 виходити за межу дефіциту.

      Якщо  ми  спочатку все нарахуємо, а потім будемо

 дивитися,  всі  статті  розглянемо,  а  потім  будемо

 дивитися,  який  буде  дефіцит,  то  ми  тоді краю не

 дійдемо.  А  це та була основа навколо якої будувався

 бюджет  з  самого  початку.  Тому  я звертаюся до вас

 зараз  і до всіх депутатів, я думаю, що ми продумаємо

 тоді,  як  вийти  з  цієї  ситуації,  хоч сам по собі

 підхід  був  правильний,  але  він був би, ну скажем,

 повністю  незаперечним  як би це мова йшла до першого

 читання.

      Тепер,  одну  секундочку.  Як  ви  пам'ятаєте  у

 порядку     дня     стояло     питання    про    межу

 малозабезпеченості  до  розгляду  бюджету.  І  тут не

 вина,  скажем,  головуючого  чи  Президії,  що  ми не

 змогли   розглянути   це  питання,  бо  ми  витратили

 приблизно  4  години на з'ясування ситуації з приводу

 процедури  розгляду  подання Конституції України. Ну,

 так вже трапилося.

      Тому    тут    можна   варіант   найти,   навіть

 запропонувати  і  проголосувати  пропозицію  Кабінету

 Міністрів  про  межу,  яка  є  сьогодні. Але при тому

 треба не забувати, що ми прийняли постанову Верховної

 Ради  про те, що межа малозабезпеченості і витрати на

 межу     малозабезпеченості     передбачаються     на

 беземісійній основі. Це рішення Верховної Ради. Тобто

 тим самим ця норма не впливає на дефіцит бюджету і не

 впливає  взагалі  на ту ситуацію, що є сьогодні перед

 прийняттям цього закону. Це я просто так, як нюанс.

      Але  якщо  є  така потреба, можемо розглянути цю

 пропозицію,  щоб проголосувати ту пропозицію Кабінету

 Міністрів.

      Відносно паливно-енергетичного комплексу, так як

 мене   проінформували  депутати,  знайшли  поки  йшла

 нарада  у  вашій групі, інша група депутатів, зокрема

 шахтарі  із  Урядом  разом  знайшли варіант, яким при

 голосуванні  цієї статті передбачаються ті ж самі 108

 трильйонів карбованців, які потрібно для стабілізації

 галузі  і для вирішегння проблем шахтарів, зокрема, а

 значить для всього паливно-енергетичного комплексу. Я

 думаю,  що  тут  є  можливість  працювати далі, але я

 хотів  би  вашої  думки. Якщо ви будете наполягати на

 іншому  варіанті, то, будь ласка. Зокрема, я знаю, що

 найгостріше,  найчастіше за межу малозабезпеченості і

 інші  процедури  виступав  Анісімов.  Він  зараз руки

 тримає піднятою, інші депутати поки що не піднімають.

 Може  і Уряд з цього приводу що-небудь висловиться чи

 міністр, чи Прем'єр-міністр. Він скаже.

      Акщо ви не заперечуєте, давайте дамо Анісімову і

 Марчуку  Євгену  Кириловичу,  і  тоді ми підійдемо до

 якогось варіанту, і Вінському. Так? Будь ласка.

      Я прошу Анісімова.

 

      АНІСІМОВ

      178, город Запорожье, Анисимов.

      Я   прошу   успокоиться  и,  наверное,  не  надо

 кричать.    Если    все    вы    внимательно   можете

 проанализировать  хоб событий, который разворачивался

 в   этом   зале,   так   правильно  сказал  Александр

 Александрович,  наверное,  больше  всех в зале, кроме

 меня,  никто  не  подымал  этот  вопрос.  И  когда мы

 рассматривали  бюджет  Государственный,  помните, я с

 трибуны  сказал, что я буду протестовать против того,

 чтоб   бюджет   рассматривался,   покуда   не   будет

 рассмотрена межа малозабезпечености.

      Поэтому  я сегодня предлагаю и можна согласиться

 с  тем,  что  сказал Симоненко. Все-таки  величина  в

 6,  800  можна  вынести  на  сегодняшний  день  и  не

 обговаривать  и про нее проголосовать и зафиксировать

 так   декларативно.   Потому   что   вторая   сторона

 постановления     о    котором    сказал    Александр

 Александрович,   действительно,   мы   сказали,   что

 Правительству   на   эмиссийной   основе  рассмотреть

 предложение  Верховного  Совета и вводить в действие.

 Это уже дело исполнительной власти.

      Но  для  того,  чтобы  снять  конфликт,  который

 сегодня возник, все-таки давайте вынесем эту велычыну

 в 6, 800 на 01. 01. 96 года. Тем самым выполним Закон

 "О  меже  малозабебпечености", где говорится одной из

 статтей, что перед рассмотрением и изменением бюджета

 эта величина  должна утверждаться Верховным  Советом.

 Одну норму мы снимаем.

      Второе.  Я хочу все-таки сегодня сказать лестное

 слово  в  сторону  Правительства.  Я много выступал и

 направлял  туда свои предложения. Все-таки посмотрите

 на  34  статью.  Это  уже  прямая  подвижна в сторону

 производителя,  в  сторону производителя. Поэтому то,

 что сегодня уже выступал Германчук и говорил, поэтому

 давайте  в  этом  плане  и  не  забывать об этом: что

 сегодня  есть определенная подвижка. И 10 процентов с

 балансовой  прибыли  и  то,  что  на сегодняшний день

 замораживается действительно кредиторская дебиторская

 задолженность,   которая   составляет   более   1,  5

 квадраллиона.  Поэтому  надо с этим согласиться и ити

 здесь навстречу.

      По   поводу   других   предложений   и   которые

 предложены   были,   я   думаю,   что   по   угольной

 промышленности   нашли   предложения.   А  по  поводу

 введения  закона не заработной плате, а только норм и

 статей,  я  думаю:  все-таки  надо  по  этому  поводу

 послушать   Правительство   и  принять  окончательное

 решение.  Спасибо.

 

      ГОЛОВА. (...........)

 

      ВІНСЬКИЙ.

      Шановний   Олександре   Олександровичу!  Шановні

 народні  депутати!  Соціалістична фракція, враховуючи

 ту  розмову,  яка була напередодні прийняття закону в

 першому  читанні  подала  свої  пропозиції  в Кабінет

 Міністрів  з  приводу 4-х принципових позицій, які ми

 вважали за необхідне врахувати при доробці проекту як

 умову нашого голосування за нього. Я їх назву ще раз.

      Це  було  прийняття  межі малозабезпеченності до

 бюджету,  введення  в дію закону про оплату праці, 10

 мільйонів  тон  закупки зерна Держресурси і оплата по

 сільському   господарству  компенсації  за  соціально

 затрати  господарства.

      Тому  ми  готові працювати, голосувати за бюджет

 тільки  при  тій  умові як нам було обіцяно Кабінетом

 Міністрів, що  ці  умови  будуть  виконані.

      На  жаль  на  сьогодні  ми бачим, що ці умови не

 виконані.

      Наша  фракція  голсуватиме  за  цей  бюджет,  не

 розглядаючи  інших  пунктів,  так  сказать, довіряючи

 Кабінету Міністрів і враховуючи те, що вони беруть на

 себе  відповідальність за реалізацію бюджету, але цих

 4   умови   це  є  обов'язковими  для  того,  щоб  ми

 голосували  за  цей бюджет. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Євгене  Кириловичу, будь ласка.

 

      МАРЧУК Є. К. Шановний Олександре Олександровичу!

 Шановні  народні  депутати!  Ми  можемо проголосувати

 зараз  за  будь-яку межу малозабезпеченості, але коли

 не  почне  працювати  вся бюджетна система, вона буде

 просто  нараховуватися, а реальних можливостей для її

 реалізації ніколи не буде. А скільки вже зараз розрив

 по   заробітній   платі   в   цілому   по   народному

 господарству    досягнув    майже    100   трильйонів

 карбованців.  98,  8  трильйона  карбованців.  Все це

 зв'язано  з серйозною проблемою в виробничій сфері, з

 проблемою  неплатежів.  Якраз зараз саме цим питанням

 Уряд  займається дуже конкретно, принципово залучаючи

 до  цієї  роботи  директорський корпус виробничників,

 директорів    металургійних,   директорів   хімічних,

 машинобудівних,  всіх  тих,  хто  створює основу базу

 бюджету.

      Зараз   ми   займаємося   тим,   щоб   запустити

 виробництво, але для цього буде потрібно разом з вами

 прийняти    цілий   ряд   додаткових   доповнень   до

 законодавчих  актів,  і  нами  підготовлено цілий ряд

 постанов  Кабінету  Міністрів,  які націлені головним

 чином на запуск виробничої сфери. Ми розуміємо, що це

 проблема   системного  характеру,  її  буде  вирішити

 нелегко.  Але,  я  ще  раз  кажу, якщо ми сьогодні не

 визначимося  завершально з бюджетом, таким чином, дві

 з  половиною,  я  вибачаюсь...  Ні,  ні,  ні,  я хочу

 сказати,  скільки  бюджетів всього не буде запущено в

 реалізацію. Коротше кажучи, вся бюджетна система -11,

 5  тисяч  місцевих  і  всіх  рівнів бюджетів, вони не

 можуть  бути  запущені в реалізацію. Тобто, ми будемо

 працювати  по  тих  кошторисах,  які були по минулому

 році.

      Далі.  Якщо  ми  сьогодні  і  максимум завтра не

 визначаємось з бюджетом, наступає одна досить для нас

 неприємна обставина: завтра, 22-го -це останній день,

 після якого, якщо Україна не визначається з бюджетом,

 повністю   закривається   вся   проблема   зовнішньої

 допомоги,   тобто   зовнішніх   джерел   фінансування

 бюджету.  Це 910 мільйонів доларів, або 204 трильйони

 карбованців.  Я  не  буде пояснювати, чому завтра, 22

 числа,  останній  день.  23-24  питання закривається.

 Рада директорів, яка всіх спонсорів і донарів, які за

 собою  тягнуть  далі  всі  інші  джерела, ця проблема

 потім сама по собі зникає.

      Вчора,  вчора  в  Москві  у  нас  були проведені

 переговори  і  робоча,  і перша робота нашої спільної

 комісії українсько-російської, де окрем інших питань,

 до   речі,  вона  була  проведена  досить  з  хорошою

 ефективністю і нам вдалося налагодити по 13 проблемам

 нормальну  співпрацю  Росії  головним  чином  в сфері

 економічній,  головним чином в сфері економічній, але

 сьомим  пунктом  визначено питання щодо всіх боргових

 зобов'язань  України  перед Росією. Я не буду всіх їх

 зачитувати, їх тут майже на 2 сторінки, це всі борги,

 які були напрацьовані іншими, нинішній Уряд не має до

 них  ніякого  відношення,  але  ми  несемо за них, як

 кажуть,   зобов'язання   і   ми  вимушені  і  повинні

 розраховуватися,  в  тому числі і з Росією. Це різної

 природи  борги,  але, я ще раз хочу підкреслити, якщо

 ми  не  визначаємося  з  бюджетом,  то  з  російської

 сторони,    оскільки    вони    розуміють,    що   на

 обслуговування  боргу,  на  обслуговування...

      Я  можу розказати хто і які борги натворив, можу

 зачитати,  це  тут  майже  на  2  сторінки, я можу по

 пам'яті сказати.

      Перше -це один мільярд 400 мільойнів доларів -94

 рік  за газ пред Росією, перед "Газпромом" -1 мільярд

 400 мільйонів доларів.

      2мільярди 500 мільйонів доларів -це 93 рік, коли

 розходились всі з Радянського Союзу за Україною перед

 Росією  борг.  3,  9 мільярда, які деструктуровані, і

 його треба обслуговувати. Це -проценти, це проценти і

 основні  платежі.  Основні  платежі ще не підійшли, а

 проценти вже треба обслуговувати.

      Далі.  Далі.  Ну,  я  діалог (я вибачаюся), я не

 буду  діалог з залом вести, але далі... Які ще борги?

 Перед...  перд  Росконтрактом... Росконтрактом у 1993

 році  було  поставлено  на Україну 209, 3 тисячі тонн

 нафти, за які розрахунки не проведено. Орієнтовано це

 десь  116  мільйонів  доларів,  які російська сторона

 визначає...

      Крім  того, це -продукція, яка була поставлена у

 1993  році.  Це  десь  46  мільйонів  доларів.  Це по

 Росконтракту  по  рамочним (?) контрактам 58 мільйнів

 доларів.  Це...  так...  119  мільйонів доларів також

 перед   Росконтрактом.   Ну  і  далі.  Одним  словом,

 набирається  десь  під  5  трильйонів...  5 мільярлів

 доларів,  якщо брати у доларовому вираженні. І все це

 сконцентровано   на   (в   даному  випадку  -в  наших

 стосунках  з  Росією)  на  статті  по  обслуговуванню

 зовнішнього  боргу.  Все  це  зв'язано з тим, як буде

 відноситись  до  нас  росія  як  партнер, особливо по

 проблемах  енергоресурсів  -газ  і  нафта,  а також і

 електроенергія.  Я  ще  раз  хочу  сказати, що за цей

 рік... ні, я вибачаюсь!.. за минулий рік, 1995 рік ми

 не  маємоні  копійки  боргу  перед  Роісєю  за газ. Я

 підкреслюю:  за  1995  рік  Україна  не має за газ ні

 копійки  боргу! За 1994 рік -1 мільярд 400 мільйонів.

 За цей рік... при всььому тому... у нас проблеми свої

 внутрішні...  За  цей  рік,  по  стану на вчора у нас

 розрахунки,   поточні  розрахунки  за  газ  з  Росією

 залишаються  в минусі 58 мільйонів доларів, але з них

 52  мільйони  -це  два  заводи "Завод Ілліча" і завод

 "Азовсталь", вони зараз находяться в Москві, працюють

 і  ці  52 мільйони, вони вирішують, там питання майже

 вирішене,   тобто  6  мільйонів  доларів  в  поточних

 платежах  це  мізерна  абсолютна  сума.  я  цим  хочу

 підкреслити6  що  ми зараз розплачуємося за проблеми,

 які  були  породжені  раніше.  Але  ми  не  можемо не

 обслуговувати і не розраховуватися по тих боргах, які

 зроблені  раніше.  Чому?  тому  що все це зв'язано із

 відповідними забов'язаннями і з відповідними із нашою

 репутацією  і  міжнародною  нашою  репутацією,  і так

 далі.  І  від  цього,  і  в  тому числі від прийняття

 бюджету залежить також як далі наші основні кредитори

 ті,  які  будуть  надавати  нам  і  те  все,  що  вже

 пов'язано   з   міжнародною   допомогою   міжнародних

 інституцій,   ті   кредитні   лінії,  які  зараз  вже

 націлені -як вони будуть реалізовуватися?

      Крім   того,   я  ще  раз  хочу  підкреслити  на

 завершення пппо стосунках з Росією. Росія як партнер,

 нам  треба  молитися  в  розумінні,  як на партнера в

 економічному   плані,   тому  що  такого  терпеливого

 партнера,  як  Росія,  ми не знайдемо ще довго.  І по

 тих  боргах, які я сказаві по розрахунках тих, які ми

 зараз  з  ними  ведемо.  В нас є багато питань -ми їх

 вирішуємо.

      Тому,  цим  я  хочу підкреслити, що дисципліна в

 наших  розрахунках з усіма іноземними партнерами і із

 Росією  зокрема,  в значній мірі оцінюються від того,

 як буде завершена робота  у нас  тут над бюджетом.

      І  останнє.  Якщо  ми не приймаємо чи переносимо

 надалі   прийняття  бюджету,  в  нас  виникає  багато

 проблем,  суто  наших  внутрішніх,  в  Уряді, які нам

 прийдеться   вирішувати   ну,   в   якісь   мірі,  на

 імпровізаційній основі, там, де це все передбачається

 узгодження   з   бюджетною   Комсією,   але  це  буде

 створювати  багато  технологічних  проблем  по  самій

 реалізації всіх бюджетних проблем.

