Стенограма пленарного засідання

11 липня 2001

 

                     ЗАСІДАННЯ СІМДЕСЯТ П'ЯТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

          У к р а ї н и.  11  л и п н я  2001  р о к у.

                          16 г о д и н а

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ПЛЮЩ І.С.

 

     ГОЛОВА. Прошу реєструватися.

 

     У залі  зареєструвалися  412  народних   депутатів.   Вечірнє пленарне засідання оголошується відкритим.

 

     Продовжуємо розгляд  проекту  Закону  про  внесення  змін  до деяких законів  України  за  результатами  парламентських  слухань "Проблеми  інформаційної  діяльності,  свободи  слова,  дотримання законності  та  стану  інформаційної  безпеки".  Проект   народних депутатів   Гаврилова,   Алексєєва,   Понеділка.  Комітет  просить прийняти за основу за винятком  пунктів  1  і  4,  які  стосуються внесення  змін  до  статті 49 Закону про інформацію і статті 440-1 Цивільного кодексу.

 

     Віктор Іванович Понеділко  готовий  дати  пояснення,  якщо  в депутатів є зауваження з мотивів голосування. Немає зауважень?

 

     Михайло Косів.

 

     КОСІВ М.В.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з  питань  культури  і  духовності  (виборчий  округ  116, Львівська   область).  Я  хотів  би  поставити  запитання  Віктору Івановичу.  У статтю 9 Закону про телебачення і радіомовлення вони вносять норму,  яка,  очевидно, даного закону не може стосуватися: "Регіоном компактного проживання вважається область,  район, де не менше  10  відсотків  від  загальної  кількості  населення складає відповідна національна  меншина".  По-перше,  чому  10  відсотків, Вікторе Івановичу? Чому не 5, не 15?

 

     А по-друге:  чому  ця  норма  введена саме в цей закон?  Адже доцільно було б вносити цю норму в закон прямої дії, тобто в Закон про національні меншини, а може, навіть і в якісь інші закони, які врегульовують питання місцевого самоврядування.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Немає більше запитань.  Будь  ласка.  Степан  Павлюк. Вікторе Івановичу, я вам укінці надам слово.

 

     ПАВЛЮК С.П.,  перший  заступник  голови  Державного  комітету інформаційної  політики,  телебачення  та  радіомовлення  України. Шановний  Іване Степановичу!  Шановні колеги!  Щойно йшла мова про статтю 9.  Це доповнення і розроблені комітетом взагалі доповнення до  багатьох  інших  положень  є  надзвичайно  коректні  і справді доповнюють законодавство щодо інформаційного простору.

 

     Правда, ця норма,  про яку щойно говорив депутат Косів,  не є нормою  Закону про телебачення і радіомовлення.  Бо в цьому законі не можна одразу з'ясувати  всі  обставини,  які  стосуються  такої важливої проблеми, як регіон компактного проживання. Це стосується питань і духовного та культурного розвитку, і соціального захисту, і політичного представництва.

 

     Тому найкраще  було  б вилучити цю норму звідси і ввести її в Закон про національні  меншини,  зробивши  окремим  розділом.  Або взагалі розробити окремий закон, щоб визначити всі ті позиції, які стосуються норми компактного  проживання  національної  меншини  у певному регіоні.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Немає   більше   запитань,   так?   Понеділко  Віктор Іванович. Будь ласка.

 

     ПОНЕДІЛКО В.І.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України  з  питань свободи слова та інформації (виборчий округ 77, Запорізька область).  Дякую,  Іване Степановичу! Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу на цю статтю 9.  Нічого нового комітет не винайшов.  Була надана тільки  відповідь  на  ті  пропозиції,  які звучали  тут  на  парламентських  слуханнях.  Хтось  із  промовців (можете підняти стенограму,  я зараз не називаю прізвища)  сказав, що  цю  статтю  про  мову  на  телебаченні  і  на радіо дуже важко використовувати.  Там написано, що мовлення здійснюється державною мовою  та  мовою  національних  меншин  за  умови  їх  компактного проживання.  Із цієї трибуни було заявлено,  що  немає  визначення регіону  компактного проживання,  тому виникає багато конфліктів у Національній раді з питань  телебачення  і  радіомовлення  і  таке інше.  І  ми абсолютно точно відтворили те,  що вимагалося,  тобто внесли цю норму до статті 9. Це один момент.

 

     Другий момент. Чому 10, а не 5, не 1 відсоток?   По-перше,  тому,  що  в  нас  уже  існує  закон  про ратифікацію угоди між Україною і Словаччиною, де є ця норма.

 

     По-друге, ця   норма   записана   в    Європейській    хартії регіональних  мов,  або  мов  меншин.  Ми її ратифікували,  але ви знаєте  її  долю:  не  за  суттю,  а  за   процедурними   ознаками Конституційний  Суд  оскаржив.  Якщо  є потреба потім перенести цю норму в Закон про національні меншини, ми це зробимо.

 

     Дякую за увагу і прошу проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Депутат Чубаров.

 

     ЧУБАРОВ Р.А., перший заступник голови Комітету Верховної Ради України    з   питань   прав   людини,   національних   меншин   і міжнаціональних відносин (виборчий округ 8,  Автономна  Республіка Крим). Іване Степановичу! Шановні колеги! Дійсно, ми маємо якимось чином визначити, що таке компактне проживання національних меншин. У той же час хочу все-таки звернути вашу увагу на те, що восени (я думаю,  що це буде у вересні) ми всетаки будемо  знову  розглядати Європейську  хартію  регіональних  мов.  Я  думаю,  що  всі колеги пам'ятають:  саме в цій хартії є  розділ  щодо  прав  національних меншин у засобах масової інформації.  Тому я думаю, що принциповим є визначення цього відсотка саме в хартії. І можна було б цю норму до цього закону не вводити.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги!  Мені здається,  є достатньо підстав, щоб проголосувати проект закону за основу,  в першому  читанні.  А потім можна вже доопрацьовувати, враховуючи зауваження, які є.

 

     Я ставлю  на  голосування в першому читанні цей законопроект, реєстраційний номер 7338. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 179.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Не ті норми?.. У першому ж читанні

 

     Депутат Чиж. Будь ласка.

 

     ЧИЖ І.С.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань свободи  слова  та  інформації  (виборчий  округ 190,  Хмельницька область).  Дякую.  Шановні колеги! Якщо є якісь сумніви щодо норм, пов'язаних із компактним проживанням, поширенням інформації і таке інше,  то давайте  ми  приймемо  проект  закону  зараз  у  першому читанні,  вилучивши  цю  норму,  і доопрацюємо його,  щоб на друге читання внести  вже  узгоджений  варіант.  Бо  слухання  відбулися давно, проблем поставлено багато, журналістів продовжують убивати, інформаційний простір продовжують  окуповувати,  а  Верховна  Рада робить  вигляд,  що нічого не сталося.  Ми повинні відреагувати на парламентські слухання - прийняти закон.

 

     Тому я пропоную вилучити сумнівну норму до другого читання  і прийняти зараз проект закону в першому читанні.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Фурдичко.

 

     ФУРДИЧКО О.І.,  перший  заступник  голови  Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  (виборчий округ 125,  Львівська  область).  Шановний  Іване  Степановичу!  Я  хочу підтримати  пропозицію поставити повторно на голосування за основу в першому читанні, але без статті 9.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Депутат Стрижко.

 

     СТРИЖКО Л.П.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  свободи  слова  та інформації (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Уважаемые коллеги! Я хотел бы  поддержать  предложение принять этот документ в первом чтении. Следует иметь в виду,  что изменения,  которые в  нем  содержатся, регулируют очень важный вопрос для подписчиков и для самих изданий

- вопрос о тарифе на подписку.  Известно,  что почта завышает  эти тарифы.   Две   аудиторские  проверки,  проведенные  Минэкономики, подтвердили это завышение.  Но этот вопрос остается  пока  еще  не решенным,  несмотря  на  то,  что  Союз журналистов беспокоился об этом.

 

     Я думаю, что стоит поддержать этот законопроект. Тогда и сами издания,  и подписчики получат то, что действительно нужно сегодня для свободы слова в Украине.

 

     ГОЛОВА. Є дві пропозиції:  одна пропозиція - проголосувати за основу без 9-го пункту  Віктор Іванович Понеділко.

 

     ПОНЕДІЛКО В.І.  Дякую,  Іване Степановичу! Я так зрозумів, що ми це доповнення можемо перенести в Закон про національні меншини, де воно повинно бути,  і будемо голосувати в першому читанні. Так? Голосуємо?

 

     ГОЛОВА. Ставиться на голосування без пункту,  який знімається за  погодженням  із  профільним комітетом.  Прошу проголосувати за основу в першому читанні.

 

     "За" - 253.

 

     Рішення приймається.

 

     Може, ми без цього пункту приймемо як закон, тому що вилучили цю норму?

 

     Депутат Чубаров. За ним - депутат Гаврилов.

 

     ЧУБАРОВ Р.А.  Шановний  Іване  Степановичу!  Шановні  колеги! Мається на увазі прийняти в цілому із збереженням  статті  9,  але без цього додаткового пункту.

 

     ГОЛОВА. Ви вже тут не крутіть. Ми вилучили? Вилучили. Депутат Гаврилов.

 

     ГАВРИЛОВ І.О.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ).  Я  думаю,  що  ми  зараз можемо   проголосувати   за   цей   законопроект,  погодившись  із пропозицією  вилучити  статтю  9  і,  як  казав  Віктор  Іванович, вирішити це питання в Законі про національні меншини.

 

     ГОЛОВА. Депутат Шевченко.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради України з питань    свободи    слова    та    інформації    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановний Голово! Шановні колеги!  Єдиний спірний  момент  був,  ми  його  зняли,  вирішивши перенести цю норму до іншого закону.  Цей законопроект несе в собі позитив, його чекають.

 

     ГОЛОВА. Все,  не треба переконувати.  Ставлю на голосування в цілому як закон без вилученої статті 9. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 158.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Депутат Чубаров.

 

     ЧУБАРОВ Р.А.  Іване  Степановичу!  Шановні  народні депутати! Стаття 9 називається "Мова телерадіопередач та програм", вона була узгоджена.  Потім  до  цієї  статті  (в правій колонці подивіться) ввели  поняття  "регіон  компактного  проживання".  Тому  якщо  ми поставимо  на голосування із статтею 9,  але без цього додаткового абзацу, то все буде нормально.

 

     ГОЛОВА. Депутат Чиж.  За ним  -  депутат  Понеділко.  Вікторе Івановичу, ви запропонуйте голосувати.

