22 листопада 2013, 13:52 ( Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України )

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів рекомендує парламенту повернути на доопрацювання проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання державних зобов'язань перед інвалідами України

 

На засіданні Комітету 20 листопада 2013 року зазначалося, що метою і завданням законопроекту (реєстр.№2332а) є включення в діюче законодавство додаткових законодавчих норм, які мають активізувати виконання державою своїх зобов’язань перед інвалідами та іншими соціально-незахищеними громадянами України.

Зокрема, змінами до Закону "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" пропонується передбачити, що фінансове забезпечення заходів щодо соціальної захищеності інвалідів і дітей-інвалідів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі виплат по цінним паперам, виданих інвалідам на придбання технічних засобів (автомобілів, крісел-колясок з електроприводом, протезно-ортопедичних та інших виробів), квартир, путівок на оздоровлення, в порядку погашення їх вартості, визначеному в державному зобов'язанні, а також за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів та місцевих бюджетів за місцевими програмами соціального захисту окремих категорій населення. Забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації та виробами медичного призначення здійснюється предметно, а в разі їх відсутності - видачею боргових цінних паперів на вартість засобу з погашенням їх у визначені строки.

Також пропонується встановити, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, повинен напередодні бюджетного року здійснити замовлення Міністерству фінансів України, як емітенту казначейських зобов'язань, на випуск відповідних державних боргових цінних паперів.

Зміни до Закону "Про цінні папери та фондовий ринок" передбачають випуск державних цінних паперів на технічні засоби, квартири та соціальні послуги для інвалідів з вказаною вартістю на них та строками погашення.