Стенограма пленарного засідання

10 січня 2002

 

                   ЗАСІДАННЯ П'ЯТДЕСЯТ ДЕВ'ЯТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

          У к р а ї н и.  10  с і ч н я  2002  р о к у.

                         16 г о д и н а.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ПЛЮЩ І.С.

 

 

     ГОЛОВА. Лічильна комісія готова? Прошу зареєструватися.

 

     У залі  зареєструвалися  403   народних   депутати.   Вечірнє засідання оголошується відкритим.

 

     Ви знаєте, що під час перерви відбулося таємне голосування по кандидатурах на  посаду  судді  Конституційного  Суду.  Слово  для інформації надається голові Лічильної комісії Володимиру Зайцю.

 

     ЗАЄЦЬ В.В.,  голова  Лічильної комісії Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий   округ,   СДПУ(о)). Протокол  2 засідання Лічильної комісії Верховної Ради України від 10 січня 2002 року:  "Присутні:  члени Лічильної комісії. Слухали: про  підсумки таємного голосування про призначення на посаду судді Конституційного Суду України.

 

     У бюлетень для таємного голосування про призначення на посаду судді  Конституційного  Суду  України  були  включені  кандидатури Копиленка Олександра Любимовича та Шишкіна Віктора Івановича.

 

     На підставі результатів таємного голосування Лічильна комісія встановила: загальна кількість народних депутатів України, обраних на час проведення  сесії,  -  445.  Кількість  народних  депутатів України,   повноваження  яких  визнані,  -  також  445.  Кількість народних депутатів України,  які одержали  бюлетені  для  таємного голосування,  -  197.  Кількість  народних депутатів України,  які взяли участь у голосуванні,  - 194.  Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, - 11. Не підтримали жодного кандидата - 14.

 

     Кількість голосів, поданих за кандидатів: Копиленко Олександр Любимович - 56, Шишкін Віктор Іванович - 113.

 

     Відповідно до статей 85 та 148 Конституції України,  статті 7 Закону  України  про  Конституційний Суд України,  статті 3.2.5 та глави 3.7  Регламенту  Верховної  Ради  України  Лічильна  комісія вирішила:   вважати  вибори  судді  Конституційного  Суду  України такими, що не відбулися".

 

     Підписи голови,  секретаря,  заступника та  членів  Лічильної комісії.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Я ще раз кажу,  вибори не відбулися. Депутате Єльяшкевич,  у вас завжди є запитання.  Оце вам відповідь була  на ваше ранкове запитання, чи варто поспішати з виборами. Ви отримали відповідь.  А я казав, що депутатські групи і фракції не готові до розгляду цього питання.

 

     Лічильна комісія  доповіла,  інформацію  Лічильної комісії не обговорюють,  а  беруть  до  відома.  Якщо  є  запитання,   голова Лічильної  комісії  дасть  відповідь,  а  інформація  береться  до відома.

 

     --------------

 

     Переходимо до розгляду наступних питань порядку денного.  Про обрання  суддів.  Слово  надається  голові  комітету  Задорожньому Олександру Вікторовичу.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.,  голова Комітету Верховної  Ради  України  з питань  правової  політики  (виборчий округ 217,  м.Київ).  Дякую, шановний Іване  Степановичу.  Шановні  колеги!  Комітет  з  питань правової   політики  вносить  на  ваш  розгляд  декілька  проектів постанов. Першим просив би розглянути проект постанови 8425.

 

     "Відповідно до пункту 27 статті 85, частини першої статті 128 Конституції України Верховна Рада України постановляє:

 

     Обрати на посади суддів безстроково:

 

     апеляційного суду Автономної Республіки Крим..."

 

     ГОЛОВА. Олександре Вікторовичу, я прошу, ви знаєте процедуру: повільніше зачитуйте,  депутати піднімають руку, якщо є відводи по тій   чи   іншій   кандидатурі.   Якщо  немає  відводів,  наступну кандидатуру зачитуйте. Будь ласка.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В. Дякую. "Обрати на посади суддів безстроково:

 

     апеляційного суду Автономної Республіки Крим - Морозка Романа Михайловича;

 

     апеляційного суду  Донецької  області  - Васильєва Олександра Павловича,  Гурову Олену Миколаївну,  Маширо Олександру  Петрівну, Новосядлу Валентину Миколаївну, Постолову Вікторію Григорівну;

 

     апеляційного суду  Житомирської  області  - Жигановську Олену Станіславівну, Кобилянського Миколу Генріховича;

 

     апеляційного суду Кіровоградської області

- Ремеза Петра Миколайовича;

 

     апеляційного суду   Луганської   області   -   Лісіцину  Аллу Іванівну,  Медведєва  Андрія  Михайловича,   Орлянську   Валентину Іванівну,   Савченко   Валентину   Олександрівну,  Стрюкову  Ольгу Василівну;

 

     апеляційного суду   Одеської   області   -   Балана    Василя Дмитровича, Галушко Любов Анатоліївну, Доценко Людмилу Іванівну;

 

     апеляційного суду  Рівненської  області  -  Демянчук Світлану Василівну;

 

     апеляційного суду  Сумської   області   -   Сибільову   Любов Олексіївну, Хвостика Сергія Григоровича;

 

     апеляційного суду Тернопільської області

- Зварича Сергія Богдановича;

 

     апеляційного суду   Чернівецької   області   -   Винту   Юрія Михайловича, Ковтюк Єлизавету Іванівну;

 

     апеляційного суду   Чернігівської  області  -  Козака  Василя Івановича;

 

     апеляційного суду міста Києва - Жайворонок Тетяну  Євгенівну, Наумчука Миколу Ілліча;

 

     апеляційного суду   міста  Севастополя  -  Тєлєжнікову  Раїсу Михайлівну;

 

     місцевого Євпаторійського міського суду Автономної Республіки Крим - Безвуляка Івана Івановича;

 

     місцевого Марганецького   міського   суду   Дніпропетровської області - Гришка Євгена Івановича;

 

     місцевого Нікопольського  районного  суду   Дніпропетровської області - Бабаніну Валентину Ананіївну;

 

     місцевого Тисменицького   районного  суду  Івано-Франківської області - Андрійківа Богдана Івановича;

 

     місцевого Броварського районного  суду  Київської  області  - Білик Ганну Олексіївну;

 

     місцевого Броварського  місцевого  суду  Київської  області - Панченка Олексія Івановича;

 

     місцевого Жовківського районного суду  Львівської  області  - Зеліска Руслана Йосиповича;

 

     місцевого Болградського  районного  суду  Одеської  області - Шеверу Василя Дем'яновича;

 

     місцевого Білгород-Дністровського  районного  суду   Одеської області - Магалюк Віру Іванівну;

 

     місцевого Приморського  районного суду міста Одеси - Парапана Василя Федоровича;

 

     місцевого Центрального районного суду міста Одеси -  Димерлія Олександра Олександровича, Крижановського Валентина Яковича;

 

     місцевого Автозаводського  районного  суду  міста  Кременчука Полтавської області - Поймая Юрія Степановича;

 

     місцевого Першотравневого районного  суду  міста  Чернівці  - Горецьку Світлану Олексіївну "

 

     ГОЛОВА. Щодо Горецької є зауваження.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  "Місцевого  Дарницького районного суду міста Києва  -  Ланченко   Людмилу   Венедиктівну,   Розваляєву   Тетяну Самуілівну;

 

     місцевого Деснянського  районного  суду міста Києва -Смирнову Євгенію Павлівну;

 

     місцевого Дніпровського районного суду міста Києва  -Антипову Людмилу Олександрівну;

 

     місцевого Печерського  районного  суду  міста Києва -Малетича Михайла Михайловича;

 

     місцевого Святошинського   районного   суду    міста    Києва

-Весельську Тетяну Федорівну;

 

     місцевого Солом'янського    районного    суду   міста   Києва

-Коробенка Геннадія Петровича;

 

     місцевого Шевченківського районного суду міста Києва  -Мороза Ігоря Миколайовича, Осіпову Людмилу Олександрівну".

 

     Шановні колеги!  Голосування по цих кандидатурах, за винятком Андрійківа  Богдана   Івановича,   відбулося   одноголосне.   Щодо кандидатури   Андрійківа   Богдана   Івановича   комітет  вислухав зауваження Голови Верховного Суду і  проаналізував  ситуацію,  яка склалася  у зв'язку зі скаргами на діяльність цього судді.  Однак, зважаючи на інформацію Голови Верховного Суду,  комітет  більшістю голосів   прийняв  рішення  рекомендувати  Верховній  Раді  обрати Андрійківа Богдана Івановича на посаду судді безстроково місцевого Тисменицького  районного  суду.  Таким  чином,  у мене прохання із списку для голосування  поки  що  вилучити  кандидатуру  Горецької Світлани Олексіївни і проголосувати проект постанови

 8425.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Крім названої кандидатури Горецької,  які  ще  будуть зауваження  народних  депутатів  до  включених  у проект постанови кандидатур?

 

     Сухий Ярослав.

 

     СУХИЙ Я.М.,  голова  підкомітету  Комітету   Верховної   Ради України  з питань соціальної політики та праці (виборчий округ 78, Запорізька область).  Я прошу виключити зі списку для  голосування прізвище  судді  Малетича  (місцевий Печерський районний суд міста Києва).

 

     ГОЛОВА. Ще є якісь зауваження?  Немає більше?  Немає.  Проект постанови  8425  за  винятком  кандидатур  Горецької  та  Малетича ставиться на голосування.  Названі кандидатури  будемо  голосувати окремо. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 284.

 

     Рішення прийнято.

 

     Проголосованих кандидатів  ми  вітаємо  з  обранням на посади суддів  безстроково.  Бажаємо  вам  успіхів,  чітко   дотримуйтеся правового і законодавчого поля (Оплески).

 

     Окремо по кандидатурах.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Прошу підійти до мікрофона Горецьку Світлану Олексіївну, у народного депутата Бабуріна було до неї запитання.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Бабуріна.

 

     БАБУРІН О.В.,  член  Комітету  Верховної   Ради   України   у закордонних  справах  (виборчий  округ  75,  Запорізька  область). Уважаемая  Светлана  Алексеевна!  Вчера  на   заседании   комитета академик  Сиренко  задал  вам вопрос о причинах вашего перехода из Черновицкого апелляционного суда в Першотравневый районный суд. Вы сослались  на  то,  что  будете помогать молодым судьям в районном суде становиться на ноги,  консультировать их.  На вопрос, есть ли вакансии  в  апелляционном  суде,  вы  ответили,  что  практически вакансий нет. Вы подтверждаете это сегодня или опровергаете?

 

     ГОРЕЦЬКА С.О.,  суддя апеляційного суду Чернівецької області. Шановні  народні  депутати,  я  сказала,  що  вакансії,  які  є  в апеляційному суді, заповнюються в даний час.

 

     ГОЛОВА. Депутат Бабурін.

 

     БАБУРІН О.В.  13 вакансий -  это  очень  много!  Заполняются, подали документы на заполнение пока только три.  Поэтому я считаю, что судья была вчера неискренней, когда отвечала на этот вопрос.

 

     ГОЛОВА. Ще є запитання?  Віталію Федоровичу,  що ви скажете з приводу  вакансій?  Зауваження  цілком слушне,  13 вакансій,  на 3 подані пропозиції, 10 суддів відсутні. Треба з'ясувати, питання по суті. Відповідь ми чули, що вакансії заповнюються.

 

     Віталію Федоровичу, будь ласка.

 

     БОЙКО В.Ф.,  Голова Верховного Суду України. Питання переходу судді з апеляційного суду  в  місцевий  суд  узгоджено  з  головою апеляційного   суду.   Там   буквально   півмісяця  тому  оновлено керівництво.  Всі ці питання узгоджено з урахуванням ситуації,  що склалася  в  місцевому  суді,  ніяких  проблем немає.  Якраз суддя апеляційного суду знайде своє місце в організації роботи місцевого суду. Я прошу підтримати цю кандидатуру.

 

     ГОЛОВА. Депутат Довганчин. Будь ласка.

 

     ДОВГАНЧИН Г.В.,   секретар  Спеціальної  контрольної  комісії Верховної Ради  України  з  питань  приватизації  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Дякую.  Шановні колеги народні депутати!  Ви знаєте, я представляю Чернівецьку  область.  У  мене  буквально вчора було спілкування з головою апеляційного суду Чернівецької області, його заступниками. Горецька не допустила якийсь недолік,  а переходить для того,  щоб зміцнити кадровий склад у  Першотравневому  районному  суді.  Вона дала  згоду,  це  за її ініціативою,  її треба заохочувати,  а тут виходить навпаки. Я закликаю всіх проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Тут навпаки нічого  немає,  просто  народний  депутат з'ясовував   конкретне  питання,  не  треба  пересмикувати.  Ще  є запитання  до  Горецької  Світлани?  Немає.  Думаю,  що  відповідь Горецької   Світлани   й   інформація   Віталія  Федоровича  Бойка влаштовує,  тому немає підстав...  Комітет підтримує  кандидатуру, так я розумію?

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В. Рекомендував одноголосно.

 

     ГОЛОВА. Тому  я  прошу  проголосувати  кандидатуру  Горецької Світлани  Олексіївни  для  обрання  на  посаду  судді  безстроково місцевого  Першотравневого  районного  суду міста Чернівці.  Прошу голосувати.

 

     "За" - 130.

 

     Рішення не прийнято.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Наступна кандидатура.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Питання було в народного  депутата  Ярослава Михайловича  Сухого  до судді місцевого Печерського районного суду міста Києва Малетича  Михайла  Михайловича.  Прохання  підійти  до мікрофона, Михайле Михайловичу.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Ярослава Сухого.

 

     СУХИЙ Я.М.  Шановні  народні  депутати!  Я  звертаюся в першу чергу до вас і,  звичайно,  до Михайла Михайловича Малетича. Суддя Печерського   районного   суду   міста   Києва   Малетич   прийняв безпрецедентне в юриспруденції рішення,  коли ухвалив передати  20 процентів  акцій  фірмі,  котра  не  брала  участі  в конкурсі,  - товариству з обмеженою відповідальністю  "Мегамоторс",  відібравши їх  у  фірми,  яка виграла цей конкурс.  На сьогодні на це рішення винесено протест Генеральної прокуратури,  подано касаційні скарги Фонду  державного  майна,  фірми  "Мотор-Січ",  і  є  ряд звернень народних  депутатів  до   комітету   Задорожнього,   до   комітету Кармазіна, до Верховного Суду та до Генеральної прокуратури.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, Михайле Михайловичу.

 

     МАЛЕТИЧ М.М.,  суддя Печерського районного суду м.Києва. Так, шановні депутати,  дійсно, наскільки я пригадую, в червні минулого року  я  виносив  таке рішення.  На мою думку,  я виніс правильне, законне рішення.  Рішення було оскаржене на той час в  касаційному порядку,  потім  ще й у порядку нагляду,  і воно було залишено без змін.

 

     ГОЛОВА. Олександре Вікторовичу, комітет розглядав це?

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Ні,  комітет не мав цієї інформації, я прошу пробачення.

 

     ГОЛОВА. Ярослав  Сухий  каже,  що  звертався  в комітет і так далі.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В. У комітеті цієї інформації немає, оскільки...

 

     СУХИЙ Я.М.  Тоді я прошу зняти цю кандидатуру з  розгляду,  з голосування.  Я  вам  особисто  передавав  один раз і другий раз з цього приводу матеріали,  а останній  раз  там  були  підписи  164 депутатів.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, Віталію Федоровичу, що ви скажете.

 

     БОЙКО В.Ф.  Оскільки це питання взагалі не з'ясовувалось,  то звинувачувати суддю в неправильному вирішенні справи,  по  якій  є рішення,   яке   вступило  в  законну  силу,  взагалі,  я  вважаю, ненормальним.

 

     Але оскільки питання є, я не виключаю, що подібні скарги є на розгляді у Верховному Суді, було б правильно зняти цю кандидатуру. Ми перевіримо інформацію,  яка прозвучала в сесійній  залі,  і  на черговому  засіданні  буде  відповідна  інформація,  і  можна буде приймати рішення.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Шановний Ярославе Михайловичу!  Я  підтримую позицію Віталія Федоровича,  ми знімаємо з розгляду цю кандидатуру і просимо зал погодитись з цим.  Я перевірю всі  ці  документи.  І підкомітет  розгляне,  і комітет розгляне,  і ми проінформуємо зал наступного разу, оскільки зараз, щоб не ставити під загрозу...

 

     ГОЛОВА. Михайле Михайловичу,  це буде краще рішення,  тому що нез'ясована  позиція  може  вплинути на результати голосування,  а потім...

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В. Прохання зняти з голосування.

 

     ГОЛОВА. Немає заперечень? Немає. Наступний проект постанови.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Дякую,  шановний Іване Степановичу.  Шановні колеги!  На ваш розгляд вноситься проект постанови 8426.  Хотів би звернути вашу увагу,  що  це  повторне  подання,  спільне  подання Міністерства  юстиції  та  Верховного  Суду щодо Алексєєва Валерія Вікторовича,  кандидатура якого вже голосувалася в залі  6  червня 2001   року,   але   не   набрала  необхідної  кількості  голосів. Міністерство юстиції та Верховний Суд повторно направили на адресу Верховної   Ради  подання  щодо  обрання  цього  судді  на  посаду безстроково.

 

     Комітет учора  на  своєму  засіданні  розглянув   кандидатуру Алексєєва  Валерія  Вікторовича  і  одноголосно прийняв рішення не рекомендувати Верховній Раді обирати суддю Алексєєва безстроково.

 

     Сьогодні перед засіданням Голова Верховної Ради України  Іван Степанович Плющ отримав телеграму від судді Алексєєва:  "У зв'язку з хворобою прошу зняти мою кандидатуру з  голосування  по  питанню обрання на посаду судді безстроково. Суддя Суворовського районного суду міста Херсона Алексєєв". Така ситуація.

 

     ГОЛОВА. Я думаю, що ми беремо до відома і знімаємо. Наступний проект постанови. На прохання судді зняти його кандидатуру. Ви що, за  нього  будете  вирішувати?  Будь   ласка,   наступний   проект постанови.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.   Дякую.  На  ваш  розгляд  вноситься  проект постанови 8427.

 

     "Відповідно до пункту 27 статті 85, частини першої статті 128 Конституції  України Верховна Рада України постановляє:  обрати на посади суддів безстроково:

 

     Вищого господарського   суду   України    -    Вовка    Івана Володимировича;

 

     Київського апеляційного   господарського   суду   -  Алданову Світлану  Олександрівну,  Волинця  Анатолія  Петровича,   Зеленіна Вячеслава   Олексійовича,   Моторного   Олександра  Анатолійовича, Сотнікова Сергія Вікторовича, Тищенко Аллу Іванівну;

 

     Львівського апеляційного господарського суду - Мельник Галину Іванівну;

 

     Одеського апеляційного   господарського   суду   -   Воронюка Олександра Леонідовича, Коваля Юрія Михайловича, Колоколова Сергія Ігоревича,  Лашина  Владислава Вячеславовича,  Шевченка Володимира Вадимовича;

 

     господарського суду  міста  Києва  -   Шидловську   Валентину Василівну".

 

     Проект постанови  8427  був  учора  розглянутий  на засіданні комітету,  і всі  вказані  судді  були  одноголосно  рекомендовані Верховній Раді для обрання.

 

     У проекті  постанови,  який  попередньо  ви отримували,  була кандидатура  ще  одного  судді,  але  у  зв'язку  з  проблемами  в оформленні документів він був знятий.  Таким чином,  названі судді рекомендовані Комітетом з питань правової політики Верховній  Раді для обрання безстроково згідно зі статтею 128 Конституції.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Єльяшкевича. Будь ласка.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  заступник  голови  Комітету  Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 182,  Херсонська область).  Иван Степанович, я сначала по 8426, вы не заметили,  что я руку держу.  Дело в том, что речь идет о судье Алексееве,  кандидатура  которого  уже не прошла в этом сессионном зале.  И комитет единогласно отклонил его кандидатуру вчера.  Этот человек  до сих пор,  восемь месяцев после решения Верховной Рады, числится судьей,  получает деньги за это,  несмотря на то,  что не имеет права быть судьей. Я не понимаю позицию Верховного Суда. Или давайте  сейчас  голосовать  за   прекращение   полномочий   судьи Алексеева,  либо  тогда  надо голосовать тот проект постановления, который внес Задорожний о том,  чтобы избрать этого судью  судьей, но голосовать против всему сессионному залу,  чтобы мы рассмотрели этот вопрос.

 

     Иван Степанович,  заявление,  которое поступило,  не  снимает проект с рассмотрения Верховной Рады Украины.  И народные депутаты Украины  обязаны  рассмотреть  этот  вопрос.  Я  прошу  Александра Викторовича  дать  пояснения  по  этому вопросу,  вас поставить на голосование, а депутатов...

 

     ГОЛОВА. Вимкніть мікрофон.  Шановний Олександре  Сергійовичу! Якраз  Олександр  Вікторович  дав грунтовне пояснення щодо рішення профільного комітету.  Він просив за рішенням профільного комітету зняти це питання з розгляду. Крім цього, вас проінформували, що на адресу Голови Верховної  Ради  надійшла  термінова  телеграма:  "У зв'язку  з хворобою прошу зняти мою кандидатуру з голосування".  Я ще раз кажу:  ми просто  інформуємо  вас,  комітет  профільний  не вносить,  і ви наполягати на цьому рішенні не маєте права. Озвучте позицію комітету.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Шановний   Іване   Степановичу!   Олександре Сергійовичу, спокійно... (Шум у залі).

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Он вчера был на заседании комитета здоровый. Восемь месяцев он незаконно числится судьей,  получает  заработную плату. Поставьте на голосование, проголосуют против - закроем этот вопрос. Все.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Шановні  колеги,  тут  немає...   Олександре Сергійовичу, комітет вчора одноголосно прийняв рішення, тому немає підстав так хвилюватися.  Традиційно і Голова Верховної...  (Шум у залі).  Хвилиночку,  колеги.  Ви ж знаєте, що традиційно ми тут, у залі,  в разі відсутності кандидата його не  розглядаємо.  Якщо  є така воля Верховної Ради, ми можемо розглянути, не звертаючи уваги на присутність чи відсутність.

 

     Позиція комітету висловлена чітко в  проекті  постанови  і  в тому супровідному листі, який вам розданий. Комітет одноголосно не рекомендував. Якщо в залі немає заперечень щодо розгляду справи... Юрію  Анатолійовичу,  ви  ж  не  зал,  мабуть.  Якщо  в залі немає заперечень щодо  розгляду  кандидатури  судді  Алексєєва  за  його відсутності, ми голосуємо і все.

 

     ГОЛОВА. Шановний Олександре Вікторовичу,  народні депутати, я прошу,  дотримуйтесь...  Депутат   Єльяшкевич   вніс   пропозицію. Візьміть почитайте,  що це за проект постанови 8426.  Про обрання. Немає ж проекту постанови про звільнення. Про що ви говорите?!

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Іване  Степановичу,  справа  в  тому,  що  є спільне подання (і така практика вже протягом більш як шести років у Верховній Раді) Верховного Суду і  Міністерства  юстиції.  Немає подання  комітету.  Комітет  висловлює  свою  позицію щодо тієї чи іншої кандидатури.

 

     Нагадаю вам, що в проекті постанови

 8425 -  обрати.  Оскільки  щодо кандидатури Алексєєва одноголосно рекомендовано  не  обирати,  такий  самий  проект  постанови,  але окремо,  ми внесли.  Проект постанови завжди формулюється,  навіть при негативному висновку комітету, як "обрати". І він ставиться на голосування.  Якщо  цей  проект  постанови  не  набирає достатньої кількості голосів, суддя вважається не обраним. Все.

 

     ГОЛОВА. Олександре Вікторовичу,  ви ж попросили не ставити на голосування?  Я  ще  раз  кажу,  у  проекті  постанови йдеться про обрання (Шум у залі).

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Шановний Іване Степановичу!  Я думаю,  що... (Шум у залі).  Олександре Сергійовичу,  не треба.  Я думаю,  що не зовсім ми розібралися.  Проект постанови, внесений комітетом, є. Є телеграма  судді Алексєєва.  Комітет чітко висловився.  Прохання - поставити на голосування, якщо немає заперечень у залі. Все.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     БОЙКО В.Ф.  Шановні народні  депутати!  Вирішується,  з  моєї точки зору,  у встановленому порядку кадрове питання.  Оберете ви, не оберете - це воля народних депутатів.  Але зараз той  кандидат, який  пропонується  вам  повторно,  просить  перенести  розгляд  у зв'язку з його хворобою.  Я ще не  знаю  того  органу,  який  може розглядати  питання,  а  суд тим більше,  при наявності документа, який підтверджує хворобу людини, і вирішувати її долю.

 

     Я не розумію Олександра Сергійовича, його позицію зараз  Хоча розумію,  безперечно,  але не бачу ніяких перешкод,  щоб перенести розгляд цього питання.

 

     ГОЛОВА. Тобто я  так  зрозумів,  Віталію  Федоровичу,  що  ви погоджуєтесь   з   рішенням   Верховної   Ради,  яка  сьогодні  не розглядатиме це питання, а розгляне його іншим разом (Шум у залі). Я  ще  раз  кажу,  у  нас  є підстава - телеграма.  Ми з комітетом з'ясуємо,  хворий він чи не хворий (Шум  у  залі).  Уже  ж  більше платили, зарплату ви будете платити

 

     Наступний проект постанови.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В. Я зачитав проект постанови 8427.

 

     ГОЛОВА. У   кого   з   депутатів  є  зауваження  до  8427?  Є зауваження?

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Иван Степанович, это называется "коррупция". Он  вчера  был живой,  здоровый,  находился в Киеве,  сегодня шлет телеграмму из Херсона. Дайте мне слово. Он восемь месяцев...

 

     ГОЛОВА. Ідіть,  я вам увімкну мікрофон. Мене вже звинувачують у корупції. Я його в очі не бачив. Я слухаю Голову Верховного Суду і голову комітету.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Єльяшкевича.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Херсон.  Уважаемые  коллеги!   Вчера   судья Алексеев   был   живой   и   здоровый   на   заседании   комитета, рассматривалась там его кандидатура,  он отвечал на  все  вопросы. Непонятно только,  как он еще вообще находится на должности судьи, хотя не имеет право осуществлять эти полномочия.  Он взял  липовый больничный.  Это  просто  Я не хочу говорить о тех вещах,  которые происходят у нас в обществе.

 

     Поэтому, хоть   Александр   Викторович    и    внес    проект постановления, в котором предлагает избрать его судьей пожизненно, я прошу поставить этот проект на голосование и всем  проголосовать против  для того,  чтобы кандидатура этого человека никогда больше не  рассматривалась  ни  нынешними   депутатами,   ни   депутатами следующего  созыва.  Это позор для Верховного Суда,  для Верховной Рады  Украины  -   те   вопросы,   которые   раскрываются,   когда рассматривают дело Алексеева. И поэтому за Алексеева в комитете не голосовал никто.

 

     ГОЛОВА. Я  про  обрання  поставлю  на  голосування.  Не   про звільнення. Проект

 8426 прошу проголосувати.

 

     "За" - 11.

 

     По фракціях  показувати?  По  фракціях  покажіть.   Наступний проект.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.   Дозвольте,  Іване  Степановичу.  Олександре Сергійовичу,  шановні колеги,  на ваш розгляд був внесений  проект постанови    8427   щодо   обрання   безстроково   суддів   Вищого господарського суду.

 

     ГОЛОВА. Ви ж зачитували.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В. Я зачитував.

 

     ГОЛОВА. У кого ще є зауваження до

 8427? Немає. Зачитані в протоколі і в стенограмі є. Відповідно до пункту 27 статті 85, частини першої статті 128 Конституції України Верховна  Рада  України  постановляє  обрати  названих кандидатів. Прошу голосувати.

 

     "За" - 265.

 

     Рішення прийнято.  Ми вітаємо також обраних суддів і  бажаємо їм успіхів.

 

     Наступний проект постанови.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Дякую.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні колеги! Проект постанови 8429 про звільнення суддів.

 

     ГОЛОВА. А 8428? Про обрання судді Верховного Суду України.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Я пам'ятаю,  вибачте. Проект постанови 8428. На  подання  Верховного  Суду  України  обрати  безстроково суддею Верховного Суду України  Новікову  Тетяну  Опанасівну.  Комітет  з питань  правової  політики  вчора  на  своєму  засіданні розглянув кандидатуру  Тетяни  Опанасівни  і  одноголосно  прийняв   рішення рекомендувати  Верховній  Раді  згідно  зі статтею 128 Конституції України  обрати  Новікову  Тетяну  Опанасівну  на   посаду   судді Верховного Суду України.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Є   зауваження?   Немає.   Тоді   проект  8428  прошу проголосувати як постанову. Прошу проголосувати про обрання.

 

     "За" - 283.

 

     Рішення прийнято.  Ми вітаємо з обранням Тетяну Опанасівну  і бажаємо їй успіхів.

 

     Тепер про звільнення.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Дякую.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні колеги!  Комітет з питань правової політики  на  своєму  засіданні вчора розглянув проект постанови 8429, який вам розданий, згідно з поданням Вищої ради юстиції і пропонує  вашій  увазі  звільнити  з посад:

 

     - суддю  апеляційного  суду  Волинської  області Люльку Петра Олександровича - у зв'язку з поданням заяви про відставку;

 

     - суддю апеляційного суду Донецької області Богданова  Миколу Пилиповича - у зв'язку з поданням заяви про відставку;

 

     - суддю   апеляційного   суду   Київської  області  Чередника Станіслава  Тимофійовича  -  у  зв'язку  з  поданням   заяви   про відставку;

 

     - суддю   місцевого   Шосткинського  міського  суду  Сумської області Храпача Олександра Петровича - у зв'язку з поданням  заяви про звільнення за власним бажанням;

 

     - суддю місцевого Чернігівського районного суду Чернігівської області Присяжну Аллу Федорівну - у зв'язку з поданням  заяви  про відставку;

 

     - суддю  місцевого Фрунзенського районного суду міста Харкова Подпрянову Світлану Миколаївну - у зв'язку  з  порушенням  присяги судді;

 

     - суддю   місцевого   Нахимівського   районного   суду  міста Севастополя Сергейчука Олега Анатолійовича - у зв'язку з  поданням заяви про звільнення за власним бажанням;

 

     - суддів  господарського  суду Запорізької області Свешнікова Юрія Петровича  -  у  зв'язку  з  поданням  заяви  про  відставку; Кільдюшкіна  Олега  Васильовича  -  у зв'язку з порушенням присяги судді;

 

     - суддю господарського суду Кіровоградської  області  Баранця Миколу Максимовича - у зв'язку з поданням заяви про відставку.

 

     Подання Вищої  ради  юстиції  за  участю  голови  Вищої  ради юстиції та голови дисциплінарної  секції  вчора  було  розглянуто. Також були запрошені деякі судді,  які названі в проекті.  Комітет прийняв рішення (двоє членів  комітету  утримались)  рекомендувати Верховній  Раді  звільнити  зазначених суддів із посад у зв'язку з названими обставинами, і звертаюсь до вас з пропозицією підтримати цей проект постанови.

 

     ГОЛОВА. Народний депутат Кармазін.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією  (виборчий округ 134,  Одеська область).  Шановний доповідачу, я хотів би вам задати запитання у зв'язку з тим, що у нас на розгляді є документи щодо  корупційних  дій  у  системі господарських судів,  зокрема в господарському суді Запорізької області.  Я знаю,  що частково  ці матеріали були на перевірці й у вас.  Як розподілилися голоси щодо звільнення Кільдюшкіна?  Чи не вважаєте ви,  що необхідно, щоб він зараз   дав   пояснення,  відповів,  поки  не  проведені  серйозні перевірки,  тут на запитання?  Бо в нас у комітеті такі  заяви  є, причому  три  колективні,  і  я  думаю,  що  там є певний зв'язок, потрібно це заслухати.

 

     Дякую.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Шановний  Юрію   Анатолійовичу,   якщо   вас цікавить  моя  позиція,  то  я  голосував за те,  щоб задовольнити подання Вищої ради юстиції.  Мене повністю задовольнили  пояснення Вищої ради юстиції, а також першого заступника голови Запорізького місцевого  господарського  суду  Кільдюшкіна.  Комітет   більшістю голосів  прийняв  рішення рекомендувати Верховній Раді звільнити з посади.

 

     Підстав для того,  щоб заслуховувати тут,  у Верховній  Раді, суддю  Кільдюшкіна  або інших,  як на мій погляд,  немає,  якщо ви довіряєте комітету.  В комітеті є представники всіх фракцій,  вони брали  участь  у  голосуванні.  Двоє  колег - утримались,  четверо голосували за те,  щоб задовольнити  подання.  Тому  тут,  мабуть, підстави не політичні, а дещо іншого плану. І я вважаю, що якщо ви довіряєте комітету, то можна голосувати.

 

     Це моя позиція, я можу пояснити по кожній справі.

 

     ГОЛОВА. Ще є запитання? Немає.

 

     Проект 8429 ставиться на голосування,  прошу проголосувати як постанову.

 

     "За" - 273.

 

     Прийнято.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Дякую.  Шановний  Іване Степановичу,  це всі проекти постанов. Єдине, що хотів би підкреслити для всіх: Комітет з  питань правової політики за два роки діяльності не рекомендував 115  суддів.  Стосовно  кожного  судді  щоразу   вносився   проект постанови  єдиної  форми  - "обрати",  а зал уже визначався.  Тому форми і пропозиції щодо необрання або звільнення просто немає.  Це до інформації народного депутата Єльяшкевича і всіх інших.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Дякую,  Олександре Вікторовичу,  за інформацію. Ми ще раз вітаємо обраних суддів, бажаємо їм успіхів. До побачення.

 

     --------------

 

     Оголошується до  розгляду  Закон  про  тимчасові  слідчі   та спеціальні   комісії   Верховної   Ради   України  з  пропозиціями Президента України від 16 лютого 2001 року.

 

     Доповідає Олексій Дмитрович Шеховцов.

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д.,  член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (виборчий округ 52,  Донецька область).  Шановні народні депутати,  я коротко нагадаю  вам,  що  Комітет  з  питань правової  політики вкотре пропонує вам розглянути проект постанови про звернення до Президента  України  з  пропозицією  підписати  і оприлюднити закон, який ми ухвалили 21 грудня 2000 року.

 

     Коротко також нагадаю проблему,  яка виникла.  Справа в тому, що Президент України всупереч  Конституції  впродовж  15-  денного терміну  не підписав цей закон і не оприлюднив,  але й не повернув його до Верховної Ради. Лише через 23 дні, 23 січня минулого року, Президент  повернув закон до Верховної Ради зі своїми зауваженнями і пропозиціями.

 

     Оскільки Конституція чітко  передбачає,  що  якщо  відведений 15-денний  термін  перевищено,  то 8 лютого минулого року Верховна Рада своєю постановою констатувала,  що відповідно до  Конституції закон де-юре є хвалений Президентом.

 

     І ми до цього тексту вже не можемо вносити зміни.  Залишилась тільки технічна стадія -  підписання  закону  Президентом  і  його оприлюднення.  Тому  ми,  Верховна  Рада,  8  лютого минулого року звернулися  до  Президента  з  пропозицією   підписати   закон   і оприлюднити його.

 

     Якщо сьогодні  представник Міністерства юстиції за дорученням Президента знову братиме слово,  то я просив би його і від себе, і від  комітету  навести  аргументи  саме  щодо суперечки - стосовно термінів:  чи пропустив їх Президент,  чи ні.  І  не  вдаватися  в деталі, оскільки вони не мають значення для самого закону.

 

     Я привертаю  вашу  увагу,  колеги,  що  єдине можливе для нас рішення,  і воно буде і законним,  і конституційним,  і чесним,  і справедливим,  і  порядним,  як хочете,  - це ще раз звернутися до Президента з пропозицією підписати закон і  оприлюднити  його.  Це пропонує вам Комітет з питань правової політики.

