Стенограма пленарного засідання

24 квітня 2001

 

                     ЗАСІДАННЯ ТРИДЦЯТЬ СЬОМЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

         У к р а ї н и.  24  к в і т н я  2001  р о к у.

                  16 г о д и н а 05 х в и л и н.

 

     Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України МЕДВЕДЧУК В.В.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу   народних   депутатів   приготуватися   до реєстрації. Прошу народних депутатів зареєструватися.

 

     У залі  пленарних  засідань   зареєстрований   391   народний депутат. Вечірнє засідання оголошується відкритим.

 

     Шановні колеги!    Дві    години   продовжувалося   засідання Погоджувальної ради,  на якому обговорювалося  питання  виходу  із ситуації,    яка   склалася   під   час   розгляду   питання   про відповідальність Кабінету Міністрів України.

 

     Рішення, яке  я  зараз  оголошу,  було  прийнято  одноголосно представниками  всіх  депутатських  груп  і  фракцій.  Я  спочатку розповім,  а потім поставлю на голосування,  тому що на пропозицію депутатських   груп  і  фракцій,  їх  керівників  і  уповноважених представників ми повинні його  проголосувати  для  того,  щоб  усі сторони  отримали  відповідні  гарантії  та продовжували нормально працювати в пленарному режимі.

 

     Це рішення полягає в наступному.  Продовжити розгляд  питання про  відповідальність  уряду  сьогодні.  Дати можливість виступити представникам депутатських груп і  фракцій,  включаючи  ще  одного автора проекту резолюції Верховної Ради України Вітренко.

 

     Після завершення   виступів   бажаючих  від  груп  і  фракцій оголосити перерву до 10 години ранку 26 квітня.  26 квітня (це все буде в рішенні,  яке ми зараз будемо голосувати) надати можливість виступити Прем'єр-міністру України Віктору Андрійовичу Ющенку  або уповноваженому  від  уряду  (15 хвилин для виступу і 15 хвилин для відповідей на запитання).  І 26 квітня шляхом голосування прийняти рішення по даному питанню.

 

     Завтра, 25   квітня   2001  року,  оголосити  днем  роботи  в комітетах і пленарного засідання не проводити.  Це узгоджено всіма керівниками   депутатських   груп  і  фракцій.  Таким  чином,  усі отримають відповідні гарантії розгляду  і  прийняття  відповідного процедурного  рішення,  за яке потрібно проголосувати 226 і більше голосами.

 

     Таким чином,  шановні  колеги,   за   пропозицію   керівників депутатських  груп  і  фракцій...  Я  прошу  всіх опуститися,  щоб підтримати це рішення. Ви ж повернетеся.

 

     Шановні колеги!  Таким чином,  я формулюю пропозицію і  прошу уважно слухати.

 

     Прийнято рішення.  До  уваги!  Продовжити обговорення питання про  відповідальність  Кабінету  Міністрів  України  сьогодні,  24 квітня   2001  року.  Надати  можливість  виступити  представникам депутатських груп і фракцій по бажанню.

 

     Після закінчення цих виступів оголосити перерву до 10  години ранку 26 квітня 2001 року.

 

     26 квітня    2001    року    надати    можливість   виступити Прем'єр-міністру України або уповноваженому від уряду, встановивши регламент  для  виступу  представника  уряду  або  Прем'єрміністра України:  15 хвилин - для доповіді,  15 хвилин - для відповідей на запитання,  і  прийняти  рішення  по  питанню про відповідальність Кабінету Міністрів шляхом голосування.

 

     25 квітня 2001 року вважати днем роботи народних депутатів  у комітетах, пленарного засідання не проводити.

 

     Я ставлю цю пропозицію... (Шум у залі).

 

     Хвилиночку, я  сформулював.  Депутат  Костусєв.  Я тільки вже повторювати не буду пропозиції.

 

     КОСТУСЄВ О.О.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  економічної  політики,  управління народним господарством, власності   та   інвестицій   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий  округ,  виборчий  блок  СПУ та СелПУ).  Уважаемый Виктор Владимирович!  Уважаемые коллеги!  Виктор  Владимирович,  уважайте себя и уважайте нас.  Что это за конвой вокруг вас стоит?  Вы что, арестованы уже или в суде?  Пусть эти депутаты  вернутся  на  свои места.   Только  после  этого  мы  будем  работать.  Ни  под  чьим давлением,  ни под чьим диктатом мы работать не будем!  А уступать силе и тому, что сейчас тут творится...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Я хочу сказати...  (Шум у залі). Хвилиночку.  Можна я? Дякую. Шановні колеги! Я хочу сказати, що на мене не здійснюється тиск,  і я прошу всіх депутатів зайняти місця в залі (Шум  у  залі).  Шановні  колеги,  я  прошу.  Вони  тут  не заважають (Шум у залі).

 

     Шановні колеги,  інцидент вичерпано.  Це майбутній уряд,  які заперечення? (Шум у залі).

 

     Шановні колеги,  ми повинні перейти...  Ідуть,  ідуть у  зал. Шановні   колеги,   я  сформулював  пропозицію,  підтриману  всіма керівниками депутатських груп і фракцій. Прошу її проголосувати.

 

     "За" - 220.

 

     По фракціях.

 

     Запишіться, 5 хвилин з мотивів голосування по цій  пропозиції (Шум у залі).

 

     Шановні колеги!  Комп'ютер у мене не працює на столі, тому ми можемо користуватись тільки тим, що є на табло.

 

     Депутат Асадчев. Наступний - депутат Кириченко.

 

     АСАДЧЕВ В.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань  бюджету  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Дякую.  Шановний  Вікторе  Володимировичу! По-перше,  якщо  вже  домовились,  як  ви  кажете,  всі,  то треба домовленості дотримуватися, я так розумію.

 

     А по-друге,  я все-таки вважаю, Вікторе Володимировичу, що це замало,  по 15 хвилин для уряду. Треба принаймні десь до півгодини на доповідь.

 

     Отака пропозиція.  Можливо,  вона буде більш конструктивною і пройде. І давайте ми за основу тоді проголосуємо.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Кириченко.

 

     КИРИЧЕНКО М.О.,  голова  підкомітету  Комітету Верховної Ради України у закордонних  справах  (виборчий  округ  151,  Полтавська область).  Християнсько-демократична партія України, місто Херсон, "Регіони України".  Шановні народні депутати! Я так зрозумів з тої інформації,  яку доповів Віктор Володимирович,  що ця пропозиція - це консенсус,  який досягнуто  на  засіданні  Погоджувальної  ради представників  депутатських  груп і фракцій.  Тому ми повинні бути мудрими,  поважати наших керівників депутатських груп  і  фракцій. Треба займати конструктивну позицію,  треба уникнути тої ситуації, яка була минулого четверга,  пам'ятаючи,  що позаминулого четверга ми прийняли кілька десятків законів.

 

     Народ від  нас  чекає подолання того стану,  який зараз є.  І тому в нас немає іншого вибору, як схвалити рішення Погоджувальної ради депутатських груп і фракцій.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний   депутат   Развадовський.  Наступний  - депутат Турчинов.

 

     РАЗВАДОВСЬКИЙ В.Й.,  заступник голови Комітету Верховної Ради України  з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий  округ  69,   Житомирська   область).   Дякую,   Вікторе Володимировичу.    Прошу   передати   слово   народному   депутату Богословській.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.

 

     БОГОСЛОВСЬКА І.Г., перший заступник голови Комітету Верховної Ради  України  з  питань  бюджету (виборчий округ 169,  Харківська область).  Шановні колеги!  Ми зараз бачили,  як поведінка  деяких депутатів  у  залі порушує домовленість більшості,  і навіть всієї Верховної Ради.

 

     Тому я зараз  прошу  поставити  на  голосування  питання  про відсторонення  від  участі  у  п'яти пленарних засіданнях депутата Ратушного  і  після  цього  проголосувати  те  рішення,  яке  було підтримане більшістю (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Турчинов.  Наступний - депутат Моісеєнко.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  бюджету (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, Всеукраїнське об'єднання "Громада").  Шановні колеги! Наша фракція наполягала  на  перенесенні  слухання  справи,  яку  запропонували окремі  фракції,  на  четвер  у  зв'язку  з  тим,   що   відсутній Прем'єр-міністр, який не має можливості звітувати і дати відповіді на ті звинувачення, які лунають від конкретних фракцій.

 

     Саме тому я вважаю,  що Погоджувальна рада знайшла компроміс, який дає змогу уряду захистити свою позицію.

 

     Тому, шановні  колеги,  я  пропоную  всім  підтримати рішення Погоджувальної ради і проголосувати за проект постанови,  який був оголошений.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат Моісеєнко.  Наступний - депутат Чаговець.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України    з    питань   державного   будівництва   та   місцевого самоврядування   (виборчий   округ    53,    Донецька    область). Коммунистическая   партия   рабочих   и  селян.  Уважаемый  Виктор Владимирович!  У меня два вопроса.  Во-первых,  на каком основании представители фракций проигнорировали внефракционных депутатов? Мы записались на выступление,  чтобы  дать  оценку  правительству.  В отличие   от   тех,   которые  прошли  по  партийным  спискам,  мы представляем реальных избирателей.

 

     Поэтому сам  по  себе  подход   такой,   что   вот   вы   там посоветовались  между  собой и решили...  Надо же спросить сначала избирателей,  опереться на людей,  которых представляете,  а после этого уже говорить об этих вещах.

 

     Второй вопрос.  Конечно  же,  невозможно  принимать  решение, когда группа лиц ведет себя,  мягко  говоря,  не  по-парламентски. Выходят с мегафонами,  кричат. Появляется желание взять и заткнуть ему этот мегафон туда,  куда ему положено его заткнуть,  чтобы  он больше рта не открывал, тем более через мегафон.

 

     Поэтому я  поддерживаю предложение,  высказанное депутатами о том, чтобы Ратушного минимум на пять дней лишить права участвовать в  заседаниях.  А в случае второго появления с мегафоном одеть ему этот мегафон на голову,  чтобы он уже больше никогда его  сюда  не вносил.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Чаговець.  Наступний - депутат Гуцол.

 

     ЧАГОВЕЦЬ В.М.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (виборчий округ 180, Харківська область). Прошу передати слово Олексію Марченку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.

 

     МАРЧЕНКО О.А.,  член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  201, Черкаська область).  Дякую.  Черкащина. "Демсоюз". Шановні колеги, наша фракція підтримує  пропозицію  щодо  рівної  відповідальності всіх,  хто  б  не  був у цьому залі,  один перед одним.  І тому ми все-таки підтримуємо пропозицію  щодо  відповідальності  тих,  хто стояв  зараз  над  керівництвом.  Вони  мають  відповідати за свої вчинки, як, до речі, перед цим відповідали інші.

 

     Друге. Пропозицію  про  перенесення  питання  на  четвер   ми підтримуємо.   Але,  шановні  колеги,  хіба  незрозуміло,  про  що йдеться.  Ідеться  про  затягування  процедури,   результат   якої однаково відомий усім присутнім у залі.  Скільки б не затягувалося питання, це буде болем для Верховної Ради, для України.

 

     Ми, підтримуючи пропозицію,  вважаємо,  що пора закінчувати з цим  питанням і переходити до того,  що ми обіцяли своїм виборцям: до прийняття розробки і прийняття законів.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Гуцол.

 

     ГУЦОЛ М.В., секретар Комітету Верховної Ради України з питань прав   людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних  відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  ПЗУ).  Дякую. Фракція   "Яблуко",  Екологічна  партія  України  "Захист".  Прошу передати слово депутату Михайлу Бродському.

 

     Дякую.

 

     БРОДСЬКИЙ М.Ю.,  голова Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  промислової політики і підприємництва (виборчий округ 215, м.Київ). "Яблоко", город Киев. Я только что внимательно смотрел на лица  этих людей,  которые окружили трибуну Верховного Совета.  Вы знаете,  я  вспомнил  советские  фильмы  про   полицаев.   Другого впечатления на меня не производили эти лица. Это первое.

 

     Второе. Я    хочу   напомнить   историю   Германии.   Сначала националсоциалисты победили  коммунистов.  Потом  они  убили  всех капиталистов и евреев,  потом они попытались захватить полмира.  Я вас прошу, не повторите того же, что было в Германии.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Я ще раз ставлю  на  голосування пропозицію... (Шум у залі).

 

     Увімкніть мікрофон депутата Симоненка.

 

     СИМОНЕНКО П.М., член Комітету Верховної Ради України з питань правової  політики  (багатомандатний  загальнодержавний   виборчий округ,  КПУ).  Фракція  комуністів.  Я  підтримую пропозицію,  яку внесла Богословська.  Ми сьогодні дали принципову оцінку одному  з наших колег, зміст виступу якого дав нам підстави проголосувати за його відсторонення від участі  у  п'яти  засіданнях.  Так  само  і представники іншої фракції сьогодні непарламентським шляхом діяли. Тому  треба  проголосувати   пропозицію   Богословської,   фракція підтримає.

 

     І за   той   порядок,   який   ми   запропонували,  ми  також проголосуємо і підтримаємо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Ратушний.  Будь  ласка,  репліка  (Шум  у залі).

