Стенограма пленарного засідання

22 вересня 1999

 

                       ЗАСІДАННЯ ДВАНАДЦЯТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

        У к р а ї н и.  22  в е р е с н я  1999  р о к у.

                         16 г о д и н а.

 

     Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради

 

     України МАРТИНЮК А.І.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   колеги!    Прошу    підготуватися    до реєстрації.

 

     Реєструємося.

 

     У залі   зареєстровано   338   народних   депутатів.  Вечірнє засідання оголошується відкритим.

 

     Не встигли?  Жінці відмовити - це,  як кажуть,  взяти гріх на душу. Тому давайте ще раз зареєструємося.

 

     Реєструємося.

 

     Незважаючи на наполягання, на одного народного депутата стало менше.

 

     Шановні колеги!  У  зв'язку  з  тим  що  ми  в  черговий  раз перенесли  День  уряду,  сьогодні,  як  вам  було повідомлено,  ми розглядаємо  частину  питань,  запланованих  на  завтра.   У   нас залишилось  п'ять  законопроектів.  Якщо  ми  будемо  працювати  в нормальному темпі, то швиденько їх розглянемо.

 

     Шановні колеги!  Сьогодні ми ще не розглянули  пропозиції  до Закону  про  вибори  Президента  депутата  Коломойцева.  На завтра заплановано  розглянути  пропозиції  до  цього   закону   народних депутатів    Косаківського   і   Александровської.   Оскільки   ці законопроекти збігаються,  то  ми  зараз  об'єднаємо  розгляд  цих питань і будемо розглядати їх одне за одним.

 

     Тому я надаю слово для доповіді свого законопроекту народному депутату Коломойцеву. Підготуватися депутату Косаківському.

 

     Валерію Едуардовичу,  скільки часу вам потрібно?  Три хвилини достатньо?

 

     КОЛОМОЙЦЕВ В.Е.,  заступник  голови  Комітету  Верховної Ради України з питань бюджету (виборчий округ 106,  Луганська область). Я постараюсь уложиться, законопроект небольшой.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте чотири хвилини.

 

     КОЛОМОЙЦЕВ В.Е.   Спасибо.   Уважаемые   коллеги!   Уважаемый председательствующий!  Мы  на  эти   выборы   Президента   приняли действительно,  я не побоюсь этого слова,  прогрессивный закон. Но жизнь,   к   сожалению,   диктует   свои   законы.    И    сегодня распространяются   сведения   о   том,  каким  образом  собираются фальсифицировать результаты выборов.

 

     Речь идет и о подмене урн с избирательными бюллетенями,  и  о том,  что сегодня, например в Луганской области, членов участковых избирательных комиссий прессингуют,  предлагают им  деньги,  любые условия,  лишь  бы  их по уважительной причине на выборах не было. Особенно   это   касается   членов   от   оппозиционных    партий: Коммунистической, Социалистической, Селянской.

 

     Предлагаемые мной  поправки (и есть решение управления Мацюка рекомендовать  их  для  принятия  в  первом  чтении)  сводятся   к следующему.

 

     Первое. У  статті  42 частину 6 пропонується викласти в такій редакції:  "У  день  виборів  перед  початком  голосування  голова дільничної  виборчої комісії в присутності членів виборчої комісії та  офіційних   спостерігачів,   представників   засобів   масової інформації,   які  знаходяться  на  виборчій  дільниці,  перевіряє виборчі скриньки і кладе в кожну з них аркуш паперу  з  особистими підписами  всіх  присутніх  членів  дільничної  виборчої  комісії, офіційних спостерігачів,  з печаткою дільничної виборчої  комісії, пломбує  або опечатує виборчі скриньки у термін не раніше,  ніж за годину, та не пізніше, ніж за півгодини до початку голосування".

 

     То есть утром проводится  осмотр  избирательных  урн  и  туда вкладывается   лист   с  печатью,  подписанный  членами  комиссии, наблюдателями. Затем урна опечатывается. Если вечером при вскрытии урны  этого  листа  не  будет,  значит,  урна была подменена.  Это простое требование, которое позволит исключить фальсификацию.

 

     Второе. Приняв  дополнения  к   закону   народного   депутата Ельяшкевича,  мы добились, что протокол по итогам выборов делается не в четырех экземплярах, а еще и для каждого члена комиссии. Но в связи  с  прессингом на членов комиссии наблюдатели могут остаться без протоколов.  Тому пропонується в статті 43 частину 15 викласти в   такій   редакції:   "Протокол   дільничної   виборчої  комісії складається  в  кількості  примірників  відповідно  до   кількості кандидатів у Президенти,  внесених до виборчих бюлетенів, чотирьох примірників для офіційних органів,  а також для голови, заступника голови,  секретаря  та  всіх  членів  комісії,  які брали участь у засіданні. Усі примірники протоколів мають однакову юридичну силу, підписуються  головою,  заступником голови та секретарем і членами дільничної виборчої  комісії,  які  брали  участь  у  засіданні  і скріплюються  печаткою.  Проти  прізвищ  відсутніх  членів комісії зазначається причина  їх  відсутності.  До  протоколу  долучаються окремі думки членів комісії, викладені письмово, письмові заяви та скарги,  що надійшли з приводу підрахування голосів,  та  рішення, які  комісія  ухвалила  в результаті їх розгляду.  Перший і другий примірники  протоколу  разом  з  пакетами  виборчих  бюлетенів  та контрольних   талонів   негайно   надсилаються  до  територіальної виборчої  комісії,  третій  зберігається  у  секретаря  дільничної виборчої  комісії,  четвертий  відразу обов'язково вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої  комісії, решта   протоколів  негайно  видаються  членам  виборчої  комісії, офіційним  спостерігачам  або   довіреним   особам   кандидата   у Президенти,  внесеного  до  виборчого  бюлетеню,  у кількості один примірник  на  одного  члена  комісії,   один   примірник   -   на спостерігачів  або  довірених осіб кожного кандидата у Президенти, внесеного до виборчого бюлетеню.  Неотримані  у  разі  відсутності офіційних спостерігачів та довірених осіб протоколи зберігаються у секретаря дільничної комісії.

 

     Перший примірник протоколу дільничної виборчої комісії  мають право   підписати   офіційні   спостерігачі   та   довірені  особи кандидатів.

 

     Перший примірник  протоколу  дільничних   виборчих   комісій, утворених при представництвах України за кордоном,  після передачі факсовим  зв'язком  направляється  разом   з   пакетами   виборчих бюлетенів та контрольних талонів до Центральної виборчої комісії". Это касается и территориальных избирательных комиссий.

 

     И еще один принципиальный момент.  Во многих сельских районах во  время  выборов  в  1998  году  в парламент были случаи,  когда наблюдателям говорили (мотивируя тем,  что малые комнаты):  стойте там у двери,  не мешайте, мы сами будем считать. Мне рассказывали, что  девушки,  которые  считали,  загоняли  под  ноготь  шарик  от шариковой   ручки   и  делали  пометки,  делали  недействительными бюлетени.

 

     Поэтому предлагается статью 38 дополнить абзацами:  "Офіційні спостерігачі  приймають безпосередню участь у підрахуванні голосів виборців разом з членами виборчої комісії.

 

     У день  виборів  офіційні  спостерігачі  можуть  заявити  про здійснення   кінозйомки,  аудіо-  та  відеозапису,  фотографування впродовж голосування  виборців".  То  есть  считают,  конечно  же, только члены комиссии, но никто не посмеет выгонять наблюдателей.

 

     Просьба поддержать в первом чтении дополнения к закону.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Сідайте,  будь ласка.  Шановні колеги!  Я думаю,  що ми заслухаємо інших доповідачів, потім усе обговоримо і по  кожній  статті  будемо  голосувати,  оскільки це доповнення до одного закону. Немає заперечень?

 

     Депутата Косаківського я не бачу.  Депутат Александровська... А, зрозуміло.

 

     Депутат Пономаренко від комітету. Будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань  державного  будівництва,   місцевого   самоврядування   та діяльності  рад (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ).  Адаме  Івановичу!  Я  виступаю  від  комітету   і   повинен висловитися щодо проекту закону Коломойцева.  По-перше, цей проект не розглядався в Комітеті з питань державного будівництва.

