Стенограма пленарного засідання

17 жовтня 2001

 

                   ЗАСІДАННЯ ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

         У к р а ї н и.  17  ж о в т н я  2001  р о к у.

                         16  г о д и н а.

 

      Веде засідання Голова Верховної Ради України ПЛЮЩ І.С.

 

     ГОЛОВА. Прошу народних депутатів зареєструватися.

 

     У залі  зареєструвалися  405  народних   депутатів.   Вечірнє пленарне засідання оголошується відкритим.

 

     Продовжуємо обговорення  питання про Державний бюджет України на 2002 рік.  Нагадую,  виступи від  фракцій,  комітетів  -  по  5 хвилин, депутати - 3 хвилини.

 

     Слово надається   Юрію   Івановичу   Костенку.  За  ним  буде виступати депутат Омеліч.

 

     КОСТЕНКО Ю.І.,  заступник голови  Верховної  Ради  України  з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  НРУ). Шановний Голово! Шановні колеги! Проект Державного бюджету на 2002 рік,  поданий урядом до Верховної Ради України, є практично першим документом,  який  відображає  політику  діючого  уряду.  І тому є логічним, перш ніж проаналізувати висновки комітету, порівняти цей проект  бюджету  із бюджетами 2000 та 2001 року,  який розроблявся урядом Віктора Ющенка.  До речі,  саме в порівнянні із 2000  роком Президент  України  сформулював основні напрями бюджетної політики на 2002 рік,  які містяться у  його  посланні  до  Верховної  Ради України.

 

     Одним із  головних  пріоритетів послання Президента є суттєве посилення соціальних функцій державного  бюджету.  Саме  соціальна спрямованість  була  домінуючою  лінією  в  бюджетах  2000 та 2001 років, виходячи із чого урядом Ющенка лише за один рік роботи було погашено заборгованість по пенсіях, заробітній платі і працівникам бюджетної сфери вперше  за  роки  незалежності  підняли  заробітну плату, лише освітянам - на 40 відсотків.

 

     Що ж  ми  маємо  у  проекті  Державного  бюджету на 2002 рік? Частка видатків соціального спрямування у загальній сумі  видатків зменшилася  порівняно із 2001 роком:  по статті "Соціальний захист та соціальне забезпечення" - майже на  440  мільйонів,  або  на  4 відсотки порівняно з минулим роком, а по деяких соціальних статтях ще більше.  Наприклад,  соціальний захист ветеранів війни зменшено на   700   мільйонів,  соціальний  захист  пенсіонерів  -  на  100 мільйонів,  а захист сім'ї,  дітей та молоді  -  на  142  мільйони гривень.

 

     Щодо погашення заборгованості з соціальних виплат громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  то для  цього передбачено лише 100 мільйонів гривень із необхідних 750.

 

     Підвищення заробітної плати уряд у 2002 році взагалі не планує,  а передбачає таке зростання тільки з урахуванням рішень, прийнятих минулого року.

 

     Отже, натомість  значно  зросли  загальнодержавні  видатки на органи державної влади, на фінансову, фіскальну та іншу діяльність у сфері державного управління.

 

     Порівняємо другий  пріоритет  бюджетної  політики - створення умов для економічного зростання в наступному  році.  Ця  мета,  на думку  уряду,  має  бути  досягнута  за рахунок збільшення окремих видатків  бюджету  на  розвиток  у   складі   Державної   програми економічного  і соціального розвитку на 2002 рік.  При цьому одним із джерел фінансування бюджету розвитку  мають  стати  надходження від приватизації державних підприємств.  Але,  по-перше, кошти від приватизації закладені у дефіцит бюджету, який зовсім не пов'язано із так званим бюджетом розвитку.  По-друге, майже півтора мільярда гривень  планується  віддати  іноземним  кредиторам  як  погашення основної суми зовнішнього боргу. Виникає запитання: "Яку економіку ми фінансуємо - власну чи іноземну?"

 

     По-третє, у проекті бюджету можна  побачити  суттєвий  відхід від  положень  послання Президента.  Зокрема,  тут і дефіцит - 4,3 мільярда гривень - всупереч Бюджетній резолюції,  яка говорить про бездефіцитний     бюджет,    і    невдала    спроба    застосувати програмно-цільову методику формування бюджету,  який не йде  ні  в яке  порівняння  з  тим,  що  застосовується  в країнах розвинутої демократії,  і повна відсутність дієвого контролю за використанням бюджетних  коштів,  як  це  вимагав  Президент  України  у  своєму посланні.

 

     Щодо висновків і пропозицій  бюджетного  комітету,  який,  на нашу думку,  провів велику роботу і багато що зробив з того,  чого не  досяг  уряд  у  проекті  бюджету  2002   року.   Зокрема,   це запропоновані  додаткові  ресурси  для  доходної  частини бюджету. Значно збільшено  соціальні  видатки,  в  тому  числі  на  освіту, охорону   здоров'я   майже   1,5   мільярда  гривень.  Передбачено фінансування такої важливої для  України  програми,  як  створення власного виробництва ядерного палива, а також на 1 мільярд гривень збільшено видатки на технічне переоснащення вугільних шахт,  що  є стратегічно   важливим  для  енергозабезпечення  України.  Суттєво збільшені видатки на судову владу та судову реформу.

 

     Відповідно до  нового  Бюджетного  кодексу  сформовано   блок міжбюджетних відносин, що відповідає новому Бюджетному кодексу.

 

     Без сумніву,  є  проблеми,  які  не  вирішені.  Насамперед це недофінансування Міністерства оборони,  що уже  стає  національною проблемою, а також є декілька положень бюджету, над якими потрібно ще попрацювати.

 

     У цілому Верховна Рада могла  б  прийняти  законодавчі  акти, запропоновані урядом, які збільшують дохідну частину бюджету.

 

     І насамкінець.   Наша  фракція  пропонує  прийняти  бюджет  у першому читанні із висновками і пропозиціями бюджетного комітету.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Слово надається  народному  депутату  Віктору Омелічу  від  Комітету з питань Регламенту.  За ним буде виступати депутат Кочерга.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, Всеукраїнське  об'єднання "Громада").  Шановний Іване Степановичу! Шановний Анатолію Кириловичу!  Шановні колеги!  Розглядаючи одне з найважливіших  питань  для  нашої  держави  -  проект  Закону  про Державний  бюджет  України  на  2002  рік,  ми  повинні  одночасно розглянути  це  питання  і через призму вимог частини 35 статті 85 Конституції  України,  тобто  необхідності  формування   кошторису витрат   Верховної   Ради   України,  на  якому  я  хочу  сьогодні зупинитися.

 

     Чому це так важливо у наших умовах?  А тому,  що фінансування діяльності вищого законодавчого органу на наступний рік стосується не лише забезпечення виконання  наших  з  вами  повноважень,  а  й забезпечення належних умов для ефективної роботи парламенту нового скликання.

 

     Я коротко спинюсь на основних  характеристиках  видатків  для роботи Верховної Ради України.

 

     У цілому  в  проекті  бюджету,  внесеного Кабінетом Міністрів України,  передбачено для  фінансування  парламенту  всього  158,9 мільйона  гривень,  що  на  1,5  мільйона гривень менше показників держбюджету нинішнього року.  Мінімальні потреби для  забезпечення діяльності  Верховної  Ради  на 2002 рік становлять 281,7 мільйона гривень,  тобто передбачається на  122,8  мільйона  гривень  менше мінімальної потреби.

 

     Відповідно до     основних     прогнозних     мікропоказників економічного  та  соціального  розвитку  України  індекс  інфляції зарплати  становить  1,19 відсотка,  а індекс споживчих цін - 1,13 відсотка.  Тільки з урахуванням індексації  споживчих  цін,  тобто додатково  необхідно  12  мільйонів  гривень,  а  на  зарплату  та нарахування на неї - 10 мільйонів гривень.

 

     Особливість фінансування Верховної Ради на 2002 рік пов'язана з  початком  роботи  нового  скликання,  де  витрати на проживання народних депутатів в  готелях  будуть  не  на  рівні  60  народних депутатів, як це зараз, а близько 270 народних депутатів, виходячи з практики минулих скликань.  Тому видатки  порівняно  з  нинішнім роком мають зрости в чотири-п'ять разів.

 

     Не вистачить передбачених на 2002 рік 5,8 мільйона  гривень  на  виплату   депутатських   у   розрахунку середньомісячної  зарплати відповідно до нової редакції Закону про статус народного депутата України.

 

     Верховній Раді необхідно:  на обладнання  робочих  місць  для народних  депутатів  комп'ютерною  технікою  6  мільйонів гривень; власної  телеапаратної  сесійного  залу  -  6  мільйонів  гривень; власної системи відображення системи конференц-залу - 1,2 мільйона гривень;  на охорону адмінбудинків,  технічний  захист  інформації планується близько 3 мільйонів гривень; на заміну парку автомашин, зношеність яких становить 80 відсотків,  - 7,6  мільйона  гривень. Будівництво житла обійдеться в 13,7 мільйона гривень, адмінбудинку по вулиці Садовій, 3-а - 30,3 мільйона гривень.

 

     З року в рік видатки на капіталовкладення передбачаються  для Верховної Ради України в межах 40 процентів від потреби.

 

     Слід зазначити,  що,  крім цього,  вони ще й надходять нам на 50-60 відсотків від запланованого.  При цьому дуже  демонстративно проглядається   нерівномірний  рівень  фінансування  різних  гілок влади.  Я маю  на  увазі  буквально  дискримінаційне  фінансування законодавчого органу. Навіть у цих умовах нещодавно додатково було знято із зарплати працівників Апарату Верховної Ради  України  2,8 мільйона  гривень,  і це істотно відбивається на кадровому складі. Через низьку заробітну  плату  починається  відтік  кваліфікованих кадрів з Апарату Верховної Ради.

 

     Шановні народні  депутати!  За  браком  часу немає можливості далі деталізувати всі необхідні видатки. Витяг з проекту кошторису основних витрат Верховної Ради вам роздано. В порядку законодавчої ініціативи  вношу  за  рішенням  Комітету  з   питань   Регламенту пропозицію  включити до Державного бюджету України на 2002 рік для Верховної Ради України загальні видатки  на  суму  281,7  мільйона гривень.  Що  стосується  постатейно,  ми  подамо  цю розкладку до бюджету і додамо її до стенограми.  Я хочу,  щоб народні  депутати чітко  усвідомили  те,  що,  погодившись з пропозиціями бюджетного комітету,  який зменшив мінімальні витрати Верховної Ради  на  122 мільйони  гривень,  діючий склад народних депутатів не дочекається завершення будівництва будинку по вулиці Садовій,  3-а  доведеться вам  забути  про  належну дію положень Закону про статус народного депутата та про багато інших заходів, які передбачалось вирішити.

 

     На завершення хочу сказати,  що ми не можемо  допустити,  щоб склалась  така  ситуація,  коли  наступна  Верховна  Рада не зможе повною мірою виконувати належні їй  функції  вищого  законодавчого органу. Хотів би також сказати...

 

     ГОЛОВА. Вікторе Семеновичу, а телевізійний канал?

 

     ОМЕЛІЧ В.С. Телевізійний канал ми теж передбачили, я на цьому не спинявся. Я хотів би також сказати про пропозиції, вони внесені до  порівняльної  таблиці  Альохіним,  Омелічем  і Біликом.  В них пропонується збільшення фінансування Дніпропетровської області. Ми знайшли  належні  підтримку  і розуміння з боку багатьох фракцій і Комітету з питань бюджету  і  просили  б  вас,  шановний  Анатолію Кириловичу,  врахувати  всі  внесені  пропозиції  при  остаточному розгляді бюджету.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Слово надається народному депутату  Віктору  Кочерзі. За ним буде виступати - депутат Вінський.

 

     КОЧЕРГА В.Г.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради  України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією  (виборчий округ 49,  Донецька область).  Фракция коммунистов. Уважаемый Иван Степанович!  Уважаемый  Анатолий  Кириллович!  Уважаемые  народные депутаты!  В  моем  округе - 13 угольных предприятий,  в том числе самая крупная шахта в Европе  имени  Алексея  Стаханова.  Поэтому, естественно,   в  своем  выступлении  я  хочу  затронуть  проблемы финансирования угольной отрасли.

 

     Регион является перспективным,  не исчерпал свои возможности, поэтому  при  хозяйском  подходе  здесь  можно не только сохранить существующий  шахтный  фонд,  но  и  значительно  нарастить  темпы угледобычи.  Программой "Українське вугілля", утвержденной недавно Кабинетом Министров Украины,  предусмотрен ряд крупных капитальных работ,  направленных  на развитие угольной отрасли,  в том числе и западного  региона  Донецкой  области,  что  нашло   положительное одобрение   в   трудовых   коллективах   шахт  и  других  угольных предприятий.

 

     Но, к сожалению,  планы могут остаться опять,  как это  часто бывает,   на  бумаге.  Те  скудные  средства,  которые  предложены Кабинетом Министров Украины в проекте бюджета-2002,  не  обеспечат ни стабильной работы,  ни тем более развития шахт. Какуюто надежду получил вывод Комитета  по  вопросам  бюджета,  который  предложил увеличить   предложенную   Кабинетом   Министров  цифру  бюджетных ассигнований  на  полтора  миллиарда  гривень.  Но  эти   средства опять-таки   только   будут  способствовать  тому,  чтобы  держать угольную  отрасль  на   плаву.   Поэтому   необходимо,   как   это предлагается фракцией коммунистов и профильным комитетом,  хотя бы увеличить эту цифру на 2,7 миллиарда.

 

     Обращаю внимание уважаемых коллег  на  то,  что  за  угольной отраслью тянется огромный воз социальных проблем.

 

     Первая -  не  решен вопрос содержания социальной сферы шахт и шахтостроительных    управлений.     Жилье,     другие     объекты социально-культурного  назначения  передаются в настоящее время на баланс местных органов власти не подготовленными для эксплуатации, не  отремонтированными,  с  протекающими  крышами,  с  разрушенной системой отопления, канализации и водоснабжения. В таком виде было передано  жилье  -  825  домов на баланс Добропольского городского совета и 206 домов на баланс Родинского городского совета, ремонта не  было,  поэтому совет это жилье не выделяет.  И эти средства не выделены в бюджете для угольной отрасли.

 

     Далее. Шахтами    ведется    отработка    угольных    пластов непосредственно  перед  жилыми  зданиями  и  другими сооружениями, происходит деформация почвы, опускается она, разрушаются и объекты социальнокультурного назначения, инженерные сети и так далее.

 

     Раньше эту  работу  выполняли  шахты,  теперь  эти  работы ни шахтами, ни другими предприятиями не проводятся.

 

     Поэтому я  хотел  бы   обратить   ваше   внимание,   Анатолий Кириллович, на то, чтобы такие средства были выделены, особенно по городу Родинску я прошу 4 миллиона - это минимум.  Город Белозерск вообще  опустился где-то на 1,5-2,8 метра,  причиной чего является то,  что вынимают аж  три  пласта  подряд,  город  плавает  уже  в фекалиях, надо что-то делать.

 

     Вторая проблема  -  возмещение  вреда,  нанесенного  здоровью шахтеров, выплаты регрессных исков. Если благодаря нашему закону о создании  специального  фонда  текущие  выплаты  производятся,  то задолженность  погашается  крайне  медленно.  И  я   попросил   бы согласиться   с   предложением  бюджетного  комитета  о  выделении дополнительно 360 миллионов гривень на эти цели.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Слово  надається  народному  депутату  Йосипу Вінському  від фракції Соціалістичної партії України.  За ним буде виступати депутат Самойленко.

 

     ВІНСЬКИЙ Й.В.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ, виборчий  блок СПУ та СелПУ).  Шановні народні депутати,  говорячи про Державний бюджет України на 2002 рік, ми, соціалісти, хотіли б привернути   увагу  Верховної  Ради  України  до  найпринциповіших аспектів бюджету.

 

     Перше. Які стратегічні і тактичні завдання обслуговує бюджет, який ми плануємо прийняти? Як і в попередні роки, впроваджується і підігрівається думка про те,  щоб дискусії щодо бюджету звести  до того,  кому  дати  більше,  кому  менше.  Тобто  в  Україні  немає демократії,  а діють суто  підкилимові  договірні  механізми.  Усе зводиться   до   того,   що   якась  зацікавлена  група  сьогодні, користуючись своїм впливом на  Президента  чи  Кабінет  Міністрів, вхопить собі ласіший шматочок від державного пирога.

 

     Ми ж пропонуємо діяти за Конституцією України, тобто прийняти засади внутрішньої і зовнішньої політики України,  на їх основі  - програму  соціально-економічного  розвитку,  і  на основі цих двох документів - бюджет. Це перше.

 

     Друге. Розрахунок  валового  внутрішнього  продукту   -   246 мільярдів  гривень,  що менш як 1 тисяча доларів на одну людину на рік та лише 70 доларів на місяць,  - дуже сумнівний.  Уже протягом чотирьох   років   наша  фракція  пропонує  і  вимагає  від  уряду розібратись  з  методикою  визначення  ВВП,  залучити   до   цього фахівців,  можливо  і зарубіжних,  якщо не можемо самі.  Адже всім зрозуміло,  що показник ВВП - у 70 доларів на місяць на  людину  в Україні,  в  якій  півроку  триває зима,  алогічний.  Або ми маємо визнати, що взяли курс на вимирання нації.

 

     Якщо ж уряд рахує лише той ВВП,  що  не  в  тіні,  то  так  і потрібно писати: "ВВП, який ми враховуємо, крім тіньового".

 

     Третє. Це доходна частина бюджету,  визначена в 23,2 процента від ВВП.  Я просив би назвати яку-небудь країну в Європі,  де ще є такий низький показник.

 

     Суперконсервативна модель    перерозподілу,    яка   всупереч Конституції України реалізується Президентом та урядом,  -  злочин проти населення України. Адже якщо врахувати тінь, то через бюджет перерозподіляється практично не більше 15 відсотків реального ВВП. Пояснюю   це   тим,   хто   кричить  про  соціальну  спрямованість запропонованого  проекту  бюджету.  Майте   совість,   не   будьте фарисеями.  Позиція  фракції  соціалістів  полягає  в тому,  що ми підтримаємо той бюджет,  який передбачає реальний перерозподіл ВВП не менше 37 процентів.

 

     Четверте. Десять   років   економічної   і  соціальної  руїни випхнули на вулиці  і  зробили  безробітними  мільйони  людей.  За нашими  підрахунками,  реальне  безробіття  становить  не менше 20 процентів.  Держава,  яка це організувала,  має зробити  все,  аби створити для людей робочі місця.  Тому ми пропонуємо всі кошти від приватизації  спрямовувати  у  державний  банк   реконструкції   і розвитку,  який  слід  створити  і  який  має  інвестувати  тільки виробництво за умов створення нових робочих місць. Частку коштів з цього  банку  можна було б спрямувати на фінансування встановлення лічильників  води,  газу,  тепла  в  комунальній   сфері,   бо   і безробіття,  і  непосильні  комунальні  тарифи  -  головні чинники всенародного зубожіння.

 

     П'яте. Принциповим  положенням   позиції   соціалістів   щодо бюджету є підтримка освіти, медицини, соціальні пільги, видатки на дорожнє  будівництво,  виплати  і  підтримка  чорнобильців   мають повністю  відповідати  Конституції  України  і  чинним законам без ніяких винятків.

 

     Про ці  умови  підтримки  фракцією   соціалістів   Державного бюджету України на 2002 рік ми повідомили Прем'єр-міністра під час його зустрічі з фракцією. На жаль, поки що кроків назустріч немає. Задля  об'єктивності  можна зазначити деякі позитивні моменти щодо суто  технічного  забезпечення  бюджетного   процесу.   Це   прямі трансферти  місцевим бюджетам,  заборона взаємозаліків та списання боргів бюджету, перелік захищених статей соціального спрямування і таке інше, але це технічні моменти порівняно з названими.

 

     І ще   одне  не  можу  не  сказати.  Після  вивчення  проекту Державного   бюджету   на   2002   рік   можна   досить   впевнено спрогнозувати,   хто   з  народних  депутатів  і  куди  збирається висуватись на виборах.  Це вже навіть  не  лобіювання,  це  просто нахабство.   І   йому   треба   покласти   край.  Я  звертаюсь  до Прем'єр-міністра, щоб він це мав на увазі. Так не можна.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Слово надається Юрію Самойленку від Комітету з питань  екологічної  політики,  природокористування  та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. За ним буде виступати депутат Бандурка.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.,  голова  Комітету  Верховної  Ради України з питань екологічної  політики,  природокористування  та  ліквідації наслідків      Чорнобильської      катастрофи     (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   ПЗУ).    Шановний    Іване Степановичу!  Шановний  Анатолію Кириловичу!  За дорученням Голови Верховної  Ради  була  проведена  зустріч  із  чорнобильцями,  які пікетували   приміщення  Верховної  Ради.  І  після  доручення  ми працювали в бюджетному  комітеті.  Тому  я  не  буду  висловлювати зауважень,    які   буквально   порізали   домовленості   і   наші узгодженості,  які   були   досягнуті   з   Кабінетом   Міністрів, Міністерством  фінансів.  І  ця  вина  повністю  лягає  на  голову комітету пана Турчинова,  який ліквідував досягнуті  домовленості, що призвело до такого непорозуміння.

 

     Я хотів  би  зараз  привернути  особливу увагу до екологічних питань.  У статті 23 проекту Держбюджету в інвестиційному розвитку на  виконання  не  врахована  моя пропозиція щодо виділення коштів Держкомлісгоспу  на  оснащення  протипожежною  технікою  і  ремонт приміщення  відповідно  18  мільйонів  і 3,8 мільйона гривень.  Ми знаємо,  що пожежі, які знищували ліси України, нічим було гасити. І внаслідок цього державі завдано величезних збитків. Тому я прошу підтримати і цю пропозицію врахувати.

 

     Не враховані пропозиції комітету по видатках на  Міністерство з   питань  надзвичайних  ситуацій  щодо  забезпечення  готовності підрозділів аварійно-рятувальної служби і  на  аварійно-рятувальні роботи  за  надзвичайних  ситуацій,  у  тому  числі  на підвищення технічного стану гірничорятувальних служб.  Це для  того,  щоб  ми могли  рятувати  гірників,  які  потрапили у біду,  яких внаслідок аварій на шахтах треба було визволяти.  Ці видатки  становлять  21 мільйон.  І на створення підрозділів біологічного захисту, які вже у нас почали працювати на Півдні України і  які  так  необхідні  в центральних та інших регіонах України.

 

     Я хотів би також підтримати створення і зберігання страхового фонду документації - це 3,2 мільйона гривень.  Все  це,  повторюю, було узгоджено з Міністерством фінансів і Кабінетом Міністрів, але з незрозумілих причин викинуто з проекту бюджету.

 

     Я також вдячний  за  підтримку  -  забезпечення  фінансування вітамінізації  дітей,  які  проживають  у  зонах,  що  постраждали внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  -  15  мільйонів  гривень. Повторюю,  це  узгоджено  з  Міністерством  фінансів  і  Кабінетом Міністрів, але до проекту не потрапило.

 

     У видатках на Міністерство екології та природних  ресурсів  я прошу передбачити такі позиції, вони були: очищення стічних вод, у тому числі на забезпечення загальнодержавної Програми  охорони  та відтворення   довкілля  Азовського  та  Чорного  морів,  згідно  з додатками 1 і 6 програми,  яку ми прийняли зовсім недавно. Видатки невеликі  -  8 мільйонів гривень,  це державна програма,  її треба врахувати.

 

     Пропоную доопрацьований законопроект подати на повторне перше читання.  Якщо  ці  питання  будуть  враховані,  фракція зелених і комітет будуть підтримувати проект Держбюджету на 2002 рік.

 

     Дякую за увагу.

 

     Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради

 

     України МЕДВЕДЧУК В.В.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово для виступу від комітету  надається народному  депутату  Бандурці.  Наступним  буде  виступати депутат Чорноволенко.

 

     БАНДУРКА О.М.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України   з   питань   законодавчого  забезпечення  правоохоронної діяльності (виборчий округ 175,  Харківська  область).  Комітет  з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності уважно розглянув поданий законопроект про  Державний  бюджет  України  на 2002 рік і вважає,  що він значною мірою розроблений з урахуванням зауважень,  які надходили на адресу  уряду  та  потім  Комітету  з питань бюджету.

 

     Ми бачимо  позитив  у  тому,  що  враховані інтереси регіонів краще,  ніж у попередньому бюджеті,  і що кошти  від  приватизації планується направити на розвиток економіки держави,  а під ці цілі виділяється майже 7 мільярдів гривень.

 

     Комітет підтримує пропозицію про  вилучення  статті  48  щодо призупинення  на 2002 рік дії положень законодавчих актів України, оскільки  не  визначені  механізми  відшкодування  компенсацій   і гарантії працівникам правоохоронних органів.

 

     Ми вважаємо  за  необхідне  і  вилучити  видатки  на  виплату пенсій,  які  передбачається,  що  Міністерство  оборони,   Служба безпеки  та МВС України проводитимуть самостійно.  Це не входить у їх  функціональні  обов'язки,  це  питання  державного  Пенсійного фонду, і цей пункт 11 теж має бути вилучений.

 

     Пункт 18  щодо  звільнення в 2002 році правоохоронних органів від сплати податку  з  власників  транспортних  засобів  та  інших самохідних  машин  і механізмів комітет теж вважає через доручення Кабінету Міністрів України вилучити.

 

     Пункт 54 щодо уточнення в наступному році фінансування  таких підрозділів,         як         дорожньо-патрульна         служба, приймальникирозподільники    для     неповнолітніх,     спеціальні приймальники-розподільники  та  адреснодовідкові бюро,  підрозділи професійнопожежної охорони.  Це  раніше  утримувалось  за  рахунок місцевого бюджету,  а Бюджетний кодекс, який ми прийняли, зараз це забороняє.  Тоді ж кому і на кого покладати ці витрати?  І закони, які  діють,  -  про  місцеве самоврядування,  про пожежну безпеку,

-інші нормативні акти це питання не розв'язують.

 

     Ми вважаємо  і  просимо  бюджетний  комітет  і  вас,  шановні народні    депутати,   підтримати   пропозицію   щодо   збільшення фінансування МВС на:  оплату праці в сумі 795  мільйонів  гривень; придбання  речового  майна  на 100 мільйонів гривень;  будівництво житла - завершити той довгобуд, який сьогодні просто руйнується, - на  20  мільйонів  гривень;  розрахунки  по  технічному  оснащенню внутрішніх  військ,  підрозділів  пожежної  охорони  45  мільйонів гривень  загалом.  У цілому ми вважаємо,  що висновки і пропозиції бюджетного комітету,  які тут були висловлені,  слід підтримати  і бюджет у першому читанні прийняти.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово  для  виступу від фракції Народного руху України надається народному депутату Черноволенку.  Наступним буде виступати депутат Пухкал.

 

     ЧОРНОВОЛЕНКО О.В.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань бюджету (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, НРУ).  Фракція  Народного  руху  України,  міжфракційне об'єднання "Наша Україна".  Дозвольте висловити деякі зауваження  до  проекту Державного  бюджету  України  на 2002 рік.  Фракція погоджується з наявністю деяких  позитивних  новацій  у  структурі  проекту  і  з намаганнями   уряду   щодо  вдосконалення  бюджетного  процесу  та бюджетних відносин.

 

     Ще більш позитивно ми оцінюємо  роботу  бюджетного  комітету, спрямовану  на  поліпшення  соціальної  спрямованості  закону  про бюджет і збереження тенденцій економічного розвитку.  В той же час поданий  Кабінетом  Міністрів України проект Державного бюджету на 2002 рік значною мірою не відповідає  головним  напрямам,  засадам фінансової   стабілізації   та   сталого  економічного  зростання, визначеного Бюджетною резолюцією.

 

     Так, не запроваджено раціональної  податкової  політики,  яка базується  на  зниженні  податкового  тиску та стимулюючої функції податків.  До 1 січня 2003  року  продовжується  існуючий  порядок оподаткування  бартерних  операцій при експорті товарів,  робіт та послуг.  За умови дії цієї норми  платники  податків  не  матимуть можливості  отримати  з бюджету належного відшкодування на податок на додану вартість.  Відповідно до статті 17  проекту  Держбюджету передбачається   дозволити   Міністерству   фінансів  за  поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл видатків, а згідно  з  Бюджетним кодексом розподіл видатків державного бюджету не може  здійснюватись  тільки  з  дозволу  Міністерства  фінансів України.

 

     Проект Державного    бюджету,    побудований   переважно   на фіскальній основі,  містить значну кількість положень, спрямованих на   подальше   підвищення  податкового  навантаження,  не  сприяє розвитку пріоритетних  галузей  економіки,  прибуткова  діяльність яких має стати основою наповнення бюджету.  Крім того, як правило, ми  вкладаємо  бюджетні  кошти  в  безнадійно  хворі   галузі,   а перспективні залишаємо напризволяще, хоча на нинішньому етапі вони мають бути захищені  державою.  Приватний  інвестор  не  прийде  в Україну,  якщо держава не підтримуватиме галузь,  куди він вкладає гроші.

 

     Агропромисловий комплекс,  легка промисловість,  будівництво, енергетика  і  машинобудування  -  це  ті  галузі  в Україні,  які забезпечують  життєдіяльність  людини  і   потребують   державного стимулювання   і   регулювання.  Незважаючи  на  існуючі  традиції перетягування  державних   фінансів   в   індустріальний   сектор, агропромисловий  комплекс має реально стати державним пріоритетом. Необхідні нові підходи та напрями формування  видатків  державного бюджету   в   зв'язку   з   системними  змінами,  що  відбулися  в агропромисловому  комплексі,  а  саме  формування   інфраструктури аграрного  ринку,  вдосконалення механізмів державного управління, розвиток недержавних інститутів регулювання АПК.  Пропозиції  щодо вирішення  цих  питань  фракція Народного руху України передала до Кабінету Міністрів.

 

     Економічне зростання  багатьох  країн  світу   спиралося   на розвиток легкої промисловості,  що з найменшими витратами за умови створення державою сприятливих умов для  виробництва  наповнює  та пожвавлює  внутрішній ринок,  залучає кошти населення в економіку, забезпечує зайнятість та основу місцевих бюджетів.

 

     Фракція Народного  руху  України  внесла  до  Верховної  Ради законопроект  про  умови розвитку легкої та деревообробної галузей промисловості, в якому передбачено запровадження єдиного податку з обсягу продажу продукції та інших доходів замість шести податків і зборів,  передбачених  чинним  законодавством.  Розрахунки  ставки оподаткування єдиним податком,  фінансових і соціально-економічних результатів дії запровадження податкової системи в масштабах усієї галузі обраховані спеціалістами і виявляють позитивні перспективи.

 

     Виробництво товарів  широкого  вжитку  має бути звільнено від здирницького податку  на  додану  вартість.  Цей  податок  гальмує виробництво і торгівлю,  через дороговизну товарів сприяє ввезенню імпорту сумнівної  якості.  Національна  безпека  України  вимагає створення  реальних  умов  для  переходу  економіки на інноваційну модель  розвитку,  насамперед  це   стосується   модернізації   та технологічного  оновлення енергетичних об'єктів.  Виходячи з цього фракція Народного руху України наполягає  на  виконанні  Постанови Кабінету   Міністрів   України   від   13  квітня  2001  року  про фінансування  і   добудову   дослідно-промислової   електростанції науково-виробничого  підприємства  "Машпроект".  З  цією  метою  в Державному бюджеті на 2002 рік уряд має  передбачити  фінансування на  суму 12 мільйонів гривень на завершення будівництва і введення в експлуатацію пілотної паро-газової електростанції,  яка  не  має світових аналогів.

 

     Майже стовідсоткова     зношеність    теплової    енергетики, відпрацювання  ресурсу  атомної  енергетики,  що  гряде  в   цьому десятилітті,   не   дає   нам   підстав   так  безпечно  нехтувати впровадженням   альтернативних   та    нетрадиційних    генеруючих потужностей, розроблених українськими науковцями і конструкторами.

 

     Бюджетна резолюція    вимагає    пріоритетного    спрямування надходжень від приватизації  на  структурну  перебудову  народного господарства.    Натомість   приватизація   багатьох   промислових підприємств  перетворилась  на  засіб  елементарного   розкрадання державного   майна.   Тільки   на   прикладі  "прихватизації"  ВАТ "Сумвтормед" держава втратила 6 мільйонів гривень.

 

     Про розслідування    порушень    у    процесі    приватизації "Сумвтормед"  фракція  звернулася  із  запитом до Прем'єр-міністра України.  Ми  повинні  закласти  в  бюджет  реальні  доходи,   які забезпечили  б  зростання  життєвого  рівня населення і ефективний розвиток сільського господарства.

 

     У зв'язку з цим фракція погоджується з пропозицією бюджетного комітету  про  збільшення державного бюджету і пропонує підтримати його пропозиції і прийняти бюджет у першому читанні.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для   виступу   від   комітету   надається народному  депутату  Пухкалу.  Наступний  буде  виступати  депутат Юхновський.

 

     ПУХКАЛ О.Г.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України  у  закордонних справах (виборчий округ 209,  Чернігівська область).  Шановний Вікторе Володимировичу! Шановні колеги народні депутати  України!  Комітет у закордонних справах уважно розглянув основні параметри Державного бюджету України  на  2002  рік  як  у цілому,   так   і  особливо  в  частині  фінансування  міжнародної діяльності нашої держави.

