Стенограма пленарного засідання

19 січня 2000

 

                    ЗАСІДАННЯ ШІСТДЕСЯТ ПЕРШЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

          У к р а ї н и.  19  с і ч н я  2000  р о к у.

                         10 г о д и н а.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ТКАЧЕНКО О.М.

 

     ГОЛОВА. Доброго ранку,  шановні  народні  депутати,  гості  й запрошені! Прохання підготуватися до реєстрації.

 

     Реєструємося.

 

     Зареєструвалися 363   народних  депутати.  Ранкове  засідання оголошується відкритим.

 

     Дозвольте оголосити запити народних депутатів.

 

     Червоній Василь Михайлович, Шевченко Віталій Федорович, Кулик Олександр  Васильович звертаються до Голови Верховної Ради України щодо порушення Регламенту й  чинного  законодавства  при  розгляді законопроекту про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, 1992 рік.

 

     Прохання підтримати запит. Голосуємо.

 

     "За" - 158.

 

     Рішення прийнято.

 

     Красняков Євген Васильович  звертається  до  Прем'єр-міністра України щодо удосконалення практики збору металобрухту.

 

     Гуцол Михайло   Васильович  звертається  до  Прем'єр-міністра України стосовно фінансування робіт по завершенню  спорудження  та введення  в  дію  першої  черги  дослідно- промислової парогазової електростанції НВП "Машпроект" у селищі Каборга.

 

     Прохання підтримати ці два запити до Прем'єр-міністра.

 

     "За" - 204.

 

     Рішення прийнято.

 

     Семенюк Валентина  Петрівна   звертається   до   Генерального прокурора  щодо  перевірки  обсягів,  джерел  та  умов  державного кредитування   вітчизняних   виробників   у   галузі   виробництва тест-систем та стану їх повернення.

 

     Прошу підтримати.

 

     "За" - 200.

 

     Рішення прийнято.

 

     Олійник Борис  Ілліч  звертається  до міністра освіти і науки щодо    виплат    педагогічним    працівникам     Новосанжарського навчально-виховного  комплексу Полтавської області надбавок згідно з Законом про освіту.

 

     Голосуємо.

 

     "За" - 198.

 

     Рішення прийнято.

 

     Оголошення. Відповідно до статті 4.2.2  Регламенту  Верховної Ради  України  інформую  вас  про вихід народного депутата України Горбатова  Валерія  Мироновича  зі  складу  депутатської   фракції Трудової  партії  України та входження його до складу депутатської групи  "Відродження  регіонів";  про  вихід   народного   депутата Потімкова   Сергія   Юрійовича   зі  складу  депутатської  фракції Соціалістичної партії України (Лівий центр).

 

     Шановні колеги!  У нас ще є 25 хвилин для розминки.  Прохання записатися. Слово надається Жиру Олександру Олександровичу. За ним депутат Ключковський.

 

     ЖИР О.О.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою  злочинністю  і  корупцією   (виборчий   округ   35, Дніпропетровська область).  Дякую,  Олександре Миколайовичу. Прошу передати слово депутату Кравчуку.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     КРАВЧУК Л.М.,  член  Комітету  Верховної   Ради   України   у закордонних    справах   і   зв'язках   з   СНД   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  СДПУ(о)).   Шановні   народні депутати! Шановна Президіє! Я хочу внести наступну пропозицію щодо вчорашнього питання,  яке тут загострилося. Я пропоную, щоб згідно з Регламентом вирішував не одноосібно Голова Верховної Ради, а зал вирішив,  дійсне чи недійсне вчорашнє  голосування  щодо  внесення змін до Регламенту.

 

     Тому прошу  поставити  на  голосування  в  поіменному  режимі питання щодо дійсності вчорашнього  голосування,  щоб  це  вирішив зал, а не Голова Верховної Ради.

 

     ГОЛОВА. Депутат  Ключковський.  Будь ласка.  За ним - депутат Матвієнков.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.  Б., заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва,  місцевого самоврядування та  діяльності  рад  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  НРУ).  Народний рух України. Наша фракція цілком підтримує позицію,  висловлену  Леонідом  Макаровичем  Кравчуком.  Я   прошу передати  слово  депутату  Карпову,  фракція Народно-демократичної партії.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     КАРПОВ О.М.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, НДП).  Шановні колеги! Я хочу звернути вашу увагу на ту обставину, що вчора,  черговий раз грубо порушуючи норми  Регламенту,  Голова Верховної  Ради  одноосібно дав доручення голові Комітету з питань Регламенту про аналітичне дослідження  з  приводу  присутності  чи неприсутності  депутатів.  Давати  таке доручення має право тільки Верховна Рада. Це по-перше.

 

     По-друге, голова комітету одноосібно не має права  виконувати розпорядження навіть Верховної Ради,  не кажучи вже про її Голову, не зібравши засідання комітету і не  розглянувши  це  питання.  Це один момент.

 

     Другий момент   пов'язаний  із  тим,  що  Координаційна  рада одинадцяти депутатських груп і фракцій, тобто більшості, стоїть на позиції,  що  ми  маємо  розглянути  питання  про внесення змін до Регламенту.  Ми на цьому стояли і  будемо  стояти.  Ми  пропонуємо поставити це питання, не відкладаючи в довгий ящик розглянути його змістовно і проголосувати в поіменному режимі.

 

     Щиро дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Матвієнков. За ним - депутат Чубаров.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.,  голова підкомітету Комітету Верховної  Ради України з питань промислової політики (виборчий округ 55, Донецька область). Прошу передати слово Звягільському Юхиму Леонідовичу.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ Ю.Л.,  член Комітету Верховної  Ради  України  у закордонних справах і зв'язках з СНД (виборчий округ

 43, Донецька область).  Уважаемый президиум!  Уважаемые  народные депутаты!  Я  очень  вас  прошу  уделить  внимание такому вопросу. Друзья мои!  Надо немножко подумать о  нашей  экономике.  Политика политикой,  а  жизнь есть жизнь.  Нулевая ставка на импортный газ, электроэнергию  и  уголь  отменена.  Это  ведет   к   непоправимым последствиям.

 

     Первое. Вследствие   дополнительного   отвлечения   оборотных средств возрастут неплатежи и задолженности,  в  том  числе  и  по зарплате,  ухудшится финансовое состояние тепловых электростанций, черной металлургии, железных дорог, шахт, коммунального хозяйства, субектов первичного рынка, уменьшатся поступления денег в бюджет.

 

     Необходимость восполнения    оборотных    средств   неминуемо приведет к повышению  цен  на  продукцию  для  потребителей  газа, электроэнергии,  угля,  а  затем по всей цепочке производства и на саму электроэнергию и уголь. Мультипликационный эффект даст толчок очередному витку инфляции.

 

     Второе. Повысилась цена на электроэнергию и уголь для бытовых нужд.  Снижается платежеспособность населения.  В Донецкой области миллион людей пользуются бытовым углем. Сужается внутренний рынок. Растут  расходы  на  возмещение  НДС  бюджетным   организациям   и компенсацию  НДС  на бесплатный уголь для бытовых нужд.  Ожидаемых поступлений бюджет не получит, а потери будут гораздо большими.

 

     Третье. Украинский      уголь      становится       абсолютно неконкурентоспособным  даже на нашем внутреннем рынке,  особенно в связи с отменой НДС на уголь,  который ввозим с России и с Польши. Увеличатся  импорт  угля  в  Украину  и отток денег за рубеж,  что обострит платежный кризис. Угольная промышленность уничтожается.

 

     Уважаемые народные депутаты! Ну нельзя так вести работу: шум, крик,  абсолютно  никому  ничего  не  надо!  Это провокация против отрасли,  прежде всего против хорошо работающих  предприятий.  Она ведет  к  социально-экономической катастрофе в стране.  И главное, нужно понять,  что нулевая ставка НДС на уголь,  электроэнергию  - это не льгота,  от нее угольная промышленность и энергетика ничего не имеют.  Сдерживание цен на энергоносители - одно  из  важнейших условий преодоления экономического кризиса.

 

     Предлагаю срочно включить в повестку дня и рассмотреть проект Закона о внесении  изменений  в  Закон  о  налоге  на  добавленную стоимость,  сохранив  нулевые  ставки  НДС  на  украинский  уголь, электроэнергию и импортный газ.

 

     Уважаемые народные  депутаты,   я   обращаюсь   к   вам   как профессионалпромышленник.   Сейчас   не   время   искать  причины. Экономика Украины в соответствии с буквой закона попала в беду,  и мы должны предпринять все, чтобы этого избежать.

 

     Спасибо за внимание и прошу поддержать мое предложение.

 

     ГОЛОВА. Юхиме Леонідовичу! А що ж ви робите замість того, щоб ці питання вирішувати? В які ігри ви граєте? Ви ж в ігри граєте! З вас заручників роблять, як у Чечні. Заручників роблять. А ви тепер до кого звертаєтесь?  Звертайтеся до  них!  Чому  ж  ви  до  лівих звертаєтеся? Ви граєтеся по коридорах і когось ще звинувачуєте.

 

     Ми вчора не могли прийняти жодного рішення,  тому що ви пішли з залу, а сьогодні звинувачуєте лівий блок, який працював.

 

     Будь ласка, депутате Чубаров.

 

     ЧУБАРОВ Р.А.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України    з   питань   прав   людини,   національних   меншин   і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 8, Автономна  Республіка  Крим).  Фракція Народного руху України. Прошу передати слово депутату Ратушному Михайлові.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.,  член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету  (виборчий  округ  164,  Тернопільська  область).  Шановні народні депутати! Шановні представники засобів масової інформації! Я хотів би сказати,  що як представник Українського народного руху приєднуюсь до заяви представників більшості. І хотів би привернути вашу   увагу   до   питання,   яке,   думаю,  незважаючи  на  нашу парламентську,  і не лише,  кризу не може залишитись  поза  увагою українського парламенту.  А саме до подій, які розвиваються зовсім поряд з  Україною,  подій,  які,  власне,  стосуються  Української держави,  тобто  до фактів геноциду і винищення чеченського народу на Північному Кавказі.

 

     Я хочу нагадати депутатам Верховної Ради минулого  скликання, що  за  ініціативою  Комітету у закордонних справах Верховної Ради минулого  скликання  в  1995  році,  коли  тільки  почалась  перша російсько-чеченська   війна,  була  прийнята  заява  до  депутатів Державної Думи Росії,  в  якій  закликалося  припинити  геноцид  і винищення чеченського народу.  Я думаю,  що ми повинні наслідувати цей приклад,  незважаючи на політичну орієнтацію і наші  політичні чи якісь інші симпатії.  Я хочу нагадати вам, що сьогодні вночі, в ці дні,  в ці хвилини відбувається  фактичне  знищення  населеного пункту Грозний,  який зараз називається Джохар-Гол. А на території цього населеного пункту знаходиться 40 тисяч мирного  населення  - чеченці і не лише.

 

     Хочу нагадати   директиву   уряду  Росії  про  те,  що  особи чоловічої статі віком від 10 до 65  років  піддаються  геноциду  і фільтрації,  тобто репресіям.  Такого не знав навіть сталінський і нацистський режим Гітлера.

 

     Я звертаюся до вас,  щоб сьогодні було поставлено питання про те,   щоб   дати  доручення  Комітету  Верховної  Ради  України  у закордонних справах підготувати звернення до  депутатів  Державної Думи  з  тим,  щоб було припинено винищення героїчного чеченського народу.

 

     Хочу нагадати,  що Рада Європи  ставить  найближчим  питанням виключення  Російської  Федерації  з цієї організації за порушення прав людини.

 

     Я впевнений,  що депутати українського парламенту, незважаючи на ситуацію,  яка складається в нашому парламенті й навколо нього, знайдуть у собі сили для того,  щоб припинити геноцид і  винищення одного  з  народів,  який  свого  часу надав допомогу українському народу.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Слово надається народному депутату Мішурі.

 

     МІШУРА В. Д., перший заступник голови Комітету Верховної Ради України  з  питань  свободи  слова  та інформації (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Фракція комуністів. Я, як голова   Лічильної   комісії,   яка   згідно   з  Регламентом  має відслідковувати абсолютно  всі  голосування  в  цьому  залі,  хочу підтвердити,  що  вчора  під  час голосування відомого вам питання були допущені порушення, тому Голова Верховної Ради України мав на це зреагувати.

 

     Я прошу передати слово депутату Тищенку.

 

     ГОЛОВА. Депутат Тищенко.

 

     ТИЩЕНКО П.В.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики (багатомандатний загально- державний виборчий округ, КПУ). Спасибо. Уважаемые товарищи депутаты, хочу обратиться к большинству - к правой части зала.  Неужели вы  до  сих  пор  не поняли, что Президенту не нужен послушный парламент, Президенту не нужна  конструктивная  "більшість".  Президенту  нужен  враг,   на которого   он   будет  показывать  пальцем  и  сваливать  неумение управлять государством, а также те преступления, которые готовятся за спиной нашего народа.

 

     Идет отвлекающий маневр,  дымовая завеса для того, чтобы люди не говорили о повышении цен,  об отключении электроэнергии, о том, что  Украина  в  ХХІ веке закупает пшеницу,  кукурузу,  картофель, чтобы  люди  говорили  только   о   референдуме,   о   парламенте. Вдумайтесь!

 

     Неужели вас   не   убедило   то,  что  после  того,  как  вы, построившись рядами,  собственными силами проголосовали за Ющенко, вас   просто  кинули?  Вы  же  просили  малость:  не  инициировать референдум и роспуск парламента.  Президент вас кинул. Вы обявили о   "більшості",   Президент   назначил   референдум.  Происходит, товарищи,  то, что за нашими спинами готовится преступление. Вот у меня  в  руках памятная записка Международного валютного фонда,  и здесь расписано,  какой  быть  Украине.  Этот  орган  действует  в Украине,  как на своем заднем дворе. Здесь расписано, какие налоги платить,  сколько шахт закрывать,  сколько  людей  уволить,  какие платежи за энергию,  за коммунальные услуги, даже 10 руководителей предлагается уволить.  Это признаки государственной измены. Потому что  нет независимых Президента,  правительства и парламента.  Нам диктуют.

 

     Поэтому, уважаемые товарищи,  я хочу сказать  всем  тем,  кто здесь фарисейски пытается снять Председателя парламента,  выполняя опять же указание этих органов, что буду инициировать на следующем заседании  парламента  на  пятой  сессии  проведение парламентских слушаний для того,  чтобы  по  результатам  этих  слушаний  начать процедуру импичмента Президента за измену Родине. Прошу включить в повестку дня и проголосовать поименно (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Депутат Александровська. Будь ласка.

 

     АЛЕКСАНДРОВСЬКА А.О.,  член Комітету Верховної Ради України з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  КПУ). Фракция  коммунистов.  Я  обращаюсь  к  депутатам Верховной Рады с предложением приобрести "Урядовий кур'єр" за сегодняшнее  число  и внимательно  ознакомиться  с  протоколом Центральной избирательной комиссии, который опубликован в этом номере газеты.

 

     Хочу обратить внимание  общественности  Украины  и  депутатов Верховной  Рады  на  ту  широкомасштабную  фальсификацию,  которая сегодня происходит в Украине.  Эта фальсификация связана  с  якобы народным референдумом, который Президент обявил в Украине.

 

     Здесь опубликован   протокол,   в   котором,   в   частности, утверждается,  что в Харьковской области собрано  151  тысяча  282 подписи  за проведение референдума по тем шести вопросам,  которые якобы сформулированы народом Украины.

 

     Я хочу  публично  заявить,  и  я  буду  это  доказывать,  как депутат,  что  это  фальсификация,  потому что я утверждаю,  что в городе  Харькове  до  настоящего  времени  проведено  только  одно собрание  граждан  Украины  по инициированию референдума.  Я лично принимала участие в этом  собрании.  Оно  состоялось  15  числа  в городе Харькове на территории одного из городских исполкомов.

 

     Хочу обратить  внимание  депутатов  на  то,  что это собрание происходило в условиях жесточайшего пресса со стороны власти. Хотя было  заранее  заявлено  о месте,  времени и дате проведения этого собрания в  соответствии  с  Законом  о  всеукраинском  и  местных референдумах, хотя люди, которые инициировали собрание, арендовали зал,  заплатили за аренду и все это было официально  оформлено,  в день  проведения  собрания  зал перед нашим носом закрыли якобы по причине  его  ремонта.  Но  никакого  ремонта  в  этом   зале   не производилось.  Мы  вынуждены  были провести собрание в совершенно ненормальных  условиях,  но  в   строгом   соблюдении   Закона   о всеукраинском и местных референдумах. Мы провели его на ступеньках горисполкома, в коридорах и на лестничных площадках.

 

     Я хочу обратиться  к  представителям  органов  исполнительной власти,  лично  к Президенту с предупреждением:  если в дальнейшем исполнительные   структуры   власти   будут   мешать    проведению референдума  по действительно народной инициативе,  препятствовать этому и нарушать при этом  закон,  мы  предпримем  массовые  акции протеста,  и,  поверьте,  мы  найдем  возможность подействовать на нашего Президента и на органы исполнительной власти.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВА. Депутат Глухівський.

 

     ГЛУХІВСЬКИЙ Л.Й.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Дякую.  Фракція  Народного  руху.  Шановні колеги народні депутати!  Передусім я хочу привітати вас з великим християнським  святом:  сьогодні  Водохреще.  Христос  охрестився, шановні колеги!

 

     А своє  слово  хочу  передати  народному  депутату Костинюку, фракція Руху. Дякую.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     КОСТИНЮК Б.І.,  секретар Комітету Верховної  Ради  України  з питань   будівництва,   транспорту   і   зв'язку  (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  НРУ).  Народний  рух  України. Шановні   народні  депутати  України!  Депутати  ІваноФранківської обласної  ради  прийняли  звернення  до  Президента  України,   до народних депутатів України. І мені доручено його оприлюднити.

