Стенограма пленарного засідання

13 вересня 2001

 

                         ЗАСІДАННЯ ШОСТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

         У к р а ї н и. 13  в е р е с н я  2001  р о к у.

                         16  г о д и н а.

 

     Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради

     України МЕДВЕДЧУК В.В.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Прошу приготуватися до реєстрації. Прошу народних депутатів зареєструватися.

 

     У залі Верховної Ради зареєструвалися 404 народні депутати. Вечірнє засідання оголошується відкритим.

 

     Слухається питання порядку денного

 7338 -  Закон України про внесення змін до деяких законів України за результатами  парламентських  слухань  "Проблеми  інформаційної діяльності,   свободи   слова,   дотримання  законності  та  стану інформаційної безпеки України" з пропозиціями  Президента  України від  6  серпня 2001 року.  Доповідає голова підкомітету Комітету з питань свободи слова та інформації Понеділко Віктор Іванович. Будь ласка, Вікторе Івановичу.

 

     ПОНЕДІЛКО В.І.,  голова  підкомітету  Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації (виборчий округ

 77, Запорізька область).  Шановні колеги!  Я нагадаю, що 16 січня цього року Верховна Рада провела парламентські слухання з  проблем свободи  слова  та захисту журналістської діяльності і на підставі цих  парламентських  слухань  було  розроблено  проект  закону  за реєстраційним  номером  7338,  який  було прийнято як закон,  який тільки но було названо нашим головуючим. Далі закон був надісланий на підпис до Президента. Президент висловив своє бачення проблеми, вніс свої зауваження і повернув закон для повторного розгляду.

 

     Комітет двічі розглянув і ретельно  проаналізував  пропозиції Президента,  визнав їх слушними.  Ми вважаємо,  що те, що в законі збережено,  набагато переважає,  те, з чим Президент не погодився. Тим  паче  що  нам  і справді є над чим замислитися,  а зауваження Президента врахувати.  Тому комітет прийняв  на  своєму  засіданні рішення:  просити  Верховну  Раду  проголосувати закон в редакції, запропонованій Президентом.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Віктор  Іванович   запропонував проголосувати пропозиції Президента,  підтримані комітетом, про що він щойно доповів.

 

     Будь ласка,  увімкніть мікрофон  народного  депутата  Бокого. Вікторе Івановичу, залишайтеся на трибуні.

 

     БОКИЙ І.С.,   член   Комітету   Верховної   Ради   України  у закордонних справах  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ, виборчий блок СПУ та СелПУ). Вікторе Івановичу! Я не зовсім вас розумію.  Ви, наприклад, погоджуєтеся з пропозицією Президента дозволити пошті збільшувати тарифи,  так? Ви з цим погоджуєтесь. Я думаю,  що такі речі ведуть до знищення  незалежних  видань,  вони спрямовані на підтримку тільки видань,  які субсидуються, скажімо, певними кланами чи державою. Це перше.

 

     Друге. Президент  виступає  за   необмежене   право   органів самоврядування бути засновниками скількох завгодно видань, засобів масової інформації?  Так?  Це,  ви знаєте,  трошечки розходиться з ідеєю  демократизації преси,  веде до одержавлення засобів масової інформації.

 

     Є тут також і  інші  надзвичайно  суперечливі  речі.  Ну  от, наприклад,  закон  дає  можливість ввести у правове русло ситуацію щодо зупинення операцій на рахунках засобів масової інформації,  а Президент пропонує,  по суті, заморозити цю норму і відкрити шлюзи для розбою податківців у сфері інформації.  Виходить,  комітет і з цим погоджується?  Дивно.  Це абсолютно антидемократичні заходи. І взагалі...

 

     ПОНЕДІЛКО В.І. Дозвольте мені відповідати

 

     БОКИЙ І.С.   І взагалі я розумію,  тут,  наприклад, Президент послідовний  у  відстоюванні прав чиновництва в неоголошеній війні із пресою.  Скажімо,  мова  йде  про  замороження  практики,  коли будьякий  засіб  масової  інформації може бути знищений за позовом чиновника,  підданий матеріальним стягненням і так далі.  Це якась така,  ви знаєте,  підтримується практика,  що,  по суті,  веде до очиновнення цього всього закону.

 

     ПОНЕДІЛКО В.І. Я зрозумів. Можна відповідати?

 

     БОКИЙ І.С.Так.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ПОНЕДІЛКО В.І.  Щодо тарифів.  Шановний колего, ви знаєте мою любов  до Президента,  але Президент схвалює те,  що там є.  Більш того,  у нас у законі записано,  що "Укрпошта" не має права  брати більш як 40 відсотків від собівартості примірника видання, газети, а все інше компенсується  з  бюджету.  І  не  Президент  визначає, скільки буде компенсуватися,  а ми тут,  у цьому залі.  Ми віддамо "Укрпошті" на компенсацію стільки,  скільки передбачає  Закон  про державну  підтримку  засобів  масової  інформації.  Ось  ті  цифри (0,0108) - це  точнісіньке  відтворення  (але  вже  в  натуральній величині) того, що закладено у нас у Законі про державну підтримку (там 40 відсотків від собівартості).  Ми підрахували якраз  це  за станом на час прийняття закону.

 

     Далі. Щоб  не  залишати  цю цифру поза увагою комітету (ми не приймаємо ваших звинувачень),  ми відправили до Кабінету Міністрів листа,  де  запропонували  врахувати  пропозицію  Президента.  Він сказав:  хай буде так,  але це повинен зробити  Кабінет  Міністрів відповідно до своїх повноважень.

 

     Наступне. Ми абсолютно не заперечуємо проти того,  щоб органи місцевого самоврядування мали не більше одного-двох видань, і якщо ви  уважно  прочитаєте  цей  закон  (я  б  дуже  не  хотів це далі розшифровувати), там якраз те, про що ви говорите, залишається.

 

     Що стосується права Податкової адміністрації накладати арешти на  рахунки  чи  ще  щось.  В  одному із законів,  які ми прийняли напередодні відпустки (цей закон  особливо  стосується  Податкової адміністрації), це право вже обмежене. Тобто, ще раз повторюю, тут є багато революційного (скажімо, другий розділ законопроекту), але нам  не  вдалося  довести  це  до  тих,  хто  готував  зауваження, переконати  Президента,  що  це  треба  зберегти.  Але   більшість пунктів, що тут є, треба зберегти і рухатися далі.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  я ставлю на голосування закон за реєстраційним номером 7338. Пропозиція комітету - прийняти закон у цілому  в  новій  редакції  з  урахуванням  пропозицій  Президента України. Прошу народних депутатів визначитися. В цілому.

 

     "За" - 249.

 

     Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Наступне питання  порядку  денного  -   Закон   України   про адміністративнотериторіальний   устрій   України   з  пропозиціями Президента України ( 0907).  Доповідає Роман Петрович Безсмертний, член тимчасової спеціальної комісії. Будь ласка.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань  державного   будівництва   та   місцевого   самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП). Шановний Вікторе  Володимировичу!  Шановні  народні   депутати!   Тимчасова спеціальна  комісія  з  питань  опрацювання  проектів законодавчих актів у сфері політико-правової адміністративної реформи  виконала доручення  Верховної  Ради і підготувала на розгляд Верховної Ради Закон про адміністративно-територіальний  устрій  із  зауваженнями Президента  України,  а також пропозиціями,  які надійшли з місць, від народних депутатів,  уряду та від науковців, які подавалися чи народними депутатами, чи Кабінетом Міністрів.

 

     Дозвольте коротко зупинитися на тих положеннях, які зазначені в даному документі на  прикладі  аналізу  ситуації,  яка  сьогодні існує  в Україні з адміністративнотериторіальним устроєм,  а також тих поправок, які пропонується внести в цей закон.

 

     Якщо ви звернули увагу,  комісія пропонує,  щоб  ми  сьогодні прийняли   нову  редакцію  закону  лише  в  другому  читанні,  без остаточного  прийняття,  тому  що  ми  маємо  ряд  зауважень   від Головного  науковоекспертного  управління,  а  також  від Кабінету Міністрів.

 

     Шановні народні  депутати,  якщо  ми   проаналізуємо   чинний адміністративнотериторіальний устрій України, то виявимо, що він у нас п'яти- і навіть шестирівневий.  Зверніть, будь ласка, увагу на схему  адміністративно-територіального  устрою,  яка запропонована вашій увазі.  Є загальна територія України, є Автономна Республіка Крим,  області,  міста  із спеціальним статусом,  до яких належать Київ і Севастополь.  До території  Автономної  Республіки  Крим  і областей входять райони,  міста республіканського значення,  міста обласного значення.  Безпосередньо міста із  спеціальним  статусом поділяються на райони у містах.

 

     Зверніть увагу на наступні два рівні.  Ці рівні,  як правило, складаються з міст  районного  значення,  селищ,  сіл,  районів  у містах.  Трапляються  навіть  випадки,  що  в  районах  у містах є селища.  Унікальним є випадок, коли Свердловський район Луганської області  знаходиться в межах Свердловської міської ради.  Є навіть такий випадок,  коли в межах  міської  ради  є  аграрний  район  з відповідною адміністрацією.

 

     Все це   змусило   нас   дійти   висновку   про  необхідність модифікації саме нижнього рівня,  і для того,  щоб уніфікувати цей рівень,   у   законі  згідно  з  зауваженнями  народних  депутатів пропонується  застосувати  термін  "сільська,  селищна  і   міська громади". Таким чином, перший адміністративнотериторіальний рівень (схема його організації) буде складатися із сільських,  селищних і міських громад.

 

     Покажіть, будь ласка,  карту-схему Драбівського району. Що це означає,  шановні народні депутати? На сьогоднішній день в Україні фактично  розрізняється  два  види  адміністративно-територіальних одиниць за  їх  статусом:  це  населені  пункти  (от  вони  трошки темнішим         кольором        позначені)        і        власне адміністративно-територіальні одиниці.

 

     Але відповідно  до   чинного   законодавства   сьогодні   оця територія,  яка  знаходиться  між  двома  населеними пунктами,  не знаходиться   під    юрисдикцією    жодного    органу    місцевого самоврядування.

 

     Тому не  випадково  ми  пропонуємо в законі,  щоб оці одиниці (те,  що  обведено  червоним,  -  кордон)  називалися   сільськими громадами,  якщо  це  село,  якщо це місто - то це міська громада, якщо це селище,  то це відповідно селищна громада.  Якщо  візьмемо Драбів, то тут буде селищна громада і відповідно її кордони будуть розповсюджуватися  на  всю  ту  територію,  яка  знаходиться   під юрисдикцією відповідного органу місцевого самоврядування.

 

     Для того    щоб    уніфікувати    цю    модель,   організації територіального устрою України, комісія пропонує застосувати певні критерії.   Комісія   пропонує   визначити,   що  селищна  громада утворюється тоді,  коли кількість населення становить не менш як 5 тисяч,  якщо це місто - то не менш як 15 тисяч.  При цьому комісія пропонує  передбачити  винятки,  скажімо,   для   адміністративних одиниць у гірських районах, у чорнобильській та поліській зонах, і щоб таким чином дати можливість коригувати зазначені норми.

 

     Якщо говорити про райони,  то вивчення ситуації показало,  що на даний момент (покажіть,  будь ласка, райони) в Україні фактично не  існує  уніфікованих  критеріїв  для  утворення   районів.   Не випадково  найменший  район  в  Україні  має 9 тисяч населення,  а найбільший - 180 тисяч.  Причому система управління сферою послуг, що  надаються  населенню,  в  обох районах є однаковою (структура, чисельність апарату,  який працює і так далі).  Кількість місцевих органів, які працюють у цих районах, також однакова.

