Стенограма пленарного засідання

17 травня 2001

 

                       ЗАСІДАННЯ СОРОК ЧЕТВЕРТЕ

 

          С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

           У к р а ї н и.  17  т р а в н я  2001  р о к у.

                           10  г о д и н а.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ПЛЮЩ І.С.

 

     ГОЛОВА. Доброго ранку, шановні народні депутати, журналісти, гос- ті Верховної Ради! Прошу готуватися до реєстрації.

 

     Сьогодні Олександр Йосипович Єдін святкує свій день народження. Я прошу депутатів - колег Єдіна привітати його з днем народження,  поба- жати йому успіхів, здоров'я і щастя! (Оплески).

 

     Прошу увімкнути систему. Прошу реєструватись.

 

     У залі  зареєструвались  383 народних депутати.  Ранкове пленарне засідання оголошується відкритим.

 

     Відповідно до Регламенту в четвер Верховна Рада має прийняти  рі- шення щодо раніше обговорюваних питань порядку денного.  Перелік таких питань вам розданий.

 

     -----------

 

     Оголошуються до розгляду проекти постанов про День уряду  України у червні 2001 року.

 

     Чи будуть у депутатів якісь зауваження щодо цих проектів?  І чи є автори проектів, які хочуть щось перед голосуванням сказати? Немає?

 

     Увімкніть мікрофон Олександра Мороза.

 

     МОРОЗ О.О.,  член Комітету Верховної Ради України з питань аграр- ної  політики  та земельних відносин (виборчий округ 92,  Київська об- ласть).  Іване Степановичу! Шановні депутати! Вам розданий проект пос- танови, який підготувала група депутатів, про процедуру розгляду окре- мих питань,  які стосуються важливих державних справ і полягають в то- му,  щоб включення до порядку денного і розгляд питання по суті, а та- кож голосування Закону про вибори провести за процедурою ad hoc в  не- поіменному режимі.

 

     Треба проголосувати.  Давайте проголосуємо,  бо це процедурне пи- тання,  а потім будемо розглядати інші питання.  До речі, на нараді ви приблизно так і пообіцяли, що буде зроблено.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати!  Дійсно, розданий такий проект. Але я не можу їх так зопалу... Є порядок, є в нас прецедент. Підготов- лено,  вам все роздано.  Я ще не прочитав цей проект постанови.  Що, я його ставитиму на голосування?  Я можу доручити регламентному комітету розібратися. Є Регламент, є комітет.

 

     Депутат Коновалюк. Будь ласка.

 

     КОНОВАЛЮК В.І.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань бюджету (виборчий округ 62, Донецька область). Дякую, Іване Степанови- чу.  Шановні  народні  депутати!  Учора  бюджетний комітет одноголосно прийняв рішення про внесення пропозиції про затвердження такого поряд- ку денного Дня уряду в червні:  про основні напрями бюджетної політики України на наступний рік.

 

     Це питання в першу чергу продиктовано тим,  що на прохання Мініс- терства фінансів звернувся з листом Президент України особисто до вас, Іване Степановичу,  наголосивши, що бюджетний процес під загрозою зри- ву.

 

     Я хочу  нагадати народним депутатам,  що наприкінці минулого року була прийнята постанова Верховної Ради з питання про стан фінансування системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо його поліпшення. У цій постанові,  схваленій Верховною Радою,  чітко прописано і питання, що  стосуються ціноутворення на медичні і фармацевтичні засоби.  Також хочу нагадати,  що виконання цієї постанови покладено на Комітет з пи- тань охорони здоров'я,  материнства та дитинства.  Я звертаюся до пана Черненка, щоб він ще раз ретельно вивчив цю постанову і в робочому по- рядку  вжив  ті заходи,  які б дозволили вирішити те питання,  яке він пропонує внести на розгляд на День уряду у червні.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати!  Я не можу так  Ми будемо гово- рити про все і ні про що.  Я оголосив проекти,  їх реєстраційні номери 7265 і 7265-1.

 

     Першим ставиться на голосування проект

 7265 про День уряду України в червні 2001 року.

 

     "1. Провести День уряду України у Верховній Раді України 12 черв- ня 2001 року з порядком денним: про стан виконання органами виконавчої влади  вимог Закону України про ціни і ціноутворення (у частині забез- печення державного регулювання цін на лікарські засоби та  вироби  ме- дичного призначення).

 

     2. Кабінету Міністрів України визначити доповідача "

 

     А далі  рекомендується  Комітету  Верховної Ради з питань охорони здоров'я взяти участь у підготовці цього питання до Дня уряду.

 

     Будуть зауваження з мотивів голосування з цього питання? Немає.

 

     Депутати Черненко і Марковська - автори проектів. Депутат Чернен- ко як автор проекту. Будь ласка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  голова  Комітету  Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства (виборчий округ 48, Донець- ка область). Дякую, Іване Степановичу. Шановні народні депутати! Пере- ді мною виступав колега,  я не буду нагадувати його  прізвище,  тільки скажу,  що склалася ситуація,  яка вимагає заслухати це питання на Дні уряду.  Дійсно,  це питання сьогодні стосується кожного громадянина  у державі.  Ми  подали цей проект постанови не тільки від депутатів Чер- ненка і Марковської, а це питання розглянув комітет.

 

     Шановні народні депутати! Я звертаюся до вас з вимогою проголосу- вати. Я благаю вас сьогодні прийняти це рішення.

 

     Дякую вам.

 

     ГОЛОВА. Ніна Марковська. Будь ласка. Я надаю слово авторам проек- ту постанови.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С., голова підкомітету Комітету Верховної Ради Укра- їни з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства (багатомандат- ний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок СПУ та СелПУ).  Я прошу передати слово Олександру Олександровичу Морозу.

 

     ГОЛОВА. Я ще раз кажу: я надаю слово авторам проекту постанови.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С. З мотивів.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Олександра Мороза.

 

     МОРОЗ О.О.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні депутати! Я вніс пропозицію,  яка стосується процедури.  Пропозиція з  процедури  не  є предметом включення до порядку денного.  Вона просто голосується. Тому я прошу не порушувати Регламент і поставити  на  голосування  внесений проект  постанови щодо процедури розгляду окремих питань на пленарному засіданні.

 

     ГОЛОВА. Шановний Олександре Олександровичу! Я ще раз кажу, що ваш проект постанови, який стосується регламентних норм, я не можу ставити на голосування без розгляду його в регламентному комітеті і так  далі. Я не можу відходити від порядку денного.

 

     Я вам зачитав проект постанови 7265,  а обговорюється проект пос- танови, якого немає у порядку денному.

 

     Щодо проекту 7265 є зауваження?  Прошу проголосувати проект  7265 за основу.

 

     "За" - 169.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Дякую.

 

     Наступний проект з цього питання -

 7265-1. Автори: депутати Турчинов, Коновалюк, Тягнибок, Жовтяк.

 

     Є потреба зачитувати? Нагадаю проект постанови.

 

     "1. Провести День уряду України у Верховній Раді України у червні 2001 року з порядком денним: про основні напрями бюджетної політики на 2002 рік".  Тільки що народний депутат Коновалюк аргументував цей про- ект.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Турчинова.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.,  голова  Комітету  Верховної Ради України з питань бюджету (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  Всеукра- їнське об'єднання "Громада").  Шановні народні депутати!  Дійсно, бюд- жетна політика на 2002 рік закладається саме зараз. І, безумовно, Вер- ховна Рада разом з урядом повинна визначитися з цього питання.  Але ж, Іване Степановичу,  ви бачите, що питання не проходить. І я прогнозую, що і наступні питання не будуть проходити.

 

     Багато народних  депутатів утримуються від голосування.  Це пов'- язано з пропозицією пріоритетно розглянути проект постанови,  у  якому вимагається прийняти рішення ad hoc щодо таємного голосування з питань імпічменту Президента і подолання вето на Закон  про  вибори  народних депутатів.  Я підтримую цю пропозицію і прошу,  Іване Степановичу, щоб не зривати голосування щодо інших питань,  поставити цей проект поста- нови на голосування і пріоритетно розглянути два питання, які пропону- ються в ньому:  імпічмент Президента і Закон про вибори народних депу- татів.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати! Я прошу вас: давайте дотримува- тися регламентних норм.  Вам розданий розклад засідання на сьогодні. Я починаю оголошувати питання у відповідності з розкладом,  ви вимагаєте розглядати вибірково. Названі вами питання включені. До них дійде чер- га.  Я відкрию обговорення з процедури і так далі.  Це ваша справа, як ви голосуєте.  А ми йтимемо відповідно до порядку, який у вас є на ру- ках.

 

     Я запитую,  чи  є  у  депутатів  зауваження  до проекту постанови 7265-1? Запишіться, будь ласка.

 

     Висвітіть.

 

     Віктор Развадовський. За ним - депутат Чернічко.

 

     РАЗВАДОВСЬКИЙ В.Й.,  заступник голови Комітету Верховної Ради Ук- раїни  з  питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (ви- борчий округ 69, Житомирська область). Я відмовляюся, Іване Степанови- чу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Чернічко. За ним - депутат Ніколаєнко.

 

     ЧЕРНІЧКО О.М., член Комітету Верховної Ради України з питань Рег- ламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Укра- їни (виборчий округ

 34, Дніпропетровська область).  Прошу передать слово товарищу  Пусто- войтову.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Володимира Пустовойтова.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань прав людини,  національних меншин і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 33, Дніпропетровська область).  Фракція комуністів, місто Кривий Ріг. Іване Степановичу!  Шановні колеги!  Всі чудово знають,  що ми повинні обговорювати проект Бюджетної резолюції, який запропонують у Верховній Раді.  Тому я все-таки прошу повернутися до першого питання і провести День уряду з порядком денним,  який підготовлений депутатом Черненком. Чому? Тому що люди отакими сльозами плачуть на кожному прийомі. Кожний день підвищуються ціни на медикаменти.  Люди, які страждають, особливо обездолені, не можуть купити елементарного. Врешті-решт треба покласти край такій нарузі над людьми тими фірмами,  які збагачуються  на  здо- ров'ї людей!

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Станіслав Ніколаєнко. За ним - Володимир Марченко.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.,  секретар  Комітету Верховної Ради України з пи- тань науки і освіти (виборчий округ 185,  Херсонська область).  Соціа- лістична фракція.  Шановний Іване Степановичу! Шановні народні депута- ти! Ми не хочемо сьогодні, як завжди, зривати роботу Верховної Ради, а хочемо  продуктивної  праці.  У частині третій статті 3.2.3 Регламенту говориться,  що прийняття рішення з процедурних та організаційних  пи- тань роботи Верховної Ради,  спрямованих на одноразове (ad hoc) відхи- лення від закріплених у Регламенті положень, можливість прийняття яких зазначена в Регламенті, здійснюється без обговорення, Іване Степанови- чу,  більшістю голосів депутатів від їх фактичної кількості;  такі рі- шення можуть прийматися без попередньої підготовки в комітетах Верхов- ної Ради.

 

     Тому ми просимо, оскільки цей проект постанови стосується органі- зації роботи всієї Верховної Ради,  процедури розгляду кількох питань, проголосувати спокійно, розблокувати роботу Верховної Ради і працювати далі за Регламентом. Інакше не буде сьогодні роботи.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Володимир Марченко.

 

     МАРЧЕНКО В.Р., член Комітету Верховної Ради України з питань еко- номічної політики, управління народним господарством, власності та ін- вестицій (виборчий округ

 161, Сумська область).  Фракция Прогрессивной социалистической партии Украины. Прежде всего мы поддерживаем проведение Дня правительства как раз по вопросу бюджетного процесса.  Безусловно, мы считаем, что нужно проводить  День правительства,  посвященный ценообразованию на лекарс- тва.  Предложение об этом внес и поддерживал депутат Черненко. Это два вопроса, каждый из которых важен по-своему.

 

     Действительно, проблемы  бюджетного  процесса  необходимо обгово- рить.  И у нас есть предложение,  как улучшить, как изменить бюджетный процесс, поэтому мы будем поддерживать.

 

     Иван Степанович!  Я считаю, что не нужно хитрить и депутатам ска- зать,  что те предложения, которые пытаются внести как процедурные, не являются процедурными. Они являются такими предложениями, которые тре- буют изменения Регламента.  Мы не голосовали за это. Мы всегда голосо- вали  за импичмент Президента.  Мы голосовали за то,  чтобы преодолеть вето на Закон о выборах.  Но мы категорически против тайных  голосова- ний. Мы считаем, что каждый депутат - самостоятельный человек и должен голосовать в поименном режиме.

 

     Предложения, которые вносятся,  направлены не на изменение проце- дуры,  а на изменение Регламента, и они должны проходить по регламент- ной схеме.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Леонід Косаківський. За ним - депутат Коновалюк.

 

     КОСАКІВСЬКИЙ Л.Г.,  член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (виборчий округ 223, м. Київ). Місто-герой Київ. Прошу переда- ти слово депутату Павловському.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Михайла Павловського.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради Ук- раїни  з  питань Регламенту,  депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України (виборчий округ 188,  Хмельницька область). Дя- кую,  Леоніде Григоровичу. Шановні колеги! Я хочу привернути увагу, що багато депутатів,  навіть інколи і Голова Верховної Ради, неуважно чи- тають і не знають Регламенту.

 

     Оскільки "повторение - мать учения",  Іване Степановичу,  я хочу, щоб ви послухали,  що процедурними вважаються питання,  що  стосуються визначення  способу розгляду питань на засіданні Верховної Ради.  А ми якраз про це і говоримо.  Ці питання включені до порядку  денного,  ми просто змінюємо спосіб їх розгляду,  тому не потрібно ніякого розгляду комітетом, нічого.

 

     Іване Степановичу, ми вас дуже просимо дотримуватися Регламенту і проголосувати  про спосіб розгляду двох питань,  про які сьогодні йшла мова.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я вам так і сказав: дійдемо до цього питання і будемо об- говорювати  і  голосувати те,  що ви сказали:  в якій спосіб ми будемо розглядати це питання.  Але треба до нього дійти. У вас є порядок ден- ний,  подивіться його.  Я ще раз вас прошу: на пленарному засіданні ми не формуємо порядок денний, ми формуємо його на засіданні Погоджуваль- ної ради.

 

     Я ще  раз прошу депутатів висловлюватися з приводу проекту поста- нови

 7265-1, який стосується проведення Дня уряду з питань Бюджетної резо- люції.  Якщо немає заперечень,  то я ставлю його на голосування  Я вже оголосив депутата Коновалюка. Будь ласка.

 

     КОНОВАЛЮК В.І.  Уважаемые  народные депутаты!  Я хотел бы еще раз аргументировать позицию нашей депутатской группы и в целом  бюджетного комитета, который единогласно вчера принял решение.

 

     Я не  хочу ни в коей мере умалять важность вопроса,  связанного с ценообразованием и государственным регулированием цен на лекарственные средства и производство медицинского оборудования. Но я бы хотел обра- тить внимание на то,  что в декабре мы рассматривали этот  вопрос.  На этой трибуне стоял министр Москаленко, и в постановлении, которое мы с вами приняли,  записано: "посилення контролю за дотриманням встановле- ного  порядку закупівлі лікарських засобів,  організації та проведення конкурсів на закупівлю медичної техніки установами та закладами охоро- ни  здоров'я з метою недопущення подальшого необгрунтованого завищення витрат коштів Державного та місцевих бюджетів".

 

     Бюджетные вопросы затрагиваются этим  постановлением,  поэтому  и есть  смысл,  учитывая серьезнейшую ситуацию с началом и подготовкой в целом бюджетного процесса в стране (и  такую  озабоченность  высказали вчера и Министерство финансов,  и Президент Украины, только не Верхов- ная Рада),  поддержать проведение Дня правительства,  посвященного ос- новным  направлениям бюджетной политики на 2002 год,  тем более что на 90 процентов та повестка Дня правительства, которую предлагает комитет Черненко, имеет отношение именно к вопросам Государственного бюджета.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування проект

 7265-1 про День уряду в червні з  порядком  денним:  основні  напрями бюджетної політики на 2002 рік. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 170.

 

     По фракціях.

 

     Народні депутати  Марченко і Коновалюк звертали увагу,  що ці два питання якоюсь мірою переплітаються,  що вони пов'язані.  У  Положенні про День уряду записано,  що можна включати на розгляд до двох питань. Це ми вже, виходячи з практики, почали включати до порядку денного Дня уряду тільки одне питання, щоб була можливість докладно обговорити йо- го.  Може,  ми ці два питання включимо до порядку денного Дня уряду  в червні і потім в комплексі обговоримо і проголосуємо?

 

     Автор проекту Черненко. Будь ласка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г. Дякую, Іване Степановичу. Іване Степановичу! Шанов- ні народні депутати!  Я не знаю, як вони можуть переплітатися, але хай пан Коновалюк скаже, чому в Донецькій області ціни на життєво необхід- ні ліки одні, в Києві -інші, у Волинській області - ще інші? Це перше.

 

     Друге. Є список із 185 найменувань життєво необхідних ліків, ціни на які треба регулювати державою, але їх не регулюють.

 

     Іване Степановичу!  Шановні народні депутати! Я звертаюся до вас, звертаюся до комуністів (я їм дякую,  що вони не підтримали цей проект постанови) і прошу поставити ще раз на голосування. Я знаю, чому "Тру- дова Україна" не голосує,  якщо ще раз провалять,  я про це скажу пуб- лічно в цьому залі.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Іван Чиж.

