Стенограма пленарного засідання

23 березня 2004

ЗАСІДАННЯ    ДВАДЦЯТЬ   ШОСТЕ

Сесійний зал Верховної Ради України

23  березня  2004 року, 16.00 година

Веде засідання Перший  заступник Голови Верховної Ради

України МАРТИНЮК А.І.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, прошу займати місця, будемо продовжувати засідання. Засідання Погоджувальної ради продовжується, воно вже добігає завершення, приймаються відповідні рішення про вас, ми їх проінформуємо, бо треба буде і участь народних депутатів, деяких з них. Але аби не гаяти часу, марнувати часу, ми будемо продовжувати засідання. Прошу народних депутатів підготуватися до реєстрації. Ввімкніть, будь ласка, систему "Рада". Прошу народних депутатів реєструватися.

16:00:23

Зареєструвалося - 430

В залі зареєстровано 430 народних депутатів. Вечірнє засідання оголошується відкритим. Продовжуємо розгляд питань порядку денного. Слухається проект Закону про внесення змін до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (щодо комп'ютерної злочинності). Реєстраційний номер законопроекту 3577. Питання розглядається за скороченою процедурою. Ви і від комітету, Володимир Миколайович? Тобто доповідач і співдоповідач в одній особі. Значить. голова Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Володимир Миколайович Стретович. Будь ласка.     

 

16:01:08

СТРЕТОВИЧ В.М.

Дякую. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, оскільки ми розглядаємо законопроекти за скороченою процедурою, я не мав змоги прокоментувати те, що сталося перед обідом, але перед обідом сталося те, в чому звинувачують всю Україну, весь цивілізований світ. Елементарна поправка редакційна про доповнення закону про те, що переслідуванню за корупційні діяння можуть підлягати, як члени Кабінету Міністрів, так і Прем'єр-міністр, не підтримана президентсько-парламентською більшістю. І зрозуміло, що це є підтвердженням того, що саме парламент сьогодні є тим форт-постом, який  прикриває корупційні діянні в державі.

А тепер по суті закону. На засіданні комітету ще в червні місяці розглянуто законопроект, внесений народним депутатом Кириловим щодо доповнення Закону про організаційно-правові засади боротьби з організованою злочинністю. Обговоривши законопроект, комітет вважає, що його прийняття створить умови для виконання завдання аналітичного та науково-методичного забезпечення боротьби з комп'ютерною злочинністю, зокрема із злочинами у сфері використання електронно-обчислювальних машин, комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж. Комітет підтримав цей законопроект і погодився з пропозицією Головного науково-методичного управління щодо  виключення з частини п'ятої статті 8-ї законопроекту слів "і корупцію" та ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект у першому читанні.

У відповідальності до вимог частини  першої статті 6.3.7 Регламенту проект Закону України про внесення змін до Закону України про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю, реєстраційний  3577 13 червня був надісланий до  Кабінету Міністрів для надання висновку до відповідного економічного обгрунтування. Висновок Кабінету Міністрів  з цього питання позитивний. Прошу народних депутатів підтримати цей законопроект і прийняти його в першому читанні. Я доповідаю думку комітету. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую Володимир Миколайович. Сідайте, будь ласка. Записалось у нас на виступ 7 народних депутатів. Скорочена процедура. Будь ласка, Кармазін. Підготуватися Шкілю.

 

16:03:23

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників Вітчизни, "Солідарність" виборчого Блоку Віктора Ющенка, "Наша Україна".

Шановні народні депутати,  я не знаю, як вам, а я не вважаю себе ні буржуа, ні капіталістом, тому я просив би головуючого у разі звинувачень зали і народних депутатів припиняти ті виступи, виконувати свої вимоги згідно з Регламентом. Це прошу не враховувати мені в час, який йде до розгляду даного питання. Я просто нагадую головуючому про виконання його службових повноважень.

Законопроектом пропонується передбачити, щоб Міжвідомчий центр з проблем боротьби з організованою злочинністю, який існує при Координаційному комітеті по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, крім діяльності, направленої на науково-дослідницьке забезпечення боротьби з організованою злочинністю, здійснював і аналітичну діяльність, необхідну для боротьби з комп'ютерною злочинністю і корупцією. Добре це чи погано? І чи можна приймати цей закон?

Я вважаю, що цей закон не завадить, але це знову тільки зміни до статті восьмої Закону про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю. Причому тільки до Закону про організаційно-правові основи, нагадую, боротьби з організованою злочинністю. У нас окремий Закон про боротьбу з корупцією. У нас є окремі закони, направлені на інші способи боротьби. Тому я вважаю, що підтримуючи таку постановку питання, що це треба було б робити, виносячи в комплексі зміни до Закону про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю, де передбачити гарантії контролю за підрозділами боротьби з організованою злочинністю, які у багатьох випадках перетворилися на криші для певних угрупувань.

І у зв'язку з цим я б і хотів, щоб ми комплексно підходили, а не тільки давали зміни до статті восьмої. До статті восьмої у мене немає заперечень по ідеї це врахувати, але виключити слова "і корупцією". Оскільки це встановлено, як я вже наголосив іншим Законом про боротьбу з корупцією, який не є предметом в даному випадку внесення цих поправок, а є зовсім інший закон. Це я для того, щоб нікому не захотілося вцілому приймати і також виключити слова "комп'ютерною злочинністю", тому що...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я у вас нічого не забирав. Будь ласка, Шкіль. Немає. Тоді - Гірник. Соломатіну підготуватись.

 

16:06:54

ГІРНИК Є.О.

Євген Гірник, Долинський виборчий округ №89, фракція "Наша Україна".

Шановні депутати, шановні виборці. Факт голосування, яке сталося перед обідом, говорить про відношення діючої влади до боротьби із злочинністю, і з корупцією зокрема. Небажання піддати навіть дії закону деяких посадових осіб, небажання заткати існуючу прогалину в законодавстві показує, що нас чекає в майбутньому, якщо ця система влади і ця влада збережеться. Чекає і дальше недоторканість від закону і від правоохоронних органів деяких посадових осіб.

Щодо закону, який розглядається. В принципі в ньому потреби немає. Є певний організаційний захід, який Комітет по боротьбі з організованою злочинністю при бажанні міг би зробити без всякої законодавчої бази. Тут у Пояснювальній записці сказано, що не потребує додаткового фінансування. Я в цьому сумніваюся, але навіть якщо це планується зробити у межах коштів, виділених на комітет, це потребує деякої реорганізації, яку легко можна було би зробити, тому що це аналітичне управління потребує і кадрів, і матеріального забезпечення, узгодивши зміну відповідного кошторису з Бюджетним комітетом.

Цей приклад говорить, що в нас не так бракує як законодавчої бази, як бажання деяких  органів, в тому числі і Комітету по боротьбі з організованою злочинністю, фактично з цією злочинністю боротися.

Зрештою запропонований законопроект конче необхідний, тому що комп'ютерна злочинність стала фактом. Можливо, є якась рація у зауваженнях науково-експертного управління, але приймати його у першому читанні обов'язково необхідно, і я вас за це агітую. Але цей закон, як і попередній, який далеко не перечислив усіх можливих учасників корупційних діянь, зокрема, серед них немає посади Президента України, яка теж не відноситься до держслужбовців, говорить, що скільки би ми законів на цю тему не приймали, без зміни цієї влади корупція України подолана не буде.

Пропоную прийняти закон у першому читанні.  Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Будь ласка, Соломатін.

Підготуватися Черняку. Не бачу.

 

16:09:37

СОЛОМАТІН Ю.П.

Шановні колеги! Юрій Соломатін, фракція комуністів.

Я зразу наголошу, що наша фракція підтримує цей законопроект, хоча очікувати від нього якихось помітних позитивних зрушень по припиненню злочинності взагалі і комп'ютерної зокрема, це справа марна. Але надамо нашій новітній українській буржуазії та їх лакеям ще раз спробу з цього приводу.

Ми з вами були свідками того, як до мене тут хвиля за хвилею накочувалися на цю найвищу в нашій державі трибуну і лили тут "крокодилові сльози" ті, які ображаються, коли я про них кажу, буржуа та їх оточення та їх приспішники.

Я не буду більш так говорити, я використаю в наступному разі більш чітке визначення одного класика - "дипломовані лакеї". Так ось ці "дипломовані лакеї" ллють тут, з цієї трибуни "крокодилові сльози" про те, що як проголосувала Верховна Рада України з приводу  законопроекту 3169, коли більшість пропрезидентська не підтримала цей законопроект про можливість притягнення найвищих посадових осіб з уряду до відповідальності у разі здійснення ними корупційної діяльності.

Але давайте будемо відвертими, ті, які плакали саме з цієї трибуни  у разі, якщо б вони проштовхнули до найвищої посади в нашій країні своїх людей: Президента або Прем'єр-міністра - вони здійснювали цю злочинну діяльність ще більш люто і більш запопадливо, але на свою користь. Тому давайте ми будемо чітко бачити з соціально-класових позицій: хто є хто. І нас щоб ніколи і наших виборців не ввели в оману ті, які плачуть саме тут.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто проти із тих, хто записався, проти прийняття такого? Ви проти чи за? Уже три за виступило.

Беспалий, будь ласка. І будемо завершувати.

 

16:12:03

БЕСПАЛИЙ Б.Я.

Борис Беспалий, Блок Віктора Ющенка "Наша Україна".

Я, дійсно, буду виступати проти конкретного проекту, хоча я, безумовно, підтримую ідею боротьби з організованою злочинністю і корупцією, і наша фракція у повному складі голосувала за закон, який зобов'язує звітувати і поширює дію законодавства про корупцію, в тому числі і на уряд.

Але справа в тому, що в даному випадку пропонується. Пропонується вносити зміни до закону, який регулює діяльність Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України. Ну, я думаю, боротися треба і з іншою злочинністю, крім тієї, що є при Президентові України. Але в даному випадку йдеться про консультативно-дорадчий орган, діяльність якого Президент може цілком регулювати власними і згідно Конституції зобов'язаний повністю регулювати. Це ніщо інше, як консультативно-дорадчий орган, який у межах бюджету, який виділяється на забезпечення діяльності Президента, повністю ним регулюється. Це є перше, тобто для цього не треба приймати спеціальний закон: Президент і без того може створювати науково-методичні і аналітичні центри.

По-друге, є надзвичайно небезпечний момент, і на що звертав увагу наш колега Юрій Кармазін, коли термін "комп'ютерна злочинність" ставиться в один контекст і на один рівень з організованою злочинністю і корупцією. Це, дійсно, насправді організовані злочинці, як і будь-які інші, можуть використовувати комп'ютери, але це є такий самий технічний засіб, як вони можуть використовувати, скажемо, телефони і авторучки. А в даному  випадку виходить так, що цей закон можна просто спрямувати на всі ті новітні... на всі ті заклади, зокрема, на комп'ютерні клуби, які використовують  нові технології. Тобто, цьому закону можна надати дуже розширене тлумачення. І в зв'язку з цим, я хотів  би звернути увагу Міністерства охорони здоров'я про те, що ще й на сьогодні, наприклад, діє така інструкція, яка ставить  поза законом не  тільки всі комп'ютерні клуби, а й будь-яке  нормальне використання комп'ютерів. Ну наприклад, там написано "яка регулює вимоги для комп'ютерних терміналів". Наприклад, там написано, що освітлення має падати тільки з півночі чи з південного сходу і таким чином, скажемо, ті комп'ютери, які встановлені от за моєю спиною у Голови Верховної Ради, його заступників вони мають бути опечатані санітарно-епідеміч... санітарною цією службою. Про що це говорить? Немає нормальних  законних умов для роботи комп'ютерних клубів і тоді можна будь-які зловживання. Тому в такому варіанті цей закон просто небезпечно приймати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, яка думка уряду. Михайло Васильович. Корнієнко Михайло Васильович.  Яка думка уряду.

 

КОРНІЄНКО М.В.

Шановний Адаме Івановичу, шановні народні депутати! МВС підтримує цей закон. Йдеться про аналітично-інформаційне забезпечення цієї роботи і я думаю, що тут не повинно бути якихось інших думок.  Ми просимо цей законопроект підтримати. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Шкіль з мотивів. Голосування і будемо визначатися.

 

16:15:40

ШКІЛЬ А.В.

Дякую, Адаме Івановичу. Ну в першу чергу я хотів би сказати, що я проти того, щоб приймати цей законопроект з двох міркувань.

Перше, це те, що ми завжди, коли  обмежуємо що-небудь пов'язане з комп'ютерною діяльністю чи мас-медійною діяльністю, чи, скажем, з Інтернет-виданнями, ми одразу ставимо під удар ті структури, ті засоби масової інформації, які відстоюють іншу позицію, тобто опозиційні. І згідно  цього закону, можна визнати організованою злочинністю,  організованою комп'ютерною злочинністю і    "Українську правду", і веб-сторінку УНА УНСО і навіть сторінку Верховної Ради. Тому що використовується дуже багато  комп'ютерів  для того, щоб забезпечити до ширшого кола  виборців і  ширшого кола зацікавлених  інтернет-інформації і  комп'ютерної інформації.

Тому там надто слизько виписаний законопроект. Тому  на слизьке не можна зводити. Я закликаю всіх народних депутатів не  підтримувати цей закон. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Обговорення питання завершено, будемо  визначатися. Я ставлю на голосування про прийняття у першому читанні за основу Закону про внесення змін до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" щодо боротьби  з комп'ютерною злочинністю (реєстраційний номер  3577) Голосуємо.

 

16:17:16

За-178

Рішення  не прийнято.

Яка пропозиція комітету?  Законопроект відхилено.

Розглядаємо питання - проект Закону  про внесення змін до деяких законів України...

З ЗАЛУ.   Не чути.

Ви у якому комітеті, Шуфрич?

( Ш у м   у   з а л і)

Я запитав думку профільного комітету, ми її почули.

Проект Закону  про  внесення  змін до деяких законів України щодо впорядкування системи органів, які здійснюють боротьбу з організованою  злочинністю  (реєстраційний номер 4102).

 Доповідає голова Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Володимир Миколайович Стретович. Будь ласка, розгляд питання за скороченою процедурою.

 

16:18:13

СТРЕТОВИЧ В.М.

Дякую. Шановний Голово! Шановні народні депутати! Не везе сьогодні Комітету з  питань боротьби з організованою злочинністю, може повезе хоч на останньому законопроекті. Я вас поверну до подій літа-осені 2002 року, коли молоді, ще свіжі, недосвідчені у значній кількості  народні депутати прийшли у парламент і зіткнулися з проблемою, що  підрозділи боротьби з організованою злочинністю по суті   втручається в діяльність комерційних структур, а в багатьох випадках навіть заважають їм працювати. Я вам зачитаю слова класика: "І знову ж таки далеко не останню роль у цьому відіграють правоохоронні органи, витісняючи кримінальні угрупування зі сфери опіки малого та середнього бізнесу та займаючи їхні дохідні місця". Слова класика - Президент України Леонід Кучма і боротьба з корупцією - життєво необхідна справа.

Я звертаюсь до президентсько-парламентської більшості, що це - слова Президента держави. Саме для цього, щоб впорядкувати структуру органів, яка веде боротьбу із організованою злочинністю, був покликаний законопроект, доцільність якого ухвалювалася Постановою Верховної Ради від 26 грудня 2002 року.

Прийняття цього закону викликано необхідністю посилення боротьби з організованою злочинністю, забезпечення прав, свобод громадян та інтересів держави. Прийнятий 93-го року нині діючий закон, в цілому відіграв позитивну роль в боротьбі з оргзлочинністю. Однак з часу прийняття вказаного закону змінилися соціально-економічні умови, способи вчинення злочинних діянь, організована злочинність набула нових форм.

Транснаціональний і відверто корисливий характер оргзлочинності потребує корекції основних напрямків боротьби з оргзлочинністю з тим, щоб зусилля підрозділів по боротьбі з оргзлочинністю були зосереджені на боротьбу з найбільш небезпечними проявами.

В практичній діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з оргзлочинністю мали місце непоодинокі випадки, використання їх в політичних цілях та в інтересах окремих фінансових груп.

Проектом вносяться зміни до законів України про організаційно-правові основи боротьби з оргзлочинністю, про міліцію, про прокуратуру та про оперативно-розшукову діяльність.

Законопроектом впорядкована система органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, більш конкретно визначені основні напрямки боротьби з тим явищем, права спеціальних підрозділів, використання ними технічних засобів при проведенні оперативно-розшукових заходів.

Проект передбачає здійснення ефективного прокурорського нагляду та парламентського контролю за діяльністю спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю.

Шановні колеги, сьогодні парламент фактично не має ніяких повноважень для здійснення парламентського контролю за діяльністю правоохоронних органів. Прийняття цього закону хоча б частково намагатиметься виправити таке становище. Прийняття його також дозволить підвищити ефективність боротьби з оргзлочинністю та належним чином забезпечити захист прав фізичних, юридичних осіб, інтересів держави.

Комітет на своєму засіданні і ще у жовтні минулому року розглянув цей проект і рекомендує прийняти його за основу, оскільки можуть вноситись доповнення, перше читання, а далі будемо доопрацьовувати. Дякую Адам Іванович.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую Володимир Миколайович. Сідайте, будь ласка. Є бажаючі взяти участь в обговоренні?

Кармазін, будь ласка, підготуватися Пузакову.

 

16:21:49

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників Вітчизни, "Солідарність" виборчого Блоку Віктора Ющенка, "Наша Україна".

Шановні народні депутати,  мені дуже прикро, що сьогодні частина народних депутатів із фракції тих, хто називає себе більшістю, проголосували проти того, щоб до сфери дії Закону про боротьбу з корупцією відносилися члени уряду і віце-прем'єр-міністри, і прем'єр-міністр. Я думаю, що це помилкове в тому числі і політичне рішення має бути виправлено, принаймні після обіду люди посходилися, і зрозуміли, що це була досадна помилка. Тим більше, що із цих запропонованих законопроектів, які сьогодні доповідаються, то був найдосконаліший закон, до якого фактично не було претензій.

Я не можу сказати це про цей законопроект, хоча в першому читанні  його можна з великою натяжкою приймати. Не погоджуюсь я з визначенням поняття "організована злочинність", яке дається  в статті першій, не погоджуюсь я  і  з багатьма іншими позиціями. Наприклад, у статті 9-й, 10-й начальник ГУБОЗ МВС призначається на посаду рішенням Кабінету Міністрів України, начальник Головного управління КА Служби безпеки указом Президента України. Чому така  різниця? Чому так б'є це все? Адже, скажімо, в цивілізованих країнах є парламентський контроль навіть за присвоєнням звань у подібних структурах, навіть, я ще раз повторюю.

Далі. Мені не зрозуміло, чому руйнується фактично положення Кримінального кодексу, в тому числі 43-ї статті Кримінального кодексу статтею четвертою, яка в цьому проекті називається "Гарантії законності при застосуванні цього закону". Тут у статті четвертій пункті четвертому цієї статті написано: "Не визнається злочином вимушене завдання шкоди правоохороннім інтересам посадової особи" і так далі по тексту.

Далі. Тут є ще зіштовхування з чинним Кримінальним кодексом. Це стаття 13-та Кримінального кодексу. І тут протиріччя зі статтею першою, де готування до злочину і замах на злочин, який є злочинами незакінченими, вони нівелюються. Тому у мене дуже багато чисто юридичних питань до цього проекту і дуже багато питань і до структури, але розв'язати їх можна тільки в тому випадку, якщо ми приймемо цей законопроект у першому читанні.

Ще раз кажу, я хотів би, щоб його розглянули кілька комітетів, зокрема і Комітет з питань забезпечення правоохоронної діяльності і правової політики. У цілому в першому читанні з великими натяжками його можна приймати. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Пузаков. Підготуватися Яворівському.

 

16:25:01

ПУЗАКОВ В.Т.

Володимир Пузаков, фракція Комуністичної партії України, Кіровоградщина.

Запропонована зміна у статті четвертій гарантії законності при  застосуванні цього закону цілком правильно. Але текст самої статті є більш правильним у старій редакції статті четвертої, тому що вона має повний перелік законодавчих актів, якими захищаються права людини. А у запропонованій редакції статті чотири такі словосполучення, як "застосування заходів, передбачених цим законом, наділяються тільки спеціальні  створені для боротьби з організованою злочинністю державні органи" дають можливість різної інтерпретації на практиці, що безумовно приведе до повального  порушення прав людини. Таке формулювання, як "негласні заходи" дасть можливість слідкувати за всім і вся.

В Україні функціонує Служба безпеки України, до завдань якої відносяться виявлення та запобігання фактом зрощування державних посадових осіб з криміналом. Цим самим у межах своїх повноважень займається і міліція, в тому числі і УБОЗ. Якщо УБОЗ зобов'язаний займатися боротьбою з організованою злочинною діяльністю, то він і повинен цим займатись, а тому надання УБОЗу прав, передбачених пунктом (б), стаття 6 законопроектом виявленню зв'язків криміногенного характеру через посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування знову ж таки дає підстави для створення диктаторської, поліцейсько-жандармської держави.

Вважаю, що необхідно в законі чітко розмежувати права УБОЗу і права СБУ. Те, що по-іншому, м'яко кажучи, стала звучати стаття, яка регулювала взаємодію спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю з органами влади у вигляді надання необхідних документів, інформації фінансування, компетенції даних органів, то тепер органи виконавчої влади та органів місцевого самоврядування зобов'язані виявляти протиправні дії фізичних та юридичних осіб, негайно передавати таку інформацію до спецпідрозділів.

Законопроект передбачає цим самим не тільки зняття в певній мірі з МВС, СБУ і так далі відповідальності за боротьбу з організованою злочинністю, а ще й заставляє виконувати їхні функції посадовим особам, людям, які в більшій мірі не те, що не мають відповідної освіти, але ще й просто по закону не мають права давати правову оцінку. Хоча і є зауваження, та все ж таки цей законопроект треба приймати. Дякую.

 

ГОЛОВА. Володимир Яворівський, фракція "Наша Україна" І Соломатіну підготуватися.

 

16:27:48

ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.

Володимир Яворівський, блок Віктора Ющенка, "Наша Україна", Жовква, Яворів, Львівщина.

Шановні наші виборці і шановні законотворці України. Я, може, перший раз піднявся на цю трибуну для того, щоб не говорити про закон, бо я бачу, що жодного сенсу говорити про цей законопроект немає.

Я переконаний, що сьогоднішній цей наш законодавчий епізод, цих 3 закони, які запропонував Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією - це та ганьба, яку очевидно ми з вами за всю каденцію змити уже не зможемо.

Поміркуйте самі, на всіх рівнях наша влада сьогодні декларує боротьбу із організованою злочинністю, стільки цих декларацій, що здавалося в нас уже жодного злодія і жодного хабарника в Україні давно  повинно було б не бути, а їх все більше, більше і більше.

Я ось зараз думаю, чому так швидко, чому так оперативно піднялися поляки, чому так швидко провели свої реформи? Тому що їхній лідер Валенса дав нації сигнал, сигнал могутній: поділимо бідність порівну.

У нас таке враження, що наша влада, наші лідери сьогодні національні, ті, які мають у руках важелі влади, сьогодні могли б сказати: поділимо кримінальну відповідальність порівну, і тільки в такий спосіб ми можемо зберегтися.

Але подумайте самі: ви не проголосували сьогодні, ви, яких обрали люди, і всі ви говорили, мабуть, у своїх програмах про боротьбу з корупцією, не проголосували за те, щоб Прем'єр-міністр - ключова посада сьогодні у владі - він, бачите, ми його виводимо повністю з-під законодавчого поля, тобто він може красти - давайте назвемо речі своїми іменами, може красти і красти безкарно. То чого ви тепер дивуєтесь про те, що наш Прем'єр - це, очевидно, ганьба України ще одна, наш Прем'єр стільки років перебуває в американській тюрмі. Ви що, хочете, щоб і наступні так само були?

Хотілось би подумати, ну, чому не проголосувати за цей законопроект? Що з вами сталося? Жижки тремтять? Чи це вас стосується дуже багатьох?

Вибачайте, що я так зло сьогодні говорю, але, ну, я дивуюся, один закон завалили, невеличке уточнення в законі, другий закон завалили. Через те валіть ще і цей, так вам і треба.

 

ГОЛОВА. Юрій Соломатін, фракція комуністів.

 

16:30:21

СОЛОМАТІН Ю.П.

Юрій Соломатін, фракція комуністів.  Шановні колеги!

Ми маємо зробити підсумок з обговорення вже трьох законопроектів, спрямованих за поданням Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією і спрямованих на те, щоб якось хоча б деякий макіяж навести на буржуазне законодавство з цього приводу. Але навіть і макіяж не вдається. І ми бачимо, бачимо з вами озвірілу рожу усього капіталізму. Через це небажання підтримувати ці законопроекти.

Ви подивіться: навіть  в тій Росії, про котру більшість присутніх в цій залі, на превеликий жаль, це більшість, говорить так, що це імперія і так далі і тому подібне, навіть вона спромоглася приборкати хоча б трошки тих, які зробили свій великий хапок, насамперед, з природних копалин і з природної ренти. Де зараз Березовський - ми знаємо. І  зараз той Президент, Путін, котрого наша фракція, звичайно, не підтримує, але він утримує важелі, рівновагу між корпоративними інтересами тих, які зробили свій великий хапок, і інтересами держави.

Зараз ми з вами бачимо, що крім того, що було намагання за часи перебування на найвищій посаді в нашій державі сучасного Президента якось приборкати тих, які робили такий хапок, і Павло Іванович Лазаренко де знаходиться і що з ним зараз відбувається - ми знаємо. Але інші - це особи недоторканні. І це ще раз засвідчує, обговорення цих законопроектів і голосування по цих законопроектах засвідчує те, що відбулося зростання злочинності на найвищому державному рівні і тої влади, котра сьогодні існує. Але це зовсім не визначає, що та буржуазна опозиція, "нашисти", у разі, якщо вони прийдуть до влади, вони приборкають цю злочинність. Ні! Вони усадять на саме ці місця злачні своїх, які так само будуть відсмоктувати від нашого знедоленого народу те, що зараз висмоктують інші.

Тому наша фракція, фракція комуністів, буде голосувати і за цей проект закону. Давайте, шановні більшовички, пропрезидентські, хоча б макіяж зробимо на буржуазному законодавстві з цього приводу. Дякую.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, від уряду. Позиція уряду. Михайло Васильович, перший заступник міністра внутрішніх справ.

 

КОРНІЄНКО М.В.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні народні депутати. Уряд пропонує не підтримувати цей закон, перш за все, тому що ряд положень його не узгоджуються зі статтями 15 і 30 Конституції України, а також з Кримінальним кодексом України і з Законом "Про оперативно-розшукову   діяльність. Дякую.

 

ГОЛОВА.  Микола Карнаух з мотивів, будь ласка.

 

16:33:44

КАРНАУХ М.В.

Карнаух, фракція Соціалістичної партії України. Шановні колеги і шановні виборці! Внесення змін до цілого ряду законодавчих актів була зумовлена тим, що з одного боку багато скарг було з боку громадян України на те, що соціальний підрозділ  по боротьбі з оргзлочинністю перевищує свої повноваження і часто посягає на права як громадян, так і юридичних осіб.

З іншого боку, необхідно було поліпшити саму систему спеціальних підрозділів. Тому була створена робоча група і вона працювала, куди входили і представники  керівництва  МВС, науковці і інші. Основна методологія цього закону полягає в тому, що ми створюємо гарантії для захисту прав громадян і юридичних осіб, а саме, щоб не було цього огульного використання соціальних підрозділів, ми позбавляємо їх права опечатувати на 10 діб будь-які приміщення. Ми говоримо, що можливі опечатування приміщень тільки там, де...

 

ГОЛОВА.  Дякую, шановні колеги. Прошу  уваги. Я ставлю на голосування пропозицію комітету про прийняття за основу проекту  Закону про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування системи органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю (реєстраційний номер  4102). Прошу голосувати.

 

16:35:31

За-188

Рішення не прийнято.

По фракціях, будь ласка. "Наша Україна"  - 94, Регіони  України - 1,  фракція комуністів - 57, Партії промисловців, підприємців та "Трудова Україна" - 2, СДПУ(о) - 0,  народовладдя - 0, СПУ - 18, Блок Юлії Тимошенко - 9, Демініціативи - 0, Аграрна партія - 0, Народний вибір - 0, НДП - 0, позафракційні  7. Шуфрич, будь ласка, з мотивів.

 

16:36:05

ШУФРИЧ Н.І.

 Дякую, шановний Володимире Михайловичу.

Фракція об'єднаних соціал-демократів просить  поставити на голосування можливість для повторного  розгляду законопроекту 3577 у зв'язку з тим, що не  було зрозуміло остаточно, на жаль, для нас, який законопроект розглядався. Запуталася не тільки наша фракція, а ще дві фракції, які знаходяться поруч з нами. Дякую.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги! Пропозиція зрозуміла, але я поставлю на голосування таким чином. Я ставлю на голосування, хто за те, прошу  уваги, щоб  повернутися до розгляду  проекту Закону про внесення змін  до Закону України "Про організаційно-правові основи  боротьби з організованою злочинністю" щодо боротьби з комп'ютерною злочинністю (реєстраційний номер 3577).

 

16:37:12

За-274

Рішення прийнято.

Я ставлю на голосування пропозицію про направлення цього проекту на повторне перше читання ( реєстраційний номер 3577).

 

16:37:38

За-317

Рішення прийнято.

Шановні колеги! Якщо є пропозиція, відповідно до Регламенту поступив.  Будь ласка, Юрій Кармазін, мікрофон, будь ласка.

 

16:37:55

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій  Кармазін, Партія захисників Вітчизни, "Солідарність" виборчого Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна".

Шановний Володимире Михайловичу! З огляду на це, мабуть, там  пан Шуфрич трошки  помилився, він мабуть хотів закон   3169  поставити на голосування, це  про боротьбу з корупцією щодо відповідальності членів уряду, я нагадаю. Тому я просив вас, Володимире Михайловичу, саме це він мабуть і мав на увазі, бо я тут сиджу недалеко від їх фракції і хочу, щоб вони правильно проголосували і прошу їх про це.

Я просив би поставити, ще повернутися до голосування за нього і проголосувати у першому читанні закон 3169.

 

ГОЛОВА. Я прошу Секретаріат, у мене вже немає цього законопроекту, якщо будете наполягати, я поставлю на голосування, щоб повернутись до розгляду цього законопроекту. Прошу Секретаріат дати... Ми його двічі голосували. Перший раз він набрав 195 на повторне перше читання і набрав 182. Ну так дайте мені проект, документу ж немає. Що ж я буду з голосу голосувати? Секретаріат хай подасть, будемо визначатися.

Оголошується до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони примусового виселення найбільш незахи... Що, Володимире Михайловичу? Ми не прийняли рішення, да. Так чому ж ви сиділи, не вносили пропозицію? Зараз завершимо розгляд цього питання, потім повернемося до розгляду наступного. Я запитував: які є пропозиції? Ви мовчали. Шановні колеги, давайте заспокойтеся.

Я оголошую для розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони примусового виселення найбільш незахищених верств населення із жилих приміщень без надання виселюваним інших жилих приміщень.

Доповідач - Турчинов Олександр Валентинович. Підготуватись Катеринчуку від комітету.

 

16:39:52

ТУРЧИНОВ О.В.

Шановні колеги, в першу чергу я хочу звернутися до депутатів від пропрезидентської більшості. Прошу зараз поважно вислухати мене і голосувати не так, як вам радять ваші керівники, а так, як в інтересах тих людей, які за вас голосували.

Шановні колеги, серйозна проблема в Україні: наша держава перетворюється в країну бомжів. Все більше і більше, тисячі, десятки, а, може, і сотні тисяч людей сьогодні не мають постійного помешкання. І сьогодні, коли урядові організації, коли місцеві виконавчі структури пішли на безпрецедентне збільшення вартості комунальних послуг, все більше і більше наших громадян не мають можливості існувати. Ми їх з вами ставимо за межу існування.

І саме тому сьогодні середній українець, який отримує офіційну зарплатню, платить за комунальні послуги 40, 50, деякі 60 відсотків від своїх доходів. А сім'ї, які мають доходи менше, ніж прожитковий, взагалі не мають грошей для того, щоб сплачувати за свої помешкання, за комунальні послуги. В результаті  у них виникають борги. І сьогодні починається масова практика відселення людей, викидання їх на вулицю, викидають пенсіонерів, викидають багатодітні  сім'ї, тощо.

Тому, шановні колеги, цей законопроект якраз і передбачає  заборону викидати на вулицю людей, які не платять не тому, що вони не хочуть або економлять гроші, а тому що вони не мають ресурсу для сплати за комунальні послуги. Цей закон чітко диференціює категорії людей і дає можливість захистити не всіх наших громадян, не тих громадян, які мають все ж таки сьогодні можливість платити, а чітко забороняє виселяти, примусово виселяти людей. Я зачитую, які категорії: ветеранів, учасників війни, пенсіонерів, інвалідів, недієздатних, безробітних, родини, які мають неповнолітніх дітей або одинокі особи, а також сім'ї, сукупний доход яких не перевищує прожиткового мінімуму.

Я думаю, що це вичерпні категорії людей, які ми з вами зобов'язані захистити. Крім того, шановні колеги, я закінчую, закон передбачає, що всі категорії населення, які сьогодні мають борги, зобов'язані укласти угоду з підприємствами, які надають комунальні послуги для реструктуризації своїх боргів. Саме  таким чином  ми  і захищаємо тих, хто сьогодні надає комунальні послуги. Але, шановні народні депутати, захистити ці версти населення, захистити ветеранів, дітей, не перетворювати їх на бомжів - це є наш з вами обв'язок. Дякую...

 

ГОЛОВА. Дякую Олександр Валентинович. Микола Дмитрович Катеринчук - заступник голови Комітету з питань правової політики.

 

16:43:12

КАТЕРИНЧУК М.Д.

Микола Катеринчук, фракція "Наша Україна",  Блок Віктора Ющенка.

Комітет Верховної Ради  з правової політики  на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони примусового виселення найбільш незахищених верст населення із жилих приміщень без надання виселення в жилих приміщень, реєстраційний номер 2507.

Даний законопроект внесений у порядку законодавчої ініціативи народними депутатами Тимошенко, Морозом, Симоненком та Турчиновим. Зміст проекту спрямований на заборону стягнення за виконавчими документами на жилі приміщення, у яких постійно проживають пенсіонери, інваліди та інші особи, які вимагають підвищеного соціального захисту за борги щодо оплати комунальних послуг до погашення заборгованості перед громадянами по заробітній платні, пенсіям, соціальних виплат та заощадженнях.

Підготовка такого законопроекту викликана тим, що більшість наших співвітчизників перебувають поза або на межі зубожіння і не можуть своєчасно сплачувати вартість спожитих комунальних послуг. За борги перед надавачами таких послуг вищезазначених осіб позбавляють гарантованого державою права на житло. Хочу нагадати вам, шановні народні депутати, що у статті першій Конституції України наша держава охарактеризована як соціальна держава.

З таких обставин комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України розглянути законопроект у першому читанні і прийняти його за основу. Головне науково-експертне управління вважає, що можливо прийняти проект закону за основу з подальшим урахуванням висловлених зауважень і пропозицій. Дякую за увагу. Прохання підтримати.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, так немає потреби обговорювати його? Прошу висвітлити прізвища народних депутатів, що записалися на виступи. Нам потрібно два "за", два "проти". Всього записалися для виступу з трибуни 18 народних депутатів.

Володимир Пузаков, фракція комуністів має слово. Підготуватися Юрію Кармазіну. "За" чи "проти"?

 

16:45:22

ПУЗАКОВ В.Т.

Владимир Пузаков, фракция Коммунистической партии Украины, Кировоградщина.

Хоть наша фракция и будет голосовать за данный закон, но все же эти изменения не решат проблемы неплатежеспособности за жилье. Потому что многие граждане не платят своевременно за жилье не по причине отсутствия культуры, а потому что они поставлены перед выбором - или заплатить за квартиру, или остаться голодным на несколько дней до получения следующей пенсии или зарплаты. Это нам всем нужно откровенно признать и не лукавить. Наконец, закон не решит проблему неплатежей до тех пор, пока не будет  ликвидирована безработица, пока не будет повышена минимальная заработная плата и пенсия до уровня не ниже официального прожиточного минимума.

Есть ли реальные пути решения жилищной проблемы? Безусловно, есть. Они неоднократно предлагались фракцией коммунистов, но были проигнорированы теми, чьи алчные интересы затрагивались.

Напоминаю эти пути. Первое, предоставить возможность пенсионерам выплачивать долги и текущие расходы по жилью за счет замороженных вкладов, поднять минимальную зарплату и пенсию до уровня не ниже реального прожиточного минимума. В этом случае отпадает необходимость в системе субсидий, ликвидируются громадные расходы из бюджета страны на ее проведение и закончатся мучения людей, чтобы добиться этой субсидии.

Для того, чтобы осуществить вышеизложенные мероприятия, конечно, потребуются средства, на отсутствие которых обычно ссылается наше правительство и Президент. Средства такие также найдутся, если Президент и вверенное ему правительство наконец-то решиться сделать главное - изменить экономическую политику, что неоднократно предлагалось также коммунистами, ввести государственную монополию на внешнюю торговлю стратегическим сырьем и товарами критического экспорта, ввести государственную монополию на производство и торговлю винно-водочной и табачной продукцией, пересмотреть льготы по налогообложению, представленные налогоплательщикам особенно в зонах свободной торговли, и реализация только этих мер обеспечит поступление в бюджет дополнительно около 70 миллиардов гривен.

Другого пути решения жилищной проблемы нет и быть не может. Это в конце концов, уважаемые коллеги, мы должны признать и не лукавить, не отделываться полумерами, а кардинально изменить положение, не испытывать терпение народа, ибо оно явно не беспредельно.  И кто принимает избирателей в своих округах, то тот  не может не чувствовать этого.  Спасибо.

 

ГОЛОВА. Юрій Кармазін, підготуватися Шкілю.

 

16:48:08

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників Вітчизни, "Солідарність", виборчого блоку Віктора Ющенка "Наша Україна".

Шановні народні депутати!

Оце маленька кількість звернень, які йдуть до мене, які йдуть в правовий комітет по правам людини, и Геннадій Йосипович Удовенко часто, як і я, пишемо листи, щоб якось врегулювати цю ситуацію. Я зацитую вам які звернення - Луганська область, в городе Луганске расположено здание общежития, пренадлежащего ранее ООО “Завод-Донецк", правление “Завод-Донецк" продало здание общежитие вместе с прожевающими в нем людьми ... 2003 без учета наших прав на жилье. Людей висиляють.

Лубни, Полтавська область, гуртожиток належав 25-й Чапаївській дивізії, військова частина А-3832, також людям відключили гаряче водопостачання, потім холодне, а тепер погрожують виселити і так далі.

 З іншого міста, з Одеси пишуть. Професійно-технічне училище № 8 на Паустовського - те ж саме, передача гуртожитку.

Харків. І ця географія продовжується. Скільки ж це може продовжуватися шановні?

Тому я дякую, Олександра Турчинова, за те, що він виступив тут з цим проектом. Проектом пропонується встановлення заборони звернення стягнення за виконавчими документами, на жилі приміщення, в яких постійно проживають пенсіонери, інваліди і інші особи, які вимагають підвищеного соціального захисту за борги щодо оплати комунальних послуг за умови укладання ними угоди по реструктуризації зазначеного боргу. Ця пропозиція має бути підтримана. Вона якраз забезпечує статтю 45 Конституції України в тих умовах, коли уряд і Президент України не виконують позицію її положення про те, що пенсії, інші види соціальних доплат та допомоги, які є основним джерелом існування, мають забезпечити рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Тому я хочу звернути вашу увагу, шановні народні депутати, що нам треба приймати цей закон в першому читанні, а далі передбачити. щоб не було зловживання цим законом, а щоб не було зловживання цим законом та й, щоб не переписували на тих учасників війни, на пенсіонерів, на інвалідів, хтось із заможніших кіл, то, мабуть, треба буде обмежувати якимись метрами, але це зробити під час другого читання. В першому читанні - це треба приймати, хоча є суттєві побоювання, що буде зруйновано систему захисту, програму житлових субсидій. Є ще інші побоювання , ті, що ці люди призведе до значних фінансових втрат, я вважаю, що держава може ці борги взяти на себе. І цей закон треба прийняти в першому читанні. Дякую.

 

ГОЛОВА. Андрій Шкіль, фракція Блоку Юлії Тимошенко. Підготуватися Ярославу Сухому.

 

16:51:18

ШКІЛЬ А.В.

Для нашої фракції це є принципове питання. І, звичайна річ, що тут я хотів би звернутися до фракції більшості, щоб ви справді голосували не за велінням з Банкової, а за велінням власного серця. От як ви можете ставитися до того, що літню людину, яка не має засобів на існування, на власне існування, змушують платити квартплатню, комунальні послуги? До речі, вона їх платить, сплачує. Давайте візьмемо статистику, хто найбільш послідовний платник усіх комунальних і квартирних послуг: це найменш забезпечені верстви населення. Вони платять постійно з остраху на те, що вони позаяк є люди безправні і не мають можливості дати нікому хабара, їх в першу чергу можуть відселити. А ті, хто мають кошти, ті, хто мають можливості, ті, хто мають платити, для того щоб в принципі утримувати житлово-комунальний фонд в належному стані, не платять, уникаючи через липові субсидії, уникаючи це все через липові довідки і таке інше. І цей закон, я цілком згодний, може бути використаний як засіб зловживання. Але він може тільки бути використаний. Будь-який закон може бути використаний для зловживань. Але цей закон покликаний для того, щоб захистити найбідніші верстви населення: пенсіонерів, учасників бойових дій, одиноких людей, інвалідів. Ну, хто за них подбає, як не держава? І, звичайно, я був би найбільший прихильник, щоб держава їм давала такі пенсії, щоб вони платили і комунальні послуги, і квартплату, і їздили у відпустки, і подорожували за кордон. Але коли це буде? Коли це буде? Зараз, в найближчій перспективі це нереально і неможливо.

Тому зараз захистити потрібної від сваволі чиновника, від сваволі того чиновника, який коштом цього інваліда чи цієї одинокої людини, виселяючи його під приводом несплати комунальних послуг, займає площу, займає квартири, перепродує і на цьому, на горі людей наживаються десятки дрібних і високих чиновників.

Тому я думаю, що тут треба справді відкинути усі і політичні , фракційні моменти, а проголосувати за людей, за наших виборців, за тих, кому зараз найтяжче, за тих, хто в принципі не може себе захистити сам. То давайте ми їх захистимо, докладемо принаймні той мізер зусиль, які ми можемо зробити тут в стінах Верховної Ради. І справді, можна говорити про 1, 2 і 10 читання. Я  пропонував би зразу проголосувати його, а всі доповнення, які можна було б там внести, ну  повірте захистити закон від зловживань дуже-дуже  тяжко. Має працювати ще такий момент як мораль, совість. Якщо їх немає, то жодні застереження ні моралі, ні совісті нікому не принесуть. Тому я закликаю всіх тут присутніх підтримати в першому і в цілому цей законопроект, щоб хоча би трошки допомогти найбіднішим людям в Україні. Дякую.

 

ГОЛОВА. Ярослав Сухий, фракція Соціал-демократичної партії України (об'єднаної).

 

16:54:24

СУХИЙ Я.М.

Шановні колеги, цей законопроект із розряду тих, котрі в  1999 році перед президентськими виборами і в цьому році перед президентськими виборами заполоняють Комітет з питань соціальної політики та праці та Комітет з питань у справах пенсіонерів. Сутність. Законопроект пропонує заборонити примусове  виселення  певних категорій громадян, якщо їхній доход не перевищує встановленого прожиткового мінімуму за борги перед надавачами комунальних послуг. Але я хочу наголосити депутатам-мажоритарникам. Ви пригадайте де, в кого на окрузі через  позови житлово-комунальників виселяли людей. Люди втрачають житло через обман при  куплі-продажі і нам необхідно на цьому ринку наводити порядок, це однозначно. В принципі, намагання захистити найбільш вразливі верстви населення від ризику примусового  виселення за борги комунальникам заслуговує на підтримку але ж сучасна система захисту в  Україні створює достатньо надійні механізми захисту соціальних верств населення, ми про це на комітеті говорили. Так нагадаю деякі положення програми житлових субсидій. Програма на житлову субсидію має право на житлову субсидію має будь-яка родина, якщо її витрати на житло, комунальні послуги та паливо в межах встановлених норм користування перевищують 20 процентів сукупного сімейного  доходу. Нагадаю вам, є три категорії сімей, де цифра береться до уваги 15 процентів. Це сім'ї, які складаються з самих пенсіонерів, перше, які мають неповнолітніх дітей, які мають інвалідів першої і другої групи.

Шановні народні депутати! Колись у цьому залі був озвучений законопроект, де було сказано, що потрібно всім списати борги за  житлово-комунальні послуги, тому що є борги держави по зарплаті і тому подібне. Ви знаєте, чим це закінчилося. Сесія цього скликання  поправила цю несуразицю, тому що перестали платити ті, що платили, бунт виник у пенсіонерів, які  у першу чергу платять, і ми цей  законопроект  з вами тут поправили через схему реструктуризацію боргів. Популістські  риторики ні до чого доброго не призводять . Якраз пенсіонери є найбільш дисциплінованими сумлінними платниками. Так от, ми повинні розібратися з тими особами, які мають достатні доходи, нехтують  цим громадянським обов'язком і перекладають тягар платежів на більш сумлінних платників, у тім числі на  громадян з нижчими доходами.

І ще одне стосовно виселення через суд. Я всім  нагадаю Закон України "Про виконавче впровадження" . Стаття 62 передбачає в останню чергу звертається стягнення на  житловий будинок чи квартиру. Законопроекті є відверто популістським, має на меті здобути  політичний зиск, проблеми він не вирішує, нам  необхідно цією проблемою зайнятися тут, у цьому   сесійному залі,  зокрема, негайно розглянути питання і прийняти рішення стосовно соціального житла для найбільш незахищених верств населення. Дякую.

 

ГОЛОВА. Будь ласка, позиція уряду з цього приводу цього законопроекту.

 

__________________. Шановні народні депутати! Уряд не  підтримує зазначений законопроект. Крім тих недоліків його, які вже  були тільки що  зазначені,  а, зокрема, законопроект у разі його прийняття, безумовно, руйнує систему житлових субсидій і житлово-комунальну сферу, є і інші серйозні проблеми, які полягають у неузгодженості положень  законопроекту з Конституцією України, з  Законом "Про виконавче впровадження" , "Про  власність".

Відповідно до Конституції  звернення, стягнення на такий будинок здійснюється або житло  за рішення суду 124 стаття Конституції зазначає, що рішення суддів є обов'язковими до виконання на всій території України. Виконання рішень суду покладено на Державну виконавчу службу. Прийняття закону унеможливить виконання рішень суду.

Крім того, 96 відсотків, які сплачують за житло громадян, і в тому числі зазначені категорії, добросовісно сплачують з житло. У разі прийняття буде порушено інший принцип Конституції - рівності всіх громадян перед законом. Він поставить в привілейоване становище значну категорію громадян, яка навмисно не сплачує з житло.

Враховуючи наведене, уряд не підтримує зазначений законопроект.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, я бачу, що є багато бажаючих з мотивів. Будь ласка, запишіться, три хвилини з мотивів. Три хвилини. На табло, будь ласка, прізвища народних депутатів висвітліть, що записалися з мотивів. Так, записалося 30 депутатів. Георгій Манчуленко, потім Карнаух буде мати слово.

 

16:59:36

МАНЧУЛЕНКО Г.М.

Георгій Манчуленко, 203 округ, Українська народна партія, фракція Віктора Ющенка "Наша Україна".

Шановний Голово, шановні колеги, ми можемо забалакати проблему, а проблему треба вирішувать, бо є непоодинокі випадки, коли люди є малозабезпечені, їм нічим платить за квартири і їх просто-напросто насильним чином виселяють. То ми будемо говорити і дискувати про те, чи є якісь нестиковки з іншими законами, закриваючи очі на проблему по суті і забуваючи про частину знедолених наших громадян?

Я вважаю, що ми не маємо морального права забувати про них, раз держава не забезпечила їм достатню пенсію чи рівень прожиття, то вона повинна подбати з тим, щоб цих людей не викинули на вулицю. Я вважаю, що було б аморально відмовлятися від прийняття такого законопроекту, тому що в противному разі ми не будемо вирішувати проблему, а будемо заганяти її в глухий кут. Дякую.

 

ГОЛОВА. Станіслав Ніколаєнко. Замість нього Микола Рудьковський, фракція СПУ. Наступним Білорус.

 

17:00:46

РУДЬКОВСЬКИЙ М.М.

Рудьковський, Соціалістична партія України.

Шановні народні депутати! Ми обов'язково повинні проголосувати за цей законопроект, тому що на сьогоднішній день ми маємо однобоку ситуацію. З одного боку, уряд не забезпечує мінімальну заробітну плату на рівні прожиткового мінімуму та пенсію. А з іншого боку, ми вимагаємо від громадян, щоб вони могли сплатити всі комунальні послуги у повному обсязі. Тобто з одного  боку, уряд не забезпечує все необхідне, а з іншого боку, ми вимагаємо. З іншого боку, якщо ми виходимо із права Конституції на недоторканість житла, то житло не може бути предметом стягнення. Спочатку потрібно розробити законодавство про визнання людини банкрутом, а не починати забирати житло. А якщо  і є  процедура визнання банкрутства підприємства чи чогось, то не йде ліквідація підприємства, а йде санація, і тому людині потрібно дати...

 

ГОЛОВА. Олег Білорус, фракція Блоку Юлії Тимошенко.

 

17:02:04

БІЛОРУС О.Г.

Прошу передати слово Турчинову Олександру.

 

ГОЛОВА. Олександр Турчинов.

 

17:02:12

ТУРЧИНОВ О.В.

Шановні колеги, мене дивує просто демагогія урядовців і  представника СДПУ(о). Про які проблеми комунальних служб ми говоримо. При чому тут ці проблеми до цього закону? Йдеться про заборону виселення інвалідів, пенсіонерів, родин, які мають маленьких дітей. Куди їх виселяти, на вулицю чи до вас в квартиру пан урядовець? Подивіться, скільки  у нас людей сьогодні знаходиться за межами виживання, подивіться, скільки дітей попрошайнічають у Києві та вищих регіонах України, скільки інвалідів вмирають від голоду. Про що ви говорите, про які проблеми комунальних служб? Ми повинні захистити ці  категорії  людей, і це прошу, Володимире Михайловичу, голосування надрукувати у "Голосі України", щоб наші  виборці і результати голосування, щоб наші виборці подивилися в обличчя тих, хто захищає їх інтереси. Дякую.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, прошу уваги.

Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони примусового виселення найбільш незахищених верств населення із жилих приміщень без надання виселюваним інших жилих приміщень, реєстраційний номер 2507.

 

17:03:41

За-224

Прошу, ні, ні, шановні колеги. Яка пропозиція комітету? Будь ласка, Микола Катеринчук. Заспокойтеся, будь ласка. Катеринчук, мікрофон. Немає.

Я ставлю на голосування про направлення на повторне перше читання проекту Закону  про внесення змін до деяких законів України щодо заборони примусового виселення найбільш незахищених верств населення із жилих приміщень без надання виселюваним інших жилих приміщень. Іде голосування.

 

17:04:36

За-225

Рішення не прийнято. По фракціях, будь ласка.

Шановні колеги, не піднімайте руки, розгляд питання завершено.

Наша Україна - 93; Регіони України - 0; Комуністів - 59; Партія промисловців і підприємців  "Трудової України" - 1; Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) -2; Народовладдя - 6; СПУ- 19; Блок Юлії Тимошенко - 19; Демократичні ініціативи - 0; Аграрна партія - 0; Народний вибір - 4; НДП - 8; Позафракційні - 14.

Заспокойтеся, шановні колеги. Все спрацювало, як потрібно. Шановні колеги, комітет Володимира Стретовича, голова комітету наполягає, щоб ми проголосували проект закону, який ми розглядали, 4102 для направлення на повторне перше читання його. Правильно я зрозумів пропозицію?

Тому я ставлю на голосування. Хто за те, щоб повернутися до розгляду проекту Закону за реєстраційним номером 4102 про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування системи органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю. Хто за те, щоб повернутися до розгляду.

 

17:05:57

За-212

Рішення не прийнято.

От Юрій Кармазін і комітет наполягають, щоб ми повернулися до розгляду закону, проекту закону проекту закону про внесення змін до Закону України "Про боротьбу з корупцією" (щодо відповідальності членів уряду), реєстраційний номер 3169.

Я ставлю на голосування, хто за те, щоб повернутися до розгляду Закону про внесення змін до Закону України "Про боротьбу з корупцією" (щодо відповідальності членів уряду), реєстраційний 3169.

Прошу визначатися.

 

17:06:40

За-207

Рішення не прийнято.

Тільки не всі з мотивів, давайте один з мотивів хтось.

Карнаух з мотивів, будь ласка. Ну, один, шановні колеги.

 

17:06:54

КАРНАУХ М.В.

Шановні виборці!

Щойно ми стали свідками, коли так звана більшість, яка на кожному кроку декларує свою турботу про український народ, про його добробут, засвідчила, що вона є корумпованою, вона не хоче боротися з корупцією і організованою злочинністю, і вона викидає обездолених, незахищених людей на вулицю. Це режим є злодійський.  Дякую.

 

ГОЛОВА. Оголошується до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ціни і ціноутворення" (щодо мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги).

Турчинов Олександр Валентинович, будь ласка. Давайте хоч цей закон розглянемо і приймемо.  Уже йде розгляд закону, ви виступали, досить уже. Ну, не всі ж. Ну, ви ж не один у залі.  Будь ласка.

 

17:07:43

ТУРЧИНОВ О.В.

Шановні колеги! Мені дуже сумно, що пропрезидентська більшість сьогодні, фактично, дозволила викидати на вулицю людей, які не здатні заплатити за комунальні послуги. Це стосується інвалідів, це стосується ветеранів війни, багатодітних родин тощо.

Цей закон, який зараз я представляю, він пов'язаний з першим законом і стосується більш широких верств населення, ніж перший.

Проблема полягає в тому, шановні колеги, що сьогодні ми всі в нашій рідній державі порушуємо Конституцію. У нас мінімальна зарплатня нижче, ніж прожитковий мінімум. Всі це знають, уряд це знає, але ж всі роблять вигляд, що люди не можуть існувати, знають, що вони не можуть існувати на такі гроші, в той же час їх кидають на самовиживання. У нас люди є, які недоїдають, у нас є діти, які голодують, у нас є фактично мільйони, сотні тисяч людей, які позбавлені можливості просто виживати.

Саме, шановні колеги, вноситься законопроект, який встановлює мораторій на комунальні послуги до того часу, коли наш орденоносний уряд забезпечить конституційні вимоги і підніметь мінімальну зарплатню до рівня прожиткового мінімуму. коли цей уряд це зробить завтра - значить цей закон проіснує тільки одну добу. Безумовно, у випадку, коли ми разом з вами за нього проголосуємо.

Але ж, шановні колеги, це цинізм, коли з урядових трибун розповідають, що треба сплачувати повний обсяг комунальних платежів, в той же час, люди мають доходи менші, ніж сума, яка потрібна комунальникам, в той же час, сьогодні безпрецедентно, я повторюю, безпрецедентно збільшується ціна на комунальні послуги. Ці питання нічим не регламентуються. І сьогодні відбувається просто спекуляція на комунальних послугах, сьогодні людей просто змушують працювати на олігархів, які контролюють енергетику нашої країни.

Тому, шановні колеги, закон дуже простий: встановлення мораторію на підвищення цін на комунальні платежі до підняття мінімальної зарплатні до рівня прожиткового мінімуму. Це конкретно, я думаю, що всі зрозуміють, про що йдеться. Дякую.

 

ГОЛОВА. Дякую вам, Олександре Валентиновичу.

Буждиган Пилип Пилипович від Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій.

 

17:10:37

БУЖДИГАН П.П.

Буждиган, фракція комуністів.

Продовжуючи розгляд законопроекту, звертаюсь, у першу чергу, до малозабезпечених сімей, які не мають доходу, що відповідає прожитковому мінімуму, тобто до всіх тих, кому не вистачає коштів на оплату за житлово-комунальні послуги.

Даний  законопроект  №3635 про внесення змін до закону України "Про ціни і ціноутворення" говорить про наступне, цитую: "На період досягнення розміру мінімальної заробітної плати і пенсій рівня прожиткового мінімуму ввести мораторій на підвищення, підкреслюю, на підвищення ціни тарифів на житлово-комунальні послуги населення”.

Таким чином буде забезпечено механізм виконання відповідної норми Конституції України, зокрема, стаття 47, 48 посилить контроль і відповідальність Кабінету Міністрів та органів місцевого самоврядування, зокрема, недопущення користування пільгами та субвенціями тих людей, які побудували двох-, трьохповерхові хатинки, доходи вимірюють тисячами доларів і в той час ухиляються від своєчасної сплати житлово-комунальних платежів.

Наголошую, що цей законопроект не захищає їхні інтереси, а, дійсно, захищає інтереси мільйонів збіднілих людей, які отримують жебрацькі доходи і, дійсно, не мають звідки заплатити за квартиру, газ, тепло, воду, а їх вже подекуди викидають на вулицю, і в практику ввійшло носити судові повістки по квартирах, і вже недалеко до того, що ми можемо прийти як писав в свій час Іван Франко у своєму оповіданні “Святий Миколай у ...". Я би радив нашим урядовцям знайти це оповідання, і особливо податківцям, і уважно його вивчити.

Питання просте, але як в нас буває, щоб його не вирішити, кожна гілка влади тлумачить дане питання по-своєму, спираючись на статті Конституції і норми законів, дійшовши аж до Конституційного Суду.

Щодо даного законопроекту, слід наголосити на тому, що він передбачає введення мораторію на підвищення цін і тарифів, на житлово-комунальні послуги населенню, на чітко визначених конституційних засадах, на період досягнення мінімального розміру заробітньої плати та пенсії рівня прожиткового мінімуму.

Критерії введення такого мораторію суттєво відрізняються від тих положень, які були свого часу скасовані Конституційним Судом і за змістом відповідають пункту 6, статті 92 Конституції України. До речі, потрібно сказати, що  Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції вважає неприйнятним запровадження даного мораторію і так само Комітет з питань соціальної політики та праці пропонує відхилити. Але ж  позиція Комітету з питань  економічної політики повністю співпадає з позицією Науково-експертного управління...

 

ГОЛОВА.  Так, дякую, Пилип Пилипович. Сідайте. Будь ласка, позиція уряду з приводу цього  законопроекту.

 

______________. Шановний Володимире Михайловичу! Шановні народні депутати! Цей законопроект не може бути прийнятий з наступних причин.

Перше. Відбудеться різке погіршення фінансового стану підприємств житлово-комунальної галузі. Щорічні втрати Державний бюджет від неотриманих коштів з ПДВ становитимуть  близько 140  мільйонів гривень. На 1 січня збитки підприємств  складають понад 1 мільярд гривень.

Друге.  Прогнозується подальше погіршення технічного стану основних фондів галузі. На 1 січня  2004 року  кількість аварійних мереж в водопровідно-каналізаційному господарстві досягла  30 відсотків або понад 37 тисяч кілометрів. В тепловому господарстві 14 відсотків. Щорічний приріст  аварійних мереж становить 2-3 відсотки. Відбудеться нарощування заборгованості з виплати  заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства та неможливо буде забезпечити підвищення її рівня для всіх працівників галузі до кінця прожиткового мінімуму. На 1 січня 2004 року заборгованість по заробітній платі складає 84 мільйона гривень. Продовжуватиметься зростання заборгованості за енергоносії, яка на 1 січня становить 4,5 мільярда гривень, в тому числі за природний газ 2,3  мільярда, за електроенергію 2,1. Зросте соціальна напруга в суспільстві. Як наслідок, значного коливання по регіонам оплати  населення вартості житлово-комунальних послуг за встановленими тарифами. Водопостачання - 25 до 100 відсотків, водовідведення - від 27 до 86 відсотків, теплопостачання - 65-100 відсотків.

Прийняття цього закону при відсутності інших джерел покриття економічно обгрунтованих витрат призведе до руйнування житлово-комунальної галузі та унеможливить забезпечення населення житлово-комунальними послугами належної якості.

І останнє. Законопроект  вступає у протиріччя з нормами Закону України "Про  місцеве самоврядування в Україні". Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА.  Є потреба, очевидно, нам обмінятися думками? Хорошо.

Будь ласка, на табло прізвища народних депутатів, що записалися.

Слово має Юрій Анатолійович Кармазін. Всього записалися 17 людей. Давайте "а" і "проти".  Треба нам найти, хто буде "за",  хто буде "проти", точніше.

 

17:16:17

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників Вітчизни, "Солідарність" виборчого Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна".

Шановні народні депутати! У липні 1998 року Верховною Радою було прийнято Закон про тимчасову заборону підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги громадського транспорту, що  надаються громадянам України. Однак, гарант Конституції - Президент України звернувся у Конституційний Суд і Конституційний Суд  визнав цей  закон неконституційним і  скасував його. Конституційний Суд  вважав, що Верховна  Рада перебрала на себе повноваження уряду і органів місцевого самоврядування, видавши такий закон і встановивши цінове  обмеження в одній окремій галузі.

Хочу не згодитися з таким рішенням Конституційного Суду і погодитися з авторами цього закону, тому що  не забезпечення проведення цінової політики, що є функцією Кабінету Міністрів, взяла на себе  Верховна  Рада, а визначення засад цієї політики, що відноситься  у відповідності до статті 85 Конституції України, належить до повноважень Верховної Ради, і вона на себе взяла те, що  потрібно взяти. Тому що  цей закон передбачає мораторій не на весь час на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги   населенню, і він нам колосально потрібен  в Одесі, тому що з 1 квітня  зараз планується підвищити майже вдвічі тарифи в Одесі. Цей нам закон потрібен, тому що  ми вводимо його тільки  на період досягнення мінімальними розмірами заробітної плати та пенсії рівня прожиткового мінімуму.  Критерій цього мораторію відрізняється від тих положень, які були скасовані Конституційним Судом.

І тому, я вважаю, що у повній мірі цей закон відповідає Конституції України. Для тих, хто  вагається, я нагадаю, що в статті 46 Конституції України закріплено, що всі громадяни України мають право на соціальний захист. І пенсії, інші види соціальних виплат і допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечити рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Прожитковий мінімум 358 (і 49 копійок) гривень. Ви знаєте, мінімальна зарплата замість 237 з першого січня всього 205 завдяки уряду і прийнятому Бюджету. Тому, шановні народні депутати, поки не буде зрівняна мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум, поки вони не зрівняються, цей мораторій виправданий, він тимчасовий, і ніякий Конституційний суд тут нам не забезпечить.

Давайте послухаємо своєї совісті і наших виборців, які звертаються і говорять про ці диспропорції. Що стосується до тих розрахунків, які говорив сьогодні справедливо Комітет житлового господарства, я хочу сказати, що з жовтня місяця...

 

ГОЛОВА. Володимир Пузаков, фракція комуністів. Андрій Шкіль буде виступати наступним.

 

17:19:34

ПУЗАКОВ В.Т.

Благодарю. Владимир Пузаков, фракция Коммунистической партии Украины, Кировоградщина.

Большинство жителей в буржуазной Украине уже забыли, что такое бесплатные путевки, бесплатное медицинское обслуживание, образование. Функцию социального обеспечения, которую раньше выполняло советское государство, сейчас приходится тащить все на своих плечах.

Непомерные цены на лекарства, продукты питания, на жилищно-коммунальные услуги вошли в нашу жизнь, как неотъемлемая часть рыночной экономики. Спрашивается: а куда же повышать цены на жилищно-коммунальные услуги, если за год они выросли на треть. Это повышение звучит просто издевательски. У людей одна мысль: как выжить? И они не могут найти ответа на вопрос: почему плата за коммунальные услуги постоянно повышается?

Пройдитесь по дворам любого города - все утопает в мусоре. Наши дети и внуки растут среди стай бездомных собак и кошек, мусорных свалок. И никого не волнует, как такое окружение скажется на психике подрастающего поколения и кем они станут?

Подъезды в домах никто не убирает, стекла выбиты, двери и лифты изломаны. И люди в недоумении, как так отчетность за прошлый год свидетельствует  об удивительных фактах: ВВП вырос на 9,3 процента, производство - почти на 14, и вместе с такими успехами в кавычках жизненный уровень народа все падает и падает. Например, в городе Кировограде, да и многих других, образовываются трущебные районы со всеми присущими им атрибутами, протекающими крышами, отсыревшими стенами, отсутствие канализации и воды, туберкулезом и педикулезом. Все эти действия властей привели к тому, что у нас на сегодня сотни тысяч бездомных взрослых, и это приводит к повышению криминогенной ситуации, к увеличению численности больных и смертности. И только перед выборами власть начинает вспоминать о народе, мол видите, какие мы хорошие, ведь Кабинет Министров якобы запрещает повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, на услуги общественного транспорта и так далее. Но это только, уважаемые избиратели, временное решение, то есть на время выборов. И это наконец-то нужно знать и помнить. Спасибо.

 

ГОЛОВА.  Андрій Шкіль, фракція Блоку Юлії Тимошенко, Ігор Шурма буде виступати після Шкіля.

 

17:22:14

ШКІЛЬ А.В.

Дякую. Я хотів би також наголосити, що цей законопроект є рівно ж принциповий для нашої фракції. Я хотів би, щоб тут народні депутати прислухалися до моїх слів і збагнули одну просту річ. От ви розумієте, що дійсно напередодні президентських виборів, користуючись нашими ідеями, чи Кабінет Міністрів, чи ще там хтось прийде з ініціативою, що таки треба накласти мораторій на підвищення комунальних послуг. Але це якби у контексті передвиборчої компанії забрати цей позитив у Верховної Ради. Я закликаю вас просто як депутатів Верховної Ради подивитися в очі ситуації. То ж ви зрозумієте, що це назріло і необхідно. Тому що необгрунтовано, невмотивовано підвищуються ціна на воду, на  газ скрізь по регіонах. А от ситуація в Одесі, невмотивоване підвищення коштів на  комунальні послуги, на воду. Така ситуація саме і в мене окрузі у 121, городок Самбір Мостицька  абсолютно невмотивовані підвищення ціни на комунальні послуги.

Як зупинити ситуацію, як стабілізувати її? Як людям пояснити, що заробити ті кошти, які ви мусите заплатити, ви просто не можете? У якій спосіб? Буде мінімальна зарплатня відповідати тому мінімуму, який необхідний, все нормально, мораторій знімається. Це ж не заборона. Це ж не заморожування. Це мораторій, тобто обмежена кількість дій цього буде законопроекту, часово обмежена. Часово і об'єктивно.

І я не вірю, що є які-небудь інші  фактори, крім політичних, які заважають просто проголосувати за цей необхідний законопроект. Я розумію, що представника уряду вже нічого не цікавить, вони вже там зараз, бачите, сидять, папірчики рішають, от подивіться. От, до речі, я хотів би... Володимире Михайловичу, я прошу подивитися, для чого сюди прийшов представник уряду? От я не можу зрозуміти, він сюди прийшов порішати кросворди з представниками більшості?

 

ГОЛОВА. Шановні народні депутати, я прошу від представника уряду всім вам відійти.

 

ШКІЛЬ А.В. Я хотів би, щоб ви послухали і навіть записали те, що я говорю.  Я розумію, що вас це не цікавить, але ви хоча б зробіть вигляд. Зіграйте там у морський бій, ручкою там поводіть. Висловлювати свою неповагу можна в різний спосіб, але не в прямий.

 

ГОЛОВА. Продовжуйте, будь ласка.

 

ШКІЛЬ А.В. Тому я хотів би, щоб... Дякую, Володимире Михайловичу. Я хотів би, щоб ви на це звернули увагу, шановний представник уряду. Ви тут нам прочитали, що це зруйнує бюджет. Недоплата пару копійок зруйнує бюджет. А ви знаєте, як формується плата за квартплату? Кошти, які йдуть, мають іти на забезпечення ремонту будівель, ремонту квартир, ремонту під'їздів. Зайдіть у будь-який під'їзд тут в Києві. Коли він останній раз ремонтувався? Коли останній раз кошти з комунальних платежів йшли за адресою, крім там за світлом чи воду? Ми платимо квартплатню всі і навіть народні депутати тут у кишеню чиновнику ЖЕКу. Все. Не більше і не менше. І це розрахунки ви маєте........., ніж я.  Тому я закликаю, подивіться в очі своїй совісті. Підтримайте, народні депутати, підтримайте цю необхідну...

 

ГОЛОВА. Ігор Шурма. Ні, ще ж виступаючий є. Ігор Шурма, фракція Соціал-демократичної партії України (об'єднаної).

 

17:25:33

ШУРМА І.М.

Ігор Шурма, фракція Соціал-демократичної партії України (об'єднаної).

Аналіз змісту цього проекту дає підстави зробити наступні зауваження щодо його положень та висловити деякі пропозиції. Авторами законопроекту пропонується ввести мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги населення на період досягнення розміру мінімальної заробітної плати і пенсії рівня прожиткового мінімуму.

Чинний законодавчий акт, що регулює ціни і ціноутворення, має певні недоліки, але запропонований законопроект ці недоліки не усуває, більше того, вводить нові суперечності у чинному законодавстві.

Мораторій на підвищення тарифів, що пропонується законопроектом, сугубо популістський захід, який, насправді, не має під собою ні економічного, ні соціального підгрунтя. Насправді, потрібен не мораторій на підвищення тарифів, а їх диференціація. Заможні повинні сплачувати підвищений тариф, а незаможні - нижчий.

Введення мораторію - це, на перший погляд, найпростіше рішення, але, насправді, воно не вирішує, а тільки ускладнює цю проблему. Необхідно розробити гнучку систему тарифів, яка б базувалася на відповідній системі реальних соціальних пільг на електроенергію, газ, тепло та інше. При цьому треба знайти баланс між економічним та соціальним аспектом проблеми. З одного боку, економіка повинна акумулювати достатні фінансові ресурси для відтворення енергетичного циклу, з другого, незаможні прошарки населення не повинні від цього постраждати. Звичайно, розробити таку систему дещо складніше, ніж просто ввести мораторій, але саме цього вимагає, дійсно, турбота про малозабезпечених та державницька позиція щодо енергобезпеки країни.

Прийняття цього закону при відсутності інших джерел покриття економічно обгрунтованих витрат призведе до руйнування житлово-комунальної галузі та унеможливить забезпечення населення житлово-комунальними послугами належної якості.

Запропонований законопроект вступає в протиріччя з нормами Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" в частині повноважень органів місцевого самоврядування щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги. Ця ситуація з законом нагадує мені ситуацію у Львові з водозабезпеченням. Ми всі прекрасно розуміємо, що для того, аби підняти тарифи перш за все повинно бути економічне обгрунтування, вивчення платоспроможності населення про проплату нових тарифів.  Однак, ми всі чітко повинні зрозуміти, що тарифи будуть підвищуватися, і це є закономірний процес.

Фракція вважає, що даний законопроект необхідно повернути ініціаторам для обгрунтованого доопрацювання. Дякую.

 

ГОЛОВА. Завершили обговорення питання.

З мотивів? Будь ласка, три хвилини. Запишіться, будь ласка. Бо це буде безкінечно тоді в нас.

На табло прізвища народних депутатів, що записалися. Євген Гірник, будь ласка. Фракція "Наша Україна".

 

17:28:46

ГІРНИК Є.О.

Шановні депутати, я не згоден із тезою, висловленою попереднім доповідачем з приводу того, що за житлово-комунальні послуги багатші мають платити більше, ніж бідні. Тут переплутані поняття: багатші мають платити більші податки - це правильно, а за послуги треба платити в міру їх подання. І логіка в тому, що поки не досягнутий прожитковий мінімум, можна накласти на ці процеси мораторій, тим більше що діючий, скритий урядом бюджет дозволяє це зробити, дозволяє припустити, що цей законопроект має право на існування і потребує підтримки. Дякую.

 

ГОЛОВА. Тарас Чорновіл, будь ласка.

 

17:29:36

ЧОРНОВІЛ Т.В.

Шановні колеги, звичайно, розуміючи, що саме поняття мораторію в житлово-комунальній сфері, напевно, не найкращий вихід, ми мусимо врахувати один факт, що сьогодні від сваволі дуже багатьох представників місцевих влад може врятувати тільки закон. Я не буду... Один конкретний приклад.

У Львові абсолютно неаргументовано завищують ціни на воду на колосальні відсотки. Антимонопольний комітет спростовує, сесія відхиляє постанову виконкому, мер вносить нове рішення виконкому, де десь там на дві - три копійки знижує і знову вносить дальше. Це безкінечний процес, який можна зупинити тільки на рівні закону.

Давайте ми його зараз приймемо як закон тимчасової дії, а потім будемо розробляти інші речі. Сьогодні йде шквальне зростання цін, яке абсолютно не відповідає жодним обгрунтованим нормам. Свою бездіяльність місцеві чиновники хочуть перекласти на плечі людей. Ну, тільки ми можемо це зупинити.

 

ГОЛОВА. Валентин Зубов, фракція Блоку Юлії Тимошенко.

 

17:30:38

ЗУБОВ В.С.

Дякую, Володимире Михайловичу. Прошу передати слово автору законопроекту Олександр Турчинов.

 

ГОЛОВА. Олександр Турчинов.

 

17:30:46

ТУРЧИНОВ О.В.

Олександр Турчинов, Блок Юлії Тимошенко.

Шановні колеги, проблема цін на комунальні послуги полягає в тому, що олігархи, які сьогодні керують країною, вони наживаються на цьому, вони штучно підвищують ціни. І мене не дивує, що і проти першого Закону про виселення наших громадян  і проти цього закону виступили представники Соціал-демократичної партії (об'єднаної).

Я думаю, що радіослухачі знають, такі як Суркіс, Медведчук тощо. Це невипадково, тому що, мабуть, цій фракції належать дуже багато енергетичних компаній, які і формують такі високі ціни на  ринку. Що стосується виступу урядовців, то за оцінками фахівців в минулому році з бюджету вкрадено понад 9 мільярдів гривень. В цьому році за оцінками буде вкрадено не менше 11 мільярдів гривень. І ви ще говорите, що немає ... тримати на рівні тарифи комунальні.

Шановні колеги...

 

ГОЛОВА. Микола Рудьковський, будь ласка. Останній.

 

17:31:50

РУДЬКОВСЬКИЙ М.М.

Рудьковський, Соціалістична партія України.

Приємно, що бідний народний депутат Турчинов виступає за народ.  Ми, соціалісти, завжди виступали по всіх регіонах України і добивалися від місцевих органів влади, щоб ми ніколи не підвищували ціни на комунальні послуги, але те, що відбувається, шановні народні депутати, в Чернігові - це приклад, що сьогодні нам потрібно все-таки проголосувати за цей закон. Мер підняв на 50 відсотків ціну на воду безпідставно, на 25 відсотків - ціни на комунальні платежі. І ніякої управи ні губернатор, ніхто не має. Ми повинні дати губернатору ричаг вплинути на мера. З одного боку купуються іномарки, з іншого боку піднімаються ціни на комунальні платежі, закон потрібно прийняти. Спасибі авторам за розробку.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, прошу уваги. Я ставлю  на голосування пропозицію комітету про прийняття за основу проекту закону, реєстраційний номер 3635 про внесення змін до Закону України "Про ціни і ціноутворення щодо мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги”.

 

17:33:28

За-223

Рішення не прийнято. Пропозиція комітету. По фракціях? Будь ласка. Все спрацювало, що потрібно.

 "Наша Україна"  - 99, "Регіони  України" - 3,  фракція комуністів - 59, Партії промисловців, підприємців та "Трудова Україна" - 2, СДПУ(о) - 0,  "Народовладдя" - 6, СПУ - 20, Блок Юлії Тимошенко - 19,  "Демініціативи" - 0, Аграрна партія - 0, Народний вибір - 1, НДП - 4, позафракційні - 10.

Будь ласка, Пилип Пилипович, пропозиція комітету.

 

17:34:12

БУЖДИГАН П.П.  Шановні народні депутати! Я дуже би просив опозицію підтримати більшість, СДПУ(о)  казало і просило, що на повторне перше читання. Проголосуємо за повторне  перше читання. Дякую.

 

ГОЛОВА. Я ставлю на голосування пропозицію комітету про направлення на повторне перше читання Проекту Закону (реєстраційний номер 3635) про внесення змін до Закону України "Про ціни і ціноутворення" (щодо мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги). На повторне перше читання.

 

17:34:44

За-252

Рішення прийнято.

Будь ласка, Олександре Олександровичу з мотивів. Мороз, будь ласка.

 

17:34:55

МОРОЗ О.О.

Шановний Володимире Михайловичу, як співавтор закону  номер  2507 що стосується неможливості виселення незахищених верств населення з жилих приміщень, який набрав 225 голосів і просто сталося, на мій погляд, непорозуміння.

Мова ж іде  навіть не про  наступний закон, який ми тільки що відправили на повторне  перше читання, а мова йде про те, що неможливість виселення без надання цим людям інших житлових приміщень. Ну це з усіх обставин, з будь-якої підстави розглядати цей закон, його треба голосувати.

Поставте його, будь ласка, ще раз на переголосування. Я радився з колегами з іншими фракціями, вони  наполягають на  цьому теж.

 

ГОЛОВА. Давайте, шановні колеги,  Олександре Олександровичу, давайте дотримуватися такого регламенту вже. Ми його направили на повторне перше читання, на наступний тиждень поставлять, ми його проголосуємо, бо це  буде...

( Ш у м   у   з а л і)

Що ні, тоді взагалі  не будемо розглядати. Що ні?

( Ш у м   у   з а л і)

А вибачте, тоді я ставлю  пропозицію. Не пройшов він. Тоді я ставлю  пропозицію, хто за те, щоб повернутися до розгляду проекту  Закону  реєстраційний номер 2507 про внесення змін  до деяких законів  України щодо заборони примусового виселення  найбільш незахищених верств населення  із жилих приміщень без надання виселюваним інших жилих приміщень. Прошу депутатів визначитися для повернення до розгляду.

 

17:36:33

За-236

Я ставлю на голосування пропозицію про  направлення на повторне перше читання.

( Ш у м   у   з а л і)

Будь ласка, комітет. Микола Катеринчук є? Автор проекту, мікрофон, будь ласка. Олександр Турчинов.

 

17:37:02

ТУРЧИНОВ О.В.

Шановний Володимире Михайловичу! Шановні колеги! У нас є всі підстави  проголосувати у першому читанні цей законопроект. Я думаю, що  багато  депутатів зараз підійшло  до залу, і всі зрозуміли, що це, дійсно, наша моральна відповідальність перед незахищеними  верствами населення, яких просто сьогодні хочуть викинути на вулицю і зробити людьми без постійного місця проживання. Прошу підтримати у першому читанні. Дякую.

 

ГОЛОВА. Шановні народні депутати! Ви прийняли рішення. Прошу уваги! Ви прийняли рішення, щоб повернутися до розгляду цього питання. Цілком  логічно я ставлю на голосування пропозицію першою комітету про прийняття за основу проекту Закону (реєстраційний номер 2507) про внесення змін до деяких законів України  щодо заборони примусового виселення найбільш незахищених верств населення із жилих приміщень без надання виселюваним інших жилих приміщень. Йде голосування.

 

17:38:06

За-245

Рішення прийнято.

Шановні колеги, ну раз сказали чути, по фракціях, будь ласка, по фракціях.

"Наша Україна" - 98,  "Регіони України" - 6,  фракція комуністів - 59,  промисловці, підприємці і "Трудова Україна" - 4,  СДПУ(о) - 0,  "Народовладдя" - 3, Прошу заспокоїтися!  СПУ - 20, блок Тимошенко - 19, Дем.ініціативи - 4,  Аграрна партія - 7,  "Народний вибір" - 1,  НДП - 13, позафракційні - 11.

Оголошується до розгляду... Прошу уваги! Оголошується до розгляду проект  Постанови про заходи щодо захисту внутрішнього ринку від імпорту цукру білого, цукрових сиропів та насіння цукрових буряків. Доповідач Юхновський Олег - секретар Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.

 

17:39:19

ЮХНОВСЬКИЙ О.І.

Дякую, Володимире Михайловичу.

Шановні колеги, народними депутатами, членами Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин пропонується для розгляду проект Постанови Верховної Ради України про заходи щодо захисту внутрішнього ринку від імпорту цукру білого, цукрових сиропів та насіння цукрових буряків.

Проектом Постанови передбачається запропонувати Кабінету Міністрів України в місячний термін прийняти постанови, спрямовані на тимчасове вилучення з режиму вільної торгівлі, який застосовується у взаємовідносинах України з Російською Федерацією та Республіка Грузія цукру та цукрових сиропів та з Республікою Молдова насіння цукрових буряків.

В останні роки, особливо в 2003 році, з'явилась тенденція до зростання імпорту цукру в Україну. За даними Державної митної служби України в 2003 році ввезено 1 млн. 567 тис. тонн цукру-сирцю, в тому числі 123 тис. тонн цукру білого та 76 тис. тонн цукрових сиропів в рамках угод про вільну торгівлю, що склала 13,4 відсотки від загального імпорту.

Природно дешевий імпортний цукор тростинного походження, ввезений в рамках угод про вільну торгівлю, продається в Україну за демпінговими цінами, знижуючи ціну і створюючи відповідно перешкоди для реалізації вітчизняної продукції. Порушується баланс на ринку, ускладнюється фінансовий стан учасників буряково-цукрового комплексу.

Державний бюджет відповідно не отримує кошти від сплати ввізного мита та інших видів податків та зборів. На думку  членів Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин прийняття відповідних  нормативно-правових актів щодо вилучення цукру та цукрових сиропів з угод про вільну  торгівлю з Російською Федерацією та  Республікою Грузією, а також вилучення з Угоди про вільну торгівлю з республікою Молдова насіння цукрових буряків, захистить українських товаровиробників цукру і бурякосіючого господарства від демпінгового імпорту, значних матеріальних втрат та створить умови для підтримки вітчизняної бурякоцукрової галузі. Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин просить підтримати зазначений проект постанови та проголосувати його в цілому. Комітет у закордонних справах також розглянув дане питання та підтримує проект постанови. Прийняття постанови підтримує Міністерство аграрної політики, Міністерство фінансів, Державна податкова адміністрація, Державний митний комітет, висловлені певні зауваження Науково-експертним управлінням та Міністерством економіки.

Шановні колеги, ще раз прошу вас підтримати зазначений  проект постанови. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Дякую вам.  Сідайте, будь ласка.

Шановні колеги, продовжуємо  нашу роботу до 18 години 15 хвилин, оскільки нам треба прийняти багато ще рішень.  Будь ласка, позиція комітету. Перепрошую, позиція Кабінету Міністрів. Заступник  міністра аграрної політики Омельяненко Григорій Григорович, будь ласка.

 

ОМЕЛЬЯНЕНКО Г.Г.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні народні депутати.

Ми підтримуємо  також цей розроблений проект постанови. І думаю, що дасть нам таку підтримку на перспективу. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА.  Є потреба обговорювати? Може будемо голосувати зразу?  Ну, є потреба, давайте будемо обговорювати. На табло, будь ласка, прізвища народних депутатів, що записалися. Юрій Кармазін, підготуватися Андрію Шкілю.

 

17:42:33

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників Вітчизни, "Солідарність" виборчого Блоку Віктора Ющенка, "Наша Україна".

Шановний Володимире Михайловичу, не получиться тут просто сказати за і проти, я скажу вам чому. У зв'язку з тим, що проводиться антидержавна політика і антиукраїнська політика,  протягом останніх років Україна стала імпортно залежною державою по насінню цукрових буряків. Фактично здійснюється економічна диверсія проти України і проти її сільськогосподарського населення. Дійшло до того, що  ми завозимо насіння з Німеччини, Республіки Молдовії, Данії та Словаччини. На першому місці Німеччина - 36 відсотків, ми завозимо її від потреби.

Але давайте подивимося, як сталися дірки в законодавстві. Дірки в законодавстві трапилися через те, що через Молдову йде режим вільної, використовуючи режим вільної торгівлі. А хіба не ми з вами ратифікували в цій залі Договір про зону вільної торгівлі між державами, учасниками ГУУАМ? Ми ратифікували законом України. І тепер що робити? Тепер вихід. Одною постановою, я хочу сказати, я буду голосувати за цю постанову, якщо ви щиро вірите в те, що вона спрацює. Але, як юрист, я переконаний, що вона, на жаль, не спрацює. Не спрацює вона через те, що ми не можемо постановою вносити зміни до законів. І ви це добре розумієте.

І тому нам треба зобов'язати уряд терміново, підкреслюю, терміново розглянути ці питання і розробити вжити і провести переговори з цими державами - і з Молдовою, і з Грузією, яка ніколи не виробляла цукру, і з Російською Федерацією, звідки там іде сироп цей. І провести переговори, і тоді вносити питання про внесення змін до законів. Саме для цього є Митно-тарифна рада при уряді України, при Кабінеті Міністрів України.

Я за прийняття постанови. Але ще раз кажу, я завжди за те, щоб адекватно відповідати на рівень загрози. Загроза колосальна. Тут має сидіти Прем'єр-міністра, віце-прем'єр  Кириленко. Я не бачу для них важливішого питання, ніж сьогодні вирішити це з парламентом. І в четвер мали бути проголосовані зміни до законів, проведені переговори, викликані посли, і все має бути вирішено, щоб припинити з Молдови завіз. Інакше вживати адекватні заходи. Ось чому, Володимире Михайловичу, я попросив слова, а не просто тому, що мені нічого робити, і мені не хочеться щось почитати, як всі читають газети чи ще щось. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Андрій Шкіль, фракція блоку Юлії Тимошенко. Підготуватися Івану Зайцю.

 

17:45:33

ШКІЛЬ А.В.

Дякую. Шкіль Андрій, фракція блоку Юлії Тимошенко.

Знаєте, я представляю тут аграрний виборчий округ, і проблему цукрових буряків, цукру, переробки їх на цукор і цукрову сировину для округа є важливим.

Пам'ятаєте, колись був Самбірський цукровий завод? Був, його вже немає. Пам'ятаєте, колись був Жидачівський цукровий завод? Був, його вже немає практично. Заводи вже лежать чи стоять на одному боці, ще трошки рухається. І, властиво, добиває їх завіз, неконтрольований завіз і цукру, і цукрової сировини не те що там з Молдови - з сусідньої Польщі.

І, напевно, кожен з вас стикався із ситуацією, коли польський цукор пересипали в українські мішки і передають за український цукор. На базарах всім кажуть: "Дивіться, це прекрасний наш вітчизняний солодкий цукор, якісний і добротний, а насправді, це контрабанда, яка роз'їдає, іржа роз'їдає українську економіку, знищує, руйнує українське сільське господарство.

Ну, давайте подивимося правді у вічі: ми, справді, аграрна держава, і аграрне законодавство, дійсно, я погоджуюся, є стратегічно важливим. І тут не те, що ... Я не чекаю тут Прем'єра, але хоча б Кириленко прийшов сюди і сказав, проблема це для уряду чи ні? Чи уряд хоче, щоб сюди завозився цукор-сирець, щоб завозилися сюди тонни, сотні тонн цукру, борошна і всього решти, щоб зруйнувати, добити, знищити українське сільське господарство? Тоді ми будемо розуміти стратегію і тактику, тоді ми будемо розуміти політику цього уряду. Не підтримувати, засуджувати, боротися проти неї, але будемо розуміти.

Не треба це загортати в папірець і розповідати про далекосяжні плани, про різні там інші стратегічні погляди в майбутнє чи в минуле. Насправді, тут все чітко і однозначно. От, не дивлячись на те, хто пропонує цей законопроект, персоналії - це все одно, тому що в даній ситуації йдеться про захист українського ринку, про захист національного виробника, про захист нашого майбутнього, з чим ми підемо у світ, з чим ми прийдемо.

І ми, якщо будемо крокувати у Європу, я не знаю, чому ми в неї крокуємо - ми в Європі живемо врешті-решт. Але якщо ми будемо йти в економічну Європу, в західні стандарти, то з чим ми підемо, як ми до цього часу зруйнуємо усе те, що нас раніше годувало?

Ви згадайте, що запорукою гривні, тої старої гривні ще уенерівської, був український цукор, ще цукровий буряк, який ще не був вирощений, а тільки сіявся - він вже був запорукою, тому що український цукор був стабілізатором української валюти. Зараз подібного, на жаль, немає і з такою ситуацією навряд чи буде.

І я погоджуюсь, що, можливо, тут є якісь юридичні тонкощі, мене вони менше цікавлять. Я знаю, що ця постанова необхідна, її треба підтримати, проголосувати і хоча би цим допомогти українським аграріям. Дякую.

 

ГОЛОВА. Іван Олександрович Заєць.

 

17:48:38

ЗАЄЦЬ І.О.

Іван Заєць, Українська народна партія, фракція "Наша Україна".

Шановні народні депутати, про що йдеться в проекті цієї постанови - про те, щоб захистити внутрішній ринок від імпорту цукру білого, цукрових сиропів та насіння цукрових буряків, вилучивши ці товари з режиму вільної торгівлі з Росією, Грузією і Молдовою.

Можна випробувати і цей шлях захисту внутрішнього ринку українського села. Але я дуже сумніваюся в ефективності запропонованого шляху. І про це тут говорив абсолютно справедливо пан Кармазін.

Автори постанови пропонують уряду дуже довгий шлях і надто прості механізми для захисту внутрішнього ринку. Поява цього проекту постанови засвідчує, що захист внутрішнього ринку так і не став пріоритетом діяльності Кабінету Міністрів і Верховної Ради України.

Як могло статися, що Україна, яка ще недавно мала ефективну мережу дослідницьких станцій, інститутів, господарств буряківничого напрямку, мусить сьогодні захищатися від поставок насіння буряків з маленької Молдови? А сталося це тому, що уряд, правлячий режим загалом здійснює ворожу до своїх селян економічну політику. Загалом українською владою здійснюється політика розбудови української економіки експортного типу, з переважно сировинним наповненням. Розбудовою внутрішнього ринку, де значну долю займає продукція сільського господарства, ніхто не займається, хоч внутрішній ринок для будь-якої держави є найоб'ємнішим.

Можна навести сто прикладів, це: де наш сьогодні український комбайн, коли Президент їде в Харків і робить пропаганду іноземним комбайнам, наприклад "Енисею"; де наші насінницькі програми? Уже говорять про те, що треба створити зараз от програму: насіння або зерно, там, Полтавської області на 2004 рік. Уже збирати треба через кілька місяців, а вони хочуть створити тільки програму! Тобто все це робиться для того, щоб викликати тільки сміх у людей, ніхто не хоче повернутися обличчям до нашого села. Сьогодні кажуть, ідіть, беріть добрива і ми вам знижуємо ціни. І дають тих добрив, можливо, 5 відсотків від потреби тих, що треба сьогодні у господарстві.

Тому, шановні друзі, це все не вихід із ситуації. Треба застосовувати не тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі, треба розробляти програми по захисту нашого села, треба мати свою техніку, треба мати нормальні ціни. Я нагадаю вам, що тільки уряд Ющенка поставив цінову політику у справжню площину, тоді ми збільшили ціну на цукровий буряк в два рази. І вперше в 2001 році село одержало цю копійку.

Тому, шановні народні депутати, я закликаю вас прийняти цю постанову, але ми повинні бути свідомими, що ця постанова - це лише маленький крок до того, щоб прийняти цілу систему заходів по захисту українського села, по захисту українського виробника і внутрішнього ринку. Дякую.

 

ГОЛОВА. З мотивів, будь ласка, Лещенко і потім Авраменко. Мікрофон народного депутата Лещенка.

 

17:51:45

ЛЕЩЕНКО В.О.

Володимир Лещенко, фракція Комуністичної партії України, Чернігівщина.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні народні депутати, на жаль, доповідач від комітету дещо не зовсім об'єктивно доповів якраз думку комітету. Комітет запропонував підтримати зазначену постанову і комітет рекомендував Верховній Раді при розгляді врахувати мою якраз пропозицію до зазначеної  постанови такого змісту: звернути увагу Кабінету Міністрів на те, що на території України безконтрольно  завозяться значні обсяги цукру і рекомендувати вжити заходів по недопущенню цього в майбутньому. Замість квоти 380 тисяч тонн завезено в минулому році півтора мільйона при нормальному урожаї буряків. Дякую за увагу і прошу врахувати.

 

ГОЛОВА. Так, народний депутат Авраменко, "Регіони України", будь ласка.

 

17:52:41

АВРАМЕНКО В.Ф.

Шановні колеги, я дуже згоден з автороми постанови стосовно того, що нашу державу треба захищати і від імпорту цукру білого і цукрового сиропу. Але я хочу сказати, що назва в цій постанові одна, а суть дещо інша, тому що наша таможня буде керуватись не тим, як називається ця постанова, а й тим який  код у цих товарів діє. А у цих товарів код 1702 і 2106. Це дуже великий код. Що туди входить? Туди входять всі продукти харчування, які  потрібні людям, які хворі на діабет. Сюди входить глюкоза, фруктоза, мальтоза. Я хочу сказати, що у нашій країні хворих на діабет різними формами до мільйона людей. Якщо ми це зробимо, то тоді у нас буде повищення цін на імпорт цієї сировини, а в Україні ця сировина монополізована. Тому я хочу, щоб ви дуже зрозуміли наскільки відповідальне це питання. І тому я хочу сказати, що я за цю постанову, але треба її  відправити на доопрацювання, ...... перше читання для того, щоб залишити тільки те, що потрібно для цукрового насіння і цукрових сиропів. Дякую.

 

ГОЛОВА.   Шановні колеги! Олег Юхновський, будь ласка, як автор. Один із співавторів проекту постанови.

 

17:54:20

ЮХНОВСЬКИЙ О.І.

Дякую, Володимире Михайловичу. Стосовно зауваження колеги Лещенка Володимира Олексійовича. Я в принципі не заперечую, щоб доповнити пропозиції Лещенка і в такому вигляді прийняти постанову в цілому. З приводу ж зауваження  народного депутата Авраменка. Володимире Михайловичу, ми приймаємо виключно рекомендаційне рішення, рішення ж остаточне має прийняти Кабінет  Міністрів, прийнявши відповідні постанови Кабінету  Міністрів.

Я пояснював шановному колезі, що в плані підготовки проекту постанови Кабінету  Міністрів, Кабінет  Міністрів визначиться конкретно по підгрупах товарів, які входять до групи 2106 і це якраз, цю роботу має виконати Кабінет Міністрів. Ми лише рекомендуємо Кабінету  Міністрів зняти цю проблему. Адже по цій підгрупі 2106 я вже називав цифру біля  70 тисяч тонн завезено в Україну цукрових сиропів. Дякую, Володимире Михайловичу.

 

ГОЛОВА.  Шановні колеги, я ставлю  на голосування пропозицію комітету про прийняття проекту постанови Верховної Ради України як постанови з урахуванням пропозицій народного депутата Лещенко про заходи щодо  захисту внутрішнього  ринку від  імпорту цукру білого, цукрових сиропів та насіння цукрових буряків ( реєстраційний номер 4361).

 

17:55:54

За-294

Рішення прийнято.

Шановні колеги! Оголошується до розгляду проект Постанови про  розроблення Загальнодержавної програми укріплення берегів, поверхневих водних об'єктів  і узбережжя морів та їх інженерного захисту ( реєстраційний номер 3727).

 

17:56:20

РУДЕНКО Г.Б.

Шановний Голово! Шановні народні депутати!  За браком часу, щоб встигнути, прохання підтримати  програму, всі з нею знайомі, ми вже забарилися, чесно кажучи, з нею. Ми  підтримали  пропозицію Кабміну  про те, щоб програму ввести з 1 липня цього року. Дякую.

 

ГОЛОВА. Позиція Кабміну, будь ласка.

Кабінет Міністрів підтримує. Немає застережень, щоб поставити на  голосування прийняття цього документу? Я ставлю на голосування про прийняття проекту Постанови Верховної Ради України, як постанови, про  розроблення Загальнодержавної програми укріплення берегів, поверхневих водних об'єктів, узбережжя морів та їх інженерного захисту (реєстраційний номер 3727). Прошу голосувати.

 

17:57:13

За-345

Постанову прийнято.

Оголошується до розгляду проект Постанови  про  розробку і затвердження Державної  програми реконструкції та модернізації державних спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів Міністерства  аграрної політики України. Доповідач голова комітету Геннадій Руденко, будь ласка.

 

17:57:37

РУДЕНКО Г.Б.

Шановні колеги! Шановний Володимире Михайловичу! Програма, в принципі, з самої назви ви  можете зрозуміти, що мова йде про  надто важливу річ. Тому прохання підтримати за браком часу. Якщо будуть якісь запитання, ми відповімо.

 

ГОЛОВА. Позиція Кабінету Міністрів, будь ласка.

 

__________________. Шановний Володимире Михайловичу! Міністерство аграрної політики підтримує зазначений проект постанови.

 

ГОЛОВА. Які є застереження щодо цього проекту? Немає.

Я ставлю на голосування пропозицію комітету про прийняття проекту Постанови Верховної Ради України, реєстраційний номер 3753, як Постанови про розробку і затвердження державної програми реконструкції та модернізації державних спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів Міністерства аграрної політики України. Прошу голосувати.

 

17:58:32

За-293

Рішення прийнято.

Оголошується до розгляду проект Постанови про відзначення 100-річчя з дня народження Миколи Леонідовича Духова - тричі Героя Соціалістичної праці. Грязєв, будь ласка, мікрофон. Ну, шановні колеги, зачекайте.

 

17:58:51

ГРЯЗЄВ А.Д.

Уважаемые коллеги, я на что хотел бы обратить внимание? Мы перед этим проголосовали за два документа. Эти документы были готовы еще три месяца назад, а речь идет об экологии. Поэтому я бы просил, чтобы впредь, поскольку это предельно важные, жизненно важные вопросы, их не затягивать так, как мы затянули. Спасибо.

 

ГОЛОВА. Пропозиція слушна. Я прошу Секретаріат Апарату Верховної Ради звернути на це увагу. Будь ласка, Микола Карнаух. Ну, дуже коротко.

 

17:59:29

КАРНАУХ М.В.

Шановні колеги, вашій увазі пропонується проект Постанови, якою пропонується відзначити 100-річчя від дня народження визначного вченого, тричі Героя Соціалістичної праці Духова Миколи Леонідовича. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, нема застережень? Я ставлю на голосування про прийняття проекту Постанови, реєстраційний номер 4498, як постанови про відзначення 100-річчя з дня народження Миколи Леонідовича Духова - тричі Героя Соціалістичної праці. Прошу голосувати.  

 

18:00:18

За-330

Рішення прийнято.

Оголошується до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо платників збору)  реєстраційний номер 3400.  Доповідач Володимир Заплатинський, народний депутат України. Василь Іванович Надрага є? Будь ласка, підготуйтеся до співдоповіді. Дуже коротко прошу.

 

18:00:46

ЗАПЛАТИНСЬКИЙ В.М.

Шановні колеги, внесений законопроект має на меті вдосконалення правових відносин для підприємств, установ, організацій, де працюють інваліди, по збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. Законопроектом пропонується розповсюдити пільгову ставку збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, встановлену Законом України про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Якщо говорити дуже коротко, то на сьогоднішній день згідно Закону всі працюючі інваліди мають пільгову ставку 4 відсотки замість 32, яка  діє для всіх, хто працює. Але якщо інвалід працює у приватного підприємця, то, на жаль, законом не передбачена пільгова ставка. Згідно для того, щоб виконати норми Конституції, для того, щоб привести у порядок цей закон, і внесена зміна  для того, щоб  працюючі інваліди мали таку пільгову ставку і у приватних підприємців.

Я дуже прошу підтримати цей законопроект, бо на сьогоднішній день люди, які мають сьогодні інвалідність, не можуть працевлаштовуватись у часних підприємців, чим ми порушуємо конституційні норми. Дуже прошу підтримати. Науково-експертне управління видало позитивний висновок, і Комітет також підтримує даний законопроект.

 

ГОЛОВА. Дякую. Сідайте, будь ласка, Володимир Михайлович. Василь Іванович Надрага - голова підкомітету Комітету у  справах пенсіонерів, ветеранів і інвалідів.

 

18:02:26

НАДРАГА В.І.

Уважаемые коллеги,  комитет рассмотрел данный   законопроект, предлагает принять его в первом чтении, принять его за основу. Мы считаем, что он системный, потому что он ликвидирует несоответствие, когда юридические лица платят в полном объеме, а физические лица, в Украине их 738 тысяч, избрали упрощенную систему налогообложения. И соответственно мы считаем, что это системный закон, который просто поможет восстановить справедливость в части обязательств перед законодательству по пенсионному страхованию. Спасибо.

 

ГОЛОВА. Дякую. Шановні колеги, немає застережень? Можемо ми прийняти цей законопроект за основу? Немає?

Тоді я ставлю на голосування про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо платників збору). Реєстраційний номер 3400. Прошу голосувати.

 

18:03:33

За-220

Я ж запитав, сказали, що немає. Я ж запитав. "За" - 220. Рішення не прийнято.

Пропозиція комітету. Яка пропозиція комітету?

Я ставлю на голосування про направлення на повторне перше читання законопроекту реєстраційний номер 3400. Я запитав, хто хоче обговорювати, не було ж нікого.

 

18:04:01

За-258

Рішення прийнято.

Оголошується до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо переліку осіб). Мироненко Віктор Андрійович, будь ласка, народний депутат України. Василь Іванович Надрага, прошу підготуватися.

 

18:04:22

МИРОНЕНКО В.А.

Уважаемые народные депутаты, уважаемый Владимир Михайлович. К сожалению, в Закон за особые заслуги несправедливо не вошла категория очень  немногочисленная категория участников боевыъ действий против империалистической Японии 1939-45 годах, союзницы фашистской Германии.

Это, действительно, небольшое количество людей, для Госбюджетане представляет пробемы. Ну, и кроме того прошу учесть, что этим людям 80 и более лет. Они страдают от многих болезней, у них есть соответствующие нарады. Прошу поддержать этот законопроект в первом чтении и в целом. Пожалуйста, в первом чтении и в целом. Они ждут от нас помощи уже сейчас. Ждать 2-3 года они не могут, сами понимаете, 80 и более лет.  Спасибо.

 

ГОЛОВА. Дякую.

Василь Іванович Надрага. Прошу заспокоїтися, шановні колеги.

Якщо ми сьогодні могли б розглянути, в нас залишилося ще чотири проекти законів, виконали б розклад засідання повністю.

 

18:05:11

НАДРАГА В.І.

Рассмотрев данный законопроект, комитет постановил согласиться с предложениями и для утверждения данного законопроекта мы предлагаем его поддержать.  Спасибо.

 

ГОЛОВА. Дякую.  Хто з народних депутатів, які записалися, наполягають на слові? Іван Заєць, будь ласка.

Ну, є наполягання. Записалися 16 людей. Наполягає серед них Іван Заєць, ну, що я можу зробити?

 

18:05:39

ЗАЄЦЬ І.О.

Іван Заєць, Українська народна партія, фракція "Нашої України".

Шановні народні депутати, я пропоную цей законопроект прийняти тільки у першому читанні. У мене є ...

Ні, тут було сказано, що в цілому.

У мене є кілька застережень. Перше застереження, я думаю, по стилістиці не можна в законопроекті використовувати такий термін, як "імперіалістична Японія", це не є юридичний термін. Ми повинні поставити просто слово "Японія", бо якщо ми підемо цією логікою, то ми повинні сказати, що і СРСР у тому часі так само був імперіалістичною державою.

Я думаю, шановні   комуністи, із цим погодитися. Шановні комуністи, не провокуйте мене, бо я вас буду називати так, як ви нас називаєте "нашистами, а я буду вас називати коміками. Так що давайте не це саме... не провокуйте мене.

Друге. Якщо ми приймемо цей законопроект за основу, то ми ще маємо змогу ще не минути однієї несправедливості. Я маю на увазі визвольну боротьбу ОУН-УПА за незалежність України. Уже треба відновити цю історичну справедливість і врешті-решт треба зрозуміти, що не треба роз'єднувати український народ. Український народ воював за свою незалежність, за свою перспективу у різних арміях, на різних фронтах, але це все сини одного, українського народу. І наша мудрість буде полягати саме в тому, щоб об'єднати цей народ, визнавши і тих, і тих воюючою стороною, з тим щоб можна було віддати належне цим людям.

Ми нікуди не дінемося від цієї проблеми. Не сьогодні - так завтра, але все рівно ця історична справедливість буде відновлена. Тому я вас закликаю  робити це зараз, виявити себе справді державними мужами, а не просто ідеологічними працівниками.

Отже, моя пропозиція полягає в тому, щоб цей законопроект прийняти тільки у першому читанні. Бо є, як бачите, зауваження і юридичного характеру, і є зауваження по суті. Дякую.

 

ГОЛОВА. Шановні народні депутати, якщо немає застережень у вас, я поставлю на голосування пропозицію комітету: прийняти за основу проект Закону України "Про внесення змін до Закону України  про пенсії за особливі заслуги перед Україною. Реєстраційний номер 3675-1. За основу.

 

18:08:27

За-340

Шановні колеги, комітет пропонував прийняти за основу. Хто з народних депутатів? будь ласка, Мироненко.

 

18:08:41

МИРОНЕНКО В.А.

Уважаемые коллеги, я согласен исключить слово "империалистической", кроме того, согласен также, чтобы вступил закон в действие с 1 января 2005 года. Это снимает все проблемы.

Прошу проголосовать в целом, потому что люди эти ждут. Вот с этими именно предложениями. Спасибо.

 

ГОЛОВА.   Ві не заперечуєте?

(Ш у м  у  з а л і)

Ну заперечують, шановні колеги.

Шановні колеги, давайте не будем. Є  заперечення, через тиждень внесем, розглянем, приймем законопроект. Ну заперечують. Що я можу зробити? Заспокойтесь.

Оголошується  до розгляду Проект Закону про внесення змін Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні (щодо визначення віку молодого громадянина). Самойлик Катерина  Семенівна, будь ласка.

 

18:09:40

САМОЙЛИК К.С.

Шановні колеги, мета цього закону слідуюча. Я пропоную визначити верхньою віковою межею молодого громадянина і молодої сім'ї в Україні 35 років, а не 28 і 30, як це  визначено на сьогодні.

 Чи є подібна практика у світі? Є. Це передусім країни Євросоюзу: Німеччина, Австрія, Італія, Данія, Великобританія,  Ірландія, де граничний вік молодої особи  є 35 років. А за статистикою вікова група молоді в різних країнах складає  до 40 років.

Що це  нам дасть? Введення цього закону розширить коло молодих громадян України, які матимуть право на отримання пільгових довгострокових державних кредитів на будівництво або придбання житла, цільові пільгові державні кредити для  здобуття вищої освіти.

Треба зауважити, що сьогодні на черзі для отримання таких кредитів перебувало понад 83 тисячі сімей, а отримав всього 1 відсоток від тих, хто бажає одержати житло. Тобто молоді сім'ї роками стояли у черзі і вибувають з цієї черги, тому що їм виповнюється 30 років, і вони так і не одержують  цей кредит.

Я хочу  звернутися ще з наступним. Це не вимагає додаткових витрат, бо  фінансування Державної програми пільгового житлового будівництва  в тих межах буде, що передбачено  Державним бюджетом України. Ми з вами лише надамо можливість нашій молоді до 35 років одержати життя, бо для того, щоб перший... (Шум у залі) Бо для того, щоб отримати це житло, треба зробити перший внесок (не кричіть на мене з залу так строго), бо я боюсь страшно.

 

ГОЛОВА. Давайте, бо час закінчиться. Будемо голосувати.

 

САМОЙЛИК К.С. Ну, будь ласка.

 

ГОЛОВА. Нема застережень, щоб ми прийняли цей документ за основу? Я ставлю на голосування пропозицію комітету про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (щодо визначення віку молодого громадянина). Реєстраційний номер 2260-1.

 

САМОЙЛИК К.С. Я прошу всіх, враховуючи, що цей рік - Рік сім'ї... 

 

18:12:18

За-336

 

ГОЛОВА. Катерина Семенівна...

 

САМОЙЛИК К.С. Комітет пропонує як закон прийняти.

 

ГОЛОВА. Хто заперечує? Ну підождіть, ну є заперечення, я ж бачу, що є заперечення.  Косінов, будь ласка, мікрофон.

 

18:12:38

КОСІНОВ С.А. 

Есть некоторые замечания, связанный с тем, что это не носит комплексный характер, поскольку у нас есть и в Трудовом кодексе статья, которая по иному определяет возраст, он не совпадает с этим законом. И кроме того,  в самом этот законе так, как предлагается внести изменения, там есть, у меня есть замечания, связанные с тем, что молодежь, которую вы определяете, может  объединяться в объединения  граждан. Так вот там тоже есть различия. Я не против него, но его нужно доработать, чтобы он носил комплексный характер и полностью отрегулировал эту ситуацию.

 

САМОЙЛИК К.С. Не збирайте, не збирайте, будь ласка, картки. Шановний колега, у нас є з цього приводу базовий Закон про сприяння  соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. Саме цей базовий закон визначає вік і дітей, і вік молоді. Це базовий закон.

Тому я вас дуже прошу, шановні колеги, зніміть своє питання, і давайте ми приймемо цей закон і дамо подарунок молодій сім'ї в рік сім'ї в Україні.

 

ГОЛОВА. Ви знімаєте, да? Значить зняли застереження.

Я ставлю на голосування про прийняття в цілому як закон. Відмініть голосування. Будь ласка, хто. Калетнік, будь ласка.

 

18:14:05

КАЛЕТНІК Г.М.

Дякую, Володимире Михайловичу. Тут в цьому законі все-таки не прорахована фінансова сторона. Це введення в дію цього закону потребує додаткових видатків із бюджету. І сама доповідач спочатку сказала, що розширюється кількість претендентів на програми на будівництво, на пільги  і таке інше, а потім кажуть, що не потребує додаткових видатків. Як нам відомо, всі ці програми якраз фінансуються з державного бюджету і тому необхідно 1-2 неділі для того, щоб прорахувати і потім через певний період прийняти його вцілому. Дякую.

 

САМОЙЛИК К.С.  Шановний колега, в державному бюджеті ми з вами, колеги, я прошу звернути увагу, ми передбачили 100 мільйонів на виконання цієї програми. І саме ці 100 мільйонів залишаються, але сьогодні, на сьогоднішній день уже 400 чоловік, їм виповнилось 30 років і вони випадають  з цієї програми. Ми  їм залишаємо можливість не в цьому році, в наступному до 35 років  все-таки вирішити житлове питання.

Я вас дуже, уклінно прошу, проголосуйте додаткових витрат бюджет не потребує. Тільки в рамках передбаченого нами бюджетного асигнування.

 

ГОЛОВА. Так, одну хвилинку, Кабінет Міністрів, одним словом, підтримуєте чи ні?

 

________________ . Підтримуємо.

 

ГОЛОВА. Підтримуєте.

Ну, давайте тоді проголосуємо. Я прошу Калетника зняти застереження. Знімаєте? Калетник каже, що зняв.

Зняли застереження?

Я ставлю на голосування пропозицію комітету про прийняття в цілому як закон проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (щодо визначення віку молодого громадянина), реєстраційний номер 2260-1.

 

18:16:23

За-340

Закон прийнято.

Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим.

Дякую за роботу. Завтра засідання розпочнеться о 10 годині.