Стенограма пленарного засідання

21 вересня 2000

 

                         ЗАСІДАННЯ ДЕСЯТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

        У к р а ї н и.  21  в е р е с н я  2000  р о к у.

                         16 г о д и н а.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ПЛЮЩ І.С.

 

     ГОЛОВА. Прошу    підготуватися    до    реєстрації.     Прошу реєструватися.

 

     У залі   зареєструвалися   402   народних  депутати.  Вечірнє засідання  оголошується  відкритим.  Продовжуємо  розгляд   питань порядку денного.

 

     У зв'язку  з  тим  що  ще  немає  проекту постанови,  Степане Богдановичу, щодо комісії... (Шум у залі).

 

     Ми сьогодні поставимо його на голосування і проголосуємо, але немає ж голови.  Зараз з'ясуємо.  Немає Віктора Медведчука,  якому доручалося зібрати цю комісію,  визначитися і  внести  пропозицію. Хто каже "є",  хто - "немає". Степан Богданович зараз з'ясує, і ми повернемося до цього проекту пізніше.

 

     У нас  великий   обсяг...   Депутате   Єльяшкевич,   оскільки секретаріат каже, що немає проекту постанови, ідіть з'ясовуйте.

 

     Після розгляду  інших питань ми зможемо повернутися до цього. Так,  проект постанови про День уряду  ми  з  вами  проголосували, питання про порядок денний шостої сесії також.  Наступний - проект Закону про іпотеку за номером 2322,  це  урядовий  проект,  Віктор Іванович Суслов доповідав. Якщо у когось із депутатів є зауваження з  мотивів  голосування,  він  готовий  перед  голосуванням   дати роз'яснення  або  аргументувати ту чи іншу норму.  Комітет просить підтримати  у  першому  читанні  цей   законопроект.   Ставлю   на голосування. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 148.

 

     Висвітити по фракціях? Давайте подивимося по фракціях.

 

     ----------------

 

     Оголошується наступний  проект  Закону  за  номером  5097 про внесення  змін  до  Закону  України  про  лізинг.  Москвін  Сергій Олександрович   доповідав,   він   готовий  дати  пояснення,  якщо депутатів цікавить щось з мотивів голосування. Є запитання? Немає.

 

     Прошу проголосувати  у  першому  читанні  проект  Закону  про лізинг за номером 5097.

 

     "За" - 167.

 

     Не прийнято (Шум у залі).

 

     Депутате Ткаленко,  ви не мені робіть зауваження,  розумієте? По фракціях вам показати? Так, по фракціях. Бачите?

 

     Звертаюся до автора цього законопроекту депутата Москвіна. Ви у  фракції  можете  розібратися з цим законопроектом чи не можете? (Шум у залі). Та ні, їхати ми можемо, тільки ж треба Верховну Раду поважати...

 

     ----------------

 

     Наступний перелік.  Проекти  законів  про  внесення  змін  до статті 7 Цивільного кодексу Української РСР та до  Закону  України про  інформацію  (щодо  моральної шкоди).  Ви бачите,  скільки тут законопроектів?

 

     Зінченко Олександр   Олексійович,   як   голова   профільного комітету,  і Задорожній Олександр Вікторович готові дати пояснення щодо переліку тих законопроектів.  Я б хотів, щоб ми прийняли один із  них  у  першому  читанні  і  потім  доручили систематизувати і доопрацювати для внесення його в другому читанні.

 

     ЗІНЧЕНКО О.О.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань    свободи    слова    та    інформації    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, СДПУ(о)). Саме така пропозиція і вноситься, Іване Степановичу (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Послухайте уважно, будемо ж голосувати.

 

     ЗІНЧЕНКО О.О.  Шановний  Іване  Степановичу!  Шановні народні депутати!  Минулої  п'ятниці  Верховній  Раді   доповідалися   сім законопроектів.  Перелік перед вами,  я тільки прокоментую, про що йде мова.

 

     Реєстраційний номер 5277 - проект Закону про внесення змін до статті  7  Цивільного кодексу.  Суб'єкти законодавчої ініціативи - народні депутати Ромовська і Шеховцов.  Ідеться про те,  що в разі спростування   відомостей   загальнодержавним  друкованим  засобом масової інформації або загальнонаціональним каналом телебачення чи радіомовлення  моральна  школа  компенсується  особі  в розмірі не більше 100 мінімальних розмірів заробітної плати.

 

     Проект Закону за номером 5341 про внесення змін до  статті  7 Цивільного  кодексу,  запропонований  народним  депутатом  України Правденком.  Його суть полягає в тому,  що  пропонується  вилучити норму  про  відшкодування  моральної  (немайнової)  шкоди  засобом масової інформації у грошовій або іншій матеріальній формі.

 

     Законопроект за номером 5372 - про внесення змін до статті  7 Цивільного   кодексу   щодо   відповідальності   засобів   масової інформації.  Суб'єкт ініціативи - член Комітету з  питань  свободи слова  та  інформації  Чиж  Іван Сергійович.  Розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди  не  може  перевищувати  2  відсотків річного  доходу  від  діяльності  засобів  масової  інформації  за попередній рік до поширення спростованої судом інформації.

 

     Проект Закону за номером 5373 - про внесення змін  до  Закону України  про  інформацію.  Суб'єкти  ініціативи  - члени комітету, перший -  Чиж  Іван  Сергійович.  Розмір  відшкодування  моральної (немайнової) шкоди не може перевищувати 2 відсотків річного доходу від діяльності ЗМІ за попередній  рік  до  поширення  спростованої судом інформації.

 

     Законопроект за  номером  5373-1.  Народні  депутати  України Шевченко і Кулик.  Пропонується  комплексне  розв'язання  проблеми відшкодування моральної (немайнової) шкоди, уніфікація підходів та процедур у різних взаємопов'язаних нормативних актах, що дозволить уникнути   суперечностей   та   розбіжностей  у  трактуванні  норм законодавства.

 

     Проект закону   за   номером   5392   вноситься    комітетом. Пропонується  відшкодування  моральної  шкоди шляхом обов'язкового спростування та вибачення у відповідних засобах масової інформації прийняти як рамковий закон, я його докладно коментував. Можливості регресу засобів масової інформації щодо відшкодування збитків.

 

     Проект закону за номером 5392-1 про внесення змін  до  Закону України  про  інформацію,  внесений  депутатом Боким.  Обов'язкове спростування неправдивої інформації з детальним описом відповідної процедури для друкованих засобів масової інформації та телебачення і  радіомовлення.  Обмеження  максимального  рівня   відшкодування диференційовано для регіональних друкованих всеукраїнських авторів і так далі.

 

     На вчорашньому засіданні комітет знову  повернувся  до  цього питання  і  підтвердив  своє  попереднє  рішення  про необхідність голосування саме за проект,  який вноситься  народними  депутатами України   -  членами  комітету  (реєстраційний  номер  5392).  Цей законопроект з'явився вже давно,  він вбирає в себе  альтернативні норми.   Проте   хотів  би  зазначити,  що  він  не  відхиляє  всі альтернативні законопроекти,  оскільки в більшості з  них  ідеться про  різні  норми  головної  межі,  про  яку  так  довго ми ведемо дискусію.

 

     Отже, пропонується  при   підготовці   до   другого   читання обов'язково  врахувати  всі  пропозиції,  зміни  і  доповнення  до законопроектів народних депутатів Ромовської, Шеховцова, Шевченка, Кулика, Бокия, Чижа і врегулювати проблему відшкодування моральної (немайнової) шкоди і,  на наш погляд, таким бачиться саме реальний вихід із ситуації.

 

     Ми також  пропонуємо створити робочу групу із членів комітету

- експертів  вищеназваних  проектів  для  доопрацювання  зведеного законопроекту  на друге читання і підготовки до пленуму Верховного Суду України з роз'ясненням позицій парламенту  щодо  врегулювання відповідальності засобів масової інформації.

 

     Ще раз закликаю вас,  шановні народні депутати,  проникнутися відповідальністю і підтримати в першому читанні  (саме  в  першому читанні, наголошую) проект за реєстраційним номером 5392.

 

     ГОЛОВА. Перед тим як поставити на голосування законопроект за номером 5392 і прийняти його в першому читанні,  я надам  слово  з мотивів голосування і процедури.

 

     Володимир Марченко. Будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та  інвестицій  (виборчий  округ  161,  Сумська область).  Фракция Прогрессивной социалистической партии Украины. Уважаемые депутаты! Я  зачитаю  статью  3  Конституции  Украины:  "Людина,  її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю".

 

     Международное право,  поддерживая свободу слова, ограничивает ее рамками,  чтобы она,  эта свобода  слова,  не  нарушала  права, достоинство и деловую репутацию гражданина.

 

     Поэтому все, что сейчас предлагается, - это не защита свободы слова,  а попытка законодательно  узаконить,  сделать  бесправными всех   остальных.   При   этом   журналисты,   которые   публикуют недостоверную информацию,  никакой ответственности,  по  сути,  не несут; в избирательной системе - никакой ответственности, и выборы не отменяются;  в бизнесе -  если  будет  дискредитирован  бизнес, последствия будут, скажем, самые негативные.

 

     Я прошу  не  поддерживать законопроект,  считаю это грубейшим нарушением прав человека.  А Европа и мир  защищают  именно  права человека.  Информация в Украине должна быть достоверной, и не надо таким способом давать право журналистам...

 

     ГОЛОВА. Вимкніть мікрофон.

 

     ЗІНЧЕНКО О.О.  Іване Степановичу, шановний, я, як людина, яка захищає всі сім законопроектів,  змушений знову ж таки наголосити, що інформація,  яка щойно пролунала з вуст  Володимира  Романовича Марченка,   абсолютно   не   відповідає   дійсності  і  суперечить запропонованому законопроекту,  який якраз встановлює  і  межу,  і відповідальність.

 

     Є, до речі,  й інші засоби створити відповідальність засобів: і  кримінальну,  і  так  далі.  Тобто  зверніть  увагу  на   текст законопроекту.

 

     ГОЛОВА. Шановні  народні депутати,  це вже обговорення.  Хочу звернути вашу увагу на те,  що ця проблема існує протягом  кількох останніх  місяців.  Прийнявши  законопроект у першому читанні,  ми робимо крок і перед тими,  хто пікетує,  і там  гарбузи  везуть  і коней експлуатують... (Шум у залі).

 

     Зачекайте. Це  можливість  подоброму  вирішити це питання,  а потім усі пропозиції і зауваження,  зокрема і щодо норми,  про яку сказав Володимир Марченко, ми будемо враховувати. Тому я прошу вас проголосувати в першому читанні,  щоб зняти цю проблему.  А  потім працюватимемо  і  будемо  враховувати зауваження кожного народного депутата.

 

     Сергій Терьохін. Будь ласка.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради  України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 214, м.Київ). Дякую, Іване Степановичу.

 

     Шановні народні депутати! Той законопроект, який пропонується зараз поставити на перше читання,  мені здається,  знаходить точку рівноваги між інтересами захисту честі й гідності людини,  а також інтересами  захисту  свободи  преси  для  того,  щоб  ці позови не ставали просто справою  для  розправи  опозиційних  або,  скажімо, неугодних видань.

 

     На друге   читання   ми   запропонуємо  ще  деякі  механізми, наприклад через державне мито при поданні судових  позовів  і  так далі.

 

     Отже, я  також закликаю проголосувати за даний законопроект у першому читанні,  ми його потім ретельно опрацюємо і  знайдемо  ту точку рівноваги, про яку йшла мова.

 

     Дякую.

 

     ЗІНЧЕНКО О.О.  Дякую.  Ми  на  друге  читання  будемо вносити таблицю по кожному рівню.

