25 квітня 2018, 14:56 ( Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України )

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування провів у м. Вінниця круглий стіл на тему "Актуальні питання вдосконалення базового закону системи місцевого самоврядування та механізми лобіювання інтересів місцевого самоврядування в органах державної влади"


 

Заступник голови Комітету Сергій Кудлаєнко, відкриваючи захід, який відбувся 23 квітня, акцентував на актуальності проблематики, яка є органічною складовою реформи з децентралізації публічної влади. «Створюючи нові спроможні територіальні громади, надаючи їм додаткові фінансові, матеріальні, організаційні ресурси, ми не маємо забувати про якість і адекватність викликам часу нормативно-правової основи їх діяльності, головним документом якої був і залишається Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». До його редакції, прийнятої ще 21 травня 1997 року, Верховною Радою України більше 100 разів вносилися ті чи інші зміни, а ще більша кількість законодавчих ініціатив так і залишилася на стадії проектів, оскільки не пройшла всі етапи законодавчої процедури», - зазначив він.

Заступник голови Комітету також зазначив, що зміст великої кількості звернень вхідної кореспонденції, що надходить до Комітету, досвід особистого спілкування членів Комітету та працівників його секретаріату з представниками органів місцевого самоврядування та експертного середовища, висновки численних круглих столів, конференцій, семінарів, слухань та інших заходів, проведених Комітетом як у стінах Верховної Ради, так і в регіонах свідчить про нагальний суспільний запит на продовження роботи з його удосконалення, надання їй комплексного і системного характеру. Тобто йдеться не про поодинокі пропозиції, а роботу з усім масивом тексту, усунення внутрішніх неузгодженостей, колізій з нормами інших законів, заповнення прогалин у регулюванні, врахування тенденцій розвитку правовідносин, пов’язаних із процесами децентралізації.

С.Кудлаєнко вказав, що проведення даного круглого столу фактично започатковує відкритий комітетський майданчик для обговорення та підготовки відповідних змін до базового закону про систему місцевого самоврядування. Він висловив щире сподівання на активну участь у цьому процесі і зворотній зв’язок з представниками органів місцевого самоврядування, яким у щоденній практиці доводиться застосовувати положення закону і оцінка яких є особливо важливою.

Експерт Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» Валентина Полтавець наголосила на необхідності продовження реформ у системі місцевого самоврядування на всіх її рівнях і важливості подальших зусиль щодо законодавчого забезпечення цих реформ. Вона привернула увагу до ситуації із проходженням та прийняттям нової редакції Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також нагадала про відомий перелік із 17-ти першочергових пріоритетних законопроектів, спрямованих на вирішення та належне врегулювання існуючих проблемних питань, які були названі у Зверненні Спеціального посланника з питань реформ в Україні (добре врядування, децентралізація, державна служба) Г.Мільбрадта щодо просування реформи децентралізації влади та місцевого самоврядування в Україні та Спільній заяві двосторонніх донорських агенцій і багатосторонніх організацій, що підтримують реформу децентралізації та місцевого самоврядування в Україні.

Обгрунтовуючи необхідність вдосконалення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», В.Полтавець навела конкретні приклади, які засвідчують неприйнятність низки його положень. Їх застосування може призвести до дезорганізації в роботі органів та посадових осіб місцевого самоврядування, спричинити конфліктні ситуації, викликати судові спори, що особливо неприпустимо для нових об’єднаних територіальних громад, від утворення яких люди очікують позитивних результатів.

Виступаючи в обговоренні проблематики вдосконалення базового закону системи місцевого самоврядування, Директор проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)» Ігор Парасюк, заступник Керівника секретаріату Комітету Олег Данилюк, Директор Центрального Офісу впровадження децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціації міст України» Володимир Мягкоход надали загальну характеристику робочому варіанту змін до даного закону, представленого учасникам круглого столу, а також привернули увагу до змісту окремих пропозицій, які, загалом, стосувалися тих чи інших положень 45 статей цього Закону.

Розпочинаючи дискусію щодо лобіювання змін у національному законодавстві з боку органів місцевого самоврядування, координатор проекту Академії Фольке Бернадотта «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні» Юлія Седик представила досвід роботи з виявлення, систематизації та донесення до органів державної влади проблемних питань у сфері місцевого самоврядування. Так, на замовлення Академії було опитано понад 7000 користувачів послуг органів місцевого самоврядування, в результаті чого було виявлено, що з усіх заходів, необхідних для покращення ситуації з дотриманням верховенства права, 20 відсотків потребують змін на загальнонаціональному рівні. При цьому, основне питання полягає в тому, які механізми можуть дозволити максимально прозоро, зрозуміло та ефективно донести цю потребу до суб’єкта нормотворчості.

У свою чергу головний консультант секретаріату Комітету Гайк Степанян представив досвід роботи Комітету у співпраці з організаціями, які представляють спільні інтереси місцевого самоврядування при здійсненні законотворчої та контрольної функцій Комітету, підкресливши однакову вигідність такої співпраці як для місцевого самоврядування, так і для Комітету. При цьому він зазначив, що особливо ефективною є співпраця саме з професійними організаціями, які здатні донести професіонально консолідовану позицію місцевого самоврядування до органів державної влади.

Директор Всеукраїнської асоціації центрів надання адміністративних послуг Андрій Дергун зазначив, що на сьогодні, в умовах відсутності формальних правил лобіювання інтересів на всіх рівнях реалізації владних повноважень в умовах децентралізації, а саме максимальної передачі повноважень у сфері надання адміністративних послуг органам місцевого самоврядування, професійні асоціації можуть забезпечувати реальну взаємодію всіх стейкхолдерів сфери надання послуг. У зв’язку з цим і була утворена Асоціація, діяльність якої спрямована на формування професійної спільноти фахівців та експертів сфери надання адміністративних послуг для узгодження дій щодо розвитку системи надання адміністративних послуг і вирішення проблемних питань, поглиблення взаємодії, співпраці та покращення якості надання адміністративних послуг.

Експерт проекту «Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні» Наталя Бескупська презентувала апробований у місті Вінниця норвезький досвід з виявлення проблемних питань в діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної влади та ефективність запропонованих механізмів вирішення цих питань шляхом утворення робочих груп з підвищення ефективності.У роботі круглого столу взяли участь Голова Вінницької обласної ради Анатолій Олійник, перший заступник Голови Вінницької обласної державної адміністрації Андрій Гижко, голова Вінницької районної державної адміністрації Михайло Демченко, представники органів місцевого самоврядування Вінниччини та фахівці їх юридичних підрозділів, представники міжнародних та вітчизняних неурядових організацій, експерти.

Захід відбувся за сприяння та підтримки проекту Академії Фольке Бернадотта «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні», проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)», проекту «Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні».