Стенограма пленарного засідання

05 квітня 2001

 

                    ЗАСІДАННЯ ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

          У к р а ї н и.  5  к в і т н я  2001  р о к у.

                         16  г о д и н а.

 

     Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради

     України МЕДВЕДЧУК В.В.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   колеги,    прошу    підготуватися    до реєстрації. Прошу народних депутатів зареєструватись.

 

     У залі зареєстровано 415 народних депутатів.

 

     З процедури - народний депутат Пустовойтов.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 33, Дніпропетровська  область).  Я  вчора  виступав   з   трибуни Верховної Ради,  і ви пообіцяли,  що внесете на голосування проект Закону про правовий статус закордонних українців за 2214,  тому що він знову поставлений на порушення Регламенту до розгляду.

 

     Прошу це  зробити.  А  користуючись  нагодою,  я  вніс проект постанови  про  законодавче   врегулювання   статусу   закордонних українців. Теж прошу поставити це на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Колего  Пустовойтов,  я  пообіцяв,  що,  коли  ми дійдемо до цього питання, я поставлю на голосування і визначимося, чи  будемо  його  розглядати  і  ще  раз  голосувати про прийняття проекту в першому читанні.

 

     А зараз, шановні колеги, як ми і домовились з вами зранку, ви пам'ятаєте,  що  другим  питанням  порядку  денного  був Закон про політичні партії.  Ми домовились,  що розглянемо його о 16 годині. Тому,  якщо  ви  не  заперечуєте,  ми  зараз  почнемо з Закону про політичні партії. А далі йдемо згідно з порядком і розкладом, який ви вранці отримали.

 

     Слухається Закон  України  про  політичні  партії в Україні з пропозиціями Президента України, реєстраційний номер 0980.

 

     Будь ласка, Лавринович Олександре Володимировичу.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.,  секретар Комітету Верховної Ради України  з питань правової політики (виборчий округ 121,  Львівська область). Шановні колеги,  вашій увазі пропонується порівняльна таблиця, яка є результатом роботи спеціальної тимчасової комісії,  яка готувала до  розгляду  даний  законопроект.  Він  став  продуктом  розгляду зауважень  Президента  одночасно з пропозиціями,  які надійшли від членів  тимчасової  спеціальної  комісії,  що   представляли   всі парламентські фракції.

 

     Усі зауваження Президента і всі пропозиції,  які були внесені фракціями парламенту,  розглянуті. І текст, який ви зараз бачите в крайній колонці,  - редакція, запропонована тимчасовою спеціальною комісією,  є  текстом,   який   погоджений   між   парламентськими фракціями,   представниками   Адміністрації   Президента  України, представником  Президента  України   і   представниками   Кабінету Міністрів України.

 

     Таким чином,  ми,  розглянувши 18 зауважень Президента, п'ять із них врахували, шість врахували частково в нових редакціях і сім відхилили.  При  цьому  представники  Адміністрації  Президента  і представник Президента не наполягали на тому,  щоб  ці  зауваження обов'язково в такому вигляді були відображені в тексті закону.

 

     Тому я  пропоную перейти до голосування з цього законопроекту чи так,  як рекомендує  зробити  тимчасова  спеціальна  комісія  - ухвалити  дану  редакцію  в  цілому,  чи,  якщо  буде  наполягання народних  депутатів  України,  з  кожного  зауваження   Президента окремо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги,  рук багато.  Як ми рухатимемося щодо прийняття цього законопроекту?

 

     Була думка йти по пропозиціях Президента і голосувати.

 

     Будь ласка,    ввімкніть    мікрофон    народного    депутата Безсмертного.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань  державного   будівництва   та   місцевого   самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП).  Фракція Народнодемократичної  партії.  Шановний  Вікторе   Володимировичу! Шановні  колеги!  У зв'язку з тим що документ погоджено фракціями, він погоджений і всіма сторонами процесу ветування документа. Мені здається, що було б доцільніше з метою економії часу, для того щоб не  деформувати  норми,  які  відпрацювала  тимчасова   спеціальна комісія, проголосувати проект у цілому.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  народний депутате Мартинюк. Наступні

- Марченко, Єльяшкевич.

 

     МАРТИНЮК А.І.,  народний  депутат  України  (багато-мандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Шановні колеги,  давайте уточнимо деякі нюанси.  На сьомій  сторінці  порівняльної  таблиці останній абзац, Олександре Володимировичу, подивіться, будь ласка. Тут йдеться про осередки і місцеві осередки партій.

 

     У тих,  хто  займається  партійним  будівництвом,   асоціація однозначна:  місцевий осередок - це первинна партійна організація. Тому я пропоную зазначити,  які осередки - чи це місцевий осередок

-  первинна  партійна організація,  чи тут швидше маються на увазі міська і районна організації.

 

     Тому, щоб не було двозначного тлумачення,  давайте ми внесемо уточнення про те,  що це міська і районна організації, а не просто місцевий осередок.

 

     Наступне запитання.  Ось тут на наступній сторінці  записано: політична партія щорічно інформує Міністерство юстиції України про місцеві осередки партії.  Про що інформує:  про кількість місцевих осередків   чи  Міністерство  юстиції  спустить  форму  на  десяти сторінках,  на яких треба буде відповідати на основі  цієї  статті закону,  якісь  давати  відповіді?  Для  чого це,  про що ми маємо інформувати?

 

     Я думаю,  що ця норма зовсім зайва.  Що,  щорічно інформувати Міністерство  юстиції  про  партійні  осередки?  Або про кількість осередків?  Давайте скажемо про кількість.  Тому що  уже  спустили деякі   управління  юстиції  по  20  питань,  на  які  треба  дати відповіді,  включаючи навіть телефони,  де хто живе  і  працює.  Я думаю, що це суперечить нормі.

 

     І ще  одне уточнення,  на сторінці тринадцятій.  Тут записано щодо органів,  які мають право контролювати партії:  що  фінансові органи мають право контролювати додержання і розміри надходжень та правильність використання коштів.  На якій підставі?  Це внутрішня справа   партії.  Ви  у  попередніх  статтях  говорите,  що  банки контролюють,  чи правильно надходять  кошти  на  рахунок  -  і  це правильно,  нехай  банк  не пропускає.  Але якщо кошти надійшли на рахунок партії,  то використання  коштів  -  це  внутрішня  справа партії.  Якщо партія використовує кошти на зарплати і так далі,  - так, Пенсійний фонд, Державна податкова інспекція контролюють, але це  і  так  зрозуміло  і  без цього запису.  А як ми запишемо,  що фінансові органи,  значить,  КРУ прийде до нас і на підставі цього закону,  не  маючи абсолютно ніяких прав,  бо ми не фінансуємося з бюджету, вимагатиме від нас пояснень.

 

     Тому я  пропоную  також  з  цієї  статті   спірне   положення вилучити.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так,  будь  ласка,  Олександре Володимировичу,  з усіх цих трьох пропозицій, які висловив Адам Іванович.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Перша і друга пропозиції, власне, я думаю, в принципі не викликали б ніяких питань.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, їх потрібно уточнити, це однозначно.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Ми  одразу  це  зробили.  Я  не  маю  ніяких заперечень щодо цього,  але я  зараз  не  можу  сказати  за  інших членів, які були делеговані іншими фракціями.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто,  Олександре  Володимировичу,  якщо  ви  не заперечуєте, ви погоджуєтеся з пропозицією, що мають бути записані не  місцеві,  а  міські і районні осередки.  А стосовно інформації Мін'юсту - про кількість осередків - тут ми конкретизуємо.

 

     А щодо перевірки фінансової діяльності?

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В. Тут йдеться не про перевірки, а про контроль. І Адам Іванович сам сказав...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Контроль породжує перевірки.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Адам Іванович сам сказав про те,  що в зміст цього вкладено те,  що державний контроль  здійснюється  Пенсійним фондом  за  правильним перерахуванням до Пенсійного фонду внесків, податковою адміністрацією  тощо.  Тобто  в  даному  разі  йдеться, звичайно, не про КРУ, а про інші органи (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре Володимировичу, або конкретизуємо, або зазначаємо, про що йдеться.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Можна  конкретизувати,  тут   немає   ніяких проблем.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція  - вилучити в цій частині.  Олександре Володимировичу,  я  дивлюся,  всі  лідери  партії   саме   так   і пропонують.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Якщо  є  таке  погодження,  я  в принципі не наполягаю.  Хоча в даному випадку  ми  не  можемо  створити  зону, вільну від контролю таких поважних інституцій,  як Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування тощо.

 

     В принципі це може розглядатися на  підставі  інших  законів, які не працюють. Так що можна і звідси вилучити.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, погодився вилучити, вилучаємо.

 

     Народний депутат  Марченко  Володимир Романович.  Наступний - Єльяшкевич.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 161, Сумська  область).  Фракция  Прогрессивной  социалистической партии.  Виктор   Владимирович,   поскольку   сейчас   обсуждается процедурный  вопрос,  то  я вношу такое предложение,  чтобы лидеры партий   выступили   и    охарактеризовали    результаты    работы согласительной   комиссии.   Виктор   Владимирович,  вы  понимаете значение Закона о политических партиях,  да?  Я там говорю,  а оно как  об  стенку горохом.  Оно не надо вам,  не надо будет залу,  а закон имеет большое значение.  Я по процедуре  вношу  предложение, чтобы  предоставить  возможность  по  три  минуты  лидерам партий, которые  знают,  что  такое   партийное   строительство   сегодня, высказать конкретные замечания к этому закону.  И здесь есть такие вопросы.  Так,  в частности, в статье 4, вот посмотрите на третьей странице,  без  законодательной инициативы пропал пункт:  "Народні депутати України, обрані до Верховної Ради за партійними списками, забезпечують  реалізацію  передвиборної  програми  партії"  и  так далее.  Инициатора, который уполномочен, вычеркнули. За этот пункт голосовали, его нужно оставить. Это первое.

 

     Второе. Законом  не  дается  право  через уставы самой партии легализовать свои первичные организации.  Здесь процедура  жесткой регистрации.  Идет регистрация, а это деньги - порядка 180 гривень сегодня  нужно,  чтобы  зарегистрировать,  а  если  в  законах  об общественных  организациях  сегодня  есть  право легализации своей первичной и в случае необходимости регистрации с правом  получения юридического  лица,  то  здесь все первичные организации подпадают под регистрацию.  Денег у партии  нет.  Далее,  понимание  аренды. Никакой льготы политическим партиям по аренде нет.

 

     Теперь -  запрет  партии.  Запрет партии будет осуществляться через  суд  первичной  инстанции.   Потому   что   Верховный   Суд подключается  только  при  аннулировании  регистрации и так далее. Поэтому, Виктор Владимирович, есть существенные замечания. Я прошу дать  возможность их высказать в течение трех минут лидерам,  хотя бы  трех-четырех  партий,  и  только  после  этого   выходить   на голосование.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире Романовичу,  я хочу сказати, що робоча група працювала дуже  довго,  декілька  місяців.  І  в  цій  групі представлені всі фракції і всі політичні сили.

 

     Ви висловили  свою позицію,  ми її будемо враховувати.  Зараз Олександр Володимирович висловиться.

 

     Будь ласка, Олександре Володимировичу.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В. Поставлено чотири запитання. Стосовно першого

-  щодо  позбавлення народного депутата України його депутатського мандата при переході з фракції,  до якої він потрапив у результаті обрання  за  партійним  списком.  У  членів тимчасової спеціальної комісії було повне розуміння,  що по  суті  це  питання  ставиться правильно.  І  в  тому  числі  доповідач  поставив свій підпис під законопроектом  про  внесення  змін  до  Конституції  України,  що регулює  це питання.  І ми проголосували в цьому залі (близько 400 голосів) і направили до Конституційного Суду  щодо  внесення  цієї зміни до Конституції України.

 

     Оскільки Основний   Закон   держави   вичерпно  регулює  дану проблему,  члени тимчасової спеціальної комісії погодилися з  тим, що ми не можемо вносити норму, яка суперечить Конституції України.

 

     В даному   випадку,   крім   того,  це  питання  є  предметом врегулювання потім,  після внесення змін до Конституції,  в Законі про  статус народного депутата України,  а не проблемою Закону про політичні партії України.

 

     Щодо другого запитання -  стосовно  реєстрації  осередків.  У тексті,   який   вам   пропонується,  передбачено,  що  реєстрація здійснюється за бажанням політичної партії і відповідно до статуту самої  партії,  осередок якої або набуває статусу юридичної особи, або ні. Це вирішує сама партія у своєму статуті.

 

     Третє - щодо пільг.  Це взагалі не є предметом цього  закону. Питання   надання   пільг   за  оренду  регулюється  зовсім  іншим законодавством.

 

     Стосовно ж заборони політичної партії,  то  так  само,  як  і анулювання  реєстраційного свідоцтва,  як записано в цьому тексті, розглядається Верховним Судом України.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире    Романовичу,    ви     заспокоєтесь? Зачекайте,  ви  заспокойтесь  для початку.  Ви ж тут не один лідер партії,  а тут їх багато,  і всі розуміють і усвідомлюють,  про що йдеться.

 

     Якщо вам не підходить, ви не будете голосувати.

 

     Увімкніть для репліки мікрофон народного депутата Марченка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция ПСПУ.  Виктор Владимирович, Лавринович на  трибуне  занимается  тем,  что  подменяет  понятия.   Откройте Конституцию  и  вы  прочитаете  в  статье 81 условия "дострокового припинення повноважень".  А если вы знаете нормы законодательства, то  депутат  получает  свои полномочия в два уровня:  "його визнає обраним Центральна  виборча  комісія  і  видає  йому  депутатський мандат,  а  після  складення  присяги  він  отримує  конституційні повноваження".

 

     Здесь регулируется  право  политической  партии,  его   нужно записать  так,  как  было  принято раньше.  Не подменяйте понятия, Конституция  регулирует  совершенно  другую  сферу  правоотношений депутатских полномочий.

 

     И еще вопрос. Откройте, Конституцию, статью 19, где написано: разрешается делать  то,  что  разрешено  законом.  Вы  законом  не разрешили  политическим партиям легализовать свои первички.  Вы их обязали регистрировать.  Другое дело,  что по  решению  партии  вы собираетесь дать им статус юридического лица или нет,  а процедура легализации  не  предусмотрена,  и  ее   нужно   предусмотреть   в законодательном   порядке,   как  все  остальные  вопросы.  Виктор Владимирович, дайте возможность выступить.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире  Романовичу,  ви  вже   п'ять   хвилин виступали.  Ви свою точку зору повідомили. Депутати зважатимуть на неї, коли голосуватимуть.