 

     Вісім років існує українська незалежна держава. Час достатній для того,  щоб чітко окреслити  орієнтири,  визначити  шлях  свого розвитку,    реформувати    економіку,   припинити   сповзання   у всеохоплюючу кризу.  Закономірне запитання: чому цього не сталося? Чому  Україна  фатально  відстає  у  розвитку  порівняно зі своїми сусідами?  Чому  не  йде  приватизація?   Чому   не   реформується агропромисловий комплекс,  а існування незалежної держави постійно під загрозою?

 

     Далеко шукати  відповідь  не  доводиться.  В  Україні   діють антиукраїнські,   антидержавні   сили,   організатором,  рушієм  і натхненником яких є Комуністична партія.  І держава так довго буде перебувати у процесі стагнації, як довго зберігатиметься в Україні комуністична ідеологія і практика її втілення.  Не  бачити,  а  ще гірше не боротися з таким станом речей сьогодні - означає загинути завтра.

 

     Депутати Івано-Франківської  обласної  ради   вимагають   від Президента України,  від Верховної Ради України рахуватися з волею народу,  зважати на мільйони  підписів,  зібраних  Народним  рухом України, іншими партіями і громадськими організаціями, за заборону діяльності Компартії України.

 

     Депутати Верховної  Ради,  які  не  дотримуються  присяги  на вірність  українському  народу,  не  визнають  символів незалежної держави,  гальмують прийняття законів, спрямованих на реформування господарського   комплексу,   не   можуть   називатися   народними депутатами України і повинні бути позбавлені права брати участь  у роботі  парламенту і виступати від імені народу,  інтереси,  мову, звичаї,  історичну  спадщину  і  перспективу  на  майбутнє   якого ганьблять і зневажають.

 

     Сучасні комуністичні   структури   відверто   закликають   до повалення   незалежної   Української   держави    та    реанімації комуністичної  імперії.  Комуністична партія і близькі до неї ліві політичні  організації  є  найбільшим   гальмом   у   реформуванні економіки,   причиною  кризи,  що  охопила  суспільство,  джерелом нестабільності у державі.

 

     Виходячи з цього,  Івано-Франківська  обласна  рада  вирішила підтримати  вимоги  населення,  політичних  партій  і  громадських організацій щодо необхідності проведення судового процесу над КПУ, КПРС  за  злочини  проти  людства.  До  проведення такого судового процесу провести роботу  щодо  заборони  діяльності  Комуністичної партії  на  території  області  як антидержавної і антиукраїнської організації,  звернутися до обласних рад із пропозицією підтримати це рішення.

 

     І в  розвиток  подій.  Пропонується  включити до питань,  які винесені на референдум (а він відбудеться)  питання  про  заборону Комуністичної партії України.

 

     Дякую за увагу (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Депутат Савенко. За ним - депутат Донченко.

 

     САВЕНКО М.М.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань охорони  здоров'я,  материнства  та   дитинства   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  ПСПУ).  Александр Николаевич, передаю слово депутату Чародееву.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, депутате Чародєєв.

 

     ЧАРОДЄЄВ О.В.,  член  Комітету  Верховної  Ради   України   у закордонних    справах   і   зв'язках   з   СНД   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  ПСПУ).   Уважаемые   товарищи депутаты из меньшинства,  из большинства! При скольконибудь точном соблюдении Регламента,  при ориентировке на европейские нормы, при ориентировке,  как во многих странах, на прецеденты вам никогда не удастся таким способом сменить Председателя парламента.

 

     Почему? По   вчерашнему    случаю.    Александр    Николаевич предупредил вас как джентльмен (я его ругал за это,  не надо было, не те люди):  выньте карточки. Вы не вынули. К Кравчуку подбежали, доложили.  Карточку  Засухи вынули,  а остальные не успели.  Воров поймали за руку.

 

     Поэтому группа  депутатов  (150   голосов   у   нас   хватит) предлагает   дать   протокольное  поручение  комитету  Омелича  на протяжении месяца разобраться и проверить, кто голосовал по такому важному   вопросу   за   своих   товарищей.  Допросить,  опросить, разобраться.

 

     По европейским ориентирам. Назовите, в какой стране ни с того ни  с  сего подкупили десять проституток - изменилось большинство  Они не вышли,  не  покаялись,  что  голосовали  за  Ткаченко,  что матюкали  Кучму,  а теперь они вдруг другие стали.  Так в политике нельзя, ребята.

 

     Теперь по праву прецедентов. Я с Марченко собрал 160 подписей за  ротацию  президиума  Верховного  Совета двенадцатого созыва (и было за что!).  Просто  выбросил  в  мусорное  ведро.  Сколько  не кричали  -  не  проголосовали!  Мы  собрали  подписи,  чтобы  была символика  Запорожской  Сечи  -самое  славное  время   украинского народа,  славнее уже не будет.  Он говорит: "Да, да. Я поставлю. Я люблю все червоне." Выбросил в мусорное ведро!  Так чего  Ткаченко будет  ставить?!  Ну,  Морозу  хоть  давали  отчет,  как положено, разбирался месяц, выступал, отчитывался Секретариат... А тут вдруг так

 

     Я обясняю  вам  причину.  Пришел  вчера  к Кравчуку Волков с требованием отчитаться и говорит:  "Ну что ты там?" Тот  вытянулся по  струнке  (это  же  возле меня все творится) и говорит:  "Я все делал правильно,  но вот так получилось". Волков говорит (он же не знает  если бы он знал процент того,  что знаю я,  он бы ни одного доллара не заработал, но богатство и знания - вещи несовместимые): "Так давай кладем 160 подписей, и он пусть уходит - Ткаченко."

 

     Дорогой Волков!  Вы  мне  глубоко  симпатичны  по сравнению с Кравчуком.  Но даже 226 подписей  (я  вам  могу  прочитать  за  10 долларов  лекцию)  - и он не уйдет!  И даже,  как ни странно,  300 подписей - он не уйдет.  Во-первых,  он не должен был  ставить  на голосование, потому что три дня минимум  Потому что Регламент (это вчера вы  или  Кравчук  дали  команду,  "изнасиловали"  Омелича  и сделали видимость,  что комитет заседал) - дело всех, и это должно пройти комитеты.

 

     В отношении "більшості". В тот день, когда была провозглашена "більшість",  однаединственная умная фраза была по телевидению.  В здравоохранении новое лекарство патентовали, надо еще 5 лет, чтобы опробовать  его.  Вот  вы проработайте с годик,  докажите,  что вы "більшість",  а не  купленные  проститутки.  А  вдруг  вас  завтра Омельченко  разоблачит,  а  Мартынюк,  допустим,  получит наследие Полуботка. Он перекупит. Так что, будем обратно переголосовывать?!

 

     Бросьте маяться  дурью  и  послушайте  Звягильского.  Давайте заниматься  делом!  Ничего у вас не выйдет,  товарищи перебежчики, товарищи зачинщики, товарищи проститутки! (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Депутат Донченко, і завершуємо.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці (виборчий округ 113,  Луганська область).  Спасибо.  Прошу передать слово депутату Терещуку.

 

     ГОЛОВА. Депутат Терещук. Будь ласка.

 

 

 

 ТЕРЕЩУК В.В., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України у закордонних    справах   і   зв'язках   з   СНД   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).   Фракція   комуністів. Шановні  колеги!  Шановна президіє!  Я хотів би підтримати останнє звернення попереднього промовця,  депутата Чародєєва і пропозиції, які вносив депутат Звягільський.  Справа в тому,  що ми,  справді, останнім часом займаємося політичними спектаклями, які приносять у жертву  українську  економіку.  І  кожен  день  продовження  цього спектаклю означає  руйнування  вітчизняної  економіки  ще  на  2-3 відсотки.

 

     У нас  не розглядаються дуже важливі питання.  Крім тих,  про які казав депутат Звягільський, я хотів би звернути вашу увагу, що не   проголосоване   питання   подолання  вето  щодо  фінансування Чорнобильського  фонду.  Люди  не  отримують  кошти  за   втрачене здоров'я  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи.  Не проголосоване питання,  яке стосується подолання вето Президента  на  Закон  про оплату  праці.  І  кожен  день  затримки  вирішення  цього питання означає втрати зарплати у наших виборців.

 

     Я хотів би,  щоб ви розуміли,  що таким  політичним  дійством нічого не вирішується,  навпаки,  досягається зворотний результат. От сьогодні депутат Ратушний дуже палко виступав за  народ  Чечні. Але ж ви згадайте,  що Чечня починалася в Біловезькій Пущі,  і той самий ваш любимчик Кравчук,  який ініціював процес розвалу країни, створював умови для Чечні.

 

     Так, зараз  у  Чечні  одне  бандитське угруповання воює проти іншого  бандитського  угруповання.  Ми  вважаємо,   що   російські олігархи - то бандити, але бандитами є й чеченські угруповання. Це не можна назвати навіть громадянською війною.

 

     Що робить Рух,  що роблять так  звані  національно-стурбовані депутати?  Вони  створюють  умови  для того,  щоб аналогічна Чечня виникла в Україні.  Ви створюєте умови,  і вона виникне. Так само, як і щодо інших питань, які нині ініціюють депутати.

 

     Ви ініціюєте  створення більшості,  сподіваючись,  що завдяки цьому вам удасться  не  довести  справу  до  референдуму.  Ви  вже зайняли  позу,  котру  вимагав  від вас Президент.  У попередньому виступі,  коли ми голосували питання про інавгурацію,  я  стосовно цього говорив.

 

     Тепер ви  хочете  своїми  руками  вирішити  всі питання,  які Президент виносить на референдум. Це вам не допоможе! Бо Президент використає вас і потім позбудеться. І так на кожному кроці: те, що ви  називаєте  реформами,  є  розвалом  виробництва;  те,  що   ви називаєте соціальною політикою,  є геноцидом;  те, що ви називаєте боротьбою за  українську  незалежність  і  суверенітет,  є  здачею України  російським,  американським,  німецьким олігархам та іншим фінансовим компаніям.

 

     Ви самі  власними   руками   робите   протилежне   тому,   що проголошуєте. Це і є сутність вашої політики. Така політика не має майбутнього.  Закликаю вас припинити політичні спектаклі і перейти до  розгляду  питань,  від  яких  залежить  доля  економіки,  доля підприємств України, доля і майбутнє нашої країни.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Шановні колеги,  підбиваючи підсумки, хотів би  ще раз нагадати,  що насильство,  яке чинилося над українським народом під час виборів Президента, не дає права ні Президенту, ні його  вірним слугам,  котрі є народними депутатами,  переносити це насильство до сесійного залу.  Ми представляємо український  народ усіх регіонів без винятку.  Президент представляє не всі, оскільки десять регіонів проголосували за Петра Миколайовича Симоненка. А в цьому  залі  присутні представники всіх регіонів,  включаючи міста Київ і Севастополь та Автономну Республіку Крим.

 

     На те,  щоб переносити  зло  і  злом  досягати  компромісу  у вирішенні злободенних питань,  над якими працює Верховна Рада,  не дано права ні Президенту,  ні його оточенню,  котре сліпо  виконує такі доручення.

 

     Ще раз нагадаю:  змінився Табачник,  після Табачника змінився Кушнарьов,  потім  Білоблоцький,  нині  працює   четвертий   глава Адміністрації.    Змінилися    Прем'єр-міністри   Масол,   Марчук, Лазаренко,  Пустовойтенко,  які  багато  робили  для   утвердження нинішнього    Президента.   Змінилися   й   інші   люди,   зокрема віце-прем'єри, змінився навіть найближчий соратник Горбулін.

 

     Більшість ситуативно,   шляхом    насильства,    залякування, заручництва  старається,  щоб дана робота перейшла в наш зал:  щоб хтось комусь  щось  обіцяв  (займатися  бізнесом,  а  йому  будуть допомагати в цьому і не перекривати дихання),  хтось хоче державну посаду, хтось якийсь інший карт-бланш виграє.

 

     Шановні колеги!  Нас люди обрали,  давайте дорожити  цим.  Ми прийшли  сюди  працювати  на  постійній  основі  й виконувати волю людей,  писати  нове  законодавче  право   демократичної   держави України.

 

     Наш зал  проголосив незалежність,  прийняв Конституцію,  інші державницькі акти.  Хто дав право втручатися  в  роботу  сесійного залу?  Хіба ви не розумієте, що два-три народні депутати, прізвища котрих я не хочу називати з суто етичних  міркувань,  не  достойні того,  щоб  управляти цим залом не в цілому,  а частиною депутатів під егідою більшості?

 

     Учора ми   проголосували.   Я    провів    після    засідання прес-конференцію   і   представникам  преси,  перед  якими  завжди виступав і виступаю об'єктивно,  висловлюючи свої  думки,  сказав: "Будь  ласка,  подивіться,  в  чому  було порушення з мого боку як Голови  Верховної  Ради  Регламенту  хоча  б   на   йоту?"   Перед голосуванням я оголосив у залі прізвища народних депутатів, котрих не було в залі,  але їхні  картки  вставлені  для  голосування.  Я попередив керівників фракцій та груп:  не робіть недоречностей, ці голоси не враховуватимуться в голосуванні.

 

     Я попросив  голову  профільного  комітету   Омеліча   Віктора Семеновича  відстежити це за вашої присутності,  що було зроблено. Віктор Омеліч,  Мішура як голова Лічильної комісії  відстежили,  і Омеліч з трибуни оголосив (Шум у залі). Прошу уваги!

 

     Ви ж  подивіться,  що  вчора  показує "Інтер":  ніби Ткаченко вирішує одноосібно.  Показали 226. Не показали, що голова комітету доповідав.  А державна програма,  перший канал знову повторює. Хто управляє цими каналами,  які привласнено як державну власність, не внісши  жодної  копійки?  А  сьогодні  на  тих  каналах заробляють колосальні гроші,  яких вистачає на підкуп,  шантаж,  на  те,  щоб ганьбити вищий законодавчий орган.

 

     Гадаю, шановні  колеги,  що  не  личить  вищому законодавчому органу так чинити і жити з чийогось розуму, а не своїм власним. Ми будемо  робити  все,  як і робили,  в межах Конституції,  законів, зокрема того,  яким є Регламент Верховної Ради:  це наш закон - ні більше, ні менше.

 

     Учора я   дав   доручення   профільному  комітету  встановити остаточно щодо народних депутатів,  які не були присутні в залі, а за  них проголосували інші.  Вчора до мене підійшов мною шанований депутат Ковалко й каже:  "Олександре Миколайовичу,  я ж у залі". Я Михайлу Петровичу відповів:  "А совість у вас є?  Є. Ідіть сідайте на місце і  голосуйте"  (за  нього  проголосували  інші).  Я  йому підписував  відрядження,  що  на  17  січня  він ще у відрядженні. Підписав відрядження йому та колезі.  Його затримали, щоб не їхав. Так  зробили і щодо інших:  люди у відряджені,  а їх затримали.  А потім приходять до мене з претензією.  Але ж людей у залі не було. Я направив цей лист у профільний комітет,  Омеліч його розгляне, і з пропозицією комітету будемо рахуватися.

 

     Сьогодні вніс таку ж  пропозицію  народний  депутат  Чародєєв (Шум  у  залі).  Я  її  додаю теж.  Тут підписи депутатів (я також направляю у профільний комітет).  І не  потрібно  турбуватися,  не потрібно  чинити  проти  своєї  совісті,  силувати Верховну Раду і мене, як Голову Верховної Ради. Вам це не вдасться!

 

     Тепер, завершуючи питання,  зареєструвалися в  залі.  Депутат Кремень є?  (Шум у залі).  Вийшов. Хай гуляє, якщо вийшов. Депутат Тимошенко  є?  Депутат  Єхануров  є?  А   картки   вставлені   для голосування.   Кириленко   Іван   Григорович  є?  Стоян  Олександр Миколайович є? (Шум у залі). Немає Стояна. Депутат Лютікова? Немає Лютікової? Депутат Засуха? Немає. Депутат Гаркуша (миколаївський)? Немає,  а карточка вставлена. Депутат Сацюк Володимир Миколайович? Немає. До побачення.

 

     Прошу профільний  комітет розібратися щодо депутатів,  яких я назвав.  Ми голосувати  не  будемо.  У  нас  є  Регламент,  будемо працювати за Регламентом.

 

     Звягільський Юхим  Леонідович  вніс  пропозицію  поставити на голосування включення до порядку денного питання  про  податок  на додану вартість. Я прошу підтримати цю пропозицію.

 

     "За" - 229.

 

     Рішення прийнято.

 

     Депутат Ратушний  вніс  пропозицію дати доручення профільному комітету Бориса  Олійника.  Просив  би  підтримати  це  доручення. Комітет підготує запропоноване, ми розглянемо і приймемо.

 

     Депутати Мішура і Тищенко внесли пропозицію щодо Міжнародного валютного фонду.

 

     Шановні колеги,  ми бачимо,  з  якою  любов'ю  зустрічаються, цілуються  з  третьорядними  представниками Міжнародного валютного фонду.  Дехто думає,  що вони добро несуть.  Нікому вони добра  не несли,  тим паче Україні. Ми своїм розумом будемо робити добро. Ми його робили раніше і будемо робити тепер, але без їхньої допомоги.

 

     Проте я просив би депутата Тищенка підготувати пропозицію про включення  питання до порядку денного,  вона має бути в письмовому вигляді. Тоді я її оголошу (Шум у залі).

 

     Що? Депутат Марченко з цього питання. Будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 161, Сумська  область).  Фракция  Прогрессивной  социалистической партии   Украины.   Уважаемые   депутаты!   Уважаемый    Александр Николаевич!  Подобную  проблему  поднимала Наталия Витренко.  Было протокольное поручение Комитету по вопросам экономической политики и   фракции   Прогрессивной  социалистической  партии  подготовить соответствующий законопроект. Такой законопроект о приостановлении отношений с Международным валютным фондом подготовлен,  рассмотрен в  Комитете  по  вопросам  экономической   политики.   Его   можно рассмотреть  в пленарном режиме в любое время на этой неделе.  Все процедуры пройдены.

 

     ГОЛОВА. Тобто ви наполягаєте на включенні даного  питання  до порядку денного?

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Я  пропоную  не  включати  питання  до порядку денного,  бо воно вже включене,  а прошу розглянути його на  цьому тижні у четвер або п'ятницю.