 

     ЧИЖ І.С.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації (виборчий округ 190,  Хмельницька область). Дякую, Іване Степановичу.  Шановні колеги! Шановний Іване Степановичу! У мене є два спостереження й одна пропозиція. Спостереження такі. На превели- кий жаль,  День уряду за тією системою, яка у нас уже склалася, не ви- конує ролі,  яку він покликаний виконувати, навіть не виправдовує зат- рат тих, що ми зараз несемо, ламаючи списи навколо цієї проблеми. Тре- ба міняти взагалі саму процедуру розгляду питань на Дні уряду, щоб ма- ти якийсь результат. На жаль, це дуже низький коефіцієнт корисної дії. Це перше.

 

     І друге. Я думаю, що справді, Іване Степановичу, немає проблеми в тому,  щоб поєднати,  тобто в один День уряду розглянути дуже серйозні два питання, бо вони нагальні. Віталій Григорович абсолютно правий що- до ліків,  але праві і Турчинов, і комітет стосовно того, що бюджетний процес, по суті, не рухається.

 

     Тому пропозиція:  поставити два питання на розгляд.  Але щодо Дня уряду треба окремо розглядати і міняти ситуацію.  Треба, щоб була дис- кусія, зіткнення позицій, а не тільки так, що навіть депутат у принци- пі не впливає ні на що - тільки вислухав і взяв інформацію до уваги.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я буду ставити на голосування,  поєднавши ці два питання. Депутат Коновалюк.

 

     КОНОВАЛЮК В.І.  Спасибо, Иван Степанович. Было просто названо мое имя,  и  я бы хотел ответить уважаемому председателю комитета депутату Черненко,  что нужно интересоваться этими вопросами не только в рамках каких-то  личных просьб кадровых,  других,  которые не имеют отношения сегодня к охране здоровья и так далее,  и внимательно следить за реше- ниями, которые принимает Верховная Рада.

 

     А если  мы  хотим формализовать в целом саму процедуру проведения Дня правительства,  как это было во вторник,  и относиться к решениям, которые принимает Верховная Рада, несерьезно, то мы не решим абсолютно ни одной проблемы.

 

     Если рассматривался вопрос в декабре, было принято постановление, и  по этому постановлению комитет не изволил провести ни одного вопро- са, касающегося повестки дня, которую он рекомендует рассмотреть в ию- не,  то я не могу понять,  почему комитет во главе с Черненко занимает такую позицию.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати!  У черговий раз надійшла пропо- зиція про те,  щоб об'єднати і включити до порядку денного Дня уряду в червні два питання: про основні напрями бюджетної політики на 2002 рік

- одне і про ціноутворення на ліки - друге, щодо якого внесений народ- ними депутатами Черненком, Марковською й іншими проект постанови. Про- шу проголосувати таку пропозицію.

 

     "За" - 112.

 

     Рішення не приймається.

 

     У нас  ще є четвер 24 травня,  ми можемо до цього часу з'ясувати. Більше обговорювати немає чого. Сьогодні четвер, ми не обговорюємо.

 

     -----------

 

     Наступний проект Постанови  7267  про  проведення  парламентських слухань  на  тему "Конституційні вимоги до права власності на землю та особливості розробки Земельного кодексу України".

 

     Будуть запитання чи виступи з мотивів голосування відносно  цього проекту постанови? Запишіться.

 

     Круценко Василь Якович - автор проекту постанови. Йдіть на трибу- ну, будете відповідати, якщо будуть запитання, будете допомагати мені.

 

     Василь Червоній. За ним - Анатолій Мороз.

 

     ЧЕРВОНІЙ В.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань бо- ротьби  з  організованою  злочинністю і корупцією (багатомандатний за- гальнодержавний виборчий округ, НРУ). Український народний рух. Шанов- ний  Іване  Степановичу!  Шановні колеги народні депутати!  10 років у стінах цього парламенту ми чемно голосуємо за всі питання, в тому чис- лі охорони здоров'я,  екології, землі, податків. Але наш народ від ць- ого жити краще не став.  Не став тому, що політична система, в якій ми живемо  і працюємо,  на відміну від європейської,  не доведена досі до толку.  І органи державної виконавчої влади,  всі органи в державі  не формуються через політичні партії, а формуються через клани.

 

     Є причина,  чому ми не голосуємо,  Іване Степановичу,  зараз. Сь- огодні стоять два важливих державотворчих питання,  які повинні поліп- шити  ситуацію.  Перше - це пропорційна система виборів,  яка допоможе нам вийти із глухого кута.  І друге - це початок процедури  імпічменту Президента.  Ми пропонуємо спочатку проголосувати ці питання,  а потім ставити на голосування ті дрібні питання,  які ми голосуємо вже  впро- довж 10 років.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Я  не  знаю  такої методики і не знаю,  за яким критерієм можна визначити,  дрібне чи недрібне те чи інше питання.  Я йду за по- рядком денним.

 

     Анатолій Мороз. За ним - депутат Ніколаєнко.

 

     МОРОЗ А.М., член Комітету Верховної Ради України з питань промис- лової політики і підприємництва (виборчий  округ  82,  Запорізька  об- ласть). Прошу передати слово Пустовойтову.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Володимира Пустовойтова.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С. Фракція комуністів. Місто Кривий Ріг. Іване Сте- пановичу!  Я звертаюся до вас.  Ви бачите,  через те,  що ви не хочете ставити на голосування пропозиції, які подають народні депутати з при- воду важливих політичних питань,  блокуються важливі для  наших  людей питання.

 

     Тому я вношу ще раз пропозицію, підтримуючи і соціалістів, і Чер- вонія,  поставити на голосування.  Ми прекрасно  знаємо,  що  блокуємо розгляд важливих для своїх людей питань. Поставте пропозицію, ради Бо- га, на голосування, і ми голосуванням покажемо, хто є хто. І все.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Станіслав Ніколаєнко. За ним - депутат Таран (Терен).

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.  Соціалістична фракція. Вельмишановний Іване Сте- пановичу!  Справа  в тому,  що з прийняттям нової Конституції вам дано право самому формувати порядок денний.  Саме ви,  скажімо,  сформували його на основі рекомендацій того зібрання, яке ви збираєте по понеділ- ках.  Тому ви сміливо можете змінити цей порядок  і  поставити  проект Постанови 7301 про процедуру голосування окремих питань порядку денно- го і зліквідувати конфліктну ситуацію,  яка сьогодні склалася, тому що те,  що Круценком пропонується,  це абсолютно нормальне питання,  і ми будемо його підтримувати.  Але ж ви бачите,  що сьогодні ідея таємного голосування,  передбаченого  проектом  постанови 7301 за процедурою ad hoc,  оволоділа залом, більше 300 депутатів її підтримують. Ми просимо вас у рамках Регламенту поставити цей проект постанови на голосування.

 

     Дякую вам, Іване Степановичу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Таран (Терен).

 

     ТАРАН (ТЕРЕН) В.В., член Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації (багатомандатний загальнодержавний  вибор- чий округ, НРУ). Передайте слово, будь ласка, Турчинову.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Турчинова.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Шановний Іване Степановичу! Шановні народні депута- ти!  Ми бачимо,  що у зв'язку з тим,  що головуючий не хоче ставити на голосування  вимогу народних депутатів щодо прийняття проекту постано- ви, ми можемо зірвати голосування з дуже важливих питань.

 

     Іване Степановичу, ми наполягаємо, щоб ви поставили на голосуван- ня проект постанови,  який запропонували депутати Матвієнко,  Жовтяк і Бокий і який стосується процедури ad hoc при  голосуванні  питань  про початок  процедури імпічменту і про подолання вето на Закон про вибори народних депутатів.

 

     Ми вимагаємо, Іване Степановичу, щоб ви не тягнули час, не руйну- вали сьогоднішнє голосування, а поставили цей проект постанови, і ми б голосували інші питання.

 

     ГОЛОВА. Володимир Марченко. Будь ласка. За ним - депутат Кирилен- ко.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.   Фракция  Прогрессивной  социалистической  партии. Прежде всего я считаю,  что нужно поддержать проект постановления, ко- торый предложил Круценко. Нужно наконец-то разобраться в конституцион- ных правах граждан на землю.  Я думаю,  что для этого  нужно  провести слушания.

 

     Что касается проекта постановления,  который стал сейчас причиной бойкота работы Верховного Совета.  Я считаю,  что если и  ставить  эти вопросы на голосование, то сначала их нужно развести. Установлена про- цедура голосования по отклонению вето. Давайте проголосуем этот вопрос в поименном режиме.

 

     Установлена и другая процедура, не связанная с преодолением вето,

- процедура импичмента Президента.  Это отдельный вопрос,  он  требует отдельного обсуждения, отдельного голосования.

 

     И есть  процедура  ad hoc.  Это тоже отдельный вопрос.  И эти три вопроса не могут быть обединены в одном проекте постановления. Поэто- му  я предлагаю эти вопросы развести и поставить на голосование каждый отдельно, как того требует Регламент.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Кириленко.

 

     КИРИЛЕНКО В.А., секретар Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці (багатомандатний загальнодержавний вибор- чий округ, НРУ). Український народний рух. Шановний Іване Степановичу! Шановні колеги!  Наша фракція не збирається блокувати питання лізингу, Бюджетного кодексу,  Земельного кодексу, судоустрою й інші важливі для життя нашої країни питання.  Разом з тим ми не вважаємо,  що зараз,  в цей конкретний день голосування, ці проблеми є першочерговими. Ми вва- жаємо, що ситуація в країні диктує нам необхідність проголосувати спо- чатку два концептуальних питання,  по яких проходить лінія  напруги  в залі пленарних засідань. Це, по-перше, голосування щодо подолання вето на Закон про вибори народних депутатів України.  Це є дуже  важливе  у сенсі політичної реформи голосування.  І друге концептуальне питання - це проект Постанови про початок процедури імпічменту.

 

     Без голосування цих двох питань ми не можемо розглядати позитивно питання Бюджетного кодексу, судоустрою, земельної реформи і таке інше, бо названі два питання,  на думку фракції, є важливішими. Тому просимо поставити їх на голосування в першочерговому порядку зараз.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати! Ви чули пропозиції, які надійш- ли від народних депутатів під час  обговорення  процедурного  питання. Вони  протилежні.  Одні пропонують ставити проект 7301 на голосування, інші пропонують у відповідності із Регламентом розвести, про що сказав Володимир Марченко, і треба, щоб регламентний комітет звірив це з нор- мою Регламенту і вніс нам на голосування.  Тому я не можу ставити  цей проект зразу на голосування. І я ще раз кажу: я вношу пропозицію дору- чити профільному регламентному комітету, який займається процедурою, і Головному  юридичному  управлінню  Апарату Верховної Ради зробити екс- пертну оцінку цього проекту і внести на розгляд Верховної Ради. Хто за таке доручення, прошу проголосувати.

 

     "За" - 143.

 

     Рішення не приймається.

 

     По фракціях висвітіть.

 

     Вимагають провести  обговорення з процедури.  Записуйтесь.  П'ять хвилин.

 

     Висвітіть, будь ласка.

 

     Володимир Філенко. За ним - Олександр Чародєєв.

 

     ФІЛЕНКО В.П.,  член Комітету Верховної Ради України з питань пра- вової  політики  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, НДП).  Фракція "РеформиКонгрес".  Шановні народні  депутати!  Шановний Іване Степановичу!  Немає ніякої необхідності давати доручення з цього приводу регламентному комітету й Головному юридичному управлінню. Ми з вами всі, а ви найбільше, добре знаємо Регламент.

 

     Крім того,  ви  як Голова Верховної Ради зобов'язані розблокувати роботу Верховної Ради - виконати вимогу більшості  депутатів.  Тому  я думаю,  що цілком логічно буде, якщо ви поставите за вимогою більшості депутатів даний проект постанови на  голосування,  і  після  цього  ми надзвичайно дружно і конструктивно почнемо роботу.

 

     ГОЛОВА. Олександр Чародєєв. За ним - Володимир Марченко.

 

     ЧАРОДЄЄВ О.В., член Комітету Верховної Ради України у закордонних справах (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, ПСПУ). Про- шу передать слово депутату Мазур.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Олени Мазур.

 

     МАЗУР О.А.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради України з питань промислової політики і підприємництва (багатомандатний загальнодержав- ний виборчий округ, ПСПУ). Спасибо. Уважаемый Иван Степанович! Я напо- минаю просьбу включить трансляцию на площадь возле  здания  Верховного Совета. Там собрались представители крестного хода против приезда Папы Римского в Украину,  а также против всех негативных  явлений,  которые есть сегодня в Украине,  в том числе против приватизации земли, против НАТО,  за союз Украины, России и Белоруссии, за создание единого союз- ного государства.  Прошу включить трансляцию,  чтобы люди слышали, что происходит в Верховном Совете сегодня.

 

     ГОЛОВА. Ми ж ці питання не обговорюємо, цих питань немає в поряд- ку денному.

 

     Володимир Марченко. За ним - депутат Федоренко.

 

     МАРЧЕНКО В.Р. Фракция Прогрессивной социалистической партии Укра- ины.  Я уже высказался по сути  предложенного  проекта  постановления. Повторю еще раз:  эти вопросы не связаны.  Я обращаюсь к депутатам: не нужно, чтобы вырождался парламентаризм. Было бы правильно, чтобы Коми- тет по вопросам Регламента, депутатской этики дал оценку предложенному проекту постановления.  Именно на это он  уполномочен  Конституцией  и Регламентом.

 

     Еще раз скажу позицию нашей партии, наших депутатов: мы будем го- лосовать за включение в повестку дня вопросов и об  импичменте  Прези- дента,  и о преодолении вето на Закон о выборах,  но мы не будем этого делать в непоименном режиме.  Я считаю,  что депутаты все взрослые,  с политической  ответственностью  нужно принимать решения,  и поэтому за проект постановления с пунктом об ad hoc мы голосовать  не  будем.  Мы предлагаем депутатам,  инициаторам этого проекта постановления,  снять пункт с процедурой ad hoc и дать возможность по этим вопросам  депута- там проголосовать как положено,  чтобы избиратели знали,  как депутаты проголосуют.  И я думаю,  было бы правильно либо перерыв сделать, либо дать  поручение Комитету по вопросам Регламента,  чтобы он дал оценку, совместимы ли эти два разных вопроса и возможно ли их одновременно го- лосовать.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Любов Федоренко. За нею - депутат Кириленко.

 

     ФЕДОРЕНКО Л.П., член Комітету Верховної Ради України з питань па- ливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (ба- гатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Прошу передать слово Матвееву Валентину Григорьевичу.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть, будь ласка, мікрофон Матвєєва Валентина Григо- ровича.

 

     МАТВЄЄВ В.Г.,  член Комітету Верховної Ради України з питань дер- жавного будівництва та місцевого самоврядування  (багатомандатний  за- гальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Іване Степановичу, ми добре ро- зуміємо,  що ви, по-перше, свідомо не ставите проект постанови 7301 на голосування  сьогодні,  по-друге,  тим  самим  ви ігноруєте пропозиції більшості народних депутатів.  Про це свідчать результати  голосування щодо перших двох проектів постанов,  а тому напрошується висновок:  ви поставили чітку ціль сьогодні перед собою - зірвати пленарне  засідан- ня.  Але ви повинні усвідомити те, що вся відповідальність за це лягає особисто на вас, і з цього ми, народні депутати, будемо робити виснов- ки також.

 

     Фракція комуністів  вимагає від вас чітко виконувати норми Регла- менту,  і ми наполягаємо на тому, щоб ви поставили на голосування заз- начений  проект постанови,  а потім повернулися до тих проектів поста- нов, які стоять сьогодні в порядку денному першими.

 

     ГОЛОВА. Депутат Кириленко. Будь ласка.

 

     КИРИЛЕНКО В.А. Прошу передати слово Валерію Асадчеву.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Асадчева.

 

     АСАДЧЕВ В.М.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з  питань  бюджету  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, НРУ) Дякую.  Український народний рух.  Шановний Іване Степановичу! Ми вже неодноразово вам казали,  що всі питання у Верховній Раді не вирі- шують ні Погоджувальна рада,  ні ви особисто, ні ваші заступники - все вирішує  Верховна Рада.  Якщо народні депутати внесли пропозицію пере- нести ці питання і поставити їх першими,  то я не розумію,  чому ви не можете поставити цю пропозицію на голосування, вона ж є в розкладі за- сідань.  Давайте проголосуємо цю пропозицію: ці два питання зараз про- голосувати першими.

 

     Проголосуємо цю  пропозицію.  Якщо вона набере більшість голосів, то, значить, так і будемо працювати. Не набере - працюватимемо так, як записано  в порядку денному засідання.  Давайте все-таки поважати Вер- ховну Раду. І ви як Голова Верховної Ради зобов'язані це робити.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я повністю поділяю це. Якщо проголосують, ми їх перенесе- мо. Але запропонований проект постанови 7301, прочитайте його, не сто- сується перенесення цих питань для першочергового розгляду.

 

     Слово надається Віктору Медведчуку.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Він не записаний!

 

     ГОЛОВА. Він прокоментує.

 

     МЕДВЕДЧУК В.В.,  Перший заступник Голови Верховної  Ради  України (виборчий округ 73, Закарпатська область). Шановний Іване Степановичу! Шановні народні депутати! (Шум у залі). Анатолію Сергійовичу, мені го- ловуючий на засіданні Голова Верховної Ради України надав слово.

 

     Я хотів би пояснити, шановні колеги, що ми потрапили в регламент- ну колізію. І завели в цю колізію нас автори проекту постанови

 7301. Пояснюю.

 

     Якщо внесено  для  розгляду  проект  постанови Верховної Ради про зміну порядку розгляду або порядку голосування, то цей проект постано- ви на загальних умовах за звичайних обставин,  які визначаються Регла- ментом Верховної Ради України,  повинен бути,  по-перше,  включений до порядку денного, по-друге, розглянутий, і повинно бути прийнято рішен- ня.

 

     Зовсім по-іншому мова може йти, якщо це питання буде визначено як процедурне.  Повертаючись до Регламенту, зокрема статті 3.2.3, я нага- дую, що рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів де- путатів, які взяли участь у голосуванні. Сьогодні - це 226 голосів для всіх питань.

 

     Згідно зі статтею 3.2.3 рішення з процедурних питань  приймаються після  їх  обговорення  за  скороченою процедурою відповідно до статті 3.4.2 або без обговорення у випадках,  зазначених у Регламенті. Проце- дурними вважаються питання,  що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні Верховної Ради,  а також зазначені в Регламенті як такі. Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в ко- мітетах Верховної Ради. Якщо виникає сумнів, я наголошую, якщо виникає сумнів,  чи  запропоноване до розгляду питання є процедурним,  рішення про це без обговорення приймається Верховною Радою.

 

     Ми потрапили в ситуацію, коли дехто в залі вважає, що це є проце- дурним питанням. Але в статті 3.2.3 мова йде про те, що процедурними є питання відносно способу розгляду, а не форми прийняття рішення. Тому, на мій погляд,  для того, щоб вийти із цієї колізії, головуючому необ- хідно поставити на голосування питання про те,  чи є це питання проце- дурним,  проголосувати і прийняти рішення 226 голосами.  Якщо таке рі- шення буде прийняте,  тоді можна приймати процедурне рішення  відносно зміни  способу  прийняття рішення з тих питань,  які вносять депутати: стосовно включення до порядку денного проекту постанови про дострокове усунення з посади глави держави і стосовно подолання вето на Закон про вибори народних депутатів. Це моя позиція з цього приводу.

 

     ГОЛОВА. Ви прослухали тлумачення норм Регламенту  (Шум  у  залі). Він  такий самий депутат,  як і ми,  і як кожен із нас,  так і він має право протлумачити.  А тепер я відкриваю ще раз обговорення відповідно до того, що ми ставимо на голосування. Я можу поставити на голосування про наближення розгляду питань порядку денного. А коли ми проголосуємо і  наблизимо,  я оголошу до розгляду,  потім будемо пропонувати спосіб розгляду.

 

     Слово для репліки надається депутату Матвієнку. Будь ласка.

 

     МАТВІЄНКО А.С.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань охорони здоров'я, материнства та дитинства (виборчий округ

 17, Вінницька область). Українська народна партія "Собор", група "Со- борність". Іване Степановичу, я дякую, що нарешті я докричався. Я хочу до вас звернутися.

 

     Перше. Якщо ви надаєте слово за записом,  то за записом надавайте слово всім,  у тому числі і пану Медведчуку. Я вже півгодини прошу вас надати мені слово.

 

     Друге. Я хочу як один із авторів цього проекту запропонувати: да- вайте тоді,  зваживши на інформацію пана Медведчука,  я думаю, що інші автори погодяться,  напишемо - процедурне рішення.  Я як автор замінюю слово "постанова" на "процедурне рішення".  І ставте на голосування. І давайте проголосуємо, розблокуємо роботу Верховної Ради і будемо руха- тися вперед.

 

     Іване Степановичу, не беріть на себе зрив сесії.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Я нічого не беру на себе. Я можу поставити на го- лосування з вашої згоди на вимогу народних депутатів (як сказав народ- ний депутат Матвєєв, що можна вирахувати більшість, вона зараз покаже) про наближення розгляду двох питань: 2182-2 - Закон України про вибори народних  депутатів України з пропозиціями Президента і друге - проект Постанови 6052 про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та створення спеціальної тимчасової слід- чої комісії. Після того як ви проголосуєте за наближення, буде постав- лено до розгляду ці питання, і потім ми будемо визначатися щодо спосо- бу розгляду (Шум у залі).

 

     Вони включені до порядку денного. Я ставлю питання щодо наближен- ня їх розгляду. Прошу проголосувати за наближення розгляду питань, які включені до порядку денного за номерами 2182-2 і 6052.  Назви я  зачи- тав. Прошу голосувати.

 

     "За"- 219.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Висвітіть по фракціях (Шум у залі).

 

     Я не  можу  проект постанови ставити.  Я пропоную все-таки йти за розкладом, і ми підійдемо до тих питань (Шум у залі).

 

     Я прошу ще раз дати доручення регламентному комітету  з  Головним юридичним  управлінням розглянути проект постанови 7301,  внесений на- родними депутатами Матвієнком,  Жовтяком і Боким,  і внести пропозиції щодо  відповідності і постановки на голосування.  Прошу проголосувати. Другий раз голосуємо.

 

     "За" - 128.

 

     Рішення не прийнято.

 

     З мотивів голосування? Записуйтесь.

 

     Народний депутат Журавський. За ним - депутат Старинець.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності (виборчий округ

 68, Житомирська область).  Шановний Іване Степановичу,  у нас же  ть- ма-тьмуща питань сьогодні. Прохання велике - давайте пришвидшимо робо- ту.

 

     ГОЛОВА. Народний депутат Старинець.  За ним - депутат  Квятковсь- кий.

 

     СТАРИНЕЦЬ О.Г., член Комітету Верховної Ради України з питань мо- лодіжної політики,  фізичної культури, спорту і туризму (багатомандат- ний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Прошу передати слово Олек- сандру Морозу.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Олександра Мороза.

 

     МОРОЗ О.О. Шановний Іване Степановичу! Шановні депутати! Запропо- новане  головуючим перенесення розгляду двох питань порядку денного не повинно бути предметом голосування. Це вирішує сам головуючий без зго- ди Верховної Ради,  він має на це право. Але в проекті постанови, зап- ропонованому вам, передбачений і пункт 2 про першочерговий розгляд цих питань сьогодні.  І мова йде про один предмет розгляду - процедуру.  А стосовно того,  що різні питання,  то при їх розгляді можна  врахувати всі деталі.  Тому зараз треба ставити на голосування проект постанови, запропонований трьома депутатами,  на голосування. І не треба коменту- вати Регламент,  бо правильно зачитав Павловський:  стосовно не тільки процедури розгляду, а й організації розгляду питань порядку денного.

 

     ГОЛОВА. Народний депутат Квятковський. За ним - депутат Беспалий.

 

     КВЯТКОВСЬКИЙ І.В., заступник голови Спеціальної контрольної комі- сії  Верховної  Ради України з питань приватизації (виборчий округ 11, Вінницька область). Прошу передати слово Ніколаєнку.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка. Народний депутат Ніколаєнко.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.  Шановний Іване Степановичу!  Перш за все я  хочу сказати,  що незрозуміло, що діється із нашою системою "Рада". У попе- редньому голосуванні найцікавіше, що ініціатор цього питання Олександр Олександрович Мороз голосував за,  а система "Рада" видає, що Мороз не брав участі в голосуванні.  Це ж дикість якась!  Я просив би технічних працівників  подивитися,  як це може бути.  Тим більше свідок сидить - Цушко, який каже, що сам бачив, що картка спрацювала. Це ж неможливо!

 

     І крім того,  коли ви поставили питання  на  голосування,  велика група депутатів,  зокрема з депутатської фракції "Реформи-Конгрес", не зрозуміла, про що йдеться, і не взяла участі в голосуванні.

 

     Тому ми пропонуємо: давайте все-таки проект постанови, який внес- ли Матвієнко,  Жовтяк, Бокий, зараз проголосуємо (це процедурне рішен- ня) і розблокуємо роботу сесії Верховної Ради.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати,  я ще раз звертаюся до вас.  Чи хтось  не чув,  чи в когось картка не спрацювала - я не маю можливості допомогти в цьому. Я сказав: запропонований проект постанови 7301 (за- раз авторами уже змінена назва,  це вже не називається "постанова",  а називається "процедурне рішення",  так Верховна Рада не голосує) дайте в регламентний комітет,  тому що там пов'язані дві норми, і регламент- ний комітет розгляне й внесе на розгляд Верховної Ради.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Что вы говорите? Это процедурный вопрос!

 

     ГОЛОВА. Я прислухаюся до депутатів, які говорять, що це не проце- дурне питання.

 

     Давайте я ще раз поставлю на голосування щодо наближення розгляду (Шум у залі).

 

     Народний депутат Мішура. Будь ласка.

 

     МІШУРА В.Д., член Комітету Верховної Ради України з питань свобо- ди слова та інформації (багатомандатний загальнодержавний виборчий ок- руг, КПУ). Фракція комуністів. Шановні народні депутати! У мене є про- позиція  відсторонити  Івана Степановича Плюща від ведення засідань на два дні.  Прошу поставити, Іване Степановичу, цю пропозицію на голосу- вання.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування пропозицію народного депутата Мі- шури про відсторонення головуючого Плюща від ведення засідань  на  два дні. Прошу голосувати.

 

     "За" - 175.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Висвітіть по фракціях.

 

     Я до Мішури звертаюсь:  візьміть Регламент і почитайте. Ця пропо- зиція ставиться на голосування на вимогу двох фракцій, не менше, але я пішов вам назустріч, враховуючи, що ви належите до найбільшої за кіль- кістю членів фракції,  і поставив на голосування. Це стосується і Мат- вєєва, щоб він знав, де більшість.

 

     Я можу ще раз поставити на голосування про наближення розгляду, а потім, коли я оголошу до розгляду, визначимо процедуру.

 

     Будь ласка,  про наближення розгляду питання 2182-2,  нагадую, що це  Закон України про вибори народних депутатів України з пропозиціями Президента України від 19 квітня 2001 року,  і питання 6052, це восьма сторінка,  розділ  "Для  включення  до порядку денного"  Це питання не включено до порядку денного,  його розгляд я наближати не  можу.  Тому ставлю  на  голосування про наближення розгляду питання 2182-2 - Закон про вибори народних депутатів з пропозиціями Президента.  Будь  ласка, голосуйте.

 

     "За" - 232.

 

     Рішення прийнято.

 

     Покажіть по фракціях.

 

     -----------

 

     Оголошується до розгляду питання за номером 2182-2 - Закон Украї- ни про вибори народних депутатів України  з  пропозиціями  Президента. Доповідає Горбатенко Василь Володимирович, заступник міністра юстиції. Будь ласка.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ви ж тільки що сказали: буде наближення, а потім процедура голосується.

 

     ГОЛОВА. Я оголосив до розгляду,  Олександре Олександровичу.  А ви тепер піднімете руку, і я надам вам слово з процедури.

 

     Ми наблизили розгляд питання, і зараз його оголошено до розгляду. Василю Володимировичу, будь ласка. А потім я надам слово з процедури.

 

     ГОРБАТЕНКО В.В.,  заступник  міністра  юстиції України.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні народні депутати! Верховна Рада 22 березня 2001 року, всупереч вмотивованій пропозиції Президента України стосов- но відхилення Закону України про вибори  народних  депутатів  України, знову прийняла цей закон,  концептуальні засади і численні норми якого суперечать Конституції і суттєво обмежують конституційні права  грома- дян України.

 

     Пропозиція Президента  знову полягає у тому,  щоб відхилити Закон України про вибори народних депутатів України як такий,  що суперечить і Конституції,  і законам України,  обмежує конституційні права грома- дян.

 

     Привертаю вашу увагу до того,  що Головним науково-експертним уп- равлінням  підтримана значна частина принципових зауважень Президента, зокрема щодо того, що закон необгрунтовано обмежує права суб'єктів ви- борчого процесу, запроваджуючи лише один спосіб висування кандидатів у депутати - через політичні партії (виборчі блоки),  тоді як у  чинному Законі  про вибори народних депутатів передбачено чотири способи - са- мовисування,  через політичні партії (виборчі блоки), через збори гро- мадян, а також через трудові колективи.

 

     Зауваження Президента  щодо  формування виборчих комісій виключно партіями Головне науково-експертне управління також вважає  слушним  і пропонує передбачити в законі право делегування до складу виборчих ко- місій і представників неполітичних об'єднань громадян, трудових колек- тивів тощо.

 

     Підтримуючи позицію Президента щодо неприйнятності обмеження мож- ливостей здійснювати громадський контроль  за  додержанням  законності під час проведення виборів народних депутатів України,  Головне науко- во-експертне управління вважає за доцільне  надати  право  громадським організаціям України визначати своїх офіційних спостерігачів,  а також передбачити граничну чисельність офіційних  спостерігачів  від  партій (блоків)  - суб'єктів виборчого процесу на рівні територіальних вибор- чих округів, а також Центрвиборчкому.

 

     Шановні народні депутати, Конституцією встановлено, що носієм су- веренітету  і  єдиним джерелом влади в Україні є народ,  який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування (стаття 5).  Ці конституційні права реалізуються грома- дянами, зокрема через їх конституційне право вільно обирати і бути об- раними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

     Усупереч цьому,  а  також  статті 64 Конституції України законом, яким удруге надійшов на підпис, обмежуються конституційні права грома- дян. Передбачається, що більшість найважливіших питань у процесі вибо- рів народних депутатів України вирішуватиме не  народ,  а  партії,  їх осередки або їх керівники чи представники.

 

     Процедура виборів, передбачена законом, позбавляє переважну біль- шість народу права здійснювати  владу  безпосередньо,  як  установлено статтею  5  Конституції України,  шляхом обрання свого представника до Верховної Ради України і фактично дає лише можливість проголосувати за одну із політичних партій.

 

     При цьому закон майже повністю усуває від участі у виборчому про- цесі не тільки громадян, а й інші суспільні сили, залишаючи його учас- никами лише партії. Тільки органам партій та їх місцевим осередкам на- дається виключне право не лише формувати виборчі списки  кандидатів  у народні депутати, а й визначати осіб, які входитимуть до складу вибор- чих комісій (статті 20, 21 закону).

 

     Таким чином,  прямі вибори народних депутатів до  єдиного  органу законодавчої  влади в Україні законом фактично передбачається перетво- рити на партійний захід,  формальне голосування за сформовані партіями списки кандидатів у народні депутати України.  За законом саме партії, які найбільше зацікавлені в результатах виборів,  фактично самі прово- дять  ці  вибори й самі ж здійснюють контроль за додержанням при цьому вимог виборчого законодавства.

 

     Відповідно до статті 24,  а також статей 36 та 64 Конституції Ук- раїни,  про які вже йшлося, громадяни є рівними перед законом та мають рівні конституційні права і свободи, які не можуть бути обмежені, зок- рема  за  ознакою політичних переконань,  крім випадків,  передбачених Конституцією. Ніхто не може бути примушений до вступу в будьяке об'єд- нання  громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.

 

     Прийнятий же закон запроваджує таку систему виборів,  яка суттєво обмежує права громадян, які не є членами партій. При цьому слід врахо- вувати,  що Конституцією України,  а також відповідно до неї  законами України  встановлено обмеження щодо членства у політичних партіях пев- них категорій осіб, про які вже неодноразово говорилося з високої три- буни парламенту.

 

     Хочу нагадати також частину третю статті 22 Конституції, якою пе- редбачено,  що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і сво- бод.

 

     Виходячи з вищевикладеного, ще раз прошу народних депутатів підт- римати  пропозицію Президента і відхилити Закон України про вибори на- родних депутатів України.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Є запитання? Запишіться, будь ласка.

 

     Народний депутат Єрохін. За ним - депутат Развадовський.

 

     ЄРОХІН О.В., член Комітету Верховної Ради України з питань Регла- менту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПСПУ). Прошу пере- дать слово Владимиру Марченко.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть, будь ласка, мікрофон Володимира Марченка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция  Прогрессивной социалистической партии.  Я считаю,  что и нынешняя система плохая,  и пропорциональная  не  решит проблемы  в обществе.  Пока не будет изменена избирательная система по существу,  проблемы в обществе останутся.  Но из двух зол мы  считаем, что  меньшее  -это пропорциональная система.  И мы будем голосовать за отмену вето Президента.

 

     Поясните, пожалуйста,  как будут соблюдаться права избирателя  на достоверную информацию, как будут соблюдаться права кандидатов в депу- таты,  которых не поддерживает партия власти,  в том случае,  если эта партия власти,  неоформленная, без политических целей, будет проводить своего ставленника,  будет использовать средства массовой  информации, административный ресурс,  бюджетные средства? Поясните, пожалуйста, не видите ли вы еще большие нарушения  прав  избирателей,  которых  будут одурманивать  и  зомбировать  эти средства массовой информации,  и тех кандидатов, которые не смогут состязаться с партией власти? Не считае- те ли вы, что в этом случае нарушений будет больше?

 

     ГОРБАТЕНКО В.В.  Дякую за запитання. Я вважаю, що та система, яка до сьогодні діяла в нашій Україні,  - змішана  мажоритарнопропорційна, коли  від  одномандатних  і багатомандатного загальнодержавного округу обиралося по 250 депутатів і рядові громадяни мали змогу висунути сво- го представника у вищий законодавчий орган держави,  безперечно, якраз є виявом і ознакою поширення демократії в Україні.

 

     Стосовно того, чи матимуть можливість кандидати в народні депута- ти України таким чином захищати свої права і відповідно інтереси. Якщо ми передбачимо включення до складу виборчих комісій, до складу офіцій- них спостерігачів представників не тільки політичних партій, а й широ- ких кіл громадськості,  трудових колективів, то, мабуть, спільними зу- силлями вдасться забезпечити справді демократичні вибори в державі.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Народний  депутат Развадовський.  За ним - депутат Філіп- чук.