 

     Будь ласка, народний депутате Єльяшкевич. Наступний -Чиж.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  заступник голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 182,  Херсонська  область).  Я  по  вопросам   процедуры.   Виктор Владимирович,    Роман    Петрович    Безсмертный,   представитель Президента,  прекрасно понимает, что Президент нарушил Конституцию и не подписал закон,  по которому было преодолено вето. Поэтому мы вынуждены сейчас непонятно чем заниматься,  но я  думаю,  что  эта процедура  называется  рассмотрение замечаний Президента,  который поступил неконституционным  образом.  Но,  рассматривая  замечания Президента,  это  я обращаюсь к Роману Петровичу,  нельзя ущемлять его конституционных прав.  Поэтому надо каждую поправку Президента обсуждать здесь, в зале, и голосовать.

 

     Уважаемый Виктор  Владимирович,  обясните,  пожалуйста,  что происходит,  как вообще должна реагировать Верховная Рада  Украины на допущенное Президентом грубейшее нарушение Конституции? И каким образом Верховная Рада сейчас будет выходить  процедурно  из  этой юридической коллизии?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Олександре Сергійовичу. Пояснюю народному депутату Єльяшкевичу і всім.  Цей  законопроект  розглядається  за спеціальною  процедурою,  передбаченою  Постановою  Верховної Ради України про створення тимчасової  спеціальної  комісії.  Тимчасова спеціальна  комісія  доповідає  цей  законопроект,  який  або буде прийнятий  у  цілому,  або  не  буде  прийнятий.  Процедура   була визначена  в ході робочих засідань тимчасової комісії.  Сьогодні в зв'язку з цим нам роздали думку комісії.  Ми її будемо голосувати, Олександре Сергійовичу.

 

     Будь ласка,   народний  депутате  Чиж.  Наступний  -  депутат Асадчев.

 

     ЧИЖ І.С.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань свободи  слова  та  інформації  (виборчий  округ 190,  Хмельницька область).  Партія Всеукраїнське об'єднання лівих "Справедливість". Шановний     Вікторе     Володимировичу!    Шановний    Олександре Володимировичу!  Шановні колеги!  Є кілька принципових питань, які цікавлять  партії,  скажімо,  і  як  суб'єктів виборчого права,  і загалом як політичні структури.  От учора на тій нараді, в якій ми брали участь, якраз про це йшлося.

 

     Тому я пропоную процедурно,  не просто чохом проголосувати, а пройти по  пропозиціях  Президента  і  зафіксувати  редакцію,  яку запропонувала  спеціальна комісія,  котра готувала і від котрої ви доповідаєте. Це по-перше.

 

     По-друге, я бачу,  що в нормах цього закону є,  в проекті  є, потім слід зафіксувати,  що не вимагається перереєстрація, тому що це вже дія, яка суперечить Конституції України, її статті 22, і ця дія поглиблює ситуацію, яка була, для суб'єкта права.

 

     І тепер  стосовно  того,  про  що говорив Володимир Марченко. Мені здається,  що це має під собою  підгрунтя.  Тому  що  це  він говорив  не  про речі,  не зв'язані з цим законом,  а це -базовий, рамковий закон для  суб'єкта  цього  права.  І,  безумовно,  норми можуть конкретизуватися,  скажімо, що стосується пільг і так далі, в інших законах,  але в цьому законі вони  мають  бути  окреслені, названі.

 

     Тому я  пропоную  пройти  процедуру  зачитки  норм,  як  вони визначені  комісією,  і  голосування,  а  також  обов'язково  слід урахувати базові поняття.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Народний  депутат  Асадчев.  Наступний  - Матвієнко.

 

     АСАДЧЕВ В.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань  бюджету  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Дякую. Вікторе Володимировичу, законопроект розглядався  ні  за  якою спеціальною процедурою,  він розглядався відповідно  до  Регламенту.  Тільки  не  профільним  комітетом,  а спеціально  утвореною  комісією.  І ця спеціально утворена комісія розглядала не тільки поправки і зауваження Президента,  а й  інших суб'єктів права законодавчої ініціативи, тобто народних депутатів. І поправки, які були відхилені, мали увійти до цієї таблиці, як це завжди  буває.  Комісія  відхилила,  але  Верховна  Рада має право проголосувати.  Суб'єкт права законодавчої  ініціативи  має  право наполягати.

 

     То я  хочу  знати,  чому  тут надано перевагу одному суб'єкту права законодавчої ініціативи - Президенту -  порівняно  з  іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи? Це перше запитання.

 

     І друге  запитання  до  Лавриновича.  Ми  вчора проголосували деякі  моменти,  які  не  потрапили,  скажімо,   стаття   11.   Ми проголосували,   що   потрібно   до   Мін'юсту  подати  заяву  для реєстрації. Цього тут немає.

 

     Потім, до статті 4 не потрапила моя поправка.  В порівняльній таблиці вона записана,  як врахована,  - що жодна політична партія не може мати привілеїв над іншими,  але тут її немає. І деякі інші моменти, мені здається, вже виписані дещо не так.

 

     Але головне питання все-таки, я вважаю, що в середній колонці мають бути всі пропозиції,  від усіх суб'єктів права  законодавчої ініціативи,  -  і ті,  які відхилила комісія,  і суб'єкт має право наполягати на їх голосуванні в сесійному залі.  Тому я прошу,  щоб ця таблиця була приведена у відповідність до Регламенту.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре     Володимировичу,    зараз    будете відповідати?

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В. Я можу зараз відповісти. Перше, що стосується тих  пропозицій,  про  які  говорив  Іван Сергійович Чиж і зараз - Валерій Асадчев.  Щодо перереєстрації. На це запитання дана точна, вичерпна відповідь у заключних положеннях, тобто перереєстрація не передбачається.  Передбачається,  що партія повинна свої документи привести  у  відповідність,  що цілком нормально.  І з цим всі без винятку погодились.

 

     Друге запитання стосується слова  "заява".  Там  воно  є,  ви просто не помітили,  Валерію Михайловичу. Але перед першим пунктом там разом із заявою додаються,  і потім  номером  першим  вже  йде статут. Тому це є в тексті.

 

     Щодо процедури  розгляду  -  в  даному  разі  ми на засіданні спеціальної комісії приймали рішення  щодо  форми  розгляду  цього закону.  Йшлося  про  те,  що  ми  не  розглядаємо закон у другому читанні,  а розглядаємо зауваження Президента.  І  при  цьому  для того, щоб полегшити роботу комісії, ми робили робочі документи, де включались пропозиції від  парламентських  фракцій  відповідно  до духу, теми тих пропозицій, які подав Президент України.

 

     Тому ви   бачите,   що  редакція,  запропонована  спеціальною тимчасовою комісією, містить не тільки тексти, які є в зауваженнях Президента,  а  й  інші,  які  пов'язані  з цими зауваженнями,  що внесені главою держави.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Народний депутат Матвієнко.  Наступний  - Ніколаєнко.

 

     МАТВІЄНКО А.С., член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства (виборчий округ

 17, Вінницька область).  Українська народна партія "Собор", група "Соборність". Вікторе Володимировичу, я звертаюся до вас і до пана Лавриновича   з  процедурного  питання,  яке  мені  не  зрозуміле. Скажіть,  будь ласка,  як ви  успішно  в  зносинах  з  Президентом пропонуєте сьогодні Верховній Раді вчинити? Верховна Рада подолала вето Президента на цей закон більш як 300 голосами.  Президент цей закон не підписав.

 

     Сьогодні Президент, з якого дозволу незрозуміло, вносить свої поправки і зміни.  Верховна  Рада,  уявімо  собі,  проголосує  226 голосами за ту чи іншу поправку. Який закон має вищу силу: той, що проголосований 300 голосами,  чи той, що проголосований зараз буде 226 голосами?

 

     Взагалі, який прецедент, Вікторе Володимировичу, ми створюємо в цій Верховній Раді?  І хто може пояснити ваші успішні зносини  з президентами як авторами цього законопроекту і представниками цієї спеціальної комісії?

 

     Я не можу зрозуміти,  що ми на виході  отримаємо  і  куди  ми рухаємося.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь  ласка,  Олександре  Володимировичу,  тільки коротко.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В. Я можу сказати, що, на превеликий жаль, ми не створюємо зараз прецедент,  він створений вже давно, багато разів. Принаймні на моїй пам'яті,  ще в попередньому скликанні  Верховної Ради України.

 

     А що  ми зараз робимо?  Ми виконуємо постанову Верховної Ради України,  яка тут  була  прийнята,  про  створення  цієї  комісії, доручення їй внести в сесійний зал узгоджений текст закону.  Ми це доручення Верховної Ради виконали і пропонуємо  вам  зараз  текст, узгоджений з усіма фракціями парламенту, представниками Президента України і Кабінету Міністрів України.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Ніколаєнко.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.,  секретар Комітету Верховної Ради України  з питань  науки  і освіти (виборчий округ 185,  Херсонська область). Соціалістична фракція.  Без сумніву,  цей  закон  потрібний,  і  я приєднуюся  до  тих  зауважень,  які  були.  Але в мене є дві такі невеличкі поправки, два зауваження.

 

     Перше. Олександре Володимировичу,  у статті 8  передбачається обов'язкове включення юридичної адреси до статуту.  Це помітив наш Михайло  Степанов.  А  якщо  змінилась  юридична  адреса,  то  що, потрібно  з'їзд збирати,  щоб до статуту зміни внести?  Давайте ми юридичну адресу не будемо записувати в статут, бо зміни до статуту вносить тільки з'їзд.

 

     Друге. Це,  Олександре Володимировичу,  сторінка п'ята, вгорі подивіться другий  пункт.  Юридична  адреса  може  змінюватися,  в іншому  документі,  в  реєстраційному  свідоцтві  хай зазначається юридична адреса.

 

     І останнє.  Мені здається,  що депутат Марченко правий,  коли говорить  про  надання  пільг політичним партіям,  хоча б у такому питанні, як зняття приміщень для оренди тощо. А то нас вважають за суб'єктів підприємницької діяльності і такі гроші виставляють,  що практично їх неможливо утримувати.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В. Що стосується вашого першого зауваження, то я особисто вважаю, що воно цілком може бути враховане, тобто питання юридичної адреси  може  міститися  в  іншому  документі,  а  не  в статуті. Я не бачу ніяких проблем з цим.

 

     Щодо іншого питання, то розмір оренди - це право власника, де партія орендує - чи  в  органу  місцевого  самоврядування,  чи  це державне  майно,  чи  в  якогось приватного власника,  залежно від цього власник користується різними  нормативними  актами  і  різна ціна від того. Тому це не може бути записано в цьому законі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Будь ласка, народний депутате Журавський. І переходимо до прийняття рішення.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.,  перший заступник голови Комітету  Верховної Ради України з питань культури і духовності (виборчий округ

 68, Житомирська область).  Депутатська група  "Регіони  України", голова  Християнсько-демократичної  партії  України.  Я  хотів  би нагадати шановним  колегам,  що  тимчасова  спеціальна  комісія  з питань   опрацювання   проектів   законодавчих   актів   у   сфері політико-правової  та  адміністративної   реформи   України   була створена,  і туди ввійшли представники всіх фракцій і депутатських груп нашого парламенту і лідери партій. Вона працювала два місяці. Крім  того,  нам  треба виконати вимоги Ради Європи.  Врешті-решт, треба прийняти цей  Закон  про  політичні  партії,  тим  паче  вже задихало новими виборами.

 

     Позиції, які  висловлює  Лавринович,  -  це  не його особисті позиції.  Це позиції тимчасової спеціальної комісії, які узгоджені в результаті компромісу.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь  ласка,  сформулюйте  пропозицію  від  імені комісії, Олександре Володимировичу. Будь ласка.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Тимчасова  спеціальна   комісія   рекомендує Верховній  Раді  ухвалити  в  цілому  редакцію,  яка запропонована тимчасовою спеціальною комісією з урахуванням тих  зауважень,  які зараз знайшли схвалення в сесійному залі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народні   депутати  Мартинюк  і  Ніколаєнко  -  в частині юридичної адреси.  Будь ласка,  я  ставлю  на  голосування законопроект  0980  в  редакції тимчасової спеціальної комісії для затвердження в цілому.  Прошу народних депутатів визначитися. Так, із зауваженнями.

 

     "За" - 321.

 

     Дякую, рішення    прийнято.   Із   зауваженнями,   Володимире Романовичу.

 

     По фракціях,  будь ласка. Я ставив у цілому з зауваженнями, є стенограма, подивіться.

 

     Будь ласка, ввімкніть мікрофон народного депутата Мартинюка.

 

     МАРТИНЮК А.І.   Вікторе   Володимировичу,   давайте  все-таки вчинимо так,  щоб ми дійсно прийняли  його  за  основу  необхідною кількістю  голосів.  Але  поправка,  яка була,  і пропозиція,  яку вносив народний депутат Марченко та інші, заслуговує на увагу. Тим більше що вона в законопроекті, який нам повернув Президент, була, і Президент не мав зауважень до цієї поправки.  Навпаки, на вимогу Президента було записано в закон про те, що депутати, які вийшли з фракції, позбавляються депутатського мандата. Це перше.

 

     Друге. Говорили   про   те,   що   дійсно   подано   вже   до Конституційного  Суду  і  не  виключено,  що на наступній сесії ми внесемо  зміни  до  Конституції.  Тому  давайте  ми  поставимо  цю поправку, проголосуємо з нею в цілому, і нехай іде.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Адаме  Івановичу,  так  не можна,  тому що з цією поправкою Президент не має права підписувати. Це порушує статтю 81 Конституції.

 

     Я нагадую,  коли  ми направляли до Конституційного Суду зміну до статті  81,  проголосував  321  депутат.  У  нас  немає  ніяких заперечень.  І  на  тій сесії приймемо попередньо,  а на наступній схвалимо і вирішимо цю проблему.  А втрутившись  зараз  у  правове поле цього закону, ми зробимо неможливим його підписання.

 

     Це ж норма статті 81 Конституції, якій воно суперечить.

 

     Будь ласка, Олександре Володимировичу, ваша точка зору.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Я можу повністю погодитися з тим,  що сказав Віктор Володимирович,  і додати до цього тільки те, що представник Президента  України  і особисто Президент погодилися з тим,  що це можна буде змінити тільки після внесення змін до Конституції.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. І ми це зробимо,  тому що ми  підтримуємо  подану пропозицію.

 

     Народний депутате    Вітренко,    будь   ласка,   з   мотивів голосування.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 160, Сумська  область).  Фракция  Прогрессивной  социалистической партии Украины.  Я  для  стенограммы,  для  истории  Украины  хочу зафиксировать   этот   факт.   Только   что  в  зале  проголосован реакционный закон, который делает политические партии бесправными, ручными.  На  этот сговор с Президентом пошли коммунисты.  Что они себе выторговывают в очередной раз,  я не знаю,  но без их голосов этот закон не прошел бы.

 

     Поэтому я обращаюсь к вам,  коммунисты,  если вы думаете, что любое ваше преступление будет вам прощено,  этого  не  будет.  Все равно народ Украины разберется, какую черную работу вы делаете, за что вы сейчас проголосовали!  Чтобы партии можно было  защищать  в суде  первой  инстанции?  За  то,  чтобы нужно было регистрировать каждую местную организацию, чтобы партии не влияли на формирование списка?  И потом проходимцы бы приходили в этот зал и продавали бы свои места,  переходя в другие фракции?  За что  вы  проголосовали сейчас?

 

     Вам не будет ни прощения, ни оправдания.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть  мікрофон народного депутата Мартинюка. Для репліки.

 

     МАРТИНЮК А.І.  Шановні колеги!  Наталіє Михайлівно!  Я  також кажу для історії.  Дуже шкода,  що ви, так яскраво захищаючи права всіх і вся,  в тому числі політичних партій,  не прочитали проекту закону,  за  який  ми  зараз голосували.  Дуже шкода,  тому що там записано,  що судом першої інстанції,  який має  право  забороняти діяльність політичної партії, є Верховний Суд України. Це перше.

 

     Друге те,  що  стосується інших нормативних актів і так далі, про що ви говорите.  Ми також наполягаємо на тому,  що потрібно до цього   закону  включити  норму  про  депутатів,  які  пройшли  за партійними списками.  І ми наполягаємо на цьому  голосуванні.  Так що,  будь ласка,  ви не спіть на сесії, а уважно слухайте і робіть правильні висновки (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  шановні колеги,  ми  прийняли  закон.  До цього  закону  ми приймемо зміни до Конституції,  і не допустимо в майбутній Верховній Раді того, що відбувалось у цій.

 

     ----------------

 

     Слухається наступне питання  порядку  денного,  4239  -проект Закону  про  внесення  змін  до  статті 1482 Кримінального кодексу України (друге читання). Будь ласка, Петре Володимировичу Мельник.

 

     МЕЛЬНИК П.В.,  заступник  голови  Комітету   Верховної   Ради України   з   питань   законодавчого  забезпечення  правоохоронної діяльності  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий   округ, НДП).  Шановний Вікторе Володимировичу!  Шановні колеги! Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності не раз розглядав    проблеми   вдосконалення   диспозицій   статті   1482 Кримінального  кодексу   України,   яка   передбачає   кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків.

 

     За основу   було   взято  запропонований  народним  депутатом Костинюком проект Закону України про внесення змін та доповнень до статті 1482 Кримінального кодексу.

 

     Автори остаточної редакції - я й інші народні депутати, члени Комітету  з  питань  законодавчого   забезпечення   правоохоронної діяльності.

 

     Цей законопроект  було  прийнято  в першому читанні.  Зміни і доповнення до цього законопроекту вносилися  народними  депутатами Лісогорським,  Горбачовим,  Богословською,  Бауліним,  Свиридою та Філенком.

 

     Необхідно сказати,   що   всі   чотири   поправки    депутата Лісогорського  враховані,  частково  враховані  поправки депутатів Філенка,  Богословської,  Горбачова,  Бауліна,  поправка  депутата Свириди відхилена,  тому що пропозиція виключає платників податків

-  фізичних  осіб  і  закладає  нерівні   умови   відповідальності платників податків - юридичних осіб.

 

     Комітет пропонує   прийняти   даний  законопроект  у  другому читанні, а також у цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Депутати Кармазін і Терьохін.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий округ 134,  Одеська область).  Місто-герой Одеса,  "Солідарність", Партія захисників Вітчизни.  Шановний доповідачу, тут пропонується багато  прогресивних  вимог.  Але   все-таки   порівняно   з   тим Кримінальним  кодексом,  який  ми  прийняли вранці,  - це вже крок назад років так на кілька. Скажіть мені, будь ласка, яка є потреба після  цього  вносити  сьогодні  такі  зміни  саме  з огляду на ту редакцію,  яка була прийнята тут абсолютно всіма фракціями (це 379 голосів)? І чи вплине якось зараз на вашу доповідь те, що все-таки прийнято Кримінальний кодекс, у тому числі з вашою допомогою, чи є потреба  зараз  на місяць,  на півмісяця вводити якийсь перехідний етап, яким є ця стаття?

 

     Дякую вам.

 

     МЕЛЬНИК П.В.  Я не вважаю,  що даний  законопроект  виписаний непрофесійно. Над ним грунтовно працювали, я ще раз хочу нагадати, депутати Філенко,  Богословська,  Горбачов,  Баулін, Лісогорський, Свирида, наш комітет як профільний комітет. Це наша стаття...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Петре Володимировичу,  хвилинку.  Я впевнений, що більшість із тих, хто піднімає зараз руку, будуть задавати те саме запитання. Ми сьогодні прийняли Кримінальний кодекс. Ви пропонуєте внесення  змін  до  статті  1482.  Наскільки  це  є  доцільним   і необхідним?  Не  треба  нам  повторювати,  хто  вніс.  У нас немає сумнівів щодо кваліфікації тих,  хто вносив  ці  пропозиції.  Тому Юрій   Анатолійович   Кармазін  і  запитав  вас,  чи  є  доцільним розглядати цей законопроект, чи ні? Дайте відповідь.

 

     МЕЛЬНИК П.В.  Шановний Вікторе  Володимировичу,  Кримінальний кодекс буде діяти з 1 вересня.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. От так і відповідайте.

 

     МЕЛЬНИК П.В.  Тому  якщо  ми приймемо зараз цей законопроект, звичайно ще до 1 вересня він буде діяти. Це один момент.

 

     Другий момент.  Коли   вносилися   поправки   і   відповідний законопроект було подано депутатом Костинюком,  наш комітет не міг не розглянути пропозиції  депутатів.  І  ми  повинні  були  на  це реагувати. Сьогодні, справді, прийнято Кримінальний кодекс, і я не бачу, скажімо, такої нагальної потреби однозначно приймати зараз у цій редакції статтю 1482.

 

     Кримінальний кодекс прийнятий,  в принципі можна погодитись і зняти цей  законопроект.  Але  й  немає  проблеми,  якщо  ми  його приймемо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, всі ж розуміють, про що йде мова. Аргумент такий.  По-перше,  Кримінальний  кодекс,  якщо  він  буде підписаний,  набере  чинності  з  1  вересня.  А сьогодні ми маємо тільки початок квітня. Тому давайте далі не продовжувати виступи з обговорення.   Я   поставлю  на  голосування,  і  ми  голосуванням визначимося,  чи потрібні нам зміни до статті  1482  Кримінального кодексу, і на цьому закінчимо.

 

     Я ставлю  на  голосування  пропозицію  комітету про прийняття законопроекту 4239 в другому читанні. Визначайтесь голосуванням.

 

     МЕЛЬНИК П.В.   Він   нам   не   завадить.   Це    кримінальна відповідальність за несплату податків.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,    Петре    Володимировичу.   Визначайтеся голосуванням, шановні колеги. У другому читанні.

 

     "За" - 89.

 

     Дякую. Сідайте,  Петре  Володимировичу.  Бачите,  не   будемо витрачати часу.

 

     Депутат Терьохін.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.,  перший  заступник  голови  Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності  (виборчий округ   214,  м.Київ).  Шановний  пане  головуючий,  я  вам  роблю зауваження: не порушуйте Регламент, будь ласка. Має бути проведена дискусія,  ви  знаєте,  перед голосуванням.  Так от,  для того щоб вийти з цієї колізії, абсолютно правильно депутат Мельник каже, що будуть ще півроку діяти оці застарілі норми.

 

     Ми сьогодні проголосували статтю 212 Кримінального кодексу. Є пропозиція, весь зал її підтримав: давайте проголосуємо сьогодні в тій  диспозиції,  як  ми  проголосували статтю 212,  статтю 1482 і введемо її з сьогоднішнього числа для того, щоб не чекати півроку, коли  буде  введено Кримінальний кодекс.  І все буде добре,  і всі чекають цієї статті.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Колего Терьохін,  тільки ви бачили,  що в залі її чекають лише 89 народних депутатів.

 

     МЕЛЬНИК П.В.  Ну,  народні  депутати  не  зовсім розібралися. Могли б комуністи і підтримати. Не знаю, чому вони не підтримали.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутате Чиж, будь ласка.

 

     ЧИЖ І.С.  Шановні  колеги!  Я  думаю,  що  ми  зараз  зробили помилку, не проголосувавши за внесену норму. Чому? По-перше, я тут згоден з Терьохіним,  що можна зараз узгодити позиції  статті  212 кодексу, який ми прийняли, з цією статтею - вилучити її і прийняти як норму, яка б уже діяла після підписання закону Президентом.

 

     По-друге. Справді,  до вересня в  нас  фактично  діють  старі норми, які абсолютно не відповідають ситуації в економіці, зокрема і щодо відповідальності за несплату податків.

 

     Я прошу проголосувати ще раз,  оскільки немає жодних  підстав висловлювати  недовіру  цьому  проекту.  Навпаки,  це потрібно для економіки,  це потрібно для відповідальності за своєчасну і  повну сплату податків.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Іване  Сергійовичу,  тільки  що  вилучати треба з того Кримінального кодексу, за який ми проголосували 370 голосами?

 

     Народний депутат Кулик.

 

     КУЛИК О.В.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань свободи  слова  та  інформації  (виборчий  округ  145,  Полтавська область).  Дякую,  Вікторе Володимировичу.  Шановні  депутати,  на сьогодні   відомо,  що  тільки  45  відсотків  платників  податків сплачують добровільно  податки.  Я  прошу  поставити  на  повторне голосування цей законопроект Костинюка,  щоб ці платники податків, які не сплачують податки,  подумали до 1 вересня, що доведеться їм все-таки платити. Тобто це питання буде їм для роздумів.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Єльяшкевич. За ним - депутат Бродський.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.   Херсон.   Уважаемый   Виктор  Владимирович! Уважаемые коллеги!  Еще раз напоминаю, что сегодня Верховной Радой принят  Уголовный  кодекс.  И поэтому я прошу на будущее снимать с повестки дня  все  вопросы  по  изменению  пока  еще  действующего старого Уголовного кодекса.

 

     Если все  хотят  приблизить  дату  введения в действие нового Уголовного кодекса,  то  есть  простое  решение  этой  проблемы  - голосуется за изменение даты введения в действие нового Уголовного кодекса:  будет не с 1 сентября,  а,  например,  с 1 июля.  И  нет проблем. Давайте не создавать проблем на ровном месте.

 

     Виктор Владимирович,  если мы хотим, чтобы и наши граждане, и правоохранительные  органы,  которые  применяют  уголовное  право, через  каждый  месяц не сталкивались с новыми нормами,  то давайте все-таки будем  ждать  решение  Президента  по  новому  Уголовному кодексу.  И  в  случае  если  он,  например,  не подписывает новый Уголовный кодекс,  то тогда вносим изменения в  этот  текст.  Если подписывает,  он  вводится в действие.  Если кому-то надо ускорить процесс,  пусть ставит на голосование изменение  даты  введения  в действие нового Уголовного кодекса.

 

     МЕЛЬНИК П.В.  Шановні колеги,  я взагалі не розумію,  чому 89 голосів. Ми обов'язково повинні прийняти цей законопроект. Я часто буваю  опонентом  Терьохіна,  але  в  даному  разі  він  абсолютно правильно каже.  Ми виписали нормально,  професійно цю  статтю.  І чому ми повинні чекати вересня для того, щоб не сплачувати податки державі?

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ (Не чути).

 

     МЕЛЬНИК П.В. Кримінальна відповідальність буде. Є різниця.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, народний депутате Бродський.

 

     БРОДСЬКИЙ М.Ю.,  голова Комітету  Верховної  Ради  України  з питань промислової політики і підприємництва (виборчий округ

 215, м.Київ).  Фракція "Яблуко".  Шановні колеги!  Якщо в нас так уже  сталося,  що  ми  в  один  день  розглядаємо законопроект про внесення змін до статті 1482 і приймали Кримінальний кодекс,  який починає  діяти  з 1 вересня,  як записано там,  то давайте вчинимо так,  як нам  пропонував  пан  Терьохін:  норму  статті  212,  яка повністю  виписана  в цьому Кримінальному кодексі,  де йдеться про суми,  які в тисячу,  в  три,  в  п'ять  тисяч  разів  перевищують установлений   законодавством  неоподатковуваний  мінімум  доходів громадян, я прошу сьогодні проголосувати в цьому законопроекті про внесення  змін  до статті 1482.  І ми тоді таким чином зможемо вже через три тижні запровадити цю норму,  яка  почне  діяти.  І  наші підприємці зможуть нормально працювати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайле  Юрійовичу,  я  відповім за Мельника.  Це процедурно неможливо.  Ми розглядаємо зовсім інший закон і предмет закону.

 

     Будь ласка, депутате Костинюк. За ним - депутат Моісеєнко.

 

     КОСТИНЮК Б.І.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради України з питань  будівництва,   транспорту   і   зв'язку   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Народний  рух України. Шановні колеги!  Я не розумію тих депутатів,  які не голосували за цю  норму  в  цьому  законопроекті.  Якщо  ми  не  будемо  за  неї голосувати,  то ще півроку як мінімум до 1 вересня  буде  існувати норма  1700  гривень.  І за цією нормою буде притягуватися платник податку за несплату 1700 гривень,  і проти нього буде порушуватися кримінальна справа.

 

     Ви уявіть   собі,  скільки  ще  за  півроку  можна  наклепати кримінальних справ,  поки діє норма 1700 гривень. Я не проти того, щоби проголосували сьогоднішню редакцію статті 212.

 

     Але, Вікторе   Михайловичу,   я   прошу   вас   поставити  на голосування ще раз редакцію цього законопроекту,  а потім, якщо це можна  технічно  чи  процедурно,  статтю  212 нового Кримінального кодексу в сьогоднішній редакції.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Моісеєнко, і все.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України    з    питань   державного   будівництва   та   місцевого самоврядування   (виборчий   округ    53,    Донецька    область). Коммунистическая  партия  рабочих и селян.  Уважаемые товарищи,  я сегодня не голосовал,  как и мой коллега по  партии,  за  принятие Криминального  кодекса.  Нас было всего три человека.  Уже хотя бы потому,  что каждый,  кто  проголосовал  за  принятие  статьи  115 "Умисне   вбивство"   в   той  редакции,  которая  есть,  совершил преступление перед народом Украины.

 

     Когда за убийство малолетнего ребенка дают десять лет тюрьмы, то,  поверьте мне, Президент имеет все основания не подписать этот кодекс.  Быть уверенным сегодня в том, что Президент его подпишет, нет  никаких  оснований,  потому  что  у  него есть еще 10 дней на подпись.

 

     Мы сегодня не приняли закон.  Закон считается принятым  после того,  как он подписан и опубликован.  Мы сегодня проголосовали за Криминальный  кодекс.  Сейчас  обсуждается  совсем  другой  закон, которым   вносятся  изменения  в  действующий  кодекс.  Поэтому  я предлагаю принять то,  что сейчас предлагает Мельник с трибуны,  и ужесточить  меры в отношении тех,  кто не платит налоги и скрывает от налогоплательщиков необходимые поступления.

