16 вересня 2021, 10:37 ( Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України )

Комітет з питань екологічної політики та природокористування заслухав Національну доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2020 році

Члени Комітету на засіданні 15 вересня у форматі відеоконференції заслухали Національну доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2020 році, представлену Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

«2020 рік був складним для довкілля, однак, критичних проблем зафіксовано не було», - сказав Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Михайло Хорєв, представляючи документ.

За його словами: «Доповідь охоплює оцінку стану довкілля, причини його зміни, а також можливі впливи на здоров’я населення та екосистем. Крім того, вона містить інформацію щодо політики, заходів державного управління в природоохоронній сфері, які були здійснені в 2020 році, і плани на майбутнє».

У доповіді висвітлюються питання, пов’язані зі станом атмосферного повітря, водних ресурсів, земельних ресурсів та ґрунтів, надр.

Зокрема, за інформацією Михайла Хорєва, «динаміка забруднення атмосферного повітря залишається невтішною, оскільки, незважаючи на зменшення викидів зі стаціонарних джерел на 9%, порівняно з 2019 роком, спостерігається збільшення забруднюючих речовин у викидах і збільшення викидів від пересувних джерел».

Що стосується водних ресурсів, то кількість води, яка забирається і використовується промисловістю і населенням зменшується, однак кількість забруднюючих речовин у водах, які відводяться, залишається сталою.

Водночас, за словами Заступника Міністра, покращилася ситуація з моніторингом стану водних ресурсів – вперше затверджено програму державного моніторингу вод і вона виконується.

Окрема увага у доповіді приділена змінам клімату, збереженню біологічного та ландшафтного різноманіття, розвитку природно-заповідного фонду та формуванню національної екологічної мережі, поводженню з відходами та екологічній безпеці.

«Продовжується накопичення відходів і, у порівнянні з 2019 роком, обсяги утворення відходів у 2020 році збільшились на 21 мільйон тонн», - сказав доповідач, зауваживши, що головні закони у цій сфері досі не прийняті.

У документі аналізується вплив на довкілля промисловості, сільського господарства, енергетики і транспорту.

Як зазначив Михайло Хорєв, «загальна тенденція залишилася на тому ж рівні, що і у попередньому році». Водночас, певне зменшення викидів промисловості, транспорту і в енергетичній сфері у Міністерстві пов’язують із впливом на економіку карантинних заходів, запроваджених у країні у зв’язку із коронавірусною хворобою.

Інформуючи про заходи державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, Михайло Хорєв відзначив, що протягом 2020 року було прийнято ряд законів і велику кількість нормативно-правових актів, які не були прийняті в попередні періоди, які, зокрема стосуються міжнародних зобов’язань України.

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів відповів на запитання народних депутатів.

Комітет взяв до відома інформацію щодо Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2020 році. Після її доопрацювання буде надано відповідні рекомендації.