 

     РАТУШНИЙ М.Я.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України  з  питань   законодавчого   забезпечення   правоохоронної діяльності  (виборчий округ 164,  Тернопільська область).  Шановні присутні!  Шановні  колеги!  Будь-яке  рішення,  яке  ви  приймете сьогодні,  буде  для  мене  за  честь,  бо це буде ваша думка.  Я, керуючись рішенням нашої фракції,  захищав відповідно Конституцію, Регламент і закон.

 

     Я знаю,  яке  ви  рішення  приймете,  але я звертаюся до всіх громадян.  26 числа о 10 годині,  українці,  будьте під  Верховною Радою!

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хвилиночку!  Надійшла  пропозиція.  У  зв'язку  з порушенням поведінки  в  залі  Верховної  Ради  України  позбавити народного депутата Ратушного права брати участь у п'яти засіданнях Верховної Ради.

 

     Прошу голосувати.

 

     "За" - 253.

 

     Рішення прийнято.

 

     Я ставлю  на  голосування  пропозицію   стосовно   проведення засідання   26  квітня  і  роботи  в  комітетах  25  квітня.  Вона сформульована.

 

     Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 316.

 

     Рішення прийнято.

 

     Продовжуємо розгляд  питання  про  відповідальність  Кабінету Міністрів України. Ми процедуру проголосували.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Мовчана для репліки.

 

     МОВЧАН П.М.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах (виборчий округ

 152, Рівненська   область).   Шановний   Вікторе  Володимировичу! Шановні колеги! Проголосоване щойно рішення щодо Михайла Ратушного мене  спонукає до такого.  Ви мусите проголосувати про позбавлення права  українців  на  будь-яку  діяльність  і   участь   у   наших державотворчих процесах.

 

     Але я  хотів  би зупинитися на важливому факті.  Сьогодні,  у присутності багатьох депутатів депутат Бродський зробив заяву  про те,  що  він  вчинить  фізичну  розправу над депутатом Асадчевим і мною,  Павлом Мовчаном.  Саме тому я  звертаюся  до  вас,  щоб  ви припинили  це  (десятки  свідків є),  щоб ви припинили цей терор і сьогодні проголосували про усунення його з сесійної зали.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Я  прошу  всіх  заспокоїтися.  У зв'язку  із  заявою,  яку  зробив  народний депутат Мовчан,  даємо доручення регламентному комітету вивчити це питання.

 

     Запишіться на виступи з процедури. П'ять хвилин.

 

     Народний депутат Доманський. Наступний - депутат Сахно.

 

     ДОМАНСЬКИЙ А.І.,  голова підкомітету Комітету Верховної  Ради України  з  питань національної безпеки і оборони (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Прошу  передати  слово Кравченку Миколі Васильовичу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.

 

     КРАВЧЕНКО М.В.,  заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань промислової політики і  підприємництва  (виборчий округ 57,  Донецька область).  У меня два вопроса по процедуре.  В ложе, где сидят представители дипломатического корпуса, постоянно, насколько   мы  понимаем,  находятся  представители  американского посольства.  Я  хотел  бы  услышать:  их  персонально   официально приглашали  или  все  дипломатические  миссии  были  приглашены на сегодняшнее заседание?

 

     И второй вопрос.  Виктор Владимирович, в период этого правого беспредела,  в  период  нашей  работы сегодня активную роль сыграл руководитель аппарата Коваль.  Он лично принес этим людям, которые незаконно  зашли  за  барьер,  мегафон.  Разрешил  им  копаться  в комп'ютере,  выключил  микрофон,  и  только  после  замечания  они восстановили вам связь.

 

     Я вношу  предложение  сегодня  внести в повестку дня вопрос о персональной ответственности руководителя аппарата и  освобождении его с должности руководителя Аппарата Верховной Рады (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний   депутат  Сахно.  Наступний  -  депутат Кендзьор.

 

     САХНО Ю.П.,  член   Комітету   Верховної   Ради   України   у закордонних  справах  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  НДП).  "Яблуко".  Прошу передати слово народному  депутату Гуцолу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ГУЦОЛ М.В.   Фракція   "Яблуко",  Екологічна  партія  України "Захист".  Шановні колеги!  Я сьогодні трошки потерпів  побої  від Олега  Тягнибока,  цього двометрового хлопця.  Я хотів би спитати: невже це демократія і так демократично діють люди,  котрі  кажуть, що  вони борються за демократичну,  вільну,  незалежну Україну?  Я хотів би,  щоб цей чоловік або просто вибачення попросив,  або теж позбавити його на п'ять днів права бути присутнім у цьому залі. Не можуть ті люди,  котрі хочуть крові, рятувати і допомагати Україні виходити  з кризи.  Не можуть ці люди,  котрі закликають до крові, бути в цьому залі.

 

     Я прошу головуючого поставити це на голосування  і  позбавити даного депутата права бути в цьому залі протягом п'яти днів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Кендзьор.  Наступна  - депутат Марковська.

 

     КЕНДЗЬОР Я.М.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань   культури   і   духовності  (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  НРУ).  Народний  рух  України. Вікторе Володимировичу,  трошки більше як рік тому ви були одним з ініціаторів зміщення з посади Голови Верховної  Ради  представника лівих  сил  Олександра  Ткаченка.  Минуло трохи більше року,  і ви сьогодні увійшли в альянс із  комуністами,  іншими  антидержавними силами  і  штовхаєте  Україну туди,  де вона вже була.  Це сором і ганьба для вас, як одного з керівників Верховної Ради.

 

     У мене залишається лише ще одне  бажання:  закликати  справді всю Україну 26 квітня прийти сюди, під Верховну Раду, щоб на руках винести всю цю комуно-олігархічну більшість,  яка сьогодні  руйнує Українську державу.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат Марковська.  Наступний -депутат Кондратевський.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С.,  голова підкомітету Комітету Верховної  Ради України  з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  та  дитинства (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ).  Шановні колеги!  Я хочу звернутися до фракцій, які представляють нібито більшість.  Те,  що сьогодні  відбувається  в цьому залі, є наслідком того, що рік тому у порушення Конституції, Регламенту був здійснений переворот.  Але головний режисер цього - наш  Президент,  який  відсутній  на сьогодні в Україні,  але який керує всім цим. Тому, Вікторе Володимировичу, я пропоную запросити на засідання Президента, щоб він особисто висловив свою думку щодо уряду.  Тому що Верховна Рада уже дала оцінку роботі уряду. Чи він задоволений цим, чи не задоволений? А він сьогодні є організатором цього шабашу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Кондратевський.

 

     КОНДРАТЕВСЬКИЙ С.М.,  член Комітету Верховної Ради України  з питань  будівництва,  транспорту  і  зв'язку  (виборчий округ 224, м.Севастополь). Прошу передать слово депутату Богословской.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.

 

     БОГОСЛОВСЬКА І.Г.  Шановні друзі!  Я  дуже  запрошую  вас  до уваги!   Зараз   згідно  з  тією  постановою,  яка  є  результатом консенсусу  фракцій  на  Погоджувальній  раді,  ми  вирішили,   що сьогодні  ми  обговорили  питання щодо відповідальності уряду.  Ми повинні сьогодні обговорити це  питання,  не  відкладати  його  на четвер,  а  в четвер заслухати тільки Прем'єр-міністра і надати 15 хвилин на запитання.

 

     Я всіх прошу зараз припинити суперечки.  А коли ці  суперечки не  буде припинено проурядовими фракціями,  то ставити сьогодні на голосування питання щодо Прем'єр-міністра та уряду.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  шановні  колеги.  Стосовно   виступів   з мотивів голосування і з процедури. Щодо виступу народного депутата Кравченка, я хочу сказати, що ми зараз з'ясуємо, хто кого запрошує і  хто  знаходиться  в  ложі для дипкорпусу.  Щодо вашої заяви про керівника  Апарату  Верховної  Ради  України   Коваля,   то   така інформація  вже  прозвучала на засіданні Погоджувальної ради,  і я повідомляю,  що дано доручення регламентному комітету  вивчити  це питання.  Давайте спочатку встановимо,  хто дійсно винен, якщо є в чому звинувачувати,  а потім прийматимемо рішення.  Я думаю, що ми завжди  можемо  до цього повернутись.  І регламентний комітет,  як тільки розгляне це питання, доповість.

 

     Щодо виступів інших народних депутатів, то ви чули думки, і я думаю, що треба прислухатись до колеги Богословської, зважаючи, що ми проголосували більш ніж 300 голосами  за  продовження  розгляду даного  питання,  і  надання  можливості  виступити  представникам депутатських  груп  і  фракцій,  які  мають  бажання.  Після  чого закінчити сьогоднішнє засідання, як ми і домовлялись.

 

     Давайте спокійно працювати далі. В ході внесення пропозицій з мотивів голосування називали прізвище Тягнибока.  Будь ласка,  для репліки.

 

     ТЯГНИБОК О.Я.,  член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету  (виборчий  округ   119,   Львівська   область).   Фракція Українського руху,  Соціал-національна партія.  У своєму виступі з питань процедури названо було моє прізвище депутатом Гуцолом.

 

     Шановне товариство!  Шановні народні депутати! Депутат Гуцол, як це мені не прикро, просто висловив цинічну брехню. Оскільки він депутат низького зросту,  то я його просто міг...  не  зауважую  в цьому  залі  сесійному,  і  якщо в нього щось болить,  і якщо його хтось там вдарив,  то,  напевне,  це є тільки кара Бога, про якого він досить часто згадує. Я до цього відношення абсолютно не маю.

 

     І, користуючись  нагодою,  хотів би закликати всіх українців, свідомих патріотів,  26 квітня, о 10 годині, бути тут, під стінами парламенту, щоб захистити проукраїнський уряд Ющенка.

 

     Дякую (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Для репліки надаю слово депутату Кузнєцову.  Будь ласка.

 

     КУЗНЄЦОВ П.С.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань  бюджету  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий  округ,  КПУ).  Фракция  коммунистов  Украины.  Уважаемый Виктор  Владимирович!  Я не могу оставить без реплики высказывания Кендзера,  которые  он  допустил  здесь,  в  парламенте.   В   его высказываниях  я  усматриваю  как  минимум  две уголовные статьи - подстрекательство к  бунту  и  статью  58  -  покушение  на  жизнь государственных деятелей, в частности народных депутатов Верховной Рады.

 

     Я прошу   вас   дать   протокольное   поручение   Генеральной прокуратуре...    Виктор    Владимирович!    Удовенко,   отойдите, пожалуйста!  Я прошу вас дать  поручение  Генеральной  прокуратуре проанализировать   выступление   господина   Кендзера  на  предмет содержащихся в его выступлениях призывов к свержению власти.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Даємо  доручення.  Шановні  колеги!   Слово   для виступу  надається  народному  депутату Вітренко як автору проекту Резолюції Верховної Ради України про недовіру  Кабінету  Міністрів України ( 7235-1).

 

     І прошу  записатися.  Або  давайте  заявки  від представників депутатських груп і фракцій на стіл президії,  хто бажає виступити сьогодні.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та  інвестицій  (виборчий  округ  160,  Сумська область).  Фракция Прогрессивной социалистической  партии  Украины  (социалистическая оппозиция).  Уважаемые  коллеги!  Мы  с  вами 19 апреля этого года рассматривали  отчет  правительства  по   Программе   деятельности правительства за 2000 год.  Я напомню,  что 283 голосами депутатов мы поставили неудовлетворительную оценку правительству. Это оценка разных  политических  сил,  разных фракций.  И тем не менее оценка совпала.  То есть оценка выставлена.  Как выполнялась программа за 2000 год, уже оценено.

 

     Возникает вопрос:   после  того  как  правительство  получило неудовлетворительную  оценку,  можно  ли  оставлять  его  работать дальше?  Мы знаем,  бывают двоечники-лентяи: двойку получил, потом начал учиться,  стараться - стал  отличником.  Следовательно,  нам нужно рассмотреть вопрос:  способно ли это правительство исправить свои ошибки? Может ли оно в дальнейшем улучшить ситуацию в стране?

 

     Народные депутаты      Украины,      члены      Прогрессивной социалистической   партии   Украины,   убеждены,   что  бесполезно возлагать надежды на это правительство.  Ничего  хорошего  оно  не сделает. Рассмотрим почему.

 

     Первый момент.  Доходную  часть  бюджета правительство решило формировать за счет доходов от приватизации.  Это вообще грубейшее нарушение   самой   логики  приватизации,  но  на  это  согласился Верховный  Совет.  Однако  вы  посмотрите,   что   начало   делать правительство в этом году.

 

     Приватизация облэнерго.  За  100  миллионов  долларов  -  три облэнерго.  И кому?  Любимым для Ющенко американцам. Два облэнерго уходят к ним.

 

     Что сразу  же заявили покупатели?  Что никаких инвестиционных обязательств у них  нет.  Они  будут  закладывать  в  тарифы  свои коммерческие  и  политические  риски.  Тарифы  будут  расти.  Рост тарифов на электроэнергию - это рост цен в  народном  хозяйстве  в целом,  это  разрушение  предприятий  (потому  что продукция будет неконкурентоспособной  из-за  роста  цен   на   энергоресурсы)   и дополнительные тяготы для населения.

 

     Дальше. Правительство  суетилось  более года,  говорило,  что изменит  налоговую  политику.  Изменило  налоговую  политику?   Не изменило.  И те предложения по проекту Налогового кодекса, которые внесены от правительства, не пройдут в зале.

 

     Предложено совершенно  не  то,  что  нужно   предприятиям   и населению Украины, это не получит поддержки в зале. Следовательно, и бюджет 2002 года будет таким же разрушительным  и  ненужным  для страны бюджетом.

 

     Далее. Внешний  вектор.  Правительство  Ющенко (поэтому так и защищают  его  американцы)  направляет  свою  работу  в  интересах Америки.

 

     Я не хочу касаться родословной Виктора Андреевича и его жены, но есть обективная  реальность.  Наш  ближайший  сосед  -  Россия мощная  держава,  от  которой  мы  получаем  60 процентов сырьевых ресурсов.  И  где  перспективы  сбыта  нашей  продукции?  Интересы Украины   именно   там,   в  сбыте  своей  продукции.  Что  делает правительство Ющенко?  Посол  Украины  в  России  Билоблоцкий  нам предоставил  материалы,  из которых следует,  что из 23 договоров, которые  были  полностью   проработаны   российской   стороной   и подготовлены   для   ратификации  парламентом,  парламент  Украины получил   только   один   договор.   22   застряли   в   коридорах исполнительной власти.

 

     То есть  правительство  Ющенко  и  не  хочет  расшивать узкие места,  не хочет налаживать нормальные,  добрососедские отношения, для  того чтобы поднять производство,  для того чтобы были рабочие места в Украине.

 

     Далее. Украина  сегодня  вымирает.  Я  только  вчера  была  в Конотопе.  В  Конотопе  в  марте  этого  года родились 19 человек, умерли - 220. Такая ситуация по Украине в целом.

 

     Что правительство  думает   для   решения   этой   тяжелейшей проблемы?   Мы   несколько   раз   здесь,  с  трибуны  парламента, подчеркивали:  нужно перейти от  модели  дешевой  рабочей  силы  к модели дорогой рабочей силы. Нужно платить за труд, нужно привести уровень заработной платы в соответствие с  прожиточным  минимумом. Правительство   абсолютно  ничего  не  собирается  делать  в  этом отношении.  263 гривни - средняя зарплата в феврале этого года  по Украине  и  105  гривень  -  средняя  по  стране  плата за жилье и коммунальные услуги.

 

     Правительство перекладывает все проблемы на  плечи  населения страны,  не  собираясь  защищать самое главное в стране - трудовые ресурсы,  наших людей.  Если не  решен  вопрос  с  рабочей  силой, оплатой  труда рабочей силы,  естественно,  нет экономической базы для решения пенсионной проблемы.

 

     Сегодня было   очередное   заседание   рабочей   группы    по пенсионному   закону.  Два  месяца  прошло  с  22  февраля,  когда Верховная Рада проголосовала наш проект закона  в  первом  чтении. Кабинет Министров вообще не удосужился подать к этому проекту свои замечания  и  предложения.  Не  собираются  проводить   пенсионную реформу. Но зато министр Сахань заявил, что к 2025 году они думают привести  минимальную  пенсию   в   соответствие   с   прожиточным минимумом. А что делать пенсионерам сегодня?

 

     Далее. Правительство   под   лозунгом  защиты  детей,  защиты матерей (Ющенко очень любит обыгрывать  эту  тему)  тем  не  менее пошло   на   открытый   акт   геноцида.  И  Всеукраинская  женская организация  "Дар  жизни"  подала  соответствующие   документы   в арбитражный суд,  чтобы остановить этот геноцид. Вот постановление Кабинета Министров 14 от 12 января этого года. Этим постановлением наши  законы,  которые мы приняли с вами в зале Верховной Рады - о государственной помощи малообеспеченным семьям,  о государственной помощи  инвалидам с детства и семьям с детьми-инвалидами и которые должны были войти в действие с 1 января 2001  года,  правительство росчерком пера изменило, уменьшив все выплаты в четыре - пять раз.

 

     Я обясняю  тем,  которые  до  хрипоты кричат,  что"їм ненька Україна  дорога,  вони  переживають  за  Україну."   Так   Украина вымирает,  потому  что  детей  нечем кормить.  Вы знаете,  сколько мать-одиночка  получает  сегодня  из-за  этого  правительства   на ребенка?  Она получает 11 гривень 80 копеек.  А мы проголосовали в Верховной Раде,  чтобы мать получала 59  гривень.  Кто  дал  право правительству забирать эти крохи у детей?  Я обясняю,  ситуация в стране меняется таким образом,  что все большее  количество  детей рождается  у  матерей-одиночек.  Если еще несколько лет тому назад было 7 процентов матерей-одиночек,  то сегодня -  17.  И  если  не помочь этой матери,  она не будет забирать ребенка из роддома. Она не будет потом  оставлять  его  у  себя  и  не  будет  давать  ему полноценное питание. И не только матери, а и дети-инвалиды, семьи, где есть инвалиды с детства,  и те семьи, которые растят ребенка в условиях  смерти  матери или отца.  У всех этих семей Ющенко и его правительство забрало те пособия,  те выплаты,  которые мы с  вами проголосовали в этом зале.

 

     И в итоге, когда здесь начинают вспоминать вдруг, как плохо в Белоруссии,  как плохо в России,  я просто хочу,  чтобы  вы  глаза раскрыли, посмотрели в конце концов, что происходит в тех странах. И я вам называю цифры.

 

     Если в  Белоруссии   средняя   заработная   плата   превышает прожиточный  минимум  в  два  с  половиной раза,  в России средняя заработная плата превышает прожиточный минимум на 15 процентов, то в  Украине  средняя заработная плата не дотягивает до прожиточного минимума 20 процентов.  И возникает вопрос: "Мы что, действительно должны   созерцать   эту   политику   геноцида,  поддерживать  ее, соглашаться с ней,  или в Украине есть  здоровые  силы  для  того, чтобы спасти страну?"

 

     Мы все  голосовали сегодня против переноса рассмотрения этого вопроса  на  четверг.  Зачем  тянуть  агонию   правительства?   Не справилось правительство,  не справился Ющенко, пусть идет учится. Может когда-то у него что-нибуть в жизни и получится, но страна не должна страдать. Да тем более вы тут начинаете цирк устраивать: то в зале парламента,  то готовите что-то сделать Украине.  Зачем  вы это  делаете?  Украина  сегодня должна думать над другим вопросом: "Каким образом сформировать  правительство,  которое  бы  изменило курс реформ?"

 

     Посмотрите на  Россию,  Россия  уже  отказывается  от  помощи Международного валютного фонда.  Посмотрите на Китай,  который  не вступал  в Международный валютный фонд и успешно проводит реформы. Посмотрите на Кубу, маленькую героическую страну, которая не стала на  колени  перед Международным валютным фондом и успешно проводит реформы.  И инвестиций Куба получила за  десять  лет  4  миллиарда долларов.   А  Украина,  распластанная,  униженная,  получила  3,2 миллиарда долларов иностранных инвестиций.

 

     Поэтому задача  нашего  Верховного  Совета  (мы  убеждены)  - проголосовать резолюцию о недоверии Кабинету Министров,  отправить Кабинет Министров в отставку и  обязать  Президента  Кучму  внести новую кандидатуру на пост Премьер-министра Украины.  Мы верим, что наша страна  будет  возрождена,  Украина  выйдет  из  кризиса,  но Украина  выйдет из кризиса не проамериканскими силами (им не нужна мощная Украина).  Украина выйдет из кризиса  только  при  условии, если в правительстве будут работать профессионалы, патриоты. А вот найти профессионала-патриота - это как раз и есть задача Верховной Рады Украины.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запишіться на запитання. П'ять хвилин.

 

     Висвітіть, будь ласка. Народний депутат Черненко. Наступний - депутат Доманський.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства (виборчий округ 48,  Донецька  область).  Дякую  долі.  Я  хотів   вам   поставити запитання, Наталіє Михайлівно.

 

     По-перше, скажіть,  будь  ласка,  які  це  "здорові  сили"  у парламенті, в суспільстві?

 

     По-друге, скільки разів Президент Кучма вже вносив пропозиції по кандидатурах прем'єр-міністрів?

 

     І останнє запитання. Наталіє Михайлівно, скажіть, будь ласка, чи є у вашій  фракції  чи  партії  програма,  яка  б  зараз  могла допомогти   Україні  вийти  з  цієї  кризи,  в  якій  сьогодні  ми знаходимося?

 

     Дякую вам за відповідь.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  Я  розумію,  пане  Черненко,  що   вам   важко орієнтуватися  в  парламенті  і  в  суспільстві,  бо ви дуже тісно пов'язані з Юлією Тимошенко і, крім неї, взагалі нікого не бачите. Але в Україні сьогодні ще є як мінімум 47 мільйонів населення, і я переконую  вас,  є  люди  порядні  і  є  люди  кваліфіковані,  які розуміються,  як  треба  виводити  країну  з кризи,  і не замазані брудом, не пов'язані з мафією, з олігархічними структурами.

 

     Ви запитуєте,  чи є програма. Ну це просто соромно, бо з цієї трибуни  в  жовтні  1995  року  я запропонувала Україні економічну програму недопущення національної катастрофи.  Через два тижні  цю програму  в  мене запросило посольство Білорусії.  Ми переклали на російську мову  для  білорусів,  і  Олександр  Лукашенко  якраз  і використав  багато  з  тих  пропозицій,  які були закладені в нашу програму.

 

     Крім того,  нами підготовлений і внесений до  Верховної  Ради законопроект  "Основи  внутрішньої  і зовнішньої політики".  Він є тією концептуальною програмою,  яка дозволить  вивести  Україну  з кризи.

 

     Я вам просто пропоную,  відмовтеся від Тимошенко,  вийдіть із цієї фракції, може, у вас тоді зір буде кращий.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Доманський.  Наступний - депутат Федорин.

 

     ДОМАНСЬКИЙ А.І.   Фракция  коммунистов.  Наталия  Михайловна! Скажите,   пожалуйста,   как   вы   оцениваете   отношение   этого правительства к Вооруженным Силам Украины,  к вопросам обеспечения вооружением,  обмундированием,  продовольствием?  Как   оцениваете боевое   состояние?   И   скажите,   любит  ли  это  правительство Вооруженные Силы Украины?

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  Мне  сегодня   предложили   прямой   эфир   на радиостанции  "Свобода".  Вечером,  я думаю,  я выйду в эфир.  И я постараюсь обяснить не только Украине,  но и  Европе,  что  народ Украины  никогда не будет поддерживать Ющенко и это правительство, потому что оно проамериканское. А раз проамериканское, раз Украину готовят в качестве колонии, то зачем колонии вооруженные силы? Это нелогично. И вся подготовка для полной колонизации Украины как раз предусматривает  (что правительство успешно делает) издевательство над вооруженными силами.  Я слышала  репортажи  из  Харькова,  где ребята  оканчивают  военные  училища  и не летают,  потому что нет топлива для самолетов.  Это  национальный  позор!  Вот  что  такое "национальный позор".

 

     Я все время хочу вам обяснить,  если вы еще что-то понимаете вообще в национальной идее в Украине.  Национальный  позор  -  это когда  страна  не  может  себя защитить.  Национальный позор - это когда офицеры, солдаты голодают. Мы должны иметь такие вооруженные силы,  которые бы защитили нашу страну от агрессора, от возможного вторжения.  И я не верю,  что Хавьер Солана приезжал просто, чтобы встретиться  с  Пинзеником,  с Морозом,  с Осташем и с другими.  Я думаю,  что Хавьер Солана приезжал  для  того,  чтобы  посмотреть, какие  участки  Украины удобнее бомбить,  чтобы из Украины сделать Югославию.  Так просто они не откажутся от своих мыслей установить марионеточного  Президента здесь,  который полностью обслуживал бы их.  Поэтому мы выступаем за радикальное изменение  курса  реформ, чтобы  Вооруженные  Силы  Украины  были  нормальными  вооруженными силами.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат  Федорин.  Наступний  -  депутат Ніколаєнко.

 

     ФЕДОРИН Я.В.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, НРУ).   Фракція  Українського  народного  руху,  Партія  підтримки вітчизняного   виробника.   Шановні   і   дорогі   співвітчизники! Закликаємо вас усіх 26 квітня прийти до стін Верховної Ради...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вимкніть  мікрофон...  (Шум  у  залі).  Увімкніть мікрофон для запитання. Якщо не буде запитання, я вимкну мікрофон.

 

     ФЕДОРИН Я.В.  Фракція  Українського  народного  руху,  Партія підтримки  вітчизняного виробника.  Я висловив свою першу тезу.  А тепер по суті питання.

 

     Наталіє Михайлівно,  ви у своїй пристрасній промові багато  і справедливо  говорили  щодо тієї ситуації,  у якій зараз перебуває Україна.

