Стенограма пленарного засідання

15 березня 2001

 

                      ЗАСІДАННЯ П'ЯТНАДЦЯТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

        У к р а ї н и.  15  б е р е з н я  2001  р о к у.

                         10 г о д и н а.

 

     Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради

     України МЕДВЕДЧУК В.В.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго   ранку,   шановні   народні    депутати, запрошені, гості Верховної Ради України!

 

     Прошу народних депутатів України підготуватися до реєстрації. Прошу народних депутатів зареєструватися.

 

     У залі зареєстровано 383 народних депутати. Ранкове засідання оголошується відкритим.

 

     Шановні народні  депутати!  Відповідно до Регламенту сьогодні Верховна Рада має прийняти рішення щодо раніше обговорених  питань порядку денного.

 

     Тому ми  переходимо  безпосередньо до розгляду питань порядку денного,  які були обговорені  і  по  яких  згідно  з  Регламентом необхідно прийняти рішення.

 

     Розглядається проект  Постанови  про  порядок  денний  сьомої сесії Верховної Ради України третього скликання ( 7030).

 

     З процедури? Депутат Цибенко. Будь ласка, з процедури.

 

     ЦИБЕНКО П.С.,  член Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів (виборчий округ 110, Луганська область).  Фракция коммунистов.  Уважаемые  коллеги!  Я  хотел  бы обратить внимание на то, что фракция коммунистов очень внимательно проанализировала повестку дня,  которая была принята за  основу  в феврале.

 

     Вы помните перепетии с принятием тогда этого документа.  И мы еще тогда,  когда принимали этот документ за основу, настаивали на том,  что  у  нас  есть  все  основания принять его в том виде,  в котором мы приняли его за основу.

 

     Что получилось далее?  Все документы,  которые были исключены из повестки дня голосованием (подчеркиваю,  голосованием),  причем голосовался каждый документ в отдельности,  теперь вновь вброшены, извините,   гамузом   в   повестку  дня,  и,  таким  образом,  она превратилась  в  тот  самый  документ,  с  которого  мы   начинали движение.

 

     Поэтому фракция коммунистов настаивает на том, что сегодня мы по процедуре,  по Регламенту имеем право голосовать  как  повестку дня седьмой сессии только тот документ,  который приняли за основу в феврале. Другие документы мы голосовать не имеем права.

 

     Более того,  я прошу  провести  расследование,  кем  совершен подлог по документу, который голосовался в зале Верховного Совета, потому что это недопустимые совершенно вещи.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хвилинку.  Шановні  народні  депутати!   Шановний колего Цибенко! Справа ось у чому.

 

     Дійсно 8  лютого  (для інформації всім народним депутатам) ми прийняли за основу проект порядку денного сьомої  сесії  Верховної Ради України.  22 лютого, після доопрацювання, він був внесений на розгляд Верховної Ради і не був проголосований (Шум у залі).

 

     Хвилинку, шановні колеги!  Сьогодні  проект  порядку  денного сьомої сесії внесений уже не Головою Верховної Ради України,  якщо ви звернули увагу,  а керівниками і представниками десяти  фракцій (Шум у залі). Більше того (я звертаюся до фракції комуністів), усі ті  питання,  які  були  вилучені  за  вашою  пропозицією,  в  цей законопроект не включені.  Якщо включені,  то скажіть, будь ласка, які.

 

     Увімкніть, будь ласка, мікрофон народного депутата Матвєєва.

 

     МАТВЄЄВ В.Г.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань державного     будівництва     та     місцевого     самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Спасибі. Фракція   комуністів.   По-перше,   Вікторе   Володимировичу,   ми наполягаємо на тому, щоб сьогодні був включений до порядку денного і проголосований той проект порядку денного сьомої сесії, який уже був проголосований за основу.

 

     По-друге, у цей проект,  який сьогодні нам розданий, включене питання,  яке  було вилучене голосуванням більшістю голосів,  коли розглядався попередній проект.  Я маю на  увазі  законопроект  про більшовицькі  репресії.  Тому ми наполягаємо,  щоб розглядався той документ, який ми приймали.

 

     По-третє, я   підкреслюю,   повинні   бути   притягнені    до відповідальності   ті,  хто  постійно  займається  фальсифікацією, підміною документів,  які уже проголосовані народними  депутатами. Хто  давав  право  на  це тому чи іншому,  навіть самому поважному представникові чи керівникові секретаріату або навіть і  Верховної Ради в цілому?

 

     І по-четверте,  ми наполягаємо,  щоб була включена трансляція на площу,  оскільки там зібралися 5  тисяч  чоловік,  які  прийшли заявити  про своє ставлення до режиму Кучми-Ющенка,  і було надане слово представникові пікетуючих Родіонову.  Просимо  поставити  цю пропозицію на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. По-перше, ми включили трансляцію на площу.

 

     По-друге, колего Матвєєв,  я ще раз повторюю, що ніхто нічого не фальсифікував з порядком денним сьомої сесії.  Ви бачите  новий документ,   внесений  представниками  десяти  фракцій.  Якби  були внесені зміни в той проект,  який голосувався за основу,  а  потім розглядався  22 лютого,  тоді б ваші підозри або звинувачення були об'єктивними.  А  так  це  документ,  який  подано  представниками фракцій (Шум у залі). Я ще раз кажу...

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Де подівся той проект,  який ми проголосували за основу?..  Ми проголосували за основу.  Де він подівся?  (Шум у залі). Він за основу прийнятий (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть     мікрофон     народного     депутата Єльяшкевича. За ним - депутати Костусєв і Моісеєнко.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  заступник голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 182, Херсонська область). Уважаемый Виктор Владимирович! Уважаемые коллеги! Мне непонятна логика и руководства Верховной Рады, и тех, кто предлагает данный проект постановления,  ведь никто не отменял проект  постановления,  принятый  за  основу.  Необходимо  было  в соответствии с Регламентом подготовить сравнительную таблицу,  где было  бы  сказано,  что  учитывается  из  предложений  депутатских фракций,  конкретных народных депутатов,  что  не  учитывается,  и голосовать в целом постановление.

 

     Сейчас же мы можем рассматривать данный документ только в том случае,  если Верховная  Рада  примет  решение  об  отмене  своего предыдущего   постановления   о   принятии  за  основу  документа, поданного Иваном Степановичем Плющом.  Тем более это некорректно в той  ситуации,  когда  сам  Иван  Степанович Плющ болен и не может официально отозвать свой законопроект.

 

     Виктор Владимирович, я прошу пояснений по данному вопросу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Я втретє даю пояснення. 8 лютого проект  прийнято  за  основу.  22 лютого,  коли проект ставився на голосування,  він не набрав  необхідної  кількості  голосів.  Якщо говорити про Регламент,  то відповідаю вам, Олександре Сергійовичу Єльяшкевич,  що законопроект,  який не набрав необхідної кількості голосів,  знімається  з  розгляду  і  може  розглядатися тільки на наступній сесії, тому подали інший законопроект.

 

     Зараз фракція комуністів зазначила, що з тих питань, які були вилучені  з  того проекту постанови,  прийнятого за основу в новій редакції,    запропонованій    десятьма    фракціями,    залишився законопроект  щодо  більшовицьких  репресій (зараз шукають номер). Коли  будемо  голосувати,  то  поставимо  його   на   голосування, вилучимо,  і все.  Які проблеми? Нам треба прийняти порядок денний сьомої сесії.

 

     Депутат Костусєв. Будь ласка.

 

     КОСТУСЄВ О.О.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  економічної  політики,  управління народним господарством, власності   та   інвестицій   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий  округ,  виборчий  блок  СПУ та СелПУ).  Уважаемый Виктор Владимирович!  Уважаемые коллеги! Для того чтобы принять, наконец, постановление  о повестке дня,  мы должны оставить там вопросы,  с которыми все согласны,  и исключить спорные,  из-за которых  часть депутатов голосовать не будет.

 

     В этой  связи мы просим исключить законопроект 6116 о системе государственной регистрации субектов хозяйственной  деятельности, потому  что он является спорным.  Не один раз мы об этом говорили. Виктор Владимирович,  я прошу  вас  исключить  этот  законопроект, иначе из-за него не пройдет все.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Народний депутат Моісеєнко.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  голова  підкомітету  Комітету Верховної Ради України   з   питань   державного   будівництва    та    місцевого самоврядування (виборчий округ 53,  Донецька область).  Макеевский избирательный округ 53.  Уважаемый Виктор Владимирович!  Я  вносил проект постановления ( 5012/П1) о включении в повестку дня седьмой сессии Верховной Рады (независимо от того,  какой проект вносился) проекта   "Закону   про   звернення   Верховної  Ради  України  до президентів України Л.Д.Кучми,  Російської  Федерації  В.В.Путіна, Республіки  Білорусь  О.Г.Лукашенка  щодо  приєднання  України  до Договору про створення Союзної держави ( 5012)". Проект был внесен в  прошлый  раз  Согласительным советом Верховной Рады Украины.  В этот раз в повестке дня,  предложенной  десятью  фракциями,  этого вопроса  нет.  Поэтому я настаиваю на внесении моего предложения в повестку дня.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Ващук.

 

     ВАЩУК К.Т.,  голова Комітету Верховної Ради України з  питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  20, Волинська   область).    Шановні    колеги!    Шановний    Вікторе Володимировичу!  Учора в нас, ви розумієте, були непланові питання на початку роботи парламенту,  і ми не  встигли  розглянути  деякі питання,   які  дуже  важливі  сьогодні  для  економіки  аграрного сектора.

 

     Вікторе Володимировичу,  я прошу включити сьогодні до порядку денного  проект  Закону  про ставки ввізного (експортного) мита на насіння соняшнику (і обговорення,  і голосування). Це законопроект Юхновського, погоджений і прийнятий у комітеті, погоджений з усіма представниками  різних   фракцій   у   комітеті,   який   відміняє давальницьку схему вивезення соняшнику і знижує вивізне мито до 17 відсотків.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Катерино Тимофіївно, який реєстраційний номер?

 

     ВАЩУК К.Т. Номери 6112 та 7039.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Манчуленко.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань    національної    безпеки   і   оборони   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Чернівецька   область, фракція    Українського    народного    руху.   Шановний   Вікторе Володимировичу!  8 серпня 2000 року я зареєстрував законопроект за 6017  про  внесення  змін  до Закону про статус депутатів місцевих рад.  На минулій сесії він був включений у другий  розділ  порядку денного - до розгляду,  коли буде підготовлений комітетом.  На цій сесії він,  з незрозумілих для мене причин, не включений навіть до цього другого розділу - по мірі готовності.

 

     Тому я  просив  би  комітет,  який очолює шановний пан Іоффе, якимось чином підійти до його розгляду,  включити хоча б  до  того розділу,  де йдеться про розгляд його по мірі готовності,  тому що це багатостраждальний закон із вето Президента. Я так думаю, що ми ніколи не розглянемо його, оскільки дуже різні підходи.

 

     Є нормальна пропозиція,  я думаю,  що можна було б розглянути її,  - внесення змін до нині діючого Закону про  статус  депутатів місцевих  рад,  тим паче що деякі положення того закону суперечать Конституції.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз номер проекту назвіть, колего Манчуленко.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г. М. Номер законопроекту 6017 від 8 серпня 2000 року.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутата Вітренко увімкніть мікрофон.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 160, Сумська область). Фракція Прогресивної соціалістичної партії України.  Шановний Вікторе Володимировичу! В тому порядку денному, який був прийнятий за основу,  було два наших  законопроекти:  про механізм  повернення капіталу,  вивезеного з України ( 3386) і про вихід України з Міжнародного валютного фонду ( 4202).  А  в  цьому варіанті,    який   підписаний   керівниками   фракцій,   ці   два законопроекти зникли. Тому я прошу включити їх у перелік, щоб було проголосовано разом.

 

     І ще  одне.  Ми  підтримуємо прохання комуністів надати слово для  виступу  Родіонову.  І  зі  свого   боку   я   звертаюся   до депутатів-комуністів  з  проханням  не  залишати  сьогодні сесійну залу, тому що будуть голосуватися дуже важливі соціальноекономічні законопроекти.  На них чекає населення України,  їх треба сьогодні прийняти.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  хвилинку.  Ми  повинні  рухатися вперед   конструктивно.   Якщо  врахувати  всі  заяви,  то  у  нас конструктиву ніякого не вийде.

 

     Я вже пояснив ситуацію.  Шановні колеги,  я пояснив ситуацію, яка   склалася   із   проектом  порядку  денного.  Почекайте,  всі пропозиції будуть поставлені на голосування.

 

     Я пояснив ситуацію,  яка склалася з постановою,  прийнятою за основу  8 лютого.  22 лютого вона не була підтверджена.  Саме тому був запропонований  новий  проект  постанови  про  порядок  денний сьомої сесії, внесений представниками десяти фракцій.

 

     Зараз пропонується  наступний шлях.  Вилучити спірні питання, як пропонувалося групою "Трудова Україна" і фракцією комуністів, а саме  питання 6334,  5381,  7057 і 7058,  і прийняти цей проект за основу. А потім поставити на голосування всі інші питання.

 

     Тому, шановні колеги,  я ставлю...  (Шум у  залі).  Увімкніть мікрофон народного депутата Ключковського.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.,  заступник  голови Комітету Верховної Ради України   з   питань   державного   будівництва    та    місцевого самоврядування  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, НРУ).  Шановний Вікторе Володимировичу!  На цей  раз  я  звертаюся виключно  до вас.  Кілька тижнів тому ми провели таке голосування, коли з голосу,  без письмових пропозицій,  лише за номерами почали вилучати   законопроекти  з  проекту  порядку  денного.  Це  грубе порушення Регламенту.

 

     Наша фракція заявляє рішучий протест проти  таких  свавільних дій.  Від  десяти  фракцій  внесений законопроект.  Ми тоді будемо наполягати,  що  коли  немає  погодженості  по   голосуванню,   на оголошенні перерви і переговорах.  Бо ми пішли на великі поступки, наша фракція погодилася з тим,  щоб цілий ряд законопроектів  було вилучено з цього проекту.

 

     Але якщо  йде  такий  односторонній  диктат,  то  ми  його не приймаємо і ніколи з ним не погодимося.

 

     Отже, ми не будемо зараз голосувати за  проект  з  вилученими законопроектами.  Ми наполягаємо тоді на тому,  щоб були проведені консультації.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  колего  Ключковський.   Я   оголошую   ці законопроекти. Ваше зауваження є слушним.

 

     Законопроект 6334  -  проект  Закону  про  внесення  змін  та доповнень до Закону України про жертви  нацистських  переслідувань (проект народного депутата Бродського).

 

     Проект 5381  -  проект  Закону  про  жертви  більшовицьких та комуністичних переслідувань.

 

     Проекти 7057 і 7058 - проект  Закону  про  внесення  змін  до Закону   України   про   статус  ветеранів  війни  і  гарантії  їх соціального захисту.

 

     І законопроект 6116.  Депутата Костусєва увімкніть  мікрофон, він оголосить його назву, ми його ще не знайшли. Будь ласка.

 

     КОСТУСЄВ О.О.   Просьба   исключить   законопроект  6116  как спорный.  Потом к нему  вернемся,  когда  примем  постановление  и сможем начать работать.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. І  ще одне.  Фракція комуністів пропонувала зняти 6334,  але тепер не наполягає  на  цьому.  Це  проект  Закону  про внесення   змін   до   Закону   України   про  жертви  нацистських переслідувань.  Він  залишається.   Тобто   йдеться   про   чотири законопроекти.

 

     Я ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу...

 

     Депутата Пинзеника увімкніть мікрофон. Будь ласка.

 

     ПИНЗЕНИК В.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ  117,  Львівська область). Шановні колеги! Я не розумію, чому ми йдемо шляхом, який призведе до зриву голосування,  зриву  засідання.  Десять  фракцій погодили  за основу пакет законопроектів.  Якщо ми підемо сьогодні шляхом вилучення питань з документа,  який  не  проголосований  за основу,   то   можна   гарантувати,  що  порядок  денний  не  буде затверджений.

 

     Я пропоную проголосувати погоджений проект за основу,  а тоді вилучати і доповнювати цей проект.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так,   шановні   колеги,  я  Віктору  Михайловичу відповідаю. Десять фракцій погодили, і з тих фракцій, що погодили, вносять   зараз  пропозиції.  Вікторе  Михайловичу,  слідкуйте  за ситуацією, яка склалася у залі Верховної Ради.

 

     Ставлю на    голосування    проект    постанови,     внесений представниками  десяти фракцій,  про порядок денний сьомої сесії з вилученням питань 5381,  7057,  7058,  6116.  Я оголосив всі назви законопроектів.

 

     Прошу голосувати.

 

     "За" - 285.

 

     Рішення прийнято.

 

     По фракціях. Увімкніть мікрофон народного депутата Мороза.

 

     МОРОЗ О.О.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  92, Київська   область).   Шановний  Вікторе  Володимировичу!  Шановні депутати!  Вікторе Володимировичу, під час наради у понеділок, яку ви  проводили,  я  вносив  пропозицію  перенести з другого розділу постанови у перший розділ низку проектів,  які підготовлені,  але, знаходячись у другій частині,  будуть там просто поховані. Ідеться про проекти законів про судоустрій,  про тимчасові слідчі комісії, низку  законів  щодо  статусу  Президента,  про  внесення  змін до Конституції, про вибори народних депутатів, про засади внутрішньої і  зовнішньої  політики,  про бюджетну систему і бюджетний процес, про спецпрокурора та спецслідчого, щодо посилення відповідальності за  відкриття зарубіжних валютних рахунків,  про створення системи суспільного  телебачення,  про  інформаційну  відкритість  органів державної  влади,  про  формування  громадської  ради  суспільного телебачення, про Кабінет Міністрів.

 

     Це не змінює  суті  постанови,  просто  деякі  питання  треба перенести  в її перший розділ.  Якщо ви підтримуєте цю пропозицію, то фракція буде голосувати за проект у цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре  Олександровичу,  ми  підтримуємо   цю пропозицію,  тим більше що це суто технічна поправка.  Коли будемо голосувати в цілому, то з вашим зауваженням.

 

     Шановні колеги!   Надійшло   кілька    пропозицій,    зокрема пропозиція   народного   депутата  Вітренко  -  включити  в  щойно прийнятий за основу проект законопроекти

 3386 і 4202.

 

     Увімкніть мікрофон  депутата  Вітренко,  щоб  вона  оголосила назву цих законопроектів. Я їх ставлю на голосування.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  Законопроект 3386 - проект Закону про механізм повернення капіталу,  вивезеного з України.  І законопроект 4202 - проект Закону про вихід України з Міжнародного валютного фонду.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна ставити два законопроекти разом?  Я  ставлю на  голосування  пропозицію  про  включення  в прийнятий за основу проект законопроекту

 3386.

 

     Прошу визначитися народних депутатів.

 

     "За" - 148.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     Законопроект 4202  ставиться  на  голосування для включення в прийнятий за основу проект постанови.

 

     "За" - 142.

 

     Рішення не прийнято.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     Шановні колеги!  Була пропозиція  народного  депутата  Ващук. Прошу,  увімкніть мікрофон народного депутата Ващук.  Ми поставимо цю пропозицію на голосування і після  цього  будемо  голосувати  в цілому.

 

     ВАЩУК К.Т.   Прошу  включити  проект  закону  7039  (автор  - народний депутат Юхновський Олег Іванович) про  внесення  змін  до законів  України  стосовно вивізного (експортного) мита на насіння соняшнику.  Це про відміну  давальницької  схеми.  Без  мита,  без нічого  з  України  вивезено  мільйон  тонн  соняшнику.  І  нам це подобається, шановні колеги?!

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Більше того,  Катерино  Тимофіївно,  наскільки  я зрозумів,  прохання Прем'єр-міністра України не тільки включити це питання до порядку денного,  але й розглянути сьогодні  для  того, щоб  прийняти  рішення,  тому  що  склалася кризова ситуація.  І я просив би народних депутатів з розумінням до цього  поставитися  і підтримати цю пропозицію.

 

     Ставлю на голосування пропозицію народного депутата Ващук про включення до порядку денного. Це тільки включення, шановні колеги. Безумовно, на сьогодні.

 

     "За" - 220.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Покажіть по фракціях (Шум у залі).

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Моісеєнка.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.   Уважаемый   Виктор  Владимирович!  Уважаемые коллеги! Мною был подготовлен проект постановления

 5012/П1, который   касается  включения  в  повестку  дня  проекта "Закону  про  звернення  Верховної  Ради  України  до  президентів України  Кучми,  Російської Федерації Путіна,  Республіки Білорусь Лукашенка  щодо  приєднання  України  до  Договору  про  створення Союзної держави".

 

     Этот документ прошел уже все процедуры рассмотрения,  был еще год назад направлен на рассмотрение в соответствующие  комитеты  и структуры.   Поэтому   он   готов  для  рассмотрения,  и  я  вношу предложение включить его в  первый  раздел  повестки  дня  седьмой сессии  -  "Питання,  які  підготовлені  до  розгляду на пленарних засіданнях".

 

     Считаю, что этот документ  будет  очень  полезен  для  народа Украины и будет горячо поддержан большинством населения Украины.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю   на   голосування   пропозицію  народного депутата  України  про  включення  названого  питання  до  проекту постанови про порядок денний сьомої сесії, прийнятий за основу.

 

     Прошу визначитись народних депутатів.

 

     "За" - 144.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     Таким чином,   я   ставлю  на  голосування  проект  Постанови Верховної Ради України про порядок денний сьомої  сесії  Верховної Ради  України третього скликання із зауваженням народного депутата Мороза в цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 321.

 

     Рішення прийнято.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     Шановні колеги!   Вносив    пропозицію    народний    депутат Манчуленко,  ми її не поставили на голосування. Увімкніть мікрофон народного депутата Манчуленка. Будь ласка.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М.  Чернівецька  область,  фракція  Українського народного руху.  Шановний Вікторе Володимировичу!  Дуже прикро, що ви не поставили мою пропозицію на голосування.  Я поясню,  у  чому суть мого законопроекту.

 

     Це законопроект  6017 від 8 серпня 2000 року.  Ідеться  про  внесення  змін  до  Закону  про   статус депутатів  місцевих рад.  На попередній сесії він був включений до порядку денного, на цій чомусь не включений до порядку денного, як не прикро.  Я просив би включити його з наступних міркувань. Новий Закон про статус депутатів місцевих рад є  багатостраждальний,  на нього накладено вето Президента, і ми невідомо коли його остаточно розглянемо.

 

     А це йдеться про внесення змін до  нині  діючого  Закону  про статус депутатів місцевих рад. Ще раз повторюю - це 6017.

 

     Прошу вас підтримати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  У нас головні події в залі, а не зверху. Ми сьогодні приймаємо рішення, я прошу (Шум у залі).

 

     Шановні колеги!  Ставлю на голосування  пропозицію  народного депутата  Манчуленка про включення до порядку денного сьомої сесії законопроекту 6017.

 

     Прошу проголосувати і визначитися.

 

     "За" - 95 (Шум у залі).

 

     Шановні колеги!  Звертаюся до тих,  хто на  балконі:  що  там відбувається?  Шановні  колеги,  вже викликали комендатуру,  зараз розберуться (Шум у залі). Шановні колеги, прошу уваги!

 

     Так, я бачу з'явився керівник секретаріату,  навів порядок. Я прошу   заспокоїтися.   Сідайте,  будь  ласка.  Я  прошу  народних депутатів повернутися до залу.

 

     Шановні колеги!  Прошу заспокоїтися і  ще  раз  звертаюся  до народних  депутатів,  які  знаходяться на балконі:  поверніться до залу.  Я зараз звертаюся до тих,  хто знаходиться на балконі. Я ще раз   звертаюся   до  запрошених  у  Верховну  Раду  України,  які знаходяться на балконі. Зачитую норму Регламенту:

 

     "Стаття 1.0.7.  Особи,  присутні на засіданнях Верховної Ради та  її  органів,  повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того,  що відбувається на засіданні,  і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення,  де відбувається засідання".

 

     Я роблю офіційне зауваження всім без винятку, які знаходяться на балконі. Якщо ще раз щось подібне повториться, я вимушений буду звільнити всі місця на балконі, крім місць для преси.

 

     Продовжуємо засідання Верховної Ради України... Голосувати не треба.  Для цього достатньо мого рішення.  Продовжуємо  розглядати питання.

 

     Шановні колеги!  Від  фракції  Комуністичної  партії  України надійшла пропозиція надати слово від пікетуючих Родіонову.

 

     Увімкніть мікрофон   депутата   Симоненка,   хай    сформулює прохання.

 

     СИМОНЕНКО П.М., член Комітету Верховної Ради України з питань правової  політики  (багатомандатний  загальнодержавний   виборчий округ,  КПУ). Фракція комуністів. Шановні колеги! Сьогодні, беручи участь в акції,  багато тисяч людей прийшли  під  стіни  Верховної Ради  від  імені наших виборців з різних регіонів,  а сьогодні під стінами Верховної  Ради  знаходяться  представники  всіх  областей України.  У  них  є  конкретні  пропозиції щодо організації роботи Верховної Ради і вимоги стосовно законодавчих актів,  які  приймає Верховна  Рада.  У  нас  вже  склалася  традиція:  коли  приходять конкретні  категорії  громадян,   надавати   слово   представникам пікетуючих.  З  трибуни  Верховної  Ради  виступали  і  від  імені пікетуючих гірників, коли розглядали їхні проблеми, і представники ветеранського  руху.  Коли  розглядалася  питання  щодо  зникнення журналіста Гонгадзе,  надавали слово матері  зниклого  журналіста. Тому  фракція комуністів і пропонує сьогодні підтримати пропозицію щодо  надання  слова  від  імені  пікетуючих  Родіонову  в   межах регламенту  -  три  хвилини,  щоб заслухати їх конкретні вимоги до Верховної Ради.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю  на  голосування  цю  пропозицію.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 198 (Шум у залі).

 

     По фракціях.

 

     Шановні колеги!   З   одного   боку,  я  не  можу  порушувати Регламенту,  а з другого,  буде так,  як буде вимагати зал.  П'ять хвилин  з  мотивів голосування.  Запишіться,  будь ласка.  Депутат Чукмасов. Наступний - депутат Мусієнко.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України   з   питань  економічної  політики,  управління  народним господарством,  власності  та  інвестицій  (виборчий   округ   24, Дніпропетровська  область).  Уважаемые  коллеги!  Я прошу немножко внимания,  успокойтесь!  У   нас   действительно   была   традиция предоставлять слово всем желающим, которые хотели выступить с этой трибуны.  Я думаю,  не стоит сегодня  превращать  день,  когда  мы голосуем,  в митинг. Я прошу все-таки поддержать это предложение и дать возможность выступить.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Мусієнко.  Наступний  -  депутат Цибенко.

 

     МУСІЄНКО І.М.,   заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України у закордонних справах  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий   округ,   виборчий   блок   СПУ   та   СелПУ).   Фракція Соціалістичної партії  України.  Шановні  колеги!  Ми  так  багато говорили з вами і вчора,  і позавчора про те,  що треба робити все для того,  аби переводити розмову в конструктивне русло, в діалог. І  ось  сьогодні  прийшли тисячі людей,  за якими стоять мільйони. Вони  прийшли  зі  своїми  бідами  і  проблемами.  Чому  не   дати можливість виступити? Чому не послухати? Чому не врахувати все те, про що буде йтися у тому виступі,  в подальшій роботі?  Тим більше що  йдеться  про  те,  щоб  дати слово поважній людині - професору Родіонову.  Тут немає ніякого екстремізму!  Я переконаний,  що  це буде корисна і потрібна розмова. Давайте проголосуємо за підтримку пропозиції фракції Компартії!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Цибенко. Наступний - депутат Бондаренко.

 

     ЦИБЕНКО П.С.   Прошу   передать   слово   Петру   Николаевичу Симоненко.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Фракция коммунистов. Уважаемые коллеги! Я еще раз хочу  подчеркнуть,  что  ситуация  в  Украине  очень  сложная. Проблемы  обеспечения  уровня  жизни,  заработной платы,  проблемы ценообразования на продукты питания,  товары первой  необходимости волнуют  многих граждан Украины,  потому что действительно регионы сегодня  находятся  в  тяжелейшей  ситуации.  И  их  представители приехали,  чтобы  высказать  свои законные требования относительно организации работы Верховного Совета и рассмотрения тех  вопросов, которые являются первоочередными.

 

     Я убежден, что эти люди пришли с добрыми намерениями и именно в борьбе за свои права сегодня способствуют  наведению  порядка  в государстве,  созданию  нормальных  условий  для получения работы, заработной платы,  пенсий,  решению  проблем  молодежи  и  многому другому.

 

     Я обращаюсь  к своим коллегам народным депутатам и призываю в связи  со   сложившейся   традицией   поддержать   предложение   и предоставить  возможность  в  течение  регламентной нормы изложить позиции тех нескольких тысяч людей,  которые  пришли  сегодня  под стены Верховного Совета.

 

     Благодарю.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Бондаренко.  Наступний - депутат Насалик.

 

     БОНДАРЕНКО В.Д.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань промислової політики і підприємництва (виборчий округ

 212, м.  Київ).  Фракція "Реформи-Конгрес". Шановні друзі! Коли я сьогодні їхав до Верховної Ради, я півгодини добирався на відрізку біля залізничного вокзалу, бо всі переїзди були перекриті.

 

     Учасників цієї  демонстрації  супроводжували  попід  руки  на відміну  від  тієї,  яка була не так давно,  коли автомобілі прямо направляли в колони демонстрантів  для  того,  щоб  вчинити  якісь сутички.

 

     Я хочу  вам  сказати,  що  сьогодні  у  Верховній  Раді кожна соціальна група,  кожна партія  представлена  своїми  людьми.  Від комуністів,  які сьогодні організували мітинги, тут є сто з лишком депутатів.  Якщо вони не можуть висловити думку цих  людей  своїми устами  і  закликають,  щоб  трибуна була надана тим,  хто прийшов сьогодні на вулицю,  я думаю,  що тоді їм треба покинути цю  залу, замінити себе іншими людьми, які можуть висловити.

 

     А для  того  щоб  це зробити,  достатньо одному (як тільки що Петро Миколайович зробив) чи другому виступити тут і  не  надавати слово  нікому.  Це не Леся Гонгадзе,  яку ніхто не міг замінити як матір  розтерзаного  журналіста.  Її  не  міг  ніхто  замінити!  А комуністів може представляти будь-хто з тих,  хто сидить тут. Будь ласка, робіть це, і нічого тут перетворювати все це на балаган.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Насалик.

 

     НАСАЛИК І.С.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань паливноенергетичного комплексу,  ядерної політики та ядерної безпеки (виборчий округ 85, Івано-Франківська область). Прошу передати слово Вячеславу Кириленку.

 

     КИРИЛЕНКО В.А.,  секретар  Комітету  Верховної Ради України з питань   соціальної    політики    та    праці    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Український народний рух. Шановні  колеги!  Якщо  говорити  про  традицію,  яка  склалася  у Верховній Раді,  то традиція не зовсім така, про яку говорив Петро Симоненко.  Так,  ми голосували за  надання  слова  гірникам,  які приходили  з  конкретними  питаннями,  які  потребували  вирішення Верховної Ради.  Ми голосували за те,  аби виступила мама  вбитого Георгія  Гонгадзе  Леся  Гонгадзе,  бо вона приходила з конкретним жахливим питанням до Верховної Ради і це потребувало її втручання.

 

     Зараз, коли  комуністи  привели  за  сприяння   Адміністрації Президента  своїх  людей  під Верховну Раду,  надавати слово їхнім представникам,  коли є фракція  майже  у  120  чоловік,  це  не  є традиція, це є порушення Регламенту Верховної Ради.

 

     Крім цього,  я  звертаю  увагу  депутатів на те,  що все,  що відбувається зараз біля Верховної Ради, відбувається не без участі влади.  Навіть кордони, які стоять біля Верховної Ради, перенесені на 30 метрів ближче до входу  до  будівлі  Верховної  Ради.  Це  є сприяння влади комуністичним червоним маніфестаціям. Тому надавати слово представникам тих, хто поза парламентом, не можна. Для цього є фракція комуністів у Верховній Раді,  хай говорять від імені цих людей!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні народні депутати!  Я  прошу  всіх заспокоїтися!  Четвер  тільки  починається,  зараз  10  година  50 хвилин.  Нагадую,  нам необхідно працювати до 18 години і прийняти велику кількість рішень, яких очікують від нас наші виборці.

 

     Тому, зважаючи  на  обговорення  з  мотивів  голосування (три депутати висловились  за,  два  -  проти),  а  також  зважаючи  на наполягання окремої частини народних депутатів включити до порядку денного законопроекти про соняшник 6112 і

 7039, я  вношу  пропозицію  проголосувати  про  надання слова від пікетуючих Родіонову і включення до порядку  денного  питання  про соняшник. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 78.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Я ставлю  окремо  про надання слова від пікетуючих Родіонову. Прошу народних депутатів визначитися. Зніміть голосування. Сядьте, будь ласка.

 

     Я ставлю  на  голосування  ще раз пропозицію про включення до порядку денного законопроектів 6112 і 7039 про  соняшник.  Ще  раз нагадую,  прохання  комітету  і  Прем'єр-міністра  України.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 196.

 

     Рішення не прийнято.

 

     -------------

 

     Шановні колеги! Наступне питання  7120

- проект Постанови про розклад засідань Верховної Ради на березень

- автоматично знімається,  тому що ми  затвердили  порядок  денний роботи сьомої сесії.

 

     -------------

 

     Переходимо до наступного питання

 7118. Проект Закону про затвердження Указу Президента України про оголошення    окремих    районів   Закарпатської   області   зоною надзвичайної екологічної ситуації.

 

     Депутате Самойленко,  будь ласка,  на трибуну. Є запитання чи можна   ставити   на  голосування?  Увімкніть  мікрофон  народного депутата Фурдичка.

 

     ФУРДИЧКО О.І.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків  Чорнобильської  катастрофи  (виборчий  округ 125,  Львівська область). Шановний Вікторе Володимировичу! Шановні народні депутати! Учора при обговоренні цього важливого державного питання  народний  депутат  Ратушний  звинуватив Державний комітет лісового господарства в масовому вирубуванні лісів на Закарпатті.

 

     Хочу пояснити.   Ліси    Закарпатської,    ІваноФранківської, Чернівецької  областей  з  повоєнного  періоду були в користуванні Міністерства лісової промисловості.

 

     Після приватизації деревообробної  і  меблевої  промисловості указом  Президента  Леоніда  Кучми  в  1996  році  ліси  цих трьох областей  було  передано  Міністерству  лісового  господарства,  а лісосічним фондом, тобто зрубками головного користування, доручено розпоряджатися обласним державним адміністраціям.

 

     Своїм рішенням  обласні  державні   адміністрації   виділяють лісосіки   комерційним   структурам,  які  їх  і  вирубують.  Тому звинувачення  потрібно  пред'являти  не   Самоплавському   Валерію Івановичу, голові державного комітету, а голові обласної державної адміністрації Балозі.

 

     А те,  що Валерій Іванович Самоплавський уже 13 років  очолює спочатку  Міністерство  лісового  господарства,  а нині -Державний комітет лісового господарства,  говорить про те,  що галузь працює добре і за роки незалежності не знизила темпи росту виробництва, а навпаки  -  нарощує   їх   щорічно.   Якби   було   більше   таких відповідальних і відданих своїй справі міністрів, у нас би не було сьогодні економічної кризи. Тому звинувачення вважаю недоречним.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз ми проголосуємо. Я надам слово для репліки.

 

     Депутат Асадчев.

 

     АСАДЧЕВ В.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань  бюджету  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Дякую.  Шановний Вікторе Володимировичу! Я вважаю,  що все-таки треба було б комісію створити, розібратися. І не треба тут говорити:  чи губернатор,  чи міністр винний.  Треба, щоб комісія розібралась.  Загинули люди, уже третій рік підряд іде стихійне лихо.  Я вважаю, що треба розбиратися у цьому питанні. Це перше.

 

     І друге.  Ви  пам'ятаєте,  я  до вас підходив з питанням щодо законопроекту,  який  технічно  випав,   про   бюджетний   процес. Розібралися з цим питанням,  поставили його. Тепер випало питання, що подали,  про оренду.  Я  дуже  прошу  все-таки  дати  доручення розібратися.  Це технічна помилка, і знову питання не потрапило до порядку денного. Треба його туди включити.

 

     Я дуже вдячний. А за проект закону треба голосувати.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.,  голова Комітету Верховної  Ради  України  з питань  екологічної  політики,  природокористування  та ліквідації наслідків     Чорнобильської      катастрофи      (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ).  Дякую,  пане Асадчев. Ви зробили слушне зауваження.  І наступним нашим проектом буде проект постанови  про  невідкладні  заходи,  пов'язані із катастрофічними повенями у Закарпатті.  Якраз і  буде  створена  така  комісія  із залученням  працівників прокуратури,  будуть вивчені всі ці факти, особливо  щодо  тих  комерційних  структур,   які   так   хижацьки вирубують, знищують дерева, і тих бездарних дій адміністрації, які там ведуться.

 

     Це буде в наступному проекті постанови,  а  зараз  просив  би підтримати   проголошення   окремих   районів  зоною  надзвичайної екологічної ситуації.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Думку  комітету  щодо  цього  ви чули. Тому пропонується прийняти даний проект закону

 7118 про  затвердження  указу   Президента   за   основу.   Прошу голосувати.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.   Шановні   колеги,   прошу   підтримати,  це необхідний закон.

