Стенограма пленарного засідання

01 лютого 2005

ЗАСІДАННЯ  ДРУГЕ

Сесійний зал Верховної Ради України

1  лютого  2005 року, 16.00 година

Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради

України МАРТИНЮК А.І.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу підготуватися до реєстрації, ввімкніть систему "Рада", реєструємося.

16:00:43

В залі зареєструвалося 406 народних депутатів. Вечірнє засідання  Верховної Ради України оголошую відкритим.

Слухається проект Закону про внесення змін до деяких Законів  України, щодо відповідальності за порушення  виборчого  законодавства. Реєстраційні номери законопроектів: 6096, 6418,6419, 6444. Так, і від авторів законопроекту, бо там багатьох із них є співавтор законопроекту і від Комітету, я надаю слово заступнику Голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності - Марії Андріївні Маркуш. Будь ласка, 5 хвилин, представте ці законопроекти.

 

16:01:38

МАРКУШ М.А.

Марія Маркуш, Фракція комуністів. Шановні, Головуючий, шановні колеги та слухачі, мені приємно, що  мені така випала довіра доповідати ще й за інших авторів законодавчої ініціативи, крім мене. 4 законопроекти і тому я на  ваш розсуд пропоную такі законопроекти. Законопроект номер 6096 народного депутата України Грачева, пропонує статтю 157 доповнити новою частиною,  в якій передбачена кримінальна  відповідальність за підкуп виборця в різних формах, вчинених як любим громадянином за власною ініціативою, чи особами   від  імені  кандидата,  так  і  кандидатами  на пост Президента,   кандидатами   в   народні   депутати,   їх  довіреними  особами,   кандидатами  в  депутати  різних  рівнів  рад  та їх довіреними   особами  або  кандидатами на посади сільських, селищних, міських   голів  та  їх  довіреними  особами, представниками від партій та   довіреними особами від партій та виборчих блоків.

Законопроектом  номер 6480 авторами законодавчої ініціативи   є Маркуш, Кармазін і Бандурка. Пропонується доповнити Кодекс про   адміністративні правопорушення новою главою 15а “Адміністративні   правопорушення”,    що    посягають   на   здійснення   народного   волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення.

Цю  главу пропонується доповнити 16 такими статтями: статтею   212 -порушення порядку надання відомостей про виборців чи списку   виборців   та   використання   таких   списків;  статтею  218....   порушенням  права громадського ознайомлення зі списком виборців;   212 прим. 9 порушення порядку введення передвиборчої агітації з   використанням засобів масової інформації; статтею 212 прим. 10   порушення  обмежень  щодо ведення передвиборчої агітації; статтею   212  прим.  11  ненадання можливостей спростовувати недостовірну   інформацію поширену стосовно суб'єктів виборчого процесу; статтею   212 прим. 12 порушення права на користування приміщенням під час   виборчої   кампанії;   статтею  212  прим.  13  виготовлення  або   поширення  анонімних, агітаційних, друкованих матеріалів; статтею   212  прим.  14  порушення  порядку  розміщення  інформаційних  і   агітаційних  матеріалів;  статтею  212 прим. 15 незаконне надання   фінансової  або  іншої матеріальної підтримки виборчій кампанії;   статтею  212  прим.  16 використання грошових коштів чи одержання   матеріальної  підтримки  виборчої кампанії поза межами виборчого   фонду;  статтею 212, прим. 17 ненадання протоколу про підрахунок   голосів  на  дільниці;  статтею  212  прим.  18  замовлення  або   виготовлення  виборчих  бюлетенів  понад  встановлену кількість;   статтею   212   прим.   19   невикористання   рішення  виборчої,   невиконання  рішення  виборчої  комісії;  статтею  212  прим. 20   відмова  у  звільненні  члена  виборчої  комісії  від  виконання   виробничих  або  службових обов'язків  на час виконання повноважень комісії.

І  статтею  212  прим.  21 "Порушення встановленого порядку   опублікування  документів,  пов'язаних  з підготовкою проведення   виборів"  і  статтею  212  прим. 22 "Порушення законодавства про   референдум".      Тобто це всі дії, які були перераховані у законах про вибори   і   які   забороняється   вчиняти,  але  стосовно  них  не  було   абсолютно...    не було  встановлено   адміністративної   чи   кримінальної відповідальності за порушення таких дій.

Законопроектом   6444,   який  є  тематично  пов'язаний  із   законопроектом  6419 "Про внесення змін до Кримінального Кодексу   України"   визначається  які  саме  органи  досудового  слідства   повинні розслідувати кримінальні справи про злочини, передбачені   статтями 159 прим.1, 159 прим.3 Кримінального Кодексу.

Крім    того,   законопроект   6419   передбачає,   уточнює   кваліфікаційних  ознак  складів злочинів та введення нового виду   як  основного так і додаткового покарання, позбавлення виборчого   права   та  права  обіймати  посаду  у  виборчих  комісіях,  або   займатися   діяльністю,   пов'язану   із  здійсненням  виборчого   процесу. Це введення виправних робіт та ухилення від позбавлення   виборчого   права,   зміна  санкцій  за  перешкоджання  вільному   волездійсненню  громадянами  своїх  виборчих прав, фальсифікація   виборчих  документів  та  фальсифікація  підсумків  голосування,   порушення таємниці голосування. Та  доповнити  Кримінальний  Кодекс  України  статтями  про   відповідальність  за  порушення  порядку  фінансування  виборчої   кампанії   кандидата,  виборчого  об'єднання,  виборчого  блоку,   перешкоджання   виборчій   агітації   і  незаконне  використання   активного виборчого права.

Тобто  всі  ці  законопроекти сприятимуть посиленню захисту   виборчих  прав  громадян  і  підвищуватимуть відповідальність за   порушення законів України про вибори. Їх   реалізації   не  потребуватиме  додаткових  витрат  із   бюджету,    навпаки,    вони будуть    виступати   як   бюджетонаповнювальні  законопроекти.  Комітетом  Верховної  Ради   України   З  питань  законодавчого  забезпечення  правоохоронної   діяльності  розглянуто  всі  ці законопроекти. І комітет вирішив   рекомендувати   Верховній   Раді   України   прийняти  зазначені   законопроекти за основу.

Прошу,  шановні  колеги,  які  були неодноразово свідками у   сесійній  залі  скарг  того, що не одноразово порушувалися права   виборців,  і це було предметом обговорення тут, зараз підтримати   ці законопроекти з метою недопущення у подальшому...

     

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Марія  Андріївна, за змістовну і конкретну доповідь. Сідайте, будь ласка. Переходимо до обговорення. Пузаков, фракція комуністів, підготуватися Новаку.

 

16:07:01

ПУЗАКОВ В.Т.

Володимир Пузаков, фракція Комуністичної партії України, Кіровоградщина. Цьогорічні президентські вибори в Україні дали всім  нам великий урок, ще раз показали, як  дешевий  авторитет завойовували кандидати у Президенти. Виборча кампанія звелася до борьби  представників двох кримінально-олігархічних кланів, які мали одну і ту ж соціально-класову основу і спільну мету. Вибори не були змаганням програм, принципових позицій по ряду важливих державних проблем. Виборці мали справу з примітивними обіцянками кандидатів, де їм було важко зорієнтуватися у програмах 25 кандидатів, у яких важко було знайти якісь відмінності.

На превеликий жаль у погоні за голосами виборців цьогорічні кандидати проявляли безпринципове пристосування, переписували у своїх конкурентів політичні лозунги, а то і цілі блоки передвиборних програм, особливо соціальних програм, які завжди пропонують тільки комуністи. Напередодні парламентських виборів 2006 року ми повинні зважати на ряд грубих порушень, які були у час президентської виборчої кампанії. І сьогоднішні законопроекти повинні якраз це беззаконня і відстояти. Немає сумніву, що в Україні на слідуючих парламентських виборах буде знову відпрацьовуватися гібрид американської і європейської політичної системи. Це можна з певністю сказати вже сьогодні. На даний час в  Україні налічується біля 100 зареєстрованих політичних партій, але більшість з них  не є дієспособними та впливовими політичними силами, як це є  Комуністична послідовна партія у своїй ідеології. І тому вони будуть об'єднуватися у блоки. У законі потрібно було б це передбачити. Раз це є  зареєстрована політична партія, то вона повинна іти на вибори самостійно, а не виїжджати на чужому коню у рай.

