22 квітня 2004, 10:57

Впродовж січня - березня 2004 року на адресу Верховної Ради України надійшло 31480 звернень громадян, у тому числі парламентськими комітетами за цей період отримано майже 6,9 тис. пропозицій, заяв і скарг

Збільшилася порівняно з відповідним періодом 2003 року кількість дописувачів, які звернулися до комітетів Верховної Ради України з питань: правової політики (більше ніж утричі); державного будівництва та місцевого самоврядування; Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України (майже удвічі до кожного). Велику кількість звернень розглянуто в комітетах Верховної Ради України: у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів; з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

До депутатських фракцій і груп у Верховній Раді України надійшло понад 7,9 тис. пропозицій, заяв і скарг. Найбільше громадян звернулося до депутатських фракцій “Наша Україна” (понад 3,7 тис.), Соціалістичної партії України (1,3 тис.) та  Соціал-демократичної  партії України (об’єднаної)  (1,1 тис.). З початку року кількість надходжень до депутатської фракції Аграрної партії України та депутатської групи “Демократичні ініціативи” зросла майже у 3,5 рази.

Упродовж звітного періоду безпосередньо до керівництва Верховної Ради України всього звернулося 1,3 тис. громадян, з них 760 осіб – до Голови Верховної Ради України Володимира Литвина.

З початку 2004 року на особистому прийомі у парламенті побувало 5,3 тис. відвідувачів, у тому числі до керівництва Верховної Ради України звернулося 157 громадян, до  комітетів – 334, до депутатських фракцій і груп – 892 особи.

Відповідно до наданої інформації відділом звернень громадян, впродовж січня – березня поточного року на місцях до народних депутатів України, їх помічників-консультантів звернулося майже 92 тис. виборців; ними розглянуто 41,9 тис. письмових звернень.

Аналіз змісту та характеру пропозицій, заяв і скарг громадян, що звернулися до Верховної Ради України у першому кварталі 2004 року, свідчить про зростання довіри людей до законодавчого органу держави, сподівання на те, що завдяки спільним діям Верховної Ради, Президента України і Уряду України будуть своєчасно вирішуватися проблеми, які їх хвилюють. У листах і телеграмах громадяни висловлюють сподівання на посилення ролі і відповідальності парламенту в реалізації таких важливих суспільних проблем, як проведення політичної реформи, підвищення життєвого рівня людей, соціального і правового їх захисту.

Слід зазначити, що за допомогою до  Верховної Ради України, у переважній більшості, звертаються найменш соціально захищені категорії громадян, особи похилого віку, громадяни, які значною мірою втратили здоров’я і працездатність. У першому кварталі поточного року до парламенту звернулося 1,8 тис. інвалідів війни та загального захворювання, 5,9 тис. пенсіонерів.

За характером основних питань (у пропозиціях, заявах і скаргах громадян, що надійшли до Верховної Ради України, їх порушено 35,7 тис.), як і раніше, чільне місце займають проблеми соціального захисту (23,1% всіх порушених питань), забезпечення законності та охорони правопорядку (18,8%), державного будівництва, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин (9,8%), релігії (6,8%), житлового і комунального господарства (6,5%).

До парламенту продовжують надходити скарги на несвоєчасну виплату допомоги, передбаченої Законом України  “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”. Особливо багато таких звернень з м. Києва, Дніпропетровської, Київської, Харківської областей, Автономної Республіки Крим.

Залишається високою (18,8 %) питома вага питань щодо забезпечення законності та охорони правопорядку, прав і свобод громадян, що вказує на загострення проблем у цій сфері. За звітний період до парламенту надійшло 6,7 тис. звернень такого змісту, в тому числі до комітетів з питань: боротьби з організованою злочинністю і корупцією; правового забезпечення правоохоронної діяльності; правової політики – майже 1,6 тис. Порівняно з відповідним періодом минулого року, у відділі з питань звернень громадян кількість скарг такого змісту  зросла на 40,7 відсотка (26,1 % від загальної кількості). 

У 1,5 рази проти відповідного періоду 2003 року зросло надходження до парламенту звернень громадян з питань державного будівництва, міждержавних і міжнаціональних відносин. Всього у Верховній Раді України розглянуто майже 3,5 тис. заяв такого змісту, в тому числі Комітетом з питань правової політики понад 1,0 тис., Відділом з питань звернень громадян – 1,9 тис. Як свідчить аналіз, більшість із них становлять пропозиції щодо змін до Конституції України та заяви і скарги про недосконалість податкового законодавства.