 

     Можна з  упевненістю  стверджувати,  що   бюджетна   політика України набуває дедалі більшого стратегічного спрямування.  І це є безперечним  позитивом  даного   проекту   бюджету.   Законопроект потребує доопрацювання і доповнення, але хотілося б відзначити все ж таки декілька позитивів.

 

     Перший позитив  полягає  в   тому,   що   бюджетна   політика зорієнтована  на  поліпшення  якості і структури видатків бюджету. Пріоритетними групами видатків бюджету в 2002  році  задекларовано видатки  на  соціальний захист і на розвиток людської особистості. Відомо,  що  капітальні  вкладення  саме  в  людину   є   найбільш ефективними і перспективними.

 

     Планується збільшити    видатки    на   розвиток   соціальної інфраструктури.  Те, що в бюджеті заплановано видатки на соціальні цілі  в  обсязі  52,1  відсотка  всіх  видатків,  - це безперечний позитив.  Ще як позитив хотілося б відзначити те, що у нас на 2002 рік  зросте  частка  у зведеному бюджеті місцевих бюджетів до 39,3 відсотка.

 

     Водночас є  й  значна  низка  проблемних   питань.   Найбільш невизначеною частиною стратегії бюджетної політики, на нашу думку, залишається податкова політика нашої держави.  І тому  ми  повинні зробити все необхідне, щоб до кінця цього року прийняти Податковий кодекс  України  як  основоположний  закон,  який  дасть  змогу  в подальшому формувати бюджет на новій податковій основі.

 

     Щодо доходної частини проекту бюджету. Те, що відмовилися від нестійких і нестабільних джерел надходжень до державного  бюджету, це  добре.  Водночас,  скажімо,  в  частині  акцизного  збору  від товарів,  які ввозяться в Україну,  передбачити  збільшення  цього збору  більш  як  на  50  відсотків,  на  нашу  думку,  це  зовсім нереально.  І те, що бюджетний комітет пропонує збільшити акцизний збір  від ввезення нафтопродуктів і автомобілів в Україну на 225,5 мільйона, це майже абсурдно. Мені здається, що в цій частині треба обов'язково переглянути це питання.

 

     Другий позитив.  Передбачається,  що  і  доход  від  ПДВ  від імпорту товарів в Україну також збільшиться на значну суму, що теж нереально.  І тому доходну частину треба уточнити з погляду джерел надходжень.

 

     Що стосується фінансування міжнародної діяльності.  Ми робили подання  до  бюджетного  комітету.  На  жаль,  воно враховане лише частково.  В частині збільшення видатків на придбання  нерухомості за кордоном ми пропонували збільшити на 43,8 мільйона, а збільшили лише  на  20  мільйонів.  І  на  розвиток   дипломатичної   служби пропозиція  комітету  була 6,8 мільйона гривень,  а збільшили на 5 мільйонів.

 

     Нас турбує те,  що бюджетний  комітет  повністю  проігнорував пропозицію  нашого комітету щодо збільшення видатків на капітальне будівництво.  Йдеться про  реконструкцію  будинку  для  розміщення дипломатичної    академії   та   ряду   підрозділів   Міністерства закордонних справ України.  Якщо цього не зробити,  то ми втратимо багато.

 

     І щодо  фінансування силових структур,  особливо міліції.  На нашу думку,  необхідно збільшити видатки на фінансування  міліції. Скажімо,   чи  може  фінансування  2,2  відсотка  від  потреби  на матеріально-технічне забезпечення підрозділів міліції задовольнити сьогодні належний рівень правопорядку? Ні, не може.

 

     Тому я пропоную переглянути окремі статті як доходної частини проекту бюджету,  так і  особливо  видаткової.  І  прошу  міністра фінансів   урахувати   той  факт,  що  деякі  пропозиції  народних депутатів України,  зокрема мої,  з не  відомих  для  мене  причин зовсім не розглядалися в бюджетному комітеті в частині капітальних вкладень  на  деякі  об'єкти   Чернігівської   області.   І   якщо проаналізувати        врахування        пропозицій        народних депутатів-мажоритарників,  то більшість з  них  не  враховано,  що посилює   нерівномірність   розподілу   капітальних  вкладень  між регіонами. І це треба обов'язково врахувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово для виступу від комітету  надається народному  депутату Юхновському.  Наступний буде виступати депутат Сухий від фракції.

 

     ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.,  голова Комітету Верховної  Ради  України  з питань  науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановний Вікторе Володимировичу!  Шановний Анатолію Кириловичу!  Шановні  депутати!  Витрати  на  освіту  в  урядовому проекті Державного бюджету на 2002  рік  становлять  9,9  мільярда гривень, у тому числі на заробітну плату 5 мільярдів 336 мільйонів гривень.  Для збереження статус-кво,  затвердженого в бюджеті 2001 року,  на  2002  рік  потрібно  66 мільярдів 183 мільйони гривень. Отже,  вже зараз у проекті бюджету уряду не вистачає 847 мільйонів гривень.

 

     Яке становище  освіти?  На даний час ставка вчителя становить 166 гривень на  місяць.  Є  50  процентів  доплат  за  стаж  і  40 процентів  - разові виплати на оздоровлення.  В результаті середня заробітна плата в  освіті  дорівнює  222  гривні  на  місяць  і  є найнижчою  в  державі  серед  усіх  категорій  працівників з вищою освітою.  Зарплата лікаря на 15 процентів вища.  Ще до цього  часу уряд  не  надав  освіті  закладені  в бюджеті на 2001 рік кошти на підвищення з 1 вересня зарплати на 15 процентів і доведення ставки до  191  гривні на місяць,  а середньої зарплати до 232 гривень на місяць.  Більшість вчителів - люди старшого  віку.  Цього  року  в Київську область не закріпився жоден молодий учитель.

 

     Середній офіцерський  склад  в  Україні мав у 2001 році втроє вищу зарплату,  ніж учителі.  Указом Президента  зарплата  міліції збільшена  на 100 процентів.  Постовий міліціонер одержує зарплату професора університету.

 

     Ми говоримо про високий освітній і культурний  рівень  нашого суспільства, ми маємо опам'ятатися, наші вчителі - жебраки. Розрив між статтею 57 Закону про освіту і витратами бюджету з року в  рік зростає.

 

     Я хочу  показати  шановним  депутатам  ось  цю схему,  з якої видно, який має бути рівень статті 57, а оце половина рівня статті 57,  це  послідовний  спад  заробітної  плати вчителів.  Ви бачите сплеск заробітної плати навесні цього року. Якщо так триватиме, ми далі дійдемо до повного освітнього колапсу.

 

     Що потрібно?   За   поданням  Міністерства  фінансів  середня заробітна плата в промисловості в 2002 році становитиме 423 гривні на  місяць.  Отож  річний  фонд  оплати  праці  в  освіті  повинен становити 12,4 мільярда гривень, а є 5,3 мільярда, не вистачає 7,3 мільярда гривень.  Якщо ми не зробимо зусиль,  через рік опинимося перед обличчям освітньої і наукової катастрофи в Україні.

 

     Наука. Нам  вдалося  стримати  фінансовий  стан  Національної академії  наук.  Але є державний фонд фундаментальних досліджень - код   2201030,   керований   всесвітньо   відомим   мікробіологом, академіком  Костюком.  Фонду  потрібно  24,6  мільйона  гривень на забезпечення  робіт,  які  пройшли  конкурс,   йому   виділено   9 мільйонів. Аналогічно з науково-технічними програмами, які пройшли конкурс.  Потрібно 190, виділено 12. Розвиток надзвичайно важливих і  пріоритетних  досліджень  атомноядерних  процесів на четвертому енергоблоці по лінії МНТЦ "Укриття" вимагає 9,4 мільярда  гривень. Минулого  року  було  8,4  мільярда,  цього року в проекті бюджету зменшено до 6,5 мільярда.  Але це наш безумовний науково-технічний пріоритет  у  цілому  світі,  можливості  майбутнього застосування величезні, тут наукові гарантії ядерної безпеки.

 

     Насамкінець співучасть      України      в       міжнародному науково-технічному співробітництві вимагає 43,3 мільйона, тоді нам дадуть 130 мільйонів доларів позики. Отже, додатково на науку слід виділити 227 мільйонів гривень.

 

     Шановні депутати!  Комітет з питань науки і освіти одностайно висловився про неприйнятність проекту  бюджету  в  поданих  урядом розрахунках.  Ми  не  підтримаємо  поправки,  викладені  бюджетним комітетом.  Беручи до  уваги,  що  доходи  бюджету  розраховані  з великою  неточністю  і  вимагають  поправок  і  заходів Комітету з питань науки і освіти,  ми вважаємо,  що наші мінімальні вимоги до освіти  і  науки  можуть  бути  виконані.  Проект бюджету потрібно направити на повторне перше читання.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Ігоре Рафаїловичу.  Слово для виступу від депутатської  групи "Трудова Україна" надається народному депутату Сухому. Наступний буде виступати депутат Мороз.

 

     СУХИЙ Я.М.,  голова  підкомітету  Комітету   Верховної   Ради України  з питань соціальної політики та праці (виборчий округ 78, Запорізька  область).  Шановний  Вікторе  Володимировичу!  Шановні колеги! Депутатська група "Трудова Україна" занепокоєна ситуацією, яка складається навколо  підготовки  проекту  Закону  України  про Державний  бюджет  на  2002 рік до розгляду в першому читанні.  Як відомо, в проекті бюджету передбачено збільшення видатків більш як на 15 процентів, що нібито мало б поліпшити рівень фінансування, в тому числі  соціальних  видатків.  Якби  ж  таке  збільшення  було реальним, а не віртуальним.

 

     На жаль,  висновки  та  пропозиції,  підготовлені  профільним комітетом,  мають елементи економічної необгрунтованості, багато в чому нереальні, і тому є загроза, що вони можуть зірвати бюджетний процес.

 

     По-перше. В  цьому  залі  говорилось  у   виступах   народних депутатів України і Петра Симоненка,  і Сергія Матвієнкова про те, що комітет штучно збільшив  доходну  частину  бюджету  за  рахунок підвищення  прогнозованих  обсягів  податкових  надходжень.  Але ж чинне законодавство на сьогодні,  оцінка надходжень цього року  не дає  нам  ніяких  підстав  для  того,  щоб  мати таке прогнозоване збільшення. Наприклад, комітет пропонує збільшити обсяг доходів до бюджету  за  рахунок  підвищення прогнозованих розмірів податку на прибуток підприємств на 8-10 мільйонів та акцизного збору  на  480 мільйонів  гривень,  але  без  змін чинного законодавства.  Всього комітет  пропонує  більш  як  6  мільярдів  додаткових   бюджетних ресурсів,  що,  на жаль,  викликає сумнів.  Адже і ми про це добре знаємо,  не  виконується  законодавча  і   нормативна   база   для визначення  бюджетного  фінансування  наукової і науково-технічної діяльності.  Це  привело  під  стіни  Верховної  Ради  працівників Національної   академії   наук,  котрі  справедливо  вважають,  що економія на  фінансуванні  науки,  як  і  недостатнє  фінансування освіти  і  охорони здоров'я,  повертаються в економіку бумерангом, викликаючи кризу.

 

     Розбиті наші дороги,  розбалансований внутрішній ринок  також чекають  реальних,  а  не  віртуальних  коштів.  На  друге читання "Трудова Україна" буде пропонувати в проекті бюджету на  2002  рік фінансування  видатків по коду 3402020 "Організаційне та фінансове забезпечення спорту,  вищих  досягнень"  додатково  на  суму  23,5 мільйона  гривень,  у тому числі 6,3 мільйона гривень на створення антидопінгового комітету.

 

     Можу вам назвати цифри. Тільки 50 мільйонів   гривень  на  завершення  будівництва  Криворізького гірничозбагачувального  комбінату  окислювальних   руд   у   місті Долинська   Кіровоградської  області  дадуть  додатково  в  бюджет десятки мільйонів гривень.

 

     Депутатська група    "Трудова    Україна"    буде    вимагати забезпечення  фінансування  в  повному  обсязі  положень Державної програми економічного і соціального розвитку на 2002 рік, особливо що   стосується   державних   інвестицій   у   літакобудування  та сільськогосподарське машинобудування - коди 2601070 та 2602020. Це по-перше.

 

     По-друге. Викликає  занепокоєння  й  інше.  Комітет  пропонує перенести  надходження  від  приватизації  до   доходної   частини бюджету.  Тобто  нам  знову пропонують тут бюджет проїдання,  а не бюджет розвитку. Пропонується збільшити дефіцит державного бюджету за  рахунок  залучення  емісійних  коштів Національного банку,  що неприпустимо і суперечить Бюджетному кодексу і Бюджетній резолюції на 2002 рік.  Так, дефіцит державного бюджету передбачає додаткове залучення внутрішніх  запозичень  на  суму  3,3  мільярда  гривень порівняно з проектом Кабміну.

 

     Шановні колеги,  я  хочу  вам нагадати,  що сума внутрішнього боргу  держави  на  сьогодні  вже  досягнула  понад  12  мільярдів гривень. Збільшення цієї суми - це міна під концепцію економічного зростання, це знову проїдання бюджету.

 

     По-третє. Комітет безпідставно,  ми вважаємо,  урізав  обсяги видатків   окремих   головних  розпорядників,  зокрема  Державного управління  справами,  Кабінету   Міністрів   України,   Державної податкової   адміністрації,  Генеральної  прокуратури,  Державного комітету  інформаційної  політики,  Національної  ради  з   питань телебачення  і  радіомовлення,  місцевих державних адміністрацій - близько 20 розпорядників - загалом на 600  мільйонів  гривень.  За основу прийнято рівень збільшення видатків на 2002 рік порівняно з 2001 роком Управлінням справами Верховної  Ради  України.  Але  це зроблено некоректно,  бо не взято до уваги,  що структура видатків зазначених головних розпорядників має суттєві відмінності, до того ж  темпи зростання видатків по Управлінню справами за останні роки перевищили відповідні темпи інших розпорядників.

 

     Ми відзначаємо велику роботу, котру провів профільний Комітет з  питань  бюджету,  особливо  його  секретаріат.  У  той  же  час зазначаємо,  на  жаль,  що  бюджет  2002  року  не  дає  суттєвого зміцнення  фінансової  бази місцевого самоврядування та збільшення частки місцевих бюджетів у зведеному бюджеті.

 

     Головне, ми не можемо поки що ствердно відповісти на  головне запитання,   чи   створює   бюджет   передумови  для  економічного зростання,  чи отримає наш пошматований горе-реформатор внутрішній ринок  поштовх  для  виходу  із  стану стагнації?  Коли ми почнемо відходити від старої практики  латання  дірок  замість  роботи  на перспективу,    на    пріоритети,   на   підтримку   самодостатніх конкурентоспроможних галузей народного господарства?

 

     У цілому  депутатська  група  "Трудова   Україна"   висловлює стурбованість  з  приводу  таких підходів до формування державного бюджету,  економічної необгрунтованості та застерігає від можливої дестабілізації бюджетного процесу.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Анатолій  Мороз.  Наступний  - депутат Карпов.

 

     МОРОЗ А.М.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань промислової   політики   і   підприємництва  (виборчий  округ  82, Запорізька область). Фракція комуністів. Шановні народні депутати! Шановний   головуючий!  Шановні  члени  уряду!  Попередній  аналіз проекту бюджету України на 2002 рік, зустрічі з керівництвом уряду свідчать  про  те,  що  ейфорія  на  соціально орієнтований бюджет держави, як це було в попередні роки, в нас в Україні пройшла. Але громадяни  України все-таки покладають великі надії на цей бюджет. Чи будуть вони втілені цим фінансовим документом?  Скоріше всього, що ні. Чому?

 

     По-перше, мені здається,  ми не з того почали. Спочатку треба було б розглянути доходну частину бюджету, чітко визначити джерела наповнення його, а потім уже приступати до розгляду другої частини

- видаткової. Бо ділити і віднімати з бюджету ми вже всі навчилися за  останні десять років,  а ось дбати про наповнення бюджету,  як свідчить діяльність попередніх урядів,  у  нас,  на  жаль,  ще  не навчились.

 

     Наповнювати доходну   частину  бюджету  є  за  рахунок  чого. Фракція комуністів, колеги з лівого крила не раз на них вказували. Це  монополія  на  виробництво  та  реалізацію лікеро-горілчаних і тютюнових виборів,  монополія на зовнішню торгівлю і,  врештірешт, це врахування досвіду Росії,  де олігархи змогли поділитися своїми супердоходами і, таким чином, поповнити бюджет.

 

     По-друге, депутати місцевих рад просять не приймати бюджет  у тому  вигляді,  в  якому він є,  тому що основні бюджетонаповнюючі підприємства на місцях практично мертві,  місцеві ради залишаються сам  на  сам  зі  своїми  труднощами.  І  вирішити їх без допомоги обласного або республіканського бюджетів практично неможливо.