 

     "За" - 261.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято.

 

     Є пропозиція  прийняти  в  цілому.  Даний  законопроект   про затвердження  указу  Президента ставиться на голосування в цілому. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 276.

 

     Рішення прийнято.

 

     Увімкніть для репліки мікрофон народного депутата Ратушного.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань   законодавчого  забезпечення  правоохоронної діяльності (виборчий округ 164,  Тернопільська  область).  Я  хочу відповісти Оресту Фурдичку, своєму колезі, якого я вважаю одним із кращих фахівців в Україні з  питань  лісового  господарства.  Він, напевно,  не  слухав,  що  я  вчора говорив.  Я цитував стенограму розгляду  питання  про  введення  мораторію  на  вирубку  лісів  у Карпатах. Це перше.

 

     У цій стенограмі було сказано,  що пан Самоплавський ще... Це було в цій стенограмі. Це друге.

 

     Третє. Я  називав  не  комітет,  а  фірму  "Алекс"  і  ставив питання,  щоб правоохоронні органи розібралися, хто забезпечує цій фірмі монопольне право на експорт  лісу  кругляку  і  продукції  з деревини.

 

     Тому я просив би пана Фурдичка (я розумію, що честь мундира - це дуже важливо) все-таки взяти стенограму,  прочитати.  Я  думаю, він так само,  як і я, турбується, щоб повені у нас, у Закарпатті, не було, а ліс не вирубували поголовно.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     -------------

 

     Слухається наступне питання  порядку  денного,  пов'язане  із Закарпаттям:   проект   Постанови   про  перерахування  дводенного заробітку народних депутатів України у  Фонд  допомоги  потерпілим від   стихійного  лиха  у  Закарпатській  області.  Автор  проекту постанови - Пинзеник Віктор Михайлович.  Проект  вам  розданий.  Є запитання з цього приводу?

 

     Депутат Стрижко. За ним - депутат Чиж.

 

     СТРИЖКО Л.П.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань  свободи  слова  та  інформації  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Уважаемые  коллеги!  Я обращаюсь к вам для  того,  чтобы  сделать  заявление  в  связи  с чрезвычайным  происшествием,  поставившим  под  угрозу  жизнь двух помощников-консультантов.

 

     Как вы знаете,  Киев  в  последние  дни  является  свидетелем многочисленных   манифестаций,  которые  проходят  под  различными лозунгами.  В своей  основной  массе  киевляне  как  люди  высокой культуры толерантно относятся к митингующим, и многие поддерживают их лозунги.  Так и сегодня во время движения колонны под  красными флагами  с  лозунгами "Долой режим Кучмы,  Ющенко" мы видели,  что киевляне поддерживают наши  требования.  Однако  в  семье  не  без урода.   И   во   время   движения   колонны,  пересекавшей  Малую Житомирскую,   из   колонны   машин,   остановившихся   на   Малой Житомирской,       выскочила       иномарка,       сбила      двух помощников-консультантов, которые в результате оказались на капоте этой   машины,   и   на  большой  скорости  удалилась  по  Большой Житомирской и остановилась только через 700 метров. Мало того, что водитель совершил это преступление,  однако,  выйдя из машины,  он пытался избить  помощников  народных  депутатов,  которые  еще  не вполне оправились от шока.

 

     Я выражаю  решительный  протест по поводу этого происшествия, усматриваю в нем серьезнейшее  нарушение,  которое  поставило  под угрозу    жизнь   помощниковконсультантов   (один   из   них   мой помощникконсультант Лушницкий Владимир Михайлович),  и  требую  от органов   ГАИ   города  Киева  незамедлительного  расследования  и задержания преступникаводителя,  сидевшего за рулем иномарки номер 345-54  КЕ,  а также требую от Генеральной прокуратуры контроля за действиями органов ГАИ по расследованию случившегося.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз дамо протокольне доручення  Міністерству внутрішніх  справ  для  того,  щоб  розібралися  з  цим  питанням. Народний депутат Чиж. Будь ласка.

 

     ЧИЖ І.С.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань свободи  слова  та  інформації  (виборчий  округ 190,  Хмельницька область).  Дякую,  Вікторе  Володимировичу.  Шановні  колеги!   Я, безумовно, підтримую проект постанови, внесений щодо Закарпаття, і думаю,  що всі колеги  його  підтримують.  Але  є  одна  проблема. Мабуть,  нам  Закарпаття  і взагалі зони потенційного екологічного лиха треба підтримувати не  таким  "відщипуванням"  копійок,  коли лихо  вже  сталося,  а тоді,  коли ми формуємо загальну економічну політику,  у тому числі бюджетну. Копійку передбачили в бюджеті, а тепер півкопійкою маємо покрити лихо.

 

     Я просив  би  до  цього  проекту постанови додати протокольне доручення відповідним комітетам провести грунтовне розслідування у Верховній Раді,  розібратися з причинами цього лиха (це вже повтор іде, це вже система). Можливо, навіть треба провести парламентські слухання  або  День  уряду  стосовно  цього  лиха,  яке  сталося в Закарпатті,  і прийняти грунтовне рішення, внести корективи в нашу бюджетну  політику,  тому  що  цього  далі  терпіти  не можна.  Ви подивіться, що з людьми там зроблено!

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Марковська.  Наступний - депутат Удовенко.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С.,  голова  підкомітету Комітету Верховної Ради України  з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  та  дитинства (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок СПУ  та   СелПУ).   Шановний   Вікторе   Володимировичу!   Фракція Соціалістичної  партії  України  наполягає  на  тому,  щоб у цьому проекті постанови дати  доручення  Рахунковій  палаті  перевірити, куди пішли ті кошти, які були виділені на ліквідацію наслідків від попереднього лиха. Тому що таке враження, що ці кошти розібрали по кишенях,  а  людям не надали ніякої реальної допомоги.  І тому там сталося повторне лихо,  тож на майбутнє,  щоб не  було  цього,  ми просимо Рахункову палату перевірити, куди пішли попередні кошти.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.  Дякую.  У  вас  дуже слушне зауваження,  але наступний проект,  внесений членом комітету Яценком,  якраз  це  і передбачає.  Ми  будемо  його  голосувати.  Комітет  підтримав.  Я зачитую дослівно:

 

     "1. Доручити Рахунковій палаті здійснити комплексну перевірку використання   коштів  держбюджету,  що  виділялися  в  минулих  і поточному  роках  на  подолання   наслідків   повеней   і   захист потерпілого населення.

 

     Про результати інформувати Верховну Раду.

 

     2. Генеральній прокуратурі протягом місяця здійснити ретельні перевірки  дотримання  вимог  чинного  законодавства  при  веденні лісогосподарської,  водогосподарської, природоохоронної діяльності в Карпатському регіоні.

 

     Про результати інформувати Верховну Раду.

 

     3. Кабінету Міністрів разом з Національною академією  наук  і Академією   аграрних   наук   із  залученням  учених  інших  країн Карпатського регіону..."

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Колего Самойленко! Це наступний проект постанови. Зараз  ми  визначимося  щодо  цього,  а  потім  будемо  розглядати наступний проект постанови теж по Закарпаттю.

 

     Будь ласка, увімкніть мікрофон народного депутата Удовенка.

 

     УДОВЕНКО Г.Й.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Вікторе Володимировичу,   я   давно  вже  просив  слова,  хотів  висловити ставлення нашої фракції до того шабашу,  який влаштували  сьогодні комуністи.

 

     Спочатку вони   наполягли  і  знову  добились  того,  щоб  не включити пропозиції нашої фракції з важливих  для  нас  питань  до порядку  денного,  і  змусили  нас  не  голосувати  за цей порядок денний. Потім саме комуністи влаштували на балконі бійку.

 

     Тепер вони наполягали на виступі свого представника.  Не дали такої можливості.

 

     І коли   (от   тільки   вдумайтесь!)   підійшло  питання  про перерахування заробітної плати за два дні,  вони  нібито  на  знак політичного протесту покинули зал засідань.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Я  ставлю  на голосування даний проект  постанови.  Він  зрозумілий.  Я  відразу  ставлю  його  на голосування   в  цілому.  Прошу  народних  депутатів  визначитися. Дводенний заробіток народних депутатів.

 

     "За" - 261.

 

     Рішення прийнято.

 

     По фракціях.

 

     З мотивів голосування депутати Марченко та Пустовойтов.

 

     МАРЧЕНКО О.А.,  член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ 201, Черкаська  область).   Дякую.   "Відродження   регіонів",   партія "Демократичний союз".  Шановний Вікторе Володимировичу! Мої колеги по депутатській  групі  пропонують  результати  цього  голосування опублікувати в "Голосі України".

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Пустовойтов.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 33, Дніпропетровська область).  Фракція комуністів,  місто Кривий Ріг.  Я вже виходив із залу,  коли почув виступ шановного Геннадія Йосиповича.  Так от я скажу,  що комуністи ніколи не  відмовлялися перераховувати одноденний, дводенний заробіток. Ми настоюємо, якби ви перерахували хоча б одноденний дохід,  було б  дуже  добре.  Ми приймемо  рішення і перерахуємо,  і не треба на цьому завойовувати політичні дивіденди.

 

     І наступне.  Тихо!  Я заявляю, що Бондаренко бреше про те, що нас міліція охороняла. Я йшов із самого вокзалу і не бачив жодного міліціонера,  вони тікали як хотіли (Шум  у  залі).  Тихо!  От  ми будемо обговорювати проект Закону про мирні збори,  і ми доведемо, хто є провокатором у цій державі.

 

     Дякую і до побачення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Міліція  нас  усіх  охороняє,  а дводенний  заробіток  буде  перераховано із зарплати усіх народних депутатів, тому що прийнято таке рішення.

 

     -------------

 

     Наступне питання  порядку  денного  -  проект  Постанови  про невідкладні   заходи,   пов'язані  з  катастрофічними  повенями  в Закарпатті.  Реєстраційний номер - 7121.  Це саме те,  про що  вже почав  говорити  голова  комітету  Самойленко.  Будь  ласка,  Юрію Івановичу. Є запитання?

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.  Я прошу надати слово  Оресту  Фурдичку.  Він внесе дуже суттєве доповнення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, увімкніть мікрофон народного депутата Фурдичка.

 

     ФУРДИЧКО О.І.  Шановний Вікторе Володимировичу!  Ми вчора  на засіданні   комітету  прийняли  пропозицію  доповнити  цей  проект постанови наступним. Я хочу, щоб це було записано в стенограмі.

 

     Цитую: "З   метою   недопущення    порушень    лісового    та природоохоронного     законодавства     численними     тимчасовими лісокористувачами в Карпатському  регіоні:  Закарпатській,  Івано- Франківській,  Чернівецькій областях зобов'язати Кабінет Міністрів передати лісосічний фонд головного  користування  для  освоєння  в повному  об'ємі  постійним користувачам - держлісгоспам Державного комітету лісового господарства України".

 

     Щоб було  не  300-400  лісокористувачів,  а  хай  Держлісгосп своїми лісгоспами розробляє цей лісосічний фонд. І тоді можна буде спитати за державний контроль  за  веденням  освоєння  лісосічного фонду.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка думка комітету, депутате Самойленко?

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.    Комітет    одноголосно    підтримав   таку пропозицію.  Тому що навести лад з тими комерційними  структурами, які  по-хижацьки  вдерлися в ці три області,  просто неможливо без такої державної координації дій. Я просив би це підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Юхновський.

 

     ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.,  голова Комітету Верховної  Ради  України  з питань  науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,    НРУ).     Вельмишановний     Вікторе     Володимировичу! Аналітичноконсультативна   рада  якраз  зараз  розглядає  проблему лісів.  І я повністю підтримую те,  що сказав  тільки  що  депутат Фурдичко.

 

     Можу сказати   шановним  депутатам,  що  26  процентів  лісів знаходиться у віданні Міністерства сільського  господарства.  І  у зв'язку   з   роздержавленням   землі  в  сільському  господарстві відбувається неконтрольована рубка лісів.

 

     Тільки тоді, коли ліси передамо у відання єдиної організації, яким є Державний комітет лісового господарства,  ми будемо мати, з кого спитати за порядок ведення лісового  господарства  і  вирубку лісів.

 

     Тому я закликаю депутатів підтримати цю пропозицію.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І. Дякую, Ігоре Рафаїловичу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата Ратушного.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.  Шановні депутати!  Мені здається ця пропозиція абсолютно дивною.  У 2000 році ми прийняли Закон про мораторій  на проведення суцільних рубок цих лісів.

 

     У чому   полягає   суть  справи?  Ну,  може,  так  далі  піде промислова,  піратська вирубка,  що скоро в Карпатах і рубати буде нічого. А треба пам'ятати заповіт Степана Бандери: "Бережіть ліси, вони нам ще пригодяться".

 

     Давайте введемо мораторій на промислову рубку  лісів,  як  ми прийняли  законом.  Ну,  цього  ж  не  можна робити.  Там же повна (російський  термін)  "беспредельщина".  Там  скоро  нічого   буде рубати.  Ви  поїдьте  в  Закарпаття,  послухайте  людей,  що  вони говорять.

 

     Тепличний ефект - так. Мораторій - і лише мораторій!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  на  голосування  проект  постанови  за номером 7121 за основу.

 

     Будь ласка, прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 242.

 

     Рішення прийнято.

 

     Є пропозиція поставити в цілому із зауваженнями, висловленими народним депутатом Фурдичком і підтриманими комітетом.

 

     Ставлю на голосування  проект  даної  постанови  в  цілому  з доповненнями   комітету   і  народного  депутата  Фурдичка.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 252.

 

     Рішення прийнято.

 

     Шановні народні  депутати!   Фракція   "Яблуко"   і   фракція "Батьківщина"  відповідно  до Регламенту звернулися з проханням до головуючого оголосити перерву на 30 хвилин.

 

     Я оголошую перерву на 30 хвилин до 11 години... (Шум у залі). Хвилиночку, хвилиночку. У Асадчева - у зв'язку з чим?

 

     Включіть мікрофон народного депутата Асадчева. Будь ласка.

 

     АСАДЧЕВ В.М. Шановний Вікторе Володимировичу! Шановні народні депутати!  Я зразу хочу  нагадати,  що  дві  фракції  мають  право ініціювати, але перерва для всіх. Тобто після перерви інші фракції ініціювати вже таку перерву не можуть.  Я прошу внести це суттєве, тому що, я бачу, ми будемо сьогодні перерви робити до кінця дня.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колего Асадчев. Саме це я хотів сказати.

 

     Оголошується перерва на 30 хвилин до 11 години 44 хвилин.

 

      (Після перерви)

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Запрошуйте в зал, будь ласка.

 

     Шановні народні   депутати!   Я   так  зрозумів,  що  перерва закінчилася і  всі  мають  щире  бажання  працювати  далі,  навіть фракція  "Яблуко".  Зараз  керівник фракції закінчить переговори з представником депутатської групи "Солідарність", і ми почнемо.

 

     Запросіть Самойленка,  будь ласка.  Наступне питання,  і  він інформує зал. Продовжуємо нашу роботу.

 

     Слухається питання   -  реєстраційний  номер  7117  -  проект Постанови про проведення  парламентських  слухань  "15-та  річниця Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання".

 

     Депутат Самойленко. Будь ласка.

 

     Є запитання? Немає. Є.

 

     Включіть мікрофон народного депутата Мусієнка. Будь ласка.

 

     МУСІЄНКО І.М.  Шановний Вікторе Володимировичу! Шановний Юрію Івановичу!  Ми щойно проводили останні  парламентські  слухання  з проблем, пов'язаних із ліквідацією наслідків... (Шум у залі).

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І. То не те, День уряду.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть мікрофон депутата Мусієнка.

 

     МУСІЄНКО І.М. Я розумію, що у зв'язку з 15-ю річницею заплановано якісь загальнодержавні заходи, пов'язані з  цією  датою.  Але  чи треба проводити їх у формі парламентських слухань?  Наскільки я розумію,  парламентські слухання - це  форма контролю  вищого  представницького  органу за діяльністю,  зокрема виконавчої влади. Форма контролю!

 

     Якщо ми хочемо провести якийсь захід у контексті  відзначення дати  - 15-ї річниці,  то,  можливо,  проведемо його у відповідній формі,  скажімо,  науково-практичної конференції, присвяченій 15-й річниці  Чорнобильської  катастрофи  "Досвід і проблеми" чи що.  І запросимо туди і  Прем'єра,  і  представників  інших  організацій, будуть іноземні гості тощо. Як ви дивитесь на таке?

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.   Дякую   за   запитання,  воно  слушне.  Але згадайте,  ми проводили парламентські слухання  відносно  закриття Чорнобильської  станції.  День  уряду  був  недавно знову-таки про виконання закриття Чорнобильської станції.

 

     Але Чорнобильська станція - це не вся чорнобильська проблема, є зона відчуження, є більш як 3,5 мільйона чорнобильців, соціальні питання, наукові питання, питання бюджету - вони пов'язані не лише з Чорнобильською станцією.  Тому це не перевантаження, а просто ще не було такого року,  коли б Верховна Рада не проводила  засідання до   річниці   Чорнобильської   катастрофи   і   не  впливала,  не контролювала.  А  тепер  15  років.  І   поза   проблем   відносно Чорнобильської   станції,   про   які   ми  говорили,  залишається величезний масив інших проблем. І я просив би вас підтримати.

 

     І саме з цим не лише  я,  а  й  комітет,  і  багато  народних депутатів внесли пропозицію проводити такі слухання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Ставлю  на  голосування  проект Постанови про проведення  парламентських  слухань  "15-та  річниця Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання" в цілому.

 

     "За" - 174.

 

     По фракціях, будь ласка (Шум у залі).

 

     Шановні колеги, ну, 174 голоси. Що значить ще раз?

 

     Депутати наполягають  поставити на голосування ще раз.  Немає заперечень? Прошу підготуватися до голосування.

 

     Реєстраційний номер 7117 - проект  Постанови  про  проведення парламентських  слухань  "15-та річниця Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання".

 

     Ставлю на голосування  в  цілому.  Прошу  народних  депутатів визначитися.

 

     "За" - 238.

 

     Рішення прийнято. По фракціях, будь ласка.

 

     --------------

 

     Проект Постанови про утворення Тимчасової спеціальної слідчої комісії щодо розслідування справи стосовно подій,  що відбулися  в місті Києві 9 березня 2001 року (реєстраційний номер 7123). Проект постанови  внесений  народними  депутатами  України   Павловським, Зубовим, Тараном (Тереном).

 

     Є запитання?  Включіть  мікрофон народного депутата Марченка. За ним - депутат Ратушний.

 

     МАРЧЕНКО О.А.  Дякую.  Черкащина,   "Відродження   регіонів", партія  "Демократичний  союз".  Шановні  колеги!  Шановний Вікторе Володимировичу! Ми свого часу ліквідували цілих два чи три десятки слідчих комісій,  визнавши те,  що їхня подальша доля і діяльність не  можуть  бути  нормальними,  оскільки  вони  не  впливають   на вирішення жодного питання.

