17 вересня 2021, 17:00 ( Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України )

У «Відомостях Верховної Ради України» опубліковано Закон «Про корінні народи України»

У черговому номері збірника нормативно-правових актів парламентського видавництва «Відомості Верховної Ради України» №38 від 17 вересня 2021 року опубліковано закони, прийняті під час п’ятої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання.

Опубліковано текст Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової, орендної операції», № 1605–IХ

Законом вносяться зміни до Податкового кодексу України, якими усуваються суперечності у визначенні лізингової (орендної) операції та супутніх нормах.

Зокрема, уточнюється зміст поняття «лізингова операція» як передачі основних засобів у володіння та користування фізичним та/або юридичним особам (лізингоодержувачам) за плату та на визначений строк.

Згідно із Законом, «лізингові операції здійснюються у вигляді оперативного лізингу (оренди), фінансового лізингу, операцій із зворотного лізингу». У документі даються визначення цих понять.

Окрім того, у Законі містяться визначення таких понять, як «оренда житла з викупом» і «оренда житлових приміщень».

Закон набув чинності 25 липня 2021 року. Для договорів лізингу, укладених до набрання чинності цим Законом, його положення застосовуються до тих прав та обов'язків, що виникли після набрання ним чинності.

У віснику міститься Закон «Про корінні народи України», № 1616–IХ, який визначає права корінних народів України та особливості їх реалізації задля сприяння консолідації та розвиткові української нації, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів України.

У Закон визначає поняття корінний народ України як - автохтонну етнічну спільноту, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.

Згідно із Законом, корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Документом визначаються: правосуб’єктність, основоположні права, культурні права, освітні та мовні права, інформаційні права корінних народів України. Також законодавчо закріплюється право корінних народів України на сталий розвиток. Закон описує правовий статус і ресурсне забезпечення представницьких органів, міжнародне представництво корінних народів.

Закон набув чинності 23 липня 2021 року, крім частини третьої статті 7, яка набирає чинності після повернення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя під загальну юрисдикцію України.

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», № 1635–IХ

Законом внесено зміни до законів "Про Регламент Верховної Ради України" та "Про Вищу раду правосуддя", якими визначити:

- порядок утворення та діяльності Етичної ради, до складу якої входитимуть три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, та три особи, визначені міжнародними організаціями, з якими Україна протягом щонайменше останніх трьох років співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції та/або у сфері судової реформи відповідно до міжнародних договорів України;

- повноваження та порядок діяльності Етичної ради щодо встановлення відповідності кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності та надання органу обрання (призначення) списку кандидатів, рекомендованих для обрання (призначення) на посаду члена Вищої ради правосуддя;

- конкурсні засади добору кандидатів для здійснення відповідним органом обрання (призначення) члена Вищої ради правосуддя;

- порядок діяльності Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя як самостійного структурного підрозділу, призначення дисциплінарних інспекторів за результатами конкурсу, їх правовий статус та обсяг повноважень.

Закон набув чинності 5 серпня 2021 року. Конкурси на посаду члена Вищої ради правосуддя, розпочаті та не завершені на день набрання чинності цим Законом, припиняються. Новий конкурс на посаду члена Вищої ради правосуддя проводиться у порядку, встановленому цим Законом.

Етична рада протягом шести місяців з дня затвердження її персонального складу одноразово здійснює оцінювання відповідності членів Вищої ради правосуддя (крім Голови Верховного Суду), обраних (призначених) на посаду члена Вищої ради правосуддя до набрання чинності цим Законом, критеріям професійної етики та доброчесності для зайняття посади члена Вищої ради правосуддя.

Довідково: Бюлетень «Відомості Верховної Ради України» видається відповідно до вимог Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності».