Стенограма пленарного засідання

11 липня 2001

 

                   ЗАСІДАННЯ СІМДЕСЯТ ЧЕТВЕРТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

          У к р а ї н и.  11  л и п н я  2001  р о к у.

                         10 г о д и н а.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ПЛЮЩ І.С.

 

     ГОЛОВА. Доброго  ранку,  шановні  народні   депутати,   гості Верховної Ради, журналісти! Прохання до депутатів зареєструватися. Прошу реєструватися.

 

     У залі  зареєструвалися  403  народних   депутати.   Пленарне засідання оголошується відкритим.

 

     Шановні народні  депутати,  відповідно  до  рішення Верховної Ради сьогодні ми обговорюємо питання порядку денного  і  приймаємо рішення  щодо  обговорюваних питань,  тому виступів не буде (Шум у залі).  Я  зараз  поставлю  на  голосування.  Чому?  Тому,   Петре Миколайовичу,  що ми вчора прийняли рішення. Я ще раз кажу: якщо є бажання відвести час на розминку,  я поставлю на голосування, а ви проголосуйте.

 

     З мотивів голосування запишіться. Висвітіть.

 

     Борис Беспалий. За ним - Олександр Бандурка.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.,  член Комітету Верховної Ради України з питань правової  політики  (багатомандатний  загальнодержавний   виборчий округ,  НДП).  "Реформи-Конгрес". Шановна президіє! Шановний Іване Степановичу!   Дійсно,   з   голосуванням   виходить   тут   певна неузгодженість. У нас, наприклад, у порядку денному стоїть питання

- розгляд законопроектів у другому читанні,  а їх буквально  щойно нам  роздали.  Тому можливі різні казуси при голосуванні,  можлива ситуація,  коли дуже важливі і потрібні закони не будуть ухвалені. Тому принаймні до перерви бажано було б утриматися від голосувань.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло.  Олександр  Бандурка.  За  ним  -  депутат Лісогорський.

 

     БАНДУРКА О.М.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України   з   питань   законодавчого  забезпечення  правоохоронної діяльності  (виборчий  округ  175,  Харківська  область).  Фракція Народно-демократичної  партії.  Шановний  Голово!  Шановні народні депутати!  У нас відбуваються останні засідання цієї  сесії,  тому бажано було б розминку все-таки провести.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Олексій Лісогорський. За ним - депутат Полюхович.

 

     ЛІСОГОРСЬКИЙ О.І.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань  законодавчого   забезпечення   правоохоронної   діяльності (виборчий  округ  177,  Харківська область).  Прошу слово передать Симоненко Петру Николаевичу.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть, будь ласка, мікрофон Петра Симоненка.

 

     СИМОНЕНКО П.М., член Комітету Верховної Ради України з питань правової   політики  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ, КПУ). Фракция коммунистов. Уважаемые коллеги, я хочу сейчас обратиться  к  председательствующему,  чтобы  с самого начала Иван Степанович не нарушал регламент проведения сегодняшнего пленарного заседания,  во-первых,  и, вовторых, чтобы таким тоном не упрекали фракцию коммунистов,  что мы принципиально потребовали не нарушать Регламент.  Мы  проголосовали,  что  в  пленарном  режиме  в среду обсуждаем вопросы и голосуем.  Но наше  вчерашнее  голосование  не отменило  возможность народных депутатов использовать регламентное время для высказывания своей позиции по  тем  или  иным  вопросам, поскольку   это   время  отведено  для  публичных  выступлений  по проблемам, волнующим народных депутатов.

 

     Поэтому нельзя ставить  на  голосование  предложение  о  том, проводить  или  не проводить разминку.  Вы таким образом нарушаете Регламент.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Іван Полюхович. За ним - депутат Давидов.

 

     ПОЛЮХОВИЧ І.П.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  екологічної  політики,  природокористування та ліквідації наслідків  Чорнобильської  катастрофи  (виборчий  округ 155,  Рівненська область).  Дякую.  Фракція Українського народного руху.  Іване Степановичу,  я взяв  слово  з  приводу  одного  лише питання.  Кілька  разів поспіль засідала спеціальна слідча комісія Верховної  Ради  по  банку  "Україна".  Сьогодні  я  прошу,  Іване Степановичу  (і я думаю,  що якщо ви поставите на голосування,  то зал підтримає),  аби голова нашої слідчої комісії  надав  проміжну інформацію.  Адже на завтра обов'язково буде внесений законопроект про випуск цінних паперів.  Тому, Іване Степановичу, перед тим, як має  бути  розминка,  або після,  я прошу вас як головуючого,  зал підтримає, надати слово голові комісії. Це перше.

 

     Друге. Іване Степановичу,  звичайно,  треба  дати  можливість депутатам у межах Регламенту за записом оголосити свої заяви.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Давидов. За ним - депутат Безугла.

 

     ДАВИДОВ В.В.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (виборчий округ 108,  Луганська область).  Прошу  передати слово Турчинову.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань бюджету (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, Всеукраїнське  об'єднання "Громада").  Шановний Іване Степановичу! Шановні колеги!  Є пропозиція не  втрачати  час,  ми  більше  часу втратимо, а перейти до виступів від фракцій.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Безугла Людмила Яківна.

 

     БЕЗУГЛА Л.Я.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань прав  людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних   відносин (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  ПСПУ).  Прошу передать слово Марченко.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Володимира Марченка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 161, Сумська  область).  Фракция  Прогрессивной  социалистической партии Украины.  Иван Степанович,  если вы хотите лишить  народных депутатов   Украины  законного  регламентного  права  выступить  в разминке,  то вы этот вопрос поставьте на голосование. В противном случае  Регламент  предусматривает,  что  разминка  сегодня должна состояться, и депутаты должны выступить. Это первый момент.

 

     И хотелось бы,  чтобы мы не ушли от  рассмотрения  вопроса  о банке  "Украина",  чтобы мы рассмотрели его комплексно,  а не так, как хочет Иван Степанович Плющ и его  окружение,  -  только  через принятие  Закона  о выпуске облигаций внутреннего государственного займа.  Я  хочу  напомнить,  что  Иван  Степанович  не  имеет   ни законного,  ни  конституционного  права создавать какието группы и выполнять требования Международного валютного  фонда  организовать банкротство,  в том числе через выпуск ОВГЗ.  Иван Степанович,  мы подготовили...

 

     ГОЛОВА. Вимкніть мікрофон. Георгій Філіпчук.

 

     ФІЛІПЧУК Г.Г.,  член Комітету Верховної Ради України з питань науки  і освіти (виборчий округ 203,  Чернівецька область).  Іване Степановичу,  доцільність сьогоднішньої  розминки  викликана  саме тим,  що  є ряд питань,  які,  можливо,  потрібно відкоригувати на завтрашній день.  У зв'язку із тим, що ми йдемо у відпустку, а ряд бюджетників  в  окремих  регіонах,  зокрема  працівники  освіти  - вчителі,  педагоги, залишаються без відпускних, ми повинні завтра, заслухавши  інформацію Комітету з питань науки і освіти,  прийняти відповідний документ для  того,  щоб  виправити  ситуацію,  бо  це аморально.  Саме  у  зв'язку  із цим я просив би сьогодні провести розминку.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ми використали п'ять хвилин  з  мотивів  голосування. Тепер я даю відповідь на питання, які стосувалися головуючого.

 

     Шановний Петре Миколайовичу! На засіданні Погоджувальної ради ми домовлялися про те,  що внесемо пропозицію  від  Погоджувальної ради  Верховній  Раді в середу працювати в режимі четверга,  тобто розглядати питання і приймати рішення (Шум у  залі).  Ви  візьміть вчорашню постанову і побачите.

 

     Однак це зовсім не означає,  що якщо депутати готові сьогодні зробити заяви,  то вони не можуть цього зробити. Це воля Верховної Ради.

 

     Тепер щодо  пропозицій,  які  надходили  стосовно  тимчасової слідчої комісії,  яка створена по банку  "Україна".  На  засіданні Погоджувальної  ради  ми  домовлялися,  що  коли  тимчасова слідча комісія буде готова, вона надасть попередню чи проміжну інформацію з  цього  питання.  Але ми домовлялися зробити це в четвер під час розгляду даного питання.  Якщо  буде  воля  депутатів  зробити  це сьогодні  і голова комісії Віктор Король готовий - будь ласка,  це воля депутатів,  хай він виступить сьогодні.  Це,  може,  буде  ще корисніше,  оскільки  інформацію  можна  буде  використати під час обговорення  того  проекту,  який  внесе  робоча   група.   Більше принципових питань не було.

 

     Тому, оскільки  більшість  виступаючих вносили цю пропозицію, залишається  з'ясувати  порядок  виступів  -  за  списком  чи  від фракцій?  (Шум у залі). У вівторок виступи від фракцій, а в середу

- за записом,  тому я вас запитую.  Учора,  у вівторок, День уряду був,  а  сьогодні  середа,  тому сьогодні за записом.  За записом? Голосуйте - від фракцій чи за записом.  Я  ставлю  на  голосування пропозицію  відповідно  до Регламенту сьогодні провести виступи за записом. Прошу голосувати.

 

     "За" - 209.

 

     Ставлю на голосування пропозицію надати слово для виступу від фракцій.

 

     "За"- 245.

 

     Рішення прийнято.

 

     Прошу керівників  фракцій  і  груп  подати  заявки,  кого  ви делегуєте на виступ.  Надійшла записка від фракції  Соціалістичної партії.

 

     Іван Сидорович Бокий. Будь ласка.

 

     БОКИЙ І.С.,   член   Комітету   Верховної   Ради   України  у закордонних справах  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ, виборчий блок СПУ та СелПУ). Заява фракції "Лівий центр". У Слов'янську  Донецької  області  помер  від  тяжких  ран   побитий невідомими  нападниками у робочому приміщенні генеральний директор телерадіокомпанії "ТОР" Ігор Александров. Відомий журналіст, автор численних  передач  про проблеми регіону і його "героїв",  став ще однією жертвою кривавого  переділу  власності,  затіяного  режимом Леоніда Кучми.

 

     Загибель Ігоря   Александрова   ні  в  якому  разі  не  можна розглядати як локальну  подію,  як  факт  місцевого  значення.  Не випадково  жертвами  злочинців  стають  чесні,  порядні працівники преси, які сповідують принципи об'єктивної журналістики, порушують актуальні проблеми розвитку суспільства,  в якому дедалі нахабніше піднімають голови корупція і криміналітет.

 

     Свого часу всю Україну  сколихнула  історія  тяжби  з  Ігорем Александровим  одного  із народних депутатів України,  в ході якої суд уперше в  історії  нашої  держави,  як  за  царату,  заборонив журналістові займатися його професією. Нещодавно вже столичний суд здійснив таку санкцію щодо редактора опозиційної газети  "Свобода" Олега Ляшка.  Погрози фізичної розправи,  політичні переслідування журналістів стали побутовим явищем і практично йдуть обіруч.

 

     Закони України,  Указ Президента про підтримку свободи  слова не діють.  Та й указ цей, як відомо, був виданий радше про людське око,  для заспокоєння світової громадськості,  обману  української громадської  думки,  аніж  для  забезпечення  реальної гласності і плюралізму думок в Україні.  Навпаки  органи  державної  влади  на місцях взяли на себе функції політичної цензури.

 

     Тому вбивство  Ігоря Александрова треба розглядати як ще одну ланку в ланцюзі злодіянь режиму проти вільної  преси,  як  цинічну розправу  над  незалежною  журналістикою,  як  елемент  політичних технологій  у  ході  парламентської  виборчої  кампанії  з   метою залякування виборців.

 

     Режим пішов  у наступ на свободу слова,  на вільну думку,  на людське життя.  У цьому ряду - вбивство Георгія Гонгадзе  і  Ігоря Александрова,  порушення  кримінальної  справи  за  фактом  нібито витоку державних таємниць у публікаціях  Олега  Єльцова.  Викликає обурення  розпочата  в  підлеглих владі засобах масової інформації кампанія заборони на вільне поширення  інформації  про  діяльність високих посадових осіб, включаючи Президента та його оточення.

 

     Фракція соціалістів   і   селян  "Лівий  центр"  вимагає  від Президента і уряду припинити розгул репресій  у  країні,  провести об'єктивне  розслідування вбивства Ігоря Александрова,  довести до кінця слідство по справі вбивства Георгія Гонгадзе.

 

     Не можна вважати нормальним, що жодне вбивство журналістів не розкрито,  не виявлено замовників.  Це може означати тільки одне - влада не зацікавлена  в  цьому,  її  влаштовує  така  ситуація.  І незрозуміло   в   такому   випадку,  чому  не  йдуть  у  відставку Генеральний прокурор,  міністр внутрішніх справ.  Це може означати тільки  одне:  або  вони покривають злочинців,  або розписуються у власній неспроможності.

 

     І останнє,  Іване Степановичу,  я прошу хвилину,  бо буде йти мова  і  про  вас.  Ми  виступаємо  сьогодні  також із заявою щодо ситуації  в   історико-культурному   заповіднику   в   Переяславі. Самодурна Київська облдержадміністрація, наполягаючи на звільненні всесвітньо відомого діяча  музейної  справи  Михайла  Сікорського, зняла  охорону  з  цього  світового  значення  музейного  об'єкта. Відбулося  вже  два  пограбування  переяславських  музеїв.  Є  всі підстави  вважати,  що  улюбленець  громадянина  Кучми  пан Засуха свідомо йде на моральне знищення  великого  музеєзнавця,  великого громадянина і самого заповідника.

 

     Ми вимагаємо  від  Президента,  зважаючи  на його непереборну любов  до  Засухи,  і  від  Голови  Верховної  Ради,  зважаючи  на особливий,  покровительський  характер  його стосунків із Засухою, втрутитися в ситуацію і порятувати Україну від всесвітньої ганьби, в яку її втягують безкультурні засухи і їхні холуї.

 

     ГОЛОВА. Іване Сидоровичу, враховуючи, що ви мене критикували, я вас не перебивав, але дотримуйтесь регламенту. Чотири хвилини 17 секунд!  А Петро Миколайович мені робить зауваження.  Правильно ви робите,  але я не можу переривати,  бо скаже,  що не хоче  слухати критики.

 

     Слово надається  народному  депутату Чорноволенку від фракції Руху. За ним буде виступати депутат Турчинов.

 

     ЧОРНОВОЛЕНКО О.В.,  член Комітету Верховної  Ради  України  з питань  бюджету (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, НРУ). Фракція Народного руху України. Заява фракції Народного руху України.

 

     3 липня  2001  року  в  судовому розгляді справи "Самостійної України" відбувся суттєвий  злам.  Судом  визнана  безпідставність утримання  під вартою лідера "Самостійної України",  члена проводу Київської міської організації  Народного  руху  України,  адвоката Олександра  Башука.  Сфабрикована прокуратурою на догоду Компартії справа проти  молодих  патріотів  розвалюється.  Докази  виявилися сфальсифікованими, обвинувачення - безпідставними.

 

     Органи прокуратури    знову   розгорнули   нове   кримінальне переслідування учасників акції 9 березня 2000 року з блокування ЦК КПУ  та  висунення  справедливих  політичних вимог з деколонізації України.

 

     Так, 7 липня 2001  року  було  ув'язнено  члена  "Самостійної України",   члена   Народного   руху  України  Артема  Дідовця  за провокаційними  обвинуваченнями.  При   проведенні   слідчих   дій прокуратура   знову   грубо   порушує   вимоги   законодавства  та Конституції України, демонструючи цілому світу наявність в Україні суттєвих проблем із дотриманням фундаментальних прав людини.

 

     Обшук помешкання Артема Дідовця проведено з порушенням статті 30 Конституції України. У день затримання, протокол якого складено із  запізненням  на  три  години,  в порушення процесуальних вимог Дідовцю не було роз'яснено його права,  не було  допитано.  До  22 години  7  липня 2001 року Дідовцю не надано можливості зустрітися із своїм адвокатом.

 

     Адвокату Руслані   Кондратюк   тільки   після    наполегливих протестів  вдалося  подолати  спроби  прокуратури  не допустити до затриманого і зустрітися з ним.  Ні адвокату,  ні Дідовцю так і не пояснили  підстави  затримання в день затримання.  Тільки на другу добу було допитано Дідовця,  в результаті  чого  стало  достеменно відомо,  що  на  час підпалу будинку 6 по провулку Пирятинському в місті Києві 5 липня 2001 року,  в якому його звинувачено, Дідовець має  неспростовне  алібі  -  він перебував у лікарні.  Однак до 10 липня  (третя  доба  затримання)  органи  прокуратури  так  і   не перевірили це алібі.

 

     Таким чином,   прокуратура   своєю   діяльністю   та   грубим порушенням  закону  в  черговий   раз   дискредитує   Україну   як європейську   державу  в  очах  світу,  що  особливо  неприпустимо напередодні десятої річниці  Незалежності  та  Світового  конгресу українців.

 

     Ці події   ще  раз  підтвердили  правильність  вимог  фракції Народного руху  України  щодо  звільнення  Генерального  прокурора України   Потебенька   із  займаної  посади.  Вимагаємо  негайного звільнення  Артема  Дідовця  та  вжиття  заходів  для   припинення репресій   щодо  гурту  "Самостійна  Україна",  оскільки  за  умов безконтрольності органів прокуратури в Україні будь-хто може стати безневинною жертвою беззаконня.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Слово  надається народному депутату Турчинову від фракції "Батьківщина". За ним буде виступати Ігор Франчук.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  бюджету (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, Всеукраїнське об'єднання "Громада").  Шановні народні депутати!  В Україні  знову  пролилася журналістська кров,  знову по-звірячому, нахабно  і  жорстоко  вбито  журналіста,   президента   незалежної телекомпанії Ігоря Александрова.

 

     На жаль,  в  Україні Кучми злочини проти демократії,  свободи слова і прав людини  стали  нормою.  Олігархічні  угруповання,  що обслуговують  режим,  консолідувалися  з  криміналітетом  і готові вбити та знищити будь-кого,  хто ще має громадянську  мужність  не мовчати і не коритися злочинцям.

 

     Сьогодні нам показують,  що на всіх, хто не згоден по-рабськи слугувати режиму та його кривавим поплічникам,  чекає доля Георгія Гонгадзе, Ігоря Александрова, Бориса Дерев'янка.

 

     Під егідою   Кучми   Україна   перетворилася  на  тоталітарну корумповану  державу,  де  сама  належність  до   журналістики   є смертельною  загрозою.  Гучна  справа  Гонгадзе  нічому не навчила українських можновладців.  Вони  безкарно  і  цинічно  продовжують нищити  непокірних.  Адже  для всіх,  окрім Кучми,  правоохоронних органів  та  донецької  влади,  вбивство  Ігоря   Александрова   є відвертим  політичним  злочином.  Саме  він проводив журналістські розслідування фактів злочинів правоохоронних органів Донеччини, їх зв'язок з кримінальним світом,  саме він говорив народу правду про дії місцевої злочинної еліти,  саме він надавав  ефір  опозиційним політикам.

 

     Фракція "Батьківщина"  висловлює  щире  співчуття  з  приводу трагічної загибелі Александрова його рідним,  друзям і колегам.  І пропонує  керівництву  Донецької області на чолі з губернатором та керівництвом управління МВС негайно подати у відставку, створити у Верховній   Раді   комісію   з   розслідування   справи   загибелі Александрова,  створити  фонд  підтримки  журналістів,  до   якого щомісяця перераховувати заробітну плату народних депутатів України за один робочий день.

 

     Окрім того,  ми  звертаємося  до  журналістів,  представників мас-медіа,  редакторів,  керівників  засобів  масової інформації з ініціативою   запровадження   жорсткої    інформаційної    блокади діяльності  центральної  української влади та регіональних влад аж до того часу, поки резонансні справи, пов'язані зі злочинами проти журналістів, не будуть розкриті, а злочинці покарані.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Слово    надається   Ігорю   Франчуку   від   фракції Соціал-демократичної партії (об'єднаної).  За ним  буде  виступати Олексій Марченко.

 

     ФРАНЧУК І.А.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань   законодавчого   забезпечення   правоохоронної діяльності   (виборчий   округ   7,  Автономна  Республіка  Крим). Заявление депутатской фракции СДПУ(о).

 

     На протяжении   последних   лет    система    здравоохранения испытывает  значительные  трудности,  связанные с острым дефицитом бюджетных  средств.  Недостаточность   бюджетного   финансирования привела    к   серьезным   негативным   социальным   последствиям. Общедоступная сеть учреждений здравоохранения в плане  медицинских технологий    заметно    регрессирует.   Уменьшилась   доступность бесплатной  медицинской  помощи.  Отсутствуют  стимулы  к   работе медицинских работников.  Низкий уровень почти недифференцированной оплаты их труда  не  зависит  от  уровня  квалификации.  Сложилась чрезвычайно    угрожающая    демографическая    ситуация:   растет смертность,  снижается  уровень  рождаемости,  в  результате  чего наблюдается природное уменьшение населения.

 

     Учитывая вышеизложенное,  а  также  во  исполнение  положений Конституции  Украины  и  основ  законодательства  об  обязательном государственном   социальном   страховании   народными  депутатами Украины - членами фракции СДПУ(о) разработан проект Закона Украины об   общеобязательном   государственном   социальном   медицинском страховании,  который принят  Верховной  Радой  в  первом  чтении. Законопроект   в   первую  очередь  направлен  на  создание  новых организационных  форм  и  экономических   механизмов   обеспечения конституционных  гарантий  граждан  Украины  по  охране  здоровья, медицинской  помощи  и  медицинскому  страхованию,  а   также   на привлечение   внебюджетных   источников   финансирования  за  счет введения сбора на  общеобязательное  государственное  страхование. Учитывая  социальное  значение  данной  проблемы  и  неоднозначное отношение различных политических партий и общественных обединений к   введению   общеобязательного   государственного   медицинского страхования,  депутатская фракция СДПУ(о) в Верховной Раде Украины считает  необходимым акцентировать внимание общественности на ряде принципиальных вопросов.

 

     Исключительно важным является вопрос об определении  гарантий оказания    медицинской   помощи   в   системе   общеобязательного государственного     социального     медицинского     страхования, соответствующей  государственным  социальным  нормативам  в  сфере здравоохранения.  С целью реализации этой задачи,  на наш  взгляд, ежегодно  должны  утверждаться  государственные  и территориальные программы    общеобязательного    государственного    страхования, определяющие перечень и обем гарантированной медицинской помощи и условий ее оказания.

 

     В соответствии  с  этой  программой  должен   устанавливаться размер  страхового  взноса.  Вместе с тем на первом этапе введения государственного  социального  медицинского  страхования   фракция находит,   что   основной   груз   по   оплате  страхового  взноса целесообразно возложить на работодателя.  С целью защиты интересов неработающих   граждан  государство  через  уполномоченные  органы должно обеспечить поступление страховых взносов за  эту  категорию населения.  Для  реализации  этого  целесообразно оплату страховых взносов  за  неработающих   пенсионеров   осуществлять   за   счет поступлений в государственный бюджет Украины налога на добавленную стоимость.

 

     Подытоживая вышеизложенное,  депутатская  фракция  СДПУ(о)  в Верховной  Раде  Украины  считает  необходимым признать неотложной законодательную   работу    по    доработке    законопроекта    об общеобязательном     государственном     социальном    медицинском страховании и с этой целью создать рабочую группу на базе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения,  материнства и детства  с  привлечением  всех  субектов  права   законодательной инициативы,   а   также  экспертов  Министерства  здравоохранения, Главного научно-экспертного управления  Аппарата  Верховной  Рады, что даст возможность принять этот закон до конца текущего года.

 

     ГОЛОВА. Дякую, Ігоре Анатолійовичу.

 

     Слово надається   народному  депутату  Олексію  Марченку  від фракції  "Демократичний  союз".  За  ним  буде  виступати   Микола Кравченко.

 

     МАРЧЕНКО О.А.,  член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  201, Черкаська  область).  Дякую.  "Демсоюз".  Шановні колеги!  Фракція партії "Демократичний союз" доручила мені виступити  із  заявою  з приводу   запровадження  Міністерством  охорони  здоров'я  України санітарно-медичних документів єдиної форми.

 

     Останнім часом  Міністерство  охорони  здоров'я   України   в черговий   раз   намагається   врегулювати  проблему  забезпечення населення,   яке   підлягає   обов'язковому   медичному    огляду, санітарними   книжками  єдиного  зразка,  надійно  захищеними  від підробок.  Фракція партії "Демсоюз"  завжди  підтримувала  заходи, спрямовані  на попередження розповсюдження інфекційних захворювань серед населення  України,  забезпечення  повноти  і  достовірності інформації  щодо  проходження медичних оглядів.  З розумінням було сприйнято і постанову Кабінету Міністрів 1784 від  6  грудня  2000 року, якою затверджено комплексний план заходів щодо запровадження санітарно-медичних  документів  єдиної  форми.  Адже  розробку   і виготовлення  медичних  книжок  було  доручено провести Державному управлінню справами,  Мінфіну,  а контроль за  їх  запровадженням, обігом та реєстрацією покладено на Міністерство внутрішніх справ і Службу безпеки України.

 

     Тобто все по-державному,  все по закону.  Але лише на  перший погляд.  Фракція  партії  "Демократичний  союз" змушена привернути увагу  уряду,  правоохоронних  органів  до  того,  що  посадовцями Міністерства  охорони  здоров'я  в  черговий  раз  робиться спроба створити умови для збуту вчителям, лікарям, працівникам дошкільних дитячих установ,  закладів торгівлі, громадського харчування, яких налічується понад 4 мільйони, особових медичних книжок за ціною 13 гривень,  виготовлених  ще  в 1998 році з благословіння колишнього першого  заступника  міністра,  головного  державного  санітарного лікаря  України  пані  Некрасової.  Тоді  після втручання в справу групи  народних   депутатів   нашої   фракції   виконання   наказу Міністерства  охорони  здоров'я  та постанови головного державного санітарного лікаря було зупинено,  а проти окремих посадових  осіб було порушено кримінальну справу за ознаками корупційних діянь.

 

     Адже, як  з'ясувалося,  оптова  ціна  медичної книжки повинна була становити 1,5- 2 гривні, про що нам повідомив ще З0 листопада 1998  року  колишній міністр охорони здоров'я Сердюк.  Не набагато вищу ціну медичної книжки називає і нинішній  міністр  Москаленко, хоч  робить  поправку  на  інфляцію.  Але чому тоді вчителів,  які працюють при шкільних оздоровчих таборах,  зобов'язують придбавати медкнижки саме по 13 гривень?  Ось ця медична книжка, яку придбала позавчора за 13 гривень учителька, яка має працювати при шкільному таборі.

 

     У когось  ще  не  зникло  бажання  нагріти  руки  за  рахунок учителів, лікарів, працівників інших сфер? І чи не заради цього за наказом міністра Москаленка на ту саму Некрасову, яка не завершила свою  брудну  справу  в  1998  році,  а  тепер  очолює  центральну санітарноепідеміологічну  станцію  Міністерства  охорони здоров'я, покладено обов'язок координувати заходи щодо забезпечення обігу  і реєстрації санітарно-медичних книжок?

 

     У зв'язку   з   цим  фракція  партії  "Демсоюз"  вимагає  від Прем'єр-міністра  України  Кінаха  Анатолія  Кириловича   зупинити будь-які   спроби   Міністерства   охорони  здоров'я  нав'язування населенню ось таких  санітарномедичних  документів  за  завищеними цінами,  доручити  Міністерству  внутрішніх  справ України вивчити питання  щодо  законності  дій  посадових  осіб  органів   охорони здоров'я   по  впровадженню  особових  медичних  книжок.  Просимо, шановний  Іване  Степановичу,  нашу  заяву  вважати   депутатським запитом до Прем'єр-міністра України.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Даємо доручення апарату направити Кабінету Міністрів.

 

     Слово надається    народному    депутату   Кравченку   Миколі Васильовичу. За ним буде виступати депутат Вітренко.

 

     КРАВЧЕНКО М.В.,  заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань промислової політики і підприємництва (виборчий округ  57,  Донецька  область).  Фракция  коммунистов.   Уважаемые коллеги!  Я думаю,  вы обратили внимание,  что сегодня на утреннем заседании присутствовал посол Соединенных Штатов Америки, и вполне понятно,   каждый  должен  был  задать  вопрос:  что  его  сегодня привлекло в этот зал?  Я не сомневаюсь в том, что в первую очередь его   привлекли  последние  высказывания  Президента  в  средствах массовой информации по такому поводу.

 

     Я хотел бы,  чтобы вы,  Иван Степанович,  ответили нам на эти вопросы. Что имел в виду Президент, когда говорил о неизбежности и возможности гражданской войны?  Кто ее  планирует  разжигать?  Что имел  в  виду  Президент,  когда  заявлял  о  том,  что  в Украине парламента нет?  Что имел в виду Президент,  когда заявлял о  том, что  кроме  протирания  штанов  парламент  ничего не делает?  Иван Степанович,  что имел в виду Президент,  когда вчера заявил о том, что в его окружении нет порядочных людей?  Мне не нужно отмываться от этого,  потому что я не принадлежу к окружению Президента.  Но, Иван  Степанович,  меня  возмущает  то,  что вас как спикера,  как нашего руководителя  оскорбил  Президент,  вы  же  непосредственно входите  в  его  окружение.  Поэтому  я  прошу:  через секретариат запросите у Президента, что он имел в виду, так высказываясь. Если это действительно так,  то давайте тогда разберемся,  может,  надо распускать парламент?  Если это не так,  то Президент тоже  должен отвечать за свои высказывания.

 

     Следующий вопрос.  Я избран заместителем председателя рабочей следственной комиссии по банку "Украина",  сейчас наш председатель выступит от имени комиссии.  Но, Иван Степанович, несмотря на все, я как народный депутат,  как член фракции говорю  о  том,  что  вы сегодня делаете все,  чтобы эта комиссия не работала. Вы 5 июля, в день создания  этой  следственной  комиссии,  своим  распоряжением создали параллельную рабочую группу,  которая работает каждый день и задача ее - любым путем за счет бюджета решить  проблему  выдачи якобы вкладов. Я думаю, что народные депутаты разберутся в этом.

 

     Я вам  скажу,  Иван  Степанович,  что  на сегодняшний день не решен вопрос ни с помещением,  ни с секретариатом для работы нашей комиссии. Об этом будет сказано ниже.

 

     О журналистах.    Уважаемые   коллеги   журналисты!   Сегодня предпринята  попытка  любой  ценой  по  банку  "Украина"   создать ситуацию,  чтобы опять вылить ушат грязи на Верховный Совет, якобы он не хочет решать проблемы вкладчиков.  Опять чисто  популистские заявления уже вчера и позавчера звучали.

 

     Я обращаюсь  к  вам  и  взываю к вашей совести:  сегодня есть пример с Александровым,  который,  будем  так  говорить,  стал  на защиту  демократии и интересов народа.  Что касается Александрова, то я вам скажу,  что  фракция  коммунистов  давно  уже  занималась вопросом,  который  ставил  Александров,  -  о коррупции в органах государственной  власти  и  в  МВД  в  частности.  За  это  он   и поплатился.  По  этому вопросу фракция коммунистов давала запросы, но реакции на них, к сожалению, не было.

 

     Уважаемый Иван Степанович,  я прошу записать в  протокол  мои вопросы  по  поводу  высказываний  Президента  и  ответить  на них публично (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Слово надається народному депутату  Наталії  Вітренко від  Прогресивної  соціалістичної  партії.  За  нею буде виступати депутат Волок (Шум у залі). Партії я сказав, не фракції.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 160, Сумська  область).  Фракция  Прогрессивной  социалистической партии Украины.  Я прошу вас успокоиться,  потому что за нас народ Украины проголосовал.  За половину фракций и групп,  которые здесь созданы,  народ Украины не  голосовал  и  сегодня,  как  от  чумы, шарахается  от  них.  А  за  нас  проголосовал  1 миллион 75 тысяч населения,  поэтому есть  фракция  Прогрессивной  социалистической партии Украины.

 

     Уважаемые депутаты! Я считаю, мы не имеем никакого морального права уходить на каникулы,  не решив вопрос  с  банком  "Украина". Министр  финансов  Митюков  и председатель правления Национального банка Украины Стельмах развили невиданную  активность:  бегают  по комитетам,  присылают  письма  во  фракции  с одной только целью - протянуть закон,  через который покрыть все грехи банка  "Украина" выпуском облигаций внутреннего государственного займа. И, обратите внимание, в повестке дня на завтра стоит только этот законопроект.

 

     Иван Степанович,    утром    состоялось    заседание    нашей следственной комиссии по причинам кризисного финансового состояния банка  "Украина".  На  заседании  комиссии  обсуждался  вопрос   о внесении  альтернативного  законопроекта.  Он подготовлен,  сейчас отдан  на  тиражирование,  его  авторы  -   Витренко,   Кравченко, Кирильчук  и  Полюхович.  Мы  вносим  проект Закона "Про подолання кризового    фінансового    стану    Акціонерного     комерційного агропромислового банку "Україна"",  предлагая парламенту абсолютно другой путь решения этой проблемы.  Сейчас проект будет  роздан  в зале, я прошу, Иван Степанович, поставить вопрос о включении этого законопроекта в повестку дня  сегодня.  Рассмотрим  его  в  первом чтении сегодня, чтобы мы могли учесть замечания депутатов, которые будут высказаны, и завтра парламент примет решение.

 

     Как специалист утверждаю: никоим образом нельзя голосовать за предложенный правительством, Министерством финансов законопроект о покрытии убытков банка  облигациями  внутреннего  государственного займа.   Это   не   только  нагрузка  на  бюджет,  это  не  только покрывательство воров,  разворовавших банк,  но это  и  опаснейший прецедент, потому что дальше последует падение Сбербанка Украины.

 

     И поэтому депутаты, которые соображают, что вообще происходит в стране,  понимают свою ответственность,  говорят о необходимости решения  этого  вопроса  сейчас.  Избиратели требуют от нас решить этот вопрос незамедлительно.

 

     И мы знаем, что председатель нашей следственной комиссии идет сегодня на прием к Президенту.  Мы убеждены,  что Президент должен не ограничиваться общими фразами о том,  что он проинформирован, а непосредственно   принимать   решения   для  того,  чтобы  вернуть немедленно выданные банком  и  невозвращенные  кредитные  ресурсы, чтобы  мы  могли  решить проблему с банком "Украина" на протяжении лета,  июля-августа.  Повторяю:  все необходимые ресурсы для того, чтобы  эту  проблему  решить,  не уничтожая банк "Украина",  у нас есть.

 

     По поводу  того,   что   присутствовала   сегодня   делегация посольства    США.    Действительно,    это   по   их   требованию непосредственно через Международный валютный фонд идет уничтожение банка  "Украина",  и они как хозяева пришли посмотреть,  решает ли парламент в заказанном ими русле (я думаю,  что именно такое русло они  и  заказали,  встречаясь  с  Иваном  Степановичем  утром) эту проблему.

 

     Мы, ответственные перед  народом  народные  депутаты,  должны решить  проблему  в интересах нашего населения,  наших избирателей (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Слово надається народному  депутату  Анатолію Волоку  від  фракції  Народно-демократичної  партії.  За  ним буде виступати депутат Мазур.

 

     ВОЛОК А.М.,  член   Комітету   Верховної   Ради   України   у закордонних  справах  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ, НДП). Шановний Іване Степановичу! Шановні народні депутати! Питання захисту інтересів вітчизняних виробників на зовнішньому та внутрішньому товарних ринках є  одним  із  програмних  пріоритетів Народно-демократичної партії.

 

     Стурбованість викликає ситуація,  яка склалася останнім часом у галузі харчової  промисловості  України.  Починаючи  з  минулого року,   імпорт   в   Україну   кондитерських  виробів  російського виробництва - шоколаду,  бісквітів - збільшується.  Так, за даними Державної  митної  служби,  у  2000  році з Росії було імпортовано кондитерських виробів  на  105  відсотків  більше,  імпорт  мучних кондитерських виробів збільшився на 247 відсотків.

 

     У червні  цього року 15 підприємств харчової галузі направили Президенту України листа,  в якому вказали на ці та інші  проблеми харчової    галузі,    зокрема    кондитерської   та   олієжирової промисловості, пов'язані із загрозою збільшення імпорту російських товарів  до  України,  що може завдати значної шкоди національному товаровиробникові.

 

     За результатами  попереднього   аналізу   імпорту   з   Росії кондитерських  виробів  можна  дійти  висновку,  що  тенденції  до збільшення імпорту будуть нарощуватися завдяки більш низьким цінам на  основну  сировину,  енергоносії  в  Росії,  відшкодуванню  ПДВ експортерам російських товарів, а також введенню захисного мита на кондитерські  вироби виробництва України і необхідності сплати ПДВ під час ввезення будь-яких товарів виробництва України.

 

     Урешті-решт тією  чи  іншою  мірою  постраждають  не   тільки підприємства  харчової  промисловості,  а  й  сільгоспвиробники як постачальники сировини. Уже сьогодні зупинилися деякі кондитерські підприємства,   це   неминуче   призведе   до   зменшення  обсягів виробництва  та  промислового   споживання   сільгосппродукції   і продукції первинної переробки - цукру,  борошна,  жиру тощо.  Крім того,  зменшаться обсяги виробництва у виробників молока, тари, на підприємствах поліграфічної промисловості,  які,  до речі,  змогли відродитися  за  останні  роки  тільки  завдяки   високим   темпам зростання виробництва харчової промисловості.

 

     Крім зменшення    надходжень   до   бюджету   (на   провідних кондитерських підприємствах міста Харкова,  наприклад,  на  гривню виплаченої  заробітної  плати сукупні податки становлять близько 4 гривень),  зменшиться кількість  робочих  місць  і,  як  наслідок, зменшиться   можливість  підтримки  соціально  незахищених  верств населення.

 

     Підтримуючи позицію  Прем'єр-міністра  Анатолія  Кінаха  щодо адекватних   дій,   яку   він   висловив  під  час  перебування  в СанктПетербурзі, фракція Народно-демократичної партії наполягає на активізації  дій  уряду  по  захисту вітчизняного товаровиробника. Закликаючи не до торговельних воєн,  а,  навпаки, до співпраці, ми все-таки вважаємо, що уряд має всі підстави негайно вжити заходів, передбачених Законом України про застосування спеціальних  заходів щодо  імпорту  в  Україну,  після  чого  розпочати  переговори про взаємне  скасування  ПДВ,  мита,  що  лягли  сьогодні  тягарем  на мільйони простих споживачів харчових продуктів.

 

     Просимо цей    виступ   вважати   депутатським   запитом   до Прем'єр-міністра України.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Слово надається  від  фракції  "Яблуко"  Мазур  Олені Анатоліївні. За нею буде виступати депутат Костенко.

 

     МАЗУР О.А., секретар Комітету Верховної Ради України з питань промислової    політики    і    підприємництва    (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,  ПСПУ).  Уважаемые  народные депутаты!   Фракция   "Яблуко"   выражает   соболезнование   семье журналиста  Александрова  и требует от Министерства внутренних дел немедленно   найти   заказчиков   этого   убийства    талантливого журналиста.

 

     Уважаемый Иван Степанович! Накануне Дня Независимости Украины мы  требуем   немедленно   прекратить   присутствие   и   контроль представителей Соединенных Штатов Америки в высших органах власти, особенно в Верховном Совете.

 

     Хочу заметить,  что только за последние две недели в  Украину повадились с требованиями о близком партнерстве и Папа Римский,  и госсекретарь НАТО красавчик Робертсон,  и прочие активные партнеры из США и Международного валютного фонда. В результате этих близких политических  актов  наши  и  первые  и  не  вторые   в   процессе политэкстаза   согласились-таки  на  ликвидацию  банка  "Украина". Несмотря на то,  что Верховный Совет создал следственную  комиссию по   расследованию   преступлений  с  финансовыми  запасами  банка "Украина",  министр финансов Митюков блокирует работу следственной комиссии,  по  его  указанию Нацбанк не предоставляет данные о тех преступлениях, которые были совершены.

 

     Действительно, зачем   Митюкову   нужен    банк    "Украина"? Сельхозпроизводителя,  по требованию тех же Штатов,  ликвидировали как  класс,  осталось   одно   земельное   пространство.   А   для купли-продажи  земли  достаточно  соорудить какой-нибудь ипотечный банк.  В  очередной  раз  под  давлением   небритых   милашек   из профильного     департамента    США    попытались    ликвидировать отечественных производителей лазерных дисков.

 

     Кроме того,  был  такой,  скажем  так,  независимый  факт:  в субботу на киевском стадионе "Спартак" отмечали День независимости Соединенных Штатов  Америки.  Хотелось  бы,  чтобы  в  Соединенных Штатах Америки в августе отмечали День Независимости Украины.

 

     Под патронатом  того  же  красавца  Робертсона были проведены заседания профильных комитетов Верховной Рады  о  поддержке  почти 800-миллионного контракта с Францией,  членом НАТО,  для оснащения Министерства внутренних дел,  СБУ,  Министерства обороны  морально устаревшей  мобильной  транкинговой  связью (мы отвергли это еще в 1999 году).  "Зачем  национальная  безопасность  пространству  под названием "Украина"?" - видимо,  решили натовцы,  узнав о том, что Президент таковую отменил своим указом от  17  мая  текущего  года (внимательно изучите этот указ Президента).

 

     В очередной раз нам будут навязывать свою радиотелепродукцию, в то время как наш родной  радиопроизводитель  сидит  без  работы. Напомню,  что основная функция, делегированная нам избирателями, - это повышение их благосостояния.  А для  этого  в  первую  очередь необходимо  поддержать  своего товаропроизводителя и вернуть долги населению.  Все  это  возможно  при   условии   принятия   проекта постановления,   внесенного   членом   фракции  "Яблуко"  Михаилом Бродским,  о  немедленной  отставке  министра   финансов   Украины Митюкова    Игоря    Александровича,    который    несет    прямую ответственность за развал финансовой системы Украины и за  геноцид народа Украины в результате развала экономики Украины и финансовых потоков.