І ще одне, чому у нас все ж таки  голосують тюрми, СІЗО, психлікарні, колонії. Чи є це в інших країнах? Наслідок відомий, це 100 відсотків голосів за потрібного депутата або партію.

Я підтримую зміни, внесені до даних законопроектів, які передбачають притягнення до кримінальної відповідальної відповідальності осіб за перешкоджання здійсненню виборчого права громадян. Ці закони дозволять усунути неузгодженість виборчого законодавства. Їх прийняття повинно узгодити виборче законодавство України та законодавство України про кримінальну відповідальність за його порушення. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Володимир Новак, фракція комуністів. Підготуватися Гінзбург.

 

16:10:08

НОВАК В.М.

Володимир Новак, фракція комуністів, Хмельниччина.

Шановний Адаме Івановичу, шановні колеги, дорогі виборці. Кримінальний кодекс України установлює кримінальну відповідальність за злочин, вчинений проти виборчих прав громадян. Але останні вибори Президента показали, що для колишньої влади ні закони, ні кодекси не писані, як у відомому прислів'ї. Тому-то цілком закономірним, я думаю, являється те, що появився ряд законопроектів, які сьогодні винесені на розгляд нашої сесії. Саме на цих виборах, втрачаючи доступ до державної кормушки, влада придумувала такі махінації, до яких нормальній людині на тверезу голову не додуматися. Думаю, що було б вірно сьогодні розглянути та прийняти у першому читанні всі чотири законопроекти. Разом з тим до всіх них є ряд зауважень.

Так у проекті 6418 пропонується, щоб протоколи про вчинення адміністративних правопорушень мали складати члени громадського формування з охорони громадського порядку. Але незрозуміло, який механізм складання такого протоколу. Хто буде ставити члена громадського формування до відома про порушення? Вважаю, що необхідно розширити перелік осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення при проведенні виборів.

Проектом 6419 пропонується встановити відповідальність за виготовлення та поширення агітаційних матеріалів за рахунок коштів, що не надходять з передвиборчого фонду кандидата чи блоку. Як показала практика, це найбільше поширене порушення.

Необхідно дати чітке визначення поняття "агітаційні матеріали". Його на практиці немає, адже цілий ряд матеріалів, які розповсюджуються під час виборчої кампанії, можуть носити і рекламу і мати агітаційний характер. Думаю, що доцільно було б встановити обмеження щодо змісту агітаційних матеріалів, форму та способу їх розповсюдження та передбачити санкції за порушення цих норм.

На закінчення хотілось би відмітити ось що: закони ці необхідно приймати. Потрібно зробити все можливе для того, щоб вони працювали. Практика проведення президентських виборів минулого року показала наявність широких можливостей для порушення виборчих прав громадян. Скільки шуму було піднято в пресі, на телебаченні, по радіо з цього приводу. Підтасовка, обман, фальшування і тому подібне! А хто поніс відповідальність? Де дієвість цих законів? Саме безкарність і породжує злочини. І про це потрібно пам’ятати. Якщо посадові особи будуть відчувати відповідальність за свої дії перед законом, ми будемо мати дійсно чесні вибори. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Ольга Гінзбург, фракція комуністів. Підготуватися Володимиру Черняку.

 

16:13:02

ГІНЗБУРГ О.П.

Фракція комуністів, Гінзбург, 161 виборчий округ.

Шановні народні депутати, шановний Адаме Івановичу! Ми сьогодні розглядаємо, на перший погляд, як би таке не дуже складне питання, а вносимо поправки до Кримінального кодексу за порушення, які можуть бути допущені при виборах, в тому числі Президента, в тому числі місцевих виборів і виборів народних депутатів.

Мені як народному депутату від опозиції, яка проходила ця вибори і на собі як би зрозуміла, що це таке іти од опозиції по мажоритаркі і як пройти, і наскільки це фінансово і морально затребує потреб, я б хотіла сказати: мені дуже складно повірити в те, що нова влада, яка прийшла сьогодні і декларує про те, що вибори будуть справедливими, тоді, якщо в це повірити, то прийняття такого закону не потрібне. А якщо в це не вірити, то і закон цей не допоможе.

Одне тільки виникає, одна надія тільки виникає: те, що люди, які вже повірили в те, що можна провести справедливо вибори, які повірили в це, що можна, можливо, самі не підуть на цю фальсифікацію, оглядуючись на те, що так можна зробити.

Я хотіла б сказати, що до тих законів, які ми сьогодні розглядаємо, є багато зауважень, але ці зауваження можна... Наприклад от редакція статті 157 Кримінального кодексу вже встановила відповідальність за ці порушення, і просто їх треба привести у відповідність. Наприклад, є такі форми, як, зрозуміло, який механізм такого... ставлення складання таких протоколів, формування, і далі  - реалізація цього протоколу, куди і кому вона  повинна буде подаватися - нема форми.

Необхідно зауважити, що встановлення кримінальної відповідальності за використання  активного виборчого права особою, яка не володіє цим правом, це говорить про те, що декілька разів людина може вкинути бюлетені, то її відповідальність тут не обговорена. І якщо ми ці питання знімемо, то можемо за основу приймати всі закони, а потім один цільний.

Я тільки хочу сьогодні подякувати авторам цих законів, які ще самі надіються на те, що в нашій державі можна провести справедливі вибори, але життя покаже, і ми з вами ще будемо свідками, що це зовсім не так.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Володимир Черняк, фракція "Наша Україна".

 

16:15:36

ЧЕРНЯК В.К.

Шановні колеги! Якби не вибори, то демократія була б ідеального формою суспільного устрою, якби не вибори, то демократії не було б ціни.

В усьому світі псують демократію вибори, особливо в країнах посттоталітарних, де демократії ще не було і де демократія тільки формується. Це стосується і України.  У всьому цивілізованому світі фальсифікація результатів виборів вважається одним з найтяжчих злочинів, так само, як вбивство людини, тому що це, по суті, є вбивство вибору людини. І чому так світ позитивно зреагував на помаранчеву революцію, тому що український народ зреагував на порушення цього права і відстояв своє право вибору.

У зв'язку з цим, з тим, що існують порушення і їх потрібно мінімізувати, я думаю, що практично усунути повністю ніде ще не вдалося і нікому, але принаймні мінімізувати порушення виборчого законодавства, потрібно внести зміни до законів про вибори. І якраз на це спрямовані ініціативи, які ми обговорюємо зараз. Вони спрямовані на два основні моменти. Перший момент - усунути неузгодженості у виборчому законодавстві, і це святий обов'язок парламенту. Дуже часто наші закони суперечать один одному, чи певні новели в законах суперечать, і потрібно неузгодженості усунути, і це рутинна, але необхідна робота парламенту. І саме на це спрямований даний законопроект. І друге, ще більш важливе: це посилити кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства. Це надзвичайно важливо, тому що безкарність стимулює порушення. І практично у нас ще не було випадків, коли б за це карали. І якраз тут пропонується карна відповідальність, внесення змін до Кримінального кодексу за конкретні порушення виборчого законодавства. І таким чином, ми усунемо безкарність. Вселяє надію те, що зараз Генеральною прокуратурою порушені кримінальні справи проти тих, хто фальсифікував вибори Президента України.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

З мотивів Лещенко, хвилина. І будемо визначатися.

 

16:18:54

ЛЕЩЕНКО В.О.

Володимир Лещенко, фракція Комуністичної партії України, Чернігівщина.

Шановний Адаме Івановичу, шановні народні депутати, на мій погляд, всі чотири законопроекти треба приймати. Але є певні сумніви. Кажуть, що стара влада нечесна. Правильно, були порушення суцільні, і півзала у Верховній Раді  обрано з цими порушеннями. Кажуть, що нова влада чесна. Я не вірю, бо, ви знаєте, наскільки виборчий фонд був перевищений. Хай скажуть чесно скільки використали. Конкретний приклад. В селі Ядути, де я зустрічався з виборцями, приїхали додому два революціонери з великими грішми. П'ють, гуляють, влаштовують безчинства. У них очі горять немовби вони Бога за бороду взяли. Місцевій владі довелося просити райвідділ міліції, щоб дільничний інспектор навів порядок. Або наступне. Це ж вони звідси приїхали. Або наступне. Виступає американський сенатор і обурюється, що багато грошей витрачено на це. Тому я пропоную в першому читанні прийняти. Тільки запитання - "а судді хто" ж зараз. Дякуєм.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Обговорення питання завершено. Давайте будемо визначатися.