 

     Вам роздано  проект постанови,  якою пропонується відповідний текст з аргументацією, з посиланням на Конституцію, на роз'яснення Конституційного  Суду  України.  На щастя,  саме з цього питання і саме на прохання Президента Конституційний Суд ще три з  половиною роки   тому  висловився.  І  Суд  абсолютно  чітко,  без  винятків визначив,  що ми з вами праві.  Тому справою честі Верховної  Ради буде  ще  раз підтвердити наше рішення.  Інший вихід,  він у цьому залі також  у  жовтні  минулого  року  розглядався,  -  відкликати Верховною  Радою  закон  назад  і  почати процес розгляду з самого початку.  Тоді таку пропозицію  вносив  депутат  Король.  Вона  не набрала  більшості голосів у Верховній Раді,  навіть і 200 голосів не було. Отже, пропонуємо вам ще раз звернутися до Президента.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Запитань не передбачено.  Немає запитань,  Володимире Романовичу,   це   з   пропозиціями   Президента.   Якщо  стосовно голосування тієї чи іншої пропозиції, можете з мотивів задати.

 

     Олексію Дмитровичу, що ви пропонуєте: йдемо за пропозиціями чи в цілому?

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д. Іване Степановичу, я ще раз підкреслюю, Комітет з питань правової політики,  розглядаючи це питання вже, здається, чотири  рази,  жодного разу не бачив правових підстав для розгляду конкретних зауважень Президента,  складання таблиці  й  так  далі, оскільки,  починаючи із 23, навіть з 16 січня минулого року, закон є схвалений  Президентом.  Тому  комітет  не  пропонує  розглядати окремі  пропозиції  Президента.  Ми  їх,  до  речі,  розглянули  і частково врахували 21 грудня,  коли приймали  тут  закон  у  новій редакції  на  підставі  зауважень  Президента.  А  тепер  закон  є схвалений,  і  ми  вносимо  тільки  проект  тексту  звернення   до Президента.

 

     ГОЛОВА. Народний депутат Володимир Марченко.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 161, Сумська  область).  Фракция  Прогрессивной  социалистической партии   Украины.   Алексей  Дмитриевич,  поясните  самую  главную проблему,  которая возникла вокруг этого закона и которая  связана со  сроком.  Министерство  и  Президент  считают,  что они срок не пропустили.  Было решение Конституционного Суда,  который,  как вы утверждаете,  стоит  на правах Верховного Совета в том плане,  что Президент обязан был подписать этот закон. Проблема состоит в том, что  считаются или не считаются выходные дни - "ті 15 діб,  за які Президент повинен підписати цей законопроект".

 

     Я прошу детально остановиться на этой арифметической схеме  в сутках с тем,  чтобы депутатам было ясно,  что нужно голосовать за постановление и  этим  постановлением  просить,  требовать,  чтобы Президент подписал этот закон.

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д.  Я ще раз нагадую. Верховна Рада прийняла закон 21  грудня  2000  року.  До  Адміністрації  Президента  його  було надіслано,  і Адміністрація отримала його 31 грудня 2000 року.  Це вже був неробочий день.  Але надходження  з  Верховної  Ради  було зафіксоване відповідною службою.

 

     Першим робочим днем після Нового року було 9 січня. Президент повернув закон до Верховної Ради 23  січня,  тобто  через  23  дні після отримання від Верховної Ради, хоча за Конституцією мусить це робити протягом 15 днів.  Адміністрація Президента  стверджує,  що всі неробочі дні - з 31 до 8 включно - не потрібно рахувати.

 

     Комітет з   питань  правової  політики  посилається  у  своїй позиції на рішення Конституційного Суду України від 7  липня  1998 року   за  11-РП/98.  Суд  розглядав  саме  питання  щодо  порядку визначення першого дня 15-денного  терміну.  І  він  визначив,  що таким  днем  є  день,  наступний за днем надходження до Президента закону  від  Верховної   Ради.   У   Конституційному   Суді   дуже кваліфіковані судді.  І якби вони вважали за необхідне сказати, що за винятком святкових та інших неробочих днів,  то це  б  зробили. Якби  вони вважали,  що слід зазначити:  в порядку,  передбаченому цивільним процесуальним законодавством України, яким теж, до речі, передбачається пропуск,  неврахування святкових,  вихідних,  інших неробочих днів, вони б також це зробили безпосередньо.

 

     Суд визначив:  "Наступний день за днем надходження" і крапка. Без  будь-яких  винятків.  І  це  зрозуміло,  адже  Президент не є особою.  Президент -  це  інститут  державної  влади,  і  інститут державної  влади  функціонує безперервно.  А робочі функції апарат Президента мусив би виконати за робочі дні - з 9 по 15 січня. Часу було достатньо - одного тижня для закону, який вдруге надходить до Адміністрації Президента.  Я не знаю,  як щодо  цього  прихильники Президента або його Адміністрація...  Фактично йдеться про те,  що Президента дуже підставили. І от тепер чиновники, які припустилися помилки,  намагаються  на Президента перевести цю відповідальність за свою недбалість, неграмотність і просто неохайну поведінку в ці святкові  дні.  Це  проблема  чиновників,  нехай Президент підпише закон і покарає винних.

 

     ГОЛОВА. А не краще б нам було вже нову редакцію  направити  і вже б закон було підписано? (Шум у залі).

 

 

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д.  Ми  маємо  досвід,  що  Верховна  Рада в новій редакції так швидко не приймає (Шум у залі).

 

 

 

     ГОЛОВА. Що приймати? Що голосувати?

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д. Проект постанови...

 

     ГОЛОВА. Так це ж ми приймаємо постанову, а не закон.

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д. Закон вже прийнятий і схвалений Президентом.

 

     ГОЛОВА. Внесено проект постанови за

 2100/П7 від   9   січня  2002  року.  Є  він  у  вас?  Ви  готові проголосувати за нього? Прошу голосувати.

 

     "За" - 224.

 

     По фракціях покажіть.

 

     --------------

 

     Прийняття рішень з  обговорених  питань.  Проект  Закону  про внесення  змін  до  Митного тарифу України,  затвердженого Законом України про Митний тариф України. Вячеслав Михайлович Сокерчак.

 

     СОКЕРЧАК В.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів  і  банківської  діяльності (виборчий округ 142,  Одеська область).  Шановні народні депутати, я просив би вас заспокоїтися. Хотів   би   нагадати   про  законопроект,  який  ми  маємо  зараз проголосувати,  він обговорений наприкінці грудня  минулого  року. Проект стосується поправок до Закону про Митний тариф України.

 

     Зауважень до  цього  законопроекту  не  надійшло.  Тоді  Іван Степанович говорив,  що потрібно об'єднати ці  два  законопроекти. Іване  Степановичу,  коли будуть прийматися в другому читанні,  то наш комітет об'єднає, як і належить, тому що це поправки до одного документа - Митного тарифу, але по різних кодах.

 

     Саме тому,  шановні  колеги,  я  хотів  би попросити,  щоб ви проголосували.  Надійшла тільки одна пропозиція, технічна поправка від  Митно-тарифної  ради.  У чому вона полягає,  я спеціально для стенограми скажу.  Треба зробити поправку,  тому що у нас технічна помилка виникла.  Митно-тарифна рада повідомляє,  що чинним Митним тарифом  не  передбачено  окремого  коду  на  кабелі  коаксіальні, оснащені   або   не   оснащені  з'єднувальними  деталями  (це  код 8544200000).  Вони пропонують розділити його,  не змінюючи  ставок ввізного мита, і зробити два підкоди: 8544200010 і 8544200090.

 

     Прошу проголосувати  цей  законопроект  за основу і в цілому. Інших поправок не надійшло до нього.

 

     ГОЛОВА. Вячеславе Михайловичу, ви проект 8165 мали на увазі?

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Іване Степановичу,  це два законопроекти. Один стосується  зниження ввізного мита на товари легкої промисловості, а другий - фасованої і нефасованої кави.

 

     ГОЛОВА. Прийняти за основу і в цілому ви обидва пропонуєте?

 

     Запишіться, будь ласка.

 

     Висвітіть.

 

     Депутат Алексєєв. За ним - депутат Єльяшкевич.

 

     АЛЕКСЄЄВ В.Г.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України з питань свободи слова та інформації (виборчий округ

 172, Харківська область). Уважаемый Иван Степанович! Еще 21 марта мы  рассмотрели законопроект о том,  чтобы для загрузки украинских фасовочных  предприятий  ввозить  чай  беспошлинно,  а   упаковку, которую мы можем сами производить,  облагать пошлиной. Этот проект был рассмотрен 21 марта, но решение по нему до сих пор не принято. Кроме  того,  когда мы рассматривали в первом чтении данный проект закона,  я,  выступая с трибуны,  внес предложение принять  его  с учетом поправок по чаю.  Я предлагаю именно так и поставить его на голосование.

 

     ГОЛОВА. Я не заперечую,  хай комітет тільки  підтвердить,  що він  погоджується,  я  пам'ятаю той день.  Від уряду,  будь ласка, скажіть  свою  позицію.  Вчора  Анатолій  Кирилович  на  засіданні консультативної ради просив прийняти. Будь ласка.

 

     ПЕРШИН В.Л.,  державний  секретар Міністерства економіки та з питань європейської  інтеграції  України.  Дякую.  Шановний  Іване Степановичу!  Шановні народні депутати!  Ми від уряду дуже просимо підтримати цей законопроект стосовно митного тарифу  на  текстиль. Це  дасть  можливість  нарощувати  експорт  продукції  підприємств легкої промисловості. Назву цифри: за минулий рік приріст експорту текстильної продукції становив 160 мільйонів доларів, на наступний рік  очікується  240  мільйонів  доларів.  Я  прошу   вас,   Іване Степановичу, і вас, шановні народні депутати, підтримати.

 

     Дякую.

 

     СОКЕРЧАК В.М. Дозвольте пояснити.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, Вячеславе Михайловичу.

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Іване Степановичу,  ви вже говорили про те, що пам'ятаєте обговорення.  Про проект,  який вніс  Алексєєв,  дійсно тоді говорилося.  Єдине,  що тоді міністр економіки Шлапак сказав, що  є  позитивний  висновок  Митно-тарифної  ради.  Насправді   до сьогодні  висновку  Митнотарифної  ради  немає.  А  отже,  якщо ми сьогодні включимо сюди і проект Алексєєва,  то  не  виключено,  що Президент,  знаючи,  що  немає позитивного висновку Митно-тарифної ради, може накласти вето на закон, про який просить уряд.

 

     Тепер ще одне,  найголовніше. Наш комітет у зв'язку з тим, що уряд  подав  ще один проект про внесення змін до Закону про Митний тариф  України,   вносить   на   наступний   четвер   цілу   низку законопроектів,  у тому числі проект Алексєєва,  тому що уряд тими законопроектами якраз пропонує  підвищити  ввізне  мито.  Тут  він пропонує  знизити  на  деякі  товари  ввізне  мито,  а  там  серія пропозицій про підвищення тарифів,  те,  що пропонує  Алексєєв  по чаю. Тому я прошу вас, Іване Степановичу, поставити на голосування оці два законопроекти за основу і з моєю поправкою в цілому.

 

     ГОЛОВА. Депутат Єльяшкевич. За ним - депутат Мороз.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Уважаемый  Вячеслав  Михайлович!  Я  заранее извиняюсь, но речь пойдет немножко о другом. Только что не хватило двух голосов для того, чтобы...

 

     ГОЛОВА. Вимкніть мікрофон.  Депутат Мороз.  Будь ласка. Не по темі! Ми обговорюємо законопроекти.

 

     Мороз Олександр Олександрович.

 

     МОРОЗ О.О.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  92, Київська область).  Шановний Іване Степановичу!  Шановні депутати! Іване Степановичу,  ви,  мабуть,  пам'ятаєте,  як депутат  першого скликання,  виступаючи  з трибуни,  дуже гарно сказав:  я маю свою хвилину чи п'ять хвилин і хоч танцюю тут,  це -  моє  право,  його забрати не можна. І тому, коли говорить депутат по суті чи даного, чи іншого питання,  ви повинні  вислухати  і  приймати  відповідне рішення.

 

     Вячеславе Михайловичу, фракція поважає вашу позицію, розробку цього  проекту  і  буде  підтримувати  ці  пропозиції.  Але,  мені здається, ви трохи поспішили з оголошенням цього питання, бо щойно була  порушена  процедурна  норма.   Проект   постанови   спочатку ставиться  на  голосування  за  основу,  потім  вносяться зміни до нього,  а  потім  приймається  остаточне  рішення.  Головуючий  не поставив проект постанови на голосування за основу,  тому не знали депутати,  як голосувати.  Треба поставити за основу і повернутися до цього питання. Я на тому наполягаю. Це норма процедурна.