 

     РАЗВАДОВСЬКИЙ В.Й. Дякую, Іване Степановичу. Прошу передати слово народному депутату Стояну.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Олександра Стояна.

 

     СТОЯН О.М.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці (виборчий округ 18,  Вінницька об- ласть).  Шановний доповідачу!  Наша депутатська група "Солідарність" і колега Развадовський за змішану систему. Чому? Тому що я обраний депу- татом уже двічі від одного й того самого округу. І я не хочу бути чле- ном будь-якої партії,  бо я не довіряю цим маленьким партіям,  а  хочу бути представником свого округу.  То чому мене хочуть загнати в партію і змусити обиратися за партійним списком?

 

     Але якщо вже йдеться про пропорційну систему,  то  скажіть,  будь ласка,  чому тоді така масова організація, як Федерація профспілок Ук- раїни,  яка нараховує понад 15 мільйонів членів, або ветеранські орга- нізації, які нараховують мільйони членів, не мають права висувати сво- їх кандидатів?  Чому прерогатива надається тільки партіям? Я думаю, це несправедливо, це порушення Конституції.

 

     Тому наша депутатська група "Солідарність" і фракція Соціалдемок- ратичної партії України (об'єднаної),  як мені ось  підказують,  проти пропорційної системи,  ми за змішану систему. І прошу це врахувати при голосуванні.

 

     Дякую.

 

     ГОРБАТЕНКО В.В. Я дуже дякую за ваше запитання. Я вважаю, що воно є  абсолютно  правомірним  і цілком у контексті пропозицій Президента, який є в державі Україна гарантом Конституції,  який стоїть на сторожі дотримання конституційних прав громадян нашої держави.

 

     Шановні депутати!  Крім того, що народ повинен здійснювати предс- тавницьким шляхом свою владу,  через своїх представників,  перед  яким вони  потім  будуть звітувати за проведену роботу,  я ще просив би вас врахувати,  що Україна - це багатонаціональна держава, в якій проживає понад 100 націй і народностей, і багато з них проживають компактно. І, мабуть,  вони також хотіли б мати своїх представників у вищому законо- давчому  органі держави для того,  щоб вони представляли їх інтереси і брали активну участь у законотворчому процесі держави.  Адже  саме  за цими законами жити всім громадянам держави, а не тільки тим, які нале- жать до тієї чи іншої партії чи політичного блоку партій.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Народний депутат Філіпчук. За ним - депутат Зварич.

 

     ФІЛІПЧУК Г.Г., член Комітету Верховної Ради України з питань нау- ки і освіти (виборчий округ 203,  Чернівецька область). Я хотів би за- дати запитання доповідачу і висловити свою точку зору. Звісно, Україна у перспективі, враховуючи політичну і громадську думку, прийде до про- порційної системи. Можливо, це найбільш ймовірно. Але за нинішньої си- туації у Верховній Раді сидять депутати,  які ніколи не здатні виграти навіть вибори до сільської ради,  але вони були у партійних списках  і таким  чином  прийшли  сюди,  від чого якість роботи Верховної Ради не виграє,  депутати,  які ніколи не зібрали б не те що людей на  вибори, навіть на своє весілля гостей. То я не думаю, що за нинішньої політич- ної культури,  структуризації ми готові до пропорційної системи. Хотів би  також сказати,  що я буду категорично виступати і проти пропозиції 70 на 30,  яка зараз блукає у Верховній Раді,  тому що це є вплив олі- гархізації  політики.  Я  хотів  би знати вашу точку зору,  оскільки я підтримуватиму мажоритарно-пропорційний варіант 50  на  50.  Яке  ваше ставлення до пропозиції 70 на 30,  яка,  можливо,  заблукає найближчим часом і в зал засідань?

 

     ГОРБАТЕНКО В.В. Дякую за це слушне запитання. Я зараз представляю пропозиції Президента,  але якщо ви запитуєте мою особисту думку, то я наголошую:  справді потрібно враховувати рівень суспільного розвитку в державі і рівень демократії, враховувати процес становлення демократії в Україні.  Нашій незалежній державі лише десять років. І коли, скажі- мо,  порівнюють  процес  становлення демократії в Україні з зарубіжним досвідом (а в двох третинах європейських держав діє  саме  пропорційна система), то ми не повинні забувати, що там засади демократії формува- лися упродовж багатьох століть, і це вже є стала демократія, виважена, і  там борються за мандати дві-три партії,  які мають широку соціальну базу. В Україні ж процеси відбуваються, як ви знаєте, болісно. Але во- ни набирають сили. Тому я підтримую думку, що має бути змішана мажори- тарно-пропорційна система.

 

     ГОЛОВА. Дякую. На запитання ми відповіді отримали.

 

     ГОРБАТЕНКО В.В.  Дякую за увагу. Прошу підтримати пропозиції Пре- зидента.

 

     ГОЛОВА. Сідайте,  будь ласка. Шановні народні депутати, перед го- лосуванням надаю слово з мотивів голосування. Будь ласка, запишіться.

 

     Висвітіть.

 

     Народний депутат Черненко. За ним - депутат Подгорний.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Дякую, Іване Степановичу. З процедури голосування  Ну що тут можна сказати?!  Іване Степановичу, ви розумієте, що в цьому залі є представники ідеологічних партій,  політичних сил, які є в сус- пільстві. Якби наше суспільство було демократичне, помірковане, не бу- ло б цього, як кажуть, адміністративного ресурсу, я знаю, що більшість депутатів погодилися б на цей варіант,  який сьогодні існує. Але всі в цьому залі розуміють, що якщо це залишиться або протягнуть мажоритарну систему, то в цей зал прийдуть депутати, які в залі уже не будуть пра- цювати, а будуть тут працювати тільки їх помічники.

 

     Я взагалі був прихильником мажоритарної системи, але сьогодні для України потрібна пропорційна система.

 

     Дякую, Іване Степановичу.

 

     ГОЛОВА. Народний депутат Подгорний.  За ним - депутат Развадовсь- кий.

 

     ПОДГОРНИЙ С.П., член Комітету Верховної Ради України з питань на- уки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП). Фракція "Яблуко".  Шановний Іване Степановичу! Шановні народні депута- ти! По-перше, фракція "Яблуко" підтримує проведення виборів за пропор- ційною системою,  по-друге, ми підтримуємо пропозицію депутатів Матві- єнка, Жовтяка і Бокия з приводу прийняття рішення ad hoc про проведен- ня голосування у таємному режимі.

 

     І по-третє, я хотів би звернутися до шановного заступника мініст- ра юстиції:  коли вже Міністерство юстиції розтлумачить шановному Пре- зиденту, що тлумачити Конституцію має право тільки Конституційний Суд, а не він?

 

     І тому я вважаю,  що всі ці посилання на те,  що закон суперечить Конституції,  не мають ніякого сенсу,  тим паче, що Конституційний Суд сказав,  що прийняти закон щодо проведення виборів на пропорційній ос- нові може Верховна Рада, для цього потрібне тільки політичне рішення.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Народний депутат Развадовський. За ним - депутат Асадчев.

 

     РАЗВАДОВСЬКИЙ В.Й. Дякую, Іване Степановичу. Я передусім хотів би подякувати народному депутату Філіпчуку за змістовний виступ, який сь- огодні він адресував усім народним депутатам.

 

     Є Конституція нашої держави,  в якій чітко записано, яка має бути у нас сьогодні виборча система. Чому ми порушуємо Конституцію, чому ми не даємо можливості нашому народові  обрати  тих  людей,  які  повинні прийти в парламент?  І чуючи від деяких депутатів,  що треба проводити вибори тільки за партійними списками,  дивуюся,  бо кожний писав  свою програму, йдучи на вибори, обіцяючи те, те й те робити.

 

     Тому від імені Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) я хочу заявити,  що наша фракція підтримуватиме пропозиції Президента  і голосуватиме за змішану виборчу систему.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Народний депутат Асадчев. За ним - депутат Парубок.

 

     АСАДЧЕВ В.М.  Український народний рух. Я хотів би сказати предс- тавнику Міністерства юстиції,  який тут розповідав, що становлення ви- борчих  систем у цивілізованих країнах відбувалося сотні років,  що це неправда.  В Польщі така система діє лише десять років і дуже ефектив- но.  В  Німеччині в 1949 році зразу після війни була запроваджена про- порційна система,  яка діє дуже ефективно. І таких прикладів тільки по Європі можна навести безліч.

 

     Згідно з Конституцією, ми знаємо, Президент може повернути закон, прийнятий Верховною Радою,  з вмотивованими пропозиціями. Вмотивовани- ми.  Тобто з пропозиціями, які він запропонував до кожної статті, яку, він вважає,  потрібно змінити.  Наш Президент цього ніколи не  робить, він дає свої зауваження, що взагалі Конституцією не передбачено.

 

     І за великим рахунком, я вважаю, треба було б сьогодні звернутися в Конституційний Суд,  щоб він дав роз'яснення.  Мені здається, що цей закон взагалі набрав чинності, і його просто треба оприлюднити.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Народний депутат Парубок. Будь ласка.

 

     ПАРУБОК О.Н.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань аг- рарної політики та земельних відносин (багатомандатний загальнодержав- ний виборчий округ, КПУ). Прошу передати слово депутату Юхимець.

 

     ГОЛОВА. Народний депутат Юхимець. Будь ласка.

 

     ЮХИМЕЦЬ О.Ф., член Комітету Верховної Ради України з питань наці- ональної безпеки і оборони (виборчий округ  196,  Черкаська  область). Шановна президіє! Шановні колеги! Я хочу підтримати свого колегу, який виступав переді мною, в тому, що виборча система, коли депутати обира- ються  за  партійними списками,  є одним з найвагоміших аргументів для формування дійсно відповідальної системи влади в державі.  До того ча- су, поки партія чи блок партій не візьмуть на себе відповідальності за все,  що відбувається в державі, ніяких позитивних результатів у нашій державі не буде.

 

     А якщо мій земляк пан Развадовський уже купив свій округ і думає, що він його купуватиме ще десятки років,  то я хочу сказати: не споді- вайтеся, поліщуки вже так зубожіли, що готові, як вони кажуть, голосу- вати за чорта, але тільки не за таких депутатів, які знищили Полісся.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Увімкніть мікрофон депутата Мороза.

 

     МОРОЗ О.О.  Шановний Іване Степановичу! Шановні депутати! Я звер- таюся до всіх із такою пропозицією.  Незважаючи на те, що на порушення Регламенту ми розглядали окремо питання,  частину з проекту постанови, який  щойно  був  запропонований і який оголосив Іван Степанович Плющ, перед розглядом цього питання ми повинні вирішити процедуру по суті. І ця  процедура зводиться до того,  що голосування має бути непоіменним, тобто таємним,  як передбачено основною формулою Регламенту, яка діяла десять років у сесійному залі. А голосування поіменне при розгляді та- кого питання - це є спосіб тиску з боку  тих  депутатів,  які  бояться відповідальності  не перед народом і державою,  а бояться відповідаль- ності перед однією людиною,  яка не має права сьогодні  висловлюватись від імені народу і Конституції.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати, перед голосуванням від профіль- ного комітету просять,  щоб їм надали слово,  і потім ми  проголосуємо пропозицію щодо процедури голосування, яка була внесена в проекті пос- танови 7301. Я потім зачитаю той пункт. Від профільного комітету слово має народний депутат Пономаренко. Будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та  місцевого  самоврядування  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Я хотів би нагадати депутатам, що після того,  як Верховна Рада прийняла перший раз цей закон, Прези- дент повернув нам його. Ми врахували з 31 його зауваження 23 і 283 го- лосами прийняли закон у новій редакції. І знову накладено вето.

 

     Я не буду вступати в дискусію із  заступником  міністра.  Асадчев правильно сказав, що ніякої системи в цих зауваженнях немає, з 14 зау- важень наше юридичне управління 10 відхилило.

 

     І тому комітет,  розглянувши 4 травня на своєму засіданні це  пи- тання, рекомендує Верховній Раді подолати вето Президента на Закон про вибори народних депутатів України.  І оскільки є пропозиція в  проекті постанови 7301 Матвієнка, Жовтяка і Бокия провести голосування таємне, треба поставити на голосування спочатку,  яким чином ми будемо голосу- вати, а потім далі голосувати.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Слово  для  репліки  надається народному депутату Развадовському.

 

     РАЗВАДОВСЬКИЙ В.Й.  Дякую, Іване Степановичу. Я хотів би шановній колезі передусім нагадати, що під час виборчої кампанії за мене відда- ли голоси близько 60 тисяч виборців,  а за вас десь 500.  Я нічого  не купував,  я був у Чорнобилі, був у Афганістані, працюю для людей. А ви витрачаєте державні кошти, і навіть прізвища вашого в Житомирській об- ласті ніхто не знає: чи ви є народний депутат, чи ні.

 

     Я дякую.

 

     ГОЛОВА. Я звертаюся до народних депутатів:  не називайте прізвищ. Депутат,  прізвище якого названо, має право на репліку, я змушений на- давати йому слово.

 

     Нагадую. Проект постанови 7301.  Ми домовились, коли питання буде включене до порядку денного,  ми за скороченою процедурою обговорюємо, потім - до процедури.

 

     Тут пропонується:  подолання вето Президента України на Закон про вибори народних депутатів України провести за правилом ad hoc у режимі таємного голосування.  Зрозуміла пропозиція? Хто за цю пропозицію, щоб була така процедура, прошу проголосувати.

 

     "За" - 234.

 

     Рішення прийнято.

 

     Покажіть по фракціях.

 

     Ми обмінялися думками з мотивів  голосування.  Режим  голосування таємний. Я прошу депутата Пономаренка від комітету сформулювати рішен- ня перед голосуванням.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Комітет рекомендує Верховній Раді України подо- лати  вето Президента України на Закон України про вибори народних де- путатів України.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло? Я ставлю на голосування.

 

     "За" - 259.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Іване Степановичу,  в мене є доручення комітету (вчора ми розглядали закон) про нову редакцію Закону України про вибо- ри народних депутатів:

 

     "Доручити робочій групі підготувати нову редакцію Закону про  ви- бори народних депутатів України, передбачивши змішану мажоритарно-про- порційну систему,  відповідно до якої 100 народних  депутатів  України обирається  в одномандатних виборчих округах на основі відносної біль- шості, а 350 - за списком кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на основі пропорційного представництва".

 

     ГОЛОВА. Дякую. Шановні народні депутати! Ви почули думку профіль- ного комітету

 

     Будь ласка, увімкніть мікрофон Іоффе Юлія Яковича.

 

     ІОФФЕ Ю.Я.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань дер- жавного будівництва та місцевого самоврядування (виборчий  округ  111, Луганська область). Я трохи здивований виступом шановного Георгія Гри- горовича.  Було доручення комітету щодо подолання  вето,  і  більшість членів комітету голосували на засіданні комітету за,  хоча я голосував проти, але ми доручили це йому.

 

     Щодо другого доручення,  то це не розглядалося,  такого доручення не було.

 

     ГОЛОВА. Це  не  заважає комітету продовжити працювати над Законом про вибори народних депутатів. Ми завершили розгляд цього питання.

 

     -----------

 

     Наступне питання порядку денного - проект Постанови про проведен- ня парламентських слухань на тему "Конституційні вимоги до права влас- ності на землю та особливості розробки Земельного кодексу України".

 

     Увімкніть мікрофон депутата Круценка.

 

     КРУЦЕНКО В.Я., заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань  аграрної  політики  та земельних відносин (багатомандатний за- гальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Фракція  комуністів.  Шановний Іване Степановичу! Відповідно до висновку Головного науково-експертно- го управління на проект постанови і враховуючи,  що часу для  належної організації  слухань обмаль,  прошу встановити дату не 23 травня,  а 6 червня.  А для обгрунтування передаю слово співавтору  Ткаченку  Олек- сандру Миколайовичу.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Олександра Ткаченка, будь ласка. Це не доповідь, це обгрунтування проекту постанови. Три хвилини. Будь ласка, Олександре Миколайовичу.

 

     ТКАЧЕНКО О.М., народний депутат України (виборчий округ 195, Чер- каська область).  Шановні колеги!  Вирішувати питання земельних відно- син, як і інші питання, потрібно відповідно до конституційних вимог.

 

     Коли обирали  Президента,  нас - народних депутатів,  Прем'єр-мі- ністра,  то головна наша обіцянка була  -  дотримувати  конституційних норм.  Але треба не лише проголошувати хороші наміри,  а й відповідати за їх виконання.

 

     У статті 1 Конституції України чітко записано, що Україна є суве- ренна і незалежна,  демократична,  соціальна, правова держава. Усі без винятку зобов'язані виконувати Основний Закон України.

 

     У статті 13 Конституції зазначено,  що земля,  її надра  та  інші природні ресурси є об'єктами права власності українського народу. Тоб- то земля перестала бути державною, колективною чи приватною власністю, як це було відповідно до прийнятого в 1992 році Закону про форми влас- ності на землю, а стала власністю українського народу, тобто загально- народною власністю, яка є новою формою власності на землю.

 

     Згідно з "Перехідними положеннями" Конституції з 1996 року перес- тали діяти всі закони та інші нормативні акти, які були раніше прийня- ті щодо землі. Тим більше це стосувалося такої форми власності, як ко- лективна,  якої не стало в прийнятій Конституції.  При цьому в  другій частині  статті 13 Конституції було встановлено,  що кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами  права  власності  народу відповідно до закону.  У зв'язку із тим,  що після прийняття Основного Закону України до цього часу законодавчо не вирішено,  що  таке  право власності  українського  народу на природні об'єкти,  будь-які рішення щодо землі та інших природних ресурсів не мають юридичної сили,  є не- законними і підлягають скасуванню як такі, що суперечать Конституції.