 

     Але ж ви,  як економіст,  чудово повинні знати про ті успіхи, яких досяг уряд Ющенка за цей рік. І ці успіхи є незаперечними.

 

     У зв'язку з цим я хочу вас запитати ось про що. Можливо, вам, як економісту, який не бачить таких беззаперечних успіхів, про які говорять   люди,   краще   все-таки   випробувати  себе  на  стезі артистичній?  Ви прекрасна актриса,  прекрасно виглядаєте як жінка на трибуні.  І мені здається, ви б там знайшли чудове застосування своїх артистичних можливостей.

 

     Дякую.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  Не хочеться взагалі  відповідати  вам,  але  я скажу:  я  не  тільки  красива  жінка,  а  й буду чудовим Прем'єр- міністром і чудовим Президентом України! (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Ніколаєнко. Будь ласка.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.,  секретар Комітету Верховної Ради України  з питань науки і освіти (виборчий округ

 185, Херсонська область).  Соціалістична партія України.  Шановна Наталіє Михайлівно!  Мені, як і моїм товаришам, багато оцінок, які ви поставили сьогодні уряду,  абсолютно зрозумілі.  Ви про ці речі говорили,  на мою думку,  переконливо і правильно.  Сьогодні народ України дійсно знаходиться в кризовому,  критичному стані.  І  так далі жити не можна, тут я з вами погоджуюсь.

 

     Але я  хотів би вам сьогодні задати запитання:  ви,  я думаю, свідомі того,  що сьогодні питання не стільки в Ющенку і в  уряді, скільки в тому курсі, який проголошений і здійснюється Президентом України починаючи з 1994 року.

 

     На жаль,  у вашому виступі (чи то ви  забули,  чи  то  ви  це зробили спеціально) ви нічого не сказали про Президента.

 

     Сьогодні внесене   питання   про  імпічмент  Президенту,  про висловлення йому недовіри.  Як ви ставитеся до  Президента  Кучми? Яке ваше ставлення до нього, а не тільки до Прем'єра Ющенка?

 

     Дякую.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  Я  дивуюсь,  що  ви  мені задаєте це запитання тоді,  коли  можна  подивитись  на  результати   наших   поіменних голосувань.  Ми завжди голосували за імпічмент Кучми.  І коли буде знову розглядатись це питання, обов'язково будемо голосувати.

 

     І коли ви  мовчали,  ви  особисто  мовчали,  а  потім  почали гратися в Бог зна які касети, то ми вивели людей на вулиці.

 

     29 жовтня 2000 року 138 тисяч чоловік у 146 населених пунктах України  вийшли  на  вулиці  з  вимогою   проведення   дострокових президентських виборів, відставки Кучми, зміни курсу реформ.

 

     Але давайте   будемо   послідовними.   І  я  думаю,  якщо  ви зрозумієте нарешті наскільки ми праві,  то ви будете з нами разом. Давайте  спочатку  відправимо Ющенка у відставку,  а потім миттєво призначимо дострокові  президентські  вибори.  Це  буде  абсолютно нормально,  абсолютно  логічно.  І,  таким  чином,  ми  змінимо  і Президента України,  і,  безумовно,  змінимо курс реформ.  Тому що коли  просто  змінити...  Ну  змінимо  ми,  наприклад,  Ющенка  на Тігіпка.  Ну і що?  Знову прийде той самий Дніпропетровськ і  буде слугувати  тому самому Міжнародному валютному фонду,  і буде знову їздити  у  Вашингтон  і  випрошувати  ці  кредити,  і  буде  знову піднімати ціни,  щоб розплатитись за ці кредити.  Безумовно, це не вихід із становища.

 

     І тому ніяким чином не можна міняти коньки на санки,  а треба думати, яким чином змінити радикально. Але щоб змінити радикально, треба вирішувати поступово.  Для цього треба сьогодні  було  б  не розходитись додому, а спокійно звільнити членів Кабінету Міністрів від їх обов'язків. Щоб вони вже не були членами уряду.

 

     Таким чином, ми тоді з вами починаючи із завтрашнього дня вже приступили  б  до  формування  нового уряду і запропонували б нові кандидатури  на  посаду  Прем'єрміністра,  щоб  дійсно  намагатися змінити ситуацію в Україні.  А якщо далі продовжувати цю тяганину, то буде агонія:  день,  два. Хіба ви не розумієте, що ви програли? Програли!  Хоч станьте чоловіками,  програвайте гідно.  Хоч вмійте програвати.  Оце тягнуть,  спектакль влаштовують.  Я  розумію,  що грошей багато, гроші жмуть, і вони будуть людям викидати, щоб люди виходили і кричали тут біля парламенту.  Але ж  це  не  вихід  для країни.

 

     Тому, пане  Станіславе  Миколайовичу,  я думаю,  що,  коли ви подумаєте трошки,  у вас з'явиться шанс виправитися і зробити тоді вірний вибір.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Наталіє Михайлівно, сідайте.

 

     Переходимо до  обговорення даного питання.  Слово для виступу від фракції Народного руху України  надається  народному  депутату Удовенку...

 

     Я надам слово для репліки в кінці, Олександре Олександровичу. Ви ж знаєте Регламент. Усім надам.

 

     УДОВЕНКО Г.Й.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановний Вікторе Володимировичу!  Шановні народні депутати! Важко виступати після такої запальної промови Наталії Михайлівни. Вона звинуватила Ющенка  в усіх гріхах,  у яких він,  до речі,  не винний.  Не може Ющенко  за  один  рік  народити  так  багато  дітей,  щоб   стався демографічний бум. Тільки один рік він працював.

 

     А де   попередні   прем'єри?  Кого  вони  народжували  чи  не народжували? Змішали все до купи.

 

     Наша фракція вже висловлювала своє  ставлення  до  діяльності уряду Ющенка.  І ми нею задоволені, ми сьогодні можемо підкреслити це навіть після так званої нищівної критики його діяльності.

 

     Україна вперше за дев'ять  років  своєї  незалежності  почала виходити з кризової ситуації. Валовий внутрішній продукт зріс на 6 відсотків.  Промисловість  -  на  13  відсотків.  Навіть  сільське господарство - і те почало відроджуватися.

 

     Це що,  погано?  Я  вже  не  кажу  про  деякі зрушення.  Вони незначні.  Сьогодні   люди   ще   не   почали   краще   жити   від макроекономічних  показників,  але  певні  зрушення вже є.  І люди дякують  сьогоднішньому  уряду  за  те,  що  вони  нарешті  почали одержувати  пенсії,  хай поки і мізерні.  Ви звинувачуєте Ющенка в тому, що уряд гальмує проведення пенсійної реформи. Так ця нещасна пенсійна реформа у нас,  у Верховній Раді,  розглядається. Від нас це все сьогодні залежить!  Нам потрібно  активніше  працювати  над питаннями проведення пенсійної реформи.

 

     Нарешті, ви  назвали  те,  що  сьогодні  відбулося  за межами Верховної Ради,  оце всеукраїнське віче,  на яке з'їхалися люди  з усієї  країни,  цирком.  Це  не цирк,  а волевиявлення українських патріотів,  людей,  які  виступають  за  Українську  державу,   за українську незалежність.

 

     І сьогодні тільки сліпий не може побачити ті невеликі успіхи. Вони з'явилися.  І головне, що ця тенденція економічного зростання уже   помітна.  У  першому  кварталі  цього  року  обсяг  валового внутрішнього продукту зріс на 7 відсотків. Вам цього знову замало? Але  парадоксально,  політичні  сили,  які  не зацікавлені в цьому (разом з тими  силами,  яким  чим  гірше,  тим  краще),  поставили питання про усунення уряду Ющенка.

 

     Я хотів би особливу увагу звернути на те, що ми (і у фракції, і в комітеті) одержуємо масу листів на підтримку  тієї  діяльності уряду  Ющенка,  яка зазнає такої нищівної критики з боку лівих.  Я зацитую лист голови ЦК профспілки працівників енергетики...

 

     Завершую. Нагнітаючи політичну кризу,  ігноруючи  національні інтереси,  цим  силам  не  вдасться  зупинити  поступ  України  до демократії та добробуту. Слава Україні!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.    Слово    від    депутатської    фракції "Батьківщина" надається народному депутату Павловському. Наступним буде виступати депутат Юхновський.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України  з  питань  Регламенту,  депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України  (виборчий  округ  188,  Хмельницька область).  Фракція "Батьківщина",  Хмельницький.  Шановний Вікторе Володимировичу!  Шановні  колеги!  Я  назву   тільки   сім   цифр, вдумайтеся в них.

 

     Діяльність усіх  попередніх  урядів,  і в першу чергу Леоніда Даниловича Кучми,  привела до того,  що  Україна  має  надзвичайно великі зовнішні борги - близько 12 мільярдів доларів.  Кожен з вас і з тих,  які стоять на вулиці, повинні за рік віддати 300 доларів через таку діяльність.  Уряд Ющенка - це перший уряд, який зменшив ці борги на 2,1 мільярда доларів.

 

     Друге. За попередні роки вага тіньової економіки зросла до 60 відсотків.  Уряд  Ющенка першим в історії незалежної України почав боротися з тіньовою економікою.  І саме Юлія  Тимошенко,  про  яку згадували, забрала 9 мільярдів гривень у кримінальних олігархів. І тепер їм треба це відпрацювати і  поставити  свого  Прем'єра,  для того щоб це повернути назад.

 

     За попередні роки у 12 разів зменшився життєвий рівень. Це по 200- 300 відсотків на рік. А тепер подивіться, що є.

 

     Тому порівняно з іншими урядами -  це  найкращий.  Але  могло бути і ще краще.

 

     А де взялися гроші?  Я вам розраховую: 2,1 мільярда - це 10,5 мільярда гривень плюс борги,  пенсії і так далі - ще 8  мільярдів, разом - 18. А тільки приріст ВВП - 6 відсотків. Це 9 мільярдів. От вам 9 мільярдів з тіньової економіки.

 

     Тепер зрозуміло,  що фінансові інтереси змушують боротися  за свої гроші.

 

     І на  завершення  я  хочу  довести  до  вашого  відома  думку виборців,  бо зараз багато хто звертається до  виборців,  про  них піклується.  Так  от,  думка  виборців:  "На  сесійній трибуні,  у численних інтерв'ю ви, обранці народу, на всю Україну показали, що власні  інтереси,  боротьба  за  міністерські  портфелі  стоять на першому місці.  Вам би тільки "дай порулить". У своїх жонглюваннях цифрами ви тільки прикривались інтересами людей".

 

     І до  Президента.  "У зв'язку з цим ми хотіли б нагадати вам, народним обранцям,  що виборці не сліпі і вам цього  не  простять. Одночасно  ми  висловлюємо  своє  нерозуміння  позиції  Президента України.  Леоніде Даниловичу, постає запитання: "А чи не час і вас запитати,  котрий  з  ваших  урядів  був  результативним?  Чому ви відмежовуєтесь  від  того  єдиного   уряду,   що   дав   позитивні результати?"   Леоніде   Даниловичу,  на  наш  погляд,  ви  робите неприпустиму політичну помилку".

 

     Ось вам думка виборців,  які стоять і в четвер прийдуть сюди, під  Верховну Раду,  щоб відстоювати свої інтереси,  а не інтереси кримінальних олігархів.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для  виступу  від   фракції   Українського народного руху надається Ігорю Рафаїловичу Юхновському.  Наступним буде виступати депутат Юхимець.

 

     ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.,  голова Комітету Верховної  Ради  України  з питань  науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановний Вікторе Володимировичу! Шановні депутати! Я хочу привітати Президента України Леоніда Даниловича Кучму за його розумне рішення, яке вплинуло на нашу сьогоднішню поведінку.

 

     Тепер щодо доповіді  Петра  Миколайовича  Симоненка  стосовно роботи  уряду.  Слід зазначити,  що ця доповідь не витримує жодної критики. Уряду ставляться у вину недоліки, які були зроблені усіма попередніми урядами. І все це покладається на цей уряд.

 

     Справді, найбільше  падіння  економіки  України  мало місце в 1997- 1999 роках.  Сільське господарство було доведено до  повного занепаду  дуже  низькими заготівельними цінами.  У 1999-2000 роках поля були майже незасіяними.  Подивіться,  як сьогодні  виглядають поля   завдяки   тим   кредитам,   які   були   надані  сільському господарству.

 

     Справді, в 1997 році заробітна плата  вчителя  становила  132 гривні,  або  70 доларів.  Справді,  в 1999 році вона становила 23 долари на місяць,  а зараз вона становить  264  гривні,  тобто  50 доларів, тобто вдвічі зросла за один рік.

 

     Тепер стосовно     виробництва.    У    виробничій    системі найголовнішим є модернізація,  але завдяки різкому  падінню  курса гривні  (яке  сталося  внаслідок  величезних  боргів,  які зробили попередні уряди,  а цей уряд не зробив жодного зовнішнього боргу і сплатив попередні борги) ми не змогли модернізувати виробництво.

