Стенограма пленарного засідання

30 листопада 1999

 

                    ЗАСІДАННЯ ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и.  30  л и с т о п а д а  1999  р о к у.

                         10 г о д и н а.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ТКАЧЕНКО О.М.

 

     ГОЛОВА. Доброго  ранку,  шановні  народні  депутати!  Доброго ранку, гості й запрошені!

 

     Прохання до  народних  депутатів підготуватися до реєстрації. Реєструємося.

 

     Зареєструвалися 373  народні  депутати.   Ранкове   засідання оголошується відкритим.

 

     Шановні колеги,    дозвольте    оголосити   запити   народних депутатів.

 

     Білас Іван Григорович звертається до  Голови  Верховної  Ради України:  про  внесення  на  розгляд  Верховної  Ради  питання про дострокове  припинення  повноважень  народного  депутата   України Лазаренка. Прошу визначитися.

 

     "За" - 197.

 

     Ніколаєнко Станіслав   Миколайович  звертається  до  Кабінету Міністрів України у зв'язку з нереагуванням міністерств і відомств на  звернення  щодо  забезпечення  виконання  Постанови  уряду про виділення коштів для ліквідації наслідків підтоплення на території Херсонської області.

 

     Павловський Михайло   Антонович   звертається   до   Прем'єр- міністра стосовно порушень чинного законодавства щодо забезпечення права на безкоштовний проїзд для пільгових категорій населення.

 

     Марковська Ніна  Степанівна  звертається  до Прем'єр-міністра України:  про  доцільність  вилучення  з  системи  дошкільної   та nередньої   освіти  України  програм  статевого  виховання.  Прошу підтримати.

 

     "За" - 233.

 

     Рішення прийнято.

 

     Семенюк Валентина  Петрівна   звертається   до   Генерального прокурора    України   стосовно   зволікання   із   розслідуванням нецільового  використання   бюджетних   коштів   наукововиробничим селекційним  центром "Росія" Житомирської області та щодо порушень законодавства в колективному  сільськогосподарському  підприємстві "Коростишівське" Житомирської області.

 

     Вітренко Наталія   Михайлівна   звертається  до  Генерального прокурора України стосовно правової  ситуації  навколо  відкритого акціонерного товариства "Дружба" (місто Чернігів).

 

     Прошу підтримати.

 

     "За" - 245.

 

     Рішення прийнято.

 

     Мироненко Віктор   Андрійович   звертається  до  Голови  Ради міністрів  Автономної  Республіки   Крим   стосовно   фінансування ліквідації   iаслідків  стихії  в  Ленінському  районі  Автономної Республіки Крим. Прошу підтримати.

 

     "За" - 219.

 

     Рішення прийнято.

 

     ----------

 

     Шановні колеги!   Учора   в   мене   відбулася   зустріч   із Президентом.   Відбулося  засідання  керівників  фракцій  і  голів комітетів,  тобто Погоджувальної ради, на якому розглянуто порядок і розклад засідань на цей пленарний тиждень (на 30 листопада і 1-3 грудня) і питання про проведення інавгурації Президента України за тією постановою,  яку ми з вами прийняли 19 листопада. Внесено дві пропозиції з цього питання.  Але перед тим як до  них  перейти,  я просив  би  включити  до  порядку денного сьогоднішнього засідання проект Постанови про внесення змін  до  Постанови  Верховної  Ради України  від  19  листопада  про  проведення  урочистого засідання Верховної Ради для складання присяги Президентом України.

 

     Прошу підтримати:   про   включення   до   порядку   денного. Голосуємо.

 

     "За" - 200.

 

     Шановні колеги,  я  прошу  включити  до  порядку денного дане питання. Голосуємо про включення до порядку денного.

 

     "За" - 206.

 

     Слово просить депутат Бандурка. Будь ласка.

 

     БАНДУРКА О.М.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань   законодавчого  забезпечення  правоохоронної діяльності та боротьби з  організованою  злочинністю  і  корупцією (виборчий округ

 175, Харківська  область).  Шановні  народні  депутати!  Шановний Олександре Миколайовичу! Є пропозиція поставити це важливе питання на поіменне голосування. Наполягаємо на поіменному голосуванні.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати.

 

     "За" - 202.

 

     Прийнято.

 

     Голосуємо в  поіменному  режимі  про  включення  до   порядку денного даного питання.

 

     "За" - 226.

 

     Рішення прийнято. Спасибі (Оплески).

 

     Дайте розшифровку, будь ласка.

 

     Спасибі.

 

     Шановні колеги,  у  вас  на руках є два проекти Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради від  19  листопада  1999 року  1245-XIV  про проведення урочистого засідання Верховної Ради України для складання присяги Президентом України.

 

     "Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Внести  до  Постанови  Верховної Ради України від 19 листопада 1999 року 1245- XIV такі зміни: в пункті 1 слова "в сесійному залі Верховної Ради України" вилучити.

 

     2. Ця постанова набирає чинності з часу її прийняття".

 

     Підписали такий проект постанови  керівники  десяти  фракцій. Ставлю цей проект на голосування. Голосуємо.