 

     ГОЛОВА. Прошу  уваги.  Ставиться  на  голосування  проект  за номером 5392, який пропонується прийняти в першому читанні. Прошу: підтримайте і проголосуйте.

 

     "За" - 189.

 

     По фракціях покажіть.

 

     Я думаю,  що жоден із цих проектів не набере тепер  потрібної кількості голосів,  тому вношу таку пропозицію.  Проект 5392, який доповідався, повернути в комітет і зобов'язати його доопрацювати у десятиденний  термін  і  внести для повторного першого читання.  З урахуванням  інших  проектів,  які  є.  Прошу  проголосувати  таку пропозицію.

 

     "За" - 220.

 

     З мотивів депутат Лимар.

 

     ЛИМАР Н.О.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань свободи слова  та  інформації  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  ПСПУ).  Шановні депутати!  Я думаю, що зал цілком правильно зробив.  І згідно з процедурою ці зміни  до  Закону  про інформацію  зняті  з розгляду.  Пропоную залу тепер закріпити це і проголосувати...

 

     ГОЛОВА. Правильно.   Проголосувати   доручення   комітету   у повторному першому читанні. Ставлю на голосування. Голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 206.

 

     По фракціях  висвітіть.  Я  не  знаю...   Все-таки   проблема залишилася   (Шум   у   залі).   Володимире  Романовичу,  проблема залишилася в суспільстві. Тому що комусь треба приймати цих людей, які чекають біля Верховної Ради,  комусь треба вести переговори. І я не знаю, що сказати. Ми не розглянули проблему.

 

     Депутат Стрижко. Будь ласка.

 

     СТРИЖКО Л.П.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  свободи  слова  та інформації (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Вы  совершенно  правы, проблема  осталась.  И  такое  большое  количество  законопроектов показывает,  что проблема эта очень острая.  Но  удивительно,  что среди  всех  этих  многочисленных  законопроектов нет точки зрения Президента.  А ведь он в 1999 году в  мировом  рейтинге  попал  на шестое место как враг прессы.

 

     Я думаю,  что  до тех пор,  пока Президент не выскажется,  не подаст соответствующий законопроект,  нам трудно  будет  принимать решение.

 

     ГОЛОВА. Артур Білоус.

 

     БІЛОУС А.О.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань свободи слова  та  інформації  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  НДП). Доброго дня. Шановні колеги! Шановний Іване Степановичу!  Я б дуже не хотів,  аби ми розглядали голосування  з цього питання, а саме: меншість голосує проти, а більшість - за.

 

     Насправді подібний  механізм  вирішення проблеми нагадує мені те, про що я вже говорив у своєму виступі. Давайте відмовимося від автомобіля і пересядемо на воли,  і будемо везти гарбузи (а я дуже люблю гарбузи) тільки  тому,  що  інколи  автомобілі  попадають  в аварії.

 

     Є практика    роз'яснення   Верховного   Суду.   І   потрібно вдосконалювати судову систему.  Тож давайте не  будемо  обманювати самі себе:  сьогодні проблема є перш за все не в судах,  а в тиску владних   структур,   особливо   на   місцях,   коли   створюються "кишенькові"  газети;  у  недосконалості  взаємин  між видавцями і журналістами, у незахищеності журналістського колективу.

 

     Давайте не  будемо  вигадувати   український   велосипед,   а візьмемо за основу світовий досвід вирішення цієї проблеми.

 

     ГОЛОВА. Давайте. Але це виступ з мотивів голосування.

 

     Іван Чиж.

 

     ЧИЖ І.С.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань свободи слова  та  інформації  (виборчий  округ  190,  Хмельницька область).  Хмельницька область.  Дякую.  Шановні колеги!  Найкраще рішення Верховної Ради сьогодні - це  взяти  за  основу  будь-який проект,  а я агітую за проект комітету, бо він найбільш виважений. І тоді можна відпрацювати схему.  Ідеться ж не про те,  що ми  вже сьогодні  визначаємо,  якою  має  бути  межа  позовів -150 чи 1500 мінімальних розмірів заробітної плати.  Ідеться про те,  що  засіб інформації   зобов'язаний   вибачитися  і  спростувати  неправдиві відомості.  А вже потім включається механізм компенсації моральної чи іншої шкоди.

 

     Сьогодні, якщо Верховна Рада не приймає такого рішення,  вона просто розписується у своєму безсиллі.  І це буде ганьба,  я скажу так,  у  ситуації,  яка,  на жаль,  об'єктивно складається навколо засобів інформації і журналістів.

 

     Я не бачу іншого способу,  як прийняти законопроект у першому читанні  або хоча б відправити на повторне перше читання,  задавши певні параметри для Верховної Ради.  Я,  на відміну від колег, які кажуть,   що   ніде   у   світі  цього  немає,  закликаю  все-таки проголосувати.  Так, ніде у світі немає того, що в нас. Ідеться не про   захист  журналістів,  а  про  захист  конституційного  права громадян на свободу отримання інформації.  Коли нищиться  видання, такої інформації немає, така свобода теж нищиться.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Таран (Терен).

 

     ТАРАН (ТЕРЕН)  В.В.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань    свободи    слова    та    інформації    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Дякую, Іване Степановичу. Шановні колеги,  я просив би  вас  врахувати  буквально  два,  але надзвичайно важливі моменти.

 

     Перше. Сьогодні  всі  засоби  масової інформації,  особливо в районах  і  областях,  які,   скажемо   так,   неугодні   місцевим можновладцям,  якраз  і закриваються за допомогою тієї економічної удавки, коли немає цієї верхньої межі.

 

     І якщо ви,  шановні комуністи, і справді за свободу слова, як ви  говорите,  то  просто зобов'язані підтримати законопроект щодо цієї верхньої межі.

 

     І друге.  Сьогодні,  коли зник журналіст,  коли ми бачимо, як кілери  розстрілюють  журналістів,  ми  просто не маємо морального права в цій ситуації з журналістом Гонгадзе  не  підтримати  цього законопроекту. Я дуже вас прошу.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати... (Шум у залі). Чи я включу ще 20 мікрофонів справа?  Ви  голосуйте,  а  не  переконуєте  один одного.  Прошу  вас  прийняти законопроект у першому читанні,  щоб відкрити дорогу для голосування.

 

     Ще раз  ставлю  на  голосування  проект  за  номером  5392  з дорученням  Комітету  з  питань  свободи  слова  та  інформації  у двотижневий термін підготувати його для розгляду в сесійному  залі у повторному першому читанні. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 210.

 

     Завершуємо розгляд цього питання (Шум у залі).

 

     У мене  складається таке враження,  що депутати не голосують, щоб я слово надавав і далі. По фракціях висвітіть.

 

     ----------------

 

     Оголошується до розгляду проект Закону про внесення  змін  до статті  98  Конституції  України  (стосовно  Рахункової палати) за номером 0991.  Депутат Лавринович  готовий.  Є  запитання?  Немає. Друге читання, підкреслюю. Прошу голосувати.

 

     "За" - 284.

 

     Приймається у другому читанні.

 

     Ми повинні     направити     законопроект     для    висновку Конституційному Суду. Ну, скажіть про це.

 

     Слово надається депутату Лавриновичу.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.,  секретар Комітету Верховної Ради України  з питань правової політики (виборчий округ 121,  Львівська область). Ми з вами щойно проголосували законопроект, 284 голосів достатньо. Тому  що ми змінили редакцію,  яку з вами попередньо схвалили.  І, таким чином, тепер після зміни цієї редакції відповідно до рішення Конституційного  Суду  України  направляємо  цю  нову редакцію для висновку  Конституційного  Суду  і  повернемося  до  неї  з   його висновком  для  голосування  двома  третинами  від конституційного складу.

 

     Дякую.

 

     ----------------

 

     ГОЛОВА. Проект   Закону   про   внесення   змін   до   деяких законодавчих  актів  України  з  питань оподаткування (щодо ставок акцизного збору та ввізного мита на  нафтопродукти).  Ми  з  вами, коли  обговорювали,  зверталися  до  двох  профільних  комітетів з пропозицією прийти  до  спільного  знаменника  і  внести  виважене рішення.   Вони   це   виконали,   і   комітет   просить  прийняти доопрацьований проект за номером 6007-Д.  Усім зрозуміло?  (Шум  у залі). Ну ви ж Альошина могли розпитати!

 

     Депутате Федорин,  повторюю,  що ми сьогодні голосуємо,  а не проблеми вирішуємо.  Прошу проголосувати законопроект  за  номером 6007-Д.

 

     "За" - 230.

 

     Рішення приймається

 

     По фракціях? Будь ласка.

 

     Давайте проголосуємо  як  закон,  тому що уряд просить і АПК, зібрати ж урожай потрібно. Проголосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 247.

 

     Рішення приймається.

 

     ----------------

 

     Проект Постанови про інформацію  Кабінету  Міністрів  України про    стан    реалізації    адміністративної   реформи   стосовно вдосконалення  діяльності  органів  виконавчої  влади   (прийняття рішення),  за результатами розгляду у першому читанні.  Іоффе Юлій Якович сказав,  що він не може. Олексій Іщенко, якщо є запитання з мотивів тощо, готовий дати відповідь (Шум у залі).

 

     З мотивів?  Я надам слово.  Є запитання до Іщенка? Тоді прошу проголосувати проект постанови як постанову.

 

     "За" - 192.

 

     Окрема думка була  у  депутатів,  зокрема  у  Ігоря  Коліушка пропозиції   до  проекту  постанови.  Слово  надається  Володимиру Моісеєнку, а потім, Ігоре, вам. Будь ласка.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України    з    питань   державного   будівництва   та   місцевого самоврядування (виборчий  округ  53,  Донецька  область).  Фракция Коммунистической партии Украины. Уважаемые коллеги! При обсуждении этого  вопроса  я   внес   предложение,   чтобы   заменить   слова "демократичноправової"  на слова "кримінальнополіцейської держави" в  первом  абзаце  констатирующей  части  этого  постановления.  К сожалению, комитет дополнительно не рассматривал это предложение и внес  этот  законопроект  нам  на  рассмотрение   в   неизмененной редакции.  Вместе  с  тем  вы  знаете о том,  что даже сегодняшнее заявление журналистов о  тех  преступлениях,  которые  творятся  в государстве,   которые   уже   приводят   к  тому,  что  известных журналистов похищают и неизвестно,  где они сегодня пребывают, еще раз подтверждает правоту того,  что все наши реформы,  связанные с формированием государственной  системы  исполнительной  власти,  в конечном      итоге      привели     именно     к     формированию криминально-полицейской державы.

 

     Поэтому вношу  предложение,  чтобы   сейчас   поименно   была проголосована  эта поправка как констатация того,  на каком уровне государственности мы сегодня находимся.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Дякую.

 

     Олексій Іщенко. Будь ласка.

 

     ІЩЕНКО О.М., заступник голови Комітету Верховної Ради України з   питань  державного  будівництва  та  місцевого  самоврядування (виборчий округ 96,  Київська  область).  Шановні  колеги  народні депутати!  Двічі  на  своїх  засіданнях - 8 вересня і 20 вересня - Комітет   з   питань   державного   будівництва    та    місцевого самоврядування розглядав питання про інформацію Кабінету Міністрів України про  стан  реалізації  адміністративної  реформи  стосовно вдосконалення  діяльності  органів  виконавчої влади.  Чому двічі? Тому що на першому засіданні було дуже багато  зауважень  народних депутатів   -   членів   нашого   комітету.   У  тому  числі  була проголосована і думка народного депутата колеги Моісеєнка. Комітет 20  вересня,  відпрацювавши  і  відредагувавши  проект  постанови, проголосував його і вносить  на  ваш  розгляд,  там  враховані  не стільки  позитивні  сторони,  скільки  недоліки  у роботі Кабінету Міністрів щодо цього питання.

 

     Хочу вам також доповісти,  що присутнім на засіданні комітету був  (і  доповідав  там)  перший віце-прем'єрміністр Єхануров Юрій Іванович.

 

     ГОЛОВА. Я звертаюся до депутатів: дайте можливість вести засідання.  Є заступник, він може вислухати депутата  з  тієї  чи  іншої  думки   чи   пропозиції.   Зрозуміла аргументація?

 

     Увімкніть, будь ласка, мікрофон Ігоря Коліушка...

 

     ІЩЕНКО О.М.  Стосовно  Ігоря  Коліушка,  я перепрошую,  Іване Степановичу...

 

     ГОЛОВА. Ні, я увімкнув йому мікрофон, а потім ви відповісте.

 

     КОЛІУШКО І.Б.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради   України   з   питань   правової  політики  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП). Шановні колеги! Я вважаю, що,  коли  депутат виступає з трибуни,  те,  що він говорить,  має враховуватися за стенограмою.

 

     Проте, незважаючи  на  це,  на  прохання  голови  комітету  я передав  свої  письмові  пропозиції  в  комітет учора за годину до початку засідання комітету.

 

     Наскільки мені  відомо...  Принаймні  я  не  бачив  тексту  з урахуванням цих пропозицій.  Сьогодні Юлій Якович сказав,  що вони не розглядалися на засіданні комітету. Тому я просив би врахувати, що  пункт  3  -  абсолютна  нісенітниця  у проекті постанови.  Наш комітет не може виконати цього доручення,  тому що  ми  не  можемо самі за Президента написати його пропозиції до закону.

 

     Просив би   також   вилучити   доручення  Кабінету  Міністрів прискорити розробку та подання на розгляд Верховної  Ради  проекту закону  про  міністерства  та  інші  центральні  органи виконавчої влади, оскільки цей законопроект недоцільно розглядати до набрання чинності Законом про Кабінет Міністрів. А проект такого закону вже два роки готовий.

 

     Просив би також вилучити останній  пункт  -  про  прискорення виконання  указу  Президента  України ( 100) стосовно заходів щодо розвитку  базових  галузей  економіки   у   Дніпропетровській   та Донецькій  областях,  оскільки  він  ніякого  відношення  до  теми обговорюваного питання не має.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, Олексію Максимовичу.

 

     ІЩЕНКО О.М.  Шановний колего народний депутате Коліушко, ваші пропозиції щодо постанови надійшли після засідання комітету.  Ми з повагою до них ставимося,  але вони вчора не були розглянуті. Якщо зал  вирішить,  що  їх  треба  врахувати...  Як головуючий,  Іване Степановичу?  Комітет  не  розглядав  ці  пропозиції.  І  тому  на врахування  залу  чи  ваше,  як  ви будете вести:  чи ми їх будемо голосувати,  чи треба розглянути їх у комітеті?  Але вони надійшли після того, як було проведено засідання комітету.

 

     ГОЛОВА. Ще раз звертаюся до залу, до колег і до вас особисто, Олексію Максимовичу. Якщо ви підтримуєте цю пропозицію, то заявіть від  комітету  незалежно  від  того,  як  ви думаєте,  тому що він пропозиції надіслав,  каже, своєчасно. Комітет їх не розглянув. Ми можемо звернутися до залу з проханням:  сприймає зал цю пропозицію чи не сприймає.

 

     ІЩЕНКО О.М.  Комітет не розглядав, але я їх уважно переглянув і вважаю, що вони можуть бути проголосовані.

 

     ГОЛОВА. Ставлю   на   голосування  проект  постанови  6046  з урахуванням пропозицій Ігоря Коліушка. Прошу голосувати.

 

     "За" - 185.

 

     Ви наполягаєте? Вона ж не пройшла в комітеті? (Шум у залі).

 

     Пропозиція народного  депутата  Володимира   Моісеєнка   була внесена в установленому Регламентом порядку. Прошу голосувати.

 

     "За" - 124.

 

     По фракціях висвітіть.

 

     ----------------

 

     Проект Закону    про    внесення   змін   до   Кримінального, Кримінальнопроцесуального   кодексів   України   та   Закону   про організаційно-правові  основи боротьби з організованою злочинністю щодо   посилення   відповідальності   за   організовану   злочинну діяльність  (  5142).  Прошу  проголосувати  за основу,  в першому читанні.

 

     "За" - 200.

 

     ----------------

 

     Проект Закону про внесення змін до статті 20  Закону  України про підприємства в Україні ( 5292). Прошу проголосувати.

 

     "За" - 230.

 

     Приймається.

 

     По фракціях висвітіть.

 

     ----------------

 

     Звіт про  виконання  Державного  бюджету України за 1999 рік. Тут ряд проектів постанов.  Перший  голосується  проект,  внесений комітетом. Є у вас цей номер?

 

     Увімкніть мікрофон депутата Вітренко.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та  інвестицій  (виборчий  округ  160,  Сумська область).  Фракція Прогресивної соціалістичної партії України.  Учора при обговоренні я мотивувала, що зрив виконання бюджету 1999 року пов'язаний, крім хронічних причин для чергових урядів України,  ще  й  з  причинами розкрадання бюджету заради того, щоб Кучму залишити на престолі. І тоді  я  у  повній  відповідності  з  вимогами  Регламенту  внесла пропозицію,  щоб  у  проект постанови додати пункт 4 про створення депутатської  слідчої  комісії  для   розслідування   використання бюджетних  коштів у 1999 році з представників депутатських фракцій і груп, які не ввійшли в більшість.

 

     Куди зникла наша пропозиція?  Її взагалі не внесено в зал, не розповсюджено.  Я  особисто  вам,  Іване  Степановичу,  подала  цю пропозицію. І особисто Турчинову в комітет.

 

     ГОЛОВА. Наталіє  Михайлівно,  я  голосую  все,  що  подано... Першим  буде  голосуватися проект 5453-Д.  Давайте ми проголосуємо цей проект  постанови  за  основу.  А  потім  ваші  пропозиції  як доповнення будемо голосувати (Шум у залі).

 

     Я називаю:  5453,  5453-Д тощо. Але першим голосується проект комітету.  Прошу проголосувати за основу проект  5453-Д,  внесений комітетом.

 

     "За" - 272.

 

     Приймається.

 

     По фракціях висвітіть.

 

     У кого з депутатів є доповнення?

 

     Офіційно вносилася поправка депутатом Моісеєнком. Будь ласка. Для аргументації.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.  Фракция  Коммунистической   партии   Украины. Уважаемые коллеги! При обсуждении этого проекта я обратил внимание как раз на то,  о чем сейчас говорила Наталья Михайловна Витренко, об особой ситуации,  связанной с отчетом о выполнении госбюджета в 1999 году  в  связи  с  президентской  избирательной  кампанией  и злоупотреблениями господина Кучмы в этом плане.

 

     И поэтому  на  ваше рассмотрение вносится следующая поправка. "Зазначений проект постанови доповнити частиною: Рахунковій палаті України  разом  з Генеральною прокуратурою України до 1 січня 2001 року вивчити питання про використання за різними схемами бюджетних коштів на передвиборну кампанію Президента України Кучми та в разі необхідності притягнути винних осіб до відповідальності.  Особливу увагу   при   цьому  приділити  використанню  бюджетних  коштів  у діяльності  компанії  "Київстар".  Поінформувати   Верховну   Раду України про хід розслідування у січні 2001 року".

 

     Ну о том, что "Киевстар" стала набирать обороты именно в этом году,  наверное,  вы все это видели: дочь Кучмы, работающую в этой компании,   в   Донецкой   области  встречали  лучше,  чем  самого Президента,  прямо от трапа  самолета  глава  облгосадминистрации, облсовета  вместе  со всей своей челядью под белые ручки на глазах народных депутатов увозят эту дамочку.

 

     Поэтому я вас очень прошу поддержать эту поправку  для  того, чтобы у нас в этом вопросе появилась истина.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Внесене в установленому порядку доповнення до проекту постанови, тільки що аргументоване, прошу проголосувати.

 

     "За" - 131.

 

     Не приймається.

 

     Пропозиція Наталії  Вітренко  -  утворити  спеціальну  слідчу комісію  для  розслідування  використання  бюджетних коштів у 1999 році з представників депутатських фракцій і груп,  які не  ввійшли до більшості (Шум у залі).  Я вас прошу, я ж зачитав... Сідайте, я вам надам слово з мотивів. Давайте з трибуни (Шум у залі).

 

     Відповідно до Регламенту слово з мотивів  можна  надавати  до голосування і після голосування.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция Прогрессивной социалистической партии. Уважаемые  депутаты!  Перед  голосованием  этой  поправки  я  хочу обратить ваше внимание вот на что.

 

     Оппозиция в  Украине сегодня не имеет никаких законодательных прав.  Большинство  составляет   бюджет:   Турчинов   представляет большинство,  Юлия Тимошенко - большинство,  правительство избрано большинством.

 

     Я хочу напомнить,  что принцип демократического государства - это  не  права  большинства,  они  у  вас  и так есть,  у вас есть количество  голосов  для  принятия   любого   решения.   Принципом демократического  государства  является  защита  прав меньшинства. Поэтому в цивилизованных  странах  бюджетный  комитет  возглавляет представитель оппозиции.  Поскольку у нас сейчас нет представителя оппозиции во главе комитета,  я прошу проголосовать за этот пункт, потому  что  парламентский  контроль  за  бюджетным процессом,  за использованием  бюджетных  средств  может   осуществиться   только представителями  оппозиции.  Только  тогда  можно  будет  войти  в правовое русло.

 

     Я прошу проголосовать "за".

 

     ГОЛОВА. Дякую. Я зачитав поправку, прошу проголосувати (Шум у залі).  Я надав слово з мотивів і тому,  хто вносив...  А вашу вже проголосували.  Після голосування цієї поправки я надам вам слово. Прошу голосувати.

 

     "За" - 127.

 

     Більше письмових поправок немає. Є? У мене немає.

 

     Увімкніть мікрофон Володимира Моісеєнка з мотивів.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.  Фракция Коммунистической партии Украины. Иван Степанович,  у меня такое предложение. Раз у нас здесь большинство (вы  знаете  какое  -  подчиненное  Леониду  Даниловичу) опасается проголосовать за эту поправку, понимая, что именно так это и было, то  у  меня  к  вам просьба...  Иван Степанович,  не отвлекайтесь, пожалуйста, ну прямо как на заседании комитета...

 

     ГОЛОВА. Сприймаю зауваження.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.  Так вот,  у меня к вам  просьба.  Давайте  мы дадим  протокольное  поручение  Счетной  палате,  которая,  на мой взгляд,  в состоянии обективно изучить этот  вопрос  и,  выполнив наше  поручение,  доложить  Верховному  Совету по этому поводу.  Я думаю, это вполне ваша компетенция и Верховного Совета.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Якщо моя,  то я не відмовляюся від такого  доручення. Ще один проект 5453-2,  внесений депутатами Кузнєцовим і Цибенком. Я зачитаю його.  "Рекомендувати Генеральній прокуратурі України до 15  жовтня  2000  року вивчити матеріали,  представлені Рахунковою палатою,  та вирішити питання  щодо  притягнення  винних  осіб  до відповідальності  за порушення законодавства України при виконанні Закону України про Державний бюджет України на 1999 рік".

 

     Увімкніть мікрофон депутата Цибенка з мотивів.

