Стенограма пленарного засідання

03 березня 2011

ЗАСІДАННЯ ЧОТИРНАДЦЯТЕ

Сесійна зала Верховної Ради України

3 березня 2011 року, 16.00 година

Веде засідання Голова Верховної Ради України В.М.ЛИТВИН

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу підготуватися до реєстрації.

Увімкніть систему "Рада".

16:01:32

Зареєструвалися картками 384 народних депутати. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Прошу народних депутатів заходити до сесійної зали для того, щоб ми могли продовжити продуктивну роботу.

Шановні колеги, нагадую вам, що перед завершенням ранкового засідання, ми обговорювали першу статтю і дійшли до висновку про те, що у нас є дві пропозиції, які у відповідній послідовності будуть поставлені на голосування. Перша пропозиція про схвалення. Шановні колеги, давайте домовимось так, жодних мотивів немає. Шановні колеги, ми домовилися, які пропозиції, давайте так, щоб у нас був конструктів, не складалося враження, що ми затягуємо розгляд цього закону, щоб спілкування відбувалося таким чином: автор поправки і представник від комітету, і далі голосування.

Шановні колеги, домовилися щодо двох таких пропозицій, перша, регламентна, ставимо на голосування пропозицію про прийняття першої статті, друга – також регламентна, ми ставимо на голосування пропозицію про перенесення 1 статті на третє читання з дорученням комітету. Підготувати до 1 статті, там де містяться визначення, визначення щодо посадових осіб, юридичних осіб публічного права, що одержують заробітну плату з державного або з місцевого бюджетів.

Якщо не пройде дві, ми її вже сформулювали і пішли на перерву. Якщо не пройде – дамо. Я вам говорю ми їх сформулювали й домовились, що будемо голосувати.

Шановні колеги! Тому перша пропозиція: про прийняття першої статті з урахуванням тих поправок, які знайшли відповідну  підтримку. Прошу голосувати. Перша стаття. Перша поправка. Прошу.

 

16:04:09

За-3

Пропозиція не прийнята.

Ставлю на голосування про направлення першої статті на третє читання з дорученням комітету додати сюди визначення, що таке "посадові особи юридичних осіб публічного права, що одержують заробітну плату за рахунок державного або місцевого бюджетів". Прошу голосувати.

 

16:04:46

За-235

Шановні колеги! (Шум у залі) Я прошу вас, що я неправильно зробив проти Регламенту? Все відповідно Регламенту. Перша стаття проголосована. Я прошу вас не кричіть. Ми прийняли рішення, я прошу вас рішення  прийнято, перша стаття направлена на третє читання. Все.

 

ЛЯШКО О.В (Із залу). Давайте слово сказати. Володимире Михайловичу, ви сприяєте корупції своїми голосуваннями.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу вас підбирати… Я прошу вас підбирати слова.

 

ЛЯШКО О.В. Дайте слово сказати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яке вам слово дати? Що-що? Чому не можемо?

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Давайте я  вам прочитаю…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не треба мені нічого читати. Я прошу вас. …те, що не узгоджено, я прошу вас. (Шум у залі)

Я прошу вас, шановні колеги, не затягуйте розгляд законопроекту, заспокойтесь.   (Шум у залі)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я прошу вас.

 

ЛЯШКО О.В. (Із залу). Володимир Михайлович, скільки у вас родичів уникло по цьому закону відповідальності? Ви вивели родичів усіх, хто сидить отут, з-під відповідальності.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу уваги, я прошу вас. Треба голосувати і аргументувати, я нічого не виводжу. Прошу заспокоїтись.

Шановні колеги, переходимо до розгляду 2 статті. Будь ласка, 2 стаття, розглядаємо. (Шум у залі)

 Переходимо до розгляду 2 статті. Поправка 15  Юрія Кармазіна, будь ласка. Юрій Кармазін. Мікрофон.  Є Кармазін? Немає. Йдемо далі.

Ярослав Джоджик, 16 стаття. Наполягаєте, Джоджик. Мікрофон візьміть, будь ласка.

 

16:06:55

ДЖОДЖИК Я.І.

Наполягаю.  Ярослав Джоджик, Українська Народна Партія.

Основна логіка наших пропозицій до статті 4 полягає у тому, щоби розділити всіх службовців органів... та органів місцевого самоврядування на дві основні групи: посадові особи, тобто керівники та їх заступники, які приймають остаточні рішення, та інші службовці, які мають певні можливості для здійснення  корупційних діянь, але  при цьому остаточне рішення особисто не приймають.

В залежності від того,  до якої з цих двох груп відноситься  та чи інша особа, має  визначатись система контролю за ними. Очевидно, що держава більше уваги повинна приділити запробіганню та протидії корупції особам, що входять  у першу групи.

Виходячи з цього, наша пропозиція стосувалася перерахування у пункті 1 частини першої статті 4 осіб, які відносяться саме до посадових осіб. Прошу …

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Іван Васильович.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. По-перше, я все-таки  хочу сказати, що ми  про це третє читання. Це Регламенту суперечить, оскільки  згідно зі статтею 125 Регламенту  до третього читання законопроект, який готується  головним комітетом вносяться лише поправки  щодо внесення виправлень, уточнень, усунення помилок, суперечностей. А ви даєте завдання підготувати якісь визначення "службова особа приватного права", яке немає ніякого відношення поки що ……

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу шановного народного депутата і доповідача менше експресії, а виходити з того, що перед перервою було сформульовано дві пропозиції на підставі виступів народних депутатів. І це якраз є уточнення, оскільки йдеться про цих осіб. Треба дати уточнення і визначення, що це за особи, до кого ми відносимо. Так що я прошу вас, шановні колеги, не шукати ворогів. І принаймні доповідача триматися в рамках прошу. Давайте, будь ласка, по 16 поправці.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Да, що стосується поправки. Посадові особи пропонує Джоджик виписати, але сам теж не дає поняття, що він має під посадовими особами. Оскільки в законодавстві, дійсно, ніде немає визначення, скажімо, і чим відрізняються чи в якій взаємозалежності залежать, але це конституційні поняття. Скажімо, Конституція в 6 статтях такі терміни запроваджує, пише, що, наприклад, ну, візьму 40 статтю, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові до посадових і службових осіб. І ще багато таких є. Але це Конституція теж не визначає, що таке, маю на увазі, посадові і службові особи. Тому у цій 2 статті, де йде мова про суб'єктів корупційних правопорушень, те, що ми обговорюємо у пункті 1 "особи, уповноважені на виконання функцій держави" і далі ставимо дві крапки, і даємо перелік цих всіх підпунктів, і вважаємо, що якщо в такому …

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Чому ми як мотиви, чому ми відправляємо на перше читання, ми потім будемо розглядати її повністю. Якщо йде на третє читання, в нас повністю розглядається стаття, правильно?

Шановні колеги, я ще раз прошу, щоб всі ми заспокоїлись. Справа в тім, що коли ми відправили на третє читання 1 статтю, ми будемо розглядати  її повністю. І всі ті уточнення, які потрібно буде зробити, тоді ми будемо ще раз розглядати пропозиції, у тому числі щодо визначень. І я не бачу підстав для істерики, яку демонструють деякі тут люди.

Я ставлю на голосування поправку 16 Ярослава Джоджика.

 

16:11:24

За-16

Поправка не підтримана.

Поправка 17-та. Арсеній Яценюк, будь ласка, мікрофон. Це сьома сторінка.

 

ЯЦЕНЮК А.П.

Ця поправка стосується, по-перше, того, щоб включити сюди органи місцевого самоврядування. І дає редакційну правку щодо того, хто відноситься до складу суб'єктів корупційних правопорушень. Тобто я знову наполягаю на тому, що треба розширити коло осіб, які підпадають під дію цього закону.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Іван Васильович.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. …….. це положення, яке. І там ще буде з десяток таких. Комітет відхиляє ці пропозиції, вважає, що якраз в цій статті така постановка питання звужує категорію посадових осіб, які повинні стати суб'єктами корупційних правопорушень.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставлю на голосування поправку номер 17, автор – Арсеній Яценюк. І водночас інформую, що в четвертій статті, там, де про суб'єктів цього закону, там є повні визначення переліку осіб.

 

16:12:47

За-12

Поправка не підтримується.

Поправка 18-та. Ярослав Джоджик, ви наполягаєте на ній?

 

16:13:00

ДЖОДЖИК Я.І.

Ярослав Джоджик, Українська Народна Партія. Пропозиція стосується віднесення до суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення також заступників голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України, голови Національного банку, голови Рахункової палати, Голови Верховної Ради  Республіки Крим та Голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим. Слід зазначити, що це ті органи державної влади, які прямо вказані в Конституції. Аргумент, що ці заступники охоплюються іншими пунктами, не є переконливим, тому що прямо вони там не вказані, а це така категорія високопосадовців, які мають бути прямо вказані в тексті закону і відносно яких, безперечно, повинна існувати більш жорстка система державного та публічного контролю, щодо запобігання та протидії корупції. Прошу підтримати цю пропозицію. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Васильович, то ми ставимо на голосування її, да?

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. На комітеті визначилися: відхилити цю поправку, тому що, дійсно, всі ті особи, які назвав Джоджик, вони являються державними службовцями, а всі державні службовці являються суб'єктами корупційних правопорушень, тому немає сенсу перераховувати кожного окремо. Ми так не зможемо, да, не зможемо…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка номер 18. Автор Ярослав Джоджик.

 

16:14:42

За-11

Поправка не приймається. Поправка 19, Ярослав Джоджик.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Вона врахована.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вона врахована….

 

16:14:52

ДЖОДЖИК Я.І.

Ярослав Джоджик, Українська Народна Партія.

Шановний Іван Васильович, всі ми знаємо, що корупція в Україні, як явище, набрала таких масштабів, що почала загрожувати національній безпеці нашої держави. Ми, безумовно, сьогодні надзвич… розглядаємо надзвичайно важливий закон. І від того, яка якість буде цього документу, буде залежати, чи цей документ буде фікцією в реальній боротьбі з корупцією, чи це буде інструмент боротьби з тими, хто має іншу думку, чи, дійсно, з прийняттям цього законопроекту почнеться реальна боротьба з корупцією? У цьому… у своєму вступному слові ви назвали моє прізвище, як автора сорока трьох поправок і що дуже багато поправок моїх враховані. Так я хочу сказати, що жодна з моїх поправок, крім цієї, яка носить суто редакційний характер, не врахована. Тому я прошу, щоб ви внесли ясність в це питання, тому що я не хочу бути причетним до…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Ви що, наполягаєте на голосуванні цієї поправки? З приводу чого? Ну, якщо ви наполягаєте, так ми будемо  голосувати. Я ставлю на голосування… Прошу уваги! (Шум у залі) Що? Ярослав Джоджик, будь ласка. Мікрофон Ярослава Джоджика.

 

16:16:20

ДЖОДЖИК Я.І.

Я прошу доповідача, щоб він моє прізвище виключив з переліку народних депутатів, поправки яких враховані, тому що жодна моя поправка суттєво…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ну, вже виключили, і стенограмою зафіксуємо,  що ви наполягали. Оскільки є наполягання на поправці номер 19, яка врахована комітетом, я ставлю на голосування про підтвердження…  (Шум у залі) Що? Шановні колеги, в нас виходить, що ми дискусії починаємо вести. Ну, будь ласка, Соболєв.  (Шум у залі) Добре, добре!

 

16:17:05

СОБОЛЄВ С.В.

Соболєв, "Блок Юлії Тимошенко", партія "Реформи і Порядок". Шановні колеги, я хочу, щоб ви уважно подивилися, що пропонується виключити з цієї статті? Щоб під дію цього закону не підпадали працівники патронатних служб Президента України, Голови Верховної  Ради, Кабінету  Міністрів України, голів місцевих державних адміністрацій. Це ті особи, які виконують конкретні повноваження, які мають можливість прямо сприяти корупції, підносячи на підпис документи, які потім можуть бути безпосередньо протлумачені як корупційні. Тому я наполягаю на тому, щоб ми не голосували за цю поправку. Я прошу поставити її на голосування і не підтримувати її, бо це буде розсадник корупції далі. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Князевич.

 

16:17:56

КНЯЗЕВИЧ Р.П.

Шановні колеги, справа у тому, що аналогічна до 19-ї поправки є  поправка 22-га Князевича, яка має на меті те саме: виключити цей  пункт.

Про що йдеться? Я хотів би, щоб ми зараз розібралися, а не прив'язувалися до політики. Мова йде, що всі без винятку працівники патронатних служб є ніким іншим, як державними службовцями органів влади і місцевого самоврядування. А про них йдеться в наступному пункті. І цей наступний пункт охоплює без винятку всіх. Робити якісь спеціальні винятки немає жодного сенсу, тому що треба робити винятки і по всіх інших посадових особах, а не тільки по цих. І це принцип, який погоджений з представниками ГРЕКО і відповідно випливає з самої конвенції. Конвенція говорить про всіх без винятку державних службовців, не роблячи якихось преференцій на рівні закону. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, Олександр Лавринович з цього приводу.

 

ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Я можу сказати, що якщо подивитися просто на цю статтю, прочитати не тільки першу частину, а всі, там є відповіді на всіх питання, які стосуються і патронатних служб, і Президента, і Голови Верховної Ради  України, і членів Кабінету Міністрів. Сторінку 8-му почитайте пункт "б". Всі державні службовці без винятку, без жодного винятку, є суб’єктами, на яких розповсюджується законодавство про корупцію.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, поправка номер 19, автор Ярослав Джоджик, врахована комітетом.

Я ставлю на голосування про підтвердження цієї поправки. Прошу голосуйте.

 

16:19:39

За-252

Поправка врахована.

Далі. Поправка 20-та Пилипенка врахована.

Далі. Поправка 21-ша. Юрій Кармазін, мікрофон. Мікрофон, будь ласка.

 

16:19:53

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Шановні народні депутати, шановний Володимире Михайловичу! Моя поправка, суть її зводилася до того, щоб після слів "Голови Верховної Ради" доповнити словами "народних депутатів України". І логіка тоді була зрозуміла. Щоб і патронатної служби і Президента, працівники патронатної служби Голови Верховної Ради і членів уряду, і місцевих голів, місцевих державних адміністрацій, і народних депутатів, якими є помічники консультантів народних депутатів України, оскільки це таки патронатна служба, щоб вони охоплювалися цим законом.

Якщо ж врахувалася попередня поправка, то сенс в такій деталізації може відпасти в тому випадку, якщо вони є всі державні службовці,  хоча у мене є сумнів, що деякі працівники патронатних служб Президента будуть державними службовцями.

З огляду на це не бачу необхідності голосувати. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Іван Васильович.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Він сам відмовився від неї практично, вона відхилена тому, що у народних депутатів патронатної служби немає, про яку можна говорити. Є помічники-консультанти, але про них мова буде далі. Комітетом відхилена ця поправка.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування поправку номер 21 Юрія Кармазіна. Зніміть голосування, будь ласка. 22 поправка Руслана Князевича, він виступав з цього приводу врахована, 23 поправка Логвиненко, наполягаєте на ній.

Ярослав Джоджик 24, будь ласка, мікрофон.

 

16:21:46

ДЖОДЖИК Я.І.

Ярослав Джоджик, Українська Народна Партія.

Завдання цієї поправки полягало в тому, щоб чіткіше розділити посадових осіб,  тобто   керівників та заступників  керівників органів місцевого самоврядування та інших службовців, що працюють в органах місцевого самоврядування.

Очевидно, що перші мають набагато більше можливостей для корупційних діянь, тому вони підлягають більш прискіпливому контролю з метою запобігання ними корупційних діянь. Про інших службовців органів місцевого самоврядування ми також не забули, ми пропонуємо передбачити їх в  пункті другому, частини першої, статті 4-ої. Цей пункт ми пропонували додати в наших пропозиціях, прошу підтримати дану пропозицію.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Васильович, будь ласка.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Така поправка, на жаль, не покращує того тексту, який ми прийняли в першому читанні, і запропонована редакція значно звузить коло суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення та дозволить уникати відповідальності окремим особам, вона відхилена.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 24-та, автор Ярослав Джоджик.

 

16:23:08

За-13

Поправка не підтримана.

25 поправка. Будь ласка, мікрофон Джоджика.

 

16:23:14

ДЖОДЖИК Я.І.

На цій поправці не наполягаю.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рухаємось далі тоді, шановні колеги.

Поправка 26.  Логвиненко, наполягає? Ні.

Руслан Князевич. Поправка 28. Мікрофон.

 

16:23:30

КНЯЗЕВИЧ Р.П.

Шановні колеги, я взагалі пропонував, щоб виключити слово "рядового" зі складу органів Внутрішніх справ, оскільки я вважаю, що як на мене, безпосередньо державних владних повноважень вони не несуть. Але, разом з тим, я не наполягаю на тому, щоб голосувалося, оскільки справді конвенція сама передбачає, що всі без винятку органи відповідно рядові і начальницький склад органів правоохоронних був віднесений до цієї категорії. Зважаючи на ці обставини, я знову ж таки повторююсь, але не наполягаю, тому прошу далі.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Пилипенко. 29 поправка. Наполягаєте на ній? І Писаренко ні.

Коновалюк. 30-та. Це та ж сама поправка.

Ярослав Джоджик. 31 поправка. Наполягаєте?

 

16:24:23

ДЖОДЖИК Я.І.

Ярослав Джоджик, Українська Народна Партія. Ми пропонуємо залишити в пункті першому частини першої цієї статті лише особи начальницького складу органів Внутрішніх справ, Податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Складається враження, що цю вавилонську вежу, в якій скопом перераховані всі особи, які теоретично можуть бути причетні до корупційних діянь, сформовано невипадково, а цілком навмисно, щоб в цьому потоці інформації виключити можливість реального контролю та запобіганню корупції по відношенню до тих посадовців, які в найбільшій мірі мають можливості для корупційних діянь.

Тому я закликаю більшість проголосувати дану пропозицію, не займатися фікцією, а займатися реальною боротьбою з реальними корупціонерами. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Васильович, що будемо, яка позиція комітету.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Що хотів автор поправки, але все-таки я скажу, що рядові, ну, ми, щоб виключити рядовий склад. Але рядовий склад проводить і затримання особи, проведення огляду речей, багато такого і транспорту тощо. Тому це, на наш погляд і погляд комітету, це повинні бути суб’єктами корупційних правопорушень.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 31 Ярослава Джоджика.

 

16:26:14

За-8

Поправка не приймається.

Сергій Міщенко, поправка 32. Мікрофон, будь ласка.

 

16:26:22

МІЩЕНКО С.Г.

Шановні колеги, шановний Іван Васильовичу, ну, ви не будете заперечувати, що одну із з обтяжуючих обставин в кримінальному законодавстві по службовим злочинам, як такі як: хабар, зловживання, перевищення владою, провокацією хабара – є те, що ці злочини вчиняють працівники правоохоронних органів. А у нас дивно виходить, що в різних пунктах у нас правоохоронні органи розпорошені.

Ну, от дивіться, є посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби. Які правоохоронні органи можуть бути дипломатична служба? Митної служби державної податкової, а міліція і інше в пункту "д" – в іншому пункті. Так, якщо ми говоримо про те, що всі правоохоронні органи, які будуть потім обліковуватися як суб’єкти корупційних діянь, повинні бути в одному пункті. І тому я пропоную доповнити словами " та  інших правоохоронних органів".

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Іван Васильович.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. … ви ж вважаєте, що автор.. і той текст, який прийнято в першому читанні – невдалий. Ми вважаємо, ваша поправка теж невдала. І тому що ви до працівників правоохоронних органів добавляєте там, де і є дипломатична служба пишете "та інших правоохоронних органів". Як відомо, соби дипломатичної служби не є представниками правоохоронних органів. Тому ваша поправка відхилена в комітеті.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 32 поправка Сергія Міщенка.

 

16:28:13

За-49

Поправка не підтримана.

Поправка Шемчука, 33. Наполягає? Ні.

Ярослав Джоджик, 34-та, мікрофон.

 

16:28:25

ДЖОДЖИК Я.І.

Ярослав Джоджик, Українська Народна Партія. Поправка щодо цього підпункту теж пов’язана з логікою, яка відображена в попередніх поправках до статті 4. нам необхідно відокремити посадових  і службових осіб органів прокуратури, дипломатичної служби, митної служби, Державної податкової служби. Зрозуміло, що саме керівники та заступники керівників цих структур найбільшою мірою причетні і впливають на скоєння корупційних дій.

Наша пропозиція до цього пункту стосувалася того, щоби вилучити згадування тут про працівників секретаріату ЦВК, патронатної служби ЦВК, служби розпорядника державного реєстру. Мета та ж сама, що і в попередніх наших поправках – відокремити керівників та інших службовців. Потрібно займатися реальною боротьбою з реальними корупціонерами, а не тримати в напрузі всіх службовців. Прошу підтримати дану пропозицію. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Іван Васильович.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Ну, це про членів Центральної виборчої комісії, працівників секретаріату виборчої комісії, патронатної служби …

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, мова йде, я перепрошую, мова йде про поняття "посадова особа" та "службова особа". Це 34 поправка. А ви про 35-ту говорите.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Ну, він теж, автор теж говорить посадова, службова, але теж не дає визначення. Але для цілей цього закону достатньо того, що є в нас в законі. Є визначення службової особи. Цього цілком достатньо для того, щоб, для притягнення суб’єктів…  Далі, далі, ви ж… ви ж чекайте ще. Буде все попереду. Попереду буде. Закон великий, а ви зразу хочете в одній статті все вписати. Куди ви спішите?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні …

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. це питання задайте в кінці, коли ми прийдемо, де воно. Я вам розкажу, де воно.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставиться на голосування 34 поправка Ярослава Джоджика.

 

16:30:40

За-11

Поправка не підтримана.

Поправка 35. Ярослав Джоджик. Мікрофон, будь ласка.

 

16:30:51

ДЖОДЖИК Я.І.

Я  35-ту казав, я вже сказав  35-ту.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так що ми тепер ставимо на голосування про підтвердження цієї поправки? Так я розумію? На підтвердження ставимо, тобто не на підтвердження, вона врахована частково, ми ставимо на голосування про врахування її у повному обсязі, так чи як?

 

МАРТИНЮК А.І.  Шановні колеги,  вона не врахована частково і ніяк  вона не врахована. Чомусь з якихось причин там іде перелік всіх органів, вищих органів, які мають безпосереднє відношення до  того чи іншого процесу управління державою. У першому читанні закономірно була  Центральна виборча комісія і це закономірно, що во загального порядку на там була.  Зараз у другому читанні  пропонують взагалі забрати Центральну виборчу комісію, це пункт "ж". Я пропоную  поставити    на підтвердження, не підтвердити і залишити  редакцію першого читання.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  зрозуміла пропозиція?

Зараз я поставлю на голосування про підтвердження…  Але якщо, ні, де ми його  підтверджуємо, якщо ми його тут …  Одну хвилиночку, він тоді  у нас … (Шум у залі) Він у нас повністю підтверджений.

 

МАРТИНЮК А.І. Де підтверджений? Його тут  немає, підпункт виключено, оскільки зазначено, бачте  "ж" немає,  "є" тільки  є.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так що нам  треба тепер ставити?

 

МАРТИНЮК А.І.  Нам треба поставити у першому читанні, залишити його …

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так тоді голосувати чи ні?

 

МАРТИНЮК А.І.  Голосувати  за    те… не підтвердити вилучення. Вони що  вилучили, підпункт, бачте, вилучили.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Князевич, будь ласка.

 

16:32:46

КНЯЗЕВИЧ Р.П.

Адам Іванович, ви праві  у тому, що насправді Центральна виборча  комісія як би упущена із загального переліку. І зважаючи на ті повноваження, які вони виконують, варто було б  їх зазначити. Але далі, що йдеться  у першій частині, у першій редакції, не повинно бути. Тобто патронатні служби, ми вже домовились, що це  загального порядку державні службовці.

Тому, якщо ми хочемо тут, у цій частині,  залишити, то треба,  навпаки, підтримати Джоджика повністю, він якраз просить тільки членів ЦВК лишити, а всіх решта прибрати, бо це  якраз вже визначено.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так нам треба, шановні колеги, тоді поставити на голосування і підтримати пропозицію Ярослава Джоджика у тому, щоб члени  Центральної виборчої комісії залишалися суб'єктами цього закону, а  патронатні служби таким чином будуть  вилучені,  тобто буде єдина система, єдиний підхід. Правильно?

Будь ласка,  Олександр Лавринович з цього приводу.

 

ЛАВРИНОВИЧ О.В. Я також підтримую цю пропозицію, оскільки, звичайно, що і працівники розпорядника Державного реєстру виборців і патронатна служба є державними службовцями, і вони вже зазначені у тілі цього закону, а членів Центральної виборчої комісії, очевидно, як тих, хто належить до вищого рівня цього державного органу, варто залишити, щоб він був зазначений  в цій статті.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, таким чином мова йде   про те, щоб підтримати поправку Ярослава Джоджика. Я ставлю на голосування цю пропозицію. Прошу голосувати.

 

16:34:32

За-319

Поправка приймається.

Поправка 36. Руслан Князевич, будь ласка.

 

16:34:45

КНЯЗЕВИЧ Р.П.

Шановні колеги, я  просто не розумію, про які  посадові та службові особи інших державних органів тут йдеться. От ми у попередніх всіх пунктах  вичерпний перелік зробили, а дальше пишемо, що якісь ще інші. А хто буде визначати ці інші? Чому  ми не можемо у цьому законі  до кінця, якщо ми ще про інші  знаємо,  не виписати.

Тут пишуть, що, можливо, якісь будуть на перспективу  утворюватись. Якщо вони будуть утворюватись, вони будуть підпадати під загальну категорію державних службовців, службовців  органів самоврядування. Для чого ці інші і  для кого ми робимо таку пропозицію, хто буде їх визначати, скажіть, будь ласка?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут же частково вашу поправку врахували, ви ж запропонували там виключити, врахували її частково.

Юрій Ключковський, будь ласка.

 

16:35:32

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.

Дякую. Ну, те, що тут запропоновано в правій колонці, абсолютно незрозуміле. Ну, насамперед в органах державної влади немає службових осіб. Відповідно до Закону про державну службу там є державні службовці і посадові особи. По-друге, всі державні службовці вже враховані. Кого ще треба враховувати, не ясно. По-третє, саме формулювання органів державної влади, друзі, включає сюди і судову владу. Ви це мали на увазі, інші органи державної влади? Щоби уникнути такого непорозуміння, давайте підтримаємо Князевича.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Іван Васильович.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Ну, ми так вважаємо, підтримали авторів і той текст, який був прийнятий у першому читанні, тому що, дійсно, це положення таке обумовлене запобіганням внесень змін до того, якщо ми будемо вносити, якісь нові органи створювати державної влади. І не треба буде кожний раз якийсь міняти закон. Тому ось тому ми і практично відхилили цю поправку Князевича.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію про підтримку у повному обсязі поправки Князевича. Якщо вона буде підтримана, вона буде підтримана, ні – залишиться та редакція, яку пропонує комітет. Прошу визначайтесь.

 

16:37:02

За-42

Лишається поправка запропонована комітетом.

Ярослав Джоджик, 37 поправка.

 

16:37:09

ДЖОДЖИК Я.І.

Ярослав Джоджик, Українська Народна Партія. Поправка стосується тієї ж самої логіки, відокремити посадових та службових осіб інших органів державної влади та місцевого самоврядування. На нашу думку такий розділ є надзвичайно принциповим. Якщо ми здійснимо такий розділ і будемо реально виписувати окремі процедури стосовно посадових осіб, ми реально розпочнемо боротьбу з корупцією. Якщо ми в подальшому будемо витримувати ту ідеологію, яка нам запропонована, ми будемо давати чергову цеглину в розбудови тоталітарної системи в нашій державі. Я звертаюся до членів більшості і коаліції  поки не пізно, схаменутися – і не продовжувати далі розбудову такої авторитарної системи. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, з цього приводу вже комітет надавав пояснення, тому залишається одне: поставити на голосування цю пропозицію Ярослава Джоджика. Це 37 поправка. Прошу, визначайтесь.

 

16:38:35

За-25

Поправка не приймається.

Поправка 38-ма. Ви наполягаєте на ній, Ярослав Джоджик?

 

16:38:42

ДЖОДЖИК Я.І.

Шановні колеги! Ярослав Джоджик, Українська Народна Партія. Я вважаю, наші поправки є надзвичайно важливими для всього подальшого розвитку ситуації в нашій державі. І тому я буду використовувати кожну можливість для того, щоб абсурдність для подальшого розвитку демократії в нашій державі всіх тих пропозицій, які сьогодні ми голосуємо.

Аргументація комітету взагалі не зрозуміла. Наша пропозиція, ще раз наголошую на тому, стосувалася того, щоб розділити дві  групи службовців органів державної влади та органів самоврядування. Посадових осіб і всіх тих, хто має найбільші можливості для корупційних дій, ми пропонували відобразити в пункті першому частини першої цієї статті, а в пункті 2, який ми пропонуємо додати після пункту першого, передбачалося відобразити всіх інших службовців органів державної влади. В цьому полягала концептуальна суть попередніх усіх і…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, оскільки знову ж таки аргументація вже була викладена, тепер виношу цю поправку на суд народних депутатів України.

Ставлю на голосування 38 поправку, Ярослава Джоджика.

 

16:40:18

За-18

Поправка не підтримана.

Тепер поправка 39-та. Я зараз прошу, шановні колеги, візьміть додаткову таблицю на декількох сторінках. Ця поправка 39, вона вже була переглянута комітетом і врахована. Іван Васильович, сказіть, будь ласка, про що йдеться, щоб…

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Ну, ідеться про те, що рішенням комітету від 1 березня ми переглянули своє рішення і пропонуємо виключити членів окружних, територіальних та дільничних виборчих комісій з переліку суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення, це підпункт "Б" пункту два частини першої статті третьої. Але я тут хотів би добавити для протоколу, у разі підтримання цієї пропозиції необхідно внести відповідні зміни до статей 8 та 14 і розділу вісім прикінцеві положення, а саме, до приміток статей 172 із значком 5 та 172 із значком 7 Кодексу України "Про адміністративні правопорушення", в яких є посилання на цей підпункт пункту два частини першої статті четвертої. І тому ми, по суті справи, це 39 поправка, 40-ва – Князевича, 41 – Пилипенко, Писаренко і Кожем'якіна – 42, ми всі їх врахували.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми обговорили це питання на нараді і дійшли такого висновку, щоб не було потім звинувачень щодо членів виборчих комісій, що використовують цей закон для тиску на них, краще уникнути цієї проблеми і всі тоді погодились, щоб вони могли вільно, беззастережно працювати. Володимир… Олександр Володимирович,  підтримуєте  цю позицію?

 

ЛАВРИНОВИЧ О.В. Так, ця позиція підтримана, хоча ви бачите, що тут мова йшла цього разу, на відміну від попередньої редакції, яка була ухвалена в цьому залі, коли мова йшла про те, що не є суб'єктами корупційних діянь весь час взагалі, а оскільки це люди, які мають інше місце роботи і далеко всі з них взагалі є державними службовцями, більшість не є, підтримали те, щоб навіть під час того, коли вони будуть працювати в цих комісіях, щоб не створювалася проблема для того, щоб використовували ці норми вибірково, можливо, для окремих членів, чи до окремих комісій, ми згодні на те, щоб на цьому етапі нашого суспільного розвитку відмовитися від такого суб'єкта корупційних правопорушень, як члени окружних територіальних виборчих комісій.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, заперечень немає?

Будь ласка, Юрій Мірошниченко. Ну, тоді ми будемо голосувати, давайте ж знайдемо спільну позицію.

 

16:43:10

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Шановні колеги, я хотів би звернути увагу на те, що сказав пан Вернидубов. Нам, врахувавши цю поправку, треба узгодити цю  норму з тими суміжними нормами, які роблять посилання на неї. Щоб ми, голосуючи, розуміли, що і там теж коригуємо. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, це технічна вже буде робота, технічне редагування, його проведуть. Шановні колеги, є потреба голосувати цю поправку? Немає.

Ну, я ставлю на голосування про підтвердження поправки 39-ї Юрія Мірошниченка, яку врахував комітет. Прошу голосувати. Це додаткова таблиця. Візьміть, будь ласка, я просив вас додаткову таблицю.

 

16:44:02

За-255

Рішення прийнято.

40-ва поправка Руслана Князевича, вона врахована. Є потреба?...

І  41-ша, і 42-га – це ті поправки, які витікають із 39-ї.

Так, і 43-тя, да?

43-тя – це вже інша поправка, вона врахована. Нема застережень? Юрій Кармазін, будь ласка.

 

16:44:43

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Шановний Володимир Михайлович, я чогось не можу зрозуміти, хоча нібито вивчив законодавство по боротьбі з корупцією більшості країн світу, чи є щось у нас таке нове? Члени окружних територіальних та дільничних виборчих комісії під час виконання ними повноважень тепер уже не є суб'єктами…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це вже питання проголосоване. Це вже проголосоване питання, тому ми зараз обговорюємо 43-тю поправку. Мова йде про керівників громадських організацій, які частково фінансуються за рахунок державного чи місцевого бюджету. Вона, ця поправка, врахована. "Члени комісії" вилучили вже. Вони вже не є на цьому етапі суб’єктами цього закону.

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу вас, проголосували за це ж рішення, не я голосував.

Шановні колеги, до 43-ї поправки є застереження? Немає.

44-та поправка Руслана Князевича врахована. Немає застережень? Немає.

45-та поправка врахована комітетом. Немає застережень? Немає.

46-та поправка Андрія Кожем’якіна врахована. Немає застережень? Немає.

Тепер, шановні колеги, оскільки поправки 43, 44, 45, 46 відносяться до пункту "в", я ставлю на голосування, прошу уваги, про підтвердження цих поправок. Прошу голосувати.

 

16:46:44

За-264

Поправки прийняті.

Поправка 47-ма Руслана Князевича. Вона також врахована. Будь ласка, мікрофон Князевича, поясніть, про що  йде мова.

 

16:46:55

КНЯЗЕВИЧ Р.П.

Оскільки врахована 50-та поправка Воропаєва, яка поглинає і мою поправку, то я знімаю. Йде мова про те, що з цього переліку вилучаються помічники народних депутатів, які працюють на громадських засадах. І тому я пропоную всі: 47-ма, 48-ма, 49-та і 50-та – розглядати в комплексі, оскільки вони всі стосуються одного питання, яке враховано 50-ю поправкою.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, тому ставиться зараз на голосування пропозиція про виключення підпункту "г". Да, ми враховуємо поправку 50-ту і вилучаємо підпункт "г". Прошу голосувати.

 

16:47:53

За-259

Рішення прийнято.

Тепер у нас поправка яка йде? Яка поправка? 51 поправка, Юрія Прокопчука, будь ласка.

 

16:48:13

ПРОКОПЧУК Ю.В.

Шановні колеги! Пропонується після слів "арбітражні керуючі" доповнити словами "тимчасові адміністратори банків та інших фінансових установ". Справа в тому, що визначення підпункту "г", пункт другий частина перша, статті четвертої проекту закону, суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення визначаються шляхом перерахування із окремих осіб, які здійснюють професійну діяльність пов’язану з наданням публічних послуг. Тобто це, скажімо так, не конкретизує, ми маємо привести у відповідність до статті Кримінального кодексу 365/2 та 368/4 Кримінального кодексу. Крім того публічні послуги, це перш за все послуги адміністративні, тому зазначені визначення необхідно доповнити формулюванням, або словами "особи, які надають адміністративні послуги". Також слова "які не є державними службовцями" замінити словами "які не є службовими особами органів державної влади", оскільки експертами і аудиторами, і особами оцінювачами можуть бути особи, які здійснюють відповідні функції у державних установах як  наймані працівники. Тому моя пропозиція, все-таки, врахувати цю поправку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Іван Васильович.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Ми не можемо, дійсно, встановити вичерпний перелік осіб, що надають публічні послуги, тому я вважаю, не я вважаю, а комітет прийшов до висновку, що таку поправку пропонуємо у Верховній Раді відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 51 поправку, прошу визначатись.

 

16:49:51

За-26

Рішення не прийнято.

Поправка 53-тя, Юрій Мірошниченко, вона врахована.

Будь ласка, Руслан Князевич, з приводу чого?

 

16:50:11

КНЯЗЕВИЧ Р.П.

З приводу 53-54 поправок, бо вони однакові, можна?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. 52-гу не наполягає автор поправки.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка, 52-га Юрій Ключковський. Ви наполягаєте на ній?

 

16:50:31

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.

Шановні колеги! Я просив би  підтримати 52 поправку не зважаючи на те, що автор не наполягає. Але очевидно він запропонував. Я хочу дати аргументацію чому?

Зверніть увагу на формулювання пункту "г" – там передбачається, що "певні особи під  час виконання ними цих функцій", що  означаються ці слова? Коли ці особи виконують функції. Наприклад, третейські судді? Лише тоді, коли сидять в засіданні. Але вони тоді хабарів не беруть і  корупцією не займаються. Вони цим будуть займатися тоді, коли вони не в засіданні. А таким чином, там же їм можна це робити і вони не будуть підпадати під цей закон.

Крім того, чи може бути так, щоб корупційна відповідальність встановлювалася для не визначеного кола суб’єкту? "Інші особи". Такі речі неприпустимі в такому законі. І тому цей пункт або повністю треба знімати або істотно уточнювати його редакцію, тому що він створює юридичну невизначеність, що там, де йде мова про відповідальність, є неприпустимо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На голосування поправку 52, прошу визначайтесь.

 

16:51:58

За-14

Рішення не прийнято.

Іван Васильович і Валерій Ананьєвич треба буде потім звернути увагу, що у нас двічі є "г" –підпункт. Це йдеться про помічників-консультантів народних депутатів. А я не добачив, я беру свої слова назад.

Поправка 52 не підтримана.

53 поправка  і 54 поправка. Будь ласка, Руслан Князевич.

 

16:52:33

КНЯЗЕВИЧ Р.П.

Шановні колеги! Тут про що йде мова? Ми просили виключити з переліку  відповідно посадових осіб іноземних держав, а наступний пункт – стосуватиметься міжнародних організацій, бо це абсурдно, коли вони є суб’єктами покарання за антикорупційну дії в Україні.

А так трапилось, що в своїх зауваженнях, і юридичне управління на це вказує, що зараз проведення перемовин із секретаріатом ГРЕКО і вони наполягають на цьому. Оскільки сама Конвенція ООН говорить опосередковано: що треба карати тих, хто дає взятки, хабарі відповідно посадовим особам іноземних держав. Але Конвенція Ради Європи кримінальна чітко говорить, що і посадові особи іноземних держав та міжнародні організації повинні бути суб’єктами відповідальності в кожній країні, яка входить до цієї конвенції. Може вона для виконання абсурдна, але для того, щоб ми не мали проблем перед ГРЕКО, мені здається, що треба тоді відхилити цю поправку і залишити її в редакції першого читання.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Юрій Мірошниченко з цього приводу.

 

16:53:30

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Дякую, Володимир Михайлович. В продовження, я хотів лише додати до слів пана Князевича, що переважна… цих осіб користуються дипломатичним імунітетом до того. Але, підтримуючи колегу з тим, щоби ми все ж таки мали певні контакти і розуміння з боку ГРЕКО, ми знімаємо ці поправки. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Міністр юстиції, будь ласка, Олександр Лавринович.

 

ЛАВРИНОВИЧ О.В. Шановні народні депутати, звичайно, що ця позиція з’явилася в проекті, який запропонував президент України виключно з мотивів того, що це є позиція Кримінальної Конвенція Ради Європи 1999 року. Там дослівно конвенція ця записана. Звичайно, що у нас не було, і я думаю, що і не буде випадків притягнення за корупційні правопорушення керівників інших держав чи міжнародних організацій, але це є в конвенції і є побажання групи держав проти корупції, щоб це було відображено в національному законодавстві.

Тому я попросив би залишити цю редакцію в першому читанні.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, тому поставимо на голосування… Юрій Ключковський, будь ласка.

 

16:54:46

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.

Шановні колеги, я поділяю те, що тільки що було сказано міністром юстиції. Однак мені здається, що тут є одну точно, одну деталь треба врахувати, якої звичайно не могло бути в конвенції. Мені здається, що йде мова тут про правопорушення, які мають бути вчинені на території України. Однак такого застереження в цьому тексті немає. І тому було би дивно, якщо би ми притягали до відповідальності за корупційні дії, вчинені такими особами, наприклад, суддями арбітражного суду стокгольмського, у Стокгольмі, а не в Україні.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все там є з цього приводу, от Руслан Князевич підтверджує. будь ласка, мікрофон Руслана Князевича.

 

16:55:25

КНЯЗЕВИЧ Р.П.

Юрій Богданович, якраз, як не парадоксально це звучить, конвенція чітко говорить, що навіть, якщо вони знаходяться в Брюсселі і під час виконання ними своїх обов’язків якісь дії, спричинені громадянами країни, наприклад, в цьому випадку, України, для того, щоб вони виконували свої… ……….. посадовими особами діяли в інтересах цих осіб, то якраз і на території тієї країни. Це, якраз, абсурд. Це абсурд. Я погоджуюся з цим. І це, як тільки що сказав, відповідно, Олександр Володимирович. Тому, якщо наше рішення суду українського буде, вони будуть на території України перебувати, то за ті діяння, які вони вчинили і не на території України, але за посередництва українців, вони повинні відповідати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олександр Володимирович з цього приводу. Зараз одну хвилиночку, там…

 

ЛАВРИНОВИЧ О.В. звичайно, що корупційні діяння керівник іншої держави чи міжнародної організації може здійснити в будь-якій країні світу з участю чи на користь окремих посадових, юридичних осіб в Україні. І це, власне, мається на увазі. Це тут пан Князевич правий, це виписано достатньо ясно в тексті Кримінальної конвенції Ради Європи.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу уваги! Я зараз поставлю на голосування пропозицію, щоб пункт "д" залишити в тексті закону. І треба голосувати на підтримку. Тобто перше читання підтвердити цього пункту.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Поправки відхилити, да.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не заважайте. Про те, щоб в першому читанні як було прийнято пункт "д", щоб він залишився в законі. Прошу голосувати.

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Якщо так, для того, щоб…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми все правильно зробимо, бо там в нас буде багато проблем.

 

16:57:18

За-284

Рішення прийнято. Дякую.

Далі поправки в нас ідуть, поправка 56 і 57, і 58.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Проголосувати треба.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ну, зараз тоді вже Князевичу давайте, будемо давати йому слово, хай говорить.

 

16:57:42

КНЯЗЕВИЧ Р.П.

Якраз про це, що  вище сказав, іде мова тут у цьому  випадку про посадові особи міжнародних організацій. Зважаючи на ці обставини, особисто я відмовляюсь  від  своєї поправки. Я думаю, що автори інших поправок… І просимо залишити у силі  редакцію, яка була прийнята у першому читанні. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка,  Юрій Ключковський. 

 

16:58:02

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.

Я  би все-таки хотів попросити пояснення перед тим, як голосувати, у тих, хто пропонує застосувати український закон до осіб, які не є громадянами  України  і не перебувають на території України. Скажіть, будь ласка,  а який орган  державної  влади України: прокуратура, міліція, Служба безпеки буде відкривати впровадження у таких справах?  І як до цього поставляються, наприклад, судді Європейського суду з прав людини, щодо яких українська міліція відкриє кримінальну справу по корупції?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка,  Юрій Мірошниченко.

 

16:58:40

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Шановні колеги,  я звертаюся до Юрія Богдановича як автора однієї із таких поправок. Така практика є, вона є і у  Сполучених Штатах, вона є і в країнах Європи. Саме тому вона зафіксована в якості норми в конвенції європейській. Але наша мотивація полягала у тому, що  вони  не підпадають під  дію українського законодавства, мають імунітет дипломатичний дуже часто. І ми з цього  виходили.  Але і  Олександр Володимирович, і Руслан Петрович  сказали про те, що це позиція Європи і ми не можемо  її не врахувати, тому ідемо на зустріч. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, Валерій Бевз.

 

16:59:31

БЕВЗ В.А.

Шановні колеги, на підтримку слів колеги Мірошниченка я хочу сказати, що 62 країни світу підписали з Україною відповідну угоду двохсторонню про правову допомогу. Раз.

І друге. У 2004 році Україна ратифікувала Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про боротьбу с транснаціональною організованою злочинністю. Тому  абсолютно логічним  є  те, що ми приймаємо  рішення у даному випадку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, тепер прошу уваги. Я ставлю на  голосування пропозицію про підтвердження пункту "е".  Прошу голосувати. Зніміть голосування, шановні колеги.

Справа в тім, що зараз ми виходимо з того, що пункт "е", який був прийнятий у першому читанні, його нам потрібно перенести у праву  колонку, тобто прийняти вже у вигляді частини закону. Для цього нам потрібно проголосувати, оскільки  поправки, які були, вони виключають цей пункт. Але зараз дали пояснення колеги, що відповідно до міжнародним норм і правил, ми повинні цей пункт залишити.

Тому я ставлю на голосування про підтримку пункту "е". Прошу голосувати.

 

17:01:04

За-271

Пункт "е" переходить у праву  колонку нашої таблиці.

Тепер 59 поправка Юрія Мірошниченка. Вона  відхилена. Наполягаєте на ній? Не наполягає.

Руслан Князевич, поправка 60.  Ні.

Пилипенко і Писаренко, 61. Ні.

Воропаєв, поправка 62. Ні.

Джоджик, 63-тя. Мікрофон.

 

17:01:38

ДЖОДЖИК Я.І.

Ярослав Джоджик, Українська Народна Партія.

Шановні колеги, у даному випадку ми зіштовхуємося з на рідкість  цинічною  логікою.  Спочатку пропрезидентською більшістю Верховної Ради скасовується чинність Закону "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень", а після того дається аргументація, що чинними законами не передбачена відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень.

Насправді,  вимоги щодо притягнення до відповідальності  юридичних осіб  за вчинення корупційний правопорушень   передбачено  Конвенцією ООН проти корупції, яка ратифікована Україною. Вони спрямовані на запобігання  корупції національними та транснаціональними  компаніями, які підкуповуючи чиновників з метою отримання вигідних замовлень.

Вочевидь, сьогоднішня пропрезидентська більшість цілком  зацікавлена у збереженні  цих корупційних механізмів. Прошу підтримати мою пропозицію. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, це, за великим рахунком, називається політична спекуляція, коли ви починаєте там апелювати, хто не хоче, щоб підтримувати, краще аргументувати з правової точки зору.

Я ставлю на голосування 63 поправку. Прошу визначайтесь.

 

17:03:09

За-12

Поправка не підтримується.

Шановні колеги, тепер нам треба зараз проголосувати статтю 2, 3 і 4. Потім будемо далі дивитись, ми ж повинні проголосувати ці статті тільки. Зараз ставиться на голосування …

Ну, Міщенко, будь ласка. Ми поправки всі проголосували.

 

17:03:36

МІЩЕНКО С.Г.

Шановний Володимир Михайлович! Ми не обговорили поправки, які відносяться до 59, 60, 61, 62. Ви бачите, що всі майже політичні сили ці поправки заявили, але чомусь зараз на них ніхто не зважає. Що я маю на увазі? Конвенції чітко говорять, що ми приймаємо ці конвенції з урахуванням умов чинного законодавства, українського законодавства. Що я маю на увазі? Дивіться, хто у нас являється суб'єктом корупційних діянь. А суб'єктом корупційних діянь у нас являється фізична особа – це є фізична особа підприємець і звичайна фізична особа. Ну, ми ж, пробачаюсь, не в Швейцарії, не в Сполучених Штатах живемо, де там не вимагають хабарів, але у нас звичайна людина, в яких вимагають і в лікарнях, і в школах, і даішники, і таке інше. Звичайну людину зараз будуть ловити і робити корупціонером, тому що оцей закон буде розпорошувати боротьбу з корупцією, не з чиновниками, а з звичайними фізичними особами. Тому я прошу проголосувати оці 3 поправки.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Справа в тім… Я прошу, ми вже завершили розгляд, давайте якось будемо рухатись. Відмовилися від претензії на ці поправки, ми пройшли, повертаємось назад. Я просив би уважно прислухатись. Кожну поправку я називаю, бо не можемо ми повертатись назад.

Шановні колеги, я ставлю на голосування, прошу уваги, пропозицію про прийняття  2 статті. Прошу голосувати.

 

17:05:25

За-258

Друга стаття прийнята.

Тепер я ставлю на голосування пропозицію про прийняття 3 статті цього закону. Прошу голосувати.

 

17:05:47

За-259

Рішення прийнято.

Тепер 4 стаття.

 

17:06:04

МАРТИНЮК А.І.

Шановні колеги, ми всі поправки по 4 статті врахували. Але я хотів би звернути увагу на той нюанс, про який ми говорили, коли мова йшла по першій статті, тобто про уточнення  визначення ,що це таке. Бо якщо ми зараз у 4 статті залишимо, що "посадові особи юридичних осіб публічного права", це буде означати, що директор школи не має права працювати у школі, якщо там працює його син або дочка. Це буде означати: якщо випускників вузу медичного направлять в будь-яку сільську, допустимо, місцевість, чоловік і жінка, жінку призначають головним лікарем дільничної лікарні, то чоловік уже в цій лікарні права на роботу… не має права. І так далі і тому подібне.

Тому давайте, будь ласка, ми або погодимося з тим, що дамо чітке визначення в першій статті, або в цій статті взагалі давайте заберемо оце положення. Краще було б його забрати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Олександр Володимирович, будь ласка, щодо цієї пропозиції.

 

ЛАВРИНОВИЧ О.В. Справа в тому, що ми маємо в даному випадку велику кількість осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які можуть в тому числі надавати адміністративні послуги і які працюють в юридичних особах публічного права. Тому виключати їх з суб'єктів тут, я вважаю, недоцільно.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, давайте, може, поступимо таким чином. Оскільки ми ж домовилися з вами, що комітет відпрацює визначення щодо цих осіб, і, очевидно, це буде враховано в частині  тій, що було сказано колегами. (Шум у залі) Ну, буде враховано. Ми ж залишили з вами першу статтю на третє читання. (Шум у залі) Так що, ми переходимо до обговорення, чи що? Ну, будь ласка, Юрій Ключковський, потім Юрій Кармазін. Ну, давайте ….

 

17:07:55

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.

Володимир Михайлович, я би підтримав вашу пропозицію про те, що це повинно бути враховано в першій статті, яка пішла на третє читання, але тоді з четвертої статті цю позицію треба виключити. Я хочу звернути увагу, про кого тут іде мова. Юридичними особами публічного права є всі навчальні заклади, починаючи від садочків і закінчуючи університетами, фельдшерські пункти і обласні лікарні, і наукові установи, всі бібліотеки, починаючи від сільської і закінчуючи Вернадського і так далі. Що ми робимо? Ми що, створюємо тотальну корупцію, хочемо передбачити в нашій державі? Давайте не перегинати палку. Тут треба змінити формулювання, якщо іде мова про юридичних осіб публічного права, які надають адміністративні послуги, то давайте про це говорити, а не всі юридичні  особи публічного права.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Богданович, як раз мова йде і про це, ніхто палиці не перегинає. Мова йде про те, що коли буде чітко зафіксовано визначення щодо цієї категорії, то там буде чітко і зафіксовано, що ці люди, про яких ми щойно говорили до цієї категорії не відносяться, а й цей пункт буде мати відповідне значення. Ну, правильно я говорю? От, міністр  юстиції, прошу підтвердити.

 

ЛАВРИНОВИЧ О.В. Шановні народні депутати, я просив би тоді уважно прочитати, з чого починається цей другий пункт, де далі йде "а", "б", мова йде про осіб, які уповноважені на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування. Тут мова не йде про ті категорії, про які зараз казав народний депутат.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Кармазін, будь ласка.

 

17:09:47

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін.

Шановний Володимире Михайловичу, абсолютно правильно сказав Адам Іванович Мартинюк, коли привів приклади щодо сільської школи, чи сільської лікарні. Абсолютно правильно. Саме це є, бо пункт другий говорить, що для цілей цього закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій, і далі через дві коми йде: посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті один.

І якщо навіть  ми зробимо визначення  в першій статті, воно все одно не буде впливати тоді на цю статтю. Через це юридично правильніше буде, якщо ми цю статтю зараз, цей пункт вилучимо і відправимо його на третє читання. Після того, як ми зможемо дати визначення, ми побачимо, чи є необхідність взагалі існування в такій редакції цього пункту тут. В іншому випадку…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, враховуючи те, що ми з вами прийняли рішення направити на  третє читання статтю номер один і разом з тим зафіксувати чітко, що ми маємо під цими юридичними особами, то зрозуміло, що пропозиція депутатів, яка стосується там вчителів чи директорів шкіл, медиків і таке інше, вона буде врахована. Якщо ми зараз будемо відносити на третє читання і все вилучати, ми тоді порвемо цей  закон. Тому я просив би, шановні колеги, підтримати ту пропозицію, про яку я щойно сказав.

Прошу уваги, я ставлю на голосування четверту статтю з урахуванням того, що у першій статті  буде дано  визначення щодо цієї категорії. І тоді буде повною мірою діяти ця норма. Прошу голосувати за четверту статтю.  (Шум у залі) З уточненнями, які ми щойно обговорювали. А поправки ж у нас враховані до неї.

 

17:12:03

За-257

Статтю прийнято.

Переходимо до п'ятої статті. Поправка 65-та Валерія Коновалюка. Мікрофон, будь ласка.

 

17:12:15

КОНОВАЛЮК В.І.

Дякую. Шановний Іване Васильовичу, я не погоджуюся з позицією комітету, хоча, можливо, ця поправка не дуже важлива. Але Кабінет  Міністрів також є суб'єктом законодавчої ініціативи, і більшість цих корупційних зловживань і дій воно відбувається у сфері державних фінансів, регуляторній політиці, яку виконує Кабінет Міністрів України. І посилання на частину третю цієї статті, що Кабінет Міністрів  здійснює спрямування і координацію роботи органів виконавчої влади, я вважаю, це недостатньо.

Тому прошу підтримати цю, розглянути цю поправку і підтримати. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Іване Васильовичу.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Достатньо. Ми вважаємо, що правильно було зроблено. І, дійсно,  в третьому пункті Кабінет Міністрів  спрямовує, координує роботу  це викладає все те, що і має на увазі автор поправки Коновалюк Валерій. Тому я вважаю, що його поправку необхідно відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 65-ту, автор Валерій Коновалюк. Прошу визначайтеся.

 

17:13:33

За-9

Поправка не підтримується.

66-та поправка Валерія Коновалюка, будь ласка. Ні.

67-ма, Князевич. Мікрофон.

 

17:13:45

КНЯЗЕВИЧ Р.П.

Шкода, що міністр юстиції не чує. Тут іде мова про що. Тут написано, що органи державної влади здійснюють відповідні заходи щодо запобігання корупції в межах повноважень, визначених, увага, законами та іншими виданими на їх основі нормативно-правовими актами.

На мою точку зору, це чітко суперечить статті 19 Конституції України, яка говорить, що у межах повноважень, у спосіб і в порядку, визначеному Конституцією та законами України.

І тому я прошу цей пункт привести у відповідність до 19 статті Конституції України.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олександре Володимировичу, 67-ма поправка. Там, де мова йде про те, щоб слова "нормативно-правовими актами" замінити "Конституцією і законами України". Будь ласка. Це 20-та сторінка.

 

ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Шановні народні депутати, мова тут іде про те, що у нас окрім Конституції і законів існують ще укази Президента, постанови Кабінету Міністрів. І в окремих частинах організації роботи мають використовуватися ці підзаконні акти, тобто тут це більш широке тлумачення ніж тільки обмежитись Конституцією і законами. Тому я думаю, що тут не варто наполягати на тому, щоб звузити це і забрати можливість використовувати також підзаконні акти.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Ключковський, будь ласка.

 

17:15:21

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.

Я  знову ж таки не розумію позиції міністра юстиції, я цитую частину другу статті 19: "Діють лише на підставі, в межах повноважень і в спосіб, встановлений Конституцією і зконами України". Тому не те, що повноважень не може бути встановлених підзаконними актами, але навіть спосіб її не може бути встановлений підзаконними актами, якщо ми дотримуємося 19 статті Конституції України. Запропонована тут норма є просто неконституційною.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, комітет, Іван Васильович.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Ми вважаємо, що текст, запропонований і прийнятий в першому читанні, він нормальний, нормальний текст і він конституційний, якщо дочитатись, не треба… І всі повноваження тут враховані і немає сенсу цю поправку приймати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 67 поправка, автор Руслан Князевич.

 

17:16:38

За-23

Поправка не підтримується.

68 поправка, Валерій Коновалюк, наполягаєте на ній? Ні. 69-та, Буджерак, врахована, ні. Вернидубов 70….До якої?

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  До 70-ої.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До 70-ої. А у вас до якої?

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. До 70-ої.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 70 поправка, будь ласка, Юрій Кармазін.

 

17:17:06

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Шановні народні депутати! Ви даремно зараз не прислухались до того, що зараз говорив і Князевич, і зараз ще Ключковський, бо ви вже допустили порушення частини другої, статті 19 Конституції, і далі продовжуємо йти тим же шляхом.

Врахована поправка, яка гірше ніж було навіть записано в пункті четвертому, і тепер написано, що спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, який в установленому порядку утворюється Президентом, здійснює координацію реалізації органами державної влади, визначений Президентом України антикорупційною стратегією та інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання та протидії корупції, а було, що він створюється і діє на підставі закону. Тобто, закон ви викинули, а тепер "вперед, смотрящие", як "смотрящие" скажуть так і буде. Не можна цього робити, є Конституція і давайте ми приводити такі формулювання до…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, з цього приводу Юрій Ключковський.

 

17:18:20

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.

Я прошу звернути увагу, що порівняно з редакцією першого читання, відбулося дивне розширення сфери повноважень того спеціального органу. Він тепер координує не тільки органи виконавчої влади, а всі органи державної влади, в тому числі Президента, Верховну Раду, прокуратуру, суди, Кабінет Міністрів цей орган координує, я не знаю що тут конституційного.

А тепер відносно дотримання Конституції, колеги, я хочу звернутися до запропонованого у цьому законопроекті визначення поняття "корупція". Це є використання особою наданих їй службових повноважень і так далі з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень. Так от не схиляйте Президента до протиправного використання наданих їм повноважень, залишіть йому можливість діяти в межах Конституції.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Іван Васильович, з цього приводу.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Ми виходили з того, що створення спеціального уповноваженого органу з питань антикорупційної політики, це випливає з повноважень Президента України і ніякого порушення закону тут не буде.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Мірошниченко. Давайте, шановні колеги, вже будемо рухатись трохи далі.

 

17:19:42

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Шановні колеги, я звертаюсь до тих, хто зараз  критикує норми закону, дійсно, на підставі, в межах та в спосіб, але сукупність законодавства передбачає не лише саму Конституцію, закон, але й підзаконні акти, вони деталізують те, що визначено в нормах Конституції і закону. Це перше.

Друге. Тут було  сказано, що  спеціально уповноважений орган  буде координувати Верховну Раду. Ні. Записано: "координацію реалізації". Реалізації, законодавець не реалізує, він тільки приймає закони, органи державної влади і стратегії. Тому це відповідає практиці міжнародній, коли є єдиний орган, який здійснює координацію всіх зусиль, всіх державних  інституцій за для того, щоб корупція була подолана. Якщо ж ми її розподілимо по різних органах, то координації не буде і боротьби з корупцією скоординованою не буде. Тому норма абсолютно коректна і з точки зору…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги! Ми десь ширше вийшли за дискусію, в першому варіанті до першого читання Президент України  запропонував позицію, координацію реалізації органами виконавчої влади визначеної  Президентом України антикорупційної стратегії,  здійснює спеціально уповноважений орган з питань  антикорупційної політики, який утворюється, визначається Президентом України  і діє на підставі закону. Абсолютно коректна норма правильна. Після того є пропозиція, яка врахована про те, щоб тут слово "закон" вилучити і все. Тому таким чином треба зараз діяти нам. Я поставлю на голосування про підтвердження цієї поправки, яка врахована  комітетом, коли вона не буде підтримана, діє та норма,  яка запропонована Президентом України. От і все.

Але, шановні колеги, прошу спокійно. Я ставлю на голосування поправку 70 для її підтвердження, прошу визначитися шляхом голосування.

 

17:22:08

За-219

Поправка не приймається залишається поправка, точніше позиція визначена в проекті Закону Президентом України.

Поправка 71, будь ласка, Рябека

Рябека, наполягає?  Ні.

Князевич, 72-га, мікрофон.

 

17:22:30

КНЯЗЕВИЧ Р.П.

Шановні колеги, дивіться, про що йдеться. Йде мова про те, що третя частина каже: "Кабінет Міністрів  здійснює спрямування і координацію роботи всіх органів виконавчої влади щодо боротьби з корупцією". І наступна частина говорить: що таку ж координацію здійснює спеціально уповноважений орган. Логічніше звичайно, щоб цей орган здійснював таку координацію. Але тоді Кабінет Міністрів  треба відносити вище – туди, де йде мова про те, що він визначає загальні засади у боротьбі з корупцією. Бо два органи не можуть наділеними бути однаковими аналогічними повноваженнями. Той - координує і той – координує. Або тоді залишаємо координацію за Кабміном, а той тільки реалізовує і контролює.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, здається, логічно. Ні? Ні, я маю на увазі те, що було запропоновано у першій частині, у першій редакції – я це маю на увазі. Да.

Шановні колеги, тому давайте зараз голосуванням визначимось. Я ставлю на голосування поправку 72 Руслана Князевича. Прошу, визначайтесь. Да, да, да, проведіть роботу.

 

17:23:47

За-22

Поправка не підтримана.

Шемчук, не наполягає.

Міщенко, 74-та. Мікрофон.

 

17:23:56

МІЩЕНКО С.Г.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги, на що я хочу звернути увагу. Ми знову повертаємося до того, що ми таким чином, затверджуючи оцю норму, яку ми тільки що обговорювали, ми перевищуємо те, що сказано в статті 106 Конституції України. Якщо мої і наші аргументи якісь не діють, то я хочу взяти висновок юридичного управління Верховної Ради, де чітко вказано: частиною четвертою статті 5 проекту закону визначено, що Президентом України в установленому порядку утворюється спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики. Що, на нашу думку, з огляду на повноваження цього органа. Не враховує, зокрема приписів пункту 15 статті 106 та частини першої статті 113 Конституції України. Якщо ми вже не маємо, як би, вплив на це, то хоть би зуважились на висновок юридичного управління, що це антиконституційна норма. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Васильович, будь ласка.

 

ВЕРНИДУЮОВ І.В. Ну, крім тих законів, які назвав автор поправки, треба ще назвати, є ще закон про основи національної безпеки, де національна безпека – це запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз і це теж компетенція Президента.

На сьогодні створений указом Президента "Про утворення Національного антикорупційного комітету", і саме цей орган є відповідальним за формування державної антикорупційної політики. І тому з цих підстав ми поправку Міщенко пропонуємо Верховній Раді відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставиться на голосування поправка 74, автор – Сергій Міщенко. Прошу визначайтесь.

 

17:25:59

За-37

Поправка не підтримана.

Поправка 75. Валерій Коновалюк наполягає? Ні.

76-та. Юрій Мірошниченко. Поправка ваша.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Він не настоює на ній. Відкликав, відкликав він. Він відкликав свою поправку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мікрофон, будь ласка.

 

17:26:07

КОНОВАЛЮК В.І.

Володимир Михайлович, я відповідним листом відкликав цю поправку. Мало того, вважаю, що органи прокуратури є надзвичайно важливим суб’єктом боротьби з корупцією, тому ще і є цей орган, який вже має досвід, я думаю, має бути обов’язково суб’єктом контролю додаткового. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 7…

 

КОНОВАЛЮК В.І. Відкликаю цю поправку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Поправка 77. Сергій Міщенко, мікрофон.

 

17:26:52

МІЩЕНКО С.Г.

Шановні колеги, на сьогоднішній день то, що пропонується нам в цій статті, що спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції є органи, перелік, прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки, військової служби правопорядку в Збройних силах України, якщо інше не передбачено законом.   Так от я пропоную, що  податкову міліцію виключити з цього переліку. Чому? Тому що  за податковою міліцією на сьогоднішній  день і так уже, якщо вони самі себе будуть виявляти,  да, є  кому виявляти, це і прокуратура, і СБУ, і міліція, ну саме там підрозділ, який бореться  з корупцією в середині податкової, самі вони там наводять всю цю корупцію. Тому не потрібно, давайте  митників туди ще  поставимо, які будуть самі з собою боротися.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Швець, будь ласка.

 

17:27:55

ШВЕЦЬ В.Д.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги! Справа у тому, що, що   стосується органів  прокуратури, то  хотів би звернути увагу, шановних колег   на те, що відповідно до положень Конституції України  функції прокуратури чітко визначені. І там такого обов’язку або права прокуратури здійснювати речі, які зараз закладаються  у цьому законі, не передбачено.  Крім того, у нас діє Закон про прокуратуру і там чітко розписано всі функції і повноваження прокуратури. Тому  я вважаю, що ця норма прямо суперечить відповідним положенням Конституції і Закону про  прокуратуру.

Крім того, Володимире Михайловичу,  я хочу звернути вашу увагу на те, що цим  же законом, статтею 29 передбачено, що  встановлюється прокурорський нагляд за дотриманням законності при здійсненні  оцих речей, пов’язаних із боротьбою з корупцією. Тобто  прокуратура, з одної сторони, буде здійснювати боротьбу з корупцією, одна частина прокуратури, а друга частина прокуратури буде здійснювати нагляд   за  першою частиною…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз говоримо про податкову міліцію, це поправка  77. Я ставлю  її на голосування. Прошу визначайтесь.

 

17:29:26

За-29

Рішення не прийнято.

Поправка 78, аналогічна  79-та.  Руслан Князевич.

 

17:29:34

КНЯЗЕВИЧ Р.П.

Ну, тут пан Віктор Швець уже сказав про органи прокуратури, я не буду повторювати, що це  суперечить  відповідно повноваженням, визначеним  Конституцією. Іде мова про те, що наступна частина цієї статті  якраз говорить про координацію  і загальний нагляд Генерального прокурора і підпорядкованих йому прокурорів щодо спеціальних органів по боротьбі з корупцією.

Тут є певна, скажімо так, неузгодженість. З одного боку, вони є органами, які  здійснюють боротьбу, і тут же самі за собою  здійснюють нагляд і координують цю діяльність. То давайте якимось чином або вилучимо  і там допишемо, бо я погоджуюсь, що тут може бути в якихось аспектах, або тут прибирати взагалі, бо це, мені здається, нелогічно.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Я не знаю, де тут протиріччя, де тут протиріччя, не зрозуміло. Координація діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Юрій Мірошніченко.

 

17:30:28

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Шановні колеги, я розумію, що всі вже втомилися. Але давайте, правильно ж ви говорите, Руслане Петровичу. Якщо ми визнаєм, що Генеральний прокурор і спеціально уповноважені ним прокурори мають опікуватись питаннями контролю за виконанням законодавства в частині боротьби з корупцією, і заперечуємо в іншому підпункті, що органи прокуратури  мають цим займатися, то, вибачте,  нелогічно. Там говориться про прокуратуру в цілому, а тут  говориться,  в який спосіб це реалізується – через спеціально уповноважених прокурорів. Тому абсолютно нормальні норми. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Ключковський. Ви ж врахуйте, що ми повинні працювати, щоб закон….

 

17:31:14

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.

Дякую, Юрію Романовичу. Я розумію ваше пієтетне ставлення  до прокуратури. Але давайте все-таки погодимося, що, якщо прокуратура має  здійснювати нагляд за дотриманням законності у процесі розгляду  справ про корупцію, то тоді не треба надавати їй   повноваження  розглядати ці справи. Інакше ми  опиняємось  в ситуації, коли той самий орган сам  себе наглядає.  Це абсолютно суперечить не тільки суперечить формальній і елементарній  логіці, але і системі державного управління в демократичній державі,  де повинні існувати стримування і противаги.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставлю  на голосування 78 поправку Руслана Князевича.

 

17:32:17

За-19

Поправка не підтримана.

Аналогічного змісту була поправка 79, тобто ми її не розглядаємо тоді.

80 поправка. Рябека. Наполягає? Мікрофон, будь ласка.

 

17:32:29

РЯБЕКА О.Г.

Я мотивую свою правку статтею 36 Конвенції ООН та статті 20 Конвенції Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію, а також рекомендації ГРЕКО і ОСР, які вимагають створення спеціалізованого антикорупційного правоохоронного органу. В грудні в Парижі при звіті про другий раунд моніторингу України в рамках Стамбульського плану дій у пункті 2.9 цього звіту говориться, забезпечити без подальшого зволікання ефективну антикорупційну спеціалізацію в правоохоронній системі шляхом створення на основі закону автономного спеціалізованого антикорупційного слідчого органу, структурно незалежного, від існуючих правоохоронних органів безпеки і органів безпеки, роботу якого буде зосереджено на боротьбі проти високопосадової корупції і який буде наділений відповідними гарантіями незалежності, повноваженнями та ресурсами…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Іван Васильович, ми ж у пункті 4 рішення вже прийняли.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Володимире Михайловичу, треба сказати чесно, що якраз біля цієї поправки і біля цього питання на комітеті розгорілися дебати, і комітет неоднозначно проголосував за це. Тому два слова я скажу, що це багаторічна мрія про створення чи національного бюро розслідувань, чи ще якогось органу і таке інше. Але все-таки комітет, я вважаю, як і комітет в цілому, що створення такого спеціалізованого органу воно не на часі. В усякому разі у Верховній Раді є законопроект про це і коли ми будемо його розглядати побачимо. Але я хотів би, щоб залишилося так, як воно прийнято в першому читанні.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 80. Народного депутата Рябеки.

 

17:34:45

За-36

Поправка не підтримана.

Шановні колеги, поправка 81, вона аналогічна, оскільки Верховна Рада не підтримала, то нема сенсу і ставить. Будь ласка, мікрофон.

 

17:35:02

ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.

Шановні колеги, Григорій Омельченко. Ми з Олександром Рябекою вносили аналогічну, дотичну поправку, виходячи з тих міжнародних вимог, про які він сказав. Я добавлю ще одні аргументи, на чаші чи не на чаші ця річ. Пропонується речі виключити чи податкову міліцію,, чи з тим, що подвійні функції у органів прокуратури, органи прокуратури. Але ми прийдемо до того, що в Україні повинен діяти спеціалізований орган по боротьбі з корупцією. Але чому так виникла ситуація і ці довгі роки? Якщо робимо якусь реформу, то якогось окремого правоохоронного органу чи СБУ, нарешті розвідку виділили в окрему службу; чи органи у внутрішніх справах, а потрібна комплексна система, реформа всієї правоохоронної системи. Тоді прокуратура буде займатися виключно досудовим наглядом, досудовим слідством і Богу – боже, кесар – кесарево. Я знаю, що ви вже проголосували, так сказати. Нема сенсу знов ставити на голосування, але кажу, треба колись починати це робити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, пропозиція зрозуміла. Разом з тим, ми голосували. Вона дістала 36 голосів, тому на майбутнє давайте.

82 поправка Рябеки. Вона врахована, так що, я думаю, нема наполягання на ній.

Коновалюк, 83-тя? Не наполягає.

Так, 84-та врахована. 85-та врахована. Ніхто не наполягає на них?

86-та, Джоджик Ярослав? Не наполягаєте на своїй поправці?

Яка поправка в вас? А, я перепрошую. Шановні колеги, я перепрошую Ярослава Джоджика. Ми закінчили зараз 5 статтю. Будь ласка, Юрій Ключковський. І будемо голосувати статтю зараз.

 

17:37:01

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.

Я хочу звернути увагу на формулювання, яке міститься у шостій частині цієї статті з врахуванням закінчення пункту 3. Таким чином, суб'єктами, які беруть участь у запобіганні, виявленні, здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, можуть бути за їх згодою окремі громадяни і об'єднання громадян. Це що, ми передаємо право на проведення слідчих чи оперативно-розшукових дій окремим громадянам і об'єднанням громадян за їх згодою? А не здається вам, що це вже забагато, що це вже, дійсно, пахне 37-им роком?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, позиція комітету. Це шостий пункт, так?  Шостий пункт, третя частина, так? "Підприємства, установи і організації незалежно від їх підпорядкованості та форми власності, їх посадові особи, а також громадяни і об'єднання громадян за їх згодою".

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. У кожного своя роль. Вони можуть повідомити, взяти трубку зателефонувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Мірошниченко, будь ласка.

 

17:38:25

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Шановний Юрію Богдановичу! Абсолютно знову ж таки коректна стаття, адже дивіться, як вона звучить: "Сб'єкти, які беруть участь у запобіганні, виявленні, а в установлених законом випадках – у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень". Невже наші громадяни не повинні брати участь в запобіганні корупції? Навіть шляхом інформування органів відповідних, надання свідчень і так далі. Тому абсолютно коректна норма, і можна голосувати 5 статтю.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, перекладемо на просту, звичайну мову: стукать, щоб не перестукуватися. Отак.

Тому я ставлю на голосування статтю 5. Прошу голосувати.

 

17:39:22

За-248

Стаття приймається.

Переходимо до 6 статті. Ярослав Джоджик, мікрофон, будь ласка.

 

17:39:36

ДЖОДЖИК Я.І.

Ярослав Джоджик, Українська Народна Партія. Шановні колеги,  ця шоста стаття встановлює обмеження щодо використання службового становища. Українські реалії полягають в тому, що не рідко службовці використовують свої службові можливості з метою уникнення громадського контролю за їх діяльністю. Тому слід прямо вказати на заборону використовувати свої службові зобов'язання для цього. Ми повинні усвідомлювати, що масштаби корупції в Україні є такими масштабними, щоб без потужного громадського контролю ми не подолаємо це явище в Україні. І тому ми повинні, як законодавці, створювати всі умови для цього і пресікати будь-які спроби службовців уникати громадянського контролю. Тому я прошу підтримати цю пропозицію. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Васильович, що будемо голосувати?

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Да, будемо голосувати, тому що Ключковський каже: "Громадськість – це не можна, що вона буде там робити?" Джоджик каже: "Ні, без громадськості зовсім не можна". То…(Шум у залі)  Ну, будь ласка, да, але ж десь золота середина повинна бути, так, і участь громадськості є…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По завершенню розгляду питання.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Да. Да. Комітет відхилив поправку Джоджика.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, всі репліки, коли називають прізвища, після завершення розгляду питання. Шановні колеги, ставиться на голосування 86 поправка, автор Ярослав Джоджик.

 

17:41:21

За-16

Поправка не підтримується.

Поправка 87, Мірошниченко, наполягаєте на ній?

 

17:41:31

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Ні.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні.

Руслан Князевич, 88-ма, будь ласка.

 

17:41:36

КНЯЗЕВИЧ Р.П.

