Стенограма пленарного засідання

02 листопада 2000

 

                     ЗАСІДАННЯ ДВАДЦЯТЬ СЬОМЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

       У к р а ї н и.  2  л и с т о п а д а  2000  р о к у.

                         10 г о д и н а.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ПЛЮЩ І.С.

 

     ГОЛОВА. Доброго ранку, шановні народні депутати, представники засобів інформації, гості Верховної Ради! Прошу народних депутатів підготуватися до реєстрації.

 

     Я бачу,  що  біля  Івана  Миколайовича  Салія  лежать  квіти. Давайте  ми  привітаємо  його  з  днем народження і побажаємо йому всіляких успіхів (Оплески).

 

     Увімкніть систему. Прошу реєструватися.

 

     У залі  зареєструвалося  397  народних   депутатів.   Ранкове пленарне  засідання оголошується відкритим.  Сергію Анатолійовичу, треба завершувати, вже засідання відкрили.

 

     Може ще  раз  зареєструємося?  Давайте   проведемо   повторну реєстрацію, щоб було за 400. Прошу ще раз зареєструватися.

 

     У залі   зареєструвалося   406  народних  депутатів.  Ранкове пленарне засідання оголошується відкритим.

 

     Сьогодні в нас четвер - день голосування,  отже,  ніяких заяв сьогодні в нас немає,  тому я прошу вас взяти довідкові матеріали, проекти законів,  і ми будемо  голосувати  й  приймати  відповідні рішення.

 

     Я прошу  Олександра  Валентиновича до трибуни,  а з процедури слово депутату Цибенку.  Увімкніть його мікрофон. З процедури - по одному від сектора. Чотири сектори. Так ви в одному секторі!

 

     ЦИБЕНКО П.С.,  член Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів (виборчий округ 110, Луганська область).   Спасибі,  Іване  Степановичу.  Шановні  колеги,  Іване Степановичу! В понеділок на засіданні Погоджувальної ради вирішено (пізніше це було підтверджено в залі засідань Верховної Ради),  що в четвер на голосування повинен бути поставлений проект Закону про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю ( 6054).

 

     Чому виникло це питання? Тому що профільний комітет - Комітет з питань соціальної політики та праці - своєчасно не розглянув цей документ. Вчора ця помилка була виправлена.

 

     Тому фракція  наполягає  на тому,  щоб на сьогодні це питання було  включене  до  порядку  денного,  обговорене  за   скороченою процедурою і проголосоване.

 

     Я вам дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні   народні   депутати!   Валентино   Андріївно Гошовська,  я вас прошу:  будьте  готові.  Коли  ми  підійдемо  до питання  про включення питань до порядку денного,  бажано,  щоб ви поінформували нас про рішення  комітету,  і  ми  поставимо  це  на голосування.   Ми  поставимо   Ми  зараз  не  голосуємо,  зараз  - прийняття рішень,  потім - прийняття рішень з обговорених  питань, потім - розгляд проектів у другому читанні, а потім я це поставлю. Я вас запевняю,  що поставлю.  У нас є процедура,  є прецедент,  є порядок (Шум у залі).

 

     Я ще раз кажу:  порядок ведення засідання,  порядок прийняття рішень, візьміть і почитайте (Шум у залі).

 

     Увімкніть мікрофон Гошовської.  Я ще раз  кажу,  сьогодні  ми включимо  його до порядку денного,  але не першим.  Проект бюджету відкладемо, а цей проект постанови будемо включати?..

 

     ГОШОВСЬКА В.А.,  голова Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   соціальної   політики   та  праці  (виборчий  округ  178, Харківська область).  Дякую.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні народні депутати!  Я хочу дати пояснення.  Справді,  проект закону надійшов до комітету 13 вересня цього року.  Однак,  у план роботи комітету як на сесію, так і на вересень-жовтень цього року, він не включався,  і  пропозиції  щодо  його  включення  для  розгляду  в комітеті у цей період не надходило.

 

     Комітет отримав  висновок  Міністерства  праці  та соціальної політики  про  необхідність  відхилення  законопроекту.   Висновок головного  науково-експертного управління з цього питання до цього часу так і не надійшов до  комітету.  Вчора,  1  листопада,  пізно ввечері,  за  пропозицією народних депутатів цей проект закону був розглянутий у комітеті.  Більшістю прийнято рішення  рекомендувати Верховній  Раді  України  прийняти законопроект у першому читанні? Було подано голосів: за - 6; проти - 3; утримався - 1.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я ще раз кажу: ми зрозуміли.

 

     Оголошується до розгляду для прийняття рішення проект  Закону про  Державний  бюджет  України на 2001 рік (Шум у залі).  Я ж вам сказав: проголосуємо, коли підійдемо до голосування питань порядку денного.  До розгляду проекту бюджету не будемо голосувати. Ще раз кажу:  буде  включення  до  порядку  денного  і  включимо.  Ви  не диктуйте! Ні. Я вам ще раз кажу, що не було.

 

     Оголошується для   прийняття   рішення   проект   Закону  про Державний бюджет України на 2001 рік (Шум  у  залі).  Не  зривайте засідання. Це не має значення, будете ви голосувати, чи не будете. Ви бачите порядок денний? (Шум у залі).

 

     Я вас прошу.  Це ваша справа - голосувати чи  не  голосувати, але  ставити  не будемо.  Будемо ставити в порядку розгляду (Шум у залі).

 

     Я вас прошу (Шум у залі).

 

     Чи є запитання  до  депутата  Турчинова?  Увімкніть  мікрофон депутата Марченка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 161, Сумська  область).  Фракция  Прогрессивной  социалистической партии  Украины.  Я  хочу  получить  ответ на три простых вопроса, только я  прошу,  чтобы  это  были  конкретные  и  точные  ответы. Голосование  проекта бюджета в первом чтении означает согласование его концепции.

 

     Вопрос первый.  Соответствует ли проект  бюджета  Конституции Украины, в частности статьям 22, 46 и 48? Я напомню, что статья 22 запрещает,  чтобы  жизненный  уровень  падал,  статьи  46   и   48 опеределяют прожиточный уровень.

 

     Вопрос второй. Соответствует ли в проекте бюджета минимальная пенсия прожиточному уровню?

 

     Вопрос третий.  Соответствует ли минимальная заработная плата прожиточному  уровню?  И  назовите,  пожалуйста,  конкретные цифры минимальной заработной платы и минимальной пенсии.

 

     Спасибо.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  бюджету (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, Всеукраїнське об'єднання "Громада").  Дякую за запитання. Шановний колего Марченко! Шановні народні депутати! Я нагадаю пану Марченку норму Регламенту,  згідно з якою  перше  читання  -  це  прийняття висновків   і   пропозицій  бюджетного  комітету.  Тому  зараз  на голосування буде поставлений проект постанови, де в першому пункті пропонується схвалити висновки і пропозиції бюджетного комітету.

 

     Ще в  одному  з  пунктів  нашого  проекту  постанови Кабінету Міністрів  доручається  привести   законопроект   про   бюджет   у відповідність до Конституції.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати! Якщо хтось хоче виступити з мотивів голосування,  я надам  слово  до  голосування.  Олександре Валентиновичу,   першим   голосуватиметься  проект  постанови  про неприйнятність депутата  Моісеєнка,  а  потім  ваш.  Тому  я...  З мотивів голосування? Депутат Коломойцев. Будь ласка.

 

     КОЛОМОЙЦЕВ В.Е.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань бюджету (виборчий округ 106,  Луганська область).  Спасибо, Иван   Степанович.  Первое.  Нам  розданы  таблицы  поправок,  где написано,  что заседание комитета проводилось  30  октября.  Но  я говорю для стенограммы, что оно проведено с нарушением, потому что ни меня - члена бюджетного комитета,  - хотя я 30  октября  был  в Киеве,  ни  Асадчева - члена бюджетного комитета,  - который также был в Киеве, на заседение комитета не пригласили.

 

     Второе. Иван Степанович,  в соответствии  с  Регламентом  мои поправки   об  увеличении  доходной  части  бюджета  и  увеличении финансирования социальных статей включены в сравнительную таблицу. Уважаемый  Иван  Степанович,  я  прошу  вас  при  голосовании моих поправок дать мне слово для их аргументации.

 

     Спасибо.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановний  народний  депутате  Коломойцев.  Про засідання комітету було відомо всім членам комітету ще за тиждень. Всі, хто мав бажання, взяли участь у цьому засіданні.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Так,  ми будемо надавати слово з мотивів тільки  щодо тих проектів, на які внесені проекти постанови. Депутат Кармазін.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією  (виборчий округ 134,  Одеська область).  Місто-герой Одеса.  Шановні народні депутати! У проект бюджету, який ви зараз пропонуєте проголосувати в першому читанні (причому, завуальовуючи, що це все-таки виходить за висновки комітету), закладена абсолютно хибна концепція, згідно з  якою  Одеса,  яка за доходами - на п'ятому місці,  насправді за показниками на душу населення отримує тільки  27  місце.  Скажіть, будь ласка,  як можна повернутися в Одесу, проголосувавши за такий проект бюджету? Це перше запитання.

 

     І друге запитання. Як можна примиритися з тим, що не вилучені й залишаються у проекті Закону про бюджет статті 21,  22,  53, 54, 56,  які  суперечать  статті  22   Конституції,   і   повторюється сумнозвісна  стаття 62,  з допомогою якої нас уряд у минулому році надурив?  Оцей уряд,  який сидить отут, обдурив депутатів, обдурив ветеранів,  обдурив військовослужбовців,  обдурив усіх, хто носить погони!

 

     ГОЛОВА. Вимкніть  мікрофон.  Шановний   Юрію   Анатолійовичу! Депутати    Одеської    області    і   губернатор   домовилися   з Прем'єрміністром  України  Віктором  Ющенком  про  те,   що   вони зустрінуться,  щоб  з'ясувати  до  другого  читання ряд питань.  Я ставлю про це вас до відома.

 

     Олександре Валентиновичу, у вас є що додати?

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Є,  є! Шановний пане Кармазін! Коли ви справді доброго  бажаєте і місту Одесі,  і Одеській області,  то вам треба першим голосувати на підтримку висновків і  пропозицій  бюджетного комітету,   який   пропонує   перейти   від  адміністративного  до нормативного порядку формування місцевих бюджетів. І тоді Одеса не буде займати останнє місце. Нормативи будуть загальнодержавними.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Народний депутат Юрій Самойленко.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.,  голова  Комітету  Верховної  Ради України з питань екологічної  політики,  природокористування  та  ліквідації наслідків      Чорнобильської      катастрофи     (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  ПЗУ).  Шановний   доповідачу! Шановний Вікторе Андрійовичу! Я звертаюся до вас із проблемою, яку народні порушують уже третій  рік.  Це  вітамінізація...  (Вікторе Андрійовичу,  я з вами говорю!) харчування дітей України.  Я прошу відповісти:  чи   передбачені   в   проекті   бюджету   кошти   на вітамінізацію харчування дітей України?

 

     І відносно   Чорнобильського   фонду.   Там  стояла  цифра  2 мільярди... Прошу відповісти.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановний  пане  голово  комітету.  Ми  з  вами особисто  зустрічалися,  і  ви знаєте,  що наш комітет максимально врахував ваші поправки.

 

     Що стосується пропозицій,  на реалізацію яких сьогодні  немає ресурсів,  то  ми  запропонували  Кабінету  Міністрів розглянути і врахувати  у  другому  читанні  ваші  пропозиції,  які   не   мали ресурсного забезпечення на час розгляду в бюджетному комітеті.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Полюхович. Ну, я ж іду по колу.

 

     ПОЛЮХОВИЧ І.П.,  голова  підкомітету  Комітету Верховної Ради України з  питань  екологічної  політики,  природокористування  та ліквідації  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  (виборчий округ 155,  Рівненська область).  Дякую,  Іване Степановичу.  У  мене  є суттєві  зауваження  до  самої процедури сьогоднішнього четверга - голосування.  Ми сьогодні  голосуємо  за  проекти  постанов.  Вони внесені,  обговорені. Значить, ми повинні голосуванням визначитись щодо тої чи іншої постанови.  А  ми  на  18  хвилин  втягнулися  в безпідставне обговорення.

 

     А тепер кілька слів щодо самого проекту бюджету.

 

     ГОЛОВА. То що мені робити, вимикати вам мікрофон?

 

     ПОЛЮХОВИЧ І.П.  Ні,  ні,  не треба!  Іване Степановичу, треба відключати мікрофон усім і одразу,  а зараз ставити по порядку  на голосування самі проекти постанов (Шум у залі).  Повірте мені, тут смішного нічого немає.

 

     А коли  ми  будемо  обговорювати  проект  бюджету  в  другому читанні,  тоді й будемо кожну поправку голосувати,  а не зараз.  А губернатори в нас не є суб'єктами права  законодавчої  ініціативи, як   і  президентська  адміністрація.  Причому  тут  вони?  З  ким погоджувати?

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я ще раз кажу і нагадую вам,  що  перед  голосуванням кожному  автору  проекту постанови буде надано слово.  Але народні депутати мають право перед голосуванням задати запитання чи  взяти слово  з  процедури.  Я  намагаюся  максимально  врахувати бажання народних депутатів по секторах,  тому ми ще  одне  коло  проходимо і...  Красняков...  Ну  він перший був...  Альохін,  Борзих.  Будь ласка, увімкніть мікрофон Краснякова.

 

     КРАСНЯКОВ Є.В., член Комітету Верховної Ради України з питань науки  і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ).   Фракция   Коммунистической   партии   Украины.   Уважаемый докладчик!  Мы хотели бы получить от бюджетного комитета и от вас, председателя, пояснения. Мы не нашли ответа в тех двух документах, каким   же   образом  вы  будете  поступать,  и  каково  отношение бюджетного комитета к дополнению  4  относительно  приостановления действия  12  законов,  как предлагается проектом бюджета.  Прежде всего это законы о  науке  и  научнотехнической  деятельности,  об образовании,  о  ветеренарии  и  другие - всего 12 законов.  Каким образом вы поступите?  И есть ли предложение  не  приостанавливать действие статей этих законов?

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні колеги! Ви знаєте, до кожного питання, до кожного проекту закону,  в тому числі і щодо зупинення дії  тої чи іншої статті,  треба підходити окремо.  Я вже говорив сьогодні, що  ми  дали  доручення  Кабінету  Міністрів  до  другого  читання привести  законопроект  у  відповідність до Конституції та чинного законодавства.

 

     Враховані всі  пропозиції,  які  ми  змогли  врахувати,  щодо фінансування   освіти,  щодо  фінансування  охорони  здоров'я.  Ви знаєте,  значне збільшення фінансування цих статей запропонував  і бюджетний комітет.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Альохін.

 

     АЛЬОХІН В.І.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і  корупцією (виборчий    округ    39,    Дніпропетровська    область).   Група "Солідарність".  Шановний Олександре Валентиновичу! І ваш комітет, і  ви,  і уряд плідно попрацювали над проектом бюджету.  Але перед тим,  як голосувати,  хотілося б знати,  наскільки буде  збільшено видатки  для  шахтарів?  В  проекті бюджету закладено 1,8 мільярда гривень, у той час, коли шахтарі просять 4 мільярди.

 

     Скажіть, будь ласка,  чи буде запропоновано збільшити видатки під  час розгляду проекту бюджету в другому читанні?  Бо буквально кілька  днів  тому  я  зустрічався  з  шахтарями,  і   вони   дуже хвилюються,  наскільки будуть враховані їхні пропозиції, наскільки ці пропозиції будуть прийняті до виконання і  чи  буде  збільшення видатків?

 

     Взагалі проект бюджету треба приймати в першому читанні,  але за умови,  що під час другого читання будуть збільшені видатки  на шахтарську галузь.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.   Шановний  народний  депутате  Альохін.  Якраз враховуючи те,  що було внесено багато пропозицій щодо  збільшення фінансування  шахтарів  і  шахтарської галузі,  ми і запропонували уряду в дорученні,  яке ви маєте на руках, розглянути питання щодо збільшення  фінансування як вугледобувної галузі,  так і виплат за регресними позовами шахтарів.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Борзих.

 

     БОРЗИХ О.І.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  аграрної  політики  та  земельних відносин (виборчий округ 103,  Луганська область).  Аграрна партія України.  Шановний Іване Степановичу!  Шановний доповідачу! Члени Аграрної партії України і Комітету з питань аграрної політики  і  земельних  відносин  добре попрацювали   над   проектом  бюджету,  і  ми  дійшли  згоди  і  з Міністерством  фінансів,  і  з  профільним  комітетом.   Тому   ми підтримуємо  проект,  який  подає  профільний  комітет  і  просимо поставити його на голосування.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Шановні народні депутати!  Ми завершили обмін думками по колу. Я вас прошу...

 

     ------------

 

     Ставиться на  голосування  проект  за  реєстраційним  номером 6000/П-1,  внесений  народним  депутатом   Моісеєнком.   Увімкніть мікрофон народного депутата Моісеєнка для обгрунтування.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  голова  підкомітету  Комітету Верховної Ради України   з   питань   державного   будівництва    та    місцевого самоврядування  (виборчий  округ  53,  Донецька область).  Фракция Коммунистической партии Украины.  Уважаемые  коллеги!  Я  еще  раз познакомился  с  таблицами,  которые  нам  розданы на замену ранее розданных и могу сказать, что замечания, которые были мною внесены в  связи  с  нарушением в проекте бюджета Конституции,  не учтены. Речь идет о нарушении статей 20,  50, 51, 53, 54, 55 части третьей статьи 46 и так далее.

 

     К сожалению,  решение  об  устранении  несоответствия проекта бюджета Конституции не выполнено.  Те же нарушения,  о  которых  я говорил. Это невыполнение обязательств перед населением, нарушение прав органов самоуправления,  сужение льгот. Все это, к сожалению, осталось в этом варианте проекта бюджета.

 

     Поэтому я  предлагаю  поддержать  мой  проект постановления о неприемлемости этого  проекта  бюджета.  Его  следует  вернуть  на доработку для того, чтобы решить эти вопросы.

 

     Эти вопросы...  Иван  Степанович,  я  прошу  еще две секунды. Работая  в  округе,  я  эти  вопросы  обсудил  в   ряде   трудовых коллективов  и на одном из рынков,  беседуя в течение двух часов с избирателями.

 

     Шахтеры с "Холодной Балки" высказали полное неодобрение этого проекта бюджета. Они сказали, что проведут политическую забастовку с прекращением отгрузки угля,  если не будут  внесены  необходимые изменения в проект бюджета.

 

     Я убедительно  прошу  не создавать социальную напряженность в государстве,   так   как   это   грозит   нам   очень   серьезными последствиями. Прошу принять мои предложения к исполнению.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати,  проект про неприйнятність, реєстраційний  номер  6000/П-1,   вноситься   народним   депутатом Моісеєнком. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 102 (Шум у залі).

 

     По фракціях покажіть. Дякую.

 

     Ні, ми вже проголосували. Я вам надам слово потім.

 

     ------------

 

     Ставиться проект   6000/02,   внесений  народними  депутатами Чайкою та іншими...  Народні депутати відкликали цей проект,  так, депутате Чайка? Відкликали.

 

     ------------

 

     Ставиться на голосування проект

 6000/П-3. Проект постанови про схвалення висновків  і  пропозицій комітету  і  прийняття  проекту  бюджету в першому читанні.  Прошу голосувати.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Прошу підтримати.

 

     "За" - 268.

 

     ГОЛОВА. Так, 268.

 

     ------------

 

     Є ще проект  6000/П-4,  внесений  депутатом...  Хвилинку.  По фракціях висвітіть. По фракціях висвітіть.

 

     Є ще    проект    6000/П-4,   внесений   народним   депутатом Коломойцевим. Увімкніть мікрофон автора для аргументації.

 

     КОЛОМОЙЦЕВ В.Е.  Спасибо. Уважаемые коллеги! Сегодня здесь по Регламенту...  Иван  Степанович,  в  соответствии  с Регламентом я прошу  дать  мне  слово  по  конкретным  поправкам,  внесенным   в сравнительную   таблицу.   Это   надо  сделать  в  соответствии  с Регламентом.  Мой  проект  не  противоречит  проекту  комитета,  а дополняет его. В чем он заключается? В соответствии с Конституцией мы здесь,  в Верховной Раде,  можем принять решение об  увеличении доходной  части  бюджета,  чтобы  эти средства направить шахтерам, пенсионерам,  на индексацию вкладов,  на социальные  выплаты.  Мои предложения  в  соответствии с Регламентом внесены в сравнительную таблицу.  Я  прошу  перейти  к  голосованию  и  эти  мои  поправки проголосовать.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Валерію Едуардовичу, це процедура другого читання. Ми обов'язково надамо вам можливість обгрунтувати ці поправки під час другого  читання  і проголосуємо за них,  а як - це вже залежатиме від того, як ви попрацюєте з депутатами.

 

     Дякую, Олександре Валентиновичу.  Ми завершили розгляд  цього питання.

 

     ------------

 

     Переходимо до прийняття рішень з обговорених питань.

 

     Проект Постанови  про  інформацію  Кабінету Міністрів України про   стан   реалізації    адміністративної    реформи    стосовно вдосконалення  діяльності  органів виконавчої влади (реєстраційний номер 6046-Д).  Відповідальний Юлій Якович Іоффе.  Є запитання? Є. Депутат Яценко. Увімкніть мікрофон Володимира Яценка.

 

     ЯЦЕНКО В.М.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань екологічної політики,  природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (виборчий округ

 66, Житомирська область).  Іване Степановичу!  Справа в  тім,  що народні  депутати України одержали порівняльну таблицю з абсолютно конкретними  зауваженнями  і   пропозиціями   народних   депутатів України.  Я  просив би,  щоб ми ці пропозиції все-таки розглянули, тому що вони суттєві, і є обгрунтування кожної з них. Я просив би, щоб  ми  розглядали  проект  у  режимі  другого  читання.  З  тими народними  депутатами  України,  які  внесли   пропозиції,   треба надавати  слово для обгрунтування кожної конкретної пропозиції.  Я маю на це право.

 

     ГОЛОВА. Юлію  Яковичу,  візьміть,  будь  ласка,   порівняльну таблицю.

 

     ІОФФЕ Ю.Я.,  голова  Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (виборчий округ 111,  Луганська область). Я все взяв. У відповідності до Постанови Верховної Ради України від  19  жовтня  про  прийняття  за  основу проекту  Постанови  Верховної Ради України про інформацію Кабінету Міністрів України про  стан  реалізації  адміністративної  реформи стосовно  діяльності органів виконавчої влади (реєстраційний номер 6046) та відповідно до положень  розділу  7  Регламенту  Верховної Ради  України Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування розглянув пропозиції суб'єктів  права  законодавчої ініціативи до зазначеного проекту постанови і пропонує внести його на розгляд Верховної Ради в другому читанні.

 

     Я хочу нагадати вам,  що цей проект постанови ми  прийняли  в першому читанні. До нього були подані наступні поправки.

 

     Поправка 1.  В  абзаці  першому  констатуючої  частини  слова "формування  демократичної  правової  держави"  замінити   словами "встановленого  в  Україні  олігархічного  режиму".  Комітетом  це відхилено.  Це пропонував наш шановний колега  Яценко.  Пропозиція комітету - відхилити.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Володимира Яценка.

 

     ЯЦЕНКО В.М.  Я  все-таки буду наполягати на своїй пропозиції. Кожен  народний  депутат  України  в  душі,  звичайно,   зі   мною погоджується,  тому що,  на мій погляд я всетаки абсолютно правий, хоча розумію,  що у кожного є політичні інтереси, і це не дозволяє йому  проголосувати  "за".  Я  буду наполягати на тому,  щоб ми цю поправку проголосували. Аргументація така.

 

     Останні події  у  Василькові,   дискусії   навколо   проблеми суміщення  посад голови ради і голови адміністрації,  гучні справи Агафонова,   акціонерного   товариства   "Бласко",    Жердицького, Лазаренка  свідчать  про  те,  що  народний депутат України Яценко абсолютно правий,  що  сьогодні  фактично  йде  заміщення  функцій органів  державної  влади,  виконання  цих  функцій  олігархічними кланами.  Це велика біда України,  це підтверджується і висновками міжнародних експертів.

 

     ГОЛОВА. Володимире Михайловичу.  Поправка 1.  Ви говорите про поправку 1? Шановні народні депутати!..

 

     ІОФФЕ Ю.Я. Комітет більшістю голосів пропонує її відхилити.

 

     ГОЛОВА. Друга колонка порівняльної таблиці, перший абзац. Тут викладена  суть  поправки  народного  депутата  Володимира Яценка. Прошу проголосувати.

 

     ІОФФЕ Ю.Я. Комітет пропонує голосувати "проти".

 

     ГОЛОВА. Юлію Яковичу,  ви можете сказати -  підтримує  чи  не підтримує.

 

     "За" - 115.

 

     ІОФФЕ Ю.Я.  Поправка  2  народного  депутата,  члена комітету Володимира Миколайовича Моісеєнка.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Моісеєнка.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.  Уважаемые коллеги, я уже неоднократно обращал внимание   на   то,   что   я   внес  предложение  заменить  слова "демократично-правової"             (держави)              словами "кримінально-поліцейської".  Сегодня  к  этому  нельзя  относиться равнодушно и не отмечать этого момента.  Мы видим прямую  расправу над  демократией  в  Украине.  Мы  видим,  что сегодня полицейские структуры действительно берут власть в свои руки.  Здесь будет еще докладываться   документ  Миримского  по  этому  вопросу,  который изучался у нас в комитете и который также заслуживает внимания. Но сегодня  о  фактах  этих  злоупотреблений  уже  говорил  и депутат Яценко.

 

     Хочу обратить ваше внимание, что мое предложение набирало 128 голосов,  потом  145  голосов,  и  я уверен,  что если здесь сидят честные люди, то сегодня будет принято правильное решение не менее чем  230-240  голосами,  так как не согласиться с очевидным просто невозможно.     Это     действительно      криминально-полицейское государство...

 

     ГОЛОВА. Шановні  народні  депутати!  Суть поправки,  внесеної народним депутатом  Володимиром  Моісеєнком  викладена  в  другому абзаці другої колонки. Прошу проголосувати.

 

     "За"- 104.

 

     Рішення не приймається.

 

     Володимире Михайловичу, ваша поправка 3. Увімкніть мікрофон депутата Яценка.

 

     ЯЦЕНКО В.М.  Дякую, Іване Степановичу. Я прошу дозволити мені аргументувати  поправки  3 і 4,  тому що вони пов'язані між собою. Справа ось у чому,  Юлію Яковичу,  ви погодилися, що ті матеріали, які   ми   одержали,   свідчать   не  про  скорочення  чисельності адміністративно-управлінського персоналу,  а про його  збільшення. Проект бюджету 2001 року,  проголосований сьогодні Верховною Радою України у першому читанні,  передбачає  збільшення  асигнувань  на утримання   державного   апарату   і  тому  зміст  абзацу  другого суперечить існуючому стану справ. Це перший аргумент.

 

     І другий  аргумент.  Я  справді  уважно  проаналізував   свою поправку.  Думав, може, я помилився? Виходить, ні. Статті 3, 6, 8, 13,  15, 22, 28, 49, 64, 78, 94 Конституції України сьогодні грубо і  нахабно  порушуються.  І  тому  я абсолютно обгрунтовано ставлю питання,  що  стан  реалізації  реформи  не   відповідає   вимогам Конституції України, і ми повинні поставити перед урядом завдання: відкрити оцю книжку, за яку ми голосували і за яку голосував я, як народний  депутат  України,  і керуватися цією книжкою.  Треба щоб вона відповідала тим статтям Конституції, які я назвав. Тут нічого поганого немає!

 

     Дякую.

 

     ІОФФЕ Ю.Я.  Шановний  колего!  Я  не можу переконувати або не переконувати вас у цьому залі. Я доповідаю від комітету і кажу, що комітет запропонував вашу поправку відхилити.

 

     ГОЛОВА. Юлію Яковичу,  зрозуміло.  Поправки 3 і 4.  Суть їх і аргументацію народного депутата  Яценка  ви  щойно  почули.  Прошу проголосували. Друга колонка, третій і четвертий абзаци.

 

     "За" - 113.

 

     Рішення не приймається.

 

     Поправка 5. Суть зрозуміла. Не наполягаєте депутате Коліушко. Зараз.  Так я надаю слово тим,  чиї поправки внесені в таблицю.  Я вас оголошу, але я вже назвав Коліушка.

 

     КОЛІУШКО І.Б.,  перший  заступник  голови  Комітету Верховної Ради  України  з   питань   правової   політики   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, НДП). Іване Степановичу, я ні на чому не наполягаю. Давайте проголосуємо питання.

 

     ГОЛОВА. Все. Дякую, але є ваша поправка.

 

     ІОФФЕ Ю.Я. Коліушко правильно сказав.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Марченка Володимира.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция Прогрессивной социалистической  партии Украины.  Иван Степанович! Сегодня дважды ставились на голосование предложения как по проекту бюджета,  так и по  проекту  "постанови про неприйнятність". Депутаты говорили о грубейших нарушениях норм Конституции.  Мы посмотрели  по  количеству  голосов:  только  104 человека  голосуют за "неприйнятність".  Ни представители Кабинета Министров,  ни докладчики от комитетов,  в  частности  Турчинов  и Иоффе, этого не опровергли, комитеты не доказали, что при принятии этих проектов нет нарушений Конституции.

 

     Я думаю,  что  после  таких  голосований  большинству  и  его координатору   надо   делать   заявление  о  том,  что  в  Украине Конституция не признается,  нормы Конституции не действуют. Исходя из   того,  что  Конституции  нет,  надо  принять  решение,  каким документом можно руководствоваться в стране. Это же не страна...

 

     ГОЛОВА. Я прошу:  передайте ці пропозиції Олександру Карпову. Увімкніть мікрофон депутата Яценка. Поправка 7.

 

     ЯЦЕНКО В.М.  Дякую,  Іване Степановичу. Юлію Яковичу! Шановні колеги!  Я хотів би звернути увагу на дуже суттєвий момент, який я хотів би зафіксувати в нашій постанові. Справа в тому, що комітет, вносячи проект і констатуючи,  що заробітна плата 206 гривень  для державного службовця є справді недостатньою,  не робить наступного кроку. Цього недостатньо, так. Але що робити далі?

 

     Тому я пропоную, щоб ми внесли все-таки таке доповнення: "що, безумовно, стимулює корупцію в органах влади, примушує працівників обслуговувати комерційні  структури  за  значно  вищу  оплату  цих послуг".   Констатую:   за  офіційною  статистикою,  75  відсотків державних службовців України обслуговують не тільки державу,  а  й комерційні  структури.  Звичайно,  комерційні структури платять їм більше, ситно і смачно їх годують, і тому вони приймають рішення і працюють,  як  правило,  на  користь  не  держави,  а  комерційних структур.  Від цього і всі наші біди  в  Україні.  Цю  хворобу  ми повинні   викрити  і  ліквідувати,  і  тоді  відбудеться  справжнє оздоровлення українського суспільства.

 

     Я просив би:  давайте  ми  підтримаємо  цю  пропозицію.  Вона пов'язана з передостанньою моєю пропозицією про те,  щоб остаточно завершити цей механізм,  ізолювати державного службовця від впливу комерційних структур, щоб він захищав виключно державні інтереси.

 

     Юлію Яковичу,  я  завжди  відстоював  позицію,  що  державний службовець  України  повинен  бути  належно  забезпечений.  Я   за підвищення  його заробітної плати,  не дивлячись на критику з боку виборців,  тому що я розумію, що насамперед - державні інтереси, і лише  за  таких  умов  державний службовець буде захищати державні інтереси.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміли? Коментаря немає.

 

     ІОФФЕ Ю. Я. У комітету своя позиція.

 

     ГОЛОВА. Я прошу народних депутатів: сторінка 2,  поправка  7.  Суть поправки народного депутата Яценка (це третій абзац) прошу проголосувати.

 

     "За" - 113.

 

     Хто ще? Володимир Михайлович не наполягає. Є ще зауваження?

 

     Увімкніть мікрофон депутата Яценка.

 

     ЯЦЕНКО В.М. Дякую. Я прошу звернути увагу на...

 

     ГОЛОВА. Я прошу народних депутатів!..  Є таблиця.  Візьміть і працюйте!

 

     ЯЦЕНКО В.М.  Іване  Степановичу  і  шановні  колеги!  Я  хочу звернути вашу увагу на передостанню і останню поправки (13 і  14). Усі попередні відхилили.  Господь з ними!  Я хотів би підкреслити, що погоджуюсь з Коліушком. Дякую, що мою поправку 14 враховано.

 

     Щодо поправки 13:  "Вжити заходів щодо забезпечення  належної оплати праці державних службовців з одночасною забороною займатися комерційною діяльністю і одержувати від цього доход".

 

     Юлію Яковичу, давайте будемо послідовними. Ви зафіксували, що це  біда в державі,  коли державний службовець отримує від держави мало.

 

     Що ще ви пропонуєте  зробити?  Ви  нічого  не  пропонуєте.  Я пропоную   дати  завдання  урядові  підготувати  документи  на  ті пропозиції,  як я вніс. І тоді ваша ідея (це ж ваша, а не моя) про те,  що в державі низько оплачується робота державного службовця і треба це змінити, знайде своє логічне завершення. Я пропоную вихід з  цієї  ситуації.  А  комітет,  ваш,  на  жаль,  такого виходу не пропонує, а лише констатує факт.

 

     Я прошу мене підтримати.

 

     Дякую.

 

     ІОФФЕ Ю.Я.  Я думаю,  що просто це  норма  не  цього  проекту постанови  про  День уряду.  Нам потрібен загалом Закон про оплату праці, який врегулював би все це.

 

     ГОЛОВА. Тут же написано,  що враховано.  Юлію  Яковичу,  будь ласка.

 

     ІОФФЕ Ю.Я. Ні, він каже про те, що не враховано.

 

     ГОЛОВА. А поправку 13 я ставлю на голосування.  Суть поправки народного депутата Яценка зрозуміла? Прошу проголосувати.

 

     "За" - 107.

 

     Рішення не приймається.

 

     Всі поправки проголосовані.  Прошу проголосувати постанову  з урахуванням проголосованих поправок.

 

     ІОФФЕ Ю.Я. Комітет просить проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 224.

 

     Я прошу народних депутатів,  робочий день тільки починається. Віталій Андрійович,  ви не розмахуйте руками.  Прошу проголосувати повторно.

 

     "За" - 249.

 

     ІОФФЕ Ю.Я. Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я прошу вибачення,  Петре Миколайовичу.  Ви ж бачили: два голоси. Я прошу вибачення.

 

     ------------

 

     Оголошується до  розгляду  проект  Постанови   про   підсумки парламентських  слухань про стан та перспективи розвитку туризму в Україні. Реєстраційний номер 6163. Комітет просить проголосувати в цілому.

 

     Чи будуть у депутатів зауваження? Немає. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 333.

 

     Рішення приймається. Дякую.

 

     ------------

 

     Оголошується до  розгляду  проект  Постанови (номер 6120) про внесення змін до Постанови  Верховної  Ради  України  про  порядок висвітлення  роботи  шостої  сесії Верховної Ради України третього скликання.

 

     Є запитання? Є. Депутат Цибенко. За ним

- депутат Вітренко.

 

     ЦИБЕНКО П.С.  Я дякую. Фракція комуністів. Іване Степановичу, як я розумію,  у нас сьогодні немає  проблеми  прийняття  рішення. Рішення прийняті Верховною Радою і все чітко виписано.  Сьогодні є одна проблема - проблема виконання  рішення,  постанови  Верховної Ради.  Тим більше,  що цим документом на вас,  як Голову Верховної Ради, покладена відповідальність за виконання цього документа.

 

     Тому я хотів би сьогодні почути інформацію не  про  прийняття рішення, а про те, чому не виконується постанова Верховної Ради.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Питання адресоване мені. Я дійсно, Петре Степановичу, намагаюся, наскільки це можливо, виконати прийняту Верховною Радою постанову.  І  я  дав  відповідне  доручення  заступнику Гавришу і голові комітету  Зінченку  з  тим,  щоб  вони  всетаки  домагалися виконання   цього   рішення.  Даний  проект  дозволяє  максимально виконати це рішення.  Він обговорювався, і сьогодні я зобов'язаний поставити його на голосування.

 

     Депутат Вітренко.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 160, Сумська область). Фракція Прогресивної соціалістичної партії України.  Іване Степановичу,  я підкреслюю, що статтею Конституції заборонена цензура.  Конституція гарантує кожному право на свободу думки  і  слова.  А що ж тоді відбувається в нашому залі?  У цьому проекті постанови,  який зараз  намагаються  протягти  в  залі,  є цензура,  але  немає  прямої  трансляції.  Тому  його  можна  буде розглядати тоді,  коли  в  ньому  буде  зазначено,  що  не  просто тривалістю по 120 хвилин,  а пряма трансляція протягом 120 хвилин. Тільки тоді можна за нього голосувати.

 

     7 листопада вийдуть на вулиці сотні  тисяч  людей  з  різними вимогами,  і  в  тому  числі  з  вимогою  прямої  трансляції сесії Верховної Ради України.  Невже незрозуміло,  що  це  вимога  наших виборців,  це  норма Конституції,  і депутати не можуть порушувати Конституцію. І не треба до цього закликати.

 

     ГОЛОВА. Ігоре Олександровичу, будь ласка.

 

     ГАВРИЛОВ І.О.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,   ПЗУ).   Це   питання   тричі розглядалося Комітетом з питань свободи слова та інформації, тричі по ньому  було  прийнято  позитивне  рішення.  В  комітеті  у  нас представлені  практично всі політичні сили.  І,  вибачте,  Наталіє Михайлівно,  якщо ви  не  є  членом  нашого  комітету,  то  можете приходити і працювати з нами.  Тоді ви зрозумієте,  чому ми робимо це так, а не інакше.

 

     ГОЛОВА. Депутат Єльяшкевич.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  заступник голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 182,  Херсонська область). Уважаемые коллеги! Уважаемый докладчик! Уважаемый  Иван  Степанович!  Все-таки  главная  проблема  лежит в плоскости невыполнения решений Верховной Рады относительно  прямой радиотрансляции.  И  мне хотелось бы знать,  какие конкретно меры, кроме того,  Иван Степанович, что вы перепоручили свои обязанности своему  заместителю  и председателю соответствующего комитета,  вы предприняли?  В какой суд вы  обратились  в  связи  с  незаконными действиями Национальной радиокомпании,  и до каких пор все-таки мы будем терпеть невыполнение требований законодательства?

 

     И вопрос   к   докладчику.   Я   знаю,   что   сейчас    идет радиотрансляция  по  "РадиоРокс".  Я  понимаю,  что  решение  было принято без  соответствующего  постановления  Верховной  Рады,  но считаю это правильным, потому что хоть кто-то может услышать, хоть небольшой контингент, то, что происходит на сессии Верховной Рады.

 

     Поэтому, если сегодня не будет проголосовано постановление, я просил  бы отдельно проголосовать решение о том,  чтобы обеспечить трансляцию сессии по "Радио-Рокс".

 

     ГОЛОВА. Ігоре Олександровичу, будь ласка.

 

     ГАВРИЛОВ І.О.  Зараз  "Радіо-Рокс"   відповідно   до   угоди, укладеної  з  Верховною  Радою,  виконує  ці  обов'язки.  І  після прийняття постанови все буде робитися відповідно до постанови. Все там абсолютно нормально виписано.

 

     ГОЛОВА. Депутат Беспалий.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.,  член Комітету Верховної Ради України з питань правової  політики  (багатомандатний  загальнодержавний   виборчий округ,  НДП).  Шановний Іване Степановичу! Я офіційно і відповідно до Регламенту подав до профільного комітету дві поправки до  цього проекту.  Тому  я  якраз  думаю,  що  треба  цей  проект постанови проголосувати за основу, але я прошу обов'язково надати мені слово для обгрунтування моїх поправок після голосування за основу.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Комітет    пропонує    прийняти   в   цілому,   Ігоре Олександровичу?

 

     ГАВРИЛОВ І.О.  Так,  комітет пропонує  прийняти  постанову  в цілому.

 

     ГОЛОВА. Я   зрозумів.  Ставиться  на  голосування  за  основу розданий проект постанови.

 

     "За" - 228.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Беспалого.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.  Перша моя поправка, я думаю, не викличе ніяких заперечень.  У  другому абзаці пункту 4 після слів "першому каналі Національної радіокомпанії України" додати слова "та по проводовій мережі",    інакше    (і   це   зауваження   підтримано   Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради)  ми  значно звужуємо  можливості.  Ми знаємо,  що дуже багато людей в Україні, особливо  в  сільських  районах,  користується  тільки  проводовою мережею. Тому я прошу підтримати і доповнити проект постанови цими словами.

 

     ГОЛОВА. Ігоре Олександровичу, не заперечуєте?

 

     ГАВРИЛОВ І.О. Не заперечую.

 

     ГОЛОВА. Не заперечується.  Поправка народного депутата Бориса Беспалого  ставиться  на  голосування.  Ви  чули  її  суть.  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 199.

 

     Наступна поправка. Увімкніть мікрофон депутата Беспалого.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.  Наступна моя поправка  частково  збігається  з пропозицією  Наталії  Вітренко.  Вона  стосується  другого  абзацу пункту 4 там,  де ми встановлюємо тривалість 120 хвилин,  тобто  2 години у вівторок і четвер.  Там,  де тільки 75 хвилин, зрозуміло, що ми не зможемо забезпечити пряму трансляцію, а там, де 2 години, ми  можемо  вибирати найбільш такі важливі моменти і забезпечувати їх повну трансляцію.  Тому я прошу у другому абзаці записати, що у дні  пленарних  засідань  у вівторок і четвер забезпечується пряма трансляція тривалістю по 120 хвилин.

 

     ГОЛОВА. Ігоре Олександровичу, я так зрозумів, що він пропонує ці  2  години  відводити  на пряму трансляцію.  Ви не заперечуєте? Прошу проголосувати цю поправку.

 

     "За" - 248.

 

     Ще які зауваження? Депутата Ніколаєнка увімкніть мікрофон.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.,  секретар Комітету Верховної Ради України  з питань  науки  і освіти (виборчий округ 185,  Херсонська область). Соціалістична  фракція.  Без  сумніву,  ми  вважаємо,  що  внесені поправки погіршують взагалі висвітлення роботи шостої сесії.  Але, Іване Степановичу,  якщо  бути  хоч  мінімально  неупередженими  і уважно   подивитися  всю  ту  кінопродукцію,  радіопродукцію,  яка виходить із сесії,  то вона дуже вибіркова. Представників опозиції практично не видно.  Тому пропоную другий абзац пункту 4 доповнити ще  таким:  при  проведенні  трансляції   дотримуватися   принципу пропорційності, щоб опозиція також мала можливість висловитися. Бо у нас так:  представники трьох фракцій постійно виступають, і одні й ті самі "кіногерої" на екрані.  А представників опозиції чоловік вісім виступило із десяти,  а показують тільки двох,  тих,  які  з більшості.

 

     ГОЛОВА. Ігоре Олександровичу, будь ласка.

 

     ГАВРИЛОВ І.О. У постанові це враховано, тож...

 

     ГОЛОВА. Я  бачив графік виступів по фракціях,  там ви повинні були все узгодити.

 

     Поправка депутата Ніколаєнка ставиться на голосування.

 

     ГАВРИЛОВ І.О.  Усе  враховано.  Усе   обговорювали.   Що   ми голосуємо?

 

     ГОЛОВА. Поправку.

 

     "За" - 172.

 

     Прошу проголосувати  проект  постанови в цілому з урахуванням проголосованої поправки (Шум у залі).  Це вже з голосу,  я не буду ставити  на  голосування.  Я  увімкну  зараз.  Прошу проголосувати проект постанови в цілому з поправкою депутата Беспалого.

 

     "За" - 242.

 

     Увімкніть мікрофон Петра Симоненка.

 

     СИМОНЕНКО П.М., член Комітету Верховної Ради України з питань правової   політики  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ, КПУ). Фракція комуністів.

 

     Станіславом Ніколаєнком  була  внесена  пропозиція   стосовно пропорційного  принципу  висвітлення  діяльності кожної фракції і, таким чином,  політичної структури,  яка має своїх представників у Верховній Раді.

 

     Я ще  раз  вам  нагадую  про  це,  Іване  Степановичу,  бо на чотирьох  засіданнях  Погоджувальної  ради  ви   особисто   давали доручення   своїм   заступникам  розглянути  питання  щодо  участі фракцій,   які   є   представниками   опозиції,    у    щотижневих радіопередачах по п'ятницях, але воно досі не виконано.

 

     І складається така ситуація,  що фракція комуністів становить 25 процентів загальної чисельності народних  депутатів,  а  ви  не даєте їй можливості в такій же пропорції мати час в радіопросторі, в тому числі згідно з  тією  постановою,  яка  була  проголосована раніше. Ви навмисно це робите. Чотири рази вже, Іване Степановичу, ви обіцяєте і нічого не робите.  Ось чому я і пропоную обов'язково проголосувати   за   принцип   пропорційності,   бо   ви  сьогодні намагаєтеся задушити опозицію і закрити їй рота.

 

     ГОЛОВА. Петре Миколайовичу,  ви знаєте,  що особисто  я  вашу пропозицію    підтримував,   але   комітет...   Я   прошу,   Ігоре Олександровичу,  скажіть від комітету, бо мого голосу недостатньо. Будь  ласка,  розкажіть,  Ігоре  Олександровичу,  про пропорційний принцип і про графік.  Ми говорили про це не один раз,  я знаю, що такий графік є. Так, проголосовано, але є питання. Відповідайте.

 

     ГАВРИЛОВ І.О.  Якщо є питання,  значить треба буде ці питання надалі вирішувати через відповідний комітет.

 

     ГОЛОВА. Так. Сідайте, будь ласка.

 

     ------------

 

     Оголошується до розгляду проект Закону про географічні  назви (реєстраційний  номер  3361).  Петро  Петрович  Толочко  може дати відповіді на запитання.  Чи є у  депутатів  зауваження  з  мотивів голосування?  Немає. Прошу проголосувати. Комітет просить прийняти в першому читанні за основу.

 

     "За" - 238.

 

     Рішення прийнято.

 

     ------------

 

     Проект Закону про  внесення  змін  до  Закону  про  селянське (фермерське)  господарство  (реєстраційний  номер  4277).  Чи  є у депутатів бажання висловитися з мотивів голосування? Немає.

 

     Прошу проголосувати за основу.

 

     "За" - 232.

 

     Рішення приймається.

 

     Комітет просить,  якщо   немає   заперечень,   поставити   на голосування в цілому. Прошу проголосувати як закон у цілому.

 

     "За" - 232.

 

     Висвітіть по фракціях.

 

     ------------

 

     Оголошується до  розгляду  проект Закону про внесення змін до Кодексу   України   про   адміністративні   правопорушення    щодо самовільного   використання   спеціальних  світлових  та  звукових сигнальних  пристроїв  (реєстраційний  номер  5106).  Прийняти   в першому читанні за основу - пропозиція комітету.

 

     Депутат Іванов.   З   мотивів   голосування   депутат  Мазур. Наступний - Косаківський. Де депутат Іванов?

 

     МАЗУР О.А., секретар Комітету Верховної Ради України з питань промислової    політики    і    підприємництва    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, ПСПУ). Спасибо, Иван Степанович. Уважаемые депутаты! Я хочу, чтобы вы внимательно отнеслись к этому проекту закона. Звуковые сигналы. Выборы на носу! И если мы примем этот закон,  то те фракции,  те партии, которые не имеют доступа к государственным  средствам  массовой  информации,   вообще   будут отключены от агитационной, пропагандной деятельности.

 

     Поэтому прошу не поддерживать этот законопроект.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Сергія Іванова і не вимикайте. Він буде давати відповіді.

 

     ІВАНОВ С.А.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної   Ради України   з   питань   законодавчого  забезпечення  правоохоронної діяльності  (виборчий  округ  3,   Автономна   Республіка   Крим). Уважаемые  депутаты!  Уже  неоднократно  говорилось о том,  что на дорогах постоянно появляются автомашины  со  звуковыми  сигналами, сиренами,  которые не только мешают дорожному движению.  Под видом работников милиции проезжают преступные группы,  а милиция  боится их останавливать, потому что понимает, что это может быть какое-то сопровождение.

 

     В связи с этим ставится вопрос  о  введении  административной ответственности  за использование этих средств лицами,  которые не имеют на то право. И что тут мудрить?

 

     ГОЛОВА. Депутат Косаківський.

 

     КОСАКІВСЬКИЙ Л.Г.,  член Комітету Верховної  Ради  України  з питань  бюджету  (виборчий  округ  223,  м.Київ).  Шановний  Іване Степановичу!  Ще десь місяців два  тому,  коли  обговорювався  цей законопроект,  я вносив пропозицію, і комітет тоді не заперечував, щоб разом з цим проектом закону  внести  проект  закону,  який  би визначав,  хто  ж  має  право  у  нас у державі користуватися цими спеціальними звуковими і світловими  сигнальними  засобами.  Щойно попередній  промовець  говорив  про  те,  що  деякі люди незаконно використовують  ці  сигнали.  Але  хочу  вам  сказати,  що  у  нас абсолютно  на  законних  підставах  багато бізнесменів,  банкірів, деяких бандитів користуються цими засобами.

 

     Тому треба прийняти закон,  де визначити перелік тих, хто має право  користуватися  цими засобами:  Президент,  Голова Верховної Ради,  Прем'єр-міністр, а потім уже встановлювати відповідальність за незаконне їх використання.

 

     Тому я  просив  би,  щоб  ми  паралельно  все-таки ці питання розглядали і щоб комітет виконав доручення, яке йому було дане.

 

     ГОЛОВА. Я прошу,  від уряду.  Будь ласка,  висловіть  позицію Міністерства  внутрішніх справ.  Там включений мікрофон,  говоріть тільки в нього.  Ви чого сюди прийшли? Що означає: "Какой вопрос"? (Шум у залі).

 

     Депутат Кузнєцов.

 

     КУЗНЄЦОВ П.С.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України  з  питань  бюджету   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий   округ,   КПУ).   Фракция   коммунистов   Украины.  Иван Степанович,  мне,  кроме того,  что вы сейчас  сказали,  вообще  и добавлять больше нечего: зачем они сюда пришли?

 

     Вы понимаете,  когда принимаются законы,  касающиеся движения по автомобильным дорогам,  то надо хотя бы статистику  привести  в зале.  Сколько, например, произошло аварий, катастроф от того, что кто-то проехал с мигалкой. Или сколько людей попало под машину, на которой  был  установлен  звуковой сигнал.  Например,  глухие люди могут попасть под машину,  если  на  ней  не  установлен  звуковой сигнал,  а  есть  только  световой.  То  есть надо с этих позиций, прежде всего, рассматривать законопроект.

 

     И еще я хочу сказать следующее.  Если мы примем такой  закон, он  будет  нарушать  права  человека.  И  Уполномоченной по правам человека Карпачевой ничего не останется,  как опротестовать данный закон,  потому что он сужает некоторые возможности.  Допустим, при проведении каких-то  акций  устанавливаются  звуковые  сигналы  на машинах.  Или,  например,  во время свадеб и так далее.  Это будет нарушение прав человека. Поэтому надо этот законопроект отклонить.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Єльяшкевич.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Уважаемые коллеги!  Я  хотел  бы,  чтобы  мы все-таки  очень  внимательно  прислушались  к предложению депутата Косакивского. Дело в том, что вместо того, чтобы принимать закон о том,  что  является специальными световыми и звуковыми сигналами и кто имеет  право  на  их  пользование,  нам  предлагается  принять изменения   к   Кодексу   об   административных   правонарушениях, касающиеся самовольного использования подобных сигналов.

 

     Таким образом,  мы не решаем  проблему,  а  даем  возможность избранным  в  нашем  обществе,  тем,  кто  вершит судьбы миллионов граждан, творить произвол, в том числе и на дорогах.

 

     Поэтому я просил бы проголосовать  против  этого  проекта.  А правительство  и  соответствующие  органы  исполнительной власти я просил  бы  обратить  внимание  на  неурегулированность  вопросов, связанных с использованием специальных сигналов.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати!  Ми відкрили обговорення. А ми ж не обговорюємо.  Пропонується комітетом  прийняти  в  першому читанні,  а  до другого врахувати пропозиції Леоніда Косаківського та інші.

 

     Депутат Марченко.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Иван  Степанович,  просьба  к  вам.  Не   всем депутатам интересны принимаемые законы.  Мы работаем над ними, и я прошу, чтобы все-таки давали нам возможность выступить.

 

     Теперь что  касается  процедуры  рассмотрения  этого  проекта закона.  Он  уже не первый раз рассматривается на этой сессии.  Вы откройте  Регламент,  там  все  написано.  Если  закон  не  набрал необходимое  количество  голосов,  он  снимается с рассмотрения на этой сессии.  Зачем же хитрить?  Это процедурный вопрос.  То  есть проект закона не должен сейчас голосоваться. Это первое.

 

     И второе.  Косакивский абсолютно правильно подметил:  статьей 19 Конституции четко определено, что для государственных структур, чиновников   должна   быть   совершенно   разрешительная  система. Концепция закона  должна  быть  другой.  Нужно  принять  закон,  в котором   четко  сказать,  кому  разрешено.  И  тогда  этот  закон концептуально будет соответствовать  Конституции.  Поэтому  сейчас нельзя за него голосовать.

 

     ГОЛОВА. Депутат  Стрижко.  Ми  не обговорюємо,  він з мотивів голосування виступає.

 

     СТРИЖКО Л.П.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  свободи  слова  та інформації (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Фракция коммунистов. Этот закон   не   регулирует   никоим  образом  безопасность  дорожного движения.  На самом  деле  его  принятие  сослужит  службу  только работникам  правоохранительных  органов,  которые  сегодня взимают мзду с автомобилистов.  Для них  это  будет  одним  из  источников дополнительных доходов, не больше. Это обясняет ту настойчивость, с которой, нарушая процедуру, пытаются поставить этот законопроект на голосование.

 

     ГОЛОВА. Депутат Ключковський. І завершуємо.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.,  заступник  голови Комітету Верховної Ради України   з   питань   державного   будівництва    та    місцевого самоврядування  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, НРУ).  Фракція Народного руху України. Шановний Іване Степановичу! Дякую,  що ви мені під кінець надали слово.  Але краще було б, щоб ви просто нікому слова не  надавали,  тому  що  (я  порахував)  ми витратили  вже  12  хвилин на обговорення цього проекту закону.  І якщо  такими  темпами  підемо  далі,  то   повернемося   до   норм Регламенту,  які існували до змін,  і будемо в четвер обговорювати законопроекти замість того, щоб голосувати.

 

     Отже, я  закликаю   вас,   як   головуючого,   не   допускати обговорення законопроекту, яке вже відбулося. Тому що зараз просто відбувається  якась  агітація,  якісь  виступи,   дається   оцінка законопроекту, тоді як треба просто вирішити все голосування.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Юрію  Богдановичу,  ви  цілком правильно кажете,  але послухайте те,  що сказав Марченко,  а потім  подумайте,  що  мені робити. Зрозуміло?

 

     Тому я  звертаюся  до  депутатів.  Я  роблю це для того,  щоб депутати визначилися і проголосували,  щоб  був  результат.  А  ми підводимо до того,  щоб процес був цікавий. Тому давайте працювати на результат - і все буде нормально.

 

     Я ставлю на голосування  в  першому  читанні.  Підкреслюю,  у першому читанні. Він включений до порядку денного.

 

     "За" - 146.

 

     По фракціях висвітіть (Шум у залі).

 

     ------------

 

     Оголошується до  розгляду  (реєстраційний  номер 5347) проект Закону про внесення змін до Кодексу  України  про  адміністративні правопорушення.  Комітет прийняв рішення про відхилення.  Народний депутат - автор законопроекту наполягає на голосуванні.  Я  ставлю на голосування в першому читанні.

 

     "За" - 83.

 

     Про відхилення не ставиться на голосування.

 

     Я прошу  вас,  зосередьтеся,  щоб  потім  не  було питань.  Я називаю  номер,  називаю  назву,  а  потім  кажу,  яка  пропозиція профільного комітету.  Якщо законодавець, або автор законопроекту, наполягає, це можна вирішити тільки шляхом голосування.

 

     ------------

 

     Проект Закону  про  страхові  тарифи  на  загальнообов'язкове державне   соціальне   страхування   від   нещасного   випадку  на виробництві та професійного захворювання,  які  спричинили  втрату працездатності   (реєстраційний   номер   6098).  Проект  Кабінету Міністрів.

 

     Комітет просить прийняти в першому читанні за  основу.  Прошу проголосувати в першому читанні за основу.

 

     "За" - 244.

 

     Приймається. По фракціях висвітіть.

 

     ------------

 

     Оголошується до   розгляду  проект  Постанови  (реєстраційний номер 6020) про призупинення дії деяких  постанов  Верховної  Ради України,   пов'язаних   з  оплатою  житловокомунальних  послуг  та енергоносіїв. Проект Кабінету Міністрів.

 

     Комітет пропонує відхилити.  Тому я ставлю на  голосування  в першому читанні проект постанови.  А потім будуть доповнення, тоді будете голосувати.

 

     "За" - 51.

 

     Не приймається.

 

     ------------

 

     Проект Закону (реєстраційний номер 5291) про  визнання таким,  що втратив чинність Закону України про тимчасову  заборону  стягнення  з   громадян   України   пені   за несвоєчасне  внесення плати за житловокомунальні послуги.  Комітет просить відкласти розгляд до повного  погашення  заборгованості  з пенсій та зарплат.

 

     Я ставлю   на   голосування   за  основу  внесений  Кабінетом Міністрів проект закону. Прошу голосувати.

 

     "За" - 20.

 

     По фракціях. Що "з мотивів"? Уже проголосували!

 

     ------------

 

     Проект Закону  про   внесення   доповнень   до   Арбітражного процесуального кодексу України (реєстраційний номер 4302). Комітет просить прийняти в першому читанні за основу. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 202.

 

     Рішення не приймається.

 

     По фракціях, будь ласка.

 

     ------------

 

     Проект Закону  про  внесення  змін  до  Закону  України   про відпустки  (реєстраційний номер 5399).  Комітет просить прийняти в першому читанні за основу. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 335.

 

     Рішення приймається.

 

     Комітет просить, якщо у депутатів немає заперечень, поставити на  голосування  в  цілому.  Прошу проголосувати в цілому як закон проект Закону про внесення змін до Закону України про відпустки.

 

     "За" - 331.

 

     Рішення приймається.

 

     ------------

 

     Проект Закону  про  право  власності  на  окремі  види  майна (реєстраційний  номер  5430).  Проект Кабінету Міністрів.  Комітет підтримує  і  пропонує   прийняти   в   першому   читанні.   Прошу проголосувати.

 

     "За" - 321.

 

     Рішення приймається.  Інших пропозицій немає. У цілому? Ні, є заперечення.

 

     ------------

 

     Проект Закону про об'єднання  співвласників  багатоквартирних будинків,  товариства  власників житла та асоціації кондомініумів. Тут два проекти за  номерами  3211-2  і  3211-1.  Комітет  просить прийняти  за  основу  проект  Ткаленка  за  номером 3211-2,  а при доопрацюванні врахувати пропозиції,  викладені в  другому  проекті народним   депутатом   Асадчевим.   Увімкніть   мікрофон  депутата Асадчева.

 

     АСАДЧЕВ В.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань  бюджету  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Дякую.  Іване Степановичу.  Я свій  проект зняв,  я  про  це сказав з трибуни,  тому що ці проекти ідентичні. Доповідаючи, я сказав, що при доопрацюванні ми робимо один проект. Тобто зараз голосуємо один проект.

 

     ГОЛОВА. Приймається, Валерію Михайловичу. Прошу проголосувати за основу в першому читанні проект закону

 3211-2.

 

     "За" - 264.

 

     Рішення прийнято.

 

     ------------

 

     Проект Постанови про Постанову Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2000 року за номером 1276 про внесення змін і  доповнень до  постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року за номером  1388  та  від  31  грудня  1993  року  за  номером  1094. Доповідав,  ви пам'ятаєте, Салій Іван Миколайович. Комітет просить прийняти  проект  постанови   в   цілому   як   постанову.   Прошу проголосувати.

 

     "За" - 295.

 

     Рішення приймається. Постанова прийнята в цілому.

 

     ------------

 

     Проект Закону   про  внесення  змін  до  Закону  України  про відходи.  Ми обговорювали два проекти за номерами 5264  і  5264-1, тобто  проекти  Кабінету  Міністрів  і  депутата Курикіна.  Сергій Іванович Курикін погодився з тим,  щоб прийняти за  основу  проект Кабінету   Міністрів,  а  положення  його  проекту  врахувати  при доопрацюванні.

 

     Тому прошу проголосувати в першому читанні за  основу  проект Кабінету Міністрів. Голосуйте.

 

     "За" - 304.

 

     Рішення прийнято.  Сергію Івановичу,  доопрацьовуйте, у вас є ще час до другого читання.

 

     ------------

 

     Проект Закону про реабілітацію та забезпечення  прав  осіб  з числа національних меншин, що зазнали репресій та були депортовані з території України. Також два проекти - проект Кабінету Міністрів за  номером  3055 і проект народного депутата Кучеренка за номером 3055-1.  Комітет  просить  прийняти  за  основу  проект   Кабінету Міністрів 3055.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Пустовойтова. З мотивів.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 33, Дніпропетровська  область).   Фракція   комуністів.   Шановні колеги! Я вчора виступав. Сьогодні я вас прошу не підтримувати цей законопроект або  утриматися  з  таких  мотивів.  Прийняття  цього закону не покращить життя депортованих народів. Це перше.

 

     Друге. Даний  законопроект  суперечить статті 24 Конституції, яка забороняє привілеї за національною ознакою.

 

     Третє. Стаття  10  даного  законопроекту,  де  записано,   що забороняється агітація чи пропаганда,  спрямовані на перешкодження реабілітації осіб з числа національних меншин, що зазнали репресій та  були  депортовані  з  території  України,  суперечить статті 2 Закону України  про  реабілітацію  жертв  політичних  репресій  на Україні.

 

     Я хотів би, щоб народні депутати, які не орієнтуються в цьому законопроекті,   прислухалися   до   того,   що    це    порушення Конституції...

 

     ГОЛОВА. Дякую. Ми не обговорюємо.

 

     Депутат Роєнко.  Ми  не  обговорюємо,  я  ще  раз вас прошу з мотивів голосування.

 

     РОЄНКО В.Г.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ 199, Черкаська область).  Фракція Комуністичної партії України. Шановні народні депутати!  Шановний Іване Степановичу! Справа в тому, що я теж прихильник того,  що  не  треба  ставити  на  голосування  цей законопроект,  бо  ми,  прийнявши  цей  закон,  не поліпшимо життя національних меншин.  Життя в Україні взагалі дуже погане,  рівень його дуже низький.

 

     Тому я  вніс  би  пропозицію,  що  треба  прийняти  Закон про відповідальність вищих посадових осіб  держави  за  геноцид  проти свого  народу в 1991-2000 роках,  а потім повернутися до прийняття даного законопроекту.  Бо інакше ми цих  людей,  які  прибудуть  в Україну, домучимо до кінця.

 

     ГОЛОВА. Михайло Гуцол. Рефате Чубаров, я вам надам слово.

 

     ГУЦОЛ М.В., секретар Комітету Верховної Ради України з питань прав  людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних   відносин (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ).  Дякую, Іване  Степановичу.  Шановні  колеги!   Наш   профільний   комітет більшістю   голосів   підтримує   даний  законопроект.  І  давайте зупинимося на тому,  що Україна є політично  стабільною  державою. Комусь хочеться, щоб у Криму проливалася кров. Звичайно, такого не можна допустити.  Потрібно,  щоб кримський народ мав там злагоду і спокій. Я закликаю обов'язково підтримати, шановні колеги.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Рефата Чубарова.

 

     ЧУБАРОВ Р.А., перший заступник голови Комітету Верховної Ради України   з   питань   прав   людини,   національних   меншин    і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 8, Автономна Республіка Крим).  Шановний Голово!  Шановні народні депутати!  Я хотів би,  щоб ви відкинули сумніви щодо того, що цей законопроект  якимось  чином  суперечить  Конституції  України  та чинному законодавству.

 

     Хочу сказати,  що  законопроект,  поданий Кабінетом Міністрів України,  погоджений  і  з  Міністерством  юстиції  України,  і  з Міністерством   закордонних   справ,   з  Міністерством  фінансів, Міністерством праці та соціальної політики.  Дайте згоду, щоб я не перелічував, бо це дуже багато.

 

     І останнє.  Шановні  народні депутати!  У квітні ми проводили парламентські слухання  і  прийняли  відповідні  рекомендації,  де зазначили,  що всі проблеми,  пов'язані з поверненням депортованих громадян, треба розв'язувати правовим шляхом.

 

     Тому прийняття сьогодні законопроекту в першому читанні дасть можливість  усім  нам  далі  попрацювати над ним і прийняти закон, який врегулює ці проблеми.

 

     Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Ставиться  на  голосування  проект   3055,   внесений урядом, у першому читанні. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 137.

 

     По фракціях покажіть. Бачите: 137 голосів. Які пропозиції?

 

     Ставлю на  голосування пропозицію перенести на повторне перше читання. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 170.

 

     ------------

 

     Проект Закону  про  внесення  змін  до  Закону  України   про пенсійне забезпечення (стосовно статей 19, 53, 64, 77 та 85),

 3117. Комітет вносить пропозицію відхилити, автори наполягають на голосуванні. Ставиться на голосування у першому читанні.

 

     Так, поки щось система не спрацьовує,  увімкніть, будь ласка, мікрофон депутата Вітренко.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  Фракція  Прогресивної  соціалістичної   партії України.  Я  хочу  колегам  депутатам  нагадати,  що це той проект закону,  який розробили і  внесли  ми  з  Володимиром  Романовичем Марченком. Вчора було обговорення. Від комітету хто тут записаний? Пан Корнійчук - голова підкомітету Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів,  інвалідів.  Учора він навіть не виступав.  Я хочу, щоб він зараз аргументував,  чому пропонується відхилити внесений нами законопроект.  І  ставити  на голосування можна тільки тоді,  коли буде  його  аргументація  відповідно  до   Конституції.   Я   свою аргументацію вчора дала.

 

     ГОЛОВА. Наталіє   Михайлівно,   я   ваш   варіант  ставив  на голосування,  а не комітету, ви не зрозуміли. І зараз я ставлю ваш варіант на голосування у першому читанні. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 189.

 

     По фракціях висвітіть, будь ласка.

 

     ------------

 

     Оголошується до   розгляду   проект   Закону   про   внесення доповнення до статті 2 Закону  України  про  зайнятість  населення (щодо   статусу  безробітного).  Вчора  ми  обговорювали,  комітет сказав,  що проблема є,  але в такому вигляді законопроект він  не підтримує.  Автора,  Свириду  Олександра  Миколайовича,  щось я не бачу,  не  наполягає.   Давайте   не   будемо...   Відправимо   на доопрацювання, так? Немає заперечень?

 

     ------------

 

     Проект Постанови   про  програму  гармонізації  законодавства України із законодавством Європейського Союзу,

 5416. Проект обговорено.  Пропозиція комітету: прийняти у першому читанні за основу. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 233.

 

     Рішення прийнято.

 

     ------------

 

     Проект Закону про ратифікацію Угоди  між  Урядом  України  та Урядом  Сполучених  Штатів  Америки  щодо  реалізації  програм  та проектів міжнародної допомоги у військовій сфері.  Комітет просить ратифікувати. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 239.

 

     Рішення прийнято. По фракціях покажіть.

 

     Так ми   вже  проголосували.  Увімкніть  мікрофон  Володимира Марченка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р. Иван Степанович! Я хочу обратиться к депутатам, которые   называют   себя   "державниками".  Я  думаю,  что  после ратификации необходимо комитету  доработать  "застереження".  Суть проголосованного   -   в  Украину  будет  ввозиться  оборудование, компьютерная техника,  без права контроля.  Нашей стране не дается право контролировать, какую технику они будут ввозить, и она будет использоваться в оборонке.

 

     Неужели непонятно,    что    таким    способом    подрывается государственная безопасность страны? Что будут контролировать все, что происходит в стране через свою технику?

 

     Иван Степанович,  я прошу чтобы было протокольное поручение и после   ратификации,   если  уж  депутаты  проголосовали,  сделали "застереження" к  этому  договору.  Это  же  будет  не  страна,  а колония.

 

     ГОЛОВА. Андресюк  Борис Павлович,  секретаріат,  видрукуйте і направте в комітет. Нехай розглянуть це звернення (Шум у залі).

 

     Я ще  раз  кажу,  є  пропозиція,  будьте  уважні   до   інших пропозицій і вислуховуйте їх, комітет нехай розгляне.

 

     ------------

 

     Проект Закону   про   ратифікацію  Договору  між  Україною  і Соціалістичною Республікою В'єтнам про правову допомогу і  правові відносини  в  цивільних  і  кримінальних справах.  Комітет просить ратифікувати. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 365.

 

     Рішення прийнято.

 

     ------------

 

     Проект Закону  про  ратифікацію  Договору  між  Україною   та Республікою  Македонія  про  правову допомогу в цивільних справах. Комітет просить ратифікувати. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 357.

 

     Рішення прийнято.

 

     ------------

 

     Проект Закону  про  приєднання  України  до   Протоколу   про поправки  до  Єдиної  конвенції  про  наркотичні засоби 1961 року. Комітет просить підтримати і ратифікувати.

 

     "За" - 367

 

     Рішення прийнято.

 

     ------------

 

     Проект Закону  про  ратифікацію  Поправки  до  Монреальського протоколу   про   речовини,  що  руйнують  озоновий  шар.  Комітет розглянув і просить ратифікувати. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 274.

 

     Рішення прийнято.

 

     ------------

 

     Проект Закону про ратифікацію Конвенції між Урядом України  і Урядом  Великого  Герцогства  Люксембург  про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал.

 

     Депутата Терьохіна мікрофон увімкніть.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.,  перший  заступник  голови  Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності  (виборчий округ 214,  м.  Київ). Дякую. Шановні народні депутати! Це подання комітету було зроблено два роки тому,  у 1998 році.  З  того  часу відбулися  деякі  зміни.  Справа  в  тому,  що  Велике  Герцогство Люксембург є  однією  з  12  країн  із  так  званого  міжнародного "чорного списку" по відмиванню грошей за рекомендацією ОЕСР.  Було цій країні дано рік,  до кінця цього року,  щоб вона відкрила свої банківські  таємниці  для  карних  органів,  щоб  вони  мали змогу відслідковувати це відмивання. Вони цього не зробили.

 

     Тому на  сьогодні  є  рекомендація  Організації  економічного співробітництва  і  розвитку  не укладати такого роду договори про подвійне  оподаткування  з  цими  12  країнами,  у  тому  числі  з Люксембургом.  Тому  я  просив  би утриматися від ратифікації цієї конвенції.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Сергію  Анатолійовичу,  ми  завжди  прислухаємося  до вашої думки, але комітет розглянув і просить ратифікувати. Я прошу представників урядових структур: будь ласка, висловіть позицію.

 

     Олексій Іванович Шитря. Будь ласка.

 

     ШИТРЯ О.І.,    заступник    голови    Державної    податкової адміністрації  України.  Спасибі.  Шановні  народні депутати!  Той список,  який довго-довго напрацьовував Міжнародний Валютний  Фонд та інші міжнародні організації, опублікований. І це, будемо казати так,  рекомендаційний список.  Сьогодні є всі економічні  підстави для того, щоб цю конвенцію ратифікувати.

 

     ГОЛОВА. Так,  Сергію  Анатолійовичу,  у  нас  комітет є,  він розглянув і просить ратифікувати. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 181.

 

     З'ясовуйте.

 

     ------------

 

     Проект Закону про підтвердження згоди на  обов'язковість  для України  Угоди  про  створення  Українського науковотехнологічного центру та ратифікацію Протоколу про внесення поправок до Угоди про створення   Українського   науковотехнологічного  центру.  Комітет підтримує.

 

     Зніміть голосування. Ігор Осташ. За ним - депутат Дорогунцов.

 

     ОСТАШ І.І.,  голова  Комітету  Верховної   Ради   України   у закордонних  справах  (виборчий  округ  126,  Львівська  область). Шановні колеги!  Два комітети - з  питань  науки  і  освіти  та  у закордонних  справах ще не винесли свого вердикту щодо цієї угоди. Є там ще деякі зауваження,  які цей  центр  повинен  доопрацювати. Тому  ми  просимо перенести голосування цього питання на наступний пленарний тиждень.

 

     ГОЛОВА. Дорогунцов Сергій Іванович.

 

     ДОРОГУНЦОВ С.І.,  заступник голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Спасибі, Іване Степановичу. Мені залишається тільки підтримати Осташа в цьому питанні. І повторити прохання про зняття його сьогодні з розгляду.

 

     ГОЛОВА. Немає заперечень? Депутат Єльяшкевич.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Херсон.  Уважаемые коллеги!  Я обращаю  ваше внимание,  что нельзя юридически давать согласие на обязательность соглашения для Украины и в тоже время  ратифицировать  поправки  к этому  соглашению.  Я  обращал  на  это  внимание  и  на заседании комитета,  и сейчас вынужден это говорить в сессионном зале. Такие вопросы  выносить на заседание Верховной Рады просто нельзя.  Если мы не ратифицируем само соглашение,  то мы просто не  имеем  права ратифицировать поправки к нему.

 

     ГОЛОВА. Валерій   Борисович   Альошин,   врахуйте  зауваження депутатів.

 

     ------------

 

     Проект закону про ратифікацію Загальної Угоди  про  підтримку проектів  між  урядом (Кабінетом Міністрів) України,  Національним банком України та  Експортно-імпортним  банком  Сполучених  Штатів Америки.    Комітет   підтримує,   просить   ратифікувати.   Прошу проголосувати.

 

     "За" - 228.

 

     Рішення прийнято.

 

     ------------

 

     Проект Закону про  порядок  погашення  зобов'язань  платників податків  перед  бюджетами та державними цільовими фондами,  друге читання. Сергію Анатолійовичу, я вам надам слово.

 

     З процедури слово має депутат Донченко.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань соціальної політики та праці (виборчий округ

 113, Луганська  область).  Фракция  коммунистов.  Спасибо,   Иван Степанович. Мы сейчас рассмотрели целый ряд документов, касающихся ратификаций.

 

     Я просил бы вас,  Иван Степанович,  дать сейчас  протокольное поручение.  У  нас  еще  с  прошлой  сессии  стоит  законопроект о ратификации Социальной хартии.  Умышленно или  неумышленно,  я  не знаю,  но  этот  документ  почему-то  задерживается  и не вносится правительством на ратификацию Верховным Советом.

 

     Поэтому я  просил  бы  вас  сейчас  дать  такое  протокольное поручение   или   нашему   комитету,   или   нашему   комитету   и правительству,  наверное,  все-таки  и   Кабинету   Министров,   в ближайшее время внести на ратификацию Социальную хартию.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Немає   заперечень?  Давайте  дамо  таке  протокольне доручення і комітету, і Кабінету Міністрів.

 

     Будь ласка, Сергію Анатолійовичу, беріть порівняльну таблицю.

 

     Вибачте, ще депутат Зачосов. Я вже пообіцяв йому.

 

     ЗАЧОСОВ В.О.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 225, м.  Севастополь).  Фракция коммунистов. Иван Степанович, нам сегодня раздали вот последние листочки к  какому-то  еще  третьему или  четвертому  варианту.  Для  того  чтобы  рассматривать  такой серьезный вопрос, самим депутатам надо внести изменения в таблицу, изучить эти изменения, и только потом голосовать.

 

     Поэтому я  считаю,  что  сегодня  рассматривать  этот  вопрос преждевременно.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Сергію Анатолійовичу, будь ласка.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Шановні народні депутати!  У тому,  що  сказав депутат Зачосов,  є сенс.  Але ці зміни,  у тому числі зроблені за допомогою депутата Зачосова,  стосуються трьох речей. Я дуже хотів би, щоб ви уважно послухали, що пропонується.

 

     У статті 4 пункт 4.3 щодо визначення податкового зобов'язання за методом аналогії та непрямими методами пропонується віднести на третє читання і провести додаткові консультації.

 

     Статтю 9 повністю (про адміністративний арешт активів),  якої стосуються ці зауваження,  - теж на третє  читання.  І  статтю  10 "Продаж активів, що знаходяться в податковій заставі".

 

     Оці три  статті  викликають  найбільшу  активність депутатів, багато дискусій.  І я пропонував би від імені комітету прийняти  в другому  читанні  законопроект,  крім  непрямих методів:  арешту і продажу майна, яке знаходиться в податковій заставі.

 

     А потім ми проведемо додаткові консультації,  у тому числі  з депутатом Зачосовим та іншими.

 

     ГОЛОВА. Шановні  народні  депутати і Сергію Анатолійовичу!  У нас є процедура другого  читання,  ви  її  знаєте.  Друге  читання передбачає   постатейне   обговорення.   І  депутати,  які  внесли поправки, мають право на голосування їх у залі.

 

     Але перед  другим  читанням  є  зауваження,   які   викладені депутатами  Зачосовим  і  Гуренком  Станіславом,  є  позиція групи "Яблуко" про відхилення, є й інші.

 

     Тому давайте ми зараз з'ясуємо,  чи  ми  ще  відправляємо  на доопрацювання, а потім у другому, чи...

 

     Увімкніть мікрофон Бродського Михайла Юрійовича.

 

     БРОДСЬКИЙ М.Ю.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України з питань промислової політики і підприємництва (виборчий округ

 215, м. Київ). Фракція "Яблуко". Ми сьогодні розмовляли з Сергієм Терьохіним,  і я підтримую,  що сьогодні треба приймати в  другому читанні те,  що узгоджено.  А ті статті, які він назвав, перенести на третє читання.  Тому я прошу проголосувати сьогодні  в  другому читанні з переходом на третє читання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Депутат Діброва.

 

     ДІБРОВА В.Г.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (виборчий  округ  19,  Волинська  область).  Дякую,  Іване Степановичу.  Наша  фракція зелених вважає,  що законопроект треба направити  на  доопрацювання,  бо  до  нього   є   дуже   серйозні зауваження.  Із  досвіду  того,  як  зі слів вносяться поправки на третє читання, його треба сьогодні відправити на доопрацювання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Сергію   Анатолійовичу,   я   зараз    поставлю    на голосування, щоб ви зрозуміли. Шановні народні депутати!

 

     З урахуванням  того,  що  позиція  народних депутатів з групи "Яблуко"  змінилася,  її  Михайло  Юрійович  оголосив,   більшість домовилася,  що  вони  ці  процеси  будуть  з'ясовувати  у  режимі третього читання.  Але зараз ми повинні  проголосувати  у  другому читанні,  щоб відкрити дорогу, або відправити на доопрацювання. Я, щоб зняти ці питання, ставлю на голосування законопроект у другому читанні з урахуванням пропозицій.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  На  третє  читання  переносяться  статті,  які викликають найбільше зауважень. Комітет просить підтримати.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 124.

 

     Доопрацьовуйте. Є там пропозиції депутатів Зачосова, Гуренка.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Покажіть по фракціях,  з  ким  мені  працювати треба.

 

     ГОЛОВА. По фракціях, будь ласка.

 

     Марченко Олексій Андрійович.

 

     МАРЧЕНКО О.А.,  член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  201, Черкаська  область).  Дякую.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні колеги!  Проблема,  яку вносить на розгляд Сергій  Анатолійович  і люди,   які   готували   цей   законопроект,  потребує  державного врегулювання. І замість того щоб сьогодні говорити, приймати чи не приймати,  необхідно  працювати  над  проектом  закону.  Навіть за умови,  що половина  моїх  зауважень  (  а  їх  там  більше  трьох десятків)  відхилена,  я розумію,  що треба просуватися вперед.  І тому було б доцільно підтримати пропозицію Терьохіна - прийняти  в другому читанні,  розблокувати подальшу роботу над законопроектом, оскільки з часом ми все одно повернемося до цієї проблеми.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Альошин.

 

     АЛЬОШИН В.Б., голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів     і     банківської     діяльності     (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановні народні депутати! Я хотів би звернутися до вас з пропозицією прийняти дуже конкретне рішення  щодо  зазначеного   законопроекту.   Минулого   разу   ми розглядали  даний  проект,  і  він не набрав відповідної кількості голосів,  і  було  зазначено:  доопрацьовуйте  далі.  Це  не   дає можливості комітету чітко визначити процедуру цього доопрацювання.

 

     Депутати вносять   свої   зауваження,   вимагають,   щоб   їх розглядали.  Комітет вже підготував порівняльну таблицю відповідно до  Регламенту  і  у  визначений  Регламентом  час.  Тому  давайте все-таки для  того,  щоб  розблокувати  процес,  приймемо  його  в другому  читанні  чи  приймемо рішення про повторне друге читання. Якщо  у  другому  читанні,  то  з  віднесенням  на  третє  читання зазначених   статей,  які  є  предметом  основної  маси  зауважень народних депутатів.  І це буде чітке доручення і комітету,  і  тим представникам уряду, які працюють над цим документом.

 

     ГОЛОВА. Олексій Іванович Шитря від уряду. Будь ласка.

 

     ШИТРЯ О.І. Шановні народні депутати! Ми всі розуміємо, що цей проект закону треба приймати. Тому ми підтримуємо те, щоб прийняти в другому читанні ті статті,  які не викликають сумніву.  Я тільки хочу наголосити,  що, коли доповідали два тижні тому, були внесені пропозиції  народним  депутатом  Мельником  і  народним  депутатом Сергієм Анатолійовичем з трибуни,  ці  статті  погодили.  Якщо  ми приймаємо  у  другому  читанні,  у  мене  прохання:  ці статті теж включити і якщо ми їх приймаємо,  то статті, які залишилися, можна доопрацювати найближчим часом.

 

     Спасибі.

 

     ГОЛОВА. Ну я мовчу. Що скажуть депутати? Я таку пропозицію не сприймаю. Давайте приймемо у другому читанні ті статті... Я ставив у другому читанні, 124 голоси. Ви що?

 

     Депутат Зварич.

 

     ЗВАРИЧ Р.М.,   член   Комітету   Верховної   Ради  України  у закордонних справах  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,   НРУ).   Шановний   Іване   Степановичу!  Шановні  колеги! Враховуючи якраз те,  що було сказано тут представником податкової адміністрації,  те,  що  було  вже  сказано  рядом  депутатів  про необхідність прийняття такого закону,  а також виходячи з того, що в  другому читанні законопроект набрав усього 124 голоси,  я вношу пропозицію доручити комітету  доопрацювати  в  другому  читанні  і внести ще на цей сесії даний законопроект.

 

     ГОЛОВА. Я  ставлю  на  голосування  пропозицію  повернути  на повторне  друге  читання.  То  ми  голосували  в  другому,   Петре Миколайовичу.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.   Просимо   підтримати,   це  дасть  можливість приймати додаткові зауваження.

 

     "За" - 206.

 

     ГОЛОВА. Доопрацьовуйте.

 

     ------------

 

     Проект Закону про особливості приватизації державного  пакета акцій    відкритого    акціонерного   товариства   "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" (друге читання).  Доповідач - заступник голови комітету Сергій Олександрович Чукмасов.  Візьміть таблицю.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України   з   питань  економічної  політики,  управління  народним господарством,  власності  та  інвестицій  (виборчий   округ   24, Дніпропетровська область).  Прошу подивитися на поправки, які були внесені.

 

     ГОЛОВА. Є  проект  постанови   про   неприйнятність.   Сергію Олександровичу, про неприйнятність ставиться в першу чергу.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Комітет заперечує.

 

     ГОЛОВА. Так.  Для  аргументації  надаю  слово авторам проекту постанови.  Увімкніть мікрофон Раїси Богатирьової...  Ні, я ставив Моісеєнка першим.

 

     БОГАТИРЬОВА Р.В.,  народний  депутат  України (виборчий округ 41, Донецька область). Християнсько-демократична партія.

 

     7 липня 2000 року мною і депутатом  Журавським  був  внесений проект Постанови про неприйнятність Закону України про особливості приватизації...  і далі за текстом.  Проектом  постанови,  шановні народні  депутати,  запропонованим на ваш розгляд,  передбачається усунути порушення статей 6,  19,  85 та 92 Конституції  та  деяких законодавчих  актів  України  про приватизацію державного майна та про Державну програму приватизації.

 

     Крім того,  прийняття  зазначеного  проекту   постанови   дає можливість  залишити  50  відсотків  плюс  одну акцію за державою, захистити трудовий колектив,  який сьогодні фактично  вводиться  в оману,  бо запропонованим проектом закону не передбачається ніяких механізмів  передачі  або  придбання  акцій  безпосередньо   всіма представниками ВАТ "ММК імені Ілліча".

 

     І останнє.  Проект  фактично вирішує питання про продаж акцій одному  конкретно  визначеному  покупцю.  Таким  чином,   він   не спрямований на урегулювання певних відносин у сфері приватизації і фактично є індивідуальним правовим актом.

 

     На наш проект постанови і відповідний законопроект є висновки юридичного та науково-експертного управлінь.  Прошу підтримати наш проект постанови.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть  мікрофон  Володимира  Марченка  з  мотивів голосування.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция  Прогрессивной социалистической партии Украины.  Уважаемые депутаты!  Я хочу обратить ваше внимание,  что никаких  конституционных или законных оснований ставить вопрос про неприемлемость законопроекта,  который  внес  депутат  Матвиенков, просто нет.

 

     Я опять  напомню  статью  19 Конституции,  которая дает право Верховному Совету принимать закон и  разрешать  выполнять  те  или иные  действия.  Статья 85 Конституции позволяет Верховному Совету принимать и программу приватизации,  и особенности приватизации, о которых говорится в этом проекте закона.

 

     Я думаю,  что  Иван Степанович помнит,  как я выступал против той системы приватизации,  которая  была  навязана  с  1990  года. Сегодня   вся   система   приватизации   имеет   свои   пороки.  И мариупольский завод живет, поэтому давайте мы сохраним этот завод, чтобы   он   работал.   И   не   будем  навязывать  разрушительную приватизацию,  а примем  закон,  мы  имеем  на  это  право,  чтобы обеспечить  его  работу.  Комиссия  видела  и как раз поддерживает особенности приватизации.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати!  Коли я сказав,  що  першим буде  голосуватись  проект постанови про неприйнятність,  мені ряд депутатів зробили зауваження,  що я непослідовний.  Я  сказав,  що послідовний,   і  при  розгляді  проекту  бюджету  ми  ставили  на голосування проект постанови про неприйнятність, внесений народним депутатом  Володимиром  Моісеєнком.  Це  до  того,  щоб не виникла думка, що є проект постанови Володимира Моісеєнка з цього питання. Тим,  хто  чув,  я  пояснюю  і  прошу  вибачення у вас,  що назвав прізвище. Але я мав на увазі, що я послідовно діяв і буду діяти.

 

     Першим ставиться проект постанови про неприйнятність.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Комітет не підтримує, Іване Степановичу.

 

     ГОЛОВА. Ми заслухали аргументацію.  Прошу  вас  проголосувати цей  проект  за  номером  5378/п1 народних депутатів Журавського і Богатирьової.

 

     "За" - 70.

 

     По фракціях.

 

     Будь ласка,  друге  читання.  Я  прошу,  беріть   порівняльну таблицю,  і  будемо  йти  в режимі другого читання.  Хто?  Депутат Черненко, будь ласка. Я так зрозумів, що його поправка 3.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства (виборчий округ 48,  Донецька область).  Шановні народні депутати,  шановний Іване Степановичу!  Я  розумію,  що  всі за народ.  Але комітет поступив некоректно.  Була моя пропозиція до назви проекту закону, вона так звучала:  про особливості експропріації пакета акцій,  що належать державі в  структурі  фондів  відкритого  акціонерного  товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча".

 

     Я прошу її поставити на голосування і проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Давайте ми по порядку.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Номер поправки?

 

     ГОЛОВА. Поправка 3 депутата Черненка.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Давайте  не  будем  доводить  проект закона до абсурда поправками.  Я думаю, что есть определенный смысл в том, о чем  вы  говорите,  но  к сути законопроекта это не имеет никакого отношения.

 

     Комітет не підтримав цю поправку.

 

     ГОЛОВА. Ви наполягаєте на голосуванні?  Ваша  поправка  3  не зовсім  збігається  з  тим,  що  ви  сказали.  Я автоматом не можу ставити.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Але вона врахована по суті.

 

     ГОЛОВА. Сергій Кириченко. За ним депутат Сахно.

 

     КИРИЧЕНКО С.О.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України    з   питань   прав   людини,   національних   меншин   і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 183, Херсонська    область).    Християнськодемократична   партія України.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні народні депутати! У нас є біблія нашого парламенту,  або наша Конституція (це для тих, хто не вірить в Бога) - Регламент Верховної Ради України  і  Закон про комітети Верховної Ради,  які визначають, що згідно з частиною 1 статті 6.  6.  1 Регламенту Верховної Ради України законопроект, підготовлений  до другого чи повторного другого читання,  висновки відповідних комітетів та інші матеріали повинні поширюватися серед народних  депутатів  не  пізніш  як  за  12 днів до розгляду цього законопроекту на засіданні Верховної Ради України.

 

     Інші зауваження,  які зведені в таблицю, і таблиця додаткових пропозицій  і  поправок  повинні  поширюватися не пізніш як за два дні.

 

     Ці матеріали поширювались сьогодні,  2 листопада.  У комітеті вони розглядалися 1 листопада. До речі, там не було кворуму.

 

     То я  запитаю,  навіщо ми приймали Закон про комітети і Закон про Регламент, коли так брутально це порушуємо?

 

     Згідно із  Законом  про  Конституційний  Суд  при   порушенні процедури    прийняття    законів   вони   можуть   бути   визнані Конституційним Судом нечинними.  Я просто хотів  би  нагадати  вам норми цих законодавчих актів.

 

     Дякую за увагу.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Я  прошу прощения,  депутат Кириченко вводит в заблуждение депутатов,  поскольку кворум на заседании комитета был согласно  новым  изменениям,  которые  мы внесли в Регламент.  И я прошу  все-таки  дать  возможность  выступить   тем,   кто   подал замечания. Основные замечания, которые были внесены, - от депутата Журавского.  Они  не  учтены,  потому  что  приводят  этот  проект закона...

 

     ГОЛОВА. Є   поправка   депутата  Сахна.  Дивіться  на  першій сторінці. Увімкніть мікрофон депутата Сахна.

 

     САХНО Ю.П.,  член   Комітету   Верховної   Ради   України   у закордонних  справах  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  НДП).  Шановний Іване Степановичу!  Я хочу  звернути  вашу увагу  на  нашу  з  депутатом  Подгорним  поправку про назву цього проекту закону.  Тобто ми всетаки наполягаємо проголосувати за те, щоб  закон  називався  "Про  особливості продажу державного пакета акцій".

 

     Ця дискусія тривала у нас ще в  Маріуполі.  І  ми  не  дійшли єдиного висновку.  Але я хочу звернути вашу увагу на те, що процес приватизації ВАТ "МК імені Ілліча",  який  розпочався  ще  в  1995 році,  завершено  після виконання плана приватизації та проведення перших загальних зборів акціонерів. І план приватизації вважається виконаним  за  умови  продажу всіх акцій за винятком закріплених у державній власності.  Це пункт 39 розділу VI  Закону  України  про державну програму приватизації.

 

     Таким чином,  мова може іти не про приватизацію акцій,  а про продаж державного пакета акцій,  і  має  бути  внесена  відповідна поправка в закон, це буде юридично вірно.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні   народні  депутати!  Перша  сторінка,  друга колонка,  другий абзац.  Суть поправки народних депутатів Сахна та Подгорного тільки-но аргументована. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 78.

 

     Оголошується перерва на 30 хвилин.

 

      (П і с л я п е р е р в и)

 

     ГОЛОВА. Прошу   зосередитись,   продовжуємо  розгляд  проекту Закону України  про  особливості  приватизації  державного  пакета акцій    відкритого    акціонерного   товариства   "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча".

 

     Ми проголосували  поправку  2  народних  депутатів  Сахна  та Підгорного, яка не набрала потрібної кількості голосів.

 

     Поправку 3 ми обговорили. Депутат Черненко не наполягав.

 

     Поправка 4.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Теж врахована по суті.

 

     ГОЛОВА. Врахована. Вони не наполягають. Що, ви наполягаєте?

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Ваша поправка вже пройшла.

 

     ГОЛОВА. Ваша поправка 3 на першій сторінці. Я так і повідомив депутатам, що ви не наполягаєте.

 

     Я прошу народних депутатів: візьміть порівняльну таблицю, щоб я вас не перепитував. Чи піднімайте руку, чи як.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.   Поправка   5   народного   депутата  Кравчука отклонена,   поскольку   по   существу   отсутствуют    конкретные предложения  к  тексту  проекту  закона.  И мы уже проголосовали о "неприйнятності".

 

     ГОЛОВА. Не наполягаєте, Леоніде Макаровичу? Ні.

 

     Поправка 6 депутата Матвієнкова.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Врахована.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Журавського.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.,  перший заступник голови Комітету  Верховної Ради України з питань культури і духовності (виборчий округ

 68, Житомирська область).  ХДПУ.  Як  відомо,  у  нас  в  Україні приватизація повинна здійснюватися згідно з Конституцією та чинним законодавством.  Відповідно до  Закону  України  про  приватизацію державного  майна  приватизація  державного  майна  це  відчуження майна,  що перебуває в державній власності,  на користь фізичних і юридичних  осіб  з  метою  підвищення  ефективності  виробництва і залучення коштів на структурну перебудову економіки.  Приватизація повинна  здійснюватися  з  метою  створення  сприятливих  умов для інвестицій.

 

     Цей проект,  я підкреслюю і хотів би,  щоб депутати  все-таки почули  і  мій голос,  не передбачає інвестиційних зобов'язань.  І тому я прошу поставити мою поправку на голосування.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Комітет  заперечує,  оскільки  частково   були враховані  зауваження  депутата Журавського в тексті законопроекту щодо підвищення конкурентоспроможності ВАТ "ММК імені Ілліча".

 

     ГОЛОВА. Друга сторінка,  друга колонка,  третій абзац -  суть поправки,    внесеної   народним   депутатом   Журавським.   Прошу проголосувати.

 

     "За" - 18.

 

     Зрозуміло.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Беспалого.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.  Шановні  колеги!  Це  економічне  питання,  це питання  серйозних  матеріальних  інтересів.  У  процесі вирішення такого питання можуть бути різного роду інтереси.  Тому,  я думаю, законопроект  не  погіршиться від того,  якщо ми додамо,  що мають забезпечуватися і  враховуватися  не  будь-які  інтереси,  а  лише законні  інтереси.  Тому  я не зрозумів,  чому комітет цю поправку відхилив.

 

     Я все-таки прошу  врахувати  і  включити,  щоб  відстоювались виключно законні інтереси держави та працівників.

 

     Дякую.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.   Я  дам  коментар.  Ця  поправка  розглядалася комітетом неодноразово.  Ми вважаємо,  що недоречно,  оскільки цей проект  закону  не  передбачає  механізму захисту прав і інтересів акціонерів.

 

     ГОЛОВА. Ви  наполягаєте,  Борисе  Яковичу?  Депутат  Беспалий наполягає.  Подивіться,  будь ласка,  поправку 8,  друга сторінка, друга колонка, передостанній абзац. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 29.

 

     Наступна поправка 10 депутата Черненка. Не наполягає.

 

     Борис Якович Беспалий.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Ця поправка врахована частково.

 

     ГОЛОВА. Не наполягає.

 

     Депутат Матвієнков.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Врахована.

 

     Поправка 13 депутата Журавського відхилена.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Журавського.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.  Християнськодемократична   партія   України. Шановні колеги! Все-таки давайте подумаємо разом, про що йде мова, про  відкрите  акціонерне   товариство   чи   закрите   акціонерне товариство?  Якщо вже мова йде про приватизацію, то треба говорити не про ЗАТ,  яке має 43 відсотки - контрольний пакет акцій,  а про відкрите  акціонерне товариство.  Бо законопроектом не передбачено порядку передачі акцій із власності ЗАТ "Ілліч-Сталь" у  власність членів трудового колективу ВАТ "ММК імені Ілліча",  у тому числі у разі виходу їх на пенсію чи,  скажімо,  звільнення з  роботи.  Між іншим,   прочитайте   уважно   зауваження   науково-експертного  і юридичного управлінь, вони тотожні в цьому плані.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Комітет розглянув ці зауваження.  У юридичного управління  зауважень  до  остаточної  редакції  проекту закону не було.  Воно завізувало цей текст.  Згідно з підпунктом 1 пункту 60 Закону  України  про державну програму приватизації ми бачимо,  що "льготная подписка на комбинате была уже произведена и производить ее повторно нецелесообразно".

 

     ГОЛОВА. Наполягає.  Третя сторінка,  друга колонка,  останній абзац,  там   поправка   депутата   Журавського.   Бачите?   Прошу проголосувати.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Комітет не врахував цю поправку.

 

     "За" - 28.

 

     ГОЛОВА. Так, наступна. Депутат Шевчук.

 

     ШЕВЧУК С.В.,   голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань   законодавчого   забезпечення   правоохоронної діяльності  (виборчий округ 23,  Волинська область).  Фракція НДП. Суть поправки полягає в тому,  щоб із речення  "пріоритетне  право трудового   колективу   на  придбання  акцій  свого  підприємства" виключити слово "свого",  тому  що  незрозуміло,  як  це  трудовий колектив   може   називати  підприємство  своїм.  Узагалі  поняття "трудового колективу" є своєрідним.  Скажімо,  450 парламентаріїв, які   тут   сидять,   також   можна  назвати  трудовим  колективом парламенту, але тут настільки полярні думки і точки зору... Що вже говорити за багатотисячний колектив заводу?.. Тому я пропоную...

 

     ГОЛОВА. Свого, тобто чийого, так?

 

     ШЕВЧУК С.В.  Пропоную  включити "пріоритетне право акціонерів та трудового колективу на придбання акцій".

 

     Спасибі.

 

     ГОЛОВА. Будемо вважати редакційною?

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Комітет розглянув цю поправку. Она противоречит общей концепции проекта закона, который дает право на приобретение пакета акций именно ЗАО "Ильич-Сталь".

 

     ГОЛОВА. Ви наполягаєте?  Він наполягає на  голосуванні.  Будь ласка,  поправка на сторінці 4, перший абзац згори. Друга колонка. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 19.

 

     Увімкніть мікрофон Олександра Лавриновича.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.,  секретар Комітету Верховної Ради України  з питань правової політики (виборчий округ 121,  Львівська область). Шановні народні депутати!  Моя поправка 15 стосується того,  що ми повертаємося  до  слова "розстрочка".  Ми зараз спостерігаємо,  як відроджується продаж товарів  у  розстрочку,  але  приватизації  в розстрочку  в нас ще не було.  Я думаю,  що це буде цікавий спосіб кредитування Фондом держмайна - кредитування підприємств для того, щоб можна було купити акції. Мені здається, що це виходить за межі нормального  економічного   підходу,   коли   буде   здійснюватися відчуження  майна  в  розстрочку.  Тому  я  пропоную відхилити цей підхід.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Я думаю,  что это  не  будет  распространяться далее. Однако ваша поправка противоречит концепции проекта закона, которая уже была принята в первом чтении. Поэтому мы ее не учли.

 

     ГОЛОВА. Ви наполягаєте?

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Не наполягає.

 

     ГОЛОВА. Депутат Сахно, Подгорний. Редакційно враховано.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Враховано.

 

     Поправка 17 депутата Журавського.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Журавського.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.  Шановні друзі!  Я зараз дивлюся на те, що ми робимо. Це, по-моєму, театр абсурду. Ми ж не маємо права торгувати підприємствами.  Верховна  Рада  може  тільки  визначати   перелік об'єктів,  які  не  підлягають приватизації,  і визначати загальне поле приватизації.

 

     Якщо вже говорити конкретно по  цій  поправці,  то  прийняття даного   законопроекту   взагалі   поставить  хрест  на  принципах приватизації.  Автор законопроекту виходив із заниженої оцінки  25 відсотків  державного  пакета  акцій  1996  року  - 209 мільйонів. Чечетов - представник Фонду державного  майна  -  на  всю  Україну заявив,  що  початкова  ціна  на  конкурсних засадах приблизно 500 мільйонів гривень.

 

     Тому я прошу все-таки поставити мою поправку на голосування.

 

     ГОЛОВА. Депутат Матвієнков.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.,  голова підкомітету Комітету Верховної  Ради України  з  питань промислової політики і підприємництва (виборчий округ 55,  Донецька область).  Уважаемый господин Журавский!  Я бы очень хотел, чтобы вы дочитали этот законопроект до конца, хотя вы очень много в отношении него оппонировали.  Речь идет о продаже 50 процентов, а не о 25 процентах. Это первое.