 

     ЦИБЕНКО П.С.,  член Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів (виборчий округ 110, Луганська область).  Спасибі.  Шановні колеги!  Ви,  мабуть,  пам'ятаєте, що вчора  при  обговоренні цього питання я цю пропозицію вносив усно, сьогодні вона викладена на папері.  Ідеться про те, що у варіанті, запропонованому комітетом (до речі, голова комітету, коли я ставив це питання,  зі мною погоджувався),  записано про те,  що  у  разі виявлення  порушень  законодавства...  Але  в констатуючій частині проекту постанови,  який запропонував комітет, на кожному кроці ці порушення, кричущі порушення. Тому я запропонував записати в більш прямій формі, аніж це є в редакції комітету. Я прошу підтримати цю пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміла аргументація.  Ще раз ставлю на голосування проект

 5453-2 (Шум  у  залі).  Я  зачитав,  у стенограмі це відображено. Прошу голосувати.

 

     "За" - 170.

 

     Усі поправки проголосовані.  Ми прийняли за  основу...  Прошу проголосувати проект постанови

 5453-Д як постанову.

 

     "За" - 279.

 

     Приймається.

 

     ----------------

 

     Проект Закону  про  внесення  змін  до  Закону  України   про металобрухт.  Три  проекти.  Ми  ж учора просили звести їх в один. Депутат Матвієнков. Будь ласка.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.,  голова підкомітету Комітету Верховної  Ради України  з  питань промислової політики і підприємництва (виборчий округ 55,  Донецька область).  Уважаемые коллеги!  Уважаемый  Иван Степанович!  По  согласованию с авторами данных законопроектов и с учетом тех договоренностей,  которые вчера прозвучали, с Кабинетом Министров мы предлагаем принять законопроект

 4213-Д в первом чтении.  И при этом  я  прошу  дать  протокольное поручение  (о чем мы вчера говорили) подготовить ко второму чтению законопроект, который предлагает депутат Васильев.

 

     Поэтому я прошу проголосовать в  первом  чтении  законопроект 4213-Д.

 

     ГОЛОВА. Депутат Стрижко. Він також вніс проект 5365-1.

 

     Будь ласка.

 

     СТРИЖКО Л.П.  Действительно,  большая  часть  положений моего законопроекта 5365-1 вошла в обобщенный проект.  С учетом этого, а также  с  учетом  вчерашнего  обсуждения  я  снимаю  свой проект с рассмотрения и прошу поддержать обобщенный проект.

 

     ГОЛОВА. Ставиться на  голосування  проект  4213-Д  у  першому читанні.

 

     Прошу проголосувати.

 

     "За" - 338.

 

     Рішення приймається.

 

     ----------------

 

     Проект Закону  про  внесення  змін  до деяких законів України (щодо відповідальності за ухилення  від  сплати  податків).  Маємо чотири  законопроекти.  Вчора  під  час обговорення зазначали,  що законопроект 4047 найкращий, його доповідала Інна Германівна.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Богословської.

 

     БОГОСЛОВСЬКА І.Г., перший заступник голови Комітету Верховної Ради  України  з  питань  бюджету (виборчий округ 169,  Харківська область).  Будь  ласка,   проголосуйте   цей   законопроект.   Він передбачає ряд змін до чинного законодавства,  які упорядкують дії податкової поліції та податкових інспекцій.  Ми вчора мали розмову з усіма фракціями і прийняли рішення підтримати цей законопроект у першому читанні, а потім опрацювати.

 

     ГОЛОВА. Шитря Олексій Іванович - позиція уряду.

 

     Будь ласка.

 

     ШИТРЯ О.І.,    заступник    голови    Державної    податкової адміністрації України.  Іване Степановичу, я підтримую той проект, який   доповідав   народний   депутат   Мельник.   Він   більшменш узгоджений...

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло.  Голосується  законопроект  4047 у першому читанні.

 

     "За" - 198.

 

     Висвітіть по фракціях.

 

     Голосується проект 5211,  який доповідав Мельник, підтриманий від  уряду Шитрею.  Прошу проголосувати в першому читанні.  Прошу, проголосуйте, щоб зрушити з місця.

 

     "За" - 84.

 

     Зрозуміло.

 

     Ще був проект 4239 депутата  Костинюка.  Прошу  проголосувати його в першому читанні.

 

     "За" - 189.

 

     І останній  проект  -  депутата Богатиренка.  Ви наполягаєте? Комітет не підтримував ваш варіант.

 

     Від комітету - Шевчук Сергій. Будь ласка.

 

     ШЕВЧУК С.В.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної   Ради України   з   питань   законодавчого  забезпечення  правоохоронної діяльності (виборчий округ 23, Волинська область). Шановні колеги! Комітет   з   питань   законодавчого  забезпечення  правоохоронної діяльності на своєму засіданні  уважно  розглянув  всі  проекти  і поділяє  мотиви,  якими  користувалися  депутати,  вийшовши з цією ініціативою.  Але   на   засіданні   комітету   прийнято   рішення рекомендувати Верховній Раді взяти за основу законопроект, поданий народним депутатом Костинюком

 4239, включивши до нього все позитивне, що є в інших документах.

 

     ГОЛОВА. Я вас запитував щодо проекту Богатиренка. Учора ви не підтримували його, я знаю.

 

     Давайте так: проект Богатиренка (він не наполягає) комітет не підтримує,  тому  просить  прийняти в першому читанні проект 4239. Він і за рейтингом набрав найбільшу кількість голосів. Підтримайте його в першому читанні. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 224.

 

     Депутат Терьохін.

 

     ТЕРЬОХІН С.А. Шановні народні депутати, як законопроект 4047, так  і  законопроект  4239  відповідають  тим   пропозиціям,   які подавалися багатьма депутатами до проекту Податкового кодексу,  ви пам'ятаєте,  разом з так званим Законом про платежі.  Тому я  дуже просив би розпочати процедуру внесення зміни до статті 148-2. Вона на сьогодні, скажемо так, відстала від реалій. Ви знаєте, що можна посадити, з одного боку, бухгалтера, який на сто неоподатковуваних мінімумів помилку зробив,  а з  іншого  боку,  не  можна  посадити людину, яка давно ухиляється від сплати податків на мільйони.

 

     Диспозиції статей законопроектів

 4047 і 4239  чітко  визначають,  яка  міра  відповідальності  від ухилення і що таке умисне ухилення від сплати податків тощо.  Тому я просив би ще поставити на голосування законопроект

 4239, за рейтингом він набрав найбільше голосів.

 

     ГОЛОВА. Олексію Івановичу, ви підтримуєте?

 

     ШИТРЯ О.І. Шановні народні депутати! Те, що треба реформувати статтю 148-2,  ні в кого не викликає  сумнівів.  Тому,  мабуть,  і запропоновано  чотири  проекти.  Уряд  підтримує проект за номером 4239.

 

     Сьогодні мав би про це сказати народний депутат Мельник,  він учора доповідав це питання.

 

     ГОЛОВА. Дякую.   І   комітет,  і  від  уряду,  і  всі  згодні підтримати за основу законопроект 4239.  Давайте проголосуємо його в першому читанні. Прошу: проголосуйте.

 

     "За" - 271.

 

     Висвітіть по фракціях. Дякую.

 

     ----------------

 

     Проект Закону про угоди щодо земельної частки (паю). Катерина Тимофіївна чи Пасєка готові дати  пояснення.  Прошу  проголосувати законопроект у першому читанні.

 

     "За" - 229.

 

     По фракціях висвітіть.

 

     ----------------

 

     Проект Закону    про    стимулювання    розвитку    народного господарства на період 2001-2004 роки, 6048-Д. Прошу проголосувати в першому читанні, за основу.

 

     "За" - 206.

 

     По фракціях висвітіть.

 

     Увімкніть мікрофон Катерини Ващук.

 

     ВАЩУК К.Т.,  голова  Комітету Верховної Ради України з питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  20, Волинська  область).  Шановні  колеги!  Це  не  голосують ті,  хто ввозить тютюн.  Це дуже важливий  рамковий  закон.  Тут  присутній міністр, він спеціально прийшов, щоб нас підтримати.

 

     ГОЛОВА. Нас не треба підтримувати.

 

     ВАЩУК К.Т.  Підтримайте  законопроект.  У  ньому закладені ті норми, які на сьогодні є реальними. Цей закон стосується подальшої долі великої аграрної галузі.  Якщо когось не влаштовує та чи інша норма,  є друге читання,  ми внесемо поправки, врахуємо думки всіх народних депутатів.

 

     У нас голосування поіменне. Ми поіменний список про підтримку законопроекту  обов'язково  надрукуємо  в   усіх   виданнях,   які розповсюджуються по всій Україні.

 

     Шановні народні депутати! Ви обиралися від сільських округів, клялися допомагати людям. Я вас прошу, давайте це зробимо на ділі.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ігоре Федоровичу, переконали вас?

 

     Переконали. Прошу  проголосувати   законопроект   у   першому читанні.

 

     "За"- 236.

 

     По фракціях висвітіть.

 

     ----------------

 

     Закон України  про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою запровадження державного контролю  за  здійсненням лотерейної  діяльності  з  пропозиціями  Президента  України від 8 серпня цього року.

 

     Ви знаєте процедуру:  або ми приймаємо,  або  кожну  поправку голосуємо. Якщо ви готові, давайте приймемо його. Комітет пропонує прийняти в цілому (Шум у залі).  Вячеславе Михайловичу,  проведіть роботу, ви ж пропонуєте в цілому.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Сокерчака.

 

     СОКЕРЧАК В.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності  (виборчий  округ  142,  Одеська область).  Гановні  народні  депутати!  Наш  комітет  розглянув  6 вересня  зауваження  Президента.  Члени  комітету  відзначили,  що зауваження  Президента стосуються статті 148 Кримінального кодексу і статті 164 Кодексу про адміністративні правопорушення.  Ми перед цим  говорили про те,  що треба обов'язково змінити цю статтю.  Ми відзначали,  що  уряд  зайняв  дивну  позицію:   він   подав   цей законопроект,  ми  його  підтримали.  Вважаємо,  що  у  лотерейній діяльності  у  нас  на  сьогодні  дуже  багато  недоліків,  великі зловживання у цій сфері.

 

     Коли ми вносили поправки до статті 148-9 Кримінального кодексу,  ми говорили  про  те,  що  не  можна сьогодні  застосовувати  норму  уієї  статті однаково до тих,  хто торгує  продовольством  без  ліцензії  і  хто   займається   такою господарською діяльністю, як лотерейна, де величезні прибутки, теж без ліцензії.  Але Президент сказав про те,  що  він  не  підпише. Треба,  щоб цей закон діяв.  І наш комітет прийняв рішення,  Іване Степановичу,  щоб ви,  як Голова Верховної Ради  дали  протокольне доручення    профільним   комітетам   попрацювати   над   статтями Кримінального кодексу.  Ми розуміємо, що визначати в статті тільки лотерейну  діяльність  в той час,  як є і виготовлення зброї тощо, звичайно, буде помилка. Треба попрацювати над статтями.

 

     ГОЛОВА. Ми  зрозуміли  позицію.  Цей  закон  ми  приймаємо  з пропозиціями в цілому і даємо протокольне доручення комітетам, про що щойно сказав Вячеслав Михайлович  Сокерчак,  опрацювати  статті Кримінального   кодексу.   Прошу   проголосувати   з  протокольним дорученням.

 

     "За" - 275.

 

     По фракціях висвітіть.

 

     ----------------

 

     Закон України про внесення змін до Цивільного  процесуального кодексу  України  (щодо  порядку  розгляду  судами заяв на рішення виборчих комісій) з пропозиціями Президента України від 11 вересня 1999   року,  3265.  Якщо  є  запитання,  Олександр  Володимирович Лавринович може відповісти.  Голосуємо?  (Шум у залі).  Я зачитав: Закон  України  про  внесення  змін  до  Цивільного процесуального кодексу України, 3265. Будь ласка, Олександре Володимировичу.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Шановні колеги! Ідеться про закон, прийнятий нами  півтора  року  тому,  який  приводив  у  відповідність чинне виборче  законодавство  (Закон  про  вибори   народних   депутатів України,  Закон  про  вибори Президента України,  Закон про вибори депутатів місцевих рад та сільських,  селищних,  міських голів)  з тими нормами,  які є в Цивільному процесуальному кодексі,  де мова йде про місце суду у  виборчих  кампаніях  і  врегульовувалися  ті питання,  які взагалі не були врегульовані.  Ми знаємо,  що судові розгляди,  які базувалися  на  аналогіях  через  відсутність  норм прямої дії, були великою проблемою.

 

     Ми ухвалили   цей  закон.  Потім  було  вето  Президента.  Ми розглянули зауваження Президента, частину з них врахували, частину не   врахували.   Президент   не   підписав  закон  і  повернув  з пропозиціями для повторного розгляду.

 

     У нас зараз є такий вибір: або долати вето, або погодитися із зауваженнями Президента,  щоб закон набрав чинності,  або залишити тоді ту ситуацію,  яка є на сьогодні  чинною,  коли  практично  не врегульовуються   ці  питання.  Оскільки  ми  не  мали  достатньої кількості  голосів  минулого  разу,  то  цього   разу   залишилася однаєдина  проблема  -  про  роль прокуратури у розгляді цивільних судових справ.  Це питання виявилося дискутивним,  не знайшло  тут підтримки   не  за  політичними  поглядами,  а  зовсім  за  іншими принципами люди розділилися.  І мова  йде  про  те,  щоб  залишити вирішення  цього  питання  в  Законі  про  прокуратуру  і  в новій редакції Цивільного процесуального кодексу.  А зараз треба, щоб ми відкрили  шлях  до  дії  тим  нормам,  які  життєво  важливі,  які визначають  рівень  підсудності  розгляду   цих   справ,   роблять обов'язковою колегіальність цих розглядів,  встановлюють процедуру цього розгляду.  Тобто те,  що ми з  вами  тут  ухвалили  і  що  є необхідним, щоб можна було судами України застосовувати.

 

     Тому комітет   ухвалив   рішення  погодитися  з  пропозиціями Президента.  А те,  що стосується місця прокуратури,  залишити для вирішення  в  Законі про прокуратуру і в новій редакції Цивільного процесуального кодексу.

 

     А в цій частині,  стосовно якої ми  з  вами  вже  голосували, підтримати те, що стосується інших питань.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати з пропозиціями Президента.

 

     "За" - 318.

 

     Яке вето!   (Шум   у  звлі).  З  пропозиціями  Президента,  я підкреслював.

 

     Закон прийнято.

 

     ----------------

 

     Закон України  про  нормативноправові  акти  з   пропозиціями Президента, комітет просить зняти з розгляду. І уряд не заперечує, оскільки вони не дійшли спільної думки.

 

     Немає заперечень? Немає.

 

     ----------------

 

     Закон України  про  внесення  змін  до  Закону  України   про зовнішньоекономічну  діяльність  з пропозиціями Президента України від 21 січня 2000 року, 4037-1.

 

     Петренко Володимир сьогодні відсутній з поважних причин.  Хто від комітету? Костусєва немає.

 

     Гончарук Андрій Іванович. Будь ласка.

 

     ГОНЧАРУК А.І., заступник міністра економіки України. Шановний Іване  Степановичу!  Шановні  народні  депутати!  На  ваш  розгляд вноситься  пропозиція  Президента  до  Закону про внесення змін до Закону України про зовнішньоекономічну діяльність.

 

     Пропозиція дуже  проста  і  стосується  тієї  ситуації,   яка склалася у зв'язку з прийняттям цього закону,  а точніше внесенням змін до статті 37 Закону про  зовнішньоекономічну  діяльність.  Як відомо,  стаття  37  регулює  можливість  застосування відповідних санкцій  до  суб'єктів  зовнішньоекономічної  діяльності,  а  саме введення   режиму  індивідуального  ліцензування  або  тимчасового зупинення  права  здійснення  зовнішньоекономічної  діяльності  за порушення чинного законодавства.

 

     Насамперед маю    пояснити,    що   це   стосується   питання неповернення валютної виручки. На жаль, та пропозиція, яка знайшла підтримку  в минулому році в цьому залі,  практично дає можливість (якщо б цей закон почав діяти) суб'єктам  зовнішньоекономічної  чи господарської  діяльності  у  випадку  реєстрації  позову  в  суді зупинити дію тих санкцій,  які накладені відповідними наказами  на сьогодні Міністерства економіки. Тобто до вирішення справи по суті в суді суб'єкт,  який здійснив  певні  порушення,  має  можливість продовжувати свою діяльність.

 

     Президент не погодився з таким положенням і пропонує цю норму вилучити.

 

     Щодо другої  пропозиції  Президента,  то  вона  знайшла  своє законодавче врегулювання.  Ідеться про те,  що на момент прийняття закону Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків і  торгівлі  вже припинило   своє   існування,   було  утворено  нове  Міністерство економіки,  і відповідні зміни до низки законів, у тому числі і до Закону  про  зовнішньоекономічну діяльність,  були внесені законом від 23 березня 2000 року.

 

     Тому спільно  з  Комітетом  з  питань  економічної  політики, управління  народним  господарством,  власності  та  інвестицій ми пропонуємо вам прийняти  проект  постанови  Верховної  Ради,  який скасує  рішення  Верховної  Ради  від  22  грудня  1999  року  про прийняття Закону України про внесення змін до Закону  України  про зовнішньоекономічну діяльність.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміла позиція? Прошу проголосувати.

 

     "За" - 193.

 

     Не приймається.  Покажіть по фракціях.  Ви краще голосуйте, а не галасуєте там.

 

     Ще раз? Прошу ще раз проголосувати.

 

     "За" - 218.

 

     По фракціях покажіть. Вимагали ще раз. Усе. З мотивів?

 

     Депутат Вітренко.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  Фракція  Прогресивної  соціалістичної   партії України.  Іване Степановичу, так же не можна голосувати. Цей закон веде комуніст Володимир Петренко,  голова підкомітету, і при цьому комуністи не голосують.  Хай пояснять свою позицію,  щоб зрозуміло було всьому залу, чим цей закон поганий.

 

     ГОЛОВА. Наталіє  Михайлівно,  я  ж   сказав,   що   Володимир Оникійович із поважних причин відсутній. Але запитав, хто за нього з комітету. Ніхто не підняв руку. Усе, знімаємо з розгляду.

 

     ----------------

 

     Наступний проект  1164  -  Закон   про   внесення   змін   до Кримінального   кодексу   України  з  пропозиціями  Президента.  Є запитання.

 

     Депутат Єльяшкевич.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  заступник голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 182,  Херсонська область). Замечания Президента касаются изменений в Уголовный кодекс.  Поэтому хотелось бы услышать, какие конкретно это замечания и за что надо голосовать.  Согласен комитет с  этими замечаниями или не согласен?

 

     ГОЛОВА. Комітет згоден.

 

     Заступник міністра  юстиції  Горбунова,  будь ласка.  З місця говоріть по суті запитання.

 

     ГОРБУНОВА Л.М.,  заступник міністра юстиції України.  Шановні народні депутати!  22 лютого було прийнято Закон про внесення змін до Кримінального  кодексу  України.  Законом  пропонується  значно посилити   кримінальну   відповідальність  за  умисне  невиконання посадовою особою вироку,  рішення,  ухвали та постанови  суду,  що набрали   законної  сили,  або  перешкоджання  їх  виконанню,  яка передбачає покарання за цей злочин у вигляді позбавлення волі.

 

     Встановлення таких  надзвичайно  суворих  мір  покарання   не відповідає ступеню суспільної небезпечності злочину, передбаченого статтею 176-4  Кримінального  кодексу,  суперечить  основній  меті кримінального  покарання.  Чинна  норма Кримінального закону,  яка передбачає покарання за  умисне  невиконання  судового  рішення  у вигляді штрафу від 2 до 400 мінімальних розмірів заробітної плати, повною мірою забезпечує непорушність вимоги частини п'ятої  статті 124 Конституції України.

 

     Судова статистика свідчить, що даний злочин не має поширеного характеру,  що вимагало б відповідного реагування з боку держави і спонукало її до застосування за вчинення таких злочинів додаткових видів покарання.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Комітет підтримує.

 

     Депутат Нечипорук - перший заступник голови комітету.

 

     НЕЧИПОРУК В.П.,  перший заступник голови  Комітету  Верховної Ради  України  з  питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (виборчий округ  194,  Хмельницька  область).  Шановний Іване   Степановичу!   Шановні   колеги!   Комітет  розглядав  цей законопроект і він одноголосно був підтриманий. Фракція комуністів також його підтримує.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Так,  прошу  проголосувати  за  скасування закону.  Є рішення комітету.

 

     "За" - 210.

 

     По фракціях висвітіть.

 

     Вікторе Герасимовичу,  там не було зауважень від комітету. Ми скасовуємо  там  непотрібні  санкції.  Увімкніть  мікрофон Кочерги Віктора Герасимовича.

 

     КОЧЕРГА В.Г.,  секретар Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий округ 49,  Донецька область).  Дякую. Іване Степановичу, трохи все не так.  Справа в тому,  що це компетенція комітету Біласа, але ми свого  часу  на   засіданні   нашого   комітету   розглянули   цей законопроект   (якщо   пам'ятаєте,   його  вніс  народний  депутат Фіалковський) і вважаємо, що це дуже актуальне питання. Я не знаю, чому таку позицію займає Міністерство юстиції, але в нас тільки по Донецькій області на 40 мільйонів гривень не  виконуються  рішення судів.  Службові особи зловживають своїм становищем,  не виконують ні ухвал,  ні рішень судів.  Тому я вважаю,  що ми не маємо  права скасовувати цей закон.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Слово від комітету і все.

 

     НЕЧИПОРУК В.П.  Шановний  Іване Степановичу!  Шановні колеги! Комітет   питань   законодавчого    забезпечення    правоохоронної діяльності   розглянув  пропозиції  Президента  і  одноголосно  їх підтримав.  У чому тут справа?  Справа в тому,  що  був  прийнятий закон,   згідно   з   яким   невиконання  рішення  суду  карається позбавленням волі на строк до 5 років.

 

     Але, зрозумійте,  він же не просто так його не  виконує,  він іноді не може його виконати через те, що, наприклад, немає грошей, або ще чогось немає. Тому правильно Президент його не підписав. Не може бути такого "вовчого" закону.  І ми як професіонали,  юристи, розібралися і підтримуємо пропозиції Президента,  що  потрібно  ці санкції скасувати і застосувати нормальні санкції.

 

     Дякую за увагу і прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Ще раз голосуємо і все.  Володимире Кириловичу, це не ваш комітет (Шум у залі).  Маєте право. Зараз проголосуємо і я вам надам слово.

 

     Прошу голосувати.

 

     "За" - 186.

 

     Депутате Черняк, будь ласка.

 

     ЧЕРНЯК В.К.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України  з  питань  економічної  політики,   управління   народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 153, Рівненська  область).  Іване  Степановичу,   я   роблю   вам зауваження.  Ви  не  надаєте мені слово.  Як депутат,  я маю на це право.

 

     ГОЛОВА. Я приймаю зауваження.

 

     ЧЕРНЯК В.К.  З  мотивів  голосування.  Я  не  брав  участі  в голосуванні з цього приводу.  Чому?  Тому що в Україні невиконання судових рішень набуло масового  характеру.  І  те,  про  що  казав депутат Нечипорук,  то,  справді,  в деяких випадках,  можливо,  і немає вини окремих посадових осіб,  але коли  це  набуло  масового характеру,  то  потрібно  застосовувати санкції.  У нас вакханалія безвідповідальності. Ми нарешті прийняли суворий, але справедливий закон, і нехай він діє.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Так,  це  не мотиви,  а обгрунтування.  Переходимо до питань ратифікації.

 

     ----------------

 

     Проект Закону  про  ратифікацію   Угоди   про   заходи   щодо попередження   та  припинення  використання  неправдивих  товарних знаків та географічних зазначень.  Комітет  розглянув  і  пропонує ратифікувати із застереженнями. Голосуємо.

 

     "За" - 320.

 

     Приймається.

 

     ----------------

 

     Проект Закону  про ратифікацію Угоди про співробітництво щодо припинення  правопорушень  у  сфері  інтелектуальної  власності  ( 0055). Прошу проголосувати.

 

     "За" - 314.

 

     Приймається.

 

     ----------------

 

      0192, Проект Закону про ратифікацію Рішення Ради глав урядів держав-учасниць Співдружності Незалежних  Держав  про  Міждержавну програму   створення   та  застосування  міждержавних  стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів  на  1999-2001 роки. Зауважень немає?

 

     Депутат Манчуленко.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   національної   безпеки   і    оборони    (багатомандатний загальнодержавний   виборчий  округ,  НРУ).  Фракція  Українського народного руху.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні колеги!  Без сумніву,  дана угода, підписана главами урядів країн-учасниць СНД, є  дуже  важливою.  Проте  вона  вступає   в   певну   колізію   з міжнародно-правовими  нормами.  Справа  в  тому,  що  Україна  вже підписала і ратифікувала  велику  кількість  європейських  угод  і конвенцій,   і   тому  просто  ратифікувати  зазначену  угоду  без застереження було б некоректно. Є пропозиція проголосувати з таким застереженням,   що   Україна   буде   виконувати  взяті  на  себе зобов'язання в частині,  яка не  суперечить  її  зобов'язанням  за іншими    міжнародними   документами   -   угодами,   конвенціями, протоколами тощо.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Мусієнко.

 

     МУСІЄНКО І.М..  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України  у  закордонних справах (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  виборчий  блок  СПУ  та  СелПУ).  Розглядаючи  в комітеті цю угоду, ми порушували згадану проблему, але врешті-решт усі погодилися з тим, що нам треба зрозуміти, що коли підписуються якісь угоди в рамках СНД чи, скажімо, двосторонні з Росією, то при цьому і Росія має таку саму угоду  з  Європейським  Союзом  і  так само,  як  і  ми,  стандартизує свої вимоги з європейськими.  Тому жодних  тут  колізій  з  правовим  полем  немає.  Треба   спокійно ратифікувати цю угоду, яка взаємовигідна і потрібна сьогодні нам.

 

     ГОЛОВА. Я  сказав,  що  комітет Мусієнка все з'ясував.  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 275.

 

     Приймається.

 

     ----------------

 

     Проект Закону про ратифікацію Угоди з адаптації Договору  про звичайні  збройні  сили  в  Європі.  Прошу  проголосувати.  Та вже ніколи, вже другу голосуємо.

 

     "За" - 303.

 

     Приймається.

 

     ----------------

 

     Проект Закону   про   ратифікацію   Угоди   про   міжнародний автомобільний  транспорт  між  Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Іран. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 324.

 

     Приймається.

 

     ----------------

 

     Проект Закону про ратифікацію  Угоди  між  Урядом  України  і Урядом   Латвійської   Республіки   про   міжнародне  автомобільне сполучення та Виконавчого протоколу про застосування цієї угоди  ( 0204). Прошу голосувати.

 

     "За" - 227.

 

     Приймається.

 

     ----------------

 

     Проект Закону  про  ратифікацію  Угоди  між  Урядом України і Урядом Республіки Польща про міжнародні автомобільні  перевезення. Комітет просить ратифікувати із застереженням. Прошу голосувати.

 

     "За" - 300.

 

     Приймається.

 

     ----------------

 

     Проект Закону  про  ратифікацію  Угоди  між  Урядом України і Урядом   Естонської   Республіки   про   міжнародні   автомобільні перевезення  пасажирів  і  вантажів  та Протоколу про застосування цієї Угоди ( 0206). Прошу, проголосуйте.

 

     "За" - 230.

 

     Приймається.

 

     По фракціях висвітіть.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Мусієнка. Будь ласка.

 

     МУСІЄНКО І.М.  Шановні колеги!  Голосуючи проект  Закону  про ратифікацію   Угоди   між  Урядом  України  і  Урядом  Польщі  про міжнародні автомобільні перевезення,  ви сказали  автоматично  про те,  що  голосуємо  із застереженням.  Я хочу ще раз нагадати:  до двосторонніх угод,  договорів не  може  бути  ніяких  застережень. Застереження приймаються лише до багатосторонніх угод і договорів.

 

     ГОЛОВА. Іване  Михайловичу,  я  це  зачитав,  такий  висновок комітету.

 

     МУСІЄНКО І.М. То тож не нашого комітету.

 

     ГОЛОВА. Так ви ж працюйте в цьому плані.

 

     МУСІЄНКО І.М. То не нашого комітету.

 

     ГОЛОВА. Так.  Приймається  ваше  зауваження,  викресліть   зі стенограми  слова  про  застереження.  Це  відповідає  міжнародним нормам.

 

     ----------------

 

     Переходимо до розгляду  питань  у  другому  читанні.  Проекти законів  про  охоронну  діяльність  та про внесення змін до деяких законодавчих актів України.

 

     Є в депутатів зауваження? Депутат Беспалий.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.,  член Комітету Верховної Ради України з питань правової   політики  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  НДП).  Шановний Іване Степановичу!  У  мене  запитання  до Олександра  Марковича Бандурки,  чи хто замість нього?  Нечипорук? Тоді  в  мене  запитання  до  пана  Нечипорука,  який  представляє комітет. Таблиця, яка нам роздавалася, потім розглядалася повторно в комітеті з урахуванням зауважень чи ні?

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Нечипорука.

 

     НЕЧИПОРУК В.П.  Шановні  депутати!  Хочу  вам  доповісти,  що практично всі пропозиції, у тому числі пана Беспалого, враховані в законопроекті.  Олександр Маркович просив  мене  передати,  що  не враховані були тільки ті пропозиції, в яких пропонувалося поіншому викласти текст.

 

     Крім того, хочу вам сказати, шановні депутати, що на сьогодні в Україні стільки різних правоохоронних організацій, стільки до їх складу потрапляє  різних  людей,  що  якщо  не  регламентувати  цю діяльність  законом,  то  навіть  бандугруповання  можуть  стати в якомусь підприємстві охоронною організацією.  Тому закон потрібен. І проект закону ми в комітеті розглянули і підтримали.  Причому не тільки наш комітет, а й усі комітети підтримали.

 

     Тому прошу прийняти його в другому читанні, а якщо буде на те ваша ласка,  то й у цілому як закон, тому що він нам сьогодні дуже і дуже потрібен.

 

     Вдячний вам і прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Хвилинку. Тут же два проекти. Ви скажіть хоч, за який ви просите?

 

     НЕЧИПОРУК В.П.  Це не два проекти законів, Іване Степановичу. У другому просто йдеться про внесення змін до законодавчих актів.

 

     ГОЛОВА. Усе одно  2378-Д і

 2378-1.

 

     НЕЧИПОРУК В.П.  Так,  це  в пакеті два законопроекти.  Один - безпосередньо проект Закону про охоронну діяльність,  а  другий  - про  внесення змін до чинного законодавства у зв'язку з прийняттям Закону про охоронну діяльність.

 

     ГОЛОВА. Я прошу, проголосуйте два рази, тому що...

 

     З мотивів голосування депутат Манчуленко.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М. Фракція Українського народного руху. Шановний Голово!  Шановні  колеги!  Законопроект,  який  зараз ставиться на голосування, є надзвичайно важливим. Справді, потребує унормування діяльність   різних   охоронних  структур,  як  державних,  так  і недержавних.

 

     Якщо ми кажемо,  що всі види підприємницької діяльності,  всі форми власності є рівними перед законом, то це має бути виписано і у законопроекті.

 

     Я вносив дуже багато пропозицій до  цього  законопроекту.  На жаль,  левова  частка  їх не врахована з незрозумілих причин.  Цей законопроект мав би урівняти всі структури перед законом,  але він цього  не  робить.  Іде  перекіс  в  один  бік,  як  не  прикро це визнавати.  Його було б  доречніше  назвати  "Закон  про  державну службу охорони",  це відповідало б його суті. Але оскільки йдеться в цілому про охоронну діяльність,  то в такому  вигляді,  в  якому проект підготовлений до другого читання, він не відповідає реаліям сьогодення.

 

     Я дуже просив би всіх вас зважено підійти до  цієї  проблеми. Думаю, що треба повторно повернутися до його розгляду в повторному другому читанні.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Позиція уряду.

 

     ШАПОВАЛ В.І., начальник Головного управління Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України. Шановні народні депутати!  Над проектом цього закону працювали майже чотири  роки. Він  дуже  виважений,  у  ньому  враховані абсолютно всі аспекти і досвід як країн СНД, так і інших країн світу.

 

     На сьогодні охоронною діяльністю займається майже півмільйона людей, тому, як тут уже було сказано, треба це питання вирішити.

 

     Що стосується висловлених зауважень,  то треба зазначити,  що охоронна  діяльність  має  свою  специфіку.  Це  не  просто  якась підприємницька діяльність,  тому вона,  звичайно (і це міжнародний стандарт), повинна бути відповідним чином контрольована.

 

     ГОЛОВА. Я зрозумів.

 

     Шановні народні депутати!  Давайте  приймемо  законопроект  у другому читанні, а потім під час третього читання з'ясуємо всі оці моменти. Так, Вікторе Герасимовичу?

 

     Депутат Беспалий.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я. Шановний Іване Степановичу! Мені приємно з вами погодитись,  тому що,  дійсно,  закон опрацьований дуже ретельно і його треба приймати в другому читанні.

 

     Але я дуже прошу не приймати його зараз у цілому, тому що там залишились деякі нез'ясовані моменти.

 

     ГОЛОВА. Давайте   проголосуємо  у  другому  читанні.  Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради проект також підтримує. А  потім  до  третього  читання ви відшліфуєте оті норми,  про які йшлося.

 

     Прошу проголосувати.

 

     "За" - 214.

 

     На повторне друге читання відправляємо.  Не хочуть працювати, нехай... Я не буду за вас працювати, вам треба було працювати.

 

     ----------------

 

     Проект Закону   про  внесення  змін  до  Закону  України  про особливості приватизації  майна  в  агропромисловому  комплексі  ( 3324). У другому читанні прошу проголосувати.

 

     "За" - 205.

 

     Олексій Марченко.

 

     МАРЧЕНКО О.А.,  член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  201, Черкаська  область).  Шановний Іване Степановичу!  Шановні колеги! Аграрний комітет,  який готував  питання  до  розгляду  у  другому читанні,  розглянув пропозиції народних депутатів, які стосувалися порядку   придбання   акцій   підприємств,    що    приватизуються працівниками   підприємств.   Більшість  із  відхилених  зауважень стосуються   визначення   величини   суми,   на   яку   працівники підприємства  можуть  придбати частку акцій,  оскільки ідеться про викуп за кошти.

 

     Наприклад, Ігор Федорович Шаров пропонував  записати  суму  у 500  гривень,  депутат  Баулін  вносив  пропозицію  прирівняти  цю величину  до  300  доларів.  Ми  порадилися  і  знайшли  абсолютно нормальну   формулу   -  45  неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян,  які у всі часи,  незважаючи на процеси інфляції у нашій державі, можуть бути рівними для всіх наших громадян.