 

     ГОЛОВА. Гаразд.   Слово  надається  автору  даної  пропозиції депутату Тищенку. Будь ласка.

 

     ТИЩЕНКО П.В.   Спасибо.   Фракция   коммунистов.    Александр Николаевич,  безусловно,  надо рассмотреть то,  что вносит товарищ Марченко.  Но мое предложение в другом. Дело в том, что 16 декабря было   подписано   соглашение   с  МВФ.  Считаю,  что  требования, изложенные в нем,  - просто геноцид против  украинского  народа  и преступление против государства.

 

     Я ставлю  вопрос  об  ответственности  Президента  за  измену Родине.  Поэтому предлагаю создать следственную комиссию, на пятой сессии провести парламентские слушания и начать процесс импичмента Президента в связи с изменой Родине (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку! Увімкніть мікрофон депутата Тищенка, я не почув, чим він закінчив виступ.

 

     ТИЩЕНКО П.В.  Уважаемый Александр Николаевич...  Я прошу всех депутатов,  которые подошли,  отойти и не мешать.  Вам дадут слово (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку!

 

     ТИЩЕНКО П.В.  Ну  что  вы  как мужское семячко извиваетесь по чьим-то указаниям?..

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     ТИЩЕНКО П.В.  В своем выступлении я предлагал, чтобы на пятой сессии  были  проведены парламентские слушания по факту подписания соглашения с Международным валютным фондом 16 декабря, в которых я усматриваю...

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло. Спасибі.

 

     ТИЩЕНКО П.В. Прошу проголосовать за это.

 

     ГОЛОВА. Депутат  Александровська  говорила  про  порушення на місцях стосовно збору підписів і створення справжніх  ініціативних груп  з  проведення  референдуму.  Я просив би подати пропозицію в письмовій формі, і ми завтра проголосуємо.

 

     Депутат Чародєєв вніс пропозицію дати  протокольне  доручення профільному Комітету з питань Регламенту,  депутатської етики щодо 17 народних депутатів,  які  були  відсутні  в  залі,  але  їхніми карточками  голосували.  Я таке доручення дав.  Профільний комітет працює.

 

     А тепер переходимо до розгляду питань порядку денного.

 

     -------------

 

     Розглядається Закон України про порядок фінансування видатків Державного  бюджету  України  у  2000  році  до  набрання чинності Законом України  про  Державний  бюджет  України  на  2000  рік  з пропозиціями Президента. Нам треба подолати вето.

 

     Ставлю на голосування (Шум у залі).

 

     "За" - 176.

 

     -------------

 

     Ставлю на  голосування  Закон  України  про  внесення змін до Закону  про  Національну  раду  України  з  питань  телебачення  і радіомовлення з пропозиціями Президента. Прошу голосувати.

 

     Сядьте на  місце,  не заважайте працювати.  Я оголошу перерву (Шум у залі).

 

     Це у вас перспективи немає, а в мене є.

 

     "За" - 160.

 

     Шановні колеги,  кілька  фракцій  просять  зробити   перерву. Оголошую перерву на 30 хвилин.

 

      (Після перерви)

 

     ГОЛОВА. Прошу   народних   депутатів  зайняти  робочі  місця. Півгодини минуло.

 

     Шановні колеги,  продовжуємо  роботу.  Нам   треба   провести голосування  законопроектів,  яке ми перенесли на сьогодні.  Я так розумію,  на подолання вето щодо перших двох  законів  голосів  не вистачає. Однак просив би прийняти у другому читанні проект Закону про вільну економічну зону "Порто(франко" на  території  Одеського морського  торговельного  порту  та  про  внесення  змін до деяких законів України з питань оподаткування.  Ми вчора  обговорили  їх. Будь ласка, голосуйте.

 

     "За" - 138.

 

     Голосується проект   Закону   про   вільну   економічну  зону "Порто(франко"  на  території  Одеського  морського  торговельного порту (друге читання) у цілому.

 

     "За" - 136.

 

     Голосується внесення   змін   до   деяких  законів  з  питань оподаткування.

 

     "За" - 145.

 

     Голосуємо проект  Закону  про  спеціальну   економічну   зону "Миколаїв" (друге читання) в цілому.

 

     "За" - 141.

 

     Поставити на поіменне голосування? Будь ласка. Хто за те, щоб проголосувати поіменно, прошу визначитися.

 

     "За" - 145.

 

     Голосуємо в поіменному режимі (Шум у залі).

 

     Спочатку, так?  Будь  ласка.   Проект   Закону   про   вільну економічну  зону  "Порто(франко"  на території Одеського морського торговельного  порту  (друге  читання)  голосуємо   в   цілому   в поіменному режимі.

 

     "За" - 145.

 

     Висвітіть, будь ласка, за фракціями.

 

     Комуністи -  100  відсотків за;  "Батьківщина" - 40 відсотків за; "Відродження регіонів" - 0; соціал-демократи - 1 з 8 (карточки вийняті);  Трудова партія України - 0 (карточки вийняті);  Рух - 0 (карточки вийняті);  НДП - 0 (карточки вийняті); соціалісти - 10 з 23 (незрозуміло);  зелені - 0 (карточки вийняті);  Рух -0 (вийняті карточки); селяни - 13 із 14; "Громада" - 2 з 5 (карточки вийняті. Я  не  знаю,  на  що "Громада" сподівається);  незалежні - 1 із 7; "Реформи-Конгрес" - 0 (карточки вийняті); прогресивні соціалісти - не голосували; позафракційні - 2 з 5.

 

     Слово надається депутату Буйку.

 

     БУЙКО Г.В.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   у   справах   пенсіонерів,   ветеранів   та    інвалідів (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Фракция Компартии.  Уважаемый Александр Николаевич,  мы  уже  неоднократно голосовали  проект  Закона  о свободной экономической зоне "Порто( франко".  Проголосовали поименно.  Поэтому бессмысленно дальнейшее голосование по данному вопросу.

 

     Есть два  предложения.  Первое  -  снять  с рассмотрения этот вопрос и второе -  итоги  поименного  голосования  опубликовать  в газете "Голос Украины".

 

     ГОЛОВА. Приймається.  Депутат  Кучеренко вносить пропозицію і щодо інших проектів так вчинити? Гаразд. Але є ще... (Шум у залі).

 

     Погуляй, погуляй поки що. Ви сюди, у парламент, не працювати, а  гуляти  прийшли,  а  тут виявляється працювати треба...  (Шум у залі).

 

     Я поставлю  проект  Закону  про  спеціальну  економічну  зону "Миколаїв" ще раз на поіменне голосування.

 

     Слово надається Матвєєву Володимиру Йосиповичу. Будь ласка.

 

     МАТВЄЄВ В.Й.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  економічної  політики,   управління   народним господарством,    власності    та    інвестицій   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Я  понимаю,  когда  изза политических  амбиций зал или две части Верховного Совета входят в клинч,  который не могут развести ни  Президент,  ни  Председатель Верховного   Совета.  Я  понимаю,  когда  личные  амбиции  кого-то возобладают над интересами украинского народа.  Но  я  не  понимаю принципов,  которые  не  позволяют  кому-то голосовать за спасение экономики Украины.  Могу понять,  почему не голосуют представители некоторых  левых  партий  за  эти  законы:  у  них  есть  какие-то принципы,  хотя они не понимают,  что оставляют  без  работы  500- тысячный город.  Но я не понимаю экономистов, которые считают себя специалистами и в то же время не хотят развития экономики Украины. Люди  должны  же  понять  в конечном итоге,  кто какую гражданскую зрелость проявляет.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги,  ставлю на голосування проект  Закону про   реструктуризацію  боргових  зобов'язань  Кабінету  Міністрів України  перед   Національним   банком   України.   Нам   потрібно проголосувати. Голосуємо. Одну хвилинку, не ставте на голосування.

 

     Надаю слово депутату Марченку. Будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция  Прогрессивной социалистической партии Украины.  Я попросил слово после голосования  по  законопроекту  о специальной   экономической   зоне   "Николаев".   Хочу   изложить принципиальную позицию нашей фракции.  Мы не  считаем,  что  через свободные экономические зоны можно спасти Украину, и настаиваем на том,  чтобы вопрос о созданных  свободных  экономических  зонах  и практике их деятельности заслушать на Верховном Совете.  Убеждены, что  через  свободные  экономические  зоны  сейчас  идет   отмывка криминального капитала,  с чем мы не можем согласиться,  и поэтому не голосовали за данный законопроект.

 

     Более того, считаю, что Верховный Совет должен принять Основы внутренней  и внешней политики и изменить экономическую политику с тем,  чтобы  действительно  спасти  страну,   а   не   обольщаться иллюзиями,  будто через какието точки можно восстановить экономику в целом.

 

     Вот наша позиция по данному голосованию.

 

     ГОЛОВА. Депутат Заплатинський. Будь ласка.

 

     ЗАПЛАТИНСЬКИЙ В.М.,  член Комітету Верховної Ради  України  з питань   фінансів   і   банківської   діяльності  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада").    Фракция   Социал-демократической   партии   Украины (обединенной).  Уважаемый Александр  Николаевич,  законопроект  о специальной  экономической  зоне "Николаев" разрабатывался группой специалистов на протяжении очень длительного  времени,  привлечены мощные  потенциальные  ресурсы  Украины  и  Николаева.  Вопрос для корабельного  края  судьбоносный,   поэтому,   учитывая   нынешнее политическое противостояние, вношу предложение снять с голосования данный вопрос,  потому  что  он  не  может  быть  проголосован,  и голосовать   его   позже.   Но   относиться  так  к  корабелам,  к 500-тысячному городу непозволительно.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. А хто це так до них ставиться?

 

     Ми голосували в поіменному режимі, ви ж бачили.

 

     Депутат Єльяшкевич. За ним - депутат Мазур.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  заступник голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 182,  Херсонська область).  Уважаемые коллеги,  позвольте обратить ваше   внимание   на  то,  что  мы  плодим  и  плодим  специальные экономические зоны,  причем, к сожалению, без всяких экономических обоснований   (Шум   у   залі).   Юрий  Анатольевич,  не  мешайте, пожалуйста.  И поэтому на  сегодня  образовалась  большая  дыра  в бюджете.  Очень  странно,  когда  подобные решения принимаются без мнения Кабинета Министров Украины.

 

     Мне непонятно, почему сейчас от Кабинета Министров Украины не выступают  официальные  лица,  отвечающие за конкретную финансовую политику.  Александр  Николаевич!  Необходимо   заслушать   мнение Кабинета  Министров  вообще  о специальных экономических зонах,  о целесообразности их создания и об экономическом  эффекте,  который они дают.

 

     Относительно ситуации,   сложившейся   в   сессионном   зале. Александр  Николаевич,  у  меня  к  вам  убедительная  просьба   - предоставить слово представителям большинства,  блокирующим работу Верховной Рады,  чтобы они высказали свои предложения, и мы дальше спокойно налаживали работу.

 

     Я обращаюсь и к большинству, и к оппозиции - ко всем народным депутатам  Украины:  давайте  понимать,  что  спектакль,   который сегодня разыгрывается, - истинно спектакль. Ведь если бы Президент хотел изменений в парламенте,  то  тогда,  наверное,  большинством ставилось   бы   иное   предложение,  а  не  поддержка  вчерашнего голосования, когда были, к сожалению, нарушены регламентные нормы.

 

     Александр Николаевич,  прошу предоставить слово большинству и прошу  представителей  большинства  занять свои места в сессионном зале.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Я ж сказав депутату Карпову, що надам слово. Не знаю, чого вони тирлуються тут.

 

     Депутат Мазур. Будь ласка.

 

     МАЗУР О.А., секретар Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,   ПСПУ).  Спасибо.  Прошу  коммерческие  структуры  и  всех предпринимателей,  находящихся здесь,  обратить  внимание  на  мое выступление.   Прочитайте  внимательно  меморандум  Международного валютного фонда,  который был роздан в декабре прошлого года.  Это инструкция   к  действию  Кабинета  Министров,  о  которой  сказал Премьер-министр,  что они с  министром  финансов  будут  исполнять данные требования.

 

     Так вот  там  написано,  что  необходимо  сократить  льготы в свободных экономических зонах и ограничить  дополнительные  льготы во вновь создаваемых.  Для чего это делается?  Для того, чтобы еще действующие коммерческие  предприятия  (поскольку  государственные уже  не  действуют)  перевели  туда  свои  счета.  Так легче будет вычислить еще действующие предприятия,  не надо будет  их  искать, они  сами  туда  придут  и  уничтожат  их лишением льгот.  Так что поберегите себя и свои финансы,  уважаемые  наши  коммерсанты.  Не нужны  эти  экономические  зоны,  и  не  позвольте  таким  образом обмануть себя.

 

     ГОЛОВА. Слово надається депутату  Карпову.  Потім  -  депутат Моісеєнко.

 

     КАРПОВ О.М.   Шановні   колеги,   у  пункті  2  статті  3.8.7 Регламенту сказано:  "У разі грубого або систематичного  порушення Регламенту  головуючим  на засіданні Верховної Ради на пропозицію, внесену не менш як двома депутатськими групами (фракціями),  після скороченого  обговорення  може  прийняти  рішення  (Верховна  Рада мається на увазі) про відсторонення  його  від  ведення  пленарних засідань   на  термін  до  двох  днів.  Цей  час  використовується відстороненим  від  головування   на   засіданні   для   вивчення  Регламенту,  за  ним зберігаються виплати,  пов'язані з виконанням депутатських  та  посадових  обов'язків.  Зазначене  питання  може розглядатися  Верховною  Радою  і без завчасного включення його до порядку денного засідання та попередньої підготовки в  комісіях".

 

     На підставі  цієї  статті   Координаційна   рада   одинадцяти депутатських груп і фракцій вносить проект постанови.

 

     "Верховна Рада постановляє:

 

     1. У  зв'язку  з  грубим  і  систематичним порушенням Головою Верховної Ради України Ткаченком Регламенту Верховної Ради України на  підставі  пункту  2 статті 3.8.7 Голову Верховної Ради України Ткаченка відсторонити від  ведення  пленарних  засідань  Верховної Ради України на 19 та 20 січня.

 

     2. Ведення   пленарних  засідань  19  та  20  січня  доручити заступнику Голови Верховної Ради Медведчуку".

 

     ГОЛОВА. Те, що й хотіли сказати.

 

     КАРПОВ О.М.  Ми вимагаємо,  щоб даний  проект  постанови  був поставлений на голосування.

 

     Якщо Голова Верховної Ради,  грубо порушуючи Регламент, і цей проект постанови не поставить на голосування (у поіменному режимі, звичайно), вимагаємо перерви для проведення консультацій для того, щоб наступне засідання відбулося завтра о 10 годині ранку  (Шум  у залі).

 

     ГОЛОВА. Одну   хвилинку.   Я  надам  слово  Моісеєнку,  потім Марченку. Але зачитаю відповідь на те, що сказав депутат Карпов.

 

     Рішення щодо включення цього питання до порядку денного сесії Верховної  Ради  приймається  на пленарному засіданні за наступним днем внесення пропозиції. Не сьогодні, а на наступний день.

 

     Принагідно слід також зазначити,  що рішення про  розгляд  на пленарному  засіданні  питання,  не  включеного до порядку денного сесії чи засідання Верховної Ради,  приймається більшістю  голосів депутатів від їх фактичної кількості (пункт 5 статті 2.4.4,  пункт 4 статті 4.3.4).

 

     Крім того, відповідно до частини другої статті 89 Конституції України   розгляд  питання,  яке  може  бути  внесене  на  розгляд Верховної Ради,  попередньо має бути підготовлено і  розглянуто  у профільному   комітеті   Верховної   Ради.   Розгляд  питання  про відкликання  Голови  Верховної  Ради  включається   за   звичайних обставин  до розгляду на засіданні Верховної Ради не раніше ніж на п'ятнадцятий день після включення його до порядку денного.

 

     Слово надається депутату Моісеєнку.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України з питань державного будівництва,  місцевого самоврядування та діяльності рад (виборчий округ 53,  Донецька область).  Фракция Коммунистической   партии  Украины.  Александр  Николаевич,  прошу выслушать меня.  Хочу обратить внимание зала на то,  что,  конечно же,  предложение, высказанное только что от якобы сформировавшейся "більшості",  неприемлемо,  и  это  понятно  абсолютно  всем,  кто проанализировал данный вопрос и выслушал ход его обсуждения.

 

     Предлагаю поставить  на  голосование  вопрос о неприемлемости всех предложений и продолжать работать в том ритме,  в котором  мы начали.

 

     Обращаю ваше  внимание,  уважаемые  товарищи,  на то,  что мы сейчас рассматриваем блок экономических и социальных  вопросов,  а блокирует определенная група фракций (видимо, им это неинтересно). Возможно, они просто не владеют обстановкой по данному вопросу или неглубоко  его  изучили.  Исходя из сказанного,  вношу предложение перейти  от  голосования  по  предложенным  вопросам   к   полному обсуждению каждого из них.

 

     Александр Николаевич, я как народный депутат Украины хотел бы услышать доводы всех фракций,  специалистов,  правительства  перед тем,  как мы перейдем к голосованию.  Ну, скажем, о проекте Закона "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв".

 

     Мы выслушали  мнение  коллеги  народного   депутата   Украины Матвеева,  и  мне  оно  кажется  достаточно убедительным.  Но я не слышал мнения Кабинета Министров,  фракций и, к сожалению, не смог принять участия в обсуждении данного вопроса.  Удивляюсь,  куда мы так торопимся.

 

     Считаю, что нужно спокойно перейти к обсуждению  вопросов  по полной  схеме и показать всей Украине,  что мы готовы к работе.  А вот господа Емец,  Ключковский,  Коваль, Филенко и другие к работе не готовы.  Вон стоит Гавриш и другие депутаты. Зинченко все время извращается через свой канал "Интер" и так далее.

 

     Мне бы не хотелось сейчас говорить обо всем этом. Считаю, что мы должны обсудить вопросы, внесенные в повестку дня. Я думаю, что сегодня нужно еще обязательно поставить  и  внести  на  обсуждение вопрос о трансляции нашей сессии.

 

     Александр Николаевич,   это  принципиальнейший  вопрос.  Ведь нельзя же оставить монополию за каналом  "Интер",  за  заказниками права  информации  о  деятельности Верховного Совета перед народом Украины.

 

     Вопрос о   неприемлемости   внесенных   предложений   понятен каждому. А обсуждение всех вопросов, вносимых в Верховный Совет на обсуждение,  нужно проводить по полной схеме. И поставить вопрос о трансляции пленарных заседаний Верховного Совета.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Депутат  Марченко.  Будь  ласка.  За  ним - депутат Гмиря.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция Прогрессивной социалистической  партии Украины.   Александр   Николаевич,   я  буду  сейчас  мотивировать внесенное предложение как неприемлемое, поэтому прошу дать мне три минуты для выступления.

 

     Первое. Стоящие  у трибуны сами грубо нарушили Регламент,  не дали мне выступить с трибуны, на что я имею право.

 

     Второе. Действительно, есть статья 3.8.7 (пункт 2), в которой говорится  о  том,  что  в  случае  грубого  нарушения  Регламента председательствующим может быть поставлен вопрос о его отстранении на время от ведения пленарных заседаний.

 

     Но Карпов в своем заявлении не указал,  какие конкретно нормы Регламента и когда нарушал председательствующий.  Если  имеется  в виду,  что  не  получилось  включение  в  повестку  дня вопроса об изменениях Регламента,  то не Ткаченко,  а  председатель  комитета Омелич  признал  голосование  недействительным,  поскольку  в зале Верховного Совета не было народных депутатов  Украины,  карточками которых пытались по-воровски провести это решение.

 

     В соответствии  с  пунктом 2 статьи 3.5.1 Регламента вопрос о неприемлемости ставится, когда вносимые предложения, законопроекты и  так далее соответствуют "Конституції або чинним законам,  іншим актам Верховної Ради".

 

     Внесенное предложение   немотивировано,    аргументов    нет, Ткаченко   обвиняется  по  совершенно  надуманным  мотивам.  Нужно проголосовать предложение Карпова как неприемлемое,  поскольку оно немотивировано,  надумано  и  не подлежит рассмотрению в настоящий момент.

 

     Прошу поставить  на  голосование  вопрос   о   неприемлемости внесенного предложения.

 

     ГОЛОВА. Депутат Гмиря.

 

     ГМИРЯ С.П.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань свободи слова та інформації (виборчий округ  105, Луганська   область).  Уважаемые  коллеги,  я  хочу  дополнительно мотивировать  предложение,  внесенное   депутатами   Моисеенко   и Марченко.

 

     Дело в том,  что проект постановления, который только что нам предложен,  внутренне очень противоречив. Посмотрите, здесь вопрос о   нарушении   Регламента  председательствующим  переплетается  с вопросом о политическом недоверии.  Обратите  внимание  на  первый пункт:   отстранить   Председателя,   второй  пункт  -  фактически отстранить Адама Ивановича Мартынюка.  Ну,  Мартынюк никак не  мог нарушить  Регламент  по  той  простой  причине,  что  он в течение последних дней не вел заседаний Верховного Совета.

 

     Таким образом,  мы  видим,  что   документ   называется   как отстраняющий руководство за нарушение Регламента, а фактически это вопрос о политическом недоверии, который должен рассматриваться по совершенно другим процедурам. Это первое.

 

     Второе. Группа  депутатов  из  нескольких  человек  грубейшим образом нарушает Регламент,  блокируя заседание Верховного Совета. Предлагаю  проголосовать  вопрос  об  отстранении  их от участия в пленарных  заседаниях  Верховного  Совета.  Это  депутаты  Гавриш, Турчинов,  Зинченко,  Карпов  и ряд других,  которые здесь стоят и мешают работать.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Кендзьор.

 

     КЕНДЗЬОР Я.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань культури  і духовності (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).   Фракція   Народного   руху   України.   Олександре Миколайовичу,  маю,  на мою думку,  мудру пропозицію. Ви знаєте, я вас люблю і шаную з  давніх  часів,  тож  сподіваюся,  що  ви,  як досвідчений  політик,  мали  б уже зорієнтуватися в ситуації,  яка склалась у сесійній залі.  Мабуть,  були підстави для того, щоб ви увійшли  в  конфлікт  із великою депутатською групою,  і,  мабуть, такими засобами,  якими ви намагаєтеся, це питання не вирішити. Ви справді  можете  увійти  в історію українського парламентаризму як його  рятівник,  зваживши  всі  обставини,  слово  честі,  рятуючи парламент,  його гідність і так далі,  зробити благородний вчинок, сказавши:  "Шановні колеги,  оскільки я увійшов у такий  конфлікт, знімаю  із себе повноваження Голови Верховної Ради,  хай парламент працює нормально,  продуктивно". І на цьому поставимо крапку. Ви ж бачите,  якщо блокувати ось таким чином,  то, справді, завтра буде розпуск парламенту. Це нікому не потрібно.

 

     Крім тих,   Олександре   Миколайовичу,   суто    регламентних зауважень,  що  сьогодні  звучали,  я хотів би сказати ось що.  Ви пригадуєте,  я висловлював претензії до вас, як до головуючого, що ви не звертаєте уваги на порушення Конституції з трибуни Верховної Ради у плані мови, звинувачень тощо.

 

     Сьогодні, до  речі,  даруйте  мені  за   різкість,   виходить людиноподібна   істота  і  якоюсь  арабською  мовою  з  російським акцентом, з талією десь на колінах говорить несусвітні речі, ви це слухаєте і не припиняєте. Подібних фактів десятки. Не можна ж так! А це ж накопичується,  і,  звичайно,  тоді відповідне ставлення до Голови Верховної Ради.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Відповім вам дуже коротко.

 

     Гадаю, що  я  цілком орієнтуюся в ситуації,  котра склалася в сесійному залі.  Я цілком  розумію,  що  хочуть  поміняти  нинішнє керівництво  -  Ткаченка  й  Мартинюка  -  і  обрати керівництво з правоцентристського блоку - Кравчука чи кого ви там ще хотіли. Ну, Кравчук  довів,  що він безталанна людина в державному керівництві (Оплески).

 

     Однак, шановні друзі,  річ ось у чому.  Якщо ми тут  замінимо керівництво,  то  Міжнародний  валютний  фонд управлятиме державою повністю разом із Президентом,  із Ющенком, разом із тим, хто буде обраний.  А я цього не хочу, пане Кендзьор. Я хочу, щоб Українська держава була українською, і я це роблю.

 

     Отож просив би вас притримати свої бажання.

 

     Слово надається депутату Філенку.  За ним  виступить  депутат Чародєєв.

 

     ФІЛЕНКО В.П.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської етики та  організації  роботи  Верховної Ради  України  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ, НДП).   Шановний   Олександре   Миколайовичу!   Шановні    народні депутати... (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Прошу до уваги.

 

     ФІЛЕНКО В.П.  Я  уповноважений  зробити  таку  заяву  від  11 фракцій (Шум у залі).  Оскільки ми на відміну від лівої частини не отримуємо  задоволення  і  не  досягаємо  екстазу від хамства,  що ллється з трибуни, то більшість прийняла таке рішення.

 

     Перше. Сьогодні на знак протесту,  що Голова  Верховної  Ради заблокував   ефективну  роботу  Верховної  Ради,  грубо  порушуючи Регламент та інші законодавчі акти,  більшість покине цей зал  для продовження консультацій.

 

     Друге. Запрошуємо  шановних  представників  преси  на пресову конференцію,  яка відбудеться о  14  годині  на  третьому  поверсі Верховної Ради.

 

     Третє. Ми повернемося до цієї зали завтра о 10 годині ранку.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Чародєєв. Будь ласка.

 

     ЧАРОДЄЄВ О.В.   Уважаемые   депутаты!   Уважаемый   Александр Николаевич!  Я прошу обратить внимание на то,  что большинство  не возражало против протокольного решения подать на расследование мое и группы депутатов  предложение  о  том,  чтобы  нам  через  месяц комитет  Омелича доложил,  кто виноват и что произошло.  Произошло преступление!  Ни на какое голосование в  этом  русле  со  стороны большинства они не имеют права. Они - фальсификаторы, преступники. Надо разбираться.  Они могут сфальсифицировать подписи в журналах, они могут посадить других людей, двойников. Денег хватит! Нам надо разбираться. Это первое.

 

     Второе. Регламент  -  дело   общее.   Александр   Николаевич, подписывайте официальную бумагу во всех комитетах. У нас тоже есть предложения по Регламенту.  Пусть они уходят на перерывы, пусть на два  дня,  все  равно подписан указ о референдуме.  Не надо ничего бояться.  Нарушается трехдневный срок.  Вы ничего не  нарушили  и, кроме того, пошли им навстречу. И вот их отплата.

 

     Я призываю  всех  православных  (во  всяком  случае,  сегодня большой праздник) не верить безбожнику Кравчуку. Руховская газета, помните,  писала  в  1991  году,  что вместе с Филаретом они голые бегали за монашками,  потом друг за другом,  и вы сейчас  в  такой святой для христиан день подчиняетесь такому человеку!

 

     Пусть уходит,  приходит  - парламент будет работать так,  как может. С ними или без них - не имеет значения.

 

     ГОЛОВА. Шановні  колеги,  12  година,  час  зробити  перерву. Оголошується перерва до 12.30.

 

      (П і с л я п е р е р в и).

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України

 

     О.М.ТКАЧЕНКО

 

     ГОЛОВА. Прохання   запросити   народних  депутатів  до  залу, продовжуємо роботу.

 

     Розглядається Закон  України  про  внесення  змін  до  Закону України  про  оплату праці.  Доповідає заступник міністра фінансів України Матвійчук Володимир Макарович. Будь ласка.

 

     МАТВІЙЧУК В.М., заступник міністра фінансів України. Шановний Олександре   Миколайовичу!  Шановні  народні  депутати!  Президент України не підписав прийнятий Верховною Радою  України  24  грудня 1999  року  Закон  України про внесення змін до Закону України про оплату праці і звернувся до Верховної Ради України скасувати  його з таких причин.

 

     Перше. Закон  прийнято  з  порушенням  пункту  2 статті 6.2.7 Регламенту Верховної Ради України,  яким передбачено,  що  в  разі внесення  законопроекту,  реалізація  якого  потребує матеріальних витрат за  рахунок  державного  чи  місцевих  бюджетів,  до  нього додаються  фінансово-економічне  обгрунтування  та пропозиції щодо покриття цих витрат.

 

     Джерел покриття витрат,  пов'язаних  з  реалізацією  положень прийнятого   закону,   немає.   У   той   же   час   запровадження запропонованого законом порядку нарахування так званої компенсації у  бюджетній  сфері  потребуватиме  значних  додаткових  витрат  з бюджетів усіх рівнів.

 

     За прогнозними розрахунками  Міністерства  фінансів  України, додаткові  витрати у 2000 році становитимуть близько 680 мільйонів гривень.  Зазначені витрати  не  враховані  у  проекті  Державного бюджету  України  на  2000  рік,  який прийнятий Верховною Радою у першому читанні,  тому виплату компенсації не можна  проводити  до того часу,  поки ці додаткові кошти не будуть вишукані, причому на неінфляційній основі.

 

     Друге. Закон прийнятий без вивчення його впливу на фінансовий стан  підприємств  і  господарських  організацій,  без вивчення та складання  економічних  розрахунків   щодо   зменшення   прибутків підприємств і організацій.

 

     В остаточному   підсумку   закон   прийнято  без  економічних розрахунків  щодо  впливу  цієї  штрафної  санкції,  яка   названа компенсацією втрат доходів працюючих, на зменшення доходів бюджету поточного року. Це не враховано в проекті бюджету поточного року.

 

     Прийняття таких рішень у період розгляду  проекту  бюджету  у Верховній  Раді  України  неприпустимо.  Інакше ми повинні на суму "випадаючих" доходів зменшити обсяг видатків бюджету, передбачених на соціальний захист населення, на освіту чи на охорону здоров'я.

 

     Третє. Прийнятий   закон  порушує  чинне  законодавство  щодо невтручання ніяких  органів  у  фінансово-господарську  діяльність підприємств і організацій. З одного боку, це втручання виражається в тому,  що через закон його автори намагаються  вилучити  обігові кошти  підприємств  і  організацій  на  користь  окремих осіб.  Це неприпустимо.

 

     З другого боку,  закон  втручається  в  права  підприємств  у частині  визначення  розмірів  і  умов оплати праці,  передбачених відповідним законом.

 

     Четверте. Прийнятий  закон  суперечить  Закону  України   про оплату праці,  до якого автори пропонують внести зміни. Так, Закон про оплату праці передбачає,  що за несвоєчасну виплату заробітної плати  працівнику  нараховується компенсація втрачених доходів.  У даний  час  ця  компенсація  нараховується  залежно  від   індексу інфляції,  тобто  дійсно  реально визначаються втрачені доходи,  і вони повертаються тій особі,  якій несвоєчасно виплачена заробітна плата.

 

     Автори ж   прийнятого   закону   запропонували   нараховувати компенсацію незалежно від індексу інфляції, не за втрачені доходи, а  просто  в  розмірі одного відсотка за кожний прострочений день, коли не виплачена заробітна плата.  Це значно більше від втрачених доходів. По суті, це є не компенсацією, а штрафною санкцією.

 

     Виникає запитання: а до чого тут підприємство? Може, потрібно встановити додаткові штрафні санкції для керівника,  який  порушує порядок виплати заробітної плати,  якщо дійсно він щось порушує. І до чого тут компенсація  за  втрачені  доходи,  яка  нараховується згідно з Законом про оплату праці?

 

     Тому, мабуть, якщо автори вважають, що треба було б здійснити якісь додаткові штрафні санкції,  треба було б вносити зміни не до цього закону.

 

     П'яте. Норми,    запропоновані    в    законі,    є   науково необгрунтованими. Виникає запитання: чому потрібно нараховувати ці штрафні  санкції  за  кожний день у розмірі одного відсотка?  Якщо автори цього закону вважають,  що це на користь працюючих,  що  це приведе до поліпшення фінансового стану підприємств,  то тоді було б доцільно встановити не 1  відсоток,  а,  припустимо,  зразу  150 відсотків за кожний день. І проблема була б вирішена.

 

     Шановний Олександре  Миколайовичу,  я  хочу звернутися до вас особисто.  Що стрясеться від того, що ми приймемо у такому розмірі нарахування штрафних санкцій для колективних сільськогосподарських підприємств, де велика заборгованість із заробітної плати? Що, від нашого  рішення сьогодні ж підвищиться ціна на молоко чи на м'ясо, яке там продається?  За рахунок чого це буде робитися? Я думаю, що це дуже велика проблема.

 

     Шосте. Взагалі   нарахування  штрафних  санкцій  у  завищених розмірах є незрозумілим з точки зору  їх  фінансування.  В  умовах того,   що  чинним  законодавством  передбачено,  що  підприємства самостійно визначають умови оплати праці і фонду заробітної плати, нарахування   необгрунтованих   завищених  штрафних  санкцій  може здійснюватися за рахунок скорочення кількості працюючих.  Ми цього хочемо  досягти  через  цей  закон?  За рахунок зменшення основної заробітної плати? Ми цього хочемо досягти через цей закон?

 

     Сьоме. Останнє.  Ми  згодні  з  авторами  цього  закону,   що проблема виплати заробітної плати є.  Але,  на нашу думку,  автори закону повинні погодитися з тим,  що з цього питання  треба  вжити комплексних заходів, а не застосовувати, незрозуміло з яких причин якусь таку штрафну санкцію,  яка зовсім не  поліпшить  фінансового стану підприємств і організацій.

 

     Я думаю,  що автори цього закону повинні погодитися з тим, що потрібно  лікувати  причину,  а  не   наслідки.   А   норми,   які передбачаються  в цьому законі,  - це намагання лікувати наслідки, які не сприятимуть  поліпшенню  фінансового  стану  підприємств  і ситуації з виплатою заробітної плати.

 

     І друге.  Ця  проблема  непроста,  непрості  й  рішення мають прийматися.  Не можна приймати отакого,  просто незрозуміло  якого рішення. Якби було так просто, то в нас не було б сьогодні взагалі проблем у державі.

 

     Виходячи зі  сказаного,   прошу   авторів   закону   все-таки прислухатися  до  цих  зауважень  і  зняти свої пропозиції.  А вас прошу, шановні народні депутати, підтримати пропозиції Президента, а значить, ми підтримаємо тих же працюючих на підприємствах.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Чи є запитання до Володимира Макаровича?  Запишіться, будь ласка. Висвітіть, будь ласка, прізвища. Відводиться 5 хвилин. Депутат Стрижко. За ним - депутат Тіщенко.

 

     СТРИЖКО Л.П.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань  свободи  слова  та  інформації  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий  округ,  КПУ).  Фракция  коммунистов. Владимир  Макарович,  ваша  аргументация  вызывает  у   меня   ряд возражений.  Первый  вопрос.  Давайте  посмотрим,  ведь Госкомстат Украины  нам  ежегодно   сообщает,   что   прирост   промышленного производства составил где-то полтора-два процента.  Таким образом, производство в целом по крайней мере,  по данным  Государственного комитета статистики Украины,  работает нормально. В этих условиях, мне кажется,  можно стимулировать своевременную выплату заработной платы такими санкциями. Для нормально работающего производства это не составит проблемы.  Таким образом,  или врет Госкомстат или  же действительно эти санкции неподемные.

 

     Второй вопрос.  Вообще в каких соотношениях должно находиться государство и человек,  предприятие и человек?  Ведь каждый из нас должен  оплачивать  вовремя  еще  целый  ряд  услуг,  в  частности коммунальные,  связи и так далее. Если мы просрочиваем оплату этих услуг, то нас подвергают штрафам, и там примерно такие же проценты за каждый просроченный день.

 

     Почему вы считаете справедливой игру  в  одни  ворота,  а  не предполагаете  возможность  восстановления  справедливых условий и для человека, и для страны, и для предприятия?

 

     Спасибо.

 

     МАТВІЙЧУК В.М.  Я дякую вам за це  професійне  запитання.  Не знаю,  про  які  дані,  що  їх  надає  Держкомстат  України,  щодо зростання виробництва, ви говорите. Мабуть, ви знаєте дані, які ми скрізь  показуємо,  і при поданні бюджету подавали.  На превеликий жаль, в Україні зменшується обсяг валового внутрішнього продукту і обсяг виробництва.

 

     Ми показували,  що,  починаючи  десь  з  травня,  відбувалося зростання виробництва.  І це є.  Але це не вплинуло на  поліпшення ситуації з виплатою заробітної плати.  Хоча ви знаєте,  що десь із серпня у виробничій сфері заборгованість скоротилася десь  на  300 мільйонів гривень.

 

     Мені подобається ваше друге запитання.  Дійсно, є проблема, є заборгованість, і ми говоримо, що не повинно так бути. Є Закон про оплату праці, який говорить, що якщо заробітна плата затримана, то працівнику  нараховується  компенсація  втрачених  доходів.   Вона нараховується залежно від індексу інфляції, і це зараз робиться.

 

     Я запропонував  учора на засіданні комітету:  давайте виїдемо сьогодні в будьяке  колективне  сільськогосподарське  підприємство під  Києвом  і побачимо,  чи оцей закон з його штрафними санкціями збільшив ціну  на  молоко  чи  м'ясо  і  так  далі?  Що,  значить, господарство  отримало  більше  доходів?  Скажіть,  а  до чого тут заборгованість за якісь послуги?  До чого тут підприємства? Тут же треба  розбиратися  в цій ситуації.  Ну де ви бачили в світі таке, щоб,  по-перше,  була заборгованість, подруге, щоб нараховували за невиплачені  доходи  такі  необгрунтовані  ні  з  якої  точки зору штрафні санкції?  Щоб ми  робили,  скажімо,  я,  будучи  на  місці керівника,  з цією нормою,  що запропонував депутат Донченко?  Є ж серед вас керівники! Ви ж відвідуєте підприємства. І що має робити підприємство?

 

     Давайте без   політичних  питань.  Скажіть,  будь  ласка,  як повинен діяти керівник госпрозрахункового підприємства?  У нього є можливість  виплатити  заробітну плату,  є обсяг заробітної плати. Нарахували отакі штрафні санкції. Він що повинен зробити, якщо він веде  економіку?  Він  повинен зменшити розмір основної заробітної плати.

 

     Що ми робимо для людини? Нічого абсолютно. Це ж зрозуміло, як білий день.

 

     Я відповідаю  на  ваше  запитання і на ту пропозицію,  яку ви вносите.

 

     ГОЛОВА. Депутат Тіщенко. Будь ласка.

 

     ТІЩЕНКО О.В.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань національної  безпеки  і  оборони (виборчий округ 174,  Харківська область).  Уважаемый Владимир Макарович,  у меня,  как у депутата, избранного   по  одномандатному  округу,  в  котором  много  тысяч избирателей, вызывает удивление ваша, мягко говоря, аргументация.

 

     Вы говорите все,  что угодно: о нарушении Регламента, который должен обеспечить погашение задолженности,  о финансовом состоянии промышленных предприятий.  Да,  все это  правильно.  Но  мы  здесь находимся для того,  чтобы отстаивать интересы и наших граждан.  И вы, как государственный человек, вместе с нами должны подумать и о тех людях,  которые невинно страдают. Я думаю, для вас не является новостью  тот  факт,  что  многие  предприниматели   и   нерадивые руководители     промышленных    предприятий    зарабатывают    на несвоевременных выплатах зарплаты личные дивиденды, они крутят эти средства в тени по два - три месяца, по полгода.

 

     Поэтому этот  закон  и  направлен на то,  чтобы устранить эти предпосылки и такую возможность.

 

     Ответьте, пожалуйста,  на такой вопрос:  а кто же подумает  о наших гражданах, которые нас кормят?

 

     МАТВІЙЧУК В.М.  Дякую  вам за це запитання.  Ви,  по суті,  в своєму запитанні на нього відповіли.

 

     Скажіть, як  повинно  бути?  Є  проблема  заборгованості   із заробітної  плати  на  підприємстві.  Треба  розглянути,  чим вона зумовлена.  А потім знайти шляхи  її  вирішення.  Скажіть,  от  ви сказали,   що  окремі  керівники  крутять  гроші,  припустимо,  не виплачують зарплати, а цей закон на що спрямований? В рахунок чого враховуватимуться штрафні санкції?  За рахунок тих же людей,  яким заборгували.

 

     Так, давайте  ми  розглянемо  тоді  проблему   так.   Законом передбачено,  якщо такий керівник порушує порядок виплати зарплати і він винен  у  цьому,  до  нього  застосовують  штрафні  санкції. Давайте  їх  збільшимо  і каратимемо подібних керівників.  Але при чому тут працівник,  якому заборгували заробітну  плату?  У  нього забрали  основну  зарплату,  забрали доплати і виплатили штрафними санкціями. Що це таке?

 

     Правильно ви кажете.  Навіть  у  бригаді,  в  колгоспі,  якщо виникає   якесь  питання,  аналізують  причини,  ліквідують  їх  і вирішують проблему.

 

     Не можна   просто   так,   необгрунтовано   записувати,    не розбираючи, до чого це призведе.

 

     ГОЛОВА. Володимире Макаровичу, ви не звинувачуйте. Ви і такі, як   ви,   готували    Президентові    указ    про    реформування агропромислового  комплексу.  А тепер кого ви винуватите?  Кого ви звинувачуєте в цьому, голубе ви ясний?

 

     МАТВІЙЧУК В.  М.  Олександре Миколайовичу,  при чому тут указ про агропромисловий комплекс до заборгованості по зарплаті?

 

     ГОЛОВА. Так от я ще раз скажу. Розпустили господарства, людям заборгували за два-три роки.  До кого  колгоспник  звернеться?  До Президента чи до вас, як до заступника міністра?

 

     МАТВІЙЧУК В. М. Добре.

 

     ГОЛОВА. Він до вчора знав,  що хоч міністр був, приїде та там допоможуть. А сьогодні хто допоможе?

 

     МАТВІЙЧУК В.М. Олександре Миколайовичу, правильно ви сказали, так,   заборгували,  є  така  реальність.  Депутат  Донченко  вніс пропозицію  на  100  відсотків  збільшити   заборгованість.   Усе, вирішили  проблему.  Завтра  приходять  колгоспники  до  каси - за законом Донченка почали одержувати? Так буде?

 

     Ну, Олександре Миколайовичу,  скільки  ми  будемо  цих  людей обманювати, кінець кінцем? Так же не може бути!

 

     ГОЛОВА. Одну хвилиночку, припинімо суперечку.

 

     Я Віктору Андрійовичу Ющенку в довгій і послідовній бесіді як молодому Прем'єрміністру висловив своє бачення того,  що було і що потрібно  було  б розпочати.  Я йому сказав:  якщо ви,  як банкір, сьогодні взмозі вирішити питання надавати промисловим,  приватним, кооперативним,    державним    підприємствам    довгострокові    і низькопроцентні  кредити,  то  від  державного  замовлення   можна відмовитись,  тому  що вони отримуватимуть оборотні кошти.  Якщо ж ні,  то встановіть державне замовлення 50 процентів і  під  ці  50 дайте  оборотні  кошти,  щоб  люди  працювали.  Якщо  ви  цього не зробите, вам вдень і поночі Прем'єром працювати.

 

     Оті графіки,  що  малюють,  і  заклинання   кожен   день   по телебаченню показують,  людям зовсім незрозумілі. Їх ні на хліб не намажеш,  ні корову ними не нагодуєш.  А  реальність  така.  Через два-три  тижні  Південь  почне  "вікна" весняні засівати,  ячмінь, овес, а через три тижні горох почнуть сіяти.

 

     Палець об палець ніхто не вдарив  у  державі!  Голод  настає! Сьогодні хлібний бунт настає,  а вони - більшість давай.  Сьогодні ніхто не зареєстрував цю більшість, ніхто списків не подав, а вони ходять,  мітингують.  Більшість!  Яка  більшість?  Хто  бачив  цей список? Хто входить у цю більшість?

 

     Уже переговори  проводять  поза  спинами.  З  ким?   З   якою більшістю?

 

     Чи визначена ця більшість по списках, ми б бачили у Верховній Раді,  і  хай  би  працювали.  Ні,  ходять,  мітингують.   Питання організаційне вирішити не можуть...

 

     МАТВІЙЧУК В.М.   Олександре   Миколайовичу,   можна  мені  ще секунду?

 

     ГОЛОВА. Так, будь ласка.

 

     МАТВІЙЧУК В.М. Олександре Миколайовичу, я вам дуже вдячний за коментар,  який  стосується  економічних  проблем.  Ви говорили за проблему,  яку  треба  розглядати  і  вирішувати.   Так,   повинні розглядатися проблеми,  а не штрафні санкції.  Я звертаюся до вас, Аліно Петрівно,  я хотів це зробити ще на засіданні комітету. Чому ви дозволяєте мені,  іншим таким керувати у господарствах,  які ви очолюєте,  через штрафні санкції,  через ще щось.  Хіба  так  може бути?

 

     Керівник господарства  працює  день і ніч,  а тут приймається один  закон,  який  тільки  штрафні   санкції   встановлює,   куди розподілити гроші і так далі. Чому ви не виступаєте проти цього?

 

     Є проблема  з  виплатою зарплати,  і її треба розглядати.  Як сказав  Олександр  Миколайович,  треба  розглянути  проблеми,  які вирішують поліпшення фінансового стану підприємства, а не нахиляти його штрафними санкціями.

 

     Вилучати гроші  таким  чином  не  можна.   Я   звертаюся   до керівників.  Хіба  таке  може бути,  щоб за керівника господарства керували грошима люди,  які не мають відношення до цього і взагалі не несуть відповідальності за фінансовий стан господарства?

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Ваша пропозиція стосовно даного закону.

 

     МАТВІЙЧУК В.М.  Моя  прозиція  така.  Я звертаюся до авторів. Зніміть, прошу зніміть цю необгрунтовану пропозицію.

 

     Шановні народні   депутати,   підтримайте    ці    пропозиції Президента.   Підтримайте   працюючих   на   підприємствах   і   в організаціях,  підтримайте керівників,  за яких не повинен ніхто і нічого вирішувати.  Давайте будемо їм допомагати, а не керувати їх фінансами. Прошу підтримати цю пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Чи є бажаючі висловити свої думки? Слово для співдоповіді надається депутату Донченку.  Юрію Григоровичу,  будь ласка.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.  Уважаемый  Александр   Николаевич!   Уважаемые народные    депутаты!   Основной   аргумент   Президента   Украины относительно отмены указанного закона сводится,  по сути,  к тому, что    внедрение    нового   механизма   компенсации   потерь   от несвоевременной выплаты заработной  платы  требует  дополнительных ассигнований с бюджетов всех уровней.

 

     По подсчетам  Минфина  Украины,  это  составит 679,8 миллиона гривень.  Эти расходы,  как они утверждают,  не учтены  в  проекте государственного бюджета. Я заостряю ваше внимание на этой цифре - 679,8 миллиона гривень. Правительство сегодня официально признает, что  на  эту  сумму  не будет выплачена заработная плата гражданам только из бюджета.  И говорят,  что проблема есть, ее надо решать, но никто не хочет это делать.

 

     Не будет  ни  одной  копейки  выплачено ни из бюджета,  ни из доходов предприятий,  КСП, если будет вовремя выплачена заработная плата. Ни одной копейки не надо будет платить.

 

     Этот закон  создан  только потому,  что сегодня в государстве сложилась такая ситуация,  которой нигде в мире  нет,  -  люди  не получают вовремя зарплату.

 

     И для    того   чтобы   подхлестнуть   и   правительство,   и руководителей,  мы  были  вынуждены  принять  такой  закон,  чтобы заставить  их  материально  отвечать  за  несвоевременную  выплату заработной платы.  Точно так же, как гражданин, который не получил сегодня  заработную плату,  он материально отвечает за те платежи, которые он не платит или не в  состоянии  проплачивать  регулярно. Ему начисляются пени,  и он постоянно платит уже завышенные суммы, не получив за свой же труд. Вот в чем обоснованно. И никаких здесь "обгрунтувань"   не   нужно,   Владимир  Макарович.  Не  заводите, пожалуйста,  зал "в  оману".  Платите  вовремя  до  копейки  и  не понадобится   никаких   штрафных  санкций  применять.  До  копейки заплатите!

 

     Причем этим законом мы разрешили не только деньгами  платить. Если  нет  денег,  пожалуйста,  по  договоренности  с  трудящимися заплатите зерном,  продуктами питания, другими товарами. Вот в чем смысл этого закона. Вы же здесь рассказывали совершенно иные вещи.

 

     Александр Николаевич,  полагаю сказанного достаточно. Считаю, что  вето  Президента  здесь  абсолютно  необоснованно.   Или   же Президент   действительно   признает,  что  он  не  будет  платить заработную плату в стране и не будет решать эту  проблему  в  этом году? Или же только таким образом можно разрешить эту проблему, то есть за счет ужесточения, финансовыми, рыночными механизмами, ведь мы  находимся в рыночных отношениях.  Нести штрафные санкции будут те, кто не платит зарплату вовремя. И все.

 

     Поэтому решение комитета по этому  законопроекту  сводится  к одному,  самому  главному  -  преодолению  вето.  И  здесь не надо никаких дополнительных средств.  Заплатили вовремя  зарплату  -  и никаких санкций не будет.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Чи  є  запитання  до  Юрія  Григоровича?  Будь ласка. Депутат Моісеєнко. За ним - депутат Марченко.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.  Уважаемый Юрий Григорьевич,  мне, в принципе, не совсем понятна позиция правительства и Президента.  В статье 43 Конституции сказано:  "Право на своєчасне одержання винагороди  за працю  захищається  законом".  Имеется  в  виду  законом,  который наказывает за нарушение своевременной выплаты заработной платы.

 

     У меня сразу возникает вопрос.  Анализировали ли  в  комитете при  рассмотрении  законопроекта количество руководителей понесших наказание,  в том числе уголовное,  за невыплату заработной платы? Это первый вопрос.

 

     Второй. Более   чем  на  40  процентах  предприятий  по  вине правительства,  Фонда госимущества до сих пор нет распорядителя  и представителя корпоративной собственности государства.  У нас есть все  основания  предполагать,  что  все  недостатки,  связанные  с выплатой  заработной  платы на этих предприятиях,  должна взять на себя государственная часть исполнительной власти, в первую очередь правительство.  Не кажется ли вам,  что Минфин умышленно уходит от своей прямой функции контроля за выплатой заработной платы на этих предприятиях?

 

     Не кажется   ли   вам,   что  необходимо  начать  депутатское расследование по факту всевозрастающей невыплаты заработной  платы и   роли  в  этом  непосредственно  Министерства  финансов,  лично министра Митюкова и Президента как гаранта Конституции?  Речь идет о  механизме  импичмента  в связи с невыплатами заработной платы в Украине.

 

     Спасибо.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.  Спасибо,  Владимир  Николаевич.   Относительно первого   вопроса,  который  вы  задали,  ссылаясь  на  статью  48 Конституции,  вы абсолютно  правы.  Этот  закон  расширяет  данную статью  Конституции в плане ужесточения через финансовые санкции в рамках рыночной экономики.  Ведь мы говорим о рыночном,  а  не  об административном командовании.

 

     Теперь об  анализе,  кто  был  привлечен  за  несвоевременную выплату заработной платы.  Таких данных в комитете  нет.  Хотя  мы знаем о неоднократных случаях,  связанных с грубейшими нарушениями выплаты заработной платы в шахтерских коллективах, когда снимали с должностей   отдельных  зарвавшихся  руководителей  шахт,  которые отстраивали себе дворцы.  Вы это прекрасно знаете,  мы  с  вами  с шахтерского   коллектива.   Если   там   и   были   привлечены   к ответственности,  то по  совершенно  иным  статьям,  по  уголовным делам, а не за то, что не платили зарплату.

 

     Я не  знаю  такого  прецедента  в  стране,  чтобы  кто-то  из руководителей был наказан,  в том числе в  уголовном  порядке,  за несвоевременную выплату заработной платы своим трудящимся.

 

     Далее. Вы  сказали  о  контроле  со  стороны государства.  Вы знаете,  вето Президента  лишний  раз  подтверждает,  что  они  не собираются  этого  делать.  Более  того,  написали,  что для этого необходимо будет заложить в бюджете, я подчеркиваю, 679,8 миллиона гривень на то,  чтобы осуществить положение данного законопроекта. То есть подчеркивают сами, что они не будут выплачивать заработную плату  и уже показывают цифру,  которая,  мол,  потянет из бюджета денежки.  Да  причем  здесь  это?!  Эта  цифра  вообще  не  должна фигурировать.  Платите  вовремя - и не надо больше ничего тратить. Но в том-то  и  вопрос,  что  Президент  накладывает  вето  именно потому,  что  не хотят или не умеют этим вопросом заниматься.  Это оценивайте сами.

 

     И третий вопрос,  который вы  задали,  о  расследовании  роли Минфина и так далее.

 

     Вы знаете,  я  с  вами  согласен.  Ведь  сколько мы премьеров пережили,  находясь  в   этом   зале.   Помните,   Лазаренко   нам рассказывал,  что  в  течение  полугода  он  погасит  все долги по заработной  плате,  пенсиям  и   стипендиям.   Показывал   графики погашения, что он ставит жесточайшие условия и так далее.

 

     Пришел Валерий Павлович,  этих графиков уже не увидел. Вообще не   увидел.   Вы   не   увидели   даже   программы   деятельности правительства.  Якобы она где-то там разрабатывалась до 2010 года, что ее внесут и так далее,  и тому подобное.  Но в зал ее никто не внес и никто здесь не докладывал.  Если Лазаренко хоть докладывал, и мы хоть что-то видели,  могут или  не  могут,  то  Пустовойтенко вообще ничего не докладывал.

 

     Посмотрим, что скажет Ющенко по этому поводу. Он обещал нам в течение   трех   недель   представить    программу    деятельности правительства.  Посмотрим,  и  если  там  не будет никаких жестких параметров,  связанных с погашением  задолженности  по  заработной плате,  то  есть  насколько сократится эта задолженность через три месяца, через полгода, и выйдем ли мы до конца года, грубо говоря, по  нолям,  если  этого  не  будет,  то  тогда  я с вами абсолютно согласен в рамках принятия  программы  деятельности  правительства можна   будет   и   забить   момент,   связанный   с  контролем  и расследованием всех этих дел. Я бы так ответил на ваш вопрос.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Ще є запитання?

 

     Будь ласка. Депутат Марченко.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция Прогрессивной социалистической  партии Украины.  Юрий  Григорьевич,  мы  будем  голосовать  за то,  чтобы преодолеть вето Президента.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г. Спасибо.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Я  буду  выступать  и   аргументировать,   что замечания,   которые   внесены  от  имени  Президента,  вообще  не соответствуют природе разрешения  этих  вопросов,  они  совершенно надуманы:    это    уход    от   ответственности   за   выполнение конституционных  обязанностей,  которыми  наделен  Президент.  Но, пользуясь  возможностью задать вам вопрос,  я хотел бы получить от вас публичный ответ.

 

     Наталия Витренко,  Петр Романчук подали свой законопроект  об оплате  труда.  Комитет  не  выпустил  его в зал,  как и некоторые другие законопроекты.  Вы,  выступая,  говорили, что причиной была наявка  Наталии  Витренко  на ваше заседание.  Я прошу вас назвать нормы Регламента,  которые позволили комитету не пропустить в  зал законопроект,   инициированный  народными  депутатами  Украины,  в частности Витренко и Романчуком, в связи с тем, что они не явились на заседание комитета? Назовите, пожалуйста, эти нормы Регламента. Вы заблокировали прохождение нашего законопроекта в зале и не дали нам  возможности  внести  дополнительные  улучшающие  принципы  по оплате труда. Прошу вас назвать норму Регламента.

 

     Спасибо.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.  Спасибо,  Владимир  Романович.   Наш   комитет рассмотрел   законопроект  Наталии  Михайловны  Витренко  и  Петра Николаевича  Романчука.  Решение  по  данному  законопроекту   вы, наверное,  знаете,  оно  не  было  положительным.  Но вопрос в зал вносит не комитет.  Мы представили свое заключение для того, чтобы он  мог  рассматриваться в зале.  То,  что он не внесен в повестку дня,  не моя проблема. Комитетом данный законопроект рассмотрен, и решение  комитета  по данному законопроекту есть.  Вы можете с ним ознакомиться,  попросив вашего коллегу,  который работает в  нашем комитете.

 

     ГОЛОВА. Депутат Бондарчук.

 

     БОНДАРЧУК О.В., член Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та  праці  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий   округ,   КПУ).   Всеукраинский  союз  рабочих,  фракция коммунистов.  Юрий Григорьевич, действительно, вопрос, связанный с оплатой  труда,  злободневный.  Несмотря на то,  что в Конституции заложено  право  каждого  на  своевременное  получение  заработной платы, повсеместно идет нарушение.

 

     И люди  с  интересом  поддерживают  наше предложение о том (я вчера встречался с работниками фабрики "Каштан"),  что должна быть какая-то  ответственность  у руководителей предприятий за то,  что они  не  платят  заработную  плату.  Понятно,  что   представитель правительства,  буржуазного  правительства,  представляет интересы как раз  вот  этих  бандитов,  которые  заставляют  людей  сегодня работать    бесплатно.    И   эти   бандиты   не   несут   никакой ответственности,  потому что их правительство  их  покрывает.  Они приходят  сюда,  отстаивают их интересы и уводят в сторону всю эту проблему.

 

     Вот люди на  селе  на  протяжении  четырех  лет  не  получают заработную плату.

 

     Мы предлагаем еще одну поправку, более жесткую по отношению к руководителям.  Может   быть,   принять   какое-то   постановление Верховного  Совета,  которое  бы  сориентировало  наших рабочих на действие  по  отношению  к  бандитам,  которые  воруют  у  них  их заработную  плату,  посоветовать  рабочему  классу,  как  эти вещи сделать,  чтобы действительно вор,  как минимум,  сидел в  тюрьме. Можем  мы  принять  какое-то постановление,  чтобы расширить права рабочих по отношению к  бандитамкапиталистам,  которые  не  платят заработную плату?

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.  Спасибо,  Александр  Васильевич.  Я  бы на ваш вопрос ответил следующим образом: если нам удастся преодолеть вето Президента по данному документу,  то трудящиеся,  используя его, в трудовых коллективах через коллективные договора могут  ужесточить эти санкции. Но это, как говорится, одна сторона медали.

 

     К великому   сожалению,   законы   "про   порядок   вирішення колективних  трудових  спорів  (конфліктів)"  и  "про   колективні договори і угоди" не являются обязательными на всех предприятиях.

 

     Наша с  вами  задача  -  внести  в  эти  законы  поправки  об обязательном заключении коллективных договоров между трудящимися и руководством  предприятия.  В  случае  невыполнения  коллективного договора  согласно  Закона  "Про  вирішення  колективних  трудових спорів (конфліктів)" трудящиеся могут идти на протестные действия, вплоть до  забастовок.  То  есть  если  не  выполняется  положение коллективного договора, пожалуйста, можно применять такие санкции.

 

     И еще  один  момент,  на который я бы хотел обратить внимание народных депутатов.  Владимир Макарович здесь  сказал,  что,  мол, этот  вопрос  отрегулирован Законом об индексации денежных доходов населения. Да, действительно, в какой-то степени это предусмотрено в этом документе.

 

     Но, если вы помните,  в декабре прошлого года, фактически год тому назад,  мы были вынуждены в рамках  контроля  за  положениями этого   закона   принимать   постановление   и  обращать  внимание правительства,  что  оно  абсолютно  не  собирается   осуществлять индексацию  нашим  гражданам  согласно законодательству.  По этому поводу последовало распоряжение Валерия  Павловича  Пустовойтенко, тогдашнего  Премьер-министра,  о  том,  чтобы индексировать не три величины черты малообеспеченности, а только одну. Я думаю, что это была подача многоуважаемого Министерства финансов.

 

     Прошел почти   год,   уровень   инфляции   вырос,  по  данным статистики,  больше чем на 20 процентов.  Никто за этот период  не проиндексировал ни на копейку ни доходы,  ни заработную плату,  ни пенсии, ни стипендии.

 

     Владимир Макарович,  если вы не выполняете тот закон,  почему мы  не  должны  сегодня применять еще более жесткие санкции к тем, кто сегодня не выплачивает заработную  плату?  Это  один  из  этих механизмов.  Вы даже не хотите выполнять то, что сегодня прописано в действующем законодательном поле.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Сідайте,  будь ласка.  У нас  три  депутати записалися  на  обговорення.  Депутат Степанов.  За ним - депутати Марченко і Моісеєнко.

 

     СТЕПАНОВ М.В.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України  з  питань  соціальної  політики та праці (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). Уважаемый Председатель! Уважаемые депутаты! Я бы охотно согласился с доводами и Президента,  и  правительства,  и  постоянного  моего оппонента Владимира Макаровича, если бы задолженность была два-три месяца   по   причине   каких-то   форс-мажорных    обстоятельств, неожиданно. Вот тогда можно было бы говорить, что задолженность по зароботной  плате  каких-то  два-три  месяца,  а   тут   нехорошие инициаторы вносят законы, срочно защищают трудящихся и так далее.

 

     Давайте вспомним,  с  какого  года  начала  накапливаться эта задолженность?  С  1994  года!  Уже  2000  год,  а  нам  все   еще рассказывают,  что  мы  обижаем руководителей предприятий,  что мы собираемся вымывать у них "обігові кошти". И давайте вспомним, кто сделал руководителей предприятий заложниками,  кто у них вымыл эти "обігові  кошти"?  А  это  результат   проведения   монетаристской политики,   которой  занимался  нынешний  Премьер-министр  Ющенко. Именно нынешний Премьер лишил руководителей предприятий  вот  этих самых  "обігових  коштів".  А сейчас вы к ним апеллируете - одного руководителя называете и другого,  мол,  встаньте и выскажитесь по этому вопросу.  Я думаю,  они бы сказали: "Да, у нас нет "обігових коштів",  нам нечем платить заработную плату".  Но  есть  и  такие руководители,  которые сознательно не платят заработную плату. Они поняли,  что можно не платить - и не платят.  И Президент об  этом знает и посылает то одного заместителя Генерального прокурора,  то ту же Колинько:  пусть она расследует, почему не платят заработную плату на шахтах.

 

     Поехала Колинько  -  приехала.  Я вас спрашиваю:  кого из тех руководителей, кто внаглую не платит заработную плату, привлекли к ответственности? Никого не привлекли и не привлекут, никогда этого не будет.

 

     Поэтому предложение  о  том,  что  если  рабочему  не  платят заработную  плату,  то  предприятие  за  каждый  просроченный день должно выплачивать ему один процент,  но не более  100  процентов, абсолютно   справедливо.  И  это  конституционно,  потому  что  по Конституции никто не имеет права присваивать чужую  собственность. Заработная  плата  трудящегося  уже не принадлежит предприятию,  и заработная  плата  "державного  службовця"  уже   не   принадлежит державе. Это собственность того, кто ее заработал.

 

     А если   кто-то   чью-то   собственность   присвоил,  то  это элементарная кража, и за эти действия надо нести ответственность в соответствии  с  Уголовным кодексом.  И правительство должно чтить Уголовный  кодекс,  и  руководители.  К  этому  еще  Остап  Бендер призывал.

 

     Поэтому давайте  мы  будем  чтить  Конституцию,  будем  чтить Уголовный кодекс - не согласимся с нашим уважаемым  Президентом  и этот закон все-таки подтвердим и примем.

 

     ГОЛОВА. Депутат Марченко. За ним - депутат Мазур.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Фракция Прогрессивной социалистической партии, социалистическая оппозиция.  Мне хотелось  бы  спросить  Владимира Макаровича:  он  действительно  так  думает,  как  выступает,  или притворяется?

 

     Для меня это уже ключевая проблема,  потому что я  вас  давно знаю,   наши   дискуссии   с   вами   продолжаются   давно,  имеют аргументированный характер.  Я  лично  вам  многократно  передавал предложения,  как  комплексно  решить  проблему,  в  том  числе по заработной плате.  Мы рассказывали, как изменить себестоимость, мы давали рассчеты,  как изменить общую политику.  Каждый раз, выходя на эту трибуну, вы поете одну и ту же песню. И мне представляется, вас  держат  за то,  что вы эту песню выучили и постоянно ее поете перед Верховным Советом.

 

     В чем суть  закона,  который  рассматривается  сегодня?  Хоть как-то защитить людей,  которые не получают заработанные деньги. В чем суть претензий,  которые  выдвигает  Президент?  Вы  пытаетесь обосновать,  что  этот  закон  "потребує згідно з пунктом таким-то показати джерела витрат".

 

     Я покажу одне джерело покриття цих  витрат.  Ось  подання  на Стельмаха  Володимира  Семеновича  -  претендента на посаду голови Національного банку.  Заробітна плата його становить 92 тисячі 202 гривні. Це одне маленьке джерело.

 

     А теперь по существу проблемы. Хочу вам разяснить одну мысль и попросить,  чтобы вы с глупостями больше не выступали с  трибуны Верховного   Совета.   Мысль   заключается   в   том,   что  когда рассматривается  вопрос  о  минимальном  прожиточном   уровне,   о минимальной заработной плате, когда требования поставлены только в том,  чтобы они соответствовали Конституции (например, статье 48), международным документам (например,  статье 25 Всеобщей декларации прав  человека),  то  это  гарантии,  которые  должен   обеспечить Президент как гарант Конституции,  и в соответствии со статьей 116 Конституции вы,  как представитель  Кабинета  Министров,  то  есть Кабинет Министров.

 

     Зачитаю для   вас  лично  статью  116  Конституции:  "Кабінет Міністрів України забезпечує державний  суверенітет  і  економічну самостійність   України,   здійснення   внутрішньої  і  зовнішньої політики  держави,  виконання  Конституції  і  законів   України". Конституція України зобов'язує вас забезпечити кожному громадянину рівень життя не нижче прожиткового мінімуму.

 

     И поэтому,  когда  речь  идет  о   том,   чтобы   минимальную заработную  плату  и  пенсию  подтянуть под "прожитковий мінімум", подтянуть к требованиям Конституции, Верховный Совет не обязан вам "показувати  джерела".  Нет  такой  регламентной  нормы.  Это ваша обязанность - найти и обеспечить.

 

     Поэтому мы будем голосовать за "подолання  вето  Президента", хотя и считаем, что закон несовершенен.

 

     Но просьба,   Александр   Николаевич:  в  связи  с  тем,  что "більшість  відсутня"  и  уходит  от  ответственности  за  решение социальных  вопросов,  перенести голосование на тот момент,  когда "их величество" соизволит прийти в этот зал.

 

     ГОЛОВА. Депутат Мазур. За нею - депутат Моісеєнко.

 

     МАЗУР О.А.  Спасибо.  Я  хочу  начать   с   того,   уважаемый представитель  Кабинета  Министров,  что  ваш  бюджет  в принципе, некорректен.  Вы пытаетесь рассчитать какието бюджетные  нормы  на душу населения. Но сколько душ нашего населения, до сих пор никому не известно.  С 1995 года не проводилась перепись этого населения, а вы опять перенесли проведение на 2001 год. Мне непонятно, с чего вообще начинает работу новый Кабинет Министров и Президент.

 

     И в свете  тех  самых  пресловутых  принципов  Международного валютного  фонда,  которые  заложены  в  основу формирования этого бюджета.  Основной  принцип  -  рыночный  механизм   распределения доходов. Это значит - хватай кто сколько может. И нахватали. Я вам сейчас приведу примеры, кто сколько нахватал.

 

     70 миллионов  нахватали   себе   зарубежные   советники   для приватизации;  268  миллионов  - какие-то непонятные работники для упорядочения своей собственной заработной платы;  1000 миллионов - на   проведение   референдума   (никому  не  нужного,  к  тому  же неизвестно, сколько реальных душ будет голосовать); 40 миллионов - на  так  называемые  репрессированные  народы;  10  миллионов - на программы   общественного   комитета    национальных    молодежных организаций.

 

     Хочу заметить,    я    не   против   этих   организаций,   но государственные молодежные  организации...  Я  вижу,  на  кого  вы показываете,  правильно, это их руководители. Так вот 2 миллиона - на,  скажем так,  неэлитную молодежь.  А на элитную молодежь,  для раскрутки   собственных  организаций,  для  некоторых  руководящих партий,  здесь присутствующих,  на всякие там клубы политологов  и прочее - 10 миллионов.

 

     На 400  миллионов почему-то сокращают госрезерв.  После того, как вы распродадите госрезервные элеваторы и  сократите  госрезерв на 400 миллионов,  я думаю, что значительно сократится численность населения.  Вы планируете на 30  миллионов  сократить  численность населения,   но  будет  значительно  больше.  За  счет  сокращения численности населения вы запланировали в том числе  сократить  300 тысяч  работников бюджетной сферы.  Вы еще найдете массу всяческих резервов,  не говоря уже о резервах,  которые можна,  так сказать, надергать  из  всех  тех  кредитов,  которые  вы  получаете на так называемую регулятивную реформу, суть которой до сих пор мне никто не обяснил. Я несколько раз обращалась, чтобы мне рассказали, что это такое, никто не может обяснить. У вас там всего 650 миллионов долларов.  Так  что  оттуда  тоже  можно  было бы надергать на эту сумму.  Сумма мизерная, я подчеркиваю, 679,8 миллиона гривень, а я вам назвала источники больше одного миллиарда.  Хочу сказать,  что денежки есть, если поскрести по сусекам.

 

     Далее. В этом же бюджете закладывается и очередная  установка Международного  валютного  фонда - автоматическое,  я подчеркиваю, автоматическое повышение тарифов на электроэнергию,  газ и  другие коммунальные услуги. То есть повышать цены мы будем автоматически, а заработную плату автоматически мы не хотим повышать.

 

     Поэтому источники есть,  если нужно это изложить в письменном виде,  пожалуйста,  я  в  Кабинет  Министров и Минфин подавала эти данные.  Думаю,  у нас найдутся средства. И то, что мы вам сегодня предлагаем, - это возможность немножко реабилитироваться вам перед населением Украины и сказать,  что это не вы  предлагаете,  а  мы, депутаты,   а   вы   четко  исполняете  требования  Международного валютного фонда.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Моісеєнко.

 

     МОІСЕЄНКО В.М   Председатель    Всеукраинского    союза    за возрождение СССР, фракция Коммунистической партии Украины.

 

     Прежде всего  я  хочу сказать,  что проблема заработной платы волнует только  левую  часть  зала  и  абсолютно  не  волнует  так называемую  "більшість".  Хочу обратить внимание всего общества на эту проблему:  9,5 миллиарда долга по  заработной  плате,  которые задолжали   всему   народу  Украины,  не  волнует  так  называемую "більшість". Наверное, им пора, как говорится, уже и на отсидку.

 

     Уважаемые коллеги!  Я хотел бы обратить ваше внимание на  то, что  господин  Матвийчук  сегодня  был  озабочен  и пекся только о директорах,  о самих  производствах,  но  совсем  забыл  о  людях, которые работают на производствах. Мы только и слышали: "керівники

- виробництво,  виробництво - керівники".  Но дело в том, что наши избиратели   в   большинстве  своем  как  раз  работники  на  этих производствах - те,  которые  произвели  продукцию,  которая  была отгружена,  которая  была реализована и за которую работник ничего не получил.

 

     Я хочу обратить ваше внимание,  господин Матвийчук и господин Президент,  которого  вы  здесь представляете.  Я подчеркиваю это, ведь не Матвийчук сегодня перед нами выступал, перед нами выступал Кучма,  и я хочу,  чтобы все это поняли, потому что он уполномочил Матвийчука озвучить свои замечания.  Поэтому  сегодня  перед  нами выступал   Кучма.   И  осуждать  и  судить  сегодня  за  невыплату заработной платы мы будем Кучму.

