Стенограма пленарного засідання

15 лютого 1996

               ЗАСІДАННЯ  ДВАДЦЯТЬ  ДРУГЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  15   л ю т о г о  1996  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Доброго  ранку, шановні депутати, члени

 Кабінету Міністрів, журналісти, гості Верховної Ради,

 радіослухачі!  Я  прошу  депутатів  підготуватися  до

 реєстрації, вставити картки правильно, в нас сьогодні

 дуже напружений день. Увімкніть систему.

 

      Зареєструвалося  315  депутатів поки що. Ранкове

 засідання  оголошується відкритим. Шановні депутати і

 члени  Кабінету  Міністрів,  я  повторюю  ще  раз,  у

 засіданні  бере  участь  Кабінет  Міністрів на чолі з

 Прем'єр-міністром   Євгеном   Кириловичем   Марчуком.

      Сьогодні  виповнюється річниця виводу радянських

 військ з Афганістану. Група депутатів і воїни-афганці

 звернулися... з цього приводу із деякими побажаннями,

 я думаю, що ми їх в ході роботи нашої врахуємо. Але в

 даний  момент  я  хотіив  би, відзначаючи пам'ять тих

 юнаків і дівчат, котрі поклали свої голови, виконуючи

 свій військовий обов'язок, і, сподіваючись, що ніколи

 цього  не  буде  в  історії  України,  ми  не  будемо

 допускати   того   своєю   внутрішньою  і  зовнішньою

 політикою.  І,  розуміючи, що це стосується не тільки

 учасників війни в Афганістані, а всіх локальних війн,

 і  також  зважаючи  на те, що серед наших депутатів є

 теж  кілька  учасників цих подій, я хотів би, щоби ви

 підтримали  пропозицію  депутатів,  які  висловлювали

 думку  афганців,  вшанувати пам'ять про них, про всіх

 жертв локальних війн хвилиною мовчання.

           (х в и л и н а   м о в ч а н н я )

       Прошу  сідать, дякую.

       Також  в  продовження  вчорашнього засідання, я

 прошу уваги, в продовження вчорашнього засідання хочу

 сказати... Прошу уваги, Михайло Михайлович, от сусіди

 між  Одеською  і  Львівською  областями,  невже ви не

 читали   ніколи   класичних   речей   про  те,  що  в

 ідеологічній  боротьбі  не  буває  компромісів. Ви ці

 компроміси  шукайте  в  свою  сторону  в  перерві між

 засіданнями,  не  дискутуйте  під час  засідань.

      Будь ласка, ми з вами вчора розглянули, прийняли

 одну  важливу  дуже  постанову про порядок введення в

 дію  статей  10,  33,  34  Закону України "Про оплату

 праці  та встановлення мінімального розміру пенсій за

 віком".

      Вчора   була   найгостріша   дискусія   стосовно

 третього  пункту, вірніше, частини 1 третього пункту,

 ви пам'ятаєте виступ Олександра Михайловича Кожушка з

 цього  приводу, турбота відносно того, що ця редакція

 може  бути  недобросовісними працівниками використана

 для  того, щоб позбавити можливості давати добавки до

 пенсії  і  так  дальше,  як  це  передбачено  діючими

 нормами.

      Тому  було  дано  доручення Комісії, вона ще раз

 вивчила  ці питання. І справді, в дискусіях з членами

 Кабінету  Міністрів з деякими виявилося, що Олександр

 Михайлович  ав  рацію. Я тому приношу слова вибачення

 Олександру   Михайловичу   за  свою  некоректність  у

 вчорашній дискусії. А вас би попросив до того, поки я

 не  підписував  цю  постанову,  зняти першу частину 3

 пункту  і  тим все врегульовується автоматично. Діють

 прийнятті тепер норми і вводиться відповідна позиція,

 чи в дію вся ця постанова без ніяких застережень.

      Можна  поставити  цю  поправку  на  голосування?

 Тобто  текст  3  пункту,  "встановити, що з 1 березня

 1996  року  до  внесення  відповідних змін до чинного

 законодавства,  виплати,  тарифні  ставки,  оклади та

 пенсії   розраховані   на  (...........)  мінімальної

 заробітної  плати  та  мінімальної  пенсії  за  ріком

 здійснюється  застосовується  у  розмірах,  які діють

 за  станом на 1 лютого 19996 року". Тобто ми прийняли

 в  першому  пункті постанову про те, що ця діє стаття

 10  закону  про оплату вводиться з 1 березня, а решта

 норм,  які  прийняті  були на основі рішень Верховної

 Ради чи Кабінету Міністрів, вони діють і так.

      Тому цю норму записувати сюди просто не доречно,

 щоб  не  було  спекуляції  двохзначних трактувань її.

 Тому  я ставлю на голосування постанову про вилучення

 із документу, який ми вчора голосували, цього пункту.

 Ставлю на голосування. Одну хвилину.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято. Дякую.

      Хвилиночку. Слухається питання про проект Закону

 України  "Про  державний бюджет України на 1996 рік".

 Перше читання. Азаров Микола Янович -голова Комісії з

 питань  бюджету.

      Які? Ви давали не по цій постанові. Ту постанову

 ми голосували. Будь ласка.

      Я прошу. Я прошу уваги.

 

      АЗАРОВ М.Я.

 

      Уважаемые  народные  депутаты!  Уважаемые  члены

 Правительства!  Постоянная Комиссия Верховного Совета

 Украины  по вопросам бюджета на первое чтение проекта

 Закона  про  Державный  бюджет  Украины на 1996 год в

 соответствии  с  Регламентом  Верховной  Рады Украины

 представляет   доклад,  анализирующий  представленный

 Президентом Украины 13. 03. 12. 95 года проект закона

 с точки зрения выполенния Правительством прежде всего

 требования   бюджетной  резолюции  и  других  законов

 Украины,   рассматривающий   предложения,   замечания

 народных  депутатов  постоянных  комиссий  Верховного

 Совета,  проект  постановления  Верховного  Совета по

 докладу  бюджетной комиссии, таблица про поддержанные

 поправки,   перечень   отклоненных  поправок,  проект

 постановления  Верховного Совета о мерах по улучшению

 бюджетного процеса в Украине.

      Введение  процесса  рассмотрения  важнейшего  для

 нашего     государства     документа    -   Закона  "О

 Государственном  бюджете"  в  регламентное русло -это

 без  преувеличения  историческое  событие  для нашего

 государства.  Никогда  раньше  за  всю  нашу  историю

 парламент -   единственный   государственный   орган,

 которому  дано  право  определять  доходы  и  расходы

 государства, реально не пользовался этим правом.

      Давайте вспомним бюджет 1994 года. Мы с вами его

 не  принимали.  Бюджет  1995  года был принят за один

 день без единой поправки парламента. И только сегодня

 мы   с   вами   впервые   приступили  к  практической

 реализации   законного   права   парламента - вносить

 изменения и дополнения в бюджет.

      К   большому  сожалению,  этот  шаг  становления

 парламентаризма  в нашей стране мы сделали в условиях

 углубляющегося    кризиса    в    нашей    экономике,

 обусловившего    дестабилизацию   бюджетной   системы

 страны.

      Наше  народное  хозяйство  в  1995  году, хотя и

 замедлило свое падение в пропость краха и разрушения,

 однако  угрожающая тенденция продолжает существовать,

 их  действие  продолжает  сказываться  на  социально-

 экономической обстановке.

      Прежде  всего  это  относится  к таким важнейшим

 показателям  работы  нашего  народного хозяйства, как

 спад валового внутреннего продукта. Он составил 11, 8

 процента по сравнению с  1994 годом.

      Напомню, что планировался на 1995 год уменьшение

 валового внутреннего продукта на 1,7  процента.

      Я  попрошу  операторов  показать график номер 1,

 который   иллюстрирует   реальное   падение  валового

 внутреннего   продукта  и  промышленная  продукция  в

 1992 - 1995 годах.

      Обратите  внимание, пожалуйста,  мы видим, что в

 1995  году падение ВП было не такое стремительное как

 в   1992   -1993   годах,   но  тенденция  продолжает

 существовать.

      Верхний  график  этого  ВП,  а нижний график это

 реальный обкем валовой продукции промышленности.

      Особенно  хорошо  эта  тенденция  иллюстрируется

 графиком    номер   2   иллюстрирующим   производство

 важнейших секторов нашей промышленности.

      Я попрошу показать график номер 2.

      Это   все  в  ценах  твердых,  твердых  единицах

 сопоставимых ценах.

      Обратите пожалуйста внимание на график  номер 2.

      Самый   верхний   график  -это  продукция  наших

 машиностроительных отраслей, следующий по вертикале -

 это  график  падения  производства  в энергетике, еще

 ниже,  топливной  промышленности,  и  еще ниже черной

 металлургии.

      Если  внимательно проанализировать, то мы с вами

 увидим, что найбольший спад поразил прежде всего наше

 машиностроительные отрасли.

      И  менее  всего,  достаточно  стабильно работает

 наша черная металлургия.

      Это   дает  нам  все  основания  задуматься  над

 главной  причиной такой ситуации, о которой чуть ниже

 скажу.

      Почему  мы  так детально говорим в этом докладе?

 Мы  говорим  это  потому,  что  уменьшение  реального

 обкема  валового  внутреннего  продукта  -это, прежде

 всего,  уменьшение  доходов  Бюджета.  Это уменьшение

 таких  важнейших  составляющих  валового  внутреннего

 продукта,  как  оплата труда, социальное страхование,

 прибыль,   амортизация,   то   есть   тех  важнейших

 показателей, которые определяют уровень и вожможности

 социальной     защиты     населения:     образования,

 здравоохранения,  правовой  защиты, оброноспособности

 страны, структурной перестройки экономики.

      Можно ли говорить об исполнении доходов-расходов

 Бюджета  в  1995 году, когда реальные темпы спада ВВП

 были  в 7 раз выше тех, чем те, которые были заложены

 в  основу  расчета  Бюджета. Можно ли говорить в этих

 условиях  об  исполнении  обкемов  финансирования  по

 социально-экономическим программам Бюджета 1995 года?

      Чрезвычайно  важно  поэтому  на основе глубокого

 анализа  экономической  ситуации  в  стране  наметить

 реальные задачи и реальные показатели Бюджета.

      Мы    считаем,   главной   задачей   Бюджета   в

 соответствии  с бюджетной резолюцией есть обеспечение

 стабилизации   уровня   социальной   защиты,   работа

 промышленного  и  топливно-энергетического комплекса,

 развитие наукоемких экспортноспособных производств.

      Обобщая  в  своих  расчетах и анализах, комиссия

 исходила  из задачи стабилизации валового внутреннего

 продукта в 1996 году на уровне 1995 года. Это главное

 концептуальное     отличие    нашего    доклада    от

 предложенного   Правительством   проекта   закона,  в

 котором   макроэкономический   показатель  спада  ВВП

 определен в 1,8% к уровню минувшего года.

      Мы   считаем,   что   Верховный   Совет   должен

 предложить   Правительству  при  переработке  Бюджета

 заложить  в  нем  необходимые  финансовые ресурсы для

 стабилизации  валового  внутреннего  продукта страны.

 Это,  прежде  всего,  относится  к  перераспределению

 финансовых     ресурсов    Бюджета    на    поддержку

 агропромышленного,           топливно-энергетического

 комплекса,     наукоемких     и    экспортноспособных

 производств.  Мы  предлагаем увеличить финансирование

 по  этим  статьям почти на 90 триллионов карбованцев.

 Но  истратить эти деньги необходимо так, чтобы каждый

 карбованец,  вложенный  в  народное хозяйство дал, по

 крайней   мере,  карбованец  отдачи.  И  это  задача,

 которая стоит перед Правительством.

      Второй   важнейшей  концептуальной  особенностью

 нашего  доклада  является перераспределение доходов в

 пользу местных бюджетов. Почти 215 триллионов снято с

 доходов  государственного и передано в доходы местных

 бюджетов.

      В проекте, представленном Правительством, доходы

 местных  бюджетов  определены  в сумме 729 триллионов

 карбованцев,  что  составляет  22 процента от доходов

 консолидированного  бюджета,  доходы государственного

 бюджета   определены   в  сумме  2  квадриллиона  589

 триллионов,  что  составляет  78  процентов  от общей

 суммы доходов.

      Мы   предлагаем   Верховному  Совету  наполовину

 увеличить  доходы  местного бюджета, то есть иметь их

 на  уровне  1  квадриллион  194  триллиона  или 34. 6

 процента от дохода консолидированного бюджета.

      На  141. 3 предлагается уваличить финансирование

 по  консолидированному  бюджету,  мер  по  социальной

 защите   населения,  содержание  социально-культурной

 сферы.  Таким  образом,  мы  практически  выходим  на

 уровень требований бюджетной резолюции.

      Теперь   разрешите   остановиться   на   анализе

 основных  приложений  и  поправок  народных депутатов

 постоянных комиссий Верховного Совета. Представленный

 на  рассмотрение  Верховного  Совета  Украины  проект

 государственного   бюджета   на  96  год  всесторонне

 обсуждался  в постоянных комиссиях Верховного Совета,

 на заседаниях депутатских групп и фракций, а также на

 пленарных   заседаниях  17-18  января  сего  года.  В

 процессе  рассмотрения,  обсуждения внесено более 550

 предложений,   замечаний,  дополнений  в  доходной  и

 расходной  части  сводного и государственного бюджета

 Украины  о  совершенствовании  бюджетного  налогового

 законодательства.  Без  преувеличения  можно сказать,

 что  такой  громадной  по  обкему  работы, по анализу

 представленных  документов  и  всех приложений к нему

 никогда   ранее   не   проводилось   ни   постоянными

 комиссиями Верховного Совета, ни Правительством.

      Уже  сейчас  ясно,  что  если  мы  в  дальнейшем

 собираемся  серьозно  работать  над бюджетом, аппарат

 бюджетной     комиссии     должен     соответствовать

 масштабности   этой  задачи.  Комиссией  по  вопросам

 бюджета было принято разделить предложения постоянных

 комиссий  народных  депутатов  на  несколько групп. в

 один  класс  сгруппировать такие предложения, которые

 имеют долгосрочное значение, реализуются во множестве

 законодательных  и  нормативных актах и не могут быть

 учтены  в ограниченное время, отведенное регламентом.

      Например,  предложение  увеличить доходы бюджета

 за  счет  налогообложения теневого бизнеса. Ясно, что

 реалихзация  данного предложения требует колоссальной

 законодательно-организационной     работы,    и    ее

 необходимо выполнять. Но также ясно, что за несколько

 недель  ее  выполнить невозможно, и, по крайней мере,

 оценить  в конкретных цифрах доходов и соответственно

 расходов бюджета не представляется возможным. Поэтому

 предложения  долгосрочного  характера сгруппированы в

 отдельный перечень Верховного Совета правительству по

 улучшению  бюджетного и налогового процесса в стране.

 И  работа над нами определяется... будет определяться

 соответствующим постановление Верховного Совета.

      Другая представленная большая группа предложений

 и  замечаний,  не  имеющая сбалансированный характер,

 как  этого  требует  Регламент, но которую мы, тем не

 менее,  посчитали  возможным  рассмотреть,  сведена в

 сравнительную таблицу, розданную народным депутатам.

      Общая сумма увеличения расходов Государственного

 бюджета    по    этим   предложениям   составляет   2

 квадриллионов  карбованцев.  тем  не менее, многие из

 этих    предложений   заслуживают   более   глубокого

 изучения и проработки.

      Наконец  основная  группа поправок, составленных

 по  Регламенту  и  поддержанных  бюджетной Комиссией,

 является  для  нас  с  вами  основой для рассмотрения

 доклада.

      Почему   Регламент   предкявляет  такие  жесткие

 требования  к  содержанию  поправок?  Это обусловлено

 тем, что Государственный бюджет -это баланс доходов и

 расходов.   Реализация   любого   несбалансированного

 предложения   повлечет  за  собой  только  углубление

 финансового кризиса и дальнейший экономический спад.

      Задача бюджета любого государства -прежде всего,

 обеспечить  баланс  финансовых ресурсов. И вы знаете,

 какое   большое  значение  придается  этому  во  всех

 странах мира. Между тем, действующее законодательство

 не      позволяет      составить     сбалансированный

 Государственный  бюджет.  Различными законодательными

 актами,   принятыми  в  разные  годы,  поу  существу,

 бессистемно   и   без  учета  реальной  экономической

 ситуации  в  стране,  определены  различные пропорции

 расходов   Государственного   бюджета.  В  частности,

 расходы  на  культуру по закону должны составлять 8%;

 на   просвещение  -10%;  на  здравоохранение  -10%  к

 национальному доходу; на науку -не менее 1, 7% к ВВП.

 При  соблюдении  этих  пропорций  расходы  только  на

 перечисленные   отрасли  должны  составлять  почти  2

 квадриллиона, или более 50% от общего обкема расходов

 сводного   бюджета.   Между  тем,  в  соответствии  с

 бюджетной     резолюцией,     являющейся     основным

 законодательным    актом,    определяющим   структуру

 бюджета,   финансирование   эих  отраслей,  вместе  в

 расходами  на  социальную  защиту,  подчеркиваю суть,

 совместно должно быть пррядка 35 процента.

      Соблюдение указанных выше актов законодательства

 в  требуемых  обкемах  сейчас пракически невозможно и

 приведет  к  резкому  уменьшению  затратт  на  другие

 отрасли,  а  то  и вовсе к прекращению финансирования

 отдельных отраслей.

      Бюджеттная     комиссия    прекрасно    понимает

 социальную  значимость  данных  законов, вместе с тем

 отдает  себе  отчет,  что  выполнение  их  возможно в

 полной  мере  только  за  счет  эмиссии Национального

 банка,   а   это  не  приведет  к  достижению  цели,

 поставленной   этими   законами,  и  реально  ухудшит

 положение дел  в этих отраслях.

      Чтоб  многочисленные законы и другие нормативные

 актвы  не  противоречили  Закону  "О  государственном

 бюджете    ",    законадательно   мы   с   вами   эту

 законодательную коллизию разрешили следующим образом.

 В  соответствии  со  Статьей  28  Закона  Украины  "О

 бюджетной    системе   Украины"   акты   действующего

 законодательства,  которое  не  обеспечено в пределах

 имеющихся  ресурсов  финансирования  в полном обкеме,

 предусмотренных   ими  затрат,  действуют  в  течение

 бюджетного  года в части, не противоречещей Закону "О

 государственном  бюджете Украины". И на это я б хотел

 обратить  внимание не только народных депутатов, но и

 Правительство.   Одновременно   Пправительство   дало

 поручение   разработать   предложени   по  проведению

 действующего   законодательства   в   соответствии  с

 показателем  проекта Государственного бюджета на 1996

 год, представленного на рассмотение Верховного Совета

 Украины.

      Поскольку   подготовка   и   представление  всех

 законодательных   актов   на   утверждение  потребует

 определенного  времени,  их  невозможно предствить до

 рассмотрения   проекта   Государственного  бюджета  в

 Верховном Совете.

      Вышесказанное  является ответом на значиттельную

 часть пунктов, предложений 2-й сравнительной таблици.

 Принципиально   важным  для  правильного  определения

 доходной  и  расходной  части бюджета является оценка

 или  прогноз  валового внутреннего продукта, динамики

 нового?  поступления,  параметров инфляции. Бюджетная

 комиссия  на  нескольких заседаниях с участием членов

 правительства,     науки     детально    разбиралась,

 анализировав   практически   прогнозные   данные   по

 валовому  внутреннему  продукту.

      Причина  некоторого  различия макроэкономических

 показателей,  заложеных  а  бюджете,  представлена  в

 докладе    комиссии,    заключается    в   том,   что

 Правительство,   разрабатывая   бюджет,  исходило  из

 фактических данных за 9 месяцев истекшего года. Мы же

 имели   возможность   опираться   на  предварительные

 статистические   итоги   года.   Так   по  уточненным

 фактическим данным валовый внутренния продукт украины

 за  1995 год составляет 5 квадрилльонов 293 триллиона

 карбованцев.

      В   связи   с  возникшей  дискуссией  по  поводу

 величины   валового  внутреннего  продукта,  комиссия

 считает  необходимым  сказать  несколько  слов.

      Существует  несколько  методов взаимопроверяющих

 друг  друга  определений ВВП. В нашей стране органами

 статистики  используется, в основном, два метода -это

 производственно-распределительный,  и  другой метод -

 доходов.

        В производственном методе ВВП определяется как

 сумма  добавленной  стоимости  по  каждой  отрасли, в

 рапределительном -все доходы за минусом субсидий.

      Структура ВВП в 1995 году была, я прошу показать

 график  ь 3, оплата наемных работников -1 квадриллион

 674  трл.,  взносы  на  социальное  страхование -534,

 прибыль   -1   785,  потребление  основного  капитала

 аммортизации  428,  чистые  налоги  на производство и

 импорт -872 триллиона.

      Добавленная  стоимость  в  ценах 1995 года, я не

 буду,    так    сказать,   за   недостатком   времени

 рассматривать  эти  данные,  в  целом,  примерно,  по

 точности   совпадает  с предложенным  вам  графиком.

      Как  мы  видим,  в  пределах  точности  подсчета

 данные,   практически,   совпадают,  и  они  являются

 основанием при определении ВВП за 1996 год, исходя из

 уточненной   базы  1995 года.

      Таблицу ь4 я прошу операторов показать ее, в ней

 приведены  уточненные  данные по рассчету ВВП на 1996

 год.  Прибыль состаляет 2 квадриллиона 50 триллионов,

 оплата  труда  2  квадрилльона  321  898  миллиардов,

 начисления  соцстраха  820 триллионов, Чернобыль -208

 триллионов,  дохода  от личных подсобных хозяйств 985

 триллионов,   потребление   основного   капитала  623

 триллиона,  чистого   дохода  461.

      Вот  все  те  финансовые  рессурсы, которые мы с

 вами имеем, и исходя из которых мы должны определятся

 при  определении основных показателей доходной части,

 а соответсовенно  и  расходной  части  бюджета.

      Принципиально важным представляется рассмотрение

 предложений  очень  многих  и  народных  депутатов, и

 комиссии относительно возможности увеличения дефицита

 государственного  бюджета.  Прежде  всего отвечу, что

 Постановление  Верховного Совета Украины "Об основных

 направлениях   бюджетной   политики   на  1996  год",

 бюджетной    резолюции    определено,   что   главным

 направлением  бюджетной  политики  в 1996 году должна

 быть  ослабление  инфляционных  процессов. Для чего в

 пункте  втором  упомянуто постановление (...........)

 приписано    правительство,    разрабатывая   бюджет,

 уменьшить  общий  размер  бюджетного  дифицита  до  6

 процентов  ввп,  расширить  использование эмиссионных

 методов финансирования дефицита бюджета.

      Тем  не  менее  бюджетная  комиссия  рассмотрела

 возможность  увеличения  дефицита  бюджета.  По нашей

 просьбе  институт  кибернетики  Национальной академии

 наук  Украины  осуществил варинтное прогнозирование в

 темпах   инфляции.  Также  из  недостатка  времени  я

 опускаю  ту  часть  доклада,  которая касалась, будем

 говорить,  рассмотрения  различных вариантов развития

 нашей  экономики  при  различных  вариантах  дефицита

 государственного бюджета.

      Скажу  только  одно,  что по различным сценариям

 увеличения ввп вместо стабилизации ввп и его роста мы

 получали  по  разным  вариантам  спад  ввп, от 9 до 3

 процентов  валового  внутреннего продукта страны. Рос

 цен  мы получали 3. 25, 2. 68 и так далее. Совершенно

 не  зависимо  от  работы этой комиссии по определению

 возможности   увеличения   дефицита  государственного

 бюджета Национальный банк по нашей просьбе представил

 различные   варианты   инфляционных   показателей   в

 зависимости   от   главного  индикатора  креди  та  в

 процентах  ввп,  эмиссионные кредиты. Правительство в

 зависисмых процентах к ввп.

      Мы  прочитали  для  2  основных  положений,  для

 мультиплекатора -1. 3 и 1. 45. Для скорости обращения

 денежной  массы  -10  и  13.  Мы  получили, уважаемые

 коллеги,   различный   показатель  инфляции,  который

 изменялся в течение года. При двух процентах кредитах

 от  130-147  процентов.  При 10 процентах кредитах от

 396,  то  есть  почти  400 процентов, до 777, то есть

 почти 800 процентов в пределах точности.

      Так  же  по  нашей просьбе был выполнен еще один

 вариант  просчета  дефицита государственного бюджета,

 который  заключался  в  том, что мы меняли различного

 наполнение  финансирования  дефицита Государственного

 бюджета.  Варьировали от эмиссионных до неэмиссионных

 источников  наполнения  дефита.  Кредит  НБУ  в  этом

 случае изменялись: в первом варианте - 204, во втором

 варианте - 304, в третьем варианте - 404.

      Внешнее   финасирование   изменялось:  в  первом

 варианте  -760  (триллионов  все  имеется  ввиду,  во

 втором  варианте  -160  и  в  третьем  -160. При этом

 инфляция по этим вариантам составляла от 70 процентов

 в   год   до   136  процентов  в  год.  Что  касается

 возможности  реализации ценных бумаг и финансирования

 дефицита  за  счет этого источника, то опыт 1995 года

 показал,  что  цифра  150  триллионом  является почти

 оптимальной.  Она может быть конечно увеличена, но не

 в больших размерах.

      Проанализировав  все возможные варианты развития

 экономической  ситуации  в  стране, комиссия пришла к

 выводу  и  счиает  возможным: с учетом всех возможных

 последствий рекомендовать Верховному Совету увеличить

 на    37    триллионов    549    миллиардов   дефицит

 Государственного  бюджета  и  профинансировать  его в

 размере  144 триллиона 744 миллиарда за счет кредитов

 Национального  банка.  В этом случае дефицит составит

 6,  2  процента  к  ВВП  и  в  асолютном выражении он

 составит   464.   744  триллиона  карбованцев.  Темпы

 инфляции  за  год  декабрь  к  декабрю  в этом случае

 составят  135  процентов, годовой прирост инфляции за

 год  -35 процентов, среднемесячные темпы инфляции, на

 которые   мы  можем  выйти  по  году, составят   2, 5

 процента.  Такие  показатели  определят благоприятный

 климат   для   инвестиций   и   будут  способствовать

 оживлению нашей экономики.

      Во   многих  предложения  народных  депутатов  и

 постоянных  комиссий  содержится предложение: снять с

 доходной    части    бюджета    все   неподкрепленные

 законодательсвом  финансовые  источники.  Кроме того,

 это  требования  Закона  Украины "О бюджетной системе

 Украины".

      Комиссия    поддерживает    этот   проект,   эти

 предложения и предлагает.

      В связи с не принятием Верховного Совета решение

 об  отмене  льгот на добавленую стоимостьна уголь, на

 эклектроэнергию, угольный брекет и ряд других товаров

 и  услуг,  как это предусматривается в проекте закона

 Украины  налоги  на  добавленую  стоимость, а также в

 некоторых    других    решениях   Верховного   Совета

 поступления   по  доходам,  сократить.........  суммы

 вченных   по   расчетам  в  проекте  государственного

 бюджета на 83 триллиона карбованцев.

      Уменьшение   доходов  консолидированого  бюджета

 поставило   комиссию  в  очень  трудное  положение  и

 застьавило  очень внимательно проанализировать доходы

 поступления  в  1995  году по государственным местным

 бюджетам.

      Я  попрошу операторов показать график номер 5 на

 котором  показана структура доходов в  1995 году.

      Как  мы  видим, найбольшую часть доходов бюджета

 вносят два основных налоговых источника.

      Это ПДВ 32 процента и прибыль 31 процент.