 

     ЧИЖ І.С.  Шановні  колеги!  Я  пропонував,  і  голосування  в першому  читанні  це  підтвердило,  вилучити  норму,  пов'язану  з компактним  проживанням,  але ніяк не всю статтю 9.  Тому що закон вийде без норми, яка регулює саме мовні питання. Із цим можна було б  погодитися,  якщо  автор законопроекту від комітету дасть зараз добро на те,  щоб ми голосували як закон.  Якщо ні, то не страшно, якщо ми його віднесемо на друге читання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Понеділко Віктор Іванович.

 

     ПОНЕДІЛКО В.І.  Іване Степановичу!  Давайте погодимося з тією пропозицією,  яку висловив Павлюк і  я  підтвердив:  переносимо  і виписуємо цю норму в Законі про національні меншини, і залишається редакція в таблиці така, як пропонують ці колеги.

 

     ГОЛОВА. Тобто стаття 9 залишається, тільки вилучаємо цю норму і  переносимо  її  до  Закону про національні меншини.  Зрозуміли? Прошу проголосувати в цілому без цієї норми.

 

     "За" - 238.

 

     Рішення приймається.

 

     --------------

 

     Оголошується до розгляду проект Закону про Державний  комітет ядерного  регулювання  України.  Яценко  доповідав.  Юрій Іванович Самойленко готовий відповісти на запитання.  Є  запитання?  Немає. Комітет просить прийняти за основу. Прошу проголосувати за основу.

 

     "За"- 169.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Не зрозуміли?  Не  зрозуміли.  Я ще раз нагадую:  голосується проект Закону про Державний комітет ядерного регулювання  України. Ми   його  обговорювали,  Яценко  доповідав,  переважна  більшість депутатів у виступах говорили, що такий закон потрібен.

 

     Прошу ще  раз  проголосувати  проект  за  основу  в   першому читанні.

 

     "За" - 252.

 

     Рішення приймається.

 

     --------------

 

     Проект Закону    про    Фонд   захисту   громадян-інвесторів. Доповідала Наталія Вітренко. Чи будуть запитання? Комітет пропонує цей проект відхилити. Увімкніть мікрофон на трибуні.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та  інвестицій  (виборчий  округ  160,  Сумська область).  Шановні колеги!  Я доповідала цей законопроект у п'ятницю і пояснювала, що ця  проблема  сьогодні  законодавчо не врегульована,  тому я прошу підтримати проект у першому читанні,  щоб була проголосована  його концепція.   Тоді  на  наступній  сесії  ми  зможемо  доопрацювати законопроект і в цілому врегулювати проблему,  щоб  були  захищені вкладники  не  тільки комерційних банків,  а й довірчих товариств, трастів,  щоб не було більше спроб  будувати  фінансові  піраміди, ошукувати  населення.  Я  прошу  проголосувати  проект  у  першому читанні.

 

     ГОЛОВА. Депутат Альошин. Будь ласка. Думка комітету.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  Ну ви вже сказали, що пропонує комітет, навіщо вам...

 

     ГОЛОВА. Може,  він з вашою пропозицією погодиться,  і ми тоді проголосуємо. Чи ви хочете, щоб був негативний результат?

 

     АЛЬОШИН В.Б., голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів     і     банківської     діяльності     (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Іване  Степановичу,  я підтримую пропозицію від комітету,  яку в п'ятницю висловлював,  і вважаю,  що   механізм,   запропонований   у   законопроекті,   не забезпечить ефективного захисту громадян-інвесторів.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  А іншого механізму немає.  Підкреслюю:  іншого механізму немає! Я прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміли?  3244 - проект  Закону  про  Фонд  захисту громадян-інвесторів.  Автор  проекту  просить  прийняти  в першому читанні. Позицію комітету ви чули.

 

     ВІТРЕНКО Н.М. В першому читанні.

 

     ГОЛОВА. Прошу голосувати в першому читанні.

 

     "За" - 186.

 

     По фракціях покажіть.

 

     ВІТРЕНКО Н.М. Классовая борьба...

 

     ГОЛОВА. Депутат Чиж.

 

     ЧИЖ І.С.    Дякую.     Всеукраїнське     об'єднання     лівих "Справедливість".  Шановні колеги,  звичайно,  можна зважати чи не зважати на аргументи комітету.  Я б,  наприклад,  не дуже  на  них зважав, бо якщо ми не будемо робити реальних кроків до відновлення заощаджень,  взагалі захисту наших людей,  то тоді ми як  Верховна Рада нічого не варті.

 

     Нехай це  буде  концептуальне рішення:  скажімо,  прийняти за основу,  в першому читанні  -  як  завгодно.  Але  треба  приймати позитивне рішення і давати доручення.  Тоді, я думаю, буде вестися пошук  шляхів  компенсації  і   застосування   різних   механізмів повернення  заощаджень.  Я підтримую автора проекту і просив би ще раз поставити проект на голосування.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ще раз голосуємо проект

 3244 в першому читанні.

 

     "За" - 194.

 

     Дякую.

 

     --------------

 

     Наступне питання  -  проект Постанови про інформацію Кабінету Міністрів України "Про хід підготовки до Всеукраїнського  перепису населення 2001 року".  Є запитання? Наталія Михайлівна готова дати відповідь.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Чижа. Він наполягає.

 

     ЧИЖ І.С.  Всеукраїнське  об'єднання  лівих  "Справедливість". Іване  Степановичу,  якщо  в  депутата є запитання,  значить,  він думає, а не просто тисне на кнопку. Це перше.

 

     Друге. Наталіє Михайлівно,  я вас підтримую,  ви знаєте,  і з трибуни  підтримував,  але  я хотів би запитати,  як усе-таки інші комітети висловилися?  І просив би колег  підтримати  цей  проект, незважаючи на політичну мотивацію, яка звучала, що начебто це буде використано  кимось  під  час  виборчої  кампанії.  Перепис  треба проводити обов'язково. І цей проект треба підтримати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. І підтримуючи, думати, так же, Іване Сергійовичу?

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  Наш  Комітет  з  питань  економічної політики, управління  народним  господарством,   власності   та   інвестицій одноголосно  підтримав цей проект постанови,  тому що ми розуміємо важливість проведення перепису.  І тому я прошу депутатів прийняти це рішення,  дати можливість спокійно продовжувати роботу, щоб у в грудні провести цивілізовано перепис населення.

 

     ГОЛОВА. Наталіє  Михайлівно,  давайте  спочатку  приймемо  за основу.  Проголосуйте за основу,  а потім уже побачимо. Голосуйте. За основу.

 

     "За" - 257.

 

     За основу приймається.

 

     Депутат Стрижко. Будь ласка, запитання.

 

     СТРИЖКО Л.П.  Наталья Михайловна просит принять за основу, но у меня следующий вопрос. К тому моменту, когда результаты переписи будут уже хотя бы вчерне готовы, подоспеют выборы. И не исключено, что  результаты подсчета численности населения и,  соответственно, избирателей  войдут  в  противоречие  с  количеством  избирателей, которым  будет  оперировать  Центризбирком.  Как  вы предполагаете выйти из этой коллизии?

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  Центризбирком оперирует и аппелирует к  совсем другой  категории  избирателей.  Это  так  называемая  юридическая категория населения,  то есть прописанное население.  А проводится перепись  постоянно  проживающего и наличествующего населения.  То есть  вообще  эти  категории  не  пересекаются.  Но  в  результате переписи  будут  установлены  те  дома,  вот  как показала пробная перепись   в   Марьинском   районе   Донецкой   области,   которые администрацией числятся,  что они есть, а их физически нет. Вообще домов нет!  Бывает,  улиц таких нет.  Поэтому мы глубоко убеждены, что перепись как раз поможет выявить мертвые души,  которые уже не могут быть приписаны к этим домам, к этим улицам.

 

     А что касается постоянно проживающих и  наличного  населения, то  это  другие  категории.  Они  не могут противоречить категории прописаного населения,  которое будет участвовать в  избирательной кампании.

 

     ГОЛОВА. Депутат Черняк. Будь ласка.

 

     ЧЕРНЯК В.К.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України  з  питань  економічної  політики,   управління   народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 153, Рівненська область).  Шановний  Іване  Степановичу!  Шановні народні   депутати!  Чим  менше  думаєш,  тим  більше  однодумців. Найбільш небезпечний той депутат,  який думає.  Я  думаю,  що  тут немає  чого  довго  думати,  треба  приймати  цей  законопроект  і проводити перепис населення.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Прошу  проголосований  за  основу  проект   постанови проголосувати   як  постанову.  Зніміть  голосування.  Я,  Михайле Антоновичу, не бачив вашої піднятої руки...

 

     Увімкніть мікрофон депутата Павловського.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України  з  питань  Регламенту,  депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України  (виборчий  округ  188,  Хмельницька область). Я дякую, Іване Степановичу. Я буду тренуватися, щоб рука була довша.  Іване Степановичу,  я хочу запропонувати (і у фракції ми  це  сьогодні  обговорили),  щоб  не  було  спроби,  бо  у  нас адміністрація  дуже  розумна,   використати   ці   матеріали   для фальсифікації  результатів  виборів,  перенести перепис,  провести його після виборів. Почати в квітні, а в травні завершити.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  Я  думаю,  що  пан  Павловський   -   академік абсолютно  не  тих  наук.  Не  можна  вести  мову  про перенесення перепису.  Ви знаєте,  що він уже переносився в 1999 році. Не може вся  країна  бути  підвішеною  через  те,  що весь час ідуть якісь вибори.  Зрештою, треба розуміти, що є кваліфіковані професіонали. І  Державний  комітет  статистики конкретно відповідає за те,  щоб перепис було проведено чітко,  відповідно до закону,  щоб  усі  ті матеріали   були  узагальнені  і  надійшли  до  парламенту  нового скликання,  щоб він зміг прийняти  нормальний  бюджет  2003  року, знаючи,   скільки   в  Україні  населення  і  якого.  І  тому  про перенесення перепису, я вважаю, взагалі не може бути мови.

 

     ГОЛОВА. Дякую,  Наталіє Михайлівно.  Шановні  колеги,  проект постанови 7470, проголосований за основу, ставиться на голосування як постанова.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Іване Степановичу

 

     ГОЛОВА. У вас є інший проект. Голосуйте.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Ви вирішуєте інше  питання  порядку  денного, приймаючи цю постанову.

 

     "За" - 281.

 

     ВІТРЕНКО Н.М. Якраз з цього питання

 

     ГОЛОВА. Розкажіть, розкажіть.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  Підтримуючи  депутата  Ключковського,  я  хочу наголосити,  що якщо ми з вами  зрозуміли  важливість  перепису  і підтримали постанову, яка випливала з матеріалів Дня уряду, то тут є окремий пункт про те,  що потрібно нам негайно прийняти рішення. І це питання внесено сьогодні до порядку денного,  для голосування поставлено проект 7330 Постанови про тимчасове припинення розгляду питань,  пов'язаних  із  змінами в адміністративно-територіальному устрої,  у зв'язку з підготовкою  та  проведенням  Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Без прийняття цього рішення не можна готувати  перепис,  тому  що  треба  готувати   окремі   переписні дільниці, і вже назви і територіальні межі не можуть змінюватися.

 

     Тому я прошу,  Іване Степановичу,  відразу після того, як зал визначився щодо  проведення  перепису,  поставити  на  голосування проект постанови

 7330 і вирішити це питання.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Шановні народні депутати, відкрийте сторінку 6 розданого  вам порядку денного.  Подивіться:  вгорі зліва - проект 7330.  Автори просять проголосувати його в пакеті.  Ми  голосували проект 7470. Зараз ставиться на голосування проект

 7330. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 246.

 

     Рішення прийнято.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Проект 7330 ми проголосували як постанову.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Павловського для репліки.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.   Дякую,    Іване    Степановичу.    Наталіє Михайлівно!  Я  вчений  тих  наук,  я  віце-президент  і  академік Академії технологічних наук України,  і для цього маю підстави.  А от   чиї   ви   інтереси  представляєте,  поясність.  Чи  інтереси кримінальних олігархів, чи народу? Оце велике питання.

 

     ГОЛОВА. Я думаю, Наталія Михайлівна знайде форму

 

     --------------

 

     Оголошується проект за реєстраційним номером  7474  -  проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ліцензування виробництва,  експорту,  імпорту дисків для  лазерних систем  зчитування.  Проект народного депутата Чукмасова.  Комітет просить  прийняти  проект  за  основу.  Але  спочатку  ми  повинні проголосувати про включення до порядку денного.

 

     Прошу проголосувати про включення до порядку денного.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.,   заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  економічної  політики,   управління   народним господарством,   власності   та  інвестицій  (виборчий  округ  24, Дніпропетровська  область).  Комітет  просить   проголосувати   за включення.

 

     "За" - 157.

 

     ГОЛОВА. З мотивів. Запишіться, бо ліс рук. Висвітіть.

 

     Депутат Глухівський. За ним - депутат Марченко.

 

     ГЛУХІВСЬКИЙ Л.Й.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  НРУ).  Фракція  Народного  руху.  Шановні колеги народні депутати!  Цей законопроект треба  неодмінно  включити  до порядку денного і проголосувати в першому читанні.

 

     Ви знаєте,  що  до  нашої  держави  є  великі  претензії щодо невиконання Закону про авторське право,  і найбільше якраз  є  тих зауважень,  які  торкаються виробництва оптичних дисків.  Ми щойно прийняли  зміни  до  Закону  про  авторське   право.   Тріумфально прийняли!  То давайте приймемо такий закон, який зробить прозорими умови для перевірки  виконання  цього  закону  підприємствами,  що виробляють оптичні диски. Проект треба включити до порядку денного і проголосувати в першому читанні.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Олексій Марченко. За ним

- Валентина Семенюк.

 

     МАРЧЕНКО О.А.,  член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  201, Черкаська  область).  Дякую.  "Демсоюз".  Шановні колеги!  Фракція партії "Демократичний союз" закликає всіх підтримати  законопроект і прийняти його хоча б у першому читанні, щоб ми при доопрацюванні зняли всі проблеми,  які є сьогодні,  і заперечення,  які сьогодні звучать,  щоб  Україна увійшла в цивілізовані стосунки з зовнішнім світом, зокрема у справі застосування лазерних дисків.

 

     Відомо, що якщо ми не приймемо цей законопроект,  то  Україна може втратити чималі кошти,  які могли б піти на інші цілі, в тому числі й на вирішення соціальних проблем.

 

     Дякую і розраховую на підтримку.

 

     ГОЛОВА. Валентина Семенюк. За нею - Олена Мазур.

 

     СЕМЕНЮК В.П.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань аграрної   політики   та   земельних   відносин   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). Фракція  соціалістів  і  селян.  Прошу  передати  слово  Матвієнку Анатолію.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Анатолія Матвієнка.

 

     МАТВІЄНКО А.С., член Комітету Верховної Ради України з питань охорони  здоров'я,  материнства  та  дитинства (виборчий округ 17, Вінницька  область).  Українська  народна  партія  "Собор".  Група "Соборність".  Іване  Степановичу,  я  звертаюся  до  вас.  Вам як головуючому такої наруги просто допускати не можна.  Для того, щоб розглядати питання,  яке включається до порядку денного,  в той же день,  за Регламентом це можна зробити тільки таким чином:  зранку включити,  а  потім  після обіду ми можемо розглядати.  Включити і відразу розглядати - так робити не можна.  Ви порушуєте процедуру. Це перше.

 

     І друге.   Іване   Степановичу,   законопроект   7474,   який пропонується,  за текстом практично один до  одного  збігається  з проектом закону,  який ми проголосували в першому читанні і завтра будемо розглядати в другому читанні.  Чому ми сьогодні,  виконуючи вказівку Заходу,  а конкретно - Сполучених Штатів,  женемо вже два проекти? Іване Степановичу, давайте ставати на захист національних інтересів! Я закликаю всіх не голосувати.

 

     ГОЛОВА. Ми саме це й робимо.

 

     Олена Мазур. За нею - Роман Безсмертний.

 

     МАЗУР О.А., секретар Комітету Верховної Ради України з питань промислової    політики    і    підприємництва    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, ПСПУ). Спасибо. Уважаемый Сергей Александрович!  Уважаемый Иван Степанович!  Обсуждение  вопроса  о лазерных  дисках,  как  и  вопроса  о  подсолнечнике,  приняло уже перманентный характер,  вы помните, в разных вариациях. Сегодня не зря здесь сидел господин Паскуаль,  наверное,  тоже для контроля и за этим законопроектом.

 

     В данном случае я полностью разделяю мнение  Матвиенко,  хотя во многих вопросах мы с ним не всегда,  так сказать,  сходимся.  В данном случае мы с ним - союзники.  Хватит уже  лоббировать  здесь интересы  Соединенных Штатов,  давайте,  наверное,  думать о своих интересах!  Лазерные диски украинского производства  великолепного качества,  ничуть  не  хуже  тех,  которые нам сегодня навязывают. Поэтому нам сегодня надо снимать этот вопрос  и  заниматься  нашим товаропроизводителем.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Роман Безсмертний.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань  державного   будівництва   та   місцевого   самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП).  Фракція Народно-демократичної партії.  Шановний Іване Степановичу! Шановні колеги!  Проблема для України не є новою, проблема стара. Навпаки, прийняття   цього    документа    не    позбавляє    прав    наших товаровиробників,  а захищає ці права.  Той комплекс законів,  які стосуються авторського права і суміжних прав,  що ми прийняли,  не повністю  вирішує  цю  проблему.  Тому  в  мене  прохання  до  вас проголосувати за включення цього  питання  до  порядку  денного  і прийняти проект сьогодні в першому читанні.

 

     Дякую вам за увагу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Стрижко. За ним - Василь Григорович Кремень.

 

     СТРИЖКО Л.П. Уважаемые товарищи! Производство лазерных дисков является примером современной технологии,  оно не требует  больших капиталовложений   и   по   силам   Украине  даже  в  ее  нынешнем экономическом состоянии.  И не случайно именно  развитые  западные страны,  в  первую  очередь  Соединенные Штаты,  ополчились против этого производства, которое сегодня развивается в Украине.

 

     Я хотел бы коллегам привести как пример страну,  где пошли на поводу  у  американцев.  Это  Болгария.  Там  было тоже достаточно развитое  производство  лазерных  дисков.  Сегодня  Болгария  этих дисков уже не производит.

 

     Если мы  примем  этот  законопроект,  мы  рискуем оказаться в таком же положении, как Болгария. Я думаю, что если законопроект и может  быть  принят,  то  только  после  существенной переработки. Сегодня он преждевременный.

 

     ГОЛОВА. Василь Григорович Кремень.  Увімкніть мікрофон.  Будь ласка, послухайте позицію уряду.

 

     КРЕМЕНЬ В.Г.,  міністр освіти і науки України. Шановний Іване Степановичу!  Шановні народні депутати!  Я хотів  би  сказати,  що першопричиною   внесення   цього   документа  є  неврегульованість виробництва дисків,  є ряд  й  інших  причин,  пов'язаних  із  цим виробництвом.    І   саме   ця   неврегульованість   проблеми   на законодавчому рівні дискредитує нас  перед  світом.  Справа  не  в тиску   американців  чи  когось  іншого,  хоча,  безумовно,  кожен вітчизняний виробник захищає своє виробництво.  Справа в тому,  що правила,  за  якими  діють  наші заводи,  сьогодні не вписуються в загальносвітові правила. Це перше.

 

     Друге. Ми не будемо нести  фінансових  втрат,  якщо  приймемо такий  закон.  Навпаки,  ми  понесемо  втрати  десь у сумі 200-250 мільйонів гривень уже в цьому році, якщо його не приймемо.

 

     Третє. Я хочу сказати,  що  ми  маємо  заводи,  які  працюють нормально  і  будуть  працювати  нормально  в  нових  законодавчих умовах.  Чому?  Та тому що вони  дотримуються  цивілізованих  норм діяльності.  І навпаки: маємо заводи, котрі, як виявили перевірки, порушують  навіть  чинні   норми,   тобто   займаються   абсолютно незаконною діяльністю.

 

     І ще  одне.  Півгодини  тому на засіданні Погоджувальної ради була досягнута домовленість  між  Прем'єрміністром  і  керівниками фракцій  і  комітетів про те,  щоб підтримати цей законопроект.  Я думаю,  що іншого виходу немає.  І з точки зору саме  національних інтересів,  у  тому  числі  фінансово-економічних,  ми  повинні це зробити.  Я ще раз повторюю:  це не призведе до закриття  заводів, просто   вони   будуть   працювати   цивілізовано   і   не  будуть дискредитувати і  себе,  і  нашу  країну  у  світі.  Тому  що,  на превеликий  жаль,  частина  з  них  користується недолугістю наших законодавчих актів у сфері інтелектуальної власності і дискредитує державу.  Ось  чому  нам  треба прийняти цей законопроект хоча б у першому читанні.

 

     ГОЛОВА. Сергію Олександровичу,  будь ласка, ваш коментар, і я буду ставити на голосування.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Уважаемые коллеги, теперь я поясню. Я понимаю, что  у  вас  было  мало  времени,  чтобы   ознакомиться   с   этим законопроектом,  поэтому и делаются такие скоропалительные выводы, что он якобы повторяет проект закона 7275.  Он именно потому и был внесен,  что  имеет концептуальные отличия.  Дополнить проект 7275 положениями проекта 7474 было невозможно.