 

     "За" - 222.

 

     Голосуємо.

 

     "За" - 223.

 

     Ставлю на  голосування  проект постанови,  внесений народними депутатами Гошовською і Трофименко (Шум у залі).  Одну хвилинку. Я надам слово. Сідайте, я надам слово.

 

     Слово надається депутату Марченку. За ним - депутат Філіпчук.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 161, Сумська  область).  Фракция  Прогрессивной  социалистической партии  Украины,  социалистическая оппозиция.  Уважаемые депутаты! Считается,  что  выборы  Президента  Украины  закончены.  Я   хочу обратить   внимание   всех,   в   том   числе  и  правых  фракций, пропрезидентских, что Леонид Данилович, декларируя свою программу, первым пунктом заявлял, что он - за правовое государство. Поэтому, исходя из норм права,  я вчера  задал  руководителю  Администрации Президента три вопроса. Вопросы заключались в следующем. Я просил, чтобы он ответил,  есть ли в какойлибо норме  Конституции,  закона или  Регламента определение,  что именно Дворец "Украина" является тем местом,  где приносится присяга перед народом Украины?  Ответа не было.

 

     Я попросил  его  ответить (и дать конкретные посылки на нормы Конституции,  Регламента),  есть ли где-либо записано право, чтобы Верховный  Совет  проводил  свои  заседания  вне  стен  Верховного Совета? Ответа не было.

 

     Я также попросил его ответить на вопрос: есть ли   право   у  Президента  или  у  Администрации  Президента назначать проведение инаугурации в каком-либо другом месте?  Таких норм права нет!

 

     Президент заявил  о том,  что он хочет принести присягу перед всем народом. И я хочу сказать, что как раз принести присягу перед всем  народом  можно  здесь,  в  зале.  Это определено статьей 104 Конституции Украины.

 

     Я хочу обратить внимание правых фракций,  что именно  в  этом зале   были   приняты  определяющие  для  страны  решения:  это  и Декларация о государственном суверенитете Украины,  это  и  Акт  о провозглашении  независимости Украины,  это и Конституция Украины. Все это было принято здесь, в этом зале.

 

     Я хочу  напомнить,  что  в   Декларации   о   государственном суверенитете  Украины  записано,  что  от имени всего народа может выступать только Верховный Совет.  Я  хочу  также  напомнить  всем депутатам,  что есть и негативные традиции, когда в нарушение норм права в  этом  зале  "продавливались"  решения,  как-то:  передача Премьерминистру   Кучме  чрезвычайных  конституционных  полномочий (негатив только  получили),  принятие  Конституционного  договора, незаконное  принятие  Конституции.  И вот сейчас Верховный Совет и вся  страна  на  грани  выбора.  Если  мы  хотим  стать   правовым государством,   нам   не   надо  голосовать  за  внесенный  проект постановления и предложить  Леониду  Даниловичу  принести  присягу здесь,  в  зале  Верховного Совета,  в этом месте,  где определяют судьбу страны.

 

     Поэтому наша фракция обращается прежде всего  к  правым  партиям: если вы за демократическое,  за правовое государство, не голосуйте за внесенное Медведчуком предложение.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Філіпчук. За ним - депутат Чобіт.

 

     ФІЛІПЧУК Г.Г.,  член Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (виборчий округ 203,  Чернівецька область). Шановні депутати!  Ситуація, яка складається сьогодні у Верховній Раді і в Україні,  звісно,  вже не може впливати на те,  що відбулось,  бо, незважаючи на наші симпатії й антипатії щодо  виборчих  перегонів, Президента  України  обрано.  І,  безперечно,  треба  було  мати у Верховній Раді й поза межами Верховної  Ради,  зокрема  й  з  боку частини   відповідальних   працівників  Адміністрації  Президента, достатньо відповідальну політичну поведінку та культуру для  того, щоб не створювати конфлікт на рівному місці.

 

     Водночас окремі  сили  продовжували використовувати ідею,  що Верховна Рада й надалі повинна  мати  деструкцію  у  стосунках  із Президентом,   і   що   це  було  б  нібито  найкращою  політичною перспективою для України на майбутнє.  Це мене  дуже  дивує,  і  я уповноважений  від фракції Народного руху заявити про те,  що в ці деструкції було втягнуто  передусім  керівництво  Верховної  Ради. Керівництво  Верховної Ради зініціювало на рівні депутатських груп і фракцій саме таку  методологію  поведінки,  що,  для  того  щоби нібито  не  порушувати  Конституції,  саме  тут і лише тут повинна відбутися інавгурація.

 

     А коли голосування в 285 голосів  відбулося  і  всі  на  всіх рівнях почали говорити, що це легітимне конституційне рішення, яке узгоджується з конституційними нормами й правами, раптом поведінка змінюється.  І я хочу сказати як народний депутат,  як представник фракції: нам соромно сьогодні, що ініціаторами саме такого підходу стало  керівництво  Верховної  Ради,  вдавшись до різних кулуарних переговорів із відповідними чиновниками іншої гілки влади.

 

     Тому ми  висловлюємо  різкий   протест   саме   проти   такої поведінки.  І  з  огляду  на  реальну  ситуацію,  для того щоб ми, незважаючи на свої політичні амбіції,  мали культуру,  ми  повинні погодити   сьогодні   розумним   політичним  рішенням  норму  щодо інавгурації Президента в Палаці "Україна".

 

     Але при цьому я зазначу ще одне:  це продовжуватиметься доти, доки в нас не відбудеться демонополізація однієї політичної партії на теренах української політики. І якщо Соціал-демократична партія (об'єднана)  на  рівні  її  окремих  лідерів  буде  й  надалі  все приватизувати,  в тому числі й перемогу Президента на виборах,  то це  буде  трагедія для української політики.  Цьому треба покласти край.

 

     Спасибі (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Слово надається депутату Чоботу.  За  ним  -  депутат Ємець.

 

     ЧОБІТ Д.В., секретар Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської етики та  організації  роботи  Верховної Ради  України  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ, НРУ).  Шановний пане  Голово!  Шановні  панове  народні  депутати! Безумовно,  що  до  розгляду  нами  сьогоднішнього питання прикута увага широкої громадськості й політичних кіл не лише України. Суть проблеми  полягає  в черговому конфлікті законодавчої і виконавчої влади.  Цей конфлікт  виник  на  порожньому  місці  так  само,  як виникали подібні гострі ситуації та протистояння в минулому.

 

     Як вам  відомо,  минулі  конфлікти  законодавчої і виконавчої влади народжувалися в Адміністрації гаранта Конституції.  Саме там народився і теперішній конфлікт.

 

     Скажіть, будь ласка, де і в якій країні світу виконавча влада так зневажливо ставиться до  обраного  народом  парламенту,  як  в Україні?   Зневага,   шельмування,  перекручування  фактів  роботи Верховної Ради України та народних депутатів стали у  нас  звичним явищем.

 

     Хто розпалює це протистояння?  Питання риторичне.  Хто не дає можливості висловлювати в засобах масової  інформації  іншу  точку зору  та спростовувати недостовірні факти,  образи та явні наклепи навіть кандидатам у Президенти?  Хіба це демократія? Хіба це додає позитивного іміджу Україні в світі?

 

     Створивши гостру  ситуацію  навколо  інавгурації новообраного Президента,  його старе оточення через  контрольовані  ним  засоби масової  інформації  лякає  народ  тим,  що  коли Верховна Рада не скасує своєї постанови про місце урочистого засідання,  це  зіпсує імідж України.

 

     Самі створили   проблему,   а   вину  знову  перекладають  на парламент. Якби Президент України як гарант дотримання Конституції поважав  себе  й  свою  державу  та насправді піклувався про імідж України,  то  написав  би  лист  до  Верховної  Ради  щодо   місця урочистого  засідання  не  після прийняття Верховною Радою з цього питання постанови, а перед цим.

 

     Перед нами яскравий приклад того,  як виконавча влада  прагне підім'яти  під  себе  владу  законодавчу.  А  як  ще  інакше можна розцінити  факт,  коли  чиновники   з   Адміністрації   Президента визначають місце,  де має відбуватися урочисте засідання Верховної Ради України?  А як  можна  прокоментувати  слова  Леоніда  Кучми, сказані  через  телебачення  на  всю Україну,  що в Конституції не записано,  де  має  відбуватися  засідання  Верховної  Ради  -   у Верховній   Раді  чи  під  Верховною  Радою?  Це  запитання  можна продовжити:  а  де  має  засідати  Адміністрація  Президента  -  в Адміністрації  чи  під  Адміністрацією?  Де  має працювати Кабінет Міністрів - у приміщенні Кабінету Міністрів чи під ним?  Де  мають навчатися діти - у школі чи під школою?  Очевидно,  хто як учився, так і ставить запитання.  А як  добре  відомо,  найскладніше  дати відповідь на нерозумне запитання.

 

     Те, що   відбулося  і  відбувається  в  Україні  -  тотальний контроль  виконавчої  влади  над  засобами   масової   інформації, намагання  керувати парламентом і судами,  відвертий обман народу, недопущення  плюралізму  думки,  переслідування  за   погляди   та висловлювання, назвати добром не можна. Це є безумовне зло.

 

     То як можна йти на поступки злу й брататися з брудом? Чи може і чи має  право  парламент,  який  в  Україні  залишився  останнім острівком  демократії,  миритися  зі злом у власній країні?  Перед нами  приклад  агресивної  зневаги  до  парламентаризму   взагалі. Історія свідчить, що жодного агресора миролюбними поступками ніхто й ніде в світі не задовольнив.  Миролюбні поступки  агресору  лише розпалюють його жагу до нових агресій. Агресор поважає лише силу й рішучу відповідь.

 

     Тому я закликаю  дати  рішучу  відповідь  агресії  виконавчої влади  проти  конституційних засад парламентаризму й не голосувати за прийняття нової постанови.  Ми постанову прийняли,  ми  повинні поважати себе і парламент.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Ємець. За ним - депутат Танюк.