Я ставлю на голосування про прийняття за основу в першому читанні проекту Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо відповідальності за порушення виборчого законодавства). Реєстраційний номер 6096. Прошу голосувати.

 

16:20:30

За-165

Рішення не прийнято.

Я ставлю на  голосування про прийняття за основу в першому читанні проекту Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо відповідальності за порушення виборчого законодавства). Реєстраційний номер 6418. Прошу голосувати.

 

16:21:03

За-180

Рішення не прийнято.

Я ставлю на  голосування про прийняття за основу в першому читанні проекту Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо відповідальності за порушення виборчого законодавства). Реєстраційний номер 6419. Прошу голосувати.

 

16:21:35

За-193

Рішення не прийнято.

Я ставлю на  голосування про прийняття за основу у першому читанні проекту Закону про внесення змін  до деяких законів України ( щодо відповідальності за порушення виборчого законодавства), реєстраційний номер 4444. Прошу голосувати.

 

16:22:08

За-223

Рішення не прийнято.

Шановні колеги! Давайте направимо всі законопроекти на повторне перше  читання і доручимо комітету зробити з цих чотирьох проектів один. Прошу голосувати.

 

16:22:43

За-265

Ми з  вами прийняли мудре рішення. Законопроекти направляються на повторне перше читання з дорученням профільному комітету до повторного першого читання підготувати з цих чотирьох законопроектів один  зведений, узагальнений.

Розглядаємо питання:  проект Закону  про внесення змін  до  деяких законів України ( щодо стажу роботи при призначенні пенсії), реєстраційний номер  законопроекту 6111.

Автор законопроекту народний депутат Волинець Михайло Якович. Запрошую до слова. Від  комітету підготуватися Бульбі Степану Степановичу.

 

16:23:27

ВОЛИНЕЦЬ М.Я.

Михайло Волинець, фракція Блоку Юлії Тимошенко.

Шановний Адаме  Івановичу! Шановні народні депутати!  Шановні радіослухачі! Цей  законопроект я писав з моїм колегою народним депутатом Кириловим. У свої 48 років я дуже добре пам'ятаю, коли служив всередині 70-х років, і коли служити в армії було почесно, і коли держава турбувалася про своїх воїнів.

У нас відбулася така прикра ситуація, коли  приймався Закон "Про пенсійне забезпечення", то випала пільга  для воїнів, які раніше  працювали в шахтах на підземних роботах, а  потім повернулися без перериву стажу роботи, повернулися знову на підземну роботу у шахти. І одна після введення в дію Закону України про пенсійне забезпечення питання зарахування часу,  проходження військової служби не отримало законодавчого закріплення. Свого часу його було врегульовано у роз'яснені Міністерства соціального захисту населення України за номером 2 від 26 березня 1993 року, у якому передбачалося, що час перебування на військовій службі перебуває зарахуванню як до загального стажу, так і до стажу роботи, що дає право на призначення пенсій на пільгових умовах і пільгових розмірах. Якщо на момент призову на військову службу особа працювала за професією або займала посаду, що передбачає такі пільги. Однак, 1 січня 2004 року це роз'яснення втратило чинність на підставі  наказу міністра, міністра праці та соціальної політики. Таким чином, механізм зарахування часу перебування на строковій військовій службі до стажу роботи, який  дає право на пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах та за вислугою років втратив законодавче регулювання. Особи, які мали або матимуть право на зарахування часу перебування на строковій військовій службі до стажу роботи, який  дає право на пенсію на пільгових умовах і у пільгових  розмірах та за вислугу років втрачають його.

Внесеним мною  законопроектом передбачається внести зміни до статті 2-ї Закону України про загальний військовий обов'язок і військову службу та статті 8 Закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців  та членів їх сімей з метою законодавчого закріплення механізму зарахування часу перебування на строковій військовій службі до стажу роботи, який дає право на пенсію на пільгових умовах і у пільгових розмірах та за вислугу років при умові, якщо на момент призову на військову службу особа навчалася у професійно-технічному училищі, працювала за професією або займала посаду, що передбачає такі пільги. Прийняття даного закону не потребує додаткових витрат коштів з Державного бюджету.

Принагідно хочу зазначити, що на сьогоднішній день є  більше, кілька десятків тисяч підписів шахтарів на підтримку цього законопроекту. Вони аргументують свою позицію тим, що  після звернення до органів Пенсійного фонду України з приводу призначення пенсій їм було відмовлено у зарахуванні до стажу, який дає право на пенсію на пільгових умовах часу  проходження у військовій службі.  Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я думаю, все зрозуміло.

Суть зводиться і до того, що дійсно і до мене є подібні листи від шахтарів, які стикаються з такою проблемою, що їм для зарахування стажу відповідного, підземної роботи і так далі не вистачає служби в армії, не хочуть зараховувати на підставі того наказу міністерства, про який говорив доповідач.

Будемо визначатися? Хочуть побалакати. Будь ласка, Масенко. Підготуватися Гінзбург.

 

16:27:15

МАСЕНКО О.М.

Шановні народні депутати, шановні радіослухачі. Справа в тому, що закони дійсно важливі, законопроект заслуговує на уваги. І треба врахувати ту ситуацію, яка була в історії нашої держави і тих громадян, які підпадають під дію цього закону, дійсно треба якось трошки заохотити. І це була б установлена та справедливість, яка повинна бути.

Те, що у відповідності з законом треба, мабуть, все-таки сказати деякі зауваження. Автор законопроекту говорив, що не зачіпає ніяких інтересів. Але все-таки ці, де бюджетні інтереси зачіпаються, то треба, мабуть би, оприлюднити цей законопроект до 15 серпня. А оскільки ми не оприлюднили його, то, мабуть, він має право вступити у дію тільки із першого січня 2006 року.

І я ще не можу погодитися з одним, що на це право мають тільки ті, хто робили на шахтах чи там інших таких важких роботах. Я вважаю, що всі, хто навчався в ПТУ. хто приймав трудову участь до призову в армію, мають право на те, щоб цей період був зарахований до виробничого стажу.

У нас вирішення всіх проблем практично закінчується на одному, що не вистачає коштів у бюджеті. Ми тут неодноразово вже наголошували, що то у нас була стара бандитська влада, яка крала все, яка не вирішували цих соціальних питань. Зараз уже влада "народна". Президент - народний  уряд формується довіри народної, то я думаю, що цей уряд повинен знайти кошти для вирішення і цих питань і особливо пенсій усім тим, що ми вирішили сьогодні, військовослужбовцям, але всім громадянам України потрібно вирішити пенсійне забезпечення на належному рівні. А де знайти гроші? Давайте отут уже, як кажуть, не лукавити. Коли йшли на вибори, то обіцяли, що багаті поділяться з бідними. Давайте, хлопці, не крутити! До влади прийшли не бідні люди із гаманцями такими, що аж лопаються! Трошки поділіться і буде усім добре! А те, що говорили, що принцип нової влади - "Злодій повинен сидіти в тюрмі!", так давайте вже не на колись відкладати, а і Суркіса, і Медведчука, і всіх інших потрусить сьогодні, отак перевернуть узять, добре потрусить і, дивись, щось і випаде. І буде на забезпечення пенсійне і на вирішення всіх соціальних проблем. А то як тільки доходить, так зразу оця пропрезидентська фракція...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Будь ласка, Ольга Гінзбург з місця мікрофон. Підготуватися Черняку.

 

16:30:36

ГІНЗБУРГ О.П.

Шановний Адаме Івановичу, шановні народні депутати! Ми з вами ось відпрацюємо тиждень і знову поїдемо працювати на округ до своїх виборців. І коли ми з ними спілкуємося, знову ж виникають такі питання, особливо про пенсійне забезпечення. Це - перше. Наприклад, невідповідальність всіх проблем наших пенсіонерів, вони не відображені в Законі про пенсійне забезпечення.

