26 вересня 2003, 17:39

Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку підтримав урядовий проект закону про внесення зміни до статті 9 Закону "Про ціни і ціноутворення" (щодо компенсації втрат доходів підприємств житлово-комунального господарства)

Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку підтримав урядовий проект закону про внесення зміни до статті 9 Закону "Про ціни і ціноутворення" (щодо компенсації втрат доходів підприємств житлово-комунального господарства).

Проектом пропонуються зміни, які передбачають порядок запровадження компенсації втрат доходів підприємств житлово-комунального господарства у разі затвердження тарифів на послуги для населення нижчими від економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво.

Йшлося про те, що сьогодні на ринку житлово-комунальних послуг склалася ситуація, коли підприємства цієї сфери не здатні надавати населенню якісні послуги. Через зростання неплатежів населення та за відсутності практики компенсації втрат доходів підприємств житлово-комунального господарства з бюджетів, діяльність таких підприємств є збитковою, а цей ринок стає непривабливим для приватних інвесторів. Встановлення місцевими органами влади необґрунтовано низьких тарифів на житлово-комунальні послуги також справляє негативний вплив на розвиток житлово-комунальної сфери. З огляду на це загальна ідея законопроекту була підтримана.

Водночас, експерти вважають що у проекті не вирішено ключове питання для даної проблеми - розробка і дотримання економічно-обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з водо-, теплопостачання, водовідведення, квартплати. Зокрема, необхідно встановити орган, що здійснює таку розробку, контроль, забезпечує періодичний перегляд тощо. Без встановлення ретельно проробленого механізму, впровадження запропонованої законодавчої ініціативи може лише поглибити кризові тенденції в житлово-комунальній сфері.
Стаття 143 Конституції України передбачає, що "… органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; … утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю …". Стаття 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначає повноваження органів місцевого самоврядування в галузі житлово-комунального господарства. До цих повноважень віднесено в тому числі управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню. Органам місцевого самоврядування також делеговано повноваження щодо здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства; здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства. З огляду на це вважаємо необхідним уточнити коло суб'єктів господарювання, яким з місцевих бюджетів мають компенсувати втрати доходів у разі затвердження тарифів на послуги для населення нижчими від економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво.
На думку народних депутатів, лише послідовне здійснення організаційно-технічних та економічних заходів, спрямованих на удосконалення структури управління житлово-комунальним господарством, зниження невиправданих витрат підприємств-монополістів, демонополізацію та створення конкурентного середовища призведе до оздоровлення місцевих бюджетів та підвищення якості житлово-комунального обслуговування населення.