 

     По-друге, контрольний   лист,   який   пропонує   Коломойцев, передбачений проектом закону депутата Косаківського.

 

     По-третє, зміни  до статей 43 і 44,  які пропонує Коломойцев, уже передбачені законом,  прийнятим Верховною Радою,  проект якого вніс депутат Єльяшкевич.

 

     I, нарешті,  внесення  змін до статті 38 суперечить закону (є висновок науковоекспертного управління).

 

     Наш проект  і   проект   народного   депутата   Косаківського направлені  на  унеможливлення фальсифікації виборів або зменшення можливості  такої  фальсифікації.  Ми  подавали  ці   проекти   до Центрвиборчкому і врахували його зауваження.

 

     У проекті   депутата   Косаківського   передбачається   перед опломбуванням скриньок опускати контрольний лист з підписами  всіх членів дільничної виборчої комісії і виборця, який з'явився першим для голосування.  Вказується,  що  заповнені  та  порожні  виборчі скриньки  знаходяться в полі зору членів комісії,  спостерігачів і довірених  осіб.  У   разі   відсутності   у   виборчій   скриньці контрольного  листа  або  виявлення  на ньому підробленого підпису виборчі бюлетені в скриньці визнаються недійсними.

 

     У проекті  Александровської,   Пономаренка   і   Райковського встановлюється  термін  -  п'ять  днів,  протягом якого орган,  що утворив комісію (а це  відповідна  рада),  розглядає  подання  про дострокове  припинення  повноважень комісії або окремих її членів. Це перше.

 

     Друге. Виписано,  які комісії надсилають  подання  на  членів відповідних комісій.

 

     Третє. Передбачено,  в  якому  разі  повноваження  осіб,  які входять до  складу  комісії,  припиняються  негайно,  без  рішення органу, що її сформував.

 

     Четверте. На  наш  погляд,  зміна  кількості присутніх членів комісії з двох третіх до простої більшості і норми  для  прийняття рішення   (було   -  більшістю  від  загального  складу,  а  тепер

-більшістю від присутніх) дасть змогу уникнути блокування засідань комісії.

 

     П'яте. У   статті   20   дається  тлумачення  поняття  "місце проживання" виходячи з рішення колегії  Верховного  Суду  України. Тобто місце проживання - це місце прописки.

 

     Шосте. Передбачено,  що  видається довідка як про невключення до списків виборців, так і про виключення.

 

     Сьоме. Передбачено,  що  оскаржити  допущені  при   складанні списків  виборців  неправильності можуть не тільки виборці,  але й кандидати в Президенти, довірені особи, офіційні спостерігачі.

 

     Восьме. Пропонується на опломбовані скриньки ставити  підписи голови, заступника голови, секретаря і членів виборчих комісій.

 

     Передбачено, що  в разі повторного голосування,  якщо один із двох кандидатів,  які залишилися,  зняв свою кандидатуру не  за  7 днів,  а  за  10 днів,  зменшується термін на підведення підсумків виборів з 5 до 4 днів.

 

     Висновок науково-експертного управління є. З Центрвиборчкомом погоджено.     Пропонується     проект    Косаківського,    проект Александровської,  Пономаренка і Райковського прийняти  в  першому читанні,  дати  на  доопрацювання  Комітету  з  питань  державного будівництва і на  наступному  пленарному  засіданні  розглянути  в другому читанні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сідайте, будь ласка. Питання зрозуміле.

 

     На виступ записаний народний депутат Беспалий.  Будь ласка, 3 хвилини, і будемо визначатися.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.,  член Комітету Верховної Ради України з питань правової   реформи   (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ, НДП). "Реформи-Конгрес". Шановні колеги! Наша фракція, як і профільний комітет, як і науково-експертне управління, підтримує і буде голосувати за проекти  Косаківського  і  Александровської  та інших.

 

     Але хотілося   б   сказати   кілька   слів  про  законопроект Коломойцева,  який є дуже дискусійним. Автором проекту дуже слушно зазначена   головна   небезпека   виборчої   кампанії   -  загроза фальсифікації.  Точно  визначена  і  найслабша  ланка  -   виборчі комісії, котрі дехто намагається перетворити у виборчі "кучмісії". Не викликає сумніву і необхідність посилення громадського контролю за виборами, у тому числі з боку офіційних спостерігачів.

 

     Проте, встановивши  правильний  діагноз,  які ж ліки пропонує автор?  По-перше,  він казав тут з трибуни одне,  а в тексті чітко написано,  що пропонується спостерігачам брати участь у підрахунку голосів нарівні з членами виборчої комісії.  Щодо цього  пасажу  я собі дозволю зауважити лише одне:  серед офіційних спостерігачів є досить багато іноземців,  і вже це перетворює дану  пропозицію  на курйоз.  Якщо  ця  анархічна пропозиція,  що суперечить і духу,  і букві виборчого закону,  буде прийнята,  вона серйозно  підставить Верховну Раду під нищівну і цього разу обгрунтовану критику.

 

     По-друге, нещодавно  ми  прийняли  закон,  проект  якого вніс депутат Єльяшкевич,  згідно з яким кожен член  дільничної  комісії отримує протокол про підрахунок голосів. Цього цілком досить і для контролю,  і для громадського, неофіційного, підрахунку голосів. Я нагадаю,  що  в 1994 році діючий Президент Леонід Кучма запровадив цю схему.  Його штаб провів такий паралельний підрахунок голосів - громадський  і  оголосив  перемогу  Кучми  раніше,  ніж це зробила виборча комісія.

 

     Депутат Коломойцев пропонує видавати протоколи ще й офіційним спостерігачам  і  довіреним особам кандидатів.  Нічого не даючи по суті,  така пропозиція (ще не  просохли  чорнила  на  попередньому законі, він ще знаходиться на підписі у Президента) лише послужить Президенту приводом для застосування права вето.  Мовляв, Верховна Рада сама не розібралася, кому ж мають видаватися протоколи.

 

     Вказані вади  є сутністю проекту.  До другого читання вони не можуть бути усунуті.  Тому фракція "Реформи-Конгрес"  пропонує  не підтримувати проект Коломойцева.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Обговорення відбулося.

 

     Будь ласка, Валерію Едуардовичу. Одна хвилина.

 

     КОЛОМОЙЦЕВ В.Е. Уважаемые коллеги! Что касается статьи 38, то я хочу прочитать вам заключение научно-экспертного  управления  на этот проект закона, подписанное Анатолием Романовичем Мацюком.

 

     "Науково-експертним управлінням   вивчено  цей  законопроект, основною  ідеєю  якого  є  запровадження  режиму  гласності   щодо результатів   виборів   Президента   на  окремих  дільницях  та  у територіальних виборчих округах.

 

     Загалом проект  заслуговує  на  підтримку.  Проте   сумнівним виглядає  положення  у  пункті  1 розділу 1 проекту (доповнення до статті  38  закону),  яким  передбачається  "безпосередня  участь" офіційних спостерігачів у підрахунку голосів.  Спостерігачі тому і називаються спостерігачами,  що їх  функцією  є  спостереження  за ходом   виборів,  а  не  безпосередня  участь  у  встановленні  їх результатів.  Тому вважаємо за необхідне відповідне  положення  (а саме запропоноване доповнення до статті 38) вилучити".

 

     Я полностью   согласен   с   предложением   Мацюка   и  прошу проголосовать за мой проект закона без  дополнения  к  статье  38. Чтобы  снять  двусмысленность,  чтобы мы только исключили механизм фальсификации на разных этапах: участковая комиссия в селе - район

- область и так далее.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Микола   Іванович   Хандурін,  заступник міністра юстиції. Будь ласка.

 

     ХАНДУРІН М.І.,  заступник міністра юстиції України.  Шановний Адаме  Івановичу!  Шановні народні депутати!  Міністерство юстиції пропонує  відхилити  законопроект,  внесений  народним   депутатом Коломойцевим.  Доповнення  до  статті  38 суперечить іншим законам України, і народний депутат сам погодився виключити його.