Ви подивіться, ми прийняли зміни до Закону, а люди, категорії, які другої там по вредності, по сетке - першої, другої мають сьогодні проблеми із забезпеченням по стажу нарахування. Ми бачимо, що діти-сиріти чи діти-інваліди не отримують ту допомогу, яку потрібно для забезпечення їх життєвого проживання. Ми з вами знову зараз зіткнулися з тим, що люди, які служили в армії, їм не зараховується стаж.

Виникає питання: чому ми не можемо зробити один пенсійний закон, який би врахував всі ці проблеми, і люди не мучилися від цього? Я не знаю, як буде, яка стара влада, чому вона цього не робила.

Я хотіла сказати своїм виборцям, що не дуже ви надійтеся і на нову владу, тому що проблеми оці всі соціальні знову підуть на задній план, почнуться вибори, формування Кабміну, інші розборки між собою. І хотілось би, щоб звернули на вас увагу. Для того, щоб звернули на вас увагу, треба за себе стояти.  Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Володимир Черняк, "Наша Україна", і будемо визначатися.

 

16:32:09

ЧЕРНЯК В.К.

Володимир Черняк, фракція "Наша Україна", Українська народна партія.

Шановні народні депутати!  В чому суть законопроекту депутата Волинця? Раніше при призначенні пенсії на пільгових умовах, зокрема, для шахтарів - Українська народна партія за шахтарів, - які добувають вугілля, уран, цирконій, залізну руду на підземних роботах...

До речі, колись Ленін казав, що ми закриємо всі шахти, проведемо підземну газифікацію вугілля, щоб не перетворювати робітників, шахтарів на підземних рабів. Наскільки були серйозні наміри! І він був правий в цьому відношенні.  Тому треба враховувати цю важку працю людей, шахтарів.

Так от, для цих категорій працівників час проходження військової служби прирівнювався до роботи, що передувала службі або слідувала за нею. Це було раніше.  Ці відносини щодо стажу роботи при призначенні пенсії тривалий час регулювалися постановою Ради Міністрів СРСР.

Після цього було рішення нашого міністерства щодо цих відносин.

Але коли було прийнято закон про пенсійне забезпечення, ці відносини випали з поля зору і залишилися неврегульованими. Взагалі, я вважаю, що це було браком законодавчої роботи, як у нас нерідко буває.

У зв'язку з цим виникла потреба законодавчо заповнити цю прогалину. І ось якраз це саме і пропонує депутат Волинець. Я думаю, що законопроект заслуговує на підтримку.

Виникає питання: де взяти кошти. Я думаю, що у парламенту у всі випадках, коли виникає питання про кошти, повинна бути одна єдина відповідь: хай уряд чухає потилицю і шукає кошти, щоб служба медом не здавалася. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Краще ми будемо чухати потилиці уряду, то більше користі буде. З мотивів, будь ласка, Петро Цибенко, голова комітету. Мікрофон, хвилина.

 

16:34:47

ЦИБЕНКО П.С.

Спасибі, Адаме Івановичу. Шановні колеги. Фракція комуністів, голова Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

Шановні колеги, я хотів звернутися до вас з закликом підтримати цей законопроект, оскільки надзвичайно важливий: усуває дискримінацію в часі, оскільки людина, яка виходила на пенсію раніше, для неї норма ця діяла. Ті, хто виходить на пенсію сьогодні, не діє. І люди з цим змиритися не можуть. Вони змушені звертатися до судів сьогодні, і суди приймають рішення на користь людей. То чого ми будемо пускати людину по колу по цьому бюрократичному, через  суд, і так далі, і тому подібне, в той час як можемо вирішити цю проблему законодавчо?

Я дуже прошу вас, шановні колеги, підтримати цей законопроект. Він важливий, оскільки мова йде в тому числі про строкову військову службу і про питання, яке має бути врегульоване законодавчо, оскільки у людей сьогодні і багато інших проблем, і не треба створювати ще одну додаткову. Я прошу всіх, незалежно від фракційної приналежності, підтримати цей законопроект. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Шановні колеги, обговорення завершено. Давайте будемо визначатися. Особливо я звертаюся до тих, хто свого часу служив у Радянській Армії, бо вас це також може стосуватися.

Ставлю на голосування: про прийняття за основу в першому читанні проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо стажу роботи при призначенні пенсій. Реєстраційний номер 6111. Прошу голосувати.

 

16:36:37

За-300

Рішення прийнято.

Ні, там є проблеми як закон. Давайте ми  краще попросимо автора законопроекту, а точніше вже профільний комітет оперативно попрацювати, внести зміни і буквально на наступному сесійному засіданні ми можемо його прийняти як закон. Там є проблеми, там ми не можем ввести його... Є там питання.

Слухається проект Постанови про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України від 19 жовтня 1993 року (№3529-ХІІ) "Про Воєнну доктрину України". Реєстраційний номер 6177.

Перший заступник голови Комітету з питань національної безпеки і оборони Борис Павлович Андресюк, будь ласка, три хвилини.

 

16:37:39

АНДРЕСЮК Б.П.

Дякую. Шановні колеги! Насамперед цю постанову ми повинні були давно уже проголосувати, оскільки ще 15 червня Президент України своїм указом затвердив нову редакцію Воєнної доктрини і таким чином уже фактично втратила чинність постанова  Верховної Ради від 19 жовтня 1993 року, коли ще тим чинним законодавством ми затверджували відповідну Воєнну доктрину постановою Верховної Ради.

В зв'язку з прийняттям закону "Про основи національної безпеки" в 2003 році Верховною Радою, це прерогатива - затвердження Воєнної доктрини - Президента України. Тому він затвердив  відповідну Воєнну доктрину. Нам потребує проголосувати, що Постанова від 19 жовтня  1993 року втратила чинність.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.

 

АНДРЕСЮК Б.П. Постанова внесена народними депутатами Крючковим,  Андресюком, Доманським і Кузьмуком.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, Борис Павлович. Сідайте, будь ласка. Є необхідність обговорювати? Ну давайте по хвилинці. Будь ласка, Масенко. За ним Черняк. З місця.

 

16:38:46

МАСЕНКО О.М.

Дякую, Адаме Івановичу. Дійсно, тут нема  чого багато говорити, хвилини вистачить, ми ніде не дінемося, просто напевне треба проголосувати за цей законопроект, поскільки та доктрина, яка була раніше прийнята, вона вже втратила  свою чинність. Але  я хотів би сказати, що і та доктрина, яка  підписана новим Президентом, вона мабуть підписана не в інтересах народу України і не в інтересах Збройних Сил України.  Якраз  тут доповідач говорив, що наша справа така, проголосувати та і все. Ну, мабуть, якби і наша позиція депутатів була більш стійкішою, більш така була в інтересах України, то мабуть би і Президент ніколи б не підписував такої доктрини. мабуть, жодна доктрина воєнна жодної держави не передбачає про те, щоб у державі, в армії чи у парламенті допускалася зрада така, як  у нас зрада допустилася і у парламенті і у доповідачів, і у всіх, хто ....

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, мікрофон Володимира Черняка, фракція  "Наша Україна". За ним Зарубінський.

 

16:39:58

ЧЕРНЯК В.К.

Шановні колеги! Звичайно, голосувати треба за відміну постанови, яка втратила чинність, але я б не хотів, щоб голосування за цю постанову сприймалося, як  підтримка тієї воєнної доктрини, яку підписав  Президент Кучма. Зокрема, він там викреслив слова  про  євроатлантичну інтеграцію України. Існує багато чого іншого. Тому, я думаю,  що у нас немає підстав вважати, що існує нова адекватна ситуація і перспектива розвитку України військова доктрина. Ми повинні усвідомлювати, що нам доведеться працювати над справжньою  новою військовою воєнною доктриною України.

Дякую. Це Президент буде працювати Ющенко, а ми  допоможемо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ви допоможете.

Будь ласка, Зарубінський, Народна аграрна партія України, мікрофон.

 

16:40:58

ЗАРУБІНСЬКИЙ О.О.

Дякую, Адаме Івановичу. Шановні колеги! Питання тут полягає  не у тому, що хтось щось змінив, хоча, безумовно, колега Черняк  правий, коли приймається ця доктрина 15 червня 2004 року, а 15 липня вносяться суттєві зміни, то, очевидно, вони носять не об'єктивний характер, а характер  відповіді на той ляпас, який дали колишньому Президенту  лідери 26 провідних країн світу. Тому я не розглядаю це, як щось серйозне.

Але що серйозно, Адаме Івановичу, шановні колеги, що дуже  правильно, що Андресюк і  інші депутати поставили коректно питання. Якщо ті, чи інші постанови Верховної Ради втрачають свою силу після тих, чи інших Законів, указів і таке інше, то їх треба відміняти - це нормальна практика. І не нормально, до речі, коли в нас 92-ого, 94-ого років цілий ряд постанов на сьогоднішній день ще ніби то існує. Вони не діють, але вони існують.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, будь ласка, Борис Ілліч Олійник, хвилина.

 

16:42:14

ОЛІЙНИК Б.І.

Дякую, Адаме Івановичу, звичайно треба відміняти попередній стратегічний документ  поза як ми здали бездарно, звичайно, ядерну зброю. Уже хоча б тому треба відміняти цю стратегію. Єдине, що я хотів би сказати: якщо ви думаєте, що при вступі в НАТО нам не вгніздять ядерну зброю, тільки чужу, то інтересно для... трясця тоді ми вивозили в Росію на тачках і возах свою ядерну зброю. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Обговорення  питання завершено, я ставлю на голосування про прийняття в цілому, як постанови про визнання такою, що втратила чинність  постанову Верховної Ради України від 19 жовтня 1993 року номер постанови 3529-12 про воєнну доктрину України, законопроект за номером 6177. Прошу голосувати.

 

16:43:36

За-252

Постанова прийнята. Дякую.

Так. Шановні колеги, у нас залишилося 2 цікавих закони про  багатодітних матерів і багатодітних батьків. Так. Слухається проект Закону  про внесення змін до деяких Законів України щодо пенсії багатодітним матерям. Законопроект за номером 4423. Автор  законопроекту  - Ігор Степанович Насалик, будь ласка, три хвилини. Від комітету Надрага.

 

16:44:11

НАСАЛИК І.С.

Виборчий округ 86, Насалик   Ігор Степанович.

Шановні колеги,  розроблення проекту Закону України  про внесення змін до деяких законів України щодо зниження граничного віку п'ятої дитини, досягнення якого є підставою для призначення багатодітним матерям пенсії. А мова іде про те, що зменшується цей граничний вік з 8 до 6 років, викликані не тільки  масовим зверненням до депутатів всіх рівнів багатодітних матерів,  а також і громадських організацій. І зв'язано це у першу чергу з важкою ситуацією, що склалася у сфері соціального забезпечення багатодітних сімей та незадовільним станом здоров'я матерів, які народили або виховують п'ятьох і більше дітей. А саме них цей закон і стосується.

Я не буду говорити про незадовільність загальнофізичний  стан членів таких родин, соціальні, фінансові і інші негаразди, але неможливо цю категорію суспільства залишити без уваги.

Я хочу навести такі статистичні дані про те, що у 2002 році питома вага домогосподарств з кількістю п'яти і більше дітей складала всього 0,6 відсотка від всієї кількості сімей. У 2003 році цей показник цієї категорії зменшився у два рази, то єсть до 0,3 відсотків. А вже у 2004 році ще   зменшився на  6 відсотків. Єдиною тонкою лінією цього законопроекту, звичайно є фінансування з бюджету.

Тому я не буду пропонувати, як сьогодні пропонував пан Масенко взяти деяких добродіїв за ноги і потрясти як буратіно. Протягом останніх  двох років серйозна аналітична група, яка складала більше 200 чоловік, у галузі, як Податкового кодексу і роботи податкової служби, митної служби, вільних економічних зон запропонувала ряд змін, які не стосуються змін податкових і не впливає на архітектуру розподілу бюджету 2005 року, але які  конкретно змінює прибутки бюджету і робить бюджет не дефіцитним у розмірі 9 мільярдів, а профіцитним у  розмірі 9 мільярдів. Ми ці пропозиції, які розробляла ця  аналітична група, передали виконуючій обов'язки Прем'єр-міністра і зараз передаємо до  бюджетного комітету.

Тому рахую, що будь-які тонкі  місця цього законопроекту, який говорить про те, що немає фінансування бюджетного, не мають у даному розрізі ніякого змісту.

І вважаю, що даний законопроект це таки до березня місяця, на початку квітня буде прийнятий у цілому і буде врахований у змінах .............. бюджету, який буде розглядатися у квітні місяці. Дякую. І хочу, щоб ви підтримали цей законопроект.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігоре Степановичу. Будь ласка, від комітету. Голова підкомітету Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Василій Іванович Надрага.

 

16:47:07

НАДРАГА В.І.

Уважаемые коллеги, Комитет Верховной Рады Украины по делам пенсионеров, ветеранов, инвалидов, рассмотрев поданные народными депутатами законопроекты, которые касаются снижения пограничного возраста пятого ребенка в случае назначения пенсии многодетной матери, и предлагает его не поддержать.

Несколько слов. Законопроект предлагает при назначении пенсии при определении права на досрочную пенсию по возрасту, а также в случае установления пенсии за особые заслуги перед Украиной, матерям, которые родили пять и больше детей, изменить условия в части периода воспитания детей с восьмилетнего возраста, как действует законодательство, до шестилетнего возраста. На подходы автора принятие данного законопроекта будет способствовать улучшению социального положения многодетных семей, улучшение демографической ситуации в государстве, снижение подростковой преступности, а также реализация вышеуказанного закона не потребует дополнительных издержек в части Государственного бюджета.

Должен сказать, что Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины предлагает данный законопроект в первом чтении принять при условии, что будут учтены все замечания и предложения, которые высказывались в рамках его обсуждения. Мы же как комитет предлагаем, что не можем его поддержать, потому что данная норма ведет к размыванию категорий многодетной матери. Почему? Потому что те, которые сегодня воспитали пять и больше детей до восьмилетнего возраста, как говорится, закон обратной силы не имеет, и мы уравняем тех, которые сегодня до шестилетнего возраста. При условии, что мы так и не получили от авторов внятного объяснения, почему с восьми до шести, а не до пяти, не до трех  и вообще. Исходя из этой логики, повторю еще раз, Комитет по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов предлагает данный законопроект не поддержать. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, переходимо до обговорення. Самойлик, фракція комуністів. Підготуватися Сухому.

 

16:49:18

САМОЙЛИК К.С.

Катерина Самойлик, фракція Комуністичної партії України, голова Всеукраїнського союзу жінок трудівниць за майбутнє дітей України, організації. яка опікується проблемою багатодітних.

Парадокс, Василь Іванович, що Україна переживає демографічну кризу і разом з тим ми пропонуємо і далі продовжувати неповажне, неуважне ставлення держави до багатодітних сімей, до багатодітних жінок.

Я хочу сказати, що вони і так у нас виживають, як можуть. У кого першою відключають світло, газ? У кого не топлена хата, голодні діти? Мені одна жінка зі Львова, багатодітна матір, яка виховує шестеро дітей, розповідала, як вона займає облога з шістьма своїми дітьми, коли до її оселі підходять з обленерго або з РЕСу для того, щоб вимкнути їй світло. Відпускають собак, ставлять дітей і будинок свій перетворюють в фортецю. А ми говоримо - розмивають. Я не розумію, що розмивається тут?

Законопроект дуже гарний. Я прошу зважити народних депутатів України: в Україні 11 млн. сімей, із них всього 400 - ті, які мають троє і більше дітей. Це не так уже й багато. 400 тисяч. І треба допомогти цим сім'ям. Законопроект дуже добре передбачає: народила жінка п'ятеро дітей, останній дитині виповнилося шість років, вона має право раніше на п'ять років іти на пенсію. І це буде данина держави, яка не додає цій сім'ї і не тільки в побутових умовах. Бо ви назвіть приклади, чи багато дітей з багатодітних сімей мають можливість на бюджетну основу вступити до вищих навчальних закладів? Ні. Чи багато дітей з багатодітних сімей мають можливість одержати перше робоче місце, одержати першу свою заробітну платню? Звичайно, ні.

І тому я вважаю, що якраз у цьому залі ми повинні віддати належне тій жінці, яка дбає про майбутнє України. Я думаю, що ми всі одноголосно конституційною більшістю проголосуємо за цей законопроект.  Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але й за батьків не будемо забувати.