Шановні колеги, ну, тут дуже цікавий пункт, йде мова про те, що особи, зазначені в цій статті, не можуть неправомірно сприяти призначенню на посаду особи, яка, вдумайтесь, не має переваг перед іншими кандидатами на цю посаду. Ну, тут чистий суб'єктивізм. Хто буде визначати: має вона переваги, чи не має? Тобто вони взагалі можуть подавати кандидатури, але не можуть подавати ті кандидатури, які з точки зору органів, які будуть контролювати дію з корупції, вважатиме це, як така, що має певні переваги. Це по-перше, норма мертва, бо ніхто ніколи не докаже це в судовому порядку, що саме. Але, я думаю, що вона і абсурдна, оскільки, відверто кажучи, ну, відвертим суб'єктивізмом попахує. Тому я просив би все ж таки дослухатися до цих аргументів, і, принаймні, скоригувати їх в цій частині. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Юрій Мірошниченко. Тут певна є логіка.

 

17:42:30

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Шановні колеги, я тут хотів би звернути увагу і тут підтримати мого колегу Князевича. Якщо ми говоримо про боротьбу з корупцією, ми повинні такі дефініції визначити, щоб у того, хто приймає від імені суспільства рішення, не було можливостей довільного тлумачення тієї чи іншої норми закону.

Тому, по великому рахунку, виходячи з логіки нашого закону, цю поправку можна було б врахувати. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олександр Володимирович, відносно цієї позиції: "Неправомірно сприяти призначенню на посаду особи, яка не має переваг перед іншими кандидатами на цю посаду". Тут пропозиція, що така… "неправомірно сприяти призначенню на посаду особи". І крапку поставити.

 

ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Я підтримую цю пропозицію.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Шановні колеги, Ставиться на голосування пропозиція щодо статті шостої пункт два викласти в такій редакції: "Неправомірно сприяти призначенню на посаду особи". І поставити крапку з комою.  (Шум у залі) Крапку з комою. Прошу голосувати.

 

17:44:00

За-279

Рішення прийнято. Так, 90-та поправка, Валерій Коновалюк.

 

ВЕРНИДУБОВ В.І. Врахована вона.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, вона врахована.  (Шум у залі) Що?... Будь ласка, Юрій Кармазін.

 

17:44:25

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Шановний Володимир Михайлович,  у мене до 90 поправки, я от сидів зараз, займався підрахунками.  У залі зараз немає 90 чоловік із тих, хто голосує і хто зареєструвався за столами.

Через це говорити про повномасштабний закон, соромитися перед ГРЕКО зараз, коли 90 чоловік немає зараз в залі із тих, хто голосує, хто продавлює.

Володимире Михайловичу, я звертаюся до вашого сумління. Ви казали, що цього вже не буде.

Тепер щодо слова інших, де пропозиція тут. Про що йде мова. Неправомірно втручатися в діяльність інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Це, як наприклад, посадові особи, які сидять зараз на Банковій, на інших вулицях, дзвонять в Національну раду з питань телебачення і радіомовлення і кажуть, зробіть отак. Це одні органи влади втручаються. Тому слово "інших" не треба вилучати. Його треба…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування пропозицію про підтримання поправки 90. Комітет врахував, Верховна Рада  має її або підтримати, або не підтримати.

 

17:45:58

За-244

Поправка підтримана.

Шановні колеги, ми вечірнє засідання Верховної Ради  України продовжуємо до 18 годин 15 хвилин.

Поправка 91-ша. Ярослав Джоджик, мікрофон, будь ласка. Не наполягає.

Шановні колеги, прошу уваги. Я ставлю на голосування 6 статтю. Прошу голосувати.

 

17:46:37

За-254

Стаття приймається. "За" – 254, стаття приймається.

Переходимо до 7 статті.

Юрій Кармазін, поправка 92-га. Будь ласка.

 

17:46:54

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Шановний Володимире Михайловичу! Шановний Адаме Івановичу!

Шановний Микола Володимирович! Я звертаюсь до всього керівництва президії, я звертаюсь до голови регламентного комітету, 91 карточки зараз немає, проголосовано нібито 254, без опозиції. Таким чином всього 160 голосів ви сьогодні знаходите. Припиніть це блюзнірство, бо це вищий прояв корупції.

Тому статтю шосту треба буде переголосувати завтра, але у мене є пропозиції до статті сьомої, до  92-ої і  93-ої. 92-га це моя поправка, де слова "і спорту"  пропоную замінити словами "зі  спорту у вільний від роботи час". А 93 поправку, щоб я не брав більше слова "безпосередньо або через інших осіб" не можна виключати, бо в цьому якраз і заклечається корупція, коли займаються підприємницькою…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 92 поправка Юрія Кармазіна.

 

17:48:21

За-24

Поправка не підтримується.

Шановні колеги! Поправка 93-тя вона врахована комітетом, разом з тим Юрій Кармазін наполягає, щоб поставити цю поправку на голосування для її підтвердження. Для її підтвердження.

Прошу уваги! Я ставлю на голосування 93 поправку для її підтвердження, прошу голосувати. Якщо Верховна Рада не підтвердить, значить не буде підтверджено.

 

17:48:56

За-251

Поправка підтримана.

94-та врахована. 95-та Валерій Коновалюк мікрофон, будь ласка.

 

17:49:06

КОНОВАЛЮК В.І.

Шановні колеги! До речі зміст моєї поправки навпаки передбачає, щоб була збережена норма, слова "в тому числі через інших осіб", чому? Тому що державні службовці дійсно мають підставних осіб і вони представлені не особисто, це, до речі,  всі знають добре. І ця норма діяла в статті п’ятій Закону "Про боротьбу з корупцією", який був прийнятий ще в 1995 році.

Тому я переконаний, щоб ми з вами не помилилися, треба все ж таки врахувати "через інших осіб". Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 95, автор Коновалюк Валерій Ілліч. Прошу визначатися.

 

17:49:58

За-28

Рішення не прийнято.

Ідемо далі. Поправка 96. Юрій Прокопчук мікрофон, будь ласка.

 

17:50:07

ПРОКОПЧУК Ю.В.

Шановні колеги, обмеження, в тому числі у вигляді заборони щодо сумісництва і здійснення інших видів оплачуваної роботи, які розглядаються в цьому законі, в тому числі розгляну…. законопроект, то може встановлюватися лише щодо осіб, які вони встановлені безпосередньо Конституцією України. Окремі положення статті 7 проекту є не конституційними. Мною запропонований текст частини першої статті 7, в якому обмеження для певних категорій осіб щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, визначаються уточнення у відповідності з Конституцією. Зверну увагу на те, що Конституцією передбачається встановлення обмежень не для державних службовців взагалі, а лише для тих з них, які мають правовий статус посадової чи службової особи органів державної влади. І тому там запропонована конкретика, в тому числі, ми мали проблеми, коли наші колеги рік суміщали свої повноваження, будучи і депутатами Верховної Ради, і одночасно там міністрами або заступниками.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставиться на голосування поправка 96, автор Юрій Прокопчук.

 

17:51:36

За-35

Поправка не підтримана.

97 поправка. Юрій Кармазін, будь ласка, мікрофон ваш.

 

17:51:42

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Шановний Володимире Михайловичу, шановний Адам Іванович, шановний Микола Володимирович, я знову звертаюся до вашого сумління. Мало того, що 91 чоловік сьогодні відсутній і голосують привиди зараз за закон, то крім цих привидів, ми ще дозволяємо зовсім не привидами зараз займатися підприємницькою діяльністю через інших, тобто підставних осіб, ми дозволяємо входити до складу органу наглядової ради чи органу управління комерційних підприємств також через інших осіб. І, на превеликий жаль, не хочемо побачити, що вже приймаємо  корупційний закон. Я пропоную, після слів "крім тих", які в частині другій доповнити словами: "займають посади", що зазначені в частині першій статті 4 цього закону. Або таким чином, це буде більш юридично точно. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Ставиться на голосування 97 поправка Юрія Кармазіна. Поки йде голосування, я скажу, якщо 90 відсутніх людей – 450 це 260 якраз оце і відбувається очевидно голосування  чи 360 навіть.

 

17:53:06

За-27

 

КАРМАЗІН Ю. 91 немає.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, арифметика 450 відніміть 91.

За-27. Поправка не прийнята.

98 поправка Юрій Прокопчук, будь ласка, мікрофон.

 

17:53:23

ПРОКОПЧУК Ю.В.

Відповідна поправка з посиланням на те, що вона знаходиться в статті 17 і не відповідає дійсності. Тому що комітет посилався на те, що нібито вона там передбачена. Але статтею 17 законопроекту встановлена заборона органам державної влади і місцевого самоврядування одержувати від фізичних або юридичних осіб безоплатно послуги на майно, крім випадків, передбаченими законами або чинними міжнародними договорами України. А заборони для фізичних та  юридичних осіб здійснювати фінансування органів  державної влади, чи органів місцевого самоврядування законопроект не  містить як таких. Тобто ми знову закладаємо норму, коли можуть брати окремими послугами, майном і таке інше.

Тому я все-таки прошу підтримати цю поправку вона конкретизує якраз і абсолютно гармонійно вписується в цей законопроект.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Адам Мартинюк.

 

МАРТИНЮК А.І. Шановні колеги!  Шановні народні депутати!  Я думаю, що до кожного з вас, до мене безпосередньо досить часто звертаються органи місцевої влади, сільська рада: "Шановний Адам Іванович, допоможіть зробити дорогу до кладовища. Ось наш рахунок". Якщо я надав допомогу на цю дорогу, то що це корупція? І так далі і тому подібне.

Тому ця ваша поправка дійсно абсолютно нереальна і немає ніякого права на життя.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, Юрій Прокопчук, будь ласка.

 

17:55:01

ПРОКОПЧУК Ю.В.

Ви знаєте, ну, не переходимо вже до такого цинізму, коли ми допомагаємо не тільки і органам державної влади – це наше зобов’язання, до речі. В тому числі перед ними, як і перед виборцями. Але ми маємо факти також і непоодинокі. Коли просто за послуги, які надаються, за вирішення питання по землі і іншими, як то кажуть, що прямо підпадає під корупційні діяння от. Саме отримують отакі от ремонти приміщень – насамперед і так далі і тому подібне.

Тому я дуже прошу, не плутайте Божий дар з яєчнею.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставиться на голосування 98 поправка, автор – Юрій Прокопчук.

 

17:55:57

За-31

Поправка не підтримується.

Шановні колеги, прошу уваги! Зараз ми будемо голосувати статтю 7. Ставлю на голосування статтю 7, прошу голосувати.

 

17:56:28

За-259

Стаття приймається.

Шановні колеги, переходимо до 8 статті.

Так, 99 поправка врахована.

Поправка 100. Відхилена. Віктор Швець Дмитрович, наполягає на цій? Юрій Ключковський, мікрофон, будь ласка. По 99 поправці, так? Будь ласка.

 

17:56:53

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.

Шановні колеги, 99 поправка передбачає прирівняти до подарунків пожертви. Використання двох термінів означає, що зміст цих понять різний. То я хочу нагадати вам, що пожертвами називаються внески до виборчих фондів кандидатів. І, таким чином, ця стаття тим самим встановлює обмеження на внески до виборчих фондів, які не відповідають тим обмеженням, які є у виборчому законодавстві.

Я би просив не використовувати слово "пожертва" у цьому контексті.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Васильович, будь ласка, це ваша поправка.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В.  Ну, це моя пропозиція, я вважаю, що вона якраз… Тут вона логічна, про виборчий закон ми тут нічого не маємо на увазі зовсім, потому что є дарунок, є пожертва.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, сутність пропозиції ви зрозуміли, щодо назви статті – "обмеження щодо одержання подарунків",  додано слово "пожертв". І виникло застереження. Комітет врахував цю поправку.

Я ставлю на голосування про підтримку поправки 99 комітету.

 

17:58:16

За-210

Рішення не прийнято. Залишається редакція, яка була прийнята в першому читанні в назві статті.

Поправка 100. Віктор Швець.

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. …….. дайте Князевичу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Князевич.

 

17:58:36

КНЯЗЕВИЧ Р.П.

Володимир Михайлович, чому виникло слово "пожертви"? Тому що в тексті самої статті в першому читанні всюди є пожертви після слова "дарування". А воно випало з назви. Якщо ми з назви його, в назві виключаємо, то треба з тексту всюди по тексту виключити. І це треба врахувати. Це треба в комплексі вирішувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, давайте ми тоді будемо йти по тексту. Олександр Володимирович, у вас з цього приводу є …

 

ЛАВРИНОВИЧ О.В. Те, що в назві статті не буде фігурувати слово "пожертви", це нормально. Але те, що… бо в статті далі передбачено, що не може бути здійснена пожертва підлеглою особою своєму начальнику, це має залишатися. Тому я просив би, щоб ми акуратно подивитися на  текст і не намагалися поліпшити таким способом, щоб залишити  достатньо серйозні важелі для корупційних діянь.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  я сподіваюся, що ми врахуємо це застереження, щоб, дійсно, не було прихованої корупції  у вигляді пожертв.