 

     Я вообще удивляюсь,  почему  идет  такая  активная  борьба  и почему...  Ну,  господа - понятно. Но товарищи почему не голосуют, непонятно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Я ще раз ставлю  на  голосування пропозицію  прийняти  в  другому  читанні  законопроект  4239  про внесення змін до статті 1482 Кримінального кодексу України.

 

     Прошу визначитися народних депутатів.

 

     "За" - 131.

 

     Зрозуміло? По фракціях, будь ласка.

 

     МЕЛЬНИК П.В.  Це  відображає  ситуацію  в  державі.  Половина платить податки, половина не платить.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Петре Володимировичу. Сідайте.

 

     ----------------

 

     Слухається наступне  питання  порядку денного - проект Закону про внесення змін до  деяких  законів  України  (щодо  проходження служби   в  міліції,  державній  пожежній  охороні  та  податковій міліції) (друге читання), 4235. Кармазін Юрій Анатолійович.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.   Шановні   народні   депутати!   Зміни,    які пропонуються,  дужедуже незначні.  Пропонується внести тільки такі доповнення:  "Призовникам,  зарахованим на навчання до  навчальних закладів  (я  нагадую  вам  текст)  Міністерства  внутрішніх справ України,  відстрочка від  призову  на  строкову  військову  службу надається відповідно до Закону про загальний військовий обов'язок. Особи,  які  закінчили  курс  навчання  за  програмою   підготовки офіцерського   складу   або   прапорщиків  в  навчальних  закладах Міністерства  внутрішніх  справ  та   мають   спеціальні   звання, звільняються від призову на строкову військову службу і ставляться на облік у цих органах". Тобто вони вже відслужили. Ви зрозуміли.

 

     Усі пропозиції,  які вносилися до цих статей,  враховані,  за винятком кількох, які запропонував покійний, царство йому небесне, народний депутат Ємець.  Він їх сьогодні підтримати,  на жаль,  не зможе.

 

     Тепер щодо Закону про пожежну безпеку.  Так само за текстом і ставляться на облік у цих органах,  якщо вони там  відслужили  вже фактично.  І  так  само  в  Законі про державну податкову службу в Україні. Вони мають один навчальний заклад, ви знаєте, - Податкову академію.  Мельник  щось  не слухає,  ніби я маю такий заклад.  Ці особи теж звільняються від призову на строкову військову службу  і ставляться на облік у цих органах.

 

     Більше нічиїх    пропозицій,   крім   пропозицій   Ємця,   не відхилялося. Цей закон давно вже блукає... Я прошу його підтримати і прийняти в другому читанні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  на  голосування  законопроект 4235 про прийняття  його  в  другому  читанні.  Прошу  народних   депутатів визначитися.

 

     "За" - 131.

 

     По фракціях.

 

     Сідайте, Юрію Анатолійовичу.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Ні,  може, комусь щось незрозуміло, я відповім на питання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Дякую. Сідайте, Юрію Анатолійовичу.

 

     ----------------

 

     Слухається наступне питання порядку денного -  проект  Закону про державні гарантії прав,  соціальний захист військовослужбовців і громадян,  звільнених з військової служби,  та членів  їх  сімей (друге   читання).  Мичко  Микола  Іванович.  Будь  ласка,  Миколо Івановичу. Коротко, будь ласка.

 

     МИЧКО М.І.,  заступник голови Комітету Верховної Ради України з  питань  національної  безпеки  і  оборони  (виборчий  округ 60, Донецька  область).   Уважаемые   депутаты,   к   рассматриваемому законопроекту  поступило  94  предложения.  Комитет  учел  89  и 5 отклонил.

 

     Из пяти отклоненных  -  три  предложения  народного  депутата Ларина  (Сергей  Николаевич  согласен  с  решением комитета) и два предложения народного депутата Деркача.

 

     Первое предложение   касалось    определения,    что    такое государственное  личное  страхование.  Мы  не  могли  согласиться, потому что оно не соответствует тому определению, которое дается в Законе  о  государственном  страховании.  И  еще его поправка 75 - лишить  бесплатного  проезда  курсантов  высших  военных   учебных заведений, с чем мы тоже не согласились.

 

     Комитет просит   поддержать  данный  законопроект  во  втором чтении.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Чиж.

 

     ЧИЖ І.С.  Дякую.  Миколо  Івановичу,  в  мене  питання  перед голосуванням.  Це,  по суті, процедурне з'ясування: вартість цього закону і наскільки він бюджетно підтриманий,  наскільки  він  буде реально діяти?

 

     Дякую.

 

     МИЧКО М.І.  Безусловно,  этот  закон  требует  дополнительных финансовых затрат.  По расчетам Кабинета Министров,  дополнительно необходимо  будет  из  бюджета  264,5  миллиона  гривень.  Но  мы, естественно,  предлагаем,  чтобы этот  закон  был  принят  уже  со следующего года - с января 2002 года.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Депутате Пилипчук, будь ласка.

 

     ПИЛИПЧУК І.М.,   заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань боротьби з  організованою  злочинністю  (виборчий округ  124,  Львівська область).  Шановні народні депутати!  Я вас прошу:  цей  законопроект   потрібно   підтримати,   оскільки   ті прогалини,  які  ми  допустили  при прийнятті бюджету на 2001 рік, якраз сьогодні ми й почуваємо.

 

     Тому я прошу цей законопроект зараз проголосувати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Шановні колеги,  я ставлю на голосування законопроект 4255  у другому читанні.

 

     Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 222.

 

     МИЧКО М.І. Еще необходимо, ну что такое?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Кажуть, що не встигли два народних депутати. Я ще раз ставлю на голосування в другому читанні законопроект

 4255.

 

     "За" - 264.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     У цілому.

 

     МИЧКО М.І.  Уважаемый Виктор Владимирович! Уважаемые народные депутаты!  Я  думаю,  что   у   нас   сегодня   есть   возможность проголосовать   в   целом  этот  законопроект.  Он  с  ноября  уже подготовлен ко второму чтению...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Я  ставлю   на   голосування   в   цілому законопроект 4255. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 281.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     ----------------

 

     Слухається проект  Закону про внесення змін до деяких законів України щодо  регулювання  уступки  вимоги  та  переводу  боргу  у зовнішньоекономічній діяльності (друге читання) 1202.  Будь ласка, Володимире Оникійовичу Петренко.

 

     ПЕТРЕНКО В.О.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань  економічної  політики,  управління  народним господарством,   власності    та    інвестицій    (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   КПУ).  Фракція  комуністів України.  Пунктом 14 Указу Президента України від 14 березня  1998 року за номером 167/98 про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетом та з державними  цільовими  фондами  було встановлено,  що  під час проведення розрахунків,  в тому числі за експертними та  імпортними  операціями,  не  допускається  уступка вимоги  та  переведення  боргу  незалежно  від  наявності  угод чи фінансових зобов'язань між резидентами, а також між резидентами та нерезидентами.

 

     Треба зазначити,  що цей указ був виданий Президентом України відповідно до Перехідних положень Конституції  України  і  втрачає чинність після прийняття цього закону.  Оскільки такі операції все одно  необхідні  для  розрахунків  між  підприємствами,  народними депутатами    Жовтісом   і   Кінахом   був   зініційований   даний законопроект,  в якому вони намагалися законодавчо врегулювати  це питання.

 

     У процесі   доопрацювання   цього  законопроекту,  який  було прийнято  в  першому  читанні,  було  зроблено  всебічний   аналіз Національним банком України,  компетентними структурами, Кабінетом Міністрів України, Міністерством юстиції, Міністерством економіки. І в результаті дійшли висновку,  в тому числі і комітет,  що зміни доцільно вносити не до двох,  а тільки  до  одного  Закону  -  про зовнішньоекономічну  діяльність,  що  і  пропонується тут на друге читання.

 

     Таким чином,  комітет пропонує прийняти  цей  законопроект  у другому  читанні.  Але  два народні депутати - Чукмасов і Король - звернулися  з  пропозиціями,  що   цей   законопроект   недоцільно приймати,   оскільки  все  одно  правова  база  і  суперечності  в законодавстві будуть існувати. Також звернувся до Голови Верховної Ради  голова  Державної  податкової  адміністрації України Азаров, який  пропонує:  недоцільно  приймати  цей  закон,  тому  що   він суперечить нормам чинного законодавства.

 

     Я вам  доповів  точку  зору  комітету,  а  також  точку  зору опонентів, і прошу вирішити це питання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на  голосування  законопроект  1202  про його прийняття,  за пропозицією комітету, в другому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 111.

 

     Дякую. Зрозуміло.

 

     ----------------

 

     Закон України про  нафту  і  газ  з  пропозиціями  Президента України, реєстраційний номер 4238.

 

     Будь ласка, Діяк Іване Васильовичу.

 

     ДІЯК І.В., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з  питань  паливноенергетичного  комплексу,  ядерної  політики  та ядерної безпеки (виборчий округ 179,  Харківська область). Шановні народні депутати,  цей закон вже розглядався.  Практично враховані пропозиції Президента. Вони не є такими, які б суперечили суті.

 

     Тому я пропоную прийняти цей закон.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  депутате Мармазов. За ним - депутати Філіпчук, Журавський.

 

     МАРМАЗОВ Є.В.,  член Комітету Верховної Ради України з питань паливноенергетичного   комплексу,   ядерної  політики  та  ядерної безпеки (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  КПУ). Уважаемые   коллеги,   в   принципе   наша  фракция  данный  закон поддерживает и считает,  что он  необходим.  Но  у  нас  есть  два замечания.   Эти   замечания   мы   передали   авторам  проекта  и содокладчику.  Они с ними согласны.  Это поправка 416 к статье 65, где,  как  мы  считаем,  нужно  изложить  так:  "Робочі  місця для працевлаштування інвалідів створюються підприємствами нафтогазової галузі  в кількості,  що становить не менше чотирьох відсотків від загальної чисельності працюючих".

 

     "У законопроекті  -  4  відсотки  зайнятих  у  непромисловому виробництві".  Это  противоречит  статье  19  Закона  "Про  основи соціальної захищеності  інвалідів  в  Україні".  Это  первая  наша поправка.

 

     Вторая поправка  419:  "На  підприємствах нафтогазової галузі допускається організація та проведення страйків у порядку,  що  не суперечить законодавству України". Это более корректно, именно так предусматривает Закон "Про колективні договори і угоди".

 

     Вот если эти два замечания мы принимаем, фракция голосует за.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ваша думка, Іване Васильовичу.

 

     ДІЯК І.В.  Ці зауваження ми обговорювали, їх треба врахувати, ми згодні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Васильович погодився.

 

     Депутат Філіпчук. За ним - депутат Журавський.

 

     ФІЛІПЧУК Г.Г.,  член Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (виборчий округ 203, Чернівецька область). Дякую. Я не  хотів би зараз удаватися до розкладів,  які створюються нині у Верховній Раді,  але хочу сказати,  що Закон про нафту  і  газ  як справді невідкладний,  у такій редакції приймати не можна. Тому що в народі він уже отримав  іншу  назву  -  як  закон  про  подальшу криміналізацію України.

 

     Мої аргументи абсолютно зрозумілі. Перше. Ми даємо право бути користувачами тим,  хто може  розпоряджатися  нафтою  і  газом  із практично  повним  вивезенням  нафти і газу за межі в умовах нашої неплатоспроможності.

 

     Друга проблема.  Ми передбачаємо не за Верховною Радою  право формувати  політику  використання  надр  відповідно до Кодексу про надра,  який прийняла  Верховна  Рада  минулого  скликання,  а  ми віддаємо це право Кабінету Міністрів.

 

     І, нарешті, можливо, один із найбільш драматичних варіантів - розділ VI цього закону,  де ми  ліцензування  з  надрокористування віддаємо спеціально створеному управлінню. А воно повинно сьогодні знаходитися як єдине ціле лише в одному міністерстві.  Якщо  цього не буде, ми практично позбавляємо і руйнуємо єдину систему захисту надр в Україні.

 

     І тому,  з  точки  зору  проблем  національної   енергетичної безпеки України, цей варіант у такій редакції приймати не можна.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Народний депутат Журавський,  наступний - депутат Федорин.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.  Аналіз закону та проблем,  які  виникають  у зв'язку   з   цим   законом,  засвідчує  недоцільність  формування законодавчої бази держави з питань видобутку корисних  копалин  за кожним окремим видом корисних копалин.  Видання таких законів було б виправданим,  якщо б вони були законами прямої дії  або  якби  у законодавстві  України  не  існувало  законодавчого акта,  який би встановлював загальні правила для користування надрами в цілому.

 

     Я думаю,  що саме цей принцип - намагання вирішувати проблему в цілому,  а не окремими шматочками,  - має стати одним із базових принципів  роботи  парламенту,  якому  досить   реально   загрожує перетворення  на  орган,  що  вирішує  замість  державних проблеми дрібних  відомчих  лобістів,   які   під   гучні   гасла   захисту національних  інтересів  всілякими  неправдами  проштовхують через закони власні інтереси.

 

     Таким чином,  пропонуємо  підтримати  Президента  України  та скасувати Закон про нафту і газ.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь  ласка,  народні  депутати Федорин і Чиж.  І голосуємо.

 

     ФЕДОРИН Я.В.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань паливноенергетичного   комплексу,   ядерної  політики  та  ядерної безпеки (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  НРУ). Фракція Українського народного руху, Партія підтримки вітчизняного виробника.  Шановна  президіє!  Шановні   народні   депутати!   На території  Полтавської  області  ми мали дуже цікавий експеримент, коли Великобританська фірма "GPKenny  Exploration  and  Prodaction Ltd"  почала  освоювати  наші  родовища.  За цей час названа фірма зуміла побудувати першокласний офіс у Лондоні,  виплачувати  своїм працівникам,   які   приїжджали   сюди,   величезні  зарплати,  що обчислювалися тисячами доларів. І хочу сказати, що так воно буде й далі,   якщо  ми  законом  таким,  як  сьогодні  пропонується,  не врегулюємо всі відносини на ринку нафти і газу.  Лише з прийняттям цього  закону ми зможемо реально боротися з тим,  що є.  Ми надамо можливість державі реально втручатися і наводити порядок.

 

     Тому я  пропоную  прийняти  цей   закон   і   закликаю   всіх проголосувати за нього.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Чиж.

 

     ЧИЖ І.С.  Дякую,  Вікторе Володимировичу.  Шановні колеги!  Я щось не зрозумів неузгодженостей.  Підкомітет  пропонує  прийняти, хтось  з  керівників  чи членів фракцій каже,  що Президент нібито проти.  Я цього не побачив.  Тут присутній заступник  міністра,  я хотів би його позицію почути. Це перше.

 

     Друге. Я свою позицію висловлюю. Що є найголовнішою проблемою сьогодні в Україні?  Мабуть,  крім політики, енергоносії. Чому так сталося? У тому числі й через неврегульованість законодавчу.