 

     Ми промоделювали ситуацію на базі різних критеріїв.  Спочатку взяли за основу 70 тисяч населення.  Темним кольором позначені  ті райони  в  Україні,  де  кількість населення менша,  ніж 70 тисяч. Покажіть,  будь ласка,  60 тисяч.  Ми застосували  як  основу,  як найбільш   прийнятну,  кількість  населення,  що  практикується  в багатьох країнах,  - 60 тисяч.  Але зверніть увагу: ще й при такій структурі  в  Україні  майже три четвертих районів мають кількість населення меншу,  ніж 60 тисяч.  Якщо цей критерій понижати, то ви побачите,  що становище таке саме,  бо я казав:  найменший район в Україні має населення в 9 тисяч чоловік.  Тому  комісія  пропонує, щоб  разом  з  цим  критерієм при поділі на райони застосовувалися також критерії податкової спроможності і бюджетної забезпеченості. За  наполяганням Міністерства фінансів і Міністерства економіки ми погодилися,  щоб ці параметри  були  враховані  при  доопрацюванні закону.

 

     Щодо повноважень органів, які мають приймати рішення з питань адміністративнотериторіального устрою. Комісія дійшла висновку, що питання  адміністративнотериторіального  устрою  в  Україні  мають регулюватися  законом.  Чому?   Ми   познайомилися   з   архівними матеріалами,  які  на  сьогодні  є.  Вся попередня історія України свідчить,  що такі питання,  як  правило,  регулювалися  законами. Безперечно,  повноваження  в  цій  галузі  поділені  між Верховною Радою,  обласними,  районними,  сільськими,  селищними,   міськими радами  відповідно  до їх компетенції для того,  щоб вони приймали відповідні рішення.  В законі є відповідний  розділ,  що  визначає повноваження органів місцевого самоврядування.

 

     Дуже складною була тема щодо...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Романе Петровичу, завершуйте.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.      Щодо     терміну,     упродовж    якого адміністративнотериторіальний  устрій   має   бути   приведено   у відповідність до запропонованого вам закону. Пропонується, щоб цей процес відбувався аж до виборів 2006 року, щоб з прийняттям нового закону (а відповідно - з побудовою системи органів системи органів самоврядування   і   органів    виконавчої    влади)    внутрішній територіальний  устрій  було  змінено  на  основі  критеріїв цього закону.

 

     Шановні народні депутати!  Важливість цього закону полягає ще і в тому, що, як показало вивчення ситуації, без його прийняття ми матимемо в межах районів дефіцит або надлишок землі в межах 60-120 гектарів.

 

     Дякую за увагу і готовий відповісти на ваші питання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зачекайте,   Романе   Петровичу.  Опустіть  руки. Ніяких запитань і відповідей у нас не буде.  Комісія запропонувала прийняти  документ  у другому читанні і передати для підготовки до розгляду в третьому читанні.  У нас зараз стадія другого  читання, тому ніяких запитань до доповідача Регламентом не передбачається.

 

     Шановні колеги!  Можна  поставити  на голосування пропозицію: прийняти закон у другому читанні  і  передати  для  підготовки  до третього читання?

 

     Романе Петровичу,   дайте   відповідь   на  запитання-репліку народного депутата Матвєєва, як же бути з пропозиціями Президента? Чому комісія пішла таким шляхом?

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Дякую.  Шановні  народні депутати!  Комісія пішла таким шляхом,  тому що  в  результаті  вивчення  пропозицій, поданих   Президентом,  народними  депутатами  виявилося,  що  нам необхідна фактично нова  редакція  даного  закону.  Ми  розглядали пропозиції  Президента  разом  з пропозиціями народних депутатів і уряду,  бо рівень,  обсяг і зміст цих зауважень виходив  за  рамки зауважень  і  пропозицій  Президента.  Для  цього  було відповідне рішення комісії. Комісія відповідно до того завдання, яке ви перед нею поставили, опрацювала нову редакцію закону.

 

     До речі,  шановні колеги, над Законом про політичні партії ми працювали в такому самому режимі.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Роман Петрович сказав про рішення комісії,  а  я  ще  додаю:  з цього приводу було рішення Верховної Ради. Увімкніть мікрофон народного депутата Матвєєва.

 

     МАТВЄЄВ В.Г.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань державного     будівництва     та     місцевого     самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  КПУ).  Дякую. Фракція комуністів.  Ну,  зрозуміло,  що зуд реформаторства не дає покою батькам нашої нації,  і щось треба  робити,  якщо  не  можеш зробити  щось  добре для свого народу.  Насправді мова йде про те, щоб перекроїти всю Україну. Люди добрі! Що ж ви робите?!

 

     В 1997  році  цей  закон  був   повернутий   з   пропозиціями Президента.  Зараз  від його попередньої редакції залишилися ріжки та ніжки.  Що ж це за друге читання?  Закон  подається  тимчасовою комісією у зовсім новій редакції. Для чого цей обман?

 

     І взагалі,  Романе  Петровичу,  хіба  ж  можна  погодитися на укрупнення районів до тих розмірів,  які зараз пропонуються?  Це ж призведе  взагалі  до некерованості в державі.  А керованості і на сьогоднішній день у нас немає.

 

     Дякую.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановні  народні  депутати!  Я   хотів   би повернути  вас  до тих рішень,  які приймала Верховна Рада,  даючи доручення тимчасовій спеціальній комісії, і до тієї процедури, яку ми з вами вже застосували до Закону про політичні партії.

 

     Закон про  політичні партії так само проходив,  і комісія так само пропонувала його прийняти.  Розглядалися зауваження не тільки Президента,  а  й  політичних  партій  та  депутатів.  Ми сьогодні пропонуємо вам прийняти цей документ у другому читанні,  щоб  далі ми змогли попрацювати з тими зауваженнями, які будуть надходити.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Запишіться на виступи з мотивів голосування. П'ять хвилин - і приймаємо рішення. Будь ласка.

 

     Висвітіть список.  Народний депутат Чиж.  Наступний - депутат Попеску.

 

     ЧИЖ І.С.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань свободи слова  та  інформації  (виборчий  округ  190,  Хмельницька область). Дякую, Вікторе Володимировичу. Таки є справедливість, бо я довго руку тримав. Бачите? Я підтримую депутата Матвєєва, тому й пропонував,  щоб, по суті, відбулася доповідь документа як під час першого читання,  а не як документа,  який може прийматися  вже  в другому читанні. Це перше.

 

     Друге. Перед   тим   як   голосувати.   Я   ж   розумію,   що адміністративно-територіальний устрій -  це  не  тільки  сільські, селищні  громади,  райони  і міста.  Є ще й області.  Які задумки? Закон  же  не  може  врегульовувати  якийсь  фрагмент  із  цілого. Потрібен  комплексний закон,  який би всі питання поставив на свої місця.

 

     Тому я не знаю, як це оцінювати. Мені здається, що тут багато що викликає сумніви. Я, наприклад, не брався б сьогодні так зопалу голосувати,  коли немає елементарної  економічної  стабільності  і передусім бюджетного наповнення як одного з головних факторів.  Це сьогодні треба заламати всю систему. Тільки в 1937-1938 роках ми у Радянському   Союзі  якось  врегулювали  проблему  територіального поділу на області, а до того часу теж експерементували.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат  Попексу.  Наступний  -  депутат Коліушко.

 

     ПОПЕСКУ І.В.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань   прав   людини,   національних   меншин    і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 204, Чернівецька  область).  Чернівецька  область.  Дякую.  Група "Солідарність".  Вельмишановні  колеги!  Cправа  ось  у  чому.  Що стосується областей,  то тут проблем не повинно бути,  оскільки  в Конституції є повний перелік областей і ніхто не може змінювати їх кількість без внесення змін у  Конституцію.  А  от  що  стосується районів, то тут можливі деякі проблеми. Я запропонував би все-таки відправити цей документ на доопрацювання в комітет,  щоб, можливо, навіть до третього читання підготувати,  але почекати з остаточним прийняттям цього закону до того часу,  як у нас  будуть  попередні дані перепису населення, що відбудеться в грудні. Тоді ми побачимо реальну картину.  Тому що є населення,  яке постійно  проживає,  і населення,  яке на сьогоднішній день знаходиться за кордоном. І ми побачимо,  скільки у нас платників податків і всіх інших.  Тому  я пропоную  все-таки  остаточно  прийняти  цей  закон після перепису населення.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Коліушко.  Наступний  -  депутат Черенков.

 

     КОЛІУШКО І.Б.,  перший  заступник  голови  Комітету Верховної Ради  України  з   питань   правової   політики   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП). Шановні народні депутати! Я хочу ще раз наголосити на  тому,  що  даний  закон  пропонується прийняти  в  другому  читанні  з  перспективою розгляду в третьому читанні.  Це вкрай необхідно зробити,  щоб розблокувати  ситуацію, яка склалася з цим документом.  Усі поправки, всі перестороги, які дехто має,  можна буде врахувати у третьому читанні.  Разом з  тим страх  зміни  адміністративно-територіального  устрою на районному рівні я просив би відкинути,  тому що робити це  вкрай  необхідно. Структура  наших  районів сформувалася дуже давно і на сьогодні не відповідає  жодним  критеріям  -  ні  показнику  чисельності,   ні економічній структурі господарства.  Її треба реформувати,  інакше ми не можемо рухатися вперед.  Прошу  проголосувати  цей  закон  у другому читанні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Черенков.  Наступний - депутат Бокий.

 

     ЧЕРЕНКОВ О.П.,  член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів  і банківської діяльності (виборчий округ 112,  Луганська область).  Уважаемые коллеги!  В истории нашей Украины в  принципе уже был подобный опыт,  когда мы укрупняли колхозы... Если сегодня проехать по стране,  то можно увидеть,  что сел тех уже просто нет на  карте  нашей Украины.  То же произойдет и с районами.  Возьмем Луганскую  область.  Население  тут  катастрофически  уменьшается, сегодня  цены  на  проезд  из одного районного центра в другой для основной массы  населения  при  оформлении  субсидий  и  в  других случаях  такие,  что  укрупнение  районов  просто невозможно.  Эти районы и люди просто исчезнут.  У нас карта  скоро  превратится  в пустыню.  Поэтому воля избирателей нашей Луганской области такова: сегодня ни в коем случае нельзя производить  изменения  в  сторону укрупнения районов. Где гарантии, что через некоторое время нам не придется   из-за   уменьшения    численности    населения    опять пересматривать административнотерриториальное устройство?

 

     Далее. Я бы хотел, чтобы пан Безсмертный немножко рассказал о том,  что в  комитете  возникли  противоречия,  что  есть  желание выступить  по  этому  поводу  и высказать отдельную точку зрения у депутатов Крючкова и Гуренко. Поэтому я предлагаю не голосовать за этот закон и снять его с рассмотрения.  И хотел бы узнать, сколько это все будет стоить?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Бокий.

 

     БОКИЙ І.С. Прошу передати слово депутату Ніколаєнку.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.,  секретар Комітету Верховної Ради України  з питань  науки  і освіти (виборчий округ 185,  Херсонська область). Фракція Соціалістичної партії.  Шановний Романе Петровичу! Я знаю, що   ви   регіонально  мислите  і  вносите  багато  конструктивних пропозицій,  але зараз я хотів би вам трошки заперечити і  навести один такий приклад. В Одесі кажуть, що коли горів бардак, то діячі цього закладу не ліжка тягали, а думали, як пожежу гасити. В нашій державі сьогодні не те що пожежа,  а біда велика. Давайте ми зараз в оцій скруті ще почнемо перекроювати райони!

 

     У Херсонській області (я тільки з округу  приїхав)  вважають, що район відповідно до рекомендації Кабінету Міністрів утворюється тоді,  коли там є 60 тисяч виборців.  Це на всю область буде  три, чотири  чи  п'ять  районів.  Сьогодні,  щоб  доїхати  до  лікарні, соцзабезу за довідкою,  треба 150,  100,  90 кілометрів  їхати.  А автобуси  ж  не  ходять.  Ми  зробимо  практично  чорну  пустелю в сільських   районах,   скажімо,   на   Херсонщині,   Миколаївщині, Запоріжжі.  І це знову буде те, чого досягли монголо-татари, ми їх тільки кілька сот років тому подолали і знову будемо  чорний  степ робити. Цей закон треба доопрацювати і подати на друге читання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата Крючкова.