 

     СОКЕРЧАК В.М. Олександре Олександровичу, мені надали слово, я не заперечую проти вашої пропозиції,  але мені надали слово з того питання, яке стоїть у порядку денному. Я змушений був виступати.

 

     ГОЛОВА. Віталій Черненко.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства (виборчий округ 48,  Донецька область).  Дякую, Іване Степановичу. Шановні народні депутати!  Щойно не був підтриманий проект постанови, і те, як він голосувався  Іване Степановичу,  ви зробили все,  щоб його не було проголосовано.  По-перше,  я підтримую наших колег, які кажуть, що проект постанови згідно з нашою процедурою голосується спочатку за основу...

 

     ГОЛОВА. Так,  вимкніть мікрофон.  Шановні народні депутати, у головуючого є регламентне право:  якщо народний депутат взяв слово і говорить не з обговорюваного питання, він вимикає йому мікрофон.

 

     Так, я попереджаю, по темі говоріть, а такого, що й танцювати можна, немає в Регламенті (Шум у залі).

 

 

 

     МОРОЗ О.О. Головуючий порушив Регламент.

 

     ГОЛОВА. Коли він порушив Регламент?

 

     МОРОЗ О.О. Він не поставив проект постанови на голосування за основу (Шум у залі).

 

 

 

     ГОЛОВА. Так,  Вячеславе   Михайловичу,   по   темі.   Ми   не повертаємося  до  проекту  постанови  (Шум у залі).  Я поставив на голосування. Повернемося пізніше.

 

     МОРОЗ О.О. Давайте повернемося зараз.

 

     ГОЛОВА. Ні,  не зараз,  коли ми проголосуємо про  повернення, включимо його і проголосуємо, тоді повернемося.

 

     МОРОЗ О.О. Ні, так ви ж розглядали з порушенням.

 

     ГОЛОВА. Ні,   не   з  порушенням,  я  чітко  поставив  проект постанови як постанову.

 

     МОРОЗ О.О.  А  треба  за  основу  ставити,  це  в  Регламенті записано.

 

     ГОЛОВА. Ні,  не треба,  не обов'язково. Нема такого записано, що обов'язково за основу. Нема.

 

     МОРОЗ О.О. Є записано. Питання за основу, а потім доповнення.

 

     ГОЛОВА. Вячеславе Михайловичу, будь ласка.

 

     Шановні народні депутати!  Йде мова про те, чи включати зміни щодо  чаю  у  ці  проекти.  Я  підтримую  депутата  Алексєєва,  бо пам'ятаю,  коли обговорювали це питання,  ми дійсно домовилися, що включаємо й чай. Проте зараз комітет заперечує.

 

     СОКЕРЧАК В. М. Ні, не заперечує, я поясню.

 

     ГОЛОВА. Депутат  Стрижко.  Будь  ласка.  Послухайте  Стрижка, потім поясните.

 

     СТРИЖКО Л.П.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  свободи  слова  та інформації (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Дякую. Иван Степанович, я обращаюсь  к  вашей  известной  всем логике.  Мы поддерживаем этот законопроект,  необходимо принять его.  И правильно  сделали,  что включили  туда  соответствующие  ставки  по кофе,  они стимулируют отечественное производство.  То же самое нужно сделать и  по  чаю. Принимая  поправки  к  тарифам,  мы  тем самым будем стимулировать фасовку чая здесь,  в Украине, а не где-то на Цейлоне или в Индии. Давайте же действительно поддержим отечественного производителя.

 

     ГОЛОВА. Вячеславе  Михайловичу,  будь  ласка.  Я погоджуюся з пропозиціями народних депутатів Алексєєва і Стрижка, тим більше що ви це знайдете в стенограмі, при обговоренні це все було внесено.

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Іване Степановичу,  стенограма у мене ось є, я можу про це говорити.  Але тоді Шлапак  сказав,  що  є  позитивний висновок Митно-тарифної ради, а його немає. От і все.

 

     Наш комітет не заперечує проти цього. Я просто боюсь, що буде вето Президента потім.

 

     ГОЛОВА. Так, позиція уряду щодо чаю.

 

     СОКЕРЧАК В.М. Іване Степановичу, давайте ставити цей проект і голосувати.  Наш комітет розглянув це питання і внесе на наступний четвер.

 

     ГОЛОВА. Значить, проекти  6165 і

 6165-1 будуть    голосуватися    за   основу.   Комітет   просить проголосувати  разом  проекти  6165  і  6165-1.  З   чаєм.   Прошу проголосувати за основу.

 

     "За" - 212.

 

     Рішення не прийнято.

 

     По фракціях покажіть.  І ми завершимо це питання. Будь ласка, увімкніть мікрофон депутата Єльяшкевича з цього питання.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Уважаемые коллеги!  Иван Степанович  прервал мой  вопрос  к  Вячеславу Михайловичу,  где я говорил абсолютно по теме.  Я заранее извинился перед Вячеславом Михайловичем,  и  суть выступления должна была быть сведена к следующему.

 

     К сожалению,  я  и  мои  коллеги  не сможем принять участие в голосовании по этому важному вопросу  по  вине  Ивана  Степановича Плюща,  потому  что  он  не  дал  возможности проголосовать проект постановления  Верховной   Рады   о   временных   следственных   и специальных комиссиях. Тем самым Иван Степанович Плющ заблокировал и  работу  парламента  в  целом,  и,   к   сожалению,   выполнение обязательств Украины перед Парламентской Ассамблеей Совета Европы. И   отключение   микрофона,   которое   произошло,   лишний    раз свидетельствует  о  том,  что  Иван Степанович сознательно идет на снижение своего собственного рейтинга. Мы сегодня увидели, сколько его  ставленник  получил при голосовании по судье Конституционного Суда.  Я думаю,  что с каждым шагом его рейтинг будет уменьшаться, если  Иван Степанович будет и в дальнейшем игнорировать требования Регламента и права народных депутатов Украины.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Шановні народні депутати, я прошу вибачення, я неправильно  назвав  реєстраційні  номери  законопроектів.  Є  два проекти Закону  про  внесення  змін  до  Митного  тарифу  України, затвердженого Законом України про Митний тариф України: урядовий - 8165 і депутатський - 8165-1. Комітет просить ці два законопроекти проголосувати   за   основу   з  доповненням  щодо  чаю,  внесеним депутатами Алексєєвим і Стрижком. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 198.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Запишіться з процедури.

 

     Висвітіть.

 

     Володимир Мухін. За ним - Володимир Яценко.

 

     МУХІН В.В.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань національної  безпеки і оборони (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  виборчий  блок  СПУ  та  СелПУ).  Прошу  всетаки поставить   Закон   про   следственные   комиссии.   Я  работаю  в следственной   комиссии   по   делу   Гонгадзе.   По   Конституции следственная комиссия должна работать в соответствии с законом.  И вы,  Иван Степанович,  хорошо знаете Конституцию.  Тем,  что вы не ставите на голосование сейчас этот закон, вы нарушаете Конституцию Украины,  и это вообще ненормальное явление.  Как же так? Принятие этого закона предусмотрено Конституцией, а вы мешаете этому.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Володимир Яценко. За ним - депутат Кармазін.

 

     ЯЦЕНКО В.М.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань екологічної політики,  природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (виборчий округ

 66, Житомирська  область).  Дякую,   Іване   Степановичу.   Іване Степановичу!  Фактично  на рівному місці виникла проблема,  яка не дає можливості голосувати деяким фракціям. Тому в мене є абсолютно слушна пропозиція.  Я підтримую Володимира Васильовича, давайте ми повернемося,  переголосуємо питання по слідчих комісіях,  приймемо рішення. І тоді ми зможемо ще проголосувати дуже багато законів, у тому числі переголосувати і цей законопроект.  І це буде абсолютно логічно (Оплески).

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Юрій Кармазін. За ним - депутат Матвієнко.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Місто-герой  Одеса,  "Наша Україна".  Шановний Іване  Степановичу!  Шановні  народні  депутати!  Ми  всі   любимо посилатися  на Регламент,  але сьогодні проект Постанови Верховної Ради  про  Закон  про  тимчасові  слідчі  та  спеціальні   комісії Верховної  Ради  з пропозиціями Президента проголосований всупереч Регламенту,  Іване Степановичу. Тому що ви не поставили за основу, ви  не  запитали,  які  є доповнення.  Якщо ми самі себе не будемо поважати, нас ніхто в цій державі не поважатиме.

 

     Іване Степановичу,  ви сьогодні побачили,  що таке рейтинг 56 голосів,  коли  ви  непродумано вносите якесь питання.  Тому я вас прошу: дивіться на зал і реагуйте так, як зал реагує, дотримуйтеся Регламенту  і  узгоджуйте  свої дії з Конституцією.  У Конституції написано,  що закон має бути підписаний Президентом.  І я розумію, що він його підпише.

 

     Тому я  наполягаю на тому,  щоб ви поставили проект постанови про тимчасові слідчі  комісії  на  голосування  за  основу,  потім доповнення, і таким чином розблокуємо роботу залу.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Анатолій Матвієнко. За ним - депутат Косів.

 

     МАТВІЄНКО А.С., член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства (виборчий округ

 17, Вінницька область).  Українська народна партія "Собор", група "Соборність".  Іване Степановичу,  я розумію вашу позицію,  але на прохання  залу  ви  сьогодні п'ять разів поверталися до повторного голосування того чи іншого проекту.  Я до вас  звертаюся:  всетаки поставте  на  голосування  це  питання,  бо  ми зриваємо процедуру проходження інших проектів законів.

 

     А моє звернення до вас мотивується ще й ось чим.  Я  особисто (ви  мене  бачили) сиджу,  я нікуди не виходив,  з цього проекту я голосував,  а на табло було висвічено,  що я не голосував.  Тому я прошу мій голос врахувати і поставити питання на голосування.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Михайло Косів. За ним - депутат Чичков.

 

     КОСІВ М.В.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з  питань  культури  і  духовності  (виборчий  округ  166, Львівська  область).  Фракція  "Реформи-Конгрес".  Шановний  Іване Степановичу!  Ви не зважайте на рейтинги і на те,  що ми щось  тут порушуємо.  Насправді  ми  нічого не порушуємо.  Ви ж добре знаєте Регламент  і  знаєте,  що  Верховна  Рада  може   повернутися   до повторного  голосування  з  будь-якого  питання,  якщо  для  цього питання  знаходяться  додаткові   аргументи,   додаткова   оцінка, пояснення  і  таке  інше.  Якщо  потрібні додаткові аргументи щодо прийняття цього закону,  то вони наводилися в цьому залі.  Я  можу додати тільки ще один.

 

     Ви пам'ятаєте,  що всі наші слідчі комісії, які ми створювали за попередніми правовими нормативними актами, практично ні до чого не приводили.  Ні до чого! Бо вони не мали прав слідчих комісій. А тому  давайте  ми  це  проголосуємо  і  будемо   вважати   питання вичерпаним.

 

     ГОЛОВА. Валерій Чичков.

 

     ЧИЧКОВ В.М.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань бюджету (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, КПУ). Прошу передати слово Черненку.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Черненка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.   Дякую,   шановний   колего.   Шановний  Іване Степановичу! Я хочу вибачитися перед вами. Ви нічого не порушуєте, Іване Степановичу. Ви тільки не так поставили на голосування. Тому я вам пропоную,  Іване Степановичу:  поставте  на  голосування  за основу.  Потім  ми  проголосуємо  доповнення,  які  будуть.  Іване Степановичу,  ви розумна людина.  Ви пам'ятаєте, як у 1990 році ви казали:  "Верховна Рада не помиляється.  Вона приймає завжди вірне рішення".  Сьогодні у вас є всі підстави поставити це  питання  на голосування,  ми  б  уже  це  рішення прийняли і голосували б далі наступне питання, у тому числі щодо Митного тарифу.

 

     Дякуємо за розуміння цієї справи.

 

     ГОЛОВА. Сергій Подгорний.

 

     ПОДГОРНИЙ С.П., член Комітету Верховної Ради України з питань науки  і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, НДП).  Фракція  "Яблуко",  Луганська   область.   Шановний   Іване Степановичу!  Я  думаю,  що  вже  настав  час,  коли Верховна Рада повинна доказати  Президенту,  хто  є  законодавчий  орган  у  цій країні.  Ми вже декілька разів голосували щодо цього закону і щодо інших законів,  але Президент чомусь  вважає,  що  він  головніший відносно законотворчого процесу.  Я думаю,  це не так.  Ми повинні сьогодні проголосувати цей проект постанови і вимагати від  нього, щоб він підписав закон.  Якщо ні,  я думаю, що ви можете підписати цей закон. Оприлюднити його, і він повинен почати діяти.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні  депутати!  Хоч  і  за  записом,  але виступили  представники  більшості депутатських груп і фракцій,  і найголовніше,  що найбільш чисельної, Володимире Михайловичу. Тому я  волю парламенту зобов'язаний виконати,  але щоб такий же підхід був до всього,  а то там, де я ставлю, ви мені життя не даєте. Я ж також  на  вимогу дев'яти фракцій або дев'яти груп ставлю.  Тому я керуюся тим,  що воля народних депутатів - це найвища  воля.  І  у зв'язку  з тим,  що переважна більшість представників депутатських груп і фракцій вимагає повернення до розгляду,  тим  більше  що  є принципові  зауваження,  що  я  не  поставив  за  основу,  тому  я повертаюся до проекту постанови за 2100/П7 від 9 січня цього  року і ставлю цей проект за основу.

 

     "За" - 237.

 

     Рішення прийнято.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Чи будуть  у депутатів зауваження і доповнення?  Немає.  Тоді проект постанови ставиться як постанова. Прошу голосувати.

 

     "За" - 234.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Тепер ми повертаємося до законопроектів

 8165 і 8165-1.  Я буду ставити їх на голосування разом, але перед цим надаю слово від уряду, щоб нас не звинуватили. Будь ласка.

 

     ПЕРШИН В.Л.  Шановні   народні   депутати!   Шановний   Іване Степановичу!  Я  хочу  для  вас  зараз  назвати три цифри.  У разі неприйняття закону України про внесення  змін  до  митних  тарифів втрати  експортерів  становитимуть  240 мільйонів доларів,  втрати нашого  бюджету  становитимуть  52  мільйони  доларів.  Ми  можемо втратити  30  тисяч  робочих  місць,  бо це знову квоти і недопуск наших товарів у Європу. Я вас дуже прошу, підтримайте, будь ласка.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Першин, а щодо чаю? Не заперечуєте?

 

     ПЕРШИН В.Л. Іване Степановичу, ми не заперечуємо.

 

     ГОЛОВА. Не заперечують.  Усе, ми погодили щодо чаю, Вячеславе Михайловичу.   Проекти   8165,  8165-1  голосуються  за  основу  з урахуванням пропозицій щодо чаю.

 

     "За" - 286.

 

     Рішення прийнято.

 

     Перед тим як будемо голосувати як закон,  увімкніть  мікрофон депутата Сокерчака. Будь ласка.

 

     СОКЕРЧАК В.М.   Іване   Степановичу!   Шановні   колеги!   До законопроектів не надійшло ніяких зауважень.  Було тільки прохання Митно-тарифної  ради виправити технічну помилку.  Я це озвучив,  у стенограмі це є,  тому я прошу від імені  комітету  голосувати  ці законопроекти в цілому.

 

     ГОЛОВА. Прошу  голосувати  законопроекти  8165  і  8165-1  як закони з урахуванням пропозицій щодо чаю.

 

     "За" - 300.

 

     Рішення прийнято.

 

     Дякую.

 

     --------------

 

     Проект Закону про внесення змін до  деяких  законів  України, 8061. Депутат Зачосов. Будь ласка.

 

     ЗАЧОСОВ В.О.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 225, м.Севастополь).  Уважаемые депутаты!  Мы данный  проект  уже рассматривали.  Этот  проект  представлен  Кабинетом  Министров  и касается  внесения  изменений  в  три   закона:   о   залоге,   об исполнительном производстве, и о восстановлении платежеспособности должников или банкротстве.

 

     Мы эти вопросы рассматривали,  поэтому  я  вношу  предложение комитета проголосовать в первом чтении.

 

     ГОЛОВА. Немає заперечень?  Прошу проголосувати в редакції від комітету в першому читанні.

 

     "За" - 243.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Закону про  внесення  змін  до  Кримінального  кодексу України  щодо  посилення  відповідальності  за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян і хуліганство, 8230.

 

     Чи є запитання?  Немає. Прошу проголосувати у першому читанні проект

 8230.

 

     "За" - 274.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Постанови про інформацію  Тимчасової  слідчої  комісії Верховної  Ради  України  для  з'ясування  причин,  що призвели до кризового    фінансового    стану    Акціонерного     комерційного агропромислового банку "Україна", 8378. Віктор Миколайович Король.

 

     Є запитання до нього? Немає. Голосуємо? Прошу проголосувати.

 

     Зніміть голосування. Депутат Волок. Будь ласка.

 

     ВОЛОК А.М.,   член   Комітету   Верховної   Ради   України  у закордонних справах  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ, НДП). Шановний Іване Степановичу! Шановні народні депутати! У мене є редакційна поправка до першого пункту,  де рекомендується голові   Національного  банку  України  Стельмаху  В.С.  "вирішити питання  про  притягнення  до  відповідальності   посадових   осіб Національного  банку  України  за  безконтрольність  за діяльністю призначеного Національним банком України Ліквідатора " Я  пропоную записати:  "за  недостатній  контроль  за  діяльністю призначеного Національним банком України Ліквідатора".  І крапка. "За тяганину"

-  це  не функція Національного банку,  і Законом про Національний банк України не передбачені такі дії.

 

     ГОЛОВА. Комісія   в   особі   Віктора   Миколайовича   Короля погоджується з цією поправкою.

 

     Ще є зауваження? Немає. Прошу проголосувати як постанову.

 

     "За" - 303.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Закону   про  внесення  змін  до  Закону  України  про фізичний   захист   ядерних   установок,    ядерних    матеріалів, радіоактивних  відходів,  інших джерел іонізуючого випромінювання, 7496. Александровська Алла доповідала.

 

     Є запитання? Прошу проголосувати.

 

     "За" - 303.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Постанови про інформацію  Кабінету  Міністрів  України про  хід  виконання  Постанови Верховної Ради України від 7 червня 2001 року 2456-ІІІ про інформацію Кабінету Міністрів  про  стан  і формування цін та тарифів у житлово-комунальній сфері,

 8277-д.

 

     Комітет просить прийняти в цілому цей проект постанови. Немає заперечень? Прошу проголосувати. 8277-д.

 

     "За" - 264.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Наступний урядовий  проект  Закону про рибу,  морепродукти та харчову продукцію з них.

 

     Першим відповідно до Регламенту  ставиться  проект  постанови про неприйнятність. Орест Фурдичко. Будь ласка.

 

     ФУРДИЧКО О.І.,  перший  заступник  голови  Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  (виборчий округ 125,  Львівська  область).  Іване  Степановичу!  Шановні   народні депутати!  При  розгляді  цього законопроекту я особисто звертався від   нашого   Комітету    з    питань    екологічної    політики, природокористування  і  зі  мною  погодився  доповідач - заступник голови Комітету з питань аграрної політики Василь Якович Круценко, що  цей  законопроект повинен бути також паралельно розглянутий на засіданні нашого комітету,  оскільки риба - це  природний  ресурс. Законопроект   не   був   направлений  до  нашого  комітету  і  не розглядався на засіданні нашого комітету.

 

     Я прошу зняти його з розгляду,  направити на розгляд Комітету з питань екологічної політики,  природокористування і потім внести його на голосування.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Може,  ми не будемо голосувати про неприйнятність,  а ви   погодите  в  комітетах?  Василю  Яковичу  Круценку  увімкніть мікрофон.

 

     КРУЦЕНКО В.Я.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України   з   питань   аграрної  політики  та  земельних  відносин (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Іване Степановичу!  Внесений  проект  постанови  про  неприйнятність без обгрунтування,  і,  я думаю,  його потрібно просто проголосувати і відхилити.  Він не обгрунтований,  він просто не показує,  що і де порушено   даним   законопроектом.   Законопроект   про   море   і морепродукти,  внесений  урядом,  обговорений у залі і підтриманий всіма   промовцями,   за   винятком   зелених,   я   думаю   треба проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Дякую,  Василю  Яковичу.  Проект постанови 7172/3 про неприйнятність. Ви наполягаєте на голосуванні? Прошу проголосувати про неприйнятність.

 

     "За" - 61.

 

     Рішення не приймається.

 

     Наступний проект  7172/П  від  профільного комітету.  Депутат Круценко. Будь ласка.

 

     КРУЦЕНКО В.Я. Шановні колеги! Я прошу підтримати і прийняти в першому  читанні  законопроект  про рибу,  морепродукти та харчову продукцію з них.  Він обговорений у залі і підтриманий депутатами. Прошу прийняти в першому читанні.

 

     ГОЛОВА. Дякую.   Прошу  проголосувати  за  основу  в  першому читанні.

 

     "За" - 248.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Постанови про інформацію  Кабінету  Міністрів  України про  виконання  Закону  України  про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України та Постанови  Верховної  Ради  України про  боргові зобов'язання держави перед громадянами України,  яким відновлено грошові заощадження,  поміщені в період до 2 січня 1992 року  в  установах  Ощадного банку,  за 1754-ІІІ від 1 червня 2000 року. Проекти

 8348 і 8348-1.

 

     Немає Донченка?   Ярослав   Сухий.   Будь   ласка,  увімкніть мікрофон.

 

     СУХИЙ Я.М. Шановні народні депутати! Вашій увазі пропонується два  проекти постанов:  проект 8348,  рекомендований комітетом,  і проект  8348-1,  рекомендований   і   внесений   групою   народних депутатів.

 

     Комітет вносить  пропозицію  підтримати  проект за 8348.  Між цими  двома  проектами  маленька   несуттєва   відмінність:   8348 рекомендує  далі  уряду  продовжити  роботу  з  Росією  в  напрямі визначення остаточної  суми  заборгованості  перед  населенням  із заощаджень.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміла позиція?

 

     Реєстраційний 8348  -  проект  постанови.  Внесено  народними депутатами України - членами Комітету з питань соціальної політики та праці Гошовською Валентиною Андріївною та іншими.

 

     Реєстраційний 8348-1  вноситься  народними депутатами України Цибенком,  Буйком і Кузнєцовим. Будь ласка, від Кабінету Міністрів Максюта Анатолій Аркадійович.

 

     МАКСЮТА А.А.,    перший    заступник   державного   секретаря Міністерства фінансів  України.  Шановні  народні  депутати,  уряд доповідав,  що  протягом  останніх років кошти,  які передбачені в бюджеті,  фінансуються в повному обсязі,  в тому числі в  минулому році, і в цьому році збільшено майже в 2,5 раза. Тому є прохання в першому  пункті  визнати  роботу  не  незадовільною,  а  принаймні недостатньою. Не можна сказати, що робота уряду є незадовільною.

 

     І ще  прохання.  В  другому  пункті  говориться  про те,  щоб включити ці заощадження до державного внутрішнього боргу. Цього не можна робити, виходячи з діючого закону, і за своєю природою це не є внутрішнім боргом.

 

     І щодо  третього  пункту.  Якщо   провести   індексацію,   то заборгованість   збільшиться  ще  на  248  мільйонів  до  тих  132 мільярдів,  які є на сьогодні.  Тому прохання при  голосуванні  ці пункти не голосувати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Народний депутат Ярослав Сухий. І будемо голосувати.

 

     СУХИЙ Я.М.  Я  пояснюю  три  позиції.  Перша.  І  проектом за 8348-1, і проектом за

 8348 визнається  робота уряду незадовільною.  Пояснюю чому.  Ні в Кабінеті Міністрів,  ні в  Ощадбанку,  ні  в  Національному  банку України  немає жодної людини,  відділу чи структурного підрозділу, котрий би займався  питанням  повернення  заощаджень.  Лише  група народних   депутатів   постійно   наривається  на  неприємності  з Мінфіном.

 

     Друга. Ми підтримуємо ваші поправки. Комітет вважає, що можна прислухатися  до  того,  що  це не може бути внутрішнім боргом.  З приводу  цього  Конституційний  Суд  України  вже  висловив   свої зауваження.

 

     І третя поправка також може бути прийнята.

 

     Я прошу  поставити проект за 8348 на голосування.  Прошу його підтримати.

 

     ГОЛОВА. Прошу  проголосувати  проект  постанови  за  8348  за основу. Прошу голосувати.

 

     "За" - 179.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Проект за 8348-1 - за основу.