 

     Часто ці  слідчі комісії використовуються,  їх членами,  лише для вирішення якихось політичних питань,  політичних інтересів.  І люди,   які  використовують  ці  комісії,  використовують  їх  для політичних мотивів.

 

     Тому мені здається,  що,  оскільки немає  правової  бази  для забезпечення  повноважень діяльності таких комісій,  комісії часто заважають діяльності державних  органів  щодо  розслідувань  справ тощо.

 

     Тому мені  здається,  що  нам  слід  би було б,  можливо,  до прийняття Закону про слідчі комісії утриматися  в  подальшому  від формування будь-яких слідчих комісій.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Ратушний.  Наступний - депутат Бондаренко.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.  Шановні колеги!  Я розумію, що зал поділений і дехто вважає,  що вже все ясно. Неправда, що слідчі комісії нічого не дають. Я вважаю, що парламент зберіг честь і обличчя, створивши Слідчу  комісію  по  зникненню  і вбивству Георгія Гонгадзе.  І це якоюсь мірою зберегло  імідж  і  бажання  прозорості  українського суспільства  розслідувати  до кінця все,  що пов'язане з вбивством людини.  Це залежить від того, чи комісія хоче працювати і чи вона працює.

 

     Стосовно подій  9 березня.  Багато є неясностей.  Наша колега була побита. І це є факт. До мене звернулися більш як 40 студентів і  батьків з Тернопільщини,  чиїх дітей брали просто так,  тому що вони розмовляли українською мовою.  Є  факти  побиття  працівників міліції.  Це викликає величезний суспільний інтерес.  Тому давайте не будемо займати позиції зразу або прокуратури,  або  адвокатури. Давайте  створимо  цю  комісію,  хай  вона розбереться.  Якщо вона розбереться об'єктивно, то, думаю, це ще раз покаже, що парламенту нічого приховувати і нічого захищати чи провокаторів,  чи тих,  що себе видавав за провокаторів.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Бондаренко.  Наступний - депутат Головатий.

 

     БОНДАРЕНКО В.Ф. Фракція "РеформиКонгрес", місто Київ. Шановні колеги!  Безумовно,  ми не повинні ніколи позбавляти  себе  нашого корінного права розібратися,  вникнути в проблеми,  які виникли. Я не говорю, що в даному випадку мова може йти не про те, що в місті Києві  відбувалися  якісь  події і однобоко вони були показані нам учора.  Коли  виступали  тут  учора,  то  старанно  уникали  одної проблеми:  а  хто бив людей на вокзалі і за що?  Ці люди не були в колонах демонстрантів, вони просто були на конференції в Києві. Їх було  жорстоко побито і посаджено до в'язниці в місті Києві або до місць попереднього ув'язнення.

 

     Сьогодні ми знаємо,  що Київській міський  суд  уже  скасував деякі незаконні рішення низових інстанцій і люди відпущені. Але не всі.  І далеко не відомі ті герої,  які давали вказівку бити людей на вокзалі, знущатися над національним прапором і таке інше.

 

     Тому я б хотів закликати всіх,  хто хоче просто знати правду: я не говорю тут нічого ні проти,  ні за Президента,  ні за  ті  чи інші сили.  Я хотів би знати правду: хто бив людей, за що їх бив і чому бив?  Тому давайте всетаки таку  комісію  ми  створимо.  Таке право  дає Конституція,  а ми добровільно від цього відмовляємося. Ми і закон прийняли, але він чомусь старанно не підписується.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат  Головатий.  Наступний  -депутат Подгорний.

 

     ГОЛОВАТИЙ С.П.,   член  Комітету  Верховної  Ради  України  у закордонних справах (виборчий округ 222, м. Київ). Шановні народні депутати! Я хотів би відреагувати на те, що сказав депутат Олексій Марченко.  Мене дивує,  коли  член  парламенту  відмовляється  від виконання   своїх  депутатських  обов'язків.  Законом  про  статус депутата на депутата покладено  обов'язок  контролювати  виконання законів,  обов'язок захищати права громадян,  і саме парламентські слідчі комісії - при тому, що є правова достатня база для цього.

 

     І, повірте, депутате Олексій Марченко, якби не слідча комісія парламенту,  то не було б експертизи ДНК у Москві,  якби не слідча комісія парламенту,  то не заплуталася б і не забрехалася  б  наша прокуратура по справі Гонгадзе,  то Джига не говорив би,  що трупу два роки, а прокуратура б за п'ять днів не зробила б цю експертизу в  Москві.  І  ми  ще  не  знаємо  достовірності  цієї московської експертизи.

 

     Це все є заслуги нашої парламентської слідчої  комісії.  І  в нас  є перспективи довести і далі абсолютну злочинну бездіяльність або приховування прокуратурою України правди по справі Гонгадзе. І вже є нові факти по цьому.

 

     Тому я  прошу,  парламентарії,  не  відмовляйтеся  від  своїх контрольних функцій.  Люди обирали вас саме для цього, і тільки ви можете  зупинити  сваволю виконавчої влади,  її бездіяльність,  її злочинну   діяльність.    Підтримуйте    будь-яку    комісію    по розслідуванню, яку пропонують депутати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Подгорний.  Наступний -депутат Єльяшкевич.

 

     ПОДГОРНИЙ С.П., член Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, НДП).   Фракція   "Яблуко",  Луганська  область.  Шановні  народні депутати!  Шановна  президіє!  Хочу  всім   нагадати   статтю   94 Конституції  України четвертий абзац,  де чітко виписано,  що коли парламент подолав президентське вето,  то  Президент  зобов'язаний підписати цей закон.  Закон про слідчі комісії ми з вами прийняли, вето подолали.  Те,  що Президент не виконує своїх  конституційних обов'язків,  - це його право.  Наша справа зараз - щоб закон почав діяти. Для цього Голова повинен його підписати і опублікувати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Єльяшкевич.  Наступний - депутат Кармазін.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Херсон.  Уважаемые  коллеги!  Я  думаю,  что необходимость создания подобной комиссии настолько  очевидна,  что ее создавать не хотят только те,  которые не хотят узнать правду и не хотят того,  чтобы у нас  в  стране  события  проходили  мирно, спокойно,  цивилизованно.  Если  не  будут  наказаны действительно виновные за то,  что произошло 9 марта,  и не только 9 марта, то в стране  будут еще происходить,  к сожалению,  страшные события.  Я вынужден сегодня об этом сказать.

 

     И прошу,  Виктор Владимирович, не выключать мне микрофон, так как  вчера после заданного мною вопроса представителю Министерства внутренних дел  Джиге,  к  сожалению,  народный  депутат  Григорий Михайлович  Суркис  поклялся,  что надо мной произойдет физическая расправа.   Я   прекрасно   понимаю,   что    один    из    членов Социал-демократической   партии  Украины  (обединенной)  обладает взрывным,  темпераментным характером.  Но,  к сожалению,  подобные угрозы были из его уст незадолго до того,  что случилось со мной 9 февраля 2000 года,  когда он в присутствии  свидетелей  говорил  о том,  что  если я еще буду выступать против Президента,  то получу трубой по голове.

 

     Уважаемый Виктор Владимирович! Я хочу, чтобы мы действительно узнавали истину,  я хочу, чтобы такими приемами не пользовались ни Григорий  Михайлович  Суркис,  ни  кто-то,  который  воспользуется завтра  теми  же необдуманными высказываниями Григория Михайловича Суркиса.  Так как ведь не секрет,  что я обвиняю в уголовном деле, заказчиком нападения на меня считаю Леонида Даниловича Кучму.

 

     Это очень   серьезная  тема.  Я  обращаюсь  к  представителям фракции СДПУ(о) по поводу Регламента.  Вы выступали с заявлением о том,  что форум должен нести ответственность за действия,  которые были 9 марта.  Я думаю,  что и вы должны нести ответственность  за действия своих коллег.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Сергійовичу.

 

     Депутат Кармазін. За ним - депутат Павловський. Закінчуємо.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією  (виборчий округ 134,  Одеська область). Місто-герой Одеса, Партія захисників Вітчизни "Солідарність".  Шановні народні депутати! У всьому світі є  практика  проведення  слідства  парламентом,  у  всьому  світі, підкреслюю.  Більше того, в Сполучених Штатах таке слідство навіть транслюється  по телебаченню по спеціальних каналах,  а ми вчимося чомусь все гіршому.

 

     Чому чохом припинили діяльність всіх слідчих комісій,  про що сьогодні говорилося?  А я відповім чому. Щоб не почути звіт голови комісії  Омельченка  з  приводу  незаконного  відкриття   валютних рахунків за кордоном найвищими посадовими особами держави,  в тому числі й тими, хто є нашими колегами по значку.

 

     Шановні народні  депутати!  Я  абсолютно  згоден  з  народним депутатом  Подгорним  про те,  що Закон про слідчі комісії є,  він прийнятий.  І вам, Вікторе Володимировичу, мабуть, відомо, що якщо не  виконує  Президент  норму  Конституції  і  це  не врегульовано законом,  значить,  треба  тоді   нам   самим,   Верховній   Раді, публікувати цей закон.

 

     Я особисто   читав   матеріали   по  притягненню  людей  -  і студентів,  і  інших  по  статті  173   адмінкодексу   нібито   за хуліганство і переконався, що матеріали сфальсифіковані. Учора нам тут представники силових структур сказали неправду,  і вчора я  до пізнього  вечора розбирався з керівництвом МВС щодо побиття тих чи інших людей, які звернулися до комітету з численними скаргами.

 

     Тому треба створювати  комісію  і  треба  розбиратися.  Жоден протест на незаконне утримання людей прокурором не був принесений, жоден  чоловік  не  був  випущений.  Це  свідчить   про   те,   що прокурорського нагляду не було.

 

     Дякую.

 

     Я прошу все-таки проголосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Павловський.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи  Верховної  Ради  України (виборчий округ 188,  Хмельницька область).   Дякую,   Вікторе   Володимировичу.   Шановні   колеги! Журналісти!  Я  хочу привернути увагу до того,  що це той випадок, коли нам дійсно потрібно створити  спеціальну  слідчу  комісію.  У пропозиції   написано   "спеціальну",   я   пропоную  "спеціальну" викреслити, залишити "слідчу комісію".

 

     Більше того,  я хочу підтримати народного  депутата  Марченка Олексія  в  тому розумінні,  що я його знаю як доброго,  порядного народного депутата. У нього немає підстав бути конформістом, тобто обслуговувати  владу.  Він  діє  в  інтересах  народу і тої другої частини людей і дітей, яких теж побили.

 

     Тому треба об'єктивно підійти до цієї справи.  І я впевнений, оскільки  я назвав прізвище Марченка Олексія,  що він зараз візьме слово і скаже, що відмовляється від свого попереднього виступу, що як громадянин України,  як патріот України відмовляється від своєї заяви,  тому що ми і по  Закарпаттю,  бачте,  створили  спеціальну комісію.  Тобто життя вимагає. Злагода в суспільстві неможлива без об'єктивного розгляду подій.

 

     Тому я  прошу  підтримати  цю  пропозицію  і  прошу   Олексія Марченка  відмовитися  від своєї заяви і виступити.  Він має зараз можливість зробити репліку і підтримати  цю  пропозицію,  щоб  усі почули, що він є патріотом України.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для  репліки народним депутатам Марченку і Зінченку.

 

     МАРЧЕНКО О.А.  Дякую.  Черкащина,   "Відродження   регіонів", партія  "Демократичний  союз".  Я  хотів  би  перше  сказати моєму земляку  Сергію  Петровичу  Головатому  про  те,  що  я  про  свої обов'язки  не  тільки  знаю,  а  ще й намагаюся їх тут виконувати, виконувати  обов'язки,  якими  мене  наділили  конкретні  виборці, черкащани.  І мабуть,  навряд тут знайдеться той,  хто скаже, що я просиджую бюджетні кошти,  що я, як голова підкомітету в аграрному комітеті, не займаюсь законодавством.

 

     Але я  сьогодні,  шановний пане колего Павловський,  керуюся, змушений керуватися,  тою Конституцією,  яка була прийнята,  я  не пам'ятаю,   може,  і  вами  або  нашими  колегами.  А  стаття  117 Конституції,  яку ми всі повинні  виконувати,  покладає  обов'язки вести слідство не на Верховну Раду, а на відповідні органи, в тому числі на чолі з Кабінетом Міністрів.

 

     Ось ті люди, які прийдуть у квітні сюди, на цю трибуну, мають відповісти  за  проведення  слідства і по цьому факту.  І потім ми повинні будемо оцінити їх,  а не перетворювати законотворчу роботу в слідчі комісії і проведення слідства.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Зінченко.

 

     ЗІНЧЕНКО О.О.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань    свободи    слова    та    інформації    (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   СДПУ(о)).  Дякую,  Вікторе Володимировичу.  Від імені  фракції  СДПУ(о)  змушений  зробити  і репліку, і заяву.

 

     Щодо створення слідчих комісій.  На жаль, до прийняття Закону про слідчі комісії діяльність їх малоефективна, надій немає ніяких на те,  щоб вони приймали відповідальні рішення, які б працювали і в цьому залі, і поза межами цього залу.

 

     Тому фракція підтримувати  створення  тимчасової  комісії  не буде. Це перше.

 

     Друге. Хотів  би  висловити від імені фракції рішучий протест на  неодноразові  викривлення  суті  справи  в   заявах   депутата Єльяшкевича.  Він дозволяє собі в цій залі звинувачувати абсолютно безпідставно того чи іншого народного депутата, який має такі самі права, як і він сам.

 

     Звичайно, у нас є Регламент. Цей Регламент дозволяє виступати з будь-якими заявами.  Але  депутат  Єльяшкевич  зачіпає  честь  і гідність  народного  депутата  і  не  тільки  одного:  і народного депутата Суркіса,  і народних депутатів, членів нашої фракції, і в цілому фракції і партії.

 

     Ми настоюємо на тому,  щоб відбулося розслідування інциденту, який  відбувся  вчора,  заяви  викрученої,   безпідставної   заяви Єльяшкевича,  направити відповідні документи і заяви від фракції в регламентний комітет.  І, до речі, натякаємо на те, що це не перша заява від імені депутата Єльяшкевича.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, шановні колеги, ми обмінялися думками (Шум у залі).

 

     Щодо питання?  Сергію Петровичу,  вас ніхто не  чіпав.  Після голосування  я  надам  слово  народному  депутату  Єльяшкевичу для репліки.

 

     А зараз ми переходимо  до  голосування.  Я  ще  раз  нагадую: розглядається проект

 7123 - проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої  комісії (я   так  зрозумів,  автори  вилучили  слово  "спеціальної")  щодо розслідування справи щодо подій,  що відбулися  в  місті  Києві  9 березня 2001 року.

 

     Я ставлю   на  голосування  проект  Постанови  про  створення тимчасової слідчої комісії.  У цілому,  безумовно.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 123.

 

     Рішення не прийнято. По фракціях, будь ласка.

 

     З мотивів голосування - Мороз, Юхновський і Мусієнко.

 

     МОРОЗ О.О. Шановний Вікторе Володимировичу! Шановні колеги! У нас не було ще жодного  випадку  за  11  років  парламентаризму  в незалежній  Україні,  щоб  у  випадку,  коли  творили  наругу  над депутатом, парламент не вступився на захист і не створив для цього тимчасову  слідчу  комісію.  Я  можу  вам  привести  приклади і по трагічній загибелі Вячеслава Чорновола, тут не з'ясовано ще багато чого, і в інших випадках, я не буду стосовно цього продовжувати.

 

     Я пропоную: давайте перенесемо голосування з цього приводу на наступний сесійний тиждень. І до того ми порадимося.

 

     Я думаю,  що  і  "Відродження",  і  "Трудова   Україна"   теж проголосують,  бо  не  завжди ж буде так,  як воно є сьогодні.  От сказали:  не створять і не створювати.  Подумайте самі,  подумайте про  себе,  кожен може потрапити в ту ситуацію.  Хочу сказати,  що сьогодні Валентині Семенюк вперше дозволили піднятися.  І якщо  ви не  будете співчувати своїм колегам,  то ніхто і вам співчувати не буде. Я думаю, що це наш обов'язок - створити комісію.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Юхновський.  Наступний - депутат Мусієнко.

 

     ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.   Шановний  Вікторе  Володимировичу!  Шановні депутати!  Не тільки стосовно цього випадку,  але в будьяких інших випадках,  в  яких  беруть  участь  або  якось  замішані  депутати Верховної Ради,  я хотів би  всім  порадити:  ми  негайно  повинні створювати слідчу комісію,  яка розглядатиме той чи інший випадок. До складу слідчої комісії повинні увійти депутати від усіх фракцій для  того,  щоб  даний випадок розглянути об'єктивно з усіх боків. Набагато краще негайно утворити слідчу  комісію,  ніж  дуже  довго мусолити і різноманітним чином агітувати в одну і в другу сторону, зневажувати чи ту, чи іншу особу, тут, у Верховній Раді.

 

     Хоча ми зараз не прийняли відповідної постанови,  але я хотів би   запропонувати   і   порадити   на   майбутнє.  Стався  якийсь надзвичайний випадок - Верховна Рада, недовго обговорюючи, негайно утворює слідчу комісію, яка буде намагатися об'єктивно розбиратися з тим питанням.  І тим ми буквально нікого не принижуємо і  нікого не   задіваємо.   Можливості   того,  щоб  це  питання  розглянула прокуратура чи уряд,  як бачите,  немає, немає такої можливості, а Верховна  Рада  має  таку  можливість.  Тому  я  ще раз раджу:  на майбутнє створюємо негайно слідчі комісії,  якщо  станеться  якесь ЧП.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Мусієнко.

 

     МУСІЄНКО І.М.   Спасибі,   Вікторе   Володимировичу.  Шановні колеги, ми щойно обговорили і проголосували проект постанови 7123, який вніс колега Павловський.

 

     Під час   спілкування   напередодні   з  багатьма  депутатами виявилось, що декого не влаштовувала преамбула.

 

     Окрім того,  вносилися  пропозиції,  і  це   правильно,   щоб одночасно проголосувати і склад комісії.

 

     Враховуючи це,  я  доопрацював новий проект постанови з цього питання,  який є у вас на руках за 7123/1.  Але,  виходячи з  тієї ситуації,  яка  склалася  в  залі,  я  маю  на увазі те,  що у нас відсутня одна із фракцій і ряд депутатів з  інших  фракцій,  я  не наполягаю  на  тому,  щоб  голосувався  7123/1  зараз,  а  щоб  ми перенесли голосування цього  проекту  на  наступний  четвер.  І  я думаю,  що  з  урахуванням  всіх виступів,  які були,  за винятком шановного  Олексія  Марченка,  ми  все-таки   приймемо   правильне рішення.

 

     Спасибі.