 

     Я переконливо  прошу  вас  підтримати  цей законопроект.  Він розглянутий у  комітеті  і  одноголосно  підтриманий.  Відсутність такого  закону  позбавляє наших громадян можливості брати участь у процесі приватизації,  який відбувається в аграрному секторі. Якщо для  працівників  підприємств  ми  визначили  умови  і  надали  їм можливість взяти участь у приватизації державного майна за  кошти, прийнявши  Державну  програму  приватизації,  то  для  працівників аграрного сектора,  у зв'язку з  тим  що  не  прийнято  закон  про особливості  приватизації  майна в агропромисловому комплексі,  ми заблокували їх участь у приватизації,  позбавивши їх  таким  чином права розраховувати на ту державну частку майна, яка їм належить.

 

     Я дуже   прошу  вас  підтримати  цей  проект,  оскільки  дана проблема стосується наших з вами виборців.

 

     Дякую, Іване Степановичу.

 

     ГОЛОВА. Вичерпне обгрунтування. Прошу ще раз проголосувати.

 

     "За" - 203.

 

     По фракціях покажіть (Шум у залі).

 

     Я не можу на три фронти працювати

- один зліва,  другий справа,  третій на шиї сидить.  Я прошу вас, займіть свої місця і голосуйте.

 

     ----------------

 

     Проект Закону про  внесення  змін  до  Кримінального  кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності керівників  підприємств  за  несвоєчасну  виплату заробітної плати) (друге читання).  Відповідальний - Кармазін Юрій Анатолійович. Прошу проголосувати в другому читанні.

 

     "За" - 295.

 

     Комітет пропонує  і  просить   прийняти   в   цілому.   Прошу проголосувати.

 

     "За" - 315.

 

     Приймається.

 

     ----------------

 

     Проект Закону   про  внесення  змін  до  Закону  України  про проведення у Львівській області експерименту з призначення  пенсій органами   Пенсійного   фонду   України   (друге  читання).  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 312.

 

     Ми можемо його прийняти як закон?  Немає заперечень?  Комітет просить підтримати як закон. Прошу проголосувати в цілому.

 

     "За" - 320.

 

     Приймається.

 

     ----------------

 

     Проект Закону   5008  про  внесення  змін  до  Кримінального, Кримінальнопроцесуального кодексів України і Кодексу  України  про адміністративні    правопорушення    у    зв'язку   з   посиленням відповідальності за незаконне заволодіння  транспортними  засобами (друге читання). Прошу проголосувати як закон у цілому.

 

     "За" - 335.

 

     Приймається. Там    є    зауваження    головного   юридичного управління. Ви редакційно відредагуйте.

 

     ----------------

 

     Проект Закону  про  внесення   змін   до   статей   2   і   5 Арбітражно-процесуального   кодексу   України   (щодо   Рахункової палати).  Немає  заперечень?  У  другому  читанні  чи   як   закон проголосуємо? Як закон. Голосуйте.

 

     "За" - 229.

 

     ----------------

 

     Броніславе Станіславовичу    Райковський,   ідіть   сюди.   Є запитання.  Поясніть, будь ласка, що ми проголосували два проекти. Я  зачитував:  проект  Закону  про  внесення  змін до статей 2 і 5 Арбітражнопроцесуального кодексу України (щодо Рахункової палати).

 

     РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України    з    питань    правової    політики    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Дві статті,  які надають право Рахунковій палаті звертатися в арбітражний суд з позовами по результатах своїх перевірок, ревізій. Цей закон ми прийняли. Тепер нам  треба  прийняти ще два проекти законів:  про внесення змін до Закону про Рахункову палату, щоб там записати, що вони мають право звертатися...  Ми  прийняли  проекти  3494-2  і  3494-3 - зміни до Арбітражно-процесуального кодексу.

 

     ГОЛОВА. Броніславе  Станіславовичу,  хто  не   розуміє,   хай почитає. Все вірно.

 

     ----------------

 

     Проект Закону   про  внесення  змін  до  Закону  України  про Рахункову палату (друге читання) 3494-4.

 

     Є запитання? Прошу проголосувати.

 

     "За" - 269.

 

     Приймається.

 

     ----------------

 

     І ще один проект Закону 3494-5 про внесення змін  до  Декрету Кабінету  Міністрів  України  про  державне  мито (щодо Рахункової палати). Він пояснив. Прошу проголосувати як закон.

 

     "За" - 252.

 

     Приймається.

 

     ----------------

 

     Проект Закону про внесення  змін  до  статті  109  Цивільного процесуального  кодексу  України  (друге  читання).  Є  запитання? Зоряна Василівна Ромовська може дати...  У другому читанні  чи  як закон? Як закон. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 314.

 

     Приймається.

 

     ----------------

 

     Проект Закону  про  внесення  змін  до  Кодексу  України  про адміністративні правопорушення  (стосовно  дорогоцінного  каміння) 3325. Депутат Чукмасов може дати...

 

     Є запитання? Прошу проголосувати як закон у цілому.

 

     "За" - 317.

 

     Приймається.

 

     ----------------

 

     Реєстраційний номер   3336,   проект   Закону   про  програму формування національної екологічної мережі  України  на  2000-2015 роки. Голосуємо як закон. Давайте у другому читанні поки.

 

     "За" - 303.

 

     Голова комітету  Самойленко  просить,  щоб  проголосували  як закон.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.,  голова Комітету Верховної  Ради  України  з питань  екологічної  політики,  природокористування  та ліквідації наслідків     Чорнобильської      катастрофи      (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ). Шановні народні депутати! Практично всі зауваження враховані,  сьогодні до мене приходили. Я прошу  проголосувати  як  закон.  Ми  вже  до  нього  повертаємося декілька разів, усе відшліфовано.

 

     ГОЛОВА. Немає заперечень? Прошу проголосувати як закон.

 

     "За" - 267.

 

     Приймається.

 

     ----------------

 

     Проект Закону 5046-Д про  внесення  змін  до  деяких  законів України   щодо   державної  реєстрації  суб'єктів  підприємницької діяльності (друге читання).  Депутат Литюк  може  дати  пояснення, якщо є заперечення. Прошу проголосувати як закон у цілому.

 

     "За" - 302.

 

     ----------------

 

     Проект Закону  4119  про  внесення змін до Закону України про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування (друге читання).  Валерій Іванович Череп від комітету просить прийняти як  закон  у  цілому. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 314.

 

     Приймається.

 

     ----------------

 

     Реєстраційний 3276.   Проект  Закону  про  внесення  змін  до Водного  кодексу  України.  Друге  читання  або  як  закон?   Юрій Самойленко?  Як закон.  Ні,  є зауваження.  Давайте тоді у другому читанні.

 

     Увімкніть мікрофон Наталії Штепи. Ідіть на трибуну.

 

     ШТЕПА Н.П.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань прав   людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних  відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Уважаемый Иван Степанович!  Уважаемые депутаты!  Это касается одной поправки 21. Мы договорились и с комитетом, и с Министерством финансов, и з Державним  комітетом  по  водному  господарству,  що  50 процентів зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим,  а  50  -  до державного бюджету.

 

     ГОЛОВА. Юрію Івановичу.

 

     САМОЙЛЕНКО Ю.І.   Дійсно,   таке   погодження   є.   І  Хорєв підтверджував, у мене є його лист. Я з цим можу погодитися.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо в другому читанні з цією поправкою депутата Штепи як закон. Комітет не заперечує.

 

     "За" - 242.

 

     Приймається.

 

     ----------------

 

     Реєстраційний номер 2103 - проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінальнопроцесуального кодексів України  (щодо катування). Депутат Кармазін може дати пояснення.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Бродського. У нього є зауваження.

 

     БРОДСЬКИЙ М.Ю.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України з питань промислової політики і підприємництва (виборчий округ  215, м.  Київ).  Шановний  Іване  Степановичу,  шановні колеги!  Я хочу звернути  вашу  увагу  на  законопроект  про  катування,  який   я пропонував ще рік тому як закон, що дуже потрібний сьогодні нашому суспільству, нашій державі.

 

     Коли я  ще  був  у  комітеті,  який  об'єднав  підприємців  з панамиміліціонерами,  то  це  був нормальний законопроект.  Коли я пішов з цього  комітету,  представники  міліції,  які  є  в  цьому комітеті,  спробували вихолостити взагалі саму ідею законопроекту, запропонувавши відповідні поправки. Вони пропонують, щоб катування вважалося  катуванням  тільки  в  тому випадку,  якщо було завдано сильних пошкоджень. А якщо дуже слабко катували, то все нормально. Ви розумієте, що вони пропонують?!

 

     Тому я  проти  всіх  поправок,  внесених  панами  Мельником і Кармазіним. І прошу їх не підтримувати. Прошу всіх підтримати його в  первісному  вигляді  і  приймати  його  без поправок,  внесених представниками шановної міліції.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Ми можемо прийняти в другому читанні і відправити  на доопрацювання  до  третього  читання.  Ми  не  можемо  приймати... Давайте в другому читанні та відправимо на доопрацювання.

 

     Вікторе Герасимовичу,  ви ж у цьому комітеті! Прошу в другому читанні і на доопрацювання до третього.  Прошу проголосувати.  Хай розберуться там.

 

     "За" - 153.

 

     Не приймається.

 

     Проект закону 4244...  Ні,  я від комітету,  бо це ж  не  ваш комітет,   Михайле   Юрійовичу.   Ми  на  повторне  друге  читання відправили,  і все.  Хто від  комітету  Кармазіна?  Це  профільний комітет. Я вам мікрофон увімкну, але...

 

     БРОДСЬКИЙ М.Ю.  Я  прошу  голосувати зараз постатейно,  як це було мною запропоновано. І нема чого відстоювати позицію міліції.

 

     ГОЛОВА. Михайле Юрійовичу,  для цього треба, щоб хтось вийшов від комітету із порівняльною таблицею.

 

     БРОДСЬКИЙ М.Ю. У мене є порівняльна таблиця.

 

     ГОЛОВА. Але ви не з цього комітету, розумієте?

 

     БРОДСЬКИЙ М.Ю.  Нехай  ходять  на  роботу.  Є  хтось  з цього комітету?

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Олександра Мороза.

 

     МОРОЗ О.О.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  92, Київська область).  Шановні колеги!  Михайле Юрійовичу! Давайте ми не будемо голосувати його зовсім, а проголосуємо наступного тижня, коли буде доповідач...

 

     ГОЛОВА. Так,  я  підтримую.  Немає  заперечень  проти   такої пропозиції?

 

     ----------------

 

     Наступний проект   Закону   4244   про   державну   підтримку підприємств,  науково-дослідних  інститутів  і  організацій,   які розробляють  та  виготовляють  боєприпаси,  їх  елементи та вироби спецхімії.  Володимир Дмитрович Сімонов готовий дати пояснення.  У другому  читанні  чи  як  закон?  Як закон.  Прошу проголосувати в цілому.

 

     "За" - 281.

 

     ----------------

 

     Проект Закону 4257-д про внесення змін до Закону України  про статус  ветеранів військової служби та їх соціальний захист (друге читання). Є зауваження Головного юридичного управління.

 

     Хто в нас від  комітету?  Заступник  голови  комітету  Микола Іванович Мичко. Увімкніть йому, будь ласка, мікрофон.

 

     Ми продовжили засідання на 15 хвилин. Будь ласка.

 

     МИЧКО М.І.,  заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань  національної  безпеки  і  оборони  (виборчий  округ  60, Донецька область).  Уважаемый Иван Степанович!  Уважаемые коллеги! Что касается замечаний Главного юридического  управления,  то  они рассмотрены.  Я готов по каждому дать аргументированный ответ. Это очень и очень спорные замечания.  Я думаю,  их можно учесть,  но в крайнем случае, во втором чтении.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати в другому читанні.

 

     "За" - 298.

 

     Приймається.

 

     ----------------

 

     Наступний номер  4256-д  - проект Закону про внесення змін до Закону  про  пенсійне  забезпечення  військовослужбовців  та  осіб начальницького  і  рядового складу органів внутрішніх справ (друге читання). Немає заперечень? Прошу проголосувати.

