08 липня 2003, 17:29

Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій підтримав Державну програму приватизації на 2003 - 2008 роки

Більшістю голосів (12 "за" - 9 "проти") парламентський Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій підтримав Державну програму приватизації на 2003 - 2008 роки.

Програма доопрацьована з урахуванням зауважень та пропозицій народних депутатів.
Зокрема, запропоновано внести зміни внести до Закону "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", передбачивши, що ціна продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, визначається шляхом проведення незалежної оцінки (за винятком об'єктів приватизації, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. При цьому право володіння, користування і розпорядження об'єктом приватизації переходить до покупця з моменту сплати повної вартості придбаного об'єкта приватизації.

У Законі України "Про приватизацію державного майна" виписати положення, згідно якого Державна програма приватизації визначає цілі, пріоритети та умови приватизації, розробляється Фондом державного майна України і затверджується Верховною Радою України законом України один раз на шість років.

Пропозиції про внесення змін до Програми щодо кількості об'єктів, які підлягають приватизації, та уточнення завдань щодо надходження коштів до Державного бюджету України подаються до Верховної Ради України одночасно з проектом Державного бюджету України на наступний бюджетний рік. Верховна Рада України щорічно заслуховує і затверджує звіт Фонду державного майна України про виконання Програми.

Не підлягають забороні до приватизації підприємства, які протягом трьох років не виробляли товари (не надавали послуги), виробництво (надання) яких є підставою до заборони їх до приватизації; майнові комплекси підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, приватизація яких не створить загрози втрати позицій країни на світовому ринку; майнові комплекси підприємств, які займають монопольне (домінуюче) становище, на ринках яких з'явились альтернативні недержавні виробники продукції (робіт, послуг); підприємства, які на ринках діють разом з аналогічними недержавними підприємствами; підприємства, які втратили ознаки загальнодержавної значущості; підприємства, які втрачають економічну вартість і ринки збуту, залишаючись у державній власності.

Приватизація об'єктів незавершеного будівництва, законсервованих об'єктів пропонується проводити шляхом:
продажу на аукціоні, за конкурсом;
викупу;
продажу під розбирання;
внесення об'єкта незавершеного будівництва до статутного фонду господарського товариства, як внеску держави з наступною приватизацією акцій (часток, паїв) у порядку, встановленому установчими документами товариства та законодавством України, після завершення будівництва відповідного об'єкта.

У разі приватизації об'єкта шляхом його викупу вартість об'єкта приватизації визначається шляхом проведення незалежної оцінки.

Кошти, отримані від продажу державного майна, та інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації, зараховуються до Державного бюджету України і спрямовуються на відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією, а також, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, на технічне переозброєння, модернізацію та підтримку приватизованих підприємств.

У разі порушення встановлених умовами договору купівлі-продажу строків та обсягів виконання зобов'язань, виражених у грошовій формі, крім оплати вартості об'єкта приватизації, покупцем сплачується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості прострочених зобов'язань, виражених у грошовій формі, за кожний день прострочення.

У разі розірвання договору купівлі-продажу у зв'язку з невиконанням умов договору, виражених у грошовій формі, крім оплати вартості об'єкта приватизації, внесені частково на виконання цих умов грошові кошти та інші активи не повертаються, а в разі невиконання цих зобов'язань на день подачі позову про розірвання договору покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків загального обсягу зобов'язань, виражених у грошовій формі.

У разі невиконання покупцем об'єкта приватизації зобов'язання щодо збереження обсягу виробництва продукції (крім випадків, обумовлених проведенням реконструкції та модернізації виробництва, ремонту основних засобів, спрямованими на збільшення обсягів виробництва) покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків величини допущеного зменшення обсягу виробництва, вираженого у грошовій формі.

У разі невиконання зобов'язання щодо збільшення обсягів виробництва продукції до конкретно обумовленого договором рівня покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків вираженої у грошовій формі різниці між обсягом виробництва, якого заплановано досягти згідно з умовами договору купівлі-продажу, та фактично досягнутим обсягом виробництва.

У разі, якщо протягом року після встановлення факту невиконання зазначених зобов'язань покупець не забезпечить поновлення обсягу виробництва або досягнення передбаченого договором рівня, державний орган приватизації має право порушити питання про розірвання договору купівлі-продажу.

У разі неналежного виконання покупцем об'єкта приватизації умови договору купівлі-продажу, за порушення якої відповідальність покупця законодавством не конкретизовано, він сплачує пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості придбаного об'єкта приватизації за кожний день прострочення передбаченого договором строку виконання цієї умови.

У разі недотримання покупцем зобов'язань щодо збереження протягом визначеного періоду профілю діяльності приватизованого об'єкта покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків вартості придбаного майна.

За недопущення працівників державних органів приватизації, протидію чи перешкоджання проведенню ними перевірки дотримання умов договору купівлі-продажу державного майна на керівника приватизованого підприємства накладається штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний встановлений факт.

Штрафи стягуються з винних осіб за рішенням суду в установленому порядку та перераховуються до Державного бюджету України.