04 березня 2021, 12:39 ( Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України )

Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі"

Метою законопроекту є удосконалення правового регулювання у галузі реклами щодо протидії дискримінації за ознакою статі, що відповідає зобов’язанням України відповідно до Конвенції ООН з ліквідації усіх форм дискримінації щодо жінок. Протидія дискримінації за ознакою статі передбачена також Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом та іншими міжнародними документами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема - Стратегією ґендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки та Глобальними цілями сталого розвитку ООН.

Запропонованими змінами до чинного Закону України «Про рекламу» пропонується:

- дати визначення понять «дискримінаційна реклама» та «дискримінаційна реклама за ознакою статі»;

- посилити відповідальність за порушення законодавства про рекламу;

- посилити захист прав споживачів реклами.

Проект Закону зареєстровано за №3427.