 

     Що стосується змін до інших статей, то вони вже передбачені у прийнятій  вами новій редакції,  яку запропонував народний депутат Єльяшкевич.  Цей закон знаходиться на підписі у  Президента.  І  в ньому  пропонується аналогічна редакція тих статей,  що стосуються протоколів виборчих комісій.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Миколо Івановичу,  за слушне доповнення і роз'яснення.  Отож ми обмінялися думками, картина зрозуміла. Прошу народних депутатів зайняти свої робочі місця,  будемо  визначатися щодо всіх трьох законопроектів. Я буду ставити їх на голосування в такому порядку, як ми їх розглядали. Будьте уважні.

 

     Ставляться на  голосування  пропозиції   народного   депутата Коломойцева  до  статей 42 і 43.  До статті 38 він уже не пропонує вносити поправки. Прошу народних депутатів визначитись.

 

     "За" - 76.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Ставляться на  голосування  пропозиції   народного   депутата Косаківського до статей 42 і 43. Прошу визначитися.

 

     "За" - 212.

 

     Ставляться на   голосування   пропозиції  народних  депутатів Александровської,  Пономаренка, Райковського до статей 16, 20, 42, 43. Прошу визначитися.

 

     "За" - 205.

 

     Таким чином, шановні колеги, ми визначилися. Жодна з поправок не набрала  необхідної  кількості  голосів,  тому  що,  як  сказав заступник міністра і, напевно, хоче сказати депутат Єльяшкевич, ці поправки вже внесені.

 

     Будь ласка, увімкніть мікрофон депутата Єльяшкевича.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  голова   Тимчасової   спеціальної   комісії Верховної Ради України з питань забезпечення прав громадян України під  час  підготовки  і  проведення  виборів  Президента   України (виборчий  округ  182,  Херсонська  область).  Уважаемые  коллеги! Поправки,  которые  вносятся  депутатом  Косаковским,  чрезвычайно важны.  Они  направлены  на  то,  чтобы  не  были подменены урны с бюллетенями. Поэтому я просил бы проголосовать их в первом чтении.

 

     Что касается законопроекта, внесенного депутатами Пономаренко и  Александровской,  то там есть поправки,  которые просит принять Центральная избирательная  комиссия.  Поэтому  я  тоже  просил  бы поддержать этот проект в первом чтении.

 

     Эти два проекта совершенно не касаются тех вопросов,  которые были  урегулированы  с  принятием  изменений,  касающихся   выдачи протоколов  всем  членам  участковых  и  территориальных комиссий. Поэтому я прошу еще раз проголосовать эти два проекта и принять их в первом чтении.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я ще раз поставлю на голосування. Але давайте так:  або визначаємося,  або не визначаємося. Не гаймо часу.

 

     Ставляться на   голосування   пропозиції  народного  депутата Косаківського до статей 42 і 43.

 

     "За" - 241.

 

     Рішення прийнято.

 

     Ставляться на  голосування  пропозиції   народних   депутатів Александровської, Пономаренка і Райковського. Прошу визначитися.

 

     "За" - 233.

 

     Рішення прийнято.

 

     -----------

 

     Розглядається проект  Закону  про  містогерой  Севастополь  у другому читанні.  Доповідає голова підкомітету Комітету  з  питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад Дайнеко Леонід Іванович (Шум у залі).

 

     Народні депутати наполягають поправки до  Закону  про  вибори Президента  України,  які  ми голосували,  проголосувати в другому читанні.

 

     Ставляться на голосування в цілому в другому читанні поправки депутата Косаківського.

 

     "За" - 219.

 

     Ставляться на голосування в цілому в другому читанні поправки депутата Александровської та інших. Прошу визначитися.

 

     "За" - 198.

 

     Обидві поправки ставлю  на  голосування  в  другому  читанні. Прошу визначитися.

 

     "За" - 206.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Будь ласка, Леоніде Івановичу, доповідайте.

 

     ДАЙНЕКО Л.І.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань державного будівництва,  місцевого самоврядування та  діяльності  рад  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  КПУ).  Уважаемые депутаты! Вашему вниманию предлагается во втором   чтении  законопроект  о  городе-герое  Севастополе.  Этот законопроект прошел долгий и тернистый путь.  Он сложен  тем,  что предусматривает   особый  статус  города  Севастополя.  В  систему местной власти входят  город  Севастополь,  город  Инкерман,  один поселок, два сельских совета и 28 населенных пунктов.

 

     Сложность обясняется еще и тем, что до сих пор нет закона об административнотерриториальном  устройстве.  Все  это   обусловило серьезную  работу  над  законопроектом,  поэтому принятый в первом чтении проект закона народных депутатов Зачесова и  Кондратевского серьезно  дорабатывался  как  авторами,  так и в комитете,  прошел апробацию на расширенном заседании городского совета Севастополя.

 

     Какие проблемы возникали при работе над этим  документом?  По заключению    научно-экспертного    и    юридического   управлений Секретариата Верховной Рады в законопроекте учтены и отражены  как особый статус Севастополя,  так и интересы территориальных громад. Он не противоречит Конституции и законам Украины.

 

     На наш взгляд,  в законопроекте  наиболее  детально  выписаны взаимоотношения    между    городским    советом    и    городской госадминистрацией.  Как  и   предусмотрено   Законом   о   местном самоуправлении,  ликвидируются  районные  администрации,  районные советы будут иметь свои исполнительные органы.

 

     Учтены замечания Кабинета Министров по  формированию  местных бюджетов,   выделению   дотаций  из  Госбюджета  на  осуществление делегированных полномочий.

 

     В предложенном варианте законопроекта учтены практически  все ранее   сделанные   замечания   юридического   и  научноэкспертных управлений.  Кроме того, к законопроекту было подано 127 замечаний и дополнений,  в том числе 113 -народных депутатов и 14 - Кабинета Министров.  Из них учтено полностью 65,  частично - 18 и отклонено 44. Все замечания Кабинета Министров учтены.

 

     Отклонены в    основном    предложения   народного   депутата Бондаренко Владимира Дмитриевича,  хотя многие из его  предложений учтены,  и народного депутата Баулина Павла Борисовича.  Суть этих предложений сводилась к тому,  что  территориальные  громады  сел, поселков,   города   Инкермана   как   бы  подпадают  под  двойное управление.  Действительно,  в  этом  есть  резон.   Поэтому   при доработке законопроекта можно учесть эти предложения.

 

     Кроме того,  депутат  Баулин  предложил,  чтобы бюджет города Севастополя формировался по принципу формирования  бюджета  города Киева,  с  чем  в комитете не могли согласиться,  потому что здесь есть существенные различия.  Не учтены также предложения  народных депутатов Шарова и Беспалого по ликвидации районных советов.

 

     Все остальные   предложения   учтены,   Комитет  по  вопросам государственного   строительства,   местного   самоуправления    и деятельности   советов   вносит   предложение  рассмотреть  данный законопроект и принять его во втором чтении.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Леоніде Івановичу.  Поки що сядьте,  будь ласка.  У нас є проект постанови,  внесений групою депутатів,  про неприйнятність даного законопроекту. Я даю можливість обгрунтувати цю  пропозицію народному депутату Костицькому.  Три хвилини,  будь ласка.

 

     КОСТИЦЬКИЙ В.В.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  у закордонних справах і зв'язках з СНД (виборчий округ

 84, Iвано-Франківська область).  Дякую, шановний Адаме Івановичу. Шановні  народні  депутати!  Я  хотів  би  висловити  думку  групи народних  депутатів,  насамперед  юристів,  які  підписали  проект постанови   про   неприйнятність  проекту  Закону  про  містогерой Севастополь.  Це депутати Костицький,  Кармазін,  Шишкін,  Гавриш, Жир, Бандурка, Сахно, Білоус, Черняк та інші.

 

     Готуючи проект  постанови,  ми керувалися виключно юридичними засадами і абсолютно не вбачали в цьому (і просимо вас не вбачати) якихось політичних підтекстів.

 

     На жаль,  у  зв'язку  з  тим,  що розгляд проекту закону було перенесено,  я не встиг розмножити довідку, тоді мій виступ міг би бути значно коротший.

 

     Отже, ми  виходили  з  того,  що  в  проекті  не  передбачена особливість  статусу   міста   Севастополя,   як   цього   вимагає Конституція  України,  який  би  визначався передусім тим,  що тут базується  Чорноморський  флот  Російської  Федерації,   а   також розміщені  Військово-Морські  Сили  України.  І  тут  можна було б врахувати більш повно поправку народного депутата Шарова.

 

     Друге. Пункт 6 частини 1 статті 4 передбачає надання цільових дотацій  місту  на  будівництво  житла  для  пенсіонерів  з  числа військовослужбовців,  звільнених у запас.  Він суперечить  частині першій статті 24 Конституції,  яка забороняє привілеї чи обмеження за соціальним походженням,  місцем проживання або іншими ознаками. Отже, треба записувати "для всіх пенсіонерів", а міська рада нехай тоді вирішує, що це для військових.

 

     Розділ III  проекту  визначає   організаційноправові   основи здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування,  а стаття 140  Конституції  передбачає,  що  такий   закон   має   визначати "особливості    здійснення    виконавчої    влади    і   місцевого самоврядування".

 

     Далі. Частина  1  статті  23  проекту   закладає   можливість конфлікту між органами самоврядування і органами виконавчої влади. Всупереч статті 44 Закону України про  місцеве  самоврядування  та статті  14  Закону  про  місцеві  державні адміністрації у проекті визначено,  що Севастопольська міська рада "може делегувати", а не делегує,   повноваження  органам  виконавчої  влади.  Отже,  маємо можливість конфлікту між радою і адміністрацією.

 

     Ще один  конфлікт  як  законодавчий,  так   і,   можливо,   у здійсненні  повноважень  закладений у пункті 5 частини 2 статті 24 проекту.  У цьому пункті передбачено,  що голова  Севастопольської міської  державної  адміністрації "укладає та розриває контракти з керівниками підприємств,  установ та організацій,  що належать  до сфери управління міської державної адміністрації,  або уповноважує на це своїх заступників". Але ж не визначено, яка сфера управління міської держадміністрації.

 

     Частина 2   статті   14  проекту  всупереч  названому  пункту передбачає,  що "повноваження  Севастопольського  міського  голови визначаються   Законом   України   про  місцеве  самоврядування  в Україні..." А там записано,  що керівників  підприємств  призначає голова міської ради - міський голова. Тоді незрозуміло, хто ж буде призначати  керівників  підприємств  -  голова  адміністрації   чи міський голова. Таким чином, закладається ще один конфлікт.

 

     Далі. Бюджет   міста  покликаний  забезпечити  функціонування міста,  а  не  якийсь  його  особливий  статус.  Тому   статтю   5 законопроекту  треба було б привести у відповідність з положеннями Закону про бюджетну систему.

 

     У законопроекті  не  розкрито  такі   особливості   виконання загальнодержавних    функцій,    як    управління   багатоцільовим використанням   морської   акваторії   в   державних    інтересах, координація  взаємодії  щодо  її  використання  в умовах базування Чорноморського флоту та реалізації угоди між Україною і Росією про базування там цього флоту.

 

     Я міг би навести ще кілька аргументів,  але мені здається, що і цих достатньо  для  того,  щоб  зрозуміти,  що  в  принципі  цей законопроект має право на існування,  він спрямований на подальший розвиток Конституції України,  але потребує юридичного погодження. Скажімо,  я  вважаю,  що тут абсолютно необгрунтовано не враховано поправку 86 депутата Бауліна (вона врахована тільки  частково)  та інші поправки.

 

     У зв'язку  з  цим  я  прошу  прислухатися  до  думки народних депутатів і до висновків юридичного  управління,  які  збігаються, але  абсолютно  по-різному  аргументуються,  і попросити Комітет з питань державного будівництва доопрацювати проект і внести його на повторне друге читання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Хоча  я  думаю  (це я звертаюся до Василя Васильовича та інших, хто підписав цей законопроект), що якби мова йшла не про місто-герой Севастополь,  а про місто Львів, то ніяких проблем не було б.

 

     Згідно з Регламентом я ставлю на голосування  пропозицію  (ви чули   її)  про  неприйнятність.  Нагадую  норму  Регламенту:  для прийняття рішення про відхилення законопроекту  необхідно  набрати одну третину, тобто 148 голосів.

 

     Прошу визначитися    щодо   пропозиції   про   неприйнятність законопроекту.

 

     "За" - 101.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Тому, Леоніде Івановичу, прошу на трибуну. Будемо працювати в режимі другого читання.

 

     Поправку 1   народного   депутата   Шарова  відхилено.  Немає депутата Шарова?

 

     ДАЙНЕКО Л.І. Нет, эта поправка принята.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прийнята. Це технічна помилка? Ясно.

 

     Тоді, шановні колеги, я прошу проголосувати за назву закону і за преамбулу з урахуванням поправки депутата Шарова.

 

     "За" - 160.

 

     Хто за  те,  щоб  провести  голосування  в поіменному режимі, прошу визначитися.

 

     ДАЙНЕКО Л.  І.  Уважаемые депутаты!  Прошло более трех лет со дня принятия Конституции, которая упредила закон...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Леоніде Івановичу, йде голосування.

 

     "За" - 140.

 

     Рішення прийнято.

 

     Шановні колеги!  Зараз  ми  будемо  голосувати  в  поіменному режимі.  Я ще  раз  пропоную  прислухатися  до  того,  що  говорив доповідач:  ми  повинні діяти згідно з Конституцією,  в якій перед нами ставиться завдання прийняти два особливих закони:  про  місто Київ і про місто Севастополь. Закон про Київ ми з вами тут спільно здолали, давайте тепер допоможемо Севастополю.

 

     Голосується в поіменному режимі назва закону  і  преамбула  з урахуванням поправки народного депутата Шарова.

 

     ДАЙНЕКО Л.І. По названию закона никаких замечаний не было.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 162.

 

     Прошу висвітити по фракціях.

 

     Комуністи -  116;  НДП  -  0  із 13;  Народний рух - 0 із 21; "Відродження  регіонів"  -  2  з  18;  "Батьківщина"  -  2  з  13; соціал-демократи - 0 із 18;  соціалісти - 18 із 23;  зелені - 1 із 10;  "Реформи-Конгрес" - 0 із  15;  Трудова  партія  -  6  із  12; "Незалежні" - 2 із 7;  Рух (перший) - 0 із 14;  "Громада" - 2 з 9; селяни - 8 із 10;  прогресивні соціалісти - 0 із 14; позафракційні

- 5 із 8.

 

     Шановні колеги!  Ну зрозуміло, що й наступні статті, напевно, будуть голосуватися таким чином, тому давайте приймемо компромісне рішення  (про  це  говориться й у висновку юридичного управління): направимо цей законопроект на повторне друге читання з урахуванням тих  зауважень,  які  висловлювали і юридичне управління,  і група народних депутатів,  яких представляв  депутат  Костицький.  Прошу підтримати  цю пропозицію.  Нам треба прийняти цей проект закону з урахуванням зауважень щодо норм, які суперечать Конституції.

 

     Голосуємо. Повторне   друге   читання...   Зніміть   поіменне голосування,  зніміть.  Це  просте  голосування про повторне друге читання. Голосуємо.

 

     "За" - 236.

 

     Я прошу Леоніда Івановича і профільний комітет оперативно все врахувати.  Дуже просив би народних депутатів,  особливо тих,  хто вносив  пропозицію  про  неприйнятність:  давайте  зуміємо   мудро врегулювати  проблему,  яку ви ставите як чи не найголовнішу - про базування там Чорноморського флоту.  Про  це  також  говориться  в Конституції,  у  прийнятих  нами  законах  про  ратифікацію  угод. Давайте не будемо створювати таку проблему.  А то, я знаю, дехто з народних  депутатів говорить:  "Оскільки там є Чорноморський флот, то за закон не будемо голосувати."

 

     ------------

 

     Слухається проект Закону про  забезпечення  додержання  вимог щодо  несумісництва в системі місцевого самоврядування.  Доповідає голова  Комітету  з  питань  державного   будівництва,   місцевого самоврядування та діяльності рад Олександр Дмитрович Кушнір.  Будь ласка.

 

     КУШНІР О.Д.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Шановний Адаме  Івановичу!  Шановні народні депутати!  Конституція України, Закон України про місцеві державні  адміністрації,  Закон  України про  місцеве  самоврядування  в  Україні  передбачають вимоги щодо несумісництва в органах місцевої влади.

 

     Зокрема, у статті 120 Конституції  України  записано:  "Члени Кабінету  Міністрів  України,  керівники  центральних  та місцевих органів виконавчої влади не мають  права  суміщати  свою  службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у  позаробочий  час,  входити  до  складу  керівного   органу   чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку".

 

     Стаття 12 Закону про місцеві державні адміністрації:  "Голови місцевих  державних  адміністрацій,   їх   заступники,   керівники управлінь,   відділів,   інших  структурних  підрозділів  місцевих державних  адміністрацій  не  можуть  бути  народними   депутатами України  або  мати  інший  представницький  мандат,  суміщати свою службову діяльність з іншою,  в тому числі на громадських засадах, крім викладацької...".

 

     І в   статті  12  Закону  про  місцеве  самоврядування  також записано:  "Сільський,  селищний,  міський  голова  не  може  бути депутатом  будь-якої  ради,  суміщати  свою  службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах...".

 

     Разом з тим останнім  часом  поширюється  практика  порушення норм  чинного  законодавства  України посадовими особами в органах місцевої влади стосовно несумісності посад,  що вони  займають,  з іншими посадами.

 

     Зокрема, у  нас деякі голови обласних рад суміщають цю посаду з посадою голови  державної  адміністрації.  Це  Янукович  -голова Донецької    обласної    ради   та   голова   обласної   державної адміністрації,  Сенчук - голова Львівської обласної ради та голова обласної  державної  адміністрації,  Лук'янець - голова Черкаської обласної ради та голова обласної державної адміністрації, Балога - Мукачевський  міський  голова  та  голова  Закарпатської  обласної адміністрації,  Дворкіс -  Вінницький  міський  голова  та  голова обласної   державної   адміністрації,  Швець  -  Дніпропетровський міський голова та голова обласної державної адміністрації.

 

     Крім цього,  17  голів  районних  рад  водночас  є   головами відповідних державних адміністрацій.

 

     Стаття 79 Закону України про місцеве самоврядування в Україні та стаття 9 Закону  України  про  місцеві  державні  адміністрації передбачають  наслідки  порушення  цієї  норми,  але не визначають механізмів їх реалізації.

 

     З метою  усунення  цієї  законодавчої  прогалини  та  надання допомоги місцевим органам влади у додержанні чинного законодавства стосовно  випадків  порушення  закону  щодо  несумісництва   посад сільських,  селищних,  міських  голів  чи  інших  посадових осіб в органах місцевої влади пропонується  прийняти  проект  Закону  про забезпечення   додержання   вимог  щодо  несумісництва  в  системі місцевого самоврядування.

 

     Цей законопроект вам розданий, але я прокоментую його статті.

 

     Стаття 1.  Виходячи з норм законів про місцеве самоврядування та  про  державні  місцеві  адміністрації,  пропонується записати: "Повноваження сільського,  селищного,  міського голови  чи  голови обласної,  районної,  районної  у  місті ради,  іншої посади,  яку займає особа в органі місцевої влади (місцевому  органі  державної влади чи органі місцевого самоврядування), достроково припиняються з дня набрання чинності правового акту про  призначення  (обрання) особи на посаду чи настання іншого юридичного факту,  що засвідчує виникнення несумісності з іншою посадою чи іншою діяльністю".

 

     На мой  взгляд,  именно  отсутствие  вот  такого  конкретного положения  в  Законе  о местных государственных администрациях и в Законе о местном самоуправлении в Украине препятствует  реализации записанных  там положений,  согласно которым совмещение должностей влечет за собой досрочное прекращение полномочий.

 

     Далее в  законопроекте,  как  вы  видите,  выписывается,  кто замещает   те   должности,   которые  освобождаются  в  результате досрочного прекращения полномочий.

 

     Стаття 2.  Для того чтобы усилить  обязательность  выполнения нормы   об   освобождении  с  занимаемой  должности  в  результате совмещения  ее  с  другой   должностью,   предлагается   записать: "Нормативний  чи  інший  правовий  акт  органу або посадової особи органу місцевої влади,  виданий чи підписаний особою,  яка порушує встановлені законом вимоги щодо несумісності, є нечинним".

 

     Конечно, это   положение   вытекает   из  законов  о  местном самоуправлении и о местных государственных администрациях.  Но его отсутствие   не   дает   возможности  потребовать  от  прокуратуры выполнения требований о том, что она должна быть органом надзора и добиваться  прекращения  полномочий  тех  лиц,  которые  совмещают несколько должностей.  В этом случае  уже  более  конкретно  будет записано  положение  о том,  что документы,  подписываемые лицами, совмещающими две должности, являются недействительными.

 

     Стаття 3: "При встановленні судом будьякого факту незаконного здійснення  повноважень  особою,  яка  порушує встановлені законом вимоги щодо несумісності,  суд приймає рішення про позбавлення  її права займати будь-які посади в органах місцевої влади строком від одного до п'яти років". Это тоже для усиления этой позиции.

 

     "Перехідні положення".  Ми пропонуємо доповнити частину першу статті  50  Закону про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних,  міських  голів.  Напомню  ее:  "У   разі   дострокового припинення повноважень депутата,  сільського,  селищного, міського голови відповідна місцева рада не пізніш як через місяць з моменту вибуття депутата,  сільського,  селищного, міського голови приймає рішення про проведення  виборів  депутата  сільського,  селищного, міського голови замість того, який вибув".

 

     Але в нас багато прикладів,  коли міські,  сільські,  селищні ради не приймають рішення про призначення таких  виборів.  Поэтому вносится  предложение дать такие полномочия Верховной Раде Украины и дополнить часть первую таким предложением:  "У разі  неприйняття відповідною  радою  рішення  про  проведення  виборів  сільського, селищного,  міського голови рішення про проведення  таких  виборів приймається у місячний строк Верховною Радою України."

 

     Такий законопроект пропонується прийняти в першому читанні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Дмитровичу.

 

     Прошу записатися на запитання.  Будь ласка, висвітіть список. П'ять хвилин.

 

     Депутат Сафронов, за ним - депутат Сахно.

 

     САФРОНОВ С.О.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ 30, Дніпропетровська область). Прошу передати слово народному депутату Гуцолу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ГУЦОЛ М.В., секретар Комітету Верховної Ради України з питань прав  людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних   відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ).  Фракція "Батьківщина",  Зелена  партія   України.   Шановний   доповідачу! Скажіть,  будь ласка:  якщо ми приймемо цей законопроект,  чи буде більше правового порядку та відповідальності в місцевих радах усіх рівнів?

 

     Дякую.

 

     КУШНІР О.Д. Именно с этой целью и предлагается принять данный проект закона.  Я еще раз повторяю:  много нового он не несет,  он просто конкретизирует, что с момента вступления в силу документа о назначении  лица  на  вторую   должность   досрочно   прекращаются полномочия по предыдущей должности.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Сахно.  За ним - депутат Беспалий.  Будь ласка.

 

     САХНО Ю.П.,  член   Комітету   Верховної   Ради   України   у закордонних    сравах    і   зв'язках   з   СНД   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП). Фракція "РеформиКонгрес". Шановний  Олександре  Дмитровичу!  Мене трохи турбує,  що останнім часом поряд з такими значними законопроектами,  як  той,  який  ми щойно  відхилили,  подають  отакі якісь епізодичні проекти законів (це  третій  чи  четвертий  уже  від  вашого  комітету),  в   яких пропонується  вирішити  якесь  одне  питання  чи  внести  поправку замість  того,  щоб  вирішувати  питання  глобально.  Навіщо  така пожежна система?  Чи ми все-таки можемо прийти до якихось суттєвих поправок до Законів про  місцеве  самоврядування  та  про  місцеві державні адміністрації? Це перше запитання.

 

     І друге.   Як  ви  вважаєте,  прийняття  цього  законопроекту дозволить нам якось полегшити ситуацію у Вінниці?  Це вже  півтора року  турбує  не  тільки вінничан,  але й Верховну Раду.  Я маю на увазі суміщення посад паном Дворкісом.

 

     Дякую.

 

     КУШНІР О.Д.  Спасибо за вопрос.  Я отвечу следующим  образом. Закон  о местном самоуправлении в Украине - очень серьезный закон, который   мы   называем   своего   рода   конституцией    местного самоуправления.  И  мы подходим к внесению изменений в него так же серьезно,  как и другие фракции,  как подходит весь зал к внесению изменений в Конституцию Украины. Поэтому мы в комитете накапливаем и прорабатываем с участием представителей  и  местных  советов,  и Кабинета  Министров,  и  Администрации  Президента предложения (их очень много) для того,  чтобы внести их сюда,  я думаю, не раньше, чем  летом  следующего  года  (вероятнее  всего!)  и  принять  уже серьезно, солидно изменения к этому закону.

 

     Те изменения,  которые я предлагал внести в Закон  о  местном самоуправлении  в  Украине,  я  сейчас предлагаю в виде отдельного законопроекта.  Они не являются инициативой нашего  комитета,  они продиктованы жизнью.  Они связаны, в частности, с положением дел в Виннице и направлены на изменение там ситуации.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Беспалий.  Будь ласка.  За ним - депутат Тищенко. Будь ласка.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.  Фракція "РеформиКонгрес".  Шановний Олександре Дмитровичу!  Ви наводили приклади, коли передбачені законодавством України  норми  щодо  несумісництва  для  депутатів  місцевих  рад порушуються.  Можливо,  причиною цього є не тільки  недосконалість норм законодавства,  а й їх розпорошеність?  І я хотів би все-таки привернути увагу ще раз до того, про що казав депутат Сахно. Може, не  треба  приймати окремий закон,  а треба прийняти доповнення до базового Закону про місцеве самоврядування  в  Україні?  Це  перше запитання.

 

     І друге.  Чи  готуєте  ви одночасно законопроект про внесення змін,  скажімо,  до Кодексу про адміністративні правопорушення, до Кримінального кодексу про санкції за порушення цього закону?  Тому що закони у нас безкарно порушуються?

 

     І, нарешті останнє.  Коли порушення  норм  про  несумісництво допускається  у  Верховній  Раді,  з  поданням до суду звертається Голова Верховної Ради.  От ви наводили приклади таких порушень  на місцях.  Хто  має  звертатися  до суду,  коли ці норми порушуються посадовими особами місцевих рад?

 

     Дякую.

 

     КУШНІР О.Д.  Я отвечу на  данный  вопрос  следующим  образом. Почему   нельзя  просто  принять  изменения  к  Закону  о  местном самоуправлении?  Потому что наш проект закона  Украины  называется "Про  забезпечення  додержання  вимог щодо несумісництва в органах місцевої влади". В нем расшифровывается, что под "місцевою владою" мы   подразумеваем  "місцеві  органи  державної  влади  та  органи місцевого самоврядування".  Поэтому изменения надо было бы вносить одновременно в два закона, если уж вносить изменения.

 

     Я считаю    правильным   ваше   замечание   о   необходимости предусмотреть юридическую ответственность  за  нарушения,  которые могут иметь место после принятия закона,  проект которого я сейчас докладывал.   Конечно   же,   мы   совместно   с   представителями соответствующих   комитетов  подготовим  законопроект  о  внесении изменений в соответствующие кодексы.

 

     Я прошу прощения, последний вопрос?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Изменения в Криминальный и другие кодексы...

 

     КУШНІР О.Д.  Проект о внесении изменений  в  Крими-нальный  и другие кодексы,  я думаю,  мы подготовим вместе с соответствующими комитетами.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Тищенко.

 

     ТИЩЕНКО П.В.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань промислової  політики (багатомандатний загально-державний виборчий округ, КПУ). Фракция коммунистов. Город Харьков. Спасибо.

 

     На один мой вопрос (что касается уголовной ответственности) я уже получил ответ.

 

     Теперь вопрос  такого  порядка.  Предусматривается  ли в этом проекте закона запрет на  совмещение  должности  в  исполнительной власти и, будем говорить, в коммерческих структурах?

 

     И еще.  Мы  имеем  случаи,  когда  в  органах  самоуправления работают близкие родственники, например муж и жена, брат и сестра. Предусматривается ли норма о недопустимости таких фактов?

 

     Спасибо.

 

     КУШНІР О.Д.  Я  отвечу на ваш вопрос следующим образом.  Этот проект закона направлен  на  обеспечение  выполнения  положений  о несовмещении  должностей,  уже  предусмотренных в Законе о местном самоуправлении в Украине и  в  Законе  о  местных  государственных администрациях.    Положения   о   недопущении   совместительства, предусмотренные в этих  двух  законах,  мы  предложили  и  в  этом проекте   закона.  Только  мы  этим  документом  создаем  механизм реализации выполнения статей Закона  о  местном  самоуправлении  в Украине и Закона о местных государственных администрациях, которые сейчас нарушаются.

 

     А на предыдущий вопрос я ответил не в полной мере.  Я  думаю, что в случае принятия закона больше прав контролировать соблюдение норм  о  несовмещении  должностей  получат  прокуроры,   обязанные обеспечить  его выполнение.  До настоящего времени они под разными предлогами уходили от этого. Я от имени комитета написал несколько писем  Генеральному  прокурору  с просьбой внести представление по фактам совмещения должностей руководителей местных государственных администраций   и   руководителей  местных  советов.  Но  прокурор постоянно уходил от конкретного решения этого  вопроса,  мотивируя это  тем,  что  он не имеет права вмешиваться в полномочия гаранта Конституции.

 

     А если мы в этом законопроекте  четко  определили,  с  какого момента   наступает  невозможность  пребывания  лица  в  одной  из должностей,  то прокурор,  я думаю,  уже будет обязан  действовать более решительно.

 

     Еще я  хотел  бы  отметить,  что  от  имени своего комитета я написал  письма  во  все  районные  советы,  председатели  которых одновременно    занимают    должности    председателей    районных государственных администраций.  Практически все  советы  ответили, что,  рассмотрев  мое  обращение,  сессия  приняла решение считать целесообразным совмещение этих двух должностей.

 

     Могут быть случаи,  что мы не добемся,  чтобы сессия приняла решение   о   проведении   выборов,  и  нам  надо  будет  получить полномочия, что предусмотрено проектом, принимать решение здесь, в Верховной Раде. Хотя я должен сказать, что у депутатов есть разные мнения по данному вопросу.  Есть предложение усилить эту  позицию, есть предложение предоставить эти полномочия не Верховной Раде,  а Центральной избирательной комиссии.  Но я считаю,  что решать  это должна все-таки Верховная Рада.  Она в соответствии с Конституцией имеет право назначать  внеочередные  и  очередные  выборы.  Думаю, здесь  более  правильно  записано.  Но  мы  не против,  если будут предложения усилить эту позицию (что Верховная Рада может  принять решение  о  назначении выборов).  Но реализовывать эти решения все равно  должен  городской  совет,  а  городской  совет  может   его саботировать.  В  этом  случае,  может быть,  следует предоставить какие-то полномочия Центральной избирательной комиссии,  чтобы она решала   все   организационные  вопросы  подготовки  и  проведения выборов, например, городского головы.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Дмитровичу.

 

     КУШНІР О.Д.  Я еще раз прошу принять  законопроект  в  первом чтении.  Мы  сможем  доработать  его  с  учетом замечаний народных депутатов.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Записалося чотири народних депутати.  Я  пропоную виділити 12 хвилин. Потім будемо визначатися.

 

     Депутат Беспалий.  З  місця,  будь  ласка.  За  ним - депутат Черненко.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.  Фракція "РеформиКонгрес".  Шановні  колеги!  Я спробую навіть у цей урізаний регламент - три хвилини - зекономити час,  тому що питання загалом ясне.  Воно непогано  опрацьоване  в комітеті,  в принципі й ідея слушна і, я думаю, заслуговує на нашу підтримку.

 

     Але, на превеликий жаль,  відповідь на моє запитання мене  не повністю задовольнила.  Олександр Дмитрович сказав,  що все ж таки треба приймати окремий закон.  Багато наших законів,  прийнятих  з найкращими  намірами,  не  працюють  саме  тому,  що  хороші  ідеї розпорошені в багатьох  різних  законодавчих  актах.  Деякі  норми по-різному  читаються.  І  це  дає  можливість  різним  спритникам суміщати посади,  які не можна суміщати.  Ми знаємо,  що навіть  у Верховній Раді це стало, на превеликий жаль, типовим явищем.