 

     В Україні  мудро поступили,  що чітко виписали,  у чиїй власності знаходиться земля та інші природні ресурси.  Це не чиясь  вигадка,  це вимога Конституції.  Земельний кодекс ми можемо прийняти лише за умови його відповідності конституційним вимогам. Це аксіома, яка не потребує ніяких доказів.

 

     Шановні колеги!  Для того щоб розглядати проект Земельного кодек- су, ми повинні вирішити три основні питання. Перше питання: обов'язко- во провести слухання,  як і було сьогодні запропоновано,  запросити із регіонів людей,  фахівців різних відомств, в тому числі і з виконавчих і представницьких органів, і заслухати їхню думку і думку народних де- путатів. І після прийняття відповідного рішення переходити до розгляду проекту Земельного кодексу.

 

     Друге. Ми з вами повинні прийняти перед розглядом проекту Земель- ного кодексу Закон про ціновий механізм.  Той ціновий  механізм,  який був прийнятий Кабінетом Міністрів у березні 1995 року,  лише напівгра- мотні люди могли писати і дати на підпис  тодішньому  Прем'єр-міністру Марчуку  і завідуючому секретаріатом Пустовойтенку.  Кабінет Міністрів видає постанови, а не закони. І ціновий механізм за неправильною мето- дологією ніхто не мав права готувати, тим паче підписувати.

 

     Шановні колеги,  я думаю,  ви всі сьогодні одержали висновки, які представив Мацюк - начальник юридичного управління. Я думаю, що за та- кі  висновки  потрібно негайно зняти з роботи з Апарату Верховної Ради таких людей,  тому що мова йде про статтю 13.  У цьому документі  вона навіть не згадується.

 

     Третій документ, який ми повинні прийняти перед розглядом проекту Земельного кодексу,  - це закон про те, що таке всенародна власність і хто від імені народу має цією власністю користуватися.

 

     Таким чином,  нам  необхідно  зараз відхилити розгляд проекту Зе- мельного кодексу, визначити дату проведення слухань, внести до розгля- ду  два  законопроекти - про ціновий механізм і про трактування статті 13 Конституції.  І лише після цього приступити до розгляду проекту Зе- мельного кодексу.

 

     Завершуючи, я  лише одне скажу.  Агропромисловий комплекс України до 1991 року включно давав 46 процентів валової продукції  всього  Ра- дянського  Союзу,  42 проценти надходжень до бюджету України давав аг- ропромисловий комплекс.  Тільки тютюнова,  лікеро-горілчана, виноробна галузі  і  цукрова промисловість відраховували до бюджету 13 мільярдів доларів. Ось що таке втратити агропромисловий комплекс, що таке послу- хати те, що представляють сьогодні комітет на чолі із Анатолієм Степа- новичем і Міністерство аграрної політики. Цих людей, я думаю, не можна допускати до державної посади.

 

     Спасибі (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Дякую,  Олександре Миколайовичу Шановні народні депутати, ви почули аргументацію.  Виникає питання щодо дати.  Тут  записано  23 травня. Автори, ви наполягаєте на зміні дати? Увімкніть мікрофон депу- тата Круценка,  бо Олександр Миколайович не назвав дати, він підтримав дату 23 травня, я так зрозумів.

 

     КРУЦЕНКО В.Я.  Спасибі,  Іване  Степановичу.  Я наполягаю,  щоб 6 червня провести ці парламентські слухання.

 

     ГОЛОВА. Тобто в проекті постанови записати: провести парламентсь- кі слухання на тему: "Конституційні вимоги до права власності на землю та особливості розробки Земельного кодексу" 6 червня 2001 року. А далі

- все за текстом. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 172.

 

     Рішення не приймається.

 

     По фракціях висвітіть.

 

     Дякую.

 

     Наступний проект...  Перерва?  Ну є така записка,  я думав, що ви вже зняли це питання.

 

     Дві фракції - фракція "Батьківщина" і  фракція  "Лівий  центр"  - просять зробити перерву на 30 хвилин.  Тому продовжимо роботу о 12 го- дині 30 хвилин.

 

      (Після перерви)

 

     ГОЛОВА. Ті,  хто наполягав на перерві,  просять слова?  Увімкніть мікрофон депутата Турчинова.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Шановний Іване Степановичу! Шановні колеги! Ми бра- ли перерву з метою провести координацію наших подальших дій. І ми про- симо вас,  Іване Степановичу,  розглянути в першочерговому порядку про включення в порядок денний питання про початок  процедури  імпічменту. Перед голосуванням щодо включення до порядку денного ми наполягаємо на голосуванні другої частини проекту постанови,  яка вже  була  частково проголосована,  що стосується зміни процедури голосування, а саме: го- лосувати в таємному режимі. Проект постанови у вас є на руках. Ми про- симо, Іване Степановичу, саме в такій послідовності поставити на голо- сування:  спочатку рішення ad hoc щодо процедури таємного голосування, після цього голосувати щодо включення в порядок денний.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я звертаюся до народних депутатів. Ну, це справа фракцій, які брали перерву.  Але ми це голосували - 219 голосів. Тепер ви напо- лягаєте на тому,  щоб питання,  яке стоїть у розділі "Для включення до порядку денного" зараз розглядати в першочерговому порядку.  Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.

 

     "За" - 173.

 

     Дякую.

 

     По фракціях висвітіть.

 

     Я прошу Анатолія Сергійовича і колег:  не робіть мені зауваження. Робіть зауваження тим своїм колегам,  яких немає в залі. Я звертаюся і запрошую весь час.

 

     Я обіцяв  надати  слово для довідки народному депутату Моісеєнку, тому що він наполягав, а я не побачив. Довідка з попереднього питання. Він мав окрему думку, і комітет це підтверджує.

 

     Будь ласка, увімкніть мікрофон. До однієї хвилини.

 

     МОІСЕЄНКО В.М., голова підкомітету Комітету Верховної Ради Украї- ни з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (вибор- чий округ 53, Донецька область). Коммунистическая партия рабочих и се- лян.  Иван Степанович,  я всетаки делаю вам замечание по поводу  того, что  многократно держишь руку,  ясно,  что есть что сказать и есть что предложить залу,  и вместе с тем вы делаете вид, что этого не происхо- дит. Поэтому я прошу вас больше этого не делать.

 

     Что касается  сути вопроса голосования "по зауваженнях Президента до Закону про вибори народних депутатів України",  то я хочу  сказать, что неоднократно высказывал особое мнение на заседании комитета о том, что мы - члены Коммунистической партии рабочих  и  селян  Моисеенко  и Яковенко - поддерживаем мажоритарную систему избрания народных депута- тов.

 

     Это связано прежде всего с тем,  что депутат не имеет права  быть не связан непосредственной нитью взаимозависимости со своими избирате- лями. На сегодняшний момент реальная практика работы Верховного Совета подтверждает  правильность  нашей позиции.  Поэтому мы и в этот раз не голосовали за преодоление вето.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Дякую.

 

     -----------

 

     Шановні народні депутати,  переходимо до наступного питання. Дуже прошу уваги.

 3270 - Бюджетний кодекс України, прийнятий 22 березня 2001 року.

 

     Для довідки. Є документи двох комітетів: профільного бюджетного комітету і регламентного комітету, які за своєю суттю різко відрізняються. І це не дало права мені підписати Бюджетний кодекс, який був проголосований 22 березня 2001 року. Одні мене звину- вачують у тому,  що я не підписав,  інші звинуватили б, якби я був, що підписав.

 

     Тому на  засіданні  Погоджувальної ради ми обмінялися думками і з урахуванням більшості пропозицій визначилися, що ми без Верховної Ради це  питання не можемо завершити.  Тому позиція Верховної Ради:  або ми переголосовуємо поправку і в цілому кодекс - два голосування,  або  ви стверджуєте,  що  він прийнятий без порушення Регламенту і даєте право підписати в тому вигляді, в якому він поданий.

 

     Я маю ці два висновки.  Але щоб мені їх не  зачитувати,  я  надам слово  головам  профільних комітетів:  першому - Турчинову,  другому - Омелічу, і нехай вони поінформують вас щодо суті справи. Немає запере- чень? Немає. Прошу.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановний Іване Степановичу! Шановні колеги! 22 бе- резня рекордною чисельністю голосів - 396 - народні депутати  проголо- сували в цілому Бюджетний кодекс України.  Вже минуло два місяці після цього голосування, але з незрозумілих причин на порушення Конституції, Регламенту  і чинних законів України Бюджетний кодекс ще не підписаний керівництвом Верховної Ради.  Бюджетний комітет тричі розглядав це пи- тання  на своїх засіданнях.  І жодних підстав для непідписання Головою або його заступником Бюджетного кодексу ми не знайшли. Ми вважаємо, що це свідома спроба блокувати бюджетну реформу в Україні.

 

     Знайшли формальну зачіпку, щоб не підписувати Бюджетний кодекс, а саме: окремі народні депутати, зокрема Перший заступник Голови Верхов- ної Ради пан Медведчук, вважають, що не в повному обсязі була врахова- на поправка народного депутата  Мироненка  від  фракції  Комуністичної партії України.  Ця поправка зводилася до фактичної руйнації бюджетної системи нашої держави - відсторонення від  бюджетної  системи  України Автономної  Республіки Крим і блокування розповсюдження всіх бюджетних нормативів, які діють по всій країні, на Автономну Республіку Крим.

 

     Зрозуміло, що така пропозиція не могла пройти через бюджетний ко- мітет, і двічі - під час другого і третього читання - ця поправка була відхилена. І я нагадаю, до речі, і регламентному комітету, і шановному пану  Медведчуку,  що згідно з частиною п'ятою статті 3.6.3 Регламенту відхилені Верховною Радою пропозиції і поправки  щодо  вже  прийнятого тексту  при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання по- рядку денного) на голосування не ставляться,  крім випадку, коли після скасування  рішення  щодо  прийнятого  тексту його розгляд починається знову.  Зрозуміло, що скасування рішення щодо прийняття Бюджетного ко- дексу не було. Поправка пана Мироненка окремо на голосування не стави- лася. Тому всі нісенітниці і спекуляції навколо цього питання мають на меті виключно блокування бюджетної реформи.

 

     А я  нагадаю,  шановні народні депутати,  що вже зараз ми повинні починати бюджетний процес 2002 року.  І зараз дестабілізована ситуація в країні,  тому що старий закон уже фактично не працює, новий закон ще не підписаний.

 

     Тому бюджетний комітет учора ще раз розглянув це питання і  звер- тається до вас,  Іване Степановичу,  з вимогою терміново підписати цей закон.  Якщо ви вважаєте, що редакція, запропонована бюджетним коміте- том,  не відповідає з тих чи інших ваших поглядів стенограмі або іншим вимогам народних депутатів,  то підписуйте іншу редакцію і несіть пер- сональну відповідальність за руйнацію бюджетної системи в країні і се- паратистські процеси в Автономній Республіці Крим.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Будуть запитання? Депутат Чернічко, будь ласка.

 

     ЧЕРНІЧКО О.М.  Фракция коммунистов,  город Кривой Рог.  Уважаемый докладчик,  я - член регламентного комитета.  Мы детально изучали этот вопрос,  изучали стенограмму,  и из нее явно было видно,  что поправка Мироненко именно проголосована, и именно председательствующий, который вел заседание, учел замечание руководителя нашей фракции Петра Никола- евича Симоненко,  который сказал, что если будет поправка включена, то наша фракция будет голосовать. Так и было сделано.

 

     На каком основании вы сегодня утверждаете,  что эта  поправка  не проголосована?

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Я обгрунтовую свої висновки на підставі Регламенту, який ще не відмінено,  який діє в нашому парламенті. Відповідно до ць- ого  Регламенту поправка повинна вноситися окремо і окремо голосувати- ся. Цього не було зроблено.

 

     Більше того,  я вам навів статтю Регламенту,  відповідно до  якої народний депутат взагалі не мав права другий,  третій раз вносити одну і ту саму поправку, яка була попередньо відхилена.

 

     ГОЛОВА. Депутат Мироненко.

 

     МИРОНЕНКО В.А.,  член Комітету Верховної Ради України у закордон- них справах (виборчий округ 5, Автономна Республіка Крим). У меня нес- колько вопросов. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вы утверж- даете,  что поправка не голосовалась, хотя в стенограмме зафиксировано следующее:  "Уважаемые коллеги,  мы просим поддержать поправку  249  к статье 66, страница 66 проекта Бюджетного кодекса"?

 

     Второй вопрос.  Почему вы обвиняете других в том,  что,  дескать, нарушен Регламент,  хотя именно вы,  в соответствии  со  стенограммой, посмотрите,  именно вы требовали поставить проект Бюджетного кодекса в третьем чтении вместе с теми поправками,  с которыми согласится Свири- да. Посмотрите, пожалуйста, стенограмму, это ваше предложение.

 

     Следующее. Почему вы отрицаете,  что поправка принята,  хотя сте- нограмма подтверждает,  что Свирида согласился.  "Гаразд,  згодний", - сказал он. Вы же сейчас возражаете.

 

     И последнее.  Почему  вы  говорили мне,  что возражать не будете, когда поправка будет голосоваться.  И действительно вы не возражали, а сейчас вдруг стали возражать.

 

     Спасибо.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Дякую за запитання. Пропозиції депутатів від Авто- номної Республіки Крим були враховані в статті 67 Бюджетного  кодексу, де є посилання на Конституцію Автономної Республіки Крим. Що стосуєть- ся статті 66,  яка регламентує нормативи відрахувань від  загальнодер- жавних податків, то дія цієї статті не може бути обмежена на території Автономної Республіки Крим у зв'язку із тим,  що  Україна  -  унітарна держава.  І  саме  тому пан Свирида (до речі,  його позиція висловлена письмово і передана і Голові Верховної Ради, і в регламентний комітет) погодився, що пропозиція депутатів від Криму, зокрема й депутата Миро- ненка, врахована в статті 67. Це по-перше. На зміну статті 66 пан Сви- рида (можна надати йому слово) не погоджувався.  Це по-друге. І потре- тє,  шановні колеги, я ще раз хочу звернути увагу в першу чергу Голови Верховної  Ради шановного Івана Степановича Плюща,  що Голова має сер- йозні повноваження,  і якщо він не погоджується з візою бюджетного ко- мітету,  він має право підписати документ в іншій редакції. Я пропоную вам, Іване Степановичу: беріть на себе відповідальність і підписуйте в тій редакції, в якій ви вважаєте за потрібне, якщо ви не довіряєте по- зиції бюджетного комітету.  І несіть за це  відповідальність.  Але  що стосується переголосування закону,  то в нас не було ще прецеденту пе- реголосування будь-якого закону.  Для цього, будь ласка, приймайте рі- шення, скасовуйте цей закон і ставте тоді на голосування.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Олександре Валентиновичу, я вислуховую уважно ваші заува- ження.  Але вся біда в тому, що я ж не був головуючим, коли розглядали це питання.  І я повинен вас уважно слухати,  але так само з не меншою увагою повинен слухати і іншу сторону. І тому я звернувся до Верховної Ради.

 

     Депутат Юхновський. Будь ласка.

 

     ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і  освіти  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, НРУ).  Український  народний рух.  Шановний Іване Степановичу!  Я хочу звернутися до шановного автора цієї поправки, я хочу звернутися до ко- муністів,  серед  яких є державники Української держави:  ми не можемо прийняти цю поправку,  бо ця поправка автоматично означає фактичне ут- ворення  незалежної кримської держави.  Якщо Автономна Республіка Крим стягує податки і з цих податків нічого не йде в центр, то ця автономна республіка стає незалежною державою. Це повний абсурд, який суперечить нашій Конституції.

 

     Тому я звертаюся до вас,  шановні панове комуністи:  ми не можемо такої поправки прийняти.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Шановний Іване Степановичу

 

     ГОЛОВА. Дякую, Олександре Валентиновичу, ми не обговорюємо це пи- тання.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Іване Степановичу,  я ще раз прошу вас  як  Голову Верховної  Ради підписати закон.  І якщо ваш Перший заступник пан Мед- ведчук вважає,  що інша позиція повинна бути відображена в цьому зако- ні,  нехай  він візує положення цієї статті і несе відповідальність за процеси, які після цього можуть виникнути в нашій державі.

 

     ГОЛОВА. Дякую,  Олександре Валентиновичу.  Слово надається голові регламентного комітету Віктору Омелічу. Будь ласка.

 

     ОМЕЛІЧ В.С., голова Комітету Верховної Ради України з питань Рег- ламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Укра- їни  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  Всеукраїнське об'єднання "Громада").  Шановний Іване  Степановичу!  Шановні  колеги! Учора  на  засіданні комітету втретє розглянуто всі документи стосовно голосування поправок,  зокрема поправки 249 до статті 66, внесеної на- родним депутатом України Мироненком, при прийнятті Верховною Радою Ук- раїни 22 березня Бюджетного кодексу України.

 

     Я хочу сказати, що при розгляді названого питання комітет не вни- кав у суть самих поправок,  а досліджував, якраз виходячи із компетен- ції нашого комітету, лише процедурне проведення голосування.

 

     Тому я ще раз підкреслюю:  що стосується суті питання,  то це пи- тання повинно було бути обговорено тут, повинний був виступити тут го- лова бюджетного комітету і переконувати Верховну Раду в тому, що це не відповідає Конституції України.  І тоді результати голосування були б, мабуть,  іншими. Ми розглядали саму процедуру голосування і чи справді було проголосовано, чи не проголосовано цей проект.

