Стенограма пленарного засідання

07 червня 2001

 

                    ЗАСІДАННЯ П'ЯТДЕСЯТ СЬОМЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

          У к р а ї н и.  7  ч е р в н я  2001  р о к у.

                         10 г о д и н а.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ПЛЮЩ І.С.

 

     ГОЛОВА. Доброго ранку,  шановні народні депутати, журналісти, гості Верховної Ради! Прошу підготуватись до реєстрації.

 

     Секретаріат просить  нас  привітати  з  днем народження наших колег В'ячеслава  Анатолійовича  Кириленка  і  Тараса  Степановича Стецьківа,  яким  ми бажаємо міцного здоров'я,  успіхів і усіляких удач. Квіти вручить Валентина Андріївна.

 

     Прошу зареєструватись.

 

     У залі  зареєструвались  392  народних   депутати.   Пленарне засідання оголошується відкритим.

 

     Сьогодні четвер,  і  ми  працюємо,  Анатолію  Сергійовичу,  у режимі четверга.  У вівторок і середу ми надаємо слово з процедури і  з  будь-якого питання.  Я ще не оголосив питання,  а ви вже про процедуру.  Я  за  процедурою  веду  засідання.  І  відповідно  до процедури оголошую проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 24  травня  2001  року  про  проведення парламентських  слухань  "5  річниця Конституції України.  Права і свободи громадян України - сподівання і реальність".

 

     Відповіді на запитання може дати Кузнєцов  Павло  Сергійович. Будь ласка, Павле Сергійовичу.

 

     КУЗНЄЦОВ П.С.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України  з  питань  бюджету   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий   округ,   КПУ).   Уважаемые   коллеги!  Вашему  вниманию предлагается проект  Постановления  Верховной  Рады  Украины  "про внесення  змін  до  Постанови Верховної Ради України від 24 травня 2001  року  про  проведення  парламентських  слухань  "5   річниця Конституції України. Права і свободи громадян України - сподівання і реальність".

 

     В чем  смысл  этого   проекта   постановления,   которым   мы предлагаем  внести изменения в то постановление,  которое было уже проголосовано Верховным Советом?  Речь идет о том, что в пункте 2, которым мы заменяем пункты 2 и 3 принятого постановления,  мы даем поручение  Комитету  Верховной  Рады  Украины  по  вопросам   прав человека,   национальных   меньшин   и  межнациональных  отношений обеспечить подготовку и проведение парламентских слушаний.

 

     Этот пункт   согласован    с    профильным    комитетом,    с руководителями  фракций.  Предлагается проголосовать данный проект постановления, чтобы не сорвали парламентские слушания.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Івана Чижа.

 

     ЧИЖ І.С.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань свободи  слова  та  інформації  (виборчий  округ 190,  Хмельницька область).  Павле Сергійовичу,  я  підтримую  зміну  до  проекту  і пропоную  проголосувати.  Але  в  мене  запитання щодо організації самих слухань.  Часу зовсім  мало,  як  ви  розумієте.  Якою  буде система  представлення  регіонів,  думки  громадян?  Тобто як буде практично реалізовуватися сама постанова.

 

     Іване Степановичу,  і до  вас  пропозиція,  користуючись  цим хваленим Регламентом.  Вчора наш Комітет з питань свободи слова та інформації  розглянув  проблему  редакції   "Голосу   України"   і одноголосно  прийняв проект постанови,  який ми просили б включити до порядку денного сьогодні і розглянути,  бо газета  опинилась  у специфічній ситуації. Вона виявилась напівюридичною особою, і може так трапитися, що ми не зможемо видавати газету.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Добре,  розглянемо тоді,  коли ми дійдемо до  розділу "Для включення до порядку денного".

 

     Народний депутат Матвієнко.

 

     МАТВІЄНКО А.С., член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства (виборчий округ

 17, Вінницька область).  Українська народна партія "Собор", група "Соборність".  Шановні колеги народні депутати!  Я  хочу,  щоб  ви звернули  увагу  на те,  як зневажаються норми Конституції.  Іване Степановичу,  я черговий раз повертаюся  до  проблеми  Василькова. Вчора за вашим дорученням Комітет з питань Регламенту розглянув це питання і визнав,  що були порушення Регламенту, і прийняв рішення підтримати  клопотання  моє  і  Жовтяка про те,  щоб проголосувати сьогодні питання щодо Василькова. Це перше.

 

     Друге. П'ять фракцій звернулися,  щоб  розмножили  матеріали, які є листом на адресу Голови Верховної Ради.  Апарат не розмножує матеріали  за  проханням  фракції.  Це  друге   порушення.   Іване Степановичу,    давайте    покладемо   край   такому   шельмуванню депутатського права.  Я прошу сьогодні  поставити  на  голосування питання щодо Василькова.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Я такого рішення комітету не бачив. Якщо воно надійде,  то буде направлено відповідно до Регламенту.  І  давайте його не порушувати.

 

     Я ставлю на голосування за основу проект постанови 7354,  про який поінформував Павло Сергійович. Прошу голосувати.

 

     "За" - 226.

 

     Рішення прийнято.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Сідайте, будь ласка.

 

     --------------

 

     Проект Закону  про  внесення  змін  до  Закону  України   про операції   з   давальницькою   сировиною   в  зовнішньоекономічних відносинах  (нова  редакція).  Розглядається  в  другому  читанні. Доповідає заступник голови Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством,  власності та інвестицій Сергій Чукмасов.

 

     За процедурою  другого  читання поправки,  які були внесені в установленому порядку, голосуються.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України   з   питань  економічної  політики,  управління  народним господарством,  власності  та  інвестицій  (виборчий   округ   24, Дніпропетровська  область).  Уважаемые  коллеги!  Прошу  внимания. Поправка 1 Богатыревой отклонена.

 

     ГОЛОВА. Наполягає автор чи ні? Не наполягає.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправка 6 Богатирьової відхилена.

 

     ГОЛОВА. Не наполягає.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправка 7 Терьохіна відхилена.

 

     ГОЛОВА. Не наполягає.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправка 9 Пашковського відхилена.

 

     ГОЛОВА. Не наполягає.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправка 13 Богатирьової відхилена. Поправка 14 Пашковського відхилена.

 

     ГОЛОВА. Я бачу, що поправка 14 - Терьохіна.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправка 13 Терьохіна врахована, а чотирнадцята

- це поправка Пашковського

 

     ГОЛОВА. За якою  таблицею?  У  моїй  таблиці  поправка  15  - Пашковського.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправка 15 Пашковського відхилена. Поправка 16 Богатирьової  відхилена.  Поправка  18   Богатирьової   відхилена. Поправка 21 Терьохіна відхилена.  Поправка 24 Терьохіна відхилена. Поправка  30  Терьохіна  відхилена.   Поправка   32   Богатирьової відхилена.

 

     ГОЛОВА. Чи  є  в  депутатів які зауваження?  Народний депутат Терьохін. Будь ласка.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради  України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 214,  м.Київ).  Іване Степановичу! Шановні народні депутати! Вчора відбулося засідання фінансового комітету з цього приводу. Ми розглядали цей законопроект.  На жаль,  за тиждень  ми  не  змогли узгодити  наші  позиції з Комітетом з питань економічної політики. Наша  позиція  така.  В  цьому  проекті  закону  міститься  багато податкових  норм,  які  не  узгоджуються з діючим законодавством з питань податку на додану вартість. Це поперше.

 

     По-друге, я вам нагадую,  шановні  народні  депутати,  що  ми нещодавно    прийняли    закон,    який   забороняє   використання давальницьких схем для експорту насіння. А тут знову відроджується система, коли можна буде без експортного мита його поставляти.

 

     Іване Степановичу,  я  дуже  прошу  і  просять також Державна податкова адміністрація і Міністерство фінансів, і нашим комітетом це було підтримано, щоб ще попрацювати і узгодити цей законопроект з податковим правом.  Він суперечить Закону про податок на  додану вартість.  Принаймні слід відкласти це питання ще на два тижні для додаткових консультацій.  Прийнятий у  такому  вигляді  цей  закон залишатиме   величезні   шпарки   для  того,  щоб  поставляти  без експортного мита,  використовувати схеми для валютних  розрахунків усередині  країни  й  так  далі.  В цьому вигляді він не може бути прийнятий, бо суперечить податковому праву.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Уважаемые коллеги,  у меня  есть  предложение: принять  сегодня  поправки,  которые учтены комитетом,  неучтенные поправки,  - то,  о чем говорит Сергей  Анатольевич,  ссылаясь  на мнение Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности,  - отнести на третье чтение.  Не  возражаете?  Просьба  проголосовать поправки,  которые  учтены,  во втором чтении и с учетом замечания Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности  перенести проект на третье чтение для окончательного принятия.

 

     ГОЛОВА. Я прошу, Сергію Олександровичу, ще раз сформулюйте.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.    Я    прошу    уважаемых   коллег   депутатов проголосовать во втором чтении поправки, которые учтены, остальные перенести на третье чтение с учетом замечаний Комитета по вопросам финансов и  банковской  деятельности  и  поправок,  которые  будут дополнительно внесены субектами права законодательной инициативы.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги, чи є в когось із депутатів зауваження щодо  внесеної  ним  поправки,  яка  відхилена  комітетом   і   не голосувалася  в  залі?  Є такі зауваження?  Немає.  Тоді доповідач просить проголосувати в другому читанні.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Доповідач пропонує,  і  комітет  теж  пропонує прийняти проект закону в другому читанні.

 

     ГОЛОВА. І направити на доопрацювання для врахування додатково пропозицій,  що  надійшли  від  Комітету  з  питань   фінансів   і банківської діяльності.

 

     Немає заперечень? Я ставлю на голосування в другому читанні.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Комітет пропонує підтримати.

 

     "За" - 231.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Покажіть по фракціях.

 

     --------------

 

     Шановні народні  депутати,  ми проголосували проект постанови щодо  парламентських  слухань,  присвячених  п'ятій  річниці,   за основу,  провели  узгодження,  і  зараз  Павло Сергійович Кузнєцов просить проголосувати як постанову.  Ніяких поки що  зауважень  не надходило,  так?  Прошу  проголосувати  проект 7354 як постанову в цілому.

 

     "За" - 271.

 

     Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Проект Закону про фінансові операції  (друге  читання).  Юшко Ігор Олегович, будь ласка.

 

     ЮШКО І.О., заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів  і  банківської  діяльності  (виборчий  округ  42, Донецька область). Уважаемый Иван Степанович! Уважаемые коллеги! Я кратко напомню историю этого вопроса. В первом чтении законопроект был принят еще в прошлом созыве по факту проблем, которые возникли с трастами,  с пенсионным фондом  "Оберіг".  Затем,  к  сожалению, длительное время проект находился в работе,  и только за последние семь месяцев рабочая группа его  смогла  подготовить  к  процедуре второго чтения Верховной Радой.

 

     Законопроект в  процессе подготовки был существенно обновлен, приведен к современному пониманию проблематики этого вопроса. Речь идет  о  создании государственного органа надзора за небанковскими финансовыми учреждениями.

 

     На сегодняшний день государственным регулированием и надзором охвачены   только   страховые   общества,  эту  функцию  выполняет Министерство финансов.  Все остальные  компании  из  небанковского финансового сектора, такие как негосударственные пенсионные фонды, фонды совместного инвестирования,  кредитные союзы, ломбарды и так далее,    к   сожалению,   не   охвачены   на   сегодняшний   день государственным регулированием.

 

     При подготовке законопроекта ко второму  чтению  были  учтены замечания,  пожелания  практически  всех народных депутатов.  Было предложено не  учитывать  только  предложения  народного  депутата Кожина,  связанные с фидуциарными операциями.  Дело в том, что они не являются по смыслу частью этого законопроекта.

 

     После принятия этого закона,  если вы его  поддержите,  нужно будет  готовить  специальные  законы  по  каждому  виду финансовых компаний и эти вопросы регулировать в специальных законах.

 

     Главное юридическое  управление  Аппарата  Верховного  Совета рассмотрело  данный  законопроект,  поддерживает  принятие  его во втором  чтении  и   сделало   несколько   замечаний   юридического характера, которые предлагается учесть при окончательной доработке законопроекта перед подачей на подпись. Вкратце это все.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Є запитання?  Народний депутат Кирильчук.  За  ним  - Олексій Марченко.

 

     КИРИЛЬЧУК Є.І., член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету   (багатомандатний   загальнодержавний   виборчий   округ, виборчий  блок  СПУ  та  СелПУ).  Я  не  знаю,  як інші,  але мені здається,  що за цей проект не можна голосувати,  тому що сьогодні лише  роздали текст цього документа і вже він сьогодні - в порядку денному.

 

     ЮШКО І.О. Извините, законопроект был роздан гораздо раньше, я не  знаю,  почему  он  к  вам  не  попал.  И  вчера  на  заседании Координационного совета о нем шла речь,  и юридическое  заключение было  подготовлено ранее.  Комитет этот вопрос рассматривал неделю тому назад.

 

     ГОЛОВА. Є ще запитання? Олексій Марченко.

 

     МАРЧЕНКО О.А.,  член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ 201, Черкаська  область).  Фракція  партії  "Демократичний  союз".  Нам справді всім роздали лише сьогодні вранці порівняльну таблицю.  І, мабуть,  надалі (це,  можливо,  не вас стосується,  а  Апарату,  я звертаюся,  щоб  це  було зафіксовано в стенограмі) Апарат повинен зробити висновки.  Це  не  вперше,  коли  законопроект  у  другому читанні   внесено   до  порядку  денного,  а  порівняльна  таблиця подається лише вранці.

 

     І стосовно оголошеної вами інформації про те,  що  зауваження Головного  юридичного  управління  будуть  доопрацьовані в порядку доопрацювання вже  прийнятої  редакції  там  десь  кимось.  Як  це розуміти?  Все те,  що проголосовано тут у сесійному залі, має йти на підпис і  має  йти  потім  до  Президента.  Яким  чином  будуть доопрацьовуватись  зауваження Головного юридичного управління?  Що ви маєте на увазі?  Будуть доопрацьовуватись  після  того,  як  ми проголосуємо? Дайте відповідь, будь ласка.

 

     ЮШКО І.О. Я имею в виду то, что необходимо вносить изменения, например,  в Закон о страховании.  Это замечание номер 5  Главного юридического управления.  Эти поправки будут подготовлены.  И даже до подписания они будут поданы на рассмотрение Верховного Совета.

 

     ГОЛОВА. Є ще запитання? Немає. У кого з депутатів є поправки, на  голосуванні  яких  ви наполягаєте?  Є такі?  Немає.  Ставлю на голосування  в  другому  читанні  проект  Закону   про   фінансові операції, реєстраційний

 0942. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 332.

 

     Рішення прийнято.

 

     ЮШКО І.О. Есть предложение проголосовать в целом как закон.

 

     ГОЛОВА. Комітет вносить пропозицію  проголосувати  як  закон. Прошу проголосувати проект 0942.

 

     "За" - 348.

 

     Рішення прийнято. Дякую.

 

     --------------

 

     Оголошується для прийняття рішення

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ . Перерва!

 

     ГОЛОВА. Яка перерва?

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Є заява!

 

     ГОЛОВА. "Наполягаємо на першочерговому голосуванні по проекту Постанови 7259  про  звіт  Тимчасової  слідчої  комісії  з  питань вивчення соціальнополітичної ситуації, що склалася у Василькові.

 

     Якщо питання  не  буде  поставлено  на  голосування,  просимо оголосити перерву на 30 хвилин".

 

     Шановні колеги, я ще раз кажу: ми це питання проголосували, є стенограма.  Але регламентний комітет після розгляду цього питання пропонує повернутись.  Це я кажу із слів, а рішення такого я ще не бачив.   Коли   надійде  рішення  комітету,  тоді  я  пораджуся  з керівниками фракцій,  і ми внесемо - хто за те, щоб повернутися до цього  питання.  Це  відповідатиме  процедурі.  Зараз  я  не  бачу підстав,  це просто зривання засідання.  Ви визначтесь  -  чи  вам перерву,  чи вам постанову треба.  Я з цієї записки не бачу, що ви просите.

 

     --------------

 

     Оголошується до  розгляду  проект   Закону   про   об'єднання власників  житла (друге читання).  Реєстраційний 3211-2.  Ткаленко Іван Іванович. Будь ласка.

 

     ТКАЛЕНКО І.І.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці (виборчий округ

 90, Київська область).  Шановні колеги,  на ваш розгляд у другому читанні пропонується проект Закону про об'єднання власників житла.

 

     Законопроект розглядався   і  готувався  до  другого  читання Комітетом з питань будівництва, транспорту і зв'язку. Надійшла 391 пропозиція від народних депутатів і 14 - від інших суб'єктів права законодавчої  ініціативи.  Враховано  повністю  або  частково  270 пропозицій.    Решта    пропозицій   відхилено.   Суб'єкти   права законодавчої ініціативи заперечень проти прийняття законопроекту в другому читанні не мають.

 

     Прошу прийняти цей законопроект у другому читанні за винятком абзацу,  який вміщений у лівій колонці таблиці за номером 52. Його пропонується  залишити  у  редакції,  прийнятій у першому читанні: "Кожний власник на установчих зборах має один голос незалежно  від площі  та  кількості  квартир  або  приміщень,  що  перебувають  у власності".  Тобто врахувати  поправку  народного  депутата  Салія Івана    Миколайовича.    Решта    пропозицій   враховані.   Прошу проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Народний депутат Марченко.

 

     МАРЧЕНКО О.А.  Дякую,  Іване Степановичу. Передусім я вдячний комітету,  який розглянув усі мої поправки,  зауваження і врахував їх.  Я маю доручення нашого колеги Шепи Василя  Васильовича,  який серйозно  попрацював  над  цим  законопроектом,  вніс ряд логічних зауважень, поправок, щодо багатьох з яких написано так: "Враховано частково у відповідних статтях".

 

     Я маю  передати  прохання  від  Василя Васильовича,  аби одна принципова позиція,  на якій він  наполягає,  це  поправка  82  до статті 6, була проголосована в сесійному залі (Шум у залі).

 

     Анатолію Сергійовичу  Матвієнко!  Не  заважайте працювати!  Я звертаюся до Івана Степановича і прошу  (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА Повернутися до цього питання - поставлю.  Ви  вимагали від мене цього.

 

     Увімкніть мікрофон  народного депутата Чижа.  Потім - депутат Беспалий.

 

     ЧИЖ І.С.  Всеукраїнське  об'єднання  лівих  "Справедливість". Шановний Іване Степановичу!  Шановні колеги!  Іване Івановичу,  на жаль,  Олексій Марченко не зміг довести своєї позиції. У мене щодо цього проекту є сумнів, будь ласка, розвійте.

 

     На сьогодні   практично  більшість  житла,  яке  належить  до місцевого комунального господарства,  вже приватизоване. Але плата за квартиру справляється,  як і колись, коли воно належало державі чи місцевим органам влади.  Системи  якоїсь  договірної,  взаємної відповідальності  немає,  навпаки,  людині  ще й пеню нараховують, хоча житло вже її.  Ці питання стосовно жатла,  яке  є  приватним, побудоване за кошти людей, безумовно, треба врегульовувати.

 

     Так от,  Іване  Івановичу,  наскільки  ми  зможемо розв'язати проблему власників житла, передусім проблему договірних відносин з житлово-експлуатаційними службами і так далі? Тому що, як правило, тоді людина сама на себе візьме всі  навантаження  щодо  утримання житла  та ще й утримуватиме якусь контору,  яка ніяк не дотична до цього,  адже сьогодні практично люди винні всім і ніхто  людям  не винен. Будь ласка.

 

     Дякую.

 

     ТКАЛЕНКО І.І.   Я   дякую   вам   за  запитання,  саме  це  й передбачається вирішити цим законом.  Ви добре розумієте,  що один власник житла не може нічого зробити з монополістами, тобто ЖЕКами чи іншими структурами.  Власники квартир для того й  об'єднуються, щоб  спільно  вирішувати  проблеми,  які стоять перед ними.  Ми їм просто даємо механізм вирішення цих проблем.

 

     А щодо наступного питання,  то автоматично це  не  прибуткові організації,  і одразу навантаження на власників житла буде менше, тому що не обкладаються податками ці організації.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Народний депутат Беспалий.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.,  член Комітету Верховної Ради України з питань правової   політики  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  НДП).  "Реформи-Конгрес".  Ми всі розуміємо,  що  це  дуже складний і потрібний закон.  Ідеальним він бути не може,  тут були різні компроміси,  узгодження. Зокрема, я хочу звернутися до Івана Івановича  з  таким  запитанням.  Уже  після розгляду порівняльної таблиці в  процесі  доопрацювання  цього  законопроекту  ряд  моїх поправок   було   погоджено  з  комітетом.  Оскільки  їх  немає  в порівняльній таблиці, я прошу Івана Івановича назвати їх, щоб вони ввійшли до стенограми і відповідно щоб вони ввійшли до остаточного тексту  законопроекту,  інакше  ці  погодження  просто  виявляться недійсними. Прошу Івана Івановича це зробити, як це було домовлено з комітетом.

 

     ГОЛОВА. Ви будете відповідати, Іване Івановичу?

 

     ТКАЛЕНКО І.І.  Так,  буду відповідати.  Дійсно, питання таке. Щодо вашої поправки 356.  Ми узгодили і вносимо ту правку,  яку ви пропонуєте.  Щодо решти поправок.  Ми просто з вами врахували.  Це поправки 102, 105, 156, 185, 269, 276 і 305.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Народний депутат Баулін.

 

     БАУЛІН П.Б.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань свободи  слова  та  інформації  (виборчий  округ  76,   Запорізька область).  Фракция Коммунистической партии Украины. Уважаемый Иван Иванович,  я благодарен вам, что многие мои поправки комитет учел, однако  хотел  бы  обратить ваше внимание на поправку 62,  которая находится на шестнадцатой странице.  Речь идет о законодательстве, которое  регулирует  деятельность обединений владельцев жилья.  Я считаю,  что среди других законов в  обязательном  порядке  должен быть  Закон  об обединениях граждан.  Но почему-то ни в редакции, принятой в первом чтении, ни во втором чтении этот закон не учтен, его  проигнорировали.  Это  же сфера регулирования и этого закона. Почему этот закон не перечислен среди законов,  которые регулируют деятельность  обединений  владельцев  жилья?  Я настаиваю на том, чтобы вы включили этот закон тоже.

 

     ТКАЛЕНКО І.І.  Дякую вам.  Я думаю,  що заперечень  не  буде. Можна   врахувати  вашу  пропозицію.  Гадаю,  ми,  доопрацьовуючи, врахуємо це.

 

     ГОЛОВА. Більше  немає  запитань?  Немає.  Хто  наполягає   на голосуванні поправки, підніміть руку. Немає таких.

 

     Тоді прошу  проголосувати в другому читанні проект Закону про об'єднання власників житла, реєстраційний 3211-2.

 

     "За" - 223.

 

     По фракціях.

 

     ТКАЛЕНКО І.І.  Шановний Іване Степановичу, прошу поставити ще раз  на  голосування,  тому  що  ці  рухи  по залу  Не всі встигли проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Реєстраційний 3211-2,  проект Закону  про  об'єднання власників житла (друге читання) ставиться на голосування повторно. Прошу проголосувати.

 

     Ткаленко не голосував, на трибуні був.

 

     "За" - 252.

 

     Рішення прийнято.

 

     Покажіть по фракціях.

 

     ТКАЛЕНКО І.І.  Іване Степановичу, прошу проголосувати його як закон.

 

     ГОЛОВА. Є у депутатів зауваження?  Немає. Прошу проголосувати як закон у цілому.

 

     ТКАЛЕНКО І.І. Прошу підтримати.

 

     "За" - 237.

 

     ГОЛОВА. По фракціях.

 

     --------------

 

     Оголошується до розгляду проект  6071

- проект Закону про імміграцію (друге читання). Геннадій Йосипович Удовенко готовий дати відповіді на запитання.

 

     Геннадію Йосиповичу,   будь   ласка,   візьміть   порівняльну таблицю.

 

     УДОВЕНКО Г.Й.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановні народні депутати!  Шановний пане Голово!  Комітет  Верховної  Ради України    з   питань   прав   людини,   національних   меншин   і міжнаціональних відносин вносить на ваш розгляд  доопрацьований  з урахуванням  пропозицій  народних  депутатів  України  до  другого читання проект Закону про імміграцію. Необхідність прийняття цього закону  зумовлена потребою встановлення правових засад регулювання процесу імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства.

 

     У законопроекті запроваджено механізм квотування  імміграції, що дасть змогу регулювати імміграційні потоки. Встановлено умови і порядок надання дозволу на імміграцію та підстави його скасування. Визначено повноваження органів державної влади у сфері імміграції.

 

     Введення в  дію цього закону дасть змогу зробити вагомий крок на шляху формування імміграційного законодавства нашої держави.  У процесі  погодження порівняльної таблиці до проекту Закону України про імміграцію частину зауважень Головного  юридичного  управління комітет врахував, а з деякими члени комітету не погодились з таких причин. Прокоментую їх за пунктами зауважень.

 

     Що стосується  ненадання  довідок  про   стан   здоров'я   та відсутність судимості вихідцями з України і членами сімей громадян України.  При прийнятті такого рішення комітет виходив з того,  що ці  категорії  осіб мають право на набуття громадянства України за спрощеним порядком.  І Верховна Рада прийняла нову редакцію Закону про  громадянство  України,  де якраз визначається такий спрощений порядок  набуття  громадянства  вихідцями  з  України  і   людьми, пов'язаними з Україною.

 

     Крім цього,   до  категорії  вихідців  з  України  входять  і депортовані,  а заборонити цій категорії осіб повертатися на рідну землю не можна.

 

     Стосовно пункту 2 зауважень, то члени комітету і весь комітет ставили за мету,  поперше,  децентралізувати повноваження  органів влади.  У  нас  є  іммігранти  двох категорій.  Одна - це ті,  хто законно перебуває сьогодні на території України. То ми пропонуємо, щоб   дозвіл   цим   іммігрантам   офіційно  надавали  регіональні уповноважені органи.  Друга  категорія  -  ті,  хто  з-за  кордону направляється.  Ними займатиметься центральний орган. Таким чином, ми зменшимо навантаження на центральний  орган.  Приблизно  щороку розглядається 30 тисяч заяв про дозвіл на імміграцію.

 

     Такий порядок  надасть  можливість більш конкретно розглядати кожну  конкретну  заяву.  Людина  проживає  на  території   якоїсь області, і там відповідний обласний орган приймає заяву.

 

     ГОЛОВА. Геннадію Йосиповичу, я вас прошу, це ж друге читання. У нас є таблиця.

 

     УДОВЕНКО Г.Й.  Шановні народні депутати,  комітет одноголосно прийняв цей законопроект, я прошу його підтримати.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон народного депутата Беспалого.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.  "Реформи-Конгрес".  Шановні  народні депутати! Шановний Геннадію Йосиповичу!  Це справді  дуже  потрібний  закон. Взяти  хоча  б  проблему  нелегальної  імміграції,  яка захлеснула Україну і яку цей закон має врегулювати.  Але  він  може  бути  ще кращим,  якщо,  наприклад, буде врахована моя тринадцята поправка. Її суть полягає ось у чому.

 

     У проекті  закону   написано,   що   імміграція   в   Україну регулюється     Конституцією,     цим     законом     та    іншими нормативно-правовими актами.  Я запропонував,  щоб було дописано в кінці:  які не суперечать цьому закону і Конституції України.  Я б не  вважав  цю  поправку  принциповою,  але  ми  недавно  отримали прецедент  -  це  указ  Президента  про  адміністративну реформу - нормативноправовий акт,  яким на  порушення  Закону  про  державну службу скасовано посади заступників міністрів.

 

     Тому я  вважаю принциповим,  щоб у Законі про імміграцію було зазначено,  що всі нормативно-правові акти з цього  питання  мають відповідати цьому закону і Конституції України.

 

     Інакше тепер  будь-хто  буде видавати правові акти,  які ні в тин, ні у ворота не лізуть.

 

     Дякую.

 

     УДОВЕНКО Г.Й.  Я думаю, що можна погодитись з цією поправкою. У нас була дискусія щодо неї.  Ми виходимо з того,  що всі статті, запропоновані в цьому проекті закону,  відповідають і Конституції, і  іншим законам,  але оскільки Борис Якович Беспалий наполягає на цій поправці, я думаю, що можна погодитись з цим.

 

     ГОЛОВА. Народний депутат Сахно.

 

     САХНО Ю.П.,  член   Комітету   Верховної   Ради   України   у закордонних  справах  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  НДП).  Шановний Геннадію Йосиповичу,  моя поправка 20 є  у руслі поправки,  на якій щойно наполягав колега Беспалий.  Вона на четвертій  сторінці  і  стосується  статті  3.  Не  варто,  гадаю, пояснювати,  що  термін  "нормативно-правові  акти" більш широкий, ніж,  скажімо, термін "законодавчі акти". Я наполягаю, щоб питання імміграції  врегульовувались  також  нормативно-правовими  актами, тобто  підзаконними   актами,   які   видаватимуть   міністерства, відомства і так далі.  Тобто якщо ми це не врахуємо,  то, скажімо, державний орган виконавчої влади  з  питань  імміграції  не  зможе видавати підзаконних актів.

 

     Ця поправка  має  більш  редакційний  характер і розширює дію закону. Вона могла б у разі врахування теж покращити цей закон.

 

     Дякую.

 

     УДОВЕНКО Г.Й.  Ця поправка не погіршить закон,  то  її  можна врахувати.

 

     ГОЛОВА. Враховується.  Ще  є  зауваження?  Немає.  Тоді прошу проголосувати в другому читанні проект Закону про імміграцію  6071 з урахуванням поправок, які ми погодили, - Бориса Беспалого і Юрія Сахна.

 

     "За" - 174.

 

     Рішення не приймається.

 

     По фракціях.

 

     Ну, треба працювати... Будь ласка.

 

     УДОВЕНКО Г.Й. Шановні народні депутати, я ще раз вас закликаю уважно поставитися до цього законопроекту. Нелегальна імміграція в Україну   становить   загрозу   її   національній   безпеці.   Цей законопроект,  який грунтовно розглядався в Комітеті з питань прав людини,  який підтримали всі члени комітету, має винятково важливе значення.  Якщо  фракція  комуністів  з  якихось  причин  не  хоче підтримувати цей законопроект,  то я звертаюся  до  всіх  інших  з пропозицією:   підтримайте   цей  законопроект,  він  в  інтересах України.

 

     ГОЛОВА. Петро Симоненко. За ним - депутат Гуцол.

 

     СИМОНЕНКО П.М., член Комітету Верховної Ради України з питань правової   політики  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  КПУ).  Фракція  комуністів.   Шановні   колеги!   І   щодо попереднього  законопроекту  про об'єднання власників житла,  який уже прийнято в цілому,  так і щодо цього проекту закону  комуністи визначилися позитивно на зборах своєї фракції.  Ми не брали участі в  голосуванні,  бо  підтримуємо  колег  народних  депутатів,  які сьогодні  просять  проголосувати  питання  щодо  Василькова.  Бо в минулий вівторок,  коли це питання ставилося на голосування,  було зрозуміло, що із залу пішли люди, і в самому кінці поставили це на голосування.

 

     Ми визначилися щодо проекту Закону про  імміграцію,  ми  його підтримаємо.  Але  зараз  просто  не  беремо участі в голосуванні, підтримуючи колег, які просять проголосувати проект постанови щодо Василькова. І будемо рухатися далі.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло. Депутат Гуцол.

 

     ГУЦОЛ М.В., секретар Комітету Верховної Ради України з питань прав  людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних   відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ).  Фракція "Яблуко".  Екологічна партія  України  "Захист".  Шановні  колеги! Даний  закон  дуже  потрібний  нашій Українській державі.  Шановні комуністи!  Давайте ми  будемо  політичні  акції  проводити  іншим разом.  Сьогодні нам потрібно приймати закони,  котрі чекають наші виборці.  Шановні друзі,  я вас закликаю,  серед комуністів теж  є українці,  котрі  вболівають  за  Українську державу:  будь ласка, підтримайте даний законопроект.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Мороз Олександр Олександрович.

 

     МОРОЗ О.О.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  92, Київська  область).  Фракція   "Лівий   центр".   Шановний   Іване Степановичу!  Шановні депутати! Всі збурення в залі відбуваються з ініціативи головуючого,  з досвіду знаю.  Тому, Іване Степановичу, коли  ви  посилаєтеся  на  те,  що  вам  комітет  щось  не дав або секретаріат щось не підготував,  то це означає, що ви, головуючий, погано працюєте, бо ви за це відповідаєте.

 

     Тому поставте   на  голосування  питання  щодо  Василькова  і зніміть проблему.

 

     ГОЛОВА. Ви думаєте,  що це нове, Олександре Олександровичу? Я не  бачу  тут  нічого  нового.  Зрозуміла  позиція.  Але я не хочу створювати прецеденти у Верховній Раді,  щоб ми діяли кожного  дня на вимогу тієї або іншої групи чи фракції. Якщо вчора вночі подали документи до секретаріату одні,  про які я зараз буду говорити,  о пів на першу ночі - інші й сьогодні ще не подали рішення комітету, то при чому тут секретаріат чи  Мороз?  Я  думаю,  що  тут  навіть відлига не допоможе.

 

     Я знімаю це питання з голосування,  але не повністю,  тому що були заяви,  от,  зокрема, найчисленнішої фракції, яка заявила, що вони  будуть  голосувати  за цей законопроект,  коли буде вирішено інше питання відповідно до процедури.  Тому ми  його  не  вважаємо таким, що не набрало потрібної кількості голосів.

 

     От рішення  комітету  ще немає на столі.  Де воно було,  я не знаю. Ідіть і принесіть його разом.

 

     ------------

 

     Наступний Закон  про  вибори  народних  депутатів  України  з пропозиціями  Президента  України.  Але  таблиця  не  надрукована. Вранці мені про це заявив керівник секретаріату.  Тільки  що  було прохання   голови   профільного   комітету.   Я   переговорив   із співдоповідачем Георгієм Григоровичем Пономаренком,  і він сказав, що  вони  погоджуються із тим,  що все-таки до того часу,  поки не буде роздана таблиця депутатам, ми цей проект розглядати не будемо (Шум у залі). Коли роздадуть таблицю.

 

     --------------

 

     Закон України про службу в органах місцевого самоврядування з пропозиціями Президента України.  Геннадій Іванович Леліков.  Будь ласка.

 

     Нагадую, Геннадію  Івановичу,  що  процедура  розгляду  така: голосується пропозиція Президента,  якщо вона не набирає потрібної кількості голосів, тоді ми голосуємо наступну.

 

     ЛЕЛІКОВ Г.І., начальник Головного управління державної служби України.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні  народні  депутати! Закон  України  про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування прийнятий Верховною Радою України 8 лютого 2001  року.  Цей  закон відповідає вимогам статті 38 Конституції України, якою передбачено рівне право доступу громадян України як до державної служби, так і до  служби в органах місцевого самоврядування.  Закон,  безумовно, сприятиме розвитку місцевого самоврядування в  Україні  відповідно до  Європейської  хартії  місцевого  самоврядування.  Разом із тим Президент України,  відповідно до статті 94 Конституції,  повернув закон для повторного розгляду у Верховну Раду України,  висловивши ряд зауважень.

 

     Зокрема, з  метою  уникнення  суперечностей  пропонується   в пункті першому частини першої статті 10 посилання на Закон України про вибори депутатів місцевих рад та сільських,  селищних, міських голів щодо призначення на посаду сільського,  селищного,  міського голови  замінити  посиланням  на   Закон   України   про   місцеве самоврядування  в  Україні,  оскільки  саме  цим законом визначено порядок призначення.

 

     У пункті  третьому   частини   першої   цієї   самої   статті пропонується  вилучити  слова  "голови  районної  у  місті  ради", оскільки  ці  слова  правильно  записані  в  попередньому  другому пункті, а в третьому вони дублюються помилково.

 

     Статтею 13 закону особи, які претендують на зайняття посади в органах місцевого самоврядування,  мають надавати за місцем служби відомості   про   доходи  та  зобов'язання  фінансового  характеру стосовно  себе  та  членів  своєї  сім'ї.  Проте  порядок  надання зазначених відомостей цим законом не визначений. Тому пропонується частину  другу   статті   13   доповнити   словами   "в   порядку, встановленому  законом".  Це  відповідатиме  статті 67 Конституції України.

 

     Вбачається неприйнятним віднесення  посади  Сімферопольського міського  голови  до першої категорії посад.  Відповідно до статті 133 Конституції України  лише  міста  Київ  та  Севастополь  мають спеціальний  статус.  Місто Сімферополь до таких міст Конституцією України не віднесено,  тому, відповідно, не вважається спеціальним і  правовий  статус  Сімферопольського  міського  голови.  Обсяг і характер виконуваної ним  роботи,  ступінь  відповідальності  тощо значно  відрізняються  від  тих,  що  покладені  на  Київського та Севастопольського міських голів.

 

     У зв'язку  із  цим  пропонується   посаду   Сімферопольського міського голови, як і посади міських голів міст - обласних центрів віднести  до  другої   категорії   посад   в   органах   місцевого самоврядування.

 

     Вкралася помилка  щодо  віднесення  до певних категорій посад заступників міських  (міст  обласного  значення)  голів  з  питань діяльності  виконавчих органів ради.  Вони однозначно віднесені до четвертої та п'ятої категорій (це пункти п'ятий і  шостий  частини першої статті 14). Пропонується віднести їх до четвертої категорії посад,  а  в  пункті  шостому  частини  першої  статті  14   слова "заступників  міських  (міст  обласного  значення)  голів з питань діяльності виконавчих органів ради" виключити.

 

     Частиною третьою статті 15 закону визначається, що особи, які займають   посади,   віднесені  до  першої  та  другої  категорій, набувають найвищого рангу відповідної категорії з часу  вступу  на посаду.   Тобто   в  законі  йдеться  про  автоматичне  присвоєння найвищого рангу особам,  які займають посади,  віднесені до першої та   другої   категорій.   Це  не  відповідає  загальному  порядку присвоєння рангів усім державним службовцям.

 

     Тому пропонується визначити,  що ранги особам,  які  займають посади першої та другої категорій,  так само як і ранги сільським, селищним, міським головам, присвоюються рішенням відповідної ради.

 

     Зазначеним законом не  передбачено  прийняття  положення  про порядок    присвоєння    рангів    посадовим    особам   місцевого самоврядування.  Тому  для   забезпечення   єдиного   підходу   до присвоєння   рангів   посадовим  особам  місцевого  самоврядування пропонується  статтю  15  після  частини  п'ятої  доповнити  новою частиною  шостою  такого  змісту:  "Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в органи місцевого  самоврядування або   обранням   (призначенням)   на   вищу  посаду.  Особам,  які призначаються  на   посади   з   випробувальним   строком,   ранги присвоюються   після  його  закінчення,  за  результатами  роботи. Особам,  які призначені на посади і  мають  ранги  посадових  осіб місцевого самоврядування або ранги державного службовця, присвоєні за  попереднім  місцем  роботи,  надбавка   за   ранг   у   період випробувального строку виплачується відповідно до цих рангів".

 

     Частиною третьою  статті  17  закону передбачено утворення за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті,  районної, обласної ради атестаційних комісій. При цьому не враховано,  що апарати  сільських,  селищних  рад  мають  невелику чисельність  -  до  п'яти осіб.  Утворити в такому разі повноцінні атестаційні комісії, як це передбачено законом, немає можливості.

 

     ГОЛОВА. Геннадію Івановичу,  час  ваш  завершився.  Справа  в тому,  що  десять  хвилин  для  доповіді  надається тоді,  коли ми розглядаємо  законопроект  у  першому  читанні.   У   нас   ще   є співдоповідь від профільного комітету. Чи є в комітету зауваження? Я прошу, увімкніть мікрофон Леоніда Івановича Дайнека.

 

     ДАЙНЕКО Л.І.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України    з    питань   державного   будівництва   та   місцевого самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, КПУ).  Уважаемый  Иван Степанович!  Уважаемые коллеги!  Этот закон второй раз вносится на рассмотрение. Надо сказать, что на этот раз Президент сделал существенные замечания,  они учтены комитетом,  и комитет предлагает принять этот закон в целом.  Его ждут 60  тысяч работников местного самоуправления.

 

     ГОЛОВА. Я,   враховуючи  пропозицію  профільного  комітету  і аргументацію  доповідача,  ставлю  Закон  про  службу  в   органах місцевого  самоврядування з пропозиціями Президента,  підтриманими комітетом, на голосування. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 307.

 

     Дякую. Рішення приймається.

 

     Чи є якісь зауваження?

 

     Прошу проголосувати як закон у цілому.

 

     "За" - 338.

 

     Рішення приймається.

 

     --------------

 

     Питання ратифікації.  Проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом   України   та   Урядом   Сполучених   Штатів  Америки  про співробітництво у сфері науки та технологій.  Є  запитання?  Прошу проголосувати проект

 0241.

 

     "За" - 252.

 

     Рішення приймається.

 

     По фракціях покажіть.

 

     --------------

 

     Проект Закону  про  ратифікацію  Протоколу   до   Угоди   між державами   -   учасницями  Співдружності  Незалежних  Держав  про соціальні   та   правові   гарантії   військовослужбовців,   осіб, звільнених  з  військової  служби,  та  членів  їхніх сімей від 14 лютого 1992 року. Прошу проголосувати проект 0236.

 

     "За" - 349.

 

     Рішення приймається.

 

     --------------

 

     Шановні народні депутати!  Я надаю слово  Віктору  Семеновичу Омелічу. Доведіть до відома депутатів рішення.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської етики та  організації  роботи  Верховної Ради  України  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ, Всеукраїнське об'єднання  "Громада").  Шановні  народні  депутати! Учора  на  засіданні  комітету було розглянуто питання - звернення народних депутатів України Матвієнка,  Жовтяка стосовно  порушення норм  Регламенту  Верховної Ради України при голосуванні 24 травня 2001 року  проекту  Постанови  Верховної  Ради  України  про  звіт Тимчасової  слідчої комісії з питань вивчення соціально-політичної ситуації,  що склалася  в  місті  Васильків  Київської  області  у зв'язку  з  проведенням  у  травні  2000 року позачергових виборів міського голови,  та  забезпечення  конституційних  прав  громадян місцевими органами державної влади.

 

     Комітет із цього питання прийняв рішення підтримати звернення народних депутатів  України  Матвієнка,  Жовтяка  і  запропонувати Верховній   Раді   України   провести  7  червня  2001  року  нове голосування  щодо  проекту  постанови  Верховної  Ради  України  з питання, яке я раніше називав.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати,  хто за те, щоб повернутися до голосування з цього питання, прошу голосувати.

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Почему сигнала нет?!

 

     ГОЛОВА. Все, все

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Сигнала не  было.  Звука  не  было.  Что  они делают? Что это за шутки такие?

 

     ГОЛОВА. Що ви кричите? Ну я ж не роблю звук. Я так само, як і ви, запитую, чому не було звуку? Хто відповість? Будь ласка.

 

     МАЦКЕВИЧ Я.С.,      заступник      керівника       Управління комп'ютеризованих   систем   Апарату   Верховної   Ради   України. Розбираємося, не скажу зразу.

 

     ГОЛОВА. Вони самі не знають,  чому не було звуку.  А зараз ви гарантуєте звук?

 

     Ставлю ще  раз  на голосування.  Хто за те,  щоб повернутися, прошу голосувати.

 

     "За" - 246 (Оплески).

 

     По фракціях покажіть.

 

     Давайте тепер проект постанови,  бо в мене ж немає його,  він не підготовлений. Ми повертаємося і будемо голосувати. Сьогодні не роздані вам ці документи  (Шум у залі).

 

     Ми повертаємося,  тільки давайте проекти.  Я ще раз кажу:  то було минулого разу,  а зараз проекту навіть немає в мене,  як же я його поставлю?

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Коваль

 

     ГОЛОВА. При чому  Коваль.  Коваль  же  не  знав,  що  рішення Верховної   Ради  таке  буде.  Зараз  він  подасть  їх,  і  будемо працювати. Де другий проект?

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Секретаріат не розмножує.  Я  вже  б'юся  дві години. Я не знаю, хто дав право не розмножувати.

 

     ГОЛОВА. Анатолію Сергійовичу, ми не знаємо, з ким ви б'єтеся. Я ще раз кажу:  Верховна Рада прийняла тільки  що  рішення.  Тепер відповідно  до  цього рішення секретаріат подасть зараз ці проекти постанов, і ми проголосуємо. Чого ви хвилюєтеся?

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Я не хвилююся.  Він зареєстрований,  його  не треба подавати, ви зачитайте....

 

     ГОЛОВА. Я  ще  раз  кажу:  є  один,  а  було два проекти.  Не кричіть.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Він розданий депутатам,  він  зареєстрований, поставте  його  на  голосування  - і все.  Навіщо мені другий?  На другому не наполягають

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати! Подали два проекти постанов відповідно до розглянутого цього питання. Один проект

 7259, поданий   народними   депутатами   Матвієнком,    Беспалим, Чорноволом,  Сіньком.  Другий  проект  7259-1  Іщенка,  Мельника і Ткаленка. Ми будемо голосувати обидва проекти.

 

     У зв'язку із  тим,  що  другий  проект  не  від  комітету,  а альтернативний,  голосується  перший від комісії - 7259.  Потрібно зачитувати? Зачитую. Послухайте тільки! Прошу уваги!

 

     "Постанова Верховної Ради України про звіт Тимчасової слідчої комісії    Верховної    Ради    України    з    питань    вивчення соціальнополітичної  ситуації,  що  склалася  у  місті  Василькові Київської  області  у  зв'язку  з  проведенням  у травні 2000 року позачергових   виборів   міського    голови,    та    забезпечення конституційних прав громадян місцевими органами державної влади.

 

     Заслухавши і  обговоривши  звіт  Тимчасової  слідчої  комісії Верховної  Ради  України  з  питань  вивчення  соціальнополітичної ситуації,  що склалася (далі текст, який я тільки що зачитав, я не буду повторювати), Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради  України  з питань  вивчення  (і  далі  її  повна  назва),  утвореної згідно з постановою Верховної Ради від 16 листопада  2000  року   взяти  до відома.

 

     2. Просити Прем'єр-міністра України внести подання Президенту України  про  звільнення  з  посади  голови   Київської   обласної державної адміністрації Засухи Анатолія Андрійовича.

 

     3. Доручити   Генеральній   прокуратурі   України   здійснити перевірку  законності  дій  посадових  осіб  державної  виконавчої влади, з вини яких мало місце масове порушення конституційних прав і свобод громадян України - жителів міста Василькова.

 

     4. Матеріали,  які надійшли до  тимчасової  слідчої  комісії, передати   до  відповідних  комітетів  Верховної  Ради,  державних органів для подальшого вивчення і реагування."

 

     Зрозуміли? За  основу.  Чотири   пункти.   А   потім   будемо голосувати по пунктах. Відповідно до Регламенту проект голосується за основу. Прошу!

 

     "За" - 234.

 

     По фракціях.

 

     Чи є в депутатів зауваження щодо пунктів?  Немає?  По пунктах голосувати не потрібно, так?

 

     Голосується проект постанови в цілому як постанова.

 

     "За" - 237.

 

     Рішення приймається.

 

     По фракціях.

 

     Прийнята постанова.

 

     --------------

 

     Тепер повертаємося до проекту Закону про імміграцію. Нагадую, ми тільки що розглянули проект Закону про імміграцію

 6071. Фракції   робили  заяву,  тепер  ці  причини  зняті.  Прошу проголосувати у другому читанні.

 

     "За" - 338.

 

     Як закон можна його  проголосувати?  Прошу  проголосувати  як закон з урахуванням поправок Беспалого і Сахна.

 

     "За" - 351.

 

     Рішення приймається.

 

     --------------

 

     Оголошується до  розгляду  проект  Закону про судовий устрій, 5185.  Задорожній  Олександр  Вікторович.  Є  запитання?   Депутат Сіренко.

 

     СІРЕНКО В.Ф.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань правової  політики  (багатомандатний  загальнодержавний   виборчий округ,    КПУ).   Шановні   колеги,   щодо   цього   законопроекту Задорожнього, Шишкіна є проект постанови про неприйнятність. І цей проект   постанови   повинен   бути   проголосований  першим.  Про неприйнятність! 36 пунктів не відповідають Конституції.

 

     ГОЛОВА. Будь  ласка,  ви  будете  коментувати?  Він  стосовно процедури   правильно   каже:   перший   голосується   проект  про неприйнятність.  Проект постанови про неприйнятність вам розданий. Прошу проголосувати про неприйнятність, проект

 5185/П1.

 

     "За" - 168.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Будь ласка, Олександре Вікторовичу.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.,  голова Комітету Верховної  Ради  України  з питань  правової  політики (виборчий округ 217,  м.Київ).  Шановні колеги,  на ваш розгляд вносяться два законопроекти.  Законопроект 5185,  автори  цього законопроекту:  Гавриш,  Шишкін,  Задорожній, Коліушко,  Ківалов,  Бандурка.  Цей  законопроект  є  компромісним законопроектом.

 

     Нагадаю вам,   що  майже  рік  тому  говорилося  про  те,  що необхідно об'єднати положення щодо демократизації судової системи, які містяться в законопроекті Шишкіна і в законопроекті,  який був представлений Гавришем, Задорожнім. Комітет розглянув це питання і більшістю   голосів   запропонував   прийняти  в  першому  читанні законопроект 5185,  інші законопроекти відхилити  і  врахувати  їх положення при підготовці до другого читання. Таке рішення комітету було прийнято,  і я звертаюся до вас із проханням підтримати  таке рішення комітету.

 

     Від себе додам:  Задорожній і Шишкін довели,  що ми готові до компромісів.  І сам факт  того,  що  цей  законопроект  підписаний авторами, які дотримуються різних політичних позицій, свідчить про те, що автори готові до компромісів і готові врахувати пропозиції, які   будуть  подані  при  підготовці  до  другого  читання.  Усе. Визначайтеся. Прошу.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати,  ставиться на голосування в першому  читанні  проект Закону про судовий устрій,  реєстраційний номер 5185. Прошу проголосувати. Голосуйте!

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В. За!

 

     "За" - 213.

 

     ГОЛОВА. По фракціях покажіть.

 

     Будь ласка,   коментар    до    проекту    постанови.    Юрію Анатолійовичу, до трьох хвилин вам.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією  (виборчий округ 134,  Одеська область).  Місто-герой Одеса,  "Солідарність", Партія захисників Вітчизни. Шановні народні депутати! Я щиро дякую всім,  хто  зрозумів,  що  сьогодні  Україні не під силу фінансово потягнути 94 суди і призначити ще майже 4 тисячі  суддів.  Я  щиро дякую всім, хто зрозумів, що сьогодні розвалити існуючий Верховний Суд   і   повністю   паралізувати   судочинство,   призвести    до безконтрольності, до зловживань і до ще більшої корупції в судових органах неможливо.

 

     І тому я просив би вас  підтримати  законопроект,  який  мною доповідався,   який  вноситься  народними  депутатами  Кармазіним, Онопенком,  Райковським,   Донченком,   Косаківським,   Асадчевим, Сиротою  і  Сіренком.  Цей  законопроект  підтримала і Рада суддів України - а це найвища  інституція  громадська,  і  Верховний  Суд України.

 

     Я думаю,   що  з  прийняттям  цього  законопроекту  і  пакета законопроектів,  які розроблені під керівництвом заступника Голови Верховної   Ради   Степана  Богдановича  Гавриша,  ми  розблокуємо повністю всю ситуацію,  яка склалася в країні.  І тоді  "Перехідні положення" Конституції почнуть повною мірою діяти.

 

     Тому я  просив  би  півтори  хвилини,  які в мене залишилися, надати  Голові  Верховного  Суду  Бойку  Віталію  Федоровичу   для висловлення позиції щодо підтримки чи непідтримки нашого проекту.

 

     ГОЛОВА. Віталій Федорович не просить слова.  Чому ви за нього розписуєтесь?

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Він просив, тому я й надаю йому хвилину.

 

     ГОЛОВА. Ви передаєте свій час,  ми й так  можемо  надати  час Голові Верховного Суду.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Я  передаю свій час Голові Верховного Суду.  І прошу йому надати можливість висловитись.  Бо  перед  голосуванням щодо  першого проекту ви не надали йому слова,  хоча таке прохання було!

 

     Спасибі вам.

 

     ГОЛОВА. Юрію Анатолійовичу,  ви не підходили з проханням щодо першого проекту.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Я просив Степана Богдановича.

 

     ГОЛОВА. Першим голосувався проект про неприйнятність. Так при чому тоді Степан Богданович?

 

     Віталію Федоровичу, ви хочете взяти слово? Будь ласка.

 

     БОЙКО В.Ф.,  Голова  Верховного  Суду   України.   Дякую   за можливість  виступити перед вами.  І мій виступ скорочується рівно наполовину,  тому що перший проект,  з  моєї  точки  зору,  цілком правильно  був  відхилений,  оскільки таку структуру судової гілки влади з урахуванням того навантаження,  яке сьогодні  є  в  судах, судова   система   в   тій  формі,  яка  пропонувалася  в  першому законопроекті, просто не витримала б. І ті повноваження Верховного Суду за тієї структури,  яка пропонувалася,  геть звели б нанівець роботу Верховного Суду.

 

     Про другий законопроект,  який доповідав Кармазін,  я не хочу сказати,  що він не має недоліків.  Безперечно, до другого читання можна підправити  ті  положення,  які  викликають  певний  сумнів, врахувати пропозиції,  щоб поліпшити законопроект. Тому я пропоную вам прийняти цей законопроект у першому читанні.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. З'ясували?  Є  запитання?   Немає.   Проект   5185-3, внесений депутатами Кармазіним,  Онопенком та іншими, ставиться на голосування у першому читанні.