 

     КРЮЧКОВ Г.К.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (багатомандатний  загальнодержавний виборчий  округ,  КПУ).  Шановний Вікторе Володимировичу!  Шановні народні депутати!  Я  разом  з  колегами,  депутатами  Масенком  і Гуренком,  був  у  складі  комісії і мушу підтвердити,  що комісія шукала якийсь вихід з цієї ситуації.  З багатьох питань ми знайшли спільну мову.  Але ми виступили категорично проти того,  щоб зараз розпочати  оцю  адміністративнотериторіальну  вакханалію.  Я  дуже шкодую, що доповідач про це не сказав у своїй доповіді.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так,  будь  ласка,  Романе Петровичу,  формулюйте пропозицію. Ставимо її на голосування - і йдемо далі.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.    Шановні    колеги,    комісія    пропонує проголосувати  цей  закон у другому читанні для доопрацювання його до третього читання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування проект  постанови  0907/П відносно  Закону України про адміністративно-територіальний устрій України  (про  прийняття  в  другому  читанні  і  направлення  для доопрацювання  до  третього читання).  Будь ласка,  прошу народних депутатів визначиться.

 

     "За" - 149.

 

     Рішення не прийнято.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П. Вікторе Володимировичу, в такому разі...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. По фракціях, будь ласка.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  У такому разі  є  пропозиція  проголосувати пропозицію про доопрацювання його до повторного другого читання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю   пропозицію   про   направлення  його  на доопрацювання до повторного другого читання.

 

     "За" - 161.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Сідайте, Романе Петровичу.

 

     -----------

 

     Наступне питання порядку денного - Закон України про внесення змін  до  Закону  України про статус ветеранів війни,  гарантії їх соціального захисту з пропозиціями Президента (  6317).  Доповідає міністр  праці  та  соціальної  політики Сахань Іван Якович.  Будь ласка, коротко, Іване Яковичу.

 

     САХАНЬ І.Я.,  міністр праці та соціальної  політики  України. Дякую.  Шановний Вікторе Володимировичу! Шановні народні депутати! Президент застосував вето до прийнятого Верховною Радою закону  та зробив такі зауваження.

 

     Нині особам,  нагородженим  медалями "За оборону Одеси",  "За оборону  Сталінграда",  "За  оборону  Севастополя"  надано  статус учасника   війни.   Вони   користуються   відповідними   пільгами, передбаченими статтею  14  Закону  України  про  статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

 

     Відповідно до  статей  5 і 6 цього закону загальною підставою для надання статусу  учасника  бойових  дій  є  участь  у  захисті Батьківщини у складі військових підрозділів,  з'єднань,  об'єднань усіх  видів  і  родів  військ  Збройних  Сил   діючої   армії,   у партизанських загонах, підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час.  Надання статусу учасника бойових дій  особам, що   не   були  у  складі  військових  підрозділів,  у  зв'язку  з нагородженням медалями принципово змінює суть закону.

 

     Крім цього,  внесення запропонованих змін до  Закону  України про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального захисту, зрозуміло, викличе ланцюгову реакцію в інших містахгероях України, що  призведе  до  подальшого  розширення  кола осіб,  на яких буде поширюватися дія зазначеного закону.

 

     Встановлення статусу  учасника  війни   на   підставі   факту проживання  в  місті  Севастополі  в  період облоги без урахування особистого внеску в захист міста також не відповідає  суті  Закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

 

     Чисельність жителів міста Севастополя,  яким у разі прийняття запропонованих змін буде надано статус  учасника  війни,  сьогодні становить  близько 3,5 тисячі осіб,  а щорічна потреба в коштах на підвищення пенсій,  надання пільг складатиме близько  4  мільйонів гривень на рік.

 

     Однак треба врахувати,  що багато громадян, що підпадають під дію цього  закону,  проживають  в  інших  регіонах  країни,  і  їх сьогодні обрахувати практично неможливо.  Це про те, які фінансові ресурси потрібні для вирішення цього питання.

 

     Крім того,  хотів  би  підкреслити,  що  запропоновані  зміни суперечать  міждержавній  угоді,  яку  підписано  в  1994 році між державами  СНД.  Тобто  ті  громадяни,  які  проживали   в   місті Севастополі  під  час оборони,  а нині живуть в інших країнах,  не матимуть,  на відміну від ленінградців,  аналогічних пільг у своїх країнах.

 

     Що стосується  того,  що  закон було прийнято без фінансового обгрунтування.  Сьогодні в Україні проживає 4,7 мільйона ветеранів війни,  із них 3,3 мільйона учасників війни і 571 тисяча учасників бойових дій.  У Законі про  бюджет  на  цей  рік  передбачено  961 мільйон  гривень  для  надання пільг,  що передбачені цим законом. Фактично  коштів  потрібно  майже  4,5  мільярда  гривень,   тобто передбачається всього 22 відсотки фінансових ресурсів.

 

     Ви знаєте, що законом про бюджет на 2000 і 2001 роки Верховна Рада змушена була призупинити  дію  ряду статей  чинного законодавства,  в тому числі і деяких статей цього закону. Законом про бюджет на наступний рік теж далеко не повністю будуть задоволені соціальні потреби ветеранів.

 

     Просив би  підтримати пропозиції Президента і відхилити Закон про внесення змін до Закону України про  статус  ветеранів  війни, гарантії їх соціального захисту.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Сідайте,   Іване   Яковичу.   Слово  для співдоповіді  надається  члену  Комітету  у  справах  пенсіонерів, ветеранів  та  інвалідів Анастасієву Валентину Олексійовичу.  Будь ласка, Валентине Олексійовичу.

 

     АНАСТАСІЄВ В.О.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  у справах   пенсіонерів,  ветеранів  та  інвалідів  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Фракция   коммунистов. Уважаемый Виктор Владимирович!  Уважаемые коллеги,  присутствующие здесь  товарищи!  Комитет  по  делам  пенсионеров,   ветеранов   и инвалидов  на  своем заседании рассмотрел предложения Президента к Закону Украины о  внесении  изменений  и  дополнений  к  Закону  о статусе  ветеранов  войны,  гарантиях  их  социальной  защиты  для повторного рассмотрения его Верховной Радой.

 

     Комитет считает  не  в  полной  мере  обоснованным  замечание Президента  о  несоответствии  действующему закону факта признания участниками   боевых   действий   лиц,    награжденных    медалями соответственно "За оборону Севастополя", "За оборону Одессы" и "За оборону Сталинграда".

 

     В годы войны,  в 40-х годах,  участники  боевых  действий  по защите названных городов,  очевидцы и свидетели,  должностные лица признали факт участия в  боевых  действиях  и  гражданских  лиц  - жителей  этих городов - отвечающим требованиям Положения о медалях за оборону Севастополя, Одессы, Сталинграда.

 

     В положении  о  награждении  сказано   (цитирую):   "Рабочим, служащим  и  другим  лицам  из  гражданского  населения медали "За оборону Севастополя" вручаются только в том случае,  если эти лица принимали участие в боевых операциях по защите города".

 

     Это касается и защитников Сталинграда и Одессы.  И вот спустя 60 лет утверждается,  что эти героические защитники  Отечества  не могут  быть  признаны участниками боевых действий,  так как они не входили  в  состав  воинских  частей,  формирований,  партизанских отрядов, на что ссылается Президент.

 

     Не думали  тогда  защитники  о  том,  что  вхождение в боевые дружины от предприятий и  учреждений,  выполнение  самостоятельных боевых  заданий  не  будет  считаться участием в боевых действиях. Налицо парадокс.  Ветераны войны, бабушки и дедушки, знают о наших дискуссиях,  и  можно понять душевное состояние людей,  признанных еще в годы войны участниками  боевых  действий  и  имеющих  на  то документ.  А  сегодня  мы  видим,  как  пытаются  это звание у них отобрать.

 

     Что касается признания  участниками  войны  лиц,  которые  во время обороны города Севастополя с 30 сентября 1941 года по 4 июля 1942 года проживали на его территории,  то надо вернуться к пункту 10 статьи 6 Закона о статусе ветеранов войны.  Там определено, что лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", отнесены к участникам боевых действий,  то есть имеют статус более высокий, чем тот, который мы предлагаем установить для жителей Севастополя, оборона   которого   длилась   250   дней.   Опять  же  получается недоразумение.

 

     И последнее.  Уважаемые коллеги!  Речь идет о ничтожно  малом количестве  оставшихся  в  живых  гражданских  лиц (я подчеркиваю, гражданских лиц),  которым сейчас под 80 и число которых неумолимо уменьшается. И трудно себе представить, что несколько сотен тысяч, ну, может, и миллион гривень, могут создать угрозу бюджету страны, если  вспомнить  о  сумме  бюджетных  средств,  израсходованных  в прошлом году не по целевому назначению.  Еще раз подчеркиваю, Иван Яковлевич,  у  нас ежегодно уходит из жизни в несколько раз больше ветеранов войны,  чем есть тех,  о  которых  мы  сегодня  говорим. Поэтому комитет Верховного Совета по делам пенсионеров, ветеранов, инвалидов убедительно просит депутатов поддержать их предложение - преодолеть вето и проявить сыновнее уважение к пожилым защитниками Отечества и заботу  о  них.  Их  так  мало  осталось!  Это  будет, возможно, последний подарок им от нашего государства.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хвилиночку,  Валентине Олексійовичу.  Будь ласка, залиштеся на трибуні. Якщо я правильно вас зрозумів, то пропозиція комітету,  викладена  в проекті постанови з цього питання,  на мій погляд,  є юридично  не  виваженою.  Ви  від  комітету  пропонуєте подолати  вето.  Абсолютно слушно.  Але те,  що написано в проекті постанови,  не відповідає нормам Конституції.  У першому пункті ви пропонуєте  від  комітету  відхилити  пропозиції  Президента,  а в другому - прийняти зазначений закон повторно  в  тій  редакції,  у якій було прийнято на сьомій сесії, що абсолютно нічого не дає, бо автоматично буде аналогічне за змістом  вето.  Тому  я  ставлю  на голосування пропозицію комітету, що висловлена з трибуни Верховної Ради,  про подолання вето Президента на Закон про внесення змін до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту з пропозиціями Президента України ( 6317).  Прошу народних депутатів визначитися. Подолання вето!

 

     "За" - 178.

 

     Рішення не прийнято. По фракціях покажіть. Сідайте.

 

     -----------

 

     Слухається наступне  питання  порядку денного - Закон України про  Фонд  гарантування  вкладів  фізичних  осіб  з   пропозиціями Президента України (2071-Д). Доповідає Ігор Олександрович Мітюков. Коротко бажано. Будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О.,  міністр  фінансів  України.  Дякую.   Шановний Вікторе Володимировичу!  Шановні народні депутати!  На ваш розгляд вноситься Закон України про  Фонд  гарантування  вкладів  фізичних осіб,  який відповідно до статті 94 Конституції України повернутий Президентом для повторного розгляду Верховною Радою.

 

     Необхідність прийняття цього закону диктується ситуацією щодо встановлення   засад  функціонування  Фонду  гарантування  вкладів фізичних осіб,  основним завданням якого  є  забезпечення  захисту прав   фізичних  осіб-вкладників  у  комерційних  банках  України, створення фінансових можливостей для  відшкодування  їм  коштів  у разі  неможливості  виконання  цими  банками вимог вкладників щодо повернення коштів.

 

     Прийнятий Верховною Радою 5 липня 2001 року  Закон  України  про  Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не був підписаний Президентом з наступних підстав.

 

     Перше. Як  зазначено  в  преамбулі  закону,  він   встановлює порядок  відшкодування  вкладів  фізичних  осіб.  При  цьому закон розглядає вкладника як фізичну особу,  яка має вклад  у  банку,  - учаснику   Фонду  гарантування,  але  не  є  при  цьому  суб'єктом підприємницької діяльності і не надає  відповідних  гарантій  щодо вкладів у банках тих, хто веде підприємницьку діяльність.