      Остальные   источники,   другие  поступления  17

 процентов,  земля  4, 3 процента, внешнеэкономическая

 деятельность 1, 3, подоходный налог с граждан 10, 79,

 акцыз 2,73.

      Я  попрошу  показать  следующий график в котором

 анализировали динамику надходжень на 1995 год .

      Верхний   самый  график,  это  график  изменение

 динамики  поступления  по  налогам обложения прибыли,

 порд  ним  ПДВ, налог на добавленную стоимость, в как

 мы  видим  в  общей сумме это примерный эквивалентный

 другу  другу  по  своей,  по  своему  удельному  весу

 поступления  дохода  в  бюджета,  нижний  по  порядку

 следующий вниз, попорядку это подоходный налог, затем

 идет земля, следующий акцыз, и изчезающий.............

 является доход по внешнеэкономической деятельности.

      Как мы видим и прибыли ПДВ имеет вначале в конце

 года  определенные  колебания  связанные с структур с

 порядком методологии за счет этих доходных источников

 доходов бюджета.

      Мы  видим  сплеск  между 4 и 6 месяцев налогов о

 земле  -это увеличили значительно поступления товаров

 доходов,  ну относительно значительно, после того как

 мы  с  вами  в апреле месяце принялиЗакон о бюджете и

 повысили   плату   за  землю  в  20  раз.  Тем  самым

 проиндексировав стоимость земли.

      Я   прошу  показать  следующий  график,  который

 иллюстрирует   динамику   надходжень   в   аосолютных

 показателях.   На   нем   мы   видим   те   же  самые

 закономерности,  и  пэтому,  думая  о  том,  как (уже

 забегаю вперед) о распределении, скажем так, надежных

 источников   финансирования   как   местных,   так  и

 Государственного  бюджета,  мы  должны  с вами график

 вспомнить и представить себе, что и в составе местных

 бюджетов,  в  составе Госедарственного бюджета должны

 быть   взаимозменяющие,   эквивалентные   друг  другу

 поступления по доходам.

      Наконец,  я попрошу показать следующий график, в

 котором  мы с вами получим представление об изменении

 в динамике за последние несколько лет доли каждого из

 налогов.  Мы  видим, что в структуре доходов бюджетов

 доля  ПДВ  неуклонно  снижается,  это  самый  верхний

 график  вначе в 1992 году, это более 43% составляло и

 снизилось  до 31 % в 1995 году. Прибыль изменялась не

 постоянно,  как  мы  видим: вот в небольших значениях

 26%  она  достигла максимального значения в 1994 году

 до  36% и снизилась в 1995 году, после того, как мы в

 1995   году   приняли   новое   законодательство   по

 налогообложению прибыли, снизилось до уровня 31%.

      Следующий по вертикали график -другие доходы. То

 есть, как мы видим, возрастали промежутки с 1994-1995

 года роль неналоговых поступлений в доход. Подоходный

 налог  -четвертый по вертикали график. Акциз -пятый и

 внешнеэкономическая деятельность в самом конце.

      Я   также   из-за   недостатка  времени  опускаю

 результат   анализа  динамики  доходных  поступлений,

 расчеты.  Скажу  только,  что  даный  анализ позволил

 предложить верховному Совету увеличить поступление по

 налогу  на  прибыль  на 90, 678, на 90 триллионов 678

 миллиардов,   по   акцизу   -на   10  триллионов,  по

 подоходному  налогу -на 55 триллионов 449 триллионов,

 также увеличены некоторые другие источники.

      Особенно  тщательно  в этом году рассматривались

 поступления  налогов  от приватизации. Вы знаете, что

 основной  провал с выполнением доходной части бюджета

 за  прошлый  год  связан  был,  в том числе и главным

 образом  с  доходом,  с доходной приватизации. В этом

 году  мы  очень  внимательно рассмотрели как перечень

 обкектов  так  же, из-за недостатка времени я не буду

 на  них  останавливаться,  хочу сказать, что комисиия

 детально  проанализировала  перечень  этих обкектов и

 составляющие  этих  обкектов как по местным, так и по

 общегосударственным  обкектам. Мы считаем, что сумма,

 которую   планирует   Правительство  от  приватизации

 обкектов  малой  приватизации в обкеме 12 триллионов,

 но  сказать,  что.......  обосновано. Ну, динамика по

 прошлому году также это подтверждает.

      Что  касается  поступления  от передачи в аренду

 обкектов  государственной  собственности,  также было

 замечание  народных  депутатов,  то в доходах бюджета

 пора  сделать  сборы  и другие неналоговые доходы, то

 есть  третим  в последнем графике, график, учтены эти

 доходы  в  обкеме  9.  6  триллиона,  которые  должны

 поступить      от      аренды     имущества..........

 государственных организаций.

      Народный  депутат  Угаров  предлагал  включить в

 доходной  статьи  доходы  от экпорта военной техникии

 вооружений.   В  95  году  в  государственный  бюджет

 Украины  в  соответствии  со  статьей  10  пункта "д"

 закона   Украины   на   государственный   бюджет   от

 реализации   излишнего  оружия,  военной  специальной

 техники, имущества, передачи в аренду основных фондов

 Вооруженных  Сил  и  других  военных  формирований, а

 также  за  выполненные ими работы, оказываемые услуги

 поступило  2  триллиона  927  с  половиной миллиардов

 карбованцев.   Возвращено   Минобороне   в   пределах

 ассигнований    на    оборону,    на   финансирование

 материально-технического,    научного    обеспечения,

 строительство жилья, социальную защиту военнослужащих

 2  триллиона  571  миллиард.  Из низ на строительство

 жилья   728   миллиардов,  материально-техническое  и

 научное     обеспечение     -420    миллиардов,    на

 финансирование  ремонта вооружения военной техники на

 хозрасчетных предприятиях Минодороны - 231 миллиард.

      В   96   году   обкемы  поступления  средств  от

 реализации военного имущества по Министерству обороны

 ожидается  не  больше,  чем  в прошлом году, при этом

 следует  учитывать,  что  от  реализации  планируется

 преимущественно    устаревшее   вооружение,   военная

 техника  и другое имущество, которое длительное время

 эксплуатировалось и не имеет повышенного спроса.

      Погранвойска: предусматривает реализовать мощные

 грузовые  автомобили в количестве 150 единиц на общую

 сумму  около  50 миллиардов, и на вырученные средства

 приобрести экономичные малогабаритные автомобили.

      Народный   депутат   Симоненко  Петр  Николаевич

 предлагал,   значит,  рассчитать  дивиденды  от  доли

 государства  в активах приватизированных предприятий,

 рассмотреть   вопрос  платы  коммерческих  банков  за

 использование  бюджетных  средств, проиндексированных

 сумм   возвращения   бюджетных   кредитов   и  уплаты

 процентов   по   ним   доходов   от  выпуска  лотерей

 выигрышных  займов.

      Поступление  дивидендов  от  доли  государства в

 активах   приватизированных   предприятий   в  доходы

 Государственного бюджжета не предусмотрены. Поскольку

 Законом  Украины  от  15  декабря  1995 года отменено

 действие Декрета Кабинета Министров от 30 апреля 1995

 года  об  уплате  дивидендов, части прибыли субкектам

 предпринимательской    деятельности,   созданными   с

 участием  государственных  предприятий и организаций.

      Поэтому  когда  мы  принимаем  вот такие решения

 (так  сказать,  я  отклоняюсь  от текста доклада), мы

 должны  в  каждом  случае  думать  о последствиях для

 бюджетов всех уровней. Поэтому предложение Симоненко,

 конечно,  очень  конструктивное,  но, к сожалению, мы

 своим   собственным   же   решением  от  15  декабря,

 практически, оставили крест на эти поступления...

      Поступления  процентов  за  пользование  банками

 временно  свободными средствами бюджета предусмотрены

 в  сумме  7,  7  триллиона  карбованцев.  Возвращение

 бюджетных кредитов в сумме 15, 1 триллиона. Доходы от

 выпуска  лотерей  отдельной  статьей  не  выделялись,

 поскольку  Минфином не планируется проведение лотереи

 в  1996  году,  а  доходы  от лотерей, что проводятся

 предприятиями  и  организациями, облагаются налогом в

 порядке,    установленном    Законом    Украины    "О

 налогообложении    прибыли    предприятий".    Выпуск

 выигрышных займов на 1996 год не запланирован.

      Депутатская   группа   "Державность"  предлагает

 включить    в    доходы   бюджета   все   поступления

 по ведмственным специальным позабюджетным фондом.

      Комиссия   внимательно  просмотрела  эти  фонды.

 Всего  ведомственных  фонджов  насчитывается  108,  с

 общей  суммой остатков по состоянию на 1. 1. 96 г. 2,

 5   триллиона   карбованцев.   Кроме   них   (это   -

 ведомственные   фонды),  кроме  них  действуют  сотни

 позабюджетных  фондов  в  областях.  Так, например, в

 Житомирской   области   насчитывается  622  фонда;  в

 Одесской -252 фонда. Есть такие экзотичные для нашего

 времени фонды, как Фонд пподдержки туризма.

      Комиссия поддерживает это предложение и считает,

 что    Правительство   должно   навести   порядок   в

 использовании средств этих фондов. Комиссия поддержит

 поправку  Борзых и многих других народных депутатов в

 плане увеличения ставок  платы  за землю до 1,45.

      Анализ...........  предприятия пока от повышения

 ставки  земельного  налога  в  1, 45 раза показывает,

 что,  исходя из прогноза индекса цен и тарифов на 996

 год предложено соответствующее повышение ставки платы

 на  землю.

      Плата  за  землю  за  1  гектар в новых условиях

 составит  471  тысяча  карбованцев. при цене пшеницы,

 которая  сложилась на Украинской аграрной бирже 23, 7

 миллиона  карбованца  для  платы  налога  за 1 гектар

 необходимо   реализовать  20  килограмм  пшеницы  при

 средней  урожайности  в  1995  году  29,  7 центнер с

 гектара или около 0,7 процента урожая.

      Относительно     возможных     поступлений    от

 использования  государством  своего  золото-валютного

 резерва,  могу  сказать  следующее. Вначале 1996 года

 величина  валютного резерва НБУ в пересчете на доллар

 США,   включас   золото,  составила  1  миллиард  986

 миллинов  долларов  США.  В  общем  обкеме  валютного

 резерва  11,  5  миллиарда  или  более трех четвертей

 составляют   кредиты,  данные  Украине  Международным

 валютным  фондом.  Ежегодные  расходы по обслуживанию

 этих   кредитьв   составляют   приблизительно  5,  15

 процента  или  79 миллинов долларов США. По состоянию

 на  26.  01.  96  задолженность Министерства финансов

 Украины  перед  Национальным  банком  составляет  900

 миллионов  долларов США.

      Поскольку министерство финансов Украины не имеет

 источников  валютных  поступлений,  эти  средства  не

 пинесут   соответственно   доходов.   Часть  валютных

 средств НБУ в размере 123 миллиона долларов находятся

 на  счету в Укр....... банке. Доходов от этих средств

 не   предусматривается   из-за   плохого  финансового

 состояния   Укр......   банка.  Не  предусматриваются

 доходы  от  13  миллионов  долларов наличных средств,

 расчеты  попказывают, что сумма валютных активов НБУ,

 приносящих  доходы,  составит  примерно 950 миллоинов

 долларов.

      Ожидаемое поступление от размещения этих средств

 на денежных рынках Украины составляет 6 процентов или

 57   миллионов   долларов   США.  Таким  образом,  на

 ппротяжении  текущего  года, вместо доходов ожидаются

 убытки,  превышающие сумму поступлений на 22 миллиона

 долларов.

      Конечно, нельзя назвать удовлетворительным такое

 использование  государством  совоего золота валютного

 резерва.

      Относительно  поступлений от консульских сборов.

 В  1995  году  от  представления  конульских услуг по

 предварителтным  данным  Министерства иностранных дел

 Украины  получено  15,  5  миллиона долларов США. Все

 поступления  в  разных валютах пересчитаны в долларах

 США,  что  эквивалентно 2,2  триллиона  карбованцев.

      При  этом  непосредственно на территории Украины

 получено 4, 3 миллиона долларов США, что эквивалентно

 623,   5  миллиарда  карбованцев,  которые  учтены  в

 бюджете  по  разделу  12,  параграфу  25  как  другие

 поступления.  Из остатка 11, 2 миллиона долларов США,

 что   эквивалентно   1,   6   триллиона  карбованцев,

 полученных  за  границей, 9, 3 миллиона долларов были

 направлены  на  текущее  содержавние  дипломатических

 представителей  Украины  за рубежом в пределах суммы,

 предусмотренной  в  бюджете  на 1995 год и учтенной в

 бюджете   по   фактическому  их  использованию  путем

 взаимозачета   между  доходной  и  расходной  частями

 госбюджета.

      Комиссия    внимательно   проверила   потспления

 в  бюджета  от сборов. По отчетным данным за 1995 год

 эти  поступления составили 71 триллион карбованцев. В

 том  числе  в государственный бюджет 50 триллионов, в

 местные   бюджеты   21   триллион  карбованцев.  Рост

 прогнозных   показателей   фактическому   поступлению

 составляет   всего   1,   3   раза,   в   том   числе

 государственному бюджету 1, 4 раза, местному бюджету,

 как  всегда, занижено в   1,1  раза.

      Анализ   фактических  поступлений  по  сборам  и

 другим   неналоговым   платежам   за   1994-1995  год

 свидетельствует,   что   рост   этого  показателя  не

 соответствует росту цен, прогнозируемых Министерством

 экономики.  Так  сборы  и другие неналоговые доходы в

 1995  году увеличились сравнительно с 1994 годом в 2,6

 раза  при  прогнозе  роста  цен  в 5,15.

      Кроме  того,  и за счет других причин нельзя при

 составлении  прогноза  поступлений  этого  показателя

 использовать  индекс  цен.  Например, сумма процентов

 банков  за пользование временно свободными средствами

 определяется  от размера учетной ставки Национального

 банка,   некоторые   другие   неналоговые   доходы  в

 соответствии  в  соотношении  с  размерами облагаемых

 (...........) доходов граждан другое.

       В  составе сборов и других не налоговых доходов

 входят  суммы  возврата  бюджетных  кредитов, которые

 отдельно  отсчитываются  согласно  сроках погашения и

 составляют в прогнозе 15,1 трыллионов.

      Учитывая    изложенное,    считаю    невозможным

 применять индекс цен 1, 58 1996 год, прогнозированный

 Министерством  экономики  сравнительно с 1995 годом к

 общей  сумме  фактических  поступлений за 1995 год по

 зборам и другим  не налоговым доходам.

      При этом целесообразно сделать перераспределение

 учтенных   в   прогнозе  сумм  между  государством  и

 местными   бюджетами   в  соответсвии  с  фактическим

 поступлением    за    1995    год.    Поступление   в

 государственный  бюджет  составит  по нашим рассчетам

 62,  2  триллиона  в местный бюджет и 30, 7 триллиона

 карбованцев.

      Таким   образом,  дебитовое  сальдо  по  доходам

 консели...... бюджета составляет плюс 131 триллон 460

 мильярдов.   С   доходов   государственного   бюджета

 снимается  178  триллионов  79  мильярдова.  Доходы в

 местных  бюджетах увеличиваются на 309 триллионов 539

 мильярдов.  И  того  доходы  государственного бюджета

 определяются  в сумме 2 квадрильйона 373 триллона 732

 миллиарда.

      Разрешите   перейти   к   изложению  предложения

 народных   депутатов   по  расходам  государственного

 бюджета.

      Значительное  колличество  предложений  народных

 депутатов  в  постоянных  комиссиях Верховного Совета

 касается  увеличения финансирования агропромышленного

 комплекса.   Без  преувеличения  можна  сказать,  что

 понимая   приорететность  развития  агропромышленного

 комплекса,  бюджетная  комиссия сделала все возможное

 для    поиска    дополнительных    доходов    и    их

 перераспределения    в    пользу    агропромышленного

 комплекса.

      Измения   в  проекте  закона  о  государственном

 бюджете  на 1996 год предлагается ввести новые статьи

 расходов.

      Первое.   Долгосрочный   бюджетный   кредит   на

 приобритение   сельскохозяйственной  техники  -10,  3

 триллиона  карбованцев.  Бюджетный кредит для закупки

 запчастей  для сельскохозяйственной техники в размере

 8  триллионов  карбованцев.  Увеличивается  расход на

 закладку     виноградников    -0,    5    триллионов.

 Увеличивается  сумма  государственного  контракта  на

 закупку  зерна  на  10  триллионов. Предусматривается

 стредство     компенсации     собственных    средств,

 затраченных   на  строительство  обкектов  социальной

 культуры (...........) на селе - 21 триллион.

      таким  образом,  расходы  на  финансирование  по

 статьям  агропромышленного комплекса  предлагаемого в

 комиссии  варианте увеличивается в 2 раза. Такого нет

 ни  по  одной  другой  статье расходов. Кроме того (я

 этого   коснусь  ниже),  в  текстовых  частях  закона

 предлагается  создать чрезвычайный фонд для поддержки

 этого   промышленного   комплекса.   Таким   образом,

 несмолтря     на     общее     сокращение    расходов

 Государственного    бюджета    на   177   триллионов,

 подчеркиваю:    несмотря    на   сокращение   раходов

 Государственного  бюджета  на 177, 6 триллиона, общее

 увеличение  финансирования по этим статьям составляет

 почти 70 триллионов.

      Между  тем  необходимо  отметыть,  что  ни  одна

 держава  в  мире  в  условиях  кризиса  не может себе

 позволить безконтрольоное строительство с последующей

 компенсацией    затрат.    Необходимо   Правительству

 установить  жесткий  порядок,  что  за  счет  средств

 Государственного    бюджета    может   осуществляться

 строительство   только   по   спискам,   утвержденным

 Премьер-министром  Украины.  И  в  1997  году никакой

 компенсации  по  обкектам,  непредусмотренным  в этом

 списке, уже предусматриваться не будет.

      Теперь   несколько   слов   о,  так  называемых,

 сбалансированых  поправках направленных на увеличение

 финансирования  АПК.  Речь идет о том, чтобы снять по

 сттье  погашение  внешнего  долга  100  триллионов  и

 направить  их  на  финансирование  АПК. Конечно можна

 принять  любое  решение.  И  направить  эти средства,

 которых,   в  принцыпе,  и  нет  еще  в  природе,  но

 направить.   Однако,   направление  этих  средств  на

 погашение  внешнего  долга  товаров  и продовольствия

 требует   по   меньшей   мере   согласие  государств-

 кредиторов   и  длительного  переговорного  процесса.

 Безусловно (  и   наша   комиссия  поддерживает), что

 Правительству  необходимо  более  активно  работать в

 этом    направлении.    А   работу   нашего   внешне-

 экономического  ведомства,  которое  должно  было  бы

 обеспечивать  такие  решения, конечно нельзя признать

 удовлетворительной.  До тех пор пока такие решения не

 состоятся,  использование  средст,  предназначеных на

 погашения    внешнего    долга,    комиссия   считает

 невозможным.  По  долгам  надо платить и жить надо по

 средствам  -это аксиома экономической политики любого

 нормального государства.

      Ряд  предложений  народных депутатом относится к

 погашению задолженности по закупкам сельгоспродукции.

 В  соответствии  с  принятыми нами решениями, а также

 постановлением  Кабинета  Министров  Украины до 1 мая

 1996   года   должны   быть   закончены   расчеты   с

 товаропроизводителями   за   сданное   ими  зерно  по

 госконтракту 1995 года зап счет возвращения бюджетных

 кредитов на закупку сельхоспродукции по госконтракту.

      По   состоянию   на   01.   01.   1996  года  на

 ответственном  хранении  находиться  349  тысяч  тонн

 зерна.

      На   оплату   которого  будет  направлено  7,  3

 триллиона   бюджетного   кредита,  что  поступили  от

 реализации     сельхоспродукции     закупленной    по

 госконтракту 1994-1995 годах.

      Особенное  значение для развития пока достижение

 паритетов  цен  на  селькохозяйственную  промышленную

 продукцию.

      Для  обеспечения паритетов цен в настоящее время

 разрабатывается  целый  ряд  мероприятий,  я  не буду

 говорить  об  этом,  поскольку вчера мы достаточно об

 этом,   так  сказать,  были  осведомлены,  поэтому  я

 опускаю эту часть доклада.

      В  составе расходов на охрану здоровья, учтенных

 в   проекте  государственного  бюджета  на  1996  год

 представленого   на  рассмотрение  Верховному  Совету

 Украины   целевые   средства   на  финансирование  по

 госконтракту    закупку    лекарства    средств   для

 медицинского  оборудования  к сожалению ограничено, я

 потом несколько ниже скажу какие это средства.

      Это   серьезная   проблема.  Которую  необходимо

 решать  по  мере поступления дополнительных доходов в

 бюджет.

      В проекте государственного бюджета на 1996 год в

 составе   расходов   на   социальное  обеспечение  по

 госконтракту    частично    учтена   потребность   на

 приобретение  автомобилей  для  бесплатной выдачи или

 продажи  на  льготных  условиях для инвалидов имеющие

 согласно действующему законодательству имеют право на

 получение  таких  автомобилей в обкеме 7, 2 триллиона

 карбованцев.

      Относительно  обкемов  расходов  бюджета закупки

 продукции  производств  технического  значения,  хочу

 сказать следующее.

      Такие  расходы  предусмотренны в обкеме, в общем

 обкеме 73 триллиона 933 миллиарда.

      Продукция  производств  технического  назначения

 заказывается     для    обеспечения    первоочередных

 государственных   нужд  и  функционнирование  органов

 государственного бюджета.

      Из  этой суммы предусматривается закупить прежде

 всего    для    обеспечения    потребности   оборонны

 держконтракт   на  43  триллиона,  образование  на  2

 триллиона,  социальная защита инвалидов, я говорил 7,

 2  триллиона,  охранна  здоровья  11,  5  триллионов,

 науким  на  1,  5  триллиона;  на  радиовещание -1, 3

 триллиона,  в  том  числе  предусматриваются  закупки

 топлива  на  4, 7 триллиона, проката черных и цветных

 металлов    -на    7,    4    триллиона,    продукции

 нефтепереработки     ((..........)    каменноугольные

 смолы)  -на  6 триллионов, изделий из дерева -на 4, 5

 триллиона, бумаги -на 241 миллиард и т. д.

      После     принятия    в    окончательном    виде

 Государственного      бюджета     Украины,     обкемы

 государственного    контракта   будут   приведены   в

 соответствующие с (..........) средствами.

      Группа  народных  депутатов  (Климпуш  и другие)

 ставят,    и    достаточно    серьезно,    вопрос   о

 финансировании   населенных  пунктов,  которые  имеют

 статус горных. В исполнение Закона Украины "О статусе

 горных  населенных  пунктов  Украины" с 1 января 1996

 года  установлены  новые  условия  оплаты,  штрафы на

 предприятиях,        учреждениях,       организациях,

 расположенных   на   территории  населенных  пунктов,

 которые наделены статусом горных.

      Повышение  штрафных  ставок,  повышение штрафных

 санкиций,  а  также  должностных  окладов  работников

 бюджетных      организаций,      учреждений     будет

 осуществляться в пределах, соответствующих бюджету.

      Для   обеспечения  выплаты  материальной  помощи

 семьям   с  детьми  в  горных  населенных  пунктах  в

 повышенных   размерах   в   бюджете   на   1996   год

 предусмотрены дополнительные выделения 1 квадрильйона

 58   миллиардов.  Выплата  по  пенсиям  в  повышенных

 размерах   для  этих  областей  будет  обеспечиваться

 засчет средств пенсионного фонда.

      Социально-экономическое  развитие 600 населенных

 пунктов,   которые   получили  статус  горных,  имеют

 многоотраслевой  характер, осуществляется засчет всех

 источников финансирования.

      На    развитие    соответствующих   отраслей   в

 соответствии с установленным порядком государственные

 средства  должны выделяться заказчикам, прежде всего,

 государственными       областными       организациям,

 министерствами и ведомствами, которые распределяют по

 конкретным обкектам, направлениям.

      Финансирование   осуществляется  засчет  средств

 Государственного  бюджета: капитальное строительство,

 АПК, социальное развитие. Засчет обладминистрации для

 реализации   Закона   "О  статусе  горных  населенных

 пунктов"    необходимо    только    государственных

 централизованных     капиталовложений     более    10

 триллионов,  что  в 3 раза превсышает обкемы средств,

 заложенных      в     Программе     "Государственного

 экономического, социального развития на 1996 год".

      Исходя    из   приведенного,   обладминистрациям

 указанных  областе при формировании ежегодных програм

 необходимо   в   взаимодействии  с  министерствами  и

 ведомствами  в  пределах  своих полномочий обеспечить

 конкретное   комплексное   экономическое,  социальное

 развитие   соответствующих  территорий  и  населенных

 пунктов.

      Комиссия  по  вопросам  топливно-энергетического

 комплекса,  транспорту  и  связи предлагает сократить

 расходы     на    оборону,    службу    безопасности,

 правоохранительнуюё деятельность и так далее.

      Бюджетноя   комиссия   с   участием   профильных

 комиссий  Верховного Совета долго изучала этот вопрос

 и пришла к выводу, что расходы в процентном отношении

 к  общим  расходам бюджета на эти органы за последние

 годы  неуклонно  сокращаются.  В  настоящее время они

 обеспечивают    лишь    минимальные   потребности   и

 дальнейшие сокращения приведут просто к полуголодному

 существованию  наших  солдат.  Необходимо радикальное

 решение   по  этому  вопросу  на  уровне  Президента,

 Верховного Совета относительно численности, структуры

 наших  органов,  обеспечивающих  безопасность  нашего

 государства  и  граждан  Украины.  Назову  лищь  одну

 цифру:  под  ружьем  у нас находится сейчас 1 миллион

 200 тысяч человек.

      Народный  депутат  Алексеев  и другие предложили

 исключить из расходной части бюджета статьи расходов,

 которые  направлены  на  финансирование  общественных

 организаций,   кроме   инвалидских   и  детских.  Это

 настолько    спорный    вопрос,    мнения   настолько

 разделились  у  нас,  что  мы  предлагаем  Верховному

 Совету определиться голосованием по этому вопросу. Мы

 этот  триллион  карбованцев,  который  выделяется  на

 финансирование     общественных     организаций    не

 распределяли  по этой статье, и поэтому мы предлагаем

 чтобы  Верховный Совет определился путем голосования.

 Кстати   сказать,  когда  мы  анализировали  таблицу,

 поддержанных  на комисии поправок, то к сожалению наш

 Секретариат   в   большинстве  случаев  написал,  что

 поддержаны  предложения  бюджетной  Комиссии. Значит,

 это  просто  техническая  ошибка.  В  основном, это -

 предложение  комиссий  и  народных депутатов, которые

 рассматривались  на  заседании  бюджетной  Комиссии и

 были  поддержаны.  Это я говорю в ответ на вопросы ко

 мне  народных  депутатов,  сделанные  вот в кулуарах:

 почему  нет  моей поправки? Вы внимательно посмотрите

 все   поправки,   и  вы  увидите,  что  все  поправки

 абсолютно содержатся в трех частях моего доклада.

      Народный  депутат  Симоненко  предложил учесть в

 бюджете 1996 года долги 1995 года перед пенсионерами,

 врачами,  учителями,  другими  работниками  бюджетной

 сферы.  Комиссия  детально рассматривала этот вопрос.

 Определить   реальную  сумму  задолженности  по  этим

 расходам   можно,  конечно,  только  после  получения

 бухгалтерских расчетов.

      По  оперативным  данным  сумма  задолженности по

 социально-культурным  учреждениям, финансирующимся из

 бюджета,   по   состоянию   на  1  января  1996  года

 составляла: по заработной плате -38 триллионов, в том

 числе  из  Государственного  бюджета  -19  триллионов

 учреждений  просвещения,  культуры, охраны здоровья и

 социального   обеспечения,  физической  культуры;  по

 выплате   пенсий   (Государственный   бюджет)  -7,  5

 триллионов;  по  выплате  помощи -24, 5 триллионов, в

 том   числе   из   Государственного  бюджета  -19,  3

 триллиона; на  детей  от  1,  5  до  з лет и на детей

 возрастом  до  16-18 лет, одиноким матерям, льготы по

 компенсациям  по  чернобыльским  законам, компенсации

 реабилитированным  гражданам,  субсидии  на  жилищно-

 коммунальные услуги.

      Общий   обкем  недоимки  с  налогом  и  кредитом

 значительно   превышает   указанные  суммы.  Комиссия

 считает  целесообразным  включить  в  Закон о бюджете

 статью,        предусматривающую       исключительное

 использование  возвращаемых в бюджет сумм за 1995 год

 по   этим   статьям  на  финансирование  и  погашение

 задолженности по этой сфере.

      Замечания  Комиссии  по  социальной  политики  и

 труда   относятся   к   тому,  что  в  структуре  ВВП

 сокращается  удельный  вес  расходов, направляемых на

 социальную  защиту.  И, в частности, распространялись

 тут,  у нас графики по снижению фонда оплаты труда за

 последние  5  лет в 2 раза. Мы детально проверили эти

 данные,  и привожу до вашего сведения: 1992 год -доля

 фонда  оплаты  труда  в  ВВП  составляла 31, 1%; 1993

 год  -29,  2%;  1994 год -32%; 1995 год -31, 6%; 1996

 год  -планируется  31,  8.  То естть практически мы с

 вами  идем  за  последние  5 лет на постоянном уровне

 доли оплаты труда в валовом внутреннем продукте.

      Народный  депутат  Крандакова  ставит  вопрос  о

 необходимости  финансирования  средств  по программам

 планирования  семей Дети Украины.

      В  проекте  государственного  бюджета по отрасли

 просвящения  на реализацию мероприятий программы Дети

 Украины,  предусмотрено  7,  9  триллиона,  которые в

 основном   направляются   на   изготовление  школьных

 учебников.

      По   отрасли здравоохранения на финансирование в

 1996   году   в  планировании  семьи  необходимо  240

 миллиардов,  прграммы  Дети Украины -505 миллиардов -

 эти средства предусмотрены в проекте бюджета.

      Целый  ряд  предложэений относится к возможности

 предоставления  гарантий государством по долгосрочным

 льготным  кредитам под залог в сумме 90 триллионов на

 жилищное    строительство   возможность   компенсаций

 затрат, связаных с либеризацией цен, на строительство

 кооперативных  жилых домов, которое начато до 01. 07.

 92 года.

       Исходя   из   экономической  ситуации,  сегодня

 наличие  финансовых ресурсов, представление ггарантий

 нам  представляется  сейчас невозможным. Кредитование

 жилищного  строительства  должно осуществляться через

 кредитные   организации  с  использованием  механизма

 возврата   предоставленных   кредитов,  предусмотрено

 действующим  законодательством.  По мере стабилизации

 экономической   ситуации  можно  будет  предусмотреть

 часичную  компенсацию  за  счет  бюджета процентов за

 использование  этих  кредитов.

      Расчеты  бюджетных  асигнований  на  компенсацию

 дополнительных  затрат,  связаных с либеризацией цен,

 строителдьство   обкектов,   осуществляемых  за  счет

 средств населения, на 1996 год свидетельствует о том,

 что дополнительные затраты в связи с либеризацией цен

 на   строительство   жилья   и   индексы  составят  2

 квадрильона 573 миллиарда.

      Комиссия  по  вопросам  топливно-энергетического

 комплекса   предложила   детально  проверить  насчеты

 пенсий  военнослужащим,  расчеты.  Мы  проверили этот

 вопрос,   не   буду  тоже  из-за  недостатка  времени

 останавливаться,   скажу   только,   чо  сумма  в  72

 ттриллиона 981 миллиард является  обоснованной.

      В   частноси,   народные   депутаты   предлагают

 исключить   бюджетное   финансирование   медицинского

 учереждения,   государственной  акционерной  компании

 "Укрречфлот"   в   обкеме  502  миллиардов,  Комиссия

 считает,   что  более  целесообразно   это  ппередать

 учереждениям   вместе   с  обкемом  финансирования  и

 Министерство   охраны   здоровья.

      В  части  передачи обкектов социально-культурной

 сферы  в  коммунальную  собственность  и соответствие

 обкема  финансирования,  определенном  на  1996  год.

 Проектом   государственного   бюджета   на  1996  год

 предусмотрены    средства    на   передачу   обкектов

 социальной сферы в коммунальную собственность в сумме

 25  триллионов  карбованцев.  Они будут направлены на

 указанные  цели, исходя из готовности этих обкектов в

 пределах  сумм, предусмотренных      бюджетом.

      Правительство должно разработать постановление о

 поэтапной   передаче  обкектов  социальной  сферы,  в

 котором  будут  определены конкретные сроки, обкемы и

 источники  финансирования  этой  проблемы.

      Предложение   Комиссии   по   вопросам   бюджета

 увеличена    серьезно   затрата   местных   бюджетов,

 связанных  с  регулированием цен на общую сумму 92, 7

 триллиона  карбованцев.  В том числе по газу на 68, 6

 триллиона, твердое топливо на 13 триллионов, жилищно-

 коммунальное  хозяйство  на  10,  1 триллиона, услуги

 метрополитена,   связанные   со  снижением  стоимости

 проезда,  на   1  триллион  карбованцев.

      Указаное  увеличение  направлено  на обеспечение

 соцеальной  защиты  населения, в частности инвалидов,

 ветеранов      войны,      пенсионеров,      одиноких

 нетрудоспособных  граждан.

      Кроме   этого,   Комиссия  по  вопросам  бюджета

 поставила   вопрос   перед   Кабинетом   Министров  о

 повышении      заработной     платы     хозяйственно-

 обслуживающему   персоналу   учреждений   социального

 обеспечения.

       В  целом  по  предложению  Комиссии по вопросам

 бюджета увеличено расходы на финасирование социально-

 культурных   учреждений.   Расходы  местных  бюджетов

 увеличены  на  27,  8 за счет передачи финансирования

 профессионально-технических  училищ на финансирование

 местных  Советов.

      Вопрос  о ПТУ детально обсуждался несколько лет,

 я  понимаю,  что  он  спорный, ко мне многие народные

 депутаты подходили, я хочу сказать, что эта строчка и

 в  доходах  и в расходах сбалансирована, то есть 27 и

 там  и  там,  и если Верховна Рада примет решение, что

 финансирование   профессионально-технических   училищ

 должно  осуществляться  по  старой схеме, то есть, из

 централизованного   бюджета,  то  мы  просто  эти  27

 триллионов  их  расходов  местных  бюджетов  снимем и

 передадим  на  расходы  Голсоударственного  бюджета.

      Скажу   лишь   одно,  что  и  действующая  схема

 централизованного финансирования ПТУ, к сожалению, не

 обеспечивала  своевременные выплаты заработной платы,

 стипендии  и  так  далее.

      Думаю, что когда ПТУ по источнику финансирования

 будут  приближенны, вопросы будут решенны оперативно.

 Однако,  опять  же  мы  предлагаем этот вопрос решить

 Верховному    Совету,    и    никакой   сложности   в

 перераспределении тут не будет.

      Увеличивается  на  2,  3 мильярда на ассигновани

 яна  подготовку  специалистов  в школах (...........)

 обороны  Украины,  а  также  комиссия сочла возможным

 поддержать предложение ряда народных депутатов о том,

 чтобы   предусмотреть   стипендии  Верховного  Совета

 Украины  в сумме 26 миллиардов каобованцев.

      Предложение   комиссии   по  вопросам  культуры,

 духовности,  чтоб  в  статье финасирование социально-

 культырных  учереждений мероприятий отдельной строкой

 предусматривается  рассходы на книгоиздание и прессу,

 нами оддержано.

      Комиссией  по  вопросам науки и просвещения было

 внесено редложение не финансировать за счет бюджетных

 ассигнований,     выделяемых     на    финансирование

 просвещения    учебных    организаций,   общественных

 обкединений.  Я  об  этом уже говорил, мы это решение

 можем принять.

      По  предложению  Комиссии  по  вопросам  бюджета

 увеличины  рассходы  на 1 триллион на приобретение за

 рубежом    для    библиотек    переводы   зарубежного

 законодательства,         разработки        программы

 законопроектных    работ    Президента    Украины   и

 Правительства.    Разработки   проектов   законов   и

 соответсвенно   по   этому  разделу  увеличенн  обкем

 расходов на эту сумму по разделу культура.

      Мы предлагаем также в условиях дефицита ресурсов

 поддеражть  предложение  ряда  народных  депутатов  о

 сокращении  обкема финансирования редакции ряда газет

 и  прочих  организаций.  В  нашей таблице это есть. А

 высвобождающийся  бюджет  на  ассигонования, на общую

 сумму  почти  полтора триллиона карбованцев направить

 на приоритные расходы по разделу культура.

      Приложение    номер    1    проекту   закона   о

 государственном  бюджете предусматривается отдельными

 строчками  средствами  финансирования  книгоизданий и

 архивных   учереждений.   Мы   предлагаем  поддержать

 предложение  комиссий  по увеличению на 70 миллиардов

 финансирование архивных учереждений.

      Предусмотренно  выделение бюджетных ассигнований

 на  проведение  празднования двухсотлетия Софиевского

 парка   в  Черкаской  области.  Это  общенациональный

 заповедник.

      Учтено  предложение  народного депутата Кужель о

 не   проведении   расходов   за   счет   бюджета   на

 финансирование  фонда независимой прессы в обкеме 150

 миллиардов. Но я уже говорил об этом.

      В пределах общих ассигнований учтенно увеличение

 сметы  расходов  за  счет  бюджета  на финансирование

 фонда  независимой  прессы в обкеме 150 миллиардов (я

 уже  говорил  об этом), в пределах общих ассигнований

 на  увеличение сметы расходов по программе сохранения

 развития   малочисленных   коренных  народов  Украины

 (крымских..................)   на   40  миллиардов  в

 соответствии  Комиссии  по  вопросам  прав  человека,

 национальных меншинств и межнациональных отношений.

      Комиссии    по   вопросам   бюджета   предложено

 Кабинетом    Министров   рассмотреть   и   определить

 источники финансирования и представить предложения ко

 второму   чтению   по  восстановлению  финансирования

 завершения   строительства  клиники  Украинского  НИИ

 социальной и судебной психиатрии.

      По  предложению  Комиссии  по  вопросам бюджетам

 увеличены  расходы на финансирование здавоохраннения:

 по   Государственному   бюджету  - на 1, 7  триллиона

 карбованцев, по местным бюджетам -на 12, 7 триллиона.

 Предлагается    увеличить    расходы    по   Академии

 медицинских наук Украины на 300 миллиардов по разделу

 финансирование наукой и выделить отдельной стракой.

      Предложение   Комиссии   по  вопросам  топливно-

 энергетического   комплекса,  транпорта  и  связи  об

 организации    финансирования   физической   культуры

 молодежных    меропориятий    непосредственно   через

 Министерство  по  делам  молоджежи и спорта  мы также

 поддерживаем  и  предусмотрим  в  проекту  закона  на

 второе чтение.

      По   предложению   Комиссии  по  вопросам  науки

 финансирование  науки  в целом увеличивается на 18, 5

 триллионов  карбованцев  за  счет уменьшения расходов

 направляемых       на       финансирование      науки

 по............................       Проминвестбанку,

 выполнение  международных обязательств по закупке СКВ

 для нужд науки и резервного фонда Кабинета Министров.

      За  счет  сэкономленных  бюджетных  ассигнований

 увеличены расходы под Национальную академию наук на 2

 триллиона.  А  также  увеличены расходы по Украинской

 академии аграрных наук на 194,4 миллиарда.

      Поддержано    предложение   народного   депутата

 Кириченко    и    предусмотрено    финансирование   и

 подготовлено к печатим двух первых томов шеститомника

 юридической энциклопедии.

      Учтено предложение Комиссии по вопросам науки об

 увеличении  расходов  Государственного  иновационного

 фонда.

      Целый  ряд замечаний народных депутатов касается

 конкретных   вопросов  финансирования  тех  или  иных

 строек  народного хозяйства в конкретных областях. Их

 достаточно  много.  За  неккдостатком  времени  я  их

 опускаю,  они  есть  в таблице, вы можете посмотреть,

 какие из них поддержаны.

      В  целом  расходы  на  финансирование  народного

 хозяйства   Комиссия   по  вопросам  бюджета  обобщив

 предложения  других  постоянных  комиссий  Верховного

 Совета  и  отдельных  народных  депутатов  предложила

 увеличить на 48, 2 триллиона из которых 27 триллионов

 предусмотрено    выделить    отдельной   строкой   на

 осуществление       реконструктиризации      угольной

 промышленности.

      Но   бюджетная   ссуда   в  целом  предусмотрена

 ассигнования  раздела  народного хозяйства в сумме 23

 триллиона.  В  том  числе  в  Государственном бюджете

 Украины  предусматривается  бюджетные ссуды в сумме 8

 триллионов   на   создание   зимних  эксплуатационных

 запасаов топлива для предприятий системы Минэнерго до

 15    триллионов   бюджетных   ссуд   для   поддержки

 государственных     предприятий,     которые    будут

 представляться   на   конкурсных   условиях   и   тем

 предприятиям  имеющим  заказ на свою продукцию, также

 способных возвратить выданныек средства на протяжении

 5 -6 месяцев и при этом создадут новые рабочие места.

      В     расходах     местных     бюджетов    также

 предусматривается  бюджетные суммы на общую сумму 18,

 3 триллиона.

      Учтено   предложение   комиссии  соответствующее

 представление     дотации    предприятиям,    которые

 производят торфобрекеты.

      Частично   учтено   предложение   двух  народных

 депутатов, в том числе Магда и предусмотрено создание

 средств  виде  бюджетной ссуды, суммы 8 триллионов на

 создание зимних запасов топлива.

      Дополнительно  выдано с бюджета средства в сумме

 3,  5  триллиона  на усиление геологоразведовательных

 работ,  по  изысканию полезных искапаемых и глыбокого

 бурения на нефть и газ.

      Частично    учтены   предложения   68   народных

 депутатов  Украины  в  том числе Гашовской, первая по

 списку.

      За счет уменьшения бюджета ассигнований подругим

 статьям    дополнительно    увеличивается   выделение

 бюджетных   ассигнований  на  геологоразведовательную

 работу по изысканию золота в сумме полтора триллиона.

      Изыскана   возможность   увеличить   расходы  на

 проведение...............    предприятия   оборонного

 комплекса  и  создания  новых видов товаров народного

 потребления.   5,  9  триллиона  в  том  числе  3,  7

 триллиона,     которые     будут     направлены    на

 создания......   зерно....  кормо  и  свеклоуборочных

 комбайнов.

      Дополнительно   пришлось   включить  расходы  на

 изготовление  марок  акцызного  збора  на алкогольные

 напитки,  табачные  изделия  в  сумме  0, 4 триллиона

 карбованцев,  которые  будут возвращаться в бюджет по

 мере реализации этих товаров.

      В  разделе "Народной обороны" комиссия сочла (по

 вопросам   бюджета)   сочла   поддержать  предложения

 народных      депутатов,      касающиеся     перевода

 финансирования  в  обкеме 3 миллиона 50 миллиардов по

 статье   (..........)  общества  содействии  армии  и

 флота.  то  есть,  передать  там эти средства, они не

 уменьшаются, не увеличиваются, они сбалансированы.

      Частично   учтены   предложения   комиссией   по

 вопросам,  различных  комиссий,  в том числе народных

 депутатов.    И    на   вашу   дискуссию,   обуждение

 предусматривается,   предлагается   предусмотреть   в

 местных  бюджетах выделение средств на финансирование

 приобретения   продовольствия,   на  обеспечение,  на

 улучшение  обеспечения  нашей армии, что позволит, на

 наш  взгляд,  улучшить  продовольственное обеспечение

 армии.

      Для   закупки   вооружения,  военной  техники  в

 редлеах  возможностей бюджетных средств выделяется (я

 уже   говорил   эту   сумму),   а  для  модернизации,

 непосредственно, техники - 15 триллионов.

      Комиссия по вопросам бюджета считает необходимым

 отдельной  строчкой  выделить эти расходы. В статье о

 финансировании   обороны,   чтоб  эти  средства  были

 целевым    назначением    использованы   на   закупку

 вооружений,  а  не  использованы  для,  так  сказать,

 текущего финансирования.

      Для   повышения   оперативной  готовности  войск

 гражданской      обороны     изыскана     возможность

 дополнительно направить 500 миллардов. Имеется ввиду,

 прежде   всего,   ликвидация  чрезвычайных  ситуаций,

 которые   могут   возникать   в  стране.  И  эти  500

 миллиардов  целевым  назначеним  должны  пойти на эти

 цели.

      По  мнению  Комиссии по вопросам бюджета, состав

 раздела  правоохранительной деятельности, обеспечение

 государства,  необходимо  изменить следующим образом:

 отдельным  разделом  выделить  финансирование местных

 государственных  налоговых инспекций, увеличить обкем

 до   22   триллионов   финансирование  на  содержание

 уголовно-исправительной  системы  (там на 3 триллиона

 увеличивается,    прежде    всего   продовольственное

 обеспечение      этой     системы),     увеличивается

 финансирование на содержание погрангичных войск на 1,

 6    триллиона,    также   для   разработки   системы

 правительственной     связи     Главное    управление

 правительственной  связи  для  разработки, обновления

 систем  связи  предусматривается увеличить расходы на

 500 миллиардов карбованцев.

      Всего   по   данному  разделу  предусматривается

 увеличить  бюджетный  ассигнования  на 5. 1 триллиона

 карбованцев.

      В  разделе  "Содержание органов законодательной,

 исполнительной,  судебной  власти"  предусматривается

 выделить  отдельной  строкой  расходы  на  содержание

 сооружений,   помещений,   который  используются  как

 законодательной,  так  и  исполнительной  властью для

 общегосударственных нужд.

      Предложения  народного  депутата  Омелич  и ряда

 других  народных  депутатов  Кабинет Министров должен

 предоставить   предложения,   расчеты  по  сокращению

 расходов   на   содержание  органов  законодательной,

 исполнительной,   судебной   власти,  судебной  здесь

 вычеркнул,  не  менее  чем  на  20 процентов текущего

 года.

      Изыскана   возможность  дополнительно  увеличить

 расходы  судебной  власти, почему я и сказал, на 2. 7

 на  2 780 миллиарда карбованцев, учитывая бедственное

 положение наших судов.

      В   целом   уменьшаются  расходы  на  содержание

 исполнительных   органов   власти,  также  передаются

 расходы  на  содержание государственной администрации

 на  расходы  местных  бюджетов,  а также сокращаются,

 предлагается сократить расходы на содержание Кабинета

 Министров  на  300  миллиардов,  на 100 миллиардов на

 содержание    Администрация    Президента    Украины,

 предлагается переименовать этот пункт, назвать его не

 "содержание  Администрации  Президента",  а Финансови

 видатки на утримання глави держави.

       По сравнению с предоставленным проектом бюджета

 увеличиваются    расходы    на   содержание   высшего

 арбитражного  суда -30 миллиардов, военных судов -750

 миллиардов забирается из системы министерства обороны

 и дается отдельной строкой. На наш взгляд, необходимо

 в  этом  году  все-таки  реально улучшить положение с

 финансированием   прокурантуры   и,   прежде   всего,

 направить    средства    на   повышение   технической

 оснащенности  этих  органов.  Мы предлагаем увеличить

 расходы  на  финансирование  органов прокуратуры на 3

 триллиона.

 

      ГОЛОВА.  Микола  Янович,  скільки  часу  ще  вам

 треба? Уже більше години.

 

      АЗАРОВ.   Уважаемый   Александр   Александрович,

 уважаемые  народные  депутаты, по регламенту я должен

 осветить   все  поддержанные  комиссией  поправки.  Я

 думаю, что минут 15.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка.

 

      АЗАРОВ. За счет уменьшения расходов, связанных с

 краткосрочными  командировками  за  рубеж  на  33.  7

 миллиарда    карбованцев,   увеличатся   расходы   на

 финансирование социально-культурной сферы.

      Уменьшаются      расходы      на      содержание

 дипломатических  представительств за рубежом на сумму

 4,  5  триллиона  карбованцев, однако мы считаем, что

 эти   деньги   необходимо  предоставить  Министерству

 иностранных   дел   для   приобретения  собственности

 Украины  за рубежом в виде их представительств, наших

 представительств, зданий и сооружений.

      Резервный  Кабинета  Министров  в соответствии с

 многочисленными  предложениями и замечаниями народных

 депутатов  Украины  уменьшается  на 30 триллионов, из

 которых  предусмотрено 2 триллиона выделить отдельной

 строкой  в  виде резервного фонда Президента Украины.

 Мы   знаем,   что   Президент   Украины   как   глава

 исполнительной  власти, совершая поездки по регионам,

 принимая  решения,  касающиеся  увеличения  расходов,

 должен    обладать    для    этого   соответствующими

 финансовыми резервами. Мы считаем, что резервный фонд

 Кабинета Министров должен расходоваться исключительно

 на  цели,  предназначенные  и определяемые Положением

 про  резервный  фонд,  а  у  Президента  должна  быть

 возможность  принятия решений, на которые отводится 2

 триллиона   в  составе  резервного  фонда  Президента

 Украины.

      По   предложению   Комиссия   бюджета  и  других

 комиссий   уменьшаются   на   10  триллионов  расходы

 Государственного фонда содействия занятости.

      Уменьшаются     бюджетные     ассигнования    на

 финансирование      расходов      по     обслуживанию

 государственного внутреннего долга.

      В   общую   финансирования   общегосударственных

 структур не вписывается Национальный банк Украины. По

 необкяснимым  причинам  его  смета  на  1994-1995 гг.

 утверждалась  лишь  в конце этих лет. В эти годы годы

 впервые  за историю существования Национального банка

 капитальное   строительство   обкектов  Национального

 банка проводилось непонятно с чьего согласия не через

 Государственный  бюджет,  а  по  схеме...  по  смете,

 утверждаемой только Правлением Национального банка. В

 представленном    проекте    сметы    на   1996   год

 закладывается   прошлогодняя   идеология.   Бюджетная

 Комиссия, обобщив мнения многих депутатов, предлагает

 прекратить  в  бюджетной практике исключительный опыт

 1994-1995   гг.   и   ввести  как  доходы  и  расходы

 Нациоанльного  банка  в Государственный бюджет на тех

 же   основаниях,   как  и  финансирование,  анпример,

 Верховного   Совета,   Верховного  Суда,  Президента,

 Администрации,  Кабинета  Министров  и других органов

 государственной власти.

      Отдельно  хочу  посвятить енсколько минут своего

 выступления      финансированию      государственного

 аппарата.  При рассмотрении затрат на Государственный

 аппарат     Бюджетная    комиссия    учитывала    тто

 обстоятельство,    что   Украина,   как   независимое

 государство,    еще    строится   и   это   вызываетт

 необходимость   создания  новых  учереждений,  в  том

 числе,   и   новых   помещений   для  нас  -депутатв,

 перешедших на роботу в постоянный Верховный Совет, на

 работу в постоянный совет.

       Однако          при         этом         должна

 обеспечиватьсярациональность  и  равнообеспеченность.

 Что  же  происходит  у  нас? Численность Центрального

 аппарата  управленческого с 1992 года возросла только

 по исполнительной власти в 1, 44 раза или на 4 тысячи

 355  человек.  Наибольший рост произошел в Минпроме в

 2,   48   раза,  в  Минуглепроме  в  1,  92  раза,  в

 ГГоскомрезерве  в  1, 59 раза, в Министерстве внешних

 экономических  связей  в  1, 5 раза, в Минэкономике в

 1644 раза, в Минюсте в 1, 35 и все это происходитт на

 фоне  падения промышленного производства, снижения ВП

 и так далее.

      Правда,  в  ряде  министерств  б  штаты  заметно

 сокращены.     Так     произошло    в    Министерстве

 здравоохраненя, его штаты уменьшились на 24 процента,

 в Министерстве связи на 20 процентов, в  Министерстве

 образования  на 20 процентов, в Министерстве по делам

 молодежи и спорта на 15 процентов.

      Очень  динамично,  на  наш  взгляд, растут штаты

 Администрации  Президента  Верховного Совета Украины.

 Наряду  с пониманием этого явления, закономерного для

 нового  государства, нельзя не обратитьвнимание на не

 рациональность  использования  наших  штатных единиц.

 Хотелось    бы    чобы    все    органы   Центральной

 испольнительной   власти   провели   анализ  кадровых

 излишеств   и   дали   предложение   на   этот   счет

 соответствующим руководителям.

      Обращает  на  себя внимание пестрота в отдельных

 затратах    на    1-го    работника   между   разными

 министерствами    и    ведомствами.    Например,   на

 хозяйственные  расходы,  скажем,  в Миниэкономике они

 составляют    348    миллионов   карбованцев,   а   в

 Национальном  банке  -1 миллиард 130 миллинов на 1-го

 сотрудника.

      Определяясь  по  финансированию законодаткльного

 органа  власти  -Верховного  Совета,  мы  внимательно

 рассмотрели   смету  управления  делами,  и  учли  то

 обстоятельство,  чо  до  сих  пор еще не все народные

 депутаты имеют нормальные  для работы рабочие места.

      В     очень    неравных    условиях    оказались

 содержания...... оказались судебные власти. В бюджете

 закладывается   полное   содержание  1-го  сотрудника

 администрации..........       бюджете.      Например,

 Администрация Президента выше, чем работа Прокуратуры

 или  судебной  власти  приблизительно  в  2,  7 раза.

 Практически, судебной власти остается только зарплата

 и   начисления  на  нее.  Вот  почему  мы  предложили

 увеличить на  2,78  расходы  на  судебные  власти.

      Отдельно  очень  большим разделом стоит вопрос о

 взаимоотношении  местных и Государственного бюджетов.

 Действующее   в  1995  году  и  определенное  Законом

 Украины  "О  Государственном  бюджете", продленное на

 1996   год  до  принятия  Закону  "О  Государственном

 бюджете  на  1996 год Постановления Верховного Совета

 "О  порядке финансирования затрат из Государственного

 бюджета    до    утверджения    Закона   Украины   "О

 Государственном    бюджете   на   1996   год"   схема

 регулирования   предусматривала   остановление  в  20

 местных  бюджетах  из 27 почти 100% доходов от НДС, а

 также  для  всех  местных  бюджетов  70%  от  прибыли

 предприятий,   50%  от  подоходного  налога,  20%  от

 акцизного сбора.

      Даже при таком закреплении основных видов дохода

 за  местными  бюджетами  14 областей в 1995 году были

 дотационными,  22  области  закончили  год  с долгами

 перед   Государственным  бюджетом,  и  абсолютно  все

 области  закончили год с большими долгами перед своей

 бюджетной    сферой.

      Поэтому  предложенная Правительством на 1996 год

 схема  регулирования,  предусматривающая  изкятие  из

 всех  местных бюджетов 80% доходов от НДС с частичной

 компенсацией  выпадающих  доходов  и увеличением доли

 оставляемого  акцизного  сбора  до  50%,  дотациями и

 субвенциями   из  Государственного  бюджета,  вызвали

 единодушное неприятие этой схемы областями в процессе

 обсуждения  на       бюджетной  Комиссии.

      Было  высказано  единое мнение: нормативы должны

 быть   дифференцированными,   учитывающими  специфику

 экономического   социально-екологического   состояния

 области  и  стабильными  по крайней мере на 2-3 года,

 чтобы  заинтересовать  области в перспективной работе

 над  дохадами  бюджета.

       В   1995   году   доходы  от  налога  НДС  были

 регулирующими,   Все   области   высказали  пожелание

 сохранения  на  1996-1997 год действующих в 1995 году

 нормативов.

      Вместе с тем рассмотрение этого частного вопроса

 дает  возможность,  я  имею  в  виду по распределению

 и  регулированию  доходов  высазать  несколько  общих

 соображений.   Продумана   и  концептуально  выверена

 экономическая    политика   государства   имеет   для

 народного  хозяйства  страны  в  любой период времени

 очень важное значение. Но в период, когда экономика в

 кризисе  и  финансы  растроенны,  в упадке, она имеет

 черезвычайно  важный  характер. В этот период времени

 не   допустимы   не   продуманные,   не  обоснованные

 действия.

      В  начале  несколько  слов  для  размышления.  В

 течение  1995  года  налоговая  политика  государства

 подвергалась  изменению  несколько  раз. Прежде всего

 был  осуществлен переход от налогообложения субкектов

 хозяйственной деятельности к налогообложению прибыли.

 Ставка  налога  была  пониждена с 55 до 30. Для таких

 важных   субкектов  хозяйственной  деятельности,  как

 банки,  это  имело  черезвычайно  важное  значение. И

 банки  получили  в  1995  году  более  70  триллионов

 прибыли.  Была понижена с 28 до 20 с процентов ставка

 налога   на   добавленную  стоимость.  Были  введенны

 значительные   льготы   на   товаропроизводительнлсть

 сельскохозяйственной  продукции. Сохраненны льготы на

 НДС,  на уголь, на угольную продукцию и так далее. Не

 действовала   в  прошлом  году  37  статья  закона  о

 Государственном  бюджете  на 1995 год. Представлялись

 также     многочисленные     другие     льготы     по

 налогообложению.

      Все  это вместе взятое уменьшило доходы бюджетов

 всех уровней более чем на 500 триллионов карбованцев.

 Соотвественно  на эту сумму уменьшились финасирование

 здравохранения,     социальной    сферы,    сельского

 хозяйства.  Соответсвенно  на  эту  сумму увеличились

 финансовые     ресурсы     субкектов    хозяйственной

 деятельности.

      Однако,  результаты  работы  народного хозяйства

 Украины   за   1995   год   показывают,   что   такое

 значительное     увеличение    финансовых    ресурсов

 предприятий  не сыграло значительную роль в измении в

 лучшую сторону показателей экономики.

      Обкем  промышленной  продукции, видили насколько

 уменьшился.  Не  уменьшился,  я  говорю  не улучшился

 главный  показатель  кризиса  экономики,  на  который

 должно было это повлиять.  Это кризис непалатежей.

      На  1.  1. 1996 года отрицательная разница между

 дебюторской  и  кредиторской  задолжностью  составила

 почти   3   квадриллиона   карбованцев.  Общая  сумма

 просроченных  платежей  предприятий  возрасла  в 1995

 году более чем в 6 раз по сравнению с 1994 годом.

      Анализируя те данные, естественно преположить, и

 если  мы  возратимся  к  первому графику, о котором я

 говорил о работе отраслей различных, преположить, что

 отчисление  бюджета  является  не  единствыенным и по

 значемости  не  самым  главным фактором, определяющим

 спад производства.

      Суть проблемы в системном кризисе государства. И

 отчисления  в  бюджеты  -один из весьма неоднозначных

 элементов  этой  системы.  Пожалуй,  более  главным и

 значимым   элементом   этой  системы  является  рынок

 капиталов,  то  есть свободные финансовые средства, и

 рынки  сбыта  для отечественного товаропроизводителя.

 Кредитные капиталовложение коммерческих банков в 1995

 году  составили  всего  300 триллионов карбованцев. К

 тому  же  сохранялась  тенденция  к  уменьшению  доли

 долгосрочных  кредитов,  которая  снизилась  с  14, 7

 процентов  в  1994  году  до  10,  7  в  1995  году и

 составила  всего-навсего  (обращаю  ваше  внимание на

 цифру)  32  триллиона  карбованцев.  Учетная  ставка,

 процентная  ставка  финасирования коммерческих банков

 Национальным   банком...   соответствии   ставки   по

 кредитам  для экономики оставались очень высокими. По

 стравнению   с  потребностями  в  кредитах  народного

 хозяйства  ясно,  что  на  Украине  пока  отсутствует

 сколько-нибуть  серьезный  рынок свободных финансовых

 средств.

      Вторым  немаловажным  элементом  является  рынок

 сбыта для отечественного товаропроизводителя. Внешний

 рынок   в   1995   году  сохранился,  как  и  раньше,

 чрезвычайно   ограничено.  В  основном  это  поставки

 черных   металлов   и   изделий  из  них  минеральных

 продуктов.    Почти    треть    экспортных   поставок

 осуществлялось   на   бартерной   основе,   продолжал

 сокращаться   внутренний   рынок.   Обкем  розничного

 товарооборота  в  1995 году по стравнению с 1994 году

 уменьшился  до  86,  7  процентов.  Увеличились на 18

 процентов  запасы товаров в розничной сети. Импортные

 товары значительно потеснили отечественные особенно в

 области   торговли  товарами  народного  потребления.

 Резким   был   спад   производства   товаров   легкой

 промышленности -34 процента. На состоянию рынка сбыта

 отечественных  товаров  громадное  влияние  оказывает

 политика  государства  в  области цен и покупательная

 способность  населения.  Всего  за  1995  год  индекс

 инфляции    составил    282    процента,   при   этом

 продовольственные  товары  подорожали  в  2, 5  раза;

 непродовольственны -  в 2, 2 раза; платные услуги   -

 в  5,  8.  В  тоже  время  средняя  заработная  плата

 работников  народного  хозяйства  составила в декабре

 1995  года -12, 25 миллионов карбованцев, против 3, 5

 миллионов  карбованцев  в  декабре 1994 года, то есть

 выросла в 3, 5 раза. И значительное  опережение роста

 зарабоной   платы   против   роста   цен   не  смогло

 скомпенсировать  значительный рост стоимости жилищно-

 коммунальных  услуг,  что  вместе с отставанием роста

 пенсий,  стипендий  и  пособий  и так далее привело к

 дальнейшему    снижению   покупательной   способности

 населения.

      В  совокупности  с  отсутствием  государственной

 поддержки    ценнообразующих    отраслей    народного

 хозяйства    топливно=энергетический    и    аграрный

 комплекс,   и   отсутствие   должного   контроля   за

 себестоимостью родукции -это привело к тому, что цены

 на   внутреннем   рынке   на   товары   отечественных

 производителей  либо  вравнялись, либо близки к ценам

 на импортную продукцию.

      К         этому         следует        добавить,

 отсутствие.............   политики   государства   по

 отношению  к  своим  производителям,  она  безусловно

 должна    изменена   и   она   должна   стимулировать

 конкуренцию, обновление производства, но не приводить

 к    колонизацию    экономики   к   сведению.........

 характеру.

      Я  отдельно хочу сказать.......... себестоимости

 продукции в режиме экономики.

      Внедрение  режима  экономики  средств увеличения

 рентабельности производства с одновременным усилением

 контроля за целевым эффективным расходом материально-

 трудовых  и  финансовых  ресурсов  требует пересмотра

 состава  затрат,  которые  включают  в  себестоимость

 продукции,  как обязательно связанных с производством

 продукции.

      Анализ  показывает,  что человекозатрат никак не

 влияет    на    увеличение    обкема    эффективности

 производства.  Носит  престижный,  но не обязательный

 производственный   характер  и  исключительно  служит

 интересам собственных учредительных предприятий.

      И   по   сути   есть  скрытым  себестоимости  не

 облагаемым доходом этих должностных лиц.

      Мы  хотели,  чтобы  Кабинет Министров разработал

 механиз  ограничения  некоторых затрат. Которые прямо

 не  оказывают воздействие на увеличение эффективности

 производства на предприятия и организааций и для цели

 налогообложения прибыли не включать в себестоимость.

      К  сожалению  это постановление, которое Кабинет

 Министров  подготовил  в  связи  с принятием Закона о

 налогообложении прибыли пришлось онулировать.

      Если  бы  этим  постановлением предусматривалось

 изменить  порядок  финансирования затрат снижались на

 служебные   автомобили,   средств  связи,  ограничить

 затраты  на  рекламу,  представительские мероприятия,

 исключить  из себестоимости проценты за использования

 просроченные   кредиты,   кроме   кредитов,   которые

 являются  просроченными в связи с решением Верховного

 Совета  , Президента и Кабинета Министров.

      Разве   это   оправдано,   когда  в  акционерном

 обществе,  коммерческом  банке  или  в  доверительном

 обществе  или страховой компании численность легковых

 автомобилей,  кроме  того  дорогостоящих  иностранных

 марок  достигает  10  единимц, которые прикреплены за

 каждым   сотрудником   этой   фирв,   а   затраты  на

 сождержаниме такого автопарка приводит к росту цен на

 товары и услуги.

      Или несет затраты испольхзование мобильной связи

 тарифы   за  услуги  которые  никак  неорправдываются

 результатами эффективности производства .

      Кто  же  будет  заботиться  о получение прибыли,

 повышении    мотивации    труда,   если   премии   за

 производственные   результаты   работы,   премии   за

 экономию   конкретных  видов  материальных  ресурсов,

 вознаграждение    за    выполнение    особо    важных

 производственных  заданий выплачиваются независимо от

 результатов  хозяйствования,  не  зависимо  от  того:

 имется ли прибыль или ее нет.

      В   связи  с  этим  необходимо  поднять  главный

 вопрос:  кто  и из каких финансовых источников сможет

 финансировать     структурную    перестройку    нашей

 экономики.  Экономический  рост,  развитие наукоемких

 производств.

      Мы видим, что свободных отечественных капиталов,

 практически,   нет,   иностранный  капитал  также  не

 торопится.  Остается  только два серьезных источника:

 это        собственные       финансовые       ресурсы

 товаропроизводителей  и бюджета всех уровней. В каком

 состоянии   находятся   собственные   средства  наших

 предприятий?  Мы  показали  уже. Остается только один

 источник:   это   финансовые  ресурсы  бюджетов  всех

 уровней,   которые,  к  сожалению,  не  достаточны  и

 обременены долгами. Но если мы все-таки их используем

 для   оживления   нашего   народного  хозяйства,  для

 разрешения  вышеуказанных  проблем,  значит,  получим

 стабилизацию,   значит,   получим  рост  экономики  и

 связанный с ним рост благосостояния наших людей. Если

 пустим  се  на  проедание,  надеясь  на авторегуляцию

 монетарных методов, крах экономики не избежен.

      Благодарю вас за внимание. Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Спасибі, Микола Янович, я думаю, що всі

 депутати   відзначили  вже  і  до  цього  навіть,  до

 доповіді,   що  ваша  комісія,  ви  особисто  провели

 колосальну  роботу  по  підготовці цього питання, для

 підготовки його розгляду Верховною Радою. Ну, проте в

 нас порядком дня відведено тільки 5 з половиною годин

 на  обговорення  проекту  бюджету, вже півтори години

 використано.  Тому,  я  просив  би  до лаконічності в

 запитаннях і відповідях.

      Скільки часу відведемо? Годину, так?

      Тоді,  ми півгодини до перерви і півгодини після

 перерви, так?

      Я  прошу:  запишіться,  хто  хоче висловитися чи

 запитати Миколу Яновича.

      Микола  Янович,  ви тим часом дайте відповідь на

 моє  питання,  оскільки  мені  не треба записуватися,

 скоріше можна.

      Проект  бюджету  передбачає десь 243 трильйони у

 вигляді  субсидій у видатковій частині. І ці субсидії

 прикріплені до місцевих бюджетів. От учора ми провели

 тут дискусію відносно заробітної плати і субсидій. як

 ви  думаєте, якби підняти із місцевих бюджетів наверх

 субсидії,  то  може,  тоді наші монетаристи скоріше б

 подумали,    чи   треба   займатися   зарплатою,   чи

 субсидіями?!  Бо  інакше ми ставимо... умиває держава

 руки  від  проблем  місцевих,  а  субсидій  ні з чого

 виплачувати,  а  ми  ніби ні при чому (я маю на увазі

 центральні  органи  влади)...  Як  ви  дивитесь, якби

 підняти  наверх  і  зробити відповідні перерахунки по

 прикріпленню доходної частини бюджету?

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Уважаемый Александ Александрович,

 243  триллиона  составляет в общем фонде оплаты труда

 всего  11,  5%. Увеличение заработной платы на 11, 5%

 (крайне  неравномерное,  кстати,  по  отраслям  и  по

 структуре  самой  оплаты  труда)  не позволит реально

 увеличить,   скажем  так,  покупательную  способность

 населения  в  плане  оплаты  ими жилищно-коммунальных

 услуг.  Я  об этом говорил уже в заключительной части

 доклада.  Проблема,  действительно,  есть,  и ее надо

 решать,  будем  говорить,  в конктексте экономической

 политики правительства.

 

      ГОЛОВА.  Кондратюк, Вінницька область.

 

      КОНДРАТЮК А.О., 55 виборчий округ, Вінниця.

      Шановний  Микола Янович, я вносив пропозицію про

 виділення...  щоб в бюджети були передбачені пільгові

 кредити  членам  житлово-будівельних  кооперативів  в

 сумі  3  мільярди... трильйона карбованців за рахунок

 інших  видатків  бюджету.  Ці кооперативи, які почали

 будівництво  де-то  10-12 років назад, зараз бідують,

 тому  що  затрати  багато  перевищують  ті кошти, які

 виділені  для цих кооперативів. Наприклад, кооператив

 "Мрія"  у Рановиці (?), Вінницької області заборгував

 уже   12   трильйонів   карбованців.  Цей  кооператив

 будується   як   40-квартиний  дім  для  інвалідів  і

 одиноких.  Пішов  назустріч  цьому і міністр фінансів

 Германчук, який виділив 2 мільярди карбованців, однак

 в  даний  час  цей  кооператив  уже должен мільярд 15

 мільярдів  карбованців.  Як вийти з цієї ситуації? Це

 не  одинокий  приклад,  а  багато  прикладів  в цьому

 направленні, і це не включено у бюджет на 1996 рік.

 

      АЗАРОВ.  Ну,  вы  понимаете источник, который вы

 указали "інші видатки бюджета"

 

      ГОЛОВА.  Микола Янович, одну хвилиночку, шановні

 депутати,  я  нежу,  немажна зрозуміти чим викликаний

 такий  рух  по  залу,  сядьте  всі  на  місця,  потім

 слухайте,  що  відповідає Микола Янович. А ви, Микола

 Янович, ближче до мікрофона, будь ласка.

 

      АЗАРОВ.  Я  хочу сказать одно, Значит, в составе

 источника, который вы указали, за счет которого можно

 было бы это профинасировать инши видатки по народному

 хозяйству,  рассмотрен  нами детально. Ну, там нечего

 снимать,    там    2.   5   триллиона   на   создание

 мобилизационных  планов, значит, снимем этот источник

 и бросим его на коопереативы

      (Шум у залі)

      Значит,  ну, по обществам давайте так, мы уже, я

 уже  говорил об этом, давайте проголосуем. Значит там

 1  триллион  всего  всех  вместе  всего  взятых, так,

 сокращений.  Мы  считаем, что целесообразно осттавить

 все-таки по Разделу Культура.

      А  с  точки зрения........ кредита, давайте так.

 Ппроблема  есть.  Мы ее дважды на комиссии обсуждали,

 давайте  поставим  ее на 2-м чтении, попробуем что-то

 еще  придумать.

 

      ГОЛОВА.  Целых, будь ласка.

 

      АЗАРОВ.   сейчас   я   не  знаю,  что  конкретно

 сказать...

 

      ЦЕЛИХ.

 

      Шановний   Микола   Янович,  єсть  питання,  яке

 стосується не тільки нашої Кіровоградської оьласті, а

 й  взагалі нашої держави. Справа в тому, що нам треба

 і  Президент  провів в області велику нараду з питань

 золотодобування.  І  от  для  того,  щоб в цьому році

 виконувати  об'єм  цих  робіт,  нам  треба  і область

 обрахувала  4,  8  трильйони карбованців, а в бюджеті

 закладено  тільки 2,8.

      Звичайно, якщо ми таким чином будем підходить до

 цієї  проблеми,  то промисловість золотодобувна ще не

 скоро   заппрацює.  З  чого  виходили  комісія?  Чому

 урізали  наполовину  оці  як раз видатки?

 

      АЗАРОВ.   Ну,  мы  детально  рассматривали  этот

 вопрос, и воообще по Кировоградской области было даже

 выездное  заседание  комиссии, разбирались детально с

 проблемами   финансирования  Кировоградской  области.

 Решали  оперетивно  эти  воппросы,  в том числе, и по

 золотодобывающей отрасли.

      В  целом, мы предлагаем вам увеличить расходы на

 1,  5  триллиона и считаем, что этто предельно сейчас

 допустимые   для  бюджета  увеличение  расходов.  Это

 позволит     ряд     первооочередных     задач     по

 золотодобывающей отрасли решить.

 

      ГОЛОВА.  Скіпальський. В Вас мікрофон не працює.

 Бобриньов, потім Скіпальський  буде...

 

      БОБРИНЬОВ.

 

      Прошу передать слово...

 

      ГОЛОВА. Кому?

 

      ____________....... вот Вам попался  66-й.....

 

      ГОЛОВА............?,  будь ласка. Петренко. Будь

 ласка, 255-й...

 

      ПЕТРЕНКО.

       Николай Янович, у меня к вам вопрос. Вы знаете,

 что   с   1   февраля  идет  забастовка  шахтеров.  К

 сожалению,    наше   Правительство   ее   игнорирует.

 Социальное  напряжение  в  шахтерских  коллективах не

 спадает,  как  бы  этого кому-то не хотелось и как бы

 это средства массовой информации не преподносили.

      У  меня  такой  вопрос.  У шахтеров два основных

 требования.  Первое  -это выплата по заработной плате

 задолженности  со  стороны государства, и второе -жто

 государственная  поддержка  угольной  промышленности.

 Так  вот,  меня  интересует, почему долго на эту тему

 разговаривали,  но  в строке государственного бюджета

 касательно  угольной  промышленности  есть  несколько

 только   цифр.  Первое  -реструктуризация,  и  вторая

 строка   -это   капитальное  строительство,  которое,

 кстати, уменьшено по сравнению с предыдущим проектом,

 который  дали.

      И вопрос следующий у меня: 108 триллионов на тек

 там   написано.   Все   говорят,   что  это  угольной

 промышленности.  Почему  не  внести  сегодня в бюджет

 именно,  что  именно  этот  фонд  будет  на  угольную

 промышленность.

      И  еще,  почему  написано  тоже,  все говорят 25

 триллионов   на  передачу  социальной  сфере,  но,  к

 сожалению,  этот вопрос опять же строкой в бюджете не

 обеспечен?

      И  конечную  цифру  мне  назовите, сколько будет

 государственной   поддержки  угольной  промышленности

 предусмотрено  в  бюджете 1996  года?

 

      АЗАРОВ.  Что  касается выплаты заработной платы.

 Вы  знаете,  что  Правительством  составлен график по

 погашению  задолжености, которая создалась в угольной

 промышленности.    Задолженности,   подчеркиваю,   не

 бюджета,  не  государства,  а  задолженности, которая

 создалась в результате нерентабельной работы угольной

 отрасли.

      В  соответствии  с этим графиком, значит, я могу

 назвать по дням, суммы в обкеме 2; 2, 2; 2, 5; 3, 2 и

 так   далее   перечисляются   Министерству  угольной

 промышленности  для того, тчобы Министерство угольной

 промышленности   далее  обеспечило  поступление  этих

 средств   на   угольные   шахты   и   для   погашения

 задолжености  по  заработной  плате.

      В  этой цепи решений Правительства выпал, как вы

 знаете,  Национальный банк, который, по существу, не

 выполнил   решений   своих  собственных  о  выделении

 двухтриллионного  кредита  для финансирования выплаты

 зароботной платы.

      Правительством  в целом график этот соблюдается.

 Но   с   учетом   того,  что  общая  задолженость  39

 триллионов,  средств  свободных  в  бюджете, вот я по

 состоянию на сегоднешний день говорю, поступтило всех

 средств  бюджета на единый казначейский рахунок всего

 3   триллиона.   Вот  вы  можете  понять  возможности

 Государственного  бюджета  по  погашению  задолжности

 шахтеров.

      В  то  же время мы прекрасно понимаем, что, если

 одновременно     выплатить     емиссионный     кредит

 Национального банка для погашения задолжностей, то он

 бумерангом  ударит  по  самим  же  шахтерам  и другим

 категориям населения.

      Я  хотел  бы,  пользуясь  случаем, сказать упрек

 средствам  массовой  информации.  Недавно в программе

 экономическое   вот   это  обозрение,  которое  утром

 проходит,  в  течении  несколько  дней  муссировались

 слухи  о  том,  что выплата зароботной платы шахтерам

 приведет   к   якобы   падению  курсу  карбованца  по

 отношению к доллару.

      Ну,  неужели  Государственный комитет по радио и

 телевидению  не  понимает, что такие панические слухи

 могут  вызвать  инфляцию  ожидания  на  пустом месте.

 Реальная  ситуация  заключается  в  том,  что падение

 карбованца  идет  в темпах гораздо более низких даже,

 чем  это  имело  место  в  декабре  месяце. И выплата

 зароботной    платы   шахтерам   никак   реально   не

 сказывается  на  инфляционных  моментах  вот  в нашей

 стране.

      Но  проблема  погашения  задолжености  есть. И я

 считаю, что правительство должно не в стороне, ну оно

 в  стороне  не стоит, нельзя так резко сказать, но по

 крайней  мере более акктивно участвовать в разрешении

 этой проблемы.

      Теперь,  что  касается государственной поддержки

 угольной   промышленности.   Черезвычайно   важный  и

 серьезный   вопрос.   В   бюджете   предусматриваются

 средства   -108  триллионов  стабилизационного  фонда

 поддержки  топливно-энергетического  комплекса. 98 из

 них    предназначено   на   финансирование   угольной

 промышленности.      27      триллионов,      которые

 непосредственно  пойдут  на  финансирование  угольной

 промышленности.  Почти  3  триллиона  на  капитальное

 строительство.  25  триллионов  на  передачу обкектов

 соцкультсферы  которая  уменьшит  цену  угля  и будут

 исключены   из  себестоимости  угля  по  тем  шахтам,

 которые   будут   передавать  соцкультбыт  на  баланс

 местных советов.

      У   меня   была   встреча   очень   детальная  с

 заместителем  министра  новым  по экономике. Мы с ним

 рассмотрели   этот   вопрос.   Он   считает,  что  25

 триллионов   в   1995   году   позволит   существенно

 улучшить  положение  дел  с  рентабельностю работы на

 шахтах.  Были  бы  у бюджета возможности больше, я б,

 наверное,  как  председатель бюдженой комиссии, нашей

 комисссии предлагал бы большие суммы.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу,  Микола Яновичу, дуже важливе

 питання,  воно  тривожить сьогодні сустпільство, само

 собою  зрозуміло,  але  будьте,  будь  ласка, коротше

 відповідайте і коротше запитання.

      Петренку ще раз дайте слово.

 

      ПЕТРЕНКО

      ...........  Янович,  я  спросил вас:  почему не

 не  написать одной строкой, что тут вы назвали 10, 98

 триллиона  передать  в угольную промышленность, чтобы

 это было записано в бюджете. 25 на социальную сферу -

 это  чтобы записано было для угольной промышленности.

 И конкретно по каждому пункту расписать. Почему этого

 не сделать?

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Уважаемые  народные  депутаты! Я

  выссказал  предложение бюджетной комиссии. Для того,

 чтобы  они приобрели силу закона, для этого мы с вами

 здесь  должны  проголосовать,  как  я  сказал, как вы

 сказали. Проголосуем так, как будет записано.

 

      ГОЛОВА. Крук, Скіпальський, прошу вибачити.

 

      СКІПАЛЬСЬКИЙ

 

      Олександр   Олександрович,   оскільки  я  планую

 виступати  від фракції "Державність" я прошу передати

 слово Ростиславу Чапюку.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, навіть без врахування.

 

      ЧАПЮК Р.

      Дякую.   Чапюк,...............  виборчий  округ,

 Волиннська область.

      Так   от  два  характерних  питання.  Перше.  Не

 передбачалося  проектом  Президента  резервного фонду

 Президента  України.  Ви  скорочуєте  резервний  фонд

 Кабінету Міністрів, на який все-таки існує положення,

 який  підконтрольний парламенту, в той же час вводите

 новий  вид видатків в резервний фонд, який парламенту

 не   підконтрольний,   і   вибачайте,   я   не   бачу

 обгрунтування.  Нащо  ви  це  зробили, Микола Янович?

 Одне питання.

      І  друге.  Де  відображаються все-таки в бюджеті

 доходи  державної  структури -Міністерства внутрішніх

 справ  від  охоронної  діяльності,  де доходи значні.

 Юрій Федорович це може підтвердити.

      Дякую.

 

      АЗАРОВ   М.   Я.  Ну,  первое.  Я  уже  в  своем

 выступлении   говорил,   что   Президент   как  глава

 исполнительной власти издает распоряжение обязательно

 для  исполнения  Кабинетом  Министров, в части издает

 распоряжения  и  касающиеся  расходования  средств из

 Государственного бюджета, в том числе и из резервного

 фонда.   Должны   быть   введены  нормы,  которые  бы

 обеспечили  строгость соблюдения как Президентом, так

 и    Кабинетом    Министров   расходование   средств,

 предназначенных  для резервных фондов. В том числе на

 ликвидацию стихийных бедствий  и т.д. и т.д.

      Во   всех,   в   большинстве,  по  крайней  мере

 государствах   мира,   имеющих   президентскую  форму

 правления,   там,   где   Президент  является  главой

 исполнительной    власти,   Президент   имеет   такие

 резервные  фонды. В том числе, например, в российском

 бюджете, и в ряде других стран.

      Мы   считам,  что  2  триллиона,  которые  будут

 законом  предусмотрены Законом "О бюджете", они будут

 бюджетом и контролироваться.

      Это ваше дело: проголосовать так или иначе. Если

 вы проголосуете против, эти два триллиона будут сняты

 с этих расходов и направлены на другие цели.

      Что   касается   доходов  от  правоохранительной

 деятельности.  К  сожалению,  эти  доходы  не  так уж

 значительны, как вы думаете, в целом, они содержаться

 в  иншых  доходах бюджета. И за прошлый год составили

 всего 1,1 триллиона карбованцев.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, Крук.

 

      КРУК  Ю.  Б.  Уважаемый  Николай  Янович,  прошу

 ответить на вопрос, почему было видхылено предложение

 Комиссии  з  питань  паливно-енергетичного комплексу,

 транспорту  і  зв'язку  в  части  поправок  186 и 212

 статьи 74 и 93. Это первое и второе.

 

      АЗАРОВ. Я прошу заметить о чем статьи, чтобы мне

 не искать сейчас.

 

      КРУК.   Эти   статьи   о   Державной   программе

 гидрография  1  триллион  833  миллиарда  и утримання

 засобів  новігаціонного  забезпечення 3 триллиона 378

 миллардов.

      И   знала   ли   ваша   комиссия  руководствуясь

 отклонением  и  прислушиваяясь  к  мнению  и  базовой

 комиссии  по  транспорту  таким  какой  является наша

 комиссия  от комиссии эконологической, чтоэти вопросы

 связанные  не  просто  с  безопасностью  плавания,  а

 сотнятми   тысяч   жизней   на   море.  И  почему  то

 прислушались не к нашей комиссии. Это первое.

      И  второе.  Знала  ли  ваша  комиссия о том, что

 согласно  Кодексу торгового мореплавания, который был

 принят  только  в июне месяца этого года у нас в этом

 зале,    согласно   статьи   10   Кодекса   торгового

 мореплавания,  нагляд  и стан морских шляхив отнесено

 на  ответственность  и  контроль за Минтрансом в лице

 департамента  морского  и речного транспорта Украины.

 Прошу ответить.

 

      АЗАРОВ. Ну прежде всего, я хотел у вас спросить,

 скажем так, задавать вопросы в более терпимом тоне.

      А  связано это с тем, что наша комиссия исходила

 из очень ограниченных возможностей бюджета.

      Как я подчеркнул в своем докладе, мы исходили не

 из  того,  что можна было увеличить доходы бюджета на

 неопределенную   сумму,   а   исходили   как  раз  из

 обратного, что доходыбюджета сокращаются.

      Ну, о том я говорю или не отом, это вам......

 

      ГОЛОВА.   Юрій   Борисович,  я  вас  дуже  прошу

 стримано, про що вам сказав Микола Янович. А потім по

 суті,  конкретно  про те, якщо не про те, візьмете ще

 слово скажете.

 

      АЗАРОВ  Значит  мы  исходили  здесь,  не являясь

 безусловно   специалистами   в   области   новигации,

 гидгорафии,  исходили здесь из цифр Правительства. Мы

 считали,  что  Правительство  предложило  достаточную

 цифру,   учатывая   вопросы  и  безопасности,  и  все

 остальные  вопросы.  Поэтому  мы  цифру Правительства

 оставили без измений.

 

      ГОЛОВА.  Юрию  Борисовичу  Круку  дайте слово ще

 раз.

 

      КРУК.  Тут  идет речь, уважаемый докладчик, речь

 идет о сумме, которая отнесена Национальному агенству

 дослиджень,  которое этими влопросами никогда в жизни

 не  занималось,  и  я вам могу привести сейчас тысячу

 примеров  их,  так  называемой,  безопасности. И всех

 светящих  огней  из 212 огней, которые должны сегодня

 гореть  работают только 10. Почему я и говорю, что мы

 не  говорим о дополнительных средствах, все средства,

 которые  выделены  они нормальные, устраивают, но они

 должны отданы быть не Агентству, а должны отданы быть

 тому   ведомству,  которое  несет  ответственность  и

 контроль за их использование.

 

      АЗАРОВ   Я   дума,   что  ваше  замечание  очень

 правильное,  вы специалист в этих делах, и оно должно

 быть  учтено  во  втором  чтении  закона.  Мы  с вами

 согласны.

 

      ГОЛОВА. Ніколаєнко

 

      НІКОЛАЄНКО   (соціалістична фракція)

 

      Шановний  Микола  Янович,  скажіть,  будь ласка,

 ваша  комісія  в  статті 38 з подачі крупного діяча в

 галузі профтехосвіти професора Кияка прийняла рішення

 про  передачу профтехосвіти на місцевий бюджет. З ким

 із профільної комісії ви радились? Оскьльки є рішення

 профільної комісії, яке категорично це заперечує.

      І    друге   питання.   Є   державна   програма,

 національна     програма    виробництва    комплексів

 сільськогосподарських машин. Скажімо, в місті Херсоні

 єсть  Херсонський комбайновий завод, який готовий при

 допомозі  випускати  зернозбиральні  комбайни, але ми

 плануємо  (і є рішення вже Валютно-кредитної ради про

 виділення   25   трильйонів  карбованців  на  закупку

 "Джондірів").  Разом  з  тим  ми не можемо дати от 10

 трильйонів своїй (департаменту сільськогосподарського

 машинобудування) для того, щоб наладити свою техніку.

 Я  вас прошу якось підтримати цей департамент. І чому

 ми йому відмовили?

      Дякую.

 

      АЗАРОВ М. Я. Что касается ПТУ. Значит, мы с вами

 говорили,  так  сказать,  в  частном порядке, один на

 один,  и  я  это  скажу  всему залу. Наша комиссия не

 является  профильной  в плане того, решать нам или не

 решать,  за счет каких и кто управлять, финансировать

 ПТУ    и   т.   д.   Мы   рассматриваем   только   из

 целесообразности       улучшения       финансирования

 профессионально-технических училищ. Сейчас, при общей

 нехватке   средств   в   Государственном  бюджете  на

 финансирование и в связи с увеличением финансирования

 местных  бюджетов  мы  считаели,  посчитали  так, что

 финансирование  профессионально-технических  училищ с

 передачей  их  на баланс местных Советов, с передачей

 финансирования  на  местные  Советы позволит улучшить

 финансирование.  Так  может  быть,  мы  ошибаемся. Мы

 записали в проекте закона статью, которая не позволит

 местным Советам ликвидировать ПТУ. Мы оставляем ПТУ в

 сфере  управления  Министерства образования. Я думаю,

 что  в  этом  вы нас поддержите. Но если зал, сессия,

 которые в конечном итоге решат, за которыми последнее

 слово,  рещит,  что  нужно изменить предлагаемую нами

 схему     финансирования,    то    есть    возвратить

 финансирование  в  Государственный бюджет, то проблем

 никаких  (я  об этом в докладе говорил) не будет! Эти

 27  триллионов  -они  строчкой сидят и там, и там. То

 есть   снимаем  с  доходов  местных  (и  расходов)  и

 передаем   на   доходы   и  расходы  Государственного

 бюджета.    Никаких   проблем   не   будет!   Давайте

 проголосуем, решим однозначно и, так сказать...

      Теперь,  что  касается  поддержки  отечественной

 зерноуборочной техники. Комиссия очень детально....

 

      ГОЛОВА.  Виготовлення її, так..

 

      АЗАРОВ....   рассматривает   вопрос  и,  как  вы

 знаете,  я  в  докладе сказал об этом, что мы на 4, 8

 триллиона увеличиваем финансирование разработки новой

 сельськохозяйственной  техники,  увеличиваем часть по

 Академии  аграрных наук на научные исследования в эой

 области  и,  я вас безусловно поддерживаю, вот, я вас

 безусловно   поддерживаю,   я  обратился  к  Премьер-

 Министру Украины и с устным запросом, и с письменными

 двумя   запросами.   У  нас  есть  обращения  групппы

 народных   деппутаов  о  том,  что  при  рассмотрении

 вопроса   по   закупку   данных  комбайнов,  не  были

 проведены  конкурся,  тендеры  там и так далее, и так

 далее.

      Я   считаю,   что   так   или   иначе  мы  будем

 ратифицировать,  и  я  об  этом  написал  в  письме к

 Премьер-Минисру,   все   кредитные   угоды   и  такое

 игнорирование правительством мнения Верховного Совета

 при решении данного вопроса, считаю недопустимым, вот.

      Поэтому  мы  будем  вас  поддероживать.  Вообще,

 забегая,   так   сказать,   может  быть,  отвечая  на

 некоторые    вопросы,    касающиеся   наших   внешних

 обязательств,  особенно  в части надания гарантий, мы

 очень  внимательно  с этим вопросом, я об этом окрыто

 заявляю, будем разбираться.

 

      ГОЛОВА. Пономаренко.

 

      ПОНОМАРЕНКО.

 

      Шановний   Микола  Яновичи,  Ви  привели  аналіз

 падіння  виробництва України по галузях, де видно, що

 найглибша  криза  вразила вітчизняне машинобудування.

 Не  треба  переконувати, що саме ця галузь є осоновою

 народного  господарства  і,  не  підтримавши  її,  ми

 ризикуємо     пперетворитись     навіть    в    стару

 третьорозрядну державу.

      Тому скажіть, будь ласка, як враховані в проекті

 бюджету    потреби    машинобудівної    галузі,    як

 приорітетної?   І  чи  відповідають  кошти,  виділені

 галузі      тим     розрахункам,    які запропоновані

 міністерством?

      І   друге.   В   проекті  бюджету  практично  не

 передбачені  кошти  на  державне житлове будівництво.

 Аналогічно  було  б  передбачити  статтю  на пільгове

 довгострокове кредитування будівництва кооперативного

 житла.  Це чи не єдина сьогодні можливість в нинішніх

 умовах  побудувати  власне  житло.  Така стаття чи не

 передбачена,  чи  я  її  просто не помітив? Поясніть,

 будь ласка. Дякую за увагу.

 

      АЗАРОВ.  Что касается машиностроения, я разделяю

 вашу,  так сказать, озабоченность этим рпоцессом, и в

 докладе я об этом говорил. Среди приоритетов развития

 наукоемких   отраслей   нашего   народного  хозяйства

 машиностроение,    конечно,    играет,    безусловно,

 приоритетную  роль.

      Я  также  понимаю прекрасно, что без обеспечения

 рынков  сбыта для нашей продукции машиностроения, без

 существенного  повышения качества техники и продуктов

 машиностроения  мы  эту  проблему не  решим.

      В   бюджете   предусмотрено   увеличение  на  15

 триллионов    средств,    направляемым   по   статьям

 различного  финансирования народного хозяйства, в том

 числе  и  на эти цели. Предусмотрено поддержать целый

 ряд  предприятий  машиностроительного цикла.

      Но  я вам должен прямо сказать: средств, которые

 п   редусмотрены   в   бюджете   на  эти  цели,  явно

 недостаточно,  но  также мне понятно, что их неоткуда

 взять  сейчас,  в  этом  году.

      Что   касается   долгосрочных  кредитов,  я  уже

 отвечал  на  этот вопрос. Это тоже чрезвычайно важный

 вопрос,  связанный  с  жилищным строительством, нужны

 средства,  нужно  искать  неэмиссионный  источник для

 погашения  кредитов.  Я думаю, что когда мы дойдем до

 обсуждения  статьи,  например, создания надзвичайного

 фонда  агропромышленного комплекса, там можно было бы

 добавить  слово  "  І народного господарства", имея в

 виду, что часть средств из этого фонда направить и на

 поддержку  нашей  промышленности.

 

       ГОЛОВА.   Мішура.

 

      МІШУРА.

      Шановний  Микола  Янович,  у мене два запитання.

 Перше  запитання  таке.  Чи закладено у бюдежет кошти

 для  того,  щоб  повернути борги бюджетним установам,

 дотації,  скажем,  на газ для населення ітаке інше за

 минулий  рік. Тому що, скажімо, у нас у минулому році

 ці борги склали 30% від бюжету обласного. Це, мабуть,

 дуже багато, в цьому році, якщо так піде, буде більше

 40.

      І  друге  запитання.  Член нашої фракції Михайло

 Михайлович  М'ясковський  вносив  пропозицію відносно

 скорочення  асигнувань  на  утримання  президентської

 Адміністрації. Звичайно, Президенту потрібні, скажем,

 радники,  канцелярії і таке інше, але ж там закладено

 на   рівні  Кабінету  Міністрів.  Можливо,  треба  ці

 питання  продумати.

 

      АЗАРОВ М. Я. Что касается Кировограда. Ну, я уже

 сказал  в  своем  докладе,  что  мы  вопросов  долгов

 рассматривали, в том числе и тех долгов, о которых вы

 говорите.  И мы запланитровали статью бюджета закона,

 по  котороый  все  возвраты по, значит, недоемки, все

 возвраты     налогового    кредита    должны    пойти

 исключительно  на  погашення  заборгованности  на эти

 цели.

      Но  я  хочу сказать и по Кировоградской обласной

 администрации.     Доходы,     собственные     доходы

 Кировоградской администрации Кировоградской области в

 1995  году  упали  как  ни в какой другой области. На

 1996  год  предложения  Кировоградской  области,  вот

 вдумайтесь только, 11 триллионов. Это почти в полтора

 раза  меньше, чем те доходы, которые мобилизовывались

 на  области  в  1995  году  планируется  получить  11

 триллионов.  А  расходы  область планирует провести в

 обкеме 52 триллиона.

      Ну6   скажем  так,  если  каждая  область  будет

 планировать 40-триллионую дотацию из Государственного

 бюджета.  Значит,  надо смотреть. Мы с кировоградцами

 очень детально разбирались. Я уже отвечая на вопросы,

 говорил,  что мы там даже выездное заседание комиссии

 провели.  Очень  детально  смотреть  на  прежде всего

 вопрос     мобилизации     производства,    оживление

 экономической акктивности это йобласти.

      Теперь,  что касается по предложению Мясковского

 по  скоращению  расходов на Администрацию Президента.

 Мы  на  комиссии  приняли решение о сокращении на 100

 миллиардов расходов по Администрации Президента. Если

 вы  преложите  сократить  ее  положим,  ну мы конечно

 безусловно   разбиралсь   по  каждому  источнику,  по

 зароботной  плате  по  всем остальным делам. И сочли,

 так сказать, вот возможным на 100 миллиардов. Если вы

 преложите  сократить  ее, скажем, вдвое. Проголосуем,

 так и сделаем.

 

      ГОЛОВА.  Валерій Дмитрович, щось не так?

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Так,  вот чисто аграрная область

 Кировоградская. Я вам отвечаю. Если мы с вами приймем

 решение  о  мобилизации доходов по пдв на спецрахунок

 или там еще куда-то, то Кировоградская область вместо

 своих  11  получит  2, 5 триллиона. Так, что давайте,

 когда  будем  решение принимать, будем со всех сторон

 обдумывать.

 

      МІШУРА.  От  про це же йде мова, Микола Яновичу,

 що  треба  врахувати специфіку нашої області. Вона не

 враховується.

 

      АЗАРОВ М. Я. Ну если хотите, я вам могу детально

 рассказать  по  каким статьям мы увеличили расходы по

 Кировогдату, пожалуйста я отвечу на эти вопросы.

      Кировоградская область против 1995 года получает

 значительную  поддержку  из  средств Государственного

 бюджет, значительную поддержку.

 

      ГОЛОВА.  Микола  Янович,  перед  перевою  такого

 загального  плану питання. Чи норми Закону про бюджет

 на  1996 рік, і особливо його вже аналітична частина,

 цифрова  частина не тручається в діючі  закони, чи не

 змінюють діючі закони.

      Я   приклад   такий  привожу.  Ви  передбачаєьте

 включення  доходів  видатків  Національного  банку  в

 бюджет,  законом це не передбачено. Я, в принципі, за

 це.  Одначе, це передбачає зміну закону відповідного.

 Ми  ж  не  модемо  Законом  про бюджет змінювати інші

 закони.  Як  тут  буть?  Інших  у  вас немає подібних

 фактів?

 

      АЗАРОВ  М. Я. Уважаемый Александр Александрович!

 Я  в своем докладе отметил: в связи с ограниченностью

 финансовых ресурсов закон бюджетный, который является

 главным  финансовым  документом,  финансовым  законом

 страны на действующий бюджетный год и в сооответствии

 с  Законом о бюджетной системе все остальные законы в

 части   финансирования   должны   быть   приведены  в

 соовтетствие  и действовать только в межах Закона про

 Державный бюджет. Это мы все с вами прекрасно знаем.

      Можна   принять  какой  угодно  закон,  но  если

 источников  в  нем  не  будет, финансовых испочников,

 заложеных   в  бюджете,  то  никто  и  не  будет  его

 финансировать. Потому что это будет  антизаконным.

      Поэтому   отвечаю   о  Национальном  банке.  Да,

 значит,  там  Закон о Национальном банке предписывает

 ему  зарабатывать  свой  кошторис  и  так далее и так

 далее.  Как  мы  с вами знаем, практика последних лет

 1994-1995  года  приводила  к  тому,  что по существу

 государственное       учреждение       самостоятельно

 зарабатывало   и   самостоятельно   тратило  столько,

 сколько  считало  нужным. В частности, за прошлый год

 расходы  Национального  банка  на  12,  5  триллионов

 привысили доходы Национального банка. Это только один

 из  моментов,  а  место  этого, вернее, а по Закону о

 бюджете, по Закону о бюджете Национальный банк должен

 был   бы   перечислить   60   триллионов   доходов  в

 государственный бюджет.

      Навигационно   пример,   куда  угодно,  на  цели

 предусмотренных  бюджетом,  вместо  этого он произвел

 перерасход своих средств, так будем мы контролировать

 это государственное учреждение или дальше, пусть, так

 сказать, плывут в самостоятельное плавание .

 

      ГОЛОВА. Тут суперечки немає, Микола Янович, мова

 йде про те, що Закон потрібно дотримувати.

      Тому  треба вносити відповідні зміни до закону і

 внести пропозиції.

 

      АЗАРОВ.    В    наших   предложениях   Александр

 Александрович,  содержатся предложения правительства,

 вернее   постанове,   содержится   пункт  обязывающий

 Кабинет  Министров представить нам на утверждение все

 изменения,  дополнения к законам, которыетем или иным

 образом нарушают Закон о государственном бюджете.

 

      ГОЛОВА.  Ми  продовжимо  цю  тему, Суслов візьме

 слово після перерви.

      Оголошується перерва до 12.30.

      Я прошу не запізнюватися.

 

               П І С Л Я   П Е Р Е Р В И

 

      ГОЛОВА. Микола Янович на трибуну,  будь ласка.

      У  перерві  ми  спілкувалися  із  представниками

 Кабінету  Міністрів,  і  Василь  Васильович Дурдинець

 звернув  увагу  на  одну  некоректність,  яка  була в

 доповіді   Миколи   Яновича,   пов'язана  з  тим,  із

 кількістю  людей, що стоїть під зроєю, так би мовити,

 в  Україні.  Микола  Янович  згрупував за відомостями

 Міністерство фінансів, найперше, всіх групи людей, що

 є  сьогодні,  що  носять зброю. Ну, мені так здалося,

 навіть і мисливців теж туди включив.

      Тому,  щоб ні в кого не виникало ображення, що в

 нас  мілітаризована  держава,  в нас трохи більше 400

 тисяч  Збройні  Сили,  а  решта  все, як у нормальних

 державах.

      Так, якщо тих порахувать, так ще буде більше.

      Віктор Іванович Суслов,  будь ласка, запитання.

 

      СУСЛОВ В.І.

 

      Уважаемые   народные  депутаты,  ну,  у  меня  в

 основном вопрос по процедуре.

      Дело  в  том,  что я считаю возможным прекратить

 обсуждение  проекта  бюджета  в первом чтении. Дело в

 том,  что  этот  проект не обсуждался и не изучался в

 юридическом  отделе  и  содержит  большое  количество

 нарушений действующего законодательства.

      Я   не   могу  согласиться  в  данном  случае  с

 Председателем  бюджетной  комиссии  в  том,  что надо

 принять закон о бюджете и затем приводить действующее

 законодательство в соответствии с этим законом.

      За  примерами  не  надо далеко ходить. Откройте,

 например,   первую   страницу.   Поправка   ь2,   где

 предлагается создать специальные органы в областях по

 управлению,  там,  торговлей  алкогольными изделиями,

 противоречит принятому нами Закону "о государственном

 регулировании   производства   и   торговли  спиртом,

 алкогольными  и  табачными изделиями, эти предложения

 наша  комиссия  обсуждала,  они были в проеке закона,

 они  были  отклонены сессией, сейчас делается попытка

 создать такие органы почему то законом о бюджете. Это

 противоречит законодательству.

      Поправка  3.  Предложения  освободить  от уплаты

 акциза  и  таможенных пошлин Службы Безопасности. Это

 противоречит  постановлению  Верховного  Совета от 17

 декабря " Об основных положениях налоговой политике и

 налоговой реформы в Украине". Это противоречит Закону

 Украины  "О  системе налогообложения" и так далее, мы

 договорились,  что  не  будем  давать налоговых льгот

 законом о бюджете.

      Поправка    номер   4.   Предложения   перевести

 материально-техническое                   обеспечение

 правоохранительных  органов  на доходы от конфискации

 этими   органами   материальных   ценностей.   Но  вы

 понимаете,  что это будет криминальный беспредел, это

 предмет другого закона.

      Предложения по Национальному Банку.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович, я прошу

 

      СУСЛОВ  В.  І. Да, это процедурный вопрос. Этими

 примерами  я  стремлюсь  показать одно, что поскольку

 проект  не  изучался  юристами, и поскольку у нас нет

 юридического подтверждения правомерности предложения,

 особенно  поправок,  внесенных бюджетной комиссией, а

 даже  первая страница чтения этой таблицы показывает,

 что   почти   каждая   поправка   содержит  нарушение

 законодательства,  мы  конечно  не  можем продолзжать

 обсуждение и не можем принять этот проект в первом

 чтении,  потому что у этого проекта особая процедура.

 Вы  видите,  что  на  второе  чтение или дальше, если

 будет  проект  одобрен  в  первом чтении, обсуждаются

 только  отклоненные  порпавки депутатов и комиссий, к

 сожалению,   поэтому   нам   надо  провести  все-таки

 экспертизу проекта юридическую. Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Спокійно, будь ласка, Микола Янович.

 

      АЗАРОВ.  Что  я  хочу сказать, мы идем в строгом

 соответствии  с  регламентом,  предписанным  законом.

 Регламент  у  нас  в Верховной Раде -это закон. Между

 первым и вторым чтением правительство рассмотрит наши

 выводы  и  предложения.  А  выводы  и  предложения...

 откройте,  пожалуйста,  эту  страницу, розданных вами

 документов,  статья  1  "Збильшити  доходи  зведеного

 бюджету  на  131 трильйон, зменшити доходи державного

 бюджету  на  215 трильйонів, збільшити доходи бюджету

 Автономної  Республіки Крим, областей та міст Київ на

 196   трильйонів   по   видаткам.  Збільшити  видатки

 зведеного бюджету на 169, зменшити видатки державного

 бюджету  на 177 ". И так далее. Значит, вот документ,

 который  будет  комиссия,  в смысле, Верховная Рада в

 соответствии   с   Регламентом  сегодня  обсуждать  и

 голосовать.  Все  остальное,  кроме  этого  документа

 может  быть из Додатка 1 исключено путем голосования,

 этого   требует   Регламент,  и  правительство  будет

 учитывать   только   те   поправеи,  которые  сессией

 поддержаны.

      И,  наконец,  о главном. Я понимаю, конечно, что

 уважаемого  Виктора  Ивановича  Суслова  больше всего

 зацепил  вопос  о  банке.  О Национальном банке. Наща

 Комиссия  предлагала  неоднократно  навести порядок в

 этом  деле,  и  если  сессия сейчас не поддержит нашу

 Комиссию,  то мы расходы и доходы Национального банка

 готовы  исключить  из  доходов  и расходов Державного

 бюджета.  На  эти  высновки  это  ни  коим образом не

 повлияет  и,  скажем  прямо, ответственность тогда за

 использование  народных  денег,  а  банк Национальный

 расходует   в   своей  деятельности  только  народные

 деньги,  никаких  собственных  или других денег он не

 имеет,  подчеркиваю.  И государство в лице Верховного

 Совета  устранилось от контроля за расходованием этих

 средств,  что мы считаем неправильным. Но и несколько

 пунктов,  касающихся  тех,  о которых Виктор Иванович

 говорил.

       Многие  народные  депутаты  прекрасно понимают,

 что  надо  увеличивать доходы местных бюджетов, в том

 числе  и от реализации вино-водочных изделий. Однако,

 когда  доходят до дела, проголосовать соответствующую

 статью,  мы  ее  почему-то  не  можем  проголосовать.

 Поэтому  предлагаем  бюджетным законом, срок действия

 которого   в   течение   всего  одного  года,  как  и

 соответствует  закону о бюджетной системе, предложить

 использовать  эти отчисления на увеличение доходности

 местных бюджетов и направление доходов от вина, водки

 и  прочих  изделий  на  прежде  всего цели социальной

 защиты  в областях, здравохранения, образования и так

 далее.

      Мы предлагаем инициативу в этом плане передать в

 области.  Если  народные  депутаты  не  поддержат, мы

 исключаем этот пункт, но, как вы занете, не обозначен

 доходами   конкретными.   Значит,   не   обозначен  и

 расходами    конкретными.    Поэтому    я   не   вижу

 необходимости прежде всего  ломать регламент....

 

      ГОЛОВА.   Микола   Янович,  я  прошу  і  Віктора

 Івановича, який більше часу зайняв на запитання і вас

 теж:  лаконічнішими  бути,  з  одного  боку, з іншого

 боку, я прошу Вас, при розгляді цього питання, ну, не

 пікіруйтеся,  будь ласка. Тому що Віктор Іванович так

 само  переживає за банк, як Ви за бюджет, а всі разом

 так  само  переживають  за державу. Тому, давайте, не

 будемо  тут  в  докір  кидати  з  цього  приводу один

 одному. Будь ласка, Піменова.

 

      ПІМЕНОВА.

 

      В связи с тем, что я записалась на выступпление,

 прошу слово передать слово  Моисеенко, 131  округ.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      МОІСЕЄНКО,   Фракція   Комуністи,  131  виборчий

 округ.

 

      Спасибо, Наталия Петровна. Я в своем выступлении

 поднял  ряд  вопросов,  которые  не нашли отражения в

 поривляльний    таблице,   выданой   депутатам.   Мне

 непонятно   чем   это   вызвано.  Но,  скажем,  такое

 предложение,   как   я   прочитаю   со   стенограммы.

  Уважаемые  коллеги,  нам  по  силам  поступить,  как

 поступили депутаты верховного совета Крыма, прекратив

 финансирование    Президента    Крыма,    что   сразу

 утратило....  устранило конфликт между исполнительной

 и   законодательной   властью.  Кроме  30  триллионов

 экономии   средств,   2  триллионов  в  центре  и  28

 триллинов   на  местах  от  сокращения  Президентских

 администраций  и  32  миллиардов на Представительство

 Ппрезидента  в  Крыму,  что составляет незначительную

 сумму,  но позволит добиться главного. Действительно,

 поворота   государства  лицом  к  народу,  прекратить

 противостояние  между Президентом и Верховным советом

 Украины, правительством и народом.

      Я   хотел   бы   задать   вопрос:  почему  столь

 принципиальное   предложение  просто  не  включено  в

 таблицу?    Какая   была   работа   организована   со

 стенограммой,  и  кроме  этого,  те  ответы,  которые

 сегодня  уже  звучали  о  сокращении на содержание...

 миллиардов на содержание президенстских структур, они

 не убедительны и не отражают моего предложения.

      Поэтому   я   хочу,   чтобы   эта  позиция,  это

 предложение,  во-первых,  было обязательно включено в

 поривняльну  таблицу  и  было  обсуждено  в Верховном

 Совете.

      Спасибо.

 

       АЗАРОВ.  Спасибо .

      Вы  знаете,  что  в соответствии с Регламентом в

 сравнительную   таблицу  помещается  только  перечень

 поддержавных  комиссией  поправок.

      Вместе   с   тем  мы  со  стенограммы  взяли  67

 предложений народных депутатов, вернее, 67 выступило,

 предложений  гораздо  больше  было. И те предложения,

 которые  мы  поддержали,  мы  поместили  в таблицу.

      Я  считаю  таким  вот  образом. Предложение ваше

 имеет,   безусловно,   какой-то   смысл.  Давайте  мы

 проголосуем,   если  Верховна  Рада  примет  решение,

 проголосует  "за",  мы  его ко  второму  чтению...

      Ведь что такое первое чтение, уважаемые коллеги?

 Это  видение  Верховного  Совета  в каком направлении

 Правительству    изменить   бюджет,   какие   расходы

 увеличить,  какие  уменьшить.

      Ваше   предложение  вкладываетс  я  в  регламент

 первого чтения, и мы можем его проголосовать, и если,

 так сказать, проголосуем, Правительство будет обязано

 это представить на  сторое  чтение.