 

     И второе.  Цена,  о  которой  идет речь,  если приблизительно посчитать, это как минимум 430 миллионов. Почему вы так говорите - я вообще не знаю!  То ли вы не считали, то ли вы умышленно вводите в заблуждение.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Комитет отклонил эту поправку, исходя из того, что концепция проекта закона не предусматривает конкурсных продаж. Это уже было принято в первом чтении,  мы не можем  вносить  такие поправки на второе чтение.

 

     ГОЛОВА. Сторінка  4,  друга  колонка,  третій  абзац  -  суть поправки депутата Журавського. Прошу голосувати.

 

     "За" - 34.

 

     Депутат Шевчук наполягає?

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Його поправка по суті врахована.

 

     Поправка 19 депутата Журавського відхилена.

 

     ГОЛОВА. Він зараз зайнятий. Так, поправка депутата Беспалого.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.   Поправка   депутата    Беспалого    врахована редакційно.

 

     Поправка 21 депутата Деркача теж врахована редакційно.

 

     ГОЛОВА. Депутат Лавринович.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Депутата Лавриновича - врахована частково.

 

     ГОЛОВА. Погоджуєтесь?     Увімкніть     мікрофон     депутата Лавриновича.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Я думаю,  що не варто говорити, що враховано частково,  оскільки тут є концептуальна розбіжність. Ви пропонуєте назвати конкретно покупця,  особу,  яка має купити,  і  заборонити всім  іншим  брати участь у приватизації,  а я пропоную зворотнє - щоб Фонд державного  майна  провів,  як  і  належить  за  законом, аукціон.  І  ті,  хто визначений статтею 8 Закону про приватизацію державного майна,  могли б узяти участь у цьому конкурсі, і щоб ми приватизували  цей комбінат з найбільшим ефектом для держави і для тих,  хто там працює.  Тому якщо ми вже в законі будемо визначати, хто  має купити,  то,  очевидно,  нам не треба тоді вже і Кабінету Міністрів, і Фонду державного майна.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Комитет рассмотрел эту поправку,  но я еще раз настаиваю  на  том,  чтобы  все-таки  в первом чтении была принята именно такая концепция,  и мы ее уже не будем менять поправками во втором  чтении.  Комитет  против  этой  поправки.  Ми її врахували частково.

 

     ГОЛОВА. Не наполягає.  Хоче  голосувати.  Сторінка  5,  друга колонка зверху, поправка 22, суть викладена.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Це ми щойно розглянули.

 

     ГОЛОВА. Але Лавринович наполягає на голосуванні.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. На голосуванні? Комітет проти.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 34.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправку депутата Матвієнкова враховано.

 

     Поправка 24 депутата Деркача. Запропонована інша редакція.

 

     ГОЛОВА. Депутат Беспалий.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.  Шановні колеги!  Наші симпатії,  звичайно,  на боку працівників комбінату.  Але Верховна Рада не магазин, вона не може визначати покупця, комісійну винагороду тощо.

 

     Крім того,  базовий  Закон про приватизацію передбачає тільки конкурсні  засади.  Але  конкурс  -  це   необов'язково   аукціон. Наприклад,  умовами конкурсу могло б бути:  заборонити скорочувати робочі місця,  залишити  соціальну  інфраструктуру,  не  звужувати асортименту  виробів,  нарешті,  зараховувати інвестиції,  які вже зроблені дійсно  працівниками  заводу.  І  в  цьому  випадку  вони матимуть  кращі  шанси  в конкурсі.  І будуть враховані інтереси і держави,  і працівників комбінату,  і ми приймемо закон,  а не акт купівлі-продажу.

 

     Тому ми  просто  зобов'язані  врахувати  такий підхід.  Прошу підтримати.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Шановний депутате Беспалий!  Ця поправка  була розглянута на засіданні комітету, але концепцію вже було прийнято, вона не передбачає  проведення  конкурсу.  Тобто  цю  поправку  ми відхиляємо.

 

     ГОЛОВА. Борисе Яковичу, ви наполягаєте? Прошу проголосувати.

 

     "За" - 37.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.   Поправку   26   депутатів  Сахна,  Подгорного відхилено.

 

     ГОЛОВА. Вони не наполягають.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправка 27 депутата Черненка.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Черненка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Шановні  народні  депутати!  Шановний   Сергію Олексійовичу!   Коли  наш  колега  доповідав  цей  законопроект  і пропонував його ідеологію,  то він казав, що це тільки для народу. Я теж підтримую те, що для народу.

 

     Я запропонував поправку до статті 5. Я зачитаю цю поправку.

 

     ГОЛОВА. Та вона є на сторінці 6.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Не треба зачитувати, всі ж мають.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  "Пільги  працівникам  підприємств  ВАТ "Ілліч- сталь".  Працівникам підприємства,  яке приватизується,  надається право   на   придбання  акцій,  сума  номінальних  вартостей  яких становить не менше 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожному  з працівників підприємства,  а також колишнім працівникам цього підприємства,  які вийшли на пенсію,  звільнені на  підставі пункту  1  статті  40  Кодексу  законів  про працю і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особам, які мають право відповідно  до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інвалідам, звільненим у зв'язку з каліцтвом або  професійним  захворюваннням,  та  працівникам,  звільненим за станом  здоров'я,  а  також  працівникам  соціально-культурних   і оздоровчо-лікувальних закладів..."

 

     Це що проти народу, що ви її не врахували, шановні?

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Дело в том, что на комбинате льготная подписка уже была  осуществлена.  Повторно  ее  проводить  нецелесообразно. Поэтому и отклонено.

 

     Труженики завода,  которые  получили  акции,  получили  их по льготной цене.

 

     ГОЛОВА. Ви наполягаєте? Увімкніть мікрофон депутата Черненка. Я вам його увімкну, але не зачитуйте, у нас же є.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г. Іване Степановичу, я не буду більше зачитувати. Шановні друзі!  Я знаю,  коли це вже було розпродано, і знаю, який народ сьогодні стоїть біля цього підприємства.  Якщо за народ, так голосуйте.

 

     Я звертаюся до тих, хто взагалі за народ,

- лівих, що вірно поступають. Давайте проголосуємо цю поправку.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Я еще раз повторяю: льготная подписка уже была.  Ее проводить нецелесообразно. Поэтому "відхилено".

 

     ГОЛОВА. Сторінка  6.  Там  є  тільки одна колонка - суть цієї поправки. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 40.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправку 28 депутата Шевчука відхилено.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Шевчука.

 

     ШЕВЧУК С.В.  Фракція  НДП.  Шановні  колеги!  Мені  абсолютно однаково,  що  приватизується:  завод  імені Ілліча чи завод імені дяді Сема.  Для мене головне,  що кошти  від  приватизації  урядом пов'язані з цілим рядом соціальних програм. А тому, безумовно, всі ми маємо бути зацікавленими,  щоб ті кошти були  максимальні,  щоб вони використовувались дійсно на потреби народу.

 

     А тому  я  пропоную  цю поправку проголосувати.  І настоюю на голосуванні.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Эта поправка  была  рассмотрена  на  заседании комитета.  Еще раз я повторяю,  что концепция закона, которая была рассмотрена  в  первом  чтении,   не   предусматривает   процедуры конкурсных продаж.  Поскольку в первом чтении она была принята, во втором чтении...

 

     ГОЛОВА. Поправка  28.   Депутат   Шевчук   наполягає.   Прошу проголосувати.

 

     "За" - 30.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.   Поправку  27  депутата  Бродського  враховано частково.

 

     ГОЛОВА. Не наполягає.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправку 30 депутата Журавського відхилено.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Журавського.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.  Я хотів би пояснити мотиви, чому я зробив цю поправку.  Ну,  поперше,  у  законі не може визначатися конкретний покупець: закрите акціонерне товариство "Ілліч-Сталь". Якщо йти за офіційними даними,  то у відкритому акціонерному товаристві працює понад 52 тисячі  (так  каже  Бойко)  працівників.  А  в  закритому акціонерному   товаристві,   яке  він  очолює,  декілька  десятків спритних ділків.  Тому я задаю собі запитання:  чому ви  обмежуєте все-таки  право  відкритого  акціонерного товариства (це суть моєї поправки) чи,  скажімо,  права тих  депутатів,  які  їздили  туди, дивилися,  як працює комбінат,  і винесли свій вердикт?  Це просто абсурд визначати конкретного покупця.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Мы внимательно изучали работу комбината. И вашу поправку мы отклонили,  поскольку именно суть самого закона в том, что  он  определяет  покупателя  и   не   предусматривает   других претендентов на данный пакет акций.

 

     ГОЛОВА. Депутат Матвієнков. Наполягає як автор закону.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.  Ну  не  нужно  вводить  сейчас в заблуждение депутатов.  Закрытое акционерное  общество  -  это  39  тысяч  600 трудящихся  комбината  имени  Ильича,  которые  все  трудились  на комбинате имени Ильича на момент создания ЗАО. На сегодняшний день не  по  словам  кого-то,  а  действительно  работают 53 тысячи 600 человек. Это те люди, которые влились в состав комбината уже после создания ЗАО.  Мы хотели провести эмиссию,  которую,  к сожалению, нам запретили сделать, для того, чтобы все остались членами ЗАО. И не нужно сегодня здесь фальсифицировать и передергивать эти факты.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Я прошу поставить на голосование.

 

     ГОЛОВА. Він не наполягає. Так, сторінка 7, поправка 30, друга колонка. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 27.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправку 31 депутата Шевчука відхилено.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Шевчука.

 

     ШЕВЧУК С.В. Спасибі. У відомій книзі "Хто є хто в українській політиці",  безумовно,  наш колега Сергій Матвієнков буде визнаний лобістом номер один.  Це носить не лише негативне  значення,  а  й позитивне.  Але я все-таки не можу погодитися з тим,  що ті кілька десятків  менеджерів   після   прийняття   цього   закону   вранці прокинуться  мільйонерами,  а  інші тисячі людей залишаться просто членами трудового колективу.  Тому я просив би  проголосувати  мою поправку.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Мы  рассматривали  эту  поправку  на заседании комитета.  Я думаю, вы немножко о сути закона все-таки не дочитали и  хотелось  бы,  чтобы  вместе  с  комитетом вы посетили комбинат Ильича. Вам стало бы яснее.

 

     "Ілліч-Сталь" не  может  быть  ликвидирован,  как  вы   здесь записали, поскольку акциями комбината владеют и другие юридические и физические лица.

 

     Поэтому мы    считаем,    что    принимать    эту    поправку нецелесообразно.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати. Поправка за номером 31, сторінка 7, четвертий абзац. Прошу голосувати.

 

     "За" - 30.

 

     Далі зачитуйте, Сергію Олександровичу.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправка 32 депутата Беспалого.

 

     ГОЛОВА. Не наполягає.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправка 33 депутата Лавриновича. Не наполягає.

 

     Поправку 34 депутата Матвієнкова враховано редакційно.

 

     Поправку 36 депутата Деркача відхилено.

 

     ГОЛОВА. Не наполягає.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправку 37 депутата Беспалого відхилено.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Беспалого.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я. Шановні колеги! У проекті комітету пропонується встановити фіксовану вартість державного пакета акцій.  Але в чому всі ми згодні незалежно від наших  різних  політичних  орієнтацій, так  це в тому,  що треба наповнювати бюджет хоча б для того,  щоб забезпечити  мінімальні  соціальні  потреби  населення.   Ми   що, забороняємо  збільшувати  надходження  до  бюджету?  Звідки ж тоді будуть кошти на той самий соціальний захист,  про який так  багато говориться?

 

     Тому суть  моєї поправки полягає в тому,  щоб Фонд державного майна встановив для початку мінімальну вартість пакета акцій,  яка в  процесі  приватизації  може  збільшуватися,  чим  збільшаться і надходження до бюджету.  Якщо ми хочемо не на словах,  а на  ділі, дійсно, прийняти соціальний бюджет і захищати трудящих, то тоді ми просто зобов'язані прийняти таку поправку і такий підхід.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Мы  рассмотрели  вашу  поправку,  но  по  сути закона, который был принят в первом чтении, проведение конкурса не предусмотрено. Поэтому эта поправка отклонена комитетом.

 

     ГОЛОВА. Погодився. Він врахував вашу аргументацію.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправка 38 депутатів Сахна, Подгорного.

 

     ГОЛОВА. Депутат Сахно.

 

     САХНО Ю.П.  Фракція "Яблуко".  Мене дивує,  пане  Сергію,  що поправка,   яку  ми  внесли,  не  врахована.  Ніби  Матвієнков  на засіданні комітету в Маріуполі погодився,  що треба гроші сплатити і  отримати  пакет акцій.  Зараз ми маємо ситуацію,  коли трудовий колектив через закрите акціонерне товариство сплачує  певну  суму, отримує блокуючий пакет і - "до побачення", як кажуть. І дивує, що ви це не врахували.  Хай розрахуються  і  отримають.  Було  б  усе нормально.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Надо просто внимательнее читать текст закона. В законе предусматривается, что, если сумма не будет заплачена, весь пакет  акций  будет  возвращен государству.  Поэтому ваша поправка отклонена.

 

     ГОЛОВА. Погодився.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Поправку  39  депутата  Бродського   враховано частково.

 

     ГОЛОВА. Погоджується.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправку 40 депутата Журавського відхилено.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Кириченка. З процедури.

 

     КИРИЧЕНКО С.О.   Християнськодемократична   партія   України. Шановний Іване Степановичу!  Шановні колеги!  Згідно з Регламентом Верховної  Ради України в другому читанні законопроект голосується постатейно.  Ми обговорюємо вже статтю 5,  голосували ж тільки  ті зауваження  та пропозиції,  на яких наполягали їх автори,  а жодну статтю ми ще не голосували.  Тобто порушується процедура прийняття законопроекту  в  другому  читанні,  тому  що ми не голосували ані статті 1, ми не голосували 2, ми не голосували 3, ми не голосували 4 і зараз ми не голосуємо статті 5.  Я звертаю увагу на те,  що ми повинні неухильно дотримуватися процедури прийняття законів.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Ми скоро будемо голосувати всі названі  вами  статті. Увімкніть мікрофон депутата Журавського. Будь ласка.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправку 40 депутата Журавського відхилено.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.   Християнськодемократична   партія  України. Шановні  колеги,  що  я  пропонував?  Якщо  люди,  які   працюють, відмовилися від пакета акцій, вони мають право передати ці акції у Фонд  державного  майна,  а  Фонд  державного  майна   може   ними розпорядитися. Що тут особливого?

 

     І друга  суттєва  річ  цієї  поправки.  Продаж  пакета  акцій здійснюється  за  конкурсом  на   відкритих   торгах.   Переможцем визначається  учасник конкурсу,  який запропонував найвищу ціну за пакет акцій. Мені просто цікаво було подивитися поіменно, хто буде голосувати проти цього.  Видно,  та ціна, яку він отримав, вища за інтереси держави.

 

     ГОЛОВА. Не збурюйте, не збурюйте!

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Я  думаю,  что  не  стоит  уважаемому  коллеге Журавскому  так  говорить,  потому  что  не  нужно считать деньги. Активность господина Журавского понятна в этом вопросе.  Я  думаю, что   там   все   нормально   уже   с  этой  стороны.  Поэтому  по законопроекту,  который принят в первом чтении,  не  предусмотрено проведение  конкурса.  Концептуально  менять  мы  не  имеем права, поэтому эта поправка отклонена комитетом.

 

     ГОЛОВА. Сергію  Олександровичу,  ви  не  зовсім  праві,  коли кажете:  "Не  потрібно  грошей  рахувати".  Їх  потрібно рахувати. Тільки у своєму кармані!

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Так,  у своєму  кармані.  Вы  очень  правильно добавили.

 

     ГОЛОВА. А потрібно рахувати!

 

     Депутат Ключковський.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.   Народний   рух  України.  Шановний  Іване Степановичу! Я теж хочу зауважити, що в нас порушується процедура. Якась  така  нехороша  традиція  пішла  -  якщо  комітет  врахував поправку,  то  весь  склад  Верховної  Ради  вже  мусить   з   цим погодитися.  А,  може,  для когось якраз більш привабливо виглядає редакція  першого  читання?  І  хоча  комітет  прийняв   поправку, Верховна Рада може її відхилити. Тому я б просив, що мало того, що комітет прийняв поправку,  він не може узурпувати  прав  Верховної Ради. Отже, і прийняті поправки теж треба ставити на голосування.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Юрію Богдановичу! Усе це вірно, тільки я ще раз кажу, ви ж не  назвали  жодної  конкретної  статті,  за  яку  б  просили проголосувати. А всі, на яких ви наполягаєте, ми голосуємо!

 

     Так, Сергію   Олександровичу,  далі  (Шум  у  залі).  А,  він наполягає.  Значить,  сторінка 8,  друга колонка, поправка 40, там суть викладена. Прошу проголосувати.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Комітет відхилив цю поправку.

 

     "За" - 16.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. На сторінці 11 поправка 43 депутата Шевчука, її відхилено.

 

     ГОЛОВА. Він погоджується. Далі.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Поправку  44   депутатів   Сахна,   Подгорного враховано частково.

 

     ГОЛОВА. Погоджуються.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.   Поправка   45  депутата  Журавського  -  інша редакція.

 

     ГОЛОВА. Не треба голосувати. Не наполягає.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправка 47 депутата Беспалого - інша редакція.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Беспалого.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я. Шановні колеги! Тут якось в полеміці випало, що ми  повинні  перш  за все рахувати гроші в державному бюджеті і не тільки їх рахувати, а й примножувати. І прийняти такий закон, який би сприяв наповненню,  а не спустошенню державного бюджету. Ось на це і спрямована  моя  поправка.  Тут  написано:  "Інша  редакція". Редакція  інша,  а  проблема  та  сама.  Доповідач не зовсім точно сказав,  що коли покупець не сплатить гроші за решту пакета  акцій після першого внеску, то договір буде розірвано. У тексті написано не "буде розірваний", а "може бути розірваний у судовому порядку".

 

     Я вважаю і наполягаю на тому,  що коли покупець по  факту  не виконає  свої  зобов'язання,  то  і  в  цьому  проекті  Закону про особливості приватизації,  і в укладеному на його основі  договорі купівлі-продажу  має  бути  передбачена ситуація анулювання такого договору. Ми повинні захищати інтереси держави.

 

     Дякую.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Комітет наполягає на формулюванні комітету.

 

     ГОЛОВА. Борисе   Яковичу,   ставити   на   голосування?   Він погодився.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправка 48 депутата Шевчука - інша редакція.

 

     ГОЛОВА. Погодився.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.   Поправку   49   депутатів  Сахна,  Подгорного враховано по суті.

 

     ГОЛОВА. Погодилися.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправка 51 депутата Шевчука - інша редакція.

 

     ГОЛОВА. Погодився.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправку 54 депутата Шевчука відхилено.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Шевчука.

 

     ШЕВЧУК С.В.  Шановні народні депутати!  Я не  знаю,  чи  є  в Маріуполі  ще таке підприємство,  яке буде викликати такий інтерес під  час  приватизації?  Але  оскільки   вона   відбудеться,   то, безумовно,  було б доцільно, щоб частину коштів було направлено на розвиток екологічних та соціальних  програм  регіону,  що  й  було запропоновано.

 

     Я дивуюся,  що  цю  поправку  відхилено.  Мені  це  не зовсім зрозуміло, я настоюю на голосуванні.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  В общем комитет не имел никаких  противоречий. Однако  в  этой поправке не предусматривается механизм реализации. Если бы он был выписан в качестве поправки,  мы б с  удовольствием рассмотрели  и  могли бы принять.  В этой поправке он отсутствует, поэтому мы ее и отклонили.

 

     ГОЛОВА. Він погодився.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправку 55 депутата Матвієнкова відхилено.

 

     ГОЛОВА. Погодився.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Поправку  58  депутата   Беспалого   враховано редакційно.

 

     ГОЛОВА. Погодився.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Поправка 59 депутата Беспалого - інша редакція.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Беспалого.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.  Шановні колеги!  На превеликий жаль, доповідач часто посилається на те,  що ті  або  інші  пропозиції  суперечать концепції   цього   законопроекту.   Але   саме   при  обговоренні Прикінцевих положень доцільно звернути увагу на те, що ця прийнята концепція  законопроекту  суперечить  базовому  законодавству  про приватизацію,  не  повною  мірою  відповідає  Конституції,   іншим умовам.