 

     "За" - 217.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Віталій Журавський.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.,  перший заступник голови Комітету  Верховної Ради України з питань культури і духовності (виборчий округ

 68, Житомирська область).  Депутатська група  "Регіони  України", Християнськодемократична   партія  України.  Я  пропоную  вийти  з глухого кута таким чином:  створити тимчасову спеціальну комісію у складі авторів усіх законопроектів і внести єдиний законопроект на розгляд Верховної Ради.  Можливо,  цей метод дасть нам  можливість вийти з глухого кута.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Віталію  Станіславовичу,  ми  вже  з  таким проханням звертаємося в котрий раз,  але ще жодного разу не дійшли  згоди  в комітеті, щоб запропонувати один проект.

 

     Віктор Кочерга.

 

     КОЧЕРГА В.Г.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради  України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією  (виборчий округ 49,  Донецька область). Иван Степанович и уважаемые народные депутаты! Я предлагаю в данном случае еще раз проголосовать за тот законопроект,   который  получил  наибольшее  количество  голосов, провести рейтинговое голосование.

 

     ГОЛОВА. Депутат Омельченко.

 

     ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.,  голова підкомітету Комітету Верховної  Ради України  з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий  округ  146,  Полтавська  область).  Депутатська   група "Соборність".  Дякую,  шановний Іване Степановичу. Шановні колеги, друзі!  Я звертаюся до тих,  які чомусь утрималися від голосування за  законопроект,  підтриманий  Головою  Верховного  Суду Віталієм Федоровичем Бойком.  Шановні друзі! 28 червня ми дійсно будемо вже в  такому  цейтноті  у  зв'язку  із  закінченням  дії  "Перехідних положень" Конституції, що не будемо знати, за що братися.

 

     Іване Степановичу,  не вистачило всього 9 голосів,  прошу вас ще раз поставити на голосування, щоб прийняти у першому читанні, а потім доповнити положеннями,  які є доцільні,  з проекту  Шишкіна, Гавриша, Задорожного та інших народних депутатів. Давайте приймемо в першому читанні.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Якщо ми повертаємося, то переголосовуємо всі проекти. Ще раз голосуємо всі проекти.

 

     Першим ставиться   на   голосування   проект   постанови  про неприйнятність. Голосуємо.

 

     "За" - 162.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Ставиться на голосування законопроект

 5185, внесений   депутатами  Шишкіним,  Гавришем,  Задорожнім  та іншими. Прошу голосувати.

 

     "За" - 210.

 

     По фракціях. Позафракційні не підтримують Шишкіна.

 

     Ставиться на голосування проект  5185- 3. Голосуємо.

 

     "За" - 206.

 

     По фракціях.

 

     Найбільше голосів набрав проект 5185.  Він,  певно,  найбільш зважений.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Задорожнього.  За ним  -  депутат Кравченко.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Шановні  колеги!  Я  хотів  би звернути вашу увагу  ось  на  що.  Розумію,  що  в  багатьох  є  претензії  щодо структури,  щодо фінансування.  Ми сьогодні роздали документ, який свідчить про те, що ми, автори законопроекту, готові до співпраці. Сам факт, я ще раз звертаю вашу увагу, що об'єдналися представники двох позицій,  які три роки не могли знайти спільної  мови,  -  це намагання знайти компроміс, який влаштував би всіх.

 

     Я не  хочу  нікого  ні  в  чому  звинувачувати.  У  вас  була можливість висловитися щодо  законопроекту  5185-3,  зал  його  не сприйняв,  він  набрав  тоді  175  голосів.  Навіщо знову заводити ситуацію,  коли жодна  пропозиція  до  третього  читання  не  була врахована,  і знову законопроект був внесений такий, що набрав 170 голосів. Ми знову починаємо цю гру.

 

     Автори законопроекту 5185 готові до компромісу  і  готові  до другого читання врахувати ваші пропозиції. Прошу його підтримати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Кравченко. За ним - депутат Пересунько.

 

     КРАВЧЕНКО М.В.,  заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань промислової політики і  підприємництва  (виборчий округ   57,  Донецька  область).  Фракция  коммунистов.  Уважаемые коллеги!  Как бы мы ни голосовали, скорее всего, в первом чтении у нас  не получится сегодня принять законопроект,  поэтому он должен быть снят с голосования. Все законопроекты должны быть сняты.

 

     Есть компромиссный вариант.  И я обращаюсь, в первую очередь, к  коллеге  Задорожнему.  Больше  всех  набрал  голосов  и  прошел процедуру второго чтения законопроект Сиренко.  Давайте вернемся к нему,  еще  раз  создадим  какую-то согласительную комиссию с тем, чтобы доработать этот проект и проголосовать его в третьем чтении. И  самое  главное,  что  законопроект  Сиренко  набрал  наибольшее количество голосов - 217.  Поэтому есть  возможность  вернуться  к этому  законопроекту,  который прошел процедуру второго чтения.  И таким образом мы уберем вот тот прецедент, связанный с 28 июня.

 

     ГОЛОВА. Депутат Коліушко.

 

     КОЛІУШКО І.Б.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради   України   з   питань   правової  політики  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   НДП).    Шановний    Іване Степановичу!   Шановні   народні   депутати!  Дійсно,  ситуація  з протистоянням тут драматична,  але, власне, весь драматизм полягає в тому,  що свого часу одна сторона не хотіла шукати компроміс.  І коли вносилися пропозиції,  то  тодішній  голова  комітету  Василь Федорович Сіренко завжди казав:  ми це вже розглянули, повертатися не будемо. Тому це питання так затяглося.

 

     Сьогодні проект 5185 має значно ширший набір компромісу і має шанси бути і прийнятим,  і підписаним.  Єдиний вихід на сьогодні - почати судову реформу.  І найголовніше - він, власне, започатковує судову реформу.  Всі розмови про те,  що судова влада не витримає, бюджет не витримає - абсолютні інсинуації,  я готовий це доводити, якщо є потреба. Можна знайти в "Перехідних положеннях" компроміс і розтягнути настільки цю реформу,  наскільки нам дозволяє  бюджетна система.  Неприйняття цього закону просто позбавляє нас можливості проводити судову реформу.

 

     ГОЛОВА. Це вже як заклинання звучить,  але треба  голосувати, ви ж розумієте.

 

     Депутат Пересунько.

 

     ПЕРЕСУНЬКО С.І.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  правової   політики   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий  округ,  СДПУ(о)).  Шановні народні депутати!  Ми повинні зрозуміти,  що,  не приймаючи такого закону,  ставимо себе і народ України  перед загрозою безвладдя,  взагалі залишитися без судової влади після 1 липня.

 

     Є пропозиція підтримати законопроект

 5185, внесений   Шишкіним,   Гавришем,   Задорожнім   та   іншими депутатами. Чим він відрізняється від інших? Це якраз той закон, з яким можна йти в Європейський Союз, це якраз реформістський закон. І я хотів би,  щоб і  комуністи,  і  автори  інших  законопроектів підтримали саме цей проект. Думаю, що ті пропозиції, які є в інших законопроектах, можуть бути частково враховані у цьому.

 

     Повторюю: саме цей законопроект, якщо ми його приймемо, дасть можливість  нашій  Україні  розвиватися  демократичним шляхом.  Це якраз той закон,  який забезпечить,  щоб суд був гарантом  захисту прав і свобод людини в нашій державі.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Чиж. За ним - депутат Єльяшкевич.

 

     ЧИЖ І.С.   Дякую,   Іване   Степановичу.  Шановні  колеги,  я конкретну пропозицію  вношу.  По-перше,  ми  не  можемо  зняти  це питання і таким чином відхилити обидва проекти. Тому якщо зараз не відбудеться результативного голосування,  а я прихильник  все-таки законопроекту   Сіренка,   то   треба   дати   доручення  комітету законопроект,  який  в  нинішньому  голосуванні  набрав  найбільше голосів  (а  був результат 217),  взяти за основу,  доопрацювати і внести на голосування у четвер наступного пленарного тижня. Але не можна  без  результату  залишити,  інакше  це буде відхилення обох проектів, ми вийдемо на нульову точку.

 

     Пропозиція: дати доручення комітету  на  базі  проекту,  який набрав  фактично  за  рейтинговим  голосуванням найбільше голосів, доопрацювати і винести на голосування у наступний четвер,  коли ми будемо голосувати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Єльяшкевич. За ним - депутат Асадчев.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  заступник  голови  Комітету  Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 182,  Херсонська  область).  Уважаемый Иван Степанович!  Уважаемые коллеги!  Сложилась  очень  тяжелая  коллизия,  мы  находимся   во временном  цейтноте.  И  поэтому  я  бы  предложил сейчас провести рейтинговое голосование.  Мы такое голосование  не  проводили,  мы проводили голосование на результат.  И по результатам рейтингового голосования дальше уже принять соответствующие решения.

 

     Дело в том,  что я,  например, поддерживал оба законопроекта, хотя  у  меня больше симпатий к проекту Шишкина.  Но в рейтинговом режиме я голосовал бы только за один  законопроект.  То  же  самое может  быть  и  у  других  депутатов,  могут  быть противоположные взгляды.

 

     Я просил бы Председателя Верховного Суда  Виталия  Федоровича Бойко,  видя ситуацию,  не давить на депутатов своим мнением,  тем более,  что голосование поименное.  Это чрезвычайно важно. Вообще, нам  рано  или  поздно  придется уйти от поименного голосования за судей и за систему судоустройства.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Асадчев.

 

     АСАДЧЕВ В.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань  бюджету  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановні народні депутати! По-перше, давайте не будемо лякати всіх бюджетними коштами.  Хочу сказати, що навіть нинішня система судової влади  потребує  додатково  приблизно  500 мільйонів   для  того,  щоб  її  поставити  на  ноги,  вивести  на нормальний рівень, і ці кошти треба вишукувати все одно.

 

     По-друге, Іване Степановичу,  я вважаю,  що ми не маємо права сьогодні піти із залу,  не визначившись з цим питанням. Ми повинні усвідомлювати,  що в залі є сили,  які взагалі не хочуть прийняття цього  закону  і  вони  свідомо  гальмують,  прикриваючись якимись красивими словами і якимись формами, вирішення цього питання.

 

     Тому у  мене   пропозиція.   Давайте   дамо   доручення   той законопроект,  який  набрав  більше  голосів  за рейтингом,  може, дійсно взяти за основу, але щоб комітет усе-таки зробив за тиждень з  двох  законопроектів один.  Як це можливо?  Думаю,  що все-таки більшість депутатів у залі хочуть прийняти цей новий законопроект. Так от давайте таку постанову приймемо і дамо доручення комітету.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ми вже це робили три рази,  ми просили комітет внести погоджений проект.  Комітет зробив це і  вніс  проект  5185,  який набрав майже однакову кількість голосів з іншими - 213, 210, 217 і так далі.

 

     Пропозиція Єльяшкевича  -  провести  рейтингове  голосування. Давайте проведемо (Шум у залі).

 

     Пропозиція Асадчева  - доручити комітету на базі проекту 5185 доопрацювати і внести нові пропозиції.

 

     Депутат Цибенко.

 

     ЦИБЕНКО П.С.,  член Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів (виборчий округ 110, Луганська область).  Спасибі.  Іване Степановичу, я хотів би повернути нас з вами  до  тієї  зустрічі,  яка  була  свого  часу  в Адміністрації Президента з парламентською делегацією Ради Європи  від  Верховної Ради  України.  Ви  пам'ятаєте,  я  тоді звертав увагу,  що на тій зустрічі  було  створено  настрій,  мовляв,  давайте   швидесенько провалимо   законопроект   Сіренка   і   швидко   приймемо  проект Задорожнього.  Бачимо,  що немає такої можливості.  І ви, до речі, цьому посприяли.

 

     Тому я  пропоную повернутися до того документа,  який пройшов два читання, поставити на голосування і остаточно прийняти його як закон, щоб виконати ті зобов'язання, які Україна взяла перед Радою Європи. Думаю, що це найбільш продуктивний шлях, бо проект пройшов два читання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Нехай  комітет вносить.  Це не заважало взяти з нього все краще і внести у новій редакції.

 

     Депутат Шишкін як автор. Будь ласка.

 

     ШИШКІН В.І., заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (виборчий округ 133,  Одеська область). Шановні  народні  депутати!  Шановний  Іване   Степановичу!   Мова сьогодні не йде про те,  щоб формально прийняти закон.  Щойно наші колеги посилалися на Раду Європи.  Рада  Європи  якраз  за  своїми стандартами  вважає  змістову  частину  законопроекту  домінантою. Тобто наскільки даний законопроект буде прогресивний з точки  зору вимог   Ради  Європи.  І  ми  не  можемо  голосувати  сьогодні  за законопроект,  який консервує стару судову систему.  Тобто  ви  не повинні  сьогодні  вести мову про стандарти Європи і тут же робити все навпаки.

 

     Тому я вважаю,  що той законопроект,  який був внесений мною, Задорожнім  та іншими,  не лише відповідає стандартам Європи,  а й містить,  як сказав депутат  Єльяшкевич,  певний  компроміс,  який дасть можливість прийняти сьогодні цей закон і навіть, мабуть, щоб його підписав Президент.

 

     ГОЛОВА. Депутат Онопенко.

 

     ОНОПЕНКО В.В.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України    з    питань    правової    політики    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  СДПУ(о)).  Шановні  колеги!  Ми повинні    відчути,   що   на   нас   лягає   надзвичайно   велика відповідальність,  тому що через 20 днів судова  система  по  суті зупиниться.  Ми  знайдемо  спільну  мову  в  комітеті.  Тому  якщо сьогодні  ми  не  приймемо  позитивного   рішення   щодо   жодного законопроекту,  я  прошу  зняти  обидва  законопроекти з розгляду, розглянути пакет законопроектів процесуальних,  а  ми  в  комітеті домовимося   разом  з  представниками  Верховного  Суду  та  інших зацікавлених відомств.

 

     Потрібно знати: якщо ми сьогодні проголосуємо за законопроект Шишкіна та інших - ми по суті знищуємо Верховний Суд,  де ще можна знайти правду і істину.  Коли ви  голосуєте,  ви  повинні  про  це знати.  Крім того,  проект Шишкіна додатково потребує 333 мільйони гривень,  це  теж  немало,  наш  проект  -  15  мільйонів.   Треба реформувати   судову  систему  поступово.  Тому  давайте  приймемо рішення  зняти  обидва  законопроекти  і  доопрацьовувати   їх   у комітеті.

 

     ГОЛОВА. Ця  пропозиція  ставиться  на  голосування:  доручити комітету  на  базі  двох  проектів  внести  новий  проект.   Прошу голосувати.

 

     "За" - 219.

 

     Депутат Кармазін, один з авторів.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Завтра засідання Моніторингового  комітету  Ради  Європи,  тому  я просив  би  вас зважено поставитися до цього.  Прийняття у першому читанні проекту закону 5185-3,  який набрав  найбільше  голосів  - 217,   забезпечить  доопрацювання  проекту  і  узгодження  норм  у цивілізованій процедурі другого читання постатейно і так далі.

 

     Я звертаюся  до  вас,  Іване  Степановичу.   Чомусь   розвели законопроекти  про  судовий  устрій  і комплект законопроектів про внесення    змін    до    Кримінальнопроцесуального,    Цивільного процесуального   кодексів,   до   законів   про  прокуратуру,  про арбітражний суд та інших. Треба розглядати у комплексі ці питання. І треба прийняти ці проекти в пакеті, тому що зараз збудження залу на користь не піде, а так буде про що доповідати Раді Європи.

 

     ГОЛОВА. Віктор Король.

 

     КОРОЛЬ В.М.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України  з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий  округ   202,   Чернівецька   область).   Дякую,   Іване Степановичу.  Шановні народні депутати! Склалася ситуація, коли ми в  залі  хочемо  вирішити  долю  законопроекту,  не  маючи  єдиної позиції.  Тому законопроекти про судовий устрій я пропоную зняти з розгляду,  а  пакет  законопроектів,  які  регулюють  процесуальні норми,  тобто створюють можливість працювати суду,  прийняти тут у нормальному режимі.  І це буде  цивілізовано,  не  порушить  діючу систему судового устрою,  не порушить нічого в державі і дасть нам змогу вийти з колізії.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Ми на засіданні Погоджувальної ради про це  говорили, і не раз,  що краще було б уже прийняти основний закон, а тоді вже й до пакета перейшли б.  Пакет і так,  і  так  буде  голосуватися, Вікторе Миколайовичу. Тому треба відкрити дорогу для відпрацювання основного закону.

 

     Депутат Журавський.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С. Шановні колеги! Може, давайте ми підемо таким шляхом.   Прямо   зараз  знову  поставимо  на  голосування  проект постанови про неприйнятність  і  два  проекти  законів,  за  якими стоять різні автори. Давайте спробуємо ще раз проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Востаннє     голосуємо.    Проект    постанови    про неприйнятність. Прошу голосувати.

 

     "За" - 152.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Проект 5185,  внесений  Шишкіним,  Гавришем,  Задорожнім   та іншими. Прошу голосувати.

 

     "За" - 217.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Проект 5185-3. Голосуємо.

 

     "За" - 206.

 

     От вам  і  рейтинг,  217  голосів  було  і  за той,  і за той законопроект (Шум у залі).

 

     То я й кажу,  давайте проголосуємо,  хай з двох роблять один. Ну так давайте проголосуємо.

 

     Ще раз  ставлю  на  голосування  доручення  комітету  з  двох проектів,  які набрали найбільше  голосів  -  217,  зробити  один. Зніміть голосування.

 

     Голова комітету депутат Задорожній.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Дякую.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні колеги! Оскільки ситуація патова, я просив би ще раз підтримати цю пропозицію. Думаю, що, може, вже зараз у комітету вистачить сили і розуму,  щоб  зробити  те,  що  може  влаштувати   зал.   Прохання підтримати  проект  постанови,  доручити  комітету  підготувати  і внести на ваш  розгляд  компромісний  законопроект.  Ну,  це  буде остання спроба.

 

     ГОЛОВА. Прошу   проголосувати  таке  доручення  комітету.  На основі проекту 5185 і проекту 5185-3 зробити один.

 

     "За" - 397.

 

     По фракціях покажіть.

 

     --------------

 

     Давайте пакет законопроектів розглянемо.  Віталію Федоровичу, будь  ласка (Шум у залі).  А як ви заставляли переставляти питання щодо Василькова? Прошу уваги.

 

     БОЙКО В.Ф.  Шановні народні депутати!  Незважаючи на те, який законопроект  про  судовий  устрій буде прийнятий,  на його основі слід  внести  зміни  до  процесуального   законодавства,   щоб   у судочинстві  були  введені  з  29 червня основні його засади,  які визначені в Конституції,  а саме рівність сторін перед  законом  і судом, змагальність, касаційне і апеляційне оскарження.

 

     Без внесення  змін  до  процесуального  законодавства  судова система працювати не може.  Якщо ми  будемо  чекати  на  прийняття нового  Закону  про  судовий устрій і на його основі потім вносити зміни чи розробляти нові процесуальні  закони,  мине  дуже  багато часу. Як ви розумієте, це цілий комплекс законів.

 

     Отже, вихід у нас залишився один: у пакеті прийняти в першому читанні зміни до чинного Закону про  судоустрій,  де  виключається наглядовий   порядок,  до  Кримінально-процесуального,  Цивільного процесуального   кодексів,   до   законів   про    міліцію,    про оперативно-розшукову діяльність,  де змінюються ті положення,  які суперечать на завтрашній день положенням Конституції.  Це,  так би мовити,  варіант, щоб судова система могла працювати з 29 червня в рамках вимог Конституції.

 

     Я ще не знаю,  чи встигнемо ми.  Якщо сьогодні ви  погодитеся прийняти  в  пакеті  в першому читанні,  а потім у другому  Там є, безперечно,  спірні питання,  але їх  можна  узгодити  до  другого читання. Я сьогодні вже починаю сумніватись, чи встигнемо ми після прийняття в другому читанні  цей  пакет  опублікувати,  щоб  зміни набрали  силу  до  29  червня  цього року.  Інакше,  якщо цього не зробимо,  ми потрапимо в  надзвичайно  погану  ситуацію  і  будемо піддані жорсткій критиці за діяльність судової системи поза межами Конституції.

 

     Цей пакет  був  розроблений   групою   фахівців   за   участю представників  усіх  відомств,  у  тому  числі  і  Верховного Суду України, під керівництвом Степана Богдановича Гавриша.

 

     Я прошу підтримати його,  прийняти  законопроекти  в  першому читанні  і  подати пропозиції щодо певних змін положень до другого читання.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Ліс рук, записуйтесь. Відведемо 5 хвилин.

 

     Висвітіть.

 

     Депутат Подгорний. За ним - депутат Асадчев.

 

     Подгорний передає слово Шишкіну. Увімкніть мікрофон.

 

     ШИШКІН В.І. Шановні депутати! Іване Степановичу! На цей раз я повністю погоджуюся з тим, що сказав Віталій Федорович Бойко, тому що проблема не стільки в організаційній структурі судового устрою, скільки у процедурі.  Якщо ми не приймемо за основу весь цей пакет сьогодні і не приймемо остаточно до 29 червня,  то дійсно порушимо всі ті стандарти, про які тільки-но казали, і норми Конституції.

 

     Тому зайвих слів сьогодні вже не треба.  Давайте приймати цей пакет за основу, в першому читанні, за тиждень ми його доопрацюємо і в наступний пленарний четвер приймемо в цілому.

 

     ГОЛОВА. Депутат Асадчев. За ним - депутат Попеску.

 

     АСАДЧЕВ В.М.  Шановний  Іване  Степановичу!  Шановні  народні депутати!   Ми   теж  вважаємо,  що  до  Кримінальнопроцесуального кодексу,  законів  про  статус  суддів,  про  органи  суддівського самоврядування треба зараз внести зміни.

 

     Але що  стосується  перших  двох  законопроектів  -  змін  до законів про судоустрій і про  прокуратуру  -  їх  підтримувати  не можна.  Це  фактично  хочуть зафіксувати той стан,  що на сьогодні існує,  і більше ніколи не повертатися до нових законопроектів,  в тому  числі  й  тих  нових,  які ми зараз голосували,  про судовий устрій.

 

     Тому ми вважаємо,  що перші два законопроекти треба з  пакета вилучити.

 

     ГОЛОВА. Депутат Попеску. За ним - депутат Пересунько.

 

     ПОПЕСКУ І.В.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань   прав   людини,   національних   меншин    і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 204, Чернівецька   область).   Дякую.    Група    "Солідарність". Вельмишановні  колеги!  Учора наша група обговорювала це питання і прийняла рішення одностайно проголосувати  за  пакет,  виходячи  з таких міркувань:  поперше,  часові рамки у нас дуже маленькі,  нам потрібно  до  28  числа  вирішити  питання,  і   по-друге,   треба виконувати   наші   зобов'язання   перед   Радою  Європи  стосовно судоустрою.  Ми пропонуємо прийняти сьогодні в першому читанні  ці законопроекти пакетом і проголосувати за те, щоб наступний тиждень працювати пленарно і прийняти цей пакет у цілому,  щоб ми виконали вимогу Конституції, що є основним нашим обов'язком.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Пересунько. За ним - депутат Симоненко.

 

     ПЕРЕСУНЬКО С.І.  "Трудова Україна". Шановні народні депутати! Хочу нагадати,  що сьогодні у нас винятково важлива ситуація, тому що  ми  повинні прийняти рішення,  від якого залежить,  буде чи не буде працювати судова система після 1 липня.  Звичайно, для нас не головне питання щодо Ради Європи, ми могли б його розглянути, якби мали можливість,  і через два  місяці,  але  після  1  липня  може зупинитися судова система.

 

     Якщо у нас є можливість проголосувати 301 голосом і продовжити дію "Перехідних положень"  Конституції  - давайте так,  але сумніваюся, що ми зможемо це зробити. Тому треба прийняти сьогодні в першому читанні весь пакет, всі законопроекти, які там є,  це дасть можливість суду розглядати справи вже після 1 липня. Прошу підтримати пакет законопроектів, внесений сьогодні на розгляд Верховної Ради.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Петро Симоненко. За ним - Олексій Марченко.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Фракція комуністів. Шановні колеги! По-перше, щодо позачергового розгляду питання про звіт слідчої комісії  щодо Василькова,  то  ми,  Іване  Степановичу,  проголосували за це.  І відповідно  до  рішення  Верховної  Ради  ви  його   і   поставили позачергово на розгляд.

 

     По-друге, шановні  колеги,  ні  в якому разі пакетом не можна голосувати,  це окремі законопроекти.  Це буде грубе  порушення  і Регламенту,  і  Конституції.  Конституційний  Суд обов'язково тоді підтримає конституційне подання,  бо це норми різних законів. Якщо хтось з нас підтримує одну норму,  то в іншому законі не підтримує іншу норму.  Тут зміни до законів про судоустрій,  про арбітражний суд,   про   прокуратуру,   про   міліцію,   зміни  до  Цивільного процесуального кодексу і таке інше.

 

     Тому, Іване  Степановичу,   фракція   комуністів   за   пакет голосувати не буде,  бо це грубе порушення Конституції.  Ми будемо голосувати  і  маємо  власну   позицію   щодо   кожного   окремого законопроекту.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Олексій Марченко.

 

     МАРЧЕНКО О.А.   Дякую.   Прошу   передати   слово  Олександру Вікторовичу Задорожньому.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Олександра Задорожнього.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Дякую, шановний Олексію Андрійовичу. Колеги, я хотів би звернути вашу увагу на те,  що так чи інакше, цей пакет є компромісом між  усіма  відомствами.  Досвід,  і  в  тому  числі сьогоднішнього  голосування,  показує:  як  тільки  ми виходимо за рамки досягнутого компромісу,  ми не можемо прийняти результативне рішення.

 

     Цей пакет  документів готувався представниками всіх відомств: Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Верховного Суду,  Вищого  арбітражного суду.  І намагання окремо поставити на голосування   законопроекти   призведе   знову   до    того,    що результативного  голосування  в другому читанні не відбудеться.  У цих законопроектах - той мінімум, який можливо проголосувати тут.

 

     Тому я  просив  би  поставити  на  голосування  і  підтримати законопроекти пакетом. Інакше ми знову потрапимо в пастку, коли ми не зможемо прийняти результативне рішення.

 

     ГОЛОВА. Олександре Вікторовичу,  ви повторили те,  що  сказав Віталій  Федорович.  І  це дуже приємно,  що збігаються ваші точки зору. Але стосовно процедури було зауваження Петра Симоненка.

 

     Петре Миколайовичу,  треба щось приймати.  Увімкніть мікрофон депутата Симоненка. З мотивів голосування.

 

     СИМОНЕНКО П.М. Шановні колеги і Олександре Вікторовичу! Прошу вас не ображатися,  але ви сказали зараз страшну річ  -  компроміс чиновників з відомств!  Так що тоді собою являє Верховна Рада?! Що ви нам  пропонуєте?  Вони  й  так  уже,  ці  чиновники,  розікрали державу,  яка  тільки  інформація  не  надходить  -  страшні  речі читаємо! То знову пропонуєте вигідний для них закон приймати?!

 

     Вибачте, не можна так робити,  Олександре Вікторовичу,  я маю надію, що ви не образилися на мене, ми повинні приймати закони для народу України, а не для чиновників.

 

     ГОЛОВА. Давайте проголосуємо кожний законопроект окремо. Може ми підтримаємо їх? Давайте спробуємо.

 

     От перший  проект  7200  - проект Закону про внесення змін до Закону України  про  судоустрій  України.  Прошу  голосувати.  Всі проекти пропонуються прийняти у першому читанні. Голосуємо.

 

     "За" - 201.

 

     По фракціях покажіть.

 

     А що "Трудова Україна"? Не зрозуміли, кажуть.

 

     Наступний проект  7201  -  проект Закону про внесення змін до Закону України про прокуратуру. Прошу голосувати.

 

     "За" - 297.

 

     У першому  читанні.  Я  сказав,  всі  проекти  голосуються  у першому читанні.

 

     Проект 7202   -   проект   Закону   про   внесення   змін  до Кримінальнопроцесуального  кодексу  України  (нова  редакція).   У першому читанні прошу голосувати.

 

     "За" - 386.

 

     Прийнято у першому читанні.

 

     Номер 7203  -  проект  Закону  про  внесення  змін  до Закону України про статус суддів.  Прошу голосувати.  У першому  читанні, втретє кажу.

 

     "За" - 265.

 

     Рішення прийнято.

 

     Номер 7204  -  проект  Закону  про  внесення  змін  до Закону України про органи суддівського самоврядування. Голосуємо.

 

     "За" - 270.

 

     Рішення прийнято.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Номер 7205 -  проект  Закону  про  внесення  змін  до  Закону України  про  кваліфікаційні  комісії,  кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну  відповідальність  суддів   судів   України.   Прошу голосувати.

 

     "За" - 268.

 

     Рішення прийнято.

 

     Номер 7207  -  проект  Закону  про  внесення  змін до законів України  про  оперативнорозшукову  діяльність,  про  міліцію,  про попереднє  ув'язнення,  про  адміністративний  нагляд  за особами, звільненими з місць позбавлення волі. Прошу голосувати.

 

     "За" - 388.

 

     Рішення прийнято.

 

     Номер 7208 -  проект  Закону  про  внесення  змін  до  Закону України про арбітражний суд. Прошу голосувати.

 

     "За" - 247.

 

     Рішення прийнято.

 

     Номер 7209  - проект Закону про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України. Прошу голосувати.

 

     "За" - 279.

 

     Рішення прийнято.

 

     Номер 7210 - проект Закону про внесення  змін  до  Цивільного процесуального кодексу України (нова редакція). У першому читанні. Прошу голосувати.

 

     "За" - 384.

 

     Рішення прийнято.

 

     Депутат Онопенко.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Дякую,  Іване Степановичу.  Шановні колеги!  Я хочу,  щоб  ми  повернулися до проекту Закону про внесення змін до Закону про судоустрій.  Все, що ми сьогодні проголосували, не буде діяти,  якщо  ми  не  внесемо  змін  до  Закону про судоустрій.  Я звертаюся до комуністів:  це не новий закон, це поправки до нього. Ми  просто  гальмуємо  процес.  Давайте  проголосуємо,  і все буде нормально.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Віталій Федорович, Голова Верховного Суду.

 

     БОЙКО В.Ф.  Шановні народні депутати! Я тільки наведу приклад у  розвиток  того,  що  сказав  депутат  Онопенко.  У  Законі  про судоустрій визначено повноваження голови суду виносити протести  в порядку нагляду.  В процесуальних кодексах не буде це передбачено. Якщо ми не внесемо змін до Закону про судоустрій,  тоді  зміни  до процесуальних   кодексів  будуть  прямо  суперечити  повноваженням суддів,  які  визначені  в   Законі   про   судоустрій.   Ці   всі законопроекти   пов'язані   між  собою  найтісніше,  їх  не  можна розривати.  Я вас прошу повернутися до Закону про  судоустрій,  бо інакше з точки зору логіки ваша робота буде якоюсь незрозумілою.

 

     ГОЛОВА. Номер  7200  -  проект  Закону  про  внесення змін до Закону України  про  судоустрій  України.  Голосується  в  першому читанні.  Юрію Анатолійовичу,  голосуйте,  не тримайте руку! Прошу голосувати!

 

     "За" - 375.

 

     Рішення прийнято.

 

     Оголошується перерва на 30 хвилин.

 

     ГОЛОВА. Оголосіть, будь ласка, депутатам, будемо продовжувати засідання.

 

     Картками зареєструвалося 405 народних депутатів.

 

     Оголошується проект Постанови про стан,  напрями реформування і фінансування освіти в Україні, 7199.

 

     Людмила Пасечна. Є запитання? (Шум у залі).

 

     Я йду за порядком денним. Ми ж не можемо вибірково розглядати питання. Будь ласка.

 

     ПАСЕЧНА Л.Я.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Шановний Іване Степановичу! Шановні народні депутати!  29  травня  ми  в цьому залі прийняли в першому читанні проект Постанови про стан,  напрями  реформування  і  фінансування освіти  в Україні.  Цей проект постанови зареєстрований за номером 7199.  Його  авторами  є  народні  депутати  Красняков,   Пасечна, Малолітко.  Ми  дуже  вдячні  тим депутатам,  які проголосували за прийняття цього проекту постанови в першому читанні.

 

     Іване Степановичу,  я хочу,  щоб ви  почули,  що  цей  проект постанови,   який  ми  проголосували  в  першому  читанні,  набрав більшість голосів.  Ми принципово незгодні з тими депутатами,  які сьогодні вносять проект постанови, де в пункті 1 є інший підхід до оцінки роботи Кабінету Міністрів у сфері освіти. І тому я як автор цього  проекту  постанови  наполягаю на тому,  щоб ми в цьому залі проголосували пункт 1.  Інакше наша фракція не буде брати участі в голосуванні. А з усім іншим ми погоджуємося.

 

     ГОЛОВА. Я   не  бачу  Ігоря  Рафаїловича  Юхновського.  Петро Петрович Толочко. Будь ласка. Ви ж з одного комітету.

 

     ТОЛОЧКО П.П., перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  Всеукраїнське  об'єднання  "Громада").  Шановний Іване Степановичу!  Шановні колеги! Ми вчора на засіданні комітету розглядали цей проект постанови,  прийняли його за винятком пункту 1.  У  пункті  1  пропонується визнати роботу Кабінету Міністрів у освітянській сфері незадовільною.  Ми вирішили,  що оскільки цього складу   Кабінету   Міністрів  уже  немає,  а  ми  маємо  прийняти постанову,  яка по суті є рекомендацією для нового складу Кабінету Міністрів,  то  в  такому  формулюванні  практично немає потреби - немає потреби  навздогін  щось  говорити  на  адресу  того  складу Кабінету Міністрів.  Міністр освіти був у нас і також просив цього не  робити.  А  всі   інші   пункти   підтримані   одноголосно   і депутатами-комуністами, і іншими депутатами.

 

     ГОЛОВА. Депутат Малолітко.

 

     МАЛОЛІТКО І.Ф., член Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, ПСПУ). Шановні народні депутати! Я не буду вам нагадувати, в якому стані перебувають наука і  освіта  і  особливо  фінансування  цієї галузі.   Я   не  маю  зараз  претензій  до  Міністерства  освіти. Міністерство  освіти  робило  все,  щоб  галузь  освіти   жила   і розвивалася, і, мабуть, те, що міністром освіти знову затверджений Василь Григорович Кремень, є підтвердженням моєї думки.

 

     Ми ж говоримо у цілому про Кабінет Міністрів,  саме про  його роботу стосовно фінансування освіти в Україні.  Мабуть,  це і було причиною того,  що ми відправили у відставку і Прем'єра, і уряд. Я просив  би  вас,  шановні  народні депутати,  залишити ту редакцію пункту 1,  за яку ми проголосували  в  першому  читанні,  а  саме: визнати  роботу  Кабінету  Міністрів  стосовно фінансування освіти незадовільною.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Іван Чиж.

 

     ЧИЖ І.С. Дякую. Шановний Іване Степановичу! Шановні колеги! Я підтримую  проект постанови.  А щодо оцінки,  то уряди приходять і йдуть,  а оцінка дається за результатами виконання  Конституції  і законів.  Мені здається, що в проекті постанови цілком умотивовано можна сказати: визнати незадовільним виконання Закону про освіту в частині  фінансування і забезпечення розвитку галузі освіти.  І це абсолютно логічна оцінка.  А далі у проекті постанови розвивається ця позиція.  А загалом проект постанови треба, звичайно, приймати, тому що це є певний результат,  потім  ми  вже  будемо  розглядати питання щодо статті 57 і логічно було б з цього виходити.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Пасечна  Людмила  Яківна,  тут  же  є  цей пункт:  "У зв'язку з наявністю серйозних недоліків  щодо  виконання   визнати роботу Кабінету Міністрів незадовільною".  Недостатньою? Увімкніть мікрофон Людмили Пасечної.

 

     ПАСЕЧНА Л.Я. Шановний Іване Степановичу! Я знову звертаю вашу увагу  на  те,  що в першому читанні було проголосовано той пункт, про який ми зараз говоримо,  тобто  щоб  визнати  роботу  Кабінету Міністрів незадовільною.

 

     Зараз же   група   депутатів  вносить  нову  оцінку:  визнати недостатньою.  Я наполягаю на тому,  щоб ми проголосували пункт  1 так,  як  було  прийнято  в  першому читанні.  Якщо зараз хтось не погоджується,  бо вважає,  що це ми даємо  оцінку  цьому  Кабінету Міністрів,  то  можна  додати одне слово "попереднього".  Тобто ми даємо оцінку роботі попереднього Кабінету Міністрів.

 

     ГОЛОВА. Цей проект внесла група авторів: Юхновський, Толочко, Ситник,  Чубатенко,  Подгорний,  Глухівський, Кафарський, Тарасюк, Ніколаєнко (Шум у залі).

 

     Петре Миколайовичу,  я розумію,  але  проект  внесено  групою депутатів, вони мають таке право. Депутат Симоненко. Будь ласка.

 

     СИМОНЕНКО П.М.   Фракція   комуністів.   Іване   Степановичу, відповідно до Регламенту вам треба зробити так.  Проект  постанови проголосовано в першому читанні.  Якщо хтось із народних депутатів запропонував зміни до пункту 1,  то це ставиться на голосування як поправка.  Якщо  вона  не набере необхідної кількості голосів,  то залишається редакція,  яку ми прийняли в першому читанні, і проект голосується як постанова в цілому.  От і все.  Вам треба поставити на голосування зміну  до  пункту  1,  яку  внесла  група  народних депутатів.

 

     ГОЛОВА. Петре  Миколайовичу,  я  вам  дякую.  Але в мене один проект, я зачитав пункт 1 - і все. Я вас розумію, тільки я не можу працювати за інтуїцією.

 

     Будь ласка,     увімкніть     мікрофон.    Огнев'юк    Віктор Олександрович.

 

     ОГНЕВ'ЮК В.О.,  заступник міністра освіти  і  науки  України. Шановний  Іване  Степановичу!  Шановні  народні  депутати!  Я хочу звернути увагу на те,  що розглядалося питання про  стан,  напрями реформування  і  фінансування  освіти  в  Україні.  А  в  пункті 1 говориться  про  наявність  серйозних  недоліків  щодо   виконання законодавства.  Тобто  на  засіданні  Верховної Ради уряд звітував (подивіться,  як питання формулювалося) про  стан  реформування  і фінансування  освіти,  а  не  про виконання законодавства.  Тому й оцінку роботи уряду  треба  давати  з  питання,  яке  слухалося  у Верховній Раді і стосувалося реформування і фінансування освіти.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати, немає голови комітету. Чи є хтось із заступників? Є перший заступник Толочко. Петре Петровичу, мені  незручно,  зважаючи на ваші титули,  робити зауваження,  але зрозумійте,  що відповідно  до  Регламенту  потрібно  було  подати порівняльну таблицю,  де в лівій колонці було б те,  що прийнято в першому  читанні,  у  другій  колонці  -  запропонована   поправка ("недостатньою" замість "незадовільною"),  а в третій колонці була б редакція,  запропонована комітетом.  Тоді я б міг  кваліфіковано вести  засідання.  Ви  подали  проект постанови такий,  який можна вважати  або  сфальсифікованим,  або  таким,  що   не   відповідає варіанту,  прийнятому  в  першому читанні.  Петре Петровичу,  будь ласка, дайте пояснення.

 

     ТОЛОЧКО П.П.  Шановні колеги!  Я  не  думаю,  що  це  питання настільки принципове,  що довкола нього треба піднімати таку бурю. Якщо формально ми вчинили  невірно,  то  тоді  давайте  перенесемо пропозицію на наступне голосування, підготуємо так, як належить.

 

     ГОЛОВА. У депутатів немає заперечень.

 

     ------------

 

     Наступний проект  Постанови про інформацію Кабінету Міністрів України про стан і формування цін та тарифів у житлово-комунальній сфері (доопрацьований), 7282-2. Будь ласка, Наталіє Михайлівно.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та  інвестицій  (виборчий  округ  160,  Сумська область).  Шановні колеги! Як ви пам'ятаєте, після Дня уряду з питань цін і тарифів у житловокомунальній  сфері  було  подано  чотири  проекти постанов. Робоча група, яка була створена в нашому комітеті, працювала разом з авторами над цими проектами. Вам зараз подано вже доопрацьований варіант проекту постанови,  де,  крім народних  депутатів  України членів Комітету з питань економічної політики,  ви бачите прізвища всіх тих авторів,  які внесли свої проекти постанов.  Абсолютно  з кожного  проекту постанови ми включили до цього загального проекту найбільш важливі, найбільш цікаві думки і пропозиції.

 

     Я думаю,  що самі автори  проектів  постанов  задоволені  цим загальним нашим варіантом.  Вчора було засідання Комітету з питань економічної  політики  і  цей  проект  постанови  був  одноголосно підтриманий. Я прошу Верховну Раду прийняти його.

 

     ГОЛОВА. Немає запитань? Увімкніть мікрофон Терьохіна.

 

     ВІТРЕНКО Н.М. А він не автор.

 

     ГОЛОВА. У нього є запитання до автора.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. У мене є запитання до вас, шановна доповідачко. Тут написано дуже багато всього цікавого і  правильного,  але  хто вам  сказав,  що  встановлення  нульової  ставки  ПДВ  на  спожиту електроенергію приведе до її здешевлення?

 

     Подивіться на розрахунок тарифу. Вам треба було б знати, що в разі, якщо буде введена нульова ставка ПДВ, у витрати увійде все і борг організацій-постачальників і тариф будуть, навпаки, більшими. Тому  я  просив би,  щоб з цього проекту постанови такі економічно безграмотні речі були вилучені.

 

     Дякую.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  Відповідаючи колезі, хочу нагадати, що коли ви економічно "грамотно" встановили ПДВ на спожиту електроенергію, ви цим збільшили всі тарифи в житлово-комунальній сфері.

 

     Пропозиція авторів проекту постанови  полягала  в  тому,  щоб відмінити оцю надбавку, введену рішенням, прийнятим минулого року. Ви пригадайте:  до 2000 року наша країна не знала,  що таке ПДВ на спожиту електроенергію. Ось чому ця пропозиція включена до проекту постанови і ось чому ми пропонуємо саме за неї проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Ще є запитання? Немає. Прошу голосувати.

 

     "За" - 285.

 

     Рішення прийнято.

 

     Є якісь зміни і доповнення?  Прошу  проголосувати  проект  як постанову. Володимире Кириловичу, зафіксовано, що ви встигли.

 

     "За" - 292.

 

     Дякую. Рішення приймається.

 

     По фракціях покажіть.

 

     --------------

 

     Проект Закону  про  державну підтримку вітчизняних виробників рейкового  рухомого  складу  та  його  оновлення,  6278.  Кухарчук доповідав, питання відоме.

 

     Увімкніть мікрофон  Михайла  Юрійовича  Бродського.  За ним - депутат Салій.

 

     БРОДСЬКИЙ М.Ю.,  голова Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  промислової політики і підприємництва (виборчий округ 215, м.Київ). Фракція "Яблуко". Шановні колеги! Я прошу звернути увагу, що  під  цим  номером був поданий зовсім інший законопроект.  Його подавав  член   Комітету   з   питань   промислової   політики   і підприємництва Матвієнков.

 

     Що ми  на сьогодні бачимо?  Ми бачимо повну заміну концепції: пільги,  що передбачені для вітчизняних  виробників,  пропонується надати  залізничному транспорту.  Тому сьогодні був запропонований зовсім інший проект постанови,  в якому пропонується передати  цей законопроект  у  Комітет  з  питань  промислової політики,  який і повинен  розбиратися  з  цим  законопроектом  за  своїм   напрямом діяльності.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Салій. За ним - депутат Крук.

 

     САЛІЙ І.М.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань будівництва,  транспорту і зв'язку (виборчий округ  221,  м.Київ). Шановні депутати!  Саме справа в тому, що депутат Матвієнков подав прекрасну ідею,  яку в комітеті розвинули.  Ми пропонуємо прийняти цей проект закону, бо він передбачає, що уряд розробить програму і Верховна Рада її затвердить.  Це фактично перехід від  ліберальної політики  до  політики формування внутрішнього ринку.  Це допомога уряду,  а не протистояння йому.  Тому я сподіваюся,  що комітети і депутати Верховної Ради підтримають цей законопроект.

 

     ГОЛОВА. Юрій Борисович Крук.

 

     КРУК Ю.Б.,  голова  Комітету  Верховної Ради України з питань будівництва,  транспорту і зв'язку (виборчий  округ  139,  Одеська область).    Спасибо,    Иван   Степанович.   Уважаемые   коллеги! Законопроект вначале был внесен депутатом Матвиенковым, а потом на его  замену  был  роздан  доработанный  нашим  комитетом и группой депутатов законопроект. Он зарегистрирован, роздан своевременно, и должен рассматриваться именно этот законопроект 6278-Д.  Поэтому я не хотел бы,  чтобы путали его с тем проектом, который был раньше. И есть соответствующий проект постановления.

 

     На заседании   Согласительного   совета,   вы  помните,  Иван Степанович, уважаемый Михаил Юрьевич сказал, что он не видел этого нового  законопроекта.  С  ним  можно  ознакомиться,  и  мы готовы доработать  его  вместе  с  Комитетом  по  вопросам   промышленной политики,  и я думаю, у нас это получится. Наш комитет рекомендует принять этот законопроект в первом чтении.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Симоненко Петро Миколайович.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Фракція комуністів.  Шановні  колеги!  Тут  є певна  проблема,  яка має відношення до дуже гострого питання щодо того,  куди будуть спрямовані фінансові потоки:  чи  на  підтримку товаровиробника  конкретно,  чи виникнуть проблеми з використанням цих фінансових потоків посередниками.

 

     Фракція комуністів  дуже  уважно  вивчила  ці  пропозиції   і підтримує сьогодні проект постанови 6278/П1.  Мається на увазі, що ми підтримаємо на  законодавчому  рівні  загальну  ідею  підтримки власного товаровиробника, але в деяких моментах треба розібратися.

 

     Тому ми  вважаємо,  що  якщо  Комітет  з  питань  промислової політики  доопрацює  цей  законопроект,  то  фракція   буде   його підтримувати. Зараз ми підтримуємо проект постанови 6278/П1.

 

     ГОЛОВА. Слово для репліки надається депутату Матвієнкову.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.,  голова  підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і  підприємництва  (виборчий округ

 55, Донецька область).  Спасибо.  Город Мариуполь.  Я практически согласен  с  большинством  депутатов,  которые  выступали  в конце обсуждения этого вопроса.  Действительно,  законопроект вносился с одной целью - поддержать отечественного товаропроизводителя, того, кто сегодня поставляет подвижной состав для железной дороги,  но в нем не шла речь о льготах для "Укрзалізниці".

 

     Поэтому я   как   автор,   вернее,  уже  как  соавтор  нового законопроекта хочу сказать, что я поддерживаю предложение передать этот  законопроект  в  Комитет по вопросам промышленной политики с тем,  чтобы мы могли из него действительно  сделать  законопроект, направленный на поддержку товаропроизводителя.

 

     ГОЛОВА. Шановні  колеги!  Я  звертаюся до вас:  ми продовжили розмову, яка була на засіданні Погоджувальної ради. Ми домовлялися і  просили  і  вас,  Юрію  Борисовичу,  і вас,  Михайле Юрійовичу, погодити це питання,  і в разі погодження внести його на  пленарне засідання.

 

     Ви не  погодили  і  внесли на пленарне засідання два проекти, тому після обміну думками я ставлю на голосування проекти постанов у порядку надходження.

 

     Перший голосується   проект   постанови   6278/П,  тобто  від комітету. Прошу голосувати.

 

     "За" - 200.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Голосувався перший  проект   постанови   6278/П   профільного Комітету з питань будівництва, транспорту, зв'язку.

 

     Тепер голосується проект постанови 6278/П1, який аргументував автор  Михайло  Бродський  і  який  був  вами  підтриманий.  Прошу голосувати другий проект.

 

     "За" - 243.

 

     Приймається.

 

     Зміст такий:  передати  проект  на  доопрацювання в Комітет з питань промислової  політики  і  підприємництва  для  внесення  на повторне перше читання. Зрозуміли?

 

     --------------

 

     Оголошується проект  Постанови  про  підсумки  парламентських слухань  "Проблеми  інформаційної   діяльності,   свободи   слова, дотримання  законності  та  стану  інформаційної безпеки України", 7079.

 

     Білорус, Правденко, Цибенко. І достатньо.

 

     БІЛОРУС О.Г.,  член  Комітету  Верховної   Ради   України   у закордонних  справах  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  Всеукраїнське  об'єднання   "Громада").   Шановний   Іване Степановичу!  Шість фракцій подали пропозицію розглянути одночасно з цим проектом постанови проект Постанови Верховної  Ради  України про  газету Верховної Ради України "Голос України" та її редакцію, 7353. Просимо поставити це питання на голосування.

 

     ГОЛОВА. Віталію Федоровичу,  ви готові  прокоментувати?  Будь ласка.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради України з питань    свободи    слова    та    інформації    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановний Голово! Шановні колеги!  Шановні колеги журналісти!  Кілька днів тому,  наприкінці травня,  Верховна  Рада  України прийняла в першому читанні проект Постанови   про   підсумки   парламентських   слухань    "Проблеми інформаційної діяльності,  свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки  України".  Ці  слухання  відбулися  у січні минулого року.

 

     Тоді розглядалися  два  проекти:  один авторський - депутатів Шевченка та Кулика,  а другий - комітету.  Був прийнятий у першому читанні авторський. Природно, що виникла потреба у внесенні деяких доповнень і поправок до  проекту  на  стадії  підготовки  його  до другого читання.

 

     Профільний комітет  вчора  на  своєму  засіданні  прискіпливо попрацював  над  остаточною  редакцією  проекту,  пропонуючи  його розглянути  в  другому  читанні.  Сьогодні  в  залі  було  роздано порівняльну таблицю, що, до речі, буває дуже рідко, коли готується проект  постанови,  тим  більше  -  за  наслідками  парламентських слухань.  Комітет інформує,  що є  деякі  уточнення  тексту,  який приймався в першому читанні.  Зокрема,  дещо змінено преамбулу (за рекомендацією  членів  комітету  вона  пом'якшена),  хоча  загалом висновки лишаються ті самі...

 

     ГОЛОВА. Віталію  Федоровичу,  вибачте.  Мова  йшла  про інший проект.  Я вас запитав:  вам відомо,  що проект,  про який  сказав народний депутат Білорус...

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.  Я не зрозумів. Але я про це теж хотів сказати, що комітет це клопотання підтримав.

 

     ГОЛОВА. Так ви зразу і дайте відповідь.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.  Комітет пропонує підтримати клопотання кількох фракцій щодо редакції газети "Голос України".

 

     ГОЛОВА. У мене немає такого проекту. У вас є такий проект?

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф. Він розданий у залі сьогодні.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, хто поінформує нас? Депутат Правденко.

 

     ПРАВДЕНКО С.М., член Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова  та  інформації  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий   округ,  Всеукраїнське  об'єднання  "Громада").  Шановні колеги!  Проект  зареєстровано  і  розмножено.  Є  прохання   його терміново  роздати  і  проголосувати.  Оскільки  ми  говоримо  про проблеми інформаційної діяльності і  свободи  слова,  то  нам,  як кажуть,  сам  Бог велів навести порядок і у своїй газеті,  у своїй власній редакції.  Йдеться,  зокрема, про те, щоб будинок редакції терміново  передати  у  відання Управління справами Верховної Ради України.  Щоб він не завис, бо сама редакція його втримати в руках не  може.  Треба,  щоб  майном  редакції і будинком розпоряджалася Верховна Рада України.  Тобто щоб вона керувала не лише газетою, а й  редакцією газети,  чого раніше не було.  Я просив би комплексно прийняти це рішення і нашу загальну  постанову,  про  проект  якої говорить Віталій Федорович...

 

     ГОЛОВА. Вимкніть мікрофон.  Шановні народні депутати, давайте вже чогось дотримуватися.  Що  ви  робите?  Це  питання  -  проект постанови  7353 - треба включати до порядку денного.  Ми не дійшли до розділу "Для включення до порядку денного сьомої сесії".  А  ви на трибуні для чого стоїте?..

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.  Шановні  колеги,  дозвольте  я закінчу коротку інформацію  щодо  проекту  постанови,  який  доповідається.  Отже, комітет   розглянув  текст,  прийнятий  у  першому  читанні,  і  з урахуванням спільних напрацювань  вніс  деякі  поправки,  про  які вважаю за доцільне сьогодні поінформувати.  Зокрема,  дещо змінена преамбула та констатуюча частина проекту постанови,  хоча його дух і напрям залишилися абсолютно без змін.

 

     Дещо змінено  пункт  6  (у  вас  є  порівняльна таблиця),  де дається  оцінка  стану  інформаційної  безпеки  в  нашій  державі, зокрема,  вилучено  абзац,  де  Президенту  пропонується звільнити Марчука з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони.

 

     Окремими депутатами  вносилася  пропозиція   щодо   вилучення пункту  7,  який  стосується денонсування міжурядової угоди від 23 жовтня 2000 року між Україною і Росією з питання співробітництва у сфері  телебачення  і  радіомовлення,  яка  під  час  слухань дуже критикувалася.