 

     Такий підхід суперечить Конституції України, якою проголошено забезпечення державою захисту прав усіх суб'єктів права власності, їх  рівність  перед  законом  (стаття  13),  рівність усіх людей у правах   (стаття   21),   рівність   громадян    перед    законом, неприпустимість  надання  привілеїв  чи  встановлення  обмежень за будь-якими ознаками.

 

     Тому в абзаці третьому статті 1 закону слова "не є  суб'єктом підприємницької діяльності" пропонується вилучити.

 

     Друге. Законом передбачено надання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредитів Кабінетом Міністрів України та Національним банком.  Відповідно  до статті 113 Конституції України та статті 2 Закону України про джерела фінансування  органів  державної  влади Кабінет  Міністрів  є  вищим  органом в системі органів виконавчої влади,  що здійснює свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування. А Бюджетний кодекс не передбачає можливості Кабінету Міністрів надавати кредити за рахунок коштів  державного  бюджету. Відповідно  до  Закону  України  про банки і банківську діяльність надання кредиту є банківською операцією і здійснюється виключно на підставі банківської ліцензії.

 

     Стосовно надання кредитів Національного банку,  то відповідно до  пункту  3  статті  7  Закону  про  Національний  банк  України Національний  банк  виступає  кредитором останні роки і не повинен займатися операціями з кредитування фонду гарантування.

 

     Враховуючи викладене, пропонується в пункті 14 частини другої статті  14  та  в  пункті  6  частини першої статті 21 закону,  що надійшов на підпис Президенту, вилучити слова: "Кабінету Міністрів України" і "Національного банку України".  Статтю 25 та підпункт 4 пункту  5  розділу  VІ  "Прикінцеві  положення"  із  закону  також вилучити.

 

     Третє. Пунктом  8 частини першої статті 21 закону передбачені щорічні внески Національного банку України до  Фонду  гарантування вкладів  фізичних  осіб  у  розмірі  5  відсотків суми перевищення доходів  Національного  банку  над   його   витратами.   Зазначені положення  закону не узгоджуються зі статтями 4 і 5 Закону України про Національний банк,  згідно з якими Національний банк України є економічно  самостійним  органом,  що  здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису в передбачених цим же законом за рахунок коштів державного бюджету. Національний банк за підсумками року в разі  перевищення  доходів  над  кошторисними видатками  вносить  до  державного  бюджету  відповідну різницю на покриття дефіциту бюджету.

 

     Крім того,  зазначені положення закону не узгоджуються  також із  статтею  2  цього  ж  закону,  згідно  з яким учасниками Фонду гарантування вкладів  фізичних  осіб  є  комерційні  банки,  а  не Національний банк.  Отже,  Національний банк,  не будучи учасником фонду,  не зобов'язаний сплачувати внески до нього.  З  огляду  на викладене пропонується пункт 8 частини першої статті 21 виключити.

 

     І останнє,  четверте.  Згідно  з  частиною  другою  статті 28 закону, що розглядається, фонд не відшкодовує гарантованої суми за вкладами  фізичних  осіб,  які залучаються банком,  переведеним до категорії тимчасового учасника фонду,  які  залучені  ним  з  дати отримання   повідомлення   про   переведення   його  до  категорії тимчасового учасника фонду.

 

     Згідно з частиною другою статті 29 виключення банку  з  числа учасників   фонду   не  позбавляє  вкладників,  вклади  яких  були залучені,  права на відшкодування.  Для  того  щоб  розв'язати  цю колізію,  пропонується  зазначені  положення  узгодити  між собою, замінивши в статті 29 закону слова "до дня виключення його з числа учасників  (тимчасових  учасників)"  на  слова  "до  дня отримання банком повідомлення про переведення банку до категорії  тимчасових учасників".

 

     Шановні народні  депутати!  Прийняття  зазначеного  закону  з відповідними поправками,  які  запропонував  Президент,  дозволить вирішити одне з ключових питань гарантування вкладів фізичних осіб та відновити довіру населення до банківської системи України.

 

     Прошу врахувати зазначені пропозиції.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігоре Олександровичу.

 

     Будь ласка.  Заступник голови Комітету з  питань  фінансів  і банківської  діяльності  Ігор Олегович Юшко.  Ігоре Олеговичу,  по пропозиціях, оперативно.

 

     ЮШКО І.О., заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань  фінансів  і  банківської  діяльності  (виборчий  округ 42, Донецька  область).  Уважаемый  Виктор   Владимирович!   Уважаемые коллеги  народные  депутаты!  Я с вашего позволения пойду сразу по замечаниям. Комитет рассмотрел все предложения, их всего пять.

 

     Первое замечание Президента касается  гарантирования  вкладов физических  лиц,  являющихся  частными  предпринимателями.  Данное предложение  учтено.  Дело  в  том,  что  в  тексте,  который  был проголосован,  при  большом  желании  можно было найти двоечтение. Речь идет прежде всего о том, что мы гарантируем вклады населения, но  мы не гарантируем деньги,  находящиеся на счетах лиц,  ведущих бизнес, ведущих хозяйственную деятельность.

 

     Учтено это следующим образом: "Відповідно до  цього  закону  фонд  гарантування вкладів фізичних осіб   відшкодує   вклади,   розміщені   на   рахунках,   що    не використовуються   вкладниками   для   здійснення  підприємницької діяльності".

 

     Второе замечание касается выдачи кредитов со стороны Кабинета Министров и Национального банка.  Вот у меня есть таблица, я готов передать ее министру финансов,  где показан мировой опыт в системе гарантирования   вкладов.  Специально  проанализировали,  как  эти вопросы решаются в некоторых странах. В таблице отмечено 13 стран: США,  Канада,  Болгария, Венгрия, Польша, Эстония, Мексика, Чехия, Румыния, Словакия и так далее. Нет ни одной страны, в которой есть подобная  организация,  где  бы государство не оказывало кредитной поддержки в тот момент, когда у фонда не хватает собственных денег в пиковые моменты большых выплат.

 

     Я хочу напомнить, что в октябре 1998 года мы рассматривали законопроект,  внесенный Президентом, о создании фонда гарантирования вкладов,  и тогда он не прошел через Верховный Совет по одной единственной причине:  там не был  создан реальный механизм получения денег в случае пиковых выплат.

 

     В результате работы мировой опыт был обобщен,  были найдены и созданы эти механизмы.  Механизм,  предусмотренный у нас в законе, предельно простой. Во-первых, Кабинет Министров кредитует де-факто ценными  бумагами.   Речь   не   идет   об   использовании   денег непосредственно из бюджета, Национальный банк, получив в залог эти ценные  бумаги,  имеет  право  прокредитовать.  В  соответствии  с Законом  о Национальном банке он не имеет права выдавать бланковых кредитов.  Таким образом,  решается проблема кредитования фонда  в тот момент, когда необходимо виплачивать большие суммы денег.

 

     Поэтому что   касается  второго  предложения  Президента,  то комитет не может поддержать  данное  предложение,  и  я  бы  хотел сейчас прочитать заключение Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады по  аргументации,  которая  была  зачитана министром  финансов:  "Бюджетний  кодекс  не містить заборони щодо можливості надання Кабінетом Міністрів кредитів. Закон України про банки   і  банківську  діяльність  також  не  містить  відповідних обмежень щодо проведення урядом таких операцій.  Окрім того,  слід зауважити,  що  згідно з прийнятим законом Кабінет Міністрів надає фонду кредити у виключних  випадках  (підкреслено)  для  виконання фондом  покладених  на  нього завдань за умови,  що його фінансові можливості вичерпані".

 

     Третья поправка Президента, касающаяся...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігоре  Олеговичу,  хвилиночку,  друга  пропозиція Президента вами не підтримується?

 

     ЮШКО І.О. Не підтримується комітетом.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь  ласка,  ставлю  на  голосування  пропозицію Президента. Прошу, шановні народні депутати, визначитися.

 

     ЮШКО І.О. Ні, перша підтримується.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  тому  і  не  ставив   її.   Друга   пропозиція Президента.   Комітет   не  підтримав.  Прошу  народних  депутатів визначитися.

 

     "За" - 108.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Будь ласка,  ті пропозиції,  які комітетом не  підтримуються. Ті,  що підтримуються,  ми проголосуємо в кінці за процедурою, яка визначена.

 

     ЮШКО І.О.  Добре.  Далі.  Є  зауваження  до  статті  8,  суто редакційне: замінити слово "тимчасовий учасник" на слова "учасника тимчасової".  Відхилена тому,  що  в  цій  статті  таких  слів  не знайдено, тобто це якась помилка, мабуть.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Редакційне.  Не  будемо  голосувати.  Далі,  будь ласка.

 

     ЮШКО І.О.   Еще    одна    поправка    Президента    касается пятипроцентных  платежей  Национального  банка.  Подобная  система участия  государства  в  поддержке  фонда  гарантирования  вкладов населения существует в подавляющем большинстве стран.

 

     Вопрос в  другом.  Иногда  она  действует какие-то промежутки времени  по  решению  Верховного  Совета,   а   иногда   действует постоянно.  С учетом того, что данная организация только создана и ей необходимы оборотные средства,  чтобы  на  данном  этапе  иметь возможность  повышения  размера  гарантирования вклада,  эта норма включена.

 

     О каких  суммах  идет  речь?  Я  напомню,  что  в  1998  году Национальный   банк   перечислил   в  государственный  бюджет  355 миллионов гривень,  в 1999 - 248 миллионов, в 2000 - 500 миллионов гривень.  В среднем это 300 миллионов гривень. То есть 5 процентов

- это 15 миллионов  гривень,  которые  перечисляются  Национальным банком.

 

     Комитет поддерживает   позицию,   изложенную   в  законе  при голосовании,  в целом  и  приводит  ее  в  соответствие  внесением поправки в Закон о Национальном банке.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто  пропозиція  Президента  не  підтримується. Ставлю на голосування пропозицію Президента. Уточніть, будь ласка, сторінку і номер.

 

     ЮШКО І.О. Сторінка 15, номера поправки тут немає. Це стосовно пункту 8 статті 21.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю  на  голосування  пропозицію   Президента. Комітетом не підтримується.

 

     "За" - 104.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Далі, будь ласка.

 

     ЮШКО І.О. Ті, що враховані, я тоді...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні,  тільки не враховані.  Ті,  що враховані,  ми зараз будемо в редакції комітету голосувати разом.

 

     ЮШКО І.О. Наступна поправка на сторінці 24 до пункту 4 "Прикінцевих положень", але вона йде з попереднього тексту закону. Тобто, по суті, ми її вже голосували.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі.

 

     ЮШКО І.О.  Все.  Комитет предлагает поддержать законопроект и направить  его  на  подпись  Президенту  в  той редакции,  которая роздана в таблице.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні    колеги!    Ставлю    на    голосування законопроект  2071 з пропозиціями Президента в редакції комітету в цілому. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 147.

 

     По фракціях.

 

     -----------

 

     Слухається наступне питання  порядку  денного  (реєстраційний номер  5428)  - Закон України про порядок ввезення (пересилання) в Україну,  митного  оформлення  й  оподаткування  особистих  речей, товарів  та  транспортних  засобів,  що  ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України з  пропозиціями  Президента України від 18 липня 2001 року.

 

     Голова Державної митної служби Соловков Юрій Петрович.

 

     СОЛОВКОВ Ю.П.,   голова  Державної  митної  служби.  Шановний Вікторе  Володимировичу!  Шановні  народні  депутати!  21   червня поточного року Верховною Радою України прийнятий Закон України про порядок ввезення (пересилання) в  Україну,  митного  оформлення  й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію  України. Президент  України  розглянув цей закон і у зв'язку з тим,  що ним було підготовлено ряд пропозицій до цього закону,  він  повернутий для повторного розгляду до Верховної Ради.

 

     Я не буду забирати багато вашого часу,  хочу лише сказати, що це п'ять основних пропозицій,  викладених у поданому до  Верховної Ради   документі.  Три  пропозиції  профільний  комітет  підтримав повністю, одну - частково, одну - не підтримав.

 

     Я зупинюсь тільки на тих пропозиціях,  які  не  підтримані  у повному обсязі.