      Тому  я,  шановні  народні депутаит, не вдаючись

 далі  в  всі  елементи,  які  пов'язані  з прийняттям

 бюджету,  і що стосується межі малозабезпеченості, ви

 знаєте,    що   вона   повинна   реалізовуватись   на

 беземісійній  основі, а це значить, що до дефіциту це

 не  має  прямого відношення, тому що, раз беземісійна

 основа,  тобто, це не впливає на зміну дефіциту. Тому

 як    би    ми    не    вирішували    питання    межі

 малозабезпеченості,  але  воно не повинно впливати на

 вирішення проблеми  рпо дефіцит  бюджету.

      І  на  завершення  я хотів би звернутись до вас,

 шановні народні депутати, з розумінням того, що Уряд,

 працювавши  досить  активно,  і,  як кажуть, на повну

 потужність,  з  усіма  Комісіями  і  парламентаріями,

 націлений  на  те, щоб всі ті можливості, які зараз є

 по   нашому   бюджету,  реалізовувати  максимально  і

 оптимально,   виходячи   з   того,   що  по  багатьох

 параментрах  передбачається  майже постійний контроль

 Бюджетної  Комісії  за  виконанням бюджету, не кажучи

 вже   про   те,   що  Верховна  Рада  в  цілому  буде

 контролювати виконання бюджету як такого всім Уряду.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Я   не   збираюсь  вести  діалог  з  залом,  але

 механізмів  контролю  дуже  багато таки, які не треба

 зараз навіть пояснювати, але елементарні розрахункові

 механізми.  Для  Миколи  Яновича  це  не  представляє

 ніякого  труда.

 

       ГОЛОВА.   Я  прошу,  давайте  все-таки  терпимі

 будемо,  не  треба    з  місця  вести  діалог.

      Кожен ...

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Ні,  я  знаю,  кожен з нас має перспективу свого

 часу  бути  Прем'єр-міністром  і  відповідати  на  це

 питання.

      Будь ласка.

      Микола Янович, я прошу спокійно, спокійно. Євген

 Кирилович,  ну  власне  тут  можна  так. Є ще питання

 процедури або питання регламенту. Ми повинні виходити

 з  того,  пригадайте, що в регламенті передбачено. Ми

 за процедурою другого читання розглядаємо ті поправки

 і  зміни  до тих статей, які внесенні депутатами, але

 якимось чином не враховані Урядом.

      В   зв'язку   з   тим,   що  ми  майже  по  суті

 конституційною  більшістю,  бо  в  нас в одній статті

 було  299  голосів,  а  в цілому ми проголосували 290

 голосів. Ми повинні зважати на той результат.

      І  тому  тут  треба визначатися. Можна йти двома

 шляхами,  щоб  буквально дотриматися процедури, можна

 окремо    включити    питання   про   вартісну   межу

 малозабезпеченості  і  проголосувати його зараз. Воно

 було  включено  на  вчорашній  день, але не вистачило

 часу  в  нас на це. І тим самим закрити дужки над цим

 питанням,  маючи  на  увазі,  що ми голосували раніше

 Верховною  Радою про беземісійну основу покриття цієї

 межи.  І також враховуючи, що це той рівень, до якого

 ми повинні протягом певного часу, ввівши не так давно

 мінімальну  заробітну  плату,  змінівши  і мінімальну

 пенсію,  зблизити  ці  показники  на  тих умовах, які

 визначить Верховна Рада разом з Кабінетом Міністрів.

      Олександре  Васильйович,  я  вас  прошу  дуже...

 Тому,  якщо  Уряд  не заперечує проти цього, ми могли

 проголсувати пропозицію Уряду зараз і, відповівши тим

 часом на ті питання, які ставили депутати, і рухатися

 далі.

      Відносно  дальше  повинний голосуватися дефіцит,

 стаття   до   дефіциту.   А   дальше  іде  постатейне

 обговорення.    Це    передбачено,   це   строго   за

 регламентом, я підкреслюю, це строго за регламентом.

      Суслов   (...........),   будь   ласка.   Що  ви

 пропонуєте? Суслову дайте слово, я попросив.

      СУСЛОВ В.І.

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 народные  депутаты!  Ясно, что бюджет принимать надо,

 но   все-таки   есть   несколько   статтей,  которыми

 нарушается  действующее законодательство, в том числе

 Конституционный  договор. Я бы предложил поставить на

 голосование хотя бы вопрос об изкятии 33 статьи. Ведь

 если мы сгоряча, понимая, что бюджет принимать нужно,

 сейчас   возьмем   и   поломаем  всю  нашу  налоговую

 политику,  в том числе и акцизную (в статье речь идет

 о   том,  чтобы  перердать  право  Кабинету  Министру

 регулировать  ставки  акцизного сбора) и есть еще рад

 статтей,   где   затрагиваются   положения  налоговой

 политики.  Но  как  минимум  я просил бы поставить на

 голосование изкятие этой статьи, потому что она никак

 не  повлияет  ни  на  доходну,  ни на расходную часть

 бюджета. Но если она будет сгоряча проголосована, она

 поломает всю нашу налоговую политику.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Іванович,  як ви помітили, я не

 збираюся  ставити  в  цілому  питання  про  бюджет на

 голосування.    Будемо    йти   постатейно,   внесете

 пропозицію,  я  її  проголосую. Я думаю, що вона буде

 підтримана депутатами. Так?

      Одну  хвилиночку,  одну  хвилинку.  Я  прошу,  з

 мотивів  голосування вже висловилися, наради проуели,

 інформації  з приводу... від ініціаторів послухали, і

 Уряд  дав  відповідь. Тому, якщо ми підтримаємо зараз

 дефіцит бюджету, тоді йдемо чітко за процедурою, якщо

 ні, тоді я поставлю на голосування ту пропозицію, яку

 я вносив раніше. Зрозуміло?

      Я прошу, спокійно. Голосується,  власне  кажучи,

 на  четвертій  сторінці  проекту закону передостанній

 абзац.  Уряд  пропонує  затвердити дефіцит Дердавного

 бюджету  в  сумі  461  трильйон  карбованців...  Вона

 викладена  в  статті ь1: затвердити  Державний бюджет

 України   на  1996  рік  по  доходах  (такий-то),  по

 видатках  теж  визначена,  граничний  розмір дефіциту

 461,  765  мільярдів  карбованців. І дальше визначені

 джерела   фінансування  дефіциту  бюджету, і,  власне

 кажучи,  ми  тим  самим виходимо на дефіцит бюджету в

 розмірі 6, 2 відсотка. Так?

      Я прошу, спокійно.

      Ставиться стаття 1 на голосування.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято. Дякую.

      Стаття   2.  "Затвердити  у  Державному  бюджеті

 України  розмір  оборотної  касової готівки на кінець

 року   в  сумі 50   трильйонів карбованців".

      Давайте  ідіть на трибуну.

      ШУМ У  ЗАЛІ

      Одну хилиночку.

      Я просив би, зараз Микола Янович буде доповідати

 як  голова  комісії,  але  ще  раз прошу... до другої

 статті були  зауваження  чи ні?

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Уважаемые народные депутаты! Если

 вы внимательно  слушали ...

 

      ГОЛОВА. До 2 статті, Микола Янович, були внесені

 зміни  чи  ні?

 

      АЗАРОВ  М. Я. Никаких замечаний до второй статьи

 не   было внесено...

 

      ГОЛОВА.    Значить   вона   не   голосуться.   А

 голосуються  тільки  ті статті, до  яких...

      ШУМ У  ЗАЛІ

      Я  розумію.  Коли  проголосували під час першого

 читання до яких вносили зміни. Називайте ці статті.

      ШУМ У  ЗАЛІ

      Вибачте  мені. Я не маю права вести засідання не

 на основі Регламенту, як записано в Регламенті.

      Ви ж так  хочете.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. В регламенте записано "голосуется

 закон про  Державный  бюджет  постатейно".

 

      ГОЛОВА.  Заєць!  Іван Олександрович! На ставайте

 навшпиньки  там.  Будь  ласка,  сядьте на місце. Будь

 ласка.

      Микола Янович, які статті треба голосувать? Будь

 ласка.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Александр Александрович, поставьте

 пожалуйста на  голосование   статью  ь2.

 

      ГОЛОВА. Не  чую.  Голосніше.

 

      АЗАРОВ М. Я. Поставьте пожалуйста на голосование

 статью  ь2.

 

      ГОЛОВА.   Ставлю  наголосування  статтю  ь2  про

 розмір  оборотної  касової  готівки  на кінець року в

 сумі   50   трильйонів.   Будь   ласка,   ставлю   на

 голосування.

 

      "за"

 

      Прийнято. Дальше.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Дальше  ставится  на голосование

 статья ь 3.

 

      ГОЛОВА. Яка?

 

      АЗАРОВ М.Я. Статья ь 3.

 

      ГОЛОВА. Стаття ь 3.

 

      АЗАРОВ   М.  Я.  Ну,  идем  по  порядку.  Первую

 проголосовали,  вторую проголосовали. Голосуем третью

 статью.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Потому что  это не положено по Регламенту.

 

      ГОЛОВА.  Тому,  Микола  Янович,  Микола  Янович,

 взагалі-то  треба,  щоб  тут  стояв, очевидно міністр

 фінансів.  Ну,  навіщо  вам  брать  на  себе, коли це

 передбачено процедурою.

 

      АЗАРОВ М. Я. Я готов предоставить слово министру

 финансов,  но  любой закон, внесеный в Верховну Раду,

 представляет головная комиссия. Поэтому, пожалуйста.

 

      ГОЛОВА. Стійте поряд, давайте так.

      ОПЛЕСКИ.

      Голосується третя стаття,  будь ласка.

 

      "за"

 

      ШУМ У ЗАЛІ

      Спокійно,  я  прошу:  з місця не вигукуйте, це в

 Регламенті не написано.

      Стаття четверта? Треба ставить на голосування.

 

      АЗАРОВ М.Я. Да, статья четвертая.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка , Янко. Спокійно! Спокійно!

 

      ЯНКО С.В.

      Значит,   уважаемый   Александр   Александрович,

 депутаты,   которые   представляют  угольные  регионы

 Украины,  предлагают  без изменения баланса доходов и

 расходов  представленного проекта бюджета на странице

 8  червертая  строчка сверху выражение "видатки фонду

 розвитку    паливно-енергетичного    комплексу    108

 трильйонів"  замінити  слідуючими словами "витрати на

 технічне     переозброєння    підприємств    паливно-

 енергетичного  комплексу  ті ж самі 108 трильйонів, у

 тому  числі  вугільна промисловість -100 трильйонів".

 Це було, это было погоджено.

 

      ГОЛОВА.    Петро    Кузьмич,    підтримуйте   цю

 пропозицію. Уряд підтримує.

 

      ГЕРМАНЧУК.  Підтримаю, погоджену з Урядом.

 

      ГОЛОВА.  Цю  норму,  пропозицію Янка я ставлю на

 голосування, будь ласка, погоджену Урядом.

 

      За -

 

      Ще   до  цієї  норми,  статті  є  поправки,  які

 вносилися  раніше.  Від  комісії  АПК  Вінський, будь

 ласка.

      У  нас  є  пропозиція,  доручення  від  комісії,

 протокол комісії.

 

      ВІНСЬКИЙ.

      Шановні   товарищи,   комісія   агропромислового

 комплексу  роздала  свої  зауваження  і вносила їх на

 розгляд  комісії,  Значить,  ми  пропонуємо  статтю 4

 сторінка 7 заходів з конверсії підприємств оборонного

 комплексу і створення нових видів цивільної продукції

 доповнити реченням " з них для сільськогосподарського

 машинобудування 5.2  трильйонів карбованців.

      Дальше,      заготівлі     сільськогосподарської

 продукції від державного контракту, бюджетна позичка,

 передбачити   асигнування   в   сумі  300  трильйонів

 карбованців  і закупівлі 10 мільйонів тон зерна.

      На  сторінці  11  "  видатки  по  обслуговуванню

 державного зовнішнього боргу

 

      ГОЛОВА. Я прошу, Йосиф............., ви візьмете

 ще  слово,  але  давайте  по рядках, тому що згадати,

 піймати все разом і в балансі, це не можливо.

 

      АЗАРОВ.  Олександре  Олександровичу, це вже

 проголосовано! Ми ж не можем переголосовувати...

 

      ГОЛОВА.  Що...?

 

      ГЕРМАНЧУК  П. К. Ми дефіцит проголосували, а нам

 нав'язують, що в 3 рази більше видатків.

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилиночку! Ви спокійно будьте на

 трибуні...

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Александр  Александрович, нельзя

 нарушать  Регламент! Мы разорвем бюджет... Голосуется

 статья  в  целом.  В  целом!  Мы  первый  раз  сейчас

 неправильно...

 

      ГОЛОВА.    Миколо    Яновичу,   ми   тільки   що

 проголосували частною, і ви мовчали...

 

      АЗАРОВ М. Я. Да потому, что мне слова не дали!..

 Значит, я еще согласен с ...

 

      ГОЛОВА.  Ну,  тоді,  будь  ласка,... будь ласка,

 тоді  помовчіть трошки... Петро Кузьмич, відповідайте

 на це питання.

 

      ГЕРМАНЧУК П. К. Я відповідаю. Діло в тому, що цю

 статю, "Зміни...2 ми зробили...

 

      ГОЛОВА.  Почекайте, не спішіть, будь ласка...

 

      ГЕРМАНЧУК  П. К.... ми зміни зробили редакційні.

 А тут мова йде вже про кошти. Не можна міняти... тому

 треба голосувати статтю в цілому, будь ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.  Йосип  Вікентійович, слово візьміть ще,

 Вінський.

 

      ВІНСЬКИЙ  Й.  В.  Олександре  Олександровичу, ну

 можна  тоді  в  цілому  закон  голосувати. Стаття має

 складові частини, які заторкують ту чи іншу галузь. І

 взагалі  не зрозуміло, як можна 3 сторінки голосувати

 разом?!..   Є   зауваження   по   конкретному  змісту

 статті...  І  потрібно  розібратися по цьому. Комісія

 внесла  пропозицію  чіткі  на  комісію, ми вносили їх

 раніше,  сьогодні  роздали  депутатам...  І я повинен

 сказати,  що  селянська  фракція  Селянської  партії,

 група "Аграрники за реформи", Соціалістична фракція і

 взагалі  комісія  вважає,  що  це  обов'язкові зміни,

 треба внести по цих позиціях...

 

      ГЕРМАНЧУК  П.  К.  Уже  бюджет  збалансовано!  Є

 дефіцит бюджету, який ви проголосували...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Це  вже  прийнято  в першому читанні! Про які ще

 можна говорити речі?!..

      Спасибі, Наталія Михайлівна...

 

      ГОЛОВА.  Я прошу вас... Я прошу вас: будь ласка,

 свій  темперамент  проявляйте  в  іншому  місці!.. Не

 треба цього робити, прошу вас...

      (Шум у залі, окремі вигуки,  оплески)

      Одну хвилинку! Одну хвилинку...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я прошу переконливо, Петро Кузьмич...

 

      ГЕРМАНЧУК П.К. Да?..

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, заспокойтеся всі! Тільки що

 ми  проголосували  пропозиція Янка. Вона була в межах

 визначених  сум всередині самої статті і не визначала

 зміну  загального  балансу. А те, що пропонуєте Йосип

 Вікентійович,   від   комісії,  воно............  всю

 статтю  по видатках, це ж на порядок різниця в цифрі.

 Тому цю норму треба було відстоювати в 1-му читанні і

 давати  пропозицію  до 1-го читання. А тут, з голосу,

 так  просто  не  можна  робити,  бо  ми зруйнуємо всю

 систему -ми нічого не приймемо.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Одну  хвилинку... Петро Кузьмич, будь ласка.