 

     Что касается заблуждения насчет высоких  технологий.  Я  хочу вам  сказать,  что выпуск лазерных дисков - это никакие не высокие технологии,  это элементарное производство,  которое дает  сегодня сверхприбыли  особенно  путем выпуска нелицензированной продукции, которая  перепечатывается  на  наших  предприятиях.  А   это   уже противозаконно.

 

     С другой стороны,  Украина не может себя защитить. Вы знаете, что изобретение лазерного диска - это украинское изобретение.  Для того,  чтобы  Украине  требовать ответных мер и получения каких-то дивидендов авторами  этого  изобретения,  украинским  ученым  надо также входить в цивилизованный рынок.

 

     Проект закона,  который предлагается,  ничем не отличается от законодательных актов по  защите  интеллектуальной  собственности, которые приняты во всем мире. Поэтому, поскольку есть законопроект

 7275 и законопроект 7474,  я предлагаю сегодня включить последний в  повестку  дня,  а  завтра  после  голосования  во втором чтении проекта закона 7275 или голосовать по нему, или вообще его снять.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Я прошу, давайте включимо до порядку денного, а потім уже будемо визначатися.  Прошу голосувати про включення до порядку денного.

 

     "За" - 176.

 

     По фракціях покажіть.

 

     --------------

 

     Проект Закону   про   внесення   змін   та    доповнень    до Виправно-трудового  кодексу  України  (у зв'язку з введенням у дію нового Кримінального кодексу України).  Я думаю,  тут розуміло, що його треба включати.  Прошу проголосувати про включення до порядку денного.

 

     "За" - 282.

 

     Питання включено.

 

     Від комітету слово має депутат Кармазін. Будь ласка.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий округ 134, Одеська область). Дякую. Шановні народні депутати! Ми з вами  прийняли  Кримінальний  кодекс,  який  вводиться  в  дію з 1 вересня.  Але він не може  діяти,  якщо  ми  не  внесемо  змін  до Виправнотрудового  кодексу  України,  якщо  ми  не внесемо змін до Кримінальнопроцесуального кодексу.  Питання про внесення  змін  до Кримінальнопроцесуального  кодексу  стоїть  у  порядку  денному на завтра, до Виправно-трудового кодексу - на сьогодні.

 

     На даний   проект   ми    отримали    зауваження    Головного науковоекспертного  управління  і  Головного юридичного управління (пан Теплюк).

 

     Вчора на спільному засіданні Комітету  з  питань  боротьби  з організованою   злочинністю  і  корупцією  та  Комітету  з  питань законодавчого   забезпечення   правоохоронної   діяльності    були опрацьовані всі зауваження Головного науковоекспертного управління і всі  зауваження  Головного  юридичного  управління.  Також  були вивчені   і   включені   до   таблиці  всі  зауваження  Державного департаменту України з питань виконання покарань,  який очолює пан Льовочкін.

 

     Шановні народні депутати!  Зміни,  які пропонується внести до Виправнотрудового кодексу,  спрямовані перш за все  на  приведення умов   тримання   засуджених   у   відповідність   з   положеннями Конституції,  подальший  розвиток   процесу   гуманізації   режиму відбування покарання.

 

     Відповідно до  статей  57 і 389 Кримінального кодексу,  якими визначаються особливості виконання покарання у  вигляді  виправних робіт,  у новій редакції викладається глава "Виконання покарання у вигляді виправних робіт",  у зв'язку з чим відповідний  розділ  VІ кодексу пропонується виключити.

 

     У зв'язку  із  зняттям  обмежень  щодо  застосування до осіб, засуджених  за  певні   категорії   злочинів,   умовнодострокового звільнення   від   відбування   покарання   та  відміною  визнання засуджених особливо небезпечними рецидивістами пропонується внести зміни до статей 14, 15, 17, 21, 32, 46, 80, 110.

 

     Згідно з   положеннями   розділу  ХІV  Кримінального  кодексу України у новій редакції викладено статтю 77.

 

     Враховуючи, що відповідно до статей 75-79 і 83  Кримінального кодексу   на   органи   кримінальновиконавчої   системи  покладено здійснення контролю за поведінкою осіб,  звільнених від відбування покарання   з   випробуванням,   кодекс   пропонується   доповнити відповідною новою главою,  якою встановлюється порядок  здійснення такого контролю,  обчислення іспитового строку та відповідальність засуджених у разі ухилення від виконання покладених на  них  судом обов'язків.

 

     У зв'язку  з заміною відстрочки відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох років, звільненням від  відбування  покарання у новій редакції викладено статтю 109-2 та внесено відповідні зміни до статті 76-1.

 

     Прийняття вказаних  змін  дозволить  привести   норми   цього кодексу  у відповідність з положенням нового Кримінального кодексу та в цілому буде сприяти  подальшому  приведенню  порядку  і  умов виконання  та  відбування покарання засудженими у відповідність із міжнародними нормами.

 

     Цей проект  повністю  погоджений  без  зауважень  з  Головним науковоекспертним  і  Головним юридичним управліннями,  і наші два комітети просять вас,  зважаючи  на  те,  що  з  1  вересня  новий Кримінальний кодекс набирає чинності, проголосувати законопроект у першому читанні,  у другому читанні і в  цілому.  Ви  бачите,  вам розданий   проект  7429  на  заміну  раніше  розданого.  Тобто  до розданого раніше були внесені зміни і доповнення,  які вчора  були розглянуті на спільному засіданні комітетів.

 

     Дякую вам за увагу.

 

     ГОЛОВА. Від уряду. Будь ласка.

 

     ЛЬОВОЧКІН В.А.,  голова  Державного  департаменту  України  з питань виконання покарань.  Шановний Іване Степановичу!  Державний департамент  України  брав активну участь у розробці цього проекту закону,  і ми його підтримуємо, тому що з 1 вересня вводяться нові види покарань, і їх треба виконувати.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати проект у першому читанні.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Прохання двох комітетів - підтримати.

 

     "За" - 273.

 

     ГОЛОВА. Рішення прийнято.

 

     Чи є можливість проголосувати як закон?

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Я  просив  би  вас поставити на голосування як закон у цілому.

 

     ГОЛОВА. Прошу проект 7429,  проголосований у першому читанні, проголосувати як закон у цілому.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Комітети просять вас підтримати.

 

     "За" - 293.

 

     ГОЛОВА. Рішення приймається.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Від  імені  двох комітетів Верховної Ради щиро дякую! Кримінальний кодекс усе-таки буде працювати.

 

     --------------

 

     ГОЛОВА. Проект Закону про внесення змін до Закону України про економічний   експеримент  щодо  стабілізації  роботи  підприємств легкої та  деревообробної  промисловості  Чернівецької  області  ( 7389).  Включення  до  порядку  денного.  Чи  будуть  у  депутатів запитання? Прошу голосувати.

 

     "За" - 313.

 

     Приймається.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Перший заступник голови  комітету  зараз  проситиме  вас  від комітету. Просіть, Володимире Кириловичу.

 

     ЧЕРНЯК В.К.  Шановні  народні депутати,  суть експерименту на підприємствах легкої і деревообробної  промисловості  Чернівецької області полягає в тому, що вводиться єдиний податок і звільняється від нарахування ПДВ ввезення обладнання,  яке  не  виробляється  в Україні.  Експеримент завершився. Комітет просить продовжити його, тому що він дав позитивні результати.

 

     ГОЛОВА. Володимире   Кириловичу,   суть   зрозуміла.    Прошу проголосувати як закон.

 

     "За" - 316.

 

     Рішення приймається.

 

     По фракціях покажіть.

 

     --------------

 

     Проект Закону  про  внесення змін до статті 48 Закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи  (  7291).  Прошу  включити  до порядку денного. Прошу голосувати.

 

     "За" - 313.

 

     Включається.

 

     Немає заперечень,   щоб   проголосувати   як   закон?   Прошу проголосувати як закон.

 

     "За" - 326.

 

     Рішення приймається.

 

     --------------

 

     Розгляд проектів  за скороченою процедурою.  Проект Постанови про зняття з розгляду деяких законопроектів з  питань  судочинства та  реформування  судової  системи  і  прокуратури,  7374.  Будуть запитання у депутатів? Немає. Прошу проголосувати проект постанови як постанову.

 

     "За" - 328.

 

     Рішення приймається.

 

     --------------

 

     За скороченою  процедурою.  Проекти  постанов  про  зміну меж міста Нова Одеса Новоодеського району Миколаївської області, міста Дніпропетровська      Дніпропетровської,      міста      Добромиль Старосамбірського  району  Львівської   області,   міста   Ківерці Ківерцівського  району  Волинської  області,  міста Мена Менського району  Чернігівської  області,  міста  Судова  Вишня  Мостиського району   Львівської   області,  номери  7372-1-7372-6.  Ми  будемо голосувати  кожен  проект  окремо.  Дати  пояснення  від  комітету готовий депутат Іщенко.

 

     Якщо у депутатів немає заперечень, то я ставлю на голосування проект

 7372-1. Прошу голосувати. У вас на руках є цей проект постанови.

 

     "За" - 292.

 

     Рішення приймається.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Цибенка.

 

     ЦИБЕНКО П.С.,  член Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів (виборчий округ 110, Луганська область). Іване Степановичу! Я звертаю вашу увагу на те, що кілька хвилин перед тим ми прийняли постанову про те,  щоб  у  зв'язку  з майбутнім       переписом       населення       не       змінювати територіально-адміністративний  устрій.  Зараз  ми  порушуємо   ту постанову, що прийняли.

 

     ГОЛОВА. Петре Степановичу,  комітет вносив ці проекти раніше, до  того,  як  готувався  той  проект.  Подивіться,  вони  у   нас залишилися  з минулого...  (Шум у залі).  Прийнята постанова ще не підписана,  не набрала чинності. Іщенко, просіть від комітету, щоб проголосували.

 

     ІЩЕНКО О.М., заступник голови Комітету Верховної Ради України з  питань  державного  будівництва  та  місцевого   самоврядування (виборчий округ 96,  Київська область).  У кого запитання є,  будь ласка.

 

     ГОЛОВА. Цибенко тільки що зробив зауваження,  що у зв'язку  з переписом населення ми проголосували постанову 7330, щоб не робити ці зміни.  Але я мав розмову з цього  питання  з  комітетом.  Вони вносили   ці  проекти  до  того,  а  після  цього  вже  не  будуть розглядати.

 

     Будь ласка.

 

     ІЩЕНКО О.М.  Шановні колеги! Ці проекти лежали роками. Справа в  тому,  що ряд неузгодженостей не давав нам можливості внести їх на розгляд.

