Стенограма пленарного засідання

07 грудня 2000

 

                      ЗАСІДАННЯ СОРОК ТРЕТЄ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

          У к р а ї н и.  7  г р у д н я  2000  р о к у.

                         16  г о д и н а.

 

     Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради

     України МЕДВЕДЧУК В.В.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Прошу підготуватися до реєстрації. Прошу народних депутатів зареєструватися.

 

     У залі   зареєструвалися   414  народних  депутатів.  Вечірнє засідання оголошується відкритим.

 

     Продовжуємо розгляд питань порядку денного.

 

     Слухається проект  Постанови  про  першу   щорічну   доповідь Уповноваженого  Верховної  Ради  України  з  прав  людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 6233.

 

     Проект внесено Головою Верховної Ради  України.  Пропонується даний документ прийняти за основу.

 

     Увімкніть, будь    ласка,    мікрофон    народного   депутата Єльяшкевича.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  заступник голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 182,  Херсонська область).  Херсон.  Уважаемые  коллеги!  Я  прошу перенести  рассмотрение  этого  вопроса до тех пор,  пока не будет ясности   по    поводу    известных    материалов    аудиозаписей, обнародованных народным депутатом Морозом,  потому что в противном случае Верховная Рада сегодня проголосует за нереальное  состояние вещей в нашей стране.

 

     Мне хотелось  бы знать ответы на те вопросы,  которые сегодня волнуют общество.  И если подтвердится то,  что высшие должностные лица  государства  виновны  в  уголовных  преступлениях,  то тогда необходимо  принимать  совсем   другой   текст   постановления   в результате   ежегодного  доклада  Уполномоченного  Верховной  Рады Украины по правам человека.

 

     Поэтому я  убежден,  что  данное   постановление   необходимо принимать  только  после  результатов  международной  экспертизы о подлинности,   о   достоверности   тех   записей,   которые   были продемонстрированы депутатом Морозом.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Олександре Сергійовичу,  але я думаю,  що все,  що ви кажете,  може мати відповідне завершення.  І якщо  для цього будуть підстави,  то це буде в іншій щорічній доповіді. Я не можу з вами погодитися відносно міжнародних експертиз,  тому що ще вітчизняних  не проводили,  але я думаю,  що та справа рухається в належному напрямі.  І в нас достатньо,  а ви це  знаєте  не  гірше мене,  норм  законодавства і можливостей для того,  щоб розставити крапки над усіма питаннями,  у тому  числі  й  тими,  про  які  ви говорили.

 

     Шановні колеги!   Я   ставлю   на  голосування  даний  проект постанови про прийняття його за основу.  Прошу народних  депутатів визначитися.

 

     "За" - 216.

 

     По фракціях,  будь  ласка.  Тут  підказують народні депутати: запросіть,  будь ласка,  до залу. Ми вже почали працювати в рамках вечірнього засідання.

 

     За пропозицією    народного   депутата   Матвієнка   Анатолія Сергійовича я ще  раз  ставлю  на  голосування...  (Шум  у  залі). Анатолій Сергійович не пропонував.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Удовенка. Будь ласка.

 

     УДОВЕНКО Г.Й.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановні колеги!  Відбулося перше подання доповіді Уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини. Доповідь відбулася, питання розглянули. Уже включили до порядку  денного  інші  питання.  Давайте  нарешті приймемо рішення по тому питанню, яке ми вже заслухали.

 

     Оскільки в  нас деякі нардепи не встигли натиснути кнопку,  я прошу ще раз поставити це питання на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата  Матвієнка. Будь ласка.

 

     МАТВІЄНКО А.С., член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства (виборчий округ

 17, Вінницька область).  Українська народна партія "Собор", група "Соборність".  Вікторе Володимировичу!  Я  все-таки  звертаюся  до колег  народних  депутатів,  що  це  питання дійсно не просто собі рядове, а надзвичайно важливої політичної ваги.

 

     Мова йде про захист прав людини.  Тим  більше  ми  стоїмо  на порозі  Дня захисту прав людини.  І,  очевидно,  сьогоднішні факти зникнення  людей,  їхньої  смерті  не  відомо  за   яких   причин, переслідування,   відповідно   замовчування  не  дають  нам  права приймати цей звіт. Я не проти того, щоб ми його розглянули.

 

     Але оскільки з нашої  ініціативи  було  внесено  питання  про закрите  засідання  Верховної  Ради  з  приводу  цих проблем,  які перевертають наше суспільство, давайте проведемо закрите засідання і потім повернемося до цього питання.

 

     Тим більше  що  воно  вже проголосовано і не набрало належної кількості голосів. Це є порушенням процедури.

 

     Вікторе Володимировичу! Шановні колеги! Давайте ми відкладемо розгляд  цього  питання після закритого засідання,  пов'язаного із заявою Мороза і зникненням журналіста Гонгадзе.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Анатолію   Сергійовичу.   Але   ви   самі розумієте,  те,  що нами буде розглянуто це питання,  а я нагадую, воно включене до порядку денного,  воно  ніколи  не  потрапить  до щорічної  доповіді,  яка вже зроблена,  опублікована і заслухана з трибуни Верховної Ради України.  Тобто це,  на мій  погляд,  немає абсолютно ніякого відношення до затвердження щорічної доповіді.

 

     Народний депутат Кіяшко. Будь ласка. За ним - депутат Гуцол.

 

     КІЯШКО С.М.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань прав  людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних   відносин (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок СПУ   та   СелПУ).   Донецк.   Группа    "Солидарность",    партия "Справедливость".

 

     Уважаемые народные  депутаты!  Совсем  недавно  мы прослушали ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека,  и, насколько я понял по реакции зала, этот доклад был одобрен, то есть мы можем взять его к сведению,  как записано  в  проекте  постановления.  Я хотел бы, чтобы мы все отделяли: мясо отдельно, мухи отдельно.

 

     Мы проголосовали за то,  что должно быть закрытое заседание в связи  с   расследованием   тех   фактов,   которые   были   здесь обнародованы. И это заседание на следующей неделе мы проведем. А я предлагал бы  всем  проголосовать  за  тот  проект  постановления, который есть,  чтобы мы закрыли вопрос о ежегодном докладе. А если возникнет вопрос о  каком-либо  другом  постановлении,  касающемся именно  заявления Мороза,  тех фактов,  которые были обнародованы, Верховная Рада может сама принять это решение.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народний депутат Гуцол. І голосуємо.

 

     ГУЦОЛ М.В., секретар Комітету Верховної Ради України з питань прав   людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних  відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  ПЗУ).  Дякую. Народний депутат України Михайло Гуцол.  Фракція "Яблуко". Шановні колеги! Я цілком підтримую Геннадія Йосиповича Удовенка в тому, що доповідь була заслухана,  і,  до речі, ми тут схвалили її, не було ніяких проблем.  Сама доповідь свідчить про те, що була пророблена дуже велика робота.  І воно так,  тому що я особисто брав участь у роботі з Ніною Карпачовою.  Тому те,  що казала Ніна  Карпачова  з трибуни  Верховної  Ради,  то  є правда.  Робота зроблена,  і дуже велика. Шановні колеги, потрібно голосувати "за" і прийняти.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні колеги!  Я ставлю на  голосування проект   Постанови   про  першу  щорічну  доповідь  Уповноваженого Верховної Ради України  з  прав  людини  про  стан  дотримання  та захисту прав і свобод людини в Україні. Прошу визначитись відносно голосування  постанови  в   цілому.   Прошу   народних   депутатів проголосувати.

 

     "За" - 271.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Наступне питання порядку денного - проект Закону про внесення змін до Закону України про охорону  атмосферного  повітря  (Шум  у залі).

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     Слухається проект  Закону про внесення змін до Закону України про   охорону   атмосферного   повітря   (Прийняття   рішення   за результатами розгляду в першому читанні).

 

     Комітет рекомендує   прийняти   в   першому   читанні  проект постанови 5401.  Будь ласка, увімкніть мікрофон народного депутата Яценка. За ним - депутати Тищенко і Писаренко.

 

     ЯЦЕНКО В.М.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань екологічної політики,  природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (виборчий округ

 66, Житомирська область). Дякую. Шановний Вікторе Володимировичу! Шановні колеги!  Ми розглядали цей законопроект. І у зв'язку з тим що  внесений  законопроект  гірше,  ніж  діючий  законопроект,   і погіршує  ситуацію з охорони атмосферного повітря,  ми відхилили і відправили його на доопрацювання.

 

     Нам вноситься   начебто   доопрацьований   законопроект,    я підкреслюю, - вноситься абсолютно той самий законопроект. І автори його кажуть так:  "Давайте ми приймемо  гірший  законопроект,  ніж зараз є, щоб потім зробити його кращим". Дивна логіка.

 

     Вікторе Володимировичу,  ми  дали завдання,  щоб доопрацювати законопроект з урахуванням результатів  обговорення.  Він  повинен покращувати   ситуацію   з  охорони  атмосферного  повітря,  а  не погіршувати.  Тому  в  мене  пропозиція:   не   підтримувати   цей законопроект. Усе.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Народний  депутат  Тищенко.  Наступний  - депутат Писаренко.

 

     ТИЩЕНКО П.В.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань промислової    політики    і    підприємництва    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Фракция коммунистов. Город Харьков.  На  заседании Комитета по вопросам промышленной политики этот законопроект также рассматривался  и  также  единогласно  был отклонен, потому что действительно его положения ухудшают ситуацию по охране окружающей среды и атмосферного воздуха,  в частности от контроля  за  охраной устраняются Кабинет Министров,  Министерство экологии   и   природных   ресурсов,    а    также    Министерство здравоохранения. Поэтому предлагаю его не поддерживать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Писаренко.  За  ним  - депутат Ратушний.

 

     ПИСАРЕНКО А.А.,  заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  екологічної  політики,  природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (виборчий округ 44, Донецька   область).   Шановний  Вікторе  Володимировичу!  Шановні народні депутати!  Дійсно ми  додатково  розглядали,  і  є  багато зауважень  до  цього законопроекту.  Тому я просив би не відхиляти його,  а  перенести  на  повторне  перше  читання.  Є  вже  багато додаткових   пропозицій,   які   дійсно   поліпшать   зміст  цього законопроекту.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Ратушний. Будь ласка.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань   законодавчого  забезпечення  правоохоронної діяльності (виборчий округ 164,  Тернопільська  область).  Шановні колеги,  мені  здається,  що  не  всі депутати читали цей закон і, власне,  відбувається дезінформація сесійного  залу.  Наскільки  я проінформований,  комітет проголосував за прийняття цього закону в першому читанні. Це перше.

 

     Друге. Цей  законопроект  абсолютно  відповідає   міжнародним нормам і законодавству даної галузі.

 

     Третє. Ця   проблема   є   дуже  актуальна.  Хто  слідкує  за міжнародними  засобами  масової  інформації,  знає,  що   саме   у Великобританії  піднялися  наполягання  у  зв'язку  із збереженням повітря,  що викликає тепличний ефект,  призводить до  повеней.  І Україна,   виконуючи   міжнародні   норми,  зобов'язана,  нарешті, привести своє законодавство у відповідність із цими нормами.

 

     Тому я прошу всіх депутатів, не керуючись якимись політичними міркуваннями, підтримати цей законопроект у першому читанні.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон міністра екології та природних ресурсів Зайця Івана Олександровича. Будь ласка.

 

     ЗАЄЦЬ І.О.,  міністр екології та природних ресурсів  України. Шановні  народні  депутати!  Я  із  дивуванням  дізнався,  що  цей законопроект не пройшов  у  комітеті  і  що  він  не  підтриманий. Наскільки   пам'ятаю,   коли  я  доповідав  на  цій  трибуні,  цей законопроект  був  підтриманий  Комітетом  з  питань   екологічної політики.  Це  я заявляю відверто і авторитетно.  Тому я дійсно не розумію, чому так ставиться це питання.

 

     З іншого боку,  ті поправки,  доповнення  і  зміни  до  цього законопроекту якраз спрямовані на те, щоб зробити цей законопроект діючим, бо сьогодні там є дуже багато мертвих статей. Сьогодні там запропоновані  такі  механізми,  які  в принципі не дозволяють нам керувати процесом покращання якості повітря.

 

     Тому я дуже вас прошу,  незважаючи на всякі політичні чи інші погляди,  прийняти цей законопроект у першому читанні. Будь ласка, будуть пропозиції для того,  щоб покращити,  ми  їх  приймемо.  Ви знаєте   мою   позицію,  що  я  налаштований  на  співпрацю  і  на конструктивну  діяльність,  але  я  ніяк  не  можу  зрозуміти  тих депутатів,  які  або  по  суті  не  читали його,  або користуються якимись політичними міркуваннями.  Я дуже вас прошу  прийняти  цей законопроект у першому читанні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, увімкніть мікрофон народного депутата Ковалка. За ним - депутат Гошовська. І будемо визначатися.

 

     КОВАЛКО М.П.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань паливноенергетичного   комплексу,   ядерної  політики  та  ядерної безпеки (виборчий округ 65, Житомирська область). Шановний Вікторе Володимировичу!  Шановні  народні  депутати!  Ми  недавно  провели парламентські слухання по цьому надзвичайно  важливому  для  нашої країни питанню.

 

     Україна має техногенне навантаження в 3- 4 рази вище, ніж у розвинутих країнах, особливо регіони Запоріжжя, Донецька мають семикратне техногенне навантаження. Прийняті відомі всім Тіготські угоди.  Усе це вимагає  значного  покращання  стану атмосфери нашої країни та й взагалі атмосфери нашої землі.  Тому я вас дуже прошу прийняти цей проект у першому  читанні,  незважаючи на багато зауважень.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Гошовська.

 

     ГОШОВСЬКА В.А.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України з питань  соціальної  політики  та  праці  (  виборчий  округ   178, Харківська область).  Дякую, Вікторе Володимировичу! Балаклівський виборчий   округ,   "Трудова   Україна".   Шановні   колеги!   Цей законопроект,  справді,  не  позбавлений  недоліків.  Але  ці  всі недоліки  можна  поправити  в  другому  чтанні.   Група   детально проаналізувала, обговорила і теж дійшла висновку, що його потрібно приймати в першому читанні в силу зрозумілих причин.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати! Я ставлю на голосування проект  Закону  про  внесення  змін  до Закону України про охорону атмосферного повітря ( 5401) у  першому  читанні.  Прошу  народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 215.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     -----------

 

     Слухається проект  Закону  про  імміграцію ( 6071) (прийняття рішення за  результатами  розгляду  в  першому  читанні).  Комітет пропонує  прийняти  в  першому  читанні за основу.  Прошу народних депутатів  визначитися...  (Шум  у  залі).   Хвилиночку!   Зніміть голосування.

 

     Депутат Пустовойтов. Будь ласка.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 33, Дніпропетровська  область).   Фракція   комуністів.   Вікторе Володимировичу! Шановні народні депутати! Я був одним із тих, який підтримував у першому читанні цей законопроект.  Але у  зв'язку  з глибшим  його  вивченням,  з  тим,  що  в  нас  відбувається зараз підготовка до другого читання Закону про громадянство,  Закону про біженців, який визначає основні положення і пов'язаний із статусом або прийняттям Положення про  імміграцію,  я  все-таки  просив  би відправити   цей   законопроект   на   повторне  перше  читання  і повернутися до нього  після  того,  як  будуть  прийняті  в  новій редакції Закон про громадянство і Закон про біженців.  Чому?  Тому що виходить,  що вихідці з України,  які, на жаль, не можуть зараз стати  громадянами  України,  отримують або можуть отримати статус іноземця,  і є протиріччя.  І якщо подивитися  статтю  5,  то  тут вказано,   що,   крім  цих  документів,  іноземці  або  особи  без громадянства,  зазначені в таких-то пунктах,  подають документ, що підтверджує  наявність  родичів  в  Україні  та  ступінь  родинних зв'язків.  А в нас у Законі про громадянство є  окремі  положення, які  це  спрощують.  Тому  я пропоную відправити на повторне перше читання і прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Удовенко.  Наступний  -депутат Ратушний.

 

     УДОВЕНКО Г.Й.  Шановні  народні депутати!  Комітетом з питань прав людини,  національних меншин і міжнаціональних відносин зараз нароблений комплекс законопроектів,  які пов'язані з громадянством в Україні, міграцією, легальною, нелегальною, біженцями тощо.

 

     Уже до Верховної Ради поданий на друге  читання  законопроект про громадянство (оновлена редакція), розглядався законопроект про біженців,  готується законопроект про притулок.  Тобто  ми  хочемо показати,  верніше,  і не показати,  а хочемо утворити законодавчу систему,  яка регулює міграційні, еміграційні й такі інші процеси. Це перше.

 

     Друге. Незалежно від того, що в нас буде нова редакція Закону про громадянство,  в Україну  йде  постійний  потік  мігрантів  як легальних,  так  і  нелегальних.  Цей  законопроект  регламентує і вводить норми для тих людей,  які хочуть повернутися і проживати в Україні   легально.   Він   не   суперечить   діючому  Закону  про громадянство і закону, який ми будемо розглядати в новій редакції.

 

     Просив би підтримати в першому читанні. Усі зауваження будуть потім враховані.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Депутат Ратушний. Будь ласка. За ним - депутат Беспалий.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.  Шановні депутати!  Шановний пане головуючий! Я хочу нагадати, що ми провели дуже жорстке і повноцінне обговорення цього законопроекту. Ці позиції висвітлювалися.

 

     І якщо  ми  сьогодні  хочемо  прийняти законопроект у першому читанні, то недоцільно відновлювати обговорення, бо ми ж нічого не приймемо в такому випадку, а лише згаємо час.

 

     Усі знають, що Україна перетворилась в незаконний міграційний коридор,  який зараз призвів  до  того,  що  вся  Європа  від  нас відгороджується.   Світ   вважає,   що   ми   не  маємо  достатньо повноцінного міграційного  законодавства.  І  цей  закон  є  вкрай актуальним.  Звичайно,  він  входить  у  комплекс  законів  і  про громадянство,  і  про  закордонного  українця,  і  про  політичний притулок.  Але щоб розблокувати цей процес, нам треба прийняти цей законопроект у першому читанні,  звичайно,  доопрацювавши його  на проходження до другого читання.

 

     Тому я   пропоную   проголосувати   цей   законопроект.   Він зрозумілий, відповідає міжнародним нормам.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Народний депутат Беспалий.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.,  член Комітету Верховної Ради України з питань правової   політики  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  НДП).  "Реформи-Конгрес".  Я  так  само,   як   і   колега Пустовойтов,  виступаючи  з  трибуни,  підтримував  цей  проект  у першому читанні.  Він свою точку  зору  змінив,  але  його  виступ фактично  по  змісту,  а  не  по висновку,  був на підтримку цього проекту. Тому що ті доречні зауваження, які він робив, це ж типові пропозиції  до другого читання:  у такій-то статті змінити таку-то норму. Це якраз є елемент другого читання.

 

     Я думаю, що виступ голови комітету був дуже переконливий. Він показав,  що Закон про імміграцію не є ізольованим, він є ланкою в ланцюжку інших законів про громадянство тощо.  Якщо ми цю дірку  в законодавстві  не усунемо,  то в нас залишиться дірка в державному кордоні для нелегальних мігрантів.

 

     Тому я думаю,  це той законопроект,  який повинні  підтримати зараз і ліві,  і праві. Він є абсолютно в інтересах нашої спільної держави.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Народний депутат Гуцол теж підтримує.

 

     Тому я   ставлю   на   голосування  пропозицію  комітету  про прийняття проекту Закону про імміграцію в першому  читанні.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 217.

 

     Покажіть, будь ласка, результати по фракціях.

 

     -----------

 

     Слухається проект  Закону про внесення змін до Закону України про державну підтримку засобів масової  інформації  та  соціальний захист  журналістів.  Прийняття рішення за результатами розгляду в першому читанні.

 

     Пропозиція комітету прийняти законопроект у  першому  читанні за  основу.  Будь  ласка,  увімкніть  мікрофон  народного депутата Бокого.

 

     БОКИЙ І.С.,  член   Комітету   Верховної   Ради   України   у закордонних  справах  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок СПУ  та  СелПУ).  Шановні  колеги,  є  давня істина,  що добрими намірами вимощена й дорога в пекло. Саме таким є і Закон про підтримку засобів масової інформації.  Він не просто ділить  журналістів на чорних і білих,  на лапікур і чесних людей. Він   узаконює   рабство,   лапікурство   журналіста,    який    у демократичному суспільстві є за покликанням в опозиції до влади.

 

     Зміни до  нього  тільки  посилюють  закабалення журналістів у вигляді пільг  і  привілеїв,  а  надання  засновникам,  керівникам владних  структур  права  визначати  зарплату редакторам,  взагалі відкидає нас до Бог знає яких часів.

 

     До відома присутніх.  Навіть ЦК КПРС в останній рік всевладдя партії віддав право визначати зарплату у своїх органах редакційним колективам.  І  це  може  підтвердити  колишній  секретар  ЦК  пан Кравчук.  Я працював тоді в газеті ЦК, як один із її керівників, і можу посвідчити,  що наші заввідділами  мали  зарплату  вищу,  ніж секретарі ЦК. Це нормально, бо випливає з прибутковості видання.

 

     Моя пропозиція:  ці  зміни не приймати.  Вистачить нам ганьби уже із самого закону.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Черненко.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства (виборчий округ 48,  Донецька область).  Дякую,  Вікторе  Володимировичу.  Шановні народні  депутати,  цей  законопроект  - законопроект майбутнього. Десь років на 50 ми поспішаємо.  Якщо ми його приймемо,  то в  нас будуть  білі  журналісти  й  чорні.  Я  прошу  ні  в якому разі не голосувати за цей законопроект, він взагалі ганебний.

 

     Дякую, Вікторе Володимировичу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, я ставлю на голосування проект  Закону  про  внесення  змін до Закону України про державну підтримку  засобів  масової  інформації   та   соціальний   захист журналістів  за  пропозицією  комітету прийняти в першому читанні. Прошу народних депутатів визначитись.

 

     "За" - 161.

 

     Рішення не прийнято.  Покажіть результати по  фракціях,  будь ласка.

 

     -----------

 

     Слухається проект     Закону    про    внесення    змін    до Арбітражно-процесуального  кодексу   України   (до   статті   12). Прийняття  рішення  за  результатами  розгляду  в першому читанні. Комітет  пропонує  відхилити  даний  законопроект,  який  внесений народним   депутатом  Арабаджи.  Будь  ласка,  увімкніть  мікрофон народного депутата Арабаджи.

 

     АРАБАДЖИ В.В.,  член Комітету Верховної Ради України з питань соціальної  політики  та  праці  (виборчий  округ  79,  Запорізька область).  Спасибо,  Виктор  Владимирович.  Уважаемые  коллеги,  я докладывал  этот законопроект и обращал ваше внимание на то,  что, несмотря  на  то   что   комитет   отклонил   этот   законопроект, научно-экспертное управление Верховной Рады предлагает его принять и доработать статьи 4 и 5.  І я говорив, якщо його буде прийнято в першому читанні, я передам готові статті 4 і 5. Я прошу підтримати законопроект,  він спрямований на те,  щоб суб'єкти  господарської діяльності  могли  звернутися  до  суду  на  дії або бездіяльність органів державної влади. Ця поправка дуже потрібна.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Онопенко.

 

     ОНОПЕНКО В.В.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України    з    питань    правової    політики    (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,   СДПУ(о)).   Дякую,   Вікторе Володимировичу.  Шановні  колеги,  я не проти цих змін,  але річ у тому, що і сьогодні суб'єкти господарювання мають право звертатися до     арбітражних     судів     відповідно     до    статті    12 Арбітражно-процесуального  кодексу.  Непотрібно  захаращувати  цей кодекс.  Ми  працюємо  над  проектом  нового  кодексу,  де справді потрібно внести ті зміни,  яких сьогодні вимагає життя. Тому з цих мотивів  комітет  прийняв  рішення про те,  що треба відхилити цей законопроект.  Немає ніяких проблем,  у тому  числі,  як  видно  з інформації Вищого арбітражного суду, щодо розгляду цих спорів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до  Арбітражно-процесуального  кодексу  України  (до статті   12)   в   першому   читанні.   Прошу  народних  депутатів визначитися.

 

     "За" - 131.

 

     Рішення не прийнято.

 

     -----------

 

     Слухається проект Закону про внесення змін до Закону  України про боротьбу з корупцією. Є два законопроекти - 5417 і

 5417/1. Перший проект -  народних  депутатів  Васильєва,  Короля, Пилипчука,  другий  проект  5417/1 - народного депутата Кармазіна. Комітет рекомендує прийняти проект Васильєва,  Короля, Пилипчука у першому читанні.

 

     Будь ласка, депутат Кармазін.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією  (виборчий округ  134,  Одеська область).  Шановні народні депутати,  якщо ви пригадуєте,  ми пропонували об'єднати ці законопроекти. В одному з них - лише одне слово,  яке пропонується внести до кількох статей. Тому ніяких  суперечностей  між  цими  законопроектами  немає.  Їх потрібно об'єднати і за них разом проголосувати.

 

     Дякую вам.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні,  ні,  Юрію Анатолійовичу, ми так не вміємо, у Регламенті такого немає.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Вони вже були об'єднані.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. У вас об'єднані,  а у  нас  вони  роз'єднані  під двома  номерами.  Ми можемо голосувати у першому читанні лише один законопроект.

 

     Будь ласка,  Кочерга Віктор Герасимович. Увімкніть мікрофон з місця.

 

     КОЧЕРГА В.Г.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради  України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією  (виборчий округ 49, Донецька область). Є пропозиція проголосувати за обидва, а в другому читанні об'єднати їх. Вони не суперечать один одному.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Я розумію,  що законопроекти  не суперечать  один одному,  але ми можемо прийняти в першому читанні лише один. А в процесі підготовки до другого читання - врахувати.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Шановний   Вікторе   Володимировичу!   Шановні народні депутати!  Я змушений сказати,  що допущено помилку.  Тоді законопроекти треба було окремо  ставити.  У  них  різний  предмет регулювання,  але  вони  один  одного доповнюють,  Кочерга вже вам зараз сказав.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрію Анатолійовичу,  скажіть,  будь  ласка,  який законопроект підтримує комітет?

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Комітет підтримав обидва законопроекти.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрію     Анатолійовичу,     якщо     це     різні законопроекти...

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Немає суперечності між ними.  Вони  стосуються одного й того ж закону,  тільки тут зустрілися, бо направлені були в різний час. Ось у чому питання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть   мікрофон,   будь   ласка,   народного депутата Порошенка.