 

     "За" - 294.

 

     Приймається.

 

     ----------------

 

     Проект Закону 4104 про загальні засади  соціальної  роботи  з дітьми  та  молоддю.  Депутат  Петров може дати пояснення,  якщо є запитання.  Є запитання?  Немає.  Комітет просить проголосувати як закон. Прошу голосувати.

 

     "За" - 276.

 

     Приймається.

 

     ----------------

     Проект Закону за номером 5326-д - про внесення змін до деяких законів  щодо  регулювання  ринку  автомобілів  в  Україні  (друге читання). Увімкніть мікрофон депутата Черненка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства (виборчий округ 48,   Донецька   область).   Іване   Степановичу!   Не  займайтеся волюнтаризмом.  Є процедура,  є Регламент,  є проект постанови про неприйнятність   проекту   закону.   Ви   повинні  це  ставити  на голосування.  Процедура передбачає доповідача на  трибуні.  Що  ви робите?!

 

     ГОЛОВА. Перш  за  все  процедура  передбачає  діяти  в рамках Регламенту. Я ще не дочитав, а ви вже що витворяєте?

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.  Іване   Степановичу,   ми   діємо   в   рамках Регламенту.

 

     ГОЛОВА. Так ви дійте.  Я ще не зачитав,  а ви вже хочете, щоб вам дали слово.

 

     Вячеславе Михайловичу   Сокерчак,   будь   ласка.   Увімкніть мікрофон депутата Сокерчака.

 

     Є внесений    народним   депутатом   Черненком   проект   про неприйнятність. А комітет просить прийняти в другому читанні.

 

     Ви з повагою ставтеся до комітету, як і до себе.

 

     СОКЕРЧАК В.М. Я прошу уваги.

 

     До законопроекту після першого  читання  надійшло  одинадцять поправок.  Дев'ять  ми врахували,  дві не врахували.  Не врахували поправку депутатів Черненка і Сафронова. Вони стосувались однієї і тієї  ж самої статті - про ставки акцизного збору на автомобілі як нові, так і ті, що були в користуванні.

 

     У першому читанні ми прийняли таку ідеологію  нашого  проекту закону.  Через  те  комітет прийняв рішення відхилити ці поправки, тому що і один,  і другий депутати пропонували вилучити цю  статтю стосовно ставок.

 

     Усі інші  поправки  були  враховані.  Через  те  наш  комітет пропонує прийняти цей проект закону в цілому.

 

     Інша справа,  Іване  Степановичу,  коли  в   ході   виступів, наприклад,  депутат Олексій Марченко говорив про те,  що ставки на автомобілі,  які були в користуванні,  надто високі.  Вони вищі  у сім-вісім разів.  Ми прислухалися до зауважень депутата і понизили ставки на автомобілі, що були в користуванні. Більш ніж у два рази немає,  але  я  просив би народних депутатів перш ніж заперечувати проти нашого проекту знати про те,  що при перепродажу  автомобіля зовсім  не  сплачується податок на додану вартість.  Через те нові автомобілі, вони йдуть всі...

 

     ГОЛОВА. Вячеславе Михайловичу,  я так  зрозумів,  що  депутат Черненко  наполягає,  щоб  проголосували його проект постанови про неприйнятність.

 

     СОКЕРЧАК В.М. Так.

 

     ГОЛОВА. Прошу    проголосувати.    Перша    пропозиція    про неприйнятність.

 

     "За" - 59.

 

     Прошу заспокоїтися. Голосуємо у другому читанні з урахуванням поправок.

 

     "За" - 285.

 

     Тепер можна проголосувати як закон?  Прошу  проголосувати  як закон.

 

     "За" - 293.

 

     ----------------

 

     Проект Постанови  3185  про  відхилення  проектів законів про внесення змін до статті 19 Закону України  про  основи  соціальної захищеності інвалідів в Україні.  Голова комітету Сушкевич готовий дати пояснення.

 

     Є запитання?  Прошу   проголосувати   проект   постанови   як постанову.

 

     "За" - 301.

 

     Приймається.

 

     ----------------

 

     У нас залишилося...  Проект постанови є, не поспішайте, у нас ще є п'ять хвилин. Увімкніть мікрофон депутата Тігіпко.

 

     ТІГІПКО С.Л.,  народний депутат України (виборчий  округ  36, Дніпропетровська   область).   Дякую.   Іване   Степановичу,  мені здається,  що ми дуже швидко проскочили на початку  засідання  два дуже важливих питання:  про іпотеку і про лізинг. Я просив би, щоб ми ще раз  їх  послухали  і  по  них  проголосували,  особливо  по іпотеці.

 

     ГОЛОВА. Реєстраційний   номер   2322.  Прийняття  рішення  за результатами розгляду у першому читанні. Доповідав депутат Суслов. Комітет  просить  прийняти  в  першому  читанні  за основу.  Прошу голосувати. Просить комітет, Суслов просить.

 

     "За" - 198.

 

     ----------------

 

     Проект Закону 5097 про внесення змін до  Закону  України  про лізинг  (нова редакція).  Теж просять прийняти за основу в першому читанні. Прошу голосувати.

 

     "За" - 192.

 

     ----------------

 

     Вам розданий  проект  постанови  Верховної  Ради  України  за номером 6095/1.  Є потреба зачитувати?  Ви бачили прізвища.  Прошу проголосувати  (Шум у залі).

 

     Депутат Єльяшкевич.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С. Уважаемый Иван Степанович! Уважаемые коллеги! Вы    знаете,   невольно   создается   впечатление,   что   кто-то заинтересован в совсем иных моментах,  а не в том, чтобы нормально работала комиссия.

 

     Во-первых, в  тексте  проекта  постановления  надо  исключить слово  "спеціальна",  потому  что  у  нас  временная  следственная комиссия. Там дважды повторяется эта ошибка.

 

     Во-вторых, депутатская группа...

 

     ГОЛОВА. Є   заперечення   проти   того,  щоб  вилучити  слово "спеціальна"? Немає.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С. Депутатская группа "Соборность" рекомендовала членом комиссии Виктора Ивановича Шишкина,  в прошлом Генерального прокурора  Украины.  И  почему  исчезла  эта  фимилия,   абсолютно непонятно. Мы на этом настаиваем.

 

     Я прошу   уважаемых   коллег  проголосовать  за  этот  проект постановления,  поддержав,  кроме  этого,  кандидатуру  Шишкина  и кандидатуру Головатого от "позафракційних".

 

     ГОЛОВА. У мене немає цього. Це з голосу, Сергію Петровичу.

 

     ГАВРИШ С.Б.,   заступник   Голови   Верховної   Ради  України (виборчий округ

 176, Харківська область).  Шановні колеги!  Діяльність тимчасових слідчих комісій регулюється главою 4.6 Регламенту.  Відповідно  до статті  4.6.3  тимчасова  спеціальна  комісія  обирається  з числа народних депутатів України,  які дали  на  це  згоду.  Мінімальний кількісний  склад  комісії повинен забезпечувати представництво не менш як по одному депутату від кожної зареєстрованої  депутатської групи (фракції).

 

     Отже, оскільки  депутатське об'єднання "Соборність",  а також позафракційні не є зареєстрованими депутатськими групами,  вони не можуть... (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Я  надам слово.  Прошу проголосувати за основу.  А це доповнення буде вам роздано.

 

     З процедури слово депутату Головатому.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Я прошу вас не голосувати за основу.

 

     ГОЛОВА. Зніміть голосування. Слово депутату Головатому. Я вам ще  раз  кажу:  ми  голосуємо  проект,  розданий  в  установленому порядку.

 

     ГОЛОВАТИЙ С.П.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України   у закордонних справах (виборчий округ 222, м. Київ). Шановні народні депутати!  За основу голосується текст,  а прізвища  депутатів  не голосуються,  тому  що  доповнення  про включення депутата не може бути поправкою  до  постанови.  У  Верховній  Раді  України  є  35 позафракційних депутатів. 35 - це більше, ніж у деяких фракціях, і вони у своїй більшості (20 підписами тих,  які сьогодні  присутні) пропонують  від  позафракційних  свого  представника.  То чому пан Гавриш  говорить,  що  це  всупереч  Регламенту?  Може,  це   поза Регламентом.   Але   чому   35   депутатів   позбавляються   свого представництва?  Причому тут те,  що це від меншості?  Так, це від меншості.  Тому що в цьому складі із 13 депутатів практично тільки два від меншості,  а 11 - від більшості. При чому тут це? Хіба так можна?!  Два  прізвища  -  депутат Шишкін від "Соборності" і я від позафракційних були представлені в першому  списку.  Я  вас  прошу підтримати  цих  13  кандидатур  разом  із  депутатами  Шишкіним і Головатим. Шкоди від цього нікому не буде!

 

     ГОЛОВА. Я прошу проголосувати розданий проект за основу.

 

     ГОЛОВАТИЙ С.П.  Не можна голосувати за основу,  ще раз  кажу, прізвища   депутатів.   Ви   не  можете  заперечувати  волю  35-ти позафракційних, Іване Степановичу.

 

     ГОЛОВА. По-перше, немає такої волі.

 

     ГОЛОВАТИЙ С.П. Є 20 підписів!

 

     ГОЛОВА. Так це ж 20-ти, а не 35-ти.

 

     ГОЛОВАТИЙ С.П.  Це  є  більшість  з  них,  присутня  тут.  20 позафракційних є, і вони поставили свої підписи. Прошу.

 

     ГОЛОВА. Шановні    народні   депутати!   Ми   вранці   давали доручення... (Шум у залі). Не кричіть! Уже хвилину перепрацювали.

 

     Ми вранці давали доручення Віктору Володимировичу Медведчуку, щоб він підготував нам сьогодні (спочатку був десятиденний термін, а потім вирішили на  сьогодні)  проект  постанови  щодо  створення слідчої  комісії.  Ми  вирішили,  що  до  неї  увійдуть  по одному чоловіку  від  кожної  фракції.  Зараз  народні  депутати  вносять пропозицію, щоб іще два депутати від названих об'єднань увійшли до складу цієї комісії.

 

     Я прошу,  щоб ви зараз проголосували за  те,  щоб  до  складу комісії,   окрім   13   зареєстрованих,  увійшли  ще  двоє  -  від позафракційних і від названої групи.

 

     Прошу проголосувати.

 

     "За" - 277.

 

     Тепер ми вважаємо,  що вони прирівняні.  Це рішення Верховної Ради, воно не вище за всі, але...

 

     Надійшла пропозиція    за    підписом    20   депутатів   від позафракційних включити до складу комісії депутата Головатого (Шум у залі).  Тут у мене записано - Головатого. Шишкіна тут немає. Ні, ми проголосували  як  доручення  (Шум  у  залі).  Тут  написано  - "Головатого". Чого ж ви кричите? Це пропозиція від 20 депутатів.

 

     Прошу проголосувати.  Як  навіщо?  Щоб  прізвище  включити до цього  списку,  який  роздано.  Ми  додаємо,   не   крути.   Прошу проголосувати за включення до списку Головатого.

 

     "За" - 256.

 

     І є  друге  звернення.  Народні  депутати  депутатської групи "Соборність" (незареєстрованої) просять включити до складу комісії депутата Шишкіна. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 270.

 

     Тепер ми  до тих тринадцяти депутатів,  кандидатури яких були узгоджені  з  керівниками  фракцій,  додаємо  ще  двох,  за   яких проголосувала  Верховна  Рада,  і  голосуємо  проект постанови про створення  комісії   у   складі   п'ятнадцяти   депутатів.   Прошу проголосувати як постанову в цілому.

 

     "За" - 298.

 

     Рішення приймається.

 

     Сесія продовжить  роботу  в  пленарному  режимі  завтра  о 10 годині.