 

     Поэтому мы  настаиваем  на  том,   чтобы   сегодня-завтра   в первоочередном  порядке  рассматривались законопроекты о поддержке отечественных  товаропроизводителей  и  проект  постановления   об отставке    министра    финансов    Митюкова.   Он   будет   нести ответственность за геноцид, который сегодня творится в Украине.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВА. Від  фракції  Українського   народного   руху   слово надається  Юрію Івановичу Костенку.  За ним буде виступати депутат Коновалюк.

 

     КОСТЕНКО Ю.І.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної  безпеки  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  НРУ).  Шановний  Голово!  Шановні народні депутати!  Ще не минуло й 100 днів після відставки уряду Ющенка,  як, неначе з рогу достатку,  посипалися біди на маленького українця.  Так,  одним із перших розпоряджень нового уряду було скасування рішення  кабінету Ющенка про передачу у власність територіальній громаді міста Києва контрольного пакета акцій  компанії  "Київенерго",  яка  стабільно забезпечує  енергопостачання  майже тримільйонної столиці України. Ніякими іншими мотивами, окрім бажання якнайшвидше розрахуватися з олігархами за відставку уряду Ющенка, такі дії пояснити не можна.

 

     Найгіршим свідченням орієнтації влади на інтереси олігархів є черговий скандал із пограбуванням банку "Україна".  Внаслідок його банкрутства  постраждають майже 1,8 мільйона вкладників - фізичних осіб та понад 200 тисяч юридичних осіб, що зачепить інтереси майже 8,5  мільйона громадян України,  а це майже 20 відсотків населення нашої держави.  Загальна  сума  боргових  зобов'язань  банку  може перевищувати 1 мільярд гривень.

 

     Найбільше заборгували  банку  "Україна"  саме  ті фірми,  які обслуговують лідерів або членів олігархічних фракцій  у  Верховній Раді   України   та   олігархічних   кланів  поза  її  межами.  За інформацією,  якою  володіє  наша   фракція,   банку   заборгували компанії,  близькі до так званих центристських фракцій: товариство "Нафта  і  Ко"  -  165,7  мільйона  гривень;  закрите   акціонерне товариство "Укррос" - 96,2;  асоціація "Інтерагро" - 95;  Торговий дім банку "Україна" -  85,6;  товариство  "Українанафта"  -  85,5; закрите   акціонерне   товариство  "Атланта  інтернешнл"  -  46,7; "Інтерагросистема" -  38,7  мільйона  гривень.  Такою  є  справжня картина  нахабного програбування агропромбанку "Україна",  а через нього  -  і  коштів  Державного  бюджету  та  трудових  заробітків пересічних громадян.

 

     Не можна сказати, що олігархи не використовували досвід своїх братів - лівих "захисників" села.  Адже вони щороку  двічі  або  й більше  разів тероризували Верховну Раду різноманітними програмами та постановами про врятування  посівної  кампанії,  про  битву  за врожай,   вимагаючи  від  держави  все  нових  і  нових  пільгових кредитів,  дотацій, списання заборгованостей тощо. Усе це не могло не   позначитися   на  дієздатності  основної  кредитної  установи аграрного сектора - агропромбанку "Україна", а дорогоцінні кредити в  цей  час  вміло  спрямовувалися  на рахунки фірм і фірмочок так званих захисників села.

 

     Фракція вимагає від Президента України,  Кабінету  Міністрів, Верховної  Ради,  Національного  банку  та  правоохоронних органів негайно вжити всіх необхідних заходів для  безумовного  повернення коштів,   украдених  в  українського  народу,  та  притягнення  до кримінальної відповідальності всіх  злодіїв  -  незалежно  від  їх посад чи депутатських мандатів.

 

     Український народний рух докладе всіх зусиль для відстоювання інтересів і прав українських громадян,  що  постраждали  внаслідок створеної   деструктивними   діями  олігархічних  кланів  кризової ситуації в агропромбанку "Україна".

 

     Дякую за увагу (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Від  фракції  "Регіони   України"   слово   надається народному депутату Валерію Іллічу Коновалюку.

 

     КОНОВАЛЮК В.І., член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (виборчий округ  62,  Донецька  область).  Уважаемый  Иван Степанович!  Уважаемые  народные  депутаты!  То,  что  произошло в городе Славянске Донецкой  области,  потрясло  не  только  жителей нашего  региона,  но и всю общественность Украины.  Эта трагедия - преступление   не   только   против    свободы    слова,    против демократических  устоев нашего общества,  но и против стабильности одного из самых  важных  в  политическом  и  экономическом  смысле регионов  страны.  Поражают  своим  цинизмом  заявления  отдельных политических сил,  которые пытаются, используя это преступление, в очередной раз дестабилизировать ситуацию.

 

     Мы поддерживаем    Президента   Украины   и   настаиваем   на обективном  и   оперативном   расследовании   этого   чудовищного преступления.  Донецкий  регион  (и мы прекрасно об этом знаем) по решению  задач  социально-экономического   характера,   задач   по поддержанию  общественного порядка,  борьбе с преступностью всегда отличался от других регионов Украины.  Кому-то не дает  покоя  то, что  сегодня  Донецкая  область  успешно  развивается и добивается значительных результатов.

 

     Уже сегодня просматривается  связь  между  делом  Гонгадзе  и убийством   журналиста   Александрова,   который,  возможно,  стал невольной жертвой  в  грязной  политической  борьбе.  Мы  выражаем решительный  протест  и  заявляем,  что  попытки дестабилизировать политическую  ситуацию  в  Украине  не   пройдут.   Убежден,   что следственные  органы  в  ближайшее  время  назовут имена не только исполнителей, но и заказчиков этого преступления.

 

     Мы считаем,  что Верховная  Рада  должна  в  ближайшее  время принять   все   меры,  чтобы  создать  правовые  механизмы  защиты журналистов и средств массовой информации от  таких  преступлений, ибо  данный  инцидент может вызвать максимально негативную реакцию мирового сообщества.

 

     Мы настаиваем на этом от имени не только нашей фракции,  но и всех   конструктивных  политических  сил,  которые  заинтересованы сегодня  в  стабильности   подготовки   и   проведения   ближайших парламентских выборов и выборов в органы местного самоуправления.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Шановні  народні  депутати,  від депутатських груп і фракцій  усі  бажаючі  виступили.  Я  надаю  слово  Віктору Королю. Він буде виступати і від фракції, і від тимчасової слідчої комісії, тому часу можна трохи додати. Будь ласка.

 

     КОРОЛЬ В.М.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України  з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий  округ  202,  Чернівецька  область).   Шановні   народні депутати, 5 липня за вашим рішенням буде утворено тимчасову слідчу комісію для з'ясування  причин,  які  привели  банк  "Україна"  до кризового  стану.  Відповідно  до  вашого  рішення  відбулося  три засідання тимчасової слідчої комісії.  Комісія направила запити на адресу всіх правоохоронних органів, банку "Україна", Національного банку України, а також Адміністрації Президента з проханням надати нам, членам тимчасової слідчої комісії, відповідну інформацію, яка допоможе нам вивчити ситуацію,  виявити, хто винен у тому, що банк "Україна"  став  банкрутом,  чому  не були вжиті відповідні заходи Національним банком, правоохоронними органами, Кабінетом Міністрів для  стабілізації ситуації,  а також підготувати рекомендації щодо прийняття рішень з відповідних питань.  На сьогодні  утворено  три комісії.  В  той  день,  коли  ми проголосували за створення нашої тимчасової слідчої комісії,  розпорядженням Голови Верховної  Ради було  утворено  ще робочу групу для вирішення питання щодо випуску облігацій,  водночас  працює  й  урядова  комісія.  У  всіх  трьох комісіях  є  представники  правоохоронних  органів.  Деякі особи є членами всіх комісій.

 

     Виходячи з тих матеріалів,  які в нас є (а я ще  маю  час,  і зараз скажу, яка ситуація з наданням матеріалів), тимчасова слідча комісія попередньо дійшла висновку, що ситуація з банком "Україна" є результатом безконтрольності з боку Національного банку України, злочинної  політики  правління  банку  "Україна"   і   ризикованої кредитної політики цього банку.  Через відсутність контролю з боку акціонерів  (бо  протягом  останніх  двох  років  акціонери  банку "Україна"  не  збиралися)  правління  банку  "Україна"  могло само приймати рішення, виконувати їх і ні перед ким не звітувати.

 

     Ми намагалися підготувати і  дати  вам  необхідну  інформацію завтра,  але  ні  Національний банк України,  ні банк "Україна" не надали тимчасовій слідчій  комісії  матеріали  у  повному  обсязі. Тобто ті матеріали, якими ми зараз оперуємо, є і в засобах масової інформації.  А основними матеріалами  має  бути  (згідно  з  вашим дорученням)  інформація  про  основних боржників,  які довели банк "Україна" до банкрутства.  Це ті матеріали,  які повинні лягти  на стіл наших правоохоронних органів.

 

     Тому для  того,  щоб  ми  могли виконати свою місію,  я прошу подумати,  що нам робити.  Може,  слід внести зміни до  статті  62 Закону   про   банки  і  банківську  діяльність,  де  йдеться  про банківську таємницю,  і записати:  "надати інформацію  щодо  банку "Україна" Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України".  Або в одному з тих двох законопроектів, які є, виписати окремий пункт, щоб  змусити Національний банк та банк "Україна" надати тимчасовій слідчій комісії  відповідні  матеріали  для  того,  щоб  ми  могли прийняти рішення.

 

     Хочу повідомити,  що  всі  члени  комісії  підтримують  думку Наталії Михайлівни Вітренко, що ми не можемо йти на відпочинок, не прийнявши рішення щодо банку "Україна".

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Дякую  (Шум  у  залі).  Шановні народні депутати,  ми завершили виступи від фракцій  і  послухали  попередню  інформацію тимчасової слідчої комісії. Коментувати виступи я не буду, але дам відповідь на питання,  які стосувалися  мене  особисто  як  Голови Верховної Ради.

 

     Перше, щодо   присутності  посла  Сполучених  Штатів  Америки Карлоса Паскуаля.  Відповідно до програми  перебування  в  Україні делегації  Сполучених  Штатів  Америки  на  чолі  з  координатором Державного  департаменту  США  з  питань  надання  допомоги  новим незалежним   державам,  послом  Уільямом  Тейлором,  я  зі  своїми колегами сьогодні приймав  дану  делегацію.  Після  прийому  члени делегації мали можливість подивитися,  як працює Верховна Рада.  У цій делегації був і Надзвичайний і  Повноважний  посол  Сполучених Штатів Америки в Україні Карлос Паскуаль.

 

     Тепер відносно  робочої  групи,  яка  створена розпорядженням Голови Верховної Ради і пов'язана з банком "Україна".  На прохання Кабінету Міністрів за погодженням з усіма керівниками фракцій таку робочу групу  дійсно  створено,  але  завданням  робочої  групи  є опрацювання  законопроектів,  які  надходитимуть,  стосовно  цього банку.  Координує роботу і є керівником  групи  Степан  Гавриш,  я надам йому слово, щоб він поінформував про роботу цієї групи.

 

     Тепер щодо  оточення  Президента.  Чи  належу  я  до оточення Президента?  Я ніколи  не  відмежовувався.  Дійсно,  я  належу  до оточення Президента. У якому статусі? Це вже хто як вважає. Це вже право того суб'єкта, хто над цим розмірковує. Я не відмежовуюся.

 

     Щодо інших висловлювань.  Ви знаєте, це право кожного з нас - висловлювати свою думку,  і тому кожен з нас відповідно до чинного законодавства і несе відповідальність за свої висловлювання.

 

     Я надаю слово Степану Гавришу,  керівнику робочої групи,  щоб він поінформував вас по суті. Будь ласка.

 

     ГАВРИШ С.Б.,   заступник   Голови   Верховної   Ради  України (виборчий округ

 176, Харківська  область).  Шановний  Іване Степановичу!  Шановні колеги!  Створена  робоча  група  ставить  за  мету  доопрацювання законопроекту,   внесеного  Кабінетом  Міністрів,  про  проведення санації  банку  "Україна".  Співголовами  цієї  групи  є   міністр фінансів  України  Ігор  Олександрович  Мітюков і заступник Голови Верховної Ради України.

 

     Робоча група провела два  засідання.  До  складу  цієї  групи входять усі керівники депутатських груп і фракцій, і ми постійно в письмовому вигляді направляємо всім запрошення для участі в роботі цієї робочої групи.

 

     Вчора робоча  група протягом двох годин засідала,  і на цьому засіданні був  присутній  голова  тимчасової  спеціальної  слідчої комісії  Віктор  Миколайович  Король,  який знає,  що робоча група працює не над законопроектом про випуск  облігацій  для  погашення боргу  банку  "Україна"  перед своїми вкладниками,  а над проектом серйозного закону,  який має бути погоджений урядом,  парламентом, Національним  банком  і  Ощадбанком  для  того,  щоб  це узгоджене рішення було винесено завтра на голосування в  сесійній  залі.  На вчорашній   день   робоча  група  практично  знайшла  модель,  яка влаштовує представників більшості депутатських груп і фракцій.

 

     Хочу сказати,  що одне питання залишилося не  погоджене,  але вчора  на вечір ми практично також знайшли компроміс і сподіваюся, що завтра це питання буде внесено для прийняття рішення  Верховною Радою.

 

     Дякую вам.

 

     ГОЛОВА. Шановні  колеги!  Ми  використали вже два регламенти. Завершили внесення пропозицій  і  переходимо  до  розгляду  питань порядку денного.

 

     ---------------

 

     Оголошується для  розгляду  і прийняття рішення проект Закону про  внесення  змін  до  Конституції  України  (щодо  дострокового припинення  повноважень  народного  депутата України,  обраного за виборчим списком політичної партії), 6254. Доповідає член Комітету з питань правової політики Борис Якович Беспалий.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.   Шановні   колеги!  У  чому  полягає  сутність проблеми,  яку маємо вирішити? Непоодинокі випадки, коли депутати, обрані  за  виборчим  списком партії чи блоку,  виходять зі складу відповідної фракції.  Це не сприяє ні роботі парламенту,  ні  його авторитету.  Щоправда  депутати,  обрані  в одномандатних округах, переходять із фракції до фракції ще частіше,  але різниця в  тому, що  при  голосуванні  за  виборчими списками результатом виборів є кількість мандатів, отриманих саме партією.

 

     Отже, облишаючи фракцію тієї партії,  за  списком  якої  вони обрані,  депутати  ревізують результати виборів.  Проблема є.  Але наскільки  вона  серйозна?  Судіть  самі:  більше  300  переходів, справжня  епідемія!  А дві партії,  що здолали чотирьохвідсотковий виборчий бар'єр ("Громада" і ПСПУ),  парламентські фракції взагалі втратили.   Отже,   хвороба   запущена,   тож  лікування  потрібне інтенсивне - дострокове припинення депутатських повноважень. Засіб цей  не дуже поширений у світі,  але й не унікальний.  Було таке у Чехословаччині, є в Туреччині і Португалії.

 

     Відтак статтю 81 Конституції України  пропонується  доповнити такою  новою частиною:  "У разі виходу народного депутата України, обраного за виборчим списком політичної партії,  блоку  політичних партій,  зі  складу  фракції  даної  партії,  блоку  партій,  його повноваження  припиняються   достроково   на   підставі   закону". Підкреслюю:  Конституцію  пропонується  доповнити не нормою прямої дії, а посиланням на закон.

 

     Звичайно, типовий сюжет тривіальний: вийшов із фракції - здавай мандат.  Але можливі різні ситуації,  і саме  закон  має  вирішити,  в  яких  конкретних  випадках  мандат втрачається, а в яких ні.

 

     Отже, після  внесення  змін  до  Конституції  нам  доведеться внести зміни до Закону про статус народного депутата  і,  можливо, до  Закону  про  політичні  партії та до Регламенту Верховної Ради України.  При цьому постає питання: якщо зміни до законів усе одно неминучі,  то чи не можна їх внести,  не змінюючи Конституцію? Ні, на жаль, не можна, бо саме Конституція (стаття 81) містить повний, вичерпний  перелік  підстав  дострокового  припинення  повноважень народного депутата України.  Тому якщо у законі  для  дострокового припинення  депутатських повноважень передбачити підстави,  яких у Конституції немає,  то ці норми закону будуть неконституційними  і не діятимуть.

 

     Наступна проблема  -  дотримання  прав і свобод людини.  Щодо виборців,  то пропонований проект якраз на  захист  їхніх  прав  і спрямований,  адже  депутатський  мандат  має  залишатися  у  тієї партії,  якій виборці виявили довіру.  Що ж до народних депутатів, то й їхні права не постраждають.  Ніхто ж не каже, що несумісність депутатського мандата з окремими видами  діяльності  є  обмеженням права депутата на працю.

 

     Я наведу витяг із висновку Конституційного Суду України:  "Ці зміни також не обмежують прав і свобод народного депутата  України як  людини  і  громадянина,  оскільки вони пов'язані тільки з його спеціальним  статусом,  що  випливає  з   характеру   повноважень, покладених  на  народного  депутата України у зв'язку з виконанням ним державних функцій".

 

     Тепер кілька слів щодо різниці у статусі народних  депутатів, обраних  за  виборчими списками і обраних в одномандатних округах. Депутати, обрані в одномандатних округах, не можуть змінювати свій округ,  а  партійний  виборчий  список  за  своєю  природою  -  це партійний виборчий округ.  Хочеш змінити округ - будь  ласка,  але спочатку здай мандат від попереднього округу.

 

     Шановні колеги,   згідно  з  висновком  Конституційного  Суду України даний законопроект відповідає вимогам  статей  157  і  158 Конституції,  що,  як відомо, є передумовою розгляду його по суті. Отримав  цей  проект  і  позитивний  висновок  Головного  науково- експертного  управління Апарату Верховної Ради,  підтриманий він і профільним Комітетом з питань правової політики, який запропонував на  ваш  розгляд  проект  постанови  6254/П1,  який  і  я пропоную підтримати, попередньо схваливши даний законопроект.

 

     Отже, на сьогодні ми маємо всі політичні,  моральні,  правові підстави   для   того,   щоб   розглянути  і  попередньо  схвалити запропоновані зміни до Конституції України. Попереднє їх схвалення ще  на  цій,  сьомій,  сесії  дасть  можливість  ухвалити  їх  вже остаточно на сесії наступній,  ще до початку виборчої кампанії, до формування  виборчих  списків,  з  тим  щоб у наступному скликанні Верховної Ради ця норма вже діяла.

 

     Що ж до нинішнього скликання,  то,  оскільки закон  зворотної сили не має,  то на депутатів, які вийшли чи вийдуть із фракції до набрання чинності законом, він поширюватися не буде.

 

     Понад п'ять років наша Конституція залишається незмінною. Але життя  не  стоїть  на  місці,  і  саме ті зміни,  що розглядаються сьогодні,  цілком  визріли,  якщо  не  перезріли.   Їх   підтримує більшість  експертів  і  аналітиків,  їх очікує громадськість,  їх поділяє переважна  більшість  політиків  найширшого  спектру:  від рухівців - до комуністів, від Президента - до опозиції.

 

     Даний законопроект  внесений і підтриманий найширшим спектром фракцій і груп,  які  представлені  у  Верховній  Раді,  тобто  це означає,  що  його  співавторами  є  практично всі,  хто є в нашій сесійній залі. І це означає, що внесення таких змін до Конституції

- не чиясь примха чи забаганка, а адекватна реакція парламентаріїв на болючу проблему, крок до зміцнення парламентаризму в Україні.

 

     Дякую за увагу.

 

     Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України МЕДВЕДЧУК В.В.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,   Борисе   Яковичу.   Чи  є  запитання  до доповідача? Будь ласка, запишіться. Висвітіть, будь ласка.

 

     Народний депутат Косаківський. Наступна

- депутат Задорожна.

 

     КОСАКІВСЬКИЙ Л.Г.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань бюджету  (виборчий  округ  223,  м.Київ).  Шановний  Борисе Яковичу!  Уявімо  собі  таку ситуацію.  Депутат обраний за списком якоїсь партії і входить до її парламентської фракції.  А в процесі роботи  цієї  фракції  виявляється,  що фракція у своїй практичній діяльності  починає  відходити  від  власної  програми,  від   тих програмних  засад,  які підтримували виборці,  і примушує депутата діяти проти його совісті,  його уподобань. Тоді депутат виходить з цієї  фракції  саме з таких мотивів самостійно або його виключають за те,  що він голосує не  за  командою,  а  відповідно  до  своєї совісті.  Як  у  такому  разі  діятиме норма закону стосовно цього депутата?

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.  Дякую за  запитання,  Леоніде  Григоровичу.  У даному  разі  перед  депутатом  буде  можливість зробити моральний вибір. Моральний вибір повсякчасно постає в житті кожного з нас.