 

     ПОРОШЕНКО П.О.,  голова  підкомітету  Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 12,  Вінницька область). Є пропозиція взяти за основу законопроект 5417/1,  а законопроект 5417 у другому читанні буде поглинутий.  Я думаю, що процедурно це буде правильне рішення. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Пропонується таке.  Якщо предмет регулювання  різний,  давайте  проголосуємо  два  законопроекти  в першому читанні,  і комітет працюватиме далі над обома.  Іншого не може бути. Якщо комітет не визначиться до прийняття нами рішення.

 

     Я ставлю на голосування законопроект

 5417, нагадую,  внесений  Королем,  Пилипчуком,  Васильєвим,  про прийняття  його  в  першому  читанні.  Прошу  народних   депутатів визначитися.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Комітет  просить  підтримати  і  той,  і інший законопроекти.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Поки що законопроект

 5417.

 

     "За" - 288.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     Ставлю на голосування проект 5417/1,  запропонований народним депутатом Кармазіним,  про прийняття його в першому читанні. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     КАРМАЗІН Ю.А. Прошу підтримати, тому що там інше регулювання, і потім ми об'єднаємо законопроекти,  коли ви  їх  підтримаєте,  і буде один.

 

     "За" - 304.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     -----------

 

     Слухається проект  Закону  про  правовий  статус  закордонних українців.  Прийняття рішення за результатами розгляду  в  першому читанні - 2214.

 

     Комітет пропонує  прийняти законопроект у першому читанні.  Є проект   постанови   Пустовойтова   про    неприйнятність    цього законопроекту.  Будь ласка,  увімкніть мікрофон народного депутата Пустовойтова.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.  Фракція  комуністів.  Шановні  колеги!   Ми повинні  керуватися  не  емоціями,  а  правом,  тому що нас хочуть переконати в тому,  що цей закон обов'язково потрібний  для  того, щоб задовольнити бажання українців, які живуть за кордоном. Я вніс постанову про те,  щоб даний законопроект вважати  неприйнятним  з таких   міркувань.   Я   не  буду  навіть  говорити  про  висновок науково-експертного управління, яке також проти. Але є стаття 24 і особливо  стаття  26  Конституції,  які визначають,  що іноземці в Україні користуються тими  самими  правами  і  обов'язками,  що  і громадяни  України,  і  виділяти  когось  ми не маємо права.  Тоді давайте  змінювати  Конституцію...  Тому  я  вважаю  і  прошу  вас поставити  на  голосування  пропозицію  про  неприйнятність даного законопроекту або зняти його з обговорення.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Ратушний.  Наступний  -  депутат Ключковський.

 

     РАТУШНИЙ М.Я. Шановні колеги! Я просив би всіх, незважаючи на політичну орієнтацію, пам'ятати цифри. А цифри говорять про те, що кожен  третій  українець  живе  за  межами України (і в Російській Федерації,  до речі,  дуже багато українців),  і  цей  закон  дуже потрібний,  він не порушує норм Конституції,  бо якраз в Основному Законі нашої держави записано,  що  Українська  держава  дбає  про громадян і українців, які живуть за її межами. Це поперше.

 

     По-друге. Законопроект     не     суперечить     міжнародному законодавству.  Такі норми діють у  законодавствах  інших  держав: Франції,  країнах  Балтії  та  багатьох інших.  Таке законодавство врегульовує проблеми людей,  які є вихідцями  з  цієї  землі,  дає змогу   відвідувати   рідні   місця.   Тому  я  пропоную  прийняти законопроект у першому читанні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат   Ключковський.   Наступний   - депутат Осташ.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.,  заступник  голови Комітету Верховної Ради України   з   питань   державного   будівництва    та    місцевого самоврядування  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, НРУ).  Народний рух України.  Шановний  пане  головуючий!  Шановні колеги народні депутати!  Кожна держава, яка себе шанує, яка шанує той народ,  який її утворив,  турбується і про представників цього народу,  цієї  нації,  які  проживають  постійно за кордоном.  Так чинить,  наприклад,  Франція,  яка сприяє так званим франкофонам у всьому світі,  це роблять угорці,  вірмени,  поляки,  які створили товариство "Полонія",  що фінансується з державного бюджету Польщі і займається закордонними поляками. І що найважливіше, може, і для наших  лівих  колег,  саме  цим  постійно  займається  Росія,  яка опікується так званим "русскоязычным населением",  у якій би точці земної кулі воно не проживало.

 

     Так ось для того,  щоб хоча б якісь можливості були  виконати конституційну  статтю  (стаття  12  -  про  допомогу  українцям за кордоном),  потрібен цей закон.  І  не  йдеться  там  ні  про  яке вирівнювання   в  громадянських  правах.  Не  треба  вигадувати  й фантазувати.  Йдеться  про  підтримку  наших  співвітчизників   за кордоном.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний   депутат  Осташ.  Наступний  -  депутат Симоненко.

 

     ОСТАШ І.І.,  голова  Комітету  Верховної   Ради   України   у закордонних  справах  (виборчий  округ  126,  Львівська  область). Дякую.  Шановні колеги,  найперше я хотів би  повідомити  вам,  що науково-експертне управління прийняло рішення підтримати в першому читанні цей законопроект.  Так що пан Пустовойтов  дещо  не  точно висловився.

 

     Тепер щодо  зауважень про невідповідність цього законопроекту Конституції.  Пан Пустовойтов говорить про дві статті - 26  і  92. Тепер  я  хотів  би подивитися на ці дві статті.  Цитую статтю 26: "Іноземці та особи без громадянства,  що перебувають в Україні  на законних підставах,  користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки,  як і громадяни України,  - за винятками,  встановленими  Конституцією,  законами чи міжнародними договорами України".

 

     Стаття 92 Конституції  якраз  і  передбачає,  що  це  повинно регламентуватись виключно законами України.

 

     І нарешті,   стаття   12  Конституції  України  визначає,  що "Україна дбає  про  задоволення  національно-культурних  і  мовних потреб  українців,  які  проживають за межами держави".  Тобто цей законопроект  цілком  у  руслі  і  відповідає  нормам  і   вимогам Конституції України.

 

     Я хотів  би  звернутись  до  всіх вас підтримати прагнення 12 мільйонів українців які проживають за кордоном, і я думаю, що вони чекають прийняття цього законопроекту хоча б у першому читанні.

 

     Комітет доопрацює  всі  зауваження,  які  були висловлені при обговоренні цього законопроекту,  зокрема  зауваження,  висловлені комітетом, за підписом Попова.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Шановні колеги,  ми  ж  не  відкриваємо обговорення.  Я надаю слово депутатам Симоненку і Удовенку, і голосуємо.

 

     Будь ласка, депутат Симоненко.

 

     СИМОНЕНКО П.М., член Комітету Верховної Ради України з питань правової   політики  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ, КПУ). Фракция коммунистов. Я по мотивам голосования. Нельзя нам  голосовать  этот  законопроект,  потому  что  это  внутренний законопроект государства Украина.  Подобные  вопросы  решаются  на межгосударственном уровне через подписание совместных договоров, и этим определяется защита интересов, в данном случае и украинцев за пределами  Украины.  Но это не может быть внутренним законом.  Это является вмешательством во внутренние дела  других  государств.  У нас нет двойного гражданства в государстве.

 

     Поэтому фракция  коммунистов  не  будет  голосовать  за  этот законопроект,  а все то,  что имеет  отношение  к  защите  прав  - интересов  национально-культурных,  информационных  и  так далее - решается на межгосударственном уровне через ратификацию договоров.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Удовенко.

 

     УДОВЕНКО Г.Й.  Шановні народні депутати!  Ми вже обговорювали цей законопроект, були висловлені пропозиції і лівих, і більшості. Мабуть,  жодний народ у світі не був таким гнаним унаслідок  своєї багатовікової  історії  колонізації,  як український народ.  Може, тільки ще євреї можуть з нами зрівнятися в цих поневіряннях.

 

     Ми сьогодні, як незалежна держава, хочемо висловити те, що ми також турбуємося про людей українського походження,  які живуть за кордоном. Ніяких їм привілеїв не надається.

 

     Цей законопроект  уже  протягом  кількох   років   блокувався лівими.  Ми знаємо,  що вони його ніколи не підтримають. Ставте на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні    колеги,    ми    закінчили    повторне обговорення. Але для репліки я надам після голосування. Я спочатку повинен поставити ваш проект постанови на голосування. Ні, якщо ви зараз візьмете слово, то можете вплинути на голосування.

 

     Шановні колеги,  я  ставлю  на  голосування  проект постанови 2214,   внесений    народним    депутатом    Пустовойтовим,    про неприйнятність. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 124.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Я ставлю на голосування пропозицію прийняти проект Закону про правовий  статус  закордонних  українців  у  першому  читанні   за пропозицією комітету. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 209.

 

     Рішення не   прийнято.  Покажіть  результати  голосування  по фракціях, будь ласка.

 

     -----------

 

     Шановні колеги,  слухається питання про проекти  законів  про підтвердження  відповідності,  про  акредитацію  органів  з оцінки відповідності та про стандартизацію.

 

     Нагадую, що це три законопроекти -

 6013, 6014 і 6130.

 

     Комітет рекомендує проектом постанови 6130-П1 прийняти всі  три  проекти  за  основу  і  подати  їх  для доопрацювання   і   врахування  до  другого  читання.  Голосувати, безумовно, будемо кожен окремо. Пропозиція комітету - прийняти всі три проекти за основу.

 

     Я ставлю  на  голосування  про  прийняття  за  основу проекту закону 6013. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 273.

 

     Рішення прийнято.

 

     Ставиться на голосування проект закону

 6014 про   прийняття   за   основу.   Прошу   народних  депутатів визначитися.

 

     "За" - 306.

 

     Рішення прийнято.

 

     І ставиться на голосування прийняти за основу  проект  закону 6130. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 328.

 

     Рішення прийнято. Дякую.

 

     У цілому    будемо    голосувати   наступного   разу,   після доопрацювання.

 

     -----------

 

     Слухається проект  Постанови  про  чисельність  Збройних  Сил України  на  2000-  2005  роки.  Прийняття рішення за результатами розгляду в першому читанні.  Комітет рекомендує прийняти в першому читанні і в цілому як закон.  Прошу,  увімкніть мікрофон народного депутата Бауліна.

 

     БАУЛІН П.Б.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань свободи   слова  та  інформації  (виборчий  округ  76,  Запорізька область).  Фракция коммунистов.  Уважаемые народные депутаты!  При обсуждении проекта постановления уже обращалось внимание на второй пункт постановления,  которое предлагается сегодня принять.  Здесь речь  идет о том,  что численность военных подразделений,  которые направляются Украиной для участия в  международных  миротворческих операциях,   в   том  числе  и  военных  подразделений,  созданных совместно с другими странами,  не входит в численность, которую мы сегодня собираемся установить. Это дает лазейку для того, чтобы (а для  этих  целей  как   правило   мобилизуются   офицеры   запаса) максимально   использовать   этот  второй  пункт,  то  есть  чтобы проводить  неограниченную   мобилизацию.   Поэтому   мое   твердое убеждение, что нужно голосовать только первый пункт постановления, без второго пункта.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутате Андресюк, будь ласка.

 

     АНДРЕСЮК Б.П.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань    національної    безпеки   і   оборони   (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  СДПУ(о)).  Шановні  колеги,  я просив  би  підтримати  в  цілому  постанову.  Я  розумію депутата Бауліна і його побоювання.  Ми вже на це питання відповідали, коли розглядали саму суть постанови,  - і міністр оборони, і я. Я хотів би підкреслити всім депутатам,  що, коли ми направляємо контингент наших  військ  кудись,  це  згідно з Конституцією,  є прерогативою Верховної  Ради.  Ми  кожен  раз  затверджуємо  чисельність  цього контингенту. Тому тут ніякого побоювання немає.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, я ставлю на голосування проект Постанови про чисельність Збройних Сил України на 2000-2005 роки  прийняти  за  основу.  Прошу  визначитися народних депутатів України.

 

     "За" - 231.

 

     Я ставлю дану постанову в цілому.  Прошу  народних  депутатів визначитися.

 

     Зніміть голосування.  Увімкніть  мікрофон  народного депутата Крючкова.

 

     КРЮЧКОВ Г.К.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань національної  безпеки і оборони (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Шановні колеги! За своїм характером це має бути правовий акт,  закон, оскільки за Конституцією для виконавчої влади постанова не завжди є обов'язковою для виконання. Між іншим, такий   висновок   зробило   і   наше   Головне  науково-експертне управління.  І зробило правильний висновок.  Тому якщо приймати  в цілому цей документ, то приймати його як закон.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги,  справді  є  таке  зауваження  і висновок Комітету з питань національної безпеки і оборони.  Тому я на  самому  початку  не  обмовився,  а  прочитав  саме  з висновку комітету про те,  щоб рекомендувати прийняти як закон України. Але ми проголосували прийняти за основу постанову.  Будь ласка, ще раз увімкніть мікрофон народного депутата Андресюка, нехай роз'яснить, що  малося  на  увазі  в  комітеті,  коли  пропонувалося саме таке рішення.

 

     АНДРЕСЮК Б.П.  Дякую,  Вікторе Володимировичу. Я, в принципі, погоджуюся   з   Георгієм  Корнійовичем.  Ми  справді  це  питання розглядали таким чином. Ми хочемо, щоб було краще, щоб прийняти як закон.  Але  комітет  розглядав.  Ми  теж розуміємо,  що Президент згідно з  Конституцією  подав  до  нас  проект  постанови.  Іншого законодавчого акта, який би ми сьогодні розглядали, у нас немає. Є проект постанови,  який подав Президент згідно із  Конституцією  в межах своїх повноважень. Це по-перше.