 

     Одна з  пропозицій стосується визначення ставки ввізного мита на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами. Аргументація така,  що  встановлена занадто висока митна ставка для громадян на ввезення товарів.  Якщо ви звернули увагу,  у варіанті,  який  був прийнятий Верховною Радою,  вона становить 30 відсотків від митної вартості товарів.  Якщо враховувати,  що громадяни  сплачують  при ввезенні товарів ще і податок на додану вартість і не звільняються від нього,  то ця ставка становить  уже  до  50  відсотків  митної вартості.

 

     У зв'язку з цим Президентом запропоновано встановити ставку в розмірі 30 відсотків від ставки,  визначеної митним тарифом.  Вона залежатиме  від виду товарів,  але все-таки зменшуватиме податкове навантаження на  громадян.  Крім  того,  це  відповідає  принципам побудови  митного  тарифу,  а також європейським нормам визначення мита при ввезені товарів на територію держав.

 

     Я прошу вас  підтримати  пропозицію,  висловлену  Президентом України.

 

     І друге  питання,  яке  не  враховано  під  час  розгляду  на комісії,  -  стосовно   надання   пільг   при   ввезенні   товарів дипломатами,   а   також   іншими   державними   службовцями,  які знаходились за межами України для виконання  службових  завдань  у довготермінових відрядженнях.

 

     Я вас  дуже  прошу  розглянути це в редакції,  запропонованій Президентом України,  тому що в нас діє  на  сьогодні  норма,  яка визначає можливість ввезення цих товарів на суму, яка не перевищує 50 відсотків від отриманої заробітної плати під час перебування за кордоном у відрядженні.

 

     Прошу підтримати цю норму.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,   Юрію   Петровичу.   Сідайте.  Слово  для співдоповіді  надається  члену  Комітету  з  питань   фінансів   і банківської діяльності.  Будь ласка. Вячеслав Михайлович Сокерчак. Вячеславе Михайловичу,  зупиніться  на  тих  пропозиціях,  які  не підтримані.   Я  так  зрозумів,  це  дві  пропозиції.  Ставимо  на голосування і визначаємося.

 

     СОКЕРЧАК В.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів  і  банківської  діяльності (виборчий округ 142,  Одеська область). Шановні народні депутати! Як уже було сказано попереднім доповідачем,   наш   комітет   пропонує  з  урахуванням  зауважень Президента прийняти нову редакцію цього закону, зважаючи на те, що є пропозиції,  запропоновані Президентом, які комітет підтримав, а є такі, які комітет не підтримав.

 

     Юрій Петрович вже сказав про те,  що комітет підтримує,  а що не   підтримує.   Ми  розглянули  пропозицію  Президента  стосовно визначення,  що таке особисті речі.  Термін "особисті речі",  який пропонує   Президент,   не  зовсім  юридично  вивірений.  Що  таке "одиничний екземпляр"?  Це одна сорочка  чи  одна  сорочка  одного кольору,  і ще одна сорочка іншого кольору. Коротко кажучи, те, що пропонує Президент,  не зовсім прозоро.  Саме тому  ми  пропонуємо залишити ту редакцію, яка була погоджена раніше з митною службою і з Головним  юридичним  управлінням  Апарату  Верховної  Ради,  але підтримати  інше  зауваження  Президента  про те,  що не Державною митною  службою,  а  Кабінетом  Міністрів  України  встановлюються перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей.

 

     Крім того,  було  запропоновано Кабінетом Міністрів визначити перелік речей,  які не можуть бути особистими речами, тому що коли зробити перелік речей,  які речі можуть бути особистими речами, то це,  ви знаєте, можуть бути тисячі, сотні тисяч предметів. А що не може  бути  - це значно коротший список.  Я думаю,  це питання теж погоджено з Кабінетом Міністрів і з Державною митною службою.

 

     Стосовно зниження ставки із 30 відсотків, комітет...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вячеславе Михайловичу, пропозицію, яку комітет не підтримав, сформулюйте, і я її поставлю на голосування.

 

     СОКЕРЧАК В.М. Комітет підтримав, але трохи в іншому варіанті. Саме тому ми вважаємо, що це нова редакція.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Наступну.

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Президент  зробив   зауваження   стосовно   30 відсотків від ставки ввізного мита, якщо ввозиться товар, вартість якого не перевищує тисячу євро - єдина ставка  ввізного  мита.  Ми підтримали  зауваження  Президента  і  знизили  цю  ставку  до  20 відсотків від ввізного мита.

 

     Найбільшу дискусію в комітеті викликало зауваження Президента стосовно   пільг   для   державних   службовців   і  дипломатичних працівників.  У  законі,  який  ми  з  вами  проголосували,  чітко встановлено,   що  дипломати  і  службовці,  які  повертаються  на постійне місце проживання в Україну, мають право без сплати мита і податків ввезти один автомобіль на кожного члена сім'ї.  Це є. Але Президент пропонує дозволити безмитно  ввозити  особисті  речі,  а також  автомобілі  на  суму  не  більше  як  50 відсотків від суми зароблених за три-чотири роки грошей.  У нас є випадки, і Державна митна  служба  представляла  нам  такі  матеріали,  що  працівники дипломатичних представництв ввозять по декілька автомобілів  -  5, 6,  7,  8 і так далі. Тому що, ви самі розумієте, якщо зібрати всю суму, переїжджати...

 

     З іншого боку,  шановні  колеги,  давайте  подумаємо,  а  яка держава  сьогодні  не стимулює ввезення капіталу?  Чому ми повинні стимулювати ввезення товару,  а не капіталу? Саме тому наш комітет категорично  не  підтримав  зауваження.  Ми  виходили  з того,  що Головне науково-експертне управління юридично правильно зауважило, що пропозиція Президента ставить в нерівні умови громадян України.

 

     Зважаючи на  те,  що в правій колонці таблиці,  яку вам вчора було роздано,  якраз усе це викладено, про що було сказано і Юрієм Петровичем,  і я у співдоповіді сказав,  просив би підтримати нову редакцію цього законопроекту з урахуванням того,  що ми підтримали дві пропозиції Президента і одну не підтримали.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  хвилиночку!  Пропозицію, яку комітет не підтримав,  я окремо поставлю на голосування. Пропозиція 3. Яка сторінка?

 

     СОКЕРЧАК В.М. Сторінка 10.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю  на  голосування  пропозицію 3 на сторінці 10. Комітет не підтримав пропозиції Президента.

 

     "За"- 80.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Ставиться на голосування законопроект

 5428 в  цілому з пропозиціями комітету щодо пропозицій Президента України.  Прошу народних депутатів визначитися в цілому в редакції комітету.

 

     "За" - 294.

 

     Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Наступне питання ( 7314) - Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання  виробництва  і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів з пропозиціями Президента України.

 

     Будь ласка. Співдоповідач Сокерчак Вячеслав Михайлович.

 

 

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Вікторе Володимировичу, тоді я прошу дати мені два регламенти, щоб я обгрунтував пропозиції Президента і...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вячеславе  Михайловичу,  даємо  два  регламенти - рівно три хвилини.

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Шановні народні  депутати!  Комітет  з  питань фінансів  і банківської діяльності розглянув пропозиції Президента до  прийнятого  Верховною  Радою  5  липня  закону  і   рекомендує Верховній Раді подолати вето на цей закон.

 

     Така рекомендація  -  подолати вето Президента - базується на тому,  що більшість пропозицій Президента,  крім  редакційних,  до прийнятого  Верховною  Радою  України  закону не знайшли підтримки народних депутатів України,  членів Комітету з питань  фінансів  і банківської  діяльності,  фахівців  Головного  науково-експертного управління   Апарату   Верховної   Ради   України,   представників легального алкогольного і тютюнового бізнесу.

 

     Пропозиції Президента,   викладені  в  пункті  1,  стосуються різного розуміння концептуально важливого для  ринку  алкоголю  та тютюну питання ліцензування діяльності на цьому ринку. Український досвід державного регулювання показує, що концентрація повноважень в  одних  руках не приводить до позитивних результатів.  Згадайте, наприклад, податкові пости на виході виробництва алкоголю, тютюну. Потрібен  розподіл  повноважень  з видачі ліцензій на виробництво, експорт,  імпорт,  оптову і роздрібну торгівлю алкоголем і тютюном та  надання  права  контролю  над  цим  ринком галузевим державним структурам.  Я  ще  раз  повторюю,  державним,  тому  що  сьогодні пропонується,  щоб це був один державний орган,  який не може бути державніший,  ніж інші державні органи. Це зовсім не правильно. Що стосується  порушення  Конституції України,  то ми звертаємо увагу народних  депутатів  на  висновок  Головного   науково-експертного управління  Апарату Верховної Ради України від 4 вересня до пункту 1 пропозицій Президента,  де вказується,  що в  прийнятому  законі максимально коректно з огляду на повноваження Президента визначено органи,  які мають ліцензувати певні види діяльності,  пов'язані з алкогольною та тютюновою продукцією.  А тому в згаданих положеннях не   вбачається   ніяких   порушень   конституційних   повноважень Президента.

 

     Приймаючи зазначену  вище  рекомендацію  про  подолання  вето Президента,  депутати члени комітету звертають увагу  сьогодні  на указ  Президента 510 від 11 липня 2001 року,  а також на постанову Кабінету Міністрів України від 7 серпня цього року

 940, якими ліквідовано Держалкогольтютюн, а його функції передано Державній податковій адміністрації України, у складі якої створено самостійний   функціональний  підрозділ  -  департамент  з  питань адміністрування акцизного збору  і  контролю  за  виробництвом  та обігом   підакцизних   товарів.   Проекти   перших  рішень  нового департаменту про перереєстрацію всіх ліцензій  на  виробництво  та торгівлю алкоголем та тютюном уже викликали величезне занепокоєння у громадськості,  легальних виробників  та  продавців  алкоголю  і тютюну  не  лише  у зв'язку з необхідністю нести додаткові витрати щодо   перереєстрації,   а    і    з    можливістю    застосування адміністративного впливу на користь певних політичних структур.

 

     Разом з  тим,  у  разі,  якщо вето не буде подолане,  комітет пропонує все-таки  прийняти  нову  редакцію,  викладену  в  правій колонці.

 

     Шановні колеги!  Хотів  би  ще раз звернути вашу увагу,  що у законопроекті, який був підтриманий Верховною Радою України, чітко визначено,   хто  може  видавати  ліцензії.  Ми  написали,  що  не міністерства,  а "центральний орган виконавчої влади,  що здійснює державну політику",  наприклад,  у сфері харчової промисловості. А хто повинен видавати ліцензію на виробництво  харчових  продуктів? Або  інше.  "Центральний орган,  який здійснює державну політику у сфері зовнішньоекономічної діяльності".  У нас є міністерства. Хто повинен   займатися   цими  питаннями?  Ми  не  забираємо  функції Президента.  Але  коли  Президент   доручає   Кабінету   Міністрів визначати,   то   виходить,   що  сьогодні  Верховна  Рада  нібито перехвачує на себе повноваження Президента,  а  Кабінет  Міністрів нібито  не  перехвачує.  То це ж зовсім різний підхід до Верховної Ради і до Кабінету Міністрів.

 

     Верховна Рада законом встановлює і дає право вільно  вибирати орган,  тому  що  Президент  закріплює  функції  за  тим  чи іншим органом.  Укрхарчопром і Мінагрополітики Президент наділив  такими функціями.  Але  згідно  із  Законом про державну податкову службу вона не має функцій ліцензування.  А Президент,  порушуючи  закон, який сам підписав, пропонує указом надати її функції ліцензування.

 

     Отже, виходячи  з  цього,  наш  комітет  категорично  не  міг погодитись із зауваженнями Президента і пропонує всетаки  в  першу чергу подолати вето Президента.  Тому що,  шановні колеги, ви самі розумієте,  що буде,  якщо в одних руках усе сконцентрувати. Дивна ситуація  буде:  орган видає ліцензію,  а потім сам контролює,  чи правильно  видав  ліцензію,  чи  неправильно  видав  ліцензію.  Це взагалі нонсенс.