 

     Так вот,  не надо так переживать за колхозы,  которым вы  так долго  не платите заработную плату и так далее.  Вы ведь продукцию сели,  которую произвели колхозы?  Сели.  И я вижу,  лично вы  с каждым годом все полнеете. И Президент ваш полнеет. А люди худеют! Поэтому надо сначала думать о том, где взять деньги.

 

     Сегодня мои товарищи,  выступающие  передо  мной,  подсказали вам,  где взять деньги.  Я тоже хочу напомнить о том, что господин Ющенко,  когда был здесь на трибуне,  очень  болезненно  воспринял вопрос товарища Тропина о своих доходах.  За прошлый год его доход по декларации - 110 тысяч гривень.  Так это же далеко не  все,  на 110 тысяч гривень дом на 370 квадратных метров не построишь...

 

     Хочу обратить внимание, товарищи, что деньги есть. И вчера на встрече  Стельмах  показал,   что   только   соотношение   баланса потребления  и  расходов  наших граждан только по физическим лицам говорит о том, что приблизительно 3,5 миллиарда долларов находится в тени.  Почему об этом молчит Министерство финансов? Корысть свою соблюдает?  Сокрытие  доходов?  Свою  неспособность   организовать контроль за этими денежными потоками?

 

     Я ему  задал  вопрос:  как  вы  насчет  того,  чтобы обсудить проблемы теневой системы банков,  ведь  Ющенко  заявляет,  что  12 миллиардов  долларов крутится на территории Украины?  И он сказал, что  юридические  лица,  по-видимому,  имеют  оставшиеся   деньги. Поэтому не надо говорить,  что у нас денег нет,  денег более,  чем достаточно.

 

     И я  хочу  предупредить  всех,  что  господин   Кучма   несет персональную  ответственность  не  только  за это выступление.  Мы сегодня  осуждаем   преступный   курс   Кучмы,   направленный   на уничтожение  трудящихся  путем ограничения их права на потребление через заработную плату.

 

     Вы же   посмотрите:   Кучма   взял   хозяйство   Украины    - задолженности  по  заработной  плате  практически  не было.  Кучма пришел  повторно  к  власти  -  задолженность  9  миллиардов.  Вот товарищи дополняют, что уже 11 миллиардов.

 

     В бюджете,  предложенном  господами  Ющенко и компанией - так называемой "більшістю",  - напротив погашения по заработной плате, по  стипендиям  (я  хочу  обратиться  к молодежи) стоит ноль.  Это значит,  что за все те многие годы,  когда  вы  не  получали  даже ничтожнейшую   стипендию,   вам  поставили  ноль.  И  погнали  вас голосовать за этого человека, который вас же ставит под нож.

 

     Поэтому я бы внес предложение от имени депутатов, находящихся в  зале.  Через  все  доступные  нам  средства массовой информации проинформировать население Украины о том,  что сегодня совершается государственное  преступление по нарушению статьи 43 Конституции - частям четвертой и седьмой.

 

     Я хочу  обратить  внимание  на  то,   что   непосредственными участниками  совершения этого преступления является так называемая "більшість",  которая уклоняется от обсуждения  этого  вопроса,  и Президент, который не выполняет свои предвыборные обязательства.

 

     Спасибо, товарищи, за внимание.

 

     Думаю, что  наше голосование действительно стоит перенести на завтра на 10 часов,  так как "більшість" заявила,  что она,  вроде бы,  завтра соизволит здесь присутствовать,  и посмотреть, как они проголосуют в поименном режиме.  Если они будут голосовать против, то  обратиться  к  их  избирателям с немедленным ограничением прав этих горе-депутатов.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Депутат Довганчин. Останній виступ.

 

     ДОВГАНЧИН Г.В.,  секретар  Спеціальної  контрольної   комісії Верховної  Ради  України  з  питань  приватизації (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). Шановний   Олександре   Миколайовичу!   Шановні  колеги!  Шановний представник уряду!  Не знаю,  ким  шанований?  Напевно,  урядом  і Президентом, якщо ви сьогодні ще на цій посаді.

 

     Я би хотів знову звернутися до статті 43 Конституції,  бо, як кажуть,  "повторение -  мать  учения".  Володимире  Макаровичу,  у Конституції записано ясно: "Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці,  на заробітну плату,  не нижчу від визначеної законом".  І далі: "Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

 

     Право на своєчасне одержання винагороди за працю  захищається законом".

 

     Як ви  нам  пропонуєте  захищати  законом  право на заробітну плату,  коли ви кажете:  штрафи  скасувати,  ніяку  індексацію  не проводити. Невже це захист? Я думаю, це не захист. Де брати гроші! Ви чудово  знаєте,  де  брати  гроші.  Хоча  би  ця  ініціатива  з проведення  референдуму.  Один референдум коштуватиме не менше 100 мільйонів  доларів.  Це  субвенції   однієї   області,   а   таких референдумів  з  тими  питаннями,  які  виносяться,  потрібно буде провести три. Це вже три області можна забезпечити. А ми говоримо, що на сьогодні немає коштів.

 

     Я скажу,  для чого ви це робите.  Сьогодні заробітна плата не індексується,  а долар уже зріс майже втричі за той час,  коли  не виплачується заробітна плата.

 

     Віктор Андрійович  поставив  завдання:  за  сто днів погасити заборгованість  із  пенсій  і  заробітної  плати.  То  що  ж   тут незрозуміло?  Хто мав сто гривень заборгованість - сьогодні матиме 30 гривень.  А в колгоспах,  в селах, про які ви турбуєтесь (я там відпрацював  20  років  керівником),  заробітна плата - близько 30 гривень  у  кращому   разі.   То   що   залишиться?   10   гривень заборгованість?  До  чого  ви  ведете  і  що  розповідаєте?  Ви  б соромилися говорити це.

 

     Я наведу приклади,  як сьогодні  розраховуються  в  селі.  Ми ведемо  реформування  за  указом Президента - паюємо,  сертифікати роздаємо і таке інше.  В одному  із  господарств  у  моєму  окрузі розраховуються  живою  худобою,  замість  заробітної плати видають живу худобу за ціною 1 гривня 86  копійок  за  кілограм.  А  поруч стоять бізнесмени (такого типу, як сьогодні в "більшості", і немає їх в залі) і відразу закуповують по 86 копійок за кілограм. Людина бере  ту скотину в 200 кілограм і має заплатити за неї близько 360 гривень.  А в неї навіть зарплати немає на 366  гривень.  Отож  60 гривень  людина  залишається винна.  А заготівельник платить по 86 копійок,  він одержує  86  гривень,  60  гривень  платить  в  касу господарства і залишається 20 гривень - це заробіток за рік.

 

     Де порядок,  де  захист цього населення й так далі?  Держава, уряд,  який хоче достойно працювати,  щоб його поважало населення, повинні турбуватися за своє населення.  Така турбота, як сьогодні, нікуди не годиться,  і треба її змінювати в кращий бік. Якщо йти у відставку,  то  всім.  Ющенко  ще не почав добре працювати.  Хай і Ющенко йде з урядом, і Президент наш, і Верховна Рада, як Верховна Рада дванадцятого скликання. І все починати спочатку.

 

     А щодо прийняття рішення,  то я прошу не голосувати сьогодні, а перенести голосування на завтра,  коли буде  повний  зал.  Треба подолати вето, яке наклав Президент.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Із  заключним  словом  виступить  Володимир Макарович.

 

     МАТВІЙЧУК В.М.  Дякую.  Шановний   Олександре   Миколайовичу! Шановні народні депутати! Обговорення цього питання, на мою думку, показало,  що окремі депутати,  мабуть, не дуже вчиталися в закон, який пропонується.

 

     Шановний народний   депутат  Бондарчук  і  шановний  народний депутат  Степанов  запитували,  що  тут  поганого,  що  в   законі запроваджуються  штрафні  санкції для керівника?  Маю вам сказати, що,  на превеликий жаль,  у цьому законі не  передбачено  штрафних санкцій  для  керівника.  Тут  є  штрафні санкції для людей,  яким заборгували заробітну плату.  Я говорив:  підприємство  має  якісь можливості, має, припустімо, тисячу одиниць фонду заробітної плати (більше в нього немає),  і замість того  щоб  виплатити  заробітну плату, воно повинне основну зарплату зменшити, а виплатити штрафні санкції.  А  керівник  як  отримував  зарплату,  так  і  буде   її отримувати.

 

     Якби нам  вдалося  знайти  формулу покарання і притягнення до відповідальності саме  керівника,  який  неефективно  і  незаконно витрачає гроші, то я підтримав би цей закон обома руками.

 

     І друге.   Шановний   народний  депутат  Моісеєнко  намагався принизити мене,  як людину.  Я все одно буду ставитися до  вас  із повагою,  тому що ви є людина.  Я лише хотів би,  щоб ви пам'ятали те,  що сказала одна мудра людина:  "Не кидай грязь в  іншого,  бо можна промахнутися, а руки залишаться грязними".

 

     Дякую вам за увагу.

 

     ГОЛОВА. Шановні     колеги!    Давайте    серйозні    питання по-серйозному розглядати (Шум у залі). Володимире Миколайовичу, та ніхто вас не образив.

 

     Шановні колеги!  Внесена  пропозиція перенести голосування на завтра.  Я  хотів  би,  щоб  ми  підтримали  цю   пропозицію.   Як протокольне доручення, так. Голосуємо.

 

     "За" - 144.

 

     Рішення прийнято.

 

     На прохання  депутатів  і  Василя Васильовича Регурецького ми йому надамо слово,  але перед тим я хотів би надати  слово  Борису Іллічу Олійнику.

 

     ОЛІЙНИК Б.І.,   голова  Комітету  Верховної  Ради  України  у закордонних   справах   і   зв'язках   з   СНД    (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   КПУ).   Дякую,  Олександре Миколайовичу.  Шановні  колеги!  Оскільки   до   нашого   комітету апельовано  з приводу подій у Чечні,  я хотів би вам сказати таке. Зараз у Москві і в Чечні,  в наближенні до зон бойових дій, працює Парламентська    Асамблея   Ради   Європи   на   чолі   з   лордом Расселом-Джонстоном.

 

     А я хотів би сказати таке.  За всіма  міжнародними  правовими нормами  і  хартіями  кожна  держава  не  тільки  має  право,  а й зобов'язана    викорінювати    терористів    як    персоніфіковане універсальне зло в чистому вигляді.  Та водночас за цими ж нормами і хартіями вона має чітко й суворо відділяти  козлищ  від  агнців, себто розмежовувати бойовиків од мирного населення.

 

     Росія взялася  викурювати  з  Чечні  терористів,  які завдали чимало горя й страждань ні в чому не винним людям.  І вона має  на це право.

 

     Одначе обіцянка   генералів   завдавати   точкові   удари  по вибіркових цілях,  себто тільки  по  терористах,  грубо  порушена. Нерідко   так   звані  "обмежені  акції"  переходять  в  удари  по квадратах, від чого страждає передусім безневинне мирне населення.

 

     Але прислухаймося до термінів:  "точкові  удари",  "вибіркові цілі",  "обмежені акції" і подібна казуїстика.  Чи не правда, щось до болю знайоме?  Так-так,  ця термінологія позичена в  натівських мироносців,  які  подібними  евфемізмами камуфлювали агресію проти Югославії.  Отож бомбісти і їхні поплічники після Косово позбавили себе  морального  права  осуджувати  своїх  учнів  в  особі деяких генералів, які списують у них косівську модель.

 

     А от Верховна Рада України,  що одною з перших  і  небагатьох засудила  варварські  бомбардування  Югославії,  діючи  за  єдиним стандартом "не убій",  має  моральне  право  закликати  російських парламентаріїв   зупинити  своїх  військовиків  від  сповзання  на зловісний косівський оригінал.

 

     Для нас права людини неподільні  на  права  для  своїх  і  не своїх.  Одначе  не  забуваймо,  що  бойовики крадуть,  заганяють у рабство і вбивають  не  тільки  мирних  чеченців  і  росіян,  а  й іноземних громадян,  і на всі заклинання зупинити розбій плюють із автоматів.  У такому разі треба апелювати і до Ради Безпеки ООН  з тим,  щоб  вона  хоча  б  заборонила  певним  державам вишколювати терористів і разом із зброєю засилати їх у ту ж  таки  Чечню.  Тим більше  що Україна з січня цього року стає непостійним членом Ради Європи.

 

     Хто й задля чого спричинив другу чеченську  акцію  -  про  це скажуть самі росіяни,  якщо вважатимуть за потрібне. Хто ж і задля чого вчинив бойню в Косово й у всій Югославії,  сьогодні вже  усім ясно. Американці форсовано будують у Приштині військову базу, одну з найбільших у Європі.  От у чому "сила і весь резон",  як  співав Голохвастов.І чи не здається вам,  що за спиною і югославської,  і чеченської трагедій стоять одні й ті  ж  режисери.  Думаю,  на  те треба звернути увагу авторам тої заяви, які будуть її пропонувати. Але треба її погоджувати з усіма фракціями.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.   Слово   надається   Регурецькому    Василю Васильовичу.   Проект  Закону  про  деякі  питання  функціонування спеціальних економічних зон і  територій  із  спеціальним  режимом інвестиційної   діяльності  (щодо  "Курортополісу  Трускавець"  та Житомирської області).

 

     Із цього питання?  Кондратенко  Анатолій  Іванович  із  цього питання. Будь ласка, Анатолію Івановичу.

 

     КОНДРАТЕНКО А.І.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань економічної політики,  управління  народним  господарством, власності   та   інвестицій   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Шановний Олександре Миколайовичу!  Шановні народні депутати! Не так давно, а точніше в березні минулого року, ми в цій  залі  прийняли  Закон  про  спеціальну  економічну  зону "Трускавець".  Буквально кілька тижнів тому,  здається,  15 грудня 1999 року,  Президент підписав  закон  про  створення  спеціальної економічної зони (це декілька районів) у Житомирській області.

 

     Для нас,  для комітету,  незрозуміло,  чим керувалися Кабінет Міністрів,  Міністерство фінансів,  що подали на розгляд Верховної Ради  проект  закону,  про  який говорив Олександр Миколайович і в якому мова йде про призупинення дії  і  закону  щодо  Житомирської області,  підписаного  Президентом,  і  закону  щодо курортополісу "Трускавець",   прийнятого   із   зауваженнями   Президента:   (ви пам'ятаєте ми це розглядали) і підписаного ним.

 

     Наш комітет офіційно звернувся до Кабінету Міністрів, щоб нам дали пояснення,  на основі чого і звідкіля виникла ідея  щодо  цих законів. Конкретної відповіді ми не отримали.

 

     Учора в нас було засідання комітету,  на якому розглядалися і ці два питання.  Представник Кабінету Міністрів  не  зміг  сказати нічого конкретного стосовно того, на чому грунтується це звернення до Верховної Ради щодо скасування законів,  крім однієї фрази,  що збільшаться  надходження до бюджету.  Але закони прийнято минулого року,  і ми створили вже не одну економічну  зону.  Уже  підписано конкретні  договори  з  конкретними  іноземними  фірмами  -  і  по Трускавцю,  і по Житомиру.  Люди працювали і працюють, особливо по Трускавцю,  закон  щодо якого був прийнятий і підписаний у березні минулого року.

 

     Зокрема, з однією з німецьких фірм уже укладено  контракт  на 10  мільйонів  німецьких  марок про реконструкцію водопостачання в Трускавці як питної води для населення,  так  і  води  мінеральних джерел. Аналогічні приклади можна ще наводити.

 

     Якщо ми підемо на повідку в Кабінет Міністрів (можливо,  вони пообіцяли Міжнародному валютному фонду зробити це - з яких причин, не  знаю),  то  я  повинен  сказати таке.  За нашими підрахунками, ніяких зменшень надходжень  до  бюджету  не  буде,  навпаки,  вони збільшаться,  тому  що  всі  діючі  підприємства  на  території  і Житомирської області, і Трускавця платять податки. Мова йде тільки про  пільги  для  новостворених  підприємств.  Так що зменшення не буде.  Навпаки,  буде збільшення надходжень до бюджету. Учора мова теж  ішла  про  економічні  зони.  За  завданням  нашого комітету, керівництва Верховної Ради ми з колегою Петренком у вересні були в Криму,  цікавилися  роботою  економічної  зони "Сиваш".  Так я вам доповідаю, що за недовгий час функціонування цієї економічної зони там  створено  близько 10 тисяч робочих місць,  практично немає ні копійки заборгованості із заробітної плати  бюджетникам,  працюють бюджетні  дитячі  садки,  працюють  школи.  Усе  в  них  нормально виходить, і надходження до бюджету збільшилися втричі.

 

     Тому прошу депутатів Верховної Ради  (ми  прийняли  вчора  це рішення)   відхилити   цей  проект  уряду,  не  реагувати.  Закони прийняті, хай вони працюють.

 

     Я прошу  депутатів  підтримати  рішення  комітету,  яке  було одноголосно прийняте,  і залишити в силі ці закони, не оголошувати ніяких мораторіїв на дію законів як щодо  Трускавця,  так  і  щодо Житомира.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Запитання   до  Анатолія  Івановича  є?  Будь  ласка, Валентине Сергійовичу.

 

     ЗУБОВ В.С.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань національної  безпеки і оборони (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок СПУ та СелПУ).  Спасибо,  Александр Николаевич.  Анатолий Иванович,  вопрос такой.  Проблема свободных экономических зон там,  где есть промышленные предприятия,  -  это понятно.  Нет возражений:  можно подумать,  обсуждать нюансы и так далее.  Но  Трускавец  рассматривается  в  этом   плане   не   как промышленная зона,  а как санаторнокурортная зона.  И вы прекрасно понимаете,   что,   если   превратить   санаторно-курортную   зону "Трускавец" в свободную экономическую,  это будет означать, что ни один гражданин Украины не будет получать необходимого  ему  именно такого лечения.