 

     По-друге. Життя  може  внести  через півроку,  через рік свої певні зміни.  І якщо приймати цей документ як  закон,  то  вносити зміни до закону буде значно складніше.

 

     По-третє. У  1998 році,  коли Верховна Рада затверджувала вже чисельність у  черговий  раз,  цей  документ  також  приймався  за поданням Президента, приймався постановою Верховної Ради.

 

     І по-четверте.    Конституція   чітко   не   визначає,   яким законодавчим актом Верховна Рада повинна затверджувати.  Це  право Верховної Ради.  Тому Президент подав проект постанови. Я пропоную проголосувати в цілому за цей проект постанови.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата Онопенка.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Шановні колеги! Я підтримую народного депутата Георгія Крючкова.  Він абсолютно правильно каже,  що питання,  які стосуються  чисельності   Збройних   Сил,   регулюються   виключно законами.  Це випливає зі статті 92 Конституції України.  Тому,  я думаю,  ми можемо буквально швидко це зробити: внести цей проект і в  другому  читанні  прийняти  як  закон.  Але  давайте  не будемо порушувати Конституцію України.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   колеги!   Я   ставлю   на   голосування пропозицію комітету.  Справа в тому, що ми прийняли дану постанову за основу,  тобто в першому читанні,  і маємо право надати  статус закону даному нормативному акту.  Якщо немає заперечень,  я ставлю на голосування прийняти даний  законопроект  у  цілому  як  закон. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 235.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Слухається проект  Закону  про  платіжні  системи  та переказ грошей в Україні, 6131. Прийняття рішення за результатами розгляду в першому читанні.  Комітет рекомендує прийняти даний законопроект у першому читанні.

 

     Я ставлю даний законопроект на  голосування.  Прошу  народних депутатів визначитися. Прийняття в першому читанні.

 

     "За" - 307.

 

     Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Слухається проект  Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо  ставок  акцизного  збору  на  алкогольні  напої  та тютюнові вироби) 6049-1 і 5234.

 

     Законопроект 6049-1  комітет  рекомендує  прийняти  в першому читанні  за  основу.  Законопроект  5234  комітет  рекомендує  при розгляді зважити на негативні висновки урядових структур.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Пинзеника.

 

     ПИНЗЕНИК В.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ  117,  Львівська область).  Шановні  народні  депутати!  З  даного питання було два проекти законів:  мій і Ярослава Федорина.  Оскільки у  зв'язку  з уточненнями,  які  були  внесені  мною при розгляді законопроекту, деякі норми вилучено і  він  став  тотожний  проекту  Федорина,  я пропоную підтримати проект Федорина.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Черненко.  За  ним  -  депутат Федорин.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Дякую,  Вікторе Володимировичу.  Я вважаю,  що більш шкідливої звички,  як тютюн,  немає. Тільки півтора мільярда коштів витрачає Україна на лікування  захворювань,  які  спричиняє тютюн.  Я прошу не підтримувати жодного законопроекту.  Якщо хтось хоче загубити здоров'я - хай голосує.  Або громадяни  будуть  його втрачати, Вікторе Володимировичу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Федорин.  Наступний  - депутат Безсмертний.

 

     ФЕДОРИН Я.В.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань паливноенергетичного   комплексу,   ядерної  політики  та  ядерної безпеки (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  НРУ). Партія  підтримки  вітчизняного  виробника,  фракція  Українського народного  руху.  Шановні  народні  депутати!  Шановна   президіє! Звичайно,  що немає гірше звички, ніж палити і пити. Але, на жаль, суспільство ще довго буде із цими,  як  його  сказати,  не  зовсім гарними рисами. І в цьому випадку треба все зробити для того, щоб, звичайно,  обмежувати ці шкідливі  звички,  але  разом  із  тим  і отримувати   максимальні   надходження   до   державного  бюджету. Отримувати так, щоб саме за рахунок, скажімо, куріння сигарет люди отримували  заробітну плату і бюджетні надходження - наша держава, а не  сусідні  держави,  які  завалюють  тими  самими  сигаретами, контрабандою  всі  наші  міста,  усі  наші  села.  Тому,  повірте, прийняття цього закону,  воно  не  вплине  на  ступінь  куріння  в державі. Воно вплине тільки на збільшення надходжень до державного бюджету і заробітну плату наших громадян.  Тому я прошу підтримати цей закон.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Безсмертний. Наступний - депутат Шевчук.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   державного   будівництва   та   місцевого  самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП).  Фракція Народнодемократичної   партії.  Шановний  Вікторе  Володимировичу! Насамперед я хочу зробити  зауваження  апарату,  тому  що  це  вже четвертий документ подається,  де в назві іде як один закон,  а це два абсолютно різних законопроекти.  Тому робити це  неприпустимо, тим  більше,  що зараз ми не будемо розуміти,  як голосувати за ці два документи. Вони абсолютно різні за змістом.

 

     Шановні колеги!  Це дуже важлива проблема.  Кілька років тому ми   з   вами   прийняли  тимчасові  ставки  акцизів.  Приймали  з розрахунку,  що з 2001 року будуть діяти загальні  ставки  або  ми переглянемо їх.  Питання це ми порушили тільки тому,  що насправді введення ставок, які ми голосували, призведе до:

 

     а) збільшення контрабанди;

 

     б) зниження конкурентоспроможності української продукції;

 

     г) зменшення надходжень до бюджету.

 

     Я не випадково декілька  тижнів  тому  підписав  і  вам  було роздано  статистику  по  надходженню  до державного бюджету сплати акцизів по тютюну,  а також по  горілчаній,  коньячній  виноробній промисловостях України.  Нам сьогодні терміново необхідно, щоби до початку нового бюджетного року ми  ввели  ці  ставки.  Вони  дають можливість:

 

     а) збільшити надходження до бюджету;

 

     б) боротися з контрабандою і стабілізувати ситуацію на ринку.

 

     Тому я  прошу  вас,  Вікторе Володимировичу,  і вас,  шановні колеги,  законопроект 6049-1 прийняти в цілому.  Він говорить лише про  ставки,  які обраховані і підтверджені.  Дякую вам за увагу і прошу прийняти цей документ у цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Шевчук.  Наступний  -  депутат Марченко.

 

     ШЕВЧУК С.В.,   голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань   законодавчого   забезпечення   правоохоронної діяльності  (виборчий округ 23,  Волинська область).  Фракція НДП. Шановні колеги,  нам пропонують у цих законопроектах  боротися  із контрабандою. Це зрозуміло, це хороша річ. Але за рахунок здоров'я громадян України.

 

     Я хочу нагадати,  що даний  законопроект  суперечить  вимогам європейського  законодавства,  до  якого  ми  так  усі прагнемо на словах, а насправді пропонуємо зараз зовсім інше. І крім того, він сприятиме  поширенню  в  Україні  вживання  дешевих  низькопробних безфільтрових цигарок,  що,  безумовно,  позначиться  на  здоров'ї громадян,  і, в першу чергу, всі ви знаєте, хто це буде купувати - діти, підлітки і малоімущі.

 

     Тому, шановні народні депутати, я просто прошу вас: не беріть зайвого гріха на свою душу в період великого посту.

 

     Спасибі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Марченко.  Наступний - депутат Сокерчак.

 

     МАРЧЕНКО О.А.,  член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ 201, Черкаська область). Дякую. "Відродження регіонів". Шановні колеги, мені,  як  голові підкомітету аграрного комітету,  свого часу було доручено вивчення проблеми вітчизняного тютюнництва.

 

     Мабуть, багатьом тут відомо про те,  що свого  часу  лише  на Закарпатті  100  тисяч  громадян  мали  роботу,  зарплату і шматок хліба.

 

     Ситуація, яка   складається   нині,    блокує    використання вітчизняного  тютюну,  тому  що  тютюнова  промисловість  не  може виготовляти безфільтрові цигарки, бо вони неконкурентоспроможні за таких акцизних зборів.

 

     І наш тютюн,  який у нас виробляється,  продається в Росію, в Росії з нього виготовляють безфільтрові цигарки і завозять до  нас на ринок. І за більш низькими цінами продають тут у нас.

 

     Так, звичайно,  це  здоров'я.  Але  подивіться,  що  діється: ринки,  де основний масовий  споживач  купує  цигарки,  заповнений російським тютюном.

 

     Тому позиція  аграрного  комітету  і  моя  особисто полягає в тому, що ми повинні зменшити акцизний збір на безфільтрові цигарки і  підтримати  пропозицію,  яку  вносить комітет,  яку вніс Віктор Михайлович Пинзеник.

 

     Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Сокерчак.  Наступний  -  депутат Терьохін.

 

     СОКЕРЧАК В.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності  (виборчий  округ  142,  Одеська область).   Шановні   народні   депутати!   Мені  комітет  доручив представляти ці законопроекти. Ви пам'ятаєте, минулого тижня ми це обговорювали.

 

     Я хотів  би,  щоб  ви зрозуміли,  що в нашому порядку денному перший законопроект ( 5234)  регулює  ставки  акцизного  збору  на тютюнові  вироби.  Другий  проект  стосується  алкогольних напоїв, тобто вин  і  коньяків.  Отже,  треба  розділити,  це  два  різних проекти, справді, як сказав Роман Безсмертний.

 

     Чому наш  комітет  не  підтримав перший законопроект стосовно зменшення ставок на безфільтрові сигарети?  Справа в тому,  що  ми чотири  роки  стимулювали виробництво фільтрових сигарет,  а тепер будемо, виходить, стимулювати виробництво безфільтрових сигарет.

 

     Крім цього,  наша промисловість різко  збільшила  виробництво сигарет.  У цьому році ми тільки в листопаді збільшили виробництво тютюнових виробів порівняно з листопадом  минулого  року  на  33,3 відсотка.  І виробництво не падає в нас. Так, справді, виробництво безфільтрових сигарет дещо скоротилося.  Але ми говоримо, що треба дбати і про здоров'я наших громадян.

 

     Саме тому  наш  комітет вважає,  що не можна відмовлятися від тієї логіки закону,  який ми прийняли ще в 1996 році. І вона якраз дуже нормально спрацювала в нашій державі.

 

     Другий законопроект  стосується  збереження  пільгових ставок акцизного збору на виробництво вин і коньяків. Справа в тому, що з 1  січня  в нас немає пільгових ставок.  Але законопроект пропонує продовжити ще на три роки пільгові ставки,  збільшивши  їх  у  3-4 рази.  Що ми цим досягаємо? Ми цим досягаємо того, що ми, навпаки, збільшуємо надходження  до  державного  бюджету.  Розрахунки,  які надали  нам  Держхарчопром  й  інші,  свідчать про те,  що якщо ми залишимо пільгову ставку,  але  збільшимо  у  зв'язку  з  тим,  що виробництво  все-таки в нас покращилось,  то ми дамо до державного бюджету 435 мільйонів гривень  від  податків.  Якщо  ми  збільшимо ставки акцизного збору, як це передбачається з 1 січня законом, то ми втратимо 110 мільйонів гривень.

 

     Отже, шановні товариші,  я пропоную  підтримати  законопроект 6049-1   стосовно   алкогольних   напоїв.   А   стосовно   другого законопроекту треба визначаться в  залі  Верховної  Ради,  про  що написав наш комітет.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Терьохін.  За  ним  -  депутат Гуцол.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради  України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 214,  м. Київ). Дякую. Шановні народні депутати! Я хотів би, щоб ми повністю з'ясували наші позиції по тютюну.

 

     Наш зал два роки тому прийняв рішення про те,  щоб встановити уніфіковані ставки  на  фільтрові  та  безфільтрові  сигарети.  Це змусило   ті   українські   фабрики,  які  випускали  безфільтрові сигарети, повернути свою увагу на переобладнання, на купівлю нових ліній,  що привело до заміщення виробництва безфільтрових сигарет, які  справді,  як  говорить  народний  депутат  Шевчук,  негативно впливають на здоров'я.  І,  між іншим,  я вам нагадую, що тютюнові компанії в Америці лише через цю причину  -  негативний  вплив  на здоров'я  домовилися  про  сплату  270  мільярдів доларів протягом наступних 15 років.  Ми рішенням про  встановлення  різних  ставок акцизного   збору   на   безфільтрові   і  фільтрові  сигарети  не заохочуємо,  скажемо,   заміщення   контрабанди   або   збільшення національного  товаровиробництва.  Ми  заохочуємо лише одне:  що й надалі фільтрові  сигарети  будуть  заміщатися  низькопробними.  А потім  із  вами  будемо  планувати крихти в бюджеті для того,  щоб лікувати наших громадян.

 

     Тому пропозиція  перший   проект   ні   в   якому   разі   не підтримувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний   депутат  Гуцол.  Наступні  -  депутати Карпов і Федорин. І все, закінчуємо.

 

     ГУЦОЛ М.В.  Фракція "Яблуко". Шановні колеги, повірте мені як фахівцю-екологу,  котрий не палить уже майже 20 років, що здоров'я

- це те, що насамперед важливо для кожної людини: і для депутатів, і для недепутатів.

 

     Ми бачимо на вулицях неповнолітніх дітей або, скажемо, зовсім дітей,  котрі палять. У нас в армію вже немає кого призивати. Діти наші, хлопці, хворі. Усі хвороби починаються від паління.

 

     На мою  думку,  взагалі  потрібно прийняти закон про заборону випуску тютюну,  тому що здоров'я нації - в першу  чергу.  Шановні колеги,  ну  хто з вас не бачив малолітніх дітей з сигаретою?  Усе дешеве,  що буде і про що ми хочемо прийняти закон, буде для наших дітей.  Бійтеся  Бога,  обов'язково голосуйте проти,  не приймайте такого жахливого закону.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Народний депутат Карпов. Наступний - депутат Федорин.

 

     КАРПОВ О.М.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, НДП).  Шановні  колеги,  від того,  приймемо ми чи не приймемо цей закон,  кількість  тих,  хто  палив,  палить  і  палити  буде,  не зменшиться.  Не апелюйте таким чином до здоров'я нації.  Питання в іншому:  чи ми будемо палити, вибачте на слові, контрабандне "ге", як сказав Роман Петрович,  чи наше. Це головна проблема. І якщо ми хочемо  вирішити  питання  так,  як  воно   має   вирішуватися   з економічної  точки  зору,  бо  мораль  і  здоров'я тут усе одно не працюють, то треба підтримати цей документ.

 

     Щиро дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Федорин. Закінчуємо.

 

     ФЕДОРИН Я.В. Шановні народні депутати, наведу лише дві цифри. У   1998   році  було  в  державу  ввезено  15  мільярдів  сигарет безфільтрових.  У  нинішньому  році  внаслідок  підвищення  ставок акцизного  збору їх вже буде ввезено близько 30 мільярдів.  От вам ці  цифри,  які  вказують,  що  будь-яке   зменшення   виробництва безфільтрової    групи   в   Україні   моментально   компенсується контрабандою. Тому всі обгрунтування, які тут наводилися, не мають сили.  Буде  ця  контрабанда  в будьякому підземному переході,  на будь-якому базарі,  в будь-якому місці.  І її будуть купувати наші громадяни,   сплачуючи  таким  чином  заробітну  плату  в  сусідні держави, податки - в сусідні держави.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги,   переходимо   до   голосування. Ставиться на голосування законопроект 6049-1,  який має назву "Про внесення змін до Закону України  "Про  ставки  акцизного  збору  і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої". Нагадую, він внесений  народним  депутатом   Сокерчаком.   Комітет   рекомендує прийняти  цей  законопроект  у  першому  читанні.  Прошу  народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 270.

 

     Рішення прийнято.

 

     Шановні колеги,  я ставлю на голосування прийняття в  першому читанні  другого законопроекту 5234,  який має назву "Про внесення змін до Закону України "Про ставки  акцизного  збору  та  ввізного мита на тютюнові вироби". Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 245.

 

     Рішення прийнято.

 

     Увімкніть мікрофон  голови  комітету  Альошина,  будь  ласка. Пропозиція в цілому надійшла, як комітет ставиться до цього.

 

     АЛЬОШИН В.Б., голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів     і     банківської     діяльності     (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Рішення  комітету   ви знаєте,   Вікторе   Володимировичу.   Ми   за   те,  щоб  прийняти законопроект 6049-1 у цілому..

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. А   відносно   другого   законопроекту    Валерію Борисовичу? Мається на увазі 5234.

 

     АЛЬОШИН В.Б.   У   поданні   комітету  зазначено,  що  ми  не підтримуємо даний законопроект,  і тому комітет не може входити  з ініціативою  прийняття  його  в цілому.  Народні ж депутати можуть наполягати на цьому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  я ставлю щойно проголосований  у першому  читанні  законопроект  6049-1  на голосування в цілому як закон. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 275.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     Я ж не чую пропозицій відносно другого  проекту.  От,  бачте, депутат Федорин вважає, що в цілому і другий слід приймати.

 

     Надійшла пропозиція  народного депутата Федорина законопроект 5234, щойно проголосований у першому читанні, прийняти в цілому як закон.  Я  ставлю  цю  пропозицію  на голосування.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 266.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Проект Постанови про парламентські слухання  щодо  дотримання вимог екологічного законодавства в Україні,  напрями реалізації та вдосконалення   екологічної    політики    (прийняття    рішення). Пропонується прийняти даний проект постанови за основу.

 

     Будь ласка, увімкніть мікрофон голови комітету Юрія Івановича Самойленка.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.,  голова Комітету Верховної  Ради  України  з питань  екологічної  політики,  природокористування  та ліквідації наслідків     Чорнобильської      катастрофи      (багатомандатний загальнодержавний   виборчий  округ,  ПЗУ).  Шановний  головуючий! Шановні народні депутати!  В обговоренні доповіді з цього  питання взяли   участь  30  учасників  парламентських  слухань  -  народні депутати, представники державних органів виконавчої влади, органів місцевого  самоврядування,  наукових,  громадських  та міжнародних організацій. Від них надійшло понад 40 пропозицій, і практично всі вони    враховані   при   доопрацюванні   проекту   постанови   та рекомендацій.  Прошу  шановних   народних   депутатів   підтримати запропонований проект постанови.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю даний проект постанови на голосування в цілому. Прошу народних депутатів визначитися ( 6231).

 

     "За" - 286.

 

     Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Слухається проект Закону про внесення змін до Кодексу України про     адміністративні     правопорушення    щодо    встановлення відповідальності за порушення законодавства про племінну справу  у тваринництві (прийняття рішення за результатами розгляду в першому читанні). У нас два законопроекти:

 5432 і   5432-Д.  Комітет  пропонує  прийняти  за  основу  проект народного депутата Мазуренка 5432-Д.

 

     Будь ласка, увімкніть мікрофон народного депутата Ващук.

 

     ВАЩУК К.Т.,  голова Комітету Верховної Ради України з  питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  20, Волинська область).  Дякую, шановний Вікторе Володимировичу. Ми не будемо заперечувати проти прийняття проекту,  але тільки за основу і хочемо звернутися до комітету,  який готував це питання.  Ви  не просили висновку, не спитали думки нашого профільного комітету. Це некоректно - минати профільний комітет, коли розглядається питання племінної справи.  Ми проект підтримаємо, але лише за основу, лише в першому читанні, з тим, щоб наш комітет уніс до нього корективи.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата Мазуренка.

 

     МАЗУРЕНКО В.І.,  секретар Комітету Верховної Ради  України  з питань   законодавчого   забезпечення   правоохоронної  діяльності (виборчий  округ  141,  Одеська  область).  Виктор   Владимирович! Уважаемые   коллеги!   Дело   в  том,  что  эти  законопроекты  не противоречат один другому. Единственная разница в том, что комитет рекомендует поддержать законопроект,  в котором предлагается право штрафовать дать судам,  а не чиновникам.  Поэтому прошу поддержить законопроект 5432-Д.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   колеги!   Я   ставлю   на   голосування законопроект 5432-Д народних депутатів Мазуренка  і  Лісогорського для прийняття його в першому читанні, як рекомендує комітет. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 298.

 

     Дякую, рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Слухається проект Закону про внесення змін до Кодексу України про   адміністративні   правопорушення  (щодо  паливноенергетичних ресурсів). Реєстраційні номери 3008 і 3008-1, прийняття рішення за результатами   розгляду  в  першому  читанні.  Комітет  рекомендує прийняти за  основу,  тобто  в  першому  читанні,  проект  3008-1, внесений  народними  депутатами Мазуренко та Біласом,  і відхилити проект,  внесений Кабінетом Міністрів,  тобто 3008.  Я  ставлю  на голосування  пропозицію  комітету  про прийняття в першому читанні законопроекту

 3008-1. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 206.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Хвилинку, шановні  колеги.  Мені  здається,  я  все зрозуміло пояснив.  Є  проект  Кабінету  Міністрів  і  є   проект   народних депутатів.  Комітет  пропонував  прийняти  законопроект,  внесений народними депутатами,  і відхилити проект  Кабінету  Міністрів.  Я ставлю   на  голосування  законопроект  3008,  внесений  Кабінетом Міністрів.  Будь  ласка,  зніміть  голосування.  Народний  депутат Гудима. Увімкніть мікрофон.

 

     ГУДИМА О.М.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань паливноенергетичного  комплексу,  ядерної  політики   та   ядерної безпеки (виборчий округ 123,  Львівська область).  Шановні народні депутати!   Цей    проект    схвалений    Комітетом    з    питань паливно-енергетичного  комплексу.  Кабінет Міністрів погоджується, що слід прийняти законопроект народних депутатів.  Отже,  не можна ставити  так  питання:  відхилити  проект  Кабінету  Міністрів,  а схвалити законопроект  народних  депутатів.  Проекти  в  основному сумісні, як я зрозумів. Тобто багато народних депутатів цей проект альтернативним не вважають,  і мені здається, його треба поставити ще раз на голосування. Він має шанс пройти.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний   колего  Гудима!  Я  ж  читаю  так,  як визначено комітетом і як подано  секретаріатом.  А  там  викладено саме  так,  як  я  оголосив  залу.  Комітет з питань законодавчого забезпечення  правоохоронної  діяльності  рекомендує  прийняти   в першому  читанні  проект  3008,  а  інший  законопроект,  внесений Кабінетом Міністрів ( 3008) відхилити.

 

     Увімкніть ще  мікрофон  народного  депутата  Мазуренка,  будь ласка.

 

     МАЗУРЕНКО В.І. Уважаемые коллеги, эти законопроекты дополняют друг друга. Они согласованы с Кабинетом Министров. Кабмин согласен с  тем,  что в нашем законопроекте,  предлагается право штрафовать предоставить судам,  а не  чиновникам.  Поэтому  прошу  поддержать законопроект 3008-1. Комитет просит поддержать этот законопроект.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто  у  нас  там  представляє Кабінет Міністрів з цього питання? Увімкніть мікрофон, будь ласка.

 

     МЕРКУШОВ В.Т., голова Державного комітету з енергозбереження. Я  прошу  народних  депутатів  підтримати  законопроект,  внесений народними депутатами,  тому що він,  практично збігається за своєю суттю  з  проектом  Кабміну.  Різниця тільки в тому,  що накладати штрафи  пропонується  через  суд.  Тобто,  Кабінет   Міністрів   і Державний   комітет   з   енергозбереження  згодні  з  положеннями законопроекту і просять його підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на  голосування  пропозицію  прийняти  в першому читанні законопроект 3008-1, внесений народними депутатами Мазуренком  і  Біласом  і   підтриманий   представником   Кабінету Міністрів.

 

     Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 205.

 

     Шановні колеги!   За   Регламентом  я  повинен  поставити  на голосування і законопроект 3008 Кабінету Міністрів,  якщо  він  не відкликається Кабінетом Міністрів.  А він сьогодні не відкликаний. Я ставлю на голосування в першому читанні законопроект

 3008, поданий   Кабінетом   Міністрів.   Прошу  визначитися.  Про прийняття його в першому читанні.

 

     "За" - 201.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Покажіть по фракціях, будь ласка. Дякую.

 

     -----------

 

     Слухається проект Постанови про  рекомендації  парламентських слухань  стосовно  закриття  Чорнобильської  АЕС.  Самойленко Юрій Іванович. Увімкніть мікрофон. Будь ласка.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.   Шановний   головуючий!   Шановні    народні депутати! Ви знаєте скільки дискусій, суперечливих думок викликали ці парламентські слухання і саме питання про  закриття,  виведення станції з експлуатації. Пропозиції в комітет продовжують надходити до сьогоднішнього дня.  Я не  хочу,  щоб  ми  прийняли  невиважене рішення,  і  прошу зняти цей проект постанови з розгляду.  Ми його доопрацюємо і через тиждень внесемо на ваш розгляд.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю,  шановні колеги, наступного четверга, 14 грудня,  ми  повернемося  до  цього  проекту  з  урахуванням  усіх пропозицій. Тим більше вже є альтернативні проекти постанови. Коли ми будемо розглядати тоді і скажете.  Юрію Анатолійовичу, сідайте, будь ласка.

 

     -----------

 

     Слухається проект   Закону   про   підтвердження   згоди   на обов'язковість   для  України  Угоди  про  створення  Українського науково-технологічного  центру  та   ратифікацію   Протоколу   про внесення    поправок   до   Угоди   про   створення   Українського науковотехнологічного   центру   (   0172).   Комітет   рекомендує підтримати даний законопроект і ратифікувати протокол.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Єльяшкевича.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Уважаемый  Виктор  Владимирович!  Второй раз вносится этот вопрос в сессионный зал  и  я  вынужден  второй  раз задавать  один  и  тот же вопрос.  Сегодня я адресую его вам,  как доктору юридических наук.  Скажите,  пожалуйста, как можно законом давать согласие на обязательность для Украины текста соглашения, а другой частью - ратифицировать протокол о внесении изменений в это соглашение?  Это  две разные юридические процедуры.  Почему до сих пор не привели в соответствие с нашей Конституцией  текст  данного проекта закона?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре  Сергійовичу,  я дам відповідь на ваше запитання,  після  закінчення  пленарного  засідання.  Ми  з  вами обміняємося думками в дискусії, як юрист з юристом.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Соломатіна.

 

     СОЛОМАТІН Ю.П.,   член  Комітету  Верховної  Ради  України  у справах  пенсіонерів,  ветеранів  та  інвалідів   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий округ,  КПУ).  Шановні колеги!  Велика група    народних    депутатів    отримала    від     Українського науково-технологічного  центру  запрошення ознайомитися з роботами цього центру у п'ятницю, завтра.