 

     За браком часу не буду на цьому зупинятися, передам фінансове становище   одного   з  міст  Запорізької  області  до  бюджетного комітету.

 

     По-третє, аналіз бюджету свідчить про те,  що не всі  закони, прийняті  Верховною  Радою,  підкріплені  проектом бюджету на 2002 рік.  Так,  Закон про пріоритети  соціального  розвитку  села,  як завжди,  врахований недостатньо, особливо це стосується завершення будівництва об'єктів з високим ступенем готовності. Це газифікація села та капітальний ремонт об'єктів соціальнокультурної сфери.

 

     Не вирішується  питання  стосовно  компенсації власних коштів господарствам і підприємствам АПК,  витраченим ними на будівництво об'єктів  соціальної  сфери  села  у 1999-2000 роках на державному рівні.

 

     І взагалі,  що стосується соціальної  сфери,  то  тут  треба, врешті-решт,  навести порядок.  Підприємства правдами і неправдами передають ці об'єкти на баланс органів місцевого самоврядування. А де брати фінансування на їх утримання?

 

     Ще одна  проблема  недостатньо врахована в бюджеті 2002 року. Депутати місцевих рад  просять  нас  і  уряд  втрутитися  разом  в ситуацію, яка складається на місцях і може перерости в катастрофу. Комунальні підприємства міст та селищ міського типу знаходяться  в дуже  скрутному  становищі.  Величезна  заборгованість  споживачів теплової енергії перед комунальними підприємствами, з одного боку, дебіторська  заборгованість  комунальних  підприємств - з другого, унеможливили їх функціонування.  До того ж нам треба внести  зміни до  Закону про порядок погашення заборгованості платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами від 21 грудня 2000 року.  Цей  драконівській  закон перешкоджає нормальній діяльності комунальних підприємств.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово для виступу надається  від  фракції "Яблуко"  народному  депутату  Балашову.  Наступний буде виступати депутат Андресюк.

 

     БАЛАШОВ Г.В.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань фінансів    і   банківської   діяльності   (виборчий   округ   27, Дніпропетровська область).  Фракция "Яблоко".  Американцы  провели исследование  в Украине и выяснили,  какой самый выгодный бизнес в Украине.  И  если  народных  депутатов  интересует,  какой   самый выгодный бизнес в Украине, послушайте.

 

     Анатолий Кириллович,   самый  выгодный  бизнес  в  Украине  - торговля долгами.  Второе место после  торговли  долгами  занимает торговля  долгами  по  налогу  на  добавленную  стоимость.  А  еще выгоднее - торговля бюджетными долгами по  налогу  на  добавленную стоимость.  Вот справка. Объем НДС в 2001 году ожидается в размере 10 миллиардов 500 миллионов гривень,  что на 1,1 миллиарда гривень меньше планового показателя на 2001 год.

 

     И тем  не  менее  в этом бюджете закладывается на 2 миллиарда гривень  больше  от  налога   на   добавленную   стоимость.   Наши предприятия  по налогу на добавленную стоимость должны государству около 5 миллиардов гривень. Нашим предприятиям должны 6 миллиардов гривень. И мы все равно продолжаем закладывать эти долги в будущий бюджет. Что же происходит в нашей стране?

 

     Но теперь после внимательного рассмотрения этого  бюджета  мы вдруг  увидели,  что самый выгодный комитет в Верховной Раде - это бюджетный комитет.  Ездят на самых дорогих  машинах,  носят  самые дорогие костюмы,  приходят в парламент и начинают всех грузить.  А что же получается? А получается, что члены бюджетного комитета для себя  в этом бюджете немножечко заложили.  60 поправочек - госпожа Супрун.  На  что?  На  ремонт  всех  школ   округа.   Теперь   уже избирательные кампании за счет бюджета будут проводиться. Господин Коломойцев  вообще  все  чердаки  решил  отремонтировать  в  своем округе,  а  также  газифицировать все села,  почти 60 его поправок учтены. Другие члены этого комитета заложили то же самое.

 

     Я спрашивал у Турчинова: "А в чем дело, зачем вы так? Есть же и  другие депутаты.  Давайте каждому депутату выделим по 200 тысяч на  округа,  отремонтируем  все".  Нет,  только  члены  бюджетного комитета имеют на это право (Шум у залі).

 

     И еще у нас есть крупные избирательные кампании. Нам еще Юлия Владимировна показала, как надо работать с бюджетом. Просто. У нас правительство   закладывает   34   миллиарда,  они  дописывают  13 миллиардов,  получается больше 40 миллиардов.  А теперь эти деньги важно раздать кому?  Чернобыльцам,  пенсионерам - нате,  получите. Или депутатам из бюджетного  комитета.  Вот  вам  и  избирательная кампания!  Все  правительство  против,  а  они нашли,  добавили 13 миллиардов,  разделили их и теперь будут только разводить  руками: "Вы  же  нас  не поддержали,  дорогие народные депутаты,  какие мы честные.  И  теперь  давайте  вперед   на   выборы,   на   большую избирательную кампанию".

 

     Вот если бы такое произошло в сенате Соединенных Штатов,  там бы в ужас пришли.  Мы чердаки ремонтируем - 11 тысяч  гривень,  мы подвалы ремонтируем - 5 тысяч гривень.

 

     Мы издеваемся сами над собой.  Зачем? И опять наступаем на те же грабли. Ни одно предложение "Яблока" по поводу снижения налогов не  прошло.  С  чем  вы  собираетесь идти на выборы?  Где снижение налогов?

 

     Мы же все придем на выборы и что мы будем  видеть?  Нам  люди скажут: "Вы обещали снизить налоги?" Каждый депутат обещал снизить налоги.  В результате никто не пошевелился. Мы с вами 207 голосами проголосовали   за  отмену  НДС.  Кто  был  против,  господа?  Так называемые  правые.  У  нас  уже  правые  стали  социалистами,   а социалисты - правыми.

 

     В стране   происходит   что-то   неимоверное.   Мы  сами  уже запутались.  Этот бюджет нельзя принимать.  Анатолий Кириллович, я вас прошу, создайте какую-нибудь комиссию, цифры нереальные (Шум у залі). Нам хватит.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тільки за рахунок "Демсоюзу" (Шум у залі).

 

     БАЛАШОВ Г.В.  Я думаю, что нам лучше успокоиться. Сегодня нам просто надо задуматься. Это ведь наша страна, и мы ее превратили в посмешище.  Над нами люди смеются.  И надо мной так же,  как и над вами,  в  округах люди смеются.  Вы каждый в отдельности являетесь очень цивилизованными,  культурными и образованными людьми, но как только  мы  соберемся  вместе,  выпускаем  всякую белиберду в виде ремонта чердаков, как предложил Коломойцев (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для виступу  надається  народному  депутату Андресюку від комітету. Наступна - депутат Ващук.

 

     АНДРЕСЮК Б.П.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   національної   безпеки   і    оборони    (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,  СДПУ(о)).  Шановні  народні депутати!  Шановні члени уряду! Події, які сьогодні переживає світ

-  наростання  політичних  та воєнних конфліктів у вольових точках планети,  поширення масштабів терористичних актів,  - зобов'язують нас,  народних депутатів, з великою мірою відповідальності підійти до формування державного бюджету 2002 року в частині  видатків  на оборонні потреби.

 

     Настав час,  коли Верховна Рада повинна констатувати кричущий з точки зору національних інтересів факт  недофінансування  потреб оборони в попередні роки,  що призвело до небезпечного загострення проблем,   пов'язаних   з   підтриманням   на   належному    рівні боєготовності   Збройних  Сил,  різкого  зниження  боєздатності  і технічного стану озброєння та  військової  техніки,  зменшення  до критичних обсягів стратегічних і оперативних запасів, а за деякими видами - до повного їх вичерпання.

 

     Як голова Комітету з питань національної безпеки і оборони, я повинен  сказати,  що  позиції  по  основних стратегічних напрямах бюджетної політики у сфері оборони, на жаль, оптимізму не додають. Хоча   якщо  взяти  абсолютні  цифри  проекту  бюджету,  то  можна констатувати, що порівняно з поточним фінансовим роком видатки для Міністерства оборони збільшені майже вдвоє і становлять 4 мільярди 392 мільйони гривень.  Навіть  складається  враження,  що  держава стала  на  шлях  прискореної  мілітаризації.  Насправді ж ці цифри суттєво  збільшилися  за  рахунок  передачі  невластивих   функцій Міністерству      оборони     щодо     пенсійного     забезпечення військовослужбовців у розмірі 1 мільярд 334 мільйони гривень,  які раніше здійснювало Міністерство фінансів, що, на думку комітету, є недоцільним.  До  речі,  така  сама  ситуація  по   всіх   силових міністерствах.   Реальні   ж   видатки  на  потреби  Збройних  Сил передбачені  в  обсязі  3  мільярди  118  мільйонів  гривень,   що становить близько 70 відсотків мінімально необхідної потреби.

 

     Фактично уряд не в повному обсязі врахував вимоги,  визначені в  Посланні  Президента  України  до  Верховної  Ради  України  та Кабінету  Міністрів України про основні напрями бюджетної політики на 2002 рік,  в якому  зазначено,  що  при  формуванні  державного бюджету  слід  передбачити  видатки  на оборону у відповідності із Законом України про оборону та з урахуванням реалізації  Державної програми  реформування  та розвитку Збройних Сил.  На забезпечення реалізації  цієї  програми  мінімально  потрібно   550   мільйонів гривень.  Уряд  же  передбачив  усього  69,9  мільйона  гривень із спеціального  фонду,  кошти  до  якого   повинні   надходити   від реалізації військового майна.

 

     На думку  комітету,  ставлення  до  потреб  оборони  потребує радикальних змін, якщо ми хочемо мати сучасні нечисленні, оснащені найновішою  технікою  Збройні  Сили.  Запорукою  цього  може стати інвестування  коштів  в  оборонну  промисловість,  де  зосереджені найпередовіші   технології  та  унікальний  за  своєю  підготовкою кадровоінтелектуальний потенціал. Це дасть змогу поновити ще не до кінця втрачене унікальне надбання нашої держави,  відновити робочі місця  в  багатьох  галузях  народного  господарства,  запрацювати науковим  центрам,  поновити  підготовку  наукових  та  інженерних кадрів.

 

     Ситуація в оборонно-промисловому комплексі  України  сьогодні така,  що  вже  в  найближчі  роки  Збройні  Сили можуть позбутися найнеобхідніших видів озброєння,  військової техніки, транспортних засобів. Причиною такого стану є мізерні обсяги бюджетних видатків на ці цілі.  Щорічно вони не перевищують 10 мільйонів гривень,  що становить лише 7-9 відсотків потреби на спеціальні програми.  Якщо в поточному році на науково-дослідні роботи в державному бюджеті є окремий рядок,  то в проекті 2002 року цього рядка вже немає. Хіба можна погодитися з тим,  що на закупівлю озброєння  та  військової техніки  плануються  кошти  в  сумі  100  мільйонів  гривень,  які Міноборони має заробити саме?

 

     На виконання директивних  документів  Президента  України  та уряду  комітет  вважає  за  необхідне  підтримати  пропозицію щодо виділення  в  2002  році  92  мільйонів  гривень  на   організацію серійного   виробництва   озброєнь   та  технологічного  оновлення виробничої бази за статтею "Заходи спеціального призначення".

 

     І останнє.  Комітет не може погодитися із ставленням уряду до проблем  соціального  захисту  військовослужбовців  та  членів  їх сімей.  Призупинення дії раніше прийнятих  законів  щодо  пільг  і компенсацій  деяким  категоріям  громадян  на  порушення статті 22 Конституції України завдає тяжкого удару  по  військовослужбовцях, призводить   до   щорічного  звільнення  майже  четвертої  частини офіцерів,  які мають стаж служби п'ять років. Так, по Міністерству оборони   в  минулому  році  звільнилися  2  тисячі  205  молодших офіцерів.  Комітет пропонує виключити статтю  48  з  проекту,  яка передбачає  чергове  призупинення  дії  положень законів України в частині надання пільг і компенсацій військовослужбовцям.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово  має  народний  депутат  Ващук  від комітету. Наступна - депутат Александровська.

 

     ВАЩУК К.Т.,  голова  Комітету Верховної Ради України з питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  20, Волинська  область).  Шановні  колеги,  Комітет  з питань аграрної політики констатує, що дуже багато пропозицій, внесених комітетом, або  взагалі  не враховані,  або враховані частково.  Зокрема,  по питанню  здешевлення  кредитних   ресурсів   пропозиція   комітету врахована лише на одну третину.

 

     У цьому  році,  всі  ви  знаєте,  селяни  виростили небувалий урожай хліба.  І що вони з цього мають?  Великі економічні доходи? Більшу заробітну плату? Ні. Оскільки в минулому бюджетному році не була    врахована    пропозиція     комітету     про     виділення трьохсот-чотирьохсот  мільйонів  на  зворотній  основі для закупки хліба через державний резерв або через заставні закупівлі хліба, і закупити  треба  було в серпні,  а продати в жовтні-листопаді і ті кошти повернути в бюджет,  то в результаті ми  отримали  ситуацію, коли  сьогодні  в  південних регіонах України хліб скуповується за безцінь.  Чим  дадуть  нам  відповідь  селяни?  Скороченням  площ, недовірою   і  до  нас,  і  до  уряду.  Тому  комітет  категорично наполягає,  аби в бюджеті  цього  року  ми  передбачили  не  менше трьохсот мільйонів на зворотній основі для того,  щоб не повторити помилки цього року.

 

     Далі. Навколо  нашої   України   неблагополучна   епізоотична ситуація.   Є   випадки  захворювання  і  сибіркою,  і  ящуром,  і енцефалопатією.  Англія викинула на боротьбу з цим страшним  лихом кілька  мільярдів  фунтів  стерлінгів.  Ми  вносимо пропозицію,  а отримуємо замість ста мільйонів п'ять.  Це що,  насмішка?  Я  хочу запитати   сьогодні   нас   усіх   разом  взятих  і  уряд:  а  хто відповідатиме,  якщо через те,  що ми не проведемо вчасно щеплень, ми отримаємо таке лихо? Де ми відшукаємо ті мільярди, якими будемо боротися проти захворювань? А цими хворобами хворіють і люди.

 

     Те саме і з підтримкою вітчизняного сільгосп-машинобудування, лізингу   техніки.  Фінансування  Академії  аграрних  наук  навіть зменшили порівняно з тим,  що запропонував Кабінет  Міністрів.  Ми маємо   претензії   до   підтримки  розвитку  рибництва,  лісового господарства,  водного,  а це зрошення і осушення  земель.  Кошти, виділені по такому мінімуму, це просто животіння.

 

     І найболючіше. Ми і далі в державі ділимо народ на людей, які живуть у місті,  і людей,  які  живуть  у  селі,  залишаючи  селян наодинці з проблемами будівництва школи, медпункту, дороги, газу і так далі.

 

     Дорогі колеги!  Шановний уряд!  Я прошу  вас,  вслухайтеся  і вдумайтеся в ці цифри.  За станом на цей рік 9 тисяч 200 сіл із 28 тисяч,  а  це  32  відсотки,  не  мають  ніяких  закладів  охорони здоров'я,  навіть  малесенького медичного пункту.  А серед тих сіл більше 4 тисяч мають населення сто і більше людей. 19 тисяч сіл не мають дошкільних закладів, 13 тисяч 800 сіл, а це 48 відсотків, не мають шкіл.  За даними обстеження органів статистики, 30 відсотків наявних  сільських шкіл,  40 відсотків сільських об'єктів культури потребують капітального ремонту.  А ми кажемо комп'ютеризація.  Та 80 відсотків сільських школярів бачать комп'ютерні класи тільки по телебаченню.

 

     Тому я хочу звернутися до  вас  усіх,  народні  депутати,  до уряду.  На  прохання  комітету  виділити  кошти  - глуха стіна.  Я порахувала,  як і попередній оратор. Так от, цього, що виділено по тих довгих списках на окремі округи,  вистачить на те, щоб закрити будівництво всіх шкіл в Україні,  які сьогодні мають готовність 80 відсотків.

 

     Дорогі колеги народні депутати,  шановний уряд,  більшість із вас вийшли із села.  І я звертаюся  сьогодні  до  серця  і  розуму кожного  з  вас,  до вашого босоногого дитинства.  Давайте зробимо так, щоб ми добудували ті об'єкти соціального побуту, які сьогодні в селі розпочаті й покинуті.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово  для  виступу  надається  народному депутату Александровській. Наступний - депутат Карпов.

 

     АЛЕКСАНДРОВСЬКА А.О.,  член Комітету Верховної Ради України з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  КПУ). Уважаемые   коллеги!   Предложенный  проект  бюджета  не  является социальным и не станет им,  даже если слова  "социальный  характер бюджета"  мы  будем  здесь  повторять  по  сто  раз  на день.  Как известно,  сколько ни произноси слово "халва",  от этого слаще  не станет.  Этот проект не только не снимает социальную напряженность в обществе,  вызванную материальным и имущественным расслоением  в Украине, но и существенно усугубляет ее. Можно сказать, что авторы этого бюджета толкают народ Украины на акции неповиновения.

 

     Приватизация как источник доходной части бюджета.  Что  может быть     безумней     для     сегодняшней     Украины,    теряющей высокотехнологичные производства и выживающей за счет производства полуфабриката?  Этот бюджет не выход. Мы видим, что в этом бюджете не найден выход из финансового тупика,  в котором сегодня  Украина находится.

 

     Это подтверждается,  в  частности,  и  тем,  что продолжается политика прекращения государственных дотаций в жилищнокоммунальную сферу.  Положение  дел  в  системе  субсидий ведет Украину по пути техногенных    катастроф.    Существующая     задолженность     по финансированию   субсидий   и   льгот   населению   на  оплату  за потребленную  электрическую  энергию  и   водоснабжение   достигла сегодня  уже  150  миллионов гривень.  Сегодня в отдельных районах Харьковщины вода подается по одному-два часа в сутки,  отключаются многоквартирные  дома  в  городе  Харькове.  Под угрозой остановки городской электротранспорт,  который  не  получил  компенсации  за перевозку льготного контингента.

 

     Нам необходимо увеличить объем субвенций на компенсацию льгот и    субсидий     населению     на     оплату     энергоносителей, жилищно-коммунальных услуг,  услуг транспорта и связи не менее чем на 20 процентов от  объемов,  запланированных  в  2001  году.  Это предложение    Комитета   по   вопросам   топливно-энергетического комплекса.  Я еще раз настаиваю на том,  чтобы  бюджетный  комитет учел наши предложения.

 

     Ни в  коем  случае  нельзя  Верховной  Раде принимать Закон о Государственном бюджете,  в котором грубейшим  образом  нарушается Конституция и ряд законов Украины.

 

     Статью 48,  которая приостанавливает действие ряда законов, в соответствии  с  которыми  некоторым  социальным  слоям  населения предоставляются льготы,  необходимо исключить.  Без этого за такой бюджет голосовать мы не имеем права.

 

     Кстати, в проекте Закона о Государственном  бюджете  на  2002 год  не  учтены  требования  и  недавно  принятого  нами  Закона о физической   защите   ядерных   установок,   ядерных   материалов, радиоактивных  отходов,  в  соответствии  с которым финансирование физической защиты должно осуществляться  бюджетом  в  приоритетном порядке.   На   эти  цели  в  проекте  бюджета  отдельной  строкой необходимо выделить 5 миллионов 800 тысяч гривень.  Это не  только мое предложение,  как председателя подкомитета по вопросам ядерной политики,  ядерной безопасности,  но  и  предложение  Комитета  по вопросам  топливно-энергетического  комплекса.  И  это предложение было направлено в бюджетный комитет и тоже проигнорировано.

 

     Я настаиваю на том,  чтобы наши  предложения  были  учтены  в бюджете.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово  для  виступу від фракції надається народному депутату Карпову. Наступний - депутат Журавський.

 

     КАРПОВ О.М.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, НДП).   Шановний   головуючий!  Шановний  Прем'єрміністр!  Шановні уповноважені представники депутатських  груп  та  фракцій!  Процес формування державного бюджету відповідно до Бюджетного кодексу має свою технологію. Зараз він увійшов у другу фазу, тобто якщо раніше цифрами  оперували  фінансисти  та економісти,  то нині,  коли він надійшов до залу і розглядається,  від  наших  з  вами  пропозицій значною мірою залежить його подальша оптимізація.

 

     Тому фракція   НДП   закликає   депутатів   відмовитися   від популістського маніпулювання бюджетними показниками і зосередитися на   приведенні   його  у  відповідність  із  Бюджетним  кодексом, Основними напрямами бюджетної  політики  та  посланням  Президента України.

 

     Перш за   все  хочу  повернутися  до  технології  проходження бюджету через Верховну Раду і основну частину свого часу  хочу  на це витратити.  Від того,  якою буде ця технологія,  наскільки вона дає можливість вийти на оптимальний варіант після третього читання бюджету, залежить те, яким буде цей бюджет.

 

     Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що відповідно до статті 41 Бюджетного кодексу  ми  зараз  визначаємося,  а  завтра  будемо голосувати  стосовно  висновків  і пропозицій,  поданих до проекту закону профільним комітетом,  а не стосовно того  документа,  який був   направлений  Кабінетом  Міністрів.  Це  передбачає  Бюджетна резолюція.  І у зв'язку з цим я звертаю увагу на те,  що,  з  моєї точки зору,  ми припустилися серйозної технологічної помилки, коли під час представлення бюджету не провели  його  обговорення.  Саме тому в нас одночасно обговорюється проект, представлений Кабінетом Міністрів,  і  практично,  за  винятком   окремих   виступів,   не розглядаються,  не  аналізуються  і не оптимізуються пропозиції та висновки, запропоновані бюджетним комітетом.

 

     Я думаю,  що ми не повинні більше повторювати цю помилку,  бо якби  ми пішли по цій схемі,  то вже під час представлення народні депутати  могли  б   висловитися   стосовно   документа   Кабінету Міністрів.  Це  мало  би  бути  враховано  бюджетним комітетом при підготовці пропозицій і висновків разом з письмовими  пропозиціями депутатів,  груп і фракцій.  Розділивши на фазах цей процес, ми би сьогодні обговорювали те, з приводу чого завтра будемо голосувати. Адже  відповідно  до  Бюджетної резолюції на голосування в першому читанні буде  поставлено  не  запропонований  Кабінетом  Міністрів документ  - ще раз повторюю,  - а пропозиції і висновки бюджетного комітету.  І залежно від того,  наскільки оптимальними  будуть  ці пропозиції,  висновки,  буде  залежати  і подальша робота Кабінету Міністрів.  І він сьогодні за ці пропозиції, висновки за те, якими ми   їх   приймемо   завтра,   не  несе  жодної  відповідальності. Відповідальність за все це несе Верховна Рада.  Бо після того,  як ці  пропозиції  і висновки направляються Кабінету Міністрів,  його завданням є доопрацювання бюджету до другого  читання  в  терміни, чітко  обумовлені  Бюджетним  кодексом.  Це  не є директива,  бо у відповідній статті документа,  який називається Бюджетний  кодекс, сказано,  що після прийняття проекту Закону про Державний бюджет у першому читанні,  тобто затвердження чи не затвердження пропозицій і висновків,  Кабінет Міністрів у двотижневий термін готує і подає не пізніше 3 листопада порівняльну таблицю щодо  їх  врахування  з мотивованим  поясненням  щодо неврахованих пропозицій.  Це означає тільки одне:  репліка, сказана одним із шанованих мною і не тільки мною народних депутатів,  що Кабінет Міністрів може і має діяти за принципом "по одежке протягивать ножки", справедлива.

 

     Кабінет Міністрів абсолютно не зобов'язаний  враховувати  те, що ми запишемо в Бюджетну резолюцію, в даному випадку пропозиції і висновки,  якщо вони будуть популістськими або не  відповідатимуть можливостям.  Він має нам подати до другого читання врівноважений, оптимізований проект закону.

 

     У нас є відповідні пропозиції від фракції,  ми їх подавали. Я погоджуюся  з  багатьма  позитивними  оцінками  і  того,  що подав Кабінет Міністрів, і того, що є в нашій Бюджетній резолюції. Разом з  тим  підтримую  ті зауваження і пропозиції,  які є,  але ще раз прошу:  ми маємо в часі  і  просторі  зрозуміти,  що  буде  завтра голосуватися і яким чином бюджетний процес піде далі.

 

     Якщо в  цілому резолюція,  запропонована бюджетним комітетом, не приймається,  то потім голосується постатейно.  І те,  що  буде проголосовано  постатейно,  те й буде прийнято Кабінетом Міністрів до розгляду. Повторного голосування в цілому пропозицій бюджетного комітету Бюджетна резолюція не передбачає.

 

     Щиро дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний   депутат   Журавський   від   комітету. Наступний - депутат Сушкевич.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.,  перший заступник голови Комітету  Верховної Ради України з питань культури і духовності (виборчий округ

 68, Житомирська  область).   Шановний   Вікторе   Володимировичу! Шановний  Анатолію  Кириловичу!  Шановні  колеги  і присутні!  Цей проект Закону про Державний бюджет України на 2002 рік на  відміну від   попередніх,  прийнятих  парламентом  за  роки  незалежності, сформований на  основі  нещодавно  прийнятого  Бюджетного  кодексу України.  Це  дає  підстави  вважати,  що  наш  уряд  прогресує  у співпраці з Верховною Радою України і саме  в  частині  врахування фінансових інтересів регіонів.  Тобто бюджети всіх рівнів,  у тому числі й  територіальних  громад,  формуються  незалежно  один  від одного, механізм надання дотацій з державного бюджету є єдиним для всіх  областей  незалежно  від  особистих   стосунків   керівників регіонів з Міністерством фінансів.

 

     У проекті бюджету суттєво збільшена частка місцевих бюджетів. І хоча не виконана вимога Бюджетної резолюції про доведення частки місцевих  бюджетів до 40 відсотків,  проте вона вже становить 39,3 відсотки, це вже є достатньо обнадійливим.

 

     Реалізація положень  Бюджетного  кодексу  з  наступного  року дасть можливість посилити контроль громадськості як за прийняттям, так і за виконанням бюджетів усіх рівнів.  Будемо сподіватися,  що нарешті кожен громадянин України знатиме,  на що витрачаються його кошти - кошти платника податків.

 

     Вперше за роки  незалежності  України  в  державному  бюджеті передбачена  частина  коштів,  яка буде в цілому спрямовуватися на відродження  національної  економіки,  на  підтримку  вітчизняного товаровиробника, а не на одне лише проїдання.

 

     Хотілося б,   щоб  при  доопрацюванні  цього  документа  були знайдені додаткові джерела фінансування для ветеранів та інвалідів війни, ветеранів праці, чорнобильців, багатодітних родин, освітян, лікарів, працівників Міністерства внутрішніх справ України.

 

     Особливої уваги потребує сфера культури. Наш Комітет з питань культури  і  духовності щиро дякує за плідну співпрацю з Мінфіном, галузевими міністерствами і відомствами.

 

     Були враховані наші пропозиції і зауваження.  Проте, на жаль, не всі. Дозвольте зупинитися на деяких з них, принципових, на нашу думку.

 

     Варто було    б    збільшити     видатки     на     зміцнення матеріально-технічної   бази,   проведення  капітальних  ремонтів, реконструкції  закладів  культури,  зокрема,   чітко   і   адресно розписати  витрати.  Так,  скажімо,  за  кодом  181180  зауваження комітету враховано лише частково.

 

     Однак ми просимо збільшити видатки  на  вищеназвані  цілі  на суму  1  мільйон 300 тисяч гривень.  Ці кошти цілеспрямовано мають надійти саме на  проведення  капітальних  ремонтів,  реконструкцію закладів культури, в тому числі на проведення капітального ремонту Державного центру театрального мистецтва  імені  Леся  Курбаса.  З цього   питання   Кабмін   видав  аж  п'ять  постановрозпоряджень, починаючи  від  колишнього  Прем'єр-міністра  Віталія  Масола   до нинішнього Анатолія Кінаха. А віз, як-то то кажуть, і нині там. Ми хотіли б,  щоб не частково,  а  повністю  була  врахована  позиція комітету  щодо  збільшення видатків по коду бюджетної класифікації 182010 на створення територіальних відділень  служби  контролю  за переміщенням  культурних  цінностей,  виконання  міжнародних угод. Вважаємо,  така думка Комітету  з  питань  культури  і  духовності знайде відповідний відгук при доопрацюванні проекту Закону України про Державний бюджет на 2002 рік.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово для виступу від комітету  надається народному депутату Сушкевичу. Наступний - депутат Круценко.

 

     СУШКЕВИЧ В.М.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  у справах  пенсіонерів,  ветеранів  та  інвалідів   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада").  Шановні колеги,  я хочу звернути увагу Верховної Ради до того,  що Прем'єрміністр працює цілий день у нас у залі,  і я з надією думаю про те, що буде покращений проект Державного бюджету.

 

     Анатолію Кириловичу,  я перепрошую,  я хотів би,  щоб народні депутати  не  заважали  вам  працювати.  Хоч  і  важко  цілий день працювати тут,  але дійсно сьогодні є надія, що після того всього, що почув уряд, шанси є.

 

     Я хочу   все-таки  повернутися  власне  до  проекту  бюджету. Проблема кожного проекту Державного бюджету - це проблема дефіциту коштів.  Їх  мало.  І  робота  уряду,  і  Верховної  Ради (якщо ми називаємо цей бюджет соціально орієнтованим) полягає в  тому,  щоб визначити  пріоритети,  вирішити,  якщо  коштів мало,  на що ми їх будемо тратити,  визначити етапи,  як ми будемо фінансувати ту  чи іншу  проблему  (це  перше),  або  ж спробувати вишукати додаткові кошти (це друге).

 

     Перше робить  насамперед  уряд.   Друге   робить   традиційно бюджетний комітет. Я хотів би і на тому, і на іншому зупинитись.

 

     Повертаюся все-таки   до  пріоритетів.  Кошти  на  соціальний захист людей,  які потребують допомоги,  є,  але  їх  мало.  Тому, безумовно,  сьогодні  потрібно  визначити  пріоритети,  і  це  має зробити Міністерство фінансів разом з іншими міністерствами. Я вам назву один напрям у бюджеті,  і жодна людина в Україні (і народний депутат, і урядовець) не скаже, що це не пріоритет: діти-інваліди. Сьогодні ми маємо закон,  який нами прийнятий у минулому році, він підписаний Президентом, але коштів на його реалізацію Міністерство фінансів у наступному році виділяти не планує.

 

     Цілий рік  я  ходив  у  Міністерство  фінансів,  мені казали: "Почекай.  У  цьому  році  ми  не  встигли  передбачити  кошти   в державному  бюджеті,  в  наступному  році  ці  кошти будуть".  І в наступному році пропонується,  щоб сім'я, в якій є дитина-інвалід, отримувала аж 7 гривень на цю дитинку-інваліда.  Це не за законом, а за розрахунками Міністерства фінансів.  То я питаю: "Сьогодні це пріоритет чи ні?"

 

     Тепер щодо  "важкої" статті 48 проекту.  Анатолію Кириловичу, Міністерство  фінансів  сьогодні   просто   дискредитувало   уряд. Сьогодні  є  зростання  національної  економіки.  І  якщо брати цю страшну статтю 48,  то вона не повинна бути принаймні гіршою,  ніж відповідна  стаття  в  бюджеті цього року.  Що робить Міністерство фінансів?  Воно хоче  ще  погіршити  оцю  страшну  статтю.  Вперше останній   уряд   пропонує   фінансувати   проїзд  у  міському  та приміському  транспорті  чорнобильців,   ветеранів,   пенсіонерів, інвалідів  з  місцевих  бюджетів,  якщо  будуть  кошти  в місцевих бюджетах.  Це абсолютна дискредитація уряду. Ігоре Олександровичу, ви  дискредитуєте уряд,  тому що сьогодні зростає економіка,  а ви робите найстрашнішу статтю бюджету ще страшнішою.

 

     Наступне. Питання,  пов'язане  з   пенсійним   забезпеченням. Бюджет  сьогодні  може  передбачити розмежування пенсійних виплат, які  не  властиві  для  пенсійного  фонду.  Якщо  ми   не   можемо одномоментно це зробити,  то треба було б хоча поетапно це робити. Не робиться.

 

     Далі. Сьогодні є  стаціонарні  заклади  для  одиноких  літніх людей   в   областях.  Після  введення  запропонованої  формульної методики,  обрахунку видатків на їх утримання ці заклади практично викинуть людей похилого віку на вулицю.

 

     Інваліди. Анатолію Кириловичу, ваш уряд - перший уряд, який у проекті бюджету не передбачив  збільшення  видатків  на  вирішення проблем інвалідів і пропонує залишити їх на рівні 8,2 відсотка від потреби,  передбаченої законодавством.  Вперше!  Ніколи  цього  не було!  Відтоді, як я прийшов у Верховну Раду, кожного року видатки на проблеми  інвалідів  збільшувалися.  Вперше  Мітюков  цього  не зробив. Чому? Не знаю. Мабуть, хоче дискредитувати уряд.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     СУШКЕВИЧ В.М. І останнє. Я рідко виходжу до трибуни. Останнє! Шановні колеги!..

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Та не рідко. У нас регламент!

