25 травня 2020, 19:10 ( Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України )

Апарат Верховної Ради України отримав результати функціонального аналізу


В Апараті Верховної Ради України завершено функціональний аналіз, який проводився Офісом парламентської реформи у співпраці з Вестмінстерською фундацією за демократію на замовлення проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи.
За результатами функціонального аналізу Апарату Верховної Ради України експерти Вестмінстерської фундації за демократію підготовили звіт з висновками та рекомендаціями, який передали Керівнику Апарату Верховної Ради України Вячеславу Штучному.

Звіт містить пропозиції щодо відповідних структурних змін, спрямованих на більш ефективний розподіл функцій між структурними підрозділами Апарату, усунення дублювання функцій між ними та скасування зайвих функцій, а також впровадження сучасних практик управління людськими ресурсами в Апараті, що має на меті якісно новий рівень інституційної спроможності Верховної Ради України.

Звітом пропонується впровадження механізмів стратегічного планування діяльності Апарату, що передбачає визначення його місії, цінностей та цілей на найближчий період. Ці критерії являтимуть собою основу, на підставі якої можна буде здійснювати управління всіма змінами та перевіряти їх на стратегічну «відповідність». Таким чином, стратегічний план діяльності стане одним з ключових контрольних документів для програми реформ в Апараті.  

Не менш важливим питанням, яке відображено у звіті, є управління людським ресурсами. Експерти Вестмінстерської фундації за демократію, відзначаючи загальну обґрунтованість штатної структури підрозділів Апарату Верховної Ради України, в той же час пропонують комплекс заходів для формування більш ефективної кадрової політики, яка передбачає прийом на роботу, просування по службі і перехід між підрозділами Апарату, в тому числі і шляхом впровадження окремої парламентської служби. Звітом також пропонується удосконалити систему навчання і підвищення кваліфікації державних службовців, помічників-консультантів народних депутатів України, зокрема шляхом утворення Навчального центру, який забезпечував би можливість безперервного online навчання.

Крім того, не дивлячись на значні досягнення Апарату Верховної Ради України у впровадженні ІТ-рішень у сфері документообігу та законотворчої діяльності, звітом пропонується приділити особливу увагу розвитку цього напрямку, зокрема докласти більше зусиль та часу до зміни відношення всіх зацікавлених суб’єктів до необхідності впровадження електронних систем.

Звітом також пропонується продовжувати розвивати внутрішні і зовнішні комунікації Апарату Верховної Ради України, зокрема відображення роботи Верховної Ради України через соціальні медіа.

Вячеслав Штучний подякував експертам та партнерам з Представництва Європейського Союзу та Програми розвитку ООН, без підтримки яких такий ґрунтовний аналіз не відбувся би. За словами керівника Апарату, всі висновки та рекомендації будуть ретельно вивчені і трансформовані в дорожню карту реформування Апарату.

Довідково:
Функціональний аналіз Апарату Верховної Ради України був спрямований на ґрунтовне обстеження загальної ефективності роботи Апарату в контексті забезпечення виконання Верховною Радою України її основних завдань і підтримки діяльності народних депутатів України та, зокрема, передбачав аналіз структури Апарату, функцій, питання управління людськими ресурсами, системи внутрішніх і зовнішніх комунікацій, координації між структурними підрозділами, дослідницької роботи,  документообігу та впровадження ІТ-рішень.
Під час проведення функціонального аналізу Апарату Верховної Ради України також були враховані рекомендації Місії Європейського Парламенту з оцінки потреб, що розроблені з метою підвищення якості українського парламентаризму та викладені у «Доповіді та Дорожній карті щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України», які відповідно до Постанови Верховної Ради України                             від 17 березня 2016 року № 1035-VIII «Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України» визнані основою для внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України.