 

     --------------

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  переходимо до наступного проекту Постанови   про   створення   Тимчасової   слідчої   комісії    по розслідуванню  факту  побиття  народного  депутата України Семенюк В.П.   (реєстраційний   7119),   внесений   народними   депутатами Ніколаєнком, Мусієнком, Мухіним.

 

     Є запитання?  Будь ласка,  народний депутат Мухін.  Увімкніть мікрофон.

 

     МУХІН В.В.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань національної  безпеки і оборони (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок СПУ та СелПУ).  Уважаемые  народные депутаты!  Здесь  все  непосредственно относится к нашему депутату Валентине Семенюк.  Я должен сказать,  что иностранные  журналисты передали нам видеозаписи того,  как все происходило: как Валентина предявляла удостоверение,  как ее  отталкивали  милиционеры,  как затем милиционеры ее били.  Эта видеозапись есть. Вчера эту запись здесь вы должны были посмотреть, но, к сожалению, почему-то Виктор Владимирович не принял такого решения,  хотя оппозиция настаивала. А если бы вы посмотрели этот фильм,  вы бы  увидели,  как  старший лейтенант  милиции  бил  депутата  Семенюк.  Поэтому  я  прошу вас проголосовать этот проект,  ведь это же вообще ненормально. Завтра Марченко  побьют,  и  он  будет здесь шуметь и кричать,  чтобы его поддержали.

 

     Поэтому я прошу,  пожалуйста, уважаемые депутаты, речь идет о нашей  коллеге  депутате  Вале  Семенюк,  поддержите,  пожалуйста, проголосуйте за данное постановление.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Ратушний.

 

     Колезі Мухіну хочу відповісти,  що це не я не прийняв рішення про   непоказ  відеофільму,  який  мали  надати  депутати,  тільки Верховна Рада може прийняти рішення щодо його показу (Шум у залі). Анатолію Сергійовичу,  ви не знаєте,  ми домовилися, що завтра, за пропозицією  Володимира  Пилиповича  Філенка,   відеокасета   буде передана в розпорядження слідчої комісії.

 

     Народний депутат Ратушний.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.  Український  народний рух.  Шановні колеги,  я розумію,  що Станіслав Ніколаєнко  разом  з  Леонідом  Даниловичем зараз у Польщі як ініціатор проекту.  Але ми добре розуміємо, що і події 9 березня,  і побиття нашого  колеги,  і  проект  постанови, пов'язаний з цим, - це складники одного ланцюжка. Треба створювати одну  комісію.  Оскільки  так  складаються  обставини,  що   немає депутатів,  що ми не змогли переглянути плівки цього інциденту, ми можемо проголосувати зараз,  але якщо ми не проголосуємо,  давайте перенесемо  голосування  на  наступний  день.  Тут  не  ситуація - подобається політична позиція чи належність до  фракції  депутата. Таких прецедентів допускати не можна, незважаючи на те, хто з якої фракції.  Український народний рух завжди голосував,  навіть  якщо били комуністів у Донецькій області, ви знаєте, був такий випадок, ми завжди голосували,  тому що це  стосується  народного  депутата України  і  це  є повага до виборців і до самих себе.  І ми будемо голосувати за кожен випадок,  тому що такого не повинно бути! Наша фракція  голосуватиме  за  цю  постанову.  Але  якщо  вона не буде прийнята,  я вважаю, що треба буде об'єднати разом документи цей і щодо подій 9 березня і проголосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, я ставлю на голосування проект Постанови  про  створення  Тимчасової  слідчої  комісії  по розслідуванню    факту    побиття   народного   депутата   України В.П.Семенюк,  реєстраційний номер 7119.  Прошу народних  депутатів визначитись.

 

     "За" - 135.

 

     (Шум у залі).

 

     Рішення не   прийнято.  Покажіть  результати  голосування  по фракціях.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Єльяшкевича.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Уважаемый Виктор  Владимирович,  мы  с  вами говорили до этого о том инциденте,  который произошел.  Я не хотел об этом говорить и озвучивать это,  если бы не осознавал серьезную опасность того, что может со мной произойти.

 

     Поэтому я  обращаюсь  к  представителям  фракции  СДПУ(о):  я действительно за расследование этого инцидента, я, к сожалению, не могу повторить слова Григория Михайловича,  потому что, видимо, он научился лексике из пленок майора Мельниченко.  Я просто хотел  бы обратиться  к  коллегам депутатам:  все-таки должно же быть что-то святое в жизни,  нельзя же  на  белое  говорить  черное.  Я  готов отвечать за каждое свое действие,  я хочу,  чтобы отвечали за свои действия   и   другие.   И   призывая   руководителей   форума   к ответственности  за  то,  что  произошло,  надо чтобы руководители фракции СДПУ(о) отвечали и за своих коллег.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Головатий?

 

     ГОЛОВАТИЙ С.П.  Шановні народні депутати!  Шановні  керівники фракцій! Шановні керівники обох Рухів Геннадію Йосиповичу Удовенко і Ігоре Івановичу Осташ! Я з процедури хочу звернутися до вас...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергію Петровичу, будь ласка, вас усі слухають.

 

     ГОЛОВАТИЙ С.П.  Я звертаюсь до депутатів,  якщо не чують мене Удовенко  і  Осташ,  я звертаюсь до депутатів обох Рухів,  фракцій "Реформи-Конгрес", "Батьківщина", "Лівий центр", депутатських груп "Яблуко", "Соборність" і до позафракційних. Я прошу вас, припиніть голосування в цьому залі!  Не просіть слізно у тих,  хто  покриває злочинців!  Поки що вам не розбили голови і носи, поки що ви живі, не просіть права на життя і на  здоров'я  у  соціал-демократів,  у "Відродження", у НДП, у зелених. Не просіть, не принижуйте себе!

 

     Припиніть голосування  з  усіх питань у цьому залі сьогодні і на цьому поставте крапку.  Повернімося до всіх  питань  наступного четверга.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Бокий.

 

     БОКИЙ І.С.,   член   Комітету   Верховної   Ради   України  у закордонних справах  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  виборчий блок СПУ та СелПУ). Те, що трапилося 9 березня, - це маразматична відрижка пізнього брежнєвізму.  І сьогодні мужики, які  носять  штани  і які носять,  вибачте,  там щось ще чоловіче, сьогодні,  не проголосувавши за  цю  постанову  про  розслідування побиття жінкидепутата, показали, що вони втратили право називатись чоловіками.  Ви  втратили  право  називатись  чоловіками,  ви   не чоловіки!  Та й ті жінки,  які не голосували за це,  теж поставили себе поза всякі межі.  Це ще раз свідчить  про  те,  що  нас  оцей маразматичний  режим настільки взяв у кліщі,  що ви боїтеся навіть бути людьми.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Матвієнко.

 

     МАТВІЄНКО А.С., член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства (виборчий округ

 17, Вінницька область).  Українська народна партія "Собор", група "Соборність".  Вікторе Володимировичу, я думаю, що, дякуючи вашому мудрому  керівництву,  сьогодні  багато  незрозуміло  за   що   ми голосуємо.  Тому  я  не  вірю,  що серед депутатів є люди,  які не розуміють, що це стосується побиття народного депутата.

 

     Я прошу вас ще раз чітко сформулювати,  що питання стосується не слідчої комісії загалом щодо подій 9 березня, а тільки стосовно нашого колеги депутата,  і поставити ще раз це на голосування.  Це перше.

 

     І друге. Я наполягаю, щоб ви одразу ж після цього голосування поставили на голосування питання  щодо  перегляду  стрічки  запису фактів побиття,  зокрема,  і депутата Семенюк. І ви обіцяли, що ми це сьогодні проголосуємо.

 

     Тому я наполягаю, давайте проголосуємо. І нехай кожний покаже своє обличчя до кінця з тим,  щоб бачити,  чи є ще в цій Верховній Раді совість, чи вже її немає давно й ні в кого.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  шановний колего  Матвієнко.  Я  хотів  би сказати,  що  мені  приємно,  що  ви  високо  оцінюєте мою роль як головуючого,  але, якщо у вас буде час, підійдете після засідання, візьмете  стенограму  і прочитаєте,  як двічі мною було повторено, яке питання ставиться на голосування.

 

     Якщо ви,  Анатолію Сергійовичу,  мене не слухаєте, то це ваша особиста справа.

 

     Тепер щодо  плівки.  У  вас  ця  плівка  є?  Сьогодні  лунала пропозиція про перегляд цієї плівки?  Я щось такого не  чув.  Якщо вона   є   у   вас   в  розпорядженні,  то  ми,  безумовно,  зараз проголосуємо.

 

     Щодо колеги Бокого та інших народних депутатів.  Я  хочу  вам сказати,  що особисто я відповідаю за себе,  як народний депутат я не голосував за створення слідчої комісії.  Слідча  комісія  -  це одна  справа,  а  розслідування  справи  і  факт побиття народного депутата Семенюк - це інша справа.  У нас  є  слідчі  органи,  які повинні і зобов'язані розслідувати факти,  а ми будемо тримати під контролем цей факт побиття.  Це не означає,  що створення  слідчої комісії допоможе в цьому процесі.

 

     Тим більше  що  у  нас,  Анатолію  Сергійовичу,  - я ж вас не перебивав,  - у нас немає позитивного досвіду, який засвідчував би про протилежне.

 

     Шановні колеги,  ми заслухали ці два питання.  Я звертаюся до народного депутата Матвієнка.  У вас є плівка?  Я можу ставити  на голосування вашу пропозицію? Зрозуміло, плівки немає. Де? У кого?

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Мухіна.

 

     МУХІН В.В. Виктор Владимирович, что касается вопроса избиения народного депутата Семенюк,  такая пленка есть.  Она  находится  у депутата Мусиенко.  Сейчас эту пленку передали Филенко. Мы думали, что вы с  утра  поставите  на  голосование,  и  эта  пленка  будет показана.  На этой пленке все видно,  и вы сами увидите,  как люди предявляют удостоверения, а их не пускают. А в это время подходят какие-то   другие   люди  в  странном  обмундировании,  показывают какие-то бумажки и их пропускают без всякой  проверки.  Еще  после этого и бьют народных депутатов.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Колего Мухін,  я ще раз нагадую. Я можу поставити пропозицію на голосування,  якщо вона оголошена в залі.  Ми  вчора домовились  про  те,  що  завтра  буде поставлено це питання після того, як це запропонують.

 

     На пропозицію народних депутатів Матвієнка і Мухіна я  ставлю на  голосування  пропозицію  про  перегляд  плівки  щодо  подій  9 березня,  пов'язаних з народним депутатом Семенюк.  Прошу народних депутатів України визначитися.

 

     "За" - 144.

 

     Рішення не прийнято. Покажіть результати по фракціях.

 

     З мотивів  увімкніть мікрофон народного депутата Марченка.  І ми рухаємося вперед.  Ми дуже багато  говоримо  з  процедури  і  з мотивів.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 161, Сумська  область).  Фракция  Прогрессивной  социалистической партии  Украины.  Я  хочу  высказать  свое  мнение о необходимости создания депутатских следственных комиссий.  Да, это нужно делать, это  нужно  делать для того,  чтобы депутатская комиссия проводила расследование.  Но очень важно, чтобы эти комиссии не превращались в инструмент политической борьбы.

 

     Я приведу  пример  о  себе.  Когда  2  октября  был  совершен террористический  акт  в  Кривом  Роге,  Верховный  Совет   создал следственную  комиссию,  не  включив  в  нее  представителя  нашей фракции.  Кроме  того,  представители  следственной  комиссии,   в частности  председатель,  не несут никакой ответственности за свою информацию.  Так,   в   частности,   депутат   Жир,   председатель следственной  комиссии,  с  трибуны Верховного Совета заявил,  что Сергей Иванченко,  доверенное лицо Александра Мороза, за несколько часов покинул Кривой Рог и выехал в Россию,  то есть до встречи. А затем  на  суде,  где  я  присутствовал,  выяснилось,  что  Сергей Иванченко все время находился в зале и после терракта он никуда не уезжал.  Никакой ответственности  Жир  не  понес,  а  политический резонанс  его выступление имело.  Точно также выступающие кричали, что это провокация против Мороза, а не террористический акт против Натальи Витренко.

 

     Поэтому, уважаемые  депутаты,  давайте создавать следственную комиссию только для того,  чтобы помочь обективно  разобраться  в ситуации.  А то,  что сегодня делается,  и те кандидатуры, которые предложены,  явно  направлено   на   то,   чтобы   еще   создавать политические очаги для реализации своих политических амбиций.  Мне вранье  в  этом  зале  уже  просто  надоело.  Если  работать,  так работать,  обективно,  так обективно,  а не подкручивать все под свои цели.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Кендзьор з мотивів  голосування. За ним - депутат Білорус.

 

     КЕНДЗЬОР Я.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України  з   питань   культури   і   духовності   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Шановні колеги народні депутати,  йдеться  про  створення   ось   уже   двох   тимчасових депутатських  слідчих  комісій.  Я  вважаю,  що  коли  йдеться про народного депутата,  без сумніву,  треба створювати таку  комісію, щоб  вона  допомогла  об'єктивно  розслідувати проблему.  Але я не розумію,  чому чи  парламентські  фракції,  чи  конкретні  народні депутати,  такі,  наприклад,  як Кармазін,  Омельченко, Шишкін, на котрих у телевізійній програмі "Сім  днів"  по  суті  була  кинута певна підозра щодо того, що з приймальні кіровоградського міського голови розшукували цих трьох народних депутатів,  я зрозумів  так, щоби  залагоджувати,  рятувати  порушену  кримінальну  справу щодо цього міського голови,  який звинувачується в отриманні хабара, не порушують питання про створення такої комісії стосовно них.  Отже, логічно,  якщо  вони  свою  честь  і  гідність  не  обстоюють,   я пропонував  би створити таку комісію,  щоб розслідувати цю справу, і,  можливо,  оці абсолютно не обгрунтовані натяки на наших  колег народних депутатів,  які,  як багато хто уже, мабуть, зрозумів, не один раз рятували подібні ситуації.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Білорус.

 

     БІЛОРУС О.Г.,  член  Комітету  Верховної   Ради   України   у закордонних  справах  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  Всеукраїнське  об'єднання  "Громада").   Шановні   народні депутати,  у справі побиття народного депутата Валентини Семенюк є один як мінімум чинник,  який вимагає від нас особливого рішення - про створення незалежної парламентської слідчої комісії. Я нагадаю тим,  хто не бачив. П'яний офіцер міліції наніс народному депутату України,   яка  пред'являла  посвідчення,  кілька  ударів  гумовим кийком.  І коли вона вже впала,  він її ще бив по руках і  перебив пальці  рук.  Але  річ  у  тому,  що  інші  офіцери і ціла шеренга міліціонерів не втрутились, щоб припинити це. А могло статися так, що цей п'яний офіцер міг вбити людину на місці.  Він був доведений кимось.  Половина міліції була п'яна.  І парламент зганьбить себе, якщо  не  створить  свою  слідчу комісію і не внесе на наш розгляд відповідні висновки і рекомендації.

 

     Я закликаю  до  громадянської  совісті  всіх,  незалежно  від політичних   орієнтацій   і   інтересів,  підтримати  рішення  про створення цієї спеціальної слідчої комісії.

 

     Дякую.

 

     --------------

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Наступне питання - проект  Постанови  про направлення  до  Конституційного  Суду  України проекту Закону про внесення змін і доповнень до  Конституції  України,  реєстраційний номер 7091/п. Народний депутат Задорожній, будь ласка.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.,  голова  Комітету  Верховної  Ради України з питань правової політики (виборчий округ  217,  м.  Київ).  Дякую, шановний   Вікторе   Володимировичу.  Комітет  з  питань  правової політики, Комітет з питань Регламенту, Комітет з питань державного будівництва  розглянули  це  питання,  і в нас рішення єдине.  Але зараз надійшла заява на ім'я Віктора Володимировича Медведчука,  я не знаю, мені вам її передати чи оголосити?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. І думку комітету щодо цієї заяви.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  "Головуючому  на  пленарному засіданні сесії Верховної Ради України Першому заступнику  Голови  Верховної  Ради Віктору   Медведчуку   як  автору  законопроекту  7091/п.  Просимо перенести   голосування   прийняття   рішення   стосовно    даного законопроекту  на  наступний  день  голосування.  Народні депутати України А.Матвієнко, С.Головатий, О.Мороз, К.Ситник, В.Філенко".

 

     Я не можу  зараз  висловлювати  думку  комітету.  До  порядку денного внесено,  і, як на мою думку, можна голосувати. Але автори законопроекту мають право звертатися з такою заявою  до  Верховної Ради.  Тільки я хотів би сказати, що тут не три і не чотири, а 168 все ж таки,  ось це в мене  питання...  Вам  доручено.  Я  готовий доповідати,   оскільки   рішення   трьох   комітетів   збігається: рекомендувати Верховній Раді направити проект  до  Конституційного Суду. Є заява авторів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Думка комітету?

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В. Я не знаю думки комітету, оскільки...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді яка думка голови комітету?

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В. Думка голови комітету

- не знімати з  розгляду,  оскільки  питання  внесено  до  порядку денного.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Матвієнко. Наступний -Асадчев.

 

     МАТВІЄНКО А.С.   Українська  народна  партія  "Собор",  група "Соборність".  Я,  як один із авторів цього проекту,  просив би не створювати прецеденту.  Вікторе Володимировичу,  в нас був не один випадок,  коли на прохання депутатів,  яким доручено  представляти проект,  ми  переносили голосування на інший тиждень.  Сьогодні ви розумієте,  що  ситуація  склалася  з  попередніми   голосуваннями справді критична,  це не пов'язано з цим проектом, і тому я просив би  все-таки  поважати  право  авторів  і  зняти  це   питання   з сьогоднішнього  розгляду,  перенести  на  наступний тиждень.  Це у вашій компетенції Вікторе Володимировичу,  і я просив би  поважати авторів і своїх колег народних депутатів.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Асадчев.

 

     АСАДЧЕВ В.М. Дякую. Шановний Вікторе Володимировичу! Шановний доповідачу!  Давайте  ми   все-таки   розберемось   з   процедурою направлення   цього   законопроекту  про  зміни  і  доповнення  до Конституції на висновок до Конституційного Суду.  Ніякого  рішення Верховної  Ради  тут  не  потрібно.  Якщо Верховна Рада знімає цей законопроект з розгляду,  то,  як я розумію, не треба й висновків. Тоді  давайте  голосувати,  що  ми  знімаємо  цей  законопроект  з розгляду.

 

     Але якщо ми його не  знімаємо  з  розгляду,  він  автоматично направляється  до Конституційного Суду для того,  щоб той дав свої висновки.

 

     Не треба за це голосувати взагалі,  тому що ми в такий спосіб позбавляємо   права  суб'єктів  права  законодавчої  ініціативи  у Верховній  Раді  вносити  законопроекти  про  внесення   змін   до Конституції, чого ми не маємо права робити.