 

     Сьогодні депутат   Черняк   правильно  сказав,  що  абсолютна монополія приречена на загнивання.  Я міг би, якби в мене був час, показати  вам  безліч  прикладів загнивання вже у цьому питанні на стадії ще формування.

 

     Саме тому,  шановні  колеги,  я  вважаю,  нам  треба  негайно подолати  вето  Президента  і  дати  можливість нормально видавати ліцензії.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вячеславе Михайловичу, зрозуміло.

 

     СОКЕРЧАК В.М. Не зовсім зрозуміло.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Ставлю  законопроект   7314   з пропозицією комітету про подолання вето.

 

     Прошу визначитися народних депутатів.

 

     "За" - 216.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Вячеславе Михайловичу,  у  вас  там  була  друга  пропозиція, слухаємо уважно хвилинку.  Увімкніть мікрофон  народного  депутата Коновалюка.

 

     КОНОВАЛЮК В.І., член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (виборчий округ 62,  Донецька  область).  Спасибо,  Виктор Владимирович. Я хотел бы обратить внимание уважаемого докладчика и уважаемых народных депутатов, что указ

 510 Президента от 11 июля как раз и расставляет все точки над "і" в плане того,  чтобы аккумулировать максимальное количество сборов в  бюджет,  которого  сегодня  так  не  хватает.  Поэтому  позиция комитета понятна.  Вас всегда устраивала  теневая  деятельность  в этой  сфере.  Только  за  последние  три  месяца в государственный бюджет поступило акциза с производства и оборота алкоголя  на  300 миллионов   больше.  Будущих  начислений  по  табаку  получили  на миллиард гривень, понимаете. Не надо вот в этой преамбуле, которую вы   зачитали,   прятаться   под   возмущенных  граждан.  Граждане приветствуют то,  чтобы все сегодня находилось в одном  органе.  И Президент  в  этом плане поступил правильно,  когда наложил вето и направил этот документ на рассмотрение  в  парламент.  И  не  надо сегодня  призывать...  А  вот  ростки  коррупции  как  раз здесь и проявляются среди тех, кто сегодня шел на преодоление вето.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вячеславе Михайловичу, будь ласка.

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Шановні колеги!  Я думаю, що ми ще повернемося до цього питання.  І тим депутатам,  які сьогодні не проголосували за подолання вето,  ще буде соромно.  Ви  розберіться,  що  у  вас робиться по підприємствах? Я один приклад приведу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вячеславе Михайловичу, яка пропозиція комітету?

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Можна  я  один  приклад  наведу?  Будь  ласка. Вінницькій  горілчаний  завод.  Тут  є  депутати  від   Вінницької області?  Описано  продукції  на  3  мільйона  666  тисяч гривень. Продано  продукції  за  рахунок  погашення  заборгованості   через Укрспецюст  на  1  мільйон 420 тисяч гривень.  Вони знизили ціну і продали за безцінь.  Коли вартість сьогодні однієї пляшки  горілки становить  6 гривень,  продається вона за 2 гривні 60 копійок.  Це податкової служби,  кажуть,  виручаємо гроші.  Треба розібратися в цьому питанні.

 

     Або інше  питання.  Вилучається спирт для того,  щоб погашати заборгованості. Ніхто не знає, куди дівається цей спирт.

 

     Так ви ж розберіться спочатку,  а ви просто  так  говорите  і все.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вячеславе Михайловичу!

 

     СОКЕРЧАК В.М. Пропоную.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     СОКЕРЧАК В.М.   Комітет   з  питань  фінансів  і  банківської діяльности пропонує в цій ситуації проголосувати за праву  колонку порівняльної  таблиці,  яка  сьогодні  роздана.  В  цій таблиці на сторінці 3 є  пропозиція,  яку  комітет  не  підтримав.  Президент пропонує функції органів виконавчої влади, які здійснюють державну політику у сфері виробництва харчової продукції,  у сфері торгівлі та  стандартизації  передати Кабінету Міністрів України.  Депутати нашого комітету пропонують відхилити цю поправку Президента.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ця    пропозиція    Президента    ставиться    на голосування. Комітет не підтримує.

 

     "За" - 81.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Далі.

 

     СОКЕРЧАК В.М.  На  сторінці  14  стосовно  допустимого  рівня вмісту смол і нікотину в сигаретах.  Ми з вами  це  проголосували. Коли  видається ліцензія,  то треба враховувати,  щоб підприємство дотримувалося  деяких  норм  вмісту  нікотину  і  смол.  Президент пропонує  вилучити  це  із  закону.  Хоча коли ліцензується,  то в законі повинно бути чітко все визначено.

 

     Комітет вважає,  що  ця  норма   правильна,   тому   відхиляє пропозицію Президента.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Номер пропозиції, Вячеславе Михайловичу?

 

     СОКЕРЧАК В.М. Пропозиція 2 на сторінках 14-15.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування пропозицію Президента.

 

     "За" - 75.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Далі.

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Усе.  Дві пропозиції ми відхилили  з  тих,  що подав Президент.

 

     Інші редакційні   поправки   стосовно   перевезень   харчових продуктів та  інших  питань  ми  підтримали.  Прошу  проголосувати пропозицію нашого комітету в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні    колеги!   Пропонується   проголосувати законопроект

 7314 ...

 

     Вибачте, будь  ласка,  увімкніть  мікрофон народного депутата Безсмертного, представника Президента у Верховній Раді України.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.   Фракція    Народнодемократичної    партії. Шановний Вікторе Володимировичу! Шановні колеги! З цим питанням ми потрапили в дуже пікантну ситуацію.  Я спробую зараз пояснити вам, у   чому  справа.  Активна  діяльність  податкової  адміністрації, незрозуміла   діяльність   щодо   збору   ліцензій   і    заборона Держспецмонополії  призвели  до  того,  що  сьогодні всі абсолютно коньячні заводи не мають ліцензії на перекурку спирту.  Залишилося з  минулого  року  4  мільйони декалітрів виноматеріалу.  Їх зараз перекурити неможливо. В цьому році у зв'язку з тим, що пішли дощі, буде ще 26 мільйонів декалітрів.  Зрозуміло, що склалася ситуація, за якої ліцензії сьогодні не може видати жоден орган.

 

     Тому нам треба або долати вето,  або  враховувати  зауваження Президента,  щоб дати можливість людям працювати. Проблема в тому, що в результаті цих безграмотних дій податкової  адміністрації  ми втратимо десь близько 2 мільярдів доходів до бюджету.

 

     Тому я  вас  прошу в цій ситуації,  якщо ми не подолали вето, треба врахувати зауваження Президента.  Повірте,  я  кажу  словами тих,  хто  чекає  вже  три  місяці  на ці прокляті ліцензії,  яких взагалі не потрібно видавати,  якби це була нормальна цивілізована держава.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть  мікрофон  народного  депутата Хазана з мотивів голосування.

 

 

 

     ХАЗАН В.Б.,  голова  підкомітету  Комітету   Верховної   Ради України  з  питань  екологічної  політики,  природокористування та ліквідації наслідків  Чорнобильської  катастрофи  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  ПЗУ).  Шановні  колеги!  Мене дивує,  з якою наполегливістю  хтось  просуває  на  рівень  закону антинародну  ідею.  Ця ідея полягає в тому,  щоб зробити таємницею для наших споживачів склад того,  що їм пропонують палити. За цією логікою  треба  засекретити склад ліків,  харчових продуктів тощо. Звідки таке піклування про західні монополії?  Хай вони патентують свої товари тут.

 

     І не всі депутати знають,  мабуть, про те, що смола і нікотин

- це не головні  чинники  шкідливості  табаку.  Західні  монополії зараз  закладають  інші туди компоненти,  суміші,  які прив'язують людину до їхньої продукції.

 

     Тому фракція  зелених  виступала  за  те,  щоб   нам   давали інформації   про  суміші,  нехай  і  запатентовані  тут.  Тому  ми підтримуємо пропозицію  Президента  і  пропонуємо  прийняти  закон тільки з цією пропозицією. Не долати вето Президента, а прийняти з пропозицією Президента.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата Цушка.

 

     ЦУШКО В.П., секретар Комітету Верховної Ради України з питань фінансів  і  банківської  діяльності (виборчий округ 140,  Одеська область).  Спаcибо.  Уважаемый  Виктор   Владимирович!   Уважаемые коллеги!   И  Роман  Безсмертный  -  представитель  Президента,  и Вячеслав Сокерчак предложили,  что если мы не преодолели вето,  то нужно поддержать предложение Президента и проголосовать за. Потому что остановится производство, а уже идет уборка винограда.

 

     Пожалуйста, давайте проголосуем за закон, и Президент его уже подпишет, потому что все, что можно было, учтено.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні    колеги!    Ставлю    на    голосування законопроект 7314 в новій редакції з урахуванням окремих  положень пропозицій Президента в редакції, запропонованій комітетом.

 

     Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 229.

 

     Рішення прийнято.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     -----------

 

     Слухається наступне  питання  порядку  денного  7128  - Закон України про внесення змін до  статті  12  Дисциплінарного  статуту Збройних Сил України з пропозиціями Президента України.

 

     Будь ласка,   перший   заступник  голови  Комітету  з  питань національної безпеки і оборони Чікал Адам Васильович.

 

 

 

     ЧІКАЛ А.В.,  перший заступник голови Комітету Верховної  Ради України  з  питань  національної безпеки і оборони (виборчий округ 191, Хмельницька область). Шановний головуючий! Шановні колеги! Ще раз  хочу  наголосити  на тому,  що розробка і внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до статті  12  Дисциплінарного статуту Збройних Сил України викликано необхідністю  усунення  прогалин  правових   норм   у   положеннях Дисциплінарного  статуту,  який  ми  нещодавно в цьому залі з вами затвердили.

 

     І хоча дія статуту поширюється на всі  військові  формування, які  створені  відповідно  до  законів  України,  в  ньому не були враховані особливості структур цих  формувань,  а  також  не  були визначені  повноваження  керівників центральних органів виконавчої влади,  їх заступників та керівників їхніх регіональних органів, у підпорядкуванні яких знаходяться військові формування,  таких,  як голова  СБУ,  голова  Держкомкордону,  міністра  внутрішніх  справ України,  міністра  з  питань  надзвичайних  ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

     Хотів би  зазначити,   що   попередній   законопроект,   який повернутий   із   зауваженнями   Президента,  перед  внесенням  до Верховної Ради України був узгоджений  з  керівниками  центральних органів  виконавчої  влади,  які  мають  у  своєму підпорядкуванні військові формування,  з Радою  національної  безпеки  та  оборони України,  а  також  Міністерством юстиції України,  від якого було отримано  відповідь  із  зауваженнями  до   цього   законопроекту. Зауваження  Мін'юсту  було  враховано при доопрацюванні мною цього законопроекту.  Як ми знаємо, законопроект 11 липня цього року був прийнятий в цьому залі як закон.

 

     Мене як розробника дивує позиція стосовно цього законопроекту авторитетного органу - Мін'юст. На стадії розробки і подання цього законопроекту  до  Верховної  Ради  України  Мін'юст висловив щодо нього одну оцінку, а сьогодні вона вже протилежна. Це перше.

 

     Друге. Експерти, які запропонували Президенту України...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачте,  Адаме Васильовичу,  але ми  розглядаємо пропозиції   Президента,  а  не  Мін'юсту.  Мін'юст  якщо  подавав пропозиції,  то Президенту,  а не нам.  Давайте конкретно. Ідеться про два рядки, а ми витрачаємо час.

 

     ЧІКАЛ А.В.  Шановні  колеги!  Мною зауваження Президента були уважно  вивчені,  4  серпня  цього  року   комітет   розглянув   і одноголосно  їх підтримав.  Тому я вас прошу підтримати,  оскільки цей законопроект чекають керівники  Служби  безпеки,  Прикордонних військ,  внутрішніх  військ  та  інші.  Буду  вам  щиро вдячний за підтримку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Адаме   Васильовичу,   що    треба    підтримати? Сформулюйте   пропозицію  стосовно  даного  закону,  яку  я  зможу поставити на голосування.