 

     Змінені терміни проведення через  Верховну  Раду  нормативних актів,   які   стосуються  концепції  розвитку  телеінформаційного простору,  концепції інформаційної безпеки,  видання  збірника  за матеріалами слухань і так далі.

 

     Включено додатково   пункт,  яким  передбачається  можливість припинення бюджетного  фінансування  Національної  телекомпанії  і Національної  радіокомпанії  України у певних випадках (ви знаєте, про що йде мова), і конкретизовано ще цілий ряд положень.

 

     Мушу сказати,  що комітет попрацював дуже добре.  Ми,  власне кажучи,  зважили навіть усі політичні підходи представників різних фракцій,  представлених у комітеті.  Комітет вважає за  можливе  і доцільне  пропонувати  прийняти  сьогодні  цей  проект постанови в цілому,  зважаючи ще й на такий  момент.  Ми  довго  готували  цей проект  постанови,  він є складним документом,  але до певної міри декларативним.  А вже сьогодні комітет  пропонує  прийняти  проект закону  про  внесення  змін  до  цілої  низки законодавчих актів з питань інформаційної політики на виконання побажань  і  зауважень, висловлених  учасниками  парламентських  слухань.  Тому  навряд чи варто нам загострювати увагу  і  починати  великі  дебати  довкола проекту постанови парламенту з приводу тих січневих слухань.

 

     Комітет просить підтримати текст у цілому.

 

     ГОЛОВА. Депутат Цибенко.

 

     ЦИБЕНКО П.С.  Спасибі.  Шановний доповідачу, в цілому фракція підтримує документ,  який внесено.  Але, як ви дивитеся на те, щоб прийняти постанову без пункту 7?  Погодьтеся,  що ми виглядатимемо дещо несолідно,  коли підписану у жовтні двома  урядами  угоду  ми через  півроку  намагаємося  денонсувати.  Я пропоную прийняти цей проект постанови без пункту 7.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.  Це мається на увазі пункт 7,  який  стосується міжурядової  угоди?  Шановні колеги!  Може,  якоюсь мірою ви також праві.  Але  я  при  цьому  мушу  вас  поінформувати,  що  комітет пом'якшив формулювання даного пункту щодо угоди,  щоб цей пункт не мав жодних політичних відтінків,  а мав лише діловий відтінок. Там мається  на  увазі  ущемлення інтересів наших національних теле- і радіомовників,  які працюють у  повній  відповідності  з  вимогами національного  законодавства,  з  боку  інших  мовників  - не лише мовників Російської Федерації,  а будь-яких мовників,  які  ведуть свої передачі, пропонують свій інформаційний продукт, - з Європи і з інших країн.

 

     Мабуть, ми мусимо шукати якісь  компроміси,  бо  все  одно  у постанові  такого  плану  когось  щось не влаштовуватиме.  Комітет просив,  і це компромісне спільне рішення,  прийняти цей  текст  у цілому і вийти на ухвалення безпосередньо законодавчих актів,  які вже повністю регулюють усі ці питання.

 

     ГОЛОВА. Віталію Федоровичу, ви повторюєтеся.

 

     Петре Степановичу, це ж прийнято в першому читанні.

 

     Мова йде про те,  що у проекті з'явилися  нові  пункти  і  ми повинні, Віталію Федоровичу, проголосувати проект за основу, потім голосувати пропозицію депутата,  а вже після цього приймати проект у цілому. Немає заперечень?

 

     Прошу проголосувати проект за основу.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.  Комітет  одностайно  просив прийняти за основу поправлену редакцію проекту.

 

     "За" - 274.

 

     ГОЛОВА. Приймається.  Є пропозиція народного депутата Цибенка про  виключення  пункту  7.  Ви  її  прокоментували.  Ставиться на голосування пропозиція народного депутата Цибенка  про  виключення пункту 7.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.  Комітет рекомендував утриматися від цього, щоб не порушувати досягнутого компромісу.

 

     "За" - 202.

 

     ГОЛОВА. Рішення не приймається.

 

     Ще є   пропозиції?   Немає.   Прошу   проголосувати   проект, проголосований за основу, як постанову.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.   Комітет  просить  підтримати.  Це  одностайне рішення комітету.

 

     "За" - 284.

 

     ГОЛОВА. Рішення приймається

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.  Спасибі.  Так само комітет просить  підтримати пропозицію,   яку  висловлював  депутат  Правденко,  щодо  "Голосу України"...

 

     ГОЛОВА. Та зачекайте!  Дійдемо до розділу "Для  включення  до порядку денного".

 

     -------------

 

     Реєстраційний номер  6152-1п - проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про загальнообов'язкове  державне соціальне   медичне   страхування.   Зрозуміло?  Зрозуміло.  Прошу проголосувати за основу, в першому читанні. Голосуйте!

 

     "За" - 229.

 

     Рішення приймається.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Дякую.

 

     --------------

 

     Проект Закону  про  амністію  (  7298).   Ми   його   недавно розглядали. Є запитання? Є. Депутат Райковський.

 

     РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України    з    питань    правової    політики    (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,  КПУ).  Фракція  комуністів. Шановний доповідачу!  У нас є заперечення до статей 8 і 11  даного проекту  закону.  В  чем  смысл  этих  возражений?  Вы предлагаете наделить следственные органы и органы дознания  правом  прекращать уголовные дела в связи с амнистией.

 

     Мы считаем,  что  это неправильно.  Почему?  Только суд может решить вопрос - виноват человек или не виноват.  В прошлом году мы приняли закон,  где четко записали, что следственные органы должны провести следствие,  предявить обвинение, направить дело в суд, а суд  должен  вынести  решение о применении амнистии.  Только тогда человек  освобождается  по  амнистии.  Здесь  вы  даете  основания следственным  органам спекулировать,  подводить под амнистию любые дела.  Безусловно,  в  таком   случае   будут   и   коррупция,   и взяточничество, и нарушения закона.

 

     ГОЛОВА. Депутат Білас.

 

     БІЛАС І.Г.,  голова  Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого  забезпечення  правоохоронної  діяльності  (виборчий округ   120,  Львівська  область).  Дякую.  Дозвольте  відповісти. Шановні народні депутати!  У запропонованому  проекті  Закону  про амністію  застосований  класичний  варіант із галузі кримінального права.  Інститут амністії постійно передбачав такі  пункти.  Вашій увазі  запропонована  довідка  про  кількість  засуджених,  які за формальними ознаками можуть підпадати під дію Закону про амністію. Сам  законопроект  охоплює певні види суспільно небезпечних діянь, за які особи понесли покарання і згідно з вироком суду знаходяться в місцях позбавлення волі.  Зважте, якщо особа скоїла таке діяння, і справа перебуває на стадії розслідування, ця особа ще не понесла покарання,  а  склад  злочину  -  аналогічний.  Так  що  суспільно небезпечне діяння

 

     ГОЛОВА. Іване Григоровичу, дякую. Шановні народні депутати, я прошу   проголосувати   проект   у   першому  читанні.  Ми  ж  так домовлялися,  коли обговорювали.  А потім ви оці всі зауваження  і пропозиції   подасте,   і  ми  їх  проголосуємо  пізніше.  Давайте проголосуємо в першому читанні.

 

     БІЛАС І.Г.  Звичайно! Тим більше, що всі попередні зауваження прийняті. Прошу прийняти проект у першому читанні.

 

     ГОЛОВА. Депутат Смірнов.

 

     СМІРНОВ Є.Л.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки  і  оборони  (виборчий  округ  16,  Вінницька область).  У  цілому  проект  закону не викликає заперечень,  крім положення статті 1,  яким визначається, що амністія застосовується до  осіб,  які на момент вчинення злочину були неповнолітніми.  Їх 400. Усі тут добре знають, що покарання у вигляді позбавлення волі застосовується  зараз  до  неповнолітніх  тільки  тоді,  коли ними скоєні тяжкі злочини проти особи,  і застосування до них  амністії означатиме,  що на свободі опиниться 400 викінчених бандитів. Тому я пропоную цей пункт із статті 1 проекту закону вилучити.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло. Олександр Кулик.

 

     КУЛИК О.В.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань свободи  слова  та  інформації  (виборчий  округ  145,  Полтавська область).  Дякую,  Іване Степановичу.  Український народний рух. Я пропоную  підтримати  цей  законопроект  з  огляду  на  те,  що ми звільнимо із в'язниць певною мірою суспільно безпечних  злочинців. Я  знаю  такий приклад по своїй області.  У Решитилівському районі касиршу відділу освіти посадили за те,  що вона нібито  вкрала  20 тисяч  гривень.  Але касирша сама не могла красти.  Їй дали чотири роки за це!  А в неї дома двоє  малих  дітей,  90-річна  тітка  на утриманні.  Тепер  їй треба чотири роки відсидіти,  а дома стільки проблем!

 

     Іване Григоровичу,  запитання до вас:  скільки  ми  звільнимо таких людей з-під варти, якщо приймемо закон?

 

     БІЛАС І.Г.   Дякую.   Відповідаю.   Відповідно   до   довідки Державного департаменту з питань виконання покарань,  яка є у  вас усіх  на руках,  шановні колеги,  всього під дію закону підпаде 35 тисяч осіб.

 

     І звертаюся до народного депутата пана  Смірнова.  Я  з  вами згоден:  не можна звільняти тих осіб, котрі скоїли тяжкі злочини і були неповнолітніми якраз  на  момент  скоєння  злочину.  Вони  не підпадуть під дію цього гуманного закону.  Підпадатимуть тільки ті особи, які, будучи неповнолітніми, скоїли нетяжкі злочини.

 

     Закон не поширюється на злочинців,  які скоїли тяжкі злочини, це ж класичний варіант!  Але це ж акт гуманності. Прошу підтримати законопроект.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Сінченко.

 

     СІНЧЕНКО С.Г.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань національної безпеки і оборони (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Іване Григоровичу! Шановні народні депутати! Ну, взагалі ніхто не проти такого закону, але ми категорично   проти   порушення   принципу   про   невідворотність покарання.  Іване  Григоровичу!  Якщо  в статті 8 записати,  що на стадії слідства звільняється від покарання той,  хто скоїв злочин, правопорушення,  то  це  не  амністія.  Давайте  будемо  проявляти гуманність до тих,  хто вже знаходиться в місцях позбавлення волі. Хай  суд  застосовує амністію,  хай пом'якшує покарання.  Але ми в принципі  не  можемо   йти   на   порушення   основних   принципів юриспруденції.  Тому  я прошу статтю 8 у першому читанні вилучити. Ми в принципі проголосували б за,  якби врахували наші  пропозиції до статті 8,  одного речення статті 9 і статті 11 (щодо осіб,  які перебувають під попереднім слідством).

 

     БІЛАС І.Г.  Дякую,  Сергію  Григоровичу.  Я   ще   раз   хочу наголосити,  що повністю поділяю вашу точку зору, але, будь ласка, читайте статтю 8 у повному  обсязі.  Там  чітко  сказано:  закрити кримінальні  справи  відносно осіб,  що вчинили злочини,  які не є тяжкими. Не є тяжкими! Зрозуміли?

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Льовочкін  Володимир  Анатолійович.  Будь  ласка.  Ви доповідали цей проект.  Тоді,  до речі,  було менше запитань,  ніж сьогодні.

 

     БІЛАС І.Г.   Це   завжди   так,   коли   закон    намагаються політизувати.

 

     ЛЬОВОЧКІН В.А.,  голова  Державного  департаменту  України  з питань виконання покарань.  Шановний  Іване  Степановичу!  Шановні народні депутати! Я хочу звернути вашу увагу на те, що у статті 8, як  справедливо  сказав  Іван  Григорович,  йдеться  про   нетяжкі злочини. Це перше.

 

     І друге.  Закривати справи буде суд.  Суд!  Читайте статтю 11 про порядок застосування амністії.

 

     БІЛАС І.Г.  Ми  обов'язково  врахуємо  всі  ваші   побажання, шановні колеги народні депутати, при підготовці проекту до другого читання.  Однозначно:  рішення  про  застосування  амністії   буде виноситися тільки судами. Цілком з вами згоден - тільки судами!

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Артур Білоус.

 

     БІЛОУС А.О.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань свободи слова  та  інформації  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ, НДП). Партія "Нова політика". Шановний доповідачу, я готовий підтримати в першому читанні законопроект,  але у мене є запитання.  Логіка  амністії  зрозуміла  -  дострокове  звільнення людей,  які  скоїли  нетяжкі  злочини.  Але  де  логіка   закриття кримінальних   справ,   які  знаходяться  на  стадії  попереднього слідства,  щодо осіб,  які вчинили злочини з тими самими ознаками? Виходить,  що  людина  зовсім  не  понесла  жодного покарання,  не відсиділа навіть року? Тобто фактично вона залишається безкарною.

 

     БІЛАС І.Г. Дякую щиро. Щойно керівник Державного департаменту з питань виконання покарань відповів на це запитання. Цей інститут буде застосовуватися судами.  Акт про амністію - чи не єдиний акт, який має зворотну силу. Щодо осіб, кримінальні справи та матеріали про злочини яких перебувають у  провадженні  органів  дізнання  та попереднього  слідства,  питання про амністію буде вирішувати суд. Цей  закон,  якщо  ми  його  приймемо,  до  вказаних   осіб   буде застосовувати суд.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я  прошу  проголосувати  проект у першому читанні,  а потім його доопрацюємо. Прошу голосувати. В першому читанні.

 

     БІЛАС І.Г. У першому читанні.

 

     "За" - 349.

 

     ГОЛОВА. Рішення приймається. Доопрацьовуйте.

 

     --------------

 

     Шановні народні депутати!  Ви знаєте,  що  ми  не  розглядали Закону  про  вибори  з  пропозиціями  Президента,  тому що не була роздана порівняльна таблиця.  Зараз вона  роздана.  Є  у  народних депутатів? Ми можемо перейти до цього питання? Реєстраційний номер 2182-2 - Закон України про вибори  народних  депутатів  України  з пропозиціями Президента України. Депутат Пономаренко.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань  державного   будівництва   та   місцевого   самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Шановні депутати!  Як ви пам'ятаєте, Верховна Рада, зважаючи на важку долю Закону  про вибори народних депутатів,  доручила Комітету з питань державного будівництва та  місцевого  самоврядування  доопрацювати його.  Ви знаєте, що основним зауваженням Президента до прийнятого нами  закону  було  те,  що  чисто  пропорційна  система   порушує конституційне право окремих громадян.

 

     Верховна Рада,  даючи  доручення  комітету,  своєю постановою визначила  основні  параметри  цього  закону.  Тобто  це   змішана пропорційно-мажоритарна   система   в  такому  співвідношенні:  75 відсотків народних депутатів України обираються в багатомандатному загальнодержавному   виборчому   окрузі  на  основі  пропорційного представництва і 25 відсотків - в одномандатних  виборчих  округах на  основі  відносної  більшості.  Тобто  115  народних  депутатів обираються в одномандатних округах, і 335 - у багатомандатному.

 

     Комітет виконав це доручення Верховної Ради. В новій редакції закону   враховуються   пропозиції   Президента  відносно  системи використання друкованих засобів  масової  інформації  й  інші.  Ми врахували  також зауваження Конституційного Суду до чинного Закону про вибори народних депутатів відносно строків формування окружних комісій, кількості підписів, які повинні зібрати на свою підтримку кандидати.  Ми  розглянули   в   комітеті   цей   закон,   і   він рекомендується  Верховній  Раді  для  прийняття  в  цілому у новій редакції. Постанова комітету є. Я прошу проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Роман Безсмертний. За ним - депутат Черненко.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   державного   будівництва   та   місцевого  самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП). Шановний Іване Степановичу!  Шановний Георгію Григоровичу!  Шановні колеги! За результатами попереднього  розгляду  жодного  рішення  не  було прийнято.  Тому цей закон вважається таким,  що знятий з розгляду. Для того,  щоб повернутися до його розгляду, треба зараз поставити на голосування питання про повернення до його розгляду.

 

     Тепер що стосується оформлення таблиці.  Іване Степановичу, з формальної точки зору жодна з  пропозицій,  які  стоять  у  правій колонці, не направлялися Президентом України. Це перше.

 

     Друге. Комітет не є суб'єктом права законодавчої ініціативи і не може бути автором редакції у правовій колонці.  Треба,  щоб під кожною  пропозицією,  яка внесена в праву колонку таблиці,  стояло прізвище автора, який її вносить.

 

     З огляду на це комітету  треба  всі  ці  речі  врахувати.  Ми сьогодні можемо проголосувати,  як на те буде воля Верховної Ради, за повернення до розгляду цього закону.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Черненко.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства (виборчий округ 48,  Донецька область).  Дякую, Іване Степановичу. Шановні народні депутати!  Шановний Георгію Григоровичу, скажіть, будь ласка, де у світі ви бачили таку систему - 75 на 25 відсотків?  Це  ви  штучно робите  у  державі  вищу   Дві  палати  робите,  міняєте  устрій у державі! Це перше.

 

     Друге. Я не можу не погодитися з Романом Безсмертним. Дійсно, всі  пропозиції,  про  які  він сьогодні тут нам нагадав,  повинні знайти своє місце у цьому законі.

 

     І третє.  Іване Степановичу,  давайте  визначимося.  Якщо  це пропорційна система, так це має бути виключно пропорційна система. Якщо це змішана система,  то давайте не смішити курей, вони будуть сміятися. Що це ми робимо?!

 

     Дякую.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Віталію Григоровичу, Верховна Рада 24 травня проголосувала за цю систему і відносно виборів депутатів Верховної Ради  Автономної  Республіки  Крим,  і  відносно виборів депутатів місцевих рад. Це було доручення Верховної Ради комітету.

 

     Романе Петровичу,  не комітет є автором пропозицій,  а  члени комітету (ви дивіться першу сторінку),  в тому числі Ключковський, Пономаренко і Пейгалайнен вносять ці пропозиції.

