Стенограма пленарного засідання

29 листопада 2001

 

                      ЗАСІДАННЯ СОРОК ДРУГЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и.  29  л и с т о п а д а  2001  р о к у.

                         10 г о д и н а.

 

     Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради

     України МЕДВЕДЧУК В.В.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку,  шановні народні депутати, шановні гості,   члени   Кабінету  Міністрів,  запрошені!  Прошу  народних депутатів підготуватися до реєстрації.

 

     Поки ви готуєтеся до реєстрації,  я хотів би, шановні колеги, від  вашого  імені  поздоровити з днем народження Корнійчука Ігоря Володимировича і побажати йому успіхів,  щастя і всього найкращого (Оплески).

 

     Прошу народних депутатів зареєструватися.

 

     У залі  Верховної  Ради  України зареєструвалися 394 народних депутати. Ранкове засідання оголошується відкритим.

 

     У засіданні Верховної Ради України беруть участь представники Кабінету   Міністрів   на  чолі  з  першим  віце-прем'єр-міністром України. Прем'єр-міністр перебуває у відрядженні в Москві.

 

     --------------

 

     Шановні народні депутати!  Як нам повідомили,  на шахті імені Скочинського  в  Донбасі  стався  вибух  метану,  що  призвело  до людських жертв.

 

     Прошу вшанувати пам'ять загиблих шахтарів хвилиною мовчання.

 

     Прошу сідати.

 

     --------------

 

     Шановні колеги,  включаємо  трансляцію  на  площу.   Включіть трансляцію.

 

     Сьогодні у  нас  четвер,  згідно  з  Регламентом  - прийняття рішень.

 

     Переходимо до  розгляду  першого  питання  порядку   денного. Слухається  проект  Закону України про Державний бюджет України на 2002 рік (друге читання).

 

     Доповідає Ігор  Олександрович   Мітюков,   міністр   фінансів України.

 

     Шановні колеги!   Перед  тим,  як  розпочати  слухання  цього питання,  я хотів би,  і прошу всіх  уважно  послухати,  додатково поінформувати  про  процедуру  другого  читання згідно з Бюджетним кодексом,  який ми  прийняли.  Зокрема  це  пов'язано  з  тим,  що зареєстровано  близько  десяти  проектів  постанов  щодо прийняття проекту Закону України про Державний бюджет України на 2002 рік  у другому читанні.

 

     Шановні колеги,  я  хотів  би  звернути  вашу увагу на окремі норми статей 42 і 43 Бюджетного  кодексу.  Зокрема,  у  статті  43 Бюджетного  кодексу  визначено:  "При  розгляді проекту Закону про Державний бюджет України у  другому  читанні  пропозиції  народних депутатів України,  комітетів Верховної Ради України, депутатських груп та фракцій щодо змін до проекту Закону про  Державний  бюджет України  не розглядаються,  крім висновків Комітету Верховної Ради України  з  питань  бюджету  щодо  розгляду  проекту  Закону   про Державний  бюджет  України  у  другому читанні,  в тому числі щодо врахування  Кабінетом  Міністрів   України   Бюджетних   висновків Верховної Ради України при підготовці проекту Закону про Державний бюджет України до другого читання...

 

     Друге читання проекту Закону  про  Державний  бюджет  України завершується  не пізніше 20 листопада року,  що передує плановому. При цьому загальний обсяг дефіциту (профіциту), доходів і видатків Державного  бюджету  України на наступний бюджетний період,  обсяг міжбюджетних  трансфертів  та  інші   положення,   необхідні   для формування  місцевих  бюджетів,  повинні  бути  прийняті у другому читанні  в  обов'язковому  порядку  і  не  підлягають  розгляду  у третьому читанні.

 

     Статті проекту   Закону  про  Державний  бюджет  України,  не прийняті у другому читанні,  переносяться на  розгляд  у  третьому читанні".

 

     У разі,  якщо  проект  Закону  про  Державний  бюджет України підготовлений  Кабінетом  Міністрів  України  з  порушенням  вимог частини  другої статті 42,  він повертається Кабінету Міністрів на доопрацювання і подається ним на повторне друге читання у тижневий термін  з  дня  прийняття  Верховною  Радою  України  відповідного рішення згідно з частиною третьою  статті  42  Бюджетного  кодексу України.

 

     Шановні колеги, я інформую про положення Бюджетного кодексу у зв'язку з тим,  що це той єдиний  випадок,  коли  розгляд  питання чітко  врегульовано  законом.  І  тому  норми  Регламенту у даному випадку щодо бюджетного процесу та затвердження законопроекту  про бюджет не діють, оскільки вони затверджені в Регламенті постановою Верховної Ради України.

 

     І тому шановні колеги,  які подали проекти постанов,  повинні розуміти і усвідомлювати, що відповідно до норм Бюджетного кодексу ці проекти постанов не  можуть  бути  поставлені  на  голосування, оскільки  у  суб'єктів права законодавчої ініціативи у даному разі немає права впливати на процес прийняття в другому  читанні  цього законопроекту.  Таке  право  є у Комітету Верховної Ради України з питань бюджету,  і лише щодо висновків на законопроект,  поданий і представлений Кабінетом Міністрів до другого читання.

 

     Ігоре Олександровичу, будь ласка (Шум у залі).

 

     Хвилинку, Ігоре   Олександровичу.   На  виступи  з  процедури відводимо п'ять хвилин. Запишіться.

 

     Висвітіть, будь ласка.

 

     Народний депутат Кармазін. Наступний - депутат Зварич.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий округ 134,  Одеська область). Місто-герой Одеса. Партія захисників Вітчизни, "Солідарність". Шановний Вікторе Володимировичу! Шановні народні депутати!  Мені здається,  що Віктор Володимирович,  хоч і вірно,   але   трошки  довільно  протлумачив  норми  Регламенту  і Бюджетного  кодексу.  Зокрема,   Регламент   передбачає   авторам, суб'єктам  законодавчого  процесу,  можливість  надати  слово  для обгрунтування  свого  варіанта  проекту  постанови.  Мною,   Юрієм Кармазіним,  Коломойцевим,  Чікалом,  Андресюком,  Пилипчуком і ще цілим рядом депутатів  внесено  альтернативний  проект  постанови, який  враховує постанову,  яку ми раніше приймали.  Тому що проект бюджету, який запропоновано зараз, не враховує збільшення видатків ні   на  освіту,  ні  на  охорону  здоров'я,  ні  на  Міністерство внутрішніх справ,  ні на Міноборони - нічого  цього  не  враховує. Тому ми передбачили все це у своєму проекті постанови.  І я просив би від імені  цієї  групи,  а  проект  зареєстрований  за  номером 8000/П7,  надати  слово  при прийнятті проекту постанови,  коли не буде прийнято іншого проекту постанови.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Зварич.  Наступний  -  депутат Марченко.

 

     ЗВАРИЧ Р.М.,   член   Комітету   Верховної   Ради  України  у закордонних справах  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,   НРУ).   Фракція   Народного   руху  України,  депутатське об'єднання  "Наша  Україна".  Шановний   Вікторе   Володимировичу! Шановні  колеги!  Фракція  Народного руху далеко не задоволена цим проектом  бюджету,  зокрема,  враховуючи  той   момент,   що   там закладений такий великий бюджетний дефіцит,  і,  зокрема,  тому що уряд таки не врахував пропозиції фракції щодо збільшення  видатків на освіту.

 

     Але зараз  стоїть  дуже чітке процедурне питання.  Воно чітко визначене як у Регламенті,  так і в Бюджетному кодексі.  І тут  не може  бути  жодних  тлумачень.  Позиція  головуючого якраз з цього приводу є абсолютно правильною.

 

     Фракція закликає  наших   колег,   щоб   ми   приступили   до обговорення  цього  питання так,  як воно передбачене Регламентом, так, як воно передбачене Бюджетним кодексом.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат  Марченко.  Наступна  -  депутат Семенюк.

 

     МАРЧЕНКО О.А.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин (виборчий округ 201,  Черкаська область).  Дякую. "Демсоюз". Шановні колеги! Фракція  партії  "Демсоюз"   також   має   до   поданого   проекту застереження.  Нами  не можуть бути однозначно підтримані позиції, які стосуються видатків на  утримання  освіти,  охорони  здоров'я, аграрного  сектору.  У зв'язку з цим нами подано проект постанови, який зареєстровано і роздано народним депутатам сьогодні у залі.

 

     Однак ми виходимо з того,  що бюджетний  процес  зупиняти  не можна.  Ми  згодні  з  тим,  що найімовірніше одним із оптимальних варіантів,  який сьогодні може бути підтримано в залі,  є позиція, яка будується на тому,  щоб прийняти статті, які визначають доходи і  видатки  Державного  бюджету  в  цілому,  трансферти   місцевим бюджетам, а все інше має бути направлено на доопрацювання.

 

     До речі,  Ігор  Олександрович має підтвердити ще раз офіційно для протоколу,  що уряд і Мінфін готові і в подальшому працювати в такий   спосіб.  В  такому  разі  фракція  партії  "Демсоюз"  буде голосувати за такий варіант.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат  Семенюк.  Наступний  -  депутат Кушнір.

 

     СЕМЕНЮК В.П.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань аграрної   політики   та   земельних   відносин   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Фракція  соціалістів  і  селян  "Лівий  центр".  Шановний  Вікторе Володимировичу!   Фракція   соціалістів  і  селян  ставить  вимогу переглянути і прийняти рішення щодо розміру мінімальної заробітної плати. Адже те, що на сьогоднішній день затверджено суми 140 і 165 гривень,  не дає можливості приймати подальші  статті  і  потребує перерахунків проекту бюджету. Це перше.

 

     Друге. Ми  звертаємо  особливу  увагу  на  те,  що сьогодні в повному обсязі повинна бути виконана стаття 57 Закону про  освіту, адже  сьогодні  майже всі освітяни отримують заробітну плату менше прожиткового мінімуму.

 

     І третє.  Вікторе Володимировичу,  я вас дуже прошу. Сьогодні дуже  багато  пікетуючих  знаходяться біля будинку Верховної Ради. Бажано було б почути представників пікетуючих,  включити на вулицю пряму трансляцію,  щоб вони чули,  що приймається бюджет України і як вони далі мають проживати.

 

     Мені сьогодні  дуже  дивно   слухати   представників   правих фракцій,  які зробили все, щоб прибрати до рук власність державну, роздали,  і в першу чергу збагатилася  невеличка  купка  людей,  а сьогодні говорять про те,  що ми за зарплату,  ми за пенсії і таке інше.

 

     Соціалістична партія завжди була послідовна у своїх  діях,  і ми  виступали  завжди  проти  такої  політики.  Тому  я думаю,  що потрібно оцінювати роботу не по тому, як ми плачемо, а по тому, як ми робили.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Кушнір.

 

     КУШНІР О.Д.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань державного     будівництва     та     місцевого     самоврядування (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  КПУ).  Прошу передать слово Петру Николаевичу Симоненко.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Симоненко.

 

     СИМОНЕНКО П.М., член Комітету Верховної Ради України з питань правової   політики  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  КПУ).  Фракция коммунистов. Уважаемые коллеги! Мы внесли к проекту   бюджета  конкретные  предложения,  имеющие  отношение  к пополнению доходной части бюджета и использованию этих средств  на социальные программы.  В частности,  это касается и угольщиков,  и селян,  и  учителей,  и  медиков.  Мы   постоянно   эти   проблемы отстаиваем.  И  я  прошу  обязательно поставить на голосование наш проект о "неприйнятності" даного  проекта  бюджета,  поскольку  он неконституционен,  он  нарушает Конституцию.  Это по Регламенту мы должны проголосовать.

 

     Но меня  интересует  сейчас  другое.  Я  обращаюсь  к   Олегу Викторовичу,    который    представляет    здесь    правительство. Правительство,  настаивая  на  рассмотрении   внесенного   проекта бюджета,  берет на себя ответственность за выполнение этого закона и заявляет о своей готовности и способности его реализовать.

 

     Прежде чем приступить к  голосованию,  я  хотел  бы  развеять некоторые  сомнения  и  прошу  вас,  Олег Викторович,  ответить на некоторые вопросы.

 

     Как мы можем доверять вашему правительству и вам лично,  если до   сих   пор  не  освобожден  от  занимаемой  должности  министр Пустовойтенко,  который заявил о том,  что он  назовет  имя  убийц Гонгадзе после выборов в марте 2002 года,  и является по сути дела соучастником преступления,  которое всколыхнуло весь земной шар  и подорвало остатки доверия к Украине?

 

     Нам, коммунистам,   это   понятно,  так  как  уже  сегодня  и Премьер-министр вошел в  блок  "ЗаЕдУ"  и  заявил,  что  полностью поддерживает  программу  Президента  и  готов  выполнять программу геноцида.

 

     Меня интересует,  кто будет выполнять бюджет,  если отдельные министры, Премьер находятся на "беспривязном" содержании и всецело поглощены  организацией  будущих   выборов,   возглавляют   штабы, проводят   накачки   на  местах,  вывешивают  наглядную  агитацию, формируют из будущего бюджета предвыборные фонды и многое другое?

 

     Олег Викторович,  пожалуйста,  развейте мои сомнения,  кто  в правительстве будет выполнять этот бюджет?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні  колеги,  я  надам  слово першому віце-прем'єр-міністру Дубині.

 

     Шановні колеги!  Ми закінчили виступи з  процедури.  Я  прошу уваги!  Шановні  колеги,  у  нас  сьогодні дуже важкий день і дуже багато законопроектів очікують  на  наше  рішення,  позитивне  або негативне.   Я   повертаюся  до  бюджетного  процесу  і  хотів  би роз'яснити,  відповісти на ті запитання, які прозвучали у виступах народних  депутатів,  що  скористалися  своїм  правом  виступити з процедури.

 

     Будь ласка,   увімкніть   мікрофон    Турчинова    Олександра Валентиновича,  голови  Комітету  з  питань  бюджету,  потім я дам пояснення.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  бюджету (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, Всеукраїнське об'єднання "Громада").  Шановні народні депутати!  Я погоджуюся  з  головуючим,  який  дав пояснення.  Дійсно,  коли ми приймемо в другому читанні першу статтю, а вона затверджує доходи, видатки  і  дефіцит  бюджету,  то  до  питання  стосовно доходів і видатків ми з вами більше повертатися не будемо мати  права.  Саме тому я дам відповідь депутатам,  які говорили,  що вони турбуються за лікарів,  вчителів,  шахтарів.  Коли  ви  затвердите  доходи  і видатки в редакції Кабінету Міністрів, жодної допомоги цим галузям ми з вами надати не зможемо. Тому я дуже прошу прислуховуватися до висновків  бюджетного  комітету  і  проголосувати  статті 1 і 29 в редакції, яку запропонував бюджетний комітет.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Щодо виступу Юрія  Анатолійовича Кармазіна.  Я  ще  раз  наголошую,  що є чітка процедура прийняття даного законопроекту в другому читанні,  і вона передбачає,  що  в другому  читанні  проекту  Закону  про  Державний бюджет України в першу чергу затверджується загальний обсяг дефіциту  або  профіцит (в  даному  випадку  -  дефіциту),  доходів  і видатків Державного бюджету з подальшим постатейним голосуванням  проекту  Закону  про Державний бюджет.

 

     Щодо виступу     народного    депутата    Симоненка.    Петре Миколайовичу,  ви  абсолютно  праві  тільки  в  одній  частині.  Я поставлю    на    голосування    проект   постанови,   який   вами запропонований,  але   в   частині   неприйнятності.   У   частині направлення  на  повторне  друге  читання  я можу поставити тільки висновок бюджетного комітету.

 

     Щодо виступу   голови   комітету   Олександра   Валентиновича Турчинова. Хочу сказати, що я, поки головую на цьому засіданні, не поставлю на голосування в редакції комітету статті 1,  29 або іншу статтю,  тому  що  згідно  з  Бюджетним кодексом бюджетний комітет такими повноваженнями не  наділений  законом  і  Конституцією.  Ви маєте  право  давати  лише  висновки,  а ми будемо голосувати ваші висновки.  А статтю 1 й  інші  статті  до  другого  читання  готує Кабінет   Міністрів,   і  це  виключне  право  Кабінету  Міністрів представляти своє бачення  змісту  цих  статей,  підготовлених  до другого читання.

 

     Олегу Вікторовичу  Дубина,  будь  ласка,  дайте  відповідь на запитання народного депутата Симоненка.

 

     ДУБИНА О.В.,   перший   віце-прем'єрміністр    України.    На сьогоднішній  день  Кабінет  Міністрів  вніс пропозицію на розгляд Верховної  Ради  стосовно  прийняття  проекту  бюджету  в  другому читанні.  І  тому  присутні  тут представники Кабінету Міністрів і весь Кабінет Міністрів згодні виконувати Закон про  Держбюджет  на 2002 рік.

 

     Дякую (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Було запитання стосовно міністра Пустовойтенка.

 

     Олег Вікторович   інформує,   що   він   не  має  повноважень відповідати на запитання щодо міністра Пустовойтенка.

 

     Шановні колеги,  я всіх прошу заспокоїтися.  У  нас  сьогодні розгляд  проекту Державного бюджету,  друге читання.  І ми повинні щодо нього визначитися. Будь ласка, Ігоре Олександровичу.

 

     МІТЮКОВ І.О.,  міністр  фінансів  України.  Шановний  Вікторе Володимировичу!  Шановні народні депутати! Перед тим як відповідно до  Регламенту   запропонувати   вам   перейти   до   постатейного голосування  законопроекту  про  Державний  бюджет  на  2002 рік у другому читанні,  дозвольте сказати декілька слів як відповіді  на ті  запитання і пропозиції,  які пролунали щойно в залі,  особливо пана Кармазіну.  Я хотів  би  привернути  його  увагу  до  проекту постанови, підготовленого урядом і підтриманого десятьма фракціями Верховної Ради. Це проект постанови 8000/П10. Останній абзац цього проекту  постанови  дуже  чітко  говорить про доручення бюджетному комітету,  а не  уряду,  при  доопрацюванні  до  третього  читання врахувати  додаткові  доходи  Державного  бюджету в разі прийняття змін до  законів  з  питань  оподаткування  та  спрямувати  їх  на бюджетні  витрати в галузі охорони здоров'я,  освіти,  на розвиток вугільної промисловості,  дорожнього  господарства,  Збройних  Сил України, підвищення мінімальної заробітної плати. Ви можете додати сюди й інші напрями відповідно  до  Бюджетних  висновків,  які  ви прийняли. Це перше.

 

     Друге. Я не можу погодитися з висновками, які робить шановний голова бюджетного комітету Олександр  Валентинович  Турчинов  щодо того,  що проголосовані в статті 1 показники доходів і видатків не можуть бути змінені.  Ми з вами приймаємо вже четвертий  бюджет  і знаємо, що це не так.

 

     Наведу маленький приклад.  Уявімо, що ми проголосували статтю 1,  але  у  нас  є  конкретні   зауваження   Комітету   з   питань паливно-енергетичного  комплексу  до  статті  3  в питанні рентної плати за нафту і газ.  І це питання не підтримується. Ця позиція в третьому  читанні змінюється.  І тоді ми вимушені змінювати розмір доходів.

 

     Питання полягає в тому,  що стаття  1  вже  не  ставиться  на голосування,  але технічні зміни, пов'язані з непорушенням балансу доходів і  видатків  бюджету,  будуть  вноситися  сюди,  і  ви  це прекрасно розумієте.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігоре  Олександровичу,  переходимо  до реалізації положень статті 43 Бюджетного кодексу.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Дякую.  Шановні  народні  депутати!   На   ваше затвердження   вноситься  стаття  1  проекту  Закону  України  про Державний бюджет України на 2002 рік, розділ "Загальні положення".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Почекайте хвилинку.  Увімкніть мікрофон народного депутата Симоненка.  Петре Миколайовичу, я прошу сформулювати вашу пропозицію про неприйнятність.