 

      ГЕРМАНЧУК.  Ну,  що  я можу говорити? Якщо ми

 хочемо    переголосувати    кожну    суму,   яку   ми

 проголосовали,  і  якщо ми хочемо............. те, що

 ми  прийняли  в  1-му  читанні,  тоді по новому треба

 розглядати бюджет.

 

      ГОЛОВА.   Петро   Кузьмич,   сядьте   на   місце

 своє...... Микола Янович, ідіть на трибуну. Сядьте на

 своє місце... Я прошу   вас, спокійно,  спокійно...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Микола   Янович,   відповідайте   на   запитання

 Вінського    ще раз...

 

      АЗАРОВ. Я на запитання Вінського.....

 

      ГОЛОВА.   Будьте   уважні...   Із   точку   зору

 Регламенту, вимог процедури...

 

      АЗАРОВ...   з  точки  зору  Регламента,  отвечаю

 абсолютно  однозначно -бюджет разрывать нельзя. Это -

 сбалансированный  документ,  и я несу ответственность

 не  меньше, чем вы и перед избирателями, пперед всеми

 за   то,  чтобы  выдатки  бюджета  носили  оптимально

 сбалансированный   характер.   То...  те  увеличения,

 которые   были   сделаны   по  АПК  -это  максимально

 возможные  увеличения, ничего другого сделать нельзя.

 Поэтому,    предсмотрена   процедура,   она   описана

 Регламентом  с  тем,  чтобы Верховный Совет, принимая

 этот   документ,   не  нарушили  баланс,  Регламентом

 предлагается  постатейное голосование. Если мы с вами

 приняли  статью  доходов, приняли статью дефицита, то

 как  мы  можем произвольно изменять статью расходов -

 это же совершенно очевидно.

      Поэтому,  Александр  Александрович,  я прошу вас

 поставить     4  статью  на  голосование.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

 

       ГОЛОВА.  Я  прошу,  сядьте,  будь ласка , дайте

 мені,   до   мене   претензії   пред'явлені,  я  мушу

 відповісти  на  ці  питання.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Будь  ласка,  Йосип  Вікентійович,  сядьте, будь

 ласка....  Я  рпошу  вас, будьте, сядьте, будь ласка,

 заспокойтесь.

      Микола  Янович,  можуть  вноситись зміни, які не

 порушують дефіцит, які передбачені як баланс витрат і

 доходів.

      Тому  і  в статті, в середині статті можуть бути

 ці  зміни.  І  коли  вносяться  пропозиції,  зокрема,

 Вінським,  то  це погоджено з Мінфіном, і на цій же 7

 сторінці   передбачається   заходи,   сторінка  7,  з

 конверсії    підприємств   оборонного   комплексу   і

 створення  нових  видів цивільної продукції доповнити

 реченням    "з    них    для   сільськогосподарського

 машинобудування  5, 2 трильйона карбованців". Це було

 передбачено і проголосовано в першому читанні, і воно

 балансі,  в тому  числі ,  це  не  порушення.

      Тому добавити, власне кажучи, тільки це речення.

 Ну,  чому  ж ми тут заперечуємо? Петро Кузьмич згоден

 із  цим, підтверджував  це.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Візьміть ось, будь   ласка,  в руки.

 

      АЗАРОВ.     Александр Александрович, поначалу по

 Регламенту  голосуется  предложение комиссии, которое

 выносится. Давайте  проголосуем.

      Не   проголосовано   -значит,  тогда  уже  будем

 вносить всякие    изменения  и поправки.

 

       ГОЛОВА.    Ви   помилились.   Процедура   така:

 голосуються  поправки,  а  потім  стаття.

 

      АЗАРОВ.   Нет,   я   не   помилився.   Регламент

 рассмотрения   бюджета  совершенно  друго,  Александр

 Александрович.

 

       ГОЛОВА.    Читайте  номер статті.

 

      АЗАРОВ.  Так  вот,  я  читаю:

      " При  цьому  обговорення статей  не  проводиться".

       ШУМ   У   ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.  3  пункт. 9. 1. 6 пункт 3. Дозволяються

 тільки виступи з мотивів голосування щодо цих саттей.

 А  вони і є з мотивів голосування, оскільки вносилися

 ці пропозицію.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Да, вот 1. 3 первый абзац третего

 пункта.  Верховна  Рада  принимает  проект закона про

 Державный  бюджет  постатейно. И этим все сказано, то

 есть голосуеться статья.

 

      ГОЛОВА. Якщо під час постатейного голосування до

 проекту   бюджету  не  було  внесено  істотних  змін,

 Кабінет  Міністрів  може запропонувати прийняти закон

 про  Державний  бюджет  в цілому, це вже, якщо всі не

 будуть   приняті.  Якщо  були  прийняті  поправки  за

 правилами  статті 9. 1. 3, поправки, що призводять до

 перевищення  гранічного розміру дефіциту бюджету Уряд

 на  свій  розсуд  може або відразу запропонувати свої

 поправки   з   метою   скорочення,  або  запросити  у

 Верховної  Ради  перерву  для  доопрацювання  проекту

 бюджету,  тобто  це  передбачає  можливість  внесення

 поправок.

      Будь ласка,  Шеховцов.

 

      ШЕХОВЦОВ О.Д.

 

      Уважаемые   коллеги,   я   автор   главы   9.  1

 Регламента.  И вообщем то было б не плохо, если б мне

 дали  нормально  5 минут, я бы рассказал какая логика

 закладывалась.   Но   поскольку  мне  дали  слово  по

 конкретной  позиции, я прошу вас обратить внимание на

 то,  что  мы не сочли нужным менять этап рассмотрения

 закона  названия их: первое чтение, второе чтение. Но

 для  бюджетного  закона эти этапы отличаются, поэтому

 поправки  вы могли подавать все и подали, очень много

 подали  к  первому  чтению.  И  там они обсуждались и

 голосовались.  Здесь  голосуется  постатейно проект и

 поправки,  которые уже обсуждались при первом чтении.

 Они  конечно же  повторно не обсуждаются.

      Это  вовсе  неозначает, что вы вроде как обязаны

 утвердить   все  статьи.  Вы  ж  имеете  право  и  не

 утвердить 4 статью. Это будет означать, что не смотря

 на  всю огромнуюработу по согласованию, трехмесячную,

 не  удалось  найти  компромисса.  И  следовательно по

 непринятым статьям прийдется искать компромисс дальше

 оперативно  быстро.  Но тем не менее, при голосовании

 статтей,  которые  в первом чтении обсуждались, и все

 поправки   рассматривались,   предоставляется   право

 только  по  мотивам  голосования. Винский выступил по

 мотивам.  Они не будут голосовать, потому что нет 300

 триллионов.  Ну, пожалуйста, пусть выступят остальные

 по мотивам и на голосование.

 

      ГОЛОВА.  Поки що йде мова не про 300 трильйонів,

 мова  йде  про  5,  2  трільйона із конверсії, в тому

 числі на потреби сільського господарства. Не змінюючи

 параметр  загальної  статті,  а в тому числі відсилка

 куди використовуються ці кошти.

      Подивіться на сьомій сторінці. Тому, оскільки це

 з мотивів... А мотив повинен бути реалізований шляхом

 голосування.   Само   собою.   Або   позитивним,  або

 негативним  голосуванням,  результатом, то його треба

 голосувать, які ж сумніви?

      ШУМ У ЗАЛІ

      Микола Янович, підтримайте цю пропозицію, підемо

 на четверту сторінку.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Александр Александрович, какалось

 бы  мне,  чтобы ускорить процесс, лучше всего было бы

 согласиться.  Но  я  вот  так  схода  и слета не могу

 соглашаться,   чтобы   з   10   триллионов,   которые

 выделяются  на  конверсию,  вдруг   5, 2 выделить на,

 предположем, конкретный вот этот вот вопрос. Все-таки

 я  считаю,  что Правительство должно рассмотреть этот

 вопрос,   если   уж  он  так  поставлен, и  продумать

 структуру   выдатков  на  это  конверсию.  Какие  там

 программы действую и так далее. А вот так принимать с

 наскоком я бы не стал.

 

      ГОЛОВА.Хвилиночку. Петро Кузьмич, будь ласка.

 

      ГЕРМАНЧУК    П.    К.    Николай    Янович,   мы

 посоветовались  (здесь  все  члены Правительства), мы

 соглашаемся  с такой поправкой, и мы там отрегулируем

 внутри   уже  года,  как  все  это  будет.  С  вашего

 позволения.

 

      ГОЛОВА. Євген Кирилович, будь ласка.

 

      МАРЧУК  Є. К.   Доповнюю.  Виходячи  з того,  що

 сільськогосподарське     машинобудування     у    нас

 виділяється  в системі АПК, як пріоритетний нипрямок,

 оскільки   це   діло   в   нас  запущено,  як  кажуть

 "донельзя".

 

      ГОЛОВА.   Голосується   поправка   Вінського   у

 середині   4-ї   статті  у  частині  5,  2  трильйона

 виділення   для   потреб  сільгоспмашинобудування  із

 обсягів  конверсії.  Будь  ласка.  Підтримайте "за" і

 Уряд іде  і  комісія не заперечує в основному.

 

      "За" -

 

      Дякую. Спасибі.

      В цілому  4 статтю  можна ставить?

 

      АЗАРОВ М.Я. Да.

      ШУМ У  ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  по  поправках.  Вірніше з

 мотивів   голосування.  Хто  вносив  пропозиції,  хто

 вносив  пропозиції  -відповідно  до  Регламенту, будь

 ласка, запишіться почергово. Я буду давать почергово.

 Запишіться.

      Ви  запишіться, не гукайте.

      Я  буду  давати  слово,  але  перед  тим  будуть

 казати -вносив пропозицію таку-то, вона голосувалася,

 вона  підтримана чи   не підтримана...

      Будь ласка, Алексєєв.

 

      АЛЕКСЄЄВ

      Гармашу, пожалуйста.

 

      ГОЛОВА. Гармаш.

 

      ГАРМАШ

      Я  хотел... 375,  город  Харьков  (...........),

 Пролетарский.

      Я  хотел  бы  обратить  внимание  в  4 статье на

 пункт:  там,  где  есть  "Администрация  Президента".

 Комиссия вносила четко и понятно -"Глава державы". Мы

 опять пишем.

      Дальше, статьи, которые...

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилиночку.  Давайте  послідовно.

 Номер  позиції, сторінка  яка?

 

      ГАРМАШ  Л. І. Страница 9. Страница 9 -"Утримання

 органів законодавчої і виконанчої та судової влади".

     "Адміністрація Президента"  написано.

      Согласно  закону  о  президенте  Украины,  у нас

 глава "Держава  Президента", а не  Администрации.

      Поэтому  надо  "содержание Президента". Комиссия

 предлагала...

 

      АЗАРОВ   М.   Я.   Александр   Александрович,  я

 согласен. В первом чтении мы проголосовали о том, что

 это будет называться совсем по-другому. Однако, или в

 результате технической ошибки значит согранина старая

 редакция.   Тут   должно  быть  названо  "видатки  на

 утримання глави держави". И мы за это проголосовали.

 

      ГОЛОВА.   Так,   редакційна   зміна.  Ставлю  на

 голосування цю редакційну зміну.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Уточнення, щоб не пропустили.

 

      "за"

 

      Прийнято.

      Тепер,  голосувалося в першому читанні утримання

 законодавчої влади, була там цифра на 18% більша. Чим

 викликано зменшення?

      Ми  зняли  все,  що можна було, вона була на 40%

 менша від потреби, а тепер її ще зняли на 20. Виникає

 питання,  а у нас сьогодні нема паперу, за що купить,

 тому  тут  повинно  бути  не  5,  1,  а 6, 1. Це було

 проголосовано  під  час  першого читання. Я просив би

 відновити цю цифру,

 

      АЗАРОВ   М.   Я.  Нельзя  голосовать,  Александр

 Александрович,  потому  что  нужно  одновременно один

 триллион  снять  с  каких-то  расходов, давайте тогда

 сначала снимем, а потом проголосуем.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.  Давайте  ми  проголосуємо  цю,  а зараз

 знайдемо , звідки знять. Нема заперечень?

      Ставлю  на голосування пропозицію, проголосовану

 під  час  першого  читання,  на  сторінці  9  в рядку

 "законодавча  влада"  замість  5, 1 записати 6, 1, як

 було  проголосовано.  Ставлю  на  голосування.  Прошу

 підтримати, хоча і не агітую.

 

      "за"

 

      Прийнято рішення.

      Будь ласка, скажіть тепер, назвіть, звідки знять.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГЕРМАНЧУК. Олександре Олександровичу, у же зняти

 видатки  було,  а  не  добавить. Там же зняти 5 було,

 зняти видатки було.

      Олександре    Олександровичу,    тут   не   сума

 доповнення   до   доходів,   то   зняття  видатків  з

 виконавчої влади, в тому числі зняли пропорційно і по

 Верховній  Раді. Ну, так же було, Микола Янович? Я ми

 голосуєм, що нам треба вже 2 трильйона шукати.

 

      ГОЛОВА.  Це  не зовсім так. Я знаю цей механізм,

 який  він  був,  і  тому я і поставив на голосування,

 тому  що  пропорційно  знімалося  тоді,  коли  ми  до

 першого  читання  розглядали,  тоді  було  все так, а

 потім до другого почали яким чином доточувать ноги чи

 до  цієї  статті,  от,  тому вийшла така цифра. Тому,

 будь   ласка,   внесить   що   змінить   і  ми  зараз

 проголосуємо.

 

      ГЕРМАНЧУК.  Олександре  Олександровичу, так тоді

 знімати  треба  4,  щоб  вийти  на  плюс один, а ми ж

 виходим тоді на мінус 6 вообще.

 

      ГОЛОВА.  Я  відповідаю, є пропозиція, от вносить

 депутат     Скіпальський,     додаткові,    додаткові

 асигнування  на  фінансування  матеріально-технічного

 забезбечення   спеціальних   підрозділів  боротьби  з

 організованою  злочинністю,  оскільки вони виділені в

 структурах  боротьби  уже  раніше виділені, як раз ця

 сума.

 

      АЗАРОВ.   Олександре  Олександровичу,  уважаемые

 народные   депутаты,   но  нельзя  же  в  зале  здесь

 заниматься импровизацией, окуда снять, куда добавить.

 Ну,  вы же смотрите, 4 месяца мы разбирали, комиссия,

 Правительство,  масса  комиссий, а мы теперь начинаем

 заниматься импровизацией: откуда снять. Но кто нибудь

 разбирался можно ли снять откуда-то или нельзя.

 

      ГОЛОВА.   Вносьте  пропозицію.  Заспокойтесь.  Я

 прошу, сядьте.

      Душейко, прошу. А ви поки що думайте.

      Записаний по списку Душейко виступає.

 

      ДУШЕЙКО.  Шановні  колеги,  я  попрошу  хвилинку

 уваги, послухайте, будь ласка.

      Перша  правка,  яку я вношу, -це редакційна поки

 що  по  тексту,  але  вона  і  редакційна  і водночас

 відображає  приорітети  села.  Там,  де  записано  на

 сторінці  6  "державні  капітальні  вкладення 90. 892

 трильйона"  записать "в тому числі АПК" 46. 5 процента

 як  передбачено  законом  про приорітетність розвитку

 села.  І  в тому числі бюджетна позичка 10 трильйонів

 теж  записать:  в  тому  числі,  АПК відповідно 4 650

 трильйона.  Тобто, те, що передбачено законом, те, що

 селу  повинно  йти.  Це  перше.  Прошу проголосувать.

 Потім я скажу дальше, другу поправку.

 

      ГОЛОВА.  Ні,  перед  тим,  як  голосувать -чи це

 узгоджується з балансом? Микола Янович...

