Стенограма пленарного засідання

11 січня 2001

 

                   ЗАСІДАННЯ П'ЯТДЕСЯТ ДЕВ'ЯТЕ

 

       С е с і й н  и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

          У к р а ї н и.  11  с і ч н я  2001  р о к у.

                         10  г о д и н а.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ПЛЮЩ І.С.

 

     ГОЛОВА. Доброго ранку,  шановні народні депутати, журналісти, гості Верховної Ради!

 

     Прошу підготуватися до реєстрації.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. А где Омелич?

 

     ГОЛОВА. Мій колега Єльяшкевич завжди демонструє,  що він дуже знає Регламент.  Так от я вам пояснюю:  в обов'язки головуючого не входить запитувати у депутата, де він знаходиться. Це його право.

 

     Поки ви  готуєтеся  до  реєстрації,  я прошу привітати з днем народження наших колег Олексія  Васильовича  Бабуріна,  Олександра Миколайовича  Біловола  і Сергія Миколайовича Ларіна,  побажати їм міцного здоров'я і подальших успіхів у нашій парламентській справі і в громадському житті.

 

     Прошу реєструватися. Зніміть реєстрацію.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Черненка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства (виборчий округ 48, Донецька область). Дякую, Іване Степановичу. Я запитую ось що: де Салигін? Він таку промову вчора тут виголосив.... Я не можу без нього починати роботу, Іване Степановичу.

 

     ГОЛОВА. Я бачу, що підходять депутати, давайте зачекаємо, щоб нам повторно не проводити реєстрацію.  Я звертаюся  до  керівників фракцій:  ви слухайте запитання,  які задають головуючому,  щоб ви допомогли спростувати у відповідях.

 

     Прошу реєструватися.

 

     У залі  зареєструвалися  365  народних  депутатів.   Пленарне засідання оголошується відкритим.

 

     Сьогодні у  нас  четвер,  і відповідно до Регламенту сьогодні Верховна Рада має приймати рішення щодо раніше обговорених  питань порядку  денного  сесії.  Тому  я оголошую до розгляду і прийняття рішення проекти постанов  про  інформацію  Генерального  прокурора України   про   хід  розслідування  кримінальної  справи  стосовно зникнення журналіста Георгія Гонгадзе.

 

     Ми вчора домовлялися з вами,  що під  час  розгляду  згаданих мною   проектів   постанов,   які   надійшли   до   головуючого  у встановленому порядку,  ми надамо можливість авторам аргументувати їх суть (Шум у залі). Я не доручав проводити засідання комітету, я не знаю нічого.  Я ще раз кажу,  немає ніякого звернення комітету, не  було  мого  доручення.  Я  ніякого  доручення  з цього приводу комітету не давав.  Я не  бачив  вашого  протоколу.  Якщо  комітет розглянув,  хай  включає до порядку денного,  ми розглянемо (Шум у залі). З процедури? Ідіть сідайте, я надам слово голові комітету з процедури.

 

     Олександре Сергійовичу,  не заважайте. Зверніться до Комітету з питань Регламенту, будь ласка.

 

     Шановні народні депутати!  Я ще  раз  звертаюся  до  вас:  до секретаріату і до президії надійшло п'ять проектів постанов. Перед розглядом цих проектів депутати кажуть про те,  що вчора відбулося засідання регламентного комітету. Не знаю, за чиїм дорученням чи з чиєї ініціативи.  Я про таке засідання не знаю. Тому я надаю слово для інформації з цього приводу голові комітету депутату Омелічу.

 

     Депутат Омеліч хворий, як з'ясовують члени комітету, проводив засідання перший заступник Володимир Заєць. Будь ласка.

 

     ЗАЄЦЬ В.В.,  перший заступник голови Комітету Верховної  Ради України  з  питань  Регламенту,  депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  СДПУ(о)).  Шановні колеги народні депутати! Вчора за півгодини до засідання нашого  Комітету  з  питань  Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України до комітету надійшло дві заяви:  від фракції "Батьківщина" (підписано керівником  фракції  народним  депутатом Турчиновим) і від фракції Соціалістичної  та  Селянської  партій  "Лівий  центр"  (підписано Олександром Олександровичем Морозом).

 

     Суть цих заяв зводиться до того,  що вчора 10 січня 2001 року під  час  пленарного  засідання  головуючим  на  засіданні  Іваном Степановичем Плющем при розгляді інформації Генерального прокурора України  про  хід  розслідування  кримінальної   справи   стосовно зникнення  журналіста  Гонгадзе  було порушено Регламент Верховної Ради України,  а саме не  надавалося  слово  ініціаторам  проектів постанов  з даного питання і не було проведено обговорення з цього питання за повною процедурою.

 

     Комітет на своєму засіданні розглянув дане питання і  прийняв відповідне  рішення.  Я зачитаю його,  оскільки саме мені доручено поінформувати Верховну Раду про прийняте рішення.

 

     "Розглянувши та   обговоривши   заяви   керівників    фракції "Батьківщина" та фракції блоку Соціалістичної та Селянської партій "Лівий  центр"  відносно  порушення   головуючим   на   пленарному засіданні  Верховної  Ради  України процедури розгляду питання про інформацію  Генерального   прокурора   України   Потебенька   щодо розслідування  кримінальної  справи  стосовно зникнення журналіста Гонгадзе, комітет вирішив:

 

     1. Звернути  увагу  Голови  Верховної  Ради   України   Івана Степановича  Плюща  на  порушення  ним  Регламенту  Верховної Ради України (частин 1 і 2 статті 3.2.1, статті 3.4.3, частини 2 статті 3.3.2)  при розгляді питання про інформацію Генерального прокурора України Потебенька щодо розслідування кримінальної справи стосовно зникнення журналіста Гонгадзе.

 

     2. Рекомендувати    головуючому   на   ранковому   пленарному засіданні  11  січня  2001  року  на  початку   засідання   надати можливість для виступу народним депутатам України,  які записалися на  обговорення  питання  про  інформацію  Генерального  прокурора України,  та  авторам  внесених  на розгляд Верховної Ради України проектів постанов з зазначеного питання".

 

     Власне, такої  можливості   ніхто   не   позбавляв   народних депутатів і вчора, про що було засвідчено головуючим на засіданні, і в  порядку  денному  на  сьогодні  ці  питання  стоять.  Так  що особливої потреби оголошувати дане рішення я не бачу.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Шановні   народні  депутати!  Я  вчора  п'ять  разів, здається, ставив на голосування (Шум у залі).

 

     Так, так,  ви знавці великі.  Я ще раз кажу,  я  п'ять  разів ставив  на  голосування.  Вищим органом є Верховна Рада,  Верховна Рада може прийняти будь-яке рішення (Шум у залі).

 

     Аннєнков, я вас прошу,  я вашу глотку знаю вже.  Все! Ви чули рішення  профільного  регламентного  комітету.  Воно  зводиться до того,   щоб   надати   можливість   авторам   проектів    постанов аргументувати і виступити по цих проектах постанов депутатам,  які були записані в установленому порядку.

 

     Я ще раз ставлю на голосування цю пропозицію

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ.  Це і є порушення  Регламенту.  Ви  незаконно ставите!

 

     ГОЛОВА. Не треба, не треба, сьогодні четвер... (Шум у залі).

 

     Депутат Павловський. Увімкніть мікрофон на трибуні.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи  Верховної  Ради  України (виборчий округ 188,  Хмельницька область).  Дякую. Шановні колеги! Я хочу просто внести роз'яснення стосовно Регламенту.  Якщо питання включено до порядку денного, то воно  обов'язково  обговорюється.  Якщо  ми   маємо   бажання   не обговорювати,  тоді  ми  голосуємо за те,  щоб не обговорювати,  і після цього приймаємо рішення.  Тому не потрібно голосувати за те, щоб обговорювати.  Порушення Регламенту якраз полягало в тому,  що ми голосували за те,  щоб обговорювати.  Ми голосували за те,  щоб порушувати Регламент.  Для обговорення не треба голосувати! А якщо є в нас бажання не обговорювати,  тоді ми повинні проголосувати за те, щоб не обговорювати. От і все.

 

     ГОЛОВА. Ви  зрозуміли  суть  питання?  Я  ще  раз  вам  кажу: сьогодні четвер.  Першим стоїть питання,  яке я оголосив - проекти постанов про інформацію Генерального прокурора.  Їх уже сім? Вчора було п'ять,  зараз уже сім.  У  порядку  надходження  (по  номерах подивіться)   надаю   слово   для  аргументації,  а  потім  будемо обговорювати.

 

     Першим надійшов проект 6315,  внесений  депутатами  Беспалим, Стецьківим, Філенком. Хто буде?..

 

     Депутат Беспалий. Будь ласка.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.,  член Комітету Верховної Ради України з питань правової  політики  (багатомандатний  загальнодержавний   виборчий округ,  НДП).  Шановні  колеги!  Я  маю  честь  представити проект постанови

 6315, внесений   Беспалим,  Стецьківим,  Філенком.  Даний  проект містить три позиції:

 

     перша - визнати діяльність Генерального прокурора  України  з розслідування  кримінальної  справи  стосовно  зникнення  Гонгадзе незадовільною.

 

     Судіть самі:  тіло було знайдено  ще  3  листопада,  спочатку експертиза штучно затягувалася,  коли ж нарешті була проведена, то сам Генеральний прокурор абсолютно безпідставно ставить під сумнів її результати.

 

     Експертиза дала по ДНК показник 96,6 відсотка,  100 відсотків не буває в принципі.  Генеральний прокурор забув про  це  сказати. Так  само він забув сказати,  що якщо врахувати неймовірність,  що було зникнення  ще  інших  людей  з  такими  ДНК,  то  фактично  є стовідсоткова гарантія.

 

     Проте він чомусь не забув розповісти про ряджених, яких хтось десь бачив на свята у Львові.  Думаю,  що  Генеральному  прокурору треба облишити різні цинічні спекуляції і визнати, на жаль, те, що відбулося,  трагедію,  яка сталася,  і  дати  можливість  поховати Георгія Гонгадзе за християнськими звичаями.

 

     Друга обставина.  Чомусь  Генеральний прокурор зробив вигляд, що він не розуміє різниці між  особистістю  майора  Мельниченка  і необхідністю  провести  експертизу  саме оригіналу касети.  Штучно пов'язуючи ці питання, де знаходиться майор і оригінал касети, він ставить  під  загрозу  авторитет України на міжнародній арені,  бо виявляється,  що  Україна  настільки  нецивілізована  і  настільки непрофесійна країна,  що тут роблять експертизу по якихось копіях, не розуміючи різниці між ними і оригіналом.  Схоже,  що він робить все можливе,  щоб експертизу оригіналу касети так і не провести, а аргументує висновок,  що запису не було,  за  принципом,  описаним Чеховим:  "Этого  не  могло  быть,  потому что этого не могло быть никогда".

 

     Чи є  така,  з  дозволу  сказати,  робота   епізодичною,   чи системною?  Тобто  чи  є  підстави ставити питання про висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що передбачено в нашому проекті постанови?   Є.  Згадаймо,  наприклад,  справу  Жердицького.  Якби Жердицький не поїхав до Німеччини,  не був там затриманий, подання Генерального прокурора не було б. А справи щодо корпорації "ЄЕСУ", асоціації  "Земля  і  люди"?  Залежно  від  слухняності   головних фігурантів прокуратура або провадить ці справи, або не порушує.

 

     Тому в  даному  випадку  є досить очевидні підстави для того, щоб (наголошую,  і в цьому є сутність нашого проекту постанови) не голосувати одразу про довіру чи недовіру Генеральному прокуророві, а включити до порядку денного  сесії  і  призначити  на  17  січня повномасштабний  розгляд  питання,  як  того  й вимагає,  до речі, стаття 122  Конституції,  про  висловлення  недовіри  Генеральному прокуророві України.

 

     До речі,  це  і в інтересах самих органів прокуратури,  там є високопрофесійні слідчі.  Але чи  можуть  вони  служити  закону  і тільки  закону,  якщо  Генеральний  прокурор  обслуговує конкретні політичні замовлення?

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Наступний проект

 6315-1, внесений  народним  депутатом України Валентином Зубовим. Будь ласка.

 

     ЗУБОВ В.С.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань національної  безпеки і оборони (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок СПУ та СелПУ). Уважаемые коллеги! Я не  намерен  пересказывать текст проекта постановления,  который я внес на ваше рассмотрение.  Хочу просто обратить ваше внимание  на то,  что  мы  постепенно  сползаем  к  рассмотрению  этого  дела в изолированном плане,  без анализа тех глубинных процессов, которые происходят  в  нашей  стране  и  айсбергом которых проявилось дело Гонгадзе.

 

     Я хочу подчеркнуть,  что  вчерашняя  информация,  выступления здесь  в  зале Верховного Совета Генерального прокурора,  особенно события, которые произошли в Украине по многим городам, областным, районным  центрам и так далее,  связанные с демонстрацией единения народа с властью,  свидетельствуют о  более  глубинных  процессах, которые сегодня представляют реальную угрозу жизни Украины.

 

     Это все  свидетельствует  о  том,  что  сегодня  окончательно сформировался  новый   политический   режим   в   Украине,   режим бандократии, то есть практически полного и безоговорочного слияния криминального,  бандитского капитала  с  политической  властью.  И именно дело Гонгадзе - только надводная часть этого.

 

     Причем если  ранее  возможности  бандократии  были ограничены только  столицей,  киевским  регионом,   то   вчерашние   события, выведение людей на улицы,  свидетельствуют о том,  что в эту сферу вплетены и руководители  районных,  областных  администраций,  что сегодня  режим  бандократии пронизал практически все ветви власти, включая и законодательную.

 

     Я знаю,  что здесь как минимум одна треть народных  депутатов отстаивают   интересы   режима  бандократии.  Возьмите  распечатку вчерашнего   голосования   по   вопросу   обсуждения    информации Генерального   прокурора   и  вы  убедитесь,  какие  фракции,  кто конкретно из народных  депутатов  пасется,  получает  зарплату  из бандитского общака. Это очень опасная тенденция.

 

     И я   должен   сказать,   что   убийство   журналиста  нельзя рассматривать изолированно.  Убийство организовали те, кто считает себя  непревзойденными  мастерами  новых  предвыборных технологий. Организовали и осуществили убийство  те,  кто  организовал  выпуск нескольких   номеров   фальшивых   "Сільських   вістей"  в  период предвыборной кампании.  Это те, кто и убийство организовал с точки зрения интересов новейших технологий.

 

     Я всегда  задавал  себе  вопрос:  почему  с телом несчастного журналиста поступили таким варварским образом,  отделив голову  от туловища?  А  это  тоже  специально  было сделано для того,  чтобы предотвратить преждевременное нахождение трупа Гонгадзе, найти его именно тогда, когда будет следующая предвыборная кампания.

 

     Я хочу сказать,  уважаемые товарищи, что сегодня мы не только не имеем права оставить на своем месте Генерального прокурора,  мы должны   добиваться   смещения   всего   руководства   Генеральной прокуратуры,  которое служит интересам бандократии.  Мы  дошли  до высочайшей   степени   цинизма:   расследованием  дела  журналиста занимаются  те,  кто  организовал  и  осуществил  это   злодейское преступление.

 

     Я глубоко  убежден,  что тот,  кто сегодня проголосует против предложенных   проектов   постановлений,   тот   берет   на   себя ответственность  за  то,  что  произойдет  с  Украиной в ближайшем будущем.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Наступний проект

 6315-2, внесений  народними  депутатами Павловським і Турчиновим. Будь ласка.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  бюджету (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, Всеукраїнське об'єднання "Громада"). Шановні народні депутати! Наш проект  дуже  коротенький,  основний пункт - незадовільна робота з розслідування  справи  Гонгадзе.  І  останній  пункт  -  висловити прокурору недовіру.

 

     Шановні колеги!   Краще   агітувати   за  цю  постанову,  ніж Генеральний  прокурор,  мабуть,  я  не  зможу,  але  спробую.   Ми заслухали інформацію Генерального прокурора пана Потебенька.  Хоча насправді це повинна була  б  бути  не  інформація,  а  сповідь  - сповідь   і   каяття   пана   прокурора   за  той  безпрецедентний непрофесіоналізм,  некомпетентність та брехню, за аморальність, за цинізм і блюзнірство, які нам впродовж місяця нахабно й нав'язливо демонструвало його відомство.

 

     Генеральна прокуратура   України   під   керівництвом    пана Потебенька  не  тільки  ганебно  провалила  розслідування,  але  й доклала всіх зусиль для того,  щоб істина і правда  в  цій  справі була остаточно похована.

 

     Ми, депутати Верховної Ради,  дали час Генеральному прокурору для того,  щоб він  виправив  помилки,  допущені  в  розслідуванні справи  Гонгадзе,  і  міг  відповідати  за  свої дії.  Тож давайте подивимося,  що робило керівництво Генеральної прокуратури за  цей період.

