07 липня 2003, 17:42

Комітет з питань фінансів і банківської діяльності підтримав зміни до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

Члени Комітету вважають, що сьогодні склалася вкрай критична ситуація із запровадженням Єдиної державної автоматизованої паспортної системи (ЄДАПС) через незадовільне фінансування видатків на її створення з державного бюджету. Впровадження ЄДАПС за задумом мало забезпечити виготовлення паспортів громадян України на рівні міжнародних стандартів, аби таким чином унеможливити їх підробку.

Даний законодавчий акт головною своєю метою має створення економічної бази для переходу до автоматизованих методів видачі паспортів громадян України та інших документів, що ідентифікують особу. Накопичення в рамках державного бюджету певних коштів від справляння державного мита дозволить вирішити поточні питання стосовно створення ЄДАПС.

Передбачається внести корективи в Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21 січня 1993 року № 7-93. Пропоновані зміни мають за мету відносити до державного бюджету надходження за вчинення дій з видачі, перереєстрації та внесення будь-яких змін до виданих раніше документів. Це стосується також справляння мита за видачу документів громадянам України, хто проживає в прикордонних районах, на право перетинання державного кордону України в спрощеному порядку. До цієї ж категорії відносяться надходження від сплати мита за видачу замість загублених закордонних паспортів або документів, що їх замінюють. А також кошти за дострокове оформлення вищезазначених документів.

У нині діючій редакції Декрету Кабінету України "Про державне мито" внормовано, що державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і всі надходження від цієї операції зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування. У статті 6 Декрету зроблено виключення для невеликої групи об'єктів стягнення мита. Кошти від сплати за них зараховуються до Державного бюджету України. До цього переліку віднесено мито за справляння: позовних заяв, які подаються до господарського суду, із апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови господарських судів, заяв про їх перегляд за нововиявленими обставинами, а також за дії, пов'язані з одержанням охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, і за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин, та за подання до Кабінету Міністрів України проекту створення промислово-фінансової групи. Така ж сама процедура передбачена стосовно державного мита з позовних заяв і заяв кредиторів у справах про банкрутство, що надходять з інших держав та розглядаються відповідними органами України.

Закон, що пропонується, не потребує додаткових грошових витрат, а стосується тільки перерозподілу надходжень між державним та місцевим бюджетами на термін 2003-2005 років. Акумулювання коштів, що будуть надходити протягом 2003 - 2005 років в якості сплати державного мита за отримання закордонних паспортів громадянами України та супутніх операцій дозволить до певної міри вирішити проблему фінансування та розбудови Єдиної державної паспортної системи України. Її запровадження дозволить громадянам України, починаючи вже 2004 року, користуватися закордонними паспортами у чіткій відповідності з останніми вимогами більшості країн світу.