 

     Тому я думаю, некоректно вживати доповідачеві такий аргумент. І замість того щоб пробувати протиснути все-таки ці  суперечності, треба оголосити конкурс,  що я й пропоную у своїй пропозиції,  але так, щоб ті, хто дійсно зробив вагомий вклад у розвиток комбінату, мали кращі умови в цьому конкурсі. Це єдиний шлях для того, щоб ці питання були  вирішені  і  в  інтересах  держави,  і  в  інтересах працівників комбінату.

 

     Дякую.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Комітет запропонував редакцію,  яка тут є. Він наполягає, щоб така редакція була прийнята сьогодні тут.

 

     ГОЛОВА. Ви наполягаєте? Ні.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Депутат Москвін. 60-та, остання, інша редакція.

 

     ГОЛОВА. Депутат Москвін погоджується, зараз його немає.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Все.

 

     ГОЛОВА. Які ще  є  зауваження?  Ввімкніть  мікрофон  депутата Ключковського.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.  Народний рух України. Шановний доповідачу, ви так гарно підкреслюєте,  що комітет наполягає,  то я хотів  би, щоб  пояснили,  про  який  позабюджетний  державний фонд йдеться у статті 8. Чому саме на позабюджетному фонді наполягає ваш комітет, і звідки такий позабюджетний фонд узявся в нашій державі?

 

     Дякую.

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Який пункт. Скажіть?

 

     ГОЛОВА. Стаття 8.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Ми прийняли Державну програму приватизації, де це є. Державною програмою приватизації передбачено бюджетний фонд, до якого надходять ці кошти. Там помилка - позабюджетний.

 

     ГОЛОВА. Ввімкніть мікрофон депутата Ключковського. Це суттєве питання.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.  Отже,  я  все-таки   хочу   уточнити:   це бюджетний  чи позабюджетний фонд?  Це - принципова річ.  І тоді як ваш комітет пропускає такі речі?

 

     ЧУКМАСОВ С.О. Бюджетний фонд, тут редакційна помилка.

 

     ГОЛОВА. Сергію Олександровичу, по суті зауваження.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  По суті  ми  приймаємо  це  зауваження.  Треба підтримати.

 

     ГОЛОВА. Перед тим,  як поставити на голосування з урахуванням проголосованих статей,  надамо  слово  з  мотивів  голосування  по секторах.

 

     Депутати Черненко, Сухий, Вітренко, Мороз. Хто ще? Всі?

 

     Депутат Черненко.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.   Шановні   народні  депутати!  Шановний  Іване Степановичу!  Прецеденту такого ще не було у Верховній  Раді,  щоб приймався  такий  закон.  Іване Степановичу,  повірте,  я вам кажу відверто, я не лобую нічиї інтереси. Якщо сьогодні стояв би першим закон  про  призупинення приватизації,  я усе зробив би,  щоб його прийняти.  Я бачу,  за який народ сьогодні піклуються навіть деякі ліві.

 

     Коли я запропонував поправку,  яка враховує інтереси всіх - і хто працював,  і хто втратив здоров'я,  і лікарів,  і  працівників культури,  і  соціальної  сфери,  - вона була відхилена під гаслом того,  що вже все продали. Торгуйте далі, я не можу брати участі в цьому акті.

 

     Іване Степановичу,   є   в   нас   Конституція,  є  закон,  є правоохоронні  органи,  якщо   щось   порушується.   Будь   ласка, звертаємося і приймаємо рішення таке, яке потрібно.

 

     Дякую вам за увагу.

 

     ГОЛОВА. Депутат  Сухий,  будь  ласка.  Ввімкніть  мікрофон  з місця.

 

     СУХИЙ Я.М.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань соціальної  політики  та  праці  (виборчий  округ  78,  Запорізька область).  Депутатська група "Трудова Україна".  Я прошу  народних депутатів  при  голосуванні  взяти  до  уваги,  що у світі успішно функціонує система ешоп,  розроблена і втілена в Сполучених Штатах Америки,  Великобританії,  Німеччині. Вона передбачає приватизацію тих чи інших підприємств шляхом викупу акцій самими  працівниками. Вважається  перспективною  і привабливою саме така схема,  тому що трудовий колектив - це і є реальний і найбільш ефективний власник. І немає тут ніякої політики, немає тут двозначності. Саме трудовий колектив має змогу  на  зборах  акціонерів  приймати  рішення  про розподіл прибутку. Практика показує, що значна частина його йде на відновлення виробництва і на утримання соціальної сфери,  що в наш скрутний час є надзвичайно важливим не тільки в Маріуполі.

 

     Хотів би  сказати,  що  свого  часу  завдяки підтримці залу і державницькому підходу Фонду державного майна відкрите  акціонерне товариство  "Мотор-Січ" отримало такого власника в особі трудового колективу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Вітренко. За нею - депутат Мороз.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  Фракция Прогрессивной социалистической  партии Украины.    Уважаемые   коллеги-депутаты,   согласно   статье   85 Конституции именно  Верховный  Совет  должен  определять  правовой режим собственности. И я напомню, что приватизация, развернувшаяся в  Украине,  развернулась   под   лозунгом   поиска   эффективного собственника.  Так  вот  это  конкретный  пример,  когда  комбинат доказал,  что он  эффективный  собственник.  Если  бы  можно  было остановить всю приватизацию в стране,  тогда можно было бы слушать Черненко.  Но так как приватизация идет накатом,  то нужно  решать вопрос,  кто  может быть эффективным собственником.  Мы выезжали в Мариуполь,  в  комитете   детально   анализировали   ситуацию   на комбинате.   Я,   как   экономист-профессионал,  утверждаю  -  это эффективный  собственник,  трудовой  коллектив  будет   наращивать потенциал комбината, а значит, будет богаче жить город Мариуполь и наша страна.

 

     Поэтому я призываю депутатов поддержать этот законопроект  во втором чтении.

 

     ГОЛОВА. Олександр Олександрович Мороз.

 

     МОРОЗ О.О.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  92, Київська область).  Шановні депутати, звичайно, якби в Україні вся приватизація  здійснювалася  так,  як  визначено  законом,  то  не викликав   би   ніяких   заперечень   -   варіант,  який  сьогодні пропонується для розгляду в другому читанні. Але оскільки ми ще не знаходимо  практично  жодного прикладу законної приватизації,  і в результаті відбувається тільки  прикривання  інтересами  трудового колективу,  то,  на мій погляд,  процедурно теж було б правильніше зараз розглянути законопроект,  який вніс комітет,  і  призупинити сьогодні приватизацію повністю,  тим більше,  що великий Закон про приватизацію  передбачає  першим  заходом  зростання  ефективності виробництва в результаті приватизації. І чому ми повинні від імені держави відмовлятися від цієї власності,  навіть якщо ми керуємося добрими  намірами?  Треба  розглянути  проект Костусєва,  точніше, комітету, а потім повернутися до цього питання.

 

     ГОЛОВА. Логіка є. Будь ласка.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Я поясню,  почему появился проект Костусева  и мой.  Потому что было опасение,  что, если этот закон не проходит, тогда комбинат будет продан,  и  соответственно  это  будет  иметь последствия.  Поэтому  этот  законопроект отнесен на более поздний срок. Комитет выезжал на комбинат. Я еще раз прошу всех поддержать этот  законопроект  во втором чтении сегодня,  принять и поставить его на голосование окончательно.

 

     ГОЛОВА. А як це на більш пізній термін?  Ми спочатку приймемо цей закон, а той як же?

 

     ЧУКМАСОВ С.О. А потом я его отзову, потому что я его автор.

 

     ГОЛОВА. За Регламентом,  правильно. Один із авторів - депутат Матвієнков - вимагає слова. Будь ласка.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А. Спасибо, Иван Степанович. Мне, честно говоря, очень   обидно  здесь  слушать,  о  таком  отношении  к  трудовому коллективу.  Я понимаю одно - это те  люди,  которые  нас  с  вами избрали   сюда,   которые  нам  дали  полномочия  и  ждут  от  нас результативных действий.

 

     На сегодняшний   день   на   комбинате   действительно   есть эффективный  собственник.  Он за многие годы показал эффективность своей работы.  Сегодня мы  имеем  уникальную  возможность  сделать первый  шаг  по созданию среднего класса в Украине,  сделать людей богаче.  Поэтому я убедительно прошу вас подойти к этому вопросу с государственной позиции и поддержать его.

 

     В конце   концов,  пора  уже  задуматься,  что  мы  хотим  от приватизации - получить деньги в  бюджет  или  найти  эффективного собственника,   который   будет  эффективно  управлять  конкретным предприятием,  что уже конкретно доказано на практике?  Поэтому  я убедительно прошу депутатов поддержать этот законопроект.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Все,  ми завершили.  Рябченко,  як голова Спеціальної контрольної комісії,  просить слова.  Ввімкніть мікрофон Рябченка. Будь ласка.

 

     РЯБЧЕНКО О.В.,   голова   Спеціальної   контрольної   комісії Верховної Ради України з питань приватизації (виборчий  округ  25, Дніпропетровська область). Шановні депутати! Спеціальна контрольна комісія  на  своєму  засіданні  розглянула  питання   приватизації комбінату імені Ілліча і дійшла висновку,  що комбінат не потребує приватизації взагалі.  Він чудово працює.  Його треба  залишити  у державній власності, а не приймати закони про якісь особливості, і то буде найкращий подарунок комбінату і державі.

 

     Спасибі.

 

     ГОЛОВА. Дуже цікава і слушна думка комісії, яку ми створили.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.  Ми  теж  розглядали  це  подання   Спеціальної контрольної  комісії.  Просто  диву  иногда  даешься.  Мой коллега Рябченко,  вы  все-таки  хотя  бы  один  проект  постановления  по какому-то из обектов, который приватизировался, сюда внесли бы, а не по комбинату имени Ильича, который работает. То есть не по тому обекту,  который уже разворовали и его нужно проконтролировать, а по тому,  который хорошо работает и который хочет взять коллектив. Я  думаю,  что  этому  не  нужно  сегодня  противиться.  Просьба - поддержать законопроект.

 

     ГОЛОВА. Шановні,  ми пішли вже по другому колу. Всі поправки, які  вносили народні депутати в установленому Регламентом порядку, ми проаналізували й проголосували.  Я зараз ставлю на  голосування цей  проект у другому читанні з урахуванням проголосованих правок. Прошу проголосувати.

 

     ЧУКМАСОВ С.В. Комітет просить підтримати у другому читанні.

 

     "За" - 262.  Комітет пропонує проголосувати в цілому. Я прошу прийняти закон у цілому.

 

     ГОЛОВА. Є інші пропозиції?

 

     ЧУКМАСОВ С.В. Немає.

 

     ГОЛОВА. Немає? Прошу проголосувати як закон.

 

     "За" - 275.

 

     ЧУКМАСОВ С.В. Дякую.

 

     ГОЛОВА. По фракціях покажіть.

 

     --------------

 

     Наступне питання.  Проект  Закону  про  угоди  щодо земельної частки (паю). Друге читання. Доповідач - Пасєка Микола Сергійович. Візьміть таблиці, будь ласка.

 

     ПАСЄКА М.С.,   голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин (виборчий округ 15,  Вінницька область). Шановний Іване Степановичу! Шановні колеги!  Сьогодні в другому читанні внесено на  розгляд  Верховної Ради  законопроект  про угоди щодо земельної частки.  На засіданні Комітету  з  питань  аграрної  політики  та   земельних   відносин розглянуто  пропозиції  народних  депутатів,  які  надійшли  після прийняття цього законопроекту в першому  читанні.  Чотири  з  них, зокрема,   народних   депутатів   Чубарова,  Бауліна,  Франчука  і Круценка, враховані повністю або частково. Всі автори цих поправок згодні   з   цим.  З  ними  погодився  також  автор  законопроекту Матвієнко, та науково-експертне управління.

 

     Якщо говорити про поправку народного депутата Єдіна,  то вона стосується  норми іншого закону - про цінні папери.  В ній йдеться про те, як стягувати мито. Тому цю поправку в даному проекті ми не можемо врахувати.

 

     З огляду   на  сказане  комітет  просить  підтримати  рішення комітету,  прийняте одноголосно,  і підтримати цей законопроект  у цілому.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Чи будуть у депутатів інші думки? Немає.

 

     Надійшов проект  6055-П2 народного депутата Донця - відхилити цей законопроект як неприйнятний. Він вам розданій, є пояснювальна записка.  Я прошу:  проголосуйте одразу щодо неприйнятності. Прошу проголосувати.

 

     ПАСЄКА М.С.  Комітет - проти! І Науковоекспертне управління - також. Прошу голосувати "проти".

 

     "За" - 58.

 

     ГОЛОВА. Так,  усі  поправки  враховані.  Чи  наполягає  хто з депутатів  на  внесеній  поправці,  яка  не   врахована?   Депутат Коліушко.

 

     КОЛІУШКО І.Б. Іване Степановичу, у мене не стосовно поправки, а стосовно законопроекту в цілому. Я просив би пояснити, на основі якої  теорії  права  законом можна визнавати недійсними угоди.  Це функція виключно суду.  Якщо угоди укладені з  порушенням  чинного законодавства, суд зобов'язаний їх визнати недійсними з моменту їх укладення. Ми взагалі не вправі розглядати такий законопроект.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     ПАСЄКА М.С.  Шановний народний депутате,  я прошу  взяти  все земельне законодавство, яке діє на сьогодні: Земельний кодекс 1992 року, поправки до нього 1993 і укази Президента 666 1994 і

 720 1995  року.  Якраз  стаття  5  діючого  Земельного кодексу це дозволяє. Один Указ

 666 уже  говорить  інше.  А Указ 720 про паювання землі 1995 року дає роз'яснення,  як це робити,  - стаття 2 надає  право  купівлі, міни і так далі.  Але є там статті 4 і 5 - якщо це не спадкування, то потрібно  з  колективу,  отримати  пай  у  натурі  на  підставі державного акта,  а тоді вже є право його продавати. Якщо порушено законодавство - подаровано тощо - а по державі у нас уже 250 тисяч таких  угод,  -  то  щодо  цього  вступають  у  дію статті 48 і 49 Цивільного кодексу.

 

     ГОЛОВА. Всі висловились?  Прошу прийняти в другому читанні  з урахуванням поправок.

 

     "За" - 226.

 

     Є заперечення  проти  того,  щоб  голосувати в цілому?  Немає заперечень?

 

     Прошу проголосувати в цілому як закон.  Депутате  Донець,  ви пізно руку підняли.

 

     "За" - 231.

 

     По фракціях покажіть результати голосування.

 

     Я прошу  не  робіть спекуляцій,  є багато фактів зловживань і може, тепер трохи припиниться така торгівля.

 

     ------------

 

     Проект Закону   про    внесення    змін    до    Арбітражного процесуального    кодексу    України    (стосовно   захисту   прав підприємців).  Друге читання.  Слово надається  Ромовській  Зоряні Василівні.

 

     Будь ласка, візьміть порівняльну таблицю.

 

     РОМОВСЬКА З.В., член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (виборчий округ 122, Львівська область). Шановні народні  депутати,  я  хочу  нагадати,  що  в  першому читанні цей законопроект був підтриманий 327 голосами.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати,  стаття 10.  Ви бачите  тут поправку Ромовської, автора проекту. Будь ласка.

 

     РОМОВСЬКА З.В.  Шановні  народні  депутати,  я прошу звернути увагу,  на  те,  що  при  обговоренні,  такому  дуже  гострому,  в комітеті, я схилилася до думки стосовно того, щоб вилучити частину другу  статті  10.  Але   науково-експертне   управління   зробило правильний  висновок,  якщо  ми виключаємо частину другу,  то тоді частина перша не має свого логічного завершення.

 

     Тому я просила би  вас  проголосувати  за  статтю  10  у  тій редакції,  в якій вона була прийнята в першому читанні,  - тобто з першою і другою частиною.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміла позиція? Прошу проголосувати.

 

     "За" - 208.

 

     Наступна стаття, Зоряно Василівно.

 

     РОМОВСЬКА З.В.  У наступних статтях немає особливих  проблем. Йдеться просто про уточнення.

 

     ГОЛОВА. Чи є у кого з депутатів зауваження щодо внесених ними правок, але відхилених? Є такі? Немає.

 

     Можна в другому читанні поставити на голосування?  В редакції від комітету?

 

     Так, будь ласка, думка уряду.

 

     ХАНДУРІН М.І.,  заступник міністра юстиції України.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні народні депутати! Міністерство юстиції зробило  експертизу  цього  законопроекту  і  не  заперечує  проти принципових позицій, які в ньому відображені. Але, вносячи зміни в одній  статті,  цей законопроект не вносить зміни до інших статей, які тісно пов'язані. Я не буду перераховувати, але їх чимало.

 

     Тому я пропоную прийняти цей законопроект у другому читанні з доопрацюванням його на третє читання.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, прокоментуйте, Зоряно Василівно.

 

     РОМОВСЬКА З.В.   Я   хотіла   би   сказати,   що   зауваження Міністерства юстиції враховані.  І де були ці неузгодженості, вони вже зняті.

 

     ГОЛОВА. Зоряно   Василівно,   є   компромісна   пропозиція  - проголосувати в другому  читанні  і  дати  можливість  вам  іще  з Мін'юстом   погодити   кореспондування  цих  статей,  привести  їх відповідність.   Погоджуєтесь   з   такою    пропозицією?    Прошу проголосувати в другому читанні.

 

     "За" - 257.

 

     Тепер узгоджуйте.

 

     ------------

 

     Проект Закону  про службу в органах місцевого самоврядування. Друге  читання.  Юридичне  управління  рекомендує  доопрацювати  і внести на повторне друге читання.

 

     Будь ласка, Романе Петровичу.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань   державного    будівництва,    місцевого    самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП). Шановний Іване Степановичу,  шановні  колеги,  комітет  розглянув  таблицю, підготовлену до другого читання і пропонує прийняти законопроект у другому читанні.  Однак науково-експертне  і  юридичне  управління мають зауваження.  Як стало відомо сьогодні зранку, має зауваження і Кабінет Міністрів.

 

     Тому я прошу вас  прийняти  в  другому  читанні  і  дати  нам можливість підготувати законопроект до третього читання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Так, депутат Баулін, будь ласка.

 

     БАУЛІН П.Б.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань свободи  слова  та  інформації  (виборчий  округ  76,   Запорізька область).   Я   предлагал  к  этому  законопроекту  более  десятка поправок.  Некоторые  из  них  учтены,  пять  не   учтены.   Когда законопроект  будет голосоваться во втором чтении,  я настаивал бы согласно Реламенту предоставить мне возможность мотивировать  свои поправки и поставить их на голосование.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановні колеги,  очевидно, якщо ми сьогодні приймемо в цілому,  то документ буде заветовано.  Тому я просив би вас  сьогодні  прийняти  законопроект у другому читанні,  дати нам можливість  підготувати  його  до  третього,  а   вам   -   подати пропозиції.  Ми їх розглянемо ще раз у комітеті, щоб не гальмувати процедури.

 

     ГОЛОВА. Романе Петровичу,  я вас прошу,  є процедура  другого читання,  не затирайте. Депутат Баулін вносить пропозицію, це його право. Мене відволікали, тому прошу вибачення, що я не вловив. Чиї поправки не враховано? Ввімкніть мікрофон Бауліна.

 

     БАУЛІН П.Б.  Первая моя поправка,  которая учтена частично, - пятая, на второй странице.

 

     ГОЛОВА. Я бачу.  Друга сторінка,  другий абзац.  Скажіть суть поправки.

 

     БАУЛІН П.Б.   Речь   идет  о  том,  что  в  органах  местного самоуправления на постоянной  основе  работают  граждане  Украины. Роман  Петрович  прекрасно  знает  Конституцию,  в  которой  четко оговорено,  какие должности могут занимать исключительно  граждане Украины:  народные депутаты Украины, Президент, судьи и так далее. По поводу клерков в муниципальных органах,  такой  формулировки  в Конституции  нет.  Поэтому  я предлагаю вместо "громадяни України" записать "осіб, що займають посади", и так далее.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановні колеги, з цією поправкою погодитись не можна, тому що до осіб належать особи без громадянства і особи, які мають інше громадянство.  Такі особи не можуть працювати ні  в органах державної влади, ні в органах місцевого самоврядування.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ви  наполягаєте?  Ставлю  на  голосування поправку на другій сторінці, друга колонка, другий абзац. Прошу голосувати.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П. Комітет заперечує.