 

     За цей  період  керівництво  Генеральної  прокуратури нахабно брехало  українським  громадянам  про  те,  що   родичі   Гонгадзе відмовляються від проведення експертизи. За цей період керівництво Генеральної прокуратури безсоромно вводило в  оману  громадськість і,  плутаючись в поясненнях,  доводило,  що у всьому винні народні депутати, які тиснуть на прокуратуру, і журналісти, що роздмухують цю  кризу.  За  цей  період  керівництво  Генеральної  прокуратури безцеремонно викручувало руки й затикало рота тим,  хто  намагався з'ясувати  істину  в  справі  Гонгадзе.  За цей період керівництво Генеральної прокуратури свідомо приховувало речові докази в справі Гонгадзе,  що могли допомогти слідству,  і агресивно сумнівалося в доцільності проведення міжнародної експертизи.

 

     То яких же результатів можна чекати  від  такої  прокуратури, від такого керівництва і як ми тепер можемо йому вірити?

 

     На цьому   тлі   будь-які   пояснення  Потебенька  виглядають настільки незграбними,  що  їх  соромно  навіть  слухати.  І  саме завдяки  Потебеньку  сьогодні Генеральна прокуратура перетворилася на  дешеве  інформаційне  агентство,  яке  день  у   день   збирає прес-конференції для того, щоб збурювати громадськість нашвидкуруч виготовленими плітками й нісенітницями.

 

     Завдяки Потебенька   дії   Генеральної   прокуратури    прямо збігаються  з інтересами кримінально-олігархічних груп,  і Україна сьогодні вважається однією з  найбільш  корумпованих  держав  саме тому,  що  такі,  як Потебенько,  очолюють Генеральну прокуратуру. Завдяки йому ж Генеральна прокуратура стала безконтрольним  карним загоном, здатним шматувати людей тільки за те, що їх лояльність до влади викликає сумнів.  Так про яку довіру  можна  говорити,  коли йдеться про Генерального прокурора?

 

     Також хотілось  би  почути  від  пана  Потебенька,  коли  він взагалі  говорить  правду:  чи  тоді,  коли   запевняє   нас,   що забезпечить  недоторканність та захист одному з головних свідків у справі Гонгадзе майору Мельниченку з метою встановлення істини, чи тоді,  коли  за абсурдною аргументацією порушує кримінальну справу проти того ж Мельниченка для того, щоб ця істина не була з'ясована ніколи.

 

     Я дивуюсь,  що  Генеральний прокурор не розпочав справу проти самого Георгія Гонгадзе за те,  що він і  його  зникнення  завдало багато клопоту господарям Генерального прокурора.

 

     Я хотів би,  шановні депутати,  нагадати, що була вже касетна справа,  але вона  торкалася  редактора  опозиційної  газети  пана Горобця.  На підставі касети,  записаної працівником міліції, його рік тримали за гратами, і ніхто не говорив про експертизу.

 

     ГОЛОВА. Дякую.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Буквально хвилину я прошу.

 

     ГОЛОВА. Яка ж іще хвилина. Уже чотири хвилини...

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  П'ять хвилин  треба  давати  на  доповідь  про проект  постанови.  Мінімум п'ять хвилин.  Я прошу ще одну хвилину буквально.

 

     ГОЛОВА. Я не можу порушувати Регламент. Хто за те, щоб додати одну хвилину, прошу проголосувати.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Не порушуйте Регламент, пане головуючий.

 

     Наприкінці свого  виступу  я  хотів  би попросити пробачення, шановні народні депутати...

 

     ГОЛОВА. Я ще раз кажу: прошу проголосувати.

 

     "За" - 189.

 

     Вимкніть мікрофон. По фракціях покажіть (Шум у залі).

 

     Я ще раз вам кажу:  є Регламент,  дотримуйтеся Регламенту.  Я поставив на голосування, а ви голосуйте.

 

     ГОЛОСИ ІЗ  ЗАЛУ.  Це  процедурне  рішення.  Це ж неправильно! Учора Салигіну дозволили...

 

     ГОЛОВА. Я припинив виступ Салигіна.  Я не хочу,  щоб сьогодні було те, що вчора.

 

     Усе, сідайте  на  свої  місця.  Голосуйте - і ми дамо не одну хвилину. Скільки ви проголосуєте, стільки дамо.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. По Регламенту - 10 минут

 

     ГОЛОВА. Внесіть таку  зміну  в  Регламент,  і  буде  так.  Це принципове питання.  Вносьте,  щоб було 10 хвилин, тоді можна буде (Шум у залі).

 

     Шановні народні  депутати!  Будь  ласка,  сідайте  на  місця. Сідайте на місця!  Не конфліктуйте!  Єльяшкевич, сядь, будь ласка, не заважай мені вести засідання!

 

     Шановні народні депутати!  Народний депутат  Іван  Михайлович Мусієнко  передає  свій  час  -  1  хвилину  -  народному депутату Олександру Турчинову. Будь ласка.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні  народні  депутати!   Голосування   за висловлення  недовіри  пану  Потебеньку  розставить всі крапки над "і",  дасть остаточно зрозуміти,  хто є хто,  а також покаже,  які політичні  сили  є  послідовними,  які  фракції  не  згодні йти на компроміс із власною совістю і хто з депутатів на ділі,  а  не  на словах   готовий   нести   повну   відповідальність  перед  своїми виборцями, перед громадянами України.

 

     І наприкінці свого виступу я хочу попросити пробачення в мами Георгія,  у дружини Георгія,  у близьких Георгія,  у всіх громадян нашої країни за те,  що своєю діяльністю, а вірніше бездіяльністю, ми  довели  до  того,  що  чесним  людям можуть у країні відрізати голови;  за те, що в країні панує страх; за те, що Потебенько може лякати народних депутатів. Вибачте нас (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Слово  надається  народному депутату Анатолію Матвієнку. Проект 6315-3.

 

     МАТВІЄНКО А.С., член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства (виборчий округ

 17, Вінницька область).  Українська народна партія "Собор", група "Соборність".  Шановні  колеги!  Днями прочитав публікацію лікаря, який говорить про лікування голодуванням.  І в цій публікації були твердження,  що  через  30-40 днів голодування у того,  хто погано чує,  відновлюється слух; у того, хто погано бачить, відновлюється зір.  І  мені подумалося,  скільки ще років народу України з такою пеленою на очах потрібно перебувати в стані голоду, щоб прозріти й побачити  ту  наругу,  яка  чиниться в цій державі,  щоб почути ту брехню й відрізнити її від правди,  яку ми повинні знати.  Та й що там український народ,  коли у Верховної Ради очі так само закриті і вуха не чують.

 

     Я думаю,  що, на превеликий жаль, ми повинні сьогодні всі від імені Верховної Ради попросити вибачення в матері і рідних Георгія Гонгадзе за те,  що спонукали до тієї  наруги,  яка  чинилася  над трупом Георгія.  І сьогодні,  можливо, він своєю смертю дає нам чи не останній шанс або стати на захист закону  і  правди,  або  бути Верховною Радою - "верховною зрадою" (даруйте за такий вислів).

 

     Шановні депутати!   Група   "Соборність"   підтримує  позицію фракції "Батьківщина".  Ми не маємо права сьогодні  голосувати  за будьяку   іншу   постанову,   якщо  не  доб'ємося  результативного голосування щодо Генеральної прокуратури і,  зокрема, Генерального прокурора.  Або  сьогодні  дамо  оцінку,  або заслухаємо його звіт 17-го числа і дамо оцінку 17-го числа.

 

     Учорашній його виступ нас усіх твердо  переконав,  що  такого блюзнірства ми давно вже не бачили і не чули. Генеральний прокурор довів, що прокуратура є щитом, який захищає владу, і є мечем, який карає  всіх  неугодних.  Учорашній  виступ  звівся  до  того,  щоб відгородити Президента від того, що відбулося в нашій державі, щоб довести, що касетна справа є фальсифікацією.

 

     Іване Степановичу!   Я   звертаюся   до  вас  і  до  народних депутатів.  Я вчора  слухав  радіо  "Свобода",  і  Тарас  Чорновіл говорив,  що запис, який продемонстровано Мельниченком, майже один в один відповідає тій розмові,  яка була в нього з  Президентом  у кабінеті Президента.  Що ще потрібно,  щоб задуматися,  що касетна справа є сьогодні не менш важливою,  і, можливо, був спровокований оцей  дуже  серйозний,  на  жаль,  трагічний  випадок  із Георгієм Гонгадзе.

 

     Ми повинні добитися правди. З нинішнім Генеральним прокурором ми цього не зробимо.

 

     Я прошу   всіх,  незалежно  від  того,  хто  яку  представляє фракцію: ми маємо останній шанс, не загубимо його!

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Наступні проекти -

 6315-4 і 6315-5. Автори Ратушний, Настенко. Проекти однакові. Хто доповідатиме? Ви?

 

     Депутат Ратушний.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань   законодавчого  забезпечення  правоохоронної діяльності (виборчий  округ  164,  Тернопільська  область).  Іване Степановичу,   ми   з   депутатом   Настенком   домовилися,  що  я доповідатиму і щодо проекту 6315-5.  Тому час прошу не обмежувати, хоча я постараюсь бути лаконічним.

 

     Шановні присутні!   Шановні  колеги!  Позиція  нашої  фракції стосовно  інформації  Генерального  прокурора  про   розслідування обставин  зникнення  журналіста  Гії  Гонгадзе відображена в наших поіменних голосуваннях, тому я на цьому не зупинятимусь.

 

     Я хочу сказати,  що в тому,  що сталось,  і в  тому,  що  нам можуть  так  доповідати,  є  великою  мірою  наша  вина,  тому  що Генеральна прокуратура - це,  напевне,  єдиний орган, контроль над діяльністю  якого  однаковою  мірою  здійснюється  як  Президентом України, так і Верховною Радою.

 

     Тому, виходячи з цього,  я хочу заявити (і  в  моєму  проекті постанови  говориться про це),  що справа Гонгадзе - це є наслідок того стану,  який склався із  захистом  прав  людини,  дотриманням свободи  громадян і взагалі контролем за діяльністю правоохоронних органів.

 

     Немає іншого органу,  крім Генеральної прокуратури, який може забезпечувати  контроль  за  діяльністю міліції,  СБУ,  відповідно інших специфічних підрозділів.  І в Україні немає  ніякого  іншого органу,   крім   Верховної   Ради,  який  може  висловити  довіру, затвердивши  на  посаду,  або  недовіру  згідно  зі  статтею   122 Конституції Генеральному прокурору за порушення прав.

 

     Я не  зупинятимуся на суб'єктивних моментах,  я тільки скажу, що можна розказувати комуністам, що якщо ви мене не будете чіпати, юнаки із "Самостійної України" за захоплення ЦК КПУ будуть сидіти. Соціалдемократам можна розказувати,  що  я  буду  не  гірший,  ніж Гайсінський.  Демократам ще щось можна розказувати. Але яке це має відношення до понять "законність" і "правопорядок"?  І якщо будуть такі  підходи  в нас,  народних депутатів,  то де гарантія,  що не виникнуть нові справи нових Гонгадзе?

 

     Смерть є  страшною,  але  всі  ми  смертні.  Вбивство  є   ще страшніше.  Але танці - шаманські політичні танці на могилі,  біля трупа загиблого - це вже є не просто незаконно,  це є аморально! І ті,  що влаштовують шабаші,  ловлять політичні дивіденди, - вони є аморальними людьми.

 

     Тому я пропоную у своєму  проекті  постанови  (і  цей  проект постанови одноголосно підтриманий Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної  діяльності)  нарешті  на  третій  рік нашої  діяльності як народних депутатів добитися згідно зі статтею 2 Закону про прокуратуру заслухання в парламенті звіту Генеральної прокуратури про загальний стан справ із захистом прав людини,  про свободу громадян  і  виконати  свій  депутатський  обов'язок.  Тим більше,  Іване Степановичу, що це питання внесено в порядок денний цієї сесії. І воно тричі вносилося нашим комітетом.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Проект 6315-6. Іван Михайлович Мусієнко, Ніна Марковська, Валентина Семенюк.

 

     Депутат Мусієнко. Будь ласка.

 

     МУСІЄНКО І.М.,   заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України у закордонних справах  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий  округ,  виборчий блок СПУ та СелПУ).  Шановні колеги!  Я хочу розпочати свій короткий виступ з дуже простого  запитання  до Івана   Степановича:  Іване  Степановичу,  а  де  наш  Генеральний прокурор? Можливо, це і є свідченням того, що в нас по-справжньому давно   вже   немає  ні  Генерального  прокурора,  ні  Генеральної прокуратури.

 

     Можна наводити десятки прикладів того,  як ми тут у  сесійній залі запитували прокурора,  коли ж нарешті буде реакція на те,  що відбувається в країні: і під час парламентських виборів, і під час президентських виборів, коли знищувалися видання, коли закривалися телеканали,  коли одних  людей  знищували  економічно,  фінансово, інших - просто фізично. Згадайте, що відбувалося з деякими членами тих фракцій  чи  тих  політичних  сил,  які  були  в  опозиції  до нинішньої влади.

 

     Я хочу навести тільки один невеличкий приклад.  Хто пам'ятає, як свого часу сина професора Кудіна тільки тому, що професор Кудін був прихильний до соціалістів, забрали, тримали півроку, знущалися так,  що інвалідом зробили?  І була з боку нашої  прокуратури  хоч якась реакція? Ні, її не було.

 

     Ми дійшли до стану,  коли вже,  власне, не просто беззаконня, не просто повернення до сталінських методів,  -  сьогодні  вже  на порозі фашизм.  І все одно,  виявляється, все в порядку, все в нас добре.

 

     Виходячи з цього,  наша фракція буде однозначно  підтримувати ті проекти постанов,  де йдеться про недовіру прокуророві.  Але ми реалісти,  ми розуміємо, які потужні сили сьогодні працюють на те, щоб знову зробити вигляд, що в країні нічого не відбувається.

 

     Подивіться проект постанови під номером 6315-7, де написано:  "взяти до відома" - і нічого  іншого.  Якраз розуміючи,  що  є  такі сили,  очолювані в тому числі й тими,  хто вчора виводив людей нібито за командою адміністрації,  які  хочуть зробити  вигляд,  що  нічого  не  відбувається,  ми  вносимо такий варіант постанови,  який  буде  максимально  враховувати  юридичне поле,   і   пропонуємо   визнати   роботу  Генерального  прокурора незадовільною,  але  разом  із  тим  заслухати  звіт   Генеральної прокуратури   і   тільки  потім  за  результатами  звіту  приймати остаточне рішення.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Дякую вам. Наступний проект

 6315-7 групи  народних  депутатів.  Аргументувати  буде Олександр Маркович Бандурка.

 

     БАНДУРКА О.М.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України   з   питань   законодавчого  забезпечення  правоохоронної діяльності (виборчий  округ  175,  Харківська  область).  Шановний Голово!  Шановні народні депутати!  Я прошу вас вгамуватися, бо ми не чуємо не тільки суперників, а навіть самих себе.

 

     Я буду говорити без емоцій,  то не моє амплуа.  Депутати  від фракції   НДП   вносять  проект  постанови,  яким  передбачається: "Верховна  Рада  України  постановляє:   інформацію   Генерального прокурора  України  Потебенька,  заслухану на пленарному засіданні Верховної  Ради  України  10  січня   щодо   стану   розслідування кримінальної справи стосовно зникнення журналіста Гонгадзе,  взяти до відома".

 

     Це відповідає  Регламенту  Верховної   Ради.   Ми   заслухали інформацію,  а не звіт.  Інформація не підлягає обговоренню,  і не потребує  якихось  оцінок.  Щодо  звіту  передбачена  зовсім  інша процедура.

 

     Шановні колеги!  Якщо  ми  будемо  слухати  звіт Генерального прокурора, то треба, щоб він пройшов відповідну процедуру розгляду в комітетах чи фракціях і тут на засіданні парламенту.

 

     І, нарешті,   скільки   ми   будемо   приймати   юридично  не обгрунтованих рішень?  Якщо ми вимагаємо законності від усіх інших відомств і гілок влади, то тим більше повинні самі сповідувати цей принцип.  Перед  цим  Верховна  Рада   прийняла   постанову   щодо прискорення  розслідування у справі зникнення журналіста Гонгадзе, якою зобов'язала  прокурора  прискорити  розслідування,  направити слідчого,  призначити  експертизи  де,  коли і як.  Це передбачено Кримінально-процесуальним  кодексом.  Це   вже   є   втручання   в розслідування.  Це  не  компетенція Верховної Ради,  наша справа - парламентський контроль.

 

     Верховна Рада з  голосу  прийняла  постанову  про  інформацію Генерального  прокурора,  тим  самим знову порушила Регламент,  бо треба, щоб ми розглядали проект постанови.

 

     Я думаю, що ми маємо прийняти сьогодні зважене рішення: взяти до відома.  А звіт може бути,  якщо приймемо рішення,  включимо до порядку денного, тоді можуть бути й ті оцінки, які ви дасте.

 

     І останнє,  оскільки в  мене  є  ще  кілька  секунд.  Шановні колеги!  Давайте  замислимося  над нашою поведінкою в залі.  Я маю право так говорити,  бо я вже протягом десяти років виходжу на  цю трибуну. Якщо образили один одного, відразу починаємо аплодувати - велика  радість.  Говоримо  про  людське  горе  -  теж   починаємо аплодувати.  Чи личить нам проявляти тут ті емоції до речі і не до речі? Це скоріше наше безкультур'я.

 

     Дякую, пане Голово.

 

     ГОЛОВА. Шановні  народні  депутати!  Всім  авторам   внесених проектів   постанов   я   надав  можливість  аргументувати  їх.  У вчорашньому  списку  був  ряд  народних  депутатів,   які   бажали виступити.  Ми  з  вами  домовилися,  що  сьогодні  надамо їм таку можливість. Це буде позарегламентна норма (Шум у залі).Ну, бачите, Бандурка  виступав,  іншу  точку зору висловлював.  Тому не будемо гаяти час,  бо ми вже 40 хвилин розглядаємо це питання. Залишилося 5 хвилин (це теж регламентна норма). А враховуючи, що два дні... Я прошу,  щоб  не  було  повторів,  а  хто  вже  скористався  правом виступити при аргументації,  може,  відмовиться від виступу,  бо є такі народні депутати, що у списку і там, і там.

 

     Надається слово Олександру Сергійовичу  Єльяшкевичу.  За  ним буде виступати депутат Моісеєнко.  Немає його, по-моєму. Я не бачу його.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  заступник голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 182,   Херсонська   область).   Уважаемые   коллеги!   Сегодняшнее голосование  чрезвычайно  важно  для  нас  не  только как народных депутатов Украины,  но и как людей.  Поэтому я обращаюсь  к  самой многочисленной   и   решающей   фракции  в  парламенте  -  фракции коммунистов.  Для вас  это  будет  серьезнейший  экзамен.  Михаила Алексеевича   Потебенько  фактически  вы  выдвинули  на  должность Генерального  прокурора  Украины,  вы  за  его   действия   несете партийную  ответственность.  Если  вы сегодня не проголосуете,  то будет очень тяжело обяснять потом,  почему в  1994  году  фракция коммунистов поддерживала Леонида Даниловича Кучму на президентских выборах,  почему в 1999 году  на  президентских  выборах  не  было единого  кандидата  от  оппозиции  и  огромное  количество  других "почему".

 

     То, что творит сегодня Генеральный прокурор Украины (а  я  не знаю,  это Потебенько или нет,  потому что это ясно только на 99,6 процента,  по его терминологии),  говорит о том,  что этот человек глубоко  аморален.  Я  обращаюсь ко всем коллегам:  этот человек в будущем,  возможно,  будет вершителем ваших судеб.  Доверите ли вы такому человеку свою судьбу?

 

     Я обращаюсь и к правым, и к левым: от этого человека зависит, восторжествует ли правда в  нашей  стране.  И  поэтому,  уважаемые коллеги,  я прошу,  чтобы каждый из вас голосовал по совести. А по совести, Михаил Алексеевич Потебенько не имеет никакого морального права оставаться на своей должности.

 

     Я прошел через то,  через что прошли,  к сожалению,  многие в нашей  стране.  После  нападения  на  меня  никто  из  Генеральной прокуратуры,   из   Министерства   внутренних   дел,   из   Службы безопасности Украины не поинтересовался ни моей позицией,  ни моим состоянием.  Я  обвинял в заказе и обвиняю действующего Президента Украины Леонида Даниловичу Кучму.  Судя по показаниям Мельниченко, у него есть сведения, которые подтверждают мою версию. И поэтому я убежден, что если мы хотим узнать правду и о том, кто убил Георгия Гонгадзе,  и о том,  что происходило с государственными деятелями, мы должны сегодня прежде всего отстранить от  работы  Генерального прокурора Украины.

 

     Я надеюсь  на  мудрость  коммунистов.  Я  надеюсь на то,  что сегодня корпоративный интерес не возьмет у них  верх,  я  надеюсь, что  каждый из них потом сможет с чистой совестью смотреть в глаза своим избирателям.

 

     ГОЛОВА. Слово надається народному депутату Сергію Головатому. Я його не бачу.

 

     Валентина Семенюк.

 

     СЕМЕНЮК В.П.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань аграрної   політики   та   земельних   відносин   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Шановні колеги народні депутати!  Учора,  виступаючи з реплікою на слова   Генерального   прокурора,  мені  довелося  пояснювати,  як заступник Генерального прокурора приймав мене,  депутата Верховної Ради,  із  тими матеріалами,  які стосувалися справи Гонгадзе.  Ви побачили ставлення навіть того заступника Генерального  прокурора, який тепер веде цю справу.

 

     Ви думаєте,  ця  його репліка - це була зневага до мене як до жінки?  Це була зневага до всього парламенту України,  тому що  ми для  правоохоронних органів,  для виконавчої влади і для силовиків потрібні лише для одного:  приймати бюджет, надавати їм відповідні пільги - і на тому все. Вони бачать вас лише тоді, коли треба щось приймати для них.

 

     Ми як законодавці не повинні стояти  сьогодні  осторонь  того питання,  яке  стосується  справи Гонгадзе.  Ви згадайте,  скільки народних депутатів цих  двох  скликань  знаходяться  вже  в  інших місцях,  тобто  поховані.  Згадайте,  скількох  наших  референтів, скількох рідних і близьких били лише за одне - за слово правди! Як тільки  будь-який  депутат  Верховної  Ради  піднімає питання щодо прихватизації,  щодо певних зловживань,  починається і фізичний, і моральний тиск.

 

     Як жінка можу сказати це з повною відповідальністю, тому що я знаю,  що це справді так. Мені дуже прикро було бачити вчора матір Гонгадзе.  Я - мати, я маю право це оцінювати, я знаю біль втрати. І сьогодні ми з вами несемо відповідальність  перед  матір'ю,  яка дала життя Георгію,  ми несемо відповідальність перед дітьми,  які не знатимуть свого батька.  Давайте  проявимо  мудрість,  приймемо відповідне  рішення,  дамо  матері  право провести похорон,  як це передбачено християнськими нормами. Чому ми боїмося?!

 

     Я хочу звернутися до представників  більшості,  ще  раз  хочу звернутися.  Згадайте,  ми  в  цьому  залі  приймали  Конституцію, об'єдналися  навколо  однієї  проблеми.  І  сьогодні  ми   повинні об'єднатися.  У нас є проблема. При владі знаходиться кримінальний авторитет.  Ви думаєте,  що вас прикриє купол?  Він прикриває  вас сьогодні.  Термін наших повноважень закінчиться, і після цього цей купол не допоможе вам, кожен ваш виступ потім згадається тими, хто сьогодні прикриває Президента,  тому що вся злочинність нині - під його патронатом.  І,  повірте,  "даху" для всіх  не  вистачить.  У паханів  одна  справа:  крок вправо,  крок вліво карається одним - відрізанням голови. Дивіться, щоб з нами цього не було.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні  народні  депутати!  Ми  замість  45   хвилин використали  47.  Я  обіцяв  надати  слово  для репліки Аннєнкову, Чорноволу і  Тищенку.  Для  репліки  надаю  слово.  А  потім,  щоб продовжити   обговорення,   ви  повинні  проголосувати...  Так,  я поставлю на голосування,  але ви повинні зрозуміти:  48 хвилин уже обговорюємо!

 

     Слово має депутат Аннєнков. Потім - депутат Чорновіл, потім - депутат Тищенко. Для репліки.

 

     АННЄНКОВ Є.І.,  член Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, КПУ).  Иван Степанович! Вы сегодня сказали, что знаете мою глотку. Во-первых,  глотку вы не можете  знать,  вы  не  врач-лор,  вы  не обследовали  меня.  Голос вы,  может,  знаете.  В том,  что у меня громкий голос,  меня обвинял и первый Президент Кравчук:  говорил, что я много перепелиных яиц пью.  Нет, уважаемый Леонид Макарович, я не перепелиные яйца пью.  Мой голос вырабатывался в шахте, я там вынужден  был,  чтобы общаться с товарищами,  перекрикивать грохот механизмов.

 

     А у вас,  Иван Степанович,  имеется богатый опыт по затыканию глоток, вы прошли большую школу работы в аппарате. И первый раз вы заткнули рабочему люду глотку в  1991  году,  а  теперь  затыкаете глотку и депутатам - представителям рабочего класса.

 

     Так что  вы  мою  глотку не знаете,  а если голос знаете,  то спасибо за это.

 

     ГОЛОВА. Єгоре  Івановичу,  я  прошу  у   вас   вибачення   за непарламентський вислів.

 

     Депутат Чорновіл. За ним - депутат Тищенко.

 

     ЧОРНОВІЛ Т.В.,  член Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (виборчий округ 115, Львівська область). Шановні колеги! Склалось так, що фактично в тій касетній справі,  в касетному  скандалі  вперше  оприлюднено прізвище   і  запис  розмови  людини,  тобто  мене,  який  готовий підтверджувати свої слова.

 

     Те, що було оприлюднено майором Мельниченком в інтерв'ю радіо "Свобода",  ті  окремі  тези,  я  справді  готовий підтвердити вже сьогодні. І я звертаюсь до комісії з розслідування справи Гонгадзе з  проханням посприяти в наданні мені копії касети або розшифровки касети для того,  щоб я  міг  ознайомитись  з  нею  і  після  того офіційно  виступити  свідком  у  справі  майора  Мельниченка  і  в касетній справі.

 

     Ми повинні  нарешті   остаточно   з'ясувати   правду,   дійти остаточних  висновків,  прийняти  рішення  про  відповідні  дії і, поставивши остаточну крапку в цьому питанні,  далі займатись своєю роботою (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Павло Тищенко.

 

     ТИЩЕНКО П.В.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань промислової    політики    і    підприємництва    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Фракция коммунистов. Город Харьков.  Меня возмутило выступление депутата Ельяшкевича  по  той простой причине, что я помню еще те времена, когда шла трансляция, и помню,  сколько усилий приложил этот  депутат  для  того,  чтобы разрушить    ту   социалистическую   Украину   и   построить   эту криминальную.  Еще хотел  бы  напомнить,  что  депутат  Ельяшкевич входил  в  ту  фракцию,  которую  возглавлял  небезызвестный Павел Лазаренко, который увез отсюда миллиард, если не больше.

 

     Поэтому никак не может  претендовать  этот  депутат  на  роль совести  парламента  и тем более не имеет никакого права диктовать мне, народному депутату, как мне голосовать. А учитывая то, что он дважды,  можно так казать,  ошибся в выборе,  у меня очень большие сомнения, куда сегодня пытается вести нас Ельяшкевич.

 

     Для себя я принял решение, что буду поддерживать хотя бы один из этих проектов постановлений.  Но большие сомнения, для чего это делается и почему сегодня ни  один  из  выступавших  депутатов  не вспомнил о том,  что мы приняли три постановления о снятии силовых министров,  но ни одно не выполнено.  Почему? И будет ли выполнено это? Давайте еще этот вопрос зададим себе.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Шановні  народні депутати!  Ми голосуватимемо обговорені проекти постанов у порядку їх надходження. Я оголошу, а потім надам слово з мотивів. Першим буде голосуватися проект 6315.

 

     З мотивів голосування. Симоненко Петро Миколайович.

 

     СИМОНЕНКО П.М., член Комітету Верховної Ради України з питань правової  політики  (багатомандатний  загальнодержавний   виборчий округ,  КПУ).  Фракция коммунистов.  Уважаемые коллеги!  В связи с тем,  что  прозвучали  определенные   обвинения   и   на   фракцию коммунистов  в средствах массовой информации оказывается давление, хочу официально заявить,  что мы никого не защищаем,  как пытаются обвинить  нас  средства  информации,  и  не собираемся обслуживать интересы одной или другой мафии,  представители которых  находятся здесь,  в  Верховном  Совете,  или  под руководством Администрации Президента. Это первое.

 

     Второе. Я  хотел  бы  подчеркнуть,  что  это   обсуждение   и выступления Ельяшкевичей и других,  кто нас агитирует,  лишний раз подтверждает,  что коммунисты на протяжении  шести  лет  работы  в стенах  Верховного Совета были неизменно правы:  благодаря позиции некоторых депутатов формируется система, а Генеральная прокуратура

- это только звено этой системы.

 

     Поэтому я надеюсь,  что сегодня наш зал обединится под идеей коммунистов   пересмотреть   Конституцию   и   отменить   институт президентства  и изменить функционально то,  что сегодня связано с деятельностью Кабинета Министров и Верховного Совета.

 

     И третье.  Я хотел бы еще и  еще  раз  заявить,  что  фракция коммунистов,   когда  обсуждается  этот  вопрос,  понимает,  какие процессы происходят в обществе,  и  мы  будем  делать  все,  чтобы поставить под парламентский контроль расследование дела Гонгадзе и кассетного дела.  Но мы можем поддержать только один из  возможных проектов постановлений, если в нем третьим пунктом будет записано: "На підставі статті 121 Конституції України та враховуючи  складну криміногенну ситуацію в державі, заслухати в лютому 2001 року звіт Генерального прокурора про стан  нагляду  за  додержанням  законів України  органами,  які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство".

 

     Вот в таком контексте мы поддержим проект постановления.

 

     ГОЛОВА. Шановні  народні  депутати!  Я  прошу,   дотримуйтеся регламенту, бо мені незручно переривати вас.

 

     Олександре Сергійовичу,  я надам вам слово для репліки, але ж дайте підійти хоч до одного проекту постанови.

 

     Я ставитиму на голосування за основу всі  проекти  в  порядку надходження.   Перший  проект  6315.  Автори  -  народні  депутати Беспалий, Стецьків, Філенко. Аргументували, обговорення було.

 

     Ставлю на голосування за основу.

 

     "За" - 99.

 

     Не приймається. По фракціях покажіть.

 

     Іване Сергійовичу,  ви  є  в  списку,  але  в  списку  -   17 депутатів. Ми припинили обговорення З мотивів я вам надам слово.

 

     Депутат Мусієнко.  З мотивів голосування.  Він автор одного з проектів постанов.

 

     МУСІЄНКО І.М.  Шановний Іване  Степановичу!  Шановні  колеги! Іване Степановичу, я би просив вас, коли ви ставите на голосування відповідний проект, зачитувати його. Справа в тому, що ні в кого з депутатів  повного комплекту немає,  і половина депутатів не знає, що голосує.

 

     Дуже дякую.

 

     ГОЛОВА. Приймається, Іване Михайловичу. Взагалі то проекти є, але приймається. Це не погіршить справи.

 

     Слово з  мотивів  має  депутат  Чиж.  Це вже відносно проекту 6315-1.

 

     ЧИЖ І.С.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань свободи  слова  та  інформації  (виборчий  округ 190,  Хмельницька область).   Дякую,   Іване   Степановичу.   Партія   Всеукраїнське об'єднання   лівих   "Справедливість".   Шановні   колеги!   Треба визначитися,  чи ми діємо методом політичної  доцільності,  чи  ми діємо  правовими  методами.  Ми  повинні  стати на правову основу. Головне - домогтися справедливого слідства і справедливого суду  у цій   справі.   На   наше   переконання   (моє  і  товаришів,  які представляють  партію  у  Верховній  Раді),   змістити   прокурора сьогодні,  це  означає  ще  більше  ускладнити і заплутати справу. Комусь,  безперечно,  це  вигідно  знову  ж  таки   з   політичних міркувань.  Але ми не можемо підтримати таку позицію саме тому, що це політика, а не право.

 

     Мені здається,  що  сьогодні  позиція  фракції  комуністів  є найбільш виваженою,  і пропозиція, яка прозвучала з уст Симоненка, заслуговує на підтримку.

 

     Є й інші моменти. Ми чомусь сором'язливо обходимо ряд питань. А  їх же було поставлено.  Ви ж дивіться:  труп закопаний прямо на дорозі,  свідоцтво  про  смерть  видається  чужим  людям.  Ми   їх обходимо, бо це комусь невигідно.

 

     Я не  бачу  в  цій  залі  правовиків,  юристів.  Є  палітурки дипломів  і  є  політичні  замовлення.  Давайте   нарешті   будемо відповідальними.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Дякую.   Шановні  народні  депутати!  Проект  6315-1, внесений   народним   депутатом   Зубовим.   Він   сьогодні   його аргументував. Зачитую:

 

     "1. Інформацію   Генерального   прокурора   України   Михайла Олексійовича Потебенька взяти до відома.

 

     2. Визнати діяльність Генеральної  прокуратури  України  щодо розслідування  кримінальної  справи  стосовно зникнення журналіста Георгія Гонгадзе незадовільною і висловити  недовіру  Генеральному прокурору України Михайлу Олексійовичу Потебеньку.

 

     3. Рекомендувати Президенту України у відповідності до статті 106 Конституції України внести на розгляд Верховної  Ради  України кандидатуру  Шишкіна  Віктора  Івановича  на  посаду  Генерального прокурора України".

 

     Прошу проголосувати проект за основу.

 

     "За" - 72.

 

     Дякую. По фракціях покажіть.

 

     Шановні народні депутати!  Оголошується  до  розгляду  проект 6315-2,  внесений  народними  депутатами Павловським і Турчиновим. Аргументацію наводив Олександр Турчинов.

 

     "1. Інформацію  Генерального  прокурора  України   взяти   до відома.

 

     2. Визнати  діяльність  Генеральної  прокуратури України щодо розслідування кримінальної справи  стосовно  зникнення  журналіста Георгія Гонгадзе незадовільною.