 

     ГОЛОВА. Депутат Ніколаєнко.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.,  секретар Комітету Верховної Ради України  з питань  науки  і освіти (виборчий округ 185,  Херсонська область). Фракція Соціалістичної партії України. Шановний Іване Степановичу! Шановні  народні  депутати!  Президент України на Закон про вибори народних депутатів України двічі накладав вето. Ми намагалися його пересилити,  але  практично нам це не вдалося.  Основне зауваження Президента зводиться  до  того,  що  в  законі  ігнорується  право окремих  громадян  на самовисунення або право висунення кандидатів від  трудових  колективів,  що  депутати,  обрані  в  мажоритарних округах,  могли б представляти якісь певні громади.  Це зауваження народні депутати врахували. І сьогодні поданий текст закону тільки з однією зміною: враховано зауваження Президента щодо мажоритарних округів.

 

     Шановний Роман  Петрович  каже:  "Вносить  комітет".  Там  не написано,  що  комітет  вносить.  Дійсно,  комітет  не  має  права законодавчої ініціативи, пропозиції вносять конкретні депутати.

 

     Наша фракція  пропонує  згідно  з  рішенням  Верховної   Ради проголосувати цей закон і направити його на підпис Президенту.

 

     ГОЛОВА. Депутат Ключковський.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.,  заступник  голови Комітету Верховної Ради України   з   питань   державного   будівництва    та    місцевого самоврядування  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, НРУ).  Дякую,  Іване Степановичу.  Народний рух України.  Я - член робочої групи по доопрацюванню закону. Вчора на засіданні комітету та теза,  яку сьогодні висловив Роман Петрович  Безсмертний,  була теж висловлена і обговорювалася. І Роману Петровичу було показано, що відповідно до Регламенту Верховної Ради цей закон не  знятий  з розгляду.  Жодного  разу  при  голосуванні він не набрав менше 226 голосів. Не було такого голосування! Отже, коли вето Президента не подолане,  то за дорученням Верховної Ради, наданим постановою від 24 травня,  комітет доопрацьовував  нову  редакцію  з  урахуванням зауваження  Президента стосовно виборчої системи.  Комітет виконав це доручення відповідно до тих параметрів,  які Верховна Рада йому поставила.  І тому комітет сьогодні вносить нову редакцію закону у зв'язку з неподоланням вето Президента у відповідності з  розділом 3 Регламенту.  Тому тут немає жодного порушення Регламенту,  немає жодних підстав говорити, що автором пропозицій є начебто комітет.

 

     Я повторюю:  діялося так,  як кожного  разу  діється  у  разі неподолання  вето  Президента.  І  я  думаю,  що  колега  Черненко зрозумів свою помилку щодо виборчої системи.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Юрію Богдановичу!  Якщо це нова  редакція,  то  перше читання  (Шум у залі). Але ж він сказав - нова редакція

 

     Записуйтеся з мотивів голосування. П'ять хвилин.

 

     Висвітіть, будь ласка.

 

     Олексій Марченко. За ним - депутат Білорус.

 

     МАРЧЕНКО О.А.  Дякую.  "Демсоюз".  Шановні колеги!  Ми з вами поступово наближаємося до рішення щодо виборчої системи.  Але  те, що   сьогодні  запропоновано,  є  далеким  від  того  логічного  і нормального,  що може бути нами прийнято.  Ви сьогодні  навряд  чи розумієте  (особливо ті,  хто обраний за партійними списками),  що таке округ  нинішній  і  яким  він  має  бути  завтра,  коли  буде збільшений  удвічі.  Навряд  чи тих,  хто проголосує за цей закон, зрозуміють виборці.  Мажоритарники,  я думаю, мають діяти логічно, так,  як їх би підтримали виборці.  Я закликаю всіх, хто обраний у мажоритарних округах, не голосувати за цей закон.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Олег Білорус. За ним - депутат Манчуленко.

 

     БІЛОРУС О.Г.  Шановні народні депутати! Фракція "Батьківщина" підтримує  компромісне  рішення,  яке  пропонується комітетом.  Це рішення дає можливість зберегти змішану систему. І тут закиди щодо якоїсь  вищої  палати  є  недоречними,  бо з точки зору політичної якості співвідношення 75 на 25 - це така ж  змішана  система,  але вона є кроком уперед до пропорційної системи.  Тому ми підтримуємо пропозицію комітету.

 

     ГОЛОВА. Георгій Манчуленко. За ним - депутат Зварич.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань    національної    безпеки   і   оборони   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Український народний рух. Прошу передати слово члену нашої фракції Валерію Асадчеву.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон.

 

     АСАДЧЕВ В.М.  Дякую.  Іване Степановичу, я хочу висловитися з процедури.  Справа в тому,  що відповідно до Конституції Президент зобов'язаний  до  закону,  якщо  він  його  не підписує,  подавати вмотивовані пропозиції.  Тобто настільки вмотивовані пропозиції до кожної   статті,   щоб   їх   можна  було,  як  ми  кажемо  зараз, імплементувати в закон.  Президент такого  ніколи  не  подає.  Він подає  тільки  зауваження.  І тепер фактично комітет за дорученням Верховної  Ради  переробив  ці  зауваження  в  реальні  пропозиції Президента, які можуть тепер реально імплементуватися в закон. І я вважаю, що відповідно до процедури ми можемо сьогодні голосувати в цілому цей закон з врахованими пропозиціями Президента.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Роман Зварич. За ним - Роман Безсмертний.

 

     ЗВАРИЧ Р.М.,   член   Комітету   Верховної   Ради  України  у закордонних справах  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  НРУ). Фракція Народного руху України. Прошу передати слово депутату Ключковському.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Юрія Ключковського.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б. Дякую. Народний рух України. Шановний Іване Степановичу,  в  українського  народу є така приказка:  закон,  як дишло,  куди повернув,  туди й вийшло.  Але хочу нагадати,  що  ця приказка  сформувалася в умовах відсутності правової держави,  яку ми всі з вами спільно вирішили зараз будувати.  У  зв'язку  з  цим хочу  нагадати,  що  подолання  чи  неподолання вето Президента не вперше  зустрічається  в  практиці  Верховної  Ради   України.   І процедура ця настільки добре відома,  що вводити в оману депутатів словами про перше читання просто не личить Голові  Верховної  Ради України.  Немає після президентського вето ні першого, ні другого, ні третього читання.  Є розгляд закону з пропозиціями Президента і у відповідній редакції,  яка пропонується профільним комітетом для того,  щоб урахувати пропозиції Президента у всіх тих статтях, які зачіпаються пропозиціями Президента. Отже, саме ця процедура...

 

     ГОЛОВА. Юрію Богдановичу, ви вже вибрали час.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.  Я  прошу не перебивати!  Саме ця процедура зараз пропонується. І я прошу депутатів Верховної Ради поставитися до цього з відповідальністю, тому що інакше ми ризикуємо опинитися перед виборами без виборчого закону.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Юрію  Богдановичу,  візьміть   стенограму   і почитайте,  що  це  ви  сказали,  що  закон  пропонується  в новій редакції, а вже відповідно з цього і дія випливає.

 

     Роман Безсмертний. За ним - депутат Долженко.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.   Шановні   Георгію   Григоровичу   і   Юрію Богдановичу! Я ще раз хочу вам сказати: формально ніяких юридичних підстав  для  розгляду  цього  документа   не   існує!   Необхідно голосувати питання про повернення до розгляду цього документа.  Це перше.

 

     Друге. Відкриваю третю сторінку, Георгію Григоровичу, пропозиція: "Вибори депутатів          здійснюються         за         мішаною (пропорційно-мажоритарною) системою".  У мене  запитання:  чия  це пропозиція?  Президента? Ні. Чия конкретно? Ваша? То в центральній колонці має бути зазначено: депутат Пономаренко пропонує таку-то й таку-то  норму.  Тоді ми зможемо говорити про те,  про що говорять усі інші.

 

     Шановні колеги,  я прошу дотриматися всіх формальних  підстав для того, щоб розглядати цей документ.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Романе Петровичу,  вам важко заперечувати,  але ви не врахували того фактора, що є рішення Верховної Ради. Тому в даному разі  не  треба  вже  голосувати за повернення до розгляду,  треба дотримуватися попередньо прийнятих рішень.

 

     Депутат Долженко.

 

     ДОЛЖЕНКО Г.П.,  член Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики,  природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської   катастрофи   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Прошу передати слово Валентину Григоровичу Матвєєву.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Матвєєва.

 

     МАТВЄЄВ В.Г.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань державного     будівництва     та     місцевого     самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Шановні колеги!  Я  не знаю,  на якій підставі колега Безсмертний сьогодні робить такі заяви. Він учора був присутній на засіданні комітету і був  свідком  того,  що  всі ці проблеми були обговорені народними депутатами і було прийняте відповідне рішення.

 

     Ми, тобто Верховна Рада,  24 травня  зробили  крок  назустріч пропозиціям  Президента  щодо  того,  щоб проголосувати не в новій редакції,  а з урахуванням пропозицій Президента Закон про  вибори народних  депутатів  у  тій  пропорції,  щодо якої ми визначились: тобто 75 і 25 відсотків.

 

     Тому комітет учора на своєму засіданні і запропонував  проект постанови,  який  розданий сьогодні народним депутатам,  виконавши волю народних депутатів, тобто Верховної Ради.

 

     Прошу підтримати рішення комітету.

 

     ГОЛОВА. Шановні  колеги!  Ми  вислухали   думки   з   мотивів голосування.   Георгію   Григоровичу,  формулюйте  пропозицію  від комітету.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Розглянувши  зазначену   редакцію   закону, комітет пропонує прийняти його в цілому. Я прошу проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Як?

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Прийняти в цілому.

 

     ГОЛОВА. Як закон?

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Так.

 

     ГОЛОВА. Роман Безсмерний. У нього є зауваження.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановний Іване Степановичу! Шановні колеги! Я  прошу  вас  вгамувати  свої  емоції,  тому  що  це  називається порушенням  права  законодавчої ініціативи.  Зараз буде готуватись нова  концепція.  Ви  не  даєте  можливості  мені  подати  до  неї пропозиції, це порушення конституційних прав народних депутатів.

 

     Тому якщо ви приймаєте,  то приймайте нову редакцію в першому читанні у зв'язку з тим, що це нова концепція.

 

     Дякую вам за увагу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Єльяшкевич.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Херсон.  Уважаемые  коллеги!  Я   хотел   бы обратиться  к Роману Петровичу Бессмертному,  чтобы он внимательно следил  за  всеми  нормами  Регламента  при   каждом   прохождении законопроекта  или  замечаний Президента Украины,  так как вы сами провоцируете  создание   двойных   стандартов   вместе   с   вашим начальником,  который давно известен в мире как аморальный человек и который подозревается в совершении тяжелейших преступлений. Я бы просил вас сегодня удерживаться от комментариев, а депутатов прошу приступить к голосованию и проголосовать.

 

     ГОЛОВА. Слово для репліки надається депутату Безсмертному.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановний  Олександре  Сергійовичу!  Шановні колеги!  Я  дуже прошу вас при спілкуванні в залі,  тим більше при спілкуванні,  яке транслюється по радіо,  не ображати своїх колег, інших посадових осіб в Україні. Це виглядає нетактовно, і це є теж порушенням моральних принципів, принаймні, людського співжиття.

 

     Дякую вам.

 

     ГОЛОВА. Георгію Григоровичу, формулюйте, що просить комітет.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет просить...

 

     ГОЛОВА. Ви повинні були роздати проект постанови.  Нічого  не роздано!

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Ні, він був розданий.

 

     ГОЛОВА. Ну, в мене його немає. Будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Комітет пропонує прийняти як закон у цілому нову редакцію.

 

     ГОЛОВА. Я зачитую проект постанови, який тільки що надійшов: "Комітет з    питань    державного    будівництва   та   місцевого самоврядування на виконання постанови Верховної Ради  України  від 24 травня цього року доопрацював Закон України про вибори народних депутатів України,  врахувавши пропозиції Президента України  щодо зміни системи виборів.

 

     Пропонуємо нову редакцію (підкреслюю,  так записано в проекті постанови) зазначеного закону розглянути на  пленарному  засіданні Верховної Ради України та прийняти в цілому.

 

     Комітет доручив  виступити з цього питання народному депутату України Пономаренку Георгію Григоровичу.

 

     Текст нової редакції закону у  вигляді  порівняльної  таблиці додається".

 

     Що випливає з цього проекту постанови?  Більше запитань,  ніж відповідей на них.  Три  рази  називається  нова  редакція,  і  ви пропонуєте прийняти її в цілому (Шум у залі).

 

     Я вам  кажу:  Верховна  Рада  може  прийняти  рішення,  але я повинен висловити свої міркування.

 

     Внесений проект,  оформлений  не  зовсім  у  відповідності  з вимогами   (ви   подивіться,  на  якому  бланку  він  оформлений), зачитаний мною, ставлю на голосування.

 

     "За" - 286.

 

     По фракціях покажіть.

 

     З урахуванням того,  що проект був прийнятий такою  кількістю голосів, є пропозиція проголосувати в цілому як закон.

 

     "За" - 289.

 

     Висвітіть по фракціях.

 

     --------------

 

     Оголошується наступний  проект  - про внесення змін до Закону України  про  заходи  щодо   державної   підтримки   суднобудівної промисловості  в Україні,  реєстраційний номер 6319.  Є запитання? Прошу проголосувати за основу, тобто в першому читанні.

 

     "За" - 248.

 

     Рішення приймається.

 

     --------------

 

     Проект Закону про внесення змін до Закону України про податок на   додану  вартість  (щодо  спеціального  податкового  рахунку). Доповідав депутат Песоцький. Комітет вважає, що дані питання мають бути враховані в Податковому кодексі. Зрозуміли позицію? Голосуємо проект 6165 у першому читанні.

 

     "За" - 95.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Цибенка. З мотивів голосування.

 

     ЦИБЕНКО П.С. Шановні колеги! Я розумію, що висновок комітету, який  зараз  голосувався  і  не  був  підтриманий,  має  переважне значення.  Але має значення  і  думка  того  депутата,  який  вніс законопроект.  Очевидно, він вносив пропозицію про прийняття цього документа в першому читанні.  І я  підтримую  саме  цю  пропозицію автора,  тобто  депутата  Песоцького,  про  прийняття  зазначеного проекту закону в першому читанні.

 

     Аргументація профільного комітету,  яка полягає в  тому,  щоб врахувати цю частину при прийнятті Податкового кодексу не витримує критики,  оскільки вже сьогодні кількість поправок,  які подані до цього  документа,  є такою,  що товщина таблиці,  де вони зібрані, вимірюється сантиметрами чи навіть дециметрами і постає запитання: чи буде він взагалі колись прийнятий?

 

     Тому я  прошу  поставити на голосування пропозицію автора про прийняття цього документа.

 

     ГОЛОВА. Я дякую,  Петре Степановичу.  Візьміть стенограму,  я ставив проект на голосування у першому читанні. Я підкреслював - у першому читанні (Шум у залі). Візьміть стенограму. По-перше, ви не автор,  по-друге,  ми вже проголосували. Візьміть стенограму. Я не ставив на голосування про відхилення. Я сказав: у першому читанні.

 

     ЦИБЕНКО П.С. Ви сказали...

 

     ГОЛОВА. Подивіться стенограму, не сперечайтеся.

 

     ЦИБЕНКО П.С. Я ж чув, що ви сказали.

 

     ГОЛОВА. Ви чули, а я пам'ятаю, що я сказав.

 

     --------------

 

     Проекти законів:  про заходи щодо реструктуризації боргів  за житловокомунальні  послуги  та  електроенергію  власників особових рахунків;  про посилення соціального захисту  населення  в  умовах переходу на повну оплату вартості житлово-комунальних послуг;  про списання та реструктуризацію боргів населення за квартирну  плату, комунальні   послуги,  спожиті  побутовий  газ  та  електроенергію (прийняття рішення в першому читанні).  Є три  проекти:  народного депутата  Олени  Мазур,  народного  депутата  Джоджика і народного депутата Кузнєцова.

 

     Пропозиція комітету:  відхилити  проект  депутата   Мазур   і прийняти  за  основу  проект  депутата Кузнєцова з урахуванням при доопрацюванні  до  другого  читання   окремих   положень   проекту народного депутата Джоджика.

 

     Ставитиметься на   голосування   в   такому  порядку.  Першим голосуватимемо проект народного депутата Мазур.  Вона й доповідала першою. Це 6214. Ставлю на голосування. Прошу голосувати.

 

     "За" - 42.

 

     Рішення не приймається.

 

     Ставиться на  голосування  проект  депутата Кузнєцова 6214-2. Нагадую пропозицію комітету:  прийняти за основу (тобто в  першому читанні)  проект  депутата Кузнєцова і при доопрацюванні врахувати окремі положення проекту народного депутата  Джоджика.  Пропозиція комітету ставиться на голосування. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 204.

 

     По фракціях покажіть (Шум у залі).

 

     Ви не кричіть,  ви слухайте. Бо як будете всі кричати, так ви ж один одного не почуєте.

 

     Ставиться на голосування проект народного депутата Кузнєцова. Пропонується  прийняти  за  основу,  або в першому читанні,  і при доопрацюванні  врахувати  окремі   положення   проекту   народного депутата Джоджика. Ви погоджуєтеся, Джоджик?..

 

     Добре, я    ставлю    проект    депутата    Джоджика.   Прошу проголосувати,  тому що вони ж не слухають і до них  не  доходить. Зараз побачимо.

 

     "За" - 95.

 

     Прошу: проголосуйте  в  першому  читанні  проект 6214-2,  щоб можна було врахувати окремі положення проекту  депутата  Джоджика. Прошу голосувати.

 

     "За" - 233.

 

     Рішення приймається.

 

     --------------

 

     Проект Закону   про  внесення  змін  до  Закону  України  про відновлення   платоспроможності   боржника   або   визнання   його банкрутом. Два проекти:

 4275-2 народного депутата Коновалюка і 4275-3 народного  депутата Зачосова.  Комітет  пропонує  прийняти  за основу проект народного депутата Зачосова  4275-3.  Є  заперечення?  Немає.  Ставиться  на голосування  першою пропозиція від комітету.  Прошу голосувати.  У першому читанні.

 

     "За" - 283.

 

     Рішення приймається.

 

     Оголошується перерва до 16 години.