 

     ЄМЕЦЬ О.І.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань будівництва,     транспорту     і     зв'язку     (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП). Фракція "РеформиКонгрес". Фракція  вважає,  що  Голова  Верховної  Ради  Ткаченко  Олександр Миколайович  і  його  заступники  Мартинюк  і Медведчук спричинили конфліктну ситуацію навколо питання складення присяги  новообраним Президентом.

 

     Вважаємо образливими   для   парламенту   публічні  коментарі керівництва Верховної Ради,  які робилися від імені Верховної Ради всупереч прийнятим рішенням Верховної Ради України.

 

     Фракція вимагає  включення  до  порядку денного сесії питання про переобрання Голови Верховної Ради та його заступників.

 

     Стосовно інавгурації.  Фракція  вважає,  що  в   умовах   тих виборів, які відбулися, і тієї ситуації, яку ми маємо в країні, це питання є абсолютно непринциповим і  другорядним.  Воно  є  навіть ганебним  для такого серйозного рівня.  І парламент займається цим питанням більше тижня.  Тому стосовно інавгурації фракція  виконає рішення, яке буде прийняте Верховною Радою.

 

     ГОЛОВА. Слово  надається  депутату  Танюку.  За  ним -депутат Терещук.

 

     ТАНЮК Л.С.,  голова Комітету Верховної Ради України з  питань культури і духовності (виборчий округ 166, Тернопільська область). Шановні колеги!  Фракція Народного руху України, фракція Чорновола й  Удовенка,  звичайно,  піде  на  інавгурацію  в Палац "Україна". Фракція  вважає,  що  ця  примітивна  конфронтація  побудована  на порожньому місці,  і поділяє обурення тих виборців, які кажуть, що парламенту більше немає чим займатися,  як сваритися на порожньому місці.

 

     Звичайно, вперше  за  десять років мого парламентського життя мені цікаво було одержати запрошення від пана Президента  на  його інавгурацію, бо до інавгурації він ще не Президент, а тільки після інавгурації - Президент.  І тут є політичний нонсенс, що Президент запрошує мене, депутата, на засідання Верховної Ради (Шум у залі).

 

     Я дуже  радий  за  таку реакцію лівих,  бо саме ця ситуація й спричинилася тому,  що Компартія не вміє нормально  програвати  на виборах. Не вміє. Панове комуністи, треба свою поразку приймати як реальність, як політичну поразку комуністичної ідеї.

 

     Мені було б дуже соромно,  якби Президент сьогодні,  поклавши руку  на  Біблію,  говорив про вірність Україні в парламенті,  над яким досі висять хрестопродавний серп,  молот і  герб  Радянського Союзу (Оплески).

 

     Мені було  б дуже соромно слухати тут Президента,  рука якого лежить на Біблії,  коли його крісло може осквернити  перший-ліпший пан  Бродський.  Це говорить про нас - депутатів,  це говорить про керівництво  нашої  Верховної  Ради,  про  те,  що  цей   конфлікт побудований саме на порожньому місці.

 

     Не мало  права  керівництво Верховної Ради йти до Президента, говорити там одне,  включати машину  після  того,  коли  зарубіжні гості будуть представлені в Україні,  а потім тільки вносити це на розгляд парламенту.  Звичайно,  парламент  мусив  визначати  місце проведення інавгурації.

 

     Тому сьогодні  наша  фракція виступає за те,  щоб ми прийняли резолюцію про проведення інавгурації в Палаці "Україна", а не десь невизначено, щоб чітко була все-таки записана й наша воля.

 

     Я хочу  сказати  ще  таке.  Коли  виступив пан Литвин - новий керівник Адміністрації Президента  -  на  цьому  засіданні,  то  я зрозумів, що саме Президент сьогодні шукає порозуміння з Верховною Радою.  І якщо Верховна  Рада  опиниться  в  ситуації  скандальної бабусі,  яка під час шторму перебігатиме з лівого борту на правий, а з правого на лівий,  то така Верховна Рада піде на дно.  Гребімо проти течії, на те ми й парламентарії.

 

     ГОЛОВА. Депутат   Терещук.  Будь  ласка.  За  ним  -  депутат Журавський.

 

     ТЕРЕЩУК В.В.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  у  закордонних  справах і зв'язках з СНД (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Фракция   коммунистов. Уважаемые  депутаты!  Мы  сейчас должны будем принимать решение по вопросу,  который  касается  юридического  признания   результатов выборов.  К  сожалению,  те  результаты  голосования,  которые  мы получили,  показывают,  что в Украине не было победы Президента на выборах,   не   было   соблюдения  законов,  не  было  возможности демократического волеизявления.  Люди были придавлены, результаты выборов были сфальсифицированы.

 

     Только по  Мариуполю мы видели как городской голова Хотлубей, как заместитель городского головы  Петросов  наклоняли  директоров всех   заводов,   учителей  и  врачей  для  того,  чтобы  добиться необходимого   результата   и   протолкнуть   ныне    действующего Президента.   Мы   получили   списки  тех  десятков  лиц,  которые специально на автобусах Донецкой областной администрации ездили по Мариуполю   и   вбрасывали   на  каждом  участке,  имея  на  руках открепительные справки,  от 300 до 500 бюллетеней для того,  чтобы получить по Мариуполю нужный Президенту результат.

 

     Мы понимаем:  когда  встала  в полный рост опасность потерять власть,  Президент,  представляющий интересы украинской буржуазии, пошел  на  все,  чтобы власть этой буржуазии сохранить.  Он попрал демократию,  за которую он так ратовал, он попрал право и правовое государство, от имени которого выступал.

 

     Мы думали,  что  буржуазная  демократия  и  буржуазное  право рухнут под ударами коммунистов.  Они рухнули в Украине под ударами буржуазного Президента,  под ударами его наместников и гауляйтеров в областях,  которые после первого тура,  когда он  уволил  троих, боясь  за  свои  места  и  за  свои шкуры,  активно нарушали все и всяческие законы для того,  чтобы получить необходимый  результат. Поэтому,  по сути,  инаугурация является поминками по демократии и праву в нашей стране.  Если мы это понимаем,  то меня больше всего волнует  позиция  той  части  зала,  которая зависит от Президента своим бизнесом,  своими производственными, директорскими и прочими местами.

 

     Сейчас вы   видите,  что  гибель  демократии  и  права  хотят довершить гибелью парламентаризма,  потому что  вам  не  оставляют выбора как поступать.  Если бы Президент предложил,  что он,  если Верховный Совет примет решение,  прийдет сюда и  выступит,  примет участие в выполнении решения,  принятого Верховным Советом. Но, по сути,  ситуация такая, что Верховному Совету, как публичной девке, не  оставляют  иного  шанса,  как  лечь  под  Президента.  И  если некоторые депутаты радуются этой роли публичной девки,  то я хотел бы  обратиться  к  тем  остальным,  у  которых  еще  есть  чувство собственного  достоинства:  для  того  чтобы  сохранить  Верховный Совет,  сохранить  парламентаризм  и  основы демократии в Украине, голосовать в соответствии со своей совестью.

 

     Фракция коммунистов настаивает на  том,  чтобы  был  соблюден закон,  была  соблюдена  Конституция,  чтобы  вы могли с уважением смотреть в лицо своим избирателям и своим близким.

 

     Спасибо (Оплески).

 

     ГОЛОВА. Депутат Журавський.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.,  перший заступник голови Комітету  Верховної Ради України з питань культури і духовності (виборчий округ

 68, Житомирська область).  Шановні колеги!  Тут  висловлені  ідеї "за" та ідеї "проти".  Я не хочу повторювати ні ідеї "за", ні ідеї "проти".  Є два проекти постанови:  від 26 числа і від  29  числа. Запропонували ті проекти постанови наші колеги.  Думаю, ми вчинимо правильно,  відповідно до Регламенту,  якщо проголосуємо  спочатку проект постанови від 26 числа,  а потім - від 29 числа, тобто так, як вони подані, у поіменному режимі.

 

     Я прошу керівництво Верховної  Ради  припинити  цю  тріскотню політичну  з  лівого  і  з  правого  боку та перейти до поіменного голосування.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Ромовська.  За  нею  буде  виступати  депутат Єльяшкевич.

 

     РОМОВСЬКА З.В., член Комітету Верховної Ради України з питань правової  реформи  (виборчий  округ   122,   Львівська   область). Вельмишановні  народні  депутати!  Я хочу почати ось з чого.  Коли спорять дві сторони,  серед них обов'язково  має  виявитися  хтось мудріший.  Я  не  була  в  команді  Президента,  в першому турі не голосувала за Леоніда Даниловича.  Але я хочу звернути вашу  увагу на  те,  що  конфронтація  між  виконавчою  і  законодавчою владою досягла вже такого рівня,  який не робить  честі  Верховній  Раді. Коли практично всюди - в кожному селі,  в кожному місті, в кожному трудовому колективі - говорять про  те,  що  Верховну  Раду  треба розігнати,  то я вас благаю:  будьмо мудрими й не даймо виконавчій владі тієї можливості.

 

     Так, в  Україні  є  дуже  багато  проблем.  А  виявилося,  що найважливішою  проблемою  є  місце інавгурації Президента.  Невже? Потім ще одне.  Перша річниця Незалежності України відзначалася  в Палаці  "Україна",  і  я мала честь бути присутня.  Отже,  у нас є прецедент,  коли урочисте засідання Верховної Ради проводиться  за межами   приміщення  Верховної  Ради.  Президент  Клінтон  складав присягу, між іншим, на галявинці біля Білого дому... (Шум у залі).

 

     Шановні друзі, не робімо проблеми там, де її абсолютно немає! Нам  треба  негайно  подавати  до Верховної Ради проект Закону про регламент,  який вже майже викінчений.  І оте,  що сьогодні є,  ці проблеми,   які  постали,  повинні  бути  предметом  законодавчого регулювання.

 

     Сьогодні ми не маємо чіткої законодавчої позиції,  і ось саме з  метою  не  поглиблювати  конфронтації  між двома гіками влади я закликаю вас погодитися з  тим  рішенням  і  дозволити  Президенту скласти  присягу  на  вірність  народу України за межами сесійного залу Верховної Ради України.