 

     СУШКЕВИЧ В.М.  Я дуже  швидко.  Якщо  в  бюджетному  комітеті знайшли  кілька  мільярдів гривень,  то вони повинні прийти сюди і сказати:  "Ми знайшли стільки-то мільярдів і давайте  поділимо  їх між  пріоритетами,  які  визначить  уряд  і парламент".  А якщо ми знайшли 5 мільярдів гривень і поділили так,  як тут було  сказано, то це протекціонізм виборчої кампанії.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для  виступу  надається народному депутату Круценку. Наступним буде виступати депутат Попеску.

 

     КРУЦЕНКО В.Я.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України   з   питань   аграрної  політики  та  земельних  відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Фракція комуністів.   Шановні  народні  депутати,  члени  уряду!  Не  можу погодитися з підходом бюджетного  комітету,  який  при  підготовці проекту   до   першого   читання   взяв  за  пріоритет  містечкові передвиборні інтереси членів свого комітету і ще десятка впливових мажоритарників.

 

     Скажімо, по     Кіровоградській    області    забрала    собі капіталовкладення депутат від округу 100  Супрун.  Додаток  8  має рекомендуватися обласними радами, тому що в тій же Кіровоградській області просять рятувати Світловодськ  і  Кіровоград,  а  не  лише добудовувати  ще за радянського часу розпочаті школи в селі,  коли там  вже  і  дітей  не   стало.   Тим   більше   що   фінансування загальнодержавних  програм захисту ветеранів війни,  чорнобильців, селян, шахтарів, молоді скорочується.

 

     Незрозуміло, якою логікою керувалися в  комітеті,  відхиливши пропозицію  фракції  і  Комітету  з  питань аграрної політики щодо виділення коштів на сільськогосподарське машинобудування.  Шановні урядовці! Ну, що ж це за політика?! Ми на всіх зустрічах говорили, що треба відновлювати  своє,  вітчизняне  машинобудування,  але  у проекті бюджету цих коштів не передбачається.  Чи ми вже зібралися продавати   землю   і   таким   чином   латати   дірки?    Дотація сільгосптоваровиробникам  у  250  мільйонів гривень на здешевлення складної техніки і 50 мільйонів на зменшення кредитної ставки  для підприємств сільгоспмашинобудування дасть змогу випустити 1 тисячу зернозбиральних комбайнів та 7  тисяч  тракторів  і  повернути  до бюджету,  шановні товариші, колеги - і урядовці, і депутати, - 400 мільйонів гривень.  Тому я  прошу,  щоб  у  проекті  бюджету  було передбачено  за  кодом  2602020  "Фінансова підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" видатки в сумі  50 мільйонів на створення,  виробництво і поставку нової техніки,  на фінансову підтримку підприємств, які виробляють техніку для АПК.

 

     І за  окремим  кодом  пропоную  виділити  кошти  в  сумі   90 мільйонів  гривень  на  часткову  компенсацію  ставок  за  кредити комерційних банків і на надання фінансової допомоги підприємствам, що   випускають   техніку  для  села.  А  при  формуванні  розділу капітальних  вкладень  Міністерству   фінансів   передбачити   140 мільйонів   гривень   цільовим   призначенням   для  переоснащення підприємств   вітчизняного   машинобудування   для   АПК.   Тільки визначивши   сільгоспмашинобудування   пріоритетом,   ми   зможемо допомогти  сільгосптоваровиробникам  зібрати  урожай   майбутнього року.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово   для   виступу   від   депутатської  групи "Солідарність" надається  народному  депутату  Попеску.  Наступним буде виступати депутат Альошин.

 

     ПОПЕСКУ І.В.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань   прав   людини,   національних   меншин    і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 204, Чернівецька область).  Дякую.  Група "Солідарність". Шановні колеги!  Шановні члени уряду!  Проект Закону України про Державний бюджет на 2002 рік - це перший проект бюджету, процедура прийняття якого  відповідає  нормам Бюджетного кодексу.  До позитиву проекту бюджету-2002  слід  віднести  декларування   урядом   застосування програмно-цільового  підходу  та програмної класифікації видатків, що дають можливість  значно  підвищити  ефективність  використання коштів  платників  податків.  Проте  депутати  не  мали можливості ознайомитися з цими програмами,  і тому наступний  проект  бюджету має  подаватися  на  розгляд Верховної Ради України з обов'язковою розшифровкою зазначених програм по міністерствах і відомствах.

 

     Водночас запровадження нової програмної класифікації видатків бюджету    та    продовження   впорядкування   переліку   головних розпорядників бюджетних коштів призвели до збільшення питомої ваги видатків  на  соціальні заходи за рахунок віднесення до цієї сфери невластивих  витрат.  Наприклад,  до  видатків  освіти   віднесено утримання  Державного  комітету  по  державних  преміях  України у галузі  науки  і  техніки,  підготовку   спеціалістів   навчальних закладів Міністерства оборони тощо. У бюджеті 2001 року ці видатки до освіти не відносилися.

 

     Надзвичайно негативним,  на наш погляд, є той факт, що проект бюджету розроблено на чинній податковій базі,  таким чином,  ми ще на один рік відкладаємо реалізацію надій на  зниження  податкового тиску та впорядкування системи оподаткування.

 

     Хочу акцентувати   увагу   на   питаннях,  які  пропонувалися "Солідарністю" і не знайшли необхідної підтримки під час  розгляду проекту бюджету в комітеті.

 

     Всі ми   знаємо,   в   якому   складному  становищі  сьогодні знаходиться  освіта.  Особливо  критична  ситуація  складається  з освітою на селі. Вам відома також демографічна ситуація на селі. В багатьох селах число дітей  зменшилося  настільки,  що  сформувати класи можливо,  лише зібравши дітей із кількох сусідніх шкіл. Це в першу чергу стосується старших класів.  Доставляти дітей до  таких шкіл  більш  доцільно,  ніж  фінансувати значне число шкіл з малою кількістю   учнів.   Крім   того,    за    рахунок    концентрації матеріально-учбової  бази  в  такий  спосіб  можна також підвищити рівень навчання учнів у сільських  школах.  Проте  існує  серйозна проблема  саме з автотранспортом для підвезення сільських дітей до школи.

 

     Депутатська група   "Солідарність"   вважає,    що    питання забезпечення  автотранспортом для перевезення дітей старших класів до місць навчання має обов'язково вирішуватися  вже  в  наступному році.  Ми  наполягаємо  на  необхідності передбачити на реалізацію загальноукраїнської  програми  "Шкільний  автобус"  20   мільйонів гривень  і  просимо нас підтримати.  Зазначу,  що під час зустрічі Прем'єр-міністра Кінаха з фракцією "Солідарність" це питання  було погоджено.

 

     Наступний момент.   Показники  проекту  бюджету  розраховано, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 140 гривень,  що є зниженням  рівня  забезпечення цієї державної соціальної гарантії. Тому  ми  наполягаємо  на  встановленні  з  1  січня   2002   року мінімальної   заробітної   плати   в  165  гривень  та  пропонуємо передбачити  цей  розмір  у  Генеральній   угоді   між   Кабінетом Міністрів,   Українським  союзом  промисловців  і  підприємців  та профспілковими об'єднаннями України на 2002-2003 роки. Депутатська група  "Солідарність"  вважає,  що  проблему повернення знецінених заощаджень громадян треба вирішувати більш  швидкими  темпами.  Ми пропонуємо   передбачити  окремою  статтею  у  проекті  Державного бюджету  на   наступний   рік   проведення   взаємозаліку   коштів вкладників,  що заморожені в установах Ощадбанку,  на суму боргу з оплати житлово-комунальних послуг,  що утворився до 1  січня  2001 року.

 

     Крім того,  хотілося  б  сказати  і  про розподіл капітальних вкладень.  Група "Солідарність" наполягає на  тому,  щоб  розподіл капітальних  вкладень  здійснювався  прозоро,  а  перелік об'єктів фінансування  за  рахунок  капітальних   вкладень   затверджувався окремим додатком до закону про бюджет.

 

     Про капітальні  вкладення по Чернівецькій області.  Ще десять років тому  в  Чернівецькій  області  було  створено  Герцаївський район,  проте  належного фінансування для розбудови інфраструктури не проводилося.  У зв'язку з  цим  у  районі  накопичилося  чимало проблем  соціального  характеру.  Люди  не  мають  змоги нормально лікуватися,  оскільки ще досі не  завершено  будівництво  районної лікарні.  Тому  ми  просимо  передбачити на завершення будівництва лікарні на 100 ліжок з поліклінікою на 150 відвідань у зміну міста Герца Герцаївського району хоча б 1 мільйон гривень, а також кошти на газифікацію Глибоцького району.  25 тисяч гривень  потрібно  на ремонт  будинку  культури  в  селі  Нижні Петрівці Сторожинецького району.

 

     Крім того,  відхилено   нашу   пропозицію   щодо   формування авіаційного   лізингового  фонду.  Хоча  і  є  загальне  розуміння питання,  але не  враховані  наші  пропозиції  відносно  підтримки завершення   випробувань  Ан-70  та  замовлення  нашого  серійного літака.

 

     Шановні колеги!  Наша  фракція  може  проголосувати  за   цей законопроект тільки за умови, що наші пропозиції будуть враховані.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово  для виступу від комітету надається народному депутату Альошину. Наступний - депутат Ткаленко.

 

     АЛЬОШИН В.Б., голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів     і     банківської     діяльності     (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановні народні депутати! Шановні  члени  уряду!  Реалістичність  проекту  бюджету  та  його відповідність законам України є основними критеріями його  якісної оцінки.   Виходячи  з  цієї  точки  зору,  необхідно  констатувати наявність  низки  проблем,  які  не  дозволяють   оцінити   проект Державного  бюджету  України,  а  також  і  висновки  і пропозиції бюджетного комітету достатньо високо.

 

     Перше, макроекономічні   параметри.    Динамічне    зростання протягом   останнього   року   монетарних  агрегатів  без  значних інфляційних наслідків свідчить про високу  економічну  динаміку  і відповідно   про   можливість  прогнозування  таких  тенденцій  на майбутнє.  Однак необхідно зважати і на те, що зовнішні ринки, які значною  мірою зумовлювали темпи економічного зростання в останніх два  роки,  стають  значно   менш   прогнозованими,   особливо   з урахуванням  посттерористичного шоку у світовій економіці.  Це має спонукати уряд вжити заходів до розширення внутрішнього ринку,  до більш енергійного стимулювання внутрішнього попиту, в тому числі і засобами бюджетної політики.

 

     Крім того,  є очевидним,  що мають  бути  уточнені  параметри доходної  частини  бюджету.  Вже  говорилося,  що доходи в проекті занижені не менш як на 4,5 мільярда гривень,  і це при тому,  що є всі  підстави вважати завищеними надходження від податку на додану вартість як мінімум на 2- 2,5 мільярда гривень.

 

     Однак не менше  запитань  викликає  і  пропозиція  бюджетного комітету   щодо  підвищення  доходної  частини  на  30  відсотків. Особливо важко погодитися з пропозицією щодо включення до доходної частини  надходжень  від  приватизації  з відповідним коригуванням розділу  фінансування   бюджету.   Прийняття   такої   пропозиції, по-перше,    спотворює    оцінку   дефіцитності   держбюджету   за міжнародними стандартами, по-друге, ускладнює управління державним боргом в умовах досить сприятливої курсової ситуації.

 

     Що краще,   спрямувати  приватизаційні  кошти  на  скорочення обсягу та поліпшення структури боргових  зобов'язань  і  створення умов  для розширення видаткової частини бюджету в наступні роки чи спрямувати ці кошти на видаткові статті  сьогодні?  У  цій  дилемі варто віддати перевагу першому варіанту.

 

     Другий блок  проблем проекту та висновків комітету стосується взаємовідносин уряду  і  Національного  банку  України.  Згідно  з Законом  про  НБУ  Національний  банк  за  підсумками  року у разі перевищення  кошторисних  доходів  над   кошторисними   витратами, затвердженими  на  поточний  бюджетний рік,  вносить до державного бюджету України наступного за звітним року  позитивну  різницю  на покриття дефіциту бюджету.

 

     Крім того,  Законом  України  про  реструктуризацію  боргових зобов'язань   Кабінету   Міністрів   перед   Національним   банком передбачене  поступове погашення заборгованості уряду з 2002 року. Однак і в проекті бюджету, і у висновках та пропозиціях бюджетного комітету  не  лише не враховуються вимоги цих законів,  а й значно ускладнюють ефективне виконання Національним банком його  основної функції.

 

     Намагання уряду провести чергову реструктуризацію боргу перед Національним банком  матиме  своїм  наслідком  брак  ресурсів  для зростання золотовалютних резервів Національного банку,  скорочення можливостей  рефінансування  комерційних   банків   та   зменшення доступності  кредитних  ресурсів  для реального сектора економіки, суттєве  зменшення  можливостей  Національного  банку  здійснювати ефективну курсову політику.  Крім того, можуть зберегтися проблеми щодо оцінки балансу Національного банку, які всім відомі.

 

     Третє - наявність у  проекті  бюджету  норм,  які  стосуються податкового законодавства. Очевидно, що проблема відшкодування ПДВ вже перестала бути суто економічною і все більше  стає  політичною проблемою,   і   її  розв'язання  має  бути  послідовно  досягнуто передусім за рахунок суттєвого  поліпшення  адміністрування  цього податку,  а  ні  в  якому разі не в той спосіб,  як пропонується в проекті бюджету.

 

     Однак сам факт появи податкових ініціатив у проекті бюджету є свідченням вибіркового ставлення авторів документа до законів.  Це було характерним до прийняття Бюджетного кодексу.  Згадайте спроби централізації   амортвідрахувань,   гербового   збору,   збору  до інноваційного  фонду  і  таке  інше.  Це  продовжується  і   після прийняття Бюджетного кодексу, що є грубим порушенням його ж статті 27.

 

     Приємною новиною  є  готовність   Міністерства   фінансів   і частково  бюджетного  комітету  погодитися  нарешті  з  можливістю створення державного та територіальних дорожніх фондів, про що ми, члени  Комітету з питань фінансів,  говоримо протягом трьох років. Очевидно,  справді, обіцяного три роки чекають. Можливо, через три роки  ми  будемо  у  повній  відповідності  до  Бюджетного кодексу складати проект Державного  бюджету  і  проводити  процедуру  його затвердження.

 

     І стосовно узагальнюючого висновку. Очевидно, ми маємо йти не шляхом прийняття постанови щодо схвалення висновків  і  пропозицій Комітету з питань бюджету (тут кращою виглядає пропозиція Кабінету Міністрів,  де  виключено  другий  пункт   пропозицій   бюджетного комітету),  а  бути готові і до постатейного розгляду пропозицій і висновків бюджетного комітету.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово для виступу від комітету  надається народному депутату Ткаленку. Наступним буде виступати Пилипчук.

 

     ТКАЛЕНКО І.І.,  перший  заступник  голови  Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці (виборчий округ

 90, Київська  область).  Шановний  головуючий!  Шановний Анатолію Кириловичу!  Шановні колеги!  Комітет з питань соціальної політики розглянув    проект   Закону   України   про   Державний   бюджет, підготовлений Комітетом Верховної Ради з  питань  бюджету.  Аналіз представленого  документа  показав,  що пропозиції нашого комітету залишились зовсім поза увагою бюджетного комітету. А це і недивно, адже в них немає ні ремонтів, ні будівництв, ні добудов.

 

     Що ж  запропонував  наш  комітет для розгляду Верховної Ради? Наш комітет розглянув  указ  Президента  про  стратегію  подолання бідності,  урядову  програму подолання бідності і вийшов із своїми пропозиціями,  які слід було б урахувати в бюджеті 2002 року,  щоб понизити рівень бідності в державі.

 

     Відповідно до указу Президента 56,6 відсотка прожиткового мінімуму - це  та  межа  бідності,  яка сьогодні   зафіксована   в   нас   у   державі.  А  тепер  давайте проаналізуємо,  що вона собою являє?  Це 203  гривні,  а  значить, багато   наших  людей,  які  отримують  певні  соціальні  виплати, залишаються  за   межею   бідності.   З   урахуванням   цього   ми запропонували  встановити мінімальну заробітну плату на 2002 рік у розмірі 165 гривень.  Комітет  відхилив.  Ми  запропонували  також передбачити  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям у сумі 120 гривень,  що дорівнює 30 відсоткам прожиткового мінімуму. Комітет  це також відхилив.  Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення дитиною віку трьох років ми  запропонували  також  у розмірі  30  відсотків  прожиткового  мінімуму.  І  що ми сьогодні маємо?  Відхилено й цю пропозицію, бо порахували, що для вирішення цієї проблеми потрібно 210 мільйонів гривень.