 

     Тому, якщо ви хочете зняти,  давайте знімати сам законопроект з розгляду. Якщо ми знімаємо, тоді не треба направляти. Якщо ми не знімаємо і законопроект залишається в порядку денному,  він просто автоматично за  підписом  Голови  Верховної  Ради  чи  головуючого повинен направлятися для висновку до Конституційного Суду.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре  Вікторовичу,  поясніть,  будь  ласка, народному депутату Асадчеву.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Я  хотів  би  нагадати   шановному   Валерію Михайловичу і всім присутнім:  на Погоджувальній раді я доповідав, у тому числі в понеділок, порядок розгляду цього законопроекту.

 

     Так, справді  виникає  запитання:  чи  потрібний   попередній розгляд  такого  законопроекту  на  засіданнях комітету,  оскільки Комітет з питань правової політики та інші комітети не мають права висловлюватися щодо конституційності цього законопроекту згідно із статтями 157-158 Конституції?  Але оскільки стаття 89  Конституції передбачає попередній розгляд, комітети розглянули.

 

     Усі три  комітети  -  Комітет  з  питань  Регламенту Омеліча, Комітет з питань державного будівництва Іоффе і Комітет  з  питань правової політики - прийняли майже однакове (текстуально) рішення: рекомендувати Верховній Раді України направити цей законопроект на висновок до Конституційного Суду.

 

     Другий момент. У 1998 році було рішення Конституційного Суду, яке в тому числі роз'яснило  порядок  направлень.  У  ньому  чітко вказано: направляє Верховна Рада, а не Голова Верховної Ради.

 

     Нагадаю вам ту ситуацію,  яка була на початку 2000 року, коли ми голосували про  направлення  законопроекту  5300,  поданого  до Верховної  Ради  Президентом України.  Верховна Рада визначалась і направляла,  оскільки  Голова  Верховної  Ради  чи  головуючий  на пленарному  засіданні  не  мають  права  направляти  цей документ. Відповідне рішення Конституційного Суду є,  воно міститься тут,  і як на початку 2000 року, так і сьогодні голосування потрібне.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть  мікрофон  народного депутата Асадчева. Вам пояснили рішення Конституційного Суду, яке є однозначним.

 

     АСАДЧЕВ В.М.  Олександре Вікторовичу, я хочу, щоб ви пояснили тепер,  які можуть бути правові наслідки того, що Верховна Рада не проголосує за направлення. Цей законопроект знімається з розгляду? Це інша річ. Якщо ні, тоді поясніть правові наслідки цього.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре   Вікторовичу,   я  з  вашого  дозволу поясню.  Шановні колеги,  річ у тому,  що ми не обговорюємо  і  не розглядаємо  законопроект  про  зміни і доповнення до Конституції. Предметом  сьогоднішнього  розгляду  і  голосування,   якщо   воно відбудеться,   є  проект  постанови  Верховної  Ради  України  про направлення   законопроекту   про   зміни    і    доповнення    до Конституційного  Суду для надання висновку.  Згідно із статтею 159 Конституції ми маємо право розглядати по суті законопроект  тільки за наявності позитивного висновку Конституційного Суду.

 

     Тому, зважаючи на те що ми повинні сьогодні голосувати проект постанови про направлення,  а його  авторами  є  народні  депутати Матвієнко,  Головатий,  Мороз,  Ситник,  Філенко, які звернулися з проханням перенести голосування  цього  проекту  постанови,  я  як головуючий знімаю його з розгляду сьогодні.

 

     --------------

 

     Переходимо до  розгляду  наступного  питання порядку денного. Розглядається проект Постанови  про  внесення  змін  до  Постанови Верховної   Ради  України  про  забезпечення  діяльності  народних депутатів України,  реєстраційний  номер  7139.  Доповідає  голова комітету Омеліч Віктор Семенович. Будь ласка.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської етики та  організації  роботи  Верховної Ради  України  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ, Всеукраїнське об'єднання  "Громада").  Шановні  народні  депутати, шановний Вікторе Володимировичу!  На засіданні комітету розглянуто проект Постанови Верховної  Ради  України  про  внесення  змін  до Постанови  Верховної  Ради  України  від  26  липня  1994 року про забезпечення діяльності народних депутатів України.

 

     Оскільки компенсаційні  витрати  пов'язані   з   депутатською діяльністю,  транспортні витрати та кошти на отримання референтів, консультантів були встановлені в 1994 та 1995 роках і  відтоді  не переглядалися,   а   також   у   зв'язку   з  підвищенням  цін  на пальномастильні  матеріали  та  канцелярське  приладдя,   прийнято рішення  підтримати  проект  Постанови  Верховної Ради України про внесення змін до Постанови Верховної Ради  України  від  26  липня 1994 року про забезпечення діяльності народних депутатів України.

 

     Проектом постанови  пропонується  збільшити розмір щомісячних виплат,  пов'язаних з депутатською діяльністю,  із 125 гривень  до 250   гривень;  щомісячні  транспортні  витрати  збільшити  до  25 гривень;  кошти на утримання помічниківконсультантів незалежно від їх кількості визначити у розмірі 2645 гривень.

 

     Проект постанови  Верховної Ради України вам розданий.  Прошу його підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  всім зрозуміло?  Є  необхідність обговорювати? Можемо голосувати?

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Чубарова.

 

     ЧУБАРОВ Р.А., перший заступник голови Комітету Верховної Ради України   з   питань   прав   людини,   національних   меншин    і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 8, Автономна  Республіка  Крим).  Шановні  народні  депутати,   я загалом  підтримую підходи в цьому питанні,  тут усе обгрунтовано, але все-таки просив би сьогодні не голосувати за цю  постанову.  І саме тому, що, зважаючи на цинізм, демагогічність колег із фракції комуністів,  я знаю,  що це буде  спрямовано  проти  тієї  частини народних депутатів, які сьогодні без них підтримують цю постанову. Тому я не зможу підтримати.  І прошу  інших  теж  не  підтримувати сьогодні.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.  Шановні  народні  депутати,  я  якраз  просив би проголосувати сьогодні цю постанову. Тут ніяких порушень немає. Ми приводимо   витрати   у  відповідність  до  тієї  індексації,  яка проведена за цей час.  Так що тут все нормально. І відповідає тому кошторису,  який  ми  затвердили на пленарному засіданні Верховної Ради.  Отже,  тут усе  законно,  тільки  треба,  щоб  була  окрема постанова.  Ви розумієте,  що кошторис не є основою для підвищення цих компенсаційних затрат.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  зрозуміло,  що проект  постанови спрямований на створення належних умов роботи народних депутатів і їх помічників.  Говорити про якісь політичні мотиви  у  зв'язку  з цим, мені здається, не слід.

 

     Тому я  ставлю на голосування даний проект постанови в цілому і прошу народних депутатів визначитися.

 

     ОМЕЛІЧ В.С. Я прошу підтримати.

 

     "За" - 194.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Висвітіть  результати  голосування  по  фракціях. "Солідарність" не встигла, так?

 

     ОМЕЛІЧ В.С.   Шановні   народні  депутати,  в  цьому  проекті постанови  враховані  зауваження,  які  вносились   при   розгляді кошторису.  Наприклад,  витрати  на  оренду  приміщення  помічника народного  депутата  зросли  вдвічі.  Ви  самі  розумієте,  що  на сьогодні  ми  не  можемо  забезпечити  належних  умов  для  роботи помічників народних депутатів.

 

     Я думаю,  що просто не зрозуміли, чому так ставиться питання. Я  просив  би  підтримати  проект,  це  важливо  для  забезпечення діяльності народних депутатів. Тут немає ніякої політики.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я так зрозумів,  що народні  депутати  дозволяють поставити  на  повторне  голосування.  Я  прошу  підготуватися  до голосування, в тому числі і тих, хто стоїть у залі в проходах.

 

     ОМЕЛІЧ В.С. Я прошу підтримати, шановні колеги.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   колеги,    прошу    підготуватися    до голосування.

 

     ОМЕЛІЧ В.С. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування зазначений проект постанови 7139 в цілому. Номер 7139. Прошу народних депутатів голосувати.

 

     "За" - 232.

 

     Дякую за розуміння. Рішення прийнято.

 

     Сідайте, будь ласка, Вікторе Семеновичу.

 

     --------------

 

     Слухається проект Постанови про  обрання  народного  депутата України  Єрохіна О.В.  членом Комітету Верховної Ради України.  Ви пам'ятаєте,  декілька тижнів тому він склав присягу.  Будь  ласка, Вікторе Семеновичу.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.    Комітет    розглянув    заяву    обраного   по загальнодержавному    одномандатному    виборчому    округу    від Прогресивної  соціалістичної  партії  України  народного  депутата України Єрохіна Олександра Вікторовича  про  обрання  його  членом Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської етики  та  організації  роботи  Верховної  Ради  України.  Комітет прийняв  рішення  підтримати зазначену заяву та вносить на розгляд Верховної Ради України відповідний проект  Постанови  про  обрання народного депутата України Єрохіна О.В.  членом Комітету Верховної Ради України. Просимо підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, реєстраційний номер 7140 - проект Постанови  про  обрання  народного  депутата  України Єрохіна О.В. членом Комітету Верховної  Ради  України.  Прошу  підтримати.  Наш колега повинен працювати у комітеті.

 

     Ставлю на голосування. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 122.

 

     Покажіть результати голосування по фракціях.

 

     Депутат Марченко, з мотивів голосування.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция  Прогрессивной социалистической партии Украины.  Уважаемые  депутаты,  только  что   был   поставлен   на голосование проект постановления, чтобы дать возможность народному депутату Украины работать в Комитете  по  вопросам  Регламента.  Я видел,  что  "Трудовая  Украина",  "Батьківщина"  и  еще  какие-то фракции не проголосовали за.  Я просил  бы,  чтобы  они  обяснили мотивы,  почему они не дают возможности депутату принимать участие в работе  комитета  для  того,  чтобы  выполнять  свои  функции  и конституционные  обязанности,  рассматривать  вопросы в комитетах. Поясните, пожалуйста.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Володимире Романовичу.  Я вам  рекомендую попрацювати   з   фракціями.   Це  питання,  до  якого  ми  можемо повертатися  згідно  з  Регламентом,  і  як  тільки  ви  проведете відповідну  роботу  серед  народних  депутатів,  ми повернемося до цього питання.

 

     --------------

 

     Слухається наступне питання порядку денного  -  реєстраційний номер  7055  -  проект Постанови про стан виконання Закону України про оплату праці на підприємствах, в установах і організаціях всіх форм   власності   та   господарювання.   Прийняття   рішення   за результатами першого читання.

 

     Будь ласка,  Сухий Ярослав  Михайлович.  Є  запитання?  Можна ставити  на голосування?  Проект внесено комітетом за результатами обговорення на Дні уряду.  Я ставлю  даний  проект  постанови  про прийняття за основу. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 197.

 

     По фракціях.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Сухого.

 

     СУХИЙ Я.М.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань соціальної  політики  та  праці  (виборчий  округ  78,  Запорізька область).  Шановні  народні  депутати!  Я  передусім  звертаюся до Віктора Володимировича.  Річ у тому,  що я особисто не встиг дійти до свого місця і проголосувати, так само і ряд депутатів теж. Це ж постанова,  яку ми вже прийняли в першому читанні,  і вона дає ряд доручень    Кабінету   Міністрів   України   стосовно   ліквідації несвоєчасної виплати зарплати, підвищення заробітної плати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка у вас пропозиція?

 

     СУХИЙ Я.М. Я прошу ще раз поставити на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень,  шановні колеги?  Немає.  Я так розумію,  що  депутати  однозначно  підтримують  ще раз спробувати прийняти дану постанову.

 

     Я ставлю на голосування проект Постанови про  стан  виконання Закону  України  про оплату праці на підприємствах,  в установах і організаціях усіх форм власності та господарювання,  реєстраційний номер 7055. Прошу народних депутатів визначитися. За основу.

 

     "За" - 229.

 

     Дякую.

 

     Можна приймати в цілому?

 

     Ставлю на  голосування  про  прийняття даної постанови 7055 у цілому. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 229.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     По фракціях.

 

     --------------

 

     Слухається наступне питання порядку денного -  проект  Закону про  внесення змін до Закону України про загальні засади подальшої експлуатації  і  зняття  з  експлуатації  Чорнобильської  АЕС   та перетворення  зруйнованого  четвертого  енергоблока  цієї  АЕС  на екологічно безпечну систему 6229.

 

     Прийняття рішення за результатами першого читання.

 

     Самойленко Юрій Іванович, будь ласка.

 

     Нагадую, що це питання було обговорене 23 лютого.  Комітет пропонує прийняти даний законопроект у першому читанні. Голосуємо. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     Реєстраційний номер 6229 у першому читанні.

 

     "За" - 174.

 

     По фракціях.

 

     Будь ласка, увімкніть мікрофон народного депутата Іоффе.

 

     ІОФФЕ Ю.Я.,  голова Комітету Верховної Ради України з  питань державного будівництва та місцевого самоврядування (виборчий округ 111,  Луганська область).  Уважаемый коллега, скажите, пожалуйста, как эти мероприятия отражены в бюджете 2001 года?

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.   Дякую   за  запитання.  Дані  законопроекти вносяться і Кабінетом  Міністрів,  і  членами  нашого  Комітету  з питань    екологічної    політики    на   виконання   рекомендацій парламентських слухань.

 

     От я вам зачитаю рішення,  яке прийняте в  нас  на  засіданні комітету:

 

     "Комітет з  питань екологічної політики,  природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,  розглянувши на засіданні комітету 6 березня 2001 року поданий Кабінетом Міністрів України проект Закону про внесення змін до деяких законів  України у  зв'язку  із  закриттям  Чорнобильської  атомної  станції  (щодо закріплення  додаткових  соціальних  гарантій  працівникам  ЧАЕС), реєстраційний  номер  7001  від  1  березня  2001  року,  пропонує прийняти його за основу".

 

     Враховуючи те,  що  прийняття  зазначеного   закону   України передбачає  закріплення додаткових соціальних гарантій працівникам Чорнобильської станції, які будуть вивільнені з роботи у зв'язку з її закриттям, комітет пропонує об'єднати цей законопроект, поданий Кабінетом Міністрів,  із  законопроектом,  який  подано  народними депутатами України Гавришем,  Гудимою,  Самойленком,  про внесення змін та доповнень до Закону України про загальні засади  подальшої експлуатації   і  зняття  з  експлуатації  Чорнобильської  АЕС  та перетворення  зруйнованого  четвертого  енергоблока  цієї  АЕС  на екологічно  безпечну  систему.  Реєстраційний  номер  6229  від 23 листопада 2000 року.

 

     Саме тому що Кабінет Міністрів  зволікав  із  поданням  цього законопроекту, ми раніше подали його і його обговорювали.

 

     Передбачаються витрати  з  Державного бюджету України на 2001 рік  у  розмірі  10,8  мільйона  гривень.  Відповідні   розрахунки Кабінетом Міністрів України зроблені.  От таке наше рішення.  Тому коли ми сьогодні голосували за той  проект,  який  обговорили,  ми фактично не враховували законопроект,  поданий Кабінетом Міністрів України.

 

     І комітет, і я пропонуємо ці законопроекти об'єднати (Кабінет Міністрів  ці  видатки  обрахував,  вони  становлять 10,8 мільйона гривень),  прийняти поданий Кабінетом Міністрів проект за основу і об'єднати з тим,  що поданий народними депутатами, і проголосувати за прийняття його в першому читанні з подальшим доопрацюванням.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  я думаю що для того,  щоб справа рухалася,  необхідно  започаткувати  прийняття  в першому читанні, підтримати пропозицію голови комітету Самойленка Юрія Івановича. І хай  вони  розробляють  цю  важливу  проблему,  тим  більше  що це зобов'язання  в  тому  числі  і  України,  і  вирішення   важливої стратегічної проблеми.

 

     Тому законопроект реєстраційний номер 6229 я  знову  ставлю  на  голосування  про  прийняття  в  першому читанні.  Черненко всіх запрошує голосувати за.  Прошу визначитися народних депутатів.

 

     "За" - 197.

 

     По фракціях.

 

     Комітет продовжує працювати над цим питанням.

 

     --------------

 

     Переходимо до  наступного  питання  порядку  денного.  Проект Закону  про перенесення термінів прийняття рішення про виведення з експлуатації  Чорнобильської  АЕС,   реєстраційний   номер   6272. Прийняття  рішення  за  результатами  розгляду  в першому читанні. Комітет пропонує прийняти постанову про відхилення законопроекту.

 

     Зрозуміло, що коли він не набере потрібної кількості голосів, то рішення автоматично приймається стосовно цього законопроекту.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Вітренко, і голосуємо.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.   Фракція  Прогресивної  соціалістичної  партії України.  Шановні депутати,  хоч зараз комуністи  і  відсутні,  і, може,  вони  відсутні  тому,  що  Кучма  сьогодні в Польщі і треба продемонструвати Кваснєвському,  що в Україні є червона загроза, і вони  тоді  так  дуже  влучно  в  цей  день на вулицях кричать про революцію,  на яку сьогодні народ України і не підніметься,  і  не потрібно  її  робити.  Потрібно  сьогодні  змінювати  режим тільки мирним конституційним шляхом. Але це проблема комуністів. І за це, я  думаю,  вони  будуть відповідати.  Бо історія не повинна нічого забувати і комусь прощати.

 

     Але є питання Чорнобильської атомної  електростанції.  І  той законопроект,  який  вніс Яценко,- це законопроект,  який потрібно прийняти.  Потрібно прийняти тому,  що не можна закривати очі,  що "сімка"  сьогодні  зацікавлена підірвати енергетичну базу України, не тільки закривши ЧАЕС,  а ще й повісивши на Україну всі витрати, пов'язані з цим.

 

     Тому ми    просимо   від   своєї   фракції   підтримати   цей законопроект,  проголосувати за,  і таким чином дати можливість на законодавчому рівні вирішити це питання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю   на   голосування   проект   Закону   про перенесення   термінів   прийняття   рішення   про   виведення   з експлуатації  Чорнобильської  АЕС  про  прийняття  його  в першому читанні.

 

     Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 57.

 

     Рішення не прийнято. Законопроект вважається відхиленим.

 

     По фракціях.

 

     Увімкніть мікрофон з мотивів голосування  народному  депутату Ромовській.

 

     РОМОВСЬКА З.В., член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (виборчий округ 122, Львівська область). Шановні народні депутати, нещодавно було свято 8 Березня, і всі чоловіки з цієї зали вітали жінок,  зокрема вітали Валентину Семенюк.  Те, що чоловіча   частина   Верховної  Ради  сьогодні  не  голосувала  за створення тимчасової слідчої комісії по з'ясуванню причин  побиття народного депутата,  колеги,  жінки,  говорить про те,  що в нашій залі не все гаразд.

 

     І я від імені нашої фракції,  як жінка,  звертаюся до  жінок, насамперед  я звертаюся до чоловіків,  які є,  до сильної половини нашої Верховної  Ради:  покажіть  свою  силу  і  проголосуйте  про створення тієї комісії.  Хай комісія прийме відповідне рішення про те, хто ж побив народного депутата, колегу.

 

     Я звертаюся  до  народних   депутатів,   насамперед   фракції "Трудова  Україна":  будь  ласка,  це просто негуманно,  це просто недемократично, це просто дивно.

 

     Спасибі.

 

     --------------

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слухається проект Закону  про  внесення  змін  до деяких  законів  України у зв'язку з прийняттям Закону України про електроенергетику,  реєстраційний номер 5309. Прийняття рішення за результатами розгляду в першому читанні.  Проект було обговорено 9 лютого.  Комітет  пропонує  прийняти  в  першому   читанні   даний законопроект.  Є  питання?  Немає.  Я  ставлю на голосування даний законопроект.

 

     Будь ласка, Федорин Ярославе Володимировичу, коротко довідку.

 

     ФЕДОРИН Я.В.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань паливноенергетичного   комплексу,   ядерної  політики  та  ядерної безпеки (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  НРУ). Названий  законопроект  регулює  ті  відношення,  які  склалися  в нинішніх економічних  умовах  в  Україні.  Ви  знаєте,  як  багато розукомплектовується ліній електропередач і інших об'єктів.  Часто на цих об'єктах гинуть люди.  У  зв'язку  з  цим  вносяться  певні правки до ряду законопроектів,  які підвищують відповідальність за розукомплектування електричних  ліній,  також  встановлюється,  що електроенергія  є  також  товаром і там встановлюються певні норми відповідальності  за  несплату  електроенергії.  Тобто  цей  закон просто   самим  життям  диктується.  І  його  прийняття  абсолютно необхідне зараз у нинішніх економічних умовах.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні колеги, всім зрозуміла важливість цього законопроекту.  Я ставлю на голосування про прийняття даного законопроекту,  реєстраційний номер 5309, в першому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 182.

 

     По фракціях.

 

     Після обіду нічого нового не буде, Ярославе Володимировичу.

 

     ФЕДОРИН Я.В. У мене велике прохання: поставити ще раз  на  голосування.  Цей  законопроект  надзвичайно важливий,  тому  що ми справді запобіжимо загибелі багатьох людей. Лінії електропередач часто так розукомплектовуються,  що валяться, потерпають цілі населені пункти, цілі райони від того, що не можна подати туди електроенергію.  Це абсолютно необхідний законопроект, який дасть змогу покращити ситуацію в державі.

 

     Поставте ще  раз на голосування.  У мене прохання особливо до "Батьківщини": підтримайте важливий законопроект.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, немає заперечень ще раз поставити на   голосування?   Заперечень  немає.  Я  ставлю  на  голосування законопроект про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з  прийняттям  Закону України про електроенергетику 5309 у першому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За"- 231.

 

     Дякую. По фракціях.

 

     Надійшла пропозиція проголосувати його в цілому.

 

     ФЕДОРИН Я.В. Прошу проголосувати в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень?  Я ставлю на голосування  даний законопроект

 5309 в цілому (Шум у залі).

 

     "За"- 222.

 

     Мені підказує народний  депутат  Федорин,  що  він  не  встиг проголосувати. Я ще раз ставлю на голосування за наполяганням залу прийняття даного законопроекту 5309 у цілому.

 

     "За" - 225.

 

     А, Степан Богданович признався,  що він не проголосував,  він розмовляв  по  телефону.  За  наполяганням...  Так,  я поставлю на голосування тільки з дозволу залу,  щоб мене  не  звинувачували  в порушенні Регламенту.

 

     Я ставлю на голосування законопроект

 5309 у цілому. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 220.

 

     Законопроект прийнято в першому читанні, працюйте.

 

     По фракціях.

 

     --------------

 

     Слухаємо наступне питання порядку денного - проект  Постанови про  інформацію  Кабінету  Міністрів  України  про  хід реалізації заходів,   пов'язаних   із   виконанням   рекомендацій   учасників парламентських   слухань  стосовно  закриття  Чорнобильської  АЕС, реєстраційний  номер  7115.  Прийняття  рішення  за   результатами розгляду  в першому читанні.  Комітет пропонує прийняти постанову. Будь ласка, Юрію Івановичу.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.  Шановний  Вікторе  Володимировичу!   Шановні народні депутати!  Ви знаєте, яка зацікавленість щодо проекту цієї постанови.  Ми вчора допізна працювали,  але продовжують надходити пропозиції народних депутатів.  І щоб їх усі врахувати,  я прошу - проект зняти з голосування.  Я не хочу наражатися знову на те,  що чогось там не буде.  Давайте знімемо,  доопрацюємо і через тиждень розглянемо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Погодимося  з  головою  комітету,  перенесемо  на наступний четвер.

 

     --------------

 

     Наступне питання порядку денного - проект Закону про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України про  державний  нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення, реєстраційні номери 6169 і 6169-1. Прийняття рішення за результатами розгляду в першому читанні.

 

     Комітет пропонує   прийняти  постанову,  реєстраційний  номер 6169П. Є Чекалін Володимир Миколайович?

 

     Є запитання по цьому законопроекту? Думки?

 

     Ну, для того щоб пояснити, треба щоб був представник Комітету з питань промислової політики і підприємництва.

 

     Голова комітету    відсутній.   А,   будь   ласка,   депутате Матвієнков.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.,  голова підкомітету Комітету Верховної  Ради України  з  питань промислової політики і підприємництва (виборчий округ 55,  Донецька область).  Город Мариуполь. Уважаемые коллеги, этот законопроект прошел обсуждение в зале, и мы, все выступающие, буквально просили его поддержать.  Речь идет о чем?  О том, что те деньги,  которые  сегодня  платятся  за  обеспечение нестандартной водой,  идут в бюджет и затем непонятно каким образом используются в дальнейшем.

 

     Цель этого  законопроекта  состоит  в  том,  чтобы эти деньги использовались  непосредственно   в   тех   регионах,   где   есть нестандартная  вода.  И  все  выступающие,  которые оценивали этот законопроект, согласились с тем, что его нужно принять.

 

     Чтобы улучшить экологическое состояние  с  питьевой  водой  в конкретных  регионах,  комитет  просит этот законопроект принять в целом.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Новик.

 

     НОВИК А.М.,  перший заступник голови Комітету Верховної  Ради України  з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  та  дитинства (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Спасибо. Ну, это не совсем так, как сказал народный депутат Матвиенков,  потому что этот законопроект предусматривает, чтобы   денежные  средства,  которые  организации,  обеспечивающие питьевой водой население,  платят как штрафные санкции в бюджет за то,  что  они  обеспечивают  нестандартной водой,  оставались в их распоряжении на улучшение той же воды.

 

     Ну нормальное явление, когда сами себе они оставляют штрафные санкции на улучшение воды?  Тогда напрашивается вопрос:  а чего же вы эти деньги не направляете сразу на улучшение воды?

 

     Поэтому я считаю,  что этот законопроект принимать нельзя. Не бюджету   эти   деньги   идут,   а  остаются  в  распоряжении  тех нарушителей, которые совершили это нарушение.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть  ще  раз  мікрофон  народного  депутата Матвієнкова.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.  Спасибо. Я бы хотел пояснить, для того чтобы здесь не было заблуждения.  Речь идет о чем?  Есть в  определенном регионе   нестандартная   вода,  вода,  которая  не  соответствует определенному  ГОСТу.  Для  того  чтобы  использовать  эту   воду, городской бюджет,  получив разрешение, выплачивает 10 процентов от суммы использованной воды в централизованные источники бюджета, те деньги,  которые  он  никогда  в  жизни  не  видит  и  не может их направлять на улучшение этой воды.

 

     Речь сегодня идет о том, чтобы он платил эти деньги, но чтобы эти  деньги  целевым  назначением использовались на улучшение этой питьевой воды в этом регионе.

 

     Поэтому мы предлагаем  проголосовать  законопроект  6169Д,  в котором  выписан  механизм именно использования этих денег,  чтобы там была система контроля за использованием этих денежных средств. Если  мы  этот закон не проголосуем,  то тогда возникнет ситуация, когда мы как отчисляли в центральный бюджет 10  процентов,  так  и будем  отчислять,  люди как пили некачественную воду,  так и будут пить.  Просто  они  за  это  еще  будут  платить.   Это   парадокс государства! Люди пьют некачественную воду и еще за это и платят!

 

     Поэтому есть просьба поддержать второй законопроект.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Мається   на  увазі  законопроект  6169  Кабінету Міністрів.

 

     Увімкніть, будь ласка, мікрофон депутата Черненка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства (виборчий округ 48,  Донецька область).  Дякую, Вікторе Володимировичу. Во-первых, мы  закладываем  в  норму  закона отход от стандартов,  что крайне опасно.  Мы природные условия  существования  человека,  а  именно воду,   заранее   будем   готовить  нестандартную,  с  превышением коли-титра, солей тяжелых металлов, белков.

 

     А за это - да - деньги будут направлять в этот  горводоканал. Это все равно, что, знаете, я не буду, это слишком грубо проводить сравнение.

 

     Комитет рассматривал этот законопроект на своем заседании,  и коллега  Новик,  являясь  членом этого комитета,  уже свою позицию высказал.

 

     Мы против принятия.  Мы за  то,  чтобы  вода  отвечала  самым жестким стандартам.

 

     Во-вторых. Я  считаю  не  совсем  гуманно  за счет того,  что готовить некачественную воду, потом зарабатывать на этом деньги.

 

     И в-третьих.  Фракция "Батьківщина" голосовать не будет, пока не   будет   проголосовано   постановление  о  создании  временной следственной комиссии по расследованию  факта  избиения  народного депутата Семенюк.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   колеги,   я   ставлю   на   голосування законопроект   6169   Кабінету   Міністрів,   який   підтримується комітетом,  про  прийняття його в першому читанні.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 82.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Є ще один законопроект 6169-1,  внесений  народним  депутатом Кравченком.   Я  ставлю  на  голосування  даний  законопроект  про прийняття його в першому читанні.

 

     "За" - 58.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Є пропозиція комітету,  яка була озвучена народним  депутатом Матвієнковим, направити два законопроекти 6169,

 6169-1 на  повторне  перше  читання.  Прошу  народних   депутатів визначитися з приводу цієї пропозиції.

 

     "За" - 124.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Асадчева з процедури.

 

     АСАДЧЕВ В.М. Дякую.

 

     Шановний Вікторе  Володимировичу,  я все-таки просив би,  щоб дотримувались Регламенту, і законопроекти, які стосуються бюджету, проходили через бюджетний комітет.

 

     Ну, ми  не  можемо  так:  10 відсотків,  які централізовані в державному бюджеті, обраховані, прийнятий бюджет, тепер передавати в місцеві бюджети. Це називається дисбаланс бюджету.

 

     Тому всі  законопроекти,  які стосуються змін до бюджету,  за Регламентом мають проходити через бюджетний комітет. І ці теж.

 

     Я дуже прошу,  якщо вони будуть знову  розглядатися,  щоб  їх було розглянуто в бюджетному комітеті.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слушне зауваження. Я думаю, що комітет виконає цю вимогу.

 

     --------------

 

     Слухається наступне питання порядку денного -  проект  Закону про колективне садівництво 4101. Прийняття рішення за результатами розгляду в першому читанні.

 

     Комітет пропонує   прийняти   в   першому    читанні    даний законопроект.  Є  запитання,  думки з цього приводу?  Так,  усі за садівництво.

 

     Ставлю на  голосування.  Реєстраційний  номер  4101,   проект Закону про колективне садівництво про прийняття в першому читанні. До уваги, шановні народні депутати! Прошу голосувати.

 

     "За" - 134.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Ващук.

 

     ВАЩУК К.Т.  Шановні колеги,  можливо,  не всі зрозуміли, що й налякало  слово  "колективне".  Це  стосується  тих садів,  дачних ділянок,  які  люди  колись  утримували  і  створювали  товариства садоводів.

 

     І сьогодні  треба  у  зв'язку  із  земельною  реформою все це узаконити.  Інакше ми без правової бази залишимо всі ці товариства садоводів  і  городників.  Тому я дуже вас прошу:  ніякої політики немає в  тому  законі,  прошу  вас  підтримати.  Це  тільки  перше читання. Усі зможуть його поправити до другого.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, немає заперечень ще раз поставити на голосування?  Заперечень немає.  Я ще раз ставлю на голосування проект  Закону  про  колективне  садівництво,  реєстраційний номер 4101,  про прийняття в першому читанні,  тільки в першому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 150.

 

     Дякую. Рішення не прийнято.

 

     По фракціях.

 

     --------------

 

     Слухається наступне  питання  порядку денного - проект Закону про  внесення  змін  до  Кодексу   України   про   адміністративні правопорушення  щодо  встановлення  відповідальності  за порушення законодавства про енергозбереження, реєстраційний номер 3008-1.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Мазуренка.

 

     МАЗУРЕНКО В.І.,  секретар Комітету Верховної Ради  України  з питань   законодавчого   забезпечення   правоохоронної  діяльності (виборчий  округ   141,   Одеська   область).   Уважаемый   Виктор Владимирович!   Уважаемые   коллеги!  В  связи  с  тем  что  после вчерашнего  обсуждения  поступило  несколько  дополнений  к  этому закону в комитет, я бы просил его перенести на следующий четверг.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень. Знімаємо сьогодні з голосування і переносимо на наступний день.

 

     --------------

 

     Слухається наступне питання порядку денного -  проект  Закону про    механізм    повернення   трудових   заощаджень   населення, реєстраційний  номер  3144.  Прийняття  рішення  за   результатами розгляду в першому читанні.

 

     Комітет пропонує   прийняти   даний  законопроект  у  першому читанні.

 

     Увімкніть, будь ласка, мікрофон народного депутата Сухого.

 

     СУХИЙ Я.М.  Шановний Вікторе Володимировичу!  З огляду на те, що  цей  законопроект  несе  особливу  соціальну  значимість і має велику вагу,  і у зв'язку з тим,  що необхідно при розгляді  цього законопроекту   врахувати   точки   зору  і  думки  всіх  народних депутатів,  у зв'язку з відсутністю  сьогодні  депутатів  у  цьому залі,  за  погодженням  з  автором законопроекту я прошу перенести голосування по цьому питанні на наступний четвер.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон заступника  міністра  фінансів Матвійчука.

 

     МАТВІЙЧУК В.М.,  заступник міністра фінансів України. Шановні народні депутати! Ми просимо вас не підтримувати цей законопроект. Він  передбачає  лише одне - спрямувати 45 мільярдів гривень у рік за рахунок емісії Національного банку на оці заходи. Ви знаєте, до чого  це  призведе.  Це призведе до подій 1994 року,  коли в людей через цей механізм ми заберемо більше,  ніж дамо.  Це призведе  до непередбачуваних  наслідків.  Я  прошу  сьогодні відхилити його як неприйнятний для народу України.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата Стояна.

 

     СТОЯН О.М.,  голова  підкомітету  Комітету   Верховної   Ради України  з питань соціальної політики та праці (виборчий округ 18, Вінницька область).  Голова Федерації профспілок України.  Шановні народні депутати! Я хочу пригадати, що десять депутатів свого часу подали такий закон,  ми набрали ті 311 голосів.  Але через позицію уряду,  яку  знову  сьогодні  висловлює Матвійчук,  цей закон було внесено з вето Президента, і ми не змогли його подолати. Нам треба рухатися вперед.  І казати, що нічого не можна, бо немає коштів, - це не вихід із ситуації.  Нам треба  вирішувати  питання.  Тому  я закликаю  підтримати  законопроект.  І більше того,  права частина покаже, що вона також за людей. Знімати не треба, треба ставити на голосування  і показати,  що ми розуміємо ситуацію,  яка склалася. Прошу поставити на голосування і підтримати законопроект.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Вітренко.  Наступний  -  депутат Павловський.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.   Фракція  Прогресивної  соціалістичної  партії України.  Я дуже вдячна Олександру Стояну за те, що він розуміє цю проблему.   Він  і  на  засіданні  комітету,  до  речі,  підтримав прийняття цього законопроекту  в  першому  читанні.  І  Комітет  з питань соціальної політики підтримав прийняття цього законопроекту в  першому  читанні  як  концепцію  радикального  вирішення   цієї проблеми,   надзвичайної   проблеми,   не   тільки  економічної  і соціальної, а й політичної.

 

     Шановний Вікторе  Володимировичу,   справді,   заявила   свою підтримку  найбільша фракція парламенту - комуністи.  Але сьогодні вони відсутні. Не можна ризикувати законопроектом такого значення. Я  прошу  вас  перенести  розгляд цього законопроекту на наступний четвер.  Як це вже було,  з підтримки  комітету,  та  й  попередні законопроекти теж були вже перенесені на наступний четвер.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Павловський.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.   Дякую,   Вікторе  Володимировичу.  Шановні колеги!  Я хотів би в принципі  такий  законопроект  підтримати  і звернути увагу,  що у Верховній Раді є ще й інші проекти законів з цього приводу, тому його треба прийняти за основу і доопрацювати з урахуванням норм інших проектів.

 

     А щодо  такої  загальної  заяви  про  емісію  і інфляцію хочу сказати,  що дійсно в Кабінеті Міністрів, Мінекономіки панує хибна точка  зору  стосовно  інфляції.  Інфляція  -  це  явище не тільки грошове,  а явище комплексне,  яке охоплює всі сторони економічної діяльності.  І  найбільше  впливає  на інфляцію виробництво.  Тому треба працювати над зростанням виробництва,  а цільова  емісія  ще ніколи  не спричиняла інфляції,  якщо при цьому регулювати грошові потоки і внести відповідні  зміни  до  кредитно-грошової  політики держави.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Ратушний.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.   Шановні   колеги!  Український  народний  рух створив Українську  правицю,  тому  на  звернення  колеги  Стояна, мовляв,  праві повинні довести,  що вони за народ,  відповідаю: ми завжди були і залишаємося за народ.  Але інфляційні процеси народу не допомагають, а шкодять. Це перше.

 

     Друге. Ті,  хто за народ,  давайте жорсткіше ставити питання, щоб Росія повернула заощадження людей.

 

     Третє питання:  скажіть,  будь  ласка,  де  взяти  ці  гроші? Інфляційним процесом?  Значить, тоді ми зашкодимо людям. Давайте у наступному  році  вкладати  кошти,  давайте   обстоювати   жорстко позицію,  хто  кому  винен,  що  Російська  Федерація винна нам ці заощадження фізичних осіб,  це не державний борг,  вона  вкрала  в людей, і давайте так ставити питання.