 

     СИМОНЕНКО П.М. Фракція комуністів. Шановні колеги! У вас є на руках   проект  постанови  Верховної  Ради  (автори  -  Симоненко, Кузнєцов,  Морозов).  Ми пропонуємо проголосувати  пункт  1  цього проекту  постанови:  "Вважати  проект Закону України про Державний бюджет України на 2002  рік,  запропонований  Кабінетом  Міністрів України  на  друге  читання,  як  такий,  що не відповідає статтям Конституції України  22,  43,  46,  48,  49,  64  і  68,  загрожує політичній   та   економічній   безпеці  України  та  призведе  до подальшого зубожіння України".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. І вважати його неприйнятним.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Так,  і  вважати  неприйнятним.  Без  другого пункту: відправити на повторне друге читання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ви чули пропозицію автора проекту постанови

 8000/П9 саме  в тій редакції,  яку щойно виклав Петро Миколайович Симоненко,  щодо неприйнятності проекту Закону про  Держбюджет  на 2002 рік, підготовлений Кабінетом Міністрів до другого читання.

 

     Саме цю  пропозицію Симоненка,  викладену в названому проекті постанови,  ставлю  на  голосування  і  прошу  народних  депутатів визначитися.

 

     "За" - 166.

 

     Рішення не прийнято.

 

     По фракціях, будь ласка. Спокійно, шановні колеги.

 

     Фракція комуністів    -   111,   "Трудова   Україна"   -   0, соціал-демократи (об'єднані) - 0,  "Батьківщина"  -  18,  "Регіони України"   -   0,   Український  рух  -  0,  "Солідарність"  -  2, Соціалістична партія України  -  17,  "Демократичний  союз"  -  1, "Яблуко" - 1, зелені - 0, "Єдність" - 0, НДП - 0, "РеформиКонгрес"

- 0, Рух - 0, позафракційні - 16.

 

     Дякую, шановні колеги. Ми виконали процедуру, яка передбачена в  Регламенті  щодо  будь-якого законопроекту,  в даному випадку - щодо законопроекту про бюджет.

 

     Будь ласка, Ігоре Олександровичу. Стаття 1. Коментуйте, і ми поставимо на голосування

 

     МІТЮКОВ І.О.  "Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 44 мільярди 241 мільйон 790  тисяч  500 гривень,  у  тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 35 мільярдів 857 мільйонів 92 тисячі 500  гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 8 мільярдів 384 мільйони 698 тисяч гривень згідно з  додатком  1  до цього закону.

 

     Затвердити видатки  Державного  бюджету на 2002 рік у сумі 48 мільярдів 519 мільйонів 748,3 тисячі гривень, у тому числі видатки загального  фонду  Державного  бюджету  -  у сумі 38 мільярдів 764 мільйони  895,9  тисячі  гривень  та  видатки  спеціального  фонду Державного бюджету України - у сумі 9 мільярдів 754 мільйони 852,4 тисячі гривень.

 

     Установити граничний  розмір  дефіциту   Державного   бюджету України  на  2002 рік у сумі 4 мільярди 277 мільйонів 957,8 тисячі гривень,  у тому числі граничний розмір дефіциту загального  фонду Державного бюджету України - у сумі 2 мільярди 907 мільйонів 803,4 тисячі гривень та граничний  розмір  дефіциту  спеціального  фонду Державного  бюджету України - у сумі 1 мільярд 370 мільйонів 154,4 тисячі гривень, згідно з додатком 2 до цього закону".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, це стаття 1 проекту  закону.  На  виступи  з  мотивів  голосування 5 хвилин. Запишіться, будь ласка.

 

     Висвітіть, будь ласка.

 

     Народний депутат  Марченко  Олексій.  Наступний   -   депутат Ратушний.

 

     МАРЧЕНКО О.А.  Дякую. Черкащина, "Демсоюз". Шановні колеги! Я думаю,  запропонована процедура є тим оптимальним шляхом,  яким ми маємо   рухатися.   Проголосувавши  видатки  і  доходи  Державного бюджету,  ми зможемо перейти  до  прийняття  законів,  які  дадуть можливість  розширити податкову базу,  одержати додаткові доходи і вирішити проблеми, які є і які порушувалися тут, у сесійному залі.

 

     Тому ми пропонуємо, наполягаємо на тому, щоб іти шляхом, який запропоновано.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Ратушний.  Наступний - депутат Москвін.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань   законодавчого  забезпечення  правоохоронної діяльності   (виборчий   округ   164,   Тернопільська    область). Український   народний  рух.  По  всій  Україні  роздаються  отакі псевдодоговори об'єднання "ЗаЄдУ",  де в трьох позиціях говориться про    освіту,    охорону   здоров'я.   Ми   знаємо,   що   партія Прем'єр-міністра увійшла в це об'єднання.  Голосуючи за цю статтю, ми  свідомі  того,  що  інтереси  вчителів  і  лікарів недостатньо захищені. Український народний рух буде відстоювати ці позиції. Ми показуємо,  наскільки розходяться слово і діло об'єднання "ЗаЄдУ". Це перше.

 

     Друге. Ми розуміємо,  що відсутність  Державного  бюджету  на наступний рік ще гірше, тому ми будемо голосувати за статтю 1.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Москвін.  Наступний  - депутат Тіщенко.

 

     МОСКВІН С.О.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань  економічної  політики,  управління  народним господарством,   власності    та    інвестицій    (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  ПЗУ).  Для оголошення позиції фракції  Партії  зелених  України  прошу   передати   слово   Юрію Самойленку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.,  голова  Комітету  Верховної  Ради України з питань екологічної  політики,  природокористування  та  ліквідації наслідків      Чорнобильської      катастрофи     (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ). Шановні народні депутати! Шановний головуючий!  Шановні члени уряду! Позиція фракції зелених лишається незмінною:  ми просили додаткові  кошти  в  розмірі  1,5 мільярда   для   охорони  здоров'я  і  виконати  домовленості  між неурядовими організаціями,  Міністерством  з  питань  надзвичайних ситуацій   та   комітетом   відносно   чорнобильських  екологічних видатків.  До того часу поки не буде гарантій,  фракція зелених не може брати участь у голосуванні.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Тіщенко.  Наступний  - депутат Черненко.

 

     ТІЩЕНКО О.В.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань національної  безпеки  і  оборони (виборчий округ 174,  Харківська область).  Фракция  коммунистов.  Прошу   передать   слово   Петру Николаевичу Симоненко.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Фракція  комуністів.  Шановні колеги!  Нам не можна голосувати зараз за  статтю  1,  бо  уряд,  грубо  порушуючи Конституцію  і  закони України,  не вніс на затвердження Верховної Ради  розмір  мінімальної  заробітної  плати,  який  повинен  бути основою  для  подальших  розрахунків,  у  тому  числі і соціальних програм. Це перше.

 

     Друге. Я хотів  би  почути  від  міністра  фінансів:  а  куди поділися  5,5  мільярда  гривень  неповернутого  податку на додану вартість,  чому їх немає в розрахунках  на  наступний  рік?  Це  ж держава винна нашим національним товаровиробникам.

 

     Третє. Я   хотів   би   почути  відповідь:  а  чому  зняли  з розрахунків 900 мільйонів гривень,  пов'язаних з  експериментом  у гірничометалургійному  комплексі?  Ви нас примушуєте голосувати за законопроект про диски,  а  самі  знищуєте  економічний  потенціал металургійної галузі промисловості.

 

     Чому ви  не врахували пропозиції фракції комуністів здійснити інвентаризацію  та  оцінку  податкових  пільг?  Ми  втрачаємо   на податках  30 мільярдів гривень,  причому жодна група товарів,  яка ввозиться на територію  України  з  пільговим  оподаткуванням,  не стала дешевшою для нашого народу, а гроші вивозяться за кордон.

 

     Також є   інші   проблеми.   Я   хотів   би,  щоб  ви,  Ігоре Олександровичу, дали конкретну відповідь.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Черненко.  Наступний  -  депутат Балашов.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства (виборчий округ 48, Донецька область). Дякую, Вікторе Володимировичу. Ну, поперше, пропозиція бюджетного комітету - відхилити цю статтю.

 

     По-друге. Шановні народні депутати!  Дорогі колеги!  Вам каже Мітюков:  проголосуйте  цю статтю,  а потім ми все вирішимо.  Вони нічого не вирішать!  Тому,  кто проголосует за  эту  статью,  надо будет  надеть  на  голову  хирургическую бахилу,  потому что будет окончательно  прикончено  здравоохранение,  народное  образование, культура,  наука.  Я скажу, что это будет распространяться геноцид на Украину,  который протянуло вот это правительство, которое было назначено.

 

     Если вы  сегодня  голосуете  за  эту статью,  вы голосуете за убогость,  нищету,  проклятье в лечебных  учреждениях,  в  органах здравоохранения, науки, образования, культуры.

 

     Я предлагаю голосовать только за вариант бюджетного комитета.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Балашов.

 

     БАЛАШОВ Г.В.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань фінансів   і   банківської   діяльності   (виборчий   округ    27, Дніпропетровська  область).  Фракция  "Яблоко".  Фракция  "Яблоко" знает точно, что этот бюджет выполняться вряд ли будет.

 

     Фракция "Яблоко" знает точно, что пока не будет отменен налог на добавленную стоимость, никакого наполнения бюджета не будет.

 

     Фракция "Яблоко"  знает  точно,  что  пока  Минфин  не  будет снижать налоги в стране,  ничего с бюджетом не получится.  Поэтому фракция  "Яблоко"  будет  настаивать  на  том,  чтобы прежде всего создать комиссию и рассмотреть все махинации с НДС,  в том числе и непоступившим   на   сегодняшний   день  в  бюджет,  а  также  той задолженностью,  которую Минфин имеет перед предприятиями. То есть фракция   "Яблоко"   считает,   что  надо  прежде  всего  заняться коррупцией, махинациями с налогом на добавленную стоимость.

 

     И сегодня фракция "Яблоко" сделает все, чтобы люди услышали о тех  махинациях,  которые  происходят,  в  том  числе и с бюджетом Украины.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Ігоре Олександровичу,  коротко, буквально одна хвилина. І переходимо до голосування.

 

     МІТЮКОВ І.О.   Я   відразу  почну  відповідати  на  запитання народного депутата Симоненка.

 

     Податок на додану вартість.  Розрахунково близько 2 мільярдів закладено  додатково  на відшкодування податку на додану вартість, що,   за   нашими   розрахунками,   буде    відповідати    залишку невідшкодованого  вчасно  податку  на додану вартість з Державного бюджету.  Крім того,  ми пропонуємо  ряд  додаткових  статей,  які остаточно   дозволяють   врегулювати   питання  повернення  ПДВ  у поточному році.

 

     Експеримент у  гірничо-металургійному   комплексі.   Документ зараз  остаточно  опрацьовується  в уряді,  найближчими днями буде переданий у  Верховну  Раду.  Він  нами  доопрацьований  так,  щоб мінімізувати  втрати  бюджету  через  недонадходження  податку  на прибуток (Шум у залі). Там немає, правильно кажете.

 

     Що стосується переліку податкових пільг.  Повний перелік  цих пільг  є в проекті Закону про Державний бюджет,  поданому на перше читання.

 

     Що стосується охорони здоров'я. Скажу тільки одне. Блокування бюджетного процесу, в тому числі і вимога проголосувати статтю 1 у редакції  бюджетного  комітету,   гарантовано   зірве   підвищення заробітної  плати  в  галузі  охорони  здоров'я,  яке  закладене в проекті бюджету, підготовленому урядом.

 

     Мінімальна заробітна плата.  Документ  переданий  у  Верховну Раду,   знаходиться  на  розгляді,  ми  обов'язково  повинні  його затвердити  разом  з  вами  до  прийняття  бюджету  в  остаточному вигляді.  Уряд запропонував визначити на перше півріччя мінімальну заробітну плату в розмірі 140  гривень.  І  другим  пунктом  цього проекту  закону  доручається  уряду,  після  перегляду результатів виконання  бюджету,  в  другому  півріччі  вирішити  питання  щодо підвищення цього розміру мінімальної заробітної плати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігоре Олександровичу.

 

     Шановні колеги!  Я  ставлю  на  голосування  статтю 1 проекту Закону України про Державний бюджет України на  2002  рік,  подану Кабінетом  Міністрів  і  оголошену  міністром  фінансів  України з трибуни. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     МІТЮКОВ І.О. Прошу підтримати.

 

     "За" - 176.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. По фракціях, будь ласка.

 

     Фракція комуністів - 0, "Трудова Україна"

- 34,  СДПУ(о)  -  28,  "Батьківщина" - 0,  "Регіони України" - 9, Український рух - 10,  "Солідарність" - 12, Соціалістична партія - 0, "Демократичний союз" - 12, "Яблуко" - 15, зелені - 0, "Єдність"

- 13,  НДП - 15,  "Реформи-Конгрес" - 0, Рух - 13, позафракційні - 15.

 

     Ігоре Олександровичу, будь ласка, ваші думки з цього приводу.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Зважаючи на таке рішення,  сьогодні в нас є два варіанти.  Перший  -  оголошувати  перерву,  збирати   фракції   і з'ясовувати позицію, що можна зробити, щоб сьогодні не заблокувати бюджетний процес.

 

     І другий. Це рішення автоматично означає відправлення проекту бюджету  на  повторне друге читання.  Інших пропозицій сьогодні не може бути.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  запишіться на виступи з процедури  і мотивів голосування.

 

     Висвітіть, будь ласка.

 

     Народний депутат Шевченко. Наступний - депутат Безсмертний.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради України з питань    свободи    слова    та    інформації    (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Прошу  передати  слово депутату Асадчеву, Український рух.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     АСАДЧЕВ В.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань  бюджету  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Дякую.  Шановний  Вікторе  Володимировичу! Згідно  з  Бюджетним  кодексом  комітет  має  право  зробити  свої висновки,  і він свої висновки зробив:  проголосувати статтю  1  у варіанті,   який   пропонує   бюджетний  комітет.  І  це  повністю відповідає Бюджетному кодексу.  І я прошу вас зараз цю  пропозицію комітету поставити на голосування.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Безсмертний. Наступний - депутат Федорин.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   державного   будівництва   та   місцевого  самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП).  Фракція Народнодемократичної   партії.  Шановний  Вікторе  Володимировичу! Шановні колеги!  Ми проголосували тільки одну пропозицію із десяти проектів  постанов  і  пропозицій комітету.  Тому можна перейти до голосування проектів постанов.  Зокрема,  я пропоную поставити  на голосування проект постанови за номером 8000/П10,  який підтримано урядом і погоджено з керівниками десяти фракцій.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат  Федорин.  Наступний  -  депутат Коліушко.

 

     ФЕДОРИН Я.В.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, НРУ).  Фракція  "Єдність".  У  нас  є  внесені  проекти  постанов, сьогодні вони були роздані.  І мені здається,  що треба перейти до голосування цих проектів постанов і всіх варіантів,  які існують у Верховній Раді.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Коліушко.  Наступний  -  депутат Кармазін.

 

     КОЛІУШКО І.Б.,  перший  заступник  голови  Комітету Верховної Ради  України  з   питань   правової   політики   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, НДП). Фракція "Реформи-Конгрес". Шановні народні депутати!  На нашу думку,  результати  голосування переконливо засвідчили, що проект бюджету без урахування інтересів освітян, працівників охорони здоров'я, судової системи, а ці сфери у  цьому  проекті  бюджету зовсім не враховані,  немає шансів бути прийнятим.  Я  пропоную  без  оголошення  перерви  кожній  фракції делегувати  по  одному  представнику,  вони  зберуться,  проведуть консультації.  І якщо уряд не піде назустріч тим пропозиціям і  не знайде   компроміс   між  позицією  уряду  і  позицією  бюджетного комітету,  шансів бути прийнятим,  напевне, такий проект бюджету в цьому залі не матиме.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Кармазін.  Наступний - депутат Кендзьор.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Місто-герой Одеса. Партія захисників Вітчизни, "Солідарність".  Шановні народні депутати! Давайте замислимося, що закладено  в  проект   бюджету.   В   проект   бюджету   закладено всього-на-всього  мінімальна заробітна плата в розмірі 140 гривень

- це 38,3 розміру прожиткового мінімуму в 2002 році.

 

     Що ми пропонували  і  пропонуємо?  Ми  пропонуємо,  щоб  було мінімум  165  гривень  з  1 січня і 182 гривні - з 1 липня.  Це не закладено в проект бюджету.

 

     Ми знайшли  і  у  своєму  проекті  постанови   записали   800 мільйонів  гривень,  показали,  що  уряд  їх не врахував,  занижує доходи Державного бюджету на наступний рік. Наприклад, Держводгосп збір  за  використання  водних  ресурсів  обрахував  у розмірі 350 мільйонів гривень, але у зведеному бюджеті враховано тільки 177. А куди поділися 173 мільйони? Ми пропонуємо збільшити на цю суму.

 

     Далі. Ми  показуємо,  що планується збільшення заборгованості перед бюджетом щодо податку на прибуток на  300  мільйонів,  що  є неприпустимим. І, виходячи з цього, є можливість переглянути в бік збільшення податок на прибуток відповідно до Бюджетних висновків у межах до 800 мільйонів гривень.

 

     Тому я  прошу  вас  проголосувати  за проект постанови,  який внесли народні депутати  Кармазін,  Коломойцев,  Чікал,  Андресюк, Пилипчук, Білас й інші народні депутати.

 

     Саме збільшивши доходи бюджету (стаття 1), ми зможемо забезпечити нормальний розвиток  охорони  здоров'я, вугільної  галузі,  збільшити  фінансування  міністерств  оборони, внутрішніх справ, Служби безпеки, прокуратури.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Кендзьор.  Наступний  -  депутат Самойленко.

 

     КЕНДЗЬОР Я.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України  з   питань   культури   і   духовності   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Народний  рух України. Шановні колеги народні депутати!  Шановний пане міністре!  Позиція фракції  Народного  руху  України полягає в тому,  що ми розуміємо необхідність прийняття бюджету на 2002 рік, тому що навіть поганий бюджет це є краще,  ніж відсутність будь-якого бюджету.  І тому ми були готові  проголосувати  і  за  позицію  уряду,  і  за  позицію бюджетного   комітету.   Але  раз  ця  позиція  уряду  не  набрала відповідної кількості  голосів,  ми  годимося  з  тим,  що  проект бюджету  відходить  на  повторне друге читання.  І сподіваюся,  що внаслідок консультацій уряду,  бюджетного комітету і представників інших  фракцій буде знайдений оцей посередній варіант,  який дасть можливість проголосувати вже  проект  бюджету  в  другому  читанні остаточно.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Самойленко.  Наступний - депутат Яценко.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.   Шановний   головуючий!   Шановні    народні депутати!   Шановний   Ігоре   Олександровичу!  Я  підтримую  вашу пропозицію про те,  щоб проект бюджету направити на повторне друге читання.  Слід  проголосувати,  аби наступний четвер був пленарним днем і ми могли голосувати,  і через тиждень повернутись до  більш реального,  зваженого проекту бюджету,  який,  я впевнений, знайде підтримку в залі.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Яценко.

 

     ЯЦЕНКО В.М.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань екологічної політики,  природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (виборчий округ

 66, Житомирська область).  Дякую, Вікторе Володимировичу. Я прошу передати слово Симоненку Петру Миколайовичу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Симоненко.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Фракция коммунистов.  Уважаемые коллеги!  Мы, коммунисты,  хотели бы еще раз обратить ваше внимание на то,  что, как только мы нарушаем ранее принятые нами законы, Верховный Совет попадает  в  очень  сложную  ситуацию.  Я  имею в виду и Бюджетный кодекс, и Конституцию, и другие законы.

 

     Я хотел бы привлечь внимание, как можно было бы выйти из этой ситуации.  Мы  предлагали  Анатолию Кирилловичу Кинаху рассмотреть отдельно доходную часть бюджета  и  разобраться  в  конце  концов: доходная  часть  бюджета  будет  формироваться  за  счет повышения эффективности  организации  производства  и   увеличения   объемов реализации  или,  как предлагает Бюджетный комитет,  и мы не имеем права согласиться с  этим  предложением,  доходная  часть  бюджета будет   увеличена   за  счет  6  миллиардов  от  приватизации.  Мы уничтожаем  наш  потенциал,  проедаем,  предоставляя   возможность дальше усиливать тенизацию экономики.  Мы также предлагали,  и это конкретная программа,  что сделать в  агропромышленном  комплексе, чтобы увеличить доходы и поступления в доходную часть, как сегодня систематизировать и  улучшить  поступления  в  доходную  часть  от наведения  порядка  с налогами и исполнением законов по платежам в соответствии с налоговым законодательством.