 

     Давайте ми з вами уникнемо тих звинувачень,  які  лунали  під час  парламентських  слухань  у  зв'язку  з закриттям ЧАЕС,  що ми парламентські слухання проводимо і приймаємо рішення  після  того, як  рішення вже прийнято Президентом.  Тому є пропозиція перенести розгляд цього питання  на  наступний  тиждень.  А  в  п'ятницю  ми попрацюємо і будемо вже свідомо приймати рішення з цього питання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народний депутат Юхновський.

 

     ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.,  голова  Комітету  Верховної  Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний  виборчий округ, НРУ). Шановний Вікторе Володимировичу! Шановні депутати! Ми досягли  згоди  з  Валерієм  Борисовичем  Альошиним  перенести  це питання на наступний тиждень чи може на пізніше.  Комітет з питань науки і освіти дуже уважно  розглянув  угоду  і  розглянув  статут центру.  Угода посилається на статут.  У статуті є один абзац, про який я вам зараз скажу.

 

     У реалізації проектів  задіяні  дві  сторони  -  організація- одержувач, тобто яка виконує проект, і організація фінансуюча, яка фінансує проект.

 

     І ось якщо вони не можуть дійти згоди,  говориться в статуті, у межах виправданого періоду часу,  фінансуюча організація отримує єдину    виключну    ліцензію,     окрім     тієї,     яку     має організація-одержувач.

 

     Ліцензія фінансуючої  організації  поширюється  на всі країни світу. Вона є безвідкличною, базується на справедливих та розумних умовах та виключає право на субліцензію для комерційних цілей.  Це означає:  якщо одержувач і фінансуюча сторона не досягають  згоди, фінансуюча  сторона  має  безвідкличне  право  самовільно видавати ліцензію.

 

     Ми вимагаємо від Адміністративної ради, щоб вона вилучила цей абзац із статутів. Якщо тільки вони погодяться завтра вилучити цей абзац  із  статуту,  Комітет  з  питань  науки   і   освіти   буде рекомендувати ратифікувати цю угоду.  Якщо вони не погодяться,  ми не можемо погодитися на ратифікацію.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так,  дякую,  шановні   колеги.   Я   ставлю   на голосування пропозицію комітету про прийняття законопроекту

 0172. Прошу народних депутатів  визначитися.  Шановні  колеги,  я нагадую:   у   нас   усе   вирішується   голосуванням.  Усі  думки враховуються під час  голосування.  Ставлю  на  голосування  даний законопроект    про    ратифікацію.   Прошу   народних   депутатів визначитися.

 

     "За" - 166.

 

     Рішення не прийнято.

 

     -----------

 

     Слухається проект  Закону  про  ратифікацію   Протоколу   між Кабінетом  Міністрів  України  та  Урядом Турецької Республіки про фінансове співробітництво (  0095).  Комітет  Альошина  рекомендує відхилити проект про ратифікацію.  Будь ласка,  увімкніть мікрофон народного депутата Габера.

 

     ГАБЕР М.О.,  голова  підкомітету  Комітету   Верховної   Ради України  з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  та  дитинства (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПСПУ). Я прошу передати слово депутату Кармазіну і хочу підтримати думку, яку тут висловлювали  про  те,  що  всетаки   не   можна   не   розглянути законопроект про Чорнобиль.

 

     Пане Кармазін, я вам передаю слово.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата Кармазіна.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.   Шановні  народні  депутати!  Мною,  народними депутатами Сергієнком і Габером було внесено альтернативний проект постанови,  зареєстрований  учора  за номером 6256-1.  У зв'язку з тим,  що його не було внесено до порядку денного на сьогодні і  не проголосовано,  коли  ви  давали доручення зняти з розгляду проект 6256 (а альтернативний проект постанови,  звісно не такий, що всім подобається),  я прошу дати протокольне доручення включити його на наступний четвер. Це - перше. І по-друге, треба щоб його врахували під час підготовки рішення комітету.

 

     Спасибі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Юрію  Анатолійовичу.  Це і так зрозуміло. Коли  буде  голосуватися   проект   постанови   комітету,   то   у відповідності  з  Регламентом  будуть голосуватися і враховуватися всі  інші  проекти  постанови,  з  цього  питання.   І   ви   Юрію Анатолійовичу,   це  повинні  знати  і  дуже  добре  знаєте.  Тому нагадаєте про це тоді,  коли ми це будемо розглядати  у  наступний четвер. А комітет буде розглядати і ваш проект постанови.

 

     Я ставлю   на   голосування  проект  Закону  про  ратифікацію Протоколу між Кабінетом  Міністрів  України  та  Урядом  Турецької Республіки про фінансове співробітництво.

 

     Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 188.

 

     Рішення не прийнято.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     -----------

 

     Слухається проект Закону про ратифікацію договору про дружбу, співробітництво і  партнерство  між  Україною  і  Азербайджанською Республікою.  Комітет рекомендує ратифікувати договір. Я ставлю на голосування пропозицію  про  прийняття  даного  проекту  закону  в цілому. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 251.

 

     Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Шановні колеги, ми переходимо до розділу про включення питань до порядку денного шостої сесії.

 

     Пропонується включити до порядку денного  проект  Закону  про внесення  змін  до  Закону  України  про статус народного депутата України від 22 листопада 2000 року, внесений Президентом України ( 6227).  Про включення до порядку денного. Прошу народних депутатів визначитися.  Ми не обговорюємо,  ми включаємо до порядку денного. Будь ласка, народні депутати, прошу визначитися.

 

     "За" - 197.

 

     Рішення не прийнято. Прошу показати по фракціях.

 

     -----------

 

     Шановні колеги,   я  ставлю  на  голосування  пропозицію  про включення  до  порядку  денного   проекту   Закону   про   порядок дострокового  припинення повноважень Верховної Ради України від 22 листопада 2000 року (законопроект 6228).  Прошу народних депутатів визначитися   щодо  включення  до  порядку  денного  шостої  сесії Верховної Ради України.

 

     "За" - 206.

 

     Рішення не прийнято. По фракціях покажіть.

 

     Шановні колеги,  не треба  піднімати  руки,  я  поважаю  всіх депутатів,  але  ми  визначаємося  про включення питань до порядку денного,  ми їх не обговорюємо. Процедура, Олександре Сергійовичу, виписана у нас у Регламенті.

 

     -----------

 

     Шановні колеги! Три голови комітетів, а саме: голова Комітету з питань будівництва, транспорту і зв'язку Крук, голова Комітету з питань  паливно-енергетичного комплексу Гудима і голова Комітету з питань  економічної  політики  Костусєв  внесли   пропозицію   про включення  до  порядку  денного законопроекту про внесення змін до статті 11 Закону України про податок на додану вартість ( 6151-1). Про включення до порядку денного,  щоб вони могли розглянути, а ми в наступні дні внесли на розгляд.

 

     Я ставлю на голосування пропозицію про включення  до  порядку денного законопроекту

 6151-1 від  19  жовтня  2000  року.  Прошу   народних   депутатів визначитися.

 

     "За" - 266.

 

     Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Будь ласка, увімкніть мікрофон народного депутата Костусєва.

 

     КОСТУСЄВ О.О.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань економічної політики,  управління  народним  господарством, власності   та   інвестицій   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок СПУ  та  СелПУ).  Уважаемый  Виктор Владимирович!  Уважаемые коллеги! Мы также просим рассмотреть этот законопроект сейчас.  Он состоит  всего  из  одного  пункта.  Есть поддержка Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, есть   положительное   заключение    главного    научноэкспертного управления.  Речь  идет только о том,  чтобы продлить на следующий год нулевую ставку  НДС  на  транзит.  Мы  убедительно  просим.  В бюджете,  в  статье  11,  мы  это уже учли.  Мы просим этот проект проголосовать сейчас в первом чтении и в целом как закон.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть     мікрофон     народного     депутата Александровської.

 

     АЛЕКСАНДРОВСЬКА А.О.,  член Комітету Верховної Ради України з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Фракция коммунистов,  город  Харьков.  Я  поддерживаю  предложение Костусева  и тоже прошу внести этот проект закона на рассмотрение. Необходимый комплект документов есть,  комитет решение  принял.  Я считаю, что мы должны рассмотреть этот вопрос и принять решение.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний  депутат  Терьохін.  Наступний - депутат Пустовойтов.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Шановні народні депутати!  Ще раз хочу донести позицію   нашого   комітету.   Ми   не  заперечуємо  проти  такого формулювання.  Справа в тому,  що ми з  вами  прийняли  в  бюджеті правила  стягнення  так  званої  плати  за  транзит.  Саме тому ми змушені на наступний  рік  зняти  питання  оподаткування  транзиту вантажів по території України.

 

     Є пропозиція  проголосувати  це  в першому і другому читаннях сьогодні, і закінчити нормально бюджетну процедуру.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Пустовойтов.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.  Фракція комуністів. Вікторе Володимировичу, шановні  колеги,  5  грудня  Комітет  з  питань  правової політики підтримав проект постанови про проведення Дня уряду у лютому  щодо виконання   рішень  судів  виконавчими  службами.  Вони  записали: "Враховуючи важливість і актуальність забезпечення  конституційних гарантій своєчасного отримання громадянами винагороди... за плату, комітет вирішив  рекомендувати  Верховній  Раді  України  прийняти постанову  про  проведення  в  лютому  2001 року Дня уряду з таким порядком денним. Проект постанови 6206 від 12 листопада є у вас на руках.  Тому  у  зв'язку  з  тим,  що  у нас грудень і січень дуже напружені,  давайте все-таки проголосуємо за внесення  до  порядку денного і цього питання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, увімкніть мікрофон народного депутата Альошина.

 

     АЛЬОШИН В.Б.  Шановні  колеги!  Я  просив   би   перейти   до голосування   по   суті  законопроекту,  запропонованого  народним депутатом Костусєвим,  і від імені комітету теж констатую,  що  ми його   розглянули,   підтримали,  і  це  вже  підтверджено  нашими рішеннями по бюджету.

 

     Тому прошу проголосувати не лише  про  включення  до  порядку денного, а й по суті.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Усі погоджуються з тим, що після голосування щодо включення питання до порядку денного (що ми щойно зробили) даного законопроекту треба проголосувати його в першому і другому читаннях. Тому я ставлю на голосування законопроект 6151-1 про  внесення  змін  до  статті  11  Закону України про податок на додану  вартість  у  першому  читанні.  Прошу  народних  депутатів визначитися.

 

     "За" - 254.

 

     Рішення прийнято.

 

     Ставлю даний законопроект 6151-1 на голосування в цілому.

 

     Прошу народних депутатів визначитись.

 

     "За" - 254.

 

     Рішення прийнято. Дякую.

 

     По фракціях висвітіть, будь ласка.

 

     Шановні колеги!  Переходимо до розгляду питань,  внесених для повторного розгляду з пропозиціями Президента України.

 

     -----------

 

     Розглядається Закон  України  про  внесення  змін  до  деяких законодавчих  актів  України  щодо регулювання ринку автомобілів в Україні з пропозиціями Президента України від 19 жовтня 2000  року ( 5326-Д).

 

     Комітет пропонує прийняти закон у новій редакції.

 

     Ставлю на  голосування пропозицію про прийняття даного закону в новій редакції.

 

     Будь ласка, шановні колеги, прошу визначитись.

 

     "За" - 294.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Розглядається Закон  України   про   закони   і   законодавчу діяльність  з  пропозиціями  Президента України від 12 жовтня 2000 року.  Комітет рекомендує розглянути дані пропозиції за процедурою другого читання.

 

     Будь ласка. Увімкніть мікрофон народного депутата Черненка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Дякую, Вікторе Володимировичу. Шановні народні депутати! Шановний Вікторе Володимировичу! Прошу, давайте спочатку проголосуємо  Закон  України про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів  України  про   прибутковий   податок   з   громадян   з пропозиціями  Президента  стосовно матеріальної допомоги.  Вікторе Володимировичу, щоб ми встигли. Скільки ще ми будемо відкладати це питання?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  колего  Черненко.  Обов'язково наприкінці розглянемо.

 

     Микола Іванович Хандурін. Будь ласка.

 

     ХАНДУРІН М.І.,  заступник міністра юстиції України.  Шановний Вікторе   Володимировичу!  Шановні  народні  депутати!  Пропозиції Президента викладені на 15 сторінках.  Я  прошу  не  приймати  цей закон,   оскільки  він  суперечить  в  багатьох  своїх  положеннях Конституції,  звужує повноваження Президента,  звужує повноваження народу  з  питань всеукраїнського референдуму,  з питань прийняття законів  і  містить  ряд  інших  моментів,  які  прямо  суперечать Конституції.

 

     Це детально  викладено в пропозиціях Президента.  Якщо би був час, то я детально вам би це виклав, але це потребує багато часу.

 

     Прошу не приймати цей закон.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Увімкніть  мікрофон  народного   депутата Ющика Олексія Івановича від комітету. Будь ласка.

 

     ЮЩИК О.І.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань правової  політики  (багатомандатний  загальнодержавний   виборчий округ,  виборчий блок СПУ та СелПУ).  Шановний головуючий! Шановні колеги!  Щоб дійсно не забирати багато часу,  хочу сказати по суті цього  вето  і  пропозицій  Президента  таке.  Дане  вето  є  дуже показовим у плані  того,  яку  роль  відіграє  чиновник  юридичної служби  Адміністрації  Президента  сьогодні  при розгляді законів, прийнятих Верховною Радою.