 

     Спасибі.

 

     ГОЛОВА. Слово надається депутату  Єльяшкевичу.  За  ним  буде виступати депутат Ващук.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  заступник  голови  Комітету  Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 182,   Херсонська   область).  Уважаемые  коллеги!  Я  начну  свое выступление цитатой  из  статьи  в  журнале  "Ekonomist".  "Як  же привітати  переобрання похмурого лідера,  який був Президентом під час періоду економічного спаду та політичного безладдя,  який  був оточений друзями із сумнівною репутацією,  і врештірешт того,  хто провів безжалісну та безсовісну,  нерозбірливу у засобах кампанію, аби залишитися при владі?" Стоит знак вопроса.

 

     Я думаю, что сегодня решение будет принято. Из-за незаконных, неконституционных действий Президента сегодня страдает уже не  его собственный имидж. Его собственный имидж понятен. Я зачитаю только названия из западных периодических изданий.  Вот журнал, например, "Nouvel Observateur",  88: "Кучма - переможний шулер". Я обращаюсь к правой части  зала.  Статья  в  журнале  "Ekonomist"  называется "Зловещий выбор Украины - Леонид Кучма".

 

     Я не  хочу давать собственных цитат,  я о них уже говорил.  К сожалению,  они  не  дойдут  до   электронных   средств   массовой eнформации.

 

     Да, Кучма   победил!   Кучма   победил   демократию,  победил украинский народ!  Но сегодня речь идет об имидже Украины.  Именно сегодня мы должны принимать решение. И поэтому то решение, которое примет сессионный зал, в любом случае будет правильным.

 

     Я хочу сказать,  что мнения,  например во фракции  "Громада", разделились.  Я  категорически против пересмотра решения Верховной Рады.  Но из-за незаконных действий Президента,  который от своего имени  на принятие своей присяги пригласил соответствующих гостей, пригласил и народных депутатов Украины на заседание Верховной Рады (это  уже именно он организовывает заседания Верховной Рады) - так вот из-за этих действий сегодня скорее  всего  будет  пересмотрено решение  Верховной Рады.  И я думаю,  что те,  которые проголосуют сегодня за, тоже будут правы, поскольку в недемократической стране в   ситуации,   когда   Президент   пользуется  недемократическими методами,  когда захвачены все  средства  массовой  информации,  а "волки"  бизнеса  присутствуют и руководят в этом сессионном зале, необходимо принимать то решение, которое будет меньшим злом.

 

     Да, сегодня Верховная Рада не сможет сохранить свое лицо.  Но она не смогла сохранить свое лицо раньше. Я обращаюсь к оппозиции. Давайте обединять усилия,  давайте противостоять тем,  кто завтра пойдет на грубейшее нарушение всех конституционных норм.

 

     Поэтому, уважаемые   коллеги,   не  сегодняшним  голосованием решается судьба  Президента  Украины.  Судьба  Президента  Украины будет  решаться  и  в  судебных  заседаниях.  И если Верховный Суд отказал в конституционном праве на защиту кандидатам в  Президенты Украины,  то  я  обращаюсь  к  ним  с тем,  чтобы они обращались в Европейский суд.  Рано или поздно правда восторжествует. А сегодня будет лишь конечная точка политического фарса.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Слово надається депутату Ващук. За нею буде виступати депутат Карпов.

 

     ВАЩУК К.Т.,  заступник голови Комітету Верховної Ради України з  питань  аграрної політики та земельних відносин (виборчий округ 20,  Волинська область).  Вельмишановні колеги,  гості, присутні в цьому залі! Ми можемо по-різному ставитися до результатів виборів, можемо по-різному їх оцінювати,  бо й ми всі в цьому  залі  певною мірою  різні.  Але  єднає  нас  одне - нас усіх до залу послали ті люди, котрі за нас голосували, котрі ввірили нам свою долю і котрі хочуть,  зрештою,  мати якийсь спокій у цій державі,  бачити чітке своє майбутнє.

 

     Я сьогодні звертаюся до вашого розуму,  до логіки,  до серця. Не до амбіцій,  не до таких, знаєте, почуттів, які зачеплені, десь ущемлені, десь ображені, а до того, що рухає нас завжди вперед, що дозволяло   цій   залі  приймати  мудрі  рішення  стосовно  Криму, Конституції, багатьох інших конфліктних ситуацій.

 

     Давайте добре тут подумаємо.  Нас зрозуміють наші виборці. Із чим ми приїдемо до них? От ми стали в позу, ми зробили так, щоб не відбулось сьогоднішнє складення присяги.  Я думаю, що це немудро і це  сьогодні  не  те  питання,  коли  треба  виявити парламентську принциповість.

 

     Урочисті засідання Верховної Ради  регулярно  відбуваються  в Палаці  "Україна".  І  якщо  ми всі добре подумаємо,  то не будемо протиставляти керівництво Верховної Ради залу,  одну гілку влади - другій, а просто проголосуємо.

 

     Шановний Олександре  Миколайовичу,  я  вас  прошу:  ставте на голосування.  Я вірю в те, що в залі більше мудрих людей, для яких думка їхніх виборців значить найбільше, і вони зроблять правильний вибір.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Карпов. За ним - депутат Пухкал.