 

     ЧІКАЛ А.В.  Прошу  народних  депутатів   України   підтримати пропозицію   щодо  часткового  врахування  висловлених  до  закону зауважень і внесення до нього таких змін.

 

     Перше. Абзац другий статті 1 закону після  слова  "керівники" доповнити словом "інших" і далі за текстом.

 

     Друге. В  абзаці  третьому статті 1 закону слова "військового управління" замінити словами "і регіональних органів управління" і далі за текстом.

 

     От усе, що прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Законопроект 7128  в  новій  редакції  комітету  ставиться на голосування. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 254.

 

     Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Наступний законопроект 6156 - проект Закону про внесення змін до  Закону  України про Національну програму інформатизації (друге читання).

 

     Грачев Олег Олексійович,  член  Комітету  з  питань  науки  і освіти.

 

     ГРАЧЕВ О.О.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, КПУ).  Уважаемый Виктор Владимирович! Уважаемые коллеги! Поправки, которые были предложены при рассмотрении в комитете  законопроекта "Про  внесення  змін  до  Закону  України про Національну програму інформатизації", вносят изменения по двум основным направлениям.

 

     Первое направление   посвящено   согласованию   между   собой тендерных процедур, определенных в Законе Украины...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачте,  Олегу  Олексійовичу.  Наскільки я бачу, все враховано. Навіщо давати пояснення.

 

     ГРАЧЕВ О.О. Хорошо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиції ми ставимо на голосування.  У  нас  ще дуже багато законопроектів.

 

     ГРАЧЕВ О.О.   Все   30   поправок   учтены.   Комитет  просит проголосовать проект во втором чтении и в целом.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю   на   голосування   в   другому   читанні законопроект 6156. Прошу визначитися народних депутатів.

 

     "За" - 246.

 

     Рішення прийнято.

 

     Пропозиція комітету проголосувати в цілому законопроект 6156. Прошу визначитися народних депутатів.

 

     "За" - 252.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Законопроект 5417 - проект Закону про внесення змін до Закону України про боротьбу з корупцією. Кармазін Юрій Анатолійович.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією  (виборчий округ  134,  Одеська  область).  Шановні народні депутати!  Я,  як завжди,  Юрій Кармазін.  Місто-герой Одеса (не хвилюйтесь, поки що герой),  Партія захисників Вітчизни,  "Солідарність".  Комітетом з питань  боротьби   з   організованою   злочинністю   і   корупцією пропонується до другого читання проект Закону про внесення змін до Закону  про  боротьбу   з   корупцією.   Зазначений   законопроект підготовлений   на   виконання  вашого  доручення  про  об'єднання прийнятих у першому читанні проекту Закону про  внесення  змін  до статті  12  Закону  України  про боротьбу з корупцією та статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення  (реєстраційний номер 5417),  внесеного народними депутатами Васильєвим,  Королем, Пилипчуком,  та проекту Закону України про внесення змін до Закону про боротьбу з корупцією, внесеного народним депутатом Кармазіним.

 

     Доопрацьований законопроект вам розданий з таблицею.  Внесено всього два зауваження,  вони абсолютно не суттєві і  враховані.  Я нагадаю вам суть законопроекту.  Суть зводиться до того, що термін розгляду справ про адміністративні  правопорушення  з  корупційних справ продовжуватиметься не два місяці,  а п'ять місяців,  тому що зараз беруть лікарняний  і  ухиляються  від  відповідальності.  Ви знаєте, що це масові випадки. Ми вам про це доповідали, і ви з цим погодилися.

 

     Прошу прийняти законопроект у другому читанні і  як  закон  в цілому.

 

     Комітет просить вас підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Законопроект  5417  ставиться  на  голосування  в другому читанні. Прошу визначитися народних депутатів.

 

     "За" - 194.

 

     Рішення не прийнято.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Не встигли,  мабуть. Тут немає корупціонерів у залі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. По  фракціях.  Дуже  багато не встигли.  Сідайте, Юрію Анатолійовичу.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Ні,  ні.  Я прошу вас, Вікторе Володимировичу. "Трудова Україна" просто не встигла.  Васильєв же автор, він зараз просто відсутній.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. "Трудова Україна"  не  може  кричати,  вона  може наголошувати.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Вона наголошує зараз. Я прошу вас, поставте ще раз, тут немає корупціонерів в залі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Ще  раз  ставлю  на  голосування законопроект  5417  у  другому  читанні.  Не  перебільшуйте,  Юрію Анатолійовичу.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Давайте  підтримаємо  боротьбу  з   корупцією, шановні депутати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 261.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Спасибі вам. Бачите, я ж вам казав. Спасибі. Я прошу в цілому як закон.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. У цілому ставиться 5417 на голосування.

 

     "За" - 275.

 

     Рішення прийнято.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Дякую вам. Головне - "Трудова Україна" з нами. Спасибі.

 

     -----------

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Законопроект  6029  -  проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення  (друге читання). Лісогорський Олексій Іванович.

 

     ЛІСОГОРСЬКИЙ О.І.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань  законодавчого   забезпечення   правоохоронної   діяльності (виборчий  округ 177,  Харківська область).  Этот законопроект был принят в первом чтении 8 февраля 2001 года.  Данным законопроектом предлагается   закрепить   в   статье   116   Кодекса  Украины  об административных правонарушениях понятие о маломерных  судах.  Все предложения, которые поступили в комитет, учтены.

 

     Комитет по      вопросам     законодательного     обеспечения правоохранительной  деятельности  предлагает  данный  законопроект принять в целом как закон.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування законопроект 6029 в другому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 280.

 

     Рішення прийнято.

 

     ЛІСОГОРСЬКИЙ О.І Спасибо. Я прошу проголосовать как закон.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Законопроект  6029  ставиться  в  цілому.   Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 293.

 

     Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Слухається законопроект  5364  -  проект  Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів  з  питань  охорони  довкілля  і використання природних ресурсів.

 

     Самойленко Юрій Іванович.

 

     Шановні колеги!  Комітет  пропонує прийняти постанову 5364/П1 про направлення Кабінету Міністрів на доопрацювання та внесення на повторне  перше  читання.  Ставлю  на голосування проект постанови 5364/П1. Прошу визначитися народних депутатів.

 

     "За" - 285.

 

     Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Проект Закону про приєднання України до Конвенції про  захист дітей  та  співробітництво  в  галузі  міждержавного усиновлення ( 0263).  Комітет  пропонує  відхилити  проект  як  такий,   що   не відповідає вимогам Регламенту.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Кірімова. Від комітету.

 

     КІРІМОВ І.З.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  та  дитинства (виборчий    округ   95,   Київська   область).   Дякую,   Вікторе Володимировичу. На думку комітету, чинне національне законодавство містить  норми,  що не узгоджуються з положеннями конвенції.  Так, статтею 1023 Кодексу про шлюб та  сім'ю  в  Україні  забороняється посередницька   комерційна   діяльність  щодо  усиновлення  дітей, передачі їх під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян України або громадян інших держав.  Аналогічна норма міститься й у статті 24 Закону про охорону дитинства та статті 205 прийнятого  5 липня  2001  року  в  другому  читанні  проекту  Сімейного кодексу України. У той же час стаття 9 та інші статті зазначеної конвенції передбачають,  що у здійсненні заходів щодо забезпечення процедури міждержавного усиновлення,  окрім органів державної влади,  можуть брати   участь   інші  організації,  належним  чином  уповноважені державою.

 

     При цьому  пунктом  1  статті  32   конвенції   забороняється одержувати  невиправдану  фінансову чи іншу вигоду від діяльності, що стосується міждержавного усиновлення,  а статтею 8  передбачено вжиття   державою   заходів   для   запобігання   отримання  такої невиправданої фінансової та іншої вигоди.

 

     Пункт 2 статті 32 встановлює,  що особам, які беруть участь в процесі   усиновлення,   можуть  встановлюватися  і  виплачуватися витрати та видатки, включаючи розумні професійні гонорари.

 

     Проте з  тексту  конвенції  незрозуміло,  яким  чином   можна оцінити  ступінь  виправданості  зазначених  вигод  та професійних гонорарів. Таким чином, приєднання до вказаної конвенції, на думку комітету,   потребує   одночасного   внесення   змін   до  чинного законодавства України.

 

     Однак пропозиції   про   внесення   відповідних    змін    до законодавства, як це передбачено пунктом 3 статті 9.4.4 Регламенту Верховної Ради України, на розгляд Верховної Ради не представлені. У  зв'язку  з  викладеним,  комітет  пропонує повернути зазначений законопроект   суб'єкта   права   законодавчої   ініціативи    для відповідного доопрацювання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Шановні колеги!    Відповідно    до   Регламенту   відхиленим вважається законопроект,  який  не  набирає  необхідної  кількості голосів, тобто 226. Тому я ставлю на голосування проект Закону про приєднання   України   до   Конвенції   про   захист   дітей    та співробітництво   в   галузі  міждержавного  усиновлення.  Комітет пропонує  відхилити.  Прошу  народних  депутатів  визначитися.  На голосування ставиться законопроект, а не постанова.

 

     "За" - 80.

 

     Рішення не прийнято. Законопроект відхилено.

 

     -----------

 

     Наступний - проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про приймання та передачу  осіб,  які  перебувають на території держав нелегально ( 0260).   Комітет   підтримує.   Ставлю   на   голосування    даний законопроект. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 258.

 

     Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Законопроект 0258 - проект Закону про ратифікацію Протоколу 1 до Європейської Конвенції про запобігання тортурам та  нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Комітет підтримує.  Ставлю на голосування 0258.  Прошу народних  депутатів визначитися.

 

     "За" - 278.

 

     Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Проект Закону про ратифікацію Протоколу

 2 до  Європейської  Конвенції   про   запобігання   тортурам   та нелюдському  або  такому,  що  принижує  гідність,  поводженню  чи покаранню.  Комітет  підтримує.  Ставлю  на   голосування.   Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 283.

 

     Рішення прийнято.

 

     З процедури, будь ласка, народний депутате Мусієнко.

 

 

 

     МУСІЄНКО І.М.,   заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України у закордонних справах  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий  округ,  виборчий  блок  СПУ та СелПУ).  Шановний Вікторе Володимировичу!  Шановні колеги!  Ми з вами щойно не проголосували за  приєднання  до  Конвенції  про  захист дітей,  і,  власне,  не проголосували тільки тому,  що Міністерство  юстиції  не  виконало своїх професійних обов'язків.

 

     Зараз ми проголосували дві конвенції абсолютно правильно, але я хотів би просити вас,  Вікторе Володимировичу,  бо  комітет  уже вичерпав  свої можливості.  Якщо ви почитаєте пояснювальну записку до цих двох конвенцій,  то побачите,  що вони  були  підписані  28 січня  1998 року міністром юстиції Станік.  Подає ж на ратифікацію та  сама  пані  Станік  27  квітня  2001  року,  і  при  цьому   в пояснювальній  записці  дуже багато говорить про те,  що Україна - єдина країна,  яка не ратифікувала цей нещасний протокол,  і що це все шкодить іміджу України і так далі.

 

     І Леонід  Данилович  Кучма  справедливо  буде знову полоскати Верховну Раду за  те,  що  ми  три  роки  не  можемо  три  речення ратифікувати.

 

     То я  вас  дуже  прошу  від імені Верховної Ради протокольно, врешті-решт,  доручити Міністерству юстиції вчасно,  кваліфіковано виконувати  свої  обов'язки  з  метою  захисту  інтересів України, Верховної Ради і Президента.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  колего Мусієнко.  Ми звернемося з  такими рекомендаціями.

 

     -----------

 

     Розглядається законопроект  7303 - проект Закону про внесення змін до Закону України про  запобігання  захворюванню  на  синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення.

 

     Проект Кабінету  Міністрів,  перше читання.  Комітет пропонує прийняти в першому читання даний законопроект.

 

     Ставлю на голосування 7303 в першому читанні.