 

     Якби ви уважно подивилися на характер зауважень і пропозицій, висловлених по цьому закону,  то побачили б, що дійсно ігнорується і позиція парламенту,  який прийняв цей закон без заперечень,  без жодного  голосу  "проти",  і  позиція Кабінету Міністрів,  який не висловив зауважень,  коли  направлявся  цей  закон  на  підпис,  і позиція   Міністерства   юстиції,  яке  теж  не  висловило  ніяких принципових зауважень по цьому закону. І тільки у юридичної служби Адміністрації  Президента  знайшлося кілька десятків зачіпок,  про які тут не варто говорити.

 

     По суті йдеться  про  те,  що  Верховній  Раді  запропоновано неконституційне  рішення.  Згідно  з рішенням Конституційного Суду України застосоване Президентом вето щодо прийнятого закону  своїм юридичним    наслідком   має   скасування   останніх   результатів голосування і відкриття процедури повторного розгляду у  Верховній Раді  України,  яка  має  право  враховувати  або  не  враховувати пропозиції Президента до закону і прийняти його знову.

 

     Що пропонується Президентом?  Скасувати цей закон.  Тобто  ця пропозиція  абсолютно  чітко  суперечить  рішенню  Конституційного Суду,  на який,  до речі, у пропозиціях Президента є посилання. Це перше.

 

     Друге. Пропонується  врахувати  всі  пропозиції і зауваження, подані до цього закону,  в іншому законі,  який треба розробити  і прийняти,  узагальнивши  і  зробивши  єдиний  Закон про нормативні акти, на який теж, до речі, накладено вето Президента. Тобто Закон про  закони  об'єднати в якийсь кодифікований акт і таким чином ці пропозиції врахувати в законі  зовсім  іншому.  Але  ж  стаття  94 Конституції  прямо говорить,  що пропозиції Президента повинні йти до цього закону, і він повинен розглядатись повторно.

 

     Тобто неконституційна сама по суті пропозиція про  скасування закону і розробку нового законопроекту.  Тому Верховна Рада просто не має права приймати таку пропозицію Президента.

 

     Ми уважно  розглянули  і  проаналізували  всі  зауваження   і пропозиції  Президента  в  комітеті.  Я  хочу  сказати,  що Микола Іванович не став говорити про них, оскільки про деякі із зауважень соромно  навіть  говорити.  І  комітет визначився після детального аналізу таким чином:  для того,  щоб покращити той закон, який був прийнятий  (в  принципі,  можна  було  взагалі  жодного зауваження Президента  не  приймати,  тому  що  немає  для  цього   серйозних підстав),  ми  все-таки,  йдемо  на  певний компроміс і пропонуємо частину  зауважень  Президента  прийняти.  У  вас  у   таблиці   є пропозиції комітету.

 

     Ми пропонуємо  внести зміни і врахувати пропозиції Президента до статей 3,  8, 10, 11 і 30. Це всього-на-всього потребує дев'ять голосувань "за" 226 голосами, щоб врахувати пропозиції Президента, і одного голосування про відхилення інших пропозицій та  подолання вето 300 голосами для того, щоб закон був прийнятий.

 

     На завершення   хочу   сказати,   шановні  колеги.  Це  честь парламенту - врегульовувати відносини, які стосуються законодавчої діяльності.   Законодавча   діяльність   є  виключно  прерогативою парламенту,  і якщо ми не будемо мати Закону  про  закони,  ми  не зможемо  розвивати  і  закон  про  нормативні акти.  Ми взагалі не регламентуємо нормотворчу діяльність у державі.

 

     Комітет одноголосно  проголосував  за   таку   пропозицію   і рекомендує прийняти рішення, про яке я тільки що сказав.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Шановний Олексію Івановичу!  Ви пропонуєте прийняти  даний  закон  у  новій  редакції,  викладеній комітетом,  і  проголосувати  за  це?  Ми  можемо  поставити це на голосування?

 

     ЮЩИК О.І.  Це не зовсім так, Вікторе Володимировичу. Справа в тому,  що  в  новій  редакції,  це коли ми одночасно з урахуванням пропозицій Президента вносимо ще якісь пропозиції.  Це і  є  пряме роз'яснення Конституційного Суду. Ми нічого свого, крім часткового врахування пропозицій Президента, не вносимо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Але це і є нова редакція.

 

     ЮЩИК О.І. Але це не та нова редакція, про яку говориться...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Є пропозиція  комітету  рухаться вперед за процедурою другого читання.  Тому,  будь ласка, скажіть, що враховано, що не враховано і що ми ставимо на голосування. Будь ласка, Олексію Івановичу.

 

     ЮЩИК О.І. Я просто назву зараз, щоб ви бачили. Щодо статті 3. Враховується частина третя пропозиції Президента  під  номером  2: "Особливим  різновидом  закону  є закон,  прийнятий всеукраїнським референдумом". Пропонуємо підтримати цю пропозицію Президента.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  на  голосування  дану  пропозицію  від комітету. Будь ласка, прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 303.

 

     Рішення прийнято.

 

     Наступне, Олексію Івановичу.

 

     ЮЩИК О.І.  Пропозицію  4 Президента до статті 8 ми враховуємо таким   чином:   "закон   з   питань,   визначених   законом   про всеукраїнський референдум".  Мова йде про те, що ми в цьому законі визначали   коло   питань,    які    приймаються    всеукраїнським референдумом.  Оскільки  у  нас  уже  готовий  до  другого читання законопроект про  всеукраїнський  референдум  і  це  предмет  того закону, то ми тут просто вилучаємо цю позицію із посиланням на те, що може бути прийнятий закон  з  питань,  визначених  законом  про всеукраїнський  референдум.  Таким чином,  враховуються зауваження Президента у цій частині.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування дану пропозицію комітету. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 314.

 

     ЮЩИК О.І. Дякую.

 

     У зв'язку  з  цим стаття 10 приводиться у відповідність з цим врахованим зауваженням.

 

     І у  частині   четвертій   статті   10:   "Закон,   прийнятий всеукраїнським   референдумом,   має   вищу   юридичну  силу  щодо звичайного  закону".  Тобто   редакційно   уточнюється   враховане зауваження Президента.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю  на  голосування дану пропозицію комітету. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 290.

 

     Рішення прийнято.

 

     Наступне.

 

     ЮЩИК О.І.  Пропозиція 6  Президента  до  статті  11.  Тут  ми уточнюємо   гарантії   конституційності   законів   і   враховуємо пропозицію Президента. Пропонуємо підтримати її.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дана  пропозиція  від   комітету   ставиться   на голосування. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 315.

 

     Рішення прийнято.

 

     Наступне.

 

     ЮЩИК О.І.   Далі   пропонується   врахувати   пропозицію   17 Президента на сторінці 18 до частини другої статті  30.  Мова  йде про  те,  що  тут  ми  уточнюємо  строки.  Оскільки  було  рішення Конституційного Суду,  яким було  розтлумачено,  як  вираховуються строки  підписання  закону.  Тобто це приводиться у відповідність. Дане зауваження щодо частина другої статті 30 враховується.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю  на  голосування  дану  пропозицію.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 309.

 

     ЮЩИК О.І.  Поправка 18 також пов'язана зі строками. Тут цілих три частини, ці зауваження одного характеру.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування дану пропозицію.

 

     "За" - 328.

 

     ЮЩИК О.І Пропозиція Президента 19 до частини четвертої статті 30.  Тут  мова  йде про підстави застосування вето.  Ми уточнюємо, враховуючи,  що  було  зауваження  Президента,  щоб  підстави   не обмежувати  тільки тими,  які були викладено вище.  Ми пишемо:  "а також  з  інших  підстав,  що  обумовлюються  статусом  Президента України, визначеним статтею 102 Конституції".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування дану пропозицію - уточнення комітету.

 

     "За" - 297.

 

     ЮЩИК О.І.  До частини шостої також у  зв'язку  із  уточненням строків,  про які я вам говорив. Частина шоста буде виглядати так: "Президент повинен підписати закон та офіційно оприлюднити його не пізніше наступного дня після закінчення зазначеного строку".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування дану пропозицію.

 

     ЮЩИК О.І.  Ця  поправка  випливає  з  рішення Конституційного Суду.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ.

 

     "За" - 308.

 

     Рішення прийнято.

 

     Наступна.

 

     ЮЩИК О.І.  І до частини сьомої.  Це  теж  стосується  строку. Відлік  починається  з  наступного дня після отримання закону.  Це частина сьома статті 30.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування дану пропозицію.

 

     "За" - 324.

 

     Рішення прийнято.

 

     ЮЩИК О. І. Всі інші пропозиції пропонується відхилити.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Прошу проголосувати з  пропозиціями,  які були проголосовані від комітету, в новій редакції.

 

     Ставлю на голосування і прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 262.

 

     Дякую, Олексію Івановичу. Сідайте, будь ласка.

 

     -----------

 

     Шановні колеги!  Нам  залишилося працювати ще три хвилини.  Є прохання  розглянути  питання,   яке   є   дуже   актуальним.   Ми неодноразово  порушували  його.  Це  Закон  про  внесення  змін до Декрету Кабінету  Міністрів  України  про  прибутковий  податок  з громадян  з  пропозиціями  Президента  України  щодо оподаткування благодійної  допомоги.  Він   був   розглянутий   з   пропозиціями Президента.  Тому прошу,  Сергію Анатолійовичу... Кажуть, що можна голосувати.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Буквально два слова, шановні народні депутати! Комітет розглянув пропозиції Президента,  розробив на їх основі та на основі інших доповнень законопроект.  Він повністю погоджений з Міністерством    фінансів    України,   з   Державною   податковою адміністрацію, тобто загрози вето наступного разу не буде. Тому ми пропонуємо  проголосувати  в режимі третього читання законопроект, який  вам  розданий,  поданий  Комітетом  з  питань   фінансів   і банківської діяльності.

 

     Ми не  пропонуємо  прийняти  пропозиції  Президента як такі у зв'язку з  тим,  що  Кабінет  Міністрів  сам  заперечує  проти  їх прийняття.   Це  може  бути  доведено  представником  Міністерства фінансів.

 

     Тому я ще раз повторюю:  пропозиція -  проголосувати  за  наш проект в режимі третього читання і прийняти це питання в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Мається на увазі 6248. У нас є два проекти - 6248 і 5275-Д. Увімкніть мікрофон народного депутата Стояна.

 

     СТОЯН О.М.,  голова  підкомітету  Комітету   Верховної   Ради України  з питань соціальної політики та праці (виборчий округ 18, Вінницька  область).  Шановні  колеги   народні   депутати!   Хочу нагадати,  що  ще  влітку  ми  прийняли  закон,  який запропонував депутат Терьохін. Він пропонував зняти обмеження в оподаткуванні.

 

     Я казав,  що це провокація,  і ми на нього отримаємо вето. Ми дійсно його отримали.

 

     Сьогодні комітет,   мабуть,  рятуючи  своє  реноме,  не  хоче ставити на голосування пропозиції Президента.

 

     Я прошу поставити зараз на голосування пропозиції Президента. Вони  нас  влаштовують,  але є одне зауваження.  У цих пропозиціях написано: "Суми коштів або вартість майна, що безоплатно надаються у    випадках,    передбачених    законодавством,   неприбутковими організаціями (крім політичних партій),  визначеними відповідно до підпункту   7.11.1  статті  7  Закону  України  про  оподаткування прибутку  підприємств..."  Тобто   профспілки,   інші   громадські організації,  зокрема організації інвалідів,  під законодавство не підпадають.

 

     Тому я пропоную підтримати пропозиції  Президента,  вилучивши слова "у випадках,  передбачених законодавством",  і тоді все стає на свої місця.

 

     Ми отримаємо  нормальний  закон.  Зараз  надають  матеріальну допомогу  у 5 гривень,  і батьки несуть паспорт,  ідентифікаційний номер і таке інше.

 

     Тобто ставте на голосування пропозиції Президента,  вилучивши з них слова:  "у випадках,  передбачених законодавством". Все буде так, як треба.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Шановний народний  депутате  Стоян!  По-перше, якщо  щось  вилучати  з пропозицій Президента,  то це вже буде теж новий законопроект, який має йти в новому режимі читання.

 

     По-друге, Кабінет Міністрів підтримує той законопроект,  який розширює пропозиції Президента стосовно того, про що ви казали, що немає обмежень по розміру матеріальної допомоги.

 

     Шановні мої друзі!  Хто що тут проводить?  Одна справа  -  це зацікавленість   пана   Стояна   в  тому,  щоб  видати  лімітовану матеріальну допомогу в межах профспілки, інша справа - коли людині треба,  я перепрошую,  дати гроші на купівлю штучної нирки або для того,  щоб зробити  операцію,  вартість  якої  не  обмежується  17 гривнями   або  навіть  тими  нормативами,  які  є  в  пропозиціях Президента.

 

     Ми повністю погодили механізм контролю з Кабінетом Міністрів, вони  не  будуть  заважати  і  будуть  рекомендувати Адміністрації Президента прийняти цей законопроект без застосування вето.  І  ми просили  б  це  зробити  швидше,  бо  ви  знаєте,  що ми входимо в історичну пору,  коли людям мають давати благодійну і  матеріальну допомоги.

 

     Я просив  би,  може,  висловиться  Кабінет  Міністрів з цього приводу?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз.  Сергію Анатолійовичу,  ви залишаєтесь  на трибуні як представник комітету.

 

     Увімкніть мікрофон  народного  депутата  Семенюк.  За  нею  - депутат Моісеєнко.