 

       ГОЛОВА.   Ви  не  задоволені  відповіддю?  Будь

 ласка, Мусієнко,  тільки   коротко, будь ласка.

 

      МУСІЄНКО.

       Уважаемый Николай Янович, я согласен с тем, что

 его  необходимо проголосовать или рассмотреть, но это

 настолько  принципиальный вопрос, который я хотел бы,

 чтобы  мы обсудили до голосования, а не просто сейчас

 замкнулись  на   одном  предложении.

 

       ГОЛОВА.    Шамарин.

 

      ШАМАРИН.

      Прошу  передать слово  Пудрику, 134 округ.

 

      ПУДРИК.

      Николай  Янович,  у  меня  к вам такой вопрос по

 поводу  поправок топливно-энергетической Комиссии. Не

 считаете  ли  вы  и  ваша  Комиссия  в том числе, что

 угольной  промышленности  сегодня  нужно дать дотацию

 или  помощь  какую-то,  неважно, на тонну добычи, как

 делается  во  всем  мире?  И  тогда  мы  устраним все

 вопросы. Это первый  вопрос.

      Второй   вопрос.      Капвложения   на  угольную

 промышленность  в  вашем  новом, уже сводном, бюджете

 уменьшены   на   триллион.  Это  либо  нам  не  нужно

 строительство  новых  шахт  -это первое. А второе, вы

 понимаете, мы обрекаем на гибель все углестроительные

 и  шахтостроительные  предприятия,  самые  уникальные

 проффесии в угольной отрасли. Пожалуйста.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Спасибо за вопрос. Значит, с точки

 зрения дотации. Ну, поверте мне, я говорю это с болью

 в   душе,   поскольку   мы  делали  на  комиссии  все

 возможное,     чтобы     в    максимальной    степени

 удовлетворить,  скажем  так,  предложение Комиссии по

 топливно-энергетическому  комплексу.  И  та сумма, ну

 может быть ее еще можна на 1-2 триллиона где-то, что-

 то, откуда-то снять, добавить. Но в принципе она уже,

 так сказать,  будем говорить врядли изменится.

      Что   касается  самого  механизма  распределения

 дотаций,  то я с вами согласен, это не только дотация

 на   уголь,  к  стати,  касается,  это  наверное  вся

 дотационная   часть  она  должна  прежде  всего  идти

 потребителю,  а  не  производителю.  Но это уже будем

 говорить   не  компетенция  бюджетной  комиссии.  Это

 компетенция   правительства,   можеть   быть   нашего

 Верховного    Совета,   который   должен   определить

 механизм.

      Теперь, что касается капитального строительства.

 Тоже  я  говорю это, так сказать, буквально с болью в

 душе,  но  шахты завтра отдачи отложенных капитальных

 вложений   не   дадут.   Шахты   -это  предприятия  с

 длительным  циклом восполнения основного капитала. Мы

 знаем, что этот цикл 30 лет 35, 40 лет и так далее.

      Бюджет, поймите уважаемые коллеги, кризисный. 52

 процента  отребности  он  только удовлетворяет. Любой

 сейчас  из народных депутатов встанет, представляющий

 свою  отрасль, свой город, свой район, свою область и

 скажет,  что у меня нет средств в достаточной степени

 обеспечить  потребности.  Бюджет нынишний кризисный -

 это  баланс,  будем  говорить,  на грани возможного и

 невозможного.

 

      ГОЛОВА.  Завалевська.

 

      ЗАВАЛЕВСЬКА     В.     О.    Завалевська,    232

 Новоархангельский виборчий  округ.

      Шановний   Микоал   Янович,  чи  передбаченні  в

 бюджеті  витрати на створення стабілізаційного фонду,

 про   який  йшла  вчора  мова  при  розгляді  питання

 агропромислового  комплексу.  Я  би  хотіла,  щоб  ви

 сьогодні  дали  чітк  відповідь не лише нам депутатам

 Кіровоградської  області, а й всім нашим виборцям. Як

 буде  існувати область, якщо будуть такі відрахування

 від  частини  податку на добавлену вартість іти в цей

 стабілізаційний  фонд. Нам в області тоді залишається

 менше 50 процентів бюджету.

      Дякую.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Уважаемые народные депутаты! Я по

 памяти  помню  что  это  не  так.  Но  я скажу сейчас

 абсолютно  точную  цифру  по  Кировоградской области,

 поскольку   мы  ею,  действительно,  очень  серьйозно

 занимались.

      Значит,  в  Кировоградсткой области остается 100

 процентов  податку на добавленую вартисть, являющейся

 главным  доходным  источником  бюджета Кировоградской

 области  -это  почти  11  триллионов  карбованцев. Из

 общей суммы, как вы видете, 21 доходов -это половина,

 больше  чем  даже  половина;  70  процентов ПДВ у нас

 регулирующий,  то  есть  100  процентов регулирующего

 дохода мы оставляем Кировоградской области.

      Идем  далее.  8,  5 триллионов предусматривается

 государственной    дотации.    Цифра    дотации    по

 Кировоградской  области  одна  из  самых  высоких  по

 Украине.   Даже  при  таком  подходе,  действительно,

 бюджет  области  будет  очень  сложным.  Это я говорю

 прямо.  Вот. Но давайте вместе с Правительством такое

 решение   бюдежтная   комиссия   приняла,  всместе  с

 администрацией   посмотрим,   что  максимально  можно

 сделать в области. Это касается в частности оживления

 комбайновых   заводов   там,   сельськохозяйственного

 машиностроения и так далее.

 

      ГОЛОВА. Грабар.

 

      ГРАБАР

      Грабар передає  Данчі, 175.

 

      ГОЛОВА.  Завалевська,  будь  ласка, повторіть ще

 раз, щось не ясно.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  По  стабилизационному фонду я не

 ответил.  Ну в одном из наших предложений содержится.

 Вы    знаете,    что   там   порядка   мы   планируем

 состредоточить   и  в  бюджете  (я  уже  говорил)  70

 триллионов   и   в  этом  стабилизационном  фонде, на

 чрезвычайном   стабилизационном   фонде   порядка  30

 триллионов.  Если, конечно, соответствующие изменения

 и   соответствующая   статья   будет   проголосована,

 бюджета.  Не  какие-то  отдельные законы, ни какие-то

 отдельные  постановы, потому что еще раз подчеркиваю:

 бюджет  -это  тот  финансовый  документ, который дает

 право  Министерству  финансов  приступить  после  его

 утверждения  к  первоочередному финансированию, в том

 числе отрасле АПК.

 

      ГОЛОВА.  Васюра.

 

      ВАСЮРА И.И. Прошу передати слово Душейко.

 

      ДУШЕЙКО П.Г.

 

      Шановний  Микола  Янович,  ми  в принципі тільки

 трішки  в  кавичках  вдячні  вам, за те, що збільшено

 фінансування на агропромисловий комплекс.

      Але  все-таки  хотіли прояснити ситуацію, щоб ви

 її  прояснили. З тих коштів, що вважаються направлені

 на    агропромисловий   комплекс   безпосередньо   їх

 направлено,  я  вважаю,  по  виборці,  не  більше  30

 трильйонів карбованців.

      Все  решта, це те фінансування яке передбачено і

 законами,  наприклад,  будівництво  соціальної сфери,

 воно Законом про пріоритетений розвиток і миж нікорму

 не   говоримо,   що  будівництво  об'єктів  соціально

 культурної сфери в містах ведеться за рахунок бюджета

 в значній мірі, в тому числі і метрополітен, я міг би

 назвати  і  багато  інших  прикладтв, а безпосередніх

 коштів   селу   практично   немає,   закупівля  зерна

 державний  контрак  і  так  далі,  це  ж  питання  не

 фінансування агропромислового комплексу, я вибачаюся,

 це   птання   фінансування   державою   продовольчого

 забезпечення  населення.  Тому  ми  в  якийсьмірі  не

 погоджуємося з цим.

      І як виходячи з цього все-таки запитання.

      Вважається,    що    агропромисловий   комплекс,

 сільське  госчподарство являється пріоритетом, але що

 це   за  пріоритете  на  який  виділяється  навіть  з

 урахуванням того, що іде, ну тільки стороною до нього

 виділяється  процентів  державного бюджету. Це перше.

 запитання.

      І   слідуюче  питання,  яке  вже  не  стосується

 агропромислового   комплексу,  а  питання  от  як  ви

 відноситесь  особисто  ви  і  ваша  комісія  до такої

 статті  як  видатки,  запровадження  доплат  окремимі

 групам   пенсіонерів,   направленні   на   підвіщення

 розмірів  пенсії,  які  вибачаюся  на доплату окремим

 група  пенсіонерам.  Чи  не  краще було б цю суму 120

 трильйонів  карбованців  включити  у  розмір пенсії з

 урахуванням   стажу   працюючих,  щоб  було  менше  і

 відділів  субсидій,  і  щоб  вкінці-кінців пенсіонери

 відчули  вдячність  за  те,  що  хоч пенсія й не така

 велика,  але  вона  відповідає  розміру вкладу -раз -

 трудового  вкладу  цієї  людини, і друге -щоб потяг у

 молодих  людей працювати так, як слід, що вони знали,

 що  вкінці-кінців  вони  не  урівняні  будуть, а буде

 врахована їх участь трудова у розбудові держави.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Петро  Григорович, я благаю вас: ну, не

 можна  ж  три  хвилини  на  запитання витрачать, коли

 потрібно за 1 хвилину запитать!

       Будь ласка.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Значит,  ну,  по  меньшей  мере,

 уважаемый   народный   депутат,   вы  занизили  цифру

 расходов  Государственного  бюджета, предназначенного

 на финансирование АПК.

      Для   сравнения  могу  сказать,  что  по  статье

 "Финансирование народного хозяйства" предусмотрено от

 общей суммы выдатков 10,2%.

      Так   вот,  от  всех  расходов  Государственного

 бюджета,  если  свести все выдатки на агропромысловый

 комплекс,  эта  цифра  превышает  10%. Давайте вместе

 сядем  и  я  вам покажу, что не 3%, а гораздо больше.

 Были бы возможности добавить еще больше, наверное, мы

 бы это дело сделали.

      Теперь,  что  касается размера пенсий и вот этих

 120  триллионов, входящих в состав пенсионного фонда,

 предназначенных  на  повышение пенсий. Сам механизм -

 это  не  норма  действия бюджетного закона, это норма

 действия,  как  раз,  других  законов.  В  бюджете мы

 должны предусмотреть необходимые средства для решения

 этой задачи.

      Я    вам    прямо    скажу,    что   в   бюджете

 предусматривается  дефицит  средств пенсионного фонда

 на  реализацию  вчерашнего нашего решения в обкеме 62

 триллионов.   То   есть,   эти   средства   предстоит

 дополнительно   изыскать   и   включить   в   расходы

 Государственного бюджета. Я проблемы особой в этом не

 вижу,  я  думаю, что мы на пенсионные дела найдем эти

 средства.

      Поэтому,  вчера,  когда  обсуждался этот вопрос,

 как  вы  знаете,  я  голосовал  "за"  принятие  этого

 вчерашнего постановления.

 

      ГОЛОВА. Петро Григорович, ну, ви деталі виясните

 потім. Добре?

      Микола Федорович Лавриненко.

      Ну,   в   зв'язку  з  тим,  що  ви  більше  часу

 витратили....

 

      ЛАВРИНЕНКО М.Ф.

      (Лавриненко, Социалистическая партия Украины)

      Понимая,  что  параметры  бюджета предопределены

 извне  и  они  не на пользу производства и тем, кто с

 ним  связаны,  внесли  ряд  своих  предложений, в том

 числе  в  отношении увеличения расходов на социальную

 сферу,   в   том  числе  образование,  финансирование

 медицины  и т. д. На авансирование закупки госресурсы

 не   менее   как   10  миллионов  тонн  зерна,  вчера

 обосновывалась   эта   необходимсть,   и  ряд  других

 предложений,   которые   позволили   в  этих  скудных

 возможностях   продержаться   основным   отраслям   и

 производительным силам, то есть людским ресурсам тем,

 на  базе  которых  возможно возрождение отечественной

 экономики.

      К сожалению, поданное мной, а это предложения не

 только  мои,  но  идепутатов-социалистов, учтены лишь

 частично. Неужели трудно представить, что оглядываясь

 сегодня  на  контролеров  из Международного Валютного

 Фонда,  завтра  мы все равно будем латать те же самые

 дыры и вынуждены будем прибегать к тем же средствам и

 механихмам,   оторые   позволили   бы   хоть   как-то

 продержать  покупательную  способность населения, его

 выживаемость  и  само  производство,  то  есть работу

 государственных  предприятий,  а  это  взаимосвязаны,

 всем  понятно, и взаимообусловленные задачи, но будет

 упущено  время,  а  время -это тоже деньги, и мы этот

 фоктор почему-то упускаем, не учитываем.

      Я  хочу услышать ваш ответ. Все на сегодня, весь

 резерв возможностей вы считаете использован для того,

 чтобы  принимать  решение именно такое, какое приняла

 комиссия?

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка.

 

      АЗАРОВ.  Уважаемый  народный депутат, то, что вы

 говорите   это  практически,  будем  говорить  прямо,

 совпадает  и  с  моей  позицией. Я считаю, что бюджет

 должен  все возможное нацелить на стабилизацию работы

 народного  господарства. И это позиция не только моя,

 но это позиция бюджетной комиссии.

      Исходя  из этого, мы заложили все возможное (ну,

 я имею в виду возможные средства), которые можно было

 снять  с  каких-то непроизводительных затрат, которые

 образуются  в  реузльтате  дополнительных  источников

 доходов, и направить именно на то, о чем вы говорите:

 на  увеличение  расходов на образование, на медицину,

 на  дополнмительные закупки зерна и т. д. Мы сделали,

 на наш взгляд, все возможное. Сессии предстоит, глядя

 на  баланс,  который вам сегодня роздан, глядя на все

 материалы,  предложить,  предположим,  снять  с  этой

 статьи,  так  сказать,  расходов  и  добавить  на эту

 статью  расходов.  Мы  это должны сделать, понимаете?

 Тогда...

      Теперь  что  касается  там  контроля  со стороны

 Международного  валютного  фонда. Я вам, так сказать,

 говорю абсолютно ответственно: я с этим Международным

 валютным   фондом  никаких  переговоров  ни  о  каких

 параметрах  не  вел. Поэтому упрекать нашу комиссию в

 том,   что   мы   действуем   под   какю-то  диктовку

 Международного..., ну, по ментшей мере, беспочвенно.

 

      ГОЛОВА.  Ну, наскільки я зрозумів, він і комісію

 не  дорікав  -то мова йшла про суб'єктів законодавчої

 ініціативи, про уряд...

      Чукмасов, будь ласка.

 

      ЧУКМАСОВ С.О.

      Уважаемый  Александр  Александрович,  у  нас  от

 комиссии  (сейчас  я  попрошу,  чтоб  коллеги  Гурову

 передали  слово, но чтоб придать динамизм обсуждению)

 Комиссия базовых отраслей учпредила приз Председателю

 Верховного   Совета  за  принятие  бюджета  в  первом

 чтении.

 

      ГОЛОВА.  А когда принятие?

 

      ЧУКМАСОВ С.О. Сегодня,  сегодня...

 

      ГОЛОВА.   А...

 

      ЧУКМАСОВ С.О. Пожалуйста, Гуров, 90 округ.

 

      ГОЛОВА.  Тоді  це... це називається інакше, тому

 давайте...

      (Сміх у залі)

      Будь ласка.

 

      ГУРОВ В.М., Кривбасівський 90 виборчий округ.

      Уважаемый Николай Янович!

      Я  не  думаю,  что замечания Комиссии по базовым

 отраслям прошли мимо ваших комиссий и замечаний -это,

 по-видимому,  какая-то  организационная  ошибка... Мы

 единственное,   что   просили,  -чтобы  в  статью  18

 включить  небольшую  поправку, где говорится о сплате

 земельного    податку.   Мы   считаем,   что   горно-

 обогатительные          комбинаты          Кривбасса,

 хвостохранилища...,       дальше       -отвалы      и

 строящиеся....... -это стройка международная, которая

 сейчас  строится  в  Долинской  надо  отнести к этому

 пункту.

       И я прошу  во 2-м чтении  этот вопрос  учесть.

 

      АЗАРОВ. Спасибо, мы олбязательно это учтем.

 

      ГОЛОВА. Пасько, потім Грабар.

 

      ПАСЬКО,   секретар   Комісії  з  питань  охорони

 здоров'я, 425  виборчий округ, Черкаська область.

 

      Дякую, Олександр Олександрович. Шановний, Микола

 Яновичу,  Комісія  з питань охорони здоров'я подавала

 доповнення  до  частини 3 Статті 6 проекту бюджету, в

 якому,  в  цьому доповненні говорилося, що кошти, які

 надходять  до Державного бюджету України  від  сплати

 акцизного  збору  на  тютюнові  вироби  та алкогольні

 анпої, а також плати за сертифікати на право торгівлі

 цими  товарори,  спрямовується  в  повному обсязі....

 бюджет охорони здоров'я.

      Чому  не  враховане це наше доповнення, зважаючи

 на,   що  тільки  охорона  здоров'я  лікує  тих,  хто

 зловживає    алкоголтними   напоями   та   тютюновими

 виробами?   А  її  бюджет  все-таки  складає  всього-

 навсього 30 відсотків від  потреби.

      Дякую.

 

      АЗАРОВ.  Ну,  в пункте 2, в котором говориться о

 создании  вот  этого  фонда в областях, имеется ввиду

 целевое  использование  средств этого фонда только на

 поддержку   социально-культурных  установ.  то  есть,

 дополнительных доходов от монополии на вино-водочные,

 на  тютюновые  изделия  и  так далее, и так далее. То

 есть,  мы  практически  Вашу  поправку учли ввиде вот

 этой  статьи...  Кабинету  Министров Украины, значит,

 "запровадити   державне   управління  виробництвом  і

 торгівлю  алкогольних  напоїв".  Вот  в  этой статье,

 значит,  мы  допишем,  если она пройдет в 1-м чтении,

 будем  говорить,  этих  предложений,  мы  обязательно

 допишем,  что  с  целевым  их  использованием на цели

 финансирования  социально-культурных  установ,  в том

 числе, здравохранения прежде всего.

      Мы  об  этом и думали, когда вот эту вот строчку

 вписывали.

 

      ГОЛОВА. Грабар.

 

      ГРАБАР, 176 виборчий округ.

       Шановний  Олександр  Олександрович,  від  імені

 групи  депутатів  Закарпаття  я  прошу передати слово

 Михайлу   Данчі,      який   сформулює  наші  питання

 узагальнені.

 

      ДАНЧА.

      Спасибі.

      Шановний   Микола   Янович,   ну,   в  основному

 пропозиції депутатів від Закорпатської області більш-

 менш враховані в теперішній час, але два питання є. У

  відповідності  до  статті  3  Закону  "Про  гірський

 статус  населених  пунктів",  є  видаткова частина. У

 ваших  проектах  пропозицій  вказано,  що передбачено

 Кабінетом   Міністрів   через  відповідні  структури,

 відомства  і міністерства.

      Уже  дві  неділі  шукаю  цю  видаткову  частину,

 сліди,  у  міністерствах  знайти не можна. Зокрема, у

 мінсільгоспроді,   в  інших  чуть-чуть  знайшли  щодо

 персій.  Чи не можна окремим рядком затрати на тратус

 гірських  населених  пунктів  передбачити  вже  після

 сьогоднішнього першого читання до другого читання щоб

 було  вже  передбачено?

      Тим більше, що в процедурі воно дозволено.

      Спасибі.

 

      АЗАРОВ.

      Когда мы обсуждали этот вопрос на комиссии, было

 и  это предложение, на нас представители Министерства

 финансов, Минэкономики уверяли. что это все включено.

      Я  с  вами  согласен  на  втором чтении выделить

 отдельной строчкой расходы в составе этих министерств

 по исполнению статуса гірських населених пунктів.

 

       ГОЛОВА.   Дондик.

 

      ДОНДИК.

      Уважаемый  Николай  Янович, хотелось бы услышать

 ваши   обоснования   поправки   номер  40  к  разделу

 "Культура",  которая  предлагает  не финансировать из

 бюджета   творческие  союзы.

 

      АЗАРОВ.

      Уважаемый    народный   депутат,   я   на   этом

 остановился   в   своем   докладе.   Тут   по  ошибке

 Секретариат  написал,  что это предложение Комиссии з

 пытань  бюджета,  я  уже  об  этом  говорил.  Это  не

 предложение    Комиссии   з   пытань   бюджета,   это

 предложение  целого  ряда  народных  депутатов, в том

 числе  и  постоянных  комиссий.

      И  мое  личное, если вы хотите знать, мое мнение

 на   Комиссии   было  такое,  что  бюджет  много  не

 выиграет, а шума там, положим, от того, что мы Спилку

 пысьменников   на   8,   7   миллиарда   сократим  из

 государственных  расходов,  будет  большой. И я лично

 считаю,  что  это  надо  оставить,  эти затраты наших

 творческих  союзов  в  (...........)  кризиса  и  так

 далее.  Сумма  эта, будем говорить, составляет значит

 450  миллиардов.  Она нами не распределялась, то есть

 она  там  же  и  осталась.  Если  мы сегодня, давайте

 проголосуем,   оставить   ее,   значит,   это   будет

 оставлено.

 

      ГОЛОВА.  Юхимчук останнє запитання.

 

      ЮХИМЧУК А.П.

 

      Олександре  Олександровичу, прошу слово Гетьману

 передать.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка.

 

      ГЕТЬМАН В.П.

 

      Шановні  колеги,  шановні  народні  депутати,  в

 проекті   бюджета   одна  третя  дифіциту  державного

 бюджету   передбачається  профінансувати  за  рахунок

 випуску  державної  внутрішньої позики. Це добре і це

 заслуговує  на  повагу.  Але зверніть увагу для того,

 щоб  мати  ті 150 трильйонів чистих облігацій, які ми

 повинні   получити   як  неемісійне  покриття  нашого

 дефіциту,   повинно   випустити  в  трьохмісячник  33

 трильйона облігацій. Я маю на увазі повний розрахунок

 із розрахунку 100-105 процентів річних.

      Разом  з  тим  за  пропозицією  якраз  бюджетної

 комісії  витрати на обслуговування цього нового боргу

 скороченні в бюджеті з 96 трильйонів до 36 трильйонів

 карбованців.

      Невже  я  хочу  спитати вас Микола Янович, ви не

 розумієте,  що  якщо  хоть один раз держава вчасно не

 розрахується  по  цим  облігаціям  кожні  три місяці.

 Держава  раз  і  назавжди  втратить  довіру  у  свого

 інвестора   і   ми   ніколи   не  будемо  мати  цього

 надзвичайно    необхідного   джерела   антиемісійного

 покриття державного боргу. Прошу відповісти.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Ну, я разделяю вашу тревогу, я за

 то,  чтоб  держава росчитывалась по облигациям именно

 по   этим.   И   комиссия   предлагает   поддерживать

 предложение, кстати, других комиссий об уменьшении на

 60   триллионов   вовсе  не  сумм,  которые  идут  на

 погашение  от процентов самих выкупов этих облигаций.

 А  комиссия снимает 60 триллионов, предназначенных на

 выкуп облигаций 80 года, трехпроцентного займа.

      Таких  внутренних  обязательств  у нас в державе

 очень  много.  Почему  Правительство  выбрало  именно

 облигации  80-го года? Это только Правительство может

 обкяснить.  Понимаете?  А  то,  о чем вы говорите, ни

 один  карбованец  не  уменьшен.  Другое  дело, что на

 комиссии   дебатировались  различные  вопросы:  сроки

 погашения,  сроки  выкупа  там  и  та  далее.  Но это

 технические вопросы, мы их даже не стали затрагивать.

      То  есть, отвечая на ваш вопрос более конкретно,

 скажу:   ни   один   карбованец, предназначенный  для

 погашения  облигации  внутреннего  займа, с  разходов

 Государственного бюджета не снят.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Будь ласка, сідайте на місце.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Я еще заключаю вопрос. Учитывая,

 что  такой  доклад  был  очень  большой, хочу сказать

 только одно.

      Уважаемые   коллеги!   Вот   сейчас  вы  начнете

 обсуждать  доклад.  Сегодня  мы с вами должны принять

 решение  по  нашему же собственному мнению. Поэтому я

 вас прошу высказывать предложения, которые можна было

 бы сбалансировать, которые могли бы быть оформлены, и

 которые  бы  справляли вот эти высновки и пропозиции.

 Мы должны дать Правительству конкретную программу над

 исправлением бюджета, наше видение бюджета .

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Шановні депутати! Записалося на

 виступи   для   обговорення   цього   питання  багато

 депутатів.  Я  зараз  вам  і скажу навіть скільки: 56

 поки  що.  За  процедурою,  передбаченою регламентом,

 послідовність  передбачалася  така: відносно внесення

 поправок,   їх   обробки  і  пропозиції  від  комісії

 бюджетної, яка готувала доповідь, в тій послідовності

 передбачається  приорітет все-таки комісій і фракцій,

 комісій    найперше   і   фракцій,   безперечно,   як

 ініціаторів  тих  чи  інших  поправок, і стосовно цих

 поправок велася вся доповідь. Під час сьогоднішнього,

 ну,  скажем,  дискусії  запитань   і  відповідей, які

 задавалися   депутатами    в  двох,  навіть  в  трьох

 виступах прозвучала тривога з приводу того, що проект

 Закону про бюджетну систему на 1996 рік втручається в

 поле,  врегульоване вже чинним законодавством причому

 так,  що  відміняє  деякі  норми.  Це  треба  було  б

 протиріччя зняти.

      І    тому    вносилась   пропозиція,   щоби   не

 розглядати  сьогодні,  проект не обговорювати, а дати

 можливість доопрацювати його і так дальше.

      Одначе,  ми  уже  включили  це питання в порядок

 дня,  він  розглядається,  зновуж  такі відповідно до

 Регламенту  і не виключино, що ще в багатьох виступах

 або  кількох  виступах  появляться нові аргументації,

 може в такому, а може в  протилежному випадку.

      Якщо   буде   потреба   з   конкретних  поправок

 визначитися   шляхом   голосування  передбачаючи,  що

 будуть  внесені  зміни  до закону, то ми тоді зможемо

 визначитися і прийняти відповідне рішення.

      Якщо   це   не  станиться  і  буде  наполягатися

 пропозиція,   щоб   ми  повторно  в  першому  читанні

 розглянули  це  питання, також можна визначатися, тут

 особливої  проблеми  немає,  тим більше, що Регламент

 статею  9. 1. 3. в другій частині передбачає протягом

 5  днів можливість такоє роботи. В будь якому випадку

 і до того можна було теж внести відповідні корективи,

 я  хотів  би,  і ядумаю, що всі ми того хочемо, щоб у

 нас  не  було  розбіжностей  між Законом про бюджет і

 іншими  законами, якщо ці розбіжності десь виникають,

 щоб швидко були врегульовані.

      Тим  патче,  якщо сказати про ті зауваження, про

 котрі  говорив Суслов і Микола Янович Азаров, про те,

 що   дати  наприклад  право  регіонам  розпоряджатися

 реалізацією   і   всім,  що  зв'язано  з  горилчаними

 виробами,  тощо,  це  розумна пропозиція, вона раніше

 тут   обговорювалася,  але  чомусь,  ну  зараз  важко

 пояснити чому  вона тоді була знята.

      Отже,  нема  в  нас зараз підстав, я так розумію

 для  того,  щоб знімати з обговорення ці питання. Щоб

 сьогодні,  я  просив би Віктора Івановича, не ставити

 на  голосування  зараз  вашу пропозицію, а дати змогу

 обговорити,   а   потім   будемо  визначатися,  немає

 заперечень.