 

     Щодо обленерго. Справді, я повинен сказати, що раніше не було ніякої проплати за електроенергію, все йшло бартером. У результаті генеруючі  станції  і шахти не отримували ні копійки.  Тепер гроші пішли,  тепер є запаси вугілля,  вони вдвічі більші,  ніж  були  в минулому   році.   Таким  чином,  і  енергетична  система  України видужала.

 

     Стосовно народжуваності населення. Це правда, що вона низька, але  вона  падала  поступово протягом останніх 30 років і досягала свого мінімуму.  Тому треба це питання розглядати.  Проте  я  хочу сказати,  що  демографічна  ситуація  в  Європі  аналогічно є дуже поганою, весь час падає народжуваність.

 

     І нарешті, остання рекомендація, яку я хочу висловити.

 

     Єдиний вихід  для  Верховної  Ради  -  це  розумна  поведінка Президента  стосовно  того,  щоб  знайти  порозуміння між урядом і Верховною  Радою.  Уряд  Ющенка  -  це  перший  національний  уряд держави,  який чесно дбає про інтереси цієї держави,  і тільки цей чоловік може очолювати уряд.

 

     Я вважаю,  що Президент зробить добру роботу, коли наступними днями  укладуться відповідні договори між більшістю Верховної Ради і урядом.  І тоді все стане на свої  місця.  Збереження  більшості Верховної Ради є одним з найголовніших завдань Президента.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово   для  виступу  від  фракції  Комуністичної партії України надається народному депутату Юхимець.  Наступний  - депутат Бондаренко.

 

     ЮХИМЕЦЬ О.Ф.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і  оборони  (виборчий  округ  196,  Черкаська область).  Фракція комуністів.  Шановна Президіє!  Шановні колеги! Мій шановний колега-попередник  сказав  про  уряд  Ющенка,  що  це новаторський  і  проукраїнський  уряд.  Я  хочу  сказати наступне. Говорячи про проукраїнський характер українського уряду Ющенка,  я хочу звинуватити цей уряд у тому, що вперше за останні п'ять років почалося  гостре  протистояння  західних,  центральних  і  східних областей України.  Практично сьогодні на підтримку уряду піднялися західні області під лозунгом "Геть  комуно-олігархів!"  Це  фактор того,  що використовується націоналістична карта,  яка обов'язково зіграє проти України як держави.

 

     Говорять про    те,    що    уряд    новаторський.     Такого проамериканського  уряду  в  Україні  за останні 10 років не було. Кожне слово з вуст уряду,  його останні конкретні дії щодо продажу обленерго двом американським компаніям підтверджує те, що цей уряд орієнтується на Штати.

 

     Говорять про те,  що це уряд,  який вперше  підняв  соціальні питання на високий рівень.  Як депутат від округу, я засвідчую, що сьогодні практично сотні тисяч учителів будуть позбавлені  робочих місць.  На  1  вересня  заробітна плата вчителів буде підвищена за рахунок  закриття  шкіл.  Практично  в   чотирьох   моїх   районах Черкаської  області  вже  передбачено  перелік  шкіл,  які  будуть закриватися,  і десятки  вчителів  (у  першу  чергу  із  сільської місцевості) звертаються до мене із запитанням: "Де знайти роботу?"

 

     Говорять про  те,  що  це  уряд  соціального  плану.  Але цей новаторський уряд породив у бюджеті 2000-2001 років  статті  54  і 62.  Як  член  Комітету  з питань національної безпеки і оборони я кажу:  "Цей уряд зробив усе для того,  щоб поставити  наші  силові структури на найнижчий рівень у суспільстві, забравши всі пільги". А це фактично державні гарантії того, що солдат, воїн буде воювати за державу, а в них забрали всі права.

 

     Особливо болюче питання, яке мені, як сільському депутату від сільського округу болить,  - це питання села.  Цей уряд усе зробив для того,  щоб село сьогодні опинилося в тому стані,  в якому воно є:  без  охорони  здоров'я,  без  відповідних   закладів   освіти, культури.  І  місцеві  бюджети  ще  раз  і  ще  раз  підтверджують антинародний і антиукраїнський характер цього уряду. І цьому уряду місце на смітнику історії (Оплески).

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для  виступу від фракції "Реформи-Конгрес" надається народному депутату Бондаренку.  Наступним буде виступати депутат Мороз (Шум у залі).

 

     На вулицю трансляція є. Трансляція є не тільки на вулицю, а і на Першому каналі Національного радіо.

 

     БОНДАРЕНКО В.Д.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  промислової політики і підприємництва (виборчий округ 212, м.Київ).  Шановні представники народу України!  Я звертаюся до вас перш  за  все  з радісною новиною:  вперше за багато місяців нашої роботи наші виборці чують нас,  знають,  про що ми говоримо і  які інтереси ми тут відстоюємо.

 

     Так от,  я хотів би спитати від імені тих людей, які вчора на цвинтарі на Чернігівщині,  де я був на могилі  батька,  запитували мене: "Кому потрібно, щоб у селі знову відключали світло?" - може, вам, комуністи? Ви цього добиваєтеся?

 

     Кому потрібно,  щоб  знову  перестали  платити   пенсії?   Ви говорите,  що вони малі?  Я вас, пане Тігіпко, запитую! Вони були, може, такі ж малі, коли ви були віце-прем'єром, але просто тоді їх не виплачували, а тепер виплачують!

 

     Я хотів би спитати,  кому в Україні потрібно, щоб знову брали ці мільярди за кордоном і планували повертати їх нашим дітям?  Цей уряд  вперше зменшив зовнішній борг України майже на 20 відсотків. Профіцит  бюджету,  тобто  надлишкові  надходження  над  тим,   що розписано  в  розрахунках  бюджету  на витрати,  становить майже 5 мільярдів гривень.  Це дало  б  можливість  реально  повернути  ту заборгованість, яку свого часу інші уряди, знецінивши ваші вклади, населення України,  довели вас до такого стану. Є така можливість, була така можливість, поки не почалася звірина атака на цей уряд.

 

     Я хотів  би сказати,  шановні слухачі,  сьогодні тут є обрані вами представники багатьох фракцій,  і  вони  сьогодні  декларують своє  ставлення  до  уряду.  Від  того,  хто як ставиться до цього уряду, повинно залежати ваше майбутнє голосування.

 

     Не зважайте  на  популістські  заяви  тут!  Зверніть   увагу: говорять,  що  уряд  Ющенка  не платив багатодітним матерям.  Уряд Ющенка почав платити! Так, мало, але почав, інші тільки говорили.

 

     Я хотів  би  звернути  вашу  увагу  на  те,  що  і  стипендії студентам вперше підвищив уряд Ющенка,  а не хтось інший!  Я хотів би звернути вашу увагу,  що з 15 травня реальна пенсія  в  Україні вперше за останні роки підвищується.

 

     Якщо ви хочете зламати ці процеси,  то тоді в кожного у вас у голові є свій план.  У комуністів цей план  полягає  в  тому,  щоб розвалити цю державу будьякими методами,  довести,  щоб знову було багато тих, хто їх підтримує на шляху до Росії.

 

     В олігархів інші плани - замутити воду так,  щоб знову ловити в енергетичному секторі, в газовому секторі велику рибу, красти її в Україні.  Те,  що олігархам не дали  вкрасти  чергові  мільярди, сьогодні викликає цю ненависть до уряду і це бажання всіх тих, хто представляє інтереси України, звідси викинути.

 

     Сьогодні з  цієї  зали  абсолютно  незаконно  і  безпідставно видалили   нашого   товариша   Михайла   Ратушного.   Цей  крок  є антиукраїнським.  Я хотів би заявити вам,  що кожного з нас  можна звідси викинути,  але ми ніде не дінемося з України!  Ми не ведемо до Росії,  не ведемо в Москву.  Ми хочемо,  щоб тут жили ми,  наші діти й наші онуки і вас викинули на звалище історії,  вас цей світ викинув, а ми також викинемо! (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для  виступу  від  фракції  Соціалістичної партії України надається народному депутату Морозу. Наступним буде виступати депутат Сухий.

 

     МОРОЗ О.О.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  92, Київська область).  Шановні депутати і радіослухачі!  Наближається фінал інсценівки,  задуманої командою Президента. На цю хвилину ще важко сказати,  яке остаточне рішення ними прийняте:  чи  залишити Ющенка на посаді, дискредитувавши його через відомі засоби масової інформації,  чи звільнити і так само дискредитувати,  щоб  той  не зміг   нікому   знадобитися,  навіть  правим,  які  давно  шукають помітного лідера.

 

     Поки що Кучма  прислухався  до  суфлерів,  обережно  виводячи ситуацію на зручний для себе варіант: у Харкові заявив, що не буде висловлювати свою позицію;  у Києві натякнув,  що  Ющенко  повинен поклонитися  Президенту і його фракціям;  у Вільнюсі,  що усунення Ющенка - кепська справа для України, а тепер навіть, переговоривши із  заступником  голови,  каже,  що  треба  на  четвер віднести це питання, ніби послухався наших порад.

 

     Тобто на всі випадки,  у тому числі  протилежного  змісту,  в нього  є  погоджена  позиція.  І  він спробує вдавати,  що він над ситуацією. Звичайно, це не так.

 

     Колізія з урядом - чергова інтрига в Україні.  Пригадайте:  з 1993 року ми тільки цими інтригами і займаємося. Тому нічого в нас не виходить в  економіці,  тому  створюється  ситуація  каламутної води,  в  якій клани тягнуть здобич неводом,  а всім рекомендують: візьміть вудки і ринку вчіться біля пустої, звичайно, водойми.

 

     Допустимо, уряд відправлять у відставку.  Схоже, в парламенті відразу  розломаються  домовленості  і  щодо складу уряду,  і щодо керівництва Верховної Ради.  Та й чого  варті  домовленості,  якщо уряд все одно одноосібно формується Президентом.  Навіть начальник уже неіснуючої більшості Волков може назвати прізвища нових членів Кабінету Міністрів лише ті, що не суперечать намірам Президента.

 

     Якщо врахувати всі фактори, що впливають на поведінку і вибір Кучми,  поневолі поспівчуваєш його "дітям",  бо Ющенко назвав його батьком. При такому батьку вони завжди залишатимуться сиротами.

 

     Систему влади  треба  міняти,  а  не  Прем'єра чи Президента. Соромно спостерігати, як кілька днів гримить інформаційний простір з  приводу  зустрічі нашого Президента з литовським.  А що той мав робити,  коли на конференцію з представників 50  держав  прибув  і Президент  України?  Крім  нього,  є  ще один гість із відповідним статусом.

 

     Треба завершити правову  систему  вирішення  кризи,  подібній нинішній.   Закони  про  Президента,  референдум,  вибори,  слідчі комісії, про процедуру імпічменту тощо - це правовий цивілізований шлях.  Президент  боїться його,  бо тоді доведеться відповідати за причини вбивства Гонгадзе,  за корупцію  і  хабарництво,  за  інші злочини, задокументовані в кабінеті глави держави.

 

     Від того   нікуди   не  подінешся,  навіть  називаючи  майора Мельниченка шпигуном усіх держав.  Ціну таким  видумкам  Президент знає, як і ціну собі.

 

     Саме тому   ми  звертаємося  до  наших  однодумців,  до  всіх громадян:  26  квітня  прийдіть  на  акцію   протесту,   вимагаючи процедури імпічменту.

 

     Фракція не  може  ставати  на  один бік з таким Президентом і кланами.  Уряд Ющенка не наш,  його програма не  наша.  Але  зміна цього  уряду  передбачає  політику ще більш чужу інтересам народу. Тому фракція утримається від голосування,  якщо, звичайно, уряд чи інші  структури  влади не зроблять кроків,  що змусять нас змінити свою оцінку.

 

     І щоб не підніматися вдруге.  У  виступі  Наталії  Михайлівни називали   моє  прізвище,  ображали.  Я  з  коротенькою  реплікою, можливо, секунд 30-40.

 

     По-перше, Солана  -  не  представник  НАТО;   по-друге,   він приїздив  сюди  не  для зустрічі з Морозом,  і ви добре це знаєте. Якщо не вірите, послухайте телебачення.

 

     Далі. Якщо  ви  так  хотіли  прогресивних  перемін,   Наталіє Михайлівно, чому ж, коли була "спікеріада", ви не проголосували за кандидатуру,  наприклад,  Петра  Симоненка?  Була  б  зовсім  інша політична  конфігурація.  І  на президентських виборах була б вона іншою, і, видно, політика була б інша. Чому не проголосували тоді? Маю підозру: бо не було велено. А тепер, бачите, плачете з приводу того, що така біда для українського народу. Треба послідовним бути завжди.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для виступу від депутатської групи "Трудова Україна"  надається  народному  депутату  Сухому.  Наступним  буде виступати депутат Гуцол.

 

     СУХИЙ Я.М.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань соціальної політики та праці (виборчий округ  78, Запорізька   область).  Шановні  народні  депутати!  Події,  котрі передували звіту уряду,  які мали місце в цьому залі  та  за  його межами під час звіту, а головне - почали стрімко розвиватися після того,  як Верховна  Рада  визнала  роботу  по  виконанню  програми "Реформи  заради  добробуту" незадовільною,  свідчать про подальше штучне нагнітання обстановки політичного протистояння та  психозу, розбрату та ворожнечі між регіонами України.