 

      ___________. Це по...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГЕРМАНЧУК П.  К. Олександре Олександровичу, це не

 може  бути  узгоджено  з  законом,  тому  що  якби ми

 включили  всі  сюди  закони,  які  сьогодні  діють, і

 фінансово  їх  забезпечили, так нам (я вже третій раз

 називаю  цифру!..) нам потрібно додатково було б 2, 8

 квадрільйони.  А АПК -ми це погодили на рівні уряду і

 таке  інше.  Так  для чого ми знов повертаємся і знов

 устарюєм дискусію?!..

 

      АЗАРОВ М.Я. Александр Александрович...

 

      ГОЛОВА.  Да...

 

      АЗАРОВ   М.  Я....  я  прошу  внимания  народных

 депутатов! Учитывая то, что сессия проголосовала -254

 голоса   -снять,   вернее,   добавить   на  утрымання

 Верховной  Рады, давайте мы сейчас, чтоб не делать...

 не  устраивать, как говорится, представления здесь, в

 зале  протокольно  поручим комиссии и правительству в

 рамках,  в  межах  вот  этой  статьи  "На  выдатки" в

 рабочем порядке решить этот 1 триллион.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я прошу поставить на голосование.

 

      ГОЛОВА.    Можна    поставить   на   голосування

 пропозицію  Азарова?  Душейко не зщаперечує. Я ставлю

 на голосування пропозицію Азарова, будь ласка.

 

      "За" -

 

      Приймається ця пропозиція як доручення. Тепер...

 Шулежко.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      А, Душейко ще не закінчив... Будь ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ви  вносили  ці...,  вони  голосувались  під час

 першого читання, ці пропозиції.

 

      ДУШЕЙКО Я вибачаюсь, ну все-таки тут така річ: я

 не заперечую, що узгоджено в Кабінеті Міністрів, чи з

 Кабінетом Міністрів... Але хотів би, щоб все-таки був

 той  запис,  про  який  я  говорив -що 46, 5%, згідно

 Закону   "Про   паритетність   розвитку  сила"  з  90

 трильйонів  ідутьна фінансування капітальних вкладень

 селу. це перше.

      Друге,  я вибачаюсь, можливо, я трішки помилюся,

 але   наскільки   вірно   було,   то  все-таки  після

 пропозиції,  яку вносив Парасунько Михайло Васильович

 від  імені  нашої комісії, було проголосовано залом і

 підтримано  про  те,  що навіть шкодування затрат або

 власних  коштів селянам, які затрачені на будівництво

 об'єктів       соціально-культурного      призначення

 проголосована  була  сума  53 трильйони карбованців в

 цьому залі.

      Тепер,  якщо на сьогоднішній день нам пропонують

 лише  25  трильйонів, то, можливо, верніше, було б, я

 прошу  уважно послухати всіх, можливо, верніше було б

 поступитть  так  взагалі, як сказано було в доповіді,

 що  ці  кошти  не  раціонально  використовуються,  то

 давайте  взагалі  селу коштів не давать на соціально-

 культурне будівництво. Нехай село живе у будинках без

 опалення,...  добротних,  нехай  топе очеретом. Нехай

 топе  дровами,  нехай там не буде доріг, нехай там не

 буде  шкіл, нехай не буде Будинків культури, нехай не

 буде  бібліотек, нехай діти в селі не вчаться так, як

 слід.   через   те,  що  відверто  кажучи,  більшість

 присутніх  у цьому залі, більшість з присутніх у ложі

 Кабінету  Міністрів  вийшли  з  села,  і хочуть чи не

 хочуть,  але  вони  ж,  мабуть, пам'ятають про те, що

 все-таки  сільський  побут відстає, твм більше, що це

 вимога Закону "Про приорітетність розвитку села".

      Тому я  пропоную...

 

      ГОЛОВА.  Я  Вас  благаю, поправка -1 хвилина, Ви

 говорите  2,  5. Виступать не треба, це під час 11-го

 читання   виступи  повинні  проводитися.  Я  повністю

 згоден  з  Вами, що 46 процентів, як передбачено плюс

 там  ще  15  по-моєму,  Законом  "Про  приорітетність

 соціального  розвитку  села" -це норма закону, але це

 норма  іншого  закону і її повторювать в цьому законі

 немає    потреби   -треба   контролювать,   щоб   він

 виконувався  закон.  А це вже інша функція, а якщо ми

 всі закони зараз позаписуємо в Закон "Про бюджет", то

 це буде такий за товщиною бюджет.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГЕРМАНЧУК.   Олександр  Олександрович,  але  це

 враховано, тут тут всі не звернулись, що всім роздали

 додаток. І тут та строка по АПК, ну, я вам зачитаю.

      Значить,  державні  капіталовкладення -66, втому

 числі агропромисловий комплекс тут виділений. Тому це

 додаток  до   ...

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Тому-то  враховано.

 

       ГОЛОВА.  Я  ще  раз прошу тих депутатів, які не

 вносили   свої   пропозиції,   які   не  розглядались

 відповідно  до Регламенту, не брати слово. Я буду вас

 просто  позбавляти  слова, якщо  цього не  буде.

      Ви  ведіть  засідання,  ведіть  процедуру.

      Спокійно.  Кому  слово  надається?  По поправках

 ідіть.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

 

      АЗАРОВ.  Александр  Александрович,  в  4  Статье

 давайте я рпочту тех, кто давал поправки и котоыре мы

 голосовали  в  первом  чтении.

      Фракция   Народного   Руха,   Угаров   -народный

 депуатты,   Носов   -народный  депутата,  Анисимов  -

 народный    депутат,   Сизенко   -народный   депутат,

 Анисимов    -народный   депутат,   Степенко   ВАсилий

 Иванович,  Чупахин,  Тихонов,  Климпуш, Рябец, Данча,

 Алексеев,   Симоненко,   Крандакова,   Кияк,  Кужель,

 Киричженко.   Вот   Мороз   Александр  Александрович,

 Тодоров, Раенко, Бородич, Бандурко, Магда, Гашовская,

 Степенко.

      Ну,   Комиссии   я   не  называю,  это  народные

 депуаты.

      Омелич. Вот  те народные  депутаты...

 

       ГОЛОВА.  Я  прошу, Миокла Янович, послідовно по

 пунктах.   А  не  зачитуйте  всіх.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Нет, я просто сказал в 4 статье те

 народные депутаты, которые вносили поправки...

 

      ГОЛОВА.  Ну,  сядьте.  Я  прошу вас слухайте, що

 говорить той, хто на трибуні.

 

      АЗАРОВ   М.   Я.   Я  зачитал  фамилии  народных

 депутатов   поарвки   которых  были  либо  пидтрыманы

 бюджетной  комиссией,  либо  видхылени и которые мы с

 вами  голосовали  в  первом  чтении.  Именно  они  по

 регламенту   имеют   право   выступать   по  мотивам,

 подчеркиваю.

 

      ГОЛОВА.   Будь  ласка,  хто  із  тих,  названних

 Миколою  Яновичем  з  мотивів  голосування хоче взяти

 слово, будь ласка.

      Від   комісії?   Будь   ласка,  пропозиції  ваші

 голосувалися. Я дам слово. Олександре Олександровичу,

 сядьте, будь ласка. З місця візьмете слово.

      Від  Комісії  з  питань  науки,  будь  ласка. Ви

 говорите розумні речі, але не дурніші і він говорить.

 Хай скаже і ви скажете. Не кричить з місця.

 

      СЕМИНОЖЕНКО.

      Мова  йде про чисто редакційну поправку, яка вже

 найшла  відображення в додатку номер 1, але, на жаль,

 її  немає  на  сторінки  6,  де  мова йде про видатки

 державного  інвестиційного фонду.

      Для   того,   щоб   більш  чітко  використати  і

 визначити  механізм  використання  коштів,  які  були

 додано на науку саме через державний новаційний фонд,

 є   поправка,   яка   узгоджена   із   Мінфіном,   із

 Мінекономікою, із Комісією з бюджету.

      А  саме  така.  Після  слів  "видатки державного

 інвестиційного  фонду  20,  8,  в  тому  числі  10 на

 фінансування   програм  Національної  академії  наук,

 аграрної   академії  наук,  Академії  медичних  наук,

 Академії педагогічних наук, Академії правових наук. І

 це відображено на першій сторінці  додатку.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ну,  она  чисто  по  техническим

 причинам    не   попала   вот   в   перечень.   Можно

 проголосовать и включить.

 

      ГОЛОВА.  Зважаючи  на  те,  що  ця  поправка є в

 додатках.   Вона   розписана.  І  наполягає  комісія,

 оскільки  вона  була проголована у першому читанні, я

 ставлю   на  голосування  про  відновлення  редакції,

 проголосованої  в  першому  читанні.  Вона  не змінює

 балансу,  не  змінює  і  розмірів видатків. Ставлю на

 голосування.

 

      "За" -

      Поправка прийнята.

      Це поки що йде редакційне уточнення, але ще мало

 хто  пропонував, яким  чином,  так  сказать, зменшити

 идаткову частину.

      Скіпальський  вніс  пропозицію  з цього приводу.

 Будь ласка,  Олександр Олександрович.

 

      СКІПАЛЬСЬКИЙ О.О.

 

      Шановний   Олександре  Олександровичу!  Шановний

 микола   Яновичу!   Я   вніс   пропозицію   щоб   для

 забезпечення  діяльності  вищого законодавчого органу

 зняти суму із забезпечення спеціальних підрозділів не

 через  те,  що  вони  не потребують. Ми знаємо, що 50

 відсотків  грошей,  які б складали  Державний бюджет,

 ходять десь за межами бюджету в тіньових сферах.

      Тому  пропоную  цю  суму  взяти для забезпечення

 Верховної  Ради  і  100 трильйонів віддати, щоб я міг

 викупити    з   Росії   єдиний   в   Збройних   Силах

 розвідувальний  літак. А для забезпечення спеціальних

 підрозділів   з  тих  коштів,  які  вони  заберуть  у

 злочинців, дати їм 6 трильйонів.

 

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА. Микола Янович.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Александр Александрович, ну что я

 могу  сказать.  Уважаемые  народные депутаты! Значит,

 давайте так, вы этот триллион проголосовали в рабочем

 порядке  изыскать,  найдем  мы там где-то по статьям.

 Ну давайте не будем это голосовать.

 

      ГОЛОВА. Мухін, будь ласка.

 

      МУХІН

 

      Уважаемый Александр Александрович! Я выступаю от

 Комиссии  по обороне и госбезопасности. Наша комиссия

 вносила  предложение  с  просьбой поддержать все-таки

 нашу  оборону,  безопасность,  так сказать. Мы давали

 соответствующие  цифры,  расчеты. И, к сожалению, вот

 констатирую факт, что, значит, наши предложения здесь

 учтены только там, буквально, на крапке, так сказать,

 буквально, добавлено там копеечки.

      Вы  знаете,  Александр  Александрович, ну как-то

 неудобно  смотреть на нашу армию оборваную, голодную.

 И вот все здесь депутаты сидят и, так сказать, сейчас

 проголосуют за то, чтобы мы была армия оборвана.

      Александр  Александрович,  я  прошу.  Было  дано

 протокольное  доручення  Кабинету Министров  изыскать

 средства   на   армию,  на  Службу  безопасности,  на

 пограничников.

      Я   знаю,   я   сам   с   Евгением  Кирилловичем

 разговаривал  и  был...  и  с Президентом на эту тему

 разговаривали.  И  вы  сказали,  что  вы  поддержите.

 Евгений Кириллович сказал, что поддержит. И Президент

 сказал, что поддержит. А цифры остались те же самыми.

 Ну как же так можно? Ну неужели вы хотите, чтобы наша

 армия   была представлена ...

 

      ГОЛОВА. Я прошу,  коротше, будь ласка.

 

      МУХІН. Я поэтому прошу. Я не могу сказать с кого

 снимать  эти  деньги.  У  нас  сейчас  очень  тяжелая

 ситуация.  Ну  давайте  дадим  протокольное поручение

 нашему  Правительству  -изыскать  средства  на армию,

 Службу безопасности и пограничников.

 

      ГОЛОВА. Петро Кузмич, будь ласка.

 

      МУХІН.  Значит  я...

      ШУМ У  ЗАЛІ

      Армию   до  150  тысяч  может  сокращать  только

 человек,   который   не  хочет,  чтобы  наша  Украина

 существовала и, так сказать, развивалась. Поэтому так

 нельзя  делать.

      Поэтому,  Александр  Александрович,  я  все-таки

 прошу ...

 

      ГОЛОВА.   Я   ще  раз  прошу.  Зараз  відповідає

 Германчук.  Не агітуйте. Треба вносити пропозиції ті,

 які голосувалися. Германчук, будь ласка.

 

      ГЕРМАНЧУК.

      Да,   действительно   такое   поручение  есть  и

 Президента и Евгения Кирилловича и мы рассматривали в

 комиссии  долго это предложение. Я вам называл цифры,

 которые  реальны  и  хотя  бы для... более-менее чтоб

 свести  концы  с  концами  должно  быть.

      Но  изыскали  только столько, сколько смогли. Но

 поручение это осталось напротяжении года изыскать эти

 источники.

      Сьогодні  цього немає.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  вас. Я прошу. Дискусії в залі

 припиніть   по-перше.   Моцпан.   Микола...  Анатолій

 Федорович,  відправте  свого  опонента дальше. Хай не

 заважає вам  слухать.

      Посідайте   всі   на   місця.   І,  хто  вносить

 пропозиції,  не ведіть загальну  агітацію.

      Спирайтеся  на ті норми, які голосувалися, на ті

 пропозиції  для  того,  щоб  їх відстоювати. А просто

 говорити,  що  ми  голі, обдерті або що -це нічого не

 дає.

      Все це і так зрозуміло. Будь ласка, Мохін ще.

 

      МУХІН. Я понимаю, что сейчас очень трудно что-то

 изменить, но я прошу, чтобы было протокольно доручено

 нашему  Правительству  хотя  бы  тогда, когда пройдет

 корректировка  у  нас чере квартал или через полгода,

 изыскать  эти  средства. Значит, найти эти средства и

 все-таки  протокольно  такое  поручение  дать  нашему

 Правительству.

 

      ГОЛОВА. Давайте не протокольне доручення тут. Це

 ми  проголосуємо, коли будем голосувати постанову. Ці

 норми  просто  можна  в  основний текст записати, але

 зараз мова йде про четверту статтю Закону про бюджет.

      Микола  Янович,  хто  ще вносив пропозицію, будь

 ласка, хвилинку. Називайте тих, хто вносив із тих...

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Александр Александрович, из тех,

 кто  поднял  руки,  никто,  кроме  Федорова, никто не

 вносил предложения.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Теперь,  уважаемые  коллеги,  значит,  в течение

 четырех  месяцев  мы  с  вами  работаем  над проектом

 бюджета,  только  в пленарном режиме. Мы с вами 4 дня

 обсуждали  проект бюджета и выступали. Ведь процедура

 второго  чтения  предусматривает  совсем другое. Мы с

 вами   проголосовали  и  приняли  высновки  бюджетной

 комиссии, где уже определили основные статьи доходов-

 расходов.

      Я  хочу  сказать  только  одно,  и больше вообще

 говорить  не  буду, буду молчать. Уважаемые депутаты,

 представляющие     агарарный     корпус,    депутаты,

 представляющие  угольщиков,  ну,  и  т.  д.,  не буду

 перечислять,  Закон о бюджете, принятый завтра, будет

 хуже,  чем  сегодня.  Принятый  послезавтра  буде еще

 хуже,   потому  что  это  реальная  ситуация  сейчас.

 Реальная  ситуация,  надо закрутить механизм, который

 предусмотрен,  предусматривается  в Законе о бюджете,

 чтоб   немного   хоть   заинтересовать  производство,

 областные бюджеты и т.д. , и т.д.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Поэтому  попытка  растянуть  вот эти вот расходы

 или сюда, или туда ни к чему не приведет.

      Комиссия   по   вопросам   бюджета  провела  109

 заседаний.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.  Микола Янович, я прошу, я прошу всіх, в

 кінці -кінців можна замовкнуть чи ні в залі? Не чуть,

 по-перше,  тут,  про що говориться, за що голосувать!

 Один вимагає, ...........................

 говорить  про те, що він, але запл....... все слухати

 тільки що він каже.

      Та,  це кінець кінців буде якийсь порядок чи ні?

 По-перше, мовчить у залі. Той, хто говорить, хто взяв

 слово.

      По-друге,    голосується    та   поправка,   яка

 проголосувалася  при  першому читанні і не інша. І не

 кричить з місця, що.......... агітацію проводити, все

 це не потрібно.

      Тому  або  ми  будемо  працювати  відповідно  до

 регламенту,  або  я  припуню  засідання,  тому  що це

 просто знущання над процедурою.

      І,  Микола  Янович, я вас прошу не заводтесь, не

 треба перешодити в дискусію, не має потреби для того.

 Я  прошу  спокійно,  виважено,  є Уряд на місці, який

 може прокоментувати якщо  це потрібно.

      І, будь ласка, трансляцію на Республіку.

      Це значить, що я сказав виключить.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      "За" -

 

      Дякую. Рішення прийнято.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

 

      Власне   кажучи,   в   порівляльній   таблиці...

 хвилинку...   до   4   статті   враховані   більшість

 поправок... Спокійно...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Всі   поправки  до  4-ї  статті,  які  вносилися

 комісіями  і  окремими  депутатами,  враховані. Крім,

 скажем,  питання...  я...  Комісія  з  питань ядерної

 політики...   На  сторінці  10  порівляльній  таблиці

 передбачалося,  не підходьте до мене, будь ласка, -до

 Олександра    Миколайовича),    значить,    вносилася

 пропозиція  така: включити та виділити окремим рядком

 у бюджеті 18, 1 трильйони карбованців централізованих

 капвкладень, зазначивши в тому числі для Держкоматому

 з  них  і розписано дальше... Враховано частково блок

 номер  2  Хмельницька  АЕС, блок номер 4 -Рівненської

 АЕС.

      Микола Янович, будь ласка,  дайте пояснення...

 

      АЗАРОВ.  Врахована  эта  пропозиция. И именно на

 эти  2  атомные  электростанции  учтены поправки этой

 комиссии.

 

       ГОЛОВА.   Комісія,  Дудченко  наполягає?  Дайте

 слово  Дудченко    на  місті.

 

       АЗАРОВ.  Так  при  чем здесь Дудченко, Комиссия

 Павловского.

 

     ДУДЧЕНКО.   Спасибо,  Александр  Александрович,

 Павловский  в командировке,  поэтому  я.

      Нас  не  устраивают  те цифры, которые доложены.

 Там   на   два   блока   выделены  средства  за  счет

 собственных  средств  блоков,  а  в  бюджете заложена

 небольшая  цифра.  И тех средств, которые выделяются,

 недостаточно  для  того,  тчобы эффективно развернуть

 строительство. Это будет просто распыление средств.

      Если  мы  хотим за два года закончить эти блоки,

 нужно  давать средств ровно столько, сколько позволит

 за  два  года  их  закончить.  В противном случае они

 будут    неэффективно   использоваться,   это   будет

 долгострой.   Блоки   разваливаются   сегодня,  а  не

 строятся.

      Спасибо.

 

      АЗАРОВ.     За    счет    средств    собственных

 предусмотрено  Минэнерго  6  триллонов и 8 триллионов

 предусмотрено капитальных вложений. Это я имею в виду

 по  Хмельницкой.

      По    Ривенскому    предусмотрено   средств   по

 капитальному  строительству  2,9  триллиона.

      Так  может  сказать  любой  и  каждый  по своему

 обкекту.

 

       ГОЛОВА.   Ще  дайте  Дудчеку  слово.

      Спокійно.

 

      ДУДЧЕНКО.  47  триллионов  долг  перед  атомными

 энергетиками   -о   каких  собственных  средствах  вы

 говорите?   47   триллионов  должны  им,  их  сегодня

 останавливать  надо  за  нарушение безопасности, а вы

 говорите,  собственные   средства!

 

       ГОЛОВА.   Микола  Яновивич,  Уряд  що  скаже?

       Олександр    Олександрович,    Петро   Кузьмич,

 відповідайте  на  питання.

 

      __________.  Это вопрос ............. точнее...

 

       ГОЛОВА. Не заважайте вести завідання, я вам дам

 слово  після  того,  як  проголосую поправки всі, дам

 слово вам, тільки не заважайте вести засідання.

 

      __________. По атомной энергетике Николай Янович

 ответил, а кроме того, фінансова допомога міжнародних

 організацій  по  строительству атомных....... которые

 мы   должны  получить  после  утверджения  бюджета.

 

       ГОЛОВА.  пропозиція,  яку  вносив  Дудченко, не

 міняє  балансу,  вона тільки розписує витрати. Тому я

 прошу,   Петро   Кузьмич,  Віктор  Михайлович,  Петро

 Кузьмич.  Ще  раз  подивіться на цю пропозицію, це на

 сторінці 11 в порівняльній таблиці. Я прошу вибачити,

 на сторінці 10 порівняльної таблиці, це від Комісії з

 питань  ядерної політики, 58 поправка. Вона не змінює

 балансу,  вона розписує тільки витрати по цій статті,

 якщо  вона  підходить,  то  приймайте,  якщо  ні,  то

 поясніть чому.

 

      ГЕРМАНЧУК.  Я чому кажу. Тому що є міністерство,

 яке знає по яких статтях записувать ту суму, яку йому

 надають.  І  в  нього  єсть  свій  баланс,  і  є свій

 фінансовий план і таке інше. Якщо ми по кожній галузі

 будемо   в   бюджеті   постатейно   параф  і  розділу

 записувати бюджет, так у нас не хватить і бюджету.

 

      ГОЛОВА.  Ви  наполягаєте  на  голосуванні  вашої

 поправки? Поправка Дудченка ставиться на голосування.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Она  не  носит сбалансированного

 характера,     Александр   Александрович.  Это  будет

 сейчас тоже самое, что с Верховной Радой.

 

      ГОЛОВА.  Будьте обережні, коли голосуєте.

      За -

      Не  вистачило  голосів.

      Поправка,   я   рпошу   уваги,  ь  71,  частково

 врахована   поправка   Магди   Івана   Івановича.  Ви

 наполягаєте  на  її  голосуванні?  Ні,  немає питань.

 Дякую. Одну  хвилинку,  не  спішіть.

      Поправка  90, Комісія з питань оборони і безпеки

 і Комісія  з питань  банківської   діяльності.

      Для потреб оборони планувати в Держвному бюджеті

 на  1996  рік асигнування не менше 270 трильйонів, 2,

 87  від  валового  внутрішнього  продукту, але це вже

 проголосували в проекті постанови... пройде. Дайте ще

 Мухіну слово.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      МУХІН.

      Я  понимаю,  конечно,  что  вот  та цифра 270, я

 конечно  настаивал  на  том,  чтоб  это  было,  но  я

 понимаю,  с  другой  стороны,  и правительство -где ж

 эти,  как  говорится,  гроши  найти?! Поэтому просто,

 если  вот  мы прыняли протокольное решение о том, что

 правителтство  будет  изыскивать  деньги  на оборону,

 безопасность   и   пограничников,   и  все-таки,  так

 сказать,  эта  работа в самом деле будет вестись, то,

 наверное,  через квартал вернутся к этому вопросу. Я,

 вообще  говоря,  настаиваю  на  том, чтобы за оборону

 голосовали...

 

      ГОЛОВА.  Значить,  ви  не  наполягаєте, маючи на

 увазі,   що   в   постанові   буде  проголосована  ця

 пропозиція?..    В   постанові   буде   проголосовано

 доручення Кабінету Міністрів...

      Так.  Поправка  того  ж  змісту 91-ша. Комісія з

 питань бюджету, будь ласка. Врахована, так...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      АЗАРОВ   М.  Я.  Ну,  какая  ваша  поправка?  По

 четвертой  же  статье  ваших  поправок  нет... Ну, мы

 голосовали уже -не проголосовали исключить пенсионный

 фонд. Ну, что еще надо?!..

 

      ГОЛОВА.   Поправка   117,   Комісія   з   питань

 соціальної політики  та  праці.  Частково  врахована.

 Задовольняє  комісію  ця поправка? Де Буздуган? Дайте

 слово Буздугану.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Одну секундочку почекайте!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Потім, потім... я поставлю...

 

      БУЗДУГАН  Ю.  О.  Передайте,  будь  ласка, слово

 секретарю нашої комісії Донченко.

 

      ГОЛОВА.  Знімаєте цю...?

 

      ДОНЧЕНКО

      Нет,нет, Александр Александрович!..

      Значит,  на 11-й странице, где записано "Выдаткы

 пенсийного  фонду",  мы предлагали убрать "видатки на

 окремі      доплати      пенсіонерам      до     межі

 малозабезпеченості"  -120  триллионов.  То  есть,  не

 вмешиваться  в  пенсионный  фонд! За счет пенсионного

 фонда сюда не вмешиваться...

      Более   того,  у  нас  сегодня  есть  розрахунки

 пенсионного  фонда,  что  на конец года будет дефицит

 пенсионного  фонда 91, 7 триллиона... Фактически, нам

 все  равно  эти  деньги надо будет искать!.. Что ж мы

 делаем?!..   И   в  постановлении,  которое,  Николай

 Янович,  вы  предложили,  вы  сказалаи,  что  в  этом

 постановлении  мы  не  вмешиваемся в дела пенсионного

 фонда,  а  здесь  мы  влекзли  в  статью  пенсионного

 фонда...  Поэтому  пенсионный фонд: просто написать -

 выдатки пенсионного фонда.

      Поэтому,   пенсионный   фонд,  просто  написать:

 "видатки пенсійного фонду 730 трильйонів". И все.

 

      ГОЛОВА. Микола Янович.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ну,  пусть Правительство ответит

 сначала.

 

      ГЕРМАНЧУК  П. К. Я отвечу на этот вопрос. Дело в

 том,  что по настоянию депутатов было выделено 120...

 Да,   пенсионного   фонда.   Ну,  почему?  А  другого

 источника  нет,  это  расходы  пенсионного фонда. Они

 включены  в  Государственный бюджет, это одна и та же

 казна.  Я  не  понимаю,  какая  может  быть... Да, не

 вмешиваемся мы в дефицит пенсионного фонда!

 

      АЗАРОВ  М. Я. Ну, с точки зрения, вообще говоря,

 бюджетных  правил  смета  расходов  пенсионного фонда

 должна    утверждаться   одночасно   с   утверждением

 Государственного  бюджета.  Но у нас пенсионный фонд,

 как и многие другие фонды, входящие в состав бюджета,

 автономны. Я думаю, дойдет очередь и до них. Да.

      Но  если  говорить по сути, то все запровадження

 межи  малозабезпеченности до того предела, который мы

 будем   устанавливать,  будет  осуществляться  засчет

 средств  пенсионного  фонда.  И  недостаток  средств,

 поскольку  фонд  находится  в  составе бюджета, будет

 компенсироваться из средств Государственного бюджета.

 В этом смысл.

      Я  готов  сейчас  согласиться,  я  не знаю, чего

 министр  финансов  упирается, давайте мы выбросим эти

 120  триллионов  и  выбросим  эту  ссылку,  но  тогда

 никакой  межи  малозабезпеченности для пенсионеров не

 будет.

 

      ГЕРМАНЧУК  П.  К.  Олександре  Олександровичу, я

 підтримую  Миколу  Яновича, тільки принцип тут зовсім

 не  в  тому.  Все  одно  в пенсійному фонді ця стаття

 буде,  вона фінансується за рахунок бюджету. Хай буде

 так.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Конечно. Поэтому давайте не... Вы

 лучше разберитесь, а потом, так сказать, предлагайте.

 

      ГОЛОВА.   Я   прошу.   Юрій   Григорович,   Юрій

 Олексійович,  я  вам  дав слово по вашій поправці, ви

 ведете  аргументацію по зовсім іншій поправці. Ну, ви

 ж  читайте, що там запропоновано! Ви тут говорите про

 компенсацію   видатків  на  погашення  заборгованості

 перед  громадянами,  які  мають  свої  вклади. А ви б

 звели  до  пенсійного  фонду. Дійде до тієї поправки,

 будете  вносить  пропозицію. Ну, так же можна! Я тоді

 починаю  метатися  по  всіх  документах,  де  ж  воно

 записано,  а  тим  часом  ви  з'ясували  відносини  і

 бачете,  що можна так чи інакше. Ну, так же не можна,

 є ж процедура в кінці кінців.

      Почекайте,   ну,   вона   ж  виписана,  я  ж  її

 дотримуюсь.   Сядьте,   Юрій  Олексійович,  почекайте

 трошки, почекайте, візьмете слово ще.

      Микола   Янович,  я  прошу,  хвилиночку,  Микола

 Янович,  у  законі  в  цій  4  статті  на  сторінці 9

 передбачено    "утримання    органів    законодавчої,

 виконавчої  та  судової  влади". Виконавчої влади -27

 трильйонів,  з  них  і розписано, тобто, немає баланс

 десь,  пропало  десь приблизно 6 трильйонів. Що це за

 гроші? Прикиньте.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ну, я не думаю, что там что-либо

 пропало,  скорее  всего  тот,  кто  подсчитал  сейчас

 быстренько, он скорее всего ошибся.

 

      ГОЛОВА. Тому я пропоную, оскільки ми не змінюємо

 статті на Кабінет Міністрів, на утримання Президента,

 судової   влади,   Верховного   Суду   і  прокуратури

 залишаються  ті ж статті, що тут передбачено. Тому, і

 залишаються   ще..........   у   запасі  приблизно  6

 трильйонів.  Записуєм  не  27, а 26 і вирішим питання

 про той баланс по статті, яку ми проголосували.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Та никакого баланса, никакого там

 излишка нет, Александр Александрович.

 

      ГОЛОВА.  А деж воно поясніть.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ну,  нет, может сейчас что-то не

 учтено, что-то не учтено и не записано, ведь закон не

 выпиісывает  все абсолютно, для этого есть додаток, а

 в законе указывается только основные напрямки витрат.

 Это нельзя таким счетом считать.

 

      ГОЛОВА.  Юхимчук

 

      __________.    Надо    внимательно   посмотреть

 додаток,  сравнить  все  эти  расходы, такого быть не

 может, чтобы 6 триллионов.

 

      ЮХИМЧУК.

      Дякую, Олександре Олександровичу. Микола Янович,

 мова  йде  про те, що ось тут на утримання виконавчої

 влади  Кабінет  Міністрів,  Адміністрація  Президента

 закладається 1737 -1888 і 25 трильйонів мабуть на

 тому треба було мабуть і закласти, тому що нам не сама

 математика   тут  не  зовсім  ясна.  Раз  27  на  всю

 виконавчу   владу,  то,  будь  ласка,  потрібно  було

 розшифрувать,   куди  ж  пішло  решта  25  трильйонів

 карбованців.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      АЗАРОВ.   Ну,   я   хотел   бы,   значит,  дать,

 предоставить      слово      замминистру     финансов

 Буковинскому  -он ведет эти вопросы, он детально, так

 сказать,  ответит...  Я  сейчас  не  могу  просто так

 быстро сообразить...

 

      ІЗ   ЗАЛУ.  Ну,  нам  треба  голосувать,  Микола

 Янович? Нам треба голосувать?

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      АЗАРОВ.  Ну,  Вы понимаете, что, ну, вот так это

 экспромтом  задай любой вопрос ...

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГЕРМАНЧУК. Николай Янович, я поясню, щоб не було

 непорозумінь  чому  тут...  Тому що тут тільки, ту не

 враховані всі міністерства, які є в пріложеніі... Тут

 дуже багато ще різніх органів, які включені і не може

 тут  бути  баланса.  Якщо  їх  сюди додати, тоді буде

 баланс...