      Немає.

      Тоді, з вашого дозволу і керуючись Регламентом я

 буду  надавати  слово  для  виступу,  для обговорення

 спочатку  від комісії, фракцій, а потім якщо буде час

 підуть депутати від себе.

      Таким чином... Це, по-перше. Дальше.

      В  нас  Регламентом  передбачається виступ до 10

 хвилин.  Ви  самі  прекрасно розумієте, що якщо 56 по

 10  -це  не вистачить часу всім, а в кожного є думка.

 Розумну  думку  можна  сказати швидко, так? Стисло. А

 якщо  нема  такої  думки,  тоді  треба  її обкладати,

 знаєте,  багажем всіляким, антуражем.

      Тому,   я   просив   би  домовитися:  7  хвилин,

 максимум. Хто за такий регламент...

      (Шум у залі)

      П'ять?  Ну,  Моцпана  є  така пропозиція, як він

 каже,  керівникам комісій по 5, а просто депутатам по

 3.

      Так,  спочатку я ставлю на голосування 5 хвилин,

 потім  7.  Будь  ласка.  Але  зважте, що це бюджет, а

 не...

 

      "за"

 

      Рішення,  взагалі,  прийнято.  Може,  за  7 буде

 більше. Давайте за 7. Поставим на голосування. Була ж

 пропозиція, я мушу оголосити.

 

      "за"

 

      Значить, 5 переважає.

      Значить,  так,  як сказав Моцпан, якщо попадає в

 список  депутат без посади, не голова комісії, то він

 буде 3 хвилини, а голови комісій - 5 хвилин.

      (Шум у залі)

      Я   прошу...   Слово   має   Пєхота   від  групи

 "Незалежних"  депутатів.  За ним виступатиме Кравчук,

 не... Парасунько від аграрної комісії і... За ним, за

 ним, за Пєхотою.

 

      ПЄХОТА В.Ю.

 

      Шановні  депутати,  я  думаю, що той час коли ми

 розглядаємо бюджет в біжучому році, в поточному році,

 він повинен пройти. Ми повинні заздалегідь розглядати

 бюджет  і  тому  я  сьогодні пропоную, щоб все ж такі

 наша  бюджетна  система  спрацьовувала  так,  щоб  ми

 сьогодні  вже  закладали якісь підвалини на слідуючий

 рік, на бюджетну систему слідуючого року.

      Аналіз   пропозицій  і  зауважень  щодо  проекту

 бюджету   на  96  рік  показав,  що  можливості  наші

 мізерні,  а  побажання  неосяжні. Якщо врахувати саме

 необхідне   і   саме  корисне,  то  для  цього  треба

 збільшити видаткову частину нашого бюджету вдвічі. До

 того  ж такі проблеми, як внутрішній борг, визначення

 межі  малозабезпеченності,  встановлення  мінімальної

 пенсії    і   зарплати,   забезпечення   стабілізації

 сільськогосподарського  виробництво  і  тому подібні,

 вони  сьогодні  майже не обраховані в цьому бюджеті в

 тих  обсягах,  які ми розглядали поза бюджету. Тому я

 на президії сьогодні пропоную взагалі всі наші закони

 розглядати   в  складі  бюджету,  в  складі  реальної

 ситуації   наших   фінансових   можливостей.  А  наші

 можливості  сьогодні  можуть  тільки бути при умовах,

 якщо   ми   будемо   виконувати,   або   хоть   якось

 стабілізуємо ті показники економіки.

      Тому  я  пропоную  під час доопрацювання проекту

 бюджету   більш   ретельно   проаналізувати  державну

 програму  економічного і соціального розвитку України

 на  96  рік  з  тим, щоб вона стала головним джерелом

 формування доходної частини нашого бюджету.

      Необхідно     більш    чітко    визначитися    з

 пріоритетами,    обмежити   кількість   державних   і

 галузевих  програм  з  метою ефективного використання

 тих     обмежених    капіталовкладень,    які    нами

 передбачаються.

      На жаль, бюджет, який розділений на 2 частини -

 розвитку  і поточного фінансування -більше переважає,

 безумовно,  поточне  фінансування.  А бюджет розвитку

 складає  всього 7, 5%. Ці співвідношення говорять про

 те, що у нас, пробачте, самоїдський бюджет -ми ніякої

 первпективи  через  цей  бюджет  сьогодні  бачити  не

 можемо.

      До  того  ж в його складі передбачено всього 131

 трфльйон   капіталовкладень,   що  значно  нижче  тих

 потреб,   які   б  сьогодні  могли  б  зробити  якесь

 піднесення  економіки,  а  без  розвитку економіки не

 буде   нормального   бюджету  і  не  буде  можливості

 вирішувати  соціальні  проблеми  і,  пробачте, нічого

 буде  вділити  ні  парламенту, ні виокнавчій владі. І

 навіть система субсидій, яка сьогодні впроваджується,

 вона  може  тільки  загальмувати  процес  руйнівний в

 бюджеті, але вона теж приведе до повного розвалу.

      І  тому  я б хотів зупинитись на такій проблемі,

 що  стосується  законодавчого  процесу щодо субсидій.

 Більшість  депутатів  зрозуміли,  що  субсидії -треба

 такий   закон,  який  би  дав  визначення,.  що  таке

 "субсидії",  коли  вони і ким вони вводяться, джерела

 фінансування.  Але,  на жаль, нам сьогодні пропонують

 закон  по  кожній  субсидії  окремо. І я боюсь, що ми

 тільки й будем займатись тим: то житлова субсидія, то

 транспортна    субсидія,   то   інша...   Я   поважаю

 Шеховцова  -це мій колегая, він дуже сумлінна людина,

 але,  на  мій  погляд,  ми  тут трошки пішли не в той

 бік...

      Я думаю, що те, що в тій таблиці порівняльній, є

 деякі питання, які викликають сьогодні деякі сумніви.

 От  взяти,  наприклад, фінансування ПТУ. Я погоджуюсь

 (тут  задавалось питання Миколі Яновичу) перевести на

 на   місцеві   бюджети.   Ми   не  визначили  джерела

 фінансування  і  вже  іде  навчальний  рік.  Якщо  це

 ппроводити,  і  я  взагалі, всі такі мероприємства ми

 повинні  обраховувати,  обмірковувати  і  робити це в

 становленому порядку.

      До  того  ж,  я  теж  погоджуюсь  з тим, що, от,

 відносно  фінансування  спілок.  Спілка письменників,

 Спілка художників, архітекторів, товариств "Україна",

 "Просвіта" і тому подібне.

      Вони  були  державними  і  вони  виконують  роль

 держави,  ідеї держави, і сьогодні, якщо повністю всі

 ці  спілки  без розбору нам виключити, мені здається,

 що коштів  буде мало, а  шкоди буде  багато.

      Щодо  фінансування  спортивних  товариств,  то я

 рахую,  що  підготовка  до  Олімпіади ми повинні дуже

 вдумливо  підійти,  так, як сьогодні все скинуто на 1

 тільки  міністерство,  а  ті  товариства, які готують

 Олімппіаду,  будуть  позбавлені  фінансування, на мій

 погляд,  Україне  не  буде достойно виглядати. І тому

 розумію,  що  нема грошей, але треба вдумливо підійти

 до кожного цього факту.

      Є  протиріччя  в  65  пункті,  де  в  1-му місці

 визначено   капіталовкладення  150  трильйонів,  а  в

 другому  на  69  знімається.  Мені здається, що треба

 вирішити   таким   чином,   щоб   навіть  ті  мізерні

 капіталовкладення не  знімали.

      І  я  вам  скажу,  дуже  багато  пропозицій щодо

 скорочення  витрат на Апарат управління. До речі,  ця

 пропозиція,    як   правило,   буває   завжди,   коли

 розглядається бюджет. І чим більше ми скорочуємо, тим

 більше  він  зростає. І я хотів би тут повернутись до

 того.  Ми вносили пропозиції почати з себе, скоротити

 ті  дублюючі  комісії  Верховної  Ради, яких сьогодні

 забагато.  Якщо  б  ми  показали  приклад,  це було б

 непогано.

      Ну, мені  вже дали... Це мені, да?

 

      ГОЛОВА. Вам...

 

      ПЄХОТА.  Ну, і в кінці. Переходячи до пропозиції

 основної. Я рахую, що висновки і пропозиції Бюджетної

 комісії можна було б з урахуванням зауважень схвалити

 і   відправити   проект   бюджету   разом   з  нашими

 зауваженнями   Уряду   на   доопрацювання.   Це  дало

 можливість   нам   уже  більш  детально  і  конкретно

 працювати по кожному показнику.

     

       ГОЛОВА.  Я  прошу  всіх депутатів дотримуватись

 Регламенту. Перше.

      Друге,   для   того,  щоб  процедура  наша  була

 конструктивною, ефективною, пропонується таким чином:

 всі комісії виступали під час обговорення бюджета при

 його   поданні,  вносили  пропозиції.  Ці  пропозиції

 узагальнені  і викладені в порівняльній таблиці. Тому

 я просив би витупаючих зосередитись на цих поправках,

 і  якщо буде потреба їх проголосувати, як передбачено

 Регламентом,  то  ми  їх  проголосуємо.  Це вплине на

 загальний  результат, бо не Уряд повинен доробляти от

 те,  що  ми  пропонуємо,  ми  повинні  передати  своє

 бачення  схвалене  Уряду.

      То   тут   може   бути   тільки   варіант:   або

 доопрацьовує   КОмісія,   а  потім  ми розглядаємо  і

 передаємо  Уряду  або від разу схвалюємо і передаємо.

 Треба  будмати.  Тому  треба  відстоювати ті позиції,

 аргументувати, щоб які потрібно голосувати. Тоді буде

 конструктивна  наша  робота.

      Будь    ласка.   Парасунько,   прошу.   За   ним

 Черноусенко.

      У  парасунька  5,  плюс  від  Комісії,  йому дві

 фракціїї по одній хвилині скинули, так пояснили. Буде

 7 хвилин.

     

     

      ПАРАСУНЬКО.

      Шановний    Олександр   Олександрович,   шановні

 народні депутати   та  члени  Уряду!

      Комісія  з  питань  агропромислового  комплексу,

 обидві  аграрні  фракції  при  підготовці  пропозицій

 проекту   Закону   керувались  чинним  законодавства,

 принципами    пріоритетності   сільськогосподарського

 виробництва,  що  визначені  в  програмах економічних

 реформ  Президента  та діяльності Кабінету Міністрів,

 які схвалені в минулому році Верховною Радою, а також

 аналізу стану справ та стабілізації аграрного сектору

 нашої  держави.

      Розуміючи  високу  відповідальність  обох  гілок

 влади  за  стан  економіки  в  державі  та реалізацію

 діючих   програм,   Комісія  на  основі  розрахунків,

 попередньо  надісланих  до  бюджетної комісії, вважає

 важливим джерелом надходжень до бюджету -це залучення

 зерна   від   вітчизнянних   сільгоспвиробників   для

 продовольчого   забезпечення   потреб  країни  шляхом

 переробки його на борошно, крупу, спирт, комбікорми і

 інші, що дасть можливість за короткий період отримати

 додатково понад 300 трильйонів карбованців надходжень

 до   бюджету,   проводити   необхідні  розрахунки  по

 міжнародних  угодах  та  створити  мінімальний резерв

 продовольства в країні.

      У  комісії  і  фракції  пропонують передбачити в

 проекті закону обсяги фінансування на закупівлю зерна

 і іншої сільськогосподарської продукції не меньше ніж

 на   300  трильйонів  крбованців  окремим  показником

 закону   провольче  забезпечення  країни.  При  цьому

 збільшити  доходну  частину бюджету на 300 трильйонів

 карбованців на основі викладенних  вище аргументів.

      Члени   комісії   і  фракції  відмічають  високу

 свідомість  сільгоспвиробників у виконанні закону про

 пріорітети  закону  соціального  розвитку  села,  які

 відчувають  нагальну потребу покращення демографічної

 ситуації  як  один  з  важливих  факторів  проведення

 реформ.   Тому,   заручаючись  підтримкою  керівників

 держави,  вони спрямовують з виробництва значні кошти

 на  удівництво  життєвонеобхідних об'єктів соціальної

 сфери,   особливо   (...........),  шляхів,  закладів

 освіти,  охорони здоров'я, житла і інших. І цим самим

 не  меньше  як на рік кредитують державу фінансами на

 ці цілі.

      Сільгоспвиробники  надійно  сьогодні чекають, що

 їм  ці  кошти  держава  відшкодує  у відповідності до

 статті  6  закону про пріорітети соціального розвитку

 села.  Одначасно,  члени  комісій  і фракцій доручили

 мені  загострить  увагу  на  те,  що  при  визначенні

 обсязів  будівництва  соціальної  сфери  на  селі  не

 враховуються  вимоги  статті 8 вищезгаданного закону,

 де  визначено, що надається перевага порівняно змісту

 у  розрахунку на 1000 чоловік населення у спорудженні

 соціальних  об'єктів.  Про  те  в плані і фактично за

 минулий рік ці показники визначенні значно на корість

 міст.  А  на  охорону  здоров'я вони складають 34, на

 житло  -44  відсотки,  не  дивлячись на те, що рівень

 забезпеченості  газом,  шляхами, побутовими умовами в

 селі значно нижчий, ніж в місті.

      Ця  помилка  свідомо закладається і на цей рік в

 обговоренні   проекті.   Навіть   молодим   сім'ям  і

 (...........)  забудовників  на селі, які намагаються

 самі    собі   створити   умови   і   закрепиться   у

 сільськогосподарському  виробництві, не  визначаються

 кошти  на  кредити,  як  це  робиться  для молодіжних

 житлових  кооперативів  у  містах в цьому же проекті,

 хом мінімальні.

      Крім  того,  об'єм   централізованих капітальних

 вкеладень на цей рік проти 150 трильйонів карбованців

 в  першому варіанті проекту по народному господарству

 зменшено   до   130   триильйонів   карбованців,   що

 автоматично  зменує  частку  для АПК на 15 трильйонів

 карбованців і значно ускладнює проблему на селі.

      Виходячи    з    розрахунків    та   матеріалів,

 підтверджених   фінансовими  структрами  областей  та

 районів,   комісія   і  фракції  вносять  пропозицію:

 провести       відшкодування      власних      коштів

 сільгосптоваровиробникам   в   обсязі   52  трильйони

 карбованців,  затрачених  на  будівництво  необхідних

 важливих об'єктів для населення села та передбачити у

 постанові  їх  фінансування  в першіму півріччі цього

 року;  просити  Кабінет  Міністрів і бюджетну комісії

 при  загальному  обсязі централізований капвкладень в

 сумі 110 трильйонів, залишити їх для АПК в розмірі 71

 трильйона  окремим  рядком  в розділі "Централізовані

 капіталовкладення".  При  цьому  виділити  не менше 5

 трильйонів  карбованців для фінансування кредитів для

 молодих сімей селян - індивідуальних забудовників.

      Враховуючи     гостру     проблему    підвищення

 продуктивності   землі   на   основі  відновлення  її

 родючості,  комісія і фракції пропонують: до пролекту

 Постанови  Верховної  Ради  про  прийняття Закону про

 бюджет  на  1996  рік  не  менше  70  відсотків  суми

 земельного  податку,  який  збільшується  з 360 тисяч

 карбованців  до 522 за одиен гектар ріллі, спрямувати

 в  розпорядження  сільгоспвиробников  на  відновлення

 родючості  землі,  як це передбачено Законом плати за

 землю, прийнятому в першому читанні.

      До  речі, додаткових видатків в проекті закону з

 цієї проблеми не потребується.

      Комісія  вносить  пропозицію: не збільшуючи суму

 видатків,  із  передбачений  в  проекті  бюджету  300

 трильйонів карбованців для обслуговування зовнішнього

 боргу   використати  100  трильйонів  карбованців  на

 закупівлю     сільськогосподарської    продукції    у

 товаровиробників  і розрахуватись цією продукціією за

 енергоносії  з  іншими державами -це зменшить витрати

 кредиту  і  валюти та підкрипить сільськогосподарське

 товаровиробництво.

      Виходячи  з  фактів  негативної  дії диспаритету

 цін,  що провели, як показує розрахунковий баланс  за

 результатами  минулого  року  і прогнозом на цей рік,

 сільськогосподарське  виробництво  до мінусово сальдо

 понад  500  трильйонів  карбованців комісія і фракція

 після   вчорашнього   обговорення  проекту  постанови

 варіант  комісії  вбачає  необхідним передбачити 2, 2

 трильйонів  карбованців  для погашення заборгованості

 сільськогосподарськихвиробників,  які  потерпіли  від

 стихії  за  кредитами  банку  станом  на 01. 01. 1996

 року.

      Пропонувати    Національному    банку   із   170

 трильйонів   карбованців,   які   він  передбачає  на

 покриття  дефіциту  бюджету  спрямувати  не  менше 20

 відсотків  на  проведення  комплексу весняно-польових

 робіт.

      Просити  Верховну Раду і Уряд підтримату внесену

 нами  пропозицію  про  створення  надзвичайного фонду

 сільськогосподарських    виробників   для   підтримки

 твариницькорї   продукції,   звільнити  від  податків

 надобавлену       вартість       сільськогоподарських

 товаровиробників.

      Комісія   уважно   вивчила  стан  і  перспективи

 технічного     забезпечення    сільськогосподарського

 виробництва,    становище    виробничих   підрозділів

 водогосподарських,   міліоративної  системи,  рибного

 господарства   та   садововиноградорського  комплексу

 України   і   переконалася,   що   виконання  завдань

 поставлено  перед нимидержавою неможливе без суттєвої

 її підтримки.

      Враховуючи   це  комісія  пропонує,  передбачити

 цільовим  призначенням  окремим рядком кошти в сумі 5

 трильйонів   карбованців  на  виконання  Національної

 програми    виробництва    технологічних    машин   і

 устаткувань для сільського господарства.

      Для   відновлення   виноградарської   галузі   9

 трильйонів   карбованців,   півхвилини,  для  потреби

 водогосподарського комплексу 15 трильйонів карбованціви.

      Для суттєвої підтримки фермерських господарств 2

 трильйони   карбованців   відповідно  до  Закону  про

 фермерське господарство.

      Для   розвитку  установлення  рибного  галузі  в

 державі 7 трильйонів карбованців.

      Звертаємоувагу     шановних     депутатів,    що

 запропоновані   видатки   складають  не  більше  двох

 відсотків    із   сукупного   валового   доходу   при

 мінімальній нормі 5 відсотків.

      Зважаючи  на  важливість  доопрацювання  проекту

 закону   комісія  просить  прийняти  його  в  першому

 читанні,  а  наші пропозиції включити до порівняльної

 таблиці  і  врахувати  прі дороботки законопроекту до

 другого читання.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА.  Дякую,  будь  ласка. Одну хвилину потім

 фракції виділять.

      Чорноусенко, за ним Яценко.

 

     ЧОРНОУСЕНКО О.І.

      (Чоноусенко,  379-ий  виборчий  округ, Комісія з

 питань оборони і держбезпеки)

      Шановні  народні  депутати, шановні представники

 Кабінету Міністрів, шановна президія!

      Комісія   Верховної   Ради  з  питань  оброни  і

 державної  безпеки  на  своєму  засіданні  за  участю

 представників   відповідних  міністерств  і  відомств

 розглянула  поданий проект Державного бюджету України

 на  1996  рік  щодо  виділення  асигнувань на потреби

 оборони,  державної  безпеки, охорони кордону, митної

 справи,  фінансування  пріоритетних  програм розвитку

 машинобудування і конверсії.

      Зокрема,    розглянувши    обсяги    асигнувань,

 виділених   для   Міністерства   оборони  України  та

 виходячи  із складності завдань, які ним вирішуються,

 чисельності  особового  складу,  стану  озброєння  та

 військової  техніки, норм грошового, матеріального та

 технічного   забезпечення,   заходів   по  скороченню

 Збройних Сил.

      Комісія  пропонує  збільшити обсяги фінансування

 міністерства   на   134   трильйони  карбованців.  Ця

 ситуація  детально  обговорена  в  комісії, і повинен

 сказати,  що  ця  сума  виглядає великою, але дійсно,

 вона   мінімальні  потреби  тільки  задовольняє.  При

 цьому,  комісія  виходила  з  того, що це дасть змогу

 забезпечити   необхідні   обсяги  витрат  на  грошове

 забезпечення   особовому   складу,  продовольства  та

 речове  майно, медичне обладнання та ліки, комунальні

 послуги.  Інші  потреби  при цьому будуть забезпечені

 тільки частково.

      Так,   наприклад,   модернізація  та  поновлення

 військової  техніки  на  2,  4%,  науково-дослідні  і

 дослідно-конструкторські   роботи   -на  10%,  оплата

 спеціального палива і пального - 41 і т.д.

      В дуже складному фінансовому становищі опинилася

 нині  Служба  Безпеки  України.  Цьому  значною мірою

 сприяло те, що останніми роками вона фінансувалася із

 значними    недовидатками.    Тому,    проблеми    не

 вирішувались, а накопичувались.

      Проектом  Державного  бюджету  на  1996  рік  на

 фінансування  служби  передбачається  виділити всього

 16, 3 трильйони карбованців. З урахуванням росту цін,

 інфляції  зазначена  сума  значно менше бюджету СБУ у

 1995 році.

      Зважаючи на виключно важливі завдання, покладені

 на   цю  структуру,  а  також  нагальну  необхідність

 забезпечення  вищих  органів  державної влади України

 актуальною інформацією , що потребує значних коштів,

 у  тому  числі  і  валютних  на придбання спеціальних

 технічних  засобів  та  капітальне будівництво житла,

 інших  виключно важливих спеціальних програм. Комісія

 пропонує збільшити

      асигнування  на Сбужбу Безпеки на 7. 3 трільйона

 карбованців  і  виділити 23. 7 трільйона карбованців.

 За  порогом  цієї суми починається розвал її системи,

 зрозумійте це нарешті.

      Слід  підкреслии,  що  коли  у  світі  проходить

 переорієнтація   діяльності   спецслужб   США,   ФРН,

 Франції,  Італії  та  інших, всі вони збільшують всій

 бюджет.  Наприклад,  у  Сполучених Штатах, на яких ми

 багато  в  чому  зараз орієнтуємось, в серпні 95 року

 Палата   представників   Конгресу   проголосувала  за

 збільшення  бюджету  розвідтовариства  на  96  рік  в

 порівнянні з 95-м на 2 мільярди доларів, тобто навіть

 більше ніж просила адміністрація президента Клінтона,

 хоча   при   цьому   скорочуються  інші  асигнування,

 наприклад, на міністерство оборони і так далі.

      До  речі,  Службв Безпеки в 95 році тільки після

 реалізації   оперативних   матеріалів   і   прийнятих

 спецпідрозділами    заходів   повернуто   державі   2

 затверджених  для неї  на 95 рок бюджети. У комісії з

 питань оборони і державної безпеки твердо складається

 враження,  що багатьом в нашій країні і не тільки тут

 Служба Безпеки, образно кажучи, стала поперек горла і

 реально  заважає  реалізовувати свої злочинні наміри.

 Де-ні-де  за  кордоном  зрозуміло  така  ситуація теж

 вітається.    З    гіркотою   і   жалєм   приходиться

 констатувати,  що в цьому залі не всі розуміють такий

 стан  речей,  як  не  розуміють  цього  і  в багатьох

 високих  кабінетах  держави,  а  може  і  навмисно не

 хочуть розуміти.

      Всі   ми   ратуємо  за  незалежну  державу,  але

 незалежною  вона  ніколи  не  стане, якщо нікому буде

 захищати  цю незалежність.

      Розглянувши  показники  бюджету  державного щодо

 фінансування  Держ.......  кордону Україна вважає, що

 виділення  коштів  в сумі 13. 4 трильйони карбованців

 вкрай  недостатньо  для забезпечення надійної охорони

 державного  кордону.  Прикордонні  війська по суті не

 встигнувши  завершити своє становлення опинилися біля

 небезпечної  межі їх руйнування. Причина такого стану

 справ  полягає  у  край  незадовільному фінансуванні.

 Катастрофічно знижуються технічна готовність караблів

 і    катерів,    авіаційної   техніки,   автомобілів,

 вироблшяють   свій  ресурс  технічні  засоби  охорони

 кордону,   занепадають  військові  містечка,  зростає

 кількість  безквартирних офіцерів і прапорщиків. Саме

 ж  небезпечне  полягає  в  тому, що війська втрачають

 свої  досвідчені  кадри,  а  разом з ним і свої кращі

 традиції.   З  урахкванням  цього,  комісія  пропонує

 виділити  для  фінансування  Прикордонних  військ  20

 трильйонів  карбованців.  Якщо  Прикордонні війська є

 інститутом  держави,  то  й ставлення до них має бути

 державним.

      Враховуючи   обмеженість   фінансових   ресурсів

 держави, нами разом з Митним комітетом, по узгодженнб

 з   Міністерством   фінансів  і  Кабінетом  Міністрів

 внесені   пропозиції  по  запровадженню  нової  форми

 фінансування    тної    справи,    які   передбачають

 безпосереднє  використання позапланових надходжень до

 Державного  бюджету,  а  також  мита  на  товари,  що

 ввозяться-вивозяться через митний кордон.

      Впровадження   нового   механізму  фінансування

 митних  органів  дасть  можливість  зменшити  дефіцит

 Державного  бюджету  в  1996  році  на  суму  понад 4

 трильйони карбованців за виключення його з видаткової

 частини  витрат на утримання митних органів в сумі 6,

 3  трфльйонів  карбованців  при  скороченні  доходної

 частини  лише  на  2, 3 трильйони. Гадаю, що до цього

 варто прислухатись.

      Вирішити зазначене питання можна шляхом внесення

 до   проекту  Закону  України  про  Державний  бюджет

 окремого  пункту  такого  змісту: "Установити на 1996

 рік  видатки  на  утримання  органів митної системи в

 сумі  6,  3  мільярди  карбованців,  в  тому числі на

 заробітну плату -3 трильйони 175 мільярдів. Визначені

 видатки проводять Держмиткомом згідно з поквартальним

 їх  розподілом,  погодженим з Міністерством фінансів,

 за  рахунок  надхлджень на рахунки митних установ від

 щтрафів   або   вартості   товарів,   необхідних  для

 забезпечення  стягнення  штрафу  при порушенні митних

 правил,  сум  пені  та  інших  санкцій,  передбачених

 митним  законодавством, мита на товари від розміщення

 та  зберігання на рахунках банків вільних коштів, які

 залишаються  в розпорядженні Держмиткому. Перевищення

 надходжень   до  зазначених  захід.....  доходах  над

 фактичними  витратами  на  утримання  митних  органів

 згідно    поквартального   розподілу   цих   видатків

 щоквартально,  до  15 числа першого місяця наступного

 кварталу,   перераховуються   Держмиткомом   в  доход

 Державного   бюджету   України.  Запропонована  форма

 фінансування   не  лише  забезпечить  потреби  митних

 органів,   а   й   сприятиме  скороченню  видатків  з

 Державного бюджета".

      Багато   надій   ми   покладаємо   на  конверсію

 підприємств  і  оборонного комплексу, створення нових

 видів цивільної продукції.

      Я прошу півхвилини!..

      Однак, заплановані важливі програми фінансово по

 суті  не  забезпечуються.  подивіться проект бюджету,

 виділені в ньому кошті в обсязі 15 трильйонів аж ніяк

 не  дозволяють  підтримати на належному рівні ключеві

 галузі    народного   господарства   та   забезпечити

 достатній рівень  обороноздатності країни.