 

     Я в этом году был первый раз там,  в Трускавце, и сразу понял смысл экономической зоны:  три крупнейших профсоюзных санатория  - "Алмаз",  "Кристалл",  "Рубин"  -  фактически  за копейки скуплены немецкими предприятиями,  и наши люди (раньше там 5 тысяч  человек могли оздоровиться) лечиться там не будут.  Неужели непонятно, что Трускавец - это не промышленная зона,  и здесь надо быть предельно осторожным,  что за этим проектом стоят конкретные люди, сидящие у нас в зале.

 

     КОНДРАТЕНКО А.І.  Відповідаю вам.  Стосовно того,  що,  як ви сказали,  німці скупили санаторії,  я заявляю, що це не так. Ніхто не скуповував, і міські власті не продавали жодного санаторію.

 

     Інша справа, що для того, щоб якось продовжити функціонування цих  санаторіїв багато путівок продаються (багато,  так,  справді) громадянам тієї ж Німеччини. І не лише Німеччини. Минулого року ми були  в  ряді  санаторіїв  Трускавця,  розбиралися.  Це  не лише в профспілкових санаторіях.  Це сьогодні  нормальне  явище:  путівки продають для того, щоб були якісь надходження до бюджету. Це одне.

 

     Друге. Ви  кажете,  що  це  не  промислова зона.  Так,  це не промислова зона, якщо говорити, що туди їдуть відпочивати. Але для того  щоб створити всі умови для нормального здорового відпочинку, треба,  мабуть,  щоб  на  цей  курорт  працювало  дужедуже  багато підприємств, у тому числі й промислових.

 

     І якщо сьогодні,  коли надходжень немає, заборонити продавати путівки за кордон,  щоб звідти люди не приїжджали  лікуватися,  не надати Трускавцю умов для економічного розвитку, то цього курорту, про що ми не раз говорили в минулому році, взагалі не буде.

 

     Якщо ви перший раз там були,  можливо, важко зіставити з тим, що  було  раніше.  А  якщо  не  перший раз,  зіставте те,  що було вісім-десять років тому,  в якому стані були  санаторії,  в  якому стані були всі ці бювети і так далі, і подивіться, що сьогодні.

 

     Якщо не буде інвестицій,  цей курорт пропаде.  Повторюю,  цей закон був прийнятий  переважною  більшістю  голосів  і  підписаний Президентом.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.   Логіка  дуже  проста  й  примітивна.  Якщо інвестицій не буде, то що? Може, нам у полон здатися Європі? Ми до цього жили,  працювали,  розвивались,  дітей народжували, навчали, науку робили.  А сьогодні, давайте, бо ніхто... Ідіть сійте, ідіть оріть, бо ми ось такі. Ну так же не можна!

 

     Будували ці    санаторії,    були   господарі.   Відпочивали, лікувалися наші люди.  Що ми робимо?  Що ми творимо в цій державі? Немає інвестицій. Ну це ж проти розумної логіки взагалі, що ми без інвестицій не можемо обійтися.

 

     Завтра скажуть,  що без інвестицій у  Черкаській  області  не можна  хліба  сіяти,  бо  півтора  мільйона  треба закупити хліба, годувати людей.  Я розумію,  у Києві немає. Тут є логіка, це місто величезне.  Але  Київська область завозить сьогодні 100 тисяч тонн хліба,  Черкаська область завозить 100 тисяч! Ну що це за логіка?! Дика логіка. А що ж нам робити? Давайте, хай німці йдуть. Біда.

 

     Депутат Мішура   хотів   поставити  запитання.  Ні?  Сідайте, Анатолію Івановичу.

 

     Депутат Моісеєнко з процедури. Будь ласка.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.  Фракция  коммунистов  Украины.   Председатель Всеукраинского  союза  за  возрождение  СССР.  Уважаемый Александр Николаевич!  Учитывая то,  что у нас сейчас  сформировалась  левая "меншість",  которая  наиболее  продуктивно  работает  в Верховном Совете,  мы вот  с  товарищами  рядом  сидящими  посоветовались  и думаем,  может,  пора  нам этот флаг заменить на красный?  Почему? Потому,  что Конституция была принята,  вы знаете  как,  ее  можно всегда оспаривать. А оспаривать красный флаг бесполезно - это флаг нашей победы, нашей Родины, наших прославленных отцов. И поэтому у меня  есть  такое процедурное предложение:  поручить регламентному комитету  проанализировать  дальнейшее   присутствие   нашей   так называемой  "більшості"  в  зале,  и  если она не сочтет возможным присутствовать,  то методом опроса присутствующих здесь депутатов, которые работают, установить рабочий флаг нашего Верховного Совета

- в рабочее время флаг Советской Украины,  так как те,  кто  здесь находится,  в своем большинстве поддерживают ту идеологию, которая необходима большинству нашего народа.

 

     Спасибо.

 

 

 

     ГОЛОВА. Доповідайте, будь ласка, Сергію Андрійовичу.

 

     РОМАНЮК С.А.,  заступник міністра економіки України. Шановний Олександре Миколайовичу!  Шановні депутати! Протягом останніх двох років  у  державі   розпочалася   діяльність   п'яти   спеціальних економічних зон:  "Азов" і "Донецьк" - у Донецькій, "Закарпаття" - у  Закарпатській,  "Славутич"  -  у  Київській  та  "Яворів"  -  у Львівській  областях.  А  на  територіях Донецької,  Луганської та Закарпатської    областей    запроваджено    спеціальний     режим інвестиційної діяльності.

 

     Відповідно до  законодавства  з  1  січня цього року створено спеціальну економічну зону "Курортополіс Трускавець" у  Львівській області.

 

     У червні  минулого  року  прийнято рішення щодо створення з 1 січня цього року ще чотирьох  спеціальних  економічних  зон  (порт "Крим" в Автономній Республіці Крим, інтерпорт "Ковель" на Волині, "Миколаїв" у Миколаївській області  і  "Порто-франко"  в  Одеській області)  і запровадження спеціального інвестиційного режиму ще на кількох  територіях  (Крим,  Житомир,  Чернігів,  Харків,  Суми  і Волинь).  Тепер урядом прийнято рішення про мораторій на створення спеціальних   економічних   зон   і   територій   із   спеціальним інвестиційним  режимом  до  1  січня  2003  року і про перенесення початку запровадження режиму інвестиційної діяльності та створення спеціальних  економічних  зон  на  три  роки.  У  зв'язку  з цим у внесеному законопроекті передбачене призупинення до 1  січня  2003 року  дії  законів  про  спеціальну  економічну зону "Курортополіс Трускавець" і про спеціальний  режим  інвестиційної  діяльності  в Житомирській    області.   Оскільки   створення   такої   зони   і запровадження такого  режиму  з  1  січня  2000  року  передбачене законодавством,   то   рішення   про   призупинення   початку   їх функціонування  може   бути   прийняте   лише   шляхом   прийняття відповідного закону.

 

     Законопроекти щодо   решти  спеціальних  економічних  зон  та територій зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності прийняті Верховною Радою в першому читанні, тому початок функціонування цих зон і територій може бути призупинений указами Президента України.

 

     Слід зазначити,  що  законодавство  гарантує  надання  пільг, передбачених  законом,  тим  суб'єктам підприємницької діяльності, які розпочали реалізацію інвестиційних проектів в цих зонах  і  на територіях, тобто захищає цих інвесторів.

 

     У даний   час   Кабінетом  Міністрів  готується  рішення  про перегляд переліків пріоритетних видів економічної діяльності,  які встановлені  для  територій,  які  вже функціонують у спеціальному режимі,  оскільки,  як свідчить аналіз,  не можна дати однозначної оцінки  функціонування  спеціальних  економічних  зон та територій пріоритетного розвитку. На певних територіях є позитивні зрушення, а в декількох зонах за останній рік практично нічого не змінилося. Створена  парламентсько-урядова  комісія,  яка  вивчає,   аналізує діяльність  цих  зон  і територій.  І після ретельного вивчення та аналізу можна буде прийняти рішення про подальше запровадження цих територій і вільних зон.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Спасибі, Сергію Андрійовичу.

 

     Будь ласка,   запишіться   на  запитання.  Висвітіть  список. Виставте  п'ять  хвилин.  Депутат  Абрамов.  За  ним   -   депутат Бондарчук.

 

     АБРАМОВ Ф.М.,  член Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів,  ветеранів та інвалідів (виборчий округ 59,  Донецька область).  Компартия.  Уважаемый  докладчик!  У  меня  к  вам  два вопроса.

 

     Первый. Есть ли у вас  данные  о  работе  экономических  зон, кроме зоны "Сиваш"? Если есть, пожалуйста, вкратце.

 

     Второй. Могут  ли  у  нас  экономические  зоны  работать  без инвестиций?

 

     Спасибо.

 

     РОМАНЮК С.А.  Спасибо за вопрос.  Да,  у нас есть сведения  о том,   как   функционируют  территории  приоритетного  развития  и свободные экономические зоны,  которые начали свою деятельность  с 1998  года.  Это касается территории приоритетного развития и двух специальных  экономических  зон  "Азов"  и  "Донецк"  в   Донецкой области, а также свободной экономической зоны "Яворів".

 

     Если в  целом анализировать ситуацию,  которая складывается в них,  то за 1999 год в эти зоны и территории было  привлечено  150 миллионов долларов инностранных инвестиций, в частности в Донецкий регион привлечено 111 миллионов долларов.

 

     Хочу заметить, что в Донецкой области с 1991 года  по  1998  год привлечено 250 миллионов долларов.  Таким образом,  за 1999 год привлечено почти  половину  того,  что  было привлечено за девять последних лет.

 

     Анализируя те   льготы,   которые   давались   территориям  и свободным зонам,  нужно отметить,  что сумма этих льгот  составила 96,8  миллиона  гривень,  -  6 процентов от общего обема доходов, аккумулированных на этих территориях и  в  зонах.  Из  этой  суммы полученных льгот 81 процент составляют льготы,  связанные с ввозом импортного сырья и оборудования,  10 процентов - льготы по  уплате таможенных сборов (освобождение от их уплаты).

 

     Отрицательные моменты. Скажем, в свободной экономической зоне "Донецк" еще в 1998 году был  запланирован  инвестиционный  проект компании  "Норд"  стоимостью 7 миллионов долларов,  но он так и не начал работать. В зоне "Азов" тоже нет никакого развития.

 

     Что касается свободной экономической зоны  "яворів",  то  она создавалась  для  того,  чтобы  решить  проблему "Сірки".  Сегодня прорабатывается ряд инвестиционных проектов,  но основное развитие получил   автопорт   "Краковець",   в  который  вложено  несколько миллионов долларов,  и  в  ближайшее  время  этот  автопорт  будет открыт.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Бондарчук. Будь ласка.

 

 

 

     БОНДАРЧУК О.В.  Если  я  правильно  понял,  то реформирование свободных зон сейчас вами предлагается провести следующим образом: отменить льготы для отечественных производителей и оставить льготы для  иностранцев  (вы  сказали,  что  мы  сохраняем   льготы   для иностранных   инвесторов).   Если   говорить  простым  языком,  то получается,  что мы для  своей  области,  например  Львовской  или Житомирской,  вводим как бы статус какой-то германской территории. Они там имеют льготы, а мы, хотя это наша территория, льгот там не имеем.

 

     Что это за новации?  Откуда они идут? Это что, новые указания Международного валютного фонда?

 

     РОМАНЮК С.А.  Спасибо.  Я категорически не согласен  с  такой постановкой вопроса. Видимо, я не до конца все обяснил.

 

     Речь идет   о   том,   что  действие  законов  о  специальной экономической   зоне   и   специальном    режиме    инвестиционной деятельности  на территории приоритетного развития с 1 января 2000 года приостанавливается на три года - до 1 января 2003 года.

 

     Льготы, которые предусмотрены законодательством и за  которые вы все голосовали,  связаны с инвестициями как для резидентов, так и для нерезидентов.  То есть речь  не  идет  о  делении  субектов хозяйствования,   инвесторов  на  отечественных  и  зарубежных,  о предоставлении льгот нерезидентам.  Нет.  Речь идет о  перенесении срока  введения  в  действие  законов  о территориях приоритетного развития и о свободной экономической зоне.

 

     Связано это прежде всего с опасением, что поскольку в Украине нет  серьезного опыта регулирования деятельности в этих зонах и на этих территориях,  возможны потери доходов  бюджета.  Поэтому  для уменьшения  риска  потерь  доходов  бюджета  предлагается изучить, проанализировать  опыт  тех  зон   и   территорий,   которые   уже функционируют, поскольку капитал туда пошел, а с остальными зонами повременить.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Ніколаєнко. Будь ласка.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.,  секретар Комітету Верховної Ради України  з питань  науки  і освіти (виборчий округ 185,  Херсонська область). Фракція Соціалістичної партії (Лівий центр).  Шановний доповідачу! Ви,  як  заступник міністра економіки (а ваше міністерство зводить практично всі баланси),  знаєте всі потоки в Україні -  фінансові, матеріальні.  Чи не вважаєте ви, що тенденція до створення вільних економічних зон,  у тому числі в Житомирській області (ми  знаємо, що  там є поклади золота,  і знаємо,  чому сьогодні рвуться туди), призведе до того, що ми своїми руками практично повністю зруйнуємо увесь механізм збору податків, фінансову систему і таке інше? Це ж повна дерегуляція,  повне розбалансування. В умовах корумпованості владних  структур вільні економічні зони - це те саме,  що озонові дірки над державою, над світом, над усією земною кулею.

 

     Дякую.

 

     РОМАНЮК С.А.  Дякую.  Абсолютно  правильне  питання,  і  воно стосується того,  що в країні мають бути єдині умови оподаткування і створені єдині сприятливі умови для інвестиційної діяльності.

 

     Я хочу навести вам дві цифри.  Для того щоб  ми  підтримували свій  промисловий  потенціал  в  такому  стані,  в якому він у нас сьогодні, нам потрібно вкладати кожен рік 30 мільярдів гривень для його   простого  відтворення.  А  для  того  щоб  цей  промисловий потенціал будувати на новій  технологічній  основі,  нам  потрібно щорічно 45 мільярдів гривень.

 

     З урахуванням амортвідрахувань,  які здійснюються сьогодні, і тієї частини прибутку, яка йде на технологічне оновлення, ми маємо близько 19 мільярдів гривень.  Таким чином, нам треба вкладати, як мінімум, у 2-2,5 раза більше, чого не робиться.

 

     Тому, звичайно,  створення  єдиних  умов   для   стимулювання розвитку  інвестиційної  діяльності  і  заборона  будь-яких  пільг окремим територіям або окремим суб'єктам -  це  нагальне  питання. Цей законопроект спрямований саме на те, щоб стримати тенденцію до надання пільг окремим суб'єктам або окремим територіям.

 

     Інша річ,  що в державі є  так  звані  деприсивні  території, тобто  ті  регіони,  ті  території,  які  суттєво  страждають  від структурних зрушень, де панує безробіття, яке на порядок вище, ніж у середньому в Україні,  де стоїть питання про конверсію, оскільки економіка   регіону,   яка    визначається    діяльністю    одного підприємства,  зруйнована.  Певно, щодо них повинен бути прийнятий окремий закон.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Останнє запитання від фракції. Депутат Довганчин.

 

     ДОВГАНЧИН Г.В.  Дякую,  Олександре Миколайовичу.  У  нас  від фракції декілька запитань.

 

     Перше. Шановний   пане   Романюк,   а   чи   не   вважають  у Мінекономіки,  що варто було б усю нашу державу Україну  оголосити вільною зоною?

 

     Друге. Ви  почали  говорити про депресивні зони,  які справді можна оголошувати  вільними  для  розвитку,  де  погана  соціальна структура  і  так  далі.  Ми  ж робимо навпаки:  де ласі шматочки, вводимо вільні економічні зони.

 

     І третє.  Як же дивиться Міжнародний  валютний  фонд,  що  ви вносите  такі  проекти,  коли там в одній із вимог до бюджету 2000 року записано: "скасувати функціонування вільних економічних зон"?

 

     Дякую.

 

     РОМАНЮК С.А.  Стосовно  першого  запитання,  то  я  намагався відповісти на це в попередній репліці.

 

     Стосовно другого.  Мова  йде  про  те,  що  (саме  це є зміст державної регіональної політики) держава  має  підтримувати  певні території, щоб на цих територіях відтворити економічне життя.

 

     Що стосується Міжнародного валютного фонду, то я думаю, що ми самі повинні визначати, яким чином будувати нашу економіку.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Сідайте, будь ласка.

 

     Є пропозиція перенести голосування.

 

     Ви хотіли   виступити?   Депутат   Білас?   Немає.    Депутат Лавринович?  Немає.  Депутат  Доманський?  Будь ласка.  Один,  щоб завершити питання. З місця? Будь ласка, Анатолію Івановичу.

 

     ДОМАНСЬКИЙ А.І.,  голова підкомітету Комітету Верховної  Ради України  з  питань національної безпеки і оборони (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).   Уважаемый   Александр Николаевич!  Уважаемые  товарищи!  Вы  помните,  что  3 декабря на заседании Верховного Совета мы рассматривали  этот  вопрос.  Здесь разгорелся такой спор,  и наш украинский Чубайс, правда, не рыжий, а узкоглазый,  убедил нас,  и меня в том числе, что мы очень плохо работаем,   не  протаскивая  законы  об  этой  зоне  и  территории приоритетного развития в Житомирской области.  Поэтому  коммунисты (наша  фракция)  поддержали  эти законопроекты,  а сегодня этот же украинский Чубайс подписал проект  об  отмене  этих  законов.  Нам непонятно,  на какой позиции он стоит.  В зоны, которые пострадали от Чернобыля,  являются дотационными, государство копейки не дает. Нашлись  инициаторы,  которые просят поддержать их,  чтобы вложить туда и свои деньги, и инвестиции из-за границы.

 

     Я предлагаю  поддержать  житомирян  и  отклонить  предложение правительства об отмене закона, который мы приняли 3 декабря этого года.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги! Прошу підтримати пропозицію перенести голосування на завтра.

 

     "За" - 138.

 

     Рішення прийнято.

 

     Оголошується перерва до 16 години.