 

     3. Висловити  недовіру Генеральному прокурору України Михайлу Олексійовичу Потебеньку".

 

     Ставлю проект на голосування за основу.

 

     "За" - 94.

 

     Дякую. По фракціях покажіть.

 

     Оголошується до розгляду проект  постанови  6315-3,  внесений народними  депутатами Анатолієм Матвієнком і Костянтином Ситником. Аргументацію наводив депутат Матвієнко. Зачитую:

 

     "1. Інформацію взяти до відома.

 

     2. Визначити,  що розслідування кримінальної справи  стосовно зникнення  журналіста  Георгія  Гонгадзе  викриває  численні факти недосконалості і неузгодженостей у  діях  Генеральної  прокуратури України.

 

     3. З  метою  комплексного  розгляду  питання  стану  справ  і ефективної  організації  роботи  Генеральної  прокуратури  України включити   до   порядку  денного  питання  про  звіт  Генерального прокурора України.

 

     4. Заслухати звіт Генерального  прокурора  України  17  січня 2001 року".

 

     З мотивів. Богдан Бойко.

 

     БОЙКО Б.Ф.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань прав  людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних   відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановні народні депутати! Оскільки проекти постанов не набирають більшості голосів,  напевно,  деякі  з  них будуть переголосовуватися.  Мені хотілося б уточнити деякі питання, щоб визначитися, як голосувати.

 

     Було запропоновано проект постанови від фракції ПРП.  Мені  у зв'язку з тим хотілося б уточнити деякі позиції,  щоб визначитися, як голосувати.

 

     Перше. Відомо,  що прокуратура  порушила  кримінальну  справу стосовно   Діденка   (фірма   "Хорда",   в   якій   задіяні  гроші остарбайтерів).  То мені  хотілося  б  почути  відповідь  на  таке запитання:  чи  використовується  зараз  автомобіль  фірми "Хорда" номер 86-36 КІА керівництвом ПРП у власному користуванні?

 

     І друге.  Чи не пов'язується зараз голосування по цих  фактах із  тим,  щоб  потім  при розгляді кримінальних справ говорити про помсту  з  боку  прокуратури  тим  чи  іншим  політичним  партіям, перетворюючи  справу  Гонгадзе у спробу захистити себе або звалити відповідальність на інших?

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати!  Проект 6315-3,  текст  був зачитаний мною, ставиться на голосування за основу.

 

     "За" - 105.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Шановні народні депутати! Проекти

 6315-4 і 6315-5 доповідав Михайло Ратушний.  Він за погодженням з народним депутатом Настенком просить проголосувати проект 6315-5.

 

     Депутат Білас. З мотивів.

 

     БІЛАС І.Г.,  голова  Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого  забезпечення  правоохоронної  діяльності  (виборчий округ 120,  Львівська область). Дякую. Шановний Іване Степановичу! Шановні народні депутати!  Позиція Комітету з питань законодавчого забезпечення   правоохоронної  діяльності  повністю  збігається  з позицією, яку висловив шановний народний депутат України Чиж.

 

     Ми стоїмо  виключно  на  позиціях  законності,  і   я   прошу відкинути будь-які емоції і проголосувати за цей проект постанови. Наш комітет згідний:  не визначати конкретної  дати,  а  заслухати звіт у лютому, так, як ви пропонуєте. Прошу підтримати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні    народні   депутати!   Проект   6315-4   не голосується, автор його зняв. Зачитую проект 6315-5:

 

     "Заслухавши... Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Взяти до відома інформацію Генерального прокурора  України Потебенька Михайла Олексійовича про хід розслідування кримінальної справи стосовно зникнення журналіста Георгія Гонгадзе.

 

     2. Провести  в  лютому  цього   року   спеціальне   засідання Верховної Ради України, на якому..." (Шум у залі).

 

     Я зачитую те, що автор вніс.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Була наша поправка

 

     ГОЛОВА. І ваша - в лютому.  Він же сказав, що підтримує вашу  Послався на вашу

 

     "Провести в лютому 2001 року спеціальне  засідання  Верховної Ради  України,  на  якому  заслухати  звіт  Генерального прокурора України   Потебенька   Михайла   Олексійовича    про    діяльність прокуратури".

 

     Зрозуміла позиція?

 

     ГОЛОСИ ІЗ   ЗАЛУ.   У  Симоненка  була  інша  пропозиція.  Ми підтримуємо проект 6315- 6. Ви подивіться, там автор Мусієнко.

 

     ГОЛОВА. Я провів консультацію.  Тому що Іван Білас  посилався на пропозицію Петра Миколайовича Симоненка

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Чижа.

 

     ГОЛОВА. Івана  Чижа підтримав,  а Чиж посилався на Симоненка, ви чули?  Тому я ставлю на голосування проект 6315-5  у  редакції, зачитаній мною, за основу.

 

     "За" - 121.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Прошу уваги!  Проект 6315-6.  Автори Іван Михайлович Мусієнко (він аргументував),  Ніна Марковська і Валентина Семенюк.  Зачитую (послухайте, я потім надам слово з мотивів Мусієнку):

 

     "1. Інформацію   Генерального   прокурора  України  взяти  до відома.

 

     2. Визнати діяльність Генеральної  прокуратури  України  щодо розслідування  кримінальної  справи  стосовно зникнення журналіста Георгія Гонгадзе незадовільною.

 

     3. Провести..." Тут стоїть -  17  січня.  Увімкніть  мікрофон Івана   Мусієнка.   Може,  давайте  -  в  лютому,  більше  позицій збігатимуться, та проголосуємо?

 

     МУСІЄНКО І.М.  Шановний Іване Степановичу! Шановні колеги! За погодженням  з  керівництвом  фракції комуністів ми пропонуємо цей пункт  викласти  в  редакції  Петра  Миколайовича  Симоненка,  яка зачитувалася:  "На  підставі  статті  121  Конституції  України та враховуючи складну криміногенну ситуацію в  державі,  заслухати  в лютому  2001  року звіт Генерального прокурора про стан нагляду за додержанням законів органами,  які  проводять  оперативнорозшукову діяльність, дізнання та досудове слідство."

 

     Я думаю,  що  тоді  ми проголосуємо за основу,  а потім можна уточнити навіть термін.

 

     ГОЛОВА. Без другого пункту, Іване Михайловичу?

 

     МУСІЄНКО І.М.  Ні,  пункти 1 і 2 залишаються,  а  пункт  3  в редакції, що я зачитав.

 

     Іване Степановичу, як можна знімати другий пункт?

 

     ГОЛОВА. Я  просто запитав,  ви мене не переконуйте.  Тобто ви наполягаєте,  щоб були перший, другий і третій пункти. Я зачитував два  пункти,  третій  пункт  у  запропонованій  редакції зачитаний Мусієнком. Ви не заперечуєте?

 

     Увімкніть мікрофон депутата Симоненка.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Шановні колеги! Коли я виступав з мотивацією, як  буде  голосувати  фракція  комуністів,  я  запропонував  якраз редакцію, яку підтримав автор проекту

 6315-6 Іван Михайлович Мусієнко.  І якщо замість пункту 3, який є в  проекті,  буде  пункт  у  редакції   фракції   комуністів,   ми проголосуємо.

 

     ГОЛОВА. Ставлю  на голосування за основу.  Перші два пункти з проекту 6315-6,  а третій - у  редакції,  зачитаній  Мусієнком  (у стенограмі це є).

 

     "За" - 227.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Я звертаюся  до  Олександра  Марковича.  Ваш проект 6315-7 не може  голосуватися.  Може,  з  цього  проекту   щось   внести   до проголосованого за основу?

 

     Я вас прошу, послухайте текст проекту

 6315-7: "Інформацію Генерального  прокурора  України  Потебенька, заслухану  на  пленарному  засіданні  Верховної Ради 10 січня 2001 року  щодо  стану  розслідування  кримінальної   справи   стосовно зникнення журналіста Гонгадзе, взяти до відома."

 

     Це проект  6315-7.  Проекти  голосувалися  в порядку номерів. Проект

 6325-6 прийнятий   за   основу,  він  набрав  потрібну  кількість голосів, тому наступний не голосується.

 

     Тепер візьміть проект постанови  6315- 6, проголосований   за   основу.  Які  будуть  зміни,  доповнення, пропозиції? Я зрозумів.

 

     З мотивів.  Депутати Мороз, Турчинов і Білас. І для репліки я надам вам слово.

 

     МОРОЗ О.О.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  92, Київська область).  Шановні депутати! Лютий - місяць недовгий, але все-таки це термін чималий.  Нагадую вам,  що перед Новим роком ми вже  проголосували постанову,  в якій передбачено звіт Генеральної прокуратури.  Власне,  можна було і не голосувати  цей  пункт,  що зараз  записаний  третім,  а  Голова Верховної Ради міг би назвати дату, погодивши її з Генеральною прокуратурою.

 

     Але щоб бути конкретним,  у даному разі  було  б  правильним, якби ми поставили звіт Генеральної прокуратури, наприклад, на 6 чи 7 лютого.

 

     ГОЛОВА. Та 6 лютого не можна, ми ж тільки починаємо сесію.

 

     МОРОЗ О.О. Значить, на 7 лютого давайте поставимо.

 

     ГОЛОВА. Дякую, Олександре Олександровичу. Депутат Турчинов.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановний головуючий! Шановні народні депутати! Знаючи   практику   вільного  використання  Регламенту,  ми  також підтримуємо  пропозицію  дату   конкретизувати:   заслухати   звіт Генерального  прокурора  7  лютого,  щоб  нам  не  довелося окремо голосувати за  дату  слухання,  і  потім  ми  не  будемо  набирати голосів.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло.  Тільки  практика  використання Регламенту всіх стосується.

 

     Іван Білас.

 

     БІЛАС І.Г. Дякую, Іване Степановичу. Очевидно, буде логічним, шановні  народні депутати,  якщо в проекті постанови,  який набрав 227 голосів,  ми запишемо:  доручити профільним комітетам з питань законодавчого  забезпечення  правоохоронної діяльності та з питань боротьби з організованою злочинністю і  корупцією  підготувати  це питання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Давайте    так:    доручити    профільним   комітетам підготувати питання і запропонувати конкретну  дату  лютого.  Вони підготують  і  запропонують  конкретну  дату.  Це  буде і допомога Голові.  А для чого тоді ми профільні комітети тримаємо? Зрозуміла позиція?

 

     Я уже  надав  слово  від  усіх  секторів.  Мікрофон  депутата Омельченка увімкніть.  Михайле Антоновичу,  ви вже думаєте,  що ви спеціаліст з Регламенту.

 

     ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.,  голова  підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і  корупцією (виборчий  округ  146,  Полтавська  область).  Іване  Степановичу, дозвольте?

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.  Депутатська  група   "Соборність".   Шановні колеги!  Іване  Степановичу!  Сьогодні  ми  приймаємо рішення,  як сказав Іван Білас,  доручити двом профільним комітетам підготувати це  питання.  І  однозначно,  щоб  був  контроль за діяльністю цих комітетів,  встановлюємо дату - 7 лютого. І тоді ми, два профільні комітети,  готуємо  це  питання  на  7  лютого.  І поставте ці дві пропозиції одночасно на  голосування:  доручення  двом  профільним комітетам, які очолюють Білас і Кармазін, і дата - 7 лютого. І все нормально! І не треба змішувати все в одну купу.

 

     ГОЛОВА. Та я нічого не змішую.  Я  тільки  вношу  пропозицію. Невже  вже  ми  такі,  що  навіть цим двом профільним комітетам не віримо?  Ну,  а якщо це буде 8 чи 9 лютого,  так що це  буде  така проблема?  6 лютого ми відкриваємо сесію.  Два профільних комітети проводять погодження,  доповідають про стан підготовки і називають дату - чи 8, чи 9 лютого. Давайте будемо довіряти один одному!

 

     Тому я зачитую проект постанови  6315- 6, який буде голосуватися в цілому.

 

     "Заслухавши інформацію  Генерального  прокурора  України  про стан   розслідування   кримінальної   справи   стосовно  зникнення журналіста Георгія Гонгадзе, Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Інформацію   Генерального   прокурора   України    Михайла Олексійовича Потебенька взяти до відома.

 

     2. Визнати  діяльність  Генеральної  прокуратури України щодо розслідування кримінальної справи  стосовно  зникнення  журналіста Георгія Гонгадзе незадовільною.

 

     3. На  підставі  статті 121 Конституції України та враховуючи складну криміногенну ситуацію в державі,  заслухати в лютому  2001 року  звіт  Генерального  прокурора  України  про  стан нагляду за додержанням законів органами,  які  проводять  оперативнорозшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.

 

     4. Контроль  за  підготовкою  цього питання і визначення дати проведення слухань у лютому доручити профільним комітетам з питань законодавчого  забезпечення  правоохоронної  діяльності і з питань боротьби з  організованою  злочинністю  і  корупцією  (Білас  Іван Григорович, Кармазін Юрій Анатолійович)."

 

     Я зачитав  вам  текст.  Ставлю  на  голосування  в  цілому як постанову.

 

     "За" - 219.

 

     По фракціях висвітіть.

 

     Може, ми приймемо за основу проект

 6315-7 і  включимо  другий  пункт  -  лютий і профільні комітети, відповідальні за підготовку питання (Шум у залі).

 

     Проект 6315-6 при голосуванні у цілому  не  набрав  потрібної кількості   голосів.   Автори   проекту   6315-7   вимагають  його голосування за основу. Нагадую вам текст проекту 6315-7.

 

     "Про інформацію Генерального прокурора України. Верховна Рада України  постановляє:  інформацію  Генерального  прокурора України М.Потебенька,  заслухану на пленарному  засіданні  Верховної  Ради України  10  січня 2001 року щодо стану розслідування кримінальної справи стосовно зникнення журналіста Георгія  Гонгадзе,  взяти  до відома."

 

     Прошу голосувати за основу.

 

     "За" - 113.

 

     Ну хоч  дуже не кричіть,  бо тоді мені Аннєнков знову зробить зауваження.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Зрозуміло. Повертаємося  до  проекту   постанови,   який   за рейтингом набрав найбільшу кількість голосів,  але як постанова не проголосований.  Надаю слово для внесення пропозицій. Депутат Чиж. Проект  постанови  6315-6.  Потім  я  вам надам слово,  Олександре Олександровичу.

 

     ЧИЖ І.С.  Іване Степановичу! Я пропоную конкретизувати проект постанови  стосовно  дати,  тому  що у нас проблема тільки в даті. Оскільки відкриття сесії  6  лютого  і  є  сумніви,  чи  встигнуть комітети  підготувати  це питання,  записати,  скажімо,  "в першій половині лютого" або поставити конкретну дату  -  14  лютого,  або "протягом першого сесійного тижня".  Одним словом, конкретизувати. Бо, можливо, 7 лютого справді профільні комітети не будуть готові.

 

     ГОЛОВА. Олександр Мороз.

 

     МОРОЗ О.О.  Іване Степановичу,  ви  мало  не  позбавили  мене депутатського права відстоювати свої позиції.

 

     ГОЛОВА. Такого ніколи не було.

 

     МОРОЗ О.О.  Я  тепер хочу знайти компромісне рішення,  яке ви підтримаєте.  У тому тексті,  що ви  зачитали,  де  говориться  "в лютому",  поставити  цифру.  Якщо  не  можна 7,  давайте напишемо: "протягом  першого  сесійного  тижня".  А  четвертий  пункт,  який запропонував Білас,  потім буде без конкретизації.  Тим паче що, я ще раз повторюю,  постанова про проведення звіту проголосована,  і ви  знаєте,  що прокуратура вже практично підготувала звіт.  Таким чином, тут немає ніякого застереження для будького, навіть для тих трьох фракцій, які бояться образити Генерального прокурора.

 

     ГОЛОВА. Дякую.    Ви    бачите,   пропозиції   збігаються   і повторюються.  Тому є така пропозиція.  У пункті 3  записати:  "На підставі  статті  121  Конституції  України  та враховуючи складну криміногенну ситуацію в  державі,  заслухати  в  перший  пленарний тиждень  лютого  2001 року звіт Генерального прокурора України про стан  нагляду  за  додержанням  законів  органами,  які  проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство".

 

     Пункт 4:   "Комітету   з  питань  законодавчого  забезпечення правоохоронної  діяльності  та  Комітету  з  питань   боротьби   з організованою   злочинністю   і   корупцією   здійснити   контроль підготовки даного питання".

 

     Увімкніть мікрофон депутата Біласа.

 

     БІЛАС І.Г. Дякую, шановний Іване Степановичу. Шановні народні депутати!   Як   Комітет   з   питань  законодавчого  забезпечення правоохоронної діяльності,  так і  Комітет  з  питань  боротьби  з організованою   злочинністю  і  корупцією  готові  підготувати  це питання на 7 лютого, як ви пропонуєте.

 

     Вчора ми на спільному засіданні  двох  комітетів  схвалили  в третьому  читанні проект Кримінального кодексу і прийняли рішення: у вівторок,  16 січня цього року, на спільному засіданні заслухати питання  про  стан  дотримання законності,  захисту прав та свобод громадян в Україні. Так що це вже питання проміжне.