 

     У зв'язку з наближенням строків  перепису  питання  це  треба вирішити,  тому  що воно стосується життєдіяльності міст,  які тут означені.

 

     Я прошу проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Депутат Ключковський.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.,  заступник голови Комітету Верховної  Ради України    з    питань   державного   будівництва   та   місцевого самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, НРУ).  Народний  рух України.  Шановний Іване Степановичу!  Я мушу сказати для стенограми,  що в проголосованій нами  постанові  7330 відхиляється пропозиція Кабінету Міністрів про те, щоб призупинити перейменування населених  пунктів,  а  замість  того  пропонується перенести перепис.  Тобто проголосовано саме цей варіант постанови 7330 - єдиний,  який був внесений.  Тому не треба  казати,  що  ми прийняли постанову, яка забороняє перейменування.

 

     ІЩЕНКО О.М. Це також аргумент.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло? Будемо голосувати?

 

     Наталія Вітренко.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.   Фракція  Прогресивної  соціалістичної  партії України.  Я хочу пояснити колегам,  що тут немає правової колізії. Зал вже визначився і прийняв політичне рішення:  перепис населення буде проводитися в грудні 2001 року. Далі зал визначився, що треба припинити  зміни  назв.  Постанова  проголосована,  але вона ще не підписана Головою Верховної Ради.

 

     Зараз ми проголосуємо за зміни,  які пропонують депутати.  Це можна проголосувати.  Але надалі вже не треба вносити змін, щоб не ламати перепис населення.

 

     І що ще треба буде зробити, Іване Степановичу. Коли ви будете підписувати   постанову,   там  абсолютно  нормально  в  постанові закласти: з 15 липня вже не допускаються ніякі зміни. Це абсолютно нормальні юридичні норми.

 

     ГОЛОВА. Депутат Іщенко.

 

     ІЩЕНКО О.М.  Шановні  колеги!  Я хочу сказати,  що,  навпаки, прийняття цих постанов про зміну меж населених  пунктів  дозволить нам врегулювати перед проведенням перепису якраз ті відносини, які не врегульовані. Справа в тому, що деякі міста (і тут багато людей розуміються на цьому) опинилися в такому становищі,  коли фактично виробництво вже знаходиться на території міста,  а юридично це  не врегульовано.   Прийняття   цих  постанов  якраз  і  буде  сприяти врегулюванню цих питань.

 

     --------------

 

     ГОЛОВА. Я  ставлю  на  голосування   проект   7372-2.   Прошу голосувати.

 

     "За" - 335.

 

     --------------

 

     Прошу проголосувати проект

 7372-3.

 

     "За" - 314.

 

     Рішення приймається.

 

     --------------

 

     Тепер проект 7372-4 про зміну меж  міста  Ківерці,  Волинська область. Голосуйте.

 

     "За" - 320.

 

     Рішення приймається.

 

     --------------

 

     Прошу проголосувати проект

 7372-5. Це про зміну меж міста Мена, Чернігівська область.

 

     "За" - 331.

 

     Рішення приймається.

 

     --------------

 

     Проект 7372-6 про зміну меж міста  Судова  Вишня,  Мостиський район Львівської області.

 

     Прошу голосувати.

 

     "За" - 326.

 

     Дякую. Рішення приймається.

 

     Для стенограми підкреслюю,  що проект 7372-1 ми голосували до роз'яснень.

 

     --------------

 

     Проект Постанови  про   затвердження   персонального   складу Координаційнонаглядової  ради  державно-правового  експерименту  в Ірпінському районі ( 7477). Голосуємо?

 

     Депутат Косаківський. Є особлива думка.

 

     КОСАКІВСЬКИЙ Л.Г.,  член Комітету Верховної  Ради  України  з питань  бюджету  (виборчий  округ  223,  м.Київ).  Немає особливої думки,  Іване Степановичу, а є така пропозиція. У зв'язку з тим що цей   експеримент   зачіпає   дуже  багато  питань,  пов'язаних  з бюджетними відносинами і податковими стосунками,  вчора Комітет  з питань   бюджету   прийняв   рішення  делегувати  до  складу  цієї Координаційно-наглядової ради свого представника,  і ми просили б, щоб  при  голосуванні  це  було  враховано.  Просимо проголосувати проект разом з пропозицією бюджетного комітету.

 

     ГОЛОВА. Депутат Манчуленко.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань    національної    безпеки   і   оборони   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Український народний рух. Шановний   Іване   Степановичу!   У  цілому  фракція  Українського народного   руху   не   заперечує   проти   затвердження    складу Координаційно-наглядової  ради,  але  за  однієї умови - до складу цієї  ради  буде  включено   представника   фракції   Українського народного руху Жовтяка Євгена Дмитровича.

 

     ГОЛОВА. Та  я  чую  вас.  Ви  погоджуєтеся  з  включенням цих депутатів?

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановний Іване Степановичу! Шановні колеги! Справа  в  тому,  що  Верховна  Рада  і  так  прострочила  терміни призначення   Координаційно-наглядової   ради   державно-правового експерименту в Ірпінському регіоні. Згідно із законом ми ще місяць тому повинні були сформувати цю раду. Всі пропозиції подавалися до комітету  в установленому порядку.  Тому першою прошу поставити на голосування пропозицію комітету.

 

     ГОЛОВА. Прошу підтримати проект

 7477. Прошу голосувати. Голосуйте!

 

     "За"- 273.

 

     Рішення прийнято.

 

     По фракціях покажіть.

 

     --------------

 

     Проект Постанови  про  надзвичайну  ситуацію,  що  склалася в Широківському районі Дніпропетровської області у зв'язку із зсувом Інгулецького  хвостосховища,  та  стан  дотримання  вимог  чинного законодавства  щодо  відшкодування  втрат   сільськогосподарського виробництва  і  забезпечення  гарантій  прав  власників  землі  та землекористувачів, пов'язаних з вилученням у них земельних ділянок ( 7471).

 

     Депутат Пустовойтов. Будь ласка.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.   Фракція   комуністів.  Місто  Кривий  Ріг, виборчий округ 33,  де розташовані  всі  ці  гірничо-збагачувальні комбінати.  Ларисо Сергіївно,  бачу, що ви на трибуні, і підтримую вашу занепокоєність проблемами жителів окремих  сіл  Широківського району  Дніпропетровської  області,  бо  і  в моєму окрузі вони є, зокрема в селищах Рудничне,  Рахманівка, я все-таки прошу народних депутатів утриматися від голосування за проект постанови

 7471. Чому?  Тому що в мене була розмова із міським головою міста Кривий  Ріг  Любоненком  і  з  директором  акціонерного товариства "Південний ГЗК" Танаєм щодо цього проекту постанови, і я скажу ось що.

 

     Проект постанови не погоджено з владою міста Кривий Ріг,  про що свідчить розмова з Любоненком.  Далі.  Пункти 1 і 2  суперечать чинному законодавству.  Хто буде,  наприклад, компенсувати витрати бюджету міста Кривий Ріг?

 

     Можна проголосувати,  звичайно,  але все-таки,  я вважаю,  що треба цей надзвичайно важливий, Ларисо Сергіївно, проект постанови доопрацювати,  щоб ми потім  просто  не  потрапили  в  законодавчу колізію.  Тому що це можна вирішити,  прийнявши постанову Кабінету Міністрів.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ларисо Сергіївно, будь ласка.

 

     ТРОФИМЕНКО Л.С.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань аграрної політики та земельних відносин (виборчий округ 37, Дніпропетровська  область).  Дякую,  Володимире  Сергійовичу.   Що стосується  коштів  для відшкодування втрати сільськогосподарських угідь,  то відповідно до закону міського  бюджету  це  взагалі  не стосується.

 

     Всі кошти   для  відшкодування  втрати  сільськогосподарських угідь відраховуються до  обласного  бюджету.  Ми  цією  постановою доручаємо  Кабінету  Міністрів,  враховуючи соціально-економічну і екологічну  ситуацію,  яка  склалася  на  території  Широківського району  у зв'язку з зсувом Інгулецького хвостосховища,  як виняток перерахувати їх до  районної  ради.  Це  абсолютно  не  стосується бюджету міста.

 

     Що стосується   погодження.   Всі   ці  питання  погоджені  з Укррудпромом,  Інгулецьким ГЗК, акціонерним товариством "Південний гірничозбагачувальний комбінат" та металургійним комбінатом, якими відшкодовуються ці втрати сільськогосподарського виробництва. Вони зацікавлені, щоб перерахувати ці кошти до районної ради і вирішити соціальні питання.  Адже школа і дитячий садок,  шановні депутати, розташовані   в   санітарно-захисній   зоні,   в  ста  метрах  від Інгулецького хвостосховища.

 

     Якщо сьогодні  не  прийняти  постанови  і  не   вирішити   ці соціальні  проблеми,  то  просто  ні в школі,  ні в дитячому садку дітям не можна буде перебувати.  В  районі  взагалі  немає  питної води.  Повне підтоплення! І для того, щоб хоча б частково вирішити питання забезпечення  питною  водою  та  інші  нагальні  соціальні проблеми,   я   прошу   прийняти   дану  постанову,  давши  дозвіл перерахувати кошти до районної ради.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміли? Депутат Матвієнков.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.,  голова підкомітету Комітету Верховної  Ради України  з  питань промислової політики і підприємництва (виборчий округ 55, Донецька область). Спасибо. "Регионы Украины". Уважаемая Лариса  Сергеевна!  Для  того  чтобы  я  мог принять окончательное решение, вы мне, пожалуйста, назовите источник финансирования этих средств.  Из каких средств предприятий, на какие конкретно нужды и по каким статьям будут использованы эти деньги? Пожалуйста.

 

     ТРОФИМЕНКО Л.С.  Дякую.  Взагалі згідно з законом  кошти  для відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва у зв'язку з виділенням   промисловим   підприємствам   земель    у    постійне користування    перераховуються    до   обласного   бюджету   цими підприємствами.  Зокрема,  у грудні постановою Верховної  Ради  ми вилучили  для  Інгулецького  гірничозбагачувального  комбінату  та металургійному    комбінату    1300     гектарів     землі     для несільськогосподарських  потреб  у  постійне  користування  -  під розширення шламосховищ.  Вони повинні згідно з нашою постановою  і законом перерахувати кошти до обласного бюджету.

 

     У зв'язку  з тим що відбувся зсув Інгулецького хвостосховища, внаслідок чого хвостосховище підійшло до  двох  сіл  Широківського району    і    всі    об'єкти   соціальної   сфери   опинилися   в санітарно-захисній зоні,  ми  просимо  з  огляду  на  соціальну  і екологічну  ситуацію  в  районі перерахувати кошти не до обласного бюджету, а до районної ради.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло. Депутат Хазан. Екологи щось хочуть, Ларисо Сергіївно.