 

     Галузь бюджетоутворююча,  яка  забезпечує  стратегію розвитку держави,  стратегічні проблеми вирішує,  не має захисту законом. І на  розвиток  цієї галузі фактично виділяється тільки те,  що вони тут увірвуть, як зможуть. Тому я переконаний, що закон потрібен не для конкретних груп і групок інтересів лобістських, а для України. Якщо це не  так,  хай  хтось  мені  заперечить.  Тому  я  пропоную підтримати закон. І просив би Вадима Анатолійовича висловитися.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. У  нас  є  кому  висловлюватися  з цього приводу. Увімкніть мікрофон народного депутата Ковалка.

 

     КОВАЛКО М.П.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань паливноенергетичного   комплексу,   ядерної  політики  та  ядерної безпеки (виборчий округ 65,  Житомирська область). Шановні колеги! Я  хотів  би  сказати нашим опонентам,  що всі ці умови,  які вони виставили,  опонуючи Закону про нафту і  газ,  якраз  враховані  в цьому  законі.  І  саме  вони забезпечують надійність роботи наших надр,  саме вони забезпечують енергетичну незалежність України від держав  експортерів  нафти і газу.  Якраз цей закон дає можливість вийти на той рівень,  який ми мали, коли 30 відсотків нафти і газу видобувалося  за  рахунок методів підтримування пластових тисків і інтенсифікації. Тому я вас прошу, шановні депутати, підтримати цей закон,  який  в принципі забезпечує найбільші бюджетні надходження на сьогодні.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Іване Васильовичу, можна ставити на голосування?

 

     ДІЯК І.В.  Шановні  народні  депутати!  Я  хотів  би   тільки відповісти   на  ті  запитання,  які  були  поставлені.  Вони  всі враховані в законі, і колеги, які виступали, сказали, що цей закон побудований  на  принципі  визнання пріоритетним напрямом розвиток нафтогазового комплексу,  тобто щоб ми  були  забезпечені  нафтою, газом і нашу державу могли забезпечити енергоносіями.

 

     Далі. Щодо   ліцензування,   то   ніякої   окремої  групи  не створюється.  Ви знаєте,  що був Комітет України з питань геології та використання надр, тепер він увійшов у Міністерство екології та природних ресурсів України і саме цьому  міністерству  передаються відповідні  повноваження.  У  законі  все,  про  що  ви  говорили, враховано,  він  виписаний  так,  щоб  не  допустити  розкрадання, розбазарювання і таке інше.

 

     Відсутність закону,  відсутність  законодавчої  бази  не  дає змоги ні інвестиції залучити,  ні  розвивати  галузь,  а  навпаки, призводить і до розкрадання, і до розбазарювання.

 

     Я вас прошу підтримати цей закон.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги,  я  ставлю  на голосування закон 4238 в цілому з пропозиціями  народного  депутата  Мармазова,  які підтримані   представником   комітету.  Прошу  народних  депутатів визначитися.

 

     "За" - 290.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     Я в цілому і ставив. Уважно слухайте.

 

     ----------------

 

     Слухається Закон  України  про  внесення  змін   до   Декрету Кабінету  Міністрів  України  про  державне  мито  з  пропозиціями Президента  України.  Реєстраційний  номер   3494-5.   Райковський Броніслав Станіславович. Будь ласка.

 

     РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України    з    питань    правової    політики    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Шановні народні депутати! Ми всі зауваження Президента врахували. Прошу прийняти цей закон у цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  на голосування в цілому закон 3494-5 у редакції комітету з пропозиціями Президента України.

 

     Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 288.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     ----------------

 

     Слухається Закон України про закони і законодавчу  діяльність з пропозиціями Президента України 0945.

 

     Ющик Олексій Іванович. Будь ласка.

 

     ЮЩИК О.І.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань правової  політики  (багатомандатний  загальнодержавний   виборчий округ,  виборчий  блок  СПУ  та СелПУ).  Шановні колеги!  Шановний головуючий!  На ваш розгляд вноситься після повторного вето  Закон про закони і законодавчу діяльність з пропозиціями Президента.

 

     Нагадаю, що минулого разу, трохи більше місяця тому, Верховна Рада розглядала вже повторні пропозиції  Президента,  тоді  ми  не прийняли  ніякого  рішення,  а  направили  цей  закон на додаткове доопрацювання в комітеті.

 

     Це доопрацювання   було   здійснено,   ще   три    пропозиції Президента,   які   мали   більшменш   конкретний  характер,  було враховано,  просто  хоча  б  для  того,  щоб  вже  дійти   якогось компромісу.  У комітеті ми зробили цю роботу. Цілий ряд пропозицій Президента  все-таки  не  враховано,  вони  не  мають  конкретного характеру і їх просто не можливо було врахувати, окрім того, деякі аналогічні не  можуть  бути  враховані.  Можна  йти  конкретно  по статтях і показати, що це за пропозиції, якщо буде потреба.

 

     Хочу нагадати  також,  що загальна пропозиція Президента була відхилити закон,  але ця пропозиція минулого разу голосувалася, як ви пам'ятаєте, - набрала близько 100 голосів.

 

     Тому зараз є пропозиція таким чином діяти. Спочатку поставити на голосування три пропозиції Президента,  які ми  підтримуємо,  а решту  відхилити  і  прийняти  закон  кваліфікованою більшістю 300 голосів,  тобто подолати в цій частині вето Президента  і  нарешті ввести  цей  закон  у  дію.  Шановні  колеги,  він п'ять років уже знаходиться у Верховній Раді,  закон відпрацьований.  Я  повторюю: якщо  треба буде,  ми можемо розглянути кожну пропозицію,  ви самі побачите, що комітет дуже ретельно відпрацював усі ці зауваження.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексію  Івановичу,  наскільки  я  пам'ятаю,   ми намагалися подолати вето і не подолали.

 

     Ви зараз   що  пропонуєте?  Так,  як  ви  сформулювали,  ваша пропозиція не відповідає рішенню  Конституційного  Суду.  Якщо  ви пропонуєте  долати вето,  давайте поставимо на голосування питання про подолання вето. А якщо ми затвердимо у вашій редакції комітету пропозиції Президента, це буде нова редакція закону.

 

     Сформулюйте, будь ласка,  прохання і рішення комітету з цього приводу.

 

     ЮЩИК О.І. Шановний Вікторе Володимировичу! Вже одного разу ми таку зробили помилку,  я тоді ще говорив, що ніякої нової редакції немає.  Якщо частково враховані пропозиції  Президента  і  ми  при цьому  нічого  нового  не  додали  від себе (того,  чого не було в пропозиціях Президента),  це  не  вважається  новою  редакцією.  Є рішення  Конституційного  Суду  з цього приводу,  абсолютно точно. Нова редакція - це тоді,  коли ми,  крім  того,  що  частково  або повністю   врахували   пропозиції  Президента,  додаємо  ще  якісь додаткові зміни, які в пропозиціях не передбачені. Це перше.

 

     Друге. Ми можемо,  звичайно, зараз поставити на голосування і просто нічого не враховувати з президентських пропозицій, подолати вето і все. Це зніме всі питання. Хоч я кажу, що можна було б і ці три пропозиції врахувати, вони не змінюють суті абсолютно.

 

     І нарешті третє.  Я хочу сказати, шановні колеги, що у даному разі ми повинні абсолютно чітко зрозуміти:  як тільки ми зараз  ще раз  повторимо прийняття закону в новій редакції,  що неправильно, Президент знову матиме право повернути його на повторний  розгляд. Це іграшки.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексію  Івановичу,  я  не  знаю,  що ви маєте на увазі під іграшками, але, коли ви кажете, що пропозиції Президента треба прийняти 300 голосами, це і є подолання вето. А якщо не буде 300, буде 280, ми повинні направити на підпис Президенту?

 

     ЮЩИК О.І.  Вікторе Володимировичу,  я такого  не  говорив.  Я кажу,  що  три пропозиції Президента,  які ми пропонуємо врахувати (комітет пропонує,  причому комітет одностайно проголосував за  цю пропозицію),  мають набрати 226 голосів,  а всі решта відхиляються 300 голосами, і закон приймається в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. А якщо не відхиляються?

 

     ЮЩИК О.І.  Якщо не відхиляються,  тоді  нехай  Верховна  Рада скаже,  що  з ним робити:  або ми взагалі відхилимо закон,  або ми повинні його ще доопрацювати, конкретно пройти по пропозиціях.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Олексію Івановичу.  Олексію Івановичу,  є прохання: не заплутуйте зал.

 

     ЮЩИК О.І.  Вікторе Володимировичу, це ви заплутуєте зал. Ну я ж можу довести...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Чиж. Потім - депутат Журавський. Будь ласка.

 

     ЧИЖ І.С.   Шановний   Олексію   Івановичу!  Шановний  Вікторе Володимировичу!  У мене є конкретна пропозиція. Оскільки Президент щодо  цього  закону  висловився  не одним реченням:  відхилити або скасувати,  а вніс цілий ряд пропозицій, він тим самим передбачає, що   якась  частина  цих  пропозицій  Верховною  Радою  може  бути врахована.

 

     Тому я пропоную проголосувати оці конкретні  пропозиції,  які підтримав  комітет,  визначитися  щодо  них,  а тоді визначатися в цілому щодо закону.  Це абсолютно  логічно,  і  тут  немає  ніяких суперечностей,  на мій погляд, ні з рішенням Конституційного Суду, ні  з  пропозицією   комітету,   Вікторе   Володимировичу.   Отака пропонується процедура.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Депутат Журавський, і голосуємо.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.    Депутатська   група   "Регіони   України", Християнськодемократична партія України.  Почнемо з того, що закон і    справді    перевантажений    положеннями,   яких   закон   як нормативноправовий акт не повинен містити.  Скажіть,  навіщо нам у законі  перелік  стадій  законодавчої  діяльності?  Навіщо в закон повписували норми про обов'язкову розробку маси різних  планів  та програм?  Є  обгрунтоване  побоювання,  що  в разі прийняття цього закону служби  Верховної  Ради  України  надалі  тільки  й  будуть займатися  написанням,  створенням  цих програм,  замість того щоб готувати конкретні законопроекти.  А парламент потім буде  їх,  ці програми,   затверджувати,  витрачаючи  на  це  дорогоцінний  час. Користі від цього не буде ніякої,  а від бюрократизму  і  тяганини проблем буде маса.

 

     Тому в   даному  разі  депутатська  група  "Регіони  України" вважає, що слід погодитися з Президентом і закон відхилити.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     ЮЩИК О.І.  Шановний колего Журавський!  Я розумію,  що  можна зараз  говорити  про що завгодно,  але давайте говорити конкретно. Якщо мова йде про програми  і  плани  законодавчих  робіт,  то  це скликання  Верховної  Ради  прийняло  два  роки  тому  і  Державну програму  розвитку  законодавства,  я   її   доповідав,   і   План законодавчих робіт на 1999 рік. Це перше.

 

     І ніхто   тут   не  впав  і  не  вмер  від  того,  що  когось перевантажили. Їх виконувати треба - це інше питання.

 

     І друге.  Що стосується стадій,  то Президент навпаки хоче ще більше стадій законодавчого процесу визначити,  якщо ви подивитеся його  зауваження.  Ми  подали  тільки  загальні,  для   того   щоб орієнтувати,  щоб  і  в  Законі  про  Регламент,  і  в підзаконних положеннях чітко регламентувати законотворчу діяльність.

 

     Нам треба навести порядок у цій діяльності,  шановні  колеги. Скільки вже про це можна говорити?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексію   Івановичу,   будь   ласка,   формулюйте пропозицію комітету. Я буду ставити на голосування.

 

     ЮЩИК О.І.  Пропозиція від комітету врахувати такі  пропозиції Президента:  6 на сторінці 6, 9 на сторінці 8 і 13 на сторінці 13. Проголосувати,  підтримати їх,  а  решту  пропозицій  відхилити  і проголосувати закон 300 голосами.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування цю пропозицію.

 

     "За" - 182.

 

     Сідайте, Олексію Івановичу.

 

     ЮЩИК О.І. Шановні колеги, тоді я прошу головуючого діяти так, як належить за Регламентом.  Давайте кожну  пропозицію  Президента проголосуємо.  Зараз  ми ознайомимося з ними і побачимо,  що це за пропозиції. А після цього, будь ласка, хай відхиляє Верховна Рада, немає питань.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексію Івановичу. Сідайте, будь ласка.

 

     ЮЩИК О.І. Я ще раз повторюю: ви порушуєте Регламент!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексію   Івановичу,   я  порушую  Регламент,  як головуючий, я несу за це відповідальність. Сідайте, будь ласка.

 

     ЮЩИК О.І.  Яку?  Я хотів би знати,  яку  відповідальність  ви несете за зрив роботи, яка була?..

 

     ----------------

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слухається  Закон  України про нормативно-правові акти з пропозиціями Президента України, 0923.

 

     Лавринович Олександр Володимирович. Будь ласка.

 

     ЮЩИК О.І. Шановні колеги, я ще раз хочу звернути увагу...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексію Івановичу, ми проголосували.

 

     ЮЩИК О.І. Про що?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозицію комітету.  Що ви  попросили,  те  я  й поставив.

 

     ЮЩИК О.І.  Я  висловив  пропозицію  комітету.  Не  можна  так голосувати, як ви, огулом проголосували!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вимкніть,  будь  ласка,  мікрофон   на   трибуні. Депутате Лавринович, з місця, будь ласка.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Шановний Вікторе Володимировичу,  доповідати це питання буде голова комітету Задорожній Олександр Вікторович.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть     мікрофон     народного     депутата Задорожнього.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.,  голова  Комітету  Верховної  Ради України з питань правової політики (виборчий  округ  217,  м.Київ).  Шановні колеги!  Комітет Верховної Ради України з питань правової політики розглянув   пропозицію   Президента   України   до   Закону    про нормативно-правові  акти,  прийнятого  Верховною  Радою України 13 січня 2000 року, та рекомендує Верховній Раді України погодитися з пропозицією  Президента  України  про  його скасування.  До справи додається  висновок  Головного  науковоекспертного  управління  та рішення комітету.

 

     У своєму   висновку   Головне   науковоекспертне   управління підкреслило,  що  пропозиції  Президента  України  щодо  поліпшень положень закону є слушними, оскільки, на нашу думку, доопрацювання на  основі  зауважень  є  можливим  без  скасування   закону,   як пропонується,    то    пропонуємо   не   скасовувати   Закон   про нормативно-правові акти в Україні,  а доручити Комітету  з  питань правової  політики за участю колективу авторів закону доопрацювати його відповідно  до  зауважень  Президента  України  і  подати  на розгляд Верховної Ради України.

 

     Але, я хотів би звернути увагу,  що Головне науково-експертне управління  не  вивчило  до  кінця  рекомендації,  там   же   була пропозиція скасувати.