Будь ласка, Ярослав Сухий, фракція "Демократична Україна".  Підготуватися Шурмі.

 

16:52:10

СУХИЙ Я.М.

Шановні колеги!  Я прошу, ви пригадайте собі тут, в цьому залі, що зовсім недавно відбувалися парламентські слухання, які були присвячені реалізації в Україні стратегії подолання бідності або стратегії боротьби з бідністю.

Згадайте, будь ласка, ту статистику, соціологію, яку ми тут слухали, адже так сталося, що серед тієї категорії людей, які сьогодні перебувають за межею бідності, тобто там, де сукупний сімей дохід на одного менше, тоді було, 206 гривень, в першу чергу багатодітні сім'ї.

Мене здивувало, відверто кажучи, сьогодні цинічно-лицемірна позиція комітету, який став ніби на сторожу чогось. Став на сторожі комітет, наші колеги, народні депутати, вам має бути стидно дивитися цим багатодітним матерям в очі, ви встали на позицію захисту не ваших грошей. Це гроші бюджетні.

Ми маємо легітимно обраного Президента України, скоро буде Кабінет Міністрів України, ви, будь ласка, не заважайте їм працювати. Вони взяли на себе хороші, підвищені соціалістичні зобов’язання, давайте, не стійте їм на дорозі, не ставте палки в колеса.

Ще одне. Цей законопроект окрім того, що має високу свою актуальність, він ще й має на меті, ви вдумайтеся, що ж тут такого поганого: прирівняти жінку, яка народила і виховала дітей до пенсіонера, який має право на пенсію за особливі заслуги.

Люди, ну, які ще  на Україні можуть бути інші "особливі заслуги"? Отримати колись орден якийсь незрозуміло, по рознарядці отримали, чи виховати п'ятеро дітей? Мені не зрозуміла позиція Комітету, тому я не буду виступати в обговоренні другого законопроекту. Але вважаю, що той законопроект, 4423 і 5673, можна прийняти за основу. Є одне суттєве зауваження: мені не хотілося б, аби ми знову множили законопроекти нереальні або ті, які не будуть працювати, згідно вимог Бюджетного кодексу. І це вже завдання комітету, бо, я впевнений, ми зараз проголосуємо за основу. До другого читання цей законопроект має бути внесений до сесійної зали до серпня цього року. Тоді він може вступити в дію з першого січня 2006 року. І це буде правильно, і це буде справедливо, і це буде соціально спрямовано. Я закликаю шановних колег підтримати цей законопроект, прийнявши його за основу. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не до серпня, бо ми в серпні не працюємо, а в червні десь. Будь ласка, Шурма Ігор, фракція соціал-демократів об'єднаних. Підготуватися Гінзбург.

 

16:55:09

ШУРМА І.М.

Ігор Шурма, фракція Соціал-демократичної партії України об'єднаної.

Для тих матерів і батьків, 400 сімей, які мають більше дітей, ніж двоє. Згідно цього проекту тимчасово, до прийняття відповідного закону жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком, але не раніше ніж за п'ять років до досягнення пенсійного віку при наявності не менше 15 років страхового стажу. У прикінцевих положеннях Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" зазначено, зокрема, що тимчасово, до прийняття відповідного закону мають таке право жінки.

Давайте зробимо нескладний розрахунок. Для того щоб негайно вийти на пенсію по досягненню дитини шестирічного віку, жінка мала б народити її у 44 роки або не пізніше. Чи багато сьогодні таких матерів в Україні? Статистика засвідчує, що народжують дітей у такому віці не більше як 150 жінок на рік, п'ятих, шостих і так далі є ще менше.

Масштаб явища навряд чи створює суспільний запит на зміну законодавства, а матері через 2 роки і так здобудуть право на дострокову пенсію. Є і інші проти. Матеріальні проблеми багатодітних сімей запропоноване далеко не вирішує. Суспільство може і повинно знайти інші, більш дієві заходи покращання стану таких сімей. Треба підкреслити, що норми закону про пенсійне страхування діє тимчасово. То чи треба підлаштовуватися  під цю тимчасову норму?

І нарешті. Так само як нема обгрунтування 8-річного ріку, до якого треба виховати дитину, нема його і до 6-річного. Чому ж тоді 5, 6, а не 7?

І останнє. Сьогодні багато точиться балачок про те, щоб створити умови соціального захисту в нашій державі. Я дякую авторам цього законопроекту, які на цей закон  розуміють, що будуть видаватися кошти не  з власної кишені, а це є бюджет. Ну що таке 600 мільйонів для нової влади, яка хоче забезпечити соціальний захист?

Фракція Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) просить вас всіх підтримати цей законопроект аби діюча влада могла дійсно задекларувати свою політику соціальних стандартів. Так само як і той законопроект, який буде гарантувати  8460 гривень при народженні дитини.  Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ольга Гінзбург, фракція комуністів.

 

16:58:08

ГІНЗБУРГ О.П.

Шановні народні депутати! Гінзбург, фракція комуністів. Коли проходиш мимо якогось кіоску книжного, то бачиш такі гарні журнали і на тих журналах на обложках гарні жінки: то  модельєрші, то там менеджери, то підприємці. Вони гарно одягнені, гарно виглядають. Проходить мимо такого кіоску жінка, яка має 5 або більше дітей і думає: "А чим я гірша? Чому я не можу одягти гарну сукню? Чи чому я не можу виглядати так красиво? Чи причесатися?" Тому що це  держава не створила їй умови! І ми не пишемо про цих жінок - про героїнь. Ми не розказуємо про їх життя, ми не даємо приклад і щоб інші жінки були схожі на  них і народжували для нашої країни дітей. Чому ми цього не робимо? Бо нам просто ніколи. Наша держава  або ж керівництво державою займається зовсім іншим: приватизацією підприємств чи інше чи все бореться за владу. А діток на Україні становиться все менше і менше.

Я хочу сказати, якби я була Прем'єр-міністром, ось ми .........затверджували,  я б собі сіла, поїхала на якийсь би округ один  і сіла подивилася, які мені проблеми  нада у програму записати. Ага, у мене проблеми з пенсіонерами, бо вони йдуть на прийом, і  треба сьогодні цю проблему вирішити. У мене проблема з молоддю, яка приходить, немає у неї роботи, її треба вирішити. У мене є проблема з багатодітними  сім'ями,  їм немає чого їсти, немає де жити. У нас є проблема з безпризорністю. От ті діти, що ходять по Києву, кусочок хліба просять , і це треба вирішувати. У нас бомжів повна країна, і це треба вирішувати.

Ви пам'ятаєте, говорили, після Великої вітчизняної війни Радянський Союз чи радянська влада, Комуністична партія за  500 днів і ночів  вона  розбудувала країну, яка була розрушена фашистом. І перше, що було записано, вона поборола сирітство, вона звернула увагу на дітей. Чому так робила Комуністична партія? Тому що вона знала, що завтра буде майбутнє. І ми з  вами  повинні взяти це найкраще і боротися на наше майбутнє. Тому що нам просто тоді немає чого жити, якщо ми після себе залишимо  таку розвальню.

Але ж Прем'єр-міністром будуть затверджувати не мене, на жаль.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Так може ми Ольгу Петрівну  зараз затвердимо? Будь ласка, Черняк, хвилина з місця.

 

17:00:39

ЧЕРНЯК В.К.

Шановні колеги! Якщо ми  законодавчо і фінансово не підтримаємо  багатодітних матерів, то скоро  такий феномен, як багатодітна матір в Україні щезне. Цей  закон потрібно приймати, але  я не думаю, що він є рішенням проблеми. Потрібно прийняти рамковий закон про підтримку багатодітних сімей, де повинні бути виписані норми  про допомогу при народженні дитини, одноразову допомогу, про допомогу щомісячну при вихованні дітей у багатодітній сім'ї, про вихід такої  матері на пенсію і  призначення пенсії за особливі  заслуги.  Але оскільки в нас немає такого Закону, то,  мабуть, як крок в цьому напрямку, доцільно прийняти цей законопроект. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, будь ласка, Кирильчук і будемо визначатися.

 

17:01:46

КИРИЛЬЧУК Є.І.