 

     Рядовій для   будь-якої   країни   події   -  звіту  уряду  - намагаються чомусь надати трагіко-драматичного характеру.  Вже  на місцях  йде відвертий тиск на народних депутатів,  лунають погрози та залякування з боку так званих демократів.

 

     Я не розумію,  чому така брутальна реакція на звичайнісіньке, здавалося б, питання. У чім тут звіризм в атаках на уряд?

 

     Депутатська група "Трудова Україна" тут ставила запитання, на які так і не отримала відповідей.

 

     Перше. Щодо  тих  лукавих  цифр  нібито  росту   економічного добробуту та економіки країни. Їх можна вважати свідченням початку системної корінної перебудови економіки на ринкових засадах чи  це звичайнісінькі  наслідки зміни кон'юнктури цін на світовому ринку, наприклад на чугун?

 

     Друге. Чому не стало пріоритетним завданням  уряду  зменшення податкового  тиску?  Чому  до цього часу в зал не вноситься другий варіант Податкового кодексу?

 

     Третє. Ті декілька гривень до  пенсії,  про  які  так  багато говориться,  тут  же  з'їла  інфляція і дорожнеча на продовольчому ринку.  Це  наслідок  створення  нових  робочих  місць   і   росту відрахувань  до  Пенсійного  фонду  чи наслідок хаотичного латання дірок у соціальній сфері?

 

     Четверте. Чи не означає фраза у  звіті  на  сторінці  12  про наявність  складної  ситуації  "із  пільговим забезпеченням ліками близько 18 мільйонів громадян"  політику  вимирання  для  найбільш незахищених верств населення або початок геноциду для народу?

 

     П'яте. Які тенденції боротьби з безробіттям?  Вслухайтеся, як можна  зрозуміти  висновок  на  сторінці  6  звіту:   "Чисельність незайнятого населення, що перебуває на обліку в службі зайнятості, продовжує  збільшуватися,  але  темпи  зростання  цього  показника неухильно  скорочуються".  Чи можна вірити в 4 відсотки безробіття при падінні ВВП за 10 років утроє?  У  Сполучених  Штатах  Америки велика  депресія  на  30 процентів зменшила економіку,  безробіття зросло на 50 процентів.

 

     І останнє.  Депутатська  група  "Трудова  Україна"   прагнула з'ясувати,  чому  реформи  заради  добробуту  залишилися красивими словами  і  деклараціями?  Можливо,  потрібна  наша  підтримка  чи допомога,  аби наповнити їх реальним практичним змістом?  Напевно, що ні, бо, як каже сам Прем'єр-міністр, суспільство до цього уряду ще не доросло,  воно його не "востребовало". А так, як суспільство поміняти не вдасться навіть при допомозі держдепартаменту США,  то простіше буде поміняти уряд. Нехай собі з Богом дозріває.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово  для  виступу  від фракції "Яблуко" надається народному депутату Гуцолу. Наступний - депутат Зінченко.

 

     ГУЦОЛ М.В.  Фракція  "Яблуко".  Екологічна   партія   України "Захист".  Шановні колеги!  Друзі!  Я хочу розказати,  які шалені, дуже шалені досягнення уряду.

 

     Ми у  світі  та  Європі  лідери  по  смертності   дітей,   по захворюванню раком.  Знищено більш як 7 тисяч річок. У нас стільки хвороб,  що не має жодна країна Європи,  голод і холод. І це все є досягненням уряду.

 

     Карпати -  легені Європи - знищені.  І знову це є досягненням уряду.  Усі хазяйнують у Карпатах:  американці,  німці, італійці - всі. Навіть румуни не чіпають своїх Карпат. Гуцула, котрий шанував Карпати і любив,  вигнали з сокирою,  він голодує - це  досягнення уряду.

 

     У Чернівецькій  області  до  чого дійшли:  в екологічній зоні будують нафтовий завод.  Це  досягнення  уряду?  Поза  все  тільки зелені гроші - долар, не більше і не менше - це досягнення уряду.

 

     Я вважаю,  що  не може такий уряд керувати державою,  тому що дуже погано живеться простим людям.

 

     А як  ідуть  справи  в  агропромисловому  комплексі?  Як  іде розпаювання  землі?  Як викручують руки селянину?!  Невже це можна терпіти? Невже це є досягнення уряду?

 

     Я вважаю,  що  Леонід  Данилович  Кучма,   напевне,   повинен підписати  указ  про  відставку  такого уряду.  Не може такий уряд працювати,  не може такий уряд нищити українську націю і, зрештою, всіх українців.

 

     Шановні колеги,  коли деякі,  котрі зараз у шаленій опозиції, відпочивали на Гаваях, я ціле літо з третього до дев'ятого поверху ходив  у Кабінеті Міністрів,  і державний секретар Лисицький каже: "А що ти тут робиш?".

 

     Коли засідав Кабінет Міністрів, піднімалися питання шахтарів, котрі я порушував у цьому залі, а під Києвом були шахтарі, то мене просто викинули,  викрутили руки і викинули із приймальні, тому що Лисицький сказав: "Депутатам нічого тут робити".

 

     Навіщо нам такий уряд? Щоб били депутатів у приймальні?

 

     Шановні рухівці,  ви можете вбити еколога Гуцола тут, у цьому залі, але екологія як велика наука, захист довкілля, флори і фауни і  людини  як  невід'ємної  частини  нашої  природи  від  цього не покращаться.  Будьте розумні і мудрі!  Будемо вірити в Бога! Слава Україні!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово      для      виступу      від      фракції Соціал-демократичної   партії   України   (об'єднаної)   надається народному  депутату  Зінченку.  Наступним  буде  виступати депутат Омельченко.

 

     ЗІНЧЕНКО О.О.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань    свободи    слова    та    інформації    (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  СДПУ(о)).  Шановний   Вікторе Володимировичу!  Шановні  народні  депутати!  Мені  виступати дуже просто,  оскільки я виголошу думку не свою особисту.  Я  не  думаю виступати  від  усього  українського народу,  як роблять тут деякі народні депутати.  Я буду виступати від імені нашої партії  і,  до речі, від імені вже більш як 200 тисяч членів нашої партії.

 

     Ми уважно   вивчали   думку   всіх   без   винятку  партійних організацій,  і я хотів би зосередити  увагу  всіх,  хто  сьогодні думає  голосувати  за  уряд:  немає  жодної партійної організації, жодної  області,  жодного  регіону  України,  які  б  приїхали   і підтримали позицію уряду. Усі без винятку проголосували проти, всі вимагали надати надзвичайно  критичної  оцінки  діяльності  уряду. Отже,  наше  рішення не є емоційним,  ми висловлюємося за недовіру уряду і,  власне кажучи,  це зробили,  коли обговорювали  минулого тижня це питання.

 

     Проте я  хотів  би  зробити  деякий політичний наголос.  Уряд безвідповідально поставився до самої процедури затвердження складу Кабміну та деяких міністерств.  Скажіть, будь ласка, хіба не ясно, що на  сьогодні  і  міністерства,  і  позиції  уряду  створювалися поспіх,  непрофесійно; діяльність міністрів і деяких представників уряду є непослідовною, а після лиха в Закарпатті Іван Заєць мав би терміново  подати  у  відставку.  І  ми не почули такої постановки питання.  Він три тижні до того проводив від Кабміну засідання, де пояснював  населенню  Закарпатської  області,  що все зроблено для того, щоб упередити наперед лихо.

 

     Уряд виключно позитивно вчився протягом року оцінювати власні дії.  І  навчився.  Він  сьогодні  абсолютно позбавлений будь-якої самокритичності:  у всіх виступах урядовців і Прем'єр-міністра від імені уряду включно позитивно оцінюється діяльність уряду.

 

     Тому і   в  політичній  площині,  і  в  соціально-економічній площині настрої і думки нашої фракції  є  абсолютно  категоричними (ми їх висловили минулого разу,  коли розглядався звіт уряду):  ми залишаємося  абсолютно  переконаними  у  своїй   послідовності   і висловлюємося  за  те,  щоб  у  четвер  на голосування зранку було поставлено це питання і  фракція  однозначно  підтримає  відставку уряду Ющенка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово  для  виступу  надається  народному депутату Омельченку...  Хвилинку,  колего Омельченко.  Усі бажаючі від депутатських груп і фракцій виступили.  У нас є ще час до 18-ї години,  є запис народних депутатів.  Я думаю,  ви не  заперечуєте проти  того,  щоб  до  18-ї  години  надати  слово з цього питання народним депутатам. Голосувати ми не будемо.

 

     Депутат Омельченко.   Будь   ласка.   Наступний   -   депутат Моісеєнко.

 

     ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.,  голова  підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і  корупцією (виборчий округ 146, Полтавська область). Дякую. Депутатська група "Соборність",   партія   "Собор".    Шановні    колеги!    Шановні співвітчизники!  Питання про відповідальність уряду, на мою думку, повинно ставитися на одну площину  з  відповідальністю  Президента Кучми.  Чому?  Частково  відповідь на це запитання дав сам Прем'єр Ющенко,  який під час обговорення звіту уряду заявив,  що визнання роботи  Кабінету  Міністрів  незадовільною  є  оцінкою  діяльності Президента Кучми, передвиборну програму якого Ющенко виконував.

 

     Що сталося з Україною за час керівництва нею Кучми?

 

     Нагадаю. 1992-1993   роки   -   Прем'єрміністром   Кучма    з повноваженнями уряду приймати декрети, які мають силу закону.

 

     1994-2001 рік.  Сьомий рік Президентом України та сама людина

- Президент Кучма.  Під  керівництвом,  патронатом  та  співучасті Кучми  Україна  за  рівнем  корумпованості вийшла на третє місце у світі.  Щорічно  за  кордон,  за  словами  Кучми,  вивозиться  3-4 мільярди американських доларів,  а за час керівництва ним державою

- більш як 25 мільярдів американських доларів.

 

     Тіньовий сектор економіки становить за час керівництва  Кучми 55-60   відсотків.   Поза  банківським  контролем  знаходиться  50 відсотків національної валюти, понад 1,5 мільйона громадян виїхали за  кордон  на  заробітки.  Лише  за  рахунок зростання смертності чисельність  українського  народу  зменшилася,  вимерло  понад   3 мільйони громадян.  За міжнародними мірками - це політика геноциду Кучми проти власного народу.

 

     Більш як 60  відсотків  молоді  пов'язують  своє  майбутнє  з виїздом за кордон. Знищена свобода слова. На радіо, телебаченні, в інших державних ЗМІ - тотальна політична цензура.  Кучму  визнають ворогом преси.  Убивства журналістів, політиківопозиціонерів стало нормою життя,  виникло соціальне явище:  злочини без  покарання  і злочинці  без  вироку  суду,  які  керують державою.  Кучма і його підлеглі,  керівники, особливо правоохоронних органів, керуються у своїй    діяльності   принципами   подвійної   моралі,   подвійних стандартів.  Аморальність стала  моральністю,  безчестя  -  честю, злочинці    нагороджуються    Президентом   найвищими   державними нагородами.

 

     Тому, шановні колеги, поки при владі буде Президент Кучма, ми всі  будемо заручниками створеної ним системи.  Ми повинні змінити політичну систему влади і  структуру  влади,  ми  повинні  змусити Конституційний  Суд  прийняти  і  виконати  рішення Верховної Ради України,  щоб ще на цій,  сьомій сесії,  внести в першому  читанні зміни   до  Конституції,  які  обмежують  повноваження  Президента України.

 

     Пропозиція. Я  прошу  вас   усіх   26   квітня,   коли   буде розглядатися  питання  про  відповідальність  уряду,  поставити на голосування і розпочати процедуру імпічменту, і усунути Президента Кучму цивілізованим шляхом.

 

     І на  завершення.  Я  звертаюсь до всіх громадян України.  26 квітня прийти не лише до стін Верховної Ради, а й до Адміністрації Президента,  розпочати  процедуру  імпічменту,  щоб  змусити Кучму добровільно  піти  у  відставку.  Тоді  український   народ   буде українським народом!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для  виступу  надається народному депутату Моісеєнку. Наступний - депутат Беспалий.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.  Коммунистическая  партия  рабочих  и   селян. Уважаемые   коллеги!   Сегодня  стоит  вопрос  об  ответственности правительства,  которым руководит Ющенко Виктор Андреевич,  за год правления  с  лишним.  Все предыдущие ораторы забывают о том,  что этот человек  до  руководства  правительством  выполнял  важнейшую функцию в государстве,  равную по своему значению Премьеру,  - был председателем Национального банка Украины.  Именно за  его  период руководства  в  Национальном  банке были созданы громадные теневые средства.  В теневой оборот была запущена почти вся денежная масса Украины, а монетористский коэффициент был укреплен за счет оборота доллара.  Об этом почему-то сегодня не говорят. В этом направлении за  период  работы  во  главе правительства Ющенком ничего не было сделано.