 

     Шановні колеги!  Давайте розглянемо це питання.  Це додаткові витрати з  бюджету.  Але  я  можу  сьогодні  стверджувати,  що  це фактично  економія бюджетних коштів,  бо ми рахуємо тільки те,  що фактично треба  виплатити.  Давайте  розглянемо  дані  статистики, якими є сім'ї,  що вважаються сьогодні бідними. Виявляється, що 70 відсотків бідних сімей - це сім'ї,  які мають одну або дві дитини. І  ми,  щоб  не  створювати  нові  дитячі  садочки,  не створювати притулки  для  дітей,  могли  б  вирішити  проблему,  передбачивши фінансування в повному обсязі догляду за дитиною до трьох років.

 

     А найстрашніше   те,  що,  коли  ми  запропонували  збільшити допомогу дітямінвалідам на 57 мільйонів гривень, ми знову отримали негативну відповідь. Сьогодні дитині-інваліду віком до 16 років ще видається одна пара спеціального взуття,  але  тільки  одна  пара, але,   ви   розумієте,   це   фактично   не  вирішує  тих  проблем дітейінвалідів.

 

     І ще одна проблема. Ми передбачаємо сьогодні пільгу на проїзд у   громадському   транспорті  для  інвалідів  першої  групи.  Всі діти-інваліди відносяться до першої групи, особливо ті, що вражені церебральним   паралічем.   Але   реально  з  них  ніхто  не  може скористатися  цією  пільгою,  бо   пересуватися   в   громадському транспорті вони просто не можуть. Ми запропонували передбачити для цих  дітей  адресну  допомогу,   спеціально   для   вирішення   їх транспортних проблем. Ця пропозиція також не врахована.

 

     Ми запропонували  збільшити  видатки  на житлові субсидії для населення.  Замість  2,4   мільярда   гривень   ми   запропонували передбачити 3,5 мільярда, тому що є борг з виплати субсидій, і він зростає.  Нами пропонувалося збільшити  абсолютну  площу,  на  яку нараховуються  субсидії  для  жителів,  що  проживають у сільській місцевості,  на 15 квадратних метрів. Це також не враховано. Отже, оскільки  профільний  комітет  не погодився з більшістю пропозицій нашого комітету,  ми голосувати за  бюджет  у  такому  вигляді  не будемо.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для  виступу  надається народному депутату Пилипчуку. Наступний - депутат Діяк.

 

     ПИЛИПЧУК І.М.,  заступник Комітету Верховної Ради  України  з питань  боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий округ 124,  Львівська область).  Шановний Вікторе  Володимировичу! Шановний Анатолію Кириловичу! У проекті Державного бюджету України на 2002 рік для утримання системи  Міністерства  внутрішніх  справ пропонується передбачити менше 2 мільярдів гривень,  що лише на 34 відсотки забезпечує його нормативні потреби.  Сьогодні мої колеги, народні  депутати  Бандурка  і  Журавський,  також  порушували  це питання.

 

     Чому, власне,  увага так прикута до  Міністерства  внутрішніх справ?  Справа в тому, що Міністерство внутрішніх справ у минулому місяці надало народним обранцям можливість побувати в  підрозділах Міністерства  внутрішніх  справ,  щоб вони на власні очі побачили, яка там складається ситуація.

 

     У 2002 році очікується надходження спеціальних коштів близько 400 мільйонів гривень,  з яких 45 мільйонів становитимуть податки, 255  мільйонів  буде  використано  на   поновлення   позабюджетної діяльності  і  лише 100 мільйонів гривень можна буде спрямувати на утримання органів внутрішніх справ.  Це ніяк не вирішить  проблеми фінансового забезпечення міністерства.

 

     З прийняттям указу Президента України від 31 серпня 2001 року нормативна потреба видатків на оплату  праці  працівникам  системи Міністерства  внутрішніх справ становить 1 мільярд 814 гривень,  а проектом Державного бюджету передбачається лише 56,4 процента  від потреби.  Тобто  для  забезпечення  нормативної  потреби коштів на оплату праці  відповідно  до  вимог  зазначеного  указу  додатково потрібно ще майже 800 мільйонів гривень.

 

     У порівнянні   з   позаминулим   роком  видатки  Міністерства внутрішніх справ України на оплату праці збільшено  всього  на  48 відсотків,  а  інфляція  за  цей  же  період  зросла  майже  на 49 відсотків.

 

     Потребує законодавчого  врегулювання  і   питання   утримання працівників органів внутрішніх справ за рахунок місцевих бюджетів. Штатну чисельність МВС було введено згідно з законами України  про міліцію,   про  місцеве  самоврядування  в  Україні,  про  пожежну безпеку, і на сьогодні вона становить майже 50 тисяч одиниць.

 

     У прийнятому 21 червня цього року Бюджетному кодексі  України передбачено   фінансування   з  місцевих  бюджетів  лише  місцевої пожежної  охорони,  хоча  згідно  з  законодавством   сьогодні   є професійні  та  спеціалізовані  монтажно-експлуатаційні підрозділи правоохоронних органів.  Для вирішення проблем  утримання  органів внутрішніх справ за рахунок місцевих бюджетів у проекті закону про бюджет на 2000 рік слід передбачити окрему статтю  такого  змісту: "До  законодавчого врегулювання питання утворення місцевої міліції та  місцевої  пожежної   охорони   дозволити   органам   місцевого самоврядування  утримувати з місцевих бюджетів працівників органів і підрозділів внутрішніх справ".

 

     Я вважаю,  що  сьогодні  ми  повинні  подякувати   бюджетному комітету  за  пропозицію  виключити з проекту Закону про Державний бюджет на 2002 рік  статтю  48,  оскільки  до  сьогоднішнього  дня Міністерство   фінансів   не   подало   пропозицій,   яким   чином компенсувати працівникам правоохоронних органів втрату  пільг  від незаконного,   з   порушенням  Конституції  вилучення  відповідної статті.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для виступу  надається  народному  депутату Діяку. Наступним буде виступати депутат Ржавський.

 

     ДІЯК І.В., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з  питань  паливноенергетичного  комплексу,  ядерної  політики  та ядерної безпеки (виборчий округ 179, Харківська область). Шановний Вікторе  Володимировичу!  Шановний  Анатолію  Кириловичу!  Шановні народні депутати! В проекті Закону України про Державний бюджет на 2002  рік  збережена  тенденція  посилення  податкового  тиску  на нафтогазову  галузь.  Платежі  компаній  до  бюджету із року в рік ростуть  в  арифметичній  прогресії.  При   цьому   абсолютно   не враховується  тенденція зниження видобутку газу,  а також транзиту російського газу територією України.

 

     Стаття 3 проекту бюджету.  Рентна плата у порівнянні  з  1998 роком  виросла в три рази,  у той час як ціна на газ для населення залишилася стабільною.  Крім того,  рентна плата,  яка в 1998 році становила   10  гривень  за  1  тисячу  кубометрів,  залишалася  в розпорядженні  нафтогазового  комплексу,  що   давало   можливість стабілізувати власний видобуток нафти і газу.

 

     Якщо не  врахувати  пропозицію  щодо  зниження ставки рентної плати за природний газ,  нафтогазові підприємства  будуть  змушені різко  скоротити  виробничі  програми,  буде  зірвано  національну програму "Нафтогаз",  видобуток газу зменшиться на  700  мільйонів кубометрів,  знизиться  приріст розвіданих запасів на 10 мільярдів кубометрів,  скоротяться   обсяги   розвідувально-експлуатаційного буріння, а також доведеться вивільнити майже 4 тисячі працівників. Непосильний податковий тиск  призведе  до  банкрутства  галузі  (а якими  будуть наслідки цього,  ви самі розумієте) або ж доведеться підняти ціну на газ для населення майже в три рази.

 

     Те ж стосується і статті 4.  Не передбачено відрахування  від плати  за транзит природного газу через територію України в сумі 2 мільярди 240 мільйонів гривень.  Якщо в 2000 році ці  відрахування становили  1  мільярд  гривень,  то  що  сталось,  що  в 2002 році відрахування повинні становити вже 2,2 мільярда гривень?

 

     Насамперед незрозуміло,  чим  користувалися  ті   люди,   які складали проект бюджету,  чому не врахували ситуації,  яка реально складається сьогодні в державі?  Ви  знаєте,  що  Росія  скоротила обсяги  транзиту  газу  на  15 мільярдів кубометрів,  значить,  ми відповідно  отримаємо  менше  грошей  за   транзит   газу.   Також скоротився  транзит  нафти,  від  чого  втрати  України сягають 80 мільйонів  доларів.  Ми  не  виконуємо  програми  переозброєння  і реконструкції  газотранспортної  системи,  від  чого  втрачаємо  1 мільярд кубометрів газу.

 

     Таке враження,  що ті люди,  які  складають  проект  бюджету, живуть  у  нереальному  світі,  не  беруть  до  уваги розрахунки і реальні  факти.  Нереальність  планових  відрахувань  до   бюджету призведе  до  дефіциту  коштів  на капітальні вкладення в сумі 3,5 мільярда гривень.

 

     Це нереальність відчувається уже в  цьому  році.  За  дев'ять місяців  мало  бути  сплачено  6  мільярдів 400 мільйонів гривень, фактично сплачено 4 мільярди 200 мільйонів. Які наслідки цього, ви самі    розумієте,    як    і    те,    кому   вигідно   розвалити паливноенергетичний комплекс,  який сьогодні дає 60 процентів усіх енергоносіїв держави.

 

     Тому вважаю,   що   цифри,  які  пропонується  передбачити  в бюджеті,  повинні бути обгрунтовані. Бюджетний комітет не врахував жодного  нашого  зауваження.  Я  хотів  би  зауважити,  що  жодної пропозиції,  що  стосувалися   Харківської   області,   також   не враховано. Законопроект про бюджет я підтримаю за умову врахування цих зауважень.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для   виступу   від   комітету   надається народному депутату Ржавському. Наступний - депутат Яценко.

 

     Засідання продовжується до 18 години 15 хвилин.

 

     РЖАВСЬКИЙ О.М.,  перший  заступник  голови Комітету Верховної Ради України з  питань  молодіжної  політики,  фізичної  культури, спорту і туризму (виборчий округ

 46, Донецька  область).  Дорогие  друзья!  Уважаемый   президиум! Уважаемый    Анатолий   Кириллович,   народные   депутаты,   члены правительства!  Мне бы тоже хотелось поделиться своими  сомнениями на  счет  доходной  части  проекта  бюджета.  В первую очередь это касается ожидаемых доходов от приватизации,  но поскольку об  этом говорили уже достаточно много,  я скажу о том, о чем, по-моему, не говорил никто из выступивших народных депутатов.

 

     Как все вы знаете,  сборы по  подоходному  налогу  с  граждан сегодня   перевыполняются.  Однако  если  мы  посмотрим  документ, согласно  которому  взимаются  налоги  с  граждан  (а  это  Декрет Кабинета   Министров  от  26  декабря  1992  года),  и  инструкцию налоговой администрации,  согласно которой сотни тысяч бухгалтеров в  нашей  стране  собирают  налоги,  то  увидим,  что  они  сильно разнятся.

 

     По закону   базой   налогообложения   является    минимальная заработная  плата.  Но  база  налогообложения,  которой пользуются сегодня наши бухгалтеры согласно  инструкции  222  Государственной налоговой  администрации,  составляет  17 гривень.  Соответственно человек,  получающий минимальную заработную плату, согласно закону не должен платить подоходный налог.  У нас же человек,  получающий минимальную заработную плату (118 гривень) согласно инструкции уже платит 11 гривень 40 копеек.  Поэтому при принятии проекта бюджета надо в обязательном порядке доработать все,  что касается доходной части.  Сегодня  уже есть решения судов с требованием обязательной выплаты заработной платы,  из которой был незаконно удержан налог. Поэтому  я  считаю,  что  мы  должны  исключить  из доходной части проекта бюджета как минимум 3  миллиарда  400  миллионов  гривень, потому  что этих денег просто нет.  И если сегодня всего несколько тысяч человек не платят этого  налога,  то  завтра  его  не  будут платить миллионы.  И чтобы это не было взрывом для нашего бюджета, мы должны это предотвратить.

 

     Я могу сказать, какие есть у нас дополнительные источники, из которых  мы можем получить дополнительные деньги в бюджет.  Прежде всего это строчка 140200 "Акцизный сбор с товаров, произведенных в Украине".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Колего   Ржавський,   ви  не  забули,  від  якого комітету ви виступаєте?

 

     РЖАВСЬКИЙ О.М. Нет, не забыл.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Гаразд, будь ласка.

 

     РЖАВСЬКИЙ О.М.  А дело в том,  Виктор  Владимирович,  что  мы внесли предложение от комитета, которое не учитывается, мы говорим сегодня о тех доходах,  которые мы хотим  потом  разделить...  Так вот,  акцизный  сбор  с  товаров,  производящихся в Украине,  надо увеличить, я считаю, до 300 миллионов гривень.

 

     Следующее. Особо важная  строка  (я  хочу  обратить  внимание народных  депутатов  и Национального банка Украины) - "Перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України".  Дело  в  том,  что  Национальный  банк Украины у нас на сегодняшний день дает прибыль, по сути дела, точно такую же, как и в 1998 году, несмотря на значительное увеличение и денежной массы, и доходов.  То есть Нацбанк  продолжает  сегодня  планировать  500 миллионов  гривень.  По  нашим  расчетам,  сегодня  Нацбанк  может платить 2 миллиарда 600 миллионов гривень, сократив, конечно, свои сметные расходы и увеличив доходы.

 

     Куда направить  наши  доходы,  если  мы  их все-таки получим? Во-первых,  я считаю,  нам надо  сегодня  (наш  комитет  требовал) увеличить  ассигнования  на  рекламу  Украины,  как  туристической державы.  Во-вторых,  нам надо  сегодня   по  принятию  закона  об антидемпинговом  контроле  и  подписании  специальной конвенции мы должны увеличить доходы еще на 7 миллионов гривень.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     РЖАВСЬКИЙ О.М. Уголь - 1 миллиард 600 тысяч гривень, МВД - 1 миллиард 600 тысяч,  и,  таким образом,  эта сумма получается  как  раз  по расчетам и корреспондируется (Лунає дзвінок головуючого).

 

     Одну минутку, одну секунду...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Та   яку   одну   хвилину?  Про  що  мова,  можна дізнатися?

 

     РЖАВСЬКИЙ О.М.  Ну одну секунду,  можно?  Это тоже может быть интересно всем народным депутатам.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вимкніть мікрофон,  будь ласка. Слово для виступу надається народному депутату Яценку.

 

     ЯЦЕНКО В.М.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань екологічної політики,  природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (виборчий округ

 66, Житомирська   область).   Шановний   Вікторе  Володимировичу! Шановний Анатолію Кириловичу! Шановні колеги і члени уряду. Я хочу доповісти   вам   про   результати   роботи  погоджувальної  групи представників  пікетуючих,  і  Кабінету   Міністрів   України,   і бюджетного комітету, і нашого профільного комітету.

 

     Чому люди   (декілька   тисяч   людей)  прийшли  сьогодні  до Верховної Ради  України  і  кілька  з  них  були  готові  до  акту самоспалення?  По-перше, загальний обсяг соціальних боргів держави перед людьми - це  на  90  відсотків  борги  перед  чорнобильцями. По-друге,  за  останні  три роки обсяг фінансування чорнобильських проблем скоротився з 57 відсотків від потреби до 19 відсотків  від потреби.  Фактично  протягом  останніх трьох років уряд і Верховна Рада України вирішували проблеми погашення  соціальних  боргів  на догоду  іншим  категоріям  громадян  (я  не  заперечую) за рахунок чорнобильців. Люди доведені до відчаю, і саме тому вони прийшли до Верховної   Ради  України  і  влаштували  ті  акції,  що  сьогодні відбулися.

 

     Ми, представники  усіх  тих  інституцій,  про  які  я  сказав (уряду,   бюджетного,   екологічного,  чорнобильського  комітетів, громадських організацій),  зустрілися й дійшли спільної думки.  Ми повідомили  про  це  Анатолія Кириловича,  міністра фінансів Ігоря Олександровича,  наші позиції погоджені. І я сподіваюся, що завтра Олександр  Валентинович,  як  він  і  обіцяв,  доповість  народним депутатам України,  до якої ми дійшли згоди.  Я ще раз підкреслюю, що   ми  не  просили  ніякого  збільшення  видатків,  ми  просили, по-перше,  не скорочувати передбачене на поточний рік фінансування чорнобильських  проблем,  по-друге,  - розпочати реальне погашення боргів, які сьогодні накопичилися.

 

     Відносно капіталовкладень.    Звичайно,    шановні    колеги, пропозиції бюджетного комітету всі розумні депутати розглядають не інакше як,  якщо  сказати  російською  мовою,  "разврат".  За  цей "разврат" жоден народний депутат проголосувати не може.

 

     Анатолію Кириловичу,   ви   запитуєте,   який   механізм?  Ми пропонуємо такий механізм.  Є сесії обласних  рад,  і  вони  мають визначиться.   Є   розподіл   коштів   по   областях,  нехай  вони визначаються.  Не підходить?  Тоді давайте зробимо це ми,  народні депутати України.  Будь ласка, ми маємо свої пропозиції порівну на кожен округ,  і таким чином будемо вирішувати проблему.  По-іншому не можна вийти з кризового стану.

 

     І останнє.  Ігоре  Олександровичу,  я  звертаюся  до вас.  На місцях є певні проблеми із застосуванням  формульних  розрахунків, оскільки   у  формулах  не  враховано  наслідки  процесу  переходу об'єктів з відомчої власності в комунальну власність.  Ми  з  вами повинні опрацювати механізм, як це врахувати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Шановні   колеги!   Слово   для  репліки надається народному депутату Коломойцеву. Одна хвилина. Наступна - депутат Супрун. Увімкніть мікрофон депутата Коломойцева.

 

     КОЛОМОЙЦЕВ В.Е.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань бюджету (виборчий округ 106,  Луганська область). Уважаемые коллеги! Я вынужден взять слово для реплики. Мне очень понравилось выступление  коллеги  Карпова,  который   реально   и   предметно, руководствуясь   законом,   объяснил,  какая  есть  разница  между проектом, внесенным Кабмином, и вариантом бюджетного комитета.

 

     Что касается выступления моего коллеги  -  депутата,  который ратует  за  красивую  Украину,  и  все  время  тут  махал руками с трибуны.  Он   говорил,   что   якобы   неправильно   распределены капвложения.  Хочу объяснить всем,  что в соответствии с Бюджетным кодексом,  который мы  здесь  приняли,  я,  как  народный  депутат Украины,  проявил  законодательную  инициативу  и  представил свои предложения в комитет. Они учтены в таблице, и напротив каждого из них написано "враховано частково" так же, как и против предложений других депутатов.  И окончательно мы здесь уже будем определяться, зал будет голосовать.  А если кто-то не внес своих предложений для включения в таблицу,  так это его проблемы. Вот и все. Поэтому все должно распределяться здесь, в зале, гласно, конкретно, открыто. И надо поддержать предложения Карпова.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть  мікрофон  народного  депутата  Супрун. Наступна - депутат Покотило. Репліки.

 

     СУПРУН Л.П.,   голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з  питань  бюджету  (виборчий  округ  100,  Кіровоградська область).  Шановні  колеги!  Мені  дуже приємно,  що сьогодні була зроблена реклама тим депутатам,  хто подав  свої  пропозиції  щодо видатків  державного  бюджету  по кожному об'єкту.  Можна пояснити чому.  Адже на сьогодні ми змінили систему планування  бюджетів  і тепер плануємо кожен із 800 бюджетів.  Загальний обсяг видатків на інноваційний,  інвестиційний розвиток  і  капітальні  вкладення  в бюджеті становлять 7 мільярдів гривень.  Хто з вас задав запитання

- а куди будуть спрямовуватися ці гроші?

 

     У пропозиціях бюджетного комітету записано,  що уряд  повинен подати  повний  перелік  усіх  капітальних  видатків з урахуванням пропозицій,  що надходять від  народних  депутатів,  від  обласних адміністрацій,  від місцевих органів влади, від місцевих бюджетів, і в повному обсязі відобразити це в проекті бюджету.

 

     Для прикладу.  У  складі   видатків   Міністерства   культури заплановано  41  мільйон  гривень  на  капітальні вкладення.  Куди конкретно  підуть  ці  кошти?  Повинен  бути  перелік   конкретних об'єктів.  Ми  вважаємо,  що  всі ці об'єкти (без винятку) повинні бути визначені в Законі про Державний  бюджет  на  наступний  рік, тому що ми плануємо на наступний рік...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вимкніть мікрофон. Народний депутат Покотило.

 

     ПОКОТИЛО Н.О.,  член Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності (багатомандатний загальнодержавний  виборчий округ, виборчий блок СПУ та СелПУ). Фракція Соціалістичної партії. Шановні колеги!  Тут пан Балашов виступав як соціаліст.  Але  одне місце  в  його  виступі  викликає  подив:  він  назвав соціалістів правими,  а правих, виходить, він вважає соціалістами. В Україні з вини  відомого  політичного дикуна слово "соціаліст" стало мало не лайкою.  Тим часом соціалісти в  найбагатших  країнах  Європи  при владі, і там сильні держави, сильні громадянські суспільства. А ми тут ділимося, лаємося, дрібнимося на догоду управляючим Україною.

 

     Колего Балашов,  толку  не  буде,  якщо  ми  продовжуватимемо гризтися.  Давайте краще витягувати Україну з пазурів звіринця.  А соціалісти у нас, у парламенті, просто правильні.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Увімкніть  мікрофон  народного   депутата Асадчева.

 

     АСАДЧЕВ В.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  бюджету   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Я вам дуже вдячний, Вікторе Володимировичу, за хвилину,  що ви мені надали.  Шановні друзі,  я хочу від  імені комітету  і  підкомітету  з  питань  місцевих бюджетів сказати два слова, дві репліки.

 

     Мені дуже прикро,  що ми  сьогодні  знову  розглядали  проект бюджету,  поданий  урядом.  Ми  повинні були його розглядати тоді, коли була його презентація.  Під час  презентації  ми  цей  проект погодили і передали його в роботу. Зараз нам подано вже пропозиції і висновки комітету з питань бюджету.

 

     Якщо ми завтра їх не проголосуємо,  Комітет з питань  бюджету буде  змушений  зняти абсолютно всі свої пропозиції,  в тому числі щодо  виділення  1,5  мільярда  гривень  місцевим  бюджетам,  щодо збільшення доходів,  і залишити той проект бюджету, що подав уряд, бо в нас іншого виходу не буде. Це перша репліка.

 

     І друга репліка.  Тут,  у залі, було сказано, що 50 мільйонів гривень   -   це   "резерв"   депутатів  бюджетного  комітету.  Ви подивіться, мої пропозиції стосуються в основному текстових статей і  розподілу  місцевих  бюджетів  за  формулами.  Ми  зустрілися з представниками абсолютно усіх регіонів.  Особисто я поважаю  таких депутатів, як Супрун і Коломойцев, - отаких нахабних, які ходять у комітет,  вносять пропозиції і відстоюють їх,  а не таких,  які не внесли  жодної  пропозиції,  навіть  не  написали,  а розповідають нашому народу про красиву Україну. Тому що людині там...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Вимкніть   мікрофон.   Шановні   народні депутати! Згідно з прийнятою постановою ми закінчили обговорення в першому читанні законопроекту про бюджет з урахуванням висновків і пропозицій.   Я   можу  повідомити,  що  в  обговоренні  виступили представники   17   комітетів,   виступили    представники    всіх депутатських  груп і фракцій.  Тобто в обговоренні взяли участь 43 народних  депутати.  Прийняття  рішення   згідно   з   Регламентом відбудеться завтра, в четвер.

 

     Я всім   дякую  за  роботу.  Вечірнє  засідання  оголошується закритим. Наступне засідання почнеться завтра, о 10 годині.

 

 

                  ТЕКСТИ НЕВИГОЛОШЕНИХ ВИСТУПІВ

 

     ЄДІН О.Й., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань будівництва,  транспорту і зв'язку (виборчий  округ  102, Кіровоградська  область).  Розглянувши  внесений проект Закону про Державний бюджет України на 2002  рік  з  пропозиціями  бюджетного комітету  до цього законопроекту,  від імені виборців округу вношу доповнення та зауваження.

 

     Перше. У моєму окрузі,  а саме в м. Долинська Кіровоградської області,  ще  в  радянські  часи  за  участю  країн  - членів Ради Економічної      Взаємодопомоги       будувався       Криворізький гірничо-збагачувальний   комбінат   окислених   руд.   Відсутність протягом  останніх   чотирьох   років   фінансування   будівництва комбінату  призвела до того,  що не тільки в місті з населенням 25 тисяч осіб,  а й в усій області можливий  соціальний  вибух.  Крім того,  через  затримку  з  фінансуванням  ще  на рік реальною стає загроза втрати унікального виробництва,  яке коштує понад  мільярд доларів  США.  У  Верховну  Раду  України внесено законопроект про введення в експлуатацію цього  об'єкта.  Зважаючи  на  те,  що  це питання   загальнодержавного   значення,  і  з  метою  прискорення спорудження комбінату пропоную в  проекті  Державного  бюджету  на 2002 рік додатково виділити на ці цілі 50 мільйонів гривень.

 

     Друге. Вношу пропозицію переглянути базові показники проектів місцевих  бюджетів   міста   Олександрія,   Олександрійського   та Долинського районів Кіровоградської області.  Наприклад,  згідно з розрахунками по Долинському району,  в базові періоди ввійшли суми погашеної заборгованості по платі за землю,  сплачені Криворізьким гірничо-збагачувальним комбінатом (921  тисяч  гривень)  внаслідок проведеного   разового   розрахунку  за  надані  житловокомунальні послуги населенню району.  У  плановому  періоді  такі  розрахунки проводитися не будуть.

 

     По місту  Олександрія та Олександрійському району в 2000 році з державного бюджету профінансовано  погашення  заборгованості  по платі за землю державної холдингової компанії "Олександріявугілля" в сумах відповідно 908 та 294 тисячі гривень.  У 2002 році  такого фінансування не передбачається.

 

     Третє. Прошу    передбачити    у    видатках   на   виконання Чорнобильської   будівельної   програми,   закріпленої   за   МНС, фінансування  будівництва  громадсько-культурного  центру в селищі Бутівське Олександрійського  району.  Для  закінчення  будівництва цього важливого об'єкта соціального призначення потрібно 850 тисяч гривень.

 

     Четверте. Хочу звернути увагу всіх народних депутатів,  що  в проекті  Державного  бюджету  на 2002 рік практично не передбачені кошти на газифікацію селищ міського підпорядкування.  Зокрема,  по моєму  округу не передбачені кошти на газифікацію селищ Пантаївка, Звенигородка,  Димитрове, що належать до зони міста Олександрія, в сумі   1,5  мільйона  гривень  за  рахунок  державних  капітальних вкладень. Прошу уряд врахувати це.

 

     П'яте. Пропоную  внести  до   переліку   об'єктів   "Розподіл державних  капітальних  вкладень  на  2002 рік" по Кіровоградській області  наступні  позиції,  передбачивши   відповідне   виділення коштів:

 

     в Олександрійському    районі    -    на   газифікацію   села Олександрівка (40  тисяч  гривень)  та  села  Щасливе  (180  тисяч гривень);

 

     в Петрівському  районі  -  на  газопроводи  середнього  тиску Володимирівка  -  Ганнівка  (336  тисяч  гривень)  та  Луганка   - Червонокостянтинівка - Братське (1 мільйон 100 тисяч гривень);

 

     в Новгородківському   районі   -  на  завершення  будівництва газопроводіввідводів  до  сіл  Білозерне   (60   тисяч   гривень), Митрофанівка  (180  тисяч гривень) і Тарасівка (210 тисяч гривень) та  на  ремонт   покрівлі   головного   корпусу   Новгородківської центральної районної лікарні (150 тисяч гривень).

 

     Члени депутатської групи "Трудова Україна" вважають, що одним із   шляхів   стимулювання   вітчизняного   сільськогосподарського машинобудування  є часткова компенсація (до 30 відсотків) вартості зернозбиральних  комбайнів  та  тракторів  за  рахунок  державного бюджету.   У  висновках  та  пропозиціях  бюджетного  комітету  це доручено вирішити Кабінету Міністрів (п.8 на с.27).

 

     Виходячи з цього,  пропонуємо внести  до  проекту  Державного бюджету  України  на  2002  рік окремим рядком та за окремим кодом видатки в обсязі 250,0 мільйонів гривень  на  компенсацію  частини вартості   зернозбиральних  комбайнів  та  тракторів  вітчизняного виробництва.

 

     З урахуванням моїх пропозицій,  я підтримую прийняття проекту Закону про Державний бюджет України на 2002 рік у першому читанні.

 

     Дякую за увагу.

 

     НОВИК А.М.,  перший  заступник голови Комітету Верховної Ради України  з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  та  дитинства (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок СПУ  та   СелПУ).   Вношу   предложение   к   обсуждению   проекта Государственного бюджета Украины на 2002 год.

 

     Включить в  перечень  поручений  Кабинету  Министров  Украины предложения следующего содержания:

 

     Ко второму чтению проекта Закона  о  Государственном  бюджете Украины  на  2002  год  предусмотреть увеличение расходов (по коду 3402020) на организацию и финансирование обеспечения спорта высших достижений  на  23,504 миллиона гривень,  в том числе 6,3 миллиона гривень    на    создание    Антидопингового    центра    согласно ратифицированной  в  2001  году  Антидопинговой  конвенции  Совета Европы и действующему Закону Украины об антидопинговом контроле; а также   оставить   в   силе   предложение   Кабинета  Министров  о финансировании статьи расходов (по коду 3401070) на  осуществление государственными органами централизованных мероприятий по вопросам детей, молодежи, женщин и семьи в сумме 7,12 миллиона гривень.

 

     РАХАНСЬКИЙ А.В.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   державного   будівництва   та   місцевого  самоврядування (виборчий округ 4,  Автономна Республіка Крим).  Депутатська група "Трудова  Україна".  Шановний  Іване Степановичу!  Шановні колеги! Розгляд проекту бюджету країни - це  дуже  відповідальний  момент. Якість проекту залежить від технології його підготовки.

 

     На жаль,  цей проект бюджету,  як і всі попередні, підкреслює небажання центру  працювати  з  регіонами.  Участь  дорогого  мені Міністерства  економіки  в бюджетному процесі є мінімальною,  хоча воно має бути головним у цьому процесі,  особливо  при  визначенні доходної частини.

 

     На сьогодні відсутні проекти місцевих бюджетів. Не працюють з районами і містами і в Раді Міністрів Автономної Республіки  Крим, чекають   контрольні   цифри   з  Міністерства  фінансів  України. Прагнення Мінфіну забрати все до себе,  а потім ділити і віддавати частками не відповідає демократичним нормам. І якщо так станеться, це буде великою перемогою бюджетного централізму.

 

     Декілька конкретних моментів.

 

     Стан соціального розвитку села.  Село найбільше потерпає  від тягарів  перехідного  періоду.  На селі,  де мешкають 19 мільйонів громадян,  з  яких  5,5  мільйона  -  пенсіонери,  де  3  мільйони безробітних  з  8  мільйонів  працездатних,  руйнується  соціальна інфраструктура.  Закрито 335 шкіл,  2,4 тисячі дитячих  дошкільних закладів,  близько 500 дільничних лікарень, понад 2 тисячі клубів, у 1250 селах не має  своєї  води.  Тому  без  серйозної  державної підтримки  селу  не вижити.  На його соціальний розвиток необхідно визначити капітальні вкладення у розмірі 40  відсотків  загального обсягу капітальних вкладень.

 

     Освіта і наука.  Держава, яка фінансує на освіту і науку менш як  2  відсотки  ВВП,  може  втратити  свою   незалежність,   тому фінансування  цієї  галузі  повинно  бути  пріоритетним.  Не можна погодитися зі статтею  50  поданого  Кабінетом  Міністрів  України законопроекту  щодо  зупинення  на  2002  рік дії статті 57 Закону України про освіту, норм інших законів, які стосуються надбавок до основної ставки педагогічних і науково-педагогічних працівників.

 

     Бюджетні відносини між центром і Автономною Республікою Крим. У проекті Державного бюджету України  на  2002  рік  не  враховано норми статті 18 Конституції Автономної Республіки Крим, відповідно до якої визначається порядок формування бюджету автономії, а також статті  67  Бюджетного кодексу України стосовно формування бюджету Криму на основі зарахування до нього всіх податків і  зборів,  які збираються   на  півострові,  за  винятком  місцевих  податків  із наступною   передачею    частини    з    них    на    фінансування загальнодержавних витрат.

 

     Сьогодні на  зустрічі  з Прем'єр-міністром України я висловив пропозицію терміново створити комісію у складі представників уряду і  парламенту  Криму,  народних  депутатів  України від автономії, представників Мінфіну та Мінекономіки України з метою  опрацювання прийнятних пропозицій, з чим Анатолій Кирилович погодився.

 

     Як заступник голови Постійної делегації України в ПАРЄ,  я не раз звертався до  керівництва  держави  з  пропозицією  про  вступ України  до  Фонду  соціального  розвитку  Ради  Європи.  Багатьом депутатам відомо,  що це знайшло  відображення  і  в  рекомендації ПАРЄ,  яка досі не виконана.  Тому в Державному бюджеті України на 2002 рік слід передбачити відповідні кошти на внесок  України  для вступу  до  Фонду  соціального розвитку Ради Європи,  що дасть нам змогу  краще  вирішувати  соціальні  проблеми,  зокрема   стосовно біженців,  повернення депортованих народів, облаштування кримських татар тощо.