 

     На підставі вивчених матеріалів комітетом встановлено таке. Згід- но зі стенограмою засідання Верховної Ради України  22  березня,  коли розглядалося  це питання,  та із поясненням головуючого на цьому засі- данні Першого заступника Голови Верховної Ради України  Медведчука  на голосування  було поставлено проект Бюджетного кодексу з поправкою на- родного депутата України Мироненка.

 

     У заяві керівника фракції Комуністичної партії України  Симоненка Петра  Миколайовича,  яка  була висловлена перед голосуванням (я нага- дую),  було однозначно заявлено,  що фракція голосуватиме за Бюджетний кодекс лише в тому разі,  якщо буде врахована поправка народного депу- тата Мироненка.

 

     Враховуючи викладене, комітет своїм рішенням підтвердив, що голо- сування  при  розгляді  проекту  Бюджетного кодексу України 22 березня відбулося з урахуванням поправки народного депутата України Мироненка, внесеної до статті 66 названого проекту.

 

     Тому комітет вважає, що Бюджетний кодекс України прийнятий у від- повідності з вимогами Регламенту Верховної Ради України.

 

     У даному випадку я нагадую, що відповідно до статті 6.10.1 Регла- менту  Верховної  Ради України Голова Верховної Ради України має в п'- ятиденний термін підписати прийнятий Верховною Радою Бюджетний  кодекс і подати на підпис Президенту України.

 

     Усі проблеми, про які говорить сьогодні Турчинов, на яких наполя- гає бюджетний комітет, якщо вони існують, повинні тепер вирішуватися у відповідності з Регламентом.

 

     Таким чином,  якщо  цей документ дійсно не відповідає Конституції України,  ми будемо бачити,  чи підпише його Президент України,  чи не підпише.  Це його справа. Якщо не підписує Президент України, він вно- ситься у Верховну Раду, і за нашим Регламентом його розглядає Верховна Рада і ще раз ставить на голосування.

 

     Якщо він підписується, є право бюджетного комітету внести поправ- ки до прийнятого Бюджетного кодексу,  подати свої пропозиції,  і  вони повинні пройти всю повну процедуру,  яка потрібна для цього, у Верхов- ній Раді. І якщо це справді не відповідає Конституції, якщо це справді буде підтримано Верховною Радою,  будуть внесені зміни до цього кодек- су.

 

     Я просив би пана Турчинова не перекладати сьогодні вину на  голо- вуючого і на Голову Верховної Ради.  Я можу зачитати для підтвердження того,  що при розгляді цього питання, я вважаю, для того щоб воно було прийнято, було зроблено такі кроки, що ніби не помітили, а потім вики- немо із тексту,  який буде подано на підпис,  ніби воно не  відповідає закону. Читаю витяг зі стенограми: "Свирида. Пропозиція Мироненка вра- хована в тексті Бюджетного кодексу.

 

     Головуючий. Додатково, так, ставити пропозицію Мироненка?

 

     Свирида. Значить, там... Ну, гаразд, ми згодні". І тоді ставиться на голосування.  Звичайно, коли було таке заявлено Свиридою, який тоді доповідав проект Бюджетного кодексу, інших питань, чи була вона внесе- на, чи її немає, не було.

 

     Тому наш комітет прийняв відповідне рішення.  І я просив би, якщо ми намагаємося жити в правовій державі і все робити відповідно до норм права  і  Конституції,  то давайте будемо діяти якраз таким чином,  як запропонував наш регламентний комітет.

 

     Дякую

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Вікторе Семеновичу.  Як і першому доповідачу,  ми надаємо можливість задати запитання і вам. П'ять хвилин. Запишіться на запитання.  Я Свириді і Мироненку окремо надам слово.  А це - за запи- сом.

 

     Висвітіть список.

 

     Депутат Черненко. За ним - якраз депутат Свирида.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Іване Степановичу, я прошу передати слово депутату Косаківському.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, увімкніть мікрофон Леоніда Косаківського.

 

     КОСАКІВСЬКИЙ Л.Г. Шановний Вікторе Семеновичу! Чи не вважаєте ви, що ситуація, яка склалася, є наслідком того, що в нас, у Верховній Ра- ді, протягом останніх років постійно порушується Регламент, і законоп- роекти  фактично не голосуються постатейно,  як цього вимагають відпо- відні норми того документа, на який ми спираємося у своїй роботі, тоб- то Регламенту Верховної Ради? І це ми бачимо щодня. Чи не вважаєте ви, що це є наслідком цього? Це перше запитання.

 

     Друге запитання.  Якщо зараз постало питання про  переголосування кодексу,  то чи не вважаєте ви,  що тоді потрібно переголосувати Закон про столицю України,  стосовно якого є рішення регламентного комітету, що там сфабриковано три статті?  І це зафіксовано.  Чи не вважаєте ви, що повинен бути переголосований і Закон про органи самоорганізації на- селення, де є абсолютно інші формулювання, ніж ті, що ми проголосували в залі, і так далі, і так далі? Тобто пакетом усе переголосовувати.

 

     А коли я,  наприклад,  подаю зауваження до прийнятого Закону  про внесення  змін до Закону про статус народного депутата,  то мої заува- ження не приймаються,  кажуть, що це треба робити після того, як закон буде підписаний Президентом, хоча він ще не введений у дію. То давайте ж діяти послідовно!  Як ви вважаєте,  чи не є це наслідком того,  що у нас постійно відбувається в залі Верховної Ради?

 

     ОМЕЛІЧ В.С.  Шановний  Леоніде Григоровичу!  Дійсно,  обговорення всіх питань у нас проходить не в одному режимі.  Але я хочу підкресли- ти, що обговорення питань у залі проходить за згодою Верховної Ради, і лише Верховної Ради.  Ніхто нікого ніколи не ставив в таке  становище, що  тільки голосуй.  Не хочеш голосувати - не голосуй,  це твоє право. Але ми приймали за скороченою процедурою.  Іноді такої необхідності не було.

 

     Тому я вважаю,  що справді тільки Верховна Рада повинна вирішува- ти,  який повинен бути режим. Але, звичайно, ми маємо максимально дот- римуватися Регламенту. Я з вами згоден: Регламент у Верховній Раді по- рушувався не раз.  Але цей Регламент не є догмою,  Верховна Рада  може вносити зміни до Регламенту.  І коли такі зміни офіційно не приймають- ся,  а обговорення проходить за згодою Верховної  Ради,  немає  ніяких проблем, ніхто ніколи зі скаргами з цих питань не виступав. Коли ж пи- тання виявляється спірним, тоді, дійсно, ці питання є якраз основними, і тоді вважається недійсним те голосування, яке проводилося з порушен- ням Регламенту.

 

     ГОЛОВА. Депутат Свирида. За ним - депутат Матвієнков.

 

     СВИРИДА О.М.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (виборчий округ 22,  Волинська область). Дякую, Іване Степановичу. Вікторе Семеновичу, ну ви трохи перекрутили мої слова.

 

     ОМЕЛІЧ В.С. Я прочитав усе, що є в стенограмі.

 

     СВИРИДА О.М. Правильно, але зі своїм коментарем.

 

     ОМЕЛІЧ В.С. Без коментаря.

 

     СВИРИДА О.М.  Зі своїм коментарем!  Тоді при обговоренні весь час мова йшла про поправку Мироненка,  враховану в редакції статті 67, про це весь час говорилося. Про іншу редакцію мова не йшла. І згода була - в редакції статті 67, і ніяк інакше.

 

     ОМЕЛІЧ В.С. Мова йде про статтю 66.

 

     СВИРИДА О.М.  Вікторе Семеновичу,  поіншому не може бути! Не може адміністративно-територіальна одиниця змінювати податки  і  збори,  не може встановлювати власні мита, акцизні збори і ПДВ. Ми розвалимо дер- жаву!  Радянський Союз і Югославія від того розвалилися.  Іншого дору- чення комітету, ніж у такій редакції ставити питання на голосування, я не мав.  Я його виконував. І по-іншому бути просто не могло. В против- ному  разі треба було конкретну поправку Мироненка конкретно поставити на голосування.  Головуючий того не зробив.  А в загальному контексті, що там звучав, поправка врахована у редакції статті 67.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.  Статті 66, поправка 249, про що йшла мова, дослідже- но, і вашого пояснення з цього приводу не було.

 

     ГОЛОВА. Ви не перебивайте, у нього є хвилина.

 

     СВИРИДА О.М. А на сьогоднішній день, Вікторе Семеновичу, Рада мі- ністрів Автономної Республіки Крим дотує "СоюзВіктан",  дає йому прямо гроші.  Коли ми там дамо можливість встановлювати  акцизні  збори,  ми розвалимо всю промисловість України, де сплачується акцизний збір.

 

     ГОЛОВА. Депутат Матвієнков. За ним - депутат Асадчев, останній.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А., голова підкомітету Комітету Верховної Ради Укра- їни з питань промислової політики і підприємництва (виборчий округ 55, Донецька область). Прошу передать слово депутату Коновалюку.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Валерія Коновалюка.

 

     КОНОВАЛЮК В.І.  Спасибо. Уважаемыей Иван Степанович! Мы предметно рассматривали этот вопрос вчера на заседании  бюджетного  комитета.  В связи с этим у меня вопрос к вам,  Виктор Семенович.  Насколько право- мерно включение поправки народного депутата,  если она была  отклонена при рассмотрении проекта Бюджетного кодекса во втором чтении? Для это- го есть соответствущие документы и стенограмма. Это первое.

 

     И второе.  Я бы хотел коллеге Мироненко и его коллегам по фракции напомнить, что в Крыму есть такая компания - фирма "СоюзВиктан", кото- рая получила беспрецедентные льготы решением Верховного  Совета  Авто- номной Республики Крым,  которым руководит сегодня коммунист Грач. Се- годня 50 процентов акцизного збора этой компании возмещается из бюдже- та Автономной Республики Крым. И бюджет республики теряет сотни милли- онов гривень, которые не поступают в бюджет и не направляются на соци- альные расходы.

 

     Поэтому, Иван  Степанович,  учитывая пояснения народного депутата Свириды, наша депутатская группа обращается к вам с просьбой: подпиши- те Бюджетный кодекс и дайте возможность нормально формировать нормаль- ную бюджетную политику на будущий год.

 

     Спасибо.

 

     ОМЕЛІЧ В.С. Я еще раз просил бы своих коллег (я отвечаю на языке, на  котором задан вопрос):  я хочу,  чтобы вы все меня поняли и внима- тельно отнеслись к мнению нашего комитета.  Мы рассматривали вопрос не по  сути,  а в рамках компетенции нашего комитета:  проголосовано было или не проголосовано.  Было проголосовано с поправкой.  Теперь давайте действовать  в  рамках того же Регламента и давайте не будем применять здесь двойные стандарты. Все.

 

     ГОЛОВА. Депутат Асадчев. Останнє запитання.

 

     АСАДЧЕВ В.М.  Дякую. Шановний Вікторе Семеновичу! Я думаю, що ваш комітет теж повинен взяти на себе частину вини за те, що сталося, і ви знаєте чому. Доки Верховна Рада буде працювати без Регламенту і чітких процедур, у нас весь час будуть такі випадки.

 

     А тепер усе-таки конкретне питання.  Ви зараз проаналізували сте- нограму і зробили свої висновки,  виходячи з аналізу стенограми. Але я не почув від вас ваших висновків щодо процедури прийняття поправки. Чи була ця поправка прийнята у відповідності до  процедури,  встановленої Регламентом? Адже Регламент не встановлює такої процедури, щоб поправ- ка могла голосуватися разом з усім законопроектом.  Вона повинна  бути проголосована або не проголосована окремо,  а потім законопроект голо- сується в цілому також окремо.  Оцей аналіз ви, на превеликий жаль, не зробили.  І якщо така поправка була проголосована не у відповідності з Регламентом,  то ви самі вже сказали, що вона не може вважатися такою, що прийнята. Я хочу, щоб ви це прокоментували.

 

     Дякую.

 

     ОМЕЛІЧ В.С. Я зачитував якраз витяг зі стенограми, де чітко нази- валася поправка Мироненка. Було сказано: з поправкою Мироненка. Свири- да говорить: "Згоден". І поставлено було на голосування.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Зачитайте ще раз!

 

     ОМЕЛІЧ В.С. Я уже раз зачитував і думаю, що це .

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Сідайте,  будь ласка.  У нас ще повинні виступити Віктор Володимирович як головуючий,  потім - Мироненко і потім міністр фінансів від уряду. Будь ласка.

 

     МЕДВЕДЧУК В.В.  Шановний Іване Степановичу! Шановні народні депу- тати!  Повертаючись до подій затвердження Бюджетного кодексу 22 берез- ня,  хочу сказати,  що я повністю поділяю висновки,  які були зроблені вчора згідно з рішенням регламентного комітету,  що процедуру розгляду цього питання, прийняття Бюджетного кодексу в третьому читанні і в ці- лому було витримано у відповідності з чинним Регламентом.  Більш того, я  це ще раз підтверджую,  що поправка народного депутата Мироненка за номером 249 до статті 66 ставилася на голосування разом з голосуванням проекту Бюджетного кодексу в третьому читанні. Це випливає не тільки з мого усвідомлення того, як це робилося, але й із стенограми засідання.

 

     Я б не хотів зараз говорити про сутність і зміст  цієї  поправки, тому  що це не має ніякого відношення до питання,  яке зараз розгляда- ється.  Ми говоримо про процедуру і про Регламент.  І  тому  висновок, який зробив Комітет з питань Регламенту, а саме: вважати, що Бюджетний кодекс України прийнятий у відповідності з вимогами Регламенту Верхов- ної Ради України,  є правильним,  але не в редакції,  яку пропонує сь- огодні бюджетний комітет, тому що якщо поправка 249 прийнята, проголо- сована, а я це стверджую, то тоді бюджетний комітет фальсифікує ту ре- дакцію,  яка пропонується сьогодні на підписання як частина  і  стаття Бюджетного кодексу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Мироненко.

 

     МИРОНЕНКО В.А.  Уважаемые коллеги!  Уважаемый Игорь Рафаилович, у меня реплика на вашу реплику. Вы говорите, что на этом, дескать, нажи- вется Крым. Сейчас он бедствует, и я думаю, что после утверждения Бюд- жетного кодекса еще долго будет бедствовать,  тем более, что по согла- шению  с правительством Украины и сейчас направляются средства и потом будут направляться. Это во-первых.

 

     Во-вторых, Турчинов, зачитываю ваши слова: "В мене конкретна про- позиція  - врахувати ті зауваження,  які висловлювали народні депутати Сушкевич,  Морозов та інші".  И далее привожу его конкретные слова: "Я пропоную з урахуванням цих пропозицій проголосувати в третьому читанні і в цілому Бюджетний кодекс. Прошу поставити мою пропозицію на голосу- вання". Это ваше предложение.

 

     И последнее.  Уважаемые коллеги! Любой закон, тем более Бюджетный кодекс - это компромиссный документ,  и мало кому там нравится или  не нравится.  Бюджетный кодекс принят вместе с поправкой,  об этом свиде- тельствует стенограмма.  Зачитываю Регламент,  которым должны мы руко- водствоваться.  Статья 6.7.4,  часть шестая: "Після прийняття закону в цілому внесення до його тексту будь-яких змін,  у тому числі й стиліс- тичних,  не допускається". Сейчас мы не имеем права голосовать за про- ект постановления,  предложенный Турчиновым, потому что это будет пря- мое нарушение Регламента.

 

     Бюджетный кодекс  Украины принят,  его никто не имеет права отме- нять.  Имеет право Турчинов в порядке законодательной инициативы после подписания Президентом вносить проект закона с необходимыми изменения- ми.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Слово має Ігор Мітюков. Будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О., міністр фінансів України. Шановні народні депутати! У питанні,  яке сьогодні обговорюється, я виділив би два аспекти. Пер- ший - змістовний. Я думаю, що у більшості народних депутатів не викли- кає сумніву те, що з точки зору фінансового, бюджетного змісту, з точ- ки зору законів створення незалежної держави поправка Мироненка не по- винна пройти.  Чому? Ця поправка набрала, коли ми приймали з вами бюд- жет поточного року,  160 голосів.  Ми приймали з вами бюджет поточного року  і одночасно в грудні Конституційний Суд розглядав це питання,  і на підставі рішення Конституційного Суду Президент  видав  відповідний указ,  яким  була призупинена дія частини Закону про бюджет Автономної Республіки Крим.  Якщо позиція уряду ще для когось не зрозуміла,  то я підтверджую, що ми виступаємо проти цієї поправки. Це перше.

 

     Друге. Я не можу вам рекомендувати,  я можу просто висловити свою позицію. Якщо у вас є сьогодні різні думки, поставте поправку на голо- сування,  якщо вона пройде - ви її включаєте, якщо ні - ні. Іншого ви- ходу з ситуації,  яка склалась сьогодні, немає. На Бюджетному кодексі, який випустив бюджетний комітет,  стоїть підпис мій і Прем'єр-міністра Ющенка. Це позиція нашого уряду.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги!  Ви почули аргументацію  двох  профільних комітетів,  автора поправки,  від комітету народного депутата Свириди, який був на трибуні,  і Віктора Медведчука, який головував на тому за- сіданні.

 

     Запишіться на виступи з мотивів голосування.

 

     Ніна Марковська. За нею - Ігор Юхновський.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С.  Іване Степановичу,  я прошу передати слово Олек- сандру Олександровичу Морозу.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Олександра Мороза.

 

     МОРОЗ О.О.  Шановний Іване Степановичу! Шановні депутати! Ми вит- ратили вже годину часу,  власне кажучи, на повністю з'ясоване питання. Щось хтось не доопрацював, десь не так оформили те, що було проголосо- вано. То внутрішній апарат, я б сказав так, моменти.