 

     ТРОФИМЕНКО Л.С. Будь ласка.

 

     ХАЗАН В.Б.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з  питань  екологічної  політики,  природокористування  та ліквідації  наслідків  Чорнобильської  катастрофи (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ).  Фракція Партії  зелених. Проект  треба  підтримати.  Разом з тим я хочу сказати,  що багато років ми віддаємо землі під  ці  шламосховища,  в  той  час  як  є прекрасна українська технологія використання цих шламів,  яка вже, мабуть,  в Америці застосовується,  але не  у  нас.  І  скрізь  це пробуксовує.  Де було Міністерство екології?  Де було Міністерство промисловості? Коли б ця технологія застосовувалася, не було б цих проблем.

 

     Коли, нарешті,  у нас, у Верховній Раді, будуть не пожежники, а філософи?  І коли у нас в уряді будуть філософи, а не пожежники? Чому ми кожного разу терміново вирішуємо проблему?

 

     Я гадаю,  що  це  був би добрий приклад,  коли б ми,  дійсно, взялися за вирішення проблеми використання відходів і вирішили  цю проблему не просто для кожного села, а для країни в цілому.

 

     Дякую.

 

     ТРОФИМЕНКО Л.С.  Я  з вами згодна.  Але,  на превеликий жаль, сьогодні за все це розплачується село,  віддаючи землю в  постійне користування.

 

     ГОЛОВА. Проект  7471  ставиться  на  голосування  за  основу  Зніміть голосування. Увімкніть мікрофон депутата Пустовойтова. Він депутат від того регіону.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.  Шановні колеги!  Ларисо Сергіївно!  Я добре розумію,  з чим це пов'язано, і ви правильно все говорите. Але два перші  пункти  суперечать  чинному законодавству,  і тому в мене є пропозиція.  Давайте ми вилучимо ці  два  перші  пункти,  доручимо Кабінету  Міністрів  вирішити  це  конкретно  по  лінії виконавчої влади, тому що це питання треба вирішувати.

 

     От дивіться,  в першому пункті пропонується виділити кошти на переселення людей.  Я мав розмову з директором ГЗК і він каже,  що на  все  кошти  виділив,  а   коштів   на   переселення   у   мене незаплановано.  Ви кажете - переселяти.  Я розумію, що там узагалі 19 чоловік,  які повинні переселятися,  але ж треба діяти згідно з законом,  тому  що ми тут приймемо рішення,  а потім Верховну Раду будуть звинувачувати в тому, що ми його прийняли.

 

     ГОЛОВА. Може, приймемо за основу, та хай доопрацюють?..

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С. Давайте.

 

     ГОЛОВА. За основу приймемо, хай доопрацюють.

 

     ТРОФИМЕНКО Л.С.   Шановний   Володимире   Сергійовичу,   мені незрозуміло:  ви обрані в окрузі, який знаходиться в Криворізькому басейні,  питання з Кабміном,  з Дубиною  погоджено,  чому  ви  не хочете підтримати даний проект постанови?

 

     Гуров знає добре це питання, може, теж...

 

     ГОЛОВА. Депутат Альохін.

 

     АЛЬОХІН В.І.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і  корупцією (виборчий   округ  39,  Дніпропетровська  область).  Дякую,  Іване Степановичу.  Шановні колеги! Дійсно, питання надзвичайно складне, і воно розглядалося на всіх рівнях - і в обласній адміністрації, і в обласній раді.  Те, що Лариса Сергіївна сьогодні пропонує, треба підтримати,   тому  що  це  надзвичайно  важливе  питання.  Там  є підтоплення і інші проблеми.

 

     Є пропозиція підтримати проект.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування за основу. Прошу проголосувати.

 

     "За"- 308.

 

     Рішення приймається.

 

     Ларисо Сергіївно,  була пропозиція вилучити перші два пункти. Ставлю на голосування пропозицію Пустовойтова про вилучення перших двох пунктів.

 

     "За"- 130.

 

     Рішення не приймається.

 

     Прошу проголосувати проект у цілому.

 

     "За"- 215.

 

     По фракціях покажіть.

 

     "Регіони України" не підтримують.

 

     Депутат Кравченко.

 

     КРАВЧЕНКО М.В.,  заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань промислової політики і підприємництва (виборчий округ  57,  Донецька  область).  Иван  Степанович!  Действительно, проблема эта существует не только в Кривбассе. Но принятие решения давайте отложим до завтра. За основу принято. До завтра отработаем первые два пункта и проголосуем нормально. Ну чего мы копья сейчас ломаем?

 

     Действительно, требуется такое решение.  Практика показывает, что  если  деньги  на переселение попадут в областной бюджет,  они никогда не вернутся в районный бюджет.  И наоборот.  Нет механизма возврата.

 

     Если деньги ушли,  то их уже не лови нигде,  они ушли. Такова жизнь сегодня.

 

     Поэтому есть предложение.  Давайте разберемся с  этими  двумя пунктами  завтра,  еще раз посмотрим,  как это законно сделать,  и примем нормальное решение. Ну чего мы будем копья ломать, обвинять друг друга и так далее?

 

     ГОЛОВА. Тим більше що це ж проект постанови, а не закону.

 

     ТРОФИМЕНКО Л.С.   Кошти   ще  не  перераховані  до  обласного бюджету.  І підприємці чекають на цю постанову, і Кабмін, і район. Я не розумію,  чому ми не хочемо проголосувати, коли це питання на всіх рівнях погоджено?

 

     ГОЛОВА. Депутат Матвієнков.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.  Спасибо,  Иван Степанович. Уважаемые друзья! Давайте  мы успокоимся и все-таки оценим ситуацию спокойно.  Когда шел процесс приватизации - большой приватизации,  ваучерной  -  мы разделили все основные фонды на всех жителей нашего государства и, наверное,  сделали правильно. В том числе каждый колхозник получил часть основных фондов промышленных предприятий. Это другой вопрос, как получил.

 

     Когда шел   процесс   паевания   земель,   каждый   колхозник безвозмездно получил свой пай.  И,  наверное, это правильно. Он на земле работал, он получил свою долю.

 

     Но я задаю вопрос:  почему промышленные предприятия,  которые десятилетиями  стояли  на  этой земле,  которые создавали основные фонды,  которые создавали богатство  страны,  должны  сегодня  эту землю  выкупать?  У кого?  Тем более что все эти предприятия,  так сказать, выкупили какие-то основные фонды.

 

     Это не такой простой  вопрос,  каким  он  кажется  на  первый взгляд.  Сегодня можно решить проблему,  переложив на промышленное предприятие эту оплату,  но тем не менее  вопрос  требует  гораздо более  серьезного  подхода.  Я бы предложил этот вопрос отложить и изучить его комплексно,  поскольку за ним  стоит  очень  серьезная проблема, которая проявится через некоторое время.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Я   підтримую   компромісну   пропозицію.  До  завтра з'ясуйте питання, які в кого є, і завтра проголосуємо. Переконайте один одного, а потім проголосуємо. За основу прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Закону  про  цінні папери та фондовий ринок ( 4016-Д). Будь ласка.

 

     АЛЬОШИН В.Б.  Шановний  Іване  Степановичу!  Шановні  народні депутати! Проект Закону України про цінні папери та фондовий ринок розроблений на виконання постанови Верховної Ради України  від  21 грудня   2000   року   у   зв'язку  з  необхідністю  вдосконалення законодавства з питань фондового ринку з метою подальшого розвитку останнього  та  забезпечення  захисту  прав  та законних інтересів інвесторів.

 

     Основним законом,  що регулює ринок цінних паперів в  Україні сьогодні,  є Закон України про цінні папери та фондову біржу, який було прийнято ще в 1991 році.  Прийнятий десять  років  тому,  він застарів  і  на  поточний  момент  не  відповідає  сучасному стану вітчизняного  фондового  ринку  та  потребам  у  здійсненні   його регулювання.

 

     Практика застосування   закону   виявила   численні   аспекти функціонування фондового ринку, які є неврегульованими, можливість багатозначного  тлумачення  регулятивних  норм  закону.  І  все це гальмує подальший розвиток  ринку,  не  сприяє  укріпленню  довіри інвесторів.

 

     Вкрай важливим  на  сьогодні  є  питання  наведення порядку з обліком прав власності на цінні папери. Я хотів би привернути вашу увагу  до  того,  що кількість власників іменних цінних паперів на сьогодні становить близько 18 мільйонів чоловік.

 

     У структурі  власності  щодо  акціонерного  капіталу   частка фізичних осіб становить понад 99 відсотків.  Це є свідченням того, що головну увагу при розробці відповідного закону  необхідно  було приділити введенню таких норм, які були б спрямовані в першу чергу на захист прав  інвесторів  і  забезпечення  прозорості  фондового ринку.

 

     Щодо основних   положень   проекту   закону.   Проект  закону врегульовує  сучасні  тенденції  розвитку  фондового  ринку.   Він значною мірою узгоджений з проектом Цивільного кодексу України,  з діючими законами України про банки та банківську  діяльність,  про інститути спільного інвестування,  пайові та корпоративні фонди, а також  з  проектами  законів  України   про   строкові   фінансові інструменти,  про акціонерні товариства,  про електронні документи та електронний документообіг.

 

     Проект закону  базується  на  положеннях,  визначених  Указом Президента  України  про  додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку в Україні.

 

     Зараз на  світових  фондових  ринках  існує  і   розвивається тенденція до глобалізації, що має своїм проявом і певну уніфікацію законодавства.  Саме тому виникла потреба враховувати  при  роботі над  зазначеним  проектом  закону  і проекту модельного Закону про ринок цінних  паперів  для  країн  СНД,  а  також  директиви  Ради Європейського Союзу

 

     ГОЛОВА. Валерію  Борисовичу,  я  пропоную працювати за схемою запитання -  відповідь,  воно  буде  краще  доходити.  Ви  основне сказали.  Я бачу, руки вже тримають. Чиж каже, що в нього найдовша рука. Увімкніть мікрофон. За ним - депутат Семенюк.

 

     ЧИЖ І.С.  Іване Степановичу,  я дякую,  що ви побачили,  що в мене найдовша рука.  У мене,  можливо, найбільший інтерес до цього законопроекту з точки зору інтересу державного.

 

     Валерію Борисовичу,  я згоден,  що  треба  використовувати  і модельне    законодавство   для   країн   СНД,   і   законодавство Європейського Союзу.