 

     ГОЛОВА. Іване  Григоровичу,  ви  правильно  кажете,  але   ви послухайте.  Я  прошу,  давайте заслухаємо звіт у перший пленарний тиждень.  Записавши  "7  лютого",  ми  зв'яжемо  себе.  У   перший пленарний тиждень. Зрозуміли?

 

     Прошу проголосувати  проект  як  постанову  в цілому із 3 і 4 пунктами, зачитаними мною. Прошу голосувати.

 

     "За" - 225.

 

     По фракціях покажіть.

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Не встигли  Ще раз!..

 

     ГОЛОВА. Буде профільний комітет засідати з приводу  порушення Регламенту чи не буде?

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Ні, не буде!

 

     ГОЛОВА. Отакі ви!  Я прошу, заспокойтеся. Ще раз зачитаю весь проект постанови і поставлю на голосування.  Останній раз!  Проект 6315-6. Прошу уваги!

 

     "Заслухавши інформацію  Генерального  прокурора  України  про стан  розслідування   кримінальної   справи   стосовно   зникнення журналіста Георгія Гонгадзе, Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Інформацію    Генерального   прокурора   України   Михайла Олексійовича Потебенька взяти до відома.

 

     2. Визнати діяльність Генеральної  прокуратури  України  щодо розслідування  кримінальної  справи  стосовно зникнення журналіста Георгія Гонгадзе незадовільною.

 

     3. На підставі статті 121 Конституції України  та  враховуючи складну  криміногенну  ситуацію  в  державі,  заслухати  в  перший пленарний тиждень лютого 2001  року  звіт  Генерального  прокурора України  про  стан  нагляду  за додержанням законів органами,  які проводять оперативно-розшукову діяльність,  дізнання  та  досудове слідство.

 

     4. Доручити  Комітету  з  питань  законодавчого забезпечення, правоохоронної  діяльності  та  Комітету  з  питань   боротьби   з організованою  злочинністю  і корупцією провести контроль за ходом підготовки і своєчасністю внесення на розгляд цього питання."

 

     Прошу голосувати... З мотивів. Депутат Коліушко.

 

     КОЛІУШКО І.Б.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради   України   з   питань   правової  політики  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП).  Іване Степановичу!  Одне тільки зауваження. Там згадана стаття 121 Конституції. Вона не має ніякого відношення до звіту.  Там  просто  визначені  повноваження прокуратури.  Некоректно на неї посилатися.  Вилучіть номер статті та й усе!

 

     ГОЛОВА. Я не можу.  Це може зробити автор.  Ви  погоджуєтеся? Автори  погоджуються.  Тобто  записати:  "на  підставі Конституції України" і далі за текстом.  Зрозуміли? Останній раз ставлю проект на голосування. Прошу голосувати як постанову в цілому.

 

     "За" - 224.

 

     Покажіть по фракціях. Я попереджав, все було зроблено.

 

     Оголошується до  розгляду  проект закону...  (Шум у залі).  А перерви немає,  ще тільки 11.34 (Шум у залі).  Немає заяв фракцій. Немає  заяв!  Оголошується  до розгляду проект Закону про внесення змін та визнання такими,  що  втратили  чинність...  Для  репліки? Прошу вибачити, слово для репліки надається депутату Філенку.

 

     ФІЛЕНКО В.П.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань правової  політики  (багатомандатний  загальнодержавний   виборчий округ,  НДП). Шановні колеги, я попросив слова для репліки і хотів отримати його трошки раніше, щоб відповісти на запитання народного депутата Богдана Бойка.  Хочу сказати,  що названим їм автомобілем партія "Реформи і  порядок"  не  користується.  Більше  того,  для вирішення  своїх транспортних проблем ми так само не зверталися ні в  гараж  Президента,  ні  в  його  конюшню,  бо  там  за  скакуна заставляють стайні чистити.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Шановні  народні  депутати!  Я  прошу,  зосередьтеся! Оголошується до розділу проект...

 

     Слово для  репліки  надається  депутату   Єльяшкевичу.   Його прізвище згадувалося. Увімкніть мікрофон на трибуні.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.   Уважаемые  коллеги!  Мою  фамилию  называли некоторые депутаты из фракции коммунистов, поэтому я хочу сказать: я  не голосовал за Лазаренко,  когда Верховная Рада утверждала его Премьерминистром,  голосовал против его  избрания  лидером  партии "Громада", как голосовал и против Петра Николаевича Симоненко.

 

     Но я  готов  работать с любым государственным деятелем,  если его усилия будут  направлены  на  то,  чтобы  в  Украине  все-таки свергнуть тоталитарный режим.

 

     Поэтому если  коммунистическая фракция будет принципиальной и будет   голосовать   против   тех    людей,    которые    нарушают законодательство,  нарушают нормы человеческой морали, то я думаю, что мы будем сотрудничать точно так же, как и с другими фракциями, где  депутаты прежде всего будут интересы людей ставить выше своих интересов.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати,  на вимогу двох  фракцій  - фракції  "Батьківщина"  і фракції "Реформи-Конгрес" - оголошується перерва для консультацій на 30 хвилин.

 

      (Після перерви)

 

     ГОЛОВА. Прошу уваги,  шановні народні депутати!  Прошу уваги! Продовжуємо роботу.

 

     Від фракцій,  які  вимагали зробити перерву для консультацій, для погодження питань, буде хтось говорити?

 

     Я надаю  слово  для  виступів  з  процедури.  П'ять   хвилин. Записуйтеся. Проводиться запис. Висвітіть, будь ласка, список.

 

     Депутат Черненко. За ним - депутат Коліушко.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Іване Степановичу,  надайте, будь ласка, слово депутату Турчинову.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Турчинова.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановний головуючий! Шановні колеги! До Голови Верховної  Ради надійшло дві заяви від народних депутатів,  картки яких не спрацювали під час останнього голосування.  Тобто фактично ми проголосували постанову.  Тому, Іване Степановичу, ми, фракції, які брали перерву,  наполягаємо, (я думаю, що багато депутатів нас підтримує),   щоб  ви  ще  раз  поставили  на  голосування  проект постанови, який прийнято за основу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Коліушко. За ним - депутат Мішура.

 

     КОЛІУШКО І.Б.  По-перше,  я підтримую  те,  що  було  сказано тільки  що  народним  депутатом  Турчиновим.  Дійсно,  такі  заяви надійшли, отже, ми мусимо ще раз проголосувати.

 

     Але крім того хочу сказати,  що ми не маємо права сьогодні не прийняти  ніякого  рішення.  І якщо навіть цей проект постанови не буде проголосований,  значить,  ми мусимо шукати той варіант, який буде проголосований.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть  мікрофон Петра Миколайовича Симоненка.  За ним - депутат Єльяшкевич.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Фракция коммунистов. Я хотел проинформировать коллег,   что   в  предпоследнем  голосовании,  действительно,  по техническим причинам,  о чем и засвидетельствовал  секретариат  (я подошел  и  уточнил),  моя  карточка не сработала.  По техническим причинам.  Предпоследнее голосование. Поэтому я прошу это учесть в стенограмме. Хотя я голосовал, кнопку нажимал. Я голосовал, потому что это  были  наши  предложения,  я  вносил  эту  поправку.  Иван Степанович,  я прошу:  поставьте проект на переголосование,  чтобы снять все проблемы,  которые сейчас возникают.  Этим  голосованием они будут сняты.

 

     ГОЛОВА. Олександр Єльяшкевич. За ним

- депутат Безсмертний.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Херсон.  Уважаемые коллеги!  Я думаю, что мы обязаны принять хотя бы тот проект постановления,  который приняли за основу,  по многим причинам, и прежде всего если Верховная Рада хочет  выполнять  свои  конституционные  полномочия  и заслушивать Генеральную прокуратуру.

 

     К сожалению, нынешние руководители Генеральной прокуратуры не отчитывались   перед  нами  за  все  время  своего  пребывания  на руководящих должностях,  и этому способствовали  и  бывший  спикер Верховной Рады, и нынешний спикер Верховной Рады.

 

     У нас  уже  есть  постановление о том,  что на этой сессии мы должны заслушать отчет,  но из-за того,  что  Иван  Степанович  не назначает  дату,  а  Верховная  Рада  не  в  состоянии  решить эту проблему,  на этой сессии,  мы,  к сожалению,  видимо,  так  и  не услышим отчет Генерального прокурора.

 

     Поэтому я   предлагаю   проголосовать   хотя  бы  тот  проект постановления, который принят за основу, и приступить к дальнейшей работе.

 

     ГОЛОВА. Роман Безсмертний. За ним - депутат Сінько.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань  державного   будівництва   та   місцевого   самоврядування (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  НДП).  Прошу передати право на слово Сергію Шевчуку.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Сергія Шевчука.

 

     ШЕВЧУК С.В.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної   Ради України   з   питань   законодавчого  забезпечення  правоохоронної діяльності  (виборчий  округ  23,  Волинська  область).   Спасибі. Фракція НДП.  Шановні колеги!  Зараз ми найчастіше повторюємо такі слова,  як законність,  порядок,  моральність,  принципи. Депутати Турчинов і Коліушко наполягають на повторному голосуванні тому, що деякі картки не спрацювали.  Разом з тим  ми  бачимо,  що  в  залі присутні  не  всі  представники  тієї самої фракції "Батьківщина", немає Юхновського, немає Блохіна. Як він голосував, пане Турчинов, через Інтернет чи як?

 

     Шановний пане Коліушко, а ваші колеги Терьохін і Цехмістренко за кордоном.  Чого ви не бачите в даному випадку їхню відсутність? Не  повний також "мішок з яблуками",  відсутні Бродський,  Ткачук, Чайка.  Також  відсутній  соціаліст  Цушко.  Відсутні  Асадчев   і Слободян.  Всього  відсутні  більш як 15 депутатів,  картками яких проголосували.

 

     У випадку,  коли  рішення  приймається  227  голосами,  це  є принципово важливо.  Фракція НДП наполягає на тому,  щоб Комітет з питань Регламенту розглянув це питання і виніс офіційний висновок.

 

     І останнє.  Якою б благородною не була ваша  мета,  але  вона ніколи не виправдає неправомірних методів ведення роботи.

 

     Спасибі.

 

     ГОЛОВА. Сінько Василь Данилович. Для репліки - потім.

 

     СІНЬКО В.Д.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань екологічної політики,  природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської   катастрофи   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок СПУ та СелПУ). Іване Степановичу, я прошу передати слово Мусієнку Івану Михайловичу.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Івана Мусієнка.

 

     МУСІЄНКО І.М.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні колеги! Я думаю,  питання,  яке  порушив  попередній  промовець,  дійсно   є внутрішнім нашим питанням, питанням регламентного комітету. Більше того, навіть Конституційний Суд, як ви пам'ятаєте, висловив думку, що  це  питання  Верховної  Ради  -  скільки разів голосувати,  як голосувати.

 

     Я все-таки прошу всіх повернутися до того проекту  постанови, який  ми  прийняли за основу,  можливо,  навіть проголосувати його зараз у тому вигляді,  в якому він був проголосований  за  основу, тобто  без  доповнень.  Може,  тоді  він буде прийнятий без усяких заперечень.  Тим більше, що я не бачу, Іване Степановичу, щоб щодо якогось   пункту   можна   було   щось  заперечити.  Там  наведені конституційні вимоги.

 

     І нарешті. Картка нашого колеги Місюри також не спрацювала, і у вас теж є заява. Я прошу повторити голосування.

 

     ГОЛОВА. Ми завершили. Для репліки увімкніть мікрофон депутата Бродського. Я з процедури надавав слово.

 

     БРОДСЬКИЙ М.Ю.,  голова Комітету  Верховної  Ради  України  з питань промислової політики і підприємництва (виборчий округ

 215, м.  Київ).  Фракция "Яблоко".  Я в общем-то не все  услышал, потому  что  до  сих  пор  нахожусь под впечатлением от вчерашнего выступления члена НДП  господина  Салыгина.  Но  только  что  меня действительно  не  было  в  зале,  я  выходил,  его искал,  но мне сообщили, что он сегодня улетел опять в Америку.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати!  Депутати,  які виступили з питань  процедури,  навели  аргументи (і в президії дійсно є заяви депутатів) і вимагають (можна  так  узагальнити  їхні  пропозиції) поставити  ще раз проект постанови,  проголосований за основу,  на голосування.

 

     Тому є два варіанти:  або голосуємо  проект  Івана  Мусієнка, який  був  проголосований за основу,  або все-таки переголосовуємо той  проект,  який  ми  відредагували.  Якщо  Іван   Мусієнко   не заперечує,  я поставлю той,  який ми відредагували, тобто протягом першого  пленарного  тижня  лютого  і  контроль  покласти  на  два комітети. Зрозуміли пропозицію?

 

     Проект 6315-6 в редакції, погодженій з ініціатором Мусієнком, підтриманій  Симоненком,  Чижем,  Біласом  та  іншими  депутатами, озвученій  мною  (я  не  хочу перечитувати знову це все,  воно є у стенограмі), ставиться на голосування як постанова в цілому.

 

     "За" - 215.

 

     По фракціях покажіть.

 

     -----------

 

     Давайте будемо  продовжувати  роботу.   Проект   Закону   про внесення  змін  та визнання такими,  що втратили чинність,  деяких актів Верховної Ради України ( 5434).  Стоян Олександр Миколайович дасть відповіді.

 

     СТОЯН О.М.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань соціальної політики та праці (виборчий округ  18, Вінницька область).  Про що йде мова? 24 грудня 1999 року в статтю 21 Кодексу законів про працю було внесено  зміну,  згідно  з  якою сфера  застосування  контракту  визначається  виключно законом.  У зв'язку  з  цим  Кабінетом  Міністрів  опрацьовано  більш  як  160 законодавчих  та  нормативно-правових  актів з питань застосування контрактної  форми   трудового   договору   і   приведено   їх   у відповідність із статтею 21 Кодексу законів про працю. Це такий, я би сказав,  технічний аспект, але він забезпечує можливість людині укладати  трудовий  договір  у  формі  контракту  тільки згідно із законом.

 

     Тому я пропоную прийняти закон, яким вносяться зміни до актів Верховної  Ради  України.  Прошу  підтримати.  Під час обговорення заперечень  у  депутатів  не  було.  Ця  пропозиція  збігається  з пропозицією уряду.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні    народні   депутати!   Коментували   проект постанови  5434/П.  Я  ставлю  на  голосування  за  основу.  Прошу голосувати.

 

     "За" - 215.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Не зрозуміли? Так це не моя вже проблема. Я ще раз вас прошу: проект  постанови  5434/П,  Стоян   Олександр   Миколайович   його прокоментував.  Переважна більшість депутатів зрозуміли, просто не завершили розмови попередньої.

 

     Я зачитую проект: "Поданий Кабінетом Міністрів України проект Закону  України про внесення змін та визнання такими,  що втратили чинність, деяких актів Верховної Ради України прийняти за основу.

 

     Доручити Комітету Верховної Ради України з питань  соціальної політики   та   праці   доопрацювати   зазначений  законопроект  з урахуванням зауважень,  висловлених народними депутатами  України, та  внести  його  на  розгляд  Верховної  Ради  України  в другому читанні".  Що тут не зрозуміло?  Голосуйте!  Прошу проголосувати в першому читанні.

 

     "За" - 250.

 

     Дякую. Рішення приймається.

 

     По фракціях покажіть.

 

     -----------

 

     Наступний проект   -   проект   Закону  про  правовий  статус закордонних українців ( 2214). Увімкніть мікрофон Ігоря Осташа.

 

     ОСТАШ І.І.,  голова  Комітету  Верховної   Ради   України   у закордонних  справах  (виборчий  округ  126,  Львівська  область). Шановні колеги!  Шановний Іване Степановичу!  Оскільки три фракції прийняли   рішення   не   голосувати   у  зв'язку  з  неприйняттям попередньої постанови,  просив би перенести  голосування  з  цього законопроекту на наступний четвер.

 

     ГОЛОВА. По-перше,  ваше  повідомлення про те,  що три фракції прийняли таке  рішення,  звучить  вперше,  і  не  відомо,  які  це фракції.  Ви вже хоч би називали їх,  тому що я ж не знаю,  які це фракції.

 

     По-друге, не передбачається такого Регламентом, щоб у зв'язку із тим,  що якась фракція висловлює свою особливу позицію, знімати питання з порядку денного.

 

     І ще одне.  Є проект постанови  про  неприйнятність.  Тому  я першим  буду  ставити  на  голосування  проект  постанови  2214/П1 Пустовойтова Володимира про неприйнятність.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Пустовойтова.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 33, Дніпропетровська    область).   Фракція   комуністів.   Іване Степановичу,  шановні  колеги!  Я  вніс   проект   постанови   про неприйнятність цього проекту закону з таких мотивів.

 

     Цей законопроект  порушує  статтю 26 Конституції України,  де чітко виписано, що іноземці користуються тими самими правами, як і громадяни  України,  порушує статтю 92 Конституції України,  Закон про правовий статус іноземців.  Тому визначати щось  на  сучасному етапі  і  вносити  суперечності  неможливо.  Усі  ці  питання може вирішити уряд.

