09 вересня 2019, 13:19 ( Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України )

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому законопроект щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб`єктом кінематографії при виробництві фільму в Україні

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув на своєму засіданні 9 вересня проекти законів: «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб`єктом кінематографії  при виробництві (створенні) фільму в Україні" (№ 1058) та «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні» (№ 1058-1).

У Комітеті зауважили, що нині, відповідно до статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», державна підтримка українських та іноземних суб’єктів кінематографії здійснюється щонайменше у десяти формах, і зокрема шляхом надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму. У Державному бюджеті України на 2019 рік для цих цілей передбачено фінансування за трьома бюджетними програмами: КПКВК 1806030 «Державна підтримка кінематографії», КПКВК 1801180 «Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування» і, частково, КПКВК 1801140 «Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів». Загальний обсяг фінансування зазначених трьох бюджетних програм становить 1,25 млрд грн.

Комітет вважає, що одну з форм державної підтримки кінематографії варто закцентувати на підтримці іноземних суб’єктів кінематографії. Це дасть змогу не лише залучити додаткові іноземні інвестиції до національної  галузі кінематографії, а й сприятиме просуванню позитивного іміджу України за кордоном, популяризації українських авторів та українських творів у світі. При цьому варто зауважити, що відповідно до частини 13 статті 11 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» така державна підтримка іноземного суб’єкта кінематографії передбачатиме також залучення українського суб’єкта кінематографії до виробництва фільму на території України.

Виходячи з цих міркувань Комітет пропонує з двох альтернативних законопроектів прийняти проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб`єктом кінематографії  при виробництві (створенні) фільму в Україні) (№1058).

Комітет з питань бюджету вважає, що даний законопроект не матиме впливу на показники державного бюджету і може набирати чинності у термін, визначений авторами законопроекту.

Комітет з питань антикорупційної політики у своєму висновку зазначає про відсутність корупціогенних факторів у законопроекті за реєстр. № 1058.

Головне науково-експертне управління у своєму висновку висловило низку зауважень техніко-юридичного та редакційного характеру, при врахуванні яких законопроект №1058 може бути прийнятий за основу.

За результатами обговорення Комітет ухвалив рішення врахувати зауваження Головного науково-експертного управління і рекомендувати Верховній Раді України проект Закону (Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб`єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні) (№1058) прийняти за основу та в цілому, виклавши у погодженій на засіданні Комітету редакції окремі положення законопроекту, а саме:

абзац другий пункту 2) розділу І законопроекту:

«Один фільм (серіал) може отримати державну підтримку лише в одній з форм, передбачених пунктами 1 – 4 частини першої цієї статті»;

абзац третій пункту 6) розділу І законопроекту:

«Обов’язковою умовою отримання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму, є відсутність резидентів України серед його власників, учасників, акціонерів, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також посадових осіб цього іноземного суб’єкта кінематографії»;

Абзаци третій і четвертий пункту 7) розділу І законопроекту:

«Додатково іноземний суб’єкт кінематографії може отримати:

5 відсотків загального обсягу кваліфікованих витрат (платежів) у випадку, якщо мінімум чотири (4) культурні критерії культурного тесту є виключно українськими (наприклад, культура /історія /міфологія /релігія /архітектура /оточення/інше), або якщо фільм містить сцени (обсягом не менше 5 відсотків загальної тривалості фільму), у яких герої (персонажі) фільму читають книгу (книги)  українського автора, у тому числі й у перекладі іншою мовою, а сюжетна лінія/центральна тема зосереджені на відповідних діях героїв (персонажів) фільму у спосіб, що дозволяє ідентифікувати книгу (книги) українського автора, або якщо сюжетна лінія/сценарій/центральна тема фільму базується на українському літературному творі».