 

     Ну, якщо  в  даній  фракції  допускається  внутрішньопартійна опозиція,  він може займати окрему позицію і в межах фракції. Якщо ж виявилися суттєві політичні розходження,  і депутат виходить  зі складу такої фракції,  то тим самим він визнає,  що він помилився, можливо,  у виборі виборчого списку. Тоді він має, звичайно, здати свій  депутатський  мандат,  але  залишитися  в  політиці з чистою політичною біографією. Це просто робочий момент.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Задорожна.  Наступний -  депутат Кафарський.

 

     ЗАДОРОЖНА Т.А., член Комітету Верховної Ради України з питань прав  людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних   відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, ПСПУ). "Трудова Україна".  Оскільки депутат Косаківський задав моє питання, і я не погоджуюся з тою відповіддю,  яку йому дав депутат Беспалий, прошу передати слово депутату Свириді.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     СВИРИДА О.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з питань бюджету (виборчий округ 22,  Волинська область). Дякую.   "Трудова   Україна".   Борисе   Яковичу,    в    практиці законотворчості     непоодинокі    випадки,    коли    проводяться експерименти. Так от я пропоную провести експеримент і на практиці апробувати законопроект.  У зв'язку з тим,  що ви змінили фракцію, перейшли з НДП, пропоную вам у порядку експерименту написати заяву про  складення депутатських повноважень.  Таким чином ми здобудемо цінний  парламентський  досвід  впровадження  майбутніх  змін   до Конституції України.

 

     Дякую.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.  Дякую,  пане Олександре. Дійсно, я і більшість засновників оргкомітету Народно-демократичної партії вийшли з  неї і  перейшли  до  партії  "Реформи  і порядок",  тому що у нас були розходження щодо кандидатури на  президентських  виборах.  Це  був політичний  вибір.  І  якби на той час така норма діяла,  то перед нами дійсно постала б така альтернатива,  і ми здали б депутатські мандати.

 

     Саме цей особистий досвід і пов'язані з ним політичні колізії спонукали до того,  що ми пропонуємо внести такі зміни.  Думаю, ця норма  допомагатиме  депутатам  робити  свідомий  вибір у складних політичних ситуаціях.  Тобто це абсолютно нормальна ситуація, коли депутати,  подібно до мене,  відійшли від партії, яка при владі, і перейшли до партії, яка в опозиції. Бувають такі ситуації.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Кафарський.  Наступний - депутат Костинюк.

 

     КАФАРСЬКИЙ В.І.,  голова  підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий   округ,  НДП).  Борисе  Яковичу,  ви  знаєте,  що  члени Народно-демократичної   партії,    які    входять    до    фракції Народно-демократичної     партії,     підписали    звернення    до Конституційного Суду.  Але я  прошу  передати  зараз  слово  Олегу Зарубінському.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЗАРУБІНСЬКИЙ О.О.,  заступник  голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  НДП).  Шановний Борисе Яковичу!  Я є прихильником цього законопроекту в цілому,  і  тому,  підписуючи  звернення  до Конституційного  Суду,  діяв  з  моральних  міркувань,  оскільки з першого дня роботи у Верховній Раді і до сьогодні я  не  пішов  із фракції  партії,  за  виборчим списком якої обраний.  Тобто у мене було моральне  право  підписувати  це  звернення  на  відміну  від багатьох інших,  які зробили це, аргументуючи бажанням відійти від годівниці,  політичними  міркуваннями  і  так  далі.  Все   це   - псевдоаргументи.

 

     У мене  запитання до вас таке.  Ви пропонуєте спочатку внести зміни до Конституції,  а потім вносити  зміни  до  інших  законів. Проте мені здається,  що треба вже сьогодні знати,  які зміни і до яких законів вносити.  От вам  конкретний  приклад.  Якщо  фракція виключає  депутата із свого складу,  як бути в такому разі?  Чи ця людина залишається депутатом, чи ні? Прокоментуйте, будь ласка.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.  Дякую,  Олегу Олександровичу.  Я вже казав, що авторами  цього  проекту  закону  є  багато  народних  депутатів - представників практично всього політичного спектру Верховної Ради. Тобто  це наш колективний законопроект,  і тому не дивно,  що його підтримує багато фракцій.  Питання це не є персональним, як декому здається,  воно не стосується тих або інших окремих депутатів,  це вагоме політичне питання.

 

     І стосовно ситуації,  яку ви змоделювали.  Даний законопроект передбачає чітку формулу - вихід депутата зі складу фракції.  Якщо депутата виключають зі складу фракції всупереч його волі,  то,  на наш  погляд  (і  на  ваш  також,  тому що ви також співавтор цього проекту),  це не є підставою для позбавлення його повноважень,  бо виключити   депутата  із  фракції  можна  з  різних  підстав.  Ну, наприклад,  наступний за чергою у списку запропонує  партії  якісь такі  дуже  гарні умови,  і когось там,  наприклад,  виключать.  У проекті йдеться саме про випадок,  коли  депутат  сам,  з  власної ініціативи,  з  політичних  чи  інших міркувань виходить зі складу фракції.

 

     Що ж до того, що треба змінювати раніше

- Конституцію  чи  закони,  то  існує  юридична техніка,  юридична процедура, і ніякі закони (я про це говорив у доповіді), поки вони суперечать  Конституції,  діяти  не  можуть.  Закони,  в які треба вносити зміни,  я називав:  Закон про  статус  народного  депутата України,  цілком ймовірно, Закон про політичні партії та Регламент Верховної Ради в його процедурній частині.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Костинюк.

 

     КОСТИНЮК Б.І.,  секретар Комітету Верховної  Ради  України  з питань   будівництва,   транспорту   і   зв'язку  (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  НРУ).  Народний  рух  України. Шановний Борисе Яковичу! В цілому ми підтримуємо ідею дострокового припинення  в  таких  випадках  повноважень   народного   депутата України,  обраного  за  виборчим списком політичної партії.  Але я хотів би спробувати запропонувати вам іще одну модель,  окрім тої, що запропонував Зарубінський. Він говорив про примусове виключення депутата з фракції,  а я кажу про те,  що,  очевидно,  це  питання стосується   не  тільки  списку  політичної  партії,  а  й  списку політичного блоку.  Уявімо собі,  що  минуло  два-три  роки  після виборів,  блок з якихось причин розпався, і депутат виходить вже з новоутвореної фракції.  Буде на нього поширюватися ця норма закону чи ні?

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.   Дякую,   пане   Богдане.   Дана   норма   має поширюватися також (в принципі,  загально) і на  списки  виборчого блоку.  Якщо блок утворює фракцію,  і депутат,  обраний за списком цього блоку,  потім  виходить  із  неї,  то  на  нього  ця  норма, звичайно, має поширюватися. Тому що виборчі списки блоків і партій згідно  з  виборчим  законодавством  у  нас  рівноправні.  Виборці голосують або за партію, або за блок. З точки зору дотримання прав виборців це рівні норми.

 

     Однак дійсно,  ви  дуже  доречно  сказали,   що   в   процесі діяльності  парламенту  можливі різні ситуації.  Можлива ситуація, коли, скажімо, партії об'єднуються. Ось чому ця норма не може бути нормою   прямої   дії,  так  само,  як  і  норма  щодо  несумісної діяльності,  і ось чому треба вносити зміни до конкретних законів, де  вже  передбачити  можливі  варіанти  (кожен  з  нас має певний життєвий  досвід  і  певну  фантазію),  передбачити,   що   можуть виникнути різні колізії, які закон має чітко врегулювати передусім в інтересах виборців.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Борисе Яковичу, дякую. Сідайте, будь ласка.

 

     Шановні колеги,    переходимо    до    обговорення     даного законопроекту.

 

     Слово для  виступу в обговоренні надається народному депутату Чародєєву. Наступний - Володимир Марченко.

 

     ЧАРОДЄЄВ О.В.,  член  Комітету  Верховної  Ради   України   у закордонних  справах  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ, ПСПУ). Уважаемые народные депутаты! Казалось бы в законах о выборах,  о  партиях  в  Украине  собрано  все худшее,  что есть в мировой  политике,  однако  появляются  еще  и  такие  перлы,  как предлагаемая поправка. В Конституции в порядке возрастания степени неотвратимости перечислены пункты,  по  которым  депутат  досрочно теряет  мандат:  от  сложения  их  по  личному желанию до пункта 5 (смерть).

 

     Но оказывается,  что после смерти есть еще более неотвратимое и более страшное - выход из фракции!  Вы помните, 20 лет назад был такой анекдот.  На  фестивале  в  Каннах  третье  место  завоевала очередная  версия  о  Кинг-Конге,  второе  место - новая версия об акуле "Челюсти-3",  а первое место завоевал советский фильм ужасов "Утеря  партбилета".  Так вот проект напоминает эту ситуацю.  Все! После смерти - выход из фракции!

 

     Давайте проанализируем  ситуацию.  Мы  защищаем  партию.  Она ошиблась - это ее дело. А защищаем ли мы парламент, защищаем ли мы этого человека, защищаем ли мы Родину? Нет!

 

     Как известно,  рыба гниет с головы.  Партии тоже всегда будут гнить с головы.  А мы создаем ситуацию,  в которой рядовой депутат ничего не весит.  Можно  будет  отдать  карточки,  пусть  голосуют только  лидеры,  а  остальных  отпустить,  не  платить  зарплату и сэкономить на этом деньги... Лучше платить, Черняк говорит.

 

     Проанализируем ситуацию.  На каком основании,  на каком опыте мы приходим к этой поправке? Посмотрим, что было за последний год, когда  начались  массовые  переходы,   когда   начала   готовиться "бархатная революция",  когда произошел переворот,  и после этого. Вот "Трудовая Украина" лихорадочно сбивала как можно больше членов фракции.  Шаров  предложил мне астрономическую сумму.  Но не сумма удивила, а то, что будет дана возможность выступить по УТ-1, чтобы обяснить народу, что я так поступаю ради пользы народа.

 

     Мы вербовали туда людей, чтобы они бросили свои фракции, дали им места в  руководстве  комитетов,  в  загранкомиссиях  и  теперь почему-то  никого  не осуждаем,  не даем никакой моральной оценки, вдруг резко меняем позицию перед выборами.

 

     А что,  только плохое связано с распадом фракций?  Я  считаю, что  распад  Руха  -  это весьма позитивное явление,  распад НДП - очень позитивное явление,  хорошо, что в шесть раз уменьшилась эта отвратительная партия,  жалко, что успели дать незаконного спикера и лидера "більшості". Ну ладно, Карпов-то, маленькая собака всегда щенок. Ну да ладно (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для  виступу  надається народному депутату Марченку Володимиру. Наступним буде виступати депутат Черненко.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Прогрессивная социалистическая партия Украины. Уважаемые депутаты!  Можно с этой трибуны пытаться рассмешить зал, рассказывать самые  страшные  истории,  но  это  все,  безусловно, направлено  только на то,  чтобы оправдать предательство отдельных депутатов.  Они стали депутатами потому,  что обещали  избирателям выполнять предвыборную программу партии,  а когда пришли в зал,  в результате разных обстоятельств (кого купили,  кого запугали, кого заманили  какими-то льготами,  должностями и преимуществами) вдруг увидели,  что выгоднее сменить партию и пойти решать свои  частные проблемы ради своего личного блага.

 

     Все, что  говорится  здесь  теми,  кто  перешел из фракции во фракцию,  - это просто попытка оправдать личное предательство,  не больше и не меньше!  Поэтому мы поддерживали законопроект, который внесен на рассмотрение, подписывали его и будем голосовать "за".

 

     Давайте посмотрим,  что  будет,  если   не   будет   изменена Конституция   или   если  после  изменения  Конституции  не  будут отрегулированы вопросы об ответственности депутатов,  избранных по спискам  политических  партий.  Тогда  просто  надо признать,  что политическим партиям нет смысла баллотироваться в Верховный Совет. Просто нет смысла!  Потому что люди будут знать,  что это обман, и поэтому никто за политические партии в  надежде  на  то,  что  они реализуют  нормальные,  здравомыслящие  программы,  голосовать  не будет.

 

     Если мы  посмотрим  принципы  демократии   (даже   буржуазной демократии),  если  мы  посмотрим  даже  то,  что  записано в этой Конституции  (ущербной  Конституции,   некоторые   ее   декларации вынуждены  были  записать,  чтобы  сделать  ее привлекательной для Европы,  для мира), то увидим, что самое главное право - это право человека.  Статья  36  Конституции  определила,  что  политические партии участвуют в выборах, защищают волю тех избирателей, которые за  них  проголосовали!  Это  обязанность  партии!  И  поэтому все депутаты,  которые прошли по спискам политических партий: забудьте о   своих  личных  проблемах  и  больше  никогда  не  врите!  Ваша обязанность - голосовать так, как было написано (и обещано вами) в предвыборной  программе.  Есть  предвыборная платформа партии,  вы обязаны  голосовать  за  нее.  В  противном  случае  -  уйдите  из парламента,  сдайте  депутатский мандат и дайте возможность прийти тем, кто проголосовал за эту партию.

 

     Я напомню:  1 миллион 75 тысяч избирателей  проголосовали  за Прогрессивную   социалистическую   партию.   Избиратели  доверили, делегировали нам свои полномочия,  поэтому обязанность депутата  - исполнять  делегированные полномочия избирателей.  Все остальное - от лукавого.

 

     Поэтому я предлагаю проголосовать за предложенные изменения в Конституцию.  Мне,  безусловно,  обидно,  что Закон о политических партиях принят без поправки о лишении депутатского  мандата,  надо вернуться к этой проблеме.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимире Романовичу.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Я считаю,  что без изменения Конституции,  без принятия этих решений политического структурирования  общества  не будет,    и   деятельность   всех   политических   партий   станет бессмысленной.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для виступу  надається  народному  депутату Черненку. Наступний - депутат Бандурка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства (виборчий округ 48,  Донецька область).  Уважаемый Виктор Владимирович!  Уважаемые коллеги!  О чем мы вообще говорим?  Мы говорим о чистоте партийных рядов.  Так  кого  вы записываете в списки,  что они прыгают у вас постоянно?  (Шум у залі).  Не кричи,  дорогой мой.  Я ни  в  каких списках  не  был,  и  хочу  сказать:  в условиях смешанной системы выборов  или  выборов  мажоритарных  эта  поправка  в  Конституцию никакого смысла не имеет. О чем мы говорим?

 

     Далее. Кому-то Конституция нравится,  кому-то не нравится, но это один из важнейших законов,  и мы должны его уважать.  Если  мы начинаем  туда  влезать вот с такими вещами,  то вы меня извините. Если  уже  заниматься  внесением  поправок   в   Конституцию,   то чрезвычайно принципиальных.

 

     И еще  одну  вещь  хочу сказать.  Дорогие друзья,  посмотрите вперед. Сегодняшнюю ситуацию хотят законсервировать на будущее. Но вдруг пройдут партии, которые сегодня "підтримують курс", а гарант курса будет переизбран,  потому что  скоро  выборы  Президента.  В таком  случае эти партии законсервируют ситуацию в Верховной Раде. Об это тоже надо подумать.

 

     И еще одно.  Я согласен,  что в  условиях  отсутствия  нового закона  о  выборах  или  при  законе  о  выборах образца 1998 года поправки в Конституцию, которые предлагаются, - это просто абсурд. Посмотрите,  как проходили выборы в прошлый раз: партийный товарищ мог  баллотироваться  и  в  округе,  и  в  партийном   списке,   а беспартийные товарищи - только в округе. Поэтому надо обратиться к опыту других стран (мы всегда куда-то смотрим).  Назовите мне хоть одну   страну,   где   принята  такая  вот  драконовская  норма  в конституции и в законе о выборах.

 

     Поэтому я  предлагаю:  прежде  чем  голосовать  за  поправку, подумайте,  кого  вы  записываете  в свой партийный список,  чтобы потом его насильно не удерживать.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Бандурка.  Наступний  -  депутат Борзих.

 

     БАНДУРКА О.М.  Шановний головуючий! Шановні народні депутати! Я хочу зупинитися на одному пункті, який пов'язує мандат народного депутата  з членством у парламентській фракції або блоці,  обмежує незалежність депутата. Цей пункт є неконституційним, якщо взяти до уваги  те,  що  члени парламенту повинні представляти народ,  а не свої партії.  Відповідно до  чинної  Конституції  статус  депутата грунтується  на  двох  принципах:  перший - принцип представництва народу та нації як єдиного цілого,  а  не  частини  його,  окремої групи  людей  чи  якоїсь  територіальної частини країни;  другий - свобода волевиявлення і її прояв у правах члена парламенту.

 

     І якщо ми приймемо такі обмеження,  то це буде  перш  за  все обмеження  внутрішньопарламентської демократії.  Треба щоб партії, фракції так працювали зі своїми членами,  щоб вони не переходили з одних  фракцій до інших.  Я є членом фракції НДП,  але не є членом партії, можу висловлювати власну точку зору.

 

     Шановні члени  партії,  які  тут  намагаються   заперечувати, давайте подумаємо. Згідно з чинною Конституцією народного депутата обирає народ шляхом загального,  рівного та прямого голосування на чотирирічний  термін.  Його  статус  -  статус  народного депутата України.  На час  дії  мандата  депутат  не  повинен  мати  іншого представницького мандата, він приймає присягу (нагадаю): "Присягаю на вірність Україні.  Зобов'язуюсь  усіма  своїми  діями  боронити суверенітет  і  незалежність  України,  дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу.  Присягаю додержуватися  Конституції та  законів України...".  Партія у присязі не згадується,  депутат присягає народу, виборцям.

 

     Депутатський мандат  не  може  бути  скасований   народом   в індивідуальному  порядку.  Ви знаєте,  що це неможливо.  Практично виходить,  що позбавити депутатського мандата може  фракція.  Так, партія  і  фракція  можуть виключити депутата зі своїх рядів,  але вони не повинні мати право позбавляти депутатського мандата.

 

     Нарешті, парламентський блок.  Якщо він  матиме  повноваження примусово утримувати у своїх рядах депутата, то він отримає більше повноважень,  ніж самі виборці,  які цього депутата відкликати  не можуть.

 

     Врешті-решт, прийняття   такої   поправки   буде   суперечити принципу  вільного  та  незалежного  мандата.  Депутат  має  право висловлювати  свою  думку,  голосувати  чи  вибирати  ту  чи  іншу позицію.

 

     Шановні народні депутати!  Я ніколи не переходив із фракції в фракцію і таких намірів не маю.  Висловив свою думку і вважаю,  що цей законопроект приймати не можна.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Борзих.  Наступний  -  депутат Єльяшкевич.

 

     БОРЗИХ О.І.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань аграрної політики та  земельних  відносин  (виборчий  округ 103, Луганська область). Аграрна партія України. Депутатська група "Регіони України".  Шановні колеги!  Рішення Конституційного  Суду України  про  конституційність  запропонованих змін до Конституції України щодо закріплення народних депутатів, обраних за партійними списками,   за  фракціями  відповідних  партій,  поставило  багато запитань.  Єдине, що зрозуміло: після внесення відповідних змін до Основного  Закону  вихід народного депутата з фракції призводитиме до втрати депутатського мандата.

 

     У зв'язку з цим слід звернути увагу  на  те,  що  це  рішення Конституційного  Суду  України  фактично вступає в конфлікт з його попереднім рішенням,  у якому вказується,  що  принцип  формування парламенту є питанням політичної доцільності.  Якщо ж до Основного Закону будуть внесені зміни про втрату депутатом-списочником свого мандата внаслідок виходу із фракції, то буде узаконена пропорційна або принаймні змішана виборча система.

 

     Виникає ще кілька запитань.

 

     Перше. Якщо народного депутата виключать із фракції за власну позицію при голосуванні,  яка не збігатиметься з рішеннями партії, він втрачає мандат чи ні?

 

     Друге. Якщо депутати-мажоритарники можуть входити до  фракцій та виходити з них, створювати інші фракції та депутатські групи, а депутати-списочники цього робити не можуть,  то чи не  порушується цим рівність народних депутатів?

 

     Третє. Що   робити,   якщо   в   партії   відбувся  розкол  і парламентська фракція розпалася на дві частини, чисельність кожної з  яких  не  менша 14 депутатів?  Пригадайте розкол колись єдиного Народного руху. Ми вже такий приклад мали.

 

     Четверте. Що робити,  якщо дві або більше партій йшли  єдиним блоком, сформували спільну фракцію (групу), яка потім розпалася на кілька  фракцій  (груп)?  За  яким   принципом   визначати,   кого позбавляти депутатського мандата,  кого брати на його місце?  Якщо наступного за списком,  то він може належати до іншої партії,  яка йшла разом у блоці. Такі приклади в нас були.

