18 вересня 2020, 13:30 ( Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України )

Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді прийняти за основу і в цілому законопроект про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS)

Члени Комітету на своєму засіданні 16 вересня розглянули проект Закону про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS) №0054, поданий Президентом України.

Законопроект спрямований на посилення співробітництва у сфері фізичної культури і спорту в рамках членства України у Раді Європи та інтеграції України у європейську спортивну спільноту.

Зокрема, приєднання України до EPAS дасть можливість нашій державі:

• обмінюватися досвідом роботи європейських держав з різних питань сфери фізичної культури і спорту;

• брати участь у діючих програмах і проектах EPAS;

• боротися з корупцією у спорті, маніпулюванням спортивними змаганнями, насильством під час спортивних заходів, іншими негативними явищами у спорті.

Участь України в EPAS передбачає щорічну сплату Україною членських внесків до бюджету EPAS у розмірі близько 20 тисяч євро. Здійснення видатків, пов’язаних із виконанням фінансових зобов'язань України перед бюджетом EPAS та витратами на відрядження осіб, які беруть участь у засіданнях Керівної Ради, Консультативного та Статутного комітетів, планується, починаючи з 2021 року та забезпечуватиметься в межах коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України" Міністерству молоді та спорту на відповідний рік.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України підтримує необхідність посилення міжурядового співробітництва у сфері фізичної культури і спорту в рамках членства України у Раді Європи та інтеграції України у європейську спортивну спільноту, зокрема, шляхом приєднання до EPAS.

Під час обговорення члени Комітету підтримали законопроект. На їхню думку, приєднання до EPAS дозволить Україні стати активним учасником загальноєвропейських процесів розвитку сфери фізичної культури і спорту.

За результатами обговорення Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект за основу і в цілому.

Відповідний висновок Комітету надіслано до Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, як головного Комітету.