 

     Поэтому еще раз привлекаем внимание правительства: пока вы не сообразите,  что  сегодня  надо  выполнять  законы  о  составлении бюджета  на  программноцелевых  принципах,  ничего  из  этого   не получится.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть   мікрофон  голови  Комітету  з  питань бюджету Турчинова.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні колеги!  Передусім  я  хотів  би  дати відповідь пану Симоненку. Бюджетний комітет не пропонує отримати в наступному році  5,8  мільярда  від  приватизації.  Це  пропозиція уряду. Бюджетний комітет пропонує, щоб ці кошти не осіли в кишенях тіньовиків, а були під контролем Державного бюджету і працювали на освіту, на охорону здоров'я, на шахтарів тощо.

 

     Тепер щодо   ситуації,   яка   склалася  зараз.  У  висновках бюджетного  комітету  говориться,  що  коли  не  буде   підтримана пропозиція  щодо  голосування  в  редакції комітету статей 1 і 29, проект бюджету відправити на повторне друге читання.  У зв'язку  з тим,   що   головуючий  не  планує  ставити  на  голосування  наші пропозиції,  а пропозиції уряду не пройшли,  іншого варіанта, крім повторне друге читання, зараз не існує.

 

     Що стосується   створення  робочих  груп,  які  за  півгодини з'ясують позиції,  - це неможливо, це несерйозно. Проект бюджету - це  дуже серйозний документ.  Просто збільшити цифри на 1 чи на 10 мільярдів - це безпідставні пропозиції.  Це  неможливо,  це  треба розраховувати  і  серйозно  напрацьовувати.  Тому  іншого варіанта зараз, ніж повторне друге читання, не існує.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Ігоре Олександровичу, будь ласка, ваша думка.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Дякую.  Нарешті ми з Олександром Валентиновичем Турчиновим зійшлися в одному,  що безпідставно збільшувати  доходи не  можна.  І  я  хочу  сказати,  що  я  не  вносив пропозиції про перенесення законопроекту на повторне друге читання. Я говорив про два  можливі  варіанти.  І я думаю,  що все ж таки нам не варто ще один тиждень втрачати,  зупиняти зараз бюджетний процес,  а  варто сьогодні зробити все можливе для того, щоб дійти спільної позиції.

 

     Тобто я   пропонував  би,  шановний  Вікторе  Володимировичу, зібрати зараз уповноважених представників  фракцій,  представників бюджетного  комітету  і  уряду  і  намагатися знайти вихід із цієї ситуації.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги! Ігор Олександрович Мітюков запропонував  провести  консультації з представниками фракцій щодо подальшого затвердження законопроекту про Державний бюджет на 2002 рік у другому читанні.  Я хотів Олександру Валентиновичу Турчинову сказати,  що я не бачу того висновку комітету,  про який ви  щойно говорили, - щодо повторного другого читання. Це перше.

 

     Друге. Зараз  я  прошу керівників депутатських груп і фракцій виділити по одному представнику, разом з представниками бюджетного комітету  та  Кабінету  Міністрів  зібратися на третьому поверсі й продовжити консультації з цього приводу, а ми повернемося до цього питання після проведення консультацій.

 

     Хочу нагадати  всім,  хто зараз тягне руки і кричить із залу, що є Бюджетний кодекс:  згідно  з  Бюджетним  кодексом  ми  можемо виконати  процедуру  другого читання тільки шляхом або прийняття в другому читанні, або прийняття рішення про повторне друге читання. Іншого варіанта у нас немає.  Дякую (Шум у залі).  З процедури і з мотивів ми сьогодні говорили вже тричі.

 

     Через 5  хвилин  я  прошу  представників,  яких  я  оголосив, зібратися на третьому поверсі.

 

     --------------

 

     Я переходжу  до  наступного  питання порядку денного.  Проект Постанови про  проведення  Дня  Уряду  України  у  Верховній  Раді України  з порядком денним "Про організацію та ефективність роботи Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої  влади  з  депутатськими  запитами  народних  депутатів України", реєстраційний номер 8257.

 

     Шановні колеги!  Я хочу звернути вашу увагу,  що  є  декілька проектів  постанов  щодо  проведення  Дня уряду в січні.  Цей День уряду згідно з затвердженим графіком має відбутися  9  січня  2002 року.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Я прошу, надайте мені слово з процедури!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний   депутат   Матвієнко,   я   прошу   вас заспокоїтися! Я хочу нагадати, ви - в парламенті, у Верховній Раді України! Все, на що я маю право, записано в Регламенті і в законі.

 

     Шановні колеги,  подано  два проекти постанов щодо проведення Дня уряду в січні 2002 року.  Проект постанови,  поданий народними депутатами   Бокиєм,   Гмирею,   Крючковим   та  іншими  народними депутатами,  передбачає проведення Дня  уряду  з  інформацією  про організацію  та  ефективність  роботи  Кабінету Міністрів України, міністерств,  інших  центральних  органів   виконавчої   влади   з депутатськими запитами народних депутатів України.

 

     І запропоновано  (я  буду  ставити  на  голосування в порядку надходження) проект постанови 8143-Д народного депутата Самойленка і  проект  постанови  8143  народного депутата Сергієнка,  в якому передбачається в січні провести День уряду з  питання  "Інформація Кабінету Міністрів України про використання коштів Чорнобильського фонду та виконання Закону України про статус і  соціальний  захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

 

     Проект 8143-Д  народного  депутата Самойленка щодо проведення Дня уряду  в  другій  половині  лютого  2002  року  ми  не  можемо розглядати,  тому що це дев'ята сесія. Графік буде затверджений, і ми будемо вирішувати.

 

     Тому фактично нам належить вирішити питання  щодо  проведення Дня уряду в січні стосовно двох проектів постанов.

 

     Першим надійшов  проект  постанови  за  номером 8257 народних депутатів Бокия,  Гмирі,  Крючкова, Кушніра, Олійника та інших про проведення в січні Дня уряду щодо роботи з депутатськими запитами.

 

     Увімкніть мікрофон  народного  депутата  Тищенка.  З  мотивів голосування.

 

     ТИЩЕНКО П.В.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань промислової    політики    і    підприємництва    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Фракция коммунистов, город Харьков.  Виктор  Владимирович,  ранее  мы  рассматривали еще один проект постановления о Дне правительства в декабре.  Я имею в виду проект 8083 депутатов Тищенко,  Лисогорского,  Донченко.  Это было раньше.  И мы приняли решение перенести этот День правительства на январь. Поэтому я просил бы этот проект постановления голосовать в первую очередь. Это решение комитета.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Колего  Тищенко,  у  нас  просто   немає   такого проекту.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Вікторе Володимировичу,  будь ласка,  надайте мені слово з процедури.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голова комітету Омеліч.  Вікторе Семеновичу, будь ласка, з питання Дня уряду поінформуйте нас.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської етики та  організації  роботи  Верховної Ради  України  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ, Всеукраїнське    об'єднання    "Громада").    Шановний     Вікторе Володимировичу!  Шановні колеги!  Комітетом було розглянуто проект Постанови Верховної  Ради  України  про  проведення  Дня  уряду  з порядком  денним  "Про організацію та ефективність роботи Кабінету Міністрів  України,   міністерств,   інших   центральних   органів виконавчої  влади  з  депутатськими  запитами  народних  депутатів України",  внесений народним депутатом України  Бокиєм  та  іншими депутатами  (всього  12 підписів),  за реєстраційним номером 8257. Комітетом  у  цілому  підтримано  цю  ідею,  і  зі   строками   ми погодились,   але   комітет   вирішив   звернутись  до  керівників депутатських фракцій і груп та позафракційних  народних  депутатів України  з  листом про надання комітету інформації про направлення народними депутатами - членами фракцій,  позафракційними народними депутатами  протягом  2001 року депутатських запитів до керівників міністерств, інших державних органів та отримані відповіді на них. Запропоновано звернути особливу увагу на незадовільні відповіді на запити та визначити депутатів,  які будуть виступати на  засіданні Верховної   Ради   при  розгляді  цього  питання.  До  організації підготовки  та  розгляду  цього  важливого  питання   пропонується залучити Секретаріат Кабінету Міністрів України,  Апарат Верховної Ради України,  депутатські фракції та  групи,  комітети  Верховної Ради України.

 

     В іншому  разі комітет просто не зможе підготувати це питання для розгляду,  якщо у нас не буде інформації,  на  які  ж  запити, направлені   до   органів   державної  влади  і  управління,  дані відповіді,  які не задовольнили народних депутатів.  Тому  просимо фракції відгукнутись на нашу пропозицію і підтримати...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторе    Семеновичу,    хвилиночку.   Я   роблю попередження народному депутату Матвієнку,  який заважає працювати головуючому і проводити засідання.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. А я прошу слово з процедури...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   колеги,   запропоновано   ряд  проектів постанов про День уряду.  Я поінформував вас,  визначимося  шляхом голосування.

 

     Проект постанови  про  проведення  Дня уряду за номером 8257: про  організацію  та  ефективність  роботи   Кабінету   Міністрів, міністерств,   інших   центральних   органів  виконавчої  влади  з депутатськими запитами народних депутатів.  Пропонується  провести цей День уряду 9 січня. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" -154.

 

     Проект Постанови  про  проведення Дня Уряду України з питання "Інформація Кабінету Міністрів  України  про  використання  коштів Чорнобильського  фонду  та  виконання  Закону України про статус і соціальний   захист   громадян,    які    постраждали    внаслідок Чорнобильської катастрофи". Це проект

 8143. Ставлю на голосування.

 

     "За" -186.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Шановні колеги!  Коли  ми  голосували  проект  постанови  про проведення  Дня  уряду  в  грудні,  був  внесений  ще  один проект постанови народними депутатами Тищенком,  Лісогорським і Донченком про  те,  щоб  провести  День  уряду  з  порядком денним "Про стан дотримання Кодексу законів  про  працю  України  на  підприємствах різних форм власності".

 

     Щодо грудня  ми  визначились,  і  тому  цей  проект постанови перенесли із зауваженням,  що будемо визначатись  щодо  наступного Дня  уряду  згідно  з  графіком  роботи  Верховної  Ради  України. Зважаючи,  що попередні два проекти постанов не набрали необхідної кількості  голосів,  я  зараз  поставлю  на голосування цей проект постанови.

 

     З мотивів голосування. Увімкніть мікрофон депутата Тищенка.

 

     ТИЩЕНКО П.В.  Уважаемые коллеги!  Наверное,  к каждому из вас обращаются  избиратели,  которые не могут должным образом оформить субсидию,  потому что работают в частном  секторе,  где  не  имеют возможности   заключить  договора.  То  есть  работают  в  теневом секторе.  Из-за  этого  эти  люди   не   могут   претендовать   на оплачиваемый отпуск, на больничный, им не идет пенсионный стаж.

 

     Как я выяснил из запросов Кабинету Министров, после проверок, которые были проведены,  Кабинет  Министров  заявляет,  что  в  94 процентах  случаев  такие нарушения имеются.  То есть эта проблема очень обширная.

 

     Поэтому я хотел, чтобы мы заслушали Кабинет Министров, что же будет  делать  Кабинет  Министров,  чтобы исключить такие моменты. Ведь  здесь  происходит  грубейшее   нарушение   многих   законов, Конституции  и  прав  человека.  Поэтому  я  хотел  бы,  чтобы  вы прониклись важностью этого проекта постановления  и  проголосовали за  проведение  Дня  правительства  в январе месяце именно по этой проблеме.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Ельяшкевич.  Наступний - депутат Матвієнко.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  заступник  голови  Комітету  Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 182, Херсонська область). Уважаемый Виктор Владимирович! Уважаемые коллеги!  Я  прошу   постоянного   председательствующего   Виктора Владимировича,  который уже полностью заменил Ивана Степановича, о судьбе которого нам ничего не известно,  мы только видим  его  при открытии  вокзалов,  все-таки  внимательно читать повестку дня.  И если по  проекту  постановления  о  проведении  Дня  правительства написан  докладчик  Бокий Иван Сидорович,  то хотя бы предоставить народному депутату Бокию слово.

 

     Виктор Владимирович,  давайте  все-таки  работать  в   рамках Регламента.  И  если мы не проголосовали по вопросу проведения Дня правительства с повесткой дня о депутатских запросах, то, по моему глубокому   убеждению,   только  потому,  что  депутату  Бокию  не предоставили слово для того,  чтобы он  проинформировал  о  данном проекте.

 

     Поэтому, Виктор  Владимирович,  не  нарушайте  законные права народных депутатов Украины и определенных Регламентом докладчиков.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Матвієнко.  Наступний -  депутат Донченко.

 

     МАТВІЄНКО А.С., член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства (виборчий округ

 17, Вінницька область).  Українська народна партія "Собор", група "Соборність".  Вікторе Володимировичу,  я вам дякую за те,  що  ви все-таки  дали  мені  можливість  скористатися  своїм депутатським правом, і хочу звернутися до вас із такими побажаннями. Я згоден з паном Єльяшкевичем:  порядок денний потрібно виконувати.  А тому і щодо першого,  і щодо  другого  питання  в  мене  таке  побажання. Вікторе  Володимировичу,  ви  не  маєте права самовільно припинити обговорення питання.  Мітюков не є депутатом, який може регулювати дії  парламенту.  У  нас  є  ще п'ять чи шість проектів постанов з першого питання.  Ви перервали розгляд питання,  тому  що  ви  так вирішили. А це повинен вирішувати зал. І такий цинізм, така брехня сьогодні  стали  нормою  завдяки  і  вашому  вмілому  (в   лапках) керівництву.  Бо деякі фракції, такі як "Яблуко", кричать, що вони за народ,  а голосують за антинародний бюджет.  Давайте  відкинемо подвійну мораль. І я прошу вас у цьому показувати приклад.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Донченко.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці (виборчий округ

 113, Луганська  область).  Уважаемые  коллеги!  Уважаемый  Виктор Владимирович!  Я больше обращаюсь к вам,  Виктор Владимирович.  Мы уже  приняли  решение  относительно проведения Дня правительства в декабре с  повесткой  дня,  о  которой  говорили  вы  сейчас,  где авторами  проекта  являются  два депутата Тищенко я и еще один мой коллега. Этот документ принят, и мы уже рассмотрели это решение на заседании   нашего   комитета.   Комитет   рекомендует  парламенту перенести этот вопрос с декабря на январь по той простой  причине, что комитет не может выносить два вопроса на "День уряду". Поэтому я считаю, что по январю документ уже проголосован, он принят.

 

     Что касается документа,  автором  которого  является  коллега Бокий,  то  его надо просто сейчас проголосовать как второй вопрос на День правительства в декабре.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Перед  тим,  як  поставити   на голосування  проект  постанови  8083,  я  хочу відповісти народним депутатам,  зокрема колезі Матвієнку, що я не самовільно не ставлю на голосування проекти постанов, які подані народними депутатами з приводу прийняття законопроекту про бюджет на 2002 рік, а у повній відповідності зі статтею 43 Бюджетного кодексу, за який ми з вами, Анатолію Сергійовичу, разом голосували.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Вирішує Верховна Рада

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні,  не Верховна Рада, а є закон. Це коли йдеться про  Регламент чи постанову Верховної Ради,  тоді вирішує Верховна Рада.  А  сьогодні  діє  закон,  у  відповідності  з  яким   немає можливості ставити на голосування пропозиції (і я про це оголосив, ви,  мабуть,  неуважно  мене  слухали  на  початку  сьогоднішнього засідання)  ні  у  депутатів,  ні у фракцій,  ні у комітетів.  Є у одного комітету - щодо висновків,  і є у Кабінету Міністрів - щодо пропозицій.  Пропозицій  Комітету з питань бюджету також немає,  є тільки висновки.  Тоді ми діємо чітко за Бюджетним кодексом. І так буде,  поки я буду головувати на засіданнях, як би вам не хотілося іншого.

 

     Щодо проекту постанови 8083 слово надається  автору  депутату Тищенку.  Все  ж  таки  коли - в грудні чи в січні - ви пропонуєте поставити це питання як інформацію. Уточніть.

 

     ТИЩЕНКО П.В.  Фракция  коммунистов.  Дело  в  том,  что  есть решение    комитета.   Я   напоминаю,   что   голосовался   проект постановления по декабрю,  но не набрал нужное количество голосов, и  его  перенесли  на  январь.  Поэтому  я  предлагаю провести это слушанье именно в январе на "Дні уряду".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Таким  чином,  я  ставлю  на  голосування  проект постанови 8083 про проведення Дня уряду у Верховній Раді України у січні 2002 року з порядком денним  "Про  стан  дотримання  Кодексу Законів про працю України на підприємствах різних форм власності". Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" -258.

 

     Рішення прийнято. Дякую.

 

     Було зауваження,  що  авторам  проектів  постанов  не   дають виступити.  Але  я не бачу руки народного депутата Бокия,  який би хотів виступити.

 

     --------------

 

     Слухається наступне  питання   порядку   денного   -   проект Постанови  про  проведення  пленарного  засідання  Верховної  Ради України 6 грудня 2001 року.

 

     Шановні колеги!  Ви знаєте, що наступного тижня ми працюємо в комітетах.  Є два проекти постанов.  Це проект постанови народного депутата  Короля,  а  також   проект   постанови,   запропонований народними    депутатами    Костенком,   Ключковським,   Марченком, Зарубінським,  які пропонують провести 6 грудня ранкове та вечірнє пленарні засідання Верховної Ради України.

 

     Власне кажучи,  мова  йде  про  одне  і  те ж,  але в проекті постанови народного депутата Короля передбачається,  що  це  мають бути  не  просто  пленарні  засідання,  а прийняття рішень,  як це відбувається згідно з Регламентом у четвер.

 

     Слово має народний депутат Ключковський. Будь ласка.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.,  заступник голови Комітету Верховної  Ради України    з    питань   державного   будівництва   та   місцевого самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, НРУ).  Народний рух України.  Шановні колеги!  Я думаю,  що обидва проекти постанов однакові за змістом і прошу підтримати  будь-який з  них,  який буде поставлено на голосування.  Звичайно,  у четвер треба  приймати  рішення,  і  саме  для  цього  потрібно  провести пленарні засідання. Ми просимо підтримати ці проекти постанов.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Таким чином,  я ще раз оголошую проект постанови

 8305: "У  зв'язку  з  необхідністю  невідкладного  розгляду  ряду соціально важливих питань провести 6 грудня 2001 року  ранкове  та вечірнє  пленарні  засідання Верховної Ради України з розглядом та прийняттям на  них  рішень  щодо  підготовлених  і  обговорених  в установленому порядку питань".

 

     Шановні колеги!  Я  ще  хотів би декілька слів сказати ось із якого приводу.  Ви бачите ситуацію з проектом бюджету на наступний рік,   ви  бачите  ситуацію  з  багатьма  іншими  законопроектами. Зважаючи на те,  що всі народні депутати наступного  тижня  будуть знаходитися в Києві і працювати в комітетах,  мені здається, можна було б прийняти рішення, щоб у четвер, 6 грудня, провести пленарні засідання  в  режимі  розгляду  питань і прийняття рішень.  Тому я проект постанови

 8305 ставлю на голосування. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" -191.

 

     Рішення не прийнято.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     Шановні колеги! Є ще один проект постанови 8305-1, про який я говорив. Автори наполягають, щоб його поставили на голосування.

 

     Шановні колеги! Я роблю зауваження особам, які знаходяться на третьому поверсі і які щойно розкидали листівки! Прошу комендатуру втрутитися і звільнити приміщення від того  громадянина,  який  це щойно зробив. Дається доручення Апарату.

 

     Народний депутат Ключковський. Будь ласка.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.  Я  ще раз прошу народних депутатів України поставитися уважно до цієї  пропозиції.  У  нас  назбиралося  дуже багато законопроектів,  які потрібно проголосувати,  прийняти щодо них рішення. Через тяжкі дискусії, які відбуваються в четвер, дуже часто  з  порушенням  Регламенту,  у  нас  назбиралося  вже кілька десятків питань,  які підготовлені до голосування,  але  їх  немає коли проголосувати. Наступний тиждень ми всі працюємо в комітетах. Я думаю,  що зараз  нам  конче  необхідно  з  цілого  ряду  питань прийняти  рішення.  Я  закликаю  всіх поставитися відповідально до цього і проголосувати за проведення в наступний четвер  пленарного засідання  для  прийняття  рішень.  Прошу  підтримати  наш  проект постанови.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я   так   розумію,   колего    Ключковський,    з доповненням, щоб був не тільки розгляд, але й прийняття рішень. Ви погоджуєтеся?

 

     Я ставлю на голосування проект постанови 8305-1:  провести  6 грудня  ранкове  та  вечірнє  пленарні  засідання  Верховної  Ради України з прийняттям рішень. Прошу визначитися народних депутатів.

 

     "За" -181.

 

     Рішення не прийнято.

 

     По фракціях покажіть, будь ласка.

 

     --------------

 

     Слухається наступне питання - проект Постанови про  100-річчя з  дня народження Героя Радянського Союзу генерала армії Ватутіна. Доманський Анатолій Іванович. Будь ласка, коротко.

 

     ДОМАНСЬКИЙ А.І.,  голова підкомітету Комітету Верховної  Ради Украни  з  питань  національної безпеки і оборони (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,   КПУ).   Уважаемые   народные депутаты!  Уважаемый  председательствующий!  Несколько  дней  тому назад киевляне отметили очередную  годовщину  освобождения  своего города  от  немецко-фашистских захватчиков.  В далеком 1943 году в ноябре месяце войска 1-го  Украинского  фронта  под  командованием генерала  армии  Ватутина  принесли  свободу и независимость нашей столице.  В ближайшие дни,  16 декабря, исполняется 100 лет со дня рождения этого выдающегося полководца.

 

     Я обращаюсь к вам, народным депутатам: если у нас осталась хоть маленькая капля глубокого уважения к  тем людям,  которые в 1943 году проводили наступательную операцию,  не просто  наступательную  операцию,  а  наступательную  операцию   с форсированием водной преграды, которой являлся Днепр, то мы должны сегодня склонить наши головы перед  светлой  памятью  этих  людей. Прошу  вас  в  знак  глубокого  уважения к личности генерала армии Ватутина принять  проект  постановления,  в  котором  предлагается проведение  мероприятий,  связанных  со  100-  летием  со  дня его рождения.  Все военные, все, кто сегодня находится в запасе, будут вам признательны и скажут вам спасибо,  если мы отметим эту дату и выразим  глубокое  уважение,  отдадим  честь   этому   выдающемуся полководцу современности.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово  з  мотивів голосування має депутат Мовчан. За ним - депутат Марченко.

 

     МОВЧАН П.М.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України  у  закордонних  справах  (виборчий округ 152,  Рівненська область).  Шановний Вікторе Володимировичу!  Шановні  колеги!  Без сумніву,  треба  пошановувати  і воєначальників,  і всіх,  хто був причетний до визвольних змагань,  у тому числі  до  змагань  проти німецьких окупантів. Проте на фронтах цих одночасно проявляли свій героїзм сини України, які воювали так само з фашистами, але вони й досі  не  внесені в пантеон національної слави.  Саме тому я хотів би,  щоб ми у блоці проголосували і за відзначення 100-річчя з дня народження Романа Шухевича.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Колего Мовчан, вносьте проект постанови, він буде розглядатися згідно з Регламентом.

 

     Марченко Володимир. Будь ласка. За ним

- депутат Кіяшко.

 

     Я прошу всіх заспокоїтися, шановні колеги.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 161, Сумська  область).  Фракция  Прогрессивной  социалистической партии   Украины.   Уважаемые   депутаты!  Я  обращаюсь  к  вам  с предложением поддержать этот проект постановления,  почтить память великого полководца - генерала Ватутина.  Я обращаюсь к депутатам: если у вас есть совесть,  есть историческая память, есть понимание того,  что  именно  с  именем  этого человека связано освобождение нашей страны, поддержите этот проект постановления.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Кіяшко.

 

     КІЯШКО С.М.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань прав   людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних  відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий  блок СПУ  та СелПУ).  Спасибо.  Партия Всеукраинского объединения левых "Справедливость".  Фракция  "Солидарность".   Уважаемые   народные депутаты!  Я также прошу поддержать этот проект постановления,  но внести в него определенные изменения.  Вы  знаете,  что  изменение названий улиц,  городов,  районов, поселков всегда влечет за собой очень много  определенных  злоупотреблений  и  большие  финансовые затраты.  Поэтому  я от фракции "Солидарность" предлагаю исключить из  проекта  постановления   пункт   о   переименовании   улиц   и предусмотреть  пункт  о том,  чтобы вернуть название "Ватутинский" району,  который переименован в связи с  реорганизацией  районного деления  Киева.  Тем  самым мы сохраним память о великом человеке, Герое Советского Союза, и его заслугах перед Украиной.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть     мікрофон     народного     депутата Доманського.

 

     ДОМАНСЬКИЙ А.І. Шановні народні депутати! Йдеться не про нові назви. Пропонується повернути назви районів, шкіл, які носили ім'я Ватутіна. Повернути те, що було. Я прошу підтримати проект.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування проект Постанови 8273 про 100-річчя з дня народження Героя Радянського Союзу генерала  армії Ватутіна. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" -271.

 

     Рішення прийнято (Оплески).

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     --------------

 

     Слухається наступне   питання   порядку   денного   -  проект Постанови про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної  Ради України  для  перевірки  дотримання  вимог  Конституції  України і Регламенту  Верховної  Ради  України  при   прийнятті   Земельного кодексу.   Слово  від  комітету  має  Марамзін  Федір  Андрійович. Коротко, будь ласка.

 

     МАРАМЗІН Ф.А.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  Регламенту,  депутатської етики та організації роботи Верховної  Ради  України  (виборчий  округ  104,  Луганська область).  Уважаемые  товарищи!  В комитет поступили ряд обращений депутатов и поручение Первого заместителя Председателя  Верховного Совета  о  рассмотрении  процедуры  голосования проекта Земельного кодекса.

 

     "Постанова Верховної Ради України  про  створення  Тимчасової слідчої  комісії  Верховної  Ради України для перевірки дотримання вимог Конституції України і Регламенту Верховної Ради України  при прийнятті Земельного кодексу України.

 

     У зв'язку   із  зверненнями  народних  депутатів  України  та рішенням Комітету  з  питань  Регламенту,  депутатської  етики  та організації  роботи  Верховної  Ради України від 14 листопада 2001 року Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Створити Тимчасову слідчу комісію Верховної  Ради  України для  перевірки  дотримання  вимог Конституції України і Регламенту Верховної Ради України при прийнятті Земельного кодексу України.

 

     2. Затвердити   такий   склад   комісії:   Снігач    (фракція комуністів),   Круценко   (фракція   комуністів),   Сас   (фракція "Батьківщина"),  Семенюк (фракція Соціалістичної партії  України), Марченко   (позафракційний),  Дроботов  (позафракційний),  Асадчев (фракція Українського народного руху).

 

     3. Заслухати звіт про роботу тимчасової слідчої комісії до 15 грудня 2001 року".

 

     Прошу поддержать данный проект.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Федоре Андрійовичу.

 

     Депутат Єльяшкевич. З мотивів голосування.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.    Херсон.    Скажите,   пожалуйста,   почему представлены не все фракции в следственной комиссии? И считаете ли вы целесообразным,  чтобы в следственной комиссии работали те, кто организовал тайное поименное голосование  бюллетенями  в  кабинете вице-спикера  Верховной  Рады  Украины?  То есть,  например,  дать возможность Степану Богдановичу Гаврышу объяснить и мотивы  своего поведения,  и каким образом происходило голосование, будучи членом следственной комиссии.

 

     Спасибо.

 

     МАРАМЗІН Ф.А.  Я думаю,  если у вас есть такие предложения от вашей  фракции,  можете  внести  кандидатуру.  И  не  будет  тогда возражений, чтобы включили кандидатуру от любой фракции.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Черненко. Будь ласка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Дякую, Вікторе Володимировичу. Шановні народні депутати!  Я прошу підтримати пропозицію товариша Марамзіна. Треба створити таку комісію. Чому я це підтримую?

 

     Шановні колеги!  Я шукав,  де ця комісія,  де відбувалося  це голосування.  Мені казали,  що десь у туалеті.  Пішов - там уже не голосують, кажуть, пішли на третій поверх.

 

     Шановні колеги!  Я   прошу   підтримати   цю   пропозицію   і проголосувати.   Ми   повинні   з'ясувати:   чи   відбувалося   це голосування,  чи  туди  запрошували,  чи   якісь   особисті   були перепустки.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні  колеги!  Я ставлю на голосування проект Постанови

 8276 про  створення  Тимчасової  слідчої  комісії  Верховної Ради України для  перевірки  дотримання  вимог  Конституції  України  і Регламенту   Верховної   Ради  України  при  прийнятті  Земельного кодексу. Прошу визначитися.

 

     "За" - 188.

 

     Рішення прийнято.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     --------------

 

     Шановні колеги!  Переходимо  до  наступного  питання  порядку денного - проект Цивільного кодексу України (третє читання,  книги IV  і  V).  Василь  Васильович  Онопенко.   Будь   ласка,   Василю Васильовичу.

 

     ОНОПЕНКО В.В.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України    з    питань    правової    політики    (багатомандатний загальнодержавний   виборчий  округ,  СДПУ(о)).  Шановний  Вікторе Володимировичу!  Шановні народні депутати! На ваш розгляд сьогодні вносяться  дві  останніх  книги  проекту Цивільного кодексу для їх розгляду в третьому читанні:  це Книга IV  "Право  інтелектуальної власності" і Книга V "Зобов'язальне право".

 

     Ви знаєте,  що  ми  в цьому залі прийняли вже чотири із шести книг майбутнього Цивільного кодексу.

 

     Нам сьогодні залишається прийняти дві останні книги і  проект Закону про введення в дію Цивільного кодексу.

 

     Я розумію,  що не буде єдиної думки в цьому залі, але я хотів би нагадати, що над проектом Цивільного кодексу ми працюємо з 1992 року.  Я  ще  працював  міністром  юстиції,  коли  очолював робочу комісію з підготовки проекту Цивільного кодексу.

 

     Сьогодні ми маємо історичний шанс прийняти Цивільний кодекс - економічну конституцію України.  Я знаю,  що проекти цих двох книг мають певні недоліки. Але меж для вдосконалення немає. Я думаю, що ми  будемо  працювати  і надалі над вдосконаленням цього важливого законодавчого акта.  Тому  я  вас  закликаю  сьогодні  прийняти  в третьому  читанні  Книгу  IV  "Право  інтелектуальної власності" і Книгу V.

 

     Робоча комісія,    очолювана     Віктором     Володимировичем Медведчуком,    на    останньому    засіданні   прийняла   рішення рекомендувати прийняти в третьому читанні книги IV і V.

 

     Тому я сьогодні рекомендував би залу проголосувати в третьому читанні ці дві книги,  проголосувати за проект Закону про введення в дію Цивільного кодексу.

 

     Я хотів би нагадати,  що проектом Закону про введення  в  дію Цивільного  кодексу  передбачається фактично рік для того,  щоб ми могли  ще  попрацювати  над  відповідними   законодавчими   актами цивілістичного спрямування.

 

     Тому моє  вступне  слово  досить коротке.  Я думаю,  що треба приступити до голосування, Вікторе Володимировичу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Василю Васильовичу.  Ми зараз розглядаємо Книгу IV.

 

     З мотивів голосування.  Депутат Сіренко. Будь ласка. За ним - депутат Алексєєв.

 

     СІРЕНКО В.Ф.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань правової   політики  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  КПУ).  Шановні народні депутати!  У вас  перед  очима  дві книги.  Книга  IV і Книга V.  Я спочатку скажу щодо Книги IV.  Вам роздали окремий аркуш,  на якому написано "На  заміну  сторінки  1 Книги  ІV".  На  заміну,  тому  що  повністю замінили текст,  який роздавали депутатам і який депутати голосували в другому  читанні. Цей текст підготувала депутат Ромовська,  і він не опрацьований ні комісією,  ні юристами,  ні  депутатами,  до  нього  немає  ніяких пропозицій.  І цей текст фактично є підміною того тексту,  за який депутати голосували в першому і другому  читаннях.  Цей  текст  не пройшов першого і другого читань.  Тому це, на мій погляд, є пряма авантюра,  за яку не можна сьогодні голосувати.  І  я  категорично наполягаю  на  тому,  щоб цей текст повернувся в комісію.  Як член комісії я не міг опрацювати,  він тільки у вівторок розданий, і ні в першому, ні в другому читанні не опрацьований. Це Книга IV.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Потім відповісте. Народний депутат Алексєєв. Будь ласка.

 

     АЛЕКСЄЄВ В.Г.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України з питань свободи слова та інформації (виборчий округ

 172, Харківська  область).  Василий  Васильевич!  Я  в  отношении одного конкретного вопроса,  по которому я в установленном порядке дал "зауваження".

 

     Там у вас на  первой  странице  книги  есть  разрыв  единства терминологии.     Вы    пишете,    что    "захищаються    передачі телеорганізацій", имея в виду "твори".

 

     Но у  технарей  передача  -  это  понятие   "совокупность   и последовательность".  То  есть ваша терминология не отражает того, что вы хотели защитить.  Я  подал  вам  поправку  в  установленном порядке и хотел бы узнать, будет ли она учтена при голосовании.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Ромовська.

 

     РОМОВСЬКА З.В., член Комітету Верховної Ради України з питань правової  політики  (виборчий  округ  122,   Львівська   область). Вельмишановні  народні  депутати!  Сталося так,  що коли приймався проект Цивільного кодексу в першому читанні, Книга IV тоді не була предметом   розгляду.  Не  була  вона  предметом  розгляду  і  при підготовці його до другого читання, незважаючи на те, що була ціла низка   не   просто  негативних  зауважень,  а  навіть  негативних рецензій,  негативних  висновків,  зокрема   негативний   висновок Кабінету Міністрів. І от з урахуванням, власне, всіх тих рецензій, які надійшли стосовно Книги IV,  з  урахуванням  позиції  Кабінету Міністрів,  з  урахуванням позиції Державного департаменту охорони права інтелектуальної власності тимчасова комісія по доопрацюванню проекту  Цивільного  кодексу провела дійсно дуже важливу роботу по суті справи (мабуть,  не спочатку,  а десь від середини).  І  тому Книга IV була предметом дуже серйозної перевірки,  дуже серйозного доопрацювання.  І  в   сьогоднішньому   варіанті   вона   повністю відповідає  міжнародним конвенціям,  які підписані Україною,  вона відповідає   умовам   Угоди   про   торговельні   аспекти    права інтелектуальної  власності,  тобто створені всі підстави для того, щоб була прийнята  ця  книга  і  Цивільний  кодекс  у  цілому  був підписаний Президентом.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Василю Васильовичу.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Шановний Василю Федоровичу!  Шановні колеги! У ваших пропозиціях дійсно є резон.  І  я,  готуючись  до  доповіді, глибоко проаналізував Книгу IV і порівняв з тим, що було в другому читанні.  Вона дійсно дещо перероблена, але, на мій погляд, якість її не погіршилась.  Якщо в другому читанні в ній було 12 глав,  то зараз у третьому читанні в ній теж 12 глав.  Я порівняв.  Глава 34 "Загальні  положення  про  право інтелектуальної власності".  Така глава є і в редакції,  запропонованій до третього читання. Є глава 35  "Право  інтелектуальної  власності  на  літературні та художні твори, комп'ютерні програми, компіляції даних (авторське право), є глава 36 "Право інтелектуальної власності на виконання, фонограми, відеограми та програми (передачі)  організацій  мовлення  (суміжні права)".

 

     Інша справа,  ви кажете,  30 статей випало. Чому вони випали? Ви бачите, наскільки політизовано право інтелектуальної власності. І  це було видно,  коли в цьому залі недавно приймався відповідний законопроект.  Тому ми виходили з того, щоб ці найгостріші моменти зняти  і  в  Книзі  IV  "Право інтелектуальної власності" викласти загальні положення,  а  надалі  врегульовувати  складні  суспільні цивільні  відносини  окремими  законами.  Тому  що  навіть якби ми прийняли в третьому читанні Книгу IV в редакції, яка була прийнята в   другому   читанні,   однаково   ми   б   не  врегулювали  всіх правовідносин,  настільки це величезний масив.  Тому я вважаю,  що можна  піти  цим  шляхом,  прийняти  і далі працювати над окремими спеціальними законами,  тим більше що нам їх  потрібно  однозначно приймати.

 

     Щодо поправки Алексєєва. Ми просто не встигли її врахувати. Я думаю, що ми її врахуємо, це дійсно потрібно врахувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. З поправкою Алексєєва буде голосуватися.

 

     Шановні колеги!  Я  прошу  уваги!  Ми  розглядаємо  Книгу  IV проекту Цивільного кодексу, і я ставлю на голосування...

 

     З мотивів  голосування.  Увімкніть  ще  раз мікрофон депутата Сіренка. Приготуйтеся до голосування всі.

 

     СІРЕНКО В.Ф.  Шановні колеги!  Я звертаю вашу увагу на те, що Україна  має  потенціал  інтелектуальної власності у 212 мільярдів доларів.  Ви сьогодні, голосуючи за цю книгу, вирішуєте долю цього потенціалу інтелектуальної власності.  Я звертаю вашу увагу на те, що ця книга не була предметом розгляду в тому варіанті,  який  нам пропонують  голосувати,  на  засіданнях  комісії,  яка  опрацьовує проект цього кодексу.  Цей  варіант  абсолютно  відрізняється  від того,  який вам було роздано до другого читання.  Тому немає у нас підстав голосувати за цю Книгу IV. Якщо ми за неї проголосуємо, ми просто  віддамо інтелектуальну власність не українському народові, а іншим людям.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,   шановний    колего    Сіренко.    Василю Федоровичу,  я  з  повагою ставлюся до вашої позиції і точки зору, але не можу погодитися,  що ця книга не була предметом розгляду на засіданнях тимчасової спеціальної комісії.  І колега Ромовська,  і Василь Васильович Онопенко як  заступник  голови  комісії  про  це поінформували.  Тому  я  ставлю  на  голосування  Книгу IV проекту Цивільного кодексу в третьому читанні.  Прошу  народних  депутатів визначитися.

 

     "За" - 273.

 

     Рішення прийнято.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     Будь ласка, Василю Васильовичу, Книга V.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Спасибі, колеги. Шановні колеги! На ваш розгляд вноситься Книга V,  надзвичайно важлива, це зобов'язальне право. У цій  книзі  міститься 736 статей.  Я думаю,  що ця книга - одна із основних у майбутньому Цивільному кодексі.  Я повинен сказати,  що до цієї книги надійшло всього 82 пропозиції.  Із них враховано 47. Частково враховано 19. Тобто 66 пропозицій, або 80 відсотків, нами враховано повністю чи частково. Відхилено 16 пропозицій. Найбільше пропозицій надали Зорислава Ромовська - 53, Бандурка - 10, Москвін

- 10...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Василю Васильовичу, ну це ж врахували.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Можливо, тут є якісь принципові питання. Василь Федорович перед цим ставив  запитання,  я  готовий  відповісти  на нього.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Василю Васильовичу.

 

     З мотивів   голосування.   Будь   ласка,  увімкніть  мікрофон депутата Сіренка.

 

     СІРЕНКО В.Ф.  Шановні колеги!  Я звертаю вашу  увагу  на  той розділ Книги V, який регулює відносини, пов'язані з житлом. Згідно з цим розділом люди,  які мають сьогодні державні квартири, будуть виселені  через  п'ять років із своїх квартир,  тому що цей проект кодексу дозволяє це зробити.

 

     Більше того,  суд згідно з цим проектом кодексу має  підставу за  несплату  протягом  шести  місяців квартирної плати виселити з квартири.

 

     Ми позбавляємо людей можливості користуватися  житлом  навіть тоді,  коли не платять зарплату по два-три роки. Тому я вважаю, що за цю книгу не можна голосувати.

 

     Так само не можна голосувати і за проект закону про  введення в дію.  Адже 20 тисяч організаційних форм публічної власності, які існують,  позбавляються можливості згідно з цим  проектом  кодексу утвердитись.

 

     Тому я прошу не голосувати за цю книгу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Василю Васильовичу.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Я дам пояснення. Як не дивно, Василь Федорович правий,  тому що тут  допущено  технічну  помилку.  Він  правильно ставить питання,  що в статті 902, де регулюються умови розірвання договору найму житла,  передбачено виселення за несплату  протягом шести місяців.