 

     Люди просять, щоб був нормальний в'їзд в Україну, чого немає, щоб у нас у готелях вони платили за проживання не як іноземці. Але автори законопроекту переносять це питання в політичну площину.

 

     Тому я все-таки прошу проголосувати за  неприйнятність  цього законопроекту.

 

     ГОЛОВА. З мотивів голосування депутат Чубаров.

 

     ЧУБАРОВ Р.А., перший заступник голови Комітету Верховної Ради України   з   питань   прав   людини,   національних   меншин    і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 8, Автономна  Республіка  Крим).  Шановний   Іване   Степановичу! Шановні  народні  депутати!  Я  просив  би  тих,  хто  зараз  буде голосувати,  не   підтримувати   пропозицію   народного   депутата Пустовойтова.  Такий закон вкрай потрібен для того,  щоб спростити механізм спілкування нашої держави  України  з  тими  людьми,  які живуть  за  межами  України,  але  мають тісні зв'язки з Україною, оскільки є вихідцями з України -  це  і  українці,  і  люди  інших національностей.

 

     І останній  аргумент  на користь того,  що нам потрібен такий закон. Зверніть увагу (я закликаю тих, хто завжди звертає увагу на Росію), що в Росії є такий закон - закон про співвітчизників.

 

     Тому я  просив би не підтримувати пропозицію Пустовойтова про неприйнятність.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Ключковський.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.,  заступник голови Комітету Верховної  Ради України    з    питань   державного   будівництва   та   місцевого самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, НРУ).  Народний рух України.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні колеги!  Я хочу ще  раз  попросити  всіх  не  зловживати  поняттям "неприйнятність".  У  цьому  законопроекті  немає навіть найменших порушень Конституції України чи інших законів  України.  Тобто  не треба притягати за вуха те, чого тут немає.

 

     Але я  хотів  би все-таки привернути вашу увагу до політичної проблеми,  яка є в усьому світі,  яку всі держави  розв'язують.  Я думаю,  всім  нам  вже  набило  оскомину  те,  як  російська влада турбується про права не  просто  росіян,  а  "даже  русскоязычных" громадян,   тобто  за  лінгвістичною  навіть,  а  не  національною ознакою.

 

     Існує всесвітнє  товариство  "Полонія",  яке  відстоює  права поляків   і  забезпечує  їх  зв'язки  з  державою  польською,  яке передбачене законодавством  Польщі  і  фінансується  з  державного бюджету Польщі.  І поляки, які проживають за кордоном і мають чуже громадянство,  підтримують зв'язки зі своєю державою. У нас є такі самі  зобов'язання  перед  багатьма  українцями  і  в  Росії,  і в Казахстані, і в Польщі, і в Угорщині, і в Румунії.

 

     І тому я вважаю,  що обов'язок кожного свідомого  громадянина України,  патріота  надати  можливість нашим побратимам,  які,  на жаль,  не є громадянами України з історичних причин,  підтримувати зв'язки зі своєю історичною батьківщиною.

 

     ГОЛОВА. Ми обмінялися думками з мотивів голосування.

 

     Ставлю на голосування проект про неприйнятність ( 2214/П1).

 

     "За" - 109.

 

     Рішення не приймається.

 

     Наступний проект  постанови  2214/П від профільного комітету, який пропонує прийняти законопроект за основу.

 

     З мотивів голосування.  Депутат Турчинов.  За ним  -  депутат Кіяшко.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.   Шановні   народні  депутати!  Шановний  Іване Степановичу! Ви знаєте, мене дивує, як усе-таки головуючий трактує Регламент. Будь-хто з авторів, а в даному випадку це комітет, може зняти голосування або перенести його.  І з цього не  треба  робити якусь  проблему,  Іване  Степановичу.  До  вас  звернувся керівник комітету.  Мені  незрозуміло,  чому  ви  спеціально   ставите   на голосування законопроект для того, щоб він не був прийнятий.

 

     Що стосується  голосування,  шановні колеги,  то я думаю,  що всі,  хто хоче все-таки,  щоб справа  Гонгадзе  була  доведена  до кінця,  повинен  утриматися від голосування,  поки не проголосуємо постанову.

 

     І, до речі,  останнє. Ми проголосували вже одну постанову, що на  цій  сесії  заслухаємо  звіт  Генерального прокурора.  Коли не сьогодні, то ще є тиждень, коли ми можемо його заслухати.

 

     Я прошу,  Іване Степановичу, встановити конкретну дату зараз, коли  ж  усе-таки  на  цій  сесії відповідно до прийнятого рішення Верховної Ради ми заслухаємо звіт Генерального прокурора.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Кіяшко. Будь ласка.

 

     КІЯШКО С.М.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань прав   людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних  відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). Спасибо,   Иван   Степанович.   Фракция   "Солидарность",   партия "Справедливость".  Мы уже не первый  раз  рассматриваем  вопрос  о зарубежных   украинцах.   И  я  хотел  бы  обратиться  к  народным депутатам,  что  согласно  тем  законодательным   актам,   которые принимались  Верховной  Радой  и  принимаются,  у  нас нет никаких привилегий ни по какому принципу ни для нашего  украинца,  ни  для зарубежного.  Согласно  же предлагаемому проекту закона зарубежный украинец будет иметь прав  больше,  чем  "пересічний"  украинец  в Украине.

 

     А с  другой стороны,  никто не мешает нашим соотечественникам за рубежом работать с нами,  с Украиной на  тех  основах,  которые есть.

 

     Поэтому я  поддерживаю,  что  голосовать  мы  должны по этому законопроекту,  отклонить его,  не принять,  и на  этом  поставить точку.   И   принимать   другие   законодательные   акты,  которые способствовали бы укреплению  связей  наших  соотечественников  за рубежом с Украиной.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Мовчан.

 

     МОВЧАН П.М.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України у закордонних  справах  (виборчий  округ  152,  Рівненська область).  Шановний  Іване Степановичу!  Я передовсім звертаюся до вас.  Я хотів би,  щоб ви зважили на ту ситуацію,  яка склалася  у сесійній  залі,  і  не  провалили  той законопроект,  який пройшов обговорення на різних рівнях,  у різних комітетах, і був схвалений і одностайно підтриманий у Комітеті у закордонних справах,  щоб ми сьогодні не похоронили те, до чого так довго йшли.

 

     Ви знаєте,  є  чітка  позиція,  вона   проявилася   зараз   у попередньому голосуванні про неприйнятність. І я сподіваюся, що ми все-таки цей законопроект приймемо, тоді, коли дійсно можливе буде ще раз утворення більшості, а це, ви знаєте, за яких умов можливе.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я  не  з  процедури,  а  з  мотивів голосування надаю слово. Михайло Ратушний.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.  Шановні  колеги!  Якщо  комітет  -   ініціатор внесення  питання в порядок денний вважає,  що питання сьогодні не може  бути  проголосоване,  ми  його  повинні  зняти  сьогодні   з голосування і перенести на голосування через тиждень. Це перше.

 

     Друге. Я   як   голова  підкомітету  з  питань  законодавчого забезпечення діяльності органів  прокуратури  не  можу  зрозуміти, чому  народні депутати не реалізовують положення закону,  яке вони самі приймали? Чому не реалізовується рішення про внесення питання в порядок денний саме цієї сесії,  за яке ми голосували,  саме про звіт прокурора не щодо одного конкретного питання,  а  щодо  всієї палітри питань?

 

     Ми ж  не  малі  діти:  комусь  щось  подобається,  а  щось не подобається,  хтось  хоче  визнати  роботу  блискучою,   хтось   - незадовільною.  Але є закон,  ми тут законодавці,  і я прошу на це зважати. Конституційний Суд дав роз'яснення стосовно статті 86...

 

     ГОЛОВА. Вимкніть мікрофон. Шановні народні депутати! Я ще раз кажу:  профільний  комітет  зробив  висновок,  Погоджувальна  рада розглянула розклад засідань і ми  внесли  це  питання  на  розгляд сьогодні.  І  після  оголошення  вже  цього  питання  до  розгляду головуючий діє згідно з Регламентом.

 

     Голова профільного   комітету   сказав,   що   три    фракції визначилися,  щоб  не  голосувати,  не назвавши ні ці фракції,  ні мотиви  -  нічого.  А  питання  оголошено.  Я  сказав,  що  першим голосується  проект  про  неприйнятність.  Відбулося  голосування. Тобто питання розглядається.

 

     Наступним голосується проект  від  комітету.  Для  того,  щоб зняти  з  розгляду,  я  повинен поставити на голосування на вимогу депутатів  про  те,  щоб  зняти  питання  з  розгляду.  Давайте  я поставлю.

 

     Хто за  те,  щоб  зняти  сьогодні  з  розгляду  це  питання і перенести на тоді, коли включить Погоджувальна рада

 

     Увімкніть мікрофон депутата Осташа. Від профільного комітету.

 

     ОСТАШ І.І.  Іване Степановичу,  я хотів би,  щоб ми  говорили однією  мовою.  Ідеться не про зняття законопроекту з розгляду,  а лише про перенесення голосування.  У Регламенті немає такої норми, про яку ви говорите.

 

     ГОЛОВА. Так ви сформулюйте, що ви просите.

 

     ОСТАШ І.І.   Я   прошу   як   автор  законопроекту  перенести голосування цього законопроекту на наступний четвер.

 

     ГОЛОВА. Прошу  вас  проголосувати  за   пропозицію   депутата Осташа.  Вона  з  голосу,  це  порушення  Регламенту,  але  прошу, голосуйте.

 

     "За" - 97.

 

     Усе зрозуміло.

 

     Я ставлю  на  голосування  проект  постанови,  внесений   від комітету,  який  зводиться  до того,  щоб прийняти законопроект за основу або в першому читанні.

 

     З мотивів. Депутат Чубаров. Будь ласка.

 

     ЧУБАРОВ Р.А.  Шановний  Іване  Степановичу!  Шановні  народні депутати!  Я  дуже просив би підтримати цей законопроект у першому читанні,  що надасть нам змогу перейти  до  роботи  щодо  внесення доповнень,  змін  для того,  щоб задовольнити всі ті фракції,  які мають зауваження до цього законопроекту.  Тому, Іване Степановичу, я прошу поставити на голосування в першому читанні.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Я так і формулюю, як ви просите.

 

     Ставиться на   голосування   проект   постанови   2214/П  про прийняття за основу в першому читанні. Прошу голосувати.

 

     "За" - 177.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Я бачу,  що дві фракції  не  брали  участь  у  голосуванні  - "Батьківщина"  і  соціалісти,  а третьої щось не видно.  Комуністи вносили проект постанови про неприйнятність, це зрозуміла позиція. Це я просто уточнюю.

 

     -----------

 

     Наступний проект  - проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих  актів  з  питань  охорони  довкілля  і  використання природних ресурсів.  Комітет пропонує прийняти за основу в першому читанні.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Самойленка від комітету.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.,  голова Комітету Верховної  Ради  України  з питань  екологічної  політики,  природокористування  та ліквідації наслідків     Чорнобильської      катастрофи      (багатомандатний загальнодержавний    виборчий    округ,   ПЗУ).   Шановний   Іване Степановичу!  Шановні народні  депутати!  Зміни  і  доповнення  до деяких  законодавчих  актів з питань охорони довкілля пов'язані зі зміною структури виконавчої влади,  перейменуванням тих  чи  інших державних  комітетів,  міністерств,  відомств.  І  для  того,  щоб привести у  відповідність  чинне  законодавство,  і  вносяться  ці зміни.

 

     Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміла    позиція?   У   першому   читанні   прошу проголосувати.

 

     "За" - 273.

 

     Рішення приймається.

 

     Кількість голосів така,  що якщо мова йде тільки про технічні зміни, то можемо в цілому проголосувати як закон. Ні? Немає згоди, то навіщо ми будемо голосувати.  У  першому  читанні  законопроект прийнятий.

 

     -----------

 

     Наступний проект  Закону  про  внесення  змін  і доповнень до Закону України  про  статус  і  соціальний  захист  громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  Ми обговорювали. Тут декілька є проектів:  5332,  5332-1 і 5332-2. Комітет пропонує відхилити усі три проекти законів.  Що мені робити?  Кожний окремо будемо голосувати чи всі  три  разом?  Комітет  всі  три  називає. Давайте послухаємо авторів.

 

      5332. Автор  -  Ткаленко  Іван  Іванович.  Ви наполягаєте на голосуванні?  Комітет просить відхилити.  Я пам'ятаю,  що коли  ми обговорювали  це  питання,  я  просив,  звертався до комітету і до авторів законопроекту,  щоб ви дійшли консенсусу. Видно, такого не сталося.  Тому  у  мене вихід такий:  вносити на розгляд Верховної Ради, а Верховна Рада визначиться. Позиція комітету відома.

 

     Увімкніть мікрофон  народного  депутата   Ткаленка.   Він   - ініціатор законопроекту.

 

     ТКАЛЕНКО І.І.,  перший  заступник  голови  Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці (виборчий округ

 90, Київська область).  Дякую, Іване Степановичу. Шановні колеги! Прошу підтримати,  тому що  тут  вирішуються  питання  соціального захисту  дітей  дошкільного  віку від дня їх народження,  особливо новонароджених  з  уродженими   вадами   розвитку,   батьки   яких проживають  на  радіаційно  забрудненій  території та мають статус потерпілих.  І найголовніше те,  що на цих дітей  поширюється  дія норми про пільгову оплату лікування.

 

     Дякую вам.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло?  Проект  5332  ставиться  на голосування в першому читанні.

 

     "За" - 122.

 

     Рішення не приймається.

 

     Наступний проект 5332-1.  Автор - Ярослав Джоджик.  Увімкніть мікрофон, будь ласка.

 

     ДЖОДЖИК Я.І.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань фінансів   і   банківської   діяльності   (виборчий   округ   163, Тернопільська   область).   Шановні  колеги!  Чинне  законодавство передбачає прирівнення за статусом осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської  аварії,  і осіб,  які постраждали від радіаційного опромінювання за інших обставин.  Чинне  законодавство  передбачає відповідні  пільги  і  соціальні  гарантії  для  дітей  осіб,  які постраждали внаслідок Чорнобильської  аварії,  але  не  передбачає таких  пільг для дітей тих осіб,  які постраждали від радіаційного опромінювання за інших обставин.

 

     Щоб усунути   цю   соціальну    несправедливість,    і    був запропонований  даний  законопроект,  який  передбачає  витрати  з бюджету лише в розмірі 2,5 мільйона гривень.

 

     Тому я прошу підтримати даний законопроект.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло?  Є  ще  хтось,  хто  бажає  висловитися  з мотивів голосування?  Немає. Проект 5332-1 (аргументацію ви почули від  народного  депутата  Джоджика)  ставиться  на  голосування  в першому читанні.

 

     "За" - 94.

 

     Рішення не приймається.

 

     Проект 5332-2.  Костицький Василь Васильович. Я його не бачу. Вам розданий цей проект.  Василь Васильович є?  Увімкніть мікрофон депутата Костицького.

 

     КОСТИЦЬКИЙ В.В.,  секретар  Комітету Верховної Ради України у закордонних справах (виборчий округ 84, ІваноФранківська область). Дякую,  шановний  Іване Степановичу.  Шановні народні депутати!  В кінці минулого року цей проект закону розглядався.  Ви пригадуєте, що  йшлося  про необхідність правового врегулювання ситуації,  яка виникає у зв'язку  з  використанням  домашніх  тварин,  наводились факти  про величезну кількість нападів на людей.  Цей законопроект допоможе врегулювати ці проблеми.

 

     Я хотів просити вас прийняти його в першому  читанні  з  тим, щоб потім доопрацювати і прийняти нормальний закон.

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Чорнобильський

 

     КОСТИЦЬКИЙ В.В. Чорнобильський? Прошу вибачення.

 

     ГОЛОВА. Я  назвав 5332-2.  Так,  як секретаріат записав.  А в папці ще лежить

 5332/П. Тут  автори  -  народні  депутати  Самойленко,  Фурдичко, Полюхович,  Яценко,  Долженко,  Писаренко, Власов, Сінько, Шпігал, Хазан.

 

     Є у вас такий проект? Прошу проголосувати в першому читанні.

 

     "За" - 92.

 

     Рішення не приймається.

 

     Самойленко, ви вносьте ясність тоді, коли це потрібно.

 

     Я назвав всі проекти,  які в мене є.  Усі вони проголосовані. Значить, вони відхилені.

 

     -----------

 

     Оголошується до розгляду проект Закону про внесення  змін  до Закону  України  про  статус  і  соціальний  захист громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи  (  5333).  Номер законопроекту висвічується на табло.

 

     Комітет вносить  пропозицію відхилити.  Автор законопроекту - Іван Павлович Полюхович. Увімкніть мікрофон.

 

     ПОЛЮХОВИЧ І.П.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  екологічної  політики,  природокористування та ліквідації наслідків  Чорнобильської  катастрофи  (виборчий  округ 155,  Рівненська  область).  Дякую,  Іване  Степановичу.  Я  внесу невеличке уточнення.  Я просто  виступаю  як  голова  підкомітету, відповідальний  за  це  питання.  А  автор  цього  законопроекту - знову-таки Ткаленко Іван Іванович.

