05 квітня 2018, 18:04 ( Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України )

Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України

 

А.Парубій на початку засідання привітав членів Групи дружби Парламенту Франції, яка перебуває в Україні з візитом.

Народні депутати продовжують розгляд питань порядку денного.

Парламентарії розглянули проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлювальної енергетики) №8015.

 

Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлювальної енергетики)".

Законопроектом пропонується при визначенні класу наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва для здоров’я і життя людей, які не можуть бути віднесені до незначних наслідків (СС1), не включати до розрахунку збитків «збитки замовників будівництва, які будують об’єкти без залучення коштів державного або місцевого бюджетів, кредитних коштів наданих під державні гарантії, коштів державних та комунальних підприємств, бюджетних установ».

Проектом також пропонується виключити із класу середніх наслідків СС2 об’єкти, «які виробляють електричну енергію з енергії вітру», та віднести їх до класу СС1 - незначні наслідки та ін.

Відповідні зміни пропонується внести до законів «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності».

Проект Закону зареєстровано за №8015.

 

Народні депутати розглянули питання ратифікації.


Прийнято Закон "Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку".

Верховна Рада України ратифікувала Гарантійну угоду (Проект доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, підписану 26 червня 2017 року в м. Києві, яка набирає чинності з дати направлення Міжнародним банком реконструкції та розвитку повідомлення про прийняття ним доказів щодо виконання Україною умов набрання чинності Гарантійною угодою.

У рамках Проекту доступу до довгострокового фінансування передбачається залучення АТ «Укрексімбанк» позики МБРР на суму 150,0 млн. дол. США під гарантії України до 35 років з 4,5-річним пільговим періодом. В рамках Проекту передбачається надання українським підприємствам малого та середнього бізнесу, середньо- та довгострокового фінансування виробничих потреб: інвестиційне кредитування та фінансування обігового капіталу, в тому числі через відібрані комерційні банки-учасники. Проект доступу до довгострокового фінансування спрямований на забезпечення довгострокового кредитування економіки та експортоорієнтованих українських підприємств.

Проект Закону зареєстровано за №0163.


Народні депутати розглядають питання національної безпеки та оборони.


Прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законів України з питань оборони щодо десантно-штурмових військ".

Законом змінено назву роду військ з Високомобільних десантних військ на Десантно-штурмові війська.

Відповідні зміни внесено до законів України “Про Збройні Сил України”, “Про оборону України” та “Про правовий режим воєнного стану”.

Законопроект зареєстрований за №7330.Прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби)".

Законом підвищено граничний вік (до 30 років) прийому громадян (у тому числі військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період) на військову службу (навчання) в якості курсантів вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, у тому числі тих, що здійснюють підготовку осіб на посади сержантського та старшинського складу;

визначено підстави звільнення з військової служби військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства, які не пройшли випробувальний строк;

надано можливість військовослужбовцям, визнаним рішеннями військово-лікарських комісій непридатними за станом здоров’я до військової служби, продовжувати проходження служби;

удосконалено окремі норми щодо забезпечення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій та призову під час мобілізації тощо.

Відповідні зміни внесено до законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про військовий обов’язок і військову службу», а також до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

Законопроект зареєстровано за №6052.

 

Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо уточнення питань військової служби за контрактом".

Законопроектом пропонується особам обох статей надати рівні можливості щодо укладення контракту на проходження військової служби, визначивши, що жінки можуть укладати контракт на проходження військової служби до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Проектом також передбачається надати право військовим комісаріатам (командирам військових частин) на звернення до Служби безпеки України для перевірки відомостей стосовно причетності до дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, шляхом направлення відповідних запитів.

Відповідні зміни пропонується внести до статей 20, 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Проект Закону зареєстровано за №6473.

 

За результатами голосування відхилено проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо проходження служби у військовому резерві на особливий період №6474.

Головуючий закрив вечірнє засідання.