 

     Таких запитань  законопроект  ставить  багато,  тому треба ще добре подумати над ним.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для виступу  надається  народному  депутату Єльяшкевичу. Наступний - депутат Попеску.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  заступник  голови  Комітету  Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 182,  Херсонська область).  Уважаемые коллеги! Наверное, всем было бы интересно  узнать,  что  о  данной  норме  думает  Венецианская комиссия.  И Степан Богданович Гаврыш как заместитель Председателя Верховной Рады должен рассказывать в средствах массовой информации не  только  о  своем впечатлении о результатах работы Венецианской комиссии,  но  и  предоставить  всем  народным  депутатам  Украины конкретное    решение   Венецианской   комиссии   по   конкретному законопроекту об изменениях в Конституцию.

 

     Насколько я знаю,  данная  норма,  которая  сегодня  стоит  в повестке дня заседания,  является очень дискуссионной и не вызвала положительной реакции со стороны членов Венецианской комиссии.  Мы должны  принимать  изменения  в Конституцию,  учитывая опыт других государств,  учитывая те правовые  механизмы,  которые  приняты  в развитых демократических странах.

 

     Уважаемые коллеги!  Я  хотел  бы обратиться к авторам данного законопроекта.   Подобная   редакция   изменений   в   Конституцию предполагает абсолютно вольное их толкование,  и сами авторы этого законопроекта загоняют себя в угол.  Если уж речь идет о выходе из фракции, то для того, чтобы не было двойственного толкования, надо четко указать о том,  что имеется  в  виду  выход  по  собственной инициативе,  по  личному заявлению народного депутата Украины,  то есть речь не идет  об  исключении  депутата  из  фракции  решением партии  или  блока  партий.  Потому  что если мы запустим механизм лишения депутатов мандатов,  то таким образом можно положить конец внутрипарламентской и внутрипартийной демократии.  Эта норма может иметь чрезвычайно опасные последствия.

 

     Более того,  серьезнейшая проблема состоит еще и в  том,  что досрочное   прекращение   полномочий  народного  депутата  Украины осуществляется  в  конечном  итоге  голосованием  Верховной  Рады. Поэтому,  если  (теоретически)  представитель фракции,  входящей в меньшинство,  переходит во  фракцию  большинства,  то  большинство никогда  не  проголосует  за  сложение полномочий такого народного депутата  Украины.  То  есть  в  редакции,  которая  нам   сегодня предложена, голосовать проект просто не имеет никакого смысла.

 

     Поэтому я бы предложил авторам данного законопроекта изменить текст,  продумать его по  всем  позициям,  о  которых  говорил  я, говорили мои коллеги, и вновь направить его в Конституционный Суд, чтобы мы могли принять абсолютно взвешенное  решение,  которое  не поставит  окончательно крест на внутрипарламентской демократии.  Я обращаюсь  к  Борису  Яковлевичу  Беспалому  и   думаю,   что   он внимательно  изучит стенограмму моего выступления и поймет,  о чем идет речь.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат  Попеску.  Наступний  -  депутат Кармазін.

 

     ПОПЕСКУ І.В.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань   прав   людини,   національних   меншин    і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 204, Чернівецька область).  Група "Солідарність".  Вельмишановний головуючий!  Вельмишановні  колеги!  Коли  ми  тут,  у цьому залі, говоримо  про  необхідність  внесення  змін   до   Конституції   і звертаємося  до  моралі,  то  повинні подумати про те,  як ми самі виконуємо норми Конституції.  Я маю на увазі особисте голосування. Принаймні поки ми в цьому не наведемо порядку, говорити про мораль некоректно.

 

     Щодо даного   законопроекту.   Досвід   багатьох   країн    і парламентів  показує,  що  у  разі  виходу  депутатів,  обраних за списком,  із  фракції  їм  просто  забороняють  входити  до  інших фракцій,  вони  залишаються  до кінця терміну скликання парламенту позафракційними. Таким чином вони визначають свою особисту долю, а інші фракції або партії будуть думати про те, брати таких людей до своїх списків чи ні.  Тому  що,  формуючи  списки,  партії  несуть відповідальність  за  тих  людей,  яким вони довіряють депутатські мандати. Це перше.

 

     Друге. Під час виборчої кампанії всі,  включені до  виборчого списку,   однаково  ведуть  агітаційну  боротьбу  і  роблять  свій особистий внесок у те,  щоб  партія  набрала  необхідну  кількість голосів. Отже, коли такий депутат вибуває із списку, він формально вибуває не один,  а разом з тими голосами, які отримав відповідний список.

 

     Питання тут  більше  в  тому,  що у нас немає структурованого суспільства,  немає сильних  політичних  партій.  Візьмімо  навіть Комуністичну партію.  З її фракції вийшло декілька депутатів,  але Комуністична партія провела дуже ретельний  відбір  і  бачите,  що більш  як 100 депутатів все-таки,  незважаючи ні на які обставини, не залишили фракцію.  Це залежить  у  першу  чергу  від  ідеології партії і від тих людей, яким вона довіряє.

 

     Ще один момент.  Може статися така ситуація. Створена партія, вона пішла на вибори з певною програмою,  але після  того,  як  її кандидати  потрапили  до  парламенту,  керівництво  партії  займає позицію,  несумісну з предвиборною програмою,  за  яку  голосували виборці,  голосував  народ.  Частина депутатів з партійного списку голосують  так,  як  їм  підказує  совість,  так,  як  записано  в передвиборній програмі,  а за це їх потім виключають з партії.  Як бути в такому разі?

 

     Тому я  все-таки  пропоную  авторам  повернутися   до   цього законопроекту і,  можливо,  заборонити депутатам переходити в інші фракції,  але  позбавляти  мандата  таких  депутатів,  якщо   вони дотримуються позиції, з якою йшли на вибори, не варто.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Кармазін.  Наступний - депутат Моісеєнко.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий округ 134,  Одеська область). Місто-герой Одеса, Партія захисників Вітчизни.  Шановні народні депутати!  Я хочу,  щоб ви замислилися, чому Конституційний Суд приймає таке рішення,  не подумавши навіть одну   конституційну  ніч,  дає  висновок,  що  все  нормально?  А Конституційний Суд тому дає такий висновок,  що  в  цьому  проекті закладено механізм самоліквідації парламенту.  Самоліквідації!  Це по-перше.

 

     По-друге. Після внесення змін у  Конституції  буде  записано: рішення  про  дострокове припинення повноважень народного депутата України приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради. Зверніть увагу на те, як ці норми поруч стоять!

 

     І тоді я хочу нагадати вам слова Папи Римського, який сказав: ви непевні у своїй вірі, якщо боїтеся за тих, хто буде переходити. Тому  мені  здається,  нам  треба прислухатися до аргументів,  які сьогодні  наведені,  до  аргументів   європейської   комісії   "За демократію  через  право"  (тобто  Венеціанської комісії),  вони є абсолютно слушними, і не йти на прийняття механізму самоліквідації парламенту.

 

     У нас   вже   й   так  на  сьогодні  воля  виборців  фактично перекручена. Передбачивши чотирьохвідсотковий бар'єр, ми тим самим відібрали  голоси  у  тих,  за  кого  проголосували аж 7 мільйонів виборців,  тобто 25 відсотків усіх виборців. І ми сьогодні кажемо: це нормально і це буде нормально й далі.

 

     Сьогодні стоїть   питання   так:  чи  є  у  нас  вільність  і незалежність  депутатського  мандата?  Ось  фактично  як   ставить питання  цей  проект.  Якщо  немає вільності і незалежності,  тоді треба визнати,  що  це  будуть  не  народні  депутати  України,  а депутати партій. Отак це буде виглядати.

 

     Тому, добре все проаналізувавши,  не належачи до тих, хто був обраний за партійним списком  і  мав  честь  переходити  з  однієї фракції  до іншої (як шановний пан Беспалий,  котрий нас агітував, зараз він у фракції "Реформи-Конгрес",  але ж пройшов у  парламент за  списком  іншої  партії),  я  вважаю,  що  як  мажоритарник маю моральне право заявити:  ні, поки що рано нам псувати Конституцію, поки що рано приймати механізм самоліквідації парламенту. Закликаю вас не голосувати за такий проект.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Моісеєнко.  Наступний -  депутат Мовчан, і завершуємо обговорення.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  голова  підкомітету  Комітету Верховної Ради України   з   питань   державного   будівництва    та    місцевого самоврядування    (виборчий    округ    53,   Донецька   область). Коммунистическая партия рабочих и селян.  Уважаемые  коллеги!  Сам факт, что вносится документ, принятие которого позволит в какой-то степени поставить на место зарвавшихся депутатов, утративших связь с  народом  и со своими политическими структурами,  на мой взгляд, заслуживает одобрения.

 

     Я хочу обратить внимание на то, что внести изменения в статью 81   Конституции   об   ожесточении  ответственности  депутатов  я предлагал  еще  в  1996  году  -  через  полгода   действия   этой Конституции.  Я предлагал предусмотреть право избирателей отзывать народных депутатов Украины.  Кстати,  в Конституционном  Суде  это было первое дело о внесении изменений в Конституцию.

 

     Поэтому сама  идея об ответственности депутатов перед народом

- даже опосредствованно через политические  партии  -  заслуживает уважения.   Но   здесь  возникает  принципиальный  вопрос  о  мере ответственности и соответствии этого  документа  нормам  народного представительства. Вот здесь действительно есть вопрос.

 

     Я согласен с тем,  что здесь говорилось, - что народ остается несколько в  стороне  от  возможности  спросить  с  тех  партийных структур,  за  которые  он проголосовал.  Одна из главных,  на мой взгляд,  проблем,  которую необходимо решить в  будущем  законе  о внесении  изменений  в статью 81 Конституции в связи с применением смешанной избирательной системы  -  это  проблема  ответственности политических  партий  перед  народом  за  то,  что  они  делают  в Верховном Совете.

 

     Реальная практика  работы  Верховного  Совета  показала,  что отдельно  взятый  народный  депутат  решить  тот или иной вопрос в Верховном Совете фактически не может.  В то же время  политические партии,  которые  зачастую отходят от задач,  продекларированных в предвыборных программах,  за которые проголосовал народ, уходят от ответственности  перед  народом.  Вот  тут  не реализован основной принцип народного представительства.

 

     Хочется обратить внимание и на то, что все замечания, которые сейчас  высказывались  по поводу поправки,  предложенной Беспалым, решаются  в  этой  же  редакции.  Автор  открыто  сказал  в  своем законопроекте, что необходимо будет принять еще ряд законов, в том числе и закон о механизме реализации права отзыва депутата. И все, что  касается  и  причин переходов,  и механизма переходов,  будет предусмотрено  законами.   Я   подчеркиваю:   не   решен   главный политический   вопрос   -   об  ответственности  партий  за  своих депутатов.

 

     Хочу привести еще один  небольшой  пример  того,  как  у  нас иногда реагируют партии на здоровую критику,  звучащую в их адрес. Они  зачастую  просто  избавляются  от  тех   депутатов,   которые позволяют,  опираясь  на  свою  предвыборную программу и на мнение избирателей,  высказывать эти  замечания.  Вот  здесь  должа  быть обязательно предусмотрена защита таких депутатов и ответственность партии.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для виступу  надається  народному  депутату Мовчану.

 

     МОВЧАН П.М.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України у закордонних  справах  (виборчий  округ  152,  Рівненська область).  Шановний Вікторе Володимировичу!  Шановні колеги!  Я як приналежний до політичної партії буду відстоювати  ту  пропозицію, яка внесена ще 1 грудня 2000 року 153 депутатами. І ось чому. Ще в 1998 році,  передбачаючи,  що перетворення парламенту на маленький торжок   неодмінно   відбудеться,  я  спостерігав  тенденції,  які виявлялися в ту пору,  і бачив тих людей, які проходили по списках і  були готові,  як кажуть,  зіскочити з одного списку,  перейти і таким чином започаткувати процес дифузії.  Це було вже помітно.  І треба  було  вчасно  поставити  крапку.  Якби  ми  ще  в 1998 році підтримали цю пропозицію,  то сьогодні  не  мали  б  того,  на  що перетворився парламент.  Без сумніву,  у нас були б структурований парламент і політично структуроване  суспільство.  Саме  внаслідок запізнення   з   прийняттям   цього  рішення,  внесення  зміни  до Конституції ми маємо безкінечні перекупи. Погляньте, скільки людей дифузувало  з  одних  політичних  країв  в інші:  з Народного руху України пішли і опинилися аж у  "Яблуку",  з  Народнодемократичної партії   опинилися  в  соціалістичних,  від  "Громади"  казна-куди потрапили...

 

     І ці дифузії будуть тривати доти, доки працюватиме парламент, якби  він  ще  працював  два роки...  Вікторе Володимировичу,  вам відомо,  скільки  коштують  ці  дифузії  і  ці  перекупи,  скільки щомісячно  сьогодні  обходиться  один  перебіжчик.  І ви прекрасно знаєте,  скільки  утворилося  фракцій  або  груп,  які  живуть   і паразитують  на  інших  кишенях.  Прийняття цих поправок неодмінно зупинить ці всі ненормальні,  недемократичні, неєвропейські методи парламентаризму.  Посилаються  на Комуністичну партію.  Так,  вони послідовні,  хіба що  за  окремими  винятками,  вони  застосовують санкції, коли це необхідно. Чи ми спроможні це зробити? Ні!

 

     Якщо партія бідна,  якщо вона не сидить на кишенях, якщо вона сидить на ідеології, чи вона може впливати на ситуацію? Ні! Тому я прошу  вас  попередньо  схвалити законопроект для того,  щоб ми на останній сесії остаточно внесли зміни до Конституції.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  ми закінчили  обговорення  цього питання.

 

     Заключне слово народного депутата Беспалого. Будь ласка.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.   Шановні   колеги!   Та   дискусія,   яка  тут розгорнулася,  свідчить про те,  що проблема важлива і  актуальна. Деякі  питання тлумачились по-різному,  і потрібно все-таки внести ясність до голосування.

 

     По-перше, згідно  з   текстом   даного   проекту   дострокове позбавлення повноважень пропонується і буде застосовуватися тільки і виключно в разі добровільного виходу народного  депутата,  тобто за власною ініціативою.  Про виключення партіями мова не йде. Тому що  можуть  бути  різні  ситуації  і  це  дійсно  може  суперечити внутрішнім принципам партій як демократичних структур.

 

     Другий принциповий  момент щодо виключення з виборчого списку як до виборів,  так і з тієї частини, яка стає чергою на заміщення вакантних мандатів. Це має право роботи лише той і тільки той, хто формував список,  тобто партійний з'їзд.  Ніяка  фракція  не  може виключати  зі  списку і підбирати собі бажаних чи небажаних колег. Тобто це є прерогативою з'їзду,  бо  це  цілком  нормально:  з'їзд формував - з'їзд виключає.

 

     Наступне питання   щодо  світового  контексту,  Венеціанської комісії тощо. Є різний світовий досвід, але погодьтеся, що коли ми в сучасній Україні,  в наших реаліях зустрічаємося з виборцями, то знаємо, що саме перехід депутатів з фракції до фракції є фактором, який як ніякий інший дискредитує парламент у цілому,  на депутатів лягає  тавро  перебіжчиків.  Цей  перехід  не   завжди   буває   з ідеологічних  мотивів,  а  часом  буває  з  інших,  менш  почесних мотивів.  І це ми маємо враховувати.  Нашим виборцям уже набридло, що депутати так роблять.

 

     І нарешті, результатом виборів за виборчими списками (і з цим можна погодитися,  це  є  в  тлумаченні  Конституційного  Суду)  є кількість мандатів,  отриманих партією. Якщо партія отримала певну кількість мандатів,  то вона має бути  збережена,  ніхто  не  може ревізувати результати виборів.

 

     Разом з   тим   є  багато  складних  випадків,  пов'язаних  з переходом (я не хочу називати прізвищ,  щоб не було реплік).  Тому нам  доведеться  ретельно  і уважно опрацювати зміни до законів до того,  як будуть остаточно проголосовані зміни до Конституції. Щоб тоді ми, приймаючи рішення, бачили проблему в комплексі.

 

     Ще раз прошу підтримати нашу спільну ініціативу.

 

     Спасибі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Увімкніть  для репліки мікрофон народного депутата Карпова.

 

     КАРПОВ О.М.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, НДП).   Уважаемые  коллеги!  Я  хотел  обратить  внимание  на  два обстоятельства.  Обстоятельство первое.  Мы  продолжаем  обсуждать этот   документ   после  решения  Конституционного  Суда,  которое является окончательным и обжалованию не  подлежит.  Поэтому  можно сомневаться,  можно  иметь свою точку зрения на эту тему,  но есть юридическая норма, она четкая, ясная и однозначная.

 

     Вопрос второй.  Выступление одного из детей Шарикова и внуков Швондера  снова навеяло мне известную "Балладу о Дуремаре",  часть которой я цитировал.  Позволю  себе  процитировать  еще  несколько куплетов из этой баллады:

 

     "Отвернув лицо свиное,

      не желая есть творог,

      продал ПСПУ родное

      он за яблочный пирог.

      И от яблочного сока,

      что порою бродит,

      он то бредит ненароком,

      то хрюхню городит.

      Только тем, кто деньгу гатит,

      лижет руки, лижет нос,

      на других же только гадит,

      аки шелудивый пес.

      Чтоб нагадить Украине,

      на высокой был вершине,

      даже с дальних Гималаев

      на нее он злобно лает.

      Но не деют больше чары,

      Дуремарьи бредни, чвары,

      всем понятно, что оно

      с сильным запахом... давно.

      Вот такой он наш герой -

      с пузом, что торчит горой,

      любит сам себя рукой,

      отгадайте, кто такой?"

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Переходимо до прийняття рішення щодо даного законопроекту.

 

     Згідно з Конституцією я ставлю  на  голосування  законопроект 6254  для  його  попереднього схвалення.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 265.

 

     Рішення прийнято.

 

     Висвітіть по фракціях, будь ласка.

 

     Оголошується перерва до  12  годин  30  хвилин.  Нагадую,  ми сьогодні працюємо в режимі прийняття рішень.

 

      (Після перерви)

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Продовжуємо наше засідання.

 

     Слухається наступне  питання  порядку  денного  - проект 3116 Закону про порядок виконання  рішень  Європейського  Суду  з  прав людини (друге читання). Доповідає Василь Васильович Онопенко. Будь ласка.

 

     ОНОПЕНКО В.В.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України    з    питань    правової    політики    (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,   СДПУ(о)).   Дякую,   Вікторе Володимировичу.  Шановні  колеги!  На ваш розсуд у другому читанні вноситься надзвичайно важливий законопроект про порядок  виконання рішень Європейського Суду з прав людини.

 

     Ви знаєте, що ми сьогодні в Україні проводимо судову реформу, яка спрямована на те,  щоб поліпшити захист прав і свобод громадян України.   Україна   приєдналася   до   відповідних   європейських конвенцій,  зокрема до Конвенції з прав людини,  і є  членом  Ради Європи,  тому ми повинні виконувати рішення європейських судів.  Я коротко вам нагадаю,  що громадяни України мають право  звернутися до Європейського Суду,  але тільки в тому разі,  якщо вони пройшли відповідну процедуру в нас в Україні і  не  задоволені  остаточним рішенням   Верховного   Суду   України.  Тільки  тоді  при  певних обставинах вони мають  право  подати  відповідну  заяву-скаргу  до Європейського Суду.

 

     Сьогодні вже,  за деякими даними,  Європейський Суд розглядає близько півтори тисячі заяв і скарг громадян України.  Щодо однієї справи  про  стягнення заробітної плати є рішення,  але справа вже добровільно  владнана,  тобто  виконавчого  документа  Україна  не виписувала.

 

     Виникає питання:  яким чином процедурно врегулювати ситуації, коли є рішення Європейського Суду,  направлене для примусового  чи добровільного виконання в Україні?

 

     Така процедура виписана в законопроекті про порядок виконання рішень  Європейського  Суду  з   прав   людини.   Для   цього   ми передбачаємо,   що  рішення  Європейського  Суду  направляється  в Україну  до  Уповноваженого  з  прав   людини,   який   працює   в Міністерстві  юстиції.  Уповноважений  з прав людини звертається з відповідним клопотанням до Кабінету Міністрів,  і держава в  особі Кабінету Міністрів несе певну відповідальність.  Якщо мова йде про матеріальну  шкоду,  то  Кабінет  Міністрів   приймає   відповідне рішення.  Якщо йдеться про відшкодування моральної шкоди,  Кабінет Міністрів теж несе певну відповідальність.

 

     Це все процедурно виписано.  Пропозиції, які надійшли під час першого  читання,  були  розглянуті  в  Комітеті з питань правової політики. З них 90 відсотків ми врахували. І сьогодні мова йде про те,  що  ми  повинні прийняти цей законопроект у другому читанні і відповідно внести зміни до Закону про виконавче  провадження,  але це вже наступний законопроект, він логічно випливає з цього.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Ми  працюємо  в  режимі другого читання. Тому давайте, Василю Васильовичу, по поправках.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Поправка 5 депутата Стояна відхилена комітетом. Якщо він наполягає...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає. Далі, будь ласка.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Поправка  6  депутата Беспалого.  Він також не наполягає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі, будь ласка.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Депутат Баулін.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата Бауліна.

 

     БАУЛІН П.Б.   Фракция    коммунистов.    Уважаемый    Василий Васильевич!  Наша фракция будет поддерживать этот законопроект как необходимый  инструмент  для  нормального  вхождения   Украины   в международное  содружество.  Вместе  с  тем  я  хотел  бы уточнить некоторые детали по своим поправкам  8  и  11.  Эти  две  поправки касаются   статей  "Порядок  легалізації  та  оприлюднення  рішень Європейського Суду з  прав  людини"  і  "Виконавчий  документ  для виконання  рішень  Європейського Суду з прав людини".  Я предлагал эти  статьи  вообще  убрать  из  текста   законопроекта.   Чем   я руководствовался?  Дело  в том,  что Украина подписала Европейскую конвенцию о правах человека,  решения Европейского  Суда  является для  нее  законом и подлежат неукоснительному выполнению.  Поэтому мне непонятно,  какова необходимость  легализировать  те  решения, которые  мы  и так должны беспрекословно выполнять?  Не кажется ли вам,  что мы создаем некую  чиновничью  структуру,  которая  будет решать,  легализировать или нет соответствующий документ, хотя это необходимо неукоснительно исполнять по решению Европейского  Суда? Нужны ли в таком случае эти статьи?

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Дякую.  Ми  обговорювали  це  питання і дійшли висновку,  що все-таки потрібно.  Мова йде про легалізацію рішення Європейського Суду, яке написано англійською мовою. І наша сторона в   Європейському   Суді   зобов'язана   перекласти   це   рішення українською, опублікувати в офіційних виданнях: в "Голосі Україні" чи  в  "Урядовому  кур'єрі."  Що  таке  легалізація?  Це  офіційне визнання,  повідомлення  громадськості.  Я не думаю,  що це чимось зашкодить виконанню рішень Європейського Суду.  Громадяни  України будуть знати про ці рішення,  вони будуть опубліковані в офіційних виданнях.  Це буде  і  відповідна  правова  допомога  українському суспільству,  оскільки, ви знаєте, дуже багато людей звертаються і до вас,  і до нас з питаннями, що робити в тому чи іншому випадку. Тобто ми дійшли висновку, що треба залишити.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Колега Баулін не наполягає.

 

     Далі, будь ласка, Василю Васильовичу.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Поправка 9 депутата Мельника.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Поправка 11. Ми вже прийняли рішення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Поправка 14 депутата Стояна.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Поправка 18 депутата Бауліна.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата Бауліна.

 

     БАУЛІН П.Б.  По поводу поправки 18.  В старой редакции,  это, по-моему,  статья  5  "Дії  Уповноваженого  у  справах  дотримання Конвенції  про  захист  прав  і основних свобод людини з виконання рішення Європейського  Суду".  Я  предложил  исключить  из  текста последние части этой статьи, мотивируя следующим.

 

     Тут записано: "У п'ятиденний термін з моменту отримання заяви про  виконання  рішення   Європейського   Суду   з   прав   людини Уповноважений   з  дотримання  Конвенції  через  міністра  юстиції України  звертається  до  Прем'єр-міністра  України".  У   поданні зазначаються  стислий виклад обставин справи і суть рішення.  І на цьому, я вважаю, треба поставити крапку. Все інше, що приписується уповноваженому,  - це вже не його компетенція,  це компетенція тих органів,  які  повинні  через  відповідне  розпорядження  Кабінету Міністрів виконувати це рішення.  Наприклад,  якщо не здійснюються регресні виплати шахтарям,  то рішення виконує вже інше відомство, а не уповноважений.  Чи,  наприклад, якщо у виправних колоніях або тюрмах якісь негаразди - то це вже виконує інше відомство.

 

     Тому я пропонував би після пункту 2 частини другої все  решту вилучити. Яка ваша думка з цього приводу?

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Ми обговорювали ваші пропозиції і дійшли майже до єдиної думки,  що потрібно залишити.  Уповноважений є сполучною ланкою між Комітетом Міністрів Ради Європи і Україною.  Тобто його функції виписані в останніх частинах статті 5,  він  надає  велику допомогу  Комітету  Міністрів  Ради  Європи  і  інформує  про  хід виконання рішень.  Тобто хтось повинен інформувати,  хтось повинен бути на зв'язку.  Тому ми вважаємо за доцільне залишити ці частини статті 5.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте? Депутат погоджується. Дякую.

 

     Далі, будь ласка, Василю Васильовичу.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Поправка 24 депутата Стояна.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Більше немає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Все. Яка пропозиція комітету, Василю Васильовичу?

 

     ОНОПЕНКО В.В. Комітет одноголосно прийняв рішення про те, щоб рекомендувати  Верховній Раді прийняти цей важливий законопроект у другому читанні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть     мікрофон     народного     депутата Пустовойтова.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 33, Дніпропетровська область).  Фракція комуністів,  місто Кривий Ріг.  Василю Васильовичу!  Я взяв слово з мотивів голосування.  Я, звичайно,  буду підтримувати цей законопроект,  тому  що  він  дає право  людині  захищати  свої конкретні права.  Але в мене виникло таке занепокоєння.  Ви дивіться,  Міністерство юстиції,  всі  його служби  не  в  змозі  забезпечити  виконання  рішень  наших судів. Врешті-решт,  чи можемо ми  що-небудь  зробити  для  того,  щоб  у державі  спочатку  виконувалися  свої  закони,  а потім перейти до цього?  Тому що це буде стидовище перед міжнародною спільнотою. Як ви вважаєте? Дайте відповідь, щоб я голосував свідомо.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Ви  правильно  ставите  запитання,  але  ж  ви розумієте,  що це вже стосується  авторитету  України,  коли  наша держава  є  відповідачем  у  Європейському Суді.  І до честі нашої держави і Кабінету Міністрів,  щоб це  рішення  виконувалось.  Ви, очевидно, знаєте, що за невиконання рішення будуть застосовуватися надзвичайно великі матеріальні санкції до України. Це вже не якісь там 200-300 доларів, це можуть бути мільйонні суми.

 

     Тому я   думаю,   що   рішення   Європейського   Суду  будуть виконуватись. А щодо рішень наших судів - це велика проблема. Вона частково  лежить  у площині діяльності органів державної,  зокрема виконавчої,  влади.  І  ми  повинні  разом  наводити   порядок   і допомагати Міністерству юстиції.

 

     Ви знаєте,  державна  виконавча  служба  створена лише в 1999 році,  за ці два роки на її роботу було багато нарікань,  але вона здійснює   великий  обсяг  роботи.  Сьогодні  за  рішеннями  судів органами державної виконавчої влади стягнуто понад 3 мільярди.

 

     Там є проблеми,  тому давайте допомагати і судам,  і  органам державної виконавчої влади.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,   Василю  Васильовичу.  Давайте  спробуємо тепер,  зважаючи  на  те,  що  всі   погоджуються,   проголосувати законопроект  3116 про порядок виконання рішень Європейського Суду з прав людини  в  другому  читанні.  Комітет  просить  прийняти  в другому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 271.

 

     Рішення прийнято.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     Яка пропозиція комітету?

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Шановні колеги!  Ми досить довго працювали над цим проектом.  Якщо ви не заперечуєте,  є  пропозиція  прийняти  в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Законопроект  3116  ставиться  на  голосування  в цілому. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 282.

 

     Рішення прийнято.

 

     -------------

 

     Наступний законопроект 3116-1 про  внесення  змін  до  Закону України про виконавче провадження. Будь ласка.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Шановні колеги! Тількино ми прийняли Закон про порядок виконання рішень Європейського Суду з прав людини. У цьому законі  записано,  що  рішення  Європейського  Суду  є  виконавчим документом.  Але щоб це сталося,  нам  потрібно  внести  зміни  до чинного  Закону  про  виконавче  провадження.  А саме пропонується доповнити  статтю  3  пунктом   13-1   такого   змісту:   "Рішення Європейського  Суду  з  прав  людини  з  урахуванням особливостей, передбачених Законом України про  виконання  рішень  Європейського Суду з прав людини". Мова йде про ті документи, які виконуються на території України.

 

     Мені здається,  що це все просто  і  зрозуміло,  але  у  пана Пустовойтова є запитання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми   йдемо   по   поправках.   Народний   депутат Пустовойтов з мотивів. Будь ласка.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.  Фракція комуністів.  Василю Васильовичу, ми нещодавно  прийняли  закон  про  накладення мораторію на виконавче провадження.  А якщо раптом там буде ця проблема -  25  процентів? Там  теж  можуть бути порушені матеріальні права.  Яким чином воно може бути узгоджено? Чи це тимчасове рішення?

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Це тимчасове рішення.  Мова  йде  про  рішення Європейського  Суду,  куди  звертаються  фізичні особи - громадяни України.  Там усе повинно бути згідно з конвенцією і  відповідними процедурами.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С. А суперечності?

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Суперечностей  не  буде.  Ми лише закладаємо в Закон про виконавче провадження норму, що якщо

 

     буде такий  документ,  то  державні  виконавці  повинні  його виконувати.

 

     Якщо ми  цього  не запишемо,  то в них не буде підстави,  щоб узяти до свого  провадження  і  виконувати  рішення  Європейського Суду.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,   Василю  Васильовичу.  Хто  наполягає  на голосуванні поправок, не врахованих комітетом? Немає.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Була лише одна поправка, ми її врахували.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Василю Васильовичу, пропозиція.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Пропозиція: прийняти в другому читанні, а якщо буде воля парламенту - то відразу в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні    колеги!   Ставиться   на   голосування законопроект 3116-1 в другому читанні.  Комітет  підтримує.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 301.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     Будь ласка, пропозицію, Василю Васильовичу.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Вікторе Володимировичу,  я пропоную прийняти в цілому, тут проблем немає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Законопроект 3116-1 ставиться  на  голосування  в цілому. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 297.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Спасибі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято.

 

     -------------

 

     Слухається наступне  питання  порядку  денного  - проект 6308 Закону про погашення заборгованості із заробітної плати  та  інших видів   грошових   виплат   (друге   читання).   Доповідає  голова підкомітету  Комітету  з  питань   соціальної   політики   Ярослав Михайлович Сухий. Будь ласка.

 

     СУХИЙ Я.М.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань соціальної політики та праці (виборчий округ  78, Запорізька  область).  Шановні народні депутати!  До законопроекту 6308 про погашення заборгованості із  заробітної  плати  та  інших видів  грошових  виплат  надійшло 5 поправок,  усі вони враховані, одна - частково.  Комітет пропонує прийняти законопроект у другому читанні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  За пропозицією комітету я ставлю на голосування пропозицію прийняти  законопроект  6308  у  другому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 233.

 

     Рішення прийнято.

 

     СУХИЙ Я.М. Комітет просить прийняти як закон у цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування законопроект 6308 в цілому. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 224.

 

     Не встигли.

 

     Народний депутат Москвін.

 

     МОСКВІН С.О.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань  економічної  політики,  управління  народним господарством,   власності    та    інвестицій    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ). Шановні колеги! Зверніть, будь ласка,  увагу на зауваження Головного  юридичного  управління щодо  статті  7 цього проекту закону.  Зауваження це твердить,  що стаття  7  не  відповідає  Конституції  (це   стосується   функцій Генеральної прокуратури України).

 

     СУХИЙ Я.М.   Стаття   7:   "Генеральній  прокуратурі  України організувати контроль за виконанням цього закону із  щоквартальною інформацією Верховної Ради України".

 

     Пояснюю. Закон про прокуратуру не скасовано, і зворотної сили він не має.  Стаття 1:  "Вищий нагляд за додержанням і  правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України  підприємствами, установами і організаціями...  здійснюється Генеральним прокурором України ".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ярославе Михайловичу,  підказують:  нагляд,  а не контроль. Він згоден: нагляд.

 

     Ставлю на голосування законопроект

 6308 у цілому. Будь ласка, прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 277.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     Сідайте, будь ласка, Ярославе Михайловичу.

 

     -------------

 

     Наступне питання порядку денного - проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України,  6340.  Друге  читання. Доповідає  народний депутат Ткаленко,  заступник голови Комітету з питань соціальної політики та праці. Будь ласка.

 

     ТКАЛЕНКО І.І.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці (виборчий округ

 90, Київська  область).  Комітет  з  питань  соціальної  політики розглянув  у  другому читанні зміни до Кодексу законів про працю і пропонує прийняти їх у другому читанні.  Зауваження  і  пропозиції всі враховані.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні    колеги!   Ставиться   на   голосування пропозиція комітету про прийняття  законопроекту  6340  в  другому читанні. Будь ласка, прошу визначитися.

 

     ТКАЛЕНКО І.І. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 297.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     ТКАЛЕНКО І.І. Комітет пропонує прийняти як закон.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування законопроект 6340 в цілому. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 311.

 

     Рішення прийнято.

 

     -------------

 

     Слухається наступне питання порядку  денного  -  проект  3144 Закону  про  механізм  повернення  трудових  заощаджень  населення (друге  читання).  Доповідає  голова  підкомітету  Сухий   Ярослав Михайлович. Будь ласка.

 

     СУХИЙ Я.М.  Шановні  народні депутати!  До законопроекту 3144 про механізм повернення трудових заощаджень населення надійшло  39 доповнень   та  зауважень  народних  депутатів  України  та  інших суб'єктів законодавчої ініціативи. З них всього 10 відхилено. Тому я пропоную провести голосування по відхилених поправках.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. З  мотивів голосування народний депутат Мороз.  А потім підемо по поправках.

 

     МОРОЗ О.О.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  92, Київська область).  Шановні депутати!  Звичайно,  цей законопроект геніальний,  в  цьому  ніхто  не  сумнівається.  Тільки треба його приймати у другому читанні з перенесенням на третє читання, бо він написаний   з   такими   юридичними,  економічними,  філологічними прорахунками,  що не дай Бог, якщо ми приймемо та ще й опублікуємо його. Буде соромно всій Верховній Раді.

 

     Прийняти в другому читанні і внести на третє читання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ідемо по поправках, Ярославе Михайловичу.

 

     СУХИЙ Я.М.  До  пункту 1 статті 1 "Розмір заощаджень в рублях станом на 01.01.1992 року перераховується у  гривні  (згідно  умов деномінації)".  Кабінет Міністрів України вніс поправку про те, що "перераховується у гривні згідно з умовами  деномінації",  але  не визначено,  згідно з якими.  Ми врахували частково, тут голосувати не потрібно,  записали,  що  це  робиться  "відповідно  до  Закону України  про  державні  гарантії  відновлення  заощаджень громадян України".

 

     Потребує голосування поправка  12  до  статті  2  "Виплати  з заблокованих  рахунків".  Робоча  група  і  комітет вилучили слово "заблокованих",  те,  про що казав Олександр Олександрович.  Назва статті тепер звучить так:  "Виплати з рахунків", тому що вони не є заблокованими.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ярославе  Михайловичу,   Національний   банк   ця поправка не цікавить,  бо немає їх представника.  Навіщо ви на ній зупиняєтеся? Немає ж кому наполягати. Далі.

 

     СУХИЙ Я.М. Поправка відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так я ж про це і кажу: тільки ті   поправки,  на  яких  наполягають,  і  все.  Є  народні депутати,  поправки яких  не  враховані,  і  вони  наполягають  на голосуванні? Немає.

 

     Будь ласка, Ярославе Михайловичу, яка пропозиція комітету?

 

     СУХИЙ Я.М.  Пропозиція  комітету  -  прийняти  законопроект у другому читанні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю  на  голосування  пропозицію  комітету   - прийняти проект

 3144 в другому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 228.

 

     Рішення прийнято.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     Ярославе Михайловичу, будь ласка, яка пропозиція комітету?

 

     СУХИЙ Я.М.  Комітет пропонує у зв'язку з тим,  що  принципові розбіжності  ми  зараз  з'ясували  і  проголосували,  прийняти цей законопроект у цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Ставлю на голосування пропозицію комітету  з  урахуванням виступу народного депутата Мороза.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 212.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     Доопрацьовуйте до третього читання і вносьте на голосування в третьому читанні.

 

     Дякую, сідайте.

 

     -------------

 

     Наступне питання  порядку  денного  -  проект 6238 Закону про внесення змін до Закону України про  державну  допомогу  сім'ям  з дітьми  (друге  читання).  Доповідає  Черненко Віталій Григорович, голова комітету. Будь ласка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Шановні народні депутати! Шановний головуючий! Поправка  народного  депутата  Косаківського  складається з одного речення, але для стенограми скажу, про що йдеться.

 

     Статтю 2  чинного  закону  пропонується  доповнити   частиною третьою  такого  змісту:  "Збирання  довідок  та  іншої  офіційної інформації,  необхідної  для   призначення   державної   допомоги, покладається  на  орган,  що призначає державну допомогу.  З метою прискорення розгляду питання про  призначення  державної  допомоги особа,  яка  претендує  на  її  отримання,  в  разі  наявності  її письмової заяви може збирати  та  надавати  органу,  що  призначає державну   допомогу,   довідки   та   інші   необхідні   документи самостійно".

 

     Комітет розглянув  і  пропонує  Верховній  Раді  прийняти   в другому читанні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування законопроект 6238 у другому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 291.

 

     Рішення прийнято.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г. Прошу проголосувати в цілому як закон.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування даний законопроект  6238  в цілому. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 307.

 

     Рішення прийнято.

 

     -------------

 

     Слухається наступне  питання  порядку  денного  - проект 7148 Закону про пріоритетні напрями розвитку  науки  і  техніки  (друге читання).  Доповідає  від  комітету народний депутат Ситник.  Будь ласка.

 

     СИТНИК К.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної   Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий   округ,   НДП).   Шановні   колеги!   Комітет   пропонує проголосувати  за  цей  законопроект,  тому  що  до  нього не було якихось серйозних заперечень.  А те,  що були деякі зауваження, то вони всі враховані, крім окремих дуже незначних.

 

     Тому я дуже прошу вас,  аби забезпечити безперечне поліпшення програмного цільового фінансування, прийняти цей законопроект.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні  колеги!  Пропозиція  комітету  - прийняти законопроект

 7148 в другому читанні.  Ставлю  цю  пропозицію  на  голосування. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 306.

 

     Рішення прийнято.

 

     Які пропозиції комітету?

 

     СИТНИК К.М. В остаточному варіанті давайте приймемо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Комітет  пропонує  законопроект  7148  прийняти в цілому.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Свириди.

 

     СВИРИДА О.М.  Перед голосуванням у цілому пропоную додати  до пріоритетних   напрямів   також  телекомунікації.  Це  надзвичайно важлива галузь, де Україна відстає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Думка комітету, будь ласка.

 

     СИТНИК К.М. У галузі новітніх технологій це враховано, це все входить   туди,  в  якій  би  галузі  людської  діяльності  ми  не працювали. Тому я просив би не наполягати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Колега  Свирида  погодився.   Ставлю   на голосування  законопроект 7148 у цілому.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 329.

 

     Дякую.

 

     -------------

 

     Наступне питання порядку денного - Закон України  про  статус депутатів  місцевих рад 1259 з пропозиціями Президента України від 6 березня 2001 року.  Будь ласка,  від комітету  доповідає  Іщенко Олексій Максимович (Шум у залі).  Я оголосив депутата Іщенка,  нас же  цікавить  думка  комітету.  Якщо  потім  будуть  запитання  до заступника  міністра  юстиції  Горбатенка,  ми  його  запросимо на трибуну. Може, ми все зараз з'ясуємо.

 

     ІЩЕНКО О.М., заступник голови Комітету Верховної Ради України з   питань  державного  будівництва  та  місцевого  самоврядування (виборчий округ 96,  Київська область).  Шановні  колеги!  Комітет Верховної   Ради   України  з  питань  державного  будівництва  та місцевого самоврядування розглянув на своєму засіданні  20  червня пропозиції   Президента  України  до  Закону  України  про  статус депутатів місцевих рад,  прийнятого Верховною Радою 17 травня 2001 року в другому читанні.

 

     Комітет пропонує  Верховній Раді України прийняти статті 31 і 33 в редакції  членів  комітету  та  зазначений  закон  у  цілому. Комітет доручив мені виступити з цього питання.

 

     Якщо будуть  зауваження  (таблиця у вас є),  я готовий на них відповісти.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз  сформулюйте  пропозицію  комітету,  і  ми поставимо її на голосування.

 

     ІЩЕНКО О.І.  Комітет пропонує Верховній Раді України прийняти статті 31 і 33,  де  йдеться  про  особливий  порядок  притягнення депутатів  до  кримінальної  відповідальності та правові і трудові гарантії депутатів,  які обрані на відповідний період,  в редакції членів комітету. А всі інші пропозиції Президента враховані.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. З мотивів голосування депутат Ключковський.  Будь ласка. За ним - депутат Пустовойтов.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.,  заступник голови Комітету Верховної  Ради України    з    питань   державного   будівництва   та   місцевого самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, НРУ).  Шановний пане доповідачу!  Стаття 31 запроваджує, фактично, недоторканність депутатів місцевих рад, що, як відомо, за рішенням Конституційного Суду є неконституційним.  Отже, я пропоную, щоб цю статтю не підтримувати в редакції комітету,  оскільки це  завідомо суперечить   рішенню   Конституційного   Суду,   яке  не  підлягає скасуванню.  Тому я пропоную стосовно статті  31  не  підтримувати редакцію комітету, а погодитися з пропозицією Президента.

