01 липня 2002, 12:22

Парламентський Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства не підтримав проект закону про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення

Парламентський Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства не підтримав проект закону про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення.

Члени Комітету вважають, що положення цього проекту суперечить законодавству України. На думку народних депутатів, він передбачає можливість здійснення комерційно-посередницької діяльності в сфері усиновлення дітей.

Завданнями ж цієї Конвенції є створення гарантій для того, щоб міждержавне усиновлення здійснювалось в найкращих інтересах дитини та при додержанні усіх її основних прав, визнаних в міжнародному праві; створення системи міжнародного співробітництва для забезпечення дотримання таких гарантій та, таким чином, запобігання викраденню, продажу дітей або торгівлі ними.

Також Конвенція встановлює чіткі вимоги щодо проведення міждержавного усиновлення - обов'язкова згода всіх зацікавлених осіб, закладів та органів, обов'язкове інформування всіх сторін щодо наслідків міждержавного усиновлення, згода дитини на усиновлення, відповідність кандидатів в усиновлення вимогам, що висуваються до них.

В ній визначено, що особи, які задіяні в процесі усиновлення (адвокати, перекладачі, соціальні працівники, психологи та медичні працівники тощо) не можуть отримувати гонорару та заробітну плату, які є занадто високими, тобто такими, які перевищують загальноприйняті, виходячи із загального рівня заробітних плат, обсягу наданих послуг тощо.

На засіданні Комітету зазначалося, що відповідно до статті 24 Закону України "Про охорону дитинства" "посередницька комерційна діяльність щодо усиновлення дітей, передачі їх під опіку (піклування) чи на виховання в сім'ї громадян України або громадян інших держав забороняється.". Аналогічна норма передбачена Кодексом про шлюб та сім'ю. А Сімейним кодексом України забороняється не тільки посередницька комерційна діяльність, але і посередницька діяльність у сфері усиновлення як така.