 

     Тому праві  -  завжди  за  народ,  і  не  треба тут розводити демагогію.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  шановні  колеги.   Зважаючи   на   думку, висловлену   авторами   (я  так  розумію,  що  Марченко  Володимир Романович підтримує думку депутата Вітренко  і  думку  комітету  з цього приводу), ми знімаємо сьогодні це питання з голосування (Шум у залі). А тому, що два автори законопроекту просять зняти.

 

     --------------

 

     Слухається наступне питання порядку денного -  проект  Закону про ратифікацію Антидопінгової конвенції,  0227.  Комітет пропонує ратифікувати.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Асадчева.

 

     АСАДЧЕВ В.М.  Дякую.  Шановний Вікторе Володимировичу! Думаю, що   дійсно   автори   законопроекту   мають   право   зняти  свій законопроект,  немає  проблем.  Але  знімати   з   голосування   і переносити його кудись - це вже вони ніяк не мають права.  Мабуть, це Верховна Рада повинна визначатися, переносити голосування чи не переносити.

 

     Якщо вони  знімають  сам  законопроект  - немає проблем,  хай повністю знімають з розгляду,  а щодо  голосування  я  прошу,  щоб визначився зал, чи будемо ми його переносити на інший час, чи ні.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слухається   проект   0227   Закону  України  про ратифікацію    Антидопінгової    конвенції.    Комітет    пропонує ратифікувати. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 202.

 

     По фракціях.

 

     Валерій Пилипович Борзов. Будь ласка.

 

     БОРЗОВ В.П.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань молодіжної  політики,  фізичної   культури,   спорту   і   туризму (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановні народні депутати!  Я прошу звернути увагу на  те,  що  тільки  дві країни   не  ратифікували  Антидопінгову  конвенцію  -  Андорра  і Україна.  Своїм рішенням ми  підтверджуємо  ставлення  держави  до такої проблеми в спорті, як допінг.

 

     Тому прошу  незалежно  від ситуації,  яка склалася,  все-таки ратифікувати цей документ.  Він лежить у нас на ратифікації  ще  з 1989   року,  вже  минуло  багато  часу,  і  нам  вже  соромно  на міжнародному рівні говорити про те,  що  ми  не  маємо  можливості інтегруватися  до міжнародного спортивного співтовариства в нашому ставленні до такої проблеми, як допінг у спорті. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Думаю,  прохання  нашого  колеги Борзова всім зрозуміле.  Немає заперечень,  якщо я ще раз поставлю на голосування це питання?

 

     Ще раз ставиться на голосування проект Закону про ратифікацію Антидопінгової конвенції,  0227. Комітет пропонує підтримати. Будь ласка, прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 232.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Наступне питання.  Проект 0172-3 Закону України  про  надання згоди   на   обов'язковість   для   України  Угоди  про  створення Українського науковотехнологічного центру (нова редакція). Комітет пропонує прийняти як закон. Є запитання?

 

     Народний депутат Зварич.

 

     ЗВАРИЧ Р.М.,   член   Комітету   Верховної   Ради  України  у закордонних справах  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ, НРУ). Шановний Вікторе Володимировичу, є одне запитання. Чи хтось може з комітету підтвердити,  що статут цієї  установи  буде відповідати  чинному  українському законодавству?  Бо так,  як він зараз написаний,  він абсолютно не відповідає чинному українському законодавству,  зокрема  в  частині захисту прав на інтелектуальну власність.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  ви  знаєте,  що  ми  вносили  це питання на розгляд, доповідав Ігор Рафаїлович Юхновський. Сьогодні ми розглядаємо нову редакцію,  я акцентував на цьому увагу.  Немає зараз Ігоря Рафаїловича. Хто від Комітету з питань науки і освіти?

 

     Народний депутат Толочко. Будь ласка.

 

     ТОЛОЧКО П.П., перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  Всеукраїнське  об'єднання  "Громада").  Шановний Вікторе  Володимировичу!  Шановні  колеги!   Ми   розглядали   цей законопроект у комітеті, схвалили його і просимо зал підтримати.

 

     Що стосується запитання пана Зварича,  то,  очевидно,  статут буде приведений у відповідність,  і всі гарантії на інтелектуальну власність  будуть  забезпечені.  Тут  присутній заступник міністра освіти і науки, він може додати до цього.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Осташ.

 

     ОСТАШ І.І.,  голова  Комітету  Верховної   Ради   України   у закордонних  справах  (виборчий  округ  126,  Львівська  область). Шановні колеги!  Комітет у закордонних справах також кілька  разів розглядав  цей законопроект,  і нарешті ми вийшли на формулу,  яка практично  влаштовує   всі   наші   комітети,   відповідальні   за проходження   цього   законопроекту.  Дійсно,  ми  переконані,  що найближчим  часом  статут  буде  приведено  у   відповідність   до законодавства   України.   Тому   Комітет  у  закордонних  справах проголосував за  підтримку  цього  законопроекту  і  просить  усіх народних депутатів також підтримати.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Манчуленко.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М.  Чернівецька  область,  фракція  Українського народного руху.  Шановний Вікторе Володимировичу!  Шановні колеги! Дійсно це нова редакція законопроекту.  І тут норми виписані таким чином,  що закон не буде діяти доти,  доки до  статуту  не  будуть внесені  зміни  відповідно  до чинного українського законодавства. Так що тут є нормальні застереження,  і побоювань ніяких  не  може бути.   А  проблема  ця  для  нас  надзвичайно  важлива,  і  треба законопроект підтримати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Мусієнко.

 

     МУСІЄНКО І.М.  Спасибі, Вікторе Володимировичу. Я ще раз хочу акцентувати на тій тезі,  яку висловив зараз колега Манчуленко.  У проекті закону записано прямо:  "Цей  закон  набирає  чинності  за умови приведення Статуту Українського науковотехнологічного центру у  відповідність  до  законодавства  України".   Тобто   ми   його ратифікуємо  тільки за такої умови.  І жодної тривоги ні в кого не повинно бути. Тому треба голосувати за.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні народні депутати.

 

     Ставиться на голосування проект  0172- 3 Закону  України  про надання згоди на обов'язковість для України Угоди  про  створення  Українського  науковотехнологічного  центру (нова  редакція).  Пояснення  ви почули.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 215.

 

     Депутат Жовтяк не  встиг.  Які  пропозиції,  шановні  колеги? Народний  депутат  Толочко  та  інші  просять  ще раз поставити на голосування. Немає заперечень? І Олексій Марченко просить.

 

     Ставлю ще раз на голосування проект

 0172-3. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 232.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     --------------

 

     Наступне питання  порядку  денного.  Закон  України  про обіг векселів в Україні  з  пропозиціями  Президента  України,  2236-1. Доповідає  член  комісії  -  заступник голови Державної комісії... так,  перенесемо на трохи пізніший термін,  тому  що  представники Кабінету Міністрів в пробку потрапили.

 

     Розглядається Закон  України  про  внесення  змін  до  Закону України про  пенсійне  забезпечення  військовослужбовців  та  осіб начальницького  і  рядового  складу  органів  внутрішніх  справ  з пропозиціями Президента України.  Доповідач -  заступник  міністра праці та соціальної політики Олена Василівна Гаряча. Будь ласка.

 

     ГАРЯЧА О.В.,  заступник міністра праці та соціальної політики України.  Шановний   Вікторе   Володимировичу!   Шановні   народні депутати!  Дозвольте  за дорученням Президента України представити на ваш розгляд пропозиції Президента до Закону про  внесення  змін до Закону України про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу  органів  внутрішніх  справ, прийнятого Верховною Радою 2 листопада минулого року.

 

     Вказаний закон  не  міг  бути  підписаний Президентом з таких причин.

 

     Перше. Стаття 3 цього закону передбачає розширення кола осіб, які  матимуть право на пенсію за вислугу років згідно з військовим пенсійним законодавством за умови наявності лише певної тривалості вислуги  років  і  незалежно  від  причин  звільнення з військової служби.

 

     Друге. Стаття  4  зазначеного  закону  передбачає  підвищення пенсій   за  вислугу  років.  Проте  вказана  норма  прийнята  без економічного обгрунтування і розрахунків,  що суперечить статті 34 Закону  про  бюджетну  систему  України,  і в разі прийняття цього закону без визначення реальних джерел покриття видатків  ми  знову можемо   опинитися  в  ситуації,  яку  мали  в  минулому  році  по заборгованості з виплати пенсій.

 

     За розрахунками Міністерства фінансів,  введення в  дію  цієї норми  потребуватиме  в  2001  році  близько 95 мільйонів гривень, зазначені асигнування у державному  бюджеті  на  поточний  рік  не передбачені.  У  зв'язку  з  цим  пропонується  статті 3 і 4 цього закону вилучити.

 

     Третє. Що стосується пункту 3 "Прикінцевих положень",  а саме чинного   порядку   визначення   середньомісячного  заробітку  для обчислення  пенсій  військовослужбовцям   строкової   служби,   то запровадження  його  потребуватиме  понад  100 мільйонів гривень з державного бюджету. Ці кошти у Законі про Державний бюджет України на 2001 рік теж не передбачені.

 

     І останнє.   Шановні   народні  депутати!  Статтею  6  закону вносяться зміни до порядку обчислення пенсій  особам  офіцерського складу.  Як  вам  відомо,  цей  порядок  обчислення  заробітку  на сьогодні визначає  Кабінет  Міністрів.  І  урядом  були  здійснені заходи  щодо  впорядкування  обчислення  заробітку для призначення пенсій. У законі пропонується змінити цей механізм і норми зробити нормами  прямої дії,  що потребуватиме додаткових витрат з бюджету на ці цілі у сумі близько 45 мільйонів гривень.

 

     Зважаючи на викладене, шановні народні депутати, Президент не міг підтримати даний закон і пропонує врахувати його зауваження до цього закону.

 

     Дякую вам за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Є запитання?

 

     Народний депутат Кармазін.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Дякую,  пане  головуючий.  Місто-герой  Одеса, Партія захисників Вітчизни,  "Солідарність".  Скажіть, будь ласка, чи відомо вам,  що сьогодні ці люди, які звільняються з військової служби,  ще не маючи квартир,  знаходяться в найбільш незахищеному становищі? Чи відомо вам, що ці мізерні суми, про які ми говоримо,

- 45 мільйонів,  95 мільйонів гривень,  - це абсолютно сміхотворні цифри порівняно з тим,  що в нас витрачається, підкреслюю це, поза Законом  про  Державний  бюджет.  Приклади?  Скільки завгодно!  На фінансування УТ-1 кілька мільйонів йде з резервного фонду Кабінету Міністрів.  Фінансуються  з  резервного  фонду  Кабінету Міністрів реконструкції різні,  саміти, які проводилися зараз. Чому уряд (ви сьогодні відповідаєте за уряд,  я до вас особисто ніяких претензій не маю) разом з Президентом хоче й далі грабувати цих людей  і  не хоче поділитися цим?  От зараз полетів Президент у Польщу, полетів за державні кошти,  хоча перебуває у відпустці. Ви розумієте? А це якраз  був  би  ще  мільйончик до цих грошей.  І тому я думаю,  що навіть соромно озвучувати те, що ви сьогодні кажете, мовляв, немає на це коштів і це основна причина.

 

     ГАРЯЧА О.В. Шановний народний депутате! Я хочу вам подякувати за те,  що Верховна Рада України визначила у Законі про  Державний бюджет  України  на  цей  рік значні суми на поліпшення пенсійного забезпечення.  Ви  визначили  ці  суми.   Тільки   на   поліпшення пенсійного  забезпечення  осіб  виділено  понад  півтора  мільярда гривень,  це у п'ять разів більше, ніж минулого року. Але видатки, пов'язані   з  прийняттям  даного  закону,  ви  не  передбачили  в державному бюджеті.  Зміни до  державного  бюджету  відповідно  до закону,  прийнятого  вами,  уряд  не  може  вносити  до закінчення першого півріччя.  І тому ви,  мабуть, погодитеся, що при розгляді проекту  бюджету  на  2002  рік,  безперечно,  треба вирішувати ці питання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олено Василівно, сідайте.

 

     Мичко Микола Іванович  від  Комітету  з  питань  національної безпеки і оборони. Будь ласка.

 

     МИЧКО М.І.,  заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань  національної  безпеки  і  оборони  (виборчий  округ  60, Донецька  область).  Уважаемые  коллеги!  Наш  комитет внимательно рассмотрел  предложения  Президента,   некоторые   из   них   были докладчиком вам доложены,  и я хотел бы остановиться именно на тех предложениях Президента, с которыми комитет не может согласиться.

 

     Первое, что касается статьи  3.  Я  хотел  бы  обратить  ваше внимание,  что  здесь  речь  идет  не  просто о назначении пенсий, независимо от причин увольнения.  Ныне действует  закон,  согласно которому  право  на  пенсию  за  выслугу лет имеют военнослужащие, уволенные со службы за выслугу  лет,  по  возрасту,  по  состоянию здоровья,  в  связи  с  сокращением  штатов  или  организационными мероприятиями,  которые на  день  увольнения  достигли  45-летнего возраста.

 

     Мы же  предлагаем  здесь внести изменения и убрать эти четыре основания.  Почему?  Дело в том,  что согласно статье 1  Закона  о пенсионном   обеспечении   военнослужащих   военные   при  наличии установленной этим законом выслуги на военной службе и на службе в органах  внутренних  дел  имеют  право  на  пожизненную  пенсию за выслугу лет. Это во-первых.

 

     Во-вторых, военнослужащим,  которые одновременно имеют  право на  разные  государственные  пенсии,  назначается  одна  пенсия по выбору.

 

     И, наконец,  в-третьих. Мы же не лишаем пенсии людей, которые когда-то  увольнялись за,  скажем,  нарушение трудовой дисциплины, увольнялись по собственному желанию. Им назначается пенсия. Почему же военного,  который имеет все основания для назначения пенсии за выслугу лет, на уволившегося по собственному желанию или в связи с переводом,  эти  четыре основания его лишали такого права?  Это же совершенно несправедливо и,  собственно,  противоречит Конституции Украины.

 

     Далее, то  же  по  статье  3.  Мы предложили назначить пенсию лицам,  которые принимали участие  в  боевых  действиях  во  время Великой Отечественной войны, имеют 25 лет стажа, но в связи с теми реформами, которые проходили после войны в армии, не имеют выслуги военной  и,  собственно,  лишились  и  пенсии.  Поэтому мы вносили предложение участникам боевых действий,  если  они  имели  15  лет службы в армии, назначать пенсию.

 

     Что касается  замечания  Президента  к  статье  4,  о которой сегодня говорили,  что  не  хватает  денег.  Мы  здесь  предлагали увеличить пенсию военным на 5 процентов. Ну что ж, коль не хватает сегодня в нашем государстве,  а это 95 миллионов  гривень  в  год, комитет   согласился  с  этим  предложением  Президента.  Но  хочу подчеркнуть,  только с этим.  Что касается остальных предложений к данной статье, то мы не согласны.

 

     Прежде всего,  почему военным максимальная пенсия назначается в размере 85 процентов, а государственным служащим - 90 процентов? Поэтому  мы предложили устранить эту несправедливость и установить предел 90 процентов.  Я думаю,  вы должны нас поддержать и в  том, чтобы  увеличить  на  5  процентов  пенсии  чернобыльцам  І  и  ІІ категорий из числа военнослужащих.

 

     Теперь что  касается  следующего  предложения  Президента   - исключить статью 4 данного закона.  Чтобы долго не комментировать, я только процитирую,  как относится к этому предложению Президента наше Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады: "Викликає  сумнів  і  правова  коректність  запропонованих  змін". Поэтому  и  экспертное управление,  и мы считаем,  что предложение Президента необходимо отклонить и поддержать редакцию закона.

 

     Да, собственно, что самое интересное: предложение Президента  к  статье  6 принятого закона противоречит его же указу,  которым поручено  Кабинету  Министров  пересмотреть соответствующее  постановление Кабинета Министров,  противоречащее статье 22 Конституции.

 

     И, наконец, последнее. Президент предлагает исключить пункт 3 "Заключительных  положений"  принятого закона.  Уважаемые коллеги, обратите внимание,  на  кого  поднимается  рука,  если  так  можно сказать. На инвалидов из числа военнослужащих срочной службы!

 

     Все дело в том, что возникла в настоящее время коллизия между двумя законами Украины - о внесении изменений в Закон о пенсионном обеспечении военнослужащих от 1997 года и от 1998 года.  Речь идет о применении  регрессивной  шкалы  исчисления  заработка,  которая установлена была для военнослужащих - 103 гривни 50 копеек.

 

     Мы считаем,  что это совершенно несправедливо,  и в отношении военнослужащих срочной службы должна действовать ныне существующая статья 43 Закона Украины о пенсионном обеспечении военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел.

 

     Мы предлагаем согласиться и учесть предложения  Президента  к абзацам пятому,  шестому и седьмому статьи 6, частично к статье 4, а  остальные  его  предложения,   в   том   числе   к   пункту   3 "Заключительных положений", отклонить.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Миколо Івановичу. Давайте по пропозиціях, з першої починайте.  Там,  де  ви  погодилися,  і  що  ми  повинні поставити на голосування.

 

     МИЧКО М.І.   Мы   должны  поставить  на  голосование,  Виктор Владимирович,  предложение  отклонить   замечания   Президента   и оставить статью 3 закона в принятой нами редакции.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні,  ні,  ми нічого відхиляти не будемо, бо у нас такої можливості немає.  Депутат Асадчев сміється.  Бо у  мене  на моніторі 260 карток.

 

     Тому ми  давайте  йти  конструктивним  шляхом  - поставимо на голосування пропозиції,  з якими комітет погодився. Будь ласка, по черзі.

 

     МИЧКО М.І.   Мы  согласились  с  предложениями  Президента  к абзацам пятому, шестому, седьмому статьи 6 и частично к статье 4.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте поправку  4  Президента  України.  У  вас написано: "Врахована". На сторінці 4 порівняльної таблиці.

 

     МИЧКО М.І. Врахована, так.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна ставити на голосування?

 

     МИЧКО М.І. Можна.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування пропозиція 4 Президента. Комітет  підтримує,  погодився  з  Президентом.   Прошу   народних депутатів визначитися шляхом голосування.  Комітет врахував,  а як Верховна Рада - зараз побачимо.

 

     "За" - 143.

 

     По фракціях. Наступна пропозиція, Миколо Івановичу.

 

     МИЧКО М.І.  Следующая поправка 5 Президента.  В абазце шестом статьи  6  слова  "частиною  першою"  заменить  словами  "частиною третьою".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви погодилися з пропозицією Президента?

 

     МИЧКО М.І. Да, мы согласились.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Комітет підтримує пропозицію Президента. Я ставлю її на голосування. Прошу народних депутатів активно брати участь у голосуванні.

 

     "За" - 148.

 

     Рішення не прийнято. По фракціях.

 

     Так, пропонують перенести це питання,  зважаючи,  що ми  мало сьогодні відпочивали,  на вечірнє засідання.  Оголошується перерва до 16 години.