 

     Щодо статті 33, то закликаю підтримати редакцію комітету.

 

     Дякую.

 

     ІЩЕНКО О.І Дякую, пане Ключковський. Шановні колеги! Народний депутат Ключковський висловлював цю думку і на засіданні комітету, але  комітет  більшістю  голосів  підтримав пропозицію,  яку я вам доповів.

 

     І ще одне.  Не слід трактувати як недоторканність цю  статтю. Шановні  колеги!  Уважно  прочитайте  цю статтю і ви побачите,  що ніякої  недоторканності  там  немає,  там  є   особливий   порядок притягнення   депутата   до   кримінальної  відповідальності.  Тут враховано  досвід  парламентів   інших   країн,   зокрема   досвід парламенту Швейцарії.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть     мікрофон     народного     депутата Пустовойтова.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.  Фракція комуністів,  місто  Кривий  Ріг.  Я повністю  підтримую  рішення  комітету  в тому,  що це пов'язано з тимчасовим статусом,  тому що тут не порушуються права людини. І я вважаю, що ми повинні проголосувати в тому варіанті, який пропонує комітет.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  колего Іщенко, формулюйте пропозицію комітету, і я поставлю її на голосування.

 

     ІЩЕНКО О.М. Ще раз формулюю. Комітет пропонує прийняти статті 31 і 33 в  редакції  членів  комітету.  Решту  пропозицій  комітет врахував.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю  на  голосування  пропозиції  Президента в редакції комітету, які були зазначені його представником,

 1259. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За"- 238.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     У цілому  законопроект  1259 ставиться на голосування.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За"- 273.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     -------------

 

     Повторно розглядається    Закон    України     про     органи самоорганізації населення

 1257-4 з пропозиціями Президента України від 8 червня 2001  року. Співдоповідає  член  Комітету  з  питань державного будівництва та місцевого самоврядування Роман Петрович Безсмертний. Будь ласка.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   державного   будівництва   та   місцевого  самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП). Шановний Вікторе Володимировичу!  Шановні колеги! Рішенням комітету із семи пропозицій  повністю  враховано  шість  і  поправка  3   врахована частково.  Тому  ми  просимо  підтримати  нову редакцію Закону про органи самоорганізації населення.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає   заперечень?   Ставлю    на    голосування пропозицію комітету,  висловлену Романом Петровичем Безсмертним, - в редакції комітету підтримати пропозиції Президента до закону

 1257-4. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За"- 338.

 

     Рішення прийнято.

 

     У цілому законопроект 1257-4 ставиться на голосування.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За"- 344.

 

     Рішення прийнято.

 

     -------------

 

     Розглядається Закон  України   про   закони   і   законодавчу діяльність  0945  з  пропозиціями Президента України від 29 грудня 2000 року.  Член  Комітету  з  питань  правової  політики  Олексій Іванович Ющик. Будь ласка.

 

     ЮЩИК О.І.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань правової  політики  (багатомандатний  загальнодержавний   виборчий округ,  виборчий  блок  СПУ  та СелПУ).  Шановні колеги!  Шановний головуючий!  Я не буду забирати багато часу, тільки нагадаю, що ми розглядали  уже  цей  закон  і пропозиції Президента три чи чотири тижні  тому.  Усі  поправки,  які  були  враховані  з   пропозицій Президента,  а також інші пропозиції,  які були відхилені залом, в принципі,  проголосовані.  Не голосувався тільки в  цілому  закон, оскільки тоді виникла ситуація, коли деякі фракцій не брали участі у голосуванні.  І тоді Іван Степанович переніс голосування.  Це  я просто нагадую.

 

     Тому сьогодні  немає необхідності проходити по цих поправках. І фактично мова йде тільки про  те,  щоб  з  урахуванням  поправок Президента  і  частково  відхилених  пропозицій,  які ми не можемо врахувати (комітет одноголосно це вирішив,  оскільки не  конкретні пропозиції  були),  проголосувати  зараз  300 голосами цей закон і врешті-решт його прийняти. Міністерство юстиції не має заперечень. У  принципі,  і  Кабінет Міністрів не мав заперечень.  Тому,  мені здається, що ми можемо прийняти сьогодні цей закон.

 

     Прошу проголосувати.  Це  пропозиція   комітету,   підтримана одноголосно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексію    Івановичу,    сформулюйте   пропозицію комітету, яку я поставлю на голосування.

 

     ЮЩИК О.І. Пропозиція комітету така: проголосувати закон,  урахувавши  частково пропозиції Президента і відхиливши  частину  тих  пропозицій,  які  ми  вже  розглядали  і голосували.  Тобто  300  голосами  у  цій частині подолати вето на невраховані пропозиції і прийняти закон у цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви всі чули пропозицію.  Ставлю цю пропозицію  на голосування щодо законопроекту 0945.

 

     "За" - 243.

 

     ЮЩИК О.І. Я ще раз хочу пояснити, шановні колеги. Оскільки ми ніяких нових пропозицій не  вносили  порівняно  з  тим,  що  подав Президент,  то  ми  не можемо приймати закон у новій редакції.  Ми повністю врахували пропозиції,  які можна було врахувати. Але коли я   доповідав,   ви  бачили  ряд  пропозицій,  по  яких  не  можна голосувати.  І в принципі проти цього  закону  не  голосує  ніхто. Просто не беруть участі в голосуванні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексію   Івановичу,   але  в  нас  же  позитивне голосування.  Народний депутат  може  не  голосувати,  але  це  не означає, що він виступає проти, він просто не підтримує.

 

     ЮЩИК О.І.  Я  розумію,  але в нас уже цей закон п'ять років у Верховній Раді, шановні колеги.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. По фракціях останнє голосування.

 

     ЮЩИК О.І.  Незрозуміло, чому не голосують три фракції. Тут же немає ніякої політики. Це суто технологічний закон.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я,  Олексію Івановичу,  з вами погоджуюся, але ви бачите, яке голосування.

 

     Будуть інші пропозиції комітету?

 

     ЮЩИК О.І. Може, з мотивів нехай виступлять, чому не голосують фракції.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Та   ви   ж   бачите,   що  ніхто  з  мотивів  не висловлюється з цього приводу.

 

     ЮЩИК О.І.  Фракції не голосують невідомо чому.  Можливо, щось можна врахувати додатково. Ми ж не можемо роботу викинути.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексію Івановичу,  ви звертаєтеся до залу, а зал мовчить.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Павловського.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України  з  питань  Регламенту,  депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України  (виборчий  округ  188,  Хмельницька область).  Я  дякую,  Вікторе Володимировичу.  Шановні колеги!  Ми повинні проголосувати цей закон, оскільки є пропозиції Президента, вони враховані. Тому ми повинні його прийняти поновому і направити на підпис Президенту.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми його взагалі проголосували 243 голосами.

 

     Сідайте, Олексію Івановичу.

 

     ЮЩИК О.І. Я так і не розумію, яка доля цього закону.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Доля  закону  така,  що  він  проголосований  243 голосами.  Отже,  Верховна Рада прийняла рішення,  і ми його знову направляємо Президенту. А іншого не може бути.

 

     ЮЩИК О.І. Добре.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. У тій редакції,  яка ставилася на голосування. Це є в стенограмі. Будь ласка.

 

     -------------

 

     Наступне питання порядку денного - Закон України про внесення змін і доповнень до Закону України про авторське право  і  суміжні права 1106 з пропозиціями Президента України. Співдоповідає голова підкомітету  Комітету  з  питань  науки  і  освіти  Лев  Йосипович Глухівський. Будь ласка.

 

     ГЛУХІВСЬКИЙ Л.Й.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  НРУ).  Шановний пане головуючий!  Шановні колеги народні депутати!  Ми прийняли Закон про внесення змін  до  Закону України  про  авторське право і суміжні права,  однак Президент не підписав закону  і  повернув  його  зі  своїми  зауваженнями.  Він сформулював  13 зауважень,  вони містяться в порівняльній таблиці, яка вам роздана.

 

     Основні вимоги Президента зводилися  до  того,  що  необхідно привести  цей  закон  у  відповідність з міжнародними договорами у сфері захисту авторських та суміжних прав,  учасниками яких є  або має намір стати Україна. Необхідно також узгодити закон з Угодою з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС)  і  з директивами ЄС стосовно авторського права і суміжних прав.

 

     Комітет дуже  ретельно  вивчив  ці  міжнародні угоди,  з нами працювали  представники  міністерств   і   відомств,   які   мають дотичність   до   питань   авторського   права  і  суміжних  прав, представники громадських організацій,  які захищають права авторів і   права   виконавчих  виробників  фонограм.  Ми  всі  зауваження Президента врахували.  Зауваження Президента не були  конкретними, вони  стосувалися  основних вимог,  які треба зробити узгодження з міжнародними угодами.  Тобто  наш  комітет  мав  певну  свободу  у формулюванні норм.

 

     Вважаємо, що   ми   свою   задачу  виконали,  всі  зауваження Президента  враховані.  Можна,  проголосувавши   за   цей   закон, відправити його знову на підписання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь    ласка,    Леве   Йосиповичу,   формулюйте пропозицію комітету, я її поставлю на голосування.

 

     Хвилиночку, увімкніть мікрофон  народного  депутата  Марченка Олексія з мотивів голосування. Будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО О.А.  Черкащина,  "Демсоюз". Шановний доповідачу! Чи не задавалася метою група народних депутатів вашого комітету,  яка доопрацьовувала  цей  законопроект,  проаналізувати ситуацію,  яка складається, зокрема, і щодо цього закону, коли Президент накладає вето  на  норми,  які  прийняті Верховною Радою з подання Кабінету Міністрів  і   в   редакції   Кабінету   Міністрів.   Тобто   якщо проаналізувати  законопроект,  то  багато  норм  були  прийняті  у першому  читанні,  потім  пройшли  процедуру  узгодження,  другого читання,  були  прийняті як закон і залишилися в редакції Кабінету Міністрів.  А  тепер  Президент  запропонував  поправки  до  норм, внесених  Кабінетом  Міністрів.  До речі,  таке трапляється досить часто.  Чи не є  це  предметом  узгодження  позицій  Президента  і Верховної  Ради  з тим,  щоб не повертатися десятки разів до таких питань?

 

     Дякую.

 

     ГЛУХІВСЬКИЙ Л.Й.  Президент не  погодився  з  деякими  нашими формулюваннями,  які ми внесли під час другого читання.  Адже коли законопроект  було  внесено  на  голосування,  то  від   депутатів надійшло  багато  пропозицій,  і  з  урахуванням їх закон пішов на підпис  Президенту.  І  саме  з  такою  редакцією   Президент   не погодився.

 

     Щодо варіанта,  який  вам  пропонується  розглянути повторно, Адміністрація Президента і Кабінет Міністрів заперечень не  мають. Тобто вето Президента уже не повинно бути.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. З  мотивів голосування слово має народний депутат Гнатюк.

 

     ГНАТЮК Д.М., заступник голови Комітету Верховної Ради України з  питань культури і духовності (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  Всеукраїнське  об'єднання  "Громада").   Шановні народні   депутати!   Цей  закон  дуже  потрібний,  і  його  треба проголосувати в першому читанні. Але в мене є зауваження до статей 46  і  47.  Я  думаю,  що до другого читання мої пропозиції будуть враховані.

 

     ГЛУХІВСЬКИЙ Л.Й.  Я не можу погодитися,  бо  це  зовсім  інша процедура,  ми  розглядаємо  зауваження  Президента.  Немає тут ні першого,  ні другого  читання,  це  є  зауваження  Президента.  Ми врахували їх,  а зал може погодитися з тим,  як ми їх урахували, а може й не погодитися.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Юхновський Ігор Рафаїлович.

 

     ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.,  голова Комітету Верховної  Ради  України  з питань  науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановний Вікторе  Володимировичу!  Шановні  народні депутати!  Це один із найголовніших законів, які ми маємо прийняти для того,  щоб забезпечити авторські права наших авторів,  які  до цього часу не були забезпечені. Я не знаю жодного закону, який так грунтовно був би опрацьований комітетом,  Кабінетом Міністрів,  як цей. І тому я прошу шановних депутатів проголосувати за цей закон.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Будь ласка,  Леве Йосиповичу, сформулюйте пропозицію комітету, і я поставлю на голосування.

 

     ГЛУХІВСЬКИЙ Л.Й.  Комітет розглянув на  засіданні  цю  версію закону,  ми врахували зауваження Президента,  комітет їх прийняв і просить Верховну Раду  шляхом  голосування  прийняти  і  направити Президенту на підпис.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю законопроект

 1106 у редакції комітету на пропозицію Президента. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 327.

 

     Рішення прийнято.

 

     ГЛУХІВСЬКИЙ Л.Й. Комітет просить проголосувати в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Законопроект  1106  ставиться  на  голосування  в цілому. Будь ласка, прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 332.

 

     ГЛУХІВСЬКИЙ Л.Й.  Комітет   дякує   народним   депутатам   за підтримку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято.

 

     -------------

 

     Слухається Закон   України   про   дошкільну  освіту  5273  з пропозиціями Президента України.  Доповідає член Комітету з питань науки і освіти Євген Васильович Красняков. Будь ласка.

 

     КРАСНЯКОВ Є.В., член Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, КПУ).  Уважаемые народные депутаты! Напомню, что 24 мая этого года 322  народных  депутата  проголосовали  за   принятие   Закона   о дошкольном  образовании.  Закон  вернулся после рассмотрения его в Администрации Президента Украины с шестью замечаниями.  Комитет их обсудил,  четыре - учел полностью, одно - частично учтено и одно - отклонено.

 

     Я остановлюсь на предложении,  которое отклонено. Президент в своем  предложении  к  статье  4 предлагает из первого пункта этой статьи:  "Дошкільна  освіта  є  обов'язковою  первинною  складовою частиною  системи  безперервної  освіти в Україні" исключить слово "обов'язковою". Почему комитет отклонил это предложение?

 

     Статьей 29 базового Закона об образовании предусмотрено,  что дошкольное  образование является частью полной общеобразовательной подготовки молодого гражданина. К тому же это положение не требует дополнительных  средств  из  бюджета.  Поэтому  комитет предлагает проголосовать предложение комитета:  четыре предложения Президента учесть,  одно - учесть частично и одно, на котором я сделал акцент и которое урегулировано базовым Законом об образовании, отклонить. Прошу поставить на голосование предложение комитета.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     КРАСНЯКОВ Є.В.   Эти   предложения   комитета  согласованы  с Министерством образования и науки, оно их поддерживает.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. З мотивів голосування слово має народний  депутат Юхновський Ігор Рафаїлович.

 

     ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.   Шановний  Вікторе  Володимировичу!  Шановні народні депутати!  Я хочу запевнити Верховну  Раду,  що,  можливо, жоден  із  законів стосовно освіти не розглядався так досконально, як Закон про дошкільне виховання.

 

     Справа в тому,  що в дуже багатьох державах світу,  зокрема в Чехії  та  інших,  введена дошкільна освіта,  в процесі якої дітей молодшого віку готують до вступу до звичайної базової школи.

 

     Закон зроблений дуже скрупульозно.  І тому я прошу підтримати пропозиції,  які  висловив  депутат Красняков,  і прийняти закон у повному обсязі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Народний депутат Ніколаєнко -  з  мотивів голосування.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.,  секретар  Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (виборчий округ  185,  Херсонська  область). Соціалістична  партія.  Нині  в  Україні  лише  37 відсотків дітей здобувають первинну освіту в дошкільних освітніх  закладах.  І  це дуже   шкодить   нашим   дітям,   зокрема  тому,  що  вони  багато травмуються, йдуть непідготовлені до школи.

 

     Цей закон створює правову основу для того, щоб ліквідувати ці недоліки.  Ми  втратили 4 тисячі дошкільних навчальних закладів за останні п'ять-шість років. Тому є нагальна необхідність підтримати цей закон.  Він буде останньою ланкою (ну,  щоправда, ще Закон про вищу освіту не діє) у законодавчому врегулюванні питань освіти.

 

     Просив би всіх депутатів підтримати цей  закон.  Йдеться  про наших дітей.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Народний   депутат  Альохін,  з  мотивів голосування. Будь ласка.

 

     АЛЬОХІН В.І.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий округ  39,  Дніпропетровська  область).  Дякую,  Вікторе Володимировичу.   Шановний  доповідачу,  ви  сказали,  що  частина поправок відхилена. Як на це реагує міністерство? Можливо, міністр не погоджується?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Доповідач сказав, що з міністерством погоджено.

 

     АЛЬОХІН В.І.  Є  пропозиція,  користуючись  нагодою,  що  пан міністр присутній, надати йому можливість висловитися.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Євгене Васильовичу, погоджено з міністерством?

 

     КРАСНЯКОВ Є.В. Да, согласовано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  сформулюйте  пропозицію,  щоб  можна було поставити на голосування.

 

     КРАСНЯКОВ Є.В.  Комитет  предлагает проголосовать предложения комитета,  которые согласованы,  пан  Алехин,  и  с  Министерством образования и науки.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  на  голосування  законопроект  5273  з урахуванням  пропозицій  Президента  в  редакції  комітету.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За"- 351.

 

     Дякую.

 

     КРАСНЯКОВ Є.В.   Прошу  народных  депутатов  проголосовать  в целом, так как закон очень нужен.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Законопроект   5273   ставиться   в   цілому   за пропозицією комітету. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За"- 353.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     ------------

 

     Закон України про дипломатичну службу

 4129 з пропозиціями Президента.  Співдоповідає  перший  заступник голови Комітету у закордонних справах Олександр Григорович Пухкал. Будь ласка.

 

     ПУХКАЛ О.Г.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України  у  закордонних справах (виборчий округ 209,  Чернігівська область).  Шановний Вікторе Володимировичу! Шановні колеги народні депутати України! Вашій увазі пропонується для повторного розгляду Закон  України  про  дипломатичну   службу   із   зауваженнями   і пропозиціями Президента України.  У Комітеті у закордонних справах була створена робоча група,  до складу якої  увійшли  представники Адміністрації  Президента України,  Міністерства закордонних справ України і народні депутати України - члени нашого комітету. Робоча група   уважно   вивчила  і  розглянула  зауваження  і  пропозиції Президента.  Дозвольте  доповісти,  яке  рішення  прийнято   нашим комітетом.  Враховано  всі  зауваження  і пропозиції Президента за винятком двох.

 

     Перше зауваження стосується статті  6,  в  якій  йдеться  про систему   органів  дипломатичної  служби.  Президент  запропонував доповнити частину першу статті 6  словами  "Дипломатична  академія при  Міністерстві  закордонних  справ  України".  Тобто  вносилася пропозиція визначити статус Дипломатичної  академії  як  складової системи органів дипломатичної служби.

 

     Ми пропонуємо відхилити цю пропозицію,  оскільки в разі зміни статусу  Дипломатичної  академії   постає   питання   про   статус працівників  академії,  яких  обходить  положення  частини  другої статті 26 цього закону і які у зв'язку  із  запропонованою  зміною мали б стати працівниками дипломатичної служби.  А поки що статтею 26  цього  закону,  яка  нами  проголосована,  передбачається,  що працівники  Дипломатичної  академії,  які  до переходу на роботу в Дипломатичну академію мали дипломатичний ранг,  зберігають  статус дипломатичного працівника, а працівники, які не мали такого рангу, не мають статусу  дипломатичного  працівника.  Якщо  погодитися  з Президентом, то виходить, що й технічні працівники академії мали б стати  дипломатичними  працівниками.   Тому   ми   пропонуємо   це зауваження Президента відхилити.

 

     Ще одна відхилена пропозиція Президента стосується статті 13, де в частині четвертій Президент пропонує вилучити  слова:  "після консультацій  у  Комітеті  Верховної  Ради  України  у закордонних справах щодо кандидатур на ці посади".  Йдеться про консультації у нашому  комітеті  з  приводу  кандидатур на посади надзвичайних та повноважних послів України і постійних представників  України  при міжнародних  організаціях.  Ми пропонуємо відхилити цю пропозицію, оскільки рішення комітету щодо проведення  таких  консультацій  не має обов'язкової юридичної сили, а є рекомендаційним, тому не може суперечити Конституції України.

 

     Ось ці ті два  зауваження  пропонується  відхилити,  а  решта зауважень Президента враховані при доопрацюванні закону.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,    Олександре   Григоровичу.   Сформулюйте пропозицію комітету  щодо  даного  законопроекту,  я  поставлю  на голосування.

 

     ПУХКАЛ О.Г.  Ми  пропонуємо прийняти цей закон із врахованими пропозиціями Президента, дві пропозиції - відхилити.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  на  голосування  законопроект  4129  з пропозиціями   Президента  в  редакції  комітету.  Прошу  народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 211.