 

     Хотелось бы обратить внимание на то,  что, когда шел разговор о его назначении, я собирался выступить, чтобы говорить о том, что этого нельзя делать,  этот человек  не  сможет  выполнить  задачи, которые   необходимо   выполнять   для   создания   экономического благополучия украинского народа. Но так и не получилось.

 

     Вопрос второй.  Сегодня очень мало говорят об ответственности Президента   Леонида   Даниловича   Кучмы,  который  назначил  это правительство,   этого   Премьер-министра   и   который    сегодня олицетворяет буржуазную власть, которая подавляет народ Украины.

 

     Здесь уже  правильно говорили о том,  что фактически никакого повышения благосостояния трудящихся за этот период просто не было. Если  сопоставить прирост реальной заработной платы и значительный рост стоимости прожиточного минимума, то становится ясно, что идет простое уничтожение,  точнее, продолжается уничтожение украинского народа в официальной статистике, официальной экономике, процветает и продолжает процветать теневой сектор экономики.

 

     Учитывая все   это,   нельзя   давать   положительную  оценку руководству этого правительства.

 

     В заключение хочу обратить внимание на то,  что правительство ведь  не самостоятельно:  оно реализует программу Президента,  оно полностью подконтрольно  Президенту.  Если  бы  Президент  его  не поддерживал,   он   бы   уже  давно  сместил  его  и  внес  другие кандидатуры.

 

     Рассказывать о  том,  что  он  рассчитывал  на  то,  что  это правительство,  и  только это,  будет стабилизировать обстановку в Украине,  и поэтому  не  предпринимал  решительных  шагов  по  его смещению,   -   тоже   вранье.   Почему  вранье?  Да  потому,  что нестабильность уже достигла предела.  Уже 10 тысяч людей снимаются со своих регионов,  привозятся сюда,  ходят,  бродят здесь, вместо того  чтобы  заниматься  производительным  трудом  либо   успешной учебой.  И все это делается на глазах у правящего режима,  который разыгрывает карту не его смены,  а очередного выпускания пара  для того, чтобы буржуазия оставалась у власти.

 

     Вот поэтому  Коммунистическая  партия  рабочих  и селян будет однозначно  выступать  за  смещение  правительства  Ющенко  и   за импичмент    Президента   Кучмы   и   дальнейшего   революционного преобразования для смещения буржуазной формы власти в Украине.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для виступу  надається  народному  депутату Беспалому. Наступний - депутат Журавський.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.,  член Комітету Верховної Ради України з питань правової  політики  (багатомандатний  загальнодержавний   виборчий округ,  НДП).  "Реформи-Конгрес". Шановні колеги! Шановні виборці! Перш ніж відповісти на запитання, чому олігархи і комуністи хочуть зняти  уряд Ющенка,  треба відповісти на запитання,  чому вони так поспішають з розглядом цього питання?  Чому воно так  педалювалося минулого четверга і чому сьогодні тільки дії патріотів у Верховній Раді і виборців біля  стін  Верховної  Ради  не  дозволили  швидко прийняти таке рішення?

 

     Справа в  тому,  що  коли  неупереджено розглядати діяльність уряду за півтора року,  а не за 10 років,  як намагаються  на  цей уряд  покласти  відповідальність  за все,  що відбувалося під цими зорями ще від часів Адама,  то стає зрозуміло,  що це перший уряд, який почав зменшувати заборгованість,  а не збільшувати її,  що це перший уряд, який почав обстоювати національні інтереси України, а не  інтереси  сусідніх  держав,  що  це  той уряд,  який дав якусь перспективу навіть для таких секторів, на які вже махнули рукою.

 

     Але я думаю,  що всі ці обставини ніякого значення для  наших комуноолігархів не мають. Олігархи ненавидять уряд Ющенка, тому що він не дозволяє їм красти.  І саме за рахунок  цього  йде  виплата заборгованості, підвищення стипендій тощо.

 

     Комуністи ненавидять  цей  уряд  тому,  що  він  позбавляє їх можливості говорити про те, що уряд краде. Тобто чесний, порядний, патріотичний уряд не вигідний ні одним, ні другим.

 

     І саме   передвиборні  комбінації,  передвиборні  розклади  є справжньою причиною атаки  на  цей  уряд,  а  не  його  економічні результати.

 

     Сьогодні Україна  ще  живе не так,  як ми того хотіли б,  але сьогодні вона живе все ж таки краще,  ніж учора. І тільки ті, кого це не задовольняє,  можуть сьогодні вимагати відставки уряду, який за один рік досяг,  хоча й не значного,  але все ж таки поліпшення ситуації.

 

     Це стосується і аграрного сектора, де сьогодні намітились уже певні позитивні зрушення.  Але ж відомо, що тільки тоді, коли село підніметься з колін, з колін підніметься і наша держава.

 

     Тому я думаю,  що відставки уряду можна не допустити, тому що вона не продиктована ніякими  раціональними  мотивами.  Але  цього можна  досягти,  не благаючи на колінах олігархів і комуністів,  - нічого доброго від них ми все одно не дочекаємось,  - а якщо  весь український  народ,  всі,  хто може,  26 квітня,  в пам'ятну сумну річницю Чорнобиля прийде  під  Верховну  Раду,  аби  не  допустити чорнобиля  політичного.  Сподіваємось  на підтримку і захист уряду Віктора Ющенка, патріотичного уряду.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово  для  виступу  надається  народному депутату Черненку.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Шановні  народні  депутати!  Шановні  виборці! Шановні олігархи! Вибачте, я перейду на російську, бо сьогодні йде трансляція.

 

     Вы вспомните  слова  прекрасного  российского барда Владимира Высоцкого:  "Настоящих буйных мало".  Я,  как  врач,  хочу  задать вопрос  всем,  и  все о нем знают,  знают,  что гриппом болеют все вместе,  а с ума сходят  поодиночке.  У  нас  сегодня  наоборот  - сегодня программа довести в стране ситуацию до полного абсурда. Вы посмотрите,  что  творится  вокруг   правительства   Ющенко?   Кто обединился?  И слева,  и справа.  И что они хотят?  Хотят одного: убрать Ющенко.

 

     Давайте проанализируем хотя бы вкратце,  почему хотят  убрать Ющенко?  Ответьте, люди добрые, какое правительство могло сказать, то оно  каждый  квартал  будет  повышать  пенсии?  Ответьте,  люди добрые,   какое  правительство  сказало,  что  не  будет  брать  у международных организаций кредиты?  А наоборот, сказало, что будет погашать их. А если ситуация останется прежней и дадут возможность правительству работать,  вот здесь уже будут неприятности. А вдруг к  2002 году еще раз увеличатся пенсии и перекроют тот уровень,  о котором сегодня  все  говорят,  и  люди  почувствуют  существенное улучшение.

 

     На правительство сегодня повесили даже все пароходы,  которые пропали в 1992 году.

 

     Дорогие мои,  я вас очень прошу,  не надо мыслить категориями прошлого. Давайте жить будущим.

 

     Здесь выступал   один  самый  прогрессивный  социалист.  Я  с уважением отношусь ко всем политическим партиям.  Когда я задал ей вопрос:  "А есть ли у нас здоровые силы?" Злые языки в парламенте, в кулуарах,  говорят, что есть сегодня силы оппозиционные, которые называются "любимая оппозиция" и "назначенная оппозиция".  Я хотел бы выяснить, не могли бы вы их назвать? А она перешла на личность. Но Бог с ними!

 

     Я с  уважением  отношусь  ко  всем государствам.  И когда мне говорят, что у наших соседей жизненный уровень выше, я радуюсь. Но есть  жизненный  уровень  еще выше,  значительно выше.  И люди там социально защищены,  и только по одной простой причине - они  мало жили при тех, которые так вели нас к светлому будущему.

 

     Дякую. Хай живе Україна! Хай живе уряд Ющенка! Слава Украине! (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Шановні колеги,  у нас декілька  зпоміж  записаних  депутатів відсутні, тому я не буду їх називати. Наступний - народний депутат Кендзьор.

 

     КЕНДЗЬОР Я.М.  Шановні  колеги  народні  депутати!  Досвід  і практика  минулого  і  цього  тижня  свідчить,  що які б абсолютно об'єктивні аргументи не наводилися тут,  з трибуни Верховної Ради, котрі   характеризували   б   роботу  уряду  на  чолі  з  Віктором Андрійовичем  Ющенком,  вони   цією   новосформованою,   абсолютно абсурдною більшістю не сприймаються, і не можуть бути сприйняті. І тому  нема  сенсу,  на  мою  думку,  продовжувати  наводити  їх  і намагатися пробити вашу глухоту і сліпоту, щоб ви щось зрозуміли і прийняли відповідно чесне рішення, - це безнадійно.

 

     Народові треба  пояснити,  розшифрувати,  так  би  мовити,  в деталях,  чому саме таку позицію ви зайняли.  Чому ви хочете зняти уряд,  який  вперше  за  десять   років   започаткував   позитивні тенденції? Так ось я зараз спробую виступити за тлумача і простою, доступною  мовою  все  це  пояснити.   Основною   причиною   цього комуно-олігархічного  бунту  проти  уряду  Ющенка  є  саме успішна робота цього уряду на чолі з Віктором Андрійовичем у минулому році і  на  початку  цього року.  Тому,  що комуністів і олігархів щодо цього об'єднала любов до Росії.  У  комуністів  споконвічна  ідея, скільки  існує  комунізм,  -  це спокуса створити велику російську імперію.  Українських  олігархів  -  спорідненість   кримінального капіталу,   українського   і  російського.  Це  в  даному  випадку об'єднало ці політичні сили.  І комуністи,  і  олігархічні  партії розуміють,  що коли дати спокій Віктору Андрійовичу і його команді і пропрацювати ще рік,  то вже боротися з ним буде неможливо, тому що комуністи втратять соціальну базу, яка їм потрібна для виборів. Бо  там,  де  рівень  народу   значно   підвищується,   там   гине комуністична ідея і відповідно комуністичні структури.

 

     Якщо пропрацює  Віктор  Ющенко  ще  один рік,  тіньові потоки збагачення олігархічних партій висохнуть абсолютно.  Ось  справжня причина того,  чому розгорнулася така шалена атака на уряд Віктора Андрійовича Ющенка.  І я впевнений,  що з моменту відставки  уряду Ющенка  і  під  комуністами,  і  під  олігархічними партіями земля горітиме. Це можна вже передбачити. І думайте про це.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для виступу  надається  народному  депутату Давидову.

 

     ДАВИДОВ В.В.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (виборчий округ 108,  Луганська область).  Дякую,  Вікторе Володимировичу.  Шановні депутати, я хотів би звернутися до колег, які минулого тижня проголосували  за  незадовільну  оцінку  роботи уряду в 2000 році і розгляд питання про його відповідальність.  Чи замислювалися ви до кінця над тим,  що буде після відставки  уряду Ющенка?  Чи,  може,  одразу  підвищаться  пенсії  і  вмить  зникне безробіття,  виплатять знецінені заощадження громадян?  І хто ж це може зробити, таке чудо, і за який термін? Я сумніваюся.

 

     Не дуже   важко  передбачити,  що  ж  буде  після  відставки. По-перше,  нова більшість не зможе набрати більше 200 голосів  без голосів  фракції  комуністів  за  жодного з претендентів на крісло Прем'єр-міністра. Згідно зі статтею 115 Конституції Президент може продовжити термін роботи Кабінету Міністрів,  але не довше, ніж на 60 днів.  Враховуючи те,  що комуністи в опозиції,  вони не можуть голосувати  за нового Прем'єр-міністра.  Якщо ж станеться так,  що проголосують,  то це вже буде не опозиція і  ми  станемо  свідками нової більшості, в чому я, звичайно, сумніваюся.

 

     Що з цього випливає?  А те,  що до кінця сесії ми будемо мати реальну загострену політичну кризу, яка неминуче призведе до кризи економічної.  Хто  відповідатиме  за зрив економічної і політичної стабільності в державі?  Президент?  Ні. Він публічно відмежувався від "розбірок" між двома гілками влади. Кабінет Міністрів? Теж ні, бо право  погоджувати  запропоновану  кандидатуру  Прем'єрміністра належить саме Верховній Раді. Це вже, любі, парламентська криза.

 

     У таких  умовах  Президент,  як  гарант Конституції,  повинен прийняти рішення щодо її усунення.  У нього  будуть  всі  підстави своїм  указом  призначити виконуючим обов'язки Прем'єр-міністра на новий термін і розпустити Верховну Раду,  спираючись на результати референдуму, і призначити нові вибори на осінь.

 

     Виходячи з такого розвитку подій, я можу запевнити одне: мало хто з нинішніх депутатів знову потрапить до Верховної Ради.  Але в нас  поки  що  є  альтернатива:  дати  можливість нинішньому уряду допрацювати до  виборів  нового  парламенту,  закріпити  позитивні тенденції  розвитку  економіки,  а  самим  готуватись  до виборів, уникнувши таким чином політичної і економічної кризи.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  залишилося 6 хвилин, але у нас є чотири  народні  депутати,  які  бажають  скористатись  правом  на репліку.  Слово для репліки надається народному депутату Черненку. Наступний - Ніколаєнко.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Дякую,  Вікторе Володимировичу. Частково я вже висловив  свої  зауваження,   коли   задавав   запитання   Наталії Михайлівні.   Вона  замість  відповіді  почала  з'ясовувати  якісь стосунки, розповідати, які хороші в нас є партії, і таке інше. Так що, гадаю, більше я не буду забирати часу.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Народний депутат Ніколаєнко.  Наступний - Гмиря.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.  Фракція   соціалістів.   Задаючи   запитання народному  депутату  Вітренко  як  співдоповідачу,  я  попросив її сказати,  яка роль Президента в тому, що діється в Україні, і чому вона у своєму виступі не дає цих оцінок.

 

     Замість того,  щоб відповісти конкретно на це запитання, вона на мою адресу почала відпускати різні компліменти,  які  абсолютно не   стосувалися   цього  запитання.  Наталія  Михайлівна  справді говорила яскраво і,  на перший погляд, переконливо про біди людей. Усі сьогодні говорять в Україні про зло,  Вітренко - найяскравіше. Але дії Наталії Михайлівни зовсім  інші,  ніж  її  слова.  У  неї, висловлюючись  образно,  виходить  так:  "Теоретически -лошадь,  а практически - не везет".

 

     Я переконаний,  що  шановна   Наталія   Михайлівна   зрозуміє хибність своєї політики і ще виправиться як політик,  у неї все ще попереду.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для репліки  надається  народному  депутату Гмирі. Наступна - Вітренко.

 

     ГМИРЯ С.П.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань свободи слова та інформації (виборчий округ  105, Луганська  область).  Здесь  кто-то  болтал  о  связке олигархов и коммунистов.  Я хочу вам напомнить,  что Виктор Ющенко был  избран Премьером  с  подачи  Кучмы  голосами  реакционных националистов и реакционных  олигархов.  То  есть  его  правительство   реакционно втройне.

 

     Сегодня, вроде  бы,  олигархи  поддерживать  его  отказались, значит, это правительство вдвойне реакционное. Но три или два раза мы  выгнать  все  равно  его  не  можем,  только один.  Коммунисты голосуют за  отставку  правительства  Ющенко  не  потому,  что  он непоследовательно проводит реформы, а как раз наоборот мы голосуем потому,  что преступный курс Кучмы проводится этим  правительством последовательно.

 

     Вы не  согласны с тем,  что этот курс преступный,  "Реформы и порядок",  тогда перестаньте болтать об импичменте! Вы не согласны с  тем,  что  он  проводится последовательно,  тогда скажите,  что Ющенко солгал. Он сам об этом сказал.

 

     И еще об одном. Здесь прозвучали голоса, что вот мы выставили оценку "двойка" Ющенко, но не будем голосовать за его отставку. Вы меня простите,  но, с моей точки зрения, это сродни школярству. Но если школьник получает двойку,  его оставляют на второй год. Этого в данном случае никак допускать нельзя?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Вітренко.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  Фракция Прогрессивной социалистической  партии Украины.  Сначала отвечаю Александру Морозу.  Сначала о нас. Итак, историческая правда.  Наша  фракция  отдала  голоса  при  избрании Председателя    Верховного    Совета   за   Александра   Ткаченко, представителя левых,  поддержанного  коммунистами  и  социалистами тоже.

 

     Теперь о   вас.   Вы   начните,  Александр  Александрович,  с Конституционного договора,  когда  вы,  разрушив  социалистическую Конституцию,  нарушив  конституционные  нормы,  имея  240 голосов, подписали соглашение с Кучмой, отдав ему в управление Украину.

 

     А дальше  -  больше.  А  дальше  -  ратификация  договоров  о свободной   торговле,  принятие  программ  приватизации,  принятие антинародных  бюджетов  и  Конституции  буржуазного   государства, которая  действительно  создала тоталитарный режим в Украине,  дав диктаторские полномочия Кучме.

 

     Поэтому вы -  создатель  этого  режима.  И  теперь  кому  что велено.  Вы  знаете  исторические  факты.  Это о чем?  Вы ездили в Вашингтон докладывать, наверное, об успешном кассетном скандале. И вас  принимал  Хавьер  Солана.  Поэтому вам,  наверное,  велено не голосовать за отставку Ющенко. Вы отвечайте за себя.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Надання  слова  для  реплік  триває.  Я   шановні колеги, прошу вкластися в передбачений регламентом час.

 

     Будь ласка,   народний   депутат  Мороз,  потім  -  Беспалий, Пустовойтов, і хочеться вірити, що завершуємо.

 

     МОРОЗ О.О.  Шановні  депутати!  Шановна  Наталіє  Михайлівно! Можна   по   кожному   із  ваших  аргументів  підняти  стенограми, подивитися,  чому так чи  інакше  голосувала  Верховна  Рада,  тим більше  що в Голови Верховної Ради був один голос із 450.  І був у мене радник з питань економіки - Наталія Михайлівна  Вітренко,  до думки якої я інколи прислухався.

 

     А щодо   Конституції   -  у  нас  є  демократична,  нормальна Конституція, але вона сьогодні не виконується, її не дотримуються, бо гарант дотримання її, якого ви підтримуєте поза, так би мовити, неявним чином, щоб не було це помітно, її порушує.

 

     Тому в мене запитання таке (на нього можна й не відповідати): чому ж ви тепер боретеся за дотримання Конституції,  якщо вона вам не подобається?  Зважте на те, що ви робите і що ви говорите. Якщо справді буде відповідність між цими двома явищами, то тоді не буде у вас виникати запитань і  щодо  позиції  Мороза,  соціалістів  та інших  політичних  партій  в  Україні.  Відповідайте за свої слова самі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я на правах головуючого продовжую час  засідання на 15 хвилин.  Гадаю,  ми здатні будемо вкластися з репліками за 15 хвилин.

 

     Слово надається народному  депутату  Беспалому.  Наступний  - Пустовойтов.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.   "Реформи-Конгрес".   Тут   комуністи   чомусь звинувачують  нашу  фракцію  в  непослідовності.   При   Леонідові Даниловичу було кілька урядів.  І попередні уряди ми послідовно не підтримували,  тому що їм не вдавалося поліпшити ситуації.  А уряд Віктора  Ющенка наша фракція і партія якраз послідовно підтримують саме тому,  що він послідовно обстоює  інтереси  України,  простих українців.  І  його результати були б ще кращими,  аби у Верховній Раді йому не протидіяла  ота  сама  комуно-олігархічна  більшість. Тоді,  можливо, це послідовне підвищення заробітної плати, яке він робить,  було б більшим.  І  заборгованість  із  заробітної  плати ліквідовували б ще швидше.  Отже,  проблема не в уряді Ющенка, а в тому,  що у Верховній Раді утворилася така  більшість,  яка  цьому урядові не дає змоги повністю реалізувати його потенціал.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Пустовойтов. Наступний - Мовчан.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (виборчий округ 33, Дніпропетровська область). Фракція комуністів. Я хочу поздоровити український народ,  що, врешті-решт, демократія перемогла    і    є    пряма   трансляція.   Сподіваюся,   Вікторе Володимировичу,  те,   що   ми   сьогодні   проголосували,   -   з сьогоднішнього  дня  трансляція  буде щоденно для того,  щоб народ знав думку депутатів.

 

     А відповідно  до  нашої  сьогоднішньої  розмови  я  хотів  би сказати  українською  мудрістю.  Мені задали таке запитання кілька днів тому:  скажіть,  будь ласка,  колгосп  можна  розікрасти  без відома головного бухгалтера?  Кажуть,  що неможливо. Тут говорили, що уряд Віктора Ющенка,  який попрацював  цілий  рік,  зробив  так багато.  То  у  мене  таке  запитання:  а чи можна було розікрасти країну без відома головного банкіра  протягом  діяльності  Віктора Андрійовича на посаді головного банкіра? Мабуть, теж не можна.

 

     Так що  давайте  заявимо,  що  фракція комуністів виступає не проти Ющенка,  виступає не  проти  Кучми,  а  проти  антинародного режиму.  І  в  цьому  наша відмінність.  І не треба нам приплітати олігархів. Ми ними ніколи не були і не будемо.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Єдине я хотів нагадати, що ми голосували за пряму трансляцію  тільки  стосовно питання про відповідальність Кабінету Міністрів.

 

     Народний депутат Мовчан. Наступний - Марченко.

 

     МОВЧАН П.М.  Шановний Вікторе Володимировичу! Шановні колеги! Я  апелюю  до  вас,  Вікторе Володимировичу,  тому що з лівими все зрозуміло.  Ви  подумайте  про  наслідки   того,   що   затіялося, заколотилося  у  стінах  Верховної  Ради,  для  цілої України.  Ви прекрасно знаєте,  що через місяць-два буде секвестр,  треба  буде повертати  борги.  Ви  знаєте,  що розпочнеться інфляція,  падіння гривні,  і це неодмінно супроводжуватиметься відповідними осінніми настроями  в  суспільстві.  І  почнеться  те,  чого навіть ми собі уявити не можемо.

 

     Я просив би вас, щоб ви, маючи попереду один день, переконали своїх соратників у тому, що ви, можливо, ще вирівняєте ситуацію, і ми будемо говорити про якусь нашу перспективу.  Якщо ж  ми  хочемо тільки  задля власних амбіцій завалити уряд,  який,  як уже прямим текстом кажуть,  треба валити тільки тому, що нібито посадять іншу людину.  Є чотири варіанти, ви добре їх знаєте, хто має сісти в те крісло.  Остання версія - це буде Володимир Павлович  Горбулін,  з чим я теж вітаю всіх,  хто потім буде голосувати або погоджуватися на роль Володимира Павловича. Я хотів би, щоб ви, маючи час, могли переконати в тому, що робити цього не просто не варто, а злочинно. І чому - мотиви вам сьогодні добре викладені.

 

     А я,  користуючись нагодою,  прошу всіх, кому не байдужа доля їхніх  дітей,  онуків  і їх власна доля,  26 квітня прийти до стін Верховної Ради.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Я  зараз  надам  слово  Марченку Володимиру Романовичу.

 

     Я попереджаю,  якщо  будуть далі підстави у вашій промові для надання заявок на наступні репліки,  я  вимкну  мікрофон.  Ми  так можемо не закінчити сьогодні. Будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та  інвестицій  (виборчий округ 161,  Сумська область).  Уважаемый Виктор Владимирович,  я вам обещаю, что козлами никого называть не буду, хотя они того и заслуживают.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.    Я    просто    хочу   напомнить   Александру Александровичу.  Он  в  своем  выступлении  сказал,  что  виновата система  и  что  вы  предлагаете менять систему.  В связи с этим я просто хочу напомнить исторические факты. Первый исторический факт о  том,  что  Коммунистическая  партия  была запрещена незаконно с вашей   подачи.   Почитайте   стенограмму   заседания   Президиума Верховного Совета - именно вы это предложили.

 

     Дальше. Если  бы не была принята эта Конституция,  которую вы хвалите,  то  действовала  бы  Конституция  Украинской   Советской Социалистической  Республики,  в которой были социальные гарантии, согласно которой была бы советская власть и  так  далее.  То  есть нужно  определиться  - либо социализм по такой Конституции,  тогда что это  за  социализм,  либо  пояснить  свои  причины  разрушения социалистической Конституции.

 

     И я   хочу  напомнить,  что  и  Конституционный  договор  был подписан  вами  с  Кучмой.  И  вы   не   позволили   проголосовать альтернативную  экономическую  программу,  потому  что  поддержали программу Марчука и программу  приватизации,  и  вы  не  позволили провести  денежную реформу конфискационного типа,  вместе с Ющенко сговорились,  отмыли черный капитал.  Это все ваши "достижения"  в строительстве этой системы.  А если надо,  я еще расскажу,  как вы Кучму сделали Президентом.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні,  Наталіє  Михайлівно,   все,   закінчили.   А погляньте, Олександр Олександрович Мороз тягне руку.

     Увімкніть мікрофон народного депутата Мороза.

 

     МОРОЗ О.О.  Я  не  маю  бажання  вступати   в   полеміку   із Володимиром  Марченком,  бо  він  Марченко  -  та  й  усе,  що тут говорити?  А у 1990 році,  коли я  його  водив  за  руку  тут,  по Верховній Раді, то він жодного слова, зауваження не зробив про те, що була де ь неправильна моя дія чи когось іншого,  тим паче що  я до  Президії не входив.  А всі інші речі - все це багато разів уже обговорювалося,  багато  разів  спекуляції  відкидались  усіма.  Я сподіваюсь  на  те,  що  немає вже трансляції,  бо,  справді,  вже соромно та у перепалку вести. Я не вважаю за потрібне продовжувати цю тему.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги,  вечірнє  засідання оголошується закритим. Продовження засідання відбудеться 26 квітня о 10 годині. Завтра,  нагадую,  ми працюємо в комітетах, і будуть парламентські слухання відповідно до постанови Верховної Ради України.

     До побачення, всього найкращого!