 

     Комітет вийшов  із пропозицією,  що неможливо цим Законом про нормативноправові акти вирішити цю проблему.  Ми визначилися  щодо Закону  про  закони  і  законодавчу  діяльність,  а також прийняли рішення  започаткувати  розробку  законопроекту   про   підзаконні нормативноправові  акти.  Тому пропонуємо погодитися з пропозицією Президента і скасувати Закон про нормативно-правові акти.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування пропозицію  комітету  про скасування  даного  законодавчого  акта  0923.  Будь ласка,  прошу народних депутатів визначитися.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В. Комітет просить підтримати.

 

     "За" - 273.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято. Сідайте, будь ласка.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В. Дякую, шановні колеги.

 

     ----------------

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слухається наступне питання - Закон  України  про оцінку  майна,  майнових  прав та професійну оціночну діяльність в Україні 0916 з пропозиціями Президента України.

 

     Вітренко Наталія Михайлівна. Будь ласка.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  Фракція  Прогресивної  соціалістичної   партії України. Перш за все, Вікторе Володимировичу, у порядку денному на сьогодні  допущена  технічна  помилка.  Потрібно,  щоб  тут   було проставлено  два  номери  документів  0916  і  0916-п.  І  я прошу розглядати саме в такій послідовності: спочатку 0916-п - це проект постанови   про   скасування   нашого  закону,  раніше  прийнятого Верховною Радою,  про оцінку майна  майнових  прав  та  професійну оціночну  діяльність в Україні,  а потім 0916-д - це новий варіант закону.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталіє Михайлівно,  це питання  вивчалося,  мені вчора  доповідали.  Ми  не  можемо  розглядати ці проекти в одному питанні.  Якщо ми на  пропозицію  комітету  приймемо  рішення  про скасування даного закону, тоді будемо розглядати в першому читанні ваш законопроект 0916-д.  У першому читанні ваш законопроект ще не розглядався,  ми не можемо голосувати його сьогодні. Тому сьогодні слухається закон

 0916 із  зауваженнями  Президента.  Дайте оцінку комітету з цього приводу, ми приймемо рішення, а потім розглянемо ваш законопроект, але не сьогодні.

 

     ВІТРЕНКО Н.М. Вікторе Володимировичу,

 0916-п -  спочатку,   це   скасування.   Ми   розглядаємо   зараз скасування? Так, скасування.

 

     Розглядається питання  про  скасування рішення Верховної Ради України від 30 червня 1999 року про прийняття Закону  України  про оцінку  майна,  майнових  прав та професійну оціночну діяльність в Україні.  Цей проект постанови,  внесений  авторами  Костусєвим  і Вітренко виходячи з того, що ще з 22 квітня 1997 року в парламенті України розглядається даний закон. Тричі парламент голосував за, і тричі   закон   повертався   Президентом.  Кучма  не  погоджувався підписати  і  висловлював  ряд  пропозицій,  які  неможливо   було врахувати, тому що змінювалася сама концепція закону.

 

     Але за  цей  час,  з  1997  року  по 2001 рік,  вже змінилася практика оціночної діяльності.  І  тому  ми  вирішили  не  вносити вчетверте закон і намагатися, щоб Кучма його підписав, а скасувати той  закон,  який  був  прийнятий,   і   потім   розробити   новий законопроект.   Таким  чином,  комітет  пропонує  підтримати  нашу пропозицію про скасування раніше прийнятого Верховною Радою Закону про оцінку майна,  майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування пропозицію  комітету  про скасування  закону,  яку  висловила  Наталія  Михайлівна Вітренко. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 293.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     Сідайте, Наталіє Михайлівно.  Ваш законопроект  у  пленарному режимі розглянемо, а потім будемо голосувати (Шум у залі).

 

     Ну яке  уточнення,  якщо  ми  скасували закон?  Зараз Наталія Михайлівна до вас підійде, і ви уточните.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Чижа.

 

     ЧИЖ І.С.  Дякую.  Я хотів би, щоб і зал вияснив, тому Наталію Михайлівну прошу пояснити.  Ми як:  скасували закон, який не діяв, чи  взагалі  щодо  оціночної  діяльності  скасували  закон,   який працював?  Ну  от,  скажімо,  мене  цікавить,  як  бюро  технічної інвентаризації вмонтовані,  що це таке?  Що зараз у нас лишилося в правовому полі? Що ми скасували?

 

     Те, що ви пропонуєте, я згоден, треба буде розглядати, але що ми скасували? Ми що, зараз взагалі такий зробили провал?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наталіє Михайлівно, сідайте, будь ласка. У нас же тут не консультація юридична.

 

     ----------------

 

     Слухається наступне  питання.  Закон України про Митний тариф України з пропозиціями Президента, 3376-д.

 

     Альошин Валерій Борисович. Будь ласка.

 

     АЛЬОШИН В.Б., голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів     і     банківської     діяльності     (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   НРУ).   Шановний   Вікторе Володимировичу!  Шановні колеги!  Комітет Верховної Ради України з питань фінансів  і  банківської  діяльності  розглянув  пропозиції Президента  України  до  Закону  України про Митний тариф України, який був прийнятий Верховною Радою України 21 грудня 2000 року. На засіданні  комітету  було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді не підтримувати першу пропозицію Президента  щодо  доповнення статті  2  зазначеного  вище  закону положеннями про надання права Кабінету Міністрів  України  змінювати  ставки  ввізного  мита  на товари, які ввозяться на митну територію України, крім підакцизних та     1-24     групи     Української     класифікації     товарів зовнішньоекономічної  діяльності,  як  таку,  що,  на думку членів комітету, не узгоджується з нормою Конституції, відповідно до якої виключно законами України встановлюються ставки податків.

 

     Другу і  третю  пропозиції Президента України,  які уточнюють текст прийнятого Верховною Радою закону, пропонується прийняти.

 

     Фактично в комітеті  був  підтриманий  і  висновок  Головного науково-експертного  управління  Апарату  Верховної  Ради України. Рішення комітету відображене у  порівняльній  таблиці,  яку  мають народні депутати України на руках.

 

     Тому є  пропозиція  проголосувати першу пропозицію Президента України, і я підкреслюю, що комітет її не підтримує. Ми зберігаємо ту  редакцію,  яка  була  проголосована  раніше.  Підтримано другу пропозицію і підтримано редакційно третю пропозицію.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так,  увімкніть   мікрофон   народного   депутата Кириченка, і зараз голосуємо.

 

     КИРИЧЕНКО С.О.,  голова  підкомітету  Комітету Верховної Ради України   з   питань   прав   людини,   національних   меншин    і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 183, Херсонська   область).    Християнськодемократична    партія України,  депутатська група "Регіони України". На сьогодні Кабінет Міністрів України має право регулювати ставки ввізного  мита  щодо всіх  товарів,  крім  підакцизних  та  крім  1-24  товарних  груп. Президент пропонує залишити такий порядок.  Наша депутатська група вважає  за  доцільне  погодитися з пропозиціями Президента з таких міркувань.

 

     Відомо, як швидко змінюється кон'юнктура на  світовому  ринку того чи іншого товару.  Цілком може статися,  що на зміну ситуації на товарному ринку  треба  буде  реагувати  оперативно,  а  інколи навіть   миттєво.   Наскільки  оперативно  приймаються  рішення  у Верховній Раді,  всі, на жаль, ми знаємо, не буду вам розповідати. І    тоді   всі   красиві   промови   про   захист   національного товаровиробника  залишаться  тільки  красивими  промовами,  і   не більше.

 

     З точки зору економічної доцільності,  пропозиції Президента, безперечно,  мають сенс. Наша депутатська група просить підтримати пропозиції Президента.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.    Будь    ласка,    Валерію   Борисовичу, сформулюйте пропозиції, і я ставлю на голосування.

 

     АЛЬОШИН В.Б.  Я  запропонував  би  підтримати  редакцію   від комітету, проголосувати в тій редакції, яку вніс комітет.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я   ставлю  закон  3376-д  у  цілому  в  редакції комітету. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 272.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     ----------------

 

     Слухається Закон  України  про  внесення   змін   до   деяких законодавчих  актів  України у зв'язку з прийняттям Закону України про бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в  Україні  з пропозиціями Президента України,

 6166.

 

     Мельник Петро Володимирович. Будь ласка.

 

     МЕЛЬНИК П.В. Шановний Вікторе Володимировичу! Шановні колеги! Розглянувши  поданий  Національним банком України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів  України  у  зв'язку  з прийняттям  Закону  України  про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні щодо адміністративної відповідальності  голови ліквідаційної  комісії  ліквідаторів та інших членів ліквідаційної комісії,  вважаю за потрібне відмітити,  що запропоновані зміни  і доповнення    носять    актуальний    характер,   оскільки   чинне законодавство з цих питань не забезпечує належної правової охорони при невиконанні або неналежному виконанні ряду дій,  які необхідно здійснювати при ліквідації юридичної особи.

 

     Так, нині   діюча   стаття   1642   Кодексу    України    про адміністративні   правопорушення   не   передбачає   покарання  за порушення порядку подання  звітності  та  ведення  бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи.

 

     Запропоноване введення  в  Кодекс України про адміністративні правопорушення  нової  статті  1666  підтримується.   Ці   питання розглянуті  на  засіданні  нашого  Комітету з питань законодавчого забезпечення   правоохоронної   діяльності   і   з    відповідними доповненнями  депутатів  враховані.  Пропонується  прийняти  даний закон у цілому з пропозиціями Президента.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування пропозицію  від  комітету про прийняття в редакції комітету закон 6166 у цілому. Будь ласка, прошу народних депутатів голосувати.

 

     МЕЛЬНИК П.В. З пропозиціями Президента, так, я сказав.

 

     "За" - 283.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Рішення прийнято.

 

     ----------------

 

     Слухається наступне питання порядку денного -  Закон  України про   внесення   змін  до  Закону  України  про  статус  ветеранів військової  служби  та  їх  соціальний   захист   з   пропозиціями Президента України, 4257-д.

 

     Мичко Микола Іванович. Будь ласка.

 

     МИЧКО М.І.  Уважаемые депутаты! 2 ноября 2000 года мы приняли Закон о внесении изменений в Закон  Украины  о  статусе  ветеранов военной  службы  и их социальной защите.  Президент,  к сожалению, этот закон не подписал,  мотивировав  тем,  что,  хотя  социальная защита  военнослужащих  и  является  приоритетным  направлением  в социальной политике,  однако в бюджете нет денег.  Речь идет о  55 миллионах гривень.

 

     Комитет предлагает вам,  уважаемые депутаты, не согласиться с предложением Президента и внести  в  предложенной  редакции  такие изменения.

 

     Первое касается    сроков   введения   в   действие   закона. Предлагается записать:  "Со дня введения в действие Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2002 год".

 

     И второе,   в   "Прикінцевих  положеннях"  поручить  Кабинету Министров внести соответствующие изменения в законодательство.

 

     Прошу вас поддержать.  Кстати,  вот у  меня  в  руках  газета "Московский  комсомолец",  правительство России предложило Госдуме принять закон,  аналогичный нашему, о различных социальных льготах военным, работникам милиции.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так,   вибачте,   Миколо   Івановичу,   у  вас  є пропозиції, які ви враховуєте. А щодо вето яка думка комітету?

 

     МИЧКО М.І. Вето преодолеть.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну,  то спочатку треба поставити  на  голосування подолання вето.  Якщо вето буде подолане, тоді знімається питання, якщо не буде подолане - будемо голосувати пропозиції.

 

     Я ставлю на голосування  пропозицію  комітету  про  подолання вето на закон

 4257-д. Будь ласка, прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 200.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Я ставлю на голосування пропозицію  комітету  про  врахування пропозицій   у   редакції  комітету.  Закон  4257-д.  В  цілому  з пропозиціями комітету.

 

     Покажіть по фракціях  результати  голосування  про  подолання вето.

 

     Я ставлю  на  голосування  пропозицію  комітету  про часткове врахування пропозицій Президента в редакції комітету. Закон

 4257-д в   цілому   в   редакції   комітету.  Будь  ласка,  прошу визначитися.

 

     "За" - 210.

 

     Рішення не прийнято. По фракціях.

 

     Народний депутат Чиж.

 

     ЧИЖ І.С.   Дякую.    Шановні    колеги!    Шановні    Вікторе Володимировичу,  Миколо  Івановичу!  Я думаю,  що ми не зрозуміли, тому таке й голосування.  Вето ми не подолали, це зрозуміло. Але є пропозиції  комітету,  які змінюють термін введення закону в дію і пом'якшують ситуацію щодо не таких  вже  й  великих  грошей  -  55 мільйонів.  Зважаючи  на  те,  що  економіка  розвивається  у  нас бурхливо,  темпи  гарні  приросту  і  національного  продукту,   і промисловості, з нового року знайти 55 мільйонів для цих злиденних наших військовослужбовців не буде жодної проблеми.

 

     Я пропоную ще раз проголосувати,  16 голосів ще треба набрати і в новій редакції прийняти закон.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь    ласка,    увімкніть   мікрофон   депутата Андресюка.

 

     АНДРЕСЮК Б.П.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань    національної    безпеки   і   оборони   (багатомандатний загальнодержавний    виборчий     округ,     СДПУ(о)).     Фракція Соціал-демократичної    партії   (об'єднаної).   Шановні   народні депутати!  Я звертаюся до вас,  особливо до членів групи  "Трудова Україна".  Ви  не  проголосували.  Ми  голосуємо зараз цей закон у новій редакції з урахуванням двох пропозицій Президента.  Якщо  ми не  проголосуємо  зараз  цей закон у новій редакції,  ми не будемо мати цього закону.

 

     Більше того,  враховуючи,  що  цей  закон   потребує   деяких матеріальних  витрат,  ми запропонували від імені комітету,  щоб у дію він вводився з 1 січня 2002 року. Я прошу колег підтримати нас і проголосувати за цей закон.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ще  раз  ставлю  на голосування в цілому закон 4257-д у редакції,  запропонованій комітетом.  Прошу  визначитися. Будь ласка.

 

     "За" - 229.

 

     Дякую. Рішення прийнято. Сідайте, Миколо Івановичу.

 

     ----------------

 

     Слухається наступне  питання  порядку  денного (реєстраційний номер 2236-1) - Закон  України  про  обіг  векселів  в  Україні  з пропозиціями   Президента  України.  Доповідає  Валерій  Борисович Альошин. Бажано коротко. Будь ласка.

 

     АЛЬОШИН В.Б.  Коротка інформація,  шановні колеги.  Я нагадаю вам,  що  Верховна  Рада 21 грудня прийняла Закон України про обіг векселів в Україні.  Президент подав свої пропозиції.  Комітет  на засіданні  ще  14 лютого розглянув ці пропозиції і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді підтримати пропозиції  Президента  та прийняти  Закон України про обіг векселів в Україні з пропозиціями Президента в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування пропозицію  комітету  про прийняття закону

 2236-1 в редакції комітету в цілому.