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.   Добре.   Нам,  перед  тим,  як  будуть

 розглядатись   ті   попправки,   котрі   вносили  теж

 депутати,  які......  ще  не попали, треба цей баланс

 все-таки  вирішити.

      Я  називаю  ще одну статтю -скорочення видатків.

 Будьте   цуважні,   депутати.  Я  прошу  уваги.  Ніно

 Іванівна,  Ніно  Іванівна, попросіть судів своїх, щоб

 Ви не перегукувалися так, будь ласка. Я прошу.

 

      АЗАРОВ.  Да,  нет.  Никаких  тут, конечно, шести

 нет. Вот я только могу так грубо прикинуть "виконавча

 влада - 27...

 

      ГОЛОВА.  Та  вже  по  ній  пояснення дав Міністр

 фінансів.  Це  утримання міністерств, відомств то, що

 воно не розпписано.........

 

      АЗАРОВ...  Да, ну, я вот сейчас...... посмотрел,

 там расписывается......

 

      ГОЛОВА.  Одну секунду... Але є ось..... яка може

 елементарно вирішувати ці проблеми.

      Погляньте... У додатку передбачено 1 трильйон на

 утримання  об'єктів  соціальної  сфери при здійсненні

 пілотних   проектів  переформування  Агропромислового

 комплексу  Донецької  області...  Я  що маю на увазі?

 Реформування   земельних   відносин  Агропромислового

 комплексу   визначено  Земельним  кодексом  із  цілою

 системою  законів  і  не  потребує пілотних проектів.

 Тому,  я просив би це фінансування знайти за раххунок

 місцевого бюджету, а тим чином забещзпечити баланс по

 тій  статті,  яку  ми  передбачили під час збільшення

 видатків.

      Це додатки, 17 сторінка, будь ласка, подивіться.

      Я  прошу  підтримати  це голосуванням, ставлю на

 голосування  цю  пропозицію,  і буде повний баланс по

 статті.

      За -

      Хтось забувся проголосувать. Я прошу вас, ще раз

 ставлю  на  голосування  на  пропозицію  депутатів. У

 місцевому  бюджеті  в  Донецькій  області  на пілотні

 проекти  знайдуться  гроші  на  цю  справу.  Я  прошу

 підтримати,  у  державному бюджеті витрачати гроші на

 це  коштів  немає  потреби. Прошу  підтримати.

      За-

      Дякую.

      Баланс  є  по  4  статті.  Будь ласка, Моісеєнко

 вносив  пропозицію,  вона не врахована, я поставлю на

 голосування. Прошу.

      За  -

      Я не ставив нічого на голосування, я не знаю, що

 голосується. Зніміть голосування. Я нічого не ставив,

 я дав слово Моісеєнко. будь ласка, говоріть.

 

      МОІСЕЄНКО

      Спасибо,  Александр Александрович. Я просто хочу

 сказать,  чтобы  меня  поняли  мои  коллеги, почему я

 сегодня  такой  насточивый.  Дело  в  том, что вы все

 помните  мое предложение о прекращении финансирования

 Президента.  Вы  все  помните, что оно обсуждалось не

 только   в  зале,  но  и  за  межами  зала.  И  вдруг

 оказывается,  что  в  таблице на первое чтение оно не

 попадает.  Потом мне, стоя на трибуне, Николай Янович

 обещает,  когда  я  здесь  задаю  ему вопрос, что да,

 Владимир  Николаевич,  оно  будет  рассмотрено.  И  в

 результате на второе чтение опять ничего нет. Поэтому

 я  убедительно  прошу  коллег понять меня правильно и

 отнестись  правильно, обкективно к предложению о том,

 чтобы  снять финансирование с Президента Украины либо

 ограничить  его  в  разумных пределах, в связи с тем,

 что  у  нас,  наверное,  сегодня самый дорогой в мире

 Президент,  у которого колосальная охрана, у которого

 самолеты,  у  которого  представительства и много еще

 чего  у  нас  тут появилось. И вы знаете, что сегодня

 это  все  привело  к  тому, что уже даже он по своему

 содержанию  превысил  Кабинет Министров (а это вообще

 удивительно).

      И  чтобы  отрегулировать  сразу  баланс  в  этой

 статье,  я бы предложил поименно проголосовать за то,

 чтобы  с  Президента  финасирование снять, а Кабинету

 Министров   вот  эти  вот  1, 81  тысячную  триллиона

 добавить.  И  мы  сразу отрегулируем и исполнительную

 власть.  Думаю,  Правительство получит дополнительные

 средства,  а  Президент  перейдет...

      ОПЛЕСКИ

 ...  на  содержание той самой пятой власти, о которой

 он  так внимательно печется, и прислал нам достаточно

 толковый толмуд по этому поводу.

      Что   касается   моего   второго  предложения  о

 прекращении сиполнительной...

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу.  Спочатку  розглядається одна

 позиція. Не можна ж всі...

 

      МОІСЕЄНКО. Хорошо. Спасибо. Я прошу поставить на

 поименное голосование.

 

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилиночку,  одну  хвилиночку. Що

 Уряд скаже?

 

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      МАРЧУК.  Олександр  Олександрович,  в  будь-якій

 державі   передбачається   асигнування  на  утримання

 всього  того,  що забезпечує діяльність Президента. Я

 думаю,   що   тут   питання   просто   не  може  бути

 поставленим.  Справа  там  в  розмірах  -це  вже може

 комісія дивитися: там багато чи мало.

      ШУМ У  ЗАЛІ

      Микола Янович, я можу ставить на голосування.

 

      АЗАРОВ   М.   Я.   Александр  Александрович,  ну

 можна...

      ШУМ У  ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.  Ну  справа  в тому... Шановні колеги, я

 поставлю   вашу   пропозицію   на   голосування,   бо

 процедурно  ви маєте право наполягати на тому. Я наю,

 що ви вносили цю пропозицію під час першого читання.

      Але  це певною мірою вже втручання в Конституцію

 саму і в конституційні норми.

      ШУМ У  ЗАЛІ

      Ну  що?  На  громадських  засадах  щоб  працював

 Президент чи  як?

      ШУМ У  ЗАЛІ

      Ну,  будь  ласка,  я  ставлю  на  голосування цю

 процедуру.

      ШУМ У  ЗАЛІ

      Будь ласка.

 

      "За" -

 

      Не вистачило?

      Не можна. Треба закінчувати роботу.

 

      АЗАРОВ   М.   Я.  Не,  не,  не.  4  статью  надо

 проголосовать.

 

      ГОЛОВА. Я прошу.

      Шановні  колеги!  В мене є пропозиція, щоб ми не

 продовжили на 27 хвилин ще наше засідання і закінчити

 сьогодні  це питання.

 

      АЗАРОВ   М.   Я.   Александр  Александрович,  мы

 нарушили Регламент, когда поставили первым вопрос, не

 относящийся   к бюджету.

 

      ГОЛОВА. Який?

 

      АЗАРОВ   М.   Я.   А   вот   потому  что,  когда

 представляется  бюджет,  обкявляется перерыв и первым

 вопросом  выносится  бюджет.

      Мы нарушили его. Мы сегодня 2 часа отвлеклись на

 важный  волпрос  безусловно,  вот, поэтому давайте мы

 пройдем  основные  статьи.

      ШУМ У  ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.   Значить,   я  прошу  уваги.  Спокійно.

 Спокійно.   4   стаття  збалансована  вже.  В  цілому

 ставиться на голосування.  В  цілому.

      ШУМ У  ЗАЛІ

 

      "За" -

      Рішення прийнято.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ну, почекайте.

      Стаття 5.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Статья  5  практически повторяет

 статью 4. Только детализирует ее.

 

      ГОЛОВА.   Вона   вся   зведена  до  бюджету,  до

 додатків,  не  потребує  голосування, уточнень тут не

 було, змін не було.

      Стаття 6.

 

      АЗАРОВ М.Я. То же самое.

 

      ГОЛОВА.  Що  п'ята?  До  п'ятої поправок немає в

 порівняльній таблиці.

      Поживанов,  будь ласка.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Ни по пятой, ни по шестой никаких

 поправок не  было.

 

 

      ГОЛОВА. Поживанов, я просив, говоріть, чого ж ви

 мовчите? Руку підняли!

 

     ПОЖИВАНОВ М.О.

 

      Извините, я не видел, что зажглась.

      Я  вносил  в  шестую статью следующеую поправку:

 "Установить , что ........ расходы бюджета...

 

      ГОЛОВА. Виключіть мікрофон. Я п'яту статтю зараз

 питаю.

 

      АЗАРОВ М.Я. По пятой никаких поправок не...

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, Климпуш.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Та , є поправки, в тому-то і справа.

 

      КЛИМПУШ О.Д.

 

      Шановні колеги, я хотів би привернути вашу увагу

 до тої обставини, що саме в п'ятій статті, яку ми так

 хочемо  швидко  проскочити,  закладена та міна, яка в

 невеличкій, ті невеличкі деталі, які перетворюють наш

 бюджет  у  велику  несправедливість.  Через розподіл,

 який закладений в додатку, через розподіл. Там є дуже

 багато питань, які вимагають окремого розгляду.

      По п'ятій статті. В межах виділених коштів треба

 ще  раз  повернутися.  Наприклад, я показую вам такий

 приклад.  На  сторінці  6  додатку  є розшифровка про

 видатки  стосовно  охорони  здоров'я.  І  от  охорони

 здоров'я,    520   мільярдів   пропонується   виділить

 Державній акціонерній компанії "Укррічфлот" По-перше,

 немає такої державної акціонерної компанії, по-друге,

 там  є..........  не можна розподіляти, ми не повинні

 Верховною Радою розприділяти цього. Треба виділити на

 відомчу  медицину,  Міністерство  транспорту,  там  є

 об'єднання  авіаліній, там є Укрзалізниця, і це треба

 виділяти   однією   сумою,   разом.   І  Міністерство

 транспорту  повинно відповідати -воно знає і виділить

 туди,   куди   треба   виділити   кошти.  Це  питання

 спеціально   розглядалося   на   нашій   комісії,   є

 відповідне  рішення,  щоби  наполягати  на  тому, щоб

 кошти були виділені Міністерству транспорту.

      Зокрема,  я  хотів  би  звернути  увагу:  і інші

 статті,  де  сьогодні  нас,  Верховну Раду втягують у

 розподіл.   Шляхи  такого  розподілу  ми  не  повинні

 чинити -ми повинні зробити інакше. Я... іще є там, на

 17-й сторінці...

 

      ГОЛОВА. Я прошу вас, Орест Дмитрович, ви з цього

 б  розпочали: сіменадцята сторінка, поправки такі-то,

 ми таке-то й те зробили...

 

      КЛДИМПУШ О.  Д. Я сказав: по 6-й сторінці... А

 на  17-й  сторінці  там  є така обставина, є розподіл

 такий:  на............. Хто знає, що таке НАМДІТ? Хто

 знає  в  залі?  Я  думаю,  що  не  більше,  як  10-15

 депутатів   знають...   А   НАМДІТу   виділяється   7

 мільйонів...

 

      ГЕРМАНЧУК   П.   К.  Олександре  Олександровичу,

 давайте я поясню, що... для Ореста Дмитровича...

 

      КЛИМПУШ О.Д. Ні, ні, почекайте!

 

      ГЕРМАНЧУК  П.  К....  бо він був міністром, і не

 знає...

 

      ГОЛОВА.  Орест  Дмитрович,  ви  говорите  вже  3

 звилини - в одну хвилину треба вкладаться...

 

      КЛИМПУШ  О. Д. Я закінчую! Я знаю... Я хочу

 скзаати,  що  там  розподіл...  Треба  повернутися  і

 уважно   розглянути  розподіл  в  межах  затвердженої

 статті. Пропоную утриматися.

      Дякую.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      АЗАРОВ  М. Я. Уважаеымй Александр Александрович,

 уважаемые народные депутаты...

 

      ГОЛОВА. Одну секундочку! ОДну секундочку, Микола

 Янович...

 

      ГЕРМАНЧУК  П. К. Микола Янович, я поясню! Діло в

 тім,  що  цю  статтю  ми... В принципі, це приложеніє

 було запропоновано вами...

 

      АЗАРОВ М.Я. Конечно...

 

      ГЕРМАНЧУК   П.   К....  але  у  цій...  у  цьому

 розподілі  те, що написано, як воно розподілено... Та

 воно розподілено на підставі тих коштів, які ми вже з

 вами   тільки  що  затвердили  статею  4.  А  то  вже

 міністерства...  Дали  їм  право деталізувати, щоб ви

 бачили, куди ж міністерства направляють кошти!..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.   Миколо Яновичу...

 

      АЗАРОВ   М.   Я.   Значит,   уважаемые  народные

 депутаты,...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА. Я прошу, Григорій Іванович, не гукайте з

 місця!..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я прошу, не кричіть з місця!

 

       АЗАРОВ М.Я. ... этот додаток впервые появился

 вы  ж  послушайте  сначала,  Григорий  Ивановыч, этот

 додаток  впервые появился при бюджете 96 года, как вы

 знаете,  такого  додатка  не было при бюджете 94 и 95

 годов. Почему он появился? Потому что мы попросили от

 Правительства расписать видатки в разрезе министерств

 и   ведомств.  И  если  уважаемый  Арест  Дмитриевич,

 который  несколько раз обращался по поводу этого, как

 поликлиники    Укрречфлота.    Да,    пришлось    нам

 позаниматься  по его запросу, есть такая поликлиника,

 которая  находится  в этом Речфлоте. Ну и что, почему

 ее  передавать на содержание министерства транспорта?

 Почему ее передавать в Минздрав? Мы, к стати сказать,

 сначала  вот  так  пошли  на  поводу у этой комисии и

 посчитали,  что  надо в Минздрав передать. А Минздрав

 говорит:  зачем?  Половина средств на содержание этой

 поликлиники  расходуется  за  счет  самого  Речфлота,

 половина   средств   -из   державного   бюджета.  Так

 тож........ этой поликлинике.

      И, уважаемые народные депутаты, неужели мы будем

 с   вами   до   каждой   поликлиники   доходить   при

 рассмотрении этой сессии. Мы этот додаток потребовали

 от   Правительства  тлько  для  одного,  чтобы  иметь

 возможность потом осуществлять контроль. Вот и все. А

 если  мы до каждой поликлиники, до каждого техникума,

 школы,   интерната   будем   доходить,  тогда  у  нас

 бюджета... Будем доходить в процессе контроля, да.

 

      ГОЛОВА.  Я прошу вас, шановний депутат.

 

      АЗАРОВ. І тоже самое касается Национального

 Агентства дослиджень

 

      ГОЛОВА.  Мыкола Янович

 

      АЗАРОВ. Я знаю, сейчас, еще одну минуточку. Тоже

 нас   бюджетную  комиссию  втянул,  одна  комиссия  з

 ппытань  экологии  говорит,  что надо это передать на

 Агентстов  дослиджень,  другая Комиссия по транспорту

 говорит  -надо  передать  его  в  Минтранс,  тогда мы

 приняли   решение.   так   пусть   Кабинет  министров

 вызначается куда надо передавать эти средства, ну, не

 Бюджетной  же  комиссии  нет? Если с учетом того, что

 комиссия   одна   говорит  одно,  другая  комиссия  -

 противоположное,  Комиссия  по науке, кстати сказать,

 по этому агентству дает что-то среднее.

      Так  пусть  Кабинет  Министров  вызначится каким

 образом  все-таки финансировать.....

 

      ГОЛОВА.  Микола Янович, я прошу... з місця... Ще

 раз  прошу:  не кричіть з місця... Щоб не примушувати

 виступаючого  на  трибуні  теж  кричати... Він нервує

 зараз,  тому  що  він в матеріалі набагато краще, ніж

 всі   тут   присутні.   і  тому  йому  здаються  речі

 очевидними,  і  він  обурюється  з того, що ми інколи

 речі  зрозумілі  повністю  намагаємося  заперечувати.

 Тому   вчитайтеся   в  статтю  56  за  що  ми  можемо

 проголосувати?    "Установити    розподіл    видатків

 Державного  бюджету в розрізі міністерств і відомств,

 а  також  граничні асигнування на оплату праці згідно

 додатку номер один.

      Тут  враховані пропозиції міністерств, відомств,

 розглянуті  Кабінетом  Міністрів, і чого ж ми повинні

 розписувати  куди  воно що утримується, як це Кабінет

 уже вирішив?

 

      МАРЧУК.  Олександр  Олександрович, 500 позицій в

 цьому.. Ну, що ми.....

 

      ГОЛОВА.  Ну,  я  прошу.... Борис Дмитрович, а Ви

 від своєї комісії візміть під контроль ту статтю, яка

 стосується Вашої комісії.

      Ще    секунду...............,    я   ставлю   на

 голосування.

 

      КЛИМПУШ.  Шановні  народні деппутати, я пропоную

 як  раз розподілити між міністерствами і відгомствами

 і  не  спускатися  до  окремих  полікліник, як сказав

 Микола   Янович,   тому  пропоную  виключити  "окремі

 полікліники" і залишити "міністерства", прошу вас.

 

       ГОЛОВА.   Пропозиція   Климпуша   ставиться  на

 голосування.

      За -

      Не  підтримана.

      Микола  Антонович, Будь ласка, Тому Олексієв, до

 5Статті  поправка  в  нього є, голосувалась в першому

 читанні,  будь ласка.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

       Ну, почекайте срошки, ну, він же говорить, хіба

 ж  він  має  менше  права, ніж   у  вас?

      Ну,  дивіться,  депутат, який вносив пропозицію,

 яка голосувалась, говорить, а ви кричите, не чуть, що

 він  говорчть,  і  ви  не  чуєте. А вам же голосувать

 треба  зараз.

      Будь ласка.

 

      ОЛЕКСЄЄВ.   20  секунд  моїх  пройшло.

       Олександр  Олександрович,  до 5 Статті я вносив

 поправку  на  перше  читання.  То  вона  складалась з

 рпопозиції,  що  мені  не зрозуміло, як це при такому

 дефіциті  бюджету безліч громадських організацій, які

 Бог  знає  звідки  взялись, фінансуються з Державного

 бюджету?  Як це можна так рабоити? Звичайно, культуру

 треба підтримувати, але я вважаю, що як письменників,

 то   треба   ці  гроші  спрямувати  на  реконструкцію

 Жидачівського  комбінату,  аби були гроші на папер, і

 здешевити   книжки,  і  хай  читач  сам  вибирає,  що

 купувати,  а не  чиновники  розподіляють.

      Далі   от   є,  наприклад,  "Просвіта".  А  чому

 "Просвіта",  а  не  "Прометей"?  Я  вважаю,  що  якщо

 пускати  на  українську культуру, то дійсно, щоб воно

 йшло  на  культуру,  а  не  на  розвиток  там якихось

 політичних   організацій,   які  паразитують  на  тій

 культурі.

      тому   я   пропоную   вилучити   всі  громадські

 організації,    крім    дитячих,    інвалідських    і

 ветеранських  і  спрямувати  їх  дійсно  на  розвиток

 культури,   наприклад,   на  видавництво  українських

 словників.

      Прошу поставити мою поправку на голосування.

 

      АЗАРОВ.     Уважаемый     Александр Александрович,

 уважаемые ...

 

       ГОЛОВА.  Микола Янович, одну секундочку, Микола

 Янович,  я  йду  за  процедурою  строго.  Це  питання

 голосувалось,  ваша  рпопозиція  голосувалась під час

 першого читання і сесією прийнята в тій редакції, яка

 прийшла  в друге читання. Тому переголосовувать, я не

 маю права просто ставить на голосування. Хоч я з вами

 повністю  згоден,  крім  тих моментів, які стосуються

 спілок творчих, треба їх підтримувати. Бо як ми їх не

 підтримаємо, то вони  впадуть  зовсім.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Але  проголосовано це було під час ...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Я  не можу всіх чуть разом. Я не чую, я бачу, що

 кричите, а що, не можу збагнути.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Александр  Александрович, я хочу

 внести компромиссное предложение.

 

      ГОЛОВА. Микола Янович, говоріть.

 

      АЗАРОВ    М.   Я.   Компромиссное   предложение.

 Павел  Сергеевич,  ну  ты  член  Бюджетной  комиссии,

 сидел, когда этот вопрос 10 раз рассматривался.

      Значит,  уважаемые  члены..., уважаемые народные

 депутаты,  учитывая то, что вопрос достаточно сложен.

 После  того,  как  мы вот здесь на первом чтении, так

 сказать, не проголосовали, но огласили на всю страну,

 что  мы  будем  припинять  финансування  вот этих вот

 спилок  и  так далее и так далее, я без преувеличения

 скажу,   что   абсолютно   все   худоэественные  наши

 организации,  общества  обратились  к нам с просибой,

 вот  в  это  трудное  время  все-таки  их поддержать.

 Поэтому  я  бы  просил  протокольное  поручение  дать

 Кабинету  Министров:  рассмотреть возможность, вернее

 рассмотреть     дацильность     финансування     всех

 общественных  организаций,  спилок  и  так далее  и к

 очередной  корректировке  бюджета по итогам полугодія

 дать свои пропозиции.

      Я еще раз напоминаю.

     

      ГОЛОВА.   Є   пропозиція,  Микола  Янович,  вона

 голосувалася  в  комплексі,  але  тепер вилучається з

 цього  комплексу  одна  пропозиція,  і  напополягають

 депутати  на  тому.  Що нехай... Одну секунду. Творчі

 спілки,  все  те,  що  потребує  державної підтримку,

 нехай  залишається,  а  громадські  організації нехай

 будуть громадськими і працюють на своїх засадах.

      Тому  я  повинен  поставити  на  голосування  цю

 пропозицію:    про   вилучення   з   цього   переліку

 громадських організацій.

 

      "За"-

     

      Не вистачило голосів.

      Будь  ласка,  поправки ще. У Григорія Івановича,

 будь ласка.

     

      НАЙДА  Г.  І.  396  округ,  фракция коммунистов,

 Найда.

      Я  хотел бы обратить внимание и продолжить мысль

 Орест Дмитриевича   по надмиту.

      Что такое сегодня -содержание навигационного...

      Оно у нас было в прошлом году в бюджете? Нет, не

 было.  По  Кодексу торгового мореплавиния справляется

 маячный  и  канальный  сборы  как  доходная  часть. И

 расходная    часть   -за   счет   этого   практически

 содержалась всегда. Всегда.

      Поэтому,  если  этот надмит в составе 30 человек

 на  сегодняшний  день  берется  за  это дело, не имея

 сегодня  организационной структуры заниматься маяками

 и  буями, то кто будет отвечать за безопасность тогда

 на этих каналах, на реках, на морях при входе в порт?

      Поэтому Кабинет Министров до конца не проработал

 этот  вопрос.  Он,  ясно, что неглубоко проработал и,

 чтобы   не  разрушить  существующую  пока  структуру,

 давайте как-то запишем: исключим это дело или поручим

 проработать  ее.

      Ведь  это  сегодня просто огульное решение: 3, 3

 триллиона выбросить бог знает куда и неизвестно кому.

      Я  не  возражаю. Может быть неверно там работает

 министерство (...........)  транспорта.

      Но  так  же  нельзя  просто  решать эти вопросы,

 отдать  людям, которые пока не занимались. некому там

 заниматься!  И мы  3,3 триллиона  выбрасываем.

     

      ГОЛОВА. Я прошу.

     

      НАЙДА   Г.  І.  Я  прошу  депутатов:  пожалуйста

 проголосуйте.   если   мы   согласимся,   мы  сделаем

 большущую ошибку.

     

      ГОЛОВА. Микола  Янович,  будь ласка.

     

      АЗАРОВ  М.  Я.  Уважаемый  Григорий  Иванович, в

 маяках  и в буях в этом зале, ну от силы, разбирается

 2-3  человека.  Значит,  буквально  вчера  у меня был

 министр транспорта, заместитель министра транспорта и

 ряд  руководителей Министерства транспорта. Мы прошли

 по  всем  вот  этим  позициям.  Я  особо  обратил его

 внимание  на  эту  позицию,  показал ему письмо вице-

 премьера Кинаха по этому вопросу. Получилось так, что

 в   правительстве   нет   единой  точки  зрения,  это

 действительно,  так. Таким образом, я сказал министру

 транспорта:  давайте  письмо  за  подписью  Премьера,

 пусть  они  соберуться и рассмотрят этот вопрос, чтоб

 не было так: вице-премьер -одну точку зрения, министр

 транспорта -другую точку зрения. В конце-концов, есть

 предложение   даже   ротокольно   поручить   Кабинету

 Министров решить этот конкретно вопрос.

     

      МАРЧУК.  Я  могу  высказать  свою  сразу  точку

 зрения.  Дело в том, что к нам уже сейчас из-за того,

 что  вот  маячная и все другие службы, обеспечивающие

 безопасность  мореплавания,  уже  только из-за этого,

 что  эта  служба  очень серьезно ослаблена, некоторые

 судоходные   компании   уже   не  работают  на  наших

 направлениях.  Поэтому, я лично поддерживаю вот то, о

 чем  говориться.  Потому  что это не на содержание 30

 человек,   а   на   организацию   важнейшего  вопроса

 безопасности мореплавания.

     

      ГОЛОВА.  Судоходства  тоже. Тому є пропозиція. Є

 пропозиція  така. Те, що ви запропонували у постанову

 як доручення Кабінету Міністрів розписати асигнування

 на утримання служби судоплавства, так чи ні?

      Голосуємо  пропозицію  Найди  у цьому контексті.

 Одну  хвилиночку,  і  пропозицію  Алексеєва  про  про

 дорученя  Кабінету  Міністрів  розглянути питання про

 доцільність   фінансування   з   бюджету  громадських

 організацій. Хай вони розглянуть самі.

      Ставим на голосування обидві ці пропозиції. Дві,

 дві позиції. Голосуйте, скоріше буде.

     

      "за"

     

      Прийнята      постанова.     Це     пункт     до

 постанови  майбутній,  майте на увазі, це не норма до

 бюджету.

      До п'ятої у вас була пропозиція?

      ШУМ У ЗАЛІ

      Бобриньов,  будь ласка. Увага!

     

      БОРИНЬОВ О.В.

     

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 депутаты,   выделенные   деньги  -15  триллионов  -на

 строительство    жилья   Министерства   обороны   для

 офицеров, которые действующие. И вдруг появляется.. 7

 Мы  утвердили  в первом чтении. Вдруг появляется, что

 из  них  нужно  еще  2  триллиона  отдать на офицеров

 запаса. А, вы помните, прошлый раз проголосовали 1, 9

 направить  туда,  когда я говорил по области, я боюсь

 называть.  Я  в тот раз назвал, и у нас в Севастополе

 уже  срезали  деньги за это. Я уже боюсь их называть,

 потому что так делается. Это один момент.

 Поэтому  я предлагаю, что все-таки 15 должны пойти на

 офицеров,  которые  действующие,  а 2 триллиона найти

 Кабинету  Министров  для  офицеров  запаса.  И второй

 момент. В прошлом, когда мы голосовали

     

      ГОЛОВА.   Одну   хвилину,   давайте   цю  спершу

 розглянемо. Микола Янович, що там?

     

      АЗАРОВ.  Ну, дело вот о чем, что речь идет о тех

 офицерах,   которые  уволены  в  запас  Министерством

 обороны,   стоят   на   квартирном   учете   мисцевых

 администраций  и  точно так же мыкаются без жилья. Их

 проблемы  абсолютно  никак  не  решаются,  поэтому  2

 триллиона   было  запропоновано  среди  тех  выделить

 целевым  назначением  ну  хоть  какое-то решение этой

 проблемы.

      Поэтому я прошу не голосовать порпавку ..........

     

      ГОЛОВА.    Одну    хвилиночку,   одну   хвилину,

 голосуються  ті  норми,  які  були  передбачені,  які

 голосувалися   до   першого  читання  і  вносилися  в

 передбаченому регламентом порядку.

      Стаття  5  ставиться  на голосування. Стаття 5 в

 цілому ставиться на голосування.

     

      За -

     

      Щось  не  зрозумів  хтось?  Ще  раз  ствавлю  на

 голосування. 5 стаття, 5 стаття.

     

      ГЕРМАНЧУК.   Олександре   Олександровичу,  я  ще

 поясню

     

      ГОЛОВА.  Не треба, не можна пояснювать, коли йде

 голосування

     

      За -

     

      Будь ласка, Гераманчук.

     

      ГЕРМАНЧУК.  Дам пояснення, а то.... розуміння по

 цій  статті. Чому? Тому що..... Я не... дам пояснення

 тут...  розуміння по цій статті. Чому? Тому, що у нас

 сьогодні   по   законодавству  розпорядником  кредиту

 і.....  коштору  являється  кожний міністр, кожний...

 руководітель   своєї   установи.   тому   те,  що  ми

 зробили,  -це  дійсно  велика робота для того, щоб ви

 хоч   знали,   як   міністерства   розглядають  і  як

 витрачають   свої   кошти.  У  нас  є  вами  прийнята

 контрольно-ревізійна  служба,  є  закон, який повинен

 забезпечити   контрольно-ревізійна   служба  двічі...

 вірніше,   раз   у   2   роки  робити  повну  ревізію

 використання   бюджетних   коштів.   Якщо  ви  когось

 захочете  перевірити  з  цього  списку і вважаєте, що

 вони  неефективно  витрачають  кошти, ваше право дати

 команду  контрольно-ревізійній  службі, і вона тут же

 подивиться всі ці моменти. Тим більше, що чисельність

 їй  це  вже  сьогодні  дозволяє. Так що я не бачу тут

 нічого  -це  кошти  розпорядників  кредитів,  які є в

 бюджеті вже у нас.

     

      ГОЛОВА.  Ну,  то  я  тоді прошу, якщо це так, то

 проголосуйте, підтримайте...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Будь   ласка,   голосуйте  -це  мені,  це  Петру

 Володимировичу  зауваження... А де члени Президії, ло

 речі, знов?!..

     

      "За" -

     

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я  прошу,  сядьте, я хочу не те запропонувати -я

 хочу  запропонувати питання про зміну складу, або про

 ротацію членів Президії після розгляду цього питання.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Тому,  що  так  не можна: тут, у залі нема, і не

 сидять у залі на своєму місці!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Але перед цим проголосуйте п'яту статтю. Я прошу

 підтримати.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я сказав: після розгляду бюджету!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Зніміть, будь ласка,  з голосування.

      Пропозиція   Бобриньова   не   голосувалася?  не

 голосувалася  пропозиція?  Мова  йшла  про те, щоб не

 знімати  2  трильйони на будівництва житла військовим

 офіцерам.  А  дальше  будемо  з'ясовувати ситуацію. Я

 прошу...   стояла   пропозиція,   включена,   ви   ще

 голосували  під  час  1-го  ро-згляду.  Я  ставлю  на

 голосування цю пропозицію, одну хвилинку...

      ШУМ У ЗАЛІ

     

      "За" -

     

      Гетьману дайте  слово...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Гетьман слово взяв... Він вносив  зміни...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Та,  послухайте, що  він говоре...

     

      ГЕТЬМАН.

     

      Я  просив би підтримати, друзі, тому що, якщо ми

 не   підтримаєм,   так   ми   можемо  зірвати  просто

 голосування до   цієї...........

     

      ГОЛОВА. Що підтримаєте?

     

      ГЕТЬМАН. Статтю, яку... 5-у статтю вцілому...