Дякую. Кирильчук, Блок Юлії Тимошенко.

Адаме Івановичу, сьогодні  в нас дуже ударний день, Ви персонально відповідаєте за роботу Бюджетного комітету, ... Ваші це обов'язки, сьогодні ми  за день уже роздали приблизно 5 мільярдів гривен. Це при тому бюджеті, який має переглядатись із 17 мільярдами дефіциту. Є Кодекс і в Кодексі записано, що вводяться Закони лише до початку бюджетного, розробки нового бюджету. Через то, там де записано: "в 2006 році" - це правильно. Але там в попередніх ми приймали: "з дня підписання". Я думаю, що це є порушення  і треба до  цього повернутися. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Євген Іванович, Ви абсолютно праві, але жодного Закону сьогодні  ми щодо бюджету не прийняли. Всі вони прийняті у першому  читанні. Коли ми будемо приймати в  другому, коли ми будемо приймати в другому - ми тоді будемо це, будемо це враховувати. Тим більше, що всі виступаючі на цьому і особливо професор Черняк постійно наголошував.

Так, будь ласка, Цибенко, Комітет тут згадувався, хвилина.

 

17:03:11

ЦИБЕНКО П.С.

Спасибі, Адаме Івановичу, Петро Цибенко, Голова Комітету з прав пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

Шановні колеги, тут  недавно один з наших колег з цієї трибуни, до речі, колега, який частіше, ніж будь хто, стояв на трибуні, заперечуючи проти підвищення життєвого рівня населення, спробував дорікати Комітету у непослідовній позиції. Я абсолютно переконаний в тому, що Закон буде  прийнятий і Комітет підготує його до другого читання.

І ще одне, справа в тім, що   прозвучала теза, що  до того, що багатодітні, багатодітні матері не враховані в Законі про пенсії за особливі заслуги. Вони як раз таки враховані, тобто та мама, яка народила п'ятеро і більше дітей, вона має право на додаткову пенсію на підставі цього закону. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дійсно, ми нещодавно з вами прийняли  таке доповнення до Закону про пенсії, за особливі заслуги. Але давайте ще раз допоможемо багатодітним матерям, особливо з врахуванням того, що наш парламент на 99 відсотків складається з батьків.

Я ставлю на голосування про прийняття за основу у першому читанні проекту Закону про внесення змін до деяких Законів України (щодо пенсії багатодітним матерям) (реєстраційний номер 4423). Прошу голосувати.

 

17:04:50

За-261

Дякую. Прийнято. Ні, в цілому там  є питання, в тому числі і бюджетні.

По фракціях, будь ласка.

По фракціях, будь ласка. “Наша Україна" - 33 богатиря;  комуністів - 56; "Регіони України" - 35; Народна аграрна партія - 23; соціал-демократи (об'єднані) - 25; "Єдина Україна" - 7; соціалісти - 12; Блок Тимошенко - 15; "Союз" - 12;  Промисловці і підприємці - 4; "Демократична Україна" - 10; НДП Республіка - 6; "Демократичні ініціативи" - 4; "Центр" - 6; позафракційні - 13.

Дякую. Переходимо до батьків. Слухається проект Закону про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (щодо пенсій багатодітним батькам) (реєстраційний номер 5673). Автор законопроекту - народний депутат Борис Іванович Тарасюк. Будь ласка, три хвилини. Підготуватися від комітету Надразі.

 

17:06:02

ТАРАСЮК Б.І.

Борис Тарасюк, Народний Рух України, фракція виборчий блок Віктора Ющенка.

Шановний Адаме Івановичу, шановні колеги.

Проектом закону пропонується внести зміни до Закону України "Про пенсійне забезпечення", згідно з якими одному з подружжя жінці чи чоловікові, який виховує п'ятеро і більше дітей не залежно від віку і трудового стажу, надаватиметься пенсія за віком на пільгових умовах. Необхідність прийняття таких змін до закону обумовлена важливістю зняття дискримінації у наданні пенсії на пільгових умовах батькам багатодітних дітей.

У чинній редакції таким правом користуються лише жінки. Але реалії підтверджують, що вихованням дітей займаються також і чоловіки. Крім того у чинній редакції закону міститься норма, що право на пенсію на пільгових умовах мають тільки жінки, які працюють у сільському господарстві. Запропонованими змінами пропонується вилучити таке положення і надати право на пенсію на пільгових умовах одному із подружжя не залежно від того, у якій галузі виробництва він або вона працюють.

Метою прийняття запропонованих змін є також покращання демографічної ситуації в Україні. Адже батьки багатодітних сімей користуватимуться захистом з боку держави, і один з подружжя гарантовано отримає пенсію за віком на пільгових умовах.

Науково-експертним управлінням запропоновано прийняти законопроект у першому читанні з урахуванням зауважень щодо внесення відповідних змін до інших законодавчих актів, якими регулюється це питання. Зокрема до прикінцевих положень Закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. У зв'язку з цим пропоную підтримати цей законопроект у першому читанні і врахувати пропозиції Науково-експертного управління при підготовці до другого читання. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сідайте, будь ласка. Від Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів глав підкомітету Василь Іванович Надрага.

 

17:08:14

НАДРАГА В.І.

Уважаемые коллеги, рассмотрев данный законопроект, комитет согласен с тем, что данная проблема существует как вообще, так и в тех вариациях, предложениях, которые авторы высказали как механизм укрепления и демографической ситуации, и защиты многодетных семей, и соответственно родителей, воспитавших пятеро и больше детей.

Вместе с тем, если говорить по формальной составляющей, то мы не могли принять положительного решения, потому что данные предложения касались Закона о пенсионном обеспечении. На сегодняшний момент данный законопроект просто не работает. Он отменен. У нас законодательной базой является Закон об обязательном пенсионном страховании. Соответственно принимать изменения в закон, который не существует, которой просто уже отменен и он не существует, мы не могли. Посему, исходя из этой логики, наше предложение.

С другой стороны, мы согласны, что проблема существует и ей надо заниматься. Теперь в большей степени не для сидящих в зале, а для тех, кто слушает и смотрит телевизор. Уважаемые земляки и соотечественники, предыдущее обсуждение вопроса показало, что политические страсти, связанные с прошедшими и предстоящими предвыборными перегонами, у нас не закончились. И поэтому плач Ярославны по поводу спасения многодетных и всех остальных социально слабо защищенных, я предложил бы всем без исключения рассматривать через призму конкретного голосования.

Поэтому я обращаюсь к Председательствующему нашего заседания: уважаемый Адам Иванович, после голосования по данному законопроекту просьба назвать, кто и как проголосовал, будет немножко понятнее. Потому что, когда заседание на комитете, - одни позиции, когда в зале - мы начинаем вспомнить, что мы все должны служить своему народу. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Василь Іванович.

Попередній закон я говорив, хто як проголосував, сподіваюсь, що і ви правильно проголосували, цей ми також оголосимо. Переходимо до обговорення. Катерина Самойлик, фракція комуністів. Підготуватися Шурмі.

 

17:10:13

САМОЙЛИК К.С.

Фракція Комуністичної партії України, голова Всеукраїнського союзу жінок-трудівниць "За майбутнє дітей України".

Я говорила, що ми якраз і опікуємося проблемами багатодітних сімей в Україні. І я з подивом для себе вивчила статистику багатодітних сімей і прийшла до висновку, що ми, жінки, навмисно думаємо дуже погано про чоловіків. Їх і так у нас мало - всього 46 відсотків. Тому вони й потребують нашої підтримки і ще й якої підтримки! Сильної підтримки і жіночої, і державної підтримки.

І я хочу сказати, що серед багатодітних сімей є дуже багато сімей, де взагалі чоловіки, батьки виховують дітей самі, втративши дружину. Ну, я хочу звернутися до зали, до чоловіків. Ну, уявіть собі, що ви встаєте зранку вранці і заплітаєте косички своїй донечці, готуєте сніданок їй, прете, прасуєте, прибираєте і таке інше. І повірте мені, якраз вдавалося зустрічатися з такою категорією, які втратили своїх дружин і самі уже продовжують, ну, чисто свою таку батьківську справу, суто виховуючи своїх дітей.  І  в цьому плані, безумовно, і в зв'язку з прийняттям у першому читанні закону України про рівні можливості чоловіків і жінок або гендерну рівність, ми просто з вами зобов'язані вирівняти підходи, державні підходи відносно і чоловіків, і жінок.