 

     Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 211.

 

     Увімкніть, будь ласка, мікрофон пана Бірюка.

 

     БІРЮК С.О.,  заступник  голови  Державної  комісії  з  цінних паперів та фондового ринку. Шановні депутати! Шановний головуючий! Неприйняття   цього   закону   унеможливлює   остаточне   введення Женевської   конвенції   про   векселі,   бо   вона   офіційно  не опублікована.

 

     З іншого  боку,  неприйняття   пропозиції   Президента   може призвести до створення ситуацій, які були з "Універсалбанком" та з купівлею цукрових заводів,  коли весною  покупці  обіцяють  нафту, після   чого  директор  підприємства  виписує  вексель,  восени  ж поставок нафти немає,  а вексель  подають  на  оплату.  І  цукрові підприємства  України  одне  за  одним  забираються.  І  не тільки цукрові підприємства.

 

     Крім того,  ми вважаємо,  що це справді буде запобіжником, бо зараз  тільки  в  обігу  знаходиться  векселів  на суму близько 19 мільярдів гривень.

 

     Усі суб'єкти підприємницької діяльності випускають векселі, і якщо ми не врегулюємо це питання,  то і в сільськогосподарських, і в  інших  підприємств   будуть   проблеми,   підприємства   будуть переходити в інші руки.  Це призведе до їх банкрутства або (стаття 8) до застосування  виконавчого  провадження.  І  будуть  безкарні зловживання і махінації з власністю.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Депутат Терьохін. Будь ласка.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Дякую.  Шановні  народні  депутати!  Дійсно  в даному разі нам  треба  підтримати  цей  закон  з  президентськими пропозиціями.  Можна  сказати,  що  в  деяких  питаннях пропозиції Президента (про що Бірюк  говорив)  не  збігаються  з  міжнародною конвенцією (простий,  переказний векселі),  але ця норма може бути застосована,  враховуючи  національні  особливості.  Тому  давайте приймемо цей законопроект і залишимо цукрові заводи у спокої.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Кириченко - і голосуємо ще раз.

 

     КИРИЧЕНКО С.О.   Християнськодемократична   партія   України. Депутатська група "Регіони України".  Шановні депутати! Погодитися з Президентом слід тому,  що так можна завадити черговому розквіту фінансового шахрайства.  А воно буде,  якщо ми приймемо закон  без змін, без пропозиції до статті 4 про обіг векселів.

 

     У пропозиціях  Президента  цілком  обгрунтовано  пропонується заборонити видавати векселі інакше,  як для  оформлення  грошового обігу за фактично (фактично!) поставлений товар,  виконані роботи, надані послуги.

 

     І крім цього,  слід враховувати  те,  що  необмежений  випуск незабезпечених   товаром   векселів  може  негативно  вплинути  на грошовий обіг у країні,  підірвати національну валюту та  створити серйозну загрозу нормальному економічному розвитку держави.  Таким чином,  депутатська група  "Регіони  України"  просить  підтримати пропозиції Президента (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Альохін - останній.

 

     АЛЬОХІН В.І.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і  корупцією (виборчий  округ  39,  Дніпропетровська область).  Дякую,  Вікторе Володимировичу.  Шановні народні  депутати!  Дійсно,  законопроект треба підтримати. Президент не погоджується з формулюванням статті 4,  але в той же час (це  для  історії)  минулого  разу,  коли  ми голосували  проект  цього  закону,  було  досягнуто згоди залишити статтю 10.

 

     Вікторе Володимировичу,  є пропозиція проголосувати за  закон зі статтею 10. Тоді не буде питань, і закон буде проголосований.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, шановні колеги, я можу поставити закон тільки в редакції комітету. Я ставлю на голосування в цілому закон

 2236-1 у редакції комітету - з пропозиціями Президента.

 

     Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 243.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     ----------------

 

     Слухається наступне  питання  порядку денного.  Реєстраційний номер  6329  -  проект  Закону  про  парламентську  більшість   та парламентську опозицію (Шум у залі).

 

     Я розумію.  Я зразу ж ставлю на голосування. Я прошу народних депутатів   визначитися   щодо   прийняття   в   першому   читанні законопроекту  6329  про  парламентську більшість та парламентську опозицію. Будь ласка. В першому читанні! (Шум у залі).

 

     Зупиніть голосування. Депутат Мішура. Будь ласка.

 

     МІШУРА В.Д.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань свободи  слова  та  інформації  (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  КПУ).  Фракція  комуністів.   Шановний   Вікторе Володимировичу!  Я  хотів  би  звернути  вашу  увагу  і увагу всіх присутніх у цьому залі на те,  що у нас більшість у Верховній Раді уже створена,  фактично існує,  перереєстровується і таке інше. Це свідчить про те,  що та більшість,  яка була  до  прийняття  цього закону,  є  незаконною,  бо  ми  тільки зараз приймаємо закон.  Це по-перше.

 

     По-друге, я думаю, що коли мова йде про формування більшості, то   спочатку   потрібно  з'ясувати,  а  як  же  буде  формуватися парламент?  Я пропоную перенести розгляд цього проекту  закону  на той час,  коли Президент підпише Закон про вибори.  Тоді ми можемо говорити про парламентську більшість, якою вона буде, і таке інше.

 

     Сьогодні ми прийняли Закон про політичні партії.  Я думаю, що це нормально. Тому я пропоную (і прошу це проголосувати) перенести розгляд цього проекту закону на той час,  коли  Президент  підпише Закон про вибори до Верховної Ради.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Колего   Мішура,   я   не   можу  поставити  вашу пропозицію на  голосування,  бо  цей  законопроект  визначений  як невідкладний.  А  щойно Конституційний Суд роз'яснив нам,  що таке невідкладні законопроекти.

 

     Але тільки що на стіл потрапив проект постанови (його не було раніше,  він  сьогодні  поданий,  датований  5  квітня)  народного депутата Пустовойтова про неприйнятність  проекту  Закону  України про  парламентську  більшість  та  парламентську  опозицію.  Тому, безумовно, я ставлю цей проект постанови про неприйнятність першим на голосування. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 162.

 

     Дякую. По фракціях, будь ласка (Шум у залі).

 

     Рішення не прийнято. По фракціях, будь ласка (Шум у залі).

 

     Я ставлю на голосування законопроект

 6329 про парламентську  більшість  та  парламентську  опозицію  в першому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 172.

 

     ----------------

 

     Дякую. Шановні  колеги,  переходимо  до  проекту  Закону  про внесення змін до Закону України про порядок погашення  зобов'язань платників   податків   перед  бюджетами  та  державними  цільовими фондами.  Реєстраційні номери 7107,  7107-1 та 7105.  Що  пропонує комітет?

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Комітет  пропонує  відхилити  як законопроект, поданий Президентом України,  так і два інших  законопроекти,  які розвивають ту саму ідею.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,   Сергію   Анатолійовичу.   Я   ставлю  на голосування   пропозицію   про   прийняття   в   першому   читанні законопроекту 7107,  внесеного Президентом України. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Комітет не підтримує цю пропозицію.

 

     "За" - 46.

 

     Рішення не прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування в першому читанні  проект 7107-1 народного депутата Чукмасова. Прошу визначитися.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Комітет не підтримує цей законопроект як такий, що адекватний Президентському або ще навіть гірший.

 

     "За" - 41.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Увімкніть мікрофон  народного  депутата  Шіллера   -   автора наступного законопроекту.

 

     ШІЛЛЕР Р.І.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської етики та  організації  роботи  Верховної Ради України (виборчий округ

 167, Тернопільська область).  Шановні народні депутати!  Я  прошу підтримати  законопроект 7105,  бо він передбачає відміну списання заборгованості перед Пенсійним фондом. Це в інтересах 13 мільйонів пенсіонерів - більше половини наших виборців.

 

     Пенсійний фонд   України  має  реальні  втрати  від  списання заборгованості в  сумі  2,3  мільярда  гривень.  У  минулому  році Пенсійному фонду вдалося отримати відшкодування заборгованості 326 мільйонів,  що дало можливість збільшити пенсії.  Якщо ми  спишемо заборгованість  перед  Пенсійним  фондом,  це  не дасть можливості підвищити пенсії кожному пенсіонеру на 10-15 відсотків.

 

     Я прошу цей законопроект підтримати.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Шановні народні депутати, комітет розглянув цей законопроект  і  не  рекомендує  приймати  його  з  таких  причин. По-перше,  заборгованість перед Пенсійним фондом  виникла  в  двох сферах.  Перша - це село, де практикувалася натуральна оплата і де пенсійні внески нараховувалися,  але у сільгоспвиробників не  було коштів,  щоб  сплачувати  їх;  і друга - це підприємства переважно науково-технічної спрямованості, які не виплачували зарплату через погане  матеріальне  становище,  але  відповідно до нашого рішення вони  починаючи  з  1999  року  в  разі  невиплати  зарплати  мали нараховувати  у  Пенсійний  фонд  внески  з розрахунку мінімальної заробітної плати,  хоча навіть і її не виплачували.  Усе це штучна заборгованість.

 

     Якщо погодитися  з цим законопроектом,  то наступного місяця, за один місяць усі ці підприємства  мають  сплатити  2,3  мільярда гривень, потрапити в податкову заставу або стати банкрутами.

 

     Я не  думаю,  що  ми  дуже  хочемо таких масових банкрутств і соціальної  напруженості  в  цій  сфері.  Тому  ми  пропонуємо  не підтримувати цього законопроекту.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  на  голосування  законопроект  7105  у першому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     Система "Рада"  втомилася.  Ні,  ні...  Ми  ж   перейшли   до прийняття  проектів у першому читанні,  ми ж повинні проголосувати цей законопроект, ну, як? У комітетів не буде роботи.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Час міняти систему.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Терьохін мав на увазі систему "Рада".  Та система "Рада"  не  працює,  депутате Марченко  (Шум у залі).  Я ставлю на голосування  проект  7105  у  першому  читанні.   Прошу   народних депутатів визначитися.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Комітет не підтримує цей законопроект.

 

     "За" - 35.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Рішення не прийнято.

 

     Та не втомлюйте систему "Рада". Ще по фракціях.

 

     ----------------

 

     Слухається проект   Закону   про  внесення  змін  до  Декрету Кабінету Міністрів України про  державний  нагляд  за  додержанням стандартів,  норм  і  правил та відповідальність за їх порушення ( 6169 та 6169-1).

 

     Законопроект 6169  внесений  Кабінетом   Міністрів.   Комітет просить  прийняти  у  першому  читанні  проект  Кабінету Міністрів України 6169.  Я ставлю на голосування в  першому  читанні  проект 6169. Комітет його підтримує.

 

     "За" - 264.

 

     Рішення прийнято.

 

     ----------------

 

     Слухається проект  Закону про внесення змін до Закону України про  порядок  погашення  зобов'язань  платників   податків   перед бюджетами та державними цільовими фондами. Реєстраційні номери

 

     Вибачте, шановні  колеги.  Реєстраційний  номер  7053 -проект Закону про внесення змін до статті 35 Закону України про статус  і соціальний    захист    громадян,    які   постраждали   внаслідок Чорнобильської катастрофи. Проект Кабінету Міністрів (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хвилиночку (Шум у залі).  Шановні  колеги,  зараз повернемося  до  попереднього голосування:  проекти 6169 і 6169-1. Комітет підтримує який проект? Будь ласка.

 

     ТИЩЕНКО П.В.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань промислової    політики    і    підприємництва    (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Комитет   поддерживает законопроект  6169- 1,  который предложил народный депутат Украины Кравченко.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми  проголосували  законопроект,  який  підтримує комітет?

 

     ТИЩЕНКО П.В. Совершенно верно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги,  я  сказав  про  те,  що комітет підтримав законопроект

 6169-1, і  я  його  поставив на голосування.  А перший - 6169 був проект Кабінету Міністрів.  Сідайте, будь ласка, Павле Васильовичу (Шум у залі).

 

     Проект 6169  знімається з голосування на пропозицію комітету. Зверніться в комітет, будь ласка. Є прохання комітету.

 

     ----------------

 

     Слухається наступний  законопроект  -   проект   Закону   про внесення  змін до статті 35 Закону України про статус і соціальний захист  громадян,   які   постраждали   внаслідок   Чорнобильської катастрофи ( 7053). Це проект Кабінету Міністрів. Комітет пропонує прийняти  його  в  цілому  як  закон.   Будь   ласка,   Володимире Михайловичу.

 

     ЯЦЕНКО В.М.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань екологічної політики,  природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (виборчий округ

 66, Житомирська область).  Шановні колеги!  Одну  хвилиночку!  До голосування  прошу  одну хвилиночку.  Є пункт 1.  Цей пункт досить небезпечний. Дійсно, людей, які відселяються з чорнобильської зони в чисту зону, ми повинні забезпечити паями, як і належить, бо вони колишні члени КСП.

 

     Але застосовується така формула:  якщо  не  пай,  то  грошова компенсація  вартості  неотриманої  земельної  частки (паю) у разі відсутності  земель  запасу  та  резервного  фонду.   Ця   формула небезпечна тим,  що громадяни не будуть мати земельні частки (паї) в разі небажання місцевих органів влади їх  виділити.  Просто  від них  відкупляться  невеличкою  сумою коштів,  а землю люди мати не будуть.

 

     Тому ми  можемо  проголосувати  проект  у   першому   читанні (підкреслюю,  в  першому  читанні) за винятком слів:  "або грошову компенсацію вартості неотриманої земельної  частки  (паю)  у  разі відсутності земель запасу та резервного фонду".  В першому читанні можна голосувати,  лише виключивши оці слова,  які  я  процитував. Інакше, підкреслюю, люди будуть і без землі, і без грошей. Я прошу підтримати пропозицію про прийняття проекту в першому читанні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  на  голосування  законопроект  7053  у першому   читанні  з  урахуванням  пропозиції  від  комітету,  яку висловив  народний  депутат  Яценко.  Прошу   народних   депутатів визначитися. В першому читанні з урахуванням пропозиції Яценка.

 

     "За" - 290.

 

     Рішення прийнято. Дякую.

 

     На правах  головуючого  я продовжую засідання до 18 години 15 хвилин.

 

     ----------------

 

     Слухається проект Закону про внесення змін до деяких  законів України    у   зв'язку   із   закриттям   Чорнобильської   атомної електростанції (щодо закріплення  додаткових  соціальних  гарантій працівникам ЧАЕС).  Проект Кабінету Міністрів, реєстраційний номер 7101.  Комітет пропонує прийняти його в першому читанні. Володимир Михайлович  це  підтверджує.  Ставлю законопроект на голосування в першому читанні.

 

     "За" - 297.

 

     Рішення прийнято.

 

     ----------------

 

     Слухається проект Закону про внесення змін до законів України про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

 7005 і 7005-1. Це проекти народних депутатів Горбачова та Кияшка. Комітет  пропонує  прийняти  за  основу  в  першому читанні проект народного депутата Горбачова (  7005).  Я  ставлю  на  голосування пропозицію комітету. Прийняття в першому читанні, 7005.

 

     "За" - 230.

 

     Рішення прийнято.

 

     ----------------

 

     Слухається проект   Закону   про   внесення  змін  до  деяких законодавчих актів  України  щодо  оскарження  нормативно-правових актів  органів  та  службових  осіб  державної виконавчої влади та органів  місцевого  самоврядування  (  6237).   Проект   народного депутата  Косаківського.  Комітет пропонує прийняти його в першому читанні. Ставлю на голосування цей законопроект у першому читанні. Прошу визначитися.

 

     "За" - 218.

 

     По фракціях.

 

     Немає заперечень,   щоб   іще   раз   поставити   проект   на голосування?  Я ще раз ставлю на  голосування  в  першому  читанні проект

 6237. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 235.

 

     Рішення прийнято. Дякую.

 

     ----------------

 

     Слухається проект Закону про внесення змін до Закону  України про  фізичну  культуру і спорт ( 6025).  Комітет пропонує прийняти даний законопроект у першому читанні. Ставлю на голосування проект 6025. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 318.

 

     Рішення прийнято.

 

     ----------------

 

     Слухається проект    Закону    про    реструктуризацію    сум заборгованості між бюджетами всіх рівнів за взаємними розрахунками і бюджетними позичками за 1994-1999 роки ( 6264).  Проект Кабінету Міністрів.  Комітет пропонує передати  його  на  доопрацювання  та внести на повторне перше читання.

 

     Тому я  спочатку  ставлю  законопроект  Кабінету Міністрів на голосування  в   першому   читанні.   Прошу   народних   депутатів визначитися.

 

     "За" - 169.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Я ставлю  пропозицію комітету передати даний законопроект для доопрацювання  і  підготовки  на  повторне  перше  читання.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 310.

 

     Рішення прийнято.

 

     ----------------

 

     Проект Закону  про поштовий зв'язок ( 6160).  Проект Кабінету Міністрів.  Комітет пропонує прийняти його в  першому  читанні.  Я ставлю на голосування законопроект

 6160 у першому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 326.

 

     Рішення прийнято.

 

     ----------------

 

     Слухається проект Закону про Регламент Верховної Ради України (  0944-Д).  Комітет  пропонує прийняти його в першому читанні.  Я ставлю на голосування даний законопроект (Шум у залі).

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Мартинюка.

 

     МАРТИНЮК А.І.  Шановні колеги! Цей законопроект про Регламент написаний  на  тій  базі тієї виборчої системи,  яка сьогодні діє, тобто на базі змішаної системи. Але, ви знаєте, парламент прийняв, а   Президент   повинен  підписати  новий  виборчий  закон,  і  ми найближчим  часом  маємо  вирішити,  за   якою   системою   будуть відбуватися  наступні  вибори.  У зв'язку з цим фракція комуністів пропонує відкласти  голосування  законопроекту  про  Регламент  на певний  час  -  до того моменту,  поки не буде з'ясовано,  за якою системою будуть проводитися наступні парламентські вибори. Бо якщо наступні парламентські вибори проводитимуться за суто пропорційною системою, Регламент потрібно буде докорінно переписувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народний депутат Марченко. Будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция Прогрессивной социалистической  партии Украины.   В   целом   поддерживая  ту  идею  и  те,  скажем  так, предположения, которые высказал Адам Мартынюк, а также предложения о переносе голосования законопроекта о Регламенте, я хочу привести еще такие аргументы.

 

     В проекте Регламента,  который предлагается для  голосования, не  определен  статус  парламентской  оппозиции  и  парламентского большинства.  Поскольку статус  этих  двух  ключевых  субектов  в деятельности парламента не определен, полностью меняется структура принятия решения.

 

     Поэтому мы считаем:  коль скоро у нас буржуазное государство, то в Регламенте надо закрепить статус парламентского большинства и парламентской оппозиции.  Если эти две проблемы будут  решены,  то полностью   меняется   механизм  и  законодательной  процедуры,  и принятия решения.

 

     Поэтому я считаю,  что голосование за этот законопроект  надо отложить.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Позиції  зрозумілі,  але ми цей проект розглянули,  і його треба поставити на голосування.  Це всі розуміють  і  будуть  голосувати  відповідним  чином.  Я ставлю на голосування проект

 0944-Д. У нас зараз немає обговорення,  ми обговорювали це (Шум у залі). Депутат Сас.

 

     САС С.В.,  заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань   Регламенту,  депутатської  етики  та  організації  роботи Верховної Ради України (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, виборчий блок СПУ та СелПУ). Шановні колеги! Враховуючи те, що парламент уперше у своїй історії приймає і процедуру,  і  Закон про Регламент (процедура - це досить тонка юридична субстанція,  а законопроект стосується  як  парламенту  взагалі,  так  і  кожного депутата   зокрема),   і  щоб  було  свідоме  голосування  за  цей законопроект,  я вважаю все-таки за доцільне перенести голосування на певний період.

 

     Дякую за увагу (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це ви говорили від імені комітету?

 

     САС С.В. Від імені комітету.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Асадчев. Будь ласка.

 

     АСАДЧЕВ В.М.  Шановні  народні депутати!  Ми цей законопроект розглядаємо вже рік.  І саме тому,  що ви не хочете голосувати, не хочете   приймати   рішення,   ви   не   даєте  можливості  внести альтернативний законопроект, який зараз напрацьований.

 

     Якщо комітет приймає  таке  рішення,  тоді  дайте  можливість внести  альтернативний  законопроект,  в якому передбачається,  до речі,  як врегулювати питання і більшості,  і меншості: все це там враховується.  Зокрема, в цьому проекті взагалі по-іншому виписана законодавча процедура, я про це казав. Але я не можу його сьогодні внести,  тому  що немає визначеності стосовно цього законопроекту: чи він відхиляється,  чи не відхиляється.  Я вважаю,  що так же не можна  робити  - взагалі не голосувати і не давати іншим суб'єктам внести альтернативний законопроект.  Давайте ми визначимося з  цим питанням.

 

     САС С.В.  Шановний  Валерію Михайловичу!  Комітет не визначає строки внесення альтернативних законопроектів,  це визначає стаття 6.2.13   Регламенту.   Ви   порушили  строки  внесення,  тому  ваш законопроект не зареєстрований (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так,  хвилиночку!   Сергію   Володимировичу,   не сперечайтеся.  Я  ставлю  на  голосування  пропозицію комітету про перенесення голосування. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     САС С.В. Прошу підтримати.

 

     "За" - 191.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення не прийнято.

 

     Ставлю на голосування в першому читанні законопроект  0944-Д. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 204.

 

     САС С.В. Дякуємо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте, будь ласка.

 

     ----------------

 

     Шановні колеги,  слухається проект Закону про правовий статус закордонних українців ( 2214).

 

     Я говорив про те,  що Прем'єр-міністр  України  звернувся  до Верховної  Ради з проханням:  зважаючи на святкування в цьому році 10-ї  річниці   незалежності   України,   повернутися   до   цього законопроекту.  Тому  я  прошу народних депутатів проголосувати за те,  щоб ми повернулись до його  розгляду  і  в  разі  позитивного голосування прийняли його в першому читанні.

 

     Я ставлю   пропозицію   про   повернення  до  розгляду  цього законопроекту сьогодні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 205.

 

     Рішення не прийнято.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     ----------------

 

     Слухається проект Закону про внесення змін до Закону  України про  державне  регулювання імпорту сільськогосподарської продукції (щодо встановлення тридцятивідсоткової  ставки  мита  на  ввезення кормових  преміксів).  Реєстраційний номер 6150.  Комітет пропонує прийняти  його  в  першому  читанні.  Прошу   народних   депутатів проголосувати проект 6150.

 

     "За" - 276.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     ----------------

 

     Слухається проект  Закону  про  порядок  ввезення  в  Україну хмелесировини у 2001 році ( 6113).  Комітет пропонує прийняти його в першому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 150.

 

     Рішення не прийнято.

 

     ----------------

 

     Слухається проект  Закону  про  корпоратизацію  підприємств ( 5295). Проект Кабінету Міністрів. Комітет пропонує прийняти його в першому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 145.

 

     Рішення не прийнято.

 

     ----------------

 

     Шановні колеги,   хвилиночку!   У   нас   закінчується   час. Залишилася хвилина,  навіть трохи менше.  Нам  треба  включити  до порядку    денного   законопроекти,   які   необхідно   розглянути найближчими днями,  бо це пов'язано з закінченням дії  "Перехідних положень" Конституції.  Є ряд таких законопроектів.  Зараз я надам слово Степану Богдановичу. Я пропоную проголосувати їх пакетом. Це буде останнє голосування сьогодні. Будь ласка.

 

     ГАВРИШ С.Б.,   заступник   Голови   Верховної   Ради  України (виборчий округ

 176, Харківська  область).  Шановні  колеги!  Нами  була створена робоча група у складі спеціалістів  Верховного  Суду,  Генеральної прокуратури,  Вищого  арбітражного  суду України,  МВС,  Верховної Ради,  Кабінету Міністрів,  Адміністрації Президента України,  яка розробила  законопроекти  про  внесення  змін  до  чинних законів, пов'язаних  з  адаптацією  чинного  законодавства  до   закінчення терміну дії "Перехідних положень" Конституції.

 

     Я пропоную  проголосувати  всі ці законопроекти,  за винятком проекту про  внесення  змін  до  Закону  про  судоустрій  України, оскільки  ми прийняли його в другому читанні і будемо сподіватися, що приймемо його остаточно.

 

     Всі інші  законопроекти  (особливо  про  внесення   змін   до Кримінальнопроцесуального   кодексу)   відповідають  зобов'язанням перед Радою Європи.  І сьогодні  нам  стало  відомо,  що  якраз  у зв'язку  з  невиконанням наших зобов'язань перед Радою Європи Рада Європи на 5 квітня постановила почати процедуру виключення України із членства в Раді Європи.

 

     Тому я  думаю,  що  включення  цих  законопроектів до порядку денного та їх прийняття дозволить  нам  не  тільки  виконати  свої зобов'язання,  але  й привести чинне законодавство у відповідність до Конституції.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю  на  голосування  пакет  законопроектів. Будь ласка, Степане Богдановичу, перерахуйте їх номери.

 

     ГАВРИШ С.Б. Це законопроекти  7200,

 7201,  7202,  7203,  7204,  7205,

 7206, 7207,  7208,  7209,  7210  (за  винятком  законопроекту про внесення змін до Закону про судоустрій).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Голосуємо за включення цих законопроектів до порядку денного. Хвилиночку...

 

     Шановні колеги, починаючи з  7201 до

 7210. Про  включення  їх  до  порядку   денного   сьомої   сесії. Хвилиночку, депутат Цибенко.

 

     ЦИБЕНКО П.С.,  член Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів (виборчий округ 110, Луганська область).  Вікторе  Володимировичу.  Мова  йде взагалі-то про дуже серйозні речі.  Законопроекти тільки внесені,  депутати повинні їх вивчити.  Треба якось визначитися:  включати їх до порядку денного чи ні.

 

     Ми поставили це на кінець дня і збираємося,  так  би  мовити, оберемком  внести їх до порядку денного.  Я пропоную не голосувати за включення цих проектів до порядку денного.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми ж включаємо до порядку денного сьомої  сесії  і  будемо  їх  вивчати.  Які  проблеми?  А  коли ми включаємо 500  законопроектів,  голосуючи  порядок  денний  сьомої сесії?  Я  ставлю  на  голосування  пропозицію  про  включення цих законопроектів тільки до порядку денного сьомої сесії,  з 7101  по 7210.

 

     ГАВРИШ С.Б.  Шановні колеги! У нас для голосування залишилося лише п'ять днів. Якщо ми не встигнемо включити ці законопроекти до розгляду,  то  після  28 червня,  коли закінчиться дія "Перехідних положень"      Конституції,      не      зможе      діяти       ні Кримінально-процесуальний,  ні Цивільний процесуальний кодекси,  а не зможуть діяти також закони про прокуратуру,  про  міліцію,  про оперативно-розшукову  діяльність.  Тобто  судова  система не зможе працювати.

 

     Тому я і прошу включити ці проекти до порядку денного  сесії, щоб  ми мали час вивчити їх і прийняти у сесійному залі.  На жаль, ми  досі  не  змогли  прийняти  ці  рішення,  тому  була  створена спеціальна  робоча  група,  склад  якої  був  погоджений  з  усіма відомствами,  в тому числі з Верховним Судом України. Мінімізовані всі питання, які можуть бути причиною гострих дискусій у сесійному залі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування пропозицію про  включення до  порядку  денного  сьомої  сесії  Верховної  Ради України даних законопроектів. Прошу визначитися.

 

     "За" - 185.

 

     Рішення не прийнято.

 

     ----------------

 

     Шановні колеги,  ще один дуже важливий  законопроект  -проект Закону  про  внесення  змін  до  Декрету  Кабінету  Міністрів  про прибутковий податок з громадян  (щодо  оподаткування  матеріальної допомоги),

 7166, перше читання.  Йдуть свята,  ми повинні встигнути прийняти його в цілому.

 

     Прошу народних  депутатів  визначитися.  Проект голосується в першому читанні.

 

     "За" - 270.

 

     Рішення прийнято.

 

     Хвилиночку. Депутат Райковський. Будь ласка.

 

     ----------------

 

     РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.   Прошу   включити   до   порядку    денного законопроект 7095-3.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю   на   голосування   пропозицію   включити законопроект 7095-3 до порядку денного сьомої сесії.

 

     "За" - 128.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Слово для репліки має депутат Марченко. Будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.    Уважаемые     депутаты,     прежде     всего депутаты-коммунисты!  Адам  Иванович  Мартынюк,  я  взял слово для реплики,  чтобы пояснить,  как вы сегодня проголосовали за Закон о политических партиях,  дав право суду первой инстанции - районному суду - запрещать политические партии.

 

     Вы почитайте статью 5!  Если вы думаете,  что этим законом вы наделили  Верховный  Суд  правом  быть судом первой инстанции,  вы глубоко  ошибаетесь,  потому  что,  проголосовав  за  Закон   "про судоустрій", вы таких полномочий Верховному Суду не дали.

 

     Следовательно, когда  вступит  в  силу  Закон  о политических партиях,  будет действовать  статья  21,  которая  предусматривает запрещение    политических    партий   в   судебном   порядке.   И Конституционный Суд вам даст разяснение, что поскольку статьей 19 Конституции   Верховный   Суд   не  наделен  правами  суда  первой инстанции,  вас  и  другие  неугодные   партии   будет   запрещать Замковенко,  то  есть суд первой инстанции.  Вот вы и получили то, что хотели.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Вечірнє засідання оголошується  закритим. Перерва до завтра, до 10 години. До побачення.