 

     Чи є заперечення, шановні колеги?

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Сафронова. Будь ласка.

 

     САФРОНОВ С.О.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та  інвестицій  (виборчий  округ  30,  Дніпропетровська  область). Дякую,  Вікторе Володимировичу. Шановні колеги народні депутати, я прошу  вас   підтримати   цей   законопроект,   який   законодавчо врегульовує   діяльність   наших  дипломатичних  представництв  за кордоном.  Ми -  незалежна  держава,  і  маємо  практично  в  усіх державах свої представництва, але їхня діяльність досі законодавчо не врегульована.  Тому привертаю увагу до  цього  закону  і  прошу підтримати  пропозиції  до  нього.  Наші  дипломати  чекають цього закону. Прошу вас підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата Осташа.

 

     ОСТАШ І.І.,  голова  Комітету  Верховної   Ради   України   у закордонних  справах  (виборчий  округ  126,  Львівська  область). Шановні колеги народні депутати!  Це один із небагатьох  випадків, коли  11 зауважень Президента були уважно вивчені і по більшості з них прийнято рішення підтримати думку  Президента.  Я  вважаю,  що частина  четверта  статті  13,  яка залишилася у редакції комітету щодо  консультацій  при  призначенні  надзвичайних  і  повноважних послів України, є надзвичайно важливою для Верховної Ради України, тому   що   йдеться   про   роль   парламентаріїв   у   формуванні дипломатичного  корпусу.  Тому  комітет просить народних депутатів України підтримати цей документ і дружно проголосувати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата Моісеєнка з мотивів голосування.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.   Коммунистическая  партия  рабочих  и  селян. Уважаемый Виктор Владимирович!  Здесь лично для меня вопрос связан несколько  с другим.  У нас уже более полугода никак не сформируют постоянную делегацию в Межпарламентскую ассамблею стран - участниц СНГ.

 

     Возникает вопрос:    если    наш   Верховный   Совет,   лично Председатель Верховного  Совета  Плющ  никак  не  может  подписать соответствующее  распоряжение,  то  нужен  ли  нам сегодня Закон о дипломатической  службе,  если  вопросы,  связанные  с  одним   из приоритетных  направлений  внешней  политики Украины,  не решаются простым росчерком  пера  Председателя  Верховного  Совета  Украины Плюща?

 

     Если сейчас  во  время  перерыва Иван Степанович подпишет это распоряжение, то лично я проголосую за этот закон.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть,  будь  ласка,  з  приводу  голосування мікрофон народного депутата Мовчана.

 

     МОВЧАН П.М.  Фракція  Українського  народного  руху.  Шановні колеги!  Я  звертаюся  до   вас   з   проханням   підтримати   цей законопроект.  У  чому  проблема?  Так  сталося,  що Верховна Рада фактично  не  впливає  на  формування   дипломатичних   служб   і, відповідно,  на  зовнішню політику.  Ми хотіли прив'язати до цього законопроекту норми,  які давали б можливість хоча  б  мінімальної нашої   присутності  у  формуванні  відповідних  кадрів,  служб  і призначень.

 

     Саме тому я звертаюся і до найбільшої фракції  -  комуністів: ви  ж  самі постійно нарікали на те,  що ми не маємо місця у цьому сегменті,  підтримайте, будь ласка, цей законопроект. Дуже вдячний вам.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Попеску, і голосуємо.

 

     ПОПЕСКУ І.В. Група "Солідарність". Вельмишановні колеги, я ще раз закликаю тих, хто зараз не голосував, прислухатися до того, що сказав  наш  колега  Мовчан.  І не тому що він із фракції Руху,  а тому,  що він каже нормальні речі.  По-перше,  ми  матимемо  змогу через  Комітет  у  закордонних  справах  впливати на процеси,  які відбуваються в Міністерстві закордонних справ,  і  на  призначення відповідних дипломатичних кадрів.

 

     По-друге, за   відсутності   такого   закону  виникає  багато колізій,  особливо стосовно працівників,  які вже працюють у наших представництвах і дипломатичних установах за кордоном.

 

     Тому я прошу підтримати, наша фракція підтримує.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре   Григоровичу,   сформулюйте   ще  раз пропозицію для голосування.

 

     ПУХКАЛ О.Г.  Шановні колеги,  від фракції комуністів надійшло зауваження стосовно того, що у цьому законі закладено багато пільг для дипломатичних працівників.  Я хотів би надати  довідку,  що  у цьому  законі  пільги  для  дипломатичних  працівників виписані на рівні  пільг  державних  службовців  у  цілому.  Тобто  цей  закон співвідноситься із Законом про державну службу.  Ніяких додаткових пільг дипломатам не передбачено. Це статті 36 і 37.

 

     Пропозиції колеги Мовчана я цілком підтримую.  Справді,  поки що  законодавчо  не  врегульована участь Верховної Ради у доборі і розстановці кадрів дипломатичної  служби.  Якщо  ми  хоча  б  таку форму, як консультації, передбачимо...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре Григоровичу,  відчуваю,  що ви вже зал переконали. Депутати вимагають ставити на голосування.

 

     ПУХКАЛ О.Г. Прошу підтримати цей закон.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Законопроект  4129  -  пропозиції  Президента  до Закону  про  дипломатичну  службу  в  редакції  комітету ставлю на голосування. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 265.

 

     Рішення прийнято.

 

     У цілому   прошу   народних   депутатів   визначитися    щодо законопроекту 4129.

 

     "За" - 264.

 

     Рішення прийнято. Дякую. Покажіть по фракціях.

 

     -------------

 

     На повторний  розгляд внесено Закон України про внесення змін до Закону України про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб  начальницького  і рядового складу органів внутрішніх справ з пропозиціями Президента.  Доповідає заступник  голови  Комітету  з питань національної безпеки і оборони Мичко Микола Іванович.  Будь ласка.

 

     МИЧКО М.І.,  заступник голови Комітету Верховної Ради України з  питань  національної  безпеки  і  оборони  (виборчий  округ 60, Донецька область). Уважаемые коллеги! 2 ноября 2000 года Верховная Рада  приняла  Закон  о  внесении  изменений  в  Закон  Украины  о пенсионном обеспечении  военнослужащих  и  лиц  начальствующего  и рядового состава органов внутренних дел.

 

     Президент Украины  28  ноября 2000 года вернул данный закон с предложением внести в  него  ряд  изменений.  Комитет  внимательно рассмотрел  эти  предложения,  со  многими из них согласился,  что позволило сократить сумму денежных расходов  на  реализацию  этого закона со 140 до 45 миллионов.

 

     Поэтому есть такое предложение комитета: согласиться и учесть предложения Президента,  внесенные им к пятому - седьмому  абзацам статьи  6  закона,  частично  -  к  статье  4,  а  предложения  об исключении  норм  других   статей,   а   также   пункта   третьего заключительных  положений  принятого  закона  отклонить.  А  также поддержать предложение народного депутата Украины Мычко о внесении изменений в "Прикінцеві положення" этого закона.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   колеги,   я   ставлю   на   голосування законопроект  4256-Д   -   пропозиції   Президента   в   редакції, запропонованій комітетом. Прошу визначитися.

 

     "За" - 319.

 

     Рішення прийнято.

 

     Прошу народних    депутатів   визначитися   в   цілому   щодо законопроекту 34256-Д.

 

     "За" - 314.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     -------------

 

     Закон України  про  внесення  змін  до  Закону  України   про пенсійне забезпечення

 6075 з пропозиціями Президента. Доповідає перший заступник голови Комітету  у  справах пенсіонерів,  ветеранів та інвалідів Григорій Петрович Дашутін. Будь ласка.

 

     ДАШУТІН Г.П., перший заступник голови Комітету Верховної Ради України  у  справах пенсіонерів,  ветеранів та інвалідів (виборчий округ 162,  Сумська область).  Шановні народні  депутати!  Комітет Верховної   Ради  України  у  справах  пенсіонерів,  ветеранів  та інвалідів  розглянув  пропозиції  Президента  України  до   Закону України   про   внесення  змін  до  Закону  України  про  пенсійне забезпечення і рекомендує Верховній Раді повторно  розглянути  цей закон та прийняти його з урахуванням пропозицій Президента.

 

     Враховано пропозиції   Президента,   що   Пенсійний   фонд  є некомерційною установою і залишається по-старому, що Положення про Пенсійний фонд затверджує Кабінет Міністрів.

 

     Тому я прошу підтримати пропозиції Президента.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю   на   голосування   законопроект  6075  - пропозиції Президента України в редакції комітету.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 335.

 

     Рішення прийнято.

 

     Я ставлю  на  голосування  в цілому законопроект 6075.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 343.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     -------------

 

     Проект Закону  про  ратифікацію  Протоколу  про  затвердження Положення  про Виконавчий комітет Співдружності Незалежних Держав, 0256.  Комітет підтримує ратифікацію із застереженнями. У редакції комітету я ставлю цей законопроект на голосування.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 297.

 

     Рішення прийнято.

 

     -------------

 

     Переходимо до прийняття рішення з обговорених питань.  Проект Закону  про  акціонерні  товариства,  6300.  Це  проект,  внесений Кабінетом Міністрів.  Комітет пропонує  прийняти  його  в  першому читанні,  за винятком частин четвертої та шостої статті 8, частини третьої  статті  37,  частин  дев'ятої  та  десятої   статті   92. Пропозиція  комітету про прийняття в першому читанні з урахуванням бачення комітету з окремих статтей,  які я  назвав,  ставиться  на голосування.  Прошу народних депутатів визначитися.  Ні, зачекайте хвилиночку, зніміть голосування.

 

     Увімкніть з мотивів голосування мікрофон  народного  депутата Ключковського.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.  Народний  рух  України.  У мене принципове запитання:  яка необхідність у прийнятті цього  закону  в  умовах, коли  ми  завтра  будемо  голосувати  проект  Цивільного кодексу в цілому і  вже  пройшов  на  третє  читання  проект  Господарського кодексу?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дозволю собі вам відповісти,  Юрію Богдановичу. Завтра ми не будемо голосувати проект Цивільного кодексу,  тому що три останні книги не готові до голосування. А Господарський кодекс ми будемо приймати на наступній,  восьмій,  сесії.  А  сьогодні  є необхідність  прийняття  даного  законопроекту,  тим більше що він визначений як невідкладний Президентом, і є відповідне звернення і прохання Кабінету Міністрів. Тому це питання і внесено, розглянуто в пленарному режимі,  і я ставлю  законопроект  на  голосування  в першому читанні,  за винятком частин четвертої та шостої статті 8, частини третьої статті 37, частин дев'ятої та десятої статті 92.

 

     Законопроект 6300 в такій редакції ставиться на голосування в першому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 201.

 

     Рішення не прийнято. Покажіть по фракціях.

 

     -------------

 

     Наступне питання   порядку   денного  -  проекти  Закону  про місто-герой Севастополь, 5367, 5367-1. Комітет пропонує прийняти в першому читанні проект народного депутата Зачосова, 5367-1. Ставлю на голосування на пропозицію комітету прийняти в  першому  читанні законопроект 5367-1,  внесений народним депутатом Зачосовим. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 209.

 

     По фракціях.

 

     З мотивів голосування слово має народний депутат Вітренко.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  Шановний  Вікторе  Володимировичу!   Я   прошу поставити  ще  раз на голосування цей проект Закону про містогерой Севастополь. Думаю, що депутати просто не зрозуміли. Київ має свій закон,  і ми бачимо по Києву, як вирішуються проблеми міста. Таким чином на законодавчому рівні треба захистити  і  Севастополь,  щоб місто   розвивалося,   щоб   там   вирішувалися  проблеми.  Ми  як законодавці повинні це зробити.  Поставте,  будь ласка,  ще раз на голосування цей законопроект.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний   депутат   Чубаров.   Там  є  ще  інший законопроект, я його зараз поставлю на голосування.

 

     ЧУБАРОВ Р.А., перший заступник голови Комітету Верховної Ради України    з   питань   прав   людини,   національних   меншин   і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 8, Автономна Республіка Крим).  Вікторе Володимировичу,  дякую. Я саме це хотів сказати, справді, Севастополь повинен мати особливий закон.  Проте,  крім проголосованого,  є ще інший законопроект.  Я хотів би,  щоб ми перейшли до голосування законопроекту  народного депутата Безсмертного.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   колеги,   є   Регламент   і  відповідна процедура.  Є два  законопроекти,  вони  розглянуті  в  пленарному режимі.  Комітет запропонував,  і я першою поставив на голосування пропозицію щодо законопроекту  народного  депутата  Зачосова.  Цей законопроект   не   набрав  необхідної  кількості  голосів.  Тепер ставиться на  голосування  законопроект  5367  народних  депутатів Безсмертного  і  Іоффе.  Прошу народних депутатів визначитися щодо прийняття його в першому читанні.

 

     "За" - 166.

 

     Рішення не прийнято.

 

     З мотивів голосування - Дайнеко Леонід Іванович. Будь ласка.

 

     ДАЙНЕКО Л.І.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України    з    питань   державного   будівництва   та   місцевого самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, КПУ).  Уважаемые  коллеги!  Мы  в  этом  зале  рассмотрели  десять законопроектов.  Но  по  сути   не   выполняется   конституционное требование о том,  чтобы город Севастополь имел закон, по которому бы город развивался, жизнь обустраивал.

 

     Надо сказать,  что комитет очень внимательно отнесся  к  двум законопроектам.   Их   рассмотрело   и   Главное  научноэкспертное управление.  Вопрос упирается в то,  чтобы усилить  исполнительную власть  за  счет отдельных функций местного самоуправления.  Мы не можем пойти по этому пути.  Когда мы  принимали  закон  по  городу Киеву,  то  сделали  кое-какие отступления,  так сказать,  вопреки Конституции.  Но  это  столица  нашего   государства.   У   города Севастополя   -   иные   функции,   к   нему   другие   требования предявляются.  Поэтому  нельзя   согласиться,   чтобы   вертикаль исполнительной   власти  усилялась  за  счет  полномочий  местного самоуправления.

 

     Я считаю (и об этом просят жители  города  Севастополя,  весь депутатский  корпус Севастопольского городского совета),  что надо принять  в  первом  чтении  законопроект  Зачесова,  а  затем  его доработать,  тем  более,  что  и  другие  комитеты предлагают свои услуги, в том числе бюджетный.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть  мікрофон  народного  депутата  Мороза. Наступний - депутат Зачосов.

 

     МОРОЗ О.О.  Шановні депутати!  Облишмо політичні оцінки цього проекту закону,  треба проголосувати його  хоча  б  тому,  що  він розроблений відповідно до вимог Конституції. Це проект органічного закону.  Конституції йде вже шостий рік, а ми ніяк не спроможемося прийняти  закон  про  місто,  статус якого має визначатися законом згідно з вимогами Конституції.

 

     Тому я  звертаюся  до  депутатів,  які  підтримували   проект Безсмертного.  Оскільки  він  зараз не набрав необхідної кількості голосів, а принципових відмінностей тут немає, треба голосувати за варіант  Зачосова.  Він  за  рейтинговим голосуванням набрав майже прохідну  кількість  голосів.  Давайте   поставимо   ще   раз   на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Зачосов.  Наступний  - депутат Безсмертний.

 

     ЗАЧОСОВ В.О.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 225, м. Севастополь). Уважаемые депутаты! У нас получается как бы перетягивание одеяла:  исполнительная власть тащит  его  на  себя, органы  самоуправления  -  на  себя.  На самом деле в моем проекте закона такого перетягивания нет,  есть разделение полномочий,  при том что органы самоуправления занимаются жизнеобеспечением города, а сильная Севастопольская городская государственная  администрация должна  заниматься всеми теми вопросами,  которые предоставлены ей государством.

 

     Поэтому я вас прошу:  проголосуйте за наш проект,  а затем мы его уже доработаем вместе с Бессмертным.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть     мікрофон     народного     депутата Безсмертного.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановний  Вікторе  Володимировичу!  Шановні колеги!  Напевно,  всі ми повинні погодитися з тим, що основою для прийняття  Закону   про   місто-герой   Севастополь   мають   бути Конституція і чинна нормативно-правова база.  Чомусь ми забуваємо, що Україна ратифікувала російсько-українські угоди, які стосуються Чорноморського флоту,  в яких у тому числі визначені функції,  які мають здійснювати  органи  виконавчої  влади  на  території  міста Севастополя.   Передбачається,  що  навіть  проблеми  комунального забезпечення, майна громадян - це функції органів державної влади.

 

     Якщо, шановні  колеги,  ви  мені  поясните,  як   розподілити функції  між  органами місцевого самоврядування і виконавчої влади щодо господарських одиниць,  то  ми  тоді  зможемо  прийняти  іншу модель.

 

     Зверніть увагу  і  на  те,  що  Севастополь  має  спеціальний територіальний статус  згідно  з  Конституцією.  А  територіальний статус,  Олександре Олександровичу, є основою для побудови системи органів місцевого самоврядування.  До того ж Севастополь -  це  не тільки місто, це 31 населений пункт.

 

     Тому я  прошу  вас підтримати проект,  який я вніс на розгляд Верховної Ради спільно з депутатом Іоффе.

 

     Дякую вам за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Аннєнков.

 

     АННЄНКОВ Є.І.,  член Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, КПУ). Прошу передать слово Матвееву.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Матвєєв. Будь ласка.

 

     МАТВЄЄВ В.Й.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань   державного   будівництва    та    місцевого самоврядування  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ).  Уважаемые  коллеги!  Я  как  член  Комитета   по   вопросам государственного    строительства   должен   сказать,   что   этот законопроект рождался очень трудно.  Предложенный сегодня  Вадимом Александровичем  Зачесовым  законопроект  учитывает  абсолютно все предложения,  которые были высказаны народными депутатами  в  этом зале  и  при  подготовке его к очередному чтению в зале Верховного Совета.

 

     Тем более,  он  прошел  основательную   апробацию,   правовую экспертизу  на  выездном  заседании  комитета,  которое состоялось непосредственно  в  Крыму.  В  обсуждении  законопроекта   приняли участие  все  заинтересованные  стороны  - и председатели районных советов города Севастополя, и руководитель госадминистрации, и его представители.  И  все  сошлись на том,  что такой закон необходим городу Севастополю, нашим избирателям. Поэтому прошу поставить еще раз на голосование законопроект, внесенный Вадимом Александровичем Зачесовым, и поддерживаю его.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Мовчан.  Наступний  -  депутат Пейгалайнен, і будемо завершувати.

 

     МОВЧАН П.М.  Фракція Українського народного руху. Я звертаюся до   Олександра   Олександровича   Мороза.    Безперечно,    треба застосовувати   всі  демократичні  норми,  які  відбиті  в  нашому Основному Законі.  Але ви добре знаєте, що таке місто Севастополь, і  не  треба  лукавити.  Цей  проект хороший,  і його треба було б прийняти, я обома руками за, але за однієї умови: якщо там не буде базування чужоземного війська,  яке впливає на інфраструктуру,  на інформаційний простір, на політичну атмосферу в місті. І саме тому його  приймати можна лише за тієї умови,  що я сказав,  - через 20 років.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Пейгалайнен.

 

     ПЕЙГАЛАЙНЕН А.В.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   державного   будівництва   та   місцевого  самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Фракция коммунистов   Украины.   Уважаемые   народные   депутаты!  Давайте внимательно рассмотрим варианты,  которые нам предложены: отвечают ли  они  Европейской  хартии  о  местном  самоуправлении,  которую Верховный Совет ратифицировал 15 июля 1997 года?

 

     Главное научно-экспертное управление однозначно говорит,  что проект  господина Бессмертного - "антисамоврядний",  то есть он не отвечает Европейской  хартии  о  местном  самоуправлении.  И  есть заключение  о  том,  что  как  раз  проект  Зачесова соответствует Европейской хартии о местном самоуправлении.

 

     А что  касается  опасений,  что  не  будут   четко   выписаны полномочия,   то  как  раз  в  законопроекте  Зачесова  они  четко выписаны.  И  на  базе  этого  закона  сегодня   практически   уже заключаются   договора   между  государственной  администрацией  и органами местного самоуправления.  Так что нам опасаться абсолютно нечего.

 

     Я предлагаю еще раз проголосовать за законопроект Зачесова.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні    колеги,    час   завершується.   Після додаткового обговорення я ставлю на голосування законопроект, який запропонований комітетом.  Якщо він не набере необхідної кількості голосів, будемо голосувати інший законопроект.

 

     Ставиться на голосування пропозиція комітету про прийняття  в першому  читанні законопроекту 5367-1 народного депутата Зачосова. Прошу народних депутатів визначитися щодо його прийняття в першому читанні.

 

     "За" - 194.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Ставиться на голосування законопроект

 5367 народних депутатів Безсмертного  та  Іоффе.  Прошу  народних депутатів визначитися в першому читанні.

 

     "За" - 159.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Працюйте, на наступній сесії повернемося до цього питання.

 

     Оголошується перерва до 16 години.