      З  метою  збереження  авіаційної, суднобудувної,

 автомобільної,   радіоелектронної   промисловості  та

 інших,  а також для нарощування обсягів виробництва в

 1-гу   чергу,   експортної   та  імпорта,  замініючої

 продукції,  а  також  для  створення замкнутого циклу

 виробництва  спецтехніки  для потреб оборони, комісія

 пропонцє   збільшити   обсяги  фінансування  цільових

 компплексних науково-технічних програм Мінмашпрому.

      Вносимо...  ну,  у  мене  єсть  зараз тут кілька

 пропозицій  конкретних,  я  їх  передам до Президії і

 хотів  би на завершення, враховуюсчи недостатній час,

 сказати  таке.  Якщо  ми  не  будемо  фінансувати  ці

 структури,  перестане існувати наша держава, пора вже

 нам  всм в  цьому  залі зрозуміти.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Слово  має  Яценко Володимир Михайлович

 від   Комісії   з  питань  Чорнобилю,  Чорнобильською

 аварії,  з  проблем  Чорнобильської  аварії.  За  ним

 Чорновіл від Руху.

     

      ЯЦЕНКО.

     

      Дякую. Шановний Олександр Олександрович, шановні

 колеги  депутати, урядовці. Я нагадаю, що місяць тому

 ми  з вами розглядали зміни і доповнення до Основного

 Чорнобильського  закону. Хочу також нагадати і про ту

 атмосферу,  в  якій відбувалася ця подія, обговорення

 цьогго  закону.  Про  схвальну одностайність народних

 депутатів по підтримці Чорнобильців, про неможливість

 будь-якого  скорочення  Чорнобильського асигнування і

 навіть  про  збільшення. Більше, ніж 300  пропозицій,

 які  надійшли  до нашої комісії до 2-го читання цього

 закону...  Так  от, 85 відсотків з них містять в собі

 збільшення   Чорнобильських   асигнувань,   лише   15

 відсотків  направлені на зменшення. І, якщо врахувати

 всі  їх  і  реалізувати всі їх, ми повинні б сьогодні

 збільшити Чорнобильський  фонд  майже в 5 разів.

      Чорнобильська   комісія   пітримує  таку  логіку

 мишлення депутатів, ну, я думаю, що така турбота  про

 чорнобильців    повинна    бути   проявлена   і   при

 затвердженні Державного бюджету України.

      Отже,  що ми мали і що ми маємо? Я нагадаю, що в

 1992 році на чорнобильську проблематику фінансувалось

 15, 75% Державного бюджету. 1993 рік -10, 89%, 1994 -

 5, 11%,  1995  - 4,5%.

      що  ми  мали  в  1995  році взагалі в результаті

 такого   скорочення   асигнувань?   За  1995  рік  ми

 задовольнили  потреби Чорнобильської програми лише на

 60%.  З  вересня  місяця  ми  не виплачуємо по деяким

 регіонам  пліьги  і  компенсації, зірвано відселення,

 заморожені  сотні  об'єктів  будівельної  програми, в

 цьому залі наврядчи знайдеться народний депутат, який

 би  не  звертався  до  наших  комісій.  Давайте  ж ми

 продовжимо це будівництво. Скоротились асигнування на

 будівництво об'єктів газопостачання і водопостачання.

      Що  пропонується на 1996 рік Державним бюджетом?

 Потреби   наші   401,   5   трильйонів   карбованців,

 пропонується 170 трильйонів карбованців. В тому числі

 і чоціальний захист, тобто той самий закон, з якого я

 починав,  275  трильйонів  потреба,  пропонується 107

 трильйонів, тобто 39%. Це, Микола Янович, до речі, не

 ті  2  квадрильйони,  які  були  висвітлені  на цьому

 екрані,  поскільки  йшлось  про певне дезінформування

 народних  депутатів.

      Таким чином, якщо ми скажемо так даному бюджету,

 ми   проявимо  абсолютний  популізм,  і  ті  програми

 чонобильські,  які  заплановані,  абсолютно не будуть

 виконані, і людям ми зможемо забезпечити лише третину

 тих  компенсацій,  які  повинні  виплатити.

      Тому    представлені   під   час   представлення

 Державного  бюджету України виступу від імені комісії

 Долженка   Генадія  Петровича  ми  вносили  конкретні

 пропозиції,  перша з яких торкалась такого: ми можемо

 піти   на   схвалення   в   першому   читанні  даного

 законопроекту    лише    за    умов   стовідсоткового

 фінансування чорнобильської проблематики.

      До  речі,  не  зважаючи на це, в стенограмі наші

 пропозиції,  не внесені були в порівняльну таблицю, а

 мотивація, що виклали їх в письмовому вигляді лише на

 одну  добу з запізненням, тому і не були внесені в цю

 порівняльну  таблицю.

      Наші   конкретні  пропозиції  такі.  Передбачили

 надання  позик  на  індивідуальне будівництво особам,

 які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи.

 На сам перед для сільського населення.

      Збільшити  видатки  на  капітальне  будівництво,

 передбаченне  заходами, на 2 трильйона карбованців за

 рахунок   збільшення   кредитної   емісії.   Покриття

 дефіциту  коштів  на соціальний захист постраждалих в

 наслідок  аварії  передбачити  за  рахунок збільшення

 дефіциту  бюджету  на  1  відсоток і ліквідації пільг

 щодо сплати 12 відсотків від фонду заробітної плати.

      Таким  чином,  ми  повністтю перекриваємо всі ті

 потреби   чорнобильської   проблематики,  про  які  я

 сказав.

      Зменьшення   видатків   державного   бюджету  за

 рахунок   змсеньшення   валютного  фонду,  припинення

 фінансування  витрат на утримання другого енергоблоку

 Чорнобильської  атомної  станції.  Децентралізація  і

 зменьшення  витрат  на  утримання державного апарату,

 місцевих  ороганів  влади.  Це принципова пропозиція,

 яку  я наполягаю внести  в таблицю.

      Крім  цього,  я хотів би нагадати, звернутися до

 Уряду.  Ми  не  раз  про  це  вели  мову  із Прем'єр-

 міністром,    Віце-прем'єр-міністром,   щоб   негайно

 повернули  13  мільйонів  карбованців,  що забранні у

 Чорнобильський  фонд.

      Таким   чином,   ми   пропонуємо  постанвоу  про

 схвалення  висновку пропозицій комісії після слов "на

 1996   рік"   внести   таку   пропозицію.  Враховуючи

 пропозиції   про   повне  забезпечення  чорнобильских

 програм.  Тільки  за  таких  умов ми можемо прийти на

 схвалення   тих пропозицій,  які  вносила  Комісія  з

 питань бюджету.

      І  крім цього, я підтримую пропозицію про те, що

 необхідні  юридичні  висновки  для того, щоб прийняти

 остаточне рішення.

      Таким чином, шановні народні депутати, прошу вас

 бути  чесними  і відвертими до кінця, підтримати наші

 пропозиції  повністю  у  тому  вигляді, у якому ми їх

 подамо.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.   Чорновіл,   будь  ласка,  від  фракції

 "Руху".

     

      ЧОРНОВІЛ В.М.

     

      Шановні  члени  Президії,  шановні  члени Уряду,

 шановні колеги.

      Поданний  нам  Президентом бюджет  ми розглядали

 детально. Від фракції тоді виступило близько 10 осіб.

 Тому тільки про те, що нового внесла комісія.

      Заради   праведливості   треба   відзначити,  що

 комісія   все-таки   перелопатила   велику  кількість

 зауважень і пропозицій, поданих для першого читання.

      Наприклад,    правильно    вважаємо   пропозиція

 комісії:  відмовитись від сформування фонду субвенції

 областним бюджетом.

      В   запропонованому   комісією   варіанті  число

 дотаційних  областей  зменшено  -це  теж,  по  моєму,

 нормально.  Те,  що  рішення  про  передачу в місцеві

 бюджети  деяких  галузей  підвищить  відповідальність

 місцевих  органів  влади за повний збір податків, теж

 можна вважати позитивним.

      Однак  маємо  дуже  серйозні суттєві зауваження.

 Уже  в  котре  ми  звертаємо  увагу на довільність та

 неточність  прогнозних  розрахунків до бюджету. В той

 час,    як    багатьма   депутатами   тут   під   час

 попопереднього  обговорення ставились цифри, подані в

 проекті  Президента  (ми  їх  вважали  завищеними), в

 проекті,  який  пропонує  комісія,  доходи  зведеного

 бюджету збільшуються ще 131 трильйон. Було дуже добре

 як  би так сталося. Але ж це явно цього не буде. І ми

 вже  маємо  сумний  досвід.  Влітку,  пам'ятаєте,  ми

 збільшували  прибуткову  частину, корекцію вносили, а

 виявилось  в  кінці року, що не тільки та корекція не

 подіяла,  а  й  те  що  раніше  планувалося  не  було

 забезпеяено в прибутковій частині.

      В  чому  тут  небезпека?  Завищуючи прогнозовані

 суми доходів до бюджету і немаючи змоги забезпечувати

 пропорційне  фінансування  всіх  витратних статей при

 невиконанні  доходної  частини,  ми  тим  самим даємо

 Уряду   право   самочинно   визначати   приорітети  в

 фінансуванні.  Цьому  дам,  цьому  не  дам, і не буде

 порушення  закону,  тому  що це вкладається в бюджет.

 Але одному дали по повній, а другому дали менше, тому

 що  прибуткову  частину  забезпечити  нічим. Отже цим

 відкриваємо  шлях до зловживання службовим становищем

 і до суб'єктивізму, який в бюджеті не повинен бути.

      Дальше.  Отже, на мою думку, доходна частина має

 бути  ще  раз  перевірена, в тому числі із залученням

 вчених.

      Дивує  нас  те,  що  незважаючи  на неодноразові

 пропозиції  від  різних політичних сил, не включено в

 доходну частину бюджету кошти від продажу озброєнь та

 військової    техніки.    Чому    Кабінет   Міністрів

 відмовчується,  комісія не вимагає? Де ці кошти, куди

 вони йдуть, хто їх контролює?

      Далі.  Чому  не включено в прибуткову частину, а

 тільки в видаткову надходження від отих кредитів, які

 гарантував  Уряд  деяким бізнесовим структурам, таким

 як:  асоціація  "Земля і люди" і фірма "Атон". І вони

 добре  погріли  руки  за  державні  кошти  і тепер не

 хочуть  повертати  гроші,  треба  включити в бюджет у

 прибуткову частину примусити їх повернути або забрати

 в примусовому порядку.

      Тепер щодо витратної частини бюджету.

      Збільшуються   видатки   на   сільське   народне

 господарство,   але  ніякої  деталізації  відповідних

 статей  не знаходимо, хоча вже йде 1996 бюджетний рік

 і очевидно Уряд визначиться куди мають іти кошти.

      Фракція  Руху  пропонувала  у видатковій частині

 бюджету   розшифрувати   всі   видатки  розміри  яких

 перевищують  0, 1 валового продукту, це приблизно 700

 мільярдів, і до речі це робиться у всіх цивілізованих

 бюджетах і цього чомусь не зроблено.

      Не    можна    погодитися,    що    господарське

 забезпечення   військових   частни   навіть  частково

 здійснювалося    за    рахунок   місцевих   бюджетів.

 Регеналізація  армії,  це  до  речі,  ідея яка чомусь

 нав'язливо  йде  як  фікс  нашого  міністра  оборони,

 шкідлива  надзвичайно  ідея,  от,  це  дуже ризиконва

 затія,  коли  ми будемо мати корпусове відновлення ще

 одного   військового   округу  будемо  мати  Донецькі

 корпуси, Галицькі корпуси і так далі.

      Далі. Про фінансування  органів влади.

      В  проекті  Уряду у нас одних обурювало надмірне

 завищення  видатків  на  виконавчу  владу,  інших  на

 законодавчу.

      Але  комісія зробила так, що підвищила ще більше

 на Верховну Раду на видатки і скоротила на виконавчу.

      Ми  пропонуємо  скоротити  там і там, за рахунок

 скорочення    надмірно   роздутих   штатів.   Зокрема

 звільнити  бюджет  Верховної Ради від так, норто фер,

 від  представників  соціалістичної  партії в регіонах

 нібито  представники від Верховновї Радив і так далі,

 а де треба можна збільшити, наприклад, для юридичного

 відділу який задихається.

      Урядовий    проект    передбачає    не    значне

 фінансування  творчих спілок, зовсім мізерне і деяких

 громадських  організацій.  Це,  що робить комісія -це

 отвертий вияв  невигласу і нахабності.

      І з фінансування не знімається спілки піонерська

 організація,  товариство  сприяння оборони України та

 інші  рузюменти минулого, але нашим нібито центристам

 не  довбодоби  творчі  спілки,  хоча навіть попередні

 більшовики давали якісь кошти на це.

      Ви  ж  самі  розумієте, що сьогодні такі речі не

 допускати абсолютно не можливо.

      Ми   погоджуємося   із   пропозиціями   народних

 депутатів,   що  громадські  організації  не  повинні

 фінансувати  з  бюджету,  але  творчі організації нам

 потрібно  обов'язково  сьогодні  підтримати,  до речі

 сума  на  економії це вартість одного танка. Ми не за

 те,   щоб  скорочувати  кількість  танків,  вони  нам

 потрібні, але ви бачите, яка співмірість сум.

      І,  нарешті, останнє. Ми не хотіли би, щоби... я

 не  хоті  би,  щоб це сприйнялось якось інакше, але я

 свою  пропозицію  про  те,  щоб  після  того,  як  ми

 закінчимо роботу над бюджетом, повністю переформувати

 цю комісію, знову висловлюю. Нам потрібно, щоб там не

 було  інтересів  регіональних,  а там дуже гарно вони

 проглядаються.   Там   такі   чудові   лобістські   є

 поправочки,  включення  в  бюджет! І там, щоб не було

 якоїсь ідеологічної цензури над бюджетом. Я думаю, це

 єдина    комісія   з   усіх,   де,   справді,   треба

 дотримуватися  чітко пропорційності представництва як

 регіонів,   так   і  політичних  груп,  так  і  наших

 депутатських груп і фракцій.

      Я  думаю,  що  після  врахування, особливо, щодо

 прибуткової частини, можна було б все-таки прийняти в

 першому читанні, бо жити без бюджету не можна.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Спасибі.  Тут мені заважали слухать. Ви

 щось  там  вели  агітацію за Соцпартію, то не треба -

 вона сама справиться, не треба.

       Будь  ласка,  Лавринович,  за  ним, за ним буде

 виступать ... Гошовська є?

     

      ЛАВРИНОВИЧ О.В.

      Шановний   пане  Голове,  шановні  члени  Уряду,

 колеги, виборці!

      Сьогоднішня наша спроба зробити черговий крок до

 прийняття  Державного  бюджету  свідчить про те, що з

 кожним  разом  ми все більше починаємо наближатися до

 розуміння  того, як має виглядати подібний документ і

 яку  роль він має відігравати в нашому суспільстві.

      І  те, що було висловлено на спільному засіданні

 президій в приміщенні Кабінету Міністрів, очевидно, є

 правда,   що  стосується  того,  що  прийняти  бюджет

 правильний,  точний,  який  буде  точно  виконаний, в

 сьогоднішніх умовах є справою абсолютно нереальною. І

 тому,  ми  повинні намагатися максимально наблизитись

 до   визначення  тих  напрямків  діяльності  в  нашій

 державі,  які  потребують  бюджетного фінансування, з

 тим, щоб заохотити подальший суспільний розвиток.

      При   цьому   сказати,   що   Державний  бюджет,

 очевидно,  для нас повинен відігравати роль не тільки

 люстерка суспільних процесів, але й того інструменту,

 який  буде впливати на вирішення проблем, які виникли

 у нас в суспільстві і буде запобігати створенню нових

 проблем.  Ті  підходи,  які  зараз демонструються вже

 після   доробки   Комісією   з   питань  бюджету,  на

 превеликий жаль, не виправили великої кількості того,

 що  було  критиковано  з цієї трибуни під час першого

 представлення бюджету урядом.

      Звичайно,    я   хочу   відзначити,   що   мені,

 представнику Комісії з питань правової політики, було

 приємно  почути  сьогодні  і від Голови, і від голови

 Комісії  з  питань  фінансів і банківської діяльності

 турботу  про  те,  щоб  у  нас тут, в залі не панував

 правовий  нігілізм  і щоб ми приймали тут закони, які

 не  будуть  суперечити чинним сьогодні нормам в нашій

 державі.

      Які   сьогодні  можна  відзначити  підходи,  які

 залишились  при подготовці до першого читання проекту

 бюджету?  Насамперед, зберігся переважно, я б сказав,

 фіскальний  характер  духу цього бюджету, і можна тут

 навести  декілька  прикладів  того,  як ми намагалися

 зробити   велику   добру   справу,  підвищуючи  норми

 відрахувань  чи  податків,  чи  зборів з різних видів

 діяльності  чи  груп  товарів  з  тим,  щоб поповнити

 Державний    бюджет    і    щоб   встановити   більше

 справедливості  в  суспільстві.  Я  думаю,  що не всі

 встигли  забути  про  рішення, яке приймалось в цьому

 залі стосовно заборони торгівлі горілчаними виробами,

 виробами  на  державних  підприємствах  в комерційній

 торгівлі...  І  які збитки це дало для нашого бюджету

 для  держави, я думаю, також можна порахувати, і вони

 будуть дуже суттєвими...

      Ми  недавно  прийняли  рішення  про  нові  митні

 тарифи на імпорт в Україну окремих видів товарів, які

 досить  значно мали поповнити Державний бюджет. І от,

 зокрема,  було  б,  напевно, незайвим довідатись, яка

 різниця є в доходах від цих митних зборів, наприклад,

 від  імпорту  автомобілів,  які  були  1995  року, за

 січень  і  за січень 1996... Чи наші рішення сприяють

 збільшенню  прибутків  Державного  бюджету чи навпаки

 такі рішення інколи, коли немає продуманого парітету,

 немає  тої цифри, яка дозволяї активно рухатись там і

 давати додаткові прибуткі до бюджету, навпакі стримує

 ці процеси.

      Ну, найголовніше очевидно, з моєї точки зору, ми

 таки  маємо  зробити  так,  щоб цей проект державного

 бюджету,  який буде прийнятий уник суттєвих суперечок

 з чинним на сьогодні законодавством.

      Я  хочу  принагідно  сказати,  що цитквав з цієї

 трибуни  Микола Янович, не цитував, а посилався на 26

 статтю,  що  державний бюджет якщо буде прийнятий, то

 фінансування всіх видатів, які перебдачаються законом

 чи  про  освіту,  чи  про медицину, про культуру, про

 стасус  судів  і  таке  інше,  робиться  так,  як  то

 приоритетно  закладено в законі про державний бюджет.

 Я  навмисно  взяв  закон про бюджетну систему, Микола

 Янович,  щоб  для вас і для всіх процитувати, що коли

 подається    проект    державного   бюджету,   то   у

 відповідності   з  тими  пропозиціями,  які  приймала

 комісія з питань правової політики і разом з проектом

 бюджету   у  відповідності  із  статтєй,  на  яку  ви

 послались,  стаття  26,  подається  перелік  законів,

 окремих  статей  законів  та інших нормативних актів,

 яким  суперечить  проект  закону про державний бюджет

 України  з  зазначенням  причин  і розбіжностей. Якщо

 причиною  є  недостатність  коштів,  вказується обсяг

 фінансування  в процентному відношенні до визначеного

 актом  законодавства  і це подається як інформаційних

 матеріал  для  того,  щоб уникнути тих розбіжностей і

 приймати  рішенн,  які  будуть  повністю  відповідати

 чинному законодавству.

      Окремо  хочу сказати про судову владу. Ви знаєте

 що  висказали  з  цієї трибуни, що на 2 трильйони 700

 мільярдів  додано  фінансування  судовій  системі.  І

 тепер  я  хочу  сказати,  що це буде 7 трильйонів 121

 мільярд  для  судів  загальної  юрисдикції  і 579 для

 арбітражних,   а  необхідно  19  трильйонів  517  -на

 загальни суди і 1 трильйон 486 -на арбітражний. І цих

 коштів,   які  сьогодні  запропоновані  не  вистачить

 навіть на виплату зарплати судям та працівникам суду.

 І  таке  ставлення  до  забезпечення діяльності судів

 принижує  судову  владу  як  одну  з  гілок дкржавної

 влади,  і  я  думаю. що ми не повинні допустити того,

 щоб  в  державі  була  одна  з  гілок влади, яка буде

 знаходитись в залежності від інших. проект Державного

 бюджету  має  бути  розглянутий  таким чином, щоб він

 сприяв  всановлення  правої держави України, оскільки

 ми  будем  голосувати  з  а  проект  постанови,  який

 передбачає    схвалення    чи   несхвалення   вцілому

 проппозиції  Бюджетної  комісії,  пропоную,  щоб ми в

 цьому  випадку  проголосували кожну пропозиціюокремо,

 оскільки   частина   з  них  не  відповідає  сьогодні

 правовим  нормам  і  вступає  в суперечність з чинним

 законодавством.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Ще  раз прошу, дотримуйтеся регламенту.

 Слово   має   Кожушко  Олександр  Михайлович,  голова

 Комісії  з  питань  транспорту, зв'язку... енергетики

 транспорту і зв'язку.

     

      КОЖУШКО.

     

      Уважаеемые  коллеги,  вопрос  о  Государственном

 бюджете  Украины  на  1996  год  является ведущим, от

 ответа  на который в первую очередь зависит: создадим

 ли  мы  плацдарм  для продвижения вперед или будем по

 опдсказке  со  стороны  продолжать сползать в трясину

 крпизиса?  Исходя из этого, наша Комиссия по вопросам

 Топливно-энергетического комплекса транспорта и связи

 при   рассмотрении  проетк  бюджета  настоятельно  ми

 последовательно    работала    с   руководителями   и

 ответственными       работниками      соответствующих

 центральных   органов   исполнительной   власти  и  с

 Комиссиий  по  вопросам  бюджета  с тем, чтобы в этом

 проекте  можно  было  оппределить  ведущее  звено для

 решения цепи  задач, которые стоят перед нами.

      К   большому   сожалению,  нельзя  сказать,  что

 внесенный  Кабинетом  Министрв Украины проект бюджета

 даже  с  учетом  замечаний,  предложений  Комиссии по

 вопросам  бюджета,  решает  какие-то  узловые вопросы

 нашего  хозяйствования и социальной защиты населения.

 Мы предлагали и  предлагаем дальше.

      Первое.  Осуществить  государственную  поддержку

 приоритеных  отраслей  хозяйства,  за  счет оживления

 которых  можно  поднять всю экономику. Сейчас решение

 всех   других  вопросов  надо  отодвинуть  на  лучшие

 времена.

      Второе,  гарантированная  социальная защита тех,

 которые  могут  работать,  с предоставлением работы и

 соответствующей оплаты труда и тех, котоыре нуждаются

 в  защите, с предовтавлением такой защиты. Я убежден,

 что вы досконально изучили проект бюджета, и не могли

 не  заметить,  что он является образцом распределения

 средств  по  рпинципу  "всем  сестрам -по серьгам". И

 конечно  же,  в  этом  случае  всем сестрам мало и не

 хватает.  Я  сетко понимаю трудоность задачи тех, кто

 составлял бюджет и бюджетной Комиссии, и те средства,

 которые  направлены,  и тех, кто просил эти средства,

 они  нужны  и  недостаточны.  Но  при  таком  подходе

 забывается  главное  -интересы  государства, и предже

 всего общества, за счет чего можно поднять экономику.

      Разве можно забывать об угольной промышленности,

 б  электроэнергетике? не выход из положения, когда об

 этих   отраслях   начинают   вспоминать,  когда  идут

 забастовки  или  отключение электроенергии. Решаем ли

 мы  проблемы  этих отраслей проектом данного бюджета?

 Безусловно,   нет.   Положение   в  этих  отраслях  в

 последнее  время,  как  вам  известно, с каждым годом

 ухудшается.

      Еще  один  вопрос,  который не решается проектом

 бюджета.  Это  транспорт, и особенно железнодорожный.

 Если мы еще упустим время, мы уже его упустили, нечем

 будет  возить  пассажиров,  и  уголь  если добудем, и

 народных  депутатов. Сейчас несколько областей попали

 в  беду.  Все  остановилось.  Пока еще везут железные

 дороги  и  пассажиров,  и тех, кто приезжает туда для

 оказания помощи, потому что не могут проехать.

      Мы все предложения нашей комиссии, вот они даны,

 здесь  все есть. Наша комиссия работала и считаю, что

 предложения,  которые  данны, они требуют включения и

 их   решения.   К  огромному  сожалению  Комиссия  по

 вопросам  бюджета  отодвинула  указанные  вопросы  на

 задний  план.  Я  это отмечаю и хочу, чтоб все поняли

 этот вопрос.

      И  еще  хотел  сказать.  Нельзя  не сказать, что

 средства  бюджета  следует  выделять  министерством и

 другим  центральным олрганом исполнительной власти, а

 не  отдельным  хозяйственным  субкектом. Иначе, ихнее

 рациональное   использование   выделения  из  бюджета

 только будет  в потере.

      К этому следует добавить, не слиш.... устранение

 парализма  в  работе.  Вот  только  что  там задавали

 вопросы о национальном агенстве морских исследований,

 технологий.   Выделили   7   триллионов  рублей.  Оно

 возникло  каким-то  образом, смотрите с специалистами

 никто    не    советуется.   Эти   работы   выполняли

 Министерство   транспорта   и  военное  Министерство.

 Сейчас   создали  и  (...........)  какой-то.  Уже  7

 триллионов.

      Вот   я  предлагаю  и  я  вас  заверяю,  давайте

 проголосуем.  Устранить  и  отдать  вот  на  железные

 дороги  на  покупки  вагонов, чтоб можна было ездить.

 Сейчас проголосуем.

      Второй  вопрос.  Я  хочу сказать, что рыба гниет

 всегда  с головы, вот всегда вот. Вот смотрите, что у

 нас   делается.   Вот   если  посмотреть  3  обкекта:

 Президентский,  Кабинет  Министров и Верховный Совет.

 Вы  посмотрите  как  растут параллелизм в работе. Это

 примерно  тоже  как  агентсво.  Разве  можно  вот эти

 здания  накопили,  я  считаю,  что  мы  должны пример

 показать  этом  вопросе,  и  цепочка  пойдет до низу.

 Потому   что   человек,  имеющий  высшую  власть,  не

 принимая  критические  замечания и не видя о том, что

 средства  направляются,  ну,  как  говорится,  не  по

 средствам,  не  имеет  право  в низах сказать то, что

 можна было делать.

      Поэтому   получается,  что  в  этом  бюджете  не

 концентрируются      средства     по     приоритетным

 направлениям,      не      содействуют      повышению

 ответственности  за  нерациональное  использование...

 (заканчиваю),      использование      средств,     не

 содействует..............            административных

 управленческих расходов. Перчень я мог бы продолжить.

 Поэтому,  если  после доработки не будет отражены эти

 вопросы,  я  уверен,  что  депутаты не проголосуют за

 этот бюджет и бутут правы.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВА.    Дякую.   Олександр   Михайлович,   ви

 помітили,  що  я вас не перебивав, хоч ви і перебрали

 регламент,  керуючись  нормами постанови про розвиток

 критики  і  самокритики.  Тому я просив би, просив би

 точно називати цифри, яку статтю треба скоротити, де.

 І  я  думаю,  що  це  треба  справді робити, бо ми за

 Регламентом   повинні  під  час  розгляду  в  першому

 читанні  замінити  якісь  статті, поправки відхилити,

 включити  тощо. Треба таким чином провести потім буде

 визначення.

      Після  перерви  першим  витупатиме  Косів. До 16

 години перерва. Косів.