 

     "За" - 188.

 

     По фракціях покажіть.

 

     --------------

 

     Реєстраційний 7182  -  проект  Закону  про  внесення  змін до Закону України про  наукову  і  науково-технічну  діяльність.  Два проекти - 7182 і 7182-2. Комітет просить прийняти за основу проект за 7182,  підготовлений депутатом Беспалим,  а також врахувати при підготовці  до другого читання пункти і положення,  що містяться в проекті за

 7182-2. Прошу голосувати.

 

     "За" - 322.

 

     Рішення прийнято.

 

     Я оголосив, що слід врахувати положення проекту за 7182-2 при підготовці до другого читання.

 

     Народний депутат Юхновський, будь ласка.

 

     ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.,  голова Комітету Верховної  Ради  України  з питань  науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановний Іване Степановичу! Шановні депутати! Зміст цього  закону  є цілком очевидним.  Він усуває неточність Кабінету Міністрів у тому,  що пенсії виплачуються лише тим науковцям,  які працювали   в   державних   наукових  бюджетних  установах.  Закон встановлює  виплату  пенсій  усім  науковцям,  які   працювали   в державних установах.

 

     Я прошу  вас  проголосувати  законопроект у другому читанні і прийняти його в цілому.

 

     ГОЛОВА. Немає заперечень?  Ставлю на  голосування  проект  за 7182 в другому читанні.

 

     "За" - 302.

 

     Рішення прийнято.

 

     Зайчук, голова     Пенсійного     фонду,    підтримує,    щоб проголосувати. У цілому голосуємо? Прошу проголосувати в цілому.

 

     "За" - 331.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Закону  про  внесення  змін  до  Закону  України   про карантин рослин (нова редакція),  7346.  Є запитання? Немає? Прошу проголосувати в першому читанні.

 

     "За" - 286.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Закону про внесення змін  до  деяких  законів  України щодо   запровадження   ліцензування   певних  видів  господарської діяльності в племінній справі в тваринництві,  реєстраційний 7497. Є запитання? Прошу проголосувати в першому читанні.

 

     "За" - 307.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Закону  про  місцеве  самоврядування  в  Україні (нова редакція),  реєстраційний  7302.  Доповідає  депутат   Іщенко.   Є запитання? Прошу проголосувати в першому читанні.

 

     "За" - 286.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Закону  про внесення змін до Закону України про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування, реєстраційний

 7231. Є запитання? Прошу проголосувати в першому читанні.

 

     "За" - 247.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Закону про внесення змін до деяких законів  України  з питань   інтелектуальної   власності  в  глобальній  інформаційній системі  Інтернет,  реєстраційний  7260.  Прошу  проголосувати   в першому читанні.

 

     "За" - 254.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Постанови  про  процедуру  ротації членів Національної ради України з питань телебачення і  радіомовлення  з  частини  її складу, призначеної Верховною Радою України, реєстраційний 8015-д. Є запитання? Немає. Прошу проголосувати як постанову.

 

     "За" - 285.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Постанови про забезпечення права громадян  України  на інформацію,   реєстраційний   8135.   Є  запитання?  Немає.  Прошу проголосувати як постанову.

 

     "За" - 262.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Закону  про  внесення  змін  до  Закону  України   про передачу  об'єктів  права державної та комунальної власності.  Два проекти:  один - урядовий,  другий - депутатський - 7430 і 7430-1. Комітет  просить  за  результатами  обговорення прийняти за основу проект, підготовлений Полюховичем, - 7430.

 

     Прошу проголосувати цей проект - 7430 за основу.

 

     "За" - 241.

 

     Рішення прийнято.

 

     Від уряду, Першин, будь ласка.

 

     ПЕРШИН В.Л.  Іване Степановичу,  я цілком з  вами  згоден.  Я просив  би при доопрацюванні на друге читання врахувати пропозиції урядового законопроекту. Ці проекти дуже схожі.

 

     ГОЛОВА. Це ніколи не заборонялося.  І тому профільний комітет завжди прийме ваші пропозиції.

 

     --------------

 

     Народний депутат Семенюк.

 

     СЕМЕНЮК В.П.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань аграрної   політики   та   земельних   відносин   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Фракція соціалістів "Лівий  центр".  Шановний  Іване  Степановичу, наступним  документом  є  проект  Закону  про управління об'єктами державної власності.  Я як автор першого  законодавчого  документа хотіла б звернутися до народних депутатів України.

 

     Ви знаєте,  що  документ,  який  я  сьогодні представляю - за 6094,  є  результатом  майже  семирічної  роботи.  Декілька  разів давалося   доручення   Кабінету   Міністрів  розробити  закон  про управління об'єктами державної власності.

 

     У 2000 році,  зважаючи на те,  що  розробка  цього  документа зволікається,  я його підготувала і відправила в усі обласні ради, міжнародні  інституції.  Вони  підтримали  цей  документ,  про  що свідчать  листи  на  його  підтримку.  І  лише у 2001 році Кабінет Міністрів  розробив  свій  законопроект,  який  на  99   відсотків збігається  із  моїм.  І  на  міжнародній  конференції  за  участю представників країн СНД і  Європи  фактично  було  підтримано  мій документ.  Я  не маю ніяких амбіцій щодо того,  який документ буде прийнято - мій  чи  Кабінету  Міністрів.  Для  мене  важливо,  щоб Україна мала державну власність, тому в цьому документі мають бути чітко виписані функції управління і відповідно  повноваження  щодо управління об'єктами державної власності.

 

     Тому я  прошу,  Іване  Степановичу,  спочатку  на голосування поставте  мій  законопроект,  який  був  підтриманий  і  обласними радами, і відповідними інституціями, а потім - урядовий.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ставлю  на  голосування  за  основу проект Закону про управління об'єктами права державної  власності.  Щойно  Валентина Семенюк  прокоментувала  свій  проект  за 6094.  Голосуємо його за основу. Наступний буде за 6094-1, урядовий.

 

     "За" - 144.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Давайте хоча б один за основу проголосуємо,  тому  що  проект Закону  про  управління  об'єктами  права  державної  власності  - найболючіше питання.  Є ще проект за 6094-1. Давайте проголосуємо, і всі питання увійдуть туди...

 

     Народний депутате Черняк, будь ласка.

 

     ЧЕРНЯК В.К.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України  з  питань  економічної  політики,   управління   народним господарством,   власності  та  інвестицій  (виборчий  округ  153, Рівненська область).  Шановні колеги, комітет рекомендує Верховній Раді підтримати законопроект за

 6094-1, підготовлений Кабінетом Міністрів.  Ми вважаємо,  що його можна прийняти за основу.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати за основу проект за 6094-1.

 

     "За" - 249.

 

     Рішення прийнято.

 

     Валентино Петрівно,   а   ви   свій   втиснете  в  нього  при доопрацюванні.

 

     --------------

 

     Реєстраційний 7438 - проект  Закону  про  внесення  зміни  до статті 21 Закону України про приватизацію державного майна. Прошу, Володимире Йосиповичу,  ви будете коментувати?  Ні? Я пам'ятаю, ми вже кілька разів голосували його.  Прошу проголосувати проект 7438 в першому читанні.

 

     "За" - 205.

 

     Рішення не прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Закону про внесення змін до статті 26 Закону України про електроенергетику.  Реєстраційні номери 8056 і 8056-1 - обидва депутатські проекти. Комітет просить прийняти за основу проект за 8056. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 116.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Щодо проекту за 8056-1 увімкніть мікрофон Василя Сінька.

 

     СІНЬКО В.Д.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань екологічної політики,  природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської   катастрофи   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий округ,  виборчий  блок  СПУ  та  СелПУ).  Шановний  Іване Степановичу,  тоді,  коли  ми  розглядали обидва ці проекти,  була необхідність їх  доопрацювання  і  внесення  на  друге  читання  з урахуванням  зауважень,  що  були  до одного і до другого,  тому я просив би їх внести на голосування на наступний тиждень.

 

     ГОЛОВА. Ні, може, об'єднаємо їх, давайте за основу...

 

     СІНЬКО В.Д. Так, об'єднаємо.

 

     ГОЛОВА. Давайте за основу  зараз  приймемо,  а  на  наступний тиждень...

 

     СІНЬКО В.Д. Давайте проголосуємо мій проект.

 

     ГОЛОВА. Є  пропозиція  об'єднати ці два проекти і прийняти їх за основу. Я ставлю на голосування.

 

     "За" - 145.

 

     Рішення не прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Постанови про інформацію  Тимчасової  слідчої  комісії Верховної Ради України щодо стану розслідування кримінальних справ відносно зникнення журналіста Георгія Гонгадзе, громадського діяча Бойчишина,  вбивств  народних депутатів України Щербаня і Гетьмана та спроби вбивства народного депутата України Бортника, нападів на народних  депутатів  України  Єльяшкевича,  Хару,  викрадення сина народного депутата України Альохіна та загибелі народних депутатів України Бойка,  Мясковського, Драгомарецького. Депутатський проект 8379.  Є запитання? Немає. Прошу голосувати. Олександре Жир, у вас немає нічого?

 

     "За" - 170.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Увімкніть мікрофон Олександра Жира.

 

     ЖИР О.О.,  голова  Тимчасової  слідчої комісії Верховної Ради України (виборчий округ  35,  Дніпропетровська  область).  Шановні колеги!  Я хотів би звернути увагу присутніх,  що в даному проекті постанови  пропонується  поставити  крапку  в   усіх   перипетіях, пов'язаних як із резонансними справами,  так і з розмовами навколо записів у кабінеті Президента.  Мова йде про одне:  ми підтримуємо резолюцію  Парламентської  Асамблеї  Ради Європи,  і Верховна Рада визнає,  що вона має бути виконана в першому кварталі цього  року. Це перше.

 

     І друге.  Ми  пропонуємо Верховній Раді у бюджеті на 2002 рік закласти кошти,  за рахунок яких провести експертизу, щоб, іще раз підкреслюю, поставити крапку: або зняти всі звинувачення на адресу Президента,  на адресу держави,  або,  нарешті,  назвати винних  і зняти  взагалі  всі  підозри  з України.  Тому я ще раз пропоную і прошу,  Іване  Степановичу,  проголосувати  проект  постанови   за основу, і якщо будуть доповнення, то доповнити його.

 

     Іще раз  підкреслюю:  пункт  1  не  тягне  за собою відставки Генерального прокурора (це для тих,  хто хвилюється, що це рішення матиме такі наслідки).

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  На вимогу голови тимчасової слідчої комісії я ще раз ставлю на голосування за основу проект 8379. За основу!

 

     "За" - 156.

 

     По фракціях покажіть.

 

     З мотивів голосування слово має депутат Єльяшкевич як один із постраждалих. Увімкніть мікрофон.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.   Херсон.   Я   попросил   слово  по  мотивам голосования,  потому что  в  проекте  постановления  есть  записи, которые касаются нападения на меня.  Я,  конечно,  теперь понимаю, чего стоит двадцатое место Михаила Алексеевича Потебенько в списке коммунистов (Оплески).

 

     Уважаемые коллеги!  Ваше  неголосование  по  данному вопросу, мягко говоря,  вызывает удивление,  и вам стоит еще раз  подумать, ведь  своим  неголосованием  вы  фактически  открываете дорогу для политического террора,  для физического уничтожения  оппозиционных политиков, журналистов.

 

     Поэтому, уважаемые коллеги,  если вы хотите,  чтобы это пятно на вас не легло, голосуйте проект хотя бы без пункта 1 о признании работы  Генеральной  прокуратуры неудовлетворительной.  Тогда ваша позиция будет еще понятна.  Если нет,  то я имею моральное  право, человеческое  право называть вещи своими именами,  и я об этом еще скажу.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Слово  для  репліки  надається   Матвєєву   Валентину Григоровичу.

 

     МАТВЄЄВ В.Г.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань державного     будівництва     та     місцевого     самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Фракция коммунистов.  Я  прежде  всего   хочу   обратиться   к   господину Ельяшкевичу.  Кто чего стоит - это судить нашим избирателям, а под каким номером и в списке какой партии будете вы,  мы  посмотрим  и тогда будем давать оценки. Это во-первых.