 

     Виправляти помилкову норму,  якщо вона прийнята під час прийняття такого закону,  можна двома способами: або з допомогою вето Президента на цю окрему норму, або прийняттям уточнення до цього закону чи попра- вок, які будуть розглянуті окремо.

 

     Я думаю,  що тут просто немає про що вести зараз  дискусію  і  не треба навіть нічого голосувати.  Виходить, що ми голосуємо поправку до закону,  прийнятого в третьому читанні,  без процедури підготовки цієї поправки до готового закону. Так не буває.

 

     ГОЛОВА. Депутат Юхновський. За ним - депутат Черненко.

 

     ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні депутати! Я повністю підтримую всі ті аргументи, які висловив міністр фінансів. Ці аргументи є дуже вагомі.  Якщо ми приймемо поправку пана Мироненка, то всі податки, які збираються в Автономній Республіці Крим, залишаться в Автономній Республіці Крим.  Крім того, з Державного бюджету спрямову- ються відповідні кошти в Автономну Республіку Крим і в області.  Тобто виходить абсолютно абсурдна ситуація. Я вважаю, що така поправка супе- речить Конституції.  І абсолютно безглуздо підписувати закон, який су- перечить  Конституції,  посилати  його до Президента з проханням,  щоб Президент наклав вето з тим,  щоб ми потім його знову розглядали.  Так чого ми варті як Верховна Рада, якщо знаємо заздалегідь, що ми посила- ємо Президентові неконституційний закон?

 

     Я пропоную  поставити  поправку  Мироненка  на   голосування.   В будь-якому разі поставити, навіть якщо це буде процедурно неправильно, бо треба виходити з того, що ми маємо знати суть цієї поправки. Я гли- боко переконаний, що дуже багато депутатів не розібралися в суті спра- ви.

 

     ГОЛОВА. Депутат Черненко. За ним - депутат Чиж.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Дякую, Іване Степановичу. Ну, по-перше, я хочу по- дякувати всім, хто керував на засіданні Верховної Ради. Хто тоді керу- вав?  Як це могло так трапитись? Чи голосували, чи не голосували? Чому ми сьогодні це з'ясовуємо,  Іване Степановичу? Минув місяць, а ми лише сьогодні спохватилися, тому що Турчинов, голова комітету, почав ініці- ювати це питання.  Де ж логіка?  Як у нас працює Апарат? Чи це Апарат, чи це не Апарат? Чому це питання виникло сьогодні?

 

     По-друге, я приєднуюся до тих,  хто каже,  що цю пропозицію давно вже треба зняти.  Проголосували б уже давно!  Що ми обговорюємо, Іване Степановичу? Я взагалі не знаю. Ми закон прийняли 22 березня, сьогодні ви знову його внесли. Чому?

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати! Засідання Верховної Ради транс- люється по одному з каналів, і я хочу, щоб люди знали. Я ще раз прошу, послухайте.  Закон прийнятий 22 березня. У тексті цього прийнятого за- кону немає поправки Мироненка.

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Чого?

 

     ГОЛОВА. Це вже питання - чого.  Комітет підготував на підпис  за- кон,  де цієї поправки немає.  Головуючий на засіданні стверджував, що така поправка була проголосована. Тому цей закон не був підписаний.

 

     Після цього два комітети розглядали це спірне питання.  І  у  нас сьогодні  є  один вихід,  який ми погодили на засіданні Погоджувальної ради.  Ми голосуємо поправку Мироненка. Якщо вона не набирає потрібної кількості голосів,  переголосовується закон у цілому. Якщо ж він наби- рає потрібну кількість голосів,  ми його відправляємо на підпис Прези- денту, не набирає - він залишається нерозглянутим.

 

     Іван Чиж. Будь ласка.

 

     ЧИЖ І.С. Всеукраїнське об'єднання лівих "Справедливість". Шановні колеги! Шановний Іване Степановичу! Я звертаю увагу на те, що ми може- мо створити небезпечний прецедент ревізії законів,  які ми приймаємо у Верховній Раді. Ще раз звертаю увагу: небезпечний прецедент!

 

     Я розумію,  що норми закону,  в тому числі і Бюджетного  кодексу, можуть комусь не подобатися.  Вони багато в чому не подобаються і мені особисто як депутату.  Але закон прийнятий!  Прийнятий закон! Помоєму, регламентний комітет доповів і довів, що голосування таке справді від- булося.

 

     Нехай мені хтось із присутніх у залі депутатів скаже,  що ми пре- цедентно,  так  би мовити,  тисячі разів не голосували подібним чином, коли ми поправку враховували,  голосуючи закон  у  цілому.  Це  просто практика в нас така існує, на жаль, може, не дуже приємна практика, бо треба голосувати поправки так, як це має бути.

 

     Тому в мене пропозиція не голосувати зараз поправку, вона прийня- та в законі. Ми повинні голосуванням підтримати висновки регламентного комітету,  і тоді Голова підписує закон у тій  редакції,  в  якій  був прийнятий. Це моя пропозиція.

 

     ГОЛОВА. Іване Сергійовичу, ваша пропозиція! Ваш час завершився!

 

     ЧИЖ І.С.  Я пропоную,  Іване Степановичу, не голосувати поправки, яка вже прийнята, а підтримати голосуванням висновки профільного комі- тету. Це дасть вам право підписати закон.

 

     ГОЛОВА. Хто підготує текст закону: ви чи я?

 

     ЧИЖ І.С. Та закон є, існує ж закон!

 

     ГОЛОВА. Так він же без цієї поправки!

 

     ЧИЖ І.С. Про що ми дискутуємо тоді?

 

     ГОЛОВА. Депутат Штепа. Будь ласка.

 

     ШТЕПА Н.П.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань прав людини,  національних меншин і міжнаціональних відносин (багатомандат- ний  загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Автономная Республика Крым.  Фракция коммунистов. Уважаемый Иван Степанович! Я никак не могу понять одного. Здесь впервые есть прецедент: преступление председателя бюджетного комитета, который сфальсифицировал документ, который должен идти на подпись Председателю Верховной Рады.

 

     Первое. Фракция не позволит себе участвовать в этом преступлении, как вы предлагаете, продлить его дальше.

 

     Второе. За то,  что Турчинов позволил себе сфальсифицировать при- нятый здесь подавляющим большинством депутатов закон (это уголовно на- казуемое деяние,  это положено пятно на всех депутатов), его нужно не- медленно  прямо  здесь  на сесии отстранить от председательствования в комитете.

 

     Третье. Председатель регламентного комитета и ваш Первый замести- тель  здесь уже сказали о том,  что с соблюдением всех норм Регламента был принят закон, который вы теперь должны подписать. Должна быть соб- людена сейчас одна процедура:  вы подписываете, отправляете Президенту на подпись...

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Там немає поправки

 

     ШТЕПА Н.П.  Нет,  должен быть подписан тот текст, который принят, как положено, а Турчинова привлечь к уголовной ответственности!

 

     И еще я хотела сказать, Иван Степанович...

 

     ГОЛОВА. Вимкніть мікрофон. Не "к уголовной ответственности" і так далі. Я підпишу за вашою пропозицією і відправлю Президенту той текст, який подав комітет в установленому порядку.  Все! Завершили обговорен- ня.

 

     Слово для репліки надається депутату Турчинову.  Називалося  його прізвище.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Шановний Голово! Шановні народні депутати! Я думаю, що ми тут почули всі позиції щодо цього  питання.  Є  позиція  Першого заступника Голови Медведчука;  є позиція пана Свириди,  який доповідав проект Бюджетного кодексу; є позиція бюджетного комітету, яку я висло- вив; є позиція інших народних депутатів. Я думаю, Іване Степановичу, у вас достатньо підстав зробити правильний висновок і підписати той  за- кон, який, ви як Голова вважаєте, відповідає чинному законодавству.

 

     Що стосується злочинів.  Шановний представник комуністичної фрак- ції!  Злочин - руйнувати нашу незалежну державу. Це злочин! І цей зло- чин ми не дозволимо вам реалізувати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні  народні депутати!  Надаю слово з мотивів голосу- вання. Віталій Журавський. За ним - Валентин Матвєєв.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.  Шановні друзі!  Те, що висловив Голова Верховної Ради,  абсолютно слушне, і аргументація абсолютно зрозуміла. Для того, щоб рухатися далі,  треба поставити поправку депутата Мироненка на го- лосування. Як зал визначиться, так і буде.

 

     А від себе я скажу, що ми не повинні створювати в Українській не- залежній державі ще одну державу Крим.  І ті,  хто любить Україну, хто за Україну,  прислухаються до аргументації міністра фінансів Мітюкова. Аргументація абсолютно слушна. Ми не маємо права творити на нашій дер- жаві ще одну державу.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Матвєєв Валентин Григорович.

 

     МАТВЄЄВ В.Г. Дякую. Фракція комуністів. Іване Степановичу! Шанов- ні колеги! Ми не можемо створювати прецедент, який призведе до подаль- шої вакханалії в прийнятті законів у цій залі. Поправка Мироненка про- голосована, і це підтверджено багатьма, у тому числі головуючим на то- му засіданні Першим заступником Голови Верховної Ради, а також головою регламентного комітету.  Вона прийнята відповідно до  всієї  процедури голосування за Бюджетний кодекс,  тобто згідно з положеннями, встанов- леними Регламентом.

 

     Питання сьогодні у нас стоїть так. На якій підставі, Іване Степа- новичу,  в  порядку  денному сьогодні з'явилося це питання?  Тому наша фракція не буде брати участі в протизаконних діях,  на які нас штовхає насамперед уряд, який ми відправили у відставку.

 

     ГОЛОВА. Я відповідаю. Питання внесено до порядку денного на підс- таві пропозиції Погоджувальної ради,  у засіданні якої брав участь ке- рівник вашої фракції Петро Миколайович Симоненко.  І Петро Миколайович (візьміть стенограму) сказав:  якщо буде голосуватися поправка,  то  в такому  випадку  нехай  повторно голосується і Бюджетний кодекс (Шум у залі).

 

     Ми не надаємо слово на викрик.  З мотивів  уже  двічі  надавалося слово. Все!

 

     Управління і  бюджетний  комітет пропонують:  на голосування ста- виться лише поправка, внесена народним депутатом Мироненком. Якщо Вер- ховна Рада за неї не проголосує, то Бюджетний кодекс залишається в ре- дакції, прийнятій 22 березня (Шум у залі).

 

     Я вам зачитую не свої слова.  Я зачитую те,  що написано  (Шум  у залі).

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Яке рішення прийняв регламентний комітет?  Регла- ментний комітет для вас не указ?

 

     ГОЛОВА. Для мене однаково що регламентний,  що нерегламентний(Шум у залі). Завершили. Я підписую той, який мені поданий (Шум у залі).

 

     Так голосуйте за поправку!

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ви нас не штовхайте на те, щоб переглядати закон.

 

     ГОЛОВА. Так не я ж фальсифікував! Хто впише це в закон?

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Бюджетний комітет!

 

     ГОЛОВА. А він не вписує!

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Отменяйте закон!

 

     ГОЛОВА. Ми знімаємо з розгляду це питання.  Завершили. Я підписую закон у редакції, поданій комітетом.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Нет! Нет! Фальсификацией занимаетесь, Иван Степа- нович!

 

     ГОЛОВА. Не я займаюсь (Шум у залі).

 

     Шановні народні депутати,  я вас іще раз прошу!  Вважайте так: до тих пір поки не надійде на підпис текст Бюджетного кодексу,  який про- голосований, від профільного комітету, він підписаний не буде. Тому що інший комітет не може підготувати цей закон.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. В Верховном Совете проголосован закон! Извините!

 

     ГОЛОВА. Сідайте,  запишетесь і будете говорити з процедури  чи  з мотивів. Я тільки за записом надаю слово.

 

     Ще раз  оголошую запис для слова з мотивів голосування і з проце- дури.  Записуйтеся, бо ліс рук, я ж не можу визначатися. Але прошу го- ворити тільки з одного приводу. Надійшов закон на підпис без поправки. Він не підписаний.  Вносити поправку власноручно я не буду, це повинен зробити відповідно до закону і Регламенту профільний комітет.

 

     Записалися? Депутат Степанов. За ним - депутат Ключковський.

 

     СТЕПАНОВ М.В., заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок СПУ та СелПУ). Прошу передать слово де- путату Штепе.

 

     ГОЛОВА. Наталія Петрівна Штепа. Будь ласка.

 

     ШТЕПА Н.П.  Иван Степанович, у меня такой вопрос к вам. Почему вы получили тот текст закона,  который вам подготовил Турчинов,  без визы Медведчука Виктора Владимировича?

 

     И я хотела обратиться сейчас к министру финансов и  к  Турчинову. Вопрос о внесении аналогичной поправки стоит уже несколько лет, и лич- но вы,  министр финансов,  и Юлия Тимошенко вместе с Турчиновым, когда еще Юлия Тимошенко была председателем комитета, мне сказали: для того, чтобы была выполнена норма Конституции Крыма о том, что все налоги ос- таются  в  Крыму,  необходимо  внести  изменения в Бюджетную резолюцию (тогда не было Бюджетного кодекса). Мы эти изменения не внесли, поэто- му  в 2000 году у нас с налогами ничего не получилось.  Потом сказали, что надо внести изменения в Бюджетный кодекс. Мне просто неудобно, мне стыдно, господин министр финансов, что вы не держите свое слово.

 

     Иван Степанович,  я еще раз прошу вас подписывать закон, принятый здесь в зале,  который будет завизирован Медведчуком Виктором Владими- ровичем.

 

     ГОЛОВА. Даю вам відповідь. Саме тому, що не було візи головуючого на цьому законі, я його й не підписав. От і все.

 

     Депутат Ключковський.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б., заступник голови Комітету Верховної Ради Укра- їни з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (бага- томандатний загальнодержавний виборчий округ, НРУ). Народний рух Укра- їни.  Шановний Іване Степановичу!  Перше. Хочу звернути вашу увагу, що ви надали слово з процедури,  а не для запитань, на які треба відпові- дати.

 

     Друге. Мені здається,  що ми в черговий раз напорюємося на нашу ж проблему: ми фактично не дотримуємося норм Регламенту при розгляді за- конопроектів у другому читанні. Якщо б ми голосували постатейно, то не було б тієї процедурної проблеми, яка сьогодні виникла.

 

     Третє. Я хочу нагадати колегам,  які так активно відстоюють Конс- титуцію Криму, що крім неї є ще й Конституція України. І запевняю вас, що наша фракція вже підготувала подання до Конституційного Суду Украї- ни  щодо  конституційності  Закону  України про Конституцію Автономної Республіки Крим у частині,  що описує  формування  бюджету  Автономної Республіки Крим.  Я думаю, що після рішення Конституційного Суду з ць- ого приводу всі проблеми відпадуть.

 

     А зараз я просто закликаю вас,  Іване Степановичу.  Іде бюджетний процес.  І якщо не буде Бюджетного кодексу,  то хтось буде відповідати за те, що ми його розвалюємо, що ми його гальмуємо, що ми не створюємо умов для реформування бюджетної системи. Тому закон треба підписувати. І хай далі діють норми Конституції України.

 

     ГОЛОВА. Валерій Коломойцев. За ним - депутат Асадчев.

 

     КОЛОМОЙЦЕВ В.Е.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань бюджету  (виборчий округ 106,  Луганська область).  Прошу передать мое слово министру финансов Митюкову.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     МІТЮКОВ І.О.  Дякую. Шановні народні депутати! Я підтримую статтю 13  Конституції  Автономної Республіки Крим.  Я про це вже заявляв.  Я повністю цю статтю Конституції Автономної Республіки Крим підтримую.

 

     Але сьогодні,  коли ми говоримо про поправку Мироненка, ми мусимо визнати,  що вона нічого не дає з точки зору тих проблем, які ставлять шановні комуністи.  Бюджетний кодекс, якщо в ньому буде поправка Миро- ненка, суперечить щонайменше двом законам України і не буде працювати.

 

     Я знову  кажу,  якщо ви хочете,  щоб це питання було вирішено (ви маєте право ставити це питання,  це ваша думка,  це ваше право), що це питання Податкового кодексу.  Податок на додану вартість у Податковому кодексі зафіксований як централізований серед ряду інших  податків.  І саме в Податковому кодексі треба вирішувати це питання.  І це була моя позиція і минулого року,  і зараз. Я ніколи від неї не відмовлявся. Це перше.

 

     І друге.  Шановні  народні  депутати!  Пригадайте недавню історію Югославії і більш далеку - Радянського Союзу.  З розподілу фінансів  і децентралізації починається розвал країни.

 

     ГОЛОВА. Депутат Асадчев.

 

     АСАДЧЕВ В.М. Дякую. Шановні члени фракції комуністів! Я вже дово- див не один раз представникам Криму,  що в Конституції Криму  ніде  не записано,  що всі податки мають залишатись в Криму.  Я готовий довести кожному з вас: такого в Конституції Криму немає. Це перше.

 

     Друге. Іване Степановичу,  я вважаю,  що пан Омеліч  зробив  таку некваліфіковану доповідь, тому що він проаналізував тільки з точки зо- ру голосування - чи голосувалася ця поправка, чи ні. Але він не зробив аналізу з точки зору,  чи у відповідності до Регламенту вона була про- голосована. А це, мені здається, найголовніше. Регламент не передбачає такого голосування, яке було здійснено тут. І тому ми вважаємо, що пи- тання може бути вирішене тільки повторним голосуванням.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Цибенко. Останній.

