12 лютого 2015, 16:47 ( Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України )

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про забезпечення права на справедливий суд"

 

Законодавчим актом закладено правові засади для проведення судової реформи, яка має забезпечити ефективний захист прав і свобод громадян, інтересів юридичних осіб в судовому порядку, практичну реалізацію права на справедливий суд.

Законом викладено у новій редакції Закон "Про судоустрій і статус суддів", а також внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства, Кримінального процесуального кодексу, законів "Про Вищу раду юстиції", "Про доступ до судових рішень", "Про судовий збір".

Законом також внесено зміни до Закону "Про Регламент Верховної Ради України" в частині визначення порядку призначення членів Вищої ради юстиції та припинення їх повноважень, порядку розгляду Верховною Радою питань про переведення судді, обраного безстроково, до суду такого ж рівня або до суду нижчого рівня та звільнення судді.

Законодавчим актом розширено права громадян щодо гарантій рівності перед законом і судом, гласності, відкритості судового процесу, обов'язковості рішень суду, унормування неупередженого розподілу судових справ.

Відповідно до міжнародних стандартів унормовано питання утворення судів, призначення суддів на адміністративні посади, оптимізації складу судів і їх діяльності. Зокрема, встановлено, що органи виконавчої влади не мають впливу на процедури утворення судів та визначення кількості суддів, зменшено кількість адміністративних посад у судах та склад суддів приводиться у відповідність до реального навантаження.

Законом також уточнено і посилено гарантії незалежності і недоторканності суддів, їх права та обов'язки, запроваджено новий текст присяги судді; встановлено більш прозорі порядок призначення судді на посаду, включно з процедурами добору кандидатів, відбіркового і кваліфікаційного іспитів, підготовки і навчання кандидатів на посади суддів; унормовано процедури обрання суддів безстроково та їх призначення і переведення в інші суди, які мають проходити лише на конкурсних засадах.

Законом регламентовано незалежне оцінювання професійного рівня судді, від результатів якого залежатиме його подальша кар'єра, а також чітко визначено підстави та порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів, запроваджено вісім видів дисциплінарних стягнень, визначено чіткі строки притягнення суддів до відповідальності та строки погашення дисциплінарних стягнень. При цьому встановлено гарантії захисту прав суддів та змагальності в дисциплінарному провадженні.

Законом внесено зміни в організацію та порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка діятиме у складі кваліфікаційної і дисциплінарної палат і уточнено вимоги до членів Комісії, їх права і обов'язки, організація діяльності і забезпечення.

Закон прийнято з урахуванням техніко-юридичних правок.

Законопроект зареєстровано за №1656.