Поправка 100. Ні.

101.  Вона врахована.

102. Юрій Мірошниченко мікрофон, будь ласка.

 

17:59:51

МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.

Шановні колеги,  коли я вносив  цю поправку, я виходив з того, що,  в принципі, подарунок більше, ніж  половина прожиткового мінімуму,  не може бути  прийнятий  суб’єктом владних повноважень.  Тому я  не вважав, що це буде суттєвим.  Але  враховуючи те, що нам  потрібно  надати певні  важливі сигнали,  я знімаю цю  поправку. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Поправка 103. Руслан Князевич.

 

18:00:23

КНЯЗЕВИЧ Р.П.

Я поясню свою логіку. Мені здається, що нам треба все ж таки залишити тільки перший пункт, де мова іде  про рішення, дії чи бездіяльність в інтересах навіть свого підлеглого.  Це моя точка зору. А будь-які подарунки підлеглого, ну  наприклад,  на Новій рик своєму керівнику вважати корупцією, ну, як на мене,   скажімо, дещо перебільшено.   Якщо іде мова  про те, що керівник взамін, справді, якісь  рішення, дії чинив на користь свого підлеглого за рахунок того, що одержав на Новий рік подарунок, я погоджуюсь. А якщо просто так, то це значить  якийсь вияв симпатії чи хоча б доброго відношення, прирівнювати цю людину до корупціонера, як на мене, дещо перебільшено і натягнуто. Можливо, я помиляюся,  хай мене поправить  комітет.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут треба читати так, що  дні народження вже не треба проводити, немає сенсу – подарунків  не принесуть.

Шановні колеги,  будь ласка,  позиція комітету з цього приводу.  103 поправка і аналогічна  104 і  105.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В.  Ми мали на увазі, що такі взаємовідносини будуть… виникати конфлікт інтересів у відносинах службового підпорядкування. Тому, звичайно,  обмеження потрібні і треба,  на наш погляд, проголосувати так, як було в першому читанні  ми прийняли.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, тоді я ставлю на голосування поправки  103, 104, 105, вони аналогічного змісту. Ну, будь ласка, вашу не будемо ставити.  103 поправку ставимо. Йдеться про одне – виключення  пункту.  Прошу, визначайтесь.

 

18:02:16

За-12

Поправка не підтримана.

З цього приводу Ярослав Джоджик, будь ласка.

 

18:02:25

ДЖОДЖИК Я.І.

Ярослав Джоджик, Українська Народна Партія.

Шановні колеги, я ще раз наголошую про що йдеться. Йдеться про заборону осіб, які дарують, бути підлеглими тих, кому вони дарують. Очевидно,  ця вимога виглядає заздалегідь нереалістичною, враховуючи наші сталі традиції, вручення подарунків співробітників один одному та своєму керівнику, цю норму все-рівно будуть масово порушувати у відповідності  з відомим висловом Салтикова-Щедріна: "Суворість законів компенсується їх невиконання".  Але наявність такого формулювання у  цьому законі свідчить про те, що  головні мотиви, головна мета  авторів цього закону не боротьба з корупцією, а підставити під контроль практично все українське суспільство.

Я звертаюся до  представника Президента  у Верховній Раді пана  Юрія Мірошниченка все-так,  дійсно, обгрунтувати…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми прийняли вже з цього приводу рішення, а воно полягає у тому, що ця поправка  не підтримується. Ваша поправка Логвиненка і Ярослава Джоджика, хоча проблема є.

Так, поправка 106 врахована.

Поправка 107 відхилена. Автор наполягає на своїй поправці? Ні.

Поправка Буджерака 108.

Юрій Ключковський, по якій поправці? 108-ма. Будь ласка, мікрофон.

 

18:04:10

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.

Я хотів би підтримати 108 поправку, але щоби її комітет врахував повністю. Якщо ми замінюємо "пожертви" словами "дарунки", то й дальше по тексту цієї частини слово "пожертви" треба зняти.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, ми ж з вами домовилися, що …

 

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б. Ну, так, але це треба тут зробити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ми з вами домовилися, і пропозиція була міністра юстиції не знімати цих слів.

 

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б. Ні, ні. Ми переговорили з міністром. Він погоджується з тим, щоб в першій частині залишити "пожертви", але в другій вони не потрібні.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В якій першій частині?

 

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б. В першій частині цієї статті залишити слово "пожертви", але в другій частині цієї статті слово "пожертви" зайве.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олександр Володимирович.

 

ЛАВРИНОВИЧ О.В. В цій частині, дійсно, мова йде про синонім, який зробили "дарунки" й "пожертви", і 50 відсотків від мінімальної заробітної плати. Тому тут це синонімічний ряд, і тут немає ніякої проблеми, щоб слово "пожертви" було вилучено.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, не наполягають, щоб ми голосували в цій поправці? Ні.

Поправка 109 Міщенка. Вона врахована частково. Наполягаєте на ній? Мікрофон, будь ласка.

 

18:05:28

МІЩЕНКО С.Г.

Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу. Якщо ми вийдемо на вулиці міста Києва, я вже не кажу про такі дальні районні центри чи села, і запитаємо у громадян, чи для них 440 гривень це велика сума чи мала. Я впевнений, що стовідсотково  всі скажуть, що це для них значна сума. А ми своїми руками для наших чиновників узаконюємо подарунки на 440 гривень – це 50 відсотків мінімальної заробітної платні. І за рік, там, 800 від одної особи.

Тому я впевнений, що це дуже жирно для наших чиновників. Ну, хай 10 відсотків, хай 15, але не 50 же відсотків – 400 гривень! Хай гостинність проявляють.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування поправку 109 Сергія Міщенка. Прошу, визначайтесь.

 

18:06:36

За-46

Поправка не підтримується.

Так, йдемо далі. Поправка 110-та. Автор наполягає на ній? Ні.

111-та. Наполягає автор? Ні.

112-та. Юрій Кармазін, наполягаєте? Мікрофон, будь ласка.

А, шановні колеги, я перепрошую. Ми пішли вже на 9 статтю, заскочили. Можливо, таким чином зараз поступимо: проголосуємо 8-му – і будемо завершувати, бо далі нам треба на чомусь зупинитись?

Шановні колеги, тому прошу уваги. Зараз я ставлю на голосування пропозицію про прийняття 8 статті. Прошу голосувати.

 

18:07:35

За-269

Стаття прийнята.

Так, кажуть, що тут… я дивлюсь, не велика стаття невелика, я дивлюсь, невелика стаття 9, може ми її швидко пройдемо?

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Да, да, да, да, да, да, да.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, просить доповідач, він уже стомився стояти. (Шум у залі)  Давайте пройдемо, п'ять хвилин є.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Да, да, да.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Кармазін, 112-та, в нас п'ять хвилин є, будь ласка.

 

18:07:59

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Шановні народні депутати, шановний Володимире Михайловичу, Адам Іванович, Микола Володимирович, я звертаюсь також до представника Президента Юрія Романовича, у вас зараз із тих, хто голосував за статті, із більшості 91 чоловік відсутній. Таким чином, антикорупційний закон у вас приймається авантюрним, корупційним способом. Я б дуже не хотів, щоб він точно так же і виконувався. Через те, я вважаю, що це величезна ганьба. І я не знаю, чому керівництво Верховної Ради зараз так поблажливо до того відноситься, хоча вчора било себе в груди? Очевидно, тому що тут було повно журналістів, а зараз журналісти пішли, п'ють каву, відпочивають і можна робити все, що завгодно. Через це я пропоную, я пропоную, Володимир Михайлович,  припинити таке порушення Регламенту, Закону про Регламент.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я прошу заспокоїтись і я прошу шановного колегу не бити себе в груди. Якщо ви кричите, що треба прийняти закон, то давайте будемо його приймати. Якщо переробились, підіть до дому, відпочиньте. (Шум у залі) Я ставлю на голосування 112 поправку.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В. Відхилити.

 

18:09:36

За-6

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка не підтримується.

113 поправка.

 

18:09:41

КАРМАЗІН Ю.А.

П'ять бютовцев есть.

 

18:10:06

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Абсолютно  правильно, я Стояну колезі відповідаю, що абсолютно правильно він каже, що крім регіонів ще немає значної частини і БЮТу, і "Нашої України" і  так далі. Але вони всі…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Виключіть мікрофон, будь ласка. Я прошу вас, давайте або по суті поправки, або будемо змагатися у красномовстві. Будь ласка, аргументуйте поправку.

 

18:11:25

КАРМАЗІН Ю.А.

Дякую. Юрій Кармазін. Шановний Володимир Михайлович,  я б дуже вас просив, щоб ви мене не коментували, ну, я ж самостійна людина. Спасибі вам за толерантність.

Так от, шановні народні депутати, ця стаття передбачає обмеження щодо роботи близьких осіб. Ми з вами вже таке наголосували, що якщо хтось мер міста, то у нього ніхто з близьких навіть у комунальному підприємстві двірником не має права голосувати. Ось таке ми наголосували у попередніх статтях.

Через це я хотів би, щоб зараз ви подивилися, і є пропозиція моя, ще, Володимир Михайлович, щоб ви мене не перебивали, ще є 114-та моя там поправочка. Так от, я зразу візьму час. Я просив би зараз доповнити пункт словами "крім випадків, коли це пов'язано з виконанням ними функцій".

Я маю на увазі той пункт положення абзаців першого і другого частини другої, де особи…  (Шум у залі)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я прошу вас, спокійно! Юрій Анатолійович, завершіть формулювання своєї  поправки 114-ї. Дві поправки у вас.

 

КАРМАЗІН Ю.А. Дякую. Дякую. Юрій Кармазін. Шановні народні депутати, я пропоную там, де стосується… що стосується народних засідателів і присяжних або осіб, які перебувають на виборній посаді, записати, доповнити словами "крім випадків, коли це пов’язано з виконанням ними цих обов’язків". Там є зобов’язання повідомити керівництво органу, де вони претендують. Тобто якщо це народний засідатель чи присяжний, у нього, дійсно, немає керівництва, але є керівник того органу, тобто суду. Він має прийти і сказати, шановні, це мій близький чи мій родич, і я не можу там перебувати в якості присяжного чи засідателя. Це ж очевидно. Це очевидно.

Тому те пояснення, що тут написано, що вони не передбачають підпорядкування, це абсолютно правильне пояснення. Але не в цьому випадку. Я говорю про те, що мають поставити до відома, що вони є родичами чи знаходяться в якісь свійських відносинах, які передбачені…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставлю на голосування поправку 113-ту Юрія Кармазіна.

 

18:12:50

За-16

Поправка не підтримується.

Ставлю на голосування 114-ту поправку Юрія Кармазіна. Прошу визначайтеся.

 

18:13:09

За-19

Поправка не підтримана.

Поправка 116-та, Сергій Міщенко. Наполягаєте на ній? Мікрофон.

 

18:13:14

МІЩЕНКО С.Г.

Шановні колеги, якщо ми в такому вигляді приймемо цей пункт, що в сільській місцевості можуть працювати близькі родичі на відповідних посадах, то ми таким чином узаконимо самі корупцію.

Що я маю на увазі. Бо село селом відрізняється, Адаме Івановичу,  не махайте головою. Тому, якщо це депресивне село десь в якомусь забитому районі і це село Козин під Києвом. Так давайте ми зробимо так, щоб там голова сільради і всі його підлеглі були його родичами і тоді ми повністю узаконимо корупцію під містом Києвом і вони будуть робити з землею те, що вони робили, але вже  сімейним підрядом. Тому я пропоную розділити села, які депресивні в інших районах, там мало проживає людей і до півсот людей, які знаходяться в таких селах же і проживають, а всі інші вивести, тому що у великі  села  вони  не є депресивними, люди знаходяться, вони там працюють, знайдуть тисячу людей чи…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 116 поправку Сергія Міщенка.

 

18:14:39

За-27

Поправка не підтримана.

Поправка 117, 118, 119 враховані, ніхто не заперечує?

І 120-та Сергій Міщенко, мікрофон, будь ласка.

 

18:14:51

МІЩЕНКО С.Г.

Ні, я не наполягаю. Ні.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаєте? Шановні колеги! Прошу уваги.

 

ВЕРНИДУБОВ І.В.  Надо ж бороться.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що? Я ставлю на голосування статтю дев'яту, прошу голосувати, стаття дев'ята.

 

18:15:27

За-248

Шановні колеги! Ми розглянули, проголосували дев’ять статей, вечірнє засідання Верховної Ради  України оголошую закритим. Дякую за роботу.

Завтра ми продовжимо наше пленарне засідання з 10 години ранку.