Є чоловіки багатодітні і батьки, або навіть є сім'ї, де батько більше уваги приділяє, аніж матір, є і такі сім'ї, то ж ми повинні віддати їм належне.

То ж ми, я думаю, правильно буде, якщо ми також з вами проголосуємо, що... і внесемо зміни, що одному з подружжя - або жінці, або чоловікові, який виховує п'ятеро і більше дітей, незалежно від віку і трудового стажу в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, надати можливість вийти можливість вийти раніше на пенсію. Це буде пільга.

Але, дай Боже, щоб чоловіки скористалися цією пільгою, і щоб наша Україна... щоб нашому роду ніколи не було переводу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за полум'яну підтримку з боку жіноцтва чоловічої частини.

Ігор Шурма, фракція соціал-демократів (об'єднаних). Підготуватися Гінзбург.

 

17:13:04

ШУРМА І.М.

Ігор Шурма, фракція Соціал-демократичної партії (об'єднаної).

Хотів би нагадати для всіх, хто є в залі і хто є поза його межами, сутність цього законопроекту, а вона, власне, полягає у встановленні рівного права матерям і батькам, а не тільки матерям, які виховують п'ятеро і більше дітей, на отримання пільгової пенсії, а також на поширення цього права на всі категорії громадян, а не лише жінок, які працюють у сільському господарстві.

Запропонований законопроект намагається утвердити гендерну рівність у питаннях виховання дітей і суспільної оцінки цієї важливої функції. Тобто  жінки і чоловіки повинні мати рівні права, обов'язки як у сім'ї, так і в пенсійному забезпеченні.

Такий підхід, в принципі, не викликає заперечень, однак насуває декілька запитань. Якщо пільгова пенсія призначатиметься одному з батьків, а не матері, як працюватиме механізм вибору: кому з батьків одержувати цю пільгову пенсію. Треба було б також передбачити механізм унеможливлення отримання такої пенсії обома батьками.

Далі. Закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування вже передбачає, що пільгову пенсію одержують матері або батьки незалежно від місцевості проживання. Відмінність представленого законопроекту полягає в тому, що в чинному законодавстві батько може одержувати пільгову пенсію тільки за відсутності матері, а за законопроектом одному з подружжя - жінці чи чоловікові. У такому разі, більш логічно було б запропонувати також внести зміни у згаданий закон, хоча і він врегульовує це питання тимчасово, до прийняття відповідного закону.

І саме основне. Фракція Соціал-демократичної партії України об'єднаної вважає, що питання при формуванні соціальної держави носить надзвичайно актуальне значення. Однак жодній політичній партії ніхто не давав право займатися популізмом і декларуванням нереалізованих речей. Оцей законопроект - це є візитна карточка майдану, коли на площі, перед людьми обіцялося все, що хочеш, аби тільки люди проголосували. І весь парадокс цієї ситуації полягає в тому, що сьогодні одним з авторів законопроекту пропонується внести зміни до Закону України "Про пенсійне забезпечення", до закону, якого вже не існує.

Тому фракція Соціал-демократичної партії України об'єднаної вважає, що цей законопроект не тільки слід, а необхідно не приймати. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Ольга Гінзбург, фракція комуністів, мікрофон з місця. Підготуватися Черняку.

 

17:16:16

ГІНЗБУРГ О.П.

Шановні народні депутати, справа вся в тому, що закон, який ми... поправки до закону, який ми зараз розглядаємо, він обов'язково повинен бути підтриманий і має право на життя, тому що він торкається долі дітей, а діти - це найдорожче, що є в нашій країні. Хай це батько чи мати, але все-одно воно касається наших дітей. Якщо хтось думає, що це заводи чи там нафта, чи там вугілля це є у нас, і ми цим багаті. Ні, ми повинні пам'ятати, що, якщо ми нове покоління не будемо вирощувати і здоровим його, то наша країна не може бути багатою.

Я тільки хочу інше сказати. Якщо інші партії роблять для себе популізм якийсь чи роблять під вибори якісь там заяви, то ми, Комуністична партія, находячись 10 років в опозиції, весь час говоримо, що це є наше кредо, що ми цим живемо, бо ми вийшли з цього, ми знаємо як це  робилося. Ми це робили колись, ми бачили як це можна зробити і пропонуємо сьогодні перенести на сьогодні ці проб... не проблеми, а цю практику.

І обов'язково повинні підтримати і допомогти вашим обездоленим дітям і їх батькам. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Володимир Черняк, фракція "Наша Україна".

 

17:17:35

ЧЕРНЯК В.К.

Шановні колеги, цей законопроект знаходиться в руслі підтримки багатодітних сімей. Правда, тут є 2 формальних моменти. Я за підтримку багатодітних батьків поза сумнівом, але є 2 моменти стосовно того, дійсно куди вносити зміни, якщо підтримувати багатодітних батьків, тому що вже прийнято закон про пенсійне страхування. А тут пропонується внести зміни до закону про пенсійне забезпечення. Мабуть він поданий був ще до прийняття закону про пенсійне страхування і тому мабуть треба внести такі зміни. Це перший момент.

І другий момент. В попередньому законі, який ми прийняли в першому читанні, там йдеться, що вихід на пенсію для матерів на 5 років раніше. Тут пропонується, незалежно від віку і для матерів, і для батьків, тобто треба узгодити ці 2 моменти, якщо ми будемо підтримувати багатодітні сім'ї, в тому числі багатодітних батьків.

А тепер по суті проблеми. Відомо, що в Україні дуже низька народжуваність, і що смертність суттєво перевищує народжуваність, вдвічі практично, у зв'язку з чим різко скорочується чисельність  населення України. Темп скорочення населення України складає 300 тисяч на рік, навіть 350, були роки  400 тисяч. Виникає питання: "Для кого ми будуємо незалежну, соборну українську державу, якщо і далі такими темпами буде скорочуватися чисельність населення?" Принаймні, до 2015 року чисельність  населення України може складати  десь 42 мільйони, а потім ще далі тенденції ці будуть продовжуватися за прогнозами. Тобто вкрай несприятлива демографічна ситуація, а вона породжена вкрай несприятливою соціально-економічною ситуацією, масовим зубожінням населення і вкрай  несприятливою екологічною ситуацією.

Отже, якщо ми хочемо ситуацію змінити, то треба подбати про зростання добробуту, змінити соціально-економічні умови і забезпечити населення відповідним чином.

І, звичайно, потрібно підтримувати матерів. Як писав Шевченко: "У нашім раї на землі нічого кращого немає, як  тая мати молодая з своїм дитяточком малим". І треба підтримувати чоловіки. Я пам'ятаю статтю: "Рятуйте чоловіків". Чоловіки вмирають раніше жінок і треба рятувати чоловіків для того, щоб вони подбали про жінок. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І про дітей.

Обговорення  питання завершено. Я ставлю на голосування про прийняття за основу у першому читанні проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про  пенсійне забезпечення" (щодо пенсій багатодітним батькам), реєстраційний номер проекту 5673. Прошу голосувати.

 

17:21:23

За-236

Рішення прийнято, ми прийняли Закон у першому читанні. По Фракціях, будь ласка:

"Наша Україна" - 41, Комуністів - 57, "Регіони України" -42,   Народно-аграрна - 16, Соціал-демократи (об'єднані) - 0,  "Єдина Україна" - 6, Соціалістичної партії - 8,  Блоку Тимошенко   - 15, Союз - 12, Промисловці, підприємці - 1, "Демократична Україна"  - 13,  НДП, Республіка - 4,  Демократичні ініціативи - 6, Центр - 6, позафракційні - 9.

Шановні колеги, ми з вами працювали сьогодні досить плідно, ударно і головне продуктивно і раніше відзначеного часу нам виконали всі взяті на сьогодні зобов'язання, тобто розглянули всі законопроекти, які мали сьогодні розглянути. Оскільки в нас вичерпаний порядок дений, тому ми  змушені закрити вечірнє засідання Верховної Ради достроково. На цьому вечірнє засідання  оголошується закритим. Завтра розпочинаємо роботу  о 10-ій годині ранку. На все  добре.