 

     Але що є сьогодні фондовий ринок України з точки  зору  наших боргових  зобов'язань?  Що  таке  зобов'язання  за  ОВДП?  І як це відіб'ється на наступному бюджетному  процесі?  Скільки  ми  маємо віддавати і будемо віддавати? Це що стосується інвестицій фізичних осіб,  скажімо,  у відповідні трасти,  тобто в усі ці  компанії  і контори,  які начебто мали наповнювати інвестиціями наш внутрішній ринок, сприяти розвитку основних фондів і так далі.

 

     Тобто чи несе цей законопроект конкретну основу,  яка б  дала змогу  справді  оздоровити  економіку  і  остаточно  не  затягнути борговий зашморг навколо українського майна  і  економіки  України взагалі?

 

     Дякую.

 

     АЛЬОШИН В.Б.   Дякую,   Іване  Сергійовичу.  Щодо  загального підходу  в  законопроекті.  Дуже  важливим  моментом   зазначеного законопроекту є те,  що чітко визначено поняття "цінні папери",  а також ми дали досить чіткі характеристики  груп  та  видів  цінних паперів.  Зокрема,  стосовно боргових цінних паперів,  емісія яких може здійснюватися як господарюючими суб'єктами, так і державою, а також   місцевими   органами  влади,  є  всі  характеристики,  які стосуються цих регламентних процедур.

 

     Безпосередньо цей законопроект не дає відповіді на запитання, яким  чином  має  здійснюватися  погашення  вже  існуючих боргових зобов'язань уряду.  Для цього в нашому комітеті, як ви пам'ятаєте, був  опрацьований  до  другого  читання законопроект про державний борг, і саме в ньому зверталася на це увага.

 

     Стосовно того,  яким  чином  цей   законопроект   знімає   ті застереження,  які  існують щодо захисту прав інвесторів,  зокрема рядових інвесторів.  І у вашому запитанні прозвучала  тривога,  чи пропонується в цьому законопроекті вихід з тих ситуацій,  які були в нас у минулому щодо довірчих товариств і такого іншого?

 

     Я хотів би  привернути  вашу  увагу  до  тих  положень  цього законопроекту,    якими   визначається   поняття   "недобросовісна реклама".  Зокрема, недобросовісною рекламою є рекламна інформація про  цінні папери,  яка містить дані про розмір очікуваного доходу за цінними паперами,  а також  інформація  про  дохід  за  цінними паперами або величину отриманого емітентом прибутку,  що мав місце в минулому,  без вказівки на те, що доходи чи прибуток, отримані в минулому, не є гарантією отримання доходів у майбутньому.

 

     Такі обмеження  і такого роду вимоги до рекламної інформації, переконаний,  дозволять нам достатньо надійно  захистити  інтереси громадян.

 

     Законопроектом передбачено,   що   рекламодавці   зобов'язані відшкодовувати  збитки  учасникам   фондового   ринку,   заподіяні недобросовісною рекламою.

 

     Таким чином,  ми вбачаємо, що законопроектом ставиться заслін перед шахраями, які можуть залучати інвестиції.

 

     ГОЛОВА. Депутат Семенюк. За нею

- депутат Абрамов.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Валерію  Борисовичу,  ми в цьому сесійному залі неодноразово отримували звіти Державної комісії з  цінних  паперів та фондового ринку.  Але вже десять років існує Українська фондова біржа, є інші біржі, зокрема товарні, проте фактично ніяких звітів нам сьогодні щодо них не подається.  І фактично ми не знаємо, яким сьогодні є прибуток від реалізації державних цінних паперів,  яким механізмом регулюється сьогодні діяльність тих бірж,  які працюють безпосередньо  на  ринку  цінних  паперів,  які  визначені  іншими організаціями недержавного сектора економіки.

 

     У мене з цього приводу є запитання. Чи аналізував ваш комітет можливість запровадити практику заслуховування звітів  Української фондової біржі та інших бірж,  які є сьогодні в Україні?  Це перше запитання.

 

     І друге. Звичайно, я думала, що буду виступати і готувалась з цього   приводу.  У  пункті  4  статті  3  визначається,  що  види професійної  діяльності  на  ринку  цінних  паперів   визначаються статтею  36.  Але  коли  прочитаєш  статтю  36  законопроекту,  то зрозумієш,  що вона  стосується  вимог  до  публічного  розміщення цінних  паперів.  Це  технічна  помилка  чи просто завуальовування термінології? Чи не краще було б це розписати в другому читанні?

 

     Дякую.

 

     АЛЬОШИН В.Б.  Дякую,  Валентино Петрівно. Стосовно останнього запитання.  Це справді технічна помилка.  Малась на увазі наступна стаття законопроекту.  Такі технічні помилки, я відразу скажу, є у законопроекті,  і  вони досить чітко описані у висновках Головного науковоекспертного управління.  До  речі,  у  висновках  Головного науковоекспертного управління є і багато інших досить змістовних і грунтовних зауважень,  які треба буде опрацьовувати при підготовці законопроекту до другого читання в разі його позитивного схвалення сьогодні.

 

     Щодо звітності фондової біржі.  Ми не заперечуємо проти того, щоб  це  питання  було обговорено додатково.  Однак я звертаю вашу увагу на те,  що такого роду інформація надається Верховній  Раді, вона  є,  очевидно,  як у Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності,  так і в Комітеті з питань економічної політики. Однак вона не має характеру обов'язкової звітності.

 

     ГОЛОВА. Федір Абрамов. Останнє запитання.

 

     АБРАМОВ Ф.М.,  член Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів,  ветеранів та інвалідів (виборчий округ 59,  Донецька область). Спасибо, Иван Степанович. Уважаемый Валерий Борисович! В своей короткой  информации  вы  сказали  о  глобализации  фондовых рынков.  У  меня  в  этой  связи  возникает  вопрос:  не  может ли глобализация фондовых рынков оказать отрицательное воздействие  на нашу экономику,  которая может попасть в финансовую зависимость от других держав?

 

     Спасибо.

 

     АЛЬОШИН В.Б.  Дякую за запитання.  Воно достатньо змістовне і грунтовне.  Насамперед я хотів би зазначити,  що для того щоб були вільні  процедури  інвестування,  необхідно,  щоб   скрізь   діяли уніфіковані  правила.  Ми  вимагаємо  і  намагаємося дотримуватись загальних правил дорожнього руху - так само мають  діяти  загальні правила інвестиційної діяльності.

 

     Світове співтовариство вже давно пройшло цей етап.  Ці вимоги спрямовані передусім на захист інтересів інвестора,  щоб  інвестор мав достатню інформацію,  доступ до інформації,  щоб емітенти мали зобов'язання щодо відкриття  певної  інформації.  Лише  доступ  до інформації дозволяє приймати кваліфіковані рішення.

 

     Саме тому   ми  вбачаємо  тут  позитивний  ефект:  уніфікація загальних правил інвестиційної діяльності.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати!  Може, ми в першому читанні приймемо  і  дамо  можливість  продовжити  роботу  для  врахування пропозицій?

 

     Проголосуйте, будь ласка,  в першому читанні  проект  4016-Д. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 159.

 

     По фракціях покажіть.  Щоб ви бачили,  з ким працювати треба. "Батьківщина" підводить вас. Вона як для вас: колега чи конкурент?

 

     --------------

 

     Оголошується до розгляду проект Закону про внесення  змін  до статті  11  Закону  України  про  податок на додану вартість.  Три законопроекти.  Зараз слово надається автору - Олександру Жовтісу. Це проект 6151-5.

 

     ЖОВТІС О.І.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного  комплексу,  ядерної  політики  та   ядерної безпеки (виборчий округ 138,  Одеська область). Уважаемые народные депутаты!  В ноябре 2000 года мною на рассмотрение Верховной  Рады был  подан  законопроект  о  внесении изменений в статью 11 Закона Украины о налоге на добавленную стоимость

 6151-5, который   предусматривает  кассовый  метод  отчисления  и уплаты  НДС  для   предприятий,   обслуживающих   жилищный   фонд, осуществляющих  техническое  обслуживание,  а также обеспечивающих противопожарную безопасность и так далее. Аналогичный законопроект был   внесен  народным  депутатом  Владимиром  Ивановичем  Зайцем. Концептуально  они  идентичны  и  разработаны  с  целью  улучшения финансового положения жилищнокоммунальных предприятий.

 

     Комитет по   вопросам  финансов  и  банковской  деятельности, совместно с нами доработав указанные выше законопроекты,  внес  на рассмотрение  Верховной  Рады Украины альтернативный законопроект, касающийся  сохранения  для  предприятий,  обслуживающих  жилищный фонд,  до  1  января  2004 года существующего порядка отчисления и уплаты НДС кассовым методом.

 

     Поэтому, руководствуясь здравым смыслом и  согласовав  это  с депутатом Зайцем, мы просим отозвать законопроекты 6151-5 и 6151-6 и призываем вас,  уважаемые коллеги, поддержать законопроект номер 6151-   Д,   внесенный   депутатами  Алешиным,  Терехиным,  Цушко, Сокерчаком,  о внесении изменений в статью  11  Закона  Украины  о налоге на добавленную стоимость.

 

     ГОЛОВА. Чи  є  запитання?  Немає.  Прошу проголосувати проект 6151-Д за основу.

 

     "За" - 283.

 

     Законопроект 6151-Д проголосований за основу. Комітет просить проголосувати в цілому, тобто як закон. Прошу голосувати.

 

     "За" - 303.

 

     Рішення приймається.

 

     --------------

 

     Проект Закону  7036  про  внесення змін до Закону України про донорство крові та її компонентів. Голосувати? Прошу проголосувати за основу в першому читанні.

 

     "За" - 290.

 

     Рішення приймається.

 

     Депутат Матвієнков.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А. Спасибо. Иван Степанович! Дело в том, что это очень  серьезный  законопроект.   Здесь   речь   идет   о   вывозе искусственной   крови   для   переработки   ее   на  лекарственные компоненты.  За копейки выкупается донорская кровь!  И здесь нужно очень   внимательно   посмотреть   на   механизм   возврата   этих лекарственных  препаратов  и  на  цены,  по  которым   они   будут возвращаться,  чтобы  мы  сегодня  не  превратились  во всемирного донора. Понимаете? Очень легко сегодня принять этот проект закона. Но давайте все-таки поручим нашему комитету доработать его.

 

     ГОЛОВА. Я звертаюся до вас, колего Матвієнков: ми несерйозних законопроектів не приймаємо. Для нас усі законопроекти серйозні.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Марковської.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С.,  голова підкомітету Комітету Верховної  Ради України  з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  та  дитинства (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ).  Шановні колеги!  Депутат Матвієнков має рацію. Але це не стосується даного законопроекту. Тому я прошу підтримати цей законопроект і проголосувати в цілому.

