24 вересня 2003, 16:11

Комітет з питань соціальної політики та праці рекомендував Верховній Раді прийняти проект Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань "Про державну політику в галузі повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень громадян. Стан відновлення та перспективи"

Комітет з питань соціальної політики та праці рекомендував Верховній Раді прийняти проект Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань "Про державну політику в галузі повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень громадян. Стан відновлення та перспективи", внесений народним депутатом України Г.Руденком.

Проектом Постанови пропонується провести парламентські слухання із зазначеного питання у грудні 2003 року.

Члени Комітету також взяли до відома інформацію про результати роботи Тимчасової спеціальної комісії з питань фінансово-економічного обґрунтування джерел і механізму відновлення заощаджень громадян України.

Комісія, створена у липні 2002 року Постановою Верховної Ради, координує діяльність законодавців і виконавчих органів з вирішення питань повернення заощаджень громадян. Виходячи з поставлених завдань, Комісія проводить роботу з відшукання додаткових джерел фінансування у двох напрямках: визначення зовнішніх та внутрішніх джерел.

Тимчасова комісія також працює над визначенням шляхів розв'язання цієї важливої проблеми. Вона спрямовує свою роботу на проведення інвентаризації вкладів населення, переговорів з Конституційним судом України щодо визначення оптимальних шляхів розв'язання проблеми черговості повернення втрачених вкладів громадян, розробку проекту закону про випуск державних цінних паперів і розробку пропозицій щодо продажу неврахованої землі та використання частини орендної плати за землю, що можна врахувати в якості джерела погашення знецінених вкладів.

Члени Комітету вважають, що "Комісією реалізуються реальні шляхи і напрямки конкретного вдосконалення законодавчого поля з повернення заощаджень".

За підсумками обговорення питання Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти проект Постанови "Про результати роботи Тимчасової спеціальної комісії з питань фінансово-економічного обґрунтування джерел і механізму відновлення заощаджень громадян", поданий народним депутатом України К.Фоменком.