 

     Законопроект невеликий  за  обсягом.  Протягом  половини  або одного дня можна підготувати відповідні пропозиції  щодо  внесення змін  у  базові  закони  про місцеве самоврядування та про місцеві державні адміністрації,  і тоді ми отримаємо те, що потрібно. Ми ж прийняли таку законодавчу стратегію:  все узагальнювати в серйозні такі кодекси, щоб ними, зрештою, було легше користуватися.

 

     Тому, я думаю,  що все ж таки варто було  б  прислухатися  до цього.  А якщо в такому вигляді цей проект закону ми приймемо,  то працювати такий закон,  на превеликий жаль,  не буде. Тому, думаю, ці норми можна розподілити по двох базових законах.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ой,  Борисе  Яковичу,  якби  ваші слова та у вуха тим,  хто їх виконує! Яке це має значення, в якому законі записано норму?  Якщо він закон,  то він повинен бути,  як сьогодні говорив Іван Сергійович Чиж,  законом для всіх.  А в якому законі ця норма записана - абсолютно не має значення.

 

     Депутат Черненко. За ним - депутат Журавський. Будь ласка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  перший  заступник  голови  Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я,  материнства та  дитинства (виборчий  округ 48,  Донецька область).  Уважаемый Адам Иванович! Уважаемые товарищи депутаты!  Вот я думаю,  что мы обсуждаем закон по  типу  "масло  масляное".  Мы  создаем в государстве прецедент, когда одним можно  все,  а  другие  должны  быть  только  в  одной ипостаси.

 

     Вдумайтесь, что  мы предлагаем сегодня!  Ну как можно,  чтобы областные  советы,  например,  принимали  решение  о  формировании территориальных  избирательных  комиссий по выборам Президента?  В принципе  мы  сегодня  пытаемся  защитить  Конституцию  и   закон, пытаемся  через  закон  отлучить  тех,  кто  сегодня  является  не совместителем,  а сидит  на  двух  стульях.  Я  имею  в  виду,  на должности  главы областной администрации и председателя областного совета.

 

     Приняв такой закон,  мы делаем  нелегитимным  решение  сессии областного  совета,  оно  будет  оспорено в суде любым проигравшим выборы кандидатом в Президенты.

 

     Аналогичная ситуация  может  сложиться  и  в  городах,  и   в районах.  Я  не могу понять одного:  какое моральное право сегодня имеет должностное лицо занимать две должности?  Их моральное право одно - право сильного.

 

     Я абсолютно  не разделяю позицию районных советов.  И были же предложения,  чтобы поправили главу районной администрации. Они же принимают решение, что, дескать, все хорошо.

 

     Все это   "хорошо"   плохо  закончится,  и  когда-то  кому-то придется отвечать.  Нельзя же думать,  что  все  заканчивается  31 октября.   Политическая   ответственность  не  может  ограничиться каким-то днем и датой,  она остается всегда.  И  я  могу  привести достаточно много примеров из истории.

 

     В принципе,   я   согласен   с  депутатом  Борисом  Беспалым: действительно,  может быть, нам нужен такой закон, который бы учел все  наши  предложения  и  не  дал  возможности  приспосабливаться совместителям.

 

     Я хочу  напомнить,  сколько   трудов   потребовалось,   чтобы избавиться от совместителей в Верховной Раде.  Ну примем мы закон, вы думаете, что председатель Винницкой областной администрации, он же мэр Винницы, куда-то денется? Он будет продолжать исполнять две функции.  Сложность в том, что гарант сегодня не гарантирует того, что    он    должен   гарантировать,   -   соблюдения   закона   и ответственности.

 

     В принципе, я готов проголосовать за этот проект закона.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так що ж робити, Віталію Григоровичу?

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г. Переизбрать гаранта.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат   Журавський.   За    ним    -    депутат Зарубінський. Будь ласка.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.,  перший  заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності (виборчий округ

 68, Житомирська  область).  Шановні колеги!  Законопроект є вкрай актуальним,  і  я  думаю,  що  не  помилюсь,  якщо   закличу   вас проголосувати за нього в першому читанні.

 

     Наприклад, одна  особа із числа голів сільських,  селищних чи міських рад чи вмирає,  чи обирається народним депутатом,  чи  йде працювати  в органи виконавчої влади - життя є життя,  - а рішення про вибори голів вищезгаданих рад  не  приймається  дуже  тривалий час.  Ми  знаємо  безліч  таких  фактів  по  всій  Україні.  І це, безумовно,  негативно позначається на роботі сільських,  селищних, міських рад.

 

     Тому вважаю,   що  цілком  логічною  є  пропозиція  доповнити частину першу  статті  50  Закону  України  про  вибори  депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів новим реченням: "У разі  неприйняття  відповідною  радою  рішення  про  проведення виборів   сільського,   селищного,  міського  голови  рішення  про проведення таких виборів приймається у  місячний  строк  Верховною Радою  України".  Це  наведе  певний  порядок у питанні додержання вимог щодо несумісництва в органах місцевої влади.

 

     І останнє.  Пропозиція до статті 3. Речення "При встановленні судом  будь-якого факту незаконного здійснення повноважень особою, яка порушує встановлені  законом  вимоги  щодо  несумісності,  суд приймає рішення про позбавлення її права займати будь-які посади в органах місцевої влади" доповнити словами "і в  органах  місцевого самоврядування",  а далі за текстом:  "строком від одного до п'яти років".

 

     Такий закон украй потрібен Україні.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Депутат Зарубінський. Будь ласка.

 

     ЗАРУБІНСЬКИЙ О.О., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України  у  закордонних  справах і зв'язках з СНД (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НДП).  Шановний   головуючий! Шановні колеги народні депутати! На мою думку, проект закону, який пропонується,   є   абсолютно   коректним   з   погляду   принципу демократичного  поділу  влади,  а крім того,  виходячи з міркувань доцільності.  Зрозуміло,  що людина краще працює, коли вона займає одну посаду.

 

     Нині склалася  дивна  ситуація,  коли  фактично ніхто не може вирішити проблему порушення закону.  Я маю на  увазі,  хоча  б  на рівні міста.  Справа полягає в тому, що міська рада просто не хоче приймати рішення про дострокове  звільнення  міського  голови.  На прикладі  Вінниці  я  можу  сказати,  що тут міська рада ніколи не прийме такого рішення,  бо з 50 депутатів Вінницької міської  ради 35  -  безпосередньо підлеглі міському голові.  Це головні лікарі, які призначаються цим головою, працівники та начальники жеків, які безпосередньо залежать від міського голови.

 

     Тобто при  нинішньому законодавстві міська рада (а дострокове позбавлення   повноважень   міського   голови   є   виключно    її компетенцією)  не  буде  цього  робити,  і  ніхто  не  зможе цього зробити. Я повністю підтримую положення законопроекту, про які нам доповів Олександр Дмитрович.

 

     Я хотів би навести приклад, наскільки такий закон необхідний. Ось  рішення  Вінницької  міської   ради,   прийняте   в   серпні. Послухайте, це буквально два абзаци.

 

     "Відповідно до пункту 16 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в  Україні  питання  щодо  дострокового  припинення повноважень  міського  голови відноситься до виключної компетенції міської ради". Справді, це все відповідно до законодавства.

 

     Другий абзац:  "Оскільки  міського  голову  Дворкіса   обрано територіальною   громадою  міста  Вінниці  на  основі  загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування,  то міська  рада  вважає  недоцільним  приймати рішення про дострокове припинення його повноважень без  урахування  думки  територіальної громади". І рішення не прийнято.

 

     Але я   хотів   би   ще   посилити   деякі   положення  цього законопроекту.  У перехідних  положеннях  говориться,  що  в  разі неприйняття  відповідною  радою  рішення  про  проведення  виборів рішення про їх проведення приймається Верховною Радою України.

 

     А якщо міська рада прийняла ось таке рішення? Ось послухайте: "Вибори  міського  голови  міста  Вінниці  провести  у встановлені законом строки". Є рішення про вибори? Є. Коли вони відбудуться? У 2002  році.  А  до того часу нинішній міський голова буде суміщати свою посаду голови облдержадміністрації.  Ну, якщо, безумовно, так буде.