 

     СЕМЕНЮК В.П.,  член Комітету з питань  аграрної  політики  та земельних  відносин  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  виборчий блок СПУ  та  СелПУ).  Шановні  колеги  депутати! Насамперед   у   цій   ситуації   я   хочу  підтримати  Олександра Миколайовича Стояна,  тому що для кого нирка, а для кого і виборча кампанія. Це перше.

 

     І друге.  Вікторе  Володимировичу,  я  хочу  з процедури дещо сказати.  Під час голосування за  бюджет  випадково  член  фракції "Батьківщина"  Білоус  проголосував карткою депутата Мухіна ( 366) за прийняття бюджету.  Прошу в  стенограмі  не  враховувати  цього голосу.  Ми,  звичайно,  подали  письмове подання з цього приводу. Наша фракція не голосувала  за  прийняття  бюджету  в  цілому.  За захищені статті ми голосували.

 

     Прошу врахувати це в стенограмі.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це  враховано  в  стенограмі  вже  згідно з вашою заявою.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Вікторе Володимировичу,  я перепрошую. По суті того,  що  сказала  народний  депутат  Семенюк.  Я  хотів би,  щоб народний депутат Семенюк звернула увагу на  норму  на  сторінці  5 проекту  закону,  в якій зазначено,  що забороняється використання благодійної  допомоги  (вона   має   оподатковуватися)   будь-якою організацією,  яка  "бере  пряму  або побічну участь у виборах або рекламуванні будь-якої політичної  партії  (партійного  блоку  або об'єднання) або окремої фізичної особи на будь-які виборні посади" і так далі.

 

     Сьогодні такої норми немає.  Саме тому благодійні  фонди  або організації  дуже часто використовуються для досягнення політичних переваг,  а не для того,  щоб  допомагати  людям.  Наш  проект  це забороняє і накладає штрафи за порушення цього правила.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ми продовжили час.

 

     Будь ласка,  народний депутате Моісеєнко. Наступний - депутат Ратушний.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України    з    питань   державного   будівництва   та   місцевого самоврядування (виборчий округ 53,  Донецька область).  Макеевский горком  Компартии Украины.  Я хотел уточнить кое-что по содержанию этого законопроекта.  Дело в том,  что массово идут  обращения  со стороны  ветеранов,  получающих безвозмездно уголь от обединений, шахт и так далее,  которые жалуются на то,  что  сегодня,  получив бесплатно   уголь,  своего  рода  благотворительную  помощь,  люди вынуждены платить подоходный налог с граждан  в  размере  60-70  и больше  гривень,  которых  у людей просто нет.  То есть получается такая ситуация:  одна рука  дает,  вторая  -  забирает.  Вот  этот документ решает данную проблему?

 

     Почему я  об  этом спрашиваю?  Потому,  что я вел переписку с Кабинетом Министров по этому вопросу и мне обещали,  что документ, связанный с изменениями в Законе о подоходном налоге, будет внесен в Верховный Совет и в ближайшее время принят. Это этот документ?

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Хотів би  звернути  вашу  увагу  на  норму  на сторінці 5 (перший абзац),  де вводиться норматив,  що людині може надаватися матеріальна  допомога  або  в  грошовій  формі,  або  в матеріальній  формі,  розмір  якої,  як ви говорите,  не перевищує розміру  прожиткового  мінімуму  в  розрахунку  на  один   місяць. Сьогодні  розмір  прожиткового  мінімуму,  якщо  я  не  помиляюся, становить 270 гривень.  Тобто питання підтримки по тих сумах,  які ви назвали, взагалі не виникає.

 

     Це нецільова   допомога,   яка  може  бути  надана  будь-якій малозабезпеченій людині,  наприклад,  особі з багатодітної  сім'ї, інваліду й так далі.  Є цільова допомога, яка може бути надана без обмежень  по  сумах,  але  суб'єкту,  який  її  дійсно   потребує. Наприклад, у результаті катастрофи на шахті загинула людина, треба сім'ї допомогти.  Там немає цього обмеження у 270 гривень,  але  у зв'язку  з тим,  що ми визначили чітко відповідальність і механізм контролю над цим  цільовим  використанням,  Кабінет  Міністрів  не заперечує  проти  такого  (щоб  пан Стоян не говорив) ліберального підходу.

 

     Нам треба дати  можливість  суспільству  фінансувати  реальні потреби  людини,  яка  має  отримувати  благодійну допомогу,  а не обмежувати якимись штучними,  як пропонує пан Стоян, сумами. Тобто порушене вами питання цей законопроект вирішує повністю.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Ратушний.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.  Вікторе Володимировичу,  думаю,  після виступу Терьохіна зрозуміло, що є позиція, коли можна контролювати надання реальної матеріальної допомоги,  позиція, коли хтось хоче залишити статус подачок і цим задовольнитися.

 

     Тому пропоную поставити це на голосування,  і  нехай  вирішує зал. Це перше.

 

     І друге.  З процедури.  Усі - комуністи, рухівці і депутати з "Відродження  регіонів"   -   дихають.   Тому   згідно   з   нашою домовленістю,  Вікторе Володимировичу, прошу повернутися до Закону про повітря, як ви й обіцяли.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Черненко.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Дякую, Вікторе Володимировичу. Шановні народні депутати!    Сьогодні    в   Києві   відбувся   з'їзд   профспілок робітників-медиків. Я вас прошу проголосувати те, що сказав Стоян, тобто погодитися з пропозицією Президента.

 

     Якщо пан   Терьохін   подає   на   якесь  третє  читання,  то законопроект   майбутнього.   Давайте   сьогодні   погодимося    з пропозиціями Президента.

 

     У чому справа?  Сьогодні обкладається податком допомога,  яка надається профспілками.  Сергію Анатолійовичу, не наводьте тінь на плетінь. Якщо ми не проголосуємо, не буде закону сьогодні й нічого не буде. Якщо буде надана допомога до свят (Новий рік, Різдво), ми нічого потім не встигнемо вже. Я прошу підтримати, шановні народні депутати.

 

     Вікторе Володимировичу,  ставте  на  голосування   пропозиції Президента - те,  що в нас є в порядку денному, а третього читання в нас тут немає. Сергію Анатолійовичу, погодьтесь.

 

     Дякую.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Шановний  депутате  Черненко!  Я   перепрошую, Вікторе Володимировичу. Одну хвилинку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так  я  хотів вам сказати:  до того,  як ви дасте відповідь, поясніть, що таке "погодити пропозиції Президента" -те, що пропонує Черненко.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Так. Що таке "погодити пропозиції Президента"? Президент подає свої пропозиції по суті, а не по змісту. Ми мали б приймати   законопроект,   який   враховує   сутність   пропозицій Президента. Ми прийняли такий законопроект. Але у зв'язку з тим що виникли   питання,  які  хвилюють  не  тільки  профспілки,  але  й суспільство взагалі,  і в тому числі робітників медичних закладів, шановний депутате Черненко, ми розширили це питання.

 

     І я  просив  би  для  того,  щоб не було в народних депутатів перестороги,  що на цей закон  буде  накладено  вето,  висловитися представників Міністерства фінансів і Міністерства економіки,  які будуть супроводжувати цей закон на підписання Президентом.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народний депутат Гошовська.

 

     ГОШОВСЬКА В.А.  Дякую.   Шановний   Вікторе   Володимировичу! Шановні колеги! Вікторе Володимировичу, сотні листів ідуть, думаю, і на ваше ім'я,  і до комітету з проханням якнайшвидше врегулювати питання    щодо   звільнення   сум   матеріальної   допомоги   від оподаткування. Це просто необхідно.

 

     Ми сьогодні з цього питання розвели таку глибоку дискусію, що взагалі нічого не приймемо. Тому згідно з процедурою всетаки прошу спочатку поставити на  голосування  пропозицію  Стояна  Олександра Миколайовича,   а  потім,  якщо  ми  не  проголосуємо,  вашу.  Але обов'язково сьогодні ми повинні прийняти рішення.  Хоч максимальне ваше,  хоч  мінімальне,  але  з цього залу ми не повинні виходити, допоки з цього питання не приймемо рішення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я   пояснюю   народному   депутату    Гошовський: пропозицій  Стояна  в розпорядженні головуючого немає,  і з голосу ніхто нічого ставити в цьому залі не буде,  поки я сиджу на  цьому місці.   Є  пропозиції  тільки  комітету.  Будь  ласка,  увімкніть мікрофон Регурецького.

 

     РЕГУРЕЦЬКИЙ В.В.,  заступник   міністра   фінансів   України. Шановні  народні  депутати!  Я  хотів  би  озвучити  позицію уряду стосовно  проекту,  який  подається  комітетом,  і  стосовно  вето Президента на закон Верховної Ради.

 

     Президент не підписав закон Верховної Ради, мотивуючи тим, що цей   закон   носить   дискримінаційний   характер   щодо   різних організацій,  які  надають  благодійну  допомогу,  і  тим,  що цим рішенням ми порушуємо Закон про професійні спілки.

 

     Виходячи з цього Президент не погодився і  запропонував  свій варіант до того закону, який був поданий на підпис.

 

     Але в  ході обговорення і розгляду цих двох варіантів законів у комітеті дійшли висновку,  що,  на жаль,  ні  перший  закон,  ні пропозиції,  який  подає  Президент,  не  вирішують  усіх  проблем оподаткування доходів благодійної і гуманітарної допомоги. Тому ми детально  відпрацювали всі ситуації,  які можуть виникнути навколо надання цих допомог і оподаткування доходів громадян.

 

     Ми детально  все   відпрацювали,   конкретно   назвали   всіх суб'єктів,  хто може отримати, і всіх суб'єктів, хто може надавати допомогу.  І головне - ми відпрацювали механізм контролю,  щоб  не використовувались механізми ухилення від оподаткування.

 

     Це виважений   законопроект,   який   вирішує  практично  всі питання.  Ми  просили  б  вас  підтримати  пропозицію  комітету  і прийняти  цей  проект,  який  вирішує,  до речі,  і проблеми,  які виникають у профспілкових організацій  щодо  надання  матеріальної допомоги.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні  колеги!  Ставлю  на  голосування законопроект 6248 у  першому  читанні.  Прошу  народних  депутатів визначитися.

 

     РЕГУРЕЦЬКИЙ В.В. Ми просимо підтримати цю пропозицію.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 277.

 

     Рішення прийнято.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.   Шановний   Вікторе  Володимировичу!  Ми  дуже просили б прийняти цей законопроект у цілому.  Підходить час, коли людям  надаватимуть допомогу,  виплачуватимуть благодійні внески і так далі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміли.  Увімкніть мікрофон Регурецького. Будь ласка.

 

     РЕГУРЕЦЬКИЙ В.В.   Шановні  народні  депутати!  Ми  хотіли  б просити вас прийняти сьогодні цей закон у цілому.  Дійсно,  у  нас виникне  цілий  ряд проблем,  якщо ми не будемо мати цього закону, щодо оподаткування тих коштів,  які будуть  отримувати  громадяни, особливо незахищена частина громадян,  під Новий рік.  Ми хотіли б не мати проблем і просили б вас прийняти цей варіант у цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть     мікрофон     народного     депутата Єльяшкевича.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Уважаемые  коллеги!  Я  просил  бы  всех вас проголосовать сейчас в целом этот закон. Потом, при необходимости, внести   уже  в  него  изменения  после  того,  как  его  подпишет Президент.  Дело в том,  что речь идет  и  о  материальной  помощи пострадавшим   от  стихийных  бедствий.  Виктор  Владимирович,  вы знаете,  что сейчас происходит в  районах,  которые  отключены  от электроэнергии,   вы  знаете,  какие  сейчас  проблемы  во  многих областях Украины. Этот закон решает многие из проблем, связанных с оказанием  материальной  помощи,  в  том  числе  и  подобного рода гражданам, которые оказались жертвами стихийных бедствий.

 

     Поэтому, уважаемые коллеги,  я просил бы сейчас проголосовать этот  закон  в  целом,  чтобы  Президент его подписал,  а потом мы другие   моменты,   которые   необходимы   для    законодательного урегулирования,  будем  вносить  в  соответствующем  порядке в уже действующий закон.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Я  прошу,  шановні  колеги,   визначитися стосовно  голосування  в  цілому даного законопроекту 6248.  Прошу народних депутатів проголосувати в цілому даний законопроект.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Ми дуже просимо підтримати, це на часі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 307.

 

     Рішення прийнято.

 

     З мотивів голосування народний депутат Стоян.

 

     СТОЯН О.М.  Шановні колеги народні  депутати!  Знову  депутат Терьохін  ввів  вас  в оману.  Дуже прикро мені.  Чому?  Тому що в червні,  коли проголосували закон Терьохіна, щоб зняти обмеження з матеріальної  допомоги,  Президент  на  цей закон Терьохіна наклав вето.  І ми не можемо  надавати  матеріальну  допомогу  людям  без оподаткування.   Зараз   треба   було   голосувати  за  пропозицію Президента,  бо Президент пропонував не оподатковувати матеріальну допомогу в розмірі 12 мінімальних зарплат.

 

     У законі  Терьохіна цього немає.  Тобто знову будемо надавати 10  гривень  і  вони  будуть  оподатковуватися.  Подарунки  будемо оподатковувати. Те, що вніс Терьохін, може, й добре, але це не те, що ми просили.  Нам треба було голосувати все-таки  за  пропозицію Президента.

 

     Я дивуюся,  чому  ми  на це пішли,  вам люди за це спасибі не скажуть. Вибачте.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні колеги!  Засідання Верховної Ради оголошується закритим.

 

     Оголошується перерва до наступного вівторка.  Завтра депутати працюють у комітетах.