 

     "За" - 104.

 

     ГОЛОВА. Ввімкніть мікрофон Беспалого.  Називайте поправки, на голосуванні яких ви наполягаєте.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я. "Реформи-Конгрес". У мене є поправки, на яких я наполягав би.  Але я хочу звернути увагу всіх нас,  зокрема  увагу колеги Бауліна,  на те,  що ніхто не пропонує приймати зараз закон остаточно.  А це означає,  що ці всі  поправки  будуть  у  роботі. Відмінність  тільки в тому,  що якщо ми приймемо на повторне друге читання,  то виправлятимемо і братимемо за  основу  ліву  колонку. Якщо ж у другому читанні з передачею на третє, то виправлятимемо і працюватимемо з правою колонкою.

 

     Тому в мене є така пропозиція.  Я звертаюся до Бауліна  якраз за  підтримкою,  щоб  прийняти  в другому читанні з тим,  щоб мати можливість далі працювати з правою колонкою, яка є краща.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Я так зрозумів, що комітет підтримує таку позицію.

 

     Ввімкніть мікрофон депутат Бауліна.

 

     БАУЛІН П.Б.  Уважаемые народные депутаты!  Уважаемый народный депутат Беспалый!  Идет процедура второго чтения, поэтому согласно Регламенту я настаиваю на том,  чтобы я мог  аргументировать  свои неучтенные поправки.  Я не знаю,  так сказать,  что будет со мной, когда будет приниматься законопроект  в  третьем  чтении.  Поэтому настаиваю, чтобы это было сейчас.

 

     Очередная поправка,  чтобы не терять темп,  - 15,  на третьей странице,  в самом низу.  Я предлагаю исключить статьи 4 и 5,  так как они носят сугубо декларативный характер.  Например, чем должны руководствоваться?  Верховенством права,  гуманизмом и  социальной справедливостью,  гласностью. Это чистая декларация. Она ни к чему не обязывает,  и в тоже время всегда присутствует  в  деятельности представителей этих органов.

 

     БЕЗСМЕРНИЙ Р.П.  Шановні  колеги!  Комітет  не підтримує цієї пропозиції,  тому що основою будь-якого  нормативного  акта  мають бути  принципи  його  змісту,  а також право,  яке розкривається у наступних статтях.

 

     ГОЛОВА. Прошу   проголосувати   правку   народного   депутата Бауліна,  викладену на третій сторінці в другій колонці,  останній абзац. Прошу голосувати.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П. Комітет не підтримує.

 

     "За" - 85.

 

     ГОЛОВА. Ввімкніть мікрофон депутат Бауліна.

 

     БАУЛІН П.Б.  Очередная  поправка,  с  которой  не  согласился комитет, номер 89, на странице 17. Я предлагаю исключить статью 11 из текста проекта. Она предусматривает, что человек, который будет работать  в  органах  местного  самоуправления,  должен  приносить присягу.  Я считаю,  что это надумано.  Присягу принимают, когда в армию   призывают,   когда  назначают  судьей,  избирают  народным депутатом.  Я  считаю,  что  это  абсолютно  надуманная  норма   и предлагаю  исключить эту статью о необходимости рядового служащего приносить присягу.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П. Шановні колеги, законопроект написаний таким чином, що він дає право особам, які працюють службовцями в органах місцевого самоврядування,  переходити на службу у органи державної влади і навпаки. Тому ми зберегли цю традицію для того, щоб вимоги і до службовців,  які працюють  в  органах  самоврядування,  і  до службовців,  які працюють у державних органах, були однакові. Тоді це не  потребуватиме  перезатвердження  і  присвоєння  відповідних рангів вдруге.

 

     Дякую.

 

     Комітет не підтримує цієї пропозиції.

 

     ГОЛОВА. Погоджуєтеся?  Ні? Візьміть, будь ласка, сторінка 17, передостанній абзац,  правка 89,  в  якій  пропонується  зняти  цю статтю. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 91.

 

     Ввімкніть мікрофон депутата Бауліна.

 

     БАУЛІН П.Б. Предпоследняя поправка - 161, страница 38,  она не учтена.  Речь идет о граничном  возрасте пребывания  на  службе в органах местного самоуправления.  Комитет предлагает установить такой граничный возраст для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет.

 

     Я считаю,  что  это  нарушение  гендерного  равенства  и  что необходимо ограничиться возрастом  60  лет,  исключив  слова  "для чоловіків" и "55 років для жінок".  Кстати,  эту же самую поправку внес уважаемый мной депутат Беспалый.  Предлагаю записать 60 лет - остальные все слова исключить.  Есть возможность у человека, пусть работает.  Кстати, в Соединенных Штатах Америки такого ограничения по возрасту для мужчин и женщин нет.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановні колеги! Шановний Іване Степановичу! Закон передбачає можливість  продовження  терміну  перебування  на службі як для жінок,  так і для чоловіків ще на п'ять років,  якщо вони мають таке бажання і, безперечно, здоров'я. Це з одного боку.

 

     З другого - я ще раз нагадую,  що ми намагалися  запаралелити ці   закони   таким  чином,  щоб  службовці  в  органах  місцевого самоврядування і на державній  службі  могли  бути  взаємозамінні. Тому  ми не обмежили можливості ні чоловіків,  ні жінок продовжити термін служби. Таким чином, якщо термін служби буде продовжено, то чоловікам - до 65,  а жінкам - до 60.  Між іншим,  це відповідає і чинному на сьогодні пенсійному законодавству.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат  наполягає  на  голосуванні  своєї  поправки. Візьміть,  будь  ласка,  порівняльну таблицю,  сторінка 38,  друга колонка, другий абзац. Прошу проголосувати.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П. Комітет заперечує.

 

     "За" - 103.

 

     ГОЛОВА. Ввімкніть мікрофон депутата Бауліна.

 

     БАУЛІН П.Б.  Фракция  коммунистов.  Последняя   поправка,   с отклонением  которой я не согласен,  - 173,  на странице 40.  Речь идет о том,  что является причиной "припинення  служби  в  органах місцевого  самоврядування".  Я  уже говорил,  что считаю абсолютно надуманной норму о  присяге,  которую  должны  приносить  служащие органов   местного  самоуправления,  поэтому  я  против  пункта  о "припиненні служби через відмову від складання  цієї  присяги".  Я предлагаю  исключить  эту  норму  из  законопроекта.  Настаиваю на голосовании.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановні  колеги,  ми   сьогодні   під   час обговорення  проблеми бюджету і постанови про хід адміністративної реформи порушили проблему про те,  кому іноді  служать  службовці. Тому  дуже важливою,  з точки зору закріплення традиції,  є норма, яка передбачає не тільки прийняття присяги,  а й вступ на посаду з моменту прийняття присяги.  Тому комітет проти того, щоб скасувати це положення.

 

     ГОЛОВА. Депутат Баулін наполягає на голосуванні. Сторінка 40, поправка 173 у другій колонці, другий абзац. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 99.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.  П.  Іване Степановичу,  для стенограми я хочу сказати,  що  в  тексті  законопроекту  допущено  кілька  помилок. Насправді  поправки  131,  175,  185,  193  враховані або частково враховані,  це поправки депутата Беспалого. Там помилково написано "відхилено".

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Так,  чи  є зауваження з мотивів?  Немає.  Тоді прошу проголосувати в другому читанні.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П. Прошу вас підтримати.

 

     "За" - 165.

 

     Прошу проголосувати  пропозицію  направити  законопроект   на повторне друге читання. Хай доопрацьовують статті.

 

     "За" - 180.

 

     Покажіть голосування по фракціях.

 

     ------------

 

     Проект Закону  про внесення змін до Кодексу законів про працю України в зв'язку  з  прийняттям  Закону  України  про  професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Друге читання.

 

     Будь ласка, Олександре Миколайовичу.

 

     СТОЯН О.М.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань соціальної політики та праці (виборчий округ  18, Вінницька область).  Шановний Іване Степановичу! Шановні колеги! В зв'язку з прийняттям Закону про професійні  спілки,  їх  права  та гарантії  діяльності Верховна Рада прийняла постанову 6 липня 2000 року,  якою зобов'язала уряд внести зміни до Кодексу  законів  про працю України.

 

     Кабінетом Міністрів   запропоновані  такі  зміни  до  Кодексу законів  про  працю.   Вони   опрацьовані   в   нашому   комітеті, розглядалися в першому читанні.  Народними депутатами були внесені зауваження,  частина з них врахована, частина - врахована частково або відхилена.

 

     Тому, Іване   Степановичу,   давайте  радитись:  або  я  буду називати тільки  ті  зауваження,  які  частково  враховані  чи  не враховані, або йдемо постатейно.

 

     ГОЛОВА. Зараз Володимир Марченко.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция  Прогрессивной социалистической партии Украины.  Уважаемый  Иван  Степанович,  я  вношу  предложение   не голосовать   сейчас  поправки,  которые  предлагаются  в  связи  с принятием Закона о профсоюзных организациях, их правах и гарантиях деятельности  по  той причине,  что к этому закону были выставлены претензии.    Они    рассматривались    Конституционным     Судом. Конституционный Суд вынес свое решение,  причем мотивированно, что часть статей этого законопроекта нарушает вобщем-то  нормы  и  так далее,  международное  законодательство,  в частности что касается требования регистрации профсоюзных организаций и так далее.

 

     Поэтому у меня есть такое предложение: перенести рассмотрение  этого вопроса,  согласовав сначала Закон о профсоюзах,  их  правах  и  гарантиях  деятельности  с   решениями Конституционного  Суда,  и  только  после этого внести изменения в Кодекс законов о  труде,  как  предлагается,  мотивируя  тем,  что принят такой закон.

 

     Спасибо.

 

     СТОЯН О.М.  Я  пояснюю  шановному  колезі Марченку.  Справді, Конституційний Суд розглядав дві статті - 11 і 16 - і  вніс  певні правки.  Але  ці статті визначають право легалізації організацій і реєстрації.  Ніякого відношення до Кодексу законів про працю  вони не  мають.  Тому  рішення  Конституційного  Суду  ніхто  не піддає сумніву.  За результатами цього рішення можуть бути внесені  зміни до Закону про профспілки в ці дві статті.

 

     А мова  йде  про внесення змін до КЗОТу згідно з тим законом, який проголосований,  який діє,  який не піддавався сумніву з боку Конституційного Суду. Одне одного зовсім не стосується.

 

     Тому я  прошу  депутатів  все-таки  розглядати його в другому читанні.

 

     ГОЛОВА. Олександре   Миколайовичу,   тут   були    зауваження Головного юридичного управління. Ці зауваження враховані?

 

     СТОЯН О.М.   Зауваження   Головного   юридичного   управління враховані.

 

     ГОЛОВА. Хто з  депутатів  наполягає  на  голосуванні  правок, внесених ними? Депутате Баулін, будь ласка.

 

     БАУЛІН П.Б.    Фракция   коммунистов.   Уважаемый   Александр Николаевич,  я благодарен,  что учли некоторые мои поправки.  Но с отклонением одной из них я все-таки не согласен.

 

     Я прошу обратить внимание на мою поправку 12 на странице 10.

 

     Суть этой  поправки  заключается в следующем.  Если,  скажем, работник состоит в двух или нескольких  профсоюзных  организациях, то  почему  он не имеет права написать заявление "роботодавцю",  и эти взносы будут "безоплатно перераховуватися" на счета и одной  и второй профсоюзной организации?

 

     Я считаю, что это вполне возможно. Вы обясняете тем, что это не соответствует статье 42 закона. Вот статья 42 передо мной, я не вижу  здесь  противоречия.  Тут написано:  "За наявності письмових заяв працівників,  які є членами професійної спілки,  власник  або уповноважений  ним орган щомісяця і безоплатно перераховує..." - і так далі. Тут не говорится одной или нескольких. Поэтому я считаю, что эту поправку вполне можно было бы учесть.

 

     Прошу вас прокомментировать,  но всетаки я буду настаивать на голосовании своей поправки.

 

     СТОЯН О.М.  Шановний  колего  Баулін,  я   думаю,   що   вашу пропозицію   можна   підтримати.  Якщо  людина  хоче  бути  членом трьох-п'яти профспілок і має кошти платити, будь ласка, нехай пише заяви  і  від  нього  будуть  відраховувати  внески  в  ту чи іншу профспілку.  Але це тільки за умови наявності заяви.  Я думаю,  що можна вашу пропозицію врахувати.

 

     ГОЛОВА. Немає заперечень у депутатів?  Тобто ми з'ясували, ми враховуємо цю поправку.

 

     СТОЯН О.М. Ми вашу пропозицію врахуємо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Донченко.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.  Спасибо. Фракция коммунистов. Иван Степанович, я просил бы поставить сейчас на голосование принятие законопроекта во втором чтении, потому что, действительно, кроме этого замечания Баулина, все остальное практически учтено.

 

     А то, о чем говорил Владимир Романович Марченко, имеет место. И я считаю,  что Александр Николаевич Стоян дал  очень  правильное пояснение.  Эти  поправки  абсолютно  не касаются двух статей,  по поводу  которых   шло   разбирательство,   и   в   том   числе   в Конституционном  Суде.  Это приведение двух законов в соответствие один другому.

 

     Поэтому, я считаю,  надо сейчас проголосовать законопроект  в целом во втором чтении.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Вітренко.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.   Фракція  Прогресивної  соціалістичної  партії України.  Олександре Миколайовичу,  Іване Степановичу,  мене дивує навіть  оформлення  цього  законопроекту.  Вносяться  поправки  до Кодексу законів про  працю  у  зв'язку  з  прийняттям  Закону  про професійні спілки.

 

     Що повинно  бути  в  другій колонці?  Не поправка Стояна,  чи Бауліна,  чи ще когось,  а як виписано  в  Законі  про  професійні спілки.  І тоді депутат може бачити:  ага,  значить, в законі було таким чином записано,  а тепер Закон про професійні спілки  змінює закони, зв'язані з регулюванням праці.

 

     А тепер  виявляється,  що  ви  не Закон про професійні спілки вносите в Кодекс законів про працю - норми,  а нові свої правки. І це  друге  зауваження.  Перше,  що Конституційний Суд розглядав не тільки реєстрацію,  він розглядав  взагалі  підходи  до  існування професійних   спілок   в   Україні.  І  він  визнав,  що  сьогодні відбувається порушення міжнародного законодавства.  Я не  розумію, чому  сьогодні  не  відкласти,  не врахувати ці зауваження і потім розглядати все відразу, щоб усім було зрозуміло, що голосується.

 

     СТОЯН О.М.  Наталіє Михайлівно, Конституційний Суд не визнав, що  в  законі  є  порушення  міжнародного законодавства.  До речі, питання реєстрації залишено в  законі,  тільки  визнано  інші  там форми, частково змінено дві статті, які просто змінюють закон і до цього не мають відношення.

 

     Стосовно першого вашого  зауваження.  Підкреслюю,  пропозиції щодо змін до КЗОТу у зв'язку з прийнятим законом подавав уряд, всі урядові пропозиції узгоджені з нашим комітетом.  Не Стоян вносить, а  Стоян  тільки доповнює ті пропозиції,  які ідентичні Закону про профспілки  і  закону,  який  вніс  уряд.  Ось  у  чому  суть  цих доповнень.  Я  думаю,  що  можна спитати представників уряду,  які вносили цю пропозицію,  вони повністю погоджуються.  Тобто,  Іване Степановичу,  без  внесення змін до КЗОТу закон не буде працювати. Закон прийнято рік тому, а він не може в повному обсязі працювати, бо не внесені зміни до КЗОТу.  Я прошу все-таки проголосувати його в другому читанні.

 

     ГОЛОВА. Від Мінюсту.

 

     ХАНДУРІН М.І.  Шановний Іване  Степановичу!  Шановні  народні депутати!  Цей  законопроект  було розроблено Кабінетом Міністрів, Міністерством юстиції разом з Міністерством праці.  Він передбачає зміни  в  Кодексі законів про працю і приводить у відповідність до нового Закону про профспілки розділ,  який там був.  Ті зауваження Конституційного Суду абсолютно не стосуються цих питань. І я прошу проголосувати цей законопроект у другому читанні  і  в  цілому  як закон.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Є заперечення? Депутат Моісеєнко.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.   Фракция   коммунистов   Украины.   Александр Николаевич, как будут решаться в этом законе проблемы, связанные с предложенным нам проектом бюджета, если мы уже столкнулись с рядом фактов, когда в Законе о госбюджете нарушается Конституция Украины именно в отношении профсоюзов?

 

     Приведу пример. Я в последнее время, работая в округе, провел встречу  с  членами  профсоюза  в  школах.  Больше   100   человек присутствовало.  И когда я зачитал им позицию, по-моему, статьи 51 бюджета  о  том,  что  бюджетные  организации  теряют  возможность финансировать  оздоровительные  мероприятия,  люди  были настолько возмущены вообще отношением к  профсоюзам,  что  поставили  вопрос даже  о  возможности  забастовки.  Я  поэтому  хотел обратить ваше внимание на следующее:  не стоит ли  вопрос  о  том,  что  мы  его примем,  потом  правительство  опять  благополучно  прекратит  его финансировать, и он не будет действовать?

 

     СТОЯН О.М.  Шановний колего Моісеєнко! Я ще раз хочу сказати, що цим законом ми приводимо в порядок те, що вже прийнято в Законі про профспілки.  Якраз у Законі про профспілки виписані статті  на захист інтересів освітян.  А те,  що ви ставите питання про оплату праці освітян,  дуже правильне питання.  Наступного разу ми будемо розглядати Закон про соціальне страхування,  який доповідав Василь Георгійович  Хара.  Там  якраз  ми  ці  питання  піднімаємо,  щоби зберегти соціальні гарантії. Це перше.

 

     І друге.  Справді, при розгляді бюджету в другому читанні нам треба все-таки вийти на  таке  рішення,  щоб  виконати  статтю  57 закону  про  відповідність  середньої  заробітної  плати  освітян, працюючим  у  виробництві.  Там  треба  наполягати.  А  ці  статті захищають Закон про профспілки.

 

     ГОЛОВА. Шановні  народні  депутати!  Більшість  схиляється до того, що можна прийняти в другому читанні. Я ставлю на голосування пропозицію прийняти в другому читанні.

 

     "За" - 198.

 

     СТОЯН О.М.  Іване Степановичу,  може тоді давайте на повторне друге читання поставимо, добре?

 

     ГОЛОВА. Я не розумію (Шум у залі).

 

     По фракціях?  Висвітіть по фракціях.  Давайте проголосуємо  в другому читанні. Хай доопрацюють і потім приймемо як закон. Миколо Івановичу Хандурін, у вас немає заперечень?

 

     ХАНДУРІН М.І.  Шановний Іване  Степановичу!  Шановні  народні депутати! Оскільки законопроект приймався в першому читанні влітку і питання для декількох депутатів залишилися нез'ясованими,  прошу прийняти  його  в  другому  читанні  з  доопрацюванням  в третьому читанні.

 

     ГОЛОВА. Прошу, проголосуйте в другому читанні.

 

     "За" - 255.

 

     Приймається. А потім будемо доопрацьовувати.

 

     ------------

 

     Проект Закону  про  внесення  змін  до  Закону  України   про авторське  право і суміжні права.  Зауваження Головного юридичного управління враховані, так, Леве Йосиповичу?

 

     ГЛУХІВСЬКИЙ Л.Й.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановні колеги!  Ви  отримали  порівняльну таблицю  до законопроекту і,  крім того,  ще одну сторінку з двома поправками  депутата  Алексєєва  як  доповнення  до   порівняльної таблиці,  яка  з технічних причин не потрапила до таблиці.  Із 194 поправок,  які внесено,  враховано 136,  частково враховано  56  і відхилено тільки 2 поправки.

 

     Якщо по   тих   двох   поправках   є   необхідність  провести обговорення,  то прошу,  а  якщо  ні,  то  я  прошу  проголосувати законопроект у другому читанні.

 

     ГОЛОВА. Леве Йосиповичу,  ми обговорення не проводимо.  Ми на вимогу депутата голосуємо.  Чи є в  депутатів  зауваження?  Немає. Тоді прошу проголосувати в другому читанні.

 

     "За" - 267.

 

     Прийнято.

 

     Можна голосувати його як закон? Прошу проголосувати як закон. Немає заперечень. Прошу проголосувати як закон.

 

     "За" - 278.

 

     Дякую.

 

     Оголошується перерва до 16 години.