 

     Але є  ще  стаття  886  (і  я  хочу,  щоб  це було записано в протоколі) про договір найму житла.  Там у частині другій сказано: "Законом можуть бути встановлені особливості найму житла".  А далі продовжити:  "яке є державною та комунальною  власністю".  Там  це випало технічно. Тому я вважаю, що це треба доповнити, це технічна помилка, і ми юридично підкоригуємо.

 

     Я запевняю,  що ми  попрацюємо  і  такої  помилки  просто  не допустимо. Вибачте за те, що...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. З  цією  поправкою  ми будемо голосувати,  Василю Васильовичу.

 

     ОНОПЕНКО В.В.   Ви   розумієте,   півтори    тисячі    статей передруковувалися  не  раз,  тому могла бути допущена помилка.  Це технічна помилка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Василю  Федоровичу,  ми   її   виправляємо   (для стенограми кажу) в цій частині, відносно виселення.

 

     Депутат Ромовська. Будь ласка.

 

     РОМОВСЬКА З.В.   Шановні  народні  депутати!  Ті  особливості договору найму житла, які стосуються житла, житлових приміщень, що належать   державі   або  є  комунальною  власністю,  є  предметом регулювання Житлового кодексу.  Цивільний кодекс встановлює тільки загальні  положення,  а  отже,  стосується найму,  який є об'єктом права приватної власності.  Це є концептуальна  засада.  Отже,  не можна  відповідну  статтю  щодо договору найму житла трактувати як таку,  яка буде підставою для виселення всіх громадян з державного житла,  в  тому  числі  за  невнесення  квартирної плати.  А третя частинка цієї статті є просто таким технічним збоєм,  і вона  буде виключена з тексту кодексу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Василю Васильовичу.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Шановні колеги!  Я пропоную з поправкою Василя Федоровича і з урахуванням того,  що сказала Зоряна Василівна,  де мова  йшла  про  приватні  квартири,  проголосувати  якраз у цьому варіанті.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. З виправленням технічної помилки.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Сіренка.

 

     СІРЕНКО В.Ф. Шановні колеги! Василь Васильович не зачитав вам третю частину статті 886,  в якій говориться, що до договору найму житла  застосовуються  положення  цього  кодексу,  якщо  інше   не встановлено  законом.  Поки  буде  прийнятий  цей  закон,  людей з квартир уже повиселяють! Що ж ви робите?

 

     ОНОПЕНКО В.В.   Василю   Федоровичу,   ми   враховуємо   вашу пропозицію. Частина третя виключається, це технічна помилка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хвилиночку.  Я  ставлю  на голосування в третьому читанні  Книгу  V  "Зобов'язальне  право"  з  виключенням  частини третьої  статті 886 і з виправленням технічної помилки щодо статті 902. Це все записується у стенограмі.

 

     Я ставлю на голосування в третьому читанні  Книгу  V  з  цими поправками,  які  я  сказав  для  стенограми  і  які  підтверджено доповідачем  Василем  Васильовичем  Онопенком.  Прошу  голосувати. Василю Федоровичу, підтримайте.

 

     "За" - 276.

 

     Рішення прийнято.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Шановні народні депутати! Книги I, II, III, IV, V, VI проекту Цивільного кодексу  ставляться  на  голосування  в  цілому.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 277.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     Я всіх поздоровляю з прийняттям Цивільного кодексу України.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Проект Закону  про  введення  в дію Цивільного кодексу.  Будь ласка, Василю Васильовичу.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Шановні колеги!  Вам  розданий  проект  Закону України  про  введення в дію Цивільного кодексу.  Ми його виписали таким чином,  щоб ті  норми  кодексу,  які  не  викликають  ніяких сумнівів,  скажімо,  книга VI "Спадкове право" і таке інше, почали діяти якомога швидше.  І це зазначено в проекті закону. У цілому ж ми  пропонуємо  ввести  в  дію  Цивільний  кодекс  уже  з  1 січня наступного року. Тобто один рік ще додається для того, щоб ми

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. З 1 січня 2003 року.

 

     ОНОПЕНКО В.В. 2003 року. Я прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  на  голосування  проект   Закону   про введення  в  дію  Цивільного  кодексу  України з 1 січня 2003 року (реєстраційний номер 0935-1).

 

     Хвилинку. З мотивів голосування. Депутат Сіренко. Будь ласка.

 

     СІРЕНКО В.Ф. Шановні колеги! Я звертаю вашу увагу на статтю 5 цього  проекту  закону.  З  дня введення в дію глав 7 та 8 Книги І Цивільного кодексу підприємницькі товариства  можуть  створюватися лише  в  організаційно-правових  формах  та порядку,  встановлених Цивільним кодексом України.

 

     Зверніть увагу,  які організаційні форми виписані в Книзі  І. Ви  побачите,  що  там  публічних  форм  взагалі  немає.  А  такі, наприклад, як закриті акціонерні товариства і таке інше, де ж вони тоді   будуть?   Доведеться   переоформлювати  20  тисяч  реальних організаційних форм, які існують сьогодні. Що ж ми вводимо?

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Я дам відповідь.  Василю Федоровичу, я не буду вступати   в   дискусію  щодо  організаційних  форм  і  діяльності товариств.  Мова йде про створення  нових.  Тут  ми  пишемо:  "які створюються".  Зверніть  увагу на термін "які створюються",  тобто мова не йде про ті,  які діють.  Тому цей кодекс буде поширюватися на майбутні правовідносини.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я   ставлю   на  голосування  проект  Закону  про введення в дію  Цивільного  кодексу  (  0935-1)  в  цілому.  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 272.

 

     Рішення прийнято. Дякую.

 

     Сідайте, Василю Васильовичу.

 

     ОНОПЕНКО В.В.   Вікторе  Володимировичу,  вибачте,  я  трошки позловживаю.  Я хотів би сьогодні від імені  Верховної  Ради,  від усіх  нас  подякувати  колективу  вчених,  які  є  нашим  науковим потенціалом і цивілістичною  елітою,  зокрема  професору  Доверту, Бобровій,  Кузнєцовій,  Луцю,  Підопригорі,  Шевченку,  кандидатам юридичних наук,  професорам Сибільову і Мусіяці.  Вони з 1992 року працювали  над  проектом  кодексу.  Я хотів би подякувати народним депутатам Зориславі Ромовській,  Василю Сіренку,  Ющику, Бандурці, Беспалому,  Москвіну  й іншим народним депутатам за підтримку і за цікаві пропозиції.

 

     Я хотів  би  подякувати  від  усіх  нас  керівнику  Головного юридичного управління Михайлу Теплюку, заступнику Гринь, Безуглій, Мілованову,  Ільченко і багатьом іншим,  хто доклав великих зусиль до того, щоб ми отримали новий кодекс.

 

     Усім велике спасибі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Василю  Васильовичу.  Дев'ятирічна робота над законодавчим актом закінчилася.

 

     --------------

 

     Слухається проект  Господарського  кодексу   України   (третє читання). Доповідає Ющик Олексій Іванович.

 

     Я хочу сказати,  що тимчасова спеціальна комісія, створена ще в парламенті минулого скликання,  виконала своє  зобов'язання.  Ми зобов'язалися  внести  в  остаточній редакції для затвердження два кодекси:  Цивільний і Господарський.  Ми це виконали,  і  сьогодні пропонується  розглянути  в  третьому  читанні  і  в цілому проект Господарського кодексу.

 

     Олексію Івановичу, будь ласка, коротко.

 

     ЮЩИК О.І.,  член Комітету Верховної  Ради  України  з  питань правової   політики  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  виборчий блок СПУ та СелПУ).  Дякую.  Шановний головуючий! Шановні народні депутати!  Я не буду втрачати час на розповідь про роботу для підготовки редакції проекту Господарського  кодексу  до третього  читання,  хочу  тільки  сказати,  що  ми  півроку  після прийняття його в другому читанні дуже ретельно відпрацьовували всі зауваження  народних  депутатів  і навіть приймали їх буквально до останнього місяця, незважаючи на те, що Регламент встановлює певні строки для подання зауважень.

 

     Ми взяли   до   уваги  всі  зауваження  і  пропозиції  Вищого господарського суду.  Він дуже нам допоміг у роботі  над  проектом кодексу.  Багато  пропозицій  надійшло від Фонду державного майна, Міністерства юстиції і так далі. Робота, яка була здійснена, у вас перед очима.

 

     Я хочу  сказати,  що внесення двох проектів кодексів разом не випадкове.  Саме  двома  кодексами  ми  врегулюємо   певні   сфери суспільних відносин найбільш ефективно.  І це буде те рішення, яке дійсно сьогодні потрібне,  зважаючи на наше не зовсім упорядковане законодавство, і на вимоги підприємців, і всіх наших виборців.

 

     Я пропонував   би,   Вікторе  Володимировичу,  якщо  не  буде запитань,  проголосувати в третьому читанні проект  Господарського кодексу,  прийняти  його  в  цілому,  прийняти  проект  Закону про введення в дію Господарського кодексу,  маючи  на  увазі,  що  він одночасно  буде  вводитися в дію із Цивільним кодексом,  тобто з 1 січня 2003 року,  крім окремих положень обох кодексів,  які будуть вводитися  синхронно.  І  для  синхронізації  протокольно доручити Головному юридичному управлінню і тимчасовій  спеціальній  комісії здійснити юридичне редагування, як це звичайно робиться.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Олексію Івановичу.  Проект Господарського (комерційного) кодексу України ставиться на голосування в третьому читанні.

 

     ЮЩИК О.І. Без "комерційного". Проект Господарського кодексу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 300.

 

     Рішення прийнято.

 

     ЮЩИК О.І. Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  на  голосування  проект Господарського кодексу України в цілому.

 

     "За" - 317.

 

     Рішення прийнято.

 

     Дякую. Я  поздоровляю  Верховну  Раду  України  з  прийняттям шостого кодексу.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     Проект Закону   про  порядок  введення  в  дію.  Будь  ласка, шановний Олексію Івановичу.

 

     ЮЩИК О.І.  Шановні  колеги!  На   двох   останніх   сторінках порівняльної  таблиці ви бачите проект Закону про порядок введення в  дію  Господарського  кодексу.  Він  невеликий.  Я   вас   прошу проголосувати за прийняття його в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Я  ставлю  на голосування проект 5370-1 - проект Закону про порядок введення в дію  Господарського  кодексу. Прошу  народних  депутатів визначитися.  Законопроект ставиться на голосування в цілому.

 

     "За" - 319.

 

     Рішення прийнято. Дякую.

 

     Шановні колеги!  Була   пропозиція   тимчасової   спеціальної комісії  рекомендувати  Верховній Раді України доручити тимчасовій спеціальній  комісії  разом  з  Головним   юридичним   управлінням здійснити   юридичнотехнічне   редагування  текстів  Цивільного  і Господарського кодексів та їх узгодження.  Такі рішення приймалися і раніше при прийнятті Конституції та інших законодавчих актів.  Я ставлю це на голосування і прошу підтримати.

 

     "За" - 244.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     ЮЩИК О.І.  Дякую,  шановні колеги.  Я хотів би  також,  як  і Василь  Васильович,  подякувати  вченим під керівництвом академіка Мамотова, які брали активну участь у роботі протягом дев'яти років над  цим  проектом  кодексу,  всім  народним депутатам,  які брали активну участь у цій роботі. Я думаю, що це буде перший крок, який сприятиме  подальшому  стимулюванню  більш  планомірної  роботи  з розвитку нашого економічного законодавства.

 

     Дякую.

 

     --------------

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні колеги!  Переходимо до наступного питання  порядку  денного  -  проект  Податкового  кодексу України (друге читання), реєстраційний номер 3266-1. Будь ласка. Доповідає Терьохін  Сергій  Анатолійович  (Шум  у  залі).  Є  пропозиція від фракції комуністів прийняти в цілому, я так зрозумів.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради  України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 214,  м.  Київ). Дякую. Шановний головуючий! Шановні народні депутати!   Як  ви  пам'ятаєте,  Верховна  Рада  України  прийняла Постанову про прийняття  в  першому  читанні  проекту  Податкового кодексу,  яка складалася з двох частин. Перша частина - це великий перелік застережень,  які доручалося Комітету  з  питань  фінансів урахувати  в  тексті  проекту.  І  друга  частина - це перелік тих заходів,  які  доручалося  виконати  при  підготовці  до   другого читання.

 

     Комітет провів  доопрацювання  проекту  Податкового  кодексу. Надійшло близько 7 тисяч пропозицій.  Ви бачите,  як виглядає  цей документ   сьогодні.   Вам  була  роздана  порівняльна  таблиця  з наслідками роботи.  Чому  ми  внесли  цю  порівняльну  таблицю  на розгляд Верховної Ради? Саме тому, що, на думку комітету, ми маємо сьогодні прийняти  технічне  рішення,  яке  полягає  у  відхиленні пропозицій,   які  не  враховані,  і  скороченні  цього  документа приблизно у п'ять разів.

 

     Крім того,  комітет пропонує перенести повністю цей текст без будь-яких  вилучень  на  третє  читання з тим,  щоб суб'єкти права законодавчої ініціативи мали  беззастережне  право  подавати  свої пропозиції до третього читання. Я ще раз наголошую, що результатом сьогоднішнього розгляду має бути скорочення цього документа.  Саме така   форма  роботи  погоджена  з  урядом.  І  тому  ми  вважаємо недоцільним   сьогодні   проводити   постатейний   розгляд   цього документа,   тому  що,  на  думку  комітету,  в  багатьох  статтях залишилися неприйнятні норми,  але ми їх не  вилучали.  Ви  можете помітити,  що  комітет  практично не робив зауважень,  тому що нам треба було виконати постанову про підготовку до  другого  читання. Ми  розбиралися  з  тими  пропозиціями,  які  були  внесені іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи.

 

     Вам розданий проект постанови  з  цього  приводу,  підписаний десятьма  фракціями.  І я хотів би запропонувати з голосу,  що для того,  щоб у депутатів не виникало побоювань,  що будуть скасовані деякі пільги,  які пропонуються Кабінетом Міністрів,  у цей проект постанови пропонується додати пункт такого змісту: "При підготовці проекту   Податкового  кодексу  до  третього  читання  передбачити збереження   особливостей   оподаткування   суб'єктів   малого   і середнього підприємництва,  підприємств агропромислового комплексу та   особливостей   оподаткування   житлового   будівництва    для військовослужбовців". Якщо будуть доповнення до цього, будь ласка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це ви пропонуєте пункт 5.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Абсолютно вірно. Якщо будуть доповнення, ми їх можемо поставити на голосування. І з урахуванням такого доповнення прийняти  цей документ у другому читанні і повністю його перенести на третє читання.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Сушкевич. Коротко, будь ласка.

 

     СУШКЕВИЧ В.М.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  у справах   пенсіонерів,  ветеранів  та  інвалідів  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада").  Дуже  коротко.  Шановні  колеги,  звертаюсь  до вас з проханням.  Ви  всі  знаєте,  що  3  грудня  -  Міжнародний   день інвалідів.  Хочу  сказати,  що  в  проект  Податкового  кодексу не ввійшли  чинні  норми  щодо  підприємств  громадських  організацій інвалідів, де працюють інваліди.

 

     У зв'язку   з   Міжнародним  днем  інвалідів  я  прошу  зараз проголосувати за те,  щоб чинні норми,  які  сьогодні  працюють  у законодавстві   стосовно  інвалідів,  збереглися  у  прийнятому  в другому читанні проекті  Податкового  кодексу.  Більше  нічого  не прошу. Велике прохання, Вікторе Володимировичу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Та я згоден. І Сергій Анатолійович згоден. Сергію Анатолійовичу, підтвердіть, будь ласка.

 

     СУШКЕВИЧ В.М. Треба проголосувати, щоб чинні норми збереглися в Податковому кодексі - і більше нічого.

 

     Я хочу сказати, що в проекті бюджету на 2002 рік  щодо  інвалідів  щось  страшне  твориться.   Дуже   мало "забили". Прошу допомоги.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Усе зрозуміло, Валерію Михайловичу. Дякую.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Ми не заперечуємо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергію Анатолійовичу, підтримуємо?

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Так, підтримуємо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата Єдіна.

 

     ЄДІН О.Й., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань будівництва,  транспорту і зв'язку (виборчий  округ  102, Кіровоградська  область).  "Трудова  Україна".  Шановні колеги!  У зв'язку з тим,  що моя поправка до статті 4013,  частина четверта, не врахована, я пропоную її врахувати в третьому читанні. Мова йде про транзитні перевезення залізничним транспортом і  всіма  видами транспорту через територію України.

 

     Кожного року   через   прийняття   бюджету,  через  прийняття відповідних законів ми  подовжуємо  дію  оподаткування  зазначених операцій  за  нульовою  ставкою.  Я  прошу це врахувати в третьому читанні.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Шановні народні депутати!  Давайте все-таки не будемо розглядати окремі положення проекту Податкового кодексу.  Є пільги,  існування яких ми  маємо  підтвердити  під  час  третього читання.

 

     Стосовно оподаткування транзиту. Якщо депутат Єдін подивиться уважно,  в нас визначено базу оподаткування  ПДВ  і  написано,  що транзитні перевезення оподатковуються за нульовою ставкою.

 

     Тому не треба розпочинати предметну дискусію.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Симоненко.  Будь ласка. За ним - депутат Ключковський.

 

     СИМОНЕНКО П.М. Фракция коммунистов. Уважаемые коллеги! Как вы знаете,  данный проект Налогового кодекса является предметом очень серьезных обвинений  в  адрес  в  целом  Верховной  Рады,  попыток политических спекуляций.

 

     Фракция коммунистов предлагает,  понимая,  насколько серьезен этот проект  Налогового  кодекса,  действовать  в  соответствии  с Регламентом:  отложить в сторону другие проекты законов (я не имею в виду проекты кодексов) и день, два, три, неделю потратить на то, чтобы   детально  разобраться  в  проекте  Налогового  кодекса,  в соответствии с Регламентом  рассматривать  каждую  статью,  каждую поправку.  Потому  что  сегодня  общая  ситуация  по этому проекту такова: расширяется база налогообложения за счет увеличения налога на  физических  лиц,  это коснется конкретных граждан.  По каждому разделу,  который  мы  будем   рассматривать,   или   по   каждому направлению налогов есть серьезнейшие замечания.

 

     Виктор Владимирович,   вы  как  руководитель,  который  несет ответственность,  должны  в  первую  очередь  понимать,  что  надо детально разобраться в процедуре второго чтения. Не надо, Терехин, пугать,  потому что за  запятые  потом  отвечает  народ:  остается безработным и без зарплаты,  деньги уходят за границу, в оффшорные зоны перекачиваете.  Не  надо  пугать  этими  бумагами.  Мы  несем персональную ответственность за будущую экономику Украины.

 

     Поэтому я  предлагаю,  Виктор Владимирович,  рассматривать по процедуре второго чтения: постатейно, с конкретными замечаниями. И примем  такой  Налоговый кодекс,  за который мы вместе потом будем нести  ответственность,  а  не  так  как  сегодня   -   предложили проголосовать скопом, и при этом никто не разобрался, каковы будут последствия этого.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний     депутат     Ключковський.     Сергію Анатолійовичу, ви в кінці відповісте.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.  Народний рух України.  Перш ніж голосувати за проект Податкового кодексу в другому читанні, який наша фракція розцінює як дуже важливий і потрібний документ,  ми хотіли б,  щоб доповідач вніс ясність щодо кількох позицій.

 

     Перше. Що  сталося  зі  спрощеним  оподаткуванням   суб'єктів сільськогосподарського   підприємництва?   Адже   якраз   спрощене оподаткування дуже потрібне в умовах проведення  аграрної  реформи тим, хто стає на ноги в цій дуже важливій сфері.

 

     Друге. Чому    послідовно    відхиляються   всі   пропозиції, спрямовані  на  введення   спрощеного   оподаткування   у   легкій промисловості,   яке   дозволяє  швидко  розвивати  дуже  потрібну громадянам України галузь?

 

     І третє.  З чиєї ініціативи без кінця у  податкові  документи "влазять"   норми,   які   не   відносяться  до  оподаткування,  а регламентують лотерейну діяльність? І чому ніяк не хочуть взяти до уваги  ідею,  щоб  лотерейна  діяльність  регламентувалася окремим законом,  і його прийняти,  а не ховати у купі статей  Податкового кодексу?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний   депутат  Федорин.  За  ним  -  депутат Алексєєв.