 

     Суть справи полягає в тому,  щоб  видати  посвідчення  вдовам ліквідаторів  аварії  на Чорнобильській АЕС.  Комітет розглянув це питання,  і ми прийняли рішення,  що  при  комплексному  перегляді законодавства,  коли ми будемо затверджувати концепцію соціального захисту, це все буде включено.

 

     Тому окремо зараз  вносити  поправки  до  якоїсь  статті  або якогось пункту якоїсь статті комітет вважає недоцільним.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміла   аргументація?  Ставлю  на  голосування  з урахуванням позиції комітету і аргументації від підкомітету. Прошу проголосувати в першому читанні.

 

     "За" - 73.

 

     Зрозуміла позиція. Рішення не прийнято.

 

     -----------

 

     Проект Закону  про  захист тварин від жорстокого поводження ( 5366-1  і  5366-  3).  Законопроект  5366-3,  внесений  депутатами Самойленком,  Гавриловим,  Габером,  Кононовим, Москвіним, комітет пропонує прийняти за  основу,  а  проект  закону  5366-1  депутата Костицького врахувати при доопрацюванні.

 

     Я вам   назвав   два  проекти,  зачитав  позицію  профільного комітету.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Мусієнка.

 

     МУСІЄНКО І.М.  Я дуже дякую,  шановний Іване  Степановичу.  Я хочу  звернутися  ще  раз  і  до  вас,  і до колег з більшості,  з меншості,  до комуністів і антикомуністів.  Що з нами, люди добрі, відбувається?

 

     Ми день розглядали справу,  пов'язану зі зникненням Гонгадзе. Ми почули вчора так званий  звіт  прокурора,  з  якого  однозначно випливають недоліки,  м'яко кажучи,  в цій роботі.  І ми навіть не змогли прийняти рішення з цього питання.

 

     Давайте згадаємо  вчорашнє  інтерв'ю   з   нещасною   матір'ю Гонгадзе.  Невже у нас не вистачить моральної сили,  духу, совісті для того, щоб усе-таки завершити розгляд питання, яке ми з вами не завершили,  а потім уже розглядати питання про тварин.  Ну, хоч би паралельно ці речі   Виходячи  з  того,  що  тваринами  опікуються Волков,  Деркач,  Кононов,  я просив би, нехай вони висловляться з приводу того,  чому їхні  фракції  не  голосують  ніяк  по  справі Гонгадзе. Що їх не влаштовує? Взяти до відома?

 

     ГОЛОВА. Вимкніть   мікрофон.   Шановні  народні  депутати!  Я оголосив, що є два законопроекти.

 

     Комітет пропонує проект 5366-3 народних депутатів Самойленка, Гаврилова, Габера, Кононова, Москвіна прийняти за основу. Я ставлю цю пропозицію на голосування.  За основу  прийняти  5366-3.  Прошу голосувати.

 

     "За" - 239.

 

     За основу приймається.

 

     Проект народного депутата Василя Костицького комітет пропонує врахувати при доопрацюванні.  Не заперечує  Костицький?  Увімкніть мікрофон депутата Костицького.

 

     КОСТИЦЬКИЙ В.В.  Шановний Іване Степановичу!  Я не заперечую, якщо буде враховано при доопрацюванні.  І прошу,  щоб залучили  до цієї роботи мене, а також членів Комітету з питань прав людини, бо це питання не тільки екологічного комітету.

 

     ГОЛОВА. Депутат  Фурдичко  як  відповідальний  від   комітету врахує цю пропозицію. Тобто ми погодили: проголосували один проект за основу,  а  інший  буде  врахований  при  доопрацюванні,  автор погоджується.

 

     По фракціях покажіть.

 

     -----------

 

     Оголошується до  розгляду  проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку  з  прийняттям  Закону України про порядок утримання й поводження з домашніми тваринами в населених пунктах України.

 

     Відповідальний -  депутат  Фурдичко.  Комітет   розглянув   і пропонує прийняти за основу. Реєстраційний номер 5366-2.

 

     Немає запитань? Прошу проголосувати за основу.

 

     "За" - 254.

 

     Рішення приймається.

 

     -----------

 

     Наступний проект  Постанови про інформацію Кабінету Міністрів України про  становлення  нових  організаційно-правових  формувань агропромислового  комплексу в ринкових умовах (прийняття рішення). Хто від комітету? Катерина Тимофіївна. Увімкніть мікрофон Катерини Ващук.

 

     ВАЩУК К.Т.,  голова  Комітету Верховної Ради України з питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  20, Волинська область). Шановні колеги! Учора на засіданні комітету ми розглядали пропозиції,  які були внесені народними депутатами  під час  обговорення  звіту міністра аграрної політики Кириленка Івана Григоровича.

 

     Більшість пропозицій,  які  звучали   у   виступах   народних депутатів,  знайшли  своє  відображення  в тому проекті постанови, який підготував комітет.

 

     Окремо були пропозиції депутата Яценка,  і більшість  їх  теж врахована,  окрім  однієї,  яка  стосується  ставки  за кредит і є нормою не постанови,  а закону. Ми цю пропозицію внесемо до закону про  кредитування,  тому  що це не норма постанови Верховної Ради. Всі  інші  пропозиції  ми  розглянули.  Такий   проект   постанови схвалений  більшістю  членів  комітету,  проголосований і сьогодні розданий народним депутатам.  Окрім цього проекту постанови  є  ще проекти постанов окремих народних депутатів, але вони на засіданні комітету не розглядалися, ми їх побачили сьогодні.

 

     Тому я звертаюся  до  народних  депутатів.  Проект  постанови виважений,  враховує абсолютно всі пропозиції,  висловлені у цьому залі. І треба пам'ятати, що це не проект закону, а все-таки проект постанови. Усе, що до нього можна було внести, ми внесли.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Іван Григорович Кириленко. До хвилини.

 

     КИРИЛЕНКО І.Г.,  міністр аграрної політики України.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні народні депутати!  Учора члени колегії Міністерства   аграрної   політики   були  присутні  на  засіданні аграрного комітету.  Ми  погоджуємося  з  цим  проектом,  він  нам додасть   роботи,  але  це  і  підтримка  аграрної  політики,  яку проводять сьогодні уряд,  Верховна Рада і Президент.  Я хотів  би, щоб депутати підтримали це рішення.

 

     ГОЛОВА. Проект  Постанови  Верховної  Ради України номер 6277 про  інформацію   Кабінету   Міністрів   про   становлення   нових організаційно-правових  формувань  АПК у ринкових умовах ставиться на голосування у першому читанні. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 168.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Що, Катерино  Тимофіївно,  будемо  доопрацьовувати?   Депутат Роєнко.

 

     РОЄНКО В.Г.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань аграрної політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  199, Черкаська область).  Шановні народні депутати!  Іване Степановичу! Внесено ще  два  проекти  постанов  -  6277-1  (Роєнко,  Черенков, Бондарчук) і 6277-2 (Круценко,  Клочко). Тому я прошу поставити на голосування і ці проекти у порядку їх внесення.  Тому що вони  теж визначають  посилення  контролю  за  роботою  Кабінету Міністрів у питаннях  розвитку  агропромислового  комплексу.  Там   є   слушні пропозиції,  які  доцільно  врахувати в роботі Кабінету Міністрів. Тому я наполягаю на пропозиції,  щоб проголосувати ці два  проекти постанов.  А  я маю право,  як і кожний народний депутат,  вносити проекти постанов.

 

     ГОЛОВА. Вікторе Григоровичу,  дійсно, є право, я зараз про це скажу.  Катерина Тимофіївна як голова профільного комітету у своїй інформації сказала,  що комітет  цих  проектів  не  розглядав.  Це інформація.  Вона може братися до відома. Автор може наполягати на розгляді,  голосуванні цього проекту постанови.  Ми можемо  надати слово Івану Григоровичу для викладення свого бачення цього проекту і Катерині Тимофіївні або тому, кого вона уповноважить.

 

     Проект 6277-1,  автори Роєнко, Черенков, Бондарчук. Ви будете коментувати?

 

     Ставлю на голосування за основу.

 

     "За" - 125.

 

     Не приймається.

 

     І наступний  проект 6277-2 народних депутатів Василя Круценка і Марії Клочко. Прошу проголосувати за основу.

 

     "За" - 129.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Я прошу,  проголосуйте  проект  від  комітету.   Він   набрав найбільшу  кількість  голосів.  Проект постанови 6277 від комітету аргументований...  Увімкніть мікрофон депутата Яценка.  У нього  є зауваження.

 

     ЯЦЕНКО В.М.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань екологічної політики,  природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (виборчий округ

 66, Житомирська  область).  Дякую,  Іване  Степановичу.   Це   не зауваження.  Я  виклав  письмово  абсолютно конкретні пропозиції і своєчасно,  як ви і казали, передав особисто Катерині Тимофіївні і в комітет.

 

     Є цілий ряд пропозицій,  у яких я абсолютно конкретизував все те, що висловив із цієї трибуни під час обговорення доповіді Івана Григоровича. Я просив би, щоб комітет доопрацював проект постанови і вніс його на розгляд Верховної Ради з урахуванням  пропозицій  і Роєнка, і Круценка, і Яценка.

 

     І прошу  ще  раз,  Катерино  Тимофіївно,  вилучити взагалі із проекту постанови побажання.  Ми вже побажання писали не  раз,  не два і не три. Повинні бути записані конкретні пункти з конкретними термінами виконання,  з конкретними виконавцями.  Тільки за  таких умов  ми можемо вирішити ті питання,  які сьогодні нагально стоять перед працівниками села.  А всі побажання залиште,  будь ласка, на святкування  та  інші речі.  Ми - ділові люди і повинні вирішувати питання поділовому.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло.  Я ще раз ставлю на голосування за  основу проект  6277  від  комітету.  А  потім  ми  врахуємо  все,  що  ви пропонуєте доопрацювати.

 

     "За" - 154.

 

     Рішення не приймається.

 

     -----------

 

     Наступний проект Закону  про  внесення  зміни  до  статті  10 Закону  України  про  підприємства  в  Україні.  Комітет  пропонує відхилити законопроект.  Я не бачу Чукмасова.  Тому  я  ставлю  на голосування у першому читанні. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 132.

 

     Рішення не приймається. Відхиляється.

 

     -----------

 

     Проект Закону  про  основи  державного  регулювання природних монополій та суміжних  ринків  у  паливно-енергетичному  комплексі України.  Комітет  пропонує  прийняти за основу в першому читанні. Алла Александровська. З мотивів.

 

     АЛЕКСАНДРОВСЬКА А.О.,  голова підкомітету Комітету  Верховної Ради  України  з  питань паливно-енергетичного комплексу,  ядерної політики та  ядерної  безпеки  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий   округ,   КПУ).   Фракция  коммунистов,  город  Харьков. Уважаемые коллеги!  Я считаю, что мы должны поддержать этот проект закона,  хотя  бы исходя из таких мотивов.  Сегодня у нас творится полный  правовой  беспредел,  потому  что  нет   закона,   который регулирует   деятельность   Национальной   комиссии  регулирования электроэнергетики.  Это позволяет данной  комиссии  наплевательски относиться  к потребностям населения - потребителей электроэнергии и даже нарушать действующие законы.  Мы с  вами  приняли  закон  о недопустимости повышения цен и тарифов на электроэнергию и газ.  В соответствии  с  этим  законом  национальная  комиссия  на  период действия  этого  закона  должна  была  установить цены и тарифы на уровне  1998  года.  Она  это  грубо  проигнорировала  и   нанесла материальный  ущерб  гражданам Украины.  Чтобы подобного не было в дальнейшем,  мы должны урегулировать  деятельность  этой  комиссии соответствующим законом.

 

     Поэтому я предлагаю поддержать данный законопроект.

 

     ГОЛОВА. Хто ще з депутатів хоче висловитися з мотивів? Немає.

 

     Ставиться на  голосування  за основу в першому читанні проект 5070. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 239.

 

     Рішення приймається.

 

     -----------

 

     Наступний законопроект про доповнення статей 4  та  5  Закону України  про  порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України (стосовно оформлення  документів  для  дітей,  усиновлених іноземцями).

 

     Комітет пропонує прийняти за основу в першому читанні.

 

     Є зауваження? Прошу проголосувати в першому читанні.

 

     "За" - 183.

 

     Не набирає потрібну кількість голосів.

 

     По фракціях покажіть.

 

     -----------

 

     Наступний проект Постанови про розгляд окремих законопроектів з  питань  оподаткування  та  фінансової  політики  у  зв'язку   з підготовкою   до   другого  читання  проекту  Податкового  кодексу України.

 

     Валерій Борисович Альошин доповідав, що 240 проектів не дають можливості  зосередитися  на  проекті  кодексу.  Тому  він просить підтримати цей проект постанови.  Є зауваження?  Підтримайте його. Прошу проголосувати в першому читанні за основу.

 

     "За" - 274.

 

     Рішення приймається.

 

     Проект має  рекомендаційний  характер,  давайте  проголосуємо його як постанову. Немає заперечень? Прошу проголосувати.

 

     "За" - 286.

 

     Рішення приймається.

 

     -----------

 

     Проект Закону про внесення змін до Закону України про  захист людини  від  впливу  іонізуючих  випромінювань.  Комітет  пропонує прийняти в першому читанні.

 

     Є зауваження?  Прошу  проголосувати.  Два  проекти:  5391   і 5391-1.  Комітет  пропонує  прийняти  за  основу і проект 5391,  і проект

 5391-1, а  потім  вони  вже  будуть доопрацьовувати.  Я ставлю на голосування по черзі. Голосується проект 5391.

 

     "За" - 158.

 

     Тепер голосуємо проект 5391-1.

 

     "За" - 289.

 

     Приймається.

 

     -----------

 

     Проект Закону про ратифікацію Угоди  між  Урядом  України  та Урядом  Російської  Федерації  про  засоби систем попередження про ракетний напад і контролю  космічного  прострору.  Борис  Павлович Андресюк   готовий  дати  пояснення.  Є  запитання?  Немає.  Прошу проголосувати як закон. Комітет підтримує.

 

     "За" - 262.

 

     Рішення приймається.

 

     -----------

 

     Проект Закону про ратифікацію Меморандуму про домовленість  у зв'язку з Договором між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про обмеження  систем  протиракетної оборони.    Комітет   підтримує,   просить   ратифікувати.   Прошу проголосувати.

 

     "За" - 290.

 

     Рішення приймається.

 

     -----------

 

     Проект Закону про ратифікацію Угоди між  Кабінетом  Міністрів України  та  Урядом  Угорської  Республіки  про  заходи  зміцнення довір'я  і  безпеки  та  про  розвиток   двосторонніх   військових зв'язків.  Комітет  розглянув,  підтримує  і просить ратифікувати. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 196.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Увімкніть мікрофон Бориса Павловича Андресюка.

 

     АНДРЕСЮК Б.П.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань    національної    безпеки   і   оборони   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   СДПУ(о)).   Дякую,   Іване Степановичу.  Я  хотів  би  дещо  пояснити вам це питання.  Угода, підписана 27 жовтня 1998 року в  місті  Будапешті,  направлена  на зміцнення  довіри  і безпеки та розвиток двосторонніх відносин між Україною і Угорщиною.  Суть  цієї  угоди  полягає  в  урегулюванні діяльності  держав  у  військовій сфері.  Це насамперед стосується того,   що   на   відстані   ближче   ніж   20   кілометрів    від українсько-угорського  кордону  не проводити військових навчань на рівні батальйону або вище. Якщо виникне така необхідність, це буде регулюватися тільки окремими угодами.

 

     Я просив  би  підтримати  цю  угоду,  вона  не  несе  ніякого політичного навантаження.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміла  аргументація?   Є   запитання?   Валентина Петрівна Семенюк.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Фракція "Лівий центр".  Шановний пане Андресюк! Страшніше чуми сьогоднішня ситуація в Україні, коли зникають люди, зокрема  журналісти  і  політики.  Я  думаю,  що це теж є сьогодні відповідним аргументом на користь того,  чому наша фракція не буде голосувати  жодного  проекту  постанови  до того часу,  поки ми не закінчимо розгляд питання щодо справи Гонгадзе. Тому що це питання важливіше тих документів, які сьогодні нам подані в сесійний зал.

 

     Тому я ще раз хочу звернутися до колег: не підтримуйте пропозицію про ратифікацію даної угоди.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Прошу вас проголосувати зачитаний мною проект  закону 0225 про ратифікацію названої угоди.

 

     "За" - 207.

 

     Не будемо   видавлювати.  Борисе  Павловичу,  ще  попрацюєте. Борисе Павловичу, ви попрацюйте з...

 

     Рефат Чубаров.

 

     ЧУБАРОВ Р.А.  Шановні народні депутати!  Я  не  знаю,  як  ще простіше   пояснити  те,  що  пояснив  голова  Комітету  з  питань національної безпеки і оборони народний депутат Андресюк. Ця угода не  несе  ніякого  політичного  навантаження.  Я просив би,  Іване Степановичу,  ще раз поставити.  Якщо  не  пройде,  то  у  мене  є побажання до керівництва парламенту, до керівника апарату: давайте спочатку ставити на голосування законопроекти про ратифікацію угод з іншими державами, а потім з Росією, бо тут є якийсь підхід...