 

     "За" - 285.

 

     Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Законопроект 7069 - проект Закону про внесення змін до Закону України   про  Державну  програму  приватизації  (проект  Кабінету Міністрів України). Комітет пропонує прийняти в першому читанні за винятком пунктів 20, 21, 22.

 

     Ставлю на  голосування  пропозицію  комітету  про прийняття в першому читанні, за винятком вказаних комітетом пунктів.

 

     Прошу визначитися народних депутатів.

 

     "За" - 158.

 

     Рішення не прийнято.

 

     -----------

 

     Законопроект 7409-Д:  проект   Постанови   про   рекомендації парламентських   слухань   "П'ята  річниця  прийняття  Конституції України.  Права і свободи громадян  -  сподівання  і  реальність". Прийняття рішення в першому читанні.

 

     Комітет пропонує доопрацьований проект прийняти за основу.

 

     Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 218.

 

     Рішення не прийнято.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     Є пропозиція ще раз поставити. Проект

 7409-Д ставиться  на  голосування  за  основу.   Прошу   народних депутатів визначитися. Комітет рекомендує прийняти.

 

     "За" - 233.

 

     Рішення прийнято.

 

     Комітет пропонує  прийняти  даний  проект постанови в цілому. Ставлю на голосування

 7409-Д в цілому.

 

     "За" - 230.

 

     Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Проект Постанови  про  звіт  Спеціальної  контрольної комісії Верховної  Ради  України  з  питань  приватизації.   Два   проекти постанов.  Розгляд  у  першому  читанні.  Проект  групи  депутатів (Рябченко та інші) - 7483, і

 7483-1 - проект Симоненка, Кузнєцова.

 

     Будь ласка, увімкніть мікрофон народного депутата Симоненка.

 

     СИМОНЕНКО П.М., член Комітету Верховної Ради України з питань правової  політики  (багатомандатний  загальнодержавний   виборчий округ,  КПУ).  Фракція комуністів. Вікторе Володимировичу! Шановні колеги!  Я хотів би попросити вас у зв'язку з тим що у нас виникли проблеми з доопрацюванням, яке поліпшило б наш документ, перенести голосування на наступний четвер,  а зараз поки  що  зняти  і  далі продовжувати.

 

     -----------

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Погодимось.  Наступний законопроект 7034 - проект Закону про внесення змін до Закону України про державну  підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів.

 

     Прийняття рішення за результатами розгляду в першому читанні. Комітет  пропонує  прийняти  в  першому  читанні.   Ставиться   на голосування 7034 в першому читанні. Прошу визначитися.

 

     "За" - 276.

 

     Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Проект Закону  про  дипломатичні  ранги  (  6082).  Прийняття рішення  за  результатами  розгляду  в  першому  читанні.  Комітет пропонує прийняти в першому читанні.  Ставлю на голосування 6082 в першому читанні.

 

     "За" - 227.

 

     Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Законопроект 6011 - проект Закону про ставки ввізного мита на деякі  товари  (продукцію)  (стосовно  миючих засобів).  Прийняття рішення за результатами розгляду в першому читанні.

 

     Комітет пропонує відхилити даний законопроект.

 

     Законопроект 6011 ставиться на голосування в першому читанні. Зніміть голосування.

 

     Шановні колеги!  Я  ще  раз пояснюю.  Я ставлю на голосування законопроект 6011 у першому читанні.  Думка комітету -  відхилити. Він  буде  вважатися  відхиленим  у  тому випадку,  якщо не набере необхідної кількості голосів.

 

     Проект 6011 ставиться на голосування в першому читанні.

 

     "За" - 68.

 

     Рішення не прийнято.

 

     -----------

 

     Звіт Кабінету  Міністрів  України  про  виконання  Державного бюджету  України  за  2000  рік.  Є два проекти постанови:  7427 - проект Кабінету Міністрів (затвердити),

 7427-1 - проект комітету (взяти до відома).

 

     Ставиться на  голосування  перший  проект  постанови  7427  - проект Кабінету Міністрів,  у якому пропонується затвердити  звіт. Прошу визначитися народних депутатів.

 

     "За" - 159.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Проект постанови  7427-1:  проект  комітету,  де пропонується взяти до відома звіт уряду.

 

     Ставлю на  голосування  7227-1.  Прошу  визначитися  народних депутатів.

 

     "За" - 132.

 

     Рішення не прийнято. Доопрацьовуйте.

 

     -----------

 

     Проект Закону  про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства ( 7051) - проект Кабінету Міністрів.  За результатами розгляду  в  першому читанні.  Комітет пропонує прийняти в першому читанні.

 

     Ставлю на голосування 7051 у першому читанні.

 

     "За" - 288.

 

     Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Проект Закону  про  внесення  змін  до  Закону  України   про державне   регулювання   видобутку,   виробництва  і  використання дорогоцінних  металів  і  дорогоцінного  каміння  та  контроль  за операціями з ними. Проект Кабінету Міністрів 7171. За результатами розгляду в першому читанні.  Комітет пропонує прийняти в цілому як закон.

 

     Проект закону   7171   ставиться  на  голосування  в  першому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 283.

 

     Рішення прийнято.

 

     Даний законопроект  за  пропозицією  комітету  ставиться   на голосування в цілому. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 168.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Готуйте до другого читання.

 

     -----------

 

     Реєстраційний номер 7047 - проект Закону про внесення змін до Закону України про оренду державного і комунального майна.  Проект народного депутата Асадчева.  Прийняття рішення в першому читанні. Комітет пропонує прийняти в першому читанні.

 

     Ставлю на голосування законопроект

 7047.

 

     "За" - 271.

 

     Рішення прийнято.

 

     Наступний законопроект  6116  комітет зняв для доопрацювання. Голосуватимемо в наступний четвер.

 

     -----------

 

     Розглядається проект 7261  -  проект  Закону  про  доповнення статті  88  Закону  України  про  пенсійне  забезпечення (стосовно перерахування частини  пенсії  до  будинкуінтернату,  де  проживає пенсіонер).

 

     Проект Кабінету Міністрів, розгляд у першому читанні. Комітет пропонує прийняти в першому читанні.

 

     Законопроект 7261 ставиться на голосування в першому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 293.

 

     Рішення прийнято.

 

     -----------

 

 

 

     Реєстраційний номер 7228 - проект Закону про внесення змін до окремих законів  України  з  питань  боротьби  зі  злочинністю  та банківської  діяльності.  Проект  Національного  банку.  Прийняття рішення  за  результатами  розгляду  в  першому  читанні.  Комітет пропонує  прийняти в першому читанні.  Законопроект 7228 ставиться на  голосування  в  першому  читанні.  Прошу  народних   депутатів визначитися.

 

     "За" - 192.

 

     Рішення не прийнято.

 

     -----------

 

     Проект Закону про Національну систему конфіденційного зв'язку (реєстраційний

 7279). Проект    Кабінету   Міністрів.   Прийняття   рішення   за результатами розгляду в першому читанні. Комітет пропонує прийняти в першому читанні.

 

     Ставиться на голосування законопроект

 7279 в першому читанні.

 

     "За" - 257.

 

     Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Проект Постанови про віднесення селища міського типу Липовець Липовецького району Вінницької області до категорії міст районного значення ( 7486).

 

     Ставиться на голосування проект постанови 7486 в цілому.

 

     "За" - 297.

 

     Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Шановні колеги,  ми  вичерпали  порядок   денний.   Я   прошу залишатися на своїх місцях. У нас є ще заява.

 

     Вам розданий  проект  Заяви  Верховної Ради України з приводу актів терору,  вчинених 11 вересня 2001 року в  Сполучених  Штатах Америки.  Із  27  членів  комітету особисто цю заяву підписали 14, тобто більшість.

 

     З вашого дозволу я її поставлю на голосування.  Вона  роздана дві години тому.  Прошу народних депутатів підтримати дану заяву і прийняти її від імені Верховної Ради України.

 

     Прошу голосувати.

 

     "За" - 202.

 

     Рішення не прийнято. По фракціях.

 

     Шановні колеги, які будуть пропозиції?

 

     Увімкніть мікрофон  народного  депутата   Мішури.   Потім   - депутати  Філенко  і Мовчан.  Я продовжую засідання Верховної Ради України на правах головуючого.

 

 

 

     МІШУРА В.Д.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань свободи  слова  та  інформації  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Шановний Вікторе  Володимировичу!  Шановні колеги!  Я пропоную в цьому тексті зробити деякі поправки. Я прошу слідкувати уважно.

 

     "Верховна Рада України від імені українського  народу  гнівно засуджує... (далі викреслюється) акти тероризму на території США і висловлює глибоке співчуття родинам загиблих і потерпілих".

 

     Другий абзац викреслюється повністю,  тому що там є  оціночні моменти, спірні дуже.

 

     Далі. "Верховна Рада України вважає, що подолання тероризму є одним з важливих та  невідкладних  завдань  світової  спільноти  і боротися  з  ним  необхідно  об'єднаними  зусиллями  всіх держав і народів, створивши для цього дієвий міжнародний механізм".

 

     Це нейтральний текст,  за який всі проголосують,  без оцінок, тому що оцінки спірні.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хвилинку.  Народний  депутат  Філенко.  За  ним - депутат Мовчан.

 

     ФІЛЕНКО В.П.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань правової   політики  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  НДП).  Шановний Вікторе Володимировичу!  Шановні колеги! З такими  речами  не можна гратися,  ми ж страму наберемося.  Що це: висунули заяву і не проголосували.

 

     Я прошу депутатів,  познаходьте свої картки і давайте ще  раз проголосуємо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Мовчан. І думка комітету відразу щодо пропозиції колеги Мішури.

 

     МОВЧАН П.М.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України  у  закордонних  справах  (виборчий округ 152,  Рівненська область).  Шановні колеги!  Я погоджуюся з  тими  поправками,  які пропонує Мішура, бо суть тут абсолютно збігається з тими текстами, які пропонувалися в комітеті.  Хіба що можна було б  долучити  ще: "Це  виклик  усьому людству і це реальна загроза його майбутньому" замість викресленого абзацу. Погоджуємось?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз побачимо.

 

     Депутат Єльяшкевич. Будь ласка.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  заступник голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 182,  Херсонська  область).  Херсон.  Уважаемые  коллеги!  Давайте все-таки  не  играться самыми серьезными вещами,  которые касаются жизни нашей планеты в целом, а не только отдельных государств.

 

     Вы знаете,  все  то,  что  произошло  в  Соединенных   Штатах Америки,  для  всех нас стало,  наверное,  самым шокирующим за все последние годы.  Поэтому,  уважаемые коллеги,  давайте проголосуем подготовленный текст,  абсолютно взвешенный, нормальный, и давайте не выплескивать здесь свои политические  эмоции.  Погибли  десятки тысяч  ни  в  чем не повинных людей.  Поэтому,  уважаемые коллеги, давайте проголосуем,  чтобы от имени украинского народа  Верховная Рада Украины высказала свое отношение к этим чудовищным актам.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Колего  Мовчан,  будь  ласка,  який текст ставиться на голосування? І узгоджений комітетом. Будь ласка.

 

     МОВЧАН П.М.  Шановний пане  головуючий!  Шановні  колеги!  Ми погодили такий текст із урахуванням пропозицій Мішури.

 

     "Верховна Рада  України  від імені українського народу гнівно засуджує акти тероризму  на  території  США  і  висловлює  глибокі співчуття родинам загиблих і потерпілих.

 

     Це виклик   усьому   людству,   це   реальна   загроза   його майбутньому..." і далі за текстом.

 

     "Верховна Рада України  заявляє,  що  подолання  тероризму  є одним  із  важливих  та невідкладних завдань світової спільності і боротися з ним  необхідно  об'єднаними  зусиллями  всіх  держав  і народів, створивши для цього дієвий міжнародний механізм".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Оголошений  текст заяви ставиться на голосування. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 316.

 

     Рішення прийнято.

 

     Дякую всім.

 

     Вечірнє засідання оголошується закритим. Перерва оголошується до завтра, до 10 години. До побачення.