 

     ФЕДОРИН Я.В.  "Єдність".  Шановні народні депутати!  Ми маємо поряд  великого  сусіда  Росію,  яка  провела  реформу  податкової системи і яка зараз вже очікує великих інвестицій.  Разом  з  тим, знайомлячись із проектом Податкового кодексу,  який зараз внесений на друге читання,  не можна побачити різкого зменшення податкового тиску   і  зменшення  тиску  самої  адміністративної  системи.  Те невелике зменшення податків, яке пропонується, не приведе до того, що  ті  60  відсотків  економіки,  які  нині  знаходяться  в тіні, перейдуть у світлу сферу,  не  приведе  до  того,  що  повернуться капітали, які вкрадені і вивезені за кордон.

 

     Тому все-таки,  мені здається, треба знайомитися і далі з цим проектом,  який внесений на друге читання.  До речі,  не внесено в порівняльну таблицю багато поправок,  які,  зокрема,  я вносив,  і все-таки обговорити ще раз і прийняти відповідне  рішення,  яке  б дозволило різко зменшити податковий тиск.

 

     Тому я пропоную перенести на повторне друге читання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Алексєєв.  За  ним  -  депутат Семенюк.

 

     АЛЕКСЄЄВ В.Г.  Уважаемый  Сергей  Анатолиевич!  Я  совершенно согласен  с Петром Николаевичем в той части,  что надо внимательно принимать кодекс.

 

     Но у меня вопрос более узкий.  Вы  знаете,  что  в  ближайшее время  при принятии проекта бюджета мы будем воевать вокруг статьи 48, в которой Кабмин предлагает отменить льготы. И я думаю, что мы свою  позицию  отстоим,  поскольку  не  только  левые,  но  и  все остальные понимают, что идти на выборы, приняв такую статью, - это политическое самоубийство.

 

     У меня  такой вопрос.  Вы как рыночник не можете не понимать, что   если   государство   предоставляет   льготы,   оно    должно компенсировать    расходы    тем   субъектам   предпринимательской деятельности,  которые предоставляют льготные услуги.  В  связи  с этим,  как вы отнесетесь к такому предложению: в Налоговом кодексе предусмотреть,   что   "підприємства    Державної    адміністрації залізничного  транспорту  сплачують,  скажімо,  податок  на додану вартість за винятком сум, які реально використані для забезпечення перевезення   пільгового   контингенту   відповідно   до   чинного законодавства"?

 

     Я так подробно сказал для стенограммы.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Семенюк. За нею

- депутат Павловський.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Фракція  соціалістів  і  селян.  Прошу передати слово депутату Цушку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЦУШКО В.П., секретар Комітету Верховної Ради України з питань фінансів  і  банківської  діяльності (виборчий округ 140,  Одеська область).  Уважаемые коллеги!  Дело в  том,  что  наш  Комитет  по вопросам  финансов  и  банковской  деятельности  (а  я  член этого комитета) подал проект Налогового кодекса по одной причине: начали постоянно   обвинять  именно  членов  комитета,  что  мы  тормозим принятие Налогового кодекса.

 

     Мы вместе с аппаратом комитета сделали,  что можно было. Там, где  можно  было,  согласовали с Кабмином и подали правую колонку. Поэтому комитет предлагает  принять  текст  в  правой  колонке  во втором   чтении,   но  с  правом  подачи  каждым  субъектом  права законодательной инициативы, в том числе каждым депутатом, поправок к  каждой  статье.  Для  чего?  Чтобы  было уже хоть концептуально что-то изменено, а потом рассматривать постатейно.

 

     В противном случае, если мы примем решение о повторном втором чтении,  комитет  не  может  дальше  работать.  Вот  такое  именно предложение записать в стенограмме,  Виктор  Владимирович,  что  к каждой статье может подать поправку любой депутат.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так  і  є,  до  речі.  Депутат Павловський.  Будь ласка. За ним - депутат Гуцол.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України  з  питань  Регламенту,  депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України  (виборчий  округ  188,  Хмельницька область).  Я  дякую,  Вікторе  Володимировичу.  Шановні колеги!  Я звертаю увагу на те,  що ми вже були на межі того,  щоб  скасувати взагалі податок на додану вартість. У цьому проекті кодексу нічого не врегульовано,  не врахована і моя пропозиція про те, щоб хоч би не  брати ПДВ з імпортних комплектуючих,  які надходять в Україну, тому що це вимиває обігові кошти підприємств, а потім, як от цього року,  уряд  пропонує  списати  цю  заборгованість  і  знищує свої конкурентоспроможні підприємства.  Тому я вважаю,  що статті,  які стосуються  ПДВ,  треба  розглянути  окремо блоком і врахувати той досвід,  який ми вже маємо,  і врахувати ту шкоду, якої завдає ПДВ нашому виробництву.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Гуцол.

 

     ГУЦОЛ М.В., секретар Комітету Верховної Ради України з питань прав  людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних   відносин (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ).  Дякую. Фракція "Яблуко".  Екологічна  партія  України  "Захист".  Шановні колеги!   Від   імені   партії,  від  імені  фракції  "Яблуко"  ми звертаємося до вас:  підтримайте  проект  Податкового  кодексу.  Я розумію  і цілком підтримую нашого Президента Леоніда Кучму,  адже без Податкового кодексу у нас не підуть ніякі реформи.

 

     Якщо ми  думаємо,  шановні  друзі,  про   поповнення   нашого бюджету, якщо ми хочемо, щоб наші знедолені були забезпечені всім, що необхідно - це і ліки,  і все решта,  ми повинні мати нормальні цивілізовані закони.

 

     Тому підтримати проект Податкового кодексу потрібно.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь  ласка,  Сергію  Анатолійовичу,  коротко - і голосуємо.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Дякую.  Шановні  народні  депутати,  по   суті поставлених питань спочатку відповім шановному Петру Миколайовичу. Я ще раз повторюю,  що ніхто нікого не лякає, і вас не злякаєш так просто. Ми просимо прийняти це рішення для того, щоб з цього стосу паперу зробити більш  короткий  документ,  перенести  повністю  на третє  читання  і  дати  кожному  депутату  право відстоювати свою позицію по всіх статтях.

 

     Ви кажете,  що прибутковий податок збільшується.  Це не  так. Тому  що  доходи  від  прибуткового  податку  зменшуються  на  3,6 мільярда,  ці гроші залишаться у наших громадян,  тобто податковий прес зменшується.

 

     Була пропозиція  щодо залізничного транспорту.  Є тут статті, які відносять суму наданих пільг до  валових  витрат  виробництва. Хоча  залізничний  транспорт  не пов'язаний з виробництвом,  але є така пропозиція щодо тих, хто надає ці соціальні пільги.

 

     Стосовно ПДВ - це цікава позиція,  яку треба обговорити. Якщо не  йде  проплата,  якщо надаються пільги,  то,  власне,  й ПДВ не заробляється. Давайте обговоримо це питання.

 

     Стосовно запитань народного депутата Ключковського, я його не бачу  в  залі.  Він,  мабуть,  не почув про те,  що я запропонував підтримати пункт 5,  який має звучати так:  при підготовці проекту Податкового  кодексу  до  третього  читання передбачити збереження існуючих особливостей оподаткування суб'єктів малого і  середнього підприємництва,     підприємств     агропромислового    комплексу, підприємств  громадських  організацій  інвалідів  та  особливостей оподаткування житлового будівництва для військовослужбовців. Тобто це ті речі,  які будуть враховані  в  проекті,  підготовленому  до третього читання.

 

     І останнє.  З одного боку, йдуть заклики до різкого зменшення податкового тиску,  з другого,  - постають питання про неприйняття статті  48  у  бюджеті,  тобто  збереження  соціальних пільг,  для фінансування яких треба мати джерела.  Саме  тому  давайте  будемо підходити до цього кодексу більш виважено і шукати золоту середину між інтересами держави і платників податків.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Симоненко. Будь ласка.

 

     СИМОНЕНКО П.М. Фракция коммунистов. Господин Терехин, я хотел вам  еще  раз напомнить,  что наши с вами и в целом Верховной Рады проблемы основываются на том,  что сделали единый день голосования в  четверг,  и  чохом  голосуем за все.  Мы,  коммунисты,  еще раз предупреждаем,  что  чохом  проголосована  Книга  IV  Гражданского кодекса,  которая  нанесет урон Украине в 212 миллиардов долларов, еще раз хочу публично об этом заявить.  Это оказалась американская проблема, а не наша с вами, под диктовку голосуете.

 

     Теперь о  том,  что  имеет  отношение  к  проекту  Налогового кодекса.  Виктор Владимирович,  чем будет отличаться третье чтение от  второго  чтения?  На основе каких законов и регламентной нормы снова предоставляется право определенной группе народных депутатов отбрасывать   или   принимать   предложения   конкретных  народных депутатов,  которые должны голосоваться во втором чтении?  То есть третье  чтение  у нас практически превратится в то же самое второе чтение,  которое  сегодня  Терехин   предлагает   заволынить,   не рассматривая проект Налогового кодекса нормально,  по регламентной процедуре.

 

     Поэтому, понимая значимость Налогового кодекса, мы предлагаем провести  обсуждение  проекта  Налогового кодекса в режиме второго чтения постатейно, как и положено по Регламенту.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Петре  Миколайовичу.  Я  хотів   би   вам сказати,  що  сьогодні пропонується зробити цей процес таким,  щоб він  був  ефективним  і  результативним.  Якщо  ми  зараз   будемо розглядати постатейно в другому читанні,  ми витратимо час.  Після цього до третього читання будуть подаватися ті самі поправки,  які повинні бути розглянуті.  Те,  що запропонував комітет,  і те,  що запропонували керівники фракцій,  означає,  що зміни і  доповнення можуть бути внесені до будь-якої статті. Це перше.

 

     Друге. Запропоновано,  що  коли  ми  будемо  затверджувати  в третьому читанні погоджений варіант,  він буде  в  декілька  разів менший.  Для цього ми відведемо,  прийнявши окрему постанову, день або два і будемо голосувати всі поправки. І проголосовані поправки будуть  остаточною редакцією,  остаточним варіантом для того,  щоб його  прийняти,  а  не  знову   перетворювати   роботу   над   цим законодавчим актом у дискусію або в "круглий стіл".

 

     Тому комітет   може  запропонувати  такий  проект  постанови. Сергію Анатолійовичу,  будь ласка,  пропонуйте,  я буду ставити на голосування.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Зачитати проект постанови, так?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не  треба,  він  усім розданий.  Що ви пропонуєте поставити на голосування?

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Проект постанови

 3266/П1, який  усім  розданий,  з доповненням пункту 5,  який є в стенограмі,  про  збереження   систем   оподаткування   малого   і середнього підприємництва, агропромислового комплексу, будівництва житла і інвалідів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування проект постанови 3266/П1: про  прийняття в другому читанні і всі ті пункти,  включаючи пункт 5, про який говорив (і занесено в стенограму) представник комітету Терьохін. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Комітет просить підтримати.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Військовослужбовців згадували?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. І військовослужбовців, так.

 

     "За" - 244.

 

     Рішення прийнято. Дякую.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. По фракціях, будь ласка.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Асадчева. З процедури.

 

     АСАДЧЕВ В.М. Дякую. Вікторе Володимировичу, я дуже прошу вас, оскільки ви не дали мені можливість внести пропозицію  до  проекту постанови,  щоб  хоча  б  було  доручення,  щоб проект Податкового кодексу обов'язково пройшов через бюджетний комітет,  тому  що  це вся доходна частина бюджету. І я дуже прошу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми даємо доручення про те, що перед узгодженням і підготовкою до третього читання обов'язково повинні бути  висновки бюджетного комітету.

 

     Оголошується перерва до 12 години 50 хвилин.

 

      (П і с л я п е р е р в и).

 

     Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради

 

     України МЕДВЕДЧУК В.В.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Запрошуйте  депутатів  до  залу,  ми  продовжуємо роботу.

 

     Шановні колеги!  Розглядається   наступне   питання   порядку денного,  реєстраційний  номер 6214-2 - проект Закону про списання та  реструктуризацію  боргів   населення   за   квартирну   плату, комунальні послуги, спожиті побутовий газ та електроенергію (друге читання).  Доповідає Ткаленко Іван  Іванович.  Будь  ласка,  Іване Івановичу.

 

     ТКАЛЕНКО І.І.,  перший  заступник  голови  Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці (виборчий округ

 90, Київська область). Шановні колеги! Комітет Верховної Ради два місяці  працював  над  тим,  щоб  прийнятий  у   першому   читанні законопроект  підготувати  до  другого читання.  Ми провели чотири засідання робочої групи і врахували ситуацію,  що виникла сьогодні навколо цієї проблеми.

 

     У зв'язку  з  тим,  що  списання боргів за квартирну плату та інші    комунальні    послуги    пропонується    за     нинішнього фінансовоекономічного   стану,   коли   додаткові   кошти  винайти неможливо,  робочою групою було  запропоновано  провести  списання тільки після реструктуризації цих боргів на термін 5 років.

 

     До законопроекту  надійшло 12 зауважень і пропозицій народних депутатів України,  з яких враховано - 5, відхилено - 6, враховано частково - 1. Законопроект містить дві принципові пропозиції.

 

     Перша - списати борги,  які були до 2000 року,  а борги,  які були після 2000 року,  за  2001  рік  реструктуризувати  на  п'ять років.

 

     Друга пропозиція  (це пропозиція народного депутата Ткаленка)

- реструктуризувати борги  за  станом  на  день  прийняття  закону строком  на п'ять років.  Суму,  яка не підлягає реструктуризації, списати після закінчення п'яти років.

 

     Пропоную проголосувати ці  дві  поправки,  тому  що  думки  в комітеті  розділилися,  і  сьогодні  залежить  від  залу,  яке  ми приймемо рішення:  чи списати борги, а далі - реструктуризація, чи реструктуризація, а далі - списання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Іване Івановичу, чиї пропозиції, будь ласка?

 

     ТКАЛЕНКО І.І.  Ткаленка - реструктуризувати борги. Донченка - списати борги.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я так зрозумів, що поправка Ткаленка не врахована комітетом. Я правильно зрозумів?

 

     ТКАЛЕНКО І.І. Так.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон депутата Донченка.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.  Фракция коммунистов.  Уважаемые коллеги! В чем принципиальное отличие?  Абсолютно все предложения Ивана Ивановича учтены  в окончательной редакции.  Кроме того,  что учтены его все предложения,  в  первой  статье  и  в  последней  статье  записано дополнение:  списать  долги  только за два года - не все долги,  а только за два года,  и только тем, у кого доходы ниже прожиточного минимума.  Только  этим  списать,  не всем подряд.  А за счет чего списать?  Не за счет бюджета,  а за счет тех компаний,  которым до этого   самим   списали   долги:   компании   "Нефтегаз  Украины", энергокомпаний и так далее. В этом принципиальное отличие.

 

     Виктор Владимирович,  Иван Иванович так не  доложил.  Поэтому есть  предложение  голосовать  постатейно:  сначала  статью 1,  за которую проголосовал комитет,  потом статьи 2,  3,  4.  Если будут какие-то поправки к этим статьям, будем голосовать поправки. И это все, что надо сделать сегодня.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Колего  Донченко,   ми   не   можемо   голосувати постатейно,  тому  що  мова  йде  про  друге  читання.  Ми  можемо голосувати ті поправки,  які  не  враховані,  якщо  суб'єкти,  які подали ці поправки, наполягають на голосуванні.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.  Все  поправки,  которые  внес  Иван  Иванович, "враховані".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Іване Івановичу,  будь ласка, називайте поправки, які не враховані.

 

     ТКАЛЕНКО І.І. Не врахована поправка Джоджика.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Номер поправки і сторінка.

 

     ТКАЛЕНКО І.І. Сторінка 4, поправка 4.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Джоджик  не  наполягає  на  голосуванні. Далі.

 

     ТКАЛЕНКО І.І. Поправка 6 Яценка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата Яценка.

 

     ЯЦЕНКО В.М. Дякую. Справа в тому, що одна з головних проблем, яку   ми   повинні   розв'язати   цим   законом,   -  як  сьогодні житлово-комунальним     підприємствам     забезпечити      надійне енергопостачання   наших  споживачів.  У  них  є  певні  борги.  Я пропонував   механізм   списання   і    реструктуризації    боргів житловокомунальним  підприємствам,  тому  що вони повинні сьогодні забезпечувати людей теплом, електроенергією.

 

     Ви пропонуєте у статті 7 цей механізм: "Витрати, пов'язані  зі списанням боргів громадянам,  зазначених у статтях 1 та 3 цього закону,  віднести за рахунок погашення боргів підприємств  житлово-комунального  господарства,  енергогенеруючих компаній та  підприємств  НАК  "Нафтогаз  України"  до  Державного бюджету".  Якщо цього дійсно вистачає,  тоді я погоджуюся.  Але ви повинні сказати,  що нам  цього  дійсно  вистачає  для  того,  щоб вирішити цю проблему. Так?

 

     ТКАЛЕНКО І.І.  У  нас  сьогодні  4,8  мільярда гривень боргів громадян,  які мають доходи менші,  ніж  прожитковий  мінімум.  Ми розраховуємо,  що  через  п'ять  років  сума,  яка  буде підлягати списанню, становитиме 2,5- 2,6 мільярда. Залишається сума десь 1,2 мільярда гривень по НАК "Нафтогаз України", яку їй було списано, і 0,8 мільярда гривень по енергозабезпечуючих компаніях,  яку теж  у принципі було списано під час списання від 18 травня.

 

     Житлово-комунальні підприємства законопроект у такій редакції повністю підтримують, це погоджено з ними. Сьогодні головним є те, щоб громадяни сплачували поточні платежі. Якщо будуть сплачуватися поточні платежі, решта питань знімається.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат не наполягає на голосуванні.  Далі,  будь ласка.

 

     ТКАЛЕНКО І.І. Поправка 5 депутата Джоджика.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат не наполягає.

 

     ТКАЛЕНКО І.І. Тоді залишається одне питання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Яке?

 

     ТКАЛЕНКО І.І.   Чи  ми  приймаємо  поправку,  яку  вніс  Юрій Григорович Донченко (списання,  а потім  -  реструктуризація),  чи залишаємо     в     редакції:     реструктуризація,     а    потім нереструктуризована сума підлягає списанню.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Іване Івановичу,  ви запитуєте чи  ви  пропонуєте ставити на голосування?  Ви, будь ласка, сформулюйте, а я поставлю на голосування.

 

     ТКАЛЕНКО І.І.   Прошу   поставити   першою   на   голосування пропозицію,  яку вніс комітет.  Комітет пропонує списати борги,  а потім реструктуризувати. Робоча група цю пропозицію не підтримала. Комітет    більшістю   голосів   підтримав:   списати,   потім   - реструктуризувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Іване Івановичу,  будь ласка,  сформулюйте  точку зору комітету,  щоб я поставив даний законопроект на голосування в другому читанні. Пропозиція комітету, будь ласка.

 

     ТКАЛЕНКО І.І.  Точка  зору  комітету.  Більшістю  голосів   у комітеті  було прийнято рішення списати борги по 2000 рік включно, інші борги піддати реструктуризації.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування  точку  зору  комітету  з цього приводу і даний законопроект у другому читанні.

 

     "За" - 181.

 

     Рішення не прийнято.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     Оголошую: фракція  комуністів  - 109;  "Трудова Україна" - 1; СДПУ(о)  -  0;  "Батьківщина"  -  23;  "Регіони  України"   -   1; Український рух - 2; "Солідарність" - 3; Соціалістична партія - 6; "Демсоюз" - 7;  "Яблуко" - 2;  зелені - 6; "Єдність" - 2; НДП - 0; "Реформи-Конгрес" - 0; Рух - 0; позафракційні - 19.

 

     З мотивів  голосування.  Слово  має депутат Черняк.  За ним - депутат Красняков.

 

     ЧЕРНЯК В.К.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України   з   питань  економічної  політики,  управління  народним господарством,  власності  та  інвестицій  (виборчий  округ   153, Рівненська  область).  Шановні  народні депутати!  Я думаю,  що це голосування потребує пояснення,  мотивування.  Я так  само,  як  і ліві,  хочу,  щоб наші люди були в теплі,  у світлі і щоб їм добре жилося.  Але виникає питання: де гарантія того, що поточні платежі будуть  сплачуватися,  якщо  ми  спишемо  борги.  Є випадки,  коли пенсіонери в усьому собі відмовляють і платять, а деякі підприємці не  платять  за  житлово-комунальні послуги.  І якщо ми будемо так діяти й далі,  то люди взагалі перестануть платити,  і  ми  просто зруйнуємо цю галузь. Ось у чому питання! Не тому ми не голосували, що ми проти,  а тому,  що ми за те,  щоб було нормальне, ефективне функціонування цієї галузі.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Красняков. За ним - депутат Гуренко.

 

     КРАСНЯКОВ Є.В., член Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, КПУ).  Уважаемые народные депутаты! Виктор Владимирович! Я сначала хотел бы сказать по мотивам  голосования  и  сделать  замечание  к самому  процессу  голосования.  Есть решение,  вывод комитета,  он ставится на голосование первым,  и вы это сделали правильно.  Но в ходе  голосования  Ткаленко,  который  стоит на трибуне,  начинает руководить залом и  опять  говорит:  "А  рабочая  группа  решила". Давайте  не  будем  позволять делать такие поступки,  просто людей ставить на место.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слушна пропозиція.

 

     КРАСНЯКОВ Є.В. И второе. Уважаемый пан Черняк! Если мы примем тот  проект Жилищного кодекса,  который предлагался,  мы как раз и придем к той статье,  из-за которой мы бились,  - как раз  за  эти долги и начнем выселять людей.  Вот это и будет первый шаг к тому, чтобы  люди  начали  платить  за  полученные   жилищнокоммунальные услуги.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Гуренко.  Наступний  - депутат Федорин.

 

     ГУРЕНКО С.І.,  заступник  голови  Комітету   Верховної   Ради України   з   питань  економічної  політики,  управління  народним господарством,   власності    та    інвестицій    (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,  КПУ).  Фракція  комуністів. Шановні колеги!  Я хочу сказати про те,  що ми з вами  схвалили  в першому  читанні  законопроект  про  списання  та реструктуризацію боргів. Про списання і реструктуризацію! Це перше.

 

     Далі. Я думаю,  що ми з вами найбільше себе  зганьбимо,  якщо сьогодні не приймемо цей законопроект.  Ідеться про те, що держава наша сьогодні не виплачує людям заробленої  заробітної  плати,  не забезпечує   їм   належного   рівня  життя,  не  забезпечує  їхніх нормальних фізіологічних потреб,  і якщо ми  зараз  примиримося  з тим, що залишаться борги за квартиру і спожиті комунальні послуги, то це буде просто ганьба для всієї Верховної  Ради.  Я  прошу  вас підтримати  той законопроект,  де пропонується така послідовність: борги до 2000 року списати, а решту - реструктуризувати.

 

     Спасибі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Федорин.  Наступний   -депутат Матвієнков.

 

     ФЕДОРИН Я.В.  Фракція  "Єдність".  Шановні  народні депутати! Після нашого голосування в першому  читанні  оцього  законопроекту про списання боргів у Києві підприємці, які вміють рахувати кошти, перестали платити за квартиру і комунальні послуги.  Це -  реальні факти.  Якщо ми сьогодні це приймемо, то я глибоко переконаний, що буде різкий спад оплати комунальних послуг і плати за квартири, за електроенергію не тільки в місті Києві,  а в усій Україні.  Навіщо платити?  Хто буде платити, якщо знатимуть, що своїм популістським рішенням наступна Верховна Рада спише те,  що люди зараз не будуть платити?

 

     Не можна  приймати  цей  законопроект  у  чаду  популістських пристрастей!  А для того, щоб навести порядок у цій сфері, давайте шукати варіанти взаємозаліків там, де не сплачена заробітна плата, інші   варіанти.   Давайте  будемо  шукати  можливість  підвищення заробітної плати,  сплати  податків,  які  будуть  використані  на виплату пенсій, стипендій і заробітної плати. А те, що ми сьогодні хочемо  зробити,  може  призвести  до  повного  краху  комунальної системи в Україні.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Матвієнков.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.,  голова  підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і  підприємництва  (виборчий округ 55, Донецька область). Спасибо. "Регионы Украины". Уважаемые коллеги!  Я бы хотел, чтобы мы отбросили эмоции и рассмотрели этот вопрос  прежде  всего  с  экономической  точки зрения.  Пока мы не разберемся в механизме ценообразования в этой отрасли,  пока мы не разберемся,  каковы  фактически  затраты  на получение гигакалории тепла,  на получение кубометра воды,  и пока мы будем  платить  за неполученные услуги,  до тех пор мы будем решать проблему, что нам делать сначала - списывать или реструктуризировать.

 

     Теперь относительно списания и реструктуризации.  Я прекрасно понимаю людей,  которые сегодня настаивают на списании. Но давайте ответим логично на вопрос и вникнем в  суть  проблемы.  Пенсионеры как раз и относятся сегодня к той категории потребителей,  которые платят.  Все малоимущие сегодня исправно платят, бумажка к бумажке имеют  платежки.  Не  платят  как  раз  те,  которые имеют высокие доходы.

 

     Получится, что человек,  который честно, добросовестно платил за  квартиру,  будет  поставлен  в  равные  условия с тем,  кто по разгильдяйству  своему  не  платил.  Здесь  нужен   индивидуальный подход.  Поэтому  принцип  реструктуризации  в  первую  очередь  и позволит разобраться,  кто же не платил и по каким причинам.  Я за то, чтобы сначала была реструктуризация.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  у залі піднято 12 рук.  Що треба робити головуючому?

 

     Давайте послухаємо поки міністра економіки Шлапака. Увімкніть мікрофон.

 

     ШЛАПАК О.В.,  міністр  економіки  та  з  питань  європейської інтеграції України.  Шановні народні депутати! Уряд звертається до вас  із  проханням  підтримати  той  варіант  законопроекту,  який обстоює зараз на трибуні Іван Іванович Ткаленко.  Я тільки ще  раз хочу  повторити  ті  аргументи,  які ми опрацювали разом з робочою групою.

 

     Перше. За нашими обрахунками, будь-яке списання призводить до падіння платіжної дисціпліни щонайменше на 15-20 відсотків.

 

     Друге. Ми приймемо рішення, яке буде соціально несправедливим по відношенню до тих, хто платив.

 

     І третє.  Статистика,  яку ми маємо,  свідчить,  що  сьогодні постійними  неплатниками  є близько 20 відсотків громадян,  більше половини яких - люди,  що мають дохід,  достатній  для  того,  щоб платити за комунальні послуги.

 

     Виходячи з  цього,  дуже  просимо  вас  підтримати  саме  той варіант, який пропонує Іван Іванович Ткаленко.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  я пропоную все-таки  визначатися шляхом  голосування.  Давайте  сформулюємо  пропозиції,  я  ще раз поставлю на голосування всі пропозиції.

 

     Депутат Гуренко. Будь ласка, увімкніть мікрофон. Це автор.

 

     ГУРЕНКО С.І.  Спасибі.  Вікторе Володимировичу, коли я ще був головою  комітету  до  вашого  перевороту,  то  в  Регламенті було записано,  що промовець на трибуні відстоює точку зору комітету, а не  якоїсь  ефемерної робочої групи,  до чого нас закликає міністр економіки та з  питань  європейської  інтеграції  пан  Шлапак.  Це перше.

 

     Друге. Я  хотів  би просити,  щоб усі колеги народні депутати згадали,  скільки десятків  мільярдів  гривень  заборгованості  ми списали  за  чотири  роки  юридичним  особам.  Зараз уперше за всю історію Верховної  Ради  нашого  скликання  йдеться  про  списання заборгованості   фізичних   осіб.   Причому,  заборгованості,  яка утворилася до 2000 року.  Це ви можете підтвердити,  шановний пане Медведчук,  як знаний юрист,  що це заборгованість безнадійна.  Ми пропонуємо її списати,  а іншу - реструктуризувати. Так про що йде сьогодні розмова?

 

     Я прошу підтримати пропозицію комітету, а не робочої групи.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, в мене є така пропозиція. Давайте ще поставимо на голосування пропозицію комітету.  Перед цим, Іване Івановичу,  ви  сформулюєте  інші  пропозиції,  і ми розв'яжемо це питання шляхом голосування.

 

     З процедури слово має Марченко Володимир Романович. Увімкніть мікрофон.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция Прогрессивной социалистической партии. Виктор Владимирович,  есть предложение комитета.  Ткаленко  должен его  огласить,  а мы сразу же его должны проголосовать.  И не надо идти на то, чтобы огласить предложение комитета и все остальные.

 

     Ткаленко я прошу не руководить залом,  как голосовать: за или против.  Есть  у  нас  одноразовые  депутаты,  которые приходят по четвергам. Пусть они голосуют так, как им велит совесть, а не так, как вы даете команду.

 

     И последний  момент.  Министр Шлапак обещал мне публично дать ответ,  навязало ли  правительство  конституционный  кризис  из-за того,  что  сегодня  граждане Украины не получают в соответствии с минимальными социальными нормативами заработную  плату  и  пенсии, как  определено  Конституцией.  Он  не  дает,  трусливо молчит,  и Ткаленко трусливо молчит.

 

     То, что предлагается списать,  это как  раз  малая  доля  для того,  чтобы реализовать право на жизнь.  Поэтому нужно голосовать то, что принял комитет: списание, а затем реструктуризация.

 

     Прошу депутатов поддержать именно это решение, потому что оно является  конституционным  и  имеет  все  правовые  основания быть принятым.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Володимире Романовичу.  Наголошую,  що  я вдруге  ставлю  на  голосування.  Перший раз відповідної кількості голосів не було набрано.  Будь ласка, Іване Івановичу, сформулюйте точку  зору  комітету  з  приводу прийняття даного законопроекту в другому  читанні.  Я  поставлю  на  голосування,  а  потім  будемо голосувати інші пропозиції або не будемо.

 

     ТКАЛЕНКО І.І. Пропозиція комітету: "Списати населенню борги за квартирну плату,  комунальні  послуги, спожитий  побутовий  газ  та електроенергію станом на 1 січня 2000 року". А далі все так само, як і в моїй пропозиції (Шум у залі).

 

     ТКАЛЕНКО І.І.  А, я пробачаюсь, "громадянам, які отримували в 1999  році  доходи  в  розмірі,  що  не перевищували шести величин вартості межі малозабезпеченості..." (Шум у залі).  Я  не  обманюю нікого,  у  вас  у  всіх  є  це  на руках.  Я сказав:  голосується пропозиція Донченка, я не сказав, що всім.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Усім зрозуміла  позиція  комітету?  Я  ставлю  на голосування законопроект у другому читанні з пропозицією комітету, яка щойно  викладена  доповідачем  від  комітету.  Прошу  народних депутатів визначитися.

 

     "За" -243.

 

     Покажіть по фракціях.

 

     Іване Івановичу, далі, будь ласка.

 

     ТКАЛЕНКО І.І. Хто за те, щоб даний законопроект проголосувати в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Даний законопроект  за  пропозицією  представника комітету ставиться на голосування в цілому.

 

     "За" -246.

 

     Покажіть по фракціях.

 

     --------------

 

     Наступне питання порядку денного  7010

- проект Закону про внесення змін до  Кодексу  законів  про  працю України  щодо  відпусток  (друге  читання).  Олександр Миколайович Стоян. Будь ласка.

 

     Наступним буде   вирішуватися   питання   щодо    роботи    з законопроектом про бюджет.

 

     СТОЯН О.М.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань соціальної політики та праці (виборчий округ  18, Вінницька область). Шановні народні депутати! Відповідно до Закону України про внесення змін до Закону України про  відпустки  від  2 листопада  2000  року  Кабінет Міністрів розробив пропозиції,  щоб привести Кодекс законів про працю у  відповідність  до  прийнятого нового  Закону про відпустки.  Комітет відпрацював усі пропозиції, внесені народними депутатами,  і пропонує перейти до голосування в другому читанні.

 

     Хочу зазначити,   що   комітетом   враховані   практично  всі пропозиції  народних  депутатів.  Зокрема,  передбачено  доповнити Кодекс   законів  про  працю  статтею  78-1,  де  пропонується  не враховувати при визначенні тривалості щорічних відпусток  святкові та неробочі дні.

 

     Доповнення до  статті  216  дає  право  здобувати  другу вищу освіту і отримувати відповідну відпустку на здобуття її.

 

     Також депутат Сухий запропонував зміни

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре   Миколайовичу,   давайте   розглядати поправки.

 

     СТОЯН О.М. Тобто я хочу ще раз наголосити, шановні колеги, що вносяться зміни до Кодексу законів про працю відповідно до  нового Закону  про  відпустки.  Комітет опрацював всі пропозиції народних депутатів.  Вони враховані або враховані частково.  Тому,  Вікторе Володимировичу,  якщо  у когось із депутатів є принципова позиція, будь ласка. Якщо ні - можна в цілому проголосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  хтось наполягає  на  голосуванні окремих поправок до цього проекту закону? Ні.

 

     Я ставлю на голосування даний законопроект у другому читанні. Прошу народних депутатів визначитися. Законопроект 7010.

 

     "За" -320.

 

     Рішення прийнято.

 

     Даний законопроект 7010 ставиться на  голосування  в  цілому. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" -331.

 

     Рішення прийнято.

 

     СТОЯН О.М. Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сідайте, Олександре Миколайовичу.

 

     --------------

 

     Шановні колеги, закінчились консультації Кабінету Міністрів з представниками депутатських груп і фракцій і бюджетним  комітетом. Ігоря Олександровича Мітюкова я прошу на трибуну поінформувати, як ми рухаємося в бюджетному процесі.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Дякую. Шановний Вікторе Володимировичу! Шановні народні  депутати!  Відбулося  засідання повноважних представників депутатських фракцій і  груп  і  уряду,  на  якому  ми  обговорили можливі  шляхи  виходу  із  ситуації,  яка склалася сьогодні після того,  як не  була  проголосована  стаття  1  проекту  Закону  про Державний бюджет у другому читанні.

 

     Більшість представників   фракцій   висловилися  за  подальшу роботу уряду над цим документом  у  напрямі  знаходження  спільних рішень,  насамперед щодо пропозицій бюджетного комітету, за трьома позиціями.

 

     Перша позиція - це оцінка доцільності віднесення  коштів  від приватизації   із   розділу   "Фінансування"   в  доходи  бюджету, відповідно визначення  профіциту  або  дефіциту  бюджету  в  цьому випадку.

 

     Друга -  це  спеціальний  розгляд  завтра  на спільній нараді питання відносин уряду з Національним банком для того,  щоб  вийти на  єдине  розуміння  цієї проблеми.  Поки що різниця між позицією уряду і бюджетного комітету -  3,3  мільярда  гривень.  Спільно  з Національним банком ми повинні знайти єдину позицію.

 

     І третя  -  це спільна робота над пропозиціями,  які сьогодні внесені бюджетним комітетом,  урядом щодо змін  законів  з  питань оподаткування,  котрі  дають  можливість збільшити доходну частину бюджету для врахування питань,  які  порушують  народні  депутати. Зараз  бюджетний  комітет  пропонує  можливе  збільшення  доходної частини на 2,5  мільярда  гривень,  пропозиція  уряду  -  потрібно знайти приблизно 1,5 мільярда гривень ресурсу.

 

     Упродовж найближчих  днів  ми будемо працювати за цими трьома напрямами  і  тому  вважаємо  за  доцільне  перенести  обговорення питання  в  другому  читанні на четвер 6 грудня поточного року для прийняття  рішення.  Просимо   підтримати,   прийняти   відповідне рішення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   колеги,   надійшла   пропозиція   після консультації з депутатськими групами  і  фракціями  щодо  розгляду законопроекту  8000  про  Державний  бюджет  України на 2002 рік у другому  читанні  6  грудня  в  пленарному  режимі  з   можливістю прийняття рішень. Таку пропозицію я ставлю на голосування.

 

     "За" -252.

 

     Рішення прийнято.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Симоненка.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Фракція  комуністів.  Шановні колеги!  Я взяв слово з мотивів голосування, виходячи з таких міркувань. Сьогодні, враховуючи те,  що не проголосована стаття 1,  не проголосований у другому читанні проект закону про бюджет на наступний рік. Тому ми повинні   були  голосувати  про  відправлення  проекту  закону  на повторне друге читання. Це перше.

 

     Друге. Щодо 6 грудня ми вже голосували,  чому я і просив тоді розвести питання. Окремий проект постанови щодо організації роботи Верховної Ради в наступний четвер 6 грудня теж не підтримано.  Ось виходячи з цього,  ми і не брали участі в цьому голосуванні.  Тому що треба дати чітку відповідь,  що це - повторне друге читання,  а не  друге читання,  оскільки сьогодні з принципових питань позиція уряду не підтримана.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Петре Миколайовичу.  Я пояснюю  для  всіх народних    депутатів,   що   в   результаті   консультації   було запропоновано і прийнято рішення щодо того, щоб продовжити розгляд даного законопроекту в другому читанні 6 грудня. Петро Миколайович абсолютно правий у тому,  що  ми  могли  вирішувати  питання  щодо повторного другого читання і направлення цього законопроекту,  але я наголосив на самому початку сьогоднішнього засідання,  що  право пропонувати таке рішення належить виключно бюджетному комітету.  Я попросив рішення комітету, яке передав мені його голова Турчинов і сказав, що в пункті 5 про це йдеться, і таке рішення приймалося.

 

     Пункт 5: "У разі неприйняття проекту постанови Верховної Ради України,  запропонованої Комітетом з питань бюджету, рекомендувати Верховній  Раді  України  відправити  поданий  Кабінетом Міністрів України проект Закону про Державний бюджет України на 2002 рік  на доопрацювання".  Такого  рішення  комітет  не  мав  права виносити згідно зі статтями 42,  43 Бюджетного кодексу.  Тому я  на  самому початку сказав,  що рішення про повторне друге читання як висновок бюджетного комітету не вносилось на розгляд. Так, воно вносилось в окремих  проектах  постанов  депутатів,  які  згідно  з  Бюджетним кодексом не мають на це права.  Саме тому та пропозиція,  яка була прийнята   як  рішення  після  консультації,  була  поставлена  на голосування.  6 грудня ми  продовжимо  розгляд  законопроекту  про Державний   бюджет   на  2002  рік  у  другому  читанні  і  будемо визначатися,  чи ми його будемо приймати, чи направимо на повторне друге читання, що передбачено саме Бюджетним кодексом.

 

     --------------

 

     Переходимо до    наступного    питання    порядку    денного. Розглядається проект Закону про внесення змін до статті  5  Закону України   про   приватизацію  державного  майна  (друге  читання). Доповідає Черняк Володимир Кирилович. Будь ласка.

 

     ЧЕРНЯК В.К.  Шановні народні депутати!  Закон маленький,  але важненький.  Він передбачає виключення із переліку об'єктів, що не підлягають  приватизації,  майнових  комплексів  підприємств,  які здійснюють  виробництво основної залізничної техніки (електровози, тепловози,   дизель-поїзди,   вагони),   інфраструктури   майнових комплексів  підприємств залізничного транспорту.  Це один суттєвий момент. Ми включаємо ці об'єкти до переліку тих, які не підлягають приватизації.

 

     І другий момент.  Пропонується включити до переліку об'єктів, що   не   підлягають   приватизації,   ті   об'єкти,   які   мають загальнодержавне   значення:   майно   аварійнорятувальних  служб, майнові комплекси Національної академії  наук  України,  галузевих академій наук,  інші наукові об'єкти, що є національним надбанням. Тобто ми вважаємо,  що ті об'єкти,  які є національним  надбанням, треба  включити  до тих,  які мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації.

 

     Ось такі  дві  суттєві  зміни  пропонує  Комітет   з   питань економічної   політики   до   статті  5  Закону  про  приватизацію державного майна.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимире Кириловичу.

 

     Шановні колеги,  є  якісь  зауваження?  Нема.  Я  ставлю   на голосування законопроект

 5041-Д у другому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" -286.

 

     Рішення прийнято.

 

     Пропозиції, Володимире Кириловичу.

 

     ЧЕРНЯК В.К. Є пропозиція від комітету - прийняти законопроект у цілому. Дякую за підтримку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  на  голосування  законопроект 5041-Д у цілому. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" -306.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Наступне питання порядку денного - проект Закону про внесення змін  до  Закону  України  про оподаткування прибутку підприємств, 8020. Альошин Валерій Борисович. Будь ласка.