 

     ЦИБЕНКО П.С., член Комітету Верховної Ради України у справах пен- сіонерів,  ветеранів  та інвалідів (виборчий округ 110,  Луганська об- ласть). Я прошу передати слово депутату Гмирі.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Сергія Гмирі.

 

     ГМИРЯ С.П.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації (виборчий округ 105,  Луганська об- ласть). Спасибо. Иван Степанович, вы только что сами признали незакон- ность турчиновского текста.  Вы сказали:  я немедленно подпишу закон в редакции, предложенной комитетом. У нас есть редакция, проголосованная Верховным Советом. То есть вы признали, что Верховным Советом этот за- кон в таком виде не голосовался.

 

     Иван Степанович,  сегодня,  если мы пойдем тем путем,  который вы предлагаете, мы введем новеллу в Конституцию. Вы дадите право вето лю- бому председателю комитета Верховного Совета.  Каждый председатель ко- митета сможет предложить совершенно новый непроголосованный текст, и в таком случае надо будет переголосовывать уже принятый закон.  Если  вы берете  на себя ответственность за развал украинского парламентаризма, Иван Степанович, делайте это, но это будет преступлением.

 

     ГОЛОВА. Завершили.  Що нового сказали?  Що нового сказали? (Шум у залі). Ви - серйозна фракція, найбільш чисельна, але ж ви - не Верхов- на Рада.  Ну чого ви кричите? (Шум у залі). Я вам ще раз кажу, що я не підписав  цей проголосований закон,  тому що не було візи головуючого. Якби я підписав закон, ви б мене звинуватили в тому, що я підписав за- кон,  не знаючи про що голосували і як. Закон на підпис подав профіль- ний комітет у відповідності з Регламентом і законом.  Але поряд з  цим було подання,  що виникло спірне питання - в поданому тексті закону не врахована поправка народного депутата Мироненка.  І тому я давав дору- чення  двом комітетам знайти спільне рішення і внести погоджену редак- цію.  Цього не сталося. Я виніс це питання на засідання Погоджувальної ради.  У засіданні Погоджувальної ради, повторюю, брав участь і керів- ник вашої фракції.  Візьміть стенограми. І потім, погодивши з Погоджу- вальною радою,  я вніс це на розгляд Верховної Ради, щоб Верховна Рада послухала інформацію обох комітетів і прийняла цілком виважене  рішен- ня.  Я  бачу,  що Верховна Рада сьогодні не готова до прийняття такого рішення.

 

     Тому я ще раз вам кажу:  я підпишу той проголосований текст зако- ну, який надійде в установленому порядку з відповідними візами.

 

     Це питання знімається.

 

     -----------

 

     Наступний проект  -  проект  Закону  за номером 5097 про внесення змін до Закону України про лізинг (нова редакція,  третє читання). До- повідає депутат Москвін.  Але при голосуванні доповідей у нас, як пра- вило, не буває. Може, ми зразу задамо запитання і отримаємо відповіді? Сергію Олександровичу, яка ваша пропозиція?

 

     МОСКВІН С.О.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань  економічної  політики,  управління  народним  господарством, власності  та  інвестицій  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, ПЗУ). Хочу тільки доповісти, що за період від другого до треть- ого читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України про лізинг були подані дві поправки народного депутата Горбачова. Вони комітетом враховані,  і комітет рекомендує Верховній Раді прийняти цей проект закону в цілому.

 

     ГОЛОВА. Будуть запитання?  Немає.  Прошу проголосувати в третьому читанні.

 

     "За" - 187.

 

     Рішення не приймається.

 

     По фракціях покажіть.

 

     -----------

 

     Наступний проект Закону про судовий устрій (третє читання). Допо- відає Онопенко Василь Васильович. Ви від комітету, я так розумію? Так. Але ви бачили,  що є внесений проект про неприйнятність? Відповідно до Регламенту першим голосується проект про неприйнятність,  а потім уже, якщо  він не набирає необхідної кількості голосів,  поданий законопро- ект.

 

     У вас є проект постанови про неприйнятність?  Немає?  Я  зачитую, прошу уваги, може, не в усіх є.

 

     "Проект Постанови  про  неприйнятність проекту Закону України про судовий устрій.

 

     У зв'язку з тим,  що окремі положення, схваленого Верховною Радою України  у другому читанні проекту Закону України про судовий устрій ( 1211) суперечать нормам Конституції України, а також відповідно до рі- шення,  прийнятого  Верховною Радою України про неприйнятність проекту Закону України про судовий устрій ( 1211/2 від 2 березня  2000  року), на  підставі пункту 2 частини першої статті 3.5.1 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада постановляє:  визнати  неприйнятним  проект Закону України про судовий устрій, схвалений Верховною Радою України у другому читанні".

 

     Проект вноситься народним депутатом Романом Зваричем.

 

     Відповідно до процедури для аргументації проекту ми можемо надати слово автору проекту. А якщо він не бере цього слова, тоді я зачитаний проект ставлю на голосування як постанову.

 

     "За" - 95.

 

     Рішення не приймається.

 

     Тепер, будь ласка,  розгляд відповідно до процедури третього  чи- тання.

 

     ОНОПЕНКО В.В., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  СДПУ(о)).  Шановний Іване Степановичу!  Шановні колеги народні депутати! Я повинен вам нагадати, що 5 квітня цього року Верховною Ра- дою  України  був прийнятий проект Закону про судовий устрій у другому читанні,  за винятком статей 29, 36, 40, 47, останнього речення статті 145, прикінцевих та перехідних положень. За цей час до цих статей були запропоновані відповідні зауваження і пропозиції,  в тому числі Прези- дентом.  Я повинен сказати,  що деякі пропозиції,  подані Президентом, абсолютно конструктивні. Вчора на засіданні Комітету з питань правової політики було запропоновано взяти їх до уваги і внести зміни до проек- ту Закону про судовий устрій. Вами також були запропоновані відповідні поправки, які розглядалися вчора на засіданні Комітету з питань право- вої політики, і теж багато з них враховано. Тому сьогодні нам потрібно проголосувати деякі статті, деякі положення проекту Закону про судовий устрій і прийняти цей законопроект у цілому.

 

     Я повинен сказати насамперед  після  моїх  переговорів  з  групою "Трудова Україна", яка зробила зауваження, що створюється корпоративна система судів,  і з деякими депутатами, що не створюється корпоративна система судів.

 

     Шановні колеги!  Послухайте, що записано в статті 116 проекту За- кону про судовий устрій.  Мова йде про те, що суб'єктами права ініцію- вання  питання про дисциплінарну відповідальність суддів є:  Президент України - щодо призначених ним суддів; народний депутат України - щодо суддів, обраних безстроково. Кожен народний депутат, який сидить в ць- ому залі,  може поставити питання про відповідальність судді. Невже це не  відповідальність суду?  Суб'єктами такого права є також член Вищої ради юстиції,  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Го- лова Верховного Суду,  кваліфікаційна комісія суддів, голова будьякого місцевого суду, апеляційного суду, вищого і спеціалізованого суду, го- лова Ради суддів України та голови рад суддів.

 

     Тобто створюється не тільки незалежна судова система,  а і належ- ний контроль за судовою системою.

 

     Я розумію,  що в цьому проекті закону є певні недоліки,  але  нам його потрібно прийняти, тому що закінчується дія "Перехідних положень" Конституції.

 

     ГОЛОВА. Василю Васильовичу,  ви ж досвідчений вже депутат.  Я вас прошу, треба дотримуватися процедури.

 

     Нагадую вам,  що  це - процедура третього читання.  Якщо народний депутат вносив поправку,  яка врахована чи не врахована, і він наполя- гає, ми голосуємо.

 

     Будь ласка.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Шановні колеги, у вас є проект закону для розгляду в третьому читанні.  Поправка 1 Президента України до статті 17 врахо- вана.

 

     ГОЛОВА. Я прошу вас, називайте тільки ті, що не враховані.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Пропозиція Президента до статті 23 відхилена. Пре- зидент України просить визначити,  що він призначає на посаду і звіль- няє  з посади голову місцевого суду за поданням міністра юстиції,  по- годженим із Радою суддів України.

 

     Шановні депутати!  Я хотів би пояснити цю позицію.  Відповідно до статті 106 Конституції України,  пункт 23, Президент України має право утворювати суди, його право призначати на адміністративні посади голів місцевих судів Конституцією не передбачено.  Так само не закріплено це і за Верховною Радою.  У другому читанні було передбачено,  що це  має робити Верховна Рада.  Зараз запропоновано відповідно до чинного зако- нодавства віддати це на розсуд Ради суддів України. Я думаю, що ця по- зиція правильна, аргументована і з цим слід погодитися.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати! Подивіться, будь ласка: сторін- ка 2,  поправка 3,  друга колонка, останній абзац. Суть поправки щойно аргументувалася. Я ставлю на голосування поправку Президента.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Комітет пропонує відхилити.

 

     "За" - 78.

 

     ГОЛОВА. Рішення не приймається.

 

     Наступна поправка.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Сторінка 5, поправка 7. Так само мова йде про приз- начення Президентом голови апеляційного суду  (нині  голови  обласного суду)  за  поданням міністра юстиції,  погодженим із Радою суддів.  Ми вважаємо,  що повинен бути один принцип - призначає Рада суддів Украї- ни.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміли?  Я прошу вас, сторінка 5, друга колонка, пере- достанній абзац, поправка 7. Аргументація була. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 78.

 

     Рішення не приймається.

 

     Наступна поправка.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Сторінка 6. Поправка 10 Павла Мовчана до статті 29.

 

     ГОЛОВА. Ви наполягаєте,  Павле Михайловичу? Депутат не наполягає. Наступна поправка.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Сторінка  7.  Поправка  народного депутата Валерія Асадчева.

 

     ГОЛОВА. Депутат не наполягає.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Сторінка 11, поправка 15 Президента. Комітет її не підтримав.

 

     ГОЛОВА. Народні депутати,  сторінка 11, друга колонка, перший аб- зац, поправка 15. Прошу проголосувати.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Проти.

 

     ГОЛОВА. Комітет відхилив.  Василю Васильовичу,  ви так і  кажіть: комітетом відхилено. Проти - це не

 

     ОНОПЕНКО В.В. Вибачте. Комітетом відхилено.

 

     "За" - 81.

 

     ГОЛОВА. Наступна поправка.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Сторінка 12. Поправка Павла Мовчана.

 

     ГОЛОВА. Павло Михайлович не наполягає.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Дякую.

 

     ГОЛОВА. Поправка 19 на тій же сторінці. Валерій Михайлович не на- полягає.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Сторінка 15, поправка 23 Президента України. Комі- тет пропонує відхилити.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, сторінка 15, друга колонка, другий абзац. Ко- мітет відхилив. Прошу підтримати.

 

     "За" - 84.

 

     Це результат для тих,  хто каже, що не розуміють. Усе добре розу- міють. Будь ласка, далі.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Сторінка 18, поправка 28 Асадчева Валерія Михайло- вича.

 

     ГОЛОВА. Валерій Михайлович не наполягає.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Сторінка 21, поправка 32 Президента України. Моти- вація та сама, я вже її наводив.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, сторінка 21, друга колонка, другий абзац. Ко- мітет поправку відхилив.  Ставлю на голосування пропозицію Президента. Прошу підтримати.

 

     "За" - 94.

 

     Рішення не приймається.

 

     Наступна поправка.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Сторінка 22, поправка 34 Віктора Шишкіна.

 

     ГОЛОВА. Шишкін не наполягає.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Наступна поправка 35. Павло Мовчан, я так зрозумів, повторює

 

     ГОЛОВА. Мовчан не наполягає. Наступна поправка.

 

     Я от дивлюся: сторінка 23, поправка 36. Відхилено, бачите?

 

     ОНОПЕНКО В.В. Депутат не наполягає.

 

     ГОЛОВА. Далі.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Сторінка 29. До статті 145 поправка народного депу- тата Коновалюка.

 

     ГОЛОВА. Він не наполягає.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Дякую. Сторінка 31, поправка 41 народного депутата Задорожнього.

 

     ГОЛОВА. Наполягає? Сторінка 31, друга колонка, другий абзац, поп- равка 41 Задорожнього. Прошу голосувати.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Комітет її відхилив.

 

     "За" - 96.

 

     ГОЛОВА. Неповага до голови комітету.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Сторінка 32, поправка 42 Президента України того ж характеру. Комітет пропонує її відхилити.

 

     ГОЛОВА. Сторінка 32, поправка 42. Є запитання? Немає.

 

     Прошу проголосувати. Друга колонка, перший абзац.

 

     "За" - 96.

 

     Не приймається.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  На цій же сторінці поправка 44  Віктора  Івановича Шишкіна.

 

     ГОЛОВА. Депутат Шишкін не наполягає.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Сторінка 33, поправка 45 народного депутата Бродсь- кого. Комітет відхилив.

 

     ГОЛОВА. Депутат Сахно з вами погоджується.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Автор не наполягає.

 

     ГОЛОВА. Наступна поправка.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Поправка 46 народного депутата Асадчева. Він не на- полягає.

 

     ГОЛОВА. Поправка 47 врахована.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Поправка 50.

 

     ГОЛОВА. Карпов  Олександр  не  наполягає.  Поправка  52 врахована частково. Задорожній Олександр погоджується, так? Погоджується.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Остання сторінка 59, поправка 54 народного депутата Задорожнього.

 

     ГОЛОВА. Олександре Вікторовичу, наполягаєте? Наполягає на голосу- ванні. Прошу проголосувати.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Комітет рекомендував відхилити.

 

     "За" - 101.

 

     ГОЛОВА. Всі поправки проголосували.  Поправка 54 не набрала  пот- рібної кількості голосів.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Іване Степановичу,  є пропозиція прийняти проект у цілому в третьому читанні.

 

     ГОЛОВА. У третьому читанні, а потім у цілому. Тобто проект закону голосується  в  третьому  читанні з урахуванням поправок,  які набрали потрібну кількість голосів. Прошу проголосувати в третьому читанні.

 

     "За" - 193.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Не встигли.

 

     ГОЛОВА. Я думаю,  що інша причина.  З мотивів надаємо слово.  Ліс рук.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Марченко Олексій.

 

     МАРЧЕНКО О.А.,  член Комітету Верховної Ради України з питань аг- рарної політики та земельних відносин (виборчий округ  201,  Черкаська область). Дякую. "Демсоюз". Шановний Василю Васильовичу! Я і мої коле- ги ставимося до вас як до народного депутата,  як до юриста з  великою повагою. Але сьогодні при розгляді даного питання виходили на тему, що не зовсім своєчасно був поданий документ.  Скажіть,  будь ласка,  як я можу голосувати за цей законопроект, якщо я майже на слух сприймаю те, що ви пропонуєте з трибуни,  бо одержав лише сьогодні таблицю до цього законопроекту?  Оцініть це як юрист,  як знавець Регламенту і скажіть, як я маю голосувати за цей законопроект, не розуміючи, про що йдеться?

 

     Дякую.

 

     ОНОПЕНКО В.В. Спасибі. Абсолютно справедливе зауваження. Ми знає- мо,  що відповідно до Регламенту потрібно чотири дні для того, щоб оз- найомитися із законопроектом.  Тому ви правильно ставите  питання.  Ми можемо перенести на наступний четвер, якщо є така необхідність. Якщо є якісь питання,  які потребують моїх пояснень з цієї трибуни, я готовий дати відповідні роз'яснення.

 

     Мова йде  про  кілька  статей щодо призначення на адміністративні посади. Це принципове питання. Я вам розказав, що ті пропозиції Прези- дента, де мова йде про переведення суддів на роботу до іншого суду то- го самого рівня,  ми частково врахували. А де мова йде про призначення на адміністративні посади, то ні Верховна Рада відповідно до статті 85 Конституції, ні Президент відповідно до статті 106 Конституції не може цього робити.  Хто це може робити? Рада суддів України - це єдиний ор- ган, який може це робити.

 

     ГОЛОВА. Олександр Мороз. За ним - депутат Пустовойтов.

 

     МОРОЗ О.О. Шановні депутати! Шановний Іване Степановичу! Я думаю, потрібно було б надати слово і Голові Верховного Суду з цього приводу, щоб він висловив свої міркування.

 

     А до тих,  хто голосує проти прийняття законопроекту в цілому,  я хотів би звернутися з такими словами: вам здається, шановні колеги, що ви назавжди при владі.  Ви сьогодні не при ній, це ситуація така скла- лася сьогодні.  Але загалом завтра зміниться, скажімо, Президент, інша система влади буде,  структура влади буде інша. Треба, щоб суд був не- залежним. Не може виконавча влада призначати суддів, бо порушиться ос- новний принцип Конституції про розподіл функцій гілок влади. Тому тре- ба  проект Закону про судовий устрій приймати зараз у цілому.  Я прошу підтримати цю пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Надійшов час перерви.  За час перерви  ще  порадитеся.  Я оголосив Пустовойтова. Будь ласка. А Віталій Федорович виступить після перерви.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.  Фракція комуністів.  Шановні колеги! Я депутат, який не має такого великого стажу,  як інші колеги, але як учитель іс- торії,  який викладав дітям право, я зараз вперше побачив, що наші ко- леги  депутати закладають демократичну форму існування суддів.  Тому я прошу все-таки,  якщо ми відстоюємо принцип демократії,  про яку  дуже багато говорять наші колеги,  які не голосували,  давайте проголосуємо те, що запропоновано в третьому читанні. А стосовно тих зауважень, які були, то справа в тому, що тут тільки ми повинні проголосувати принцип

- принцип демократії.  І це,  я думаю, буде добре. Тому я прошу ще раз поставити проект на голосування.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Оголошується перерва до 16 години.