 

     Во-вторых. Да,   действительно,   Генеральный   прокурор  под номером двадцатым в  списке  Коммунистической  партии  Украины,  и поэтому мы не будем голосовать сегодня по вопросам, касающимся его отставки,  когда вокруг него  сузилось  кольцо  и  с  каждым  днем оказывается  все  большее  и  большее  давление,  чтобы  он ушел в отставку и не дал  возможности  честно  провести  выборы.  Фракция будет  голосовать,  Иван  Степанович и уважаемые коллеги,  за этот проект постановления без пункта 1.

 

     ГОЛОВА. Олександре Жир,  ви погоджуєтеся,  щоб я зараз це  на голосування   поставив?  Єльяшкевич  вносив  пропозицію  поставити проект за основу без пункту 1.  Прошу проголосувати без пункту  1. За основу без пункту 1.

 

     "За" - 246.

 

     Рішення прийнято.

 

     Це за основу. По фракціях покажіть.

 

     Які будуть доповнення?

 

     Депутат Омельченко.  Я бачу,  що є пропозиція внести пункт 1. Так, але ми проголосували вже без пункту 1.

 

     Ще є доповнення? Немає.

 

     Прошу проголосувати проект як постанову.

 

     "За" - 260.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Постанови про інформацію  Тимчасової  слідчої  комісії Верховної  Ради  України  для  проведення розслідування діяльності голови   Сумської   обласної   державної   адміністрації   Щербаня Володимира Петровича (реєстраційний номер 8381).

 

     Є запитання? Немає?

 

     Прошу голосувати за основу.

 

     "За" - 169.

 

     Рішення не прийнято.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Марченка. Він першим руку підняв.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция  Прогрессивной социалистической партии Украины.  Иван  Степанович!  Мне  вообще  непонятно,  почему   так голосовали  за  практически  нейтральный  проект  постановления об информации,  отчете. Предлагается "взяти до відома звіт тимчасової слідчої комісії" - не больше и не меньше. Верховный Совет поставил задачи,  комиссия поработала,  представитель комиссии доложил о ее работе.  Как  можно  не  проголосовать  за  то,  чтобы  принять  к сведению?  Это значит,  что  в  зале  сформировалась  политическая группа  людей,  покрывающих  человека,  к  которому есть серьезные притензии,  которым является Щербань.  Это недопустимо. Я прошу не только   поставить   проект   на   переголосование,  но  еще  дать возможность выступить Григорию Омельченко,  у которого  есть  тоже проект   постановления  по  этому  вопросу.  Я  прошу  его  проект постановления поддержать.

 

     ГОЛОВА. Що стосується  Щербаня,  то  у  мене  є  один  проект постанови   -   депутата  Єрохіна,  іншого  немає.  Тільки  проект постанови Єрохіна.  Цей проект і голосувався.  Увімкніть  мікрофон депутата Єрохіна.

 

     ЄРОХІН О.В.,  секретар  Тимчасової  слідчої комісії Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, ПСПУ).  Я  обращаюсь  к  своим коллегам депутатам.  Вы,  наверное, слышали  информацию  о  работе  комиссии.   И   в   этом   проекте постановления  есть  предложение  комиссии  заслушать в январе уже отчет о работе комиссии.  Это наше право, чтобы все-таки поставить в этом вопросе точку.  Я считаю, это не совсем правильно, заслушав только информацию,  не заслушав отчет комиссии,  не  принять  этот проект  постановления.  Поэтому  я еще раз обращаюсь к депутатам с просьбой поддержать данный проект постановления.

 

     ГОЛОВА. Просить лише одна фракція.  Я так не можу.  Інші поки що не просять. Ще раз? Ще раз ставлю проект 8381 на голосування...

 

     Олексій Марченко. Увімкніть мікрофон Олексія Марченка.

 

     МАРЧЕНКО О.А.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин (виборчий округ  201,  Черкаська область).  Дякую.  Спасибі,  шановний Іване Степановичу,  ви дієте відповідно до Регламенту,  і я  вам  за  те вдячний,  оскільки прізвище моє було названо. Наша фракція вносить пропозицію  зняти  пункт  1  з  даного  проекту  постанови,  і  ми проголосуємо за нього всією фракцією.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Надійшла   пропозиція  проголосувати  за  основу  без пункту 1. Прошу голосувати.

 

     "За" - 76.

 

     Перший варіант проекту 8381 голосується за основу.

 

     "За" - 171.

 

     --------------

 

     Наступні два проекти -  6167  і  6167-1.  Профільний  комітет просить прийняти проект постанови з пунктом 2 в редакції народного депутата Крючкова.  Хто від профільного комітету буде  доповідати? Тут  у  нас  записано,  що  профільний комітет представляє депутат Ратушний,  але я його  не  бачу.  Хто  від  профільного  комітету? Голосуємо?

 

     Увімкніть мікрофон Георгія Крючкова.

 

     КРЮЧКОВ Г.К.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Шановний Іване Степановичу! Шановні колеги! Оскільки після того,  як ми 18 грудня  розглянули  це  питання  за засіданні Верховної Ради, надійшов лист з Генеральної прокуратури, пропонується пункт 2 цього  проекту  постанови  сформулювати  так: "Взяти до відома,  що Генеральною прокуратурою України на підставі зібраних матеріалів 4 грудня 2001 року порушено кримінальну справу за   фактом  використання  банківського  рахунку,  оформленого  на громадянина  України   Кравчука   О.Л.   у   швейцарському   банку "Schweiztrischt  Volkcbank",  для  розкрадання  державних коштів в особливо  великих  розмірах  за  ознаками  злочину,  передбаченого статтею 191, частина 5, Кримінального кодексу України, і по справі ведеться слідство". Редакцію цього пункту вчора було розповсюджено серед народних депутатів.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть  мікрофон Леоніда Макаровича Кравчука.  Він попросив слова. Ну як - "при чому"?

 

     КРАВЧУК Л.М.,  член  Комітету  Верховної   Ради   України   у закордонних  справах  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  СДПУ(о)).  Шановний  Іване  Степановичу!  Шановні  народні депутати! Коли ставилося це питання, я розумів так, що йдеться про те,  що Генеральна прокуратура не відповідає своєчасно  на  запити народних депутатів.  Те,  що зачитав зараз Георгій Корнійович (цей проект постанови),  вже не має  абсолютно  ніякого  відношення  до запитів  на адресу Генеральної прокуратури.  Йдеться конкретно про сина Леоніда Макаровича Кравчука.

 

     Я задаю запитання  і  керівництву  Верховної  Ради,  і  всім. Перше.  На  якій  підставі  справа  члена сім'ї народного депутата обговорюється на засіданні  Верховної  Ради?  Яка  норма  і  якого закону щодо цього є?

 

     Друге. На  якій  підставі  Генеральна  прокуратура  подає  до Верховної  Ради  України  інформацію  про  незавершену   слідством справу?  Є  кримінальнопроцесуальна  процедура,  яка  забороняє до завершення слідства давати  будь-яку  інформацію  у  справі.  Щодо цього дав пояснення і Конституційний Суд.

 

     Я задаю  ще  запитання.  На  якій  підставі  група  депутатів займається кримінальнорозшуковою роботою і переслідує  кримінально Кравчука і його сім'ю? На якій підставі Верховна Рада обговорює це питання і таким чином цькує в даному разі сина Леоніда  Макаровича Кравчука?  Він не є депутатом,  він не є посадовою особою.  Справа щодо  нього  має  бути   розглянута   Генеральною   чи   будь-якою прокуратурою,  і  до нього мають бути вжиті ті заходи,  на які він заслужив. Ми не маємо до цього ніякого відношення.

 

     Але в  даному  разі  йдеться  не  про  сина,  а  про  Леоніда Макаровича  Кравчука.  Якщо  у  вас,  шановні колеги,  є щодо мене відповідна інформація,  то ставте саме так питання,  і тоді я буду відповідати.  Але  зараз,  Іване  Степановичу,  йдеться  про інше. Верховна Рада всіх  скликань  перед  виборами  починала  займатися політичними  ігрищами.  Багатьох  уже  давно  не  цікавить питання інформації Генеральної прокуратури,  їх цікавить питання інше - як кого обляпати. Оце головне питання.

 

     Тому в такій ситуації, коли Верховна Рада порушує сама закони і  коли  керівництво  Верховної  Ради  вимагає   від   Генеральної прокуратури недозволеної інформації,  вона, така Верховна Рада, не має підстав для роботи під час  підготовки  до  виборів  Верховної Ради.  Тому  (я ніколи не виступав з цим з цієї трибуни) я не можу більше,  і я наголошую на цьому з усією відповідальністю,  бути  в залі, де порушуються постійно закони і процедура.

 

     ГОЛОВА. Шановні  народні  депутати!  Час пленарного засідання завершився (Шум у залі).  Я ще раз кажу:  час пленарного засідання завершився.  Давайте  ми  спокійно поставимося до цього.  Я ще раз кажу,  що це  питання  порушувалося  протягом  тривалого  часу,  і приймаю зауваження,  Леоніде Макаровичу,  до керівництва Верховної Ради, але я дію у відповідності з процедурою, ви ж знаєте не гірше мене це.

 

     Тому я  просив би,  враховуючи інформацію і пропозицію колеги Леоніда Макаровича Кравчука як народного депутата, дати можливість комісії  ще  попрацювати  і  внести  на  розгляд  зважений  проект постанови (Шум у залі).  Ну ви ж бачите, що він не скомплектований (Шум у залі).

 

     Крючков Георгій Корнійович.

 

     КРЮЧКОВ Г.К.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні колеги! Ні про яке втручання у справи прокуратури не йдеться. Йдеться про те, що  протягом семи років з усіх трибун порушувалось питання про те, що були перераховані кошти в сумі 1 мільйон 300 тисяч  доларів  на валютні рахунки сина колишнього Президента Кравчука після того, як він видав  незаконні  укази  про  створення  акціонерної  компанії "Бласко".  І  йшлося  про  те,  що  слідство прокуратура проводить формально.  Прокуратура давала формальні відповіді на  депутатські запити,  тому  в  запропонованому  проекті  постанови  перш за все говориться про необхідність, по-перше, звернути увагу Генерального прокурора  України на формальне ставлення до депутатських запитів, а по-друге - взяти до відома повідомлення,  що кримінальну  справу нарешті  порушено.  Абсолютно  нічого  незаконного тут немає,  і я прошу проголосувати за цей проект.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати,  у нас уже  був  прецедент, коли  я  ставив  проект  на  голосування  поза пленарним часом.  Я пропоную:  у зв'язку з тим,  що є  ще  проект  постанови  депутата Омельченка   (тут   два   проекти  вноситься  -  6167  і  6167-1), підготувати один проект, і ми його проголосуємо (Шум у залі).

 

     Увімкніть мікрофон депутата Омельченка. Є його проект 6167-1.

 

     ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.,  голова підкомітету Комітету Верховної  Ради України  з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий  округ  146,  Полтавська  область).   Місто   Кременчук. Депутатська група "Соборність".  Шановні колеги!  Дійсно,  те,  що сказав Леонід Макарович Кравчук,  має сенс.  Питання не  в  синові Кравчука, питання в колишньому Президентові Кравчукові. Я особисто як  голова  слідчої  комісії   упродовж   останніх   шести   років неодноразово  ставив  це питання про порушення кримінальної справи не проти сина (син не має до цього ніякого  відношення),  а  проти колишнього  Президента Леоніда Макаровича Кравчука,  у діях якого, на думку двох членів слідчої  комісії,  є  ознаки  таких  злочинів (перераховую):  одержання хабарів,  розкрадання державних валютних коштів, зловживання службовим становищем. Генеральна прокуратура і особисто Михайло Потебенько четвертий рік ігнорують це питання.  І ми  внесли  проект  постанови  (30  секунд,  Іване   Степановичу), альтернативний проект постанови...

 

     ГОЛОВА. Так, я дякую!..

 

     ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. ...В якому пропонуємо: заслухавши відповіді   Генерального   прокурора,   за   покривання злочинної діяльності високих посадових осіб...

 

     ГОЛОВА. Дякую. Вимкніть мікрофон.

 

     У зв'язку  з  тим,  що  (ви це чуєте) другий проект постанови суттєво відрізняється від першого,  у  мене  немає  підстав  зараз ставити  це  на  голосування  після завершення пленарного часу.  З другого боку,  є неузгодженість цих проектів постанов.  Тому ми на цьому завершуємо пленарне засідання. Ми продовжимо роботу завтра о 10 годині.