 

     АЛЬОШИН В.Б., голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів     і     банківської     діяльності     (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  НРУ).  Шановні  колеги!  Вашій увазі  пропонується  порівняльна  таблиця  до  проекту  Закону про внесення  змін  до  Закону  України  про  оподаткування   прибутку підприємств.  Я хотів би нагадати, що цей законопроект спрямований на уточнення певної термінології,  яка використовується  в  Законі про оподаткування прибутку підприємств та в інших законах з питань оподаткування,  а  також  на  усунення  подвійного  оподаткування, пов'язаного з діяльністю інститутів спільного інвестування.

 

     До законопроекту надійшло чотири пропозиції,  вони враховані. Відхилених пропозицій немає.

 

     Є пропозиція підтримати  зазначений  законопроект  у  другому читанні і в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  на  голосування  законопроект 8020 для прийняття  його  в  другому  читанні.  Прошу  народних   депутатів визначитися.

 

     "За" -301.

 

     Рішення прийнято.

 

     Ставиться на голосування законопроект

 8020 в цілому. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" -309.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Слухається проект  Закону  про  внесення   змін   до   деяких законодавчих  актів України (у зв'язку з прийняттям Закону України про зону надзвичайної екологічної ситуації), 6323 (друге читання). Фурдичко Орест Іванович. Будь ласка, коротко.

 

     ФУРДИЧКО О.І.,  перший  заступник  голови  Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  (виборчий округ 125,  Львівська область). Шановний Вікторе Володимировичу! Шановні народні   депутати!   Комітет   з   питань  екологічної  політики, природокористування   та   ліквідації   наслідків   Чорнобильської катастрофи  розглянув  на  засіданні  комітету 17 жовтня прийнятий Верховною Радою  України  за  основу  проект  Закону  України  про внесення  змін  до  деяких законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям  Закону  України  про  зону  надзвичайної   екологічної ситуації).   Прийняття   зазначеного   закону  України  передбачає приведення окремих положень деяких законодавчих  актів  України  у відповідність із Законом України про зону надзвичайної екологічної ситуації.  Додаткових  витрат  з  Державного  бюджету  України  та місцевих  бюджетів  не  передбачається.  До цього законопроекту до другого читання надійшло 8 пропозицій народних депутатів  України, які   повністю  враховані.  Головне  юридичне  управління  Апарату Верховної  Ради  України  підтримує  даний   законопроект.   Прошу прийняти його в другому читанні і в цілому як закон України.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування законопроект 6323 у другому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" -317.

 

     Рішення прийнято.

 

     Законопроект 6323 ставиться на голосування в цілому.

 

     "За" -318.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Наступне питання - проект Закону  про  доповнення  статті  88 Закону  України  про пенсійне забезпечення,  7261 (друге читання). Валерій Михайлович Сушкевич. Будь ласка.

 

     СУШКЕВИЧ В.М.  Шановні  колеги!  У  нас  є  пенсіонери,   які проживають  у будинкахінтернатах (пансіонатах).  У зв'язку з цим у них частина пенсій забирається до бюджету. Мова йде про те, щоб цю частину пенсій використовувати саме в тих закладах,  де пенсіонери проживають. І я вважаю, що це доцільна норма.

 

     Комітет у справах пенсіонерів,  ветеранів та  інвалідів  дуже серйозно  вивчав  це  питання  і визначив,  що це буде вмотивоване рішення,  його  підтримують  пенсіонери,  які   мешкають   у   цих будинках-інтернатах.

 

     Надійшли пропозиції  до  другого читання.  Практично всі вони враховані, але є й частково враховані.

 

     Колега Мусієнко запропонував у редакції статті 88  врахувати, що  кошти  надаються  за  особистою  письмовою згодою пенсіонера і обумовлюються сума і термін дії цієї  згоди.  Справа  в  тому,  що Міністерство  праці  та  соціальної політики має відповідний бланк заяви, і ці питання узгоджуються саме в цій заяві.

 

     Друга пропозиція,   яка   частково   врахована,    пропозиція народного  депутата Тищенка,  що пенсія має виплачуватися особисто пенсіонеру,  а він на свій розсуд розпоряджається: або віддає, або не віддає її адміністрації. Оскільки сума пенсії, яка виплачується особисто пенсінеру, визначена з урахуванням того, що він перебуває в  будинку-інтернаті  на повному державному утриманні,  відповідно відраховується ця частка пенсії згідно із законодавством  України. Тому ця пропозиція врахована частково.

 

     Всі інші пропозиції враховані повністю.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. А чому стільки рук? Усе ж враховано.

 

     Депутат Круценко.

 

     КРУЦЕНКО В.Я.,   заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  аграрної  політики   та   земельних   відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Шановний Валерію Михайловичу! Чи поширюється ця норма і на пенсіонерів, які проживають у будинках ветеранів колективних сільгосппідприємств та інших підприємств на селі?

 

     СУШКЕВИЧ В.М. Ні, ця норма поширюється тільки на пенсіонерів, які проживають у державних будинкахінтернатах.  Держава відповідно регулює питання,  пов'язані з  утриманням  за  рахунок  Державного бюджету.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Степанов. Будь ласка.

 

     СТЕПАНОВ М.В.,   заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань соціальної  політики  та  праці  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Фракция Социалистической партии.  Уважаемый докладчик!  Вроде, все нормально,  но,  с другой стороны,  ужесточается порядок получения пенсионером своей же заработанной пенсии.  Вообще,  вот я хотел бы узнать,  он  хоть  чтото  сможет  получить  сам  из того,  что ему положено,  что он заработал,  или за каждой  копейкой  надо  будет ходить теперь в администрацию?

 

     СУШКЕВИЧ В.М.    Пояснюю.   Справа   в   тому,   що   ніякого "ужесточения" немає.  Мова йде тільки про те,  щоб та частка,  яка відраховувалася  від  суми  пенсії  і  спрямовувалася  загалом  до Державного бюджету у зв'язку  з  тим,  що  пенсіонер  в  інтернаті знаходиться на повному державному утриманні,  тепер обліковувалася і витрачалася саме в тому будинку, де він мешкає. Більше нічого.

 

     А пенсію він буде отримувати в тому самому розмірі і за  тією ж процедурою, як і раніше. Все.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Мікрофон  Олексія  Марченка  увімкніть.  І будемо голосувати.

 

     МАРЧЕНКО О.А.  Вибачте, але я прошу ще раз уточнити відповідь на  запитання,  яке поставив Василь Якович Круценко.  Мова йде про будинки-інтернати, колишні міжгосподарські, тепер вони належать до територіальних центрів,  фінансуються за рахунок місцевих бюджетів і є також державними.  Не  випадково  це  питання  задано,  і  від відповіді  буде  залежати  результат нашого голосування.  Весь час упродовж проходження законопроекту я вважав,  що дана  норма  буде поширюватися і на пенсіонерів, які проживають у цих інтернатах, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів. Якщо це не так, то я не можу голосувати за це, вибачте.

 

     Дякую. Дайте відповідь.

 

     СУШКЕВИЧ В.М.  По-перше,  все  те,  що  стосується Державного бюджету, буде визначатися саме таким чином, як визначено в законі. Іншого не може бути. Всі питання, що торкаються Державного бюджету і отримання пенсіонером пенсії,  врегульовані  законом.  Хочу  вам сказати: якщо не приймемо цей закон, ці кошти будуть витрачатися у загальному   обсязі   бюджетних   коштів,   як   і   досі    було. Будинок-інтернат,  в якому утримується пенсіонер,  не одержить їх. Ось і все.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Законопроект  7261  ставиться  на  голосування  в другому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     СУШКЕВИЧ В.М. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. У тому числі й Марченка Олексія.

 

     "За" -340.

 

     Рішення прийнято.

 

     СУШКЕВИЧ В.М. Прошу в цілому прийняти.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Законопроект  7261  ставиться  на  голосування  в цілому. Прошу визначитися народних депутатів.

 

     "За" -338.

 

     СУШКЕВИЧ В.М. Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято. Сідайте, Валерію Михайловичу.

 

     --------------

 

     Слухається наступне питання порядку денного -  проект  Закону про державне регулювання виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування,

 8278. Проект   Кабінету   Міністрів   України.  Черняк  Володимир Кирилович (Шум у залі).

 

     У нас же немає обговорення,  у нас прийняття рішення. Комітет пропонує  прийняти  в  першому  читанні  і  в цілому (Шум у залі). Анатолію Сергійовичу, комітет так прийняв, я зачитав.

 

     З мотивів голосування слово має депутат Кравченко.

 

     КРАВЧЕНКО М.В.,  заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань промислової політики і підприємництва (виборчий округ 57,  Донецька область).  Спасибо. Виктор Владимирович! Вчера Комитет   по  вопросам  промышленной  политики  как  второй  после профильного комитета  (а  ранее  первым  он  был)  принял  решение отклонить  законопроект  вообще.  Поэтому речь идет сегодня о том, что комитет предлагает принять,  но наш комитет, который ранее был профильным, принял решение его отклонить.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Народні  депутати  всі  чули,  що  другий комітет прийняв рішення про відхилення.  Ну ми ж не голосуємо  про відхилення,  ви  ж  знаєте,  за Регламентом.  Якщо законопроект не набере необхідної кількості голосів,  то буде вважатися відхиленим згідно з Регламентом.

 

     Шановні колеги,  я  ставлю на голосування законопроект 8278 у першому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" -227.

 

     Рішення прийнято.

 

     По фракціях.

 

     Черняк Володимир Кирилович. Рішення комітету.

 

     ЧЕРНЯК В.К.  Шановні  колеги!  Навколо  цього   законопроекту нуртують  пристрасті,  за  ним  стоять  інтереси певні як з одного боку,  так і з другого, але я вас закликаю до зваженого ставлення. І  читайте  текст.  У  тексті  законопроекту  йдеться  про  захист авторських прав,  в тому числі і перш  за  все  наших  українських авторів,  композиторів,  поетів,  про виведення з тіні підприємств певних,  ліцензування і державне регулювання цього сектору. Нічого страшного   там   немає.   Там   є   спроба   вивести  питання  із конфронтаційної площини,  визнавши пріоритет міжнародного права, і працювати в цивілізованому правовому полі. От і все.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире    Кириловичу,   пропозицію   комітету формулюйте.

 

     ЧЕРНЯК В.К.  Комітет  більшістю   голосів   прийняв   рішення підтримати в першому читанні і в цілому.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  пропозицію  комітету про голосування в цілому для визначення народних депутатів.

 

     "За" -224.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Матвієнка.

 

     МАТВІЄНКО А.С.  Українська  народна  партія  "Собор",   група "Соборність".  Шановні колеги! Вікторе Володимировичу! Я звертаюся до  вас  як  до  правника:  ну  скільки  ми  будемо  товктися   по Регламенту?  Якщо прийнято проект у першому читанні,  і бодай один депутат заперечує,  щоб його приймати в цілому,  ви не маєте права ставити  на  голосування,  бо  ви  позбавляєте  мене  права внести поправки. Чому ми голосуємо, я запитую вас, і скільки буде тривати порушення Регламенту?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні депутати!  Анатолію Сергійовичу, ви бачите,  як поступив зал,  він підтримав вас. Але не ставити на голосування рішення комітету і пропозицію комітету я як головуючий не міг.  Тому комітет хай працює,  пропозиція прийняти в цілому не пройшла.  Працюйте  до  наступного разу,  вносьте на голосування в другому читанні і в цілому.

 

     --------------

 

     Слухається законопроект про затвердження  Державної  програми зайнятості населення на 2001-2004 роки,

 7173. Олександр  Миколайович   Стоян.   Будь   ласка.   Увімкніть мікрофон.

 

     СТОЯН О.М.   Шановні   народні  депутати!  Кабінет  Міністрів України подав проект Закону про  затвердження  Державної  програми зайнятості населення на 2001-2004 роки.  Наш комітет розглянув цей проект і вважає, що його можна прийняти в першому читанні, тому що він  визначає  вирішення проблем безробіття до 2004 року.  Є певні зауваження,  але  в  першому  читанні  комітет   прийняв   рішення підтримати. Прошу проголосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Проект  Закону про затвердження Державної  програми  зайнятості  населення   на   2001-2004   роки ставиться  на  голосування для прийняття в першому читанні.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" -249.

 

     Рішення прийнято.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     --------------

 

     Слухається проект Закон України про внесення змін  до  Закону України про оплату праці,  2069. Прийняття рішення за результатами розгляду в першому читанні.

 

     Комітет, виходячи з  того,  що  даний  законопроект  був  уже відхилений   Верховною  Радою,  пропонує  його  не  розглядати,  а включити до порядку денного сесії проект Закону про внесення  змін до Закону України про оплату праці, 3145.

 

     Увімкніть мікрофон  Ярослава Михайловича Сухого.  Роз'ясніть, будь ласка.

 

     СУХИЙ Я.М.,  голова  підкомітету  Комітету   Верховної   Ради України  з питань соціальної політики та праці (виборчий округ 78, Запорізька область). Дякую. Шановні народні депутати! Тут уже було озвучено  рішення Комітету з питань соціальної політики.  Справа в тому,  що зазначений законопроект 2069 розглядався 1 та 23  грудня 1998  року,  не  набрав  необхідної  кількості голосів і згідно із статтею 3.2.1 Регламенту вважається відхиленим.

 

     Було внесено аналогічний проект закону, буква до букви, слово до  слова,  під номером 3145.  Він розглянутий комітетом 18 травня 1999 року і також рекомендований до відхилення,  але в залі він не розглядався.

 

     Виходячи з цього, ми пропонуємо проект

 2069 зняти, а внести до порядку денного законопроект 3145.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутата Вітренко увімкніть мікрофон.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 160, Сумська область). Фракція Прогресивної соціалістичної партії України.  Шановні колеги!  Я як автор законопроекту про  зміни  до Закону  про  оплату праці 2069 хочу,  щоб ми займалися не ігрищами стосовно процедури, а суттю законопроекту.

 

     Я ще нагадаю,  що проект закону, нами запропонований, вирішує проблему  переходу  України до моделі дорогої робочої сили,  тобто пропонується зміна системи оплати праці.  Таким чином  вирішується проблема  і  мінімальної  заробітної  плати,  щоб вона відповідала прожитковому  мінімуму,  і   регуляції   взагалі   всієї   системи заробітної плати.

 

     Я прошу вас підтримати цей законопроект у першому читанні.  І тоді ми доопрацюємо його з вашими зауваженнями і будемо розглядати у другому читанні остаточно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, проект Закону про внесення змін  до  Закону  України  про  оплату  праці  2069  ставиться  на голосування  в  першому читанні.  Думку комітету ви знаєте.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 180.

 

     Рішення не прийнято.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     --------------

 

     Слухається проект Закону про внесення  змін  і  доповнень  до Закону України про благодійництво та благодійні організації,

 6021. Комітет пропонує прийняти в першому читанні.  Я  ставлю  на голосування пропозицію комітету.

 

     Хвилинку. Будь   ласка.  Ніна  Олексіївна  Покотило.  Зніміть голосування.

 

     ПОКОТИЛО Н.О.,  член Комітету Верховної Ради України з питань культури  і духовності (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок СПУ та СелПУ).  Тут у ряду депутатів виникло неоднозначне   ставлення   до   збору  за  реєстрацію  благодійних організацій у розмірі 50 гривень.  До другого читання  це  питання буде доопрацьоване. Тому прошу підтримати в першому читанні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  на  голосування  законопроект  6021  у першому читанні.

 

     "За" - 318.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Слухається проект Закону про внесення змін  та  доповнень  до Закону  України про Національну депозитарну систему та особливості електронного  обігу  цінних  паперів  в  Україні,  7009.   Комітет пропонує   прийняти   в   першому  читанні,  крім  другого  пункту "Прикінцевих положень".

 

     Москвін Сергій Олександрович.

 

     МОСКВІН С.О.  Шановні  колеги!  Цей  законопроект  уже  давно слухався.  Я  нагадаю,  про  що  там  іде  мова.  Зміни стосуються створення  в  Україні  єдиного  центрального  депозитарію   цінних паперів.  Зараз  у  нас  існує  декілька  таких установ.  Найбільш потужна з них є приватною структурою.  Законом передбачено, що має бути створено один центральний депозитарій під контролем держави.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться  на  голосування  пропозиція  комітету: прийняти законопроект

 7009 у  першому  читанні,  крім  пункту 2 "Прикінцевих положень". Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 210.

 

     Рішення не прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Закону  про  внесення  змін  до  Закону  України   про спеціальний   режим   інвестиційної   діяльності  у  Закарпатській області,  7293.  Комітет рекомендує прийняти в першому читанні і в цілому.

 

     Я ставлю  на  голосування  даний законопроект:  про прийняття його в першому читанні.

 

     "За" - 247.

 

     Рішення прийнято.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Шуфрича.

 

     ШУФРИЧ Н.І., заступник голови Комітету Верховної Ради України з  питань  бюджету  (виборчий  округ  70,  Закарпатська  область). Шановні колеги!  Я хочу подякувати за те,  що ми  сьогодні  надали право  місцевим радам укладати інвестиційні контракти згідно з цим законом.  Адже до сьогоднішнього дня це право було надано виключно державним   адміністраціям.   З  сьогоднішнього  дня  міські  ради Ужгорода,  Мукачева,  Хуста  та   Берегового   мають   такі   самі можливості,   як   і  державні  адміністрації,  щодо  встановлення спеціального режиму інвестиційної діяльності.

 

     Дякую вам.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Несторе Івановичу,  тут роблять зауваження, що ми прийняли поки що в першому читанні.

 

     Пропозиція комітету  -  прийняти в цілому.  Заперечення є?  У кого є заперечення? Увімкніть мікрофон депутата Асадчева.

 

     АСАДЧЕВ В.М.  Шановний  Вікторе   Володимировичу!   Коли   ви припините порушувати Конституцію вже? Чому, коли бюджетний комітет вніс пропозицію проголосувати статтю  1  проекту  бюджету  в  його редакції,  ви вважаєте,  що він не має права цього робити, а інший комітет  вносить  антиконституційну  пропозицію,  якою   позбавляє депутата   права   внести  свої  поправки,  і  ви  її  ставите  на голосування? Коли це припиниться?

 

     Я дуже прошу:  перше читання пройшло, кожен депутат має право за Конституцією внести свої поправки. Дайте можливість це зробити.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я   колезі   Асадчеву   пояснюю,   що   процедура затвердження законопроекту про  Державний  бюджет,  це  я  пояснюю вчетверте вже сьогодні,  передбачена Бюджетним кодексом України. У даному випадку мова йде абсолютно про інше.

 

     Є заперечення проти того,  щоб поставити цей  законопроект  у цілому? Немає.

 

     Я ставлю  на  голосування  проект 7293 у цілому (Шум у залі). Так у Асадчева немає пропозиції, він просто зауважив.

 

     "За" - 125.

 

     Дякую. Рішення не прийнято.

 

     --------------

 

     Наступне питання порядку денного - проект Закону про внесення змін  до  деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України про банки і банківську  діяльність,  8005.  Комітет пропонує прийняти в першому читанні.

 

     Ставиться на голосування законопроект

 8005 у першому читанні.

 

     "За" - 310.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Слухається проект  Закону  про  внесення  змін  та   визнання такими,  що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв'язку з  прийняттям  Закону  України  про  платіжні  системи  та переказ  грошей  в  Україні,  8054.  Комітет  пропонує  прийняти в першому читанні.

 

     Я ставлю на голосування даний  законопроект  8054  в  першому читанні.

 

     "За" - 231.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Закону   про  внесення  змін  до  Закону  України  про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету  Міністрів  України перед  Національним  банком України.  Проект 6028 і проект 6028-1. Комітет пропонує проект 6028-1  Кабінету  Міністрів  відхилити,  а проект  6028,  внесений  Національним банком...  Висновки комітету відсутні.

 

     Я ставлю на голосування:  про  прийняття  в  першому  читанні законопроекту   6028-1,  внесеного  Кабінетом  Міністрів.  Комітет пропонує відхилити. Прошу визначитися народних депутатів.

 

     "За" - 120.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Законопроект 6028,  внесений Національним банком як суб'єктом права  законодавчої ініціативи,  я ставлю на голосування в першому читанні.

 

     "За" - 168.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Оголошується перерва до 16 години.