 

     ГОЛОВА. Ну,   ви   ж   самі  сказали,  що  немає  політичного підтексту, а тепер створюєте його.

 

     ЧУБАРОВ Р.А. Ну, немає, але ж політизує комуністична фракція.

 

     ГОЛОВА. Депутат Андресюк.

 

     АНДРЕСЮК Б.П.  Шановні народні депутати! Я вам зачитав, що на відстані  не  ближче  ніж  20  кілометрів від українськоугорського кордону не проводити навчання.  Ще вам даю додаткову інформацію. У цій  угоді  передбачено,  якщо  виникає  необхідність у проведенні військових навчань на глибині 125 кілометрів у  прикордонній  зоні вздовж  державного кордону,  тоді сторони заздалегідь (за 42 доби, чи навіть більше) повідомляють одна одну про заплановану військову діяльність сухопутних військ.

 

     ГОЛОВА. Борисе   Павловичу,  ви  нас  не  переконуйте  зараз, переконуйте і в інших формах.

 

     АНДРЕСЮК Б.П. Я прошу народних депутатів підтримати.

 

     ГОЛОВА. Проведіть зустріч із фракціями,  які  не  голосували, переконайте їх, і потім ми повернемося до цього питання.

 

     -----------

 

     Про включення  до  розкладу  засідань на шосту сесію проектів законодавчих актів (Шум у залі).  Мені повідомили,  що на прохання Міністерства   закордонних   справ,   зокрема  першого  заступника міністра Чалого та інших,  це знімається.  Михайле Васильовичу,  і проведено  через  комітет,  і всі інші вимоги виконані.  Ну,  що ж ви...  Коли я озвучив, тоді Осташ узяв слово, а це я не озвучував, Михайле Васильовичу, це до того було з'ясовано.

 

     Юрій Григорович Донченко.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці (виборчий округ

 113, Луганська  область).  Фракция  коммунистов.  Уважаемый  Иван Степанович!  Уважаемый первый замминистра иностранных дел Чалый! Я уже  поднимал  один  раз  вопрос  о  том,  чтобы  была  подана  на ратификацию  Социальная  хартия,  подписанная  1  мая  1998   года господином  Удовенко  -  бывшим министром иностранных дел Украины. Сессия заканчивается на следующей неделе.  Когда вы выполните свои функциональные   обязанности   и  подадите  для  ратификации  этот документ?  В конце концов,  вы будете выполнять  решение,  которое принимал парламент, или нет?

 

     ГОЛОВА. Я   прошу  першого  заступника  міністра  Чалого:  ви з'ясуйте з народним депутатом Донченком це питання.

 

     Шановні народні депутати!  Про включення до розкладу засідань на  шосту сесію проектів законодавчих актів:  6329 - проект Закону про парламентську більшість та парламентську опозицію від 10 січня 2001  року.  Є  запитання?  Прошу  проголосувати  про включення до порядку денного.

 

     "За" - 184.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Законопроект 3239 -  про  визнання  та  виконання  в  Україні рішень іноземних судів (від 6 листопада 2000 року, номер 293742/4, вручено 30 листопада,  подання комітету  від  19  грудня  минулого року).

 

     Відповідальний - депутат Онопенко.  Будуть запитання?  Немає? Прошу проголосувати про включення до порядку денного.

 

     "За" - 239.

 

     Рішення приймається.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Проект Закону 6116 про систему державної реєстрації суб'єктів господарської діяльності.

 

     Увімкніть мікрофон Володимира Черняка.

 

     ЧЕРНЯК В.К.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України  з  питань  економічної  політики,   управління   народним господарством,   власності  та  інвестицій  (виборчий  округ  153, Рівненська область).  Дякую.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні народні депутати!  Комітет з питань економічної політики вважає за доцільне включити це питання до порядку денного і просить Верховну Раду  доручити  йому  підготувати  дане  питання  для  розгляду  в сесійному залі.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Є ще запитання?

 

     Я ще раз називаю: урядовий проект

 6116 про  систему  державної  реєстрації  суб'єктів господарської діяльності. Прошу проголосувати про включення до порядку денного з доповненнями народного депутата Черняка.

 

     "За" - 180.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Урядовий проект  Закону  6114  про  внесення  змін до Кодексу України  про  адміністративні   правопорушення   (щодо   порушення законодавства  про планування і забудову територій).  Є запитання? Валерій   Іванович   Череп   готовий   доповісти.   Немає.   Прошу проголосувати про включення.

 

     "За" - 269.

 

     Рішення приймається.

 

     Наступний проект  Закону  номер  6160  про  поштовий зв'язок. Комітет просить включити. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 191.

 

     Наступний законопроект номер 6161 про телекомунікації. Голова підкомітету  Поліщук готовий дати відповіді,  якщо є запитання.  Є запитання в депутатів?  Немає.  Прошу включити до порядку денного. Прошу голосувати.

 

     "За" - 172.

 

     Рішення не приймається.

 

     Реєстраційний номер 6115 - проект Закону про внесення змін до статті  51   Гірничого   закону   України   (щодо   дисциплінарної відповідальності). Є запитання? Прошу проголосувати.

 

     "За" - 259.

 

     Рішення приймається.

 

     Реєстраційний номер 6166 - проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку  з  прийняттям  Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Є запитання? Прошу проголосувати про включення.

 

     "За" - 266.

 

     Рішення приймається.

 

     Урядовий проект Закону 6102  про  попередження  насильства  в сім'ї. Степан Богданович Гавриш підтримує.

 

     Прошу проголосувати про включення до порядку денного.

 

     "За" - 282.

 

     Рішення приймається.

 

     Проект Закону  про  внесення зміни до статті 6 Закону України про статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту. Реєстраційний   номер   6269.   Будуть   запитання?  Немає.  Прошу проголосувати про включення до порядку денного.

 

     "За" - 286.

 

     Рішення приймається.

 

     -----------

 

     Я прошу народних депутатів дати дозвіл повернутися до проекту Постанови   про   інформацію   Кабінету   Міністрів   України  про становлення      нових      організаційно-правових       формувань агропромислового комплексу в ринкових умовах. Начебто погодили.

 

     Іван Григорович Кириленко.

 

     КИРИЛЕНКО І.Г.  Шановні  колеги!  Я  хочу  звернутися з одним проханням до всіх депутатів. Зверніть увагу! У липні були слухання у  Верховній  Раді  з питань соціального розвитку села.  І скільки тоді було висловлено критики і зауважень.  На вчорашніх  слуханнях критики щодо соціального розвитку села було ще більше.

 

     Постановою передбачається,   куди   Кабінет   Міністрів   має спрямувати  46  відсотків  державних  централізованих  капітальних вкладень, виділених згідно із законом на соціальний розвиток села.

 

     Ви ж  проголосували бюджет у залі,  у якому доручили Кабінету Міністрів  самому  розподілити.  Без  цього  рішення  на  сільські питання,  на сільські соціальні проблеми ви знаєте,  скільки буде. Минулого року було аж 16 мільйонів на газифікацію,  а  заявок  від депутатів - на півтора мільярда!

 

     Якщо не  буде  цієї  постанови,  шановні  колеги,  тоді треба писати листи "на деревню дедушке". Треба приймати постанову як хоч якесь  підкріплення.  Зараз  на  засіданні  уряду розглядається це питання.

 

     ГОЛОВА. Сергій Шевчук.

 

     ШЕВЧУК С.В.  Фракція НДП.  Шановні колеги! Фракція голосувала за  даний проект постанови,  тому що ми розуміємо важливість цього питання. І я просто хочу нагадати, що ми декілька разів відкладали слухання  цього  важливого  питання  з  інших  причин.  Нарешті ми знайшли час,  розглянули його,  сьогодні приймається рішення.  Але звернення  міністра,  очевидно,  має  бути  адресовано  не до всіх народних депутатів, а до тих фракцій, які сьогодні не голосують.

 

     Ви розберіться,   шановний   пане    міністр,    зі    своїми однопартійцями, тоді вносьте це питання в сесійний зал.

 

     А якщо  Іван  Степанович  ще  раз  поставить  це  питання  на голосування, то, безумовно, всі ми проголосуємо.

 

     ГОЛОВА. Незалежно від партійної приналежності, так?

 

     Круценко Василь Якович.

 

     КРУЦЕНКО В.Я.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України   з   питань   аграрної  політики  та  земельних  відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  КПУ).  Дякую, Іване Степановичу.  Було правильно прийнято,  певно,  рішення,  що все-таки треба відправити  проект  постанови  на  доопрацювання  з урахуванням усіх зауважень.

 

     І ви  повинні  були звернути увагу,  що троє членів аграрного комітету подали  інший  проект  постанови.  Тому  в  нас  не  було більшості  на  засіданні комітету,  і не потрібно говорити,  що це проект постанови від комітету.

 

     Тому я прошу врахувати в подальшому це на засіданні  комітету і подати погоджений проект. Якщо це вдасться.

 

     ГОЛОВА. Катерина Ващук. Від комітету.

 

     ВАЩУК К.Т.    Василю    Яковичу,    після    того    як   ви, зареєструвавшись,  пішли  з   комітету   друкувати   свій   проект постанови,  люди  підійшли,  і  більшість  у нас була.  І не треба констатувати те,  чого ви не бачили.  Ми голосували  більшістю  за проект постанови.

 

     Тому проект   постанови  підготовлено,  я  вважаю,  виважено. Давайте  приймемо  його  за  основу.  Можна  доповнити   тим,   що пропонують усі народні депутати, окрім тих моментів, що стосуються політики,  а не економіки.  Давайте ще  політику  розповсюдимо  на аграрний сектор, і там буде повний порядок.

 

     ГОЛОВА. Альохін Володимир Ілліч.

 

     АЛЬОХІН В.І.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і  корупцією (виборчий  округ  39,  Дніпропетровська область).  Шановні колеги! Проект  постанови  відповідає  сьогоденню,  через  декілька   днів закінчується сесія. Нам треба їхати зустрічатися з виборцями, тому ця постанова якраз буде  результатом  плідної  роботи  на  початку нового року. І селяни тільки спасибі скажуть.

 

     Є пропозиція підтримати проект постанови,  внесений Катериною Ващук і іншими депутатами,  і  те,  що  просить  сьогодні  міністр аграрної політики Іван Григорович Кириленко. І я прошу відійти від усіх проявів політичного напруження.  Давайте проголосуємо за  цей проект постанови.

 

     ГОЛОВА. Микола Кириченко.

 

     КИРИЧЕНКО М.О.,  голова  підкомітету  Комітету Верховної Ради України у закордонних  справах  (виборчий  округ  151,  Полтавська область).  Дякую.  Шановні  колеги!  Є питання,  які в нас повинні залишатися поза політикою.  Дійсно,  сьогодні потрібно  підтримати міністра,  тому  що  наша  сесія завершується,  і щоб вирішувалися питання, пов'язані з соціальним розвитком села, з газифікацією, на які згідно із Законом про пріоритетність соціального розвитку села виділяється 46 відсотків централізованих капітальних вкладень,  ми повинні своєю постановою це затвердити.

 

     Я прошу всіх депутатів із сільських округів підтримати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати!  Народний депутат Володимир Альохін говорив про те,  що коли ми не приймемо ніякої  постанови, то для чого ж ми проводили День уряду?

 

     Тому пропозиція  була  така:  щоб погодили.  До мене підійшла голова комітету і сказала, що погодили.

 

     Я прошу   проголосувати   за   основу   і   дати   можливість доопрацювати.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Яценка.

 

     ЯЦЕНКО В.М.  Іване Григоровичу, звертаюся персонально до вас. Ви знаєте,  що в добрих починаннях ми вас завжди  підтримували,  і це, безумовно, так.

 

     Що стосується   46   відсотків.   Можете  запевнити  сьогодні Прем'єра, ми за це проголосуємо. Я думаю, ні в кого не підніметься рука проголосувати проти. Ми вирішимо це питання.

 

     Але я ще раз підкреслюю,  Іване Степановичу,  почитайте, будь ласка,  "это не поздравительная открытка".  Катерино Тимофіївно, я вам нагадую,  ми повинні прийняти постанову Верховної Ради, в якій даються  конкретні  доручення  конкретним  людям   з   конкретними термінами  виконання.  Тоді  постанова  буде  працювати.  У даному випадку це лише побажання.

 

     ГОЛОВА. Давайте приймемо за основу і потім разом доопрацюємо.

 

     ЯЦЕНКО В.М. Ми не будемо приймати за основу. І нагадую Миколі Кириченку:  у нас ще є наступний четвер. Ми внесемо доопрацьований проект, розглянемо його і проголосуємо.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Немає погодження, я не буду ставити.

 

     -----------

 

     У нас є погоджений проект Закону про внесення змін до  статті 15  Закону України про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим,  коньячним і плодовим,  алкогольними напоями  та тютюновими виробами (третє читання). Будь ласка. Депутат Сокерчак.

 

     СОКЕРЧАК В.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності  (виборчий  округ  142,  Одеська область).  Шановні  народні  депутати!  Коротенький проект закону, який вноситься на ваш розгляд на третє читання,  давно вже завис у нашому залі,  через те я хотів дещо нагадати, тому що переконаний, що  більшість  народних  депутатів  сьогодні  не  взяла  із  собою порівняльної таблиці. Отже, для стенограми хотів би повідомити ось таке.

 

     Іване Степановичу,  в другому читанні ми  вже  змінили  назву закону,  і  він називається:  "про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами".  Через те я вважаю,  що  після  голосування  цей  закон повинен мати ось таку назву.

 

     На третє   читання   подано   всього-на-всього  сім  поправок народних депутатів,  із  них  дві  -  народного  депутата  України Москвіна  -  відхилено.  Я  хотів  би буквально в двох словах дати пояснення, чому ми їх відхилили. Народний депутат України пропонує повернутися  знову  до  старої назви,  яка була прийнята в першому читанні,  але в другому читанні ми вже  проголосували  іншу  назву закону,  тому  що  зміни  стосуються не тільки Закону про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим,  коньячним  і плодовим,  алкогольними напоями і тютюновими виробами,  а й Закону про ліцензування певних видів господарської діяльності.

 

     Тепер стосовно поправок, які ми зробили, готуючи законопроект до  третього читання.  У частині десятій статті 1 згаданого Закону про державне регулювання я просив би (це для стенограми) записати: місце  торгівлі  -  місце  реалізації  товарів,  у тому числі і на розлив,  - далі за текстом.  Тоді,  я думаю,  будуть вичерпані всі проблеми, які стосуються визначення місця реалізації товару.

 

     Крім того,  тут  є  помилки.  Після  слова "розташування" має стояти    кома.    Також    замість     "обладнане     електронним контрольнокасовими   апаратами"   має   бути  написано  "обладнане електронними контрольнокасовими апаратами".

 

     Для того щоб узгодити статтю 12 і статтю 1 Закону про державне регулювання, у статті 12, де  написано,  які  спирти  використовуються  для  виробництва алкогольних  напоїв,  комітет  пропонує доповнити:  крім технічних спиртів. Я це говорю теж для стенограми.

 

     І остання пропозиція до третього читання.  Оскільки  сьогодні діють  різні  норми законів України про державне регулювання і про ліцензування певних видів  господарської  діяльності,  то  комітет пропонує  включити  до цього законопроекту статтю 3 такого змісту: "Доручити Кабінету Міністрів України у двотижневий  термін  внести зміни   до  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  1755  від  29 листопада 2000 року стосовно органів ліцензування,  порядку видачі ліцензії та плати за ліцензію".

 

     Ось такі  коротенькі  поправки.  Заперечень  в комітеті це не викликало.  Прошу поставити законопроект на голосування в цілому в третьому читанні.

 

     ГОЛОВА. Депутат Павловський.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.  Дякую, Іване Степановичу. Шановні колеги! Я вносив  пропозицію  включити  до  переліку  тих  підприємств,  які підпадають    під    дію    цього    закону,   єдину   в   Україні Кам'янець-Подільську тютюнову фабрику,  яка працює на українському тютюні  і  не  віддала  жодної  акції  іноземним фірмам.  Це єдине українське підприємство. Тому я прошу його включити до переліку.

 

     Дякую.

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Михайле Антоновичу,  вибачте,  але норма цього закону зовсім не стосується того,  що ви пропонуєте. Ми голосували до Нового року,  це проект Федорина, і там усе це врегульовано. Ця норма зовсім не стосується цього питання.  Це норма іншого закону. Я прошу вибачення.

 

     ГОЛОВА. З'ясували?  Вячеславе  Михайловичу,  я   поставлю   в третьому  читанні,  а  потім будете просити,  щоб проголосувати як закон.

 

     Прошу проголосувати в третьому читанні.

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Шановні,  я прошу підтримати цей законопроект. Його чекають.

 

     "За" - 254.

 

     ГОЛОВА. Є   заперечення   проти   того,   щоб   поставити  на голосування як  закон?  Немає.  Прошу  проголосувати  як  закон  у цілому.

 

     "За" - 264.

 

     Рішення прийнято.

 

     Оголошується перерва до 16 години.