 

     КАРПОВ О.М.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, НДП).  Шановні  колеги!  Виступаючи  попереднього  разу,  мені вже доводилося казати про те,  що вибори  завершилися,  але  в  декого весілля   продовжується.   Дехто,  і  таке  враження  складається, обмиваючи невтішні результати,  не  протверезився  і  похмеляється щодня,  забуваючи про те, що життя іде, і авторитет Верховної Ради

- це  й  авторитет  України,  авторитет  України  -  це  авторитет Верховної Ради.

 

     Я хочу  звернутися  до  трьох аспектів проблеми - юридичного, організаційного,  політичного.  Марченко ставив тут запитання,  на які  не отримав відповіді.  Річ у тім,  що на ці запитання взагалі немає відповіді:  не визначено,  а отже,  маємо  визначати.  І  це нормально, я не бачу тут проблеми.

 

     Стосовно політичного аспекту проблеми.  Шановні представники, які 73 роки боролися за диктатуру пролетаріату,  я вам нагадаю,  і  це для мене є підставою,  що процес пішов,  що протверезіння в деякої частини настає. Ви заговорили про демократію. Це ті, хто стоїть на позиції,  що "диктатура пролетариата - это ничем не обусловленная, никакими законами не ограниченная, опирающаяся на насилие власть". Когда вы говорите о демократии, имейте хотя бы историческую память и историческую совесть.

 

     И третий аспект - организационный. Я вже сказав тоді, шановні колеги:  сьогодні  організаційні  питання  є проблемою політичною, проблемою державною,  пов'язаною з міжнародним  авторитетом  нашої України.

 

     З приводу  демократії.  Я  сошлюсь  на  мнение  Мари  Франсуа Вольтера,  который сказал:  "Ваше мнение мне враждебно, но за ваше право  его  высказать  я  готов пожертвовать жизнью".  Вы получили право,  вы высказались. Торжество демократии в зале имеет место. Я предлагаю перейти к голосованию в поименном режиме и за один, и за второй проект постановления.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Пухкал. За ним - депутат Зінченко.

 

     ПУХКАЛ О.Г., заступник голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах і зв'язках з СНД (виборчий округ

 209, Чернігівська область).  Шановні колеги!  У  червні  минулого року  я,  виступаючи  з  цієї  трибуни,  сказав  про те,  що серед десятків визначень політики мені найбільше подобається  визначення древнього філософа Платона:  "Політика - це мистецтво жити разом". І недаремно в більшості сучасних демократичних країн світу починає широко застосовуватися неконфліктна політика.

 

     Сьогодні момент  істини чи істина моменту полягає в тому,  що ми маємо можливість розпочати і у своїй державі саме  неконфліктну політику.  Політична  затятість,  що домінувала і в цій залі майже півтора року нашої з вами роботи,  веде в  глухий  кут.  Ми  маємо подолати   низький  горизонт  вузькопартійних  і  вузькополітичних інтересів і перейти до конструктивної співпраці між гілками влади.

 

     Складення присяги Президентом України народові на  урочистому засіданні  Верховної Ради - це не простий акт.  Цей акт символізує єдність гілок влади.  І  тому  ми  маємо  виходити  саме  з  такої позиції,   приймаючи   рішення  про  проведення  цього  засідання. Сьогодні не час з'ясовувати,  хто винен у тому, що дійшло до такої правової   і  політичної  колізії.  Треба  шукати  вихід  із  цієї ситуації.  І вихід повинен базуватися на нашому рішенні,  яке  має диктуватися  здоровим глуздом.  Верховна Рада України має зберегти своє обличчя.

 

     І тому я вважаю,  і фракція "Батьківщина" доручила донести до вас  свою  позицію,  що  ми  повинні прийняти рішення про зміни до постанови Верховної Ради  України  від  19  листопада.  Нам  треба провести урочисте засідання,  яке б справді розпочало новий етап у політиці нашої держави - етап неконфліктної політики. Більшість із нас  були  в  округах  під  час цієї перерви і пересвідчилися,  що українському  народу,  простому  виборцеві  не  так  важливо,   де відбудеться  акт приведення Президента до присяги.  Народові більш важливо,  щоб   ми   навчилися   конструктивно   співпрацювати   - законодавча, виконавча влада, Президент України.

 

     І тому  я  ще  раз  закликаю  всіх  вас  підтримати  зміни до постанови Верховної Ради від 19 листопада і вважаю більш доцільною постанову,  в  якій  ми  б  чітко  визначилися з рішенням провести урочисте засідання в Національному палаці "Україна".

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Слово надається депутату Зінченку.

 

     ЗІНЧЕНКО О.О.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  свободи  слова  та інформації (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  СДПУ(о)).  Шановний головуючий! Шановні  народні депутати!  Дехто з депутатів шукає найрозумніших, коли дивиться тільки у власне дзеркало. Шановний пане Філіпчук! Це ваша  особиста  справа - бути розумнішим і винахідливішим за всіх, відсидітися у вирішальний  момент,  а  вже  після  перемоги  стати єдиним захисником демократії.

 

     Від імені   фракції   Соціал-демократичної   партії   України (об'єднаної) рішуче протестую проти спроб кинути тінь і на партію, і на фракцію, і на її лідера. Ніколи роботу з підтримки на виборах Президента ми  не  перетворювали  на  спроби  будь-якими  засобами поліпшити власний імідж,  а тому рішуче відкидаємо будь-які закиди з цього приводу.

 

     Щодо обговорюваного питання.  Заробляти імідж держави, а отже і  самої  Верховної  Ради,  потрібно  роками,  довгими  роками.  А втратити його  можна  миттєво.  Треба  звернутися  до  розуму,  до властивого  українцям  здорового  глузду.  Суто полюдському було б правильно піти назустріч один одному. Адже тут є не просто рішення Верховної  Ради,  а  є  два суб'єкти цього права:  Верховна Рада і Президент.  І було б дуже доречно піти  назустріч  один  одному  в цьому   питанні,  продемонструвати  неконфліктність  і  можливість виробляти власну або  спільну  позицію,  перейти  до  голосування, проголосувати  за  те,  щоб  провести  інавгурацію у Національному палаці "Україна".  І це голосування треба  провести  в  поіменному режимі. Треба визначатися, а не демонструвати власні амбіції.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.   Шановні  колеги!  Я  прошу  уваги.  Навіть найтяжчі у світі війни завжди завершувалися миром.  У нас сьогодні суспільство  не в стані війни.  Але передвиборна кампанія розкрила багато і позитиву, і негативу в нашому суспільстві.

 

     Ми з вами,  провівши цю виборчу кампанію  за  тієї  кількості кандидатів у Президенти, не розкололи суспільство. Ми розуміли, що цього дехто хотів. Сьогодні дехто хоче розколоти навпіл парламент. Ми  з  вами представляємо весь український народ.  Нас обрало 22,5 мільйона громадян України. Ми всенародно обрані. І сюди, до нас, у державу Україна, з'їхалися гості.

 

     Сьогодні можна звинувачувати і Голову Верховної Ради,  і його заступників,  сьогодні  можна  звинувачувати  Президента  і   його команду.  Але сьогодні є реальність,  від якої ми не можемо з вами відступити:  в  державі  відбувся   процес   обрання   Президента. Президента обрали, і про це народ знає.

 

     Сьогодні ми  звели  в  принцип  питання  про місце проведення інавгурації.  Я розумію,  як і  кожен  із  вас,  що  це  абсолютно непросте   питання.  Це  конституційне  питання,  а  кожна  стаття Конституції - стаття  прямої  дії.  Але,  шановні  друзі,  якщо  з обранням  Президента  було  запропоновано  нову  процедуру  - саме процесу інавгурації із запрошенням  гостей,  і  ця  модель  чи  ця процедура існує в інших державах... (Шум у залі). Я розумію: ми не повинні їх копіювати,  а робити щось своє,  українське. Та якщо 10 керівників  фракцій  з  15 підтвердили свою позицію про можливість прийняття такої постанови,  щоб  проводити  інавгурацію  в  Палаці "Україна",   то   чому   ми   звинувачуємо   один   одного,  а  не прислухаємося?

 

     Давайте ми зараз відкинемо всі образи,  проведемо засідання й достойно   представимо  Україну  перед  нашими  гостями,  достойно представимо Верховну Раду як  вищий  законодавчий  орган.  Це  нам зарахується українським народом.

 

     Прошу вас,  шановні  друзі,  проголосувати  за ту поправку до постанови від 19 листопада,  яку внесли народні депутати Гошовська і Трофименко.  У пункті першому їхнього проекту постанови сказано: "Внести до постанови Верховної Ради України від 19 листопада  1999 року  1245-XIV  такі  зміни:  у  пункті  1 слова "в сесійному залі Верховної Ради України" замінити словами "в  Національному  палаці "Україна".

 

     Я прошу  підтримати  цей  проект  постанови  й узяти участь у проведенні процедури інавгурації.

 

     Ставлю на   голосування   таку   пропозицію.   Будь    ласка, підтримайте.

 

     "За" - 245.

 

     Спасибі (Оплески).

 

     Я думаю,  шановні друзі,  ми зробили правильний крок. Повірте мені!  Ми цей крок зробили з тим,  щоб у  подальшому  більш  чітко працювати над законами, більш точно виписувати норми в них.

 

     Зараз, шановні колеги, ми зробимо перерву до 11 години. Об 11 годині біля будинку Верховної Ради,  біля п'ятого під'їзду, будуть стояти  автобуси.  Представники  Верховної  Ради  будуть розміщати людей і відправляти автобуси.

 

     До Палацу "Україна" вхід буде відкрито з 12 години, завершиться о 12 годині 45 хвилин. За 15 хвилин до залу допускати не будуть ні наших,  ні тих,  хто  навіть  запізнився  з приїздом.  Тому  прохання  до  12  години  45 хвилин бути в залі й зайняти свої місця.

 

     До зустрічі в Палаці "Україна".