      ШУМ У ЗАЛІ

     

      ГЕРМАНЧУК. Олександр Олександрович, можна щоб

 мені останнє слово? Може, я щось ...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Значить...  да.  чому кажу? Для мене ця стаття в

 1000  раз  краще,  щоб ви її перекреслили, взагалі не

 було.  Ця  стаття дає видатки і бачення їх по кожному

 міністерству, крім того, дає якесь певне уявлення про

 оплату  праці і ліміт по цій статті.

      Тому,  проголосуйте, щоб вона не була  і все.

      ШУМ У ЗАЛІ

     

      ГОЛОВА.   Нічого  подібного...  Симоненко,  будь

 ласка,  вносив пропозицію.

     

      СИМОНЕНКО.

     

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 народные  депутаты,  в  связи с том, что возникла эта

 проблема,  давайте,  я  не  думаю,  что она потребует

 длятельного   времени   Кабинету   Министров  принять

 решение,  м  ы  пока  следующие  будем рассматривать,

 примут решение  и тогда снимется проблема эта.

     

      ГОЛОВА..........     Вони    порадяться.    Дуже

 правильно...

     

      СИМОНЕНКО....  по  общественным, пускай они свою

  точку  зрения   выскажут.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

 

       ГОЛОВА.  Ні,  це не те....

     

      СИМОНЕНКО. Это это, это статья 5. Как раз это.

     

       ГОЛОВА.  5  стаття,  це,  одну  секундочку,  ми

 проголосували   до   Постанови  пункт,  який  доручає

 Кабінету  Міністрів,  а  зараз  голосується норма рпо

 фінасування  будівництва  житла  для  військових.

      Зрозуміло. Тому, будь ласка, ми підемо дальше, а

 Уряд  порадиться,  може  він  знайде  ці два трильони

 якось  інакше,  з  перекидкою  з  інших  статей.

      Будь ласка,  спокійно.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      6   Стаття,   прошу  уваги,  5  стаття  поки  що

 пропускається.

 

      АЗАРОВ.   Нет,   Олександр   Олександрович,  так

 нельзя, давайте мы поставим на голосование пропозыцию

 Бобриньовой,  если она будет принята, то, может быть,

 так сказать, статья 5 будет в целом рпоголосовать, но

 так  перескакивать через статьи не надо. Ну, для чего

 это  делать?

      Федор  Кузьмич сказал абсолютно правильную вещь,

 это  мы настаивали, мы, сессия настояла на том, тчобы

 выдатки  были  расписаны  и  фонд  оплаты  праци  был

 расписан, теперь мы  сами  перекрещиваем.

      ну, давайте   прекреслим!

      Поэтому Лавринев предложил, я так понимаю, его и

 Поровский   поддержвивает   и   так   далее.  Давайте

 проголосуем  предложение  ,  а потом...

     

       ГОЛОВА.   Взагалі,   якби  ми  йшли  строго  за

 рпоцедурою,  то  цю  статтю  можна  було  б зовсім не

 голосувать  взагалі,  бо  ми  її  включили до проекту

 закону,  до закону в першому читанні самостійно, Урдя

 зробив  роботу  відповідну, а тепер ми кажемо давайте

 виключимо.

     

      АЗАРОВ.  Я  предлагаю  проглосовать  предложение

 Бобринева  по исключению двух триллилонов выдатков на

 бездомных  этих  офицеров  и так  далее.

     

        ГОЛОВА.  Ясно,  тобто  є  пропозиція  повністю

 підтримати  пропозицію  Бобриньова,  і  Поровський її

 підтримує.

      Перший  випадок,  коли комуністи і республіканці

 підтримують  одну  позицію.

      Ставлю на голосування.

      15  трильйонів  зберегти,  як...

      Будь  ласа,  ваша  пропозиція  голосується, будь

 ласка,  голосуйте  активно  двома  руками.

      За -

      То я тоді не розумію, що ви хочете.

      ШУМ У ЗАЛІ

     

      АЗАРОВ   М.   Я.  Я  прошу  поставить  теперь  5

 статью...

     

      ГОЛОВА.   Я  ставлю  на  голосування  пропозицію

 Гетьмана,  він вносив теж по цій статті, голосувати 5

 статтю.

      Будь ласка.

     

      "За" -

      Дякую.

      6 стаття -це прикріплення по областях податків і

 це  паутина,  яку не можна зачіпати. Тому я просив би

 вас...   Поживанов   є  ваше  зауваження?  Даю  слово

 Поживанову.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Так  він  вносив  до  цієї  статті.  Ні,  ви  не

 вносили...

     

      ПОЖИВАНОВ

      Уважаемые   народные   депутаты!   Я  прошу  без

 изменения  вот этой таблицы, я вносил свои изменения:

 установить,   что   закрепленные   расходы   бюджетов

 городов  и  районов областного побчинения покрываются

 за  счет  закрепленных  доходов  этих  бюджетов,  а в

 случае недостаточности сумм закрепленных доходов - за

 счет  субвенций  бюджетов  высшего  ривня,  то  есть,

 областного,    которые    расчитываются   без   учета

 собственных   доходов   бюджетов  городов  и  районов

 областного  подчинения, а также доходов этих бюджетов

 от приватизации. Это одын пункт был.

      И второе.

     

      ГОЛОВА. Одну хвилинку, один пункт спочатку.

     

      ПОЖИВАНОВ. Ну потом тогда дадите слово дальше.

     

      ГОЛОВА. Петро Кузьмич.

     

      ГЕРМАНЧУК  П.  К. Значіть, стосовно закріплених

 доходів.  Діло  в тому,  що це визначено Законом "Про

 бюджетну   систему"  однозначно.   Города   обласного

 підпорядкування  мають  такі-то закріплені росходи, я

 вже пояснював.

      Ця    стаття    в    такій   редакції,   що   ви

 кажете,.............   Ви   повторяєте   Закон   "Про

 бюджетну систему".

      Інша справа, що ми сказали, що ми повинні з вами

 працювати   у   постанові,   де  зобов'язали  обласні

 адміністрації не порушувати співвідношення в видатках

 по містах обласного підпорядкування і по області. Так

 це зрозуміло буде. А так ви самі себе просто...

 дійсно  не  можна цю паутину трогать і треба 6 статтю

 голосувать так, як є. А доповнення можна в окрему або

 статтю,  або  постанову.

     

      ГОЛОВА.  Поживанову ще слово і я буду ставить на

 голосування.

      Одначе   давайте   так.  По  цьому  пункту  була

 пропозиція Поживанова, вона голосується. Будь ласка.

     

      "За" -

     

      Ще пункт який? Поживанов, будь ласка. Він вносив

 пропозиції.

     

      ПОЖИВАНОВ

      Второе,   что   вообще   не  касается  закона  о

 бюджетной  системе.  Я  прошу записать, чтобы бюджеты

 городов     и    районов,    областного    подчинения

 формировались за счет только двух общегосударственных

 налогов:  за  счет  налога  на  прибыль и подоходного

 налога  в тех суммах, которые определены этим городам

 и  районам  областями.

      Но ни в коем случае не за счет акцизного сбора и

 НДС,  на  которые я не могу, как руководитель города,

 за  счет  продажи  водки  формировать  свой бюджет. Я

 должен   отвечать  за  работу  предприятий  на  своей

 територии  и  за заработную плату трудящихся на своей

 территории.

      А     остальное     должно    быть    за    счет

 общегосударственных  идти.  Если не хватает, то тогда

 должны  быть  субвенции  обласного  или все остальные

 закрепляться.

     

      АЗАРОВ  М. Я. Ну уважаемый Михаил Александрович,

 мы  много  раз  дискутировали  на эту тему. Это норма

 абсолютно   не  этого  закона.  Это  норма  закона  о

 бюджетной системе.

     

      ГОЛОВА.   Пропозиція   Поживанова...   Хвилинку.

 Пропозиція  Поживанова  голосується.

     

      "За" -

     

      Дякую.  Я  прошу  вас  -і  Поживанова  і інших -

 своєчасно   відстоюйте   свої  пропозиції.  Тоді,  як

 Регламентом  передбачено.

      6 стаття ставиться в цілому на голосування.

     

      "За" -

      Прийнято рішення.

      Сьома стаття.

      ШУМ У ЗАЛІ

     

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ну,  седьмая  статья чрезвычайно

 простая,  она  дополняет шестую статью, устанавливает

 баланс доходов , расходов областей.

      ШУМ У ЗАЛІ

     

      ГОЛОВА.   Все   враховано   тут,   будь   ласка,

 пропозиції враховані.

      Ставлю на голсування сьому статтю.

     

      "за"

     

      Восьма стаття,  будь ласка, Микола Янович.

     

      АЗАРОВ  М. Я. Ну, восьмая статья, смысл ее точно

 такой  же,  как  и  седьмой  статьи.  Ну,  речь шла о

 субвенциях,  тут -об изкятиях, Что "нет", "нет"?! А в

 целом устанавливают баланс доходов и расходов.

     

      ГОЛОВА.  Ставлю  на  голосування  восьму статтю,

 зауваження  враховані.  Тут було два зауваження, вони

 враховані.  Будь ласка.

     

      "за"

     

      АЗАРОВ М. Я. Александр Александрович, давайте на

 завтра перенесем, пошли сложные статьи.

      ШУМ У ЗАЛІ

      

      ГОЛОВА.  Продовжимо завтра, я, хвилинку, я прошу

 вас.  Подивимось: статья 9 складана? "Затвердити суму

 коштів   у   розмірі   такому-то,   61  трильйон,  що

 передаються  з  бюджетів  областей  та Києва до фонду

 субвенцій та дотацій..."

      ШУМ У ЗАЛІ

      Це 9 стаття.

     

      АЗАРОВ  М. Я. Статья 9. "Установити, що акцизний

 збір з імпортних та подакцизних товарів зараховується

 Державним  бюджетом  України".  Но, в принципе, можно

 проголосовать.

      ШУМ У ЗАЛІ

     

      ГОЛОВА.  Щначить,  так,  одну  хвилинку. Я прошу

 уваги.  Є пропозиція така. В нас є тут статті таємні,

 оскільки  ми  працюємо у закритому режимі, зараз нема

 трансляції  на  республіку,  на...  То  є  пропозиція

 проголосувати.

      Ну, 9-ту я ж можу, так ви ж мені сказали, що 101

 не треба голосувать.

     

      АЗАРОВ.  Та, ні, я просто сказав, що люди устали

 и можно, так сказать, на "ура".

     

      ГОЛОВА.  Та хто втомився, дивіться очі світяться

 як. Ну, що?

     

      АЗАРОВ.  Ну,  хорошо, раз мы готовы работать, то

 идем дальше.

      9  статья.  Ну,  вот  же  сидят  на  первом ряду

 говорят, что устали.

     

      ГОЛОВА. Установити, що акцизний збір з імпортних

 підакцизних   товарів   зараховуються  до  державного

 бюджета. То тож все зрозуміло. Ставлю на голосування.

     

      За -

     

      За  нормативом  знімаються,  а  зараховуються до

 бюджету.

      Ну, правильно. 10 -установити, що в 96 році суми

 платежів  у  зв'язку  з перевищенням фонду споживання

 зараховуються  до бюджету Автономної Республіки Крим,

 областей міст Київа і Севастополя.

      Поправка  Анісімова  була тут, будь ласка, дайте

 Анісімову. І Буздогана, і Буздоган візьме слово.

     

      АНІСІМОВ.

      Спасибо  (168  Запорожье,  Анисимов). Ну, я хочу

 быть   последователем   до  конца  и  мы  говорили  с

 министром    финансов.   Ведь,   принимая   бюджетную

 резолюцию,  если  мы сегодня законники, мы эту статью

 из  бюджетной  резолюции  исключили.  Поэтому  мы  не

 случайно  на первом, на втором чтении мы здесь ломали

 копья,  поэтому  что  Правительство  в  лице в первую

 очередь  министра финансов перешагнул через бюджетную

 резолюцию  и  все-таки  втолкнул  эту  статью. Она не

 несет  никакой  нагрузки,  она  отнесена  к городам и

 областям - это раз.

      И  я обращаюсь сегодни и к премьерминистру, ведь

 тормозя  поднятие  и ограничивая заработную плату, мы

 тем  самым  не  даем  дополнительных  ассигнований  в

 бюджет от хозрасчетных подразделений, потому что идет

 утечка  совсем других направлениях!.. Тогда до статьи

 19,   когда  была  зафиксирована,  заработная  иногда

 выдавалвся  по  фондам через профсоюзные организации,

 статистические   отчеты   ее   не   улавливали  и  не

 считали...  Поэтому  я прошу не поддерживать статью и

 дать  нормально  работать производителю, пополняя тем

 самым   бюджет   через   подоходный  налог,  пополняя

 пенсионный фонд, Чернобыльский и т. д.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      ГОЛОВА.  Щоб зняти цю статтю... пропозиція...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      ГЕРМАНЧУК  П.  К. Нет, дело в том, что... Тут...

 ця   стаття   не  регулює  те,  що...  про  що  зараз

 розмова!..  Тоді  нам  треба знять з доходів, перщ за

 все,  цю статю, а потім вже можна говорить про неї як

 про регулюючу, співвідношення між містом і обслатю.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Да,   якщо   ви   проголосуєте  зняти  з  доходу

 місцевого  бюджету і найдете джерело для покриття цих

 витрат, ді можна голосувати про цю статтю. Але це -не

 норма  регулювання  фонду споживання, це -регулювання

 міст і областей. Взаємовідносини...

     

      ГОЛОВА.  Я прошу...

     

      ГЕРМАНЧУК П. К. Ну, почитайте уважно... Ну, будь

 ласка,..

     

      ГОЛОВА. Будте уважні! Спокійно!..

     

      ГЕРМАНЧУК П. К. Ні, так ви одне слово читаєте...

 А   дальше   ж   почитатйте:  що  виконує...  А  фонд

 споживання у нас в іншому...

     

      ГОЛОВА.  Опустіть  руки  всі!  Опустіть  руки  і

 сядьте... Терьохін.................... Будь ласкпа, я

 що  вас  прошу: складні дуже статті ідуть, і дискусія

 знов  розгорається.  Треба  дать  можливість,  щоб ще

 депутати  порадилися... Крім того... я прошу уваги!..

 аграрники   вносили   (спеціально   брали  перерву  і

 виступили  з своїми пропозиціями) відносно статей, що

 стосуються  компенсації  витрат на об'єкти соціальної

 сфери  тощо,  порадитеся  ще раз, але врахуйте те, що

 всі  пропозиції  повинні збалансовані і не порушувати

 баланс.   тому  ви  можете  ще  підійти  сьогодні  до

 бюджетної  Комісії, порадбтеся ще раз, подивіться, як

 буде,  уряд... не поспішайте, Петра Кузьмича залишіть

 тут  на,  так  би мовити, розправу... Прорадьтеся, як

 іти дальше...

      І  я  просив  би:  завтра  вранці,  о  10 годині

 провести  закрите  засідання  протягом години. За цей

 час  потрібно розглянути статті, які ідуть під грифом

 "секретно",  а потім  відкриємось.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Це треба робити, тому що інакше ми не маєм права

 проводити  засідання.  Одну  хвилину,  сядьте,  ще не

 закінчили ... я не оголосив, Мухін, прошу...

     

      МУХІН.

     

      Уважаемые    депутаты,  учтите,  что  здесь  эти

 статьи  никто  не  будет  обсуждать  и никто не будет

 выступать,    поэтому   зайдите,   ознакомтесь,   кто

 интересуется. ... просто здесь  ппроголосуем и все...

     

      ГОЛОВА. Дуже  правильно... Ясно...

     

      МУХІН..... журналисти,   посторонние люди....

     

      ГОЛОВА......  значить,  хто присутній, в нього є

 інформація, підійдіть до нього, ознайомтися..... Будь

 ласка....

     

      МУХІН...........      и     несет     за     это

 ответственность....

     

      ГОЛОВА.Це передбачено Регламентом......

     

      АЗАРОВ.  В этих статьях определяется численность

 СБ...... армии и так далее и так далее....

      ГОЛОВА. Дякую. Перева до 10ї ранку.