 

     ГОЛОВА. Я надав слово представнику профільного комітету, і ми почули думку профільного комітету.  Ми проголосували за основу. На пропозицію  профільного  комітету  я  ставлю  законопроект 7036 на голосування як закон. Прошу голосувати.

 

     "За" - 271.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Оголошується проект  Закону  про  внесення  змін  до   Закону України  про  об'єднання  громадян (реєстраційний номер 4243).  Чи будуть  у  депутатів  зауваження?  Увімкніть   мікрофон   депутата Бауліна.

 

     БАУЛІН П.Б.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань свободи  слова  та  інформації  (виборчий  округ  76,   Запорізька область). Спасибі. У мене запитання до автора цього законопроекту, я хотів би, щоб він був на трибуні.

 

     ГОЛОВА. Він уже йде, задавайте запитання.

 

     БАУЛІН П.Б.  Юрію Богдановичу, два запитання. Перше запитання стосовно статті 121.  Якщо ця норма буде прийнята,  чи позбавимося ми такого явища,  коли в нас з'являються організації з  однаковими назвами, але з додаванням слів типу "оновлена", "об'єднана" тощо?

 

     Друге запитання стосовно статті 16.  У чинному законі не було слова "назва",  а зараз  регламентується  навіть  назва.  Поясніть чому?  Наприклад,  якщо  я захочу зареєструвати товариство пам'яті Йосипа Віссаріоновича Сталіна,  тоді виходить,  що його можуть  не зареєструвати, так чи ні?

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.  Я  дуже дякую за таке запитання.  Справа в тому,  що у першому вашому запитанні міститься відповідь на  друге запитання.  Дійсно,  мета  цього  законопроекту  - навести нарешті порядок у назвах об'єднань громадян,  які  дуже  часто  мімікрують одне  під  інше.  Так  відбувається у тому числі й тому,  що немає вимоги щодо назви. Тому в статті 16 записана норма стосовно назви. Якщо  це  мімікрія,  тоді  такі  об'єднання  громадян  не  повинні реєструватися.  А якщо це не мімікрія,  тоді  буде  реєструватися, тоді немає обмежень в законі.

 

     ГОЛОВА. Ще є запитання? Депутат Попеску.

 

     ПОПЕСКУ І.В.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань   прав   людини,   національних   меншин    і міжнаціональних   відносин   (виборчий   округ   204,  Чернівецька область).  Дякую.   "Солідарність".   Вельмишановний   доповідачу! Дійсно,  те,  що  ви  пропонуєте,  дуже  слушно,  і за це потрібно голосувати. Але є такий момент. Закон не має зворотної сили. У нас же   існують  п'ять  чи  шість  соціал-демократичних  партій,  три комуністичних партії і так далі.  Тобто у їх назвах є  повторення. Як бути з цим? Однаково це не вирішує проблеми на наступні вибори.

 

     ГОЛОВА. Об'єднати їх в одну партію.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б. Я погоджуюся з тим, що зворотної сили закон не має, але, очевидно, з того моменту, коли він набере сили, треба буде приводити все у відповідність з цим законом.

 

     ГОЛОВА. Є ще запитання?  Немає. Прошу проголосувати в першому читанні законопроект

 4243.

 

     "За" - 259.

 

     Рішення приймається.

 

     Можна поставити на голосування як закон? Прошу проголосувати.

 

     "За" - 270.

 

     Рішення приймається.

 

     --------------

 

     Реєстраційний номер 7128 - проект Закону про внесення змін до статті 12 Дисциплінарного статуту Збройних Сил  України.  Чи  є  у депутатів запитання? Немає.

 

     Прошу проголосувати в першому читанні.

 

     "За" - 273.

 

     Рішення прийнято.

 

     Профільний комітет  просить  проголосувати  як  закон.  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 278.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Закону  про  внесення  змін  до  Закону  України   про дорожній   рух.   Три  проекти.  Прошу  уваги!  Свирида  Олександр Миколайович.

 

     СВИРИДА О.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з питань бюджету (виборчий округ 22,  Волинська область). Шановні народні депутати!  Вашій увазі пропонується проект  Закону про внесення змін до Закону України про дорожній рух.  У чому суть законопроекту?

 

     Україна підписала відповідну Конвенцію про дорожній рух, якою встановлено перелік документів, які необхідно мати водію. Стосовно цього  можна  констатувати,   що   український   водій   абсолютно дискримінований   на   території  України  порівняно  з  будь-яким іноземцем,  тому що від  іноземця  вимагаються  лише  документ  на автомобіль і право на керування.

 

     У нас же раніше були доручення,  які виписували нотаріуси.  І тоді процедура була ще більш-менш нормальною.

 

     Сьогодні доручення   замінили   тимчасовими   талонами,   які абсолютно  не потрібні водію.  Ми маємо черги,  ми маємо додаткові побори, які провадить ДАІ. І врешті-решт ми маємо додаткові кошти, які   сплачують  наші  незахищені  громадяни.  Таку  дискримінацію потрібно усунути.

 

     Крім того,  якщо раніше нотаріус вписував у доручення відразу всіх  родичів,  то  тепер  на  кожного чоловіка треба свій окремий реєстраційний тимчасовий талон.  Абсолютно  непотрібна  процедура, яка  дісталася  нам у спадок,  цю норму потрібно скасувати.  Тобто водій повинен мати  тільки  документ  на  автомобіль  і  право  на керування.   Це   абсолютно  законна  підстава  на  володіння  ним автомобілем, навіть якщо документ на автомобіль передав йому родич чи знайомий.

 

     Наступна норма.  Пропонується закріпити в Законі про дорожній рух норму про заборону працівникам ДАІ вилучати  державні  номерні знаки з транспортного засобу. Ви знаєте, що ми цю норму виписали в Кодексі про адміністративні правопорушення, але цього недостатньо, тому що в ДАІ кажуть що є інші законодавчі акти, і посилаються при цьому на Закон про дорожній рух,  продовжуючи цю ганебну  практику вилучення  номерних  знаків.  Тому я пропоную закріпити цю норму в Законі про дорожній рух.

 

     Ще одна норма.  Я пропоную  законодавчо  визначити,  що  таке дорожній патруль.  Дорожній патруль Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України,  який  має  право  зупиняти  транспортні засоби,   повинен   складатися  не  менш  як  з  двох  працівників Державтоінспекції,  які   використовують   відповідно   обладнаний службовий транспорт.

 

     З чим це пов'язано? Відомі випадки, коли бандити, маючи форму та  використовуючи  цивільний  автотранспорт,  зупиняють   машини, грабують  і  так  далі.  Треба  чітко встановити,  що має бути два чоловіки і при них  мусить  бути  спеціальний  автотранспорт.  Цим самим ми законодавчо захистимо громадян-водіїв, які потерпають від нападів.

 

     ГОЛОВА. Олександре  Миколайовичу,  у   мене   до   вас   одне запитання.  Комітет  пропонує з трьох законопроектів зробити один. Як ви до цього ставитеся?

 

     СВИРИДА О.М.  Я думаю,  треба кожен приймати сам по  собі.  Я пропоную мій законопроект прийняти в цілому.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміла  позиція?  Я  вношу  кращий проект рішення. Давайте дамо таке доручення - з трьох проектів зробити один.  Вони напрацюють, і щось буде.

 

     Послухайте думку   комітету.   Увімкніть   мікрофон  депутата Кухарчука.

 

     КУХАРЧУК М.А.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України    з    питань    будівництва,    транспорту   і   зв'язку (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Фракція комуністів.  Шановні народні депутати!  Коли ми приймали Закон про внесення змін до Кодексу про  адміністративні  правопорушення,  то частину   функцій   міліції  переклали  на  суди.  І  сьогодні  це відшліфовується лише у нас у державі.

 

     Крім того,  коли ми приймали цей  закон,  то  поставили  воза попереду  коня.  Спочатку  треба  було  внести зміни до Закону про дорожній  рух,  а   пізніше   вносити   зміни   до   Кодексу   про адміністративні  правопорушення.  Через  те  сьогодні дійсно треба внести зміни до Закону  про  дорожній  рух.  Крім  трьох  проектів законів,  які  є в сьогоднішньому порядку денному,  в комітеті є і законопроект депутата Салія.

 

     Тому комітет  прийняв  рішення:  всі  три   проекти   законів розглянути  разом  і  внести  на повторне перше читання.  Адже і в законопроекті депутата Костржевського,  і в законопроекті депутата Косаківського  мова  йде  про  одні й ті ж питання,  тобто проекти законів дублюють один одного.

 

     Комітет просить підтримати таку пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Олександре Миколайовичу, ви наполягаєте?

 

     СВИРИДА О.М.  Іване Степановичу,  мій законопроект не дублює, він був найперший...

 

     ГОЛОВА. Я вас запитую: ви наполягаєте?

 

     СВИРИДА О.М. Так.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 165.

 

     Зрозуміла позиція.

 

     Я прошу проголосувати таку пропозицію: дати доручення комітету на  основі  трьох  законопроектів  зробити один і внести його. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 310.

 

     Рішення приймається.

 

     --------------

 

     Шановні народні  депутати!  Уряд  просить  розглянути ще одне питання. Ми розглядали законопроект 7474 народного депутата Сергія Чукмасова.    Є    урядовий    проект   6251-1   про   особливості підприємницької діяльності в сфері виробництва,  експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування.  Від уряду слово має Василь Григорович Кремень.

 

     КРЕМЕНЬ В.Г.  Шановні народні депутати!  Урядом було  внесено законопроект  6251-1  про особливості підприємницької діяльності у сфері виробництва,  експорту,  імпорту дисків для лазерних  систем зчитування.  Це  надзвичайно  необхідний  законопроект,  прийняття якого  дозволить  врегулювати  ті   питання,   які   сьогодні   не врегульовані,  цивілізовано  налогодити випуск лазерних дисків,  а також збільшити їх випуск у нашій країні. І це надзвичайно важливо зараз, тому що ми передбачаємо комп'ютеризувати середню школу. Цим законопроектом буде передбачено можливість випуску  для  сільських шкіл  та й взагалі для всіх шкіл в Україні матеріалів,  програм та навчальних посібників з різних предметів на комп'ютерних лаз  рних носіях.  Це те, що світ уже давно пройшов, а ми тільки беремося за це.  Неприйняття цього  проекту  закону  заважає  здійснювати  цей процес.  І  тому  є  велике  прохання  і  від усього уряду,  і від Міністерства освіти і науки підтримати цей законопроект у п  ршому читанні.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати в першому читанні.

 

     "За" - 167.

 

    По фракціях покажіть.  Я дякую всім за роботу.

     Продовжимо роботу завтра о 10 годині в режимі четверга. Прошу керівників фракцій забезпечити явку.