07 грудня 2019, 09:00 ( Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України )

Привітання Голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрія Клочка з Днем місцевого самоврядування

 

Шановні сільські, селищні, міські голови, депутати місцевих рад, службовці і працівники системи місцевого самоврядування, рідна українська громадо, прийміть найщиріші вітання з Днем місцевого самоврядування!

Започаткований на межі тисячоліть як загальнодержавне свято, цей визначний для сучасної України день ще раз засвідчив демократичний характер державного ладу молодої країни, її прагнення будувати сучасну модель публічного врядування на органічному поєднанні кращого світового досвіду та перевірених часом і випробуваннями власних зразках народовладдя, де особливо маємо відзначити не одну сотню років напрацювань в умовах дії Магдебурзького права.

Імплементація Європейської хартії місцевого самоврядування в законодавче поле держави вказала на магістральний шлях розвитку системи здійснення влади в Україні на принципах децентралізації та субсидіарності, однак лише після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС розпочалися реальні кроки глибокої модернізації і реформування місцевого самоврядування та тісно пов’язаних з ним сфер суспільних відносин.

Справжнім символом цього процесу стало добровільне об’єднання територіальних громад, формування оновлених органів місцевого самоврядування базового рівня, наділення їх додатковими повноваженнями та фінансовими ресурсами, здатними забезпечити не лише можливість, а спроможність і фактичну здатність вирішувати питання місцевого значення та надавати увесь спектр адміністративних послуг. На кінець поточного року кількість таких громад сягнула тисячі, вони охоплюють вже більше 40% території держави і на цій території проживає близько третини її населення.

Проте на сьогодні маємо зреалізувати ще більш амбітні цілі, що постали перед новосформованими вищими та центральними органами державної влади. Йдеться про нормативне забезпечення адміністративно-територіальної основи здійснення публічної влади, оперативне завершення процесу об’єднання територіальних громад, встановлення чіткого розподілу повноважень між рівнями місцевого самоврядування, оновлення законодавчого регулювання питань служби в органах місцевого самоврядування, кардинальну зміну характеру повноважень місцевих органів виконавчої влади з організаційно-розпорядчих на контрольно-координаційні та визначення системи державного нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування, залучення до механізмів прийняття рішень широких верств населення шляхом впровадження та розвитку форм безпосередньої демократії, в першу чергу місцевого референдуму та місцевих виборів тощо.

Вся вищезгадана робота має бути здійснена протягом перших трьох кварталів 2020 року з тим, щоб чергові місцеві вибори були проведені на новій територіальній основі. За таких обставин перед Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування постали масштабні завдання щодо забезпечення законопроектної частини цієї роботи, адже саме наш Комітет перебуває виявився на вістрі децентралізаційної реформи і ми сподіваємося на Вашу підтримку та поєднання зусиль у спільній справі розбудови та зміцнення системи місцевого самоврядування. Щиро переконаний, що святкування наступного року двадцятої річниці професійного свята – Дня місцевого самоврядування – продемонструє вагомі здобутки найбільш складної і важливої з реформ, що здійснюються зараз у державі..

Від усього серця висловлюю глибоку вдячність усім, хто щоденно віддає свої сили і знання розвитку територіальних громад та розквіту нашої України. Низький Вам уклін і пошана за нелегку та самовіддану працю заради зміцнення системи місцевого самоврядування, що є найближчою до людей ланкою публічної влади і об’єктивно виступає запорукою їхнього гідного життя.

Бажаю Вам міцного здоров’я, щастя, достатку, всіляких успіхів і гараздів, мудрості і далекоглядності, непохитної віри у щасливе майбутнє своєї родини, громади, краю і держави.

Нехай довгоочікувані добро, злагода, спокій і мир запанують в душах кожного з нас, прийдуть в наші оселі та в рідну Україну!