05 лютого 2020, 11:00 ( Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України )

Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)"

Законопроект спрямований на забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі із правом Європейського Союзу.

Проектом Закону пропонується:

розширити перелік об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона;

передбачити можливість подання заявок в електронній формі;

надати право будь-якій особі подати мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід;

уточнити порядок надання додаткової охорони прав на винаходи;

розширити перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі);

передбачити можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку («post-grant opposition»)

Законопроектом також пропонується внести зміни до Цивільного кодексу, Закону України «Про правову охорону винаходів та корисних моделей» та Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито».

Проект Закону зареєстровано за №2259.