 

     Але ви  розумієте,  в  чому  справа:  я  пропоную  не  просто посилити, а уточнити це. Якщо міська рада просто призначає вибори, але  не  призначає  їх конкретної дати,  то це має робити Верховна Рада.  В іншому разі міська рада буде,  вибачте на слові,  куплена міським головою,  буде робити те,  що вона робить зараз. Я не хочу це поширювати на практику інших міст,  я кажу лише про те, свідком чого я є.

 

     Тому я вважаю, що треба підтримати цей законопроект у першому читанні і  якомога  швидше  внести  пропозиції  та  приймати  його остаточно, щоб він почав діяти.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні  колеги!  Будемо  визначатися.  Я думаю,  що такого ніде в світі немає,  як у нас. Важко знайти десь державу,  де  б  так  цинічно,  вибачте,  безпардонно порушувалися закони.  І,  на превеликий жаль (і тут правильно народні  депутати зазначили), це роблять і в стінах Верховної Ради наші колеги. Я не розумію,  як так:  народний депутат чекає, поки суд позбавить його депутатського  мандата,  знаючи,  що він не має права володіти цим мандатом?  Я собі не уявляю:  яке моральне право має цей  керівник представляти чи то Президента,  чи інший орган у державі, коли він є грубим порушником закону?  Це ж  аморально!  Цим  самим  найвищі посадові особи демонструють, що в нас немає держави.

 

     Я вже  не  раз говорив:  доти,  доки голова будь-якого хутора може послати подалі Президента (бо  ми  такі  закони  створили,  і ніхто їх не дотримується) - держави не буде. Вінниця уже притча во язицех, а скільки таких випадків крім Вінниці!

 

     Давайте ми все-таки,  шановні  колеги,  проголосуємо  за  цей законопроект у першому читанні.  Ті поправки та рекомендації,  які ви вносили, абсолютно слушні, ними треба посилити проект для того, щоб  нам  спільно  навести  елементарний  порядок  хоча б у цьому. Соромно перед світом, коли ми так діємо.

 

     Голосуємо проект закону в першому читанні.

 

     "За" - 242.

 

     Дякую. Я   думаю,   що   ми,    незважаючи    на    політичну різнобарвність,  дійшли мудрого,  справедливого рішення, і давайте будемо намагатися, щоб воно виконувалося.

 

     Доручення комітету?  Я думаю, комітет і так розуміє, що треба зробити   все,  аби  якомога  швидше  закон  направити  на  підпис Президентові.

 

     ------------

 

     Слухається проект Закону про доповнення до Закону України про спеціальні  економічні  зони  та  спеціальний  режим інвестиційної діяльності  в  Донецькій  області   (друге   читання).   Доповідає Володимир Оникійович Петренко. Будь ласка.

 

     ПЕТРЕНКО В.О.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України  з  питань  економічної  політики,   управління   народним господарством,    власності    та    інвестицій   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Шановні народні депутати! На  минулій сесії в середині липня ми розглянули в першому читанні доповнення до Закону України про  спеціальні  економічні  зони  та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області. До цього проекту надійшли доповнення.  Комітет з  питань  економічної політики,   управління   народним   господарством,   власності  та інвестицій розглянув ці доповнення та пропозиції, погодився з ними і вносить проект закону на ваш розгляд у другому читанні.

 

     Пропонується в  частині  четвертій  статті  3 цього закону до переліку  територій  пріоритетного   розвитку   додати   у   своїх адміністративно-територіальних     межах     міста     Слов'янськ, Краматорськ,  Красний  Лиман,   Артемівськ   та   Слов'янський   і Амвросіївський  райони.  Тобто  урахувати  ці  пропозиції  в новій редакції законопроекту. Якщо є потреба, я її можу зачитати.

 

     У мене все.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Все ясно,  все  зрозуміло,  особливо  для представників Донецької області.  Сідайте,  будь ласка, Володимире Оникійовичу.

 

     Оскільки вноситься  поправка  лише  до  однієї  статті  і  її враховано,  є  пропозиція  прийняти  цей  законопроект  у  другому читанні в цілому.

 

     "За" - 174.

 

     Шановні колеги,   давайте   змобілізуємося.    Ми    матимемо можливість  з  вами добре підготуватися до завтрашнього Дня уряду, якщо зараз добре попрацюємо.  Будь ласка,  голосуємо за  прийняття законопроекту в другому читанні в цілому.

 

     "За" - 193.

 

     Так, зараз депутат Ковач нам допоможе. Голосуємо.

 

     "За" - 199.

 

     Будь ласка, депутате Черненко.

 

     ЧЕРНЕНКО В.  Г.  Уважаемые  коллеги!  Абсолютно непонятно.  В Донбассе все надо сделать приоритетным.  Я приглашаю приехать туда на  экскурсию  тех,  кто  не  голосует.  Вы  посмотрите,  что  там творится.  Из одной Горловки за последние два года уехали  уже  42 тысячи  жителей.  Тут  абсолютно  никаких  раздумий быть не может. Ткаленко, да не нервничайте! Молодец! Спасибо!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за те,  щоб провести голосування в поіменному режимі?  Ще раз? Зніміть поіменне голосування. Ставиться ще раз на голосування у звичайному режимі.  Голосуємо.  А депутата  Черненка прошу проконтролювати.

 

     "За" - 225.

 

     Голосуємо!

 

     "За" - 229.

 

     Дякую.

 

     ------------

 

     Шановні колеги!  У нас з вами залишилося ще одне питання. Нам треба прийняти постанову про проведення Дня уряду в жовтні.

 

     Пропонується провести День уряду у Верховній Раді України  12 жовтня з таким порядком денним:

 

     1. Інформація   про  виконання  Кабінетом  Міністрів  України Постанови Верховної Ради України від 13 квітня цього року про звіт Кабінету Міністрів України щодо стану виконання Закону України про статус і соціальний захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

     2. Інформація  Кабінету  Міністрів України про хід реалізації рекомендацій парламентських слухань щодо невідкладних  заходів  по виконанню  законодавства з питань соціального захисту пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

 

     Я хочу поінформувати вас,  що  обидва  ці  питання  нами  вже фактично  були проголосовані.  Були прийняті відповідні постанови, щоб ми саме у жовтні на Дні уряду заслухали цю інформацію.  Так що прошу проголосувати за такий проект постанови. Голосуємо дружно.

 

     "За" - 223.

 

     Голосуємо. І депутат Єльяшкевич дуже наполягає.

 

     Шановні колеги!  Можна  і  чотири питання записати,  але,  як показує практика, і двох питань інколи забагато. Голосуємо.

 

     "За" - 238.

 

     Рішення прийнято.

 

     Олександре Сергійовичу,  щодо   трансляції   тут   не   треба записувати, тому що про це записано у Положенні про День уряду.

 

     Слово депутату Єльяшкевичу.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.   Уважаемые   коллеги!  Необходимо  дополнить постановление  одним  пунктом,   в   котором   следует   возложить ответственность  за  радио-  и  телетрансляцию на Премьер-министра Пустовойтенко Валерия Павловича.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Надійшла пропозиція, прошу визначитись.

 

     "За" - 201.

 

     Шановні колеги! У нас залишилась ще одна процедура - поіменна реєстрація.

 

     Це порушує права відсутніх народних депутатів? Ви це маєте на увазі? Ми порушуємо Регламент?

 

     Хто за  те,   щоб   провести   поіменну   реєстрацію,   прошу визначитись.

 

     "За" - 154.

 

     Прийнято. Це протокольне рішення.

 

     Іде поіменне голосування. Реєструємося кнопками "за".

 

     "За" - 254.

 

     Щось у  нас  третій  день  підряд  - 254.  Це вже насторожує. Покажіть, будь ласка, по фракціях.

 

     Комуністи -  114;  НДП - 12;  Народний рух - 6;  "Відродження регіонів"  -  11;  "Батьківщина"  -  14;  соціал-демократи  -  13; соціалісти - 15; зелені - 5; "Реформи-Конгрес" - 9; Трудова партія

- 6;  "Незалежні" - 5;  Рух -  8;  "Громада"  -  9;  селяни  -  8; прогресивні соціалісти - 13; позафракційні - 6.

 

     Шановні колеги!  Запланований  на  сьогодні порядок денний ми вичерпали. Вечірнє засідання оголошується закритим. Завтра початок роботи о 10 годині - проводитиметься День уряду.